(foto Jitka Kadeřábková)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(foto Jitka Kadeřábková)"

Transkript

1 1 (foto Jitka Kadeřábková)

2 kalendář akcí březen Čt Mateřské centrum h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) h. Rybářský kroužek h Pá Schůzka šachového oddílu h So Knihovna otevřená (více: Knihovna) h Ne Po Začínají týdenní jarní prázdniny na Příbramsku Út Mateřské centrum h. Senior-klub h St Schůzka Klubu učitelů důchodců (více: KS) h. Šachový turnaj k MDŽ (více: Pionýr) h Čt Mateřské centrum h. DAŇOVÉ PORADENSTVÍ (více: KS) h. Reflexní terapie přednáška (více: MC) h Pá Šachový oddíl h So Výroční schůze chovatelů (více: Z činnosti...) h Ne Po BURZA KNIH (více: Knihovna) h. Šachový kroužek h Út Mateřské centrum h. BURZA KNIH (více: Knihovna) h. Senior-klub h St BURZA KNIH (více: Knihovna) h. Šachový kroužek h Čt Mateřské centrum h. Rybářský kroužek h. Andělské energie přednáška (více: MC) h Pá BURZA KNIH (více: Knihovna) h. Uzávěrka výtvarné soutěže (více: Knihovna) Šachový oddíl h. OBECNÍ PLES (více: KS) h. 2

3 So Brigáda rybářů (více: Z činnosti...) 7.00 h. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ DISCOKARNEVAL (více: KS) h. Turnaj v mariáši (více: Z činnosti...) h. KABÁT REVIVAL v Čenkově (více: Zprávy z Čenkova) h Ne Po Klavírní kurzy h. Šachový kroužek h Út Mateřské centrum h. Senior-klub h St Jarní burza Mateřského centra (více: MC) h. Výtvarná dílna (více: Knihovna) h. Šachový kroužek h Čt Jarní burza Mateřského centra (více: MC) h. Rybářský kroužek h Pá Vyhodnocení výtvarné soutěže (více: Knihovna) h. Velikonoční aranžování (více: Z činnosti...) h. Šachový oddíl h So Brigáda rybářů (více: Z činnosti...) 7.00 h. Jinecký pěšec šachový turnaj v PDA (více: Pionýr) 8.00 h. Schůzka bývalých i současných učitelek MŠ (více: KS) h. Schůze Českého svazu žen (více: Z činnosti...) h. Přednáška o zahradě a zdobení perníčků h. (více: Ohrazenice) Ne Po Klavírní kurzy h. Šachový kroužek h Út Mateřské centrum h. Senior-klub h St Výtvarná dílna (více: Knihovna) h. Šachový kroužek h Čt Prodej slepiček (více: Inzerce) h. Mateřské centrum h. Rybářský kroužek h Pá Šachový oddíl h. Noc s Andersenem (více: Knihovna) h So Brigáda rybářů (více: Z činnosti...) 7.00 h. DOKÁŽEŠ TO TAKÉ TY 7? (více: Knihovna) h. 3

4 společenská kronika březen 2012 Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea. Se zveřejněním jména (popř. i věku) písemně souhlasili: DOČEKALOVÁ Milena 86 let KOMÍNKOVÁ Marie Rozloučili jsme se... ZMRHALOVÁ Blažena VZPOMÍNKY Čas utíká a nevrací, co vzal, ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál Dne 23. února 2012 uplynul rok, kdy nás opustil náš syn a bratr Martin Urbánek. Vzpomínají rodiče a sourozenci. Dne 3. března 2012 uplyne rok od úmrtí Jana Drdy. Nečekaně jsi nás opustil, zůstala jen bolest v srdci a vzpomínky. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme. S láskou vzpomínají sestry Ivana a Alena s dětmi. Dne 4. března 2012 uplynou 2 roky od chvíle, kdy nás navždy opustila manželka, maminka a babička, paní Růžena Škrabalová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou stále vzpomíná manžel, dcera a syn s rodinami. Dva dny před svátkem Josefa, 17. března 2012, vzpomeneme nedožitých 73. narozenin manžela, tatínka a zlatého dědečka, pana Josefa Zárybnického z Běřína. S láskou v srdci nikdy nezapomeneme manželka Štěpánka, děti Petr, Marcela a Štěpánka s rodinou, vnoučci Davídek, Vojtíšek a vnučka Michalka. 4

