AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 1. Velikost a poloha. Ostrovy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 1. Velikost a poloha. Ostrovy:"

Transkript

1 AUSTRÁLIE A OCEÁNIE Zahrnuje Austrálii a Oceánii. Nejmenší a nejřidčeji zalidněný kontinent stále bydlícím obyvatelstvem. Název vznikl z původního označení Terra Australis - Jižní země, protože celý kontinent leží na jižní polokouli. Užíval se také dlouho název New Holland -Nové Holandsko (do r. 1814). V literatuře (hlavně anglické) se spojení Austrálie a Oceánie opouští a užívá se jednoslovné "Oceania". 1. Velikost a poloha Rozloha: tis. km2 Počet obyvatel: 31 mil. (2003) Objevení a významná data: Za rok objevení kontinentu se považuje r.1606, kdy zde přistáli Holanďané Wilhelm Jansz, po něm pak Abel Tasman. Některé prameny přisuzují prvenství Portugalcům v konci 16. století. V roce 1788 rozhodla britská o kolonizaci a zřízení trestanecké kolonie v oblasti dnešního Sydney. Rokem 1851 začíná tzv. zlatá horečka a počátek masové kolonizace kontinentu. Ostrovní část kontinentu Oceánie zasahuje mnohem dále hlavně na sever a východ. Představuje obrovský prostor v Tichém oceánu (kolem 60 mil. km2 oceánu). Krajní body a) Kontinentální S CapeYork 11 40' j.š J South East Point j.š. V Cape Byron ' v.d. Z Steep point (Příkrý mys) ' v.d. b) Ostrovní S Kure (Havajské o., USA) 28 s.š. J Macquaire Islands (AUS) 54,5 j.š. V Isla Sala y Goméz (CHL) 106 z.d. Z Cocos Island (AUS) 97 v.d. Střední zeměpisný bod (ostrovní) leží v blízkosti atolu Rotuma v Melanésii. Charakteristika pobřeží Severní pobřeží: široká šelfová moře (Timorské, Arafurské), málo přístavů (Darwin). Velká amplituda přílivu/odlivu. Četné korálové útesy, při pobřeží mangrove, nepříznivé klimatické podmínky, zasahují sem tropické cyklony. Západní pobřeží: na SZ (18 20 j. š.) nerozčleněné písčité pobřeží (Velká písečná poušť přechází postupně až do moře) tzv. 80mílové pásmo (příčina: studený proud nedostatek srážek). Perth, Žraločí zátoka u Příkrého mysu. Jižní pobřeží: Velký Australský záliv (je tvořen krasovými horninami) Nullarborská krasová krajina. Až 150m klify (nejvýraznější krasovění je mořským příbojem). Tektonické zálivy Spencerův a Svatojiřský (Adelaide), ústí řeky Murray, množství plavenin. Východní pobřeží: moře dosahuje značných hloubek, u Newcastlu až m, Tasmanovo a Korálové moře mají pobřeží riasového typu údolí zaplavená mořskou vodou oblast vhodná pro přístavy: Sydney (zátoka Port Jackson) Brisbane (Moretonova zátoka) Melbourne (zátoka Port Philip) Na SV Velká útesová bariéra (1 900 km), má několik pásů, útesy rovnoběžně s pobřežím, kanál mezi útesy a pobřežím je km, hloubka m (největší korálový útes na Zemi). Ostrovy: - pevninské (Nová Guinea, Nový Zéland) - sopečné (na okraji litosférických desek), z nichž mohou vznikat korálové ostrovy - ostrovy vázané na horkou skvrnu (v jedné linii) např. Havajské ostrovy - stolové hory - guyoty

