Poděkování. Vážení čtenáři, Ladislav Krumpolec ředitel SGCP, divize Weber. Jiří Vacek ředitel společnosti CEEC Research

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poděkování. Vážení čtenáři, Ladislav Krumpolec ředitel SGCP, divize Weber. Jiří Vacek ředitel společnosti CEEC Research"

Transkript

1

2 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví Q1/2015, kterou pro Vás připravila společnost CEEC Research ve spolupráci se společností SGCP, divize Weber. Děkujeme také za podporu stříbrným partnerům společnostem Ramirent a Tyros Loading Systems, a bronzovým partnerům společnostem Isover, Rigips a Callida. Na základě Vašich podnětů jsme se rozhodli rozšířit pravidelné Kvartální analýzy českého stavebnictví o další dva klíčové segmenty, které přímo ovlivňují vývoj stavební produkce, a to o segment investorů a segment projektových firem. Investoři jsou stěžejním prvkem veškeré stavební produkce a bez jejich investic by nebylo možné stavby realizovat. Projektové firmy mají zase významnou roli při přípravě podkladů pro následnou stavební realizaci. Proto i záměry a plány investorů, stejně tak jako stav rozpracovanosti projektů, jsou jedinečným indikátorem dalšího vývoje objemu prací pro stavební firmy. Účastí investorů a projektantů na Kvartálních analýzách českého stavebnictví tak dochází k propojení celého investičně-dodavatelského řetězce a k získání dlouhodobějších informací ohledně nových zakázek a směřování celého českého stavebnictví. Skupinou investorů, na jejichž plány jsme se v prvním čtvrtletí zaměřili, jsou veřejní investoři. V dalších Kvartálních analýzách budeme v rámci celého investorského portfolia postupně prezentovat plány a očekávání dalších investorských segmentů. Projektové firmy v naší analýze rozdělujeme podle stejného klíče jako stavební společnosti na projekci zaměřenou na pozemní nebo na inženýrské stavitelství. Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 je zpracována na základě údajů získaných: ze 113 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných stavebních společností ze 129 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných projektových společností z nejnovějších údajů Věstníku veřejných zakázek (VZ) za rok 2014 Zmíněné rozhovory se všemi společnostmi proběhly v lednu a únoru Poděkovat bychom chtěli jak představitelům stavebních, tak i projektových firem, kteří nám věnovali svůj čas a poskytli potřebné informace pro zpracování této studie, tak i všem aktivním uživatelům, kteří nám pravidelně poskytují cenné návrhy, díky nimž jsme schopni pravidelně zlepšovat a efektivněji uspokojovat Vaše informační potřeby. Jiří Vacek ředitel společnosti CEEC Research Ladislav Krumpolec ředitel SGCP, divize Weber 2

3 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Partneři CEEC Research děkuje všem svým partnerům, bez nichž by nebylo možné analýzy stavebnictví vybraných zemí střední a východní Evropy pravidelně zpracovávat a bezplatně poskytovat. Generální partner Stříbrní partneři Bronzoví partneři Výhradní právní partner Výhradní developer partner pro oblast rezidenčního bydlení Hlavní stavební partner Výhradní poradenský partner Výhradní veletržní partner Výhradní partner v pojištění Partneři Mediální partneři 3

4 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Shrnutí Kapitola 1 České stavebnictví v roce 2014 prolomilo předchozí krizi a po pěti letech neustálých poklesů poprvé vzrostlo o 2,3 %. Rok 2015 bude dalším rokem mírného oživování sektoru (růst o 4 %). Základem tohoto vývoje budou nejen rostoucí investice z veřejného, ale i privátního sektoru. Další, pozvolné zlepšování výkonu stavebnictví se očekává v roce 2016 (o 3,6 %). str. 5 Kapitola 2 V roce 2014 vzrostl počet i finanční hodnota výběrových řízení na stavební zakázky z veřejných zdrojů. Plánovaný objem investic se oproti předchozímu roku zvýšil o 6,7 procenta. Vzrostl rovněž i objem zakázek již zadaných konkrétním stavebním firmám k realizaci. Hodnota zakázek zadaných v roce 2014 činila 116,9 mld. Kč a meziročně vzrostla o 18,7 %. str. 9 Kapitola 3 V roce 2015 poroste výkon sektoru projektových prací o 4,8 procenta. Základem bude nárůst jak zakázek z veřejného, tak i soukromého sektoru. Přílivem nové práce bude zajištěn i růst tržeb a téměř třetina firem již očekává také zvýšení své ziskové marže. Kapacity projektových firem jsou aktuálně vytíženy až na 88 %, každá čtvrtá firma plánuje v letošním roce jejich zvýšení. str. 13 Kapitola 3 Průměrný hrubý plat vysokoškoláka (včetně benefitů), když v projektové firmě nastupuje, je v převážné většině případů do 25 tis. Kč (potvrzuje 85 % ředitelů). Průměrný plat tohoto člověka po pěti letech praxe dosahuje nejčastěji 25 až 30 tis. Kč. Pokud do firmy nastupuje zkušený pracovník, pohybuje se jeho nástupní plat mezi 25 a 30 tis. Kč. str. 22 Kapitola 4 Pokračování mírného růstu sektoru v roce 2015 potvrzují ředitelé všech analyzovaných segmentů stavebních firem. Tržby by se měly rovněž mírně zvyšovat. Aktuálně téměř čtyři z deseti firem plánují nabírat nové zaměstnance, v segmentu velkých firem dokonce každá druhá. Vytížení kapacit i nasmlouvaný objem práce je mírně vyšší než v lednu str. 25 Kapitola 4 Vlastními zaměstnanci zajišťují společností v průměru téměř dvě třetiny stavebních prací (62 %). Zbývající část je realizována externími subdodávkami. Výrazný rozdíl byl zaznamenán v segmentech podle velikosti, kdy větší podíl stavebních prací provedených subdodavateli mají velké společnosti (vlastními silami zajišťují jen 39 %) než střední a malé firmy (vlastními silami zajišťují až 70 %). str. 32 Kapitola 5 V souvislosti s nastartováním růstu trhu v minulém roce má pro rok 2015 čtyřicet procent firem připraveno zdražení svých stavebních prací. V segmentu velkých firem dokonce až dvě ze tří společností. Hlavním důvodem růstu cen bude zvýšení nákladů ve formě subdodavatelských prací a snaha o zajištění u nových zakázek kladné ziskové marže, případně její zvýšení. str. 36 Kapitola 5 Vzhledem k očekávanému oživení trhu předpokládá třetina stavebních společností (33 %) příliv zahraničních stavebních firem do ČR. Případný příchod nových firem ze zahraničí by podle názoru ředitelů mohl českému stavebnictví spíše uškodit (uvádí 60 % z nich). str. 40 4

