Litomyšlská nemocnice, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Litomyšlská nemocnice, a.s."

Transkript

1 1 Výroční zpráva 2009 Litomyšlská nemocnice, a.s.

2 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a.s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích. Jedná se o proces, který vychází z odsouhlasené mise, vize a strategie LN a který má z nemocnice vytvořit: Stabilní nemocnici, poskytující kvalitní léčebnou a ošetřovatelskou péči v příjemném a bezpečném prostředí, při respektování individuální osobnosti člověka. Jde o kvalitativní změnu firemní kultury, která pro nás znamená: Úvod 1. Organizační struktura 2. Přehled oddělení 3. Všeobecné informace 4. Personální politika 5. Hospodaření LN 6. Činnost medicínských pracovišť v roce Ošetřovatelská péče 8. Hodnocení spokojenosti pacientů 9. Stížnosti a poděkování 10. Systém řízení kvality 11. Hospodářsko-technická činnost 12. Informační systém 13. Výzkum, výuka, publikační činnost, semináře 14. Kontroly 15. Novinové články 16. Sponzoři a dárci 17. Závěr Klientská oblast Orientovat svůj hlavní proces na diagnostiku, prevenci, akutní lůžkovou léčbu a následnou ambulantní péči o klienta. Zabezpečit kvalitní komplexní péče o klienta, její dostupnosti v čase a v optimálním rozsahu. Vytvořit příjemné a bezpečné prostředí, které umožní uspokojení individuálních potřeb klienta s respektováním lidské důstojnosti. Oblast interních procesů Umět předvídat potřeby zákazníků a rychle reagovat na jejich požadavky s ohledem na nové trendy ve zdravotnictví. Dosáhnout vysokého stupně využití informací a znalostí ve vnitropodnikových procesech. Zaměstnanci Vytvářet pracovní podmínky, které přitahují loajální zaměstnance a zvýšenou měrou využívat jejich individuální schopnosti, a to jednak ke zvýšení potenciálu úspěšnosti nemocnice a jednak k jeho osobnímu rozvoji. Umožnit odborný a kariérní růst svým zaměstnancům, kteří se ztotožňují s misí, vizí a strategií LN s návazností na jejich finanční motivaci. Zabezpečit korektní a spolupracující prostředí v celé LN. Vychovávat k zodpovědnosti za odvedenou práci a výkon. Chování zaměstnanců LN vůči všem klientům je podrobně stanoveno v samostatném etickém kodexu. Vedení nemocnice Dlouhodobě dosahovat vyrovnaného hospodaření a finanční samostatnosti. Řízenou investiční politikou zajišťovat obnovu fixních aktiv, podporovat nové logistické trendy, držet krok s vědeckotechnickým vývojem a vylepšovat image nemocnice z pohledu stavební a technologické vybavenosti a s ohledem na vývoj ve společnosti. Usilovat o prestižní postavení mezi nemocnicemi v regionu. Jako důležitá součást kultury regionu vytvářet dobré vztahy s místními komunitami a pečovat o životní prostředí. 2 3

3 Slovo na úvod Rok 2009 v obraze celosvětové ekonomické krize probíhal v Litomyšlské nemocnici vcelku klidně. Úhrady od zdravotních pojišťoven docházely včas a pravidelně, nemocnice získala novou kapacitu neurologickou jednotku intenzivní péče a stabilizovala se i personální situace. V začátku roku byl nedostatek zdravotních sester, ale díky stabilizačnímu a pobídkovému programu nemocnice se stav ve druhém pololetí uklidnil. V počtu lékařů jednotlivá oddělení stále hledají nové tváře a prakticky není oddělení, které by nepřijalo do svého kolektivu dalšího kolegu. Díky novému doškolovacímu systému je ale v obsazování lékařských míst stále se prohlubující problém. Povolební změnou vedení našeho zřizovatele došlo i ke změně způsobu investování do majetku kraje, kdy byla doplacena pouze poslední splátka za novostavbu neurologického oddělení, a další investice do nemovitostí byly pozastaveny. Důvodem byla tvorba nové koncepce zdravotnictví Pardubického kraje, která bude schválena začátkem roku Právě diskuze na téma koncepce ovlivnila ovzduší v nemocnicích a musím říci, že v naší nemocnici spíše negativně. Koncepce se dotýkala i otázky slučování Litomyšlské nemocnice, a.s. se Svitavskou nemocnicí, a.s. a naši zaměstnanci cítili tuto diskuzi jako destabilizační prvek ve svém rozhodování o místě svého působení. Přesto nemocnice musela postupně v roce 2009 investovat do obnovy přístrojového vybavení či řešení havarijních stavů z vlastních prostředků cca 27,5 mil. Kč. Největší částku tvoří investice do obnovy CT přístroje, který ukončil svou životnost v závěru roku 2008, a jeho rekonstrukce začátkem roku 2009 přišla nemocnici na 16,2 mil. Kč. V roce 2009 dostala nemocnice od zřizovatele jednorázový příspěvek na 5% zvýšení mezd svých zaměstnanců tedy ve výši 10,5 mil. Kč. Díky očekávaným zvýšeným výnosům vedení nemocnice navýšilo mzdy v průměru o 8,6%. Ve druhém pololetí pak došlo i k navýšení úhrad zdravotních pojišťoven z nařízení Ministerstva zdravotnictví cíleně pro navýšení mezd zdravotním sestrám a porodním asistentkám ve výši v průměru 1.700,-Kč měsíčně. V roce 2009 tedy byly celkové personální náklady navýšeny o 24 mil. Kč oproti roku Pokračovali jsme stále ve školeních komunikačních dovedností pro střední zdravotnický personál a vytvořili jsme projekt v rámci projektů z EU na tvorbu systému doškolování lékařů v oblasti komunikace, managementu v oblasti řízení a všech zaměstnanců ke zvýšení počítačové gramotnosti. Díky politice otevřené a komunikující nemocnice jsme v roce obhájili první místo v kraji v celostátní anketě Nemocnice očima pacientů a celostátně jsme se umístili na 9. místě. V tomto roce bezproblémově proběhl dozorový audit systému managementu jakosti dle EN ISO 9001:2008 a příští rok nás čeká již druhý recertifikační audit. Výkonově nemocnice i přes probíhající obecnou ekonomickou krizi nezaznamenala žádný pokles poptávky a byla klienty vyhledávanou více, nežli v předcházejících letech. Výsledky v dalších kapitolách této výroční zprávy mluví za vše. Bohužel vstupujeme do roku, kdy v důsledku výše zmíněné krize lze očekávat snížené úhrady od zdravotních pojišťoven, minimální investice kraje do rozvoje nemocnic a tudíž i možnou vynucenou redukci významných nákladových položek, jakož i objemu poskytované zdravotní péče. Na zhoršující se situaci upozorňuji v každém úvodníku výročních zpráv od roku Přesto zdravotnictví stále funguje. Nikoliv díky politikům, ale díky desetitisícům pracovníků ve zdravotnictví, kteří obětavě a mnohdy i nezištně plní své pracovní povinnosti. Nevím, jak dlouho to ještě naše zdravotnictví i nemocnice vydrží, ale přeji nám všem rok 2010 zaměřený na poskytování kvalitní zdravotní péče v příjemném a bezpečném prostředí. Tak zní i část naší vize. MUDr. Libor Vylíčil ředitel LN, a.s. 4 5

4 1. Organizační struktura VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD DO vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví, v platném znění, která je předmětem ověření auditora. Základní informace: Litomyšlská nemocnice, a.s., IČO , byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2627, dne Sídlo společnosti: J.E. Purkyně 652, Litomyšl. Charakter společnosti: Provozování nestátního zdravotnického zařízení Jediný akcionář: Pardubický kraj Pardubice, Komenského nám. 125, , IČO Liniové organizační schéma nemocnice Akcie: ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč omezeně převoditelné. Základní kapitál: ,- Kč, splaceno 100% Hlavní předmět podnikání: Poskytování komplexní a nedělitelné ambulantní a lůžkové, základní a specializované diagnostické a léčebné péče 6 7

5 2. Přehled oddělení Název oddělení Primář / Vedoucí odd. Vrchní sestra ARO MUDr. Pavla Piknová Alena Kotyzová Centrum pro funkční poruchy vidění MUDr. Miroslav Dostálek, Ph.D. Jana Beránková kontaktní sestra COS a CS MUDr. Jaroslav Bělehrádek Marie Šauerová Dětské MUDr. Jana Šilarová Jana Nechvílová Gyn.-por. MUDr. Harald Čadílek Ladislava Petrašová HTO MUDr. Simona Leníčková Blanka Preisslerová Chirurgie MUDr. Jan Vlach Marie Kynclová/Bc. Eva Stránská IDG MUDr. Jana Janečková Lenka Syrová Interní MUDr. Milan Dunaj Jana Findová Kožní MUDr. Josef Leichter Alena Brandýská LDN MUDr. Jindra Kvíčalová Anna Brdíčková Mezioborová chirurgická JIP MUDr. Slavoj Lopuchovský Radka Lipavská Neurologie MUDr. Marian Kuchar, Ph.D. Lenka Švábová Oční MUDr. Vladimír Liška, Ph.D. Ilona Holubová OKB MUDr. Věra Suková Anna Belová Ortopedie MUDr. Miroslav Vlach Miluše Dobiášová RDG MUDr. Jakub Vykypěl Ján Saksun RHB MUDr. Markéta Tušlová Marcela Králová 3. Všeobecné informace 3.1 Lůžkový fond Lůžka akutní péče 277 Lůžka následné péče 69* Celkem 346 * z toho 20 lůžek následné péče je dlouhodobě uzavřeno 3.2 Využití lůžek Využití lůžkové kapacity v % 75,50 72,00 76,00 76,05 76,41 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 6,69 6,72 6,36 6,24 5, Výkony Počet hospitalizací Počet ambulantních vyšetření Počet amb. vyš. vč. vyžádané péče Počet ošetřovacích dnů Počet operací Počet porodů Litomyšlská nemocnice,a.s. (dále jen LN) měla v roce 2009 podepsány smlouvy o úhradě zdravotní péče se všemi zdravotními pojišťovnami (ZP). V průběhu roku se navázal smluvní vztah i s novou ZP Média. V roce 2009 jsme po uznání pracoviště neurologické JIP jako nové kapacity získali od ZP cca 6,- mil. Kč (z toho 5,- mil. Kč od VZP) navíc nad rámec tzv. paušální platby. Tzv. paušální způsob úhrady kombinovaný se složkou úhrady hospitalizací dle systému DRG měla LN pro rok 2009 nasmlouvána s těmito pro nás z hlediska úhrad stěžejními ZP a to: VZP (kód 111), Vojenská (201), Oborová (207), Ministerstva vnitra (211) a ČNZP (222). Se všemi ostatními ZP měla dohodnutý tzv.čistě výkonový systém s regulací. Jsou to Hutnická ZP (kód 205), Škoda (209), Revírní bratrská pokladna (213), ZP Metal-aliance (217) a ZP Média (228). Od došlo ke sloučení Hutnické ZP, ČNZP a ZP Agel pod hlavičku České průmyslové ZP (ČPZP) s kódem 205 a se kterou LN okamžitě navázala smluvní vztah. Lůžkový fond v roce 2009: Lůžka akutní péče = 277 Lůžka následné péče = 69 (z toho 20 lůžek dlouhodobě uzavřeno) Celkem lůžek = Pozn. 1 LN má se ZP smluvně ošetřena navíc další 4 lůžka tzv. gynekologického stacionáře, která se sice nepočítají do lůžkového fondu, ale jsou kompletně vybavena jako lůžka akutní. Pozn. 2 LN má od schválena 4 lůžka neurologické JIP. O tento počet byl snížen počet akutních lůžek na neurologickém oddělení na současných 26 lůžek. Pozn. 3 z akutních lůžek je počet lůžek tzv. intenzivní péče je od následující: Neurologická JIP = 4 lůžka, ARO = 5 lůžek, mezioborová JIP = 6 lůžek a interní JIP = 5 lůžek. Souhrn příjmů od zdravotních pojišťoven v roce 2009 : Průměrná měsíční fakturace za všechny ZP dohromady je přes 28,6 mil. Kč měsíčně. Nejdůležitějšími kritériem pro hodnocení výkonnosti zdravotnického zařízení je celkový počet bodů a počty ošetřených pacientů. a)celkový počet bodů za všechny ZP dohromady: ambulantní složka + komplement + doprava rok 2008 = 176,668 mil.bodů ambulantní složka + komplement + doprava rok 2009 = 194,591 mil.bodů (index 2009/2008) = 109,95 %. Ambulance s nejvyšším nárůstem bodů v porovnání s rokem 2008 jsou: urologická (index 212 %), neurologie EEG (137 %) a alergo (169 %). Z komplementárních oddělení má vyšší výkonnost především IDG (120 %), HTO (110 %), OKB (109 %), rehabilitace sestry (112 %) a Mamo (108 %). Lůžková oddělení - rok 2008 = 131,738 mil. bodů Lůžková oddělení - rok 2009 = 141,967 mil. bodů (index 2009/2008) = 107,76 %. Lůžková oddělení s nejvyšším nárůstem bodů v porovnání s rokem 2008 jsou: Interní JIP (119%), gyn.-por.oddělení (103%), ARO (121%), ortopedie (109%) ortoptické odd. (126 %). b) celkový počet bodů pouze VZP pacientů tvoří téměř 80 % našich výkonů. Bodový souhrn za celou LN: Celkový počet bodů vyprodukovaných LN za rok 2008 = 308,114 miliónů bodů. 8 9

