Informační měsíčník pro občany Prahy 5 číslo 1/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační měsíčník pro občany Prahy 5 číslo 1/2011"

Transkript

1 PĚTKA Informační měsíčník pro občany Prahy 5 číslo 1/2011 pro vás Rok 2011 plný změn strana 3 Kdo má uklízet chodníky strana 5 Máme nejlepší nemocnice strana 12

2 OBSAH Z radnice Zdraví Bezpečnost Historie Udržení kvalitních sportovišť je prioritou Existenční starosti tradičních a úspěšných sportovních klubů se musí vyřešit. 6 Rozhovor s předním gastroenterologem Z refl exní choroby jícnu se může vyvinout i rakovina. Jak se jí vyvarovat? 13 Z policejního zápisníku strážníků Prahy 5 Nejzajímavější případy, kterými se museli v prosinci zabývat městští strážníci. 20 Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5 Víte, kdo je autorem výroku Smíchov, město géniů? Kdo byl Václav Sedláček? 23 Představujeme Rodina Pejskaři Kultura Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Jeho pracovníci usnadňují život těm, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. 10 Zastávka pro ohrožené děti na Smíchově Klub, který pomáhá dětem žijícím ve ztížených sociálních podmínkách. 14 Kvalitní kurzy společenské výchovy psů Pokud si nevíte rady se čtyřnohým přítelem, navštivte Helppes. Pomohou vám. 22 Premiéra měsíce ve Švandově divadle Hra Šoa líčí osudy herečky Hany Marie Pravdy a sportovce Miloše Dobrého. 26 AUTOR FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRÁNCE: TOMÁŠ PÁNEK Chcete, aby se o vás v Praze 5 vědělo? Inzerujte v měsíčníku Pětka pro vás! Více informací na 2

3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, čeká nás rok 2011, který přinese celou řadu změn. Pevně věřím, že budou pozitivní pro vás i pro městskou část Praha 5. Hned na začátku roku provádíme změny na radnici. Zaměřujeme se na zefektivnění fungování státní samosprávy, především v organizační oblasti, od personálních změn po audit smluv dodavatelů služeb pro městskou část a ukončení těch nevýhodných. V loňském roce naše nová koalice pod vedením TOP 09 zahájila konkrétní tažení proti korupci. Rada městské části přijala v rámci organizačních změn nový systém zadávání veřejných zakázek, který výrazně omezí možnosti korupce. Zároveň budou všechna výběrová řízení zveřejňována tak, aby každý, kdo bude chtít, mohl zjistit o výběrovém řízení vše od zadání až po jeho výsledek. Dalším krokem proti korupci bude osvěta všech zaměstnanců a zastupitelů městské části. Společně s Americkou obchodní komorou a Svazem měst a obcí České republiky uspořádá v polovině ledna městská část seminář o základech protikorupčních opatření ve veřejné správě s celosvětovou kapacitou v tomto oboru profesorem Robertem Klitgaardem. Na tento krok navážou další společné akce a školení. Nyní intenzivně připravujeme další protikorupční opatření, které budeme aplikovat do chodu úřadu co možná nejdříve. Já sám se chci v průběhu tohoto roku zaměřit na konkrétní problémy, které tíží obyvatele pětky, např. zajistit více míst ve státních školkách, vybudovat nová dětská hřiště či sportovní plochy, vytvořit odpovědnou koncepci výstavby, zaměřit se na seniory podporou jejich vlastních aktivit. Těmito drobnými, ale důležitými aktivitami chci zlepšit život vás, mých spoluobčanů, a to pokud možno co nejdříve. Prioritou mou i celé naší koalice je také zlepšit přístup úřadu k vám občanům, zejména zvýšit vaši informovanost o zásadních věcech, které se na radnici a v Praze 5 dějí, a zlepšit přístup našich pracovníků k vám všem. Zároveň jsme pro vás připravili možnost kdykoli si na postup našich úředníků stěžovat. Nově zřízená komise Ombudsman je tu jen pro vás. FOTO: MICHAL FAIRAIZL Určitě jste postřehli, že jsme změnili název a formát tohoto časopisu. Z Pražské pětky jsme udělali Pětku pro vás. Naší snahou je zefektivnit celý koncept vydávání tohoto měsíčníku, jednak pro vás zajistit více informací a jednak tento měsíčník zlevnit tak, abychom na něj ze společných prostředků dopláceli co možná nejméně. Rozpočet 4 miliony Kč za rok, který byl minulým vedením radnice akceptován, snížíme minimálně o %, aniž bychom snížili kvalitu informací, které vám poskytneme. O všech zmíněných aktivitách vás budu pravidelně informovat v měsíčníku Pětka pro vás, na jeho internetových stránkách a na internetových stránkách městské části Přeji vám občanům, radním i zastupitelům Prahy 5 po celý rok 2011 hodně radosti a chuti do života i do práce. VÁŠ STAROSTA MUDR. RADEK KLÍMA 3

4 FOTO MĚSÍCE Třeboňský kapr na Andělu Na smíchovském Andělu se před Vánocemi objevilo hned několik prodejců třeboňských kaprů, a tak si každý mohl vybrat šupináče podle svého gusta. FOTO: TOMÁŠ PÁNEK 4

5 Chodníky sněhem zaváté Zima začala brzy a přinesla s sebou i pořádnou sněhovou nadílku. Při pohledu z tepla domova je zasněžená Praha nádherně romantická. Jakmile se však člověk vydá do ulic a začne se brodit závějemi sněhu, zimní romantika ustoupí mnohem méně povznášejícím pocitům. Hněv občanů se pak snáší přirozeně na radnici. Kdo jiný by se měl postarat o úklid chodníků, když už to podle novely chodníkového zákona nejsou majitelé přilehlých nemovitostí, ale ten, komu patří chodník? Ve skutečnosti je však ve správě městské části jen zlomek nemotoristických komunikací (kam kromě chodníků patří i např. parkové cesty apod.). ROMAN PETERKA Novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, byla zodpovědnost za schůdnost chodníků v zimním období přenesena na jejich vlastníky. Tím je ve většině případů hl. m. Praha, přičemž správu zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy, vysvětluje vedoucí odboru dopravy Úřadu městské části Praha 5 Ivan Růžička. Navíc TSK neuklízí všechny tyto nemotoristické komunikace, které patří hlavnímu městu. Na území celého hlavního města Prahy je 1400 hektarů nemotoristických komunikací, z toho ve správě TSK je 800 hektarů. Nemotoristických komunikací, které TSK udržuje, je 270 hektarů, říká mluvčí TSK Tomáš Mrázek. JAK JE TO SE ZIMNÍ ÚDRŽBOU? Nepoměr mezi 800 hektary chodníků a dalších nemotoristických komunikací ve správě TSK a 270 hektary udržovaných komunikací lze vysvětlit celkem jednoduše ne všechny tyto komunikace jsou zařazeny do programu zimní údržby. Zimní údržba je v případě nemotoristických komunikací soustředěna na ty důležitější zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo školy, zdravotní, sociální a kulturní zařízení, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, k významným státním a městským institucím. Na jedné straně logické řešení nelze zajistit dokonalou schůdnost každé parkové cestičky. Názory magistrátu a občanů na to, které komunikace jsou těmi, u nichž je nutné zajistit schůdnost, a které už ne, se ale mnohdy liší. NÁKLADY DO DESÍTEK MILIONŮ Město však řeší od chvíle, kdy začala platit nová právní úprava ohledně odpovědnosti za schůdnost chodníků, problém nedostatku peněz. Náklady na zajištění zimního úklidu chodníků se šplhají do desítek milionů korun. Na zimní údržbu chodníků i silnic máme vyhrazeno pro tuto zimu 700 milionů korun, říká mluvčí TSK Tomáš Mrázek. Zatím FOTO: ENRUTA DREAMSTIME.COM AKTUÁLNĚ FOTO: RAINER DREAMSTIME.COM jsme tuto částku nevyčerpali, uvidíme, jak se bude dál vyvíjet průběh zimy, dodává. Náklady na zimní údržbu chodníků jsou obří, přestože se před letošní zimou seznam neudržovaných nemotoristických komunikací rozšířil. Magistrát hl. m. Prahy vydal vyhlášku, kde je v příloze uveden seznam komunikací, které TSK v zimě nebude udržovat. Do tohoto seznamu patří i většina chodníků v Praze 5 včetně některých silnic. Rozhořčení občané pak obrací svůj hněv nejbližším směrem na úřad městské části. VYHLÁŠKA MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY Vzhledem k tomu, že Magistrát hl. m. Prahy zařadil podstatnou část chodníků do vyhlášky č. 45/1997 Sb., o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, je neudržovaných chodníků podstatně více než v minulosti. Tomu odpovídá i nárůst stížností občanů, říká Milan Tikal z odboru městské zeleně Úřadu MČ Praha 5. Městské části mohou samozřejmě nad rámec této vyhlášky uklízet i ty chodníky, které jsou tzv. naše, ale za vlastní peníze, konstatuje mluvčí TSK Tomáš Mrázek. Městské části však přebytečnými prostředky, jež by mohly použít na úklid jiných než svých chodníků, také nedisponují. POHOTOVOST PRO MIMOŘÁDNÝ ÚKLID O zajištění údržby nemotoristických komunikací ve správě MČ Praha 5 se stará odbor městské zeleně. Další chodníky má ve správě ještě odbor správy majetku, informuje Milan Tikal. Nad rámec těchto svých vlastnických povinností se městská část Praha 5 zavázala provádět zimní údržbu chodníků na vlastní náklady v centrální části Smíchova a na pěší zóně Anděl. Byla také zajištěna pohotovostní rezerva posypového materiálu a pohotovost pro zajištění mimořádného úklidu sněhu ve zvlášť závažných případech. Pohotovostní zásah povoluje vedoucí odboru městské zeleně. 5

