Václav Stejskal a kol.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Václav Stejskal a kol."

Transkript

1

2 Václav Stejskal a kol. Certifikovaná metodika ošetřování rostlinného materiálu proti škodlivým organizmům: háďátku borovicovému Bursaphelenchus xylophilus a tesaříku Anoplophora glabripennis.

3 Václav Stejskal, Miloslav Zouhar, Ondřej Douda, Jana Lišková, Jan Šimbera, Radek Aulický Certifikovaná metodika ošetřování rostlinného materiálu proti škodlivým organizmům: háďátku borovicovému Bursaphelenchus xylophilus a tesaříku Anoplophora glabripennis METODIKA PRO PRACOVNÍKY V DDD Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Česká zemědělská univerzita v Praze Lučební závody Draslovka a.s. Kolín Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2015 ISBN:

4 Designace výsledku na projekt: Uplatněná certifikovaná metodika vznikla za finanční podpory NAZV, Mze ČR a je výstupem řešení jednoho projektu NAZV, Mze ČR: 1. MZe ČR NAZV QI111B065 (NOVÁ UŽITÁ TECHNOLOGIE A NOVÁ FUMIGAČNÍ KOMORA NA POUŽITÍ KYANOVODÍKU PRO FYTOKARANTÉNU KOMODIT A DŘEVA A UCHOVÁNÍ KVALITY OSIV A DALŠÍCH ROSTLINNÝCH MATERIÁLŮ) Poslání a uživatelé metodiky Metodika je určena pro profesionální pracovníky v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, kteří mají oprávnění pro práci s toxickými látkami a fumiganty. Metodika byla schválená Komoditním úsekem Odbor rostlinných komodit Mze ČR pod č. 654/2015-MZE Mze ČR doporučuje tuto metodiku pro využití pracovníky v ochranné DDD. Odborný oponent: Ing. Jan Prokop de Wolf GROUP, s.r.o. Oponent ze státní správy: Ing. Barbora Dobiášová ÚKZÚZ Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Česká zemědělská univerzita v Praze Lučební závody Draslovka a.s. Kolín ISBN:

5

6 Certifikovaná metodika ošetřování rostlinného materiálu proti škodlivým organizmům: háďátku borovicovému Bursaphelenchus xylophilus a tesaříku Anoplophora glabripennis. Byla vyvinuta funkční bezpečná metoda aplikace kyanovodíku (HCN) pro ošetřování napadeného dřeva fytokaranténními invazivními druhy kozlíčka druhu Anoplophora glabripennis a háďátka Bursaphelenchus xylophilu. Jedná se v současné době o významné invazivní druhy s rizikem zavlečení do Evropy a konkrétně i České republiky. Metoda se týká hubení těchto významných fytokaranténních škůdců pomocí fumigantu stabilizovaného kyanovodíku. Byly stanoveny expoziční časy a koncentrace potřebné pro usmrcení těchto dvou významných druhů. Metodika je výstupem řešení QI111B065 - Nová užitá technologie a nová fumigační komora na použití kyanovodíku pro fytokaranténu komodit a dřeva a uchování kvality osiv a dalších rostlinných materiálů ( , MZE/QI). Standard procedure of treatment of plant products to eliminate pests organizms Bursaphelenchus xylophilus and Anoplophora glabripennis. The presented new Standard procedure of treatment of plant products to eliminate pests organisms Bursaphelenchus xylophilus and Anoplophora glabripennis. Certificate method is a result of the project of NAZV agency of the Czech Republic No. QI111B065. The procedure describes step- by-step instruction for application of insecticide fumigant hydrogen cyanide (HCN) to control nematodes and insects infesting wood. The new technology enables safe and efficient control of pests in mills while minimizing disruption of production processes.

7 OBSAH I. CÍL METODIKY... 1 II. VLASTNÍ POPIS METODIKY ÚVOD TECHNICKÉ ÚDAJE ÚČINNÉ LÁTKY A URČENÁ POUŽITÍ KYANOVODÍKU (HCN) NÁVOD NA FUMIGACI DŘEVA POMOCÍ URAGAN D2- VŠEOBECNĚ OŠETŘENÍ A ÚČINNOST PŘÍPRAVKU URAGAN D2 NA ŠKŮDCE ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS OŠETŘENÍ A ÚČINNOST PŘÍPRAVKU URAGAN D2 NA HÁĎÁTKO BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS PENETRACE A ODVĚTRÁNÍ HCN VE DŘEVĚ BEZPEČNOSTNÍ A DALŠÍ POKYNY K FUMIGACI III. SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ IV. POPIS UPLATNĚNÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY V. EKONOMICKÉ ASPEKTY VI. SEZNAM POUŽITÉ SOUVISEJÍCÍ LITERATURY VII. SEZNAM PUBLIKACÍ, KTERÉ PŘEDCHÁZELY METODICE... 33

8 I. CÍL METODIKY Metodika je určena pro profesionální pracovníky v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, kteří mají oprávnění pro práci s toxickými látkami a fumiganty. V současné době ČR čelí stále většímu riziku zavlečení cizích invazivních druhů škůdců, kteří mohou negativně působit na zemědělství nebo lesnictví. Jednou z významných rizikových cest zavlékání škůdců jsou dřevěné obalové materiály nebo neopracované dřevo ( timber ). Touto cestou se mohou šířit také dva nejvýznamnější invazivní druhy současnosti, kozlíček druhu Anoplophora glabripennis (regulovaný druh v EU EPPO A1 list: číslo 296) a háďátko Bursaphelenchus xylophilu, jimž v současné době čelí celá EU. Metody ochrany dřevěných obalových materiálů jsou postaveny zejména na tepelném ošetření nebo ochraně pomocí fumigantů. Po uvedení v platnost zákazu používání metylbromidu, jako hlavního přípravku pro ochranu dřeva, se hledají stále nové alternativy. Jedním z perspektivních přípravků, jako alternativa k metylbromidu, se ukazuje přípravek URAGAN D2, jehož účinnou látkou je kyanovodík. V současné době probíhá registrace přípravku EU pro ochranu dřeva proti dřevokazným škůdcům a výsledky účinnosti na výše uvedené druhy škůdců mohou pozitivně rozšířit užití tohoto přípravku i pro účely fytokarantény. Cílem této metodiky je poskytnout - objektivní informace pro pracovníky v DDD pro aplikaci přípravku URAGAN D2 na ochranu dřeva proti škůdcům Anoplophora glabripennis a Bursaphelenchus xylophilus. - soubor postupů na správnou aplikaci přípravku URAGAN D2 při ošetřování dřevěných obalů a neopracovaného dřeva za účelem snížení rizika zavlékání invazivních druhů dřevokazných škůdců do ČR. - dokumentovat na originálních datech účinnost a technologické limity fumigace dřeva. 1

9 II. VLASTNÍ POPIS METODIKY 1. Úvod Fumigace je ošetření chemickou látkou v plynném stavu. Fumiganty (insekticidní plyny) jsou chemické látky, které za požadované (většinou běžné) teploty a tlaku mohou existovat v plynném stavu v dostatečné koncentraci, která je smrtelná pro škodlivé organizmy. Plynování (= fumigace) se v ČR nejčastěji využívá pro ošetřování prázdných sil a skladů nebo naskladněných komodit a to proti výskytu skladištních škůdců. Aplikace fumigantu je také významnou alternativou k tepelnému ošetření obalového dřeva používaného v námořní a kamionové přepravě. V současné době je v ČR pro fumigace komodit registrován pouze jeden plyn na bázi fosforovodíku, který se dodává na český trh v několika různých formulacích od různých výrobců. Druhým přípravkem, který je v ČR registrován a využíván pro fumigace, je stabilizovaný kyanovodík (HCN), který je dodáván na český trh pod označením URAGAN D2. Tento přípravek je registrován jako biocidní přípravek pro fumigace prázdných prostor provozů, na ošetřování historických budov (zejména kostely) a také jako přípravek na ošetření dřeva. Výsledky výzkumu pozitivně ukazují na možnosti použití přípravku jako alternativu k dnes již zakázanému metylbromidu. 2. Technické údaje účinné látky a určená použití kyanovodíku (HCN) Určená použití URAGANu D2: a) Konzervační přípravek pro dřevo -přípravek používaný pro konzervaci dřeva včetně řeziva nebo dřevěných výrobků před působením dřevokazných nebo dřevo znetvořujících organismů. b) Insekticid, akaricid a přípravek k regulaci jiných členovců - přípravek používaný pro regulaci členovců (např. hmyzu, pavouků a korýšů). c) Rodenticid přípravek používaný k hubení hlodavců Fumigant používaný k dezinsekci. Navržen pro práci v prázdných prostorách. 2

