ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 *UOHSX005UQEJ* UOHSX005UQEJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S786/2013/VZ-9090/2014/522/JCh Brn 28. dubna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne na návrh z téhž dne, jehž účastníky jsu zadavatel Hlavní měst Praha, IČO , se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, zastupený ve správním řízení na základě plné mci ze dne JUDr. Jarslavem Nvákem, PhD., advkátem, ev. č. ČAK 04143, se sídlem Trjanva 2022/12, Praha Nvé Měst, navrhvatel splečnsti ID Stavby grup, s.r.., IČO , se sídlem U Sluncvé 666/12a, Praha 8, ELIOS, s.r.., IČO , se sídlem Heršpická 758/13, Brn, MOLUX s.r.., IČO , se sídlem Pinýrů 1501, Mst, STAND BY, s.r.., IČO , se sídlem Užcká 962/6, Praha 10, Werner Hüttner, IČO , s místem pdnikání Limnická 1235, , Nejdek, které jsu členy Sdružení pr údržbu světlení v Praze a které jsu ve správním řízení zastupeny na základě plné mci ze dne Ing. Martinem Kvaříkem, IČO , s místem pdnikání Adamvská 804/3, Praha 4, ve věci přezkumání úknů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce Zajištění správy, prvzu a údržby veřejnéh světlení a suvisejících zařízení na území hlavníh města Prahy, zadávané

2 frmu tevřenéh řízení, jehž známení byl d Věstníku veřejných zakázek deslán dne a byl uveřejněn dne pd ev. č ve znění prav uveřejněných dne a dne a v Úředním věstníku Evrpské unie uveřejněn dne pd ev. č. 2013/S , ve znění ddatečných infrmací uveřejněných dne a dne , rzhdl takt: I. Zadavatel Hlavní měst Praha, IČO , se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, zastupený ve správním řízení na základě plné mci ze dne JUDr. Jarslavem Nvákem, PhD., advkátem, ev. č. ČAK 04143, se sídlem Trjanva 2022/12, Praha Nvé Měst neddržel při zadávání veřejné zakázky Zajištění správy, prvzu a údržby veřejnéh světlení a suvisejících zařízení na území hlavníh města Prahy pstup stanvený v 77 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, v návaznsti na 6 dst. 1 citvanéh zákna tím, že úkny kmise pr psuzení a hdncení nabídek suvisející s psuzením výše nabídkvé ceny navrhvatele splečnstí ID Stavby grup, s.r.., IČO , se sídlem U Sluncvé 666/12a, Praha 8, ELIOS, s.r.., IČO , se sídlem Heršpická 758/13, Brn, MOLUX s.r.., IČO , se sídlem Pinýrů 1501, Mst, STAND BY, s.r.., IČO , se sídlem Užcká 962/6, Praha 10, Werner Hüttner, IČO , s místem pdnikání Limnická 1235, , Nejdek, které jsu členy Sdružení pr údržbu světlení v Praze a které jsu ve správním řízení zastupeny na základě plné mci ze dne Ing. Martinem Kvaříkem, IČO , s místem pdnikání Adamvská 804/3, Praha 4 ve vztahu k předmětu veřejné zakázky nebyly prvedeny transparentntně, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky a dsud nedšl k uzavření smluvy. II. Jak patření k nápravě Úřad pr chranu hspdářské sutěže pdle 118 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ruší úkny zadavatele Hlavní měst Praha, IČO , se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, zastupený ve správním řízení na základě plné mci ze dne JUDr. Jarslavem Nvákem, PhD., advkátem, ev. č. ČAK 04143, se sídlem Trjanva 2022/12, Praha Nvé Měst prvedené v suvislsti s psuzením nabídky navrhvatele splečnstí ID Stavby grup, s.r.., IČO , se sídlem U Sluncvé 666/12a, Praha 8, ELIOS, s.r.., IČO , se sídlem Heršpická 758/13, Brn, MOLUX s.r.., IČO , se sídlem Pinýrů 1501, Mst, STAND BY, s.r.., IČO , se sídlem Užcká 962/6, Praha 10, Werner Hüttner, IČO , s místem pdnikání Limnická 1235, , Nejdek, 2

3 které jsu členy Sdružení pr údržbu světlení v Praze a které jsu ve správním řízení zastupeny na základě plné mci ze dne Ing. Martinem Kvaříkem, IČO , s místem pdnikání Adamvská 804/3, Praha 4 pdle 77 cit. zákna, které byly zdkumentvány v prtklu IV. jednání hdntící kmise ze dne a sučasně ruší všechny následující úkny učiněné zadavatelem v předmětném zadávacím řízení včetně rzhdnutí vylučení navrhvatele z účasti v zadávacím řízení ze dne III. Pdle 119 dst. 2 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, v návaznsti na 1 dst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kteru se stanví paušální částka nákladů řízení přezkumání úknů zadavatele pr účely zákna veřejných zakázkách, se zadavateli Hlavní měst Praha, IČO , se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, zastupený ve správním řízení na základě plné mci ze dne JUDr. Jarslavem Nvákem, PhD., advkátem, ev. č. ČAK 04143, se sídlem Trjanva 2022/12, Praha Nvé Měst ukládá: uhradit náklady řízení ve výši ,-- Kč (třicet tisíc krun českých). Náklady řízení jsu splatné d dvu měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí. ODŮVODNĚNÍ 1. Úřad pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ) jak rgán příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ), k výknu dhledu nad zadáváním veřejných zakázek, bdržel dne návrh na přezkumání úknů učiněných zadavatelem Hlavní měst Praha, IČO , se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, zastupený ve správním řízení na základě plné mci ze dne JUDr. Jarslavem Nvákem, PhD., advkátem, ev. č. ČAK 04143, se sídlem Trjanva 2022/12, Praha Nvé Měst (dále jen zadavatel ) ve veřejné zakázce Zajištění správy, prvzu a údržby veřejnéh světlení a suvisejících zařízení na území hlavníh města Prahy, zadávané frmu tevřenéh řízení, jehž známení byl d Věstníku veřejných zakázek deslán dne a byl uveřejněn dne pd ev. č ve znění prav uveřejněných dne a dne a v Úředním věstníku Evrpské unie uveřejněn dne pd ev. č. 2013/S , ve znění ddatečných infrmací uveřejněných dne a dne (dále jen veřejná zakázka ). Průběh zadávacíh řízení 2. Z prtklu V. jednání hdntící kmise ze dne vyplývá, že zadavatel bdržel nabídky d devíti uchazečů, přičemž dva uchazeči byli zadavatelem z další účasti v zadávacím řízení vylučeni. 3. Uchazeč splečnsti 3

4 ID Stavby grup, s.r.., IČO , se sídlem U Sluncvé 666/12a, Praha 8, ELIOS, s.r.., IČO , se sídlem Heršpická 758/13, Brn, MOLUX s.r.., IČO , se sídlem Pinýrů 1501, Mst, STAND BY, s.r.., IČO , se sídlem Užcká 962/6, Praha 10, Werner Hüttner, IČO , s místem pdnikání Limnická 1235, , Nejdek, které jsu členy Sdružení pr údržbu světlení v Praze a které jsu ve správním řízení zastupeny na základě plné mci ze dne Ing. Martinem Kvaříkem, IČO , s místem pdnikání Adamvská 804/3, Praha 4 (dále jen navrhvatel ), byl zadavatelem vylučen rzhdnutím ze dne z důvdu mimřádně nízké nabídkvé ceny ve smyslu 77 dst. 6 zákna. 4. Prti rzhdnutí zadavatele ze dne vylučení navrhvatele z další účasti v zadávacím řízení pdal navrhvatel námitky ze dne , které byly zadavateli dručeny téhž dne. 5. Zadavatel námitkám navrhvatele nevyhvěl, přičemž známení nevyhvění námitkám ze dne navrhvatel bdržel dne Vzhledem k tmu, že navrhvatel nepvažval rzhdnutí zadavatele námitkách za učiněné v suladu se záknem, pdal k Úřadu návrh na přezkumání úknů zadavatele. 6. Úřad bdržel návrh dne , a tímt dnem byl pdle 113 zákna zahájen správní řízení přezkumání úknů zadavatele. Obsah návrhu 7. Navrhvatel v návrhu ze dne , který směřuje prti vylučení navrhvatele ze zadávacíh řízení, uvádí, že zadavatel v žádsti zdůvdnění mimřádně nízké nabídkvé ceny, v rzhdnutí vylučení, ani v rzhdnutí námitkách neuvedl žádné činnsti či spravvaná zařízení, která v nabídce navrhvatele chybí, a nebyl tedy právněn pvažvat cenu navrhvatele z tht důvdu za mimřádně nízku. Zdůvdnění mimřádně nízké nabídkvé ceny byl pdle navrhvatele pdrbné, bsáhlé a zpracvané přesně v suladu s pžadavky zadavatele uvedenými v žádsti zdůvdnění. Pkud by cena navrhvatele přest měla být pvažvána v některých částech za mimřádně nízku, má její výše pdle navrhvatele bjektivní příčiny spčívající ve výjimečně příznivých pdmínkách pr prvedení zadávaných služeb ve smyslu 77 dst. 2 písm. b) zákna. Těmi jsu příznivé bchdní a cenvé pdmínky d ddavatelů materiálů a dstatek vlastních vlných kapacit pr realizaci zakázky. 8. Navrhvatel dále dkazuje na rzhdnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S152/2009/VZ- 9789/2009/540/LZa/VKu ze dne 10. srpna 2009, v němž pdle navrhvatele Úřad knstatval, že: Pkud na straně hdntící kmise existvaly i na základě předlženéh zdůvdnění nadále pchybnsti vlastnstech nabízenéh plnění, měla hdntící kmise navrhvatele pžádat dplnění předlženéh zdůvdnění Se svým pžadavkem je však pvinna navrhvatele seznámit. 4

