Poděkování. Vážení čtenáři, Ladislav Krumpolec ředitel SGCP, divize Weber. Jiří Vacek ředitel společnosti CEEC Research

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poděkování. Vážení čtenáři, Ladislav Krumpolec ředitel SGCP, divize Weber. Jiří Vacek ředitel společnosti CEEC Research"

Transkript

1

2 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví Q1/2015, kterou pro Vás připravila společnost CEEC Research ve spolupráci se společností SGCP, divize Weber. Děkujeme také za podporu stříbrným partnerům společnostem Ramirent a Tyros Loading Systems, a bronzovým partnerům společnostem Isover, Rigips a Callida. Na základě Vašich podnětů jsme se rozhodli rozšířit pravidelné Kvartální analýzy českého stavebnictví o další dva klíčové segmenty, které přímo ovlivňují vývoj stavební produkce, a to o segment investorů a segment projektových firem. Investoři jsou stěžejním prvkem veškeré stavební produkce a bez jejich investic by nebylo možné stavby realizovat. Projektové firmy mají zase významnou roli při přípravě podkladů pro následnou stavební realizaci. Proto i záměry a plány investorů, stejně tak jako stav rozpracovanosti projektů, jsou jedinečným indikátorem dalšího vývoje objemu prací pro stavební firmy. Účastí investorů a projektantů na Kvartálních analýzách českého stavebnictví tak dochází k propojení celého investičně-dodavatelského řetězce a k získání dlouhodobějších informací ohledně nových zakázek a směřování celého českého stavebnictví. Skupinou investorů, na jejichž plány jsme se v prvním čtvrtletí zaměřili, jsou veřejní investoři. V dalších Kvartálních analýzách budeme v rámci celého investorského portfolia postupně prezentovat plány a očekávání dalších investorských segmentů. Projektové firmy v naší analýze rozdělujeme podle stejného klíče jako stavební společnosti na projekci zaměřenou na pozemní nebo na inženýrské stavitelství. Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 je zpracována na základě údajů získaných: ze 113 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných stavebních společností ze 129 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných projektových společností z nejnovějších údajů Věstníku veřejných zakázek (VZ) za rok 2014 Zmíněné rozhovory se všemi společnostmi proběhly v lednu a únoru Poděkovat bychom chtěli jak představitelům stavebních, tak i projektových firem, kteří nám věnovali svůj čas a poskytli potřebné informace pro zpracování této studie, tak i všem aktivním uživatelům, kteří nám pravidelně poskytují cenné návrhy, díky nimž jsme schopni pravidelně zlepšovat a efektivněji uspokojovat Vaše informační potřeby. Jiří Vacek ředitel společnosti CEEC Research Ladislav Krumpolec ředitel SGCP, divize Weber 2

3 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Partneři CEEC Research děkuje všem svým partnerům, bez nichž by nebylo možné analýzy stavebnictví vybraných zemí střední a východní Evropy pravidelně zpracovávat a bezplatně poskytovat. Generální partner Stříbrní partneři Bronzoví partneři Výhradní právní partner Výhradní developer partner pro oblast rezidenčního bydlení Hlavní stavební partner Výhradní poradenský partner Výhradní veletržní partner Výhradní partner v pojištění Partneři Mediální partneři 3

