Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013"

Transkript

1 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví

2 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte mimořádnou Analýzu dopadů povodní na české stavebnictví 2013, kterou pro Vás připravila analytická společnost CEEC Research. Analýza vznikla jako reakce na nečekaně intenzivní povodně v České republice v průběhu června 2013 a jejich možné dopady na české stavebnictví v podobě zakázek jak pro pozemní, tak i pro inženýrské stavitelství. Tato studie vznikla v mimořádně krátkém čase tak, aby přinášela okamžitý pohled na současnou situaci. Díky velikému zájmu předních představitelů stavebních společností byl výzkum realizován během pouhých dvou dnů ( ) a zpracované výsledky byly publikovány již Tato studie je zpracována na základě údajů získaných ze 107 uskutečněných převážně telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných stavebních společností. Kromě standardní analýzy odpovědí celého vzorku zmíněných stavebních společností nabízí tento výzkum detailní informace o postojích hlavních segmentů podle dvojrozměrné segmentace vzorku, (tj. jak z hlediska velikosti stavebních společností, tak i stavebního zaměření účastníků). Segmenty rozdělujeme jednak na velké a střední/malé společnosti, z druhého pohledu na segmenty zabývající se pozemním nebo inženýrským stavitelstvím. Díky tomu může tato Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 poskytnout zcela vyvážené, aktuální a dostatečně podrobné údaje o postojích stavebních společností a jejich hodnocení dopadů červnových povodní na české stavebnictví. Poděkovat bychom chtěli jak představitelům stavebních firem, kteří nám věnovali svůj čas a poskytli potřebné informace pro zpracování této studie, tak i společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ divize Weber a divize Isover, dále pak společnostem INFRAM, Ruukki, Swietelsky stavební a EUROVIA CS, které se staly partnery celého výzkumu a bez nichž by nebylo možné výzkum zrealizovat a bezplatně poskytnout všem zájemcům o toto téma. Jiří Vacek Ředitel společnosti CEEC Research 2

3 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 Partneři 3

4 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví Zakázky na opravy škod způsobených povodněmi českému stavebnictví pomohou, ale nezastaví jeho propad. Ředitelé firem napříč trhem se shodují, že zakázky sice částečně pomohou i velkých společnostem, ale hlavní přínos budou mít zejména pro regionální malé a střední firmy. Většinu prací se dle očekávání firem nepodaří realizovat v tomto roce, a proto i efekt nových investic se rozmělní do více let. Regionální vliv povodní Menší objem investic než v roce % z celkových investic půjde do stavebnictví Podle dvou třetin firem opravy povodňových škod českému stavebnictví pomohou Povodně, které proběhly v první polovině června 2013, zasáhly některé kraje České republiky (zejména Jihočeský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Středočeský, Ústecký a Prahu), a proto i opravy způsobených škod v oblasti pozemního nebo inženýrského stavitelství a jejich dopad na stavebnictví bude zaměřen zejména regionálně a nebude mít celorepublikový rozměr. Z toho samozřejmě vyplývá i rozdílná míra využití těchto nových stavebních příležitostí pro firmy (tj. pro velké celorepublikové nebo zejména střední a malé působící v postižených regionech). Rozsah škod způsobených povodněmi nebyl ještě přesně vyčíslen, nicméně je zřejmé, že obrovské škody způsobené povodněmi v roce 2002 (v hodnotě 73 mld. Kč), se v tomto roce nezopakují a budou výrazně nižší. Např. město Plzeň očekává škody maximálně v hodnotě 20 mil Kč, v roce 2002 byla tato částka více než čtyřnásobná (84 mil. Kč). Pražská ZOO 160 mil Kč (290 mil. Kč v 2002), škody v pražském metru byly oproti roku 2002 (7 mld. Kč) letos minimální, atd. Z celkových vyčíslených škod očekávají ředitelé stavebních společností podle svých zkušeností z přechozích povodní, že stavebnictví získá minimálně %. Další částky následně sektor načerpá ve formě investic na budování dalších protipovodňových opatření, případně některých lokálně specifických investic. Větší část prostředků půjde zejména do oprav a rekonstrukcí jak v pozemním stavitelství, tak i v inženýrském stavitelství, menší část investovaných prostředků bude směřovat do novostaveb. Z pohledu typu investorů bude výstavba financována jednak privátními investory (firmami a domácnostmi) a rovněž veřejnými investory (ministerstva, města a obce, kraje, atd.). Dva ze tří ředitelů stavebních společností se shodují na tom, že nové investice ve formě oprav škod po červnových povodních českému stavebnictví pomohou. Nicméně, vzhledem k celkově velkému objemu sektoru (přes 400 mld. Kč), současně dodávají, že podle aktuálních údajů o vzniklých škodách, tyto objemy nezabrání pokračování poklesu sektoru. 4

