Barňák. ROČNÍK XVI MK ČR E Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barňák. ROČNÍK XVI MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)"

Transkript

1 Barňák Říjen 2008 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XVI MK ČR E Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj, Eva Lexová (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů) Internetová verze: Globalweb Pohled z ptačí perspektivy na známý hostinec Na pile Z obsahu: Rada obce v září 2008; Obecní policie informuje; ČEZ informuje; Zajímavosti ze ZŠ;Územní energetická koncepce obce Strašice; Volný čas dětí a rodin; Podzimní burza; Okénko do strašické kroniky- ohlédnutí za Melmatějem, Z činnosti Místní knihovny; Kulturní přehled; Společenská rubrika; Inzerce; Gloria in Excelsis Deo atd

2 Rada obce v září 2008 Jiří Hahner, Ing.František Nerad Organizační věci obce Činnost orgánů obce: V září se Rada obce sešla 2x. Na pořadu jednání Rady obce byly jak žádosti občanů, tak institucí o prodej majetku obce, o nájmy a o řešení problémů zejména v bytovkách. Na konci srpna se sešlo již 13. zasedání ZO, které mělo, kromě povinných, jediný bod jednání a sice schválení všech smluv na byty pro Společenství vlastníků jednotek. Na jednání RO bylo také otevírání obálek na zpracovatele Územní energetické koncepce, za účasti předsedy komise pro veřejné zakázky J. Štycha. Zpracovatelem této koncepce bude společnost Green Energy Consulting s.r.o. Praha. Proč se tato věc bude dělat vysvětlíme v jiném rozsáhlejším článku. Rada obce také schválila možnost ukládat v našem sběrném dvoře odpady občanům Těn. Obec Těně bude platit poplatek za skládkování odpadů za své občany. Dále Rada obce zahájila přípravu návštěvy turecké delegace z města İren ve Strašicích, která by se měla uskutečnit ve dnech listopadu. V delegaci bude 6 lidí, vč. starosty města a jeho manželky a dále tří radních a jednoho podnikatele, který se staral o naši delegaci v Turecku. Připravujeme jejich setkání se zastupiteli obce Strašice, setkání se žáky základní školy a s dalšími lidmi. Chtěli bychom v době návštěvy podepsat Memorandum o spolupráci Strašic a İrenu. Obec Strašice obdržela v září akceptační protokoly na dvě akce, na které jsme požádali o dotace z tzv. Regionálního operačního programu. Měli bychom dostat peníze na rekonstrukci tankovky (naši žádost na jaře nám vrátili k doplnění). Opravili jsme ji a zaslali znovu a tentokrát byla žádost akceptována. Dále nám byly přislíbeny dotace na Centrum poznávací a zážitkové turistiky (pracovně Muzeum Strašice). Obě akce by měly získat dotaci součtu kolem 40 milionů Kč. Byla také zahájena příprava najednání Zastupitelstva obce, které se bude konat Na pořadu jednání bude opět prodej majetku v bývalých kasárnách. Začali jsme již rozprodávat pozemky kolem budov a objekty, které jsou ještě volné. Dále bude nutné schválit další změnu rozpočtu, vzhledem k prodejům budov a novým platbám, zejména za projektovou přípravu. Komise pro kulturu, sport a turismus opět připravila turnaj neregistrovaných družstev ve volejbalu. Vyhodnocuje se také posvícení a budeme se tímto vyhodnocením řídit v příštím roce. Rada obce také schválila a komise bude realizovat ve spolupráci s televizí PUBLIC TV pořad Cyklotoulky, v němž by měl být jeden díl věnován obci Strašice. Probíhající a zahajované práce v obci Po celé září probíhají práce na rekonstrukci radnice. Obřadní síň by měla být hotová Dělají se obklady a výmalba, mimo radnici se vyrábí nábytek. Na konci září bude probíhat výměna dlažby v chodbě v přízemí. Tato práce trochu omezí činnost radnice na dva až tři dny, takže tímto žádáme občany o shovívavost při návštěvách radnice. Výměna dlažby bude trvat asi tři dny. 2. září byla zahájena rekonstrukce veřejného osvětlení. Firma vybraná ČEZ zákaznické služby s.r.o., která rekonstrukci financuje, zahájila výměnu svítidel v Koutě a ve Dvoře. Nebudou se však měnit pouze svítidla, ale v některých místech i rozvody, takže by mělo být v maximální míře zabráněno vypadávání světel vinou doteku elektrických drátů. Nejméně 25 svítidel se bude také doplňovat.

