Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne"

Transkript

1 72. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2451/RMOb-MH/1418/ /RMOb-MH/1418/72 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana 1/32

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 2451/RMOb-MH/1418/72 OF/RMOb/0070/17 Rozpočtová opatření 2452/RMOb-MH/1418/72 OF/RMOb/0069/17 Rozpočtová opatření 2453/RMOb-MH/1418/72 OHC/RMOb/0164/17 Návrh smluv o nájmu a podnájmu nebytových prostor za účelem zajištění voleb 2454/RMOb-MH/1418/72 OHC/RMOb/0165/17 Návrh smlouvy o nájmu movitých věcí k technickému zabezpečení voleb /RMOb-MH/1418/72 OHC/RMOb/0166/17 Změna termínů úkolů z RMOb 2456/RMOb-MH/1418/72 OHC/RMOb/0167/17 OZDRAVNÝ POBYT Návrh na uzavření smlouvy o zajištění ubytovacích a stravovacích služeb 2457/RMOb-MH/1418/72 OMH/RMOb/0061/17 Metodika výdeje parkovacích karet pro zóny placeného stání - změna 2458/RMOb-MH/1418/72 OMH/RMOb/0062/17 Návrh na uzavření Dodatku č /RMOb-MH/1418/72 OMH/RMOb/0063/17 Návrh na uzavření Dodatku č /RMOb-MH/1418/72 OM/RMOb/0263/17 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 2461/RMOb-MH/1418/72 OM/RMOb/0266/17 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 2462/RMOb-MH/1418/72 OM/RMOb/0258/17 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 2463/RMOb-MH/1418/72 OM/RMOb/0259/17 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 2464/RMOb-MH/1418/72 OM/RMOb/0260/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Výstavní-Zelená 2465/RMOb-MH/1418/72 OM/RMOb/0267/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Výstavní-Zelená 2466/RMOb-MH/1418/72 OM/RMOb/0270/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Baarova 2467/RMOb-MH/1418/72 OM/RMOb/0271/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Baarova Strana 2/32

3 2468/RMOb-MH/1418/72 OM/RMOb/0265/17 Revokace usnesení RMOb č. 2375/RMOb-MH/1418/70 ze dne a návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáži v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Fráni Šrámka 2469/RMOb-MH/1418/72 OM/RMOb/0269/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Baarova 2470/RMOb-MH/1418/72 OM/RMOb/0256/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Nájemnická 2471/RMOb-MH/1418/72 OM/RMOb/0255/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Nájemnická 2472/RMOb-MH/1418/72 OM/RMOb/0264/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Nájemnická 2473/RMOb-MH/1418/72 OM/RMOb/0257/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Nájemnická 2474/RMOb-MH/1418/72 OM/RMOb/0268/17 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Novoveská 2475/RMOb-MH/1418/72 OM/RMOb/0272/17 Návrh na ukončení smlouvy o nájmu pozemku dohodou, lokalita ul. U Nových válcoven - R. R. 2476/RMOb-MH/1418/72 OM/RMOb/0273/17 Návrh na nabytí nemovitých věcí v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava Klicperova 8 a vyhlášení záměru výpůjčky částí nemovitých věcí 2477/RMOb-MH/1418/72 OB/RMOb/0252/17 Žádosti o pronájem bytu - Fráni Šrámka 2478/RMOb-MH/1418/72 OB/RMOb/0253/17 Žádosti o pronájem bytu - Výstavní 2479/RMOb-MH/1418/72 OB/RMOb/0258/17 Návrh na uzavření Nájemních smluv na dobu určitou 2480/RMOb-MH/1418/72 OB/RMOb/0259/17 Žádost o ukončení společného nájmu bytu uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě 2481/RMOb-MH/1418/72 OB/RMOb/0255/17 Návrh na uzavření dodatku k Nájemní smlouvě a k Dohodě o užívání bytu Strana 3/32

4 2482/RMOb-MH/1418/72 OB/RMOb/0256/17 Žádost o pronájem prostoru sloužícího podnikání 2483/RMOb-MH/1418/72 OB/RMOb/0257/17 Návrh na uzavření Smlouvy o provádění obslužné činnosti předávací stanice 2484/RMOb-MH/1418/72 OB/RMOb/0242/17 Odpis pohledávky za nájem garážového stání 2485/RMOb-MH/1418/72 OB/RMOb/0268/17 Úprava ceny vodného a stočného pro rok /RMOb-MH/1418/72 OB/RMOb/0262/17 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o dílo klempířské práce 2487/RMOb-MH/1418/72 OB/RMOb/0263/17 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o dílo pokrývačské práce 2488/RMOb-MH/1418/72 OB/RMOb/0264/17 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o dílo elektroinstalatérské práce 2489/RMOb-MH/1418/72 OB/RMOb/0265/17 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o dílo vodoinstalatérské práce 2490/RMOb-MH/1418/72 OB/RMOb/0266/17 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o dílo kominické práce 2491/RMOb-MH/1418/72 OB/RMOb/0267/17 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o dílo údržba a havarijní služba 2492/RMOb-MH/1418/72 OB/RMOb/0269/17 Žádosti o pronájem bytu 2493/RMOb-MH/1418/72 VEDENI/RMOb/0023/17 Úřední hodiny Materiály, které byly staženy: Materiál OB/RMOb/0254/17 Název Žádost o pronájem bytu Strana 4/32

