Barňák. ROČNÍK XVI MK ČR E Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barňák. ROČNÍK XVI MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)"

Transkript

1 Barňák Říjen 2008 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XVI MK ČR E Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj, Eva Lexová (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů) Internetová verze: Globalweb Pohled z ptačí perspektivy na známý hostinec Na pile Z obsahu: Rada obce v září 2008; Obecní policie informuje; ČEZ informuje; Zajímavosti ze ZŠ;Územní energetická koncepce obce Strašice; Volný čas dětí a rodin; Podzimní burza; Okénko do strašické kroniky- ohlédnutí za Melmatějem, Z činnosti Místní knihovny; Kulturní přehled; Společenská rubrika; Inzerce; Gloria in Excelsis Deo atd

2 Rada obce v září 2008 Jiří Hahner, Ing.František Nerad Organizační věci obce Činnost orgánů obce: V září se Rada obce sešla 2x. Na pořadu jednání Rady obce byly jak žádosti občanů, tak institucí o prodej majetku obce, o nájmy a o řešení problémů zejména v bytovkách. Na konci srpna se sešlo již 13. zasedání ZO, které mělo, kromě povinných, jediný bod jednání a sice schválení všech smluv na byty pro Společenství vlastníků jednotek. Na jednání RO bylo také otevírání obálek na zpracovatele Územní energetické koncepce, za účasti předsedy komise pro veřejné zakázky J. Štycha. Zpracovatelem této koncepce bude společnost Green Energy Consulting s.r.o. Praha. Proč se tato věc bude dělat vysvětlíme v jiném rozsáhlejším článku. Rada obce také schválila možnost ukládat v našem sběrném dvoře odpady občanům Těn. Obec Těně bude platit poplatek za skládkování odpadů za své občany. Dále Rada obce zahájila přípravu návštěvy turecké delegace z města İren ve Strašicích, která by se měla uskutečnit ve dnech listopadu. V delegaci bude 6 lidí, vč. starosty města a jeho manželky a dále tří radních a jednoho podnikatele, který se staral o naši delegaci v Turecku. Připravujeme jejich setkání se zastupiteli obce Strašice, setkání se žáky základní školy a s dalšími lidmi. Chtěli bychom v době návštěvy podepsat Memorandum o spolupráci Strašic a İrenu. Obec Strašice obdržela v září akceptační protokoly na dvě akce, na které jsme požádali o dotace z tzv. Regionálního operačního programu. Měli bychom dostat peníze na rekonstrukci tankovky (naši žádost na jaře nám vrátili k doplnění). Opravili jsme ji a zaslali znovu a tentokrát byla žádost akceptována. Dále nám byly přislíbeny dotace na Centrum poznávací a zážitkové turistiky (pracovně Muzeum Strašice). Obě akce by měly získat dotaci součtu kolem 40 milionů Kč. Byla také zahájena příprava najednání Zastupitelstva obce, které se bude konat Na pořadu jednání bude opět prodej majetku v bývalých kasárnách. Začali jsme již rozprodávat pozemky kolem budov a objekty, které jsou ještě volné. Dále bude nutné schválit další změnu rozpočtu, vzhledem k prodejům budov a novým platbám, zejména za projektovou přípravu. Komise pro kulturu, sport a turismus opět připravila turnaj neregistrovaných družstev ve volejbalu. Vyhodnocuje se také posvícení a budeme se tímto vyhodnocením řídit v příštím roce. Rada obce také schválila a komise bude realizovat ve spolupráci s televizí PUBLIC TV pořad Cyklotoulky, v němž by měl být jeden díl věnován obci Strašice. Probíhající a zahajované práce v obci Po celé září probíhají práce na rekonstrukci radnice. Obřadní síň by měla být hotová Dělají se obklady a výmalba, mimo radnici se vyrábí nábytek. Na konci září bude probíhat výměna dlažby v chodbě v přízemí. Tato práce trochu omezí činnost radnice na dva až tři dny, takže tímto žádáme občany o shovívavost při návštěvách radnice. Výměna dlažby bude trvat asi tři dny. 2. září byla zahájena rekonstrukce veřejného osvětlení. Firma vybraná ČEZ zákaznické služby s.r.o., která rekonstrukci financuje, zahájila výměnu svítidel v Koutě a ve Dvoře. Nebudou se však měnit pouze svítidla, ale v některých místech i rozvody, takže by mělo být v maximální míře zabráněno vypadávání světel vinou doteku elektrických drátů. Nejméně 25 svítidel se bude také doplňovat.

