VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 tel: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/2009 Hradec Králové říjen 2009

2 1. Základní údaje o škole Název školy: Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 Identifikátor zařízení: Sídlo: Pražská Hradec Králové Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Královéhradecký kraj Právní forma: kraj IČO: Sídlo: Regiocentrum Nový pivovar Pivovarské náměstí Hradec Králové Zřizovací listinu č.j /SM2005 vydalo zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dle Usnesení zastupitelstva Královéhradeckého kraje č9/493/2005 ze dne 8. prosince 2005 s účinností od 1. ledna 2006 Ředitel: Ing. Bc. Hana Rubáčková Jabloňová Hradec Králové ředitelka školy je zároveň statutárním orgánem právnické osoby Adresa pro dálkový přístup 2

3 Charakteristika školy: Střední odborná škola kapacita: 408 žáků IZO: Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: Maturitní zkouška a vysvědčení o maturitní zkoušce Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele ,8 13,85 Ve škole se nachází 19 učeben z toho 16 odborných. Pět učeben je vybaveno interaktivní tabulí, další čtyři dataprojektorem a dvě učebny plně vybaveny pro výuku na počítačích. Pro praktická cvičení z odborných předmětů slouží: dvě laboratoře chemie, laboratoř biologie, vyšetřovna zvířat, laboratoř anatomie a fyziologie zvířat, školní sýrárna, laboratoř veterinárních předmětů, učebna pro kosmetiku zvířat, učebna pro výuku praxe a školní stáj, kde jsou tato zvířata: kůň pony kráva ovce kozy drůbež králíci pes Zvířata slouží pro praktická cvičení a praxi z odborných veterinárních a zemědělských předmětů. Školní stáji byla opět obnovena akreditace uživatelského zařízení ke dni podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a 17 vyhlášky č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat. Platnost akreditace je pět let. Zároveň byly dle výše uvedeného zákona vypracovány nové projekty pokusů a schváleny resortní komisí MŠMT. Dále byla dokončena registrace zvířat školní stáje v souvislosti se změnami při vstupu do EU. Učitelé, kteří se zvířaty pracují, mají osvědčení podle 17 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Součástí školy je Školní jídelna kapacita: 300 jídel IZO: místo poskytovaných školských služeb: Pražská 68, Hradec Králové Školská rada: Dne byla podle 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném (školský zákon) vzdělávání (školský zákon) v platném znění ustavena školská rada. Předseda: Členové: Ing. Regina Čížková, zástupce ředitele školy MVDr. Zuzana Kolomazníková, Krajská veterinární správa Ing. Zdeněk Cvejn, jmenován zřizovatelem Tereza Magerová, zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků MVDr. Jan Rybář, zástupce učitelů školy Při škole působí Sdružení rodičů a přátel školy a Rada studentů. 3

4 2. Přehled oborů vzdělávání Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: M Veterinární prevence M/001 Veterinární prevence denní forma vzdělávání délka vzdělávání 4 roků 0 měsíců nejvyšší povolený počet žáků v oboru 408 dobíhající obor M/01 Veterinářství denní forma vzdělávání délka vzdělávání 4 roků 0 měsíců nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 408 Zařazení do školského rejstříku (dle posledního výpisu) Datum účinnosti posledního rozhodnutí: Datum vystavení posledního rozhodnutí: Č.j. posledního rozhodnutí: 6 001/ Datum poslední aktualizace: Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti:

