ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012"

Transkript

1 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Radovan Klusák 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná. Jmenovitě: Hosté: Omluveno: Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty Jan Schneider Navržený program: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění úkolů ke dni Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby "Hotel Květnice - výměna oken" 4. Zápis z jednání Komise dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 6/2012 ze dne Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby "Rekonstrukce víceúčelového sálu kina Svratka v Tišnově" 6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby "Digitalizace kina Svratka v Tišnově" 7. Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1903/3 v k.ú. Tišnov - Tišnov, Družstevní, kabelová smyčka NN, Humpolec 8. Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2320/1 v k.ú. Tišnov - Tišnov, Kukýrna, kabelová smyčka NN, Šťáva 9. Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1509/14 v k.ú. Tišnov - Tišnov, Trnec, kabelová smyčka NN, Bartošová 10. Uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem 11. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Tišnov a manžely K. 12. Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Tišnova č. 13/2012 ze dne Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 14. Dohody o změně smlouvy o dodávkách tepla - kotelny K21, K22, K Zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 10/12 ze dne Uzavření smlouvy na pronájem objektu Klášterská 283 v Tišnově 17. Vyhlášení záměru změny nájemce nebytových prostor v objektu čp. 911 na nám. Míru v Tišnově 18. Uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě ze dne Uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu ze dne Udělení souhlasu k podnájmu části nebytových prostor v objektu čp. 318 v Tišnově 21. Uzavření smlouvy se společností TEPLO T s.r.o. o dodávce tepla pro objekt čp. 821 v Tišnově a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro město Tišnov 23. Výsledek výběrového řízení "Dodávka služebních vozidel pro Městský úřad Tišnov" 24. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Tišnov a Českou republikou Ministerstvem vnitra 1

2 25. Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Tišnov a Českou republikou Ministerstvem práce a sociálních věcí 26. Uzavření Darovací smlouvy s paní R. M. 27. Směrnice k aplikaci reálné hodnoty 28. Pokladní řád 29. Dotazy, podněty a připomínky 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 1. místostarosta Radovan Klusák za ověřovatele navrhl: Mgr. Marek Babák zapisovatelkou stanovil: Bc. Renátu Srstkovou, Dis. Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 26/2012 Rady města Tišnova Mgr. Marka Babáka a zapisovatelkou stanovuje Bc. Renátu Srstkovou, DiS. Hlasování č. 1: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Místostarosta Radovan Klusák rozšířil program jednání o materiál s názvem Uzavření smlouvy o dílo na dodávku Tišnovské noviny. Rada města Tišnova schvaluje program jednání schůze č. 26/2012 Rady města Tišnova. Hlasování č. 2: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Program jednání: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění úkolů ke dni Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby "Hotel Květnice - výměna oken" 4. Zápis z jednání Komise dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 6/2012 ze dne Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby "Rekonstrukce víceúčelového sálu kina Svratka v Tišnově" 6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby "Digitalizace kina Svratka v Tišnově" 7. Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1903/3 v k.ú. Tišnov - Tišnov, Družstevní, kabelová smyčka NN, Humpolec 8. Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2320/1 v k.ú. Tišnov - Tišnov, Kukýrna, kabelová smyčka NN, Šťáva 9. Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1509/14 v k.ú. Tišnov - Tišnov, Trnec, kabelová smyčka NN, Bartošová 10. Uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem 11. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Tišnov a manžely K. 12. Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Tišnova č. 13/2012 ze dne Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 14. Dohody o změně smlouvy o dodávkách tepla - kotelny K21, K22, K Zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 10/12 ze dne Uzavření smlouvy na pronájem objektu Klášterská 283 v Tišnově 17. Vyhlášení záměru změny nájemce nebytových prostor v objektu čp. 911 na nám. Míru v Tišnově 18. Uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě ze dne Uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu ze dne

