Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Vimperk, Pivovarská 69 dle 10, odst. 3 zákona č. 561/2001 (Školský zákon) a 7, odst. 1 vyhlášky 15/2005 Sb

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje... 4 Výchovně vzdělávací program Personální zabezpečení školy... 5 Věkové složení pedagogického sboru (k )... 5 Věkové složení nepedagogických zaměstnanců (k )... 5 Členění zaměstnanců podle pohlaví (k )... 5 Nemocnost (k ) Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání... 6 Hodnocení prospěchu k Výsledky maturitních zkoušek (po opravných zkouškách)... 7 Výsledky maturitní zkoušky z českého jazyka... 7 Výsledky maturitní zkoušky z německého jazyka... 7 Výsledky maturitní zkoušky z anglického jazyka... 7 Výsledky profilové maturitní zkoušky z dalších předmětů... 8 Výsledky maturitní zkoušky z odborných předmětů na OA... 8 Výsledky přijímacího řízení na vysoké školy a VOŠ... 8 Přehled podle zvolených oborů na VŠ... 9 Největší úspěchy v soutěžích... 9 Hodnocení vzdělávacího procesu z pohledu vedoucích odborných sekcí Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Preventivní akce pro žáky Spolupráce s rodiči Práce se žáky s SPU Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled rozšiřujícího studia pedagog. pracovníků ve školním roce 2012/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

3 Přehled o počtu článků týkajících se školy v regionálním tisku Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Nemovitý majetek a materiálně technické vybavení školy Soupis nemovitostí a jejich hodnot k Opravy a údržba majetku Vybavení učeben Rozbor hospodaření Plnění dalších ukazatelů rozpočtu (v Kč) Výsledek hospodaření komentář Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekty OP VK Projekt Gastschuljahr Projekt NaturVision Projekt Rozšiřování EU Zamyslete se a zapojte se! Projekt Zukunft im Fokus Budoucnost v hledáčku Projekt nadace Geschichtsbausteine Bayern Böhmen Kalendárium školního roku 2012/ Spolupráce s odborovou organizací

4 1. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Vimperk, Pivovarská 69 Identifikátor zařízení: IČ: Sídlo školy: Pivovarská 69, Vimperk Telefon: (sekretariát), (DM) Fax: Internetová stránka: Zřizovatel školy: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice Vedení školy: Ing. Eva Piherová ředitelka školy Ing. Marie Roučková statutární zástupkyně ředitelky Mgr. Vojtěch Huřík zástupce ředitelky pro sportovní přípravu a domov mládeže Škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a byla zařazena do sítě škol Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR , č. j Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Škola sdružuje: 1. gymnázium IZO obchodní akademie IZO Ve školním roce 2012/2013 škola sdružovala obory a zaměření podle klasifikace kmenových oborů vzdělání: gymnázium: K/41 gymnázium všeobecné čtyřleté - studium denní, délka studia: 4 roky K/81 gymnázium všeobecné osmileté - studium denní, délka studia: 8 let K/41 gymnázium - zaměření na programování - studium denní, délka studia: 4 roky K/41 gymnázium - sportovní příprava - studium denní, délka studia: 4 roky obchodní akademie: M/02 obchodní akademie - studium denní, délka studia: 4 roky Ve školním roce 2012/2013 ve škole studovalo v průběhu roku 320 žáků v 17 třídách (průměrný počet žáků ve třídě 18,82). Na obchodní akademii studovalo 63 žáků (19,7 %), 142 žáků (44,4 %) na gymnáziu osmiletém a 115 žáků (35,9 %) na gymnáziu čtyřletém, z toho 73 žáků (63,5 %) na gymnáziu všeobecném včetně zaměření na programování (13 žáků) a 42 žáků (36,5 %) na oboru sportovní příprava