5 Městys Jince březen 2012 Zasedání zastupitelstva městyse Jince se konalo ve středu 29. února Usnesení bude zveřejněno v příštím čísle Jineckého zpravodaje. DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ za rok 2011 Pracovníci Finančního úřadu v Příbrami Vám i tento rok ochotně pomohou s vyplněním daňového přiznání. Ve Společenském centru Josefa Slavíka v Jincích (č. p. 19 u kostela) budou letos přítomni jen JEDEN DEN, a to ve čtvrtek 8. března 2012 v době od do hod. Daňoví poplatníci mohou platně podat vyplněná daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2011, popřípadě získat radu a pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů. Z technických důvodů ale nebude možné provádět příjem plateb daňových povinností v hotovosti. Pro případné zaplacení vzniklé daňové povinnosti budou vydávány daňové složenky. Daňová přiznání zde mohou podávat i občané přilehlých obcí a částí obcí. FÚ Příbram Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi finančním arbitrem Finanční arbitr je zákonem zřízený orgán, který bezplatně rozhoduje spory mezi zákazníky (spotřebiteli) a finančními institucemi, a to výlučně na návrh zákazníka (spotřebitele). Hlavním posláním finančního arbitra je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů mezi občany a finančními institucemi. Podle zákona o finančním arbitrovi je finanční arbitr příslušný k rozhodování sporů mezi a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb např. spor zákazníka s bankou 5

6 o správnost zaúčtované platby nebo spor zákazníka s bankou při zneužití platební karty neoprávněnou osobou, b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz např. spor držitele předplacené karty jízdného s některými provozovateli veřejné dopravy, c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru např. spor zákazníka s věřitelem o odstoupení od úvěrové smlouvy nebo spor o výši poplatku za předčasné splacení úvěru, d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních fondů kolektivního investování, které shromaž ují peněžní prostředky od veřejnosti např. spor zákazníka s investiční společností o správnost účtovaných poplatků. Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporů. Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh zákazníka (uživatele platebních služeb, držitele elektronických peněz, spotřebitele ze spotřebitelského úvěru a spotřebitele z fondu kolektivního investování). Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem lze podat písemně poštou, v elektronické podobě ( em opatřeným zaručeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky), osobně, resp. ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra. K usnadnění podání návrhu je na stránkách finančního arbitra k dispozici formulář včetně vzorově vyplněného formuláře návrhu. Kde se dozvíte více? Kontakt: Úřední hodiny: Kancelář finančního arbitra, PO organizační složka státu ÚT Praha 1, Legerova 1581/69, ST Telefon: ČT Fax: PÁ internetová stránka: datová schránka: qr9ab9x V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s činností finančního arbitra neváhejte kdykoli Kancelář finančního arbitra kontaktovat. 6

7 Informace pro občany Příspěvek na bydlení v roce 2012 Pokud za bydlení platíte víc než třetinu svých příjmů, můžete požádat o příspěvek na bydlení. Nejde však jen o nájemné - do nákladů na bydlení se počítají i výdaje za energie (plyn, elektřinu), vodné, stočné, dálkové vytápění a odvoz odpadu ve skutečné výši. Náklady na bydlení se stanoví jako průměr nákladů zaplacených za předchozí kalendářní čtvrtletí. Když tedy žádáte o dávku v lednu až březnu, zprůměrují se výdaje za říjen až prosinec předchozího roku. Náklady na bydlení tvoří: - v bytech nájemních nájemné a náklady za společné služby ve skutečné výši - v bytech ve vlastnictví a v bytech družstevních - náklady srovnatelné s nájemným, měsíčně Kč Podle počtu osob v bytě a více Bez ohledu na skutečně placenou výši Ve všech bytech dále: náklady za byt plyn, elektřina, vodné, stočné, dálkové teplo a odvoz odpadu ve skutečné výši Náklady na pevná paliva pro lokální vytápění bez ohledu na skutečně placenou výši Normativní měsíční náklady na bydlení (v Kč/měsíc) Pro nájemní byty Počet osob Počet obyvatel obce v rodině Praha nad 100 tis tis tis. do 10 tis a více

