VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 tel: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/2009 Hradec Králové říjen 2009

2 1. Základní údaje o škole Název školy: Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 Identifikátor zařízení: Sídlo: Pražská Hradec Králové Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Královéhradecký kraj Právní forma: kraj IČO: Sídlo: Regiocentrum Nový pivovar Pivovarské náměstí Hradec Králové Zřizovací listinu č.j /SM2005 vydalo zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dle Usnesení zastupitelstva Královéhradeckého kraje č9/493/2005 ze dne 8. prosince 2005 s účinností od 1. ledna 2006 Ředitel: Ing. Bc. Hana Rubáčková Jabloňová Hradec Králové ředitelka školy je zároveň statutárním orgánem právnické osoby Adresa pro dálkový přístup 2

3 Charakteristika školy: Střední odborná škola kapacita: 408 žáků IZO: Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: Maturitní zkouška a vysvědčení o maturitní zkoušce Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele ,8 13,85 Ve škole se nachází 19 učeben z toho 16 odborných. Pět učeben je vybaveno interaktivní tabulí, další čtyři dataprojektorem a dvě učebny plně vybaveny pro výuku na počítačích. Pro praktická cvičení z odborných předmětů slouží: dvě laboratoře chemie, laboratoř biologie, vyšetřovna zvířat, laboratoř anatomie a fyziologie zvířat, školní sýrárna, laboratoř veterinárních předmětů, učebna pro kosmetiku zvířat, učebna pro výuku praxe a školní stáj, kde jsou tato zvířata: kůň pony kráva ovce kozy drůbež králíci pes Zvířata slouží pro praktická cvičení a praxi z odborných veterinárních a zemědělských předmětů. Školní stáji byla opět obnovena akreditace uživatelského zařízení ke dni podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a 17 vyhlášky č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat. Platnost akreditace je pět let. Zároveň byly dle výše uvedeného zákona vypracovány nové projekty pokusů a schváleny resortní komisí MŠMT. Dále byla dokončena registrace zvířat školní stáje v souvislosti se změnami při vstupu do EU. Učitelé, kteří se zvířaty pracují, mají osvědčení podle 17 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Součástí školy je Školní jídelna kapacita: 300 jídel IZO: místo poskytovaných školských služeb: Pražská 68, Hradec Králové Školská rada: Dne byla podle 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném (školský zákon) vzdělávání (školský zákon) v platném znění ustavena školská rada. Předseda: Členové: Ing. Regina Čížková, zástupce ředitele školy MVDr. Zuzana Kolomazníková, Krajská veterinární správa Ing. Zdeněk Cvejn, jmenován zřizovatelem Tereza Magerová, zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků MVDr. Jan Rybář, zástupce učitelů školy Při škole působí Sdružení rodičů a přátel školy a Rada studentů. 3

4 2. Přehled oborů vzdělávání Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: M Veterinární prevence M/001 Veterinární prevence denní forma vzdělávání délka vzdělávání 4 roků 0 měsíců nejvyšší povolený počet žáků v oboru 408 dobíhající obor M/01 Veterinářství denní forma vzdělávání délka vzdělávání 4 roků 0 měsíců nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 408 Zařazení do školského rejstříku (dle posledního výpisu) Datum účinnosti posledního rozhodnutí: Datum vystavení posledního rozhodnutí: Č.j. posledního rozhodnutí: 6 001/ Datum poslední aktualizace: Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti:

