Barňák. ROČNÍK XVI MK ČR E Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barňák. ROČNÍK XVI MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)"

Transkript

1 Barňák Říjen 2008 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XVI MK ČR E Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj, Eva Lexová (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů) Internetová verze: Globalweb Pohled z ptačí perspektivy na známý hostinec Na pile Z obsahu: Rada obce v září 2008; Obecní policie informuje; ČEZ informuje; Zajímavosti ze ZŠ;Územní energetická koncepce obce Strašice; Volný čas dětí a rodin; Podzimní burza; Okénko do strašické kroniky- ohlédnutí za Melmatějem, Z činnosti Místní knihovny; Kulturní přehled; Společenská rubrika; Inzerce; Gloria in Excelsis Deo atd

2 Rada obce v září 2008 Jiří Hahner, Ing.František Nerad Organizační věci obce Činnost orgánů obce: V září se Rada obce sešla 2x. Na pořadu jednání Rady obce byly jak žádosti občanů, tak institucí o prodej majetku obce, o nájmy a o řešení problémů zejména v bytovkách. Na konci srpna se sešlo již 13. zasedání ZO, které mělo, kromě povinných, jediný bod jednání a sice schválení všech smluv na byty pro Společenství vlastníků jednotek. Na jednání RO bylo také otevírání obálek na zpracovatele Územní energetické koncepce, za účasti předsedy komise pro veřejné zakázky J. Štycha. Zpracovatelem této koncepce bude společnost Green Energy Consulting s.r.o. Praha. Proč se tato věc bude dělat vysvětlíme v jiném rozsáhlejším článku. Rada obce také schválila možnost ukládat v našem sběrném dvoře odpady občanům Těn. Obec Těně bude platit poplatek za skládkování odpadů za své občany. Dále Rada obce zahájila přípravu návštěvy turecké delegace z města İren ve Strašicích, která by se měla uskutečnit ve dnech listopadu. V delegaci bude 6 lidí, vč. starosty města a jeho manželky a dále tří radních a jednoho podnikatele, který se staral o naši delegaci v Turecku. Připravujeme jejich setkání se zastupiteli obce Strašice, setkání se žáky základní školy a s dalšími lidmi. Chtěli bychom v době návštěvy podepsat Memorandum o spolupráci Strašic a İrenu. Obec Strašice obdržela v září akceptační protokoly na dvě akce, na které jsme požádali o dotace z tzv. Regionálního operačního programu. Měli bychom dostat peníze na rekonstrukci tankovky (naši žádost na jaře nám vrátili k doplnění). Opravili jsme ji a zaslali znovu a tentokrát byla žádost akceptována. Dále nám byly přislíbeny dotace na Centrum poznávací a zážitkové turistiky (pracovně Muzeum Strašice). Obě akce by měly získat dotaci součtu kolem 40 milionů Kč. Byla také zahájena příprava najednání Zastupitelstva obce, které se bude konat Na pořadu jednání bude opět prodej majetku v bývalých kasárnách. Začali jsme již rozprodávat pozemky kolem budov a objekty, které jsou ještě volné. Dále bude nutné schválit další změnu rozpočtu, vzhledem k prodejům budov a novým platbám, zejména za projektovou přípravu. Komise pro kulturu, sport a turismus opět připravila turnaj neregistrovaných družstev ve volejbalu. Vyhodnocuje se také posvícení a budeme se tímto vyhodnocením řídit v příštím roce. Rada obce také schválila a komise bude realizovat ve spolupráci s televizí PUBLIC TV pořad Cyklotoulky, v němž by měl být jeden díl věnován obci Strašice. Probíhající a zahajované práce v obci Po celé září probíhají práce na rekonstrukci radnice. Obřadní síň by měla být hotová Dělají se obklady a výmalba, mimo radnici se vyrábí nábytek. Na konci září bude probíhat výměna dlažby v chodbě v přízemí. Tato práce trochu omezí činnost radnice na dva až tři dny, takže tímto žádáme občany o shovívavost při návštěvách radnice. Výměna dlažby bude trvat asi tři dny. 2. září byla zahájena rekonstrukce veřejného osvětlení. Firma vybraná ČEZ zákaznické služby s.r.o., která rekonstrukci financuje, zahájila výměnu svítidel v Koutě a ve Dvoře. Nebudou se však měnit pouze svítidla, ale v některých místech i rozvody, takže by mělo být v maximální míře zabráněno vypadávání světel vinou doteku elektrických drátů. Nejméně 25 svítidel se bude také doplňovat.

