Investiční bankovnictví 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investiční bankovnictví 4"

Transkript

1 Metodický list pro soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 4 Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Investiční bankovnictví - analýzy Cíl: Cílem tématického celku je seznámit posluchače se základními analytickými postupy používanými na kapitálových trzích. Budou diskutovány fundamentální faktory, které ovlivňují tržní cenu akcií, posluchači se seznámí s technickou analýzou, při které analytici věnují pozornost především minulým cenám a objemům obchodů. Pozornost bude rovněž věnována ohodnocování dluhopisů a vysvětlení faktorů, které ovlivňují pohyb jejich kurzů. Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: 1. Fundamentální akciové analýzy 2. Technické akciové analýzy 3. Vliv psychologie na tržní ceny akcií 4. Dluhopisové analýzy K prvnímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte: Musílek, P.: Trhy cenných papírů, Ekopres, Praha 2002 (kapitola 18) Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, Praha ETC Publishing 1999 (kapitoly 7 až 9), Pavlát, V. a kol.: Kapitálové trhy, PROFESSIONAL PUBLISHING, Pavlát, V.: Burzovnictví, skriptum VŠFS, Praha Při studiu věnujte pozornost zejména těmto hlavním problémům: - makroekonomické analýz a akciové kurzy, - exogenní veličiny (působící z vnějšku), které ovlivňují akciové kurzy, - odvětvové faktory a akciové kurzy, - podnikové faktory a akciové kurzy, - vnitřní hodnota akcie a její kvantifikace, - kontinuální ohodnocovací proces. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - cyklické, defenzivní a růstové akcie, - dividendové diskontní modely, - ziskové modely, - ukazatel P/E, - bilanční modely, - finanční analýzy účetních výkazů, 1. dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů, 2. uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy, 3. být schopni odpovědět na tyto otázky: a. Co je to likvidita? Metodický list Investiční bankovnictví IV. 1

2 b. Jaký vliv má nízký stupeň likvidity na kapitálový trh? c. O kterých odvětvích se hovoří jako o cyklických? d. Které tři hypotézy v oblasti vlivu finanční politiky firmy na tržní cenu akcií znáte? e. Jaký ekonomický význam má jmenovitá hodnota akcií a proč? f. Jaké jsou výhody a nevýhody modelu tržeb, tedy ukazatele P/S? K druhému z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte: Musílek, P.: Trhy cenných papírů, Ekopres, Praha 2002 (kapitola 19) Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, Praha ETC Publishing 1999 (kap. 10), Pavlát, V. a kol.: Kapitálové trhy, PROFESSIONAL PUBLISHING, Při studiu věnujte pozornost zejména těmto hlavním tématům: - Dowova teorie, - Grafické metody pro analýzu celkového trhu a jednotlivých akcií, - Metody založené na technických indikátorech, - Fáze vzestupného trendu (býčí trh) a jejich charakteristika, - Fáze sestupného trendu (medvědí trh) a jejich charakteristika, - Momentum a jeho vypovídací schopnost. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - krátký (prázdný) prodej, - klouzavý průměr, - standardizované formace chování akciových kurzů, - teorie neúplných jednotek obchodování, - index důvěry, - grafické formace signalizující možnost změny (nebo potvrzení) trendu, - šíře trhu. 1. Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů, 2. Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy 3. Být schopni odpovědět na tyto (a. f.) otázky: a. Na jakých předpokladech je založena technická analýza? b. Co je hlavním cílem technických analytiků? c. Kdy klouzavý průměr dává nákupní signál? d. K jakému účelu se především využívá momentum? e. Lze na základě technické analýzy spolehlivě prognózovat vývoj akciových trhů? f. Lze využít informace z trhů s dluhopisy pro rozhodování o nákupech a prodejích na akciovém trhu? K třetímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte: Musílek, P.: Trhy cenných papírů, Ekopres, Praha 2002 (kapitola 19) Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, Praha ETC Publishing 1999 (kap. 10), Metodický list Investiční bankovnictví IV. 2

