Analýza TT v ČR a návrh transformace. Určeno k oponentuře.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza TT v ČR a návrh transformace. Určeno k oponentuře."

Transkript

1 Vážení triatlonoví přátelé Oslovuji Vás všechny jako staro/nový předseda Sportovně Technické Komise v začátku sezóny V roli vedení STK jsem byl po rozdělení federace, kdy se nám se silným týmem výkonného výboru spolu s pořadateli podařilo myslím postavit solidní a dlouhodobě silnou domácí soutěž, na což navázaly i skvělé výsledky na mezinárodní úrovni. Roli vedení STK jsem nyní přijal proto, že mi není lhostejný stav řízení českého triatlonu. Chci na tento stav ČSTT ukázat, pojmenovat jeho hlavní příčiny a naznačit možnou cestu jak z toho ven. Mým cílem je provést analýzu současného stavu od široké množiny respondentů, předložit možné řešení, zjistit názory relevantních lidí na toto řešení a pokud bude zřetelný souhlas s těmito změnami, pak budu připraven uřídit logicky navazující transformaci řízení ČSTT. K současné situaci a k diskusi cílového stavu se můžete, pokud chcete, neanonymně vyjádřit dík elektronické verzi tohoto dokumentu, který je uložen na Rád bych, abychom analýzu zvládli během června 2010, v červenci pak budete mít výsledky analýzy a další postup k dispozici. Doufám, že někteří pořadatelé závodů budou ochotni na prezentacích poskytnout tento dokument, resp. link na www stránku, aby se informace dostaly - mimo jiné - k aktivním závodníkům. A. Analýza současného stavu A1. Moje důvěra v Český svaz triatlonu jako v instituci 0-10 A2. Moje důvěra v Radu a VV ČSTT 0-10 A3. Moje důvěra v předsedu prof. Bunce 0-10 A4. Jak moc si myslím, že je nějaká asociace/svaz potřebný/vhodný 0-10 A5. Preferoval bych spíše olympijské tratě před sprinty v českém poháru Ano-Ne A6. Preferuji hákové závody proti nehákovým Ano-Ne A7. Jsem spíše pro původní kombinaci plavání-běžky-běh pro zimní TT než pro dnes preferovanou variantu MTB-běžky-běh Ano-Ne Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 1

2 Jaká témata, otázky, odpovědi je třeba zjistit? Prosím nyní každého vymyslet témata, na která je vhodné se prostřednictvím tohoto dotazníku zeptat.??? Zřejmá příčina současného neutěšeného stavu ČSTT Pojďme diskutovat situaci před pár lety, kdy jeden doktorand FTVS zmanipuloval valnou hromadu ČSTT, svévolně se jal řízení ČSTT a kdy nám pak dalo značnou práci sanovat situaci do jakž takž přijatelného stavu. Na mimořádné valné hromadě jsem přijal funkci krizového předsedy ČSTT na nezbytně dlouhou dobu, aby se pořešily největší problémy, které nastaly. Po sanaci hlavních problémů jsem přednesl návrh, abychom se vydali na cestu změny principů řízení ČSTT. Nikdo z členů tehdejší Rady můj návrh nepodpořil a tak jsem z funkce krizového předsedy odstoupil. Nyní, s odstupem času vidím, že celé sanování suchého krize, byla asi medvědí služba. Již tehdy jsme zřejmě měli za cenu ztráty lecjakých květin nechat celý ČSTT zhavarovat a postavit novou moderní instituci. Získali bychom snad 7 let času. Namísto toho jsme fixovali nefunkční mechanismy, kdy trosky zástupců klubů stále volí exekutivu, která se pak v izolaci od reality těší malé podpoře reálného triatlonového dění. Hlavní příčinu vleklých potíží tedy vidím v tom, že nedostatečně reprezentativní vzorek triatlonem dotčených osob volí exekutivu tedy výkonný výbor který je složen z dobrovolníků. Tito lidé navíc nejsou dostatečně (finančně) motivovaní aby fungovali rychle a dobře. a) Leda náhodou se totiž zvolí jedinci manažersky a věcně znalí b) Každý zvolený má svoji práci, svůj business atd. a triatlon řeší často až jako poslední téma, pokud vůbec c) V současném systému je potlačován hlavní motivační mechanismus vydělávat peníze. Každý, kdo je v současném systému volen je potahován tehdy, chce-li na společném vydělávat. Jiná / další příčina současného stavu...? Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 2

3 Proto znovu vyzývám všechny zúčastněné a tím jak dále uvidíte, myslím skutečně všechny zúčastněné. Zamysleme se prosím nad tím, zda potřebujeme, resp. chceme silnou a důvěryhodnou asociaci, která bude zastupovat/reprezentovat triatlon a jemu příbuzné multisporty v očích odborné i laické veřejnosti, na mezinárodním poli, v zorném úhlu firem, sponzorů, médií, rodičů a podobně. Která bude profesionálně zajišťovat potřebné činnosti tak, abychom na triatlon, tedy myslím na jeho vedení, byli hrdí. Můj názor je, že taková asociace je nutná, bavme se tedy o tom, jak má vypadat, co má dělat, kolik bude její činnost stát a kdo jí zaplatí. Oprostěme se prosím od toho co a jak se dělá dnes. Souhlas s existencí silné a důvěryhodné asociace 0-10 B. Diskuse možného cílového stavu Hlavní pilíř nového přístupu (který asi není nový, ale je třeba jej nově oprášit a uplatnit): Nová ČSTT (nebo organizace zbrusu nového názvu) je asociace všech relevantních subjektů a funguje z vůle těchto lidí, firem,... které triatlon a/nebo jeho rozličné formy baví, anebo na něm vydělávají. Dále budu tuto novou organizaci nazývat asociací. Asociace bude zajišťovat a realizovat pouze a výhradě služby pro asociované členy, kteří si spektrum služeb schválili a kteří si tyto služby platí. Je zřejmé, že členové budou směřovat činnost asociace k tomu, aby prioritně a aktuálně podporovala své členy ke sportovním, obchodním a/nebo jiným úspěchům. Řešení jiných témat nebo aktivit je nemyslitelné. Tento odstavec tak říká, že v novém uspořádání bude nutné zajistit potřebnou dynamiku změn tedy zadání toho co má asociace dělat a co dělat nemá. Nesmí hrozit riziko zamrznutí témat například takové, kterého jsme svědky v současném stavu. Uvažme, že témata a z toho vyplývající komise VV jsme těsně po rozpadu federace formulovali vzpomínám s Jardou Krausem, Pavlem Kořanem a tuším ještě Pavlem Šubrem - a ono to tak je stále, NIC se nezměnilo. To je další důkaz nutnosti systémových změn. Úvodem dovolte soubor cílů, které je třeba formulovat, diskutovat, snad pak schválit a snažit se jich pak dosáhnout: Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 3