5 3. Personální zabezpečení činnosti školy Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost: Celkový počet pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost Počet pracovníků % Pořadové číslo Konkrétní údaje o pracovnících školy: Pracovní zařazení Odborná kvalifikace Vzdělání Studium pedagog. věd Délka praxe Pedagogičtí pracovníci 1 ředitel VŠZ fa.agro., šk. manag. DPS 38 2 zástupce ředitele VŠE DPS 20 3 vedoucí praxe VŠ veterinární PS 29 4 učitel UHK informat.-mat. PF 8 5 učitel VŠZ fak. zootechnická DPS 16 6 učitel VŠZ zootech., manag. DPS 14 7 učitel PF BIO-CHEM PF 15 8 učitel VŠV Brno DPS 1 9 učitel VŠZ fak. agronomická DPS učitel PF MAT-FYZ PF učitel PF ČJ-DĚJ PF učitel VFU FVL Brno DPS 4 13 učitel PF BIO-TEV PF učitel UK přír.fak.(bio-che) PF učitel PF BIO-CHEM PF učitel VŠ veterinární DPS učitel OBN, ANJ PF učitel UK TV- ZEM PF učitel VŠZ fa veter.brno učitel VFU FVL Brno DPS 7 21 učitel PF BIO, - PED, ANJ PF učitel UP ANJ-NEJ PF 7 23 učitel PF ČJ-OBN PF učitel VŠZ fak. zootechnická DPS učitel UP přír.fak.(mat-che) PF učitel PF TV-OBN PF učitel PF NEJ-DEJ PF 13 5

6 Pořadové číslo Pracovní zařazení Odborná kvalifikace Délka praxe Nepedagogičtí pracovníci 1 zástupce ředitele pro ekonom. SEŠ 22 2 hl.účetní, správce majetku SEŠ 22 3 účetní SEŠ 39 4 admin. pracovník DOŠ 27 5 laborantka SPŠ chemická 29 6 technolog školní stáje SZTŠ 35 7 ved. kuchař SOU potravinářské 20 8 kuchař SOU spol. strav pomoc. kuchař SOU oděvní správce tělocvičny SOU obchodní uklízeč ZŠ uklízeč SOU obchodní uklízeč SOU potravinářské uklízeč SOU spol. strav uklízeč SOU oděvní uklízeč SVVŠ údržbář SOU kotlář údržbář ZOU zemědělec 38 Přepočtený počet pedagogických pracovníků za školní rok 2008/2009: 26,59 Pozn. V tomto počtu nejsou zahrnuti externí učitelé v počtu 0,43 přepočtení pracovníci Přepočtený počet nepedagogických pracovníků za školní rok 2008/2009: 12,49 Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka: Počet pedagogických pracovníků Školní rok 2008/ Počet nekvalifikovaných pracovníků: Školní rok 2008/2009 Pedagogičtí pracovníci 1 Nepedagogičtí pracovníci 0 6

7 Přijímací řízení pro školní rok 2008/ Přijímací řízení školy Kód oboru Název oboru 1. kolo M/01 Veterinářství počet přihlášek počet přijatých (z toho 12 chlapců) V řádném termínu zápisový lístek odevzdalo 62 uchazečů, 3 uchazeči vzali zápisový lístek zpět. Proti rozhodnutí ředitelky o nepřijetí ke studiu se odvolalo 61 uchazečů. V odvolacím řízení ředitelka školy vyhověla 33 uchazečům, 28 odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání bylo postoupeno Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, který napadená rozhodnutí potvrdil. 2. kolo přijímacích zkoušek se nekonalo. 7

8 Počet žáků v jednotlivých ročnících: 5. Výsledky vzdělávání žáků 1. pololetí školního roku 2008/09 Kód oboru Název oboru 1. roč 2. roč 3. roč 4.roč Celkový počet žáků Počet tříd celkem M/001 Veterinární prevence Poznámka: Stav k Prospěch žáků ve škole: Ročník Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 1. ročník ročník ročník ročník Celkem Poznámka: Stav k Prospěch 1. pololetí 2008/ Průměr A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C Třída 8

9 Počet vyloučených žáků: V prvním pololetí školního roku nebyl vyloučen žádný žák. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Školní rok 2008/2009 Počet % z celku 1 (velmi dobré) ,22 2 (uspokojivé) 2 0,52 3 (neuspokojivé) 1 0,26 Počet zameškaných hodin na žáka: Ročník Průměrný počet zameškaných h/žák 1. 30, , , ,92 Průměr 37,55 Celkový počet neomluvených hodin: Počet neomluvených hodin % z celku 79 0,54 Průměrná absence za 1. pololetí 2008/ Průměrná absence A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C Třída 9