4 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Shrnutí Kapitola 1 České stavebnictví v roce 2014 prolomilo předchozí krizi a po pěti letech neustálých poklesů poprvé vzrostlo o 2,3 %. Rok 2015 bude dalším rokem mírného oživování sektoru (růst o 4 %). Základem tohoto vývoje budou nejen rostoucí investice z veřejného, ale i privátního sektoru. Další, pozvolné zlepšování výkonu stavebnictví se očekává v roce 2016 (o 3,6 %). str. 5 Kapitola 2 V roce 2014 vzrostl počet i finanční hodnota výběrových řízení na stavební zakázky z veřejných zdrojů. Plánovaný objem investic se oproti předchozímu roku zvýšil o 6,7 procenta. Vzrostl rovněž i objem zakázek již zadaných konkrétním stavebním firmám k realizaci. Hodnota zakázek zadaných v roce 2014 činila 116,9 mld. Kč a meziročně vzrostla o 18,7 %. str. 9 Kapitola 3 V roce 2015 poroste výkon sektoru projektových prací o 4,8 procenta. Základem bude nárůst jak zakázek z veřejného, tak i soukromého sektoru. Přílivem nové práce bude zajištěn i růst tržeb a téměř třetina firem již očekává také zvýšení své ziskové marže. Kapacity projektových firem jsou aktuálně vytíženy až na 88 %, každá čtvrtá firma plánuje v letošním roce jejich zvýšení. str. 13 Kapitola 3 Průměrný hrubý plat vysokoškoláka (včetně benefitů), když v projektové firmě nastupuje, je v převážné většině případů do 25 tis. Kč (potvrzuje 85 % ředitelů). Průměrný plat tohoto člověka po pěti letech praxe dosahuje nejčastěji 25 až 30 tis. Kč. Pokud do firmy nastupuje zkušený pracovník, pohybuje se jeho nástupní plat mezi 25 a 30 tis. Kč. str. 22 Kapitola 4 Pokračování mírného růstu sektoru v roce 2015 potvrzují ředitelé všech analyzovaných segmentů stavebních firem. Tržby by se měly rovněž mírně zvyšovat. Aktuálně téměř čtyři z deseti firem plánují nabírat nové zaměstnance, v segmentu velkých firem dokonce každá druhá. Vytížení kapacit i nasmlouvaný objem práce je mírně vyšší než v lednu str. 25 Kapitola 4 Vlastními zaměstnanci zajišťují společností v průměru téměř dvě třetiny stavebních prací (62 %). Zbývající část je realizována externími subdodávkami. Výrazný rozdíl byl zaznamenán v segmentech podle velikosti, kdy větší podíl stavebních prací provedených subdodavateli mají velké společnosti (vlastními silami zajišťují jen 39 %) než střední a malé firmy (vlastními silami zajišťují až 70 %). str. 32 Kapitola 5 V souvislosti s nastartováním růstu trhu v minulém roce má pro rok 2015 čtyřicet procent firem připraveno zdražení svých stavebních prací. V segmentu velkých firem dokonce až dvě ze tří společností. Hlavním důvodem růstu cen bude zvýšení nákladů ve formě subdodavatelských prací a snaha o zajištění u nových zakázek kladné ziskové marže, případně její zvýšení. str. 36 Kapitola 5 Vzhledem k očekávanému oživení trhu předpokládá třetina stavebních společností (33 %) příliv zahraničních stavebních firem do ČR. Případný příchod nových firem ze zahraničí by podle názoru ředitelů mohl českému stavebnictví spíše uškodit (uvádí 60 % z nich). str. 40 4

5 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 1České stavebnictví v roce 2014 prolomilo předchozí krizi a po pěti letech neustálých poklesů poprvé vzrostlo o 2,3 %. Rok 2015 bude dalším rokem mírného oživování sektoru (růst o 4 %). Základem tohoto vývoje budou nejen rostoucí investice z veřejného, ale i privátního sektoru. Další, pozvolné zlepšování výkonu stavebnictví se očekává v roce 2016 (o 3,6 %). Stavebnictví v minulém roce prolomilo krizi a poprvé mírně rostlo (o 2,3 %) České stavebnictví dosáhlo v roce 2014 prvního mírného růstu, a prolomilo tak předchozí pětiletou krizi sektoru charakterizovanou každoročním poklesem výkonů. Stavební produkce v roce 2014 vzrostla meziročně reálně o 2,3 %. Růst sektoru byl tažen inženýrským stavitelstvím, které zaznamenalo meziroční růst produkce o 7,5 %, produkce pozemního stavitelství zůstala na stejné úrovni roku Růst objemu sektoru vycházel zejména z růstu zakázek od veřejných investorů, viz dále. Ve srovnání s vrcholem sektoru v roce 2008 stavební produkce poklesla o 22,1 %. České stavebnictví prolomilo v minulém roce pět let trvající krizi. V roce 2015 bude pokračovat mírný růst sektoru, který bude tažen především přílivem veřejných zakázek. Znát bude zejména velký tlak na dočerpání prostředků z EU do konce roku Pomalu ale oživuje i privátní sektor, zejména výstavba v oblasti průmyslu. Jiří Vacek ředitel, CEEC Research s.r.o. Z celkového pohledu očekáváme v roce 2015 mírný růst. Ten předpokládáme v oblasti pozemního a železničního stavitelství, kde mezi investory dochází k oživení. Některé další segmenty, jako například silniční stavitelství, budou ale nadále stagnovat, protože jsou závislé na připravenosti projektů. Patrik Choleva CFO, Skanska ČR a SR V roce 2015 očekáváme jednoznačné pokračování růstu. Kromě posílené investiční aktivity soukromého sektoru jsou plánovány také poměrně rozsáhle státní zakázky, které by růst sektoru mohly ještě zvýraznit. Karel Branda statutární ředitel, Trigema Building a. s. Dlouhodobý vývoj stavební produkce Index stavební produkce (bazický index ze stálých cen) průměr roku 2010= Stavební produkce celkem Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství

6 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Myslím si, že bude pokračovat pozvolný růst především v sektoru dopravního stavitelství. Obor potáhnou především zakázky na železnicích. Tomáš Hajič člen představenstva, DSP, a. s. Existují neklamné známky zlepšení situace na stavebním trhu v ČR. Ani v tomto roce však nelze očekávat žádný překotný růst. Nicméně i mírné oživení je pro stavební firmy pozitivní signál. Radim Martinek finanční ředitel, VCES a. s. Vzrostl objem zásobníků práce u větších firem, což dává dobrou perspektivu pro další vývoj Počet stavebních zakázek stavebních podniků s padesáti a více zaměstnanci vzrostl v roce 2014 meziročně o 9,7 %, podniky v tuzemsku získaly zakázek. Jejich celková hodnota meziročně vzrostla o 23,3 % a činila 184,7 mld. Kč, v pozemním stavitelství 68,5 mld. Kč (růst o 2,0 %) a v inženýrském stavitelství 116,2 mld. Kč (růst o 40,6 %). Ke konci roku 2014 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 12,6 tisíc zakázek (růst o 23,6 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 162,4 mld. Kč (růst o 15,1 %). V roce 2015 předpokládám v českém stavebnictví zachování trendu růstu, obdobně jako ve druhém pololetí roku S prognózou na rok 2016 je to již složitější. Tam se mohou setkat protichůdné tendence: předpokládané oživení ekonomiky a restriktivní vliv nové právní úpravy EIA. Přesto i v následujícím roce očekávám mírný růst, i když patrně nižší, než v roce Jiří Koliba náměstek ministra MPO pro stavebnictví Počet vydaných stavebních povolení v roce 2014 meziročně klesl o 6,5 %, stavební úřady jich vydaly Orientační hodnota těchto staveb činila 249,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2013 klesla o 3,1 %. V roce 2015 bude české stavebnictví růst o 4,0 procenta Co nás čeká dále? Jak ukazují nejnovější predikce ředitelů stavebních společností týkající se vývoje sektoru, rok 2015 naváže na první pokrizový růst v loňském roce a sektor bude pokračovat v mírném vzestupu (o 4,0 %). Zlepšení výkonu sektoru v letošním roce očekávají až čtyři z pěti ředitelů stavebních firem (83 %). Naopak pokles očekává již jen jedna z deseti firem (10 %). Jsem přesvědčen, že v roce 2015 bude pokračovat velmi pozvolný růst sektoru stavebnictví. Milan Valenta obchodní ředitel, PRŮMSTAV a. s. Základem růstu sektoru budou nejen veřejné, ale již i privátní investice Základem tohoto růstu budou další investice z veřejného sektoru (jejich příliv očekává 68 % ředitelů firem) a nově již také i zvýšení objemu investic z privátního sektoru (očekává 64 % firem). Střednědobý výhled aktuálně ukazuje na pokračování tohoto trendu i v roce 2016, kdy by měl sektor přidat další 3,6 procenta, a udržovat tak stabilní a vyvážený růst. Očekáváme, že stavební sektor bude pokračovat v mírném růstu započatém v roce Dynamika se však bude odvíjet od míry připravenosti nových zakázek v privátním i soukromém sektoru. Zdeněk Pokorný předseda představenstva a generální ředitel, VCES a. s. 6

7 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Pro rok 2015 očekáváme pozvolný růst českého stavebnictví. Libor Navrátil obchodní ředitel, STATING s.r.o. Stavební trh určitě poroste v dopravní infrastruktuře (v meziročním srovnání). Pozemní stavitelství si patrně polepší v bytové výstavbě ve větších městech. Ivan Havel výkonný ředitel, GEOSAN GROUP a. s. Očekáváme cca dvou až tříprocentní nárůst, který ale bude ovlivněn náběhem avizovaných dotačních programů a jejich dostupností. Robert Mikeš marketingový ředitel, divize Weber - Saint-Gobain Construction Products CZ a. s. Dlouhodobé srovnání predikcí ředitelů firem a výsledků publikovaných ČSÚ Níže přiložené dlouhodobé srovnání predikcí ředitelů stavebních firem a finálních výsledků publikovaných ČSÚ na konci každého roku ukazuje vysokou přesnost predikcí ředitelů. S výjimkou zlomového roku 2008, kdy rozsah blížící se krize ještě nebyl patrný, a roku 2009, kdy naopak v sektoru vypukla panika ohledně reálně začínající krize, odpovídaly predikce ředitelů stavebních firem vždy jen s minimální odchylkou údajům publikovaným Českým statistickým úřadem na konci příslušného období. Vývoj českého stavebnictví v % ( ) 8 6,6 7,1 4 4,7 3,4 4,0 3,6 meziroční změna v % ,3 0,0-0,9-3,6-4,1-6,7-6,0-6,9-7,4-7,4-7,6-10, skutečný index stavební produkce (ČSÚ) očekávání stavebních firem (CEEC Research) 7