5 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 Klíčová bude rychlost a kvalita s jakou budou výběrová řízení realizována. Ta rozhodne, jestli se podaří najednou dostat do stavebnictví větší objem prací, které by ulevily někdy až nesmyslnému konkurenčnímu boji, jehož výsledkem jsou někdy i nereálné podmínky k realizaci, nebo se naopak investice rozloží do několika dalších let, čímž by se efekt úplně rozmělnil. Jiří Vacek Ředitel, CEEC Research s.r.o. Myslíte si, že nové investice ve formě oprav povodňových škod pomohou českému stavebnictví? Ne 34% Stavebnictví jistě pomohou zakázky plynoucí především z výstavby dopravní infrastruktury poničené povodní. Nesmíme ale podléhat iluzím, že se všechny problémy tohoto sektoru vyřeší tím, že stát uvolní více finančních prostředků. Po nutných opravách bude důležité podporovat dlouhodobé kroky, v rámci kterých se stát bude chovat racionálně a vytvářet efektivní, smysluplné rozvojové investiční programy. Ty by měly cílit na dobudování potřebné infrastruktury, zejména dopravní a energetické, ale také na energetické úspory v souvislosti s renovací budov. Martin Kuba Ministr průmyslu a obchodu ČR Ano 66% Opravy povodňových škod přinesou českému stavebnictví dodatečné a tolik nedostatkové stavební zakázky, které podpoří sektor v krizi. Bude se však jednat spíše o regionálně orientované zakázky, jejichž rozsah bude velký spíše svým počtem než celkovým objemem. Proto se bude i jednat o podporu zejména regionálních středních a malých stavebních společností případně živnostníků. Pavel Kliment Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG v České republice Očekávání středních a malých firem Více optimistické jsou v tomto ohledu zejména střední a menší firmy, když pozitivní dopad na sektor potvrzuje 69 % ředitelů těchto společností. Vyplývá to i z pozitivního očekávání v oblasti nových zakázek právě pro tento segment. Ano, opravy škod po povodních mohou pomoci českému stavebnictví, a to zejména firmám v regionech, které byly postiženy povodní, protože už i vláda si uvědomila, že jednak musí lidem pomoci a slíbila uvolnit potřebné finanční zdroje na tyto opravy, a jednak již takto dál nejde tímto dosavadním způsobem restrikcí rozběhnout ekonomiku státu. František Eštván Ekonomický ředitel společnosti, Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost a.s. 5

6 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví Ať to vypadá všelijak, ale tyto nelehké situace stavebnictví jako celku určitě pomohou. Jediné, co zbývá, je třeba si odpovědět jakému segmentu a jakým stavebním firmám, protože na odstraňování následků povodní se stavební firmy budou určitě podílet. Robert Mikeš Marketingový ředitel, divize WEBER, Saint- Gobain Construction Products CZ a.s. Očekávání velkých společností V segmentu velkých společností je ohledně vlivu povodňových oprav na zlepšení stavu českého stavebnictví míra optimismu o něco menší (pouze 56 % firem). Pokud se podíváme na rozdělení podle typu stavebního zaměření, tj. pozemní nebo inženýrské stavitelství, tam jsou již odchylky od celkového průměru podstatně menší. Škody po povodních jsou odhadovány kolem 10 mld. Kč, obrat stavební výroby r v ČR bude kolem 400 mld. Kč (v r to bylo 424 mld. Kč). Pokud by se letos zrealizovala zhruba polovina těchto prací, půjde o 1 2 % roční produkce stavebnictví. Takže celkem málo na to, aby to českému stavebnímu trhu pomohlo. Budou to práce hlavně pro malé a střední firmy. Pro ty větší, na vylepšování protipovodňových opatření to bude mít reálný dopad až v následujících letech, až budou projekty těchto staveb hotové. Marcel Soural Předseda představenstva a generální ředitel, Trigema a.s. Myslím si, že opravy škod po povodních českému stavebnictví nepomohou. Odstraňování povodňových škod představuje jednorázovou záležitost, která může dílčím způsobem pomoci jednotlivých stavebním firmám či řemeslníkům. V konečném důsledku však nemůže mít výrazně pozitivní dopad na celý segment stavebnictví. František Vaculík Generální ředitel, PSJ, a.s. Domnívám se, že odstraňování škod na dopravní infrastruktuře nebude co do rozsahu podstatné a určitě se i škody povodňové budou někdy krýt i se škodami po zimě. Petr Čížek Jednatel SWIETELSKY stavební s.r.o. Předseda Sdružení pro výstavbu silnic Důležité bude načasování Důležitým momentem v případné pomoci českému stavebnictví bude i načasování stavebních prací, to znamená, jestli dané stavební práce proběhnou ještě v tomto roce a v co největším rozsahu, nebo naopak kvůli průtahům ve veřejných výběrových řízeních bude zahájena jen menší část prací a celý investiční objem se tak roztáhne do více let. Aktuálně mírně nadpoloviční většina ředitelů stavebních společností (54 %) předpokládá, že většina objemu realizovaných stavebních prací proběhne až v roce příštím, nebo dokonce až v letech následujících. Také v odpovědích na tuto otázku se do jisté míry liší velké od malých společností: velké firmy počítají spíše s opravami v tomto roce (potvrzuje 59 % respondentů), naopak střední a malé společnosti očekávají spíše rozložení prací do více let (potvrzuje 56 %). Segmenty podle stavebního zaměření se v pohledu na tuto oblast v podstatě shodly a sdílejí názor, že většina objemu realizovaných stavebních prací proběhne v příštím roce nebo až v následujících letech, což znamená, že uvažovaný přínos nebude mít výraznější vliv na výsledky sektoru v roce