2 2. Přírodní poměry 2.1. Pobřeží a ostrovy Vlastní pobřeží kontinentu je jen málo členité. Oceánie je největším obydleným mořským prostorem (regionálně) na Zemi. Má mnoho ostrovů a souostroví sopečného původu, které v podstatě představují podmořské hory. Mauna Kea a Mauna Loa jsou považovány za největší hory světa (z pětikilometrové hloubky s nadmořskou výškou přes 4 tis. metrů). Ruapehu, Nový Zéland Jsou tu časté atoly a korálové útesy. Velká útesová bariéra (Great Barier Reef) je největším útvarem tohoto druhu na světě (měří téměř 2000 km). Největší ostrovy: 1. Nová Guinea 771,9 tis.km2 (2.na světě, leží na ní Indonésie a Papua), 2. Jižní ostrov 150,3 tis km2 3. Severní ostrov 114,6 (NZL) Poloostrov: York (AUS) 195 tis. km2 Příkopy jsou vytvářeny na okraji tichomořské desky, Marianský je nejhlubším na světě (11034 m). Uluru / Ayers Rock (australská rarita samostatný skalní útvar) 2.2. Povrch Má převážně rovinný a plochý charakter, po Evropě je to druhý nejnižší kontinent. Většina plochy pevniny je nižší než 600 m nad mořem (95%). Geologicky nejstarší část je Západoaustralská plošina. Austrálie se oddělila společně s Antarktidou jako první od prapevniny Gondwana již v prvohorách. Australský štít se jako první oddělil od Pangei. Pohyb kontinentu směřoval na východ, tam je také nejvyšší pásemné pohoří - Australské Alpy. Nejvyšší vrchol vůbec však leží na ostrově Nová Guinea - Puncak Jaya 5030 m (Indonésie). Na kontinentě je to pak Mt.Kosciusko s 2230 m. Nejníže dosahují břehy Eyreova jezera - 16m pod úroveň moře. Great Barrier Tref Velká útesová bariéra Nový Zéland vznikl subdukcí (podsouváním) pacifické a australské desky. Ostrovy Oceánie představují jak stojí výše obrovské sopečné hory. Mezi nimi vyniká především Mauna Kea, největší sopečná hora na světě. Sopka: Ruapehu (NZL), poslední výbuch v r Národní parky: Ayersrock / Uluru (centrální Austrálie, pískovcový monolit 2,5x1,5x0,4km, v sousedství leží Mt.Olga), Kakadu (okraj Arnhemské země, fauna), Cradle Mountains (hory na Tasmánii), Fiordland (NZL, fjordy). Největším monolitem je Mt.Augustus. Geologický vývoj Austrálie Austrálie je součástí Indoaustralské desky. Prvohory: Druhohry: Třetihory: Čtvrtohory:

3 REGIONÁLNÍ GEOLOGICKÉ JEDNOTKY 1. Australská platforma západní Austrálie (Australská pánev), konsolidovaná část australského kontinentu bez projevů tektoniky. Základem je starý, několikrát metamorfovaný kontinent nerostné bohatství. Velký sedimentární obal (nad něj ční jen Musgraveovo a Macdonnellovo pohoří) 2. Tasmanidy východní třetina Austrálie, vznikla jako prvohorní vrásová pohoří. (hranice mezi 1 a 2 probíhá od Georgetownu po Adelaide). GEOMORFOLOGICKÉ JEDNOTKY 1. Západoaustralská tabule 2. Středoaustralská pánev

4 3. Východoaustralské hory (méně vhodné označení: Australské Kordillery) GEOMORFOLOGICKÉ OBLASTI AUSTRÁLIE 1 Východoaustralské hory 2 Středoaustralská pánev 3 Jihoaustralská hornatina 4 Západoaustralská plošina 5 Nullarborská krasová tabule 6 pobřežní roviny

