Analýza TT v ČR a návrh transformace. Určeno k oponentuře.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza TT v ČR a návrh transformace. Určeno k oponentuře."

Transkript

1 Vážení triatlonoví přátelé Oslovuji Vás všechny jako staro/nový předseda Sportovně Technické Komise v začátku sezóny V roli vedení STK jsem byl po rozdělení federace, kdy se nám se silným týmem výkonného výboru spolu s pořadateli podařilo myslím postavit solidní a dlouhodobě silnou domácí soutěž, na což navázaly i skvělé výsledky na mezinárodní úrovni. Roli vedení STK jsem nyní přijal proto, že mi není lhostejný stav řízení českého triatlonu. Chci na tento stav ČSTT ukázat, pojmenovat jeho hlavní příčiny a naznačit možnou cestu jak z toho ven. Mým cílem je provést analýzu současného stavu od široké množiny respondentů, předložit možné řešení, zjistit názory relevantních lidí na toto řešení a pokud bude zřetelný souhlas s těmito změnami, pak budu připraven uřídit logicky navazující transformaci řízení ČSTT. K současné situaci a k diskusi cílového stavu se můžete, pokud chcete, neanonymně vyjádřit dík elektronické verzi tohoto dokumentu, který je uložen na Rád bych, abychom analýzu zvládli během června 2010, v červenci pak budete mít výsledky analýzy a další postup k dispozici. Doufám, že někteří pořadatelé závodů budou ochotni na prezentacích poskytnout tento dokument, resp. link na www stránku, aby se informace dostaly - mimo jiné - k aktivním závodníkům. A. Analýza současného stavu A1. Moje důvěra v Český svaz triatlonu jako v instituci 0-10 A2. Moje důvěra v Radu a VV ČSTT 0-10 A3. Moje důvěra v předsedu prof. Bunce 0-10 A4. Jak moc si myslím, že je nějaká asociace/svaz potřebný/vhodný 0-10 A5. Preferoval bych spíše olympijské tratě před sprinty v českém poháru Ano-Ne A6. Preferuji hákové závody proti nehákovým Ano-Ne A7. Jsem spíše pro původní kombinaci plavání-běžky-běh pro zimní TT než pro dnes preferovanou variantu MTB-běžky-běh Ano-Ne Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 1

2 Jaká témata, otázky, odpovědi je třeba zjistit? Prosím nyní každého vymyslet témata, na která je vhodné se prostřednictvím tohoto dotazníku zeptat.??? Zřejmá příčina současného neutěšeného stavu ČSTT Pojďme diskutovat situaci před pár lety, kdy jeden doktorand FTVS zmanipuloval valnou hromadu ČSTT, svévolně se jal řízení ČSTT a kdy nám pak dalo značnou práci sanovat situaci do jakž takž přijatelného stavu. Na mimořádné valné hromadě jsem přijal funkci krizového předsedy ČSTT na nezbytně dlouhou dobu, aby se pořešily největší problémy, které nastaly. Po sanaci hlavních problémů jsem přednesl návrh, abychom se vydali na cestu změny principů řízení ČSTT. Nikdo z členů tehdejší Rady můj návrh nepodpořil a tak jsem z funkce krizového předsedy odstoupil. Nyní, s odstupem času vidím, že celé sanování suchého krize, byla asi medvědí služba. Již tehdy jsme zřejmě měli za cenu ztráty lecjakých květin nechat celý ČSTT zhavarovat a postavit novou moderní instituci. Získali bychom snad 7 let času. Namísto toho jsme fixovali nefunkční mechanismy, kdy trosky zástupců klubů stále volí exekutivu, která se pak v izolaci od reality těší malé podpoře reálného triatlonového dění. Hlavní příčinu vleklých potíží tedy vidím v tom, že nedostatečně reprezentativní vzorek triatlonem dotčených osob volí exekutivu tedy výkonný výbor který je složen z dobrovolníků. Tito lidé navíc nejsou dostatečně (finančně) motivovaní aby fungovali rychle a dobře. a) Leda náhodou se totiž zvolí jedinci manažersky a věcně znalí b) Každý zvolený má svoji práci, svůj business atd. a triatlon řeší často až jako poslední téma, pokud vůbec c) V současném systému je potlačován hlavní motivační mechanismus vydělávat peníze. Každý, kdo je v současném systému volen je potahován tehdy, chce-li na společném vydělávat. Jiná / další příčina současného stavu...? Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 2

3 Proto znovu vyzývám všechny zúčastněné a tím jak dále uvidíte, myslím skutečně všechny zúčastněné. Zamysleme se prosím nad tím, zda potřebujeme, resp. chceme silnou a důvěryhodnou asociaci, která bude zastupovat/reprezentovat triatlon a jemu příbuzné multisporty v očích odborné i laické veřejnosti, na mezinárodním poli, v zorném úhlu firem, sponzorů, médií, rodičů a podobně. Která bude profesionálně zajišťovat potřebné činnosti tak, abychom na triatlon, tedy myslím na jeho vedení, byli hrdí. Můj názor je, že taková asociace je nutná, bavme se tedy o tom, jak má vypadat, co má dělat, kolik bude její činnost stát a kdo jí zaplatí. Oprostěme se prosím od toho co a jak se dělá dnes. Souhlas s existencí silné a důvěryhodné asociace 0-10 B. Diskuse možného cílového stavu Hlavní pilíř nového přístupu (který asi není nový, ale je třeba jej nově oprášit a uplatnit): Nová ČSTT (nebo organizace zbrusu nového názvu) je asociace všech relevantních subjektů a funguje z vůle těchto lidí, firem,... které triatlon a/nebo jeho rozličné formy baví, anebo na něm vydělávají. Dále budu tuto novou organizaci nazývat asociací. Asociace bude zajišťovat a realizovat pouze a výhradě služby pro asociované členy, kteří si spektrum služeb schválili a kteří si tyto služby platí. Je zřejmé, že členové budou směřovat činnost asociace k tomu, aby prioritně a aktuálně podporovala své členy ke sportovním, obchodním a/nebo jiným úspěchům. Řešení jiných témat nebo aktivit je nemyslitelné. Tento odstavec tak říká, že v novém uspořádání bude nutné zajistit potřebnou dynamiku změn tedy zadání toho co má asociace dělat a co dělat nemá. Nesmí hrozit riziko zamrznutí témat například takové, kterého jsme svědky v současném stavu. Uvažme, že témata a z toho vyplývající komise VV jsme těsně po rozpadu federace formulovali vzpomínám s Jardou Krausem, Pavlem Kořanem a tuším ještě Pavlem Šubrem - a ono to tak je stále, NIC se nezměnilo. To je další důkaz nutnosti systémových změn. Úvodem dovolte soubor cílů, které je třeba formulovat, diskutovat, snad pak schválit a snažit se jich pak dosáhnout: Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 3

