Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013"

Transkript

1 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví

2 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte mimořádnou Analýzu dopadů povodní na české stavebnictví 2013, kterou pro Vás připravila analytická společnost CEEC Research. Analýza vznikla jako reakce na nečekaně intenzivní povodně v České republice v průběhu června 2013 a jejich možné dopady na české stavebnictví v podobě zakázek jak pro pozemní, tak i pro inženýrské stavitelství. Tato studie vznikla v mimořádně krátkém čase tak, aby přinášela okamžitý pohled na současnou situaci. Díky velikému zájmu předních představitelů stavebních společností byl výzkum realizován během pouhých dvou dnů ( ) a zpracované výsledky byly publikovány již Tato studie je zpracována na základě údajů získaných ze 107 uskutečněných převážně telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných stavebních společností. Kromě standardní analýzy odpovědí celého vzorku zmíněných stavebních společností nabízí tento výzkum detailní informace o postojích hlavních segmentů podle dvojrozměrné segmentace vzorku, (tj. jak z hlediska velikosti stavebních společností, tak i stavebního zaměření účastníků). Segmenty rozdělujeme jednak na velké a střední/malé společnosti, z druhého pohledu na segmenty zabývající se pozemním nebo inženýrským stavitelstvím. Díky tomu může tato Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 poskytnout zcela vyvážené, aktuální a dostatečně podrobné údaje o postojích stavebních společností a jejich hodnocení dopadů červnových povodní na české stavebnictví. Poděkovat bychom chtěli jak představitelům stavebních firem, kteří nám věnovali svůj čas a poskytli potřebné informace pro zpracování této studie, tak i společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ divize Weber a divize Isover, dále pak společnostem INFRAM, Ruukki, Swietelsky stavební a EUROVIA CS, které se staly partnery celého výzkumu a bez nichž by nebylo možné výzkum zrealizovat a bezplatně poskytnout všem zájemcům o toto téma. Jiří Vacek Ředitel společnosti CEEC Research 2

3 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 Partneři 3

4 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví Zakázky na opravy škod způsobených povodněmi českému stavebnictví pomohou, ale nezastaví jeho propad. Ředitelé firem napříč trhem se shodují, že zakázky sice částečně pomohou i velkých společnostem, ale hlavní přínos budou mít zejména pro regionální malé a střední firmy. Většinu prací se dle očekávání firem nepodaří realizovat v tomto roce, a proto i efekt nových investic se rozmělní do více let. Regionální vliv povodní Menší objem investic než v roce % z celkových investic půjde do stavebnictví Podle dvou třetin firem opravy povodňových škod českému stavebnictví pomohou Povodně, které proběhly v první polovině června 2013, zasáhly některé kraje České republiky (zejména Jihočeský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Středočeský, Ústecký a Prahu), a proto i opravy způsobených škod v oblasti pozemního nebo inženýrského stavitelství a jejich dopad na stavebnictví bude zaměřen zejména regionálně a nebude mít celorepublikový rozměr. Z toho samozřejmě vyplývá i rozdílná míra využití těchto nových stavebních příležitostí pro firmy (tj. pro velké celorepublikové nebo zejména střední a malé působící v postižených regionech). Rozsah škod způsobených povodněmi nebyl ještě přesně vyčíslen, nicméně je zřejmé, že obrovské škody způsobené povodněmi v roce 2002 (v hodnotě 73 mld. Kč), se v tomto roce nezopakují a budou výrazně nižší. Např. město Plzeň očekává škody maximálně v hodnotě 20 mil Kč, v roce 2002 byla tato částka více než čtyřnásobná (84 mil. Kč). Pražská ZOO 160 mil Kč (290 mil. Kč v 2002), škody v pražském metru byly oproti roku 2002 (7 mld. Kč) letos minimální, atd. Z celkových vyčíslených škod očekávají ředitelé stavebních společností podle svých zkušeností z přechozích povodní, že stavebnictví získá minimálně %. Další částky následně sektor načerpá ve formě investic na budování dalších protipovodňových opatření, případně některých lokálně specifických investic. Větší část prostředků půjde zejména do oprav a rekonstrukcí jak v pozemním stavitelství, tak i v inženýrském stavitelství, menší část investovaných prostředků bude směřovat do novostaveb. Z pohledu typu investorů bude výstavba financována jednak privátními investory (firmami a domácnostmi) a rovněž veřejnými investory (ministerstva, města a obce, kraje, atd.). Dva ze tří ředitelů stavebních společností se shodují na tom, že nové investice ve formě oprav škod po červnových povodních českému stavebnictví pomohou. Nicméně, vzhledem k celkově velkému objemu sektoru (přes 400 mld. Kč), současně dodávají, že podle aktuálních údajů o vzniklých škodách, tyto objemy nezabrání pokračování poklesu sektoru. 4

5 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 Klíčová bude rychlost a kvalita s jakou budou výběrová řízení realizována. Ta rozhodne, jestli se podaří najednou dostat do stavebnictví větší objem prací, které by ulevily někdy až nesmyslnému konkurenčnímu boji, jehož výsledkem jsou někdy i nereálné podmínky k realizaci, nebo se naopak investice rozloží do několika dalších let, čímž by se efekt úplně rozmělnil. Jiří Vacek Ředitel, CEEC Research s.r.o. Myslíte si, že nové investice ve formě oprav povodňových škod pomohou českému stavebnictví? Ne 34% Stavebnictví jistě pomohou zakázky plynoucí především z výstavby dopravní infrastruktury poničené povodní. Nesmíme ale podléhat iluzím, že se všechny problémy tohoto sektoru vyřeší tím, že stát uvolní více finančních prostředků. Po nutných opravách bude důležité podporovat dlouhodobé kroky, v rámci kterých se stát bude chovat racionálně a vytvářet efektivní, smysluplné rozvojové investiční programy. Ty by měly cílit na dobudování potřebné infrastruktury, zejména dopravní a energetické, ale také na energetické úspory v souvislosti s renovací budov. Martin Kuba Ministr průmyslu a obchodu ČR Ano 66% Opravy povodňových škod přinesou českému stavebnictví dodatečné a tolik nedostatkové stavební zakázky, které podpoří sektor v krizi. Bude se však jednat spíše o regionálně orientované zakázky, jejichž rozsah bude velký spíše svým počtem než celkovým objemem. Proto se bude i jednat o podporu zejména regionálních středních a malých stavebních společností případně živnostníků. Pavel Kliment Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG v České republice Očekávání středních a malých firem Více optimistické jsou v tomto ohledu zejména střední a menší firmy, když pozitivní dopad na sektor potvrzuje 69 % ředitelů těchto společností. Vyplývá to i z pozitivního očekávání v oblasti nových zakázek právě pro tento segment. Ano, opravy škod po povodních mohou pomoci českému stavebnictví, a to zejména firmám v regionech, které byly postiženy povodní, protože už i vláda si uvědomila, že jednak musí lidem pomoci a slíbila uvolnit potřebné finanční zdroje na tyto opravy, a jednak již takto dál nejde tímto dosavadním způsobem restrikcí rozběhnout ekonomiku státu. František Eštván Ekonomický ředitel společnosti, Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost a.s. 5

