Výroční zpráva Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2009. Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s."

Transkript

1 Výroční zpráva 2009 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s.

2 Obsah Výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 1 Mateřské centrum Karlovy Vary 2 Shrnutí významných událostí 4 Nabídka našich služeb 6 Naše významné a víkendové akce 8 Návštěvnost MCKV v roce Projekt Rozkvět MKCV 12 Projekt Pavouček pobočka MKCV 14 Celoroční příměstský tábor Rekvalifikační kurzy o.s. Studnice 18 PlayWisely nová služba 19 Pojďte si pohrát s myší Mamanet 20 Dobrovolnické centrum Vlaštovka 21 Křesadlo Finanční přehled MCKV za rok Poděkování MCKV 26 Záměry na příští rok 28

3 Kostky jsou vrženy Jinak než s nostalgickým nádechem se dnešní úvodník začít nedá. To proto, že končí éra působení ve Východní ulici a příští rok začíná nová éra v ulici Kollárově, kam se bude Mateřské centrum stěhovat. Všichni, komu na MC záleží, se snaží uvěřit tomu, že člověk roste jenom tím, že dojde na konec jednoho a začne něco jiného. Celá dlouhá léta nám naše stávající, leč malé, ale námi zútulněné prostory, umožňovaly realizovat spoustu nápadů, kurzů a přednášek. Prostředí nás inspirovalo k napsání mnoha projektů, které pak byly úspěšně realizovány. Nejvíce se do podvědomí věřejnosti dostal projekt Vlaštovka. Dnes se již město těší na tradiční vyhlášení cen Křesadla na hradě Loket. Zájem o příměstské tábory MCKV tak roste, že již v dubnu u zápisu byly plně obsazeny všechny čtyři turnusy. Za zmínku rozhodně stojí i naše první výstava Město dětem, na které se svými pracemi podílely některé mateřské, základní i střední školy. Na apríla byla otevřena pobočka MCKV v Chodově Pavouček. Každý čtvrtek si malí i velcí klienti MC mohli odskočit zacvičit nebo zaplavat do Alžbětiných lázní, kde na ně čekaly odborně vyškolené instruktorky. Probíhala výuka na počítačích, anglického jazyka, logopedie, lekce PlayWisely moudré hraní pro nejmenší. Takhle by se dalo pokračovat do nekonečna. A pak tu byli ti, kteří MC prošli jako zaměstnanci, dobrovolníci, brigádníci, lektoři atd. a zanechali tu svůj rukopis v různých formách. Po někom zbyly obrázky, po někom způsob výuky, jedna stopa za druhou. Vystihují to přesně slova Jana Wericha: Každá doba má totiž vlečku, doba přejde, ale ta vlečka je tu dál a my jsme patřily do té vlečky. Bohunka Turoňová, PR pracovnice MCKV

4 2 3 Mateřské centrum Karlovy Vary Teambuilding Vojkovice tým mateřského centra text Věra Bartošová Nestátní nezisková organizace (NNO) Sdružení založené dne a evidované na MV ČR pod č.j. II/S-OS/ /95-R Původní název: Sdružení karlovarských matek Držitel titulů: Společnost přátelská rodině. Organizace uznaná MPSV pro činnost v oblasti prorodinných aktivit. Jsme členy Krajské rady dětí a mládeže Karlovarska (KRDMK) Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje (ANNA KK) Sítě Mateřských center v České republice (Síť MC v ČR) RADY dobrovolnických center regionu Severozápad Koalice dobrovolnických iniciativ v ČR Poslání MKCV nabízí inspirativní zázemí a odbornou pomoc pro rodiny s malými dětmi, posiluje vztahy v rodině, zajišťuje smysluplně strávený volný čas a snazší návrat do zaměstnání, vytváří zázemí a odbornou pomoc pro dobrovolníky a organizace pracující s dobrovolníky. Samotné sdružení MCKV má 13 členů (12 žen a 1 muž) Historie sdružení 1995 Založení sdružení a získání prostor Získání prostředků na rekonstrukci prostor a realizace rekonstrukce svépomocí Otevření mateřského centra a realizace projektu Psychosociální podpora mladých rodin v rámci MC Karlovy Vary (za finanční podpory SWIF Phare, NROS a MZ ČR) Realizace projektu Šťastní rodiče mají šťastné děti (podpořeno NROS) a příprava rozšíření služeb o kurzy prenatální přípravy a plavání kojenců a dětí Zásadní rozšíření objemu služeb, zahájení projektu Prenatální péče v rámci MCKV, vydání prvních čísel časopisu Mámyzdat Realizace projektu MCKV Know How (podpořeno NROS z prostředků Evropské unie v rámci programu Phare), podání projektu Centrum rané péče.

