Analýza TT v ČR a návrh transformace. Určeno k oponentuře.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza TT v ČR a návrh transformace. Určeno k oponentuře."

Transkript

1 Vážení triatlonoví přátelé Oslovuji Vás všechny jako staro/nový předseda Sportovně Technické Komise v začátku sezóny V roli vedení STK jsem byl po rozdělení federace, kdy se nám se silným týmem výkonného výboru spolu s pořadateli podařilo myslím postavit solidní a dlouhodobě silnou domácí soutěž, na což navázaly i skvělé výsledky na mezinárodní úrovni. Roli vedení STK jsem nyní přijal proto, že mi není lhostejný stav řízení českého triatlonu. Chci na tento stav ČSTT ukázat, pojmenovat jeho hlavní příčiny a naznačit možnou cestu jak z toho ven. Mým cílem je provést analýzu současného stavu od široké množiny respondentů, předložit možné řešení, zjistit názory relevantních lidí na toto řešení a pokud bude zřetelný souhlas s těmito změnami, pak budu připraven uřídit logicky navazující transformaci řízení ČSTT. K současné situaci a k diskusi cílového stavu se můžete, pokud chcete, neanonymně vyjádřit dík elektronické verzi tohoto dokumentu, který je uložen na Rád bych, abychom analýzu zvládli během června 2010, v červenci pak budete mít výsledky analýzy a další postup k dispozici. Doufám, že někteří pořadatelé závodů budou ochotni na prezentacích poskytnout tento dokument, resp. link na www stránku, aby se informace dostaly - mimo jiné - k aktivním závodníkům. A. Analýza současného stavu A1. Moje důvěra v Český svaz triatlonu jako v instituci 0-10 A2. Moje důvěra v Radu a VV ČSTT 0-10 A3. Moje důvěra v předsedu prof. Bunce 0-10 A4. Jak moc si myslím, že je nějaká asociace/svaz potřebný/vhodný 0-10 A5. Preferoval bych spíše olympijské tratě před sprinty v českém poháru Ano-Ne A6. Preferuji hákové závody proti nehákovým Ano-Ne A7. Jsem spíše pro původní kombinaci plavání-běžky-běh pro zimní TT než pro dnes preferovanou variantu MTB-běžky-běh Ano-Ne Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 1

2 Jaká témata, otázky, odpovědi je třeba zjistit? Prosím nyní každého vymyslet témata, na která je vhodné se prostřednictvím tohoto dotazníku zeptat.??? Zřejmá příčina současného neutěšeného stavu ČSTT Pojďme diskutovat situaci před pár lety, kdy jeden doktorand FTVS zmanipuloval valnou hromadu ČSTT, svévolně se jal řízení ČSTT a kdy nám pak dalo značnou práci sanovat situaci do jakž takž přijatelného stavu. Na mimořádné valné hromadě jsem přijal funkci krizového předsedy ČSTT na nezbytně dlouhou dobu, aby se pořešily největší problémy, které nastaly. Po sanaci hlavních problémů jsem přednesl návrh, abychom se vydali na cestu změny principů řízení ČSTT. Nikdo z členů tehdejší Rady můj návrh nepodpořil a tak jsem z funkce krizového předsedy odstoupil. Nyní, s odstupem času vidím, že celé sanování suchého krize, byla asi medvědí služba. Již tehdy jsme zřejmě měli za cenu ztráty lecjakých květin nechat celý ČSTT zhavarovat a postavit novou moderní instituci. Získali bychom snad 7 let času. Namísto toho jsme fixovali nefunkční mechanismy, kdy trosky zástupců klubů stále volí exekutivu, která se pak v izolaci od reality těší malé podpoře reálného triatlonového dění. Hlavní příčinu vleklých potíží tedy vidím v tom, že nedostatečně reprezentativní vzorek triatlonem dotčených osob volí exekutivu tedy výkonný výbor který je složen z dobrovolníků. Tito lidé navíc nejsou dostatečně (finančně) motivovaní aby fungovali rychle a dobře. a) Leda náhodou se totiž zvolí jedinci manažersky a věcně znalí b) Každý zvolený má svoji práci, svůj business atd. a triatlon řeší často až jako poslední téma, pokud vůbec c) V současném systému je potlačován hlavní motivační mechanismus vydělávat peníze. Každý, kdo je v současném systému volen je potahován tehdy, chce-li na společném vydělávat. Jiná / další příčina současného stavu...? Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 2