8 Pro družstevní byty a byty vlastníků Počet osob v rodině náklady a více Kolik dostanete: Pro každou obec jsou stanoveny nějaké normativy cen bydlení (viz tabulka). Stát Vám peníze doplatí maximálně do výše odpovídajícího normativu. Kdo žádá: Majitelé či nájemníci bytu, kteří jsou v bytě přihlášeni k trvalému pobytu, jejichž náklady na bydlení převyšují 30% (v Praze 35 %) čistých příjmů. Cena bydlení přitom musí být přiměřená viz tabulky normativů. Příklad: Rodiče se dvěma dětmi bydlí v nájemním bytě v Horní Dolní. Protože obec je malá (do obyvatel), vztahuje se na ně normativ korun. Měsíčně vydají za bydlení (nájem, vodné, stočné, elektřina, plyn, odpady). Žena je na rodičovské, dostává Kč měsíčně, muž vydělává Kč čistého. Jejich příjmy celkem: Kč. Náklady na bydlení: (kdyby byly vyšší než Kč, počítalo by se dál pouze s touto částkou). 30 % příjmů je Kč. Protože náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % jejich příjmů, mají na dávku nárok. Dostanou = Kč. Kdyby jejich skutečné náklady na bydlení byly například Kč, počítalo by se = KČ. Co je potřeba doložit: průkazy totožnosti, u dětí do 15 let rodný list, doklad o výši nákladů na bydlení, u dětí od 15 let potvrzení o studiu nebo jiný doklad o nezaopatřenosti, doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo vlastnictví k nemovitosti. Dále doklady o výši čtvrtletního příjmu za příslušné kalendářní čtvrtletí, za příjem se přitom považuje i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Pro trvání nároku je třeba do konce prvního měsíce dalšího kalendářního čtvrtletí doložit doklad o výši příjmu a doklad o výši nákladů na bydlení. Kde žádat: Na úřadu práce podle trvalého bydliště, kde jsou k dispozici potřebné tiskopisy. Kalkulačky pro výpočet jsou také na různých webech, např.: Výplata příspěvku na bydlení je časově omezena na 84 měsíců. To neplatí pro domácnosti lidí starších 70 let a pro osoby se zdravotním postižením. Miroslava Tichá ředitelka SMJ 8

9 Poplatek ze psů Poplatek je splatný nejpozději do na ÚM Jince a platí se ze psů starších 3 měsíců. Sazby poplatku ze psa činí ROČNĚ: 1. Ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu a) za prvního psa 60,- Kč b) za druhého a každého dalšího psa 90,- Kč 2. Ze psa chovaného v obci Jince v rodinném domě a) za prvního psa 200,- Kč b) za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč 3. Ze psa chovaného v rodinném domě v částech obce Rejkovice a Běřín a) za prvního psa 100,- Kč b) za druhého a každého dalšího psa 150,- Kč 4. Ze psa chovaného v ostatních obytných domech a) za prvního psa 500,- Kč b) za druhého a každého dalšího psa 1.000,- Kč 5. Ze psa chovaného v souvislosti s podnikatelskou činností držitele a) za prvního psa 1.000,- Kč b) za druhého a každého dalšího psa 1.500,- Kč Žádáme všechny majitele psů, aby se dostavili na ÚM Jince k vyplnění nových tiskopisů ohledně držení psa. ÚM 9

10 10

11 PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ v Jincích, lokalita A10 na výstavbu rodinných domů. Městys Jince nabízí výhodnou investiční příležitost - stavební pozemky od velikosti m 2 až do m 2 v atraktivní lokalitě pro výstavbu rodinných domů s výhledem na brdské hřebeny. Pozemky jsou plně zasí ovány (elektřina, voda, plyn, kanalizace). Cena pozemku 650,- Kč/m 2. Dále Městys Jince nabízí prodej pozemků na řadové garáže včetně projektu v lokalitě F4 (u Svazarmu). Prodejní cena 500,- Kč/m 2. Podrobnosti o volných parcelách a pozemcích na tel

12 Svoz provádí společnost RUMPOLD-P, s.r.o., svozový den: ČTVRTEK 1 x 7 KAŽDÝ čtvrtek v měsíci 1 x 14 SUDÝ čtvrtek KOMBI od 5. ledna do 26. dubna 2012 (zima) - KAŽDÝ čtvrtek, tj.: 1., 8., 15., 22. a 29. března, 5., 12., 19. a 26. dubna. od 10. května do 13. září 2012 (léto) - LICHÝ čtvrtek, tj.: 10. a 24. května, 7. a 21. června, 5. a 19. července, 2., 16. a 30. srpna, 13. září. od 27. září do 27. prosince 2012 (zima) - KAŽDÝ čtvrtek, tj.: 27. září, 4., 11., 18. a 25. října, 1., 8., 15., 22. a 29. listopadu, 6., 13., 20. a 27. prosince. 1 x března 2. srpna 5. dubna 6. září 3. května 11. října 31. května 8. listopadu 5. července 6. prosince Jednorázovky: svoz KAŽDÝ čtvrtek SBĚRNÝ DVŮR a KOMPOSTÁRNA v Jincích, ul. Pod Váhou 391 (areál f. BoFa) Otevřeno každou sobotu od 8 do 15 hodin Nezapomeňte si vzít s sebou občanský průkaz! 12