6 Z RADNICE Starosta Prahy 5 podporuje sportovní aktivity Starosta městské části Praha 5 MUDr. Radek Klíma představil svou vizi v oblasti sportu a kultury. Nová rada se pod jeho vedením vrací k předvolebním slibům o zachování sportovních středisek v jednotlivých lokalitách Prahy 5. Udržení sportovišť v Praze 5 je klíčovým bodem. Na sport se díváme nejen jako na dobrou zábavu, ale především jako na prevenci sociálněpatologických jevů. V Praze 5 máme několik tradičních i mladých a úspěšných sportovních klubů, jako jsou SSK Future, FK Zlíchov nebo RC Tatra Smíchov, které dobře pracují s mládeží a jejichž týmy pravidelně obsazují přední místa ve svých soutěžích, dodává Radek Klíma. inzerce NOVÉ HŘIŠTĚ PRO RAGBY Tradiční smíchovský ragby klub RC Tatra Smíchov začal mít existenční starosti poté, co se dozvěděl, že na současném hřišti musí skončit. O nové hřiště pro náš klub bojuji už přes tři roky. Pro předešlé vedení radnice nebyl sport prioritou. V současné době sice řešení ještě není úplně jisté, ale v nové radě vidím upřímnou snahu tyto problémy řešit, řekl Roman Rygl, legenda českého ragby a dlouholetý prezident RC Tatra Smíchov. Praha 5 se ve spolupráci s vedením klubu snaží nalézt nejvhodnější místo pro ragbyové hřiště. Jednou z nejvhodnějších lokalit se zdá být bývalé hřiště SSK Motorlet poblíž stanice metra FOTO: DANIEL SAINTHORANT DREAMSTIME.COM Nové Butovice. V případě, že nebude nalezena jiná lokalita, uvažuje Praha 5 o pronajmutí tohoto pozemku klubu až na 50 let. SNAHA ŘEŠIT SITUACI FK ZLÍCHOV Ještě složitější je to s hřištěm fotbalového klubu FK Zlíchov, kde polovina pozemku na kterém hřiště stojí, patří restituentům. Ti se rozhodli pozemky prodat a ze zákona je museli nejprve nabídnout k odkoupení MČ Praha 5. Bohužel, zákonná lhůta, ve které se mělo zastupitelstvo vyjádřit, uplynula dnem, kdy zasedalo nové zastupitelstvo. Bývalé vedení přijetí této nabídky na zasedání nepředložilo. Jedním z prvních kroků nové rady bylo rozhodnutí o obnovení jednání a řešení tohoto problému. HALA PRO FLORBAL NA BARRANDOVĚ Velké problémy má i úspěšný florbalový klub SSK Future z Barrandova, který plánoval stavbu pevné sportovní haly z dotací, jež FOTO: DANNY HOOKS DREAMSTIME.COM mu byly slíbeny a následně opět zamítnuty bývalým vedením pražského magistrátu. Kvůli tomu se klub musel nakonec rozhodnout pro halu nafukovací. Osud sportovní haly je v rukou stavebního úřadu. Nyní je klíčové, aby hala plnila hygienické požadavky. Jedná se především o hlukové limity. Věřím, že i tento problém se v blízké době podaří vyřešit tak, aby mládež mohla ve svém volném čase sportovat, řekl starosta Radek Klíma. Budování nové základny pro florbal na Barrandově je od svého počátku plné administrativních překážek. Teď máme například úředně zakázané užívání haly. Přesto vyhráváme soutěže a po změnách na radnici se zdá, že vyhrajeme i možnost užívání naší haly, řekl Marek Jaroch, předseda SSK Future. ZÁLEŽÍ NA RADĚ HL. MĚSTA PRAHY Podle vyjádření starosty Radka Klímy existují možnosti, jak řešit umístění jednotlivých sportovních klubů. Většina pozemků vhodných pro zřízení hřišť je v rukou Magistrátu hl. města Prahy a MČ Praha 5 znovu požádá o jejich svěření. Bude tedy záležet především na novém primátorovi a Radě hl. města Prahy, jak se k této problematice postaví. (TZ) FOTO: QUINTUSW DREAMSTIME.COM 6

7 Poradna Z RADNICE Lepší spolupráce s partnerskými městy Efektivnější a smysluplná spolupráce s městskými částmi evropských metropolí to je jeden z hlavních cílů komise pro zahraniční spolupráci a fondy EU městské části Praha 5. Partnerskými městy Prahy 5 jsou v současnosti Kallithea (městská část Athén, Řecko), Neukölln (městská část Berlína, Německo), Petržalka (městská část Bratislavy, Slovensko), Újbuda (XI. obvod Dva roky na přípravu projektů V současné době se v městské části Praha 5 uskutečňují tři projekty s finanční podporou z evropských fondů. Jedná se o projekt Dejme šanci každému (projekt rozšířené estetické výchovy sociálně znevýhodněných žáků Základní školy Grafická), projekt Řízení lidských zdrojů v Praze 5 (personální audit a vzdělávání vedoucích pracovníků ÚMČ Praha 5) a projekt Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic Vítáme prvního novorozence Prahy 5 J ako každý rok, tak i letos oslavujeme narození prvního občánka roku s trvalým pobytem na Praze 5. V letošním roce se jím stala Ema Knížová, která přišla na svět v sobotu 1. ledna 2011 ve 21 hodin a 57 minut. Rodiče Ida a Libor kromě radosti z krásné a zdravé dcerky budou jistě mile potěšeni finančním darem ve výši pět tisíc korun, který Ema dostane u příležitosti Vítání občánků městské části Praha 5 od starosty MUDr. Radka Klímy. Šťastným rodičům a jejich malé Emě přejeme do nového roku hlavně hodně zdraví, rodinné pohody a mnoho spokojených let. pomocí izolační zeleně v Praze 5 (ozelenění vybraných částí ulic s velmi frekventovanou automobilovou dopravou). Do roku 2013 zbývají poslední dva roky na přípravu dalších projektů a žádostí o dotace z fondů EU. Komise pro zahraniční spolupráci a fondy EU městské části Praha 5 bude při vytváření projektů sbírat a vyhodnocovat podněty z ostatních komisí, výborů a odborů (doprava, školství, ekologie, sociální oblast ad). FOTO: KURT DREAMSTIME.COM FOTO: ALAIN LACROIX DREAMSTIME.COM FOTO: ALEXANDER ROZHENYUK DREAMSTIME.COM Budapešti, Maďarsko), Saugues (vesnička v Massif Central, Haute-Loire Francie, ve které se narodil Joachim Barrande) a Trogir (město v Chorvatsku). Komise bude usilovat, aby se do spolupráce více zapojili také žáci škol Prahy 5, a to formou elektronické komunikace, soutěží, výměnných pobytů. Kontakt s partnerskými městy by měl fungovat již od mladé generace. Jak si mám vyjednat vyšší odstupné při skončení pracovního poměru? Co je dohoda a co výpověď? V první řadě je potřeba odlišit pojmy výpověď a dohoda (a to nejen u skončení pracovní smlouvy z důvodu reorganizace zaměstnavatele). Dohodu o rozvázání pracovního poměru není nikdy zaměstnanec povinen uzavřít. Jedná se oboustranný akt, na kterém se obě strany dobrovolně dohodnou včetně platového vyrovnání. V případě, že se na podmínkách skončení pracovního poměru nedohodnete (nechcete uzavřít dohodu), zaměstnavatel s vámi musí ukončit pracovní poměr pouze výpovědí a dodržet zákonné podmínky. V případě výpovědi z důvodu reorganizace (organizační důvody) máte dle zákoníku práce nárok na dva měsíce výpovědní doby a tři průměrné výdělky jako odstupné. Výpovědní doba i odstupné může být i vyšší, pokud jste si to sjednali v pracovní či jiné smlouvě. Pokud se rozhodnete uzavřít dohodu, o odstupné nepřijdete naopak, můžete se pokusit vyjednat se zaměstnavatelem odstupné vyšší. Požaduje-li zaměstnavatel, abyste v práci skončili ihned, doporučujeme požadovat minimálně dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku jako kompenzaci výpovědní doby. Zaměstnavateli se vyplatí přistoupit ještě na další zvýšení, např. o další měsíční výdělek, jako protihodnotu za to, že jste uzavřeli dohodu. Vždy je totiž pro zaměstnavatele dohoda jedním z nejbezpečnějších způsobů ukončení pracovního poměru. JUDR. NATAŠA RANDLOVÁ (WWW.RANDLS.COM) (VYBRÁNO Z KNIHY 50 OTÁZEK A ODPOVĚDÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍ PORADNY) 7

8 ROZHOVOR Jasan Zoubek: V mládí jsem lepil papíry, ROMAN PETERKA Původně jste kluk ze Žižkova. Jak dlouho už žijete na Smíchově? Řekl bych to takhle: Mládí jsem prožil na Žižkově, stáří na Smíchově. V podstatě jsem šel ve stopách mojí maminky. Po vojně jsem dostal možnost bydlet a pracovat v jejím ateliéru na Žižkově zvaném Doupě. Tady na Konvářce, kde bydlíme a kde pracuju, to byl také původně maminčin ateliér. Podařilo se jí ho získat na samém sklonku 60. let jako totální ruinu, kterou pak dlouhou řadu let dávala dohromady a adaptovala. Bohužel si ho pak už moc neužila v roce 1980 zemřela a předtím strávila čtyři roky po nemocnicích. Po smrti maminky jsem se přesunul ze žižkovského Doupěte sem na Smíchov do Stodoly, i se svou ženou. Prostor jsme pak trochu přebudovali, aby se tu dalo i bydlet původně byl koncipovaný čistě jako ateliér, rodinné potřeby si ale vyžádaly svou daň. Přestože je považován za jednu z nejvýraznějších postav současného postmoderního umění, on sám o sobě říká, že nedostatek talentu nahrazuje pílí. Tu pro realizaci svých uměleckých vizí sochař Jasan Zoubek určitě potřebuje opracovávání kamene je fyzicky dost náročná dřina. Je ale pravda, že něco talentu mi v tomto ohledu příroda snad přece jen nadělila, protože pořád vidím cesty, kterými mohu svou práci dál rozvíjet. Na rozdíl od kytary, kde mi skutečně jakýkoli talent chybí už čtyřicet let se na ni pokouším naučit hrát, ale bez valného výsledku, prozrazuje s úsměvem Jasan Zoubek. Syn slavného sochaře Olbrama Zoubka a sochařky Evy Kmentové neměl paradoxně svou cestu k dráze umělce úplně snadnou. A slavné příjmení mu na ní v době, kdy začínal, spíš mnohé dveře zavíralo, než že by mu pomáhalo. Coby umělec bez papíru z umělecké vysoké školy se dlouho pohyboval mimo oficiální scénu. Byl jsem solitér, tak trochu mimo ty různé umělecké party, které se utvořily v rámci mé generace, říká. Solitérem, který si kráčí vlastní cestou, mimo hlavní proud, zůstal dodnes. FOTO: FILIP SINGER Jak se vám na Smíchově žije a tvoří? Jsem člověk, který má kolem sebe rád přírodu, takže mi vyhovuje tenhle kout sice mám pod sebou velkoměsto, ale tady okolo to má takový venkovský ráz. A když vylezu nahoru na kopec, můžu si udělat dvouhodinový okruh v podstatě venkovskou krajinou. Naštěstí snad nevyjde záměr, který tu byl za Jančíka zastavět to tu nějakými novými baráky. Jinak ale dostat se přes centrální Smíchov sem je pro mě docela utrpení považuju ho za místo, které není příjemné pro život, zcela udušené auty. Moc se ta jeho proměna nepovedla, podle mě to byl osudový omyl. Smíchov býval místem, které mělo duši i když drsnou a dost ušmudlanou. Nebylo to vyloženě pohostinné místo, ale mělo svůj půvab. Teď je z toho nic bezpohlavní, mrtvé centrum, tvořené bloky nových domů, které nejsou ničím zajímavé, protože to nebyly ani v době svého vzniku. Jedinou stavbou, která za něco stojí, je ten ústřední barák od Nouvela. Přitom kdyby se zachovalo to, co zbývalo z těch starých fabrik, mohly všechny ty supermarkety a nevím co být v nich a to místo si mohlo uchovat svou atmosféru. Takhle zbyl jen ten směšný náznak, zbytek průčelí bývalé Tatrovky. Jenže stalo se, to místo už je nevratně zničené, už se s tím nedá nic dělat. Jen pevně doufám, že nastal nějaký bod obratu a v tomhle barbarském stavění se už nebude pokračovat dál a že zelené plochy, které ještě zbyly, už zůstanou. Máte tři děti. Potatilo se některé z nich? Nejvíc asi dcera. Ta vystudovala na střední uměleckoprůmyslové škole na Žižkově řezbu. Pak nějaký čas vlála, jak už to v těch letech mladické nerozvážnosti bývá, a neby- 8

9 na stará kolena zápolím se žulou ROZHOVOR FOTO: FILIP SINGER lo tak úplně jasné, co z ní vlastně bude, teď to ale po různých peripetiích vypadá, že se přece jen té řezbě věnovat bude. Starší syn dlouho nevěděl, co by vlastně chtěl dělat, nakonec šel na střední grafickou školu. Už ji má za sebou, ale zatím se ještě nachází v období toho mladistvého vlání, takže kdoví, co z něj nakonec doopravdy bude. A ten nejmladší je zatím ještě na střední škole k výtvarnému umění určitě nesměřuje. Jeho snem je být záchranářem chce zkrátka dělat něco užitečného (smích). Vy sám jste měl coby syn rodičů sochařů jasno v tom, že z vás bude jednou taky něco podobného, už odmala? Ne, to určitě ne. Je pravda, že se mi docela líbil svět uměleckých ateliérů, který jsem měl možnost díky našim poznat, jejich kamarádi z umělecké branže byli většinou sympatičtí lidé a navíc v malířských ateliérech to tehdy vonělo ještě terpentýnem a olejovými barvami, takže se mi docela líbila představa stát se malířem ale nic jsem pro to nedělal. Naši mě sice v průběhu dětství dávali na různé kroužky, kde jsem se učil modelovat a kreslit, ale sám jsem v tomto směru žádné úsilí nevyvíjel. To přišlo na vojně, kam jsem šel hned po gymplu. Táta v té době neměl nejlepší politický profil, já sám jsem navíc nechtěně rozzlobil odvodní komisi, takže zkoušet to na vysokou nemělo smysl. To mi potvrdila i moje třídní s tím, že bude potřeba jít na vojnu nebo nastoupit do práce, a vylepšit si tak trochu posudek. To jsem si na vojně moc nevylepšil, nebyl jsem vzorný voják (smích). Ale právě na vojně začalo moje směřování k umělecké dráze. Tam jsem si uvědomil, že jestli chce člověk v té pakárně přežít, chce to něco pozitivního. Tak jsem si začal po nocích kreslit. Na vysokou jste to pak už nezkoušel? Zkoušel, několikrát na DAMU na scénografii, protože mi to přišlo průchodnější než na AVU, kde naši nebyli právě v oblibě. Když se to ani napopáté nepovedlo, vzdal jsem to. Obrovsky se mi ulevilo, i když to nebylo jednoduché rozhodnutí protože v té době se člověk nemohl živit jako umělec na volné noze, pokud na to neměl papír. Takže jsem musel vždycky vedle té své tvorby ještě chodit někam do práce. Nejdříve jsem zkoušel poctivou práci v televizi jako kulisák, pak jsem měl poměrně šťastné, asi dvouleté období, kdy jsem dělal figuranta u geodezie. Byla to příjemná práce, člověk se potuloval krajinou, bohužel jsme ale vyměřovali samá sídliště, takže mám svou zásluhu třeba i na vzniku sídliště Košík. Tenkrát tam byl krásný sad a louky a já byl tím, kdo zatloukl do země první vyměřovací kolík. Takže plody téhle práce byly někdy dost strašidelné (smích). Pak jsem dělal na Žižkově domovníka. Až po roce 1989 jsem se mohl vrhnout na volnou nohu. Máte nějakou pracovní rutinu, nebo jako správný bohém pracujete jen ve chvíli, kdy zrovna přijde inspirace? V sochařině nejde o okamžitou inspiraci, ten tvůrčí proces v hlavě probíhá řadu let před samotnou realizací. A když už se člověk do té realizace pustí, je to běh na delší trať. Takže se to moje bytí na volné noze podobá spíš tomu chození do práce. Navíc tím, jak stárnu, jsem i pomalejší takže makám víc než zamlada, ale udělám toho míň. Ale samozřejmě sem tam hodím áčko a nikdo mi za to nesebere prémie (smích). A neměl byste na stará kolena zkusit méně fyzicky náročnou výtvarnou disciplínu, než je zrovna sochařství? Je to docela legrační. Zamlada, když jsem byl plný síly, jsem lepil papíry (v počátcích své tvorby se Jasan Zoubek věnoval vytváření vrstvených objektů z papíru pozn. red.), teď, když síly dochází, jsem se pustil do žuly (smích). Jenže lepení papíru byla v podstatě odporná činnost, práce se šutrem je fyzicky mnohem náročnější, ale zase mnohem více povznášející. Curriculum vitae Jasan Zoubek se narodil 4. března 1956 v Praze na Žižkově jako druhé dítě (má ještě o dva roky starší sestru Polanu) sochařům Evě Kmentové a Olbramu Zoubkovi. Vystudoval na gymnáziu na Sladkovského náměstí na Žižkově, po gymnáziu si odkroutil dva roky povinné vojny v Táboře. Po několika neúspěšných pokusech o přijetí do ateliéru scénografie na DAMU prošel různými dělnickými profesemi, paralelně s tím rozvíjel svou uměleckou tvorbu. V počátcích se orientoval více na kresbu, od 80. let se rozvíjí i jeho sochařská tvorba. S manželkou Irenou má tři děti Evu (nar. 1981), Adama (nar. 1988) a Jaroslava (nar. 1993). Od 8. června 2003, kdy se jeho dceři narodil syn Adam, je i dědečkem. Se svou rodinou žije a pracuje v ulici Na Konvářce v Praze 5. 9

10 PŘEDSTAVUJEME Pomáhají tam, kde je třeba, Je půl osmé ráno a v jedné z místností Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, které sídlí na náměstí 14. října, už je živo. Přes den tato místnost slouží jako počítačová učebna s bezplatným internetem pro seniory. Teď po ránu je ale k dispozici pro pečovatelky a jejich koordinátorky. Mají tu ranní poradu, než pečovatelky vyrazí do terénu na svou dnešní šichtu. Jejich prací je pomáhat postarat se o sebe těm, kteří se kvůli vysokému věku nebo třeba kvůli vleklé nemoci či zdravotnímu postižení o sebe úplně sami už postarat nezvládnou. Díky pomoci pečovatelek a dalším službám Centra sociální a ošetřovatelské pomoci mohou dál žít ve svém domácím prostředí. ROMAN PETERKA Práce pečovatelek je záslužná, zároveň ale také dost náročná. Fyzicky i psychicky. Někteří klienti se nacházejí v takovém stadiu, kdy už mají problém s ovládáním vylučovacího a vyměšovacího procesu. Nepříjemné stránky pečovatelské profese nemají navíc jen podobu produktů metabolismu klientů, které je třeba zlikvidovat. Ne všichni klienti jsou na pečovatelky milí. Někteří jsou prostě jen mrzouti od přírody, jiným to zase už v jejich věku tak úplně jasně nemyslí a mají velké problémy s tím vzpomenout si, co dělali před hodinou, natož co se dělo včera. Stává se, že mi klient vynadá, že už jsem u něj dlouho nebyla, přitom jsem u něj byla den předtím, potvrzuje s úsměvem pečovatelka Eliška Brodská, která pro Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Prahy 5 pracuje už sedmnáct let. Přes všechny stinné stránky, které tahle práce má, ji stále baví. Syndromem vyhoření, který ohrožuje lidi v podobných profesích, ani po sedmnácti letech netrpí. Vlastně se mi za celých těch sedmnáct let nestalo, že bych někdy šla do práce s nechutí. Mě ta práce moc baví, baví mě dělat s lidmi a pomáhat jim, říká Eliška Brodská. Lidé jsou různí, ale stejně jako člověk narazí občas na mrzouta, narazí i na spoustu milých a příjemných klientů, 10 dodává. O tom, že svou práci dělá dobře, svědčí i to, že byla mezi nominovanými do soutěže Pečovatelka roku. Nominaci sice na titul nakonec neproměnila, nijak se tím ale netrápí. Už samotná nominace je pro mě velkým oceněním mojí práce. Navíc mezi oceněnými byli lidé, kteří se téhle profesi věnují třeba i přes třicet let oproti nim jsem ještě v podstatě zelenáč, směje se. NEJLEPŠÍ PRÁCE NA SVĚTĚ? Zatímco pro někoho jiného by povolání pečovatelky mohlo být noční můrou, pro Elišku Brodskou je to práce snů. Než nastoupila do služeb Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Prahy 5, pracovala na úřadu sociálního zabezpečení. Byla to klasická kancelářská práce a to není nic pro mě. Potřebuju být v terénu, mezi lidmi, říká. Když pak její známá začala dělat pečovatelku, uvědomila si, že právě tahle práce by jí mohla vyhovovat. Šla jsem se zeptat sem na Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, jestli by nepotřebovali další pečovatelku a vzali mě, vypráví. Od té doby jsem tady a nikdy jsem toho nelitovala, dodává. Do nové profese se zapracovala rychle. V prvním týdnu chodíte s někým zkušenějším, abyste zjistil, jak to chodí, a pak už fungujete samostatně, říká Eliška Brodská. FOTO: RADIM BEZNOSKA Podle ní není k práci pečovatelky potřebná žádná zvláštní kvalifikace, spíš jde o to správné osobnostní nastavení. Myslím, že člověk, který chce tuhle práci dělat, musí mít hlavně rád lidi a musí mít tuhle práci opravdu rád. To je totiž jediná motivace, pro peníze se to dělat nedá, naráží s úsměvem na skutečnost, že tahle práce je sice aspoň podle jejího přesvědčení krásná, ale taky dost mizerně placená. OSM HODIN V POKLUSU Terénní pečovatelská služba funguje každý všední den od půl osmé od rána do půl osmé večer pečovatelky jedou na dvě směny, ranní a odpolední, vždy na osm a půl hodiny. Od chvíle, kdy vyrazí do terénu, až do konce pracovní doby musí zvládnout obsloužit všechny klienty, které na ten den mají od svých koordinátorek naplánované. Počet klientů, které zvládne pečovatelka za den obsloužit, se liší podle počtu a typu úkonů, které má u jednotlivých klientů provést, a podle toho, kde bydlí aby se to dalo za osm a půl hodiny zvládnout, vysvětluje jedna ze čtyř koordinátorek pečovatelské služby Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Monika Vybíhalová. Pokud má pečovatelka na daný den FOTO: RADIM BEZNOSKA