3 Proto znovu vyzývám všechny zúčastněné a tím jak dále uvidíte, myslím skutečně všechny zúčastněné. Zamysleme se prosím nad tím, zda potřebujeme, resp. chceme silnou a důvěryhodnou asociaci, která bude zastupovat/reprezentovat triatlon a jemu příbuzné multisporty v očích odborné i laické veřejnosti, na mezinárodním poli, v zorném úhlu firem, sponzorů, médií, rodičů a podobně. Která bude profesionálně zajišťovat potřebné činnosti tak, abychom na triatlon, tedy myslím na jeho vedení, byli hrdí. Můj názor je, že taková asociace je nutná, bavme se tedy o tom, jak má vypadat, co má dělat, kolik bude její činnost stát a kdo jí zaplatí. Oprostěme se prosím od toho co a jak se dělá dnes. Souhlas s existencí silné a důvěryhodné asociace 0-10 B. Diskuse možného cílového stavu Hlavní pilíř nového přístupu (který asi není nový, ale je třeba jej nově oprášit a uplatnit): Nová ČSTT (nebo organizace zbrusu nového názvu) je asociace všech relevantních subjektů a funguje z vůle těchto lidí, firem,... které triatlon a/nebo jeho rozličné formy baví, anebo na něm vydělávají. Dále budu tuto novou organizaci nazývat asociací. Asociace bude zajišťovat a realizovat pouze a výhradě služby pro asociované členy, kteří si spektrum služeb schválili a kteří si tyto služby platí. Je zřejmé, že členové budou směřovat činnost asociace k tomu, aby prioritně a aktuálně podporovala své členy ke sportovním, obchodním a/nebo jiným úspěchům. Řešení jiných témat nebo aktivit je nemyslitelné. Tento odstavec tak říká, že v novém uspořádání bude nutné zajistit potřebnou dynamiku změn tedy zadání toho co má asociace dělat a co dělat nemá. Nesmí hrozit riziko zamrznutí témat například takové, kterého jsme svědky v současném stavu. Uvažme, že témata a z toho vyplývající komise VV jsme těsně po rozpadu federace formulovali vzpomínám s Jardou Krausem, Pavlem Kořanem a tuším ještě Pavlem Šubrem - a ono to tak je stále, NIC se nezměnilo. To je další důkaz nutnosti systémových změn. Úvodem dovolte soubor cílů, které je třeba formulovat, diskutovat, snad pak schválit a snažit se jich pak dosáhnout: Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 3

4 Dostat TT v ČR opět na sportovní a mediální výsluní, stát se vzorem a příkladem pro ostatní sporty v mnoha oblastech tak, jak tomu bylo v devadesátých letech ztotožnění se s cílem Znovu postavit silný pohár s velkými závody, který by byl rozpoznatelný netriatlonovou veřejností, diváky, sponzory, médii,... Závody musejí být mohutné/veliké/... a musí o nich být snadno slyšet ztotožnění se s cílem Cílem TT (stejně jako dalších aerobních sportů) je zvýšit procento pravidelně sportujících lidí ve všech věkových skupinách. Prokázat tak, že TT je instrument, který mimořádně účinně přispívá k rozvoji osobností s jasným vlivem na nižší nemocnost, což má zřejmé ekonomické důsledky růst a kultivaci pracovní výkonnosti, kvalitnější řízení firem a tedy i růst výkonnosti české ekonomiky a snižování státního dluhu pokles drogové závislosti, kriminality a s tím spojených nákladů resortů vnitra a zdravotnictví 0-10 ztotožnění se s cílem Jiný cíl:...?? Aktuální cíl vedení ČSTT je pak zřejmě nutné formulovat takto: Obnovit si důvěru u svých členů a pokusit se zmotivovat je ke spolupráci alespoň pro téma transformace. Souhlasím s tímto dílčím cílem 0-10 Stavební kameny pro novou vývojovou fázi ČSTT Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 4

