Poděkování. Vážení čtenáři, Ladislav Krumpolec ředitel SGCP, divize Weber. Jiří Vacek ředitel společnosti CEEC Research

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poděkování. Vážení čtenáři, Ladislav Krumpolec ředitel SGCP, divize Weber. Jiří Vacek ředitel společnosti CEEC Research"

Transkript

1

2 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví Q1/2015, kterou pro Vás připravila společnost CEEC Research ve spolupráci se společností SGCP, divize Weber. Děkujeme také za podporu stříbrným partnerům společnostem Ramirent a Tyros Loading Systems, a bronzovým partnerům společnostem Isover, Rigips a Callida. Na základě Vašich podnětů jsme se rozhodli rozšířit pravidelné Kvartální analýzy českého stavebnictví o další dva klíčové segmenty, které přímo ovlivňují vývoj stavební produkce, a to o segment investorů a segment projektových firem. Investoři jsou stěžejním prvkem veškeré stavební produkce a bez jejich investic by nebylo možné stavby realizovat. Projektové firmy mají zase významnou roli při přípravě podkladů pro následnou stavební realizaci. Proto i záměry a plány investorů, stejně tak jako stav rozpracovanosti projektů, jsou jedinečným indikátorem dalšího vývoje objemu prací pro stavební firmy. Účastí investorů a projektantů na Kvartálních analýzách českého stavebnictví tak dochází k propojení celého investičně-dodavatelského řetězce a k získání dlouhodobějších informací ohledně nových zakázek a směřování celého českého stavebnictví. Skupinou investorů, na jejichž plány jsme se v prvním čtvrtletí zaměřili, jsou veřejní investoři. V dalších Kvartálních analýzách budeme v rámci celého investorského portfolia postupně prezentovat plány a očekávání dalších investorských segmentů. Projektové firmy v naší analýze rozdělujeme podle stejného klíče jako stavební společnosti na projekci zaměřenou na pozemní nebo na inženýrské stavitelství. Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 je zpracována na základě údajů získaných: ze 113 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných stavebních společností ze 129 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných projektových společností z nejnovějších údajů Věstníku veřejných zakázek (VZ) za rok 2014 Zmíněné rozhovory se všemi společnostmi proběhly v lednu a únoru Poděkovat bychom chtěli jak představitelům stavebních, tak i projektových firem, kteří nám věnovali svůj čas a poskytli potřebné informace pro zpracování této studie, tak i všem aktivním uživatelům, kteří nám pravidelně poskytují cenné návrhy, díky nimž jsme schopni pravidelně zlepšovat a efektivněji uspokojovat Vaše informační potřeby. Jiří Vacek ředitel společnosti CEEC Research Ladislav Krumpolec ředitel SGCP, divize Weber 2

3 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Partneři CEEC Research děkuje všem svým partnerům, bez nichž by nebylo možné analýzy stavebnictví vybraných zemí střední a východní Evropy pravidelně zpracovávat a bezplatně poskytovat. Generální partner Stříbrní partneři Bronzoví partneři Výhradní právní partner Výhradní developer partner pro oblast rezidenčního bydlení Hlavní stavební partner Výhradní poradenský partner Výhradní veletržní partner Výhradní partner v pojištění Partneři Mediální partneři 3