6 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví Ať to vypadá všelijak, ale tyto nelehké situace stavebnictví jako celku určitě pomohou. Jediné, co zbývá, je třeba si odpovědět jakému segmentu a jakým stavebním firmám, protože na odstraňování následků povodní se stavební firmy budou určitě podílet. Robert Mikeš Marketingový ředitel, divize WEBER, Saint- Gobain Construction Products CZ a.s. Očekávání velkých společností V segmentu velkých společností je ohledně vlivu povodňových oprav na zlepšení stavu českého stavebnictví míra optimismu o něco menší (pouze 56 % firem). Pokud se podíváme na rozdělení podle typu stavebního zaměření, tj. pozemní nebo inženýrské stavitelství, tam jsou již odchylky od celkového průměru podstatně menší. Škody po povodních jsou odhadovány kolem 10 mld. Kč, obrat stavební výroby r v ČR bude kolem 400 mld. Kč (v r to bylo 424 mld. Kč). Pokud by se letos zrealizovala zhruba polovina těchto prací, půjde o 1 2 % roční produkce stavebnictví. Takže celkem málo na to, aby to českému stavebnímu trhu pomohlo. Budou to práce hlavně pro malé a střední firmy. Pro ty větší, na vylepšování protipovodňových opatření to bude mít reálný dopad až v následujících letech, až budou projekty těchto staveb hotové. Marcel Soural Předseda představenstva a generální ředitel, Trigema a.s. Myslím si, že opravy škod po povodních českému stavebnictví nepomohou. Odstraňování povodňových škod představuje jednorázovou záležitost, která může dílčím způsobem pomoci jednotlivých stavebním firmám či řemeslníkům. V konečném důsledku však nemůže mít výrazně pozitivní dopad na celý segment stavebnictví. František Vaculík Generální ředitel, PSJ, a.s. Domnívám se, že odstraňování škod na dopravní infrastruktuře nebude co do rozsahu podstatné a určitě se i škody povodňové budou někdy krýt i se škodami po zimě. Petr Čížek Jednatel SWIETELSKY stavební s.r.o. Předseda Sdružení pro výstavbu silnic Důležité bude načasování Důležitým momentem v případné pomoci českému stavebnictví bude i načasování stavebních prací, to znamená, jestli dané stavební práce proběhnou ještě v tomto roce a v co největším rozsahu, nebo naopak kvůli průtahům ve veřejných výběrových řízeních bude zahájena jen menší část prací a celý investiční objem se tak roztáhne do více let. Aktuálně mírně nadpoloviční většina ředitelů stavebních společností (54 %) předpokládá, že většina objemu realizovaných stavebních prací proběhne až v roce příštím, nebo dokonce až v letech následujících. Také v odpovědích na tuto otázku se do jisté míry liší velké od malých společností: velké firmy počítají spíše s opravami v tomto roce (potvrzuje 59 % respondentů), naopak střední a malé společnosti očekávají spíše rozložení prací do více let (potvrzuje 56 %). Segmenty podle stavebního zaměření se v pohledu na tuto oblast v podstatě shodly a sdílejí názor, že většina objemu realizovaných stavebních prací proběhne v příštím roce nebo až v následujících letech, což znamená, že uvažovaný přínos nebude mít výraznější vliv na výsledky sektoru v roce

7 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 Kdy proběhne většina stavebních prací? Ještě v tomto roce 46% V příštím nebo následujících letech 54% Zájem mají zejména velké společnosti a regionálně příslušné malé a střední firmy Z výsledků výzkumu dále vyplývá, že téměř dvě ze tří stavebních společností (62 %) mají zájem účastnit se zakázek na odstraňování povodňových škod a uvádějí že by to pro jejich firmu mohlo být přínosné. Nejvíce se o tyto zakázky chtějí ucházet velké firmy (potvrzuje 89 % respondentů) a také společnosti z inženýrského stavitelství (73 %). Z malých firem a z pohledu stavebního zaměření společnosti se zaměřením na pozemní stavitelství má zájem zapojit se do zakázek na odstranění povodňových škod mírně nadpoloviční většina firem (56 %, resp. 57 %). Mezi hlavní důvody, které odrazují od účasti na těchto zakázkách ostatní malé společnosti (44 %), uvádí jejich ředitelé například to, že jsou z jiného regionu a přesun kapacit by byl příliš nákladný, což se nevyplatí. Dále se pak obávají možných problémů s platební morálkou investorů (malým firmám zpravidla chybí kapitálová zásoba k překlenutí těchto problémů), případně zmiňují, že zakázky jsou podle nich již domluvené místními firmami a nemá smysl se o ně v cizích regionech ucházet (podle výsledků naší Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2013 ředitelé malých stavebních firem uvádějí osobní kontakty jako nejefektivnější způsob získávání stavebních zakázek v ČR pro rok 2013). Po zkušenostech z povodní 2002 očekáváme, že odstraňování povodňových škod bude spíše příležitostí pro malé místně příslušné firmy. Pavel Pilát Generální ředitel, Metrostav a.s. Opravy po povodních samozřejmě částečně stavebnictví pomohou k vyšším výkonům, podstatné však je, že se jejich prostřednictvím podaří uvést život v postižených oblastech do normálních kolejí. Zdeněk Synáček Obchodní ředitel, EUROVIA CS a.s. Poškozené dle mého můžeme rozdělit na dva typy zákazníků soukromé investory a veřejný sektor, přičemž většina poškozených povodní jsou drobní soukromí majitelé domů nebo SVJ. Ti si většinou vyberou drobné živnostníky, kteří mají nastavené ceny velmi nízko. S tím ale souvisí problém, že v době maximálních letních nasazení budou tito drobní a mnohdy šikovní živnostníci na větších stavbách chybět. Veřejný sektor je dle mého názoru poškozen především v dopravě (silnice, mosty, hráze), tam se ale zase uplatní specializované společnosti. Středně velká stavební společnost zaměřená na pozemní stavitelství nebude mít ze škod povodní zásadní profit. Obecně ale věřím, že povodně českému stavebnictví pomůžou. Tomáš Kočí Ředitel, KOČÍ a.s. 7