5 OF/RMOb/0070/17 Rozpočtová opatření číslo: 2451/RMOb-MH/1418/72 1) schvaluje tato rozpočtová opatření: 1. zvýší se ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol budovy, haly a stavby, ORJ 2, ORG sníží se komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, pol nákup ostatních služeb, ORJ 8 2. zvýší se ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol budovy, haly a stavby, ORJ 2, ORG sníží se komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, pol nákup ostatních služeb, ORJ 8 3. zvýší se péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol stroje, přístroje a zařízení, ORJ 3 sníží se péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORJ 3 4. zvýší se bytové hospodářství, pol ostatní výdaje související a neinvestičními nákupy, ORJ 7 sníží se bytové hospodářství, pol nákup materiálu jinde nezařazený, ORJ 7 5. zvýší se pol ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol budovy, haly a stavby, ORJ 2, ORG 888, ÚZ o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč Strana 5/32

6 2) ukládá odboru finančnímu realizovat schválená rozpočtová opatření Vyřizuje: Ing. Radomír Michniak, Ph.D., T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0069/17 Rozpočtová opatření číslo: 2452/RMOb-MH/1418/72 návrh finančního odboru na rozpočtová opatření: 1. sníží se pol změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o Kč silnice, pol budovy, haly a stavby, ORJ 2, ORG o Kč ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol budovy, haly a stavby, ORJ 2, ORG 126 o Kč ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol budovy, haly a stavby, ORJ 2, ORG 555 o Kč pohřebnictví, pol budovy, haly a stavby, ORJ 3 o Kč 2. sníží se pol změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech bytové hospodářství, pol budovy, haly a stavby, ORJ 7, ORG sníží se pol změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech bytové hospodářství, pol opravy a udržování, ORJ 7, ORG sníží se pol změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech činnost místní správy, pol dopravní prostředky, ORJ 5 o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč 2) doporučuje ZMOb schválit navrhovaná rozpočtová opatření Strana 6/32

7 starostce MOb MHaH předložit toto doporučení RMOb na nejbližsím zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OHC/RMOb/0164/17 Návrh smluv o nájmu a podnájmu nebytových prostor za účelem zajištění voleb číslo: 2453/RMOb-MH/1418/72 návrh odboru hospodářských činností na uzavření smluv o 1. nájmu nebytových prostor se subjekty a) Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, se sídlem Dvořákova 7, Ostrava, IČ b) Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o., se sídlem Mojmírovců 1002/42, Mariánské Hory, Ostrava, IČ podnájmu nebytových prostor se společností DTO CZ, s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 480/5, Mariánské Hory, Ostrava, IČ za účelem zajištění volby prezidenta České republiky o uzavření smluv o 1. nájmu nebytových prostor se subjekty a) Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, se sídlem Dvořákova 7, Ostrava, IČ b) Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o., se sídlem Mojmírovců 1002/42, Mariánské Hory, Ostrava, IČ podnájmu nebytových prostor se společností DTO CZ, s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 480/5, Mariánské Hory, Ostrava, IČ za účelem zajištění volby prezidenta České republiky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru hospodářských činností připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Tereza Mučková, T: referent odboru hospodářských činností, pověřena vedením odboru hospodářských činností Strana 7/32

8 OHC/RMOb/0165/17 Návrh smlouvy o nájmu movitých věcí k technickému zabezpečení voleb 2017 číslo: 2454/RMOb-MH/1418/72 návrh odboru hospodářských činností na uzavření Smlouvy o nájmu movitých věcí k technickému zabezpečení volby prezidenta České republiky se společností CS21 Nextnet, s.r.o., se sídlem Žerotínova 1051/19, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ uzavřít Smlouvu o nájmu movitých věcí k technickému zabezpečení volby prezidenta České republiky se společností CS21 Nextnet, s.r.o., se sídlem Žerotínova 1051/19, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru hospodářských činností připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Tereza Mučková, T: referent odboru hospodářských činností, pověřena vedením odboru hospodářských činností OHC/RMOb/0166/17 Změna termínů úkolů z RMOb číslo: 2455/RMOb-MH/1418/72 1) mění termín plnění úkolu z RMOb č.: UkUsn/0778/17, (usn. 2329/RMOb-MH/1418/68) původní T: nový T: UkUsn/0176/17, (usn. 1777/RMOb-MH/1418/54) původní T: nový T: UkUsn/0933/17, (usn. 2450/RMObM-MH/1418/45) původní T: nový T: Strana 8/32