5 2001 Změna stanov sdružení změna názvu a sídla organizace (dříve: Sdružení karlovarských matek, nyní: Mateřské centrum Karlovy Vary). Realizace a dokončení projektu Centrum rané péče (projekt podpořen z prostředků veřejné finanční sbírky Pomozte dětem, organizované společně Českou televizí a Nadací rozvoje občanské spo-lečnosti) a podání a schválení nového projektu Jakub (financován z veřejné sbírky Pomozte dětem ) Realizace a dokončení projektu Jakub. Navázání spolupráce s organizací Kontakt bb, zásadní kroky vedoucí k realizaci dětského hřiště v prostorách před MCKV Další změna stanov fyzická změna sídla organizace. Vystěhování z prostor na T.G.M. 12 do areálu 3. MŠ ve Východní ulici. Přijato členství v Krajské radě dětí a mládeže Karlovarska (KRDMK) Rok plný reklamy a propagace, vytvoření nového návrhu, který propaguje činnost MCKV. Zapojení do Komunitního plánování Magistrátu města Karlovy Vary. Realizování projektu Příměstský tábor 2004, podání nových projektů na MPSV, MŠMT a NROS Schválení 6 projektů a jejich realizace (Příměstský tábor 2005 MŠMT, Nová perspektiva NROS, Pojďte si pohrát s myší MAMANET SROP KÚKK, Vodní hrátky s batolátky, Rodíme spolu, Čtyřlístek tradic a řemesel MPSV). Zřízení druhého pracovního místa, uvedení do provozu internetové kavárny, vznik webových stránek Schválení 3 projektů Příměstský tábor 2006 MŠMT, Jedeme dál s MCKV MPSV, Dobrovolnické centrum Vlaštovka SROP. Zřízení 3 pracovního místa. Užší spolupráce s ANNA KK (Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje) příprava akce Křesadlo, s občanským sdružením STUDNICE a s dobrovolnickou skupinou JAKOMÁČEK ze ZŠ J. A. Komenského, Karlovy Vary. Stali jsme se členy Sítě MC v ČR Realizace akce Křesadlo a Bambiriáda obě akce celorepublikového charakteru, poprvé však v Karlovarském kraji. Realizace projektu Dobrovolnické centrum Vlaštovka, schválení projektu Celoroční tábor 2007 MŠMT, spolupráce s o.s. STUDNICE nabídka rekvalifikačních kurzů pro matky na MD, zajištění Dětského koutku při MFF v Karlových Varech, zapojení se do akce Mobilita pro všechny Získání akreditace a dotace od MV ČR na 2 programy: Dobrovolnictví pro každého a Dobrovolníci pro volný čas. Podpora Nadace ČSOB na dobrovolnický projekt Vlaštovko leť! a získání dotace z Poštovní spořitelny na vybavení táborové kuchyně. Zajištění Dětského koutku na MFF v Karlových Varech Otevření naší pobočky v Chodově MC Pavouček rekonstrukci a provoz zajistili dobrovolníci, účast na akci Chceme čisté město, realizace naší první výstavy Město dětem výtvarné práce dětí MŠ a ZUŠ, rozšíření kurzu Poprvé bez mámy na 4 termíny v týdnu, získání titulu Organizace uznaná MPSV.

6 4 5 Shrnutí významných událostí za rok 2009 text Lenka Dolečková, Věra Bartošová Vánoční výzdoba Obrázek na plakát Město dětem MCKV bylo při oslavě narozenin hotelu Carlsbad Plaza. 20. února 2009 slavil hotel Carlsbad Plaza třetí narozeniny. Oslava se konala v baru Old Times a přilehlých saloncích, kde na nás čekali vybrané pochoutky jako ústřice, humři, sushi a další speciality, které na mateřské dovolené připravujete jen zřídka. Celovečerní raut byl umně proložen kouzelnickou show, hudbou a tancem. Opravdu večírek, na který se nezapomíná. Skvělou náladu paní ředitelky Věry Bartošové umocnilo i předání šeku MCKV v hodnotě Kč, na který z velké části přispěli zaměstnanci hotelu. Všem patří poděkování. Ocenění dobrovolníků Křesadlo 2008 proběhlo potřetí v Karlovaském kraji. Celou akci řídila Lenka Dolečková koordinátorka střediska Dobrovolnické centrum Vlaštovka Otevření naší pobočky v Chodově 1. dubna 2009 byla za přítomnosti starosty města Chodova, Ing. Josefa Hory, otevřena pobočka MC v Chodově. Svůj nápad realizovala naše lektorka Blanka Zámečníková, a díky jejímu nasazení a práci dobrovolnického týmu, který dala dohromady, přivítalo MC Pavouček první návštěvníky. Akce Chceme čisté město Rozhodli jsme se zapojit do soutěže v rámci kampaně Chceme čisté město. MCKV má široký záběr, a proto jsme celou akci pojali vícefázově. Nejprve si každá z lektorek uklidila v okolí svého bydliště a pak jsme udělali společnou akci na hřišti v Tuhnicích s dětmi, které se účastnily Velikonočního tábora. Druhá společná akce proběhla v pondělí na levém břehu Ohře (od Chebského mostu k Tuhnické lávce) a jsme uklízeli také na Krachu. Finanční odměnu, kterou vypsal MMKV jsme sice nezískali, ale i vlastní dobrý pocit a děkovný list z rukou pana primátora potěšil. Ve vlastních řadách jsme předávali putovní pohár při jednom z úklidů jsme našli v křoví nerozbitou šampusovou skleničku. Tu jsme umyli a použili ji jako putovní úklidový pohár pro největšího sběrače. Město dětem Naše první výstava ve veřejné galerii. V květnu proběhla vernisáž naší první výstavy dětských prací. Zadání znělo: Co mi v Karlových Varech chybí? Akce byla spojena se SMS anketou pro rodiče. Celá akce měla vést k zamyšlení nad tím, zda aktivity a služby pro rodiny s dětmi jsou v našem městě dostatečné. Akce byla součástí kampaně Sítě mateřských center Spolu

