Investiční bankovnictví 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investiční bankovnictví 4"

Transkript

1 Metodický list pro soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 4 Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Investiční bankovnictví - analýzy Cíl: Cílem tématického celku je seznámit posluchače se základními analytickými postupy používanými na kapitálových trzích. Budou diskutovány fundamentální faktory, které ovlivňují tržní cenu akcií, posluchači se seznámí s technickou analýzou, při které analytici věnují pozornost především minulým cenám a objemům obchodů. Pozornost bude rovněž věnována ohodnocování dluhopisů a vysvětlení faktorů, které ovlivňují pohyb jejich kurzů. Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: 1. Fundamentální akciové analýzy 2. Technické akciové analýzy 3. Vliv psychologie na tržní ceny akcií 4. Dluhopisové analýzy K prvnímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte: Musílek, P.: Trhy cenných papírů, Ekopres, Praha 2002 (kapitola 18) Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, Praha ETC Publishing 1999 (kapitoly 7 až 9), Pavlát, V. a kol.: Kapitálové trhy, PROFESSIONAL PUBLISHING, Pavlát, V.: Burzovnictví, skriptum VŠFS, Praha Při studiu věnujte pozornost zejména těmto hlavním problémům: - makroekonomické analýz a akciové kurzy, - exogenní veličiny (působící z vnějšku), které ovlivňují akciové kurzy, - odvětvové faktory a akciové kurzy, - podnikové faktory a akciové kurzy, - vnitřní hodnota akcie a její kvantifikace, - kontinuální ohodnocovací proces. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - cyklické, defenzivní a růstové akcie, - dividendové diskontní modely, - ziskové modely, - ukazatel P/E, - bilanční modely, - finanční analýzy účetních výkazů, 1. dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů, 2. uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy, 3. být schopni odpovědět na tyto otázky: a. Co je to likvidita? Metodický list Investiční bankovnictví IV. 1

2 b. Jaký vliv má nízký stupeň likvidity na kapitálový trh? c. O kterých odvětvích se hovoří jako o cyklických? d. Které tři hypotézy v oblasti vlivu finanční politiky firmy na tržní cenu akcií znáte? e. Jaký ekonomický význam má jmenovitá hodnota akcií a proč? f. Jaké jsou výhody a nevýhody modelu tržeb, tedy ukazatele P/S? K druhému z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte: Musílek, P.: Trhy cenných papírů, Ekopres, Praha 2002 (kapitola 19) Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, Praha ETC Publishing 1999 (kap. 10), Pavlát, V. a kol.: Kapitálové trhy, PROFESSIONAL PUBLISHING, Při studiu věnujte pozornost zejména těmto hlavním tématům: - Dowova teorie, - Grafické metody pro analýzu celkového trhu a jednotlivých akcií, - Metody založené na technických indikátorech, - Fáze vzestupného trendu (býčí trh) a jejich charakteristika, - Fáze sestupného trendu (medvědí trh) a jejich charakteristika, - Momentum a jeho vypovídací schopnost. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - krátký (prázdný) prodej, - klouzavý průměr, - standardizované formace chování akciových kurzů, - teorie neúplných jednotek obchodování, - index důvěry, - grafické formace signalizující možnost změny (nebo potvrzení) trendu, - šíře trhu. 1. Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů, 2. Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy 3. Být schopni odpovědět na tyto (a. f.) otázky: a. Na jakých předpokladech je založena technická analýza? b. Co je hlavním cílem technických analytiků? c. Kdy klouzavý průměr dává nákupní signál? d. K jakému účelu se především využívá momentum? e. Lze na základě technické analýzy spolehlivě prognózovat vývoj akciových trhů? f. Lze využít informace z trhů s dluhopisy pro rozhodování o nákupech a prodejích na akciovém trhu? K třetímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte: Musílek, P.: Trhy cenných papírů, Ekopres, Praha 2002 (kapitola 19) Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, Praha ETC Publishing 1999 (kap. 10), Metodický list Investiční bankovnictví IV. 2