3 Projekční firma DEK PROJEKT s.r.o. Praha již odevzdala projekty pro stavební povolení na zateplení celého sídliště za radnicí. Po zajištění stavebního povolení začneme zajišťovat dotace na tuto akci a věříme, že v roce 2009 zahájíme kompletní rekonstrukci tohoto sídliště. Do konce roku by měl být také hotový projekt na rekonstrukci vodovodu a rozmístění parkovišť v tomto sídlišti byly také zahájeny firmou Zahradní a parková s.r.o. Mariánské Lázně práce na Plánu ochrany zeleně v obci Strašice, jehož částí bude i řešení zeleně v tomto sídlišti. Bude řešit úpravy a údržbu zeleně na několika místech v obci například džungli pod kostelem, zeleň kolem Dvorského rybníka, zeleň v bývalých kasárnách a na dalších místech. Na začátku září také zahájil práce na řešení protipovodňových opatření v obci Ing. Martin Kejha z Plzně, který byl vybrán ve výběrovém řízení na tuto akci. Tento soudní znalec v oboru vodních a vodohospodářských staveb a autorizovaný inženýr v tomto oboru bude také dělat technický dozor investora na dostavbu 2. etapy skládky tuhých komunálních odpadů. Ve spolupráci s plzeňskou firmou INGEM byl také v září vybrán dodavatel na zatěsnění této skládky. Nejnižší nabídku podala firma S+H Rokycany s.r.o., která byla výběrovou komisí doporučena obci. Investice do skládky bude něco přes 5 milionů korun bez DPH. Na tuto akci neobdrží obec žádné dotace, protože na skládkování se dotace nedávají. Po schválení záměru změny územního plánu č. 5 ZO v srpnu projekční kancelář AVE ARCHITEKT a.s. Plzeň zahájila práce na změně územního plánu. Práce budou probíhat řádově do prosince, než budou první výsledky. V kasárnách také firma EWT Controls computers a.s. Plzeň provádí přepojování přenosu dat po kabelech na bezdrátový přenos. Obec Strašice měla totiž propojení přenosu dat přes bývalou ústřednu v budově štábu, který jsme prodali a musí se udělat náhradní řešení tohoto přenosu a sběru dat například z elektroměrů a dalších zdrojů informací. Volby do krajských zastupitelstev Obec v souladu se zákonem zahájila zákonné kroky pro přípravu voleb. Byly ustaveny okrskové volební komise, určeny volební místnosti (budou v restauracích Na Pile, a U Andělů a v zasedací místnosti MŠ).

4 Vyhodnocení informační zpráva za měsíc říjen 2008 Za měsíc říjen řešila OPS tyto přestupky : Doprava 12x přestupek řešeno v blokovém řízení 2x podání vysvětlení 9x oznámení spr.orgánu odbor dopravy-1x bez řidičského oprávnění 3 x-přestupek chodci,cyklisti-3x řešeno BŘ Veřejný pořádek - 3 x přestupek řešeno v BŘ,1x-podání vysvětlení 1 x odvoz na protialkoholní stanici s PČR Občanské soužití -4x přestupek,2x-spolupráce a řešení s PČR Proti majetku - 6x přestupek 3x řešeno v BŘ, 2x předání PČR jako TČ OZV č.3-1x přestupek řešeno v BŘ Řešení stížnosti občanů 2 x Kouření na autobusových zastávkách - 2x přestupek -řešeno v BŘ Nález výbušniny a předání PČR 1x Otevření bytu- 1x Řešení žádosti s OS- Rokycany 1 Zajištění a předání drogy PČR 1x Vážení občané, chceme Vás informovat, že v měsíci září nedošlo ke zvýšení ani ke snížení porušování zákonů, přestupků, trestné činnosti v naší obci a to především ve veřejném pořádku, občanském soužití, dopravě a proti majetku. Veřejný pořádek Zde je názorná ukázka, jak pachatel nemá žádné problémy s likvidací nepotřebného a hlavně neekologického materiálu. Kontejnery na plast i na papír byly stále nenaplněny, ale proč by si přestupce dělal práci s úklidem když ho může položit vedle kontejneru. Černá skládka u bývalé voj.hasičské budovy Odpady(papíry, plast.obaly)-nové voj.sídliště

5 Majetková trestná činnost Ve dnech došlo k několika trestným činům, které byly předány k řešení PČR. Především to bylo vloupání do domu v osobním vlastnictví, dále do buňky na skládce TKO, krádeží benzínu u dvou vozidel, krádeží dvou kol od osobního automobilu v sídlišti u pošty. Řešili jsme i přestupky proti majetku a to krádež poklopů kanalizačních šachet a roštů okolo budov v kasárnách, které jsou majetkem obce a jsou stále lukrativní pro pachatele. Pachatele se nám podařilo zjistit a řešit je blokovou pokutou. V jednom případě jsme přestupcům prevencí zabránili spáchat přestupek-čili byl to pokus, ale na pachatele se hledí, jako by byl čin vykonán. U OÚ, kde je úřední deska, došlo dne 1.9. mezi hodinou, k jejímu poškození (rozbitím skla) a to neznámým pachatelem, který k činu použil zřejmě prak, nebo jiný předmět, který použil z jedoucího auta a kamery, které jsou umístěny na OÚ nerozpoznaly pachatele ani SPZ auta, protože nemají barevné rozlišení a navíc před OÚ nesvítilo žádné světlo a záznam je špatný. V současné době probíhá po obci výměna a dále postupné vybudování nových světel veřejného osvětlení, které budou přínosem pro naší obec z hlediska bezpečnosti a předcházením majetkové trestné činnosti pro naše občany a majetku. Dále dne v ranních hod.došlo k odcizením tří kusů polykarbonátních desek neznámým pachatelem na autobusové zastávce na Huti (u nádržky).škoda vznikla na majetku obce ve výši 4800 Kč. Poškození úřední desky u OÚ zcizení desek na aut. zastávce na Huti Upozornění : Žádáme zvláště starší občany(seniory) k ostražitosti ve svých domácnostech, protože se v obci opět vyskytli podomní prodejci, kteří využívají vaší nepozornosti a dochází k okradení. Doprava Bylo dokončeno označení svislých a vodorovných značek pro parkoviště pro osobní automobily a tržnice u bývalého KD. Bohužel řešíme přestupce, kteří nechtějí znát dopravní značení (řidiči nákladních vozidel) a proto jim jsou udělovány blokové pokuty. Byly instalovány další 3 dopravní značky svislé, které jsou vyhrazené pro osoby s tělesným poškozením, nebo osoby těžce pohybově postižené (O1) pro občany obce Strašice. Nebyly však z časových důvodů dokončeny vodorovné značky (V 10f) znázorňující bílou barvou podle přílohy č.4.k vyhlášce č.30/2001 Sb. Někteří řidiči však tohoto skutku využili a postavili se ve třech případech na toto vyhrazené místo. Je to arogance a bezohlednost pro tyto občany, kteří mají toto postižení a řidiči stojí na těchto místech.pochopitelně na vozidla byl instalován technický prostředek k zamezení odjezdu vozidla a řidič byl řešen domluvou proto, protože vodorovná značka nebyla ještě instalována.tento týden však značení bude dokončeno a značení bude splňovat všechny náležitosti a jediný způsob řešení přestupce je odtažením vozidla na náklady provozovatele podle 45 a 27 zákona č.361/2000 Sb. Velitel OPS Ing.Frajt Luboš

