VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 tel: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/2009 Hradec Králové říjen 2009

2 1. Základní údaje o škole Název školy: Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 Identifikátor zařízení: Sídlo: Pražská Hradec Králové Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Královéhradecký kraj Právní forma: kraj IČO: Sídlo: Regiocentrum Nový pivovar Pivovarské náměstí Hradec Králové Zřizovací listinu č.j /SM2005 vydalo zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dle Usnesení zastupitelstva Královéhradeckého kraje č9/493/2005 ze dne 8. prosince 2005 s účinností od 1. ledna 2006 Ředitel: Ing. Bc. Hana Rubáčková Jabloňová Hradec Králové ředitelka školy je zároveň statutárním orgánem právnické osoby Adresa pro dálkový přístup 2

3 Charakteristika školy: Střední odborná škola kapacita: 408 žáků IZO: Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: Maturitní zkouška a vysvědčení o maturitní zkoušce Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele ,8 13,85 Ve škole se nachází 19 učeben z toho 16 odborných. Pět učeben je vybaveno interaktivní tabulí, další čtyři dataprojektorem a dvě učebny plně vybaveny pro výuku na počítačích. Pro praktická cvičení z odborných předmětů slouží: dvě laboratoře chemie, laboratoř biologie, vyšetřovna zvířat, laboratoř anatomie a fyziologie zvířat, školní sýrárna, laboratoř veterinárních předmětů, učebna pro kosmetiku zvířat, učebna pro výuku praxe a školní stáj, kde jsou tato zvířata: kůň pony kráva ovce kozy drůbež králíci pes Zvířata slouží pro praktická cvičení a praxi z odborných veterinárních a zemědělských předmětů. Školní stáji byla opět obnovena akreditace uživatelského zařízení ke dni podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a 17 vyhlášky č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat. Platnost akreditace je pět let. Zároveň byly dle výše uvedeného zákona vypracovány nové projekty pokusů a schváleny resortní komisí MŠMT. Dále byla dokončena registrace zvířat školní stáje v souvislosti se změnami při vstupu do EU. Učitelé, kteří se zvířaty pracují, mají osvědčení podle 17 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Součástí školy je Školní jídelna kapacita: 300 jídel IZO: místo poskytovaných školských služeb: Pražská 68, Hradec Králové Školská rada: Dne byla podle 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném (školský zákon) vzdělávání (školský zákon) v platném znění ustavena školská rada. Předseda: Členové: Ing. Regina Čížková, zástupce ředitele školy MVDr. Zuzana Kolomazníková, Krajská veterinární správa Ing. Zdeněk Cvejn, jmenován zřizovatelem Tereza Magerová, zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků MVDr. Jan Rybář, zástupce učitelů školy Při škole působí Sdružení rodičů a přátel školy a Rada studentů. 3

4 2. Přehled oborů vzdělávání Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: M Veterinární prevence M/001 Veterinární prevence denní forma vzdělávání délka vzdělávání 4 roků 0 měsíců nejvyšší povolený počet žáků v oboru 408 dobíhající obor M/01 Veterinářství denní forma vzdělávání délka vzdělávání 4 roků 0 měsíců nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 408 Zařazení do školského rejstříku (dle posledního výpisu) Datum účinnosti posledního rozhodnutí: Datum vystavení posledního rozhodnutí: Č.j. posledního rozhodnutí: 6 001/ Datum poslední aktualizace: Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti:

5 3. Personální zabezpečení činnosti školy Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost: Celkový počet pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost Počet pracovníků % Pořadové číslo Konkrétní údaje o pracovnících školy: Pracovní zařazení Odborná kvalifikace Vzdělání Studium pedagog. věd Délka praxe Pedagogičtí pracovníci 1 ředitel VŠZ fa.agro., šk. manag. DPS 38 2 zástupce ředitele VŠE DPS 20 3 vedoucí praxe VŠ veterinární PS 29 4 učitel UHK informat.-mat. PF 8 5 učitel VŠZ fak. zootechnická DPS 16 6 učitel VŠZ zootech., manag. DPS 14 7 učitel PF BIO-CHEM PF 15 8 učitel VŠV Brno DPS 1 9 učitel VŠZ fak. agronomická DPS učitel PF MAT-FYZ PF učitel PF ČJ-DĚJ PF učitel VFU FVL Brno DPS 4 13 učitel PF BIO-TEV PF učitel UK přír.fak.(bio-che) PF učitel PF BIO-CHEM PF učitel VŠ veterinární DPS učitel OBN, ANJ PF učitel UK TV- ZEM PF učitel VŠZ fa veter.brno učitel VFU FVL Brno DPS 7 21 učitel PF BIO, - PED, ANJ PF učitel UP ANJ-NEJ PF 7 23 učitel PF ČJ-OBN PF učitel VŠZ fak. zootechnická DPS učitel UP přír.fak.(mat-che) PF učitel PF TV-OBN PF učitel PF NEJ-DEJ PF 13 5

