Barňák. ROČNÍK XVI MK ČR E Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barňák. ROČNÍK XVI MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)"

Transkript

1 Barňák Říjen 2008 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XVI MK ČR E Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj, Eva Lexová (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů) Internetová verze: Globalweb Pohled z ptačí perspektivy na známý hostinec Na pile Z obsahu: Rada obce v září 2008; Obecní policie informuje; ČEZ informuje; Zajímavosti ze ZŠ;Územní energetická koncepce obce Strašice; Volný čas dětí a rodin; Podzimní burza; Okénko do strašické kroniky- ohlédnutí za Melmatějem, Z činnosti Místní knihovny; Kulturní přehled; Společenská rubrika; Inzerce; Gloria in Excelsis Deo atd

2 Rada obce v září 2008 Jiří Hahner, Ing.František Nerad Organizační věci obce Činnost orgánů obce: V září se Rada obce sešla 2x. Na pořadu jednání Rady obce byly jak žádosti občanů, tak institucí o prodej majetku obce, o nájmy a o řešení problémů zejména v bytovkách. Na konci srpna se sešlo již 13. zasedání ZO, které mělo, kromě povinných, jediný bod jednání a sice schválení všech smluv na byty pro Společenství vlastníků jednotek. Na jednání RO bylo také otevírání obálek na zpracovatele Územní energetické koncepce, za účasti předsedy komise pro veřejné zakázky J. Štycha. Zpracovatelem této koncepce bude společnost Green Energy Consulting s.r.o. Praha. Proč se tato věc bude dělat vysvětlíme v jiném rozsáhlejším článku. Rada obce také schválila možnost ukládat v našem sběrném dvoře odpady občanům Těn. Obec Těně bude platit poplatek za skládkování odpadů za své občany. Dále Rada obce zahájila přípravu návštěvy turecké delegace z města İren ve Strašicích, která by se měla uskutečnit ve dnech listopadu. V delegaci bude 6 lidí, vč. starosty města a jeho manželky a dále tří radních a jednoho podnikatele, který se staral o naši delegaci v Turecku. Připravujeme jejich setkání se zastupiteli obce Strašice, setkání se žáky základní školy a s dalšími lidmi. Chtěli bychom v době návštěvy podepsat Memorandum o spolupráci Strašic a İrenu. Obec Strašice obdržela v září akceptační protokoly na dvě akce, na které jsme požádali o dotace z tzv. Regionálního operačního programu. Měli bychom dostat peníze na rekonstrukci tankovky (naši žádost na jaře nám vrátili k doplnění). Opravili jsme ji a zaslali znovu a tentokrát byla žádost akceptována. Dále nám byly přislíbeny dotace na Centrum poznávací a zážitkové turistiky (pracovně Muzeum Strašice). Obě akce by měly získat dotaci součtu kolem 40 milionů Kč. Byla také zahájena příprava najednání Zastupitelstva obce, které se bude konat Na pořadu jednání bude opět prodej majetku v bývalých kasárnách. Začali jsme již rozprodávat pozemky kolem budov a objekty, které jsou ještě volné. Dále bude nutné schválit další změnu rozpočtu, vzhledem k prodejům budov a novým platbám, zejména za projektovou přípravu. Komise pro kulturu, sport a turismus opět připravila turnaj neregistrovaných družstev ve volejbalu. Vyhodnocuje se také posvícení a budeme se tímto vyhodnocením řídit v příštím roce. Rada obce také schválila a komise bude realizovat ve spolupráci s televizí PUBLIC TV pořad Cyklotoulky, v němž by měl být jeden díl věnován obci Strašice. Probíhající a zahajované práce v obci Po celé září probíhají práce na rekonstrukci radnice. Obřadní síň by měla být hotová Dělají se obklady a výmalba, mimo radnici se vyrábí nábytek. Na konci září bude probíhat výměna dlažby v chodbě v přízemí. Tato práce trochu omezí činnost radnice na dva až tři dny, takže tímto žádáme občany o shovívavost při návštěvách radnice. Výměna dlažby bude trvat asi tři dny. 2. září byla zahájena rekonstrukce veřejného osvětlení. Firma vybraná ČEZ zákaznické služby s.r.o., která rekonstrukci financuje, zahájila výměnu svítidel v Koutě a ve Dvoře. Nebudou se však měnit pouze svítidla, ale v některých místech i rozvody, takže by mělo být v maximální míře zabráněno vypadávání světel vinou doteku elektrických drátů. Nejméně 25 svítidel se bude také doplňovat.

