Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne"

Transkript

1 64. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2139/RMOb-MH/1418/ /RMOb-MH/1418/64 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu Strana 1/35

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 2139/RMOb-MH/1418/64 OF/RMOb/0042/17 Rozpočtová opatření 2140/RMOb-MH/1418/64 OF/RMOb/0043/17 Rozpočtové opatření 2141/RMOb-MH/1418/64 OSP/RMOb/0013/17 Uzavření smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou 2142/RMOb-MH/1418/64 OHC/RMOb/0089/17 Návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku - volební zástěny 2143/RMOb-MH/1418/64 OHC/RMOb/0087/17 Předložení zprávy z veřejnosprávní kontroly 2144/RMOb-MH/1418/64 OHC/RMOb/0088/17 Vzdání se funkce ředitelky Mateřské školy Ostrava - Hulváky, Matrosovova 14/A, příspěvková organizace 2145/RMOb-MH/1418/64 OHC/RMOb/0092/17 Přehled fondů u zřízených příspěvkových organizací 2146/RMOb-MH/1418/64 OHC/RMOb/0086/17 Změna platového výměru ředitelce Křesťanské mateřské školy Ostrava Mariánské Hory, U Dvoru 22, příspěvkové organizace 2147/RMOb-MH/1418/64 OHC/RMOb/0096/17 Projednání petice za zachování MŠ U Dvoru jako samostatného právního subjektu 2148/RMOb-MH/1418/64 OHC/RMOb/0097/17 Návrh Dodatku č. 6 ke smlouvě ev. č. CE/10/2005/OaVV 2149/RMOb-MH/1418/64 OHC/RMOb/0093/17 Žádost RMO - projednání žádosti o přijetí úvěru 2150/RMOb-MH/1418/64 OHC/RMOb/0098/17 Změna termínů úkolů z RMOb 2151/RMOb-MH/1418/64 OMH/RMOb/0036/17 Návrh na uzavření Smlouvy o organizování veřejné služby 2152/RMOb-MH/1418/64 OMH/RMOb/0037/17 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Parkovací stání u MŠ Zelená, Ostrava-Mariánské Hory 2153/RMOb-MH/1418/64 OMH/RMOb/0038/17 Návrh na uskutečnění nadlimitní veřejné zakázky Komplexní údržba zeleně v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky 2154/RMOb-MH/1418/64 OMH/RMOb/0039/17 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na realizaci díla 2155/RMOb-MH/1418/64 OM/RMOb/0158/17 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 2156/RMOb-MH/1418/64 OM/RMOb/0148/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Fráni Šrámka 2157/RMOb-MH/1418/64 OM/RMOb/0149/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Výstavní-Zelená Strana 2/35

3 2158/RMOb-MH/1418/64 OM/RMOb/0155/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Baarova 2159/RMOb-MH/1418/64 OM/RMOb/0156/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Novoveská 2160/RMOb-MH/1418/64 OM/RMOb/0157/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Novoveská 2161/RMOb-MH/1418/64 OM/RMOb/0159/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Oblá 2162/RMOb-MH/1418/64 OM/RMOb/0151/17 Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Václavská MOb MHaH x Moravskoslezský kraj 2163/RMOb-MH/1418/64 OM/RMOb/0152/17 Souhlas se vstupem na pozemky, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Oblá MADEJA sport s.r.o. 2164/RMOb-MH/1418/64 OM/RMOb/0150/17 Zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Prostorná ČEZ Distribuce, a. s. 2165/RMOb-MH/1418/64 OM/RMOb/0153/17 Zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Suderova ČEZ Distribuce, a. s. 2166/RMOb-MH/1418/64 OM/RMOb/0160/17 Povolení k využití plochy ke vzletům, přistáním, a s tím souvisejícím činnostem Boris Renner, IČ /RMOb-MH/1418/64 OB/RMOb/0165/17 Žádost o pronájem bytu 2168/RMOb-MH/1418/64 OB/RMOb/0167/17 Žádost o pronájem bytu sociální bydlení 2169/RMOb-MH/1418/64 OB/RMOb/0178/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Rtm. Gucmana 2170/RMOb-MH/1418/64 OB/RMOb/0170/17 Návrh na uzavření Nájemních smluv na dobu určitou 2171/RMOb-MH/1418/64 OB/RMOb/0166/17 Návrh na uzavření Nájemní smlouvy na dobu určitou 2172/RMOb-MH/1418/64 OB/RMOb/0163/17 Žádost o vystavení nájemní smlouvy 2173/RMOb-MH/1418/64 OB/RMOb/0164/17 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě 2174/RMOb-MH/1418/64 OB/RMOb/0175/17 Žádost o společný nájem bytu uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě souhlas stran 2175/RMOb-MH/1418/64 OB/RMOb/0174/17 Žádost o schválení podnájmu v bytě 2176/RMOb-MH/1418/64 OB/RMOb/0180/17 Návrh na ukončení nájmu bytu 2177/RMOb-MH/1418/64 OB/RMOb/0173/17 Odpis pohledávky za nájemné Strana 3/35

4 2178/RMOb-MH/1418/64 OB/RMOb/0179/17 Odpis nevymahatelných pohledávek za nájemné, služby spojené s užíváním bytů a příslušenství 2179/RMOb-MH/1418/64 OB/RMOb/0176/17 Vyhlášení záměru obvodu pronájmu garáž 2180/RMOb-MH/1418/64 OB/RMOb/0172/17 Žádost o souhlas s připojením domů k Optické metropolitní síti 2181/RMOb-MH/1418/64 OB/RMOb/0171/17 Výpověď z nájmu nebytových prostor 2182/RMOb-MH/1418/64 OB/RMOb/0168/17 Revokace usnesení 2183/RMOb-MH/1418/64 OB/RMOb/0169/17 Revokace usnesení 2184/RMOb-MH/1418/64 OB/RMOb/0177/17 Žádost o navýšení záloh na služby 2185/RMOb-MH/1418/64 OB/RMOb/0183/17 Žádost o dřevěnou přístavbu v domě 2186/RMOb-MH/1418/64 OB/RMOb/0181/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Šimáčkova 2187/RMOb-MH/1418/64 OHC/RMOb/0091/17 Personální záležitosti 2188/RMOb-MH/1418/64 OHC/RMOb/0094/17 Výkon odborné praxe 2189/RMOb-MH/1418/64 VEDENI/RMOb/0009/17 Kronika městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období 2016 OF/RMOb/0042/17 Rozpočtová opatření číslo: 2139/RMOb-MH/1418/64 1) schvaluje tato rozpočtová opatření: 1. zvýší se pol neinvestiční přijaté transfery od krajů, ÚZ zvýší se osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech, ÚZ 13305, ORJ 6 2. zvýší se pol ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ zvýší se zastupitelstva obcí, pol prádlo, oděv a obuv, ORJ 11, ÚZ zastupitelstva obcí, pol nákup materiálu jinde nezařazený, pol. ORJ 11, ÚZ zastupitelstva obcí, pol služby telekomunikací a radiokomunikací, ORJ 11, ÚZ o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč Strana 4/35

