Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Vimperk, Pivovarská 69 dle 10, odst. 3 zákona č. 561/2001 (Školský zákon) a 7, odst. 1 vyhlášky 15/2005 Sb

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje... 4 Výchovně vzdělávací program Personální zabezpečení školy... 5 Věkové složení pedagogického sboru (k )... 5 Věkové složení nepedagogických zaměstnanců (k )... 5 Členění zaměstnanců podle pohlaví (k )... 5 Nemocnost (k ) Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání... 6 Hodnocení prospěchu k Výsledky maturitních zkoušek (po opravných zkouškách)... 7 Výsledky maturitní zkoušky z českého jazyka... 7 Výsledky maturitní zkoušky z německého jazyka... 7 Výsledky maturitní zkoušky z anglického jazyka... 7 Výsledky profilové maturitní zkoušky z dalších předmětů... 8 Výsledky maturitní zkoušky z odborných předmětů na OA... 8 Výsledky přijímacího řízení na vysoké školy a VOŠ... 8 Přehled podle zvolených oborů na VŠ... 9 Největší úspěchy v soutěžích... 9 Hodnocení vzdělávacího procesu z pohledu vedoucích odborných sekcí Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Preventivní akce pro žáky Spolupráce s rodiči Práce se žáky s SPU Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled rozšiřujícího studia pedagog. pracovníků ve školním roce 2012/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

3 Přehled o počtu článků týkajících se školy v regionálním tisku Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Nemovitý majetek a materiálně technické vybavení školy Soupis nemovitostí a jejich hodnot k Opravy a údržba majetku Vybavení učeben Rozbor hospodaření Plnění dalších ukazatelů rozpočtu (v Kč) Výsledek hospodaření komentář Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekty OP VK Projekt Gastschuljahr Projekt NaturVision Projekt Rozšiřování EU Zamyslete se a zapojte se! Projekt Zukunft im Fokus Budoucnost v hledáčku Projekt nadace Geschichtsbausteine Bayern Böhmen Kalendárium školního roku 2012/ Spolupráce s odborovou organizací

4 1. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Vimperk, Pivovarská 69 Identifikátor zařízení: IČ: Sídlo školy: Pivovarská 69, Vimperk Telefon: (sekretariát), (DM) Fax: Internetová stránka: Zřizovatel školy: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice Vedení školy: Ing. Eva Piherová ředitelka školy Ing. Marie Roučková statutární zástupkyně ředitelky Mgr. Vojtěch Huřík zástupce ředitelky pro sportovní přípravu a domov mládeže Škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a byla zařazena do sítě škol Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR , č. j Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Škola sdružuje: 1. gymnázium IZO obchodní akademie IZO Ve školním roce 2012/2013 škola sdružovala obory a zaměření podle klasifikace kmenových oborů vzdělání: gymnázium: K/41 gymnázium všeobecné čtyřleté - studium denní, délka studia: 4 roky K/81 gymnázium všeobecné osmileté - studium denní, délka studia: 8 let K/41 gymnázium - zaměření na programování - studium denní, délka studia: 4 roky K/41 gymnázium - sportovní příprava - studium denní, délka studia: 4 roky obchodní akademie: M/02 obchodní akademie - studium denní, délka studia: 4 roky Ve školním roce 2012/2013 ve škole studovalo v průběhu roku 320 žáků v 17 třídách (průměrný počet žáků ve třídě 18,82). Na obchodní akademii studovalo 63 žáků (19,7 %), 142 žáků (44,4 %) na gymnáziu osmiletém a 115 žáků (35,9 %) na gymnáziu čtyřletém, z toho 73 žáků (63,5 %) na gymnáziu všeobecném včetně zaměření na programování (13 žáků) a 42 žáků (36,5 %) na oboru sportovní příprava