3 Projekční firma DEK PROJEKT s.r.o. Praha již odevzdala projekty pro stavební povolení na zateplení celého sídliště za radnicí. Po zajištění stavebního povolení začneme zajišťovat dotace na tuto akci a věříme, že v roce 2009 zahájíme kompletní rekonstrukci tohoto sídliště. Do konce roku by měl být také hotový projekt na rekonstrukci vodovodu a rozmístění parkovišť v tomto sídlišti byly také zahájeny firmou Zahradní a parková s.r.o. Mariánské Lázně práce na Plánu ochrany zeleně v obci Strašice, jehož částí bude i řešení zeleně v tomto sídlišti. Bude řešit úpravy a údržbu zeleně na několika místech v obci například džungli pod kostelem, zeleň kolem Dvorského rybníka, zeleň v bývalých kasárnách a na dalších místech. Na začátku září také zahájil práce na řešení protipovodňových opatření v obci Ing. Martin Kejha z Plzně, který byl vybrán ve výběrovém řízení na tuto akci. Tento soudní znalec v oboru vodních a vodohospodářských staveb a autorizovaný inženýr v tomto oboru bude také dělat technický dozor investora na dostavbu 2. etapy skládky tuhých komunálních odpadů. Ve spolupráci s plzeňskou firmou INGEM byl také v září vybrán dodavatel na zatěsnění této skládky. Nejnižší nabídku podala firma S+H Rokycany s.r.o., která byla výběrovou komisí doporučena obci. Investice do skládky bude něco přes 5 milionů korun bez DPH. Na tuto akci neobdrží obec žádné dotace, protože na skládkování se dotace nedávají. Po schválení záměru změny územního plánu č. 5 ZO v srpnu projekční kancelář AVE ARCHITEKT a.s. Plzeň zahájila práce na změně územního plánu. Práce budou probíhat řádově do prosince, než budou první výsledky. V kasárnách také firma EWT Controls computers a.s. Plzeň provádí přepojování přenosu dat po kabelech na bezdrátový přenos. Obec Strašice měla totiž propojení přenosu dat přes bývalou ústřednu v budově štábu, který jsme prodali a musí se udělat náhradní řešení tohoto přenosu a sběru dat například z elektroměrů a dalších zdrojů informací. Volby do krajských zastupitelstev Obec v souladu se zákonem zahájila zákonné kroky pro přípravu voleb. Byly ustaveny okrskové volební komise, určeny volební místnosti (budou v restauracích Na Pile, a U Andělů a v zasedací místnosti MŠ).

4 Vyhodnocení informační zpráva za měsíc říjen 2008 Za měsíc říjen řešila OPS tyto přestupky : Doprava 12x přestupek řešeno v blokovém řízení 2x podání vysvětlení 9x oznámení spr.orgánu odbor dopravy-1x bez řidičského oprávnění 3 x-přestupek chodci,cyklisti-3x řešeno BŘ Veřejný pořádek - 3 x přestupek řešeno v BŘ,1x-podání vysvětlení 1 x odvoz na protialkoholní stanici s PČR Občanské soužití -4x přestupek,2x-spolupráce a řešení s PČR Proti majetku - 6x přestupek 3x řešeno v BŘ, 2x předání PČR jako TČ OZV č.3-1x přestupek řešeno v BŘ Řešení stížnosti občanů 2 x Kouření na autobusových zastávkách - 2x přestupek -řešeno v BŘ Nález výbušniny a předání PČR 1x Otevření bytu- 1x Řešení žádosti s OS- Rokycany 1 Zajištění a předání drogy PČR 1x Vážení občané, chceme Vás informovat, že v měsíci září nedošlo ke zvýšení ani ke snížení porušování zákonů, přestupků, trestné činnosti v naší obci a to především ve veřejném pořádku, občanském soužití, dopravě a proti majetku. Veřejný pořádek Zde je názorná ukázka, jak pachatel nemá žádné problémy s likvidací nepotřebného a hlavně neekologického materiálu. Kontejnery na plast i na papír byly stále nenaplněny, ale proč by si přestupce dělal práci s úklidem když ho může položit vedle kontejneru. Černá skládka u bývalé voj.hasičské budovy Odpady(papíry, plast.obaly)-nové voj.sídliště