7 u kulatého stolu, jejíž součástí bylo též jednání o dané problematice se zástupci Magistrátu města Karlovy Vary. Vernisáž výstavy v galerii Na ochozu v karlovarské Vřídelní kolonádě se konala za přítomnosti náměstkyně primátora města Karlovy Vary Mgr. Jany Petříkové a náměstka hejtmana Karlovarského kraje, pana Miloslava Čermáka. Oběma patří dík za podporu této akce. Bambiriáda Ve dnech června 2009 proběhl již 5. ročník BAMBIRIÁDY v našem kraji. Jde o celorepublikovou akci, která se pořádá již jedenáctým rokem v různých městech naší republiky potřetí však v Karlových Varech. Akce je určena dětem a jejich rodičům. Letos se na celodenním programu v areálu Rolava podílelo 17 organizací pracujících s dětmi a mládeží, které se prezentovaly aktivní formou u svého stánku a přímo na podiu se prezentovalo 14 organizací. MCKV připravilo pro nejmenší návštěvníky soutěžní disciplíny a kdo měl zájem, byl pomalován obličejovými barvičkami.

8 6 7 Nabídka našich služeb v roce 2009 text Věra Bartošová Naše služby Cvičení a plavání v těhotenství Plavání novorozenců a kojenců od 6ti týdnů do cca 6ti měsíců Plavání kojenců a batolat od 6ti měsíců do cca 3 let Manipulační techniky s novorozenci a laktační poradenství Kondiční cvičení, jóga Akvaaerobik Hrátky s batolátky Poprvé bez mámy příprava na MŠ Tomáš Sedláček na táboře Hlídání dětí Výtvarné hrátky pro děti od 3 let Hudební hrátky Angličtina hrou pro děti Logopedická prevence Biofeedback Dětské masáže a aromaterapie PlayWisely Odborné přednášky Víkendové akce Rekvalifikační kurzy nejen pro matky na MD Celoroční tábory pro děti již od 3 let Půjčování pomůcek, hraček, knih, vybavení Internet zdarma Služby Dobrovolnického centra Vlaštovka Organizování programů pro děti (na svatbách, narozeninových oslavách )

9 9: :00 10:30 10:30 11:30 11:30 12:00 13:30 14:30 14:30 15:00 15:00 16:00 16:00 16:30 16:30 17:30 19:00 20:00 Pondělí velká herna hrátky s batolátky hrátky s batolátky hrátky s batolátky hrátky s batolátky hrátky s batolátky kondiční cvičení jinde plavání kojenců a batolat logopedie Úterý velká herna hrátky s batolátky hrátky s batolátky angličtina hrou výtvarná dílna kondiční cvičení jinde rekvalifikační kurzy Středa velká herna poprvé bez mámy klub dětí a maminek hrátky s batolátky kondiční cvičení jinde rekvalifikační kurzy poprvé bez mámy Čtvrtek velká herna hrátky s batolátky hrátky s batolátky hrátky s batolátky hrátky s batolátky hrátky s batolátky jóga jinde plavání kojenců a batolat akvaaerobic Pátek velká herna poprvé bez mámy přednášky/playwisely jinde rekvalifikační kurzy hrátky s batolátky Sobota Neděle velká herna jinde víkendové akce

