(foto Jitka Kadeřábková)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(foto Jitka Kadeřábková)"

Transkript

1 1 (foto Jitka Kadeřábková)

2 kalendář akcí březen Čt Mateřské centrum h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) h. Rybářský kroužek h Pá Schůzka šachového oddílu h So Knihovna otevřená (více: Knihovna) h Ne Po Začínají týdenní jarní prázdniny na Příbramsku Út Mateřské centrum h. Senior-klub h St Schůzka Klubu učitelů důchodců (více: KS) h. Šachový turnaj k MDŽ (více: Pionýr) h Čt Mateřské centrum h. DAŇOVÉ PORADENSTVÍ (více: KS) h. Reflexní terapie přednáška (více: MC) h Pá Šachový oddíl h So Výroční schůze chovatelů (více: Z činnosti...) h Ne Po BURZA KNIH (více: Knihovna) h. Šachový kroužek h Út Mateřské centrum h. BURZA KNIH (více: Knihovna) h. Senior-klub h St BURZA KNIH (více: Knihovna) h. Šachový kroužek h Čt Mateřské centrum h. Rybářský kroužek h. Andělské energie přednáška (více: MC) h Pá BURZA KNIH (více: Knihovna) h. Uzávěrka výtvarné soutěže (více: Knihovna) Šachový oddíl h. OBECNÍ PLES (více: KS) h. 2

3 So Brigáda rybářů (více: Z činnosti...) 7.00 h. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ DISCOKARNEVAL (více: KS) h. Turnaj v mariáši (více: Z činnosti...) h. KABÁT REVIVAL v Čenkově (více: Zprávy z Čenkova) h Ne Po Klavírní kurzy h. Šachový kroužek h Út Mateřské centrum h. Senior-klub h St Jarní burza Mateřského centra (více: MC) h. Výtvarná dílna (více: Knihovna) h. Šachový kroužek h Čt Jarní burza Mateřského centra (více: MC) h. Rybářský kroužek h Pá Vyhodnocení výtvarné soutěže (více: Knihovna) h. Velikonoční aranžování (více: Z činnosti...) h. Šachový oddíl h So Brigáda rybářů (více: Z činnosti...) 7.00 h. Jinecký pěšec šachový turnaj v PDA (více: Pionýr) 8.00 h. Schůzka bývalých i současných učitelek MŠ (více: KS) h. Schůze Českého svazu žen (více: Z činnosti...) h. Přednáška o zahradě a zdobení perníčků h. (více: Ohrazenice) Ne Po Klavírní kurzy h. Šachový kroužek h Út Mateřské centrum h. Senior-klub h St Výtvarná dílna (více: Knihovna) h. Šachový kroužek h Čt Prodej slepiček (více: Inzerce) h. Mateřské centrum h. Rybářský kroužek h Pá Šachový oddíl h. Noc s Andersenem (více: Knihovna) h So Brigáda rybářů (více: Z činnosti...) 7.00 h. DOKÁŽEŠ TO TAKÉ TY 7? (více: Knihovna) h. 3

4 společenská kronika březen 2012 Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea. Se zveřejněním jména (popř. i věku) písemně souhlasili: DOČEKALOVÁ Milena 86 let KOMÍNKOVÁ Marie Rozloučili jsme se... ZMRHALOVÁ Blažena VZPOMÍNKY Čas utíká a nevrací, co vzal, ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál Dne 23. února 2012 uplynul rok, kdy nás opustil náš syn a bratr Martin Urbánek. Vzpomínají rodiče a sourozenci. Dne 3. března 2012 uplyne rok od úmrtí Jana Drdy. Nečekaně jsi nás opustil, zůstala jen bolest v srdci a vzpomínky. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme. S láskou vzpomínají sestry Ivana a Alena s dětmi. Dne 4. března 2012 uplynou 2 roky od chvíle, kdy nás navždy opustila manželka, maminka a babička, paní Růžena Škrabalová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou stále vzpomíná manžel, dcera a syn s rodinami. Dva dny před svátkem Josefa, 17. března 2012, vzpomeneme nedožitých 73. narozenin manžela, tatínka a zlatého dědečka, pana Josefa Zárybnického z Běřína. S láskou v srdci nikdy nezapomeneme manželka Štěpánka, děti Petr, Marcela a Štěpánka s rodinou, vnoučci Davídek, Vojtíšek a vnučka Michalka. 4