7 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 Kdy proběhne většina stavebních prací? Ještě v tomto roce 46% V příštím nebo následujících letech 54% Zájem mají zejména velké společnosti a regionálně příslušné malé a střední firmy Z výsledků výzkumu dále vyplývá, že téměř dvě ze tří stavebních společností (62 %) mají zájem účastnit se zakázek na odstraňování povodňových škod a uvádějí že by to pro jejich firmu mohlo být přínosné. Nejvíce se o tyto zakázky chtějí ucházet velké firmy (potvrzuje 89 % respondentů) a také společnosti z inženýrského stavitelství (73 %). Z malých firem a z pohledu stavebního zaměření společnosti se zaměřením na pozemní stavitelství má zájem zapojit se do zakázek na odstranění povodňových škod mírně nadpoloviční většina firem (56 %, resp. 57 %). Mezi hlavní důvody, které odrazují od účasti na těchto zakázkách ostatní malé společnosti (44 %), uvádí jejich ředitelé například to, že jsou z jiného regionu a přesun kapacit by byl příliš nákladný, což se nevyplatí. Dále se pak obávají možných problémů s platební morálkou investorů (malým firmám zpravidla chybí kapitálová zásoba k překlenutí těchto problémů), případně zmiňují, že zakázky jsou podle nich již domluvené místními firmami a nemá smysl se o ně v cizích regionech ucházet (podle výsledků naší Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2013 ředitelé malých stavebních firem uvádějí osobní kontakty jako nejefektivnější způsob získávání stavebních zakázek v ČR pro rok 2013). Po zkušenostech z povodní 2002 očekáváme, že odstraňování povodňových škod bude spíše příležitostí pro malé místně příslušné firmy. Pavel Pilát Generální ředitel, Metrostav a.s. Opravy po povodních samozřejmě částečně stavebnictví pomohou k vyšším výkonům, podstatné však je, že se jejich prostřednictvím podaří uvést život v postižených oblastech do normálních kolejí. Zdeněk Synáček Obchodní ředitel, EUROVIA CS a.s. Poškozené dle mého můžeme rozdělit na dva typy zákazníků soukromé investory a veřejný sektor, přičemž většina poškozených povodní jsou drobní soukromí majitelé domů nebo SVJ. Ti si většinou vyberou drobné živnostníky, kteří mají nastavené ceny velmi nízko. S tím ale souvisí problém, že v době maximálních letních nasazení budou tito drobní a mnohdy šikovní živnostníci na větších stavbách chybět. Veřejný sektor je dle mého názoru poškozen především v dopravě (silnice, mosty, hráze), tam se ale zase uplatní specializované společnosti. Středně velká stavební společnost zaměřená na pozemní stavitelství nebude mít ze škod povodní zásadní profit. Obecně ale věřím, že povodně českému stavebnictví pomůžou. Tomáš Kočí Ředitel, KOČÍ a.s. 7

