Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů"

Transkript

1 Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů Školní rok: 2014/2015 Destinace (země, místo): Austrálie, Melbourne, Perth Jméno, příjmení: Mgr. Eliška Kyršová Statistika z roku 2011 uvádí, že češtinu používá v australských domácnostech mluvčích 1. V Melbourne se odhaduje pobyt okolo osob české národnosti, z neoficiálních zdrojů však vyplývá, že počet je vyšší. Krajanská komunita v Melbourne je velice různorodá. Tvoří ji především emigranti z dob politické nesvobody a jejich potomci, emigranti z devadesátých let a v současné době také univerzitní studenti nebo studenti bývalí, kteří se zde usadili dlouhodobě. Podstatnou část komunity tvoří maminky s dětmi mladšího školního a předškolního věku. V minulosti v Melbourne působily dvě české učitelky vyslané tehdejším Domem zahraničních služeb. Roku 2014 byla tradice vysílání učitelů obnovena. Život v Austrálii je pro Čecha, zvlášť pokud zde není zaměstnaný, velice finančně náročný. Na rozdíl od jiných evropských zemí, jejichž občané mohou využívat tzv. working holiday víza, kdy po odpracované části pobytu následuje dovolená, je většina Čechů pro svůj pobyt nucena zaplatit si školní docházku. Ta je nákladná, ale umožňuje studentům na základě přesně daných podmínek pracovat až 20 hodin týdně. Australská imigrační politika je velice komplexní (stanovuje celou řadu různých typů víz 3 ) a v posledních letech se velmi zpřísnila. Podmínky pro práci v zemi jsou jasně vymezené a jejich porušení může skončit deportací ze země. Řada Čechů žije v Austrálii také na tzv. partnerská víza (která zahrnují i nemanželské déle trvající vztahy) a většina z nich se snaží získat statut trvalého pobytu, který zajišťuje lepší podmínky pro život v Austrálii. KRAJANSKÁ KOMUNITA MELBOURNE V komunitě jsem působila od začátku února 2014 do konce června Sokol Melbourne Historie krajanského spolku sahá do roku 1950, kdy byla založena Tělocvičná jednota Sokol v Melbourne. Dnes spolek po řadě změn funguje pod názvem Sokol Melbourne 4, vydává měsíčník Kvart a sídlí v budově Národního domu (nazývaného též Sokol), který 1 Viz sčítání lidu z roku Dostupné z: https://www.immi.gov.au/media/publications/statistics/immigrationupdate/people-australia-2013-statistics.pdf 2 Zmiňuje to například Čechoaustralanka Barbara Semenov v rozhovoru pro portál Krajané.net. Dostupné z: 3 Přehledné informace lze získat na stránkách imigračního úřadu: 4 Webové prezentace spolku: a příslušná skupina na Facebooku.

2 spolek vlastní a ve kterém je i rozsáhlá knihovna. V Národním domě se jednou za 14 dní v úterý konají obědy pro krajany v penzi, jednou za 14 dní probíhá výuka České školy Melbourne (která byla za mého pobytu zintenzivněna na každý týden), dále se zde konají příležitostné akce (koncerty, bály, mikulášská zábava a akce školy). Budova je také pronajímána na soukromé akce. V horní části budovy Sokola je rozsáhlá knihovna, jejíž obnovu jsem započala. Jednou za 14 dní tu probíhají pravidelné obědy pro seniory, pořádané rodinou Zlatých, kterých se účastnilo okolo lidí. Sokol Melbourne vydává měsíčník Kvart, do kterého jsem přispívala titulní stránkou a občasnými příspěvky, především to bylo médium ke zveřejňování pozvánek. Na jednotlivé události jsem zvala i prostřednictvím několika skupin na Facebooku, em na adresy lidí, se kterými jsem navázala kontakt, vylepením pozvánek v Domově pro seniory a Národním domě. Propagace je pro návštěvnost zdejších akcí naprosto klíčová. Neexistuje médium, které by bylo jednotně využíváno celou komunitou starší generace obvykle preferuje měsíčník Kvart, mladší více komunikují přes Facebook, ale zdaleka nejvíce se osvědčila osobní pozvání. Proto jsem se také účastnila setkání Češek a Slovenek, tzv. Babince, srazů maminek z komunitních skupin (playgroup), úterních obědů pro seniory; jinou skupinu lidí lze poznat v letovisku Šumava nebo na akcích slovenské komunity. Některé větší akce Maškarní bál Večer komorní hudby s Ivanou Snaidr Český kvízový večer Vepřové hody Mikulášská nadílka Nedělní besedy/workshopy V Národním domě a přilehlé Galerii jsem organizovala besedy a workshopy (převážně) pro dospělé. Proběhla beseda s workshopem ke Svátku matek, přednáška s promítáním o proměnách města Prahy, dvě cestovatelské přednášky s promítáním a přednáška o tradicích Velikonoc s vyráběním. Účastnilo se okolo 7 až 15 lidí. Domov Domov je společné bydlení pro Čechy a Slováky v seniorském věku, které vzniklo z iniciativy honorárního generálního konzula Milana Kantora. Budova Domova leží v těsné blízkosti Národního domu a jeho obyvatelé byli pravidelnými návštěvníky aktivit v Sokole a Galerii. Místní lidé byli velice společenští, často jsem je navštěvovala i ve volném čase. Díky spolupráci s Michaelem Hančinem vzniklo několik videí z komunitních akcí a jeho pomoc byla také neocenitelná při boji s technikou a různých úpravách a opravách v Národním domě. Letovisko Šumava Za tento pozemek mimo ruch velkoměsta vděčí krajané páteru Peksovi. Rozlehlý pozemek (společenská jídelna, kuchyně, sociální zařízení, několik pokojů, samostatná budova kuželny, dílna a venkovní prostory) leží asi 40 km od centra Melbourne a pravidelně se zde setkávají krajané z Čech i Slovenska. Tradičně se tu konají dětské tábory organizované paní Vlastou Šustek, ale také grilování, workshopy, pracovní setkání k údržbě pozemku. Událostí se často účastní rodiny s dětmi i mladší bezdětní jednotlivci. Řadu akcí organizuje slovenská komunita (Miro Dinka, Lucie Mikulová ad.). Jedinou