5 Majetková trestná činnost Ve dnech došlo k několika trestným činům, které byly předány k řešení PČR. Především to bylo vloupání do domu v osobním vlastnictví, dále do buňky na skládce TKO, krádeží benzínu u dvou vozidel, krádeží dvou kol od osobního automobilu v sídlišti u pošty. Řešili jsme i přestupky proti majetku a to krádež poklopů kanalizačních šachet a roštů okolo budov v kasárnách, které jsou majetkem obce a jsou stále lukrativní pro pachatele. Pachatele se nám podařilo zjistit a řešit je blokovou pokutou. V jednom případě jsme přestupcům prevencí zabránili spáchat přestupek-čili byl to pokus, ale na pachatele se hledí, jako by byl čin vykonán. U OÚ, kde je úřední deska, došlo dne 1.9. mezi hodinou, k jejímu poškození (rozbitím skla) a to neznámým pachatelem, který k činu použil zřejmě prak, nebo jiný předmět, který použil z jedoucího auta a kamery, které jsou umístěny na OÚ nerozpoznaly pachatele ani SPZ auta, protože nemají barevné rozlišení a navíc před OÚ nesvítilo žádné světlo a záznam je špatný. V současné době probíhá po obci výměna a dále postupné vybudování nových světel veřejného osvětlení, které budou přínosem pro naší obec z hlediska bezpečnosti a předcházením majetkové trestné činnosti pro naše občany a majetku. Dále dne v ranních hod.došlo k odcizením tří kusů polykarbonátních desek neznámým pachatelem na autobusové zastávce na Huti (u nádržky).škoda vznikla na majetku obce ve výši 4800 Kč. Poškození úřední desky u OÚ zcizení desek na aut. zastávce na Huti Upozornění : Žádáme zvláště starší občany(seniory) k ostražitosti ve svých domácnostech, protože se v obci opět vyskytli podomní prodejci, kteří využívají vaší nepozornosti a dochází k okradení. Doprava Bylo dokončeno označení svislých a vodorovných značek pro parkoviště pro osobní automobily a tržnice u bývalého KD. Bohužel řešíme přestupce, kteří nechtějí znát dopravní značení (řidiči nákladních vozidel) a proto jim jsou udělovány blokové pokuty. Byly instalovány další 3 dopravní značky svislé, které jsou vyhrazené pro osoby s tělesným poškozením, nebo osoby těžce pohybově postižené (O1) pro občany obce Strašice. Nebyly však z časových důvodů dokončeny vodorovné značky (V 10f) znázorňující bílou barvou podle přílohy č.4.k vyhlášce č.30/2001 Sb. Někteří řidiči však tohoto skutku využili a postavili se ve třech případech na toto vyhrazené místo. Je to arogance a bezohlednost pro tyto občany, kteří mají toto postižení a řidiči stojí na těchto místech.pochopitelně na vozidla byl instalován technický prostředek k zamezení odjezdu vozidla a řidič byl řešen domluvou proto, protože vodorovná značka nebyla ještě instalována.tento týden však značení bude dokončeno a značení bude splňovat všechny náležitosti a jediný způsob řešení přestupce je odtažením vozidla na náklady provozovatele podle 45 a 27 zákona č.361/2000 Sb. Velitel OPS Ing.Frajt Luboš

6

7 Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče Strašice Moje prázdniny ukázky ze slohových prací žáků 6. a 8. třídy O prázdninách jsme letěli do Tuniska. V Tunisku to bylo moc hezké, koupali jsme se v moři a v bazénu, měli jsme moc dobré jídlo a hezký pokoj.pak jsme jeli do Německa nakoupit nějaké modely letadel do mé sbírky. Cestou jsme se stavěli na Matějské pouti. Prázdniny jsem si moc užil. (Roman Sedláček, 6. A) Já jsem jel o prázdninách se svojí mamčou do Železné Rudy na Šumavě. Byli jsme tam týden, zaplatili jsme si zájezd Okruh Šumavou a celou oblast jsme důkladně prozkoumali. Po návratu jsme jezdili na různé výlety: do ZOO v Plzni, do lesa, také na výstavu modelů aut, letadel a vojáků. (David Zádrapa, 6.A) Letošní prázdniny jsem prožila se svými nejbližšími kamarády. Užili jsme si společně spoustu dobrodružství a krásných chvilek, ale také chvíle smutné a někdy i trapné. Například když jdete kolem kluka svých snů a zakopnete opravdu nic horšího se stát nemůže. Ale i přes takové chvilky si nemůžu letošní prázdniny vynachválit. (Vendula Giňová, 8. třída) Moje prázdniny začaly táborem v Krkonoších. Byl to pěkný dvoutýdenní pobyt plný dobrodružství. O prázdninách jsme také navštívili tetu, u které jsme strávili celý týden plný zajímavostí a práce. Nikdo se nenudil: bylo potřeba naházet seno na půdu, posekat trávu, oškubat kačera anebo třeba naporcovat střeleného jelena, kterého skolil můj strýc myslivec. Skončil týden a já jsem ještě jel za babičkou na Slovensko. Zbytek dní do konce prázdnin, které celkově byly pohodové a plné dobrodružství, jsem nabíral síly na odpor proti učitelům. (Jindřich Wolf, 8. třída) O prázdninách jsem zažila mnoho zážitků, ale budu vyprávět jen o dvou týdnech, které jsem strávila s rodiči v Chorvatsku. Cesta tam byla sice nezáživná, ale ten pobyt za to stál. Hned první večer nás velmi mile překvapil. Když jsme se šli projít kolem moře, máma zahlédla v moři ploutev. Nejdříve si myslela, že je to žralok, ale byla to mýlka, za malou chvíli totiž vyskočil pár delfínů. Byli jsme udiveni. I další večery jsme se chtěli na ně dívat, ale už se neobjevili. Také byla super návštěva tamního aquaparku bylo tam mnoho zajímavých vodních živočichů. Nejvíce mě zaujali mořští koníci, létající ryby, želvy karety, malí žraloci a další. Bylo to zábavné. (Kateřina Sazimová, 8. třída) Skoro celé prázdniny jsem strávil u tety v Kunraticích u Cvikova. Ale ještě před tím jsem byl dva týdny s pionýrským oddílem Hvězda na táboře v Bujesilech u řeky Berounky.Tento rok byla celotáborová hra s tématem Doba ledová. Byli jsme rozděleni do čtyř družstev (smeček). Já jsem byl zařazen k šavlozubým tygrům ( šavlozubákům ). V další skupině mamuti byl Dan Kratochvíl, který jel stejně jako já na tábor poprvé. Jsme spolužáci ze třídy, a tak jsme se dohodli ještě před prázdninami, že budeme spolu ve stanu.ale zpět k těm smečkám. Po mamutech tam byli lenochodi, kde byla Míša Fischerová, a kryserky, kde byla Petra Stasová.Obě dvě jsou moje spolužačky. Měli jsme tam spoustu zábavy a soutěží a potkal jsem tam hodně dobrých kámošů. Zbytek prázdnin jsem strávil u již zmiňované tety druhý týden mého pobytu u ní jsem však proležel nemocný v posteli. Dokážete si představit jeden z nejhezčích týdnů prázdnin slunce svítí, všichni běhají venku a jezdí na koupaliště a vy zatím ležíte nemocný doma? Hrozná představa, že?! Konec prázdnin ale již uplynul v pohodě, takže mohu říci, že tyhle prázdniny se mi moc líbily. Už se těším na další. (Eda Hubl, 8. třída)