5 zastupitelstva obcí, pol služby peněžních ústavů, ORJ 11, ÚZ zastupitelstva obcí, pol nákup ostatních služeb, ORJ 11, ÚZ zastupitelstva obcí, pol ostatní osobní výdaje, ORJ 11, ÚZ zvýší se převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy, ORG 510, ÚZ 93 zvýší se základní školy, pol drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORJ 4, ÚZ zvýší se péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol služby peněžních ústavů, ORJ 3 sníží se komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, pol nákup ostatních služeb, ORJ 8 5. zvýší se osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol elektrická energie, ORJ 6 sníží se osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol teplo, ORJ 6 o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč 6. zvýší se bytové hospodářství, pol poskytnuté náhrady, ORJ 7 o Kč sníží se bytové hospodářství, pol úroky vlastní, ORJ 7 o Kč 7. zvýší se komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, pol nákup kolků, ORJ 9 sníží se komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, pol ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené, ORJ 9 o Kč o Kč 8. zvýší se činnost místní správy, pol nákup ostatních služeb, ORJ 9 o Kč sníží se činnost místní správy, pol pozemky, ORJ 9 o Kč Strana 5/35

6 9. zvýší se využití volného času dětí a mládeže, pol budovy, haly a stavby, ORJ 2, ORG 125 sníží se ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol budovy, haly a stavby, ORJ 2, ORG zvýší se ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol budovy, haly a stavby, ORJ 2, ORG 888 sníží se ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol budovy, haly a stavby, ORJ 2, ORG zvýší se převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje sníží se ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, pol nákup ostatních služeb, ORJ zvýší se bytové hospodářství, pol budovy, haly a stavby, ORJ 7, ORG sníží se bytové hospodářství, pol budovy, haly a stavby, ORJ 7, ORG zvýší se ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, pol nákup ostatních služeb, ORJ 14 sníží se ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, pol drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORJ 14 o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč 2) ukládá odboru finančnímu realizovat schválená rozpočtová opatření Vyřizuje: Ing. Radomír Michniak, Ph.D., T: vedoucí odboru finančního Strana 6/35

7 OF/RMOb/0043/17 Rozpočtové opatření číslo: 2140/RMOb-MH/1418/64 návrh finančního odboru na rozpočtové opatření: 1. zvýší se bytové hospodářství, pol příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí, ORJ 9 sníží se pol změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o Kč o Kč 2) doporučuje ZMOb schválit navrhované rozpočtové opatření starostce MOb předložit toto doporučení na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OSP/RMOb/0013/17 Uzavření smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou číslo: 2141/RMOb-MH/1418/64 žádost XXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou uzavřít nájemní smlouvy se: a) XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX k bytu č. 16 v domě s pečovatelskou službou, na ul. Šimáčkova 1148/27, Ostrava - Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného 1.752,40 Kč b) XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX k bytu č. 26 v domě s pečovatelskou službou, na ul. Gen. Hrušky 2035/1, Ostrava - Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného Kč Strana 7/35

8 bytovému odboru připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OHC/RMOb/0089/17 Návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku - volební zástěny číslo: 2142/RMOb-MH/1418/64 návrh odboru hospodářských činností na vyřazení nadbytečného a neupotřebitelného majetku vyřadit nadbytečný a neupotřebitelný majetek dle seznamu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu převodem na SMO, MOb Poruba odboru hospodářských činností zrealizovat vyřazení a převod dle tohoto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: vedoucí odboru hospodářských činností OHC/RMOb/0087/17 Předložení zprávy z veřejnosprávní kontroly číslo: 2143/RMOb-MH/1418/64 1) bere na vědomí zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené dne v Mateřské škole Ostrava Mariánské Hory, Zelená 73/A, příspěvkové organizaci, se sídlem Zelená 1258/73a, Mariánské Hory, Ostrava, IČ Strana 8/35

9 OHC/RMOb/0088/17 Vzdání se funkce ředitelky Mateřské školy Ostrava - Hulváky, Matrosovova 14/A, příspěvková organizace číslo: 2144/RMOb-MH/1418/64 1) bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Ostrava - Hulváky, Matrosovova 14/A, příspěvkové organizace, se sídlem Matrosovova 2697/14a, Hulváky, Ostrava, IČ , XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, o vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace, funkce ředitelky MŠ končí dnem OHC/RMOb/0092/17 Přehled fondů u zřízených příspěvkových organizací číslo: 2145/RMOb-MH/1418/64 1) bere na vědomí informaci odboru hospodářských činností o stavu zřizovaných fondů jednotlivých příspěvkových organizací dle 29 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 2) ukládá odboru hospodářských činností zajistit informaci pro RMOb o naplnění fondů k Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: vedoucí odboru hospodářských činností OHC/RMOb/0086/17 Změna platového výměru ředitelce Křesťanské mateřské školy Ostrava Mariánské Hory, U Dvoru 22, příspěvkové organizace číslo: 2146/RMOb-MH/1418/64 1) vydává Mileně Glinzové, ředitelce Křesťanské mateřské školy Ostrava Mariánské Hory, U Dvoru 22, příspěvkové organizace, se sídlem U Dvoru 1255/22, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , platový výměr s účinností od Strana 9/35