5 2.3. Vodstvo Kontinent je zřejmě nejsušším na světě. Říční síť je jen slabě vyvinuta. V Austrálii je rozsáhlá (2/3 povrchu) bezodtoká oblast. Čtyřicet procent vody teče na sever ač tu nejsou největší řeky kontinentu. Jsou tu tropické řeky bohaté na vodu. Ostatní řeky jsou v suchých oblastech, zde jsou napájeny zdroji v horách východní Austrálie. Často jsou to však jen suchá řečiště (creek, obdoby afrických vádí). V ostrovních částech Oceánie jsou většinou krátké, ale poměrně vodnaté řeky (Nová Guinea, Nový Zéland). Největší vodní toky: Murray (3717 km délky, 1,16 mil km2 povodí) a Darling (2739 km). Jezera jsou většinou slaná (velký výpar) a mají proměnlivou velikost (v závislosti na srážkách), jsou tektonického původu. Největší: Eyreovo 9-15 tis. km2, Gairdnerovo 4,7-7,7tis. km2. Podzemní vody jsou často jediným zdrojem vody ve vnitrozemí. Jsou zde artéské studně s velkými zásobami vody, až 9 tis. artéských studní! Ve vnitrozemí je to jediný zdroj vody (jako oázy v Africe) Podnebí a krajina Austrálie leží většinou v tropickém pásu (4/5 rozlohy) - hlavně v suchých. Řada míst má extrémní teploty, např. Marble Bar v západní Austrálii. V jižní Austrálii je subtropické klima. Tasmánie a Jižní o. (NZL) mají mírné podnebí (vlivem blízkosti Antarktidy). Převážná část kontinentu má suché kontinentální klima - 1/3 pevniny má pod 250 mm srážek ročně (pouště). Vlhké oblasti jsou na severovýchodě s letním monzunem mm za rok. Na jihu jsou zimní deště. Nerovnoměrné rozložení srážek je problémem i pro zemědělství. Rostlinstvo Kontinent má ze tří čtvrtin endemické druhy (původní, vyskytující se na omezeném území), např. eukalypt - blahovičník. Akácie (u nás ji známe jako mimózu), kaktus opuncie - dovezen z Ameriky, rychle se přemnožily (až 200tis. km2 úrodné půdy). Hlavní rostlinné formace: les tvoří jen 5% celkové plochy. Je tu hlavně buš, savana, scrub (křovité porosty blahovičníků a akácií), pouště, polopouště. Fauna Má také mnoho endemických druhů: vačnatci, ptakořitní, ještěři, (varan). Došlo k nepříznivým následkům introdukce (zavlečení) nedomácích druhů (kozy, králíci, psi, ropuchy) a jejich nekontrolovatelného přemnožení.

6 2.5. Surovinové zdroje Kontinent i některé ostrovy (Nová Kaledonie, Nauru) mají značné zásoby. Stále tu probíhá geologický průzkum. a) černé uhlí Great Dividing Rg. (New South Wales, Queensland) b) ropa a zemní plyn Queensland c) železná ruda západní Austrálie Marble Bar, Whyalla, Yampi Sound, 1. na světě d) bauxit York, Arnhemská země 1. na světě e) olověná a zinková ruda - Broken Hill, Mt.Isa 2. na světě f) kobaltová ruda - Greenville g) opály - Coober Pedy 1. na světě Dále se v Austrálii těží rudy manganu, wolframu, mědi. Stále se těží velké množství zlata a diamantů (Argyle). Jinde se těží niklová ruda - Nová Kaledonie (FRA) - 3. na světě a fosfáty (Nauru). 3. Oblasti a státy Oceánie Regionální rozdělení: Kontinent - Austrálie, Tichý oceán - Melanésie, Mikronésie, Polynésie Commonwealth of Australia Australský Svaz Je to federální dominium se šesti spolkovými státy a se dvěma teritorii. Množí se hlasy k zavedení republikového zřízení. Referendum, které proběhlo v listopadu 1999, však potvrdilo monarchii. Významnou událostí v historii země znamenala olympiáda v roce 2000 v Sydney. Austrálie je vyspělá průmyslově-zemědělská země s velkou těžbou a zásobami rud. Rozvoj země ovlivnil v minulosti zahraniční kapitál (USA, GBR, JAP, CND). HDP v roce USD/obyv. (směnný kurz). Měna: australský dolar, AUD (18,50 Kč , střed, 0,67 USD, 0,58 ). Ekonomický potenciál je soustředěn do několika center při pobřeží, v jejich zázemí je významná zemědělská výroba. Nejdůležitější oblast je podél jihovýchodního pobřeží (na 7% plochy žije 2/3 obyvatel a vyprodukuje 70% zpracovatelského průmyslu, 60% zemědělské výroby). Země má vlastní výrobu letadel, zemědělských strojů a lodí. Významná je velká produkce potravin (export) mléčné výrobky (sušené mléko, máslo, sýry), cukr, konzervy. Zemědělství Je tu moderní extenzívní produkce s rozsáhlými výměrami farem. Problémem je nedostatek vody. Zemědělství je silně mechanizováno - 2. na světě (za USA). Hlavní je v zemi živočišná výroba, chov ovcí, který je největšína světě ve stavech i v produkci vlny (30% světa), produkce skopového (do arabských zemí), mléčný i jatečný chov skotu (export masa a masných výrobků, též hovězího). V rostlinné výrobě se pěstuje pšenice (exportuje se hlavně v únoru a březnu), ječmen, rýže, vinná réva, chmel, ovoce, jižní ovoce. V dopravě má největší význam silniční a letecká přeprava, mezinárodně v nákladní dopravě pak námořní. Letecká společnost Qantas patří mezi nejsolidnější na světě. Na silnicích se jezdí vlevo. Obyvatelstvo Žijí zde vesměs přistěhovalci (nejvíce s britským původem). Původní obyvatelstvem jsou australští černoši Austrálci (Aborigini), patří do negroidní rasy, liší se od afrických fyziognomií obličeje a rovnými vlasy. Žijí vesměs na nízké sociální úrovni a jsou postupně asimilováni. Mnoho jich žije jen z podpory vlády. Černoši byli hubeni v min. století a zatlačeni do vnitrozemí. Čtvrtina obyvatelstva je v anglikánské a čtvrtina v církvi římskokatolické. Hustě je osídlen jen v provincii Nový Jižní Wales a Victoria.

