Informační měsíčník pro občany Prahy 5 číslo 1/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační měsíčník pro občany Prahy 5 číslo 1/2011"

Transkript

1 PĚTKA Informační měsíčník pro občany Prahy 5 číslo 1/2011 pro vás Rok 2011 plný změn strana 3 Kdo má uklízet chodníky strana 5 Máme nejlepší nemocnice strana 12

2 OBSAH Z radnice Zdraví Bezpečnost Historie Udržení kvalitních sportovišť je prioritou Existenční starosti tradičních a úspěšných sportovních klubů se musí vyřešit. 6 Rozhovor s předním gastroenterologem Z refl exní choroby jícnu se může vyvinout i rakovina. Jak se jí vyvarovat? 13 Z policejního zápisníku strážníků Prahy 5 Nejzajímavější případy, kterými se museli v prosinci zabývat městští strážníci. 20 Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5 Víte, kdo je autorem výroku Smíchov, město géniů? Kdo byl Václav Sedláček? 23 Představujeme Rodina Pejskaři Kultura Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Jeho pracovníci usnadňují život těm, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. 10 Zastávka pro ohrožené děti na Smíchově Klub, který pomáhá dětem žijícím ve ztížených sociálních podmínkách. 14 Kvalitní kurzy společenské výchovy psů Pokud si nevíte rady se čtyřnohým přítelem, navštivte Helppes. Pomohou vám. 22 Premiéra měsíce ve Švandově divadle Hra Šoa líčí osudy herečky Hany Marie Pravdy a sportovce Miloše Dobrého. 26 AUTOR FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRÁNCE: TOMÁŠ PÁNEK Chcete, aby se o vás v Praze 5 vědělo? Inzerujte v měsíčníku Pětka pro vás! Více informací na 2

3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, čeká nás rok 2011, který přinese celou řadu změn. Pevně věřím, že budou pozitivní pro vás i pro městskou část Praha 5. Hned na začátku roku provádíme změny na radnici. Zaměřujeme se na zefektivnění fungování státní samosprávy, především v organizační oblasti, od personálních změn po audit smluv dodavatelů služeb pro městskou část a ukončení těch nevýhodných. V loňském roce naše nová koalice pod vedením TOP 09 zahájila konkrétní tažení proti korupci. Rada městské části přijala v rámci organizačních změn nový systém zadávání veřejných zakázek, který výrazně omezí možnosti korupce. Zároveň budou všechna výběrová řízení zveřejňována tak, aby každý, kdo bude chtít, mohl zjistit o výběrovém řízení vše od zadání až po jeho výsledek. Dalším krokem proti korupci bude osvěta všech zaměstnanců a zastupitelů městské části. Společně s Americkou obchodní komorou a Svazem měst a obcí České republiky uspořádá v polovině ledna městská část seminář o základech protikorupčních opatření ve veřejné správě s celosvětovou kapacitou v tomto oboru profesorem Robertem Klitgaardem. Na tento krok navážou další společné akce a školení. Nyní intenzivně připravujeme další protikorupční opatření, které budeme aplikovat do chodu úřadu co možná nejdříve. Já sám se chci v průběhu tohoto roku zaměřit na konkrétní problémy, které tíží obyvatele pětky, např. zajistit více míst ve státních školkách, vybudovat nová dětská hřiště či sportovní plochy, vytvořit odpovědnou koncepci výstavby, zaměřit se na seniory podporou jejich vlastních aktivit. Těmito drobnými, ale důležitými aktivitami chci zlepšit život vás, mých spoluobčanů, a to pokud možno co nejdříve. Prioritou mou i celé naší koalice je také zlepšit přístup úřadu k vám občanům, zejména zvýšit vaši informovanost o zásadních věcech, které se na radnici a v Praze 5 dějí, a zlepšit přístup našich pracovníků k vám všem. Zároveň jsme pro vás připravili možnost kdykoli si na postup našich úředníků stěžovat. Nově zřízená komise Ombudsman je tu jen pro vás. FOTO: MICHAL FAIRAIZL Určitě jste postřehli, že jsme změnili název a formát tohoto časopisu. Z Pražské pětky jsme udělali Pětku pro vás. Naší snahou je zefektivnit celý koncept vydávání tohoto měsíčníku, jednak pro vás zajistit více informací a jednak tento měsíčník zlevnit tak, abychom na něj ze společných prostředků dopláceli co možná nejméně. Rozpočet 4 miliony Kč za rok, který byl minulým vedením radnice akceptován, snížíme minimálně o %, aniž bychom snížili kvalitu informací, které vám poskytneme. O všech zmíněných aktivitách vás budu pravidelně informovat v měsíčníku Pětka pro vás, na jeho internetových stránkách a na internetových stránkách městské části Přeji vám občanům, radním i zastupitelům Prahy 5 po celý rok 2011 hodně radosti a chuti do života i do práce. VÁŠ STAROSTA MUDR. RADEK KLÍMA 3

4 FOTO MĚSÍCE Třeboňský kapr na Andělu Na smíchovském Andělu se před Vánocemi objevilo hned několik prodejců třeboňských kaprů, a tak si každý mohl vybrat šupináče podle svého gusta. FOTO: TOMÁŠ PÁNEK 4

5 Chodníky sněhem zaváté Zima začala brzy a přinesla s sebou i pořádnou sněhovou nadílku. Při pohledu z tepla domova je zasněžená Praha nádherně romantická. Jakmile se však člověk vydá do ulic a začne se brodit závějemi sněhu, zimní romantika ustoupí mnohem méně povznášejícím pocitům. Hněv občanů se pak snáší přirozeně na radnici. Kdo jiný by se měl postarat o úklid chodníků, když už to podle novely chodníkového zákona nejsou majitelé přilehlých nemovitostí, ale ten, komu patří chodník? Ve skutečnosti je však ve správě městské části jen zlomek nemotoristických komunikací (kam kromě chodníků patří i např. parkové cesty apod.). ROMAN PETERKA Novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, byla zodpovědnost za schůdnost chodníků v zimním období přenesena na jejich vlastníky. Tím je ve většině případů hl. m. Praha, přičemž správu zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy, vysvětluje vedoucí odboru dopravy Úřadu městské části Praha 5 Ivan Růžička. Navíc TSK neuklízí všechny tyto nemotoristické komunikace, které patří hlavnímu městu. Na území celého hlavního města Prahy je 1400 hektarů nemotoristických komunikací, z toho ve správě TSK je 800 hektarů. Nemotoristických komunikací, které TSK udržuje, je 270 hektarů, říká mluvčí TSK Tomáš Mrázek. JAK JE TO SE ZIMNÍ ÚDRŽBOU? Nepoměr mezi 800 hektary chodníků a dalších nemotoristických komunikací ve správě TSK a 270 hektary udržovaných komunikací lze vysvětlit celkem jednoduše ne všechny tyto komunikace jsou zařazeny do programu zimní údržby. Zimní údržba je v případě nemotoristických komunikací soustředěna na ty důležitější zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo školy, zdravotní, sociální a kulturní zařízení, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, k významným státním a městským institucím. Na jedné straně logické řešení nelze zajistit dokonalou schůdnost každé parkové cestičky. Názory magistrátu a občanů na to, které komunikace jsou těmi, u nichž je nutné zajistit schůdnost, a které už ne, se ale mnohdy liší. NÁKLADY DO DESÍTEK MILIONŮ Město však řeší od chvíle, kdy začala platit nová právní úprava ohledně odpovědnosti za schůdnost chodníků, problém nedostatku peněz. Náklady na zajištění zimního úklidu chodníků se šplhají do desítek milionů korun. Na zimní údržbu chodníků i silnic máme vyhrazeno pro tuto zimu 700 milionů korun, říká mluvčí TSK Tomáš Mrázek. Zatím FOTO: ENRUTA DREAMSTIME.COM AKTUÁLNĚ FOTO: RAINER DREAMSTIME.COM jsme tuto částku nevyčerpali, uvidíme, jak se bude dál vyvíjet průběh zimy, dodává. Náklady na zimní údržbu chodníků jsou obří, přestože se před letošní zimou seznam neudržovaných nemotoristických komunikací rozšířil. Magistrát hl. m. Prahy vydal vyhlášku, kde je v příloze uveden seznam komunikací, které TSK v zimě nebude udržovat. Do tohoto seznamu patří i většina chodníků v Praze 5 včetně některých silnic. Rozhořčení občané pak obrací svůj hněv nejbližším směrem na úřad městské části. VYHLÁŠKA MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY Vzhledem k tomu, že Magistrát hl. m. Prahy zařadil podstatnou část chodníků do vyhlášky č. 45/1997 Sb., o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, je neudržovaných chodníků podstatně více než v minulosti. Tomu odpovídá i nárůst stížností občanů, říká Milan Tikal z odboru městské zeleně Úřadu MČ Praha 5. Městské části mohou samozřejmě nad rámec této vyhlášky uklízet i ty chodníky, které jsou tzv. naše, ale za vlastní peníze, konstatuje mluvčí TSK Tomáš Mrázek. Městské části však přebytečnými prostředky, jež by mohly použít na úklid jiných než svých chodníků, také nedisponují. POHOTOVOST PRO MIMOŘÁDNÝ ÚKLID O zajištění údržby nemotoristických komunikací ve správě MČ Praha 5 se stará odbor městské zeleně. Další chodníky má ve správě ještě odbor správy majetku, informuje Milan Tikal. Nad rámec těchto svých vlastnických povinností se městská část Praha 5 zavázala provádět zimní údržbu chodníků na vlastní náklady v centrální části Smíchova a na pěší zóně Anděl. Byla také zajištěna pohotovostní rezerva posypového materiálu a pohotovost pro zajištění mimořádného úklidu sněhu ve zvlášť závažných případech. Pohotovostní zásah povoluje vedoucí odboru městské zeleně. 5