8 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Pokud nedojde k dalším neočekávaným změnám ve strategii vlády v podpoře rozvoje a modernizace dopravní infrastruktury, pak lze očekávat mírný vzestup. Karel Mora předseda představenstva, Elektrizace železnic Praha a. s. Doufám, že nebudu příliš velkým optimistou, ale mohlo by konečně dojít k mírnému nárůstu objemu v porovnání s předchozím rokem. Doufejme, že hlavně dopravní infrastruktura využije zdroje, které jsou v tomto segmentu plánovány. Aleš Ullmann obchodní ředitel, PSG - International a. s. Pokud budu vycházet z objemu poptávek na nové investiční projekty, tak bych očekával pozvolný růst minimálně v dalším roce, roce a půl. Pokud budu vycházet z rozhovorů z představiteli stavebních firem, tak bych volil stagnaci ale ten druhý zdroj je dán postojem jmenovaných a zvyklostí skuhrat na stav a poměry. Myslím si, že by tento rok neměl být špatný. Ivo Luňák ředitel společnosti, Tyros Loading Systems CZ s.r.o. V roce 2015 očekáváme jednociferný růst celého stavebního trhu, nicméně menší než 5 procent. Velmi pravděpodobně vzrostou investice do infrastruktury a ve srovnání s rokem 2014 pozitivně ovlivní celý sektor. Očekáváme rovněž, že také i komerční development mírně vzroste ve srovnání s rokem Boris Zupančič Marketing Manager CZ, HU, SK, Philips Lighting Podle poptávek a realizací na konci minulého roku a na počátku tohoto mohu říci, že zájem o výstavbu v Česku roste. Potlačená poptávka a chuť společností i jednotlivců nakupovat přinese v tomto roce další růst objemů stavebnictví. Branislav Bačo Business Manager, Ruukki CZ, SK 8

9 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 2V roce 2014 vzrostl počet i finanční hodnota výběrových řízení na stavební zakázky z veřejných zdrojů. Plánovaný objem investic se oproti předchozímu roku zvýšil o 6,7 procenta. Vzrostl rovněž i objem zakázek již zadaných konkrétním stavebním firmám k realizaci. Hodnota zakázek zadaných v roce 2014 činila 116,9 mld. Kč a meziročně vzrostla o 18,7 %. V roce 2014 vzrostl počet výběrových řízení o 18,2 % Největším investorem a zadavatelem stavebních zakázek v České republice je stát. Objem zakázek zadaných veřejnými institucemi tvoří přibližně 30 až 40 procent celkového výkonu stavebnictví. V roce 2014 bylo zahájeno výběrových řízení na stavební zakázky, což ve srovnání s předchozím rokem představovalo růst o 18,2 %. Celková předpokládaná hodnota stavebních zakázek, na které byla zahájena v loňském roce výběrová řízení, činila 133,8 mld. Kč a byl zaznamenán její meziroční růst o 6,7 %. Růst objemu zakázek je určitě pozitivní zprávou jak pro stavební firmy, tak pro ekonomiku jako celek. Vzhledem k nárůstu zahájených zakázek na stavební práce v roce 2014 lze předpokládat, že oživení stavebního sektoru bude pokračovat i nadále. Věřím, že Ministerstvo pro místní rozvoj k tomu přispěje i novou právní úpravou, která by měla od roku 2016 přinést výrazné zjednodušení a zefektivnění celého zadávacího procesu. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj ČR Ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj a ministerstvem životního prostředí chceme pomoci investiční výstavbě zjednodušením legislativy a odstraněním barier ve stavebním řízení. Našim dlouhodobým cílem je zkrátit průměrnou dobu výstavby z dnešních 12,5 let na polovinu. Kromě toho chceme urychlit výkupy pozemků a územní přípravu staveb. Dan Ťok ministr dopravy ČR Meziroční změny hodnoty oznámení o zakázce v letech 2013 až 2014 Stavební zakázky Celkem Meziroční změna v % Při zachování původních limitů 1. čtvrtletí -76,5-76,7 2. čtvrtletí +145,2 +144, čtvrtletí +146,5 +150,8 Hodnota výběrových řízení vzrostla o 6,7 % 4. čtvrtletí +223,1 +223,7 Rok +2,0 +1,7 1. čtvrtletí +39,2 +39,9 2. čtvrtletí +21,5 +22, čtvrtletí +43,5 +44,1 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research 4. čtvrtletí -39,9-40,0 Rok +6,7 +7,0 9