4 Dostat TT v ČR opět na sportovní a mediální výsluní, stát se vzorem a příkladem pro ostatní sporty v mnoha oblastech tak, jak tomu bylo v devadesátých letech ztotožnění se s cílem Znovu postavit silný pohár s velkými závody, který by byl rozpoznatelný netriatlonovou veřejností, diváky, sponzory, médii,... Závody musejí být mohutné/veliké/... a musí o nich být snadno slyšet ztotožnění se s cílem Cílem TT (stejně jako dalších aerobních sportů) je zvýšit procento pravidelně sportujících lidí ve všech věkových skupinách. Prokázat tak, že TT je instrument, který mimořádně účinně přispívá k rozvoji osobností s jasným vlivem na nižší nemocnost, což má zřejmé ekonomické důsledky růst a kultivaci pracovní výkonnosti, kvalitnější řízení firem a tedy i růst výkonnosti české ekonomiky a snižování státního dluhu pokles drogové závislosti, kriminality a s tím spojených nákladů resortů vnitra a zdravotnictví 0-10 ztotožnění se s cílem Jiný cíl:...?? Aktuální cíl vedení ČSTT je pak zřejmě nutné formulovat takto: Obnovit si důvěru u svých členů a pokusit se zmotivovat je ke spolupráci alespoň pro téma transformace. Souhlasím s tímto dílčím cílem 0-10 Stavební kameny pro novou vývojovou fázi ČSTT Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 4

5 Jsou dále uvedeny a očíslovány jako Bx. Řazení je více-méně náhodné a nemá co dělat s prioritami nebo důležitostí. B1. Valná hromada ČSTT musí být orgán, který bude v jedné chvíli zastupovat názorové spektrum skutečných hybných sil, které se o TT z jakýchkoli důvodů (sportovních, obchodních,...) zajímají a mají tak na TT dění v ČR skutečný vliv. V tomto smyslu bude třeba a) zjistit, oslovit a k členství v asociaci zmotivovat správné cílové skupiny b) nastavit sílu volebních hlasů jednotlivých delegátů tak, aby odrážela jejich reálný výtlak První nástřel cílových skupin, které budou osloveny s pokusem zmotivovat je a které by pak mohly mít zájem o své působení v asociaci: Kód Cílová skupina Koho zastupuji 0-10 Rodič budoucího možného nebo současného mladého závodníka (do 15 let) Závodník Skupina závodníků bez statutárního krytí tým se statutárním krytím (klub, firma, spol. organizace,...) mající IČ Trenér Pořadatel závodu/ů Kouč skupiny závodníků, manažer Firma (která vyrábí, nebo prodává do TT prostředí své výrobky nebo služby Média (tisk, TV, rozhlas, internet,...) pro která je TT zajímavý Sponzor, donátor, či jiný subjekt, který do TT prostředí historicky nebo aktuálně investoval/tuje nebo je to potenciální partner Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 5

6 Firma název, www ve které pracuji /pracuji v manažerské pozici/ řídím ji / patří mi % / Zástupce jiného sportu, který od TT očekává vhodnou symbiozu, kooperaci,... (sportovní) škola, která umožňuje TT přípravu nebo jiné zařízení tohoto typu Ostatní tuzemská nebo zahraniční veřejnost s odůvodněným zájmem o TT nebo vlivem na něho ČSTV, ETU, ITU, resp.jiné orgaizace, které mohou být pro ČSTT relevantní MŠMT, MO, MV, krajský nebo obecní úřad, magistrát,... nebo jiná relevantní složka státu Zdravotní pojišťovny Jiná cílová skupina : Tabulka bude převedena na inteligentní html dotazník, aby každý kdo bude chtít vyjádřit svůj názor mohl a) naznačit svůj vlastní backround b) naznačit nové cílové skupiny. Síla volebních hlasů delegátů pak musí vyjadřovat jejich skutečnou mocnost, resp. význam, musí být veřejná a po každé ukončené sezoně jasně kalkulovatelná a následně platná pro další rok. Nemám nic proti demokracii, ale chci jí o něco víc přiblížit realitě. Dnešní typická valná hromada = pár lidí, kteří reprezentují pár sotva funkčních klubů. Tito lidé zdaleka, ale ani zdaleka nepostihují potřebné názorové spektrum. A nelze se domnívat, že na valné hromady v současném nastavení bude někdy jezdit víc lidí. Nemají pro to důvod, protože historicky vědí, že s tímto systémem stejně nepohnou, nejsou motivovaní. Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 6