5 9. Pchybnst zadavatele hledně trvání příznivých pdmínek navrhvatele p celu dbu pskytvání zadávaných služeb je pdle navrhvatele nedůvdná, nebť pstrádá věcné pdstatnění. 10. Na jednání hdntící kmise dne navrhvatel pdle svéh tvrzení deklarval, že je schpen a chten na dtazy hdntící kmise dpvědět, avšak musí se na ně s hledem na jejich detailní charakter připravit. Pkud se hdntící kmise dmnívala, že navrhvatel ve zdůvdnění ceny uvedl neúplné či nvé infrmace, měla pdle navrhvatele v pzvánce na jednání knkretizvat, v čem tyt infrmace spčívají, aby se navrhvatel mhl na jednání předem připravit a pskytnut pžadvané vysvětlení. Z pzvání na jednání hdntící kmise musí být pdle navrhvatele jednznačně zřejmé, c chce hdntící kmise v rámci vysvětlení prbírat. Zásada transparentnsti pdle navrhvatele vyžaduje, aby uchazeč předem věděl, čeh se má jeh vysvětlení před hdntící kmisí týkat. 11. Otázky hdntící kmise směřvaly pdle navrhvatele k velmi detailnímu rzkladu cen a k pdrbnému ppisu způsbu plnění veřejné zakázky. Pdle navrhvatele se tedy jednal významné rzšíření pžadavků zadavatele uvedených v žádsti zdůvdnění, které navrhvatel bjektivně nemhl čekávat. Navrhvatel pdle svéh tvrzení ptvrdil svji připravenst další vysvětlení pskytnut, avšak nikli bez předchzí přípravy. Zadavatel na t pdle navrhvatele reagval rzhdnutím vylučení, aniž si vyžádal dpvědi na tázky, které měla v úmyslu klást navrhvateli hdntící kmise. Pdle navrhvatele je tedy zřejmé, že jediným cílem, s nímž byl navrhvatel na jednání hdntící kmise pzván, byl zpchybnění jeh nabídkvé ceny a následné vylučení ze zadávacíh řízení. Navrhvatel uvádí, že z hlediska ddržení zásady transparentnsti (ve smyslu rzsudku Krajskéh sudu v Brně ze dne , sp. zn. 62 Ca 61/2012) je nepřípustné, aby zadavatel pté, c zašle becnu pzvánku na jednání hdntící kmise, teprve na jednání specifikval své pžadavky na vysvětlení a trval na tm, aby navrhvatel na místě těmt pžadavkům vyhvěl. 12. Pdle navrhvatele je nepřípustné, aby zadavatel pté, c zaslal navrhvateli zcela becnu pzvánku na jednání hdntící kmise, teprve v rámci tht jednání specifikval svje pžadavky na vysvětlení, a trval na tm, aby navrhvatel těmt pžadavkům na místě vyhvěl. Pdle navrhvatele je tvrzení zadavatele v tm smyslu, že navrhvatel dmítal kmunikvat, v přímém rzpru s prkazatelnými skutečnstmi. Navrhvatel se řádně dstavil na jednání hdntící kmise, přičemž byl připraven pskytnut zadavateli plnu sučinnst při psuzení jeh nabídky. 13. Tvrzení zadavatele, že hdlal navrhvatele na jednání hdntící kmise seznámit se znaleckým psudkem (znalecký psudek ze dne , který nechal zadavatel vypracvat prf. Ing. Karlem Skanským pzn. Úřadu), navrhvatel zcela dmítá. Hdntící kmise se pdle navrhvatele na jednání jeh existenci vůbec nezmínila. Pkud by hdntící kmise chtěla navrhvatele s psudkem seznámit, nic jí v tm pdle navrhvatele nebránil. Znalecký psudek je pdle navrhvatele dkument, jehž dbrný charakter vyžaduje, má-li se k němu navrhvatel kvalifikvaně vyjádřit, aby se s ním pdrbněji seznámil, nikliv puze v rámci prbíhajícíh jednání. První zmínka znaleckém psudku se pdle navrhvatele bjevila až v rzhdnutí vylučení, tedy v situaci, kdy navrhvatel již nemhl na jeh závěry reagvat vysvětlením. 5

6 14. Jestliže tedy zadavatel tvrdí, že navrhvatel zmařil mžnst seznámit se se znaleckým psudkem, jedná se pdle navrhvatele nejen účelvé, ale především nepravdivé vyjádření. Způsb, jímž zadavatel v šetřeném případě se znaleckým psudkem nakládá, je pdle navrhvatele nepřijatelný. Ačkli se zadavatel pdle navrhvatele se závěry znaleckéh psudku zjevně zttžnil, nebť je řádně zapracval d důvdnění rzhdnutí vylučení, neseznámil navrhvatele s důvdy pr závěry znalce, čímž h pdle navrhvatele připravil mžnst se prti nim jakkli bránit. V tét suvislsti navrhvatel dkazuje na rzsudek Krajskéh sudu v Brně sp. zn. 62Af 68/2011 ze dne 7. března 2013, kde sud knstatval: V dané situaci, kdy si zadavatel nechal zpracvat dbrné psuzení ve vztahu k žalbcvě cenvé nabídce, byl více než na místě, aby žalbce s tímt dbrným psuzením seznámil a vyžádal si vysvětlení nabízených cen ve vztahu k tmut dbrnému psuzení. Zpchybňuje-li dbrné psuzení reálnst žalbcem nabízených cen, je třeba, aby žalbce měl mžnst se k tmut zpchybnění vyjádřit a právě v kntextu tht dbrnéh psuzení svji cenvu nabídku důvdnit. Pdle názru sudu se tedy zpchybnění nabízené ceny dbrným psuzením měl stát základem výzvy k vysvětlení mimřádně nízké nabídkvé ceny. V daném případě není statně zcela patrn, na základě čeh byla prvtní výzva k vysvětlení mimřádně nízké nabídkvé ceny frmulvána. Teprve pté, c by žalbce nabízené ceny nedůvdnil, byl namístě jeh nabídku vyřadit a žalbce vylučit. Je však třeba, aby důvdy žalbcva vylučení frmulval a žalbci sdělval zadavatel, a sučasně se jednal důvdy jednznačné a srzumitelné. Právě tak ttiž může být naplněna zásada transparentnsti zaktvená v 6 zákna a pžadavek bsažený v 76 dst. 6 zákna. Tak tmu v daném případě nebyl. 15. Na tvrzení zadavatele, že pžadavky na kvalifikaci jsu puze minimální a jejich splnění nezaručuje, že navrhvatel je způsbilý pr plnění zakázky, navrhvatel namítá, že by v takvém případě kvalifikace zcela ztrácela svůj smysl. Navrhvatel uvádí, že pdle 17 písm. e) zákna se rzumí kvalifikací ddavatele způsbilst ddavatele pr plnění veřejné zakázky. Navrhvatel pdle svéh tvrzení vymezenu kvalifikaci splnil, a je tedy pr plnění veřejné zakázky způsbilý. Pkud měl zadavatel pžadavky na vyšší pčet zaměstnanců, případně na rzsáhlejší reference, mhl je pdle navrhvatele stanvit. Navrhvatele nelze pdle jeh tvrzení sankcinvat za t, že kvalifikaci splnil v suladu se zadávacími pdmínkami, a nikli pdle dalších představ zadavatele. Řádné plnění předmětu veřejné zakázky je pdle navrhvatele zajištěn i záruku pžadvanu zadavatelem. 16. Navrhvatel uzavírá, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky neddržel pstup pdle 77 dst. 6 ve spjení s 76 dst. 6 zákna, když psudil zdůvdnění mimřádně nízké nabídkvé ceny dlžené uchazečem jak nedstatečné, aniž sučasně specifikval knkrétní důvdy pr tent závěr a aniž pskytl navrhvateli příležitst zdůvdnění relevantním způsbem dplnit, zejména ve vztahu k závěrům znaleckéh psudku a vylučil navrhvatele z účasti v zadávacím řízení, ačkli jeh nabídka splňuje veškeré pžadavky stanvené zadavatelem v suladu se záknem a bsahuje nabídkvu cenu, za niž je navrhvatel schpen veřejnu zakázku řádně splnit. Ppsané jednání je pdle navrhvatele netransparentní a diskriminační ve smyslu 6 dst. 1 zákna. 17. Navrhvatel se dmáhá, aby Úřad ulžil zadavateli pdle 118 dst. 1 zákna nápravné patření spčívající ve zrušení rzhdnutí vylučení navrhvatele z účasti v zadávacím řízení a veškerých navazujících úknů a aby Úřad vydal předběžné patření pdle 117 dst. 6