4 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Shrnutí Kapitola 1 České stavebnictví v roce 2014 prolomilo předchozí krizi a po pěti letech neustálých poklesů poprvé vzrostlo o 2,3 %. Rok 2015 bude dalším rokem mírného oživování sektoru (růst o 4 %). Základem tohoto vývoje budou nejen rostoucí investice z veřejného, ale i privátního sektoru. Další, pozvolné zlepšování výkonu stavebnictví se očekává v roce 2016 (o 3,6 %). str. 5 Kapitola 2 V roce 2014 vzrostl počet i finanční hodnota výběrových řízení na stavební zakázky z veřejných zdrojů. Plánovaný objem investic se oproti předchozímu roku zvýšil o 6,7 procenta. Vzrostl rovněž i objem zakázek již zadaných konkrétním stavebním firmám k realizaci. Hodnota zakázek zadaných v roce 2014 činila 116,9 mld. Kč a meziročně vzrostla o 18,7 %. str. 9 Kapitola 3 V roce 2015 poroste výkon sektoru projektových prací o 4,8 procenta. Základem bude nárůst jak zakázek z veřejného, tak i soukromého sektoru. Přílivem nové práce bude zajištěn i růst tržeb a téměř třetina firem již očekává také zvýšení své ziskové marže. Kapacity projektových firem jsou aktuálně vytíženy až na 88 %, každá čtvrtá firma plánuje v letošním roce jejich zvýšení. str. 13 Kapitola 3 Průměrný hrubý plat vysokoškoláka (včetně benefitů), když v projektové firmě nastupuje, je v převážné většině případů do 25 tis. Kč (potvrzuje 85 % ředitelů). Průměrný plat tohoto člověka po pěti letech praxe dosahuje nejčastěji 25 až 30 tis. Kč. Pokud do firmy nastupuje zkušený pracovník, pohybuje se jeho nástupní plat mezi 25 a 30 tis. Kč. str. 22 Kapitola 4 Pokračování mírného růstu sektoru v roce 2015 potvrzují ředitelé všech analyzovaných segmentů stavebních firem. Tržby by se měly rovněž mírně zvyšovat. Aktuálně téměř čtyři z deseti firem plánují nabírat nové zaměstnance, v segmentu velkých firem dokonce každá druhá. Vytížení kapacit i nasmlouvaný objem práce je mírně vyšší než v lednu str. 25 Kapitola 4 Vlastními zaměstnanci zajišťují společností v průměru téměř dvě třetiny stavebních prací (62 %). Zbývající část je realizována externími subdodávkami. Výrazný rozdíl byl zaznamenán v segmentech podle velikosti, kdy větší podíl stavebních prací provedených subdodavateli mají velké společnosti (vlastními silami zajišťují jen 39 %) než střední a malé firmy (vlastními silami zajišťují až 70 %). str. 32 Kapitola 5 V souvislosti s nastartováním růstu trhu v minulém roce má pro rok 2015 čtyřicet procent firem připraveno zdražení svých stavebních prací. V segmentu velkých firem dokonce až dvě ze tří společností. Hlavním důvodem růstu cen bude zvýšení nákladů ve formě subdodavatelských prací a snaha o zajištění u nových zakázek kladné ziskové marže, případně její zvýšení. str. 36 Kapitola 5 Vzhledem k očekávanému oživení trhu předpokládá třetina stavebních společností (33 %) příliv zahraničních stavebních firem do ČR. Případný příchod nových firem ze zahraničí by podle názoru ředitelů mohl českému stavebnictví spíše uškodit (uvádí 60 % z nich). str. 40 4

5 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 1České stavebnictví v roce 2014 prolomilo předchozí krizi a po pěti letech neustálých poklesů poprvé vzrostlo o 2,3 %. Rok 2015 bude dalším rokem mírného oživování sektoru (růst o 4 %). Základem tohoto vývoje budou nejen rostoucí investice z veřejného, ale i privátního sektoru. Další, pozvolné zlepšování výkonu stavebnictví se očekává v roce 2016 (o 3,6 %). Stavebnictví v minulém roce prolomilo krizi a poprvé mírně rostlo (o 2,3 %) České stavebnictví dosáhlo v roce 2014 prvního mírného růstu, a prolomilo tak předchozí pětiletou krizi sektoru charakterizovanou každoročním poklesem výkonů. Stavební produkce v roce 2014 vzrostla meziročně reálně o 2,3 %. Růst sektoru byl tažen inženýrským stavitelstvím, které zaznamenalo meziroční růst produkce o 7,5 %, produkce pozemního stavitelství zůstala na stejné úrovni roku Růst objemu sektoru vycházel zejména z růstu zakázek od veřejných investorů, viz dále. Ve srovnání s vrcholem sektoru v roce 2008 stavební produkce poklesla o 22,1 %. České stavebnictví prolomilo v minulém roce pět let trvající krizi. V roce 2015 bude pokračovat mírný růst sektoru, který bude tažen především přílivem veřejných zakázek. Znát bude zejména velký tlak na dočerpání prostředků z EU do konce roku Pomalu ale oživuje i privátní sektor, zejména výstavba v oblasti průmyslu. Jiří Vacek ředitel, CEEC Research s.r.o. Z celkového pohledu očekáváme v roce 2015 mírný růst. Ten předpokládáme v oblasti pozemního a železničního stavitelství, kde mezi investory dochází k oživení. Některé další segmenty, jako například silniční stavitelství, budou ale nadále stagnovat, protože jsou závislé na připravenosti projektů. Patrik Choleva CFO, Skanska ČR a SR V roce 2015 očekáváme jednoznačné pokračování růstu. Kromě posílené investiční aktivity soukromého sektoru jsou plánovány také poměrně rozsáhle státní zakázky, které by růst sektoru mohly ještě zvýraznit. Karel Branda statutární ředitel, Trigema Building a. s. Dlouhodobý vývoj stavební produkce Index stavební produkce (bazický index ze stálých cen) průměr roku 2010= Stavební produkce celkem Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství

6 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Myslím si, že bude pokračovat pozvolný růst především v sektoru dopravního stavitelství. Obor potáhnou především zakázky na železnicích. Tomáš Hajič člen představenstva, DSP, a. s. Existují neklamné známky zlepšení situace na stavebním trhu v ČR. Ani v tomto roce však nelze očekávat žádný překotný růst. Nicméně i mírné oživení je pro stavební firmy pozitivní signál. Radim Martinek finanční ředitel, VCES a. s. Vzrostl objem zásobníků práce u větších firem, což dává dobrou perspektivu pro další vývoj Počet stavebních zakázek stavebních podniků s padesáti a více zaměstnanci vzrostl v roce 2014 meziročně o 9,7 %, podniky v tuzemsku získaly zakázek. Jejich celková hodnota meziročně vzrostla o 23,3 % a činila 184,7 mld. Kč, v pozemním stavitelství 68,5 mld. Kč (růst o 2,0 %) a v inženýrském stavitelství 116,2 mld. Kč (růst o 40,6 %). Ke konci roku 2014 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 12,6 tisíc zakázek (růst o 23,6 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 162,4 mld. Kč (růst o 15,1 %). V roce 2015 předpokládám v českém stavebnictví zachování trendu růstu, obdobně jako ve druhém pololetí roku S prognózou na rok 2016 je to již složitější. Tam se mohou setkat protichůdné tendence: předpokládané oživení ekonomiky a restriktivní vliv nové právní úpravy EIA. Přesto i v následujícím roce očekávám mírný růst, i když patrně nižší, než v roce Jiří Koliba náměstek ministra MPO pro stavebnictví Počet vydaných stavebních povolení v roce 2014 meziročně klesl o 6,5 %, stavební úřady jich vydaly Orientační hodnota těchto staveb činila 249,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2013 klesla o 3,1 %. V roce 2015 bude české stavebnictví růst o 4,0 procenta Co nás čeká dále? Jak ukazují nejnovější predikce ředitelů stavebních společností týkající se vývoje sektoru, rok 2015 naváže na první pokrizový růst v loňském roce a sektor bude pokračovat v mírném vzestupu (o 4,0 %). Zlepšení výkonu sektoru v letošním roce očekávají až čtyři z pěti ředitelů stavebních firem (83 %). Naopak pokles očekává již jen jedna z deseti firem (10 %). Jsem přesvědčen, že v roce 2015 bude pokračovat velmi pozvolný růst sektoru stavebnictví. Milan Valenta obchodní ředitel, PRŮMSTAV a. s. Základem růstu sektoru budou nejen veřejné, ale již i privátní investice Základem tohoto růstu budou další investice z veřejného sektoru (jejich příliv očekává 68 % ředitelů firem) a nově již také i zvýšení objemu investic z privátního sektoru (očekává 64 % firem). Střednědobý výhled aktuálně ukazuje na pokračování tohoto trendu i v roce 2016, kdy by měl sektor přidat další 3,6 procenta, a udržovat tak stabilní a vyvážený růst. Očekáváme, že stavební sektor bude pokračovat v mírném růstu započatém v roce Dynamika se však bude odvíjet od míry připravenosti nových zakázek v privátním i soukromém sektoru. Zdeněk Pokorný předseda představenstva a generální ředitel, VCES a. s. 6

7 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Pro rok 2015 očekáváme pozvolný růst českého stavebnictví. Libor Navrátil obchodní ředitel, STATING s.r.o. Stavební trh určitě poroste v dopravní infrastruktuře (v meziročním srovnání). Pozemní stavitelství si patrně polepší v bytové výstavbě ve větších městech. Ivan Havel výkonný ředitel, GEOSAN GROUP a. s. Očekáváme cca dvou až tříprocentní nárůst, který ale bude ovlivněn náběhem avizovaných dotačních programů a jejich dostupností. Robert Mikeš marketingový ředitel, divize Weber - Saint-Gobain Construction Products CZ a. s. Dlouhodobé srovnání predikcí ředitelů firem a výsledků publikovaných ČSÚ Níže přiložené dlouhodobé srovnání predikcí ředitelů stavebních firem a finálních výsledků publikovaných ČSÚ na konci každého roku ukazuje vysokou přesnost predikcí ředitelů. S výjimkou zlomového roku 2008, kdy rozsah blížící se krize ještě nebyl patrný, a roku 2009, kdy naopak v sektoru vypukla panika ohledně reálně začínající krize, odpovídaly predikce ředitelů stavebních firem vždy jen s minimální odchylkou údajům publikovaným Českým statistickým úřadem na konci příslušného období. Vývoj českého stavebnictví v % ( ) 8 6,6 7,1 4 4,7 3,4 4,0 3,6 meziroční změna v % ,3 0,0-0,9-3,6-4,1-6,7-6,0-6,9-7,4-7,4-7,6-10, skutečný index stavební produkce (ČSÚ) očekávání stavebních firem (CEEC Research) 7