7 B2. Na valné hromadě budeme i nadále volit Radu. Ta však bude mít tyto funkce: B2.1. Jmenuje a odvolává generálního ředitele asociace, dále jen CEO TT B2.2. Kontroluje a dozoruje, zda činnost exekutivy (tedy ředitele a jeho týmu) naplňuje zadání svých členů B2.3. slouží jako organický a pohyblivý sběr informací z terénu - toho co členové chtějí, co nechtějí a tyto informace občasně předává CEO TT. Valná hromada se bude konat 1x ročně vždy po sezoně. Členové asociace se budou registrovat k účasti na valné hromadě třemi možnostmi: - K elektronické on-line aktivní účasti prostřednictvím video konference s hlasováním sms - K elektronické on-line účasti pasivní (sledování na internetu) s hlasováním sms - K fyzické účasti - Delegováním svých hlasů (všech hlasů, kterými daný člověk disponuje) nějakému jinému, již registrovanému delegátovi. Ten musí toto zmocnění akceptovat. B3. Výkonný výbor tedy navrhuji v jeho dnešní podobě zrušit a nahradit jej profesionálním nevoleným ředitelem ČSTT, kterého bude vybírat/odvolávat nově zvolená Rada. V gesci ředitele ČSTT bude řídit (spolu s případnými dalšími zaměstnanci a hlavně s externími subjekty) reálné TT dění. Většina činností, které nyní dělají komise VV tak bude realizována ředitelem, jeho zaměstnanci nebo externími subjekty, typicky členy asociace tak, aby na těchto činnostech tyto subjekty profitovaly. Generální ředitel asociace tak bude profesionál, který bude mít svůj tým odhaduji, že většinu věcí a rozhodnutí zvládne sám, se sekretářkou a s poradním orgánem, který si zřejmě vybuduje. Velké a důležité věci budou nasmlouvané s externími partnery (například český pohár, účetnictví, zajištění cest reprezentace a podobně). Kancelář asociace musí být na důstojném místě v Praze s takovým vybavením, abychom se za to nemuseli stydět před partnery, médii, zahraničními návštěvníky atd. B4. Název asociace Je jistě možné ponechat současný název Český svaz triatlonu. Domnívám se však, že by se právě k výročí 30 let mohla provést změna názvu tak, aby se podtrhla hloubka a dosah změn, které jsou, resp. snad budou provedeny. Nehledě k tomu, že slovo svaz evokuje v každém Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 7

8 historickou zkušenost s organizací, která fungovala v prostředí totality se vším, co to obnáší. V této části prosím o Váš názor: Možný název / zkratka 0=nechci vůbec, 10=chci nejvíc Český svaz triatlonu / ČSTT 0-10 Czech multisport association / CMA 0-10 Czech triathlon & multisport association / CTMA 0-10 Jiný název:... Logo zachovat původní 0-10 Logo zadat výběrové řízení na nové logo 0-10 Respondenti budou mít možnost vyjádřit svůj názor na bodové stupnici 0-10 nebo navrhnout jiné řešení daného bodu. B5. Informovanost a komunikace Základem pro kvalitní informovanost je www, kde je třeba, aby byla k dispizici on-line databáze všech členů asocicace, včetně jejich profilu (výše uvedené vyplněné tabulky) a vypočítané síly volebního hlasu. Služby www tak budou hlavním nástrojem, který bude podporovat každoroční jednání valné hromady. B6. Rada Volí se 13 členů na 2 roky. Každý člen může být zvolen max 2x po sobě. Pak je nutná minimálně 2 letá pauza. Věkový rozptyl člena rady je let. Tím se zaručí určitá pružnost a modernost celé asociace. Rada se schází 4x ročně. Po valné hromadě, před sezonou, po sezoně a před valnou hromadou. Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 8

9 Jednání rady se uskutečňují tak, že jednání hostí vždy jeden z členů rady u sebe resp. tam, kde uzná za vhodné. B7. Financování Jak bylo uvedeno, všechny činnosti, které bude CEO a jeho tým realizovat, musejí být činnosti které přímo souvisejí se službami pro členy. Výčet těchto činností musí být každý rok aktualizován pro jednání valné hromady, která jej vždy nově posvětí. V kroku 2 musí být diskutován a valnou hromadou odsouhlasen princip rozpočtu dalšího kalendářního roku, aby bylo jasné kolik služby stojí, resp. o kolik mohou být zlevněny díky tomu, že se mohlo podařit nasmlouvat nějaký sponzorský finanční příspěvek (například na rozhodčí nebo na reprezentaci). Každý člen asociace tak musí rozumět tomu, jaké služby si od asociace objednává, jaké tedy může očekávat a kolik ho tyto služby stojí. Správný princip skladby služeb a odpovídajících cen je asi klíčem ke dlouhodobé stabilitě asociace. Návrh rozpisu okruhů služeb, které mě napadají. Prosím každého o vyjádření svého názoru k tom co by asociace měla/mohla dělat: Kod Okruh služeb Jak moc souhlas 0-10 Zastupování zájmu českého triatlonu v zahraničí 0-10 Komunikace s relevantními institucemi v ČR, zvláště pak těmi, které dávají na sport peníze Zajištění správného směrování dotací, účetnictví a výkaznictví směrem k donátorům (včetně centrálních sponzorů) Zadání, provozování a správa podpůrného www (na externí smlouvu) Organizace a příprava jednání Rady a valné hromady (5 akcí do roka) Synchronizace a údržba pravidel TT ve smyslu ETU/ITU regulí pro potřeby závodů českého poháru. Vyhotovení zjednodušených pravidel pro potřeby ostatních závodů pro veřejnost Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 9