5 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 1České stavebnictví v roce 2014 prolomilo předchozí krizi a po pěti letech neustálých poklesů poprvé vzrostlo o 2,3 %. Rok 2015 bude dalším rokem mírného oživování sektoru (růst o 4 %). Základem tohoto vývoje budou nejen rostoucí investice z veřejného, ale i privátního sektoru. Další, pozvolné zlepšování výkonu stavebnictví se očekává v roce 2016 (o 3,6 %). Stavebnictví v minulém roce prolomilo krizi a poprvé mírně rostlo (o 2,3 %) České stavebnictví dosáhlo v roce 2014 prvního mírného růstu, a prolomilo tak předchozí pětiletou krizi sektoru charakterizovanou každoročním poklesem výkonů. Stavební produkce v roce 2014 vzrostla meziročně reálně o 2,3 %. Růst sektoru byl tažen inženýrským stavitelstvím, které zaznamenalo meziroční růst produkce o 7,5 %, produkce pozemního stavitelství zůstala na stejné úrovni roku Růst objemu sektoru vycházel zejména z růstu zakázek od veřejných investorů, viz dále. Ve srovnání s vrcholem sektoru v roce 2008 stavební produkce poklesla o 22,1 %. České stavebnictví prolomilo v minulém roce pět let trvající krizi. V roce 2015 bude pokračovat mírný růst sektoru, který bude tažen především přílivem veřejných zakázek. Znát bude zejména velký tlak na dočerpání prostředků z EU do konce roku Pomalu ale oživuje i privátní sektor, zejména výstavba v oblasti průmyslu. Jiří Vacek ředitel, CEEC Research s.r.o. Z celkového pohledu očekáváme v roce 2015 mírný růst. Ten předpokládáme v oblasti pozemního a železničního stavitelství, kde mezi investory dochází k oživení. Některé další segmenty, jako například silniční stavitelství, budou ale nadále stagnovat, protože jsou závislé na připravenosti projektů. Patrik Choleva CFO, Skanska ČR a SR V roce 2015 očekáváme jednoznačné pokračování růstu. Kromě posílené investiční aktivity soukromého sektoru jsou plánovány také poměrně rozsáhle státní zakázky, které by růst sektoru mohly ještě zvýraznit. Karel Branda statutární ředitel, Trigema Building a. s. Dlouhodobý vývoj stavební produkce Index stavební produkce (bazický index ze stálých cen) průměr roku 2010= Stavební produkce celkem Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství

6 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Myslím si, že bude pokračovat pozvolný růst především v sektoru dopravního stavitelství. Obor potáhnou především zakázky na železnicích. Tomáš Hajič člen představenstva, DSP, a. s. Existují neklamné známky zlepšení situace na stavebním trhu v ČR. Ani v tomto roce však nelze očekávat žádný překotný růst. Nicméně i mírné oživení je pro stavební firmy pozitivní signál. Radim Martinek finanční ředitel, VCES a. s. Vzrostl objem zásobníků práce u větších firem, což dává dobrou perspektivu pro další vývoj Počet stavebních zakázek stavebních podniků s padesáti a více zaměstnanci vzrostl v roce 2014 meziročně o 9,7 %, podniky v tuzemsku získaly zakázek. Jejich celková hodnota meziročně vzrostla o 23,3 % a činila 184,7 mld. Kč, v pozemním stavitelství 68,5 mld. Kč (růst o 2,0 %) a v inženýrském stavitelství 116,2 mld. Kč (růst o 40,6 %). Ke konci roku 2014 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 12,6 tisíc zakázek (růst o 23,6 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 162,4 mld. Kč (růst o 15,1 %). V roce 2015 předpokládám v českém stavebnictví zachování trendu růstu, obdobně jako ve druhém pololetí roku S prognózou na rok 2016 je to již složitější. Tam se mohou setkat protichůdné tendence: předpokládané oživení ekonomiky a restriktivní vliv nové právní úpravy EIA. Přesto i v následujícím roce očekávám mírný růst, i když patrně nižší, než v roce Jiří Koliba náměstek ministra MPO pro stavebnictví Počet vydaných stavebních povolení v roce 2014 meziročně klesl o 6,5 %, stavební úřady jich vydaly Orientační hodnota těchto staveb činila 249,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2013 klesla o 3,1 %. V roce 2015 bude české stavebnictví růst o 4,0 procenta Co nás čeká dále? Jak ukazují nejnovější predikce ředitelů stavebních společností týkající se vývoje sektoru, rok 2015 naváže na první pokrizový růst v loňském roce a sektor bude pokračovat v mírném vzestupu (o 4,0 %). Zlepšení výkonu sektoru v letošním roce očekávají až čtyři z pěti ředitelů stavebních firem (83 %). Naopak pokles očekává již jen jedna z deseti firem (10 %). Jsem přesvědčen, že v roce 2015 bude pokračovat velmi pozvolný růst sektoru stavebnictví. Milan Valenta obchodní ředitel, PRŮMSTAV a. s. Základem růstu sektoru budou nejen veřejné, ale již i privátní investice Základem tohoto růstu budou další investice z veřejného sektoru (jejich příliv očekává 68 % ředitelů firem) a nově již také i zvýšení objemu investic z privátního sektoru (očekává 64 % firem). Střednědobý výhled aktuálně ukazuje na pokračování tohoto trendu i v roce 2016, kdy by měl sektor přidat další 3,6 procenta, a udržovat tak stabilní a vyvážený růst. Očekáváme, že stavební sektor bude pokračovat v mírném růstu započatém v roce Dynamika se však bude odvíjet od míry připravenosti nových zakázek v privátním i soukromém sektoru. Zdeněk Pokorný předseda představenstva a generální ředitel, VCES a. s. 6