10 2) ukládá odboru hospodářských činností předat platový výměr ředitelce příspěvkové organizace Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: vedoucí odboru hospodářských činností OHC/RMOb/0096/17 Projednání petice za zachování MŠ U Dvoru jako samostatného právního subjektu číslo: 2147/RMOb-MH/1418/64 přijatou petici ze dne za zachování MŠ U Dvoru jako samostatného právního subjektu 2) doporučuje ZMOb schválit odpověď k přijaté petici ze dne dle přílohy č. 3a předloženého materiálu starostce městského obvodu předložit návrh odpovědi na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OHC/RMOb/0097/17 Návrh Dodatku č. 6 ke smlouvě ev. č. CE/10/2005/OaVV číslo: 2148/RMOb-MH/1418/64 návrh odboru hospodářských činností na uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě ev. č. CE/10/2005/OaVV, ze dne uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo, ev. č. CE/10/2005/OaVV, uzavřené dne , se společností Hadr & Kyblík s.r.o., se sídlem Ostrava - Kunčice, Serafinova 580/37, PSČ 71900, IČ , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 10/35

11 odboru hospodářských činností připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: vedoucí odboru hospodářských činností OHC/RMOb/0093/17 Žádost RMO - projednání žádosti o přijetí úvěru číslo: 2149/RMOb-MH/1418/64 1) žádá RMO o projednání pouze žádosti o přijetí úvěru na úhradu výstavby radnice ze dne ) ukládá starostce městského obvodu zaslat tuto žádost primátorovi SMO Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OHC/RMOb/0098/17 Změna termínů úkolů z RMOb číslo: 2150/RMOb-MH/1418/64 1) mění termín plnění úkolu z RMOb č.: UkUsn/0450/17, (usn. 2030/RMObM-MH/1418/38) původní T: nový T: UkUsn/0344/17, (usn. 1948/RMOb-MH/1418/59) původní T: nový T: Strana 11/35

12 OMH/RMOb/0036/17 Návrh na uzavření Smlouvy o organizování veřejné služby číslo: 2151/RMOb-MH/1418/64 návrh odboru místního hospodářství na uzavření smlouvy o organizování veřejné služby s Úřadem práce České republiky, se sídlem Praha - Holešovice, Dobrovského 1278/25, IČ uzavřít smlouvu o organizování veřejné služby s Úřadem práce ČR, se sídlem Praha - Holešovice, Dobrovského 1278/25, IČ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru místního hospodářství připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OMH/RMOb/0037/17 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Parkovací stání u MŠ Zelená, Ostrava-Mariánské Hory číslo: 2152/RMOb-MH/1418/64 návrh odboru místního hospodářství na uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Parkovací stání u MŠ Zelená, Ostrava-Mariánské Hory s Jaromírem Mičulkou, se sídlem Ostrava - Zábřeh, Dolní 160/34, IČ v souladu s návrhem hodnotící komise o uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Parkovací stání u MŠ Zelená, Ostrava-Mariánské Hory dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s Jaromírem Mičulkou, se sídlem Ostrava - Zábřeh, Dolní 160/34, IČ , za cenu ,90 Kč vč. DPH a lhůtou výstavby do , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru místního hospodářství připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství Strana 12/35

13 OMH/RMOb/0038/17 Návrh na uskutečnění nadlimitní veřejné zakázky Komplexní údržba zeleně v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky číslo: 2153/RMOb-MH/1418/64 návrh odboru místního hospodářství na uskutečnění nadlimitní veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předmětem plnění Komplexní údržba zeleně v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky uskutečnit nadlimitní veřejnou zakázku s předmětem plnění Komplexní údržba zeleně v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle podmínek důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru místního hospodářství zajistit zahájení řízení dle předloženého návrhu k této nadlimitní veřejné zakázce Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství 4) zřídila komisi pro otvírání obálek s nabídkami a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek k nadlimitní veřejné zakázce s předmětem plnění Komplexní údržba zeleně v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky v následujícím složení: předseda komise: Ing. arch. Liana Janáčková náhradník: RSDr.Jiří Boháč členové: Mgr. Patrik Hujdus náhradníci: p.jana Pagáčová Ing. Jana Kučová Ing. Radomír Michniak, Ph.D. Mgr. Daniel Michalík, DiS. Magdalena Burianová p. Roman Konečný Ing. Ivo Furmančík 5) ukládá hodnotící komisi předložit RMOb návrh na zhotovitele této nadlimitní veřejné zakázky Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství Strana 13/35

14 OMH/RMOb/0039/17 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na realizaci díla číslo: 2154/RMOb-MH/1418/64 návrh odboru místního hospodářství na uzavření smlouvy o dílo na realizaci díla Oprava slepé části ul. Štítného s Jaromírem Mičulkou, se sídlem Ostrava - Zábřeh, Dolní 160/34, IČ uzavřít s Jaromírem Mičulkou, se sídlem Ostrava - Zábřeh Dolní 160/34, IČ , smlouvu o dílo na realizaci díla Oprava slepé části ul. Štítného dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru místního hospodářství připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OM/RMOb/0158/17 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava číslo: 2155/RMOb-MH/1418/64 žádost XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o pronájem hrobového místa č (V/282) uzavřít s nájemkyní XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu hrobového místa č (V/282) o výměře 1,28 m 2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 90 Kč majetkovému odboru připravit k podpisu smlouvu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 14/35

15 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0148/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Fráni Šrámka číslo: 2156/RMOb-MH/1418/64 návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0149/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Výstavní-Zelená číslo: 2157/RMOb-MH/1418/64 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku se XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 3013) Strana 15/35

16 uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č o výměře 19 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 760 Kč majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0155/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Baarova číslo: 2158/RMOb-MH/1418/64 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 1232) uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č o výměře 22 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 880 Kč majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 16/35