5 Městys Jince březen 2012 Zasedání zastupitelstva městyse Jince se konalo ve středu 29. února Usnesení bude zveřejněno v příštím čísle Jineckého zpravodaje. DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ za rok 2011 Pracovníci Finančního úřadu v Příbrami Vám i tento rok ochotně pomohou s vyplněním daňového přiznání. Ve Společenském centru Josefa Slavíka v Jincích (č. p. 19 u kostela) budou letos přítomni jen JEDEN DEN, a to ve čtvrtek 8. března 2012 v době od do hod. Daňoví poplatníci mohou platně podat vyplněná daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2011, popřípadě získat radu a pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů. Z technických důvodů ale nebude možné provádět příjem plateb daňových povinností v hotovosti. Pro případné zaplacení vzniklé daňové povinnosti budou vydávány daňové složenky. Daňová přiznání zde mohou podávat i občané přilehlých obcí a částí obcí. FÚ Příbram Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi finančním arbitrem Finanční arbitr je zákonem zřízený orgán, který bezplatně rozhoduje spory mezi zákazníky (spotřebiteli) a finančními institucemi, a to výlučně na návrh zákazníka (spotřebitele). Hlavním posláním finančního arbitra je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů mezi občany a finančními institucemi. Podle zákona o finančním arbitrovi je finanční arbitr příslušný k rozhodování sporů mezi a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb např. spor zákazníka s bankou 5

6 o správnost zaúčtované platby nebo spor zákazníka s bankou při zneužití platební karty neoprávněnou osobou, b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz např. spor držitele předplacené karty jízdného s některými provozovateli veřejné dopravy, c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru např. spor zákazníka s věřitelem o odstoupení od úvěrové smlouvy nebo spor o výši poplatku za předčasné splacení úvěru, d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních fondů kolektivního investování, které shromaž ují peněžní prostředky od veřejnosti např. spor zákazníka s investiční společností o správnost účtovaných poplatků. Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporů. Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh zákazníka (uživatele platebních služeb, držitele elektronických peněz, spotřebitele ze spotřebitelského úvěru a spotřebitele z fondu kolektivního investování). Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem lze podat písemně poštou, v elektronické podobě ( em opatřeným zaručeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky), osobně, resp. ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra. K usnadnění podání návrhu je na stránkách finančního arbitra k dispozici formulář včetně vzorově vyplněného formuláře návrhu. Kde se dozvíte více? Kontakt: Úřední hodiny: Kancelář finančního arbitra, PO organizační složka státu ÚT Praha 1, Legerova 1581/69, ST Telefon: ČT Fax: PÁ internetová stránka: datová schránka: qr9ab9x V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s činností finančního arbitra neváhejte kdykoli Kancelář finančního arbitra kontaktovat. 6

7 Informace pro občany Příspěvek na bydlení v roce 2012 Pokud za bydlení platíte víc než třetinu svých příjmů, můžete požádat o příspěvek na bydlení. Nejde však jen o nájemné - do nákladů na bydlení se počítají i výdaje za energie (plyn, elektřinu), vodné, stočné, dálkové vytápění a odvoz odpadu ve skutečné výši. Náklady na bydlení se stanoví jako průměr nákladů zaplacených za předchozí kalendářní čtvrtletí. Když tedy žádáte o dávku v lednu až březnu, zprůměrují se výdaje za říjen až prosinec předchozího roku. Náklady na bydlení tvoří: - v bytech nájemních nájemné a náklady za společné služby ve skutečné výši - v bytech ve vlastnictví a v bytech družstevních - náklady srovnatelné s nájemným, měsíčně Kč Podle počtu osob v bytě a více Bez ohledu na skutečně placenou výši Ve všech bytech dále: náklady za byt plyn, elektřina, vodné, stočné, dálkové teplo a odvoz odpadu ve skutečné výši Náklady na pevná paliva pro lokální vytápění bez ohledu na skutečně placenou výši Normativní měsíční náklady na bydlení (v Kč/měsíc) Pro nájemní byty Počet osob Počet obyvatel obce v rodině Praha nad 100 tis tis tis. do 10 tis a více