8 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Pokud nedojde k dalším neočekávaným změnám ve strategii vlády v podpoře rozvoje a modernizace dopravní infrastruktury, pak lze očekávat mírný vzestup. Karel Mora předseda představenstva, Elektrizace železnic Praha a. s. Doufám, že nebudu příliš velkým optimistou, ale mohlo by konečně dojít k mírnému nárůstu objemu v porovnání s předchozím rokem. Doufejme, že hlavně dopravní infrastruktura využije zdroje, které jsou v tomto segmentu plánovány. Aleš Ullmann obchodní ředitel, PSG - International a. s. Pokud budu vycházet z objemu poptávek na nové investiční projekty, tak bych očekával pozvolný růst minimálně v dalším roce, roce a půl. Pokud budu vycházet z rozhovorů z představiteli stavebních firem, tak bych volil stagnaci ale ten druhý zdroj je dán postojem jmenovaných a zvyklostí skuhrat na stav a poměry. Myslím si, že by tento rok neměl být špatný. Ivo Luňák ředitel společnosti, Tyros Loading Systems CZ s.r.o. V roce 2015 očekáváme jednociferný růst celého stavebního trhu, nicméně menší než 5 procent. Velmi pravděpodobně vzrostou investice do infrastruktury a ve srovnání s rokem 2014 pozitivně ovlivní celý sektor. Očekáváme rovněž, že také i komerční development mírně vzroste ve srovnání s rokem Boris Zupančič Marketing Manager CZ, HU, SK, Philips Lighting Podle poptávek a realizací na konci minulého roku a na počátku tohoto mohu říci, že zájem o výstavbu v Česku roste. Potlačená poptávka a chuť společností i jednotlivců nakupovat přinese v tomto roce další růst objemů stavebnictví. Branislav Bačo Business Manager, Ruukki CZ, SK 8

9 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 2V roce 2014 vzrostl počet i finanční hodnota výběrových řízení na stavební zakázky z veřejných zdrojů. Plánovaný objem investic se oproti předchozímu roku zvýšil o 6,7 procenta. Vzrostl rovněž i objem zakázek již zadaných konkrétním stavebním firmám k realizaci. Hodnota zakázek zadaných v roce 2014 činila 116,9 mld. Kč a meziročně vzrostla o 18,7 %. V roce 2014 vzrostl počet výběrových řízení o 18,2 % Největším investorem a zadavatelem stavebních zakázek v České republice je stát. Objem zakázek zadaných veřejnými institucemi tvoří přibližně 30 až 40 procent celkového výkonu stavebnictví. V roce 2014 bylo zahájeno výběrových řízení na stavební zakázky, což ve srovnání s předchozím rokem představovalo růst o 18,2 %. Celková předpokládaná hodnota stavebních zakázek, na které byla zahájena v loňském roce výběrová řízení, činila 133,8 mld. Kč a byl zaznamenán její meziroční růst o 6,7 %. Růst objemu zakázek je určitě pozitivní zprávou jak pro stavební firmy, tak pro ekonomiku jako celek. Vzhledem k nárůstu zahájených zakázek na stavební práce v roce 2014 lze předpokládat, že oživení stavebního sektoru bude pokračovat i nadále. Věřím, že Ministerstvo pro místní rozvoj k tomu přispěje i novou právní úpravou, která by měla od roku 2016 přinést výrazné zjednodušení a zefektivnění celého zadávacího procesu. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj ČR Ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj a ministerstvem životního prostředí chceme pomoci investiční výstavbě zjednodušením legislativy a odstraněním barier ve stavebním řízení. Našim dlouhodobým cílem je zkrátit průměrnou dobu výstavby z dnešních 12,5 let na polovinu. Kromě toho chceme urychlit výkupy pozemků a územní přípravu staveb. Dan Ťok ministr dopravy ČR Meziroční změny hodnoty oznámení o zakázce v letech 2013 až 2014 Stavební zakázky Celkem Meziroční změna v % Při zachování původních limitů 1. čtvrtletí -76,5-76,7 2. čtvrtletí +145,2 +144, čtvrtletí +146,5 +150,8 Hodnota výběrových řízení vzrostla o 6,7 % 4. čtvrtletí +223,1 +223,7 Rok +2,0 +1,7 1. čtvrtletí +39,2 +39,9 2. čtvrtletí +21,5 +22, čtvrtletí +43,5 +44,1 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research 4. čtvrtletí -39,9-40,0 Rok +6,7 +7,0 9