9 OHC/RMOb/0167/17 OZDRAVNÝ POBYT Návrh na uzavření smlouvy o zajištění ubytovacích a stravovacích služeb číslo: 2456/RMOb-MH/1418/72 a) návrh na uzavření Smlouvy o zajištění ubytovacích a stravovacích služeb k zajištění ubytování a stravování účastníků Ozdravného pobytu 2018 b) návrh dopisu rodičům dětí z MŠ zřízených MOb MHaH a) uzavřít se společností HPHG s.r.o., se sídlem č. p. 148, Bílá, IČ , smlouvu o zajištění ubytovacích a stravovacích služeb pro Ozdravný pobyt 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) předat rodičům dětí z MŠ zřízených MOb MHaH prostřednictvím jednotlivých MŠ dopis dle přílohy č. 2 předloženého materiálu odboru hospodářských činností připravit smlouvu k podpisů a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Tereza Mučková, T: referent odboru hospodářských činností, pověřena vedením odboru hospodářských činností 4) ukládá odboru hospodářských činností zajistit předání dopisu rodičům dětí z MŠ zřízených MOb MHaH Vyřizuje: Ing. Tereza Mučková, T: referent odboru hospodářských činností, pověřena vedením odboru hospodářských činností OMH/RMOb/0061/17 Metodika výdeje parkovacích karet pro zóny placeného stání - změna číslo: 2457/RMOb-MH/1418/72 1) bere na vědomí změnu Metodiky výdeje parkovacích karet pro zóny placeného stání v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 9/32

10 2) ukládá odboru místního hospodářství zajistit zveřejnění metodiky Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OMH/RMOb/0062/17 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 číslo: 2458/RMOb-MH/1418/72 návrh odboru místního hospodářství na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0306/2017/OMH stavby Přechod pro chodce na ul. Baarova, Ostrava Mariánské Hory s Jaromírem Mičulkou, se sídlem Dolní 160/34, , Ostrava-Zábřeh, IČ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu uzavřít s Jaromírem Mičulkou, se sídlem Dolní 160/34, , Ostrava-Zábřeh, IČ Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0306/2017/OMH stavby Přechod pro chodce na ul. Baarova, Ostrava Mariánské Hory dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru místního hospodářství připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OMH/RMOb/0063/17 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 číslo: 2459/RMOb-MH/1418/72 návrh odboru místního hospodářství na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0227/2017/OMH stavby Parkovací stání u MŠ Zelená, Ostrava Mariánské Hory, s Jaromírem Mičulkou, se sídlem Dolní 160/34, , Ostrava-Zábřeh, IČ Strana 10/32

11 uzavřít s Jaromírem Mičulkou, se sídlem Dolní 160/34, , Ostrava-Zábřeh, IČ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0227/2017/OMH stavby Parkovací stání u MŠ Zelená, Ostrava Mariánské Hory dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru místního hospodářství připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OM/RMOb/0263/17 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava číslo: 2460/RMOb-MH/1418/72 žádost XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o pronájem hrobového místa č. 384 (IV/164) uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 384 (IV/164) o výměře 3,90 m 2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 273 Kč majetkovému odboru připravit k podpisu smlouvu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: ) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu Strana 11/32

12 OM/RMOb/0266/17 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava číslo: 2461/RMOb-MH/1418/72 žádost XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o pronájem hrobového místa č. 881 (XI/108) uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 881 (XI/108) o výměře 4,48 m 2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 314 Kč majetkovému odboru připravit k podpisu smlouvu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: ) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0258/17 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava číslo: 2462/RMOb-MH/1418/72 žádost XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o pronájem hrobového místa č (III/18) Strana 12/32

13 uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa č (III/18) o výměře 3,66 m 2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 256 Kč ročně majetkovému odboru připravit k podpisu smlouvu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: ) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0259/17 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava číslo: 2463/RMOb-MH/1418/72 žádost XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXX, o pronájem hrobového místa č (XXVI/120) uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa č (XXVI/120) o výměře 4,76 m 2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 333 Kč majetkovému odboru připravit k podpisu smlouvu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: Strana 13/32

14 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0260/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Výstavní-Zelená číslo: 2464/RMOb-MH/1418/72 návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: OM/RMOb/0267/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Výstavní-Zelená číslo: 2465/RMOb-MH/1418/72 návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava Strana 14/32

15 majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: OM/RMOb/0270/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Baarova číslo: 2466/RMOb-MH/1418/72 návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: OM/RMOb/0271/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Baarova číslo: 2467/RMOb-MH/1418/72 návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava Strana 15/32