17 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0156/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Novoveská číslo: 2159/RMOb-MH/1418/64 žádost XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o pronájem části pozemku p. p. č. 104/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m 2 a části pozemku p. p. č ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27,6 m 2 (tj. celkem 41,6 m 2 ) v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem zřízení a užívání relaxační zóny vyhlásit záměr obvodu pronajmout část pozemku p. p. č. 104/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m 2 z celkové výměry m 2 a část pozemku p. p. č ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27,6 m2 z celkové výměry m2 (tj. celkem 41,6 m 2 ) v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0157/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Novoveská číslo: 2160/RMOb-MH/1418/64 žádost XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o pronájem části pozemku p. p. č. 104/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 79,8 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem zřízení a užívání relaxační zóny Strana 17/35

18 vyhlásit záměr obvodu pronajmout část pozemku p. p. č. 104/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 79,8 m 2 z celkové výměry 863 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0159/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Oblá číslo: 2161/RMOb-MH/1418/64 žádost XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o pronájem části pozemku p. p. č ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15,7 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem zřízení a užívání relaxační zóny vyhlásit záměr obvodu pronajmout část pozemku p. p. č ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15,7 m 2 z celkové výměry 161 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 18/35

19 OM/RMOb/0151/17 Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Václavská MOb MHaH x Moravskoslezský kraj číslo: 2162/RMOb-MH/1418/64 1) rozhodla uzavřít s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, Ostrava, IČ , smlouvu o právu provést stavbu vybudování podélných parkovacích stání, vytvoření zatravněných ploch a posunutí stávající uliční vpustě v rámci stavby Regenerace sídliště Vršovců V. etapa na části pozemku p. p. č. 193/1 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 2) ukládá majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0152/17 Souhlas se vstupem na pozemky, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Oblá MADEJA sport s.r.o. číslo: 2163/RMOb-MH/1418/64 žádost společnosti MADEJA sport s.r.o., se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, 28. října 212/227, PSČ 70900, IČ , o povolení vstupu na pozemky a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene podanou prostřednictvím společnosti KOHL Architekti s.r.o. Strana 19/35

20 vydat souhlas se vstupem na pozemky p. p. č. 192/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 192/3 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem umístění vodovodní přípojky a sjezdu/nájezdu v rámci stavby Polyfunkční dům na ulici 28. října, zřídit ve prospěch každého vlastníka nemovitostí p. p. č. 192/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 192/9 ostatní plocha, zeleň a p. p. č. 192/11 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, věcné břemeno služebnost vedení vodovodní přípojky a umístění sjezdu/nájezdu v/na těchto pozemcích, jejich provozování, užívání a udržování, a to v rozsahu vyznačeném pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti ve snímku katastrální mapy, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 400 Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý běžný metr délky zatíženého pozemku vodovodní přípojkou, nejméně však Kč + DPH v zákonné výši, a 300 Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý m 2 plochy zatíženého pozemku sjezdem/nájezdem, a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti se společností MADEJA sport s.r.o., se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, 28. října 212/227, PSČ 70900, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0150/17 Zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Prostorná ČEZ Distribuce, a. s. číslo: 2164/RMOb-MH/1418/64 žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ , o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou prostřednictvím společnosti ELTOM s.r.o. Strana 20/35

21 zřídit věcné břemeno služebnost k části pozemku p. p. č. 227/40 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem zřízení a vedení podzemního kabelového vedení NN v tomto pozemku, uloženého v rámci stavby Ostrava, Prostorná, přel. NNk DPMO, jeho provozování a udržování v rozsahu daném geometrickým plánem č /2016 na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši Kč + DPH v zákonné výši, a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0153/17 Zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Suderova ČEZ Distribuce, a. s. číslo: 2165/RMOb-MH/1418/64 žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ , o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou prostřednictvím společnosti Profiprojekt s.r.o. zřídit věcné břemeno služebnost k části pozemku p. p. č. 736/240 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem zřízení a vedení podzemního elektrického kabelového vedení VN v tomto pozemku, uloženého v rámci stavby Ostrava, Suderova, SEP system, NNk/Ostrava, Suderova, Marius Pedersen, NNk, jeho provozování a udržování v rozsahu daném geometrickým plánem č a/2017 na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši Kč + DPH v zákonné výši, a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 21/35

22 OM/RMOb/0160/17 Povolení k využití plochy ke vzletům, přistáním, a s tím souvisejícím činnostem Boris Renner, IČ číslo: 2166/RMOb-MH/1418/64 žádost Borise Rennera, se sídlem Oty Pavla 872/23, Svinov, Ostrava, IČ , o povolení ke startu/přistání bezpilotního letadla dronu vydat souhlas k využití části pozemku p. p. č ostatní plocha, zeleň v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, vymezené zeměpisnými souřadnicemi dle WGS-84 v příloze č. 1 předkládaného materiálu, pro vzlety, přistání, a s tím související činnosti bezpilotního letadla dronu, pro Borise Rennera, se sídlem Oty Pavla 872/23, Svinov, Ostrava, IČ , na období od do majetkovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OB/RMOb/0165/17 Žádost o pronájem bytu číslo: 2167/RMOb-MH/1418/64 žádost XXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 1, velikosti 1+1 v domě na ulici Fráni Šrámka 2453/20, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: Strana 22/35

23 OB/RMOb/0167/17 Žádost o pronájem bytu sociální bydlení číslo: 2168/RMOb-MH/1418/64 žádost XXXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu 1. o uzavření Smlouvy o nájmu bytu v rámci projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava se XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 10, velikosti 1+1 v domě na ulici Strmá 1012/7, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.499,30 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2. o uzavření Notářského zápisu a Dohody o vyklizení s doložkou přímé vykonatelnosti se XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 10, velikosti 1+1 v domě na ulici Strmá 1012/7, Ostrava-Mariánské Hory 3) svěřuje podle 102 odstavce 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, vedoucímu odboru bytového podepsat Notářský zápis a Dohodu o vyklizení s doložkou přímé vykonatelnosti 4) ukládá a) bytovému odboru informovat žadatelku o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření b) vedoucímu odboru bytového podepsat Notářský zápis a Dohodu o vyklizení s doložkou přímé vykonatelnosti Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0178/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Rtm. Gucmana číslo: 2169/RMOb-MH/1418/64 žádosti XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. 14, velikosti 2+1 v domě na ulici Rtm. Gucmana 1190/3, Ostrava-Mariánské Hory Strana 23/35