3 nevýhodou Šumavy může být její vzdálenost od centra města. Z Národního domu trvá cesta vlakem na Šumavu až 90 minut a z výstupní stanice je nutné mít zařízený odvoz. Cesta autem trvá přibližně hodinu. Během svého působení jsem se zde podílela na setkání účastníků tábora spojeném s táborákem (29. 3.) a Májových slavnostech (3. 5.). Česká škola Melbourne (ČŠM) Škola 5 se postupně rozšířila z českého hudebního kroužku pro děti na letošní 4 školní třídy (2 třídy předškoláků a 2 třídy čtenářů). Organizovaná výuka probíhá od roku 2010, kdy byla škola založena Zuzanou Vasitch. Škola vlastní rozsáhlou knihovnu (dětské knihy a příručky v češtině), okolo 700 svazků. Budova školy Škola k výuce využívá prostory Národního domu a vedlejší Galerie, které si pronajímá. Galerii spravuje český honorární generální konzul Milan Kantor. Nevýhodou Národního domu je, že se veškeré materiály k výuce musí snášet z půdy a také příprava prostoru před výukou a následný úklid zabere učiteli spoustu času. V Národním domě je k dispozici projektor s plátnem, televize a klavírní křídlo. Výuka a metodika Výuku v době mého pobytu zajišťovala ředitelka školy, dobrovolnice Petra Dadds a Renata Hazenkopfová (také správkyně knihovny) a 3 další maminky dětí jako asistentky (Denisa Dlouhá, Leona Westbury, Vendula Sekker). Přehled sobotní výuky (1x měsíčně probíhala výuka v neděli): Zpívání a hry (1 7 let): 70 minut za účasti rodičů, nejvíce se jednalo o předškoláky. Děti se učily české říkanky a písničky prostřednictvím hudby a pohybu. Doprovázela je hudební nahrávka nebo učitelka zpěvem a hrou na kytaru. Děti si při každém zpívání zakládaly pracovní list do svého zpěvníčku. Předškolní výuka (4 6 let): výuka českého jazyka, prvouka a základy psaní podle sešitů Cestička do školy a Moje první psaní. Začínající čtenáři (6 7 let): výuka čtení ze slabikáře. Pokročilí čtenáři (7 12 let): český jazyk, matematika, prvouka, hudební a dramatická výchova. Ve škole také probíhala výuka hry na zobcovou flétnu a výuka hry na xylofon. Větší akce školy: Zapojení do MDVV Lidice (Chantelle Vasitch získala čestné uznání) Noc s Andersenem Velká akce především pro rodiče s dětmi, do které se zapojili Češi i Slováci. Na několika místech probíhal paralelní program v češtině, slovenštině nebo angličtině, uskutečnilo se několik divadelních představení, lampionový průvod, zpívali jsme a hrály se hry Prázdninové workshopy Během prázdnin proběhly dva workshopy pro děti od 4 let. Jeden jsem věnovala rozvoji hudební tvořivosti a rytmiky, představovali jsme si různá zvířata a putovali po Africe. Druhý 5 Webová prezentace školy:

4 workshop byl poštovní. Děti vyráběly vlastní dopisní obálky, pohledy a poštovní známky, povídali jsme si o poštovních holubech i potrubní poště Slavnost slabikáře, Vernisáž výstavy Květy Pacovské Škola pasovala své první čtenáře, proběhlo velké vystoupení všech dětí a také byla otevřena výstava děl ilustrátorky Květy Pacovské. Pasování čtenářů se zúčastnil mj. konzul ČR Hani Stolina Den dětí Setkání českých škol v Austrálii a na Novém Zélandu ČŠM hostila již 2. setkání českých škol, na kterém se setkaly déle fungující i čerstvě vzniklé školy a podělily se o své zkušenosti. Sešlo se 20 zástupkyň z 8 škol. Na setkání účastnice přivítal také Milan Kantor a vicekonzulka Šárka Ponroy Vamberová podporovatelé české komunity a vzdělávacích aktivit. Česká škola Perth představila a předala putovní projekt Birlibán. V květnu jsem vycestovala na dvoutýdenní návštěvu České školy Adelaide a místního Československého klubu. S pomocí školy a klubu bylo zrealizováno několik aktivit pro děti i rodiče (seminář pro rodiče, školní výuka, karneval, odpoledne s hudbou a divadlem, kvízový večer aj.) Kurzy pro dospělé V Melbourne vyučují kurzy pro dospělé Vlasta Šustek a Zuzana Vasitch. Vyučovala jsem dva kurzy pro dospělé, výuka probíhala obvykle v prostorách Galerie. V individuálním kurzu jsme pracovali s učebnicí Step by Step 2, za kterou vděčíme DZS. Po dohodě byla výuka zaměřena na rozvoj slovní zásoby a čtení. Druhý kurz (4 dospělí) zahrnoval studenty, kteří měli minimálně jednoho z rodičů českého (slovenského) původu. Největší problémy jim činilo čtení a psaní v češtině, které se nikdy formálně neučili. Zároveň postrádali porozumění struktuře a fungování českého jazyka. Výuka byla postavena nejčastěji na tématech, která byla pro studenty podstatná (rodina, moje profese a zaměstnání, bydlení), na diskuzích, při kterých jsme rozvíjeli slovní zásobu, a na čtení textů. Využívali jsme textů a cvičení z knihy Step by Step 2, učili se české písničky a pracovali s adaptovanými texty z českých médií. Pro studenty byly klíčové momenty, kdy například konečně porozuměli konceptu tykání a vykání. Podobné nadšení v nich vzbuzovalo osvětlování tajů českého hláskosloví a pravopisu. Studenti se účastnili výuky velice nepravidelně, prakticky nešlo zadávat domácí úkoly. Nejčastějšími důvody pro neúčast byly pobyt mimo město, účast na rodinné oslavě, dovolená/školní prázdniny nebo nemoc dětí. Výuka je nicméně velice bavila, na hodinách byla neuvěřitelně přátelská atmosféra a studenti by uvítali, kdyby v budoucnu probíhaly lekce každý týden. V rámci svého pobytu jsem také navštívila Českou školičku Bayside, kterou založila paní Vlasta Šustek, a Slovenskou dětskou besedu (školu), kterou vede paní Marta Kapustová. Oběma školám děkuji za pozvání a možnost zapojit se do programu. Spolek VodaFest Krajanský spolek 6 byl založen skupinou mladších lidí a od roku 2011 propojuje Čechy a Slováky. Ti jsou nejen zastoupeni ve výboru, ale podílí se i na organizaci aktivit. Hlavní 6 Webové stránky VodaFestu:

5 činností spolku je každoroční festival VodaFest zřejmě největší krajanská událost v Melbourne s velkou návštěvností. V roce 2014 byl festival přeložen na pozdější datum, a proto jsem se nemohla zúčastnit, ale podařilo se alespoň spolupracovat na organizaci Májových slavností na Šumavě. Zde se propojily české a slovenské jarní tradice v podobě workshopů, zpěvu a her. Díky spolupráci s australským houslistou si dospělí nakonec mohli zazpívat lidové písně pod vysokou barevnou májkou. Czech and Slovak Film Festival Letos proběhl 2. ročník filmového festivalu, který se po loňské úspěšné premiéře v Sydney rozšířil i do Melbourne. 7 Ubytování, doprava, podmínky pro život Přestože v Melbourne funguje městská doprava (vlaky, autobusy, tramvaje), nedosahuje pokrytím ani spolehlivostí úrovně české MHD. Pokud nicméně učitel nevlastní automobil, je to často jediný způsob, jak se dostat na místo. Pro použití MHD je zapotřebí tzv. Myki karta, kterou lze dobíjet. Vlastní automobil je výhodou k nezaplacení (obstojný lze zakoupit už okolo AUD v závislosti na náročnosti a požadavcích kupujícího). Ubytování ve městě lze pořídit okolo 200 AUD na týden za samostatný pokoj ve sdíleném domě nebo bytě. V Melbourne jsem bydlela v pokoji za 150 AUD díky kontaktu ČŠM v přijatelné vzdálenosti od Národního domu ve čtvrti North Melbourne. Ceny služeb jsou výrazně vyšší než v ČR, podobně je to i s cenami potravin (mohou být 3x i vícekrát dražší, ale i kvalitnější). Zelenina, maso, lahůdky a jiné potraviny se nejlépe nakupují na trzích (např. Queen Victoria Market v blízkosti Národního domu). Melbourne je město kosmopolitní, plné obyvatel původem z celého světa, což se odráží v místním bohatém kulturním a kulinářském dění. Historii přistěhovalectví ve státě Victoria se věnuje poutavé Imigrační muzeum, kde se dozvíme i o přistěhovalectví Čechů/Čechoslováků. Zdravotní péče je v Austrálii pro cizince (který není registrován u místní zdravotní pojišťovny) drahá, cena za zubní ošetření se může snadno vyšplhat do tisíců dolarů. Nejrozumnější je navštívit všechny lékaře před odletem do země a nakoupit léky s sebou (je záhodno mít od lékaře potvrzení v angličtině, že máte uvedené léky pouze pro svou potřebu, aby nedošlo k nedorozumění při kontrole na letišti). Pro Austrálii platí i některá specifická pravidla vztahující se k dovozu produktů do země. Melbourne je pověstné svým vrtkavým počasím a místní bez nadsázky říkají, že se tu vystřídají všechna roční období v jednom dni. V době českého léta je v Austrálii zima, ale teploty neklesají zdaleka tak nízko jako v ČR. V zimě zde bývá průměrně okolo 13 až 15 stupňů, a naopak v létě nejsou výjimkou teploty okolo 40 stupňů. Ubytování s klimatizací (potažmo topením) je nezbytné. Většině australských domů chybí zateplení, na které jsme zvyklí z ČR, a to činí potíže v létě i v zimě. Přestože jsou místní zimy výrazně teplejší než v ČR, v domech, které jsou ve stínu a nemají topení nebo klimatizaci s podobnou funkcí, je mnohdy chladněji než venku. Úspěchy, neúspěchy, problémy, doporučení Velký kus práce se podařil v sokolské knihovně, i díky dobrovolníkům, kteří mi pomáhali. Původních odhadem 4 až 5 tisíc svazků bylo vytřízeno, ponechány byly jen knihy čisté a neponičené, knihovna byla vyčištěna. Osobně za největší úspěch považuji nalezení nové knihovnice, která je zárukou toho, že se obnovená knihovna nedostane do 7 Více informací na festivalovém webu:

6 původního stavu. Po dlouhých a náročných přípravách se podařilo ve spolupráci se Sokolem zorganizovat velký český kvízový večer, jenž byl postupně zrealizován také v Adelaide a Perthu a který pro mě představoval jeden ze způsobů, jak úspěšně propojovat krajanské generace. Následně mi spolek Vodafest nabídl moderování Vodafest Festivalu, který bohužel probíhal v době, kdy jsem působila v Perthu a nedostala jsem možnost nabídky využít. Nepodařilo se mi sehnat dostatek zájemců na otevření čtenářského klubu a ani zvětšit okruh pravidelných účastníků na nedělních aktivitách v Sokole. Moji práci negativně ovlivňovaly neshody a nejednotnost v rámci komunity dané generačními konflikty i osobními zájmy, malá podpora aktivit ze strany některých krajanských organizací a neochota hledat společná řešení. Dobré vztahy se podařilo navázat především s dětmi, dospělými studenty a maminkami z playgroup nebo školy, se kterými jsem se setkávala i mimo pravidelné aktivity. Přínosná spolupráce také probíhala s neuvěřitelně činorodou a osvěžující seniorskou komunitou z Domova. Několikrát jsem mohla promluvit do českého vysílání Rádia SBS. V budoucnosti bych rozšířila výuku češtiny pro dospělé, o kterou byl v době mého působení velký zájem, a případně ji přesunula do jiné oblasti Melbourne, aby měli šanci i studenti, pro které jsou prostory Galerie příliš vzdálené. KRAJANSKÁ KOMUNITA PERTH V komunitě jsem působila od poloviny července 2014 do poloviny ledna Stručná charakteristika První velká vlna Čechů se objevila v západní Austrálii v 50. letech, v roce 1953 vznikla první komunitní organizace Sdružení lidí dobré vůle. V roce 2013 proběhla v Perthu velká výstava s Názvem 60 Year History of Czechs and Slovaks in Western Australia, ke které byla vydána informační brožura o místní krajanské komunitě a její historii i současnosti. Je zde sídlo Honorárního konzulátu ČR. Česká škola Perth (ČŠP) Škola funguje od roku 2009, řídí ji Jitka Smith. Škola je zastřešena Českou a slovenskou asociací v západní Austrálii, ke které se hlásí. Budova školy Vyučování probíhá v prostorách základní školy ve Woodlands, kterou si škola pronajímá. V budově jsou k dispozici čtyři třídy, hala a kabinet, o prostory se dělíme s výukou dospělých a začínající slovenskou třídou (škola se bude přestavovat a slovenská třída hledat vlastní prostory). Před školou je dětské hřiště s prolézačkami a velké fotbalové hřiště, kde děti tráví přestávku nebo hrají hry. Pomůcky (s výjimkou tabulí, stolů a židlí) má ČŠP vlastní, během roku jsou uloženy ve škole, případně u jednotlivých učitelek. ČŠP má vlastní českou dětskou knihovničku, které mohou rodiče a děti využívat. Výuka V současné době škola poskytuje pravidelnou školní výuku každou sobotu, několikrát ročně nabízí všem českým i slovenským dětem účast na workshopech. O prázdninách může na základě zájmu rodičů probíhat prázdninová výuka. Školu vede ředitelka Jitka Smith, která zároveň se dvěma dalšími českými kolegyněmi vyučuje. Počet dětí se během