3 Projekční firma DEK PROJEKT s.r.o. Praha již odevzdala projekty pro stavební povolení na zateplení celého sídliště za radnicí. Po zajištění stavebního povolení začneme zajišťovat dotace na tuto akci a věříme, že v roce 2009 zahájíme kompletní rekonstrukci tohoto sídliště. Do konce roku by měl být také hotový projekt na rekonstrukci vodovodu a rozmístění parkovišť v tomto sídlišti byly také zahájeny firmou Zahradní a parková s.r.o. Mariánské Lázně práce na Plánu ochrany zeleně v obci Strašice, jehož částí bude i řešení zeleně v tomto sídlišti. Bude řešit úpravy a údržbu zeleně na několika místech v obci například džungli pod kostelem, zeleň kolem Dvorského rybníka, zeleň v bývalých kasárnách a na dalších místech. Na začátku září také zahájil práce na řešení protipovodňových opatření v obci Ing. Martin Kejha z Plzně, který byl vybrán ve výběrovém řízení na tuto akci. Tento soudní znalec v oboru vodních a vodohospodářských staveb a autorizovaný inženýr v tomto oboru bude také dělat technický dozor investora na dostavbu 2. etapy skládky tuhých komunálních odpadů. Ve spolupráci s plzeňskou firmou INGEM byl také v září vybrán dodavatel na zatěsnění této skládky. Nejnižší nabídku podala firma S+H Rokycany s.r.o., která byla výběrovou komisí doporučena obci. Investice do skládky bude něco přes 5 milionů korun bez DPH. Na tuto akci neobdrží obec žádné dotace, protože na skládkování se dotace nedávají. Po schválení záměru změny územního plánu č. 5 ZO v srpnu projekční kancelář AVE ARCHITEKT a.s. Plzeň zahájila práce na změně územního plánu. Práce budou probíhat řádově do prosince, než budou první výsledky. V kasárnách také firma EWT Controls computers a.s. Plzeň provádí přepojování přenosu dat po kabelech na bezdrátový přenos. Obec Strašice měla totiž propojení přenosu dat přes bývalou ústřednu v budově štábu, který jsme prodali a musí se udělat náhradní řešení tohoto přenosu a sběru dat například z elektroměrů a dalších zdrojů informací. Volby do krajských zastupitelstev Obec v souladu se zákonem zahájila zákonné kroky pro přípravu voleb. Byly ustaveny okrskové volební komise, určeny volební místnosti (budou v restauracích Na Pile, a U Andělů a v zasedací místnosti MŠ).

4 Vyhodnocení informační zpráva za měsíc říjen 2008 Za měsíc říjen řešila OPS tyto přestupky : Doprava 12x přestupek řešeno v blokovém řízení 2x podání vysvětlení 9x oznámení spr.orgánu odbor dopravy-1x bez řidičského oprávnění 3 x-přestupek chodci,cyklisti-3x řešeno BŘ Veřejný pořádek - 3 x přestupek řešeno v BŘ,1x-podání vysvětlení 1 x odvoz na protialkoholní stanici s PČR Občanské soužití -4x přestupek,2x-spolupráce a řešení s PČR Proti majetku - 6x přestupek 3x řešeno v BŘ, 2x předání PČR jako TČ OZV č.3-1x přestupek řešeno v BŘ Řešení stížnosti občanů 2 x Kouření na autobusových zastávkách - 2x přestupek -řešeno v BŘ Nález výbušniny a předání PČR 1x Otevření bytu- 1x Řešení žádosti s OS- Rokycany 1 Zajištění a předání drogy PČR 1x Vážení občané, chceme Vás informovat, že v měsíci září nedošlo ke zvýšení ani ke snížení porušování zákonů, přestupků, trestné činnosti v naší obci a to především ve veřejném pořádku, občanském soužití, dopravě a proti majetku. Veřejný pořádek Zde je názorná ukázka, jak pachatel nemá žádné problémy s likvidací nepotřebného a hlavně neekologického materiálu. Kontejnery na plast i na papír byly stále nenaplněny, ale proč by si přestupce dělal práci s úklidem když ho může položit vedle kontejneru. Černá skládka u bývalé voj.hasičské budovy Odpady(papíry, plast.obaly)-nové voj.sídliště

5 Majetková trestná činnost Ve dnech došlo k několika trestným činům, které byly předány k řešení PČR. Především to bylo vloupání do domu v osobním vlastnictví, dále do buňky na skládce TKO, krádeží benzínu u dvou vozidel, krádeží dvou kol od osobního automobilu v sídlišti u pošty. Řešili jsme i přestupky proti majetku a to krádež poklopů kanalizačních šachet a roštů okolo budov v kasárnách, které jsou majetkem obce a jsou stále lukrativní pro pachatele. Pachatele se nám podařilo zjistit a řešit je blokovou pokutou. V jednom případě jsme přestupcům prevencí zabránili spáchat přestupek-čili byl to pokus, ale na pachatele se hledí, jako by byl čin vykonán. U OÚ, kde je úřední deska, došlo dne 1.9. mezi hodinou, k jejímu poškození (rozbitím skla) a to neznámým pachatelem, který k činu použil zřejmě prak, nebo jiný předmět, který použil z jedoucího auta a kamery, které jsou umístěny na OÚ nerozpoznaly pachatele ani SPZ auta, protože nemají barevné rozlišení a navíc před OÚ nesvítilo žádné světlo a záznam je špatný. V současné době probíhá po obci výměna a dále postupné vybudování nových světel veřejného osvětlení, které budou přínosem pro naší obec z hlediska bezpečnosti a předcházením majetkové trestné činnosti pro naše občany a majetku. Dále dne v ranních hod.došlo k odcizením tří kusů polykarbonátních desek neznámým pachatelem na autobusové zastávce na Huti (u nádržky).škoda vznikla na majetku obce ve výši 4800 Kč. Poškození úřední desky u OÚ zcizení desek na aut. zastávce na Huti Upozornění : Žádáme zvláště starší občany(seniory) k ostražitosti ve svých domácnostech, protože se v obci opět vyskytli podomní prodejci, kteří využívají vaší nepozornosti a dochází k okradení. Doprava Bylo dokončeno označení svislých a vodorovných značek pro parkoviště pro osobní automobily a tržnice u bývalého KD. Bohužel řešíme přestupce, kteří nechtějí znát dopravní značení (řidiči nákladních vozidel) a proto jim jsou udělovány blokové pokuty. Byly instalovány další 3 dopravní značky svislé, které jsou vyhrazené pro osoby s tělesným poškozením, nebo osoby těžce pohybově postižené (O1) pro občany obce Strašice. Nebyly však z časových důvodů dokončeny vodorovné značky (V 10f) znázorňující bílou barvou podle přílohy č.4.k vyhlášce č.30/2001 Sb. Někteří řidiči však tohoto skutku využili a postavili se ve třech případech na toto vyhrazené místo. Je to arogance a bezohlednost pro tyto občany, kteří mají toto postižení a řidiči stojí na těchto místech.pochopitelně na vozidla byl instalován technický prostředek k zamezení odjezdu vozidla a řidič byl řešen domluvou proto, protože vodorovná značka nebyla ještě instalována.tento týden však značení bude dokončeno a značení bude splňovat všechny náležitosti a jediný způsob řešení přestupce je odtažením vozidla na náklady provozovatele podle 45 a 27 zákona č.361/2000 Sb. Velitel OPS Ing.Frajt Luboš