6 Z RADNICE Starosta Prahy 5 podporuje sportovní aktivity Starosta městské části Praha 5 MUDr. Radek Klíma představil svou vizi v oblasti sportu a kultury. Nová rada se pod jeho vedením vrací k předvolebním slibům o zachování sportovních středisek v jednotlivých lokalitách Prahy 5. Udržení sportovišť v Praze 5 je klíčovým bodem. Na sport se díváme nejen jako na dobrou zábavu, ale především jako na prevenci sociálněpatologických jevů. V Praze 5 máme několik tradičních i mladých a úspěšných sportovních klubů, jako jsou SSK Future, FK Zlíchov nebo RC Tatra Smíchov, které dobře pracují s mládeží a jejichž týmy pravidelně obsazují přední místa ve svých soutěžích, dodává Radek Klíma. inzerce NOVÉ HŘIŠTĚ PRO RAGBY Tradiční smíchovský ragby klub RC Tatra Smíchov začal mít existenční starosti poté, co se dozvěděl, že na současném hřišti musí skončit. O nové hřiště pro náš klub bojuji už přes tři roky. Pro předešlé vedení radnice nebyl sport prioritou. V současné době sice řešení ještě není úplně jisté, ale v nové radě vidím upřímnou snahu tyto problémy řešit, řekl Roman Rygl, legenda českého ragby a dlouholetý prezident RC Tatra Smíchov. Praha 5 se ve spolupráci s vedením klubu snaží nalézt nejvhodnější místo pro ragbyové hřiště. Jednou z nejvhodnějších lokalit se zdá být bývalé hřiště SSK Motorlet poblíž stanice metra FOTO: DANIEL SAINTHORANT DREAMSTIME.COM Nové Butovice. V případě, že nebude nalezena jiná lokalita, uvažuje Praha 5 o pronajmutí tohoto pozemku klubu až na 50 let. SNAHA ŘEŠIT SITUACI FK ZLÍCHOV Ještě složitější je to s hřištěm fotbalového klubu FK Zlíchov, kde polovina pozemku na kterém hřiště stojí, patří restituentům. Ti se rozhodli pozemky prodat a ze zákona je museli nejprve nabídnout k odkoupení MČ Praha 5. Bohužel, zákonná lhůta, ve které se mělo zastupitelstvo vyjádřit, uplynula dnem, kdy zasedalo nové zastupitelstvo. Bývalé vedení přijetí této nabídky na zasedání nepředložilo. Jedním z prvních kroků nové rady bylo rozhodnutí o obnovení jednání a řešení tohoto problému. HALA PRO FLORBAL NA BARRANDOVĚ Velké problémy má i úspěšný florbalový klub SSK Future z Barrandova, který plánoval stavbu pevné sportovní haly z dotací, jež FOTO: DANNY HOOKS DREAMSTIME.COM mu byly slíbeny a následně opět zamítnuty bývalým vedením pražského magistrátu. Kvůli tomu se klub musel nakonec rozhodnout pro halu nafukovací. Osud sportovní haly je v rukou stavebního úřadu. Nyní je klíčové, aby hala plnila hygienické požadavky. Jedná se především o hlukové limity. Věřím, že i tento problém se v blízké době podaří vyřešit tak, aby mládež mohla ve svém volném čase sportovat, řekl starosta Radek Klíma. Budování nové základny pro florbal na Barrandově je od svého počátku plné administrativních překážek. Teď máme například úředně zakázané užívání haly. Přesto vyhráváme soutěže a po změnách na radnici se zdá, že vyhrajeme i možnost užívání naší haly, řekl Marek Jaroch, předseda SSK Future. ZÁLEŽÍ NA RADĚ HL. MĚSTA PRAHY Podle vyjádření starosty Radka Klímy existují možnosti, jak řešit umístění jednotlivých sportovních klubů. Většina pozemků vhodných pro zřízení hřišť je v rukou Magistrátu hl. města Prahy a MČ Praha 5 znovu požádá o jejich svěření. Bude tedy záležet především na novém primátorovi a Radě hl. města Prahy, jak se k této problematice postaví. (TZ) FOTO: QUINTUSW DREAMSTIME.COM 6

7 Poradna Z RADNICE Lepší spolupráce s partnerskými městy Efektivnější a smysluplná spolupráce s městskými částmi evropských metropolí to je jeden z hlavních cílů komise pro zahraniční spolupráci a fondy EU městské části Praha 5. Partnerskými městy Prahy 5 jsou v současnosti Kallithea (městská část Athén, Řecko), Neukölln (městská část Berlína, Německo), Petržalka (městská část Bratislavy, Slovensko), Újbuda (XI. obvod Dva roky na přípravu projektů V současné době se v městské části Praha 5 uskutečňují tři projekty s finanční podporou z evropských fondů. Jedná se o projekt Dejme šanci každému (projekt rozšířené estetické výchovy sociálně znevýhodněných žáků Základní školy Grafická), projekt Řízení lidských zdrojů v Praze 5 (personální audit a vzdělávání vedoucích pracovníků ÚMČ Praha 5) a projekt Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic Vítáme prvního novorozence Prahy 5 J ako každý rok, tak i letos oslavujeme narození prvního občánka roku s trvalým pobytem na Praze 5. V letošním roce se jím stala Ema Knížová, která přišla na svět v sobotu 1. ledna 2011 ve 21 hodin a 57 minut. Rodiče Ida a Libor kromě radosti z krásné a zdravé dcerky budou jistě mile potěšeni finančním darem ve výši pět tisíc korun, který Ema dostane u příležitosti Vítání občánků městské části Praha 5 od starosty MUDr. Radka Klímy. Šťastným rodičům a jejich malé Emě přejeme do nového roku hlavně hodně zdraví, rodinné pohody a mnoho spokojených let. pomocí izolační zeleně v Praze 5 (ozelenění vybraných částí ulic s velmi frekventovanou automobilovou dopravou). Do roku 2013 zbývají poslední dva roky na přípravu dalších projektů a žádostí o dotace z fondů EU. Komise pro zahraniční spolupráci a fondy EU městské části Praha 5 bude při vytváření projektů sbírat a vyhodnocovat podněty z ostatních komisí, výborů a odborů (doprava, školství, ekologie, sociální oblast ad). FOTO: KURT DREAMSTIME.COM FOTO: ALAIN LACROIX DREAMSTIME.COM FOTO: ALEXANDER ROZHENYUK DREAMSTIME.COM Budapešti, Maďarsko), Saugues (vesnička v Massif Central, Haute-Loire Francie, ve které se narodil Joachim Barrande) a Trogir (město v Chorvatsku). Komise bude usilovat, aby se do spolupráce více zapojili také žáci škol Prahy 5, a to formou elektronické komunikace, soutěží, výměnných pobytů. Kontakt s partnerskými městy by měl fungovat již od mladé generace. Jak si mám vyjednat vyšší odstupné při skončení pracovního poměru? Co je dohoda a co výpověď? V první řadě je potřeba odlišit pojmy výpověď a dohoda (a to nejen u skončení pracovní smlouvy z důvodu reorganizace zaměstnavatele). Dohodu o rozvázání pracovního poměru není nikdy zaměstnanec povinen uzavřít. Jedná se oboustranný akt, na kterém se obě strany dobrovolně dohodnou včetně platového vyrovnání. V případě, že se na podmínkách skončení pracovního poměru nedohodnete (nechcete uzavřít dohodu), zaměstnavatel s vámi musí ukončit pracovní poměr pouze výpovědí a dodržet zákonné podmínky. V případě výpovědi z důvodu reorganizace (organizační důvody) máte dle zákoníku práce nárok na dva měsíce výpovědní doby a tři průměrné výdělky jako odstupné. Výpovědní doba i odstupné může být i vyšší, pokud jste si to sjednali v pracovní či jiné smlouvě. Pokud se rozhodnete uzavřít dohodu, o odstupné nepřijdete naopak, můžete se pokusit vyjednat se zaměstnavatelem odstupné vyšší. Požaduje-li zaměstnavatel, abyste v práci skončili ihned, doporučujeme požadovat minimálně dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku jako kompenzaci výpovědní doby. Zaměstnavateli se vyplatí přistoupit ještě na další zvýšení, např. o další měsíční výdělek, jako protihodnotu za to, že jste uzavřeli dohodu. Vždy je totiž pro zaměstnavatele dohoda jedním z nejbezpečnějších způsobů ukončení pracovního poměru. JUDR. NATAŠA RANDLOVÁ (WWW.RANDLS.COM) (VYBRÁNO Z KNIHY 50 OTÁZEK A ODPOVĚDÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍ PORADNY) 7

8 ROZHOVOR Jasan Zoubek: V mládí jsem lepil papíry, ROMAN PETERKA Původně jste kluk ze Žižkova. Jak dlouho už žijete na Smíchově? Řekl bych to takhle: Mládí jsem prožil na Žižkově, stáří na Smíchově. V podstatě jsem šel ve stopách mojí maminky. Po vojně jsem dostal možnost bydlet a pracovat v jejím ateliéru na Žižkově zvaném Doupě. Tady na Konvářce, kde bydlíme a kde pracuju, to byl také původně maminčin ateliér. Podařilo se jí ho získat na samém sklonku 60. let jako totální ruinu, kterou pak dlouhou řadu let dávala dohromady a adaptovala. Bohužel si ho pak už moc neužila v roce 1980 zemřela a předtím strávila čtyři roky po nemocnicích. Po smrti maminky jsem se přesunul ze žižkovského Doupěte sem na Smíchov do Stodoly, i se svou ženou. Prostor jsme pak trochu přebudovali, aby se tu dalo i bydlet původně byl koncipovaný čistě jako ateliér, rodinné potřeby si ale vyžádaly svou daň. Přestože je považován za jednu z nejvýraznějších postav současného postmoderního umění, on sám o sobě říká, že nedostatek talentu nahrazuje pílí. Tu pro realizaci svých uměleckých vizí sochař Jasan Zoubek určitě potřebuje opracovávání kamene je fyzicky dost náročná dřina. Je ale pravda, že něco talentu mi v tomto ohledu příroda snad přece jen nadělila, protože pořád vidím cesty, kterými mohu svou práci dál rozvíjet. Na rozdíl od kytary, kde mi skutečně jakýkoli talent chybí už čtyřicet let se na ni pokouším naučit hrát, ale bez valného výsledku, prozrazuje s úsměvem Jasan Zoubek. Syn slavného sochaře Olbrama Zoubka a sochařky Evy Kmentové neměl paradoxně svou cestu k dráze umělce úplně snadnou. A slavné příjmení mu na ní v době, kdy začínal, spíš mnohé dveře zavíralo, než že by mu pomáhalo. Coby umělec bez papíru z umělecké vysoké školy se dlouho pohyboval mimo oficiální scénu. Byl jsem solitér, tak trochu mimo ty různé umělecké party, které se utvořily v rámci mé generace, říká. Solitérem, který si kráčí vlastní cestou, mimo hlavní proud, zůstal dodnes. FOTO: FILIP SINGER Jak se vám na Smíchově žije a tvoří? Jsem člověk, který má kolem sebe rád přírodu, takže mi vyhovuje tenhle kout sice mám pod sebou velkoměsto, ale tady okolo to má takový venkovský ráz. A když vylezu nahoru na kopec, můžu si udělat dvouhodinový okruh v podstatě venkovskou krajinou. Naštěstí snad nevyjde záměr, který tu byl za Jančíka zastavět to tu nějakými novými baráky. Jinak ale dostat se přes centrální Smíchov sem je pro mě docela utrpení považuju ho za místo, které není příjemné pro život, zcela udušené auty. Moc se ta jeho proměna nepovedla, podle mě to byl osudový omyl. Smíchov býval místem, které mělo duši i když drsnou a dost ušmudlanou. Nebylo to vyloženě pohostinné místo, ale mělo svůj půvab. Teď je z toho nic bezpohlavní, mrtvé centrum, tvořené bloky nových domů, které nejsou ničím zajímavé, protože to nebyly ani v době svého vzniku. Jedinou stavbou, která za něco stojí, je ten ústřední barák od Nouvela. Přitom kdyby se zachovalo to, co zbývalo z těch starých fabrik, mohly všechny ty supermarkety a nevím co být v nich a to místo si mohlo uchovat svou atmosféru. Takhle zbyl jen ten směšný náznak, zbytek průčelí bývalé Tatrovky. Jenže stalo se, to místo už je nevratně zničené, už se s tím nedá nic dělat. Jen pevně doufám, že nastal nějaký bod obratu a v tomhle barbarském stavění se už nebude pokračovat dál a že zelené plochy, které ještě zbyly, už zůstanou. Máte tři děti. Potatilo se některé z nich? Nejvíc asi dcera. Ta vystudovala na střední uměleckoprůmyslové škole na Žižkově řezbu. Pak nějaký čas vlála, jak už to v těch letech mladické nerozvážnosti bývá, a neby- 8

9 na stará kolena zápolím se žulou ROZHOVOR FOTO: FILIP SINGER lo tak úplně jasné, co z ní vlastně bude, teď to ale po různých peripetiích vypadá, že se přece jen té řezbě věnovat bude. Starší syn dlouho nevěděl, co by vlastně chtěl dělat, nakonec šel na střední grafickou školu. Už ji má za sebou, ale zatím se ještě nachází v období toho mladistvého vlání, takže kdoví, co z něj nakonec doopravdy bude. A ten nejmladší je zatím ještě na střední škole k výtvarnému umění určitě nesměřuje. Jeho snem je být záchranářem chce zkrátka dělat něco užitečného (smích). Vy sám jste měl coby syn rodičů sochařů jasno v tom, že z vás bude jednou taky něco podobného, už odmala? Ne, to určitě ne. Je pravda, že se mi docela líbil svět uměleckých ateliérů, který jsem měl možnost díky našim poznat, jejich kamarádi z umělecké branže byli většinou sympatičtí lidé a navíc v malířských ateliérech to tehdy vonělo ještě terpentýnem a olejovými barvami, takže se mi docela líbila představa stát se malířem ale nic jsem pro to nedělal. Naši mě sice v průběhu dětství dávali na různé kroužky, kde jsem se učil modelovat a kreslit, ale sám jsem v tomto směru žádné úsilí nevyvíjel. To přišlo na vojně, kam jsem šel hned po gymplu. Táta v té době neměl nejlepší politický profil, já sám jsem navíc nechtěně rozzlobil odvodní komisi, takže zkoušet to na vysokou nemělo smysl. To mi potvrdila i moje třídní s tím, že bude potřeba jít na vojnu nebo nastoupit do práce, a vylepšit si tak trochu posudek. To jsem si na vojně moc nevylepšil, nebyl jsem vzorný voják (smích). Ale právě na vojně začalo moje směřování k umělecké dráze. Tam jsem si uvědomil, že jestli chce člověk v té pakárně přežít, chce to něco pozitivního. Tak jsem si začal po nocích kreslit. Na vysokou jste to pak už nezkoušel? Zkoušel, několikrát na DAMU na scénografii, protože mi to přišlo průchodnější než na AVU, kde naši nebyli právě v oblibě. Když se to ani napopáté nepovedlo, vzdal jsem to. Obrovsky se mi ulevilo, i když to nebylo jednoduché rozhodnutí protože v té době se člověk nemohl živit jako umělec na volné noze, pokud na to neměl papír. Takže jsem musel vždycky vedle té své tvorby ještě chodit někam do práce. Nejdříve jsem zkoušel poctivou práci v televizi jako kulisák, pak jsem měl poměrně šťastné, asi dvouleté období, kdy jsem dělal figuranta u geodezie. Byla to příjemná práce, člověk se potuloval krajinou, bohužel jsme ale vyměřovali samá sídliště, takže mám svou zásluhu třeba i na vzniku sídliště Košík. Tenkrát tam byl krásný sad a louky a já byl tím, kdo zatloukl do země první vyměřovací kolík. Takže plody téhle práce byly někdy dost strašidelné (smích). Pak jsem dělal na Žižkově domovníka. Až po roce 1989 jsem se mohl vrhnout na volnou nohu. Máte nějakou pracovní rutinu, nebo jako správný bohém pracujete jen ve chvíli, kdy zrovna přijde inspirace? V sochařině nejde o okamžitou inspiraci, ten tvůrčí proces v hlavě probíhá řadu let před samotnou realizací. A když už se člověk do té realizace pustí, je to běh na delší trať. Takže se to moje bytí na volné noze podobá spíš tomu chození do práce. Navíc tím, jak stárnu, jsem i pomalejší takže makám víc než zamlada, ale udělám toho míň. Ale samozřejmě sem tam hodím áčko a nikdo mi za to nesebere prémie (smích). A neměl byste na stará kolena zkusit méně fyzicky náročnou výtvarnou disciplínu, než je zrovna sochařství? Je to docela legrační. Zamlada, když jsem byl plný síly, jsem lepil papíry (v počátcích své tvorby se Jasan Zoubek věnoval vytváření vrstvených objektů z papíru pozn. red.), teď, když síly dochází, jsem se pustil do žuly (smích). Jenže lepení papíru byla v podstatě odporná činnost, práce se šutrem je fyzicky mnohem náročnější, ale zase mnohem více povznášející. Curriculum vitae Jasan Zoubek se narodil 4. března 1956 v Praze na Žižkově jako druhé dítě (má ještě o dva roky starší sestru Polanu) sochařům Evě Kmentové a Olbramu Zoubkovi. Vystudoval na gymnáziu na Sladkovského náměstí na Žižkově, po gymnáziu si odkroutil dva roky povinné vojny v Táboře. Po několika neúspěšných pokusech o přijetí do ateliéru scénografie na DAMU prošel různými dělnickými profesemi, paralelně s tím rozvíjel svou uměleckou tvorbu. V počátcích se orientoval více na kresbu, od 80. let se rozvíjí i jeho sochařská tvorba. S manželkou Irenou má tři děti Evu (nar. 1981), Adama (nar. 1988) a Jaroslava (nar. 1993). Od 8. června 2003, kdy se jeho dceři narodil syn Adam, je i dědečkem. Se svou rodinou žije a pracuje v ulici Na Konvářce v Praze 5. 9

