S B Í R K A U S N E S E N Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S B Í R K A U S N E S E N Í"

Transkript

1 R o č n í k S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání zastupitelstva k návrhu Koncepce protidrogových aktivit a prevence negativních sociálně patologických jevů na rok 2008 a k návrhu na udělení Ceny města Mladá Boleslav v roce k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č.10/1 - navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. 11 o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči v roce k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/2, navýšení rozpočtu města a navýšení výdajů v rámci kapitoly k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/3, přesun finančních prostředků v rámci kapitoly k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 10/4 - změna rozpočtu města, navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav a Městskému divadlu Mladá Boleslav k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č.10/5 v roce 2008 a k návrhu na zvýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Mladá Boleslav Jilemnického k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č.10/6 a poskytnutí neinvestiční dotace Domu dětí a mládeže Na Výstavišti,Husova 201, v roce k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 10/7 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 03 (úhrada členského vkladu BD Laurinova III) k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 10/8 navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 10/9 v roce k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 10/10 v roce 2008 (přesun finančních prostředků v rámci kap. 03) k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 10/11 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. 11 soc. věci o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/12 v roce 2008 Bezděčín chodníky, komunikace Dubce k návrhu na změnu rozpočtu města, rozpočtové opatření č. 10/13 dotace Úřadu práce Mladá Boleslav příspěvek na úhradu mzdových nákladů

2 2739. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 10/14 v roce 2008 přesun finančních prostředků z kapitoy 06 (OŠKTv) na kapitolu 07 (OStRM) k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu města kap. 11 sociální věci na rok 2008 pro sdružení FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné, se sídlem Jaselská 1304/II, Mladá Boleslav na zakoupenou výpočetní techniku a software k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2008 ZŠ Mladá Boleslav,Jilemnického k návrhu na schválení dotace BK Mladá Boleslav a. s. ve výši Kč na úhradu splátky leasingu rolby pro zimní stadion k návrhu na schválení Dodatku č. 8 ke zřizovací listině Základní školy Mladá Boleslav, Jilemnického k návrhu na schválení zrušení součásti školní klub při Základní škole Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325 a na schválení zřízení nové součásti školní klub při Základní škole Mladá Boleslav, Dukelská k návrhu na uzavření Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení: plynofikace městské části Mladá Boleslav Debř II. etapa k návrhu na revokaci usnesení zastupitelstva města č ze dne 28. srpna k návrhu na schválení prominutí nájemného za užívání nebytového prostoru č. 1063/19 na náměstí Republiky v k. ú. Mladá Boleslav k návrhu na prominutí nájemného za užívání služebního bytu č. 1 v ul. 17. listopadu 1325 v k. ú. Mladá Boleslav k návrhu na uzavření dohody s splátkách (byt. č. 12. v ul. nám. Republiky čp. 1065/III v Mladé Boleslavi) k návrhu na schválení bezúplatného převodu nebytových prostor, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na 5751 a 5752 v ul. Jana Palacha čp podle zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění k návrhu na schválení úhrad investic a úhrad spojených s vlastnictvím bytu č. 989/21 v domě čp. 989, 990, 991, 992 a 993 na stp.č. 4986, 4987, 4988, 4989 a 4990 v k.ú. Mladá Boleslav II paní Evě Šindelkové k návrhu na schválení prodeje bytů, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na pozemcích stp. 2426/1, 2427/1 a 2428/1 v ul. Havlíčkova čp. 737, 738 a 739, a stp v ul. Laurinova čp v části obce Mladá Boleslav II v k.ú. Mladá Boleslav, podle zák. 72/1994 Sb k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části pp. 657(2 v k. ú. Mladá Boleslav (DOMINO INVEST s. r. o.) k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části stp. 822/1 v k. ú. Mladá Boleslav (GRANDEZZA HOTELS MLADÁ BOLESLAV s. r. o.) k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne (prodej domu čp. 162 na stp a stp. 1041, v k.ú. Mladá Boleslav obchodnímu sdružení SEMIRAMIS o.s.) k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části pp. 150/3 v k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi, (VaK Mladá Boleslav, a.s.) k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne , částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne , na prodej částí pp. 126/27 a 126/15 v k. ú. Plazy (P N E U O K 5 s.r.o.)