7 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Pro rok 2015 očekáváme pozvolný růst českého stavebnictví. Libor Navrátil obchodní ředitel, STATING s.r.o. Stavební trh určitě poroste v dopravní infrastruktuře (v meziročním srovnání). Pozemní stavitelství si patrně polepší v bytové výstavbě ve větších městech. Ivan Havel výkonný ředitel, GEOSAN GROUP a. s. Očekáváme cca dvou až tříprocentní nárůst, který ale bude ovlivněn náběhem avizovaných dotačních programů a jejich dostupností. Robert Mikeš marketingový ředitel, divize Weber - Saint-Gobain Construction Products CZ a. s. Dlouhodobé srovnání predikcí ředitelů firem a výsledků publikovaných ČSÚ Níže přiložené dlouhodobé srovnání predikcí ředitelů stavebních firem a finálních výsledků publikovaných ČSÚ na konci každého roku ukazuje vysokou přesnost predikcí ředitelů. S výjimkou zlomového roku 2008, kdy rozsah blížící se krize ještě nebyl patrný, a roku 2009, kdy naopak v sektoru vypukla panika ohledně reálně začínající krize, odpovídaly predikce ředitelů stavebních firem vždy jen s minimální odchylkou údajům publikovaným Českým statistickým úřadem na konci příslušného období. Vývoj českého stavebnictví v % ( ) 8 6,6 7,1 4 4,7 3,4 4,0 3,6 meziroční změna v % ,3 0,0-0,9-3,6-4,1-6,7-6,0-6,9-7,4-7,4-7,6-10, skutečný index stavební produkce (ČSÚ) očekávání stavebních firem (CEEC Research) 7

8 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Pokud nedojde k dalším neočekávaným změnám ve strategii vlády v podpoře rozvoje a modernizace dopravní infrastruktury, pak lze očekávat mírný vzestup. Karel Mora předseda představenstva, Elektrizace železnic Praha a. s. Doufám, že nebudu příliš velkým optimistou, ale mohlo by konečně dojít k mírnému nárůstu objemu v porovnání s předchozím rokem. Doufejme, že hlavně dopravní infrastruktura využije zdroje, které jsou v tomto segmentu plánovány. Aleš Ullmann obchodní ředitel, PSG - International a. s. Pokud budu vycházet z objemu poptávek na nové investiční projekty, tak bych očekával pozvolný růst minimálně v dalším roce, roce a půl. Pokud budu vycházet z rozhovorů z představiteli stavebních firem, tak bych volil stagnaci ale ten druhý zdroj je dán postojem jmenovaných a zvyklostí skuhrat na stav a poměry. Myslím si, že by tento rok neměl být špatný. Ivo Luňák ředitel společnosti, Tyros Loading Systems CZ s.r.o. V roce 2015 očekáváme jednociferný růst celého stavebního trhu, nicméně menší než 5 procent. Velmi pravděpodobně vzrostou investice do infrastruktury a ve srovnání s rokem 2014 pozitivně ovlivní celý sektor. Očekáváme rovněž, že také i komerční development mírně vzroste ve srovnání s rokem Boris Zupančič Marketing Manager CZ, HU, SK, Philips Lighting Podle poptávek a realizací na konci minulého roku a na počátku tohoto mohu říci, že zájem o výstavbu v Česku roste. Potlačená poptávka a chuť společností i jednotlivců nakupovat přinese v tomto roce další růst objemů stavebnictví. Branislav Bačo Business Manager, Ruukki CZ, SK 8

