Kulturní kalendář Karlovarského kraje MANUÁL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kulturní kalendář Karlovarského kraje MANUÁL"

Transkript

1 Kulturní kalendář Karlvarskéh kraje MANUÁL 1. ROLE UŽIVATELŮ Superadmin Superadmin je v každém kalendáři vždy jen jeden. Oprti administrátrvi má navíc mžnst vytvářet a spravvat další uživatele (administrátry), přidávat a editvat města či typy akcí. Administrátr Administrátr má přidělený svůj přístup d administrace kalendáře. Může vkládat, upravvat a schvalvat všechny akce. Rzhduje zbrazvání akcí na svém kalendáři, mžnsti nabídnutí akcí statním, neb zbrazení cizích akcí z statních kalendářů na vlastním kalendáři. Může přebírat akce d statních, které pd něj místně spadají. Akce, které má ve správě, může v případě ptřeby upravit, neb vypnut na všech statních kalendářích, které tut akci zbrazují. Administrátrvi může superadmin přidělit přístup d dalších částí kalendáře jak newsletter, dynamický newsletter, dtazy, partneři a ke stažení. Partner Partner nemá přístup d administrace. Může přidávat akce pmcí frmuláře d webu, k němuž má přístup p zadání přihlašvacích údajů. Ty si vyžádá d administrátra při registraci. P schválení partnera administrátrem může partner akce vkládat. Akce se ale zapisuje jak ke schválení a nezbrazuje se v daném kalendáři, dkud není schválena administrátrem. Partner již v akci nesmí dělat úpravy, puze pmcí dalšíh frmuláře zažádat změnu údajů administrátra. Akci vlženu partnerem může schválit kterýkliv z administrátrů kalendáře, d něhž partner akci zapsal. Je taktéž na administrátrvi, jestli tut akci nabídne d statních kalendářů. před přihlášením partnera p přihlášení partnera Partneři zasílající html feedy D kalendáře lze nahrávat akce hrmadně pmcí html feedů, které lze nahrát p přihlášení partnera zadáním URL tht feedu. V sučasné dbě takt nahrané akce nevyžadují schválení administrátra. Tut mžnst lze však nastavit dle individuálních pžadavků superadmina.

2 2. PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE Pr vstup d administrace kalendáře, klikněte na následující dkaz, neb zkpírujte adresu d adresníh řádku svéh internetvéh prhlížeče: D plí Uživatelské jmén a Hesl své přihlašvací údaje, které vám přidělil superadmin a klikněte na tlačítk Přihlásit. 3. AKCE P přihlášení se vám tevře základní výpis akcí, které se aktuálně zbrazují ve vašem kalendáři na zivykraj.cz. Zbrazit akce: tht webu. Seznam se autmaticky řadí d nejnvějších p nejstarší akce. Na 1 stránce se vypisuje 50 akcí, stránkvání najdete nad výpisem akcí v zelené liště vlev. Pmcí jedntlivých plí lze akce filtrvat (kategrie, měst, míst knání, zveřejněné, zbrazené, jazykvé verze) a pmcí šipek pdle různých kritérií řadit (datum, kategrie, měst, míst knání, název, ppis). V kalendáři si ale můžete zbrazit nejen akce ze svéh kalendáře, ale také akce z statních kalendářů: zbrazit akce: všechny Zbrazuje akce všech: krajské, d TIC s vlastním kalendářem (např. d Chebu) i akce z Kevisu. zbrazit akce: uživatele Zbrazuje puze akce zapsané uživatelem, který je aktuálně přihlášen zbrazit akce: cizí všechny: Zbrazuje všechny akce zapsané v dalších kalendářích, které byly nabídnuty statním zbrazit akce: cizí přijaté: Zbrazuje akce zapsané v dalších kalendářích, které již byly publikvány v našem kalendáři. zbrazit akce: cizí nepřijaté: Zbrazuje všechny akce zapsané v dalších kalendářích, které nebyly dpsud v našem kalendáři publikvány. zbrazit akce: Kevis: Zbrazuje akce zapsané v Kevisu. Ve výpisu akcí máte různé mžnsti pr zbrazvání a úpravy akcí:

3 zveřejnit Aby se mhla akce zbrazvat na jakémkliv kalendáři, musí být tt ple zaškrtnuté. Pkud fajfka chybí, akce se nezbrazuje na vlastním kalendáři, ani na statních kalendářích, které ji převzaly. zbrazit zde Je-li zaškrtnut, zbrazuje se akce ve vašem kalendáři, chybí-li fajfka, akce se ve Vašem kalendáři nezbrazuje, ale může se zbrazvat na dalších kalendářích, které ji převzaly. edituj P rzkliknutí máte mžnst měnit zadané parametry akce, ale puze u akcí, které máte ve správě. U akcí ve správě statních lze měnit puze vlastní pznámku. Kraj může jak jediný editvat nejen akce, které má ve správě, ale i akce, které spravují statní kalendáře. ft P rzkliknutí se tevře stránka, na níž můžete přidávat ftky ze svéh pčítače. Zde lze u ftek také měnit přadí, ppisy ftek, ftky mazat neb měnit za jiné. Max. velikst 1 ftky by měla být 10 MB. Pkud nahráváte takt velké ftky, desílejte je raději jedntlivě. Ftky dpručujeme ale zmenšit na cca 1 MB. subry - P rzkliknutí se Vám tevře stránka, na níž můžete přidávat subry ze svéh pčítače (dc, xls, png, pdf apd.) Aby se subr zbrazval, musí být vyplněn název a v pli zbrazit vybrán an. Max. velikst 1 subry by měla být 10 MB. Pkud nahráváte takt velké subry, desílejte je raději jedntlivě. smaž kliknutím na tent křížek akci smažete na začátku každéh řádku vám p najetí kurzru ukáže: 1. kd je autr akce a 2. kd je její správce (je-li jiný než autr) Nvu akci přidáte pmcí tlačítka přidat akci nad výpisem akcí. Stránkvání, řazení a filtrvání akcí najdete v zelené liště nad výpisem akcí. Filtrvat lze pdle kategrie, města, místa knání, th, zda je akce zveřejněna, či zbrazena. Vzestupné či sestupné řazení akcí lze měnit pmcí šipek pd názvem každé plžky v tmavší zelené liště. 3.1 Přidávání akcí Akci přidáte pmcí tlačítka přidat akci nad výpisem akcí. DATUM A MÍSTO KONÁNÍ - všechny plžky jsu pvinné stav akce Aby šla akce vidět na webu kalendáře, je nutné zadat schválen. U akcí vlžených Partnery (přes frmulář z webu) se akce autmaticky značí stavem ke schválení a administrátr ji může pmcí tht ple buď schválit, neb zamítnut. schválen - zbrazuje se ve výstupech z kalendáře (např. na webu) d data zveřejnění ke schválení a zamítnut - zbrazuje se jen v administraci zrušen může být pužit pr zrušené akce, zbrazuje se jen v administraci

4 barva textu v seznamu akcí dpvídá stavu akce stav datumu Označuje, jestli je termín akce již stanven napevn, neb jestli se může ještě změnit. jistý - termín akce se již nebude měnit nejistý - termín akce může být ještě změněn datum zahájení Vyberte den, kdy akce začíná. Akce ve stejném termínu zbrazíte kliknutím na dkaz vprav: Pmcí tht dkazu si můžete věřit, jaké akce jsu zapsané v tmt termínu ve vašem i statních kalendářích. Při přípravě akcí se tak můžete vyhnut přádání akcí ve stejných termínech jak statní. datum uknčení Vyberte den, kdy akce knčí. Je-li akce jedndenní, vyplňte stejné datum jak u datum zahájení. datum zveřejnění Vyberte datum, kdy mají být infrmace akci zveřejněny ve výstupech (např. na webu). spadá pd festival Zde můžete akci zařadit pd některý z festivalů. Pkud nemáte v nabídce vytvřený pžadvaný festival, vytvřte h v subnavigaci akcí v části festivaly. typ akce Vyberte typ akce. Puze kraj a superadmin mhu přidávat/editvat typy akcí v samstatné zálžce navigace - typy akcí. měst Vyberte měst, kde se akce kná. Puze kraj a superadmin mhu přidávat/editvat typy akcí v samstatné zálžce navigace - města. míst knání Vyberte míst, kde se akce kná (např. hrad Cheb). Nevyberete-li si z uvedených, přidejte míst pmcí +/- (název místa v jazycích, ulice a č.p., výběr místa v mapě - GPS). Pr výběr místa v mapě najeďte kurzrem na dané míst, GPS suřadnice se vypíšu samy.

5 POZOR na duplicity! Velmi čast se stává, že si administrátři přádně neprhlédnu místa knání a pak zapisují nvě místa, která už tam jsu. Nastává pak prblém při filtrvání pdle místa knání. Návštěvníci kalendáře pak mhu vybrat ze 3 stejných galerií a jsu z th zmatení! Navíc nikdy nejsu schpni vyfiltrvat všechny akce přádané v dané galerii přadatel Vyberte ze seznamu přadatelů neb přidejte nvéh pmcí +/- POZOR na duplicity! NÁZEV A POPIS Pmcí +/- tevřete mžnst zadat název a ppis akce ve 4 jazycích - značen vlajku. název Napište název akce v daném jazyce. ppis Krátký ppis - zbrazuje se v seznamu akcí na webu. Zadejte stručný (2-3 věty) ppis akce. text Dluhý ppis - zbrazuje se v detailu akce. Zadejte celý ppis akce. Pkud d tht ple kpírujete text z wrdu, vkládejte h přes kn, které se Vám tevře p stisknutí tht tlačítka:. Pkud text kpírujete dkudkliv jinud, vlžte h před vlžením d kalendáře d pznámkvéh blku, kde se text čistí d nežáducíh frmátvání. V pli text můžete využít mžnst frmátvání pdbně jak v textvých editrech:

6 tučně drážkvý a číselný seznam vkládání a rušení dkazů p kliknutí na 1. Iknu se tevře kn pr vlžení URL (cílvá webvá adresa), kam se má dkazvat. Odkazy směřující mim web kalendáře tevírejte d nvéh kna nastavte v pli Cíl. Titulek se nemusí vyplňvat vlžení nadpisu výběr Nadpis 2 DALŠÍ INFORMACE - nepvinné plžky čas knání Vyberte v klik hdin (minut) akce začíná a v klik knčí. Pkud se akce během dne pakuje (ranní představení, dplední představení) přidejte další čas pmcí přidat čas +. Ke každému času lze přidat textvu pznámku ve 4 jazycích. vstupné Zadejte cenu vstupnéh v Kč (celé čísl bez jedntky např.: 100). Je-li ptřeba zadat více hdnt vstupnéh (dspělí, děti, ZTP), přidejte je pmcí přidat vstupné +. Ke každému vstupnému lze přidat textvu pznámku ve 4 jazycích.

7 rezervační prtál Rezervační prtály můžete přidat pmcí přidat rezervační prtál +. D řádků vlev zadejte název prtálu, na kterém lze rezervvat vstupenky na akci v jazyce dle vlajky. D řádků vlev zadejte URL - internetvu adresu dané stránky. míst prdeje Místa prdeje vstupenek na akci můžete přidat pmcí přidat míst prdeje +. D řádků vlev zadejte název místa (např. TIC Cheb), na kterém lze kupit vstupenky na akci v jazyce dle vlajky. D řádků vlev zadejte URL - internetvu adresu dané stránky, je-li k dispzici (např. url na další inf Zadejte URL (internetvu adresu) stránky, kde lze akci získat více infrmací. vlžil Vyplňte jmén, název rganizace. chci být správce Puze správce (a kraj) může dělat p zadání akce d kalendáře úpravy v zapsaných datech. Ostatní, kteří akci jen zbrazují na svých kalendářích, smí dplnit puze svu sukrmu pznámku. an akci nemůže d svéh správcvství převzít (a tím pádem editvat) nikd jiný než KÚ KK neb správce, pd kteréh tat akce v rámci jeh reginu spadá ne správcvství akce si pd sebe může převzít kdkliv zveřejnit Pkud je u tht ple vybrán "ne" nezbrazuje se akce v žádném kalendáři, ani ve vlastním, ani v cizích. Zůstává puze v administraci. Je-li vybrán an, lze dále pmcí následujícíh selectu vybrat, jestli se bude zbrazvat na vašem kalendáři a stejně tak si ji mhu neb nemusí zbrazit na svém webu statní. zbrazit na tmt webu an zbrazuje se na vlastním kalendáři ne nezbrazuje se na vlastním kalendáři zbrazit statním Vyberete-li an, nabídnete statním kalendářům mžnst, zbrazvat tut akci na jejich kalendáři. Všechny údaje k akci mají už d vás vyplněné a mhu si k nim dplnit svu sukrmu pznámku, která se zbrazuje puze v jejich kalendáři. Ostatní údaje akci nemhu měnit. SOUKROMÁ POZNÁMKA Sukrmá pznámka k akci se vždy zbrazuje puze na tm kalendáři, na kterém byla zadaná. Pkud je akce sdílena d statních kalendářů, sdílí se bez tét pznámky. Stejně tak pkud někd zbrazuje vámi spravvanu akci, může k ní vlžit tut pznámku, ta se na vašem ani na jiném kalendáři nijak neprjeví. Sukrmu pznámku lze zapsat ve 4 jazycích s frmátváním p rzkliknutí +/- Pr ulžení infrmací akce stiskněte tlačítk ODESLAT.

8 3.2 Kpírvání akcí Akce nemusíte vždy zapisvat jak nvé. Jak šablnu můžete pužít jakukliv akci vlženu d kalendáře vámi neb kýmkliv jiným (kd akci sdílel). Pr tent účel také můžete využít akce "z Kevisu". V seznamu akcí vyhledejte akci, kteru chcete kpírvat. Klikněte na editaci P tevření frmuláře klikněte na první dkaz Budete autmaticky přesměrvání d editace tét nvě vytvřené kpie. O tm, že se jedná kpii, se můžete přesvědčit v nadpisu akce, na jeh knec se autmaticky přidá slv KOPIE. Upravte akci tak, jak ptřebujete. Nezapmeňte ani na název (slv kpie by zde neměl zůstat). Akci ulžte. Objeví se v seznamu vámi vytvřených akcí. Pkud jste ji nechali zbrazit statním, bjeví se i jim jak nvě zadaná akce, kteru mhu převzít d svéh kalendáře. 3.3 Sdílení akcí "Já sdílím/nabízím akce statním" Vámi zapsané akce, můžete nabídnut statním kalendářům, pkud si myslíte, že t pr ně může mít smysl. Stačí nastavit select zbrazit statním v průběhu zadávání/editace akce (část Další infrmace) na "an". Takt značená akce se autmaticky bjeví v administraci jiných kalendářů, které ji mhu, neb nemusí zbrazit u sebe v kalendáři. Pkud jste zapsali akci, která nespadá pd váš regin, může (ale nemusí) si její správcvství převzít administrátr kalendáře, pd nějž tat akce dle místa spadá. Např. IC Bží Dar zapíše Valdštejnské slavnsti v Chebu, ale TIC Cheb chce tut akci dplnit, prtže k ní má více údajů. Vybere v mžnsti editace chci být správcem : an. Od té dby může IC Bží Dar, které tut akci zadal, už jen dplnit svu sukrmu pznámku, ale d statních údajů už zasáhnut nemůže. Tat práva přešla na TIC Cheb. POZOR! Aby se akce mhla zbrazvat na jakémkliv kalendáři (i na vašem), musíte zaškrtnut ple zbrazit!