6 Celkový počet bodů vyprodukovaných LN za rok 2009 = 336,559 miliónů bodů. Index bodové výkonnosti celé LN dosáhl 109,02 %. Index výkonnosti dle unicitních pacientů: Index výkonnosti nemocnic měří zdravotní pojišťovny (ZP) také poměrem tzv. unicitních pacientů v příslušném oboru zdravotní péče. Unicitní pacient je pacient, jehož všechny návštěvy ve zdravotnickém zařízení v průběhu celého kalendářního roku počítají ZP jako návštěvu jedinou. Pro přesnější posouzení výkonnosti nemocnic rozlišují ZP následující obory zdravotní péče : Ambulantní (označení A), Hospitalizační (H), LDN (L), Dopravy (D) a Ostatní (O). Pozn. - péče Ostatní je péče v tzv. komplementu, tj. v laboratořích a RDG. Pro LN jsou indexy unicitních pacientů pro jednotlivé typy péče následující (vybrány jsou pouze ZP mající největší váhu), porovnávací období = rok 2009/2008: - VZP: Ambulantní (A) = index 98 %, Doprava (D) = 97 %, Hospitalizace (H) = 96 % (*), LDN (L) = 115 %, Ostatní (O) = 103 %. (*) nižší index u hospitalizovaných pacientů je dle nařízení VZP způsoben operacemi katarakt z 90 % pouze ambulantně (z 900 katarakt jich musí být ambulantně provedeno 810). O tento počet se snížil počet hospitalizovaných pacientů. Při zachování původní metodiky by byl index u hospitalizací 105 %. - Vojenská ZP: (A) = index 101 %, (D) = 85 %, (H) = 99 %, (O) = 97 % - Oborová ZP: (A) = index 101 %, (D) = 100 %, (H) = 98 %, (O) = 101 % - ZP Ministerstva vnitra: (A) = index 102 %, (D) = 109 %, (H) = 97 %,(O) = 109 % Oblast NZIS: Celkový počet ošetřovacích dnů: za rok 2008 = za rok 2009 = dnů, index 2009/2008 = 96,69 %. Celkový počet hospitalizovaných pacientů (vč. přesunu mezi odděleními a stanicemi): za rok 2008 = za rok 2009 = pacientů, index 2009/2008 = 101,69 %. Průměrná obložnost za všechna lůžková oddělení: za rok 2008 = 76,05 %, za rok 2009 = 76,41 %, index 2009/2008 = 100,47 % Průměrná (tzv. střední délka hospitalizace, SDH) za všechna oddělení akutní i následné péče: za rok 2008 = 6,24 dne, za rok 2009 = 5,88 dne, index 2009/2008 = 94,23 %. Na snižování SDH kladou ZP velký důraz. Lůžková oddělení s obložností vyšší než 80%: - interní JIP (93 %), dětské (80%), novorozenci (přes 129 %, nutnost používat přistýlky), chirurgie A (81 %) i B (95 %), gynekologie-porodnictví (88 %), ortopedie (80 %), mezioborová JIP (80 %). 4. Personální politika 4.1 Personální obsazení Kategorie Lékař 79,08 77,64 75,43 76,41 74,57 Farmaceuti x x 0,96 3,50 3,85 JOP VŠ, SŠ 14,78 9,42 7,69 7,18 6,82 SZP 278,25 272,20 275,98 275,12 277,14 NZP, PZP 72,27 69,43 67,28 71,93 82,12 THP 30,24 30,29 30,87 32,88 33,46 Provozní 51,16 48,13 45,81 40,76 39,17 Celkem 525,78 507,11 504,02 507,78 517,13 Stupeň atestací lékařů Bez atestace 19,5% 23% 27% 27,5% 26,5% Atestace I. stupně 30,5% 20% 18% 7% 3,5% Atestace II. stupně a nástavbová specializace a specializovaná způsobilost 50% 57% 55% 65,5% 70% K pracovalo v Litomyšlské nemocnici, a.s. celkem 88 lékařů. Kvalifikační struktura našich lékařů je na úrovni a má stále stoupající tendenci. Z celkového počtu má nejvyšší odbornost (atestace II. stupně, nástavbová specializace a specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání) 70 % lékařů, atestaci I. stupně 3,5 % lékařů a 26,5 % lékařů je zařazeno ve specializační přípravě v oboru. V průběhu roku 2009 získali specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře 4 lékaři a to v oboru oftalmologie, anesteziologie a intenzivní medicína, radiologie a zobrazovací metody a vnitřní lékařství. V současné době je specializační vzdělávání lékařů pro menší zdravotnická zařízení problematické. Uskutečňuje se při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době dle zákoníku práce. Od měsíce července byla v souladu s právem Evropských společenství upravena vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Bylo zavedeno 10 základních kmenů, kde délka vzdělávání činí 24 měsíců a musí probíhat na akreditovaných pracovištích. Litomyšlská nemocnice, a.s. má z 10 základních kmenů akreditováno 5 kmenů, které jsou součástí základních oborů, na kterých může probíhat příprava lékařů zařazených do specializačního vzdělávání a to anesteziologický, gynekologicko-porodnický, chirurgický, interní a pediatrický. Zbývající část 36 měsíců je převážně uskutečňována formou dlouhodobých stáží na akreditovaných pracovištích II. a III. typu. To s sebou přináší skutečnost, že lékař je v evidenčním stavu, je mu vyplácena mzda a veškeré zákonné výdaje. Poskytovateli stáží jsou hrazeny úhrady za zabezpečení, ale ve skutečnosti lékař na oddělení chybí a čerpá personální náklady svého kmenového oddělení. Kromě výše uvedených pracovišť získalo akreditaci a tím možnost části specializační průpravy oddělení HTO, kožní, neurologické, oční a ortopedické. Počet všeobecných sester, porodních asistentek, ostatních zdravotnických pracovníků nelékařů s odbornou způsobilosti a zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí činil k cca 300 zaměstnanců. I když se část roku potýkala LN, a.s. s celorepublikovým nedostatkem všeobecných sester, jejich počet se vyhlášením stimulačního programu pro stávající i nově nastupující sestry podařilo zabezpečit a mít v souladu s vyhláškou č. 101/2002 Sb. v platném znění o minimálním personálním vybavení. Počet zdravotnických pracovníků nelékařů pod odborným dohledem nebo přímým vedením byl oproti minulým rokům navýšen a to převážně v kategorii sanitářů z důvodu zachování adekvátní ošetřovatelské péče na lůžkových odděleních. V kategorii THP došlo oproti loňskému roku k navýšení o 3 zaměstnance a to do funkce administrativní a spisový pracovník / dokumentační pracovník/ na oddělení gynekologicko-porodnické, chirurgickou ambulanci, rehabilitaci a ústavní lékárnu. Přijetí těchto zaměstnanců bylo na základě žádostí primářů oddělení z důvodu vykonávání těchto prací zdravotnickým personálem. Jedna pracovnice vykonávající tuto funkci odešla na mateřskou dovolenou, resp. rodičovskou dovolenou bez požadovaného zástupu

7 V kategorii provozních pracovníků došlo ke snížení o zaměstnance kafetérie, se kterými byl ukončen pracovní poměr dle 52 odst. a) ZP organizační změny. Těmto zaměstnancům bylo v souladu se zákoníkem práce vyplaceno při skončení pracovního poměru odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. Pro vědomí nutnosti kvalitně komunikovat a navodit potřebu dobrých komunikačních dovedností u všech zdravotnických profesí při poskytování svých služeb jsou v Litomyšlské nemocnici, a.s. realizovány semináře komunikačních dovedností vedené vlastní lektorkou. Těchto seminářů se v roce 2009 zúčastnilo 108 nelékařských zdravotnických pracovníků, 69 z nich se zúčastnilo dvou seminářů a 7 se zúčastnilo 3 seminářů. Profesionální komunikací tak přispívají ke spokojenosti našich klientů. Kvalita odborných týmů Litomyšlské nemocnice, a.s. je na úrovni a je v současné době největší výhodou našeho zařízení. Počet odborných a kvalifikovaných zaměstnanců se plynule zvyšuje, což je nutná reakce na stále náročnější charakter práce na všech odděleních a ambulancích. 4.2 Růst průměrných platů v Kč Lékař Farmaceuti x x JOP VŠ, SŠ SZP NZP, PZP THP Provozní Celkem Přehled druhů mzdových nákladů Platový tarif Příplatek za vedení Příplatek osobní Pracovní pohotovost Plat za práci přesč.vč.přípl Přípl. za práci v so a ne Přípl. za práci ve svátek Přípl. za práci v noci Přípl. za dělenou směnu x x x Přípl. za zastupování x x x Dopl. do min. a zaruč. mzdy x x x x Příplatky zvláštní Přípl. za práci ve ztíž. prac. pr Náhrada mzdy Odměny OON Celkem V oblasti mzdové politiky došlo k celkovému nárůstu personálních nákladů. Od měsíce ledna 2009 byl navýšen variabilní osobní příplatek o 5 % z celkové hrubé mzdy každého zaměstnance. Tato variabilní složka je přisuzována v závislosti na úrovni dosahování požadovaných kritérií jednotlivými organizačními jednotkami a druhá polovina je přisuzována v závislosti na úrovni plnění rozpočtu stanoveného pro nemocnici jako celek. Na základě dodatku ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče byly od zdravotních pojišťoven poskytnuty finanční prostředky na stabilizaci všeobecných sester a porodních asistentek, které byly od měsíce července 2009 vypláceny formou odměny. Ostatní osobní náklady Čerpání OON bylo použito v důsledku novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce převážně na zajištění zdravotnického dozoru nad pracovištěm mimo řádnou pracovní dobu a dále na služby LSSP, na konzilia, zdravotní a ambulantní péči, na klinické studie, administrativní, údržbářské a domovnické práce. Z důvodu výše uvedeného došlo k extrémnímu nárůstu vyplacených OON. Celkem ostatní osobní náklady činily Kč ,- z toho největší částka byla právě vyplacena na zajištění a zabezpečení zdravotnického dozoru a to ve výši ,- Kč, odstupné činilo ,- Kč, na ostatní činnosti ,- Kč. 5. Hospodaření LN,a.s. 5.1 Hodnocení ukazatelů za rok 2009 Hospodářský výsledek k je ztráta ve výši ,87 Kč. Náklady celkem ,61 Kč Výkony celkem ,14 Kč Ztráta ,87 Kč Litomyšlská nemocnice,a.s. v roce 2009 nepřekročila plánovanou ztrátu ve výši 17,7 mil. Kč. Náklady: Celkově byl nákladový rozpočet překročen o 22,83 mil. Z toho: spotřeba materiálu o 10,45 mil., prodané zboží o 4,12 mil., personální náklady o 5,02 mil., zvýšené odpisy o 0,94 mil., ostatní položky (leasingy, komunální služby) o 2,3 mil. Nárůst nákladových položek ve srovnání s rozpočtem byl způsoben především zvýšenou výkonností nemocnice o 10% proti referenčnímu období, zvýšeným obratem lékárny a vynucenou rychlejší reprodukcí HIMu (vyšší odpisy a leasing). Výnosy: Celkově byl výnosový rozpočet překročen o 23,64 mil. Z toho: výnosy od zdravotních pojišťoven o 17,79 mil. (úhradové balíčky, výkonově placené služby a recepty v lékárně), tržby z prodeje zboží o 4,64 mil. (volný prodej lékárna a prodej krve), aktivace materiálu a zboží o 1,37 mil., ostatní položky o 0,16 mil. Závazky celkem jsou ve výši ,- tis. Kč, z toho neuhrazené faktury po lhůtě splatnosti jsou ve výši ,- tis. Kč. Pohledávky celkem jsou ve výši ,- tis. Kč, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 1 089,- tis. Kč.. LN, a.s. má uzavřenou smlouvu o revolvingovém úvěru, dodatkem č. 4 ze dne Byla stanovena maximální nepřekročitelní částka pro opakované čerpání ve výši ,- tis. Kč. K bylo čerpání úvěru 0. Dále LN, a.s. čerpala úvěr od České spořitelny, a.s. na financování dodávky upgrade CT ve výši ,- tis. Kč. Úvěr je zajištěn ručitelským závazkem Města Litomyšle. Zůstatek k je ,- tis. Kč. V roce 2009 nakoupila LN, a.s. na leasing analyzátor Maldi Biopter na odd. IDG, doba trvání leasingu je 36 měsíců, celková hodnota leasingu je 4 811,- tis. Kč, zůstatek k je ve výši 4 411,- tis. Kč

8 Položky, které nejvíce ovlivňují hospodaření LN, a.s. ( v tis. Kč ): Položka I. XII/08 I. XII/09 % rozdíl Léky , SZM , Energie , Služby , Osobní náklady , Odpisy , Náklady celkem , Položka I. XII/08 I. XII/09 % Rozdíl Tržby od ZP , Placené služby , Dotace kraje , Výnosy celkem , Provozní dotace od Pardubického kraje Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo usnesením ZPk Z/59/09 ze dne vyrovnávací platbu za plnění závazku veřejné služby ve výši ,- Kč. Usnesením č Z/131/09 ze dne byla vyrovnávací platba zvýšena o ,- Kč, tedy na celkovou částku ,- Kč. Vyrovnávací platba je určena k zajištění urgentní ( neodkladné ) péče obyvatelům okresu Svitavy na vybraných odděleních LN,a.s. neurologickém, gynekologickém, kožním, očním, ortopedickém. Za rok 2009 získala Litomyšlská nemocnice,a.s. neinvestiční dotace v celkové výši ,- tis. Kč. Z rozpočtu Pardubického kraje celkem ,- tis. Kč, z MZ ČR provozní dotaci ve výši 42,- tis. Kč na vytvoření rezidenčních míst. Tato dotace je rozvržena do roku 2012 následovně: ,- tis. Kč ,- tis. Kč ,- tis. Kč ,- tis. Kč 5.2 Tabulka hospodaření od roku Náklady Léky SZM Krev Potraviny Ost. materiál Spotřební mat. celkem Energie Údržba Služby 512, Osobní náklady Ostatní náklady z toho odpisy Náklady celkem Výnosy Výkony od ZP Placené služby Léčení cizinců Tržby z prodeje mat Provozní dotace Ostatní výnosy Výnosy celkem Hospodářský výsledek Vybrané ukazatele Náklady na zdravotní pojištění Náklady na sociální pojištění Manka a škody ,- tis. Kč ,- tis. Kč 4,- tis. Kč Jiné náklady - z toho: bankovní poplatky 118,- tis. Kč úroky 525,- tis. Kč pojistné 1 735,- tis. Kč odškodnění prac. úrazů 174,- tis. Kč školení, kurzy, semináře 530,- tis. Kč smluvní pokuty a úroky 610,- tis. Kč Odpisy hmotného a nehmotného majetku ,- tis.kč Provozní dotace Výnosy celkem Hospodářský výsledek Přehled nákladů dle % jednotlivých nákladových položek na celkových nákladech Náklady celkem Z toho %: léky 4,21 3,28 3,45 3,83 3,80 szm 15,68 13,50 11,76 13,32 13,39 krev 2,74 2,04 1,97 2,05 1,78 Potraviny 2,32 1,82 1,41 1,52 1,37 Ostatní materiál 3,04 3,09 5,16 4,90 4,05 Spotřební mat. celkem 27,99 23,74 23,76 25,63 24,38 energie 3,73 4,18 2,92 3,60 3,58 Údržba 2,84 2,18 2,11 1,90 1,75 Ostatní služby 6,54 6,92 5,55 7,87 7,24 Osobní náklady 54,40 51,50 43,34 49,08 48,20 Ostatní náklady 4,50 11,46 22,31 11,92 14,85 odpisy 1,37 8,14 5,50 2,97 3,