11 PŘEDSTAVUJEME a dělají to rády blíž, a nestrávily tak víc času cestováním od klienta ke klientovi než samotnou prací, a také aby jejich náplň práce byla různorodá abychom například některou pečovatelku nezničili fyzicky tím, že jí na jeden den naplánujeme pět úklidů, vysvětluje Monika Vybíhalová. Během dne se pečovatelky dost nachodí. Na delší vzdálenosti se přepravuju hromadnou dopravou, ale když zrovna nejede autobus, kolikrát i tu delší vzdálenost zvládnu raději pěšky, je to rychlejší, říká s úsměvem Eliška Brodská. Svaz postižených civilizačními chorobami v Praze 5 zrovna několikahodinový tzv. dohled u klienta to znamená, že u něj musí být po určený čas, co je doma sám, než nastoupí rodina nebo někdo další, koho rodina zajistila, aby se o jejich blízkého postaral už toho pak zpravidla moc nestihne. Paní Brodská například mívala u jedné klientky šestapůlhodinové dohledy, říká Monika Vybíhalová. Jde zpravidla o klienty, kteří například ze zdravotních důvodů nemohou zůstávat doma ani po část dne sami nebo je rodina nechce nechávat pro svůj klid samotné, chtějí mít jistotu, že se jejich příbuznému nic během jejich nepřítomnosti nestane a bude o něj postaráno, vysvětluje Monika Vybíhalová. PRO CELOU PRAHU 5 K nejčastějším úkonům, které pečovatelky zajišťují u klientů, patří zajištění hygieny, donáška nákupu a úklid domácnosti. Pečovatelky Centra sociální a ošetřovatelské pomoci obsluhují klienty z celé Prahy 5. Organizaci práce zajišťuje čtveřice koordinátorek, které rozdělují úkoly třiačtyřiceti terénním pečovatelkám. Každá z koordinátorek se stará o část Prahy 5, máme ji rozdělenu podle ulic. A i našim pečovatelkám se snažíme dávat práci tak, aby klienty měly k sobě FOTO: RADIM BEZNOSKA FOTO: RADIM BEZNOSKA NEJEN PEČOVATELKY Terénní pečovatelská služba je ale jen jedním dílkem ze skládačky služeb, které Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci obyvatelům nabízí. Z terénních služeb je to dále domácí ošetřovatelská péče (poskytování odborných ošetřovatelských úkonů v domácnostech klientů zdravotními sestrami), centrum zajišťuje také provoz denního stacionáře pro osoby se sníženou soběstačností, domu sociálních služeb na Neklance, který slouží jako lůžkové zařízení pro přechodné pobyty seniorů, o něž rodina po určité období není schopna pečovat nebo zcela zajistit potřebnou péči, a domu s pečovatelskou službou v ulici Zubatého. Centrum zajišťuje také pro klienty rozvoz obědů, nákupů, svoz prádla do prádelen či převoz klientů do denního stacionáře. Linka sociální pomoci Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 provozuje linku sociální pomoci, která je určena všem, kteří se dostali do složité životní situace a nejsou schopni ji sami řešit na telefonním čísle Linka je v provozu nepřetržitě. Pracovníci linky sociální pomoci poskytnou informace o všech službách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci: o pečovatelské službě o denním stacionáři o autoprovozu o provozu středisek osobní hygieny o internetu pro seniory o domácí ošetřovatelské péči o domu sociálních služeb o telefonních číslech všech zařízení z oblasti sociálních služeb v Praze. FOTO: RADIM BEZNOSKA V FOTO: EDWARD J BOCK 111 DREAMSTIME.COM Centru služeb pro zdravotně postižené ve Zborovské ulici č. 40 na Smíchově sídlí pobočka Svazu postižených civilizačními chorobami (SPCCH). Celý svaz sdružuje 65 tisíc členů postižených civilizačními chorobami, především osob dlouhodobě a trvale nemocných a seniorů. Zaměřuje se na obhajobu jejich práv, zájmů a potřeb i na poskytování odborných sociálních služeb, včetně vzdělávacích aktivit. Smíchovská pobočka Svazu postižených civilizačními chorobami pro své členy pořádá celoroční programy zahrnující výlety, vycházky do historických částí Prahy, odborné přednášky, návštěvy kulturních akcí, počítačové kurzy, rekondiční pobyty pro kardiaky a diabetiky apod. Ve spolupráci s Centrem služeb SPCCH v ČR, které sídlí v Karlíně a organizačně a metodicky propojuje celorepublikovou síť 330 specifických organizací a klubů (kardiaků, diabetiků, postižených roztroušenou sklerózou, postižených respiračními chorobami, postižených onkologickými onemocněními a dalších skupin zdravotně postižených osob), může pobočka nabídnout svým členům další služby. V lednu startují v Centru služeb SPCCH v ČR v Karlíně tréninky paměti. Jsou zdarma a konají se , a vždy od 9.30 hod. Každé úterý od hod. nabízí centrum zdarma rehabilitační cvičení s relaxací. 26. ledna startuje osmitýdenní kurz práce s počítačem, platí se 160 Kč za celý kurz. Více informací o činnosti smíchovské pobočky SPCCH v ČR je možné získat na tel (RP) 11

12 ZDRAVÍ Žebříčku nemocnic kralují Homolka a klinika Malvazinky Prestižní žebříček českých nemocnic sestavovaný sdružením HealthCare Institute opanovala dvě významná zdravotnická zařízení sídlící na území Prahy 5 Nemocnice Na Homolce a Rehabilitační klinika Malvazinky provozovaná společností Mediterra. Progresivní Homolka Nemocnice Na Homolce patří ke zdravotnickým zařízením, která mají k dispozici ty nejmodernější diagnostické technologie a kde pracují špičkoví lékařští specialisté ovládající i ty nejobtížnější zákroky. V řadě vysoce specializovaných výkonů drží tato nemocnice české, někde i evropské prvenství. Byla například první českou nemocnicí, kde se začaly operovat mozkové nádory s pomocí Leksellova gamanože, nebo první, která začala v Česku s robotickou chirurgií. Zaměřuje se především na léčbu kardiovaskulárních onemocnění (včetně špičkových kardiochirurgických zákroků) a na neurologická onemocnění (včetně unikátních zákroků v oboru neurochirurgie). Tyto dva hlavní programy jsou doplněny zázemím dalších oborů interního a chirurgického charakteru, rozsáhlé polikliniky s ambulantními službami a komplexem diagnostických oddělení. Před pěti lety získala nemocnice prestižní mezinárodní akreditaci Joint Comission International (JCI), která je dosud jediným komplexním mezinárodním ukazatelem kvality vytvořeným speciálně pro zdravotnická zařízení. GABRIEL BLAJ DREAMSTIME.COM ROMAN PETERKA Nemocnice Na Homolce se umístila na první příčce v absolutním pořadí srovnávacího průzkumu, který se zaměřuje na tři základní kategorie: spokojenost pacientů, spokojenost personálu a finanční zdraví nemocnice. Druhá byla Nemocnice Strakonice a třetí Nemocnice Písek. Umístění v žebříčku českých nemocnic si nesmírně vážíme, protože je od pacientů a vlastních zaměstnanců, a ti se nenechají ovlivnit ničím jiným než svou autentickou zkušeností. Doufám, že je to výsledek dlouholeté práce managementu, lékařů, sester a dalších zaměstnanců naší nemocnice a že se v něm úročí naše snaha poskytovat pacientům výbornou a bezpečnou péči a zároveň se slušně, lidsky a s porozuměním chovat, komentuje výsledky průzkumu sdružení HealthCare Institute lékařský náměstek Nemocnice Na Homolce Michal Toběrný. Zároveň je to pro nás velký závazek, protože jak známo, nejtěžší na všech oceněních je vždy si jejich úroveň udržet, dodává. Z pohledu pacientů je ale Nemocnice Na Homolce až druhá v pořadí. Na prvním místě je Rehabilitační klinika Malvazinky. Naše rehabilitační klinika získala hned dvě prestižní ocenění Nejlepší nemocnice ČR 2010 očima pacientů a titul Nejusměvavější nemocnice, říká ředitelka nemocnice a jednatelka společnosti Mediterra Helena Rögnerová. Důvěry a kladné zpětné vazby ze strany našich pacientů si velmi vážíme, jejich spokojenost je pro nás rozhodující a je cílem našeho snažení, dodává. V průzkumu, který probíhal od 1. března 2010 do 31. října 2010, hlasovalo 41 tisíc lidí pacientů i zaměstnanců nemocnic. Dotazník, který v rámci průzkumu vyplňovali, obsahoval 34 klíčových indikátorů. Od roku 2006, kdy nevládní organizace HealthCare Institute s tímto rozvojovým projektem začala, se dobrovolně zapojilo již přes respondentů. Království rehabilitace Malvazinky Rehabilitační klinika Malvazinky je unikátní léčebně-rehabilitační zařízení, jež provádí pacienty celým léčebným procesem od první návštěvy až do úplného zotavení. Funguje od roku 2003, jejím provozovatelem je společnost Mediterra. Klinika nabízí komplexní koncepci rehabilitační péče se zaměřením na intenzivní poúrazovou a pooperační rehabilitaci a prevenci chronických, bolestivých a degenerativních onemocnění pohybového aparátu, zejména páteře. Poskytuje i specializované služby v oblasti sportovní medicíny a nabízí preventivní programy na zlepšování fyzické kondice. V prostorách kliniky se nachází i oddělení jednodenní chirurgie provádějící široké spektrum ortopedických operací a ortopedická jednotka zaměřená na implantace totálních endoprotéz kyčelního a kolenního kloubu.