10 8 9 Naše významné a víkendové akce text Lenka Dolečková Janička Seznam významných a víkendových akcí Únor Masopust veselé soutěže pro malé i velké (20 dětí, 18 rodičů) Březen Křesadlo 2008 udílení cen dobrovolníkům (2 děti, 150 dospělých) Jarní burza dětského oblečení (123 dospělých) Duben Seminář: Bezpečí a domácnost (6 rodičů) Velikonoční vycházka (11 dětí, 15 rodičů) Květen Pálení čarodějnic soutěže, táborák, volba missis Čáry Máry (60 dětí, 70 rodičů) Vernisáž výstavy Město dětem ve Vřídelní kolonádě (50 dětí, 20 rodičů) Beseda u kulatého stolu s primátorem Karlových Varů (6 dospělých) Beseda Raný věk psychomotorický vývoj s PhDr. Monikou Kopárkovou (23 rodičů) Červen Teambuilding ve Vojkovicích dámská jízda (9 dospělých) Srpen AMbikemaraton Kolečkyáda pro mrňata (15 dětí, 20 rodičů) Září Drakyáda na Sokoláku (24 dětí, 35 rodičů) Říjen Podzimní burza dětského oblečení (119 dospělých) Halloween (8 dětí, 10 rodičů) Listopad Burza hraček a oblečení pro dospělé (78 dospělých) Martin přijíždí! na Jízdárně ve Staré Roli (35 dětí, 50 rodičů) Zahájení adventu (21 dětí, 35 rodičů) Vázání adventních věnců (26 rodičů) Prosinec Mikulášská nadílka (42 dětí, 70 rodičů) Adventní spirála (12 dětí, 15 rodičů) Všechny víkendové akce se mohly uskutečnit díky dobrovolné práci spolupracovníků a lektorů MCKV a za mohutné podpory jejich manželů a rodin a dobrovolné skupiny JAKOMÁČEK studentů 8. A 9. A třídy ZŠ J. A. Komenského, K.arlovy Vary. Všem patří naše obrovské díky!

11

12 10-11 Návštěvnost MCKV v roce 2009 text Dagmar Jägrová příměstský tábor 4.turnus Počet návštěvníků poprvé bez mámy 1339 hrátky s batolátky 3129 hudební hrátky 175 angličtina hrou 571 vodní hrátky s batolátky 941 plavání ve vaně 28 hlídání 1070 logopedie 236 kondiční cvičení 529 výtvarná dílna 83 akvaaerobik 883 víkendové akce 1201 příměstský tábor 961 Celkem návštěvníků 11146

13 Služba kurz cvičení pro ženy těhotenské kurzy pro rodiče a děti poprvé bez mámy jazykové a estetické kurzy VD + HH + AJ logopedie + biofeedback plavání volné hraní víkendové akce dětský koutek hlídání dětí tábor Celkem

14 12 13 Projekt Rozkvět MCKV text Věra Bartošová účastnice besedy Projekt byl zaměřen na služby pro rodiče s dětmi nebo na služby pouze pro rodiče. Tento projekt se nezabýval nabídkou kurzů pouze pro děti (kurzy Poprvé bez mámy, hlídání dětí, příměstské tábory). Šlo nám o utužení rodinných vztahů, vazeb. Snažili jsme se také vytvořit rodinné zázemí s dostupnými cenami pro širokou veřejnost. Věříme, že se nám to povedlo. Projekt nabízel celým rodinám možnost aktivně trávit svůj volný čas společně se svými dětmi v příjemném prostředí, za odborného vedení se spoustou nápadů, zajímavých informací a úžasných prožitků, a to vše za cenu dostupnou široké veřejnosti. Zároveň umožňoval rodinám kontakt s ostatními rodiči a dětmi ve věku od narození do cca 6ti let věku za účelem prevence proti sociálnímu vyloučení způsobenému déle trvající sociální izolací, čímž mateřská a rodičovská dovolená bezpochyby jsou. Projekt navázal na projekty a aktivity z předchozích let (taktéž podpořených MPSV) bez nutného navýšení ceny pro klienty nebo omezení některých nabízených služeb. V prostorách MCKV probíhaly minimálně dva kurzy pro rodiče s dětmi denně (v počtu cca 10 dospělých a 10 dětí v jednom kurzu), v Alžbětiných lázních lekce plavání pro cca 25 dětí s rodiči týdně a minimálně 1x za 2 měsíce byl zorganizován seminář s odborníky z různých oblastí týkajících se péče a výchovy dětí do cca.6 let (psycholožka, dětská sestra, fyzioterapeutka, ). Víkendové akce zaměřené zejména na dodržování lidových tradic proběhly minimálně 1 měsíčně. V rámci tohoto projektu bylo evidováno rodičů (3.129 rodičů navštívilo kurz Hrátky s batolátky nebo Klub dětí a rodičů, 969 rodičů se svými dětmi (ve věku 3 měsíce až 3 roky) si přišlo zaplavat, 236 rodičů s dětmi navštívilo kurz Logopedie, 529 maminek si přišlo zacvičit na Kondiční cvičení, 360 žen každého věku (včetně těhotných maminek) navštívilo relaxační bazén, kde probíhaly lekce akvaaerobiku rodičů a dětí navštívilo naše víkendové akce (Masopust, seminář Bezpečí v domácnosti, Velikonoční procházku, Drakyádu, Haloween, Martin přijíždí, Pálení čarodějnic, Zahájení adventu, Vázání věnců, Mikuláše, Adventní spirálu, seminář Raný věk dítěte, Křesadlo, Kolečkyádu, burzy). Do projektu MCKV se zapojilo také 13 dobrovolníků zaregistrovaných v akreditovaném programu Dobrovolníci pro volný čas (více v kapitole Dobrovolnické centrum Vlaštovka), kteří odpracovali 249 hodin. MPSV přispělo na tento projekt částkou Kč. Část dotace byla použita na mzdu ředitelky MCKV a účetní, na výtvarný materiál, na grafické zpracování a tisk propagačního materiálu a na úhradu pojištění.