9 5.5 Podíl nákladů dle jednotlivých položek na 1 pracovníka Náklady celkem Počet pracovníků přepočtený ,11 504,03 507, Náklady na 1 zaměstnance 588,44 666,02 867,94 792,10 894,67 Z toho: léky na 1 zaměstnance 24,77 21,90 29,94 30,36 34,02 SZM 92,29 89,91 102,09 105,49 119,76 Krev 16,15 13,60 17,12 16,26 15,93 Potraviny 21,97 12,15 12,28 12,05 12,26 Ost. mat. 17,89 20,60 44,78 38,85 36,20 Spotř. Mat. 164,71 158,16 206,21 203,02 218,16 Energie 21,93 27,84 25,38 28,55 32,03 Údržba 16,7 14,55 18,33 15,06 15,63 Ost. služby 38,51 46,10 48,21 62,31 64,80 Osobní nákl. 320,12 343,02 376,19 388,76 431,22 Ostatní nákl. 26,48 76,34 193,61 94,41 132,83 Z toho odpisy na 1 zam. 8,08 24,27 47,74 23,49 28,76 6. Činnost medicínských pracovišť v roce 2009 ARO ARO vzniklo v Litomyšlské nemocnici jako nelůžkové oddělení v roce 1973, roku 1995 byla otevřena a později rozšířena lůžková část na 5 resuscitačních lůžek. Anesteziologická část V roce 2009 bylo podáno 3448 anestezií. Převažuje celková anestezie, podíl regionální anestezie (spinální, epidurální a periferní nervový blok) činí 7,5%, což odpovídá loňskému roku i republikovému průměru. Operační sály jsou vybaveny špičkovými anesteziologickými přístroji s monitorovací technikou, pomůckami pro obtížné zajištění dýchacích cest, používáme moderní anestetika s individuálním přístupem ke každému klientovi. Po operačním výkonu v anestezii je pacient převezen na dospávací pokoj, kde je monitorován. Současně pokračujeme v podávání léků na tišení bolesti, což výrazně přispívá k bezpečnosti a kvalitě perioperační péče. Lůžková část Zde zajišťujeme resuscitační péči ve stavech ohrožení a selhávání základních životních funkcí. V roce 2009 jsme léčili 190 klientů. Průměrná doba hospitalizace činí 7,9 dne. Počet ventilovaných pacientů byl 105. Podíl klientů s interním onemocněním je 52%, s chirurgickým 11% a pooperačních stavů 37%. Nadále pracujeme s moderními přístroji, farmaky a dle nejnovějších doporučení. Počet nozokomiálních nákaz v roce 2009 činil 72. Ambulance Zajišťuje především anesteziologické vyšetření před operačním výkonem v anestezii. Po domluvě s klientem rozhodujeme o typu anestezie, doplňujeme vhodná vyšetření a medikace k optimalizaci perioperační péče. Řešili jsme 2 mimořádné události, při žádné nedošlo k poškození našich klientů. Účastnili jsme se mnoha stáží a kongresů i s mezinárodní účastí. Sami jsme vystupovali s prezentacemi na seminářích regionální úrovně. Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu v oboru anesteziologie a intenzivní medicína v základním kmeni. V příštím roce navážeme na naši dosavadní činnost s další snahou o její zkvalitnění. Centrum pro funkční poruchy vidění (CPFPV) CPFPV je jediné lůžkové zařízení v Pardubickém kraji specializované na komplexní terapii funkčních poruch vidění, především u malých dětí. Centrum zajišťuje zejména ambulantní péči u pacientů s poruchou motorické (např. šilhání) i senzorické (např. tupozrakost) složky binokulárního vidění. Dále poskytuje ambulantní i hospitalizační funkční rehabilitaci vidění (ortopticko-pleoptický intenzivní výcvik) a ve spolupráci s dalšími odděleními nemocnice (dětské oddělení, anesteziologické oddělení a centrální operační sály) i chirurgickou terapii strabismu. CPFPV je aktivní i ve výzkumu a pregraduální i postgraduální výuce. CPFPV organizuje celostátní a mezinárodní odborné konference z oblasti dětské oftalmologie. V roce 2009 byl počet hospitalizací 98 s průměrnou ošetřovací dobou 17 dní, což je 16% meziroční nárůst. Počet operací za rok činil 44, z toho chirurgie strabismu 27, extirpace chalasia 8, výkony na víčkách 3, výkony na spojivkách 5, slzné cesty 1. Činnost centra je regionálně jedinečná. Dlouhodobý systematický regionální program fotoscreeningu amblyogenních očních vad u nejmenších dětí je unikátní v České republice. Z nových metod lze uvést fúzní zakrývací test pro kvantifikaci síly senzorické fúze u heteroforií a počítačem asistovaná ortoptická a neoptická cvičení. Typy výkonů a počet ošetřených pacientů za rok 2009: pedo-oftalmologická a strabologická vyšetření, neurooftalmologická péče. Počet ambulantních návštěv Počet ošetřených pacientů (unikátních rodných čísel). Přístrojové vybavení pracoviště: Laboratoř oční motility (unikátní přístroj EMAN) zaměřená na klinický experimentální výzkum, D-Test jednoduchého binokulárního vidění u nejmenších dětí, analogový fotoscreener, fúzní zakrývací test, Home Therapy Systém (HTS) software pro provádění počítačem asistovaných ortoptických a pleoptických cvičení, Franzblau koordinátor pro pleoptická cvičení oko-ruka, Galilejský optický systém pro pleoptickou terapii nejtěžších amblyopií, DVD fixační systém pro nejmenší děti, Počítačový haploskop pro měření síly senzorické fúze a pro její trénink. V roce 2009 se rozvíjely především ambulantní služby ve strabologii, ortoptice a pedo-oftalmologii. Další rozvoj již předpokládáme ne v rozsahu, ale ve zvyšování kvality péče. Budeme usilovat o vytvoření podmínek pro etablování pracoviště jako Center of Excellence. Dalším cílem bude restrukturalizovat provoz ortoptické části centra tak, aby mohly být plněny edukační úkoly plynoucí s akreditace pro školení Funkční licence ČLK: vyšetřovací metody motorické a senzorické složky binokularity a odborné garance bakalářského studia optometrie a ortoptiky na PřF UP Olomouc. Další rozvoj pracoviště však bude záviset především na vytvoření nové koncepce financování lůžkové části Centra. Důvodem k této potřebě je významná změna úhradové strategie ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny. COS a CS Centrální operační sály poskytují kompletní zázemí pro všechny chirurgické obory v nemocnici, dále pak jsou pronajímány soukromým subjektům (oční, stomatologie). Centrální sterilizace slouží potřebám celé nemocnice a smluvním soukromým subjektům. Počet operací za rok 2009 provedených na centrálních operačních sálech: chirurgie ortopedie 877 oční gynekologie 400 celkem Nové přístroje, instrumentaria, rouškování a nové operační postupy: vrtačka Synthes, laparoskopická věž Storz, C-rameno, Instrumentarium Medin pro operace paže ramene a dolní končetiny, Instrumentarium Barouk J+J pro operace haluxů, Instrumentarium Weil,Twinstof J+J pro ortopedické operace, rozšířené jednorázové rouškování i s rouškováním vertikálním. Personál se aktivní účastí podílel na seminářích např.: Laparoskopie z pohledu sestry. Účast na seminářích v komunikaci, BOZP, odborných akcích v celé ČR. Podílel se taktéž na organizaci konference na zámku v Litomyšli, pořádané naší nemocnicí. Provoz na centrální sterilizaci je stabilizován. Oddělení opět úspěšně obhájilo Certifikát správné diagnostiky a Osvědčení v externím hodnocení kvality pro rok 2009, udělované SUKL Praha. Provoz na oddělení byl v roce 2009 bez mimořádných událostí. Chod obou oddělení je stabilizovaný. Dětské oddělení Dětské oddělení poskytuje komplexní léčebnou a diagnostickou péči o děti od narození až do věku 19. let. V roce 2009 bylo hospitalizováno pacientů na dětském oddělení a 671 novorozenců na novorozeneckém oddělení. Průměrná ošetřovací doba novorozenců byla 4,23 dne, na lůžku se zkrátila z 4,46 na 3,7 dne. Na oddělení umožňujeme hospitalizaci doprovodu dětí do 6 let věku, po domluvě i u dětí starších. V roce 2009 bylo hospitalizováno 609 zdravých osob doprovázejících malé pacienty. V roce 2009 se nevyskytla žádná nozokomiální nákaza

10 Oddělení provozovalo následující ambulance: všeobecná pediatrická ambulance, dětská LSPP, nefrologie, ambulance klinické imunologie a alergologie, dětská endokrinologie. V našich ambulancích jsme ošetřili pacientů. V ambulanci alergologie a klinické imunologie poskytujeme komplexní diagnostiku a léčbu pacientům s alergickým onemocněním, také se věnujeme diagnostice a léčbě pacientů s častou nemocností a jinými poruchami imunity. V minulém roce jsme opět rozšířili naše diagnostické postupy o nejnovější laboratorní vyšetření, která se využívají ke stanovení diagnózy alergií. Také jsme ve spolupráci s našimi laboratořemi rozšířili spektrum vyšetření dostupných na našem pracovišti. Tím se urychlila diagnostika a snížila se nutnost dalších opakovaných odběrů krve našich malých pacientů. Endokrinologická ambulance se především zabývá diagnostikou a terapií dětí s onemocněním štítné žlázy, pečuje i o pacienty trpící obezitou a hypercholesterolémií. Zabýváme se diagnostikou poruch růstu a dospívání. V minulém roce byla rozšířeno spektrum vyšetření o nové testy, které pomáhají v diagnostice příčin poruchy růstu. Nefrologická ambulance poskytuje diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s onemocněním močového traktu. Jedná se o děti s problémem pomočování, pacienty s některými vrozenými vývojovými vadami, stavy po močových infekcích, pacienty s patologickým nálezem v močovém sedimentu. Na oddělení dále pokračovala postgraduální výchova lékařů a jejich příprava k atestaci, také probíhalo vzdělávání mediků v rámci stáží. Na našem oddělení jsme zavedli interní semináře v rámci postgraduálního vzdělávání. Taktéž jsme organizovali pravidelná setkání s praktickými lékaři pro děti a dorost z našeho regionu v rámci odborných seminářů. Veškerý personál i nadále pokračuje v neustálém zlepšování kvality poskytované péče. Gastro-enterologická ambulance Náplň činnosti spočívá v poskytování ambulantních gastroenterologických vyšetření a provádění endoskopických vyšetření horního a dolního gastrointestinálního traktu. Jedná se o vyšetření preventivní, diagnostická i terapeutická (stavění krvácení hemoklipy, injekční technikou, elektrokoagulací, endoskopická polypektomie). Vyšetření jsou prováděna pro potřeby lůžkových oddělení Litomyšlské nemocnice, a.s. a pro praktické lékaře a odborné ambulance spádového území. Objednací doby jsou regulovány podle naléhavosti situace. Akutní endoskopická vyšetření jsou prováděna aktuálně včetně dnů pracovního volna a pracovního klidu. Objednací doby na koloskopická vyšetření nemocných, indikovaných v rámci Národního programu prevence kolorektálního karcinomu, nepřesahují dobu jednoho měsíce. V roce 2009 bylo provedeno 781 gastroskopických vyšetření, při kterých bylo provedeno 238 odběrů na histologické vyšetření, 104x rychlý ureázový test na diagnostiku Helicobacter pylori. Urgentní gastroskopické vyšetření pro krvácení bylo provedeno v 68 případech, z toho 32x mimo pracovní dobu. PEG (perkutánní endoskopická gastrostomie) ve spolupráci s MUDr. Crhovou byla provedena u 9 pacientů. V roce 2009 bylo realizováno 614 koloskopických vyšetření, z toho 61 koloskopií pro positivní test na okultní krvácení ve stolici v rámci Národního programu prevence kolorektálního karcinomu. Bylo provedeno 200 odběrů na histologické vyšetření. Ve 38 případech byla na našem pracovišti provedena endoskopická polypektomie kličkou, ve 29 případech byl snesen polyp bioptickými kleštěmi. Kolorektální karcinom byl diagnostikován u 32 pacientů. Urgentní koloskopické vyšetření bylo provedeno v 8 případech. V roce 2009 bylo v gastroenterologické ambulanci vyšetřeno nemocných, počet léčených pacientů činil 2 010, dispensarisováno je 318 pacientů. Přístrojové vybavení je standardní: 2x videogastroskop GIF Q 145 Olympus, Videokoloskop CF Q 145 L Olympus, videokoloskop CF Q 165 L Olympus, elektrochirurgická jednotka Olympus PSD 60, hemoklipovací jednotka Olympus, 2x endoskopická věž s monitorem a technikou, endoskopická myčka Olympus ETD 3 a Olympus MINI ETD 2, pulsní oxymetr atd. Videogastroskopy jsou v provozu od roku 2004 a nutno počítat v průběhu 1 roku s jejich obměnou,v podobném horizontu 2 let je nutno počítat s obměnou koloskopů, které jsou v provozu od roku 2003 a Perspektivním úkolem je dovybavení elektrochirurgické jednotky argon plasma koagulátorem. Jde nejen o další metodu ke stavění krvácení, ale i umožnění polypektomií velkých polypů a přisedlých polypů metodou endoskopické mukosektomie. Dlouhodobým úkolem je Národní program prevence kolorektálního karcinomu a program depistáže celiakie ve spolupráci s praktickými lékaři regionu. Gynekologicko-porodnické oddělení V průběhu roku 2009 gynekologicko-porodnické oddělení opět doplnilo stav personálu, především porodní asistentky a sanitářky. Porodnice pokračovala v trendu z předchozích let a struktura maminek vypovídá o oblíbenosti Litomyšle. Více než polovina rodiček přijíždí do naší porodnice z tzv. mimospádových oblastí. Řada maminek již předem kontaktuje naše pracoviště prostřednictvím ů a domlouvá si schůzky a návštěvy na oddělení v odpoledních hodinách a o víkendech. Porodnice odvedla 654 porodů, celkem se narodilo 664 dětí. Díky i nadále pokračující dobré spolupráci s ambulantními gynekology rostl i počet operací. Počet hospitalizovaných na oddělení byl 1720 pacientů. Průměrná ošetřovací doba na lůžku se zkrátila 6,09 dne na 5,23 dne. Pacientky u nás neleží nikdy nadbytečně a jsou ihned po zlepšení stavu propouštěny domů. Zásluhu na tom má především využívání endoskopických metod operování a velmi šetrné provádění konizací čípku nejmodernější metodou. Celkově bylo provedeno 400 velkých operací, operačních hysteroskopií 93 (nárůst na 127 % předchozího roku). Tzv. malých operačních výkonů na gynekologickém zákrokovém sálku 586. Toto lze přičíst především rozšířené spolupráci s terénem. Začali odesílat lékaři, kteří se dříve obraceli na jiná zařízení. Celkem tedy bylo provedeno operací. Pro srovnání za uplynulé 4 roky vzrostl počet operací na našem oddělení ze 619 v roce 2004 na v roce Operativa na oddělení preferuje co nejšetrnější přístup pro pacientku, tedy endoskopický. Preferuje se hysteroskopie, laparoskopie a pokud tzv. klasická operace, pak tedy vaginální přístup. Tyto všechny varianty jsou pro pacientky velmi šetrné a zlepšují pooperační dyskomfort a urychlují rekonvalescenci. Klasická abdominální operace obnáší výkony onkologické a extrémní nálezy v dutině břišní, které nelze řešit jinak. Řada pacientek vyhledala naše oddělení k reoperaci po operaci na jiném pracovišti. V roce 2009 byly na oddělení 2 reoperace. V roce 2009 bylo evidováno 7 nozokomiálních nákaz. Objednací doba k operacím se liší dle typu výkonu. U tzv. malých výkonů je oddělení schopno tyto plánované výkony realizovat do týdne, u velkých operací, kde je nutné i sladění např. s menstruačním cyklem, se pohybuje v rozmezí 1-2 měsíce. Na porodnici Litomyšl bylo v roce 2009 odvedeno 654 porodů, celkem přišlo na svět 664 dětí (10x dvojčata). Z tohoto počtu bylo 50% tzv. mimospádových. Porodů císařským řezem bylo 112, tedy 17 %. Komplikace po císařském řezu nebyly. 46 % bylo plánovaných císařských řezů. Indukováno bylo celkem 75 porodů, převážně pro rizikové těhotenství či potermínovou graviditu- tedy jen 11 %, což je mírný pokles oproti předchozímu roku. Perinatální únrtnost je již několik let velmi příznivá, pod celostátním průměrem. Opakovaně ji tvoří jen mrtvorozennost, nikoliv časná novorozenecká úmrtnost. Otec je přítomen již tradičně u 2/3 porodů. Personál vítá přítomnost jakékoliv tzv. osoby blízké. Porodnice umožňuje veškeré alternativní způsoby vedení porodu, pokud jsou bezpečné a indikované a zároveň neohrožují zdraví či život miminka či matky. Ambulantní složka je většinou v našem oboru zajišťována privátním sektorem, oddělení provádí specializovanou ambulantní péči v oboru genetické poradenství, prenatální invazivní diagnostika, dětská gynekologie, dispenzarizace onkologických pacientek, rizikové těhotenství a běžná gynekologická ambulance v rozsahu 2x týdně odpoledne. UZV vyšetření jsou rovněž zajišťována naším oddělením a konziliární služba pro obor v rámci nemocnice. Na podzim oddělení pořádalo již tradiční 4.ročník gynekologického semináře. Účast na něm má neustále stoupající charakter, přednáší tradičně specialisté z regionu i vzdálenějších špičkových pracovišť. Byla realizována řada přednášek pro gynekology z okolních okresů, pro praktické lékaře na celokrajské úrovni a pediatry. Na oddělení probíhalo vzdělávání jak stážistů mediků, porodních asistentek, tak dále pokračuje postgraduální výchova. Na oddělení se provádí semináře v rámci postgraduálního vzdělávání. Veškerý personál oddělení se bude i nadále vzdělávat, aby byl schopen poskytovat co nejkvalitnější a nekvalifikovanější zdravotní péči. V nastoupených trendech přístupu k pacientkám je snaha pokračovat, a na základě zpětné vazby je dále vylepšovat. Dle finančních možností je neustále snaha zlepšovat prostředí na oddělení pro veškeré pacientky, nejen na nadstandardních pokojích. Bude i nadále snaha zlepšovat spolupráci s gynekology regionu a pokračovat v nastolené tradici podzimních seminářů. Plánů na další vývoj oddělení je ještě celá řada a čas ukáže, které bude možné realizovat. Hematologicko-transfuzní oddělení (HTO) Zajišťuje ambulantní specializované vyšetření v hematologickém oboru a transfuziologii, imunohematologii pro gynekology, screening na genetické vývojové vady alfa programem ve spolupráci s genetikou v Hradci Králové, dispenzarizaci pacientů v hematologické ambulanci, konsultace pro pacienty lůžkové péče a spádové praktické lékaře. Odběr a výroba transfuzních přípravků (z plné krve výroba koncentrátu červených krvinek se sníženým a nízkým obsahem bílých krvinek a plasmy pro pacienty a na výrobu, výroba plasmy získané z aferézy na výrobu krevních derivátů, distribuce krevních přípravků a derivátů). V roce 2008 oddělení získalo od Ministerstva zdravotnictví akreditaci na hematologickotransfuzní obor. Máme oprávnění vzdělávat v našem oboru lékaře v rámci postgraduálního studia. V roce 2009 prošla laboratoř auditem I (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře) pro odbornost 818 (hematologická laboratoř) a 222 (transfusní služba). Toto osvědčení je platné 2 roky do 8/2011. Oddělení nabízí laboratorní služby komplementu vyšetření hematologické, koagulační, imunohematologické, screeningové vyšetření infekčních markerů pro dárce krve, těhotné a novorozence. Pro těhotné i prenatální screening vrozených vývojových vad ve spolupráci s OKB a genetikou v H. Králové, kde provádí vyhodnocení a doporučení pro gynekologa. Spádovou oblastí je Litomyšlsko, Poličsko, Vysokomýtsko, Choceňsko, Českotřebovsko a částečně Moravskotřebovsko. Zajišťujeme odběry krve pro spádové praktické lékaře a pro ambulantní odborné lékaře. Ambulantní hematologické odd. nabízí specializované vyšetření naší odbornosti pro praktické lékaře, konsiliární služby, dispenzarizaci hematologických dg. Specializujeme se na trombofilní stavy, zajišťujeme sledování antikoagulační terapie pro pacienty s možností zapůjčení koagulometru v době dovolených, sledujeme rizikové trombofilní gravidní ženy. Spolupracujeme především s hematologickou klinikou v Hradci Králové, dle zájmů pacienta i v Brně a v Praze. Nabízíme ambulantní podávání krevních převodů. Konsiliární služba na mobilní telefon 24 hod. Transfusní oddělení odebírá 3 dny v týdnu pondělí, úterý a pátek. Prvodárci mohou přijít bez ohlášení, opakovaní dárci na pozvánku, ohlášení telefonické, em, přes SMS, možnost objednání přes webové stránky nemocnice