6 Pořadové číslo Pracovní zařazení Odborná kvalifikace Délka praxe Nepedagogičtí pracovníci 1 zástupce ředitele pro ekonom. SEŠ 22 2 hl.účetní, správce majetku SEŠ 22 3 účetní SEŠ 39 4 admin. pracovník DOŠ 27 5 laborantka SPŠ chemická 29 6 technolog školní stáje SZTŠ 35 7 ved. kuchař SOU potravinářské 20 8 kuchař SOU spol. strav pomoc. kuchař SOU oděvní správce tělocvičny SOU obchodní uklízeč ZŠ uklízeč SOU obchodní uklízeč SOU potravinářské uklízeč SOU spol. strav uklízeč SOU oděvní uklízeč SVVŠ údržbář SOU kotlář údržbář ZOU zemědělec 38 Přepočtený počet pedagogických pracovníků za školní rok 2008/2009: 26,59 Pozn. V tomto počtu nejsou zahrnuti externí učitelé v počtu 0,43 přepočtení pracovníci Přepočtený počet nepedagogických pracovníků za školní rok 2008/2009: 12,49 Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka: Počet pedagogických pracovníků Školní rok 2008/ Počet nekvalifikovaných pracovníků: Školní rok 2008/2009 Pedagogičtí pracovníci 1 Nepedagogičtí pracovníci 0 6

7 Přijímací řízení pro školní rok 2008/ Přijímací řízení školy Kód oboru Název oboru 1. kolo M/01 Veterinářství počet přihlášek počet přijatých (z toho 12 chlapců) V řádném termínu zápisový lístek odevzdalo 62 uchazečů, 3 uchazeči vzali zápisový lístek zpět. Proti rozhodnutí ředitelky o nepřijetí ke studiu se odvolalo 61 uchazečů. V odvolacím řízení ředitelka školy vyhověla 33 uchazečům, 28 odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání bylo postoupeno Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, který napadená rozhodnutí potvrdil. 2. kolo přijímacích zkoušek se nekonalo. 7

8 Počet žáků v jednotlivých ročnících: 5. Výsledky vzdělávání žáků 1. pololetí školního roku 2008/09 Kód oboru Název oboru 1. roč 2. roč 3. roč 4.roč Celkový počet žáků Počet tříd celkem M/001 Veterinární prevence Poznámka: Stav k Prospěch žáků ve škole: Ročník Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 1. ročník ročník ročník ročník Celkem Poznámka: Stav k Prospěch 1. pololetí 2008/ Průměr A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C Třída 8

9 Počet vyloučených žáků: V prvním pololetí školního roku nebyl vyloučen žádný žák. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Školní rok 2008/2009 Počet % z celku 1 (velmi dobré) ,22 2 (uspokojivé) 2 0,52 3 (neuspokojivé) 1 0,26 Počet zameškaných hodin na žáka: Ročník Průměrný počet zameškaných h/žák 1. 30, , , ,92 Průměr 37,55 Celkový počet neomluvených hodin: Počet neomluvených hodin % z celku 79 0,54 Průměrná absence za 1. pololetí 2008/ Průměrná absence A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C Třída 9

10 Počet žáků v jednotlivých ročnících: 2. pololetí školního roku 2008/09 Kód oboru Název oboru 1. roč 2. roč 3. roč 4.roč Celkový počet žáků Počet tříd celkem M/001 Veterinární prevence Poznámka: Stav k Prospěch žáků ve škole: Ročník Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 1. ročník ročník ročník ročník Celkem Poznámka: Stav k Prospěch 2.pololetí 2008/ Prospěch A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C Třídy 10