10 Počet žáků v jednotlivých ročnících: 2. pololetí školního roku 2008/09 Kód oboru Název oboru 1. roč 2. roč 3. roč 4.roč Celkový počet žáků Počet tříd celkem M/001 Veterinární prevence Poznámka: Stav k Prospěch žáků ve škole: Ročník Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 1. ročník ročník ročník ročník Celkem Poznámka: Stav k Prospěch 2.pololetí 2008/ Prospěch A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C Třídy 10

11 Počet vyloučených žáků: Ve druhém pololetí školního roku nebyl vyloučen žádný žák Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Školní rok 2008/2009 Počet % z celku 1 (velmi dobré) ,22 2 (uspokojivé) 0 0,00 3 (neuspokojivé) 3 0,78 Počet zameškaných hodin na žáka: Ročník Průměrný počet zameškaných h/žák 1. 42, , , ,64 Průměr 48,05 Celkový počet neomluvených hodin: Počet neomluv. hodin % z celku 104 0,55 Průměrná absence za 2. pololetí 2008/ Průměrná absence A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C Třídy 11

12 Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek k : Maturitní zkoušky školní rok 2008/2009 Počet žáků Počet žáků Počet žáků Počet žáků Počet žáků Kód oboru Název oboru celkem nepřipuštěn s vyznamen. prospěl neprospěl M/001 Veterinární prevence Poznámka: opravné maturity konali dne žáci, z toho 2 žáci neprospěli. 12

13 6. Prevence sociálně patologických jevů Program prevence sociálně patologických jevů je zaměřen na následující oblasti: 1. Vzdělávání školního metodika prevence - pravidelné studium odborné literatury - Závislost a my, Učitelské noviny, Prevence 2. Vzdělávání pedagogických pracovníků - odbornou literaturu využívají převážně třídní učitelé a výchovná poradkyně dle potřeby 3. Mapování aktuální situace ve škole - průběžně dobrá spolupráce s výchovným poradcem + vyučujícími - vedení řízených rozhovorů s žáky 4. Pravidelná aktualizace informací - v budově školy je umístěn informační panel pro žáky, který je průběžně aktualizován. 5. Spolupráce s rodiči a vychovateli Domova mládeže Vocelova ul. - pracovní návštěvy třídních učitelů v DM vždy 1x za pololetí - dobrá spolupráce s ředitelkou a vedoucí vychovatelkou DM - pravidelné návštěvy výchovné poradkyně v DM 6. Besedy a přednášky pro žáky přednáška pro žáky 1. ročníků na téma intimní hygiena a bezpečný sex S tebou o tobě beseda pro žáky 2. ročníků na téma Kouření jako startovací droga, lektor Jindřich Černohorský BTh., sdružení ACET ČR 7. Volnočasové aktivity žáků - kynologický kroužek každý čtvrtek od hod. do hod. - sportovní kroužky floorball středa hod. volejbal - čtvrtek hod. - dramatický kroužek - schůzky dle potřeby - výuka myslivosti v rámci volitelných předmětů pro žáky 4. ročníků 13

14 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Druh dalšího vzdělávání Počet PP Místo konání Seminář pro veterinární lékaře zabývající se problematikou malých zvířat 1 Kongresové centrum Aldis ( ) Vakcinace k zamezení samčího zápachu masa 1 Kongresové centrum Holiday Inn Brno ( ) Co si pamatuje krajina 1 Středisko ekologické výchovy Sever HK ( ) Mediální výchova Otázky pro Václava Moravce 1 CVKHK ( ) Čtenářská gramotnost a metody pro její rozvoj v hodinách českého jazyka a literatury 2 CVKHK ( ) Z historie protektorátu Čechy a Morava 1 CVKHK ( ) Hygienické zásady při výrobě bezpečných potravin živočišného původu 1 Institut profesní přípravy Praha (říjen 2008) Netradiční hry TV 1 Descartes a.s., Praha ( ) Zvěrolékař a kočka 2 Bioveta, a.s. Aldis HK ( ) Specializační studium pro školní koordinátory EVVO 1 SEV Oucmanice ( ) Globální klimatické změny 2 SEV Sever HK ( ) Kurz anglického jazyka 7 SOŠV Hradec Králové (průběžně) Zelené úřadování 1 KÚ Královéhradeckého kraje ( ) Zdravotní problematika malých zvířat 3 Bioveta a. s. Aldis HK ( ) Školení k novým učebnicím Success 2 Spoluautorka doplňkových materiálů - HK ( ) Finanční gramotnost I 2 NIDV Hradec Králové ( ) Proč svítí světlušky, aneb tajemství luminiscence 1 Descartes, Praha ( ) Pravděpodobnost a statistika pro SŠ 2 CVKHK ( ) Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR 1 MZLU Brno ( ) Finanční gramotnost II 2 NIDV Hradec Králové ( ) Daňový systém ČR 1 CVKHK ( ) Diagnostika nemocí koček 1 Bioveta a.s. Hradec Králové ( ) 14