6

7 Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče Strašice Moje prázdniny ukázky ze slohových prací žáků 6. a 8. třídy O prázdninách jsme letěli do Tuniska. V Tunisku to bylo moc hezké, koupali jsme se v moři a v bazénu, měli jsme moc dobré jídlo a hezký pokoj.pak jsme jeli do Německa nakoupit nějaké modely letadel do mé sbírky. Cestou jsme se stavěli na Matějské pouti. Prázdniny jsem si moc užil. (Roman Sedláček, 6. A) Já jsem jel o prázdninách se svojí mamčou do Železné Rudy na Šumavě. Byli jsme tam týden, zaplatili jsme si zájezd Okruh Šumavou a celou oblast jsme důkladně prozkoumali. Po návratu jsme jezdili na různé výlety: do ZOO v Plzni, do lesa, také na výstavu modelů aut, letadel a vojáků. (David Zádrapa, 6.A) Letošní prázdniny jsem prožila se svými nejbližšími kamarády. Užili jsme si společně spoustu dobrodružství a krásných chvilek, ale také chvíle smutné a někdy i trapné. Například když jdete kolem kluka svých snů a zakopnete opravdu nic horšího se stát nemůže. Ale i přes takové chvilky si nemůžu letošní prázdniny vynachválit. (Vendula Giňová, 8. třída) Moje prázdniny začaly táborem v Krkonoších. Byl to pěkný dvoutýdenní pobyt plný dobrodružství. O prázdninách jsme také navštívili tetu, u které jsme strávili celý týden plný zajímavostí a práce. Nikdo se nenudil: bylo potřeba naházet seno na půdu, posekat trávu, oškubat kačera anebo třeba naporcovat střeleného jelena, kterého skolil můj strýc myslivec. Skončil týden a já jsem ještě jel za babičkou na Slovensko. Zbytek dní do konce prázdnin, které celkově byly pohodové a plné dobrodružství, jsem nabíral síly na odpor proti učitelům. (Jindřich Wolf, 8. třída) O prázdninách jsem zažila mnoho zážitků, ale budu vyprávět jen o dvou týdnech, které jsem strávila s rodiči v Chorvatsku. Cesta tam byla sice nezáživná, ale ten pobyt za to stál. Hned první večer nás velmi mile překvapil. Když jsme se šli projít kolem moře, máma zahlédla v moři ploutev. Nejdříve si myslela, že je to žralok, ale byla to mýlka, za malou chvíli totiž vyskočil pár delfínů. Byli jsme udiveni. I další večery jsme se chtěli na ně dívat, ale už se neobjevili. Také byla super návštěva tamního aquaparku bylo tam mnoho zajímavých vodních živočichů. Nejvíce mě zaujali mořští koníci, létající ryby, želvy karety, malí žraloci a další. Bylo to zábavné. (Kateřina Sazimová, 8. třída) Skoro celé prázdniny jsem strávil u tety v Kunraticích u Cvikova. Ale ještě před tím jsem byl dva týdny s pionýrským oddílem Hvězda na táboře v Bujesilech u řeky Berounky.Tento rok byla celotáborová hra s tématem Doba ledová. Byli jsme rozděleni do čtyř družstev (smeček). Já jsem byl zařazen k šavlozubým tygrům ( šavlozubákům ). V další skupině mamuti byl Dan Kratochvíl, který jel stejně jako já na tábor poprvé. Jsme spolužáci ze třídy, a tak jsme se dohodli ještě před prázdninami, že budeme spolu ve stanu.ale zpět k těm smečkám. Po mamutech tam byli lenochodi, kde byla Míša Fischerová, a kryserky, kde byla Petra Stasová.Obě dvě jsou moje spolužačky. Měli jsme tam spoustu zábavy a soutěží a potkal jsem tam hodně dobrých kámošů. Zbytek prázdnin jsem strávil u již zmiňované tety druhý týden mého pobytu u ní jsem však proležel nemocný v posteli. Dokážete si představit jeden z nejhezčích týdnů prázdnin slunce svítí, všichni běhají venku a jezdí na koupaliště a vy zatím ležíte nemocný doma? Hrozná představa, že?! Konec prázdnin ale již uplynul v pohodě, takže mohu říci, že tyhle prázdniny se mi moc líbily. Už se těším na další. (Eda Hubl, 8. třída)

