Dipl. pedagog Tobias Strippel, Zdravotnická škola Dortmund-Jih a Schwerte ggmbh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dipl. pedagog Tobias Strippel, Zdravotnická škola Dortmund-Jih a Schwerte ggmbh"

Transkript

1 Péče a osoby s postižením v Německu Dipl. pedagog Tobias Strippel, Zdravotnická škola Dortmund-Jih a Schwerte ggmbh Pflege und behinderte Menschen in Deutschland Dipl. Ped. Tobias Strippel, Pfl egeschule Dortmund-Süd und Schwerte ggmbh Členění přednášky: Definice postižení v sociálním zákonodárství Účast Stupeň postižení Osoby s postižením v nemocnici (aktuální studie) Osoby s postižením a doprovodná pečující asistence (primární péče) Péče a rehabilitace Komentáře k aktuálnímu vzdělávání v ošetřovatelství Definice pojmu Postižení (1): S. 35 Lidé jsou ve smyslu sociálního zákonodárství IX 2 postiženi, jestliže se jejich tělesné funkce, mentální schopnosti nebo psychické zdraví odchylují od normálu nebo neodpovídají věku dané osoby, takže její účast ve společnosti je ohrožena a tento stav trvá déle než 6 měsíců. Vinou postižení je jedinec vyčleněn ze společenského života, není to pouze zdravotní problém, ale celoživotní trauma, stav a realita. Druhy postižení (vgl. (1)): S.35 Postižení mohou být zapříčiněny nemocí, úrazy nebo být vrozené (Hr. Thomas). Rozlišují se tři druhy postižení: Tělesné postižení (Hr. Thomas) Charakteristika: Omezení schopnosti pohybu, výkonu nebo smyslové omezení. Mentální postižení Charakteristika: Problémy s porozuměním souvislostí nebo ztráta orientace. Psychické postižení Charakteristika: Neschopnost začlenění se do společnosti, zapříčiněná psychickým omezením jako např. deprese nebo závislost. Almanach OPPA 2010 Gliederung des Vortrages: Definition der Behinderung in der Sozialgesetzgebung Teilhabe Grad der Behinderung Der behinderte Mensch im Krankenhaus (aktuelle Studien) Behinderte Menschen und pflegerische Bezugsperson /Primäre Pflege) Pflege und Rehabilitation Bezüge zur aktuellen Pflegeausbildung Definition des Begriffs: Behinderung ((1): S.35): Menschen sind entsprechend der Definition im Sozialgesetzbuch IX 2 behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für das Lebensalter typischen Stand abweichen und daher ihre Teilhabe an der Gesellschaft beeinträchtigt ist Behinderung ist somit bestimmt durch die Probleme des betroffenen Menschen, am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben, nicht durch ein Gesundheitsproblem an sich. Arten der Behinderung (vgl. (1): S.35) Behinderungen können durch Krankheit, Unfälle oder ein angeborenes Leiden (Hr. Thomas) verursacht sein. Es werden drei Arten von Behinderung unterschieden: Körperliche Behinderung (Hr. Thomas) Kennzeichen: Einschränkungen der Bewegungsfähigkeit, der Leistungsfähigkeit oder der Sinnesorgane Geistige Behinderung Kennzeichen: Probleme, Zusammenhänge zu verstehen oder sich zu orientieren Seelische Behinderung Kennzeichen: Ein Zurechfinden in der Gesellschaft ist durch psychische Erkrankungen (wie z.b. Depression oder eine Suchterkrankung) für den betreffenden Menschen nicht mehr möglich I

