Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013"

Transkript

1 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví

2 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte mimořádnou Analýzu dopadů povodní na české stavebnictví 2013, kterou pro Vás připravila analytická společnost CEEC Research. Analýza vznikla jako reakce na nečekaně intenzivní povodně v České republice v průběhu června 2013 a jejich možné dopady na české stavebnictví v podobě zakázek jak pro pozemní, tak i pro inženýrské stavitelství. Tato studie vznikla v mimořádně krátkém čase tak, aby přinášela okamžitý pohled na současnou situaci. Díky velikému zájmu předních představitelů stavebních společností byl výzkum realizován během pouhých dvou dnů ( ) a zpracované výsledky byly publikovány již Tato studie je zpracována na základě údajů získaných ze 107 uskutečněných převážně telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných stavebních společností. Kromě standardní analýzy odpovědí celého vzorku zmíněných stavebních společností nabízí tento výzkum detailní informace o postojích hlavních segmentů podle dvojrozměrné segmentace vzorku, (tj. jak z hlediska velikosti stavebních společností, tak i stavebního zaměření účastníků). Segmenty rozdělujeme jednak na velké a střední/malé společnosti, z druhého pohledu na segmenty zabývající se pozemním nebo inženýrským stavitelstvím. Díky tomu může tato Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 poskytnout zcela vyvážené, aktuální a dostatečně podrobné údaje o postojích stavebních společností a jejich hodnocení dopadů červnových povodní na české stavebnictví. Poděkovat bychom chtěli jak představitelům stavebních firem, kteří nám věnovali svůj čas a poskytli potřebné informace pro zpracování této studie, tak i společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ divize Weber a divize Isover, dále pak společnostem INFRAM, Ruukki, Swietelsky stavební a EUROVIA CS, které se staly partnery celého výzkumu a bez nichž by nebylo možné výzkum zrealizovat a bezplatně poskytnout všem zájemcům o toto téma. Jiří Vacek Ředitel společnosti CEEC Research 2

3 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 Partneři 3

4 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví Zakázky na opravy škod způsobených povodněmi českému stavebnictví pomohou, ale nezastaví jeho propad. Ředitelé firem napříč trhem se shodují, že zakázky sice částečně pomohou i velkých společnostem, ale hlavní přínos budou mít zejména pro regionální malé a střední firmy. Většinu prací se dle očekávání firem nepodaří realizovat v tomto roce, a proto i efekt nových investic se rozmělní do více let. Regionální vliv povodní Menší objem investic než v roce % z celkových investic půjde do stavebnictví Podle dvou třetin firem opravy povodňových škod českému stavebnictví pomohou Povodně, které proběhly v první polovině června 2013, zasáhly některé kraje České republiky (zejména Jihočeský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Středočeský, Ústecký a Prahu), a proto i opravy způsobených škod v oblasti pozemního nebo inženýrského stavitelství a jejich dopad na stavebnictví bude zaměřen zejména regionálně a nebude mít celorepublikový rozměr. Z toho samozřejmě vyplývá i rozdílná míra využití těchto nových stavebních příležitostí pro firmy (tj. pro velké celorepublikové nebo zejména střední a malé působící v postižených regionech). Rozsah škod způsobených povodněmi nebyl ještě přesně vyčíslen, nicméně je zřejmé, že obrovské škody způsobené povodněmi v roce 2002 (v hodnotě 73 mld. Kč), se v tomto roce nezopakují a budou výrazně nižší. Např. město Plzeň očekává škody maximálně v hodnotě 20 mil Kč, v roce 2002 byla tato částka více než čtyřnásobná (84 mil. Kč). Pražská ZOO 160 mil Kč (290 mil. Kč v 2002), škody v pražském metru byly oproti roku 2002 (7 mld. Kč) letos minimální, atd. Z celkových vyčíslených škod očekávají ředitelé stavebních společností podle svých zkušeností z přechozích povodní, že stavebnictví získá minimálně %. Další částky následně sektor načerpá ve formě investic na budování dalších protipovodňových opatření, případně některých lokálně specifických investic. Větší část prostředků půjde zejména do oprav a rekonstrukcí jak v pozemním stavitelství, tak i v inženýrském stavitelství, menší část investovaných prostředků bude směřovat do novostaveb. Z pohledu typu investorů bude výstavba financována jednak privátními investory (firmami a domácnostmi) a rovněž veřejnými investory (ministerstva, města a obce, kraje, atd.). Dva ze tří ředitelů stavebních společností se shodují na tom, že nové investice ve formě oprav škod po červnových povodních českému stavebnictví pomohou. Nicméně, vzhledem k celkově velkému objemu sektoru (přes 400 mld. Kč), současně dodávají, že podle aktuálních údajů o vzniklých škodách, tyto objemy nezabrání pokračování poklesu sektoru. 4