9 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 2V roce 2014 vzrostl počet i finanční hodnota výběrových řízení na stavební zakázky z veřejných zdrojů. Plánovaný objem investic se oproti předchozímu roku zvýšil o 6,7 procenta. Vzrostl rovněž i objem zakázek již zadaných konkrétním stavebním firmám k realizaci. Hodnota zakázek zadaných v roce 2014 činila 116,9 mld. Kč a meziročně vzrostla o 18,7 %. V roce 2014 vzrostl počet výběrových řízení o 18,2 % Největším investorem a zadavatelem stavebních zakázek v České republice je stát. Objem zakázek zadaných veřejnými institucemi tvoří přibližně 30 až 40 procent celkového výkonu stavebnictví. V roce 2014 bylo zahájeno výběrových řízení na stavební zakázky, což ve srovnání s předchozím rokem představovalo růst o 18,2 %. Celková předpokládaná hodnota stavebních zakázek, na které byla zahájena v loňském roce výběrová řízení, činila 133,8 mld. Kč a byl zaznamenán její meziroční růst o 6,7 %. Růst objemu zakázek je určitě pozitivní zprávou jak pro stavební firmy, tak pro ekonomiku jako celek. Vzhledem k nárůstu zahájených zakázek na stavební práce v roce 2014 lze předpokládat, že oživení stavebního sektoru bude pokračovat i nadále. Věřím, že Ministerstvo pro místní rozvoj k tomu přispěje i novou právní úpravou, která by měla od roku 2016 přinést výrazné zjednodušení a zefektivnění celého zadávacího procesu. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj ČR Ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj a ministerstvem životního prostředí chceme pomoci investiční výstavbě zjednodušením legislativy a odstraněním barier ve stavebním řízení. Našim dlouhodobým cílem je zkrátit průměrnou dobu výstavby z dnešních 12,5 let na polovinu. Kromě toho chceme urychlit výkupy pozemků a územní přípravu staveb. Dan Ťok ministr dopravy ČR Meziroční změny hodnoty oznámení o zakázce v letech 2013 až 2014 Stavební zakázky Celkem Meziroční změna v % Při zachování původních limitů 1. čtvrtletí -76,5-76,7 2. čtvrtletí +145,2 +144, čtvrtletí +146,5 +150,8 Hodnota výběrových řízení vzrostla o 6,7 % 4. čtvrtletí +223,1 +223,7 Rok +2,0 +1,7 1. čtvrtletí +39,2 +39,9 2. čtvrtletí +21,5 +22, čtvrtletí +43,5 +44,1 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research 4. čtvrtletí -39,9-40,0 Rok +6,7 +7,0 9

10 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Nárůst zadaných veřejných zakázek je výrazně pozitivním jevem, který znamená významné povzbuzení pro české stavebnictví, a byl bych rád, kdyby vydržel v i budoucnu. Přínosem v tomto směru by měl být od poloviny roku 2016 nový zákon o veřejných zakázkách, zejména z hlediska zjednodušení zadávacího procesu při zachování jeho transparentnosti. Věřím též, že v letech 2015 a 2016 dojde k podstatnému zlepšení v přípravě významných veřejných investic zejména v rezortu dopravy. To by mělo vést k zahájení řady nových dopravních staveb. A zde opět narážíme na obtížně predikovatelný vliv EIA, protože ještě pravděpodobně nebude účinná nově připravovaná úprava stavebního zákona spočívající ve sjednocení povolovacích procesů. Jiří Koliba náměstek ministra MPO pro stavebnictví V uplynulých letech se zadávání veřejných zakázek značně přibrzdilo vzhledem k omezeným rozpočtovým zdrojům. Sektor dopravních staveb byl navíc zatížen řadou organizačních změn na Ministerstvu dopravy a opakovanými změnami koncepce, kdy nebyly nové stavby technicky ani administrativně připraveny. Nyní jsou podmínky jiné a konkrétně v případě Ředitelství vodních cest ČR se spustila řada zakázek na realizaci staveb infrastruktury vodních cest. Tyto stavby se ale připravovaly řadu let, rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury finanční prostředky alokoval a zadání zakázek bylo již pouze administrativní procedurou. Obávám se ale, že pokračování trendu růstu zakázek bude kriticky závislé na připravenosti staveb. Stavby jednoduché se spouští relativně snadno, ale nyní již pociťujeme důsledky zastavené přípravy před 3 5 roky a úskalí komplikovaného legislativního procesu povolování staveb, opakovaně napadaného různými iniciativami, kdy zahájení realizace dalších strategických staveb se stále odkládá. Věřím ale, že současná vláda si tyto aspekty uvědomuje a dočkáme se plynulejší přípravy velkých staveb jako jinde v Evropě. Lubomír Fojtů ředitel, Ředitelství vodních cest ČR Vývoj vyhlášených zakázek v krajích Z pohledu jednotlivých krajů bylo v roce 2014 nejvíce zakázek vyhlášeno ve Středočeském kraji, následuje kraj Jihomoravský a Moravskoslezský. Pokud porovnáme předpokládanou hodnotu v jednotlivých krajích ČR, je zřejmá převaha Moravskoslezského, Jihomoravského a Středočeského kraje. V následující mapě jsou uvedeny kraje podle podílu na celkovém objemu oznámených zakázek včetně meziroční změny za rok Podíl hodnoty oznámených veřejných stavebních zakázek podle krajů v roce 2014 (v procentech z celkového objemu) 10

11 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Hodnota zadaných zakázek v roce 2014 činila 116,9 mld. Kč V roce 2014 bylo zadáno zakázek a ve srovnání s rokem 2013 tento počet klesl o 11 %. Pokud bychom modelově upravili data při srovnatelných limitech, dostaneme meziroční růst počtu zadaných zakázek o 33,4 %. Hodnota zakázek zadaných v roce 2014 činila 116,9 mld. Kč a meziročně vzrostla o 18,7 %. Pokud bychom posuzovali hodnotu zadaných zakázek podle srovnatelných limitů, dostaneme meziroční růst o 27,1 %. Meziroční změny hodnoty oznámení o zadání zakázky v letech 2013 až 2014 Stavební zakázky Celkem Meziroční změna v % Při zachování původních limitů 1. čtvrtletí -33,8-36,6 2. čtvrtletí -5,0-12, čtvrtletí +34,2 +27,1 4. čtvrtletí -2,0-6,0 Rok +1,3-4,6 1. čtvrtletí +103,2 +108,8 2. čtvrtletí +26,9 +36, čtvrtletí -5,0 +2,9 4. čtvrtletí +6,0 +13,3 Rok +18,7 +27,1 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research Z výběrových řízení zahájených v roce 2014 bylo zatím zadáno jen 45 % zakázek (měřeno jejich hodnotou) A jak rychle se daří dokončovat zahájená výběrová řízení až k zadání zakázky stavební firmě? Hodnota zakázek, na které byla vyhlášena výběrová řízení v minulém roce, jak již bylo zmíněno výše, byla 133,8 mld. Kč. Z toho již byly zadány zakázky v hodnotě 60,3 mld. Kč (tedy 45 % z vyhlášených výběrových řízení). Skutečná zadaná hodnota činila jenom 51,6 mld. Kč, protože zadaná hodnota byla o cca 15 % nižší, než při oznámení. Tyto prostředky veřejní investoři oproti svému připravenému rozpočtu ušetřili. Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 14 mld. Kč (tedy cca 10 % z oznámených). V procesu výběrových řízení z minulého roku tedy stále ještě zbývají zakázky v hodnotě 59,5 mld. Kč (tedy 45 %). Pokud se podaří tato výběrová řízení urychleně a úspěšně dokončit, významně by tento objem podpořil další růst českého stavebnictví. Dopravní stavebnictví dosud nejvíce brzdil nedostatek připravených projektů, proto jsem zadal Ředitelství silnic a dálnic, aby výrazně posílilo projektovou přípravu. Chci také nastavit čerpání evropských peněz z nového Operačního programu Doprava II tak, abychom tyto prostředky mohli efektivně využívat během celého období. V dubnu také uspořádáme na ministerstvu dopravy konferenci, na které představíme záměry, jak využít v dopravním stavebnictví i projekty PPP. Vytipovali jsme zatím dva vhodné úseky na příští PPP, což jsou rychlostní komunikace R4 z Prahy přes Příbram na Strakonice a R7 z Prahy na Slaný. Dan Ťok ministr dopravy ČR 11