15 Jak na výuku chemie 1 CVKHK ( ) Co si pamatuje krajina 1 SEV Sever, Hradec Králové ( ) Interaktivní výuka v praxi 1 AV Media Praha ( ) Europass a mezinárodní uznávání kvalifikací 1 KÚ Královéhradeckého kraje ( ) Transfer výsledků výzkumu v oblasti živočišné výroby do praxe Administrativní a finanční vedení projektu 2 NAEP Praha. ( ) Moderní světové drama 1 CVKHK ( ) 1 Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha ( ) Zákoník práce pro zaměstnance škol a školských zařízení 1 Fakta s.r.o. Praha ( ) Odborná specializovaná průprava laborantů státních veterinárních ústavů 1 Veterinární a farmaceutická fakulta Brno ( ) Chov včel v zahraničí 1 Český svaz včelařů, HK (květen 2009) Chov včel v EU a profesionální včelaření 1 Český svaz včelařů, HK (červen 2009) Výchova k udržitelnému způsobu života 1 SEV Rýchory, HK ( ) Cytologický seminář 1 Lékařská fakulta UK Hradec Králové ( ) Odpady 1 SEV Rýchory, HK ( ) Stalin v sovětských dějinách 1 CVKHK ( ) Křižovatky podpory zdraví 1 ČLS J.E.Purkyně, Praha ( ) 15

16 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 1) Olympiády a soutěže - Biologie a) Školní kolo biologické olympiády se konalo (kategorie A a kategorie B) Počet účastníků Počet v krajském kole Umístění v KK Kategorie A 6 2 nejlepší 12.místo Kategorie B 18 2 nejlepší 23.místo b) Škola se stala pořadatelem okresního kola biologické olympiády kategorie C, dne , pořadatelem krajského kola kategorie C biologické olympiády dne, , okresního kola biologické olympiády kategorie D, dne a krajského kola biologické olympiády kategorie D, dne Zástupce školy je předsedou krajské komise biologické olympiády. c) Soutěž v poznávání rostlin a živočichů Tato soutěž byla pořádána Biskupským gymnáziem B. Balbína v Hradci Králové, Muzeem východních Čech a Lesy ČR. Soutěže se zúčastnilo pět žáků 1. a 2. ročníku naší školy. Nejlepším výsledkem bylo 14. místo. d) Zapojení do soutěže ke Světovému dni vody v rámci výuky ekologie v 1. ročníku. e) Přírodovědný Klokan Školní kolo soutěže se konalo dne Tematicky byla soutěž zaměřena na poznatky z fyziky, chemie, biologie a matematiky. Soutěže se zúčastnilo 174 žáků všech 1. a 2. ročníků školy, kteří soutěžili v kategorii Junior. Nejlepšího výsledku dosáhla žákyně, která ze 120 možných bodů získala 101. f) Ekologická olympiáda Tato soutěž je zaměřena na porovnání znalostí a dovedností z ekologie. Součástí soutěže je poznávání přírodnin, test a praktická část, která se koná ve vhodné přírodní lokalitě. Krajské kolo soutěže se konalo v prostorách České lesnické akademie Trutnov, střední školy a vyšší odborné školy. Školu reprezentovala dvě tříčlenná družstva. Nejlepší umístěním bylo 11. místo. g) Soutěž Pozor na invaze! Do soutěže se zapojilo sedm žáků z prvních ročníků. Soutěžilo se v kategoriích: amatérský videofilm, prezentace a články. Soutěžící se umístili na 3. a 4. místě. h) Soutěž Jak žiji zdravě? Této výtvarné soutěže se zúčastnily 3 žákyně 1. ročníku. Jejich společné dílo získalo v kategorii SŠ 1. místo. - Chemie a) Školní kolo chemické olympiády se konalo dne (kat.b), (kat.C) Počet účastníků Počet v krajském kole Umístění v KK Kategorie B Kategorie C