8 Pro družstevní byty a byty vlastníků Počet osob v rodině náklady a více Kolik dostanete: Pro každou obec jsou stanoveny nějaké normativy cen bydlení (viz tabulka). Stát Vám peníze doplatí maximálně do výše odpovídajícího normativu. Kdo žádá: Majitelé či nájemníci bytu, kteří jsou v bytě přihlášeni k trvalému pobytu, jejichž náklady na bydlení převyšují 30% (v Praze 35 %) čistých příjmů. Cena bydlení přitom musí být přiměřená viz tabulky normativů. Příklad: Rodiče se dvěma dětmi bydlí v nájemním bytě v Horní Dolní. Protože obec je malá (do obyvatel), vztahuje se na ně normativ korun. Měsíčně vydají za bydlení (nájem, vodné, stočné, elektřina, plyn, odpady). Žena je na rodičovské, dostává Kč měsíčně, muž vydělává Kč čistého. Jejich příjmy celkem: Kč. Náklady na bydlení: (kdyby byly vyšší než Kč, počítalo by se dál pouze s touto částkou). 30 % příjmů je Kč. Protože náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % jejich příjmů, mají na dávku nárok. Dostanou = Kč. Kdyby jejich skutečné náklady na bydlení byly například Kč, počítalo by se = KČ. Co je potřeba doložit: průkazy totožnosti, u dětí do 15 let rodný list, doklad o výši nákladů na bydlení, u dětí od 15 let potvrzení o studiu nebo jiný doklad o nezaopatřenosti, doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo vlastnictví k nemovitosti. Dále doklady o výši čtvrtletního příjmu za příslušné kalendářní čtvrtletí, za příjem se přitom považuje i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Pro trvání nároku je třeba do konce prvního měsíce dalšího kalendářního čtvrtletí doložit doklad o výši příjmu a doklad o výši nákladů na bydlení. Kde žádat: Na úřadu práce podle trvalého bydliště, kde jsou k dispozici potřebné tiskopisy. Kalkulačky pro výpočet jsou také na různých webech, např.: Výplata příspěvku na bydlení je časově omezena na 84 měsíců. To neplatí pro domácnosti lidí starších 70 let a pro osoby se zdravotním postižením. Miroslava Tichá ředitelka SMJ 8

9 Poplatek ze psů Poplatek je splatný nejpozději do na ÚM Jince a platí se ze psů starších 3 měsíců. Sazby poplatku ze psa činí ROČNĚ: 1. Ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu a) za prvního psa 60,- Kč b) za druhého a každého dalšího psa 90,- Kč 2. Ze psa chovaného v obci Jince v rodinném domě a) za prvního psa 200,- Kč b) za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč 3. Ze psa chovaného v rodinném domě v částech obce Rejkovice a Běřín a) za prvního psa 100,- Kč b) za druhého a každého dalšího psa 150,- Kč 4. Ze psa chovaného v ostatních obytných domech a) za prvního psa 500,- Kč b) za druhého a každého dalšího psa 1.000,- Kč 5. Ze psa chovaného v souvislosti s podnikatelskou činností držitele a) za prvního psa 1.000,- Kč b) za druhého a každého dalšího psa 1.500,- Kč Žádáme všechny majitele psů, aby se dostavili na ÚM Jince k vyplnění nových tiskopisů ohledně držení psa. ÚM 9

10 10

11 PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ v Jincích, lokalita A10 na výstavbu rodinných domů. Městys Jince nabízí výhodnou investiční příležitost - stavební pozemky od velikosti m 2 až do m 2 v atraktivní lokalitě pro výstavbu rodinných domů s výhledem na brdské hřebeny. Pozemky jsou plně zasí ovány (elektřina, voda, plyn, kanalizace). Cena pozemku 650,- Kč/m 2. Dále Městys Jince nabízí prodej pozemků na řadové garáže včetně projektu v lokalitě F4 (u Svazarmu). Prodejní cena 500,- Kč/m 2. Podrobnosti o volných parcelách a pozemcích na tel

12 Svoz provádí společnost RUMPOLD-P, s.r.o., svozový den: ČTVRTEK 1 x 7 KAŽDÝ čtvrtek v měsíci 1 x 14 SUDÝ čtvrtek KOMBI od 5. ledna do 26. dubna 2012 (zima) - KAŽDÝ čtvrtek, tj.: 1., 8., 15., 22. a 29. března, 5., 12., 19. a 26. dubna. od 10. května do 13. září 2012 (léto) - LICHÝ čtvrtek, tj.: 10. a 24. května, 7. a 21. června, 5. a 19. července, 2., 16. a 30. srpna, 13. září. od 27. září do 27. prosince 2012 (zima) - KAŽDÝ čtvrtek, tj.: 27. září, 4., 11., 18. a 25. října, 1., 8., 15., 22. a 29. listopadu, 6., 13., 20. a 27. prosince. 1 x března 2. srpna 5. dubna 6. září 3. května 11. října 31. května 8. listopadu 5. července 6. prosince Jednorázovky: svoz KAŽDÝ čtvrtek SBĚRNÝ DVŮR a KOMPOSTÁRNA v Jincích, ul. Pod Váhou 391 (areál f. BoFa) Otevřeno každou sobotu od 8 do 15 hodin Nezapomeňte si vzít s sebou občanský průkaz! 12

