LIBČICKÉ NOVINY. Prosinec na radnici: Jízda na půl plynu se nekonala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIBČICKÉ NOVINY. Prosinec na radnici: Jízda na půl plynu se nekonala"

Transkript

1 Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Do nového roku pochmurně a s pesimismem Život je změna a každá změna je k horšímu, praví často citované pravdy. Jako doklad dobře poslouží proměna libčického nádraží (kuřárny?, klubovny?, sprejovny?) nebo co to nyní vlastně je, v posledním roce. Globalizace, oteplování klimatu (a nové, takříkajíc decentralizované přístupy k zasmraďování ovzduší), přechod k postindustriální společnosti než se pod náporem těchto a dalších hrozivých procesů zhroutí poslední zbytky světa, na který jsme přinejmenším byli zvyklí, přicházíme i my se změnou. Se změnou formátu novin. V tomto ohledu jde o návrat, takže jde o změnu jaksi konzervativní budiž to drobnou útěchou. Větší fotky a písmo ale taky trochu jiné složení pravidelných rubrik snad přispějí k počtení, nechci neskromně říct lepšímu, příjemnějšímu, ale snad alespoň k počtení, zmuchlání a vyhození (do kontejneru na papír, pochopitelně) nikoli horšímu. Tak s chutí do toho a mnoho štěstí v novém roce! Jaroslav Richter i o aktivitě Libčic v regionu. Zasedání zastupitelstva města dne se zúčastnil plný počet našich reprezentantů, z nichž dva dorazili s malým zpožděním. Po volbě pracovních orgánů (zapisovatel, ověřovací komise, návrhová komise) přešlo jednání ke konkrétním otázkám života města. Ještě před vlastním programem Libčické noviny a vedení města přejí všem občanům Libčic v roce 2008 mnoho zdraví, úspěchů a důvodů ke spokojenosti! Prosinec na radnici: Jízda na půl plynu se nekonala Přestože sloupek v listopadovém čísle našich novin vybízel, abychom v prosinci jeli na půl plynu, blížící se závěr roku jeho doporučení poněkud obrátil naruby. Ani prosinec moc klidný nebyl. Hned v úvodu měsíce se uskutečnila poměrně zásadní schůz- prostředky na veřejnou zeleň, přičemž největší prioritu má ka všech aktérů tzv. Vltavských obnova a rekonstrukce stromořadí ve městě. Valná většina cyklostezek. Představitelé kraje seznámili zástupce nás a okolních měst a obcí s tím, co jsem z těchto stromů není v dobrém stavu. Samozřejmě nepůjde avizoval již před časem. Kraj jenom o stromořadí, ale pokusíme se získat prostředky i na vyčlenil nemalé peníze na to, aby byla pořízena projektová obnovu zeleně zejména v centru města. O konkrétní podobě dokumentace cyklostezky po naší (libčické) straně a právě tohoto projektu Vás budeme v prosinci byla zahájena práce informovat, protože tušíme, jak na této dokumentaci. Nás v této citlivé téma to je. Zbývá dodat, souvislosti čeká jednání s Máslovicemi, Větrušicemi a Řeží že tento projekt chceme podat ještě v tomto roce (samozřejmě za předpokladu, že přísluš- o tom, jak využít již dokončenou dokumentaci pro rozvoj ná výzva / dotační titul bude prostoru z našeho pohledu na v tomto roce vyhlášen). druhé straně řeky. Úvah je několik, přičemž jako velmi per- Tímto jsem plynule přišel k tématu investic. Zastupitelstvo spektivní i účelné se jeví vybudování naučné stezky pro pěší. města (píšeme o tom na jiném místě tohoto čísla) schválilo na Ale tady jsme na začátku. svém posledním zasedání rozpočet města na rok Inves- Píšu-li o tomto projektu, musím se zmínit i o tom, že v prosinci tiční prioritou je centrum města. jsme definovali další projektový Co to znamená? Nový chodník záměr pro soutěž o evropské od nádraží k budově Městského peníze. Budeme se snažit získat úřadu včetně rekonstrukce dří- Zastupitelstvo zastupovalo v listopadu i prosinci Od posledního vydání Libčických novin zasedlo zastupitelstvo hned dvakrát. Jednalo mj. o vandalismu ve městě, rozpočtových otázkách a investičních záměrech, osudu části majetku města se řešily připomínky k zápisu z minulého zasedání. Na otázku ing. Chrtové ohledně termínu výběrového řízení na opravu veřejného osvětlení v ul. Tyršova, Fügnerova, Na Růžku, nám. Svobody upřesnil starosta své minulé vyjádření, kdy neměl přesné informace o momentální situaci akce ovlivněné postupem ČEZ. Ing. Pelešková pak podrobně vysvětlila postup celé akce, která nakonec vyústila v zakázku ve výši do , Kč bez DPH. Ing. Lisý vyjádřil nesouhlas ohledně projektu revitalizace městského centra Areálu Ludvík a upozornil, že uvedené náklady na rekonstrukci objektu Ludvík jsou značně podhodnocené. Ing. Lisý rovněž žádal vysvětlení systému přidělování grantů města v oblasti kultury 1/2008 vější předzahrádky před školou (pamětníci možná pamatují), příspěvek na opravu farní zdi i na fasádu domu čp. 43 v ulici 5. května. Motiv je jednoduchý: město a zejména jeho centrum by mělo být hezké. Druhou, svým způsobem ještě důležitější prioritou je oblast školství a zdravotnictví. Rozpočet počítá s úpravou šaten v základní škole pro první stupeň a s úpravou školního hřiště, tak aby mohlo být využíváno i o přestávkách. Dále rozpočet zahrnuje vybudování ordinace dětské lékařky v málo využívaných zadních prostorách mateřské školy, přičemž podotýkám, že realizace této investice je přímo svázána s dohodou o dlouhodobém provozování této ordinace s příslušným pediatrem. I když nejde o tzv. těžkou investici, je nutné informovat i o malé novince. Zřejmě poprvé v historii libčického rozpočtování byla zařazena položka určená speciálně pro podporu kvality služeb poskytovaných libčickými školami. Není nijak nízká, měla by posloužit k rozvoji vzdělávacích aktivit a k motivaci učitelů. Souvisí s koncepcí stabilizace a rozvopokračování na straně 2 a sportu. Mgr. M. Sekera jako radní přes kulturu a školství vysvětlil danou problematiku s tím, že přidělování peněz se řídí možnostmi rozpočtu města a významem akcí. Ne všechny organizace komunikují a respektují nová pravidla pro přidělování grantů, přesto byli v podstatě všichni zájemci uspokojeni. Prvním bodem programu se stalo čerpání rozpočtu za pokračování na straně 2