7 roku mění, je ovlivněn odletem rodičů do Evropy (nejčastěji v době evropského léta a vánočních prázdnin), a může se v tomto období snížit i na polovinu. Veškerá výuka je fakultativní, děti platí školné. Na konci letošního školního roku bylo ve škole zapsáno 35 dětí, rozdělených do 3 tříd. Z toho bylo 19 dětí ve věku 3 6 let ve třídě předškoláků, 10 dětí ve třídě čtenářů začátečníků a 6 dětí ve třídě pokročilých čtenářů (děti do 10 let). Školní výuka probíhala od 9:30 do 12:15. Předškoláci se účastnili bloku zpívání a dvou výukových bloků po 45 minutách s přestávkou a náplní podobnou MŠ v ČR. Většina dětí dobře komunikovala v češtině. Třídu vedla stálá učitelka školy Kateřina Hnědkovská. Výuka pro čtenáře probíhala ve dvou blocích (2 x 60 minut) s přestávkou na svačinu a hry. Jeden blok byl věnován dramatické výchově s paní učitelkou Anetou Kopeckou, druhý blok obsahoval výuku čtení a psaní s ředitelkou školy Jitkou Smith. Třídy se během přestávky vystřídaly a absolvovaly tak oba učební bloky. Během svého působení jsem zastupovala ostatní učitelky v době jejich pobytu v Evropě (ředitelka školy se vrátila v září) a vyučovala předškoláky nebo čtenáře, zastupovala jsem také při výuce dospělých. Po celou dobu jsem vedla nový blok zpívání (25 minut) a podílela se na přípravě divadelního vystoupení společně s učitelkami dramatické výchovy a předškoláků. Výuka byla letos výrazně ovlivněna přípravou divadelního představení, které s dětmi několik měsíců připravovala učitelka Aneta Kopecká a vyžadovala aktivní účast mě i učitelky Kateřiny Hnědkovské. Výsledkem příprav bylo velké vystoupení Trnkova Zahrada na oslavách školy v listopadu největší školní akci roku. V rámci oslav byla předána ocenění za MDVV Lidice a nejpokročilejší žáci byli pasováni honorárním konzulem ČR Zdeňkem Cihelkou na čtenáře. Metodika Výuka čtenářů probíhá v ČŠP genetickou metodou. Často jsme využívali tabulky na psaní a písmenkové skládačky, do výuky jsem zařazovala básničky, písničky a hádanky. Školáci jsou rozděleni do dvou skupin podle pokročilosti, ale v rámci každé skupiny jsou ještě minimálně dvě úrovně, proto výuka probíhala na principu malotřídky se zadáváním samostatné práce. Hlavní používané publikace pro čtenáře: Wagnerová, J., Noll, M. Učíme se číst. Praha: SPN, (učebnice) Wagnerová, J., Václavovičová, J. Učíme se číst. Praha: SPN, (pracovní sešit) Wagnerová, J. Čítanka pro prvňáčky. Praha: SPN, Při výuce předškoláků jsme se věnovali tématům podle českého RVP pro MŠ se zařazením australských reálií, dále grafomotorice a pohybové výchově. Pracovali jsme s lidovou pohádkou i moderními texty (Čapek, Mrázková, Březinová, Andersen). Díky daru DZS jsme mohli oživit výuku krásnými jazykovými publikacemi (Žvanda a Melivo, Mařenka už říká Ř ad.) Větší akce školy: Zapojení do MDVV Lidice (workshop s Alexandrou a Sentou Shand v lednu) Noc s Andersenem (duben) Účast na Konferenci českých škol v Austrálii a na Novém Zélandu (červen) Workshopy (několikrát za rok, účast okolo 30 dětí, otevřené pro celou česko-slovenskou