11 Počet vyloučených žáků: Ve druhém pololetí školního roku nebyl vyloučen žádný žák Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Školní rok 2008/2009 Počet % z celku 1 (velmi dobré) ,22 2 (uspokojivé) 0 0,00 3 (neuspokojivé) 3 0,78 Počet zameškaných hodin na žáka: Ročník Průměrný počet zameškaných h/žák 1. 42, , , ,64 Průměr 48,05 Celkový počet neomluvených hodin: Počet neomluv. hodin % z celku 104 0,55 Průměrná absence za 2. pololetí 2008/ Průměrná absence A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C Třídy 11

12 Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek k : Maturitní zkoušky školní rok 2008/2009 Počet žáků Počet žáků Počet žáků Počet žáků Počet žáků Kód oboru Název oboru celkem nepřipuštěn s vyznamen. prospěl neprospěl M/001 Veterinární prevence Poznámka: opravné maturity konali dne žáci, z toho 2 žáci neprospěli. 12

13 6. Prevence sociálně patologických jevů Program prevence sociálně patologických jevů je zaměřen na následující oblasti: 1. Vzdělávání školního metodika prevence - pravidelné studium odborné literatury - Závislost a my, Učitelské noviny, Prevence 2. Vzdělávání pedagogických pracovníků - odbornou literaturu využívají převážně třídní učitelé a výchovná poradkyně dle potřeby 3. Mapování aktuální situace ve škole - průběžně dobrá spolupráce s výchovným poradcem + vyučujícími - vedení řízených rozhovorů s žáky 4. Pravidelná aktualizace informací - v budově školy je umístěn informační panel pro žáky, který je průběžně aktualizován. 5. Spolupráce s rodiči a vychovateli Domova mládeže Vocelova ul. - pracovní návštěvy třídních učitelů v DM vždy 1x za pololetí - dobrá spolupráce s ředitelkou a vedoucí vychovatelkou DM - pravidelné návštěvy výchovné poradkyně v DM 6. Besedy a přednášky pro žáky přednáška pro žáky 1. ročníků na téma intimní hygiena a bezpečný sex S tebou o tobě beseda pro žáky 2. ročníků na téma Kouření jako startovací droga, lektor Jindřich Černohorský BTh., sdružení ACET ČR 7. Volnočasové aktivity žáků - kynologický kroužek každý čtvrtek od hod. do hod. - sportovní kroužky floorball středa hod. volejbal - čtvrtek hod. - dramatický kroužek - schůzky dle potřeby - výuka myslivosti v rámci volitelných předmětů pro žáky 4. ročníků 13

14 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Druh dalšího vzdělávání Počet PP Místo konání Seminář pro veterinární lékaře zabývající se problematikou malých zvířat 1 Kongresové centrum Aldis ( ) Vakcinace k zamezení samčího zápachu masa 1 Kongresové centrum Holiday Inn Brno ( ) Co si pamatuje krajina 1 Středisko ekologické výchovy Sever HK ( ) Mediální výchova Otázky pro Václava Moravce 1 CVKHK ( ) Čtenářská gramotnost a metody pro její rozvoj v hodinách českého jazyka a literatury 2 CVKHK ( ) Z historie protektorátu Čechy a Morava 1 CVKHK ( ) Hygienické zásady při výrobě bezpečných potravin živočišného původu 1 Institut profesní přípravy Praha (říjen 2008) Netradiční hry TV 1 Descartes a.s., Praha ( ) Zvěrolékař a kočka 2 Bioveta, a.s. Aldis HK ( ) Specializační studium pro školní koordinátory EVVO 1 SEV Oucmanice ( ) Globální klimatické změny 2 SEV Sever HK ( ) Kurz anglického jazyka 7 SOŠV Hradec Králové (průběžně) Zelené úřadování 1 KÚ Královéhradeckého kraje ( ) Zdravotní problematika malých zvířat 3 Bioveta a. s. Aldis HK ( ) Školení k novým učebnicím Success 2 Spoluautorka doplňkových materiálů - HK ( ) Finanční gramotnost I 2 NIDV Hradec Králové ( ) Proč svítí světlušky, aneb tajemství luminiscence 1 Descartes, Praha ( ) Pravděpodobnost a statistika pro SŠ 2 CVKHK ( ) Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR 1 MZLU Brno ( ) Finanční gramotnost II 2 NIDV Hradec Králové ( ) Daňový systém ČR 1 CVKHK ( ) Diagnostika nemocí koček 1 Bioveta a.s. Hradec Králové ( ) 14