6

7 Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče Strašice Moje prázdniny ukázky ze slohových prací žáků 6. a 8. třídy O prázdninách jsme letěli do Tuniska. V Tunisku to bylo moc hezké, koupali jsme se v moři a v bazénu, měli jsme moc dobré jídlo a hezký pokoj.pak jsme jeli do Německa nakoupit nějaké modely letadel do mé sbírky. Cestou jsme se stavěli na Matějské pouti. Prázdniny jsem si moc užil. (Roman Sedláček, 6. A) Já jsem jel o prázdninách se svojí mamčou do Železné Rudy na Šumavě. Byli jsme tam týden, zaplatili jsme si zájezd Okruh Šumavou a celou oblast jsme důkladně prozkoumali. Po návratu jsme jezdili na různé výlety: do ZOO v Plzni, do lesa, také na výstavu modelů aut, letadel a vojáků. (David Zádrapa, 6.A) Letošní prázdniny jsem prožila se svými nejbližšími kamarády. Užili jsme si společně spoustu dobrodružství a krásných chvilek, ale také chvíle smutné a někdy i trapné. Například když jdete kolem kluka svých snů a zakopnete opravdu nic horšího se stát nemůže. Ale i přes takové chvilky si nemůžu letošní prázdniny vynachválit. (Vendula Giňová, 8. třída) Moje prázdniny začaly táborem v Krkonoších. Byl to pěkný dvoutýdenní pobyt plný dobrodružství. O prázdninách jsme také navštívili tetu, u které jsme strávili celý týden plný zajímavostí a práce. Nikdo se nenudil: bylo potřeba naházet seno na půdu, posekat trávu, oškubat kačera anebo třeba naporcovat střeleného jelena, kterého skolil můj strýc myslivec. Skončil týden a já jsem ještě jel za babičkou na Slovensko. Zbytek dní do konce prázdnin, které celkově byly pohodové a plné dobrodružství, jsem nabíral síly na odpor proti učitelům. (Jindřich Wolf, 8. třída) O prázdninách jsem zažila mnoho zážitků, ale budu vyprávět jen o dvou týdnech, které jsem strávila s rodiči v Chorvatsku. Cesta tam byla sice nezáživná, ale ten pobyt za to stál. Hned první večer nás velmi mile překvapil. Když jsme se šli projít kolem moře, máma zahlédla v moři ploutev. Nejdříve si myslela, že je to žralok, ale byla to mýlka, za malou chvíli totiž vyskočil pár delfínů. Byli jsme udiveni. I další večery jsme se chtěli na ně dívat, ale už se neobjevili. Také byla super návštěva tamního aquaparku bylo tam mnoho zajímavých vodních živočichů. Nejvíce mě zaujali mořští koníci, létající ryby, želvy karety, malí žraloci a další. Bylo to zábavné. (Kateřina Sazimová, 8. třída) Skoro celé prázdniny jsem strávil u tety v Kunraticích u Cvikova. Ale ještě před tím jsem byl dva týdny s pionýrským oddílem Hvězda na táboře v Bujesilech u řeky Berounky.Tento rok byla celotáborová hra s tématem Doba ledová. Byli jsme rozděleni do čtyř družstev (smeček). Já jsem byl zařazen k šavlozubým tygrům ( šavlozubákům ). V další skupině mamuti byl Dan Kratochvíl, který jel stejně jako já na tábor poprvé. Jsme spolužáci ze třídy, a tak jsme se dohodli ještě před prázdninami, že budeme spolu ve stanu.ale zpět k těm smečkám. Po mamutech tam byli lenochodi, kde byla Míša Fischerová, a kryserky, kde byla Petra Stasová.Obě dvě jsou moje spolužačky. Měli jsme tam spoustu zábavy a soutěží a potkal jsem tam hodně dobrých kámošů. Zbytek prázdnin jsem strávil u již zmiňované tety druhý týden mého pobytu u ní jsem však proležel nemocný v posteli. Dokážete si představit jeden z nejhezčích týdnů prázdnin slunce svítí, všichni běhají venku a jezdí na koupaliště a vy zatím ležíte nemocný doma? Hrozná představa, že?! Konec prázdnin ale již uplynul v pohodě, takže mohu říci, že tyhle prázdniny se mi moc líbily. Už se těším na další. (Eda Hubl, 8. třída)