3 Pavlát, V. a kol.: Kapitálové trhy, PROFESSIONAL PUBLISHING, Kubíček, A.: Finanční investování. MCI, Praha Při studiu věnujte pozornost zejména těmto hlavním problémům: - konstrukce indexu důvěry, - spekulativní rovnovážná hypotéza, - burzovní psychologie, - teorie hlučného obchodování, - permanentní koloběh akciových kurzů. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - hráči a spekulanti na burzovním trhu, - pevné ruce, - překoupený trh - teorie hlučného obchodování a její vlivy na volatilitu trhu, 1. Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů, 2. Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy 3. Být schopni odpovědět na tyto otázky: a. Jak můžete charakterizovat přeprodaný trh? b. Co je to dodatečná volatilita trhu (vzniká na základě teorie hlučného obchodování)? c. Které názory J. M. Keynese (ve vztahu ke kapitálovým trhům) znáte? Ke čtvrtému z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte: Musílek, P.: Trhy cenných papírů, Ekopres, Praha 2002 (kapitola 20) Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, Praha ETC Publishing 1999 (kap. 16), Pavlát, V. a kol.: Kapitálové trhy, PROFESSIONAL PUBLISHING, 2003 (str. 155). Při studiu věnujte pozornost zejména těmto hlavním problémům: - vnitřní hodnota dluhopisu, - měření výnosu dluhopisu, - faktory ovlivňující vnitřní hodnotu dluhopisu, - durace, - struktura úrokových sazeb, - rating a jeho vliv na hodnotu dluhopisu, Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - vnitřní hodnota dluhopisu, - nominální výnos, - běžný výnos, - výnos do doby splatnosti, - prémie za riziko, - výnosová křivka. Metodický list Investiční bankovnictví IV. 3

4 1. dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů, 2. uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy, 3. být schopni odpovědět na tyto otázky: 1. Co je to běžný výnos dluhopisu? 2. V jakém vzájemném vztahu je tržní cena dluhopisu a tržní úrokové sazby? 3. Co má rozhodující vliv na vztahy mezi úrokovými sazbami různých dluhopisů? 4. Čím je určena prémie za riziko? 5. Co charakterizují výnosové křivky? 6. Co je hlavním úkolem ratingu (činnosti ratingové agentury)? Metodický list pro soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 4 Metodický list číslo 2 Název tématického celku: Investiční bankovnictví.burzovní obchody Cíl: Cílem tématického celku je seznámit posluchače se základními charakteristikami burzovních obchodů, burzovními pravidly a burzovním řádem. Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: 5. Struktura burzovních předpisů 6. Burzovní řád 7. Burzovní pravidla 8. Burzovní obchody K prvnímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte: Pavlát, V. a kol.: Kapitálové trhy, PROFESSIONAL PUBLISHING, Pavlát, V.: Burzovnictví, skriptum VŠFS, Praha Internetovou stránku pražské burzy: http : // www. pse. cz Při studiu věnujte pozornost zejména těmto hlavním problémům: - charakteristika systému regulace kapitálového trhu a systému burzovních předpisů, - stanovy burzy, - organizační struktura Burzy cenných papírů Praha, a.s., - burzovní výbory, - garanční fond burzy, - místo burzy v sytému kapitálového trhu. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto (7-9) základních pojmů: Metodický list Investiční bankovnictví IV. 4