5 3. Personální zabezpečení činnosti školy Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost: Celkový počet pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost Počet pracovníků % Pořadové číslo Konkrétní údaje o pracovnících školy: Pracovní zařazení Odborná kvalifikace Vzdělání Studium pedagog. věd Délka praxe Pedagogičtí pracovníci 1 ředitel VŠZ fa.agro., šk. manag. DPS 38 2 zástupce ředitele VŠE DPS 20 3 vedoucí praxe VŠ veterinární PS 29 4 učitel UHK informat.-mat. PF 8 5 učitel VŠZ fak. zootechnická DPS 16 6 učitel VŠZ zootech., manag. DPS 14 7 učitel PF BIO-CHEM PF 15 8 učitel VŠV Brno DPS 1 9 učitel VŠZ fak. agronomická DPS učitel PF MAT-FYZ PF učitel PF ČJ-DĚJ PF učitel VFU FVL Brno DPS 4 13 učitel PF BIO-TEV PF učitel UK přír.fak.(bio-che) PF učitel PF BIO-CHEM PF učitel VŠ veterinární DPS učitel OBN, ANJ PF učitel UK TV- ZEM PF učitel VŠZ fa veter.brno učitel VFU FVL Brno DPS 7 21 učitel PF BIO, - PED, ANJ PF učitel UP ANJ-NEJ PF 7 23 učitel PF ČJ-OBN PF učitel VŠZ fak. zootechnická DPS učitel UP přír.fak.(mat-che) PF učitel PF TV-OBN PF učitel PF NEJ-DEJ PF 13 5

6 Pořadové číslo Pracovní zařazení Odborná kvalifikace Délka praxe Nepedagogičtí pracovníci 1 zástupce ředitele pro ekonom. SEŠ 22 2 hl.účetní, správce majetku SEŠ 22 3 účetní SEŠ 39 4 admin. pracovník DOŠ 27 5 laborantka SPŠ chemická 29 6 technolog školní stáje SZTŠ 35 7 ved. kuchař SOU potravinářské 20 8 kuchař SOU spol. strav pomoc. kuchař SOU oděvní správce tělocvičny SOU obchodní uklízeč ZŠ uklízeč SOU obchodní uklízeč SOU potravinářské uklízeč SOU spol. strav uklízeč SOU oděvní uklízeč SVVŠ údržbář SOU kotlář údržbář ZOU zemědělec 38 Přepočtený počet pedagogických pracovníků za školní rok 2008/2009: 26,59 Pozn. V tomto počtu nejsou zahrnuti externí učitelé v počtu 0,43 přepočtení pracovníci Přepočtený počet nepedagogických pracovníků za školní rok 2008/2009: 12,49 Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka: Počet pedagogických pracovníků Školní rok 2008/ Počet nekvalifikovaných pracovníků: Školní rok 2008/2009 Pedagogičtí pracovníci 1 Nepedagogičtí pracovníci 0 6

7 Přijímací řízení pro školní rok 2008/ Přijímací řízení školy Kód oboru Název oboru 1. kolo M/01 Veterinářství počet přihlášek počet přijatých (z toho 12 chlapců) V řádném termínu zápisový lístek odevzdalo 62 uchazečů, 3 uchazeči vzali zápisový lístek zpět. Proti rozhodnutí ředitelky o nepřijetí ke studiu se odvolalo 61 uchazečů. V odvolacím řízení ředitelka školy vyhověla 33 uchazečům, 28 odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání bylo postoupeno Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, který napadená rozhodnutí potvrdil. 2. kolo přijímacích zkoušek se nekonalo. 7

8 Počet žáků v jednotlivých ročnících: 5. Výsledky vzdělávání žáků 1. pololetí školního roku 2008/09 Kód oboru Název oboru 1. roč 2. roč 3. roč 4.roč Celkový počet žáků Počet tříd celkem M/001 Veterinární prevence Poznámka: Stav k Prospěch žáků ve škole: Ročník Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 1. ročník ročník ročník ročník Celkem Poznámka: Stav k Prospěch 1. pololetí 2008/ Průměr A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C Třída 8

9 Počet vyloučených žáků: V prvním pololetí školního roku nebyl vyloučen žádný žák. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Školní rok 2008/2009 Počet % z celku 1 (velmi dobré) ,22 2 (uspokojivé) 2 0,52 3 (neuspokojivé) 1 0,26 Počet zameškaných hodin na žáka: Ročník Průměrný počet zameškaných h/žák 1. 30, , , ,92 Průměr 37,55 Celkový počet neomluvených hodin: Počet neomluvených hodin % z celku 79 0,54 Průměrná absence za 1. pololetí 2008/ Průměrná absence A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C Třída 9