15 Položka MPSV MCKV celkem mzdové náklady hrubé mzdy OON na DPP odvody z mezd provozní náklady potraviny kancelářské potřeby DDHM výtvarný materiál a materiál pro víkendové akce ostatní materiál (drogerie, klíče) opravy a údržba cestovné spoje telefon, internet, pošta nájemné MCKV vedení účetnictví školení a kurzy propagace nájem bazénu pojištění majetku, úrazu svoz TKO Celkem

16 14 15 Projekt Pavouček pobočka MCKV text Mgr. Petra Rumlenová slavnostní otevření Mateřské centrum Pavouček Chodov Zahradní 729, Chodov (areál MŠ) tel.: koordinátorka: Dagmar Ungermannová MC Pavouček zahájilo sice svou činnost až v dubnu 2009, ale poměrně rychle se dostalo do povědomí chodovských (a nejen chodovských) občanů (dojíždějí sem maminky i z Jenišova, Sokolova,z Karlových Varů, z Ostrova). Zájemců o kurzy stále přibývá, velké oblibě se těšily zejména víkendové akce, kdy počet účastníků mnohdy předčil naše očekávání. S každou úspěšnou akcí vzrůstal počet našich přívrženců. Nyní již máme mnoho fanoušků, kteří nadšeně navštěvují všechny námi pořádané akce. Vzrůstající zájem ze strany veřejnosti nás velmi těší, je naším hnacím motorem, dodává nám energii pro naši další činnost. Ihned po ukončení jedné akce se už připravujeme a hlavně těšíme na příští akci. Nadšení z dobře odvedené práce z nás zřejmě sálá, protože se nám daří získávat další a další nové dobrovolníky i lektory. Jediné, co se nám v loňském roce nepodařilo, je zajištění internetového připojení. Pokusíme se s MŠ domluvit na tomto bodu v letošním roce. Do tohoto projektu MCKV se zapojilo také 13 dobrovolníků zaregistrovaných v akreditovaném programu Dobrovolníci pro volný čas, kteří odpracovali pro chodovskou pobočku MC Pavouček hodin!!! Na tento projekt přispělo MPSV částkou Kč, která byla použita na částečnou úhradu mzdy koordinátorky pobočky a účetní, na materiál potřebný na realizaci víkendových akcí, na nákup počítače a tiskárny, na údržbu, na částečné pokrytí nákladů spojených s výrobou krytů na topení a na úhradu pojištění majetku. Kurzy v roce ) Kurzy pro rodiče s dětmi: Klub miminek a maminek pro děti od narození do 1 roku, Monika Horáková 384 dětí Klub dětí a maminek pro děti od 2 let Hrátky s batolátky pro děti od 1,5 roku,, Dagmar Ungermannová 356 dětí Pohybové hrátky pro děti od 2,5 let, Mgr. Petra Rumlenová 144 dětí PlayWisely pro děti od 4 do 36 měsíců 2) Kurzy pro děti bez rodičů: Angličtina pro děti pro děti od 3 let, Tereza Jirků 134 dětí Poprvé bez mámy pro děti od 2,5 let, Dagmar Ungermannová a Lenka Sochůrková 132 dětí 3) Kurzy pro rodiče: Patchwork Další služby: možnost hlídání dětí možnost zapůjčení prostor na soukromé oslavy volné hraní pro veřejnost (každé pondělí od 15:00 18:00 hod.)

17 Seznam víkendových akcí v roce 2009 Duben 1.4. Slavnostní zahájení provozu 3.4. Burza jarního a letního oblečení Velikonoční hrátky Čarodějnické řádění Červen Dětský den Srpen Dětská burza školních potřeb Dny otevřených dveří Září 8.9. Beseda o programu PlayWisely Burza podzimního a zimního oblečení pro děti Říjen Beseda o Patchworku Burza hraček, sportovních potřeb, kočárků a potřeb pro děti Kolečkyáda Listopad Strašidelná noc Burza ošacení pro dospělé Prosinec Mikulášská párty Beseda První pomoc u dětí Beseda První pomoc u dětí Divadelní představení divadla ŠUS Betlém Protistresové předvánoční posezení Celkem: 20 akcí Položka MPSV MCKV celkem mzdové náklady hrubé mzdy OON na DPP odvody z mezd provozní náklady potraviny kancelářské potřeby DDHM výtvarný materiál a materiál pro víkendové akce drogerie kryty na topení terapeutický bazének s míčky opičí dráha pro děti opravy a údržba cestovné spoje vedení účetnictví miniprodej pronájem tělocvičny divadelní představení pojištění majetku, úrazu výroba loga stavební práce Celkem

