Příloha č. 1 k Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2012 evaluace

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 k Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2012 evaluace"

Transkript

1 Příloha č. 1 k Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2012 evaluace

2 Priority a opatření Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2012 vznikl na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči jako nový prvek v systému řízení a financování rozvoje sociálních služeb v Třebíči. Plán vytvořila Řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči v úzké součinnosti s jednotlivými Pracovními skupinami v rámci priorit, které jsou stanoveny ve střednědobém plánu. Plán byl schválen Radou města Třebíče usnesením č. 39/9/RM/2012 na její 8. schůzi konané dne 17. dubna V průběhu 1. čtvrtletí 2013 byl akční plán, respektive aktivity, které měly příslušné organizace naplánované k realizaci na kalendářní rok 2012, vyhodnocen. Evaluace probíhala ve dvou etapách, v první fázi dané aktivity posuzovali jejich realizátoři a ve druhé byl plán hodnocen v rámci Pracovních skupin. Jednotlivé aktivity byly vyhodnocovány z hlediska finančních nákladů, zdrojů financování, počtu klientů, stanovených kritérií hodnocení a kritérií úspěšnosti. Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2012 evaluace schválila usnesením č.../10/rm/2013 Rada města Třebíče na své 10. schůzi konané dne 2. dubna Priorita 1 (zastřešující): Podpora rozvoje sociálních služeb Opatření 1: Aktivita 1: Zvyšování efektivity informovanosti občanů o sociálních službách Aktualizace katalogu sociálních služeb v tištěné i elektronické podobě Bude prováděna pravidelná aktualizace Informačního průvodce sociálními službami v tištěné podobě i elektronické podobě a Interaktivního katalogu sociálních služeb na webových stránkách komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči. Aktualizace Informačního průvodce sociálními službami v tištěné podobě i elektronické podobě a Interaktivního katalogu sociálních služeb na webových stránkách komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči byla plně hrazena v rámci pracovní náplně koordinátora komunitního plánování sociálních služeb města Třebíče z projektu, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Přibližně přístupů na webové stránky komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči a přibližně 200 rozdaných příruček Informační průvodce sociálními službami v tištěné podobě. Počet přístupů na webové stránky komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči má vzestupnou tendenci. Webové stránky komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči, především pak Interaktivní katalog sociálních služeb, jsou pro občany cenným zdrojem informací o poskytovatelích sociálních služeb i služeb organizací provozujících činnosti navazující na některou sociální službu, kterou činí tuto službu výrazně efektivnější, nebo mající jednoznačný 1

3 přínos pro uživatele sociálních služeb. Velkou nevýhodou Informačního průvodce sociálními službami v tištěné podobě je ztráta jeho aktuálnosti, a to z důvodu relativně častých změn v něm uvedených údajů u jednotlivých organizací. Z tohoto důvodu musí být vydáván častěji a v menším nákladu. Opatření 1: Aktivita 2: Zvyšování efektivity informovanosti občanů o sociálních službách Pravidelná aktualizace webových stránek komunitního plánování sociálních služeb Bude prováděna pravidelná aktualizace webových stránek komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči spočívající především v doplňování nových dokumentů a provádění aktuálních změn v Interaktivním katalogu sociálních služeb. Aktualizace webových stránek komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči byla plně hrazena v rámci pracovní náplně koordinátora komunitního plánování sociálních služeb města Třebíče z projektu, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Přibližně přístupů na webové stránky komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči. Počet přístupů na webové stránky komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči má vzestupnou tendenci. Webové stránky komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči, především pak Interaktivní katalog sociálních služeb, jsou pro občany cenným zdrojem informací o poskytovatelích sociálních služeb i služeb organizací provozujících činnosti navazující na některou sociální službu, kterou činí tuto službu výrazně efektivnější, nebo mající jednoznačný přínos pro uživatele sociálních služeb. Opatření 1: Aktivita 3: Zvýšení efektivity informování občanů o sociálních službách Pravidelné informování o realizovaných projektech poskytovatelů sociálních služeb v Třebíčském zpravodaji Bude vyčleněna jedna strana v Třebíčském zpravodaji, kde mohou sociální služby propagovat svoje aktivity. Na webových stránkách Komunitního plánování sociálních služeb bude vytvořena složka, do které budou moci vkládat organizace své tiskové zprávy a fotografie s omezenou kapacitou. Dále rozpis termínů redakčních uzávěrek a pravidla pro vydávání článků, aby byl dán prostor všem organizacím. Doba realizace: --- 2