3 Projekční firma DEK PROJEKT s.r.o. Praha již odevzdala projekty pro stavební povolení na zateplení celého sídliště za radnicí. Po zajištění stavebního povolení začneme zajišťovat dotace na tuto akci a věříme, že v roce 2009 zahájíme kompletní rekonstrukci tohoto sídliště. Do konce roku by měl být také hotový projekt na rekonstrukci vodovodu a rozmístění parkovišť v tomto sídlišti byly také zahájeny firmou Zahradní a parková s.r.o. Mariánské Lázně práce na Plánu ochrany zeleně v obci Strašice, jehož částí bude i řešení zeleně v tomto sídlišti. Bude řešit úpravy a údržbu zeleně na několika místech v obci například džungli pod kostelem, zeleň kolem Dvorského rybníka, zeleň v bývalých kasárnách a na dalších místech. Na začátku září také zahájil práce na řešení protipovodňových opatření v obci Ing. Martin Kejha z Plzně, který byl vybrán ve výběrovém řízení na tuto akci. Tento soudní znalec v oboru vodních a vodohospodářských staveb a autorizovaný inženýr v tomto oboru bude také dělat technický dozor investora na dostavbu 2. etapy skládky tuhých komunálních odpadů. Ve spolupráci s plzeňskou firmou INGEM byl také v září vybrán dodavatel na zatěsnění této skládky. Nejnižší nabídku podala firma S+H Rokycany s.r.o., která byla výběrovou komisí doporučena obci. Investice do skládky bude něco přes 5 milionů korun bez DPH. Na tuto akci neobdrží obec žádné dotace, protože na skládkování se dotace nedávají. Po schválení záměru změny územního plánu č. 5 ZO v srpnu projekční kancelář AVE ARCHITEKT a.s. Plzeň zahájila práce na změně územního plánu. Práce budou probíhat řádově do prosince, než budou první výsledky. V kasárnách také firma EWT Controls computers a.s. Plzeň provádí přepojování přenosu dat po kabelech na bezdrátový přenos. Obec Strašice měla totiž propojení přenosu dat přes bývalou ústřednu v budově štábu, který jsme prodali a musí se udělat náhradní řešení tohoto přenosu a sběru dat například z elektroměrů a dalších zdrojů informací. Volby do krajských zastupitelstev Obec v souladu se zákonem zahájila zákonné kroky pro přípravu voleb. Byly ustaveny okrskové volební komise, určeny volební místnosti (budou v restauracích Na Pile, a U Andělů a v zasedací místnosti MŠ).

4 Vyhodnocení informační zpráva za měsíc říjen 2008 Za měsíc říjen řešila OPS tyto přestupky : Doprava 12x přestupek řešeno v blokovém řízení 2x podání vysvětlení 9x oznámení spr.orgánu odbor dopravy-1x bez řidičského oprávnění 3 x-přestupek chodci,cyklisti-3x řešeno BŘ Veřejný pořádek - 3 x přestupek řešeno v BŘ,1x-podání vysvětlení 1 x odvoz na protialkoholní stanici s PČR Občanské soužití -4x přestupek,2x-spolupráce a řešení s PČR Proti majetku - 6x přestupek 3x řešeno v BŘ, 2x předání PČR jako TČ OZV č.3-1x přestupek řešeno v BŘ Řešení stížnosti občanů 2 x Kouření na autobusových zastávkách - 2x přestupek -řešeno v BŘ Nález výbušniny a předání PČR 1x Otevření bytu- 1x Řešení žádosti s OS- Rokycany 1 Zajištění a předání drogy PČR 1x Vážení občané, chceme Vás informovat, že v měsíci září nedošlo ke zvýšení ani ke snížení porušování zákonů, přestupků, trestné činnosti v naší obci a to především ve veřejném pořádku, občanském soužití, dopravě a proti majetku. Veřejný pořádek Zde je názorná ukázka, jak pachatel nemá žádné problémy s likvidací nepotřebného a hlavně neekologického materiálu. Kontejnery na plast i na papír byly stále nenaplněny, ale proč by si přestupce dělal práci s úklidem když ho může položit vedle kontejneru. Černá skládka u bývalé voj.hasičské budovy Odpady(papíry, plast.obaly)-nové voj.sídliště

5 Majetková trestná činnost Ve dnech došlo k několika trestným činům, které byly předány k řešení PČR. Především to bylo vloupání do domu v osobním vlastnictví, dále do buňky na skládce TKO, krádeží benzínu u dvou vozidel, krádeží dvou kol od osobního automobilu v sídlišti u pošty. Řešili jsme i přestupky proti majetku a to krádež poklopů kanalizačních šachet a roštů okolo budov v kasárnách, které jsou majetkem obce a jsou stále lukrativní pro pachatele. Pachatele se nám podařilo zjistit a řešit je blokovou pokutou. V jednom případě jsme přestupcům prevencí zabránili spáchat přestupek-čili byl to pokus, ale na pachatele se hledí, jako by byl čin vykonán. U OÚ, kde je úřední deska, došlo dne 1.9. mezi hodinou, k jejímu poškození (rozbitím skla) a to neznámým pachatelem, který k činu použil zřejmě prak, nebo jiný předmět, který použil z jedoucího auta a kamery, které jsou umístěny na OÚ nerozpoznaly pachatele ani SPZ auta, protože nemají barevné rozlišení a navíc před OÚ nesvítilo žádné světlo a záznam je špatný. V současné době probíhá po obci výměna a dále postupné vybudování nových světel veřejného osvětlení, které budou přínosem pro naší obec z hlediska bezpečnosti a předcházením majetkové trestné činnosti pro naše občany a majetku. Dále dne v ranních hod.došlo k odcizením tří kusů polykarbonátních desek neznámým pachatelem na autobusové zastávce na Huti (u nádržky).škoda vznikla na majetku obce ve výši 4800 Kč. Poškození úřední desky u OÚ zcizení desek na aut. zastávce na Huti Upozornění : Žádáme zvláště starší občany(seniory) k ostražitosti ve svých domácnostech, protože se v obci opět vyskytli podomní prodejci, kteří využívají vaší nepozornosti a dochází k okradení. Doprava Bylo dokončeno označení svislých a vodorovných značek pro parkoviště pro osobní automobily a tržnice u bývalého KD. Bohužel řešíme přestupce, kteří nechtějí znát dopravní značení (řidiči nákladních vozidel) a proto jim jsou udělovány blokové pokuty. Byly instalovány další 3 dopravní značky svislé, které jsou vyhrazené pro osoby s tělesným poškozením, nebo osoby těžce pohybově postižené (O1) pro občany obce Strašice. Nebyly však z časových důvodů dokončeny vodorovné značky (V 10f) znázorňující bílou barvou podle přílohy č.4.k vyhlášce č.30/2001 Sb. Někteří řidiči však tohoto skutku využili a postavili se ve třech případech na toto vyhrazené místo. Je to arogance a bezohlednost pro tyto občany, kteří mají toto postižení a řidiči stojí na těchto místech.pochopitelně na vozidla byl instalován technický prostředek k zamezení odjezdu vozidla a řidič byl řešen domluvou proto, protože vodorovná značka nebyla ještě instalována.tento týden však značení bude dokončeno a značení bude splňovat všechny náležitosti a jediný způsob řešení přestupce je odtažením vozidla na náklady provozovatele podle 45 a 27 zákona č.361/2000 Sb. Velitel OPS Ing.Frajt Luboš

