Investiční bankovnictví 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investiční bankovnictví 4"

Transkript

1 Metodický list pro soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 4 Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Investiční bankovnictví - analýzy Cíl: Cílem tématického celku je seznámit posluchače se základními analytickými postupy používanými na kapitálových trzích. Budou diskutovány fundamentální faktory, které ovlivňují tržní cenu akcií, posluchači se seznámí s technickou analýzou, při které analytici věnují pozornost především minulým cenám a objemům obchodů. Pozornost bude rovněž věnována ohodnocování dluhopisů a vysvětlení faktorů, které ovlivňují pohyb jejich kurzů. Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: 1. Fundamentální akciové analýzy 2. Technické akciové analýzy 3. Vliv psychologie na tržní ceny akcií 4. Dluhopisové analýzy K prvnímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte: Musílek, P.: Trhy cenných papírů, Ekopres, Praha 2002 (kapitola 18) Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, Praha ETC Publishing 1999 (kapitoly 7 až 9), Pavlát, V. a kol.: Kapitálové trhy, PROFESSIONAL PUBLISHING, Pavlát, V.: Burzovnictví, skriptum VŠFS, Praha Při studiu věnujte pozornost zejména těmto hlavním problémům: - makroekonomické analýz a akciové kurzy, - exogenní veličiny (působící z vnějšku), které ovlivňují akciové kurzy, - odvětvové faktory a akciové kurzy, - podnikové faktory a akciové kurzy, - vnitřní hodnota akcie a její kvantifikace, - kontinuální ohodnocovací proces. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - cyklické, defenzivní a růstové akcie, - dividendové diskontní modely, - ziskové modely, - ukazatel P/E, - bilanční modely, - finanční analýzy účetních výkazů, 1. dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů, 2. uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy, 3. být schopni odpovědět na tyto otázky: a. Co je to likvidita? Metodický list Investiční bankovnictví IV. 1

2 b. Jaký vliv má nízký stupeň likvidity na kapitálový trh? c. O kterých odvětvích se hovoří jako o cyklických? d. Které tři hypotézy v oblasti vlivu finanční politiky firmy na tržní cenu akcií znáte? e. Jaký ekonomický význam má jmenovitá hodnota akcií a proč? f. Jaké jsou výhody a nevýhody modelu tržeb, tedy ukazatele P/S? K druhému z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte: Musílek, P.: Trhy cenných papírů, Ekopres, Praha 2002 (kapitola 19) Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, Praha ETC Publishing 1999 (kap. 10), Pavlát, V. a kol.: Kapitálové trhy, PROFESSIONAL PUBLISHING, Při studiu věnujte pozornost zejména těmto hlavním tématům: - Dowova teorie, - Grafické metody pro analýzu celkového trhu a jednotlivých akcií, - Metody založené na technických indikátorech, - Fáze vzestupného trendu (býčí trh) a jejich charakteristika, - Fáze sestupného trendu (medvědí trh) a jejich charakteristika, - Momentum a jeho vypovídací schopnost. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - krátký (prázdný) prodej, - klouzavý průměr, - standardizované formace chování akciových kurzů, - teorie neúplných jednotek obchodování, - index důvěry, - grafické formace signalizující možnost změny (nebo potvrzení) trendu, - šíře trhu. 1. Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů, 2. Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy 3. Být schopni odpovědět na tyto (a. f.) otázky: a. Na jakých předpokladech je založena technická analýza? b. Co je hlavním cílem technických analytiků? c. Kdy klouzavý průměr dává nákupní signál? d. K jakému účelu se především využívá momentum? e. Lze na základě technické analýzy spolehlivě prognózovat vývoj akciových trhů? f. Lze využít informace z trhů s dluhopisy pro rozhodování o nákupech a prodejích na akciovém trhu? K třetímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte: Musílek, P.: Trhy cenných papírů, Ekopres, Praha 2002 (kapitola 19) Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, Praha ETC Publishing 1999 (kap. 10), Metodický list Investiční bankovnictví IV. 2