10 Počet žáků v jednotlivých ročnících: 2. pololetí školního roku 2008/09 Kód oboru Název oboru 1. roč 2. roč 3. roč 4.roč Celkový počet žáků Počet tříd celkem M/001 Veterinární prevence Poznámka: Stav k Prospěch žáků ve škole: Ročník Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 1. ročník ročník ročník ročník Celkem Poznámka: Stav k Prospěch 2.pololetí 2008/ Prospěch A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C Třídy 10

11 Počet vyloučených žáků: Ve druhém pololetí školního roku nebyl vyloučen žádný žák Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Školní rok 2008/2009 Počet % z celku 1 (velmi dobré) ,22 2 (uspokojivé) 0 0,00 3 (neuspokojivé) 3 0,78 Počet zameškaných hodin na žáka: Ročník Průměrný počet zameškaných h/žák 1. 42, , , ,64 Průměr 48,05 Celkový počet neomluvených hodin: Počet neomluv. hodin % z celku 104 0,55 Průměrná absence za 2. pololetí 2008/ Průměrná absence A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C Třídy 11

12 Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek k : Maturitní zkoušky školní rok 2008/2009 Počet žáků Počet žáků Počet žáků Počet žáků Počet žáků Kód oboru Název oboru celkem nepřipuštěn s vyznamen. prospěl neprospěl M/001 Veterinární prevence Poznámka: opravné maturity konali dne žáci, z toho 2 žáci neprospěli. 12

13 6. Prevence sociálně patologických jevů Program prevence sociálně patologických jevů je zaměřen na následující oblasti: 1. Vzdělávání školního metodika prevence - pravidelné studium odborné literatury - Závislost a my, Učitelské noviny, Prevence 2. Vzdělávání pedagogických pracovníků - odbornou literaturu využívají převážně třídní učitelé a výchovná poradkyně dle potřeby 3. Mapování aktuální situace ve škole - průběžně dobrá spolupráce s výchovným poradcem + vyučujícími - vedení řízených rozhovorů s žáky 4. Pravidelná aktualizace informací - v budově školy je umístěn informační panel pro žáky, který je průběžně aktualizován. 5. Spolupráce s rodiči a vychovateli Domova mládeže Vocelova ul. - pracovní návštěvy třídních učitelů v DM vždy 1x za pololetí - dobrá spolupráce s ředitelkou a vedoucí vychovatelkou DM - pravidelné návštěvy výchovné poradkyně v DM 6. Besedy a přednášky pro žáky přednáška pro žáky 1. ročníků na téma intimní hygiena a bezpečný sex S tebou o tobě beseda pro žáky 2. ročníků na téma Kouření jako startovací droga, lektor Jindřich Černohorský BTh., sdružení ACET ČR 7. Volnočasové aktivity žáků - kynologický kroužek každý čtvrtek od hod. do hod. - sportovní kroužky floorball středa hod. volejbal - čtvrtek hod. - dramatický kroužek - schůzky dle potřeby - výuka myslivosti v rámci volitelných předmětů pro žáky 4. ročníků 13

14 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Druh dalšího vzdělávání Počet PP Místo konání Seminář pro veterinární lékaře zabývající se problematikou malých zvířat 1 Kongresové centrum Aldis ( ) Vakcinace k zamezení samčího zápachu masa 1 Kongresové centrum Holiday Inn Brno ( ) Co si pamatuje krajina 1 Středisko ekologické výchovy Sever HK ( ) Mediální výchova Otázky pro Václava Moravce 1 CVKHK ( ) Čtenářská gramotnost a metody pro její rozvoj v hodinách českého jazyka a literatury 2 CVKHK ( ) Z historie protektorátu Čechy a Morava 1 CVKHK ( ) Hygienické zásady při výrobě bezpečných potravin živočišného původu 1 Institut profesní přípravy Praha (říjen 2008) Netradiční hry TV 1 Descartes a.s., Praha ( ) Zvěrolékař a kočka 2 Bioveta, a.s. Aldis HK ( ) Specializační studium pro školní koordinátory EVVO 1 SEV Oucmanice ( ) Globální klimatické změny 2 SEV Sever HK ( ) Kurz anglického jazyka 7 SOŠV Hradec Králové (průběžně) Zelené úřadování 1 KÚ Královéhradeckého kraje ( ) Zdravotní problematika malých zvířat 3 Bioveta a. s. Aldis HK ( ) Školení k novým učebnicím Success 2 Spoluautorka doplňkových materiálů - HK ( ) Finanční gramotnost I 2 NIDV Hradec Králové ( ) Proč svítí světlušky, aneb tajemství luminiscence 1 Descartes, Praha ( ) Pravděpodobnost a statistika pro SŠ 2 CVKHK ( ) Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR 1 MZLU Brno ( ) Finanční gramotnost II 2 NIDV Hradec Králové ( ) Daňový systém ČR 1 CVKHK ( ) Diagnostika nemocí koček 1 Bioveta a.s. Hradec Králové ( ) 14