18 16 17 Celoroční příměstský tábor 2009 příměstský tábor v tělocvičně text Věra Bartošová Celoroční tábor 2009 proběhl pod hlavičkou MCKV již po desáté, podruhé v zapůjčených prostorách ZŠ Mozartova (letní a podzimní tábor). Příměstský tábor neprobíhal pouze v době letních prázdnin, ale ve všech dnech školního volna v průběhu celého roku tj. v době pololetních, jarních, velikonočních a podzimních prázdnin. Jarního a velikonočního tábora se zúčastnilo dětí ve věku 6 až 14 let. Podzimní nabídku tábora využilo 20 dětí. Na děti čekal program náročnější přesto však zajímavý exkurze v nejdecké pekárně, návštěva karlovarského muzea, radovánky v bazénu v Sokolově, výtvarné tvoření (zdobení kraslic, halloweenská výzdoba), společné pečení velikonočního beránka, jarní hry na hřišti (kuličky, petanque, malování, honičky), podzimní deskové hry V rámci péče o životní prostředí jsme společně uklidili také celé dětské hřiště v Tuhnicích. Tábor mimo letní prázdniny má velmi omezenou kapacitu (max. 15 dětí), neboť probíhá za běžného provozu MCKV. Kapacita však nebyla naplněna. Věříme, že postupem času, až si rodiče zvyknou i na tuto novou nabídku a poví si o ní mezi sebou, nebude o účastníky nouze, tak jako v letních dnech. O letních prázdninách se podařilo zajistit bezpečné a pestré trávení volného času dětem ve věku 3 až 14 let. Celkem se letního tábora zúčastnilo v jednotlivých turnusech dětí. I tento program byl nabitý různorodými aktivitami, každé dítě si přišlo na své. Výtvarničili jsme, sjížděli řeku na raftu, strávili jsme 3 dny v Liberci v centru Babylonu, děti si samy uvařily v kotlíku oběd, naučily se vázat základní uzly (ti nejmladší zavazovat tkaničky) a základy ze zdravovědy, děti střílely z luku i ze vzduchovky, navštívili jsme společně ZOO v Chomutově, park Miniatur v Mariánských Lázních, SOOS i Motýlí farmu, ale i karlovarské podzemí, rozhledny, Vřídlo, Galerii umění, vyzkoušeli jsme si golf a přišel za námi i kouzelník. Celým táborem se prolínala hra související se staročeskými pověstmi. Každé družstvo si vytvořilo vlastní erb a rodový znak, děti rýžovaly zlato, honily kance s Bivojem, věštily s Libuší, poznávaly s Kazy rostliny, hledaly ztracený proslov vojvody Čecha Byla toho spousta a věřím, že alespoň něco z toho zanechalo hlubokou stopu v dětských vzpomínkách. Na základě dotazníků vyplněných rodiči hodnotíme tábor jako velice úspěšný. Taktéž vedoucí a instruktoři vesměs dobrovolníci si akci pochvalovali. Všichni se prostě těšíme na příští ročník. Tuto aktivitu MCKV podpořilo i MŠMT (39.000,-Kč) a Krajský úřad Karlovarského kraje (14.000,- Kč).

19 Termíny příměstského tábora v roce 2009 jarní tábor velikonoční tábor letní tábor podzimní tábor Všechny turnusy letního tábora byly beznadějně naplněny již od konce dubna. Ostatní termíny měly malou rezervu. Vybíráme z reakcí rodičů: Chválím dobrou organizaci tábora, dostatečný počet vedoucích, chutnou stravu, čistotu prostor a pestrý program. Těšíme se s dětmi na příští rok, určitě s námi počítejte! (Petra R., zdravotnice ) Velmi děkujeme za krásné synovi zážitky a milé jednání s rodiči i dětmi, byli jsme nad očekávání spokojeni,..díky Vám se syn bude na jakýkoliv tábor těšit. (M. Lehečková) Určitě děti přihlásíme v příštím roce, děti poznaly nové kamarády různého věku, každý den se moc těšily na další program. (Špačkovi) Po několika neúspěšných táborech obě dcery spokojené ba nadšené vším. (p. Čeladníková)