10 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Nárůst zadaných veřejných zakázek je výrazně pozitivním jevem, který znamená významné povzbuzení pro české stavebnictví, a byl bych rád, kdyby vydržel v i budoucnu. Přínosem v tomto směru by měl být od poloviny roku 2016 nový zákon o veřejných zakázkách, zejména z hlediska zjednodušení zadávacího procesu při zachování jeho transparentnosti. Věřím též, že v letech 2015 a 2016 dojde k podstatnému zlepšení v přípravě významných veřejných investic zejména v rezortu dopravy. To by mělo vést k zahájení řady nových dopravních staveb. A zde opět narážíme na obtížně predikovatelný vliv EIA, protože ještě pravděpodobně nebude účinná nově připravovaná úprava stavebního zákona spočívající ve sjednocení povolovacích procesů. Jiří Koliba náměstek ministra MPO pro stavebnictví V uplynulých letech se zadávání veřejných zakázek značně přibrzdilo vzhledem k omezeným rozpočtovým zdrojům. Sektor dopravních staveb byl navíc zatížen řadou organizačních změn na Ministerstvu dopravy a opakovanými změnami koncepce, kdy nebyly nové stavby technicky ani administrativně připraveny. Nyní jsou podmínky jiné a konkrétně v případě Ředitelství vodních cest ČR se spustila řada zakázek na realizaci staveb infrastruktury vodních cest. Tyto stavby se ale připravovaly řadu let, rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury finanční prostředky alokoval a zadání zakázek bylo již pouze administrativní procedurou. Obávám se ale, že pokračování trendu růstu zakázek bude kriticky závislé na připravenosti staveb. Stavby jednoduché se spouští relativně snadno, ale nyní již pociťujeme důsledky zastavené přípravy před 3 5 roky a úskalí komplikovaného legislativního procesu povolování staveb, opakovaně napadaného různými iniciativami, kdy zahájení realizace dalších strategických staveb se stále odkládá. Věřím ale, že současná vláda si tyto aspekty uvědomuje a dočkáme se plynulejší přípravy velkých staveb jako jinde v Evropě. Lubomír Fojtů ředitel, Ředitelství vodních cest ČR Vývoj vyhlášených zakázek v krajích Z pohledu jednotlivých krajů bylo v roce 2014 nejvíce zakázek vyhlášeno ve Středočeském kraji, následuje kraj Jihomoravský a Moravskoslezský. Pokud porovnáme předpokládanou hodnotu v jednotlivých krajích ČR, je zřejmá převaha Moravskoslezského, Jihomoravského a Středočeského kraje. V následující mapě jsou uvedeny kraje podle podílu na celkovém objemu oznámených zakázek včetně meziroční změny za rok Podíl hodnoty oznámených veřejných stavebních zakázek podle krajů v roce 2014 (v procentech z celkového objemu) 10

11 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Hodnota zadaných zakázek v roce 2014 činila 116,9 mld. Kč V roce 2014 bylo zadáno zakázek a ve srovnání s rokem 2013 tento počet klesl o 11 %. Pokud bychom modelově upravili data při srovnatelných limitech, dostaneme meziroční růst počtu zadaných zakázek o 33,4 %. Hodnota zakázek zadaných v roce 2014 činila 116,9 mld. Kč a meziročně vzrostla o 18,7 %. Pokud bychom posuzovali hodnotu zadaných zakázek podle srovnatelných limitů, dostaneme meziroční růst o 27,1 %. Meziroční změny hodnoty oznámení o zadání zakázky v letech 2013 až 2014 Stavební zakázky Celkem Meziroční změna v % Při zachování původních limitů 1. čtvrtletí -33,8-36,6 2. čtvrtletí -5,0-12, čtvrtletí +34,2 +27,1 4. čtvrtletí -2,0-6,0 Rok +1,3-4,6 1. čtvrtletí +103,2 +108,8 2. čtvrtletí +26,9 +36, čtvrtletí -5,0 +2,9 4. čtvrtletí +6,0 +13,3 Rok +18,7 +27,1 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research Z výběrových řízení zahájených v roce 2014 bylo zatím zadáno jen 45 % zakázek (měřeno jejich hodnotou) A jak rychle se daří dokončovat zahájená výběrová řízení až k zadání zakázky stavební firmě? Hodnota zakázek, na které byla vyhlášena výběrová řízení v minulém roce, jak již bylo zmíněno výše, byla 133,8 mld. Kč. Z toho již byly zadány zakázky v hodnotě 60,3 mld. Kč (tedy 45 % z vyhlášených výběrových řízení). Skutečná zadaná hodnota činila jenom 51,6 mld. Kč, protože zadaná hodnota byla o cca 15 % nižší, než při oznámení. Tyto prostředky veřejní investoři oproti svému připravenému rozpočtu ušetřili. Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 14 mld. Kč (tedy cca 10 % z oznámených). V procesu výběrových řízení z minulého roku tedy stále ještě zbývají zakázky v hodnotě 59,5 mld. Kč (tedy 45 %). Pokud se podaří tato výběrová řízení urychleně a úspěšně dokončit, významně by tento objem podpořil další růst českého stavebnictví. Dopravní stavebnictví dosud nejvíce brzdil nedostatek připravených projektů, proto jsem zadal Ředitelství silnic a dálnic, aby výrazně posílilo projektovou přípravu. Chci také nastavit čerpání evropských peněz z nového Operačního programu Doprava II tak, abychom tyto prostředky mohli efektivně využívat během celého období. V dubnu také uspořádáme na ministerstvu dopravy konferenci, na které představíme záměry, jak využít v dopravním stavebnictví i projekty PPP. Vytipovali jsme zatím dva vhodné úseky na příští PPP, což jsou rychlostní komunikace R4 z Prahy přes Příbram na Strakonice a R7 z Prahy na Slaný. Dan Ťok ministr dopravy ČR 11

