Výroční zpráva Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2009. Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s."

Transkript

1 Výroční zpráva 2009 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s.

2 Obsah Výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 1 Mateřské centrum Karlovy Vary 2 Shrnutí významných událostí 4 Nabídka našich služeb 6 Naše významné a víkendové akce 8 Návštěvnost MCKV v roce Projekt Rozkvět MKCV 12 Projekt Pavouček pobočka MKCV 14 Celoroční příměstský tábor Rekvalifikační kurzy o.s. Studnice 18 PlayWisely nová služba 19 Pojďte si pohrát s myší Mamanet 20 Dobrovolnické centrum Vlaštovka 21 Křesadlo Finanční přehled MCKV za rok Poděkování MCKV 26 Záměry na příští rok 28

3 Kostky jsou vrženy Jinak než s nostalgickým nádechem se dnešní úvodník začít nedá. To proto, že končí éra působení ve Východní ulici a příští rok začíná nová éra v ulici Kollárově, kam se bude Mateřské centrum stěhovat. Všichni, komu na MC záleží, se snaží uvěřit tomu, že člověk roste jenom tím, že dojde na konec jednoho a začne něco jiného. Celá dlouhá léta nám naše stávající, leč malé, ale námi zútulněné prostory, umožňovaly realizovat spoustu nápadů, kurzů a přednášek. Prostředí nás inspirovalo k napsání mnoha projektů, které pak byly úspěšně realizovány. Nejvíce se do podvědomí věřejnosti dostal projekt Vlaštovka. Dnes se již město těší na tradiční vyhlášení cen Křesadla na hradě Loket. Zájem o příměstské tábory MCKV tak roste, že již v dubnu u zápisu byly plně obsazeny všechny čtyři turnusy. Za zmínku rozhodně stojí i naše první výstava Město dětem, na které se svými pracemi podílely některé mateřské, základní i střední školy. Na apríla byla otevřena pobočka MCKV v Chodově Pavouček. Každý čtvrtek si malí i velcí klienti MC mohli odskočit zacvičit nebo zaplavat do Alžbětiných lázní, kde na ně čekaly odborně vyškolené instruktorky. Probíhala výuka na počítačích, anglického jazyka, logopedie, lekce PlayWisely moudré hraní pro nejmenší. Takhle by se dalo pokračovat do nekonečna. A pak tu byli ti, kteří MC prošli jako zaměstnanci, dobrovolníci, brigádníci, lektoři atd. a zanechali tu svůj rukopis v různých formách. Po někom zbyly obrázky, po někom způsob výuky, jedna stopa za druhou. Vystihují to přesně slova Jana Wericha: Každá doba má totiž vlečku, doba přejde, ale ta vlečka je tu dál a my jsme patřily do té vlečky. Bohunka Turoňová, PR pracovnice MCKV

4 2 3 Mateřské centrum Karlovy Vary Teambuilding Vojkovice tým mateřského centra text Věra Bartošová Nestátní nezisková organizace (NNO) Sdružení založené dne a evidované na MV ČR pod č.j. II/S-OS/ /95-R Původní název: Sdružení karlovarských matek Držitel titulů: Společnost přátelská rodině. Organizace uznaná MPSV pro činnost v oblasti prorodinných aktivit. Jsme členy Krajské rady dětí a mládeže Karlovarska (KRDMK) Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje (ANNA KK) Sítě Mateřských center v České republice (Síť MC v ČR) RADY dobrovolnických center regionu Severozápad Koalice dobrovolnických iniciativ v ČR Poslání MKCV nabízí inspirativní zázemí a odbornou pomoc pro rodiny s malými dětmi, posiluje vztahy v rodině, zajišťuje smysluplně strávený volný čas a snazší návrat do zaměstnání, vytváří zázemí a odbornou pomoc pro dobrovolníky a organizace pracující s dobrovolníky. Samotné sdružení MCKV má 13 členů (12 žen a 1 muž) Historie sdružení 1995 Založení sdružení a získání prostor Získání prostředků na rekonstrukci prostor a realizace rekonstrukce svépomocí Otevření mateřského centra a realizace projektu Psychosociální podpora mladých rodin v rámci MC Karlovy Vary (za finanční podpory SWIF Phare, NROS a MZ ČR) Realizace projektu Šťastní rodiče mají šťastné děti (podpořeno NROS) a příprava rozšíření služeb o kurzy prenatální přípravy a plavání kojenců a dětí Zásadní rozšíření objemu služeb, zahájení projektu Prenatální péče v rámci MCKV, vydání prvních čísel časopisu Mámyzdat Realizace projektu MCKV Know How (podpořeno NROS z prostředků Evropské unie v rámci programu Phare), podání projektu Centrum rané péče.