9 "Chci sdílet/zbrazvat akce zadané statními" Abyste viděli akce, které zadali statní v jejich kalendářích, vyfiltrujte se v seznamu akcí: zbrazit akce: cizí všechny: zbrazuje všechny akce zapsané v dalších kalendářích, které byly nabídnuty statním. Žlutě značené jsu akce přidané během psledních 7 dnů. Pkud chcete některu z akcí zbrazit ve svém kalendáři, stačí jen u dané akce zaškrtnut ple "zbrazit zde" Následně se tat akce zbrazí v akcích ve filtrech: zbrazit akce: cizí přijaté a tht webu K akci si můžete připsat vlastní "sukrmu pznámku" p rzkliknutí ikny pr editaci. Tat se zbrazuje puze na vašem kalendáři. Ostatní ji nevidí ani v administraci ani ve veřejném výstupu svých kalendářů. Pkud se jedná akci, která spadá pd regin, jehž jste správcem, můžete u ní převzít správcvství a upravit i další její náležitsti. 3.4 Typy akcí Umžňuje editaci, přidávání a mazání typů akcí puze pr superadmina a kraj. Ostatní vidí v tét plžce puze seznam zapsaných typů akcí. 3.5 Festivaly Akce v kalendáři můžete sdružvat d festivalů. Akce prbíhající třeba v rámci MFF Karlvy Vary tak můžete pd takt pjmenvaný festival zařazvat a pak pdle th snadn filtrvat. V části navigace věnvané festivalům, můžete vyplnit ptřebné náležitsti. Nvý festival vytvříte kliknutím na tlačítk Ve frmuláři vlžte datum d, datum d, nadpis (název), text (ppis festivalu)

10 Zapsaná data ulžte kliknutím na tlačítk Odeslat na knci stránky. D festivalů zařadíte jedntlivé akce tak, že je dáte editvat a u 6. selectu příslušný festival. Akci pak ulžte. 3.6 Města Umžňuje editaci, přidávání a mazání měst puze pr superadmina. Ostatní vidí v tét plžce puze seznam zapsaných typů akcí. 3.7 Místa knání V tét části lze přidávat místa knání akcí. Stejně tak můžete místa knání přidávat i v průběhu zapisvání nvé akce pmcí +/- u příslušnéh selectu.

11 frmulář pr zadání nvéh místa knání Měst vyberte pmcí selectu, zapište název místa v příslušných jazycích, dplňte adresu a na mapě vyhledejte pmcí kurzru míst knání. P kliknutí d příslušnéh místa se autmaticky vyplní GPS suřadnice d plí zeměpisná šířka a zeměpisná délka. 3.8 Přadatelé V tét části lze přidávat přadatele akcí. Stejně tak můžete přadatele přidávat i v průběhu zapisvání nvé akce pmcí +/- u příslušnéh selectu.

12 frmulář pr zadání nvéh přadatele Ve frmuláři vyberte měst, vyplňte ptřebné plžky. K textvému pli pr vyplnění ppisu a dplňujících infrmaci se dstanete kliknutím na (+/-). Nvéh přadatele ulžíte kliknutím na tlačítk Odeslat. 3.9 Výpisy Výpisy najdete v navigaci pd akcemi v subnavigaci. Aktuálně jsu nastaveny výpisy měsíční a týdenní. Zbrazují vždy akce, které zbrazujete ve svém kalendáři ve vybraném časvém bdbí. Týdenní výpis zbrazuje i časvé rzlžení akcí v rámci dne rzdělen p 15 minutách.