4 Opatření 2: Aktivita 4: Zachování a zdokonalování současného systému financování sociálních služeb dle Zásad financování sociálních služeb z rozpočtu města Třebíče Zachování organizační struktury v procesu komunitního plánování, osoby koordinátora komunitního plánování na celý pracovní úvazek, Řídící skupiny a Pracovních skupin Budou zachovány organizační struktury v procesu komunitního plánování, osoba koordinátora komunitního plánování na celý pracovní úvazek, funkční Řídící skupiny a funkční Pracovní skupiny. Řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb Všechny zainteresované organizace Poskytovatelé služeb Opatření 2: Aktivita 5: Zachování organizační struktury v procesu komunitního plánování, osoby koordinátora komunitního plánování, Řídící skupiny a Pracovních skupin byly plně hrazeny z projektu, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky osoba koordinátora komunitního plánování od 1. května 2013 na 0,5 pracovního úvazku. 5 členů Řídící skupiny a 50 členů Pracovních skupin. Byl zachován počet členů Řídící skupiny a Pracovních skupin. Byla zachována organizační struktura v procesu komunitního plánování, osoba koordinátora komunitního plánování, funkční Řídící skupiny a funkční Pracovní skupiny. Zachování a zdokonalování současného systému financování sociálních služeb dle Zásad financování sociálních služeb z rozpočtu města Třebíče Každoroční revize Minimální sítě sociálních služeb v Třebíči a úpravy znění Zásad financování sociálních služeb z rozpočtu města Třebíče Návrhy na zařazení do Minimální sítě budou podány Řídící skupině do 30. června Změny v Minimální síti na základě podaných návrhů na zařazení do Minimální sítě projedná Řídící skupina do 31. srpna Do stejného data provede Řídící skupina revizi stávající Minimální sítě. Do 31. října 2012 Řídící skupiny projedná a předloží potřebné změny a úpravy Zásad k projednání a schválení Radě města Třebíče a Zastupitelstvu města Třebíče. Řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb 3

5 Doba realizace: červenec říjen 2012 Opatření 4: Aktivita 6: Každoroční revize Minimální sítě sociálních služeb v Třebíči a úpravy znění Zásad financování sociálních služeb z rozpočtu města Třebíče byly plně hrazeny z projektu, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 32 členů Minimální sítě sociálních služeb v Třebíči Do 30. června 2012 obdržela Řídící skupina návrhy na zařazení do Minimální sítě sociálních služeb v Třebíči od následujících organizací: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, Černá Pole, Brno-střed, IČ: , Oblastní charita Třebíč, Leopolda Pokorného 15/10, Zámostí, Třebíč (projektový záměr Podporované zaměstnávání v Třebíči, sociální služba Sociální rehabilitace); VRÁTKA o.s., L. Pokorného 56/19, Zámostí, Třebíč, IČ: (sociální služba Sociální rehabilitace); STŘED,o.s., Mládežnická 229, Nové Dvory, Třebíč, IČ: , Linka důvěry STŘED (sociální služba Telefonická krizová pomoc). Návrhy byly posuzovány dle platných Zásad financování sociálních služeb z rozpočtu města Třebíče, to znamená vyhodnocením Indikátorů pro analýzu potřebnosti a efektivity sociálních služeb, které jsou uvedeny v těchto Zásadách. Údaje k indikátorům byly poskytnuty jednotlivými organizacemi a byly vyhodnoceny Řídící skupinou komunitního plánování na jejích jednáních dne 19. července 2012 a 6. srpna 2012 z hlediska potřebnosti, výkonnosti, kvality a nákladovosti dané služby. Řídící skupina navrhuje Radě města Třebíče zařadit do Minimální sítě sociálních služeb v Třebíči: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, Černá Pole, Brno-střed, IČ: , Oblastní charita Třebíč, Leopolda Pokorného 15/10, Zámostí, Třebíč (projektový záměr Podporované zaměstnávání v Třebíči, sociální služba Sociální rehabilitace); VRÁTKA o.s., L. Pokorného 56/19, Zámostí, Třebíč, IČ: (sociální služba Sociální rehabilitace); a nezařadit do Minimální sítě sociálních služeb v Třebíči: STŘED,o.s., Mládežnická 229, Nové Dvory, Třebíč, IČ: , Linka důvěry STŘED (sociální služba Telefonická krizová pomoc). Návrhy na zařazení do Minimální sítě budou podány Řídící skupině do 30. června Změny v Minimální síti na základě podaných návrhů na zařazení do Minimální sítě projednala Řídící skupina do 31. srpna Do stejného data provedla Řídící skupina revizi stávající Minimální sítě. Do 31. října 2012 Řídící skupiny projednala a předložila potřebné změny a úpravy Zásad k projednání a schválení Radě města Třebíče a Zastupitelstvu města Třebíče Plnění a vyhodnocování realizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Tvorba ročních akčních plánů ve spolupráci se zainteresovanými organizacemi V rámci Řídící skupiny a Pracovních skupin bude vytvořen dokument Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok

6 Řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb Pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb Všechny zainteresované organizace Doba realizace: leden duben 2012 Tvorba Akčního plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2012 byla plně hrazena z projektu, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České. Nelze zjistit. V rámci Řídící skupiny a Pracovních skupin byl vytvořen Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2012, který schválila usnesením č. 39/9/RM/2012Rada města Třebíče na své 8. schůzi konané dne 17. dubna Byl vytvořen Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok Tento plán byl následně vyhodnocen. Opatření 5: Aktivita 7: Vytvoření Koncepce sociální bytové politiky města Třebíče Zpracování dokumentu Koncepce sociální bytové politiky města Třebíče Ve spolupráci Odboru správy majetku a investic města a Odboru sociálních věcí Městského úřadu Třebíč bude zpracován nový dokument Pravidla pro nakládání s byty v majetku města Třebíče. Dokument bude předložen k projednání a schválení Radě města Třebíče. Komise sociální Rady města Třebíče Zpracovávání dokumentu probíhá v rámci pracovní náplně pracovníků Odboru správy majetku a investic města a Odboru sociálních věcí Městského úřadu Třebíč. Rozpočet města Třebíče Na dokumentu v současné době pracují pracovníci Odboru správy majetku a investic města a Odboru sociálních věcí Městského úřadu Třebíč. Předpokládaným termínem dokončení dokumentu a jeho předložení k projednání Radě města Třebíče je 30. červen

7 Opatření 6: Aktivita 8: Vytvoření nových Pravidel pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Třebíče Zavedení nového dokumentu Pravidla pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Třebíče do praxe Ve spolupráci Odboru správy majetku a investic města a Odboru sociálních věcí Městského úřadu Třebíč bude zaveden do praxe nový dokument Pravidla pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Třebíče. Od července 2012 již budou byty v domech s pečovatelskou službou v majetku města Třebíče přidělovány dle tohoto dokumentu. Komise sociální Rady města Třebíče Doba realizace: leden červenec 2012 Opatření 6: Aktivita 9: Přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Třebíče dle Pravidel pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Třebíče probíhalo v rámci pracovní náplně pracovníků Odboru správy majetku a investic města a Odboru sociálních věcí Městského úřadu Třebíč. Rozpočet města Třebíče. Osm přidělených bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Třebíče dle Pravidel pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Třebíče. Od 1. července 2012 již jsou byty v domech s pečovatelskou službou v majetku města Třebíče přidělovány dle Pravidel pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Třebíče. Byli osloveni všichni žadatelé z Pořadníku (330), a všichni žadatelé, kteří dodali podklady pro přehodnocení jejich žádostí, byli přehodnoceni (cca 150). Dle Pravidel pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Třebíče bylo přiděleno osm bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Třebíče. Byl naplněn předpoklad snížení počtu žadatelů z cca 330 v Pořadníku dle starých Pravidel, na přibližně 30 žadatelů v Seznamu dle nových Pravidel. Vytvoření nových Pravidel pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Třebíče Rozdělovat byty v domech s pečovatelskou službou v majetku města Třebíče transparentně dle standardizovaného systému hodnocení žadatelů Od července 2012 budou byty v domech s pečovatelskou službou v majetku města Třebíče přidělovány dle nových Pravidel pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Třebíče. Komise sociální Rady města Třebíče Doba realizace: červenec prosinec 2012 Přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Třebíče dle Pravidel pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Třebíče probíhalo v rámci pracovní náplně pracovníků Odboru správy majetku a investic města a Odboru sociálních věcí Městského úřadu Třebíč. 6