3 Pavlát, V. a kol.: Kapitálové trhy, PROFESSIONAL PUBLISHING, Kubíček, A.: Finanční investování. MCI, Praha Při studiu věnujte pozornost zejména těmto hlavním problémům: - konstrukce indexu důvěry, - spekulativní rovnovážná hypotéza, - burzovní psychologie, - teorie hlučného obchodování, - permanentní koloběh akciových kurzů. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - hráči a spekulanti na burzovním trhu, - pevné ruce, - překoupený trh - teorie hlučného obchodování a její vlivy na volatilitu trhu, 1. Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů, 2. Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy 3. Být schopni odpovědět na tyto otázky: a. Jak můžete charakterizovat přeprodaný trh? b. Co je to dodatečná volatilita trhu (vzniká na základě teorie hlučného obchodování)? c. Které názory J. M. Keynese (ve vztahu ke kapitálovým trhům) znáte? Ke čtvrtému z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte: Musílek, P.: Trhy cenných papírů, Ekopres, Praha 2002 (kapitola 20) Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, Praha ETC Publishing 1999 (kap. 16), Pavlát, V. a kol.: Kapitálové trhy, PROFESSIONAL PUBLISHING, 2003 (str. 155). Při studiu věnujte pozornost zejména těmto hlavním problémům: - vnitřní hodnota dluhopisu, - měření výnosu dluhopisu, - faktory ovlivňující vnitřní hodnotu dluhopisu, - durace, - struktura úrokových sazeb, - rating a jeho vliv na hodnotu dluhopisu, Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - vnitřní hodnota dluhopisu, - nominální výnos, - běžný výnos, - výnos do doby splatnosti, - prémie za riziko, - výnosová křivka. Metodický list Investiční bankovnictví IV. 3

4 1. dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů, 2. uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy, 3. být schopni odpovědět na tyto otázky: 1. Co je to běžný výnos dluhopisu? 2. V jakém vzájemném vztahu je tržní cena dluhopisu a tržní úrokové sazby? 3. Co má rozhodující vliv na vztahy mezi úrokovými sazbami různých dluhopisů? 4. Čím je určena prémie za riziko? 5. Co charakterizují výnosové křivky? 6. Co je hlavním úkolem ratingu (činnosti ratingové agentury)? Metodický list pro soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 4 Metodický list číslo 2 Název tématického celku: Investiční bankovnictví.burzovní obchody Cíl: Cílem tématického celku je seznámit posluchače se základními charakteristikami burzovních obchodů, burzovními pravidly a burzovním řádem. Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: 5. Struktura burzovních předpisů 6. Burzovní řád 7. Burzovní pravidla 8. Burzovní obchody K prvnímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte: Pavlát, V. a kol.: Kapitálové trhy, PROFESSIONAL PUBLISHING, Pavlát, V.: Burzovnictví, skriptum VŠFS, Praha Internetovou stránku pražské burzy: http : // www. pse. cz Při studiu věnujte pozornost zejména těmto hlavním problémům: - charakteristika systému regulace kapitálového trhu a systému burzovních předpisů, - stanovy burzy, - organizační struktura Burzy cenných papírů Praha, a.s., - burzovní výbory, - garanční fond burzy, - místo burzy v sytému kapitálového trhu. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto (7-9) základních pojmů: Metodický list Investiční bankovnictví IV. 4

5 - členský princip, - burzovní orgány, - generální tajemník burzy - členové burzy - akcionáři burzy, - dceřiná společnost, - garanční fond burzy. 4. Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů, 5. Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy 6. být schopni odpovědět na tyto otázky: a. Kdo je oprávněn navrhovat a kdo schvalovat znění burzovních pravidel? b. Kdo je oprávněn kontrolovat respektování burzovních pravidel? c. Které typy dokumentů zahrnujeme mezi burzovní předpisy? d. Co je to burzovní komora a jaké má hlavní pravomoci? e. Které jsou hlavní rozdíly mezi akcionáři a členy burzy? f. Kolik má burza dceřiných společností a jaké mají funkce? K druhému z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte: Pavlát, V. a kol.: Kapitálové trhy, PROFESSIONAL PUBLISHING, Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, Praha ETC Publishing Pavlát, V.: Burzovnictví, skriptum VŠFS, Praha Internetová stránka pražské burzy www. pse. cz Při studiu věnujte v burzovním řádu pozornost zejména těmto hlavním problémům: - vztah burzy a burzovního trhu, - charakteristika burzovních orgánů, - které subjekty patří mezi účastníky burzovního trhu, - kompetence burzovních výborů, - ochrana burzovního trhu, investorů a emitentů, - charakteristika Burzy cenných papírů Praha, a.s. (elektronická, ), - vypořádání burzovních obchodů. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - Garanční fond burzy - Clearingový fond burzy, - Člen burzy, - Přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu, - Ukončení obchodování s emisí, - Pravidla členství. 4. Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů, 5. Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy 6. Být schopni odpovědět na tyto otázky: Metodický list Investiční bankovnictví IV. 5