4 Dostat TT v ČR opět na sportovní a mediální výsluní, stát se vzorem a příkladem pro ostatní sporty v mnoha oblastech tak, jak tomu bylo v devadesátých letech ztotožnění se s cílem Znovu postavit silný pohár s velkými závody, který by byl rozpoznatelný netriatlonovou veřejností, diváky, sponzory, médii,... Závody musejí být mohutné/veliké/... a musí o nich být snadno slyšet ztotožnění se s cílem Cílem TT (stejně jako dalších aerobních sportů) je zvýšit procento pravidelně sportujících lidí ve všech věkových skupinách. Prokázat tak, že TT je instrument, který mimořádně účinně přispívá k rozvoji osobností s jasným vlivem na nižší nemocnost, což má zřejmé ekonomické důsledky růst a kultivaci pracovní výkonnosti, kvalitnější řízení firem a tedy i růst výkonnosti české ekonomiky a snižování státního dluhu pokles drogové závislosti, kriminality a s tím spojených nákladů resortů vnitra a zdravotnictví 0-10 ztotožnění se s cílem Jiný cíl:...?? Aktuální cíl vedení ČSTT je pak zřejmě nutné formulovat takto: Obnovit si důvěru u svých členů a pokusit se zmotivovat je ke spolupráci alespoň pro téma transformace. Souhlasím s tímto dílčím cílem 0-10 Stavební kameny pro novou vývojovou fázi ČSTT Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 4

5 Jsou dále uvedeny a očíslovány jako Bx. Řazení je více-méně náhodné a nemá co dělat s prioritami nebo důležitostí. B1. Valná hromada ČSTT musí být orgán, který bude v jedné chvíli zastupovat názorové spektrum skutečných hybných sil, které se o TT z jakýchkoli důvodů (sportovních, obchodních,...) zajímají a mají tak na TT dění v ČR skutečný vliv. V tomto smyslu bude třeba a) zjistit, oslovit a k členství v asociaci zmotivovat správné cílové skupiny b) nastavit sílu volebních hlasů jednotlivých delegátů tak, aby odrážela jejich reálný výtlak První nástřel cílových skupin, které budou osloveny s pokusem zmotivovat je a které by pak mohly mít zájem o své působení v asociaci: Kód Cílová skupina Koho zastupuji 0-10 Rodič budoucího možného nebo současného mladého závodníka (do 15 let) Závodník Skupina závodníků bez statutárního krytí tým se statutárním krytím (klub, firma, spol. organizace,...) mající IČ Trenér Pořadatel závodu/ů Kouč skupiny závodníků, manažer Firma (která vyrábí, nebo prodává do TT prostředí své výrobky nebo služby Média (tisk, TV, rozhlas, internet,...) pro která je TT zajímavý Sponzor, donátor, či jiný subjekt, který do TT prostředí historicky nebo aktuálně investoval/tuje nebo je to potenciální partner Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 5

6 Firma název, www ve které pracuji /pracuji v manažerské pozici/ řídím ji / patří mi % / Zástupce jiného sportu, který od TT očekává vhodnou symbiozu, kooperaci,... (sportovní) škola, která umožňuje TT přípravu nebo jiné zařízení tohoto typu Ostatní tuzemská nebo zahraniční veřejnost s odůvodněným zájmem o TT nebo vlivem na něho ČSTV, ETU, ITU, resp.jiné orgaizace, které mohou být pro ČSTT relevantní MŠMT, MO, MV, krajský nebo obecní úřad, magistrát,... nebo jiná relevantní složka státu Zdravotní pojišťovny Jiná cílová skupina : Tabulka bude převedena na inteligentní html dotazník, aby každý kdo bude chtít vyjádřit svůj názor mohl a) naznačit svůj vlastní backround b) naznačit nové cílové skupiny. Síla volebních hlasů delegátů pak musí vyjadřovat jejich skutečnou mocnost, resp. význam, musí být veřejná a po každé ukončené sezoně jasně kalkulovatelná a následně platná pro další rok. Nemám nic proti demokracii, ale chci jí o něco víc přiblížit realitě. Dnešní typická valná hromada = pár lidí, kteří reprezentují pár sotva funkčních klubů. Tito lidé zdaleka, ale ani zdaleka nepostihují potřebné názorové spektrum. A nelze se domnívat, že na valné hromady v současném nastavení bude někdy jezdit víc lidí. Nemají pro to důvod, protože historicky vědí, že s tímto systémem stejně nepohnou, nejsou motivovaní. Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 6