7 1 písm. a) zákna, jímž ulží zadavateli zákaz uzavřít smluvu v předmětném zadávacím řízení. Průběh správníh řízení 18. Účastníky správníh řízení pdle 116 zákna jsu: zadavatel, navrhvatel. 19. Zahájení správníh řízení známil Úřad účastníkům řízení dpisem č. j. ÚOHS-S786/2013/VZ- 41/2014/522/JCh ze dne Usnesením č. j. ÚOHS-S786/2013/VZ- 1343/2014/522/JCh ze dne stanvil Úřad účastníkům řízení pdle 36 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále jen správní řád ), lhůtu, ve které byli právněni navrhvat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanvisk. 20. Rzhdnutím č. j. ÚOHS-S786/2013/VZ-1152/2014/522/JCh ze dne předběžném patření Úřad zadavateli ulžil zákaz uzavřít smluvu v šetřeném zadávacím řízení, a t až d dby nabytí právní mci rzhdnutí, kterým bude předmětné správní řízení uknčen. 21. Na žádst navrhvatele ze dne byl správní řízení usnesením č. j. ÚOHS- S786/2013/VZ-2011/2014/522/JCh ze dne přerušen d a účastníkům řízení stanvena lhůta pdle 36 dst. 1 správníh řádu, ve které byli právněni navrhvat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanvisk, a lhůta, ve které se mhli vyjádřit k pdkladům rzhdnutí. 22. Usnesením č. j. ÚOHS-S786/2013/VZ-4546/2014/522/JCh ze dne prdlužil Úřad na žádst zadavatele účastníkům řízení pdle 36 dst. 3 správníh řádu lhůtu, ve které se mhli vyjádřit k pdkladům rzhdnutí. Vyjádření zadavatele ze dne Zadavatel ve svém vyjádření ze dne uvádí, že psuzení, zda se jedná mimřádné nízku nabídkvu cenu, zcela přísluší d kmpetence hdntící kmise, cž pdle zadavatele jasně vyplývá z ustanvení 77 zákna. 24. Navrhvatel si byl pdle zadavatele vědm, že jeh cena je mimřádné nízká, prt se ji snažil důvdnit údajnými bjektivními příčinami spčívajícími ve výjimečně příznivých pdmínkách pr prvedení zadávaných služeb, aniž by ale tt své tvrzení jakkli dlžil či dále specifikval. V tét suvislsti zadavatel dkazuje na rzhdnutí Úřadu ze dne , č. j. UOHS-R138/2011/VZ-14711/2012/310/MMI pdle něhž, argumentuje-li navrhvatel výjimečně příznivými pdmínkami, je jeh pvinnstí tt dlžit a zdůvdnit. Z důvdnění pdanéh navrhvatelem pdle zadavatele žádné bjektivní příčiny mimřádně nízké nabídkvé ceny ve smyslu 77 dst. 2 zákna zjištěny nebyly. 25. V zadavatelem pžadvané kalkulaci navrhvatel pdle zadavatele uvádí dvě stručné tabulky, ze kterých p analýze zpracvané eknmickými pradci zadavatele (hdntící kmise) vyplynul, že nabídkvá cena navrhvatele nebsahuje aneb zásadním způsbem finančně pdhdncuje zajištění činnstí, které jsu nezbytné pr správu, prvz a údržbu 7

8 veřejnéh světlení na území hlavníh města Prahy, jak z phledu persnálníh, materiálvéh a rganizačníh zajištění plnění veřejné zakázky. Navrhvatel ve své nabídce pdle zadavatele uvedl cenu, u níž existují důvdné pchybnsti řádném plnění veřejné zakázky. 26. Pdle zadavatele má hdntící kmise práv, nikli pvinnst, p písemném zdůvdnění mimřádně nízké nabídkvé ceny přizvat uchazeče na jednání hdntící kmise za účelem vysvětlení předlženéh zdůvdnění. 27. Navrhvatel pdle zadavatele dmítal na jednání hdntící kmisí pdat jakékli vysvětlení k nabídkvé ceně a pdanému písemnému zdůvdnění s argumentem, že měl písemné dtazy dstat předem, nebť se takt zdržuje. Prt byl pdle zadavatele jednání s navrhvatelem předčasně uknčen. Navrhvatel tak pdle zadavatele svým jednáním zmařil jednání hdntící kmise. Originál záznamu z jednání pdepsaný všemi třemi zástupci navrhvatele je pdle zadavatele sučástí spisvéh materiálu k veřejné zakázce (i sučástí správníh spisu pzn. Úřadu). Hdntící kmise pdle tvrzení zadavatele ve vztahu k navrhvateli pstupvala zcela v suladu s ustanvením 77 zákna, stejně jak s ustanvením 6 zákna. Pdle ustanvení 77 dst. 4 zákna je kmise pdle zadavatele pvinna vzít v úvahu jak písemné vysvětlení nabídky či zdůvdnění mimřádně nízké nabídkvé ceny, tak i ústní knzultace s uchazečem. Vzhledem k tmu, že navrhvatel pdle zadavatele dmítl s kmisí na jednání kmunikvat, byla kmise pdle zadavatele nucena vyjít zejména z písemnéh zdůvdnění mimřádně nízké nabídkvé ceny, které bsahval kalkulační vzrec. Existenci bjektivních příčin mimřádně nízké nabídkvé ceny ve smyslu 77 dst. 2 zákna navrhvatel pdle zadavatele nedlžil. 28. Obavy týkající se nereálnsti nabídkvé ceny navrhvatele pdle zadavatele ptvrdil i znalecký psudek, který nechal zadavatel vypracvat. 29. Zadavatel dále uvádí, že je t hdntící kmise, kmu náleží psuzení, zda je nabídkvá cena mimřádně nízká či nikli. Hdntící kmise dšla na základě psuzení nabídkvé ceny k závěru, že navrhvatel nebude schpen za nabídnutu cenu předmět veřejné zakázky řádně splnit, a tak byl navrhvatel pdle zadavatele v suladu se záknem z účasti v zadávacím řízení vylučen. 30. Argument navrhvatele, že nevěděl, prč je na jednání hdntící kmise zván a nemhl se na něj připravit, zadavatel dmítá jak účelvý, nebť v zaslané pzvánce byl pdle zadavatele výslvně uveden, že hdntící kmise zve navrhvatele v suladu s 77 dst. 3 zákna za účelem vysvětlení předlženéh zdůvdnění mimřádně nízké ceny. Argument, že je pvinnstí kmise zaslat v pzvánce seznam knkrétních dtazů, které za tímt účelem bude pkládat, je pdle zadavatele třeba dmítnut, nebť tat pvinnst nejen z žádnéh paragrafu neplyne, ale navíc by byla pdle zadavatele zcela prti smyslu a lgice uvedenéh ustanvení. Pkud by uvedený názr platil, hdntící kmise by řádné vysvětlení nikdy nebdržela, nebť by při jednání již neměla mžnst reagvat na dpvědi uchazečů a plžit případné dplňující tázky. Zadavatel dále uvádí, že dtazy, které hdntící kmise plžila a dále chtěla plžit, nebyly nad rámec pdanéh vysvětlení, ale zcela v jeh rámci, nebť se týkaly bsahu zaslanéh zdůvdnění. 31. K jednání hdntící kmise zadavatel dále uvádí, že zadavatel má práv pzvat uchazeče na jednání kmise, nikli pvinnst, stejně jak nemá pvinnst si s uchazeči dpisvat (nad 8