6

7 Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče Strašice Moje prázdniny ukázky ze slohových prací žáků 6. a 8. třídy O prázdninách jsme letěli do Tuniska. V Tunisku to bylo moc hezké, koupali jsme se v moři a v bazénu, měli jsme moc dobré jídlo a hezký pokoj.pak jsme jeli do Německa nakoupit nějaké modely letadel do mé sbírky. Cestou jsme se stavěli na Matějské pouti. Prázdniny jsem si moc užil. (Roman Sedláček, 6. A) Já jsem jel o prázdninách se svojí mamčou do Železné Rudy na Šumavě. Byli jsme tam týden, zaplatili jsme si zájezd Okruh Šumavou a celou oblast jsme důkladně prozkoumali. Po návratu jsme jezdili na různé výlety: do ZOO v Plzni, do lesa, také na výstavu modelů aut, letadel a vojáků. (David Zádrapa, 6.A) Letošní prázdniny jsem prožila se svými nejbližšími kamarády. Užili jsme si společně spoustu dobrodružství a krásných chvilek, ale také chvíle smutné a někdy i trapné. Například když jdete kolem kluka svých snů a zakopnete opravdu nic horšího se stát nemůže. Ale i přes takové chvilky si nemůžu letošní prázdniny vynachválit. (Vendula Giňová, 8. třída) Moje prázdniny začaly táborem v Krkonoších. Byl to pěkný dvoutýdenní pobyt plný dobrodružství. O prázdninách jsme také navštívili tetu, u které jsme strávili celý týden plný zajímavostí a práce. Nikdo se nenudil: bylo potřeba naházet seno na půdu, posekat trávu, oškubat kačera anebo třeba naporcovat střeleného jelena, kterého skolil můj strýc myslivec. Skončil týden a já jsem ještě jel za babičkou na Slovensko. Zbytek dní do konce prázdnin, které celkově byly pohodové a plné dobrodružství, jsem nabíral síly na odpor proti učitelům. (Jindřich Wolf, 8. třída) O prázdninách jsem zažila mnoho zážitků, ale budu vyprávět jen o dvou týdnech, které jsem strávila s rodiči v Chorvatsku. Cesta tam byla sice nezáživná, ale ten pobyt za to stál. Hned první večer nás velmi mile překvapil. Když jsme se šli projít kolem moře, máma zahlédla v moři ploutev. Nejdříve si myslela, že je to žralok, ale byla to mýlka, za malou chvíli totiž vyskočil pár delfínů. Byli jsme udiveni. I další večery jsme se chtěli na ně dívat, ale už se neobjevili. Také byla super návštěva tamního aquaparku bylo tam mnoho zajímavých vodních živočichů. Nejvíce mě zaujali mořští koníci, létající ryby, želvy karety, malí žraloci a další. Bylo to zábavné. (Kateřina Sazimová, 8. třída) Skoro celé prázdniny jsem strávil u tety v Kunraticích u Cvikova. Ale ještě před tím jsem byl dva týdny s pionýrským oddílem Hvězda na táboře v Bujesilech u řeky Berounky.Tento rok byla celotáborová hra s tématem Doba ledová. Byli jsme rozděleni do čtyř družstev (smeček). Já jsem byl zařazen k šavlozubým tygrům ( šavlozubákům ). V další skupině mamuti byl Dan Kratochvíl, který jel stejně jako já na tábor poprvé. Jsme spolužáci ze třídy, a tak jsme se dohodli ještě před prázdninami, že budeme spolu ve stanu.ale zpět k těm smečkám. Po mamutech tam byli lenochodi, kde byla Míša Fischerová, a kryserky, kde byla Petra Stasová.Obě dvě jsou moje spolužačky. Měli jsme tam spoustu zábavy a soutěží a potkal jsem tam hodně dobrých kámošů. Zbytek prázdnin jsem strávil u již zmiňované tety druhý týden mého pobytu u ní jsem však proležel nemocný v posteli. Dokážete si představit jeden z nejhezčích týdnů prázdnin slunce svítí, všichni běhají venku a jezdí na koupaliště a vy zatím ležíte nemocný doma? Hrozná představa, že?! Konec prázdnin ale již uplynul v pohodě, takže mohu říci, že tyhle prázdniny se mi moc líbily. Už se těším na další. (Eda Hubl, 8. třída)