20 18 19 Rekvalifi kační kurzy o.s. Studnice text Radka Svatková účspěšné absolventky učebna Občanské sdružení STUDNICE v rámci udržitelnosti projektu Nová šance aneb pomozme si navzájem v roce 2009 nabídlo široké veřejnosti v prostorách MCKV Práce na PC a Angličtina pro mírně pokročilé. Kurzy Práce na PC využili studenti z řad nezaměstnaných a maminek na mateřské dovolené. Do mateřského centra začalo dnem docházet šest studentek. Po dobu studia měly k dispozici knihovnu plnou odborných publikací týkající se právě výuky na počítači. Všechny měly velký zájem se všemu naučit, a tak čerpaly informace nejen z knih, ale i z internetu a od svých blízkých. Výuka Excelu a Wordu pokročilých zamotala studentkám hlavu natolik, že bylo nutné věnovat se této látce i po skončení vyučovacího dne. Dnem slavnostně ukončilo studium napsáním testů a získáním certifikátu pět z přihlášených a šestá ze zdravotních důvodů musela studium přerušit. V témže roce, ale studium úspěšně ukončila. Druhým ze zmíněných kurzů byl kurz výuky angličtiny Angličtina pro obchod a služby. Do tohoto kurzu nastoupily čtyři studentky. Kurz byl určen začátečníkům ( ). Všechny ze zmíněných studentek pokračovaly i v kurzu navazujícím Angličtina pro obchod a služby pro pokročilé ( ). Velice zkušená lektorka dovedla všechny studentky obou kurzů až k závěrečným testům a získání certifikátu. Blahopřejeme! Oba tyto kurzy posunuly studentky o krok dále k získání nového zaměstnání, a proto děkujeme všem, kteří se o to zasloužili Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

21 PlayWisely nová služba text Mgr. Michaela Hrivňáková PlayWisely moudré hraní pro nejmenší PlayWisely je ucelený vzdělávací program pro děti od 4 měsíců do 3 let v doprovodu rodiče. Základem programu je sada speciálních výukových karet, které jsou variací zvuků, slov, čísel, barev, velikostí a tvarů. Ve spojení s pohybem tvoří ojedinělý balíček aktivit, které u dětí rozvíjejí zejména jazykové dovednosti (řeč, sluch, hlas), schopnosti spojené s učením se (pozornost, poznávání, paměť) a pohybové dovednosti (koordinace pohybů, hrubá a jemná motorika, orientace v prostoru). Vše však ve znamení hry a zábavy! PlayWisely je v ČR zcela novou a doposud ne příliš známou alternativou ve vzdělávání nejmenších dětí. Mateřské centrum byla první instituce v Karlovarském kraji, která mi ve svých prostorách a pod svojí záštitou umožnila realizaci tohoto programu. Díky velmi vřelé podpoře Mateřského centra jsem měla příležitost představit ho rodičovské veřejnosti a uskutečnit první lekce. Zájem o program ze strany rodičů a jejich dětí byl tak značný, že jsme se v průběhu roku stali samostatně fungujícím klubem a za to patří Mateřskému centru, respektive všem lidem, které za ním stojí, můj velký dík!

22 20 21 Pojďte si pohrát s myší Mamanet text Věra Bartošová Hlavním záměrem projektu bylo začlenění matek na MD do společnosti. Dílčím cílem pak bylo zřídit internetovou kavárnu, elektronickou poradnu a vytvořit pracovní místo managera organizace, aby chod celého Mateřského centra, které se svými službami začínalo rozrůstat do gigantických rozměrů, neležel na bedrech pouze jedné pracovnice, která byla do zahájení realizace projektu v MCKV zaměstnána na 6ti hodinový pracovní úvazek a pak na dobrovolnících, kterým již docházel dech. I po třech letech, kdy byl projekt ukončen, je cíl stále naplňován. Internetová kavárna funguje. Služba nebyla ani po skončení projektu zpoplatněna stále ji nabízíme všem matkám na MD zdarma. Díky spolupráci s občanským sdružením STUDNICE z Plzně je internetová kavárna využívána také jako studovna, probíhala zde výuka formou e learningu. Tento projekt byl spolufi nancován Evropskou unií a Karlovarským krajem