8 komunitu) Oslavy 5. výročí založení školy Škola oslavila 5 let, byli oceněni první školáci, kteří vytrvali, a ti byli pasováni na čtenáře. Součástí oslav bylo divadelní představení všech školáků a učitelek Trnkova Zahrada, vystoupení čtenářů a předání cen udělených na MDVV Lidice. Předávání se zúčastnil český honorární konzul Zdeněk Cihelka a výtvarnice Alexandra Shand. Nechyběly písničky, soutěže a narozeninový dort Vánoční workshop Cílem workshopu bylo navodit v dětech vánoční atmosféru a vytvořit vánoční výrobky k prodeji na Mikulášské nadílce za účelem získat finance pro školu. Na přípravách se ve svém volném čase podíleli rodiče a všechny učitelky ČŠP; věřím, že se akce stane tradicí. Česká a slovenská asociace v Západní Austrálii (klub) 8 Předsedkyní je Jitka Smith, o činnosti klubu a aktivitách učitele v rámci klubu také rozhoduje 12členný výbor, který se schází obvykle jednou měsíčně. Setkání klubu jsem se pravidelně účastnila. Klub nedisponuje vlastní budovou, většina akcí se koná ve spřátelených krajanských klubech (rakouský, maďarský, asijský ad.). V úterý a čtvrtek může klub využívat komunitní místnost v Maylands, kterou sdílí s Rusy, a kde se nachází i česko-slovenská knihovna. Řada velkých klubových akcí probíhá ve spolupráci se školou a naopak, obě organizace jsou propojené vedením i dalšími členy. Klub či škola vlastní mj. projektor a promítací plátno, laptopy, tablety, tiskárnu, audio přehrávač a kytaru. Většinu z těchto pomůcek jsem využívala, a nemusela jsem proto objednávat techniku přes DZS. Asociace vydává krajanský měsíčník Klokan, na němž jsem se výrazně podílela a jenž jsem v době pobytu spolueditovala, zásobovala texty a opatřovala dětskou přílohou. Šéfredaktorkou měsíčníku, se kterou jsem úzce spolupracovala, je Lucie Vrbská. Měsíčníky jsem odesílala příjemcům. Výuka českého jazyka pro dospělé Výuka funguje pod hlavičkou klubu a koordinátorem pravidelných kurzů je Ashley Ball. Lekce pro dospělé probíhají v sobotu a v úterý. V sobotu dopoledne v ZŠ ve Woodlands v době výuky dětí (letos 4 studenti) a v úterý večer v knihovně v Maylands (6 studentů). Pravidelně jsem vyučovala skupinu úplných začátečníků v úterý (90 minut), jednou za 14 dní jsem vyučovala velmi různorodou skupinu 3 studentů (120 minut) se zaměřením na gramatiku a rozvoj slovní zásoby. Výuka se střídala ob týden s konverzací, kterou vedl Milan Kučera. Jednou až dvakrát týdně jsem vyučovala individuální začátečnickou lekci (60/90 minut). Sobotní výuku vedla Zina Pacáková a Milan Kučera. Pravidelná výuka v době školních prázdnin neprobíhá, ale někteří studenti využili možnosti zaplatit si individuální lekci navíc. Během mého působení projevilo o výuku zájem několik Australanů, kteří by se mohli od nového roku zapojit. Úterní večerní skupina (3 studenti) funguje jako malotřídka a studenti jsou zvyklí na zadávání individuální práce. Vzhledem ke 3 úrovním pokročilosti a různým potřebám jednotlivých studentů byly přípravy na takovou výuku velmi náročné, ve výuce jsem se nemohla věnovat intenzivně ani jednomu a pokroky v gramatice byly minimální. Skupinu bych v příštím roce rozdělila a nejméně pokročilému studentovi nabídla individuální lekci 8 Webové stránky asociace:

9 nebo ho připojila k jiné skupině podobné úrovně. Metodika Kopecká, Z.: Český jazyk: učebnice pro začátečníky. Praha: Německá škola, Holá, L.: New Czech Step by Step 1. Praha: Akropolis, Holá, L.: New Czech Step by Step 2. Praha: Akropolis, 209. Holá, L.: Staré pověsti české a moravské. Praha: Akropolis, Holá, L.: Povídky malostranské. Praha: Akropolis, Holá, L.: Pohádky. Praha: Akropolis, Větší akce klubu: Vepřové hody Asi nejpopulárnější společenská akce klubu, na které se především jí a pije, ale také přiláká všechny generace. Na přípravě tradičního českého jídla se podílí dobrovolníci z klubu, produkty na stoly dodává mj. český sládek, česká pekárna a české uzenářství. Letos byl program obohacen ukázkou tanga a zakončen diskotékou. Po dobu hodů jsme nainstalovali putovní výstavu Jiřího Trnky, ke které jsem připravila pro návštěvníky soutěž Setkání s Bohemians Přivítání fanoušků FC Bohemians, kteří v Západní Austrálii navázali na výpravu fotbalistů Bohemians z roku 1927 do Austrálie. Kromě několika dárků na krajany čekalo pohoštění a především domácí dort se znakem klubu Český kvízový večer (Quiz Night) Po úpravách původní verze soutěžního kvízu se podařilo zorganizovat další kvízový večer, kterého se zúčastnilo přes 50 lidí. Kromě Čechů, Slováků a Australanů se zúčastnil i jeden tým ruský a místní hráč na balalajku potěšil soutěžící svým vstupem Czech National Day Zástupkyně klubu a školy Jitka Smith a Kateřina Hnědkovská se zúčastnily slavnostní recepce spojené s oslavami výročí 28. října na Velvyslanectví České republiky v Canbeře Halloweenské kempování Kempování je jedna z pravidelných akcí klubu a tentokrát vyšlo na Halloween. Na program jsem připravila dýňový workshop, během kterého si děti vydlabaly vlastní strašidelné dýně, a hry. Odpoledne jsme strávili na různých plavidlech na řece, ale největší úspěch měla noční bojovka, na které se polekali i rodiče. Večer jsme seděli u ohně, pekli vuřty, povídali a zpívali Festival In Unison Klub společně s českým honorárním konzulem panem Cihelkou reprezentoval ČR na akci připomínající výročí pádu Berlínské zdi. Zájem veřejnosti byl mizivý, ale podařilo se nám vytvořit propagační leták o historii a aktivitách Čechů v Západní Austrálii k budoucí propagaci komunity Vystoupení FCM Radegast Na pozvání Jitky Smith přiletěla z Melbourne na 3 dny cimbálová kapela z ČR. Po úspěšném koncertu měli muzikanti díky krajanům nabitý program a poznávali krásy Západní Austrálie.