3 20. Udělení souhlasu k podnájmu části nebytových prostor v objektu čp. 318 v Tišnově 21. Uzavření smlouvy se společností TEPLO T s.r.o. o dodávce tepla pro objekt čp. 821 v Tišnově a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro město Tišnov 23. Výsledek výběrového řízení "Dodávka služebních vozidel pro Městský úřad Tišnov" 24. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Tišnov a Českou republikou Ministerstvem vnitra 25. Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Tišnov a Českou republikou Ministerstvem práce a sociálních věcí 26. Uzavření Darovací smlouvy s paní R. M. 27. Směrnice k aplikaci reálné hodnoty 28. Pokladní řád 29. Uzavření smlouvy o dílo na dodávku Tišnovské noviny 30. Dotazy, podněty a připomínky 2. Zpráva o kontrole plnění úkolů ke dni Úvodní informace k materiálu podal místostarosta Radovan Klusák Do diskuze se nikdo nepřihlásil Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění úkolů ke dni Hlasování č. 3: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby "Hotel Květnice - výměna oken" Úvodní informace k materiálu podal místostarosta Marek Babák. Proběhla krátká diskuze. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby Hotel Květnice výměna oken mezi městem Tišnov, jako objednatelem a společností Rofis s.r.o., IČ: , se sídlem v Kysuckém Novém Meste, Slovensko, jako zhotovitelem, dle přílohy č. 1 zápisu. Hlasování č. 4: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 4. Zápis z jednání Komise dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 6/2012 ze dne Úvodní informace k materiálu podal místostarosta Radovan Klusák. Proběhla krátká diskuze. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 6/2012 ze dne Hlasování č. 5: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 3

4 5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby "Rekonstrukce víceúčelového sálu kina Svratka v Tišnově" Úvodní informace k materiálu podal místostarosta Marek Babák. Rada města Tišnova rozvedla diskuzi na téma promítací plátno, jeho zabezpečení a jiné úpravy týkající se rekonstrukce. Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby Rekonstrukce víceúčelového sálu kina Svratka v Tišnově mezi městem Tišnov, jako objednatelem a společností LP staving s.r.o., IČ: , se sídlem v Domašově, jako zhotovitelem, dle přílohy č. 2 zápisu. Hlasování č. 6: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby "Digitalizace kina Svratka v Tišnově" Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby Digitalizace kina Svratka v Tišnově mezi městem Tišnov, jako objednatelem a společností Audiomaster CZ a.s., IČ: , se sídlem v Praze, jako zhotovitelem, dle přílohy č. 3 zápisu. Hlasování č. 7: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 7. Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1903/3 v k.ú. Tišnov - Tišnov, Družstevní, kabelová smyčka NN, Humpolec Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku parc.č. 1903/3 v k.ú. Tišnov mezi městem Tišnov, jako povinným z věcného břemene a společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 4 zápisu. Hlasování č. 8: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 8. Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2320/1 v k.ú. Tišnov - Tišnov, Kukýrna, kabelová smyčka NN, Šťáva Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku parc.č. 2320/1 v k.ú. Tišnov mezi městem Tišnov, jako povinným z věcného břemene a společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 5 zápisu. Hlasování č. 9: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 4

5 9. Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1509/14 v k.ú. Tišnov - Tišnov, Trnec, kabelová smyčka NN, Bartošová Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku parc.č. 1509/14 v k.ú. Tišnov mezi městem Tišnov, jako povinným z věcného břemene a společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 6 zápisu. Hlasování č. 10: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 10. Uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce stavby Přestupní terminál Hradčany nacházející se na pozemcích parc.č. 2355/1, parc.č. 2355/4, parc.č. 2355/6, parc.č. 1620/7, parc.č. 1620/9, parc.č. 1620/10, parc.č. 1620/12, parc.č. 1620/14 a parc.č. 1620/17, vše v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov, jako výpůjčitelem a Jihomoravským krajem, IČ: , se sídlem v Brně, jako půjčitelem, dle přílohy č. 7 zápisu. Hlasování č. 11: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 11. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Tišnov a manžely K. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku ze dne na pronájem části pozemku parc.č. 2374/2 v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov, jako pronajímatelem a M. K. a F. K., oba trvale bytem B., oba jako nájemci, dle přílohy č. 8 zápisu. Hlasování č. 12: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 12. Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Tišnova č. 13/2012 ze dne Úvodní informace k materiálu podal místostarosta Marek Babák. Radní Zdeňka Dohnálková s připomínkou podle zápisu z jednání této komise je zřejmé, že velice málo spolupracuje s komisí zabývající se komunitním plánem. Pověřený zástup dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Iva Dvořáčková s návrhem návštěva vedoucího odboru sociálních věcí s prezentací této problematiky, radní souhlasí. Dále ze strany vedení zazněla připomínka ke zpracování zápisu. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Tišnova č. 13/2012 ze dne Hlasování č. 13: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 5