7 B2. Na valné hromadě budeme i nadále volit Radu. Ta však bude mít tyto funkce: B2.1. Jmenuje a odvolává generálního ředitele asociace, dále jen CEO TT B2.2. Kontroluje a dozoruje, zda činnost exekutivy (tedy ředitele a jeho týmu) naplňuje zadání svých členů B2.3. slouží jako organický a pohyblivý sběr informací z terénu - toho co členové chtějí, co nechtějí a tyto informace občasně předává CEO TT. Valná hromada se bude konat 1x ročně vždy po sezoně. Členové asociace se budou registrovat k účasti na valné hromadě třemi možnostmi: - K elektronické on-line aktivní účasti prostřednictvím video konference s hlasováním sms - K elektronické on-line účasti pasivní (sledování na internetu) s hlasováním sms - K fyzické účasti - Delegováním svých hlasů (všech hlasů, kterými daný člověk disponuje) nějakému jinému, již registrovanému delegátovi. Ten musí toto zmocnění akceptovat. B3. Výkonný výbor tedy navrhuji v jeho dnešní podobě zrušit a nahradit jej profesionálním nevoleným ředitelem ČSTT, kterého bude vybírat/odvolávat nově zvolená Rada. V gesci ředitele ČSTT bude řídit (spolu s případnými dalšími zaměstnanci a hlavně s externími subjekty) reálné TT dění. Většina činností, které nyní dělají komise VV tak bude realizována ředitelem, jeho zaměstnanci nebo externími subjekty, typicky členy asociace tak, aby na těchto činnostech tyto subjekty profitovaly. Generální ředitel asociace tak bude profesionál, který bude mít svůj tým odhaduji, že většinu věcí a rozhodnutí zvládne sám, se sekretářkou a s poradním orgánem, který si zřejmě vybuduje. Velké a důležité věci budou nasmlouvané s externími partnery (například český pohár, účetnictví, zajištění cest reprezentace a podobně). Kancelář asociace musí být na důstojném místě v Praze s takovým vybavením, abychom se za to nemuseli stydět před partnery, médii, zahraničními návštěvníky atd. B4. Název asociace Je jistě možné ponechat současný název Český svaz triatlonu. Domnívám se však, že by se právě k výročí 30 let mohla provést změna názvu tak, aby se podtrhla hloubka a dosah změn, které jsou, resp. snad budou provedeny. Nehledě k tomu, že slovo svaz evokuje v každém Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 7

8 historickou zkušenost s organizací, která fungovala v prostředí totality se vším, co to obnáší. V této části prosím o Váš názor: Možný název / zkratka 0=nechci vůbec, 10=chci nejvíc Český svaz triatlonu / ČSTT 0-10 Czech multisport association / CMA 0-10 Czech triathlon & multisport association / CTMA 0-10 Jiný název:... Logo zachovat původní 0-10 Logo zadat výběrové řízení na nové logo 0-10 Respondenti budou mít možnost vyjádřit svůj názor na bodové stupnici 0-10 nebo navrhnout jiné řešení daného bodu. B5. Informovanost a komunikace Základem pro kvalitní informovanost je www, kde je třeba, aby byla k dispizici on-line databáze všech členů asocicace, včetně jejich profilu (výše uvedené vyplněné tabulky) a vypočítané síly volebního hlasu. Služby www tak budou hlavním nástrojem, který bude podporovat každoroční jednání valné hromady. B6. Rada Volí se 13 členů na 2 roky. Každý člen může být zvolen max 2x po sobě. Pak je nutná minimálně 2 letá pauza. Věkový rozptyl člena rady je let. Tím se zaručí určitá pružnost a modernost celé asociace. Rada se schází 4x ročně. Po valné hromadě, před sezonou, po sezoně a před valnou hromadou. Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 8

9 Jednání rady se uskutečňují tak, že jednání hostí vždy jeden z členů rady u sebe resp. tam, kde uzná za vhodné. B7. Financování Jak bylo uvedeno, všechny činnosti, které bude CEO a jeho tým realizovat, musejí být činnosti které přímo souvisejí se službami pro členy. Výčet těchto činností musí být každý rok aktualizován pro jednání valné hromady, která jej vždy nově posvětí. V kroku 2 musí být diskutován a valnou hromadou odsouhlasen princip rozpočtu dalšího kalendářního roku, aby bylo jasné kolik služby stojí, resp. o kolik mohou být zlevněny díky tomu, že se mohlo podařit nasmlouvat nějaký sponzorský finanční příspěvek (například na rozhodčí nebo na reprezentaci). Každý člen asociace tak musí rozumět tomu, jaké služby si od asociace objednává, jaké tedy může očekávat a kolik ho tyto služby stojí. Správný princip skladby služeb a odpovídajících cen je asi klíčem ke dlouhodobé stabilitě asociace. Návrh rozpisu okruhů služeb, které mě napadají. Prosím každého o vyjádření svého názoru k tom co by asociace měla/mohla dělat: Kod Okruh služeb Jak moc souhlas 0-10 Zastupování zájmu českého triatlonu v zahraničí 0-10 Komunikace s relevantními institucemi v ČR, zvláště pak těmi, které dávají na sport peníze Zajištění správného směrování dotací, účetnictví a výkaznictví směrem k donátorům (včetně centrálních sponzorů) Zadání, provozování a správa podpůrného www (na externí smlouvu) Organizace a příprava jednání Rady a valné hromady (5 akcí do roka) Synchronizace a údržba pravidel TT ve smyslu ETU/ITU regulí pro potřeby závodů českého poháru. Vyhotovení zjednodušených pravidel pro potřeby ostatních závodů pro veřejnost Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 9

10 Hledání, výchova, evidence a rozpisy rozhodčích na závody (všech pořadatelů, kteří o to projeví zájem, nikoli jen český pohár) asi na externí smlouvu. Rozhodčí by měli být financování sponzory rozhodčích. Věcná a finanční kontrola tam, kam jdou dotace od státu, sazky, sponzorů atd. Marketingová práce: Zajištění loga resp. dalších marketingových materiálů asociace na akcích typu český pohár, jiných významných závodech, jiných vhodných místech atp. Mediální práce: práce s médii tak, aby se o dění v asociaci vědělo. Cílem je podpořit organizátory, závodníky,... cílem není medializovat asociaci. Reprezentace vymyslet a vhodnou formou realizovat problematiku reprezentace. Asi na externí smlouvu. V tomto případě se jeví jako správné podpořit reprezentaci sponzory. Smluvní a právní problematika. Jeví se jako vhodné, aby jak asociace, tak pořadatelé měli silné zázemí v oblasti smluvní a právní tak, aby každý nekrvácel ve stejných nebo podobných tématech. Garance komunikace s ETU/itu ve věci kandidatury/pořádání závodů, zařazených do pohárů. Další: Další: Další: Doufám, že již úvodní analýza přinese náměty a názory co by asociace měla dělat, abychom již pro první jednání nové valné hromady měli pohromadě seznam služeb, které budou na short-listu toho, co by měl nový tým pod vedením nového CEO dělat. Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 10