13 Kulturní středisko březen 2012 Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD) zve všechny své členy na pravidelnou schůzku, která se koná ve čtvrtek 1. března 2012 od hodin ve Společenském centru J. Slavíka. *** Další setkání se z důvodu konání prodejní výstavy knih uskuteční o týden později, tj. ve čtvrtek 12. dubna Klub učitelů důchodců zve všechny své bývalé kolegy a přátele na pravidelnou schůzku, která se koná ve středu 7. března 2012 od 14 hodin ve Společenském centru J. Slavíka. *** Další setkání se z důvodu konání prodejní výstavy knih uskuteční o týden později, tj. ve středu 11. dubna Schůzka bývalých i současných učitelek a zaměstnanců Mateřské školy v Jincích se koná v sobotu 24. března 2012 od 10 hodin ve Společenském centru J. Slavíka. Své kolegy srdečně zve Jiřina Poláková. Stavba Mateřské školy v Jincích pro 120 dětí v Akci Z. Základní kámen byl položen 22. července na historické fotografii pánové zleva stojící: Jiří Feist a Pavel Horešovský, zleva sedící: prof. Vladimír Bukovský, Josef Klimt, Václav Vais, Stanislav Vlach a Karel Němeček. Foto z archivu J. Klimta 13

14 Připravujeme Kulturní středisko nabízí jarní zájezd do Prahy na nejúspěšnější muzikál všech dob LES MISÉRABLES - BÍDNÍCI (GOJA MUSIC HALL) Pátek 11. května 2012 od 19 hod. V hlavních rolích: Monika Absolonová, Marta Jandová, Daniel Hůlka, Marián Vojtko, Kateřina Brožová, Jitka Čvančarová, Tereza Mátlová, Pavel Vítek, Magda Malá, David Uličník, Josef Vágner atd. Cena vstupenky 550,- Kč včetně dopravy. Odjezd autobusu v hod. - zastávka Jince nádraží, sokolovna a dále dle dohody. Ještě je několik volných míst, zájemci hlaste se v Kulturním středisku nebo na tel Kalendář a plán akcí Na internetových stránkách Městyse Jince je nyní k dispozici kalendář, kde budeme zaznamenávat různé společenské a kulturní akce, které se konají v Jincích a okolí (kromě těch, které se konají ve Společenském centru J. Slavíka - ty jsou uvedeny v samostatné rubrice Plán akcí - vždy na konkrétní měsíc). Chceme předejít tomu, aby se např. ve stejný den nekonalo několik podobných akcí v okolí. Zároveň žádáme organizátory, aby své aktivity pokud možno plánovali v součinnosti s ostatními subjekty. Vážení pořadatelé, pokud chcete vaši akci v internetovém kalendáři uvést, obra te se včas na vedoucí KS Jince I. Ungrovou (tel nebo , Děkujeme za spolupráci a těšíme se na příspěvky, kterými internetové stránky městyse zpestříme. Ung. 14

15 Ve e Společenském centru J. Slavíka lze zakoupit Knihy: Beránek Jan: Jince dějiny obce 195,- Kč Brožek, Prášil, Martinovský: Příbramsko na starých pohlednicích 250,- Kč Antonín Roháček: Tajemné Brdy 150,- Kč Antonín Roháček: Povídky z pražských lesů. 220,- Kč T. Makaj P. Prášil: Střední Brdy na starých fotografiích a pohlednicích 500,- Kč Vanek Marcel: Láska k železákům 399,- Kč DVD: Střední Brdy II. 350,- Kč Český kras 350,- Kč Východní Brdy 350,- Kč Jižní Brdy 350,- Kč Brdské toulky 199,- Kč (bez komentáře, hudební doprovod) Ostatní: Tričko Jince 150,- Kč Sběratelská karta KČT 25,- Kč (2 druhy) Turistická mapa Brd 89,- Kč (1 : ) Mapa obce 25,- Kč Pexeso Jince I. 20,- Kč Pohled (6 druhů) 5,- Kč Ve Společenském centru Josefa Slavíka jsou pro návštěvníky připraveny nové informační letáky na téma Jinecko (Josef Slavík, Historie, Železářství, Tajemná hora Plešivec, Současnost a turistika, Trilobit). Tento projekt pod názvem Propagací regionu k rozvoji cestovního ruchu mohl být realizován díky dotaci z rozpočtu Středočeského kraje Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání ve výši ,- Kč. (Foto mim) 15