16 majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: OM/RMOb/0265/17 Revokace usnesení RMOb č. 2375/RMOb-MH/1418/70 ze dne a návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáži v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Fráni Šrámka číslo: 2468/RMOb-MH/1418/72 1) revokuje usnesení č. 2375/RMOb-MH/1418/70 ze dne ) projednala návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o velikosti podílu 1900/ z celkové výměry 624 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 3) rozhodla vyhlásit záměr obvodu pronajmout část pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o velikosti podílu 1900/ z celkové výměry 624 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (číslo jednotky 3169/926) 4) ukládá majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: OM/RMOb/0269/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Baarova číslo: 2469/RMOb-MH/1418/72 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku se XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 1226) Strana 16/32

17 uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č o výměře 20 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 800 Kč majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: ) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0256/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Nájemnická číslo: 2470/RMOb-MH/1418/72 žádost XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o pronájem dvou částí pozemku p. p. č. 181/10 zahrada o výměrách 123,2 m 2 a 55,5 m 2 (tj. celkem 178,7 m 2 ) v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem zřízení a užívání relaxační zóny vyhlásit záměr obvodu pronajmout dvě části pozemku p. p. č. 181/10 zahrada o výměrách 123,2 m 2 a 55,5 m 2 (tj. celkem 178,7 m 2 ) z celkové výměry m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: Strana 17/32

18 OM/RMOb/0255/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Nájemnická číslo: 2471/RMOb-MH/1418/72 žádost XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o pronájem dvou částí pozemku p. p. č. 181/10 zahrada o výměrách 77 m 2 a 148 m 2 (tj. celkem 225 m 2 ) v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem zřízení a užívání relaxační zóny vyhlásit záměr obvodu pronajmout dvě části pozemku p. p. č. 181/10 zahrada o výměrách 77 m 2 a 148 m 2 (tj. celkem 225 m 2 ) z celkové výměry m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: OM/RMOb/0264/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Nájemnická číslo: 2472/RMOb-MH/1418/72 žádost XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o pronájem části pozemku p. p. č. 181/10 zahrada o výměře 64,8 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem zřízení a užívání relaxační zóny vyhlásit záměr obvodu pronajmout část pozemku p. p. č. 181/10 zahrada o výměře 64,8 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: Strana 18/32

19 OM/RMOb/0257/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Nájemnická číslo: 2473/RMOb-MH/1418/72 žádost XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o pronájem části pozemku p. p. č. 181/10 zahrada o výměře 133,95 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem zřízení a užívání relaxační zóny vyhlásit záměr obvodu pronajmout část pozemku p. p. č. 181/10 zahrada o výměře 133,95 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: OM/RMOb/0268/17 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Novoveská číslo: 2474/RMOb-MH/1418/72 žádost XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o pronájem části pozemku st. p. č. 21/1 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 85,5 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava za účelem zřízení a užívání relaxační zóny uzavřít s nájemkyní XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku, a to části st. p. č. 21/1 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 85,5 m 2 z celkové výměry 491 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 428 Kč za účelem zřízení a užívání relaxační zóny, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Strana 19/32

20 majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: ) zmocnila místostarostu městského obvodu podpisem této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0272/17 Návrh na ukončení smlouvy o nájmu pozemku dohodou, lokalita ul. U Nových válcoven - R. R. číslo: 2475/RMOb-MH/1418/72 žádost XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku, ev. č. S/0043/2010/M, dohodou uzavřít s XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku, ev. č. S/0043/2010/M, ke dni , dle přílohy č. 2 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit dohodu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: ) zmocnila místostarostu městského obvodu podpisem této dohody Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu Strana 20/32

21 OM/RMOb/0273/17 Návrh na nabytí nemovitých věcí v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava Klicperova 8 a vyhlášení záměru výpůjčky částí nemovitých věcí číslo: 2476/RMOb-MH/1418/72 1) doporučuje ZMOb bezúplatně nabýt pozemek st. p. č. 501 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 504, bydlení, a pozemek p. p. č. 152/60 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava ul. Klicperova 8, z vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ do vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 2) ukládá starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu 3) rozhodla vyhlásit záměr obvodu vypůjčit místnosti umístěné ve stavbě č. p. 504, bydlení, jež je součástí pozemku st. p. č. 501 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu; předmětné místnosti budou vypůjčeny za podmínky nabytí uvedených nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle bodu 1) tohoto usnesení 4) ukládá majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: Strana 21/32

