Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů"

Transkript

1 Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů Školní rok: 2014/2015 Destinace (země, místo): Austrálie, Melbourne, Perth Jméno, příjmení: Mgr. Eliška Kyršová Statistika z roku 2011 uvádí, že češtinu používá v australských domácnostech mluvčích 1. V Melbourne se odhaduje pobyt okolo osob české národnosti, z neoficiálních zdrojů však vyplývá, že počet je vyšší. Krajanská komunita v Melbourne je velice různorodá. Tvoří ji především emigranti z dob politické nesvobody a jejich potomci, emigranti z devadesátých let a v současné době také univerzitní studenti nebo studenti bývalí, kteří se zde usadili dlouhodobě. Podstatnou část komunity tvoří maminky s dětmi mladšího školního a předškolního věku. V minulosti v Melbourne působily dvě české učitelky vyslané tehdejším Domem zahraničních služeb. Roku 2014 byla tradice vysílání učitelů obnovena. Život v Austrálii je pro Čecha, zvlášť pokud zde není zaměstnaný, velice finančně náročný. Na rozdíl od jiných evropských zemí, jejichž občané mohou využívat tzv. working holiday víza, kdy po odpracované části pobytu následuje dovolená, je většina Čechů pro svůj pobyt nucena zaplatit si školní docházku. Ta je nákladná, ale umožňuje studentům na základě přesně daných podmínek pracovat až 20 hodin týdně. Australská imigrační politika je velice komplexní (stanovuje celou řadu různých typů víz 3 ) a v posledních letech se velmi zpřísnila. Podmínky pro práci v zemi jsou jasně vymezené a jejich porušení může skončit deportací ze země. Řada Čechů žije v Austrálii také na tzv. partnerská víza (která zahrnují i nemanželské déle trvající vztahy) a většina z nich se snaží získat statut trvalého pobytu, který zajišťuje lepší podmínky pro život v Austrálii. KRAJANSKÁ KOMUNITA MELBOURNE V komunitě jsem působila od začátku února 2014 do konce června Sokol Melbourne Historie krajanského spolku sahá do roku 1950, kdy byla založena Tělocvičná jednota Sokol v Melbourne. Dnes spolek po řadě změn funguje pod názvem Sokol Melbourne 4, vydává měsíčník Kvart a sídlí v budově Národního domu (nazývaného též Sokol), který 1 Viz sčítání lidu z roku Dostupné z: https://www.immi.gov.au/media/publications/statistics/immigrationupdate/people-australia-2013-statistics.pdf 2 Zmiňuje to například Čechoaustralanka Barbara Semenov v rozhovoru pro portál Krajané.net. Dostupné z: 3 Přehledné informace lze získat na stránkách imigračního úřadu: 4 Webové prezentace spolku: a příslušná skupina na Facebooku.

2 spolek vlastní a ve kterém je i rozsáhlá knihovna. V Národním domě se jednou za 14 dní v úterý konají obědy pro krajany v penzi, jednou za 14 dní probíhá výuka České školy Melbourne (která byla za mého pobytu zintenzivněna na každý týden), dále se zde konají příležitostné akce (koncerty, bály, mikulášská zábava a akce školy). Budova je také pronajímána na soukromé akce. V horní části budovy Sokola je rozsáhlá knihovna, jejíž obnovu jsem započala. Jednou za 14 dní tu probíhají pravidelné obědy pro seniory, pořádané rodinou Zlatých, kterých se účastnilo okolo lidí. Sokol Melbourne vydává měsíčník Kvart, do kterého jsem přispívala titulní stránkou a občasnými příspěvky, především to bylo médium ke zveřejňování pozvánek. Na jednotlivé události jsem zvala i prostřednictvím několika skupin na Facebooku, em na adresy lidí, se kterými jsem navázala kontakt, vylepením pozvánek v Domově pro seniory a Národním domě. Propagace je pro návštěvnost zdejších akcí naprosto klíčová. Neexistuje médium, které by bylo jednotně využíváno celou komunitou starší generace obvykle preferuje měsíčník Kvart, mladší více komunikují přes Facebook, ale zdaleka nejvíce se osvědčila osobní pozvání. Proto jsem se také účastnila setkání Češek a Slovenek, tzv. Babince, srazů maminek z komunitních skupin (playgroup), úterních obědů pro seniory; jinou skupinu lidí lze poznat v letovisku Šumava nebo na akcích slovenské komunity. Některé větší akce Maškarní bál Večer komorní hudby s Ivanou Snaidr Český kvízový večer Vepřové hody Mikulášská nadílka Nedělní besedy/workshopy V Národním domě a přilehlé Galerii jsem organizovala besedy a workshopy (převážně) pro dospělé. Proběhla beseda s workshopem ke Svátku matek, přednáška s promítáním o proměnách města Prahy, dvě cestovatelské přednášky s promítáním a přednáška o tradicích Velikonoc s vyráběním. Účastnilo se okolo 7 až 15 lidí. Domov Domov je společné bydlení pro Čechy a Slováky v seniorském věku, které vzniklo z iniciativy honorárního generálního konzula Milana Kantora. Budova Domova leží v těsné blízkosti Národního domu a jeho obyvatelé byli pravidelnými návštěvníky aktivit v Sokole a Galerii. Místní lidé byli velice společenští, často jsem je navštěvovala i ve volném čase. Díky spolupráci s Michaelem Hančinem vzniklo několik videí z komunitních akcí a jeho pomoc byla také neocenitelná při boji s technikou a různých úpravách a opravách v Národním domě. Letovisko Šumava Za tento pozemek mimo ruch velkoměsta vděčí krajané páteru Peksovi. Rozlehlý pozemek (společenská jídelna, kuchyně, sociální zařízení, několik pokojů, samostatná budova kuželny, dílna a venkovní prostory) leží asi 40 km od centra Melbourne a pravidelně se zde setkávají krajané z Čech i Slovenska. Tradičně se tu konají dětské tábory organizované paní Vlastou Šustek, ale také grilování, workshopy, pracovní setkání k údržbě pozemku. Událostí se často účastní rodiny s dětmi i mladší bezdětní jednotlivci. Řadu akcí organizuje slovenská komunita (Miro Dinka, Lucie Mikulová ad.). Jedinou