17 - Německý jazyk Školní kolo olympiády z německého jazyka se konalo ve dnech , okresní kolo Počet účastníků Počet v okresním kole Umístění v OK Kategorie III Anglický jazyk Školní kolo olympiády a konverzační soutěže v anglickém jazyce se konalo dne , okresní kolo pak Počet účastníků Počet v okresním kole Umístění v OK Kategorie A, B Český jazyk a) Školní kolo olympiády proběhlo dne zúčastnilo se ho 22 žáků. Do okresního kola pak postoupily dvě žákyně, které se umístily na 9. a 11. místě. b) Literární soutěž o Cenu Hradeckého Škrabáka. Tématem letošního ročníku bylo: Až bude otrávena poslední řeka a vykácen poslední strom, poznáme, že peníze se nedají pozřít zúčastnily se dvě žákyně školy, jedna žákyně školy se umístila na 3. místě v žánru Poezie c) Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín. Tématem letošního ročníku bylo: Já a válka zúčastnily se dva studenti v literární a jedna studentka ve výtvarné soutěži, studentka výtvarné soutěže obsadila 3. místo - Matematika a) Matematická soutěž ročník matematické soutěže pro žáky odborných škol Školní kolo Matematické soutěže se konalo dne , oblastní kolo (je zároveň celostátním) dne Počet účastníků Počet v oblastním kole 1. ročníky ročníky ročníky 7 2 b) Matematická soutěž Klokan Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do celé Evropy. Dnes se této soutěže účastní téměř 3 miliony soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu. Pořadatelem soutěže v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty UP Olomouc. Soutěž se na naší škole uskutečnila v kategorii Junior dne Zúčastnilo se 188 žáků. Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci absolvují školní, oblastní, republikové i mezinárodní kolo ve své lavici. V olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku, nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou. Nejlepšího výsledku dosáhla žákyně, která ze 120 bodů získala 64. Průměrný počet bodů zúčastněných žáků byl 35,5 bodu. 17

18 - Středoškolská odborná činnost (SOČ) Školní kolo proběhlo dne Účastnilo se ho 7 žáků. Okresní kolo se konalo a pět prací se umístilo na místě v různých oborech. Dvě práce se umístily na 1. a 2. místě v krajském kole konaném dne Práce nazvaná Prevalence výskytu vnitřních parazitů psů a koček v Královéhradeckém kraji obsadila v celostátním kole v oboru zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství - 7. místo. - Soutěž Expo Science AMAVET Regionálního kola ( ) se zúčastnily tři práce a dvě postoupily do celostátního kola této soutěže. - Soutěž o pohár ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR Soutěž proběhla ve školícím středisku Státního veterinárního ústavu v Praze Lysolajích ve dnech Účastnilo se jí celkem 5 družstev z České a Slovenské republiky. Předmětem soutěže byly nejen veterinární znalosti a dovednosti, ale i jazykové dovednosti a společenská kultura. Žáci čtvrtých ročníků naší školy se umístili na 1. místě. 2) Prezentace školy na veřejnosti - Koně v akci 2008 Škola se prezentovala na výstavě ve dnech na dostihovém závodišti v Pardubicích a to aktivní účastí studentů převážně 3. a 4. ročníků jako asistentů organizačního týmu. Zájem našich studentů o tuto pomoc pořadatelům byl opět velký. Studenti pracovali jako asistenti správce a stavitele parkuru, jako zapisovatelé, prováděli úklid ve stájích a v okolí stájí, pomáhali při přípravě prostoru pro předvádění koní. - Den zemědělce, Krajské dožínky 2008 Dne se naše škola prezentovala na Dni zemědělce. Akce byla určena pro žáky základních a středních škol, kteří se měli seznámit s problematikou zemědělství a se vším, co k zemědělství patří. Studenti 1. ročníků naší školy se Dne zemědělce zúčastnili v rámci exkurze, kde mohli vidět vybraná plemena ovcí a koz, ovládání stáda pomocí pasteveckých psů, stříhání ovcí, manipulaci s dravci a seznámit se s různými zemědělskými podniky a zpracovatelskými firmami. - Dostihový den Studenti naší školy se zúčastnili dostihového dne na závodišti v Pardubicích, kde pomáhali při organizaci. 18