3 2758. k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej stp. 1542/4 v k. ú. Mladá Boleslav (vlastníkům jednotek domu čp. 571, Smetanova ul., Mladá Boleslav) k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne , na koupi části pp. 839/5 v k.ú. Mladá Boleslav (paní Hrůšová) k návrhu na koupi pozemkových parcel v k. ú. Mladá Boleslav (pan Ziegelheim) k návrhu na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k. ú. Mladá Boleslav (manželé Kadlecovi) k návrhu na prodej domu čp. 51 na stp. 611/1 v k. ú. Mladá Boleslav (pan Miklík) k návrhu na prodej domu čp. 138 na stp. 746 v k. ú. Mladá Boleslav (FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné) k návrhu na prodej části pp. 190/36 v k.ú. Chrást u Mladé Boleslavi (pí Podrábská) k návrhu na prodej části pp. 1363/1 v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Patočkovi) k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/15 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/16 přesun finančních prostředků z kapitoly 07 na kapitolu 07 (příměstské části investice) k návrhu rozpočtového výhledu statutárního města Mladá Boleslav k návrhu na delegaci zástupců města jako společníka na valnou hromadu společnosti MBM, místní dráha Mladá Boleslav Mělník, s. r. o., IČ , konané dne

4 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání zastupitelstva v měsíci srpnu b e r e j i n a v ě d o m í č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu Koncepce protidrogových aktivit a prevence negativních sociálně patologických jevů na rok 2008 a 2009 Koncepci protidrogových aktivit a prevence negativních sociálně patologických jevů na rok 2008 a č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na udělení Ceny města Mladá Boleslav v roce 2008 u d ě l u j e v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: a) Cenu města Mladá Boleslav v roce 2008 panu Milanu Klipcovi, nar., bytem, Mladá Boleslav b) čestné občanství města Mladá Boleslav generálporučíkovi Ing. Stanislavu Procházkovi, nar., bytem, Mladá Boleslav I vyplacení částky ,- Kč z kap. 06 jako nedílné součásti Ceny města panu Milanu Klipcovi

5 č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č.10/1 - navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. 11 o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči v roce 2008 rozpočtové opatření č. 10/1 v roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč - navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na rok 2008 a navýšení výdajů kap. 11, org. 0052, par. 4195, položka 5410, na výplatu příspěvku na péči č města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/2, navýšení rozpočtu města a navýšení výdajů v rámci kapitoly 09 rozpočtové opatření č. 10/2 v roce 2008 v následujícím rozsahu: a) navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč - navýšení příjmů na kap.09, org.240 par.2212,pol 2329 b) navýšení výdajů města Mladá Boleslav - na org. 240 par pol Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. - příspěvek na MHD ,50,- Kč - na org. 241 par pol COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. zimní údržba komunikací a sjízdnosti ,- Kč - na org. 240 par pol místní komunikace - investice ,50,- Kč - na org. 241 par pol TRANSCENTRUM bus s.r.o. - dopravní obslužnost ,- Kč.

6 č města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/3, přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 09 rozpočtové opatření č.10/3 v roce 2008 v následujícím rozsahu: úprava a přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 09 v hodnotě ,-Kč takto: z org. 241 par pol celkem ,- Kč na org. 240 par pol celkem ,- Kč č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 10/4 - změna rozpočtu města, navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav a Městskému divadlu Mladá Boleslav a) rozpočtové opatření č.10/4 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč prostředků z kap. 01, - org.107,par. 6171,pol.5011 platy zaměstnanců ,- Kč, - přesun finančních - org. 107,par. 6171,pol.5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení ,-Kč - org.107,par. 6171,pol.5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění ,-Kč - na kap org. 212, par. 3314, pol. 5331, - Knihovna města Mladá Boleslav neinvestiční příspěvek ,- Kč - org. 204,par.3311, pol Městské divadlo Mladá Boleslav neinvestiční příspěvek ,- Kč b) navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav,V.Klementa 1229, Mladá Boleslav,IČ o částku ,-Kč na rok 2008 c) navýšení příspěvku Městskému divadlu Mladá Boleslav,Palackého 263, Mladá Boleslav, IČ o částku ,- Kč na rok 2008