9 rámec žádsti písemné zdůvdnění pdle 77 dst. 1 zákna). Ani tvrzení navrhvatele, že by na písemné dtazy dpvěděl, nepskytuje pdle zadavatele žádnu záruku, že by se tak skutečně stal. 32. Navrhvatel svým přístupem pdle zadavatele znemžnil hdntící kmisi nejen jakukli diskuzi nad nabídkvu cenu a pdaným zdůvdněním, ale i nad znaleckým psudkem, jak byl kmisí pdle zadavatele zamýšlen, nebť hdntící kmise byla pdle zadavatele připravena se závěry psudku navrhvatele i za účasti znalce seznámit a dát mu prstr k vyjádření, byť jí tat pvinnst ze zákna výslvně nevyplývala. Z těcht důvdů byl pdle zadavatele také na jednání přítmen sudní znalec, prf. Skanský. 33. V tét suvislsti zadavatel dkazuje na druhstupňvé rzhdnutí Úřadu ze dne sp. zn. 2R 4/2001-Ju, které uvádí: Pkud nebude mít zadavatel k dispzici dpvídající mnžství dbrných pracvníků je mžn stanvisk kmise přít např. dbrný psudek, na základě kteréh bude bezpchyby zřejmé, že příčiny mimřádně nízké nabídkvé ceny uvedené uchazečem v jeh zdůvdnění mimřádně nízké nabídkvé ceně jsu bjektivní či nikli. 34. Dále zadavatel dkazuje na rzhdnutí Nejvyššíh správníh sudu ze dne , sp. zn. 9 Afs 86/2012, v němž sud uvedl: Hdntící kmise není pvinna dle zákna si ve vztahu k nabídkvým cenám nechat vyhtvit znalecký psudek, a ani není pvinna pdle takvéh psudku pstupvat, není též pvinna blíže uvádět, z jakých důvdů takvýt pdklad nezhlednila. 35. K netransparentnsti řízení uvádí zadavatel, že rzsudek Krajskéh sudu v Brně ze dne , sp. zn. 62 Ca 61/2012, který cituje navrhvatel, se věnuje skutkvě dlišnému případu, kdy předmětem byl psuzení pstupu při výběru náhdným lsem, neumžnění kntrly lsvacíh zařízení a tím suvisející mezení pčtu zájemců, tedy případu, který ani vzdáleně nemá žádnu suvislst s veřejnu zakázku. V tét suvislsti zadavatel dkazuje na rzsudek Nejvyššíh správníh sudu ze dne , sp. zn. 1 Afs 45/2010, v němž NSS knstatval: Pjem "zásada transparentnsti spadá d kategrie tzv. neurčitých právních pjmů; jejich definvání becně v právních předpisech pr jejich pvahu samu nemusí být vhdné, dknce ani mžné. T platí tím spíše právních zásadách, jejichž becnst a abstraktnst je již samtným klasifikačním znakem právních zásad jak specifickéh druhu právních pravidel (srv. Hlländer, P. Filsfie práva, Aleš Čeněk, Plzeň 2006, s. 139 násl.). Vyjádření navrhvatele ze dne Navrhvatel ve svém vyjádření ze dne suhlasí se zadavatelem, že psuzení, zda se jedná mimřádně nízku nabídkvu cenu, náleží d kmpetencí hdntící kmise, tat však musí pdle navrhvatele pstupvat transparentně a v suladu se záknem. Musí tak pdle navrhvatele předem seznámit navrhvatele s důvdy, na základě nichž se dmnívá, že nabídkvá cena navrhvatele je mimřádně nízká, a pkud si za účelem psuzení nabídkvé ceny navrhvatele nechává zpracvat nějaké další pdklady, musí navrhvatele seznámit také s nimi. V tét suvislsti navrhvatel znvu dkazuje na rzsudek Krajskéh sudu v Brně sp. zn. 62Af 67/2011 ze dne 7. března

10 37. Nabídka navrhvatele byla pdle jeh tvrzení zpracvána zcela v suladu s pžadavky zákna i zadávacími pdmínkami a zahrnuje veškeré pžadvané plnění. K tmut závěru dspěla pdle navrhvatele i hdntící kmise na svém jednání dne , když výslvně knstatvala, že při psuzení nabídky dle 76 dst. 1 zákna v nabídce neshledala žádné nedstatky a nabídka p bsahvé stránce splňuje pžadavky stanvené záknem i zadavatelem. Následné tvrzení zadavatele, že nabídka nezahrnuje všechny činnsti, je pdle navrhvatele zcela v rzpru s tímt závěrem. 38. Zdůvdnění mimřádně nízké nabídkvé ceny byl pdle navrhvatele zpracván zcela v suladu se záknem a předchzí výzvu zadavatele. 39. K průběhu jednání hdntící kmise, na které byl navrhvatel pzván, uvádí navrhvatel, že z 77 zákna a ze zásady transparentnsti uvedené v 6 dst. 1 zákna, jakž i z rzhdvací praxe Úřadu a sudní judikatury, vyplývá, že uchazeč musí být předem seznámen s tím, k čemu se má vyjádřit. Uchazeči musí být pdle navrhvatele předem známen, čeh se bude jednání týkat, na jaké tázky se má připravit. 40. Navrhvatel pdle svéh tvrzení na pčátku jednání pchpil, že kmise má připraven dluhý seznam ddatečných dtazů a byl mu zřejmé, že bez předchzí přípravy nebude na místě schpen na takt detailní tázky reagvat, cž hdntící kmisi pdle svéh tvrzení sdělil a pžádal, aby mu byly tázky pskytnuty za účelem ptřebné přípravy písemně. Hdntící kmise si pdle zadavatele nechala v mezidbí zpracvat analýzu kalkulace navrhvatele a znalecký psudek, a měla tedy navrhvateli umžnit, aby se seznámil rvněž s těmit písemnstmi. Navrhvatel na vlastním jednání pdle svéh tvrzení uvedl, že je připraven vše zdpvědět, nikliv však ihned na místě samém. Navrhvatel pdle svéh tvrzení předpkládal, že mu hdntící kmise následně zašle seznam (kruh) nejasnstí, resp. pskytne pdklady, jež si nechala k psuzení jeh ceny zpracvat (a které následně využila k vyřazení nabídky navrhvatele), a stanví nvý termín jednání, na kterém navrhvatel vše pžadvané bjasní. 41. Zadavatel měl pdle navrhvatele jasnu představu pžadavcích, které musí ddavatel splnit, aby prkázal schpnst veřejnu zakázku realizvat a tyt pak vtělil d zadávacích pdmínek. Pdle navrhvatele není přípustné, aby zadavatel své pžadavky nyní ddatečně bagatelizval a tvrdil, že jejich splnění nemá vlastně žádnu vypvídací hdntu a nesvědčí schpnsti zakázku plnit. Navrhvatel pdle svéh tvrzení předlžil nabídku, která vyhvuje přiměřeně stanveným zadávacím pdmínkám, která je reálná a umžňuje řádné splnění veřejné zakázky. 42. Navrhvatel uvádí, že při existenci zajišťvacích institutů (bankvní záruka ve výši ,- Kč) je vylučení zadavatele důvdněné bavami řádné plnění veřejné zakázky nepřijatelné. 43. Ke znaleckému psudku navrhvatel uvádí, že neúplnst pdkladů, z nichž znalec vycházel, vede nevyhnutelně k dhadům, které nezbytný pčet pracvníků uměle navyšují. Navíc pdle navrhvatele je v případě veřejné zakázky pdle 44 dst. 1 zákna zadavatel pvinen vymezit předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, přičemž uchazeči jsu pvinni jeh splnění v nabídce cenit. Žádné nespecifikvané práce, které znalec předpkládá, prt pdle navrhvatele nepřicházejí v úvahu a znalcem uvažvaná rezerva nedůvdně navyšuje pčet pracvníků. 10