10 2.2. Vlastnosti HCN Kyanovodík je bezbarvá kapalina, která se na vzduchu okamžitě odpařuje. Při koncentracích vyšších než 2 g/m 3 má čistý kyanovodík zápach po hořkých mandlích. Bod varu je 25,7 C. Plynná fáze tvoří ve směsi se vzduchem výbušnou směs. Meze výbušnosti se vzduchem jsou od 5,6 % objemových do 40 % obj. Bod vzplanutí je 17,8 o C, teplota vznícení 535 C. Specifická hmotnost při 100 o C je 697,05 g/l. Kapalný kyanovodík má sklon k polymerizaci. Tato reakce se katalyzuje alkalickými látkami a vznikajícím čpavkem z rozkládajícího se kyanovodíku, přičemž může docházet k výbuchu. Plyn je lehčí než vzduch. Je rozpustný ve vodě ve všech koncentracích a dobře se váže na tuky. URAGAN D2 je stabilizovaný kapalný kyanovodík (min. 97,6 %), stabilizovaný kyselinou fosforečnou v množství 0,08-0,12 % a oxidem siřičitým v množství 0,9 1,1 %. 3. Návod na fumigaci dřeva pomocí URAGAN D2- všeobecně 3.1. Chemické složení, balení URAGAN D2 je stabilizovaný kapalný kyanovodík (min 97,6 hm. %) balený v tlakových lahvích nebo nasáklý do porézních kotoučů v plynotěsných plechovkách. Je stabilizovaný 0,08-0,12 hm. % kyseliny fosforečné a 0,9-1,1 hm. % oxidu siřičitého. URAGAN D2 je dodáván v: a) ocelových plechovkách b) tlakových lahvích Účinnost URAGAN D2 je rychle účinkující fumigační prostředek s širokým spektrem cílových organismů, jehož účinnou látkou je kyanovodík, který je silný inhalační jed poškozující metabolismus a způsobující zadušení na buněčné úrovni. URAGAN D2 je povoleno používat jako přípravek na ochranu dřeva (PT8), jako rodenticid (PT14) a také jako insekticid, akaricid a přípravek k regulaci jiných členovců (PT18). Účinnost na cílové organizmy: až 99 %. Nebyla zaznamenána žádná resistence při používání URAGANu D2. 3

11 3.3. Dávkování Fumigaci lze provádět pouze tam, kde nehrozí riziko ohrožení lidí, zvířat či životního prostředí. Při použití URAGANu D2 jako rodenticid (PT14) nebo insekticid, akaricid a přípravek k regulaci jiných členovců (PT18) je předepsána dávka 10 g/m 3 ; tj. v praxi 1 kg/100 m 3. Při použití URAGANu D2 jako přípravku na ochranu dřeva (PT8) je předepsána dávka 20 g/m 3 ; tj. v praxi 2 kg/100 m 3. a) Příprava plechovek Vypočtené množství plechovek je rozmístěno podle plánu od nejvyššího poschodí směrem dolů. b) Příprava tlakových lahví Tlakové lahve s URAGANem D2 jsou umístěny v dosahu potrubí vedoucího do budovy. Tlaková lahev s inertním plynem (N 2 nebo CO 2 ) je připojena pomocí redukčního ventilu k tlakové lahvi s URAGANem D2. Stabilizovaný kyanovodík je inertním plynem vytlačován z tlakové lahve do potrubí. POZN.: Při použití URAGANu D2 v místnostech s epoxidovou (nebo jinou) litou podlahou, může dojít ke změně barvy této podlahy. Doporučuje se proto před fumigací podlahu zakrýt polyethylenovou folií Expozice Při teplotě uvnitř fumigovaného objektu vyšší než 18 C: min. 24 hod. Při teplotě uvnitř fumigovaného objektu mezi 12 a 18 C: min. 48 hod. V případě výskytu larválních stádií roztoče nebo dospělých jedinců nosatce, je doporučena expozice alespoň 48 hodin bez ohledu na teplotu. Nejnižší teplota uvnitř fumigovaného objektu, při níž lze fumigovat, je 12 C. Pro zajištění bezpečnosti fumigátorů a široké veřejnosti je kolem fumigovaného objektu nastavena ochranná zóna, tzv. exclusion zone. Nastavení ochranné zóny ovlivňuje několik faktorů- velký vliv má použití dávka biocidního přípravku URAGAN D2, dále jestli se jedná o možnou expozici fumigátorů nebo široké veřejnosti, ale také, jestli je exclusion zone 4

12 vymezována ve směru odvětrávání nebo mimo hlavní směr proudění odvětrávání. Výchozí ochranná zóna slouží k ochraně kolemjdoucích a široké veřejnosti (limit 3 mg/m 3 ). Ochranná zóna pro fumigátory je nastavena podle expozičního limitu 0,6 mg/m Odvětrávání Minimální doba odvětrávání je 24 hodin při použití nucené ventilace (LEV). Bez nucené ventilace by doba odvětrávání měla být minimálně 48 hodin. 4. Ošetření a účinnost přípravku URAGAN D2 na škůdce Anoplophora glabripennis 4.1. Charakteristika a popis škůdce (Kapitola a Kroutil, 2011) Původní výskyt škůdce A. glabripennis jsou země nacházející se v Asii (Čína, Korejská republika, KLDR, Tchaj-wan). Z těchto lokalit došlo k jeho rozšíření v rostlinném nebo obalovém materiálu do dalších zemí, zejména Severní Ameriky a Evropy (Rakousko, Itálie, Francie, Belgie, Německo). Dospělci dorůstají 2,5-3,5 cm, jsou černí s nepravidelnými bělavými skvrnami na krovkách (obrázek 1). Samci jsou obecně menší s delšími tykadly (přibližně 2x delší než tělo), samice jsou větší, robustnější, s kratšími tykadly (přibližně 1,3x delší než tělo. Vajíčka tohoto druhu mají barvu krémově bílou, jsou protáhlého tvaru o velikosti 5-7 mm. Vylíhlá larva je typického vzhledu larev tesaříků, protáhlá, zploštělá, žlutě zbarvená, se zřetelně článkovaným tělem, beznohá, dorůstající až 5 cm, se silnými kusadly (obrázek 2). Kukla je zpočátku bělavá, později žlutavá, dlouhá asi 3 cm a uložená v kukelní komůrce. Celkový vývoj trvá 1 až 2 roky, v případě nevhodných podmínek (klimatické a potravní podmínky) i déle. 5

13 Obrázek 1. Kozlíček Anoplophora glabripennis - dospělec nalezený na území ČR (foto V. Stejskal) Obrázek 2. Kozlíček Anoplophora glabripennis - larva použitá při testování účinnosti. (foto V. Stejskal) 6

14 4.2. Popis charakteristických příznaků napadení (podle Kapitola a Kroutil, 2011) Hostitelské rostliny: Larvy kozlíčka A. glabripennis se mohou vyvíjet na celé řadě druhů listnatých dřevin topoly (Populus spp.), vrby (Salix spp.), javory (Acer spp.), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), břízy (Betula spp.), olše (Alnus spp.), jilmy (Ulmus spp.), platany (Platanus spp.), slivoně (Prunus spp.), hrušně (Pyrus spp.), jabloně (Malus spp.), růže (Rosa spp.), morušovníky (Morus spp.), trnovníky (Robinia spp.) a sofory (Sophora spp.). Biologie. Dospělci se vyskytují od května do října. Úživný žír probíhá na listech, pupenech a mladé kůře. Samička naklade průměrně 32 vajíček. Vajíčka jsou kladena jednotlivě do připravené jamky v kůře. Vylíhlá larvička se nejdříve prokousává kůrou (v tomto místě lze nalézt mízní výron) a vytváří chodbičkovitý žír v kambiu. Poté se zavrtává do dřeva. Později jsou ve dřevě viditelné široké oválné chodby, které mohou být ke konci vývoje larev až 3 cm široké. Následkem napadení larev kozlíčka mohou stromy odumírat nebo být oslabeny a napadeny sekundárními škůdci. Po dokončení vývoje dospělci vylézají kruhovým výletovým otvorem o průměru 1-1,5 (2) cm. Charakteristickým symptomem je přítomnost dřevěných špon v místě žíru larev a u výletových otvorů. Kozlíček A. glabripennis osidluje nejčastěji horní části kmenů a silnější větve (Kapitola a Kroutil, 2011) Účinnost kyanovodíku na škůdce Metodika testování Testování účinnosti stabilizovaného kyanovodíku (HCN) bylo provedeno ve dvou designově odlišných variantách na larvách kozlíčka A. glabripennis. Testy byly prováděny v nové malé fumigační komoře pro testování biologické účinnosti nových formulací přípravků s účinnou látkou kyanovodík (obrázek 3). V prvním designu byly testovány larvy kozlíčka v dřevěných špalcích o rozměrech 90 x 40 x 40 mm. V každém špalíčku byla umístěna jedna larva. Celkem byly provedeny dva pokusy. Do komory pro testování HCN byly při každém pokusu vloženy celkem tři špalíčky s larvami kozlíčka a dva špalíčky byly ponechány jako kontrola bez ošetření. Testy probíhaly při teplotě C. Zvolené dávky HCN byly 10 g/m 3 nebo a expoziční časy byly 24 a 40 hodin. V druhém designu pokusu byly testovány larvy kozlíčka v dřevěných špalcích o rozměrech 90 x 40 x 40 mm, ale expoziční čas byl zkrácen na 1, 3 nebo 6 hodin při koncentraci HCN 20 g/m 3 a teplota při kterých probíhaly testy, byla 20 7