5 Výchovně vzdělávací program Kód K/ K/ K/ M/02 Název Školní vzdělávací program,,otevřenou školou krok za krokem. Č. j. a datum schvalovací doložky MŠMT ČR ŠVP schválen školskou radou (79-81-K/81) a (79-41-K/41, K/41, M/02). Poslední změna Vyučování začínalo v 7:45 hod. a většinou končilo mezi 12:55 až 14:35 hod. Některé výchovy, volitelné a nepovinné předměty byly vyučovány buď od 6:55 hod., nebo od 14:40 hod. 3. Personální zabezpečení školy Věkové složení pedagogického sboru (k ) (včetně vychovatelek a trenérů, bez DPP a MD) do 25 let do 35 let do 45 let do 55 let do 65 let průměrný věk ,14 Věkové složení nepedagogických zaměstnanců (k ) do 25 let do 35 let do 45 let do 55 let do 65 let průměrný věk ,57 Členění zaměstnanců podle pohlaví (k ) *) včetně ZŘŠ pro sportovní přípravu učitelé trenéři *) vychovatelé nepedag. prac. celkem muži ženy Nemocnost (k ) Nemoc:114 dnů, z toho proplaceno v náhradách 77 dnů OČR: 0 dnů - 5 -

6 4. Údaje o přijímacím řízení Obor počet přihlášených na počet přihlášených počet odevzdaných ZL 1. termín ( ) na další termíny k OA: M/ G 4 - všeobecné K/ G 4 - sport. příprava K/ G 8: K/ Údaje o výsledcích vzdělávání Hodnocení prospěchu k Třída Počet 1. pololetí 2. pololetí Pvz P Nep Nekl Pvz P Nep Nekl 1. G G G G G G G G A A A B A OA OA OA OA Celkem v % 15,1% 77,2% 6,4% 0,3% 17,6% 80,8% 1,6% 2,2% Vysvětlivky: Pvz: prospěl s vyznamenáním, P: prospěl, Nep: neprospěl, Nekl: neklasifikován - 6 -

7 Výsledky maturitních zkoušek (po opravných zkouškách) Třída Počet ž. S vyznamenáním Prospěli Neprospěli 8. G A OA Výsledky maturitní zkoušky z českého jazyka Třída Písemná práce Didaktický test Ústní zkouška Prům. celková (body / %) (procenta) (body) známka 8. G 23,3 / 77,8 80,7 7,2 1,75 4. A 22,1 / 73,7 79,9 7,9 2,05 4. OA 19,7 / 65,6 63,0 5,4 3,19 Dva žáci 4. A konali profilovou zkoušku s výsledkem výborný Výsledky maturitní zkoušky z německého jazyka Třída Společná část Profilová část Počet žáků Prům. známka Počet žáků Prům. známka 8. G 3 1,00 6 1,67 4. A 5 2,40 6 3,00 4. OA 4 3, Výsledky maturitní zkoušky z anglického jazyka Třída Společná část Profilová část Počet žáků Prům. známka Počet žáků Prům. známka 8. G 6 1, ,3 4. A 9 1, ,5 4. OA 3 2,

8 Výsledky profilové maturitní zkoušky z dalších předmětů Třída Počty žáků a průměrná známka z předmětu MAT BIO CHE FYZ ZEM DEJ 8. G ,50 2 1, ,00 2 1,00 4. A 3 1,67 3 2,33 1 1,00 2 2,00 7 2,00 3 2,00 Třída Počty žáků a průměrná známka z předmětu PRG IKT ZEM ZSV 8. G ,50 3 3,00 3 2,00 4. A 3 1,67 3 2,33 7 2,00 8 2,25 Výsledky maturitní zkoušky z odborných předmětů na OA: Profilová zkouška Profilová zkouška Známka praktická ústní Průměrná zn. 2,82 2,76 Výsledky přijímacího řízení na vysoké školy a VOŠ 8. G 4. A 4. OA Celkem Počet žáků Přihlášeno na VŠ Přijato do 1. ročníku VŠ Úspěšnost přijetí na VŠ z přihlášených v % , ,6 Přijato na VOŠ, jaz. školy Nastoupí do zaměstnání,

9 Přehled podle zvolených oborů na VŠ 8. G 4. A 4. OA Celkem Technické obory Ekonomie Informatika Farmacie, chemie Zdravotně sociální Práva Mediální studia Historie, filosofie Specializace v pedagogice Zemědělská specializace Teologická specializace TEV a sport Největší úspěchy v soutěžích Olympiáda v českém jazyce: krajské kolo: I. kat. 5. místo K. Nová II. kat. 2. místo K. Karasová národní kolo: K. Karasová Evropa ve škole výtvarná a literární soutěž: národní kolo: J. Tomášková zvláštní cena náměstkyně hejtmana Pardubického kraje krajské kolo: M. Šipanová 2. místo Jihočeský zvonek : krajské kolo: IV. kategorie sólo 2. místo J. Tomášková (4.G) Soutěž školních internetových novin a časopisů: GOOL - 1. místo v kraji s postupem do republikového kola (listopad 2013 v Brně) Biologická olympiáda: O. Kučera (1.G) - 1. místo v okresním kole a 8. místo v krajském kole A. Staňková (4.G) - 1. místo v okresním kole Zeměpisná olympiáda: krajské kolo: kategorie C: Filip Štefaník (4.G) 4. místo kategorie D: Marek Myslík (6.G) 3. místo Soutěž Eurorébus: celostátní kolo: Marek Myslík (jednotlivci ) 3. místo, tým 6.G l. místo - 9 -