5 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 Klíčová bude rychlost a kvalita s jakou budou výběrová řízení realizována. Ta rozhodne, jestli se podaří najednou dostat do stavebnictví větší objem prací, které by ulevily někdy až nesmyslnému konkurenčnímu boji, jehož výsledkem jsou někdy i nereálné podmínky k realizaci, nebo se naopak investice rozloží do několika dalších let, čímž by se efekt úplně rozmělnil. Jiří Vacek Ředitel, CEEC Research s.r.o. Myslíte si, že nové investice ve formě oprav povodňových škod pomohou českému stavebnictví? Ne 34% Stavebnictví jistě pomohou zakázky plynoucí především z výstavby dopravní infrastruktury poničené povodní. Nesmíme ale podléhat iluzím, že se všechny problémy tohoto sektoru vyřeší tím, že stát uvolní více finančních prostředků. Po nutných opravách bude důležité podporovat dlouhodobé kroky, v rámci kterých se stát bude chovat racionálně a vytvářet efektivní, smysluplné rozvojové investiční programy. Ty by měly cílit na dobudování potřebné infrastruktury, zejména dopravní a energetické, ale také na energetické úspory v souvislosti s renovací budov. Martin Kuba Ministr průmyslu a obchodu ČR Ano 66% Opravy povodňových škod přinesou českému stavebnictví dodatečné a tolik nedostatkové stavební zakázky, které podpoří sektor v krizi. Bude se však jednat spíše o regionálně orientované zakázky, jejichž rozsah bude velký spíše svým počtem než celkovým objemem. Proto se bude i jednat o podporu zejména regionálních středních a malých stavebních společností případně živnostníků. Pavel Kliment Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG v České republice Očekávání středních a malých firem Více optimistické jsou v tomto ohledu zejména střední a menší firmy, když pozitivní dopad na sektor potvrzuje 69 % ředitelů těchto společností. Vyplývá to i z pozitivního očekávání v oblasti nových zakázek právě pro tento segment. Ano, opravy škod po povodních mohou pomoci českému stavebnictví, a to zejména firmám v regionech, které byly postiženy povodní, protože už i vláda si uvědomila, že jednak musí lidem pomoci a slíbila uvolnit potřebné finanční zdroje na tyto opravy, a jednak již takto dál nejde tímto dosavadním způsobem restrikcí rozběhnout ekonomiku státu. František Eštván Ekonomický ředitel společnosti, Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost a.s. 5

6 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví Ať to vypadá všelijak, ale tyto nelehké situace stavebnictví jako celku určitě pomohou. Jediné, co zbývá, je třeba si odpovědět jakému segmentu a jakým stavebním firmám, protože na odstraňování následků povodní se stavební firmy budou určitě podílet. Robert Mikeš Marketingový ředitel, divize WEBER, Saint- Gobain Construction Products CZ a.s. Očekávání velkých společností V segmentu velkých společností je ohledně vlivu povodňových oprav na zlepšení stavu českého stavebnictví míra optimismu o něco menší (pouze 56 % firem). Pokud se podíváme na rozdělení podle typu stavebního zaměření, tj. pozemní nebo inženýrské stavitelství, tam jsou již odchylky od celkového průměru podstatně menší. Škody po povodních jsou odhadovány kolem 10 mld. Kč, obrat stavební výroby r v ČR bude kolem 400 mld. Kč (v r to bylo 424 mld. Kč). Pokud by se letos zrealizovala zhruba polovina těchto prací, půjde o 1 2 % roční produkce stavebnictví. Takže celkem málo na to, aby to českému stavebnímu trhu pomohlo. Budou to práce hlavně pro malé a střední firmy. Pro ty větší, na vylepšování protipovodňových opatření to bude mít reálný dopad až v následujících letech, až budou projekty těchto staveb hotové. Marcel Soural Předseda představenstva a generální ředitel, Trigema a.s. Myslím si, že opravy škod po povodních českému stavebnictví nepomohou. Odstraňování povodňových škod představuje jednorázovou záležitost, která může dílčím způsobem pomoci jednotlivých stavebním firmám či řemeslníkům. V konečném důsledku však nemůže mít výrazně pozitivní dopad na celý segment stavebnictví. František Vaculík Generální ředitel, PSJ, a.s. Domnívám se, že odstraňování škod na dopravní infrastruktuře nebude co do rozsahu podstatné a určitě se i škody povodňové budou někdy krýt i se škodami po zimě. Petr Čížek Jednatel SWIETELSKY stavební s.r.o. Předseda Sdružení pro výstavbu silnic Důležité bude načasování Důležitým momentem v případné pomoci českému stavebnictví bude i načasování stavebních prací, to znamená, jestli dané stavební práce proběhnou ještě v tomto roce a v co největším rozsahu, nebo naopak kvůli průtahům ve veřejných výběrových řízeních bude zahájena jen menší část prací a celý investiční objem se tak roztáhne do více let. Aktuálně mírně nadpoloviční většina ředitelů stavebních společností (54 %) předpokládá, že většina objemu realizovaných stavebních prací proběhne až v roce příštím, nebo dokonce až v letech následujících. Také v odpovědích na tuto otázku se do jisté míry liší velké od malých společností: velké firmy počítají spíše s opravami v tomto roce (potvrzuje 59 % respondentů), naopak střední a malé společnosti očekávají spíše rozložení prací do více let (potvrzuje 56 %). Segmenty podle stavebního zaměření se v pohledu na tuto oblast v podstatě shodly a sdílejí názor, že většina objemu realizovaných stavebních prací proběhne v příštím roce nebo až v následujících letech, což znamená, že uvažovaný přínos nebude mít výraznější vliv na výsledky sektoru v roce