3 nevýhodou Šumavy může být její vzdálenost od centra města. Z Národního domu trvá cesta vlakem na Šumavu až 90 minut a z výstupní stanice je nutné mít zařízený odvoz. Cesta autem trvá přibližně hodinu. Během svého působení jsem se zde podílela na setkání účastníků tábora spojeném s táborákem (29. 3.) a Májových slavnostech (3. 5.). Česká škola Melbourne (ČŠM) Škola 5 se postupně rozšířila z českého hudebního kroužku pro děti na letošní 4 školní třídy (2 třídy předškoláků a 2 třídy čtenářů). Organizovaná výuka probíhá od roku 2010, kdy byla škola založena Zuzanou Vasitch. Škola vlastní rozsáhlou knihovnu (dětské knihy a příručky v češtině), okolo 700 svazků. Budova školy Škola k výuce využívá prostory Národního domu a vedlejší Galerie, které si pronajímá. Galerii spravuje český honorární generální konzul Milan Kantor. Nevýhodou Národního domu je, že se veškeré materiály k výuce musí snášet z půdy a také příprava prostoru před výukou a následný úklid zabere učiteli spoustu času. V Národním domě je k dispozici projektor s plátnem, televize a klavírní křídlo. Výuka a metodika Výuku v době mého pobytu zajišťovala ředitelka školy, dobrovolnice Petra Dadds a Renata Hazenkopfová (také správkyně knihovny) a 3 další maminky dětí jako asistentky (Denisa Dlouhá, Leona Westbury, Vendula Sekker). Přehled sobotní výuky (1x měsíčně probíhala výuka v neděli): Zpívání a hry (1 7 let): 70 minut za účasti rodičů, nejvíce se jednalo o předškoláky. Děti se učily české říkanky a písničky prostřednictvím hudby a pohybu. Doprovázela je hudební nahrávka nebo učitelka zpěvem a hrou na kytaru. Děti si při každém zpívání zakládaly pracovní list do svého zpěvníčku. Předškolní výuka (4 6 let): výuka českého jazyka, prvouka a základy psaní podle sešitů Cestička do školy a Moje první psaní. Začínající čtenáři (6 7 let): výuka čtení ze slabikáře. Pokročilí čtenáři (7 12 let): český jazyk, matematika, prvouka, hudební a dramatická výchova. Ve škole také probíhala výuka hry na zobcovou flétnu a výuka hry na xylofon. Větší akce školy: Zapojení do MDVV Lidice (Chantelle Vasitch získala čestné uznání) Noc s Andersenem Velká akce především pro rodiče s dětmi, do které se zapojili Češi i Slováci. Na několika místech probíhal paralelní program v češtině, slovenštině nebo angličtině, uskutečnilo se několik divadelních představení, lampionový průvod, zpívali jsme a hrály se hry Prázdninové workshopy Během prázdnin proběhly dva workshopy pro děti od 4 let. Jeden jsem věnovala rozvoji hudební tvořivosti a rytmiky, představovali jsme si různá zvířata a putovali po Africe. Druhý 5 Webová prezentace školy:

4 workshop byl poštovní. Děti vyráběly vlastní dopisní obálky, pohledy a poštovní známky, povídali jsme si o poštovních holubech i potrubní poště Slavnost slabikáře, Vernisáž výstavy Květy Pacovské Škola pasovala své první čtenáře, proběhlo velké vystoupení všech dětí a také byla otevřena výstava děl ilustrátorky Květy Pacovské. Pasování čtenářů se zúčastnil mj. konzul ČR Hani Stolina Den dětí Setkání českých škol v Austrálii a na Novém Zélandu ČŠM hostila již 2. setkání českých škol, na kterém se setkaly déle fungující i čerstvě vzniklé školy a podělily se o své zkušenosti. Sešlo se 20 zástupkyň z 8 škol. Na setkání účastnice přivítal také Milan Kantor a vicekonzulka Šárka Ponroy Vamberová podporovatelé české komunity a vzdělávacích aktivit. Česká škola Perth představila a předala putovní projekt Birlibán. V květnu jsem vycestovala na dvoutýdenní návštěvu České školy Adelaide a místního Československého klubu. S pomocí školy a klubu bylo zrealizováno několik aktivit pro děti i rodiče (seminář pro rodiče, školní výuka, karneval, odpoledne s hudbou a divadlem, kvízový večer aj.) Kurzy pro dospělé V Melbourne vyučují kurzy pro dospělé Vlasta Šustek a Zuzana Vasitch. Vyučovala jsem dva kurzy pro dospělé, výuka probíhala obvykle v prostorách Galerie. V individuálním kurzu jsme pracovali s učebnicí Step by Step 2, za kterou vděčíme DZS. Po dohodě byla výuka zaměřena na rozvoj slovní zásoby a čtení. Druhý kurz (4 dospělí) zahrnoval studenty, kteří měli minimálně jednoho z rodičů českého (slovenského) původu. Největší problémy jim činilo čtení a psaní v češtině, které se nikdy formálně neučili. Zároveň postrádali porozumění struktuře a fungování českého jazyka. Výuka byla postavena nejčastěji na tématech, která byla pro studenty podstatná (rodina, moje profese a zaměstnání, bydlení), na diskuzích, při kterých jsme rozvíjeli slovní zásobu, a na čtení textů. Využívali jsme textů a cvičení z knihy Step by Step 2, učili se české písničky a pracovali s adaptovanými texty z českých médií. Pro studenty byly klíčové momenty, kdy například konečně porozuměli konceptu tykání a vykání. Podobné nadšení v nich vzbuzovalo osvětlování tajů českého hláskosloví a pravopisu. Studenti se účastnili výuky velice nepravidelně, prakticky nešlo zadávat domácí úkoly. Nejčastějšími důvody pro neúčast byly pobyt mimo město, účast na rodinné oslavě, dovolená/školní prázdniny nebo nemoc dětí. Výuka je nicméně velice bavila, na hodinách byla neuvěřitelně přátelská atmosféra a studenti by uvítali, kdyby v budoucnu probíhaly lekce každý týden. V rámci svého pobytu jsem také navštívila Českou školičku Bayside, kterou založila paní Vlasta Šustek, a Slovenskou dětskou besedu (školu), kterou vede paní Marta Kapustová. Oběma školám děkuji za pozvání a možnost zapojit se do programu. Spolek VodaFest Krajanský spolek 6 byl založen skupinou mladších lidí a od roku 2011 propojuje Čechy a Slováky. Ti jsou nejen zastoupeni ve výboru, ale podílí se i na organizaci aktivit. Hlavní 6 Webové stránky VodaFestu:

5 činností spolku je každoroční festival VodaFest zřejmě největší krajanská událost v Melbourne s velkou návštěvností. V roce 2014 byl festival přeložen na pozdější datum, a proto jsem se nemohla zúčastnit, ale podařilo se alespoň spolupracovat na organizaci Májových slavností na Šumavě. Zde se propojily české a slovenské jarní tradice v podobě workshopů, zpěvu a her. Díky spolupráci s australským houslistou si dospělí nakonec mohli zazpívat lidové písně pod vysokou barevnou májkou. Czech and Slovak Film Festival Letos proběhl 2. ročník filmového festivalu, který se po loňské úspěšné premiéře v Sydney rozšířil i do Melbourne. 7 Ubytování, doprava, podmínky pro život Přestože v Melbourne funguje městská doprava (vlaky, autobusy, tramvaje), nedosahuje pokrytím ani spolehlivostí úrovně české MHD. Pokud nicméně učitel nevlastní automobil, je to často jediný způsob, jak se dostat na místo. Pro použití MHD je zapotřebí tzv. Myki karta, kterou lze dobíjet. Vlastní automobil je výhodou k nezaplacení (obstojný lze zakoupit už okolo AUD v závislosti na náročnosti a požadavcích kupujícího). Ubytování ve městě lze pořídit okolo 200 AUD na týden za samostatný pokoj ve sdíleném domě nebo bytě. V Melbourne jsem bydlela v pokoji za 150 AUD díky kontaktu ČŠM v přijatelné vzdálenosti od Národního domu ve čtvrti North Melbourne. Ceny služeb jsou výrazně vyšší než v ČR, podobně je to i s cenami potravin (mohou být 3x i vícekrát dražší, ale i kvalitnější). Zelenina, maso, lahůdky a jiné potraviny se nejlépe nakupují na trzích (např. Queen Victoria Market v blízkosti Národního domu). Melbourne je město kosmopolitní, plné obyvatel původem z celého světa, což se odráží v místním bohatém kulturním a kulinářském dění. Historii přistěhovalectví ve státě Victoria se věnuje poutavé Imigrační muzeum, kde se dozvíme i o přistěhovalectví Čechů/Čechoslováků. Zdravotní péče je v Austrálii pro cizince (který není registrován u místní zdravotní pojišťovny) drahá, cena za zubní ošetření se může snadno vyšplhat do tisíců dolarů. Nejrozumnější je navštívit všechny lékaře před odletem do země a nakoupit léky s sebou (je záhodno mít od lékaře potvrzení v angličtině, že máte uvedené léky pouze pro svou potřebu, aby nedošlo k nedorozumění při kontrole na letišti). Pro Austrálii platí i některá specifická pravidla vztahující se k dovozu produktů do země. Melbourne je pověstné svým vrtkavým počasím a místní bez nadsázky říkají, že se tu vystřídají všechna roční období v jednom dni. V době českého léta je v Austrálii zima, ale teploty neklesají zdaleka tak nízko jako v ČR. V zimě zde bývá průměrně okolo 13 až 15 stupňů, a naopak v létě nejsou výjimkou teploty okolo 40 stupňů. Ubytování s klimatizací (potažmo topením) je nezbytné. Většině australských domů chybí zateplení, na které jsme zvyklí z ČR, a to činí potíže v létě i v zimě. Přestože jsou místní zimy výrazně teplejší než v ČR, v domech, které jsou ve stínu a nemají topení nebo klimatizaci s podobnou funkcí, je mnohdy chladněji než venku. Úspěchy, neúspěchy, problémy, doporučení Velký kus práce se podařil v sokolské knihovně, i díky dobrovolníkům, kteří mi pomáhali. Původních odhadem 4 až 5 tisíc svazků bylo vytřízeno, ponechány byly jen knihy čisté a neponičené, knihovna byla vyčištěna. Osobně za největší úspěch považuji nalezení nové knihovnice, která je zárukou toho, že se obnovená knihovna nedostane do 7 Více informací na festivalovém webu:

6 původního stavu. Po dlouhých a náročných přípravách se podařilo ve spolupráci se Sokolem zorganizovat velký český kvízový večer, jenž byl postupně zrealizován také v Adelaide a Perthu a který pro mě představoval jeden ze způsobů, jak úspěšně propojovat krajanské generace. Následně mi spolek Vodafest nabídl moderování Vodafest Festivalu, který bohužel probíhal v době, kdy jsem působila v Perthu a nedostala jsem možnost nabídky využít. Nepodařilo se mi sehnat dostatek zájemců na otevření čtenářského klubu a ani zvětšit okruh pravidelných účastníků na nedělních aktivitách v Sokole. Moji práci negativně ovlivňovaly neshody a nejednotnost v rámci komunity dané generačními konflikty i osobními zájmy, malá podpora aktivit ze strany některých krajanských organizací a neochota hledat společná řešení. Dobré vztahy se podařilo navázat především s dětmi, dospělými studenty a maminkami z playgroup nebo školy, se kterými jsem se setkávala i mimo pravidelné aktivity. Přínosná spolupráce také probíhala s neuvěřitelně činorodou a osvěžující seniorskou komunitou z Domova. Několikrát jsem mohla promluvit do českého vysílání Rádia SBS. V budoucnosti bych rozšířila výuku češtiny pro dospělé, o kterou byl v době mého působení velký zájem, a případně ji přesunula do jiné oblasti Melbourne, aby měli šanci i studenti, pro které jsou prostory Galerie příliš vzdálené. KRAJANSKÁ KOMUNITA PERTH V komunitě jsem působila od poloviny července 2014 do poloviny ledna Stručná charakteristika První velká vlna Čechů se objevila v západní Austrálii v 50. letech, v roce 1953 vznikla první komunitní organizace Sdružení lidí dobré vůle. V roce 2013 proběhla v Perthu velká výstava s Názvem 60 Year History of Czechs and Slovaks in Western Australia, ke které byla vydána informační brožura o místní krajanské komunitě a její historii i současnosti. Je zde sídlo Honorárního konzulátu ČR. Česká škola Perth (ČŠP) Škola funguje od roku 2009, řídí ji Jitka Smith. Škola je zastřešena Českou a slovenskou asociací v západní Austrálii, ke které se hlásí. Budova školy Vyučování probíhá v prostorách základní školy ve Woodlands, kterou si škola pronajímá. V budově jsou k dispozici čtyři třídy, hala a kabinet, o prostory se dělíme s výukou dospělých a začínající slovenskou třídou (škola se bude přestavovat a slovenská třída hledat vlastní prostory). Před školou je dětské hřiště s prolézačkami a velké fotbalové hřiště, kde děti tráví přestávku nebo hrají hry. Pomůcky (s výjimkou tabulí, stolů a židlí) má ČŠP vlastní, během roku jsou uloženy ve škole, případně u jednotlivých učitelek. ČŠP má vlastní českou dětskou knihovničku, které mohou rodiče a děti využívat. Výuka V současné době škola poskytuje pravidelnou školní výuku každou sobotu, několikrát ročně nabízí všem českým i slovenským dětem účast na workshopech. O prázdninách může na základě zájmu rodičů probíhat prázdninová výuka. Školu vede ředitelka Jitka Smith, která zároveň se dvěma dalšími českými kolegyněmi vyučuje. Počet dětí se během