8 Moje prázdniny byly velmi cestovní jelo se do Plzně, Stříbra, Erpužic, Prahy, Českých Budějovic, Týna nad Vltavou atd V malé chatové vesnici jménem Břehy máme chatu. Bylo nás tam pět: já, Radim, Přemek, můj otec Dušan a jeho přítelkyně Hana. Skoro celou dobu pobytu jsme chytali ryby, nejvíc jich nachytal Radim s Přemkem a já měla smůlu. Také jsem se dověděla, že Radim se štítí vytáhnout rybí vnitřnosti. Někdy jsme si půjčili od souseda Mirka vzduchovku, táta koupil terče a po obědě jsme uspořádali soutěž. Protože táta je bývalý policista, tak samozřejmě vyhrál. Odměnou pro vítěze měl být hrnek s fotkou výherce, ale táta cenu odmítl, že by to bylo nefér. Mně střílení moc nešlo, byla jsem poslední, ale i tak to bylo super. Na pár dní přijeli i sousedé z Komárova, uspořádali jsme menší oslavu. Grilovalo se a všem moc chutnalo. Po zbytek prázdnin jsem chodila ven se svojí nej kamarádkou Katkou Sazimovou. Jednou jsme byly venku a ze zatáčky vyjela motorka, byla asi 2 cm od Sazky, málem nás přejela. Až do začátku školy jsme pořádaly různé bláznivé výpravy. Tyhle prázdniny byly ty nejlepší. (Kristýna Ungrová, 8. třída) Zájmové kroužky na naší škole I v letošním školním roce mohou žáci naší školy ve volném čase pracovat v celé řadě zájmových kroužků. Na prvním stupni vedou paní učitelky tyto zájmové kroužky: Výtvarný, dramatický, kroužek vyšívání, pohybových her, sportovní, florbalu, aerobiku, přírodovědný, počítačový. Dále několik kroužků ambulantní nápravné péče pro děti s poruchami učení. Na druhém stupni mohou žáci kvalitně trávit volný čas a rozvíjet svoji osobnost ve sportovních aktivitách kroužek volejbalu, atletiky, aerobiku, florbalu, basketbalu, nebo rozšiřovat svoje vědomosti v matematice či dějepisu. Vedoucími všech zájmových kroužků jsou učitelé, kteří tuto práci pro děti vykonávají dobrovolně nad rámec svých pracovních úvazků. Přesný časový rozpis jednotlivých zájmových aktivit najdete na internetových stránkách naší školy. Atletický čtyřboj pro základní školy Již 17. září se uskutečnilo první sportovní klání tohoto školního roku. Naši sportovci se zúčastnili atletických závodů, které se konaly na víceúčelovém hřišti v Rokycanech. Chladné podzimní počasí nejlépe svědčilo našim starším žákyním, které se ve velké konkurenci umístily na 2.místě. Za zmínku stojí skvělé výkony Dády Tovarové a Kamily Žovákové v běžeckých disciplínách a výborný výkon Anety Beluškové ve skoku vysokém a vrhu koulí. Pěkné bylo i umístění mladších žáků, kteří obsadili 5.místo. Tady podával skvělý výkon hlavně Dan Šimek a Martin Staněk v běhu na 800 metrů. Všem našim atletům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Složení družstev a výsledky: 2.místo starší žákyně (Daniela Tovarová, Kamila Žováková, Anette Belušková, Lucie Bertóková, Michaela Fischerová) 5.místo - mladší žáci (Martin Staněk, Dan Šimek, Roman Kala, Ondřej Hasman, Pavel Čermák) 6.místo mladší žákyně (Tereza Šlapáková, Kristýna Furišová, Jana Furišová, Adéla Hráchová, Monika Jandová) 7.místo starší žáci (Jan Blaho, Jakub Volák, Jakub Sládek, Jiří Florian, Dominik Kirnig) Vystoupení tanečního souboru ze Slovenska 19. září 2008 proběhlo ve společenské místnosti pro žáky ZŠ Strašice vystoupení tanečního folklorního souboru ze Slovenska. Děti zde tancovaly, zpívaly a hrály na spoustu hudebních nástrojů - housle, kontrabas atp. Nechyběly jim ani slušivé kroje. Pro žáky naší školy to byl krásný zážitek.