7 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 Kdy proběhne většina stavebních prací? Ještě v tomto roce 46% V příštím nebo následujících letech 54% Zájem mají zejména velké společnosti a regionálně příslušné malé a střední firmy Z výsledků výzkumu dále vyplývá, že téměř dvě ze tří stavebních společností (62 %) mají zájem účastnit se zakázek na odstraňování povodňových škod a uvádějí že by to pro jejich firmu mohlo být přínosné. Nejvíce se o tyto zakázky chtějí ucházet velké firmy (potvrzuje 89 % respondentů) a také společnosti z inženýrského stavitelství (73 %). Z malých firem a z pohledu stavebního zaměření společnosti se zaměřením na pozemní stavitelství má zájem zapojit se do zakázek na odstranění povodňových škod mírně nadpoloviční většina firem (56 %, resp. 57 %). Mezi hlavní důvody, které odrazují od účasti na těchto zakázkách ostatní malé společnosti (44 %), uvádí jejich ředitelé například to, že jsou z jiného regionu a přesun kapacit by byl příliš nákladný, což se nevyplatí. Dále se pak obávají možných problémů s platební morálkou investorů (malým firmám zpravidla chybí kapitálová zásoba k překlenutí těchto problémů), případně zmiňují, že zakázky jsou podle nich již domluvené místními firmami a nemá smysl se o ně v cizích regionech ucházet (podle výsledků naší Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2013 ředitelé malých stavebních firem uvádějí osobní kontakty jako nejefektivnější způsob získávání stavebních zakázek v ČR pro rok 2013). Po zkušenostech z povodní 2002 očekáváme, že odstraňování povodňových škod bude spíše příležitostí pro malé místně příslušné firmy. Pavel Pilát Generální ředitel, Metrostav a.s. Opravy po povodních samozřejmě částečně stavebnictví pomohou k vyšším výkonům, podstatné však je, že se jejich prostřednictvím podaří uvést život v postižených oblastech do normálních kolejí. Zdeněk Synáček Obchodní ředitel, EUROVIA CS a.s. Poškozené dle mého můžeme rozdělit na dva typy zákazníků soukromé investory a veřejný sektor, přičemž většina poškozených povodní jsou drobní soukromí majitelé domů nebo SVJ. Ti si většinou vyberou drobné živnostníky, kteří mají nastavené ceny velmi nízko. S tím ale souvisí problém, že v době maximálních letních nasazení budou tito drobní a mnohdy šikovní živnostníci na větších stavbách chybět. Veřejný sektor je dle mého názoru poškozen především v dopravě (silnice, mosty, hráze), tam se ale zase uplatní specializované společnosti. Středně velká stavební společnost zaměřená na pozemní stavitelství nebude mít ze škod povodní zásadní profit. Obecně ale věřím, že povodně českému stavebnictví pomůžou. Tomáš Kočí Ředitel, KOČÍ a.s. 7

8 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví Obrat by měl vzrůst zejména u malých a středních firem Společnosti, které předpokládají svou účast na opravách po povodních, díky těmto zakázkám logicky očekávají také zvýšení svých tržeb. V průměru by se dle jejich očekávání mohly v tomto roce jejich tržby zvednout až o 14 procent. Největší nárůsty, a tudíž i přínos z povodňových oprav, očekávají zejména malé firmy (v průměru o 16 %), velké společnosti naopak očekávají pouze velice mírný dopad těchto zakázek na své celkové tržby (v průměru mezi 4 až 5 procenty). Přestože vliv na tržby velkých společností nebude výrazný, ředitelé těchto firem potvrzují o tyto zakázky zájem (až 9 z 10 ředitelů, viz výše). Důvodem je jednak celkový hlad po stavebních zakázkách na trhu a rovněž i možná nadstandardní zisková marže na těchto zakázkách (jak uvidíme dále). V segmentech podle stavebního zaměření se firmy shodují na průměrném zvýšení svých tržeb o 13 až 14 procent. Odstraňování škod po povodních může zejména v krátkodobém horizontu podpořit výkonnost stavebního sektoru. Z pozitivního dopadu mohou těžit zejména menší stavební firmy, ale i firmy působící v oblasti infrastrukturních a vodohospodářských staveb. Prvotní pozitivní impulz však bude záviset hlavně na objemu a pohotovosti finanční pomoci od státu a schopnosti firem a obcí krýt škody ze svého pojištění. Radim Martinek Finanční ředitel, VCES a.s. Z pohledu realizační firmy a současně i výrobce a dodavatele materiálu pro rodinné domy a průmyslové budovy tato situace spojená s povodněmi napomůže ke zvýšení objemu zakázek na trhu. O zakázky se budeme ucházet přímým kontaktováním prostřednictvím Věstníku veřejných a privátních zakázek. Ve velké míře bude také záviset na rychlosti a efektivitě pojišťoven při likvidaci a odhadu škod. Současně se také obáváme, že vzhledem ke zjednodušení výběrových řízení může docházet ke korupci a netransparentnosti, a to hlavně u státních zakázek. Za naši společnost neplánujeme navyšování marží, ba naopak! Chceme tímto pomoci lidem v oblastech postižených povodněmi. Jsme připraveni pomoci zejména našim obchodním partnerům, kteří operují v místech postižených povodněmi, a to jak zvýšenou nabídkou našich služeb, tak samozřejmě také finančně zvýhodněnou nabídkou produktů Ruukki. Roman Tax Sales manager, Ruukki CZ s.r.o. Zakázky pomohou i dodavatelům stavebních firem Investice v oblasti oprav povodňových škod sebou samozřejmě přinesou dopad i na dodavatele stavebních materiálů, mechanizace, atd. Zatopené domy a byty je třeba nejdříve nechat řádně vyschnout a teprve potom se zabývat opravami izolací podlah, soklů a fasád. Z hlediska typu izolace dle jeho materiálového složení je vhodné zkonzultovat optimální řešení renovace s odborníky. Společnost Isover jako dodavatel nejširšího portfolia tepelně izolačních materiálů je připravena poskytnout takovéto odborné poradenství pro postižené objekty. Libor Urbášek Obchodní a marketingový ředitel divize Isover, společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ 8