5 - členský princip, - burzovní orgány, - generální tajemník burzy - členové burzy - akcionáři burzy, - dceřiná společnost, - garanční fond burzy. 4. Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů, 5. Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy 6. být schopni odpovědět na tyto otázky: a. Kdo je oprávněn navrhovat a kdo schvalovat znění burzovních pravidel? b. Kdo je oprávněn kontrolovat respektování burzovních pravidel? c. Které typy dokumentů zahrnujeme mezi burzovní předpisy? d. Co je to burzovní komora a jaké má hlavní pravomoci? e. Které jsou hlavní rozdíly mezi akcionáři a členy burzy? f. Kolik má burza dceřiných společností a jaké mají funkce? K druhému z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte: Pavlát, V. a kol.: Kapitálové trhy, PROFESSIONAL PUBLISHING, Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, Praha ETC Publishing Pavlát, V.: Burzovnictví, skriptum VŠFS, Praha Internetová stránka pražské burzy www. pse. cz Při studiu věnujte v burzovním řádu pozornost zejména těmto hlavním problémům: - vztah burzy a burzovního trhu, - charakteristika burzovních orgánů, - které subjekty patří mezi účastníky burzovního trhu, - kompetence burzovních výborů, - ochrana burzovního trhu, investorů a emitentů, - charakteristika Burzy cenných papírů Praha, a.s. (elektronická, ), - vypořádání burzovních obchodů. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - Garanční fond burzy - Clearingový fond burzy, - Člen burzy, - Přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu, - Ukončení obchodování s emisí, - Pravidla členství. 4. Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů, 5. Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy 6. Být schopni odpovědět na tyto otázky: Metodický list Investiční bankovnictví IV. 5

6 a. Které burzovní orgány znáte (podle Burzovního řádu)? b. Kdo jsou účastníci burzovního trhu? c. Jak pracuje a co řeší burzovní výbor pro členské otázky? d. Jaké úkoly má výbor pro kotaci? e. Co projednává burzovní výbor pro burzovní obchody? K třetímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte: On-line přístup na www. stránku Burzy cenných papírů Praha, a.s. Pavlát, V. a kol.: Kapitálové trhy, PROFESSIONAL PUBLISHING, Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, Praha ETC Publishing Pavlát, V.: Burzovnictví, skriptum VŠFS, Praha Při studiu burzovních pravidel věnujte pozornost zejména těmto hlavním problémům: - co burzovní pravidla řeší (které činnosti upravují), - pravidla členství, - pravidla udělování oprávnění k činnosti tvůrce trhu, - pravidla kontrolní činnosti, - pravidla správního řízení, - pravidla garančního fondu burzy. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - člen burzy, - tvůrce trhu, - kontrolní činnost burzy, - správní řízení, - garanční fond burzy, - akcionář burzy, - podmínky převoditelnosti akcií burzy. 4. Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů, 5. Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy 6. Být schopni odpovědět na tyto otázky: a. Na jakých principech je založeno členství na burze? b. Které hlavní předpoklady musí splňovat tvůrce trhu ve SPAD? c. Kdo realizuje kontrolní činnost burzy? d. Kdy může burza zahájit správní řízení a s kým? e. Proč má burza garanční fond? f. Jaká práva, povinnosti a omezení má akcionář burzy? Ke čtvrtému z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte: On-line přístup na www. stránku Burzy cenných papírů Praha, a.s. Metodický list Investiční bankovnictví IV. 6

7 Pavlát, V. a kol.: Kapitálové trhy, PROFESSIONAL PUBLISHING, Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, Praha ETC Publishing Pavlát, V.: Burzovnictví, skriptum VŠFS, Praha Při studiu burzovních pravidel věnujte pozornost zejména těmto hlavním problémům: - podmínky přijetí různých standardizovaných produktů k burzovnímu obchodu, - informační povinnost, - pravidla obchodování s jednotlivými instrumenty, - vypořádání burzovních obchodů, - vztah burzovních předpisů a předpisů UNIVYC, a.s., - speciální operace s cennými papíry, - intervenční nákupy, - komunikační napojení členů burzy na AOS. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - burzovní trh (Podmínky přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu), - nový trh, - volný trh, - průměrná referenční cena dluhopisů, - aukční režim, - automatické obchody. Po prostudování doporučené literatury byste měli: 1. Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů, 2. Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy 3. Být schopni odpovědět na tyto otázky: a. Jaké cenné papíry je možné přijmout k obchodování na burzovních trzích? b. Které hlavní předpoklady musí splňovat tvůrce trhu ve SPAD? c. Co jsou to blokové obchody? d. Jaké jsou hlavní charakteristiky vypořádání obchodů na pražské burze? e. Proč řeší burzovní pravidla také vedení evidence pokynů? Metodický list Investiční bankovnictví IV. 7