2 Strana 2 Zastupitelstvo zastupovalo v listopadu i prosinci III. čtvrtletí 2007 projednaného radou Bod přednesl Ing. V. Urbánek. Finanční odbor předkládá čerpání rozpočtu města za III. čtvrtletí roku Čerpání je rovnoměrné, bez větších výkyvů a odpovídá rozpracovanosti akcí. Materiál projednal finanční výbor bez výhrad. V diskusi se pak projednávaly otázky čerpání položky opravy koupaliště (průběh oprav a úsporných opatření popsal ing. V. Urbánek a starosta Pavel Bartoš), zařazení položky , Kč v příjmové části veřejné zeleně (sponzorský dar), autobusový výlet do divadla, malé pracovní úklidové úvazky 2 obyvatel Kolonie a dotaz ing. Lisého na výši proinvestované částky na Oranžovém hřišti (čerpání stále probíhá a částka bude mírně nedočerpána). Rozpočet na III. čtvrtletí 2007 byl poté schválen hlasováním 15:0. Bodem č. 2 se stala úprava rozpočtu č. 4/2007. Ing. Chrtová se dotázala na počet zakoupených posypových nádob a systém jejich schválení (15 ks schválených radou v rámci v rámci rozpočtových úprav kapitoly Na městském úřadě a v obchodech ve městě je možno zakoupit kalendář Od Okoře k Vltavě na rok 2008 za 50, Kč. Prosinec na radnici: Jízda na půl plynu se nekonala je školství, kterou připravuje městská rada. Nezapomínáme ani na stav komunikací. Zastupitelé schválili položení nových povrchů v ulicích Pod Hájem II a Na Růžku. V prosinci jsme obdrželi k připomínkám sociodemografickou studii našeho města, která vzniká v rámci projektu Komunitní plán. Přináší mnoho velmi zajímavých informací i odhadů budoucího vývoje města nejenom z pohledu nejsledovanějších cílových skupin děti a senioři. Objem informací je tak rozsáhlý, že mu věnujeme větší místo v našich novinách v některém z následujících čísel. A teď mi dovolte pár konkrétních a detailních informací. Ač prosinec, zima nám zatím vážnější problémy nezpůsobila, spíše ještě dokončujeme podzimní úklid, který byl jejím rychlým nástupem přerušen. Z větších akcí se podařilo dokončit generální opravu střešního pláště na budově Policie ČR, další etapu opravy zdi na evangelickém hřbitově, v ulici Tyršova se rozsvítilo nové veřejné osvětlení. Z malých velkých drobností je třeba zmínit hlavně nové veřejné osvětlení v ulici Vltavská jako náhradu za zloději zničené osvětlení dráhy. Rada města na svém posledním zasedání rozhodovala o řadě bodů ze sociální problematiky a jsem rád, že jsme se jednomyslně shodli v tom, že město trochu pomohlo několika rodinám s postiženými dětmi i lidem, kteří tuto pomoc opravdu potřebují. I když se nejednalo o žádné horentní částky, v čase Vánoc má takovýto počin dvojnásobný význam a nepovažujeme to jen za symbolické gesto dobré vůle. Od vážných věcí k veselejším. Doufám, že jste ocenili množství akcí v našem městě v tomto vánočním měsíci. Všem organizátorům za ně moc děkuji. Jsou malým připomenutím toho, že tu je (troufnu si říci) čím dál více lidí, jimž na našem městě opravdu záleží. Přeji vám vše dobré v roce Matěj Štětka komunikace); S. Procházka namítl, že nákup nádob nebyl dobrým řešením a že budou zavaleny sněhem. Úprava rozpočtu s celkovými výdaji ve výši , Kč a s celkovými příjmy ve výši , Kč byla poté schválena poměrem 15:0. Následovala otázka výše poplatku za odpady pro rok 2008, projednaná radou města Kapitační platba