5 Jsou dále uvedeny a očíslovány jako Bx. Řazení je více-méně náhodné a nemá co dělat s prioritami nebo důležitostí. B1. Valná hromada ČSTT musí být orgán, který bude v jedné chvíli zastupovat názorové spektrum skutečných hybných sil, které se o TT z jakýchkoli důvodů (sportovních, obchodních,...) zajímají a mají tak na TT dění v ČR skutečný vliv. V tomto smyslu bude třeba a) zjistit, oslovit a k členství v asociaci zmotivovat správné cílové skupiny b) nastavit sílu volebních hlasů jednotlivých delegátů tak, aby odrážela jejich reálný výtlak První nástřel cílových skupin, které budou osloveny s pokusem zmotivovat je a které by pak mohly mít zájem o své působení v asociaci: Kód Cílová skupina Koho zastupuji 0-10 Rodič budoucího možného nebo současného mladého závodníka (do 15 let) Závodník Skupina závodníků bez statutárního krytí tým se statutárním krytím (klub, firma, spol. organizace,...) mající IČ Trenér Pořadatel závodu/ů Kouč skupiny závodníků, manažer Firma (která vyrábí, nebo prodává do TT prostředí své výrobky nebo služby Média (tisk, TV, rozhlas, internet,...) pro která je TT zajímavý Sponzor, donátor, či jiný subjekt, který do TT prostředí historicky nebo aktuálně investoval/tuje nebo je to potenciální partner Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 5

6 Firma název, www ve které pracuji /pracuji v manažerské pozici/ řídím ji / patří mi % / Zástupce jiného sportu, který od TT očekává vhodnou symbiozu, kooperaci,... (sportovní) škola, která umožňuje TT přípravu nebo jiné zařízení tohoto typu Ostatní tuzemská nebo zahraniční veřejnost s odůvodněným zájmem o TT nebo vlivem na něho ČSTV, ETU, ITU, resp.jiné orgaizace, které mohou být pro ČSTT relevantní MŠMT, MO, MV, krajský nebo obecní úřad, magistrát,... nebo jiná relevantní složka státu Zdravotní pojišťovny Jiná cílová skupina : Tabulka bude převedena na inteligentní html dotazník, aby každý kdo bude chtít vyjádřit svůj názor mohl a) naznačit svůj vlastní backround b) naznačit nové cílové skupiny. Síla volebních hlasů delegátů pak musí vyjadřovat jejich skutečnou mocnost, resp. význam, musí být veřejná a po každé ukončené sezoně jasně kalkulovatelná a následně platná pro další rok. Nemám nic proti demokracii, ale chci jí o něco víc přiblížit realitě. Dnešní typická valná hromada = pár lidí, kteří reprezentují pár sotva funkčních klubů. Tito lidé zdaleka, ale ani zdaleka nepostihují potřebné názorové spektrum. A nelze se domnívat, že na valné hromady v současném nastavení bude někdy jezdit víc lidí. Nemají pro to důvod, protože historicky vědí, že s tímto systémem stejně nepohnou, nejsou motivovaní. Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 6

7 B2. Na valné hromadě budeme i nadále volit Radu. Ta však bude mít tyto funkce: B2.1. Jmenuje a odvolává generálního ředitele asociace, dále jen CEO TT B2.2. Kontroluje a dozoruje, zda činnost exekutivy (tedy ředitele a jeho týmu) naplňuje zadání svých členů B2.3. slouží jako organický a pohyblivý sběr informací z terénu - toho co členové chtějí, co nechtějí a tyto informace občasně předává CEO TT. Valná hromada se bude konat 1x ročně vždy po sezoně. Členové asociace se budou registrovat k účasti na valné hromadě třemi možnostmi: - K elektronické on-line aktivní účasti prostřednictvím video konference s hlasováním sms - K elektronické on-line účasti pasivní (sledování na internetu) s hlasováním sms - K fyzické účasti - Delegováním svých hlasů (všech hlasů, kterými daný člověk disponuje) nějakému jinému, již registrovanému delegátovi. Ten musí toto zmocnění akceptovat. B3. Výkonný výbor tedy navrhuji v jeho dnešní podobě zrušit a nahradit jej profesionálním nevoleným ředitelem ČSTT, kterého bude vybírat/odvolávat nově zvolená Rada. V gesci ředitele ČSTT bude řídit (spolu s případnými dalšími zaměstnanci a hlavně s externími subjekty) reálné TT dění. Většina činností, které nyní dělají komise VV tak bude realizována ředitelem, jeho zaměstnanci nebo externími subjekty, typicky členy asociace tak, aby na těchto činnostech tyto subjekty profitovaly. Generální ředitel asociace tak bude profesionál, který bude mít svůj tým odhaduji, že většinu věcí a rozhodnutí zvládne sám, se sekretářkou a s poradním orgánem, který si zřejmě vybuduje. Velké a důležité věci budou nasmlouvané s externími partnery (například český pohár, účetnictví, zajištění cest reprezentace a podobně). Kancelář asociace musí být na důstojném místě v Praze s takovým vybavením, abychom se za to nemuseli stydět před partnery, médii, zahraničními návštěvníky atd. B4. Název asociace Je jistě možné ponechat současný název Český svaz triatlonu. Domnívám se však, že by se právě k výročí 30 let mohla provést změna názvu tak, aby se podtrhla hloubka a dosah změn, které jsou, resp. snad budou provedeny. Nehledě k tomu, že slovo svaz evokuje v každém Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 7