24 a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 14, velikosti 2+1 v domě na ulici Rtm. Gucmana 1190/3, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.955,50 Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX c) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatelky o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0170/17 Návrh na uzavření Nájemních smluv na dobu určitou číslo: 2170/RMOb-MH/1418/64 návrh bytového odboru na uzavření Nájemních smluv s nájemníky, u kterých je Nájemní smlouva platná do dle předloženého materiálu o uzavření Nájemních smluv s žadateli uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: Strana 24/35

25 OB/RMOb/0166/17 Návrh na uzavření Nájemní smlouvy na dobu určitou číslo: 2171/RMOb-MH/1418/64 návrh bytového odboru na vystavení Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXXXX o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 1, velikosti 2+1 v domě na ulici Novoveská 506/28, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 3.335,50 Kč bytovému odboru informovat žadatelku o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0163/17 Žádost o vystavení nájemní smlouvy číslo: 2172/RMOb-MH/1418/64 žádost XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o vystavení Nájemní smlouvy 2) trvá na usnesení č. 2106/RMOb-MH/1418/63 ze dne , odstavci 3 bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: Strana 25/35

26 OB/RMOb/0164/17 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě číslo: 2173/RMOb-MH/1418/64 návrh bytového odboru na uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě prohlášení stran a dohoda manželů podle 745 odst. 2 občanského zákoníku s XXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXX o uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě prohlášení stran a dohoda manželů podle 745 odst. 2 občanského zákoníku s XXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, oba trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 4, velikosti 2+1 v domě na ulici Korunní 1123/17, Ostrava-Mariánské Hory, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu bytovému odboru informovat nájemce o tomto rozhodnutí RMOb, připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0175/17 Žádost o společný nájem bytu uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě souhlas stran číslo: 2174/RMOb-MH/1418/64 žádost XXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXX o společný nájem bytu o uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě souhlas stran s XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 9, velikosti 4+1 v domě na ulici 28. října 2660/159, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného 3.662,50 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Strana 26/35

27 bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0174/17 Žádost o schválení podnájmu v bytě číslo: 2175/RMOb-MH/1418/64 žádost XXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXX o schválení podnájmu v bytě na dobu určitou od do ) souhlasí s podnájmem v obecním bytě u XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX, oba trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nájemců bytu č. 9, velikosti 3+1 v domě na ulici Sušilova 919/1, Ostrava-Mariánské Hory, pro podnájemníka XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou od do , dle přílohy č. 2 předloženého materiálu bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit Souhlas s podnájmem k podpisu a zajistit jeho podepsání Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0180/17 Návrh na ukončení nájmu bytu číslo: 2176/RMOb-MH/1418/64 a) petici nájemníků domu na ulici Korunní 1024/28, Ostrava-Mariánské Hory b) návrh bytového odboru na ukončení nájmu bytu u nájemců XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, oba trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, byt č. 8, velikosti 2+1 v domě na ulici Korunní 1024/28, Ostrava-Mariánské Hory Strana 27/35

28 2) bere na vědomí ukončení nájmu bytu s výše uvedenými nájemci a v případě nepředání bytu řešení vyklizení bytů soudní cestou bytovému odboru informovat nájemce o ukončení nájmu, v případě pokračování užívání bytu vyzvat nájemce, aby opustili byt; v případě neuposlechnutí výzvy předat tuto bytovou záležitost právnímu zástupci MOb MHaH k řešení soudní cestou Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0173/17 Odpis pohledávky za nájemné číslo: 2177/RMOb-MH/1418/64 návrh bytového odboru na odpis pohledávky za nájemné za období 1/2001-9/2001 ve výši Kč u zemřelého nájemce odepsat pohledávku za nájemné za období 1/2001-9/2001 ve výši Kč u zemřelého nájemce bytovému odboru ve spolupráci s finančním odborem provést odpis pohledávky dle tohoto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: Vyřizuje: Ing. Radomír Michniak, Ph.D., T: vedoucí odboru finančního Strana 28/35

29 OB/RMOb/0179/17 Odpis nevymahatelných pohledávek za nájemné, služby spojené s užíváním bytů a příslušenství číslo: 2178/RMOb-MH/1418/64 návrh bytového odboru na odpis nevymahatelných pohledávek za nájemné, služby spojené s užíváním bytů a příslušenství za období od roku 2000 do roku 2016 v celkové výši Kč odepsat nevymahatelné pohledávky za nájemné, služby spojené s užíváním bytů a příslušenství za období od roku 2000 do roku 2016 v celkové výši Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu bytovému odboru ve spolupráci s finančním odborem provést odpis nevymahatelných pohledávek ve smyslu tohoto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: Vyřizuje: Ing. Radomír Michniak, Ph.D., T: vedoucí odboru finančního OB/RMOb/0176/17 Vyhlášení záměru obvodu pronájmu garáž číslo: 2179/RMOb-MH/1418/64 návrh bytového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout garáž o výměře 17,88 m 2 v domě č. p na ulici Fráni Šrámka č. or. 18, Ostrava-Mariánské Hory vyhlásit záměr obvodu pronajmout garáž o výměře 17,88 m 2 v domě č. p na ulici Fráni Šrámka č. or. 18, jež je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava bytovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: Strana 29/35