15 Jak na výuku chemie 1 CVKHK ( ) Co si pamatuje krajina 1 SEV Sever, Hradec Králové ( ) Interaktivní výuka v praxi 1 AV Media Praha ( ) Europass a mezinárodní uznávání kvalifikací 1 KÚ Královéhradeckého kraje ( ) Transfer výsledků výzkumu v oblasti živočišné výroby do praxe Administrativní a finanční vedení projektu 2 NAEP Praha. ( ) Moderní světové drama 1 CVKHK ( ) 1 Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha ( ) Zákoník práce pro zaměstnance škol a školských zařízení 1 Fakta s.r.o. Praha ( ) Odborná specializovaná průprava laborantů státních veterinárních ústavů 1 Veterinární a farmaceutická fakulta Brno ( ) Chov včel v zahraničí 1 Český svaz včelařů, HK (květen 2009) Chov včel v EU a profesionální včelaření 1 Český svaz včelařů, HK (červen 2009) Výchova k udržitelnému způsobu života 1 SEV Rýchory, HK ( ) Cytologický seminář 1 Lékařská fakulta UK Hradec Králové ( ) Odpady 1 SEV Rýchory, HK ( ) Stalin v sovětských dějinách 1 CVKHK ( ) Křižovatky podpory zdraví 1 ČLS J.E.Purkyně, Praha ( ) 15

16 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 1) Olympiády a soutěže - Biologie a) Školní kolo biologické olympiády se konalo (kategorie A a kategorie B) Počet účastníků Počet v krajském kole Umístění v KK Kategorie A 6 2 nejlepší 12.místo Kategorie B 18 2 nejlepší 23.místo b) Škola se stala pořadatelem okresního kola biologické olympiády kategorie C, dne , pořadatelem krajského kola kategorie C biologické olympiády dne, , okresního kola biologické olympiády kategorie D, dne a krajského kola biologické olympiády kategorie D, dne Zástupce školy je předsedou krajské komise biologické olympiády. c) Soutěž v poznávání rostlin a živočichů Tato soutěž byla pořádána Biskupským gymnáziem B. Balbína v Hradci Králové, Muzeem východních Čech a Lesy ČR. Soutěže se zúčastnilo pět žáků 1. a 2. ročníku naší školy. Nejlepším výsledkem bylo 14. místo. d) Zapojení do soutěže ke Světovému dni vody v rámci výuky ekologie v 1. ročníku. e) Přírodovědný Klokan Školní kolo soutěže se konalo dne Tematicky byla soutěž zaměřena na poznatky z fyziky, chemie, biologie a matematiky. Soutěže se zúčastnilo 174 žáků všech 1. a 2. ročníků školy, kteří soutěžili v kategorii Junior. Nejlepšího výsledku dosáhla žákyně, která ze 120 možných bodů získala 101. f) Ekologická olympiáda Tato soutěž je zaměřena na porovnání znalostí a dovedností z ekologie. Součástí soutěže je poznávání přírodnin, test a praktická část, která se koná ve vhodné přírodní lokalitě. Krajské kolo soutěže se konalo v prostorách České lesnické akademie Trutnov, střední školy a vyšší odborné školy. Školu reprezentovala dvě tříčlenná družstva. Nejlepší umístěním bylo 11. místo. g) Soutěž Pozor na invaze! Do soutěže se zapojilo sedm žáků z prvních ročníků. Soutěžilo se v kategoriích: amatérský videofilm, prezentace a články. Soutěžící se umístili na 3. a 4. místě. h) Soutěž Jak žiji zdravě? Této výtvarné soutěže se zúčastnily 3 žákyně 1. ročníku. Jejich společné dílo získalo v kategorii SŠ 1. místo. - Chemie a) Školní kolo chemické olympiády se konalo dne (kat.b), (kat.C) Počet účastníků Počet v krajském kole Umístění v KK Kategorie B Kategorie C