8 Rozpočet města Třebíče. Osm přidělených bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Třebíče dle Pravidel pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Třebíče Dle Pravidel pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Třebíče bylo přiděleno osm bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Třebíče. Dle Pravidel pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Třebíče bylo přiděleno osm bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Třebíče. Vytvořený bodový systém se osvědčil. Opatření 7: Aktivita 10: Podpora prevence zadlužování a dluhového poradenství Podpora poradenství v oblasti zadlužování rozbor pohledávek, insolvenční návrhy, návrhy na oddlužení apod. Poradenství v oblasti dluhové problematiky bude zabezpečované sociálními pracovníky Odboru sociálních věcí Městského úřadu Třebíč, sociálními pracovníky Občanské poradny Třebíč v rámci projektů Poradenství obětem trestných činů a v dluhové oblasti a Podpora sociálně vyloučeným lokalitám na Třebíčsku. Občanská poradna Třebíč, o. s. V rámci pracovní náplně pracovníků Odboru sociálních věcí Městského úřadu Třebíč. Občanská poradna Třebíč ,-- Kč rozpočet města Třebíče Občanská poradna Třebíč MPSV ČR Operační program Evropského sociálního fondu v ČR, Kraj Vysočina Fond Vysočiny. Nelze stanovit. Poradenství je poskytováno v rámci pracovní náplně pracovníků Odboru sociálních věcí Městského úřadu Třebíč. Občanská poradna Třebíč 761 uživatelů služeb dluhová oblast 82 osob preventivní programy Počet konzultací v dané oblasti (intervencí). Neustále se zvyšující počet občanů s potřebou řešení v oblasti zadlužování. Občanská poradna Třebíč V porovnání s předešlým rokem se počet konzultací zvýšil o 10 %. Počet preventivních programů 9. 7

9 Priorita 3: Podpora osob se zdravotním postižením a dlouhodobě nemocných Opatření 1: Aktivita 1: Podpora aktivit, akcí či programů pro zdravotně postižené z Grantového systému Zdravého města Třebíč Terénní poradenství pro seniory a zdravotně postižené občany Poskytování terénního občanského poradenství v domácím prostředí a prevence sociálního vyloučení z důvodu vysokého věku nebo nepříznivého zdravotního stavu. Občanská poradna Třebíč ,-- Kč Grantový systém Zdravého města Třebíče, ZM Třebíč, MPSV ČR 62 intervencí 3 přednášky Počet konzultací v dané oblasti (intervencí) O aktivity projektu byl zájem, zejména byla řešena dluhová oblast a ochrana spotřebitele. Opatření 3: Aktivita 2: Vytváření možností pro zaměstnávání zdravotně postižených občanů (pracovní rehabilitace, chráněná pracovní místa, chráněné pracovní dílny apod.) Sociální rehabilitace, zaměstnávání osob se zdravotním postižením Od roku 2011 provozujeme tréninkovou kavárnu a tréninkovou zahradu, která je návaznou službou na již poskytovanou službu denní stacionář, v letošním roce chceme tuto službu registrovat sociální rehabilitace. Předpokládáme, že nadále minimálně 10 klientů bude zaměstnáno na zkrácený pracovní úvazek, další klienti mohou využívat k sociální rehabilitaci, rovněž plánujeme vytvoření dalších chráněných pracovních míst. V současné době pracují přímo ve stacionáři 2 osoby se zdravotním postižením. Denní centrum Barevný svět, o. p. s. Doba realizace: leden prosinec 2012 a dále Dle rozpisu v projektu + vlastní náklady Pracovní místa byla podpořena z Evropského sociálního fondu CR, Úřadu práce ČR a z vlastních prostředků. 20 Bylo uzavřeno 22 pracovních smluv (DPP, DPČ, pracovní smlouva) Mezi klienty je zájem o zaměstnání, a proto budeme v této aktivitě nadále pokračovat. Od října jsme rozšířili nabídku o práci na dalším pracovišti. (textilní a reklamní dílna). 8