7 č města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č.10/5 v roce 2008 a k návrhu na zvýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Mladá Boleslav Jilemnického 1152 a) rozpočtové opatření č.10/5 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč - přesun finančních prostředků z kap. 07,org.0, par. 2212, pol investiční rezerva na kap.06, org. 606, par. 3113, pol neinvestiční příspěvek Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 b) navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2008 Základní škole Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, IČ , o částku ,- Kč č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č.10/6 a poskytnutí neinvestiční dotace Domu dětí a mládeže Na Výstavišti,Husova 201, v roce 2008 a) rozpočtové opatření č. 10/6 v roce 2008: navýšení rozpočtu města o ,- Kč,navýšení příjmů kap.06,par.3392, pol odvody příspěvkových organizací o ,-Kč a navýšení výdajů kap. 06, org.617, par.3421, pol.5339 Dům dětí a mládeže - dotace o ,-Kč b) zvýšení neinvestiční dotace na rok 2008 Domu dětí a mládeže Na Výstavišti, Husova 201, Mladá Boleslav, IČ o ,-Kč č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 10/7 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 03 (úhrada členského vkladu BD Laurinova III) rozpočtové opatření č. 10/7 v roce 2008: změnu rozpočtu o 2.500,00 Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 03 OSMM z org. 231 par. 3612, pol nákup kolků na org. 231, par. 3612, pol členský vklad Bytové družstvo Laurinova III ve výši 2.500,00 Kč.

8 č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 10/8 navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav a) rozpočtové opatření č. 10/8 v roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč - navýšení příjmů na kap.06,pol neinvestiční účelová dotace Středočeského kraje,úz a navýšení výdajů kap.6 org. 212, par. 3314, pol.5229 Knihovna města Mladá Boleslav neinvestiční dotace,úz b) poskytnutí dotace příspěvkové organizaci Knihovna města Mladá Boleslav ve výši ,-Kč na rok 2008 č statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 10/9 v roce 2008 rozpočtové opatření č. 10/9 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,--Kč - přesun finančních prostředků z kapitoly 01, SpO, org. 1007, par. 6171, pol.5166 konzultační, poradenské a právní služby na kapitolu 07 OStRM org. 340 par. 6171, po budova Magistrátu města Mladá Boleslav č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 10/10 v roce 2008 (přesun finančních prostředků v rámci kap. 03) rozpočtové opatření č. 10/10 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, přesun finančních prostředků v rámci kap. 03: z org. 101, par.5512, pol opravy a udržování požární ochrana částku ,-Kč na org. 107, par. 6171, pol stroje, přístroje a zařízení.

9 I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 10/11 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. 11 soc. věci o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálněprávní ochrany dětí v roce 2008 rozpočtové opatření č. 10/11 v roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč - navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a navýšení výdajů: kap. 11- soc. věci, par. 6171, položka dle přílohy č. 1 dův. zprávy ÚZ na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2008 ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů č statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/12 v roce 2008 Bezděčín chodníky, komunikace Dubce rozpočtové opatření č. 10/12 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o ,00 Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRM: a) z org. 3132, par. 3635, pol územní plán města Mladá Boleslav na org. 3222, par. 2219, pol Bezděčín, komunikace, chodníky ve výši ,00 Kč b) z organizace 3131 par. 3639, pol Projektová dokumentace na org. 333, par. 3613, pol ubytovna Čechova ul. ve výši ,00 Kč c) z organizace 289, par. 2219, pol parkoviště na org par. 2212, pol komunikace Dubce ve výši ,00 Kč

10 č města, rozpočtové opatření č. 10/13 dotace Úřadu práce Mladá Boleslav příspěvek na úhradu mzdových nákladů rozpočtové opatření č. 10/13 v roce 2008: a) navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč navýšení příjmů, pol. 4116, ÚZ dotace Úřad práce Mladá Boleslav (ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a navýšení výdajů: - kap. 01 org. 999 par pol ÚZ ,-Kč platy zaměstnanců, - kap. 01 org. 999 par pol ÚZ ,-Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, - kap. 01 org. 999 par pol ÚZ ,-Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, - kap. 01 org. 888 par pol ÚZ ,-Kč platy zaměstnanců, - kap. 01 org. 888 par pol ÚZ ,-Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, - kap. 01 org. 888 par pol ÚZ ,-Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, b) navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč navýšení příjmů, pol. 4116, ÚZ dotace Úřad práce Mladá Boleslav (ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a navýšení výdajů: - kap. 01 org. 999 par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,-Kč platy zaměstnanců, - kap. 01 org. 999 par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,-Kč platy zaměstnanců, - kap. 01 org. 999 par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,-Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, - kap. 01 org. 999 par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,-Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, - kap. 01 org. 999 par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,-Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, - kap. 01 org. 999 par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,-Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění

11 č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 10/14 v roce 2008 přesun finančních prostředků z kapitoy 06 (OŠKTv) na kapitolu 07 (OStRM) rozpočtové opatření č. 10/14 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč - přesun finančních prostředků z kapitoly 06 org.111, 3412, pol (budovy, haly a stavby) ve výši ,-Kč, org. 33, 3419, pol (neinvestiční transfery občanským sdružením) ve výši ,-Kč na kapitolu 07 org.111, 3412, pol.6121 v celkové výši ,-Kč č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu města kap. 11 sociální věci na rok 2008 pro sdružení FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné, se sídlem Jaselská 1304/II, Mladá Boleslav na zakoupenou výpočetní techniku a software poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu města kap. 11- sociální věci na rok 2008 pro sdružení Fokus sdružení pro péči o duševně nemocné, se sídlem Jaselská 1304/II, Mladá Boleslav, IČ ve výši Kč ,-- Kč na zakoupenou výpočetní techniku a software - viz příloha č. 1 důvodové zprávy I u k l á d á vedoucí odboru sociálních věcí zajistit realizaci usnesení zastupitelstva města do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2008 ZŠ Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 poskytnutí dotace ve výši , Kč ZŠ Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, IČ: , na realizaci projektu Volný čas a sport, na který získala grant Středočeského kraje ve výši ,-Kč, (dovybavení posilovny a vytvoření regenerační linky)

12 I u k l á d á vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude toto usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na schválení dotace BK Mladá Boleslav a. s. ve výši Kč na úhradu splátky leasingu rolby pro zimní stadion uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč mezi statutárním městem Mladá Boleslav, se sídlem Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, IČ , a BK Mladá Boleslav a.s., se sídlem Na Vinici 31, Mladá Boleslav, IČ , o úhradě podílu města na splátce rolby, která byla formou leasingu zakoupena v roce 2004 (dle přílohy důvodové zprávy) č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na schválení Dodatku č. 8 ke zřizovací listině Základní školy Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, IČ č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na schválení zrušení součásti školní klub při Základní škole Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325 a na schválení zřízení nové součásti školní klub při Základní škole Mladá Boleslav, Dukelská 1112 a) zrušení součásti školní klub při Základní škole Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325, IČ b) zřízení součásti školní klub při Základní škole Mladá Boleslav, Dukelská 1112, IČ s cílovou kapacitou 250 žáků

13 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na uzavření Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení: plynofikace městské části Mladá Boleslav Debř II. etapa uzavření Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení: plynofikace městské části Mladá Boleslav Debř II. etapa s distribuční společností SPT Net, s.r.o. se sídlem Novodvorská 803/82, Praha 4, IČ dle přílohy č. 1 důvodové zprávy č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na revokaci usnesení zastupitelstva města č ze dne 28. srpna 2008 r e v o k u j e své usnesení č ze dne 28. srpna 2008, kterým schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje č. 2782/OŽP/2008 na Příměstský les Radouč č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na schválení prominutí nájemného za užívání nebytového prostoru č. 1063/19 na náměstí Republiky v k. ú. Mladá Boleslav prominutí nájemného za pronájem nebytového prostoru č. 1063/19 o celkové výměře podlahové plochy 289,90 m 2 v domě čp. 1062, 1063, 1064 a 1065 v ul. nám. Republiky, části obce Mladá Boleslav III, na stp. 2616, 2617, 2618 a 2619 v k.ú. Mladá Boleslav paní Evě Řehákové Hromádkové, nar. xxxxx, bytem xxx, ve výši ,- Kč za období od do I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM

14 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na prominutí nájemného za užívání služebního bytu č. 1 v ul. 17. listopadu 1325 v k. ú. Mladá Boleslav prominutí nájemného za pronájem služebního bytu č. 1 o celkové výměře podlahové plochy 133,23 m 2 v budově Základní školy Mladá Boleslav, 17.listopadu 1325, části obce Mladá Boleslav II, na stp v k.ú. Mladá Boleslav panu Petru Borýskovi, nar. xxxxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav ve výši ,- Kč za období od do I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na uzavření dohody s splátkách (byt. č. 12. v ul. nám. Republiky čp. 1065/III v Mladé Boleslavi) dohodu o splátkách dlužného nájemného a úhrad za služby s příslušenstvím s manž. Ladislavem Najmanem, nar. xxxxx, místem trvalého pobytu xxxxx, Mladá Boleslav a Regínou Najmanovou, nar. xxxxxx, místem trvalého pobytu xxxxxxx, Mladá Boleslav dle přílohy č. 1 důvodové zprávy I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na schválení bezúplatného převodu nebytových prostor, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na 5751 a 5752 v ul. Jana Palacha čp podle zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění bezúplatný převod nebytového prostoru č. 1215/24 o celkové výměře podlahové plochy 15,76 m 2 v domě čp. 1215, 1214 v ul. Jana Palacha v části obce Mladá Boleslav II, na stp.