8 historickou zkušenost s organizací, která fungovala v prostředí totality se vším, co to obnáší. V této části prosím o Váš názor: Možný název / zkratka 0=nechci vůbec, 10=chci nejvíc Český svaz triatlonu / ČSTT 0-10 Czech multisport association / CMA 0-10 Czech triathlon & multisport association / CTMA 0-10 Jiný název:... Logo zachovat původní 0-10 Logo zadat výběrové řízení na nové logo 0-10 Respondenti budou mít možnost vyjádřit svůj názor na bodové stupnici 0-10 nebo navrhnout jiné řešení daného bodu. B5. Informovanost a komunikace Základem pro kvalitní informovanost je www, kde je třeba, aby byla k dispizici on-line databáze všech členů asocicace, včetně jejich profilu (výše uvedené vyplněné tabulky) a vypočítané síly volebního hlasu. Služby www tak budou hlavním nástrojem, který bude podporovat každoroční jednání valné hromady. B6. Rada Volí se 13 členů na 2 roky. Každý člen může být zvolen max 2x po sobě. Pak je nutná minimálně 2 letá pauza. Věkový rozptyl člena rady je let. Tím se zaručí určitá pružnost a modernost celé asociace. Rada se schází 4x ročně. Po valné hromadě, před sezonou, po sezoně a před valnou hromadou. Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 8

9 Jednání rady se uskutečňují tak, že jednání hostí vždy jeden z členů rady u sebe resp. tam, kde uzná za vhodné. B7. Financování Jak bylo uvedeno, všechny činnosti, které bude CEO a jeho tým realizovat, musejí být činnosti které přímo souvisejí se službami pro členy. Výčet těchto činností musí být každý rok aktualizován pro jednání valné hromady, která jej vždy nově posvětí. V kroku 2 musí být diskutován a valnou hromadou odsouhlasen princip rozpočtu dalšího kalendářního roku, aby bylo jasné kolik služby stojí, resp. o kolik mohou být zlevněny díky tomu, že se mohlo podařit nasmlouvat nějaký sponzorský finanční příspěvek (například na rozhodčí nebo na reprezentaci). Každý člen asociace tak musí rozumět tomu, jaké služby si od asociace objednává, jaké tedy může očekávat a kolik ho tyto služby stojí. Správný princip skladby služeb a odpovídajících cen je asi klíčem ke dlouhodobé stabilitě asociace. Návrh rozpisu okruhů služeb, které mě napadají. Prosím každého o vyjádření svého názoru k tom co by asociace měla/mohla dělat: Kod Okruh služeb Jak moc souhlas 0-10 Zastupování zájmu českého triatlonu v zahraničí 0-10 Komunikace s relevantními institucemi v ČR, zvláště pak těmi, které dávají na sport peníze Zajištění správného směrování dotací, účetnictví a výkaznictví směrem k donátorům (včetně centrálních sponzorů) Zadání, provozování a správa podpůrného www (na externí smlouvu) Organizace a příprava jednání Rady a valné hromady (5 akcí do roka) Synchronizace a údržba pravidel TT ve smyslu ETU/ITU regulí pro potřeby závodů českého poháru. Vyhotovení zjednodušených pravidel pro potřeby ostatních závodů pro veřejnost Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 9

10 Hledání, výchova, evidence a rozpisy rozhodčích na závody (všech pořadatelů, kteří o to projeví zájem, nikoli jen český pohár) asi na externí smlouvu. Rozhodčí by měli být financování sponzory rozhodčích. Věcná a finanční kontrola tam, kam jdou dotace od státu, sazky, sponzorů atd. Marketingová práce: Zajištění loga resp. dalších marketingových materiálů asociace na akcích typu český pohár, jiných významných závodech, jiných vhodných místech atp. Mediální práce: práce s médii tak, aby se o dění v asociaci vědělo. Cílem je podpořit organizátory, závodníky,... cílem není medializovat asociaci. Reprezentace vymyslet a vhodnou formou realizovat problematiku reprezentace. Asi na externí smlouvu. V tomto případě se jeví jako správné podpořit reprezentaci sponzory. Smluvní a právní problematika. Jeví se jako vhodné, aby jak asociace, tak pořadatelé měli silné zázemí v oblasti smluvní a právní tak, aby každý nekrvácel ve stejných nebo podobných tématech. Garance komunikace s ETU/itu ve věci kandidatury/pořádání závodů, zařazených do pohárů. Další: Další: Další: Doufám, že již úvodní analýza přinese náměty a názory co by asociace měla dělat, abychom již pro první jednání nové valné hromady měli pohromadě seznam služeb, které budou na short-listu toho, co by měl nový tým pod vedením nového CEO dělat. Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 10