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

Příloha č. 1 k Zápisu č. 6 z jednání Pracovní skupiny III. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2012 evaluace

Příloha č. 1 k Zápisu č. 6 z jednání Pracovní skupiny III. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2012 evaluace Příloha č. 1 k Zápisu č. 6 z jednání Pracovní skupiny III. ze dne 27.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2012 evaluace Priority a opatření Akční plán rozvoje sociálních služeb

Více

Komunitní plánování sociálních služeb města Třebíče

Komunitní plánování sociálních služeb města Třebíče Komunitní plánování sociálních služeb města Třebíče Zápis č. 4 z jednání Pracovní skupiny Občané se zdravotním postižením a dlouhodobě nemocní Datum: 20.07.2011 Čas: 15:00 Místo: zasedací místnost v suterénu

Více

Minimální síť sociálních služeb a služeb navazujících v Třebíči

Minimální síť sociálních služeb a služeb navazujících v Třebíči Minimální síť sociálních služeb a služeb navazujících v i 1. Minimální sítí sociálních služeb a služeb navazujících v i (dále také jen Minimální síť ) je rozuměn souhrn poskytovatelů a zařízení sociálních

Více

Příloha č. 1 k Zápisu č. 11 z jednání Řídící skupiny ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2012 evaluace

Příloha č. 1 k Zápisu č. 11 z jednání Řídící skupiny ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2012 evaluace Příloha č. 1 k Zápisu č. 11 z jednání Řídící skupiny ze dne 25.03.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2012 evaluace Priority a opatření Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

Příloha č. 1 k ZM/6/2013. Zásady financování sociálních služeb z rozpočtu města Třebíče

Příloha č. 1 k ZM/6/2013. Zásady financování sociálních služeb z rozpočtu města Třebíče Příloha č. 1 k ZM/6/2013 Zásady financování sociálních služeb z rozpočtu města Třebíče Příloha č. 1 k ZM/6/2013 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Definice pojmů... 3 3. Minimální síť sociálních služeb

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok 2020

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok 2020 Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na SO ORP Mohelnice CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006549 Realizátor Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. v partnerství s Městem Mohelnice Akční plán

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku

Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Obsah: I. Smysl realizačního

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 27. 6. 2016 56 Věc: Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji věcné vyhodnocení cílů pro rok 2016 a definování nových optimálních

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku

Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku základní informace k zahájení realizace projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Ing. Jana Kozelková Uherské Hradiště, 21.5.2013 Obsah prezentace Základní informace

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP Semily 2011 Akční plán pro rok 2013 Aktualizovaná verze /duben 2013/ Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Zpráva o činnosti. za období od do

Zpráva o činnosti. za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita

Více

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči pro roky

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči pro roky Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v i pro roky 2017 2018 Obsah Slovo úvodem... 2 1 Organizační struktura komunitního plánování sociálních služeb a služeb navazujících v i... 3 2

Více

Dotační řízení MPSV 2014

Dotační řízení MPSV 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE Dotační řízení MPSV 2014 Kritéria hodnocení po stanovení směrného čísla Sociální služby Obsah 1 Sociální PORADENSTVÍ...4 1.1 Odborné sociální poradenství ( 37)...4 2 Služby

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Příloha č. 2 k Zápisu č. 7 z jednání Pracovní skupiny I. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 k Zápisu č. 7 z jednání Pracovní skupiny I. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 k Zápisu č. 7 z jednání Pracovní skupiny I. ze dne 28.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

Zásady pro financování sociálních služeb a služeb navazujících z rozpočtu města Třebíče pro rok 2019

Zásady pro financování sociálních služeb a služeb navazujících z rozpočtu města Třebíče pro rok 2019 Zásady pro financování sociálních služeb a služeb navazujících z rozpočtu města e pro rok 2019 Obsah Čl. 1. Úvodní ustanovení... 1 Čl. 2. Základní ustanovení... 2 Čl. 3. Vymezení některých pojmů... 3 Čl.