13 Kulturní středisko březen 2012 Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD) zve všechny své členy na pravidelnou schůzku, která se koná ve čtvrtek 1. března 2012 od hodin ve Společenském centru J. Slavíka. *** Další setkání se z důvodu konání prodejní výstavy knih uskuteční o týden později, tj. ve čtvrtek 12. dubna Klub učitelů důchodců zve všechny své bývalé kolegy a přátele na pravidelnou schůzku, která se koná ve středu 7. března 2012 od 14 hodin ve Společenském centru J. Slavíka. *** Další setkání se z důvodu konání prodejní výstavy knih uskuteční o týden později, tj. ve středu 11. dubna Schůzka bývalých i současných učitelek a zaměstnanců Mateřské školy v Jincích se koná v sobotu 24. března 2012 od 10 hodin ve Společenském centru J. Slavíka. Své kolegy srdečně zve Jiřina Poláková. Stavba Mateřské školy v Jincích pro 120 dětí v Akci Z. Základní kámen byl položen 22. července na historické fotografii pánové zleva stojící: Jiří Feist a Pavel Horešovský, zleva sedící: prof. Vladimír Bukovský, Josef Klimt, Václav Vais, Stanislav Vlach a Karel Němeček. Foto z archivu J. Klimta 13

14 Připravujeme Kulturní středisko nabízí jarní zájezd do Prahy na nejúspěšnější muzikál všech dob LES MISÉRABLES - BÍDNÍCI (GOJA MUSIC HALL) Pátek 11. května 2012 od 19 hod. V hlavních rolích: Monika Absolonová, Marta Jandová, Daniel Hůlka, Marián Vojtko, Kateřina Brožová, Jitka Čvančarová, Tereza Mátlová, Pavel Vítek, Magda Malá, David Uličník, Josef Vágner atd. Cena vstupenky 550,- Kč včetně dopravy. Odjezd autobusu v hod. - zastávka Jince nádraží, sokolovna a dále dle dohody. Ještě je několik volných míst, zájemci hlaste se v Kulturním středisku nebo na tel Kalendář a plán akcí Na internetových stránkách Městyse Jince je nyní k dispozici kalendář, kde budeme zaznamenávat různé společenské a kulturní akce, které se konají v Jincích a okolí (kromě těch, které se konají ve Společenském centru J. Slavíka - ty jsou uvedeny v samostatné rubrice Plán akcí - vždy na konkrétní měsíc). Chceme předejít tomu, aby se např. ve stejný den nekonalo několik podobných akcí v okolí. Zároveň žádáme organizátory, aby své aktivity pokud možno plánovali v součinnosti s ostatními subjekty. Vážení pořadatelé, pokud chcete vaši akci v internetovém kalendáři uvést, obra te se včas na vedoucí KS Jince I. Ungrovou (tel nebo , Děkujeme za spolupráci a těšíme se na příspěvky, kterými internetové stránky městyse zpestříme. Ung. 14

15 Ve e Společenském centru J. Slavíka lze zakoupit Knihy: Beránek Jan: Jince dějiny obce 195,- Kč Brožek, Prášil, Martinovský: Příbramsko na starých pohlednicích 250,- Kč Antonín Roháček: Tajemné Brdy 150,- Kč Antonín Roháček: Povídky z pražských lesů. 220,- Kč T. Makaj P. Prášil: Střední Brdy na starých fotografiích a pohlednicích 500,- Kč Vanek Marcel: Láska k železákům 399,- Kč DVD: Střední Brdy II. 350,- Kč Český kras 350,- Kč Východní Brdy 350,- Kč Jižní Brdy 350,- Kč Brdské toulky 199,- Kč (bez komentáře, hudební doprovod) Ostatní: Tričko Jince 150,- Kč Sběratelská karta KČT 25,- Kč (2 druhy) Turistická mapa Brd 89,- Kč (1 : ) Mapa obce 25,- Kč Pexeso Jince I. 20,- Kč Pohled (6 druhů) 5,- Kč Ve Společenském centru Josefa Slavíka jsou pro návštěvníky připraveny nové informační letáky na téma Jinecko (Josef Slavík, Historie, Železářství, Tajemná hora Plešivec, Současnost a turistika, Trilobit). Tento projekt pod názvem Propagací regionu k rozvoji cestovního ruchu mohl být realizován díky dotaci z rozpočtu Středočeského kraje Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání ve výši ,- Kč. (Foto mim) 15