6 a. Které burzovní orgány znáte (podle Burzovního řádu)? b. Kdo jsou účastníci burzovního trhu? c. Jak pracuje a co řeší burzovní výbor pro členské otázky? d. Jaké úkoly má výbor pro kotaci? e. Co projednává burzovní výbor pro burzovní obchody? K třetímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte: On-line přístup na www. stránku Burzy cenných papírů Praha, a.s. Pavlát, V. a kol.: Kapitálové trhy, PROFESSIONAL PUBLISHING, Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, Praha ETC Publishing Pavlát, V.: Burzovnictví, skriptum VŠFS, Praha Při studiu burzovních pravidel věnujte pozornost zejména těmto hlavním problémům: - co burzovní pravidla řeší (které činnosti upravují), - pravidla členství, - pravidla udělování oprávnění k činnosti tvůrce trhu, - pravidla kontrolní činnosti, - pravidla správního řízení, - pravidla garančního fondu burzy. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - člen burzy, - tvůrce trhu, - kontrolní činnost burzy, - správní řízení, - garanční fond burzy, - akcionář burzy, - podmínky převoditelnosti akcií burzy. 4. Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů, 5. Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy 6. Být schopni odpovědět na tyto otázky: a. Na jakých principech je založeno členství na burze? b. Které hlavní předpoklady musí splňovat tvůrce trhu ve SPAD? c. Kdo realizuje kontrolní činnost burzy? d. Kdy může burza zahájit správní řízení a s kým? e. Proč má burza garanční fond? f. Jaká práva, povinnosti a omezení má akcionář burzy? Ke čtvrtému z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte: On-line přístup na www. stránku Burzy cenných papírů Praha, a.s. Metodický list Investiční bankovnictví IV. 6

7 Pavlát, V. a kol.: Kapitálové trhy, PROFESSIONAL PUBLISHING, Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, Praha ETC Publishing Pavlát, V.: Burzovnictví, skriptum VŠFS, Praha Při studiu burzovních pravidel věnujte pozornost zejména těmto hlavním problémům: - podmínky přijetí různých standardizovaných produktů k burzovnímu obchodu, - informační povinnost, - pravidla obchodování s jednotlivými instrumenty, - vypořádání burzovních obchodů, - vztah burzovních předpisů a předpisů UNIVYC, a.s., - speciální operace s cennými papíry, - intervenční nákupy, - komunikační napojení členů burzy na AOS. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - burzovní trh (Podmínky přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu), - nový trh, - volný trh, - průměrná referenční cena dluhopisů, - aukční režim, - automatické obchody. Po prostudování doporučené literatury byste měli: 1. Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů, 2. Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy 3. Být schopni odpovědět na tyto otázky: a. Jaké cenné papíry je možné přijmout k obchodování na burzovních trzích? b. Které hlavní předpoklady musí splňovat tvůrce trhu ve SPAD? c. Co jsou to blokové obchody? d. Jaké jsou hlavní charakteristiky vypořádání obchodů na pražské burze? e. Proč řeší burzovní pravidla také vedení evidence pokynů? Metodický list Investiční bankovnictví IV. 7

8 Metodický list pro třetí soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ IV. Název tématického celku: Teorie portfolia I. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je pochopit, jakým způsobem lze konstruovat portfolio tak, aby byl dosažen přiměřený výnos ve vztahu k podstupovanému riziku. V této souvislosti je cílem popsat Markowitzův model a indexové modely včetně konstrukce množiny efektivních portfolií a optimálního portfolia. Dále je cílem popsat model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) včetně konstrukce čáry kapitálového trhu a čáry trhu cenných papírů a arbitrážní oceňovací model. Tématický celek je rozdělen do těchto dílčích témat: 1. Markowitzův model 2. Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) 3. Arbitrážní oceňovací model 1. dílčí téma: Markowitzův model K prvnímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Budinský P., Záškodný P.: Finanční a investiční matematika, VŠFS, 2004, str. proces diverzifikace nalezení množiny efektivních portfolií kombinace akciového portfolia s bezrizikovou investicí přípustná množina akciových portfolií, množina efektivních portfolií, Markowitzův model, kombinace množiny efektivních portfolií s bezrizikovým instrumentem Jak vypadají množiny efektivních portfolií v případě portfolia složeného se dvou akcií v závislosti na velikosti korelačního koeficientu? Jak se zkonstruuje optimální (tečné) portfolio? 2. dílčí téma: Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) K druhému dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Metodický list Investiční bankovnictví IV. 8