9 AJAX Ve 2.A byla na besedě paní. policistka Jana Tomková z Rokycan. Seznámila děti s prací policie a tísňovými čísly. Rozdala jim zápisníky Ajax, ve kterých budou žáci plnit různé úkoly. Beseda se všem líbila. Fotografování žáků V září se fotografovali žáci prvního stupně. Přinášíme vám fotografie našich prvňáčků. Třída 1.A sedící řada zleva:zuzana Krajdlová, Jana Sládková, Kristýna Vajnarová, Jana Hojsáková, Sára Frantová, Natálie Petercová, Lucie Millerová, Aneta Válková, Petr Šalena. Stojící zleva: Oldřich Kozlík, Alexandr Giňa, Alexandr Kraus, Matyáš Kůda, Daniel Převrátil, Karel Horčic. Třída 1.B sedící řada zleva: Lucie Vevercová, Jan Planeta, Kristýna Paurová, Jiří Mráček, David Koubík, Samuel Farka, Jan Šlapák. Stojící řada zleva: Petr Polák, Kristýna Tomášková, Lucie Vacková, Nikol Bayerová, Veronika Kovářová, Andrea Sazimová, Marie Kecová. Poděkování ZŠ Karla Vokáče ve Strašicích touto cestou děkuje panu Kemalu Erenovi za kopírku, kterou daroval naší škole. Příspěvky sestavila Mgr. Zdeňka Drahokoupilová

10 Územní energetická koncepce obce Strašice Ing. František Nerad - místostarosta Obec Strašice byla v létech 1998 až (tuším) 2000 plynofikována. Všechny hlavní tepelné zdroje v obecním majetku byly napojeny na jediný zdroj - rozvod plynu. Bylo to ve své době velmi populární opatření, protože cena plynu v té době byla relativně nízká a obsluha plynových kotelen přinesla úspory. Jenže jediný zdroj také přináší jistá rizika. Bohužel velmi brzo po připojení a zahájení provozu centrálních plynových kotelen začala cena plynu dost citelně růst. Navíc se k ceně tepla připojily splátky úvěrů spojených s výměnou zdrojů. Teplo vyrobené ve Strašicích z plynu začíná být velkým ekonomickým problémem. A dalším průšvihem je množství tepla, které se musí vyrobit. Většina budov v obecním majetku je nezateplených, přesněji nesplňuje normy EU pro úniky tepla konstrukcemi. Takže se tepla vyrábí zbytečně moc na objem vytápěného prostoru. To všechno musejí spotřebitelé zaplatit. Plynová kotelna vybudovaná v bývalých kasárnách je sice velmi moderním, velmi kvalitním, ale velmi drahým zdrojem tepla. Byla postavena proto, že uhelná kotelna v bývalých kasárnách byla pro obec provozně rovněž velmi drahá a tehdejší vedení obce bylo postaveno před dilema zrušit tuto kotelnu a nahradit ji jinou, nebo ji provozovat a pokusit se rozšířit místa odběru tepla. Rozhodli se pro její zastavení a vybudování nové plynové kotelny. Jenže podle mého názoru je rozhodování o takovýchto věcech bez řádných podkladů velmi problematické. Dnes již nemá cenu říkat, co by bylo kdyby. Je třeba najít nějaké řešení pro budoucnost. My jsme postaveni před rozhodnutí, zda rozšířit (a o kolik) plynovou kotelnu, nebo postavit nový zdroj na výrobu elektřiny a tím i odpadového tepla. Vlastně není ani jiná možnost. Důvod je, že kasárna se pozvolna zaplňují, noví majitelé požadují teplo, ale při zjištění jeho ceny každému klesne brada a začne uvažovat o jiném tepelném zdroji. Obec není schopna prodat teplo levněji, protože by nezískala peníze jak na nákup plynu, tak na splátky úvěrů na plynové kotelny, zejména té v kasárnách. Komplikaci ještě přidělali noví vlastníci bytů v bývalém vojenském sídlišti, protože se chtějí odpojit od kotelny, která se vlastně kvůli nim postavila. To je velký problém, dokonce by se dalo říci průs..! Jsme postaveni před skutečnost, že kasárna a bytovky by mohly být plné nových kotelen, budou se kopat komunikace, budou se předělávat přípojky a zřejmě i středotlaké rozvody plynu, protože se s novými kotelnami prostě při plynofikaci obce nepočítalo. Navíc Evropská unie tlačí na vznik tepelných zdrojů z obnovitelných surovin, což plyn není. Zkrátka před plynofikací měla být provedena Územní energetická koncepce a mělo být zváženo, jak se bude vyráběno teplo ve Strašicích za 15 či 20 let. Slyšel jsem, že existovala, ale kotelna v kasárnách v ní nebyla započítána, přestože by měla mít životnost ještě minimálně 15 až 20 let. Další chybou té koncepce bylo, že nepočítala s razantním nárůstem ceny plynu. Ještě v roce 2006 bylo možné prodat kotelnu v kasárnách jinému vlastníkovi a nechat ho teplo vyrábět. Bohužel se to nestalo. Dnes roztopit starou kotelnu bude stát stovky milionů korun. Budou muset být rozkopány komunikace na nová propojení, protože vypuštěním vody z rozvodů došlo k jejich značnému znehodnocení. Vlastně se začíná ukazovat, že velká kotelna v kasárnách je nepotřebná.