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 -

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2009-1 - 1.O B S A H 1. Obsah 2 2. Předmluva 3 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 4 4. Priority rozvoje služeb a

Více

Změna v pracovních skupinách:

Změna v pracovních skupinách: Navazujeme na Zprávu o činnosti v procesu plánování sociálních služeb v našem regionu, která byla přednesena Zastupitelstvu města Kostelec nad Orlicí dne 24.9.2007 Změna v pracovních skupinách: Vstup 3

Více

Zpráva o činnosti. za období od do

Zpráva o činnosti. za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 Název střediska: Středisko poradenství Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita

Více

Příloha č. 2 k 5/ZM/2015. Zásady pro financování sociálních služeb a služeb navazujících z rozpočtu města Třebíče

Příloha č. 2 k 5/ZM/2015. Zásady pro financování sociálních služeb a služeb navazujících z rozpočtu města Třebíče Příloha č. 2 k 5/ZM/2015 Zásady pro financování sociálních služeb a služeb navazujících z rozpočtu města e Obsah Čl. 1. Úvodní ustanovení... 1 Čl. 2. Úvodní Základní ustanovení... 2 Čl. 3. Definice Vymezení

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ A OKOLÍ

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ A OKOLÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ A OKOLÍ NA ROK 2018 Prováděcí část ke Komunitnímu plánu: Střednědobý plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ve městě Ústí

Více

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Návrh ukazatelů sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Obecná ustanovení 1) Ukazatele se vztahují na služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Město OTROKOVICE Březen 2018

Město OTROKOVICE Březen 2018 Město OTROKOVICE Březen 2018 Projekt CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006182 Pilotní ověření sociálního bydlení v Otrokovicích Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání

Více

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program )

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program ) - 1 - GRANTOVÝ PROGRAM Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 2017 (dále jen Program ) Článek 1 Úvodní ustanovení Grantový program s názvem Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 a 2017

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory sociálním službám pro rok I. kolo dotačního programu

Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory sociálním službám pro rok I. kolo dotačního programu Materiál číslo: 6 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 19.06.2019 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních údajů podle nařízení

Více

Příloha č. 1 k 5/ZM/2015. Zásady pro financování sociálních služeb a služeb navazujících z rozpočtu města Třebíče

Příloha č. 1 k 5/ZM/2015. Zásady pro financování sociálních služeb a služeb navazujících z rozpočtu města Třebíče Příloha č. 1 k 5/ZM/2015 Zásady pro financování sociálních služeb a služeb navazujících z rozpočtu města e Obsah Čl. 1. Úvodní ustanovení... 1 Čl. 2. Základní ustanovení... 2 Čl. 3. Vymezení některých

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání

Více

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč CZ.1.04/3.1.03/45.00087 Tento projekt je podpořen finančními prostředky z ESF

Více

Zpráva o činnosti. za období od do

Zpráva o činnosti. za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 Název střediska: Středisko poradenství Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 432/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 406 ze dne 08.06.2015 Akční plán pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Systém hodnocení parametrů pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2016

Systém hodnocení parametrů pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2016 Systém hodnocení parametrů pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2016 A/ Postup Do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje (dále jen ZS LK ) se mohou podávat

Více

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE 2016 Obsah: Stručná popis.. str. 2. 3. Struktura součinnosti a procesů. str. 4. Členění akčního plánu. str. 5. 7. Plán aktivit. str. 8. Závěr..

Více

Závěrečná konference projektu

Závěrečná konference projektu Závěrečná konference projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00026 Ing. Martin Kobzáň vedoucí odboru řízení dotačních programů Krajský úřad Zlínského kraje

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2007 O B S A H 1. Obsah 1 2. Předmluva 2 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 3 4. Priority rozvoje služeb a péče

Více

Minimální počet bodů k zařazení sociální služby do sítě je 21 bodů, což je 60% z maximálně možných dosažitelných bodů (35).