17 - Německý jazyk Školní kolo olympiády z německého jazyka se konalo ve dnech , okresní kolo Počet účastníků Počet v okresním kole Umístění v OK Kategorie III Anglický jazyk Školní kolo olympiády a konverzační soutěže v anglickém jazyce se konalo dne , okresní kolo pak Počet účastníků Počet v okresním kole Umístění v OK Kategorie A, B Český jazyk a) Školní kolo olympiády proběhlo dne zúčastnilo se ho 22 žáků. Do okresního kola pak postoupily dvě žákyně, které se umístily na 9. a 11. místě. b) Literární soutěž o Cenu Hradeckého Škrabáka. Tématem letošního ročníku bylo: Až bude otrávena poslední řeka a vykácen poslední strom, poznáme, že peníze se nedají pozřít zúčastnily se dvě žákyně školy, jedna žákyně školy se umístila na 3. místě v žánru Poezie c) Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín. Tématem letošního ročníku bylo: Já a válka zúčastnily se dva studenti v literární a jedna studentka ve výtvarné soutěži, studentka výtvarné soutěže obsadila 3. místo - Matematika a) Matematická soutěž ročník matematické soutěže pro žáky odborných škol Školní kolo Matematické soutěže se konalo dne , oblastní kolo (je zároveň celostátním) dne Počet účastníků Počet v oblastním kole 1. ročníky ročníky ročníky 7 2 b) Matematická soutěž Klokan Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do celé Evropy. Dnes se této soutěže účastní téměř 3 miliony soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu. Pořadatelem soutěže v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty UP Olomouc. Soutěž se na naší škole uskutečnila v kategorii Junior dne Zúčastnilo se 188 žáků. Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci absolvují školní, oblastní, republikové i mezinárodní kolo ve své lavici. V olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku, nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou. Nejlepšího výsledku dosáhla žákyně, která ze 120 bodů získala 64. Průměrný počet bodů zúčastněných žáků byl 35,5 bodu. 17

18 - Středoškolská odborná činnost (SOČ) Školní kolo proběhlo dne Účastnilo se ho 7 žáků. Okresní kolo se konalo a pět prací se umístilo na místě v různých oborech. Dvě práce se umístily na 1. a 2. místě v krajském kole konaném dne Práce nazvaná Prevalence výskytu vnitřních parazitů psů a koček v Královéhradeckém kraji obsadila v celostátním kole v oboru zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství - 7. místo. - Soutěž Expo Science AMAVET Regionálního kola ( ) se zúčastnily tři práce a dvě postoupily do celostátního kola této soutěže. - Soutěž o pohár ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR Soutěž proběhla ve školícím středisku Státního veterinárního ústavu v Praze Lysolajích ve dnech Účastnilo se jí celkem 5 družstev z České a Slovenské republiky. Předmětem soutěže byly nejen veterinární znalosti a dovednosti, ale i jazykové dovednosti a společenská kultura. Žáci čtvrtých ročníků naší školy se umístili na 1. místě. 2) Prezentace školy na veřejnosti - Koně v akci 2008 Škola se prezentovala na výstavě ve dnech na dostihovém závodišti v Pardubicích a to aktivní účastí studentů převážně 3. a 4. ročníků jako asistentů organizačního týmu. Zájem našich studentů o tuto pomoc pořadatelům byl opět velký. Studenti pracovali jako asistenti správce a stavitele parkuru, jako zapisovatelé, prováděli úklid ve stájích a v okolí stájí, pomáhali při přípravě prostoru pro předvádění koní. - Den zemědělce, Krajské dožínky 2008 Dne se naše škola prezentovala na Dni zemědělce. Akce byla určena pro žáky základních a středních škol, kteří se měli seznámit s problematikou zemědělství a se vším, co k zemědělství patří. Studenti 1. ročníků naší školy se Dne zemědělce zúčastnili v rámci exkurze, kde mohli vidět vybraná plemena ovcí a koz, ovládání stáda pomocí pasteveckých psů, stříhání ovcí, manipulaci s dravci a seznámit se s různými zemědělskými podniky a zpracovatelskými firmami. - Dostihový den Studenti naší školy se zúčastnili dostihového dne na závodišti v Pardubicích, kde pomáhali při organizaci. 18