2 Účast Koncepce účasti znamená, že v Německu nesmí být lidé s postižením ze společnosti vyčleňováni, naopak je podporováno jejich aktivní zapojení se do života. Pojem Účast respektive participace, je myšlen jako mezinárodní klasifikace, hodnotící funkční schopnost, postižení a zdraví podle celosvětové zdravotnické organizace. Účast v sociálním zákonodárství Osoby s postižením mají mít možnost účasti na životě společnosti, mají k ní patřit a podle svých možností, být do ní aktivně zapojeni. Rovnost postižených se zdravými Koncept spoluúčasti je v německém zákonodárství zakotven v Zákoně rovnosti postižených ve společnosti. Osoby s postižením nebo postižením ohrožení lidé mají k dispozici služby, které slouží k sebeobsluze a podporují tedy sebehodnocení a rovnoprávnou účast v životě. Tento zákon, platný od , má má za cíl zamezit diskriminaci postižených. Osoby s postižením a pečující asistent (doprovodná osoba) (primární péče) V Německu v současně době probíhá výzkum v Ústavech teorie a praxe ošetřovatelství, zaměřený na problém, jak v nemocnicích zajistit lepší péči o osoby s postižením. Na tomto základě byl stanoven koncept primární péče, kde je rehabilitace upřednostňována před péčí. Stupeň postižení V Německu dostává každý člověk, u něhož se prokázalo postižení, tzv. průkaz postiženého. Žádost o jeho vystavení se podává na Úřadě sociálního zabezpečení v místě bydliště. Průkaz osoby s postižením je rozdělen na stupně. Nejnižší je stupeň 20 (lehké postižení). Dále se postupuje v krocích po deseti až ke stupni 100 (velmi těžce postižený). Průkaz osoby s postižením obsahuje údaje typu: pohybově postižený mimořádně pohybově postižený neslyšící nevidomý Úlevy osobám s postižením Těžce postižení lidé (od stupně 30-50) mohou využít řadu následujících výhod: pracovně právní výhody daňové vyrovnání parkování na vyhrazených místech podpora osobní dopravy osvobození od poplatků za užívání rozhlasu a televize Teilhabe (Das Konzept der Teilhabe, d.h. in Deutschland wird generell gefördert behinderte Menschen am Leben in der Gesellschaft uneingeschränkt teilhaben zu lassen. Der begriff Teilhabe bzw. Partizipation findet sich ebenfalls als zentraler Begriff in der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der WHO Teilhabe im SGB (Sozialgesetzgebung) Im Sinne einer Teilhabe bzw. Partizipation sollen behinderte Menschen die Möglichkeit haben dazuzugehören, dabei zu sein und mitzuwirken. Teilhabe im BGG Das Konzept der Teilhabe wird in der Gesetzgebung auch durch das BGG (Behinderten Gleichstellungsgesetz) aufgenommen Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen. Diese Leistungen dienen der Selbsthilfe fördern also die Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in bzw. mit der Gesellschaft. Das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) vom hat zum Ziel, Benachteiligungen von Behinderten zu verhindern. Kernaspekt des BGG ist die Schaffung barrierefreier Lebensbereiche für behinderte Menschen. Budroni (2006): Pflegeerfahrungen kbehinderte Menschen und pflegerische Bezugsperson (Primäre Pflege) Zurzeit wird in Deutschland pflege- und gesundheitswissenschaftlich geforscht, wie Krankenhäuser sich besser auf die Versorgung behinderter Menschen einstellen können. Aus Sicht der Pflege scheint hier das Konzept der primären Pflege (primary nursing) ein sinnvoller Weg zu sein. Grad der Behinderung In Deutschland bekommt jeder Mensch, der nach der Gesetzgebung eine Behinderung vorweisen kann einen sogenannten Behindertenausweis (Antragstellung beim örtlichen Versorgungsamt) Der Behindertenausweis ist dann in Grade unterteilt. Grad 20 (leichte Behinderung) In 10er Schritten bis Grad 100 (sehr schwere Behinderung) Behindertenausweis: Merkzeichen Die gesundheitlichen Merkmale der behinderten Peson werden als Merkzeichen im Ausweis eingetragen: Beispiele: G = Gehbehindert ag = Außergewöhnlich gehbehindert Gl = Gehörlos Bl = Blind II Almanach OPPA 2010

3 Osoba s postižením v nemocnici aktuální studie Osoby s postižením, především mentálním, nejsou v nemocnici stále ještě přiměřeně ošetřovány. V důsledku demografického vývoje v Německu je dnes každý 12. člověk v kategorii osoba s postižením (staří lidé, osoby s demencí). Postižení není sice automaticky spojeno s potřebou speciální péče, přesto mnoho osob s postižením, tuto péči potřebuje. Ošetřovatelský personál v nemocnici akutní péče není často připraven na specifika osob s handicapem, což je zvláště omezující v případech klientů s omezenou schopností řeči (vyjadřování). Nedostatek komunikace s postiženým neumožňuje zjištění jeho skutečných potřeb. Situace se ještě komplikuje tím, že se dává přednost léčbě akutních onemocnění před dlouhodobými zdravotními problémy. S ohledem na ekonomickou situaci se navíc pobyt osobám s postižením v nemocnici podstatně zkracuje. Je žádoucí, aby vedle léčení akutní nemoci byly dlouhodobé zdravotní problémy více zohledněny a to jak nyní, tak do budoucna. Nachteilsausgleiche Schwerbehinderte Menschen (ab Grad 30-50) können eine Reihe von Nachteilsausgleichen in Anspruch nehmen: Arbeitsrechtliche Vergünstigungen Steuerrechtliche Ausgleiche Parkerleichterungen Unentgeltliche Beförderung im Personenverkehr Befreiung von Rundfunkgebühren, Der behinderte Mensch im Krankenhaus aktuelle Studien Behinderte Menschen (vor allem geistig behinderte) werden im Krankenhaus noch immer nicht angemessen versorgt (Budroni, 2006, Fringer, 2005) Aufgrund des demografischen Wandels der deutschen Gesellschaft gilt heute in Deutschland jeder 12. Mensch als behindert (Alte Menschen, Menschen mit dementiellen Erkrankungen) Behinderung ist zwar nicht automatisch mit Pflegebedürftigkeit gleichzusetzen, jedoch werden viele behinderte Menschen auch Pflege benötigen. Pflegepersonal im Akutkrankenhaus ist häufig nicht auf die Bedürfnisse behinderter Menschen eingestellt (Davis, 2001). Dieses besonders, wenn bei dem behindertem Menschen eine Beeinträchtigung der Sprachfähigkeit vorliegt (Buzio, 2002). Insbesondere kommunikative Aspekte führen zu einer nicht ausreichenden Berücksichtigung der Bedürfnisse der behinderten Menschen Die Situation hat sich durch die Einführung der Diagnose bezogenen Fallpauschalen (G-DRG) noch verstärkt, da in erster Linie die akut zu behandelnde Erkrankung und nicht die begleitenden Gesundheitsstörungen im Vordergrund stehen. Die betriebswirtschaftliche Optimierung einzelner Pflege- und Behandlungsabläufe verschärft zusätzlich die Situation behinderter Menschen im Krankenhaus, da sich die Verweildauer der Patienten stark verkürzt. Neben der akut zu versorgenden Krankheit müssen in Jetzt und in Zukunft auch die pflegerelevanten Aspekte, die in Zusammenhang mit der Behinderung eines Menschen stehen stärker berücksichtigt werden. Der behinderte Mensch im Krankenhaus mögliche Verbesserungen Mitnahme seiner Pflegeassistenzperson Speziell geschulte Gesundheits- und Krankenpfleger zur Betreuung und Pflege behinderter Menschen im Akutkrankenhaus Barrierefreie Krankenhäuser (z.b. durch räumliche Gestaltung) Aktuell widmet sich die pflegewissenschaftliche Fakultät der Universität Witten/ Herdecke (nahe Dortmund) der Verbesserung der pflegerischen Versorgung behinderter Menschen im Krankenhaus Naši protagonisté ze zahraničí Almanach OPPA 2010 III