6 13. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 na nám. 28. října 1708 v Tišnově Úvodní informace k materiálu podal místostarosta Marek Babák. Místostarosta Radovan Klusák s radní Zdeňkou Dohnálkovou nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na celý rok, neboť tyto byty jsou potřebné i pro jiné, tudíž navrhují lhůtu půl roku. Ostatní přítomní členové rady souhlasí s návrhem. Přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 na nám. 28. října 1708 v Tišnově s paní M. L., trvale bytem T., na dobu určitou půl rok od do , dle přílohy č. 9 zápisu. Hlasování č. 14: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 14. Dohody o změně smlouvy o dodávkách tepla - kotelny K21, K22, K23 Úvodní informace k materiálu podal místostarosta Radovan Klusák. Radní Zdeňka Dohnálková s dotazem úspora dodávky tepla, místostarosta Radovan Klusák s odpovědí jedná se přibližně o třetinu méně než doposud. Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o změně smlouvy o dodávkách tepla na základě změny příkonu odběrného místa mezi městem Tišnov a společností TEPLO T s.r.o., IČ: , se sídlem v Tišnově, dle přílohy č. 10 zápisu. Hlasování č. 15: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o změně smlouvy o dodávkách tepla na základě změny příkonu odběrného místa mezi městem Tišnov a společností TEPLO T s.r.o., IČ: , se sídlem v Tišnově, dle přílohy č. 11 zápisu. Hlasování č. 16: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o změně smlouvy o dodávkách tepla na základě změny příkonu odběrného místa mezi městem Tišnov a společností TEPLO T s.r.o., IČ: , se sídlem v Tišnově, dle přílohy č. 12 zápisu. Hlasování č. 17: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 15. Zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 10/12 ze dne Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 10/12 ze dne Hlasování č. 18: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 6

7 16. Uzavření smlouvy na pronájem objektu Klášterská 283 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti budovy čp. 283 na parc.č.st. 286/2 a pozemku parc.č.st. 286/2 vše v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov a sdružením Junák - svaz skautů a skautek ČR, Středisko Květnice Tišnov, IČ: , se sídlem v Tišnově, dle přílohy č. 13 zápisu. Hlasování č. 19: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 17. Vyhlášení záměru změny nájemce nebytových prostor v objektu čp. 911 na nám. Míru v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru změny nájemce z Michala Václavíka, IČ: , místem podnikání Nové Město na Moravě, na Jana Václavíka, IČ: , místem podnikání Bystřice nad Pernštejnem, v nájemní smlouvě uzavřené dne na pronájem nebytových prostor o výměře 174 m 2 v objektu čp. 911 na nám. Míru v Tišnově. Hlasování č. 20: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 18. Uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě ze dne Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě na správu sálu v objektu KD Hajánky uzavřené mezi městem Tišnov a panem F. T., trvale bytem T., dle přílohy č. 14 zápisu. Hlasování č. 21: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 19. Uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu ze dne Úvodní informace k materiálu podal místostarosta Marek Babák. Místostarosta Radovan Klusák navrhuje finanční pomoc ze strany města a objekt zrekonstruovat. Diskuze na téma popularizace Tišnovského krasu (tip pro MAS Brána Vysočina) a výhled do budoucna. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu čp. 359 na ul. Klášterská v Tišnově uzavřené mezi městem Tišnov a Českou speleologickou společností, IČ: , se sídlem v Tišnově, dle přílohy č. 15 zápisu. Hlasování č. 22: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 7