19 - Den zvířat 2008 Patnáctý Den zvířat se uskutečnil Jedná se o každoroční oslavu celosvětového Dne zvířat, spojenou s propagací školy. Program je určen zájemcům o studium i veřejnosti. Zájem o tuto tradiční akci školy se každým rokem zvyšuje. Program: 1) Přehlídka plemen psů, během které proběhla soutěž Miss pes pro jednotlivé skupiny plemen, 2) ukázky tance se psy a agility, 3) ukázky práce s koňmi, ukázka coursingu 4) přehlídka speciálních dovedností chovatelů a jejich miláčků, 5) výstava kreseb a fotografií, výstava odborných prací žáků školy, 6) výstava drobných zvířat, v rámci které se také hlasovalo o nejkrásnější zvířátko. Velmi zajímavá byla i přednáška o výcviku a využití asistenčních psů, zajištěná organizací Pomocné tlapky, o.p.s. Prezentovala se také záchranná stanice zvířat. O den zvířat projevila zájem regionální média ( Hradecké noviny, TV Puls, rozhlas Hrade Králové ) Kromě malých dětí, školáků a hradeckých občanů se do školy přišli podívat i budoucí zájemci o studium na naší škole s rodiči. Průvodci se jim stali žáci třetích a čtvrtých ročníků. V rámci Dne zvířat proběhl i Den otevřených dveří. Další Dny otevřených dveří se pro zájemce o studium konaly ve dnech a Prezentace školy na burzách škol: Burza škol Česká Třebová Burza škol Česká Třebová Burza škol Kolín Burza škol Pardubice Ohrazenice Burza škol Jičín Burza škol Jičín Burza škol Kutná Hora Burza škol Mladá Boleslav Burza škol Turnov Burza škol Hradec Králové Burza škol Hradec Králové Burza škol Chlumec nad Cidlinou

20 - Projekt Zvířátka a my - Studenti dětem Žáci školy pod vedením učitelů zpracovali projekt s cílem seznámit žáky základních škol s péčí o doma chovaná zvířata a naučit je, jak se chovat k cizímu či nemocnému zvířeti. Projekt pokračuje z předminulého školního roku a letos akce proběhla pro MŠ a ZŠ Jana Pavla 2., Hradec Králové. Program: Studenti si ve dvojicích připravili stručnou charakteristiku problematiky, která se týká malých zvířat ( text, obrázkový panel, pomůcky nezbytné pro chov, předváděné zvíře ). Jednalo se o tyto okruhy: ukázka výcviku a obrany psa, chování psů a ochrana dětí ve vztahu k neznámému psu, ošetřování psů, výživa psů, plemena psů, chov morčat, křečků, králíků, činčil chov exotických ptáků chov koček a fretek Svoji přípravu pak prezentovali žákům. Jednotlivé třídy byly rozděleny do skupin po 6 8 žácích, které se střídaly na jednotlivých stanovištích zaměřených na některou problematiku. - Reprezentační ples Škola pořádá tradiční maturitní a imatrikulační plesy pro žáky, rodiče i veřejnost v malém i velkém sále Kongresového centra ALDIS. Letošní ples se uskutečnil v pátek dne a navštívilo ho 1400 lidí Okresní včelařský den Akce pořádaná ve spolupráci s okresní organizací Českého svazu včelařů, jehož je škola členem, byla zaměřena mimo jiné na propagaci včelařství a tradičních řemesel spojených se včelařstvím. V rámci této akce proběhly i odborné přednášky pro včelaře. Součástí programu byly i soutěže pro děti a veřejnost. V tomto školním roce se včelařský den uskutečnil Adopce zvířete Střední odborná škola veterinární v Hradci Králové je již od roku 2005 adoptivním majitelem surikaty v Zoologické zahradě ve Dvoře Králové. Myšlenka zúčastnit se projektu ZOO vyšla z řad žáků, kteří si formou ankety vybrali adoptivní zvíře. - Charitativní sbírka Dne probíhala v Hradci Králové akce Ligy proti rakovině Květinový den, které se zúčastnilo šedesát žáků třetích ročníků naší školy. Získané finanční prostředky jsou použity na výzkum a prevenci proti rakovině. 20