8 Moje prázdniny byly velmi cestovní jelo se do Plzně, Stříbra, Erpužic, Prahy, Českých Budějovic, Týna nad Vltavou atd V malé chatové vesnici jménem Břehy máme chatu. Bylo nás tam pět: já, Radim, Přemek, můj otec Dušan a jeho přítelkyně Hana. Skoro celou dobu pobytu jsme chytali ryby, nejvíc jich nachytal Radim s Přemkem a já měla smůlu. Také jsem se dověděla, že Radim se štítí vytáhnout rybí vnitřnosti. Někdy jsme si půjčili od souseda Mirka vzduchovku, táta koupil terče a po obědě jsme uspořádali soutěž. Protože táta je bývalý policista, tak samozřejmě vyhrál. Odměnou pro vítěze měl být hrnek s fotkou výherce, ale táta cenu odmítl, že by to bylo nefér. Mně střílení moc nešlo, byla jsem poslední, ale i tak to bylo super. Na pár dní přijeli i sousedé z Komárova, uspořádali jsme menší oslavu. Grilovalo se a všem moc chutnalo. Po zbytek prázdnin jsem chodila ven se svojí nej kamarádkou Katkou Sazimovou. Jednou jsme byly venku a ze zatáčky vyjela motorka, byla asi 2 cm od Sazky, málem nás přejela. Až do začátku školy jsme pořádaly různé bláznivé výpravy. Tyhle prázdniny byly ty nejlepší. (Kristýna Ungrová, 8. třída) Zájmové kroužky na naší škole I v letošním školním roce mohou žáci naší školy ve volném čase pracovat v celé řadě zájmových kroužků. Na prvním stupni vedou paní učitelky tyto zájmové kroužky: Výtvarný, dramatický, kroužek vyšívání, pohybových her, sportovní, florbalu, aerobiku, přírodovědný, počítačový. Dále několik kroužků ambulantní nápravné péče pro děti s poruchami učení. Na druhém stupni mohou žáci kvalitně trávit volný čas a rozvíjet svoji osobnost ve sportovních aktivitách kroužek volejbalu, atletiky, aerobiku, florbalu, basketbalu, nebo rozšiřovat svoje vědomosti v matematice či dějepisu. Vedoucími všech zájmových kroužků jsou učitelé, kteří tuto práci pro děti vykonávají dobrovolně nad rámec svých pracovních úvazků. Přesný časový rozpis jednotlivých zájmových aktivit najdete na internetových stránkách naší školy. Atletický čtyřboj pro základní školy Již 17. září se uskutečnilo první sportovní klání tohoto školního roku. Naši sportovci se zúčastnili atletických závodů, které se konaly na víceúčelovém hřišti v Rokycanech. Chladné podzimní počasí nejlépe svědčilo našim starším žákyním, které se ve velké konkurenci umístily na 2.místě. Za zmínku stojí skvělé výkony Dády Tovarové a Kamily Žovákové v běžeckých disciplínách a výborný výkon Anety Beluškové ve skoku vysokém a vrhu koulí. Pěkné bylo i umístění mladších žáků, kteří obsadili 5.místo. Tady podával skvělý výkon hlavně Dan Šimek a Martin Staněk v běhu na 800 metrů. Všem našim atletům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Složení družstev a výsledky: 2.místo starší žákyně (Daniela Tovarová, Kamila Žováková, Anette Belušková, Lucie Bertóková, Michaela Fischerová) 5.místo - mladší žáci (Martin Staněk, Dan Šimek, Roman Kala, Ondřej Hasman, Pavel Čermák) 6.místo mladší žákyně (Tereza Šlapáková, Kristýna Furišová, Jana Furišová, Adéla Hráchová, Monika Jandová) 7.místo starší žáci (Jan Blaho, Jakub Volák, Jakub Sládek, Jiří Florian, Dominik Kirnig) Vystoupení tanečního souboru ze Slovenska 19. září 2008 proběhlo ve společenské místnosti pro žáky ZŠ Strašice vystoupení tanečního folklorního souboru ze Slovenska. Děti zde tancovaly, zpívaly a hrály na spoustu hudebních nástrojů - housle, kontrabas atp. Nechyběly jim ani slušivé kroje. Pro žáky naší školy to byl krásný zážitek.

9 AJAX Ve 2.A byla na besedě paní. policistka Jana Tomková z Rokycan. Seznámila děti s prací policie a tísňovými čísly. Rozdala jim zápisníky Ajax, ve kterých budou žáci plnit různé úkoly. Beseda se všem líbila. Fotografování žáků V září se fotografovali žáci prvního stupně. Přinášíme vám fotografie našich prvňáčků. Třída 1.A sedící řada zleva:zuzana Krajdlová, Jana Sládková, Kristýna Vajnarová, Jana Hojsáková, Sára Frantová, Natálie Petercová, Lucie Millerová, Aneta Válková, Petr Šalena. Stojící zleva: Oldřich Kozlík, Alexandr Giňa, Alexandr Kraus, Matyáš Kůda, Daniel Převrátil, Karel Horčic. Třída 1.B sedící řada zleva: Lucie Vevercová, Jan Planeta, Kristýna Paurová, Jiří Mráček, David Koubík, Samuel Farka, Jan Šlapák. Stojící řada zleva: Petr Polák, Kristýna Tomášková, Lucie Vacková, Nikol Bayerová, Veronika Kovářová, Andrea Sazimová, Marie Kecová. Poděkování ZŠ Karla Vokáče ve Strašicích touto cestou děkuje panu Kemalu Erenovi za kopírku, kterou daroval naší škole. Příspěvky sestavila Mgr. Zdeňka Drahokoupilová