10 PŘEDSTAVUJEME Pomáhají tam, kde je třeba, Je půl osmé ráno a v jedné z místností Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, které sídlí na náměstí 14. října, už je živo. Přes den tato místnost slouží jako počítačová učebna s bezplatným internetem pro seniory. Teď po ránu je ale k dispozici pro pečovatelky a jejich koordinátorky. Mají tu ranní poradu, než pečovatelky vyrazí do terénu na svou dnešní šichtu. Jejich prací je pomáhat postarat se o sebe těm, kteří se kvůli vysokému věku nebo třeba kvůli vleklé nemoci či zdravotnímu postižení o sebe úplně sami už postarat nezvládnou. Díky pomoci pečovatelek a dalším službám Centra sociální a ošetřovatelské pomoci mohou dál žít ve svém domácím prostředí. ROMAN PETERKA Práce pečovatelek je záslužná, zároveň ale také dost náročná. Fyzicky i psychicky. Někteří klienti se nacházejí v takovém stadiu, kdy už mají problém s ovládáním vylučovacího a vyměšovacího procesu. Nepříjemné stránky pečovatelské profese nemají navíc jen podobu produktů metabolismu klientů, které je třeba zlikvidovat. Ne všichni klienti jsou na pečovatelky milí. Někteří jsou prostě jen mrzouti od přírody, jiným to zase už v jejich věku tak úplně jasně nemyslí a mají velké problémy s tím vzpomenout si, co dělali před hodinou, natož co se dělo včera. Stává se, že mi klient vynadá, že už jsem u něj dlouho nebyla, přitom jsem u něj byla den předtím, potvrzuje s úsměvem pečovatelka Eliška Brodská, která pro Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Prahy 5 pracuje už sedmnáct let. Přes všechny stinné stránky, které tahle práce má, ji stále baví. Syndromem vyhoření, který ohrožuje lidi v podobných profesích, ani po sedmnácti letech netrpí. Vlastně se mi za celých těch sedmnáct let nestalo, že bych někdy šla do práce s nechutí. Mě ta práce moc baví, baví mě dělat s lidmi a pomáhat jim, říká Eliška Brodská. Lidé jsou různí, ale stejně jako člověk narazí občas na mrzouta, narazí i na spoustu milých a příjemných klientů, 10 dodává. O tom, že svou práci dělá dobře, svědčí i to, že byla mezi nominovanými do soutěže Pečovatelka roku. Nominaci sice na titul nakonec neproměnila, nijak se tím ale netrápí. Už samotná nominace je pro mě velkým oceněním mojí práce. Navíc mezi oceněnými byli lidé, kteří se téhle profesi věnují třeba i přes třicet let oproti nim jsem ještě v podstatě zelenáč, směje se. NEJLEPŠÍ PRÁCE NA SVĚTĚ? Zatímco pro někoho jiného by povolání pečovatelky mohlo být noční můrou, pro Elišku Brodskou je to práce snů. Než nastoupila do služeb Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Prahy 5, pracovala na úřadu sociálního zabezpečení. Byla to klasická kancelářská práce a to není nic pro mě. Potřebuju být v terénu, mezi lidmi, říká. Když pak její známá začala dělat pečovatelku, uvědomila si, že právě tahle práce by jí mohla vyhovovat. Šla jsem se zeptat sem na Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, jestli by nepotřebovali další pečovatelku a vzali mě, vypráví. Od té doby jsem tady a nikdy jsem toho nelitovala, dodává. Do nové profese se zapracovala rychle. V prvním týdnu chodíte s někým zkušenějším, abyste zjistil, jak to chodí, a pak už fungujete samostatně, říká Eliška Brodská. FOTO: RADIM BEZNOSKA Podle ní není k práci pečovatelky potřebná žádná zvláštní kvalifikace, spíš jde o to správné osobnostní nastavení. Myslím, že člověk, který chce tuhle práci dělat, musí mít hlavně rád lidi a musí mít tuhle práci opravdu rád. To je totiž jediná motivace, pro peníze se to dělat nedá, naráží s úsměvem na skutečnost, že tahle práce je sice aspoň podle jejího přesvědčení krásná, ale taky dost mizerně placená. OSM HODIN V POKLUSU Terénní pečovatelská služba funguje každý všední den od půl osmé od rána do půl osmé večer pečovatelky jedou na dvě směny, ranní a odpolední, vždy na osm a půl hodiny. Od chvíle, kdy vyrazí do terénu, až do konce pracovní doby musí zvládnout obsloužit všechny klienty, které na ten den mají od svých koordinátorek naplánované. Počet klientů, které zvládne pečovatelka za den obsloužit, se liší podle počtu a typu úkonů, které má u jednotlivých klientů provést, a podle toho, kde bydlí aby se to dalo za osm a půl hodiny zvládnout, vysvětluje jedna ze čtyř koordinátorek pečovatelské služby Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Monika Vybíhalová. Pokud má pečovatelka na daný den FOTO: RADIM BEZNOSKA

11 PŘEDSTAVUJEME a dělají to rády blíž, a nestrávily tak víc času cestováním od klienta ke klientovi než samotnou prací, a také aby jejich náplň práce byla různorodá abychom například některou pečovatelku nezničili fyzicky tím, že jí na jeden den naplánujeme pět úklidů, vysvětluje Monika Vybíhalová. Během dne se pečovatelky dost nachodí. Na delší vzdálenosti se přepravuju hromadnou dopravou, ale když zrovna nejede autobus, kolikrát i tu delší vzdálenost zvládnu raději pěšky, je to rychlejší, říká s úsměvem Eliška Brodská. Svaz postižených civilizačními chorobami v Praze 5 zrovna několikahodinový tzv. dohled u klienta to znamená, že u něj musí být po určený čas, co je doma sám, než nastoupí rodina nebo někdo další, koho rodina zajistila, aby se o jejich blízkého postaral už toho pak zpravidla moc nestihne. Paní Brodská například mívala u jedné klientky šestapůlhodinové dohledy, říká Monika Vybíhalová. Jde zpravidla o klienty, kteří například ze zdravotních důvodů nemohou zůstávat doma ani po část dne sami nebo je rodina nechce nechávat pro svůj klid samotné, chtějí mít jistotu, že se jejich příbuznému nic během jejich nepřítomnosti nestane a bude o něj postaráno, vysvětluje Monika Vybíhalová. PRO CELOU PRAHU 5 K nejčastějším úkonům, které pečovatelky zajišťují u klientů, patří zajištění hygieny, donáška nákupu a úklid domácnosti. Pečovatelky Centra sociální a ošetřovatelské pomoci obsluhují klienty z celé Prahy 5. Organizaci práce zajišťuje čtveřice koordinátorek, které rozdělují úkoly třiačtyřiceti terénním pečovatelkám. Každá z koordinátorek se stará o část Prahy 5, máme ji rozdělenu podle ulic. A i našim pečovatelkám se snažíme dávat práci tak, aby klienty měly k sobě FOTO: RADIM BEZNOSKA FOTO: RADIM BEZNOSKA NEJEN PEČOVATELKY Terénní pečovatelská služba je ale jen jedním dílkem ze skládačky služeb, které Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci obyvatelům nabízí. Z terénních služeb je to dále domácí ošetřovatelská péče (poskytování odborných ošetřovatelských úkonů v domácnostech klientů zdravotními sestrami), centrum zajišťuje také provoz denního stacionáře pro osoby se sníženou soběstačností, domu sociálních služeb na Neklance, který slouží jako lůžkové zařízení pro přechodné pobyty seniorů, o něž rodina po určité období není schopna pečovat nebo zcela zajistit potřebnou péči, a domu s pečovatelskou službou v ulici Zubatého. Centrum zajišťuje také pro klienty rozvoz obědů, nákupů, svoz prádla do prádelen či převoz klientů do denního stacionáře. Linka sociální pomoci Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 provozuje linku sociální pomoci, která je určena všem, kteří se dostali do složité životní situace a nejsou schopni ji sami řešit na telefonním čísle Linka je v provozu nepřetržitě. Pracovníci linky sociální pomoci poskytnou informace o všech službách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci: o pečovatelské službě o denním stacionáři o autoprovozu o provozu středisek osobní hygieny o internetu pro seniory o domácí ošetřovatelské péči o domu sociálních služeb o telefonních číslech všech zařízení z oblasti sociálních služeb v Praze. FOTO: RADIM BEZNOSKA V FOTO: EDWARD J BOCK 111 DREAMSTIME.COM Centru služeb pro zdravotně postižené ve Zborovské ulici č. 40 na Smíchově sídlí pobočka Svazu postižených civilizačními chorobami (SPCCH). Celý svaz sdružuje 65 tisíc členů postižených civilizačními chorobami, především osob dlouhodobě a trvale nemocných a seniorů. Zaměřuje se na obhajobu jejich práv, zájmů a potřeb i na poskytování odborných sociálních služeb, včetně vzdělávacích aktivit. Smíchovská pobočka Svazu postižených civilizačními chorobami pro své členy pořádá celoroční programy zahrnující výlety, vycházky do historických částí Prahy, odborné přednášky, návštěvy kulturních akcí, počítačové kurzy, rekondiční pobyty pro kardiaky a diabetiky apod. Ve spolupráci s Centrem služeb SPCCH v ČR, které sídlí v Karlíně a organizačně a metodicky propojuje celorepublikovou síť 330 specifických organizací a klubů (kardiaků, diabetiků, postižených roztroušenou sklerózou, postižených respiračními chorobami, postižených onkologickými onemocněními a dalších skupin zdravotně postižených osob), může pobočka nabídnout svým členům další služby. V lednu startují v Centru služeb SPCCH v ČR v Karlíně tréninky paměti. Jsou zdarma a konají se , a vždy od 9.30 hod. Každé úterý od hod. nabízí centrum zdarma rehabilitační cvičení s relaxací. 26. ledna startuje osmitýdenní kurz práce s počítačem, platí se 160 Kč za celý kurz. Více informací o činnosti smíchovské pobočky SPCCH v ČR je možné získat na tel (RP) 11