8 Moje prázdniny byly velmi cestovní jelo se do Plzně, Stříbra, Erpužic, Prahy, Českých Budějovic, Týna nad Vltavou atd V malé chatové vesnici jménem Břehy máme chatu. Bylo nás tam pět: já, Radim, Přemek, můj otec Dušan a jeho přítelkyně Hana. Skoro celou dobu pobytu jsme chytali ryby, nejvíc jich nachytal Radim s Přemkem a já měla smůlu. Také jsem se dověděla, že Radim se štítí vytáhnout rybí vnitřnosti. Někdy jsme si půjčili od souseda Mirka vzduchovku, táta koupil terče a po obědě jsme uspořádali soutěž. Protože táta je bývalý policista, tak samozřejmě vyhrál. Odměnou pro vítěze měl být hrnek s fotkou výherce, ale táta cenu odmítl, že by to bylo nefér. Mně střílení moc nešlo, byla jsem poslední, ale i tak to bylo super. Na pár dní přijeli i sousedé z Komárova, uspořádali jsme menší oslavu. Grilovalo se a všem moc chutnalo. Po zbytek prázdnin jsem chodila ven se svojí nej kamarádkou Katkou Sazimovou. Jednou jsme byly venku a ze zatáčky vyjela motorka, byla asi 2 cm od Sazky, málem nás přejela. Až do začátku školy jsme pořádaly různé bláznivé výpravy. Tyhle prázdniny byly ty nejlepší. (Kristýna Ungrová, 8. třída) Zájmové kroužky na naší škole I v letošním školním roce mohou žáci naší školy ve volném čase pracovat v celé řadě zájmových kroužků. Na prvním stupni vedou paní učitelky tyto zájmové kroužky: Výtvarný, dramatický, kroužek vyšívání, pohybových her, sportovní, florbalu, aerobiku, přírodovědný, počítačový. Dále několik kroužků ambulantní nápravné péče pro děti s poruchami učení. Na druhém stupni mohou žáci kvalitně trávit volný čas a rozvíjet svoji osobnost ve sportovních aktivitách kroužek volejbalu, atletiky, aerobiku, florbalu, basketbalu, nebo rozšiřovat svoje vědomosti v matematice či dějepisu. Vedoucími všech zájmových kroužků jsou učitelé, kteří tuto práci pro děti vykonávají dobrovolně nad rámec svých pracovních úvazků. Přesný časový rozpis jednotlivých zájmových aktivit najdete na internetových stránkách naší školy. Atletický čtyřboj pro základní školy Již 17. září se uskutečnilo první sportovní klání tohoto školního roku. Naši sportovci se zúčastnili atletických závodů, které se konaly na víceúčelovém hřišti v Rokycanech. Chladné podzimní počasí nejlépe svědčilo našim starším žákyním, které se ve velké konkurenci umístily na 2.místě. Za zmínku stojí skvělé výkony Dády Tovarové a Kamily Žovákové v běžeckých disciplínách a výborný výkon Anety Beluškové ve skoku vysokém a vrhu koulí. Pěkné bylo i umístění mladších žáků, kteří obsadili 5.místo. Tady podával skvělý výkon hlavně Dan Šimek a Martin Staněk v běhu na 800 metrů. Všem našim atletům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Složení družstev a výsledky: 2.místo starší žákyně (Daniela Tovarová, Kamila Žováková, Anette Belušková, Lucie Bertóková, Michaela Fischerová) 5.místo - mladší žáci (Martin Staněk, Dan Šimek, Roman Kala, Ondřej Hasman, Pavel Čermák) 6.místo mladší žákyně (Tereza Šlapáková, Kristýna Furišová, Jana Furišová, Adéla Hráchová, Monika Jandová) 7.místo starší žáci (Jan Blaho, Jakub Volák, Jakub Sládek, Jiří Florian, Dominik Kirnig) Vystoupení tanečního souboru ze Slovenska 19. září 2008 proběhlo ve společenské místnosti pro žáky ZŠ Strašice vystoupení tanečního folklorního souboru ze Slovenska. Děti zde tancovaly, zpívaly a hrály na spoustu hudebních nástrojů - housle, kontrabas atp. Nechyběly jim ani slušivé kroje. Pro žáky naší školy to byl krásný zážitek.

9 AJAX Ve 2.A byla na besedě paní. policistka Jana Tomková z Rokycan. Seznámila děti s prací policie a tísňovými čísly. Rozdala jim zápisníky Ajax, ve kterých budou žáci plnit různé úkoly. Beseda se všem líbila. Fotografování žáků V září se fotografovali žáci prvního stupně. Přinášíme vám fotografie našich prvňáčků. Třída 1.A sedící řada zleva:zuzana Krajdlová, Jana Sládková, Kristýna Vajnarová, Jana Hojsáková, Sára Frantová, Natálie Petercová, Lucie Millerová, Aneta Válková, Petr Šalena. Stojící zleva: Oldřich Kozlík, Alexandr Giňa, Alexandr Kraus, Matyáš Kůda, Daniel Převrátil, Karel Horčic. Třída 1.B sedící řada zleva: Lucie Vevercová, Jan Planeta, Kristýna Paurová, Jiří Mráček, David Koubík, Samuel Farka, Jan Šlapák. Stojící řada zleva: Petr Polák, Kristýna Tomášková, Lucie Vacková, Nikol Bayerová, Veronika Kovářová, Andrea Sazimová, Marie Kecová. Poděkování ZŠ Karla Vokáče ve Strašicích touto cestou děkuje panu Kemalu Erenovi za kopírku, kterou daroval naší škole. Příspěvky sestavila Mgr. Zdeňka Drahokoupilová