5 Výchovně vzdělávací program Kód K/ K/ K/ M/02 Název Školní vzdělávací program,,otevřenou školou krok za krokem. Č. j. a datum schvalovací doložky MŠMT ČR ŠVP schválen školskou radou (79-81-K/81) a (79-41-K/41, K/41, M/02). Poslední změna Vyučování začínalo v 7:45 hod. a většinou končilo mezi 12:55 až 14:35 hod. Některé výchovy, volitelné a nepovinné předměty byly vyučovány buď od 6:55 hod., nebo od 14:40 hod. 3. Personální zabezpečení školy Věkové složení pedagogického sboru (k ) (včetně vychovatelek a trenérů, bez DPP a MD) do 25 let do 35 let do 45 let do 55 let do 65 let průměrný věk ,14 Věkové složení nepedagogických zaměstnanců (k ) do 25 let do 35 let do 45 let do 55 let do 65 let průměrný věk ,57 Členění zaměstnanců podle pohlaví (k ) *) včetně ZŘŠ pro sportovní přípravu učitelé trenéři *) vychovatelé nepedag. prac. celkem muži ženy Nemocnost (k ) Nemoc:114 dnů, z toho proplaceno v náhradách 77 dnů OČR: 0 dnů - 5 -

6 4. Údaje o přijímacím řízení Obor počet přihlášených na počet přihlášených počet odevzdaných ZL 1. termín ( ) na další termíny k OA: M/ G 4 - všeobecné K/ G 4 - sport. příprava K/ G 8: K/ Údaje o výsledcích vzdělávání Hodnocení prospěchu k Třída Počet 1. pololetí 2. pololetí Pvz P Nep Nekl Pvz P Nep Nekl 1. G G G G G G G G A A A B A OA OA OA OA Celkem v % 15,1% 77,2% 6,4% 0,3% 17,6% 80,8% 1,6% 2,2% Vysvětlivky: Pvz: prospěl s vyznamenáním, P: prospěl, Nep: neprospěl, Nekl: neklasifikován - 6 -

7 Výsledky maturitních zkoušek (po opravných zkouškách) Třída Počet ž. S vyznamenáním Prospěli Neprospěli 8. G A OA Výsledky maturitní zkoušky z českého jazyka Třída Písemná práce Didaktický test Ústní zkouška Prům. celková (body / %) (procenta) (body) známka 8. G 23,3 / 77,8 80,7 7,2 1,75 4. A 22,1 / 73,7 79,9 7,9 2,05 4. OA 19,7 / 65,6 63,0 5,4 3,19 Dva žáci 4. A konali profilovou zkoušku s výsledkem výborný Výsledky maturitní zkoušky z německého jazyka Třída Společná část Profilová část Počet žáků Prům. známka Počet žáků Prům. známka 8. G 3 1,00 6 1,67 4. A 5 2,40 6 3,00 4. OA 4 3, Výsledky maturitní zkoušky z anglického jazyka Třída Společná část Profilová část Počet žáků Prům. známka Počet žáků Prům. známka 8. G 6 1, ,3 4. A 9 1, ,5 4. OA 3 2,

8 Výsledky profilové maturitní zkoušky z dalších předmětů Třída Počty žáků a průměrná známka z předmětu MAT BIO CHE FYZ ZEM DEJ 8. G ,50 2 1, ,00 2 1,00 4. A 3 1,67 3 2,33 1 1,00 2 2,00 7 2,00 3 2,00 Třída Počty žáků a průměrná známka z předmětu PRG IKT ZEM ZSV 8. G ,50 3 3,00 3 2,00 4. A 3 1,67 3 2,33 7 2,00 8 2,25 Výsledky maturitní zkoušky z odborných předmětů na OA: Profilová zkouška Profilová zkouška Známka praktická ústní Průměrná zn. 2,82 2,76 Výsledky přijímacího řízení na vysoké školy a VOŠ 8. G 4. A 4. OA Celkem Počet žáků Přihlášeno na VŠ Přijato do 1. ročníku VŠ Úspěšnost přijetí na VŠ z přihlášených v % , ,6 Přijato na VOŠ, jaz. školy Nastoupí do zaměstnání,

9 Přehled podle zvolených oborů na VŠ 8. G 4. A 4. OA Celkem Technické obory Ekonomie Informatika Farmacie, chemie Zdravotně sociální Práva Mediální studia Historie, filosofie Specializace v pedagogice Zemědělská specializace Teologická specializace TEV a sport Největší úspěchy v soutěžích Olympiáda v českém jazyce: krajské kolo: I. kat. 5. místo K. Nová II. kat. 2. místo K. Karasová národní kolo: K. Karasová Evropa ve škole výtvarná a literární soutěž: národní kolo: J. Tomášková zvláštní cena náměstkyně hejtmana Pardubického kraje krajské kolo: M. Šipanová 2. místo Jihočeský zvonek : krajské kolo: IV. kategorie sólo 2. místo J. Tomášková (4.G) Soutěž školních internetových novin a časopisů: GOOL - 1. místo v kraji s postupem do republikového kola (listopad 2013 v Brně) Biologická olympiáda: O. Kučera (1.G) - 1. místo v okresním kole a 8. místo v krajském kole A. Staňková (4.G) - 1. místo v okresním kole Zeměpisná olympiáda: krajské kolo: kategorie C: Filip Štefaník (4.G) 4. místo kategorie D: Marek Myslík (6.G) 3. místo Soutěž Eurorébus: celostátní kolo: Marek Myslík (jednotlivci ) 3. místo, tým 6.G l. místo - 9 -