16 ANKETA 29. února skončila třetí anketa - JINECKÝ SPORTOVEC. Jak dopadla? Vše se dozvíte v příštím čísle Jineckého zpravodaje. A čeká nás anketa čtvrtá: NEJOBLÍBENĚJŠÍ UČITEL/KA ZÁKLADNÍ ŠKOLY JINCE NEJOBLÍBENĚJŠÍ UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY JINCE Znovu můžete tipovat ve 3 kategoriích: 1) současná učitelka nebo učitel jinecké ZÁKLADNÍ školy 2) současná učitelka jinecké MATEŘSKÉ školy 3) bývalý pedagog zdejší ZŠ nebo bývalá učitelka MŠ Dejte hlasy pedagogům, kteří učí vaše děti. Dejte hlas učitelce (učiteli), zaujal-li vás jejich přístup k žákům, či pomohli při řešení problému s vaším školákem. Vyberte ty nejoblíbenější! Ale určitě rádi vzpomenete i na bývalé kantory, působící na zdejší základní či mateřské škole, z nichž někteří již nejsou mezi námi i ti do ankety patří. Anketa trvá od začátku března do konce dubna 2012 a hlasovat můžete jako vždy prostřednictvím originálních hlasovacích lístků, které jsou k dispozici ve Společenském centru Josefa Slavíka. Další možností je hlasování po internetu svůj tip posílejte na ovou adresu nebo Pokud připojíte vaše jméno či tel. kontakt, můžete být vylosováni a získat malý dárek. (KS) Čtenáři nám píší... Poděkování Jménem občanů Běřína děkuji panu Petru Novákovi za vzornou údržbu naší obce. Marie Bílá, Běřín 16

17 Ze starého alba Vážení čtenáři, nemáte bližší informace k této staré fotografii pana J. Firýta? Zajímá nás zejména, ze kterého je roku a zda se skutečně jedná o čenkovskou kapličku. Víte něco o její historii či vlastníte staré fotografie z májových bohoslužeb, které se v Čenkově těšily velké oblíbenosti? Napište nám. Tyto fotografie z r a 1974 jsou z archivu pana Jiřího Nehejla. Časopis JINECKÝ ZPRAVODAJ vydává Zastupitelstvo městyse Jince a Kulturní středisko Jince (Irena Ungrová, tel , Registrační číslo: MK ČR E Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o. Distribuce KS Jince. Uzávěrka je nejpozději k 20. v měsíci. Příspěvky došlé po tomto datu budou uveřejněny v následujícím čísle JZ. 17

18 Knihovna Jince březen 2012 Nezapomeňte, knihovna je o t e v řena i vsobotu 3. března 2012 od 9 do 12 hodin. POZOR!!! V době od března 2012 je v knihovně dovolená. Z tohoto důvodu bude úprava otevírací doby takto: úterý: od do hodin čtvrtek: od 9.00 do hodin Rozšířené služby v knihovně Kromě stávajících služeb (laminování formátu A4 a zhotovení černobílých kopií A4 a A3) nabízíme od 1. února 2012: Laminování A3 20,- Kč / ks Barevné kopie A4 20,- Kč / stránka A3 30,- Kč / stránka Anketa SUK 2011 Čteme všichni Národní pedagogická knihovna Jana Amose Komenského Praha vyhlašuje 20. ročník ankety o nejčtenější a nejoblíbenější knihu pro děti vydanou v roce Anketa probíhá od ledna do března Holky a kluci pozor!!! Chcete vyhrát knihu? Vyzvedněte si anketní lístek ve své knihovně, kde získáte všechny potřebné informace, odpovězte na anketní otázku a odešlete nejpozději do na adresu: Pedagogická knihovna Jana Amose Komenského Mikulandská 5, Praha 1 Na obálku napište SUK 2011 Z Vašich odpovědí bude vylosováno padesát, kteří od nás dostanou pěknou knihu. V rámci akce se udělují následující ceny: 1. Cena dětí 2. Cena knihovníků 18

19 3. Cena Noci s Andersenem 4. Cena ministra školství mládeže a tělovýchovy za přínos k rozvoji dětského čtenářství První tři ceny jsou anketní, cena ministra je udělována na základě rozhodnutí poroty složené z učitelů českého jazyka. Děti a knihovníci mohou hlasovat pro jakoukoliv knihu, vydanou v příslušném kalendářním roce, porota učitelů posuzuje pouze novinky českých autorů. Ceny získávají spisovatelé, ilustrátoři a nakladatelé. Slavnostní vyhodnocení proběhne již tradičně v Památníku národního písemnictví na Strahově za přítomnosti oceněných spisovatelů, ilustrátorů a nakladatelů. Součástí je autogramiáda tvůrců. Vyhlášení výsledků 20. ročníku se uskuteční dne Příbram Hanuše Jelínka 2012 Knihovna Jana Drdy v Příbrami vyhlašuje tradiční literární soutěž pro mladé autory - Příbram Hanuše Jelínka Soutěž si získala mezi mladými literáty velkou oblibu. Není proto divu, že letos proběhne už její 16. ročník. Nejlepší autory ocení odborná porota a jejich práce budou vydány knižně v almanachu. Uzávěrka soutěže je 30. dubna