8 Moje prázdniny byly velmi cestovní jelo se do Plzně, Stříbra, Erpužic, Prahy, Českých Budějovic, Týna nad Vltavou atd V malé chatové vesnici jménem Břehy máme chatu. Bylo nás tam pět: já, Radim, Přemek, můj otec Dušan a jeho přítelkyně Hana. Skoro celou dobu pobytu jsme chytali ryby, nejvíc jich nachytal Radim s Přemkem a já měla smůlu. Také jsem se dověděla, že Radim se štítí vytáhnout rybí vnitřnosti. Někdy jsme si půjčili od souseda Mirka vzduchovku, táta koupil terče a po obědě jsme uspořádali soutěž. Protože táta je bývalý policista, tak samozřejmě vyhrál. Odměnou pro vítěze měl být hrnek s fotkou výherce, ale táta cenu odmítl, že by to bylo nefér. Mně střílení moc nešlo, byla jsem poslední, ale i tak to bylo super. Na pár dní přijeli i sousedé z Komárova, uspořádali jsme menší oslavu. Grilovalo se a všem moc chutnalo. Po zbytek prázdnin jsem chodila ven se svojí nej kamarádkou Katkou Sazimovou. Jednou jsme byly venku a ze zatáčky vyjela motorka, byla asi 2 cm od Sazky, málem nás přejela. Až do začátku školy jsme pořádaly různé bláznivé výpravy. Tyhle prázdniny byly ty nejlepší. (Kristýna Ungrová, 8. třída) Zájmové kroužky na naší škole I v letošním školním roce mohou žáci naší školy ve volném čase pracovat v celé řadě zájmových kroužků. Na prvním stupni vedou paní učitelky tyto zájmové kroužky: Výtvarný, dramatický, kroužek vyšívání, pohybových her, sportovní, florbalu, aerobiku, přírodovědný, počítačový. Dále několik kroužků ambulantní nápravné péče pro děti s poruchami učení. Na druhém stupni mohou žáci kvalitně trávit volný čas a rozvíjet svoji osobnost ve sportovních aktivitách kroužek volejbalu, atletiky, aerobiku, florbalu, basketbalu, nebo rozšiřovat svoje vědomosti v matematice či dějepisu. Vedoucími všech zájmových kroužků jsou učitelé, kteří tuto práci pro děti vykonávají dobrovolně nad rámec svých pracovních úvazků. Přesný časový rozpis jednotlivých zájmových aktivit najdete na internetových stránkách naší školy. Atletický čtyřboj pro základní školy Již 17. září se uskutečnilo první sportovní klání tohoto školního roku. Naši sportovci se zúčastnili atletických závodů, které se konaly na víceúčelovém hřišti v Rokycanech. Chladné podzimní počasí nejlépe svědčilo našim starším žákyním, které se ve velké konkurenci umístily na 2.místě. Za zmínku stojí skvělé výkony Dády Tovarové a Kamily Žovákové v běžeckých disciplínách a výborný výkon Anety Beluškové ve skoku vysokém a vrhu koulí. Pěkné bylo i umístění mladších žáků, kteří obsadili 5.místo. Tady podával skvělý výkon hlavně Dan Šimek a Martin Staněk v běhu na 800 metrů. Všem našim atletům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Složení družstev a výsledky: 2.místo starší žákyně (Daniela Tovarová, Kamila Žováková, Anette Belušková, Lucie Bertóková, Michaela Fischerová) 5.místo - mladší žáci (Martin Staněk, Dan Šimek, Roman Kala, Ondřej Hasman, Pavel Čermák) 6.místo mladší žákyně (Tereza Šlapáková, Kristýna Furišová, Jana Furišová, Adéla Hráchová, Monika Jandová) 7.místo starší žáci (Jan Blaho, Jakub Volák, Jakub Sládek, Jiří Florian, Dominik Kirnig) Vystoupení tanečního souboru ze Slovenska 19. září 2008 proběhlo ve společenské místnosti pro žáky ZŠ Strašice vystoupení tanečního folklorního souboru ze Slovenska. Děti zde tancovaly, zpívaly a hrály na spoustu hudebních nástrojů - housle, kontrabas atp. Nechyběly jim ani slušivé kroje. Pro žáky naší školy to byl krásný zážitek.

9 AJAX Ve 2.A byla na besedě paní. policistka Jana Tomková z Rokycan. Seznámila děti s prací policie a tísňovými čísly. Rozdala jim zápisníky Ajax, ve kterých budou žáci plnit různé úkoly. Beseda se všem líbila. Fotografování žáků V září se fotografovali žáci prvního stupně. Přinášíme vám fotografie našich prvňáčků. Třída 1.A sedící řada zleva:zuzana Krajdlová, Jana Sládková, Kristýna Vajnarová, Jana Hojsáková, Sára Frantová, Natálie Petercová, Lucie Millerová, Aneta Válková, Petr Šalena. Stojící zleva: Oldřich Kozlík, Alexandr Giňa, Alexandr Kraus, Matyáš Kůda, Daniel Převrátil, Karel Horčic. Třída 1.B sedící řada zleva: Lucie Vevercová, Jan Planeta, Kristýna Paurová, Jiří Mráček, David Koubík, Samuel Farka, Jan Šlapák. Stojící řada zleva: Petr Polák, Kristýna Tomášková, Lucie Vacková, Nikol Bayerová, Veronika Kovářová, Andrea Sazimová, Marie Kecová. Poděkování ZŠ Karla Vokáče ve Strašicích touto cestou děkuje panu Kemalu Erenovi za kopírku, kterou daroval naší škole. Příspěvky sestavila Mgr. Zdeňka Drahokoupilová