10 Dějepisná soutěž Cheb 2012 : Celostátní kolo: 40. místo Dějepisná olympiáda: krajské kolo: A. Staňková úspěšný řešitel Konverzační soutěže v německém jazyce: krajského kola: kategorie IIB A. Staňková: 4. místo, kategorie IIC M. Friedlová: 1. místo, kategorie IIIB J. Kanděra: 8. místo ústřední kolo: kategorie IIC M. Friedlová: 8. místo Matematická olympiáda: krajské kolo: kategorie Z9 K. Nová: 4. místo Fyzikální olympiáda: krajské kolo: kategorie E F. Štefaník: 5. místo Logická olympiáda: krajské kolo: K. Nová: 3. místo Matematický klokan: okresní kolo: 1. místo K. Nová (kadet), K. Karasová (Student) Přírodovědný klokan: okresní kolo: 1. místo K. Nová (kadet) Sportovní soutěže: Přespolní běh: 3. místo v republikovém finále kat. V dívky (1. místo v KK) Přespolní běh: 5. místo v republikovém finále kat. V chlapci (1. místo v KK) Snowboarding: soutěž družstev krajské kolo 1 místo kat. V. chlapci Snowboarding: soutěž družstev krajské kolo 1. místo kat. V. dívky Basketbal: 3. místo krajské kolo v kat. VIA chlapci Florbal: 5. místo krajské kolo v kat. V chlapci Běžecké lyžování: A. Klementová: mistryně ČR, vítězka ČP, 4. místo na ME, účast na Evropské olympiádě mládeže, reprezentantka ČR M. Hojdekr: 2. místo na mistrovství ČR, 8. místo na ME, 6. místo v ČP V. Hudečková: mistryně ČR ve sprintu, 7. místo na ME, účast na Evropské olympiádě mládeže, 3. místo v ČP ve sprintu T. Kreuzigerová: 2. místo na mistrovství ČR, 3. místo v ČP L. Šeller: mistr ČR ve sprintu, 2. místo na ME U18 T. Sásková: 3. místo na mistrovství ČR S. Jirouš: 1. místo na mistrovství ČR

11 O. Mánek: 3. místo v ČP B. Havlíčková: 2. místo na mistrovství ČR, 2. místo v ČP J. Mánek: 1. místo na mistrovství ČR Cyklistika: J. Vastl: mistr ČR, 2. místo v ČP, reprezentant ČR, 5. místo na MS M. Stošek: vítěz ČP, 3. místo na mistrovství ČR, reprezentant ČR K. Mondlová: 2. místo v časovce jednotlivců, účast na ME U23, účast na SP L. Šeller: mistr ČR ve sprintu T. Sásková: 1. místo na mistrovství ČR T. Řezníková: 1. místo na mistrovství ČR S. Jirouš: 2. místo na mistrovství ČR Snowboarding: M. Hanko: reprezentant ČR, 2. místo na mistrovství ČR, účast na Evropské olympiádě mládeže, účast na MS juniorů D. Sýkora: reprezentant ČR, 1. místo na mistrovství ČR, účast na MS juniorů Hodnocení vzdělávacího procesu z pohledu vedoucích odborných sekcí Český jazyk, dějepis, výtvarná výchova, hudební výchova: Žáky jsou oceňovány exkurze v rámci projektů, které jsou součástí ŠVP: - Kulturní památky města Vimperk exkurze třídy 1.G po vimperských kulturních památkách; projekt v rámci českého jazyka, dějepisu a ŠVP - Kulturní památky města Prachatice exkurze třídy 2.G z hlediska historie i současnosti města; projekt v rámci českého jazyka, dějepisu a ŠVP. - Historie a současnost města České Budějovice exkurze třídy 3.G do krajského města; projekt v rámci českého jazyka, dějepisu a ŠVP. - Praha Pražský hrad exkurze třídy 4.G do hlavního města; projekt v rámci českého jazyka, dějepisu a ŠVP. - Kdybych byl architektem výtvarný projekt pořádaný Alšovou Jihočeskou galerií Hluboká nad Vltavou (společná výstava všech prací v měsíci dubnu v prostorách zámku) - Pomáháme si výtvarná soutěž. Dále byly uskutečněny předem plánované návštěvy kulturních akcí. Jsou vždy vybírány tak, aby doplňovaly probíranou látku: - činohra a) Král duchů (Otáčivé hlediště Český Krumlov) 1.G, 2.G, 3.G, 4.G b) Sen čarovné noci (Divadlo ABC Praha) 1.A, 1. OA c) Tramvaj do stanice Touha (Jihočeské divadlo ČB) 6.G, 8.G, 4.A, 4. OA d) Eva tropí hlouposti dramatický kroužek při DDM Vimperk ( ročníky) - výukový pořad Umění 1. a 2. poloviny 20. století (Č. Budějovice) 1.A, 5.G, 2.A, 6.G