19 - Den zvířat 2008 Patnáctý Den zvířat se uskutečnil Jedná se o každoroční oslavu celosvětového Dne zvířat, spojenou s propagací školy. Program je určen zájemcům o studium i veřejnosti. Zájem o tuto tradiční akci školy se každým rokem zvyšuje. Program: 1) Přehlídka plemen psů, během které proběhla soutěž Miss pes pro jednotlivé skupiny plemen, 2) ukázky tance se psy a agility, 3) ukázky práce s koňmi, ukázka coursingu 4) přehlídka speciálních dovedností chovatelů a jejich miláčků, 5) výstava kreseb a fotografií, výstava odborných prací žáků školy, 6) výstava drobných zvířat, v rámci které se také hlasovalo o nejkrásnější zvířátko. Velmi zajímavá byla i přednáška o výcviku a využití asistenčních psů, zajištěná organizací Pomocné tlapky, o.p.s. Prezentovala se také záchranná stanice zvířat. O den zvířat projevila zájem regionální média ( Hradecké noviny, TV Puls, rozhlas Hrade Králové ) Kromě malých dětí, školáků a hradeckých občanů se do školy přišli podívat i budoucí zájemci o studium na naší škole s rodiči. Průvodci se jim stali žáci třetích a čtvrtých ročníků. V rámci Dne zvířat proběhl i Den otevřených dveří. Další Dny otevřených dveří se pro zájemce o studium konaly ve dnech a Prezentace školy na burzách škol: Burza škol Česká Třebová Burza škol Česká Třebová Burza škol Kolín Burza škol Pardubice Ohrazenice Burza škol Jičín Burza škol Jičín Burza škol Kutná Hora Burza škol Mladá Boleslav Burza škol Turnov Burza škol Hradec Králové Burza škol Hradec Králové Burza škol Chlumec nad Cidlinou

20 - Projekt Zvířátka a my - Studenti dětem Žáci školy pod vedením učitelů zpracovali projekt s cílem seznámit žáky základních škol s péčí o doma chovaná zvířata a naučit je, jak se chovat k cizímu či nemocnému zvířeti. Projekt pokračuje z předminulého školního roku a letos akce proběhla pro MŠ a ZŠ Jana Pavla 2., Hradec Králové. Program: Studenti si ve dvojicích připravili stručnou charakteristiku problematiky, která se týká malých zvířat ( text, obrázkový panel, pomůcky nezbytné pro chov, předváděné zvíře ). Jednalo se o tyto okruhy: ukázka výcviku a obrany psa, chování psů a ochrana dětí ve vztahu k neznámému psu, ošetřování psů, výživa psů, plemena psů, chov morčat, křečků, králíků, činčil chov exotických ptáků chov koček a fretek Svoji přípravu pak prezentovali žákům. Jednotlivé třídy byly rozděleny do skupin po 6 8 žácích, které se střídaly na jednotlivých stanovištích zaměřených na některou problematiku. - Reprezentační ples Škola pořádá tradiční maturitní a imatrikulační plesy pro žáky, rodiče i veřejnost v malém i velkém sále Kongresového centra ALDIS. Letošní ples se uskutečnil v pátek dne a navštívilo ho 1400 lidí Okresní včelařský den Akce pořádaná ve spolupráci s okresní organizací Českého svazu včelařů, jehož je škola členem, byla zaměřena mimo jiné na propagaci včelařství a tradičních řemesel spojených se včelařstvím. V rámci této akce proběhly i odborné přednášky pro včelaře. Součástí programu byly i soutěže pro děti a veřejnost. V tomto školním roce se včelařský den uskutečnil Adopce zvířete Střední odborná škola veterinární v Hradci Králové je již od roku 2005 adoptivním majitelem surikaty v Zoologické zahradě ve Dvoře Králové. Myšlenka zúčastnit se projektu ZOO vyšla z řad žáků, kteří si formou ankety vybrali adoptivní zvíře. - Charitativní sbírka Dne probíhala v Hradci Králové akce Ligy proti rakovině Květinový den, které se zúčastnilo šedesát žáků třetích ročníků naší školy. Získané finanční prostředky jsou použity na výzkum a prevenci proti rakovině. 20