4 Osoba s postižením možná zlepšení K osobě s postižením je přidělena doprovodná osoba, osobní asistent. Speciálně proškolení ošetřovatelé se věnují handicapovaným v nemocnici či na pracovišti akutní péče. Nemocnice jsou bezbariérové, např. stavebními úpravami a interiérů místností Zlepšování ošetřovatelské péče o pacienty s handicapem se na vědecké bázi věnuje jedna z fakult Univerzity Wittenau/Herdecke (blízko Dortmundu) Osoba s postižením v nemocnici primární péče Na akutní příjem osob s postižením se specializuje Nemocnice Mara u Bielefeldu ve Westfálsku. Vytváří se zde koncepce primární péče pro osoby s postižením. Der behinderte Mensch im Krankenhaus Primäre Pflege Das Krankenhaus Mara II der Bethelschen Einrichtungen in Bielefeld ist ein Akutkrankenhaus, welches speziell auf die Aufnahme behinderter Menschen ausgerichtet ist Es wird das Konzept der primären Pflege (in Anlehnung an das Konzept des primary nursing) angewandt Von der Aufnahme bis zur Entlassung steht dem behinderten Menschen eine pflegerische Bezugsperson zur Seite. Dieses Konzept zeigt mittlerweile erste positive Befunde, so dass davon ausgegangen werden kann, dass primäre Pflege ein zukunftsweisendes Konzept für die Pflege und Behandlung behinderter Menschen sein kann (Tacke, Ott-Ordelheide, 2010) Vyfotili jsem se v přízemí budovy 3. LF UK v Ruské na Praze 10 IV Almanach OPPA 2010