9 Musílek P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, ETC Publishing, 1999, str Interpretace modelu CAPM Čára kapitálového tru a čára trhu cenných papírů Charakteristická čára čára kapitálového trhu, čára trhu cenných papírů, koeficient beta, agresivní a defenzivní akcie, koeficient alfa, konstrukce a měření výnosů různých portfolií Jak vypadá obecná verze modelu oceňování kapitálových aktiv? Jak se dá model oceňování kapitálových aktiv použít k určení požadované návratnosti cenného papíru? Jaké znáte modifikace modelu CAPM? 3. dílčí téma: Arbitrážní oceňovací model K třetímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Musílek P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, ETC Publishing, 1999, str Interpretace arbitrážního oceňovacího modelu Determinanty výnosové míry Vliv arbitrážních efektů Zákon jedné ceny, faktory ovlivňující výnosové procento, arbitrážní oceňování, determinanty výnosové míry, arbitrážní efekt, vícefaktorový model Jakým způsobem zavedete jednofaktorový arbitrážní model? Jaká je souvislost mezi modelem CAPM a arbitrážním oceňovacím modelem? Které jsou nejčastěji užívané faktory v arbitrážním oceňovacím modelu? Metodický list Investiční bankovnictví IV. 9

10 Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ IV. Název tématického celku: Teorie portfolia II. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětli, jakým způsobem lze měřit výkonnost jednotlivých portfolií v závislosti na jejich profilu a rizikovosti. Cílem je popsat Sharpův, Jensenův a Treynorův index a ukázat na příkladech fondů některé investiční strategie a postupy. Důraz je kladen též na metody řízení portfolia. Tématický celek je rozdělen do těchto dílčích témat: 1. Konstrukce portfolia 2. Metody řízení portfolia 3. Měření výkonnosti portfolia 1. dílčí téma: Konstrukce portfolia K prvnímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Blake D.: Analýza finančních trhů, Grada Publishing, 1995, str Tvorba a analýza portfolia Volba a alokace aktiv Různé typy investičních fondů Analýza trhu, volba aktiv, alokace aktiv, plánování portfolia, konstrukce portfolia, indexový fond, vztah klienta vůči riziku, investiční horizont Jak byste vysvětlili pojmy volba aktiv a alokace aktiv? Jaké jsou hlavní způsoby konstrukce indexového fondu? Které faktory a jak mohou ovlivnit plánování portfolia pro soukromé investory? 2. dílčí téma: Metody řízení portfolia K druhému dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Blake D.: Analýza finančních trhů, Grada Publishing, 1995, str Metodický list Investiční bankovnictví IV. 10

11 Pasivní řízení portfolia Aktivní řízení portfolia a jeho úpravy Smíšené strategie řízení portfolia Pasivní řízení portfolia, buy-and-hold strategie, indexace, indexový fond, imunizace portfolia, aktivní řízení portfolia, časování trhu Jaké jsou výhody a nevýhody pasivního a aktivního řízení portfolia? Jaké jsou rozdíly mezi aktivním řízením portfolií akcií, dluhopisů a prostředků peněžního trhu Jak byste vysvětlili smíšené strategie při řízení portfolia? 3. dílčí téma: Měření výkonnosti portfolia K třetímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Blake D.: Analýza finančních trhů, Grada Publishing, 1995, str Časově a peněžně vážená míra výnosu Míry výkonnosti portfolií Dekompozice celkového výnosu Ex post výnosy, časově vážená míra výnosu, peněžně vážená míra výnosu, benchmark, Sharpův index, Jensenův index, Treynorův index, dekompozice celkového výnosu Jak měříme ex post výnos portfolia? Jak měříme rizikově očištěné výnosy portfolia? Jaká je interpretace Sharpeova, Jensenova a Treynorova indexu? Metodický list Investiční bankovnictví IV. 11