8 Metodický list pro třetí soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ IV. Název tématického celku: Teorie portfolia I. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je pochopit, jakým způsobem lze konstruovat portfolio tak, aby byl dosažen přiměřený výnos ve vztahu k podstupovanému riziku. V této souvislosti je cílem popsat Markowitzův model a indexové modely včetně konstrukce množiny efektivních portfolií a optimálního portfolia. Dále je cílem popsat model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) včetně konstrukce čáry kapitálového trhu a čáry trhu cenných papírů a arbitrážní oceňovací model. Tématický celek je rozdělen do těchto dílčích témat: 1. Markowitzův model 2. Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) 3. Arbitrážní oceňovací model 1. dílčí téma: Markowitzův model K prvnímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Budinský P., Záškodný P.: Finanční a investiční matematika, VŠFS, 2004, str. proces diverzifikace nalezení množiny efektivních portfolií kombinace akciového portfolia s bezrizikovou investicí přípustná množina akciových portfolií, množina efektivních portfolií, Markowitzův model, kombinace množiny efektivních portfolií s bezrizikovým instrumentem Jak vypadají množiny efektivních portfolií v případě portfolia složeného se dvou akcií v závislosti na velikosti korelačního koeficientu? Jak se zkonstruuje optimální (tečné) portfolio? 2. dílčí téma: Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) K druhému dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Metodický list Investiční bankovnictví IV. 8

9 Musílek P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, ETC Publishing, 1999, str Interpretace modelu CAPM Čára kapitálového tru a čára trhu cenných papírů Charakteristická čára čára kapitálového trhu, čára trhu cenných papírů, koeficient beta, agresivní a defenzivní akcie, koeficient alfa, konstrukce a měření výnosů různých portfolií Jak vypadá obecná verze modelu oceňování kapitálových aktiv? Jak se dá model oceňování kapitálových aktiv použít k určení požadované návratnosti cenného papíru? Jaké znáte modifikace modelu CAPM? 3. dílčí téma: Arbitrážní oceňovací model K třetímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Musílek P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, ETC Publishing, 1999, str Interpretace arbitrážního oceňovacího modelu Determinanty výnosové míry Vliv arbitrážních efektů Zákon jedné ceny, faktory ovlivňující výnosové procento, arbitrážní oceňování, determinanty výnosové míry, arbitrážní efekt, vícefaktorový model Jakým způsobem zavedete jednofaktorový arbitrážní model? Jaká je souvislost mezi modelem CAPM a arbitrážním oceňovacím modelem? Které jsou nejčastěji užívané faktory v arbitrážním oceňovacím modelu? Metodický list Investiční bankovnictví IV. 9

10 Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ IV. Název tématického celku: Teorie portfolia II. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětli, jakým způsobem lze měřit výkonnost jednotlivých portfolií v závislosti na jejich profilu a rizikovosti. Cílem je popsat Sharpův, Jensenův a Treynorův index a ukázat na příkladech fondů některé investiční strategie a postupy. Důraz je kladen též na metody řízení portfolia. Tématický celek je rozdělen do těchto dílčích témat: 1. Konstrukce portfolia 2. Metody řízení portfolia 3. Měření výkonnosti portfolia 1. dílčí téma: Konstrukce portfolia K prvnímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Blake D.: Analýza finančních trhů, Grada Publishing, 1995, str Tvorba a analýza portfolia Volba a alokace aktiv Různé typy investičních fondů Analýza trhu, volba aktiv, alokace aktiv, plánování portfolia, konstrukce portfolia, indexový fond, vztah klienta vůči riziku, investiční horizont Jak byste vysvětlili pojmy volba aktiv a alokace aktiv? Jaké jsou hlavní způsoby konstrukce indexového fondu? Které faktory a jak mohou ovlivnit plánování portfolia pro soukromé investory? 2. dílčí téma: Metody řízení portfolia K druhému dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Blake D.: Analýza finančních trhů, Grada Publishing, 1995, str Metodický list Investiční bankovnictví IV. 10