30 OB/RMOb/0172/17 Žádost o souhlas s připojením domů k Optické metropolitní síti číslo: 2180/RMOb-MH/1418/64 žádost společnosti PODA a.s., se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , o připojení domů k Optické metropolitní síti v bytových domech na ulici Novoveská 509/24, 507/26, 506/28, 505/30, 63/34, Šimáčkova 1010/23, 1011/25, 1148/27, Gen. Hrušky 2035/1, 1198/4, 1199/6, 1207/8, 1201/10, 1202/12, 1203/14, 1204/16, 1205/18, 1206/20, 1216/23, Gen. Janka 1159/7, Rtm. Gucmana 1191/1, 1190/3, a Výstavní 2370/16, 2369/18, 2368/20, Ostrava-Mariánské Hory vydat souhlas s připojením domů k Optické metropolitní síti č. p. 509, jež je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří na ulici Novoveská č. or. 24, č. p. 507, jež je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří na ulici Novoveská č. or. 26, č. p. 506, jež je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří na ulici Novoveská č. or. 28, č. p. 505, stojící na pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří na ulici Novoveská č. or. 30, č. p. 63, jež je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří na ulici Novoveská č. or. 34, č. p. 1010, jež je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří na ulici Šimáčkova č. or. 23, č. p. 1011, jež je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří na ulici Šimáčkova č. or. 25, č. p. 1148, jež je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří na ulici Šimáčkova č. or. 27, č. p. 2035, stojící na pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří na ulici Gen. Hrušky č. or. 1, č. p. 1198, stojící na pozemcích st. p. č. 1730, 3360 a 3361 zastavěná plocha a nádvoří na ulici Gen. Hrušky č. or. 4, č. p. 1199, stojící na pozemcích st. p. č. 1728, 3358 a 3359 zastavěná plocha a nádvoří na ulici Gen. Hrušky č. or. 6, č. p. 1207, stojící na pozemcích st. p. č. 1727, 3366 a 3367 zastavěná plocha a nádvoří na ulici Gen. Hrušky č. or. 8, č. p. 1201, jež je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří na ulici Gen. Hrušky č. or. 10, č. p. 1202, jež je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří na ulici Gen. Hrušky č. or. 12, č. p. 1203, jež je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří na ulici Gen. Hrušky č. or. 14, č. p. 1204, jež je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří na ulici Gen. Hrušky č. or. 16, č. p. 1205, jež je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří na ulici Gen. Hrušky č. or. 18, č. p. 1206, jež je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří na ulici Gen. Hrušky č. or. 20, č. p. 1216, jež je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří na ulici Gen. Hrušky č. or. 23, č. p. 1159, jež je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří na ulici Gen. Janka č. or. 7, č. p. 1191, stojící na pozemcích st. p. č. 1553, 3368 a 3369 zastavěná plocha a nádvoří na ulici Rtm. Gucmana č. or. 1, č. p. 1190, stojící na pozemcích st. p. č. 1554, 3370 a 3371 zastavěná plocha a nádvoří na ulici Rtm. Gucmana č. or. 3, č. p. 2370, jež je součástí pozemku st. p. č. 2930/1 zastavěná plocha a nádvoří na ulici Výstavní č. or. 16, č. p. 2369, jež je součástí pozemku Strana 30/35

31 st. p. č. 2930/2 zastavěná plocha a nádvoří na ulici Výstavní č. or. 18, č. p. 2368, jež je součástí pozemku st. p. č. 2930/3 zastavěná plocha a nádvoří na ulici Výstavní č. or. 20 vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, společnosti PODA a.s., se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 2 předloženého materiálu bytovému odboru připravit Souhlas s připojením domů k Optické metropolitní síti k podpisu a zajistit jeho podepsání Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0171/17 Výpověď z nájmu nebytových prostor číslo: 2181/RMOb-MH/1418/64 výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor ev. č. S/0073/2011/B v domě č. p. 879 na ulici 28. října č. or. 247, jež je součástí pozemku st. p. č. 815 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou Elenou Mazgajovou, se sídlem Václava Jiříkovského 152/9, Dubina, Ostrava, IČ , ke dni vyhlásit záměr obvodu pronajmout prostor sloužící podnikání nacházející se v přízemí o celkové ploše 53 m 2 v domě č. p. 879 na ulici 28. října č. or. 247, jež je součástí pozemku st. p. č. 815 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava bytovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0168/17 Revokace usnesení číslo: 2182/RMOb-MH/1418/64 žádost společnosti WineX CZ, spol. s r.o., se sídlem Rtm. Gucmana 1191/1, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , o revokaci usnesení Strana 31/35

32 2) revokuje usnesení RMOb č. 2135/RMObM-MH/1418/40 ze dne bytovému odboru informovat žadatelku o tomto usnesení RMOb Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0169/17 Revokace usnesení číslo: 2183/RMOb-MH/1418/64 žádost společnosti WineX CZ, spol. s r.o., se sídlem Rtm. Gucmana 1191/1, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , o revokaci usnesení 2) revokuje usnesení RMOb č. 2136/RMObM-MH/1418/40 ze dne bytovému odboru informovat žadatelku o tomto usnesení RMOb Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0177/17 Žádost o navýšení záloh na služby číslo: 2184/RMOb-MH/1418/64 žádost Gabriely Harvánkové, se sídlem Vítkovická 3079/12, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , o navýšení záloh na vodné a stočné za nebytové prostory v domě na ulici 28. října 2658/155, Ostrava-Mariánské Hory o uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, ev. č. KVR/48/2002/B s Gabrielou Harvánkovou, se sídlem Vítkovická 3079/12, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Strana 32/35

33 bytovému odboru informovat žadatelku o tomto rozhodnutí RMOb, připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0183/17 Žádost o dřevěnou přístavbu v domě číslo: 2185/RMOb-MH/1418/64 žádost XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o dřevěnou přístavbu k domu na ulici Bedřišská 1861/10, Ostrava-Hulváky, na vlastní náklady žádosti nevyhovět bytovému odboru informovat žadatelku o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0181/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Šimáčkova číslo: 2186/RMOb-MH/1418/64 žádosti XXXXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. 2, velikosti 1+1 v domě na ulici Šimáčkova 1010/23, Ostrava-Mariánské Hory a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 2, velikosti 1+1 v domě na ulici Šimáčkova 1010/23, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.482,20 Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Strana 33/35