8 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví Obrat by měl vzrůst zejména u malých a středních firem Společnosti, které předpokládají svou účast na opravách po povodních, díky těmto zakázkám logicky očekávají také zvýšení svých tržeb. V průměru by se dle jejich očekávání mohly v tomto roce jejich tržby zvednout až o 14 procent. Největší nárůsty, a tudíž i přínos z povodňových oprav, očekávají zejména malé firmy (v průměru o 16 %), velké společnosti naopak očekávají pouze velice mírný dopad těchto zakázek na své celkové tržby (v průměru mezi 4 až 5 procenty). Přestože vliv na tržby velkých společností nebude výrazný, ředitelé těchto firem potvrzují o tyto zakázky zájem (až 9 z 10 ředitelů, viz výše). Důvodem je jednak celkový hlad po stavebních zakázkách na trhu a rovněž i možná nadstandardní zisková marže na těchto zakázkách (jak uvidíme dále). V segmentech podle stavebního zaměření se firmy shodují na průměrném zvýšení svých tržeb o 13 až 14 procent. Odstraňování škod po povodních může zejména v krátkodobém horizontu podpořit výkonnost stavebního sektoru. Z pozitivního dopadu mohou těžit zejména menší stavební firmy, ale i firmy působící v oblasti infrastrukturních a vodohospodářských staveb. Prvotní pozitivní impulz však bude záviset hlavně na objemu a pohotovosti finanční pomoci od státu a schopnosti firem a obcí krýt škody ze svého pojištění. Radim Martinek Finanční ředitel, VCES a.s. Z pohledu realizační firmy a současně i výrobce a dodavatele materiálu pro rodinné domy a průmyslové budovy tato situace spojená s povodněmi napomůže ke zvýšení objemu zakázek na trhu. O zakázky se budeme ucházet přímým kontaktováním prostřednictvím Věstníku veřejných a privátních zakázek. Ve velké míře bude také záviset na rychlosti a efektivitě pojišťoven při likvidaci a odhadu škod. Současně se také obáváme, že vzhledem ke zjednodušení výběrových řízení může docházet ke korupci a netransparentnosti, a to hlavně u státních zakázek. Za naši společnost neplánujeme navyšování marží, ba naopak! Chceme tímto pomoci lidem v oblastech postižených povodněmi. Jsme připraveni pomoci zejména našim obchodním partnerům, kteří operují v místech postižených povodněmi, a to jak zvýšenou nabídkou našich služeb, tak samozřejmě také finančně zvýhodněnou nabídkou produktů Ruukki. Roman Tax Sales manager, Ruukki CZ s.r.o. Zakázky pomohou i dodavatelům stavebních firem Investice v oblasti oprav povodňových škod sebou samozřejmě přinesou dopad i na dodavatele stavebních materiálů, mechanizace, atd. Zatopené domy a byty je třeba nejdříve nechat řádně vyschnout a teprve potom se zabývat opravami izolací podlah, soklů a fasád. Z hlediska typu izolace dle jeho materiálového složení je vhodné zkonzultovat optimální řešení renovace s odborníky. Společnost Isover jako dodavatel nejširšího portfolia tepelně izolačních materiálů je připravena poskytnout takovéto odborné poradenství pro postižené objekty. Libor Urbášek Obchodní a marketingový ředitel divize Isover, společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ 8

9 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 Zakázky na opravy budou zadány ve dvou fázích Zakázky na opravy škod financované z veřejných prostředků budou zadávány ve dvou hlavních fázích. První vlnu budou tvořit zakázky zadané v případě nouze a bez výběrových řízení (například formou Jednacího řízení bez uveřejnění). Vzhledem k urgentnosti a okamžité potřebě zahájit opravu u nich není v úvodu zcela přesně stanoven rozsah díla a tedy ani cena. Zadavatelé by měli v případě Jednacích řízení bez uveřejnění, které je možno využít právě v případě živelních katastrof, být ostražití a měli by zahajovat zadávací řízení bezprostředně po vzniku přírodní pohromy. V opačném případě riskují porušení zákona o veřejných zakázkách. Robert Pergl Předseda Komory administrátorů veřejných zakázek V druhé fázi bude výběr dodavatelů realizován již formou standardních výběrových řízení. Tuto fázi mohou však negativně poznamenat průtahy řízení (např. v důsledku odvolání neúspěšných uchazečů a dlouhého rozhodování ÚOHS), které mají neblahý vliv na délku celého výběrového řízení, a zejména pak na počátek realizace stavby samotné. Způsoby získání zakázek na opravy škod Stavební společnosti, které se chtějí ucházet o veřejné zakázky na odstraňování povodňových škod, budou podle jejich ředitelů tyto zakázky vyhledávat především na profilech zadavatelů a na portálech veřejné správy (potvrzuje 92 % respondentů, hodnocení 7,7 bodu z 10 max). Dále chtějí firmy počkat, až je investoři sami kontaktují, některé společnosti budou samy proaktivně kontaktovat přímo postižené investory se svojí nabídkou. Více v grafu. Způsoby získání povodňových zakázek (0-10max) 94 % 92 % 76 % 7,7 5,4 5,4 Budeme proaktivně kontaktovat přímo postižené investory Počkáme, až nás budou investoři kontaktovat sami Zakázky budeme vyhledávat na profilech zadavatelů a portálech veřejné správy % firem Hodnocení efektivity způsobu Situace v jednotlivých segmentech Situace z pohledu jednotlivých segmentů není zásadně rozdílná. Všechny segmenty preferují zejména vyhledávání zakázek na profilech zadavatelů a na portálech veřejné správy. Z pohledu hodnocení jednotlivých způsobů budou více aktivní velké společnosti a firmy z inženýrského stavitelství, které nechtějí čekat a budou postižené investory oslovovat přímo, aby tak zajistili co největší úspěšnost svého akvizičního procesu. Naopak malé firmy a společnosti se zaměřením na pozemní stavitelství budou spíš vyčkávat, až je investor sám osloví. Více v tabulce. 9