11 Pasivní řízení portfolia Aktivní řízení portfolia a jeho úpravy Smíšené strategie řízení portfolia Pasivní řízení portfolia, buy-and-hold strategie, indexace, indexový fond, imunizace portfolia, aktivní řízení portfolia, časování trhu Jaké jsou výhody a nevýhody pasivního a aktivního řízení portfolia? Jaké jsou rozdíly mezi aktivním řízením portfolií akcií, dluhopisů a prostředků peněžního trhu Jak byste vysvětlili smíšené strategie při řízení portfolia? 3. dílčí téma: Měření výkonnosti portfolia K třetímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Blake D.: Analýza finančních trhů, Grada Publishing, 1995, str Časově a peněžně vážená míra výnosu Míry výkonnosti portfolií Dekompozice celkového výnosu Ex post výnosy, časově vážená míra výnosu, peněžně vážená míra výnosu, benchmark, Sharpův index, Jensenův index, Treynorův index, dekompozice celkového výnosu Jak měříme ex post výnos portfolia? Jak měříme rizikově očištěné výnosy portfolia? Jaká je interpretace Sharpeova, Jensenova a Treynorova indexu? Metodický list Investiční bankovnictví IV. 11

12 Metodický list pro páté soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ IV. Název tématického celku: Oceňování derivátů I. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit, jakým způsobem jsou oceňovány kontrakty futures a opční kontrakty. Cílem je prezentovat spojitý i diskrétní model oceňování opcí a ukázat, rozdíly mezi oběma modely. Speciálně potom vysvětlit, jak se oceňují americké put opce. Tématický celek je rozdělen do těchto dílčích témat: 1. Faktory ovlivňující cenu opcí 2. Spojitý model oceňování opcí (Black-Scholes) 3. Diskrétní model oceńování opcí (Cox-Ross-Rubinstein) 1. dílčí téma: Faktory ovlivňující cenu opcí K prvnímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Budinský P., Záškodný P.: Finanční a investiční matematika, VŠFS, 2004, str Definice a výpočet volatility podkladového aktiva Vliv volatility na cenu call opce a put opce Vnitřní hodnota opce Forwardový kontrakt a kontrakt futures, opční kontrakt, evropská a americká opce, uplatňovací cena, doba expirace, volatilita, vnitřní hodnota opce Co je to volatilita podkladového aktiva a jak se vypočte? Na kterých faktorech a jak závisí cena opce? Co je to vnitřní hodnota opce a na čem závisí? 2. dílčí téma: Spojitý model oceňování opcí (Black-Scholes) K druhému dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Budinský P., Záškodný P.: Finanční a investiční matematika, VŠFS, 2004, str Metodický list Investiční bankovnictví IV. 12

13 Hull J.: Options, Futures and Other Derivative Securities, Prentice Hall, 1999, str Normální rozdělení a jeho distribuční funkce Cena opce a implicitní volatilita Konkrétní výpočet cen opcí Normální rozdělení, distribuční funkce normálního rozdělení, historická a implicitní volatilita Které typy opcí je možno ocenit spojitým modelem? Co je to implicitní volatilita a jak se vypočte? Jaké jsou výhody a nevýhody spojitého modelu? 3. dílčí téma: Diskrétní model oceňování opcí (Cox-Ross-Rubinstein) K třetímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Hull J.: Options, Futures and Other Derivative Securities, Prentice Hall, 1999, str Kalibrace modelu Sestavení stromu popisujícího vývoj cen podkladového aktiva Ocenění evropských opcí a porovnání s oceněním spojitým modelem Ocenění americké put opce Binomické rozdělení pravděpodobnosti, pravděpodobnost vzestupu a poklesu ceny podkladového aktiva, kalibrace modelu Které typy opcí je možno ocenit diskrétním modelem? Jak se ocení diskrétním modelem americká put opce Jaké jsou výhody a nevýhody diskrétního modelu? Metodický list Investiční bankovnictví IV. 13