5 2001 Změna stanov sdružení změna názvu a sídla organizace (dříve: Sdružení karlovarských matek, nyní: Mateřské centrum Karlovy Vary). Realizace a dokončení projektu Centrum rané péče (projekt podpořen z prostředků veřejné finanční sbírky Pomozte dětem, organizované společně Českou televizí a Nadací rozvoje občanské spo-lečnosti) a podání a schválení nového projektu Jakub (financován z veřejné sbírky Pomozte dětem ) Realizace a dokončení projektu Jakub. Navázání spolupráce s organizací Kontakt bb, zásadní kroky vedoucí k realizaci dětského hřiště v prostorách před MCKV Další změna stanov fyzická změna sídla organizace. Vystěhování z prostor na T.G.M. 12 do areálu 3. MŠ ve Východní ulici. Přijato členství v Krajské radě dětí a mládeže Karlovarska (KRDMK) Rok plný reklamy a propagace, vytvoření nového návrhu, který propaguje činnost MCKV. Zapojení do Komunitního plánování Magistrátu města Karlovy Vary. Realizování projektu Příměstský tábor 2004, podání nových projektů na MPSV, MŠMT a NROS Schválení 6 projektů a jejich realizace (Příměstský tábor 2005 MŠMT, Nová perspektiva NROS, Pojďte si pohrát s myší MAMANET SROP KÚKK, Vodní hrátky s batolátky, Rodíme spolu, Čtyřlístek tradic a řemesel MPSV). Zřízení druhého pracovního místa, uvedení do provozu internetové kavárny, vznik webových stránek Schválení 3 projektů Příměstský tábor 2006 MŠMT, Jedeme dál s MCKV MPSV, Dobrovolnické centrum Vlaštovka SROP. Zřízení 3 pracovního místa. Užší spolupráce s ANNA KK (Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje) příprava akce Křesadlo, s občanským sdružením STUDNICE a s dobrovolnickou skupinou JAKOMÁČEK ze ZŠ J. A. Komenského, Karlovy Vary. Stali jsme se členy Sítě MC v ČR Realizace akce Křesadlo a Bambiriáda obě akce celorepublikového charakteru, poprvé však v Karlovarském kraji. Realizace projektu Dobrovolnické centrum Vlaštovka, schválení projektu Celoroční tábor 2007 MŠMT, spolupráce s o.s. STUDNICE nabídka rekvalifikačních kurzů pro matky na MD, zajištění Dětského koutku při MFF v Karlových Varech, zapojení se do akce Mobilita pro všechny Získání akreditace a dotace od MV ČR na 2 programy: Dobrovolnictví pro každého a Dobrovolníci pro volný čas. Podpora Nadace ČSOB na dobrovolnický projekt Vlaštovko leť! a získání dotace z Poštovní spořitelny na vybavení táborové kuchyně. Zajištění Dětského koutku na MFF v Karlových Varech Otevření naší pobočky v Chodově MC Pavouček rekonstrukci a provoz zajistili dobrovolníci, účast na akci Chceme čisté město, realizace naší první výstavy Město dětem výtvarné práce dětí MŠ a ZUŠ, rozšíření kurzu Poprvé bez mámy na 4 termíny v týdnu, získání titulu Organizace uznaná MPSV.

6 4 5 Shrnutí významných událostí za rok 2009 text Lenka Dolečková, Věra Bartošová Vánoční výzdoba Obrázek na plakát Město dětem MCKV bylo při oslavě narozenin hotelu Carlsbad Plaza. 20. února 2009 slavil hotel Carlsbad Plaza třetí narozeniny. Oslava se konala v baru Old Times a přilehlých saloncích, kde na nás čekali vybrané pochoutky jako ústřice, humři, sushi a další speciality, které na mateřské dovolené připravujete jen zřídka. Celovečerní raut byl umně proložen kouzelnickou show, hudbou a tancem. Opravdu večírek, na který se nezapomíná. Skvělou náladu paní ředitelky Věry Bartošové umocnilo i předání šeku MCKV v hodnotě Kč, na který z velké části přispěli zaměstnanci hotelu. Všem patří poděkování. Ocenění dobrovolníků Křesadlo 2008 proběhlo potřetí v Karlovaském kraji. Celou akci řídila Lenka Dolečková koordinátorka střediska Dobrovolnické centrum Vlaštovka Otevření naší pobočky v Chodově 1. dubna 2009 byla za přítomnosti starosty města Chodova, Ing. Josefa Hory, otevřena pobočka MC v Chodově. Svůj nápad realizovala naše lektorka Blanka Zámečníková, a díky jejímu nasazení a práci dobrovolnického týmu, který dala dohromady, přivítalo MC Pavouček první návštěvníky. Akce Chceme čisté město Rozhodli jsme se zapojit do soutěže v rámci kampaně Chceme čisté město. MCKV má široký záběr, a proto jsme celou akci pojali vícefázově. Nejprve si každá z lektorek uklidila v okolí svého bydliště a pak jsme udělali společnou akci na hřišti v Tuhnicích s dětmi, které se účastnily Velikonočního tábora. Druhá společná akce proběhla v pondělí na levém břehu Ohře (od Chebského mostu k Tuhnické lávce) a jsme uklízeli také na Krachu. Finanční odměnu, kterou vypsal MMKV jsme sice nezískali, ale i vlastní dobrý pocit a děkovný list z rukou pana primátora potěšil. Ve vlastních řadách jsme předávali putovní pohár při jednom z úklidů jsme našli v křoví nerozbitou šampusovou skleničku. Tu jsme umyli a použili ji jako putovní úklidový pohár pro největšího sběrače. Město dětem Naše první výstava ve veřejné galerii. V květnu proběhla vernisáž naší první výstavy dětských prací. Zadání znělo: Co mi v Karlových Varech chybí? Akce byla spojena se SMS anketou pro rodiče. Celá akce měla vést k zamyšlení nad tím, zda aktivity a služby pro rodiny s dětmi jsou v našem městě dostatečné. Akce byla součástí kampaně Sítě mateřských center Spolu