16 ANKETA 29. února skončila třetí anketa - JINECKÝ SPORTOVEC. Jak dopadla? Vše se dozvíte v příštím čísle Jineckého zpravodaje. A čeká nás anketa čtvrtá: NEJOBLÍBENĚJŠÍ UČITEL/KA ZÁKLADNÍ ŠKOLY JINCE NEJOBLÍBENĚJŠÍ UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY JINCE Znovu můžete tipovat ve 3 kategoriích: 1) současná učitelka nebo učitel jinecké ZÁKLADNÍ školy 2) současná učitelka jinecké MATEŘSKÉ školy 3) bývalý pedagog zdejší ZŠ nebo bývalá učitelka MŠ Dejte hlasy pedagogům, kteří učí vaše děti. Dejte hlas učitelce (učiteli), zaujal-li vás jejich přístup k žákům, či pomohli při řešení problému s vaším školákem. Vyberte ty nejoblíbenější! Ale určitě rádi vzpomenete i na bývalé kantory, působící na zdejší základní či mateřské škole, z nichž někteří již nejsou mezi námi i ti do ankety patří. Anketa trvá od začátku března do konce dubna 2012 a hlasovat můžete jako vždy prostřednictvím originálních hlasovacích lístků, které jsou k dispozici ve Společenském centru Josefa Slavíka. Další možností je hlasování po internetu svůj tip posílejte na ovou adresu nebo Pokud připojíte vaše jméno či tel. kontakt, můžete být vylosováni a získat malý dárek. (KS) Čtenáři nám píší... Poděkování Jménem občanů Běřína děkuji panu Petru Novákovi za vzornou údržbu naší obce. Marie Bílá, Běřín 16

17 Ze starého alba Vážení čtenáři, nemáte bližší informace k této staré fotografii pana J. Firýta? Zajímá nás zejména, ze kterého je roku a zda se skutečně jedná o čenkovskou kapličku. Víte něco o její historii či vlastníte staré fotografie z májových bohoslužeb, které se v Čenkově těšily velké oblíbenosti? Napište nám. Tyto fotografie z r a 1974 jsou z archivu pana Jiřího Nehejla. Časopis JINECKÝ ZPRAVODAJ vydává Zastupitelstvo městyse Jince a Kulturní středisko Jince (Irena Ungrová, tel , Registrační číslo: MK ČR E Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o. Distribuce KS Jince. Uzávěrka je nejpozději k 20. v měsíci. Příspěvky došlé po tomto datu budou uveřejněny v následujícím čísle JZ. 17

18 Knihovna Jince březen 2012 Nezapomeňte, knihovna je o t e v řena i vsobotu 3. března 2012 od 9 do 12 hodin. POZOR!!! V době od března 2012 je v knihovně dovolená. Z tohoto důvodu bude úprava otevírací doby takto: úterý: od do hodin čtvrtek: od 9.00 do hodin Rozšířené služby v knihovně Kromě stávajících služeb (laminování formátu A4 a zhotovení černobílých kopií A4 a A3) nabízíme od 1. února 2012: Laminování A3 20,- Kč / ks Barevné kopie A4 20,- Kč / stránka A3 30,- Kč / stránka Anketa SUK 2011 Čteme všichni Národní pedagogická knihovna Jana Amose Komenského Praha vyhlašuje 20. ročník ankety o nejčtenější a nejoblíbenější knihu pro děti vydanou v roce Anketa probíhá od ledna do března Holky a kluci pozor!!! Chcete vyhrát knihu? Vyzvedněte si anketní lístek ve své knihovně, kde získáte všechny potřebné informace, odpovězte na anketní otázku a odešlete nejpozději do na adresu: Pedagogická knihovna Jana Amose Komenského Mikulandská 5, Praha 1 Na obálku napište SUK 2011 Z Vašich odpovědí bude vylosováno padesát, kteří od nás dostanou pěknou knihu. V rámci akce se udělují následující ceny: 1. Cena dětí 2. Cena knihovníků 18

19 3. Cena Noci s Andersenem 4. Cena ministra školství mládeže a tělovýchovy za přínos k rozvoji dětského čtenářství První tři ceny jsou anketní, cena ministra je udělována na základě rozhodnutí poroty složené z učitelů českého jazyka. Děti a knihovníci mohou hlasovat pro jakoukoliv knihu, vydanou v příslušném kalendářním roce, porota učitelů posuzuje pouze novinky českých autorů. Ceny získávají spisovatelé, ilustrátoři a nakladatelé. Slavnostní vyhodnocení proběhne již tradičně v Památníku národního písemnictví na Strahově za přítomnosti oceněných spisovatelů, ilustrátorů a nakladatelů. Součástí je autogramiáda tvůrců. Vyhlášení výsledků 20. ročníku se uskuteční dne Příbram Hanuše Jelínka 2012 Knihovna Jana Drdy v Příbrami vyhlašuje tradiční literární soutěž pro mladé autory - Příbram Hanuše Jelínka Soutěž si získala mezi mladými literáty velkou oblibu. Není proto divu, že letos proběhne už její 16. ročník. Nejlepší autory ocení odborná porota a jejich práce budou vydány knižně v almanachu. Uzávěrka soutěže je 30. dubna