14 Metodický list pro šesté soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ IV. Název tématického celku: Oceňování derivátů II. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit paritu put-call a objasnit význam parametru delta včetně jeho výpočtu. Dalším cílem je pochopit zajišťování portfolií pomocí derivátů s využitím znalosti parametru delta. Tématický celek je rozdělen do těchto dílčích témat: 1. Parita put-call 2. Parametr delta a jeho interpretace 3. Rizikově neutrální portfolio obsahující deriváty 1. dílčí téma: Parita put-call K prvnímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Budinský P., Záškodný P.: Finanční a investiční matematika, VŠFS, 2004, str. Vlastnosti portfolia složeného z put opce a podkladového aktiva Odvození parity put-call Význam parity put-call pro arbitráž Pojištění portfolia, bezrizikové portfolio, arbitrážní argument, parita put-call Jaká pozice vznikne kombinací put opce a podkladového aktiva? Pomocí jakých portfolií je odvozena parita put-call? Jak souvisí volatilita podkladového aktiva s paritou put-call? 2. dílčí téma: Parametr delta a jeho interpretace K druhému dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Budinský P., Záškodný P.: Finanční a investiční matematika, VŠFS, 2004, str Metodický list Investiční bankovnictví IV. 14

15 Výpočet parametru delta ve spojitém modelu Parametr delta jako měřítko citlivosti Parametr delta jako pravděpodobnost uplatnění opce Pravděpodobnost uplatnění opce, citlivost ceny opce na změny v ceně podkladového aktiva, parametr delta Jak se vypočte parametr delta ve spojitém modelu? Jakých hodnot nabývá parametr delta u call opcí a u put opcí? Jaká je interpretace parametru delta? 3. dílčí téma: Rizikově neutrální portfolio obsahující deriváty K třetímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Hull J.: Options, Futures and Other Derivative Securities, Prentice Hall, 1999, str Interpretace parametru delta jako zajišťovacího poměru Sestavení portfolia neutrálního vůči riziku Výpočet výnosu rizikově neutrálního portfolia Zajišťovací poměr, rizikově neutrální portfolio, kombinace krátkých a dlouhých pozic, výnos zajištěného portfolia Co je to pojištění portfolia a kdy se tato strategie volí? Jakým způsobem se provádí delta-zajištění portfolia? Jaká rizika se vzájemně neutralizují v zajištěném portfoliu? Metodický list Investiční bankovnictví IV. 15

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Název tématického celku: Tendence ve vývoji systémů kapitálových trhů ve světě Cíl: Cílem studia je

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Platební bilance, devizový trh a devizový kurs Cíl: Seznámit posluchače se základními pojmy mezinárodních

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Název tématického celku: Aktuální tendence ve vývoji burz ve světě Cíl: Charakterizovat současné vývojové tendence

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace Metodický list č.1. Název tématického celku: Aktuální tendence ve vývoji burz ve světě Cíl: Charakterizovat současné vývojové tendence

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úroková sazba a výpočet budoucí hodnoty Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit pojem úroku a roční úrokové

Více

OBSAH. Pfiedmluva... 13. Úvodní slovo autorky... 16

OBSAH. Pfiedmluva... 13. Úvodní slovo autorky... 16 IKT_(1_4)_zlom 29.9.2011 12:38 Stránka 5 OBSAH Pfiedmluva................................................... 13 Úvodní slovo autorky.......................................... 16 1 Finanãní trh...............................................

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 1 Název tématického celku: Charakteristika investičního bankovnictví a základní charakteristiky investičních obchodů.