34 bytovému odboru informovat žadatelky o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OHC/RMOb/0091/17 Personální záležitosti číslo: 2187/RMOb-MH/1418/64 1) ruší k funkční místo na odboru majetkovém, tj. snížení z 5 funkčních míst na 4 funkční místa 2) zřídila s účinností od funkční místo na odboru finančním, úsek ekonomický, tj. zvýšení z 13 funkčních míst na 14 funkčních z toho v úseku ekonomickém 6 funkčních míst 3) stanovuje počet funkčních míst na ÚMOb MHaH ke dni na 119 4) ukládá tajemnici ÚMOb dořešit personální záležitosti s touto změnou související Vyřizuje: Mgr. Pavla Uhrová, T: tajemnice OHC/RMOb/0094/17 Výkon odborné praxe číslo: 2188/RMOb-MH/1418/64 a) návrh Dohody o zániku závazků z Dohody o zabezpečení praxí na dobu neurčitou ze dne b) návrh Smlouvy o umožnění výkonu odborné praxe s organizací Ostravská univerzita v Ostravě se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Dvořákova 138/7, PSČ 70200, IČ Strana 34/35

35 a) uzavřít Dohodu o zániku závazků z Dohody o zabezpečení praxí na dobu neurčitou ze dne k b) uzavřít Smlouvu o umožnění výkonu odborné praxe k s organizací Ostravská univerzita v Ostravě se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Dvořákova 138/7, PSČ 70200, IČ tajemnici úřadu připravit dohodu a smlouvu k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Mgr. Pavla Uhrová, T: tajemnice 4) zmocnila tajemnici úřadu k podpisu dohody a smlouvy Vyřizuje: Mgr. Pavla Uhrová, T: tajemnice VEDENI/RMOb/0009/17 Kronika městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období 2016 číslo: 2189/RMOb-MH/1418/64 zápis do Kroniky městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období ) schvaluje zápis do Kroniky městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období 2016 asistentce vedení MOb vytisknout a uložit Kroniku na sekretariátu vedení MOb MHaH Vyřizuje: Hana Blinková, T: asistentka Strana 35/35

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne 67. schůze rady městského obvodu konané dne 02.10.2017 čís. 2275/RMOb-MH/1418/67-2292/RMOb-MH/1418/67 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne 52. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2017 čís. 1717/RMOb-MH/1418/52-1736/RMOb-MH/1418/52 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne 73. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2018 čís. 2517/RMOb-MH/1418/73-2546/RMOb-MH/1418/73 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. Strana 1/24 Přehled usnesení

Více

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne 71. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 2408/RMOb-MH/1418/71-2443/RMOb-MH/1418/71 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.07.2017 čís. 2118/RMObM-MH/1418/40-2138/RMObM-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne 25. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0770/RMOb-MH/1418/25-0799/RMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 19.09.2016 čís. 1384/RMOb-MH/1418/43-1415/RMOb-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 1647/RMOb-MH/1418/50-1685/RMOb-MH/1418/50 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne 53. schůze rady městského obvodu konané dne 20.02.2017 čís. 1737/RMOb-MH/1418/53-1768/RMOb-MH/1418/53 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 72. schůze rady městského obvodu konané dne 11.12.2017 čís. 2451/RMOb-MH/1418/72-2493/RMOb-MH/1418/72 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne 57. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2017 čís. 1860/RMOb-MH/1418/57-1887/RMOb-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne 61. schůze rady městského obvodu konané dne 12.06.2017 čís. 1992/RMOb-MH/1418/61-2027/RMOb-MH/1418/61 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2016 čís. 1060/RMOb-MH/1418/34-1085/RMOb-MH/1418/34 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 16.05.2017 čís. 1922/RMOb-MH/1418/59-1950/RMOb-MH/1418/59 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 2321/RMOb-MH/1014/78-2350/RMOb-MH/1014/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 2350/RMObM-MH/1418/43-2361/RMObM-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2015 čís. 0607/RMOb-MH/1418/19-0624/RMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 2362/RMOb-MH/1418/70-2395/RMOb-MH/1418/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2016 čís. 1498/RMOb-MH/1418/46-1526/RMOb-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne 63. schůze rady městského obvodu konané dne 12.07.2017 čís. 2078/RMOb-MH/1418/63-2117/RMOb-MH/1418/63 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne 79. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 2351/RMOb-MH/1014/79-2379/RMOb-MH/1014/79 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne 55. schůze rady městského obvodu konané dne 22.03.2017 čís. 1802/RMOb-MH/1418/55-1836/RMOb-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne 54. schůze rady městského obvodu konané dne 06.03.2017 čís. 1769/RMOb-MH/1418/54-1801/RMOb-MH/1418/54 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2017 čís. 2444/RMObM-MH/1418/45-2450/RMObM-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2018 čís. 0001/RMOb-MH/1822/1-0029/RMOb-MH/1822/1 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne 62. schůze rady městského obvodu konané dne 26.06.2017 čís. 2033/RMOb-MH/1418/62-2072/RMOb-MH/1418/62 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne 40. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 1263/RMOb-MH/1418/40-1300/RMOb-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 19.02.2018 čís. 2619/RMOb-MH/1418/76-2650/RMOb-MH/1418/76 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 75. schůze rady městského obvodu konané dne 05.02.2018 čís. 2596/RMOb-MH/1418/75-2618/RMOb-MH/1418/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne 58. schůze rady městského obvodu konané dne 02.04.2013 čís. 1736/RMOb-MH/1014/58-1752/RMOb-MH/1014/58 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.05.2016 čís. 1157/RMObM-MH/1418/26-1162/RMObM-MH/1418/26 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0116/RMOb-MH/1418/6-0149/RMOb-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 02.06.2014 čís. 2523/RMOb-MH/1014/85-2543/RMOb-MH/1014/85 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne 38. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 1193/RMOb-MH/1418/38-1218/RMOb-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 05.03.2018 čís. 2651/RMOb-MH/1418/77-2674/RMOb-MH/1418/77 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 18.09.2017 čís. 2228/RMOb-MH/1418/66-2274/RMOb-MH/1418/66 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 07.04.2014 čís. 2409/RMOb-MH/1014/81-2436/RMOb-MH/1014/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne 88. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2014 čís. 2616/RMOb-MH/1014/88-2638/RMOb-MH/1014/88 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 1951/RMOb-MH/1418/60-1990/RMOb-MH/1418/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 19.03.2018 čís. 2675/RMOb-MH/1418/78-2706/RMOb-MH/1418/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne 39. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2016 čís. 1219/RMOb-MH/1418/39-1253/RMOb-MH/1418/39 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 23.09.2013 čís. 2042/RMOb-MH/1014/68-2063/RMOb-MH/1014/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne 23. schůze rady městského obvodu konané dne 02.11.2015 čís. 0728/RMOb-MH/1418/23-0747/RMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne 45. schůze rady městského obvodu konané dne 17.10.2016 čís. 1452/RMOb-MH/1418/45-1497/RMOb-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne 83. schůze rady městského obvodu konané dne 05.05.2014 čís. 2461/RMOb-MH/1014/83-2486/RMOb-MH/1014/83 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne 27. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2016 čís. 0860/RMOb-MH/1418/27-0890/RMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2018 čís. 2780/RMOb-MH/1418/81-2813/RMOb-MH/1418/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne 51. schůze rady městského obvodu konané dne 25.01.2017 čís. 1686/RMOb-MH/1418/51-1716/RMOb-MH/1418/51 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne 65. schůze rady městského obvodu konané dne 04.09.2017 čís. 2193/RMOb-MH/1418/65-2227/RMOb-MH/1418/65 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 09.11.2016 čís. 1529/RMOb-MH/1418/47-1557/RMOb-MH/1418/47 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 15. schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2015 čís. 0398/RMOb-MH/1418/15-0428/RMOb-MH/1418/15 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2012 čís. 1424/RMOb - MH/1014/48-1454/RMOb - MH/1014/48 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2014 čís. 2438/RMOb-MH/1014/82-2460/RMOb-MH/1014/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 0380/RMObM-MH/1418/57-3115/RMObM-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne 35. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 1091/RMOb-MH/1418/35-1111/RMOb-MH/1418/35 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0308/ZMOb-MH/1418/23-0325/ZMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 12. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0291/RMOb-MH/1418/12-0326/RMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 27.01.2014 čís. 2286/RMOb-MH/1014/76-2296/RMOb-MH/1014/76 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 čís. 2259/RMOb-MH/1014/75-2285/RMOb-MH/1014/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2018 čís. 3253/RMOb-MH/1418/92-3273/RMOb-MH/1418/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 10.02.2014 čís. 2297/RMOb-MH/1014/77-2320/RMOb-MH/1014/77 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0252/ZMOb-MH/1418/19-0267/ZMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne 74. schůze rady městského obvodu konané dne 23.01.2018 čís. 2549/RMOb-MH/1418/74-2595/RMOb-MH/1418/74 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne 94. schůze rady městského obvodu konané dne 30.10.2014 čís. 2850/RMOb-MH/1014/94-2872/RMOb-MH/1014/94 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2017 čís. 2509/RMObM-MH/1418/47-2516/RMObM-MH/1418/47 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2019 čís. 0182/RMOb-MH/1822/6-0208/RMOb-MH/1822/6 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne 4. schůze rady městského obvodu konané dne 27.12.2018 čís. 0141/RMOb-MH/1822/4-0153/RMOb-MH/1822/4 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Vladimír Řezáč místostarosta městského obvodu Strana 1/13