22 OB/RMOb/0252/17 Žádosti o pronájem bytu - Fráni Šrámka číslo: 2477/RMOb-MH/1418/72 žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. 7, velikosti 2+1 v domě na ulici Fráni Šrámka 2439/12, Ostrava-Mariánské Hory a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 7, velikosti 2+1 v domě na ulici Fráni Šrámka 2439/12, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.930,50 Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX c) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0253/17 Žádosti o pronájem bytu - Výstavní číslo: 2478/RMOb-MH/1418/72 žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. 13, velikosti 1+0 v domě na ulici Výstavní 2475/6, Ostrava-Mariánské Hory a) o uzavření Nájemní smlouvy se XXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 13, velikosti 1+0 v domě na ulici Výstavní 2475/6, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 929,50 Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Strana 22/32

23 bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0258/17 Návrh na uzavření Nájemních smluv na dobu určitou číslo: 2479/RMOb-MH/1418/72 návrh bytového odboru na uzavření Nájemních smluv s nájemníky, u kterých je Nájemní smlouva platná do dle předloženého materiálu o uzavření Nájemních smluv s žadateli uvedenými v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0259/17 Žádost o ukončení společného nájmu bytu uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě číslo: 2480/RMOb-MH/1418/72 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o ukončení společného nájmu bytu podle 2270 odst. 1 občanského zákoníku Strana 23/32

24 o uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ukončení společného nájmu bytu podle 2270 odst. 1 občanského zákoníku s XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX, oba trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 12, velikosti 2+1 v domě na ulici Fráni Šrámka 2437/11, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.864,50 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0255/17 Návrh na uzavření dodatku k Nájemní smlouvě a k Dohodě o užívání bytu číslo: 2481/RMOb-MH/1418/72 návrh bytového odboru na uzavření dodatků k Nájemní smlouvě a k Dohodě o užívání bytu s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o uzavření: a) Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě s XXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, oba trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 8, velikosti 2+1 v domě na ulici Šimáčkova 1011/25, Ostrava-Mariánské Hory, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) Dodatku č. 2 k Dohodě o užívání bytu se XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX, oba trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 3, vel. 3+1 v domě na ulici Mariánské náměstí 600/11, Ostrava-Mariánské Hory, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu c) Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě se XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 91, velikosti 3+1 v domě na ulici Gen. Hrušky 1216/23, Ostrava-Mariánské Hory, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu Strana 24/32

25 d) Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě s XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, oba trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 4, velikosti 2+1 v domě na ulici Korunní 1033/34, Ostrava-Mariánské Hory, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu bytovému odboru informovat nájemce o tomto rozhodnutí RMOb, připravit dodatky k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0256/17 Žádost o pronájem prostoru sloužícího podnikání číslo: 2482/RMOb-MH/1418/72 žádost Tomáše Krýdla, se sídlem Opavská 6122/18, Poruba, Ostrava, IČ , o pronájem prostoru sloužícího podnikání v domě na ulici Rtm. Gucmana 1190/3, Ostrava-Mariánské Hory o uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v domě č. p stojící na pozemcích st. p. č. 1554, st. p. č a st. p. č zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na ulici Rtm. Gucmana č. or. 3, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem s Tomášem Krýdlem, se sídlem Opavská 6122/18, Poruba, Ostrava, IČ , za účelem provozování prodejny drobného elektromateriálu a příslušenství k vysavačům, výše základního nájemného Kč/rok, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 25/32

26 OB/RMOb/0257/17 Návrh na uzavření Smlouvy o provádění obslužné činnosti předávací stanice číslo: 2483/RMOb-MH/1418/72 návrh bytového odboru na uzavření Smlouvy o provádění obslužné činnosti předávací stanice se společností Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , pro zajištění obslužné činnosti předávací stanice pro bytové domy na ulici Baarova 2073/4 a 2074/6 v Ostravě-Mariánských Horách o uzavření Smlouvy o provádění obslužné činnosti předávací stanice se společností Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , pro zajištění obslužné činnosti předávací stanice pro bytové domy na ulici Baarova 2073/4 a 2074/6 v Ostravě-Mariánských Horách, za cenu Kč/rok bez DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu bytovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0242/17 Odpis pohledávky za nájem garážového stání číslo: 2484/RMOb-MH/1418/72 návrh bytového odboru na odpis pohledávky za nájem garážového stání v domě na ulici Baarova 2073/4, Ostrava-Mariánské Hory, za období 1/2009-2/2010 ve výši Kč odepsat pohledávku za nájem garážového stání v domě na ulici Baarova 2073/4, Ostrava-Mariánské Hory, za období 1/2009-2/2010 ve výši Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu Strana 26/32

27 bytovému odboru ve spolupráci s finančním odborem provést odpis pohledávky ve smyslu tohoto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Vyřizuje: Ing. Radomír Michniak, Ph.D., T: vedoucí odboru finančního OB/RMOb/0268/17 Úprava ceny vodného a stočného pro rok 2018 číslo: 2485/RMOb-MH/1418/72 1) bere na vědomí úpravu ceny vodného a stočného od dodavatele Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem se sídlem Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , na cenu 77,30 Kč/m 3 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu OB/RMOb/0262/17 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o dílo klempířské práce číslo: 2486/RMOb-MH/1418/72 návrh bytového odboru na uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Provádění klempířských prací v bytových domech v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, a to na období od do na návrh hodnotící komise o uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Provádění klempířských prací v bytových domech v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, dle Směrnice č. 15/2017 a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s Jiřím Čonkou, se sídlem Hornopolní 2960/45, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu Strana 27/32