11 Proto jsme rozhodli o zpracování Územní energetické koncepce obce Strašice a ve spolupráci se soukromými subjekty, které mají zájem investovat do výroby tepla a elektrické energie u nás se pokusíme dojít k nějakým výsledkům. Nebude to jednoduché a nebude to levné. Existuje cesta ke snížení ceny tepla, existuje mnoho možností, ale všechny budou stát peníze, které obec v takovém objemu nemá. Přesněji má peníze z prodeje majetku, ale podle našeho názoru je nutné je nejprve investovat do budov a zateplit je a až potom do zdrojů tepla. V červnu již byla zpracována Studie proveditelnosti ( kterou financoval soukromý investor) na možnosti zajištění výroby tepla a elektrické energie a zlevnění ceny tepla. Podle ní budou minimální náklady něco přes 50 milionů Kč při ne příliš optimálním výkonu. Průměrné náklady na efektivně fungující systém jsou něco přes 80 milionů Kč. Do této investice nemůže jít obec Strašice sama a musí hledat společníky, zejména finanční. Existují, nicméně dohody nebudou jednoduché. Jsme tedy na začátku rozhodování o tom, jak dál vytápět obecní budovy, zejména bytovky. Po zkušenostech z privatizovaného bývalého vojenského sídliště máme poměrně slušné zkušenosti s uvažováním nových vlastníků. Je nám jasné, že každý je nespokojený s vysokou cenou tepla pokud ví, že pro něho existují levnější řešení. Je nám ale jasné, že obec se musí chovat jinak, než soukromý vlastník. Je nám jasné, že při ponechání plynového topení poroste stále jeho cena nejméně po dobu splácení úvěru, což je ještě asi 10 let. Je jasné, že při zastavení plynových kotelen se obec dostane rovněž do potíží, protože smlouvy s plynárnami jsou velmi tvrdé a svazující. Je jasné, že vyrobit levnější teplo v obci je možné, nicméně je nutné sehnat na to peníze. Je jasné, že zateplením domů klesne spotřeba tepla, ale zda může klesnout jeho cena, je velká otázka. Je jasné, že bez pořádné a hluboké Územní energetické koncepce zpracované podle zákona 406/200 Sb., o hospodaření s energií, je jakékoli naše rozhodnutí nemyslitelné. Opakovat rozhodnutí o plynofikaci bez znalosti dopadů už nechceme. Ze základních znalostí z průmyslové školy vím, že nejvýhodnější energetické systémy jsou kombinované systémy vytápění. Závislost na jediném tepelném zdroji je v dnešní době velmi nebezpečná a i studie proveditelnosti zpracovaná odbornou firmou (TEDEAS s.r.o. Třinec) doporučuje kombinaci dvou zdrojů. Navíc i zákony doporučují a podporují hledání cest na jednak výrobu tepla a jednak jeho kombinaci s výrobou el. energie (zákon 180/2005 Sb., podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie). Pokud by obec do této investice vstoupila, máme šanci získat až 80% dotací na výstavbu nového zdroje, který by byl kombinovaným zdrojem výroby elektřiny a tepla, přesněji při výrobě elektřiny by vyráběl jako odpad teplo. Provozovna Strašice, areál kasáren- otevřeno máme: Po-Pá 8:00-12:00 13:00-17:00, Sobota 9:00-12:00 hodin. Tel: , Vykupujeme: veškerý železný šrot, železo litinu, měď, hliník, mosaz, zinek, olovo, nerez, kabely, elektronický odpad. Likvidace autovraků zdarma. www. plzenskyskart.cz