9 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 Zakázky na opravy budou zadány ve dvou fázích Zakázky na opravy škod financované z veřejných prostředků budou zadávány ve dvou hlavních fázích. První vlnu budou tvořit zakázky zadané v případě nouze a bez výběrových řízení (například formou Jednacího řízení bez uveřejnění). Vzhledem k urgentnosti a okamžité potřebě zahájit opravu u nich není v úvodu zcela přesně stanoven rozsah díla a tedy ani cena. Zadavatelé by měli v případě Jednacích řízení bez uveřejnění, které je možno využít právě v případě živelních katastrof, být ostražití a měli by zahajovat zadávací řízení bezprostředně po vzniku přírodní pohromy. V opačném případě riskují porušení zákona o veřejných zakázkách. Robert Pergl Předseda Komory administrátorů veřejných zakázek V druhé fázi bude výběr dodavatelů realizován již formou standardních výběrových řízení. Tuto fázi mohou však negativně poznamenat průtahy řízení (např. v důsledku odvolání neúspěšných uchazečů a dlouhého rozhodování ÚOHS), které mají neblahý vliv na délku celého výběrového řízení, a zejména pak na počátek realizace stavby samotné. Způsoby získání zakázek na opravy škod Stavební společnosti, které se chtějí ucházet o veřejné zakázky na odstraňování povodňových škod, budou podle jejich ředitelů tyto zakázky vyhledávat především na profilech zadavatelů a na portálech veřejné správy (potvrzuje 92 % respondentů, hodnocení 7,7 bodu z 10 max). Dále chtějí firmy počkat, až je investoři sami kontaktují, některé společnosti budou samy proaktivně kontaktovat přímo postižené investory se svojí nabídkou. Více v grafu. Způsoby získání povodňových zakázek (0-10max) 94 % 92 % 76 % 7,7 5,4 5,4 Budeme proaktivně kontaktovat přímo postižené investory Počkáme, až nás budou investoři kontaktovat sami Zakázky budeme vyhledávat na profilech zadavatelů a portálech veřejné správy % firem Hodnocení efektivity způsobu Situace v jednotlivých segmentech Situace z pohledu jednotlivých segmentů není zásadně rozdílná. Všechny segmenty preferují zejména vyhledávání zakázek na profilech zadavatelů a na portálech veřejné správy. Z pohledu hodnocení jednotlivých způsobů budou více aktivní velké společnosti a firmy z inženýrského stavitelství, které nechtějí čekat a budou postižené investory oslovovat přímo, aby tak zajistili co největší úspěšnost svého akvizičního procesu. Naopak malé firmy a společnosti se zaměřením na pozemní stavitelství budou spíš vyčkávat, až je investor sám osloví. Více v tabulce. 9

10 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví Způsoby získání zakázek Budeme proaktivně kontaktovat přímo postižené investory % firem Hodnocení (0-10max) Počkáme, až nás budou investoři kontaktovat sami % firem Hodnocení (0-10max) Zakázky budeme vyhledávat na profilech zadavatelů a na portálech veřejné správy % firem Hodnocení (0-10max) Velké společnosti Střední/ malé firmy Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství 88 5, , ,4 72 5,2 92 5,9 90 7,7 69 5,2 93 6,1 88 7,8 88 5,5 96 4, ,4 Z pohledu výše uvedených dvou fází zadávání veřejných zakázek (rozdělení na akutní opravy, které nesnesou odkladu a jsou zadávané např. podle JŘBÚ, nebo naopak zakázky realizované standardním postupem), největší podíl společností se bude ucházet o zakázky v klasickém zadávacím řízení (potvrzuje 91 % respondentů). O zakázky v Jednacím řízení bez uveřejnění, tj. zakázky zadávané investorem bez standardních soutěží, bude usilovat 73 % firem (z těch, které se celkově o zakázky z povodní chtějí ucházet). Očekávají se komplikace při zadávání zakázek Podle předchozích zkušeností ale ředitelé očekávají, že při jednáních s veřejnými investory a při realizaci výběrových řízení nepůjde vše bezproblémově (potvrzují dva ze tří ředitelů). Problémy vidí především v nedostatku financí na straně lokálních investorů, případně v průtazích při získávání financí od nadřízených orgánů státní správy. Dále pak se obávají nedostatku informací u zakázek v první, akutní fázi, kdy by investor preferoval přesné stanovení ceny, což je ale komplikované vzhledem k nedostatku času na pečlivý průzkum míry poškození a tudíž i rozsahu nutných prací k realizaci oprav. V neposlední řadě také panují obavy (zejména v druhé fázi, tj. u zakázek realizovaných standardními výběrovými řízeními) kvůli odvolávání neúspěšných uchazečů k ÚOHS, což by mohlo začátek prací výrazně oddálit a pozitivní efekt přísunu nových prostředků do sektoru odložit. Nejvíce optimistické jsou v tomto ohledu společnosti z inženýrského stavitelství, kdy komplikace očekává polovina ředitelů firem (50 %). Naopak firmy z pozemního stavitelství se problémů s investory obávají podstatě více (potvrzuje 76 % respondentů). Mezi segmenty podle velikosti nebyl zaznamenán výrazný rozdíl. Očekávám složitý průběh zadávání zakázek, protože se veřejní zadavatelé budou určitě obávat následných kontrol protikorupčních bojovníků. Petr Čížek Jednatel SWIETELSKY stavební s.r.o. Předseda Sdružení pro výstavbu silnic 10