12 Anglický jazyk: Kladně je hodnoceno zvýšení počtu vyučovacích hodin ANJ ve 3. a 4. ročníku OA o dvě vyučovací hodiny týdně, které jsou zaměřeny na obchodní angličtinu a obchodní korespondenci. Přispívá to ke zvyšování odborné přípravy našich absolventů. Významným přínosem k přípravě studentů 3. a 4. ročníku gymnázia k maturitní zkoušce a dalšímu studiu je možnost volby Semináře z ANJ, Konverzace v ANJ a pro 4. ročníky Semináře z ANJ. Studenti tak mohou v závěrečném ročníku absolvovat 7 hodin ANJ týdně, což výrazně zlepšuje jejich jazykové dovednosti. Biologie a chemie: Velmi pozitivně je hodnocena spolupráce naší školy s NP a CHKO Šumava, díky níž se žáci zúčastnili mnoha výukových programů. Informatika a komunikační technologie: Stále více vyučujících i žáků využívá výukového centra na novém internetovém serveru, které je využíváno k provozu e-learningové výuky. Pro zlepšení informovanosti rodičů a žáků o prospěchu a organizaci výuky je spuštěn informační systém Bakaláři. Odezva ze strany rodičů i žáků je pozitivní, zejména jej mohou využívat rodiče žáků ze vzdálených míst. Matematika a fyzika: V rámci domácích úkolů a při zpracování laboratorních prací, seminárních prací a referátů studenti pracovali s počítačem, s internetem, digitálním fotoaparátem, vyhledávali si informace a komunikovali s vyučujícími pomocí u a Výukového centra (LMS Moodle), které je přístupné z www stránek škola (www.oag.cz). Žáci druhých ročníků gymnázia absolvovali pětidenní exkurzně-vzdělávací týden v oblasti jižní Moravy. Tělesná výchova: Podle plánu ŠVP byly organizovány tyto kurzy: Kurz plavání: žáci 1. B a 3.G (plavecký bazén ve Volarech) - Lyžařský kurz na Špičáku: žáci 2.G, 5.G, 1. OA, 1.A - Lyžařský kurz s denní docházkou: žáci 2.G, 5.G, 1. OA, 1.A (Vimperk, Zadov, Kvilda) - Sportovně turistický kurz v Chorvatsku (Mali Lošinj): 39 žáků třetích ročníků - Sportovně turistický kurz s denní docházkou: 14 žáků třetích ročníků (Vimperk, Zadov, Lipno) Ekonomické předměty: Žáci druhých a třetích ročníků obchodní akademie absolvovali v měsíci květnu odborné praxe ve firmách a organizacích ve Vimperku a jeho okolí