3 Pavlát, V. a kol.: Kapitálové trhy, PROFESSIONAL PUBLISHING, Kubíček, A.: Finanční investování. MCI, Praha Při studiu věnujte pozornost zejména těmto hlavním problémům: - konstrukce indexu důvěry, - spekulativní rovnovážná hypotéza, - burzovní psychologie, - teorie hlučného obchodování, - permanentní koloběh akciových kurzů. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - hráči a spekulanti na burzovním trhu, - pevné ruce, - překoupený trh - teorie hlučného obchodování a její vlivy na volatilitu trhu, 1. Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů, 2. Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy 3. Být schopni odpovědět na tyto otázky: a. Jak můžete charakterizovat přeprodaný trh? b. Co je to dodatečná volatilita trhu (vzniká na základě teorie hlučného obchodování)? c. Které názory J. M. Keynese (ve vztahu ke kapitálovým trhům) znáte? Ke čtvrtému z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte: Musílek, P.: Trhy cenných papírů, Ekopres, Praha 2002 (kapitola 20) Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, Praha ETC Publishing 1999 (kap. 16), Pavlát, V. a kol.: Kapitálové trhy, PROFESSIONAL PUBLISHING, 2003 (str. 155). Při studiu věnujte pozornost zejména těmto hlavním problémům: - vnitřní hodnota dluhopisu, - měření výnosu dluhopisu, - faktory ovlivňující vnitřní hodnotu dluhopisu, - durace, - struktura úrokových sazeb, - rating a jeho vliv na hodnotu dluhopisu, Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - vnitřní hodnota dluhopisu, - nominální výnos, - běžný výnos, - výnos do doby splatnosti, - prémie za riziko, - výnosová křivka. Metodický list Investiční bankovnictví IV. 3

4 1. dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů, 2. uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy, 3. být schopni odpovědět na tyto otázky: 1. Co je to běžný výnos dluhopisu? 2. V jakém vzájemném vztahu je tržní cena dluhopisu a tržní úrokové sazby? 3. Co má rozhodující vliv na vztahy mezi úrokovými sazbami různých dluhopisů? 4. Čím je určena prémie za riziko? 5. Co charakterizují výnosové křivky? 6. Co je hlavním úkolem ratingu (činnosti ratingové agentury)? Metodický list pro soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 4 Metodický list číslo 2 Název tématického celku: Investiční bankovnictví.burzovní obchody Cíl: Cílem tématického celku je seznámit posluchače se základními charakteristikami burzovních obchodů, burzovními pravidly a burzovním řádem. Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: 5. Struktura burzovních předpisů 6. Burzovní řád 7. Burzovní pravidla 8. Burzovní obchody K prvnímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte: Pavlát, V. a kol.: Kapitálové trhy, PROFESSIONAL PUBLISHING, Pavlát, V.: Burzovnictví, skriptum VŠFS, Praha Internetovou stránku pražské burzy: http : // www. pse. cz Při studiu věnujte pozornost zejména těmto hlavním problémům: - charakteristika systému regulace kapitálového trhu a systému burzovních předpisů, - stanovy burzy, - organizační struktura Burzy cenných papírů Praha, a.s., - burzovní výbory, - garanční fond burzy, - místo burzy v sytému kapitálového trhu. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto (7-9) základních pojmů: Metodický list Investiční bankovnictví IV. 4

5 - členský princip, - burzovní orgány, - generální tajemník burzy - členové burzy - akcionáři burzy, - dceřiná společnost, - garanční fond burzy. 4. Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů, 5. Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy 6. být schopni odpovědět na tyto otázky: a. Kdo je oprávněn navrhovat a kdo schvalovat znění burzovních pravidel? b. Kdo je oprávněn kontrolovat respektování burzovních pravidel? c. Které typy dokumentů zahrnujeme mezi burzovní předpisy? d. Co je to burzovní komora a jaké má hlavní pravomoci? e. Které jsou hlavní rozdíly mezi akcionáři a členy burzy? f. Kolik má burza dceřiných společností a jaké mají funkce? K druhému z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte: Pavlát, V. a kol.: Kapitálové trhy, PROFESSIONAL PUBLISHING, Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, Praha ETC Publishing Pavlát, V.: Burzovnictví, skriptum VŠFS, Praha Internetová stránka pražské burzy www. pse. cz Při studiu věnujte v burzovním řádu pozornost zejména těmto hlavním problémům: - vztah burzy a burzovního trhu, - charakteristika burzovních orgánů, - které subjekty patří mezi účastníky burzovního trhu, - kompetence burzovních výborů, - ochrana burzovního trhu, investorů a emitentů, - charakteristika Burzy cenných papírů Praha, a.s. (elektronická, ), - vypořádání burzovních obchodů. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - Garanční fond burzy - Clearingový fond burzy, - Člen burzy, - Přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu, - Ukončení obchodování s emisí, - Pravidla členství. 4. Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů, 5. Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy 6. Být schopni odpovědět na tyto otázky: Metodický list Investiční bankovnictví IV. 5