15 21 C. Celkem byly provedeny dva testy. V každém testu byly použity čtyři špalíčky s larvami pro každý expoziční čas. Obrázek 3. Testovací fumigační komora pro testování biologické účinnosti fumigantu (Foto Draslovka LZD Kolín). Výsledky Výsledky testů ukázaly velmi vysokou účinnost kyanovodíku na larvy kozlíčka A. glebripennis. Ve všech testovaných variantách byla dosažena 100% účinnost (tab. 1 a 2). 8

16 Tabulka 1. Účinnost kyanovodíku na larvy kozlíčka v testech 1. designu uvedená v procentech. 24 (hod) 40 (hod) n 10 g/m 3 20 g/m 3 Kontrola 10 g/m 3 20 g/m 3 Kontrola Kozlíček Anoplophora glabripennis 6 100±0 100±0 0±0 100±0 100±0 0±0 Tabulka 2. Účinnost kyanovodíku na larvy kozlíčka v testech 2. designu uvedená v procentech. Expoziční čas n 1 (hod) 3 (hod) 6 (hod) Kontrola Kozlíček Anoplophora glabripennis 8 100±0 100±0 100±0 0± Doporučení pro praxi Přípravek URAGAN D2 je účinný na larvy kozlíčka A. glabripennis v doporučené dávce. Účinná látka kyanovodík v přípravku URAGAN D2 usmrcuje larvy A. glabripennis v doporučené dávce a krátkých expozicích i v dřevěných blocích. 9

17 5. Ošetření a účinnost přípravku URAGAN D2 na háďátko Bursaphelenchus xylophilus 5.1. Charakteristika a popis škůdce Háďátko Bursaphelenchus xylophilus (česky háďátko borovicové, obrázek 4 a 5) pochází původně ze Severní Ameriky. Začátkem dvacátého století došlo k zavlečení tohoto druhu do Japonska, což mělo za následek masové odumírání tamních původních borovic. Od konce 2. světové války dosáhly ztráty až 26 milionů kubických metrů dřeva. Koncem 20. století byla přítomnost háďátka B. xylophilus popsána poprvé v Evropě, a to v Portugalsku (Mota a kol., 1999; Braasch a kol., 1999). Tento druh fytoparazitického háďátka byl zařazen organizací EPPO do seznamu karanténních organismů (EPPO, 2008). Do hostitelského okruhu háďátka B. xylophilus patří jehličnaté dřeviny rodu Pinus (nigra, silvestris, pinaster, thunbergii, bungeana, densiflora, luchuensis). Hostiteli však mohou být i další jehličnany - např. Picea sp., Pseudotsuga sp., Larix sp., Abies sp., Cedrus sp. (Suzuki, 2002; Malek a Appleby, 1984; Duncan a Moens, 2006). Vývojový cyklus háďátka má dvě fáze. První fáze (mykofágní) je zahájena zpravidla ve fyziologicky mrtvém dřevě na skládce, které je kolonizováno infikovanými dospělci brouků rodu Monochamus a při kladení vajíček jsou háďátka uvolněna do dřeva. Zde žijí určitou dobu v mykoparazitické kompetici a rovněž atakují vyvíjející se larvy (kukly) brouků, aniž by jim nějak bránily ve vývoji. Druhá fáze (fytofágní) nastává v době líhnutí brouků z kukel, kteří nalétávají na vrcholové části stromů za účelem úživného žíru. Přitom dochází k uvolňování háďátek, která rychle kolonizují celý strom, který během cca jednoho roku odumírá. (Evans a kol., 1996, Mamiya a Enda, 1972; Yi a kol., 1989; Yang, 2004; Chang a kol., 1995). Přenos háďátka na hostitele se realizuje prostřednictvím hmyzu (zejména tesaříky rodu Monochamus), transport háďátka na delší vzdálenosti probíhá dřevem napadených hostitelských jehličnanů. Základním ochranným opatřením proti háďátku B. xylophilus je striktní aplikace karanténních opatření. Klíčovou součástí těchto opatření je povinné ošetření dřeva pocházejícího z oblastí s prokázaným výskytem háďátka. V současnosti se k tomuto účelu v rámci Evropské unie používá pouze metoda zahřátí dřeva na teplotu 56 C po dobu 30 minut (EPPO). Tento postup však může mít negativní dopad na mechanické vlastnosti dřeva (Stejskal a kol., 2014; Hillis a kol., 1978). Z tohoto důvodu byl v rámci projektu NAZV proveden výzkum účinků plynného kyanovodíku na mortalitu háďátka B. xylophilus ve dřevě, jako nového prostředku ochrany. 10

18 Obrázek 4. Háďátko B. xylophilus samice (Foto M. Zouhar). 11

19 Obrázek 5. háďátko B. xylophilus samec (Foto M. Zouhar) Popis charakteristických příznaků napadení Napadení borovic háďátkem B. xylophilus má za následek vadnutí a žloutnutí jehlic, jejich postupné zasychání a opad. Příznaky se šíří od špičky stromu k bázi kmene. V konečné fázi napadení strom usychá Účinnost stabilizovaného kyanovodíku na škůdce Metodika testování: Experimenty probíhaly ve fumigační komoře vyrobené z nerezové oceli vybavené manipulačními rukavicemi, nucenou cirkulací vzduchu a komorou umožňující odběr vzorků (obrázek X). V první fázi experimentů byla testována účinnost čtyř koncentrací kyanovodíku (12,30; 18,21; 21,71 a 24,12 gm -3 ) a deseti expozičních časů (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 hodin). 12

20 Háďátka pro experimenty byla získána z in vitro kultur udržovaných na houbě Botrytis cinerea. 2 týdny po inokulaci kultury houby byla háďátka z jejího mycelia extrahována modifikovanou Bearmannovou nálevkovou metodou. Získaná háďátka byla převedena do vody a jejich životaschopnost byla ověřena pod stereomikroskopem. Ze špalků dřeva borovice lesní (Pinus sylvestris) byly pomocí řetězové pily nařezány piliny. Do sáčků z tkaniny Uhelon o průměru ok 18 µm byly naváženy 2 g pilin. Do takto umístěných pilin byly napipetovány 2 ml vody a následně 500 µl suspense háďátek obsahující cca jedinců háďátka B. xylophilus. V průběhu pipetování byla suspenze háďátek promíchávána pomocí magnetické míchačky tak, aby byla zajištěna homogenita inokula. Následně byly sáčky zavázány ocelovým drátem a umístěny do dutých špalků ze smrkového dřeva. Dutiny špalků byly zalepeny sklem s otvorem utěsněným gumovým septem (obrázek 2). Umístěním pilin s háďátky do sáčků bylo zajištěno volné pronikání kyanovodíku k pilinám a zároveň bylo zabráněno nekontrolované migraci háďátek do pokusných špalků. Pro každou pokusnou variantu bylo připraveno pět opakování. Pro ověření funkčnosti metody byly rovněž připraveny semi-přirozeně infikované špalíky dřeva. Větve borovice lesní (P. sylvestris) o tloušťce 20 mm byly nastříhány na 100 mm dlouhé segmenty. Na jedné straně segmentů bylo vytvořeno inokulační lůžko- vedením řezu do kůry dlouhým 10 mm a vložením přiměřeného množství slisovaných celulozních vláken pod lýko. Do takto připraveného lůžka byla pipetována suspenze háďátek tak, aby celkový počet háďátek byl cca 800 ks. Takto připravené špalíky byly na obou stranách uzavřeny pomocí parafilmu, vloženy do polyetylenových sáčků a inkubovány 3 týdny při teplotě 25 C. Homogenita napadení byla ověřena nastříháním špalíku a detekcí háďátek pomocí Baermanovi metody. Při expozici 28 hodin (viz níže) bylo tedy inokulum tvořeno větvemi borovice lesní (P. sylvestris) obsahující namnoženou populaci háďátka B. xylophilus. Obsah háďátek ve větvích byl řádově 16 x vyšší než v pilinách použitých při předcházejícím testování. Větve s háďátky byly opět umístěny do sáčků z tkaniny Uhelon a obdobně vloženy do dřevěných špalíků. Takto připravené vzorky byly umístěny do fumigační komory a při teplotě 24 C byly ošetřovány stabilizovaným kyanovodíkem o dané koncentraci. Kyanovodík byl do komory vstříknut jako kapalina, z níž se uvolňoval plyn. V průběhu ošetření byly ze špalků odebírány prostřednictvím sept vzorky plynu a pomocí plynové chromatografie byla stanovena jeho koncentrace. Sledována byla rovněž koncentrace plynu v komoře. Po ošetření byly vzorky 13