11 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 Okamžitá pomoc na odstraňování škod Svou techniku nebo zaměstnance k okamžité pomoci na odstraňování škod poskytla hned v úvodu nebo v průběhu povodní přibližně každá čtvrtá stavební společnost (28 %). Častěji se tak dělo v segmentu společností zaměřených na inženýrské stavitelství (45 %) a v případě velkých firem (44 %), což samozřejmě souvisí s větší dostupnou kapacitou, a také lepším regionálním pokrytím zejména ze strany velkých společností oproti středním nebo malým firmám. Malé firmy a společnosti z pozemního stavitelství své vybavení poskytovali méně často (25 %, resp. 20 %). Za nás odpovídám ano, při navážení protipovodňových zábran a s těžkou technikou u rozvodněných řek. Domnívám se, že odstraňování škod po povodních může pomoci v zaměstnanosti pouze menším stavebním společnostem a živnostníkům. Ivan Havel Ředitel divize Pozemní stavby Čechy, HOCHTIEF CZ a. s. Poskytla Vaše společnost svoji techniku nebo zaměstnance k okamžité pomoci na odstraňování škod? Ano 28% Ne 72% Někteří z ředitelů rovněž uvádějí, že vyslání potřebné techniky již v průběhu povodní do postižených míst je i efektivním marketingovým nástrojem pro získání zakázek zejména v první, akutní fázi oprav. Vzhledem k okamžité dostupnosti mohou investorovi nabídnout realizaci oprav ihned, případně mají díky svému předchozímu působení v postiženém místě i kvalitní informace o potřebných krocích a rozsahu škod. Mírně nadpoloviční většina (53 %) velkých firem očekává v první fázi nadstandardní marže Téměř dvě třetiny oslovených společností si nemyslí, že by zakázky zadávané bez standardní soutěže, tj. v první fázi zadávání zakázek (např. v režimu JŘBU), realizovaly s vyššími maržemi (potvrzuje 63 % respondentů). V tomto ohledu jsou zajedno zejména společnosti z inženýrského stavitelství, vyšší marže neočekává 72 procent z nich. Naopak vyšší marže u těchto zakázek, kdy investor zpravidla osloví jen jednoho potenciálního zhotovitele bez soutěže s dalšími firmami, očekává více než polovina velkých firem (potvrzuje 53 % respondentů). Myslíte si, že zakázky zadávané bez standardní soutěže budou firmy realizovat s vyššími maržemi? Ano 37% Ne 63% 11

12 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví Tři ze čtyř ředitelů se obávají zneužití veřejných prostředků v první fázi zadávání bez soutěže Tři čtvrtiny respondentů vyslovily obavu, že v první fázi oprav (tj. kdy nejsou realizována standardní výběrová řízení) může dojít ke zneužití veřejných prostředků (potvrzuje 76 %). Zneužití veřejných prostředku se obávají především střední a malé firmy (potvrzuje 82 % respondentů), zatímco v případě velkých stavebních společností tato obava panuje jen u necelé poloviny z nich (potvrzuje 44 % respondentů). V segmentech podle zaměření nejsou tak výrazné rozdíly a odpovědi na tuto otázku se pohybovaly okolo celkového průměru. Může podle Vás v první fází oprav dojít k zneužití veřejných prostředků? Ne 24% Ano 76% Role stavebního dozoru Po samotném výběru stavební společnosti pro realizaci konkrétní zakázky bude nezbytná kontrola samotné kvality a průběhu realizovaných prací, čímž se zvýší důležitost role stavebního dozoru. U prací spojených s odstraňováním povodňových škod je nutno myslet také na koordinaci a technickou optimalizaci všech prací, což je úkol pro inženýrské a projekční firmy. Jedná se o celý cyklus přípravy akcí, který zde musí být samozřejmě maximálně účelný, nesmí práce zdržovat, nicméně na tuto oblast se nesmí zapomínat. Například podcenění technického dozoru by se mohlo vymstít při jednotlivých realizacích, zvláště pak u prací spojených s infrastrukturou. Zdeněk Jeřábek Předseda představenstva, INFRAM a.s. 12

13 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 Mělo by se zabránit přeprodávání zakázek V závěru naší diskuse ohledně vlivu povodní na české stavebnictví se ředitelé stavebních společností napříč všemi segmenty shodli na tom, že by zadavatelé měli trvat na výběru takových subjektů, které budou většinu realizace provádět svými pracovníky a nebudou tyto práce pouze přeprodávat. Tuto myšlenku vyslovilo téměř devět z deseti respondentů (88 %) a v segmentu velkých společností a firem z inženýrského stavitelství je tento podíl dokonce ještě vyšší (shodně 94 %). Měli by zadavatelé trvat na výběru subjektů, které budou většinu realizace provádět svými pracovníky a nebudou tyto práce pouze přeprodávat? Ne 12% Ano 88% Situace v jednotlivých segmentech Poskytla Vaše firma svoji techniku nebo zaměstnance k okamžité pomoci na odstraňování škod? Odpovědi ANO v % Budou zakázky zadávané bez standardní soutěže realizovány s vyššími maržemi? Může v první fázi oprav dojít ke zneužití veřejných prostředků? Měli by zadavatelé trvat na výběru subjektů, které budou většinu realizace provádět svými pracovníky? Velké společnosti Střední/malé firmy Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství

14 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví Kontakty The Central and Eastern European Construction (CEEC) Research Společnost CEEC Research (Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy) je největším výzkumem stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Od svého založení v roce 2005 bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji stavebnictví v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny naše studie a analýzy jsou založeny výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých stavebních společností. CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebnictví také organizuje Setkání lídrů stavebních společností, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších stavebních společností, prezidenti největších svazů, cechů a komor z oblasti stavebnictví a rovněž i ministři a nejvyšší představitelé státu z vybraných zemí. Jiří Vacek Riaditeľ spoločnosti Tel.: Url: Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Weber je dnes v České republice jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů vysoce kvalitních fasádní a zateplovacích systémů, štukových, tepelně izolačních a sanačních omítek, nátěrů, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažby. Nabízí komplexní škálu řešení, využívá moderní technologie, založené na nejvyšších technických požadavcích. Weber je znám v oblasti stavebnictví i svou orientací na zákazníka, která se promítá v oblíbené příručce pro stavebníka weber.rádce. Publikace je masově distribuována sítí prodejců stavebních materiálů. Letos vychází již jedenáctým rokem. Weber špičkové stavební materiály Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Radiová 3, Praha 10 Štěrboholy Tel.: Fax:

15 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize Isover je součástí koncernu Saint-Gobain a nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací z ekologicky nezávadných přírodních surovin. Kompletní nabídka sortimentu značky ISOVER zahrnuje stávající produkty z čedičové vlny, skelné vlny, extrudovaného polystyrenu XPS a také kvalitní izolační produkty z expandovaného polystyrenu EPS. Vedle tradičních výrobků pro izolace podlah, příček, stěn, fasád, stropů, podhledů, plochých a šikmých střech, potrubních rozvodů zahrnuje nabídka také unikátní fólie Isover Vario s proměnným difúzním odporem, lepící a těsnící pásky, tmely apod. Materiály Isover jsou určeny nejen pro tepelnou izolaci budov, ale slouží také jako ochrana před hlukem a případně i přispívají ke zvýšené požární odolnosti objektů a rozličných technických a technologických zařízení a prvků. Izolační materiály z minerálních vláken i polystyrenu velmi významně přispívají ke snižování energetické náročnosti budov, a tím i celková produkce škodlivých látek vypouštěných do ovzduší. Díky své kvalitě a vysokým tepelně-technickým parametrům jsou klíčovými prvky pro nízkoenergetický a pasivní způsob bydlení. Výrobky Isover jsou zařazeny do dotačního programu,,nová zelená úsporám. Multi-Komfortní dům Isover je aktuálně jedním z hlavních komunikačních projektů, je orientován na podporu výstavby domů v pasivním standardu a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí. Hlavním cílem je poskytovat majitelům těchto domů maximální komfort, úsporu nákladů za energie na vytápění a bezpečné prostředí pro život. Saint-Gobain Koncern Saint-Gobain je světový leader na trzích Habitat a trzích stavebních materiálů. Navrhuje, vyrábí a distribuuje stavební materiály, které poskytují inovativní řešení se zaměřením na klíčové problémy naší doby: hospodářský růst, úsporu energie a ochranu životního prostředí. Výsledky roku 2012: Obrat 43,2 miliardy. Saint-Gobain působí v 64 zemích a má téměř zaměstnanců. Pro více informací o koncernu Saint-Gobain navštivte Bezplatná poradenská linka: 800 ISOVER ( ) Web: 15

16 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví INFRAM a.s. inženýrská a konzultační firma Společnost INFRAM a.s. řídí kontroluje významné zakázky z oblasti dopravní infrastruktury, průmyslové a občanské výstavby v České republice i v zahraničí. Hlavními domácími zákazníky jsou Ministerstvo dopravy, silniční a dálniční společnosti, železniční organizace, obce i soukromí klienti. Na základě přání svého klienta je skupina INFRAM schopna do jeho projektů implementovat aplikace nových technologií a systémů, spočívajících např. ve využití: nových technologií a moderních mechanizmů nových progresivních prvků a systémů nových nedestruktivních průzkumných a diagnostických metod při kontrole stavu pozemních objektů, mostů, inženýrských konstrukcí, pozemních komunikací, železnic apod. Prostřednictvím svých dceřiných společností operuje INFRAM a.s. i na Slovensku, v Bulharsku i v Rumunsku. Pro své zahraniční klienty zajišťovala zakázky i v Německu, Chorvatsku, Rakousku Francii a Irsku. Project management, posuzování, supervize a inženýring staveb dopravního stavitelství ( dálnice, silnice, mosty, tunely, železniční koridory, tramvajové a trolejbusové tratě apod.) pozemního stavitelství (občanská vybavenost, elektrárny, průmyslové stavby apod.) vodohospodářské infrastruktury (rozvody vody, kanalizace, rybníky, ČOV apod.) sanace betonových konstrukcí To ve všech výkonových fázích procesu přípravy a realizace projektů Členství INFRAM a.s. v odborných sdruženích Česká asociace konzultačních inženýrů CACE, řádného člena EFCA a FIDIC. Česká betonářská společnosti Sdružení pro sanace betonových konstrukcí Česká silniční společnost International Concrete Repair Institut se sídlem v USA. Společnost je zapsána do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů MMR ČR EN ISO 9001:2009 EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 INFRAM a. s. Pelušková 1407, Praha 9 Tel: ,

17 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 SWIETELSKY stavební s.r.o. Společnost SWIETELSKY je zaměřena na poskytování komplexních stavebních služeb v oboru dopravních a inženýrských staveb a ve všech oborech pozemního stavitelství. Můžeme Vám tedy nabídnout odbornou pomoc při odstraňování povodňových škod na Vašich pozemních komunikacích, mostech, inženýrských sítích, ale i na občanských nebo administrativních budovách či na hřištích a sportovních zařízeních. Naší výhodou je široká síť firemních provozoven, díky které jsme s Vámi v blízkém kontaktu a dokážeme rychle reagovat na Vaše aktuální potřeby. Kontakty na konkrétní pobočky naleznete na 17