7 u kulatého stolu, jejíž součástí bylo též jednání o dané problematice se zástupci Magistrátu města Karlovy Vary. Vernisáž výstavy v galerii Na ochozu v karlovarské Vřídelní kolonádě se konala za přítomnosti náměstkyně primátora města Karlovy Vary Mgr. Jany Petříkové a náměstka hejtmana Karlovarského kraje, pana Miloslava Čermáka. Oběma patří dík za podporu této akce. Bambiriáda Ve dnech června 2009 proběhl již 5. ročník BAMBIRIÁDY v našem kraji. Jde o celorepublikovou akci, která se pořádá již jedenáctým rokem v různých městech naší republiky potřetí však v Karlových Varech. Akce je určena dětem a jejich rodičům. Letos se na celodenním programu v areálu Rolava podílelo 17 organizací pracujících s dětmi a mládeží, které se prezentovaly aktivní formou u svého stánku a přímo na podiu se prezentovalo 14 organizací. MCKV připravilo pro nejmenší návštěvníky soutěžní disciplíny a kdo měl zájem, byl pomalován obličejovými barvičkami.

8 6 7 Nabídka našich služeb v roce 2009 text Věra Bartošová Naše služby Cvičení a plavání v těhotenství Plavání novorozenců a kojenců od 6ti týdnů do cca 6ti měsíců Plavání kojenců a batolat od 6ti měsíců do cca 3 let Manipulační techniky s novorozenci a laktační poradenství Kondiční cvičení, jóga Akvaaerobik Hrátky s batolátky Poprvé bez mámy příprava na MŠ Tomáš Sedláček na táboře Hlídání dětí Výtvarné hrátky pro děti od 3 let Hudební hrátky Angličtina hrou pro děti Logopedická prevence Biofeedback Dětské masáže a aromaterapie PlayWisely Odborné přednášky Víkendové akce Rekvalifikační kurzy nejen pro matky na MD Celoroční tábory pro děti již od 3 let Půjčování pomůcek, hraček, knih, vybavení Internet zdarma Služby Dobrovolnického centra Vlaštovka Organizování programů pro děti (na svatbách, narozeninových oslavách )

9 9: :00 10:30 10:30 11:30 11:30 12:00 13:30 14:30 14:30 15:00 15:00 16:00 16:00 16:30 16:30 17:30 19:00 20:00 Pondělí velká herna hrátky s batolátky hrátky s batolátky hrátky s batolátky hrátky s batolátky hrátky s batolátky kondiční cvičení jinde plavání kojenců a batolat logopedie Úterý velká herna hrátky s batolátky hrátky s batolátky angličtina hrou výtvarná dílna kondiční cvičení jinde rekvalifikační kurzy Středa velká herna poprvé bez mámy klub dětí a maminek hrátky s batolátky kondiční cvičení jinde rekvalifikační kurzy poprvé bez mámy Čtvrtek velká herna hrátky s batolátky hrátky s batolátky hrátky s batolátky hrátky s batolátky hrátky s batolátky jóga jinde plavání kojenců a batolat akvaaerobic Pátek velká herna poprvé bez mámy přednášky/playwisely jinde rekvalifikační kurzy hrátky s batolátky Sobota Neděle velká herna jinde víkendové akce

10 8 9 Naše významné a víkendové akce text Lenka Dolečková Janička Seznam významných a víkendových akcí Únor Masopust veselé soutěže pro malé i velké (20 dětí, 18 rodičů) Březen Křesadlo 2008 udílení cen dobrovolníkům (2 děti, 150 dospělých) Jarní burza dětského oblečení (123 dospělých) Duben Seminář: Bezpečí a domácnost (6 rodičů) Velikonoční vycházka (11 dětí, 15 rodičů) Květen Pálení čarodějnic soutěže, táborák, volba missis Čáry Máry (60 dětí, 70 rodičů) Vernisáž výstavy Město dětem ve Vřídelní kolonádě (50 dětí, 20 rodičů) Beseda u kulatého stolu s primátorem Karlových Varů (6 dospělých) Beseda Raný věk psychomotorický vývoj s PhDr. Monikou Kopárkovou (23 rodičů) Červen Teambuilding ve Vojkovicích dámská jízda (9 dospělých) Srpen AMbikemaraton Kolečkyáda pro mrňata (15 dětí, 20 rodičů) Září Drakyáda na Sokoláku (24 dětí, 35 rodičů) Říjen Podzimní burza dětského oblečení (119 dospělých) Halloween (8 dětí, 10 rodičů) Listopad Burza hraček a oblečení pro dospělé (78 dospělých) Martin přijíždí! na Jízdárně ve Staré Roli (35 dětí, 50 rodičů) Zahájení adventu (21 dětí, 35 rodičů) Vázání adventních věnců (26 rodičů) Prosinec Mikulášská nadílka (42 dětí, 70 rodičů) Adventní spirála (12 dětí, 15 rodičů) Všechny víkendové akce se mohly uskutečnit díky dobrovolné práci spolupracovníků a lektorů MCKV a za mohutné podpory jejich manželů a rodin a dobrovolné skupiny JAKOMÁČEK studentů 8. A 9. A třídy ZŠ J. A. Komenského, K.arlovy Vary. Všem patří naše obrovské díky!