21 odvětrány, ze špalků byly vyjmuty sáčky s pilinami a z pilin byla extrahována háďátka. Počet přeživších háďátek byl stanoven počítáním pod stereomikroskopem na rastru Petriho misky. Kontrolní varianty byly připraveny obdobným způsobem a umístěny vně fumigační komory. Výsledky Kyanovodík vykazuje obecně velmi dobrou účinnost jako prostředek eradikace háďátka B. xylophilus ve dřevě. Kompletní eradikace háďátek v pokusných špalících bylo dosaženo v případě variant ošetřovaných kyanovodíkem v koncentraci 12,30 g.m -3 a expozičních časech 8 až 20 hodin, koncentraci 18,21 g.m -3 a expozičních časech 2, 4, 6, 10 hodin a 16 až 20 hodin, koncentraci 21,71 g.m -3 a expozičních časech 12, 18 a 20 hodin a 24,12 g.m -3 a expozičních časech 2, 6, hodin. Ve všech případech, kdy byla po ošetření nalezena háďátka, nebyli zjištěni více než 4 jedinci. Z důvodu zjištění živých háďátek ve variantě s nejvyšší koncentrací kyanovodíku (24,12 g.m -3 ) a nejdelší expozicí (20 hodin) byla otestována rovněž expozice 28 hodin při této koncentraci. Metodika pokusu byla poněkud odlišná (viz výše). V tomto případě již bylo spolehlivě kompletní eradikace háďátek dosaženo. Výsledky jsou kompletně shrnuty v tabulkách 3 a 4. Koncentrace kyanovodíku v plynové komoře během pokusů s háďátky téměř konstantně klesala tak, jak docházelo k sorpci plynu do dřeva. Nicméně u koncentrací 18,21 g.m -3 a 21,71 g.m -3 docházelo v druhé polovině expozice k určitému kolísání (obrázek 6), ke kterému docházelo zřejmě vlivem nestejnoměrného pronikání plynu do špalíku daného odlišnou strukturou dřeva. Rovněž koncentrace kyanovodíku uvnitř testovaných špalíků se nezvyšovala rovnoměrně s vyšší koncentrací v komoře, což si autoři opět vysvětlují vlivem struktury dřeva na pronikání plynu, který hůře proniká do špalíků s hustšími letorosty Doporučení pro praxi přípravek URAGAN D2 je účinným prostředkem likvidace háďátek druhu B. xylophilus ve dřevě při koncentraci 24,12 g.m -3 a expozici minimálně 28 hodin. 14

22 Obrázek 6. koncentrace kyanovodíku ve fumigační komoře při testování ošetření dřeva obsahující háďátka druhu B. xylophilus. 15

23 Tabulka 3: počet přeživších háďátek (průměr ± směrodatná chyba průměru, v závorce počet opakování s přeživšími háďátky) po ošetření kyanovodíkem ve fumigační komoře. Testovány byly čtyři koncentrace plynu a 11 dob ošetření. cílová koncentrace kyanovodíku v komoře (g.m -3 ) počet háďátek v inokulu počet háďátek po ošetření doba expozice v hodinách ± 0.25 (1) 0.2 ± 0.2 (1) 0.2 ± 0.2 (1) 0 ± 0 (0) 0 ± 0 (0) 0 ± 0 (0) 0 ± 0 (0) 0 ± 0 (0) 0 ± 0 (0) 0 ± 0 (0) ± 0 (0) 0 ± 0 (0) 0 ± 0 (0) 0.50 ± 0.29 (2) 0 ± 0 (0) 0.20 ± 0.20 (1) 0.20 ± 0.20 (1) 0 ± 0 (0) 0 ± 0 (0) 0 ± 0 (0) ± 0.40 (2) 2.20 ± 1.43 (2) 1.40 ± 1.17 (2) 1.60 ± 1.60 (1) 2.40 ± 1.91 (3) 0 ± 0 (0) 0.20 ± 0.20 (1) 0.20 ± 0.20 (1) 0 ± 0 (0) 0 ± 0 (0) ± 0 (0) 1.50 ± 0.96 (2) 0 ± 0 (0) 0.25 ± 0.25 (1) 0.25 ± 0.25 (1) 0 ± 0 (0) 0.25 ± 0.25 (1) 1.00 ± 1.00 (1) 0 ± 0 (0) 0.75 ± 0.48 (2) 0 (kontrola)* ± 305 (5) *- kontrolní varianta byla vyhodnocována vždy po maximální době expozice 16

24 Tabulka 4: počet přeživších háďátek (průměr ± směrodatná chyba průměru, v závorce počet opakování s přeživšími háďátky) po ošetření kyanovodíkem ve fumigační komoře. Koncentrace kyanovodíku činila g.m -3, doba expozice byla 28 hodin. cílová koncentrace kyanovodíku v komoře (g.m -3 ) počet háďátek v inokulu počet háďátek po ošetření ± 0 (0) 0 (kontrola) ± 7410 (5) 17

25 6. Penetrace a odvětrání HCN ve dřevě. Validace metody pro ošetřování rostlinných materiálů byla prováděna na smrkovém dřevu. Testování probíhalo při teplotě C. Pokusy probíhaly na připravených dřevěných špalcích (smrkové dřevo - obrázek 7) o rozměrech 100 x 100 x 120 mm. Uprostřed každého špalku byla vyvrtána díra o průměru 30 mm a hloubce 60 mm. Tato díra byla zakryta sklem se septem pro odběr plynného vzorku. Následně byly připravené špalky vloženy do komory a byla aplikována dávka 20 g HCN/m 3, čemuž odpovídá koncentrace 1,7 %. V pravidelných časových intervalech byl odebírán plynný vzorek uvnitř špalků a v tomto vzorku byl analyzován obsah HCN. Septum pro odběr vzorků Skleněný kryt ; Odběrová komora Smrkový špalek o rozměrech 10x10x12 cm Obrázek 7. Připravené smrkové dřevěné špalky pro testování penetrace a odvětrání účinné látky kyanovodíku. 18

26 25 koncentrace HCN (g/m3) expozice (min) Komora špalek 3 špalek 4 špalek 1 špalek 5 špalek 2 Obrázek 8. Rychlost penetrace HCN do smrkového dřeva a pokles účinné látky v komoře. 25 koncentrace HCN (g/m3) čas odvětrání (min) špalek 3 špalek 4 špalek 1 špalek 5 špalek 2 Obrázek 9. Rychlost odvětrání HCN ze smrkového dřeva. 19

27 Závěry Rychlost penetrace účinné látky do dřeva je velmi zásadním aspektem pro správnou technologii fumigace. Bez znalosti penetrace a následného odvětrání nelze vytvořit správné metodické postupy pro samotnou účinnou fumigaci a také nelze nastavit následné bezpečnostní parametry pro obsluhu. Rychlost odvětrání HCN ze dřevěných špalků odpovídá délce penetrace. Při plánování délky ošetření je nutné počítat s rychlostí penetrace do dřevěných materiálů. Prodlouženou dobu uvolňování HCN ze dřeva je nutné zohlednit při tvorbě bezpečnostních postupů fumigací pro ochranu obsluhy. 20

28 7. Bezpečnostní a další pokyny k fumigaci 7.1. Metoda stanovení HCN v atmosféře v okolí komory a) Pomocí detekčních trubiček pro stanovení kyanovodíku, typ: Kyanovodík 2/a, č. CH 25701, rozsah měření: 2 30 ppm. Výrobce detekčních trubiček: Dräger Safety, AG&Co.KGaA, Lübeck, Německo. Safety.com. b) Přenosný plynový detektor (doporučeno) - Gas Alert extreme (měřicí rozsah 0-30 ppm HCN, rozlišení 0,1 ppm) BW Technologies společnosti Honeywell - ALTAIR Pro, detektor pro HCN (měřicí rozsah 0-30 ppm HCN, rozlišení 0,5 ppm) MSA (Británie) Ltd 21