18 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví Ruukki CZ s.r.o. Ruukki se specializuje na ocel a ocelové konstrukce. Poskytujeme zákazníkům energeticky efektivní ocelová řešení pro lepší život, práci a pohyb (proto Living.Working.Moving v našem logu) V našem produktovém portfoliu můžete nalézt hutní materiály, ocelové konstrukce, fasádní systémy, sendvičové panely či střešní krytiny. Máme okolo 9000 zaměstnanců a rozsáhlou distribuční a dealerskou síť napříč 30 zeměmi včetně severských zemí, Ruska a v rozvíjejících se zemích jako jsou Indie, Čína a Jižní Amerika. Čisté tržby v roce 2012 dosáhly 2,8 miliard Eur. Akcie společnosti jsou uvedeny v NASDAQ OMX (Rautaruukki Oyj: RTRKS). Ruukki CZ s.r.o. Pekařská 695/10a Praha 5 tel.: fax: Střešní krytiny poradce pro střechy tel.: EUROVIA CS, a. s. Společnost EUROVIA CS, a. s., dříve Stavby silnic a železnic, a. s., patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a je jedničkou v oblasti dopravního stavitelství. Stavíme na svých bohatých zkušenostech, špičkovém technologickém zázemí a výkonnosti regionálních závodů, dceřiných společností a jedné filiálce PPP. Skupina je organizována do šesti oblastí na území České a Slovenské republiky. EUROVIA CS, a. s., nabízí své služby zákazníkům přes 60 let. Od roku 2006 je jejím stoprocentním vlastníkem francouzská společnost Eurovia, která působí v 18 zemích světa a je součástí světového koncernu VINCI. Jsme po ruce Díky celorepublikovému pokrytí dokáže Skupina EUROVIA CS obsáhnout práce pro velké množství zadavatelů najednou, ať už se jedná o veřejný či soukromý sektor, a to na území celé České i Slovenské republiky. Jednou z klíčových obchodních oblastí je také těžba a prodej materiálů a surovin. EURO- VIA Kamenolomy, a. s., patří k významným a tradičním výrobcům a dodavatelům drceného a těženého kameniva na českém trhu. EUROVIA CS a všechny její dceřiné společnosti jsou držiteli certifikátu systému řízení kvality ISO Jako první velká stavební společnost v České republice navíc obdržela certifikát environmentálního systému řízení ISO EUROVIA CS, a. s. Ředitelství společnosti Národní 10, Praha 1 T/ T/ F/ E/ 18

19 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví

20 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví Tepelné izolace v povodněmi postižených stavbách Stručný návod na sanaci tepelných izolantů v zatopených objektech Před začátkem jakékoliv práce doporučujeme objekt posoudit statikem a sanačním technikem a případně také nahlásit na pojišťovnu škodní událost. Vodou zasažená místa je nutné očistit od nánosu bahna, omýt důkladně stěny a provést desinfekci dostupnými desinfekčními prostředky. U fasád odstranit poškozené části stavebních prvků (omítky, zdivo, betony apod.) a odstranit veškeré omítky s přesahem 1,5 násobku tloušťky zdiva nad viditelnou hranici zasažení svislé konstrukce. Odstraněnou omítku odvézt z pracovního prostoru (je kontaminovaná). U podlah také odstranit poškozené části, v případě že se pod horní vrstvu podlahy dostala kontaminovaná voda je třeba odstranit také nejbližší kontaminované okolí. Tepelnou izolaci je třeba podrobit kontrole, XPS a EPS stačí většinou jen umít ideálně také s použitím desinfekčních prostředků a nechat vyschnout. U minerální izolace doporučujeme zkontrolovat, zda byla také zasažena povodňovou vodou, pokud ano tak je nutné jí odstranit. Všechny zatopené prostory je nutné nechat stále větrat, ideálně i topit a instalovat vysoušeče (teplý vzduch odebere vlhkost z konstrukcí výrazně rychleji než studený). Větranou plochu podlahy či fasády je nutné nechat odkrytou, je třeba posunout nábytek či další předměty. Proces vysoušení trvá většinou několik týdnů, doporučujeme také konstrukci průběžně monitorovat vlhkoměrem. Po vysušení konstrukce podlahy či fasády lze začít s její opravou. Pokud prošla konstrukce z velké části sanací doporučujeme na fasádu raději zvolit minerální izolaci (Isover NF 333 či Isover TF PrOFI), která procesu dalšího vysoušení nebrání, u podlah použít naopak XPS (Synthos XPS Prime či Isover EPS 100 S) které velmi dobře tepelně izolují i za zvýšené vlhkosti. U podlah i fasád lze následně provést další vrstvy a finální povrchové úpravy. Podrobněji se tématikou dopadu povodní na zateplené konstrukce a jejich možného řešení zabývá článek Divize Isover Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 800 ISOVER ( ) pro komfortní bydlení 20

Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013

Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 www.ceec.eu Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 1 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte mimořádnou Analýzu dopadů

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

O nás. Čím se zabýváme

O nás. Čím se zabýváme www.isco.cz O nás Hlavní činností společnosti ISCO s.r.o. je stavební a konzultační činností v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství. Působnost je především v regionu Středočeského kraje a Prahy,

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV THERMAL ENVIRONMENT FIRE GUARANTEE 40-LET SPOLEHLIVÁ IZOLACE 20% ZLEPŠENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ Vydejte se na cestu s IPN-QuadCore: ipn-quadcore.cz NOVÁ ÚROVEŇ POŽÁRNÍCH

Více

Lucie Ročková 2013/2014

Lucie Ročková 2013/2014 Lucie Ročková 2013/2014 Fyzická osoba Obchodní společnost v.o.s. - k.s. - s.r.o. - a.s. - družstvo Vlastnická struktura Vlastnická struktura jednotlivých stavebních firem působící v ČR hraje v současné

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ DŮVODY PROČ ZATEPLOVAT Když se řekne zateplovací systém, téměř každý si vybaví nějakou fasádu kde viděl, jak se na celou plochu fasády,,něco,, lepí. Pravděpodobně

Více

Výsledky programu Zelená úsporám

Výsledky programu Zelená úsporám Výsledky programu Zelená úsporám Doba trvání ZÚ: 2009 2013 Za poslední dva roky proplaceno: cca 17 mld. Kč 2011 - sanace programu s velkým deficitem 2012 - aktivní finanční bilance programu K 26.11.2012

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr

Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr Zakládající partneři Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr Významní partneři Snižování energetické náročnosti budov Petr Holub 19. května 2015 Partneři Transpozice

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

STRABAG Property and Facility Services a.s.