8 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví Obrat by měl vzrůst zejména u malých a středních firem Společnosti, které předpokládají svou účast na opravách po povodních, díky těmto zakázkám logicky očekávají také zvýšení svých tržeb. V průměru by se dle jejich očekávání mohly v tomto roce jejich tržby zvednout až o 14 procent. Největší nárůsty, a tudíž i přínos z povodňových oprav, očekávají zejména malé firmy (v průměru o 16 %), velké společnosti naopak očekávají pouze velice mírný dopad těchto zakázek na své celkové tržby (v průměru mezi 4 až 5 procenty). Přestože vliv na tržby velkých společností nebude výrazný, ředitelé těchto firem potvrzují o tyto zakázky zájem (až 9 z 10 ředitelů, viz výše). Důvodem je jednak celkový hlad po stavebních zakázkách na trhu a rovněž i možná nadstandardní zisková marže na těchto zakázkách (jak uvidíme dále). V segmentech podle stavebního zaměření se firmy shodují na průměrném zvýšení svých tržeb o 13 až 14 procent. Odstraňování škod po povodních může zejména v krátkodobém horizontu podpořit výkonnost stavebního sektoru. Z pozitivního dopadu mohou těžit zejména menší stavební firmy, ale i firmy působící v oblasti infrastrukturních a vodohospodářských staveb. Prvotní pozitivní impulz však bude záviset hlavně na objemu a pohotovosti finanční pomoci od státu a schopnosti firem a obcí krýt škody ze svého pojištění. Radim Martinek Finanční ředitel, VCES a.s. Z pohledu realizační firmy a současně i výrobce a dodavatele materiálu pro rodinné domy a průmyslové budovy tato situace spojená s povodněmi napomůže ke zvýšení objemu zakázek na trhu. O zakázky se budeme ucházet přímým kontaktováním prostřednictvím Věstníku veřejných a privátních zakázek. Ve velké míře bude také záviset na rychlosti a efektivitě pojišťoven při likvidaci a odhadu škod. Současně se také obáváme, že vzhledem ke zjednodušení výběrových řízení může docházet ke korupci a netransparentnosti, a to hlavně u státních zakázek. Za naši společnost neplánujeme navyšování marží, ba naopak! Chceme tímto pomoci lidem v oblastech postižených povodněmi. Jsme připraveni pomoci zejména našim obchodním partnerům, kteří operují v místech postižených povodněmi, a to jak zvýšenou nabídkou našich služeb, tak samozřejmě také finančně zvýhodněnou nabídkou produktů Ruukki. Roman Tax Sales manager, Ruukki CZ s.r.o. Zakázky pomohou i dodavatelům stavebních firem Investice v oblasti oprav povodňových škod sebou samozřejmě přinesou dopad i na dodavatele stavebních materiálů, mechanizace, atd. Zatopené domy a byty je třeba nejdříve nechat řádně vyschnout a teprve potom se zabývat opravami izolací podlah, soklů a fasád. Z hlediska typu izolace dle jeho materiálového složení je vhodné zkonzultovat optimální řešení renovace s odborníky. Společnost Isover jako dodavatel nejširšího portfolia tepelně izolačních materiálů je připravena poskytnout takovéto odborné poradenství pro postižené objekty. Libor Urbášek Obchodní a marketingový ředitel divize Isover, společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ 8