13 ZDRAVÍ Karel Mareš: Z refluxní choroby se může vyvinout i rakovina Žaludek je plný kyselin, které pomáhají tělu strávit potravu. Žaludek je na tyto kyseliny zařízen a jeho stěna je proti jejich působení odolná. Pokud se ale tyto kyseliny vydají ze žaludku směrem vzhůru do jícnu, nastává problém. Sliznice jícnu proti nim odolná není a trávicí kyseliny ji mohou při opakovaném chronickém dráždění výrazně poškodit. Za normálních okolností brání trávicím šťávám v cestě ze žaludku do jícnu dolní svěrač jícnu. Pokud nefunguje správně, dochází k tzv. refluxu zpětnému toku žaludečních šťáv ze žaludku do jícnu. V případě krátkodobého a nepříliš častého refluxu se sliznice dokáže od těchto agresivních šťáv sama očistit a nezpůsobí problémy. Ovšem při jejich dlouhodobém a častém působení dojde k poškození jícnu a rozvoji tzv. refluxní choroby jícnu, říká vedoucí lékař gastroenterologického centra Nemocnice Na Homolce MUDr. Karel Mareš. A co mohou dělat lékaři? Ve většině případů jsme schopni ovlivnit chorobu léky, které ovlivňují složení trávicích šťáv. V určitých případech, například u mladších pacientů, přichází v úvahu operace. Při ní chirurgové vytvoří kolem uvolněného dolního svěrače z povrchové vrstvy jícnu jakousi manžetu, která jícen stáhne, a zabrání tak navracení trávicích šťáv. MUDr. Karel Mareš, vedoucí lékař gastroenterologického centra Nemocnice Na Homolce. FOTO: ARCHIV NEMOCNICE NA HOMOLCE Když ROMAN PETERKA Jak moc velké problémy s sebou refluxní choroba jícnu nese? Deset procent nemocných, kteří trpí touto nemocí, má i noční příznaky, tedy kašel a dušnost, a s tím spojené výrazné omezení kvality života, dalších pět procent lidí trpí v důsledku choroby chronickým kašlem. Pokud je reflux do jícnu intenzivní, může se ze zánětu vyvinout vřed, stenóza jícnu a případně po delší době i rakovina. Jak souvisí rakovina s refluxem? Sliznice jícnu má regenerační schopnost. Při chronickém dráždění se tělo snaží regenerační proces co nejvíce urychlit a může se pak stát, že se v jícnové sliznici začnou tvořit buňky, které sem nepatří mají jiný tvar a jsou určeny pro zcela jiné části těla. A to je počátek vzniku zhoubných nádorů. Jaká je příčina refluxní choroby jícnu? Za normálních okolností je dolní svěrač jícnu stažený a nedovolí, aby se trávicí šťávy vracely zpět do jícnu. Ve většině případů je reflux zapříčiněn tím, že se svěrač z různých důvodů neadekvátně uvolňuje. Tento stav může způsobit nevhodné jídlo a pití, ale také běžné medikamenty např. na léčbu srdce, vysokého tlaku či dýchání. Příčinou mohou být i poškozené nervy nebo takzvaná brániční kýla, která způsobuje, že stěny jícnu nejsou přilehlé. Nemoc může zhoršovat i obezita, v jejímž důsledku se změní anatomické poměry na přechodu jícnu a žaludku. Dá se něco s refluxní chorobou dělat? Onemocnění zhoršuje nevhodná skladba stravy a špatné stravovací návyky. Doporučujeme jíst menší porce víckrát denně. Další důležitou věcí je nejíst ve spěchu a nehltat, ale jídlo pořádně rozžvýkat. Je dokázáno, že zdravý člověk, který sní oběd za pět minut, má během jídla několikrát více refluxů, než když stejné jídlo jí půl hodiny. Určitě není vhodné konzumovat jídlo před spaním. Pokud člověk ulehne s nestrávenou potravou v žaludku, je větší předpoklad, že se budou žaludeční šťávy ve spánku vracet do jícnu a případně zatékat do dýchacích cest. Dále je zapotřebí vyvarovat se některých jídel, pochutin a nápojů, zejména chemicky dráždivých, jako jsou například citrusy, tučná a kořeněná jídla, česnek, čokoláda, káva, sladké a sycené nápoje. Je třeba také vynechat pití alkoholu nalačno a kouření. Kdy by měl člověk trpící těmito problémy vyhledat lékaře? Prvotními příznaky nemoci je pálení žáhy. Pokud je hodně časté nebo se zvýší jeho frekvence, je návštěva lékaře na místě. Jsou však lidé, kteří pálení žáhy nemusejí mít tak výrazné, ale začnou se u nich projevovat jiné varovné příznaky například hubnou, krvácejí, jsou chudokrevní, váznou jim sousta za hrudní kostí a podobně. V tomto případě by také měli vyhledat lékaře. se řekne Jícen (ezofagus) Část trávicí trubice mezi hltanem a žaludkem, tvořená svalovinou (zpočátku příčně pruhovanou, posléze hladkou) a vystlaná sliznicí, jejíž žlázky zvlhčují procházející potravu. Pohyby svaloviny se podílejí na přenosu sousta do žaludku. ZDROJ: M. VOKURKA, J. HUGO A KOL.: VELKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK, 5. VYDÁNÍ, EDICE JESENIUS, MAXDORF 2005 FOTO: OGUZARAL DREAMSTIME.COM 13

14 RODINA ZASTÁVKA pro ohrožené děti Ne každé dítě má to štěstí, že se narodí milujícím rodičům a navíc ještě do dobrého sociálního zázemí. Právě to přitom výrazně směruje jeho další osud, a pokud se mu chce vzepřít, musí takové dítě vyvinout mnohem větší úsilí než jeho šťastnější vrstevníci. 14

15 RODINA ROMAN PETERKA Sociologické statistiky ukazují, že dítě rodičů se základním vzděláním nebo s výučním listem má skoro devětkrát nižší šanci, že vystuduje univerzitu, než potomek vysokoškoláků. Děti, jejichž rodiče nepracovali a žijí ze sociálních dávek, mnohdy nevidí důvod, proč by měly svůj život zkusit vést jiným směrem než jejich rodiče. Roztáčí se tak začarovaný kruh sociální determinace. Dítě z ghetta má jen omezené možnosti z něj vystoupit. I tohle byly důvody, které vedly pražskou pobočku společnosti Člověk v tísni, která se na území Prahy 5 už dlouhá léta věnuje práci s lidmi ohroženými sociálním vyloučením, k založení klubu Zastávka. Cílem klubu je pomoci dětem, dospívajícím a mladým lidem zmírnit dopad sociálně znevýhodněného prostředí, pomoci jim řešit náročné životní situace, motivovat a aktivizovat je ve vzdělávací a profesní dráze, pomoci s volbou povolání, rozšířit jejich přirozené prostředí a vyplnit jim volný čas, shrnuje smysl klubu ředitelka pražské pobočky terénních sociálních programů společnosti Člověk v tísni Kateřina Hůlová. ZAČALO TO V GRAFICKÉ Projekt s názvem Klub Zastávka pro děti a mládež odstartoval v březnu roku První pravidelné kluby pro děti a mládež nejprve proběhly ve spolupráci se ZŠ Grafická, kdy v rámci odpoledního vyučování během předmětu Volba povolání pracovali lidé z terénních sociálních programů Člověka v tísni se skupinou dětí v 8. a 9. třídě základní školy. Zaměřovali jsme se na interaktivní semináře zacílené na dovednosti sebeprezentace, diskuse, sestavení životopisu, porozumění systému vzdělávání a také na možnosti dalšího vzdělávání, zaměstnání, seberealizace a posouzení dovedností a předpokladů, říká Kateřina Hůlová. V září 2009 pak zahájili činnost klubu mimo prostory základní školy. Postupně si do klubu začaly nacházet cestu děti a puberťáci z přilehlého okolí. JEDNOU TÝDNĚ DO MAHENOVY Klub probíhá pravidelně každý pátek od 15 do 18 hod. na adrese sídla pražské pobočky společnosti Člověk v tísni Mahenova 3, Praha 5. Je otevřen všem dětem a mládeži ve věku 13 až 18 let, především pro ty, kdo žijí na Smíchově a v jeho blízkém okolí ve ztížených sociálních podmínkách. Cílem klubu je hravou formou přivést děti a mládež zpět k zájmu o další vzdělávání. Při práci se skupinou dětí na klubu získáváme posléze individuální klienty, se kterými dle jejich přání a přání rodičů či školy navštěvujeme dny otevřených dveří na pražských středních školách, vybrané firmy a výrobní provozy, do klubu zveme zajímavé hosty, kteří vykonávají profesi, jež by děti mohla zaujmout, a mohly se tak o ní dozvědět více, vypočítává Kateřina Hůlová. NA ZÁBAVU SE NEZAPOMÍNÁ Zní to všechno až příliš vážně, ve skutečnosti to až tak vážnou podobu nemá jinak by ti, kterým je tato aktivita určena, hodně rychle utekli. Vzdělávací činnost v klubu prokládají hrou a činnostmi, které děti přirozeně lákají jako je promítání filmů, skládání hudby a textů a následné soutěžení o nejlepší hiphop či slum poetry, základní lekce ve vytváření PC grafiky či lekce fotografování, malování triček, příprava divadelního představení apod. Činnost klubu Zastávka se děje s finanční podporou Evropského sociálního fondu z programu Operační program Praha Adaptabilita fond podporuje projekt nazvaný vtipně Uč se, more, nebo budeš bit, jehož je klub Zastávka součástí. Na chod klubu na Smíchově v uplynulých dvou letech výrazně přispěla také městská část Praha 5. Programy sociální integrace na Smíchově v lednu 2011 Pobočka Praha, Mahenova 3, Praha 5-Smíchov Klub ZASTÁVKA Smíchov probíhá každý pátek h Kontaktní osoby: Aneta Horká tel , Barbara Halířová tel Hra AKTIVITY + natáčení a tvorba videozpráv z klubu Zastávka Diskuse s automechanikem, videoklipy, internetová kavárna Exkurze do IT centra 15