6 a. Které burzovní orgány znáte (podle Burzovního řádu)? b. Kdo jsou účastníci burzovního trhu? c. Jak pracuje a co řeší burzovní výbor pro členské otázky? d. Jaké úkoly má výbor pro kotaci? e. Co projednává burzovní výbor pro burzovní obchody? K třetímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte: On-line přístup na www. stránku Burzy cenných papírů Praha, a.s. Pavlát, V. a kol.: Kapitálové trhy, PROFESSIONAL PUBLISHING, Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, Praha ETC Publishing Pavlát, V.: Burzovnictví, skriptum VŠFS, Praha Při studiu burzovních pravidel věnujte pozornost zejména těmto hlavním problémům: - co burzovní pravidla řeší (které činnosti upravují), - pravidla členství, - pravidla udělování oprávnění k činnosti tvůrce trhu, - pravidla kontrolní činnosti, - pravidla správního řízení, - pravidla garančního fondu burzy. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - člen burzy, - tvůrce trhu, - kontrolní činnost burzy, - správní řízení, - garanční fond burzy, - akcionář burzy, - podmínky převoditelnosti akcií burzy. 4. Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů, 5. Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy 6. Být schopni odpovědět na tyto otázky: a. Na jakých principech je založeno členství na burze? b. Které hlavní předpoklady musí splňovat tvůrce trhu ve SPAD? c. Kdo realizuje kontrolní činnost burzy? d. Kdy může burza zahájit správní řízení a s kým? e. Proč má burza garanční fond? f. Jaká práva, povinnosti a omezení má akcionář burzy? Ke čtvrtému z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte: On-line přístup na www. stránku Burzy cenných papírů Praha, a.s. Metodický list Investiční bankovnictví IV. 6

7 Pavlát, V. a kol.: Kapitálové trhy, PROFESSIONAL PUBLISHING, Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, Praha ETC Publishing Pavlát, V.: Burzovnictví, skriptum VŠFS, Praha Při studiu burzovních pravidel věnujte pozornost zejména těmto hlavním problémům: - podmínky přijetí různých standardizovaných produktů k burzovnímu obchodu, - informační povinnost, - pravidla obchodování s jednotlivými instrumenty, - vypořádání burzovních obchodů, - vztah burzovních předpisů a předpisů UNIVYC, a.s., - speciální operace s cennými papíry, - intervenční nákupy, - komunikační napojení členů burzy na AOS. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - burzovní trh (Podmínky přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu), - nový trh, - volný trh, - průměrná referenční cena dluhopisů, - aukční režim, - automatické obchody. Po prostudování doporučené literatury byste měli: 1. Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů, 2. Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy 3. Být schopni odpovědět na tyto otázky: a. Jaké cenné papíry je možné přijmout k obchodování na burzovních trzích? b. Které hlavní předpoklady musí splňovat tvůrce trhu ve SPAD? c. Co jsou to blokové obchody? d. Jaké jsou hlavní charakteristiky vypořádání obchodů na pražské burze? e. Proč řeší burzovní pravidla také vedení evidence pokynů? Metodický list Investiční bankovnictví IV. 7

8 Metodický list pro třetí soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ IV. Název tématického celku: Teorie portfolia I. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je pochopit, jakým způsobem lze konstruovat portfolio tak, aby byl dosažen přiměřený výnos ve vztahu k podstupovanému riziku. V této souvislosti je cílem popsat Markowitzův model a indexové modely včetně konstrukce množiny efektivních portfolií a optimálního portfolia. Dále je cílem popsat model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) včetně konstrukce čáry kapitálového trhu a čáry trhu cenných papírů a arbitrážní oceňovací model. Tématický celek je rozdělen do těchto dílčích témat: 1. Markowitzův model 2. Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) 3. Arbitrážní oceňovací model 1. dílčí téma: Markowitzův model K prvnímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Budinský P., Záškodný P.: Finanční a investiční matematika, VŠFS, 2004, str. proces diverzifikace nalezení množiny efektivních portfolií kombinace akciového portfolia s bezrizikovou investicí přípustná množina akciových portfolií, množina efektivních portfolií, Markowitzův model, kombinace množiny efektivních portfolií s bezrizikovým instrumentem Jak vypadají množiny efektivních portfolií v případě portfolia složeného se dvou akcií v závislosti na velikosti korelačního koeficientu? Jak se zkonstruuje optimální (tečné) portfolio? 2. dílčí téma: Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) K druhému dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Metodický list Investiční bankovnictví IV. 8