7 roku mění, je ovlivněn odletem rodičů do Evropy (nejčastěji v době evropského léta a vánočních prázdnin), a může se v tomto období snížit i na polovinu. Veškerá výuka je fakultativní, děti platí školné. Na konci letošního školního roku bylo ve škole zapsáno 35 dětí, rozdělených do 3 tříd. Z toho bylo 19 dětí ve věku 3 6 let ve třídě předškoláků, 10 dětí ve třídě čtenářů začátečníků a 6 dětí ve třídě pokročilých čtenářů (děti do 10 let). Školní výuka probíhala od 9:30 do 12:15. Předškoláci se účastnili bloku zpívání a dvou výukových bloků po 45 minutách s přestávkou a náplní podobnou MŠ v ČR. Většina dětí dobře komunikovala v češtině. Třídu vedla stálá učitelka školy Kateřina Hnědkovská. Výuka pro čtenáře probíhala ve dvou blocích (2 x 60 minut) s přestávkou na svačinu a hry. Jeden blok byl věnován dramatické výchově s paní učitelkou Anetou Kopeckou, druhý blok obsahoval výuku čtení a psaní s ředitelkou školy Jitkou Smith. Třídy se během přestávky vystřídaly a absolvovaly tak oba učební bloky. Během svého působení jsem zastupovala ostatní učitelky v době jejich pobytu v Evropě (ředitelka školy se vrátila v září) a vyučovala předškoláky nebo čtenáře, zastupovala jsem také při výuce dospělých. Po celou dobu jsem vedla nový blok zpívání (25 minut) a podílela se na přípravě divadelního vystoupení společně s učitelkami dramatické výchovy a předškoláků. Výuka byla letos výrazně ovlivněna přípravou divadelního představení, které s dětmi několik měsíců připravovala učitelka Aneta Kopecká a vyžadovala aktivní účast mě i učitelky Kateřiny Hnědkovské. Výsledkem příprav bylo velké vystoupení Trnkova Zahrada na oslavách školy v listopadu největší školní akci roku. V rámci oslav byla předána ocenění za MDVV Lidice a nejpokročilejší žáci byli pasováni honorárním konzulem ČR Zdeňkem Cihelkou na čtenáře. Metodika Výuka čtenářů probíhá v ČŠP genetickou metodou. Často jsme využívali tabulky na psaní a písmenkové skládačky, do výuky jsem zařazovala básničky, písničky a hádanky. Školáci jsou rozděleni do dvou skupin podle pokročilosti, ale v rámci každé skupiny jsou ještě minimálně dvě úrovně, proto výuka probíhala na principu malotřídky se zadáváním samostatné práce. Hlavní používané publikace pro čtenáře: Wagnerová, J., Noll, M. Učíme se číst. Praha: SPN, (učebnice) Wagnerová, J., Václavovičová, J. Učíme se číst. Praha: SPN, (pracovní sešit) Wagnerová, J. Čítanka pro prvňáčky. Praha: SPN, Při výuce předškoláků jsme se věnovali tématům podle českého RVP pro MŠ se zařazením australských reálií, dále grafomotorice a pohybové výchově. Pracovali jsme s lidovou pohádkou i moderními texty (Čapek, Mrázková, Březinová, Andersen). Díky daru DZS jsme mohli oživit výuku krásnými jazykovými publikacemi (Žvanda a Melivo, Mařenka už říká Ř ad.) Větší akce školy: Zapojení do MDVV Lidice (workshop s Alexandrou a Sentou Shand v lednu) Noc s Andersenem (duben) Účast na Konferenci českých škol v Austrálii a na Novém Zélandu (červen) Workshopy (několikrát za rok, účast okolo 30 dětí, otevřené pro celou česko-slovenskou