11 B8. Český pohár v triatlonu Pro naplnění výše uvedených cílů je podle mého názoru nutné, abychom obrodili jeden jasný a silný seriál závodů, kdy většina těchto závodů budou na olympijských tratích a bez háků. Kdy tyto závody budou komplementární se závody dětí i veteránů a vytvoří se tak předpoklady pro bohatou účast lidí, VIP, sponzorů, médií atd. Doporučil bych tak český pohár, který bude mít 13 silných závodních dnů (protože máme 13 krajů a to je z různých důvodů vhodné respektovat). Pořadí poháru bych pak doporučil kalkulovat jako výkonnostní pořadí spíš, než bodové pořadí proto, abychom nenutili špičku závodit na mnoha závodech doma. Pro vítězství v takto kalkulovaném pořadí poháru pak stačí jet doma 2 závody. Detaily popisu závodů a principů poháru v této chvíli přesahují rámec tohoto dokumentu. Realizaci takového poháru doporučuji svěřit firmě, pro kterou bude realizace takového seriálu skutečný podnikatelský záměr. Takového partnera lze buď vytvořit jako konsorcium dnes aktuálních pořadatelů Souhlas 0-10 Nebo jej lze nalézt tak, že se o správnosti a obchodní efektivitě přesvědčí někdo, kdo již podobný seriál závodů v jiném sportu běžky, in-line, horská kola realizuje Souhlas 0-10 Asociace v takovém seriálu bude mít pouze logo a název, nesmí mít žádné obchodní požadavky na % reklamní plochy a tak podobně. To platí m.j. pro všechny další seriály, viz dále. B9. Další seriály Ve smyslu výše uvedeného se jeví jako správné, aby se podpořila organizace lecjakých seriálů, které již v současné době běží (Classic) nebo by běžet mohly (např. zimní seriál aquatlonových závodů, pohár v duatlonu,...). Role asociace je právě taková, o jakou ji organizátoři poptají. Hlavní a stěžejní úlohu asociace vidím v koordinaci termínů s ohledem na různé seriály a termíny MS/ME,... pomoc s médii, Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 11

12 jednání s klíčovými partnery na úrovni centrální (MŠMT, MV,...) případně krajské, delegování rohodčích a ted mě nic dalšího nenapadá. Role asociace při pořádání českého poháru nebo jiných seriálů, které vás napadají: Nová 1 Nová 2 B10. Pravidla Pro potřeby pohárových závodů jsou pravidla TT průběžně aktualizována ve smyslu pravidel ETU a ITU. Pro potřeby ostatních závodů doporučuji, abychom sestavili zjednodušená pravidla (různé pro kategorie dětí a dospělých). Tato pravidla nechť jsou k dispozici všem pořadatelům TT v ČR, pokud o ně projeví zájem. To je pak věcí správné komunikace/marketingu. B11. Dodržování pravidel V odpovědnosti CEO TT musí být i udržování seznamu rozhodčích, jejich působnosti a cen, za které jsou ochotni/schopni plnit roli rozhodčího na závodech rozličných úrovní. Je tedy třeba otevřít téma pravidla/rozhodčí i pro závody jiných kombinací než TT, ale to jsme již v detailech. B12. Transparentnost a otevřenost Mám v úmyslu požádat některé spřízněné osoby, které by mohly z titulu svých zkušeností, znalostí, nebo pracovního zařazení poskytnout zajímavé podněty a náměty již v této pro nás složité rozhodovací fázi, v těch následujících nepochybně také. Mám na mysli některé konkrétní osoby z prostředí orientačního běhu, lyžování, biatlonu, MŠMT, ČSTV a dalších organizací, které budu od začátku udržovat v maximální informovanosti a pokusím se od těchto osob průběžně získávat jejich náměty a názory na náš Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 12