13 Žáci druhého ročníku zjišťovali pouze obecné informace o podniku (založení, vznik, organizační struktura, vlastnictví apod.) a získané informace zpracovali formou zprávy z praxe. Žáci třetího ročníku zpracovávali odborná témata. Z celkové nabídky 11 témat si vybrali tato: personální činnost v podniku, logistika, management podniku, vedení účetnictví v podniku, administrativa v podniku, obchodní činnost podniku, banky. Výsledkem jejich práce je seminární práce, která je součástí klasifikace v daném předmětu. Ve všech podnicích byli s našimi žáky spokojeni: slušní, pracovití, měli zájem, pomohli i s jinou prací. Samotní žáci si také pochvalovali zejména to, že jsou v praxi a mohou si ověřit teoretické znalosti získané ve škole, že se setkali se skutečným provozem a skutečnými účetními doklady. Žáci druhého ročníku obchodní akademie absolvovali exkurzně vzdělávací, který byl uspořádán s denní dojížďkou na Šumavě. Program byl přizpůsoben dopravní obslužnosti Vimperska. 1. den - pěší túra Zadov - Horská Kvilda - Jezerní slať - Kvilda (poznávání historie Šumavy) 2. den - exkurze do pivovaru ve Strakonicích a Šmidingerovy knihovny 3. den - prohlídka Soumarského rašeliniště s pracovníkem NP Šumava, stanování na tábořišti Soumarský most 4. den - návštěva Stožce, Infocentra NP Šumava, pěší túra okolo Stožce 5. den - hodnocení EVT 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V měsících září - říjen 2012 byl vypracován Minimální preventivní program na Gymnáziu a Střední obchodní akademii, Vimperk, Pivovarská 69, pro školní rok 2012/2013. Schválen byl paní ředitelkou dne 16. října 2012, pedagogové s ním byli seznámeni dne 17. října Preventivní akce pro žáky - Adaptační kurzy pro první ročníky: října 2012 třídy 1.A, 1. OA, 5.G, 1.G ve spolupráci s organizací Do světa, o. s., Strakonice, Chata Mládí na Zadově; kurzy byly jednodenní (1 den, 1 noc) - Aktuální problematika nebezpečných lihovin na českém trhu ( ) - Aktuální problematika nebezpečných lihovin na českém trhu ( ) - S Tebou o Tobě: pro dívky - Čas proměn, Praha ( ) - Sex faktor: Phénix Prachatice ( ) - Neznalost neomlouvá: Policie ČR, Prachatice, Bc. M. Joklová ( ) - Přestupek, trestný čin: Policie ČR, Prachatice, Bc. M. Joklová ( ) - Týrání a sexuální zneužívání: Policie ČR, Prachatice, Bc. M. Joklová ( ) - Nad propastí aneb my a alkohol: Policie ČR, Prachatice, Bc. M. Joklová ( ) - Přestupek, trestný čin: Policie ČR, Prachatice, Bc. M. Joklová ( ) - Přestupek, trestný čin: Policie ČR, Prachatice, Bc. M. Joklová ( ) - Nebezpečí virtuální komunikace: Policie ČR, Č. Budějovice, por. Ing. Š. Uhlířová Policie ČR, Prachatice, Bc. M. Joklová ( )

14 - Dotazníkové šetření: všechny ročníky gymnázia a obchodní akademie, ve spolupráci s Kontaktním centrem Prevent Prachatice (duben 2013) - Mezilidské vztahy: PhDr. Kalinová ( ) Spolupráce s rodiči Na schůzkách rodičů budoucích prvních ročníků v měsíci červnu 2013 byli přítomní rodiče seznámeni s preventivními činnostmi na naší škole, zvláště s adaptačními kurzy pro žáky prvních ročníků, které budou uspořádány v týdnu od 30. září Práce se žáky s SPU Žáci se specifickými poruchami učení na obchodní akademii: Ve třídě 3.OA Martina Konvičná dyslexie, dysgrafie - vyučující byli seznámeni s výsledky šetření PPP Prachatice a byli informováni s návrhy postupů při výuce. Ve třídě 2. OA Karel Majer individuální studijní plán ze zdravotních důvodů, od 2. pololetí úprava studijního plánu, od června 2013 přestup na jinou školu. Během školního roku bylo provedeno 21 výchovných pohovorů se žáky, ze kterých byly provedeny zápisy, a spousta neoficiálních pohovorů. Nejčastěji řešeny problémy: nespokojenost žáků v osobním životě, výchovné problémy v některých vyučovacích hodinách, nekomunikativnost s vyučujícími, nevhodné chování k vyučujícím, nezvládání emocí, nedostatečná příprava na vyučování, špatné studijní výsledky, vztahy ve třídě aj. Žáci se specifickými poruchami učení na gymnáziu: Ve školním roce 2012/2013 bylo evidováno 14 žáků gymnázia se specifickými poruchami učení (obtíže dysgrafického a dysortografického rázu, ADHD - porucha pozornosti a hyperaktivita, lehká mozková dysfunkce, 1 žákyně s lehkou dyskalkulií) a 1 žák se zdravotním znevýhodněním (Václav Smíšek, zraková vada). Ve školním roce 2012/2013 splnili legislativní podmínky pro zařazení mezi žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky 2 žáci ze třídy 4. A: Petr Piech - skupina SPUO 1 (specifické poruchy učení a ostatní) a Václav Smíšek - skupina ZP-3-20-A (zdravotní znevýhodnění - skupina 3, zrakové postižení, písmo velikosti 20, asistent praktický a asistent předčitatel). Oba u maturity uspěli, nyní jsou přijati na vysoké školy. Individuální plány (úpravy studijního režimu) byly vypracovány pro žákyně Hanu Pekařovou (třída 3. B) a Lucii Dvořákovou (třída 3.G)