11 Dárci na plazmaferézy jsou zváni na určitý čas v pondělí, úterý a středu. Autotransfuze přednostně v úterý, dále i v pondělí a v pátek. Zajišťujeme převoz autotransfuzí na jiná pracoviště, po poučení zapůjčujeme převozní bedny a teplotní monitorovací zařízení. Od konce 2009 probíhá odběr plazmy z aferézy a na základě smluvního vztahu s odběratelem plazmy firmou Baxter, která vyrábí krevní deriváty. V roce 2009 bylo vyšetřeno 175 nových pacientů a ke kontrolnímu či cílenému vyšetření přišlo pacientů. V odběrové místnosti jsme odebrali pacientů, což je průměrně 85 pacientů na den. Dle statistiky jsme vyšetřili krevních obrazů pacientů, oproti roku 2008 se zvýšily i počty koagulačních vyšetření. Darovat krev přišlo dárců, z toho bylo vyrobeno transfuzních jednotek červených krvinek a litrů plazmy ke klinickému použití. Na plazmaferézu přišlo 799 dárců, zasláno ke zpracování firmě Baxter do Vídně přes 300 litrů. Firmě Grifols odešlo 175 litrů na výrobu krevních derivátů. Přišlo 216 prvodárců, odebrali jsme 201 pacientům celkem 389 transfusních jednotek krve a plazmy před ortopedickou operací. Externě, převážně do Prahy bylo odesláno transfuzních jednotek krve a 2 932TU plasmy, v naší nemocnici vydáno TU krve, na našem pracovišti podáno 160 TU krve. V nemocnici pracuje transfusní komise, které předáváme informace důležité pro bezpečnost podání transfuzních přípravků v rámci hemovigilance. Naše pracoviště přijímá stážisty před atestací různých oborů, žáky středních i vysokých škol pro povinnou praxi. Pořádáme pravidelné přednášky pro základní i střední školy. Provádíme edukaci personálu v rámci provozních schůzí oddělení, kde se podávají transfuzní přípravky, aktivně se účastníme přednášek v rámci místních či regionálních seminářů. Každoročně máme den otevřených dveří 14.6., kdy je mezinárodní den dárců krve a propagujeme čestné dárcovství. Bude uveden do provozu ekonomičtější koagulometr typu ACLTOP500. Převedeme vyšetření screeningu těhotných pro vývojové vady na OKB, kde se vyšetřují vkládané parametry do alfa programu s finálním zhodnocením genetikem v Hradci Králové. Nabídka nových vyšetření je limitována smlouvou s pojišťovnami. Chirurgické oddělení Chirurgické oddělení poskytuje chirurgickou péči pro přirozenou spádovou oblast části okresů Svitavy a Ústí nad Orlicí. Spádová oblast zasahuje cca obyvatel a tím je daná činnost chirurgie na okresní úrovni, včetně úrazové chirurgie. Rozsah poskytované péče: provizorní ošetření úrazů v orofaciální oblasti; tracheotomie, tracheotomie; chirurgie štítné žlázy; neodkladné a akutní ošetření traumat hrudníku včetně thorakotomie; chirurgie prsní žlázy; ošetření traumat dutiny břišní definitivní; chirurgie břich kromě složitých rekonstrukčních operací na hepatobiliárním systému a pankreatu; ošetření končetinových zlomenin definitivní, ostatních mimo penetrujících zlomenin do mozku, komplikovaných zlomenin pánve, zlomenin páteře vyžadujících operaci (používáme nejmodernější implantáty i metody PFN, RFN, PH, H, DHS, LCP, DCP, Prospon ); základní ošetření urologicky nemocných; cévní operace akutní embolektomie, sutury, plánované operace varixů; základní plastická chirurgie, hernioplastiky včetně složitých rekonstrukcí (PHS, UHS); miniinvazivní laparoskopické výkony s důrazem na dutinu břišní. V roce 2009 bylo hospitalizováno pacientů s průměrnou ošetřovací dobou 5,38 dne. Celkově bylo provedeno operací. Počet reoperací byl 15. Typy operativy souvisejí s rozsahem poskytované péče. Klade se důraz na miniinvazivní operace v oblasti břišní chirurgie i traumatologie. Používáme nejnovější implantáty v traumatologii LCP implantáty, APTUS Radius a Hand, Targon, PH a další. Čekací doba na elektivní operační výkony je 2 4 týdny, pokud se jedná o onkologická onemocnění, tato jsou operována v podstatě ihned. Operační činnost zvláštního významu v regionu jedná se hlavně o herniologický program (operace i komplikovaných kýl moderními metodami včetně používání sítěk), dále laparoskopické operace s rozšířeným spektrem a úrazové operace vše je nadregionálního působení, obrací se na nás řada pacientů z jiných regionů. Nové metody operační činnosti jsou zvláště z oblasti traumatologie, kde vývoj implantátů a nových metod jde velmi rychle dopředu. Pokračuje v rozšíření laparoskopické operativy u starších dětí. Ambulantní služby: v nepřetržitém provozu je všeobecná chirurgická ambulance, která poskytuje prvotní vyšetření a ošetření a kontroly celých 24 hodin. Dále poskytujeme ošetření v ambulancích specializovaných ( poradnách) : cévně chirurgická; herniologická; mammární; onkochirurgická dispenzarizace; stomická; traumatologická; pro chronické rány; rektoskopická. Všechny ambulance a poradny jsou vedeny zkušenými chirurgy s II. atestací v oboru, specializovanou, odbornou způsobilostí, absolventy odborných stáží. Celkem bylo ošetřeno pacientů (cévně chirurgická 2 534; mammární 254; herniologická 416; raumatologická 1 402; chronických ran 153; stomická 36; rektoskopická 305). Bylo provedeno ambulantních sutur ran, 605 plánovaných excizí, 180 repozicí dislokovaných zlomenin apod. V roce 2009 byla zakoupena na centrální operační sály nová laparoskopická sestava věž Storz, která má vynikající technické parametry a bohatě ji využíváme. Hlavním úkol z loňského roku (doplnění středně zdravotnického personálu, na němž spočívá zabezpečení chodu celého chirurgického oddělení s plnou funkčností) je prakticky vyřešen. Nedochází k omezování provozu oddělení. Je nutné zakoupení myčky podložních mís a močových lahví. Na lůžkovém oddělení je třeba obnovit některé počítače, monitory, tiskárny. Za nutné považuji zakoupení tichých vozíků na prádlo a rozvážku stravy. Byl pořízen nový laparoskop na COS, dále nová 5 mm optika, což umožňuje další rozvoj miniinvazivní laparoskopické chirurgie, zvláště v oblasti dětské chirurgie. rozvoj mininvazivní laparoskopické chirurgie se zaměřením na žaludek a střevo v návaznosti na rozšíření spektra vyšetření CT řešení problematiky periferních cév rozšíření operativy v oblasti onkochirurgie ve spolupráci s onkol. odděleními problematika operativy onemocnění prsu další rozšiřování moderních metod traumatologie s nadregionálním působením rozšíření péče o nemocné s chronickými ránami, stomiemi. Interní oddělení Interní oddělení poskytuje v rámci Litomyšlské nemocnice péči jak o hospitalizované pacienty, tak o pacienty v odborných ambulancích. Péče o hospitalizované pacienty je poskytována na 5 lůžkách jednotky intenzivní péče vyššího stupně, která je zaměřena především na léčbu akutních kardiovaskulárních onemocnění, dále na 45 lůžkách standardního oddělení. V ambulantní složce je poskytována péče ve všeobecné interní ambulanci, pod kterou je zahrnuta endokrinologická, lipidologická, revmatologická, hepatální a gastroenterologická ambulance, dále v odborné kardiologické a diabetologické ambulanci. Za rok 2009 bylo hospitalizováno na interním oddělení pacientů, z toho 561 na JIP. Průměrná hospitalizační doba: oddělení - 5,21 dne, JIP 2,96 dne. Návštěvní doba na standardním oddělení a JIP není časově vymezena, je možnost domluvy s ošetřujícím personálem. V ambulancích při interním oddělení bylo provedeno vyšetření u pacientů. V diabetologické ambulanci bylo evidováno na počátku roku diabetiků, během roku přibylo 72 a zemřelo 41 diabetiků, bylo provedeno vyšetření. V kardiologické ambulanci bylo provedeno celkem vyšetření, celkem provedeno 163 ergometrií, 326 EKG Holterovských monitorování, 239 neinvazivních ambulantních monitorování krevního tlaku, 1 238, na JIP provedeno 73 elektrických kardioverzí. V kardiologické ambulanci probíhají mezinárodní multicentrické studie WARCEF, ARISTOTLE, ROCKET-AF, ATLAS2, AMPLIFY, AMPLIFY-EXT, LAF/237 vildagliptin. V krátké budoucnosti je nutná celková stavební rekonstrukce interního oddělení a obnova vybavení. Kožní oddělení Oddělení zajišťuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči pro pacienty z okresů Svitavy, Ústí nad Orlicí a části Chrudimska, tj cca obyvatel.v roce 2009 byli hospitalizováni i pacienti ze sousedních krajů - Hradeckého a Olomouckého. Bylo hospitalizováno 320 pacientů s průměrnou ošetřovací dobou 6,47 dne. Oddělení provozuje kožní, venerologickou ambulanci a poradnu pro lymfedém. V jednotlivých ambulancích bylo léčeno pacientů a provedeno vyšetření (venerologická ambulanci 44 vyšetření, lymfologická 1034 a všeobecné 6 235). Léčebna dlouhodobě nemocných Oddělení slouží k doléčení a rekonvalescenci pacientů po kardiovaskulárních příhodách, k rehabilitaci po chirurgických výkonech, polytraumatech a kraniotraumatech, k povýšení soběstačnosti chronicky nemocných i k realimentaci při deficitu výživy. Nevyléčitelně nemocným pacientům je poskytována paliativní péče. V roce 2009 bylo na oddělení přijato 248 pacientů, z toho překladem z oddělení akutních lůžek LN, a.s. 164 klientů, z jiných nemocnic 23 a z domácího prostředí 61 nemocných. Domů bylo propuštěno 106 pacientů, přeloženo na akutní lůžka LN, a.s. 34, do jiných zdravotnických zařízení 13 a do rehabilitačních ústavů 9 pacientů. 21 pacientů z oddělení odešlo do domů pro seniory. 37 nemocných v roce 2009 na oddělení zemřelo. Průměrná ošetřovací doba na lůžku LDN byla 53 dnů. Pacienti jsou na oddělení přijímáni v pracovní 20 21