11

12 10-11 Návštěvnost MCKV v roce 2009 text Dagmar Jägrová příměstský tábor 4.turnus Počet návštěvníků poprvé bez mámy 1339 hrátky s batolátky 3129 hudební hrátky 175 angličtina hrou 571 vodní hrátky s batolátky 941 plavání ve vaně 28 hlídání 1070 logopedie 236 kondiční cvičení 529 výtvarná dílna 83 akvaaerobik 883 víkendové akce 1201 příměstský tábor 961 Celkem návštěvníků 11146

13 Služba kurz cvičení pro ženy těhotenské kurzy pro rodiče a děti poprvé bez mámy jazykové a estetické kurzy VD + HH + AJ logopedie + biofeedback plavání volné hraní víkendové akce dětský koutek hlídání dětí tábor Celkem

14 12 13 Projekt Rozkvět MCKV text Věra Bartošová účastnice besedy Projekt byl zaměřen na služby pro rodiče s dětmi nebo na služby pouze pro rodiče. Tento projekt se nezabýval nabídkou kurzů pouze pro děti (kurzy Poprvé bez mámy, hlídání dětí, příměstské tábory). Šlo nám o utužení rodinných vztahů, vazeb. Snažili jsme se také vytvořit rodinné zázemí s dostupnými cenami pro širokou veřejnost. Věříme, že se nám to povedlo. Projekt nabízel celým rodinám možnost aktivně trávit svůj volný čas společně se svými dětmi v příjemném prostředí, za odborného vedení se spoustou nápadů, zajímavých informací a úžasných prožitků, a to vše za cenu dostupnou široké veřejnosti. Zároveň umožňoval rodinám kontakt s ostatními rodiči a dětmi ve věku od narození do cca 6ti let věku za účelem prevence proti sociálnímu vyloučení způsobenému déle trvající sociální izolací, čímž mateřská a rodičovská dovolená bezpochyby jsou. Projekt navázal na projekty a aktivity z předchozích let (taktéž podpořených MPSV) bez nutného navýšení ceny pro klienty nebo omezení některých nabízených služeb. V prostorách MCKV probíhaly minimálně dva kurzy pro rodiče s dětmi denně (v počtu cca 10 dospělých a 10 dětí v jednom kurzu), v Alžbětiných lázních lekce plavání pro cca 25 dětí s rodiči týdně a minimálně 1x za 2 měsíce byl zorganizován seminář s odborníky z různých oblastí týkajících se péče a výchovy dětí do cca.6 let (psycholožka, dětská sestra, fyzioterapeutka, ). Víkendové akce zaměřené zejména na dodržování lidových tradic proběhly minimálně 1 měsíčně. V rámci tohoto projektu bylo evidováno rodičů (3.129 rodičů navštívilo kurz Hrátky s batolátky nebo Klub dětí a rodičů, 969 rodičů se svými dětmi (ve věku 3 měsíce až 3 roky) si přišlo zaplavat, 236 rodičů s dětmi navštívilo kurz Logopedie, 529 maminek si přišlo zacvičit na Kondiční cvičení, 360 žen každého věku (včetně těhotných maminek) navštívilo relaxační bazén, kde probíhaly lekce akvaaerobiku rodičů a dětí navštívilo naše víkendové akce (Masopust, seminář Bezpečí v domácnosti, Velikonoční procházku, Drakyádu, Haloween, Martin přijíždí, Pálení čarodějnic, Zahájení adventu, Vázání věnců, Mikuláše, Adventní spirálu, seminář Raný věk dítěte, Křesadlo, Kolečkyádu, burzy). Do projektu MCKV se zapojilo také 13 dobrovolníků zaregistrovaných v akreditovaném programu Dobrovolníci pro volný čas (více v kapitole Dobrovolnické centrum Vlaštovka), kteří odpracovali 249 hodin. MPSV přispělo na tento projekt částkou Kč. Část dotace byla použita na mzdu ředitelky MCKV a účetní, na výtvarný materiál, na grafické zpracování a tisk propagačního materiálu a na úhradu pojištění.