29 7.2. Bezpečnost a zdraví při práci S tímto produktem smí manipulovat pouze profesionální pracovníci v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, kteří mají oprávnění pro práci s toxickými látkami a fumiganty! Všichni fumigátoři musí být rekvalifikováni a prozkoušeni z fumigačních postupů a také z první pomoci a resuscitačních postupů v souladu s národní legislativou. Kyanovodík je toxický při vdechnutí, ale vstřebává se i kůží. To potlačí aktivitu cytochromu P tím, že inhibuje enzymy, a proto tkáně nemohou být zásobovány kyslíkem a organismus umírá na zadušení. Omezování expozice použití URAGANu D2 v plechovkách Osobní ochranné prostředky pro umisťování plechovek do fumigovaného objektu: Ochrana dýchacích cest: Ochrana očí: Ochrana rukou: Nejsou nutné Nejsou nutné Rukavice (např. KCL 732) Tloušťka Materiál doba průniku min 0,4 mm Nitril > 240 min Ochrana kůže: Ochranný oděv, gumová obuv Přenosný detektor Osobní ochranné prostředky pro otevírání plechovek ve fumigovaném objektu: Ochrana dýchacích cest: Ochrana očí: Izolační dýchací přístroj (EN 137) nebo maska (EN 136) s plynovým filtrem typu B2 nebo ekvivalent (např. kombinovaný filtr A2B2E2K2P3D) (EN A1), Izolační dýchací přístroj (EN 133) nebo maska (EN 136) s plynovým filtrem typu B2 nebo ekvivalent (např. kombinovaný filtr A2B2E2K2P3D) (EN A1), Ochrana rukou: Rukavice (např. KCL 732) Tloušťka Materiál doba průniku min 0,4 mm Nitril > 240 min Chemicky odolný plynotěsný ochranný oděv např. TYVEC Ochrana kůže: Chemicky odolný plynotěsný ochranný oděv např. TYVEC, gumová obuv 22

30 Osobní ochranné prostředky pro otevírání a odvětrávání fumigovaného objektu: Ochrana dýchacích cest: Izolační dýchací přístroj (EN 137) Ochrana očí: Izolační dýchací přístroj (EN 137) Ochrana rukou: Rukavice (např. KCL 732) Tloušťka Materiál doba průniku min 0,4 mm Nitril > 240 min Chemicky odolný ochranný oděv např. TYVEC Ochrana kůže: Chemicky odolný ochranný oděv např. TYVEC, gumová obuv Osobní ochranné prostředky pro odstraňování plechovek z fumigovaného objektu (po odvětrání): Ochrana dýchacích cest: Ochrana očí: Maska (EN 136) s plynovým filtrem typu B2 nebo ekvivalent (např. kombinovaný filtr A2B2E2K2P3D) (EN A1) Maska (EN 136) s plynovým filtrem typu B2 nebo ekvivalent (např. kombinovaný filtr A2B2E2K2P3D) (EN A1) Ochrana rukou: Rukavice (např. KCL 732) Ochranný oděv Tloušťka Materiál doba průniku min 0,4 mm Nitril > 240 min Ochrana kůže: Ochranný oděv, gumová obuv Přenosný detektor Osobní ochranné prostředky pro kontrolu fumigovaného objektu (po odvětrání): Ochrana dýchacích cest: Ochrana očí: Maska (EN 136) s plynovým filtrem typu B2 nebo ekvivalent (např. kombinovaný filtr A2B2E2K2P3D) (EN A1), v pohotovostní poloze Maska (EN 136) s plynovým filtrem typu B2 nebo ekvivalent (např. kombinovaný filtr A2B2E2K2P3D) (EN A1), v pohotovostní poloze Ochrana rukou: Rukavice (např. KCL 732) Tloušťka Materiál doba průniku min 0,4 mm Nitril > 240 min Ochrana kůže: Ochranný oděv, gumová obuv Přenosný detektor 23

31 Omezování expozice použití URAGANu D2 v tlakových lahvích Osobní ochranné prostředky pro manipulaci s tlakovými lahvemi: Ochrana dýchacích cest: Ochrana očí: Ochrana rukou: Nejsou nutné Nejsou nutné Rukavice (např. KCL 732) Tloušťka Materiál doba průniku min 0,4 mm Nitril > 240 min Ochrana kůže: Ochranný oděv, gumová obuv Přenosný detektor Osobní ochranné prostředky pro fumigaci tlakovými lahvemi: Ochrana dýchacích cest: Ochrana očí: Maska (EN 136) s plynovým filtrem typu B2 nebo ekvivalent (např. kombinovaný filtr A2B2E2K2P3D) (EN A1), v pohotovostní poloze Maska (EN 136) s plynovým filtrem typu B2 nebo ekvivalent (např. kombinovaný filtr A2B2E2K2P3D) (EN A1), v pohotovostní poloze Ochrana rukou: Rukavice (např. KCL 732) Tloušťka Materiál doba průniku min 0,4 mm Nitril > 240 min Ochrana kůže: Ochranný oděv, gumová obuv Přenosný detektor Osobní ochranné prostředky pro otevírání a odvětrávání fumigovaného objektu: Ochrana dýchacích cest: Izolační dýchací přístroj (EN 137) Ochrana očí: Izolační dýchací přístroj (EN 137) Ochrana rukou: Rukavice (např. KCL 732) Tloušťka Materiál doba průniku min 0,4 mm Nitril > 240 min Chemicky odolný ochranný oděv např. TYVEC Ochrana kůže: Chemicky odolný ochranný oděv např. TYVEC, gumová obuv 24

32 Osobní ochranné prostředky pro odstraňování potrubí z fumigovaného objektu (po odvětrání): Ochrana dýchacích cest: Ochrana očí: Maska (EN 136) s plynovým filtrem typu B2 nebo ekvivalent (např. kombinovaný filtr A2B2E2K2P3D) (EN A1), v pohotovostní poloze Maska (EN 136) s plynovým filtrem typu B2 nebo ekvivalent (např. kombinovaný filtr A2B2E2K2P3D) (EN A1), v pohotovostní poloze Ochrana rukou: Rukavice (např. KCL 732) Tloušťka Materiál doba průniku min 0,4 mm Nitril > 240 min Ochrana kůže: Ochranný oděv, gumová obuv Přenosný detektor Osobní ochranné prostředky pro kontrolu fumigovaného objektu (po odvětrání): Ochrana dýchacích cest: Ochrana očí: Maska (EN 136) s plynovým filtrem typu B2 nebo ekvivalent (např. kombinovaný filtr A2B2E2K2P3D) (EN A1), v pohotovostní poloze Maska (EN 136) s plynovým filtrem typu B2 nebo ekvivalent (např. kombinovaný filtr A2B2E2K2P3D) (EN A1), v pohotovostní poloze Ochrana rukou: Rukavice (např. KCL 732) Tloušťka Materiál doba průniku min 0,4 mm Nitril > 240 min Ochrana kůže: Ochranný oděv, gumová obuv Přenosný detektor Skupina musí být vybavena dostatečným počtem náhradních vzduchových lahví. 25

33 Po odchodu z fumigovaného objektu by se fumigátoři měli pohybovat mimo ochrannou zónu pro fumigátory po dobu asi 10 minut - čímž se zajistí dostatečné vyvětrání kyanovodíku z OOP. Je také možné provést dekontaminaci osprchováním. Sejmutí OOP je možné až po vyvětrání/dekontaminaci. Osobní ochranné prostředky pro fumigátory mimo fumigovaný objekt: Ochrana dýchacích cest: Ochrana očí: Maska (EN 136) s plynovým filtrem typu B2 nebo ekvivalent (např. kombinovaný filtr A2B2E2K2P3D) (EN A1) připraveným k použití Maska (EN 136) s plynovým filtrem typu B2 nebo ekvivalent (např. kombinovaný filtr A2B2E2K2P3D) (EN A1) připraveným k použití Ochrana rukou: Rukavice (např. KCL 732) Tloušťka Materiál doba průniku min 0,4 mm Nitril > 240 min Ochrana kůže: Ochranný oděv, ochranné boty Na místě musí být k dispozici dostatečný počet funkčních (náhradních) filtrů. Nesmí být překročena doba použitelnosti filtrů. 26