16 RODINA Co mohou rodiny s dětmi dělat přímo na Andělu? Rodinné centrum Andílek sídlí v letohrádku Portheimka ve Štefánikově ulici v Praze 5, dvě minuty chůze od stanice metra Anděl. Když přijdete dovnitř, uvítá vás přátelská hřejivá atmosféra rodinného centra, které je zaměřeno na poskytování služeb rodičům a malým dětem. MIROSLAVA VLČKOVÁ Každá maminka nebo tatínek s malým dítětem najde v Andílku něco zajímavého. Využít mohou dětskou hernu s kavárnou otevřenou od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin. Ve světlé místnosti mohou děti spokojeně dovádět v kuličkovém bazénku, číst si, stavět hrad nebo jen tak lenošit na velkých polštářích. Díky projektu na ekologickou výchovu, který podpořila městská část Praha 5, je herna s kavárničkou nově vybavena ekologickými a dřevěnými hračkami. Rodiče si v herně-kavárničce mohou oddechnout, popovídat si, dát si kávu nebo medovník či domácí koláč nebo si také mohou hrát... KURZY PRO RODIČE S DĚTMI V nabídce RC Andílek je velké množství kurzů pro rodiče s dětmi ve věku od 6 týdnů do 6 let. Kurzy jsou zaměřené na všechny oblasti vývoje dítěte na rozvoj pohybových dovedností, rozvoj sluchu, zraku, hmatu, jemné i hrubé motoriky. Vybrat si můžete hudebně-pohybové kurzy, výtvarně tvořivé hrátky, výuku ekologie, ale také jógu, míčkování, kurzy znakování pro batolata, africké bubnování či angličtinu pro nejmenší. V Andílku také pracují alternativní výchovně-vzdělávací metodou Montessori. Nabízejí kurzy Montessori pedagogiky pro rodiče a děti s názvem Začínáme s Montessori, Montessori pohádka a pro pokročilé je otevřen 90minutový blok Montessori pracovna. JEDINEČNÝ REKVALIFIKAČNÍ KURZ Od letošního ledna probíhá v RC Andílek třetí běh rekvalifikačního kurzu pro ženy a muže, kteří se chtějí stát lektory kurzů pro rodiny s dětmi v mateřských a rodinných centrech. Rekvalifikační kurz je jediný svého druhu v celé České republice a je akreditován MŠMT, takže jeho absolventi získají pro výkon této práce osvědčení. V kurzu se věnují všem důležitým věcem, které by lektor či lektorka kurzu v mateřském centru měli znát od vývojové psychologie dítěte přes metodiku přípravy rozvrhu na kalendářní rok, práci s dětmi se speciálními potřebami, pohybovou, hudební, výtvarnou a dramatickou výchovu až k Montessori pedagogice, která si v mateřských centrech a mezi rodiči získává stále větší oblibu. NOVÁ ANDÍLKOVA ŠKOLKA Od ledna je také v provozu Andílkova školka s prvky Montessori v krásné prostorné třídě Základní školy Kořenovského 10, kousek od Arbesova náměstí. I tento projekt je realizován díky podpoře MČ Praha 5 a díky otevřenosti paní ředitelky základní školy Mgr. Jaroslavy Křenové, která měla odvahu a chuť zkusit něco nového a vzít pod svá křídla aktivitu rodinného centra. Andílkova školka s prvky Montessori je otevřena od pondělí do pátku od 8.30 do hodin. Pro děti je připraven výchovný program inspirovaný Montessori pedagogikou. Školka využívá tělocvičnu a zahrádku základní školy. Pro děti je zajištěna zdravá strava z biopotravin. Cena Andílkovy školky je díky spolupráci se základní školou nastavena tak, aby si školku mohli dovolit i rodiče s průměrnými měsíčními příjmy. Docházka na jeden den v týdnu za celý měsíc vyjde rodiče na 1100 Kč. FOTO: ARCHIV RC ANDÍLEK SEMINÁŘE O VÝCHOVĚ DĚTÍ V RC Andílek nezapomínají ani na rodiče samotné. Na jaře se bude konat Základní kurz Montessori pedagogiky pro informované rodiče, lektory a pedagogické pracovníky, který je akreditován MŠMT. Také se chystá tradiční seminář Respektovat a být respektován, o který je velký zájem, a další semináře, workshopy a přednášky o výchově dětí ve spolupráci s renomovanou psycholožkou Ilonou Špaňhelovou. Rodiče také mohou navštívit přímo v prostorách Andílka rodinnou a rodičovskou psychologickou a terapeutickou poradnu (objednání na u Pro rodiče, kteří do poradny přijdou, je zajištěno přímo v prostorách centra hlídání dětí. Více informací na webových stránkách 16

17 Cvičením k otěhotnění Společnost pro zdravé rodičovství Aperio pořádá ve svém sídle i v novém roce 2011 lekce cvičení podle Ludmily Mojžíšové. Cvičení je vhodné jak pro ženy, které si přejí otěhotnět, ale nedaří se jim to, tak pro ty, které si přejí posílit svou kondici po porodu. Cvičení je však vzhledem ke svým účinkům vhodné i pro ženy, které již těhotné jsou a přejí si podpořit své tělo na jeho cestě k přirozenému porodu. Je zaměřeno na posílení pohybového aparátu tak, aby se nepřirozeně stažené tkáně (mj. pánevní dno a v něm uložené vnitřní orgány děloha, vaječníky, vejcovody, močové cesty, střeva apod.) mohly fyziologicky uvolnit a být znovu plně prokrvovány, okysličovány a regenerovány. Pomáhá i od bolestí bederní páteře, menstruačních bolestí, kompenzuje jednostranné zatížení pohybového aparátu, posiluje svalstvo ochablé nedostatkem pohybu, napomáhá ke zpevnění i relaxaci svalového korpusu včetně pánevního dna. Je vhodné i pro starší cvičence s různými zdravotními omezeními. Cvičí se na podložkách, v pohodlném, ale nepříliš volném oblečení z přírodních materiálů. Tři série jsou rozděleny do specificky zaměřených opakujících se jednodušších cviků, založených na práci se stahem a uvolněním. Lekce vede zkušená cvičitelka metody podle Ludmily Mojžíšové Petra Janoušová. Cena jedné lekce je 200 Kč, platí se vždy na čtyři lekce dopředu. Zájemkyně, které přichází poprvé, však mají možnost vyzkoušet si, co vlastně toto cvičení obnáší a zda jim bude vyhovovat zaplatí cenu jedné lekce a pak se rozhodnou, zda budou pokračovat i nadále. Další informace poskytne a přihlášky přijímá koordinátorka kurzů Alena Frydrychová, aperio.cz, tel (RP) V ELDO RADU se děti nenudí RODINA Na konci listopadu loňského roku rozšířilo seznam mateřských škol v Praze 5 ELDO RADO ve Strakonické ulici. Příjemné předškolní zařízení funguje na principu rodinné školky a pedagogové v něm kladou důraz na individuální přístup k osobnosti dítěte. V ELDO RADU nabízejí program, který vede u dětí k harmonickému rozvoji, takže spokojeni by měli být i nejnáročnější rodiče a samozřejmě jejich děti. Školka spolupracuje s dětským psychologem a logopedem a dětským praktickým lékařem. Nedílnou součástí každodenního programu jsou zdravotně preventivní pohybové aktivity. A samozřejmostí je individuální přizpůsobení jídelníčku potřebám dítěte. Více na (TR) Nezapomeňte na zápis dětí do první třídy! Ve většině základních škol v Praze 5 proběhnou v lednu a únoru zápisy do 1. tříd pro školní rok 2011/2012. Pokud doma máte dítě, kterému by od září slušela aktovka na zádech, vytáhněte diář a naplánujte návštěvu některé z nich. Škola Termín zápisu Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5-Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/ hod. den otevřených dveří: od 8 do 15 hod hod. Fakultní základní škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 7/919 den otevřených dveří: od 9 do hod. 17. a hod. Základní škola a mateřská škola Praha 5-Smíchov, Grafi cká 13/1060 den otevřených dveří: od 9 do 13 hod hod. Základní škola Praha 5-Smíchov, Kořenského 10/760 den otevřených dveří: od 8 do 18 hod. 20. a hod. Základní škola Praha 5-Košíře, Nepomucká 1/139 den otevřených dveří: (byl v prosinci) 19. a hod. Základní škola Praha 5-Košíře, Plzeňská 117/39 den otevřených dveří: každé první úterý v měsíci 19. a hod. Základní škola Praha 5-Smíchov, Podbělohorská 26/720 den otevřených dveří: (byl v prosinci) 19. a hod. Základní škola a mateřská škola Praha 5-Radlice, Radlická 140/115 den otevřených dveří: (byl v prosinci) hod. Základní škola a mateřská škola Praha 5-Smíchov, U Santošky 1/1007 den otevřených dveří: kdykoliv po tel. domluvě 25. a hod. Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5-Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 den otevřených dveří: od 8 do 17 hod. 2. a hod. Základní škola waldorfská, Praha 5-Jinonice, Butovická 228/ seminář pro rodiče den otevřených dveří: z á p i s y hod. Základní škola Praha 5-Košíře, Weberova 1/1090 den otevřených dveří: 17. a (při zápisu) 17. a hod. FOTO: DARREN BAKER DREAMSTIME.COM FOTO: ARCHIV ELDORADO FOTO: PHOTOEUPHORIA DREAMSTIME.COM 17