10 Dějepisná soutěž Cheb 2012 : Celostátní kolo: 40. místo Dějepisná olympiáda: krajské kolo: A. Staňková úspěšný řešitel Konverzační soutěže v německém jazyce: krajského kola: kategorie IIB A. Staňková: 4. místo, kategorie IIC M. Friedlová: 1. místo, kategorie IIIB J. Kanděra: 8. místo ústřední kolo: kategorie IIC M. Friedlová: 8. místo Matematická olympiáda: krajské kolo: kategorie Z9 K. Nová: 4. místo Fyzikální olympiáda: krajské kolo: kategorie E F. Štefaník: 5. místo Logická olympiáda: krajské kolo: K. Nová: 3. místo Matematický klokan: okresní kolo: 1. místo K. Nová (kadet), K. Karasová (Student) Přírodovědný klokan: okresní kolo: 1. místo K. Nová (kadet) Sportovní soutěže: Přespolní běh: 3. místo v republikovém finále kat. V dívky (1. místo v KK) Přespolní běh: 5. místo v republikovém finále kat. V chlapci (1. místo v KK) Snowboarding: soutěž družstev krajské kolo 1 místo kat. V. chlapci Snowboarding: soutěž družstev krajské kolo 1. místo kat. V. dívky Basketbal: 3. místo krajské kolo v kat. VIA chlapci Florbal: 5. místo krajské kolo v kat. V chlapci Běžecké lyžování: A. Klementová: mistryně ČR, vítězka ČP, 4. místo na ME, účast na Evropské olympiádě mládeže, reprezentantka ČR M. Hojdekr: 2. místo na mistrovství ČR, 8. místo na ME, 6. místo v ČP V. Hudečková: mistryně ČR ve sprintu, 7. místo na ME, účast na Evropské olympiádě mládeže, 3. místo v ČP ve sprintu T. Kreuzigerová: 2. místo na mistrovství ČR, 3. místo v ČP L. Šeller: mistr ČR ve sprintu, 2. místo na ME U18 T. Sásková: 3. místo na mistrovství ČR S. Jirouš: 1. místo na mistrovství ČR

11 O. Mánek: 3. místo v ČP B. Havlíčková: 2. místo na mistrovství ČR, 2. místo v ČP J. Mánek: 1. místo na mistrovství ČR Cyklistika: J. Vastl: mistr ČR, 2. místo v ČP, reprezentant ČR, 5. místo na MS M. Stošek: vítěz ČP, 3. místo na mistrovství ČR, reprezentant ČR K. Mondlová: 2. místo v časovce jednotlivců, účast na ME U23, účast na SP L. Šeller: mistr ČR ve sprintu T. Sásková: 1. místo na mistrovství ČR T. Řezníková: 1. místo na mistrovství ČR S. Jirouš: 2. místo na mistrovství ČR Snowboarding: M. Hanko: reprezentant ČR, 2. místo na mistrovství ČR, účast na Evropské olympiádě mládeže, účast na MS juniorů D. Sýkora: reprezentant ČR, 1. místo na mistrovství ČR, účast na MS juniorů Hodnocení vzdělávacího procesu z pohledu vedoucích odborných sekcí Český jazyk, dějepis, výtvarná výchova, hudební výchova: Žáky jsou oceňovány exkurze v rámci projektů, které jsou součástí ŠVP: - Kulturní památky města Vimperk exkurze třídy 1.G po vimperských kulturních památkách; projekt v rámci českého jazyka, dějepisu a ŠVP - Kulturní památky města Prachatice exkurze třídy 2.G z hlediska historie i současnosti města; projekt v rámci českého jazyka, dějepisu a ŠVP. - Historie a současnost města České Budějovice exkurze třídy 3.G do krajského města; projekt v rámci českého jazyka, dějepisu a ŠVP. - Praha Pražský hrad exkurze třídy 4.G do hlavního města; projekt v rámci českého jazyka, dějepisu a ŠVP. - Kdybych byl architektem výtvarný projekt pořádaný Alšovou Jihočeskou galerií Hluboká nad Vltavou (společná výstava všech prací v měsíci dubnu v prostorách zámku) - Pomáháme si výtvarná soutěž. Dále byly uskutečněny předem plánované návštěvy kulturních akcí. Jsou vždy vybírány tak, aby doplňovaly probíranou látku: - činohra a) Král duchů (Otáčivé hlediště Český Krumlov) 1.G, 2.G, 3.G, 4.G b) Sen čarovné noci (Divadlo ABC Praha) 1.A, 1. OA c) Tramvaj do stanice Touha (Jihočeské divadlo ČB) 6.G, 8.G, 4.A, 4. OA d) Eva tropí hlouposti dramatický kroužek při DDM Vimperk ( ročníky) - výukový pořad Umění 1. a 2. poloviny 20. století (Č. Budějovice) 1.A, 5.G, 2.A, 6.G