11 B8. Český pohár v triatlonu Pro naplnění výše uvedených cílů je podle mého názoru nutné, abychom obrodili jeden jasný a silný seriál závodů, kdy většina těchto závodů budou na olympijských tratích a bez háků. Kdy tyto závody budou komplementární se závody dětí i veteránů a vytvoří se tak předpoklady pro bohatou účast lidí, VIP, sponzorů, médií atd. Doporučil bych tak český pohár, který bude mít 13 silných závodních dnů (protože máme 13 krajů a to je z různých důvodů vhodné respektovat). Pořadí poháru bych pak doporučil kalkulovat jako výkonnostní pořadí spíš, než bodové pořadí proto, abychom nenutili špičku závodit na mnoha závodech doma. Pro vítězství v takto kalkulovaném pořadí poháru pak stačí jet doma 2 závody. Detaily popisu závodů a principů poháru v této chvíli přesahují rámec tohoto dokumentu. Realizaci takového poháru doporučuji svěřit firmě, pro kterou bude realizace takového seriálu skutečný podnikatelský záměr. Takového partnera lze buď vytvořit jako konsorcium dnes aktuálních pořadatelů Souhlas 0-10 Nebo jej lze nalézt tak, že se o správnosti a obchodní efektivitě přesvědčí někdo, kdo již podobný seriál závodů v jiném sportu běžky, in-line, horská kola realizuje Souhlas 0-10 Asociace v takovém seriálu bude mít pouze logo a název, nesmí mít žádné obchodní požadavky na % reklamní plochy a tak podobně. To platí m.j. pro všechny další seriály, viz dále. B9. Další seriály Ve smyslu výše uvedeného se jeví jako správné, aby se podpořila organizace lecjakých seriálů, které již v současné době běží (Classic) nebo by běžet mohly (např. zimní seriál aquatlonových závodů, pohár v duatlonu,...). Role asociace je právě taková, o jakou ji organizátoři poptají. Hlavní a stěžejní úlohu asociace vidím v koordinaci termínů s ohledem na různé seriály a termíny MS/ME,... pomoc s médii, Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 11

12 jednání s klíčovými partnery na úrovni centrální (MŠMT, MV,...) případně krajské, delegování rohodčích a ted mě nic dalšího nenapadá. Role asociace při pořádání českého poháru nebo jiných seriálů, které vás napadají: Nová 1 Nová 2 B10. Pravidla Pro potřeby pohárových závodů jsou pravidla TT průběžně aktualizována ve smyslu pravidel ETU a ITU. Pro potřeby ostatních závodů doporučuji, abychom sestavili zjednodušená pravidla (různé pro kategorie dětí a dospělých). Tato pravidla nechť jsou k dispozici všem pořadatelům TT v ČR, pokud o ně projeví zájem. To je pak věcí správné komunikace/marketingu. B11. Dodržování pravidel V odpovědnosti CEO TT musí být i udržování seznamu rozhodčích, jejich působnosti a cen, za které jsou ochotni/schopni plnit roli rozhodčího na závodech rozličných úrovní. Je tedy třeba otevřít téma pravidla/rozhodčí i pro závody jiných kombinací než TT, ale to jsme již v detailech. B12. Transparentnost a otevřenost Mám v úmyslu požádat některé spřízněné osoby, které by mohly z titulu svých zkušeností, znalostí, nebo pracovního zařazení poskytnout zajímavé podněty a náměty již v této pro nás složité rozhodovací fázi, v těch následujících nepochybně také. Mám na mysli některé konkrétní osoby z prostředí orientačního běhu, lyžování, biatlonu, MŠMT, ČSTV a dalších organizací, které budu od začátku udržovat v maximální informovanosti a pokusím se od těchto osob průběžně získávat jejich náměty a názory na náš Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 12

13 experiment. Mám podobné postupy vyzkoušené z prostředí řízení velkých projektů a vždy se taková otevřenost v dobrém vyplatí. B13. Zajištění dlouhodobé stability asociace Nově vymyšlený systém musí být natolik chytrý, aby neumožnil žádnému subjektu přetlačit/zvrátit hlasování valné hromady tak, že převáží jen jeho názor. Nesmí být tedy možné, aby například silný sponzor získal většinu hlasů a tím zvrátil potřebnou názorovou vyváženost. Následující tabulku berte prosím jako můj odhad mantinelů. Seznam i hodnoty těchto mantinelů budou vždy předmětem schválení valné hromady. Mantinely rozumějme vliv, který na rozhodování VH má to které dané téma bez ohledu na to, kolik a jak vlivných členů asociace dané téma zastupují. Pro posuzování obsahu této tabulky nad tím koumejme tak, že chceme získat průměrný názor na to, jak moc velký například % vliv chceme, aby byl dlouhodobě uplatněn při hlasování. Ve sloupci vliv téma pak vidíme počet hlasů, které se rozdělí mezi všechny delegáty podle jejich aktuálního reálného záběru, což se zjistí z vyplněných aktuálních registračních karet. Téma název Talenti Význam sportu Sportovci Téma popis Vliv % Téma Kdo vyhledávají, trénují a pracují s mádeží. Rodiče, školy, kluby, V asociaci bude různorodé spektrum zastánců/zástupců různých TT odvětví (TT, DT, kvadriatlon, zimní, horský, dlouhý,...) 50 Každý, kdo závodí, má možnost být členem asociace s jistým vlivem této cílové skupiny 100 Váš tip Veřejnost 50 Partneři Typicky sponzoři/donátoři 80 Pořadatelé Všech typů, rozsahů, Firmy Které na TT prostředí jakkoli profitují 170 Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 13