7 Osídlování Austrálie: Největší města: Sydney (3,3 mil.) je to největší dovozní přístav, obchodní a finanční centrum. Byla zde olympiáda v r Melbourne (2,8 mil.). Adelaide, Perth, Brisbane, Hobart. Města sahají v Austrálii až na pláž Zahraniční obchod směřuje do celého světa, nejvíce do Asie a Ameriky. Export: suroviny, vlna, pšenice, maso, mléčné výrobky Import: dopravní prostředky, spotřební zboží, ropa Partneři - Japonsko, USA, Británie, Nový Zéland, Kanada. Turistická místa: národní parky (Kakadu, Uluru, Cradle Mt. a další), Sydney, Australské Alpy a jihovýchodní pobřeží.

8 Administrativní členění Austrálie. Územní jednotka Rozloha (km 2 ) Obyvatel (1996) Hlavní město Federální stát Nový Jižní Wales (New South Wales) Sydney Queensland Brisbane Jižní Austrálie (South Australia) Adelaide Tasmánie (Tasmania) Hobart Victoria Melbourne Západní Austrálie (Western Australia) Perth Teritorium Teritorium hlavního města (Australian Capital Territory) Canberra Severní teritorium (Northern Territory) Darwin Zámořské teritorium Ashmore and Cartier Islands 5 bez stálého osídlení Coral Sea Islands Territory 5 bez stálého osídlení Heard and McDonald Islands 412 neobydlené Kokosové ostrovy Bantam Norfolk Kingston Vánoční ostrov Flying Fish Cove

9 3.2. New Zealand - Nový Zéland (maorsky Aotearoa) Je členem Commonwealthu. Objevitelem je Abel Tasman (rok 1642). První kolonizátoři přišli v 1. polovině minulého století. Od roku 1840 je země britskou kolonií. V roce 1926 získal samostatnost. Je to vyspělá zemědělsko-průmyslová země. Najdeme tu velký podíl britského a amerického kapitálu. Zemědělská orientace: chov ovcí. Nejvyšší stavy na rozlohu - 1. ve světě v intenzitě chovu. 2. na světě v produkci vlny, dále chov hovězího dobytka a s ním spojený export masa a mléčných výrobků. Stále víc nabývá význam domácích nerostných zdrojů (uhlí, rudy), průmyslu strojírenského, textilního a potravinářského. Tradiční je využití geotermální energie (Wairakei, největší geotermální elektrárna světa) - elektřina, teplo. Původním obyvatelstvem jsou Maorové, patří do skupiny polynéských národů. Měli téměř stejný osud jako australští černoši. V roce 1994 uzavřeli s vládou dohodu o odškodnění. Osobnosti: Edmund Hillary (dobyvatel Mt.Everestu, 1953), Ernest Rutherford (atom.fyzik Nový Zéland je nejvzdálenější samostatná země k České republice.