34 7.3. Příznaky otravy Někteří lidé mohou cítit typicky kyanidový odér hořkých mandlí v koncentracích vyšších než 2 mg/m 3 (1,8 ppm). K symptomům otravy patří: začervenání a pálení očí, bolest v krku, závratě, tlak ve spáncích a na prsou, nevolnost, úzkost, slinění, bolesti žaludku, zvracení, vyčerpání, lapání po dechu, ochrnutí, zástava dýchání, mdloby, v nejhorších případech smrt. Charakteristickým příznakem je růžové zabarvení kůže, zejména v obličeji. V určité fázi otravy je možné vidět v žilách jasně červenou krev, což značí nedostatečnou schopnost tkání spotřebovávat kyslík. Koncentrace kyanovodíku a trvání expozice vyvolávající konkrétní příznaky: Koncentrace v mg/m3 (ppm) Příznaky 5 20 (4,5-18) v některých případech se objevují bolesti hlavy a závratě (18-45) bolest hlavy, nevolnost, zvracení a bušení srdce po několika hodinách (45-54) žádné závažné následky do 60 minut 100 (91) životu nebezpečná do 60 min ( ) smrt nastane do minut 550 (500) bez závažných účinků po inhalaci v trvání 1 minuty expozice ( ) nebezpečí otravy přes kůži po 5 minutách (s izolačním dýchacím přístrojem) 7.4. První pomoc Rychlost je zásadní! Neprodleně zajistěte lékařskou pomoc. Chraňte sebe a jakékoli zasažené osoby před další expozicí při poskytování první pomoci (může být zasažen i ochranný oděv). Používejte předepsané OOPP, pokud koncentrace HCN neklesne pod stanovený bezpečný limit (3 ppm). Každá skupina fumigátorů by měla být vybavena lékárničkou pro případ otravy. Kromě běžného vybavení musí lékárnička obsahovat: 27

35 Antidota (ne všechna jsou mezinárodně doporučená). Obraťte se na národní toxikologické středisko pro informace. Resuscitátor (Ambuvak) Kyslík Inhalace: Vyveďte / vyneste postiženého na čerstvý vzduch. Pokud nedýchá, ujistěte se, že jeho dýchací cesty jsou volné a zahajte KPR (kardiopulmonární resuscitace). Je zakázáno provádět dýchání z úst do úst riziko otravy zachránce. Použijte např. dýchací masku s jednosměrným ventilem, vaky pro umělou plicní ventilaci apod., aby nedošlo k nadýchání z plic postiženého. Co nejdříve podejte kyslík. Kyslík by měl být podáván nepřetržitě až do předání pacienta do péče lékaře. Neprodleně zajistěte lékařskou pomoc. Zasažení kůže: Okamžitě odstraňte kontaminovaný oděv. Omyjte postiženou kůži velkým množstvím (nejlépe vlažné) vody. Pokud se objeví příznaky otravy, postupujte podle pokynů pro inhalaci (viz výše). Neprodleně zajistěte lékařskou pomoc. Pozn.: Kontaminované oděvy a vybavení postiženého mohou představovat riziko kontaminace a musí být umístěny v uzavřené nádobě a odborně zlikvidovány. Zasažení očí: Okamžitě vypláchněte oči velkým množstvím vody. Vyplachujte po dobu minut. Při vyplachování mějte víčka otevřená, i pokud je nutné k tomu použít sílu. Vždy zajistěte okamžitou lékařskou pomoc! Při požití: Neprodleně zajistěte lékařskou pomoc. Požití i malého množství látky je s nejvyšší pravděpodobností smrtelné, pokud není poskytnuta okamžitá lékařská pomoc. 28

36 III. SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ V České republice v současné době neexistuje vypracovaná metodika pro aplikaci stabilizovaného kyanovodíku (HCN) na ochranu napadeného dřeva fytokaranténními invazivními druhy kozlíčka druhu Anoplophora glabripennis a háďátka Bursaphelenchus xylophilu. Informace publikované v metodice vycházejí z laboratorních dat a vědecké publikace, která prošla odbornou recenzí zahraničních vědců zabývajících se fumigacemi. Metodika přináší pro pracovníky v DDD provádějící fumigace Uraganem D2 první informace o účinnosti na výše uvedené druhy a o časové penetraci a odvětrávání HCN ze dřeva. Informace o účinnosti na uvedené druhy a penetraci a odvětrávání HCN jsou významnými aspekty pro plánování délky fumigace a doby potřebné pro odvětrávání, které zvyšují celkovou účinnost a samotnou bezpečnost fumigace. IV. POPIS UPLATNĚNÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY Metodika je určena pro profesionální pracovníky v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, kteří mají oprávnění pro práci s toxickými látkami a fumiganty. Dá se použít v situacích, kdy je podezření na napadení dřeva výše uvedenými druhy nebo jako prevence před šířením těchto škodlivých organismů v obalovém nebo nezpracovaném dřevě. 29

37 V. EKONOMICKÉ ASPEKTY Ekonomickým aspektem aplikované metodiky je přínos nové technologie pro ošetřování dřevěných obalových materiálů a nezpracovaného dřeva. Dle platné legislativy je nutné každé dřevěné obaly před uvedením do oběhu ošetřit proti případným škůdcům. V současné době po zákazu používání metylbromidu zbývá pouze metoda aplikace tepla, která je finančně nákladná a nedá se využít ve všech případech. Aplikace metody za použití kyanovodíku přináší významnou úsporu finančních prostředků na ošetření dřeva. A) Odhadované ekonomické přínosy aplikace fumigace pomocí HCN Celkový ekonomický přínos pro uživatele a přejímatele (všechny firmy pracující v DDD) této metody může dosahovat až ,- Kč za prováděné fumigace za rok. B) Zvýšení bezpečnosti práce s fumiganty Implementace metodiky v praxi podá osobám provádějícím fumigace pomocí HCN ucelené informace o bezpečné aplikaci přípravku, použití ochranných pomůcek a příznacích otravy. Dále podává informace o rizicích délky penetrace a následného uvolňování HCN do dřeva. 30

38 VI. SEZNAM POUŽITÉ SOUVISEJÍCÍ LITERATURY Braasch, H, Metge, K, Burgermeister, W. (1999): Bursaphelenchus species in conifers in Germany and their ITS-RFLP pattern. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdiensts 51: Duncan, L.W., Moens, M. (2006): Migratory endoparasitic nematodes. In: Perry, R.N. and Moens, M. (Eds) Plant nematology. CABI, Wallingford, UK EPPO (2008): EPPO quarantine pest. Prepared by CABI and EPPO for the EU under Contract 90/ EPPO (2009): Heat treatment of wood to control insects and wood borne nematodes. EPPO standard nr. PM 10/6 (1) EPPO Bull. 39(1):31 Evans, H. F., McNamara, D. G., Braasch, H.,Chadoef, G., Magnusson, C. (1996): Pest risk analysis for the territories of the EU on Bursaphelenchus xylophilus and its vectors in the genus Monochamus. EPPO Bulletin 26, Hillis, W. E., & Rozsa, A. N. (1978): The softening temperatures of wood. Holzforschung- International Journal of the Biology, Chemistry, Physics and Technology of Wood, 32(2), Chang, R., Chao, J., Fan, Y., Lu, S. and Jou, W. (1995): Investigation the insect vector of pine kilt disease in Taiwan. Plant Protection Bulletin 37, 448. Kapitola, P., Kroutil P. (2011): Karanténní škodlivé organismy na lesních dřevinách. Státní rostlinolékařská správa, Praha, s. 63. Malek, R.B., Appleby, J.E. (1984): Epidemiology of pine wilt in Illinois. Disease distribution. Plant Disease 68, Mamiya, Y. & Enda, N. (1972): Transmission of Bursaphelenchus lignicolus (Nematoda: Aphelenchoididae) by Monochamus alternatus (Coleoptera: Cerambycidae). Nematologica 18, Mota, M. M., Braasch, H., Bravo, M. A., Penas, A. C., Burgermeister, W., Metge, K., Sousa, E. (1999): First report of Bursaphelenchus xylophilus in Portugal and in Europe. Nematology, 1(7-8): Stejskal V., Douda, O., Zouhar, M., Manasova, M., Dlouhy, M., Simbera, J., Aulicky, R. (2014): Wood penetration ability of hydrogen cyanide and its efficacy for fumigation of 31

39 Anoplophora glabripennis, Hylotrupes bajulus (Coleoptera), and Bursaphelenchus xylophilus (Nematoda). International Biodeterioration & Biodegradation, 86: Suzuki, K. (2002): Pine wilt disease a threat to pine forest in Europe. Dendrobiology 48: Yang, B. (2004): The history, dispersal and potential threat of pine wood nematode in China. In: Mota, M. and Vieira, P. (Eds). The pinewood nematodes, Bursaphelenchus xylophilus: proceedings of an international workshop, University of Évora, Portugal, August 20-22, Nematology Monographs and Perspectives, Volume 1, Yi, C., Byun, B., Park, J., Yang, S. and Chang, K. (1989): First finding of the pine wood nematode, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle and its insect vector in Korea. Research Reports of the Forestry Research Institute Seoul 38,