9 Musílek P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, ETC Publishing, 1999, str Interpretace modelu CAPM Čára kapitálového tru a čára trhu cenných papírů Charakteristická čára čára kapitálového trhu, čára trhu cenných papírů, koeficient beta, agresivní a defenzivní akcie, koeficient alfa, konstrukce a měření výnosů různých portfolií Jak vypadá obecná verze modelu oceňování kapitálových aktiv? Jak se dá model oceňování kapitálových aktiv použít k určení požadované návratnosti cenného papíru? Jaké znáte modifikace modelu CAPM? 3. dílčí téma: Arbitrážní oceňovací model K třetímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Musílek P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, ETC Publishing, 1999, str Interpretace arbitrážního oceňovacího modelu Determinanty výnosové míry Vliv arbitrážních efektů Zákon jedné ceny, faktory ovlivňující výnosové procento, arbitrážní oceňování, determinanty výnosové míry, arbitrážní efekt, vícefaktorový model Jakým způsobem zavedete jednofaktorový arbitrážní model? Jaká je souvislost mezi modelem CAPM a arbitrážním oceňovacím modelem? Které jsou nejčastěji užívané faktory v arbitrážním oceňovacím modelu? Metodický list Investiční bankovnictví IV. 9

10 Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ IV. Název tématického celku: Teorie portfolia II. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětli, jakým způsobem lze měřit výkonnost jednotlivých portfolií v závislosti na jejich profilu a rizikovosti. Cílem je popsat Sharpův, Jensenův a Treynorův index a ukázat na příkladech fondů některé investiční strategie a postupy. Důraz je kladen též na metody řízení portfolia. Tématický celek je rozdělen do těchto dílčích témat: 1. Konstrukce portfolia 2. Metody řízení portfolia 3. Měření výkonnosti portfolia 1. dílčí téma: Konstrukce portfolia K prvnímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Blake D.: Analýza finančních trhů, Grada Publishing, 1995, str Tvorba a analýza portfolia Volba a alokace aktiv Různé typy investičních fondů Analýza trhu, volba aktiv, alokace aktiv, plánování portfolia, konstrukce portfolia, indexový fond, vztah klienta vůči riziku, investiční horizont Jak byste vysvětlili pojmy volba aktiv a alokace aktiv? Jaké jsou hlavní způsoby konstrukce indexového fondu? Které faktory a jak mohou ovlivnit plánování portfolia pro soukromé investory? 2. dílčí téma: Metody řízení portfolia K druhému dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Blake D.: Analýza finančních trhů, Grada Publishing, 1995, str Metodický list Investiční bankovnictví IV. 10

11 Pasivní řízení portfolia Aktivní řízení portfolia a jeho úpravy Smíšené strategie řízení portfolia Pasivní řízení portfolia, buy-and-hold strategie, indexace, indexový fond, imunizace portfolia, aktivní řízení portfolia, časování trhu Jaké jsou výhody a nevýhody pasivního a aktivního řízení portfolia? Jaké jsou rozdíly mezi aktivním řízením portfolií akcií, dluhopisů a prostředků peněžního trhu Jak byste vysvětlili smíšené strategie při řízení portfolia? 3. dílčí téma: Měření výkonnosti portfolia K třetímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Blake D.: Analýza finančních trhů, Grada Publishing, 1995, str Časově a peněžně vážená míra výnosu Míry výkonnosti portfolií Dekompozice celkového výnosu Ex post výnosy, časově vážená míra výnosu, peněžně vážená míra výnosu, benchmark, Sharpův index, Jensenův index, Treynorův index, dekompozice celkového výnosu Jak měříme ex post výnos portfolia? Jak měříme rizikově očištěné výnosy portfolia? Jaká je interpretace Sharpeova, Jensenova a Treynorova indexu? Metodický list Investiční bankovnictví IV. 11