5 Od příjmu do nemocnice až po propuštění stojí postižtenému po boku osobní asistent, doprovodná osoba. Ukazuje se, že se tato koncepce osvědčuje a je tou správnou cestou v péči a pří léčbě osob s postižením. Péče a rehabilitace V Německu se podle doporučení Světové zdravotnické organizace upřednostňuje rehabilitace před péčí. Cílem rehabilitace je znovu nastartování aktivního života pacienta, případně alespoň zlepšení zdravotního stavu vedoucí k aktivnímu životu. Dalšími cíli je odstraňování bariér a vznik podpůrných prostředků. Na rehabilitaci se klade důraz i při vzdělávání ve zdravotnické a ošetřovatelské péči Komentáře k aktuálnímu vzdělávání v ošetřovatelské péče Vzdělávání v ošetřovatelství je v Německu určeno Zákonem o ošetřovatelství. Rehabilitace je zákonem upřednostňována. V učebním plánu pro zdravotnické pracovníky spolkové země Nordhein Westfalen (Dortmund) je zahrnut předmět Ošetřování osob s postižením. Problematika cílené výuky pomocí konkrétního případu Hr. Thomase Na zdravotnické škole Dortmund-Jih a Schwerte ggmbh se učí předmět Osoby s postižením mimo jiné podle Hr. Thomase. Máme modelovou situaci: mladý zrakově postižený člověk, se dostává do nemocnice a musí se vyrovnat s všedním dnem nemocničního prostředí. Žáci školy by se měli na tomto příkladě orientovat v problematice a uvědomit si její specifika. Použitá literatura: Budroni (2006): Zkušenosti s péčí o osoby se zdravotním postižením v nemocnici. Zdravotní sestra, dipl. ošetřovatel 45(6): Budroni (2006) Osobní asistent doporučená individuální péče. Péče aktuálně, DBfK, Německý svaz zaměstnanců v ošetřovatelství Buzio, Morgan, Blount (2002): The experiences of adult with cerebral palsy during periods of hospitalisation. The Australian Journal of Advaced Nursing: a quartely publication of The Royal Australian Nuesing Federation 19 (4): 8-14 Davis, Morgan, Marsden (2001)Disabled people in hospital: evaluating the CNS role. Nursing standard Fringer (2005): Péče o osoby s psychickým postižením. Nightingale (1):33-41 Harenski (2007): Lidé s psychickým postižením. Všechno jiné než vysnění pacienti. List německých lékařů 104, A Pflege und Rehabilitation In Deutschland gilt (Gemäß der ICF der WHO) der Grundsatz Rehabilitation vor Pflege Zentrale Aufgabe von Rehabilitationsmaßnahmen ist die Wiederherstellung oder Besserung der funktionalen Gesundheit im Bereich der Aktivitäten und der Teilhabe Weitere Ziele sind der Abbau von Barrieren und der Ausbau der Förderfaktoren (Keine defizitäre, sondern eine ressourcenorientierte Sichtweise) Rehabilitation ist ein Ausbildungsziel in der Gesundheits- und Krankenpflege Bezüge zur aktuellen Pflegeausbildung Pflegeausbildung wird in Deutschland durch das Krankenpflegegesetz geregelt Rehabilitation ist als übergeordnete Zielsetzung im Gesetz festgeschrieben. Im Curriculum des Landes Nordrhein Westfalen (Dortmund) bezieht sich die Lerneinheit III.3 Behinderte Menschen konkret auf die pflegerische Versorgung behinderter Menschen Problem orientiertes Lernen Fallbeispiel Hr. Thomas An der Pflegeschule Dortmund-Süd und Schwerte ggmbh wird die Lerneinheit III.3 Behinderte Menschen unter anderem durch das POL Hr. Thomas gelernt. In diesem Fall wird ein junger sehbehinderter Mensch geschildert, der in das Krankenhaus kommt und den Krankenhausalltag nun bewältigen lernen muss, die Auszubildenden sollen sich auf diese Weise mit den Problemen behinderter Menschen im Krankenhaus auseinandersetzten und diese reflektieren lernen. Budroni (2006): Pflegeerfahrungen körperbehinderter Menschen im Krankenhaus. In: Die Schwester Der Pfleger 45 (6): Budroni (2006): Persönliche Assistenz individuell abgestimmte Pflege. Pflege aktuell/ DBfK, Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe 60: Buzio, Morgan, Blount (2002): The experiences of adult with cerebral palsy during periods of hospitalisation. The Australian Journal of Advanced Nursing: a quarterly publication of The Royal Australian Nursing Federation 19 (4): 8-14 Davis, Morgan, Marsden (2001): Disabled people in hospital: evaluating the CNS role. Nursing standard Fringer (2005): Engpässe vermeiden. Pflegerische Versorgung bei alten Menschen mit geistiger Behinderung. Nightingale (1): Harenski (2007): Geistig behinderte Menschen im Krankenhaus. Alles andere als Wunschpatienten. Deutsches Ärzteblatt 104, A Almanach OPPA 2010 V

6 Původní obyvatelé Austrálie: mentální a fyzický zdravotní stav. Minulost a současnost. Paul Hooper B.A. Dip. Ed. (Austrálie) Indigenous Australians: mental and physical health. Past and present. Paul Hooper B.A. Dip. Ed. (Australia) 1. Populační údaje Lidé Aboriginals původní obyvatelé Austrálie poprvé zahrnuti do sčítání lidu jako právoplatní obyvatelé v roce Při sčítání lidu v období let 1991 a 1996 byl zaznamenán 33 % nárůst v počtu původních obyvatel Austrálie. Při sčítání lidu v období 1996 a 2001 byl zaznamenán nárůst 16 %, v období mezi rokem 2001 a 2006 byl zaznamenán 11 % nárůst v počtu původních obyvatel Austrálie. K tomuto nárůstu v počtu obyvatel nepřispěl jenom počet nově narozených dětí. Je to také rostoucí tendence počtu obyvatel, kteří se hlásí jako původní obyvatelé Aboriginals, a také větší snaha ve vedení záznamů týkajících se původních obyvatel při sčítání lidu. 2.1 Velikost populace původních obyvatel Austrálie V roce 2006 byla populace původních obyvatel Austrálie 517,174 obyvatel, což je přibližně 2.5% z celkové populace Austrálie. 2.2 Nárůst populace původních obyvatel Austrálie V roce 2006 byl počet dětí narozených v rodinách původních obyvatel Austrálie vyšší než počet dětí narozených v rodinách ostatních obyvatel Austrálie. Bylo to 2.1 dítěte na jednu ženu z původních obyvatel v porovnání s 1.8 dítěte na jednu ženu z ostatních obyvatel Austrálie V roce 2006 byl počet dětí, které se narodily ženám mladším 20ti let (teenagers) pětkrát vyšší než počet dětí, které se narodily všem ostatním ženám mladším 20ti let žijícím v Austrálii. 2.3 Věkové složení V roce 2006 byl průměrný věk 21 let u původních obyvatel Austrálie a 37 let u ostatní populace. 38% původních obyvatel bylo mladších 15ti let, v porovnání s 19 % u ostatní populace. 2.4 Kde původní obyvatelé Austrálie žijí Původní obyvatelé Austrálie: hlavní města (32%); regionální oblasti (21%); okolí regionálních oblastí (22%); odlehlé oblasti (10%) a velice odlehlé oblasti (16%). Ostatní obyvatelé Austrálie: méně než 2% žije v odlehlých a velice odlehlých oblastech 1. Population figures Aboriginal people were first counted as citizens in the Between the 1991 and 1996 Census there was a 33% increase recorded in the numbers of Indigenous peoples. Between the 1996 and 2001 Census there was a 16% increase and between the 2001 and 2006 Census there was an 11% increase The increases in the Indigenous population cannot be accounted for by the birth rate alone. There is a growing propensity of people to identify as Aboriginal, and greater efforts are made to record Indigenous status in the censuses 2.1 Size of the Indigenous population The Indigenous population in 2006 numbered 517,174, or approximately 2.5% of the total Australian population 2.2 Growth of the Indigenous population In 2006 the fertility rate for indigenous people was still higher than for the non-indigenous population at 2.1 babies per Indigenous woman compared to 1.8 babies per non-indigenous woman. In 2006 the teenage birth rate among Indigenous women rose to be more than five times the overall Australian teenage birth rate 2.3 Age structure In 2006, the median age was 21 years for Indigenous Australians, and 37 years for the non-indigenous population. 38% of the Indigenous population was under 15 years of age compared with 19% of the non- Indigenous population. 2.4 Where Indigenous peoples live Indigenous: Major Cities (32%); Inner Regional areas (21%); Outer Regional areas (22%); Remote areas (10%) and Very Remote areas (16%). Non-Indigenous: less than 2% live in Remote and Very Remote areas 3. Education An average of 30% of indigenous children fail basic tests for literacy VI Almanach OPPA 2010