10 Hledání, výchova, evidence a rozpisy rozhodčích na závody (všech pořadatelů, kteří o to projeví zájem, nikoli jen český pohár) asi na externí smlouvu. Rozhodčí by měli být financování sponzory rozhodčích. Věcná a finanční kontrola tam, kam jdou dotace od státu, sazky, sponzorů atd. Marketingová práce: Zajištění loga resp. dalších marketingových materiálů asociace na akcích typu český pohár, jiných významných závodech, jiných vhodných místech atp. Mediální práce: práce s médii tak, aby se o dění v asociaci vědělo. Cílem je podpořit organizátory, závodníky,... cílem není medializovat asociaci. Reprezentace vymyslet a vhodnou formou realizovat problematiku reprezentace. Asi na externí smlouvu. V tomto případě se jeví jako správné podpořit reprezentaci sponzory. Smluvní a právní problematika. Jeví se jako vhodné, aby jak asociace, tak pořadatelé měli silné zázemí v oblasti smluvní a právní tak, aby každý nekrvácel ve stejných nebo podobných tématech. Garance komunikace s ETU/itu ve věci kandidatury/pořádání závodů, zařazených do pohárů. Další: Další: Další: Doufám, že již úvodní analýza přinese náměty a názory co by asociace měla dělat, abychom již pro první jednání nové valné hromady měli pohromadě seznam služeb, které budou na short-listu toho, co by měl nový tým pod vedením nového CEO dělat. Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 10

11 B8. Český pohár v triatlonu Pro naplnění výše uvedených cílů je podle mého názoru nutné, abychom obrodili jeden jasný a silný seriál závodů, kdy většina těchto závodů budou na olympijských tratích a bez háků. Kdy tyto závody budou komplementární se závody dětí i veteránů a vytvoří se tak předpoklady pro bohatou účast lidí, VIP, sponzorů, médií atd. Doporučil bych tak český pohár, který bude mít 13 silných závodních dnů (protože máme 13 krajů a to je z různých důvodů vhodné respektovat). Pořadí poháru bych pak doporučil kalkulovat jako výkonnostní pořadí spíš, než bodové pořadí proto, abychom nenutili špičku závodit na mnoha závodech doma. Pro vítězství v takto kalkulovaném pořadí poháru pak stačí jet doma 2 závody. Detaily popisu závodů a principů poháru v této chvíli přesahují rámec tohoto dokumentu. Realizaci takového poháru doporučuji svěřit firmě, pro kterou bude realizace takového seriálu skutečný podnikatelský záměr. Takového partnera lze buď vytvořit jako konsorcium dnes aktuálních pořadatelů Souhlas 0-10 Nebo jej lze nalézt tak, že se o správnosti a obchodní efektivitě přesvědčí někdo, kdo již podobný seriál závodů v jiném sportu běžky, in-line, horská kola realizuje Souhlas 0-10 Asociace v takovém seriálu bude mít pouze logo a název, nesmí mít žádné obchodní požadavky na % reklamní plochy a tak podobně. To platí m.j. pro všechny další seriály, viz dále. B9. Další seriály Ve smyslu výše uvedeného se jeví jako správné, aby se podpořila organizace lecjakých seriálů, které již v současné době běží (Classic) nebo by běžet mohly (např. zimní seriál aquatlonových závodů, pohár v duatlonu,...). Role asociace je právě taková, o jakou ji organizátoři poptají. Hlavní a stěžejní úlohu asociace vidím v koordinaci termínů s ohledem na různé seriály a termíny MS/ME,... pomoc s médii, Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 11

12 jednání s klíčovými partnery na úrovni centrální (MŠMT, MV,...) případně krajské, delegování rohodčích a ted mě nic dalšího nenapadá. Role asociace při pořádání českého poháru nebo jiných seriálů, které vás napadají: Nová 1 Nová 2 B10. Pravidla Pro potřeby pohárových závodů jsou pravidla TT průběžně aktualizována ve smyslu pravidel ETU a ITU. Pro potřeby ostatních závodů doporučuji, abychom sestavili zjednodušená pravidla (různé pro kategorie dětí a dospělých). Tato pravidla nechť jsou k dispozici všem pořadatelům TT v ČR, pokud o ně projeví zájem. To je pak věcí správné komunikace/marketingu. B11. Dodržování pravidel V odpovědnosti CEO TT musí být i udržování seznamu rozhodčích, jejich působnosti a cen, za které jsou ochotni/schopni plnit roli rozhodčího na závodech rozličných úrovní. Je tedy třeba otevřít téma pravidla/rozhodčí i pro závody jiných kombinací než TT, ale to jsme již v detailech. B12. Transparentnost a otevřenost Mám v úmyslu požádat některé spřízněné osoby, které by mohly z titulu svých zkušeností, znalostí, nebo pracovního zařazení poskytnout zajímavé podněty a náměty již v této pro nás složité rozhodovací fázi, v těch následujících nepochybně také. Mám na mysli některé konkrétní osoby z prostředí orientačního běhu, lyžování, biatlonu, MŠMT, ČSTV a dalších organizací, které budu od začátku udržovat v maximální informovanosti a pokusím se od těchto osob průběžně získávat jejich náměty a názory na náš Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 12