11 44. Navrhvatel dále uvádí, že z prtklu jednání hdntící kmise ze dne je zřejmé, že hdntící kmise měla tázky, které chtěla navrhvateli při jednání plžit, předem zpracvány. Hdntící kmisi tedy pdle navrhvatele bjektivně nic nebránil, aby je předem pskytla i navrhvateli, pkud pžadvala, aby byly na jednání kmise zdpvězeny. 45. K závěru zadavatelem zpracvanéh znaleckéh psudku, kde je jak cena bvyklá za plnění veřejné zakázky stanven ,- Kč bez DPH, navrhvatel uvádí, že čtyři z celkvých devíti nabídek uvádí cenu za plnění veřejné zakázky nižší, než uvádí znalec jak cenu bvyklu. 46. Navrhvatel dále uvádí, že z prtklu jednání hdntící kmise ze dne vyplývá, že splečnst COST CONTROL s.r.., IČO , se sídlem Sámva 410/28, Praha 10 (dále jen COST CONTROL ) zpracvala pr kmisi pdrbný rzklad kalkulačníh vzrce předlženéh navrhvatelem ve zdůvdnění nabídkvé ceny. Kalkulace a další pdklady zpracvané pradci zadavatele se pdle navrhvatele vedle znaleckéh psudku následně staly hlavními pdklady pr vylučení navrhvatele, jak dkládá prtkl jednání hdntící kmise ze dne Přestže se pdle navrhvatele jednal zásadní dkumenty psuzující nabídkvu cenu navrhvatele, neměl navrhvatel pdle svéh tvrzení mžnst se s nimi předem seznámit a vyjádřit se k nim. O jejich existenci se navrhvatel pdle svéh tvrzení dzvěděl až z nahlédnutí d správníh spisu. Pdle navrhvatele jsu tyt dkumenty v dkumentaci veřejné zakázce neznačeny, jak dklady zpracvané COST CONTROL lze v dkumentaci pdle navrhvatele identifikvat puze analýzy zpracvané před vyhlášením zadávacíh řízení. Navrhvateli tak pdle jeh tvrzení není ani v dbě zpracvání tht vyjádření zřejmé, která kalkulace a které další pdklady byly důvdem, že hdntící kmise psudila zdůvdnění mimřádně nízké nabídkvé ceny jak nepdstatněné. Pstup zadavatele tak pdle navrhvatele nelze pvažvat za transparentní. 47. Netransparentnst se pdle navrhvatele prjevila rvněž v tm, že zadavatel v rzhdnutí vylučení navrhvatele z účasti v zadávacím řízení neuvedl veškeré důvdy k vylučení uchazeče. Rzhdnutí pdle navrhvatele zmiňuje puze znalecký psudek, avšak zamlčuje jakékli pdklady zpracvané COST CONTROL a další skutečnsti, které byly pdle prtklu jednání hdntící kmise pdkladem pr vylučení navrhvatele. Navrhvateli tak pdle jeh tvrzení nebyl dručen řádné známení vylučení zpracvané v suladu s 76 dst. 6 zákna, na který dkazuje 77 dst. 6 zákna, tedy včetně důvdů vylučení. Tut skutečnst nemhl navrhvatel pdle svéh tvrzení dříve bjektivně namítnut, prtže relevantní skutečnsti nemhl zjistit dříve než při nahlížení d správníh spisu. Navrhvatel prt s dkazem na 41 dst. 8 zákna správníh řádu výslvně žádá Úřad, aby se zabýval i tímt prušením zákna zadavatelem, ačkliv nebyl (a nemhl být) v návrhu namítán. 48. Navrhvatel dále pukazuje na skutečnst, že v dkumentaci veřejné zakázce jsu před prtklem z jednání hdntící kmise ze dne , na kterém se hdntící kmise měla dle zápisu teprve seznámit s bsahem znaleckéh psudku, zařazeny listiny, jejichž bsahem jsu evidentně výňatky ze znaleckéh psudku, a dále srvnání dpvědí znalce s nabídku předlženu navrhvatelem. Navrhvateli není pdle jeh tvrzení zřejmé, jak mhu být citace znaleckéh psudku v dkumentaci veřejné zakázce zařazeny dříve, než 11

12 byl znalecký psudek hdntící kmisi vůbec pskytnut. T svědčí pdle navrhvatele netransparentním pstupu zadavatele a jeh hdntící kmise. 49. Navrhvatel je přesvědčen, že rzhdnutí vylučení navrhvatele z účasti v zadávacím řízení z důvdu mimřádně nízké nabídkvé ceny je nezáknné, nebť je v prkazatelném rzpru se skutkvým stavem, pstrádá věcný i právní pdklad, nebyl řádně důvdněn a je výsledkem netransparentníh pstupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky. 50. Navrhvatel navrhuje, aby Úřad prvedl ve správním řízení důkaz psudkem č. 61/2014 ze dne zpracvaným Ing. Tmášem Susedíkem, který nechal pr účely správníh řízení vypracvat a který se pdrbně věnuje nabídce navrhvatele, zejména z hlediska reálnsti nabídkvé ceny předlžené v zadávacím řízení navrhvatelem. Návrh na dplnění důkazů 51. Dne pdal zadavatel návrh na dplnění důkazů výslechem svědků, a t členů hdntící kmise a zpracvatele znaleckéh psudku prf. Ing. Karla Skanskéh, CSc. Dne zaslal navrhvatel své vyjádření, ve kterém uvádí, že zadavatelem navrhvané dplnění důkazů výslechem svědků nepvažuje za přínsné pr rzhdnutí ve věci, nebť byl jednání hdntící kmise vyhtven zápis a pdle navrhvatele nelze čekávat, že by zadavatelem navržení svědkvé tvrdili ckliv jinéh, než v rámci správníh řízení uvádí zadavatel. Vyjádření zadavatele ze dne Zadavatel ve svém vyjádření ze dne uvádí, že znalecký psudek předlžený jak důkaz navrhvatelem je irelevantní, nebť psuzení, zda nabídkvá cena navrhvatele je či není mimřádné nízká je pdle zadavatele úklem hdntící kmise, cž pdle zadavatele vyplývá z ustanvení 77 zákna i z rzhdvací praxe Úřadu (např. rzhdnutí ÚOHS ze dne , č.j. ÚOHS-S428/2012/VZ-546/2013/512/JOn). Navíc je pdle zadavatele předmětný psudek zpracván Ing. Tmášem Susedíkem, který pdle zadavatele není sudním znalcem ani v bru elektrtechnika, eknmika či v jiné pdbné blasti a ve své pdnikatelské činnsti se věnuje zcela jiné blasti, než je předmět plnění veřejné zakázky. 53. T, že některý z uchazečů pdá nabídku s nejnižší nabídkvu cenu, pdle zadavatele autmaticky neznamená, že se jedná nabídku nejlepší. Nabídka, která sice bsahuje nejnižší cenu, ale nezaručuje i nezbytnu úrveň kvality, pdle zadavatele ve výsledku ttiž neznamená pr zadavatele úspru, ale napak vynalžení mnhem většíh mnžství finančních prstředků. T je pdle zadavatele případ nabídky navrhvatele. Při psuzení nabídkvé ceny byl pdle zadavatele hdntící kmisí zjištěn, že nabídkvá cena navrhvatele se nejen výrazně dchyluje d nabídkvých cen statních uchazečů, ale zejména d ceny předmětu plnění veřejné zakázky. V daném případě je pdle zadavatele cena navrhvatele nižší 50%. 54. Navrhvatel pdle zadavatele pakvaně tvrdí, byť nijak nedkládá, že puze jeh nabídka je bezvadná a zhledňuje tržní pdmínky, a t i přest, že dle zjištění zadavatele aktuální ceny za plnění stejnéh předmětu plnění jak u veřejné zakázky ve všech větších městech výrazně přesahují nabídkvu cenu navrhvatele. 55. Zadavatel dále uvádí, že d ceny bvyklé za plnění předmětu veřejné zakázky stanvené znaleckým psudkem zadavatele se výrazně dchyluje puze navrhvatel, a t téměř 50%; 12

13 cena zbývajících dvu uchazečůi (ELTODO OSVETLENIE, s.r.., sdružení PREdistribuce, a.s.), nejsu pdle zadavatele výrazně dlišné a navíc ba uchazeči jsu zahraniční subjekty (ppř. sdružení se zahraničními subjekty). 56. Zadavatel značuje za ničím nepdlžené a puze účelvé tvrzení navrhvatele, že zadavatel nezpracval zadávací dkumentaci v suladu s ust. 44 dst. 1 zákna, nebť znalec se tak pdle zadavatele nevyjádřil. Pkud měl navrhvatel pcit, že zadávací dkumentace není v suladu s ust. 44 dst. 1 zákna, mhl pdle zadavatele ve smyslu 110 dst. 3 zákna pdat námitky prti zadávacím pdmínkám, cž navrhvatel neudělal. 57. Zadavatel dmítá tvrzení navrhvatele, že zadavatel ve svém rzhdnutí neuvedl veškeré důvdy pr vylučení uchazeče. Navrhvatel byl pdle zadavatele vylučen z důvdů uvedených v 77 zákna, tj. pr mimřádně nízku cenu, která byla shledána zejména v tázkách ppsaných v důvdnění rzhdnutí vylučení. Zcela absurdní je pdle zadavatele tvrzení, že navrhvateli nebyl dručen známení vylučení pdle ust. 76 dst. 6 zákna. Pkud by tmu tak byl, není pdle zadavatele jasné, prč t navrhvatel nikdy předtím nenamítal a již vůbec pak není jasné, prti čemu pdal návrh k Úřadu. 58. K dkazu navrhvatele na rzsudek Krajskéh sudu v Brně, sp. zn. 62 Af 67/2001, ze dne zadavatel uvádí, že předmětný rzsudek se vztahuje ke skutkvě dlišné situaci a navrhvatelem citvaný dstavec je pdle zadavatele zcela vytržen z kntextu. Prblémem v rzhdvaném případě byl pdle zadavatele zejména t, že rzhdnutí zadavatele byl zmatečné, zadavatel v něm nijak nedůvdnil vylučení, puze dkázal na znalecký psudek a navíc hdntící kmise uchazeče nepzvala na jednání kmise. T pdle zadavatele v případě navrhvatele neplatí. 59. Hdntící kmise pdle zadavatele nepsílala žádst zdůvdnění mimřádně nízké nabídkvé ceny na základě závěru znaleckéh psudku, ale na základě vlastníh psuzení a pdkladů, které měla k dispzici. Přestže již vlastní zdůvdnění mimřádně nízké ceny navrhvatele pdle zadavatele ptvrdil nereálnst jeh kalkulace, nechala si hdntící kmise jak další pdklad vypracvat znalecký psudek, cž pdle zadavatele pvažuje za vhdný pstup i Krajský sud v Brně právě ve shra uvedeném rzsudku. 60. Zadavatel dále uvádí, že hdntící kmise neměla pvinnst nejen zpracvávat znalecký psudek, ale ani zvát navrhvatele na své jednání. Uvedené krky pdle zadavatele činila s cílem dát navrhvateli maximální prstr k vysvětlení jeh mimřádně nízké ceny a učinit celé zadávací řízení ještě více transparentní. 61. Zadavatel uvádí, že pdle 77 dst. 2 zákna hdntící kmise může vzít v úvahu zdůvdnění mimřádně nízké nabídkvé ceny, jestliže je tat cena zdůvdněna bjektivními příčinami. Navrhvatel ale pdle zadavatele údajné bjektivní příčiny ničím nezdůvdnil. 62. Zadavatel pdle svéh tvrzení pdstatné závěry z psudku citval v rzhdnutí vylučení i v rzhdnutí námitkách a detailní seznámení s psudkem ještě před rzhdnutím vylučení pdle tvrzení zadavatele zmařili sami zástupci navrhvatele svým bezprecedentním jednáním na jednání hdntící kmise dne , na které byl navrhvatel pzván za účelem vysvětlení svéh písemnéh zdůvdnění mimřádně nízké ceny. 13