12 ZDRAVÍ Žebříčku nemocnic kralují Homolka a klinika Malvazinky Prestižní žebříček českých nemocnic sestavovaný sdružením HealthCare Institute opanovala dvě významná zdravotnická zařízení sídlící na území Prahy 5 Nemocnice Na Homolce a Rehabilitační klinika Malvazinky provozovaná společností Mediterra. Progresivní Homolka Nemocnice Na Homolce patří ke zdravotnickým zařízením, která mají k dispozici ty nejmodernější diagnostické technologie a kde pracují špičkoví lékařští specialisté ovládající i ty nejobtížnější zákroky. V řadě vysoce specializovaných výkonů drží tato nemocnice české, někde i evropské prvenství. Byla například první českou nemocnicí, kde se začaly operovat mozkové nádory s pomocí Leksellova gamanože, nebo první, která začala v Česku s robotickou chirurgií. Zaměřuje se především na léčbu kardiovaskulárních onemocnění (včetně špičkových kardiochirurgických zákroků) a na neurologická onemocnění (včetně unikátních zákroků v oboru neurochirurgie). Tyto dva hlavní programy jsou doplněny zázemím dalších oborů interního a chirurgického charakteru, rozsáhlé polikliniky s ambulantními službami a komplexem diagnostických oddělení. Před pěti lety získala nemocnice prestižní mezinárodní akreditaci Joint Comission International (JCI), která je dosud jediným komplexním mezinárodním ukazatelem kvality vytvořeným speciálně pro zdravotnická zařízení. GABRIEL BLAJ DREAMSTIME.COM ROMAN PETERKA Nemocnice Na Homolce se umístila na první příčce v absolutním pořadí srovnávacího průzkumu, který se zaměřuje na tři základní kategorie: spokojenost pacientů, spokojenost personálu a finanční zdraví nemocnice. Druhá byla Nemocnice Strakonice a třetí Nemocnice Písek. Umístění v žebříčku českých nemocnic si nesmírně vážíme, protože je od pacientů a vlastních zaměstnanců, a ti se nenechají ovlivnit ničím jiným než svou autentickou zkušeností. Doufám, že je to výsledek dlouholeté práce managementu, lékařů, sester a dalších zaměstnanců naší nemocnice a že se v něm úročí naše snaha poskytovat pacientům výbornou a bezpečnou péči a zároveň se slušně, lidsky a s porozuměním chovat, komentuje výsledky průzkumu sdružení HealthCare Institute lékařský náměstek Nemocnice Na Homolce Michal Toběrný. Zároveň je to pro nás velký závazek, protože jak známo, nejtěžší na všech oceněních je vždy si jejich úroveň udržet, dodává. Z pohledu pacientů je ale Nemocnice Na Homolce až druhá v pořadí. Na prvním místě je Rehabilitační klinika Malvazinky. Naše rehabilitační klinika získala hned dvě prestižní ocenění Nejlepší nemocnice ČR 2010 očima pacientů a titul Nejusměvavější nemocnice, říká ředitelka nemocnice a jednatelka společnosti Mediterra Helena Rögnerová. Důvěry a kladné zpětné vazby ze strany našich pacientů si velmi vážíme, jejich spokojenost je pro nás rozhodující a je cílem našeho snažení, dodává. V průzkumu, který probíhal od 1. března 2010 do 31. října 2010, hlasovalo 41 tisíc lidí pacientů i zaměstnanců nemocnic. Dotazník, který v rámci průzkumu vyplňovali, obsahoval 34 klíčových indikátorů. Od roku 2006, kdy nevládní organizace HealthCare Institute s tímto rozvojovým projektem začala, se dobrovolně zapojilo již přes respondentů. Království rehabilitace Malvazinky Rehabilitační klinika Malvazinky je unikátní léčebně-rehabilitační zařízení, jež provádí pacienty celým léčebným procesem od první návštěvy až do úplného zotavení. Funguje od roku 2003, jejím provozovatelem je společnost Mediterra. Klinika nabízí komplexní koncepci rehabilitační péče se zaměřením na intenzivní poúrazovou a pooperační rehabilitaci a prevenci chronických, bolestivých a degenerativních onemocnění pohybového aparátu, zejména páteře. Poskytuje i specializované služby v oblasti sportovní medicíny a nabízí preventivní programy na zlepšování fyzické kondice. V prostorách kliniky se nachází i oddělení jednodenní chirurgie provádějící široké spektrum ortopedických operací a ortopedická jednotka zaměřená na implantace totálních endoprotéz kyčelního a kolenního kloubu.

13 ZDRAVÍ Karel Mareš: Z refluxní choroby se může vyvinout i rakovina Žaludek je plný kyselin, které pomáhají tělu strávit potravu. Žaludek je na tyto kyseliny zařízen a jeho stěna je proti jejich působení odolná. Pokud se ale tyto kyseliny vydají ze žaludku směrem vzhůru do jícnu, nastává problém. Sliznice jícnu proti nim odolná není a trávicí kyseliny ji mohou při opakovaném chronickém dráždění výrazně poškodit. Za normálních okolností brání trávicím šťávám v cestě ze žaludku do jícnu dolní svěrač jícnu. Pokud nefunguje správně, dochází k tzv. refluxu zpětnému toku žaludečních šťáv ze žaludku do jícnu. V případě krátkodobého a nepříliš častého refluxu se sliznice dokáže od těchto agresivních šťáv sama očistit a nezpůsobí problémy. Ovšem při jejich dlouhodobém a častém působení dojde k poškození jícnu a rozvoji tzv. refluxní choroby jícnu, říká vedoucí lékař gastroenterologického centra Nemocnice Na Homolce MUDr. Karel Mareš. A co mohou dělat lékaři? Ve většině případů jsme schopni ovlivnit chorobu léky, které ovlivňují složení trávicích šťáv. V určitých případech, například u mladších pacientů, přichází v úvahu operace. Při ní chirurgové vytvoří kolem uvolněného dolního svěrače z povrchové vrstvy jícnu jakousi manžetu, která jícen stáhne, a zabrání tak navracení trávicích šťáv. MUDr. Karel Mareš, vedoucí lékař gastroenterologického centra Nemocnice Na Homolce. FOTO: ARCHIV NEMOCNICE NA HOMOLCE Když ROMAN PETERKA Jak moc velké problémy s sebou refluxní choroba jícnu nese? Deset procent nemocných, kteří trpí touto nemocí, má i noční příznaky, tedy kašel a dušnost, a s tím spojené výrazné omezení kvality života, dalších pět procent lidí trpí v důsledku choroby chronickým kašlem. Pokud je reflux do jícnu intenzivní, může se ze zánětu vyvinout vřed, stenóza jícnu a případně po delší době i rakovina. Jak souvisí rakovina s refluxem? Sliznice jícnu má regenerační schopnost. Při chronickém dráždění se tělo snaží regenerační proces co nejvíce urychlit a může se pak stát, že se v jícnové sliznici začnou tvořit buňky, které sem nepatří mají jiný tvar a jsou určeny pro zcela jiné části těla. A to je počátek vzniku zhoubných nádorů. Jaká je příčina refluxní choroby jícnu? Za normálních okolností je dolní svěrač jícnu stažený a nedovolí, aby se trávicí šťávy vracely zpět do jícnu. Ve většině případů je reflux zapříčiněn tím, že se svěrač z různých důvodů neadekvátně uvolňuje. Tento stav může způsobit nevhodné jídlo a pití, ale také běžné medikamenty např. na léčbu srdce, vysokého tlaku či dýchání. Příčinou mohou být i poškozené nervy nebo takzvaná brániční kýla, která způsobuje, že stěny jícnu nejsou přilehlé. Nemoc může zhoršovat i obezita, v jejímž důsledku se změní anatomické poměry na přechodu jícnu a žaludku. Dá se něco s refluxní chorobou dělat? Onemocnění zhoršuje nevhodná skladba stravy a špatné stravovací návyky. Doporučujeme jíst menší porce víckrát denně. Další důležitou věcí je nejíst ve spěchu a nehltat, ale jídlo pořádně rozžvýkat. Je dokázáno, že zdravý člověk, který sní oběd za pět minut, má během jídla několikrát více refluxů, než když stejné jídlo jí půl hodiny. Určitě není vhodné konzumovat jídlo před spaním. Pokud člověk ulehne s nestrávenou potravou v žaludku, je větší předpoklad, že se budou žaludeční šťávy ve spánku vracet do jícnu a případně zatékat do dýchacích cest. Dále je zapotřebí vyvarovat se některých jídel, pochutin a nápojů, zejména chemicky dráždivých, jako jsou například citrusy, tučná a kořeněná jídla, česnek, čokoláda, káva, sladké a sycené nápoje. Je třeba také vynechat pití alkoholu nalačno a kouření. Kdy by měl člověk trpící těmito problémy vyhledat lékaře? Prvotními příznaky nemoci je pálení žáhy. Pokud je hodně časté nebo se zvýší jeho frekvence, je návštěva lékaře na místě. Jsou však lidé, kteří pálení žáhy nemusejí mít tak výrazné, ale začnou se u nich projevovat jiné varovné příznaky například hubnou, krvácejí, jsou chudokrevní, váznou jim sousta za hrudní kostí a podobně. V tomto případě by také měli vyhledat lékaře. se řekne Jícen (ezofagus) Část trávicí trubice mezi hltanem a žaludkem, tvořená svalovinou (zpočátku příčně pruhovanou, posléze hladkou) a vystlaná sliznicí, jejíž žlázky zvlhčují procházející potravu. Pohyby svaloviny se podílejí na přenosu sousta do žaludku. ZDROJ: M. VOKURKA, J. HUGO A KOL.: VELKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK, 5. VYDÁNÍ, EDICE JESENIUS, MAXDORF 2005 FOTO: OGUZARAL DREAMSTIME.COM 13

14 RODINA ZASTÁVKA pro ohrožené děti Ne každé dítě má to štěstí, že se narodí milujícím rodičům a navíc ještě do dobrého sociálního zázemí. Právě to přitom výrazně směruje jeho další osud, a pokud se mu chce vzepřít, musí takové dítě vyvinout mnohem větší úsilí než jeho šťastnější vrstevníci. 14