8 20. Udělení souhlasu k podnájmu části nebytových prostor v objektu čp. 318 v Tišnově Úvodní informace k materiálu podal místostarosta Radovan Klusák. Místostarosta Petr Bábor se pozastavil nad volbou Rodinného centra Studánka pro dodávku tepla společností Teplo T, neboť je oproti konkurenci poměrně drahá. Vysvětlení podal místostarosta Radovan Klusák a zároveň uvedl, že smlouva je uzavřená pouze na rok a po uplynutí této doby dojde ke zhodnocení situace, v neposlední řadě řekl, že rozhodnutí bylo plně v kompetenci rodinného centra. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova uděluje souhlas Rodinnému centru Studánka o.s., IČ: , se sídlem Květnická 821 v Tišnově, k podnájmu části pronajatých nebytových prostor, ve kterých se nachází technologie na výrobu tepla, v objektu čp. 318 v Tišnově společnosti TEPLO T s.r.o., IČ: , se sídlem Jungmannova 1899 v Tišnově, a to po dobu trvání nájemní smlouvy. Hlasování č. 23: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova uděluje plnou moc panu R. S., nar , bytem T. k ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu s přepisem na jinou osobu bez demontáže plynoměru se současnou změnou dodavatele pro objekt čp. 318 v Tišnově. Hlasování č. 24: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova uděluje souhlas společnosti TEPLO T s.r.o, IČ: , se sídlem Jungmannova 1899 v Tišnově s připojením objektu čp. 318 v Tišnově k distribuční soustavě provozovatele JMP Net, s.r.o., IČ: se sídlem Plynárenská 499/1, Brno. Hlasování č. 25: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 21. Uzavření smlouvy se společností TEPLO T s.r.o. o dodávce tepla pro objekt čp. 821 v Tišnově a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne Rada města Tišnova schvaluje uzavření Kupní smlouvy o dodávkách tepla č. 12-ST00151 mezi městem Tišnov a společností TEPLO T s.r.o., IČ: , se sídlem Jungmannova 1899 v Tišnově, dle přílohy č. 16 zápisu. Hlasování č. 26: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne mezi městem Tišnov a společností Soukromá klinika LOGO s.r.o., IČ: , se sídlem Vsetínská 20 v Brně, dle přílohy č. 17 zápisu. Hlasování č. 27: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 8

9 22. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro město Tišnov Úvodní informace k materiálu podal místostarosta Marek Babák. K jednání Rady města Tišnova byla přizvána pracovnice odboru správy majetku a investic Monika Svobodová a právník města Silvie Otiepková, která uvedla, že zabezpečení pojistných produktů (smluv) pro město Tišnov je nutné provést v souladu se zákonem č. 137/2006. V první fázi je třeba výběrové řízení na pojišťovacího makléře, přičemž kritériem bude nabídková cena (honorář bez vazby na výši pojistného, závazek makléře nepobírat provize z pojištění, které následně pro město Tišnov uzavře). Ve druhé fázi dojde ve spolupráci popř. v zastoupení s vybraným makléřem k výběrovému řízení na pojistitele formou e-aukce. Diskuze na téma poskytování služeb pojišťovacího makléře pro město Tišnov. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení poptávky k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro město Tišnov dle přílohy č. 18 zápisu. Hlasování č. 28: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro město Tišnov dle přílohy č. 19 zápisu. Hlasování č. 29: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 23. Výsledek výběrového řízení "Dodávka služebních vozidel pro Městský úřad Tišnov" Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení prostřednictvím e-aukce na veřejnou zakázku Dodávka služebních vozidel pro Městský úřad Tišnov. Hlasování č. 30: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje zrušení výběrového řízení prostřednictvím e-aukce na veřejnou zakázku Dodávka služebních vozidel pro Městský úřad Tišnov. Hlasování č. 31: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 24. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Tišnov a Českou republikou Ministerstvem vnitra Rada města Tišnova schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Tišnov a Českou republikou Ministerstvem vnitra. Hlasování č. 32: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 9