13 experiment. Mám podobné postupy vyzkoušené z prostředí řízení velkých projektů a vždy se taková otevřenost v dobrém vyplatí. B13. Zajištění dlouhodobé stability asociace Nově vymyšlený systém musí být natolik chytrý, aby neumožnil žádnému subjektu přetlačit/zvrátit hlasování valné hromady tak, že převáží jen jeho názor. Nesmí být tedy možné, aby například silný sponzor získal většinu hlasů a tím zvrátil potřebnou názorovou vyváženost. Následující tabulku berte prosím jako můj odhad mantinelů. Seznam i hodnoty těchto mantinelů budou vždy předmětem schválení valné hromady. Mantinely rozumějme vliv, který na rozhodování VH má to které dané téma bez ohledu na to, kolik a jak vlivných členů asociace dané téma zastupují. Pro posuzování obsahu této tabulky nad tím koumejme tak, že chceme získat průměrný názor na to, jak moc velký například % vliv chceme, aby byl dlouhodobě uplatněn při hlasování. Ve sloupci vliv téma pak vidíme počet hlasů, které se rozdělí mezi všechny delegáty podle jejich aktuálního reálného záběru, což se zjistí z vyplněných aktuálních registračních karet. Téma název Talenti Význam sportu Sportovci Téma popis Vliv % Téma Kdo vyhledávají, trénují a pracují s mádeží. Rodiče, školy, kluby, V asociaci bude různorodé spektrum zastánců/zástupců různých TT odvětví (TT, DT, kvadriatlon, zimní, horský, dlouhý,...) 50 Každý, kdo závodí, má možnost být členem asociace s jistým vlivem této cílové skupiny 100 Váš tip Veřejnost 50 Partneři Typicky sponzoři/donátoři 80 Pořadatelé Všech typů, rozsahů, Firmy Které na TT prostředí jakkoli profitují 170 Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 13

14 Média Kteří se o TT zajímají a je součást jejich informačního portfolia 100 Pravidla pro aktualizaci tabulky témat a vlivů témat na rozhodování: Provádí Rada na svém 2. Jednání = 6 měsíců od VH. Každý člen rady navrhne doplnění tabulky témat. Každé nové téma musí mít alespoň jeden řádek registrační karty, ve kterém se načítá příspěvek člena k tématu. Každý člen rady seřadí všechna témata podle důležitosti za sebe bez vlivu individuálních vah Vyjde tak pořadí témat a prvních deset v pořadí se bude uvažovat jako relevantní pro další rok, resp. nadcházející VH. Každý člen rady navrhne nové % ohodnocení pro každé téma tak, aby součet byl 100% Vypočítá se průměr všech hlasů pro každé téma. Výsledky se zaokrouhlí na celá čísla %. B14. Volební mechanismy a jejich matematika Registrační karta, obsahující informace o členovi operativně kalkuluje váhu volebního hlasu takto: Vyplnění/aktualizace registrační karty do 14 dnů před VH www posílá automatické mailové notifikace všem jako upozornění na blížící se dead line/ termín uzavření registrací/aktualizací Karta nasčítá bodové příspěvky pro každého člena pro každé téma. Ukázka toho, jak to bude fungovat bude ještě domyšlena a bude snad zřejmá z funkční www stránky. Každý člen tak má celkový bodový zisk pro každé téma (Body_téma_člen) Po uzavření registrace/aktualizace se pro každé téma sečtou celkové bodové zisky všech členů (body_téma_suma). Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 14

15 Každému členovi se vypočítá příspěvek za každé téma tak, že se body_téma_člen vydělí hodnotou body_téma_suma a vynásobí se hodnotou váha_téma a vyjde tak hodnota pocet_hlasů_téma_i (i = index číselníku témat, kterých je 8) Každému členovi se sečtou počty jeho hlasů pro všechna témata, tedy suma pocet_hlasů_téma_i (pro i = 1..8). Vyjde tak počet hlasů, které má ten který člen k dispozici pro jednání VH, nebo pro delegování svého mandátu jinému členovi asociace, který je již na VH registrován. Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 15