8 komunitu) Oslavy 5. výročí založení školy Škola oslavila 5 let, byli oceněni první školáci, kteří vytrvali, a ti byli pasováni na čtenáře. Součástí oslav bylo divadelní představení všech školáků a učitelek Trnkova Zahrada, vystoupení čtenářů a předání cen udělených na MDVV Lidice. Předávání se zúčastnil český honorární konzul Zdeněk Cihelka a výtvarnice Alexandra Shand. Nechyběly písničky, soutěže a narozeninový dort Vánoční workshop Cílem workshopu bylo navodit v dětech vánoční atmosféru a vytvořit vánoční výrobky k prodeji na Mikulášské nadílce za účelem získat finance pro školu. Na přípravách se ve svém volném čase podíleli rodiče a všechny učitelky ČŠP; věřím, že se akce stane tradicí. Česká a slovenská asociace v Západní Austrálii (klub) 8 Předsedkyní je Jitka Smith, o činnosti klubu a aktivitách učitele v rámci klubu také rozhoduje 12členný výbor, který se schází obvykle jednou měsíčně. Setkání klubu jsem se pravidelně účastnila. Klub nedisponuje vlastní budovou, většina akcí se koná ve spřátelených krajanských klubech (rakouský, maďarský, asijský ad.). V úterý a čtvrtek může klub využívat komunitní místnost v Maylands, kterou sdílí s Rusy, a kde se nachází i česko-slovenská knihovna. Řada velkých klubových akcí probíhá ve spolupráci se školou a naopak, obě organizace jsou propojené vedením i dalšími členy. Klub či škola vlastní mj. projektor a promítací plátno, laptopy, tablety, tiskárnu, audio přehrávač a kytaru. Většinu z těchto pomůcek jsem využívala, a nemusela jsem proto objednávat techniku přes DZS. Asociace vydává krajanský měsíčník Klokan, na němž jsem se výrazně podílela a jenž jsem v době pobytu spolueditovala, zásobovala texty a opatřovala dětskou přílohou. Šéfredaktorkou měsíčníku, se kterou jsem úzce spolupracovala, je Lucie Vrbská. Měsíčníky jsem odesílala příjemcům. Výuka českého jazyka pro dospělé Výuka funguje pod hlavičkou klubu a koordinátorem pravidelných kurzů je Ashley Ball. Lekce pro dospělé probíhají v sobotu a v úterý. V sobotu dopoledne v ZŠ ve Woodlands v době výuky dětí (letos 4 studenti) a v úterý večer v knihovně v Maylands (6 studentů). Pravidelně jsem vyučovala skupinu úplných začátečníků v úterý (90 minut), jednou za 14 dní jsem vyučovala velmi různorodou skupinu 3 studentů (120 minut) se zaměřením na gramatiku a rozvoj slovní zásoby. Výuka se střídala ob týden s konverzací, kterou vedl Milan Kučera. Jednou až dvakrát týdně jsem vyučovala individuální začátečnickou lekci (60/90 minut). Sobotní výuku vedla Zina Pacáková a Milan Kučera. Pravidelná výuka v době školních prázdnin neprobíhá, ale někteří studenti využili možnosti zaplatit si individuální lekci navíc. Během mého působení projevilo o výuku zájem několik Australanů, kteří by se mohli od nového roku zapojit. Úterní večerní skupina (3 studenti) funguje jako malotřídka a studenti jsou zvyklí na zadávání individuální práce. Vzhledem ke 3 úrovním pokročilosti a různým potřebám jednotlivých studentů byly přípravy na takovou výuku velmi náročné, ve výuce jsem se nemohla věnovat intenzivně ani jednomu a pokroky v gramatice byly minimální. Skupinu bych v příštím roce rozdělila a nejméně pokročilému studentovi nabídla individuální lekci 8 Webové stránky asociace:

9 nebo ho připojila k jiné skupině podobné úrovně. Metodika Kopecká, Z.: Český jazyk: učebnice pro začátečníky. Praha: Německá škola, Holá, L.: New Czech Step by Step 1. Praha: Akropolis, Holá, L.: New Czech Step by Step 2. Praha: Akropolis, 209. Holá, L.: Staré pověsti české a moravské. Praha: Akropolis, Holá, L.: Povídky malostranské. Praha: Akropolis, Holá, L.: Pohádky. Praha: Akropolis, Větší akce klubu: Vepřové hody Asi nejpopulárnější společenská akce klubu, na které se především jí a pije, ale také přiláká všechny generace. Na přípravě tradičního českého jídla se podílí dobrovolníci z klubu, produkty na stoly dodává mj. český sládek, česká pekárna a české uzenářství. Letos byl program obohacen ukázkou tanga a zakončen diskotékou. Po dobu hodů jsme nainstalovali putovní výstavu Jiřího Trnky, ke které jsem připravila pro návštěvníky soutěž Setkání s Bohemians Přivítání fanoušků FC Bohemians, kteří v Západní Austrálii navázali na výpravu fotbalistů Bohemians z roku 1927 do Austrálie. Kromě několika dárků na krajany čekalo pohoštění a především domácí dort se znakem klubu Český kvízový večer (Quiz Night) Po úpravách původní verze soutěžního kvízu se podařilo zorganizovat další kvízový večer, kterého se zúčastnilo přes 50 lidí. Kromě Čechů, Slováků a Australanů se zúčastnil i jeden tým ruský a místní hráč na balalajku potěšil soutěžící svým vstupem Czech National Day Zástupkyně klubu a školy Jitka Smith a Kateřina Hnědkovská se zúčastnily slavnostní recepce spojené s oslavami výročí 28. října na Velvyslanectví České republiky v Canbeře Halloweenské kempování Kempování je jedna z pravidelných akcí klubu a tentokrát vyšlo na Halloween. Na program jsem připravila dýňový workshop, během kterého si děti vydlabaly vlastní strašidelné dýně, a hry. Odpoledne jsme strávili na různých plavidlech na řece, ale největší úspěch měla noční bojovka, na které se polekali i rodiče. Večer jsme seděli u ohně, pekli vuřty, povídali a zpívali Festival In Unison Klub společně s českým honorárním konzulem panem Cihelkou reprezentoval ČR na akci připomínající výročí pádu Berlínské zdi. Zájem veřejnosti byl mizivý, ale podařilo se nám vytvořit propagační leták o historii a aktivitách Čechů v Západní Austrálii k budoucí propagaci komunity Vystoupení FCM Radegast Na pozvání Jitky Smith přiletěla z Melbourne na 3 dny cimbálová kapela z ČR. Po úspěšném koncertu měli muzikanti díky krajanům nabitý program a poznávali krásy Západní Austrálie.