12 Anglický jazyk: Kladně je hodnoceno zvýšení počtu vyučovacích hodin ANJ ve 3. a 4. ročníku OA o dvě vyučovací hodiny týdně, které jsou zaměřeny na obchodní angličtinu a obchodní korespondenci. Přispívá to ke zvyšování odborné přípravy našich absolventů. Významným přínosem k přípravě studentů 3. a 4. ročníku gymnázia k maturitní zkoušce a dalšímu studiu je možnost volby Semináře z ANJ, Konverzace v ANJ a pro 4. ročníky Semináře z ANJ. Studenti tak mohou v závěrečném ročníku absolvovat 7 hodin ANJ týdně, což výrazně zlepšuje jejich jazykové dovednosti. Biologie a chemie: Velmi pozitivně je hodnocena spolupráce naší školy s NP a CHKO Šumava, díky níž se žáci zúčastnili mnoha výukových programů. Informatika a komunikační technologie: Stále více vyučujících i žáků využívá výukového centra na novém internetovém serveru, které je využíváno k provozu e-learningové výuky. Pro zlepšení informovanosti rodičů a žáků o prospěchu a organizaci výuky je spuštěn informační systém Bakaláři. Odezva ze strany rodičů i žáků je pozitivní, zejména jej mohou využívat rodiče žáků ze vzdálených míst. Matematika a fyzika: V rámci domácích úkolů a při zpracování laboratorních prací, seminárních prací a referátů studenti pracovali s počítačem, s internetem, digitálním fotoaparátem, vyhledávali si informace a komunikovali s vyučujícími pomocí u a Výukového centra (LMS Moodle), které je přístupné z www stránek škola (www.oag.cz). Žáci druhých ročníků gymnázia absolvovali pětidenní exkurzně-vzdělávací týden v oblasti jižní Moravy. Tělesná výchova: Podle plánu ŠVP byly organizovány tyto kurzy: Kurz plavání: žáci 1. B a 3.G (plavecký bazén ve Volarech) - Lyžařský kurz na Špičáku: žáci 2.G, 5.G, 1. OA, 1.A - Lyžařský kurz s denní docházkou: žáci 2.G, 5.G, 1. OA, 1.A (Vimperk, Zadov, Kvilda) - Sportovně turistický kurz v Chorvatsku (Mali Lošinj): 39 žáků třetích ročníků - Sportovně turistický kurz s denní docházkou: 14 žáků třetích ročníků (Vimperk, Zadov, Lipno) Ekonomické předměty: Žáci druhých a třetích ročníků obchodní akademie absolvovali v měsíci květnu odborné praxe ve firmách a organizacích ve Vimperku a jeho okolí