10 Územní energetická koncepce obce Strašice Ing. František Nerad - místostarosta Obec Strašice byla v létech 1998 až (tuším) 2000 plynofikována. Všechny hlavní tepelné zdroje v obecním majetku byly napojeny na jediný zdroj - rozvod plynu. Bylo to ve své době velmi populární opatření, protože cena plynu v té době byla relativně nízká a obsluha plynových kotelen přinesla úspory. Jenže jediný zdroj také přináší jistá rizika. Bohužel velmi brzo po připojení a zahájení provozu centrálních plynových kotelen začala cena plynu dost citelně růst. Navíc se k ceně tepla připojily splátky úvěrů spojených s výměnou zdrojů. Teplo vyrobené ve Strašicích z plynu začíná být velkým ekonomickým problémem. A dalším průšvihem je množství tepla, které se musí vyrobit. Většina budov v obecním majetku je nezateplených, přesněji nesplňuje normy EU pro úniky tepla konstrukcemi. Takže se tepla vyrábí zbytečně moc na objem vytápěného prostoru. To všechno musejí spotřebitelé zaplatit. Plynová kotelna vybudovaná v bývalých kasárnách je sice velmi moderním, velmi kvalitním, ale velmi drahým zdrojem tepla. Byla postavena proto, že uhelná kotelna v bývalých kasárnách byla pro obec provozně rovněž velmi drahá a tehdejší vedení obce bylo postaveno před dilema zrušit tuto kotelnu a nahradit ji jinou, nebo ji provozovat a pokusit se rozšířit místa odběru tepla. Rozhodli se pro její zastavení a vybudování nové plynové kotelny. Jenže podle mého názoru je rozhodování o takovýchto věcech bez řádných podkladů velmi problematické. Dnes již nemá cenu říkat, co by bylo kdyby. Je třeba najít nějaké řešení pro budoucnost. My jsme postaveni před rozhodnutí, zda rozšířit (a o kolik) plynovou kotelnu, nebo postavit nový zdroj na výrobu elektřiny a tím i odpadového tepla. Vlastně není ani jiná možnost. Důvod je, že kasárna se pozvolna zaplňují, noví majitelé požadují teplo, ale při zjištění jeho ceny každému klesne brada a začne uvažovat o jiném tepelném zdroji. Obec není schopna prodat teplo levněji, protože by nezískala peníze jak na nákup plynu, tak na splátky úvěrů na plynové kotelny, zejména té v kasárnách. Komplikaci ještě přidělali noví vlastníci bytů v bývalém vojenském sídlišti, protože se chtějí odpojit od kotelny, která se vlastně kvůli nim postavila. To je velký problém, dokonce by se dalo říci průs..! Jsme postaveni před skutečnost, že kasárna a bytovky by mohly být plné nových kotelen, budou se kopat komunikace, budou se předělávat přípojky a zřejmě i středotlaké rozvody plynu, protože se s novými kotelnami prostě při plynofikaci obce nepočítalo. Navíc Evropská unie tlačí na vznik tepelných zdrojů z obnovitelných surovin, což plyn není. Zkrátka před plynofikací měla být provedena Územní energetická koncepce a mělo být zváženo, jak se bude vyráběno teplo ve Strašicích za 15 či 20 let. Slyšel jsem, že existovala, ale kotelna v kasárnách v ní nebyla započítána, přestože by měla mít životnost ještě minimálně 15 až 20 let. Další chybou té koncepce bylo, že nepočítala s razantním nárůstem ceny plynu. Ještě v roce 2006 bylo možné prodat kotelnu v kasárnách jinému vlastníkovi a nechat ho teplo vyrábět. Bohužel se to nestalo. Dnes roztopit starou kotelnu bude stát stovky milionů korun. Budou muset být rozkopány komunikace na nová propojení, protože vypuštěním vody z rozvodů došlo k jejich značnému znehodnocení. Vlastně se začíná ukazovat, že velká kotelna v kasárnách je nepotřebná.

11 Proto jsme rozhodli o zpracování Územní energetické koncepce obce Strašice a ve spolupráci se soukromými subjekty, které mají zájem investovat do výroby tepla a elektrické energie u nás se pokusíme dojít k nějakým výsledkům. Nebude to jednoduché a nebude to levné. Existuje cesta ke snížení ceny tepla, existuje mnoho možností, ale všechny budou stát peníze, které obec v takovém objemu nemá. Přesněji má peníze z prodeje majetku, ale podle našeho názoru je nutné je nejprve investovat do budov a zateplit je a až potom do zdrojů tepla. V červnu již byla zpracována Studie proveditelnosti ( kterou financoval soukromý investor) na možnosti zajištění výroby tepla a elektrické energie a zlevnění ceny tepla. Podle ní budou minimální náklady něco přes 50 milionů Kč při ne příliš optimálním výkonu. Průměrné náklady na efektivně fungující systém jsou něco přes 80 milionů Kč. Do této investice nemůže jít obec Strašice sama a musí hledat společníky, zejména finanční. Existují, nicméně dohody nebudou jednoduché. Jsme tedy na začátku rozhodování o tom, jak dál vytápět obecní budovy, zejména bytovky. Po zkušenostech z privatizovaného bývalého vojenského sídliště máme poměrně slušné zkušenosti s uvažováním nových vlastníků. Je nám jasné, že každý je nespokojený s vysokou cenou tepla pokud ví, že pro něho existují levnější řešení. Je nám ale jasné, že obec se musí chovat jinak, než soukromý vlastník. Je nám jasné, že při ponechání plynového topení poroste stále jeho cena nejméně po dobu splácení úvěru, což je ještě asi 10 let. Je jasné, že při zastavení plynových kotelen se obec dostane rovněž do potíží, protože smlouvy s plynárnami jsou velmi tvrdé a svazující. Je jasné, že vyrobit levnější teplo v obci je možné, nicméně je nutné sehnat na to peníze. Je jasné, že zateplením domů klesne spotřeba tepla, ale zda může klesnout jeho cena, je velká otázka. Je jasné, že bez pořádné a hluboké Územní energetické koncepce zpracované podle zákona 406/200 Sb., o hospodaření s energií, je jakékoli naše rozhodnutí nemyslitelné. Opakovat rozhodnutí o plynofikaci bez znalosti dopadů už nechceme. Ze základních znalostí z průmyslové školy vím, že nejvýhodnější energetické systémy jsou kombinované systémy vytápění. Závislost na jediném tepelném zdroji je v dnešní době velmi nebezpečná a i studie proveditelnosti zpracovaná odbornou firmou (TEDEAS s.r.o. Třinec) doporučuje kombinaci dvou zdrojů. Navíc i zákony doporučují a podporují hledání cest na jednak výrobu tepla a jednak jeho kombinaci s výrobou el. energie (zákon 180/2005 Sb., podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie). Pokud by obec do této investice vstoupila, máme šanci získat až 80% dotací na výstavbu nového zdroje, který by byl kombinovaným zdrojem výroby elektřiny a tepla, přesněji při výrobě elektřiny by vyráběl jako odpad teplo. Provozovna Strašice, areál kasáren- otevřeno máme: Po-Pá 8:00-12:00 13:00-17:00, Sobota 9:00-12:00 hodin. Tel: , Vykupujeme: veškerý železný šrot, železo litinu, měď, hliník, mosaz, zinek, olovo, nerez, kabely, elektronický odpad. Likvidace autovraků zdarma. www. plzenskyskart.cz