15 Jak na výuku chemie 1 CVKHK ( ) Co si pamatuje krajina 1 SEV Sever, Hradec Králové ( ) Interaktivní výuka v praxi 1 AV Media Praha ( ) Europass a mezinárodní uznávání kvalifikací 1 KÚ Královéhradeckého kraje ( ) Transfer výsledků výzkumu v oblasti živočišné výroby do praxe Administrativní a finanční vedení projektu 2 NAEP Praha. ( ) Moderní světové drama 1 CVKHK ( ) 1 Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha ( ) Zákoník práce pro zaměstnance škol a školských zařízení 1 Fakta s.r.o. Praha ( ) Odborná specializovaná průprava laborantů státních veterinárních ústavů 1 Veterinární a farmaceutická fakulta Brno ( ) Chov včel v zahraničí 1 Český svaz včelařů, HK (květen 2009) Chov včel v EU a profesionální včelaření 1 Český svaz včelařů, HK (červen 2009) Výchova k udržitelnému způsobu života 1 SEV Rýchory, HK ( ) Cytologický seminář 1 Lékařská fakulta UK Hradec Králové ( ) Odpady 1 SEV Rýchory, HK ( ) Stalin v sovětských dějinách 1 CVKHK ( ) Křižovatky podpory zdraví 1 ČLS J.E.Purkyně, Praha ( ) 15

16 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 1) Olympiády a soutěže - Biologie a) Školní kolo biologické olympiády se konalo (kategorie A a kategorie B) Počet účastníků Počet v krajském kole Umístění v KK Kategorie A 6 2 nejlepší 12.místo Kategorie B 18 2 nejlepší 23.místo b) Škola se stala pořadatelem okresního kola biologické olympiády kategorie C, dne , pořadatelem krajského kola kategorie C biologické olympiády dne, , okresního kola biologické olympiády kategorie D, dne a krajského kola biologické olympiády kategorie D, dne Zástupce školy je předsedou krajské komise biologické olympiády. c) Soutěž v poznávání rostlin a živočichů Tato soutěž byla pořádána Biskupským gymnáziem B. Balbína v Hradci Králové, Muzeem východních Čech a Lesy ČR. Soutěže se zúčastnilo pět žáků 1. a 2. ročníku naší školy. Nejlepším výsledkem bylo 14. místo. d) Zapojení do soutěže ke Světovému dni vody v rámci výuky ekologie v 1. ročníku. e) Přírodovědný Klokan Školní kolo soutěže se konalo dne Tematicky byla soutěž zaměřena na poznatky z fyziky, chemie, biologie a matematiky. Soutěže se zúčastnilo 174 žáků všech 1. a 2. ročníků školy, kteří soutěžili v kategorii Junior. Nejlepšího výsledku dosáhla žákyně, která ze 120 možných bodů získala 101. f) Ekologická olympiáda Tato soutěž je zaměřena na porovnání znalostí a dovedností z ekologie. Součástí soutěže je poznávání přírodnin, test a praktická část, která se koná ve vhodné přírodní lokalitě. Krajské kolo soutěže se konalo v prostorách České lesnické akademie Trutnov, střední školy a vyšší odborné školy. Školu reprezentovala dvě tříčlenná družstva. Nejlepší umístěním bylo 11. místo. g) Soutěž Pozor na invaze! Do soutěže se zapojilo sedm žáků z prvních ročníků. Soutěžilo se v kategoriích: amatérský videofilm, prezentace a články. Soutěžící se umístili na 3. a 4. místě. h) Soutěž Jak žiji zdravě? Této výtvarné soutěže se zúčastnily 3 žákyně 1. ročníku. Jejich společné dílo získalo v kategorii SŠ 1. místo. - Chemie a) Školní kolo chemické olympiády se konalo dne (kat.b), (kat.C) Počet účastníků Počet v krajském kole Umístění v KK Kategorie B Kategorie C