12 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Územní rozdělení zadaných zakázek odpovídá výše uvedené mapce s údaji ohledně zahájených výběrových řízení. Na předních místech v počtu i hodnotě zadaných zakázek figurují kraje Středočeský, Moravskoslezský a Jihomoravský. V mapce jsou podíly jednotlivých krajů na celkovém objemu zakázek zadaných v roce 2014 a jejich meziroční změny. Ty jsou opět do značné míry ovlivněny nejen celkovým počtem, ale také velkými zakázkami. Podíl hodnoty zadaných veřejných stavebních zakázek podle krajů v roce 2014 (v procentech z celkového objemu) Největší počet i objem zakázek zadávaly regionální úřady a sdružení Z pohledu druhu jednotlivých veřejných zadavatelů zadávaly nejvíce zakázek v roce 2014 regionální úřady a sdružení (kraje, města, obce, správy komunikací, apod.) a s odstupem následovaly ostatní subjekty (např. školy, nemocnice, církevní instituce, svazy, atd.). Na hodnotě zadaných zakázek měly opět největší podíl regionální úřady a sdružení, následované s odstupem ostatními subjekty. Při meziročním srovnání dostaneme v roce 2014 pokles počtu oznámení o zadání zakázky ve všech kategoriích podle druhu zadavatele. Hodnota zadaných zakázek naopak rostla téměř ve všech kategoriích s výjimkou státních podniků. Meziroční změny oznámení o zakázce v roce 2014 podle druhu zadavatele Meziroční změna v % Počet Hodnota Ministerstva a další celostátní úřady -8,3 +14,7 Ostatní subjekty -12,8 +20,6 Regionální úřady a sdružení -5,3 +24,5 Státní podniky -46,6-26,5 Celkem -11,0 +18,7 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research 12

13 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 3V roce 2015 poroste výkon sektoru projektových prací o 4,8 procenta. Základem bude nárůst jak zakázek z veřejného, tak i soukromého sektoru. Přílivem nové práce bude zajištěn i růst tržeb a téměř třetina firem již očekává také zvýšení své ziskové marže. Kapacity projektových firem jsou aktuálně vytíženy až na 88 %, každá čtvrtá firma plánuje v letošním roce jejich zvýšení. Objem projektových prací se v roce 2015 zvýší o 4,8 procenta Růstovému vývoji českého stavebnictví napomáhá i nárůst zakázek na přípravu projektů pro výstavbu. Výsledky nejnovějšího výzkumu realizovaného s řediteli projektových společností ukazují, že růst výkonu v oblasti projektových prací v letošním roce očekává až osm z deseti společností (80 procent). Celkový průměr odpovědí všech ředitelů ukazuje na růst výkonu sektoru o 4,8 procenta. Základem pro výše uvedený růst trhu by měl být růst jak soukromých (potvrzuje 60 % firem), tak i veřejných investic (potvrzuje 57 % firem). Věřím, že růst našeho segmentu v nejbližších letech bude založen zejména na soukromých investicích, kterým bude sekundovat snad také i dlouho slibovaný růst veřejných investic. Vzhledem k tomu, že růst veřejných zakázek se předpokládá zejména v inženýrském stavitelství, jsou naší prioritou ale stále privátní investoři. Petr Ščurkevič ředitel divize Projekce pozemních staveb, K4 a.s. Od začátku letošního roku vidíme po letech stagnace konečně nárůst poptávky po projektových pracích. Projevuje se to jak v počtu nových projektů, tak i u projektů, které byly delší dobu pozastavené a nyní je klienti znovu oživují. Z tohoto důvodu jsme už zahájili přijímání nových zaměstnanců a očekáváme, že v něm v průběhu roku budeme dále pokračovat. Momentálně plánujeme navýšení kapacit o 10 %, ale není vyloučeno, že to bude i více. Martin Ďuriš ředitel, PBA International Prague, s.r.o. Po rocích poklesu a stagnace letos poprvé očekáváme velmi mírné oživení. V naší profesi je vývoj nejvíce ovlivněn soukromým sektorem, který reaguje rychleji a racionálně. U veřejných investic patrně dojde také k oživení, ale nepředpokládáme, že dojde k nějaké zásadní úpravě v soutěžních kritériích. Pokud kritériem bude opět pouze nejnižší cena, tak se takovým soutěžím pokusíme vyhnout. Karel Řezníček Managing director, PPP, spol. s r.o. Pociťujeme oživení trhu, které se projevuje větším počtem odborných dotazů ze strany projektantů a zájmem o materiály s vyšší přidanou hodnotou. Zejména materiály pro řešení akustiky, kvality vnitřního prostředí, bezpečnosti nebo moderních způsobů projektování. Jsme lehce optimističtí a posilujeme tým odborníků. Martin Sochor marketingový ředitel společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips 13

14 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Mírně větší růst objemu práce očekávají zejména ředitelé společností připravující projekty pro inženýrské stavitelství Očekávaný vývoj trhu projektových prací v jednotlivých segmentech Podíl firem Vývoj trhu projektových prací jako celku bude pozitivně ovlivněn zvýšenou investiční aktivitou jak v privátním, tak především ve veřejném sektoru. Projekty liniových staveb by měly být hybnou silou růstu projektových prací, ale zároveň je třeba konstatovat, že lze predikovat i zvýšenou aktivitu privátních investorů, a to zahraničních i lokálních. Nové strategické investiční projekty budou působit synergicky a budou přinášet další návazné projekty. Jan Lidral Marketing Manager Central Europe, TAKENAKA EUROPE Očekáváme mírně pozitivní vývoj. Komerční sektor pravděpodobně zůstane na stejné úrovni, ale ve veřejném sektoru dojde k pozitivnímu nárůstu. Boris Zupančič Marketing Manager CZ, HU, SK, Philips Lighting Očekávám růst trhu, ovlivní jej především veřejné investice. Martin Höfler ředitel a předseda představenstva, PUDIS a. s. Očekávám zvýšené investice do dopravy. Svatopluk Bijok jednatel, DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r. o. 14