10 Územní energetická koncepce obce Strašice Ing. František Nerad - místostarosta Obec Strašice byla v létech 1998 až (tuším) 2000 plynofikována. Všechny hlavní tepelné zdroje v obecním majetku byly napojeny na jediný zdroj - rozvod plynu. Bylo to ve své době velmi populární opatření, protože cena plynu v té době byla relativně nízká a obsluha plynových kotelen přinesla úspory. Jenže jediný zdroj také přináší jistá rizika. Bohužel velmi brzo po připojení a zahájení provozu centrálních plynových kotelen začala cena plynu dost citelně růst. Navíc se k ceně tepla připojily splátky úvěrů spojených s výměnou zdrojů. Teplo vyrobené ve Strašicích z plynu začíná být velkým ekonomickým problémem. A dalším průšvihem je množství tepla, které se musí vyrobit. Většina budov v obecním majetku je nezateplených, přesněji nesplňuje normy EU pro úniky tepla konstrukcemi. Takže se tepla vyrábí zbytečně moc na objem vytápěného prostoru. To všechno musejí spotřebitelé zaplatit. Plynová kotelna vybudovaná v bývalých kasárnách je sice velmi moderním, velmi kvalitním, ale velmi drahým zdrojem tepla. Byla postavena proto, že uhelná kotelna v bývalých kasárnách byla pro obec provozně rovněž velmi drahá a tehdejší vedení obce bylo postaveno před dilema zrušit tuto kotelnu a nahradit ji jinou, nebo ji provozovat a pokusit se rozšířit místa odběru tepla. Rozhodli se pro její zastavení a vybudování nové plynové kotelny. Jenže podle mého názoru je rozhodování o takovýchto věcech bez řádných podkladů velmi problematické. Dnes již nemá cenu říkat, co by bylo kdyby. Je třeba najít nějaké řešení pro budoucnost. My jsme postaveni před rozhodnutí, zda rozšířit (a o kolik) plynovou kotelnu, nebo postavit nový zdroj na výrobu elektřiny a tím i odpadového tepla. Vlastně není ani jiná možnost. Důvod je, že kasárna se pozvolna zaplňují, noví majitelé požadují teplo, ale při zjištění jeho ceny každému klesne brada a začne uvažovat o jiném tepelném zdroji. Obec není schopna prodat teplo levněji, protože by nezískala peníze jak na nákup plynu, tak na splátky úvěrů na plynové kotelny, zejména té v kasárnách. Komplikaci ještě přidělali noví vlastníci bytů v bývalém vojenském sídlišti, protože se chtějí odpojit od kotelny, která se vlastně kvůli nim postavila. To je velký problém, dokonce by se dalo říci průs..! Jsme postaveni před skutečnost, že kasárna a bytovky by mohly být plné nových kotelen, budou se kopat komunikace, budou se předělávat přípojky a zřejmě i středotlaké rozvody plynu, protože se s novými kotelnami prostě při plynofikaci obce nepočítalo. Navíc Evropská unie tlačí na vznik tepelných zdrojů z obnovitelných surovin, což plyn není. Zkrátka před plynofikací měla být provedena Územní energetická koncepce a mělo být zváženo, jak se bude vyráběno teplo ve Strašicích za 15 či 20 let. Slyšel jsem, že existovala, ale kotelna v kasárnách v ní nebyla započítána, přestože by měla mít životnost ještě minimálně 15 až 20 let. Další chybou té koncepce bylo, že nepočítala s razantním nárůstem ceny plynu. Ještě v roce 2006 bylo možné prodat kotelnu v kasárnách jinému vlastníkovi a nechat ho teplo vyrábět. Bohužel se to nestalo. Dnes roztopit starou kotelnu bude stát stovky milionů korun. Budou muset být rozkopány komunikace na nová propojení, protože vypuštěním vody z rozvodů došlo k jejich značnému znehodnocení. Vlastně se začíná ukazovat, že velká kotelna v kasárnách je nepotřebná.