18 SENIOŘI Na Poštovce myslí na seniory Kulturní klub Poštovka v Motole v ulici Zahradníčkova 2 je příspěvkovou organizací městské části Praha 5, s jejíž finanční podporou zajišťuje pro zájemce celou řadu aktivit za ceny více než příznivé, dalo by se říci symbolické. Část z této nabídky je určena seniorům. Patří sem pravidelné kondiční cvičení pro seniory, lekce zacházení s počítačem, ale i příležitosti, jak se mohou senioři sejít s lidmi, kteří se nacházejí v podobné životní etapě a perou se s obdobnými problémy. Kondiční cvičení pro seniory probíhá vždy v úterý od h. Cvičení je zaměřeno na zvětšení kloubního rozsahu, na zlepšení svalové síly, na nácvik stability a správného dýchání. Rytmus při cvičení neudává hudba, tempo si přizpůsobuje každý cvičící podle svých vlastních možností. Další zajímavou součástí nabídky klubu Poštovka určenou přímo seniorům jsou kurzy práce na PC. Do tajů ovládání výpočetní techniky tu uvedou i úplné začátečníky, kteří počítač ještě nikdy nezkusili ani zapnout a jsou schopni po pokynu lektora otevřete si okno vstát od počítače a jít otvírat okna V nabídce klubu Poštovka jsou i kurzy práce na počítači šité na míru seniorům. v místnosti. Výuka probíhá v úterý v dopoledních hodinách, platí se 300 Kč za pět lekcí. PRAVIDELNÉ SCHŮZKY S PROGRAMEM Tím se však nabídka klubu Poštovka pro seniory nevyčerpává. Pro seniory tu máme kromě kondičních cvičení a počítačových kurzů také bridžový klub, který se tu schází každé úterý od 15 hodin, cestovní klub důchodců, který pořádá jednodenní zájezdy po České republice a vycházky po Praze a jehož schůzky tu probíhají každé pondělí od 9 hodin, a mohou přijít také na pravidelné schůzky s programem, které pořádá na Poštovce Svaz důchodců ČR Praha 5 vždy ve čtvrtek od 9 hodin, vypočítává z nabídky aktivit pro seniory ředitelka Kulturního klubu Poštovka Jaroslava Malíková. Na každé schůzce se členové informují vzájemně o aktivitách v kultuře, odborníci z řad Svazu důchodců informují všechny přítomné o aktuálních sociálních otázkách, připravovaných a zaváděných zákonech i o novinkách ve výstavbě, dopravě a podobně. Na programu jsou také besedy se zajímavými hosty, doplňuje Malíková. (RP) Fit se Seniorfitnes v novém roce 2011 Programu cvičení pro seniory z Prahy 5 Seniorfitnes se může zúčastnit každý, komu je více než 50 let a má trvalé bydliště v Praze 5. Program Seniorfitnes, který navazuje na aktivity Kardio klubu Motol, si klade za cíl přispět k udržení dobrého fyzického i duševního stavu u cvičenců středního a staršího věku. Základem cvičení jsou prvky psychomotorických cvičení a cviky zdravotní tělesné výchovy (koordinační a rovnovážná cvičení). Cvičí se na těchto místech a v těchto termínech: V rehabilitačním centru GeRi v Ostrovského ulici 22 (cena za cvičební lekci se pohybuje od 100 do 250 Kč v mírně rozlišených cenových pásmech dle věku) cvičí se v tělocvičně rehabilitačního centra v pondělí a ve středu vždy od 11 do 12 hod. a od 12 do 13 hod. Na stejné adrese se cvičí také v pondělí, středu a pátek vždy od 12 do 13 hod. a od 13 do 14 hod. v rekondičním a posilovacím centru. Ve středu od 14 do 15 hod. probíhají v prostorách centra GeRi relaxační a dechová cvičení pod vedením psycholožky. I v roce 2011 se cvičí také na Barrandově ve FZUŠ Music Art na adrese V Remízku 7/919, a to vždy ve čtvrtek od 10 do 11 hod. Cena zůstala stejná: 100 Kč za měsíční permanentku. Pokračují také oblíbená rekondiční cvičení ve vodě v radlickém bazénu každý lichý pátek od 12 do 13 hod. (RP) Seniorfitnes FOTO: MONKEY BUSINESS IMAGES DREAMSTIME.COM Oblíbené cvičení Seniorfitnes v radlickém bazénu se koná každý lichý pátek od 12 do 13 hodin. FOTO: ARCHIV SENIORFITNES Více informací o aktivitách sdružení Seniorfi tnes lze získat na u seniorfi či na tnes.estranky.cz. 18

19 Příjemné hubnutí při plavání v barrandovském akvaparku Na Nový rok si mnozí dali předsevzetí zhubnout a začít sportovat. Nic se ale nemá přehánět. Je dobré začít pozvolna a příliš nezatěžovat klouby. Pro začátek je ideální plavání třeba v Aquaparku Barrandov. Kolik spálíme při plavání kalorií? SPORT V zimním období je v barrandovském akvaparku návštěvníkům k dispozici velký krytý bazén o délce 25 metrů s teplotou vody asi 28 C a zdatnější plavci mohou vyzkoušet divokou řeku kanál s umělým protiproudem (29 C). Rodiny s malými dětmi určitě uvítají dětské brouzdaliště (32 C) s miniskluzavkou. Uvolnění a relax si může každý dopřát v regeneračním bazénu s vířivkou a masážními tryskami (33 C). V bazénové hale se teplota vzduchu pohybuje kolem 31 C. Odvážnější návštěvníci si mohou plavání zpříjemnit i jízdou na toboganech. Ten delší měří 115 metrů, menší pak 62 metrů. KOLIK STOJÍ VSTUPNÉ? V nabídce jsou vstupenky na 60, 100 a 190 minut. Na základě zkušeností doporučujeme vstupné na 100 minut. Dospělý návštěvník za něj zaplatí 141 Kč, senioři, děti do 15 let, studenti a ZTP jen 98 Kč. Rodinám s dětmi se vyplatí akční vstupné Rodinka za 208 Kč (60 min.) nebo 368 Kč (na 120 min.). Zájemci si ale mohou pořídit i permanentky. Vlastníci permanentek se nezdržují nákupem vstupenky a v bazénu stráví čas podle svého uvážení, nestresují se, že překročí limit zakoupené vstupenky, říká Pavla Farníková, ředitelka Aquaparku Barrandov. Podrobné informace včetně provozní doby najdete na (TR) Z FOTO: LUCILA DE AVILA / AGENCY DREAMSTIME.COM a půl hodiny rekreačního plavání spálí naše tělo asi 360 kalorií. To je energie, kterou získáme, pokud si dáme například tři suché krajíce chleba (po cca 50 g) nebo sklenici (3 dl) polotučného mléka. Na Nikolajce si dobře zabruslí mladí i staří Na Zimním stadionu Nikolajka si může dopřát relax při bruslení každý. Až do začátku dubna jsou skoro všechna víkendová odpoledne vyhrazena pro veřejné bruslení. Lákavá je i cena. Bruslení na Nikolajce patří k nejlevnějším v republice (dospělý za 40 Kč). Rodiče mohou s sebou vzít klidně i svoje ratolesti. Na Nikolajce je pro malé bruslaře vyhrazen speciální prostor, kde se mohou v klidu a bezpečí zdokonalovat. A jaké oblečení na bruslení zvolit? Rozhodně nejsou vhodné krátké kalhoty nebo u žen sukně. A všem doporučujeme nosit rukavice, říká Miloslav Hájek, ředitel zimního stadionu Nikolajka. PRO DĚTI, ŠKOLY I SENIORY FOTO: AQUADREAM, A. S. Bruslení pro veřejnost na Zimním stadionu Nikolajka každou sobotu a neděli od 14 do 16 hod. (kromě 22. a a ) bruslení pro školy, rodiče s malými dětmi a seniory vždy úterý až pátek 8.00 až hod. do 29. dubna (kromě týdnů až , dále až a až ) ceny bruslení pro veřejnost 40 Kč, děti do výšky 110 cm 30 Kč, na dopolední bruslení jednotné vstupné 20 Kč (pedagogický doprovod vstup zdarma) Kromě oblíbeného víkendového bruslení mají každý týden od úterý do pátku možnost ukázat svoje umění na ledě školy, rodiče s malými dětmi a také senioři. Bruslení pro tyto skupiny probíhá v dopoledních hodinách od 8 do 12 hodin. Vycházíme z toho, že v osnovách pro výuku tělesné výchovy na základních školách je i bruslení a dále že rodiče s malými dětmi se mohou v tyto hodiny dětem bez problémů věnovat a učit je prvním krokům na ledě. Oblíbené FOTO: LANAK DREAMSTIME.COM je dopolední bruslení taky mezi muži-seniory, kteří si v poklidu zabruslí a poklábosí, vysvětluje Miloslav Hájek. (TR) FOTO: ARCHIV ZS NIKOLAJKA 19