10 Mikulášská nadílka Odpoledne pro rodiny s dětmi, jehož hlavní atrakcí je příchod čerta, Mikuláše a anděla, kteří každému dítěti darují balíček s dárečky. Letos mohly děti soutěžit se svým vánočním přáním, vyrobit si vánoční dekorace ve výtvarné dílničce nebo s rodiči nakoupit něco z výrobků, které vyráběly v rámci školní vánoční dílny. Děti z ČŠP vystoupily s krátkým programem. Kdo měl příliš energie, mohl si ji vybít ve skákacím hradu. Čtvrteční aktivity v knihovně: Během svého pobytu jsem se snažila oživit dění v knihovně. Knihovna je vždy první čtvrtek v měsíci otevřena pro krajany, proto jsem zaktualizovala knihovní seznam, roztřídila knihy podle žánrů a vytvořila v krajanském měsíčníku rubriku Knihovníkův pozdní sběr. Knihy jsem posléze nabízela při různých příležitostech. Počet lidí, kteří by přišli každý první čtvrtek do knihovny se příliš nezvýšil, ale při jiných akcích v knihovně byla řada knih vypůjčena. Jednou měsíčně jsem organizovala promítání filmů dovezených z ČR s úvodem o době, autorech a okolnostech vzniku filmu. Počet návštěvníků byl závislý na včasné intenzivní propagaci a počtu lidí, které jsem přímo oslovila a kteří si udělali v ten den čas. I s nutností rezervace byl konečný počet diváků nepředvídatelný a při nejvyšším dosaženém počtu 19 osob se někteří cítili v malé místnosti poněkud stísněně. Promítání měla u krajanů úspěch, oceňovali také přátelskou atmosféru. Později jsem v rámci otevřené knihovny přidala Čtení v knihovně, abych představila české autory a doporučila zajímavé knihy. Účast na akci byla vždy nízká (max. 5 lidí), ale našla si své pravidelné návštěvníky. K 17. listopadu jsem připravila přednášku k připomenutí výročí Sametové revoluce a obětí komunistického režimu. Česko-slovenská komunitní skupinka pro rodiče s dětmi (playgroup) Skupinku vede Helena Tipett. Do playgroup jsem dojížděla jednou týdně a vedla program pro děti (60 minut). Většina dětí byla ve věku do 2 let. Přípravu i program mi znesnadňovala nepředvídatelnost toho, kolik dětí a v jakém věku se zúčastní, někdy také nedostatečný zájem maminek, který je u práce s batolaty nezbytný. Situace se zlepšila změnou místa, času i složení účastníků. Obvykle se program skládal ze zpívání s kytarou nebo Orffovými nástroji, pohybových říkadel, jednoduchých her a pro starší děti (předškoláky) jsem připravovala výtvarné aktivity. Ubytování, doprava Zpočátku jsem platila za ubytování v soukromí, později jsem našla bydlení vlastní přes rozsáhlý australský portál GumTree, který nabízí inzerci zdarma. Byla také možnost pronajmout si pokoj v domě u někoho z krajanů. Možností ubytování v okolí je celá řada, ovšem k prohlídkám jednotlivých ubytování je potřeba (vlastní) automobil. Podobně jako v dalších australských městech je nejpohodlnější a bohužel i nejekonomičtější cestovat autem. MHD není příliš rozsáhlá ani spolehlivá. Na pravidelné aktivity jsem cestovala převážně MHD, průměrně jsem strávila dojížděním 6 a více hodin týdně. Úspěchy, neúspěchy, problémy a doporučení Počet dětí ve škole stále roste, což je výborná zpráva. Znamená to také, že škola bude potřebovat více personálu nebo dobrovolníky (např. někdo z rodičů). Třída předškoláků (děti od 3 let) by si zasloužila asistentku, s dětmi, z nichž některé vyžadují téměř