17 - Německý jazyk Školní kolo olympiády z německého jazyka se konalo ve dnech , okresní kolo Počet účastníků Počet v okresním kole Umístění v OK Kategorie III Anglický jazyk Školní kolo olympiády a konverzační soutěže v anglickém jazyce se konalo dne , okresní kolo pak Počet účastníků Počet v okresním kole Umístění v OK Kategorie A, B Český jazyk a) Školní kolo olympiády proběhlo dne zúčastnilo se ho 22 žáků. Do okresního kola pak postoupily dvě žákyně, které se umístily na 9. a 11. místě. b) Literární soutěž o Cenu Hradeckého Škrabáka. Tématem letošního ročníku bylo: Až bude otrávena poslední řeka a vykácen poslední strom, poznáme, že peníze se nedají pozřít zúčastnily se dvě žákyně školy, jedna žákyně školy se umístila na 3. místě v žánru Poezie c) Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín. Tématem letošního ročníku bylo: Já a válka zúčastnily se dva studenti v literární a jedna studentka ve výtvarné soutěži, studentka výtvarné soutěže obsadila 3. místo - Matematika a) Matematická soutěž ročník matematické soutěže pro žáky odborných škol Školní kolo Matematické soutěže se konalo dne , oblastní kolo (je zároveň celostátním) dne Počet účastníků Počet v oblastním kole 1. ročníky ročníky ročníky 7 2 b) Matematická soutěž Klokan Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do celé Evropy. Dnes se této soutěže účastní téměř 3 miliony soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu. Pořadatelem soutěže v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty UP Olomouc. Soutěž se na naší škole uskutečnila v kategorii Junior dne Zúčastnilo se 188 žáků. Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci absolvují školní, oblastní, republikové i mezinárodní kolo ve své lavici. V olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku, nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou. Nejlepšího výsledku dosáhla žákyně, která ze 120 bodů získala 64. Průměrný počet bodů zúčastněných žáků byl 35,5 bodu. 17

18 - Středoškolská odborná činnost (SOČ) Školní kolo proběhlo dne Účastnilo se ho 7 žáků. Okresní kolo se konalo a pět prací se umístilo na místě v různých oborech. Dvě práce se umístily na 1. a 2. místě v krajském kole konaném dne Práce nazvaná Prevalence výskytu vnitřních parazitů psů a koček v Královéhradeckém kraji obsadila v celostátním kole v oboru zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství - 7. místo. - Soutěž Expo Science AMAVET Regionálního kola ( ) se zúčastnily tři práce a dvě postoupily do celostátního kola této soutěže. - Soutěž o pohár ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR Soutěž proběhla ve školícím středisku Státního veterinárního ústavu v Praze Lysolajích ve dnech Účastnilo se jí celkem 5 družstev z České a Slovenské republiky. Předmětem soutěže byly nejen veterinární znalosti a dovednosti, ale i jazykové dovednosti a společenská kultura. Žáci čtvrtých ročníků naší školy se umístili na 1. místě. 2) Prezentace školy na veřejnosti - Koně v akci 2008 Škola se prezentovala na výstavě ve dnech na dostihovém závodišti v Pardubicích a to aktivní účastí studentů převážně 3. a 4. ročníků jako asistentů organizačního týmu. Zájem našich studentů o tuto pomoc pořadatelům byl opět velký. Studenti pracovali jako asistenti správce a stavitele parkuru, jako zapisovatelé, prováděli úklid ve stájích a v okolí stájí, pomáhali při přípravě prostoru pro předvádění koní. - Den zemědělce, Krajské dožínky 2008 Dne se naše škola prezentovala na Dni zemědělce. Akce byla určena pro žáky základních a středních škol, kteří se měli seznámit s problematikou zemědělství a se vším, co k zemědělství patří. Studenti 1. ročníků naší školy se Dne zemědělce zúčastnili v rámci exkurze, kde mohli vidět vybraná plemena ovcí a koz, ovládání stáda pomocí pasteveckých psů, stříhání ovcí, manipulaci s dravci a seznámit se s různými zemědělskými podniky a zpracovatelskými firmami. - Dostihový den Studenti naší školy se zúčastnili dostihového dne na závodišti v Pardubicích, kde pomáhali při organizaci. 18