10 Územní energetická koncepce obce Strašice Ing. František Nerad - místostarosta Obec Strašice byla v létech 1998 až (tuším) 2000 plynofikována. Všechny hlavní tepelné zdroje v obecním majetku byly napojeny na jediný zdroj - rozvod plynu. Bylo to ve své době velmi populární opatření, protože cena plynu v té době byla relativně nízká a obsluha plynových kotelen přinesla úspory. Jenže jediný zdroj také přináší jistá rizika. Bohužel velmi brzo po připojení a zahájení provozu centrálních plynových kotelen začala cena plynu dost citelně růst. Navíc se k ceně tepla připojily splátky úvěrů spojených s výměnou zdrojů. Teplo vyrobené ve Strašicích z plynu začíná být velkým ekonomickým problémem. A dalším průšvihem je množství tepla, které se musí vyrobit. Většina budov v obecním majetku je nezateplených, přesněji nesplňuje normy EU pro úniky tepla konstrukcemi. Takže se tepla vyrábí zbytečně moc na objem vytápěného prostoru. To všechno musejí spotřebitelé zaplatit. Plynová kotelna vybudovaná v bývalých kasárnách je sice velmi moderním, velmi kvalitním, ale velmi drahým zdrojem tepla. Byla postavena proto, že uhelná kotelna v bývalých kasárnách byla pro obec provozně rovněž velmi drahá a tehdejší vedení obce bylo postaveno před dilema zrušit tuto kotelnu a nahradit ji jinou, nebo ji provozovat a pokusit se rozšířit místa odběru tepla. Rozhodli se pro její zastavení a vybudování nové plynové kotelny. Jenže podle mého názoru je rozhodování o takovýchto věcech bez řádných podkladů velmi problematické. Dnes již nemá cenu říkat, co by bylo kdyby. Je třeba najít nějaké řešení pro budoucnost. My jsme postaveni před rozhodnutí, zda rozšířit (a o kolik) plynovou kotelnu, nebo postavit nový zdroj na výrobu elektřiny a tím i odpadového tepla. Vlastně není ani jiná možnost. Důvod je, že kasárna se pozvolna zaplňují, noví majitelé požadují teplo, ale při zjištění jeho ceny každému klesne brada a začne uvažovat o jiném tepelném zdroji. Obec není schopna prodat teplo levněji, protože by nezískala peníze jak na nákup plynu, tak na splátky úvěrů na plynové kotelny, zejména té v kasárnách. Komplikaci ještě přidělali noví vlastníci bytů v bývalém vojenském sídlišti, protože se chtějí odpojit od kotelny, která se vlastně kvůli nim postavila. To je velký problém, dokonce by se dalo říci průs..! Jsme postaveni před skutečnost, že kasárna a bytovky by mohly být plné nových kotelen, budou se kopat komunikace, budou se předělávat přípojky a zřejmě i středotlaké rozvody plynu, protože se s novými kotelnami prostě při plynofikaci obce nepočítalo. Navíc Evropská unie tlačí na vznik tepelných zdrojů z obnovitelných surovin, což plyn není. Zkrátka před plynofikací měla být provedena Územní energetická koncepce a mělo být zváženo, jak se bude vyráběno teplo ve Strašicích za 15 či 20 let. Slyšel jsem, že existovala, ale kotelna v kasárnách v ní nebyla započítána, přestože by měla mít životnost ještě minimálně 15 až 20 let. Další chybou té koncepce bylo, že nepočítala s razantním nárůstem ceny plynu. Ještě v roce 2006 bylo možné prodat kotelnu v kasárnách jinému vlastníkovi a nechat ho teplo vyrábět. Bohužel se to nestalo. Dnes roztopit starou kotelnu bude stát stovky milionů korun. Budou muset být rozkopány komunikace na nová propojení, protože vypuštěním vody z rozvodů došlo k jejich značnému znehodnocení. Vlastně se začíná ukazovat, že velká kotelna v kasárnách je nepotřebná.

11 Proto jsme rozhodli o zpracování Územní energetické koncepce obce Strašice a ve spolupráci se soukromými subjekty, které mají zájem investovat do výroby tepla a elektrické energie u nás se pokusíme dojít k nějakým výsledkům. Nebude to jednoduché a nebude to levné. Existuje cesta ke snížení ceny tepla, existuje mnoho možností, ale všechny budou stát peníze, které obec v takovém objemu nemá. Přesněji má peníze z prodeje majetku, ale podle našeho názoru je nutné je nejprve investovat do budov a zateplit je a až potom do zdrojů tepla. V červnu již byla zpracována Studie proveditelnosti ( kterou financoval soukromý investor) na možnosti zajištění výroby tepla a elektrické energie a zlevnění ceny tepla. Podle ní budou minimální náklady něco přes 50 milionů Kč při ne příliš optimálním výkonu. Průměrné náklady na efektivně fungující systém jsou něco přes 80 milionů Kč. Do této investice nemůže jít obec Strašice sama a musí hledat společníky, zejména finanční. Existují, nicméně dohody nebudou jednoduché. Jsme tedy na začátku rozhodování o tom, jak dál vytápět obecní budovy, zejména bytovky. Po zkušenostech z privatizovaného bývalého vojenského sídliště máme poměrně slušné zkušenosti s uvažováním nových vlastníků. Je nám jasné, že každý je nespokojený s vysokou cenou tepla pokud ví, že pro něho existují levnější řešení. Je nám ale jasné, že obec se musí chovat jinak, než soukromý vlastník. Je nám jasné, že při ponechání plynového topení poroste stále jeho cena nejméně po dobu splácení úvěru, což je ještě asi 10 let. Je jasné, že při zastavení plynových kotelen se obec dostane rovněž do potíží, protože smlouvy s plynárnami jsou velmi tvrdé a svazující. Je jasné, že vyrobit levnější teplo v obci je možné, nicméně je nutné sehnat na to peníze. Je jasné, že zateplením domů klesne spotřeba tepla, ale zda může klesnout jeho cena, je velká otázka. Je jasné, že bez pořádné a hluboké Územní energetické koncepce zpracované podle zákona 406/200 Sb., o hospodaření s energií, je jakékoli naše rozhodnutí nemyslitelné. Opakovat rozhodnutí o plynofikaci bez znalosti dopadů už nechceme. Ze základních znalostí z průmyslové školy vím, že nejvýhodnější energetické systémy jsou kombinované systémy vytápění. Závislost na jediném tepelném zdroji je v dnešní době velmi nebezpečná a i studie proveditelnosti zpracovaná odbornou firmou (TEDEAS s.r.o. Třinec) doporučuje kombinaci dvou zdrojů. Navíc i zákony doporučují a podporují hledání cest na jednak výrobu tepla a jednak jeho kombinaci s výrobou el. energie (zákon 180/2005 Sb., podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie). Pokud by obec do této investice vstoupila, máme šanci získat až 80% dotací na výstavbu nového zdroje, který by byl kombinovaným zdrojem výroby elektřiny a tepla, přesněji při výrobě elektřiny by vyráběl jako odpad teplo. Provozovna Strašice, areál kasáren- otevřeno máme: Po-Pá 8:00-12:00 13:00-17:00, Sobota 9:00-12:00 hodin. Tel: , Vykupujeme: veškerý železný šrot, železo litinu, měď, hliník, mosaz, zinek, olovo, nerez, kabely, elektronický odpad. Likvidace autovraků zdarma. www. plzenskyskart.cz