15 Položka MPSV MCKV celkem mzdové náklady hrubé mzdy OON na DPP odvody z mezd provozní náklady potraviny kancelářské potřeby DDHM výtvarný materiál a materiál pro víkendové akce ostatní materiál (drogerie, klíče) opravy a údržba cestovné spoje telefon, internet, pošta nájemné MCKV vedení účetnictví školení a kurzy propagace nájem bazénu pojištění majetku, úrazu svoz TKO Celkem

16 14 15 Projekt Pavouček pobočka MCKV text Mgr. Petra Rumlenová slavnostní otevření Mateřské centrum Pavouček Chodov Zahradní 729, Chodov (areál MŠ) tel.: koordinátorka: Dagmar Ungermannová MC Pavouček zahájilo sice svou činnost až v dubnu 2009, ale poměrně rychle se dostalo do povědomí chodovských (a nejen chodovských) občanů (dojíždějí sem maminky i z Jenišova, Sokolova,z Karlových Varů, z Ostrova). Zájemců o kurzy stále přibývá, velké oblibě se těšily zejména víkendové akce, kdy počet účastníků mnohdy předčil naše očekávání. S každou úspěšnou akcí vzrůstal počet našich přívrženců. Nyní již máme mnoho fanoušků, kteří nadšeně navštěvují všechny námi pořádané akce. Vzrůstající zájem ze strany veřejnosti nás velmi těší, je naším hnacím motorem, dodává nám energii pro naši další činnost. Ihned po ukončení jedné akce se už připravujeme a hlavně těšíme na příští akci. Nadšení z dobře odvedené práce z nás zřejmě sálá, protože se nám daří získávat další a další nové dobrovolníky i lektory. Jediné, co se nám v loňském roce nepodařilo, je zajištění internetového připojení. Pokusíme se s MŠ domluvit na tomto bodu v letošním roce. Do tohoto projektu MCKV se zapojilo také 13 dobrovolníků zaregistrovaných v akreditovaném programu Dobrovolníci pro volný čas, kteří odpracovali pro chodovskou pobočku MC Pavouček hodin!!! Na tento projekt přispělo MPSV částkou Kč, která byla použita na částečnou úhradu mzdy koordinátorky pobočky a účetní, na materiál potřebný na realizaci víkendových akcí, na nákup počítače a tiskárny, na údržbu, na částečné pokrytí nákladů spojených s výrobou krytů na topení a na úhradu pojištění majetku. Kurzy v roce ) Kurzy pro rodiče s dětmi: Klub miminek a maminek pro děti od narození do 1 roku, Monika Horáková 384 dětí Klub dětí a maminek pro děti od 2 let Hrátky s batolátky pro děti od 1,5 roku,, Dagmar Ungermannová 356 dětí Pohybové hrátky pro děti od 2,5 let, Mgr. Petra Rumlenová 144 dětí PlayWisely pro děti od 4 do 36 měsíců 2) Kurzy pro děti bez rodičů: Angličtina pro děti pro děti od 3 let, Tereza Jirků 134 dětí Poprvé bez mámy pro děti od 2,5 let, Dagmar Ungermannová a Lenka Sochůrková 132 dětí 3) Kurzy pro rodiče: Patchwork Další služby: možnost hlídání dětí možnost zapůjčení prostor na soukromé oslavy volné hraní pro veřejnost (každé pondělí od 15:00 18:00 hod.)

17 Seznam víkendových akcí v roce 2009 Duben 1.4. Slavnostní zahájení provozu 3.4. Burza jarního a letního oblečení Velikonoční hrátky Čarodějnické řádění Červen Dětský den Srpen Dětská burza školních potřeb Dny otevřených dveří Září 8.9. Beseda o programu PlayWisely Burza podzimního a zimního oblečení pro děti Říjen Beseda o Patchworku Burza hraček, sportovních potřeb, kočárků a potřeb pro děti Kolečkyáda Listopad Strašidelná noc Burza ošacení pro dospělé Prosinec Mikulášská párty Beseda První pomoc u dětí Beseda První pomoc u dětí Divadelní představení divadla ŠUS Betlém Protistresové předvánoční posezení Celkem: 20 akcí Položka MPSV MCKV celkem mzdové náklady hrubé mzdy OON na DPP odvody z mezd provozní náklady potraviny kancelářské potřeby DDHM výtvarný materiál a materiál pro víkendové akce drogerie kryty na topení terapeutický bazének s míčky opičí dráha pro děti opravy a údržba cestovné spoje vedení účetnictví miniprodej pronájem tělocvičny divadelní představení pojištění majetku, úrazu výroba loga stavební práce Celkem