12 dny po dohodě s lékařem a sociální sestrou překladem z akutního lůžka nebo z domu na doporučení praktických lékařů, čekací doba dle obsazenosti oddělení 2-3 dny. V areálu LN, a.s. geriatrická ambulance vždy ve čtvrtek dopoledne pro pacienty propuštěné z oddělení LDN i objednané praktickým lékařem. V roce 2009 byla řešena v léčebně mezinárodní studie ESAC 3 Nursing home subproject, European surveillance of antimicrobial consumption. Oddělení je umístěno ve staré budově poblíž zámku a Klášterních zahrad. Především díky sponzorským darům se v posledních letech daří přizpůsobit vnitřní vybavení oddělení dlouhodobě nemocným a často imobilním pacientům, které je také možno za příznivého počasí vyvážet do přilehlé zahrady. Dne 11. srpna 1929 byl v Litomyšli otevřen Domov sv. Kláry. Ve stávající budově oddělení LDN byl tedy rok 2009 rokem oslav osmdesátileté služby nemocným a potřebným. Toto výročí bylo připomenuto 16. ledna 2009 Klářiným plesem a dále oslaveno 8. srpna 2009 benefičním koncertem. Následovaly Dny otevřených dveří 8. a 9. srpna 2010 pro všechny, kteří se s Léčebnou dlouhodobě nemocných v Litomyšli chtěli seznámit blíže. Výtěžek pořádaných benefičních akcí byl použit na dovybavení oddělení polohovacími postelemi s antidekubitálními matracemi. Vzhledem k technickému stavu budovy, a především havarijnímu stavu oken, nelze bez rozsáhlé rekonstrukce reálně zvažovat žádné změny směrem k rozšíření lůžkového fondu či poskytování vyššího standardu. Lékárna Lékárnu tvoří nemocniční a veřejná část, nemocniční část zásobuje lůžková a ostatní oddělení Litomyšlské nemocnice a veřejná část slouží pro poskytování lékárenských služeb ambulantním pacientům a ordinacím externích lékařů. Lékárna poskytuje nákup, výdej a konzultace v oblasti HVLP, PZT, návykových a omamných látek, léčiv dovážených na mimořádný dovoz, surovin pro přípravu IVLP a volně prodejného a doplňkového sortimentu veřejné lékárny (dětská výživa, léčebná kosmetika, homeopatie, kompresivní návleky, punčochy a zdravotní obuv). V roce 2009 lékárna pokračovala v rozvíjení započaté spolupráce s jednotlivými odděleními Litomyšlské nemocnice. Za toto období bylo celkem zpracováno a pořízeno žádanek na léčiva pro oddělení Litomyšlské nemocnice. V tomto roce byl zhodnocen a upraven lékový pozitivní list na základě zkušeností z předcházejícího období a do systému Apatyka byly začleněny některé prvky, které lékařům napomáhají při tvorbě žádanek (příznak u léčiv uvedených v LPL, příznak zákaz záměny léčiva, lepší orientace v ATC skupinách). V souvislosti se správným vyplňováním žádanek předepisovaných na oddělení si lékárna stanovila indikátor kvality. Lékárna je od konce roku 2009 v souvislosti s výskytem chřipky A (H1N1) úložištěm vakcíny Pandemrix pro potřebu očkovacího centra a léčiva Tamiflu. Ve veřejné části proběhlo celkem výdejů na recept, výdejů PZT na poukaz, prodejů za hotové a 47 výdejů na žádanky externích lékařů. Pro lepší komfort platících jsou v oficíně lékárny instalovány 2 terminály na platbu kartou, během roku 2009 na nich proběhlo transakcí. Lékárna i v tomto roce pokračovala při výběru platebních poukázek. Celkem jich prošlo lékárnou 260. Pro pacienty veřejné lékárny po celý rok 2009 byla k dispozici služba měření tlaku krve na požádání pacienta a pro služby pacientům byl dokoupen jednoduchý přístroj na orientační zjištění BMI a množství tuku v těle. V měsíci květnu se lékárna zapojila do celostátní akce Den lékáren, kterou vyhlašuje ČLK, tentokrát na téma Cestovní medicína. VŠ a SŠ personál lékárny je začleněn do kontinuálního vzdělávání lékárníků a farmaceutických asistentů. Koncem roku 2009 udělila ČLK Ústavní lékárně Certifikát za splnění podmínek Řádu kontinuálního vzdělávání ČLK. Lékárna má v programu další prohloubení spolupráce na úrovni sledování interakcí léčiv s některými odděleními, pokračování spolupráce v programech klinického hodnocení léčivých přípravků, další spolupráci při utváření a doplňování lékového pozitivního listu pro lůžková oddělení a upřesňovaní a rozšiřování výstupů využitelných pro různé statistiky a přehledy ve spolupráci s firmou Apatyka-servis. V prvních měsících roku 2010 bude lékárna začleněna mezi zdravotnická zařízení zajišťující pohotovostní službu v rámci LSPP. Mamografie Detašované mamografické pracoviště ve Svitavách je zapojeno do celostátního programu pro časný záchyt karcinomu prsu, koncem roku opět úspěšně obstálo v náročném reakreditačním řízení MZ ČR. V roce 2009 jsme vyšetřili žen, z toho u byla provedena screeningová mamografie. UZ vyšetření jsme provedli u 1892 žen U 103 žen jsme doplnili jehlovou biopsii pod UZ kontrolou z podezřelého ložiska a diagnostikovali 56 zhoubných nádorů prsu. Na vyšetření objednáváme, abychom se mohli každé klientce adekvátně věnovat a zamezili dlouhému čekání na vyšetření. Objednací doba na screeningovou mamografii je standardně 2-3 týdny, v případě obtíží jsme schopni provést vyšetření bez prodlení (týž den, případně následující den). Na vyšetření klientky odesílá většinou gynekolog nebo praktický lékař, vycházíme ale vstříc i ženám, které se rozhodnou podstoupit preventivní vyšetření prsu jako samoplátkyně. Spolupracujeme s chirurgickými odděleními Litomyšlské i Svitavské nemocnice, indikačních seminářů se účastní i onkolog z pracoviště MULTISCAN Pardubice. Lékařky i radiologické asistentky pravidelně absolvují odborné semináře a kongresy, kde se seznamují s novinkami v oboru a prohlubují si kvalifikaci. V roce 2010 nabývá platnosti zrušení horní věkové hranice pro platbu screeningové mamografie z veřejného zdravotního pojištění, chceme se tedy věnovat především edukaci seniorek, aby možnosti preventivního vyšetření prsu využívaly. Mezioborová chirurgická JIP MO JIP je samostatné oddělení, které poskytuje intensivní péči pacientům chirurgických oborů Litomyšlské nemocnice (chirurgie, ortopedie, gynekologie). Oddělení má 6 lůžek s příslušným personálním a přístrojovým vybavením v souladu s požadavky zdravotních pojišťoven i odborných společností. V roce 2009 bylo na MO JIP hospitalizováno 640 pacientů s průměrnou dobou hospitalizace 2,9 dne. Počet ani skladba hospitalizovaných pacientů se nijak významně nezměnil oproti minulým rokům. Doba návštěv není přesně stanovena, po domluvě s lékařem je možná téměř kdykoliv. V roce 2009 fungovala JIP standardně, nedošlo k žádným významným změnám. Neurologické oddělení Neurologické oddělení Nemocnice Litomyšl na 24 standardních lůžkách + 4 lůžkách nově otevřené Jednotky intenzivní péče (Iktová jednotka) poskytuje komplexní léčebnou a diagnostickou činnost v celém spektru neurologických onemocnění. Dominují především cévní onemocnění mozku a onemocnění páteře. Poskytuje specializované poradenské služby pro pohybové poruchy, zejména Parkinsonovu chorobu, záchvatové onemocnění (epilepsie, bolesti hlavy a stavy závratí), pro roztroušenou sklerózu a degenerativní onemocnění. Na intenzivních lůžkách Neurologické JIP řešilo i akutní cévní mozkové příhody podáním trombolýzy (v r podáno celkem 12 trombolýz), jako jediné účinné terapie u tromboemboligenních ischemických příhod. Zajišťuje kompletní vyšetření cerebrospinálního moku u akutních i chronických zánětlivých onemocněních mozku, např. roztroušené mozkomíšní sklerózy. V spolupráci s Neurochirurgickou klinikou Hradec Králové a Neurochirurgickým oddělením Pardubice řeší i případy nádorových onemocnění postihujících nervový systém. Neurologické oddělení zabezpečuje elektroencefalografické (EEG) a elektromyografické (EMG) vyšetření a evokované potenciály pro celou spádovou oblast. K dispozici má EMG přístroj s možností vyšetření pomocí magnetické stimulace, zrakových a sluchových evokovaných potenciálů. V roce 2007 byl zakoupen nový EEG přístroj. V urgentních případech je k dispozici nepřetržité CT vyšetření mozku i páteře. Podílí se i na ultrazvukovém vyšetření přívodních mozkových cév i pro ambulantní pacienty. Ambulantní péči zajišťuje ambulance přímo v areálu nemocnice. Od roku 2004 má statut centra pro podávání botulotoxinu, který podává u jinak nezvladatelných dystonických syndromů. V detašované ambulanci Poličské nemocnice poskytuje v úterý, čtvrtek veškeré ambulantní vyšetření. Neurologické vyšetření v detašované ambulanci v Poličce zajišťují pracovníci neurologického oddělení, čímž se zajistí kontinuita trvalé neurologické péče o naše pacienty. Oddělení zajišťuje konsiliární služby pro ostatní oddělení nemocnice a mimo pracovní dobu pro celou spádovou oblast. V roce 2009 bylo hospitalizováno 961 pacientů na standardních lůžkách a 153 pacientů na lůžkách Neurologické JIP. Průměrná ošetřovací doba na lůžku byla 6,38 dne a na Neurologické JIP 7,25 dne. Nové metody: trombolýza u akutních cévních mozkových příhod; podávání botulotoxinu u dystonických syndromů, spasticity a dyskinéz; kaudální blokády u chronických vertebrogenních syndromů, u FBSS; zavádění programu prevence a sledování neurologických komplikací diabetes mellitus tzv. diabetické nohy (diagnostika diabetické neuropatie, pravidelné kontroly a pravidelné přeléčení). Čekání na ambulantní neurologické vyšetření v Litomyšli je 4-9 týdnů, na neurologické ambulanci v Poličce 3 týdny, na EMG vyšetření 4 týdny, na EEG vyšetření 2 týdny. Objednat na vyšetření se lze i přes internet (Neurologická ambulance nemocnice Litomyšl je jako jediná v okrese zavedená v systému resp. Od se po dlouhém vyjednávání dosáhla smlouva k provozování Jednotky intenzivní péče neurologického oddělení. Hlavní náplní její práce je poskytování adekvátní léčby akutním cévním mozkovým příhodám, především tzv. trombolýzu. Snahou je i včlenění do sítě Iktových jednotek zajišťujících plošně akutní péči o pacienty s CMP. Tím se neurologické oddělení LN, a.s. stává oddělením řešícím cévní mozkové příhody v rámci celého regionu s následním sledováním a zajišťováním i následní rehabilitace (spolupráce s Hamzovou léčebnou Luže-Košumberk i Rehabilitačním ústavem Brandýs nad Orlicí), jakož i poskytováním sekundární prevence (Poradna pro stavy po cévních mozkových příhodách). Oční oddělení Oční oddělení provozovalo 14 očních lůžek. Počet hospitalizovaných byl 791 a průměrná ošetřovací doba na lůžku se snížila na 2,6 dne. Výrazně se změnila se skladba hospitalizovaných pacientů, což je trend nejen v ČR ale i ve světě. Nízká využitelnost lůžek souvisí s přechodem na převážně ambulantní operativu katarakty dle požadavků VZP (hospitalizovat lze pouze 10%). Pokoje i personál se využívají k zajištění ambulantní operativy. Na centrálních sálech bylo provedeno celkem