15 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Zaměstnanec Ing. Eva Piherová. Ing. Marie Roučková. Ing. Jiří Batík Mgr. Tomáš Daněk Mgr. Iva Doubková Mgr. Dana Frnochová Mgr. Jan Heřta Mgr. Pavla Heřtová Jaroslava Hrdinková Mgr. Vendula Huříková Mgr.Chválová Věra Mgr. Květoslava Jelínková Mgr. Jana Krišková Mgr. Jitka Kovářová Přehled témat vzdělávacích akcí Školský zákon - novela (Comenius Agency) Seminář s metodičkou ANJ Johannou Stirling (Cambridge University) Specifika a hodnocení pracovního výkonu pedagogů (NIDV Č. B.) Školská legislativa aktuálně (VCCR Č. B.) Seminář pro předsedy MK Setkání učitelů MAT (JČMF) Kurz Otevřená věda pro pedagogy fyziky podzim, jaro (AV ČR; v. v. i) MatemaTech matematika přes hranice (RNDr. Jan Zahradník, PF JČU) Finanční gramotnost (infocentrum Praha) Kurz Geogebry Spokojená sborovna - Krajská konference primární prevence (KÚ) Problémové situace ve výuce Příprava raterů společná část MZ (NIDV) Kurz Geogebry Česká společnost v nové Evropě konference ESF ČR, MŠMT Škola ČJL pro pedagogy (AV ČR) Seminář pro předsedy MK Politika do školy patří Člověk v tísni Právo EDUKO Občanem EU budoucnost a výzvy Masarykova universita Právo EDUKO Česká společnost v nové Evropě konference ESF ČR, MŠMT Česká společnost v nové Evropě konference ESF ČR, MŠMT Muzejní pedagogika v česko-bavorském příhraničí FF JČU Č. B. Naši nebo cizí - úvodní dílna Institut Terezínské iniciativy o.p.s. Seminář pro předsedy MK Mgr. Olga Němčáková Konstrukční geometrie s Geogebrou PF JČU Č. B. Kurz Geogebry Mgr. Hana Nová Konzultační seminář k písemné práci z ANJ pro žáky PUP Metodologický seminář ANJ, České Budějovice Seminář k MZ ANJ, České Budějovice MVDr. Eva Oulická Cesta k prevenci sociálně pat. jevů Ekologie, Cassiopea Č. B

16 Zaměstnanec Mgr. Lenka Sobčiaková Mgr. Helena Samcová Ing. Irena Staňková Ing. Miroslava Tomášková. Mgr. Jana Tláskalová Mgr. Zdeňka Zámečníková Přehled témat vzdělávacích akcí An afternoon wit Penny Ur Cambridge University Press Konzultační seminář k písemné práci z ANJ pro žáky PUP Metodologický seminář ANJ, České Budějovice Seminář k MZ ANJ, České Budějovice Dvoutýdenní metodický kurz pro vyučující ANJ Malta Aktuality ve výuce ekonomiky EDUKO Konzultační seminář pro školení školních maturitních komisařů CERMAT Účetní a daňový seminář Ing. Pavel Stohl s.r.o. Ekonomika, finance, účetnictví pro SŠ EF JČU Č. B. Hodnotitel ústní zkoušky a písemné práce pro žáky s PUP MZ (kategorie SP, ZP, TP SPU-O), Škola ČJL pro pedagogy (AV ČR) Hodnotitel ústní zkoušky a písemné práce pro žáky s PUP MZ (kategorie SP, ZP, TP SPU-O) Přehled rozšiřujícího studia pedagog. pracovníků ve školním roce 2012/2013 Mgr. Luděk Filip: Martina Havlová: program celoživotního vzdělávání Studium v oblasti pedagogiky se zaměřením na rozšíření odborné kvalifikace RS TV pro SŠ ZČU v Plzni, Fakulta pedagogická, Sedláčkova 38, Plzeň Akreditace MŠMT v systému DVPP č. j / Zahájení studia říjen program celoživotního vzdělávání na VŠ Studium pedagogiky pro získání odborné kvalifikace k výkonu vychovatele Kurz CŽV na Teologické fakultě JčU v Českých Budějovicích pro ZV a S České Budějovice, Nemanická 7 akce č , číslo akreditace 10489/ Zahájení studia: Ukončení studia: Certifikát číslo: /