18 16 17 Celoroční příměstský tábor 2009 příměstský tábor v tělocvičně text Věra Bartošová Celoroční tábor 2009 proběhl pod hlavičkou MCKV již po desáté, podruhé v zapůjčených prostorách ZŠ Mozartova (letní a podzimní tábor). Příměstský tábor neprobíhal pouze v době letních prázdnin, ale ve všech dnech školního volna v průběhu celého roku tj. v době pololetních, jarních, velikonočních a podzimních prázdnin. Jarního a velikonočního tábora se zúčastnilo dětí ve věku 6 až 14 let. Podzimní nabídku tábora využilo 20 dětí. Na děti čekal program náročnější přesto však zajímavý exkurze v nejdecké pekárně, návštěva karlovarského muzea, radovánky v bazénu v Sokolově, výtvarné tvoření (zdobení kraslic, halloweenská výzdoba), společné pečení velikonočního beránka, jarní hry na hřišti (kuličky, petanque, malování, honičky), podzimní deskové hry V rámci péče o životní prostředí jsme společně uklidili také celé dětské hřiště v Tuhnicích. Tábor mimo letní prázdniny má velmi omezenou kapacitu (max. 15 dětí), neboť probíhá za běžného provozu MCKV. Kapacita však nebyla naplněna. Věříme, že postupem času, až si rodiče zvyknou i na tuto novou nabídku a poví si o ní mezi sebou, nebude o účastníky nouze, tak jako v letních dnech. O letních prázdninách se podařilo zajistit bezpečné a pestré trávení volného času dětem ve věku 3 až 14 let. Celkem se letního tábora zúčastnilo v jednotlivých turnusech dětí. I tento program byl nabitý různorodými aktivitami, každé dítě si přišlo na své. Výtvarničili jsme, sjížděli řeku na raftu, strávili jsme 3 dny v Liberci v centru Babylonu, děti si samy uvařily v kotlíku oběd, naučily se vázat základní uzly (ti nejmladší zavazovat tkaničky) a základy ze zdravovědy, děti střílely z luku i ze vzduchovky, navštívili jsme společně ZOO v Chomutově, park Miniatur v Mariánských Lázních, SOOS i Motýlí farmu, ale i karlovarské podzemí, rozhledny, Vřídlo, Galerii umění, vyzkoušeli jsme si golf a přišel za námi i kouzelník. Celým táborem se prolínala hra související se staročeskými pověstmi. Každé družstvo si vytvořilo vlastní erb a rodový znak, děti rýžovaly zlato, honily kance s Bivojem, věštily s Libuší, poznávaly s Kazy rostliny, hledaly ztracený proslov vojvody Čecha Byla toho spousta a věřím, že alespoň něco z toho zanechalo hlubokou stopu v dětských vzpomínkách. Na základě dotazníků vyplněných rodiči hodnotíme tábor jako velice úspěšný. Taktéž vedoucí a instruktoři vesměs dobrovolníci si akci pochvalovali. Všichni se prostě těšíme na příští ročník. Tuto aktivitu MCKV podpořilo i MŠMT (39.000,-Kč) a Krajský úřad Karlovarského kraje (14.000,- Kč).

19 Termíny příměstského tábora v roce 2009 jarní tábor velikonoční tábor letní tábor podzimní tábor Všechny turnusy letního tábora byly beznadějně naplněny již od konce dubna. Ostatní termíny měly malou rezervu. Vybíráme z reakcí rodičů: Chválím dobrou organizaci tábora, dostatečný počet vedoucích, chutnou stravu, čistotu prostor a pestrý program. Těšíme se s dětmi na příští rok, určitě s námi počítejte! (Petra R., zdravotnice ) Velmi děkujeme za krásné synovi zážitky a milé jednání s rodiči i dětmi, byli jsme nad očekávání spokojeni,..díky Vám se syn bude na jakýkoliv tábor těšit. (M. Lehečková) Určitě děti přihlásíme v příštím roce, děti poznaly nové kamarády různého věku, každý den se moc těšily na další program. (Špačkovi) Po několika neúspěšných táborech obě dcery spokojené ba nadšené vším. (p. Čeladníková)

20 18 19 Rekvalifi kační kurzy o.s. Studnice text Radka Svatková účspěšné absolventky učebna Občanské sdružení STUDNICE v rámci udržitelnosti projektu Nová šance aneb pomozme si navzájem v roce 2009 nabídlo široké veřejnosti v prostorách MCKV Práce na PC a Angličtina pro mírně pokročilé. Kurzy Práce na PC využili studenti z řad nezaměstnaných a maminek na mateřské dovolené. Do mateřského centra začalo dnem docházet šest studentek. Po dobu studia měly k dispozici knihovnu plnou odborných publikací týkající se právě výuky na počítači. Všechny měly velký zájem se všemu naučit, a tak čerpaly informace nejen z knih, ale i z internetu a od svých blízkých. Výuka Excelu a Wordu pokročilých zamotala studentkám hlavu natolik, že bylo nutné věnovat se této látce i po skončení vyučovacího dne. Dnem slavnostně ukončilo studium napsáním testů a získáním certifikátu pět z přihlášených a šestá ze zdravotních důvodů musela studium přerušit. V témže roce, ale studium úspěšně ukončila. Druhým ze zmíněných kurzů byl kurz výuky angličtiny Angličtina pro obchod a služby. Do tohoto kurzu nastoupily čtyři studentky. Kurz byl určen začátečníkům ( ). Všechny ze zmíněných studentek pokračovaly i v kurzu navazujícím Angličtina pro obchod a služby pro pokročilé ( ). Velice zkušená lektorka dovedla všechny studentky obou kurzů až k závěrečným testům a získání certifikátu. Blahopřejeme! Oba tyto kurzy posunuly studentky o krok dále k získání nového zaměstnání, a proto děkujeme všem, kteří se o to zasloužili Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