13 4. PARTNEŘI Partnery, kteří zapisují d kalendáře pmcí webvéh frmuláře, můžete spravvat pslední plžce hlavní navigace partneři. Aby se v tmt seznamu partner bjevil a tím pádem mu byl zápis pmcí frmuláře umžněn, musí se nejprve v daném frmuláři registrvat. Odkaz je uveden zpravidla v pravém hrním rhu na webu kalendáře jak "Vstup pr partnery". P kliknutí na jmén partnera můžete editvat jeh údaje, změnit hesl neb h značit jak "zlbivéh" neb jeh akce zablkvat. U blkvanéh partnera se akce vůbec nezapisují. U zlbivéh partnera se Vám zbrazí pznámka, kteru k němu máte připsanu a Vy si tak můžete dát větší pzr při schvalvání akce. Chcete-li partnera smazat a tím mu znemžnit přístup k zadávání akcí, stačí kliknut na červený křížek na knci řádku a ptvrdit. Partner může být veden jak zadavatel (akce d kalendáře zadává), dběratel (pmcí feedu debírá akce z kalendáře např. na svůj web), neb zadavatel a dběratel zárveň. Odběr akcí z kalendáře se řeší individuálně 5. ČINNOST Tat část je přístupná jen superadminvi webu. Kliknete-li v navigaci na činnst, uvidíte kd kdy, jaké úkny v kalendáři prváděl 6. UŽIVATELÉ Tat část je přístupná jen superadminvi webu, který zde pmcí tlačítka může vytvřit nvéh administrátra webu. Stačí vyplnit jmén, (pr přihlášení), hesl, zaškrtnut pžadvaná práva (přístup k jedntlivým částem administrace) a stanvit dbu, d kdy má být přístup platný. Pmcí ikn na knci řádku lze údaje uživatelů měnit (edituj), neb jedntlivě uživatele smazat.

14 7. NEWSLETTER Další plžku, kteru lze v administraci kalendáře využít je Newsletter. Služí k hrmadnému rzesílání textvých ů dběratelům zapsaných v databázi a rzdělených d různých kategrií. Pr rzesílání grafických (brázkvých) newsletterů služí část dynam. newsletter. Pr deslání textvéh newsletteru stačí vyplnit příslušné plžky frmuláře: předmět zprávy, text, desílatele, jmén desílatele. Předmět zprávy: Měl by být krátký a úderný, aby adresáty lákal k tevření u a přečtení. Pkud by byl příliš dluhý, neb bsahval nebvyklé znaky, mhl by mít newsletter prblém se spamvými filtry. Text: Ple bsahuje již vyplněný text, který nemaže, ale dsuňte h na knec zprávy. Pmcí tht dkazu se může adresát newsletteru kdykliv dhlásit z jeh dběru. Obsah newsletteru by měl být přehledně členěn na dstavce. Frmátvání textu zde není mžné, prt pr zvýraznění pužívejte např. kapitálky. Pr pdtržení nadpisu apd. můžete zase pužít řadu hvězdiček, pmlček atd. desílatele: Je autmaticky přednastaven, můžete h však změnit pdle ptřeby. Jmén desílatel: Je autmaticky přednastaven, můžete h však změnit pdle ptřeby. P vyplnění všech plžek stačí vybrat skupiny adresátů a pmcí tlačítka deslat newsletter rzeslat. Před desláním na cílvé kntakty, dpručujeme zaslat zkušební verzi newsletteru na testvací , kde si můžete zkntrlvat, že se vše zbrazuje jak má. V subnavigaci newsletteru je mžné dále zkntrlvat již rzeslané newslettery, editvat (přidávat, měnit, mazat) kategrie dběratelů, editvat (přidávat, měnit, mazat, přeřazvat mezi kategriemi, vyhledávat) jedntlivé dběratele.

15 8. DYNAMICKÝ NEWSLETTER Část administrace dynam.newsletter služí k desílání grafických (brázkvých) newsletterů. Grafika vychází z předem připravené šablny předem dané záhlaví, zápatí, pzadí atd. Vy si v administraci přidáváte puze jedntlivé blky, které bsahují text (s mžnstí frmátvání) a ftku/brázek. Pr vytvření grafickéh newsletteru klikněte na tlačítk. Zde vyplňte puze název (nadpis) newsletter pr jazyky, ve kterých chcete newsletter rzeslat. Ulžte tlačítkem deslat. Budete vráceni d základní nabídky, kde můžete začít přidávat jedntlivé blky newsletter. Dpručujeme zvlit uspřádat newsletter tak, aby každému sdělení, byl věnván jeden blk s brázkem či ilustrační ftku. Pr přidání bsahu newsletteru klikněte na. V prvním selectu vyberte příslušný newsletter, pd který má tent bsah spadat, vyplňte název (nadpis blku/sdělení) a text. D URL na detailní inf vlžte dkaz na webvu stránku, na níž se lze dzvědět více infrmací (není pvinné). Rzesíláte-li newsletter vícejazyčně, vyplňte příslušné klnky i v dalších jazycích. Pté ulžte bsah blku tlačítkem. Sdělení můžete editvat, přidat k němu brázek, neb smazat pmcí těcht ikn.

16 Má-li newsletter bsahvat více sdělení, pkračujte v přidávání blků/plžek stejným způsbem. Průběžně můžete kntrlvat vzhled grafickéh newsletteru pmcí tht tlačítka, umístěnéh vedle názvu newsletteru. Je-li newsletter připraven k deslání, klikněte v subnavigaci na dkaz rzeslat newsletter. Vyplňte předmět newsletteru. V selectu vyberte název newsletteru, který chcete deslat. a jmén desílatele je nastaven autmaticky, můžete h ale změnit pdle ptřeby. Vyberte skupiny dběratelů, kterým chcete newsletter deslat. A rzešlete newsletter tlačítkem na knci stránky. Před desláním na cílvé kntakty, dpručujeme zaslat zkušební verzi newsletteru na testvací , kde si můžete zkntrlvat, že se vše zbrazuje jak má.