10 25. Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Tišnov a Českou republikou Ministerstvem práce a sociálních věcí Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Tišnov a Českou republikou Ministerstvem práce a sociálních věcí. Hlasování č. 33: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 26. Uzavření Darovací smlouvy s paní R. M. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Tišnov a R. M., trvale bytem T., dle přílohy č. 20 zápisu. Hlasování č. 34: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 27. Směrnice k aplikaci reálné hodnoty Úvodní informace k materiálu podal místostarosta Radovan Klusák. K jednání byla přivolána vedoucí finančního odboru Petra Jůzová, která hovořila o novele zákona č. 563/1991 Sb, o účetnictví. Směrnice k aplikaci reálné hodnoty bude uložena v kanceláři tajemníka MěÚ. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje Směrnici k aplikaci reálné hodnoty s účinností od Hlasování č. 35: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 28. Pokladní řád Rada města Tišnova schvaluje Pokladní řád s účinností od Hlasování č. 36: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 29. Uzavření smlouvy o dílo na dodávku Tišnovské noviny Úvodní informace k materiálu podal místostarosta Marek Babák, které doplnila pracovnice odboru kultury a školství Šárka Kubátová. Diskuze na téma cena za výtisk, úspora a vizuální styl novin. Bylo přistoupeno k hlasování o návrh usnesení. 10

11 Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení veřejné zakázky Tišnovské noviny dle přílohy č. 21 zápisu. Hlasování č. 37: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o dílo na grafické zpracování a tisk periodického zpravodaje Tišnovské noviny, uzavřené mezi městem Tišnov a společností Reakce s.r.o., IČ: , se sídlem v Předklášteří, dle přílohy č. 22 zápisu. Hlasování č. 38: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 30. Dotazy, podněty a připomínky Místostarosta Marek Babák informoval o schůzce s předsedou Komise sportovní a o vývoji koncepce sportu. Závěr Schůzi Rady města Tišnova ukončil Radovan Klusák 1. místostarosta města Tišnova v 11:06 hodin. Osobní údaje jsou v originále zápisu, který je v souladu s ustanovením 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uložen na MěÚ Tišnov. Zápis ověřili:. v.r. Mgr. Marek Babák ověřovatel. v.r. Radovan Klusák 1. místostarosta Zapsala: Bc. Renáta Srstková, DiS.... v.r. Jan Schneider Starosta města Tišnova 11

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 22/2012, konané dne 24. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 2/2013, konané dne 13. února 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2013, konaného dne 4. února 2013

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2013, konaného dne 4. února 2013 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2013, konaného dne 4. února 2013 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Schůzi Rady města zahájil v 08:10 hodin Bc. Jiří Dospíšil starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. František Svoboda místostarosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2012, konané dne 7. listopadu 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:45 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/10/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 3 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:39 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 3 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/01/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2013, konaného dne 29. dubna 2013

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2013, konaného dne 29. dubna 2013 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2013, konaného dne 29. dubna 2013 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Omluveni: Jan Schneider Radovan

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:54 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2012, konané dne 10. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:10 hodin Radovan Klusák - 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:08 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012 Zahájení ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2013, konané dne 24. července 2013

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2013, konané dne 24. července 2013 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2013, konané dne 24. července 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 13:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/08/2014 Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje za

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS budoucí Zápis [59/RM/1.10.201$] Page I of7 Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 59. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 7.70.2018 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni:

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 11. 7. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno: 7 členů, MK je