12 Metodický list pro páté soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ IV. Název tématického celku: Oceňování derivátů I. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit, jakým způsobem jsou oceňovány kontrakty futures a opční kontrakty. Cílem je prezentovat spojitý i diskrétní model oceňování opcí a ukázat, rozdíly mezi oběma modely. Speciálně potom vysvětlit, jak se oceňují americké put opce. Tématický celek je rozdělen do těchto dílčích témat: 1. Faktory ovlivňující cenu opcí 2. Spojitý model oceňování opcí (Black-Scholes) 3. Diskrétní model oceńování opcí (Cox-Ross-Rubinstein) 1. dílčí téma: Faktory ovlivňující cenu opcí K prvnímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Budinský P., Záškodný P.: Finanční a investiční matematika, VŠFS, 2004, str Definice a výpočet volatility podkladového aktiva Vliv volatility na cenu call opce a put opce Vnitřní hodnota opce Forwardový kontrakt a kontrakt futures, opční kontrakt, evropská a americká opce, uplatňovací cena, doba expirace, volatilita, vnitřní hodnota opce Co je to volatilita podkladového aktiva a jak se vypočte? Na kterých faktorech a jak závisí cena opce? Co je to vnitřní hodnota opce a na čem závisí? 2. dílčí téma: Spojitý model oceňování opcí (Black-Scholes) K druhému dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Budinský P., Záškodný P.: Finanční a investiční matematika, VŠFS, 2004, str Metodický list Investiční bankovnictví IV. 12

13 Hull J.: Options, Futures and Other Derivative Securities, Prentice Hall, 1999, str Normální rozdělení a jeho distribuční funkce Cena opce a implicitní volatilita Konkrétní výpočet cen opcí Normální rozdělení, distribuční funkce normálního rozdělení, historická a implicitní volatilita Které typy opcí je možno ocenit spojitým modelem? Co je to implicitní volatilita a jak se vypočte? Jaké jsou výhody a nevýhody spojitého modelu? 3. dílčí téma: Diskrétní model oceňování opcí (Cox-Ross-Rubinstein) K třetímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Hull J.: Options, Futures and Other Derivative Securities, Prentice Hall, 1999, str Kalibrace modelu Sestavení stromu popisujícího vývoj cen podkladového aktiva Ocenění evropských opcí a porovnání s oceněním spojitým modelem Ocenění americké put opce Binomické rozdělení pravděpodobnosti, pravděpodobnost vzestupu a poklesu ceny podkladového aktiva, kalibrace modelu Které typy opcí je možno ocenit diskrétním modelem? Jak se ocení diskrétním modelem americká put opce Jaké jsou výhody a nevýhody diskrétního modelu? Metodický list Investiční bankovnictví IV. 13

14 Metodický list pro šesté soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ IV. Název tématického celku: Oceňování derivátů II. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit paritu put-call a objasnit význam parametru delta včetně jeho výpočtu. Dalším cílem je pochopit zajišťování portfolií pomocí derivátů s využitím znalosti parametru delta. Tématický celek je rozdělen do těchto dílčích témat: 1. Parita put-call 2. Parametr delta a jeho interpretace 3. Rizikově neutrální portfolio obsahující deriváty 1. dílčí téma: Parita put-call K prvnímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Budinský P., Záškodný P.: Finanční a investiční matematika, VŠFS, 2004, str. Vlastnosti portfolia složeného z put opce a podkladového aktiva Odvození parity put-call Význam parity put-call pro arbitráž Pojištění portfolia, bezrizikové portfolio, arbitrážní argument, parita put-call Jaká pozice vznikne kombinací put opce a podkladového aktiva? Pomocí jakých portfolií je odvozena parita put-call? Jak souvisí volatilita podkladového aktiva s paritou put-call? 2. dílčí téma: Parametr delta a jeho interpretace K druhému dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Budinský P., Záškodný P.: Finanční a investiční matematika, VŠFS, 2004, str Metodický list Investiční bankovnictví IV. 14