10 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Nárůst zadaných veřejných zakázek je výrazně pozitivním jevem, který znamená významné povzbuzení pro české stavebnictví, a byl bych rád, kdyby vydržel v i budoucnu. Přínosem v tomto směru by měl být od poloviny roku 2016 nový zákon o veřejných zakázkách, zejména z hlediska zjednodušení zadávacího procesu při zachování jeho transparentnosti. Věřím též, že v letech 2015 a 2016 dojde k podstatnému zlepšení v přípravě významných veřejných investic zejména v rezortu dopravy. To by mělo vést k zahájení řady nových dopravních staveb. A zde opět narážíme na obtížně predikovatelný vliv EIA, protože ještě pravděpodobně nebude účinná nově připravovaná úprava stavebního zákona spočívající ve sjednocení povolovacích procesů. Jiří Koliba náměstek ministra MPO pro stavebnictví V uplynulých letech se zadávání veřejných zakázek značně přibrzdilo vzhledem k omezeným rozpočtovým zdrojům. Sektor dopravních staveb byl navíc zatížen řadou organizačních změn na Ministerstvu dopravy a opakovanými změnami koncepce, kdy nebyly nové stavby technicky ani administrativně připraveny. Nyní jsou podmínky jiné a konkrétně v případě Ředitelství vodních cest ČR se spustila řada zakázek na realizaci staveb infrastruktury vodních cest. Tyto stavby se ale připravovaly řadu let, rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury finanční prostředky alokoval a zadání zakázek bylo již pouze administrativní procedurou. Obávám se ale, že pokračování trendu růstu zakázek bude kriticky závislé na připravenosti staveb. Stavby jednoduché se spouští relativně snadno, ale nyní již pociťujeme důsledky zastavené přípravy před 3 5 roky a úskalí komplikovaného legislativního procesu povolování staveb, opakovaně napadaného různými iniciativami, kdy zahájení realizace dalších strategických staveb se stále odkládá. Věřím ale, že současná vláda si tyto aspekty uvědomuje a dočkáme se plynulejší přípravy velkých staveb jako jinde v Evropě. Lubomír Fojtů ředitel, Ředitelství vodních cest ČR Vývoj vyhlášených zakázek v krajích Z pohledu jednotlivých krajů bylo v roce 2014 nejvíce zakázek vyhlášeno ve Středočeském kraji, následuje kraj Jihomoravský a Moravskoslezský. Pokud porovnáme předpokládanou hodnotu v jednotlivých krajích ČR, je zřejmá převaha Moravskoslezského, Jihomoravského a Středočeského kraje. V následující mapě jsou uvedeny kraje podle podílu na celkovém objemu oznámených zakázek včetně meziroční změny za rok Podíl hodnoty oznámených veřejných stavebních zakázek podle krajů v roce 2014 (v procentech z celkového objemu) 10

11 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Hodnota zadaných zakázek v roce 2014 činila 116,9 mld. Kč V roce 2014 bylo zadáno zakázek a ve srovnání s rokem 2013 tento počet klesl o 11 %. Pokud bychom modelově upravili data při srovnatelných limitech, dostaneme meziroční růst počtu zadaných zakázek o 33,4 %. Hodnota zakázek zadaných v roce 2014 činila 116,9 mld. Kč a meziročně vzrostla o 18,7 %. Pokud bychom posuzovali hodnotu zadaných zakázek podle srovnatelných limitů, dostaneme meziroční růst o 27,1 %. Meziroční změny hodnoty oznámení o zadání zakázky v letech 2013 až 2014 Stavební zakázky Celkem Meziroční změna v % Při zachování původních limitů 1. čtvrtletí -33,8-36,6 2. čtvrtletí -5,0-12, čtvrtletí +34,2 +27,1 4. čtvrtletí -2,0-6,0 Rok +1,3-4,6 1. čtvrtletí +103,2 +108,8 2. čtvrtletí +26,9 +36, čtvrtletí -5,0 +2,9 4. čtvrtletí +6,0 +13,3 Rok +18,7 +27,1 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research Z výběrových řízení zahájených v roce 2014 bylo zatím zadáno jen 45 % zakázek (měřeno jejich hodnotou) A jak rychle se daří dokončovat zahájená výběrová řízení až k zadání zakázky stavební firmě? Hodnota zakázek, na které byla vyhlášena výběrová řízení v minulém roce, jak již bylo zmíněno výše, byla 133,8 mld. Kč. Z toho již byly zadány zakázky v hodnotě 60,3 mld. Kč (tedy 45 % z vyhlášených výběrových řízení). Skutečná zadaná hodnota činila jenom 51,6 mld. Kč, protože zadaná hodnota byla o cca 15 % nižší, než při oznámení. Tyto prostředky veřejní investoři oproti svému připravenému rozpočtu ušetřili. Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 14 mld. Kč (tedy cca 10 % z oznámených). V procesu výběrových řízení z minulého roku tedy stále ještě zbývají zakázky v hodnotě 59,5 mld. Kč (tedy 45 %). Pokud se podaří tato výběrová řízení urychleně a úspěšně dokončit, významně by tento objem podpořil další růst českého stavebnictví. Dopravní stavebnictví dosud nejvíce brzdil nedostatek připravených projektů, proto jsem zadal Ředitelství silnic a dálnic, aby výrazně posílilo projektovou přípravu. Chci také nastavit čerpání evropských peněz z nového Operačního programu Doprava II tak, abychom tyto prostředky mohli efektivně využívat během celého období. V dubnu také uspořádáme na ministerstvu dopravy konferenci, na které představíme záměry, jak využít v dopravním stavebnictví i projekty PPP. Vytipovali jsme zatím dva vhodné úseky na příští PPP, což jsou rychlostní komunikace R4 z Prahy přes Příbram na Strakonice a R7 z Prahy na Slaný. Dan Ťok ministr dopravy ČR 11