12 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Územní rozdělení zadaných zakázek odpovídá výše uvedené mapce s údaji ohledně zahájených výběrových řízení. Na předních místech v počtu i hodnotě zadaných zakázek figurují kraje Středočeský, Moravskoslezský a Jihomoravský. V mapce jsou podíly jednotlivých krajů na celkovém objemu zakázek zadaných v roce 2014 a jejich meziroční změny. Ty jsou opět do značné míry ovlivněny nejen celkovým počtem, ale také velkými zakázkami. Podíl hodnoty zadaných veřejných stavebních zakázek podle krajů v roce 2014 (v procentech z celkového objemu) Největší počet i objem zakázek zadávaly regionální úřady a sdružení Z pohledu druhu jednotlivých veřejných zadavatelů zadávaly nejvíce zakázek v roce 2014 regionální úřady a sdružení (kraje, města, obce, správy komunikací, apod.) a s odstupem následovaly ostatní subjekty (např. školy, nemocnice, církevní instituce, svazy, atd.). Na hodnotě zadaných zakázek měly opět největší podíl regionální úřady a sdružení, následované s odstupem ostatními subjekty. Při meziročním srovnání dostaneme v roce 2014 pokles počtu oznámení o zadání zakázky ve všech kategoriích podle druhu zadavatele. Hodnota zadaných zakázek naopak rostla téměř ve všech kategoriích s výjimkou státních podniků. Meziroční změny oznámení o zakázce v roce 2014 podle druhu zadavatele Meziroční změna v % Počet Hodnota Ministerstva a další celostátní úřady -8,3 +14,7 Ostatní subjekty -12,8 +20,6 Regionální úřady a sdružení -5,3 +24,5 Státní podniky -46,6-26,5 Celkem -11,0 +18,7 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research 12

13 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 3V roce 2015 poroste výkon sektoru projektových prací o 4,8 procenta. Základem bude nárůst jak zakázek z veřejného, tak i soukromého sektoru. Přílivem nové práce bude zajištěn i růst tržeb a téměř třetina firem již očekává také zvýšení své ziskové marže. Kapacity projektových firem jsou aktuálně vytíženy až na 88 %, každá čtvrtá firma plánuje v letošním roce jejich zvýšení. Objem projektových prací se v roce 2015 zvýší o 4,8 procenta Růstovému vývoji českého stavebnictví napomáhá i nárůst zakázek na přípravu projektů pro výstavbu. Výsledky nejnovějšího výzkumu realizovaného s řediteli projektových společností ukazují, že růst výkonu v oblasti projektových prací v letošním roce očekává až osm z deseti společností (80 procent). Celkový průměr odpovědí všech ředitelů ukazuje na růst výkonu sektoru o 4,8 procenta. Základem pro výše uvedený růst trhu by měl být růst jak soukromých (potvrzuje 60 % firem), tak i veřejných investic (potvrzuje 57 % firem). Věřím, že růst našeho segmentu v nejbližších letech bude založen zejména na soukromých investicích, kterým bude sekundovat snad také i dlouho slibovaný růst veřejných investic. Vzhledem k tomu, že růst veřejných zakázek se předpokládá zejména v inženýrském stavitelství, jsou naší prioritou ale stále privátní investoři. Petr Ščurkevič ředitel divize Projekce pozemních staveb, K4 a.s. Od začátku letošního roku vidíme po letech stagnace konečně nárůst poptávky po projektových pracích. Projevuje se to jak v počtu nových projektů, tak i u projektů, které byly delší dobu pozastavené a nyní je klienti znovu oživují. Z tohoto důvodu jsme už zahájili přijímání nových zaměstnanců a očekáváme, že v něm v průběhu roku budeme dále pokračovat. Momentálně plánujeme navýšení kapacit o 10 %, ale není vyloučeno, že to bude i více. Martin Ďuriš ředitel, PBA International Prague, s.r.o. Po rocích poklesu a stagnace letos poprvé očekáváme velmi mírné oživení. V naší profesi je vývoj nejvíce ovlivněn soukromým sektorem, který reaguje rychleji a racionálně. U veřejných investic patrně dojde také k oživení, ale nepředpokládáme, že dojde k nějaké zásadní úpravě v soutěžních kritériích. Pokud kritériem bude opět pouze nejnižší cena, tak se takovým soutěžím pokusíme vyhnout. Karel Řezníček Managing director, PPP, spol. s r.o. Pociťujeme oživení trhu, které se projevuje větším počtem odborných dotazů ze strany projektantů a zájmem o materiály s vyšší přidanou hodnotou. Zejména materiály pro řešení akustiky, kvality vnitřního prostředí, bezpečnosti nebo moderních způsobů projektování. Jsme lehce optimističtí a posilujeme tým odborníků. Martin Sochor marketingový ředitel společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips 13