13 Žáci druhého ročníku zjišťovali pouze obecné informace o podniku (založení, vznik, organizační struktura, vlastnictví apod.) a získané informace zpracovali formou zprávy z praxe. Žáci třetího ročníku zpracovávali odborná témata. Z celkové nabídky 11 témat si vybrali tato: personální činnost v podniku, logistika, management podniku, vedení účetnictví v podniku, administrativa v podniku, obchodní činnost podniku, banky. Výsledkem jejich práce je seminární práce, která je součástí klasifikace v daném předmětu. Ve všech podnicích byli s našimi žáky spokojeni: slušní, pracovití, měli zájem, pomohli i s jinou prací. Samotní žáci si také pochvalovali zejména to, že jsou v praxi a mohou si ověřit teoretické znalosti získané ve škole, že se setkali se skutečným provozem a skutečnými účetními doklady. Žáci druhého ročníku obchodní akademie absolvovali exkurzně vzdělávací, který byl uspořádán s denní dojížďkou na Šumavě. Program byl přizpůsoben dopravní obslužnosti Vimperska. 1. den - pěší túra Zadov - Horská Kvilda - Jezerní slať - Kvilda (poznávání historie Šumavy) 2. den - exkurze do pivovaru ve Strakonicích a Šmidingerovy knihovny 3. den - prohlídka Soumarského rašeliniště s pracovníkem NP Šumava, stanování na tábořišti Soumarský most 4. den - návštěva Stožce, Infocentra NP Šumava, pěší túra okolo Stožce 5. den - hodnocení EVT 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V měsících září - říjen 2012 byl vypracován Minimální preventivní program na Gymnáziu a Střední obchodní akademii, Vimperk, Pivovarská 69, pro školní rok 2012/2013. Schválen byl paní ředitelkou dne 16. října 2012, pedagogové s ním byli seznámeni dne 17. října Preventivní akce pro žáky - Adaptační kurzy pro první ročníky: října 2012 třídy 1.A, 1. OA, 5.G, 1.G ve spolupráci s organizací Do světa, o. s., Strakonice, Chata Mládí na Zadově; kurzy byly jednodenní (1 den, 1 noc) - Aktuální problematika nebezpečných lihovin na českém trhu ( ) - Aktuální problematika nebezpečných lihovin na českém trhu ( ) - S Tebou o Tobě: pro dívky - Čas proměn, Praha ( ) - Sex faktor: Phénix Prachatice ( ) - Neznalost neomlouvá: Policie ČR, Prachatice, Bc. M. Joklová ( ) - Přestupek, trestný čin: Policie ČR, Prachatice, Bc. M. Joklová ( ) - Týrání a sexuální zneužívání: Policie ČR, Prachatice, Bc. M. Joklová ( ) - Nad propastí aneb my a alkohol: Policie ČR, Prachatice, Bc. M. Joklová ( ) - Přestupek, trestný čin: Policie ČR, Prachatice, Bc. M. Joklová ( ) - Přestupek, trestný čin: Policie ČR, Prachatice, Bc. M. Joklová ( ) - Nebezpečí virtuální komunikace: Policie ČR, Č. Budějovice, por. Ing. Š. Uhlířová Policie ČR, Prachatice, Bc. M. Joklová ( )

14 - Dotazníkové šetření: všechny ročníky gymnázia a obchodní akademie, ve spolupráci s Kontaktním centrem Prevent Prachatice (duben 2013) - Mezilidské vztahy: PhDr. Kalinová ( ) Spolupráce s rodiči Na schůzkách rodičů budoucích prvních ročníků v měsíci červnu 2013 byli přítomní rodiče seznámeni s preventivními činnostmi na naší škole, zvláště s adaptačními kurzy pro žáky prvních ročníků, které budou uspořádány v týdnu od 30. září Práce se žáky s SPU Žáci se specifickými poruchami učení na obchodní akademii: Ve třídě 3.OA Martina Konvičná dyslexie, dysgrafie - vyučující byli seznámeni s výsledky šetření PPP Prachatice a byli informováni s návrhy postupů při výuce. Ve třídě 2. OA Karel Majer individuální studijní plán ze zdravotních důvodů, od 2. pololetí úprava studijního plánu, od června 2013 přestup na jinou školu. Během školního roku bylo provedeno 21 výchovných pohovorů se žáky, ze kterých byly provedeny zápisy, a spousta neoficiálních pohovorů. Nejčastěji řešeny problémy: nespokojenost žáků v osobním životě, výchovné problémy v některých vyučovacích hodinách, nekomunikativnost s vyučujícími, nevhodné chování k vyučujícím, nezvládání emocí, nedostatečná příprava na vyučování, špatné studijní výsledky, vztahy ve třídě aj. Žáci se specifickými poruchami učení na gymnáziu: Ve školním roce 2012/2013 bylo evidováno 14 žáků gymnázia se specifickými poruchami učení (obtíže dysgrafického a dysortografického rázu, ADHD - porucha pozornosti a hyperaktivita, lehká mozková dysfunkce, 1 žákyně s lehkou dyskalkulií) a 1 žák se zdravotním znevýhodněním (Václav Smíšek, zraková vada). Ve školním roce 2012/2013 splnili legislativní podmínky pro zařazení mezi žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky 2 žáci ze třídy 4. A: Petr Piech - skupina SPUO 1 (specifické poruchy učení a ostatní) a Václav Smíšek - skupina ZP-3-20-A (zdravotní znevýhodnění - skupina 3, zrakové postižení, písmo velikosti 20, asistent praktický a asistent předčitatel). Oba u maturity uspěli, nyní jsou přijati na vysoké školy. Individuální plány (úpravy studijního režimu) byly vypracovány pro žákyně Hanu Pekařovou (třída 3. B) a Lucii Dvořákovou (třída 3.G)