10 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví Způsoby získání zakázek Budeme proaktivně kontaktovat přímo postižené investory % firem Hodnocení (0-10max) Počkáme, až nás budou investoři kontaktovat sami % firem Hodnocení (0-10max) Zakázky budeme vyhledávat na profilech zadavatelů a na portálech veřejné správy % firem Hodnocení (0-10max) Velké společnosti Střední/ malé firmy Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství 88 5, , ,4 72 5,2 92 5,9 90 7,7 69 5,2 93 6,1 88 7,8 88 5,5 96 4, ,4 Z pohledu výše uvedených dvou fází zadávání veřejných zakázek (rozdělení na akutní opravy, které nesnesou odkladu a jsou zadávané např. podle JŘBÚ, nebo naopak zakázky realizované standardním postupem), největší podíl společností se bude ucházet o zakázky v klasickém zadávacím řízení (potvrzuje 91 % respondentů). O zakázky v Jednacím řízení bez uveřejnění, tj. zakázky zadávané investorem bez standardních soutěží, bude usilovat 73 % firem (z těch, které se celkově o zakázky z povodní chtějí ucházet). Očekávají se komplikace při zadávání zakázek Podle předchozích zkušeností ale ředitelé očekávají, že při jednáních s veřejnými investory a při realizaci výběrových řízení nepůjde vše bezproblémově (potvrzují dva ze tří ředitelů). Problémy vidí především v nedostatku financí na straně lokálních investorů, případně v průtazích při získávání financí od nadřízených orgánů státní správy. Dále pak se obávají nedostatku informací u zakázek v první, akutní fázi, kdy by investor preferoval přesné stanovení ceny, což je ale komplikované vzhledem k nedostatku času na pečlivý průzkum míry poškození a tudíž i rozsahu nutných prací k realizaci oprav. V neposlední řadě také panují obavy (zejména v druhé fázi, tj. u zakázek realizovaných standardními výběrovými řízeními) kvůli odvolávání neúspěšných uchazečů k ÚOHS, což by mohlo začátek prací výrazně oddálit a pozitivní efekt přísunu nových prostředků do sektoru odložit. Nejvíce optimistické jsou v tomto ohledu společnosti z inženýrského stavitelství, kdy komplikace očekává polovina ředitelů firem (50 %). Naopak firmy z pozemního stavitelství se problémů s investory obávají podstatě více (potvrzuje 76 % respondentů). Mezi segmenty podle velikosti nebyl zaznamenán výrazný rozdíl. Očekávám složitý průběh zadávání zakázek, protože se veřejní zadavatelé budou určitě obávat následných kontrol protikorupčních bojovníků. Petr Čížek Jednatel SWIETELSKY stavební s.r.o. Předseda Sdružení pro výstavbu silnic 10

11 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 Okamžitá pomoc na odstraňování škod Svou techniku nebo zaměstnance k okamžité pomoci na odstraňování škod poskytla hned v úvodu nebo v průběhu povodní přibližně každá čtvrtá stavební společnost (28 %). Častěji se tak dělo v segmentu společností zaměřených na inženýrské stavitelství (45 %) a v případě velkých firem (44 %), což samozřejmě souvisí s větší dostupnou kapacitou, a také lepším regionálním pokrytím zejména ze strany velkých společností oproti středním nebo malým firmám. Malé firmy a společnosti z pozemního stavitelství své vybavení poskytovali méně často (25 %, resp. 20 %). Za nás odpovídám ano, při navážení protipovodňových zábran a s těžkou technikou u rozvodněných řek. Domnívám se, že odstraňování škod po povodních může pomoci v zaměstnanosti pouze menším stavebním společnostem a živnostníkům. Ivan Havel Ředitel divize Pozemní stavby Čechy, HOCHTIEF CZ a. s. Poskytla Vaše společnost svoji techniku nebo zaměstnance k okamžité pomoci na odstraňování škod? Ano 28% Ne 72% Někteří z ředitelů rovněž uvádějí, že vyslání potřebné techniky již v průběhu povodní do postižených míst je i efektivním marketingovým nástrojem pro získání zakázek zejména v první, akutní fázi oprav. Vzhledem k okamžité dostupnosti mohou investorovi nabídnout realizaci oprav ihned, případně mají díky svému předchozímu působení v postiženém místě i kvalitní informace o potřebných krocích a rozsahu škod. Mírně nadpoloviční většina (53 %) velkých firem očekává v první fázi nadstandardní marže Téměř dvě třetiny oslovených společností si nemyslí, že by zakázky zadávané bez standardní soutěže, tj. v první fázi zadávání zakázek (např. v režimu JŘBU), realizovaly s vyššími maržemi (potvrzuje 63 % respondentů). V tomto ohledu jsou zajedno zejména společnosti z inženýrského stavitelství, vyšší marže neočekává 72 procent z nich. Naopak vyšší marže u těchto zakázek, kdy investor zpravidla osloví jen jednoho potenciálního zhotovitele bez soutěže s dalšími firmami, očekává více než polovina velkých firem (potvrzuje 53 % respondentů). Myslíte si, že zakázky zadávané bez standardní soutěže budou firmy realizovat s vyššími maržemi? Ano 37% Ne 63% 11

12 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví Tři ze čtyř ředitelů se obávají zneužití veřejných prostředků v první fázi zadávání bez soutěže Tři čtvrtiny respondentů vyslovily obavu, že v první fázi oprav (tj. kdy nejsou realizována standardní výběrová řízení) může dojít ke zneužití veřejných prostředků (potvrzuje 76 %). Zneužití veřejných prostředku se obávají především střední a malé firmy (potvrzuje 82 % respondentů), zatímco v případě velkých stavebních společností tato obava panuje jen u necelé poloviny z nich (potvrzuje 44 % respondentů). V segmentech podle zaměření nejsou tak výrazné rozdíly a odpovědi na tuto otázku se pohybovaly okolo celkového průměru. Může podle Vás v první fází oprav dojít k zneužití veřejných prostředků? Ne 24% Ano 76% Role stavebního dozoru Po samotném výběru stavební společnosti pro realizaci konkrétní zakázky bude nezbytná kontrola samotné kvality a průběhu realizovaných prací, čímž se zvýší důležitost role stavebního dozoru. U prací spojených s odstraňováním povodňových škod je nutno myslet také na koordinaci a technickou optimalizaci všech prací, což je úkol pro inženýrské a projekční firmy. Jedná se o celý cyklus přípravy akcí, který zde musí být samozřejmě maximálně účelný, nesmí práce zdržovat, nicméně na tuto oblast se nesmí zapomínat. Například podcenění technického dozoru by se mohlo vymstít při jednotlivých realizacích, zvláště pak u prací spojených s infrastrukturou. Zdeněk Jeřábek Předseda představenstva, INFRAM a.s. 12

13 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 Mělo by se zabránit přeprodávání zakázek V závěru naší diskuse ohledně vlivu povodní na české stavebnictví se ředitelé stavebních společností napříč všemi segmenty shodli na tom, že by zadavatelé měli trvat na výběru takových subjektů, které budou většinu realizace provádět svými pracovníky a nebudou tyto práce pouze přeprodávat. Tuto myšlenku vyslovilo téměř devět z deseti respondentů (88 %) a v segmentu velkých společností a firem z inženýrského stavitelství je tento podíl dokonce ještě vyšší (shodně 94 %). Měli by zadavatelé trvat na výběru subjektů, které budou většinu realizace provádět svými pracovníky a nebudou tyto práce pouze přeprodávat? Ne 12% Ano 88% Situace v jednotlivých segmentech Poskytla Vaše firma svoji techniku nebo zaměstnance k okamžité pomoci na odstraňování škod? Odpovědi ANO v % Budou zakázky zadávané bez standardní soutěže realizovány s vyššími maržemi? Může v první fázi oprav dojít ke zneužití veřejných prostředků? Měli by zadavatelé trvat na výběru subjektů, které budou většinu realizace provádět svými pracovníky? Velké společnosti Střední/malé firmy Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství

14 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví Kontakty The Central and Eastern European Construction (CEEC) Research Společnost CEEC Research (Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy) je největším výzkumem stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Od svého založení v roce 2005 bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji stavebnictví v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny naše studie a analýzy jsou založeny výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých stavebních společností. CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebnictví také organizuje Setkání lídrů stavebních společností, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších stavebních společností, prezidenti největších svazů, cechů a komor z oblasti stavebnictví a rovněž i ministři a nejvyšší představitelé státu z vybraných zemí. Jiří Vacek Riaditeľ spoločnosti Tel.: Url: Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Weber je dnes v České republice jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů vysoce kvalitních fasádní a zateplovacích systémů, štukových, tepelně izolačních a sanačních omítek, nátěrů, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažby. Nabízí komplexní škálu řešení, využívá moderní technologie, založené na nejvyšších technických požadavcích. Weber je znám v oblasti stavebnictví i svou orientací na zákazníka, která se promítá v oblíbené příručce pro stavebníka weber.rádce. Publikace je masově distribuována sítí prodejců stavebních materiálů. Letos vychází již jedenáctým rokem. Weber špičkové stavební materiály Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Radiová 3, Praha 10 Štěrboholy Tel.: Fax:

15 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize Isover je součástí koncernu Saint-Gobain a nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací z ekologicky nezávadných přírodních surovin. Kompletní nabídka sortimentu značky ISOVER zahrnuje stávající produkty z čedičové vlny, skelné vlny, extrudovaného polystyrenu XPS a také kvalitní izolační produkty z expandovaného polystyrenu EPS. Vedle tradičních výrobků pro izolace podlah, příček, stěn, fasád, stropů, podhledů, plochých a šikmých střech, potrubních rozvodů zahrnuje nabídka také unikátní fólie Isover Vario s proměnným difúzním odporem, lepící a těsnící pásky, tmely apod. Materiály Isover jsou určeny nejen pro tepelnou izolaci budov, ale slouží také jako ochrana před hlukem a případně i přispívají ke zvýšené požární odolnosti objektů a rozličných technických a technologických zařízení a prvků. Izolační materiály z minerálních vláken i polystyrenu velmi významně přispívají ke snižování energetické náročnosti budov, a tím i celková produkce škodlivých látek vypouštěných do ovzduší. Díky své kvalitě a vysokým tepelně-technickým parametrům jsou klíčovými prvky pro nízkoenergetický a pasivní způsob bydlení. Výrobky Isover jsou zařazeny do dotačního programu,,nová zelená úsporám. Multi-Komfortní dům Isover je aktuálně jedním z hlavních komunikačních projektů, je orientován na podporu výstavby domů v pasivním standardu a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí. Hlavním cílem je poskytovat majitelům těchto domů maximální komfort, úsporu nákladů za energie na vytápění a bezpečné prostředí pro život. Saint-Gobain Koncern Saint-Gobain je světový leader na trzích Habitat a trzích stavebních materiálů. Navrhuje, vyrábí a distribuuje stavební materiály, které poskytují inovativní řešení se zaměřením na klíčové problémy naší doby: hospodářský růst, úsporu energie a ochranu životního prostředí. Výsledky roku 2012: Obrat 43,2 miliardy. Saint-Gobain působí v 64 zemích a má téměř zaměstnanců. Pro více informací o koncernu Saint-Gobain navštivte Bezplatná poradenská linka: 800 ISOVER ( ) Web: 15

16 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví INFRAM a.s. inženýrská a konzultační firma Společnost INFRAM a.s. řídí kontroluje významné zakázky z oblasti dopravní infrastruktury, průmyslové a občanské výstavby v České republice i v zahraničí. Hlavními domácími zákazníky jsou Ministerstvo dopravy, silniční a dálniční společnosti, železniční organizace, obce i soukromí klienti. Na základě přání svého klienta je skupina INFRAM schopna do jeho projektů implementovat aplikace nových technologií a systémů, spočívajících např. ve využití: nových technologií a moderních mechanizmů nových progresivních prvků a systémů nových nedestruktivních průzkumných a diagnostických metod při kontrole stavu pozemních objektů, mostů, inženýrských konstrukcí, pozemních komunikací, železnic apod. Prostřednictvím svých dceřiných společností operuje INFRAM a.s. i na Slovensku, v Bulharsku i v Rumunsku. Pro své zahraniční klienty zajišťovala zakázky i v Německu, Chorvatsku, Rakousku Francii a Irsku. Project management, posuzování, supervize a inženýring staveb dopravního stavitelství ( dálnice, silnice, mosty, tunely, železniční koridory, tramvajové a trolejbusové tratě apod.) pozemního stavitelství (občanská vybavenost, elektrárny, průmyslové stavby apod.) vodohospodářské infrastruktury (rozvody vody, kanalizace, rybníky, ČOV apod.) sanace betonových konstrukcí To ve všech výkonových fázích procesu přípravy a realizace projektů Členství INFRAM a.s. v odborných sdruženích Česká asociace konzultačních inženýrů CACE, řádného člena EFCA a FIDIC. Česká betonářská společnosti Sdružení pro sanace betonových konstrukcí Česká silniční společnost International Concrete Repair Institut se sídlem v USA. Společnost je zapsána do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů MMR ČR EN ISO 9001:2009 EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 INFRAM a. s. Pelušková 1407, Praha 9 Tel: ,

17 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 SWIETELSKY stavební s.r.o. Společnost SWIETELSKY je zaměřena na poskytování komplexních stavebních služeb v oboru dopravních a inženýrských staveb a ve všech oborech pozemního stavitelství. Můžeme Vám tedy nabídnout odbornou pomoc při odstraňování povodňových škod na Vašich pozemních komunikacích, mostech, inženýrských sítích, ale i na občanských nebo administrativních budovách či na hřištích a sportovních zařízeních. Naší výhodou je široká síť firemních provozoven, díky které jsme s Vámi v blízkém kontaktu a dokážeme rychle reagovat na Vaše aktuální potřeby. Kontakty na konkrétní pobočky naleznete na 17