20 MAGNESIA LITERA cena čtenáře nejlepší původní česká beletrie (próza, poezie, dětská kniha) vydaná v roce 2011 Stejně jako v minulých letech se chceme podílet na čtenářské části soutěže Magnesia Litera. Jedná se o udělování prestižních cen nejlepším českým knihám za předchozí rok, tedy rok V naší knihovně jsou k dispozici výtvarně zpracované korespondenční lístky, na nichž může kdokoliv ze čtenářů, ale i návštěvníků hlasovat pro (podle něj) NEJLEPŠÍ PUVODNÍ ČESKOU BELETRII (prózu, poezii, dětskou knihu) VYDANOU V ROCE Samozřejmě můžete hlasovat i prostřednictvím webového formuláře na: V tomto hlasování je třeba uvést název knihy a autora, ale také jméno a adresu dotyčného čtenáře (anketa tedy není anonymní). Je to proto, že každý PLATNÝ lístek (mail) bude zařazen do slosování. Vylosováno bude 1000 čtenářů, kteří pak svou cenu obdrží poštou od vydavatelství Albatros. Seznam výherců bude taktéž uveřejněn na webových stránkách cz/. Ve čtenářské soutěži zvítězí kniha, která do 23. března 2012 získá nejvíce hlasů. 23. březen 2012 je dnem uzávěrky hlasování. Slavnostní předání cen se uskuteční 4. dubna 2012 ve Stavovském divadle v Praze. Dotace z Projektu Česká knihovna 2011 V dubnu loňského roku se i naše knihovna opětovně připojila k projektu na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a děl literární vědy a kritiky pro profesionální veřejné knihovny. Jednalo se o již 13. ročník této akce. Celkově jsme objednali 19 titulů knih, které získá knihovna zcela zdarma. K dnešnímu dni nám Moravskou zemskou knihovnou v Brně bylo dodáno 15 z nich (z toho 7 v měsíci říjnu 2011, 4 v měsíci listopadu 2011, 4 v měsíci lednu 2012): Pro děti: Alžběta Skálová: Pampe a Šinka Poetická knížka o dvou roztomilých postavičkách zrozených z chmýří pampelišky a ocásku lišky, s akvarely autorky. Daniela Fischerová: Melounové dny Sbírka obsahuje 35 básniček pro děti, které si hrají s dětskou představivostí i s jazykem. 20

21 Viola Fischerová: Jak zvířátka uzdravila smutný dům Dům z příběhu byl smutný až do doby, než se v parku našla opuštěná Bělinka. Babička ze smutného domu si ji vzala k sobě a od té doby se v domě začaly dít věci. Viola Fischerová: O kočce Mňauce a pejsce Bibině Epizoda v životě kočky Mňauky, která se v den, kdy poprvé napadne sníh, vydá ven na zahradu a je ze závěje zachráněna pejskou Bibinou. KNIŽNÍ NOVINKY seznam titulů jak zakoupených, tak těch, které nám každý měsíc darují naši spoluobčané, najdete na Co všechno se nám podařilo koncem ledna a v únoru? 4. výtvarná dílna téma SNĚHULÁK K výrobě našich sněhuláčků jsme toho opravdu moc nepotřebovali. Tvrdý barevný papír, bílá temperová barva, fixy, lepidlo a nůžky. Ostatní už bylo jen na zručnosti a dovednosti našich výtvarníků. 5. výtvarná dílna téma SRDÍČKOVÉ ZÁPICHY Vyrobit zápich do květináče je pro nás úplná legrace. Vždy již na podzim jsme si toto vyzkoušeli při výrobě draků. Taktéž dárkové srdíčko k uložení drobností vytvořené za pomoci provlečené stužky bylo dobrým nápadem. K vyzdobení naší nástěnky u vchodu do knihovny posloužila i srdíčková girlanda. 6. výtvarná dílna téma PAPÍROVÁ KRABIČKA Jak zabalit malou drobnůstku ke Dni sv. Valentýna ví ten, kdo si přišel vyrobit papírovou krabičku do naší středeční tvořivé dílničky. Protože přišly některé děti úplně poprvé, mohly si udělat některý výtvor z předchozí s obdobnou tématikou. 7. výtvarná dílna téma MALU- JEME RADOST V dnešní uspěchané době je potřeba se alespoň občas zastavit a třeba si i vymalovat radost, tak jak se 21