28 bytovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0263/17 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o dílo pokrývačské práce číslo: 2487/RMOb-MH/1418/72 návrh bytového odboru na uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Provádění pokrývačských prací v bytových domech v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, a to na období od do na návrh hodnotící komise o uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Provádění pokrývačských prací v bytových domech v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, dle Směrnice č. 15/2017 a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s Vladimírem Šnorkem, se sídlem Evžena Rošického 1080/18, Svinov, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu bytovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0264/17 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o dílo elektroinstalatérské práce číslo: 2488/RMOb-MH/1418/72 návrh bytového odboru na uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Provádění elektroinstalatérských prací v bytových domech v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, a to na období od do Strana 28/32

29 na návrh hodnotící komise o uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Provádění elektroinstalatérských prací v bytových domech v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, dle Směrnice č. 15/2017 a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s Miroslavem Tvardkem, se sídlem Slezská 1377, Petřvald, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu bytovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0265/17 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o dílo vodoinstalatérské práce číslo: 2489/RMOb-MH/1418/72 návrh bytového odboru na uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Provádění vodoinstalatérských prací v bytových domech v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, a to na období od do na návrh hodnotící komise o uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Provádění vodoinstalatérských prací v bytových domech v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, dle Směrnice č. 15/2017 a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s Viliamem Barsonym, se sídlem Václava Košaře 120/12, Dubina, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu bytovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 29/32

30 OB/RMOb/0266/17 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o dílo kominické práce číslo: 2490/RMOb-MH/1418/72 návrh bytového odboru na uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Provádění kominických prací v bytových domech v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, a to na období od do na návrh hodnotící komise o uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Provádění kominických prací v bytových domech v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, dle Směrnice č. 15/2017 a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se Stanislavem Zbořilem, se sídlem U Stadionu 1090, Vratimov, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu bytovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0267/17 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o dílo údržba a havarijní služba číslo: 2491/RMOb-MH/1418/72 návrh bytového odboru na uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Opravy a údržba domovního a bytového fondu včetně havarijní služby v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, a to na období od do na návrh hodnotící komise o uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Opravy a údržba domovního a bytového fondu včetně havarijní služby v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, dle Směrnice č. 15/2017 a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se společností COME ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o., se sídlem U Sokolovny 173/13, Petřkovice, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu Strana 30/32

31 bytovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0269/17 Žádosti o pronájem bytu číslo: 2492/RMOb-MH/1418/72 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu o uzavření Nájemní smlouvy s: a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 15, velikosti 1+1 v domě na ulici Vršovců 1009/64, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.609,50 Kč b) XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 3, velikosti 3+1 v domě na ulici Ladislava Ševčíka 1499/15, Ostrava-Hulváky, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč c) XXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 93, velikosti 1+1 v domě na ulici Gen. Hrušky 1216/23, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.082,50 Kč bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 31/32

32 VEDENI/RMOb/0023/17 Úřední hodiny číslo: 2493/RMOb-MH/1418/72 1) upravuje s účinností od úřední hodiny Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky každou první středu v měsíci do hodin 2) ukládá 1) tajemnici úřadu seznámit s touto informací zaměstnance SMO, zařazené do ÚMOb MHaH 2) odboru hospodářských činností zajistit zveřejnění této informace Vyřizuje: Mgr. Pavla Uhrová, T: tajemnice Vyřizuje: Ing. Tereza Mučková, T: referent odboru hospodářských činností, pověřena vedením odboru hospodářských činností Strana 32/32

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne 67. schůze rady městského obvodu konané dne 02.10.2017 čís. 2275/RMOb-MH/1418/67-2292/RMOb-MH/1418/67 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne 73. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2018 čís. 2517/RMOb-MH/1418/73-2546/RMOb-MH/1418/73 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. Strana 1/24 Přehled usnesení