17 9. DOTAZY Část "dtazy" je určená pr správu pžadavků d partnerů. Můžete jim dtud pmcí přednastavených ů deslat s přiděleným heslem neb reagvat na jejich vlženu akci (zdůvdnit zamítnutí, ptvrdit přijetí) či pžadavky na změny v zadaných akcích. Kmunikace k jedntlivým pžadavkům se zaznamenává a může ji z jednh místa vyřizvat více pvěřených sb (např. zaměstnanci infcentra). Žádsti d partnerů se vždy řadí d nejnvější a značují jak nvé. V seznamu bdržených dtazů můžete různě filtrvat a třídit pmcí hrní zelené lišty. Dtaz vyřídíte tak, že rzklinete iknu ve slupci stav: Ve frmuláři, který se Vám tevře, můžete dle aktuální situace měnit stav dtazu, desílat dpvědi a sledvat histrii kmunikace.

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - subverze 1.28 01.06.2016 Ddatek k manuálu subverze 1.28 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Zbrazení značky slžky... 4 4. Načítání seznamů (datagridů)... 4 5. Název

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Jak používat formulář rezervace sálu na stránkách ZUŠ Rýmařov

Jak používat formulář rezervace sálu na stránkách ZUŠ Rýmařov Jak pužívat frmulář rezervace sálu na stránkách ZUŠ Rýmařv - Musíte mít jakékli zařízení, které se umí připjit k internetu pčítač, mbil, tablet - Otevřete si jakýkli prhlížeč internetu. - D adresníh řádku

Více

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu Eda Prces nákupu Tent dkument bsahuje ppis prcesu nákupu včetně ukázky typických krků d bjednávky až p fakturaci. Obsah: Struktura dat... 2 Zalžení bjednávky... 3 Základní údaje... 3 Text bjednávky...

Více

Návod k vyplňování formulářů - vyúčtování

Návod k vyplňování formulářů - vyúčtování Seznam frmulářů služeb Návd k vyplňvání frmulářů - vyúčtvání v P přihlášení d aplikace je třeba zvlit nabídku Finanční vypřádávání a VP a pté pdnabídku Seznam frmulářů. V hrní části kna se nabízí filtr,

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

MS Word pro administrátory projektů Základy

MS Word pro administrátory projektů Základy MS Wrd pr administrátry prjektů Základy Knání kurzu financván z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační čísl: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Účtování pojišťoven z Praktika

Účtování pojišťoven z Praktika Účtvání pjišťven z Praktika Níže bude ppsán pdrbně pstup, jak vyúčtvat pjišťvny přím z prgramu. Účtvání je tak pr Vás mnhem jednduší. Nemusíte se tak přihlašvat na jedntlivé prtály ZP. Pr tent druh účtvání

Více

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka Kntrla pravpisu Pravpis a gramatika Zdrje infrmací Tezaurus Pčet slv Jazyk Přelžit splupráce s externím serverem Jazyk mžnst nastavení jazykvé kntrly a výběr jazyka Kmentář Mžnst, jak se vyjádřit k publikvanému

Více

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu ; Vizualizace TIN (trjúhelníkvá nepravidelná síť) v Marushka Designu 0 TIN v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...5-1

Více

Upomínky a kontroly E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s.

Upomínky a kontroly E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. Upmínky a kntrly E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 6) Upmínky... 3 Evidence a tisk upmínek (1.3.3.1)... 3 Kntrla phledávek a psílání

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Uživatelský manuál WebActive s.r.o.

Uživatelský manuál WebActive s.r.o. Verze 7.0, 5/2011 Uživatelský manuál WebActive s.r.. Hviezdslavva 614/16 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJET (dále jen CMS WebJET) je systém pr ucelenu

Více

Informační ikony v MarushkaDesignu

Informační ikony v MarushkaDesignu 0 Infrmační ikny v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s.

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s. Nvinky a změny POEM verze 5.3 16. 7. 2012 Cpyright 2012 VIAVIS a.s. Obsah 1. Obecné změny v POEM verze 5.3... 3 2. Nvinky a změny v jedntlivých mdulech... 5 2.1. Prjekty... 5 2.2. Partneři... 5 2.3. Kalendář...

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

SPECIFIKACE INTERNETOVÉHO OBCHODU

SPECIFIKACE INTERNETOVÉHO OBCHODU SPECIFIKACE INTERNETOVÉHO OBCHODU Zadání k výrbě internetvéh bchdu - design, struktura, bsah Základní příprava Tent dkument řeší zadání ve smyslu hlavních pžadavků na funkčnst a vzhled PHP5, MySQL5 Snadná

Více

Publikace. 1. Spuštění modulu Publikace. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Publikace

Publikace. 1. Spuštění modulu Publikace. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Publikace Publikace Mdul služí k přehledu a zadávání údajů publikační činnsti d centrální databáze VUT. Data jsu přizvána za účelem předávání údajů výsledcích výzkumu a vývje d Rejstříku infrmací výsledcích (RIV),

Více

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Autorizace mapového serveru

Autorizace mapového serveru 0 Autrizace mapvéh serveru OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme mžnsti

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Odpisy a opravné položky pohledávek

Odpisy a opravné položky pohledávek Odpisy a pravné plžky phledávek E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 9) Ppis... 3 Účetní perace (1.1.1.2), vzr Odpisy a pravné plžky...