11 Proto jsme rozhodli o zpracování Územní energetické koncepce obce Strašice a ve spolupráci se soukromými subjekty, které mají zájem investovat do výroby tepla a elektrické energie u nás se pokusíme dojít k nějakým výsledkům. Nebude to jednoduché a nebude to levné. Existuje cesta ke snížení ceny tepla, existuje mnoho možností, ale všechny budou stát peníze, které obec v takovém objemu nemá. Přesněji má peníze z prodeje majetku, ale podle našeho názoru je nutné je nejprve investovat do budov a zateplit je a až potom do zdrojů tepla. V červnu již byla zpracována Studie proveditelnosti ( kterou financoval soukromý investor) na možnosti zajištění výroby tepla a elektrické energie a zlevnění ceny tepla. Podle ní budou minimální náklady něco přes 50 milionů Kč při ne příliš optimálním výkonu. Průměrné náklady na efektivně fungující systém jsou něco přes 80 milionů Kč. Do této investice nemůže jít obec Strašice sama a musí hledat společníky, zejména finanční. Existují, nicméně dohody nebudou jednoduché. Jsme tedy na začátku rozhodování o tom, jak dál vytápět obecní budovy, zejména bytovky. Po zkušenostech z privatizovaného bývalého vojenského sídliště máme poměrně slušné zkušenosti s uvažováním nových vlastníků. Je nám jasné, že každý je nespokojený s vysokou cenou tepla pokud ví, že pro něho existují levnější řešení. Je nám ale jasné, že obec se musí chovat jinak, než soukromý vlastník. Je nám jasné, že při ponechání plynového topení poroste stále jeho cena nejméně po dobu splácení úvěru, což je ještě asi 10 let. Je jasné, že při zastavení plynových kotelen se obec dostane rovněž do potíží, protože smlouvy s plynárnami jsou velmi tvrdé a svazující. Je jasné, že vyrobit levnější teplo v obci je možné, nicméně je nutné sehnat na to peníze. Je jasné, že zateplením domů klesne spotřeba tepla, ale zda může klesnout jeho cena, je velká otázka. Je jasné, že bez pořádné a hluboké Územní energetické koncepce zpracované podle zákona 406/200 Sb., o hospodaření s energií, je jakékoli naše rozhodnutí nemyslitelné. Opakovat rozhodnutí o plynofikaci bez znalosti dopadů už nechceme. Ze základních znalostí z průmyslové školy vím, že nejvýhodnější energetické systémy jsou kombinované systémy vytápění. Závislost na jediném tepelném zdroji je v dnešní době velmi nebezpečná a i studie proveditelnosti zpracovaná odbornou firmou (TEDEAS s.r.o. Třinec) doporučuje kombinaci dvou zdrojů. Navíc i zákony doporučují a podporují hledání cest na jednak výrobu tepla a jednak jeho kombinaci s výrobou el. energie (zákon 180/2005 Sb., podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie). Pokud by obec do této investice vstoupila, máme šanci získat až 80% dotací na výstavbu nového zdroje, který by byl kombinovaným zdrojem výroby elektřiny a tepla, přesněji při výrobě elektřiny by vyráběl jako odpad teplo. Provozovna Strašice, areál kasáren- otevřeno máme: Po-Pá 8:00-12:00 13:00-17:00, Sobota 9:00-12:00 hodin. Tel: , Vykupujeme: veškerý železný šrot, železo litinu, měď, hliník, mosaz, zinek, olovo, nerez, kabely, elektronický odpad. Likvidace autovraků zdarma. www. plzenskyskart.cz

12 Vážení rodiče, od jara letošního roku využíváte nabídku zájmových aktivit, které jsme pro Vaše děti připravili. Chceme pro Vaše rodiny kvalitní zpříjemnění volného času rozšířit. Nabízíme prohloubení znalostí v humanitních, technických i uměleckých oborech. Zajímavou činnost, ale i klidnou relaxaci se štětcem v ruce a písničkou pro radost pro Vás vytváří nejlepší a nejkvalifikovanější odborníci našeho týmu. V jednotlivých dnech týdne jsme zařadili tyto činnosti: Pondělí 15,30 16,30 hod. Historický kroužek Mgr.Tomáš Makaj Putování časem obohacené o zajímavosti našeho regionu. Výpravy do světa historie a literatury bude provázet tajuplný šlechtic z rodu Rožmberků. S ním budeme luštit nejednu záhadu. 16,30 17,30 hod. Tvořivá dílna Mgr.Alena Vébrová Tradiční i netradiční techniky malování a oblíbené ruční práce. Úterý 15,30 16,30 hod. Matematika vážně i nevážně Mgr.Zdeňka Drahokoupilová Řešení zajímavých matematických úloh, které Vás nejen zaujmou a vyzkouší Váš úsudek i vědomosti, ale také je zdokonalí a rozšíří. Chceme zábavnou formou rozvíjet logický úsudek a schopnost přehledně vyjádřit situaci. V případě zájmu budeme řešit náročnější úlohy se žáky, kteří zamýšlí studovat na středních školách. 16,30 17,30 hod. Klub rodičů s dětmi od 3 let Mgr. Dana Kalová Hra, malování, zpívání, cvičení Středa 15,30 16,30 hod. Bavíme se písničkami Ilona Šimánková Kroužek rozvoje hudebních schopností - s úsměvem a radostí 16,30-17,30 hod. Angličtina Mgr. Ilona Vildová Intenzivní výuka anglického jazyka Čtvrtek 15,30-16,30 hod. Relaxační malování Mgr.Naděžda Kahovcová Odpočinek, fantazie radost a hra barev, netradiční výtvarné Techniky, výroba vitráží, linorytů, gobelínů aj. 16,30 17,30 hod. Matematika a český jazyk pro 1. stupeň ZŠ Mgr.Dana Kalová

13 Potřebují Vaše děti nadstandardní individuální péči? Jsme tady pro Vás. Mgr. Dana Kalová Výlety do nejbližšího okolí Aktivní odpočinek, dobrá kondice, zábava pro děti v doprovodu rodičů a prarodičů Program výletů bude upřesněn plakátem Kde nás najdete? V budově ZŠ K. Vokáče ve Strašicích, vchod z boční strany do pavilonu I. stupně Přezůvky s sebou Za hodinu u nás zaplatíte jen 79,- Kč a Klub rodičů navštívíte za 59,- Kč Výše uvedené činnosti budou realizovány při minimálním počtu 5 žáků, kteří se mohou přihlásit předem na telefonním čísle Mgr. Dana Kalová PEDIKÉRSKÉ SLUŽBY PRO VAŠE NOHY WELLNESS A WELVET PEDI KÚRA + NAIL ART KDE :ul. 9.Května Hořovice KDO: Pavlína Horáčková KDY:Po Čt odpoledne Pá So dle tel.domluvy platí do konce r.2008 Kontakt: tel ,

14 Podzimní burza Dětského oblečení, obuvi a sportovních potřeb Kde: v budově MŠ ( vedle knihovny) Kdy: 30. a 31. října října- od hod. do hod.- odběr nabízeného zboží 31. října- od hod do hod.- prodej zboží od hod. do hod.- výdej peněz a vrácení neprodaného zboží Manipulační poplatek 2,-Kč/ kus