14 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Mírně větší růst objemu práce očekávají zejména ředitelé společností připravující projekty pro inženýrské stavitelství Očekávaný vývoj trhu projektových prací v jednotlivých segmentech Podíl firem Vývoj trhu projektových prací jako celku bude pozitivně ovlivněn zvýšenou investiční aktivitou jak v privátním, tak především ve veřejném sektoru. Projekty liniových staveb by měly být hybnou silou růstu projektových prací, ale zároveň je třeba konstatovat, že lze predikovat i zvýšenou aktivitu privátních investorů, a to zahraničních i lokálních. Nové strategické investiční projekty budou působit synergicky a budou přinášet další návazné projekty. Jan Lidral Marketing Manager Central Europe, TAKENAKA EUROPE Očekáváme mírně pozitivní vývoj. Komerční sektor pravděpodobně zůstane na stejné úrovni, ale ve veřejném sektoru dojde k pozitivnímu nárůstu. Boris Zupančič Marketing Manager CZ, HU, SK, Philips Lighting Očekávám růst trhu, ovlivní jej především veřejné investice. Martin Höfler ředitel a předseda představenstva, PUDIS a. s. Očekávám zvýšené investice do dopravy. Svatopluk Bijok jednatel, DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r. o. 14

15 Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 Na růstovém vývoji se shodují ředitelé z inženýrského i pozemního stavitelství Ředitelé společností pracujících na projektech pro inženýrské stavitelství jsou aktuálně nepatrně optimističtější než jejich kolegové realizující projekty pro pozemní stavitelství. První zmíněný segment očekává růst objemu nových zakázek o 5,1 procenta. Vzestup očekávají více než tři čtvrtiny (až 78 procent) společností v tomto segmentu. Základ růstu vidí převážně v sektoru veřejných investic (potvrzuje 72 % firem). Společnosti zabývající se přípravou projektů pro pozemní stavitelství predikují rovněž zvýšení výkonu, a to o 4,7 %. Ten bude tažen zejména růstem privátních investic (potvrzuje 65 % firem). Zdá se, že se soukromý sektor probouzí. Zatim ale mnoho soutěží neprodukuje. Vše je o osobních kontaktech. Veřejné investice trpí zákonnou regulací a proklamace o navýšení investic zůstávají na papíře kvůli neschopnosti a v záplavě předpisů soutěže reálně dokončit. Jakub Masák ředitel, Masák & Partner, s.r.o. Myslím, že soukromé investice budou trh ovlivňovat cca stejně jako drobný růst veřejných investic. U veřejných zakázek je malý růst patrný již v roce Vše ale záleží na odvaze zadavatelů vybrat zhotovitele a podepsat smlouvu. Jaroslav Kupr ředitel ateliéru Praha architektonicko-stavební divize, INTAR a.s. V oblasti projektových prací se domnívám, že dominantní budou i nadále soukromé projekty a investice. A to jak v oblasti nových staveb, tak i v oblasti změn stávajícího stavu. Libor Urbášek Sales & Marketing Manager, Divize Isover Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Očekáváme, že projektové práce ovlivní oba typy investic. S ohledem na zaměření mé firmy, více soukromé investice. Veřejné investice jsou svázány nejistotami kolem Zákona o veřejných zakázkách, a proto si myslím, že jejich náběh a vliv se projeví až v roce Karel Hegenbart ředitel, K4H.EU V roce 2014 výrazně vzrostl objem zahájených veřejných výběrových řízení na nové projektové zakázky. Současně ale došlo k poklesu objemu zadaných zakázek Pokud se podíváme na vývoj v oblasti veřejných projektových zakázek v roce 2014, výsledky ukazují, že v loňském roce došlo k nárůstu počtu zahájených výběrových řízení na projektové zakázky o 27,6 %. Celková předpokládaná hodnota těchto zakázek činila 3,5 mld. Kč a byl zaznamenán její meziroční růst o 92,2 %. Současně ale také došlo k poklesu zadaných projektových zakázek z pohledu jejich počtu o 24,3 %. Hodnota zakázek zadaných v roce 2014 činila 1,8 mld. Kč a meziročně klesla o 22,4 %. Výrazný nárůst objemu zahájených výběrových řízení tedy dává dobrý základ pro růst objemu prací od veřejného sektoru v letošním roce, ale záležet bude především na tom, jestli se podaří tato zahájená výběrová řízení včas a efektivně zpracovat a zakázky firmám zadat (ze zakázek vyhlášených v roce 2014 byly zatím zadány zakázky v hodnotě pouze 0,8 mld. Kč, tj. jen 23 % z objemu všech vyhlášených). V kontextu řádně neběžící přípravy posledních let vidím současný stav pozitivně, v každém segmentu trhu ale současně odlišně. Příprava železničních projektů nabrala významně rychlost již v loňském roce a zřejmě ve svém tempu bude pokračovat. Pozitivní je, že i na ŘSD se počet tendrů v posledním kvartálu roku 2014 zvýšil. Lze tedy předpokládat, že se změny ve vytížení kapacit v projektování silnic projeví v druhé polovině letošního roku. Je to ovšem závislé na rychlosti zadavatele při administrování soutěží a zajištění podkladů nutných pro zahájení projektování. Ze zvýšeného počtu poptávek na projektovou dokumentaci pozemních staveb lze doufejme vyčíst též pozvolné oživování. Máme před sebou nové programovací období, a pokud chceme vyčerpat prostředky, je třeba intenzivně pracovat od začátku. Veřejné investice budou tedy pro naši profesi velmi významné. Pavel Havlíček generální ředitel, SUDOP GROUP a.s. 15