20 MAGNESIA LITERA cena čtenáře nejlepší původní česká beletrie (próza, poezie, dětská kniha) vydaná v roce 2011 Stejně jako v minulých letech se chceme podílet na čtenářské části soutěže Magnesia Litera. Jedná se o udělování prestižních cen nejlepším českým knihám za předchozí rok, tedy rok V naší knihovně jsou k dispozici výtvarně zpracované korespondenční lístky, na nichž může kdokoliv ze čtenářů, ale i návštěvníků hlasovat pro (podle něj) NEJLEPŠÍ PUVODNÍ ČESKOU BELETRII (prózu, poezii, dětskou knihu) VYDANOU V ROCE Samozřejmě můžete hlasovat i prostřednictvím webového formuláře na: V tomto hlasování je třeba uvést název knihy a autora, ale také jméno a adresu dotyčného čtenáře (anketa tedy není anonymní). Je to proto, že každý PLATNÝ lístek (mail) bude zařazen do slosování. Vylosováno bude 1000 čtenářů, kteří pak svou cenu obdrží poštou od vydavatelství Albatros. Seznam výherců bude taktéž uveřejněn na webových stránkách cz/. Ve čtenářské soutěži zvítězí kniha, která do 23. března 2012 získá nejvíce hlasů. 23. březen 2012 je dnem uzávěrky hlasování. Slavnostní předání cen se uskuteční 4. dubna 2012 ve Stavovském divadle v Praze. Dotace z Projektu Česká knihovna 2011 V dubnu loňského roku se i naše knihovna opětovně připojila k projektu na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a děl literární vědy a kritiky pro profesionální veřejné knihovny. Jednalo se o již 13. ročník této akce. Celkově jsme objednali 19 titulů knih, které získá knihovna zcela zdarma. K dnešnímu dni nám Moravskou zemskou knihovnou v Brně bylo dodáno 15 z nich (z toho 7 v měsíci říjnu 2011, 4 v měsíci listopadu 2011, 4 v měsíci lednu 2012): Pro děti: Alžběta Skálová: Pampe a Šinka Poetická knížka o dvou roztomilých postavičkách zrozených z chmýří pampelišky a ocásku lišky, s akvarely autorky. Daniela Fischerová: Melounové dny Sbírka obsahuje 35 básniček pro děti, které si hrají s dětskou představivostí i s jazykem. 20

21 Viola Fischerová: Jak zvířátka uzdravila smutný dům Dům z příběhu byl smutný až do doby, než se v parku našla opuštěná Bělinka. Babička ze smutného domu si ji vzala k sobě a od té doby se v domě začaly dít věci. Viola Fischerová: O kočce Mňauce a pejsce Bibině Epizoda v životě kočky Mňauky, která se v den, kdy poprvé napadne sníh, vydá ven na zahradu a je ze závěje zachráněna pejskou Bibinou. KNIŽNÍ NOVINKY seznam titulů jak zakoupených, tak těch, které nám každý měsíc darují naši spoluobčané, najdete na Co všechno se nám podařilo koncem ledna a v únoru? 4. výtvarná dílna téma SNĚHULÁK K výrobě našich sněhuláčků jsme toho opravdu moc nepotřebovali. Tvrdý barevný papír, bílá temperová barva, fixy, lepidlo a nůžky. Ostatní už bylo jen na zručnosti a dovednosti našich výtvarníků. 5. výtvarná dílna téma SRDÍČKOVÉ ZÁPICHY Vyrobit zápich do květináče je pro nás úplná legrace. Vždy již na podzim jsme si toto vyzkoušeli při výrobě draků. Taktéž dárkové srdíčko k uložení drobností vytvořené za pomoci provlečené stužky bylo dobrým nápadem. K vyzdobení naší nástěnky u vchodu do knihovny posloužila i srdíčková girlanda. 6. výtvarná dílna téma PAPÍROVÁ KRABIČKA Jak zabalit malou drobnůstku ke Dni sv. Valentýna ví ten, kdo si přišel vyrobit papírovou krabičku do naší středeční tvořivé dílničky. Protože přišly některé děti úplně poprvé, mohly si udělat některý výtvor z předchozí s obdobnou tématikou. 7. výtvarná dílna téma MALU- JEME RADOST V dnešní uspěchané době je potřeba se alespoň občas zastavit a třeba si i vymalovat radost, tak jak se 21