14 63. Zadavatel jak účelvu a nesprávnu dmítá nvu argumentaci navrhvatele, že jeh nabídkvá cena je bezvadná, když jeh nabídka nebyla hdntící kmisí psuzena jak nezpůsbilá pdle 76 dst. 1zákna, nebť pdle zadavatele v rámci citvanéh ustanvení zákna hdntící kmise přezkumává jak frmální, tak bsahvý sulad dkumentů předlžených jak sučást nabídky se zadávacími pdmínkami a záknnými pžadavky (např. pžadavky na nabídky dle 68 a násl. zákna). Vedle th hdntící kmise psuzuje i výši nabídkvých cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky pdle 77 zákna. K uvedenému zadavatel cituje rzsudek Krajskéh sudu v Brně ze dne , č. j. 62 Af 67/2011, který uvedenu argumentaci navrhvatele pdle zadavatele výslvně ppírá, když uvádí: ( ) je přinejmenším matucí, pkud zadavatel v rzhdnutí jak důvd vylučení uvádí splu s nepdstatněným zdůvdněním mimřádně nízké nabídkvé ceny i nesulad předlžené nabídky se zadávací dkumentací ( ). Nesulad nabízených materiálů s pžadavky v zadávací dkumentaci nijak s mimřádně nízku nabídkvu cenu a jejím nepdstatněným zdůvdněním nesuvisí a napak se jedná zcela samstatný důvd pr vylučení uchazeče ( 76 dst. 1 a 6 ZVZ). ( )Tut nejasnst přitm zvyšuje i fakt, že rzhdnutí vylučení nebsahuje ustanvení ZVZ, pdle něhž dšl k vyřazení žalbcvy nabídky (tj. zda se tak stal pdle 76 dst. 1 neb pdle 77 dst. 6 ZVZ). 64. Dále zadavatel pětvně uvádí, že hdntící kmise pdle 77 dst. 3 zákna má práv pzvat uchazeče na jednání kmise, nikli pvinnst, a již vůbec jí z žádnéh paragrafu pdle zadavatele neplyne pvinnst zasílat předem seznam dtazů, cž by pdle zadavatele byl i prti smyslu a lgice uvedenéh ustanvení. Pkud by uvedený názr platil, hdntící kmise by řádné vysvětlení nikdy nebdržela, nebť by při jednání již neměla mžnst reagvat na dpvědi uchazečů a plžit případné dplňující tázky. Zadavatel uvádí, že dtazy, které hdntící kmise plžila a dále chtěla plžit, nebyly nad rámec pdanéh vysvětlení, ale zcela v jeh rámci, nebť se týkaly bsahu zaslanéh zdůvdnění. 65. Zadavatel uvádí, že na základě psuzení nabídkvé ceny navrhvatele ve vztahu k předmětu veřejné zakázky hdntící kmise identifikvala nedstatečné zajištění plnění předmětu veřejné zakázky zejména v blasti persnální, materiálvé a prvzních a režijních nákladů, a t v takvém rzsahu, že předlžená nabídkvá cena svu výší i slžením vzbuzuje právněné bavy řádném plnění předmětu veřejné zakázky. Zadavatel v tét suvislsti dkazuje na rzhdvací praxi úřadu (rzhdnutí Úřadu ze dne , č. j. ÚOHS- S132/2010/VZ-17758/2010/540/VKu a rzhdnutí Úřadu ze dne , č. j. S341/2008/VZ-0000/2009/510/IFa). 66. Zadavatel uzavírá, že hdntící kmise při psuzení nabídkvé ceny navrhvatele dspěla na základě všech pdkladů a infrmací k závěru, že nabídkvá cena navrhvatele je mimřádně nízká k předmětu veřejné zakázky, a že existují důvdné pchybnsti řádném plnění předmětu veřejné zakázky v rzsahu, lhůtách a kvalitě, jak je pžadván v návrhu smluvy a jejích přílhách a že uvedený závěr byl pak zadavatelem uveden a řádně důvdněn v rzhdnutí vylučení. Zadavatel navrhuje, aby Úřad návrh navrhvatele v plném rzsahu zamítl. Závěry Úřadu 67. Úřad přezkumal na základě 112 a následujících ustanvení zákna případ ve všech vzájemných suvislstech, a p zhdncení všech pdkladů, zejména bdržené 14

15 dkumentace veřejné zakázce a stanvisek předlžených účastníky řízení a na základě vlastníh zjištění knstatuje, že zadavatel při psuzení nabídky navrhvatele z hlediska mimřádně nízké nabídkvé ceny nepstupval v suladu se záknem. Ke svému rzhdnutí uvádí Úřad následující rzhdné skutečnsti. 68. Pdle 6 dst. 1 zákna je zadavatel při pstupu pdle tht zákna pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace. 69. Pdle 77 dst. 1 zákna psudí hdntící kmise při psuzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích pdmínek též výši nabídkvých cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka bsahuje mimřádně nízku nabídkvu cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hdntící kmise vyžádat d uchazeče písemné zdůvdnění těch částí nabídky, které jsu pr výši nabídkvé ceny pdstatné; zdůvdnění musí být uchazečem dručen ve lhůtě 3 pracvních dnů de dne dručení žádsti uchazeči, pkud hdntící kmise nestanví lhůtu delší. Hdntící kmise může na žádst uchazeče tut lhůtu prdlužit neb může zmeškání lhůty prminut. 70. Pdle 77 dst. 3 zákna může hdntící kmise p písemném zdůvdnění mimřádně nízké nabídkvé ceny přizvat uchazeče na jednání hdntící kmise za účelem vysvětlení předlženéh zdůvdnění. Hdntící kmise dešle uchazeči pzvánku na jednání alespň 5 pracvních dní před jeh knáním. 71. Z předlžené dkumentace Úřad zjistil, že zadavatel navrhvatele dpisem ze dne pžádal zdůvdnění mimřádně nízké nabídkvé ceny a cenvý rzklad tří plžek z nabídky navrhvatele. Zdůvdnění mimřádně nízké nabídkvé ceny s cenvým rzkladem stanvených plžek zaslal navrhvatel zadavateli dpisem ze dne Z prtklu III. jednání hdntící kmise ze dne vyplývá, že hdntící kmise při psuzvání nabídkvé ceny navrhvatele pdle 77 dst. 1 zákna rzhdla, že v dané věci nechá zpracvat znalecký psudek a pzve navrhvatele na příští jednání hdntící kmise za účelem vysvětlení mimřádně nízké nabídkvé ceny. 73. Navrhvatel byl pzván na jednání hdntící kmise em ze dne , ve kterém byl uveden, že v suladu s ustanvením 77 dst. 3 zákna je navrhvatel zván na jednání hdntící kmise za účelem vysvětlení předlženéh zdůvdnění mimřádně nízké nabídkvé ceny a dále byl navrhvatel seznámen s datem, časem a místem jednání hdntící kmise. 74. Z prtklu IV. jednání hdntící kmise ze dne vyplývá, že se na jednání hdntící kmise dstavili zástupci navrhvatele, kterým hdntící kmise pstupně plžila prvních pět dtazů z kruhů dtazů týkajících se nabídkvé ceny, které předem vypracval přizvaný dbrník. Zástupce navrhvatele pdle citvanéh prtklu pakvaně dpvídal, že dtazy měly být navrhvateli zaslány v předstihu a že na jednání hdntící kmise pžadvané infrmace nebude hledat. Kmise se pdle cit. prtklu následně zástupce navrhvatele zeptala, zda je chten a schpen zdpvědět dtazy směřující k bjasnění předlžené nabídkvé ceny a pdanéh vysvětlení, a t v částech předlženéh kalkulačníh vzrce, tj. (I.) persnální bsazení včetně mzdvých nákladů, (II.) náklady na materiál, pravy, revize a pruchy, (III.) náklady na technické vybavení, (IV.) prvzní náklady, (V.) statní režijní náklady a (VI.) zisk. Zástupce navrhvatele pdle cit. prtklu dpvěděl, že 15