10 3.3 Melanésie, Mikronésie, Polynésie

11 MÍSTOPISNÉ POJMY Moře, průlivy, zálivy: Timorské moře, Arafurské moře, Carpentarský záliv, Torresův průliv, Korálové moře, Tasmanovo moře, Bassův průliv, Banksova úžina, Svatovincentský záliv, Spencerův záliv, Velký australský záliv, Žraločí zátoka Ostrovy a souostroví: Kokosové ostrovy, ostrov lorda Howa, Norfolk, Heard, McDonaldovy ostrovy, Vánoční ostrov, Ashmore, Cartier, Ostrovy Korálového moře, Bathurstův ostrov, Melvillův ostrov, Wesselovy ostrovy, Groote Eylandt, Wellesleyovy ostrovy, Tasmánie, Fraserův ostrov, Kingův ostrov, Furneauxovy ostrovy, Klokaní ostrov, ostrov Dirka Hartoga Mysy: mys York, Byronův mys, Howův mys, Jihovýchodní mys, mys Naturaliste, Příkrý mys, Severozápadní mys Poloostrovy: Arnhemská země, Yorský poloostrov, Eyrův poloostrov Řeky: Murray, Darling, Hunter, Sněžná řeka, Gascoyne, Mitchell Jezera: Eyerovo jezero, Amadeovo jezero, Mackayeovo jezero, Torrensovo jezero Pohoří, vrcholy a planina: plošina Kimberley, pohoří krále Leopolda, Barklyho náhorní plošina, Selwyn Range, Velké předělové pohoří, Liverpoolské hory, Novoanglické hory, Modré hory, Australské Alpy, Mt. Kosciusko, Mt. Ossa, Flindersovo pohoří, MacDonnelovo pohoří, Musgraveovo pohoří, Ayers Rock, Hamersleyovo pohoří, Nullarborská planina Pouště: Velká písečná poušť, poušť Tanami, Velká Viktoriina poušť, Gibsonova poušť Státy, teritoria a města: Západní Austrálie, Severní teritorium, Queensland, Nový Jižní Wales, Victoria, Tasrnánie, Jižní Austrálie, Teritorium hlavního města, Canberra, Sydney, Brisbane, Adelaide, Hobart, Melbourne, Perth, Darwin, Newcastle, Gold Coast, Woollongong, Rockhampton, Townsville, Geelong, Fremantle, Broken Hill, Ballarat, Bendigo, Kalgoorlie, Cooktown, Alice Springs, Mount Isa Nový Zéland: Foveauxův průliv, Cookův průliv, zátoka Milford, záliv Pegasus, Cantenburský záliv, Severní ostrov, Jižní ostrov, Stewartův ostrov, Velký bariérový ostrov, ostrov White, Tříkrálové ostrovy, Cookovy ostrovy, Niue, Tokelau, Chathamské ostrovy, Bounty, ostrovy Protinožců, Campbellův ostrov, Aucklandské ostrovy, Jihozápadní mys, mys Farewell, Severní mys, Východní mys, Banksův poloostrov, řeka Waikato, řeka Clutha, jezero Taopo, Tasmánský ledovec, ledovec Fr. Josefa, Jižní Alpy, Mt. Egmont, Ruapehu, Mt. Aspiring, Mt. Cook, Canterburská nížina, Wellington, Auckland, Hamilton, Christchurch, Dunedin Oceánie: Havajské ostrovy, Havaj, Mauna Loa, Honolulu, Midwayské ostrovy, Velikonoční ostrov, Johnston, ostrovy Line, Kiritimati, Kiribati, Cookovy ostrovy, Samoa, Savai'i, Upolu, Apia, Arnerická Samoa, Pago Pago, Phoenixské ostrovy, Tokelau, Wallisovy ostrovy, Niue, Společenské ostrovy, Tahiti, Papeete, Markézy, Tuamotu, atol Mururoa, Tubuai, Gambierovy ostrovy, Francouzská Polynésie, Kermadekovy ostrovy, Boninské ostrovy, Palau, Karolíny, Mariany, Wake, Marshalovy ostrovy, Gilberovy ostrovy, Tuvalu, Nauru, Lagunové ostrovy, Nová Guinea, Luisiady, Birara (Nová Británie), Tombara (Nové Irsko), Admiralitní ostrovy, Bismarkovo souostroví, ostrovy Santa Cruz, Šalamounovy ostrovy, Nové Hebridy, Vanuatu, Banksovy ostrovy, Nová Kaledonie, Noumea, ostrovy Loyauté, Fidži, Vanua Levu, Viti Levu, Suva