15 RODINA ROMAN PETERKA Sociologické statistiky ukazují, že dítě rodičů se základním vzděláním nebo s výučním listem má skoro devětkrát nižší šanci, že vystuduje univerzitu, než potomek vysokoškoláků. Děti, jejichž rodiče nepracovali a žijí ze sociálních dávek, mnohdy nevidí důvod, proč by měly svůj život zkusit vést jiným směrem než jejich rodiče. Roztáčí se tak začarovaný kruh sociální determinace. Dítě z ghetta má jen omezené možnosti z něj vystoupit. I tohle byly důvody, které vedly pražskou pobočku společnosti Člověk v tísni, která se na území Prahy 5 už dlouhá léta věnuje práci s lidmi ohroženými sociálním vyloučením, k založení klubu Zastávka. Cílem klubu je pomoci dětem, dospívajícím a mladým lidem zmírnit dopad sociálně znevýhodněného prostředí, pomoci jim řešit náročné životní situace, motivovat a aktivizovat je ve vzdělávací a profesní dráze, pomoci s volbou povolání, rozšířit jejich přirozené prostředí a vyplnit jim volný čas, shrnuje smysl klubu ředitelka pražské pobočky terénních sociálních programů společnosti Člověk v tísni Kateřina Hůlová. ZAČALO TO V GRAFICKÉ Projekt s názvem Klub Zastávka pro děti a mládež odstartoval v březnu roku První pravidelné kluby pro děti a mládež nejprve proběhly ve spolupráci se ZŠ Grafická, kdy v rámci odpoledního vyučování během předmětu Volba povolání pracovali lidé z terénních sociálních programů Člověka v tísni se skupinou dětí v 8. a 9. třídě základní školy. Zaměřovali jsme se na interaktivní semináře zacílené na dovednosti sebeprezentace, diskuse, sestavení životopisu, porozumění systému vzdělávání a také na možnosti dalšího vzdělávání, zaměstnání, seberealizace a posouzení dovedností a předpokladů, říká Kateřina Hůlová. V září 2009 pak zahájili činnost klubu mimo prostory základní školy. Postupně si do klubu začaly nacházet cestu děti a puberťáci z přilehlého okolí. JEDNOU TÝDNĚ DO MAHENOVY Klub probíhá pravidelně každý pátek od 15 do 18 hod. na adrese sídla pražské pobočky společnosti Člověk v tísni Mahenova 3, Praha 5. Je otevřen všem dětem a mládeži ve věku 13 až 18 let, především pro ty, kdo žijí na Smíchově a v jeho blízkém okolí ve ztížených sociálních podmínkách. Cílem klubu je hravou formou přivést děti a mládež zpět k zájmu o další vzdělávání. Při práci se skupinou dětí na klubu získáváme posléze individuální klienty, se kterými dle jejich přání a přání rodičů či školy navštěvujeme dny otevřených dveří na pražských středních školách, vybrané firmy a výrobní provozy, do klubu zveme zajímavé hosty, kteří vykonávají profesi, jež by děti mohla zaujmout, a mohly se tak o ní dozvědět více, vypočítává Kateřina Hůlová. NA ZÁBAVU SE NEZAPOMÍNÁ Zní to všechno až příliš vážně, ve skutečnosti to až tak vážnou podobu nemá jinak by ti, kterým je tato aktivita určena, hodně rychle utekli. Vzdělávací činnost v klubu prokládají hrou a činnostmi, které děti přirozeně lákají jako je promítání filmů, skládání hudby a textů a následné soutěžení o nejlepší hiphop či slum poetry, základní lekce ve vytváření PC grafiky či lekce fotografování, malování triček, příprava divadelního představení apod. Činnost klubu Zastávka se děje s finanční podporou Evropského sociálního fondu z programu Operační program Praha Adaptabilita fond podporuje projekt nazvaný vtipně Uč se, more, nebo budeš bit, jehož je klub Zastávka součástí. Na chod klubu na Smíchově v uplynulých dvou letech výrazně přispěla také městská část Praha 5. Programy sociální integrace na Smíchově v lednu 2011 Pobočka Praha, Mahenova 3, Praha 5-Smíchov Klub ZASTÁVKA Smíchov probíhá každý pátek h Kontaktní osoby: Aneta Horká tel , Barbara Halířová tel Hra AKTIVITY + natáčení a tvorba videozpráv z klubu Zastávka Diskuse s automechanikem, videoklipy, internetová kavárna Exkurze do IT centra 15

16 RODINA Co mohou rodiny s dětmi dělat přímo na Andělu? Rodinné centrum Andílek sídlí v letohrádku Portheimka ve Štefánikově ulici v Praze 5, dvě minuty chůze od stanice metra Anděl. Když přijdete dovnitř, uvítá vás přátelská hřejivá atmosféra rodinného centra, které je zaměřeno na poskytování služeb rodičům a malým dětem. MIROSLAVA VLČKOVÁ Každá maminka nebo tatínek s malým dítětem najde v Andílku něco zajímavého. Využít mohou dětskou hernu s kavárnou otevřenou od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin. Ve světlé místnosti mohou děti spokojeně dovádět v kuličkovém bazénku, číst si, stavět hrad nebo jen tak lenošit na velkých polštářích. Díky projektu na ekologickou výchovu, který podpořila městská část Praha 5, je herna s kavárničkou nově vybavena ekologickými a dřevěnými hračkami. Rodiče si v herně-kavárničce mohou oddechnout, popovídat si, dát si kávu nebo medovník či domácí koláč nebo si také mohou hrát... KURZY PRO RODIČE S DĚTMI V nabídce RC Andílek je velké množství kurzů pro rodiče s dětmi ve věku od 6 týdnů do 6 let. Kurzy jsou zaměřené na všechny oblasti vývoje dítěte na rozvoj pohybových dovedností, rozvoj sluchu, zraku, hmatu, jemné i hrubé motoriky. Vybrat si můžete hudebně-pohybové kurzy, výtvarně tvořivé hrátky, výuku ekologie, ale také jógu, míčkování, kurzy znakování pro batolata, africké bubnování či angličtinu pro nejmenší. V Andílku také pracují alternativní výchovně-vzdělávací metodou Montessori. Nabízejí kurzy Montessori pedagogiky pro rodiče a děti s názvem Začínáme s Montessori, Montessori pohádka a pro pokročilé je otevřen 90minutový blok Montessori pracovna. JEDINEČNÝ REKVALIFIKAČNÍ KURZ Od letošního ledna probíhá v RC Andílek třetí běh rekvalifikačního kurzu pro ženy a muže, kteří se chtějí stát lektory kurzů pro rodiny s dětmi v mateřských a rodinných centrech. Rekvalifikační kurz je jediný svého druhu v celé České republice a je akreditován MŠMT, takže jeho absolventi získají pro výkon této práce osvědčení. V kurzu se věnují všem důležitým věcem, které by lektor či lektorka kurzu v mateřském centru měli znát od vývojové psychologie dítěte přes metodiku přípravy rozvrhu na kalendářní rok, práci s dětmi se speciálními potřebami, pohybovou, hudební, výtvarnou a dramatickou výchovu až k Montessori pedagogice, která si v mateřských centrech a mezi rodiči získává stále větší oblibu. NOVÁ ANDÍLKOVA ŠKOLKA Od ledna je také v provozu Andílkova školka s prvky Montessori v krásné prostorné třídě Základní školy Kořenovského 10, kousek od Arbesova náměstí. I tento projekt je realizován díky podpoře MČ Praha 5 a díky otevřenosti paní ředitelky základní školy Mgr. Jaroslavy Křenové, která měla odvahu a chuť zkusit něco nového a vzít pod svá křídla aktivitu rodinného centra. Andílkova školka s prvky Montessori je otevřena od pondělí do pátku od 8.30 do hodin. Pro děti je připraven výchovný program inspirovaný Montessori pedagogikou. Školka využívá tělocvičnu a zahrádku základní školy. Pro děti je zajištěna zdravá strava z biopotravin. Cena Andílkovy školky je díky spolupráci se základní školou nastavena tak, aby si školku mohli dovolit i rodiče s průměrnými měsíčními příjmy. Docházka na jeden den v týdnu za celý měsíc vyjde rodiče na 1100 Kč. FOTO: ARCHIV RC ANDÍLEK SEMINÁŘE O VÝCHOVĚ DĚTÍ V RC Andílek nezapomínají ani na rodiče samotné. Na jaře se bude konat Základní kurz Montessori pedagogiky pro informované rodiče, lektory a pedagogické pracovníky, který je akreditován MŠMT. Také se chystá tradiční seminář Respektovat a být respektován, o který je velký zájem, a další semináře, workshopy a přednášky o výchově dětí ve spolupráci s renomovanou psycholožkou Ilonou Špaňhelovou. Rodiče také mohou navštívit přímo v prostorách Andílka rodinnou a rodičovskou psychologickou a terapeutickou poradnu (objednání na u Pro rodiče, kteří do poradny přijdou, je zajištěno přímo v prostorách centra hlídání dětí. Více informací na webových stránkách 16