19 - Den zvířat 2008 Patnáctý Den zvířat se uskutečnil Jedná se o každoroční oslavu celosvětového Dne zvířat, spojenou s propagací školy. Program je určen zájemcům o studium i veřejnosti. Zájem o tuto tradiční akci školy se každým rokem zvyšuje. Program: 1) Přehlídka plemen psů, během které proběhla soutěž Miss pes pro jednotlivé skupiny plemen, 2) ukázky tance se psy a agility, 3) ukázky práce s koňmi, ukázka coursingu 4) přehlídka speciálních dovedností chovatelů a jejich miláčků, 5) výstava kreseb a fotografií, výstava odborných prací žáků školy, 6) výstava drobných zvířat, v rámci které se také hlasovalo o nejkrásnější zvířátko. Velmi zajímavá byla i přednáška o výcviku a využití asistenčních psů, zajištěná organizací Pomocné tlapky, o.p.s. Prezentovala se také záchranná stanice zvířat. O den zvířat projevila zájem regionální média ( Hradecké noviny, TV Puls, rozhlas Hrade Králové ) Kromě malých dětí, školáků a hradeckých občanů se do školy přišli podívat i budoucí zájemci o studium na naší škole s rodiči. Průvodci se jim stali žáci třetích a čtvrtých ročníků. V rámci Dne zvířat proběhl i Den otevřených dveří. Další Dny otevřených dveří se pro zájemce o studium konaly ve dnech a Prezentace školy na burzách škol: Burza škol Česká Třebová Burza škol Česká Třebová Burza škol Kolín Burza škol Pardubice Ohrazenice Burza škol Jičín Burza škol Jičín Burza škol Kutná Hora Burza škol Mladá Boleslav Burza škol Turnov Burza škol Hradec Králové Burza škol Hradec Králové Burza škol Chlumec nad Cidlinou

20 - Projekt Zvířátka a my - Studenti dětem Žáci školy pod vedením učitelů zpracovali projekt s cílem seznámit žáky základních škol s péčí o doma chovaná zvířata a naučit je, jak se chovat k cizímu či nemocnému zvířeti. Projekt pokračuje z předminulého školního roku a letos akce proběhla pro MŠ a ZŠ Jana Pavla 2., Hradec Králové. Program: Studenti si ve dvojicích připravili stručnou charakteristiku problematiky, která se týká malých zvířat ( text, obrázkový panel, pomůcky nezbytné pro chov, předváděné zvíře ). Jednalo se o tyto okruhy: ukázka výcviku a obrany psa, chování psů a ochrana dětí ve vztahu k neznámému psu, ošetřování psů, výživa psů, plemena psů, chov morčat, křečků, králíků, činčil chov exotických ptáků chov koček a fretek Svoji přípravu pak prezentovali žákům. Jednotlivé třídy byly rozděleny do skupin po 6 8 žácích, které se střídaly na jednotlivých stanovištích zaměřených na některou problematiku. - Reprezentační ples Škola pořádá tradiční maturitní a imatrikulační plesy pro žáky, rodiče i veřejnost v malém i velkém sále Kongresového centra ALDIS. Letošní ples se uskutečnil v pátek dne a navštívilo ho 1400 lidí Okresní včelařský den Akce pořádaná ve spolupráci s okresní organizací Českého svazu včelařů, jehož je škola členem, byla zaměřena mimo jiné na propagaci včelařství a tradičních řemesel spojených se včelařstvím. V rámci této akce proběhly i odborné přednášky pro včelaře. Součástí programu byly i soutěže pro děti a veřejnost. V tomto školním roce se včelařský den uskutečnil Adopce zvířete Střední odborná škola veterinární v Hradci Králové je již od roku 2005 adoptivním majitelem surikaty v Zoologické zahradě ve Dvoře Králové. Myšlenka zúčastnit se projektu ZOO vyšla z řad žáků, kteří si formou ankety vybrali adoptivní zvíře. - Charitativní sbírka Dne probíhala v Hradci Králové akce Ligy proti rakovině Květinový den, které se zúčastnilo šedesát žáků třetích ročníků naší školy. Získané finanční prostředky jsou použity na výzkum a prevenci proti rakovině. 20