13 experiment. Mám podobné postupy vyzkoušené z prostředí řízení velkých projektů a vždy se taková otevřenost v dobrém vyplatí. B13. Zajištění dlouhodobé stability asociace Nově vymyšlený systém musí být natolik chytrý, aby neumožnil žádnému subjektu přetlačit/zvrátit hlasování valné hromady tak, že převáží jen jeho názor. Nesmí být tedy možné, aby například silný sponzor získal většinu hlasů a tím zvrátil potřebnou názorovou vyváženost. Následující tabulku berte prosím jako můj odhad mantinelů. Seznam i hodnoty těchto mantinelů budou vždy předmětem schválení valné hromady. Mantinely rozumějme vliv, který na rozhodování VH má to které dané téma bez ohledu na to, kolik a jak vlivných členů asociace dané téma zastupují. Pro posuzování obsahu této tabulky nad tím koumejme tak, že chceme získat průměrný názor na to, jak moc velký například % vliv chceme, aby byl dlouhodobě uplatněn při hlasování. Ve sloupci vliv téma pak vidíme počet hlasů, které se rozdělí mezi všechny delegáty podle jejich aktuálního reálného záběru, což se zjistí z vyplněných aktuálních registračních karet. Téma název Talenti Význam sportu Sportovci Téma popis Vliv % Téma Kdo vyhledávají, trénují a pracují s mádeží. Rodiče, školy, kluby, V asociaci bude různorodé spektrum zastánců/zástupců různých TT odvětví (TT, DT, kvadriatlon, zimní, horský, dlouhý,...) 50 Každý, kdo závodí, má možnost být členem asociace s jistým vlivem této cílové skupiny 100 Váš tip Veřejnost 50 Partneři Typicky sponzoři/donátoři 80 Pořadatelé Všech typů, rozsahů, Firmy Které na TT prostředí jakkoli profitují 170 Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 13

14 Média Kteří se o TT zajímají a je součást jejich informačního portfolia 100 Pravidla pro aktualizaci tabulky témat a vlivů témat na rozhodování: Provádí Rada na svém 2. Jednání = 6 měsíců od VH. Každý člen rady navrhne doplnění tabulky témat. Každé nové téma musí mít alespoň jeden řádek registrační karty, ve kterém se načítá příspěvek člena k tématu. Každý člen rady seřadí všechna témata podle důležitosti za sebe bez vlivu individuálních vah Vyjde tak pořadí témat a prvních deset v pořadí se bude uvažovat jako relevantní pro další rok, resp. nadcházející VH. Každý člen rady navrhne nové % ohodnocení pro každé téma tak, aby součet byl 100% Vypočítá se průměr všech hlasů pro každé téma. Výsledky se zaokrouhlí na celá čísla %. B14. Volební mechanismy a jejich matematika Registrační karta, obsahující informace o členovi operativně kalkuluje váhu volebního hlasu takto: Vyplnění/aktualizace registrační karty do 14 dnů před VH www posílá automatické mailové notifikace všem jako upozornění na blížící se dead line/ termín uzavření registrací/aktualizací Karta nasčítá bodové příspěvky pro každého člena pro každé téma. Ukázka toho, jak to bude fungovat bude ještě domyšlena a bude snad zřejmá z funkční www stránky. Každý člen tak má celkový bodový zisk pro každé téma (Body_téma_člen) Po uzavření registrace/aktualizace se pro každé téma sečtou celkové bodové zisky všech členů (body_téma_suma). Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 14

15 Každému členovi se vypočítá příspěvek za každé téma tak, že se body_téma_člen vydělí hodnotou body_téma_suma a vynásobí se hodnotou váha_téma a vyjde tak hodnota pocet_hlasů_téma_i (i = index číselníku témat, kterých je 8) Každému členovi se sečtou počty jeho hlasů pro všechna témata, tedy suma pocet_hlasů_téma_i (pro i = 1..8). Vyjde tak počet hlasů, které má ten který člen k dispozici pro jednání VH, nebo pro delegování svého mandátu jinému členovi asociace, který je již na VH registrován. Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 15

16 Příklad výpočtu, pokud by registrační karty vyplnili tito tři členové asociace: výsledky registračních karet: vynásobené váhou téma: Téma Novák Imrich Karová suma Novák Imrich Karová Talenti Význam sportu Sportovci Veřejnost Partneři Pořadatelé Firmy Média kontrolní součet 1000 počet hlasů členů celkem hlasů VH 1000 Počet hlasů každého člena asociace se pak může za každý rok načítat, kdy se bude započítávat vždy maximálně 5 let zpětně. Takto vytvořený kumulativní součet se může hodit například pro určování věrnostních slevových karet, které by mohly generovat firmy výrobci/prodejci sportovního zařízení nebo poskytovatelé určitých služeb. B15. Každý člen=závodník by pak měl být: Trénující, závodící, prezentující-se na lépe se cítící/s lepší náladou, méně nemocný a tedy méně utrácející peníze zdravotních pojišťoven, více vydělávající pro sebe-pro firmu-pro stát, mající dobrý pocit z komfortních podmínek a stavu řízení českého triatlonu, kupující sportovní zboží od firem=členů asociace, pyšný/hrdý na asociaci a na to že je jejím členem, průběžně dělající dobrý marketing pro triatlon ve svém okolí B16. Každý člen asociace souhlasí s tím, že na www bude veřejná registrační karta, která obsahuje informace o tom, jaké cílové skupiny každý člen reprezentuje, resp. s jakými tématy a jak je ztotožněn a bude zde i veřejná kalkulace síly jeho volebního hlasu Pokud by člen uvedl nepravdivé údaje, může kdokoli vznést k obsahu připomínku a požádat autora o opravu. Obsah vyplnění registrační karty je pak potvrzen jiným členem asociace. Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 16