12 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Územní rozdělení zadaných zakázek odpovídá výše uvedené mapce s údaji ohledně zahájených výběrových řízení. Na předních místech v počtu i hodnotě zadaných zakázek figurují kraje Středočeský, Moravskoslezský a Jihomoravský. V mapce jsou podíly jednotlivých krajů na celkovém objemu zakázek zadaných v roce 2014 a jejich meziroční změny. Ty jsou opět do značné míry ovlivněny nejen celkovým počtem, ale také velkými zakázkami. Podíl hodnoty zadaných veřejných stavebních zakázek podle krajů v roce 2014 (v procentech z celkového objemu) Největší počet i objem zakázek zadávaly regionální úřady a sdružení Z pohledu druhu jednotlivých veřejných zadavatelů zadávaly nejvíce zakázek v roce 2014 regionální úřady a sdružení (kraje, města, obce, správy komunikací, apod.) a s odstupem následovaly ostatní subjekty (např. školy, nemocnice, církevní instituce, svazy, atd.). Na hodnotě zadaných zakázek měly opět největší podíl regionální úřady a sdružení, následované s odstupem ostatními subjekty. Při meziročním srovnání dostaneme v roce 2014 pokles počtu oznámení o zadání zakázky ve všech kategoriích podle druhu zadavatele. Hodnota zadaných zakázek naopak rostla téměř ve všech kategoriích s výjimkou státních podniků. Meziroční změny oznámení o zakázce v roce 2014 podle druhu zadavatele Meziroční změna v % Počet Hodnota Ministerstva a další celostátní úřady -8,3 +14,7 Ostatní subjekty -12,8 +20,6 Regionální úřady a sdružení -5,3 +24,5 Státní podniky -46,6-26,5 Celkem -11,0 +18,7 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research 12

13 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 3V roce 2015 poroste výkon sektoru projektových prací o 4,8 procenta. Základem bude nárůst jak zakázek z veřejného, tak i soukromého sektoru. Přílivem nové práce bude zajištěn i růst tržeb a téměř třetina firem již očekává také zvýšení své ziskové marže. Kapacity projektových firem jsou aktuálně vytíženy až na 88 %, každá čtvrtá firma plánuje v letošním roce jejich zvýšení. Objem projektových prací se v roce 2015 zvýší o 4,8 procenta Růstovému vývoji českého stavebnictví napomáhá i nárůst zakázek na přípravu projektů pro výstavbu. Výsledky nejnovějšího výzkumu realizovaného s řediteli projektových společností ukazují, že růst výkonu v oblasti projektových prací v letošním roce očekává až osm z deseti společností (80 procent). Celkový průměr odpovědí všech ředitelů ukazuje na růst výkonu sektoru o 4,8 procenta. Základem pro výše uvedený růst trhu by měl být růst jak soukromých (potvrzuje 60 % firem), tak i veřejných investic (potvrzuje 57 % firem). Věřím, že růst našeho segmentu v nejbližších letech bude založen zejména na soukromých investicích, kterým bude sekundovat snad také i dlouho slibovaný růst veřejných investic. Vzhledem k tomu, že růst veřejných zakázek se předpokládá zejména v inženýrském stavitelství, jsou naší prioritou ale stále privátní investoři. Petr Ščurkevič ředitel divize Projekce pozemních staveb, K4 a.s. Od začátku letošního roku vidíme po letech stagnace konečně nárůst poptávky po projektových pracích. Projevuje se to jak v počtu nových projektů, tak i u projektů, které byly delší dobu pozastavené a nyní je klienti znovu oživují. Z tohoto důvodu jsme už zahájili přijímání nových zaměstnanců a očekáváme, že v něm v průběhu roku budeme dále pokračovat. Momentálně plánujeme navýšení kapacit o 10 %, ale není vyloučeno, že to bude i více. Martin Ďuriš ředitel, PBA International Prague, s.r.o. Po rocích poklesu a stagnace letos poprvé očekáváme velmi mírné oživení. V naší profesi je vývoj nejvíce ovlivněn soukromým sektorem, který reaguje rychleji a racionálně. U veřejných investic patrně dojde také k oživení, ale nepředpokládáme, že dojde k nějaké zásadní úpravě v soutěžních kritériích. Pokud kritériem bude opět pouze nejnižší cena, tak se takovým soutěžím pokusíme vyhnout. Karel Řezníček Managing director, PPP, spol. s r.o. Pociťujeme oživení trhu, které se projevuje větším počtem odborných dotazů ze strany projektantů a zájmem o materiály s vyšší přidanou hodnotou. Zejména materiály pro řešení akustiky, kvality vnitřního prostředí, bezpečnosti nebo moderních způsobů projektování. Jsme lehce optimističtí a posilujeme tým odborníků. Martin Sochor marketingový ředitel společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips 13