23 Dobrovolnické centrum Vlaštovka text Lenka Dolečková Přehled aktivit v roce 2009 Akreditované programy pokračujeme v rozvíjení 2 dobrovolnických programů akreditovaných u MV ČR. Program Dobrovolnictví pro každého je určen dobrovolníkům s různými zájmy a neziskovým organizacím v Karlovarském kraji. Na konci roku jsme spolupracovali již s 13 organizacemi a během roku se zapojilo průměrně 43 dobrovolníků měsíčně. Program Dobrovolníci pro volný čas je určen pro vlastní potřebu Mateřského centra. Do tohoto programu jsou zapojeni stálí spolupracovníci, táboroví vedoucí a dobrovolníci z MC Pavouček v Chodově. Během roku jsme zasmluvnili celkem 46 dobrovolníků, kteří odpracovali 4963 hodin v aktivitách Mateřského centra. Spolupráce s nezaměstnanými na podzim se rozvíjela spolupráce s dobrovolníky z řad nezaměstnaných. Někteří z nich se velmi pěkně zapojili ve spolupracujících neziskových organizacích a se svým posláním jsou dodnes spokojeni, jiní se podílejí pravidelně na aktivitách v Mateřském centru, pomáhají s hlídáním dětí, přípravou víkendových akcí a usnadňují práci lektorům přípravou výtvarné činnosti pro děti. Spolupráce se studenty Besedy se studenty přinášejí ovoce, studenti projevují zájem o aktuální nabídku dobrovolnické služby i o jednorázové aktivity na nichž je jejich pomoc vítaná. Na letním příměstském táboře tvořili studenti dobrovolní oddíloví vedoucí cca 80%. Zvláštní skupinou studentů je skupina Jakomáček, žáci ZŠ J. A. Komenského, které k dobrovolnictví vychováváme pravidelnou spoluprácí na kurzu Poprvé bez mámy a pořádáním víkendových akcí. Velmi pěkně se zapojili také jako pořadatelé akce Křesadlo 2008 a za to jim patří velký dík. Projekt Vlaštovko leť! Díky schválení projektu Nadace ČSOB jsme získaly prostředky ve výši ,- Kč na rozvoj dobrovolnických aktivit a podporu dobrovolníků na období červen 2008 květen Z této dotace byly financovány výdaje na propagaci, udílení cen Křesadlo, školení a mzdu koordinátora dobrovolníků, jízdné dobrovolníků, materiál pro dobrovolníky a další. Rada DC toto neformální uskupení dobrovolnických center a organizací spolupracujících v Karlovarském a Ústeckém kraji pracovalo během roku 2009 na předložení vzdělávacího projektu zaměřeného na zvýšení kvalifikace pracovníků v oblasti dobrovolnictví. Jinak je stále zdrojem nových informací, zkušeností a inspirace pro naše dobrovolnické aktivity. Péče o dobrovolníky práce dobrovolníků si velmi vážíme a snažíme se jim oplatit jejich nasazení. Uspořádali jsme celkem 5 supervizí a 1 vánoční setkání, na kterém si dobrovolníci vyrobili sami dárek a od nás získali diplom s poděkováním a symbolického Anděla mateřského centra. Služby Dobrovolnického centra byly fi nancovány z dotace Ministerstva vnitra ČR a také z projektu Vlaštovko leť! nadace ČSOB. Děkujeme! Tento projekt byl spolufi nancován Evropskou unií a Karlovarským krajem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. Úvodní slovo Na konci města stál. Začátkem ledna přišla k Radka. Zaklepala a zeptala se:,, kdo v tobě přebývá? A z se ozvalo: Já Věrka Škudlilka,

Více

Mateřské centrum Karlovy Vary

Mateřské centrum Karlovy Vary Mateřské centrum Karlovy Vary 1 Obsah 2 Úvodní slovo 3 Shrnutí událostí roku 2003 4 Poslání a cíle sdružení 5 Historie sdružení 6 Činnost sdružení v roce 2003 6 Program pro těhotné 6 Program po šestinedělí

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO občanské sdružení PŘEDSTAVENÍ RODINNÉHO CENTRA PEXESO V roce 2009 loď jménem Pexeso plula neznámými a rozbouřenými vodami rekonstrukce a stěhování do nových prostor

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007 MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2007 1 Úvod Od založení našeho centra, kdy v improvizovaných podmínkách mohli návštěvníci pobýt dopoledne dva dny v týdnu, aby si s dětmi pohrály, zacvičily

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 člen Sítě MC v ČR www.materska-centra.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 25 Tel.: 732 249 15, 68 459 559 www.mc.dobris.net mc.dobrisek@tiscali.cz Obsah Úvodní slovo.....str.3 Kdo jsme a co nabízíme?... str.4 Historie

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Název práce: Výroční zpráva organizace Centrum volného času Praha 9 Jméno a příjmení autora: Radka Nevosadová Rok: 2008/2009

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 333333333333 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 PRAHA - ZBRASLAV WWW.PEXESO.ORG OBSAH KDO JSME... 3 NAŠE CÍLE... 3 HISTORIE... 4 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012... 5 VÝHLED DO ROKU 2013... 6 PRAVIDELNÝ

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Obsah O organizaci Dobrovolnický program Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Apollo Terénní pedagogický pracovník Rodinný učitel Dobrovolnické centrum KMOTR

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, výroční zpráva Ratolest brno 211 Poslání RATOLEST BRNO, o. s., je brněnská nestátní nezisková organizace založená v roce 1995. Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Kulturní a mateřské centrum Barrandov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Kulturní a mateřské centrum Barrandov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Kulturní a mateřské centrum Barrandov OBSAH ÚVODEM...2 PŮVOD MATEŘSKÝCH CENTER 3 NAŠE HSTORE...4 BARRANDOVSKÉ KULTURNÍ A MATEŘSKÉ... 5-7 NAŠE POSLÁNÍ...8 NAŠE CÍLE...8 LETEM ROKEM...9-11 SEZÓNNÍ AKCE...12-14

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více