12 Vážení rodiče, od jara letošního roku využíváte nabídku zájmových aktivit, které jsme pro Vaše děti připravili. Chceme pro Vaše rodiny kvalitní zpříjemnění volného času rozšířit. Nabízíme prohloubení znalostí v humanitních, technických i uměleckých oborech. Zajímavou činnost, ale i klidnou relaxaci se štětcem v ruce a písničkou pro radost pro Vás vytváří nejlepší a nejkvalifikovanější odborníci našeho týmu. V jednotlivých dnech týdne jsme zařadili tyto činnosti: Pondělí 15,30 16,30 hod. Historický kroužek Mgr.Tomáš Makaj Putování časem obohacené o zajímavosti našeho regionu. Výpravy do světa historie a literatury bude provázet tajuplný šlechtic z rodu Rožmberků. S ním budeme luštit nejednu záhadu. 16,30 17,30 hod. Tvořivá dílna Mgr.Alena Vébrová Tradiční i netradiční techniky malování a oblíbené ruční práce. Úterý 15,30 16,30 hod. Matematika vážně i nevážně Mgr.Zdeňka Drahokoupilová Řešení zajímavých matematických úloh, které Vás nejen zaujmou a vyzkouší Váš úsudek i vědomosti, ale také je zdokonalí a rozšíří. Chceme zábavnou formou rozvíjet logický úsudek a schopnost přehledně vyjádřit situaci. V případě zájmu budeme řešit náročnější úlohy se žáky, kteří zamýšlí studovat na středních školách. 16,30 17,30 hod. Klub rodičů s dětmi od 3 let Mgr. Dana Kalová Hra, malování, zpívání, cvičení Středa 15,30 16,30 hod. Bavíme se písničkami Ilona Šimánková Kroužek rozvoje hudebních schopností - s úsměvem a radostí 16,30-17,30 hod. Angličtina Mgr. Ilona Vildová Intenzivní výuka anglického jazyka Čtvrtek 15,30-16,30 hod. Relaxační malování Mgr.Naděžda Kahovcová Odpočinek, fantazie radost a hra barev, netradiční výtvarné Techniky, výroba vitráží, linorytů, gobelínů aj. 16,30 17,30 hod. Matematika a český jazyk pro 1. stupeň ZŠ Mgr.Dana Kalová

13 Potřebují Vaše děti nadstandardní individuální péči? Jsme tady pro Vás. Mgr. Dana Kalová Výlety do nejbližšího okolí Aktivní odpočinek, dobrá kondice, zábava pro děti v doprovodu rodičů a prarodičů Program výletů bude upřesněn plakátem Kde nás najdete? V budově ZŠ K. Vokáče ve Strašicích, vchod z boční strany do pavilonu I. stupně Přezůvky s sebou Za hodinu u nás zaplatíte jen 79,- Kč a Klub rodičů navštívíte za 59,- Kč Výše uvedené činnosti budou realizovány při minimálním počtu 5 žáků, kteří se mohou přihlásit předem na telefonním čísle Mgr. Dana Kalová PEDIKÉRSKÉ SLUŽBY PRO VAŠE NOHY WELLNESS A WELVET PEDI KÚRA + NAIL ART KDE :ul. 9.Května Hořovice KDO: Pavlína Horáčková KDY:Po Čt odpoledne Pá So dle tel.domluvy platí do konce r.2008 Kontakt: tel ,

14 Podzimní burza Dětského oblečení, obuvi a sportovních potřeb Kde: v budově MŠ ( vedle knihovny) Kdy: 30. a 31. října října- od hod. do hod.- odběr nabízeného zboží 31. října- od hod do hod.- prodej zboží od hod. do hod.- výdej peněz a vrácení neprodaného zboží Manipulační poplatek 2,-Kč/ kus