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2016 čís. 1060/RMOb-MH/1418/34-1085/RMOb-MH/1418/34 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 19.09.2016 čís. 1384/RMOb-MH/1418/43-1415/RMOb-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne 71. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 2408/RMOb-MH/1418/71-2443/RMOb-MH/1418/71 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne 53. schůze rady městského obvodu konané dne 20.02.2017 čís. 1737/RMOb-MH/1418/53-1768/RMOb-MH/1418/53 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 09.11.2016 čís. 1529/RMOb-MH/1418/47-1557/RMOb-MH/1418/47 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne 55. schůze rady městského obvodu konané dne 22.03.2017 čís. 1802/RMOb-MH/1418/55-1836/RMOb-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.07.2017 čís. 2118/RMObM-MH/1418/40-2138/RMObM-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 75. schůze rady městského obvodu konané dne 05.02.2018 čís. 2596/RMOb-MH/1418/75-2618/RMOb-MH/1418/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2015 čís. 0607/RMOb-MH/1418/19-0624/RMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 1647/RMOb-MH/1418/50-1685/RMOb-MH/1418/50 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne 52. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2017 čís. 1717/RMOb-MH/1418/52-1736/RMOb-MH/1418/52 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne 54. schůze rady městského obvodu konané dne 06.03.2017 čís. 1769/RMOb-MH/1418/54-1801/RMOb-MH/1418/54 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 2362/RMOb-MH/1418/70-2395/RMOb-MH/1418/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2017 čís. 2444/RMObM-MH/1418/45-2450/RMObM-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne 25. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0770/RMOb-MH/1418/25-0799/RMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne 27. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2016 čís. 0860/RMOb-MH/1418/27-0890/RMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 2350/RMObM-MH/1418/43-2361/RMObM-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne 58. schůze rady městského obvodu konané dne 02.04.2013 čís. 1736/RMOb-MH/1014/58-1752/RMOb-MH/1014/58 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne 57. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2017 čís. 1860/RMOb-MH/1418/57-1887/RMOb-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne 40. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 1263/RMOb-MH/1418/40-1300/RMOb-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne 23. schůze rady městského obvodu konané dne 02.11.2015 čís. 0728/RMOb-MH/1418/23-0747/RMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne 65. schůze rady městského obvodu konané dne 04.09.2017 čís. 2193/RMOb-MH/1418/65-2227/RMOb-MH/1418/65 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0308/ZMOb-MH/1418/23-0325/ZMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 05.03.2018 čís. 2651/RMOb-MH/1418/77-2674/RMOb-MH/1418/77 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne 64. schůze rady městského obvodu konané dne 14.08.2017 čís. 2139/RMOb-MH/1418/64-2189/RMOb-MH/1418/64 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 18.09.2017 čís. 2228/RMOb-MH/1418/66-2274/RMOb-MH/1418/66 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2018 čís. 0001/RMOb-MH/1822/1-0029/RMOb-MH/1822/1 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne 39. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2016 čís. 1219/RMOb-MH/1418/39-1253/RMOb-MH/1418/39 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2012 čís. 1424/RMOb - MH/1014/48-1454/RMOb - MH/1014/48 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 2321/RMOb-MH/1014/78-2350/RMOb-MH/1014/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne 61. schůze rady městského obvodu konané dne 12.06.2017 čís. 1992/RMOb-MH/1418/61-2027/RMOb-MH/1418/61 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne 88. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2014 čís. 2616/RMOb-MH/1014/88-2638/RMOb-MH/1014/88 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 0380/RMObM-MH/1418/57-3115/RMObM-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne 74. schůze rady městského obvodu konané dne 23.01.2018 čís. 2549/RMOb-MH/1418/74-2595/RMOb-MH/1418/74 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 07.04.2014 čís. 2409/RMOb-MH/1014/81-2436/RMOb-MH/1014/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne 38. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 1193/RMOb-MH/1418/38-1218/RMOb-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 16.05.2017 čís. 1922/RMOb-MH/1418/59-1950/RMOb-MH/1418/59 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 14.05.2018 čís. 2814/RMOb-MH/1418/82-2846/RMOb-MH/1418/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne 79. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 2351/RMOb-MH/1014/79-2379/RMOb-MH/1014/79 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne 62. schůze rady městského obvodu konané dne 26.06.2017 čís. 2033/RMOb-MH/1418/62-2072/RMOb-MH/1418/62 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 02.06.2014 čís. 2523/RMOb-MH/1014/85-2543/RMOb-MH/1014/85 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 03.04.2019 čís. 0389/RMOb-MH/1822/11-0426/RMOb-MH/1822/11 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 25.08.2014 čís. 2684/RMOb-MH/1014/89-2727/RMOb-MH/1014/89 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 19.03.2018 čís. 2675/RMOb-MH/1418/78-2706/RMOb-MH/1418/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 18.10.2017 čís. 2293/RMOb-MH/1418/68-2332/RMOb-MH/1418/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne 51. schůze rady městského obvodu konané dne 25.01.2017 čís. 1686/RMOb-MH/1418/51-1716/RMOb-MH/1418/51 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 19.02.2018 čís. 2619/RMOb-MH/1418/76-2650/RMOb-MH/1418/76 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne 49. schůze rady městského obvodu konané dne 12.12.2016 čís. 1602/RMOb-MH/1418/49-1641/RMOb-MH/1418/49 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2017 čís. 2509/RMObM-MH/1418/47-2516/RMObM-MH/1418/47 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2018 čís. 3253/RMOb-MH/1418/92-3273/RMOb-MH/1418/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 10.02.2014 čís. 2297/RMOb-MH/1014/77-2320/RMOb-MH/1014/77 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 18.12.2017 čís. 2494/RMObM-MH/1418/46-2508/RMObM-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2018 čís. 2780/RMOb-MH/1418/81-2813/RMOb-MH/1418/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne 63. schůze rady městského obvodu konané dne 12.07.2017 čís. 2078/RMOb-MH/1418/63-2117/RMOb-MH/1418/63 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.05.2016 čís. 1157/RMObM-MH/1418/26-1162/RMObM-MH/1418/26 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 23.09.2013 čís. 2042/RMOb-MH/1014/68-2063/RMOb-MH/1014/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0159/ZMOb-MH/1418/13-0176/ZMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne 22. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0698/RMOb-MH/1418/22-0727/RMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2016 čís. 1498/RMOb-MH/1418/46-1526/RMOb-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0116/RMOb-MH/1418/6-0149/RMOb-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2016 čís. 1033/RMOb-MH/1418/33-1055/RMOb-MH/1418/33 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 25.06.2018 čís. 2918/RMOb-MH/1418/85-2968/RMOb-MH/1418/85 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 1951/RMOb-MH/1418/60-1990/RMOb-MH/1418/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne 32. schůze rady městského obvodu konané dne 21.03.2016 čís. 1000/RMOb-MH/1418/32-1028/RMOb-MH/1418/32 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 7. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2019 čís. 0209/RMOb-MH/1822/7-0259/RMOb-MH/1822/7 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.04.2013 čís. 1773/RMOb-MH/1014/60-1799/RMOb-MH/1014/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 06.10.2014 čís. 2788/RMOb-MH/1014/92-2817/RMOb-MH/1014/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 15. schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2015 čís. 0398/RMOb-MH/1418/15-0428/RMOb-MH/1418/15 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne 83. schůze rady městského obvodu konané dne 05.05.2014 čís. 2461/RMOb-MH/1014/83-2486/RMOb-MH/1014/83 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne 45. schůze rady městského obvodu konané dne 17.10.2016 čís. 1452/RMOb-MH/1418/45-1497/RMOb-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.04.2018 čís. 0343/ZMOb-MH/1418/25-0355/ZMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 26.11.2012 čís. 1490/RMOb-MH/1014/50-1521/RMOb-MH/1014/50 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2014 čís. 2438/RMOb-MH/1014/82-2460/RMOb-MH/1014/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.08.2018 čís. 3008/RMObM-MH/1418/55-3020/RMObM-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová, MBA místostarostka