16 Příklad výpočtu, pokud by registrační karty vyplnili tito tři členové asociace: výsledky registračních karet: vynásobené váhou téma: Téma Novák Imrich Karová suma Novák Imrich Karová Talenti Význam sportu Sportovci Veřejnost Partneři Pořadatelé Firmy Média kontrolní součet 1000 počet hlasů členů celkem hlasů VH 1000 Počet hlasů každého člena asociace se pak může za každý rok načítat, kdy se bude započítávat vždy maximálně 5 let zpětně. Takto vytvořený kumulativní součet se může hodit například pro určování věrnostních slevových karet, které by mohly generovat firmy výrobci/prodejci sportovního zařízení nebo poskytovatelé určitých služeb. B15. Každý člen=závodník by pak měl být: Trénující, závodící, prezentující-se na lépe se cítící/s lepší náladou, méně nemocný a tedy méně utrácející peníze zdravotních pojišťoven, více vydělávající pro sebe-pro firmu-pro stát, mající dobrý pocit z komfortních podmínek a stavu řízení českého triatlonu, kupující sportovní zboží od firem=členů asociace, pyšný/hrdý na asociaci a na to že je jejím členem, průběžně dělající dobrý marketing pro triatlon ve svém okolí B16. Každý člen asociace souhlasí s tím, že na www bude veřejná registrační karta, která obsahuje informace o tom, jaké cílové skupiny každý člen reprezentuje, resp. s jakými tématy a jak je ztotožněn a bude zde i veřejná kalkulace síly jeho volebního hlasu Pokud by člen uvedl nepravdivé údaje, může kdokoli vznést k obsahu připomínku a požádat autora o opravu. Obsah vyplnění registrační karty je pak potvrzen jiným členem asociace. Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 16

17 B 17. Sankce Pokud bude zjištěn úmyslně nepravdivý údaj v registrační kartě, může ředitel asociace rozhodnout o snížení síly volebního hlasu až na 0 na max 1 rok. Pokud člen poškodí asociaci, proviní se proti fair-play nebo se jinak proviní, může ředitel asociace rozhodnout o snížení síly volebního hlasu na 0 max na 1 rok Každý člen se může odvolat proti rozhodnutí ředitele k členům Rady s vkladem 1000Kč. Ta může jakkoli změnit rozhodnutí ředitele. B xy... jaké téma chybí vysvětlit???... C. Identifikační údaje respondenta Pokud se vám předložená transformace jeví jako přínosná a jste ochotni se celého procesu nějak účastnit, tak vás prosím o sdělení vašich identifikačních údajů, které poslouží nejen jako opora a zdůvěryhodnění vašeho názoru, ale zároveň pro pořízení informací kdo jste a jaký máte vliv na dění v českém TT, z čehož následně počítač vypočítá sílu vašeho volebního hlasu. Jméno, příjmení, rok narození, mobil, Jaké cílové skupiny zastávám, resp. v jakých tématech jsem silný Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 17

18 V tabulce zatím nejsou dotažené metriky, tedy to na základě čeho se budou počítat příspěvky každého člena vzhledem k tématům tak, aby se daly kalkulovat volební síly. Ale to je relativně technikálie a zvládneme ji během analýzy. Z funkční www stránky to pak bude zřejmé. Cílová skupina / téma Rodič budoucího možného nebo současného mladého závodníka (do 15 let) Typ sportu, který provozuji/podporuji/preferuji Příspěvek pro téma Talenti Význam sportu Vybrat z nabídky všechny možné sporty, které asociace kryje Závodník let možnost zadat T jako Top Závodník Závodník 40 --> Trenér dětí do 15 let (počet a průměrný věk) Sportoveci Sportovci Sportovci Talenti Trenér závodníků starších 15 let (počet závodníků -5, 0, odhad +5 let 3 hodnoty) Pořadatel závodu (možnost zadat jakého, resp. více závodů) pořadatel poháru (možnost zadat jého, více pohárů) Kouč skupiny závodníků, manažer Firma, která vyrábí, nebo prodává do TT prostředí své výrobky nebo služby Média (tisk, TV, rozhlas, internet,...) pro která je TT zajímavý mít možnost vybrat který nebo přidat jiný Sponzor, donátor, či jiný subjekt, který do TT prostředí historicky nebo aktuálně investoval/tuje nebo je to potenciální partner (3 volby) Pořadatelé Sportovci Firmy Média Firmy Role ve firmě staturání zástupce nebo zaměstnanec poskytuje do sportu peníze, kolik. Materiál, za kolik / období Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 18