9 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 Zakázky na opravy budou zadány ve dvou fázích Zakázky na opravy škod financované z veřejných prostředků budou zadávány ve dvou hlavních fázích. První vlnu budou tvořit zakázky zadané v případě nouze a bez výběrových řízení (například formou Jednacího řízení bez uveřejnění). Vzhledem k urgentnosti a okamžité potřebě zahájit opravu u nich není v úvodu zcela přesně stanoven rozsah díla a tedy ani cena. Zadavatelé by měli v případě Jednacích řízení bez uveřejnění, které je možno využít právě v případě živelních katastrof, být ostražití a měli by zahajovat zadávací řízení bezprostředně po vzniku přírodní pohromy. V opačném případě riskují porušení zákona o veřejných zakázkách. Robert Pergl Předseda Komory administrátorů veřejných zakázek V druhé fázi bude výběr dodavatelů realizován již formou standardních výběrových řízení. Tuto fázi mohou však negativně poznamenat průtahy řízení (např. v důsledku odvolání neúspěšných uchazečů a dlouhého rozhodování ÚOHS), které mají neblahý vliv na délku celého výběrového řízení, a zejména pak na počátek realizace stavby samotné. Způsoby získání zakázek na opravy škod Stavební společnosti, které se chtějí ucházet o veřejné zakázky na odstraňování povodňových škod, budou podle jejich ředitelů tyto zakázky vyhledávat především na profilech zadavatelů a na portálech veřejné správy (potvrzuje 92 % respondentů, hodnocení 7,7 bodu z 10 max). Dále chtějí firmy počkat, až je investoři sami kontaktují, některé společnosti budou samy proaktivně kontaktovat přímo postižené investory se svojí nabídkou. Více v grafu. Způsoby získání povodňových zakázek (0-10max) 94 % 92 % 76 % 7,7 5,4 5,4 Budeme proaktivně kontaktovat přímo postižené investory Počkáme, až nás budou investoři kontaktovat sami Zakázky budeme vyhledávat na profilech zadavatelů a portálech veřejné správy % firem Hodnocení efektivity způsobu Situace v jednotlivých segmentech Situace z pohledu jednotlivých segmentů není zásadně rozdílná. Všechny segmenty preferují zejména vyhledávání zakázek na profilech zadavatelů a na portálech veřejné správy. Z pohledu hodnocení jednotlivých způsobů budou více aktivní velké společnosti a firmy z inženýrského stavitelství, které nechtějí čekat a budou postižené investory oslovovat přímo, aby tak zajistili co největší úspěšnost svého akvizičního procesu. Naopak malé firmy a společnosti se zaměřením na pozemní stavitelství budou spíš vyčkávat, až je investor sám osloví. Více v tabulce. 9

10 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví Způsoby získání zakázek Budeme proaktivně kontaktovat přímo postižené investory % firem Hodnocení (0-10max) Počkáme, až nás budou investoři kontaktovat sami % firem Hodnocení (0-10max) Zakázky budeme vyhledávat na profilech zadavatelů a na portálech veřejné správy % firem Hodnocení (0-10max) Velké společnosti Střední/ malé firmy Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství 88 5, , ,4 72 5,2 92 5,9 90 7,7 69 5,2 93 6,1 88 7,8 88 5,5 96 4, ,4 Z pohledu výše uvedených dvou fází zadávání veřejných zakázek (rozdělení na akutní opravy, které nesnesou odkladu a jsou zadávané např. podle JŘBÚ, nebo naopak zakázky realizované standardním postupem), největší podíl společností se bude ucházet o zakázky v klasickém zadávacím řízení (potvrzuje 91 % respondentů). O zakázky v Jednacím řízení bez uveřejnění, tj. zakázky zadávané investorem bez standardních soutěží, bude usilovat 73 % firem (z těch, které se celkově o zakázky z povodní chtějí ucházet). Očekávají se komplikace při zadávání zakázek Podle předchozích zkušeností ale ředitelé očekávají, že při jednáních s veřejnými investory a při realizaci výběrových řízení nepůjde vše bezproblémově (potvrzují dva ze tří ředitelů). Problémy vidí především v nedostatku financí na straně lokálních investorů, případně v průtazích při získávání financí od nadřízených orgánů státní správy. Dále pak se obávají nedostatku informací u zakázek v první, akutní fázi, kdy by investor preferoval přesné stanovení ceny, což je ale komplikované vzhledem k nedostatku času na pečlivý průzkum míry poškození a tudíž i rozsahu nutných prací k realizaci oprav. V neposlední řadě také panují obavy (zejména v druhé fázi, tj. u zakázek realizovaných standardními výběrovými řízeními) kvůli odvolávání neúspěšných uchazečů k ÚOHS, což by mohlo začátek prací výrazně oddálit a pozitivní efekt přísunu nových prostředků do sektoru odložit. Nejvíce optimistické jsou v tomto ohledu společnosti z inženýrského stavitelství, kdy komplikace očekává polovina ředitelů firem (50 %). Naopak firmy z pozemního stavitelství se problémů s investory obávají podstatě více (potvrzuje 76 % respondentů). Mezi segmenty podle velikosti nebyl zaznamenán výrazný rozdíl. Očekávám složitý průběh zadávání zakázek, protože se veřejní zadavatelé budou určitě obávat následných kontrol protikorupčních bojovníků. Petr Čížek Jednatel SWIETELSKY stavební s.r.o. Předseda Sdružení pro výstavbu silnic 10