7 3. Vzdělání V průměru 30% dětí původních obyvatel Austrálie neuspěje v základních testech gramotnosti a znalostech matematiky (vyhodnoceno v ročnících 3 9). K neúspěchu dochází z téměř 80 % v odlehlých oblastech Severního Teritoria. Většina dětí původních obyvatel Austrálie opustí školu ještě před tím, než jsou dostatečně připraveni k tomu, aby zvládaly vše, co po nich je v každodenním životě požadováno. Důvody : (i) Špatná školní docházka Děti nechodí do školy pravidelně a to z mnoha důvodů, například kvůli neschopnosti rodičů ráno vstát a připravit dětem snídani a vypravit je do školy. (ii) Nedostatek kvalifikovaných učitelů, často nepříliš solidárních či špatně připravených. Učitelé nejsou schopni zvládat výuku dětí původních obyvatel a nechápou jejich kulturní zvyky. (iii) Nedostatečná výchova ke kultuře vzdělávání v některých rodinách, což zahrnuje i přípravu domácích úkolů. (iv) Rodiče neočekávají příliš mnoho od svých dětí (v) Chudoba (vi) Rozmanité každodenní stresové situace v rodinách. (vii) Mentální zdravotní problémy. (viii) Mnoho dětí původních obyvatel Austrálie, které mají problémy ve škole, mají také emocionální problémy a problémy s chováním, nízké sebevědomí, deprese i problémy s chováním ve společnosti (ix) Jazyk Děti původních obyvatel Austrálie se musejí potýkat s ohromným množstvím a směsí domácích jazyků.. 4. Zdraví Předpokládaná průměrná délka života těchto obyvatel je 59.4 roků u mužů, u žen je to 64.8 roků: V roce 2006 průměrná věková hranice celkové populace v Austrálii byla 77.3 roků u mužů a 83.3 roků u žen. Úmrtnost kojenců V období od 2001 do 2005 byl zaznamenán přibližně dva až třikrát větší počet kojenců z řad původních obyvatel Austrálie, kteří zemřeli před prvními narozeninami (v porovnání s ostatními kojenci celkové populace Austrálie). Sociální a emocionální pohoda Bylo vykázáno, že jedno ze čtyř dětí původních obyvatel Austrálie patří do rizikové skupiny dětí, u kterých se vyskytnou vážné emocionální problémy či problémy s chováním. To je porovnáváno s 1 z 6 až 7 ostatních dětí. Tabákové výrobky Kouření tabákových výrobků bylo hlavním důvodem pro onemocnění u původních obyvatel Austrálie v roce 2003 a zároveň důvodem k 20 % z celkového počtu jejich úmrtí. Obezita Více než polovina (57%) z původních obyvatel Austrálie starších 15 let Almanach OPPA 2010 and numeracy (assessed in Grades 3-9). The failure is almost 80% in remote Northern Territory communities. Most indigenous children leave school before they are sufficiently literate to cope with the demands of daily life. Reasons include: (i) Poor school attendance - Children do not attend school regularly for many reasons including, parent inability to get up in the morning to feed and prepare them for school (ii) Lack of skilled teaching unsympathetic or poorly prepared teachers who don t cope well with indigenous children and their cultural ways (iii) Lack of a culture of education in some families including homework (iv) Low expectations for their children (v) Poverty (vi) Multiple daily life stresses in families. (vii) Mental health problems (viii) Many Indigenous children who struggle at school have emotional and behavioural difficulties, poor confidence in themselves, depression and anti-social behaviour. (ix) Language - Indigenous children often have a very mixed bag of home languages to contend with. 4. Health Indigenous males life expectation was estimated to be 59.4 years, while female life expectation was estimated to be 64.8 years: In 2006, the median age at death for the general population in Australia was 77.3 years for males and 83.3 years for females. Infant Mortality For the period 2001 to 2005, approximately two to three times the number of Indigenous infants died before their first birthday, as compared with non-indigenous infants. Social and emotional well being It reported that one in four Indigenous children were at high risk of developing serious emotional or behavioural difficulties. This compares to about 1 in 6 or 7 of non-indigenous children. Tobacco Smoking Tobacco smoking was the leading cause of disease for Indigenous Australians in 2003, accounting for 20% of all deaths. Obesity More than half (57%) of Indigenous peoples aged 15 years and over were overweight or obese. (This figure is similar for the general Australian population) VII