za odpady byla zavedena v roce 2002 a její výše činila 260, Kč. Postupně se zvyšovala o 40, Kč ročně, nejvíce v roce 2005 z 300, Kč na 400, Kč. Pro rok 2006 byla její výše 440, Kč, v roce 2007 byla výše 460, Kč. Maximální možná výše na jednoho občana činí 500, Kč. Návrh pro rok 2008 ve výši 480, Kč, přičemž skutečné náklady města za svoz a likvidaci komunálních odpadů představovaly v roce , Kč na 1 občana, byl schválen poměrem 15:0. Rozpočtový výhled na roky 2008, 2009 a 2010 projednala rada města Bod přednesl ing. V. Urbánek a poskytl výklad k souvisejícím materiálům. Diskuse se týkala především schopnosti pokrýt dofinancování případných dotací rezervy rozpočtu města. V. Urbánek, místostarosta M. Štětka a M. Majtenyiová objasnili způsob čerpání a vytvoření kapacity pro dofinancování dotací. Výhled byl schválen poměrem 11:2, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování. Zastupitelstvo dále odsouhlasilo poskytnutí měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům v souladu s nařízením vlády č. 614/2006 Sb. Zastupitelstvo města odsouhlasilo poskytnutí měsíčních odměn ve výši: člen rady 1 730, Kč, předseda výboru či komise 1 420, Kč, člen výboru či komise 1 240, Kč a člen zastupitelstva 590, Kč poměrem 15:0; u souběhu funkce člena rady a předsedy výboru bude odměna za výkon funkce předsedy výboru či komise ve výši 75 % z částky stanovené pro tyto funkce. Jako šestý bod přišlo na pořad jednání vystoupení ze svazku od Okoře k Vltavě. Místostarosta popsal poslední vývoj v činnosti svazku a navrhl vystoupení Libčic z tohoto sdružení. V současné době totiž neexistuje žádný společný významnější projekt či společná aktivita, která by propojovala obce s městem Libčice nad Vltavou. Od konce roku 2006 vyvíjíme v tomto svazku značnou aktivitu s cílem provést nové zhodnocení již vypracovaného plánu rozvoje tohoto mikroregionu, bohužel bez odezvy. Základním tématem a pravděpodobně i důvodem současné existence tohoto svazku je společný přístup členů k zajištění (autobusové) dopravy v území vymezeném obcemi Velké Přílepy, Úholičky, Tursko, Statenice. Úmysl vystoupit z tohoto svazku již oznámily Dolany a o tomto kroku uvažují Holubice. V diskusi místostarosta poukázal na neochotu obcí otevřít společné projekty a spolupracovat v důležitějších činnostech, než je vydání kalendáře např. na pečovatelské službě. Ing. I. Chrtová prohlásila, že starosta a místostarosta jsou v uvolněných funkcích, ve svazcích zastávali funkce a měli by mít čas se této práci věnovat, rozhodnutí o vystoupení jsou neuvážená a předčasná; dle názoru ing. F. Lisého se nás rozhodnutí svazku mohou bytostně dotýkat, proto doporučuje vyčkat a setrvat v něm. Místostarosta navrhl bod stáhnout s tím, že respektuje názor ing. Chrtové a ing. Lisého. Ing. V. Urbánek se přiklonil k názoru setrvat ve svazku v souvislosti dálničním Libčické noviny, měsíčník, vydává Městský úřad v Libčicích nad Vltavou, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou , cz, IČO: , evid. č. MK: ČR E Za obsahovou správnost odpovídají autoři příspěvků. Redakce: Martin Sekera a Jaroslav Richter, foto, administrace, inzerce Eva Čermáková. Grafické zpracování a tisk GSL, Kralupy nad Vlt. Termín uzávěrky: vždy k 18. dni v měsíci. Náklad: 700 ks, cena: 5,- Kč.