20 BEZPEČNOST Vánoční trhy na Smíchově Vůně punče a svařeného vína, stylové dřevěné stánky s vánočním zbožím, svítící ozdoby a všudypřítomná atmosféra blížících se Vánoc tak vypadaly tradiční vánoční trhy na Smíchově na prostranství u výstupu ze stanice metra Anděl. Ne všichni návštěvníci vánočních trhů však přicházeli s čistými úmysly. ROMAN PETERKA Oblast smíchovské pěší zóny Anděl patří i ve všedních dnech k nejrušnějším pražským lokalitám, denně tudy projde na 160 tisíc lidí. Takové množství láká různé nenechavce, kteří rádi svým bližním ulehčí od jejich majetku a jeho tíži převezmou na svá bedra. Aby to neměli tak jednoduché, bděli nad bezpečností v oblasti Anděla v období vánočních trhů i městští strážníci. Na Andělu je zajištěna hlídková činnost městské policie nepřetržitě 24 hodin denně hlídky se tu střídají, takže tu neustále některá z hlídek je, popisuje zástupce obvodního ředitele městské policie v Praze 5 Michal Vocetka. Hlídky městské policie v oblasti Anděla mají za úkol být dobře vidět, a působit tak preventivně už jen svou přítomností. A také být k dispozici občanům. BÝT DOBŘE VIDĚT Městští strážníci zajišťovali hlídkovou činnost na vánočních trzích u Anděla a pomáhali lidem v nesnázích. FOTO: TOMÁŠ REZEK Strážníci chodí v reflexních bundách, aby byli už zdálky dobře viditelní, aby se jich návštěvníci trhů mohli zeptat, když něco potřebují, případně jim oznámit, když se jim něco stane a lidé v tomto ohledu využívají naše strážníky často. Naštěstí především na dotazy, dodává Vocetka. Strážníci zajišťovali dohled nad vánočními trhy v rámci své běžné hlídkové činnosti, v tomto exponovaném období však Obvodní ředitelství Městské policie Praha 5 hlídkovou činnost v oblasti Anděla Z policejního zápisníku Narkomanka skončila na policejní služebně FOTO: PETER KIM DREAMSTIME.COM V prvním prosincovém dni zasahovali strážníci z hlídkového útvaru ve vestibulu stanice metra Anděl na Smíchově, kde se objevila skupina narkomanů. Hlídku strážníků vyslala k výstupu z metra směrem do ulice Na Knížecí operační služba hlídkového útvaru deset minut před půl druhou odpoledne. V partě byly také dvě ženy ve věku jednatřicet a dvaatřicet let. Zatímco mladší z žen prošla kontrolou strážníků bez problémů, její starší kamarádka nakonec skončila na policejní služebně. Důvod? Po dvaatřicetileté ženě z Prahy 6 bylo před časem vyhlášené celostátní pátrání. Hledanou jsme zadrželi a předali policistům z Prahy 5, uvedli v hlášení strážníci z hlídkového útvaru. Pokuta za popíjení FOTO: SERGEY SUKHORUKOV DREAMSTIME.COM Už druhým rokem platí v Praze vyhláška, která omezuje možnost popíjení alkoholu na veřejných prostranstvích v současné době zapovídá konzumovat alkohol na několika stovkách míst v hlavním městě, především na náměstích, v parcích, u obchodů a nákupních center. O tom, že nedodržení vyhlášky se trestá, se na vlastní kůži přesvědčil ve středu 8. prosince krátce před polednem i muž z Vyškovska, který popíjel alkohol na Tilleho náměstí na místě, kde je to vyhláškou zakázáno. Neunikl pozornosti městských strážníků. Ti ho vyzvali nejprve k prokázání totožnosti, muž však jejich požadavek splnit nemohl, neměl u sebe potřebné doklady. Strážníci ho proto kvůli zjištění totožnosti předvedli na Místní oddělení Policie ČR na Barrandově. Policisté problém s totožností vyřešili. Přestupek proti veřejnému pořádku byl vyřešen blokovou pokutou. Zradila ho cigareta Kouřit na zastávce MHD se nesmí. A tomu, kdo nemá před policií čisté svědomí, se nemusí takový přestupek vyplatit. V sobotu 11. prosince krátce před desátou 20

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

Advent v třetí městské části str. 6. Přehled mateřských škol v Praze 3 a informace k zápisu str. 7 až 9. V třetí městské části se ruší 400 automatů

Advent v třetí městské části str. 6. Přehled mateřských škol v Praze 3 a informace k zápisu str. 7 až 9. V třetí městské části se ruší 400 automatů ročník 22 číslo 1/2013 ZDARMA Přehled mateřských škol v Praze 3 a informace k zápisu str. 7 až 9 Advent v třetí městské části str. 6 1 Jednání zastupitelstva městské části o rozpočtu Praha 3 má rozpočet

Více

TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza. Psí domov SÍRIUS PROSINEC 2014

TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza. Psí domov SÍRIUS PROSINEC 2014 PROSINEC 2014 TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza Psí domov SÍRIUS Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz www.piseckysvet.cz

Více

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci číslo 10 říjen 2003 www.brno.cz/novy_liskovec e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci strana 2 pozvánka na veřejnou

Více

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE SPOLEČNĚ S OBČANY ZA LEHOVEC PŘÍVĚTIVĚJŠÍ STR. 04 05 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 DALA RUKU NA TO STR. 15 POZVÁNKA PLECHÁRNU ROZEZNÍ KÜHNŮV DĚTSKÝ

Více

2/2014. Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman. Historie budovy bývalého soudu. Boj o třídy na gymnáziích. Nedělní hradní prohlídky

2/2014. Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman. Historie budovy bývalého soudu. Boj o třídy na gymnáziích. Nedělní hradní prohlídky Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman 2/2014 Boj o třídy na gymnáziích 6 Historie budovy bývalého soudu 12 Nedělní hradní prohlídky 20 staré fotky Vážení čtenáři, děkujeme vám za fotografie, které

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 9 Září 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků Střed Brna ožije od 12. září

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky 10/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Volby do zastupitelstev obcí 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky inzerce inzerce_178x131_zari_v4.indd 1 12.9.2014

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Pavel Bambousek: Mám paragolfer, hraju se zdravými golfisty

Pavel Bambousek: Mám paragolfer, hraju se zdravými golfisty www.muzes.cz Koupí tohoto časopisu podpoříte Časopis pro ty, kteří se nevzdávají 6/2015 Jednotlivý výtisk 30 Kč / Předplatitelé 20 Kč Pavel Bambousek: Mám paragolfer, hraju se zdravými golfisty strana

Více

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 INZERCE SC-340666/09 SC-332515/07 Příměstské tábory v Oáze Říčany jsou velmi

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 10. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 10. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Od roku 1960 do roku 1993 byla jedinou sociální službou v našem regionu pečovatelská služba (dále jen PS). Byla provozována prostřednictvím Okresního ústavu sociálních služeb

Více

písecká kulturo? Létající drahokam ČERVEN 2015 A jak si představujete Smart City vy??? TÉMA Kam kráčíš, ROZHOVOR: KAREL PECL PŘÍRODA PÍSECKA

písecká kulturo? Létající drahokam ČERVEN 2015 A jak si představujete Smart City vy??? TÉMA Kam kráčíš, ROZHOVOR: KAREL PECL PŘÍRODA PÍSECKA TÉMA Kam kráčíš, písecká kulturo? ČERVEN 2015 ROZHOVOR: KAREL PECL A jak si představujete Smart City vy??? PŘÍRODA PÍSECKA Létající drahokam Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci

Více

04 /2013. mč Praha 7. Privatizace bytů v Praze 7. Jarní pozvánky pro celou rodinu Profil: Lucie Červinková Rozvoz a donášková služba

04 /2013. mč Praha 7. Privatizace bytů v Praze 7. Jarní pozvánky pro celou rodinu Profil: Lucie Červinková Rozvoz a donášková služba 04 /2013 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Privatizace bytů v Praze 7 Jarní pozvánky pro celou rodinu Profil: Lucie Červinková Rozvoz a donášková služba inzerce VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ ŠATNY

Více

Síť potřebných zdravotnických zařízení lze nakreslit do týdne, tvrdí lékařka Alexandra Aschermannová

Síť potřebných zdravotnických zařízení lze nakreslit do týdne, tvrdí lékařka Alexandra Aschermannová www.muzes.cz Č a s o p i s p r o t y, k t e ř í s e n e v z d á v a j í 3 / 2 0 1 1 Koupí tohoto časopisu podpoříte Konto Bariéry J e d n o t l i v ý v ý t i s k 2 9 K č / P ř e d p l a t i t e l é 2 0

Více

leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem

leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění

Více

Jak být Pánem/Paní svého času aneb kombinujte své životní role s přehledem CRRR!

Jak být Pánem/Paní svého času aneb kombinujte své životní role s přehledem CRRR! Jak být Pánem/Paní svého času aneb kombinujte své životní role s přehledem CRRR! Jak být Pánem/Paní svého času aneb kombinujte své životní role s přehledem Čas je to, co nám chybí, když se příliš mnoho

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno obsah 2 4 5 10 11-13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno téma závažná nemoc v rodině žijeme a jsme spolu šance pro postižené a jejich rodiny neklidné stránky

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA

EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Budoucnost čerpání dotací z EU očima předsedy Regionální rady ROP Jihozápad Ivo Grünera V současné době se formulují konkrétní priority

Více

Nebývalý zájem o miniauto. Speciální vozidlo pro vozíčkáře se poprvé představilo na veletrhu v Brně

Nebývalý zájem o miniauto. Speciální vozidlo pro vozíčkáře se poprvé představilo na veletrhu v Brně Ročník X., číslo 6/2009 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Kdy a kde budou abilympiády v roce 2010 Základní informace o nadcházejících soutěžních přehlídkách Nebývalý zájem o miniauto Speciální vozidlo

Více

Splnila jsem si sen TV PROGRAM

Splnila jsem si sen TV PROGRAM Nejmodernější novinový projekt v ČR tištěný náklad 160 114 výtisků v severočeském regionu Konečně noviny, na které jste čekali bezplatná distribuce do domácností a firem v celém Ústeckém kraji plnobarevné

Více

Nemocniční listy. Nové pavilony ve středočeských nemocnicích se dokončují. Slavnostní odhalení Trnkova pomníku v Příbrami

Nemocniční listy. Nové pavilony ve středočeských nemocnicích se dokončují. Slavnostní odhalení Trnkova pomníku v Příbrami Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Nové pavilony ve středočeských

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více