10 Mikulášská nadílka Odpoledne pro rodiny s dětmi, jehož hlavní atrakcí je příchod čerta, Mikuláše a anděla, kteří každému dítěti darují balíček s dárečky. Letos mohly děti soutěžit se svým vánočním přáním, vyrobit si vánoční dekorace ve výtvarné dílničce nebo s rodiči nakoupit něco z výrobků, které vyráběly v rámci školní vánoční dílny. Děti z ČŠP vystoupily s krátkým programem. Kdo měl příliš energie, mohl si ji vybít ve skákacím hradu. Čtvrteční aktivity v knihovně: Během svého pobytu jsem se snažila oživit dění v knihovně. Knihovna je vždy první čtvrtek v měsíci otevřena pro krajany, proto jsem zaktualizovala knihovní seznam, roztřídila knihy podle žánrů a vytvořila v krajanském měsíčníku rubriku Knihovníkův pozdní sběr. Knihy jsem posléze nabízela při různých příležitostech. Počet lidí, kteří by přišli každý první čtvrtek do knihovny se příliš nezvýšil, ale při jiných akcích v knihovně byla řada knih vypůjčena. Jednou měsíčně jsem organizovala promítání filmů dovezených z ČR s úvodem o době, autorech a okolnostech vzniku filmu. Počet návštěvníků byl závislý na včasné intenzivní propagaci a počtu lidí, které jsem přímo oslovila a kteří si udělali v ten den čas. I s nutností rezervace byl konečný počet diváků nepředvídatelný a při nejvyšším dosaženém počtu 19 osob se někteří cítili v malé místnosti poněkud stísněně. Promítání měla u krajanů úspěch, oceňovali také přátelskou atmosféru. Později jsem v rámci otevřené knihovny přidala Čtení v knihovně, abych představila české autory a doporučila zajímavé knihy. Účast na akci byla vždy nízká (max. 5 lidí), ale našla si své pravidelné návštěvníky. K 17. listopadu jsem připravila přednášku k připomenutí výročí Sametové revoluce a obětí komunistického režimu. Česko-slovenská komunitní skupinka pro rodiče s dětmi (playgroup) Skupinku vede Helena Tipett. Do playgroup jsem dojížděla jednou týdně a vedla program pro děti (60 minut). Většina dětí byla ve věku do 2 let. Přípravu i program mi znesnadňovala nepředvídatelnost toho, kolik dětí a v jakém věku se zúčastní, někdy také nedostatečný zájem maminek, který je u práce s batolaty nezbytný. Situace se zlepšila změnou místa, času i složení účastníků. Obvykle se program skládal ze zpívání s kytarou nebo Orffovými nástroji, pohybových říkadel, jednoduchých her a pro starší děti (předškoláky) jsem připravovala výtvarné aktivity. Ubytování, doprava Zpočátku jsem platila za ubytování v soukromí, později jsem našla bydlení vlastní přes rozsáhlý australský portál GumTree, který nabízí inzerci zdarma. Byla také možnost pronajmout si pokoj v domě u někoho z krajanů. Možností ubytování v okolí je celá řada, ovšem k prohlídkám jednotlivých ubytování je potřeba (vlastní) automobil. Podobně jako v dalších australských městech je nejpohodlnější a bohužel i nejekonomičtější cestovat autem. MHD není příliš rozsáhlá ani spolehlivá. Na pravidelné aktivity jsem cestovala převážně MHD, průměrně jsem strávila dojížděním 6 a více hodin týdně. Úspěchy, neúspěchy, problémy a doporučení Počet dětí ve škole stále roste, což je výborná zpráva. Znamená to také, že škola bude potřebovat více personálu nebo dobrovolníky (např. někdo z rodičů). Třída předškoláků (děti od 3 let) by si zasloužila asistentku, s dětmi, z nichž některé vyžadují téměř