Poděkování. Vážení čtenáři, Ladislav Krumpolec ředitel SGCP, divize Weber. Jiří Vacek ředitel společnosti CEEC Research

Poděkování. Vážení čtenáři, Ladislav Krumpolec ředitel SGCP, divize Weber. Jiří Vacek ředitel společnosti CEEC Research Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví Q1/2015, kterou pro Vás připravila společnost CEEC Research

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

STUDIE PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 2015

STUDIE PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 2015 Dodavatel fasády: RUUKKI CZ s.r.o. Materiál: Ruukki FORMA TM Lamella COR-TEN 30 Stavba: opláštění Ostrava STUDIE PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 2015 Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 únor 2011 Úvod Informace

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 STAVEBNICTVÍ V ČR Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR 1 2 Bytová výstavba 1989 2014 3 Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Více

AKTUÁLNÍ STAV STAVEBNICTVÍ

AKTUÁLNÍ STAV STAVEBNICTVÍ AKTUÁLNÍ STAV STAVEBNICTVÍ PODKLAD PRO JEDNÁNÍ 132. PS RHSD DNE 17. ŘÍJNA 2016 Předkládá Ing. Václav Matyáš prezident Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR V Praze dne 17. října 2016 AKTUÁLNÍ STAV VÝVOJE

Více

PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE

PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE 18. 7. 2016 Předkládá Ing. Václav Matyáš prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 0 Pro plnění akčního plánu na podporu hospodářského růstu

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá Tisková zpráva Průzkum: Malé a střední firmy hodnotí svou situaci stále příznivě, růst optimismu se však zastavil Praha, 18. října 2011 Malé a střední firmy v Česku hodnotí svou ekonomickou situaci v posledním

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ PK V PODMÍNKÁCH ČR

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ PK V PODMÍNKÁCH ČR Parlament České republiky Praha 30. 9. 2014 TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ PK V PODMÍNKÁCH ČR Parlament České republiky Praha 30. 9. 2014 Úvod 1. Udržitelná míra financování 2. Dlouhodobý plán pro přípravu projektů

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Realistický pohled na pražský realitní rok 2010

Realistický pohled na pražský realitní rok 2010 Tisková zpráva Realistický pohled na pražský realitní rok 2010 Praha 9. prosince 2010 - Průměrné prodejní ceny bytu klesaly Staví se více malých bytů Ceny pozemků v Praze a nejbližším okolí stagnují nebo

Více

Poděkování. Vážení čtenáři, Pavel Kliment Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG v České republice

Poděkování. Vážení čtenáři, Pavel Kliment Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG v České republice Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2014 Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví Q4/2014, kterou pro Vás připravila společnost CEEC Research ve spolupráci

Více

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Seminář VÁPNO,CEMENT a EKOLOGIE 2012 Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem 28.5.2012 Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Ing. Pavel Malinský, MPO ČR Současná situace

Více

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Tisková zpráva Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Praha, 8. dubna 2013 Aktuální průzkum Hospodářské komory České republiky (HK ČR) zaměřený na podnikatelskou

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost DTZ Research PROPERTY TIMES Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost Brno a Ostrava, Kanceláře, 1. pololetí 2015 17. srpna 2015 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 2 Ostrava 4 Obě města zaznamenala během

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Český trh veletrhů a výstav klesl, ale veletrhy zejména v období ekonomické krize potvrdily svůj význam v rámci firemní komunikace. 29.4.

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Do srpnového šetření IOFT zaslalo své predikce šest domácích a jeden zahraniční analytik. Očekávaný nárůst cenové hladiny se

Více

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q3/2015

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q3/2015 Projekt: Evropské distribuční centrum VF Corporation Vlastník, developer a správce budovy: P3 Logistic Parks Inovativní řešení: Enviromentální certifikace BREEAM na úrovni velmi dobrý STAVEBNICTVÍ KVARTÁLNÍ

Více

Registrace nových vozidel v ČR

Registrace nových vozidel v ČR www..cz Registrace nových vozidel v ČR Začátek roku 2017: SUV a terénní se již stala nejprodávanější třídou Podíl obchodních tříd na registracích nových OA 27 26,2% 26 25 24 23 22 21 20,3% 20 19 20,5%

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Příloha tiskové zprávy Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Hodnocení stávající situace podnikatelů se nadále zlepšuje V aktuálním průzkumu uvedlo celkem

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku Tisková zpráva BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku 1. srpna 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod

Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod Tento příspěvek se zabývá cenami bytů a jejich dostupností, tedy dostupností vlastnictví bytů (vlastnického bydlení). Dostupnost bydlení je primárně závislá na

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015 STAVEBNICTVÍ KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015 Investoři - Projektanti - Stavební firmy Generální partner Projekt: Kaštanová - Centrum bydlení a designu Investor: Ing. Radek Černý Architekt:

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/2015

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/2015 STAVEBNICTVÍ KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/2015 Investoři - Projektanti - Stavební firmy Generální partner Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2015 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři,

Více

VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR

VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2007 VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR ZLEPŠÍ NEBO ZŮSTANE STEJNÁ Ekonomickou situaci za posledních dvanáct měsíců hodnotí občané relativně dobře.