3 Zastupitelstvo zastupovalo v listopadu i prosinci obchvatem. Poté bylo setrvání v Dobrovolném svazku obcí Od Okoře k Vltavě odsouhlaseno poměrem 15:0. Další jednání se týkalo úpravy dotace na zateplení budov. Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že vzhledem k stanovenému termínu odevzdání žádosti do Operačního programu Životní prostředí (3. září a odevzdání 26. října 2007) nebylo z časových důvodů možné tento projekt projednat, a dodatečně odsouhlasilo jeho podání do grantového schématu první výzvy Operačního programu Životní prostředí poměrem 14:0; 1 se zdržel hlasování. T. Hykeš poté informoval o dokončení investice do areálu Sokola a kladném výsledku kolaudace a kontroly finančního úřadu. Ředitelka ZŠ PaedDr. D. Kuzníková informovala o vánočních akcích školy, dni otevřených dveří a vánočním stromě. Starosta referoval o postupu města při nápravě situace na nádraží. Po několikerých výzvách se dostavili zástupci Českých drah a sdělili, že se problémem hodlají zabývat, neboť místní situace je kritická. Starosta navrhl společný postup ČD, policie a města (více viz článek starosty města Pavla Bartoše v tomto čísle). Poté se dostalo na pořad projednávání situace na koupališti. Jeho nájemce P. Krejcar se dotázal na opravy na koupališti a vyjádřil nespokojenost s postupem města. Režim spolupráce pronajímatele a nájemce je ale dle starosty dán nájemní smlouvou a dodatky. Byl připraven dodatek nájemní smlouvy, který by měl situaci částečně napravit. Ing. I. Chrtová upozornila na diskusi při projednávání čerpání rozpočtu, která vyústila v potřebu širší diskuse o problémech koupaliště. Místostarosta sdělil, že město bylo definitivně vyřazeno z dotačního titulu na rekonstrukci koupaliště, a upozornil na nutnost řešení budoucího využití celého areálu. Ing. I. Chrtová navrhla svolat pracovní jednání k této problematice, ing. V. Urbánek navrhl projednat taktéž otázku budoucího využití celého areálu. Ing. I. Chrtová požádala o informaci o aktuálním stavu zavážky Na Zabitém a dále se dotázala na postup ve věci nadměrného kouření kulturního domu. Tajemník odpověděl, že se podařilo realizovat nákup nového automatického kotle na uhlí, který pokryje 90 % potřeby otopu. Ing. M. Bolinová se dotázala na opravu hasičské zbrojnice a na vykoupení pozemku pod zbrojnicí. Tajemník rekapituloval dosavadní postup ve věci vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemku pod zbrojnicí. Starosta poukázal na souvislost s investicí do zbrojnice. Mgr. M. Sekera podrobně vysvětlil na dotaz ing. Lisého místní školskou problematiku. Ing. I. Chrtová poděkovala za dodané informace a sdělila, že své stanovisko zašle; ing. F. Lisý poděkoval za dokončenou restauraci sochy Krista na katolickém hřbitově. Poté starosta listopadové zasedání zastupitelstva ukončil. Kouzlo, to tajemné kouzlo blížících se Vánoc zřejmě způsobilo, že prosincového zasedání se dne zúčastnilo pouhých 9 zastupitelů. Po projednání připomínky k zápisu č. 7/2007 z pera ing. I. Chrtové, týkajících se jejích požadavků na doplnění předchozího zápisu a nedostatků v zaslání některých požadovaných materiálů, přítomní přešli ke schválení rozpočtu města na rok Starostou předložený návrh s rozpočtovými příjmy ve výši , Kč a výdaji ve výši , Kč byl jednomyslně přijat. Za připomenutí stojí např. 1 milion určený pro vybudování komunikace v ulici Na Růžku; 2 miliony z rozpočtu by měly směřovat do ulice Pod Hájem, dvěstětisícová investice se odrazí na parkovišti na Sahaře. (Podrobnosti k těmto i dalším otázkám hospodaření Strana 3 města najdou čtenáři na úřední desce a na vyžádání na městském úřadě a také v článku místostarosty M. Štětky.) Po přijetí návrhu úpravy č. 5/2007 rozpočtu města s celkovými výdaji ve výši , Kč a s celkovými příjmy ve výši , Kč (9:0) se projednávala žádost Středočeské plynárenské, a. s. o zřízení věcných břemen na vedení již realizovaných nebo připravovaných plynovodních přípojek. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene činí 500, Kč za 1 přípojku. Zřízení bylo přijato jednomyslně, stejně jako zřízení věcného břemene kabelového vedení o délce 9 m v k. ú. Libčice nad Vltavou pro Správu železniční dopravní cesty. Hodnota za zřízení břemene dle znaleckého posudku činí , Kč rada města projednala prodej části nemovitosti čp. 715 Libčice nad Vltavou budova vlastní výtopny včetně technologie a veškerých meziobjektových rozvodů tepla vedoucích od výtopny k vytápěným objektům čp. 534, 535, 536, 712, 713, 714, 722 a 723 pražské firmě Komterm, a. s. za cenu , Kč. Po několikerých jednáních s bytovými družstvy má město jednoznačné stanovisko, kde odběratelé tepla neuvažují o odkoupení výtopny za podmínky, že bude prodána firmě Komterm. V diskusi po dotazu J. Rouse tajemník a starosta vysvětlili celou problematiku vlastnictví a provozování výtopny a upozornili na nebezpečí pro město, vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy. Na dotaz R. Nováka tajemník vysvětlil, že cena je kalkulována s ohledem na stav budovy a technologií a s ohle- OP vydané do je nutné vyměnit za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do , žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do