13 313 operací, na zákrokovém ambulantním sálku bylo provedeno 571 menších operačních zákroků hlavně na víčkách. Nárůst operativy byl zajištěn větší produktivitou práce a z hlediska nákladovosti tlakem na snížení cen nitroočních čoček. Další nárůst operací je možný. Čekací doba k operaci katarakty je 7-9 měsíců. Provozujeme všeobecnou oční ambulanci, glaukomovou poradnu a oční poradnu pro diabetiky (sítnicová poradna). V listopadu 2006 naše oddělení získalo od MZd ČR akreditaci pro další vzdělávání lékařů na 10 let. Možnost perspektivy rozvoje závisí na možnostech přístrojového dovybavení. Ke zkvalitnění a urychlení měření k výpočtu nitrooční čočky před operací katarakty jsme zakoupili nekontaktní biometr LENSTAR. Vzhledem k bezkontaktnímu měření je měření přesnější a omezí se také možnost nozokomiální nákazy a následně i omezení pooperačních infekčních komplikací a umožní rozšířit operativu o refrakční lensektomii a implantaci multifokálních nitroočních čoček, kde je nutná bezkontaktní biometrie. Vzhledem k tomu, že dosluhuje operační mikroskop ( od r.1995) bude nutné uvažovat o jeho obměně, protože náklady na jeho případnou opravu by byli neúměrně vysoké. Možnost zvýšení operativy šedého zákalu v případě většího přístupu na operační sál. Je také nutno zvýšit finanční příspěvek na odbornou literaturu, vzhledem k tomu, že lékařská knihovna ve Svitavách oftalmologickou literaturu již neobjednává, české publikace prakticky neexistují a cizí literatura se počítá na tisíce Kč. Oddělení infekční diagnostiky (IDG) Laboratoř Infekční diagnostiky a ATB středisko se zabývá testováním příčiny infekčních onemocnění a současně u bakteriálních a mykotických infekcí citlivosti antibiotik a antimykotik na detekované patogeny. Laboratoř poskytuje konzultace k odběru biologických vzorků a k výsledkům vyšetření. Antibiotické středisko navrhuje racionální terapeutické postupy ve spolupráci s klinickými lékaři. Spádová oblast laboratoře je regionální území Litomyšlská nemocnice a.s. a Svitavská nemocnice a.s., dále lůžková zařízení následné péče Vysoké Mýto, Moravská Třebová, Polička, Jevíčko Odborný Léčebný Ústav a praktičtí lékaři a ambulantní specialisté. Oddělení IDG má samostatné laboratoře: bakteriologii, infekční imunologii, mykologii a laboratoř PCR patogenů. Antibiotické středisko je rozděleno na úseky: informace citlivosti a rezistence bakterií; schvalování ATB žádanek se sledováním spotřeby antibiotik; konziliární služba antibiotické terapie. Laboratoř se zabývá etiologií, patogenezí a imunogenezí onemocnění vyvolaných mikroorganismy s poskytováním diagnostických, interpretačních, terapeutických a epidemiologických informací. Oddělení IDG získalo za rok 2009 od Státního Zdravotního Ústavu, Střediska pro kvalitu laboratoří: Osvědčení o účasti v externím hodnocení kvality č. 141/2009 V diagnostice bakteriálních infekcí, mykotických infekcí, sérologii syfilis, Helicobacter pylori, lymeské borreliózy, sérologii HBsAg, HCV, HIV, HAV, sérologii EBV, CMV, HSV, zarděnek, respiračních virů, chlamýdií, detekci papillomavirů a sérologii toxoplasmózy a Certifikát správné diagnostiky č. 395/2009. V roce 2009 pokračovala laboratoř IDG v programu NASKL - Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře jde o samostatný odborný a ekonomický útvar při sekretariátu ČLS JEP pro plošné provádění edukační a poradenské činnosti v celé šíři klinických laboratorních oborů, pro zajištění procesu zvyšování kvality práce klinických laboratoří, pro přípravu k akreditaci a pro ověřování kvality práce klinických laboratoří v rámci Registru klinických laboratoří (dále edukační a autorizační činnosti). Klinickou laboratoří v tomto smyslu se rozumí laboratoř podle definice ISO V roce 2009 bylo zpracováno vzorků, výkonů. Činnost ATB střediska spočívala zejména v: lokálním sledování antibiotické rezistence lokálním sledování spotřeby antibiotik konzultační a konziliární činnost aktualizaci kategorizace antibiotik volné a vázané přípravky přípravě a inovace místních doporučených postupů pro používání antibiotik podílu na kontrole nozokomiálních infekcí kontinuálním vzdělávání odborné veřejnosti ve spádové oblasti- akce pro 2. Evropský antibiotický den Zavedení nových metod v roce 2009: 1. MALDI BIO TYPER: v průběhu roku byla v laboratoři nastavena významná změna, identifikace mikroorganismů na principu biochemických testů vystřídala nová technologie současné doby, tj. identifikace na principu stanovení hmotnostního spektra proteinů pomocí přístroje MALDI BIOTYPER Bruker Daltonics. Technologie identifikací nyní umožní nejen zkvalitnit a zpřesnit detekci kolonizace nebo původce infekčního onemocnění, ale v souvislosti s přesností zařazení patogena do pozice skupiny pro vyhodnocení antibiogramů podle break pointů současně nasměruje shody izolátů pro monitoring nozokomiálních infekcí. 2. SENTINEL ASPIAG: Softwarová nadstavba k analyzátoru BACMED 4i pro sledování fenotypové detekce enzymové produkce bakterií podle jednotlivých oddělení nemocnice. V současné době část modulu SENTINEL ASPIAG čeká na připojení komunikace se software APATYKA, aby sledování spotřeby antibiotik a souvislost s počtem multirezistentních patogenů byla graficky k okamžitému vyhodnocování. 3. Real Time PCR SMART CYCLER doplněny nové metody pro průkaz patogenů, které nelze kultivovat. 4. Po provedené výměně anaerobního boxu za přístroj BENTLEY byla rozšířena možnost kultivací anaerobních bakterií, zvýšen počet vykultivovaných anaerobů a stanovení jejich citlivosti k antibiotikům. Terapie anaerobních infekcí formou skutečné cílené terapie namísto empirické se zvýšila o 100 %. Laboratoř IDG má v koncepci roku 2010 nejen zvyšování kvality, ale i zavedení podrobnější detekce antigenů patogenů z tekutých vzorků, hemokultury, likvor na přístroji MALDI BIO TYPER; monitorování výskytu vysoce invazivních izolátů a systém opatření k zábraně jejich šíření; detekci nových betalaktamáz a enzymů bakterií. Oddělení klinické biochemie (OKB) V rámci primární a léčebné péče poskytuje klinická biochemie informace o zdravotním stavu vyšetřovaných jedinců. Na základě laboratorních vyšetření odrážejících metabolické funkce organismu se klinická biochemie aktivně podílí na včasném zachycení objektivních známek nemoci, zhodnocení zdravotního stavu, stanovení diagnózy, určení prognózy, podílí se na léčbě pacientů a sledování její účinnosti. Hlavním úkolem je poskytovat klinicky relevantní informace. Jedná se o proces, na jehož začátku je vytvoření podmínek pro jejich vznik a na konci zajištění jejich optimálního využití: zajistit správnost preanalytické fáze při zpracování biologického materiálu, podílet se na kontrole přípravy nemocného, správném odběru, transportu a uchování biologického materiálu; v analytické fázi dbát na racionální používání instrumentace, vhodnou a ověřenou metodologii odpovídající nejnovějším vědeckým znalostem; v postanalytické fázi účelně zpracovat a zajistit přenos dat do LIS a NIS; využívat prvků řízení jakosti ve všech fázích činnosti. V roce 2009 bylo provedeno celkem vyšetření ( STATIM , rutina ), u hospitalizovaných vyšetření ( STATIM , rutina ). Zavedli jsme vyšetřování hladin antibiotik v séru a rozšířili jsme spektrum vyšetřovaných specifických alergenů. V rámci projektu zvyšování kvality práce klinických laboratoří jsme v únoru 2009 jako první v pardubickém kraji úspěšně obstáli při AUDITU I NASKL dle normy ISO Nadále pracujeme na projektu systému řízení kvality podle normy ISO 9001:2000 v Litomyšlské nemocnici. V rámci dalšího rozvoje oddělení plánujeme zkvalitnit a zautomatizovat vyšetřování močového sedimentu. Ortopedické oddělení Ortopedické oddělení bylo založeno v roce Je složeno z ambulantní a lůžkové části. Počet lůžek 29, z toho 1 jednolůžkový nadstandardní pokoj. Spektrum náplně práce tvoří převážně operační léčba poruch a onemocnění pohybového ústrojí, vyjma operací zhoubných tumorů a spondylochirurgie. Dětští pacienti s komplikovanými vrozenými vadami pohybového aparátu jsou léčeni na příslušných klinikách, se kterými úzce spolupracujeme (FN Brno, FN Praha). V ambulantní péči jsou jak dospělí tak dětští pacienti. Lékařský a celý zdravotnický personál splňuje požadovaná kriteria pro chod oddělení. Počet hospitalizovaných pacientů byl 1 534, průměrná doba hospitalizace 5,6 dne. Počet provedených operací na COS byl 879 (např. TEP kyčelního kloubu 241, TEP kolenního kloubu 131, CKP 29, ASK výkonů celkem 252: plastika vazů kolena 53, ASK ramena 57, TEP ramena 8. Počet reoperací do 6-ti týdnů od primární operace byly provedeny 3. Čekací doba na operace Tep kyčelních a kolenních kloubů je 12-18měsíců, ostatních plánovaných operací do 8-12 týdnů. Čekací doba je spojená s platební schopností ZP, které významně limitují tento čas a počet provedených operací. Některé ZP zadávají směrná čísla a typy implantovaných totálních endoprotéz. Ortopedie poskytuje širokou škálu možností jak v používání moderních technologií, postupů a užití nových implantátů a instrumentárií, které jsou vázány na vysoké ekonomické nároky. V ambulanci jsme ošetřili a vyšetřili pacientů. V prosinci byla otevřena ortopedická ambulance ve Vysokém Mýtě. V roce 2009 jsme rozvíjeli artroskopický program zdokonalování ASK metod v oblasti ramena, hlezna, hemiartroplastiky kolenních kloubů, ortopedie nohy moderní operační postupy přednoží, revmatochirurgie (náhrada drobných ručních kloubů). Výsledky našeho oddělení nás opravňují k vyšší podpoře stran ZP. Jsem si vědom že v letech nás čeká pokles financí, se kterými ale musíme všichni vyjít a ještě přitom zachovat úroveň i objem poskytované péče myslím si, že by měla před veřejnost vystoupit politická garnitura PK, která zodpovídá za úroveň poskytované zdravotní péče v kraji a říci co čeká obyvatele v následujících období. Radiodiagnostické oddělení Radiologie jako základní diagnostický lékařský obor zabezpečuje v Litomyšlské nemocnici a.s. tyto činnosti:vyšetření skiagrafické a skiaskopické, vyšetření CT, ultrazvukové vyšetření, interpretace získané obrazové dokumentace formou popisu, terapeutické a diagnostické intervenční výkony, na detašovaném pracovišti ve Svitavách mammografické vyšetření a ultrazvukové vyšetření prsu. Radiologické oddělení nadále zajišťuje nepřetržitou radiodiagnostickou a konziliární sonografickou službu pro všechna lůžková oddělení naší nemocnice a ambulantních lékařů ve spádové oblasti. Počet vyšetření na RDG byl v roce 2009 celkem Navýšeny byly CT vyšetření na a intervenční výkony na 320. Z intervenční radiologie, která významně přispěla k rozšíření naší spádové oblasti, jde zejména o biopsie plic a ozónovou terapii při herniích disků (bolestech zad)

14 V lednu 2009 byla provedena generální oprava upgrade CT přístroje, který je nyní svými parametry na špičce moderních technologií a přispívá k rychlejší a přesnější diagnostice. Jedná se o 64- vrstvý multispirální přístroj, který umožňuje sejmout na každou rotaci o rychlosti 0,5/s objem 64 x 0,5 mm vrstev s efektivním rozlišením voxelu 0,35 mm. Poskytuje tak vizualizaci detailů malých komplexních anatomií jako jsou koronární artérie. To nám umožňuje, jako jedinému oddělení v kraji, vyšetřovat srdce neinvazivně metodou CT koronarografie. RDG oddělení je zapojeno do projektů Redimed a epacs, které zajišťují předávání obrazové dokumentace pacientů mezi zdravotnickými zařízeními elektronickou formou. Rehabilitace Náplní činnosti rehabilitačního oddělení je poskytování rehabilitační léčby pacientům lůžkových odděleních Litomyšlské nemocnice a pacientům přicházejících k léčbě ambulantně. V roce 2009 bylo ošetřeno nejvíce pacientů s diagnózou nemoci svalové a pohybové soustavy (4 450 pacientů nově přijatých k léčbě). Dalšími diagnózami jsou poranění, úrazy (1 022 pacientů), nemoci nervové soustavy (910 pacientů), porody (511 pacientek) a nemoci oběhové soustavy (359 pacientů). Rozsah činnosti rehabilitačního oddělení: individuální léčebná tělesná výchova (LTV); měkké mobilizační techniky; elektroléčba TENS, DD proudy, IF proudy, traberty; Vodoléčba podvodní masáže, vířivé koupele horních i dolních končetin, LTV v bazénu; ultrazvuk; diatermie; magnetoterapie; přístrojové lymfodrenáže; laseroterapie Na rehabilitačním oddělení jsou poskytovány kromě výkonů hrazených pojišťovnou i přímo hrazené služby dle platného ceníku a nabídky. Nejvíce využívány jsou zejména klasické masáže, indická masáž hlavy a mnohé další. Z přístrojové terapie s roce 2009 velký nárůst aplikace laseroterapie. Jedná se též o přímo hrazenou službu a to i v případě, že bylo doporučeno lékařem. Byl zakoupen nový přístroj s laserovou sprchou, čímž došlo k výraznému zkrácení doby aplikace laseru a zvýšení efektu terapie vzhledem k výrazně vyšším výkonům nového přístroje. Rehabilitační výkony: fyzikální terapie ltv přístrojové lymfodrenáže 542 (+ samoplátci) měkké mobilizační techniky reflexní masáže 13 vodoléčba vířivé koupele končetinové podvodní masáže ltv v bazénu (+ samoplátci) Z hlediska perspektivy další činnosti rehabilitačního oddělení možno uvést snahu o další rozvoj oddělení po stránce odborné. Snahou je též rozšířit sortiment poskytovaných služeb pro pacienty. Pacient by měl mít možnost vybírat takové procedury, které mu vyhovují a pomáhají. Dále bude pokračováno ve využívání laseroterapie, u které, po aplikaci určité série procedury, zaznamenáváme výrazné efekty ve snížení bolestivých projevů různé etiologie. Dále v plánu rozšíření terapie manuálními lymfodrenážemi a v rámci terapie úrazů event. zakoupení přístroje k aplikaci elektrodistanční terapie. Využitím tohoto přístroje možno výrazně snížit bolestivé stavy pohybového aparátu a to formou bezkontaktntí aplikace. Tuto formu fyzikální terapie též možno aplikovat i přes sádrové fixace, čímž bychom rozšířili možnosti rehabilitační léčby u úrazových stavů. Podávání distanční elektroléčby výrazně urychluje i léčbu bércových vředů i vředů diabetických, vede rovněž ke zvýšení trofiky a mikrocirkulace v končetinách, má příznivý vliv na denzitu kosti a stavy aseptických kostních nekróz a přispívá k úspěšné léčbě periferních nervů. 7. Ošetřovatelská péče Vedení úseku ošetřovatelské péče metodicky zajišťuje hlavní sestra. Prostřednictvím týmu hlavní sestry, který tvoří hlavní sestra, vrchní sestra pro chirurgické obory a vrchní sestra pro interní obory, metodicky řídí ošetřovatelskou péči a s ní spojené úkoly celonemocničního významu v oblasti ošetřovatelství. Kolektiv vrchních sester Litomyšlské nemocnice, a.s. tvoří 12 vrchních sester lůžkové složky a 8 vedoucích pracovníků komplementu. V kolektivu vedoucích nelékařských zdravotnických pracovníků došlo ke změně. Od je vrchní sestrou ortopedického oddělení p. Miluše Dobiášová a vrchní sestrou mezioborové chirurgické JIP p. Radka Lipavská. Od je vrchní sestrou chirurgického oddělení p. Bc. Eva Stránská. Během roku 2009 jsme se potýkali s nedostatkem sester převážně na ARO a na chirurgickém oddělení, kde byla kritická situace v závěru prvního pololetí Na začátku druhého pololetí se personální situace u nelékařských zdravotnických pracovníků (dále NLZP) výrazně zlepšila nástupem absolventů do pracovního poměru. Od jsme zrušili náborový příplatek u této profesní kategorie pracovníků nemocnice. Nemocnice evidovala během roku 2009 celkem 31 dlouhodobých pracovních neschopností u NLZP z důvodu těhotenství s následným odchodem na mateřskou dovolenou. Počet evidovaných žádostí o místo sestry v r byl srovnatelný s počtem žádostí v roce 2008, téměř všem žádostem o místo sestry bylo 26 27