15 5752, 5751 v k.ú. Mladá Boleslav a ideální podíl 158/29565 na společných částech domu a stejný ideální podíl 158/29565 na pozemcích Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1214, 1215 Jana Palacha, Mladá Boleslav, IČ: , se sídlem Mladá Boleslav, Jana Palacha 1215 I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na schválení úhrad investic a úhrad spojených s vlastnictvím bytu č. 989/21 v domě čp. 989, 990, 991, 992 a 993 na stp.č. 4986, 4987, 4988, 4989 a 4990 v k.ú. Mladá Boleslav II paní Evě Šindelkové n e předložený návrh č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na schválení prodeje bytů, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na pozemcích stp. 2426/1, 2427/1 a 2428/1 v ul. Havlíčkova čp. 737, 738 a 739, a stp v ul. Laurinova čp v části obce Mladá Boleslav II v k.ú. Mladá Boleslav, podle zák. 72/1994 Sb. 1. prodej bytu, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stp. v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci při platbě do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy (dle směrnice), po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy: v ulici Havlíčkova čp. 737/II, 738/II a 739/II a 847/II na stp. 2426/1 o výměře 147 m 2, stp. 2427/1 o výměře 147 m 2 a stp. 2428/1 o výměře 147 m 2 č. 738/4 paní Andree Hadariové, nar. xxxxx, trvale bytem, Mladá Boleslav (1+2, 50,8 m 2 ) za cenu ,- Kč (5) 2. prodej bytu, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stp. v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci při platbě do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy, po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy: v ulici Laurinova čp. 1268//II, na stp o výměře 235 m 2 č. 1268/13 panu MUDr. Janu Hrdličkovi, nar. xxxxx, trvale bytem, Mladá Boleslav (kk+3, 66,5 m 2 ) za cenu ,- Kč

16 I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části pp. 657(2 v k. ú. Mladá Boleslav (DOMINO INVEST s. r. o.) n e předložený návrh č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části stp. 822/1 v k. ú. Mladá Boleslav (GRANDEZZA HOTELS MLADÁ BOLESLAV s. r. o.) o d k l á d á rozhodnutí v této věci č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne (prodej domu čp. 162 na stp a stp. 1041, v k.ú. Mladá Boleslav obchodnímu sdružení SEMIRAMIS o.s.) r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne a to v bodě II. termín realizace usnesení I změnu termínu uložení vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení z na ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM

17 I I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části pp. 150/3 v k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi, (VaK Mladá Boleslav, a.s.) r e v o k u j e své usnesení č ze dne I prodej části pp. 150/3 (vodní plocha-vodní nádrž umělá) o výměře cca 42 m 2 (dle GP č /2007 ze dne pp. 150/6) v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav, a.s., IČ , se sídlem Čechova 1151, Mladá Boleslav, a to za cenu dle znaleckého posudku I I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne , částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne , na prodej částí pp. 126/27 a 126/15 v k. ú. Plazy (P N E U O K 5 s.r.o.) r e v o k u j e své usnesení č ze dne a své usnesení č ze dne I prodejem části pp. 126/27 (orná půda) o výměře cca m 2 (dle GP č /2008 pp. 126/50, pp. 126/52, stp. 308 a stp. 309 díl a ) a části 126/15 (orná půda) o výměře cca 511 m 2 (dle GP č /2008 pp. 126/51 a stp 309 díl b ) v katastrálním území Plazy z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví firmy P N E U O K 5 s.r.o., IČ , se sídlem Dlouhý Most čp. 260, okr. Liberec, za cenu 800,-- Kč/m 2, a to jako součet nájmu a kupní ceny s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje

18 I I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej stp. 1542/4 v k. ú. Mladá Boleslav (vlastníkům jednotek domu čp. 571, Smetanova ul., Mladá Boleslav) r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne snížení kupní ceny I snížení kupní ceny za prodej ideálních podílů stp. 1542/4 (zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr) o výměře 116 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku statutárního města Mladá Boleslav do spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků bytů domu čp. 571, Smetanova ul., Mladá Boleslav: a to z ceny 1.300,- Kč/m 2 na cenu 100,-- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje. I I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne , na koupi části pp. 839/5 v k.ú. Mladá Boleslav (paní Hrůšová) r e v o k u j e své usnesení č ze dne v plném rozsahu I koupi části pozemkové parcely 839/5 (orná půda) o výměře cca 210 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku paní Jany Hrůšové, nar. xxxx, bytem, Mladá Boleslav, do vlastnictví statutárního města Mladá Boleslav, a to za cenu 400,- Kč/m 2 pod komunikací s tím, že definitivní výměra převáděné části pozemku bude stanovena příslušným geometrickým plánem.

19 I I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na koupi pozemkových parcel v k. ú. Mladá Boleslav (pan Ziegelheim) koupi nemovitostí v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku pana Petra Ziegelheima, nar. xxxxx, bytem Mladá Boleslav, do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav, a to: - část pp. 841/5 (orná půda) o výměře cca 250 m 2 za cenu 400,- Kč/m 2 pod komunikací - část pp. 841/5 (orná půda) o výměře cca 205 m 2 za cenu 2.000,- Kč/m 2 (mimo komunikaci) - část pp. 862/19 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře cca 750 m 2 za cenu 400,- Kč/m 2 pod komunikací - část pp. 862/19 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře cca m 2 za cenu 2.000,- Kč/m 2 (mimo komunikaci) - část pp. 1396/2 (vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené) o výměře cca 31 m 2 za cenu 400,- Kč/m 2 pod komunikací - část pp. 1396/2 (vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené) o výměře cca 58 m 2 za cenu 2.000,- Kč/m 2 (mimo komunikaci) - pp. 841/2 (orná půda) o výměře 477 m 2 za cenu 400,- Kč/m 2 pod komunikací I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k. ú. Mladá Boleslav (manželé Kadlecovi) k o n k r e t i z u j e své usnesení č. 964 ze dne

20 I prodej ideálního spoluvlastnického podílu na stp (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví (vše za cenu 500,- Kč/m 2 k celku): manželů (SJM) Jiřího Kadlece, nar. xxxxx a Ivany Kadlecové, nar. xxxxx, společně bytem Mladá Boleslav podíl o velikosti 182/32726 za cenu 5.283,- Kč I I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na prodej domu čp. 51 na stp. 611/1 v k. ú. Mladá Boleslav (pan Miklík) prodej domu čp. 51 na stp. 611/1, Ptácká ulice, Mladá Boleslav a stp. 611/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 136 m2 v k.ú. Mladá Boleslav, z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví Ing. Zbyňka Miklíka, nar. xxxxx bytem Bukovno, a to za cenu 800,-- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a za podmínek - sanace objektu kupujícím do konce r. 2008, aby do objektu nezatékalo - vyřízení stavebního povolení do půl roku od podpisu kupní smlouvy, s tím, že v případě nesplnění této podmínky bude od smlouvy odstoupeno a nebudou vráceny vložené investice - že v příslušné smlouvě bude ošetřeno, že v této nemovitosti nebudou noční kluby ani nebudou využity pro provozovnu výherních hracích automatů ani terminálových výherních automatů I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM

21 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na prodej domu čp. 138 na stp. 746 v k. ú. Mladá Boleslav (FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné) prodej domu čp. 138 na stp. 746, Ptácká ulice, Mladá Boleslav a stp. 746 (zastavěná plocha a nádvoří budova) o výměře 200 m2 v k.ú. Mladá Boleslav, z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví sdružení FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné, IČ , se sídlem Jaselská 1304/2, Mladá Boleslav, a to za cenu ,-- Kč, s využitím věcného předkupního práva pro statutární město Mladá Boleslav na odkoupení převáděných nemovitosti.a s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na prodej části pp. 190/36 v k.ú. Chrást u Mladé Boleslavi (pí Podrábská) prodej části pozemkové parcely 190/36 (orná půda) o výměře cca 70 m 2 v k.ú. Chrást u Mladé Boleslavi, z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví Petry Podrábské, nar. xxxxxx, bytem Mladá Boleslav, a to za cenu 280,- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděné části pozemku bude stanovena příslušným geometrickým plánem I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM

22 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na prodej části pp. 1363/1 v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Patočkovi) prodej části pozemkové parcely 1363/1 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře cca 70 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav, z majetku statutárního města Mladá Boleslav do spoluvlastnictví (SJM) pana Vlastislava Patočky, nar. xxxxx a paní Heleny Patočkové, nar. xxxxx, společně bytem Mladá Boleslav, a to za cenu 280,- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděné části pozemku bude stanovena příslušným geometrickým plánem I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/15 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 09 rozpočtové opatření č. 10/15 v roce 2008 v následujícím rozsahu: úprava a přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 09 v hodnotě ,-Kč takto - z org. 241 par pol celkem ,- Kč na org. 240 par pol celkem ,- Kč č města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/16 přesun finančních prostředků z kapitoly 07 na kapitolu 07 (příměstské části investice) rozpočtové opatření č. 10/16 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav v celkové částce ,- Kč přesun finančních prostředků z kapitoly 01, org. 335, 3639, položka 5169 příměstské části nákup služeb na kap. 07, org. 282, 3745, položka 6121 dětská hřiště, pískoviště v částce ,-- Kč a na kap. 07, org. 337, 2219, položka 6121 Čejetice plocha pro kontejnery v částce ,-- Kč

23 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu rozpočtového výhledu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtový výhled statutárního města Mladá Boleslav na rok č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na delegaci zástupců města jako společníka na valnou hromadu společnosti MBM, místní dráha Mladá Boleslav Mělník, s. r. o., IČ , konané dne d e l e g u j e a) paní Ilju Chalupovou, nar. xxxxx, trvale bytem Mladá Boleslav, jako zástupce statutárního města Mladá Boleslav na valnou hromadu společnosti M B M, místní dráha Mladá Boleslav Mělník, s.r.o., se sídlem Jaroměř, Nádražní 222, okres Náchod, PSČ , IČ: , konanou dne od 17,30 hod. v kanceláři JUDr. Zdeňky Neumannové, Na Karmeli 77, Mladá Boleslav b) pana Ing. Pavla Knespla, nar. xxxxx, bytem Mladá Boleslav, jako náhradníka Zástupce statutárního města Mladá Boleslav jako společníka obchodní společnosti M B M, místní dráha Mladá Boleslav Mělník, s.r.o., je oprávněn na této valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je město oprávněno jako společník, zejména účastnit se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady společnosti, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu.

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3560. ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 3561.

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 182 Vydána dne 24.9.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5775. Zpráva o vyřízení interpelací 5776. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 140 Vydána dne 18.12.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4557. Zpráva o vyřízení interpelací 4558. Návrh na

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 100 Vydána dne 27. února 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3262. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 74 Vydána dne 27. června 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 145 Vydána dne 29.1.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4711. Zpráva o vyřízení interpelací 4712. Informace

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap.

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 26. června 2008 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

SBÍRKA USNESENÍ. 3134. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3134. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 97 Vydána dne 30. ledna 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3129. k informacím o schválených rozpočtových opatřeních

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339)

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) USNESENÍ č. 319/24-14 R vyhovět žádosti xxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, nájemce bytu č. 5 o velikosti 2+1 v domě čp.

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004

Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004 Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004 Mimořádná schůze Rady města Kladna dne 14. 9. 2004 Přítomni: Ing. Dan Jiránek, primátor Ing. Miroslav Bernášek, 1. náměstek primátora Antonín Kajgr, náměstek primátora

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 24. listopadu 2010

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 24. listopadu 2010 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 24. listopadu 2010 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.152/1 o výměře cca 60 m 2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou Stavebnímu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

16. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na uspořádání 7. dobového leteckého dne v Mladé Boleslavi v roce 2008 17. Návrh na poskytnutí příspěvku v

16. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na uspořádání 7. dobového leteckého dne v Mladé Boleslavi v roce 2008 17. Návrh na poskytnutí příspěvku v Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 22. května 2008 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 20. 7. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 20. 7. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013

Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013 Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013 Datum konání: 16. 12. 2013 2013/07/I Z M s c h v á l i l o ověřovatele zápisu: Ing. Markéta Sochorová, Mgr. Karel Řehák 2013/07/II Z M s c h v á l i l o navržený

Více

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 05. listopadu 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl,

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 20, 1 omluven p. Říha 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013 Bod pořadu jednání: Prodej nebytové jednotky Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více