Více

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.07.2015 čís. 0518/RMObM-MH/1418/12-0546/RMObM-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne 93. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 2818/RMOb-MH/1014/93-2844/RMOb-MH/1014/93 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2012 čís. 1368/RMOb-MH/1014/46-1388/RMOb- MH/1014/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne 80. schůze rady městského obvodu konané dne 24.03.2014 čís. 2382/RMOb-MH/1014/80-2407/RMOb-MH/1014/80 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2015 čís. 0854/RMObM-MH/1418/19-0858/RMObM-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 02.03.2015 čís. 0213/RMOb-MH/1418/9-0235/RMOb-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 22.09.2014 čís. 2753/RMOb-MH/1014/91-2787/RMOb-MH/1014/91 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 13. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 2. května 2011 čís. usn. 373/13 388/13 Ing. arch.

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 18.10.2018 čís. 3195/RMOb-MH/1418/91-3252/RMOb-MH/1418/91 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 27.01.2014 čís. 2286/RMOb-MH/1014/76-2296/RMOb-MH/1014/76 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2019 čís. 0182/RMOb-MH/1822/6-0208/RMOb-MH/1822/6 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0252/ZMOb-MH/1418/19-0267/ZMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne 3. schůze rady městského obvodu konané dne 08.12.2014 čís. 0049/RMOb-MH/1418/3-0079/RMOb-MH/1418/3 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2014 čís. 2728/RMOb-MH/1014/90-2752/RMOb-MH/1014/90 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 4. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 4. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 4. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 11.02.2019 čís. 0260/RMObM-MH/1822/4-0271/RMObM-MH/1822/4 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského

Více

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne 16. schůze rady městského obvodu konané dne 08.06.2015 čís. 0432/RMOb-MH/1418/16-0461/RMOb-MH/1418/16 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.09.2018 čís. 0381/ZMOb-MH/1418/28-0399/ZMOb-MH/1418/28 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 čís. 2259/RMOb-MH/1014/75-2285/RMOb-MH/1014/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 21.10.2013 čís. 2092/RMOb-MH/1014/70-2120/RMOb-MH/1014/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více