18 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví Ruukki CZ s.r.o. Ruukki se specializuje na ocel a ocelové konstrukce. Poskytujeme zákazníkům energeticky efektivní ocelová řešení pro lepší život, práci a pohyb (proto Living.Working.Moving v našem logu) V našem produktovém portfoliu můžete nalézt hutní materiály, ocelové konstrukce, fasádní systémy, sendvičové panely či střešní krytiny. Máme okolo 9000 zaměstnanců a rozsáhlou distribuční a dealerskou síť napříč 30 zeměmi včetně severských zemí, Ruska a v rozvíjejících se zemích jako jsou Indie, Čína a Jižní Amerika. Čisté tržby v roce 2012 dosáhly 2,8 miliard Eur. Akcie společnosti jsou uvedeny v NASDAQ OMX (Rautaruukki Oyj: RTRKS). Ruukki CZ s.r.o. Pekařská 695/10a Praha 5 tel.: fax: Střešní krytiny poradce pro střechy tel.: EUROVIA CS, a. s. Společnost EUROVIA CS, a. s., dříve Stavby silnic a železnic, a. s., patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a je jedničkou v oblasti dopravního stavitelství. Stavíme na svých bohatých zkušenostech, špičkovém technologickém zázemí a výkonnosti regionálních závodů, dceřiných společností a jedné filiálce PPP. Skupina je organizována do šesti oblastí na území České a Slovenské republiky. EUROVIA CS, a. s., nabízí své služby zákazníkům přes 60 let. Od roku 2006 je jejím stoprocentním vlastníkem francouzská společnost Eurovia, která působí v 18 zemích světa a je součástí světového koncernu VINCI. Jsme po ruce Díky celorepublikovému pokrytí dokáže Skupina EUROVIA CS obsáhnout práce pro velké množství zadavatelů najednou, ať už se jedná o veřejný či soukromý sektor, a to na území celé České i Slovenské republiky. Jednou z klíčových obchodních oblastí je také těžba a prodej materiálů a surovin. EURO- VIA Kamenolomy, a. s., patří k významným a tradičním výrobcům a dodavatelům drceného a těženého kameniva na českém trhu. EUROVIA CS a všechny její dceřiné společnosti jsou držiteli certifikátu systému řízení kvality ISO Jako první velká stavební společnost v České republice navíc obdržela certifikát environmentálního systému řízení ISO EUROVIA CS, a. s. Ředitelství společnosti Národní 10, Praha 1 T/ T/ F/ E/ 18

19 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví

20 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví Tepelné izolace v povodněmi postižených stavbách Stručný návod na sanaci tepelných izolantů v zatopených objektech Před začátkem jakékoliv práce doporučujeme objekt posoudit statikem a sanačním technikem a případně také nahlásit na pojišťovnu škodní událost. Vodou zasažená místa je nutné očistit od nánosu bahna, omýt důkladně stěny a provést desinfekci dostupnými desinfekčními prostředky. U fasád odstranit poškozené části stavebních prvků (omítky, zdivo, betony apod.) a odstranit veškeré omítky s přesahem 1,5 násobku tloušťky zdiva nad viditelnou hranici zasažení svislé konstrukce. Odstraněnou omítku odvézt z pracovního prostoru (je kontaminovaná). U podlah také odstranit poškozené části, v případě že se pod horní vrstvu podlahy dostala kontaminovaná voda je třeba odstranit také nejbližší kontaminované okolí. Tepelnou izolaci je třeba podrobit kontrole, XPS a EPS stačí většinou jen umít ideálně také s použitím desinfekčních prostředků a nechat vyschnout. U minerální izolace doporučujeme zkontrolovat, zda byla také zasažena povodňovou vodou, pokud ano tak je nutné jí odstranit. Všechny zatopené prostory je nutné nechat stále větrat, ideálně i topit a instalovat vysoušeče (teplý vzduch odebere vlhkost z konstrukcí výrazně rychleji než studený). Větranou plochu podlahy či fasády je nutné nechat odkrytou, je třeba posunout nábytek či další předměty. Proces vysoušení trvá většinou několik týdnů, doporučujeme také konstrukci průběžně monitorovat vlhkoměrem. Po vysušení konstrukce podlahy či fasády lze začít s její opravou. Pokud prošla konstrukce z velké části sanací doporučujeme na fasádu raději zvolit minerální izolaci (Isover NF 333 či Isover TF PrOFI), která procesu dalšího vysoušení nebrání, u podlah použít naopak XPS (Synthos XPS Prime či Isover EPS 100 S) které velmi dobře tepelně izolují i za zvýšené vlhkosti. U podlah i fasád lze následně provést další vrstvy a finální povrchové úpravy. Podrobněji se tématikou dopadu povodní na zateplené konstrukce a jejich možného řešení zabývá článek Divize Isover Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 800 ISOVER ( ) pro komfortní bydlení 20

Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013

Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 www.ceec.eu Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 1 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte mimořádnou Analýzu dopadů

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011 Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel Praha, 1.3.2011 OHLÉDNUTÍ ZPĚT Vývoj stavebnictví v roce 2010 potvrzuje pokračování trendu roku 2009 Celoroční výsledek 2010 je nejhorší od

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

TWINNER - zateplení, které předběhlo svoji dobu. Pavel Rydlo*

TWINNER - zateplení, které předběhlo svoji dobu. Pavel Rydlo* TWINNER - zateplení, které předběhlo svoji dobu. Pavel Rydlo* 1. Úvod Vývoj tepelných izolací pro zateplovací systémy neustále pokračuje. Jen málokdy se však stane, že nové materiály posunou hranice v

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT METODICKÝ POKYN Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT Obsah 1. Úvod... 1 2. Zhodnocení investice... 1 3. Prvky kvalitního

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015

Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015 Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015 Tomáš Čoček MDČR Jan Kroupa ŘSD Ivo Vykydal SFDI Tomáš Janeba ARI Lukáš Klee ARI Svend Poulsen FIDIC Ellis Baker White & Case Vít Stehlík White & Case 0 ARI je THINK-TANK

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015 informacní servis ve stavebnictví Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve

Více

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace Kritéria výběru izolace Fyzikální vlastnosti Součinitel tepelné vodivosti,

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Veřejné zakázky Statistika

Veřejné zakázky Statistika ÚRS PRAHA, a.s. inženýrská a poradenská organizace Veřejné zakázky Statistika 2014 a vývoj 2009-2014 2014 Struktura zakázek podle směru výstavby Zhotovitelé zakázek Zadavatelé zakázek Struktura zakázek

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ

ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ MANAGEMENT STAVEBNÍ FIRMY ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ OBSAH ČESKÝ STAVEBNÍ TRH SROVNÁNÍ STAVEBNÍCH PODNIKŮ V ČR HLAVNÍ KONKURENTI Metrostav, a.s. Skanska, a.s. Eurovia

Více

Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce

Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce Ing. Jiří Šála, CSc. tel. +420 224 257 066 mobil +420 602 657 212 e-mail: salamodi@volny.cz Přehled budov podle

Více

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Jindra Bušková V době hospodářské krize Česká vláda hledá, kde je všude možné ušetřit. Škrty v rozpočtu se dotkly všech odvětví hospodářství. Jak je

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2016

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2016 informacní servis ve stavebnictví Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2016 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve

Více

Statistiky produktu za I. ctvrtletí roku 2017

Statistiky produktu za I. ctvrtletí roku 2017 informacní servis ve stavebnictví Statistiky produktu za I. ctvrtletí roku 2017 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním

Více

Statistiky produktu za I. ctvrtletí roku 2016

Statistiky produktu za I. ctvrtletí roku 2016 informacní servis ve stavebnictví Statistiky produktu za I. ctvrtletí roku 2016 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

PILOTNÍ PROJEKT AUGUSTINOVA. Petr Vogel

PILOTNÍ PROJEKT AUGUSTINOVA. Petr Vogel PILOTNÍ PROJEKT AUGUSTINOVA Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Rychlé představení projektu Přestavení lokality, objektu Přestavení lokality, objektu Stav objektu Původní nezateplený,