17 B 17. Sankce Pokud bude zjištěn úmyslně nepravdivý údaj v registrační kartě, může ředitel asociace rozhodnout o snížení síly volebního hlasu až na 0 na max 1 rok. Pokud člen poškodí asociaci, proviní se proti fair-play nebo se jinak proviní, může ředitel asociace rozhodnout o snížení síly volebního hlasu na 0 max na 1 rok Každý člen se může odvolat proti rozhodnutí ředitele k členům Rady s vkladem 1000Kč. Ta může jakkoli změnit rozhodnutí ředitele. B xy... jaké téma chybí vysvětlit???... C. Identifikační údaje respondenta Pokud se vám předložená transformace jeví jako přínosná a jste ochotni se celého procesu nějak účastnit, tak vás prosím o sdělení vašich identifikačních údajů, které poslouží nejen jako opora a zdůvěryhodnění vašeho názoru, ale zároveň pro pořízení informací kdo jste a jaký máte vliv na dění v českém TT, z čehož následně počítač vypočítá sílu vašeho volebního hlasu. Jméno, příjmení, rok narození, mobil, Jaké cílové skupiny zastávám, resp. v jakých tématech jsem silný Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 17

18 V tabulce zatím nejsou dotažené metriky, tedy to na základě čeho se budou počítat příspěvky každého člena vzhledem k tématům tak, aby se daly kalkulovat volební síly. Ale to je relativně technikálie a zvládneme ji během analýzy. Z funkční www stránky to pak bude zřejmé. Cílová skupina / téma Rodič budoucího možného nebo současného mladého závodníka (do 15 let) Typ sportu, který provozuji/podporuji/preferuji Příspěvek pro téma Talenti Význam sportu Vybrat z nabídky všechny možné sporty, které asociace kryje Závodník let možnost zadat T jako Top Závodník Závodník 40 --> Trenér dětí do 15 let (počet a průměrný věk) Sportoveci Sportovci Sportovci Talenti Trenér závodníků starších 15 let (počet závodníků -5, 0, odhad +5 let 3 hodnoty) Pořadatel závodu (možnost zadat jakého, resp. více závodů) pořadatel poháru (možnost zadat jého, více pohárů) Kouč skupiny závodníků, manažer Firma, která vyrábí, nebo prodává do TT prostředí své výrobky nebo služby Média (tisk, TV, rozhlas, internet,...) pro která je TT zajímavý mít možnost vybrat který nebo přidat jiný Sponzor, donátor, či jiný subjekt, který do TT prostředí historicky nebo aktuálně investoval/tuje nebo je to potenciální partner (3 volby) Pořadatelé Sportovci Firmy Média Firmy Role ve firmě staturání zástupce nebo zaměstnanec poskytuje do sportu peníze, kolik. Materiál, za kolik / období Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 18

19 Klub, oddíl, TJ, firma,.. jejímž cílem je evidovat a vychovávat závodníky Počet do 15 let - aktivních Počet nad 15 let aktivních Jiný sport, který od TT očekává vhodnou symbiozu, kooperaci,... Talenti Sportovci Veřejnost Výběr jaký sport (sportovní) škola, která umožnuje TT přípravu nebo jiné zařízení tohoto typu Ostatní tuzemská nebo zahraniční veřejnost s odůvodněným zájemem vlivem ČSTV, ETU, ITU, resp.jiné orgaizace, které mohou být pro ČSTT relevantní MŠMT nebo jiná složka státu VZP, jiné pojišťovny (jaké), Jiné důležité téma... Talenti Veřejnost Partneři Partneři Firmy... jaká? Jiné důležité téma... Pamatujme, že každý z nás zainteresovaných zastupuje obvykle více než jednu cílovou skupinu, resp. dokáže se ztotožnit s více tématy. Proto očekávám, že tabulka bude od většiny respondentů pestře vyplněná. Kvalitní vyplnění této tabulky je základem pro dobrý nástřel principů ovážení síly volebních hlasů pro jednání valné hromady. D. Závěr Pokud naleznu pro transformaci dostatečnou podporu pléna, tak ve smyslu výše uvedeného předložím klubům, resp. aktuální valné hromadě návrh na zrušení původních stanov a textaci Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 19

20 stanov nových, které budou obsahovat hlavní změny tak, jak z návrhu, provedené analýzy a dalších ohlasů vyplyne. Textaci nových stanov budeme mít k oponentuře hotovou odhaduji v srpnu. V září a říjnu by mohla proběhnout diskuse a oponentura těchto stanov tak, abychom v listopadu mohli svolat valnou hromadu, která by nové stanovy projednala a případně schválila. Moje role vedení STK je podmíněně spojena s tím, že se mi podaří změny prosadit. Pokud to nebude z jakýchkoli důvodů možné, z funkce odstoupím, protože bytostně nesouhlasím s principy řízení tak, jak jsou nastaveny a které tvrdím, nemohou fungovat. Chci se za ČSTT nestydět, chci, aby ČSTT byla akceschopnou organizací, která si dokáže vydobýt odpovídající postavení v tržně fungující ekonomice ČR. A k tomu podle mého názoru musí podstoupit nějakou operaci a tu nejlepší možnou, která mě a můj tým napadla, vám předkládám. Přátelé, děkuji Vám za potřebnou shovívavost při posuzování toho co a jak se letos stane. Jsem si však jistý, že je to správná cesta a dá se zvládnout. Těším se na spolupráci, Jaromír Horák, Květen 2010 Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 20

Projektová porada ČTS AKTUÁLNÍ TÉMATA. Místo: Kancelář ČTS, Těšnov

Projektová porada ČTS AKTUÁLNÍ TÉMATA. Místo: Kancelář ČTS, Těšnov ZÁPIS z projektové porady ČTA : 8.1.2013 Seznam pozvaných účastníků Přítomen Organizace Místo: Kancelář ČTS, Těšnov ČTA-projekty-01/2013 Jaromír Horák Ano ČTS Jana Marečková Ne ČTS Jana Burianová Ano ČTS