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 1 Rozklad meziroční změny indexu stavební produkce Vývoj stavební produkce od počátku krize Neexistuje žádná střednědobá, natož pak dlouhodobá koncepce státu

Více

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2016

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2016 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1, kompletní zateplovací systém Weber STAVEBNICTVÍ KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2016 Investoři - Projektanti - Stavební firmy

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Fórum českého stavebnictví 2012

Fórum českého stavebnictví 2012 Fórum českého stavebnictví 2012 RNDr. Evžen Korec, CSc. 06.03.2012 Představení EKOSPOL a.s. patří mezi TOP 4 developerské firmy v ČR v oblasti rezidenčního developmentu (dle podílu na trhu) Jediný velký

Více

NARŮSTÁ PODÍL LIDÍ, KTEŘÍ POSUZUJÍ EKONOMICKÝ VÝVOJ OPTIMISTICKY. JSME SVĚDKY OBRATU?

NARŮSTÁ PODÍL LIDÍ, KTEŘÍ POSUZUJÍ EKONOMICKÝ VÝVOJ OPTIMISTICKY. JSME SVĚDKY OBRATU? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/24 vydáno dne 5. 4. 24 NARŮSTÁ PODÍL LIDÍ, KTEŘÍ POSUZUJÍ EKONOMICKÝ VÝVOJ OPTIMISTICKY. JSME SVĚDKY OBRATU? Téměř polovina občanů (46 %) se domnívá, že česká ekonomika

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Společnost Henkel hlásí ve třetím čtvrtletí velmi dobrý výkon

Společnost Henkel hlásí ve třetím čtvrtletí velmi dobrý výkon Tisková zpráva Praha, 12. listopadu 2013 Výrazné zvýšení zisku a ziskovosti Společnost Henkel hlásí ve třetím čtvrtletí velmi dobrý výkon Přesvědčivý 4,2% organický růst obratu Obrat ovlivněný kurzovými

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Jsou malé a střední podniky na cestě z krize?

Jsou malé a střední podniky na cestě z krize? Citibank Europe plc, organizační složka Jsou malé a střední podniky na cestě z krize? Praha, 3. prosince 2009 Prezentující Marek Potoma ředitel komerčního bankovnictví Hana Stuchlíková ředitelka marketingu

Více

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky -

Více

1.3. Mzdová konvergence

1.3. Mzdová konvergence 1.3. Mzdová konvergence Průměrné hodinové náklady práce, definované jako celkové pracovní náklady v eurech dělené počtem odpracovaných hodin, mohou být srovnatelnou bází, pomocí níž je možné zhruba porovnat,

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Bakalářské studijní programy a jejich obory Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Management a ekonomika ve stavebnictví Obory studijního programu Stavební

Více

2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí)

2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí) 2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí) Komerční nemovitosti podle statistiky výstavby nebytových budov Hmotná fixní aktiva v podobě obydlí (dále uváděno jako domy a byty) a budov a staveb

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 OBSAH Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 Strana 1. Úvod 2 2. Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC v I. pololetí 2010

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Meziročně se výroba elektrické energie v ČR snížila, zatímco její spotřeba vzrostla. Hlavní příčinou poklesu výroby elektrické energie byla odstávka

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Registrace nových vozidel v ČR

Registrace nových vozidel v ČR www..cz Registrace nových vozidel v ČR Červenec Vývoj hrubého domácího produktu 6 % Vývoj HDP 4 % 3,0 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dřívější výhled Aktualizované Predikce

Více

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE PODKLADY PRO JEDNÁNÍ S PREZIDENTEM REPUBLIKY MILOŠEM ZEMANEM DNE 17. 7. 2013 1 VÝZNAM STAVEBNICTVÍ PRO EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY Stavebnictví významným způsobem

Více

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld.

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld. Tisková zpráva BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje 3. listopadu 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58 266 778 silvia.tajblikova@basf.com 3. čtvrtletí

Více

Energeticky úsporné stavby móda, uvědomělý trend nebo neodbytná realita? Radovan Mužík, Partner, INCOMA Research Praha, 4.3.2009

Energeticky úsporné stavby móda, uvědomělý trend nebo neodbytná realita? Radovan Mužík, Partner, INCOMA Research Praha, 4.3.2009 Energeticky úsporné stavby móda, uvědomělý trend nebo neodbytná realita? 1 Radovan Mužík, Partner, INCOMA Research Praha, 4.3.2009 Agenda 2 Aktuální vnímání současné situace z pohledu stavebních firem

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Registrace nových vozidel v ČR

Registrace nových vozidel v ČR www..cz Registrace nových vozidel v ČR 4. října Jak se jednotlivé třídy podílejí na celkovém růstu registrací Růst registrací ve srovnání / Celkové registrace v roce Třída Q1 Q2 VII-VIII I-VIII Nižší střední

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2013

Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2013 Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2013 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví Q4/2013, kterou pro vás připravila společnost CEEC Research

Více

VÁŠ PARTNER PRO DOPRAVNÍ, VODOHOSPODÁŘSKÉ, PODZEMNÍ, EKOLOGICKÉ, PRŮMYSLOVÉ STAVBY A SPECIALIZACE

VÁŠ PARTNER PRO DOPRAVNÍ, VODOHOSPODÁŘSKÉ, PODZEMNÍ, EKOLOGICKÉ, PRŮMYSLOVÉ STAVBY A SPECIALIZACE VÁŠ PARTNER PRO DOPRAVNÍ, VODOHOSPODÁŘSKÉ, PODZEMNÍ, EKOLOGICKÉ, PRŮMYSLOVÉ STAVBY A SPECIALIZACE Kdo jsme a kam patříme VINCI v roce 2012 193 000 zaměstnanců ve 100 zemích světa 38,634 mld. konsolidovaného

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

ANAlýza trhu

ANAlýza trhu Rezidenční trh v Praze POKLES CEN POTVRZEN Praha 18.3.2011 Třetí část našich pravidelných analýz se bude týkat změn v počtech bytů i v jejich cenách na pražském rezidenčním trhu. Dnešní stav Souhrnné počty

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více