15 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Na růstovém vývoji se shodují ředitelé z inženýrského i pozemního stavitelství Ředitelé společností pracujících na projektech pro inženýrské stavitelství jsou aktuálně nepatrně optimističtější než jejich kolegové realizující projekty pro pozemní stavitelství. První zmíněný segment očekává růst objemu nových zakázek o 5,1 procenta. Vzestup očekávají více než tři čtvrtiny (až 78 procent) společností v tomto segmentu. Základ růstu vidí převážně v sektoru veřejných investic (potvrzuje 72 % firem). Společnosti zabývající se přípravou projektů pro pozemní stavitelství predikují rovněž zvýšení výkonu, a to o 4,7 %. Ten bude tažen zejména růstem privátních investic (potvrzuje 65 % firem). Zdá se, že se soukromý sektor probouzí. Zatim ale mnoho soutěží neprodukuje. Vše je o osobních kontaktech. Veřejné investice trpí zákonnou regulací a proklamace o navýšení investic zůstávají na papíře kvůli neschopnosti a v záplavě předpisů soutěže reálně dokončit. Jakub Masák ředitel, Masák & Partner, s.r.o. Myslím, že soukromé investice budou trh ovlivňovat cca stejně jako drobný růst veřejných investic. U veřejných zakázek je malý růst patrný již v roce Vše ale záleží na odvaze zadavatelů vybrat zhotovitele a podepsat smlouvu. Jaroslav Kupr ředitel ateliéru Praha architektonicko-stavební divize, INTAR a.s. V oblasti projektových prací se domnívám, že dominantní budou i nadále soukromé projekty a investice. A to jak v oblasti nových staveb, tak i v oblasti změn stávajícího stavu. Libor Urbášek Sales & Marketing Manager, Divize Isover Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Očekáváme, že projektové práce ovlivní oba typy investic. S ohledem na zaměření mé firmy, více soukromé investice. Veřejné investice jsou svázány nejistotami kolem Zákona o veřejných zakázkách, a proto si myslím, že jejich náběh a vliv se projeví až v roce Karel Hegenbart ředitel, K4H.EU V roce 2014 výrazně vzrostl objem zahájených veřejných výběrových řízení na nové projektové zakázky. Současně ale došlo k poklesu objemu zadaných zakázek Pokud se podíváme na vývoj v oblasti veřejných projektových zakázek v roce 2014, výsledky ukazují, že v loňském roce došlo k nárůstu počtu zahájených výběrových řízení na projektové zakázky o 27,6 %. Celková předpokládaná hodnota těchto zakázek činila 3,5 mld. Kč a byl zaznamenán její meziroční růst o 92,2 %. Současně ale také došlo k poklesu zadaných projektových zakázek z pohledu jejich počtu o 24,3 %. Hodnota zakázek zadaných v roce 2014 činila 1,8 mld. Kč a meziročně klesla o 22,4 %. Výrazný nárůst objemu zahájených výběrových řízení tedy dává dobrý základ pro růst objemu prací od veřejného sektoru v letošním roce, ale záležet bude především na tom, jestli se podaří tato zahájená výběrová řízení včas a efektivně zpracovat a zakázky firmám zadat (ze zakázek vyhlášených v roce 2014 byly zatím zadány zakázky v hodnotě pouze 0,8 mld. Kč, tj. jen 23 % z objemu všech vyhlášených). V kontextu řádně neběžící přípravy posledních let vidím současný stav pozitivně, v každém segmentu trhu ale současně odlišně. Příprava železničních projektů nabrala významně rychlost již v loňském roce a zřejmě ve svém tempu bude pokračovat. Pozitivní je, že i na ŘSD se počet tendrů v posledním kvartálu roku 2014 zvýšil. Lze tedy předpokládat, že se změny ve vytížení kapacit v projektování silnic projeví v druhé polovině letošního roku. Je to ovšem závislé na rychlosti zadavatele při administrování soutěží a zajištění podkladů nutných pro zahájení projektování. Ze zvýšeného počtu poptávek na projektovou dokumentaci pozemních staveb lze doufejme vyčíst též pozvolné oživování. Máme před sebou nové programovací období, a pokud chceme vyčerpat prostředky, je třeba intenzivně pracovat od začátku. Veřejné investice budou tedy pro naši profesi velmi významné. Pavel Havlíček generální ředitel, SUDOP GROUP a.s. 15