15 Výpočet parametru delta ve spojitém modelu Parametr delta jako měřítko citlivosti Parametr delta jako pravděpodobnost uplatnění opce Pravděpodobnost uplatnění opce, citlivost ceny opce na změny v ceně podkladového aktiva, parametr delta Jak se vypočte parametr delta ve spojitém modelu? Jakých hodnot nabývá parametr delta u call opcí a u put opcí? Jaká je interpretace parametru delta? 3. dílčí téma: Rizikově neutrální portfolio obsahující deriváty K třetímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: Hull J.: Options, Futures and Other Derivative Securities, Prentice Hall, 1999, str Interpretace parametru delta jako zajišťovacího poměru Sestavení portfolia neutrálního vůči riziku Výpočet výnosu rizikově neutrálního portfolia Zajišťovací poměr, rizikově neutrální portfolio, kombinace krátkých a dlouhých pozic, výnos zajištěného portfolia Co je to pojištění portfolia a kdy se tato strategie volí? Jakým způsobem se provádí delta-zajištění portfolia? Jaká rizika se vzájemně neutralizují v zajištěném portfoliu? Metodický list Investiční bankovnictví IV. 15

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Dluhopisy a dluhopisové portfolio I. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je popsat dluhopisy jako investiční instrumenty,

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA Metodický list č. 1

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA Metodický list č. 1 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úroková sazba a výpočet budoucí hodnoty Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit pojem úroku a roční úrokové

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Název tématického celku: Aktuální tendence ve vývoji burz ve světě Cíl: Charakterizovat současné vývojové tendence

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace Metodický list č.1. Název tématického celku: Aktuální tendence ve vývoji burz ve světě Cíl: Charakterizovat současné vývojové tendence

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Název tématického celku: Tendence ve vývoji systémů kapitálových trhů ve světě Cíl: Cílem studia je

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úroková sazba a výpočet budoucí hodnoty Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit pojem úroku a roční úrokové

Více

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Metodický list č. 1 Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Studenti by měli pochopit pojem oceňování podniku, jeho účel, kdo oceňování provádí, rozlišit pojmy cena a

Více

(Aktualizovaná verze 09/08)

(Aktualizovaná verze 09/08) Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování (PFP_2) (Aktualizovaná verze 09/08) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: zápočet formou

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví B Název tématického celku: Investiční bankovnictví a jeho místo v systému finančního trhu. Cíl: Základním cílem

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Platební bilance, devizový trh a devizový kurs Cíl: Seznámit posluchače se základními pojmy mezinárodních

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

SYLABUS PŘEDMĚTU PREZENČNÍ STUDIUM Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Platnost akreditace do Kód studijního

SYLABUS PŘEDMĚTU PREZENČNÍ STUDIUM Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Platnost akreditace do Kód studijního SYLABUS PŘEDMĚTU PREZENČNÍ STUDIUM Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Platnost akreditace do Kód studijního PPMA Kód katedry FIN Název studijního Portfolio management Portfolio

Více

předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ 2

předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ 2 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ 2 Název tématického celku: Dluhové instrumenty a základní charakteristiky metod jejich ohodnocování. Cíl: Záměrem

Více

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE)

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) A. Kapitálové trhy II. konzultant prof. Musílek 1. Analýza vývoje struktury

Více

Akcie obsah přednášky

Akcie obsah přednášky obsah přednášky 1) Úvod do akcií (definice, druhy, základní principy) 2) Akciové analýzy 3) Cena akcie 4) Výnosnost akcie 5) Štěpení akcií 6) definice je cenný papír dokládající podíl akcionáře na základním

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Anotace předmětu Obsahem výuky je výklad základní problematiky účtování pojišťoven, které zaujímají významné místo na českém finančním

Více

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen.

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Tržní riziko Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Akciové riziko Měnové riziko Komoditní riziko Úrokové riziko Odvozená rizika... riz. volatility, riz. korelace Pozice (saldo hodnoty očekávaných

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

OBSAH. Pfiedmluva... 13. Úvodní slovo autorky... 16

OBSAH. Pfiedmluva... 13. Úvodní slovo autorky... 16 IKT_(1_4)_zlom 29.9.2011 12:38 Stránka 5 OBSAH Pfiedmluva................................................... 13 Úvodní slovo autorky.......................................... 16 1 Finanãní trh...............................................