14 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Mírně větší růst objemu práce očekávají zejména ředitelé společností připravující projekty pro inženýrské stavitelství Očekávaný vývoj trhu projektových prací v jednotlivých segmentech Podíl firem Vývoj trhu projektových prací jako celku bude pozitivně ovlivněn zvýšenou investiční aktivitou jak v privátním, tak především ve veřejném sektoru. Projekty liniových staveb by měly být hybnou silou růstu projektových prací, ale zároveň je třeba konstatovat, že lze predikovat i zvýšenou aktivitu privátních investorů, a to zahraničních i lokálních. Nové strategické investiční projekty budou působit synergicky a budou přinášet další návazné projekty. Jan Lidral Marketing Manager Central Europe, TAKENAKA EUROPE Očekáváme mírně pozitivní vývoj. Komerční sektor pravděpodobně zůstane na stejné úrovni, ale ve veřejném sektoru dojde k pozitivnímu nárůstu. Boris Zupančič Marketing Manager CZ, HU, SK, Philips Lighting Očekávám růst trhu, ovlivní jej především veřejné investice. Martin Höfler ředitel a předseda představenstva, PUDIS a. s. Očekávám zvýšené investice do dopravy. Svatopluk Bijok jednatel, DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r. o. 14

15 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Na růstovém vývoji se shodují ředitelé z inženýrského i pozemního stavitelství Ředitelé společností pracujících na projektech pro inženýrské stavitelství jsou aktuálně nepatrně optimističtější než jejich kolegové realizující projekty pro pozemní stavitelství. První zmíněný segment očekává růst objemu nových zakázek o 5,1 procenta. Vzestup očekávají více než tři čtvrtiny (až 78 procent) společností v tomto segmentu. Základ růstu vidí převážně v sektoru veřejných investic (potvrzuje 72 % firem). Společnosti zabývající se přípravou projektů pro pozemní stavitelství predikují rovněž zvýšení výkonu, a to o 4,7 %. Ten bude tažen zejména růstem privátních investic (potvrzuje 65 % firem). Zdá se, že se soukromý sektor probouzí. Zatim ale mnoho soutěží neprodukuje. Vše je o osobních kontaktech. Veřejné investice trpí zákonnou regulací a proklamace o navýšení investic zůstávají na papíře kvůli neschopnosti a v záplavě předpisů soutěže reálně dokončit. Jakub Masák ředitel, Masák & Partner, s.r.o. Myslím, že soukromé investice budou trh ovlivňovat cca stejně jako drobný růst veřejných investic. U veřejných zakázek je malý růst patrný již v roce Vše ale záleží na odvaze zadavatelů vybrat zhotovitele a podepsat smlouvu. Jaroslav Kupr ředitel ateliéru Praha architektonicko-stavební divize, INTAR a.s. V oblasti projektových prací se domnívám, že dominantní budou i nadále soukromé projekty a investice. A to jak v oblasti nových staveb, tak i v oblasti změn stávajícího stavu. Libor Urbášek Sales & Marketing Manager, Divize Isover Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Očekáváme, že projektové práce ovlivní oba typy investic. S ohledem na zaměření mé firmy, více soukromé investice. Veřejné investice jsou svázány nejistotami kolem Zákona o veřejných zakázkách, a proto si myslím, že jejich náběh a vliv se projeví až v roce Karel Hegenbart ředitel, K4H.EU V roce 2014 výrazně vzrostl objem zahájených veřejných výběrových řízení na nové projektové zakázky. Současně ale došlo k poklesu objemu zadaných zakázek Pokud se podíváme na vývoj v oblasti veřejných projektových zakázek v roce 2014, výsledky ukazují, že v loňském roce došlo k nárůstu počtu zahájených výběrových řízení na projektové zakázky o 27,6 %. Celková předpokládaná hodnota těchto zakázek činila 3,5 mld. Kč a byl zaznamenán její meziroční růst o 92,2 %. Současně ale také došlo k poklesu zadaných projektových zakázek z pohledu jejich počtu o 24,3 %. Hodnota zakázek zadaných v roce 2014 činila 1,8 mld. Kč a meziročně klesla o 22,4 %. Výrazný nárůst objemu zahájených výběrových řízení tedy dává dobrý základ pro růst objemu prací od veřejného sektoru v letošním roce, ale záležet bude především na tom, jestli se podaří tato zahájená výběrová řízení včas a efektivně zpracovat a zakázky firmám zadat (ze zakázek vyhlášených v roce 2014 byly zatím zadány zakázky v hodnotě pouze 0,8 mld. Kč, tj. jen 23 % z objemu všech vyhlášených). V kontextu řádně neběžící přípravy posledních let vidím současný stav pozitivně, v každém segmentu trhu ale současně odlišně. Příprava železničních projektů nabrala významně rychlost již v loňském roce a zřejmě ve svém tempu bude pokračovat. Pozitivní je, že i na ŘSD se počet tendrů v posledním kvartálu roku 2014 zvýšil. Lze tedy předpokládat, že se změny ve vytížení kapacit v projektování silnic projeví v druhé polovině letošního roku. Je to ovšem závislé na rychlosti zadavatele při administrování soutěží a zajištění podkladů nutných pro zahájení projektování. Ze zvýšeného počtu poptávek na projektovou dokumentaci pozemních staveb lze doufejme vyčíst též pozvolné oživování. Máme před sebou nové programovací období, a pokud chceme vyčerpat prostředky, je třeba intenzivně pracovat od začátku. Veřejné investice budou tedy pro naši profesi velmi významné. Pavel Havlíček generální ředitel, SUDOP GROUP a.s. 15