Více

PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE

PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE 18. 7. 2016 Předkládá Ing. Václav Matyáš prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 0 Pro plnění akčního plánu na podporu hospodářského růstu

Více

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS Tisková konference ODS Praha, 7. května 2010 Výstavba dopravní infrastruktury v ČR V posledních letech se podařilo významně urychlit rozvoj sítě dálnic (D)

Více

ENERGY FUTURE ENERGETICKÁ EFEKTIVITA STAVEB A SANACÍ

ENERGY FUTURE ENERGETICKÁ EFEKTIVITA STAVEB A SANACÍ CECH PRO ZATEPLOVÁNÍ BUDOV ČR ING. PAVEL SVOBODA, ČLEN SKUPINY EXPERTŮ CZB ENERGY FUTURE ENERGETICKÁ EFEKTIVITA STAVEB A SANACÍ DO S A DON TS PŘI ZATEPLOVÁNÍ Jihlava 19.10.2010 VRÁMCI PROJEKTU ENERGY-FUTURE

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ZÁSADY NÁVRHU principy pro skladbu

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

VINCI CONSTRUCTION. v České Republice. v roce 2015

VINCI CONSTRUCTION. v České Republice. v roce 2015 VINCI CONSTRUCTION v České Republice v roce 2015 VINCI ve světě VINCI je globálním společností v oblasti koncesí a stavebnictví, která zaměstnává více než 185.000 lidí ve 100 zemích. VINCI má dostatečné

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Výsledky programu Zelená úsporám

Výsledky programu Zelená úsporám Výsledky programu Zelená úsporám Doba trvání ZÚ: 2009 2013 Za poslední dva roky proplaceno: cca 17 mld. Kč 2011 - sanace programu s velkým deficitem 2012 - aktivní finanční bilance programu K 26.11.2012

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

O nás. Čím se zabýváme

O nás. Čím se zabýváme www.isco.cz O nás Hlavní činností společnosti ISCO s.r.o. je stavební a konzultační činností v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství. Působnost je především v regionu Středočeského kraje a Prahy,

Více

Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr

Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr Zakládající partneři Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr Významní partneři Snižování energetické náročnosti budov Petr Holub 19. května 2015 Partneři Transpozice

Více

Stavební stěnové díly

Stavební stěnové díly Stavební stěnové díly 3 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební firma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Analýza nákladů životního cyklu

Analýza nákladů životního cyklu Analýza nákladů životního cyklu Linda Ryšavá Pomocí metody analýzy nákladů životního cyklu se určují tzv. celkové náklady nemovitosti. Do celkových nákladů by měly být započítány náklady na návrh, realizaci,

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV THERMAL ENVIRONMENT FIRE GUARANTEE 40-LET SPOLEHLIVÁ IZOLACE 20% ZLEPŠENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ Vydejte se na cestu s IPN-QuadCore: ipn-quadcore.cz NOVÁ ÚROVEŇ POŽÁRNÍCH

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

ZJEDNODUŠENÝ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR 1. Název Stavební úpravy radnice ZJEDNODUŠENÝ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR 2. 3. 4. Lokalizace Předkladatel a potenciální partneři Stručný popis Budova radnice č.pop. 19 na pozemku parc.č. 1456/2 v k.ú. Příbor Město

Více

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 1 Rozklad meziroční změny indexu stavební produkce Vývoj stavební produkce od počátku krize Neexistuje žádná střednědobá, natož pak dlouhodobá koncepce státu

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

Váš spolehlivý partner. BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

Váš spolehlivý partner. BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Váš spolehlivý partner BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Představení společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o. je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE,

Více

Konjunkturální průzkum 2016 Ekonomická situace a očekávání německých investorů v Česku. Tisková konference ČNOPK 5. dubna

Konjunkturální průzkum 2016 Ekonomická situace a očekávání německých investorů v Česku. Tisková konference ČNOPK 5. dubna Konjunkturální průzkum 2016 Ekonomická situace a očekávání německých investorů v Česku Tisková konference ČNOPK 5. dubna 2016 10.00 hodin Konjunkturální průzkum 2016 I. Základní informace II. Současná

Více

SANACE OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI ČP. 87 PERTOLTICE POD RALSKEM NA POZEMKU P.Č. 596 K.Ú. PERTOLTICE POD RALSKEM

SANACE OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI ČP. 87 PERTOLTICE POD RALSKEM NA POZEMKU P.Č. 596 K.Ú. PERTOLTICE POD RALSKEM SANACE OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI ČP. 87 PERTOLTICE POD RALSKEM NA POZEMKU P.Č. 596 K.Ú. PERTOLTICE POD RALSKEM Název: Investor: Kreslil, psal: Datum: Popis prací, výkaz výměr sanace stavby občanské

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické

Více

Vybrané realizace: Všechny naše postavené domy najdete na www.celet.cz

Vybrané realizace: Všechny naše postavené domy najdete na www.celet.cz Referenční dům Cheb Vybrané realizace: Rozhodnutí pro stavbu domu patří k těm důležitějším v životě většiny z nás. Dovolte nám usnadnit Vám cestu ke kvalitní a technologicky vyspělé stavbě, která se stane

Více

Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů

Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Veřejného investování Staroměstské náměstí 6 110

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Kompletní sortiment MPL

Kompletní sortiment MPL Kompletní sortiment MPL DESKY PRO SUCHOU VÝSTAVBU Desky SDK bílé Desky SDK impregnované Desky SDK protipožární Desky SDK protipožární impreg. Desky cementové Desky sádrovláknité Desky speciální PODHLEDY

Více

Weber materiály šetrné k životnímu prostředí. Úvod Šetrné materiály Weber.therm klasik Weber.pas aquabalance ETICS weber therm balance

Weber materiály šetrné k životnímu prostředí. Úvod Šetrné materiály Weber.therm klasik Weber.pas aquabalance ETICS weber therm balance Weber materiály šetrné k životnímu prostředí Úvod Šetrné materiály Weber.therm klasik Weber.pas aquabalance ETICS weber therm balance 1 WEBER materiály přátelské k životnímu prostředí Úvod - Weber v České

Více

Konference Asociace LOP Brno. Ing. Pavel Ševčík víceprezident SPS

Konference Asociace LOP Brno. Ing. Pavel Ševčík víceprezident SPS Konference Asociace LOP 25. 4. 2012 Brno Ing. Pavel Ševčík víceprezident SPS PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ROKU 2011 STAVEBNÍ PRODUKCE 2008 2011 (meziroční indexy stálé ceny) Rok meziroční indexy meziroční indexy

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 8. března 2007

TISKOVÁ ZPRÁVA 8. března 2007 Pozor na nekvalitní izolační materiály V České republice se pro stavební účely každý rok spotřebují miliony kubických metrů izolačních materiálů. Domácí produkce nestačí pokrýt rostoucí poptávku na trhu