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Soutěžní směrnice 2011 zimní edice. BRIKO Maplus Zimní triatlon, ČP a Český pohár v Aquatlonu

Soutěžní směrnice 2011 zimní edice. BRIKO Maplus Zimní triatlon, ČP a Český pohár v Aquatlonu Soutěžní směrnice 2011 zimní edice BRIKO Maplus Zimní triatlon, ČP a Český pohár v Aquatlonu SS zimní edice byla schválena Radou/VV ČSTT dne 15. 12. 2010 Soutěžní směrnice určuje parametry seriálů a jejich

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

STANOVY ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE

STANOVY ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE STANOVY ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE dále jen Stanovy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Právní postavení 1.1.1. Česká Triatlonová Asociace o.s. (dále též ČTA ) je občanským sdružením, které vzniklo dne 28.5.1990

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky Čl. 1 Úvodní ustanovení Hlavním cílem evidence členské základny Svazu lyžařů České republiky, o.s. (dále jen SLČR) je získání trvalého

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek ČTS s.r.o., jako majitel marketingových práv k informačnímu systému www.czechtriseries.cz vyhlašuje výzvu k podání nabídek na nákup licence k výrobě a prodeji sportovního a jiného

Více

Liga lidských práv, z. s.

Liga lidských práv, z. s. Liga lidských práv, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Liga lidských práv, z. s., zkráceně Liga (dále jen spolek ) má své sídlo v Brně. Anglický ekvivalent jeho jména zní: League of Human Rights.

Více

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s.

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. I. Úvod 1. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz (dále jen FISAF.cz ) vydává tento registrační řád a přestupní řád za účelem

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 I. Hlavní cíle: A. Všeobecné- dlouhodobé zajistit pro všechny členy sportovní a společenské a odborné vyžití odpovídající jejich předpokladům (platí pro

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA 1. Správní rada Asociace malého fotbalu České republiky, o. s. (dále jen jako SR

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC Datum konání: 28. 03. 2011 Přítomní: Správní rada SGCC - Antonín Jízdný - Jindřich Zdráhal - Pavel Šrom - Tibor Ťapuš - Jana Šteflová Hosté - Miloslav Buřival, čestný

Více

Podmínky a pravidla členství spolku Endurance Lab Team, z.s.

Podmínky a pravidla členství spolku Endurance Lab Team, z.s. Podmínky a pravidla členství spolku Endurance Lab Team, z.s. 1 Úvodní informace 1.1 Endurance Lab Team, z.s. (dále jen Spolek nebo Oddíl) je sportovní Oddíl, který svým členům poskytuje podporu pro výkon

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Eva Potůčková Manager neolympijských tlonů Ano

Eva Potůčková Manager neolympijských tlonů Ano Zápis porady vedení ČTA č. ČTA-vedení-05_14 Datum: 5.11.2014; 9:00 hod Místo: zasedací místnost ČTA, Těšnov 5, Praha 1 Pozvaný (b.t.) Role Účast Jaromír Předseda Rady ČTA Ano Antonín Generální sekretář

Více

Prováděcí pokyny. k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008. Přílohy:

Prováděcí pokyny. k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008. Přílohy: Prováděcí pokyny k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008 Přílohy: Grafické znázornění organizace a řízení SCM ČSTT Grafické znázornění zdravotního zajištění SCM ČSTT Rozpočet

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013. Článek 1 Všeobecná ustanovení

STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013. Článek 1 Všeobecná ustanovení STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Golf Indoor Club Prague o.s. je občanským sdružením dle ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. ze dne 27. 03. 1990,

Více

STANOVY SDRUŽENÍ STUDENTŮ STOMATOLOGIE ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY SDRUŽENÍ STUDENTŮ STOMATOLOGIE ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY SDRUŽENÍ STUDENTŮ STOMATOLOGIE ČESKÉ REPUBLIKY I. NÁZEV SDRUŽENÍ Název sdružení je Sdružení studentů stomatologie České republiky /zkratka SSS ČR/. II. SÍDLO Sídlem SSS ČR je děkanát Lékařské fakulty

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU

STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU ČLÁNEK I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zřizovatelem sportovního klub OCRA JUNIOR KLUB (dále jen sportovní klub) je spolek Obstacle Racing Association CZ z.s. se sídlem v Kladně, Vašíčkova

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení 1) Hospicové občanské sdružení Cesta domů (dále jen sdružení ) je dobrovolným sdružením občanů a právnických

Více

ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy a semináře 2014/2015

ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy a semináře 2014/2015 S t r á n k a 1 ČESKÁ FEDERACE AIKIDO Technické předpisy a semináře 2014/2015 Obsah 1.1 ČLENSTVÍ V ČFAI... 2 1.2 Licenční známky... 2 1.3 Termín pro zaplacení licence a zaslání evidenčního listu... 2 2

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1 S T A N O V Y Centrum mezistátních úhrad čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Centrum mezistátních úhrad, které plní úkoly styčného orgánu pro provádění

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Třebíčský oddíl plavání.