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015 STAVEBNICTVÍ KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015 Investoři - Projektanti - Stavební firmy Generální partner Projekt: Kaštanová - Centrum bydlení a designu Investor: Ing. Radek Černý Architekt:

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost DTZ Research PROPERTY TIMES Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost Brno a Ostrava, Kanceláře, 1. pololetí 2015 17. srpna 2015 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 2 Ostrava 4 Obě města zaznamenala během

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 Údaje o výzkumu Osloveno přes

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Fórum českého stavebnictví 2012

Fórum českého stavebnictví 2012 Fórum českého stavebnictví 2012 RNDr. Evžen Korec, CSc. 06.03.2012 Představení EKOSPOL a.s. patří mezi TOP 4 developerské firmy v ČR v oblasti rezidenčního developmentu (dle podílu na trhu) Jediný velký

Více

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 www.ceec.eu Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 1 Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste

Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste DTZ Research PROPERTY TIMES Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste Brno a Ostrava, Kanceláře, 2. pololetí 24. února 215 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 3 Ostrava 5 Jelikož v Ostravě nebyly již

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Poděkování. Vážení čtenáři, Robert Mikeš Marketingový ředitel Saint Gobain Construction Products, divize Weber

Poděkování. Vážení čtenáři, Robert Mikeš Marketingový ředitel Saint Gobain Construction Products, divize Weber Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2014 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Studii projektových společností 2014, kterou pro vás připravila společnost CEEC Research. Děkujeme

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVEN Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů 2015 I. SHRNUTÍ 2 Červnového šetření se zúčastnilo třináct domácích a tři zahraniční analytici.

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2014 Praha, duben 2014 k 1.1.2014 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona. Mezi významné změny, které upravuje, patří změna

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Jak se české banky připravují na BASEL III

Jak se české banky připravují na BASEL III Jak se české banky připravují na BASEL III Jan Kincl (Partner Grant Thornton Advisory) Andrew Dickson (Manager Grant Thornton Advisory) V současné době vzniká detailní podoba regulace BASEL III, její první

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Logistika cesta správným směrem Význam dopravní infrastruktury. ing. Pavel Ševčík Ph.D. viceprezident

Logistika cesta správným směrem Význam dopravní infrastruktury. ing. Pavel Ševčík Ph.D. viceprezident Logistika cesta správným směrem Význam dopravní infrastruktury ing. Pavel Ševčík Ph.D. viceprezident 12. 13. listopad 2014 Oblasti prezentace: Výstavba v ČR ve srovnání s evropskými zeměmi Výstavba a financování

Více

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV?

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Jan Pavel Říjen 2011 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi?

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Miroslav Bratrych ČR Co dál s úspěšnou rodinnou firmou II. Odborná konference, 13. června 2013, Ostrava Co říkají podnikatelé o rozvoji firem? 36% plánuje letos M&A

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Projekt R7 MÚK Droužkovice. Vývoj událostí a chronologický přehled

Projekt R7 MÚK Droužkovice. Vývoj událostí a chronologický přehled Projekt R7 MÚK Droužkovice Vývoj událostí a chronologický přehled Projekt R7 MÚK Droužkovice V roce 2008 Ředitelství silnic a dálnic ČR vypsalo výběrové řízení na projekt R7. Společnosti Skanska, Geosan

Více

Poděkování. Vážení čtenáři, Pavel Kliment Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG v České republice

Poděkování. Vážení čtenáři, Pavel Kliment Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG v České republice Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2014 Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví Q2/2014, kterou pro Vás připravila společnost CEEC Research ve spolupráci

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy ČR jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i

Více

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Ing. Harry Löwit Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Propojeni soukromého a veřejného sektoru

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Průzkum podnikatelského prostředí

Průzkum podnikatelského prostředí Průzkum podnikatelského prostředí MIKROREGION URBANICKÁ BRÁZDA Dobřenice, Kratonohy, Lhota pod Libčiany, Obědovice, Osice, Osičky, Praskačka, Roudnice, Syrovátka, Urbanice, Libčany, Hvozdnice Název firmy

Více

marketingové kategorie

marketingové kategorie Cena a náklady Problémy a aspekty ceny jako marketingové kategorie Základní problémy ceny: Ocenění užitku produktu pro zákazníka Určení nákladů a míry zisku Ocenění konkurenčních faktorů Interakci marketingového

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více