12 Vážení rodiče, od jara letošního roku využíváte nabídku zájmových aktivit, které jsme pro Vaše děti připravili. Chceme pro Vaše rodiny kvalitní zpříjemnění volného času rozšířit. Nabízíme prohloubení znalostí v humanitních, technických i uměleckých oborech. Zajímavou činnost, ale i klidnou relaxaci se štětcem v ruce a písničkou pro radost pro Vás vytváří nejlepší a nejkvalifikovanější odborníci našeho týmu. V jednotlivých dnech týdne jsme zařadili tyto činnosti: Pondělí 15,30 16,30 hod. Historický kroužek Mgr.Tomáš Makaj Putování časem obohacené o zajímavosti našeho regionu. Výpravy do světa historie a literatury bude provázet tajuplný šlechtic z rodu Rožmberků. S ním budeme luštit nejednu záhadu. 16,30 17,30 hod. Tvořivá dílna Mgr.Alena Vébrová Tradiční i netradiční techniky malování a oblíbené ruční práce. Úterý 15,30 16,30 hod. Matematika vážně i nevážně Mgr.Zdeňka Drahokoupilová Řešení zajímavých matematických úloh, které Vás nejen zaujmou a vyzkouší Váš úsudek i vědomosti, ale také je zdokonalí a rozšíří. Chceme zábavnou formou rozvíjet logický úsudek a schopnost přehledně vyjádřit situaci. V případě zájmu budeme řešit náročnější úlohy se žáky, kteří zamýšlí studovat na středních školách. 16,30 17,30 hod. Klub rodičů s dětmi od 3 let Mgr. Dana Kalová Hra, malování, zpívání, cvičení Středa 15,30 16,30 hod. Bavíme se písničkami Ilona Šimánková Kroužek rozvoje hudebních schopností - s úsměvem a radostí 16,30-17,30 hod. Angličtina Mgr. Ilona Vildová Intenzivní výuka anglického jazyka Čtvrtek 15,30-16,30 hod. Relaxační malování Mgr.Naděžda Kahovcová Odpočinek, fantazie radost a hra barev, netradiční výtvarné Techniky, výroba vitráží, linorytů, gobelínů aj. 16,30 17,30 hod. Matematika a český jazyk pro 1. stupeň ZŠ Mgr.Dana Kalová

13 Potřebují Vaše děti nadstandardní individuální péči? Jsme tady pro Vás. Mgr. Dana Kalová Výlety do nejbližšího okolí Aktivní odpočinek, dobrá kondice, zábava pro děti v doprovodu rodičů a prarodičů Program výletů bude upřesněn plakátem Kde nás najdete? V budově ZŠ K. Vokáče ve Strašicích, vchod z boční strany do pavilonu I. stupně Přezůvky s sebou Za hodinu u nás zaplatíte jen 79,- Kč a Klub rodičů navštívíte za 59,- Kč Výše uvedené činnosti budou realizovány při minimálním počtu 5 žáků, kteří se mohou přihlásit předem na telefonním čísle Mgr. Dana Kalová PEDIKÉRSKÉ SLUŽBY PRO VAŠE NOHY WELLNESS A WELVET PEDI KÚRA + NAIL ART KDE :ul. 9.Května Hořovice KDO: Pavlína Horáčková KDY:Po Čt odpoledne Pá So dle tel.domluvy platí do konce r.2008 Kontakt: tel ,

14 Podzimní burza Dětského oblečení, obuvi a sportovních potřeb Kde: v budově MŠ ( vedle knihovny) Kdy: 30. a 31. října října- od hod. do hod.- odběr nabízeného zboží 31. října- od hod do hod.- prodej zboží od hod. do hod.- výdej peněz a vrácení neprodaného zboží Manipulační poplatek 2,-Kč/ kus