40 VII. SEZNAM PUBLIKACÍ, KTERÉ PŘEDCHÁZELY METODICE Manasova, M., Douda, O., Zouhar, M., Nováková, E., Mazáková, J., Ryšánek, P. (2012): Gaseous hydrogen cyanide as an agent to control nematodes in plant materials. Scientia Agriculturae Bohemica, 43(2): Stejskal V., Douda, O., Zouhar, M., Manasova, M., Dlouhy, M., Simbera, J., Aulicky, R. (2014): Wood penetration ability of hydrogen cyanide and its efficacy for fumigation of Anoplophora glabripennis, Hylotrupes bajulus (Coleoptera), and Bursaphelenchus xylophilus (Nematoda). International Biodeterioration & Biodegradation, 86:

41 Autoři: Ing. Václav Stejskal, Ph.D.; Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.; Ing. Ondřej Douda, Ph.D.; Ing. Jana Lišková; RNDr. Jan Šimbera, Ph.D.; Ing. Radek Aulický, Ph.D. Název: Certifikovaná metodika ošetřování rostlinného materiálu proti škodlivým organizmům: háďátku borovicovému Bursaphelenchus xylophilus a tesaříku Anoplophora glabripennis Vydal: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně Redakce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně Metodika je veřejně přístupná na adrese Vyšlo v roce Vydáno bez jazykové úpravy. Kontakt na autora: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2015 ISBN:

42

Milan Dlouhý a kol. METODIKA PRO PRACOVNÍKY V DDD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Milan Dlouhý a kol. METODIKA PRO PRACOVNÍKY V DDD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín Milan Dlouhý a kol. Certifikovaná metodika bezpečné aplikace HCN pomocí nové komory a formulace HCN pro ochranu osiv a rostlinných materiálů proti skladištním broukům a zavíječům Milan Dlouhý a kol. Certifikovaná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

VY_32_INOVACE_07_B_15.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_15.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_15_ZDR Specifická poranění Datum tvorby 1.3.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

Státní rostlinolékařská správa

Státní rostlinolékařská správa Státní rostlinolékařská správa karanténní škodlivé organismy na lesních dřevinách Praha 2011 OBSAH KARANTÉNNÍ ŠKODLIVÉ ORGANISMY NA LESNÍCH DŘEVINÁCH Zpracovali: Ing. Petr Kapitola, Ing. Tomáš Růžička,

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Sborník ze semináře a workshopu VVFaŽP:

Sborník ze semináře a workshopu VVFaŽP: Sborník ze semináře a workshopu VVFaŽP: Nové metody a přístupy k řízení rizik regulovaných škůdců v ČR a legislativní problémy použití biocidů a pesticidů ve skladech rostlinných produktů a ve mlýnech

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1. Identifikátor výrobky Látka / směs: Kyselý vodný roztok Číslo 1.2. Příslušná určená použití směsi Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Datum vydání: 29.6.2008 Dle přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: kyanid

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

Kilrat Plus extrudovaná kostka

Kilrat Plus extrudovaná kostka Datum vydání: 29.11.2012 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku 1.2. Použití přípravku Požerová nástraha na hubení hlodavců 1.3. Identifikace výrobce,

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN BEZPEČNOSTNÍ LIST JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN Strana 1/5 Datum vydání/revize 01. 02. 2005 1. IDENTIFIKACE VÝROBKU, VÝROBCE, DISTRIBUTOR A DOVOZCE Obchodní název přípravku: Technický

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42 Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky zpracovaná dle 44 a) odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., a ochraně veřejného

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R CMC PLUS 1. Označení látky/přípravku a označení firmy Materiálové číslo: 1.1 Obchodní název CMC PLUS Použití látky/přípravku Produkt ke stabilizaci vinného kamene ve víně. 1.2 Údaje o výrobci/dodavateli

Více

BEZPEČNOSTNÍ Dle Nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ Dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Příloha č. 4 : Bezpečnostní list (počet stran 8) BEZPEČNOSTNÍ Datum vydání 1. české verze: 3.6. 2011 Strana: 1 Počet stran: 8 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU Název přípravku: Použití přípravku: Insekticidní

Více

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM Podle Zákona č.262/2006 Sb. Zákoníku práce, ve znění pozdějších úprav,

Více

Skladištní škůdci- rizika a detekce. Václav Stejskal. Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i. Praha stejskal@vurv.cz

Skladištní škůdci- rizika a detekce. Václav Stejskal. Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i. Praha stejskal@vurv.cz Skladištní škůdci- rizika a detekce Václav Stejskal Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i. Praha stejskal@vurv.cz Rizika skladištních škůdců Rizika medicinální a pro bezpečnost potravin - fyzikální kontaminace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: Určeno k užití s sety NycoCard D-Dimer. NycoCard D-Dimer Single

Více

1. NÁZEV LÁTKY, PŘÍPRAVKU A FIRMY

1. NÁZEV LÁTKY, PŘÍPRAVKU A FIRMY Duet BEZPEČNOSTNÍ LIST Verze 1 Datum změny 12. března 2009 1. NÁZEV LÁTKY, PŘÍPRAVKU A FIRMY Název produktu Duet Dávkovač aerosoly neutralizátor vzduchu Účel použití parfemované, dávkované aerosolové spreje

Více

POKON TERASA A BALKÓN

POKON TERASA A BALKÓN Datum vydání: 24/10/2007 POKON TERASA A BALKÓN Strana 1 (celkem 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON TERASA A BALKÓN Číslo zboží T287 1.2 Použití přípravku Hnojivo

Více

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci Chroman draselný, K 2 CrO 4 T, N R: 49-46-36/37/38-43-50/53

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů Datum vydání: 20.9.2008 Strana 1/5 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Mycí prostředek pro průmyslové myčky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST [podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)]

BEZPEČNOSTNÍ LIST [podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)] BEZPEČNOSTNÍ LIST [podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)] Datum vydání I. II III. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Chemický název (R,S)alfakyano3fenoxybenzyl(1R,S)cis,trans3(2,2dichlorninyl

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

Bezpečnostní list. Innofluor Topiramate Control Low, Innofluor Topiramate Control Medium, Innofluor Topiramate Control High Čísla výrobku 41056

Bezpečnostní list. Innofluor Topiramate Control Low, Innofluor Topiramate Control Medium, Innofluor Topiramate Control High Čísla výrobku 41056 Bezpečnostní list INNOFLUOR TOPIRAMATE Kontrolní Set 1. Identifikace produktu a společnosti Datum vydání 09.12.2008 Název výrobku INNOFLUOR TOPIRAMATE Kontrolní Set Synonyma Innofluor Topiramate Control

Více

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fiberplan 1.2 Použití

Více

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení: 14. 12. 2006 Datum revize: 29. 8. 2008 Výrobek: Tiret Professional 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora

Více

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008 Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON VINIČ Číslo zboží T612 1.2 Použití přípravku Hnojivo 1.3 Identifikace

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Identifikace látky/přípravku Název výrobku : LITHOSTAR COPYRAPID DELETION Použití látky/přípravku : Korekční tužka

Identifikace látky/přípravku Název výrobku : LITHOSTAR COPYRAPID DELETION Použití látky/přípravku : Korekční tužka 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Identifikace látky/přípravku Název výrobku : Použití látky/přípravku : Korekční tužka Identifikace společnosti/podniku Agfa s.r.o. Litvínovská

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU APIGUARD gel (25% Thymolum) pro podání ve včelím úlu Vyhrazený veterinární léčivý přípravek 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

VÝZKUM PENETRACE DŘEVA KYANOVODÍKEM RESEARCH OF WOOD PENETRATION WITH HYDROGEN CYANIDE

VÝZKUM PENETRACE DŘEVA KYANOVODÍKEM RESEARCH OF WOOD PENETRATION WITH HYDROGEN CYANIDE PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 0/2008 VÝZKUM PENETRACE DŘEVA KYANOVODÍKEM RESEARCH OF WOOD PENETRATION WITH HYDROGEN CYANIDE Tomáš ČAPOUN, Jana KRYKORKOVÁ tomas.capoun@ioolb.izscr.cz Abstract

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Chemický název látky nebo obchodní název výrobku: Propan 2.5, Propan 3.5 1.2 Číslo CAS: 74-98-6, Číslo ES (EINECS): 200-827-9 Registrační