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Rozpočtový výbor

EVROPSKÝ PARLAMENT Rozpočtový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Rozpočtový výbor 10.12.2014 2014/2161(BUD) NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11

Více

Tisková zpráva. OVB Holding AG: Výrazně lepší výsledek

Tisková zpráva. OVB Holding AG: Výrazně lepší výsledek Strana 1 ze 5 OVB Holding AG: Výrazně lepší výsledek Další posílení prodejního potenciálu: Růst finančních poradců, zákazníků a nových smluv Trvale pozitivní vývoj obchodu v segmentu jižní a západní Evropy

Více

Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7

Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7 Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7 OBSAH Imo24h Stavby a opravy.kdo jsme.co děláme.jak to děláme.platební modely.proč zvolit Imo24h? Imo24h - Franšíza.Síť franšíz.profil franšízanta.jak se stát franšízantem.podmínky

Více

Baumit Zateplení na zateplení

Baumit Zateplení na zateplení Baumit Zateplení na zateplení Zahřeje dvakrát více zdvojené zateplení systémem Baumit! Další zlepšení tepelné pohody interiéru Vysoká úspora energií v souladu s nejnovějšími předpisy Spolehlivé a trvanlivé

Více

Budoucnost financování dopravní infrastruktury ČR

Budoucnost financování dopravní infrastruktury ČR Budoucnost financování dopravní infrastruktury ČR Tomáš Janeba, prezident ARI 16. listopadu 2016 Praha ARI je THINK-TANK soukromého sektoru pro veřejnou infrastrukturu ČR zaměřen na oblast: dopravní infrastruktury

Více

To co skvěle ovládáme jsou stavební technologie

To co skvěle ovládáme jsou stavební technologie To co skvěle ovládáme jsou stavební technologie www.mbl-brno.cz Ekologické úpravy energetických rozvoden Převážná část energetických rozvoden, které představují stání transformátorů a tlumivek vč. energetických

Více

Cesta k budovám s nulovou spotřebou energie

Cesta k budovám s nulovou spotřebou energie Cesta k budovám s nulovou spotřebou energie aneb Velká modernizace českého stavebnictví Petr Holub, 1. února 2012 Ekologická platforma ČSSD Zvonečník Představení Šance pro budovy je společná nezisková

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 10.června 2008

TISKOVÁ ZPRÁVA 10.června 2008 Reakce stavebních materiálů na oheň Zkoušky fasádního systému ETICS a systému pro lehké ploché střechy s tepelně izolačními deskami z pěnového polystyrenu prokázaly během zkoušek ve zkušebně PAVUS deklarovanou

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

#LOVCI

#LOVCI WWW.OFFICEHUNTERS.CZ #LOVCI A GOAL WITHOUT A PLAN IS JUST A WISH. ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY O NÁS Jsme realitní a konzultační společnost zaměřená na prodeje a pronájmy komerčních nemovitostí s mezinárodními

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 ČSOB Municipální program specializované služby pro obce, města a kraje Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 Obsah 1. Municipální program 2. Poradenství EU fondy 3. Komunální financování 3.1.

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY Vážení klienti, nabízíme Vám NÍZKOENERGETICKÉ DOMY NÍZKOENERGETICKÉ DOMY Velmi výhodné nízkoenergetické domy, dostavby, přístavby vše podle dodaného návrhu, který přepracujeme na nízkoenergetický dům Vypracování

Více

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku Tisková zpráva BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku 1. srpna 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58

Více

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING JSME PORADCI V OBLASTI INOVACÍ A NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Popis společnosti Proč Concordia Consulting? Concordia Consulting je poradenská společnost,

Více

Setkání starostů Plzeňského kraje 15.9.2009. Předfinancování dotací a spolufinancování projektů podporovaných z fondů EU i ČR

Setkání starostů Plzeňského kraje 15.9.2009. Předfinancování dotací a spolufinancování projektů podporovaných z fondů EU i ČR Setkání starostů Plzeňského kraje 15.9.2009 Předfinancování dotací a spolufinancování projektů podporovaných z fondů EU i ČR Obsah Municipální program Poradenství EU fondy Financování projektů s podporou

Více

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Ing. Miroslav Vrba, CSc., předseda EK ČR/WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Heslo Kongresu Hledejme řešení k problémům světové energetiky

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za IV. čtvrtletí roku 2012 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Zpravodaj č. 4 srpen 2014

Zpravodaj č. 4 srpen 2014 Zpravodaj č. 4 srpen 2014 OBSAH ZPRAVODAJE Vhodné nástroje zeleného nakupování v budovách... 1 Projekt zeleného nakupování ve školských objektech... 1 Projekt zeleného nakupování v objektu krytého plaveckého

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Současný stav a očekávaný vývoj stavebnictví

Současný stav a očekávaný vývoj stavebnictví Setkání lídrů českého stavebnictví 2011 18.1.2011 Současný stav a očekávaný vývoj stavebnictví Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR STAVEBNÍ PRODUKCE 2010 (meziroční index s.c.) leden

Více

při přípravě energeticky úsporných projektů

při přípravě energeticky úsporných projektů Projekt EESI2020 Pracovní setkání na téma: Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC Role poradenských firem a praktické kroky při přípravě energeticky úsporných

Více

časopis ediční plán 2017

časopis ediční plán 2017 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR časopis ediční plán 2017 www.casopisstavebnictvi.cz Profil časopisu

Více

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení,

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení, ...inspirujte se přírodou modulové dřevostavby určené pro celoroční bydlení, rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely komfortní způsob bydlení Bydlení v domech na bázi dřeva patři v dnešní

Více

... šetříme životní prostředí a přírodu WWW.EKOCELL.CZ

... šetříme životní prostředí a přírodu WWW.EKOCELL.CZ WWW.EKOCELL.CZ... šetříme životní prostředí a přírodu O NÁS Společnost EKOCELL CZ s.r.o. byla založena v roce 2010 skupinou investorů vlastnících tradiční firmy v segmentu stavebnictví. Po zakoupení výrobního

Více

Současná situace ve stavebnictví očima manažerů a vlastníků firem

Současná situace ve stavebnictví očima manažerů a vlastníků firem INCOMA GfK GfK Group FČS 2010 3.3.2010 Současná situace ve stavebnictví očima manažerů a vlastníků firem Radovan Mužík, Partner, INCOMA GfK Praha, 3.3.2010 1 Agenda 2 Co je nového Vnímání současné situace

Více

Poděkování. Vážení čtenáři, Pavel Kliment Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti, KPMG v České republice

Poděkování. Vážení čtenáři, Pavel Kliment Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti, KPMG v České republice Kvartální analýza českého stavebnictví 1Q/2013 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví 1Q/2013, kterou pro vás připravila analytická společnost

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více