21 - Projekt Adopce na dálku Žáci a zaměstnanci se zapojili do projektu Adopce na dálku. Projekt probíhá pod záštitou Diecézní charity v Hradci Králové. Adoptovali jsme indickou dívku Kavita C. Sampgavi. Vybrané finanční prostředky byly využity především pro zajištění její školní docházky. Ze sbírek žáků byl uhrazen příspěvek ve výší 7800 Kč. Prostřednictvím dopisů s ní žáci školy navázali písemný kontakt v angličtině. V rámci tohoto projektu naši školu navštívil indický arcibiskup Most. Rev. Dr. Bernard Moras. Besedoval s žáky 1. ročníku o životě v Indii, o rozdělení společnosti a postavení žen a dívek. Dr. Bernard Moras během besedy zdůraznil význam vzdělávání pro děti i dospělé. Naši žáci se zajímali o organizování projektu, využívání finančních prostředků, o způsob výběru dětí do programu Adopce na dálku a možnostech výběru škol, které děti navštěvují. Chtěli se dovědět víc informací o podmínkách, ve kterých indické děti žijí. Beseda probíhala v anglickém jazyce. Pro méně znalé jazyka byl zajištěn překlad. - Dramatický kroužek Dne žáci dramatického kroužku sehráli hru Dentální rapsodie pro hradecké skauty v Šimkových sadech , v předvánočním čase, k nám do školy zavítalo křesťanské sdružení Sedmikráska, pro které bylo připraveno zábavné dopoledne. Studenti sehráli opět Dentální rapsodii. Dále byl připraven i zábavný program soutěže, hry, děti dostaly drobné ceny studenti sehráli pohádku Zlatovláska, opět pro Sedmikrásku, dále připravili zábavné dopoledne plné her a prohlídku stájí. - Články v tisku Hradecký deník, Sýrárnu si přivezli z Portugalska Hradecký deník, Veterinární škola míří do Evropské unie Hradecký deník, Do Hradce zavítal indický arcibiskup Hradecký deník, Žáci se potili u přijímaček. Zatím jen jako Hradecký deník, Žáci se potili u přijímaček. Ale jen někteří Radnice, Svátek medu 3) Ostatní činnost - Exkurze, přednášky, besedy a kulturní akce pro žáky: Česká národní banka expozice Lidé a peníze a PRESSFOTO Praha exkurze pro žáky 4. ročníku Concerto gosso, Suzanne koncert - orchestr Primavera a taneční divadlo Honzy Pokusila pro žáky všech ročníků 21