Více

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 TURCO Liquid Sprayeze NP LT Strana 1 z 5 Č. SDB : 152430 Datum revize: 23.09.2008 Datum výtisku: 23.09.2008 Obchodní jméno: TURCO Liquid Sprayeze NP LT Předpokládané

Více

Obsah Číslo CAS Číslo ES Symbol R-věty (%) volný krystalický křemík (Ø > 10µ) 80-90 14808-60-7 238-878-4

Obsah Číslo CAS Číslo ES Symbol R-věty (%) volný krystalický křemík (Ø > 10µ) 80-90 14808-60-7 238-878-4 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 1/2/2008, verze 1 Název výrobku: PLASTIMUL 2K PLUS složka B 1.IDENTIFIKACE LÁTKY/ PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Bezpečnostní list 1907/2006/ES a k.č. 3400 453/2010/ES

Bezpečnostní list 1907/2006/ES a k.č. 3400 453/2010/ES 1. Identifikace látky Název výrobku AE-3400 Název výrobku a - Tg AESKULISA a-tg je enzymoimuno-analytická souprava pro kvantitativní a kvalitativní detekci protilátek proti Tg v lidském séru. Určeno pro

Více

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 6.3.2004 Datum revize : 1.6.2004 1. Identifikace látky, přípravku a dodavatele 1.1. 1.2. Číslo CAS : 1.3. Číslo ES ( EINECS ) : 1.4. Je prostředek na bázi silikonového oleje. Vytváří na

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Bulk Liquid 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1.3. Identifikace výrobce/dovozce:

Více

1. Identifikace látky a výrobce

1. Identifikace látky a výrobce FTIR Equalizer Bezpečnostní list P/N 1010516, 1010883, 537811 Datum revize: 02.12.2008 1. Identifikace látky a výrobce Název: Použití: FTIR Equalizer Referenční roztok pro kontrolu kalibrace spektrofotometrů.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011

BEZPEČNOSTNÍ LIST SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011 SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011 1. IDENTIFIKACE 1.1 Název: NIKL Obchodní název: NIKLOVÉ KULIČKY P NICKEL PELLETS Nickel S Rounds 1.2 Použití: Povrchová úprava kovů-niklování

Více

Bezpečnostní list podle předpisu (EU) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle předpisu (EU) č. 1907/2006 Datum vypracování: 20/09/2012 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Identifikace látky nebo přípravku Isokor eko1000 ml, 5000 ml, 10000 ml Použití látky / přípravku Hydrofobní

Více

Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování PRA

Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování PRA Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování Pilotní projekt v ČR pro rok 2010 Michal Hnízdil 1 Štítenka zhoubná důvody pro zpracování Štítenka zhoubná Quadraspidiotus

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání : 16.12.2013 Strana : 1/7 Datum revize :

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání : 16.12.2013 Strana : 1/7 Datum revize : Datum vydání : 16.12.2013 Strana : 1/7 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku : RESINA 2000 RESINA AUTOLUCIDANTE PER PAVIMENTI 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

SIGMA-ALDRICH. Vytištěno dne: 24/JAN/2006 Datum revize: 19/MAR/2004 Verze 1.1 V souladu s vyhl. 231/2004 Sb. a 91/155/EHS

SIGMA-ALDRICH. Vytištěno dne: 24/JAN/2006 Datum revize: 19/MAR/2004 Verze 1.1 V souladu s vyhl. 231/2004 Sb. a 91/155/EHS SIGMA-ALDRICH Bezpečnostní list Vytištěno dne: 24/JAN/2006 Datum revize: 19/MAR/2004 Verze 1.1 V souladu s vyhl. 231/2004 Sb. a 91/155/EHS 1 - Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bona Osvěžovač na tvrdé. povrchy. 1. Identifikace přípravku a společnosti

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bona Osvěžovač na tvrdé. povrchy. 1. Identifikace přípravku a společnosti strana 1(5) 1. Identifikace přípravku a společnosti 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2 Použití přípravku Tekutý samolešticí přípravek na bázi vodné disperze polymerů, pro údržbu dřevěných podlah. 1.3 Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Gloria Special 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Ke

Více

Bezpečnostní značky na obalech

Bezpečnostní značky na obalech Bezpečnostní značky na obalech Tyto výstražné symboly nás upozorňují na nebezpečnost určité látky a jsou dále doplněny R větami, které označují specifickou rizikovost nebezpečné látky a S větami, které

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 2

BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 2 Strana : 1 / 5 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace výrobku : Aerosol. ( Pohonná hmota Plyn. ) Obchodní název : TOKO LEATHER & TEXTILE PROOF 250ml Použití : Impregnační

Více

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Adesilex P4 1.2 Použití

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1/5 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Obchodní název: Použití: KEFA Drainputz-System (Multifunktionsputz) Multifunkční omítka k regulaci vlhkosti, vysoušení a k požárně

Více

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2 Strana: 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku REF 91872 Název produktu NANOCOLOR ph 6.58.2 2 x 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NycoCard U-Albumin TD/Test Device 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: Reagens obsažené v NycoCard U-Albumin testovacím kitu. NycoCard

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 29.6.2000 Datum revize:20.11.2003, 23.5.2008 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : EPOXY POWDER (GREEN). Další kódy výrobce: 811-140,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AGIP METALGRIND

Více

PROEKO SPOL. S R.O. PRORAT Z,R,S BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle Nařízení (ES) č. 1907/2006)

PROEKO SPOL. S R.O. PRORAT Z,R,S BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: červen 2001 Strana 1 (celkem 7) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku PRORAT Z, R, S Další názvy látky: 1.2 Použití přípravku rodenticid 1.3 Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 2005-01-01 Datum revize : 2005-05-27

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 2005-01-01 Datum revize : 2005-05-27 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 2005-01-01 Datum revize : 2005-05-27 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace přípravku Obchodní název

Více

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

AdBlue (32,5% urea solution, Carbamide, carbonyl diamide, carbondiamide) Nejsou známy významné účinky nebo kritické nebezpečí.

AdBlue (32,5% urea solution, Carbamide, carbonyl diamide, carbondiamide) Nejsou známy významné účinky nebo kritické nebezpečí. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Název produktu: Použití látky nebo přípravku: AdBlue (32,5% urea solution, Carbamide, carbonyl diamide, carbondiamide) Přísada pro redukci emisí

Více

NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ 1

NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ 1 NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ 1 1. OZNAČENÍ VÝROBKU A VÝROBCE Obchodní název: Doporučené použití: MINERÁLNÍ VLNA vlna s vysokým obsahem hliníku a nízkým obsahem křemíku * Tepelná, anebo zvuková technická

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5 Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Gloria Special 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Ke

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Název výrobku: SN73435B Strana: 1/6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: SN73435B Další názvy látky: pájka Sn99,3Cu0,7 + kalafuna

Více

GROWTH TECHNOLOGY LTD

GROWTH TECHNOLOGY LTD GROWTH TECHNOLOGY LTD BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle směrnice 1907/2006/ES, článek 31 (REACH), podle směrnice 67/548/EHS (DSD) a podle směrnice 1272/2008/ES (CLP) LIQUID SILICON (TEKUTÝ KŘEMÍK) 1 IDENTIFIKACE

Více

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES čl. 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES čl. 31 Strana 1/5 1 Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku - Údaje o výrobku - Obchodní název: Denaturation Reagent - Výrobce/dodavatel: QIAGEN Gaithersburg Inc., 1201 Clopper Road, Gaithersburg,

Více

Žárovzdorné keramické vlákno

Žárovzdorné keramické vlákno BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 20.5.2005 Datum revize: 01.1.2006 Žárovzdorné keramické vlákno 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 30.04.2001 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: arabinol Registrační číslo: Číslo

Více

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce.

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce. Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce Rodimur - sáčky 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 6. 2. 2004 Datum revize: Název výrobku: Keratmel TZS 06 zateplovací tmel 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Více

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: HEXAGON SYFILIS Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

SMĚRNICE PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI

SMĚRNICE PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI SMĚRNICE PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI podle požadavků zákona 350/2011 Sb. Chemického zákona, zákona 262/2006 Sb. Zákoníku práce Obsah Účel dokumentu... 2 Seznam zkratek... 2 Legislativa...

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ( v souladu s Nařízením (EU) No. 453/2010 )

BEZPEČNOSTNÍ LIST ( v souladu s Nařízením (EU) No. 453/2010 ) BEZPEČNOSTNÍ LIST ( v souladu s Nařízením (EU) No. 453/2010 ) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Určení výrobku Název výrobku: SOKOFLOK 16 Druh výrobku: s m ě s 1.2 Důležité upozornění

Více