15 Okénko do strašické kroniky- Ohlédnutí za Melmatějem Poprvé hrána divadelní hra Mlýn u Melmatěje -5. dubna 1925 Dne 5. dubna 1925 pořádala zdejší škola dětské představení, k němuž zvolena hra Mlýn u Melmatěje, kterou žactvu strašické školy sepsal a věnoval p.jindřich Bělohlávek, odborný učitel zdejší měšťanské školy. Námět k této hře poskytla autorovi stejnojmenná pověst od Martina Kozáka, zesnulého učitele měšťanské školy chlapecké v Rokycanech, obsažená ve sbírce zvané Rokycansko v pověstech, již uspořádal a tiskem vydal Josef Königsmark, odborný učitel v Rokycanech. Děj pověsti, který sám o sobě je dost úzký, rozšířil autor tím, že do hry vložil různé vedlejší scény: jako reje vil a výstupy vodníků. Název hry, vztahující se k místu všemu zdejšímu lidu známému, jakož i účel za nímž bylo divadlo pořádáno, přilákalo tolik obecenstva, že čistý výtěžek dvou divadelních představení hra byla totiž opakována činil 1300 Kč, které byly určeny na žákovský výlet, který škola koncem roku školního na 2 3 dny hodlá podniknouti do jižních Čech. Tímto způsobem umožní se i chudým dětem, že se výletu budou moci zúčastnit, zaplatí-li se jim ze jmenovaného výtěžku buď zcela nebo z části jízdné. Na vedlejším snímku můžeme spatřit divadelního mistra Petra Matějku v roli Matěje a Mgr. Janu Bělovou v roli Hroznaty. Prozatím poslední představení hry Mlýn u Melmatěje v úpravě RNDr. Martina Langa sehrálo tvůrčí uskupení Prašivina o strašickém posvícení ( 2008). Toto představení bylo již upraveno pro dospělé herce. Konec Mlýna u Melmatěje dne 6. května 1923 V těchto dnech sbourává se Melmatějův mlýn, ležící na Černém potoce, po pravé straně silnice k Dobřívu, nedaleko pozůstatků hradních, kterým říká se dnes Starý zámek Nade mlýnem tím hovoří dějiny staletí. Dříve nazýval se mlýnem Hradišťským také Juliusovským. V popisu osedlých Strašice z roku 1652, uvádí se Linhart, mlynář Hradišťský. Roku 1652 byl zde mlynářem Matěj Vild ( Popis lidu ). Dorota Melmatějova z Juliusovic mlýna mlynářka, byla roku 1676 dne 20. června kmotrou (matrika mirošovská).

16 Roku 1685 dne 1.dubna byl kmotrem Jiříkovi Dezortovi z Dobříva Jiří Wylt, z Melmatějovýho mlýna. Mlýn tento náležel dle všeho ku zboží hradu v blízkosti se nalézajícího. Spisovatel Karel Škába, který jako chovanec semináře dlel zde často u svého bratrance místního faráře P. Čejky na prázdninách, ve svém historickém románu Na počátku velké doby, napsaném pod pseudonymem Prokop Sázavský a zahrnujícím místní děj z doby před husitské, vloživ do Melmatějova mlýna podstatnou část svého románu. Melmatějův mlýn upoutal pozornost i našeho malíře Václava Jansy, kterému věnoval svůj štětec a v jehož obrazech se nalézá. Ještě v prvých letech války světové se v něm mlelo. Když v posledních letech válečných koupil mlýn a zboží k němu náležející velkostatek Zbirožský, nechal se mlýn pustnout a ponechán zkáze. Žádosti plzeňských skautů, aby jim mlýn byl zapůjčen, že opravy na něm provedou na svůj náklad nebylo vyhověno. Vypráví se, že majitel panství Colloredo Mansfeld nařídil mlýn opravit, ale nestalo se tak. Zbourání provádí místní občan Bůcha František a za zbourání ponechán mu veškerý materiál. Místní knihovna ve Strašicích oznamuje uzavření z technických důvodů od do Knihovna bude přemístěna do bývalého PDA. Inzerce Prodám brambory na uskladnění. Michal Červenka tel nebo Redakce časopisu Barňák sídlí v Místní knihovně. Příspěvky můžete odevzdávat do Místní knihovny nebo odesílat na ovou adresu: Příspěvky odevzdávejte ve formátu WORD, obrázky ve formátu JPEG.

17 Z činnosti Místní knihovny ve Strašicích Místní knihovna ve Strašicích připravuje pro své čtenáře nové prostory v patře bývalého PDA. Prostory bývalé vojenské knihovny byly adaptovány v rámci možností do podoby víceúčelového prostoru Místní knihovny spojené s Informačním centrem a společenskou místností. V rámci tohoto projektu, přechází činnost knihovny na nový systém Clavius, který nahrazuje dosavadní Lanius. Na tento systém byla poskytnuta dotace ve výši Kč ( při celkových nákladech Kč) o kterou bylo žádáno v rámci projektu VISK 3. Tento program, který je tvořen v souladu se státní informační a kulturní politikou vlády, má za cíl systematickou podporu šíření a poskytování informací občanů prostřednictvím knihoven s využitím informačních technologií, zejména prostřednictvím veřejně přístupné informační sítě. Postupně tak dochází k transformaci veřejných knihoven, které byly orientovány především na využívání klasických tištěných dokumentů na knihovny a informační centra multimediálního charakteru plnící tyto funkce: a) Zpřístupnění informací ve smyslu zákona č. 106/99 o svobodném přístupu k informacím. b) Poskytování informačních služeb pro oblast celoživotního vzdělávání občanů. c) Poskytování informačních služeb podporujících právní vědomí občanů v oblasti ekonomiky, obchodu a zaměstnanosti. d) Poskytování regionálních informačních služeb občanům v oblasti cestovního ruchu. e) Poskytování informačních služeb a informačních možností tělesně postiženým občanům. V rámci plnění tohoto programu je rozšiřováno v naší knihovně především informační oddělení a stávající výpočetní technika je nahrazována výkonnějšími počítači. Během této činnosti je prováděna generální revize knihovního fondu. Knihy jsou fyzicky přerozdělovány do jednotlivých sektorů. V rámci architektonické studie byl vypracován návrh na využití jednotlivých místností 2.NP bývalého PDA. Návrh zpracovala architektka Jana Miščíková. Vysvětlivky: 1. Přístupová chodba 2. Kancelář 3. Společenská místnost 4. Informační místnost 5. Knihovna pro dospělé 6. Knihovna pro děti 7. Sociální zařízení 8. Sociální zařízení 9.; 10; 11- Sklady pro knihy Nová knihovna bude otevřena na začátku měsíce listopadu Zahájení bude spojeno s uvedením výstavy, která bude zaměřena na historii benediktinského proboštství na Teslíně. Na realizaci této výstavy se podílí Státní okresní archiv Příbram Ph.Dr. Věra Smolová, ZČU-katedra archeologie Mgr. Karel Nováček Ph.D. a Místní Knihovna ve Strašicích. Měsíc listopad zahájí i cyklus přednášek zaměřených především na historii Brd. Bližší informace najdete v příštím vydání. Za Místní knihovnu Mgr. Tomáš Makaj