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

1.část: Verdikt dějin 17

1.část: Verdikt dějin 17 Úvod 11 Předmluva 13 Nový materiál ve čtvrtém vydání 13 Závěrečné poznámky 14 1.část: Verdikt dějin 17 1. Výnosy akcii a dluhopisů od roku 1802 17 Každý by měl být bohatý" 17 Výnosy finančního trhu od

Více

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu METODICKÝ LIST 1. SOUSTŘEDĚNÍ K PŘEDMĚTU MEZINÁRODNÍ FINANCE Předmět N_MF MEZINÁRODNÍ FINANCE Typ studia Magisterské kombinované Semestr Zimní 2008 Způsob zakončení Zkouška Přednášející Ing. Arnošt Klesla

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

Věstník ČNB částka 9/2009 ze dne 25. června 2009. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009

Věstník ČNB částka 9/2009 ze dne 25. června 2009. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009 Třídící znak 2 1 2 0 9 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009 k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti I.

Více

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Seminář z aktuárských věd Petr Myška 7.11.2008 Obsah přednášky Oceňování nestandartních instrumentů finančních trhů Aplikace analytických vzorců Simulační techniky

Více

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční deriváty Smlouvy, jimiž se neobchoduje s podkladovými aktivy, ale právy na ně (=> obchody s rizikem ). Hodnota vzniká zprostředkovaně přes hodnotu podkladového aktiva nebo ukazatele. Existence

Více

Fundamentální a technická analýza jejich využívání v pozičním obchodování. Jiří Vataha

Fundamentální a technická analýza jejich využívání v pozičním obchodování. Jiří Vataha Fundamentální a technická analýza jejich využívání v pozičním obchodování Jiří Vataha Abstrakt V tomto příspěvku jsem se věnoval problematice akciových investičních analýz, především technické a fundamentální

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Peníze a úroková míra Cíl tématického celku Peníze: Vysvětlit podstatu a funkce peněz a popsat vývoj peněžního oběhu s

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Factsheet slovníček pojmů

Factsheet slovníček pojmů Pomůcka pro lepší orientaci při čtení měsíčních zpráv fondu Obsah 1. 2. 3. Údaje o dluhopisových a akciových fondech Ratingy Výkonnost Základní údaje Poplatky a náklady Investiční cíl Analýza rizik Přehledy

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.=

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.= Téma 6: Trhy CP Struktura přednášky: 1. Druhy investičních instrumentů 2. Poptávka po invest. instrumentech 3. Akciové instrumenty 4. Dluhové instrumenty 5. Burzovní trh a jeho regulace 1. Druhy investičních

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Finanční rizika. podniku, způsoben rizikového faktoru. že e protistrana. hodnoty podniku, způsoben. ností ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční rizika. podniku, způsoben rizikového faktoru. že e protistrana. hodnoty podniku, způsoben. ností ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční rizika Tržní riziko je pravděpodobnost podobnost změny hodnoty podniku, způsoben sobené změnou tržní hodnoty rizikového faktoru. Kreditní riziko je pravděpodobnost podobnost změny hodnoty podniku,

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Milan Vaníček Petr Sklenář 1 Riziko a horizont určuje nástroje a techniku Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Dlouhodobý -roky -investování

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007 Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Česká

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Mezinárodní finanční trhy Deriváty Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Deriváty Investiční instrumenty, jejichž cena se odvíjí od ceny podkladového aktiva (akcie, dluhopisy,

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Varianta Pravděpodobnost Výnos A 1 Výnos A 2 1 0,1 1% 0,1 3% 0,3 2 0,2 12% 2,4 28% 5,6 3 0,3 6% 1,8 14% 4,2

Varianta Pravděpodobnost Výnos A 1 Výnos A 2 1 0,1 1% 0,1 3% 0,3 2 0,2 12% 2,4 28% 5,6 3 0,3 6% 1,8 14% 4,2 Dobrý den. Kladno, 22. 3. 2007 21:35 Chtěl bych se všem omluvit za ten závěr přednášky. Bohužel mě chyba v jednom z příkladů vykolejila natolik, že jsem se již velice těžko soustředil na svůj výkon. Chtěl

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: akumulovat Cílová cena: 43,- EUR 6.6.2011 RWE AG Nové doporučení akumulovat Předešlé doporučení akumulovat

Více

Ing. Ondřej Audolenský

Ing. Ondřej Audolenský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ing. Ondřej Audolenský Vedoucí: Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Rizika podnikání malých a středních

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Přehled investičních nástrojů SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý máme svoje potřeby a sny závislé na prostředí, ve kterém žijeme, a životním období, ve kterém se

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů AKCIE Akcie představuje podíl na majetku společnosti, která tento cenný papír vydala. Držitel akcie má nejrůznější práva vlastníka: například právo podílet se na zisku společnosti formou dividendy, právo

Více

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné.