14 Média Kteří se o TT zajímají a je součást jejich informačního portfolia 100 Pravidla pro aktualizaci tabulky témat a vlivů témat na rozhodování: Provádí Rada na svém 2. Jednání = 6 měsíců od VH. Každý člen rady navrhne doplnění tabulky témat. Každé nové téma musí mít alespoň jeden řádek registrační karty, ve kterém se načítá příspěvek člena k tématu. Každý člen rady seřadí všechna témata podle důležitosti za sebe bez vlivu individuálních vah Vyjde tak pořadí témat a prvních deset v pořadí se bude uvažovat jako relevantní pro další rok, resp. nadcházející VH. Každý člen rady navrhne nové % ohodnocení pro každé téma tak, aby součet byl 100% Vypočítá se průměr všech hlasů pro každé téma. Výsledky se zaokrouhlí na celá čísla %. B14. Volební mechanismy a jejich matematika Registrační karta, obsahující informace o členovi operativně kalkuluje váhu volebního hlasu takto: Vyplnění/aktualizace registrační karty do 14 dnů před VH www posílá automatické mailové notifikace všem jako upozornění na blížící se dead line/ termín uzavření registrací/aktualizací Karta nasčítá bodové příspěvky pro každého člena pro každé téma. Ukázka toho, jak to bude fungovat bude ještě domyšlena a bude snad zřejmá z funkční www stránky. Každý člen tak má celkový bodový zisk pro každé téma (Body_téma_člen) Po uzavření registrace/aktualizace se pro každé téma sečtou celkové bodové zisky všech členů (body_téma_suma). Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 14

15 Každému členovi se vypočítá příspěvek za každé téma tak, že se body_téma_člen vydělí hodnotou body_téma_suma a vynásobí se hodnotou váha_téma a vyjde tak hodnota pocet_hlasů_téma_i (i = index číselníku témat, kterých je 8) Každému členovi se sečtou počty jeho hlasů pro všechna témata, tedy suma pocet_hlasů_téma_i (pro i = 1..8). Vyjde tak počet hlasů, které má ten který člen k dispozici pro jednání VH, nebo pro delegování svého mandátu jinému členovi asociace, který je již na VH registrován. Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 15

16 Příklad výpočtu, pokud by registrační karty vyplnili tito tři členové asociace: výsledky registračních karet: vynásobené váhou téma: Téma Novák Imrich Karová suma Novák Imrich Karová Talenti Význam sportu Sportovci Veřejnost Partneři Pořadatelé Firmy Média kontrolní součet 1000 počet hlasů členů celkem hlasů VH 1000 Počet hlasů každého člena asociace se pak může za každý rok načítat, kdy se bude započítávat vždy maximálně 5 let zpětně. Takto vytvořený kumulativní součet se může hodit například pro určování věrnostních slevových karet, které by mohly generovat firmy výrobci/prodejci sportovního zařízení nebo poskytovatelé určitých služeb. B15. Každý člen=závodník by pak měl být: Trénující, závodící, prezentující-se na lépe se cítící/s lepší náladou, méně nemocný a tedy méně utrácející peníze zdravotních pojišťoven, více vydělávající pro sebe-pro firmu-pro stát, mající dobrý pocit z komfortních podmínek a stavu řízení českého triatlonu, kupující sportovní zboží od firem=členů asociace, pyšný/hrdý na asociaci a na to že je jejím členem, průběžně dělající dobrý marketing pro triatlon ve svém okolí B16. Každý člen asociace souhlasí s tím, že na www bude veřejná registrační karta, která obsahuje informace o tom, jaké cílové skupiny každý člen reprezentuje, resp. s jakými tématy a jak je ztotožněn a bude zde i veřejná kalkulace síly jeho volebního hlasu Pokud by člen uvedl nepravdivé údaje, může kdokoli vznést k obsahu připomínku a požádat autora o opravu. Obsah vyplnění registrační karty je pak potvrzen jiným členem asociace. Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 16

17 B 17. Sankce Pokud bude zjištěn úmyslně nepravdivý údaj v registrační kartě, může ředitel asociace rozhodnout o snížení síly volebního hlasu až na 0 na max 1 rok. Pokud člen poškodí asociaci, proviní se proti fair-play nebo se jinak proviní, může ředitel asociace rozhodnout o snížení síly volebního hlasu na 0 max na 1 rok Každý člen se může odvolat proti rozhodnutí ředitele k členům Rady s vkladem 1000Kč. Ta může jakkoli změnit rozhodnutí ředitele. B xy... jaké téma chybí vysvětlit???... C. Identifikační údaje respondenta Pokud se vám předložená transformace jeví jako přínosná a jste ochotni se celého procesu nějak účastnit, tak vás prosím o sdělení vašich identifikačních údajů, které poslouží nejen jako opora a zdůvěryhodnění vašeho názoru, ale zároveň pro pořízení informací kdo jste a jaký máte vliv na dění v českém TT, z čehož následně počítač vypočítá sílu vašeho volebního hlasu. Jméno, příjmení, rok narození, mobil, Jaké cílové skupiny zastávám, resp. v jakých tématech jsem silný Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 17

18 V tabulce zatím nejsou dotažené metriky, tedy to na základě čeho se budou počítat příspěvky každého člena vzhledem k tématům tak, aby se daly kalkulovat volební síly. Ale to je relativně technikálie a zvládneme ji během analýzy. Z funkční www stránky to pak bude zřejmé. Cílová skupina / téma Rodič budoucího možného nebo současného mladého závodníka (do 15 let) Typ sportu, který provozuji/podporuji/preferuji Příspěvek pro téma Talenti Význam sportu Vybrat z nabídky všechny možné sporty, které asociace kryje Závodník let možnost zadat T jako Top Závodník Závodník 40 --> Trenér dětí do 15 let (počet a průměrný věk) Sportoveci Sportovci Sportovci Talenti Trenér závodníků starších 15 let (počet závodníků -5, 0, odhad +5 let 3 hodnoty) Pořadatel závodu (možnost zadat jakého, resp. více závodů) pořadatel poháru (možnost zadat jého, více pohárů) Kouč skupiny závodníků, manažer Firma, která vyrábí, nebo prodává do TT prostředí své výrobky nebo služby Média (tisk, TV, rozhlas, internet,...) pro která je TT zajímavý mít možnost vybrat který nebo přidat jiný Sponzor, donátor, či jiný subjekt, který do TT prostředí historicky nebo aktuálně investoval/tuje nebo je to potenciální partner (3 volby) Pořadatelé Sportovci Firmy Média Firmy Role ve firmě staturání zástupce nebo zaměstnanec poskytuje do sportu peníze, kolik. Materiál, za kolik / období Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 18