Více

KMA/MAB. Kamila Matoušková (A07142) Plzeň, 2009 EFEKTIVNÍ PORFÓLIO V MARKOWITZOVĚ SMYSLU

KMA/MAB. Kamila Matoušková (A07142) Plzeň, 2009 EFEKTIVNÍ PORFÓLIO V MARKOWITZOVĚ SMYSLU EFEKTIVNÍ PORFÓLIO V MARKOWITZOVĚ SMYSLU KMA/MAB Kamila Matoušková (A07142) Plzeň, 2009 Obsahem práce je vytvoření efektivního portfolia v Markowitzově smyslu.z akcií obchodovaných na SPADu. Dále je uvažována

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 1 Název tématického celku: Charakteristika investičního bankovnictví a základní charakteristiky investičních obchodů.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ o.p.s. Název tématického celku: Teoreticko-metodická východiska a inovovaná legislativní úprava

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ o.p.s. Název tématického celku: Teoreticko-metodická východiska a inovovaná legislativní úprava Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb Název tématického celku: Teoreticko-metodická východiska a inovovaná legislativní úprava

Více

Cvičebnice z FIT. Práce studenta v průběhu akademického roku ve cvičeních je členěna do dvou částí:

Cvičebnice z FIT. Práce studenta v průběhu akademického roku ve cvičeních je členěna do dvou částí: Cvičebnice z FIT Práce studenta v průběhu akademického roku ve cvičeních je členěna do dvou částí: 1. Týmová práce studentů. Tato spočívá v prezentaci problémových studií, které jsou předem v této cvičebnici

Více

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen.

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Tržní riziko Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Akciové riziko Měnové riziko Komoditní riziko Úrokové riziko Odvozená rizika... riz. volatility, riz. korelace Pozice (saldo hodnoty očekávaných

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu METODICKÝ LIST 1. SOUSTŘEDĚNÍ K PŘEDMĚTU MEZINÁRODNÍ FINANCE Předmět N_MF MEZINÁRODNÍ FINANCE Typ studia Magisterské kombinované Semestr Zimní 2008 Způsob zakončení Zkouška Přednášející Ing. Arnošt Klesla

Více

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Seminář z aktuárských věd Petr Myška 7.11.2008 Obsah přednášky Oceňování nestandartních instrumentů finančních trhů Aplikace analytických vzorců Simulační techniky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Příprava na certifikaci EFA

Příprava na certifikaci EFA Hlavní cíle programu Úspěšným absolvováním programu získají poradci špičkové odborné znalosti, které jim umožní získat certifikát FA, který je prestižním evropským certifikátem v oblasti finančního poradenství

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích

Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích Deriváty II opce a opční strategie Opce Poskytuje vlastníkovi opce nikoli povinnost, ale právo k nákupu nebo prodeji určitého podkladového

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 strana 3 Akcie Vymezení a legislativa Majetkový

Více

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční deriváty Smlouvy, jimiž se neobchoduje s podkladovými aktivy, ale právy na ně (=> obchody s rizikem ). Hodnota vzniká zprostředkovaně přes hodnotu podkladového aktiva nebo ukazatele. Existence

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodický list č.1 Název tématického celku: Základní teoretické otázky regulace a dozoru Cíl:

Více

1.část: Verdikt dějin 17

1.část: Verdikt dějin 17 Úvod 11 Předmluva 13 Nový materiál ve čtvrtém vydání 13 Závěrečné poznámky 14 1.část: Verdikt dějin 17 1. Výnosy akcii a dluhopisů od roku 1802 17 Každý by měl být bohatý" 17 Výnosy finančního trhu od

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2017 Sb. ze dne

N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2017 Sb. ze dne N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2017 Sb. ze dne.. 2017 o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu Česká národní banka stanoví podle 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Více

Anotace k předmětu Řízení rizik ve finančních službách

Anotace k předmětu Řízení rizik ve finančních službách Anotace k předmětu Řízení rizik ve finančních službách Cílem předmětu Řízení rizik ve finančních službách je vysvětlit pojem finančních rizik, výklad základních metodických postupů uplatňovaných zejména

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Věstník ČNB částka 9/2009 ze dne 25. června 2009. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009

Věstník ČNB částka 9/2009 ze dne 25. června 2009. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009 Třídící znak 2 1 2 0 9 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009 k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti I.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků Příloha č. 1 k usnesení Rady č. 1253 ze dne 30. 8. 2011 Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků ) Základní principy strategie při zhodnocování dočasně volných

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obligace obsah přednášky

Obligace obsah přednášky Obligace obsah přednášky 1) Úvod do cenných papírů 2) Úvod do obligací (vymezení, dělení) 3) Cena obligace (teoretická, tržní, kotace) 4) Výnosnost obligace 5) Cena kupónové obligace mezi kupónovými platbami

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Factsheet slovníček pojmů

Factsheet slovníček pojmů Pomůcka pro lepší orientaci při čtení měsíčních zpráv fondu Obsah 1. 2. 3. Údaje o dluhopisových a akciových fondech Ratingy Výkonnost Základní údaje Poplatky a náklady Investiční cíl Analýza rizik Přehledy

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních vlastností a způsobů obchodovatelnosti TERMÍNOVÉ OBCHODY Neodvolatelné /tzv. pevné/ termínové obchody Termínové kontrakty typu forward a futures

Více

Finanční deriváty II.