21 - Projekt Adopce na dálku Žáci a zaměstnanci se zapojili do projektu Adopce na dálku. Projekt probíhá pod záštitou Diecézní charity v Hradci Králové. Adoptovali jsme indickou dívku Kavita C. Sampgavi. Vybrané finanční prostředky byly využity především pro zajištění její školní docházky. Ze sbírek žáků byl uhrazen příspěvek ve výší 7800 Kč. Prostřednictvím dopisů s ní žáci školy navázali písemný kontakt v angličtině. V rámci tohoto projektu naši školu navštívil indický arcibiskup Most. Rev. Dr. Bernard Moras. Besedoval s žáky 1. ročníku o životě v Indii, o rozdělení společnosti a postavení žen a dívek. Dr. Bernard Moras během besedy zdůraznil význam vzdělávání pro děti i dospělé. Naši žáci se zajímali o organizování projektu, využívání finančních prostředků, o způsob výběru dětí do programu Adopce na dálku a možnostech výběru škol, které děti navštěvují. Chtěli se dovědět víc informací o podmínkách, ve kterých indické děti žijí. Beseda probíhala v anglickém jazyce. Pro méně znalé jazyka byl zajištěn překlad. - Dramatický kroužek Dne žáci dramatického kroužku sehráli hru Dentální rapsodie pro hradecké skauty v Šimkových sadech , v předvánočním čase, k nám do školy zavítalo křesťanské sdružení Sedmikráska, pro které bylo připraveno zábavné dopoledne. Studenti sehráli opět Dentální rapsodii. Dále byl připraven i zábavný program soutěže, hry, děti dostaly drobné ceny studenti sehráli pohádku Zlatovláska, opět pro Sedmikrásku, dále připravili zábavné dopoledne plné her a prohlídku stájí. - Články v tisku Hradecký deník, Sýrárnu si přivezli z Portugalska Hradecký deník, Veterinární škola míří do Evropské unie Hradecký deník, Do Hradce zavítal indický arcibiskup Hradecký deník, Žáci se potili u přijímaček. Zatím jen jako Hradecký deník, Žáci se potili u přijímaček. Ale jen někteří Radnice, Svátek medu 3) Ostatní činnost - Exkurze, přednášky, besedy a kulturní akce pro žáky: Česká národní banka expozice Lidé a peníze a PRESSFOTO Praha exkurze pro žáky 4. ročníku Concerto gosso, Suzanne koncert - orchestr Primavera a taneční divadlo Honzy Pokusila pro žáky všech ročníků 21

22 Máj filmová projekce pro žáky všech ročníků S tebou o tobě přednáška na téma intimní hygiena a bezpečný sex pro žáky 1. ročníku Úřad práce Hradec Králové řízená beseda z oblasti pracovně právních vztahů - pro žáky 4. ročníku Sdružení ochrany spotřebitelů řízená beseda na téma práva a ochrana spotřebitele pro žáky 4. ročníku Kouření jako startovací droga přednáška a beseda o kouření pro žáky 2. ročníku Osvětim koncentrační tábor - exkurze pro vybrané žáky všech ročníků Pražské jaro 68 a Biedermeier komentovaná prohlídka výstav v prostorách Muzea východních Čech v Hradci Králové pro žáky 1. ročníku Koně v akci 2008 Pardubice - exkurze na závodišti zaměřená především na chov koní - pro žáky 3. ročníku Den zemědělce Královéhradecké krajské dožínky exkurze zaměřená na zemědělství pro žáky 1. ročníku Štrasburk návštěva evropských institucí (Evropský parlament, Rada Evropy) pro vybrané žáky Soudní jednání Krajského soudu v Hradci Králové pro žáky 4. ročníků, kteří měli možnost vidět celý průběh soudního řízení Výživa malých zvířat beseda se zástupci firmy A-VET s.r.o. o základních principech výživy malých zvířat a o základním sortimentu krmiv pro žáky 3. ročníku Hvězdárna a planetárium Hradec Králové pro žáky 1. ročníku Naučná stezka lesy Nový Hradec Králové pro žáky 1. ročníku Evoluce živočichů přednáška a beseda pro žáky 2. ročníku Státní vědecká knihovna v Hradci Králové komentovaná prohlídka pro žáky 2. ročníku Panna orleánská divadelní představení Klicperova divadla Hradec Králové pro žáky 3. ročníku Zlatý fond světové kinematografie účast na projektu kina Centrál pro žáky středních škol - Kroužky pro žáky Dramatický Jezdecký Centrum chovatelů drobných zvířat Agility Včelařský Volejbal Florbal 22