21 PlayWisely nová služba text Mgr. Michaela Hrivňáková PlayWisely moudré hraní pro nejmenší PlayWisely je ucelený vzdělávací program pro děti od 4 měsíců do 3 let v doprovodu rodiče. Základem programu je sada speciálních výukových karet, které jsou variací zvuků, slov, čísel, barev, velikostí a tvarů. Ve spojení s pohybem tvoří ojedinělý balíček aktivit, které u dětí rozvíjejí zejména jazykové dovednosti (řeč, sluch, hlas), schopnosti spojené s učením se (pozornost, poznávání, paměť) a pohybové dovednosti (koordinace pohybů, hrubá a jemná motorika, orientace v prostoru). Vše však ve znamení hry a zábavy! PlayWisely je v ČR zcela novou a doposud ne příliš známou alternativou ve vzdělávání nejmenších dětí. Mateřské centrum byla první instituce v Karlovarském kraji, která mi ve svých prostorách a pod svojí záštitou umožnila realizaci tohoto programu. Díky velmi vřelé podpoře Mateřského centra jsem měla příležitost představit ho rodičovské veřejnosti a uskutečnit první lekce. Zájem o program ze strany rodičů a jejich dětí byl tak značný, že jsme se v průběhu roku stali samostatně fungujícím klubem a za to patří Mateřskému centru, respektive všem lidem, které za ním stojí, můj velký dík!

22 20 21 Pojďte si pohrát s myší Mamanet text Věra Bartošová Hlavním záměrem projektu bylo začlenění matek na MD do společnosti. Dílčím cílem pak bylo zřídit internetovou kavárnu, elektronickou poradnu a vytvořit pracovní místo managera organizace, aby chod celého Mateřského centra, které se svými službami začínalo rozrůstat do gigantických rozměrů, neležel na bedrech pouze jedné pracovnice, která byla do zahájení realizace projektu v MCKV zaměstnána na 6ti hodinový pracovní úvazek a pak na dobrovolnících, kterým již docházel dech. I po třech letech, kdy byl projekt ukončen, je cíl stále naplňován. Internetová kavárna funguje. Služba nebyla ani po skončení projektu zpoplatněna stále ji nabízíme všem matkám na MD zdarma. Díky spolupráci s občanským sdružením STUDNICE z Plzně je internetová kavárna využívána také jako studovna, probíhala zde výuka formou e learningu. Tento projekt byl spolufi nancován Evropskou unií a Karlovarským krajem

23 Dobrovolnické centrum Vlaštovka text Lenka Dolečková Přehled aktivit v roce 2009 Akreditované programy pokračujeme v rozvíjení 2 dobrovolnických programů akreditovaných u MV ČR. Program Dobrovolnictví pro každého je určen dobrovolníkům s různými zájmy a neziskovým organizacím v Karlovarském kraji. Na konci roku jsme spolupracovali již s 13 organizacemi a během roku se zapojilo průměrně 43 dobrovolníků měsíčně. Program Dobrovolníci pro volný čas je určen pro vlastní potřebu Mateřského centra. Do tohoto programu jsou zapojeni stálí spolupracovníci, táboroví vedoucí a dobrovolníci z MC Pavouček v Chodově. Během roku jsme zasmluvnili celkem 46 dobrovolníků, kteří odpracovali 4963 hodin v aktivitách Mateřského centra. Spolupráce s nezaměstnanými na podzim se rozvíjela spolupráce s dobrovolníky z řad nezaměstnaných. Někteří z nich se velmi pěkně zapojili ve spolupracujících neziskových organizacích a se svým posláním jsou dodnes spokojeni, jiní se podílejí pravidelně na aktivitách v Mateřském centru, pomáhají s hlídáním dětí, přípravou víkendových akcí a usnadňují práci lektorům přípravou výtvarné činnosti pro děti. Spolupráce se studenty Besedy se studenty přinášejí ovoce, studenti projevují zájem o aktuální nabídku dobrovolnické služby i o jednorázové aktivity na nichž je jejich pomoc vítaná. Na letním příměstském táboře tvořili studenti dobrovolní oddíloví vedoucí cca 80%. Zvláštní skupinou studentů je skupina Jakomáček, žáci ZŠ J. A. Komenského, které k dobrovolnictví vychováváme pravidelnou spoluprácí na kurzu Poprvé bez mámy a pořádáním víkendových akcí. Velmi pěkně se zapojili také jako pořadatelé akce Křesadlo 2008 a za to jim patří velký dík. Projekt Vlaštovko leť! Díky schválení projektu Nadace ČSOB jsme získaly prostředky ve výši ,- Kč na rozvoj dobrovolnických aktivit a podporu dobrovolníků na období červen 2008 květen Z této dotace byly financovány výdaje na propagaci, udílení cen Křesadlo, školení a mzdu koordinátora dobrovolníků, jízdné dobrovolníků, materiál pro dobrovolníky a další. Rada DC toto neformální uskupení dobrovolnických center a organizací spolupracujících v Karlovarském a Ústeckém kraji pracovalo během roku 2009 na předložení vzdělávacího projektu zaměřeného na zvýšení kvalifikace pracovníků v oblasti dobrovolnictví. Jinak je stále zdrojem nových informací, zkušeností a inspirace pro naše dobrovolnické aktivity. Péče o dobrovolníky práce dobrovolníků si velmi vážíme a snažíme se jim oplatit jejich nasazení. Uspořádali jsme celkem 5 supervizí a 1 vánoční setkání, na kterém si dobrovolníci vyrobili sami dárek a od nás získali diplom s poděkováním a symbolického Anděla mateřského centra. Služby Dobrovolnického centra byly fi nancovány z dotace Ministerstva vnitra ČR a také z projektu Vlaštovko leť! nadace ČSOB. Děkujeme! Tento projekt byl spolufi nancován Evropskou unií a Karlovarským krajem