18 Kulturní přehled Komise pro kulturu sport a turismus KKST (Komise pro kulturu, sport a turismus) pořádá Pouštění draků na poli pod starým hřištěm v Koutě. Sraz v pátek v 16,00 h starého hřiště. Soutěže o ceny, opékání špekáčků. Slyšte slyšte!!! Soubor Divadlo na Vísce Hořovice a spolek loutkářů Na Holou pro publikum místní a přespolní v listopadu a prosinci 2008 předvedou tato divadelní představení: Připravujeme: v pátek 7.listopadu Divadlo na Vísce Hořovice v hod Kolotoč v pondělí 22.prosince v hod představení při svíčkách: Nádherný letní den v úterý 23.prosince v hod představení při svíčkách: Kolotoč Klub Labe Hořovice Klub Labe Hořovice Klub Labe Hořovice "KOLOTOČ" Divadlo na Vísce hraje starý dobrý singspiel,neboli hru se zpěvy. Délka představení: 90 min NÁDHERNÝ LETNÍ DEN Burleska Délka představení : 70 min "KOLOTOČ" Divadlo na Vísce hraje starý dobrý singspiel,neboli hru se zpěvy. Délka představení: 90 min Uzávěrka Barňáku je 25. dne v měsíci. Barňák vychází první týden v měsíci nákladem 400 Ks. Tento strašický měsíčník si můžete zakoupit v místních obchodech. Přečíst si ho můžete v restauraci Na pile a U Andělů.

19 Společenská rubrika Dne 19. září oslavili manželé Sommerovi Zlatou svatbu. K tomuto významnému výročí přeje obec Strašice manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života

20

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

v zasedací místnosti OÚ čp.46.

v zasedací místnosti OÚ čp.46. Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 7.10. 2010 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.5/10 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, ing. Dragoun Jiří, Poslušný

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

18. 4. 08.31 10.17 Technická pomoc čištění kanalizace na Náměstí Míru v Komárově. Účast: DANDA Aleš, Technika: CAS 25 K,

18. 4. 08.31 10.17 Technická pomoc čištění kanalizace na Náměstí Míru v Komárově. Účast: DANDA Aleš, Technika: CAS 25 K, zásahy 2013 1čtvrtletí 7.1 16.20 18.30 TP čištění znečištěné komunikace ulice Zahradní Komárov. Účast: MACOUREK David, PACÁK Jindřich, ZEMAN Petr, ŠVARC Jakub. PL. ČERPADLO NIAGARA, 18.1 14.43 16.32 Technická

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 27.1.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 27.1.2015 Číslo jednání: JedNR3-6/2015 Datum jednání: 27.01.2015 Výherní automaty -Obecně závazná vyhláška (USN-R3-145/2015) Nesouhlasí S vypracováním změny Obecně závazné vyhlášky města Nepomuk číslo 1/2013, jíž

Více

Město Horšovský Týn. Organizační předpis č. 31. Organizační pokyny k Anenské pouti v Horšovském Týně pro rok 2014

Město Horšovský Týn. Organizační předpis č. 31. Organizační pokyny k Anenské pouti v Horšovském Týně pro rok 2014 Město Horšovský Týn Organizační předpis č. 31 Organizační pokyny k Anenské pouti v Horšovském Týně pro rok 2014 Zpracovala: kancelář starosty Rozsah působnosti: Město Horšovský Týn Účinnost: 15. dubna

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 25.4.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Z Á P I S z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 20.3.2014. Jednání

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

RO 11. Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj p. Košáková, Mgr. Lubomír Bardaševský, MUDr. Petr Bělan, Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, p. Olšák, p.

RO 11. Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj p. Košáková, Mgr. Lubomír Bardaševský, MUDr. Petr Bělan, Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, p. Olšák, p. VÝTAH z USNESENÍ z 11. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová Redaktor Michal Žák Grafická úprava Šimon Mozola Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Slovo šéfredaktora: Prázdniny uběhly velmi rychle a jsme zpátky s novým dílem

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 16.2.2015 kancelář starosty 1. (100) Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace 2. (101) Červený

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 1 č.j. 3/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 16.4.2014 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 16.4.2014 18:20

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více