STRABAG Property and Facility Services a.s. STRABAG Property and Facility Services a.s. Výdaje za energie vs. investice do jejích úspor Ing. Lukáš Emingr OBSAH prezentace Představení společnosti Informace o spotřebách energií Vývoj cen energií na

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení,

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení, ...inspirujte se přírodou modulové dřevostavby určené pro celoroční bydlení, rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely komfortní způsob bydlení Bydlení v domech na bázi dřeva patři v dnešní

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR 29. Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na čerpání EU dotací mezi malými a středními podniky a municipalitami. Tento

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

REICO Funds. úvod. Č S n e m o v i t o s t n í f o n d. Ing. Martin skalický investiční ředitel, člen představenstva. V Praze dne 7.12.

REICO Funds. úvod. Č S n e m o v i t o s t n í f o n d. Ing. Martin skalický investiční ředitel, člen představenstva. V Praze dne 7.12. úvod Ing. Martin skalický investiční ředitel, člen představenstva V Praze dne 7.12.2007 V uplynulých týdnech jsme Vás průběžně informovali o připravované akvizici dalších nemovitostí do portfolia ČS nemovitostního

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy

Více

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby Bezbariérové zpřístupnění

Více

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ Řešení vedoucí k úsporám energie VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací 2 Zateplení se opravdu

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘESNÁ KLIMATIZACE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY INŽENÝRING VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE PROJEKČNÍ SLUŽBY AUTORSKÝ DOZOR STAVEB ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory. Ing. Libor Urbášek

Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory. Ing. Libor Urbášek Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory Ing. Libor Urbášek Obsah prezentace: 1. Sortiment izolací (MW, EPS, XPS, PUR, PIR, FP, VIP) 2. Vlastnosti izolací tepelné / akustické

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011 Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu 12. září 2011 Grant Thornton ve světě a naše cíle Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví, daňového poradenství

Více

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz CHOMUTOV Společnost SSG s.r.o. je profesionální, spolehlivý adůvěryhodný partner pro realizaci vašich záměrů ve stavebnictví. SSG s.r.o. je stavební společnost, která se dynamicky rozrůstá ahledá nové

Více

Úvod... 4 O firmě... 5 Jaké domy firma nabízí?... 6 První dům... 6 Druhý dům... 7 Třetí dům... 7 Typy nabízených domů... 8 Montážní hala...

Úvod... 4 O firmě... 5 Jaké domy firma nabízí?... 6 První dům... 6 Druhý dům... 7 Třetí dům... 7 Typy nabízených domů... 8 Montážní hala... Úvod... 4 O firmě... 5 Jaké domy firma nabízí?... 6 První dům... 6 Druhý dům... 7 Třetí dům... 7 Typy nabízených domů... 8 Montážní hala... 10 Stavba domu... 13 Vzorový dům... 15 Závěr... 16 Zdroje...

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D.

POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D. POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D. CZ.1.07/1.1.07/02.0099 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Kvalitní dům s bonusem

Kvalitní dům s bonusem 42 Kvalitní dům s bonusem K pasivnímu domu vede nekonečně mnoho cest přes nejrůznější konstrukční a materiálová řešení a technologické vybavení. Manželé Duškovi dali přednost zděnému domu z pálených tvárnic

Více

Vlastnická struktura českých stavebních společností

Vlastnická struktura českých stavebních společností Vlastnická struktura českých stavebních společností 126MPO - Management podniku Bc. Jan Veleba Právní formy vlastnictví podniku a) podniky jednotlivce (živnosti) b) obchodní společnosti (osobní) c) obchodní

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. YSSEN spol. s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. YSSEN spol. s.r.o. YSSEN - spol. s r.o. Areál s.p. DHL, P.O.BOX č. 4, 435 14 Litvínov - Záluží Zapsáno u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021 IČO: 44566565, DIČ: CZ44566565 Č. účtu: 33301491/0100, KB Most

Více

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 www.ceec.eu Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 1 Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 5 let záruky ROCKWOOL ECOROCK FF Kompletní fasádní zateplovací systém ÚSPORA NÁKLADŮ KOMFORT BYDLENÍ PESTRÁ PALETA BAREV POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Vhodný pro každou stěnu! Zateplovací systém ECOROCK FF na fasádě

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Odůvodnění účelnosti VZ dle Zák. 137/2006 Sb. 156 a Vyhl. 232/2012 Sb. Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Veřejný zadavatel popíše změny: a) v popisu potřeb, které

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV?

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Jan Pavel Říjen 2011 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Strana 1 / 2. Písemná zpráva zadavatele Podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Strana 1 / 2. Písemná zpráva zadavatele Podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Písemná zpráva zadavatele Podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) podlimitní veřejná zakázka v souladu s 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 ČSOB Municipální program specializované služby pro obce, města a kraje Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 Obsah 1. Municipální program 2. Poradenství EU fondy 3. Komunální financování 3.1.

Více

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury 18. května 2010, Praha Cíle silniční infrastruktury Představení Ředitelství silnic a dálnic ČR Státní příspěvková organizace Investor a správce dálnic (727 km), rychlostních silnic (386 km) a silnic I.

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 Údaje o výzkumu Osloveno přes

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více