12 Metodický list pro páté soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ IV. Název tématického celku: Oceňování derivátů I. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit, jakým způsobem jsou oceňovány kontrakty futures a opční kontrakty. Cílem je prezentovat spojitý i diskrétní model oceňování opcí a ukázat, rozdíly mezi oběma modely. Speciálně potom vysvětlit, jak se oceňují americké put opce. Tématický celek je rozdělen do těchto dílčích témat: 1. Faktory ovlivňující cenu opcí 2. Spojitý model oceňování opcí (Black-Scholes) 3. Diskrétní model oceńování opcí (Cox-Ross-Rubinstein) 1. dílčí téma: Faktory ovlivňující cenu opcí K prvnímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Budinský P., Záškodný P.: Finanční a investiční matematika, VŠFS, 2004, str Definice a výpočet volatility podkladového aktiva Vliv volatility na cenu call opce a put opce Vnitřní hodnota opce Forwardový kontrakt a kontrakt futures, opční kontrakt, evropská a americká opce, uplatňovací cena, doba expirace, volatilita, vnitřní hodnota opce Co je to volatilita podkladového aktiva a jak se vypočte? Na kterých faktorech a jak závisí cena opce? Co je to vnitřní hodnota opce a na čem závisí? 2. dílčí téma: Spojitý model oceňování opcí (Black-Scholes) K druhému dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Budinský P., Záškodný P.: Finanční a investiční matematika, VŠFS, 2004, str Metodický list Investiční bankovnictví IV. 12

13 Hull J.: Options, Futures and Other Derivative Securities, Prentice Hall, 1999, str Normální rozdělení a jeho distribuční funkce Cena opce a implicitní volatilita Konkrétní výpočet cen opcí Normální rozdělení, distribuční funkce normálního rozdělení, historická a implicitní volatilita Které typy opcí je možno ocenit spojitým modelem? Co je to implicitní volatilita a jak se vypočte? Jaké jsou výhody a nevýhody spojitého modelu? 3. dílčí téma: Diskrétní model oceňování opcí (Cox-Ross-Rubinstein) K třetímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Hull J.: Options, Futures and Other Derivative Securities, Prentice Hall, 1999, str Kalibrace modelu Sestavení stromu popisujícího vývoj cen podkladového aktiva Ocenění evropských opcí a porovnání s oceněním spojitým modelem Ocenění americké put opce Binomické rozdělení pravděpodobnosti, pravděpodobnost vzestupu a poklesu ceny podkladového aktiva, kalibrace modelu Které typy opcí je možno ocenit diskrétním modelem? Jak se ocení diskrétním modelem americká put opce Jaké jsou výhody a nevýhody diskrétního modelu? Metodický list Investiční bankovnictví IV. 13

14 Metodický list pro šesté soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ IV. Název tématického celku: Oceňování derivátů II. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit paritu put-call a objasnit význam parametru delta včetně jeho výpočtu. Dalším cílem je pochopit zajišťování portfolií pomocí derivátů s využitím znalosti parametru delta. Tématický celek je rozdělen do těchto dílčích témat: 1. Parita put-call 2. Parametr delta a jeho interpretace 3. Rizikově neutrální portfolio obsahující deriváty 1. dílčí téma: Parita put-call K prvnímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Budinský P., Záškodný P.: Finanční a investiční matematika, VŠFS, 2004, str. Vlastnosti portfolia složeného z put opce a podkladového aktiva Odvození parity put-call Význam parity put-call pro arbitráž Pojištění portfolia, bezrizikové portfolio, arbitrážní argument, parita put-call Jaká pozice vznikne kombinací put opce a podkladového aktiva? Pomocí jakých portfolií je odvozena parita put-call? Jak souvisí volatilita podkladového aktiva s paritou put-call? 2. dílčí téma: Parametr delta a jeho interpretace K druhému dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Budinský P., Záškodný P.: Finanční a investiční matematika, VŠFS, 2004, str Metodický list Investiční bankovnictví IV. 14