4 Strana 4 Zastupitelstvo zastupovalo v listopadu i prosinci Jak dál s libčickým nádražím? Bezpečnostní situace na nádraží Českých drah (ČD) v Libčicích nad Vltavou je již dlouho neúnosná. V minulém roce se město snažilo přimět ČD a Policii České republiky (ČR) k řešení problému. Starosta vyzval vedení ČD k jednání a vysvětlení situace na zastupitelstvu města. V roce 2006 ani v roce 2007 se však žádný zástupce ČD na zastupitelstvo města nedostavil. Teprve v závěru letošního roku se podařil průlom v jednání s ČD. Ke starostovi se objednali na podkladě urgencí města současně vrchní drážní přednosta, přednosta stanice Holešovice, přepravní náměstek a dopravní náměstek ČD. Byla ustanovena pracovní skupina ze zástupců města, ČD a Policie ČR. Tato skupina si klade za cíl eliminovat projevy vandalismu v prostoru majetku ČD a města Libčice. Vedením skupiny byl pověřen starosta, který mimo jiné uvedl: Nádraží je vstupní branou do města a veřejnost je vystavena trvale nekulturnímu prostředí. Nádraží je nebezpečným místem, kde se EKOLOGIE dem na cenu tepla pro odběratele. Poté, co se 2 zastupitelé zdrželi hlasování, nemohlo být ale usnesení o prodeji přijato. V šestém bodě zastupitelé jednomyslně odsouhlasili prodej budovy čp. 7 Františku Hudkovi z Libčic za cenu , Kč, stejně jako v sedmém prodej 19 m 2 v Letkách paní Heleně Mrázové z Prahy (za cenu 100, Kč/m 2 ). Jako osmý přišel na řadu projektový záměr Obnova veřejné zeleně v hlavních uličních osách města. Předložený návrh projektového záměru je další z možných příležitostí k získání zdrojů z EU. Po schválení tohoto záměru dojde k přípravě konkrétního projektu, který bude po přijetí zastupitelstvem a po vyhlášení příslušné výzvy podán do grantového schématu. Jde o postupnou obnova stromořadí v ulicích Letecká, Chýnovská a 5. května a drobné vegetační úpravy přilehlých uličních prostorů (ulice 5. května, K Nádraží, Vltavská) s cílem obnovit uliční stromořadí s použitím vhodných druhů a nových technologických postupů výsadby, které rehabilitují původní záměr estetického působení stromořadí a zajistí sníženou náročnost v péči o dřeviny v dlouhodobějším horizontu. Součástí by se stala úprava drobných přilehlých parkových ploch (parčík mezi ul. 5. května a Kralupská, pomník v ul. Vltavská, parčík u viaduktu, předvstupní prostor katolického kostela) s cílem zpřístupnění zeleně pro veřejnost a zvýšení estetické a rekreační funkce. scházejí vandalové a kriminální živly. MěÚ je trvale vystaven kritice ze strany občanů za stav nádraží (komunikace s ČD). MěÚ si uvědomuje, že případný počátek vandalismu může začínat na místních diskotékách a tyto neblahé jevy končí obvykle na nádraží. MěÚ připouští, že někteří místní občané se mohli podílet na ničení podchodu ČD a jiní místní občané se pravděpodobně podíleli na krádežích kabeláže na trati. Nádraží včetně drážních zařízení je v majetku ČD, a ty jsou povinny se o svěřený majetek náležitě starat. Zasahovat proti