12

DOUČOVÁNÍ SEXTA. Sídelní systémy - sídla, městská a vesnická sídla, urbanizace a její trendy

DOUČOVÁNÍ SEXTA. Sídelní systémy - sídla, městská a vesnická sídla, urbanizace a její trendy DOUČOVÁNÍ SEXTA Předmět: zeměpis Ročník: sexta Hodinová dotace: 2 hodiny týdně Školní rok: 2013 2014 Vyučující: Mgr. Zdeněk Novák Učebnice: Příroda a lidé Země učebnice zeměpisu pro střední školy nakladatelství

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 8. přednáška Dějiny

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 8. přednáška Dějiny REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE 8. přednáška Dějiny Dějiny osídlení První lidé osídlili Austrálii z Asie před 40 50 tis. lety (přes Guineu) pomocí rybářských člunů. 2 vlny: v první: Tasmánci (vyhlazeni

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY. 2. přednáška Geologické a geomorfologické poměry

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY. 2. přednáška Geologické a geomorfologické poměry REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY 2. přednáška Geologické a geomorfologické poměry Geologický vývoj Laurasie od ní se oddělila severoamerická litosférická deska (jádro: kanadský štít) Gondwana od

Více

ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie Austrálie

ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie Austrálie ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie Austrálie Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz Laboratoř e fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování Australské společenství, 23mil.obyv,

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

OBSAH. Úvod... 5 CO UŽ VÍME ZE ZEMĚPISU (OPAKOVÁNÍ 6)... 7 JAK JE SVĚT ROZDĚLEN... 10

OBSAH. Úvod... 5 CO UŽ VÍME ZE ZEMĚPISU (OPAKOVÁNÍ 6)... 7 JAK JE SVĚT ROZDĚLEN... 10 OBSAH Úvod... 5 CO UŽ VÍME ZE ZEMĚPISU (OPAKOVÁNÍ 6)... 7 JAK JE SVĚT ROZDĚLEN... 10 Pevniny a oceány... 10 Státy a jejich hranice... 12 Není stát jako stát... 13 AFRIKA... 15 Afrika ohrožený světadíl...

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE EKONOMICKÁ GEOGRAFIE plán přednášek (18 hodin) 8. 9. 2010 Systém geografie (fyzická/socioekonomická, vztahy) Geografie obyvatelstva 15. 9. 2010 Geografie sídel 22. 9. 2010 Geografie zemědělství 29. 9.

Více

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61 2 Zeměpis 9.r Otázky a odpovědi II. 2009 str.29 61 (Obsahuje nejzákladnější otázky a odpovědi daného učiva, což znamená že neobsahuje všechny požadované vědomosti, ale jen určitý výběr) Učebnice Současný

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍAMERIKA POVRCH USA A KANADY Mgr. Iva Svobodová USA a Kanada - geografické vymezení USA kontinentální část v J polovině SA kontinentu

Více

Kolem Světa 2014 28.3. - 21.4.2014. splňte si svůj životní sen...

Kolem Světa 2014 28.3. - 21.4.2014. splňte si svůj životní sen... W W W. C E S T Y K O L E M S V E T A. C Z INT Cesta Trave l Kolem Světa 2014 28.3. - 21.4.2014 BARBADOS GALAPÁGY KOSTARIKA SAN FRANCISCO HAVAJSKÉ OSTROVY BORA BORA NOVÝ ZÉLAND AUSTRÁLIE HONGKONG & MACAO

Více

EVROPA AFRIKA AMERIKA KANADA AUSTRÁLIE NOVÝ ZÉLAND ASIE

EVROPA AFRIKA AMERIKA KANADA AUSTRÁLIE NOVÝ ZÉLAND ASIE cestovní kancelář Travel-Go pronájem osobních a obytných vozů Toužíte po krásné a exotické dovolené, po plážích s palmami a hlubokým pískem, po průzračně čistém a vonícím moři, po milých a usměvavých lidech,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Zeměpis 2 (Austrálie, Česká republika, Svět) Terasoft Austrálie (určování polohy) Austrálie a Oceánie Státy Austrálie Mikronésie Fidži Kiribati Marshallovy ostrovy Nauru Nový Zéland Papua Nová Guinea