11 stoprocentní dohled a pozornost učitele, se v počtu okolo 15 dětí velmi těžko pracovalo. Je to důležité i z bezpečnostního hlediska při pobytu ve škole a venku během přestávky. Ve třídách čtenářů se společně učí děti na různých úrovních pokročilosti. I těmto třídám by prospěla asistentka nebo rozdělení do homogennějších skupinek dle úrovně. Zadávání individuální práce příliš nefunguje, protože děti často nejsou schopny samostatně pracovat nebo potřebují podporu učitele. Při společných aktivitách dostanou méně pokročilé nebo pomalejší děti díky svým ostatním spolužákům málo prostoru. Jako motivace funguje pro některé děti sbírání penízků, za které si mohou na konci roku nakoupit ve školním obchůdku. Zdaleka nejlépe ale slyší a spolupracují na slovo čokoláda. Dobře probíhala práce s psacími tabulkami, u většiny dětí i zadávání zábavných domácích úkolů. Na sobotní výuce mě rušilo, že se neustále měnila skupina, se kterou jsem pracovala (dospělí, čtenáři, předškoláci), bylo tak těžké pracovat na něčem dlouhodobějším, od září byla velká část výuky věnována nácviku na oslavy školy/mikuláše. Z toho důvodu jsem neměla dost času vypozorovat, zda se např. genetická metoda čtení u žáků osvědčuje. Dobrá spolupráce probíhala s ostatními učitelkami, děti i rodiče mě dobře přijali. Škola i playgroup zde plní opravdu důležitou podpůrnou roli pro české rodiče s dětmi, vládnou přátelské vztahy. Podařilo se mi nastartovat systematickou výuku zpívání a pohybových her v playgroup i u předškoláků a věřím, že i zlepšit spolupráci dětí (a ochotu spolupracovat s ostatními dětmi). Zprovoznila jsem facebookové stránky ČŠP jako další způsob komunikace s rodiči a prezentace školy. Z důvodu nízkého zájmu rodičů, letních prázdnin a odjezdů do ČR se nepodařilo zorganizovat vícedenní tábor s přespáním. Dospělí studenti byli oproti mé zkušenosti z ČR velmi motivovaní, často jsme pracovali s českými reáliemi, o které jevili velký zájem. Někteří z nich měli však bohužel vzhledem k časově náročnému a nepředvídatelnému charakteru svého zaměstnání minimální čas věnovat se češtině mimo výuku a pokroky ve výuce byly malé. Podařilo se mi představit prostory česko-slovenské knihovny novým krajanům a přilákat je na nové aktivity; kolem knihovny se vytvořil okruh zájemců, kteří se akcí pravidelně účastnili. Výbor klubu se zdál být už v polovině roku přetížen množstvím organizovaných akcí a nepodařilo se mi členy přesvědčit, že má smysl zkoušet nové formáty akcí a nabízet více aktivit, byť by stály čas jen krajanského učitele. Úspěšně jsem pracovala s dobrovolnou editorkou Klokana a podle ohlasů čtenářů se nám podařilo zlepšit grafiku i obsah měsíčníku. Ne vždy jsem získala všechny texty předem a mohla provést korekturu. Závěrem Práce učitele je do velké míry ovlivněna dobrým fungováním klubového výboru a jeho spoluprácí se školou. Učitel by měl být také dostatečně předem informován o tom, jaké akce budou v nadcházejících měsících v komunitě probíhat a jakým způsobem by se na nich mohl podílet. Akce organizované učitelem je potřeba schválit výborem dostatečně dopředu, aby je mohl propagovat. V případě školy bych ocenila pravidelné porady všech učitelek o tom, jak budou následující měsíce probíhat, které aktivity budou realizovány a kdo bude za co zodpovědný. Děkuji české komunitě v Perthu za milé přijetí a věřím, že otevřenou komunikací, společným úsilím a vzájemnou podporou lze český jazyk i kulturu dál uchovávat a šířit i v nejizolovanější metropoli na světě.

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Školní rok: 2015/2016 Destinace (země, místo): Austrálie, Perth, Adelaide, Melbourne Jméno, příjmení: Bohdana Pěva Šolcová

Školní rok: 2015/2016 Destinace (země, místo): Austrálie, Perth, Adelaide, Melbourne Jméno, příjmení: Bohdana Pěva Šolcová Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů Školní rok: 2015/2016 Destinace (země, místo): Austrálie, Perth, Adelaide, Melbourne Jméno, příjmení: Bohdana Pěva Šolcová Česká škola Perth (ČŠP) Česká škola

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Závěrečná zpráva školní rok 2009/2010. Mgr. Martin Horn

Závěrečná zpráva školní rok 2009/2010. Mgr. Martin Horn Závěrečná zpráva školní rok 2009/2010 Mgr. Martin Horn SRBSKO - Bela Crkva, Kruščica, Češko Selo, Gaj Krajanské spolky Matice česká, Češi jižního Banátu Základní informace o destinaci a krajanech Češi

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Spolek Jenštejn. Výroční zpráva Výroční zpráva Spolek Jenštejn. se sídlem. Hradní 135, , Jenštejn

Spolek Jenštejn. Výroční zpráva Výroční zpráva Spolek Jenštejn. se sídlem. Hradní 135, , Jenštejn Výroční zpráva 2015 Spolek Jenštejn se sídlem Hradní 135, 250 73, Jenštejn 1 Cíle spolku Provozovat rodinné centrum Jenštejnský trpaslík Vytvořit místo pro setkávání rodičů a dětí Umožnit rodičům, dětem

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století. Prezentace

Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století. Prezentace Prezentace WEBINÁŘ O PROJEKTU MATERIÁLY PRO UČITELE PUBLIKACE ODDĚLENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU ŽMP Otázka1 NAVŠTÍVILI JSTE V UPLYNULÝCH TŘECH LETECH ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE? O PROJEKTU 2011-2013 PODPOŘENO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE 2016-2017: Září 8. 9. Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy 16. 9. Divadelní představení pohádky,,skřítek, který to nevzdal Divadlo,,100 dortíků Říjen 5. 10.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Zpráva z pracovní cesty

Zpráva z pracovní cesty Zpráva z pracovní cesty Projekt: Erasmus +, 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 6. 2. 10. 2. 2017 Místo: Obchodní akademie, SOŠ a JŠ Hradec Králové Název akce: mezinárodní vzdělávací aktivita v Česku V týdnu

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC Seminář pro zájemce o výuku češtiny pro děti v zahraničí Praha, DZS, 28. 8. 2012 Lucie Slavíková Boucher, předsedkyně ČŠBH, o.s. www.csbh.cz Výuka v zahraničí: zájmová vs. školní

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více