pachatelům může pouze policie ČR, která disponuje potřebnými kompetencemi. Zástupce ČD k problematice uvedl, že ČD provedou následující kroky: motivace personálu ČD (finanční prémie za aktivní přístup a identifikaci pachatelů); zvýšená ostraha areálu nádraží; kamerový systém, pohybová infračidla; Topná sezona v plném proudu Kdysi mi to připomínalo vůni domova. Pak na pár let trochu zeslábla (to s vládní podporou přímotopů), ale se stoupajícími cenami energií je tu zpátky. Nostalgie mě nejímá, spíš záchvat kaš- Životnost stromořadí javoru mléče intenzivně udržovaného hlavových řezem se počítá na let. Stávající stromořadí je ve fázi dožívání až rozpadu, což se projevuje sníženou vitalitou, zhoršeným zdravotním stavem a defekty na většině dřevin (poškození kmenů, dutiny, rozpad korun). Odhadované náklady celkem: do 4,5 milionů Kč; podíl města: cca 20 %, tj. 900 tisíc Kč; projektová příprava: do 200 tisíc Kč. Zastupitelstvo města schválilo projektový záměr v poměru 9:0. V následné diskusi starosta a tajemník informovali o průběhu smluvního vztahu na koupališti jak ve věci narovnání smluvních podmínek, tak ve věci samotného provozu, starosta informoval o průběhu jednání s Českými drahami, které mají le Řeč je o kouři z domovních komínů. Nedávno ministerstvo životního prostředí uveřejnilo poměrně zajímavou zprávu. Od roku 1989 se výrazně zlepšovala kvalita ovzduší, velké zdroje znečištění elektrárny, továrny, snahu převést odpovědnost za chování vandalů na město (z jednání se jak dráhy, tak policie omluvily). Hovořilo se i o problematice provozování kamerového systému. Na přetřes přišla i otázka chování mládeže na spodní Sahaře a používání zábavné pyrotechniky, přičemž tajemník města zdůraznil omezené možnosti města při řešení podobných excesů. Dodáváme, že významnější vliv a zodpovědnost než městská reprezentace mají (nebo mají mít) v podobných případech především rodiče. Poslední zasedání zastupitelstva v roce 2007 pak v ukončil s přáním příjemného prožití vánočních svátků starosta Pavel Bartoš. Dle zápisů ze zastupitelstev sepsal Jaroslav Richter zlepšení úklidu v čekárně, v prostoru nástupišť a v podchodu; zlepšení komunikace s policií ČR a radnicí v Libčicích; ČD zveřejní článek v Libčických novinách o problematice vandalismu na majetku ČD v Libčicích. Zástupce Policie ČR v dané věci uvedl, že: Bude zajištěna včasná a adekvátní reakce na nově vzniklou situaci v prostoru nádraží. Bude zajištěna zpětná informace o situaci v prostoru nádraží pro ČD a MěÚ. Závěrem aktuální informace Dne byl napaden výpravčí sloužící na Libčickém nádraží. Na podkladě včasné informace jsem se dostavil na místo napadení a záležitost projednal se svědkem. Policie ČR identifikovala a zadržela pachatele, občana Libčic. Děkuji Policii ČR i Českým drahám za spolupráci. Pavel Bartoš byly donuceny k nápravným opatřením. Tento trend se ale v posledních letech zastavil, ba dokonce otočil, a kvalita ovzduší se znovu zhoršuje. Na vině