17 Cvičením k otěhotnění Společnost pro zdravé rodičovství Aperio pořádá ve svém sídle i v novém roce 2011 lekce cvičení podle Ludmily Mojžíšové. Cvičení je vhodné jak pro ženy, které si přejí otěhotnět, ale nedaří se jim to, tak pro ty, které si přejí posílit svou kondici po porodu. Cvičení je však vzhledem ke svým účinkům vhodné i pro ženy, které již těhotné jsou a přejí si podpořit své tělo na jeho cestě k přirozenému porodu. Je zaměřeno na posílení pohybového aparátu tak, aby se nepřirozeně stažené tkáně (mj. pánevní dno a v něm uložené vnitřní orgány děloha, vaječníky, vejcovody, močové cesty, střeva apod.) mohly fyziologicky uvolnit a být znovu plně prokrvovány, okysličovány a regenerovány. Pomáhá i od bolestí bederní páteře, menstruačních bolestí, kompenzuje jednostranné zatížení pohybového aparátu, posiluje svalstvo ochablé nedostatkem pohybu, napomáhá ke zpevnění i relaxaci svalového korpusu včetně pánevního dna. Je vhodné i pro starší cvičence s různými zdravotními omezeními. Cvičí se na podložkách, v pohodlném, ale nepříliš volném oblečení z přírodních materiálů. Tři série jsou rozděleny do specificky zaměřených opakujících se jednodušších cviků, založených na práci se stahem a uvolněním. Lekce vede zkušená cvičitelka metody podle Ludmily Mojžíšové Petra Janoušová. Cena jedné lekce je 200 Kč, platí se vždy na čtyři lekce dopředu. Zájemkyně, které přichází poprvé, však mají možnost vyzkoušet si, co vlastně toto cvičení obnáší a zda jim bude vyhovovat zaplatí cenu jedné lekce a pak se rozhodnou, zda budou pokračovat i nadále. Další informace poskytne a přihlášky přijímá koordinátorka kurzů Alena Frydrychová, aperio.cz, tel (RP) V ELDO RADU se děti nenudí RODINA Na konci listopadu loňského roku rozšířilo seznam mateřských škol v Praze 5 ELDO RADO ve Strakonické ulici. Příjemné předškolní zařízení funguje na principu rodinné školky a pedagogové v něm kladou důraz na individuální přístup k osobnosti dítěte. V ELDO RADU nabízejí program, který vede u dětí k harmonickému rozvoji, takže spokojeni by měli být i nejnáročnější rodiče a samozřejmě jejich děti. Školka spolupracuje s dětským psychologem a logopedem a dětským praktickým lékařem. Nedílnou součástí každodenního programu jsou zdravotně preventivní pohybové aktivity. A samozřejmostí je individuální přizpůsobení jídelníčku potřebám dítěte. Více na (TR) Nezapomeňte na zápis dětí do první třídy! Ve většině základních škol v Praze 5 proběhnou v lednu a únoru zápisy do 1. tříd pro školní rok 2011/2012. Pokud doma máte dítě, kterému by od září slušela aktovka na zádech, vytáhněte diář a naplánujte návštěvu některé z nich. Škola Termín zápisu Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5-Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/ hod. den otevřených dveří: od 8 do 15 hod hod. Fakultní základní škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 7/919 den otevřených dveří: od 9 do hod. 17. a hod. Základní škola a mateřská škola Praha 5-Smíchov, Grafi cká 13/1060 den otevřených dveří: od 9 do 13 hod hod. Základní škola Praha 5-Smíchov, Kořenského 10/760 den otevřených dveří: od 8 do 18 hod. 20. a hod. Základní škola Praha 5-Košíře, Nepomucká 1/139 den otevřených dveří: (byl v prosinci) 19. a hod. Základní škola Praha 5-Košíře, Plzeňská 117/39 den otevřených dveří: každé první úterý v měsíci 19. a hod. Základní škola Praha 5-Smíchov, Podbělohorská 26/720 den otevřených dveří: (byl v prosinci) 19. a hod. Základní škola a mateřská škola Praha 5-Radlice, Radlická 140/115 den otevřených dveří: (byl v prosinci) hod. Základní škola a mateřská škola Praha 5-Smíchov, U Santošky 1/1007 den otevřených dveří: kdykoliv po tel. domluvě 25. a hod. Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5-Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 den otevřených dveří: od 8 do 17 hod. 2. a hod. Základní škola waldorfská, Praha 5-Jinonice, Butovická 228/ seminář pro rodiče den otevřených dveří: z á p i s y hod. Základní škola Praha 5-Košíře, Weberova 1/1090 den otevřených dveří: 17. a (při zápisu) 17. a hod. FOTO: DARREN BAKER DREAMSTIME.COM FOTO: ARCHIV ELDORADO FOTO: PHOTOEUPHORIA DREAMSTIME.COM 17

18 SENIOŘI Na Poštovce myslí na seniory Kulturní klub Poštovka v Motole v ulici Zahradníčkova 2 je příspěvkovou organizací městské části Praha 5, s jejíž finanční podporou zajišťuje pro zájemce celou řadu aktivit za ceny více než příznivé, dalo by se říci symbolické. Část z této nabídky je určena seniorům. Patří sem pravidelné kondiční cvičení pro seniory, lekce zacházení s počítačem, ale i příležitosti, jak se mohou senioři sejít s lidmi, kteří se nacházejí v podobné životní etapě a perou se s obdobnými problémy. Kondiční cvičení pro seniory probíhá vždy v úterý od h. Cvičení je zaměřeno na zvětšení kloubního rozsahu, na zlepšení svalové síly, na nácvik stability a správného dýchání. Rytmus při cvičení neudává hudba, tempo si přizpůsobuje každý cvičící podle svých vlastních možností. Další zajímavou součástí nabídky klubu Poštovka určenou přímo seniorům jsou kurzy práce na PC. Do tajů ovládání výpočetní techniky tu uvedou i úplné začátečníky, kteří počítač ještě nikdy nezkusili ani zapnout a jsou schopni po pokynu lektora otevřete si okno vstát od počítače a jít otvírat okna V nabídce klubu Poštovka jsou i kurzy práce na počítači šité na míru seniorům. v místnosti. Výuka probíhá v úterý v dopoledních hodinách, platí se 300 Kč za pět lekcí. PRAVIDELNÉ SCHŮZKY S PROGRAMEM Tím se však nabídka klubu Poštovka pro seniory nevyčerpává. Pro seniory tu máme kromě kondičních cvičení a počítačových kurzů také bridžový klub, který se tu schází každé úterý od 15 hodin, cestovní klub důchodců, který pořádá jednodenní zájezdy po České republice a vycházky po Praze a jehož schůzky tu probíhají každé pondělí od 9 hodin, a mohou přijít také na pravidelné schůzky s programem, které pořádá na Poštovce Svaz důchodců ČR Praha 5 vždy ve čtvrtek od 9 hodin, vypočítává z nabídky aktivit pro seniory ředitelka Kulturního klubu Poštovka Jaroslava Malíková. Na každé schůzce se členové informují vzájemně o aktivitách v kultuře, odborníci z řad Svazu důchodců informují všechny přítomné o aktuálních sociálních otázkách, připravovaných a zaváděných zákonech i o novinkách ve výstavbě, dopravě a podobně. Na programu jsou také besedy se zajímavými hosty, doplňuje Malíková. (RP) Fit se Seniorfitnes v novém roce 2011 Programu cvičení pro seniory z Prahy 5 Seniorfitnes se může zúčastnit každý, komu je více než 50 let a má trvalé bydliště v Praze 5. Program Seniorfitnes, který navazuje na aktivity Kardio klubu Motol, si klade za cíl přispět k udržení dobrého fyzického i duševního stavu u cvičenců středního a staršího věku. Základem cvičení jsou prvky psychomotorických cvičení a cviky zdravotní tělesné výchovy (koordinační a rovnovážná cvičení). Cvičí se na těchto místech a v těchto termínech: V rehabilitačním centru GeRi v Ostrovského ulici 22 (cena za cvičební lekci se pohybuje od 100 do 250 Kč v mírně rozlišených cenových pásmech dle věku) cvičí se v tělocvičně rehabilitačního centra v pondělí a ve středu vždy od 11 do 12 hod. a od 12 do 13 hod. Na stejné adrese se cvičí také v pondělí, středu a pátek vždy od 12 do 13 hod. a od 13 do 14 hod. v rekondičním a posilovacím centru. Ve středu od 14 do 15 hod. probíhají v prostorách centra GeRi relaxační a dechová cvičení pod vedením psycholožky. I v roce 2011 se cvičí také na Barrandově ve FZUŠ Music Art na adrese V Remízku 7/919, a to vždy ve čtvrtek od 10 do 11 hod. Cena zůstala stejná: 100 Kč za měsíční permanentku. Pokračují také oblíbená rekondiční cvičení ve vodě v radlickém bazénu každý lichý pátek od 12 do 13 hod. (RP) Seniorfitnes FOTO: MONKEY BUSINESS IMAGES DREAMSTIME.COM Oblíbené cvičení Seniorfitnes v radlickém bazénu se koná každý lichý pátek od 12 do 13 hodin. FOTO: ARCHIV SENIORFITNES Více informací o aktivitách sdružení Seniorfi tnes lze získat na u seniorfi či na tnes.estranky.cz. 18

19 Příjemné hubnutí při plavání v barrandovském akvaparku Na Nový rok si mnozí dali předsevzetí zhubnout a začít sportovat. Nic se ale nemá přehánět. Je dobré začít pozvolna a příliš nezatěžovat klouby. Pro začátek je ideální plavání třeba v Aquaparku Barrandov. Kolik spálíme při plavání kalorií? SPORT V zimním období je v barrandovském akvaparku návštěvníkům k dispozici velký krytý bazén o délce 25 metrů s teplotou vody asi 28 C a zdatnější plavci mohou vyzkoušet divokou řeku kanál s umělým protiproudem (29 C). Rodiny s malými dětmi určitě uvítají dětské brouzdaliště (32 C) s miniskluzavkou. Uvolnění a relax si může každý dopřát v regeneračním bazénu s vířivkou a masážními tryskami (33 C). V bazénové hale se teplota vzduchu pohybuje kolem 31 C. Odvážnější návštěvníci si mohou plavání zpříjemnit i jízdou na toboganech. Ten delší měří 115 metrů, menší pak 62 metrů. KOLIK STOJÍ VSTUPNÉ? V nabídce jsou vstupenky na 60, 100 a 190 minut. Na základě zkušeností doporučujeme vstupné na 100 minut. Dospělý návštěvník za něj zaplatí 141 Kč, senioři, děti do 15 let, studenti a ZTP jen 98 Kč. Rodinám s dětmi se vyplatí akční vstupné Rodinka za 208 Kč (60 min.) nebo 368 Kč (na 120 min.). Zájemci si ale mohou pořídit i permanentky. Vlastníci permanentek se nezdržují nákupem vstupenky a v bazénu stráví čas podle svého uvážení, nestresují se, že překročí limit zakoupené vstupenky, říká Pavla Farníková, ředitelka Aquaparku Barrandov. Podrobné informace včetně provozní doby najdete na (TR) Z FOTO: LUCILA DE AVILA / AGENCY DREAMSTIME.COM a půl hodiny rekreačního plavání spálí naše tělo asi 360 kalorií. To je energie, kterou získáme, pokud si dáme například tři suché krajíce chleba (po cca 50 g) nebo sklenici (3 dl) polotučného mléka. Na Nikolajce si dobře zabruslí mladí i staří Na Zimním stadionu Nikolajka si může dopřát relax při bruslení každý. Až do začátku dubna jsou skoro všechna víkendová odpoledne vyhrazena pro veřejné bruslení. Lákavá je i cena. Bruslení na Nikolajce patří k nejlevnějším v republice (dospělý za 40 Kč). Rodiče mohou s sebou vzít klidně i svoje ratolesti. Na Nikolajce je pro malé bruslaře vyhrazen speciální prostor, kde se mohou v klidu a bezpečí zdokonalovat. A jaké oblečení na bruslení zvolit? Rozhodně nejsou vhodné krátké kalhoty nebo u žen sukně. A všem doporučujeme nosit rukavice, říká Miloslav Hájek, ředitel zimního stadionu Nikolajka. PRO DĚTI, ŠKOLY I SENIORY FOTO: AQUADREAM, A. S. Bruslení pro veřejnost na Zimním stadionu Nikolajka každou sobotu a neděli od 14 do 16 hod. (kromě 22. a a ) bruslení pro školy, rodiče s malými dětmi a seniory vždy úterý až pátek 8.00 až hod. do 29. dubna (kromě týdnů až , dále až a až ) ceny bruslení pro veřejnost 40 Kč, děti do výšky 110 cm 30 Kč, na dopolední bruslení jednotné vstupné 20 Kč (pedagogický doprovod vstup zdarma) Kromě oblíbeného víkendového bruslení mají každý týden od úterý do pátku možnost ukázat svoje umění na ledě školy, rodiče s malými dětmi a také senioři. Bruslení pro tyto skupiny probíhá v dopoledních hodinách od 8 do 12 hodin. Vycházíme z toho, že v osnovách pro výuku tělesné výchovy na základních školách je i bruslení a dále že rodiče s malými dětmi se mohou v tyto hodiny dětem bez problémů věnovat a učit je prvním krokům na ledě. Oblíbené FOTO: LANAK DREAMSTIME.COM je dopolední bruslení taky mezi muži-seniory, kteří si v poklidu zabruslí a poklábosí, vysvětluje Miloslav Hájek. (TR) FOTO: ARCHIV ZS NIKOLAJKA 19