22 o to pokusili naši malí výtvarníci. Pro děti je vybarvování mandal výborné, protože rozvíjí jejich tvůrčí činnost. Ptáte se, jak se s nimi pracuje. Opravdu fungují jako omalovánky, ale některé těžší jsou (když se hezky vybarví) pěkné i jako obraz (obrázek pod sklem). Dokážeš to také ty - 6? Další prodejní výstava vlastnoručně vyrobených výrobků se uskutečnila ve dnech Opět měli místní i přespolní občané možnost shlédnout podomácku vyrobené šperky, košíky a ostatní výrobky z recyklovaného papíru, pletené a vyšívané drobnosti pro děti i dospělé, taktéž nechyběla ruční malba. Rozšířit naše řady přišly paní Kubátová z Čenkova se svými floristickými výtvory. Drátkované výrobky paní Hemrové z Bratkovic také neměly chybu. Určitě se bylo na co dívat, taktéž se inspirovat pro vlastní tvorbu. Každá tato akce je tématicky zaměřena, nyní to byl svátek sv. Valentýna, příště to budou svátky jara Velikonoce. Neváhejte a přij te i Vy ukázat, co všechno lze udělat, tak říkajíc na koleni. Příští prodejní výstava je již naplánovaná, viz. samostatný článek níže. Fotografie z akce na zadní straně tohoto JZ. Vyhodnocení 22. výtvarné a literární soutěže na téma: Nej valentýnské srdíčko Celkem odevzdaných výtvarných prací 50, včetně 3 společných žáčků ŠD při ZŠ Jince (z toho 6 předškoláků, 44 školáků) Předškoláci Karolínka Štrynková Kubík Kašpárek Kubík a Kačka Maškovi Karolínka Štrynková Zvláštní cena Vojta Kubát Míra Plecitý Šimon Bodnár Školáci Nela Růtová Verunka Matysová Natálka Holá Kateřina Volc Magdalénka Kosová Viky Mandáková Zuzka Plecitá Andrea Fialová Anička Hakenová Eliška Hyanová 22

23 Cena poroty David Fenik Jakub Koutný Fanda Vejr Společná práce: Sabinka Hůlová, Anička Zoubková, Andrea Kloubková, Pavla Krejčová, Tereza Kozáková Zvláštní cena pro kluky 23

24 Tak jako každoročně se naše knihovna připojuje k akci organizované SKIP BŘEZEN 2012 měsíc čtenářů. Letošní motto zní: Sladký život s knihovnou! V rámci této akce připravujeme: Nová soutěž pro děti na měsíc BŘEZEN Téma: Když jaro, tak se sluníčkem Odevzdání do 16. března 2012 Vyhodnocení od hodin v Kulturním středisku Březnové středeční výtvarné dílny 10. výtvarná dílna téma velikonoční aranžmá 11. výtvarná dílna téma velikonoční aranžmá Březen měsíc INTERNETU Po celý měsíc má každý náš registrovaný čtenář bez rozdílu věku, možnost připojení se na internet za symbolickou částku 5,- Kč/za každou započatou půlhodinu. Otevřeno i v sobotu 3. března od 9.00 do hod. Burza knih, učebnic a výtvarných prací žáků MŠ a ZŠ Jince Termín: března 2012 Otevřeno: pondělí, úterý, středa hod. pátek hod. Máte doma knihy, které již nikdo nečte? Vaše knihovna praská ve švech? Přineste je do Kulturního střediska nebo do knihovny na v pořadí již pátou burzu. Výtěžek z prodeje (cca 5 Kč/ks) bude použit k nákupu nových titulů do naší knihovny. 24

25 Neprodané tituly zůstávají v knihovně, kde si můžete vybrat z tzv. stálé burzy po celý rok. Již posedmé - Dokážeš to také ty? Termín: 31. března 2012 Otevřeno: sobota od do hod. Chceš ukázat i ty, co vše je možné vyrobit pro potěchu svou, ale i ostatních? Přihlášky přijímá Kulturní středisko nebo knihovna do Noc s Andersenem spaní v knihovně Sraz nocležníků bude před Společenským centrem J. Slavíka (Jince č. p. 19) v pátek 30. března 2012 v hod., a konec akce je plánován na sobotu v 8.00 hodin. Každý účastník musí vyplnit a odevzdat přihlášku, která je již nyní k dispozici v knihovně. Uzávěrka přihlášek do Akce je kapacitně omezená, vhodná pro děti od 7 let. Bližší informace získáte v knihovně, ujte, volejte. A na co se můžete těšit v dubnu? Prodejní výstava nových knih všech žánrů Tuto akci pořádáme opět ve spolupráci s naším dvorním dodavatelem knižních novinek panem Janem Höfferem z Tábora. Termín: dubna 2012 Otevřeno: Po St od 9.00 do hod. Čt od 9.00 do hod. Pá od 9.00 do hod. Čarodějnice pasování nových malých čarodějů a čarodějnic 3. čarodějnické klání se uskuteční v pátek 27. dubna 2012 odpoledne v Kulturním středisku. Více informací najdete v příštím čísle JZ a na plakátech. A co všechno budoucí čaroděje čeká? Přij te, uvidíte. Masky vítány. Na Vaši brzkou návštěvu naší knihovny se těší Ing. Zuzana Belanská tel nebo