11 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 Okamžitá pomoc na odstraňování škod Svou techniku nebo zaměstnance k okamžité pomoci na odstraňování škod poskytla hned v úvodu nebo v průběhu povodní přibližně každá čtvrtá stavební společnost (28 %). Častěji se tak dělo v segmentu společností zaměřených na inženýrské stavitelství (45 %) a v případě velkých firem (44 %), což samozřejmě souvisí s větší dostupnou kapacitou, a také lepším regionálním pokrytím zejména ze strany velkých společností oproti středním nebo malým firmám. Malé firmy a společnosti z pozemního stavitelství své vybavení poskytovali méně často (25 %, resp. 20 %). Za nás odpovídám ano, při navážení protipovodňových zábran a s těžkou technikou u rozvodněných řek. Domnívám se, že odstraňování škod po povodních může pomoci v zaměstnanosti pouze menším stavebním společnostem a živnostníkům. Ivan Havel Ředitel divize Pozemní stavby Čechy, HOCHTIEF CZ a. s. Poskytla Vaše společnost svoji techniku nebo zaměstnance k okamžité pomoci na odstraňování škod? Ano 28% Ne 72% Někteří z ředitelů rovněž uvádějí, že vyslání potřebné techniky již v průběhu povodní do postižených míst je i efektivním marketingovým nástrojem pro získání zakázek zejména v první, akutní fázi oprav. Vzhledem k okamžité dostupnosti mohou investorovi nabídnout realizaci oprav ihned, případně mají díky svému předchozímu působení v postiženém místě i kvalitní informace o potřebných krocích a rozsahu škod. Mírně nadpoloviční většina (53 %) velkých firem očekává v první fázi nadstandardní marže Téměř dvě třetiny oslovených společností si nemyslí, že by zakázky zadávané bez standardní soutěže, tj. v první fázi zadávání zakázek (např. v režimu JŘBU), realizovaly s vyššími maržemi (potvrzuje 63 % respondentů). V tomto ohledu jsou zajedno zejména společnosti z inženýrského stavitelství, vyšší marže neočekává 72 procent z nich. Naopak vyšší marže u těchto zakázek, kdy investor zpravidla osloví jen jednoho potenciálního zhotovitele bez soutěže s dalšími firmami, očekává více než polovina velkých firem (potvrzuje 53 % respondentů). Myslíte si, že zakázky zadávané bez standardní soutěže budou firmy realizovat s vyššími maržemi? Ano 37% Ne 63% 11

12 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví Tři ze čtyř ředitelů se obávají zneužití veřejných prostředků v první fázi zadávání bez soutěže Tři čtvrtiny respondentů vyslovily obavu, že v první fázi oprav (tj. kdy nejsou realizována standardní výběrová řízení) může dojít ke zneužití veřejných prostředků (potvrzuje 76 %). Zneužití veřejných prostředku se obávají především střední a malé firmy (potvrzuje 82 % respondentů), zatímco v případě velkých stavebních společností tato obava panuje jen u necelé poloviny z nich (potvrzuje 44 % respondentů). V segmentech podle zaměření nejsou tak výrazné rozdíly a odpovědi na tuto otázku se pohybovaly okolo celkového průměru. Může podle Vás v první fází oprav dojít k zneužití veřejných prostředků? Ne 24% Ano 76% Role stavebního dozoru Po samotném výběru stavební společnosti pro realizaci konkrétní zakázky bude nezbytná kontrola samotné kvality a průběhu realizovaných prací, čímž se zvýší důležitost role stavebního dozoru. U prací spojených s odstraňováním povodňových škod je nutno myslet také na koordinaci a technickou optimalizaci všech prací, což je úkol pro inženýrské a projekční firmy. Jedná se o celý cyklus přípravy akcí, který zde musí být samozřejmě maximálně účelný, nesmí práce zdržovat, nicméně na tuto oblast se nesmí zapomínat. Například podcenění technického dozoru by se mohlo vymstít při jednotlivých realizacích, zvláště pak u prací spojených s infrastrukturou. Zdeněk Jeřábek Předseda představenstva, INFRAM a.s. 12