12 Vážení rodiče, od jara letošního roku využíváte nabídku zájmových aktivit, které jsme pro Vaše děti připravili. Chceme pro Vaše rodiny kvalitní zpříjemnění volného času rozšířit. Nabízíme prohloubení znalostí v humanitních, technických i uměleckých oborech. Zajímavou činnost, ale i klidnou relaxaci se štětcem v ruce a písničkou pro radost pro Vás vytváří nejlepší a nejkvalifikovanější odborníci našeho týmu. V jednotlivých dnech týdne jsme zařadili tyto činnosti: Pondělí 15,30 16,30 hod. Historický kroužek Mgr.Tomáš Makaj Putování časem obohacené o zajímavosti našeho regionu. Výpravy do světa historie a literatury bude provázet tajuplný šlechtic z rodu Rožmberků. S ním budeme luštit nejednu záhadu. 16,30 17,30 hod. Tvořivá dílna Mgr.Alena Vébrová Tradiční i netradiční techniky malování a oblíbené ruční práce. Úterý 15,30 16,30 hod. Matematika vážně i nevážně Mgr.Zdeňka Drahokoupilová Řešení zajímavých matematických úloh, které Vás nejen zaujmou a vyzkouší Váš úsudek i vědomosti, ale také je zdokonalí a rozšíří. Chceme zábavnou formou rozvíjet logický úsudek a schopnost přehledně vyjádřit situaci. V případě zájmu budeme řešit náročnější úlohy se žáky, kteří zamýšlí studovat na středních školách. 16,30 17,30 hod. Klub rodičů s dětmi od 3 let Mgr. Dana Kalová Hra, malování, zpívání, cvičení Středa 15,30 16,30 hod. Bavíme se písničkami Ilona Šimánková Kroužek rozvoje hudebních schopností - s úsměvem a radostí 16,30-17,30 hod. Angličtina Mgr. Ilona Vildová Intenzivní výuka anglického jazyka Čtvrtek 15,30-16,30 hod. Relaxační malování Mgr.Naděžda Kahovcová Odpočinek, fantazie radost a hra barev, netradiční výtvarné Techniky, výroba vitráží, linorytů, gobelínů aj. 16,30 17,30 hod. Matematika a český jazyk pro 1. stupeň ZŠ Mgr.Dana Kalová

13 Potřebují Vaše děti nadstandardní individuální péči? Jsme tady pro Vás. Mgr. Dana Kalová Výlety do nejbližšího okolí Aktivní odpočinek, dobrá kondice, zábava pro děti v doprovodu rodičů a prarodičů Program výletů bude upřesněn plakátem Kde nás najdete? V budově ZŠ K. Vokáče ve Strašicích, vchod z boční strany do pavilonu I. stupně Přezůvky s sebou Za hodinu u nás zaplatíte jen 79,- Kč a Klub rodičů navštívíte za 59,- Kč Výše uvedené činnosti budou realizovány při minimálním počtu 5 žáků, kteří se mohou přihlásit předem na telefonním čísle Mgr. Dana Kalová PEDIKÉRSKÉ SLUŽBY PRO VAŠE NOHY WELLNESS A WELVET PEDI KÚRA + NAIL ART KDE :ul. 9.Května Hořovice KDO: Pavlína Horáčková KDY:Po Čt odpoledne Pá So dle tel.domluvy platí do konce r.2008 Kontakt: tel ,

14 Podzimní burza Dětského oblečení, obuvi a sportovních potřeb Kde: v budově MŠ ( vedle knihovny) Kdy: 30. a 31. října října- od hod. do hod.- odběr nabízeného zboží 31. října- od hod do hod.- prodej zboží od hod. do hod.- výdej peněz a vrácení neprodaného zboží Manipulační poplatek 2,-Kč/ kus