15 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Zaměstnanec Ing. Eva Piherová. Ing. Marie Roučková. Ing. Jiří Batík Mgr. Tomáš Daněk Mgr. Iva Doubková Mgr. Dana Frnochová Mgr. Jan Heřta Mgr. Pavla Heřtová Jaroslava Hrdinková Mgr. Vendula Huříková Mgr.Chválová Věra Mgr. Květoslava Jelínková Mgr. Jana Krišková Mgr. Jitka Kovářová Přehled témat vzdělávacích akcí Školský zákon - novela (Comenius Agency) Seminář s metodičkou ANJ Johannou Stirling (Cambridge University) Specifika a hodnocení pracovního výkonu pedagogů (NIDV Č. B.) Školská legislativa aktuálně (VCCR Č. B.) Seminář pro předsedy MK Setkání učitelů MAT (JČMF) Kurz Otevřená věda pro pedagogy fyziky podzim, jaro (AV ČR; v. v. i) MatemaTech matematika přes hranice (RNDr. Jan Zahradník, PF JČU) Finanční gramotnost (infocentrum Praha) Kurz Geogebry Spokojená sborovna - Krajská konference primární prevence (KÚ) Problémové situace ve výuce Příprava raterů společná část MZ (NIDV) Kurz Geogebry Česká společnost v nové Evropě konference ESF ČR, MŠMT Škola ČJL pro pedagogy (AV ČR) Seminář pro předsedy MK Politika do školy patří Člověk v tísni Právo EDUKO Občanem EU budoucnost a výzvy Masarykova universita Právo EDUKO Česká společnost v nové Evropě konference ESF ČR, MŠMT Česká společnost v nové Evropě konference ESF ČR, MŠMT Muzejní pedagogika v česko-bavorském příhraničí FF JČU Č. B. Naši nebo cizí - úvodní dílna Institut Terezínské iniciativy o.p.s. Seminář pro předsedy MK Mgr. Olga Němčáková Konstrukční geometrie s Geogebrou PF JČU Č. B. Kurz Geogebry Mgr. Hana Nová Konzultační seminář k písemné práci z ANJ pro žáky PUP Metodologický seminář ANJ, České Budějovice Seminář k MZ ANJ, České Budějovice MVDr. Eva Oulická Cesta k prevenci sociálně pat. jevů Ekologie, Cassiopea Č. B

16 Zaměstnanec Mgr. Lenka Sobčiaková Mgr. Helena Samcová Ing. Irena Staňková Ing. Miroslava Tomášková. Mgr. Jana Tláskalová Mgr. Zdeňka Zámečníková Přehled témat vzdělávacích akcí An afternoon wit Penny Ur Cambridge University Press Konzultační seminář k písemné práci z ANJ pro žáky PUP Metodologický seminář ANJ, České Budějovice Seminář k MZ ANJ, České Budějovice Dvoutýdenní metodický kurz pro vyučující ANJ Malta Aktuality ve výuce ekonomiky EDUKO Konzultační seminář pro školení školních maturitních komisařů CERMAT Účetní a daňový seminář Ing. Pavel Stohl s.r.o. Ekonomika, finance, účetnictví pro SŠ EF JČU Č. B. Hodnotitel ústní zkoušky a písemné práce pro žáky s PUP MZ (kategorie SP, ZP, TP SPU-O), Škola ČJL pro pedagogy (AV ČR) Hodnotitel ústní zkoušky a písemné práce pro žáky s PUP MZ (kategorie SP, ZP, TP SPU-O) Přehled rozšiřujícího studia pedagog. pracovníků ve školním roce 2012/2013 Mgr. Luděk Filip: Martina Havlová: program celoživotního vzdělávání Studium v oblasti pedagogiky se zaměřením na rozšíření odborné kvalifikace RS TV pro SŠ ZČU v Plzni, Fakulta pedagogická, Sedláčkova 38, Plzeň Akreditace MŠMT v systému DVPP č. j / Zahájení studia říjen program celoživotního vzdělávání na VŠ Studium pedagogiky pro získání odborné kvalifikace k výkonu vychovatele Kurz CŽV na Teologické fakultě JčU v Českých Budějovicích pro ZV a S České Budějovice, Nemanická 7 akce č , číslo akreditace 10489/ Zahájení studia: Ukončení studia: Certifikát číslo: /