Více

Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne

Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne 23. 4. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

Zápis ze 2. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově městského úřadu v Dolních Kounicích

Zápis ze 2. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově městského úřadu v Dolních Kounicích Zápis ze 2. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 12.2.2018 v budově městského úřadu v Dolních Kounicích Přítomní: Ing. Radka Formánková - starostka Lumír Konečný - místostarosta. MUDr. Petr Fila-radní,

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Zápis. z 91. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 91. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Radoslav Němeček Vlasta Sedláková Jiří Švanyga Ing. Zdeněk Škromach Ing. Vladimír Elšík Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 91.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/16/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 2/2014, konaného dne 24. března 2014

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 2/2014, konaného dne 24. března 2014 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 2/2014, konaného dne 24. března 2014 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Omluveni: PaedDr. Petra Kappelová

Více

Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 16. 2. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:40 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 44. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 11.3.2013, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva:

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.08.2016, od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Omluven: p. JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ.

Omluven: p. JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ. Z á p i s z 8. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 23. ledna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ).

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ). Z á p i s ze 111. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 9. května 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 17. jednání

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 17. jednání Zápis z 17. jednání Rady města Heřmanův Městec konané dne 4. 9. 2018 v 16:00hod. kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801 Přítomni: Omluveni: Zapsal: Přizváni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Jednání Rady města Broumov č. 89 ze dne 15. ledna 2018

Jednání Rady města Broumov č. 89 ze dne 15. ledna 2018 Jednání Rady města Broumov č. 89 ze dne 15. ledna 2018 Přítomni: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, Ing. Jiří Myšák, JUDr. Tomáš Blažek, Mgr. Jiří Ringel, Monika Mrštinová, Mgr. Eva Bilíková, Ing. Eva

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 10. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 30.3.2015 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

OBEC KOSTELEC OBECNÍ ÚŘAD KOSTELEC

OBEC KOSTELEC OBECNÍ ÚŘAD KOSTELEC OBEC KOSTELEC OBECNÍ ÚŘAD KOSTELEC Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kostelec č. 50/2018 konaného dne 20. prosince 2018 v 17.00 hod. v kanceláři starostky obce Přítomni: Mgr. Jan Strejček,

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 2.11.2015 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl

Více

5. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

5. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 5. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 12. prosince 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

3. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

3. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 3. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 28. listopadu 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr.

Více

Z Á P I S č. 5/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 5/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 5/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 5.6.2012 Přítomni: 6 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, JUDr.

Více

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 24. 2. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

ZÁPIS. Zahájení. Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:08 hod v krizové místnosti radnice.

ZÁPIS. Zahájení. Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:08 hod v krizové místnosti radnice. ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 019 dne 13.3.2019 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:08 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: S (6) členů,

Více

Zápis. z 92. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 92. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Radoslav Němeček Vlasta Sedláková Jiří Švanyga Ing. Zdeněk Škromach Ing. Vladimír Elšík Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 92.

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013

Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013 Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č. 1 Technický bod Výpis

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis č. 23/2011/XII z jednání Rady města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Zápis č. 23/2011/XII z jednání Rady města Rokytnice v Orlických horách ze dne Zápis č. 23/2011/XII z jednání Rady města Rokytnice v Orlických horách ze dne 12.12.2011 Přítomni 5 členů RM a tajemník. Rada města schvaluje ověřovateli zápisu pana Petra Mareše a paní Ing. Šárku Rozsívalovou.