19 Klub, oddíl, TJ, firma,.. jejímž cílem je evidovat a vychovávat závodníky Počet do 15 let - aktivních Počet nad 15 let aktivních Jiný sport, který od TT očekává vhodnou symbiozu, kooperaci,... Talenti Sportovci Veřejnost Výběr jaký sport (sportovní) škola, která umožnuje TT přípravu nebo jiné zařízení tohoto typu Ostatní tuzemská nebo zahraniční veřejnost s odůvodněným zájemem vlivem ČSTV, ETU, ITU, resp.jiné orgaizace, které mohou být pro ČSTT relevantní MŠMT nebo jiná složka státu VZP, jiné pojišťovny (jaké), Jiné důležité téma... Talenti Veřejnost Partneři Partneři Firmy... jaká? Jiné důležité téma... Pamatujme, že každý z nás zainteresovaných zastupuje obvykle více než jednu cílovou skupinu, resp. dokáže se ztotožnit s více tématy. Proto očekávám, že tabulka bude od většiny respondentů pestře vyplněná. Kvalitní vyplnění této tabulky je základem pro dobrý nástřel principů ovážení síly volebních hlasů pro jednání valné hromady. D. Závěr Pokud naleznu pro transformaci dostatečnou podporu pléna, tak ve smyslu výše uvedeného předložím klubům, resp. aktuální valné hromadě návrh na zrušení původních stanov a textaci Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 19

20 stanov nových, které budou obsahovat hlavní změny tak, jak z návrhu, provedené analýzy a dalších ohlasů vyplyne. Textaci nových stanov budeme mít k oponentuře hotovou odhaduji v srpnu. V září a říjnu by mohla proběhnout diskuse a oponentura těchto stanov tak, abychom v listopadu mohli svolat valnou hromadu, která by nové stanovy projednala a případně schválila. Moje role vedení STK je podmíněně spojena s tím, že se mi podaří změny prosadit. Pokud to nebude z jakýchkoli důvodů možné, z funkce odstoupím, protože bytostně nesouhlasím s principy řízení tak, jak jsou nastaveny a které tvrdím, nemohou fungovat. Chci se za ČSTT nestydět, chci, aby ČSTT byla akceschopnou organizací, která si dokáže vydobýt odpovídající postavení v tržně fungující ekonomice ČR. A k tomu podle mého názoru musí podstoupit nějakou operaci a tu nejlepší možnou, která mě a můj tým napadla, vám předkládám. Přátelé, děkuji Vám za potřebnou shovívavost při posuzování toho co a jak se letos stane. Jsem si však jistý, že je to správná cesta a dá se zvládnout. Těším se na spolupráci, Jaromír Horák, Květen 2010 Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 20

Transformace Českého svazu triatlonu

Transformace Českého svazu triatlonu Vážení triatlonoví přátelé, dostává se Vám do rukou dokument, který informuje triatlonovou veřejnost o možných změnách, které by mohly nastat v oblasti řízení českého triatlonu. Současný stav principů

Více

Smlouvu o spolupráci

Smlouvu o spolupráci I Smlouva Níže uvedeného o spolupráci při organizaci seriálu závodů českého poháru v dlouhém triatlonu dne, měsíce a roku uzavřeli Český svaz triatlonu 0.5. se sídlem Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 zastoupený

Více

NABÍDKA OBCHODNÍHO PARTNERSTVÍ S ČESKÝM TRIATLONEM 2012

NABÍDKA OBCHODNÍHO PARTNERSTVÍ S ČESKÝM TRIATLONEM 2012 NABÍDKA OBCHODNÍHO PARTNERSTVÍ S ČESKÝM TRIATLONEM 2012 Nabídka byla vyhotovena bezprostředně po konferenci Triatlon 2011 a následující valné hromadě České triatlonové asociace, která drtivou většinou

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 20. 11. 2014. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S.

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. 1 Úvod 1. Dle stanov Českého svazu kolečkového bruslení, z.s. (dále jen ČSKB) jsou definovány tyto orgány: a) členská

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 3. 12. 2013. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky Čl. 1 Úvodní ustanovení Hlavním cílem evidence členské základny Svazu lyžařů České republiky, o.s. (dále jen SLČR) je získání trvalého

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 I. Hlavní cíle: A. Všeobecné- dlouhodobé zajistit pro všechny členy sportovní a společenské a odborné vyžití odpovídající jejich předpokladům (platí pro

Více

S T A N O V Y. upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu

S T A N O V Y. upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu S T A N O V Y upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu čl. 1 Název sídlo: 1. Název sportovní asociace je: Česká asociace

Více

Důvodová zpráva k návrhu novely stanov Českého svazu jachtingu dle zák.89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník

Důvodová zpráva k návrhu novely stanov Českého svazu jachtingu dle zák.89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Důvodová zpráva k návrhu novely stanov Českého svazu jachtingu dle zák.89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Vypracovali: Radim Vašík, vedoucí pracovní skupiny VV ČSJ pro změnu stanov informace o postupu

Více

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE (upřesňující informace ČSPS k činnosti Sportovních center mládeže) 1. Úvodní ustanovení Článek I. Všeobecná ustanovení Sportovní centrum mládeže (dále jen SCM) je organizační jednotkou

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Český svaz plaveckých sportů směrnice č. 4/2011 schválena dne: 29.5. 2011 REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS

Český svaz plaveckých sportů směrnice č. 4/2011 schválena dne: 29.5. 2011 REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS REGISTRAČNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS 1.1 Sportovec, který se chce aktivně zapojit do činnosti v plaveckých sportech, musí být registrován v ČSPS. 1.2 Každý rozhodčí,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, 374 01 Spolek podporující činnost žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé

Více

JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD

JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD Článek I Principy rozhodování 1.1 Pro rozhodování v orgánech Hnutí platí následující pravidla: K účasti na zasedání presidia je předseda presidia povinen

Více

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO Čl. I. Úvodní ustanovení Jednání Prezidia CDO jsou řízena podle tohoto jednacího řádu Prezidia CDO. Prezident, popřípadě 1.viceprezident, jsou povinni 4x ročně svolat osobní jednání

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy Strana 1/5 ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy článek 1 Název, sídlo a symbolika 1. Asociace plzeňského futsalu je občanským sdružením (dále jen APF), vytvořeným na spolkových demokratických zásadách,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Metodika a diskuse výpočtu výkonnostního pořadí. Czech Power Ranking, CPR. aktualizováno 8. května 2013, Jaromír Horák

Metodika a diskuse výpočtu výkonnostního pořadí. Czech Power Ranking, CPR. aktualizováno 8. května 2013, Jaromír Horák Metodika a diskuse výpočtu výkonnostního pořadí Czech Power Ranking, CPR aktualizováno 8. května 2013, Jaromír Horák Metodika výpočtu výkonnostního pořadí byla vyvinuta v létě 1991 na společném soustředění

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek ČTS s.r.o., jako majitel marketingových práv k informačnímu systému www.czechtriseries.cz vyhlašuje výzvu k podání nabídek na nákup licence k výrobě a prodeji sportovního a jiného

Více

"Cena Dukly" 4. kolo Českého poháru mládeže 2015, memoriálu Karla Bártů. TJ Dukla Praha a ASC Dukla Praha

Cena Dukly 4. kolo Českého poháru mládeže 2015, memoriálu Karla Bártů. TJ Dukla Praha a ASC Dukla Praha "Cena Dukly" 4. kolo Českého poháru mládeže 2015, memoriálu Karla Bártů Pořadatel: TJ Dukla Praha a ASC Dukla Praha Datum: neděle 31. 05. 2015 Místo: Sportovní komplex Juliska, Na Julisce 28/2, 160 00,

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50)

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MŠMT-23407/2012-50 aktualizace pro 2013 až 2014 Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) ÚVOD

Více

STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS

STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS Vydal: Komise propagace a marketingu ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 28. 10. 2014 1 ORGANIZAČNÍ STATUT Komise propagace a marketingu (dále jen Komise)

Více

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s.

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. I. Úvod 1. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz (dále jen FISAF.cz ) vydává tento registrační řád a přestupní řád za účelem

Více

POSTAVENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V DÍLČÍ STUDIE II. - ANALÝZA DAT ZA ZAMĚSTNANCE STUDIE SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Č. 28

POSTAVENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V DÍLČÍ STUDIE II. - ANALÝZA DAT ZA ZAMĚSTNANCE STUDIE SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Č. 28 STUDIE Č. 28 POSTAVENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DÍLČÍ STUDIE II. - ANALÝZA DAT ZA ZAMĚSTNANCE Vytvořeno pro: Projekt reg. č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

ROK 2015 BUDE VE ZNAMENÍ (R)EVOLUCI V EVIDENCI A ORGANIZACI FOTBALOVÝCH KLUBŮ A SOUTĚŽÍ

ROK 2015 BUDE VE ZNAMENÍ (R)EVOLUCI V EVIDENCI A ORGANIZACI FOTBALOVÝCH KLUBŮ A SOUTĚŽÍ ROK 2015 BUDE VE ZNAMENÍ (R)EVOLUCI V EVIDENCI A ORGANIZACI FOTBALOVÝCH KLUBŮ A SOUTĚŽÍ Miroslav Sedlmaier- sekretář OFS Klatovy Dne 8.12. 2014 se v Praze sešel na svém pravidelném zasedání Výkonný výbor

Více

Přestupní řád ČSJu. Platný od 9.12.2012 Nahrazuje Přestupní řád z 18.10.2012) ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION

Přestupní řád ČSJu. Platný od 9.12.2012 Nahrazuje Přestupní řád z 18.10.2012) ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic tel.: +420-2-33355280, fax:+420-2-57214265 Přestupní řád ČSJu Platný od 9.12.2012 Nahrazuje Přestupní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku Brdský zálesák Mníšek pod Brdy Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Brdský zálesák (dále jen spolek ) má své sídlo v Mníšku pod Brdy, na adrese Městské kulturní středisko, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Stanovy. Aeroklubu Hlásná Třebaň, občanské sdružení

Stanovy. Aeroklubu Hlásná Třebaň, občanské sdružení Stanovy Aeroklubu Hlásná Třebaň, občanské sdružení Aeroklub Hlásná Třebaň, občanské sdružení je občanské sdružení dle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb., které sdružuje zájemce o sportovní leteckou

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY 1 Název a sídlo 1) Název sdružení: STAVÍME EKOLOGICKY 2) Sídlo sdružení: Národní třída 10, 110 00 Praha 1 3) Územní působnost: celé území České republiky 2 Postavení

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

METODICKÝ POKYN KRAJSKÝCH KONFERENCÍ

METODICKÝ POKYN KRAJSKÝCH KONFERENCÍ METODICKÝ POKYN KRAJSKÝCH KONFERENCÍ Na základě Stanov CDO, o.s. musí být svolána jednou za rok řádná krajská konference, která je volební, protože funkční období předsedy krajské sekce je vždy nejdéle

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Soutěžní směrnice 2011 zimní edice. BRIKO Maplus Zimní triatlon, ČP a Český pohár v Aquatlonu