8 má nadváhu či je obézní. (Toto číslo je velice podobné u ostatní populace v Austrálii). Alkohol Alkohol je spojován se 7% všech úmrtí u původních obyvatel Austrálie. Nadměrná spotřeba alkoholu je také hlavním důvodem onemocnění a úrazů mezi muži (původní obyvatelé Austrálie) ve věkovém rozmezí let; a na druhém místě (po domácím násilí mezi partnery) u mladých původních obyvatelek Austrálie. Benzín čichání Došlo k poklesu z přibližně 600 čichačů na 85 ve střední části Austrálie, pokles na 80 ze 178 v oblasti Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara ( ). Mentální zdravotní stav U 54% původních obyvatel Austrálie žijících ve městech, kteří někdy vyhledali lékařskou pomoc, byla také diagnostikována určitá forma mentálního postižení. V letech byla třikrát větší šance hospitalizace u původních obyvatel Austrálie kvůli poraněním způsobeným sebepoškozováním v porovnání s ostatními Australany. Míra úmyslných poranění, ať už způsobených sebepoškozováním či útokem ze strany druhých, je všeobecným indikátorem psychologických poruch a stavu ve společnosti. Údaje z let ukazují, že bylo zaznamenáno 7x více hospitalizací coby následek násilných napadení mezi mužskou populací původních obyvatel Austrálie, a 31x více u ženské populace původních obyvatel Austrálie, v porovnání s celkovým počtem v Austrálii. Také bylo zaznamenáno dvakrát více hospitalizací z důvodu sebepoškozování, týká se to obou skupin původních obyvatel Austrálie - mužů i žen 5. Příjmy V šetření, provedeném v roce 2006 byl hrubý příjem na domácnost u původních obyvatel Austrálie $460 na osobu na týden (u ostatních obyvatel Austrálie - $740 na týden). U původních obyvatel Austrálie příjmy všeobecně klesají s větší odlehlostí oblastí, ve kterých tito lidé žijí. V hlavních městech byly příjmy původních obyvatel 69 % z korespondujících příjmů ostatních obyvatel Austrálie. Toto klesá na 40 % v odlehlých oblastech. 6. Zaměstnanost Výsledky z roku 2006 udávají míru nezaměstnanosti u původních obyvatel Austrálie na 16 %. To v porovnání s 4,5 % u ostatních obyvatel Austrálie (2006) a 3 % v dubnu Informace získány z následujících zdrojů: Australian Human Rights Commission Website (http://www.hreoc.gov. au) Aboriginal and Torres Strait Islander Health and Welfare Unit Website (www.aihw.gov.au) Australian Indigenous HealthInfoNet website. Alcohol Alcohol is associated with 7% of all deaths for Indigenous Australians. Excessive alcohol consumption also primarily accounted for the disease and injury among Indigenous males (aged years) and the second highest (after intimate partner violence) for young Indigenous females. Petrol Sniffing There has been a drop from approximately 600 to 85 sniffers in central Australia; with a drop from 178 to 80 sniffers on the Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara Lands ( ). Mental health 54% of urban Indigenous people seeking medical attention were also found to have a mental health disorder. In , Indigenous Australians were three times more likely to be hospitalised for intentional self-harm than other Australians. Rates of intentional injury, whether self-inflicted or caused by assault, is a general indicator of psychological illness and distress in the community. Data from show that there were seven times more hospitalizations for assault among Indigenous males, and nearly 31 times as many for Indigenous females, compared with all-australian rates. There were also about twice as many hospitalizations for self-harm, for both Indigenous males and females. 5. Income In the 2006 Census, the gross household income for Indigenous persons was $460 per week (non-indigenous Australians - $740 per week). For Indigenous persons, income levels generally decline with remoteness. In major cities the incomes for Indigenous persons was 69% of the corresponding income for non-indigenous persons. This declined to 40% in remote areas. 6. Employment In the 2006 Census, the unemployment rate for Indigenous peoples was 16%. This compares with 4.5% for non-indigenous (2006); and 3% in April Information Obtained from the following sources: Australian Human Rights Commission Website (http://www.hreoc. gov.au) Aboriginal and Torres Strait Islander Health and Welfare Unit Website (www.aihw.gov.au) Australian Indigenous HealthInfoNet website. VIII Almanach OPPA 2010

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

(1) Uveď během 30 sekund tolik řek, kolik jich znáš. Zähle in 30 Sekunden alle Flüsse auf, die du kennst.