5 Topná sezona v plném proudu jsou vedle zvyšující se automobilové dopravy lokální topeniště. Spalováním pevných paliv uhlí, dřeva a, ano, přiznejme si to, i odpadků, se do ovzduší uvolňuje zejména vodní pára a oxid uhličitý. To by nám ani nemuselo vadit. Vedle toho ale vzniká také toxický oxid uhelnatý a prachové částice, které na sebe váží celou řadu látek působících rakovinotvorně, alergenně, látek poškozujících vyvíjející se lidský plod, zhoršujících astma, působících onemocnění srdce a cév či v zimních měsících tak běžné záněty horních cest dýchacích. Bohužel (nebo bohudík?) účinek často nebývá okamžitý. Některé látky se v organismu postupně hromadí a mohou být jedním z faktorů, které třeba někdy v budoucnu spustí závažné onemocnění. U řady látek se také dosud neví, jak vůbec na člověka působí. Množství nebezpečných látek je dáno za leden únor březen ZDRAVÍ V lednu o dnu (pánevním) Jsou dna, jichž jsme se už určitě alespoň někdy dotkli. Dno peněženky, dno sil tělesných nebo duševních. Už tušíme, kde jsou, jaká jsou a co nám přinášejí (po setkání se dnem přicházívá nové stoupání). Záhadou nám možná zůstává v různých souvislostech vyslovovaný pojem dna pánevního. Význam a stav tohoto svalu je však pro naše zdraví zásadní. Jaká je pánev, takové je vše v těle nad ní i pod ní! opakovala nám paní Mojžíšovou školená instruktorka a více než zkušená rehabilitační pracovnice. A jaká má být pánev, aby vše nad ní i pod ní (rozuměj: v pohybovém aparátu) bylo zdravé? Podsazená! Podsazenou pánev drží tři skupiny svalů. Svaly břišní, hýžďové a dno pánevní. Co se stane, když dva ze tří dělníků, kteří mají za úkol nést těžké břemeno, odejdou, slovy instruktorky na pívo a třetího nechají ve štychu? Třetí je přetížený, hroutí se a je v křeči ze snahy odvést sám práci za tři. Toť úděl dna pánevního, odešly-li břicho duben květen červen prvé složením paliva. Méně jich je obsaženo ve dřevě, horší je to s uhlím a vůbec nejhorší samozřejmě s domovním odpadem PET lahvemi, tetrapakem, plastovými obaly, dřevotřískou na toto místo si každý může doplnit, co kdy do kotle hodil. Druhým faktorem je účinnost hoření. Když se palivo v kotli dusí, je mokré, utemované nebo když je kotel prostě starý, špatně fungující či zanesený, množství nebezpečných látek prudce stoupá. Libčice leží v malebném údolí, které ale v zimních měsících bývá často přikryto jen málo malebnou inverzní pokličkou. Ta způsobuje, že se spaliny nerozptylují volně do ovzduší, ale padají hned zpět. Vlastně by se dalo říct: dobře nám tak co si kdo podpálí, ať si zas posbírá. A rovnou do svých plicních sklípků. Topit se samozřejmě musí, energie jsou drahé, stejně tak i nový kotel nebo přechod TERMÍNY UMÍSTĚNÍ KONTEJNERů v I. pololetí roku 2008 a zadek se svou svalovinou na pívo. Dno pánevní nám bylo představeno jako sval podobný tvarem nádobě, v níž jsou jako v míse uloženy orgány ve spodní části břicha. Je-li přetížený, dostává se do sevření, v němž pak trpí nedostatkem prostoru, krve a kyslíku vnitřní orgány v něm uložené (pohlavní orgány, střeva, močový měchýř). To může být příčinou nepříjemností jako neschopnost orgasmu, menstruace bolestivá, nepravidelná nebo mimo ovulační křivku, neschopnost početí, neschopnost donošení dítěte a přirozeného porodu, poruchy močení a inkontinence, vyhřezlá plotýnka, sklony k zácpě a jiné. Nerovnováha v oblasti pánve se přenáší do celého pohybového aparátu (který prý tvoří 80 % váhy štíhlého člověka) a podílí se na dalších zdánlivě nesouvisících potížích (bolesti hlavy, přetížení jiných svalů). Uvolnění stažených svalů však musí nejprve předcházet posílení svalů ochablých. Když svaly břišní a Strana 5 na alternativní způsob vytápění. V prvním kroku však můžeme (my Libčičané) alespoň přebrat, co do kotle patří a nepatří, palivo v kotli nedusit a nepřitápět v počasí, kdy kouř padá dolů. To není těžké vymyslet. Kromě zdravého rozumu by nás mělo ještě varovat, že spalování odpadu je dle zákona o ochraně ovzduší trestné a obec může za jeho porušování uložit pokutu. Další a poměrně závažnější varování přijde s připravovanou novelou zákona, která počítá se zavedením emisních limitů a technických parametrů pro domovní zdroje, tj. kamna a kotle na ústřední vytápění. Novela by měla být přijata do konce roku 2008 a počítá s tím, že topeniště, která nebudou tyto limity splňovat, nebude od ledna 2014 možné používat. Tereza Nehasilová Kontejnery budou umisťovány v uvedených termínech na těchto místech: Libčice n/vlt. křižovatka ulic Nerudova, Palackého, Na Radosti a Tržní, ulice Kralupská Letky Letecké nám. Chýnov ul. Ke Studánkám a Pod Saharou u č.p. 705 ( vedle dětského hřiště) hýžďové začnou plnit svou skutečnou svalovou funkci, dno pánevní získá potřebnou podporu a uvolnění. To daruje vnitřním orgánům dostatek prostoru a prokrvení pro zdravé fungování. Toto vše a mnohem víc si v minulém století uvědomila a na světlo vynesla paní Ludmila Mojžíšová. Vytvořila systém jednoduchých a účinných tělesných cviků pro harmonizaci pohybového systému a dosáhla výsledků v oblastech pro ni samotnou nečekaných kromě rehabilitací pohybového aparátu pacientů i otěhotnění mnoha žen, které se o to již dlouho marně pokoušely, zkvalitnění intimního života, odstranění problémů inkontinence, upravení menstruačního cyklu aj. Petra Janoušová Cvičení v knihovně podle Ludmily Mojžíšové Účinné a prosté cviky pro zpevnění svaloviny zejména břicha a hýždí podporu pánevního dna vhodné pro posílení ochablého nebo jednostranně zatíženého svalstva, přirozenou a zdravou menstruaci, početí, těhotenství a porod, úpravu inkontinence a zácpy, zkvalitnění intimního života, radost z pohybu, i pro starší osoby Petra Janoušová (cvičitelka oprávněná absolvováním kurzu) tel