17 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti K propagaci školy na veřejnosti přispěly následující akce a činnosti: - Týden otevřených dveří ve škole pro zájemce ze ZŠ Burza škol ve Strakonicích Burza škol v Prachaticích Dny otevřených dveří na škole , Majáles: Pěvecký sbor Canto pracoval v počtu 19 členů. Připravil program na adventní koncert v kostele Navštívení Panny Marie pro rodiče a veřejnost. Dále vystoupil v programu u příležitosti oslav Dne učitelů v MěKS a v rámci slavnostního zakončení školního roku. Někteří jeho členové (komorní dua, tria, kvarteta) svým vystoupením zpestřili program různých společenských akcí. - Školní časopis GOOL pracoval velmi svědomitě po celý školní rok, získal ocenění v soutěži školních internetových novin a je ke zhlédnutí na webových stránkách školy. - Adopci na dálku pořádá kolegyně Tomášková se svou třídou 4.G. Sbírka na Rebeccu proběhla na přelomu února a března. Celkem bylo vybráno Kč, které byly zaslány do Indie naší adoptované dívce a byla jí tak zajištěna možnost studia na další školní rok. - Sbírka víček - jako škola jsme se zapojili též do sbírky víček pro postiženou dívku Martinu z Čkyně, což je další charitativní akce, která ve studentech naší školy vychovává pocit sounáležitosti. - Ve dnech června 2013 probíhala na naší škole sbírka na povodněmi zasažené školy. Byla vybrána částka Kč, která byla zaslána do jihočeské Putimi. Přehled o počtu článků týkajících se školy v regionálním tisku Vimperské noviny Prachatický deník MF dnes Září 2 6 Říjen 3 0 Listopad 2 1 Prosinec 0 5 Leden Únor 3 30 Březen 3 11 Duben 5 11 Květen 4 11 Červen 3 10 Červenec/Srpen

18 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve dnech proběhla na škole inspekční činnost zaměřena na: - Získávání a vyhodnocování informací o vzdělávání žáků sportovně nadaných podle dle 17 a 18 zákona č. 561/2001 (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. - Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných vzdělávacích programů a hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů a jejich soulad s právními předpisy a příslušnými vzdělávacími programy podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Ze závěrů inspekční činnosti (viz Inspekční zpráva čj. ČŠIC-159/13-C): - Škola poskytuje vzdělávání v souladu s rozhodnutím a zařazením do rejstříku škol a školských zařízení. Je jedním ze dvou sportovních gymnázií v kraji a profiluje se zajištěním péče o sportovně nadané žáky v běžeckém lyžování, snowboardingu a cyklistice. - Rovný přístup při přijímání ke vzdělávání, zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce v průběhu vzdělávání a rovný přístup při ukončování vzdělávání jsou na požadované úrovni. - Na požadované úrovni se škola zabývá systematickým hodnocením individuálních a skupinových výsledků vzdělávání žáků a systémovým hodnocením celkových výsledků vzdělávání. - Informační systém vůči žákům a rodičům je funkční. - Sportovní výsledky žáků v oboru gymnázia se sportovní přípravou jsou vzhledem k specifikům jednotlivých sportů a počtu sportovců velmi dobré. - Bezpečnost žáků je zajištěna na požadované úrovni, škola podporuje jejich zdravý psychický i fyzický vývoj. - Podmínky vzdělávání jsou na požadované úrovni. 10. Základní údaje o hospodaření školy Nemovitý majetek a materiálně technické vybavení školy Areál G a SOŠe Vimperk je tvořen 6 budovami - budova A s tělocvičnou I, budovy B, C, D, tělocvična II, budova SG a DM. Nemovitý majetek je ve vlastnictví zřizovatele, který ho předal G a SOŠe do správy k jejímu vlastnímu využití (Zřizovací listina ze dne , dodatek č. 3 ze dne , dodatek č. 4 ze dne )