15 Okénko do strašické kroniky- Ohlédnutí za Melmatějem Poprvé hrána divadelní hra Mlýn u Melmatěje -5. dubna 1925 Dne 5. dubna 1925 pořádala zdejší škola dětské představení, k němuž zvolena hra Mlýn u Melmatěje, kterou žactvu strašické školy sepsal a věnoval p.jindřich Bělohlávek, odborný učitel zdejší měšťanské školy. Námět k této hře poskytla autorovi stejnojmenná pověst od Martina Kozáka, zesnulého učitele měšťanské školy chlapecké v Rokycanech, obsažená ve sbírce zvané Rokycansko v pověstech, již uspořádal a tiskem vydal Josef Königsmark, odborný učitel v Rokycanech. Děj pověsti, který sám o sobě je dost úzký, rozšířil autor tím, že do hry vložil různé vedlejší scény: jako reje vil a výstupy vodníků. Název hry, vztahující se k místu všemu zdejšímu lidu známému, jakož i účel za nímž bylo divadlo pořádáno, přilákalo tolik obecenstva, že čistý výtěžek dvou divadelních představení hra byla totiž opakována činil 1300 Kč, které byly určeny na žákovský výlet, který škola koncem roku školního na 2 3 dny hodlá podniknouti do jižních Čech. Tímto způsobem umožní se i chudým dětem, že se výletu budou moci zúčastnit, zaplatí-li se jim ze jmenovaného výtěžku buď zcela nebo z části jízdné. Na vedlejším snímku můžeme spatřit divadelního mistra Petra Matějku v roli Matěje a Mgr. Janu Bělovou v roli Hroznaty. Prozatím poslední představení hry Mlýn u Melmatěje v úpravě RNDr. Martina Langa sehrálo tvůrčí uskupení Prašivina o strašickém posvícení ( 2008). Toto představení bylo již upraveno pro dospělé herce. Konec Mlýna u Melmatěje dne 6. května 1923 V těchto dnech sbourává se Melmatějův mlýn, ležící na Černém potoce, po pravé straně silnice k Dobřívu, nedaleko pozůstatků hradních, kterým říká se dnes Starý zámek Nade mlýnem tím hovoří dějiny staletí. Dříve nazýval se mlýnem Hradišťským také Juliusovským. V popisu osedlých Strašice z roku 1652, uvádí se Linhart, mlynář Hradišťský. Roku 1652 byl zde mlynářem Matěj Vild ( Popis lidu ). Dorota Melmatějova z Juliusovic mlýna mlynářka, byla roku 1676 dne 20. června kmotrou (matrika mirošovská).

16 Roku 1685 dne 1.dubna byl kmotrem Jiříkovi Dezortovi z Dobříva Jiří Wylt, z Melmatějovýho mlýna. Mlýn tento náležel dle všeho ku zboží hradu v blízkosti se nalézajícího. Spisovatel Karel Škába, který jako chovanec semináře dlel zde často u svého bratrance místního faráře P. Čejky na prázdninách, ve svém historickém románu Na počátku velké doby, napsaném pod pseudonymem Prokop Sázavský a zahrnujícím místní děj z doby před husitské, vloživ do Melmatějova mlýna podstatnou část svého románu. Melmatějův mlýn upoutal pozornost i našeho malíře Václava Jansy, kterému věnoval svůj štětec a v jehož obrazech se nalézá. Ještě v prvých letech války světové se v něm mlelo. Když v posledních letech válečných koupil mlýn a zboží k němu náležející velkostatek Zbirožský, nechal se mlýn pustnout a ponechán zkáze. Žádosti plzeňských skautů, aby jim mlýn byl zapůjčen, že opravy na něm provedou na svůj náklad nebylo vyhověno. Vypráví se, že majitel panství Colloredo Mansfeld nařídil mlýn opravit, ale nestalo se tak. Zbourání provádí místní občan Bůcha František a za zbourání ponechán mu veškerý materiál. Místní knihovna ve Strašicích oznamuje uzavření z technických důvodů od do Knihovna bude přemístěna do bývalého PDA. Inzerce Prodám brambory na uskladnění. Michal Červenka tel nebo Redakce časopisu Barňák sídlí v Místní knihovně. Příspěvky můžete odevzdávat do Místní knihovny nebo odesílat na ovou adresu: Příspěvky odevzdávejte ve formátu WORD, obrázky ve formátu JPEG.

17 Z činnosti Místní knihovny ve Strašicích Místní knihovna ve Strašicích připravuje pro své čtenáře nové prostory v patře bývalého PDA. Prostory bývalé vojenské knihovny byly adaptovány v rámci možností do podoby víceúčelového prostoru Místní knihovny spojené s Informačním centrem a společenskou místností. V rámci tohoto projektu, přechází činnost knihovny na nový systém Clavius, který nahrazuje dosavadní Lanius. Na tento systém byla poskytnuta dotace ve výši Kč ( při celkových nákladech Kč) o kterou bylo žádáno v rámci projektu VISK 3. Tento program, který je tvořen v souladu se státní informační a kulturní politikou vlády, má za cíl systematickou podporu šíření a poskytování informací občanů prostřednictvím knihoven s využitím informačních technologií, zejména prostřednictvím veřejně přístupné informační sítě. Postupně tak dochází k transformaci veřejných knihoven, které byly orientovány především na využívání klasických tištěných dokumentů na knihovny a informační centra multimediálního charakteru plnící tyto funkce: a) Zpřístupnění informací ve smyslu zákona č. 106/99 o svobodném přístupu k informacím. b) Poskytování informačních služeb pro oblast celoživotního vzdělávání občanů. c) Poskytování informačních služeb podporujících právní vědomí občanů v oblasti ekonomiky, obchodu a zaměstnanosti. d) Poskytování regionálních informačních služeb občanům v oblasti cestovního ruchu. e) Poskytování informačních služeb a informačních možností tělesně postiženým občanům. V rámci plnění tohoto programu je rozšiřováno v naší knihovně především informační oddělení a stávající výpočetní technika je nahrazována výkonnějšími počítači. Během této činnosti je prováděna generální revize knihovního fondu. Knihy jsou fyzicky přerozdělovány do jednotlivých sektorů. V rámci architektonické studie byl vypracován návrh na využití jednotlivých místností 2.NP bývalého PDA. Návrh zpracovala architektka Jana Miščíková. Vysvětlivky: 1. Přístupová chodba 2. Kancelář 3. Společenská místnost 4. Informační místnost 5. Knihovna pro dospělé 6. Knihovna pro děti 7. Sociální zařízení 8. Sociální zařízení 9.; 10; 11- Sklady pro knihy Nová knihovna bude otevřena na začátku měsíce listopadu Zahájení bude spojeno s uvedením výstavy, která bude zaměřena na historii benediktinského proboštství na Teslíně. Na realizaci této výstavy se podílí Státní okresní archiv Příbram Ph.Dr. Věra Smolová, ZČU-katedra archeologie Mgr. Karel Nováček Ph.D. a Místní Knihovna ve Strašicích. Měsíc listopad zahájí i cyklus přednášek zaměřených především na historii Brd. Bližší informace najdete v příštím vydání. Za Místní knihovnu Mgr. Tomáš Makaj