6 Strana 6 NAŠE ŠKOLY Na vánoční besídce v mateřské škole se zpívalo a tančilo, a poté samozřejmě také ochutnávalo cukroví, povídalo. Děti si pohrály s novými hračkami, poněvadž do školky chodí Ježíšek už před prázdninami. Máme kalendář! Tak jsme se dočkali. Kalendář dětí ZŠ Libčice nad Vltavou je na světě! Však dal dost práce. Přípravy začaly již v září Nejdříve nápad, pak následovalo kreslení, stříhání a lepení. Všichni chtěli do kalendáře namalovat aspoň malý obrázek. Každá třída si vzala na starost jednu stranu kalendáře. Lednem začínali prvňáci a prosincem končili deváťáci. Těm nejmenším trošičku pomohli učitelé výtvarné výchovy, ale sněhuláci se jim opravdu povedli. Postavičky z pohádek malých druháčků se na nás dívají z březnového listu kalendáře. Třeťáci se v dubnu zaměřili na měsíc bezpečnosti v dopravě. Na květnové stránce rozkvetl strom hlavičkami čtvrťáků a v červnu si přírodovědu zopakovali páťáci vyhledáním, malováním a nalepováním zajímavých druhů hmyzu. Vůně prázdnin, dálek a moří a tajemných hradů se na nás dívá z obrázků žáků šestých a sedmých tříd. Vítaní nového školního rolu i spolužáků v měsíci září velmi vtipně vytvořila žákyně 8. ročníku Tereza Cvíčelová. V kalendáři můžeme obdivovat ještě jednu její práci a to úvodní stránku s kresbou naší školy. Říjnová strana je ve znamení moudré sovy Veroniky Valtošové, žákyně 9. ročníku. V listopadu si školní družina hraje s padajícím listím a celý rok uzavírá jemná práce se zmizíkem opět od Veroniky Valtošové. Máme radost, že se kalendář povedl! V současné době u probíhá nás soutěž o nejzajímavější logo naší školy. Dále pracujeme na projektech Veselá škola a Naše město plné barev, kdy si chceme zlepšit šedé prostředí školní budovy a chodeb a rozsvítit město veselými barvami v dlouhých zimních večerech. PaedDr. Dagmar Kuzníková A co naši prvňáčci? Jsou tomu již 4 měsíce, co naši prvňáčkové přišli poprvé do školy. Všichni se naprosto bez problémů zapojili do školní práce. Vzhledem k tomu, že téměř všichni navštěvovali PŘED- ŠKOLÁČKA, vstup do školy i zapojení do školních činností byl pro ně hračkou. Týdny plynuly a děti v současné době již velmi pěkně čtou, dokáží opsat jednoduchý text, sčítají a odčítají do 9, řeší a vytváří jednoduché slovní úlohy, pracují ve skupinách, snaží se hodnotit práci svou i ostatních, pokouší se vytvářet první jednoduché projekty a ty prezentovat před ostatními. Jsou to prostě prvňáčci šikuláčci jsme poprvé navštívili naši počítačovou učebnu. Děti se na tento den velmi těšily. Nejprve se seznámily s počítačem a jeho ovládáním (nebylo to pro mnohé nic neznámého), což děti během chvilky zvládly, a tak jsme se mohli pustit do práce s výukovým programem matematiky. Děti pracovaly ve dvojicích, vzájemně se kontrolovaly a opravovaly. Každá dvojice měla 5 úkolů, které děti zvládly rychle a většina bezchybně. Odměnou za práci jim byla nejen pochvala a jednička od paní učitelky, ale také pohádka O Šípkové Růžence. Ale ani ta nebyla obyčejná, ale matematická. Počítačovou učebnu jsme od té doby navštívili již několikrát v rámci hodin matematiky, českého jazyka i prvouky. Děti si zde mohou ověřit své dosavadní znalosti pomocí pěkných výukových programů. Pochvala za velmi pěknou práci patří samozřejmě prvňáčkům, ale také jejich rodičům, kterým bych touto cestou chtěla poděkovat za příkladnou spolupráci. Mgr. Alena Pastorová, třídní učitelka 1. A

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková,

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Přítomni: V. F., J. B., J. B., P. S., P. B., P. Ch., M. M., P. H.-K. Nepřítomni: Omluveni: J. P. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopně

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S č. 20/2015

Z Á P I S č. 20/2015 Z Á P I S č. 20/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 20. 7. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D.

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Z Á P I S č. 8/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Z Á P I S o průběhu 19. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 7. 5. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 19. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 7. 5. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 19. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 7. 5. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 19. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. června 2013 1 Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. 6. 2013 v Nymburce v malém sále Obecního

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Program: 1) Přivítání a prezence. 2) Webové stránky mikroregionu - prezentace obcí - spojení na členské obce - databáze a podmínky pro představení

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.1. 2015 Přítomni: Jiří Drechsler starosta Ing. Zdeněk Šanda místostarosta Členové: Mgr. Andrea Faltysová

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z náhradní členské schůze družstva

Zápis z náhradní členské schůze družstva Zápis z náhradní členské schůze družstva Obchodní firma: Bytové družstvo BUKOV zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, od vložka 647 Sídlo: Ústí nad Labem, Velká Hradební

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, A. Škuta, X. Starobová, E. Grygarová, Bc. I. Stříž, Mgr. E. Bartečková, M. Gongolová.

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více