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 03.04.2019 čís. 0389/RMOb-MH/1822/11-0426/RMOb-MH/1822/11 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne 22. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0698/RMOb-MH/1418/22-0727/RMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2016 čís. 1033/RMOb-MH/1418/33-1055/RMOb-MH/1418/33 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2014 čís. 2728/RMOb-MH/1014/90-2752/RMOb-MH/1014/90 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne 49. schůze rady městského obvodu konané dne 12.12.2016 čís. 1602/RMOb-MH/1418/49-1641/RMOb-MH/1418/49 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 14.05.2018 čís. 2814/RMOb-MH/1418/82-2846/RMOb-MH/1418/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 18.10.2017 čís. 2293/RMOb-MH/1418/68-2332/RMOb-MH/1418/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 8. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 8. schůze rady městského obvodu konané dne 8. schůze rady městského obvodu konané dne 16.02.2015 čís. 0177/RMOb-MH/1418/8-0212/RMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 25.08.2014 čís. 2684/RMOb-MH/1014/89-2727/RMOb-MH/1014/89 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2012 čís. 1368/RMOb-MH/1014/46-1388/RMOb- MH/1014/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne 16. schůze rady městského obvodu konané dne 10.06.2019 čís. 0567/RMOb-MH/1822/16-0603/RMOb-MH/1822/16 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne 32. schůze rady městského obvodu konané dne 21.03.2016 čís. 1000/RMOb-MH/1418/32-1028/RMOb-MH/1418/32 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2015 čís. 0854/RMObM-MH/1418/19-0858/RMObM-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 25.06.2018 čís. 2918/RMOb-MH/1418/85-2968/RMOb-MH/1418/85 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0159/ZMOb-MH/1418/13-0176/ZMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 23. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 24. října 2011 čís. usn. 728/23 754/23 Ing. arch.

Více

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2018 čís. 0091/RMObM-MH/1822/2-0094/RMObM-MH/1822/2 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského

Více

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne 80. schůze rady městského obvodu konané dne 24.03.2014 čís. 2382/RMOb-MH/1014/80-2407/RMOb-MH/1014/80 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 06.10.2014 čís. 2788/RMOb-MH/1014/92-2817/RMOb-MH/1014/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 22.09.2014 čís. 2753/RMOb-MH/1014/91-2787/RMOb-MH/1014/91 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne 16. schůze rady městského obvodu konané dne 08.06.2015 čís. 0432/RMOb-MH/1418/16-0461/RMOb-MH/1418/16 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.08.2018 čís. 3008/RMObM-MH/1418/55-3020/RMObM-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová, MBA místostarostka

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 čís. 0154/RMOb-MH/1418/7-0176/RMOb-MH/1418/7 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 21.10.2013 čís. 2092/RMOb-MH/1014/70-2120/RMOb-MH/1014/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.07.2015 čís. 0518/RMObM-MH/1418/12-0546/RMObM-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.04.2018 čís. 0343/ZMOb-MH/1418/25-0355/ZMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 13. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 2. května 2011 čís. usn. 373/13 388/13 Ing. arch.

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 18.10.2018 čís. 3195/RMOb-MH/1418/91-3252/RMOb-MH/1418/91 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více