Více

Rada města Přibyslav Zápis

Rada města Přibyslav Zápis Rada města Přibyslav Zápis z 35. schůze Rady města Přibyslav, konané dne 30. 03. 2016 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města na radnici. Přítomni: Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 64. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.12.2016 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Září Stránka 1 z 5

Září Stránka 1 z 5 Září 2014 Stránka 1 z 5 Zápis 5/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 8. 9. 2014 od 20:00 hodin v kanceláři starosty obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Tojnar Jiří, Nývlt

Více

Usnesení. 1.2 Zápis ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 5/ a 6/ Tisk 139/07/19/ /RM

Usnesení. 1.2 Zápis ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 5/ a 6/ Tisk 139/07/19/ /RM Usnesení ze 7. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2018-2022, která se uskutečnila v pondělí 04.02.2019 ve 14:00 hodin v kanceláři starosty města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 106. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 14. března 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Železné, konaného dne 9. prosince 2014

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Železné, konaného dne 9. prosince 2014 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Železné, konaného dne 9. prosince 2014 Přítomni: Pavlíček Radomír, Synek Jaromír, Veselá Simona, Vacová Pavla, Motyčka Jan, Marková Ševčíková Kamila Nepřítomni:

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení. 1.1 Zápisy ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 91/ a č. 92/ Tisk 1428/ /RM

Usnesení. 1.1 Zápisy ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 91/ a č. 92/ Tisk 1428/ /RM Usnesení z 93. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 27.11.2017 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

14. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

14. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 14. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 6. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Usnesení z 83. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne v 13:45 hodin v budově MěÚ na ulici Hlavní čp. 139

Usnesení z 83. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne v 13:45 hodin v budově MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Usnesení z 83. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 13.12.2017 v 13:45 hodin v budově MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Právní a organizační 83/1.1 Výběr dodavatele v zadávacím řízení k veřejné

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

109. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

109. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 109. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 11. dubna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

1353/81/RM/2018 Hodnocení činnosti KD a knihovny za rok 2018 I. Rada města bere na vědomí zprávu o hodnocení činnosti KD a knihovny za rok 2018.

1353/81/RM/2018 Hodnocení činnosti KD a knihovny za rok 2018 I. Rada města bere na vědomí zprávu o hodnocení činnosti KD a knihovny za rok 2018. Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 81. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 30.10.2018 1352/81/RM/2018 Hodnocení turistické sezóny 2018 Hodnotící zprávu cestovního ruchu pro rok 2018

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne 25.3.2014 Usnesení č. 96/1678/14 Rozpis rozpočtu města Slavičína na rok 2014 b e r e n a v ě d o m í rozpis schválených ukazatelů

Více

Bod č. 1 Technický bod

Bod č. 1 Technický bod ZÁPIS z jednání zastupitelstva obce Hnanice ze dne 29.9.2010 o 18.00 hod., číslo zápisu 121/2010, které se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Hnanice. Bod č. 1 Technický bod Přítomni: Jiří

Více

Z Á P I S z 11. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 24. dubna 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně

Z Á P I S z 11. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 24. dubna 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně Z Á P I S z 11. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 24. dubna 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně P ř í t o m n i : předsedající: členové: tajemnice: ověřovatelé zápisu: Ing.

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 5/2016

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 5/2016 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko Radniční 14, 666 01 Tišnov ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 5/2016 dne 3.6.2016 od 15:00 hodin, Centrum služeb DSO Zahájení: Jednání správního výboru DSO Tišnovsko

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 55. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 55. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Slavičína konané dne 30.10.2012 Usnesení č. 55/0994/12 Rozpočtové opatření dotace SK Slavičín provozní náklady skútr a) uzavření dohody o spolupráci na

Více

18. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

18. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 10. dubna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

RADA MĚSTA KORYČANY. Výpis usnesení z 6. jednání dne 17. prosince R M 1/ 6 / 18 s c h v a l u j e doplněný program jednání Rady města Koryčany.

RADA MĚSTA KORYČANY. Výpis usnesení z 6. jednání dne 17. prosince R M 1/ 6 / 18 s c h v a l u j e doplněný program jednání Rady města Koryčany. RADA MĚSTA KORYČANY Výpis usnesení z 6. jednání dne 17. prosince 2018 R M 1/ 6 / 18 doplněný program jednání Rady města Koryčany. Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 p. L. Orel Schváleno v doplněném

Více