16 pkud kmise chtěla klást další dtazy nad rámec bdrženéh zdůvdnění, měla tyt dtazy předem zaslat navrhvateli, aby se na ně mhl připravit. Navrhvatel dále uvedl, že je připraven pkládané dtazy zdpvědět, avšak puze písemně a nikli na předmětném jednání hdntící kmise. Navrhvatel dále uvedl, že je hdntící kmise pvinna tázky pkládané v rámci vysvětlení zdůvdnění navrhvatele zaslat písemně, aby byla ddržena transparentnst řízení. 75. Z prtklu V. jednání hdntící kmise ze dne vyplývá, že hdntící kmise shrnula, že navrhvatel na IV. jednání hdntící kmise dmítl pskytnut jakékliv infrmace. Z citvanéh prtklu je dále zřejmé, že se hdntící kmise na základě písemnéh zdůvdnění mimřádně nízké nabídkvé ceny navrhvatele, kalkulace a dalších pdkladů COST CONTROL, znaleckéh psudku vypracvanéh prf. Skanským, nabídkvých cen statních uchazečů a rzhdvací praxe Úřadu k tázce mimřádně nízké nabídkvé ceny rzhdla nabídku navrhvatele pdle 77 dst. 6 zákna vyřadit. 76. Zadavatel vylučil navrhvatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnu zakázku rzhdnutím ze dne pdle 76 dst. 6 zákna. 77. Úřad se zttžňuje s názrem zadavatele, že z citvanéh ustanvení zákna vyplývá mžnst nikliv pvinnst zadavatele přizvat uchazeče na jednání hdntící kmise za účelem vysvětlení předlženéh zdůvdnění. Pkud však zadavatel k takvému krku přistupí, pak přestže zákn výslvně zadavateli nestanví pvinnst zaslat zadavateli předem dtazy a další pdklady, na jejichž základě bude pžadvat další vysvětlení mimřádně nízké nabídkvé ceny, v situaci, kdy si zadavatel nechal předem připravit přizvaným dbrníkem kruh tázek, které mínil navrhvateli plžit, znalecký psudek a případně další materiály jak pdklad pr jednání hdntící kmise, lze takvý pžadavek dvdit ze zásady transparentnsti, kteru má být zadávací řízení vládán a dále z lgiky věci, nebť zadavatel nemhl čekávat, že se navrhvatel pdrbně seznámí se znaleckým psudkem (10 stran textu a 25 stran přílh) případně dalšími pdklady v rámci jednání hdntící kmise a že v reakci na ně bude schpen bez předchzí přípravy dpvídat na dtazy týkající se zdůvdnění jeh nabídkvé ceny (srv. rzsudek Krajskéh sudu v Brně ze dne ve věci sp. zn. 62Ca11/2009). 78. Úřad prt knstatuje, že pkud zadavatel při psuzení nabídky navrhvatele z hlediska výše nabídkvé ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky pdle 77 dst. 1 využil institutu pzvání navrhvatele na jednání hdntící kmise pdle 77 dst. 3 zákna, byl ze strany zadavatele s hledem na 77 dst. 1 zákna ve spjení s 6 dst. 1 zákna nezbytné navrhvateli předem pskytnut pdklady, s nimiž měl zadavatel v úmyslu nabídku navrhvatele na IV. jednání hdntící kmise knfrntvat, tak, aby měl navrhvatel mžnst se s předmětnými pdklady seznámit a na dtazy zadavatele řádně dpvědět. T však zadavatel neučinil. 79. Výše uvedený závěr rvněž vyplývá z rzsudku Krajskéh sudu v Brně sp. zn. 62Af 67/2011 ze dne 7. března 2013, kde sud knstatval, že: v dané situaci, kdy si zadavatel nechal zpracvat dbrné psuzení ve vztahu k žalbcvě cenvé nabídce, byl více než na místě, aby žalbce s tímt dbrným psuzením seznámil a vyžádal si vysvětlení nabízených cen ve vztahu k tmut dbrnému psuzení. 16

17 80. Zadavatel navrhvatele s citvanými pdklady neseznámil ani následně, přestže navrhvatel na IV. jednání hdntící kmise dne (jak vyplývá z předmětnéh prtklu) deklarval, že je připraven pkládané dtazy zdpvědět písemně. Zadavatel tut mžnst navrhvateli ani následně nepskytl, napak navrhvatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnu zakázku rzhdnutím ze dne vylučil, přičemž vylučení navrhvatele z další účasti v zadávacím řízení důvdňuje zadavatel mj. také závěry z citvanéh znaleckéh psudku, s nimiž navrhvatele neseznámil. 81. Úřad dále knstatuje, že zadavatel navrhvateli nepskytl předem ani následně pdklady, s nimiž měl v úmyslu nabídku navrhvatele na IV. jednání hdntící kmise knfrntvat a neumžnil tak navrhvateli na dplňující dtazy týkající se mimřádně nízké nabídkvé ceny navrhvatele reagvat, čímž se dpustil prušení zásady transparentnsti stanvené v 6 dst. 1 zákna. Uvedený závěr rvněž vyplývá z rzsudku Krajskéh sudu v Brně sp. zn. 62Af 67/2011 ze dne 7. března 2013, kde sud knstatval, že: Pdle názru sudu se tedy zpchybnění nabízené ceny dbrným psuzením měl stát základem výzvy k vysvětlení mimřádně nízké nabídkvé ceny. V daném případě není statně zcela patrn, na základě čeh byla prvtní výzva k vysvětlení mimřádně nízké nabídkvé ceny frmulvána. Teprve pté, c by žalbce nabízené ceny nedůvdnil, byl namístě jeh nabídku vyřadit a žalbce vylučit. Je však třeba, aby důvdy žalbcva vylučení frmulval a žalbci sdělval zadavatel, a sučasně se jednal důvdy jednznačné a srzumitelné. Právě tak ttiž může být naplněna zásada transparentnsti zaktvená v 6 ZVZ 82. Tím, že zadavatel navrhvateli na IV. jednání hdntící kmise dne ani pzději nedal dstatečný časvý prstr a pdklady k tmu, aby měl navrhvatel mžnst dtazy zadavatele týkající se zdůvdnění mimřádně nízké nabídkvé ceny řádně zdpvědět, prušil 77 dst. 1 zákna ve spjení s 6 dst. 1 zákna, nebť jednání zadavatele při psuzení nabídky navrhvatele z hlediska výše nabídkvé ceny se tak stal netransparentním. 83. Jak vyplývá z bdu IV Věstníku veřejných zakázek, zadavatel zvlil jak základní hdntící kritérium nejnižší nabídkvu cenu. Z prtklu tevírání bálek ze dne plyne, že nabídkvá cena navrhvatele ve výši ,- Kč bez DPH je zárveň nejnižší nabídkvu cenu ze všech pdaných nabídek. Z uvedenéh plyne, že psuzení nabídkvé ceny navrhvatele z hlediska mimřádně nízké nabídkvé ceny a jeh následné vylučení z další účasti ve veřejné zakázce v rzpru s 77 dst. 1 zákna ve spjení s 6 dst. 1 zákna mhl mít vliv na výběr nejvhdnější nabídky. 84. K argumentu zadavatele, že psuzení, zda se jedná mimřádné nízku nabídkvu cenu zcela přísluší d kmpetence hdntící kmise, Úřad uvádí, že psuzení nabídky pdle cit. ustanvení zákna je plně v kmpetenci hdntící kmise, přičemž ale Úřad v tét suvislsti zkumá, zda při pstupu hdntící kmise, zde v šetřeném případě knkrétně při psuzení výše nabídkvé ceny navrhvatele ve smyslu 77 zákna, byl ddržen záknný rámec, ve kterém tt psuzení má pdle zákna prběhnut. Uvedené vyplývá také z rzsudku Krajskéh sudu v Brně ze dne ve věci sp. zn. 62Ca11/2009, kde je uveden, že pstup hdntící kmise při psuzvání tázky, zda je určitá nabídkvá cena mimřádně nízká či nikliv nutně musí pdléhat kntrle ze strany Úřadu. V předmětném případě nebyl pchybení zadavatele shledán, jak vyplývá z výše uvedenéh, při psuzení, zda se jedná mimřádné nízku nabídkvu cenu, ale zjištění Úřadu týkající se 17