19 Klub, oddíl, TJ, firma,.. jejímž cílem je evidovat a vychovávat závodníky Počet do 15 let - aktivních Počet nad 15 let aktivních Jiný sport, který od TT očekává vhodnou symbiozu, kooperaci,... Talenti Sportovci Veřejnost Výběr jaký sport (sportovní) škola, která umožnuje TT přípravu nebo jiné zařízení tohoto typu Ostatní tuzemská nebo zahraniční veřejnost s odůvodněným zájemem vlivem ČSTV, ETU, ITU, resp.jiné orgaizace, které mohou být pro ČSTT relevantní MŠMT nebo jiná složka státu VZP, jiné pojišťovny (jaké), Jiné důležité téma... Talenti Veřejnost Partneři Partneři Firmy... jaká? Jiné důležité téma... Pamatujme, že každý z nás zainteresovaných zastupuje obvykle více než jednu cílovou skupinu, resp. dokáže se ztotožnit s více tématy. Proto očekávám, že tabulka bude od většiny respondentů pestře vyplněná. Kvalitní vyplnění této tabulky je základem pro dobrý nástřel principů ovážení síly volebních hlasů pro jednání valné hromady. D. Závěr Pokud naleznu pro transformaci dostatečnou podporu pléna, tak ve smyslu výše uvedeného předložím klubům, resp. aktuální valné hromadě návrh na zrušení původních stanov a textaci Příspěvky/náměty/názory k obsahu dokumentu prosím posílejte na / nejpozději do konce května Stránka 19

Úvodní slovo. Úvodní slovo

Úvodní slovo. Úvodní slovo Moderní sportovní klub Vydání první Nakladatelství Olympia 2011 Úvodní slovo Úvodní slovo Rok 2011 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví a ČSTV se zapojil do aktivit na podporu dobrovolnictví

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

Jakub Kohák: Konec právní. Jsme si skutečně rovni. Memorandum: Transformace: Právní aspekty transformačních. Zaměstnávání lidí

Jakub Kohák: Konec právní. Jsme si skutečně rovni. Memorandum: Transformace: Právní aspekty transformačních. Zaměstnávání lidí 3 září 2014 10. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Jakub Kohák: Jsme si skutečně rovni Memorandum: Konec právní války? 2 5 Sociální služby nežijí ve vzduchoprázdnu

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

1. Proč vznikla tato publikace?...4 2. Na co nám je strategické plánování...6 3. Příprava na strategické plánování...9 4. struktura strategického

1. Proč vznikla tato publikace?...4 2. Na co nám je strategické plánování...6 3. Příprava na strategické plánování...9 4. struktura strategického Obsah 1. Proč vznikla tato publikace?...4 2. Na co nám je strategické plánování...6 3. Příprava na strategické plánování...9 4. struktura strategického plánu/pomocné otázky...15 4.1 Poslání...15 4.2 Analytická

Více

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE Právní formy sociálního podnikání pro obce Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek Založení sociálního podniku Příklady dobrých praxí ze zahraničí Projektové záměry zapojených

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: Bc. Jaroslav Vaculka Bc. Lenka Poláčková Bc. Petr Pešek, MBA Bc. Zdeněk Hlinský WGW Group, a.s. Na Petynce 31/132, Praha 6 IČ: 27880231 Praha 2008 Název

Více

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace 3 září 2012 8. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Financování sociálních služeb: rovný přístup 2 5 Arnošt Goldflam ČESKÝ DIVADELNÍK, SPISOVATEL A PEDAGOG SOLIDARITU

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ

Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ GaREP, spol. s r.o., společnost pro regionální ekonomické poradenství Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ s osvědčením č. 11-ÚÚR-175-2012/01-WD-39-07-1 o uznání uplatněné certifikované

Více

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Na tvorbě publikace spolupracovaly: Mgr. Martina Chlápková,

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Tři kroky pro město Hodkovice str. 1 Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Žadatel: Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Shrnutí

Více

OVB Journal. Počítáme s odpovědností. Pomáháme formovat společnost. Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku

OVB Journal. Počítáme s odpovědností. Pomáháme formovat společnost. Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku OVB Journal LISTOPAD 2010 Počítáme s odpovědností Pomáháme formovat společnost Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku Hana Slezáková Společenská odpovědnost je mnohonásobkem

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Diplomová práce 2012 Bc. Jaroslava Stoklasová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská

Více

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 Podklady pro jednání Obsah bulletinu Základní informace k VH Návrh programu VH Základní informace k volbám Návrh jednacího a volebního

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI OBSAH ÚVOD... 2 1 VÝZNAM VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 3 1.1 Role výročních zpráv neziskových organizací... 3 1.1.1 Výroční zpráva

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více