(1) Uveď během 30 sekund tolik řek, kolik jich znáš. Zähle in 30 Sekunden alle Flüsse auf, die du kennst. (1) Uveď během 30 sekund tolik řek, kolik jich znáš. Zähle in 30 Sekunden alle Flüsse auf, die du kennst. (2) Uveď během 1 minuty tolik přísloví na téma VODA, kolik jich znáš. Nenne in 1 Minute alle Sprichwörter

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011 Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk eském m kraji Freistadt 17.3.2011 Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce

Více

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II die Adventszeit Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/16-20 Autor Mgr. Eva Gapková Datum

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften VĚKOVÁ SKUPINA B ALTERSKLASSE B PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKTOVÝ DEN NATURWISSENSCHAFTLICHER PROJEKTTAG Pracovní list organoleptika Arbeitsblatt Organoleptik Úkol Aufgabe Organoleptika znamená posuzování vlastností

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS EINUNWEISUNG FÜR SCHLLÄMM-SET WS/WS MONTÁŽNÍ NÁVO PRO ZVUKOVĚ IZOLČNÍ SOUPRVY WS/WS Wichtige Hinweise - unbedingt beachten! ůležitá upozornění bezpodmínečně dodržujte! Schalldämm-Set muss vollständig und

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. Australia and 1. New Zealand. ssgbrno.cz. Co je to polygrafie Australia and New Zealand

Anglický jazyk. Specifikace oboru. Australia and 1. New Zealand. ssgbrno.cz.  Co je to polygrafie Australia and New Zealand Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk Australia and 1. New Zealand www.isspolygr.cz ssgbrno.cz Integrovaná Strřední škola grafická střední Brno škola polygrafická, Brno, Šmahova Šmahova

Více

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná.

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná. TEST 1 Milí přátelé, řada z Vás nám píše, že vlastně neví, jak na tom objektivně s němčinou je. Proto jsme pro Vás připravili tento Velký test německé gramatiky. Jedná se o test základní německé gramatiky.

Více

Bildungssystem in Deutschland

Bildungssystem in Deutschland Wir leben und sprechen Deutsch II Bildungssystem in Deutschland Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/10-20 Autor Mgr.

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Jitka Svobodová. Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Jitka Svobodová. Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG Ich möchte auf einer Insel leben. Die Insel hat ihren

Více

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum:

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_63 Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: 20.6.2012 Předmět: Německý jazyk Ročník:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova, Karviná

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 8. 29 45 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová Implementace finanční gramotnosti Výuková část ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss-cheb.cz) Sparen, sparen, sparen Irena Erlebachová 3 Výuková část Obsah Výuková část...

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 2

Berlin Sehenswürdigkeiten 2 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 2 VY_32_INOVACE_CJX.1.05 3.

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Anlage zum Pelletieren / Pellet line / Peletovací linka Marke und Typ / Značka a typ: MGL 400 Baujahr / Rok výroby: 2011 Hersteller / Výrobce:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es.

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es. Lektion 2 Spreche ich Deutsch? Sprichst du Deutsch? Sprecht ihr Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 10. 10. 2011 Souhrn Pacienti s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji hospitalizovaní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte O firmě / About / Gessellschaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

Stammesheimat Sudetenland

Stammesheimat Sudetenland Stammesheimat Sudetenland Pán Bůh buď pozdraven, vážení čeští vystavovatelé Buďte vítáni; Vystavovatelé z České republiky, těší nás, že zde v Augsburgu ukazujete krásy našeho domova na Sudetoněmeckém dnu.

Více

Spojky podřadné - procvičování

Spojky podřadné - procvičování N Ě M E C K Ý J A Z Y K Spojky podřadné - procvičování Zpracovala: Mgr. Miroslava Vokálová Zdroje: vlastní Ergänzen Sie die angegebenen Konjunktionen in die Sätze! als, dass, obwohl, weil, wenn Du kannst

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 In der Stadt Wiederholung VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2005

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18.5.2006 19 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2005

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 10. 2013 46 Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 Základní údaje Název výzkumu Gesunde Lebensweise Autor Klára Šmicová Jazyk dotazníku Němčina Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/l9o1u3n2g7n4c3n1i

Více

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE OBSAH 1. LEKCE Was ist das? Wer ist das? Wo ist Familie Veselý? 13 Pořádek větných členů v německé větě Věta oznamovací.. 24 Wo sind sie? 26 Věta tázací Otázka doplňovací 28 Bratislava 30 Kladná a záporná

Více

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích.