17 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti K propagaci školy na veřejnosti přispěly následující akce a činnosti: - Týden otevřených dveří ve škole pro zájemce ze ZŠ Burza škol ve Strakonicích Burza škol v Prachaticích Dny otevřených dveří na škole , Majáles: Pěvecký sbor Canto pracoval v počtu 19 členů. Připravil program na adventní koncert v kostele Navštívení Panny Marie pro rodiče a veřejnost. Dále vystoupil v programu u příležitosti oslav Dne učitelů v MěKS a v rámci slavnostního zakončení školního roku. Někteří jeho členové (komorní dua, tria, kvarteta) svým vystoupením zpestřili program různých společenských akcí. - Školní časopis GOOL pracoval velmi svědomitě po celý školní rok, získal ocenění v soutěži školních internetových novin a je ke zhlédnutí na webových stránkách školy. - Adopci na dálku pořádá kolegyně Tomášková se svou třídou 4.G. Sbírka na Rebeccu proběhla na přelomu února a března. Celkem bylo vybráno Kč, které byly zaslány do Indie naší adoptované dívce a byla jí tak zajištěna možnost studia na další školní rok. - Sbírka víček - jako škola jsme se zapojili též do sbírky víček pro postiženou dívku Martinu z Čkyně, což je další charitativní akce, která ve studentech naší školy vychovává pocit sounáležitosti. - Ve dnech června 2013 probíhala na naší škole sbírka na povodněmi zasažené školy. Byla vybrána částka Kč, která byla zaslána do jihočeské Putimi. Přehled o počtu článků týkajících se školy v regionálním tisku Vimperské noviny Prachatický deník MF dnes Září 2 6 Říjen 3 0 Listopad 2 1 Prosinec 0 5 Leden Únor 3 30 Březen 3 11 Duben 5 11 Květen 4 11 Červen 3 10 Červenec/Srpen

18 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve dnech proběhla na škole inspekční činnost zaměřena na: - Získávání a vyhodnocování informací o vzdělávání žáků sportovně nadaných podle dle 17 a 18 zákona č. 561/2001 (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. - Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných vzdělávacích programů a hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů a jejich soulad s právními předpisy a příslušnými vzdělávacími programy podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Ze závěrů inspekční činnosti (viz Inspekční zpráva čj. ČŠIC-159/13-C): - Škola poskytuje vzdělávání v souladu s rozhodnutím a zařazením do rejstříku škol a školských zařízení. Je jedním ze dvou sportovních gymnázií v kraji a profiluje se zajištěním péče o sportovně nadané žáky v běžeckém lyžování, snowboardingu a cyklistice. - Rovný přístup při přijímání ke vzdělávání, zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce v průběhu vzdělávání a rovný přístup při ukončování vzdělávání jsou na požadované úrovni. - Na požadované úrovni se škola zabývá systematickým hodnocením individuálních a skupinových výsledků vzdělávání žáků a systémovým hodnocením celkových výsledků vzdělávání. - Informační systém vůči žákům a rodičům je funkční. - Sportovní výsledky žáků v oboru gymnázia se sportovní přípravou jsou vzhledem k specifikům jednotlivých sportů a počtu sportovců velmi dobré. - Bezpečnost žáků je zajištěna na požadované úrovni, škola podporuje jejich zdravý psychický i fyzický vývoj. - Podmínky vzdělávání jsou na požadované úrovni. 10. Základní údaje o hospodaření školy Nemovitý majetek a materiálně technické vybavení školy Areál G a SOŠe Vimperk je tvořen 6 budovami - budova A s tělocvičnou I, budovy B, C, D, tělocvična II, budova SG a DM. Nemovitý majetek je ve vlastnictví zřizovatele, který ho předal G a SOŠe do správy k jejímu vlastnímu využití (Zřizovací listina ze dne , dodatek č. 3 ze dne , dodatek č. 4 ze dne )