13 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 Mělo by se zabránit přeprodávání zakázek V závěru naší diskuse ohledně vlivu povodní na české stavebnictví se ředitelé stavebních společností napříč všemi segmenty shodli na tom, že by zadavatelé měli trvat na výběru takových subjektů, které budou většinu realizace provádět svými pracovníky a nebudou tyto práce pouze přeprodávat. Tuto myšlenku vyslovilo téměř devět z deseti respondentů (88 %) a v segmentu velkých společností a firem z inženýrského stavitelství je tento podíl dokonce ještě vyšší (shodně 94 %). Měli by zadavatelé trvat na výběru subjektů, které budou většinu realizace provádět svými pracovníky a nebudou tyto práce pouze přeprodávat? Ne 12% Ano 88% Situace v jednotlivých segmentech Poskytla Vaše firma svoji techniku nebo zaměstnance k okamžité pomoci na odstraňování škod? Odpovědi ANO v % Budou zakázky zadávané bez standardní soutěže realizovány s vyššími maržemi? Může v první fázi oprav dojít ke zneužití veřejných prostředků? Měli by zadavatelé trvat na výběru subjektů, které budou většinu realizace provádět svými pracovníky? Velké společnosti Střední/malé firmy Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství

14 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví Kontakty The Central and Eastern European Construction (CEEC) Research Společnost CEEC Research (Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy) je největším výzkumem stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Od svého založení v roce 2005 bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji stavebnictví v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny naše studie a analýzy jsou založeny výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých stavebních společností. CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebnictví také organizuje Setkání lídrů stavebních společností, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších stavebních společností, prezidenti největších svazů, cechů a komor z oblasti stavebnictví a rovněž i ministři a nejvyšší představitelé státu z vybraných zemí. Jiří Vacek Riaditeľ spoločnosti Tel.: Url: Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Weber je dnes v České republice jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů vysoce kvalitních fasádní a zateplovacích systémů, štukových, tepelně izolačních a sanačních omítek, nátěrů, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažby. Nabízí komplexní škálu řešení, využívá moderní technologie, založené na nejvyšších technických požadavcích. Weber je znám v oblasti stavebnictví i svou orientací na zákazníka, která se promítá v oblíbené příručce pro stavebníka weber.rádce. Publikace je masově distribuována sítí prodejců stavebních materiálů. Letos vychází již jedenáctým rokem. Weber špičkové stavební materiály Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Radiová 3, Praha 10 Štěrboholy Tel.: Fax:

15 Analýza dopadů povodní na české stavebnictví 2013 Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize Isover je součástí koncernu Saint-Gobain a nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací z ekologicky nezávadných přírodních surovin. Kompletní nabídka sortimentu značky ISOVER zahrnuje stávající produkty z čedičové vlny, skelné vlny, extrudovaného polystyrenu XPS a také kvalitní izolační produkty z expandovaného polystyrenu EPS. Vedle tradičních výrobků pro izolace podlah, příček, stěn, fasád, stropů, podhledů, plochých a šikmých střech, potrubních rozvodů zahrnuje nabídka také unikátní fólie Isover Vario s proměnným difúzním odporem, lepící a těsnící pásky, tmely apod. Materiály Isover jsou určeny nejen pro tepelnou izolaci budov, ale slouží také jako ochrana před hlukem a případně i přispívají ke zvýšené požární odolnosti objektů a rozličných technických a technologických zařízení a prvků. Izolační materiály z minerálních vláken i polystyrenu velmi významně přispívají ke snižování energetické náročnosti budov, a tím i celková produkce škodlivých látek vypouštěných do ovzduší. Díky své kvalitě a vysokým tepelně-technickým parametrům jsou klíčovými prvky pro nízkoenergetický a pasivní způsob bydlení. Výrobky Isover jsou zařazeny do dotačního programu,,nová zelená úsporám. Multi-Komfortní dům Isover je aktuálně jedním z hlavních komunikačních projektů, je orientován na podporu výstavby domů v pasivním standardu a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí. Hlavním cílem je poskytovat majitelům těchto domů maximální komfort, úsporu nákladů za energie na vytápění a bezpečné prostředí pro život. Saint-Gobain Koncern Saint-Gobain je světový leader na trzích Habitat a trzích stavebních materiálů. Navrhuje, vyrábí a distribuuje stavební materiály, které poskytují inovativní řešení se zaměřením na klíčové problémy naší doby: hospodářský růst, úsporu energie a ochranu životního prostředí. Výsledky roku 2012: Obrat 43,2 miliardy. Saint-Gobain působí v 64 zemích a má téměř zaměstnanců. Pro více informací o koncernu Saint-Gobain navštivte Bezplatná poradenská linka: 800 ISOVER ( ) Web: 15

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 www.ceec.eu Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 1 Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví

Více

Poděkování. Vážení čtenáři, Robert Mikeš Marketingový ředitel Saint Gobain Construction Products, divize Weber

Poděkování. Vážení čtenáři, Robert Mikeš Marketingový ředitel Saint Gobain Construction Products, divize Weber Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2014 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Studii projektových společností 2014, kterou pro vás připravila společnost CEEC Research. Děkujeme

Více

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015 STAVEBNICTVÍ KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015 Investoři - Projektanti - Stavební firmy Generální partner Projekt: Kaštanová - Centrum bydlení a designu Investor: Ing. Radek Černý Architekt:

Více

STUDIE DOPADŮ NOVELY ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NA EKONOMIKU ČR 2013/H1 PROJEKČNÍ ZAKÁZKY

STUDIE DOPADŮ NOVELY ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NA EKONOMIKU ČR 2013/H1 PROJEKČNÍ ZAKÁZKY STUDIE DOPADŮ NOVELY ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NA EKONOMIKU ČR 2013/H1 PROJEKČNÍ ZAKÁZKY Vážení čtenáři a kolegové, již brzy tomu bude jeden rok, co nabyla účinnosti tzv. protikorupční novela zákona

Více

STUDIE DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ Q2/2015

STUDIE DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ Q2/2015 REZIDENČNÍ KANCELÁŘSKÝ PRŮMYSLOVÝ DEVELOPMENT STUDIE DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ Q2/2015 Připravovaný projekt Trigema Chytré bydlení Developer: Trigema a.s. www.ceec.eu Studie developerských společností

Více

Poděkování. Vážení čtenáři, Pavel Kliment Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG v České republice

Poděkování. Vážení čtenáři, Pavel Kliment Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG v České republice Studie developerských společností 2014 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Studii developerských společností 2014, kterou pro vás připravila analytická společnost CEEC Research

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK?

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2012 Opravdu budou platit více než tři a půl krát více? soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? 2 Bydlete s RCB www.belstav.cz zelená linka:

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ www.admd.cz Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ Vážení a milí čtenáři, nemusel jsem dlouho přemýšlet, jakému tématu bych se rád v těchto řádcích věnoval. Chci mluvit o hodnotách a rád

Více

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi.

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi. 2010 11 12/10 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis MK ČR E 17014 Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

Starostové zklidňují dopravu ve městech

Starostové zklidňují dopravu ve městech Hlavní téma StavEBnICtví ZaměřEno na DětSKÁ HřIŠtě měsíčník pro firmy a veřejnou správu duben 2012 Stavebnictví očima václava Matyáše 4 Stavební projekty měst a obcí 5 SPECIÁL BYTOVÁ družstva na návštěvě

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

Na kraji propasti. Bezpečné karty? Stavebnictví se propadá, a s nikým odpovědným to ani nehne

Na kraji propasti. Bezpečné karty? Stavebnictví se propadá, a s nikým odpovědným to ani nehne www.heberger.cz Ročník Roãník 12 16 č. ã.3/2012 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2010

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2010 Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2010 Ing. Pavel Malinský, MPO ČR Současná situace ve stavebnictví V roce 2010 vzrostlo HDP o 2,3%, ve stavebnictví pokračoval sestupný trend, logicky

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Turecko ve třetím tisíciletí. aneb Svezte se na vlně ekonomického rozmachu str. 12 17 NOVINKY

Turecko ve třetím tisíciletí. aneb Svezte se na vlně ekonomického rozmachu str. 12 17 NOVINKY NOVINKY 3 / 2012 Turecko ve třetím tisíciletí aneb Svezte se na vlně ekonomického rozmachu str. 12 17 Kazachstán: země s rostoucím ratingem a nečekanými možnostmi str. 26 31 Když to šlo v Cambridge, proč

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

Kdo si řekne o peníze z Operačního programu Životní prostředí?

Kdo si řekne o peníze z Operačního programu Životní prostředí? Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 5 I KVĚTEN ČERVEN 2010 I zdarma I www.opzp.cz Finanční prostředky v Operačním programu Životní prostředí byly přidělovány řádně, s důrazem

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

ÚVODNÍK AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO REGIONY PODPORA BYDLENÍ 2015. Vážení čtenáři, PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

ÚVODNÍK AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO REGIONY PODPORA BYDLENÍ 2015. Vážení čtenáři, PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO OBCE A MĚSTA V současné době existuje množství dotačních titulů pro rok 2015, které mohou obce využít k financování a realizaci svých plánů. Připravili jsme pro Vás aktuální přehled

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více