15 Okénko do strašické kroniky- Ohlédnutí za Melmatějem Poprvé hrána divadelní hra Mlýn u Melmatěje -5. dubna 1925 Dne 5. dubna 1925 pořádala zdejší škola dětské představení, k němuž zvolena hra Mlýn u Melmatěje, kterou žactvu strašické školy sepsal a věnoval p.jindřich Bělohlávek, odborný učitel zdejší měšťanské školy. Námět k této hře poskytla autorovi stejnojmenná pověst od Martina Kozáka, zesnulého učitele měšťanské školy chlapecké v Rokycanech, obsažená ve sbírce zvané Rokycansko v pověstech, již uspořádal a tiskem vydal Josef Königsmark, odborný učitel v Rokycanech. Děj pověsti, který sám o sobě je dost úzký, rozšířil autor tím, že do hry vložil různé vedlejší scény: jako reje vil a výstupy vodníků. Název hry, vztahující se k místu všemu zdejšímu lidu známému, jakož i účel za nímž bylo divadlo pořádáno, přilákalo tolik obecenstva, že čistý výtěžek dvou divadelních představení hra byla totiž opakována činil 1300 Kč, které byly určeny na žákovský výlet, který škola koncem roku školního na 2 3 dny hodlá podniknouti do jižních Čech. Tímto způsobem umožní se i chudým dětem, že se výletu budou moci zúčastnit, zaplatí-li se jim ze jmenovaného výtěžku buď zcela nebo z části jízdné. Na vedlejším snímku můžeme spatřit divadelního mistra Petra Matějku v roli Matěje a Mgr. Janu Bělovou v roli Hroznaty. Prozatím poslední představení hry Mlýn u Melmatěje v úpravě RNDr. Martina Langa sehrálo tvůrčí uskupení Prašivina o strašickém posvícení ( 2008). Toto představení bylo již upraveno pro dospělé herce. Konec Mlýna u Melmatěje dne 6. května 1923 V těchto dnech sbourává se Melmatějův mlýn, ležící na Černém potoce, po pravé straně silnice k Dobřívu, nedaleko pozůstatků hradních, kterým říká se dnes Starý zámek Nade mlýnem tím hovoří dějiny staletí. Dříve nazýval se mlýnem Hradišťským také Juliusovským. V popisu osedlých Strašice z roku 1652, uvádí se Linhart, mlynář Hradišťský. Roku 1652 byl zde mlynářem Matěj Vild ( Popis lidu ). Dorota Melmatějova z Juliusovic mlýna mlynářka, byla roku 1676 dne 20. června kmotrou (matrika mirošovská).

Barňák. Cena 5 Kč. Přísloví pro květen:jestliže v Máji neprší, tehdy to Červen převrší.

Barňák. Cena 5 Kč. Přísloví pro květen:jestliže v Máji neprší, tehdy to Červen převrší. Barňák Květen 2007 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XV MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Alena Dušková, Mgr. Tomáš Makaj Internetová verze: Globalweb (Redakce neodpovídá za obsahovou

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ZAHÁJENÍ SEZONY V MĚST. MUZEU STR. 3 JMENINY MĚSTA STR. 4 NAŠI PŘEDŠKOLÁCI STR. 9 ŠKOLNÍ AKADEMIE STR. 10 11 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče V pondělí 7. února zasedala rada města na své 57. schůzi. Radní se podrobně seznámili s návrhem na odpis pohledávek, který je pravidelně

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení Valtický zpravodaj 2. října 2014 Letošní dýňobraní utrpělo deštěm Valtické dýňobraní probíhá každoročně díky podpoře města. Pracovníci technických služeb každoročně naváží dýně do jednotlivých ulic, mateřské

Více

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi.

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2013 říjen Vážení spoluobčané, Program byl zahájen již ve čtvrtek 5. září, kdy se v prostorách hostince Slunečnice stavěla máje. Páteční večer patřil taneční

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko M â E R V A E N E C G 2 0 A Z zlín 7 0 8 R O â N Í Í K N X I V Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko VÁŽENÍ OBČANÉ, dovoluji si opět se Vám připomenout ze stránek Magazínu města Zlína. V tomto volebním období

Více

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin.

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin. Vimperské noviny Vydává město Vimperk 7 8/2015 Ročník XX Zdarma Územní plán Vimperk Již několikrát bylo psáno na stránkách těchto novin o územním plánu Vimperk. Jenom pro zopakování uvádím, že rozhodnutí

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Bibliobox v čelákovické knihovně

Bibliobox v čelákovické knihovně měsíčník - červen 2015 www.celakovice.cz zdarma V sobotu 23. května 2015 žily Sady 17. listopadu uměním. Konal se zde další ročník alternativního multižánrového festivalu ČelArt. Své nadání zde předvedli

Více

Výsledky ankety o sociálních službách

Výsledky ankety o sociálních službách Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 2/2011 Ročník XVI Zdarma Výsledky ankety o sociálních službách Za hlavní problém považují občané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo město Vimperk. Obecně prospěšná

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje M A G A Z Í N zlín 7 â E R V E N E C 2 0 0 9 R O â N Í K X V Stavba roku 2008 Zlínského kraje VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, rok se s rokem sešel a já mám opět milou, a pro mne i tak trochu vzácnou příležitost vás

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12)

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12) hostivický měsíčník ROČNÍK 36 červenec - srpen 2009 Dětský den (více na str. 12) Z obsahu: Zprávy z radnice Dostavba základní školy Přehled prací dle rozpočtu města na rok 2009 Výsledky voleb do Evropského

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice na okraj Do všech obor p ijímáme absolventy 9. ro ník ZŠ. 79-41-K/41 GYMNÁZIUM Nov otevíráme DV T ÍDY (celkem 60 žák )! 68-43-M/01 VE EJNOSPRÁVNÍ INNOST

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více