26 Mateřské centrum Jinečáček březen 2012 Milí kamarádi, měsíc únor je za námi a my jsme si ho užili v naší herně při vyrábění valentýnské ozdoby, zavířili jsme si v karnevalovém reji měli jsme všichni krásné masky a tak jsme dostali i odměnu od maminek. Také jsme si zazpívali a pohráli s molitanovými kostkami, které nás opravdu baví a rádi z nich s maminkami stavíme zlatou bránu. A protože bylo hodně sněhu, šli jsme si společně i zasáňkovat, to byla opravdová legrace, při které jsme se všichni pobavili. V březnu nás čeká opět spousta práce a i nějaký výlet, poj te se tedy přidat, a nepřijdete o legraci, kterou zažíváme v naší herně každé úterý a čtvrtek. Novinka!!! Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku o REFLEXNÍ TERAPII, kterou povede pan Luděk HUBNA, absolvent školy reflexní terapie manželů Patakyových, jenž má rekvalifikaci v oblasti relaxační a sportovní masáže a je studentem homeopatické akademie. Přednáška se bude skládat z těchto 4 bodů: 26

kalendář akcí červen 2013

kalendář akcí červen 2013 kalendář akcí červen 2013 1. 6. So Rybářské závody pro děti (více: Z činnosti...) 7.00-11.00 h. KNIHOVNA OTEVŘENA + akce Vyměň svoji dětskou knížku 9.00-12.00 h. Soutěž hasičů v Křešíně (více: Z činnosti...)

Více

kalendář akcí červen 2015

kalendář akcí červen 2015 kalendář akcí červen 2015 2 od - do hod. více v rubr. 1. 6. Po Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 2. 6. Út Mateřské centrum 8.30-11.30 MC Jinečáček DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v kasárnách 8.30-14.30 13. dp

Více

kalendář akcí červen 2014

kalendář akcí červen 2014 kalendář akcí červen 2014 1. 6. Ne SLAVÍKOVY JINCE 2014 (více: KS) 16.00 h. 2. 6. Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) 16.15 h. 3. 6. Út Mateřské centrum Celé

Více

Jinecký zpravodaj. titul. Foto Michal Lexa

Jinecký zpravodaj. titul. Foto Michal Lexa Jinecký zpravodaj titul Foto Michal Lexa ročník 26 www.jince.cz cena 5 Kč 1 záøí 2008 1. 9. Po 2. 9. Út Mateřské centrum v KS 10.00 hod. Senior klub v KS 14.00 hod. 3. 9. St Schůzka Klubu učitelů - důchodců

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností REDAKČNÍ SLOUPEK Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, od loňského září vás pravidelně informujeme o tom, že náměstí čeká stavba

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

UVNITŘ LISTU ZAUJALO VÁS NA FACEBOOKU. číslo 3 březen 2012 ročník X www.dobrany.cz zdarma do všech domácností ZIMA V DOBŘANECH

UVNITŘ LISTU ZAUJALO VÁS NA FACEBOOKU. číslo 3 březen 2012 ročník X www.dobrany.cz zdarma do všech domácností ZIMA V DOBŘANECH číslo 3 březen 2012 ročník X www.dobrany.cz zdarma do všech domácností ZIMA V DOBŘANECH Foto: Drahomír Hajdúk UVNITŘ LISTU ZAUJALO VÁS NA FACEBOOKU»» GRANTOVÝ DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY........................

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Prezident republiky Václav Klaus při příjezdu do Dvora Králové nad Labem. Stalo se tak po 81 letech... Prezident republiky

Více

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách?

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách? medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.EU Volná knihovna na Sýpce STRANA 4 Dětský den Mosty mezi námi STRANA 5 Openscale 2015 soutěž minimaket a old-timerů STRANA

Více

POZVÁNKA. MTB závody v Otavanu. KDMS 10.6. v 10 hod. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč

POZVÁNKA. MTB závody v Otavanu. KDMS 10.6. v 10 hod. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč $ MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč V pátek 23. května se v sále Kulturního domu města Soběslavi konalo slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům zdejšího gymnázia

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ ČERVEN 2010 CENA 1,- KČ VÝSTAVBA KANALIZACE A REKONSTRUKCE VOZOVKY Č. II/567 V ULICI HRONOVSKÁ INFORMACE Z RADNICE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Další veřejné zasedání

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Otazníky kolem nemocnice

Otazníky kolem nemocnice 7/2015 Aktuálně z radnice V sušické sokolovně proběhlo 31. března pracovní setkání členů Rady Plzeňského kraje se starosty obcí klatovského okresu. V úvodu promluvil hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více