11 stoprocentní dohled a pozornost učitele, se v počtu okolo 15 dětí velmi těžko pracovalo. Je to důležité i z bezpečnostního hlediska při pobytu ve škole a venku během přestávky. Ve třídách čtenářů se společně učí děti na různých úrovních pokročilosti. I těmto třídám by prospěla asistentka nebo rozdělení do homogennějších skupinek dle úrovně. Zadávání individuální práce příliš nefunguje, protože děti často nejsou schopny samostatně pracovat nebo potřebují podporu učitele. Při společných aktivitách dostanou méně pokročilé nebo pomalejší děti díky svým ostatním spolužákům málo prostoru. Jako motivace funguje pro některé děti sbírání penízků, za které si mohou na konci roku nakoupit ve školním obchůdku. Zdaleka nejlépe ale slyší a spolupracují na slovo čokoláda. Dobře probíhala práce s psacími tabulkami, u většiny dětí i zadávání zábavných domácích úkolů. Na sobotní výuce mě rušilo, že se neustále měnila skupina, se kterou jsem pracovala (dospělí, čtenáři, předškoláci), bylo tak těžké pracovat na něčem dlouhodobějším, od září byla velká část výuky věnována nácviku na oslavy školy/mikuláše. Z toho důvodu jsem neměla dost času vypozorovat, zda se např. genetická metoda čtení u žáků osvědčuje. Dobrá spolupráce probíhala s ostatními učitelkami, děti i rodiče mě dobře přijali. Škola i playgroup zde plní opravdu důležitou podpůrnou roli pro české rodiče s dětmi, vládnou přátelské vztahy. Podařilo se mi nastartovat systematickou výuku zpívání a pohybových her v playgroup i u předškoláků a věřím, že i zlepšit spolupráci dětí (a ochotu spolupracovat s ostatními dětmi). Zprovoznila jsem facebookové stránky ČŠP jako další způsob komunikace s rodiči a prezentace školy. Z důvodu nízkého zájmu rodičů, letních prázdnin a odjezdů do ČR se nepodařilo zorganizovat vícedenní tábor s přespáním. Dospělí studenti byli oproti mé zkušenosti z ČR velmi motivovaní, často jsme pracovali s českými reáliemi, o které jevili velký zájem. Někteří z nich měli však bohužel vzhledem k časově náročnému a nepředvídatelnému charakteru svého zaměstnání minimální čas věnovat se češtině mimo výuku a pokroky ve výuce byly malé. Podařilo se mi představit prostory česko-slovenské knihovny novým krajanům a přilákat je na nové aktivity; kolem knihovny se vytvořil okruh zájemců, kteří se akcí pravidelně účastnili. Výbor klubu se zdál být už v polovině roku přetížen množstvím organizovaných akcí a nepodařilo se mi členy přesvědčit, že má smysl zkoušet nové formáty akcí a nabízet více aktivit, byť by stály čas jen krajanského učitele. Úspěšně jsem pracovala s dobrovolnou editorkou Klokana a podle ohlasů čtenářů se nám podařilo zlepšit grafiku i obsah měsíčníku. Ne vždy jsem získala všechny texty předem a mohla provést korekturu. Závěrem Práce učitele je do velké míry ovlivněna dobrým fungováním klubového výboru a jeho spoluprácí se školou. Učitel by měl být také dostatečně předem informován o tom, jaké akce budou v nadcházejících měsících v komunitě probíhat a jakým způsobem by se na nich mohl podílet. Akce organizované učitelem je potřeba schválit výborem dostatečně dopředu, aby je mohl propagovat. V případě školy bych ocenila pravidelné porady všech učitelek o tom, jak budou následující měsíce probíhat, které aktivity budou realizovány a kdo bude za co zodpovědný. Děkuji české komunitě v Perthu za milé přijetí a věřím, že otevřenou komunikací, společným úsilím a vzájemnou podporou lze český jazyk i kulturu dál uchovávat a šířit i v nejizolovanější metropoli na světě.

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Kaplan International Melbourne

Kaplan International Melbourne Kaplan International Melbourne Naše škola se nachází přímo v centru města Melbourne. V novém kampusu jsou klimatizované a příjemné učebny. Škola má moderně vybavené studijní centrum a třídy. V této části

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků.

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků. Veronika Marešová: Okénko a čeština v Londýně V první části svého vstupu bych ráda představila Okénko- neziskovou organizaci, jejímž cílem je podporovat českou i slovenskou komunitu ve Velké Británii a

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika PREZENTACE Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika subjektů působící ve městě (Kulturní dům, Městská

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec)

Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec) Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec) Obsah 02 03 03 04 06 06 07 Obsah Úvod Orgány Občanského sdružení Rybička Činnost Občanského sdružení Rybička Propagace občanského

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. ZS-109/2010-Koc Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní družina Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., 736 01 Okružní 13, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: 600 000 966 Zřizovatel: Pavla

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Pokud jde o činnost městské knihovny ve sledovaném období, je možno konstatovat, že došlo nejen ke splnění všech klíčových úkolů, pro

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Bukovany, červenec 2010-1 - Charakteristika školy Škola je malotřídní integrované zařízení. Její součástí je mateřská škola a školní družina.

Více

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College Jazyková škola Elvis, Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8 tel./fax: 241 405 628, tel.: 241 409 001; Vodafone: 602 350 632, 731 570 807 http://www.elvis.cz; e-mail: elvis@elvis.cz STUDIUM ANGLIČTINY NA

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 1. Služby knihovny 2. Akce 3. Statistika 4. Hospodaření knihovny Služby knihovny Městská knihovna je organizační složkou odboru kultury Města Nejdek.

Více

Kaplan International Vancouver

Kaplan International Vancouver Kaplan International Vancouver Vítejte v Kaplan International Vancouver! Škola se nachází v centru města, poblíž slavné Robson Street, Stanleyparku a pláží. Protože ze školy do slavných lyžařských areálů

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College Jazyková škola Elvis, Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8 tel./fax: 241 405 628, tel.: 241 409 001; Vodafone: 602 350 632, 731 570 807 http://www.elvis.cz; e-mail: elvis@elvis.cz STUDIUM ANGLIČTINY NA

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více