15 vyhověno. Během roku 2009 došlo k enormnímu navýšení žádostí o místo sanitáře sanitářky v naší nemocnici, jednalo se většinou o žadatele s rekvalifikací akreditovaným kvalifikačním kurzem sanitář pro zdravotnické zařízení. Všem žádostem nebylo možné vyhovět z důvodu dlouhodobě a stabilně obsazených sanitářských míst, dřívější vysoká fluktuace na těchto pracovních pozicích v minulých letech zřejmě v důsledku hospodářské krize skončila. Ve dnech 25. a proběhl v nemocnici II. dozorový porecertifikační audit podle normy ISO 9001:2008 s úspěšným výsledkem. Vnitřní audity na úseku ošetřovatelské péče byly prováděny dle plánu, byly zaměřeny na vedení zdravotnické dokumentace ošetřovatelská část, dodržování hygienicko epidemiologického režimu podle jednotlivých provozních řádů oddělení, dodržování vnitřních směrnic nemocnice. Během roku 2009 provedla KHS Pardubického kraje, územní pracoviště Svitavy, v naší nemocnici celkem 10 kontrol, a to na neurologii, na neurologické JIP, na dětském oddělení, na novorozeneckém oddělení, na interna, na interní JIP, v interní ambulanci, na chirurgické mezioborové JIP, na ARO na centrální sterilizaci. Při kontrolách oddělení byly zároveň kontrolovány pracovnice firmy IVACVOM, která v naší nemocnici zajišťuje úklid. Při kontrolách nebyly shledány nedostatky. V roce 2009 uspořádala nemocnice pro své NLZP celkem 18 seminářů, z toho 15 bylo zaměřeno na komunikaci. Ve spolupráci s Institutem Bazální stimulace s.r.o. Frýdek-Mísek jsme dále uspořádali dvoudenní Základní kurz bazální stimulace, absolvovalo jej 12 NLZP naší nemocnice a dále 10 zaměstnanců okolních nemocnic. Ve spolupráci s externími přednášejícími jsme zrealizovali 2 školící akce. Všechny vzdělávací akce byly zařazeny do systému celoživotního vzdělávání a účastnil se jich celkem 361 zaměstnanec. Vzdělávacích akcí profesních sdružení, vzdělávacích agentur a okolních zdravotnických zařízení se účastnili 152 zaměstnanci naší nemocnice. Specializační vzdělávání probíhalo u 13 nelékařských zdravotnických pracovníků, z toho 9 s využitím rezidenčních míst vypsaných pro NLZP MZdr ČR pro rok Dne uspořádala Litomyšlská nemocnice, a.s. v pořadí již V. Mezioborovou konferenci regionálního významu a její nosné téma bylo: Právo a etika v léčebně ošetřovatelské péči, Problematika nozokomiálních nákaz. Pro pacienty, kteří po propuštění z akutních lůžek nemocnice vyžadují další ošetřovatelskou péči, je prostřednictvím sociální sestry zajišťována pečovatelská služba, charitní domácí péče, respitní péče, překlad do LDN našeho zařízení, případně v Poličce nebo Vysokém Mýtě. V roce 2009 bylo v Litomyšlské nemocnici, a.s. evidováno celkem 680 žádostí o následnou péči. Umístěno bylo 653 žadatelů (644 v r. 2008). Nejvíce žádostí na následné umístění bylo tradičně z interního oddělení: 325, chirurgie: 124 a neurologie: 111. Sociální sestra nemocnice se pravidelně účastní porad sociálního odboru MěÚ v Litomyšli, na kterých je řešena problematika žadatelů o umístění na sociální lůžko. Organizační, provozní, metodické, personální, hygienické a ostatní záležitosti jsou pravidelně projednávány 2x měsíčně na poradách vrchních sester. Porad se zúčastňuje vedoucí hospodářsko-správního oddělení nemocnice, manažer kvality, vedoucí nákupního oddělení a podle svých časových možností ředitel či ostatní členové vedení. Ředitel nemocnice svolává vždy po ukončení čtvrtletí společnou poradu primářů a vrchních sester s vedením nemocnice, na které jsou projednávané ekonomické výsledky nemocnice za uplynulé období a jsou projednávány aktuální problémy činnosti zařízení. Ředitel nemocnice, manažer kvality, controllor a hlavní sestra navštěvují 2x ročně provozní porady všech oddělení nemocnice, na požádání hlavní sestra kdykoliv má oddělení potřebu. Ošetřovatelský personál se s celým vedením nemocnice setkává na pravidelných pololetních plenárních schůzích, při aktuálních závažných okolnostech i vícekrát ročně. Každý pracovník má možnost po předchozí domluvě setkat se a diskutovat s jednotlivými členy vedení nemocnice přímo. 8. Hodnocení spokojenosti pacientů Při hodnocení spokojenosti hospitalizovaného klienta pacienta bylo nově použito měření v procentech, tzn. čím vyšší procento, tím větší spokojenost max. 100%. Zároveň byly nově definovány otázky v dotazníku. Uvedené údaje se týkají období březen až prosinec 2009 u sledovaných oddělení. Oddělení hospitalizovaných pacientů vráceno dotazníků Chirurgie Dětské Gynekologie+Porodnice Interna Kožní Neurologie Oční vráceno dotazníků % Ortopedie LN Komentář k hodnocení Vzorek respondentů poskytuje relevantní hodnoty, které zobrazují oblasti, kde je nutno zlepšit péči o pacienty, i ty oblasti, kde jsou naši pacienti-klienti spokojeni. Ve srovnání s rokem 2008 se snížila absolutní návratnost dotazníků z důvodu zkrácení hodnoceného období o měsíce leden a únor Procentuální návratnost se mírně zvýšila. V další činnosti sledovaných oddělení je třeba se více věnovat profesionální komunikaci s pacientem, informacím o průběhu léčby a zaměřit se na představování zdravotních sester a ošetřujících lékařů. 9. Stížnosti a poděkování V roce 2009 bylo ředitelstvím LN přijato 15 písemných stížností, které byly řešeny v zákonných lhůtách. 10 stížností bylo neoprávněných, 1 stížnost byla oprávněná, 1 stížnost se řeší soudním sporem, 1 stížnost byla odložena vedoucím oboru zdravotnictví KÚ Pk, 1 je v řešení KÚ Pk a 1 řeší revizní komise ČLK. 14 stížností se týkala zdravotnických oddělení, 1 stížnost byla podána na nezdravotnické služby. Hlavním problémem (i u neoprávněných stížností) byla komunikace. V roce 2009 bylo ředitelstvím LN přijato 23 děkovných dopisů. 4 byly adresovány gynekologii; po 3 chirurgii, kožnímu, LDN a ortopedii; 2 neurologii; po 1 očnímu, RDG a ředitelství ; po 1 společně chirurgii a MChJIP; HTO a očnímu. 10. Systém řízení kvality Litomyšlská nemocnice, a.s. má zaveden systém řízení kvality podle EN ISO 9001:2008 pro Poskytování komplexní ambulantní a lůžkové léčebně preventivní a ošetřovatelské péče, základní a specializované diagnostiky, výroby krve a krevních derivátů, včetně souvisejících služeb. Lékárna. Jsme první nemocnicí v Pardubickém kraji, která získala certifikát systému managementu kvality pro celý rozsah činností. V srpnu 2009 proběhl II. externí dozorový audit po recertifikaci společností TRITON Cert dle revidované normy EN ISO 9001:2008. Nově byla do systému zařazena taktéž lékárna. Auditoři certifikační společnosti zhodnotili systém jako vykazující zjevné prvky neustálého zlepšování. Nemocnici byla ohodnocena jako zdravotnické zařízení, které je programově zaměřeno na spokojenost pacientů. Audit proběhl metodou vzorkování a neshledal žádné neshody. Bylo doporučeno dvanáct námětů na zlepšení. Spolehlivost interních auditů byla zhodnocena na 91%. 11. Hospodářsko-technická činnost Investiční výstavba, údržba, opravy a nákup přístrojů a zařízení V roce 2009 Litomyšlská nemocnice, a.s. nedostala od Pardubického kraje jako jediného akcionáře žádné investiční prostředky na opravu a údržbu majetku ve vlastnictví Pardubického kraje. Do vlastnictví Litomyšlské nemocnice, a.s. byl převeden majetek z vlastnictví Pardubického kraje v hodnotě ,-Kč (internát a nemocniční lékárna). Do těchto budov Litomyšlská nemocnice, a.s investovala z vlastních prostředků za výstavbu lékárny v roce 2009 na splátku stavební firmě ,-Kč a za energetický audit a projektovou dokumentaci na úsporná opatření na internátě (příprava na zateplení budovy) částku ,-Kč. V průběhu roku bylo provedeno několik oprav a investic a to: úprava vchodu a schodiště na IDG; oprava havarijního stavu interní ambulance; oprava omítek na monobloku; oprava komína po vichřici; 28 29

16 přebudování IKTOVÉ jednotky na neurologii dle požadavků hygieny; úpravy před montáži CT; klimatizační jednotka - posílení u CT; přestavění prádelny na archív; oprava zpevněné plochy za jídelnou; výměna střešní krytiny na spojovacím krčku COS Chir JIP; rozšíření a rekonstrukce rozvodů kyslíku na interním oddělení + záložní zdroj; oprava kamer; studie na přestavbu starého kožního pavilonu. Tyto akce byly hrazeny z prostředků Litomyšlské nemocnice, a.s. některé z pojištění a v některých případech byla uplatněna reklamace stavebního díla. Celkem bylo uhrazeno ,-Kč. Na níže uvedené přístroje a zařízení byla vypsána výběrová řízení a následně byl realizovaný jejích nákup a to: Název přístroje Cena Jak financováno Oddělení Anerobní box ,00 s DPH nemocnice IDG C rameno ,00 s DPH nemocnice rtg odd.-op.sál Kardiotokograf ,00 s DPH nemocnice gynekologie Pneumatická kostní vrtačka a pila ,80 s DPH nemocnice ortopedie-op sál Laparoskopická věž ,00 s DPH nemocnice chir.,gyn. -op.sál Optický biometr ,00 s DPH nemocnice oční Přístroj pro identifikaci mikroorganizmů ,00 s DPH leasingem IDG Terapeutický laser ,00 s DPH nemocnice rehabilitace EKG ,00 s DPH nemocnice interní amb. Automatická promývačka AUTOBLOT ,50 s DPH nemocnice IDG 6 ks komplet postelí ,00 s DPH nemocnice interna 5 ks postelí včetně matrací a nočních stolků ,00 s DPH nemocnice LDN Upgrade CT ,00 s DPH úvěr nemocnice RDG odd. Celkem ,30 s DPH Za údržbu a opravy zdravotnické techniky nemocnice uhradila Rok Uhrazeno , , , , ,- změnou zákonů /povinné prohlídky, kalibrace, ověření atd./ Dopravní zdravotní služba Přeprava v roce 2009 byla zajišťována 7 sanitními vozy Ford, 1 vozem Felicie na převoz krevních derivátů. Detašované pracoviště ve Vysokém Mýtě zajišťovalo 2 sanitní vozy Renault a 3 sanitní vozy Ford. Tato služba byla zajišťována u DZS v Litomyšli 6 řidiči, 2 řidiči na rozvoz stravy, 5 řidiči ve Vysokém Mýtě. Během roku došlo ke snížení o jednoho řidiče na detašovaném pracovišti ve Vysokém Mýtě. Sanitky dopravní zdravotní služby najezdily za rok km. Průměr najetých km na jednoho řidiče za rok 2009 byl km. Stravovací provoz Za rok 2009 se ve stravovacím zařízení připravilo jídel pro pacienty, obědů pro zaměstnance, 83 minutek a obědů pro cizí (celkem hlavních jídel). Rozvoz stravy zajišťovalo vozidlo Hyundai se dvěma řidiči. Stravovací provoz zabezpečovalo 19,25 přepočtených pracovníků, a to, 1 vedoucím nutričním terapeutem, který zároveň zajišťuje funkci vedoucího stravovacího provozu, 1,5 nutriční terapeut, 1 skladnice, 1 pracovník v obch. provozu, 5,75 kuchařů a 9 pomocných sil. Cafeterie Tuto službu zabezpečovaly 4 prodavačky. Tato služba poskytovala občerstvení pro zaměstnance, pacienty a návštěvníky nemocnice. Od byla Cafeterie pronajata soukromému subjektu. Prodavačky byly propuštěny z nadbytečnosti. Údržba V roce 2009 zajišťovalo vnitřní údržbu nemocnice celkem 1 vedoucí údržby a 5,5 pracovníka. Dále revize, opravy a rekonstrukce elektrických přístrojů, zařízení a rozvodů zajišťují 1 vedoucí elektrikář a 2 provozní elektrikáři. Údržba zajišťovala opravy poruch, havárií, plánované drobné rekonstrukce, úpravy - sečení parku, stěhování a ostatní pomocné práce, které jsou nutné ke zdárnému chodu nemocnice. Odpadové hospodářství Náklady za odvoz a likvidaci odpadů nemocnice činily ve výši ,-Kč, a to za nebezpeční odpad ,-Kč a ostatní ,-Kč. Celkem se odvezlo kg odpadů (komunální odpad kg, nebezpečný odpad kg). Svoz odpadů v areálu nemocnice byl zajišťován 1 pracovníkem. Kotelna V kotelně pracoval 1 pracovník, který zajišťoval provoz centrální kotelny, kotelny na internátě, kotelny na monobloku, kotelny na IDG, kotelny na spisovně, kotelny na starém kožním a kotelně v garážích. Tento pracovník zajišťuje chod vakuové stanice, kompresorové stanice, centrální sklad a centrální rozvody meziplynů. Pojištění Za rok 2009 bylo hlášeno a zároveň likvidováno 7 případů škod pojistných událostí vzniklých na přístrojích a zařízeních, které byly způsobené různými vlivy (prasklá voda, přepětí, vichřice úder blesku atd.). Za tyto škody uhradila pojišťovna nemocnici ,-Kč. 12. Informační systém Personální obsazení: vedoucí IT, hlavní analytik, správce klinického informačního systému, správce infrastruktury IT a pracovnice pro výkaznictví. Hlavní úlohou oddělení informačních technologií je zabezpečení nepřetržitého provozu nejen klinického informačního systému (AMIS*H fy. ICZ), ale i dalších informačních celků v rámci nemocnice (PACS-digitalizace RDG pracoviště, intranet, laboratoře, ekonomika, personalistika, skladové hospodářství, monitoring provozu aj.). Správu technických prostředků zajišťuje oddělení vlastními silami, v minimální míře je využíván outsourcing. Pracoviště se věnuje i vývoji dílčích SW řešení pro podporu klinických a logistických procesů v rámci nemocnice. Ze strategického pohledu je snahou oddělení dlouhodobě prosazovat a využívat dostupné moderní technologie. Příkladem je nasazení virtualizačního software pro serverové aplikace. Díky jeho použití se zjednodušuje administrace a podstatně se snižují náklady na provoz a údržbu HW. Během roku 2009 byly na tuto platformu převedeny prakticky všechny subsystémy s výjimkou klinického systému. 13. Výzkum, výuka, publikační činnost, semináře Centrum pro funkční poruchy vidění Výzkum: Projekt 1: IRMA (Infrared Masurement of Accommodation) konstrukce a ověřování funkce ambulantního přístroje pro měření akomodační dynamiky, studie, řešitel Dr. M. Dostálek Projekt 2: Ověřování efektivity počítačem asistované ortoptiky, řešitel: Dr. M. Dostálek 30 31