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015 STAVEBNICTVÍ KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015 Investoři - Projektanti - Stavební firmy Generální partner Projekt: Kaštanová - Centrum bydlení a designu Investor: Ing. Radek Černý Architekt:

Více

Poděkování. Vážení čtenáři, Robert Mikeš Marketingový ředitel Saint Gobain Construction Products, divize Weber

Poděkování. Vážení čtenáři, Robert Mikeš Marketingový ředitel Saint Gobain Construction Products, divize Weber Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2014 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Studii projektových společností 2014, kterou pro vás připravila společnost CEEC Research. Děkujeme

Více

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 www.ceec.eu Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 1 Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví

Více

Poděkování. Vážení čtenáři, Pavel Kliment Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG v České republice

Poděkování. Vážení čtenáři, Pavel Kliment Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG v České republice Studie developerských společností 2014 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Studii developerských společností 2014, kterou pro vás připravila analytická společnost CEEC Research

Více

STUDIE DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ Q2/2015

STUDIE DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ Q2/2015 REZIDENČNÍ KANCELÁŘSKÝ PRŮMYSLOVÝ DEVELOPMENT STUDIE DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ Q2/2015 Připravovaný projekt Trigema Chytré bydlení Developer: Trigema a.s. www.ceec.eu Studie developerských společností

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice Udržitelné stavební investice v České republice Studie, listopad 2012 Udržitelné stavební investice v České republice 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Cíle a východiska Studie 4 3 Současná situace ve stavebnictví 5

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

STUDIE DOPADŮ NOVELY ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NA EKONOMIKU ČR 2013/H1 PROJEKČNÍ ZAKÁZKY

STUDIE DOPADŮ NOVELY ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NA EKONOMIKU ČR 2013/H1 PROJEKČNÍ ZAKÁZKY STUDIE DOPADŮ NOVELY ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NA EKONOMIKU ČR 2013/H1 PROJEKČNÍ ZAKÁZKY Vážení čtenáři a kolegové, již brzy tomu bude jeden rok, co nabyla účinnosti tzv. protikorupční novela zákona

Více

Starostové zklidňují dopravu ve městech

Starostové zklidňují dopravu ve městech Hlavní téma StavEBnICtví ZaměřEno na DětSKÁ HřIŠtě měsíčník pro firmy a veřejnou správu duben 2012 Stavebnictví očima václava Matyáše 4 Stavební projekty měst a obcí 5 SPECIÁL BYTOVÁ družstva na návštěvě

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské Víme, kam letí. www.podnikatel-info.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 10/ 5/2008 2011 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz / Témata měsíce: Automobilový

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 Obsah Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Profil společnosti 8 Základní údaje 8 Historie a vývojové mezníky

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2014

III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2014 III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Praha, květen 2015 1 Obsah Úvod... 3 1. Legislativní a nelegislativní

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Firmy se rvou o zakázky na dopravní stavby

Firmy se rvou o zakázky na dopravní stavby TO PODSTATNÉ PRO FIRMY A VEŘEJNOU SPRÁVU BŘEZEN DUBEN 2014 www.moravskehospodarstvi.cz www.facebook.com/moravskehospodarstvi energetika 2 Stavebnictví: Jaké jsou vyhlídky po letitém propadu? 8 Ministr

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Na kraji propasti. Bezpečné karty? Stavebnictví se propadá, a s nikým odpovědným to ani nehne

Na kraji propasti. Bezpečné karty? Stavebnictví se propadá, a s nikým odpovědným to ani nehne www.heberger.cz Ročník Roãník 12 16 č. ã.3/2012 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

Ekonomická krize pohled odborů 1

Ekonomická krize pohled odborů 1 Motto: Ekonomická krize pohled odborů 1 V Praze dne 13. ledna 2009 Nejvyšší prioritou musí být ochrana občanů před nejhoršími dopady finanční krize. Občané jsou těmi prvními, na které krize dopadne, ať

Více

Nová vláda nedávno předložila

Nová vláda nedávno předložila www.kompass.com Ročník Roãník 12 18 č. ã.1/2014 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

Flexibilní trh práce podpoří ekonomiku

Flexibilní trh práce podpoří ekonomiku NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (3/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz

Více

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky SPEKTRUM 11 2013 Inovační barometr: Pád o tři příčky Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání Valná hromada upravila stanovy Svazu Úvodní slovo... 03 Konkurenceschopnost Inovační barometr pád o tři

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

HORIZONTY. Efektivita marketingových kampaní. Novinky v bankovní legislativě. Tržní arbitráž. Čtvrtletník pro top management

HORIZONTY. Efektivita marketingových kampaní. Novinky v bankovní legislativě. Tržní arbitráž. Čtvrtletník pro top management listopad 2010 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY služby pro finanční sektor Efektivita marketingových kampaní Novinky v bankovní legislativě Tržní arbitráž IFRS pro pojistné smlouvy Fáze II Důležité

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 Nemovitosti a stavebnictví čelí novým výzvám: Kde hledat příležitosti? Novela zákona o DPH Změny citelně zasáhnou podnikání v nemovitostech Real estate

Více