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Synchronizace kontaktů z ESO9 do MS Outlook

Synchronizace kontaktů z ESO9 do MS Outlook Synchrnizace kntaktů z ESO9 d MS Outlk E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a Strana 1 (celkem 5) Ppis... 3 Instalace a nastavení dplňku klienta... 3 Instalace... 3

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces prodejních kontraktů

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces prodejních kontraktů Evidence bchdních aktivit Eda Evidence bchdních aktivit Prces prdejních kntraktů Tent dkument bsahuje ppis prcesu prdejních kntraktů včetně ukázky typických krků d ptvrzené bjednávky až p fakturaci. Obsah:

Více

SMART Notebook 10.8. Mac OS X software pro operační systémy. Uživatelská příručka

SMART Notebook 10.8. Mac OS X software pro operační systémy. Uživatelská příručka SMART Ntebk 10.8 Mac OS X sftware pr perační systémy Uživatelská příručka Oznámení chranných známkách SMART Ntebk, SMART Respnse, SMART Bard, SMART Dcument Camera, SMART Exchane, SMART Classrm Suite, DViT,

Více

Operační systém Windows 8.1

Operační systém Windows 8.1 Operační systém Windws 8.1 1. Práce v uživatelském prstředí Windws Systém Přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Odhlásit se (Start úvdní brazvka /pravý hrní rh (ikna přihlášenéh uživatele účtu / Odhlásit).

Více

Vykreslení obrázku z databázového sloupce na referenční bod geometrie

Vykreslení obrázku z databázového sloupce na referenční bod geometrie 0 Vykreslení brázku z databázvéh slupce na referenční bd gemetrie OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Správa webu v CMS WEBmanager

Správa webu v CMS WEBmanager Správa webu v CMS WEBmanager Uživatelská příručka Puze pr pužití v rámci agentury JIROUT REKLAMY a prvzvatele webu s CMS WEBmanager Obsah 1 Úvd...3 2 Zkratky a pjmy...3 3 Základní infrmace systému...3

Více

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší Prdukt: je aplikace pr správu ICT prjektvých záměrů a ICT prjektů. Je zpracvána na základě analýzy a specifikace pžadavků cílvých uživatelů. PMS - Aplikace pr řízení prjektvých záměrů a prjektů je nástrj

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) 2.1. Operační systém Operační systém Micrsft Windws 7 je mderní perační systém, který se vládá pmcí tlačítek, panelů, ken a dalších prvků. Název peračníh systému

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Dotaz typu Common Info v MarushkaDesignu

Dotaz typu Common Info v MarushkaDesignu 0 Dtaz typu Cmmn Inf v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL TUTORIÁLU...2 2 PRÁCE S TUTORIÁLEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS TUTORIÁLU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl tutriálu V tmt tutriálu

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

Legenda v MarushkaDesignu

Legenda v MarushkaDesignu ; Legenda v MarushkaDesignu 0 OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme něklik

Více

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ.

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ. Úvd Metdický návd na přádání sutěží OBEDIENCE CZ. Veškerá sprtvní činnst musí být prváděna v suladu s platnými předpisy : Zkušebním řádem Obedience v ČR Sutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly psuzvání

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

Práce s WKT řetězci v MarushkaDesignu

Práce s WKT řetězci v MarushkaDesignu 0 Práce s WKT řetězci v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...3-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci s WKT řetězci

Více

Lokalizace souřadnic v MarushkaDesignu

Lokalizace souřadnic v MarushkaDesignu ; Lkalizace suřadnic v MarushkaDesignu 0 OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

HTML šablona v MarushkaDesignu

HTML šablona v MarushkaDesignu 0 HTML šablna v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu k dispzici u všech prplacených prjektů

Více

ZÁPISY Zápis volitelných předmětů probíhá prostřednictvím informačního systému Studium.

ZÁPISY Zápis volitelných předmětů probíhá prostřednictvím informačního systému Studium. ZÁPISY 2010 Obsah: K zápisu přineste:...- 1 - Web adresa...- 2 - Přihlášení...- 2 - Čas...- 3 - Jak si zapsat vlitelné předměty?...- 4 - Vlba předmětů... 5 - Náhled na detailní infrmace předmětech...-

Více

DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu

DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu 0 DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2017 (datum pdání d 31.7.2018) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu

Více

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu <aktuální den, D>:

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu <aktuální den, D>: Redesign mnitru služeb 16. 9. 2014 V CS OTE služí pr mnitrvání a detekvání významných změn ve službách na OPM tzv. mnitrvací nástrj služeb na OPM. Na jaře 2014 připravujeme v prduktivním CS OTE prvést