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

EVROPA. Světadíl- historicky, kulturně, politicky i ekonomicky se od sebe odlišují Součást kontinentu Eurasie

EVROPA. Světadíl- historicky, kulturně, politicky i ekonomicky se od sebe odlišují Součást kontinentu Eurasie EVROPA Světadíl- historicky, kulturně, politicky i ekonomicky se od sebe odlišují Součást kontinentu Eurasie Hranice: přírodní : nejsevernější bod: nejzápadnější bod: nejjižnější bod: vyhledej podle atlasu

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 2 1. Poloha, rozloha a historický vývoj České republiky rozloha : 78 864 km 2 počet obyvatel

Více

Zeměpis České republiky

Zeměpis České republiky Variace 1 Zeměpis České republiky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Základní údaje o ČR Název

Více

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA VY_52 _INOVACE_Z.7.B.01 1. Na jaké dvě části se dělí Severní Amerika?.... ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA Mgr. Zuzana Benešová 2. K Severní Americe patří i zámořské území Dánska, pokryté ledovcem a nazýváme

Více

III FLORA OF REGIONS OF THE WORLD in ecological connections

III FLORA OF REGIONS OF THE WORLD in ecological connections Pavel V a l t r KVĚTENA SVĚTOVÝCH REGIONŮ v ekologických souvislostech SEVERNÍ AMERIKA vč. Grónska III FLORA OF REGIONS OF THE WORLD in ecological connections NORTH AMERICA incl. Greenland Aktualizace

Více

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MĚL BYCH ZNÁT: - Rozumět základním zeměpisným termínům - Umět pojmenovat různé typy krajin a jejich

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005] [ Česká republika] [ Armáda České republiky] [ Výcviková

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY. 11. přednáška: Mexiko

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY. 11. přednáška: Mexiko REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY 11. přednáška: Mexiko Proč není Mexiko Méjico? Jméno státu je odvozeno z názvu hlavního města ( domov lidu Mexitliho (tj. boha války)) Pravopis: pro přepis z jazyka

Více

POLITICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE. 4. Přednáška (verze na web)

POLITICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE. 4. Přednáška (verze na web) POLITICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE 4. Přednáška (verze na web) POLITICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE Státní území Co to je? Státní území je prostor ve kterém stát uplatňuje svoji suverenitu (tedy trojrozměrný

Více

1. Neuschwanstein 2. Hohenschwangau 3. Drážďany

1. Neuschwanstein 2. Hohenschwangau 3. Drážďany Německo Rakousko Polsko Slovensko Berlín Vídeň Varšava Bratislava POLOHA Strategická ve středu Evropy prochází jím hlavní evropské dopravní tahy Na S přístup k Severnímu a Baltskému moři Modrý banán II.

Více

CZ.1.07/2.4.00/12.0066

CZ.1.07/2.4.00/12.0066 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE KOMPLEXNÍ GEOGRAFICKÁ EXKURZE JIŽNÍ ČECHY 7. 5. 11. 5. 2012 Sborník referátů Podpora sítě GEONET - sítě pro vědeckou a vzdělávací

Více

Austrálie. zéland. & Nový. jazykové a studijní pobyty

Austrálie. zéland. & Nový. jazykové a studijní pobyty Austrálie & Nový zéland jazykové a studijní pobyty Mapa našich jazykových a studijních pobytů v Austrálii a na Novém Zélandu Perth Cairns Melbourne Sydney Brisbane Gold Coast Auckland Slovo úvodem Milí

Více

Profil Královéhradeckého kraje

Profil Královéhradeckého kraje Profil Královéhradeckého kraje Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 listopad 2012 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec Králové tel.:

Více

Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost

Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU Změna klimatu 2007: Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost Příspěvek Pracovní skupiny II ke Čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního Panelu změny klimatu (IPCC) Shrnutí

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Státy a území světa Vladimír Liščák Libri, Praha 2009 Vladimír Liščák, 1996, 1998, 2009 Illustrations Vector-Images.com a archiv Romana Klimeše,

Více