18 nezáknnéh pstupu zadavatele vycházel z přezkumu rámce prcesu psuzení mimřádně nízké nabídkvé ceny z hlediska ddržení zásady transparentnsti, k čemuž Úřad kmpetenci bezespru má. 85. Vzhledem ke skutečnsti, že byl shledán prušení 77 dst. 1 zákna v návaznsti na prušení 6 dst. 1 zákna zadavatelem, jak je uveden ve výrku I. tht rzhdnutí, a byly zrušeny úkny zadavatele prvedené v suvislsti s psuzením nabídky navrhvatele pdle 77 zákna ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, které byly zdkumentvány v prtkle IV. jednání hdntící kmise ze dne a sučasně zrušeny všechny následující úkny učiněné zadavatelem v předmětném zadávacím řízení včetně rzhdnutí vylučení navrhvatele z účasti v zadávacím řízení ze dne , jak je uveden ve výrku II. tht rzhdnutí, pvažval Úřad za nadbytečné šetření mžnéh prušení 76 dst. 6 zadavatele, tedy mžnéh nedstatečnéh důvdnění rzhdnutí zadavatele vylučení navrhvatele ze zadávacíh řízení v rzpru se záknem. Uvedený závěr vyplývá např. z rzsudku Vrchníh sudu v Olmuci č. j. 2A2/99, ze kteréh lze vyvdit, že zkumání dalších důvdů pr ulžení nápravnéh patření je nadbytečné, existuje-li alespň jeden právněný důvd. 86. K návrhu zadavatele na důkaz výslechem svědků, a t členů hdntící kmise a zpracvatele znaleckéh psudku prf. Ing. Karla Skanskéh, CSc., Úřad uvádí, že při zkumání pstupu zadavatele při psuzení nabídky navrhvatele pdle 77 dst. 1 vycházel Úřad z předlžené dkumentace a vyjádření zadavatele a navrhvatele, přičemž při zjištění skutkvéh stavu relevantníh pr rzhdnutí ve věci není rzpr mezi tvrzením zadavatele a navrhvatele. Prt Úřad k prvedení důkazu výslechem svědků nepřistupil. 87. Úřad rvněž nepvažval za nutné prvedení důkazu navrhvatele, a t znaleckým psudkem č. 61/2014 ze dne zpracvaným Ing. Tmášem Susedíkem, nebť, jak plyne z výše uvedenéh, zadavatel se dpustil prušení 77 dst. 1 zákna v návaznsti na prušení 6 dst. 1 zákna při prcesu psuzvání a hdncení nabídky navrhvatele z hlediska výše jeh nabídkvé ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Ddatečně vypracvaný znalecký psudek předlžený navrhvatelem, týkající se nákladů na předmět plnění veřejné zakázky tak byl v daném případě pr rzhdnutí Úřadu nadbytečný. 88. S hledem na výše uvedené Úřad knstatuje, že zadavatel nedstál své pvinnsti dané mu záknem v 77 dst. 1, když nedstatečným způsbem psudil nabídkvu cenu navrhvatele z hlediska mimřádně nízké nabídkvé ceny, čímž dšl k netransparentnsti v jeh pstupu a nenaplnění jedné ze zásad uvedených v 6 dst. 1 zákna. Tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky a dsud nedšl k uzavření smluvy. Prt Úřad rzhdl tak, jak je uveden ve výrku I. tht rzhdnutí. Ulžení nápravnéh patření 89. Dle ustanvení 118 dst. 1 zákna ulží Úřad nápravné patření tím, že zruší zadávací řízení neb sutěž návrh neb jen jedntlivý úkn zadavatele, neddrží-li zadavatel pstup stanvený pr zadání veřejné zakázky neb pr sutěž návrh, přičemž tent pstup pdstatně vlivnil neb mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky neb návrhu, a dsud nedšl k uzavření smluvy. 18

19 90. Úřad v průběhu správníh řízení zjistil, že zadavatel neddržel pstup stanvený v 77 dst. 1 zákna v návaznsti na 6 dst. 1 zákna, tím, že úkny kmise pr psuzení a hdncení nabídek spjené s psuzením výše nabídkvé ceny navrhvatele ve vztahu k předmětu veřejné zakázky nebyly prvedeny transparentně. 91. Neddržení záknem stanvenéh pstupu ze strany zadavatele mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky a s hledem na netransparentnst v jeh pstupu není rzhdnutí zadavatele vylučení navrhvatele z účasti v zadávacím řízení přezkumatelné. 92. Vzhledem k tmu, že v šetřeném případě zadavatel neddržel pstup stanvený záknem a nezáknný pstup uvedený ve výrku I. tht rzhdnutí mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, rzhdl Úřad zrušení úknů zadavatele spjených s psuzením výše nabídkvé ceny navrhvatele ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, které byly zdkumentvány v prtkle IV. jednání hdntící kmise ze dne a sučasně ruší všechny následující úkny učiněné zadavatelem v předmětném zadávacím řízení včetně rzhdnutí vylučení navrhvatele z účasti v zadávacím řízení ze dne , jak je uveden ve výrku II. tht rzhdnutí. 93. Úřad dále uvádí, že při rzhdvání pdle 118 dst. 1 zákna je pvinen na základě zjištěných skutečnstí uvážit, jaké nápravné patření má zvlit k dsažení nápravy stavu, a t při ddržení základních zásad zadávacíh řízení, tj. zásady transparentnsti, stejnéh zacházení a nediskriminace uchazečů veřejné zakázky. Vzhledem k tmu, že zadavatel pchybil při psuzení nabídek, respektive při psuzení nabídky navrhvatele z hlediska mimřádně nízké nabídkvé ceny, přičemž tent pstup mhl mít vliv na výběr nejvhdnější nabídky, musel Úřad zrušit úkny zadavatele spjené s psuzením výše nabídkvé ceny navrhvatele ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a taktéž úkny na ně navazující. 94. Vzhledem k výše uvedeným skutečnstem rzhdl Úřad tak, jak je uveden ve výrku II. tht rzhdnutí. Náklady řízení 95. Pdle 119 dst. 2 zákna je sučástí rzhdnutí Úřadu pdle 118 dst. 1 zákna též rzhdnutí pvinnsti zadavatele uhradit náklady správníh řízení (dále jen náklady řízení ). Náklady řízení se platí paušální částku, kteru stanví prváděcí předpis. Prváděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kteru se stanví paušální částka nákladů řízení přezkumání úknů zadavatele pr účely zákna veřejných zakázkách, stanví v 1 dst. 1, že paušální částku nákladů řízení přezkumání úknů zadavatele je zadavatel pvinen uhradit v případě, že Úřad rzhdl pdle 118 zákna zrušení zadávacíh řízení neb jen jedntlivéh úknu zadavatele, a t ve výši ,- Kč. 96. Vzhledem k tmu, že tímt rzhdnutím dšl ke zrušení jedntlivých úknů zadavatele, rzhdl Úřad ulžení pvinnsti uhradit náklady řízení, jak je uveden ve výrku III. tht rzhdnutí. 97. Náklady řízení jsu splatné d dvu měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí na účet Úřadu pr chranu hspdářské sutěže zřízený u pbčky České nárdní banky v Brně čísl /0710, variabilní symbl

20 POUČENÍ Prti tmut rzhdnutí lze d 15 dní de dne jeh dručení pdat rzklad k předsedvi Úřadu pr chranu hspdářské sutěže, a t prstřednictvím Úřadu pr chranu hspdářské sutěže sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jarše 7, Brn. Včas pdaný rzklad má dkladný účinek. Rzklad se pdává s ptřebným pčtem stejnpisů tak, aby jeden stejnpis zůstal správnímu rgánu a aby každému účastníku řízení mhl Úřad zaslat jeden stejnpis. tisk úředníh razítka JUDr. Eva Kubišvá místpředsedkyně Obdrží 1. JUDr. Jarslav Nvák, PhD., advkát, Trjanva 2022/12, Praha Nvé Měst 2. Ing. Martin Kvařík, Adamvská 804/3, Praha 4 Vypraven dne viz tisk razítka na pštvní bálce neb časvý údaj na bálce datvé zprávy 20

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012 *UOHSX004L71R* UOHSX004L71R ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brn 29. října 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD 1 SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD Stanvisk dbru infrmatiky Magistrátu hlavníh města Prahy (dále jen OINF MHMP

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 Obchdní splečnst CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírvé nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí n.l., v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

Řešení úpadku formou reorganizace ve Spojených státech amerických (shody a odlišnosti s českou právní úpravou)

Řešení úpadku formou reorganizace ve Spojených státech amerických (shody a odlišnosti s českou právní úpravou) Řešení úpadku frmu rerganizace ve Spjených státech amerických (shdy a dlišnsti s česku právní úpravu) Příspěvek v rámci mezinárdní vědecké knference Inslvence 2015 Šedé zóny a selhání v inslvenční praxi

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více