22 Máj filmová projekce pro žáky všech ročníků S tebou o tobě přednáška na téma intimní hygiena a bezpečný sex pro žáky 1. ročníku Úřad práce Hradec Králové řízená beseda z oblasti pracovně právních vztahů - pro žáky 4. ročníku Sdružení ochrany spotřebitelů řízená beseda na téma práva a ochrana spotřebitele pro žáky 4. ročníku Kouření jako startovací droga přednáška a beseda o kouření pro žáky 2. ročníku Osvětim koncentrační tábor - exkurze pro vybrané žáky všech ročníků Pražské jaro 68 a Biedermeier komentovaná prohlídka výstav v prostorách Muzea východních Čech v Hradci Králové pro žáky 1. ročníku Koně v akci 2008 Pardubice - exkurze na závodišti zaměřená především na chov koní - pro žáky 3. ročníku Den zemědělce Královéhradecké krajské dožínky exkurze zaměřená na zemědělství pro žáky 1. ročníku Štrasburk návštěva evropských institucí (Evropský parlament, Rada Evropy) pro vybrané žáky Soudní jednání Krajského soudu v Hradci Králové pro žáky 4. ročníků, kteří měli možnost vidět celý průběh soudního řízení Výživa malých zvířat beseda se zástupci firmy A-VET s.r.o. o základních principech výživy malých zvířat a o základním sortimentu krmiv pro žáky 3. ročníku Hvězdárna a planetárium Hradec Králové pro žáky 1. ročníku Naučná stezka lesy Nový Hradec Králové pro žáky 1. ročníku Evoluce živočichů přednáška a beseda pro žáky 2. ročníku Státní vědecká knihovna v Hradci Králové komentovaná prohlídka pro žáky 2. ročníku Panna orleánská divadelní představení Klicperova divadla Hradec Králové pro žáky 3. ročníku Zlatý fond světové kinematografie účast na projektu kina Centrál pro žáky středních škol - Kroužky pro žáky Dramatický Jezdecký Centrum chovatelů drobných zvířat Agility Včelařský Volejbal Florbal 22

23 - Zkouška z myslivosti Škola již několik let vypisuje volitelný předmět Myslivost. Žáci, kteří projeví zájem, mají možnost jeho výuku zakončit Zkouškou z myslivosti, která se koná ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou OMS Hradec Králové. V tomto školním roce zkoušku složilo všech 7 přihlášených žáků školy. - Školní chov včel V tomto školním roce jsme včelařili s pěti včelstvy v nástavkových úlech Langstroth. O včelstva se starali členové včelařského kroužku, kteří prováděli pravidelnou kontrolu jednou týdně pod vedením zkušeného včelaře. - Spolupráce se školou pro postižené děti DANETA Škola spolupracuje se zařízením pro postižené děti DANETA v Hradci Králové. Děti se účastní akcí, které škola pořádá. - Doplňková činnost a pronájmy Vaření obědů pro cizí strávníky Pronájem tělocvičny Pronájem učeben Kurzy výpočetní techniky Kurzy pro přepravce zvířat - Opravy Výměna oken - dokončena 1. i 2. etapa - dotace Královéhradeckého kraje Oprava sociálních zařízení dokončeno - dotace Královéhradeckého kraje Opravy v rámci školních událostí vytopení části 1. patra, přízemí a suterénu hlavní budovy; úder bleskem; vytopení části 1. patra a přízemí v 2. části hlavní budovy - Prezentace školy na www stránkách: Internetová prezentace školy je dostupná na adresa 23

24 9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Královéhradeckým inspektorátem Státní kontrola podle ustanovení 174odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů. Předmět kontroly: Kontrola přípravy a průběhu opravných maturitních zkoušek dle vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1991 Sb. O ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů. Termín kontroly: 11. a 15. září 2008 Kontrolní zjištění: v žádném bodě nebylo zjištěno porušení ustanovení výše uvedeného právního předpisu. 24

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Výroční zpráva školy

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Výroční zpráva školy Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Výroční zpráva školy 2008 / 2009 Výroční zpráva školy byla zpracována v souladu s 10 zákona č.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední odborná

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 0 Část I. Základní údaje o škole a charakteristika školy a) Název právnické osoby: Masarykova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 367, 541 01 Trutnov V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 OBSAH 1 Základní údaje o škole...

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 předkládá 30. 9. 2013 Ing. Ľubica Havelková ředitelka školy 1 O B S A H I. Základní údaje o škole str. 3 II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje str. 7 III.

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled oborů

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více