Soutěžní směrnice 2011 zimní edice. BRIKO Maplus Zimní triatlon, ČP a Český pohár v Aquatlonu Soutěžní směrnice 2011 zimní edice BRIKO Maplus Zimní triatlon, ČP a Český pohár v Aquatlonu SS zimní edice byla schválena Radou/VV ČSTT dne 15. 12. 2010 Soutěžní směrnice určuje parametry seriálů a jejich

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

PRAVIDLA PRO UDĚLENÍ PATRONÁTU (ZÁŠTITY) ČOV A PŘEDSEDY ČOV

PRAVIDLA PRO UDĚLENÍ PATRONÁTU (ZÁŠTITY) ČOV A PŘEDSEDY ČOV PRAVIDLA PRO UDĚLENÍ PATRONÁTU (ZÁŠTITY) ČOV A PŘEDSEDY ČOV 1. Obecná pravidla pro udělení patronátu Každému sportovnímu odvětví může udělit patronát VV ČOV, předseda či složka ČOV pouze 1x za rok. Pokud

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness Článek 1. Základní stanovení 1. Organizační řád Českého svazu aerobiku, fitness a tance (dále jen ), určuje zásady činnosti a způsoby řízení,

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Pomoc Těšínského Slezska, o.s. I. Název, sídlo a charakteristika sdružení 1) Název sdružení zní: Pomoc Těšínského Slezska, o.s. 2) Sídlo sdružení je na adrese: Studentská 25,

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s.

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASOCIACE SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. STANOVY Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název sdružení: Zkrácené označení: Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASP ČR, o. s. Sídlo: Základní

Více

STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s.

STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s. STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s. Článek I. Název a sídlo 1. Název: Česká seniorská golfová asociace, z. s. ( zkratka ČSGA ). Anglický ekvivalent jejího názvu zní Czech Senior Golf

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Stanovy občanského sdružení Gospel Train

Stanovy občanského sdružení Gospel Train Stanovy občanského sdružení Gospel Train 1. Název sdružení: Gospel Train Čl. 1 Název a sídlo 2. Sídlo sdružení: Polívkova 12, 158 00 Praha 5 - Jinonice Čl. 2 Charakter sdružení Sdružení je dobrovolným,

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

STANOVY ČESKÉ SENIORSKÉ GOLFOVÉ ASOCIACE

STANOVY ČESKÉ SENIORSKÉ GOLFOVÉ ASOCIACE STANOVY ČESKÉ SENIORSKÉ GOLFOVÉ ASOCIACE Článek I. Název a sídlo 1. Název: Česká seniorská golfová asociace ( zkratka ČSGA ). Anglický ekvivalent jejího názvu zní Czech Senior Golf Association. 2. Sídlo:

Více

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona. STANOVY S.N.A. Preambule Název sdružení Sídlo 1. Poslání a základní cíle sdružení 2. Doba trvání sdružení 3. Členství 4. Vnitřní uspořádání 5. Hospodaření 6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 20. 22.3.2015 Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 20. 22.3.2015 Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 20 22.3.2015 Praha Přítomni: Hosté: Nedostavil se: L.Vondráčková, A.Pospíšil, M.Barda, L.Adámek, M.Bartoň, P.Novák, R.Bendl J.Sviták, V.Chalupa A.Staněk

Více

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I.

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. S T A N O V Y Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

Stanovy Klubu osvojitelů, z. s.

Stanovy Klubu osvojitelů, z. s. Stanovy Klubu osvojitelů, z. s. 1) Název Klub osvojitelů, z. s. 2) Sídlo spolku Nerudova 202, 252 30 Řevnice 3) Účel 3.1 Klub osvojitelů, z. s. má tyto hlavní účely: a) podporovat rodiny, které mají osvojené

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava A. Základní ustanovení. Postavení, název a sídlo. 1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava (dále

Více

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD Stanovy spolku čl. 1 Název, forma, sídlo (1) Spolek Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s., (dále jen CAPARD ) je právnickou osobou založenou

Více

Zásady sestavení Exekutivy ČSH na období 2016-2020 (navrhování kandidátů pro volby na mimořádné konferenci ČSH)

Zásady sestavení Exekutivy ČSH na období 2016-2020 (navrhování kandidátů pro volby na mimořádné konferenci ČSH) Zásady sestavení Exekutivy ČSH na období 2016-2020 (navrhování kandidátů pro volby na mimořádné konferenci ČSH) I. Volby do Exekutivy ČSH Konference ČSH rozhodla dne 29. srpna 2015 v souladu se stanovami

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel./ fax 242 429 260, e-mail: cgf@cstv.cz REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Praha, listopad 2010 Roman Slavík předseda ČGF OBSAH

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

PROPOZICE 21. EKOL SUPERPRESTIGE 2013

PROPOZICE 21. EKOL SUPERPRESTIGE 2013 PROPOZICE 21. EKOL SUPERPRESTIGE 2013 STATUS ZÁVODU EVROPSKÝ POHÁR JUNIORŮ V TRIATLONU MISTROVSTVÍ ČR VE SPRINT TRIATLONU MÍSTO Brno, Brněnská přehrada, Česká republika http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl

Více

STANOVY SPOLKU Český klub zlatokopů

STANOVY SPOLKU Český klub zlatokopů STANOVY SPOLKU Český klub zlatokopů čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Český klub zlatokopů (dále též ČKZ ). 2. Sídlo spolku: Praha 3. ČKZ je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení 1 Název a sídlo 1.Přesný název sdružení je Opři se, o. s. Stanovy občanského sdružení 2.Adresa sdružení je Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, 250 88. 2 Náplň sdružení 1.Podpora dětí vyrůstajících v dětských

Více

METODICKÁ INFORMACE. k vyhlášeným programům Státní podpory sportu pro rok 2012

METODICKÁ INFORMACE. k vyhlášeným programům Státní podpory sportu pro rok 2012 METODICKÁ INFORMACE k vyhlášeným programům Státní podpory sportu pro rok 2012 V souvislosti s vyhlášením programů Státní podpory sportu pro rok 2012 určených pro nestátní neziskové organizace dochází k

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více