23 - Zkouška z myslivosti Škola již několik let vypisuje volitelný předmět Myslivost. Žáci, kteří projeví zájem, mají možnost jeho výuku zakončit Zkouškou z myslivosti, která se koná ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou OMS Hradec Králové. V tomto školním roce zkoušku složilo všech 7 přihlášených žáků školy. - Školní chov včel V tomto školním roce jsme včelařili s pěti včelstvy v nástavkových úlech Langstroth. O včelstva se starali členové včelařského kroužku, kteří prováděli pravidelnou kontrolu jednou týdně pod vedením zkušeného včelaře. - Spolupráce se školou pro postižené děti DANETA Škola spolupracuje se zařízením pro postižené děti DANETA v Hradci Králové. Děti se účastní akcí, které škola pořádá. - Doplňková činnost a pronájmy Vaření obědů pro cizí strávníky Pronájem tělocvičny Pronájem učeben Kurzy výpočetní techniky Kurzy pro přepravce zvířat - Opravy Výměna oken - dokončena 1. i 2. etapa - dotace Královéhradeckého kraje Oprava sociálních zařízení dokončeno - dotace Královéhradeckého kraje Opravy v rámci školních událostí vytopení části 1. patra, přízemí a suterénu hlavní budovy; úder bleskem; vytopení části 1. patra a přízemí v 2. části hlavní budovy - Prezentace školy na www stránkách: Internetová prezentace školy je dostupná na adresa 23

24 9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Královéhradeckým inspektorátem Státní kontrola podle ustanovení 174odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů. Předmět kontroly: Kontrola přípravy a průběhu opravných maturitních zkoušek dle vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1991 Sb. O ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů. Termín kontroly: 11. a 15. září 2008 Kontrolní zjištění: v žádném bodě nebylo zjištěno porušení ustanovení výše uvedeného právního předpisu. 24

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 www.sosvet.cz reditel@sosvet.cz tel: 495 535 386 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009/2010 Hradec Králové říjen 2010 1.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 www.sosvet.cz reditel@sosvet.cz tel: 495 535 386 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2010/2011 Hradec Králové říjen 2011 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3

Obsah s s s s!  s # $  s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( . ( s (  s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ !.! s * # 1, $ $ s s  (. s * %! .! s. s * 2! 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3 4 $. s * 5 $ 6 6 ".,.

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-206/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-206/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-206/13-C Název právnické osoby České reálné gymnázium s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Pražská 54a, 370 04 České Budějovice

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

fvhe Fakulta veterinární hygieny a ekologie

fvhe Fakulta veterinární hygieny a ekologie fvhe Fakulta veterinární hygieny a ekologie www.vfu.cz fvhe Den otevřených dveří 3. února 2017 posluchárna pavilonu prof. Lenfelda FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Veterinární a farmaceutická univerzita

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 www.sosvet.cz reditel@sosvet.cz tel: 495 535 386 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Hradec Králové říjen 2012 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

SZeŠ LANŠKROUN

SZeŠ LANŠKROUN jedna ze dvou zemědělských škol v Pardubickém kraji jediná veterinární střední škola v Pardubickém kraji COP v roce 2016 jmenována centrem odborné přípravy při MZe na škole studuje 297 žáků denního studia

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova 3373 Identifikátor: 600 005 186 Termín konání inspekce: 9. a 10. května 2007 Čj.

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Kunštát, okres Blansko Adresa: Brněnská 32, 679 72 Kunštát

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více