17 Projekt 3 Klinické zkoušky fuzního zakrývacího testu (FZT), řešitel: Dr. M. Dostálek Vedení diplomantů při přípravě DP: Tomáš Jindra (Katedra biofyziky a informatiky, I. LF. UK Praha a Katedra radiologie, FEL, ČVUT Praha) Petra Betlachová (Katedra optometrie, PřF UP Olomouc) Pregraduální výuka na vysoké škole: Výuka binokularity na LF MU Brno Postgraduální výuka: Výuka v kursu Zrakový terapeut PF UK Praha Publikace: Dostálek, M., Petrščáková, M., Dušek, J.: Síla senzorické fúze v závislosti na velikosti relativní vergence: pilotní metodologická studie. IX. Symposium dětské oftalmologie Sborník transakt, Litomyšl, , Supplementum I., 2009, 10, 64-68, ISSN Dostálek, M., Betlachová, P.: Trénink konvergenční rezervy u exoforie: pilotní studie programu HTS. Sborník 5. Bilaterální česko-slovenské Symposium, Olomouc, , Universita Palaského Olomouc, Olomouc, s 80, ISBN Petriščáková, M., Dostálek, M.: Získaná akútna ezotropia do dialky spojená s myopiou. Kazuistiky. 5. Bilaterální československé Symposium, Olomouc, , Universita Palaského Olomouc, Olomouc, s 81 ISBN Dušek, J., Mrňávek, V., Dostálek, M.: VirA the system for infrared photoscreening of amblyogenic eye s defects, Lékař a technika, 2008, pp 5 Dostálek, M., Troneček, L., Petriščáková, M., Macháčková, M.: Subjektivní náhled dítěte na změnu kvality života způsobenou nošením brýlí, Československá psychologie, v redakci Běláček, J., Tichý, J., Dostálek, M.: Refrakční vady u dětí z hlediska laterality a okulární dominance Case study, v tisku Medsoft 2009 Dostálek, M., Běláček, J., Zárubová, A., Dušek, J., Šestáková, I.: Dlouhodobý funkční efekt fotoscreeningu amblyogeních očních vad, Čes. a slov. oftalmol. V tisku GPR Přednášky: 4. ročník podzimního semináře pro gynekology Celostátní kongres v Praze Chirurgie: Přednášky: MUDr. Lubwama 02/09 Základní laparoskopické techniky, Hradec Králové podzim 09 Osteosyntheza kostí ruky, Jičín MUDr. Suk Přednáškové več. Spolku lék., Litomyšl MUDr. M. Vlach 11/09 Litomyšl - Endoskopie 12/09 Setkání chirurgů oblasti Českého ráje, Valdice MUDr. Mazal 11/09 Endoskopie, seminář pro sestry 12/09 Základní laparoskopické techniky, Hradec Králové MUDr. Hlavíková Syndrom diabetické nohy, Litomyšl prim. MUDr. J. Vlach 03/09 Laparoskopické operace tlustého střeva Nemocnice NovýJičín 05/09 Laparoskopická kolorektální chirurgie kurz v FN HK 11/09 Problematika poranění předloktí Nemocnice Nový Jičín + Synthes IDG Přednášky: Soláň ATB centra: přednáška na téma: fenotypová detekce širokospektrých betalaktamáz Seminář pro mikrobiology Jihlava: téma Clostridiové infekce a laboratorní možnosti v diagnostice Kongres klinické mikrobiologie a infekčního lékařství KMIL 2. Ročník OLOMOUC : téma charakteristika ESBL a AmpC pozitivních enterobakterií z pohledu fenotypu a genotypu Seminář pro praktické lékaře a ambulantní specialisty téma: respirační infekce V. Mezioborová konference LN a.s.: ATB Mezikrajské dny klinické biochemie téma PCT Kožní Přednášky: prim. MUDr. Leichter seminář Šumperk Kouty prim. MUDr. Leichter Setkání dermatologů východočeského regionu v Litomyšli prim. MUDr. Leichter Mezinárodní seminář Reimannovy dny Prešov prim. MUDr. Leichter krajský seminář Jihlava LDN Předenášky: Jitky Jílkové Geriatrický kongres, Hradec Králové Neurologie Přednášky: Školení posudkových lékařů : Nové možnosti léčby akutních cévních mozkových příhod Šerclove dny Neurologická klinika FN HK; 11/2009 Harrachov Oční oddělení Výzkum: ATG 003 kapková léčba VMPD Přednášky: Doškolovací seminář pro oftalmology a oční sestry Pardubice Eliášová, M.: Glaukom/ konzervační látky v očních kapkách/ Nové trendy v ambulancii očného lekára IV Podbánské, SR Eliášová, M.: Nanotreatment u glaukomu Pražské glaukomové jaro Praha Eliášová, M.: Sekundární posttraumatický glaukom Odborný oční seminář Litomyšl Eliášová, M.: Terminologie a doporučené postupy léčby glaukomu EGS Eliášová, M.: Hyal-Drop multi Litomyšl Glaukómový kongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti Bratislava Eliášová, M.: OCT v diagnostike a liečbe glaukómu 2 v 1 World Glaucoma Congress Boston, USA Eliášová,M., Liška,V., Mlynářová, K.: One year after the treatment by selective laser trabeculoplasty VII. Setkání zájemců o zobrazovací techniky Český Krumlov Eliášová, M.: Úskalí při vyšetření glaukomu pomocí Stratus OCT XVII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí Praha Eliášová, M.: Melanocytosis oculi -kazuistika Liška, V.: První zkušenosti s torickými NOČ Rayner T-Flex Eliášová, V.: Vnímání defektů zorného pole - korová plasticita Praha Kongres SOS Žilina, SR Liška,M.: Prvé skúsenosti a VOŠ Rayner T-Flex Odborný oční seminář Litomyšl Eliášová, M.: Melanocytosis oculi Eliášová, M.: Vnímání defektů zorného pole- korová plasticita FOCUS - zaostřeno na terč zrakového nervu Hradec Králové Eliášová,M.: Hodnocení terče zrakového nervu Odborný oční seminář Litomyšl Eliášová, M.: Postřeh z kongresů: SOE 2009 Amsterodam a WGC 2009 Boston Oční seminář Litomyšl Eliášová,M.: FOCUS - zaměřeno na terč zrakového nervu OKB Přednášky: XXVII. Mezikrajské dny klinické biochemie, Litomyšl 32 33

18 Ortopedie Přednášky: V. ortopedický večer pro lékaře ortopedy, traumatology,r ehabilitační lékaře a fyzioterapeuty, instumentářky COS (září 2009) místního regionu Svitavska a Ústeckoorlicka MUDr. Doležal, MUDr. Heblt, prim. MUDr. M. Vlach, MUDr. Vospěl Krom aktivit jednotlivých oddělení zorganizovala Litomyšlská nemocnice, a.s. V. Mezioborovou konferenci s odbornými lékaři Litomyšlska a okolí, s aktivní i pasivní účastí zaměstnanců LN. 14. Kontroly Celní úřad Svitavy, Předmět kontroly: kontrola v úseku zaměstnávání cizinců podle 126 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Závěr: bez závad. HTS Předmět kontroly: kontrola dokumentace PO, Závěr: bez závad. Předmět kontroly: HZS Pk, , kontrolní dohlídka a tematická kontrola zákonu o PO Závěr: bylo uloženo nápravné opatření. BOZP, Závěr: uloženo opatření k odstranění nedostatků. KÚ Pk, odbor zdravotnictví, , prověření věcného a technického vybavení NZZ formou místního šetření. Závěr: bez závad. ČIŽP, Hradec Králové, , plnění povinností při nakládání s odpady Závěr: bez závad. ČMI, Pardubice, Závěr: subjekt má zajištěnou metrologickou činnost na požadované úrovni a je dobře vedená. Kontroly KHS Pardubického kraje Územní pracoviště Svitavy Předmět kontroly: kontrolní odběr vzorku z bazénu. Závěr: vzorek ve stanovených ukazatelích nevyhovuje Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku MZ č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Kontrolovány čtyři oddělení. Závěr: v době kontroly nebyly zjištěny závady v protiepidemickém režimu Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku MZ č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Kontrolovány jedno oddělení. Závěr: V době kontroly nebyly zjištěny závady v protiepidemickém režimu Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku MZ č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Kontrolovány tři oddělení. Závěr: v době kontroly nebyly zjištěny závady v protiepidemickém režimu Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., zákonem č. 262/2006 Sb. a zákonem č. 309/2006 Sb. Závěr: byly zjištěny nedostatky. Oblastní inspektorát práce, Hradec Králové, Předmět kontroly: dodržování povinností vyplývajících z předpisů v úseku pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek. Závěr: nebyly zjištěny nedostatky. OSSZ, Svitavy, Předmět kontroly: kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění ve smyslu ustanovení 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991, v platném znění Závěr: nebyly zjištěny nedostatky. VZP, pobočka Svitavy Předmět kontroly: kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Závěr: nebyl zjištěn rozdíl pojistného ani penále. Předmět kontroly: kontrola stavu a vybavení sanitních vozů pro Přílohu č. 2. Závěr: bez závad. Předmět kontroly: revizní šetření v ústavní lékárně. Závěr: bez závad. Předmět kontroly: revizní vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění Závěr: bez závad. ZPMV, pobočka Hradec Králové, Předmět kontroly: lékárna plnění povinnosti uložené zdravotnickým zařízením ustanovením 16a z. č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění, vybírání regulačních poplatků Závěr: nebyly zjištěny nedostatky. Státní ústav pro jadernou bezpečnost, Praha, Závěr: nebyly zjištěny závady. 15. Novinové články o Nemocnici Litomyšl v roce 2009 V městském, regionálním a krajském tisku jsme publikovali více než 200 článků, rozhovorů a prezentací

19 16. Sponzoři a dárci Finanční dary Obec Běstovice, Choceň SARSTEDT, spol.s.r.o.,ve Žlíbku 1800, PHA 9 SYSMEX cz, s.r.o., Elgartova 683/4, Brno Milan Leníček, Kornická 79, Litomyšl SANDOZ s.r.o., Jeseninova 30, Praha 3 BAYER s.r.o., Litvínovská 609/3, PHA 9 Josef Němeček Petr Zimmer, Dr.E.Beneše 554, Choceň Luboš Bálský, Jateční 159, Litomyšl Drahomír Bednář, Hradec nad Svitavou 408 Josef Šípal, Jungmanova 305, Choceň Firma Faulhamer,Tržek 38 T x T Trade, Mařákova 365, Litomyšl Farní Charita Litomyšl Ing. Zdenka Vítová, Nová Sídla 20 Audioscan s.r.o.,oldřichova 50/107, Pha 2 Česká Pojišťovna,Spálená 75/16, Pha 1 Antonín Springer B.Braun Medical, V Parku 2335/20, Pha 4 ČEZ, Seifertova 55/570, Pha 3 Marcela Steinerová Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 17. Závěr Další finanční a nefinanční informace: a) i, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy: Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti. b) Předpokládaný vývoj účetní jednotky: Účetní jednotka předpokládá v roce 2010 obdobnou ekonomickou situaci jako v předchozím roce. Je plánován hospodářský výsledek ve výši 14 mil. Kč, náklady 441 mil. Kč, výnosy 427 mil. Kč. Nejsou plánovány žádné významné investice. c) Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje: Účetní jednotka neprovádí výzkum a vývoj. d) Aktivity v oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztazích: V oblasti životní prostředí budeme pokračovat v trendu roku 2009, kde striktně bude dodržován zákon o odpadech a zákon o životním prostředí. V pracovně právních vztazích se předpokládá stejná situace jako v roce e) Organizační složka v zahraničí: Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí. f) Požadované informace podle zvláštních předpisů: Zvláštní předpisy se na účetní jednotku nevztahují

20 38 39

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s.

Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva 2011 Litomyšlská nemocnice, a.s. Obsah Úvod 1. Organizační struktura 2. Přehled oddělení 3. Všeobecné informace 4. Personální politika 5. Hospodaření LN 6. Činnost medicínských pracovišť

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s.

Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva 2010 Litomyšlská nemocnice, a.s. Obsah Úvod 1. Organizační struktura 2. Přehled oddělení 3. Všeobecné informace 4. Personální politika 5. Hospodaření LN 6. Činnost medicínských pracovišť

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Politika jakosti NL. Motto: Nemocnice Litomyšl Zdravotní péče pro Vaši rodinu.

Politika jakosti NL. Motto: Nemocnice Litomyšl Zdravotní péče pro Vaši rodinu. Politika jakosti NL + Motto: Zdravotní péče pro Vaši rodinu. Vize: Chceme vytvořit Stabilní nemocnici, poskytující kvalitní léčebnou a ošetřovatelskou péči v příjemném a bezpečném prostředí, při respektování

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

za období 1.1. 31.12.2009

za období 1.1. 31.12.2009 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudnice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

NEMOCNICE LITOMYŠL VÝROČNÍ ZPRÁVA

NEMOCNICE LITOMYŠL VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE LITOMYŠL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO VAŠI RODINU 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OBSAH 1. Úvod 2 1. 2. Organizační struktura 3 2. 3. Přehled oddělení 4 3. 4. Všeobecné informace 4 4. 5. Personální

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s.... 6 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková Doporučujeme přítomnost lékaře vždy ověřit telefonicky. tel. č. 481 551 111 - recepce nemocnice. Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 213 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 213 Stránka 2 z 14 V Mostě dne 5.3.214 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB Nemocnice Boskovice s.r.o. Otakara Kubína 179, 680 21 Boskovice www.nembce.cz D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB platnost od 20.10.2014 I. Zdravotní služby mající za cíl ochranu lidského zdraví

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice Hustopeče

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky

Příloha tvořící součást účetní závěrky Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem Příloha tvořící součást účetní závěrky za 1. 3. - 31. 12. 2002 IČO: 25443801 Tel.: 416 858 111-2 DIČ:

Více

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení Ceník poskytovaných služeb, které nejsou zahrnuty v seznamu zdravotních výkonů a některých služeb ze seznamu zdravotních výkonů poskytovaných na žádost pacientů nebo jiných objednavatelů nad rámec úhrad

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví

I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví strana 1/8 Zpracoval: Ing. Štěpánka Hemzáčková datum 29.5.2015 Účinnost od: 1.6.2015 Schválil: Dan Navrátil, MSc, MBA datum 29.5.2015 Vytiskl: CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB I. Zdravotní služby mající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 Suchdol OBSAH: ÚVOD... 3 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace Nemocnice Na Františku, příspěvková organizace Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, IČ: 00879444 Ceník výkonů a služeb nehrazených ZP a způsob jejich úhrady PPl llaat tnnoosst t cceenní ííkkuu oodd 2255...

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ČSN EN ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie 1. NÁZEV OBORU: Úrazová chirurgie 1.1. Číslo odbornosti dle vyhl. MZ č. 134/1998 Sb. - 503 2. CHARAKTERISTIKA OBORU 2.1. Úrazová chirurgie zajišťuje komplexní

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8.

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. 2010 Datum a čas konání: 30. 8. 2010 Místo konání: Ústředí

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 8.10.2002 Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 2 9 2 9 7 IČZ smluvního ZZ 4 9 2 3 5 Číslo smlouvy P 4 9 B 2 Název IČO Ordinace S + K s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-2 / 7.7.7 /4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod Strana 1 (celkem 12) Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod IČO 263 61 086 účetní období 2006 rozvahový den 31. 12. 2006 Obsah 01. Vývoj činnosti a hospodářské postavení společnosti 02. Vývoj

Více

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Praha, 30.6.2008 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Terminologie Definice q Zdravotní péče odborná zdravotní péče zdravotní služby q q Ošetřující zdravotnický pracovník léčebný plán pacient

Více

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví O autorech...17 Seznam zkratek, pojmů a použitých zkrácených názvů...18 Seznam právních a jiných předpisů používaných formou číselného označení v poznámkách pod čarou...22 Recenze...28 Slovo úvodem...30

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI MUDr. Ladislav Václavec, MBA Ředitel Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace a Sdruženého zdravotnického zařízení

Více

, a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

, a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 OBSAH: ÚVOD...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...5 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ...6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s....7 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI...8 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI...14

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vojenská nemocnice Brno Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz Schvaluji: plk. Ing. Antonín Vodák Ředitel Vojenské nemocnice

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE

NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE PO ADAVKY NA AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTÌ SPECIALIZAÈNÍHO OBORU GERIATRIE Současný systém vzdělávání byl založen na faktu,

Více

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Rozhodující faktory pro přežití u polytraumat Rozsah poranění Doba od primárního inzultu k PNP a NP Výchozí stav pacienta (zdraví, věk) Kvalita

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Nemocnice Litomyšl. Výroční zpráva 2004

Nemocnice Litomyšl. Výroční zpráva 2004 2004 Obsah Úvod 3 1. Organizační struktura 4 2. Přehled oddělení 5 3. Všeobecné informace 5 4. Personální politika 5 5. Hospodaření NL 6 6. Činnost medicínských pracovišť v roce 2004 10 7. Ošetřovatelská

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více