21 - Projekt Adopce na dálku Žáci a zaměstnanci se zapojili do projektu Adopce na dálku. Projekt probíhá pod záštitou Diecézní charity v Hradci Králové. Adoptovali jsme indickou dívku Kavita C. Sampgavi. Vybrané finanční prostředky byly využity především pro zajištění její školní docházky. Ze sbírek žáků byl uhrazen příspěvek ve výší 7800 Kč. Prostřednictvím dopisů s ní žáci školy navázali písemný kontakt v angličtině. V rámci tohoto projektu naši školu navštívil indický arcibiskup Most. Rev. Dr. Bernard Moras. Besedoval s žáky 1. ročníku o životě v Indii, o rozdělení společnosti a postavení žen a dívek. Dr. Bernard Moras během besedy zdůraznil význam vzdělávání pro děti i dospělé. Naši žáci se zajímali o organizování projektu, využívání finančních prostředků, o způsob výběru dětí do programu Adopce na dálku a možnostech výběru škol, které děti navštěvují. Chtěli se dovědět víc informací o podmínkách, ve kterých indické děti žijí. Beseda probíhala v anglickém jazyce. Pro méně znalé jazyka byl zajištěn překlad. - Dramatický kroužek Dne žáci dramatického kroužku sehráli hru Dentální rapsodie pro hradecké skauty v Šimkových sadech , v předvánočním čase, k nám do školy zavítalo křesťanské sdružení Sedmikráska, pro které bylo připraveno zábavné dopoledne. Studenti sehráli opět Dentální rapsodii. Dále byl připraven i zábavný program soutěže, hry, děti dostaly drobné ceny studenti sehráli pohádku Zlatovláska, opět pro Sedmikrásku, dále připravili zábavné dopoledne plné her a prohlídku stájí. - Články v tisku Hradecký deník, Sýrárnu si přivezli z Portugalska Hradecký deník, Veterinární škola míří do Evropské unie Hradecký deník, Do Hradce zavítal indický arcibiskup Hradecký deník, Žáci se potili u přijímaček. Zatím jen jako Hradecký deník, Žáci se potili u přijímaček. Ale jen někteří Radnice, Svátek medu 3) Ostatní činnost - Exkurze, přednášky, besedy a kulturní akce pro žáky: Česká národní banka expozice Lidé a peníze a PRESSFOTO Praha exkurze pro žáky 4. ročníku Concerto gosso, Suzanne koncert - orchestr Primavera a taneční divadlo Honzy Pokusila pro žáky všech ročníků 21