19 Soupis nemovitostí a jejich hodnot k budova A, tělocvična: Pivovarská 69 budova B: Pivovarská 67 budova C: Pivovarská 67 budova D: Pivovarská 74 tělocvična 2: Mírová 540 budova SG a DM: nám. Svobody 44 pozemky kamenná stěna celkem: Celkový stav majetku školy k činil celkem: ,00 Kč ,01 Kč ,30 Kč ,40 Kč ,00 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,31 Kč ,00 Kč Opravy a údržba majetku Ve školním roce 2012/2013 byly provedeny opravy celkem za cca tis. Kč. Hlavní opravy: - výměna rozvodů vody v bud. A ,00 Kč - oprava kamenné opěrné zdi DM ,00 Kč - oprava a servis kopír. stroje, hasic. přístr., pianina 9 972,00 Kč - oprava a údržba aut ,71 Kč - pravidelná údržba plynových kotlů 9 912,00 Kč - malířské a natěračské práce ,00 Kč - sklenářské, instalatérské, elektroinstalační a topenářské práce ,00 Kč - oprava podlahové krytiny v kabinetech, renovace podlahy TV II ,23 Kč - zednické práce ,00 Kč - oprava vstupních vrat, dveří ,00 Kč - oprava uzemnění 8 508,00 Kč - klempířské práce ,90 Kč - výměna žaluzií ,00 Kč - oprava tělocvičného nářadí 9 100,00 Kč - údržba hodinového zařízení 4 933,00 Kč Vybavení učeben Ve školním roce 2012/2013 byly pořízeny tyto učební pomůcky: - MS Office Standard 2010 SNGL ,00 Kč - sluchátka s mikrofonem 2 920,00 Kč - reproduktory ,00 Kč - výukové CD, DVD 1 750,00 Kč - kapesní kamerová lupa ,00 Kč - počítače, dataprojektory, reproduktory, plátna ,00 Kč - zvětšovací program ZoomText ,00 Kč

20 Rozbor hospodaření Rekapitulace čerpání přímých NIV (v Kč) Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Použito k Přímé NIV celkem , ,00 Platy , , z toho OON , ,00 Ostatní (pojistné, FKSP, ONIV) , , Kompenzační pomůcky , ,00 Sportovní gymnázium - NIV celkem , , z toho - mzdové prostředky (platy, OON) , ,00 ostatní (pojistné, FKSP, ONIV) , ,00 Dotace poskytnutá MŠMT celkem , ,00 Finanční vypořádání vztahů se zřizovatelem (v Kč) Ukazatel Schválený Použito rozpočet po k změnách 2 (k ) Rozdíly A. Příspěvky na provoz (NIV provozní celkem) , ,00 0,00 z toho: - odpisy , ,00 0,00 B. Prostředky na akce schválené z FRŠ (neinvest.) 0,00 0,00 0,00 B. Dotace na akce schválené z FRŠ (investice) 0,00 0,00 0,00 Skutečné čerpání investičního fondu v roce 2012 (v Kč) - stav IF k : ,76 - odpisy: ,00 - investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele: ,00 - zdroje IF celkem: ,00 - čerpání IF v roce 2012 celkem: ,21 (nákup kopírovacího stroje Minolta Konica Bizhub 222, výměna oken s použitím trojskel v tělocvičně I a úprava zúčtovaných odpisů z důvodu nekrytí zdrojů finančními prostředky 66, odst. 8, vyhl. č. 410/2009 Sb.) - zůstatek IF k : ,

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2015/2016

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2015/2016 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2015/2016 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Šest největších úspěchů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2017/2018 Září soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu (září červen) podzimní krajské kolo Ekologické olympiády (3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Vimperk, Pivovarská 69 dle 10, odst. 3 zákona č. 561/2001 (Školský zákon) a 7, odst. 1 vyhlášky 15/2005

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Vimperk, Pivovarská 69 dle 10, odst. 3 zákona č. 561/2001 (Školský zákon) a 7, odst. 1 vyhlášky 15/2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 13 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Dějepis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více