Více

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto Nastavení funkce pr Elektrnicku evidenci tržeb EET v prgramu Acnt Pvinnst elektrnicky evidvat tržby (dále EET) lze nastavit pr evidenci Pkladna v mdulu Evidence a pr prgram Kasa. Pkud je pvinnst nastavena,

Více

SPARTAN DAIRY 3.0. Uživatelský manuál. Vytvořeno s podporou Interní vzdělávací agentury projekt č. 2017FVHE/2220/47 VFU BRNO

SPARTAN DAIRY 3.0. Uživatelský manuál. Vytvořeno s podporou Interní vzdělávací agentury projekt č. 2017FVHE/2220/47 VFU BRNO SPARTAN DAIRY 3.0 Uživatelský manuál Vytvřen s pdpru Interní vzdělávací agentury prjekt č. 2017FVHE/2220/47 VFU BRNO - Prgram spustíte rzkliknutím zelené ikny S (Spartan Diary 3) PO SPUŠTĚNÍ: - Na brazvce

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.26

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.26 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - Verze 1.26 9.04.2015 1. Obsah 2. Přihlášení přes ActiveDirectry... 3 3. Pčet záznamů na stránce... 4 4. Externí subjekty... 6 4.1. Zbrazení plžek Obec a PSČ...

Více

První přihlášení do CMS. Po přihlášení

První přihlášení do CMS. Po přihlášení První přihlášení do CMS - Zadejte do prohlížeče Internet Explorer požadovanou webovou adresu ve formátu www.adresa.cz/cms (např. na hlavní web Diakonie by to bylo www.diakonie.cz/cms) - Vyskočí vám okno

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.30

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.30 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - Verze 1.30 15.05.2017 Ddatek k manuálu verze 1.30 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Pdrbný ppis na příjmu zásilky... 4 4. Elektrnická pdatelna... 5 4.1 Autmatické

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Integrace Google map v MarushkaDesignu

Integrace Google map v MarushkaDesignu ; Integrace Ggle map v MarushkaDesignu 0 OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...6-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si

Více

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Mbilní zpravdajská aplikace idnes A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Autr: Marek Krátký kratkma2@fel.cvut.cz Ppis D1 Zpravdajská aplikace idnes je určena pr chytré telefny neb pr tablety. Aplikace

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 11. srpna 2009 Vážení uživatelé, dstáváte nvé verze

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeDTM Uživatelská příručka Verze Výstup byl vytvřen s finanční pdpru TA ČR v rámci prjektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvd... 7 1.1 Systémvé pžadavky... 7 1.2 Hardwarvý klíč... 7 1.3 Struktura a způsb ulžení

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2018 (datum pdání d 31.7.2019) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Nvá pdání Žádsti PRV prjektvá patření Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Registrace... 3 1.1 Registrace nové školy... 3 1.2 Registrace uživatele/zaměstnance... 4 2 Kontakt... 5 2.1 Kontakt správců skrze kontaktní formulář... 5 3

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Příjmy a výdeje E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s.

Příjmy a výdeje E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. Příjmy a výdeje E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a Strana 1 (celkem 12) Ppis... 3 Vznik příjmvých a výdejvých dkladů kpiemi... 4 Fyzická příjemka z bjednávky vydané

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5 GPal Navigatr verze 5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání... 1 Obsah CD/DVD... 1 Systémvé pžadavky... 3 Knvence v tét příručce... 3 Rady a varvná upzrnění... 4 Důležité

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Novinky Autodesk Vault 2012 (Workgroup, Collaboration, Professional)

Novinky Autodesk Vault 2012 (Workgroup, Collaboration, Professional) Nvinky Autdesk Vault 2012 (Wrkgrup, Cllabratin, Prfessinal) Nejdůležitější nvinky verze 2012: Správa dkumentace pmcí Prjektů Pmáhá rganizvat, spravvat a strukturvat veškerá data ve Vaultu, pmcí prjektů.

Více

Zadávání do VVVS. Petr Novák ( )

Zadávání do VVVS. Petr Novák ( ) Zadávání d VVVS Petr Nvák (publikace@labe.fek.cvut.cz) (10.03.2015) 1 Obsah 2 Vstup a přihlášení d VVVS... 2 3 Hledání (vlastních) záznamů... 3 4 Zadání příspěvku ve sbrníku... 3 4.1 Přidání příspěvku...

Více

FRONTA. Podobně jako u zásobníku lze prvek z fronty vyjmout pouze za takové podmínky, že je na řadě. Avšak jeho hodnotu můžeme přečíst kdykoliv.

FRONTA. Podobně jako u zásobníku lze prvek z fronty vyjmout pouze za takové podmínky, že je na řadě. Avšak jeho hodnotu můžeme přečíst kdykoliv. FRONTA Frnta je datvá struktura pdbná zásbníku, avšak její vnitřní rganizace je dlišná. Prvky d frnty vkládáme na jedné straně (na knci) a ubíráme na straně druhé (na začátku). Ve frntě jsu tyt prvky ulženy

Více