20 BEZPEČNOST Vánoční trhy na Smíchově Vůně punče a svařeného vína, stylové dřevěné stánky s vánočním zbožím, svítící ozdoby a všudypřítomná atmosféra blížících se Vánoc tak vypadaly tradiční vánoční trhy na Smíchově na prostranství u výstupu ze stanice metra Anděl. Ne všichni návštěvníci vánočních trhů však přicházeli s čistými úmysly. ROMAN PETERKA Oblast smíchovské pěší zóny Anděl patří i ve všedních dnech k nejrušnějším pražským lokalitám, denně tudy projde na 160 tisíc lidí. Takové množství láká různé nenechavce, kteří rádi svým bližním ulehčí od jejich majetku a jeho tíži převezmou na svá bedra. Aby to neměli tak jednoduché, bděli nad bezpečností v oblasti Anděla v období vánočních trhů i městští strážníci. Na Andělu je zajištěna hlídková činnost městské policie nepřetržitě 24 hodin denně hlídky se tu střídají, takže tu neustále některá z hlídek je, popisuje zástupce obvodního ředitele městské policie v Praze 5 Michal Vocetka. Hlídky městské policie v oblasti Anděla mají za úkol být dobře vidět, a působit tak preventivně už jen svou přítomností. A také být k dispozici občanům. BÝT DOBŘE VIDĚT Městští strážníci zajišťovali hlídkovou činnost na vánočních trzích u Anděla a pomáhali lidem v nesnázích. FOTO: TOMÁŠ REZEK Strážníci chodí v reflexních bundách, aby byli už zdálky dobře viditelní, aby se jich návštěvníci trhů mohli zeptat, když něco potřebují, případně jim oznámit, když se jim něco stane a lidé v tomto ohledu využívají naše strážníky často. Naštěstí především na dotazy, dodává Vocetka. Strážníci zajišťovali dohled nad vánočními trhy v rámci své běžné hlídkové činnosti, v tomto exponovaném období však Obvodní ředitelství Městské policie Praha 5 hlídkovou činnost v oblasti Anděla Z policejního zápisníku Narkomanka skončila na policejní služebně FOTO: PETER KIM DREAMSTIME.COM V prvním prosincovém dni zasahovali strážníci z hlídkového útvaru ve vestibulu stanice metra Anděl na Smíchově, kde se objevila skupina narkomanů. Hlídku strážníků vyslala k výstupu z metra směrem do ulice Na Knížecí operační služba hlídkového útvaru deset minut před půl druhou odpoledne. V partě byly také dvě ženy ve věku jednatřicet a dvaatřicet let. Zatímco mladší z žen prošla kontrolou strážníků bez problémů, její starší kamarádka nakonec skončila na policejní služebně. Důvod? Po dvaatřicetileté ženě z Prahy 6 bylo před časem vyhlášené celostátní pátrání. Hledanou jsme zadrželi a předali policistům z Prahy 5, uvedli v hlášení strážníci z hlídkového útvaru. Pokuta za popíjení FOTO: SERGEY SUKHORUKOV DREAMSTIME.COM Už druhým rokem platí v Praze vyhláška, která omezuje možnost popíjení alkoholu na veřejných prostranstvích v současné době zapovídá konzumovat alkohol na několika stovkách míst v hlavním městě, především na náměstích, v parcích, u obchodů a nákupních center. O tom, že nedodržení vyhlášky se trestá, se na vlastní kůži přesvědčil ve středu 8. prosince krátce před polednem i muž z Vyškovska, který popíjel alkohol na Tilleho náměstí na místě, kde je to vyhláškou zakázáno. Neunikl pozornosti městských strážníků. Ti ho vyzvali nejprve k prokázání totožnosti, muž však jejich požadavek splnit nemohl, neměl u sebe potřebné doklady. Strážníci ho proto kvůli zjištění totožnosti předvedli na Místní oddělení Policie ČR na Barrandově. Policisté problém s totožností vyřešili. Přestupek proti veřejnému pořádku byl vyřešen blokovou pokutou. Zradila ho cigareta Kouřit na zastávce MHD se nesmí. A tomu, kdo nemá před policií čisté svědomí, se nemusí takový přestupek vyplatit. V sobotu 11. prosince krátce před desátou 20

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH

Více

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D.

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. Převzato z časopisu PARKINSON č. 46 S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. hovořila Zdislava Freund Už je to deset let, co jsem se strachem poprvé vkročila do extrapyramidové poradny Neurologické kliniky

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům denního stacionáře

Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům denního stacionáře Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům denního stacionáře A) Obecná ustanovení 1. Denní a týdenní stacionář Klíček poskytuje svým uživatelům fakultativní služby, které jsou

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

6. 7. březen 2015 4. ročník

6. 7. březen 2015 4. ročník 6. 7. březen 2015 4. ročník Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou MaRS = unikátní dobročinný, sportovní

Více

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE Mezinárodní konference Sociální podnikání a sociální inovace v praxi Mgr. Markéta Korbelová, Mgr. Zuzana Medňanská 22. listopadu 2017 Zelný trh 1 Brno, 602 00 AGAPO, o.p.s.

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Žebříček českých nemocnic pro r. 2010

Žebříček českých nemocnic pro r. 2010 Žebříček českých nemocnic pro r. 2010 Tisková zpráva V rámci Středoevropské odborné konference Efektivní nemocnice 2010 (29.-30.11.2010, hotel Clarion Praha) proběhlo oficiální vyhlášení žebříčku českých

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB CHARITY

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Úvod Než jsem se pustil do práce na této koncepci, stále jsem si připomínal, že musí obsahovat/zohledňovat představy, potřeby či požadavky pracovníků

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí:

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí: Podpora samostatného bydlení je terénní služba pro lidi se zdravotním postižením, která je zaměřena na získávání, trénink a rozvoj osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl žít a fungovat

Více

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích Přítomni: Dle prezenční listiny. Jednání se zúčastnili senioři, zástupci produktivního věku, ženy 50+, lektor. Téma: Nezbytné služby v naší obci Cíl

Více

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich obtížné životní

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1 Příloha č. 1 Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy Vyhodnocení dotazníkového šetření Pro dotazníkové šetření bylo náhodným výběrem zvoleno 1500 mateřských škol (MŠ) ze všech krajů České republiky,

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Podpora přirozeného sociálního prostředí

Podpora přirozeného sociálního prostředí Podpora přirozeného sociálního prostředí Zařízení podporuje navazování a rozvíjení kontaktů a vztahů dítěte s rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte a dalšími osobami dítěti příbuznými

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

SYSTÉM HODNOCENÍ KVALITY PÉČE PODLE NORMY ČSN ISO 9001:2000 V DOMÁCÍ PÉČI A SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Mgr. Petra Králová

SYSTÉM HODNOCENÍ KVALITY PÉČE PODLE NORMY ČSN ISO 9001:2000 V DOMÁCÍ PÉČI A SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Mgr. Petra Králová SYSTÉM HODNOCENÍ KVALITY PÉČE PODLE NORMY ČSN ISO 9001:2000 V DOMÁCÍ PÉČI A SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Mgr. Petra Králová OBSAH PŘÍSPĚVKU: HODNOCENÍ KVALITY JAK KVALITU HODNOTIT ČSN NORMA ISO 9001:2000 PŘEDSTAVENÍ

Více

Občanské sdružení TOTEM RDC připravilo pro své klienty na období 2013/2014 POHYBOVÉ AKTIVITY

Občanské sdružení TOTEM RDC připravilo pro své klienty na období 2013/2014 POHYBOVÉ AKTIVITY Občanské sdružení TOTEM RDC připravilo pro své klienty na období 2013/2014 POHYBOVÉ AKTIVITY JÓGA pro seniory Cvičení s důrazem na správné dýchání a soustředění se na to, co tělo procvičuje. Vhodné i pro

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

CZ.1.04/3.1.00/

CZ.1.04/3.1.00/ Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00066 VÝROČNÍ ZPRÁVA I. Poslání a základní informace o organizaci Poslání: Poskytujeme ubytování za úhradu, na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

připravilo pro své klienty nabídku aktivit na období 2012/2013.

připravilo pro své klienty nabídku aktivit na období 2012/2013. VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÉ AKTIVITY 2012/2013 připravilo pro své klienty nabídku aktivit na období 2012/2013. Na následujících stránkách najdete zájmové, vzdělávací a společenské aktivity, které budeme realizovat

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

Vážení přátelé a příznivci Vesny,

Vážení přátelé a příznivci Vesny, VESNOVINY 1/2014 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 3. 1. 2014 -------------------------------------------------------------------------------------- Vážení přátelé a příznivci

Více