Finanční deriváty II. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty II. strana 2 Obsah přednášky Princip opcí Druhy opcí Cena a spekulační efekt Kurzovní

Více

INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH

INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH Úvod Investor začátečník Život a finance Úspěch a bohatství Krysí závod Aktiva a pasiva Pasivní příjmy Druhy pasivních příjmů Pasivní příjmy a internet Ideální pasivní příjem

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA RNDr. Petr Budinský, CSc. FINANČNÍ MATEMATIKA Budoucí hodnota při různých typech úročení FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2 Příklad: Uvažujme FV = 100.000 Kč a úrokovou

Více

Anotace k předmětu Účetnictví pojišťoven

Anotace k předmětu Účetnictví pojišťoven Anotace k předmětu Účetnictví pojišťoven Obsahem výuky je výklad základní problematiky účtování pojišťoven, které zaujímají významné místo na českém finančním trhu. Výklad bude vycházet především z aktuálního

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: akumulovat Cílová cena: 60,- EUR 31.1.2011 RWE AG Nové doporučení akumulovat Předešlé doporučení koupit Nová

Více

Fundamentální a technická analýza jejich využívání v pozičním obchodování. Jiří Vataha

Fundamentální a technická analýza jejich využívání v pozičním obchodování. Jiří Vataha Fundamentální a technická analýza jejich využívání v pozičním obchodování Jiří Vataha Abstrakt V tomto příspěvku jsem se věnoval problematice akciových investičních analýz, především technické a fundamentální

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu)

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu) Využití poměrových ukazatelů pro fundamentální analýzu cenných papírů Principem této analýzy je stanovení, zda je cenný papír na kapitálovém trhu podhodnocen, správně oceněn, nebo nadhodnocen. Analýza

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Peníze a úroková míra Cíl tématického celku Peníze: Vysvětlit podstatu a funkce peněz a popsat vývoj peněžního oběhu s

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013 Finanční

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: Peníze, úrok a finanční trh Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit posluchače

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu. Účetnictví pojišťoven

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu. Účetnictví pojišťoven Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Účetnictví pojišťoven Název tématického celku: Metodika účetnictví I. Cíl: Získat základní znalosti o účetnictví pojišťoven. V této části

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví Metodický list č.1 Název tématického celku: Centrální banka Cíl: Charakterizovat vznik centrálních bank, jejich vývoj, dnešní funkce,

Více

Cvičebnice z OCP. Týmová práce studentů. Práce studenta v průběhu akademického roku ve cvičeních je členěna do dvou částí:

Cvičebnice z OCP. Týmová práce studentů. Práce studenta v průběhu akademického roku ve cvičeních je členěna do dvou částí: Cvičebnice z OCP Práce studenta v průběhu akademického roku ve cvičeních je členěna do dvou částí: 1. Týmová práce studentů. Tato spočívá v prezentaci problémových studií, které jsou předem v této cvičebnici

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

Finanční trhy. Fundamentální analýza

Finanční trhy. Fundamentální analýza Finanční trhy Fundamentální analýza Charakteristika fundamentální analýzy (I) FA je nejvíce používanou analýzou akcií. Vychází z předpokladu, že na trhu existují cenné papíry podhodnocené a nadhodnocené.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu. Pojistný trh

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu. Pojistný trh Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistný trh Název tématického celku 1 : Pojistný trh jako součást finančního trhu. Cíl: Objasnit pojistný trh jako místo, kde se potkává

Více

Charakteristika rizika

Charakteristika rizika Charakteristika rizika Riziko je možnost, že se dosažené výsledky podnikání budou příznivě či nepříznivě odchylovat od předpokládaných výsledků. Odchylky od předpokladu jsou: a) příznivé b) nepříznivé

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

předmětu "Marketing v pojišťovnictví"

předmětu Marketing v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu "Marketing v pojišťovnictví" Název tématického celku: Co je marketing a marketingový systém řízení a dále plánovací fáze marketingového

Více