15 Okénko do strašické kroniky- Ohlédnutí za Melmatějem Poprvé hrána divadelní hra Mlýn u Melmatěje -5. dubna 1925 Dne 5. dubna 1925 pořádala zdejší škola dětské představení, k němuž zvolena hra Mlýn u Melmatěje, kterou žactvu strašické školy sepsal a věnoval p.jindřich Bělohlávek, odborný učitel zdejší měšťanské školy. Námět k této hře poskytla autorovi stejnojmenná pověst od Martina Kozáka, zesnulého učitele měšťanské školy chlapecké v Rokycanech, obsažená ve sbírce zvané Rokycansko v pověstech, již uspořádal a tiskem vydal Josef Königsmark, odborný učitel v Rokycanech. Děj pověsti, který sám o sobě je dost úzký, rozšířil autor tím, že do hry vložil různé vedlejší scény: jako reje vil a výstupy vodníků. Název hry, vztahující se k místu všemu zdejšímu lidu známému, jakož i účel za nímž bylo divadlo pořádáno, přilákalo tolik obecenstva, že čistý výtěžek dvou divadelních představení hra byla totiž opakována činil 1300 Kč, které byly určeny na žákovský výlet, který škola koncem roku školního na 2 3 dny hodlá podniknouti do jižních Čech. Tímto způsobem umožní se i chudým dětem, že se výletu budou moci zúčastnit, zaplatí-li se jim ze jmenovaného výtěžku buď zcela nebo z části jízdné. Na vedlejším snímku můžeme spatřit divadelního mistra Petra Matějku v roli Matěje a Mgr. Janu Bělovou v roli Hroznaty. Prozatím poslední představení hry Mlýn u Melmatěje v úpravě RNDr. Martina Langa sehrálo tvůrčí uskupení Prašivina o strašickém posvícení ( 2008). Toto představení bylo již upraveno pro dospělé herce. Konec Mlýna u Melmatěje dne 6. května 1923 V těchto dnech sbourává se Melmatějův mlýn, ležící na Černém potoce, po pravé straně silnice k Dobřívu, nedaleko pozůstatků hradních, kterým říká se dnes Starý zámek Nade mlýnem tím hovoří dějiny staletí. Dříve nazýval se mlýnem Hradišťským také Juliusovským. V popisu osedlých Strašice z roku 1652, uvádí se Linhart, mlynář Hradišťský. Roku 1652 byl zde mlynářem Matěj Vild ( Popis lidu ). Dorota Melmatějova z Juliusovic mlýna mlynářka, byla roku 1676 dne 20. června kmotrou (matrika mirošovská).

16 Roku 1685 dne 1.dubna byl kmotrem Jiříkovi Dezortovi z Dobříva Jiří Wylt, z Melmatějovýho mlýna. Mlýn tento náležel dle všeho ku zboží hradu v blízkosti se nalézajícího. Spisovatel Karel Škába, který jako chovanec semináře dlel zde často u svého bratrance místního faráře P. Čejky na prázdninách, ve svém historickém románu Na počátku velké doby, napsaném pod pseudonymem Prokop Sázavský a zahrnujícím místní děj z doby před husitské, vloživ do Melmatějova mlýna podstatnou část svého románu. Melmatějův mlýn upoutal pozornost i našeho malíře Václava Jansy, kterému věnoval svůj štětec a v jehož obrazech se nalézá. Ještě v prvých letech války světové se v něm mlelo. Když v posledních letech válečných koupil mlýn a zboží k němu náležející velkostatek Zbirožský, nechal se mlýn pustnout a ponechán zkáze. Žádosti plzeňských skautů, aby jim mlýn byl zapůjčen, že opravy na něm provedou na svůj náklad nebylo vyhověno. Vypráví se, že majitel panství Colloredo Mansfeld nařídil mlýn opravit, ale nestalo se tak. Zbourání provádí místní občan Bůcha František a za zbourání ponechán mu veškerý materiál. Místní knihovna ve Strašicích oznamuje uzavření z technických důvodů od do Knihovna bude přemístěna do bývalého PDA. Inzerce Prodám brambory na uskladnění. Michal Červenka tel nebo Redakce časopisu Barňák sídlí v Místní knihovně. Příspěvky můžete odevzdávat do Místní knihovny nebo odesílat na ovou adresu: Příspěvky odevzdávejte ve formátu WORD, obrázky ve formátu JPEG.