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Klub Výroční zpráva 2010 KLUB PASTELKA o.s. je nestátní nezisková organizace. Právní forma: občanské sdružení Zapsána dne 26.3.2003 u MVČR, čj:vs/1-1/53410/03-r Adresa: Nám. Karla IV. 4/4 Brno - Líšeň,

Více

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ 1. Přesný název projektu 2. Základní údaje o žadateli: NA ROK 216 přesný název žadatele právní

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 Obsah Obsah.1 Poděkování...2 Kontakty. 3 Mateřské centrum - cíle a poslání.....4

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

MEDIALIZAČNÍ PLÁN. TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015.

MEDIALIZAČNÍ PLÁN. TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015. MEDIALIZAČNÍ PLÁN TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015. Velká : Malá : I. Individuální projekt služeb v KK, uživatele.

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s.

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU... 4 Rodinné centrum Petrklíč o.s. provozuje:... 4 MIMOŘÁDNÉ AKCE PETRKLÍČE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. Úvodní slovo Na konci města stál. Začátkem ledna přišla k Radka. Zaklepala a zeptala se:,, kdo v tobě přebývá? A z se ozvalo: Já Věrka Škudlilka,

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Hořovické maminky o.s.

Hořovické maminky o.s. Hořovické maminky o.s. Občanské sdružení Hořovické maminky je zájmové, nevládní a neziskové občanské sdružení, které bylo vybudováno za účelem rozšíření nabídky péče a zkvalitnění prevence pro rodiny s

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Lesní mateřská škola Svatošky z. s.

Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Výroční zpráva za období od 3. 2. 2015 do 31. 12. 2015 Vznik a cíle Spolek Lesní mateřská škola Svatošky byl založen z iniciativy rodičů. Cílem spolku je provozovat

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2013 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 20.1.2014 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary

Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary Obsah 1 Úvodní slovo 2 Kdo jsme 3 Naše služby 4 Historie sdružení 5-6 Významné události 7 Projekty, dotace 8 Víkendové

Více

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem Registrace: u Ministerstva vnitra ČR ze dne 28/3/2013 IČ: 01546945 Působnost:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s.

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s. Výroční zpráva za rok 2014 Rodina u nás, o.s. 1 O nás Občanské sdružení Rodina u nás bylo založeno 21. 6. 2013, s cílem poskytovat doprovázení a služby v oblasti náhradní rodinné péče. Naše služby se snažíme

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov IČO: 270 49 752, bankovní spojení: ČSOB Rumburk: 232726230/0300 Tel: 777 733 022, e-mail: mrazkovakat@seznam.cz, skviktorie@seznam.cz

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Soutěž Obec přátelská rodině a zavádění prorodinných opatření v Třebíči Ing. Marie Černá 1

Soutěž Obec přátelská rodině a zavádění prorodinných opatření v Třebíči Ing. Marie Černá 1 Soutěž Obec přátelská rodině a zavádění prorodinných opatření v Třebíči 1 Třebíč - představení 2.největší město na Vysočině 38 tis. obyvatel Židovské město a Bazilika sv. Prokopa zapsány na seznamu UNESCO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením)

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Soubor zařízení Slunce

Soubor zařízení Slunce Z p r á v y Soubor zařízení Slunce Unikátní soubor zařízení Slunce poskytuje již od roku 1991 moderní péči o handicapované ve všech oblastech jejich potřeb od nejútlejšího věku až do dospělosti. V současné

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Období: rok 2014 Základní údaje: Název organizace: Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Sídlo organizace: Mitrovická 260, 739 21

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 1 Základní údaje o organizaci Název organizace STROP o.p.s. Právní forma organizace Obecně prospěšná společnost Sídlo organizace Dlouhá 2699 Zlín 760 01 Česká republika

Více

Sdružení křesťanských maminek SLUNÍČKO. Výroční zpráva 2003. Mateřské centrum Sluníčko

Sdružení křesťanských maminek SLUNÍČKO. Výroční zpráva 2003. Mateřské centrum Sluníčko Sdružení křesťanských maminek SLUNÍČKO Výroční zpráva 2003 Mateřské centrum Sluníčko Výroční zpráva 2003 OBSAH Úvodní slovo výroční zprávy... 2 Co to je Mateřské centrum?... 2 Co MC nabízí?... 3 Poslání

Více

Výroční zpráva 2012 MC Liška o.s.

Výroční zpráva 2012 MC Liška o.s. Výroční zpráva 2012 MC Liška o.s. Mateřské centrum Liška o.s. vzniklo v Lysolajích v dubnu roku 2011. Občanské sdružení Mateřské centrum Liška o.s. je sdružení dobrovolníků, matek a otců na rodičovské

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více