Třebíčský oddíl plavání. Právní forma: občanské sdružení Se sídlem: Třebíč, Mládežnická 2 IČ: 64271706 Třebíčský oddíl plavání Hledáme generálního sponzora Účelem tohoto materiálu je podpořit úsilí při hledání generálního sponzora

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Smlouva o trenérském vedení sportovců v gesci ČTA

Smlouva o trenérském vedení sportovců v gesci ČTA Smlouva o trenérském vedení sportovců v gesci ČTA Česká triatlonová asociace Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17, Praha 6 zastoupený předsedou asociace, panem Ing. Jaromírem Horákem IČ: 448 51 782 bankovní

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

Přátelé kolibříků, z. s. Stanovy spolku

Přátelé kolibříků, z. s. Stanovy spolku Přátelé kolibříků, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Přátelé kolibříků, z. s. (dále jen spolek ) mají své sídlo v Brně, na adrese Náměstí svobody 103/5, PSČ 602 00. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

občanské sdružení Benediktus

občanské sdružení Benediktus Stanovy občanského sdružení Benediktus Čl. I Úvodní ustanovení Název spolku: občanské sdružení Benediktus Sídlo: Klášterní 60, 583 01 Chotěboř IČO: 708 68 832 (dále jen komunita ) Čl. II Právní postavení

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY SPOLKU Spora, z. s.

STANOVY SPOLKU Spora, z. s. STANOVY SPOLKU Spora, z. s. (1) Název spolku je Spora, z. s. (2) Sídlo spolku je v obci Vlašim. Článek I Název, sídlo a charakter spolku (3) Spolek je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 89/2012

Více

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ Tělovýchovná jednota Baník Union Nové Sedlo, o.s. Masarykova 534, 357 34 Nové Sedlo Směrnice o zásadách členství v TJ Platí od 01. 01. 2015 v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

Marcela Karová Marketingový manager

Marcela Karová Marketingový manager Zápis porady vedení ČTA č. ČTA-vedení-01/14 Datum: 4.2.2014; 9:00 hod Místo: zasedací místnost ČTA, Těšnov 5, Praha 1 Pozvaný (b.t.) Role Účast Jaromír Ředitel ČTA Ano Antonín Generální sekretář Ano Lenka

Více

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ Vážení členové SPŘ, níže jsou uvedeny výchozí formulace hlavních dokumentů zakládané sekce. Tato verze je určena k dalšímu rozpracování a upřesnění Vámi, budoucími

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

- 1. Stanovy Asociace českých nábytkářů

- 1. Stanovy Asociace českých nábytkářů - 1 Stanovy Asociace českých nábytkářů čl. 1 Název, sídlo a působnost Název : Asociace českých nábytkářů (dále jen "Asociace") Sídlo : Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1 IČO: 71377077 Působnost : Asociace

Více

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Město Blansko Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Finanční zdroje 3. Obecné podmínky poskytování dotace 4. Určování výše dotace 5. Postup při schvalování

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY

ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Český svaz pole & art sports, z.s. Lze používat i zkratku: ČESPAS, z.s. (dále je v textu uváděn

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení Organizační řád České sledge hokejové asociace Článek I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád České sledge hokejové asociace (dále jen ČSHA) upravuje činnost VV ČSHA, předsedy ČSHA, odborných komisí ČSHA

Více

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD Stanovy spolku čl. 1 Název, forma, sídlo (1) Spolek Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s., (dále jen CAPARD ) je právnickou osobou založenou

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

POSTAVENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V DÍLČÍ STUDIE II. - ANALÝZA DAT ZA ZAMĚSTNANCE STUDIE SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Č. 28

POSTAVENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V DÍLČÍ STUDIE II. - ANALÝZA DAT ZA ZAMĚSTNANCE STUDIE SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Č. 28 STUDIE Č. 28 POSTAVENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DÍLČÍ STUDIE II. - ANALÝZA DAT ZA ZAMĚSTNANCE Vytvořeno pro: Projekt reg. č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Název sdružení: Institut rogersovské psychoterapie a poradenství. Sídlo: 142 00 PRAHA 4 Krč, Sládkovičova 1238. Stanovy. Preambule

Název sdružení: Institut rogersovské psychoterapie a poradenství. Sídlo: 142 00 PRAHA 4 Krč, Sládkovičova 1238. Stanovy. Preambule Název sdružení: Institut rogersovské psychoterapie a poradenství Sídlo: 142 00 PRAHA 4 Krč, Sládkovičova 1238 Cíl: viz stanovy Stanovy Preambule Institut rogersovské psychoterapie a poradenství, dále jen

Více

Č eske asociace discgolfu, z. s.

Č eske asociace discgolfu, z. s. STANOVY Č eske asociace discgolfu, z. s. Název spolku: Česká asociace discgolfu, z. s. Užívaná zkratka: ČADG Užívaný anglický překlad názvu spolku: Czech discgolf association, z. s. Sídlo: Jílovišťská

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

Město Králíky (zadavatel)

Město Králíky (zadavatel) Město Králíky (zadavatel) zastoupené starostkou města Janou Ponocnou, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Oznámení otevřeného řízení a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou dle 27 zákona

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

STANOVY. zapsaného spolku SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY. čl. I Název a sídlo

STANOVY. zapsaného spolku SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY. čl. I Název a sídlo STANOVY zapsaného spolku SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY čl. I Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Spolek posluchačů architektury (dále jen SPA ). 2. SPA má sídlo na Fakultě architektury ČVUT v

Více

Zápis z jednání Valné hromady Svazu závěsného létání ze dne 27.10. 2012 Která se uskutečnila v restauraci Ponorka na Rané od 16 hodin

Zápis z jednání Valné hromady Svazu závěsného létání ze dne 27.10. 2012 Která se uskutečnila v restauraci Ponorka na Rané od 16 hodin Zápis z jednání Valné hromady Svazu závěsného létání ze dne 27.10. 2012 Která se uskutečnila v restauraci Ponorka na Rané od 16 hodin Účast: 39 členů s hlasem volebním Hosté: Jan Brskovský prezident LAA

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více