15 Výpočet parametru delta ve spojitém modelu Parametr delta jako měřítko citlivosti Parametr delta jako pravděpodobnost uplatnění opce Pravděpodobnost uplatnění opce, citlivost ceny opce na změny v ceně podkladového aktiva, parametr delta Jak se vypočte parametr delta ve spojitém modelu? Jakých hodnot nabývá parametr delta u call opcí a u put opcí? Jaká je interpretace parametru delta? 3. dílčí téma: Rizikově neutrální portfolio obsahující deriváty K třetímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Hull J.: Options, Futures and Other Derivative Securities, Prentice Hall, 1999, str Interpretace parametru delta jako zajišťovacího poměru Sestavení portfolia neutrálního vůči riziku Výpočet výnosu rizikově neutrálního portfolia Zajišťovací poměr, rizikově neutrální portfolio, kombinace krátkých a dlouhých pozic, výnos zajištěného portfolia Co je to pojištění portfolia a kdy se tato strategie volí? Jakým způsobem se provádí delta-zajištění portfolia? Jaká rizika se vzájemně neutralizují v zajištěném portfoliu? Metodický list Investiční bankovnictví IV. 15

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Věstník ČNB částka 11/2007 ze dne 18. května 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 3. května 2007,

Věstník ČNB částka 11/2007 ze dne 18. května 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 3. května 2007, Třídící znak 2 1 2 0 7 5 4 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 3. května 2007, kterým se uveřejňuje seznam právních předpisů, tématických okruhů a vzorových otázek k makléřské zkoušce Česká národní

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace Mathematical models of financial derivatives pricing

Více

Projekt zhodnocení osobních finančních prostředků na akciových trzích v ČR a v USA. Bc. Kamila Slováčková

Projekt zhodnocení osobních finančních prostředků na akciových trzích v ČR a v USA. Bc. Kamila Slováčková Projekt zhodnocení osobních finančních prostředků na akciových trzích v ČR a v USA Bc. Kamila Slováčková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá obchodováním na akciových trzích

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích

Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích The option strategy and its practical application

Více

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Finanční deriváty a nutnost jejich studia

Finanční deriváty a nutnost jejich studia Finanční deriváty a nutnost jejich studia Bohuslav Sekerka, katedra účetnictví a financí SVŠES v Praze Tento příspěvek chce upozornit na využití finančních derivátů v podnikání a na nutnost zařadit do

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ

EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ The economic significance of stock indices Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. Ing. Oldřich

Více

SIMULACE MONTE CARLO VE FINANCÍCH Aplikace při ocenění jednoduchých opcí

SIMULACE MONTE CARLO VE FINANCÍCH Aplikace při ocenění jednoduchých opcí Series on Advanced Economic Issues Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava Tomáš Tichý SIMULACE MONTE CARLO VE FINANCÍCH Aplikace při ocenění jednoduchých opcí Ostrava, 2010 Tomáš Tichý Department of Finance

Více

Využití opčních strategií na finančních trzích Utilization of Options Strategies on Financial Markets

Využití opčních strategií na finančních trzích Utilization of Options Strategies on Financial Markets MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Mgr. Pavel Sýkora Využití opčních strategií na finančních trzích Utilization of Options Strategies on Financial Markets Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů AKCIE Akcie představuje podíl na majetku společnosti, která tento cenný papír vydala. Držitel akcie má nejrůznější práva vlastníka: například právo podílet se na zisku společnosti formou dividendy, právo

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2 FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 7 2.1 OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU... 7 2.2 DEN VZNIKU FONDU... 7 2.3

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH 1 ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV

Více

Výroční zpráva 2008. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond

Výroční zpráva 2008. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond Výroční zpráva 2008 ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Výroční

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ

ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ Jste začátečník nebo i pokročilý investor? Neznáte nějaký ekonomický termín, či si například potřebujete osvěžit technickou analýzu? Tato abeceda investora by

Více

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA Přehled A) Informace o společnosti Partner Bank B) Zařazení zákazníka C) Řešení konfliktů zájmů (zásady) D) Zásady společnosti Partner Bank týkající se provedení zakázky (prováděcí

Více

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Dynamického důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle

Více

Zhodnocení investovaného majetku pomocí opčních kontraktů. Bc. Vendula Pospíšilová

Zhodnocení investovaného majetku pomocí opčních kontraktů. Bc. Vendula Pospíšilová Zhodnocení investovaného majetku pomocí opčních kontraktů Bc. Vendula Pospíšilová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je vytvoření investiční strategie a její následné testování, které

Více