17 Z činnosti Místní knihovny ve Strašicích Místní knihovna ve Strašicích připravuje pro své čtenáře nové prostory v patře bývalého PDA. Prostory bývalé vojenské knihovny byly adaptovány v rámci možností do podoby víceúčelového prostoru Místní knihovny spojené s Informačním centrem a společenskou místností. V rámci tohoto projektu, přechází činnost knihovny na nový systém Clavius, který nahrazuje dosavadní Lanius. Na tento systém byla poskytnuta dotace ve výši Kč ( při celkových nákladech Kč) o kterou bylo žádáno v rámci projektu VISK 3. Tento program, který je tvořen v souladu se státní informační a kulturní politikou vlády, má za cíl systematickou podporu šíření a poskytování informací občanů prostřednictvím knihoven s využitím informačních technologií, zejména prostřednictvím veřejně přístupné informační sítě. Postupně tak dochází k transformaci veřejných knihoven, které byly orientovány především na využívání klasických tištěných dokumentů na knihovny a informační centra multimediálního charakteru plnící tyto funkce: a) Zpřístupnění informací ve smyslu zákona č. 106/99 o svobodném přístupu k informacím. b) Poskytování informačních služeb pro oblast celoživotního vzdělávání občanů. c) Poskytování informačních služeb podporujících právní vědomí občanů v oblasti ekonomiky, obchodu a zaměstnanosti. d) Poskytování regionálních informačních služeb občanům v oblasti cestovního ruchu. e) Poskytování informačních služeb a informačních možností tělesně postiženým občanům. V rámci plnění tohoto programu je rozšiřováno v naší knihovně především informační oddělení a stávající výpočetní technika je nahrazována výkonnějšími počítači. Během této činnosti je prováděna generální revize knihovního fondu. Knihy jsou fyzicky přerozdělovány do jednotlivých sektorů. V rámci architektonické studie byl vypracován návrh na využití jednotlivých místností 2.NP bývalého PDA. Návrh zpracovala architektka Jana Miščíková. Vysvětlivky: 1. Přístupová chodba 2. Kancelář 3. Společenská místnost 4. Informační místnost 5. Knihovna pro dospělé 6. Knihovna pro děti 7. Sociální zařízení 8. Sociální zařízení 9.; 10; 11- Sklady pro knihy Nová knihovna bude otevřena na začátku měsíce listopadu Zahájení bude spojeno s uvedením výstavy, která bude zaměřena na historii benediktinského proboštství na Teslíně. Na realizaci této výstavy se podílí Státní okresní archiv Příbram Ph.Dr. Věra Smolová, ZČU-katedra archeologie Mgr. Karel Nováček Ph.D. a Místní Knihovna ve Strašicích. Měsíc listopad zahájí i cyklus přednášek zaměřených především na historii Brd. Bližší informace najdete v příštím vydání. Za Místní knihovnu Mgr. Tomáš Makaj

18 Kulturní přehled Komise pro kulturu sport a turismus KKST (Komise pro kulturu, sport a turismus) pořádá Pouštění draků na poli pod starým hřištěm v Koutě. Sraz v pátek v 16,00 h starého hřiště. Soutěže o ceny, opékání špekáčků. Slyšte slyšte!!! Soubor Divadlo na Vísce Hořovice a spolek loutkářů Na Holou pro publikum místní a přespolní v listopadu a prosinci 2008 předvedou tato divadelní představení: Připravujeme: v pátek 7.listopadu Divadlo na Vísce Hořovice v hod Kolotoč v pondělí 22.prosince v hod představení při svíčkách: Nádherný letní den v úterý 23.prosince v hod představení při svíčkách: Kolotoč Klub Labe Hořovice Klub Labe Hořovice Klub Labe Hořovice "KOLOTOČ" Divadlo na Vísce hraje starý dobrý singspiel,neboli hru se zpěvy. Délka představení: 90 min NÁDHERNÝ LETNÍ DEN Burleska Délka představení : 70 min "KOLOTOČ" Divadlo na Vísce hraje starý dobrý singspiel,neboli hru se zpěvy. Délka představení: 90 min Uzávěrka Barňáku je 25. dne v měsíci. Barňák vychází první týden v měsíci nákladem 400 Ks. Tento strašický měsíčník si můžete zakoupit v místních obchodech. Přečíst si ho můžete v restauraci Na pile a U Andělů.

19 Společenská rubrika Dne 19. září oslavili manželé Sommerovi Zlatou svatbu. K tomuto významnému výročí přeje obec Strašice manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života

20

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Pokud se chcete zúčastnit, je nutné se na jednotlivé dny nahlásit předem. Každý den nás může být max. 10 účastníků + lektorky a asistentky.

Pokud se chcete zúčastnit, je nutné se na jednotlivé dny nahlásit předem. Každý den nás může být max. 10 účastníků + lektorky a asistentky. Letní aktivity na Miladě Kdy a kde? termín: 8. - 12. července příchod: 8-9 h, Milady Horákové 1; od 9 h denní program návrat: 15-16 h, Milady Horákové 1 O co jde? Letní aktivity na Miladě jsou pokračováním

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně.

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně. Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od

Více

VÝPIS. ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 21. dubna 2004

VÝPIS. ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 21. dubna 2004 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZPEČNOSTNÍ RADA VÝPIS ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 21. dubna 2004 Začátek jednání: 9:30 hod Ukončení jednání: 11:00 hod Místo konání: Pardubice, nám. Republiky

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-51-2016 Termín jednání 12. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech 21 Seznam příloh Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech Příloha č.4 - Ocenění školy za charitu Příloha č.5 Návštěva

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 26.9.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Přítomni: J. Pružinec, R. Horová, J. Husnajová, M.Suchopárková, M. Mach,

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005

Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005 Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005 I. Bere na vědomí : 1. Hlášení o prázdninovém provozu mateřské školy. 2. Protokol o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne 21.9.2016 Přítomní zastupitelé: J. Šustr, A Šustrová, I. Lavičková, L. Bouchner, M. Neumaierová P.Skála a J. Sýkora 1) Zahájení

Více

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Z Á P I S č. 2/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne 21. 4. 2016 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce Rpety dle prezenční listiny

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VII/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne Obec Sviny Čj.4 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.4.2009 Přítomni: Hosté : František David, Ing. František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Ing. Martin Havelda, Jan Radosta,

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 13/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 4.2.2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Z á p i s o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 1. 11. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Starosta zahájil 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová (dále jen zastupitelstvo

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více