18 Kulturní přehled Komise pro kulturu sport a turismus KKST (Komise pro kulturu, sport a turismus) pořádá Pouštění draků na poli pod starým hřištěm v Koutě. Sraz v pátek v 16,00 h starého hřiště. Soutěže o ceny, opékání špekáčků. Slyšte slyšte!!! Soubor Divadlo na Vísce Hořovice a spolek loutkářů Na Holou pro publikum místní a přespolní v listopadu a prosinci 2008 předvedou tato divadelní představení: Připravujeme: v pátek 7.listopadu Divadlo na Vísce Hořovice v hod Kolotoč v pondělí 22.prosince v hod představení při svíčkách: Nádherný letní den v úterý 23.prosince v hod představení při svíčkách: Kolotoč Klub Labe Hořovice Klub Labe Hořovice Klub Labe Hořovice "KOLOTOČ" Divadlo na Vísce hraje starý dobrý singspiel,neboli hru se zpěvy. Délka představení: 90 min NÁDHERNÝ LETNÍ DEN Burleska Délka představení : 70 min "KOLOTOČ" Divadlo na Vísce hraje starý dobrý singspiel,neboli hru se zpěvy. Délka představení: 90 min Uzávěrka Barňáku je 25. dne v měsíci. Barňák vychází první týden v měsíci nákladem 400 Ks. Tento strašický měsíčník si můžete zakoupit v místních obchodech. Přečíst si ho můžete v restauraci Na pile a U Andělů.

19 Společenská rubrika Dne 19. září oslavili manželé Sommerovi Zlatou svatbu. K tomuto významnému výročí přeje obec Strašice manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života

20

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Pokud se chcete zúčastnit, je nutné se na jednotlivé dny nahlásit předem. Každý den nás může být max. 10 účastníků + lektorky a asistentky.

Pokud se chcete zúčastnit, je nutné se na jednotlivé dny nahlásit předem. Každý den nás může být max. 10 účastníků + lektorky a asistentky. Letní aktivity na Miladě Kdy a kde? termín: 8. - 12. července příchod: 8-9 h, Milady Horákové 1; od 9 h denní program návrat: 15-16 h, Milady Horákové 1 O co jde? Letní aktivity na Miladě jsou pokračováním

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 27.1.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 27.1.2015 Číslo jednání: JedNR3-6/2015 Datum jednání: 27.01.2015 Výherní automaty -Obecně závazná vyhláška (USN-R3-145/2015) Nesouhlasí S vypracováním změny Obecně závazné vyhlášky města Nepomuk číslo 1/2013, jíž

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005

Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005 Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005 I. Bere na vědomí : 1. Hlášení o prázdninovém provozu mateřské školy. 2. Protokol o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH MĚSTO ČESKÁ LÍPA PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ DOKONČENÝCH V ROCE 2011 V lednu 2012 zpracoval odbor rozvoje, majetku a investic, MěÚ Česká Lípa Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, prostřednictvím

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech 21 Seznam příloh Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech Příloha č.4 - Ocenění školy za charitu Příloha č.5 Návštěva

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 17.8.2015

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 17.8.2015 Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 17.8.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Host RM - účetní městyse, p. Hirschová

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Zápis č. 32 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 31.8.2015

Zápis č. 32 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 31.8.2015 Zápis č. 32 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 31.8.2015 Přítomni: Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Omluven: Antonín Merhaut Program: 1. Hosté rady p. Hirschová

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

výroční zpráva 2005 Výroční zprávu schválila 5.května 2006 dozorčí rada Janovská o.p.s. a 17.května 2006 správní rada Janovská o.p.s.

výroční zpráva 2005 Výroční zprávu schválila 5.května 2006 dozorčí rada Janovská o.p.s. a 17.května 2006 správní rada Janovská o.p.s. výroční zpráva 2005 Výroční zprávu schválila 5.května 2006 dozorčí rada Janovská o.p.s. a 17.května 2006 správní rada Janovská o.p.s. vznik, zakladatelé, poslání Janovská o.p.s. byla zaregistrována Krajským

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Potřeba energie na teplo a TUV U ZŠ Průchodní vedlo racionální chování provozovatele k úspoře 24% energie-investice 0 Kč

Potřeba energie na teplo a TUV U ZŠ Průchodní vedlo racionální chování provozovatele k úspoře 24% energie-investice 0 Kč Potřeba energie na teplo a TUV U ZŠ Průchodní vedlo racionální chování provozovatele k úspoře 24% energie-investice 0 Kč U ZŠ Nábřežní vedlo zateplení k úspoře 45% energie-investice 32 mil. Kč U ZŠ B.Němcové

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Nízkonákladové SPORTOVNÍ HALY Návrh na celoroční využití víceúčelového hřiště pro míčové hry v Plané u atletického stadionu

Nízkonákladové SPORTOVNÍ HALY Návrh na celoroční využití víceúčelového hřiště pro míčové hry v Plané u atletického stadionu SPORTOVNÍ HALY Návrh na celoroční využití víceúčelového hřiště pro míčové hry v Plané u atletického stadionu Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Planá konaného dne 30.1.2013 od 17 hodin na MU v Plané

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více