Minimální počet bodů k zařazení sociální služby do sítě je 21 bodů, což je 60% z maximálně možných dosažitelných bodů (35). Vážení zastupitelé města, předkládáme Vám ke schválení Minimální síť sociálních služeb města Hodonína - souhrn sociálních služeb fungujících na území města Hodonína, na jejichž existenci, rozvoji nebo

Více

Příloha č. 1 k Metodice. Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018

Příloha č. 1 k Metodice. Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 Příloha č. 1 k Metodice Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 Obsah 1 Principy a priority... 4 2 Obecná pravidla pro výpočet

Více

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Závěrečná konference k projektu Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku 19. dubna 2012 Místo

Více

Příloha č. 2 k Zápisu č. 11 z jednání Řídící skupiny ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 k Zápisu č. 11 z jednání Řídící skupiny ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 k Zápisu č. 11 z jednání Řídící skupiny ze dne 25.03.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE VYHLAŠUJE PRO ROK 2017 DOTAČNÍ TITUL PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 I. Cíl : Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Projekt: Podpora služeb sociální prevence 1 Podpora služeb sociální prevence 2

Projekt: Podpora služeb sociální prevence 1 Podpora služeb sociální prevence 2 Projekt: Podpora služeb sociální prevence 1 Podpora služeb sociální prevence 2 Zpracoval(a): EP, SOC Datum: 1. 2. 2017 OP Zaměstnanost 2014 2020 Projekt PSSP 1 a PSSP 2 PO 2 Sociální začleňování a boj

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Příloha č. 2 k výzvě - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 k výzvě - Popis podporovaných aktivit Příloha č. 2 k výzvě - Popis podporovaných aktivit Podpora typu A 1. Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb (pro osoby se zdravotním postižením) a zařízení ústavní péče

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 evaluace

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 evaluace Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 evaluace Priority a opatření Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 vznikl na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY

AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY 2016 2020 1 Akční plán je prováděcím dokumentem Komunitního plánu sociálních služeb města 2016 2020 (dále KPSS). Je každoročně zpracováván pro

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok ze dne č.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok ze dne č. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2005 ze dne 29. 6. 2005 č. 8/05 1 Čl. 1 Vymezení působnosti Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o

Více

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě 1.KP Začátek v roce 2003 Informace o způsobu zpracování koncepce Vzdělávání zaměstnanců Prezentace záměru plánovat poskytovatelům

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2014

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2014 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2014 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání

Více

Proces střednědobého plánování sociálních služeb v Třinci

Proces střednědobého plánování sociálních služeb v Třinci Označení dokumentu: S/18/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 01.09. 2015 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 9/1 MĚSTO

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje

Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje Metodická podpora obcím Koncept plánování sociálních služeb Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje Vize: V rámci Libereckého kraje existuje komplexní a systematizovaný sběr dat od dotčených subjektů

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI ZAČÁTEK Slavnostní zahájení 20.5.2003. Cílem kpss je zajistit dostupné sociální služby pro lidi, kteří je opravdu potřebují. Motto: Komunitním plánováním

Více

Záměr Grantového programu na rok 2015

Záměr Grantového programu na rok 2015 Projekt Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Nymbursku (CZ.1.04/3.1.03/97.00068) Záměr Grantového programu na rok 2015 Město Nymburk na základě Statutu Grantového programu určeného pro podporu

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Identifikace vazby projektového záměru na OPZ Operační program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Identifikace vazby projektového záměru na OPZ Operační program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl příloha č. 2 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ Operační program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl OP Zaměstnanost 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Více

Střednědobé plánování. sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi

Střednědobé plánování. sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi Střednědobé plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi Setkání s poskytovateli sociálních služeb, Ústí nad Labem, 2016 Střednědobé plánování 3. plán SPRSS v ÚK na období 2016 2018 Akční plán

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Co jsou sociální služby? Sociální služby jsou jedním z nástrojů, systémů pomoci lidem, kteří se ocitli ve složité sociální situaci z důvodu: dlouhodobého

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. 5 / 2014 Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast.

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

ZÁPIS ze setkání pracovní skupiny osoby se zdravotním postižením a senioři

ZÁPIS ze setkání pracovní skupiny osoby se zdravotním postižením a senioři ZÁPIS ze setkání pracovní skupiny osoby se zdravotním postižením a senioři Název projektu: Registrační číslo: Termín konání: Místo konání: Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006588

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ KOJETÍNĚ

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ KOJETÍNĚ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ KOJETÍNĚ Komunitní plán sociálních služeb ve městě Kojetíně na období let 2012 2016 (dále jen Komunitní plán) byl zpracován v průběhu

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2015 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Dotační program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2017

Dotační program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2017 Dotační program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2017 Název dotačního programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2017 (dále jen Protidrogový

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více