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné. Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění nových výrobků

Více

SYLABUS OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 MODUL POKROČILÉ FINANCE. Andrea Kolková

SYLABUS OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 MODUL POKROČILÉ FINANCE. Andrea Kolková SYLABUS MODUL POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 Andrea Kolková Ostrava 011 : Oborová specializace 1 POKROČILÉ FINANCE Autoři: Ing. Andrea Kolková, Ph.D. Vydání: první, 011 Počet stran: 3 Tisk: Vysoká

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Cíl: Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Penzijní fondy a penzijní společnosti strana 3 Penzijní fondy Významní

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

Investiční upozornění

Investiční upozornění Investiční upozornění Poučení o rizicích investic do investičních nástrojů Před rozhodnutím o nákupu podílových listů by potenciální Klienti měli věnovat zvýšenou pozornost rizikovým faktorům, které jsou

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Štěpán Pírko, Asset Management Colosseum, a.s. pirko@colosseum.cz Obsah 1. Co je a co není TA? 2. Charting 3. Indikátory

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Prospekt služby. Automatické investiční strategie

Prospekt služby. Automatické investiční strategie Prospekt služby Automatické investiční strategie Strategie AURA INVEST Aktivní správa Září 2014 Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tento Prospekt strategie AURA INVEST Aktivní správa je součástí

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994.

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994. Statut penzijního fondu Komerční banky Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Obchodní jméno :Penzijní fond Komerční banky,a.s. (dále jen "penzijní fond"). zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování

BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování upravují základní zásady a podmínky obchodování s investičními cennými papíry (dále

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

INVESTIČNÍ STRATEGIE (Výhody, rizika současné a budoucí trendy)

INVESTIČNÍ STRATEGIE (Výhody, rizika současné a budoucí trendy) 1 INVESTIČNÍ STRATEGIE (Výhody, rizika současné a budoucí trendy) 2 Hlavní závěry Úspěšné strategie musí nutně spočívat na tržních anomáliích. Úspěšnou strategii nikdy se to nedozvíme Strategie ztratily

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

D D P. e e e. ...požadovaná výnosová míra D...očekávané dividendy P. očekávaná prodejní cena. D n. n nekonečno. e e e e

D D P. e e e. ...požadovaná výnosová míra D...očekávané dividendy P. očekávaná prodejní cena. D n. n nekonečno. e e e e Téma 8: Chování cen akcií a investiční management Struktura přednášky: 1. Chování cen akcií fundamentální a technická analýza a teorie efektivních trhů. Riziko a výnos Markowitzův model 3. Kapitálový trh

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUM Ročník VY_32_INOVACE_Úč24.02 První a druhý Tematická oblast a předmět Název učebního

Více

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou :

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : Trh kapitálu Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice Nabídku na trhu kapitálu tvoří úspory (Saving, S). Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : produkt P věcná

Více

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu.

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. KAPITÁLOVÝ TRH - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. Fce KTu: alokační funkce redistribuční refinanční cenotvorný

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Příloha číslo 1 Informační dokument Jméno Emitenta INFORMAČNÍ DOKUMENT Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Tento dokument nepodléhá schválení Českou národní bankou

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

OPRAVENKA MANAŽERSKÉ FINANCE (1.vydání 2009)

OPRAVENKA MANAŽERSKÉ FINANCE (1.vydání 2009) str. 24 odkaz před kapitolou 3.4 => kapitole 15 Dividendová politika str. 58, příklad 5.1 správné zadání zní: Akciová společnost Belladona a. s. se základním kapitálem ve výši 35 mil. Kč, který je rozdělen

Více