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. NĚMČINA V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor: Lenka Měkotová

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-10 Z á k l a d o v ý t e x t : m Morgen, 7 Uhr, auf der Straße Peter: Hallo, Monika, wieder zur Schule,

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR 1. Úvod:

Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR 1. Úvod: Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o. Borovno E 23, 335 61 Spálené Poříčí Tel.: +420774164103, e-mail: konecny@kalksandstein.cz

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut Thema: 6 Peníze a jejich funkce Gramatika: trpný rod ve spojení s modálními slovesy, vyjádření původce děje; infinitiv po slovesech, podstatných a přídavných jménech Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-08 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Smoking is a bad habit of more than one billion

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

TÉMA: Časování sloves ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

TÉMA: Časování sloves ZPŮSOBOVÁ SLOVESA TÉMA: Časování sloves ZPŮSOBOVÁ SLOVESA Pracovní list č. 2 1. Přiřaď český význam modálních sloves: dürfen - sollen - können - wollen - mögen - + wissen müssen - chtít moci, umět muset smět mít povinnost

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.6.2005 21 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. Familie. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. Familie. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II Familie Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/19-20 Autor Mgr. Eva Gapková Datum vzniku

Více

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP München Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo

Více

AKTUÁLNÍ ÚDAJE ÚRAZOVOSTI DĚTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

AKTUÁLNÍ ÚDAJE ÚRAZOVOSTI DĚTÍ V ČESKÉ REPUBLICE AKTUÁLNÍ ÚDAJE ÚRAZOVOSTI DĚTÍ V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ REGISTR DĚTSKÝCH ÚRAZŮ A JEHO VÝZNAM PRO PREVENCI DĚTSKÝCH ÚRAZŮ CURRENT DATA OF CHILDHOOD INJURY RATES IN THE CZECH REPUBLIC NATIONAL CHILDHOOD

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. Dienstleistungen. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. Dienstleistungen. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II Dienstleistungen Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/01/20-20 Autor Mgr. Eva Gapková

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 13 19. 10. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 5 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 30 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 5 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 30 minut Thema: 8 Plat a mzda Gramatika: modální slovesa a vyjádření modality (je nutné, je možné, ) pomocí haben či sein a infinitivu s,, zu ;zájmenná příslovce; rozkaz Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 9.

Více

Deutschland Bundesländer

Deutschland Bundesländer Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti žáků s využitím Šablon Číslo šablony: II/2 Datum vytvoření: 3.

Více

Seznam příloh. A... Záznamový arch pozorování. B.. Ukázka vyplněného záznamového archu. C... Plán hodiny experimentální skupina

Seznam příloh. A... Záznamový arch pozorování. B.. Ukázka vyplněného záznamového archu. C... Plán hodiny experimentální skupina PŘÍLOHY Seznam příloh A..... Záznamový arch pozorování B.. Ukázka vyplněného záznamového archu C.... Plán hodiny experimentální skupina D.. Plán hodiny kontrolní skupina E.. Text písně pracovní list F..

Více

Wir leben und sprechen Deutsch II Wohnen

Wir leben und sprechen Deutsch II Wohnen Wir leben und sprechen Deutsch II Whnen Předmět Rčník a br Kód sady Kód DUM Autr Německý jazyk 3. a 4. rčník, Zdravtnický asistent NJ/ZA/03+04/02 NJ/ZA/03+04/02/O5-20 Mgr. Eva Gapkvá Datum vzniku 30. července

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention SROVNÁNÍ STANDARDIZOVANÉ ÚMRTNOSTI DĚTÍ NA ÚRAZY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAHRANIČÍM COMPARISON OF STANDARDIZED INJURY MORTALITY RATES OF CHILDREN IN THE CZECH REPUBLIC AND IN FOREIGN COUNTRIES Dominika Průchová

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY PRAVÁ SESTAVA F SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND LEVÁ SESTAVA F D D C C PŘÍSEDOVÉ VARIANTY NESENÉ NA VYLOŽENÉ KONZOLE PODNOŽE B E B E A A DR2 1 * DR2 1 * DR1 * DZ * DR1 * DZ * DESKY ZÁKLADNÍ

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Mein Klassenzimmer, meine Schulsachen Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny (v

Více

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa Projekt Gefahrenabwehrsystem und die Hilfeleistung in der Euroregion Neiße Projekt Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa Anlage zum Zuwendungsvertrag Nr. 100012302 Příloha ke

Více

Základní škola a Střední škola Karla Herforta Josefská 4, Praha 1 Malá Strana Tel.:

Základní škola a Střední škola Karla Herforta Josefská 4, Praha 1 Malá Strana Tel.: Základní škola a Střední škola Karla Herforta Josefská 4, 118 00 Praha 1 Malá Strana Tel.: +420 257 531 250 E-mail: jos4@atlas.cz www.herfort.cz Základní škola a Střední škola Karla Herforta v Josefské

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : NĚMECKÝ JAYK Ročník: Sekunda jazyková úroveň A1 Tématická oblast První kontakty Představování se ákladní údaje o sobě Plány do budoucna

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : den 5. ezember 2013, in München Hallo Sabine! anke für deinen netten rief,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE

INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe

Více

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Grundschule Klasse 6 Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Plnění cílů RVP pro Nj - 6. ročník 1. Mluvení Tvoření odpovědí na jednotlivé otázky týkající se školy 2. Čtení s

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví Informační studia a knihovnictví Jiří Zajdl Informační technologie a senioři, rozdílné možnosti v přístupu

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 4. 9. 2013 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů, dětských domovů a dětských center v Kraji Vysočina

Více