22 o to pokusili naši malí výtvarníci. Pro děti je vybarvování mandal výborné, protože rozvíjí jejich tvůrčí činnost. Ptáte se, jak se s nimi pracuje. Opravdu fungují jako omalovánky, ale některé těžší jsou (když se hezky vybarví) pěkné i jako obraz (obrázek pod sklem). Dokážeš to také ty - 6? Další prodejní výstava vlastnoručně vyrobených výrobků se uskutečnila ve dnech Opět měli místní i přespolní občané možnost shlédnout podomácku vyrobené šperky, košíky a ostatní výrobky z recyklovaného papíru, pletené a vyšívané drobnosti pro děti i dospělé, taktéž nechyběla ruční malba. Rozšířit naše řady přišly paní Kubátová z Čenkova se svými floristickými výtvory. Drátkované výrobky paní Hemrové z Bratkovic také neměly chybu. Určitě se bylo na co dívat, taktéž se inspirovat pro vlastní tvorbu. Každá tato akce je tématicky zaměřena, nyní to byl svátek sv. Valentýna, příště to budou svátky jara Velikonoce. Neváhejte a přij te i Vy ukázat, co všechno lze udělat, tak říkajíc na koleni. Příští prodejní výstava je již naplánovaná, viz. samostatný článek níže. Fotografie z akce na zadní straně tohoto JZ. Vyhodnocení 22. výtvarné a literární soutěže na téma: Nej valentýnské srdíčko Celkem odevzdaných výtvarných prací 50, včetně 3 společných žáčků ŠD při ZŠ Jince (z toho 6 předškoláků, 44 školáků) Předškoláci Karolínka Štrynková Kubík Kašpárek Kubík a Kačka Maškovi Karolínka Štrynková Zvláštní cena Vojta Kubát Míra Plecitý Šimon Bodnár Školáci Nela Růtová Verunka Matysová Natálka Holá Kateřina Volc Magdalénka Kosová Viky Mandáková Zuzka Plecitá Andrea Fialová Anička Hakenová Eliška Hyanová 22

23 Cena poroty David Fenik Jakub Koutný Fanda Vejr Společná práce: Sabinka Hůlová, Anička Zoubková, Andrea Kloubková, Pavla Krejčová, Tereza Kozáková Zvláštní cena pro kluky 23

24 Tak jako každoročně se naše knihovna připojuje k akci organizované SKIP BŘEZEN 2012 měsíc čtenářů. Letošní motto zní: Sladký život s knihovnou! V rámci této akce připravujeme: Nová soutěž pro děti na měsíc BŘEZEN Téma: Když jaro, tak se sluníčkem Odevzdání do 16. března 2012 Vyhodnocení od hodin v Kulturním středisku Březnové středeční výtvarné dílny 10. výtvarná dílna téma velikonoční aranžmá 11. výtvarná dílna téma velikonoční aranžmá Březen měsíc INTERNETU Po celý měsíc má každý náš registrovaný čtenář bez rozdílu věku, možnost připojení se na internet za symbolickou částku 5,- Kč/za každou započatou půlhodinu. Otevřeno i v sobotu 3. března od 9.00 do hod. Burza knih, učebnic a výtvarných prací žáků MŠ a ZŠ Jince Termín: března 2012 Otevřeno: pondělí, úterý, středa hod. pátek hod. Máte doma knihy, které již nikdo nečte? Vaše knihovna praská ve švech? Přineste je do Kulturního střediska nebo do knihovny na v pořadí již pátou burzu. Výtěžek z prodeje (cca 5 Kč/ks) bude použit k nákupu nových titulů do naší knihovny. 24

25 Neprodané tituly zůstávají v knihovně, kde si můžete vybrat z tzv. stálé burzy po celý rok. Již posedmé - Dokážeš to také ty? Termín: 31. března 2012 Otevřeno: sobota od do hod. Chceš ukázat i ty, co vše je možné vyrobit pro potěchu svou, ale i ostatních? Přihlášky přijímá Kulturní středisko nebo knihovna do Noc s Andersenem spaní v knihovně Sraz nocležníků bude před Společenským centrem J. Slavíka (Jince č. p. 19) v pátek 30. března 2012 v hod., a konec akce je plánován na sobotu v 8.00 hodin. Každý účastník musí vyplnit a odevzdat přihlášku, která je již nyní k dispozici v knihovně. Uzávěrka přihlášek do Akce je kapacitně omezená, vhodná pro děti od 7 let. Bližší informace získáte v knihovně, ujte, volejte. A na co se můžete těšit v dubnu? Prodejní výstava nových knih všech žánrů Tuto akci pořádáme opět ve spolupráci s naším dvorním dodavatelem knižních novinek panem Janem Höfferem z Tábora. Termín: dubna 2012 Otevřeno: Po St od 9.00 do hod. Čt od 9.00 do hod. Pá od 9.00 do hod. Čarodějnice pasování nových malých čarodějů a čarodějnic 3. čarodějnické klání se uskuteční v pátek 27. dubna 2012 odpoledne v Kulturním středisku. Více informací najdete v příštím čísle JZ a na plakátech. A co všechno budoucí čaroděje čeká? Přij te, uvidíte. Masky vítány. Na Vaši brzkou návštěvu naší knihovny se těší Ing. Zuzana Belanská tel nebo