19 Soupis nemovitostí a jejich hodnot k budova A, tělocvična: Pivovarská 69 budova B: Pivovarská 67 budova C: Pivovarská 67 budova D: Pivovarská 74 tělocvična 2: Mírová 540 budova SG a DM: nám. Svobody 44 pozemky kamenná stěna celkem: Celkový stav majetku školy k činil celkem: ,00 Kč ,01 Kč ,30 Kč ,40 Kč ,00 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,31 Kč ,00 Kč Opravy a údržba majetku Ve školním roce 2012/2013 byly provedeny opravy celkem za cca tis. Kč. Hlavní opravy: - výměna rozvodů vody v bud. A ,00 Kč - oprava kamenné opěrné zdi DM ,00 Kč - oprava a servis kopír. stroje, hasic. přístr., pianina 9 972,00 Kč - oprava a údržba aut ,71 Kč - pravidelná údržba plynových kotlů 9 912,00 Kč - malířské a natěračské práce ,00 Kč - sklenářské, instalatérské, elektroinstalační a topenářské práce ,00 Kč - oprava podlahové krytiny v kabinetech, renovace podlahy TV II ,23 Kč - zednické práce ,00 Kč - oprava vstupních vrat, dveří ,00 Kč - oprava uzemnění 8 508,00 Kč - klempířské práce ,90 Kč - výměna žaluzií ,00 Kč - oprava tělocvičného nářadí 9 100,00 Kč - údržba hodinového zařízení 4 933,00 Kč Vybavení učeben Ve školním roce 2012/2013 byly pořízeny tyto učební pomůcky: - MS Office Standard 2010 SNGL ,00 Kč - sluchátka s mikrofonem 2 920,00 Kč - reproduktory ,00 Kč - výukové CD, DVD 1 750,00 Kč - kapesní kamerová lupa ,00 Kč - počítače, dataprojektory, reproduktory, plátna ,00 Kč - zvětšovací program ZoomText ,00 Kč

20 Rozbor hospodaření Rekapitulace čerpání přímých NIV (v Kč) Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Použito k Přímé NIV celkem , ,00 Platy , , z toho OON , ,00 Ostatní (pojistné, FKSP, ONIV) , , Kompenzační pomůcky , ,00 Sportovní gymnázium - NIV celkem , , z toho - mzdové prostředky (platy, OON) , ,00 ostatní (pojistné, FKSP, ONIV) , ,00 Dotace poskytnutá MŠMT celkem , ,00 Finanční vypořádání vztahů se zřizovatelem (v Kč) Ukazatel Schválený Použito rozpočet po k změnách 2 (k ) Rozdíly A. Příspěvky na provoz (NIV provozní celkem) , ,00 0,00 z toho: - odpisy , ,00 0,00 B. Prostředky na akce schválené z FRŠ (neinvest.) 0,00 0,00 0,00 B. Dotace na akce schválené z FRŠ (investice) 0,00 0,00 0,00 Skutečné čerpání investičního fondu v roce 2012 (v Kč) - stav IF k : ,76 - odpisy: ,00 - investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele: ,00 - zdroje IF celkem: ,00 - čerpání IF v roce 2012 celkem: ,21 (nákup kopírovacího stroje Minolta Konica Bizhub 222, výměna oken s použitím trojskel v tělocvičně I a úprava zúčtovaných odpisů z důvodu nekrytí zdrojů finančními prostředky 66, odst. 8, vyhl. č. 410/2009 Sb.) - zůstatek IF k : ,

Výroční zpráva. o činnosti školy. Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69

Výroční zpráva. o činnosti školy. Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69 školní rok 2009 2010 14. října 2010 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Přehled oborů vzdělání, které

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Přehled oborů vzdělávání 6 3. Přehled pracovníků školy 6 4. Přijímací řízení 6 5. Výsledky vzdělávání žáků.. 7 6. Prevence sociálně patologických jevů 10 7. Další

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011 2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Gymnázium Česká

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více