22 Máj filmová projekce pro žáky všech ročníků S tebou o tobě přednáška na téma intimní hygiena a bezpečný sex pro žáky 1. ročníku Úřad práce Hradec Králové řízená beseda z oblasti pracovně právních vztahů - pro žáky 4. ročníku Sdružení ochrany spotřebitelů řízená beseda na téma práva a ochrana spotřebitele pro žáky 4. ročníku Kouření jako startovací droga přednáška a beseda o kouření pro žáky 2. ročníku Osvětim koncentrační tábor - exkurze pro vybrané žáky všech ročníků Pražské jaro 68 a Biedermeier komentovaná prohlídka výstav v prostorách Muzea východních Čech v Hradci Králové pro žáky 1. ročníku Koně v akci 2008 Pardubice - exkurze na závodišti zaměřená především na chov koní - pro žáky 3. ročníku Den zemědělce Královéhradecké krajské dožínky exkurze zaměřená na zemědělství pro žáky 1. ročníku Štrasburk návštěva evropských institucí (Evropský parlament, Rada Evropy) pro vybrané žáky Soudní jednání Krajského soudu v Hradci Králové pro žáky 4. ročníků, kteří měli možnost vidět celý průběh soudního řízení Výživa malých zvířat beseda se zástupci firmy A-VET s.r.o. o základních principech výživy malých zvířat a o základním sortimentu krmiv pro žáky 3. ročníku Hvězdárna a planetárium Hradec Králové pro žáky 1. ročníku Naučná stezka lesy Nový Hradec Králové pro žáky 1. ročníku Evoluce živočichů přednáška a beseda pro žáky 2. ročníku Státní vědecká knihovna v Hradci Králové komentovaná prohlídka pro žáky 2. ročníku Panna orleánská divadelní představení Klicperova divadla Hradec Králové pro žáky 3. ročníku Zlatý fond světové kinematografie účast na projektu kina Centrál pro žáky středních škol - Kroužky pro žáky Dramatický Jezdecký Centrum chovatelů drobných zvířat Agility Včelařský Volejbal Florbal 22

23 - Zkouška z myslivosti Škola již několik let vypisuje volitelný předmět Myslivost. Žáci, kteří projeví zájem, mají možnost jeho výuku zakončit Zkouškou z myslivosti, která se koná ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou OMS Hradec Králové. V tomto školním roce zkoušku složilo všech 7 přihlášených žáků školy. - Školní chov včel V tomto školním roce jsme včelařili s pěti včelstvy v nástavkových úlech Langstroth. O včelstva se starali členové včelařského kroužku, kteří prováděli pravidelnou kontrolu jednou týdně pod vedením zkušeného včelaře. - Spolupráce se školou pro postižené děti DANETA Škola spolupracuje se zařízením pro postižené děti DANETA v Hradci Králové. Děti se účastní akcí, které škola pořádá. - Doplňková činnost a pronájmy Vaření obědů pro cizí strávníky Pronájem tělocvičny Pronájem učeben Kurzy výpočetní techniky Kurzy pro přepravce zvířat - Opravy Výměna oken - dokončena 1. i 2. etapa - dotace Královéhradeckého kraje Oprava sociálních zařízení dokončeno - dotace Královéhradeckého kraje Opravy v rámci školních událostí vytopení části 1. patra, přízemí a suterénu hlavní budovy; úder bleskem; vytopení části 1. patra a přízemí v 2. části hlavní budovy - Prezentace školy na www stránkách: Internetová prezentace školy je dostupná na adresa 23

24 9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Královéhradeckým inspektorátem Státní kontrola podle ustanovení 174odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů. Předmět kontroly: Kontrola přípravy a průběhu opravných maturitních zkoušek dle vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1991 Sb. O ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů. Termín kontroly: 11. a 15. září 2008 Kontrolní zjištění: v žádném bodě nebylo zjištěno porušení ustanovení výše uvedeného právního předpisu. 24

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 www.sosvet.cz reditel@sosvet.cz tel: 495 535 386 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009/2010 Hradec Králové říjen 2010 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 www.sosvet.cz reditel@sosvet.cz tel: 495 535 386 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2010/2011 Hradec Králové říjen 2011 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 www.sosvet.cz reditel@sosvet.cz tel: 495 535 386 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Hradec Králové říjen 2012 1.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 www.sosvet.cz reditel@sosvet.cz tel: 495 535 386 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012/2013 Hradec Králové říjen 2013 1.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 www.sosvet.cz reditel@sosvet.cz tel: 495 535 386 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Hradec Králové říjen 2014 1.

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Příspěvková organizace Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 plnila v roce 2012 úkoly, pro které byla zřízena na základě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická, důvěrně známá jako Křemencárna,

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Základní škola Sušice, Komenského 59

Základní škola Sušice, Komenského 59 Základní škola Sušice, Komenského 59 Komenského 59, 342 13, tel.: 376 523 339, www.komenskeho.cz, e-mail: zs.susice.59@tiscali.cz č.j.: 208/05 Výroční zpráva 2004-2005 Základní údaje o škole název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizace 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více