26 Mateřské centrum Jinečáček březen 2012 Milí kamarádi, měsíc únor je za námi a my jsme si ho užili v naší herně při vyrábění valentýnské ozdoby, zavířili jsme si v karnevalovém reji měli jsme všichni krásné masky a tak jsme dostali i odměnu od maminek. Také jsme si zazpívali a pohráli s molitanovými kostkami, které nás opravdu baví a rádi z nich s maminkami stavíme zlatou bránu. A protože bylo hodně sněhu, šli jsme si společně i zasáňkovat, to byla opravdová legrace, při které jsme se všichni pobavili. V březnu nás čeká opět spousta práce a i nějaký výlet, poj te se tedy přidat, a nepřijdete o legraci, kterou zažíváme v naší herně každé úterý a čtvrtek. Novinka!!! Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku o REFLEXNÍ TERAPII, kterou povede pan Luděk HUBNA, absolvent školy reflexní terapie manželů Patakyových, jenž má rekvalifikaci v oblasti relaxační a sportovní masáže a je studentem homeopatické akademie. Přednáška se bude skládat z těchto 4 bodů: 26

Telefonní seznam k

Telefonní seznam k Městys Jince Telefonní seznam k 1. 1. 2017 Úřad městyse Jince Sběrný dvůr a kompostárna Společenské centrum JS a knihovna Základní škola a Mateřská škola Jince Společenské a zájmové organizace a spolky

Více

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem adresováno všem starostkám a starostům měst a obcí České republiky prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres úřadů Evidenční číslo: 247/2012 Vyřizuje: Dana Klofáčová tel. 257 042 094 V Praze

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jedlí se na svém zasedání dne 21. 1. 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011 o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Platí od: 25. 3.2011 Účinná od: 9.4.2011 Platí do: Vyvěšeno dne: 25.3.2011 Sejmuto dne: 11.4.2011

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Věc: Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

Věc: Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem FA ~? '~L IKANCE~~iH~ARB]TRA, ORGAN'~~,ZKA STATU adresováno všem starostkám a starostům měst a obcí České republiky prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres úřadů Obecnr úrad Vrábče Cocl.,.1

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

OBEC DOLNÍ KRALOVICE

OBEC DOLNÍ KRALOVICE OBEC DOLNÍ KRALOVICE Obecně závazná vyhláška obce Dolní Kralovice č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Kralovice se na svém zasedání dne 22.9.2009 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Přítomni: Ing. Martin Matuna (Bohutín), Ladislav Turek (Bohutín) Milan Kříž (Podlesí), Milan Smíšek (Trhové Dušníky), Jiří Kufa

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Mgr. Naďa Botková - Seminář Jak financovat své studium na VŠ I. stipendia, státní dávky a výživné, ) DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (SSP)

Mgr. Naďa Botková - Seminář Jak financovat své studium na VŠ I. stipendia, státní dávky a výživné, ) DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (SSP) 1) DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (SSP) Upraveny v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Aktuální znění dostupná na adrese www.portal.gov.cz. Odpovědným úřadem pro příjem a vyřizování žádostí

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, MĚSTYS BATELOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Batelov se na svém zasedání dne 7. 6. 2012 usnesením č. ZM 147/12 usneslo

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Název bodu programu. Návrh na usnesení

Název bodu programu. Návrh na usnesení 5. Město V Třešti dne 11. 2. 2015 Městský úřad Zastupitelstvo města 4. zasedání dne 23. 2. 2015 bodu programu Schválení příspěvku pro TJ Slavoj z Grantového programu města 2015 Návrh na usnesení Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC Č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice u Rosic se na svém zasedání dne 24. 8. 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Sloup se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM Podmínky účasti - cena soustředění je 1000,- Kč za 3 dny - termín konání 29.4 1.5 2011 atletický stadion Pacov - PŘIHLÁŠKY POSÍLAT NA EMAIL cfpscr@email.cz A PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Ve dnech 7. října od 14,00 do 22,00 hodin a 8. října od 8,00 do 14,00 hodin se uskuteční volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Ve volebním okrsku č. 1

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více