3. října 2003 Cena 5,80 Kč. Rekonstrukce a přestavba budovy bývalého lůžkového oddělení onkologie byla úspěšně zahájena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. října 2003 Cena 5,80 Kč. Rekonstrukce a přestavba budovy bývalého lůžkového oddělení onkologie byla úspěšně zahájena"

Transkript

1 18/2003 V lese shořely statisíce V pátek 19. září byl ve večerních hodinách hlášen požár městského lesa v oblasti Kalov u rogalové rampy. Veškerý dostupný lesní personál Sušických městských lesů, spol. s r. o., se ihned dostavil na požářiště, kde aktivně pomáhal s hasebním zásahem. Požár byl uhašen okolo třetí hodiny ranní. Ještě téměř čtyři hodiny ovšem zůstala na místě hlídka SDH Sušice a teprve v 6 40 mohl požářiště převzít Ing. Václav Toman, lesní správce. Během dopoledne probíhalo na místě šetření ohledně příčiny vzniku požáru za účasti požárního inspektora a Obvodního oddělení Policie ČR v Sušici. Jako pravděpodobná příčina vzniku lesního požáru bylo určeno pochybení z nedbalosti oheň se patrně rozšířil od nedopalku cigarety či ohníčku v místě rogalové rampy, kam chodí turisté na vyhlídku. Hasebního zásahu se zúčastnilo šest hasičských jednotek: HZS Sušice, SDH Sušice, SDH Kolinec, SDH Strašín, SDH Žichovice a SDH Nezdice. Podle vyjádření Ing. Tomana se škoda zatím pohybuje ve statisících: Předběžná škoda je následující: totálně shořelo zhruba 0,40 ha lesa ve věku let v dřevinách buk, dub, javor, smrk a douglaska v hodnotě Kč. Současně jako správce městského lesního majetku jsem podal trestní oznámení na neznámého pachatele s výše uvedenou škodou. Náhradu za zničený porost budeme požadovat po pojišťovně ČSOB, u které máme lesy pojištěné. as Dopravní uzavírka v rámci výstavby kanalizace Harmonogram uzavírek v ulicích Stará Dlouhoveská, Nová Dlouhoveská, Mariánská, Krátká, nábř. J. Seitze: Část ul. Stará Dlouhoveská bude uzavřena od 29. září po dobu zhruba 14 dnů. Objízdná trasa (pro místní dopravu) bude vedena po státní silnici Nová Dlouhoveská na křižovatku s místní komunikací Pod Kalichem, odtud směrem vpravo jednosměrnou komunikací zpět na Starou Dlouhoveskou. Část ulice Krátká, Mariánská a část nábřeží Jana Seitze budou uzavřeny od 29. září do konce listopadu Objízdná trasa (pro místní dopravu) bude vedena obousměrně po státní silnici Nová Dlouhoveská, Nuželická, Pod nemocnicí, ulicí na Burince na křižovatku s nábř. J. Seitze. Část ul. Nová Dlouhoveská bude uzavřena od 13. října do konce listopadu Objízdná trasa (pro veškerou dopravu) bude vedena obousměrně ulicí Stará Dlouhoveská od mostu po křižovatku s ulicí Pod Kalichem, dále jednosměrně ulicí Stará Dlouhoveská. V opačném směru bude trasa vedena obousměrnou komunikací Nová Dlouhoveská a jednosměrně ulicí Pod Kalichem. Informace včetně mapky s vyznačenými objížďkami najdete na Rekonstrukce a přestavba budovy bývalého lůžkového oddělení onkologie byla úspěšně zahájena a pokračuje bez vážnějších problémů, za plného chodu nemocnice. Náklady v částce 25 mil. korun na výstavbu jsou hrazeny dotací ze státního rozpočtu na odstranění havarijního stavu. Práce na objektu provádí na základě výběrového řízení Stavební podnik Klatovy, a. s. Dokončení rekonstrukce včetně kolaudace a předání do užívání je plánováno na polovinu prosince letošního roku tento termín je rovněž jednou z podmínek přidělení dotace. Nový objekt bude propojen s hlavní budovou nemocnice. Z původních třiceti lůžek zde zůstanou zachována 3 4 lůžka pro krátkodobé uložení pacientů onkologie, dvacet lůžek bude sloužit potřebám oddělení LDN. Nově uspořádaný provoz si vyžádá i personální změny nedojde k odchodu zaměstnanců, ale k jejich částečnému přesunutí v rámci nemocnice. Sušická nemocnice prošla od doby své rekonstrukce a sestěhování do monobloku mnohými změnami, z nichž nejdůležitější, z hlediska lékařů i pacientů, jsou investice do přístrojového vybavení a zařízení. Správní rada nemocnice pověřila ředitele zpracováním a jednáním o možnosti získání větší finanční částky na jednorázový nákup vybavení. Investiční plán v tomto případě předpokládal částku 27,5 mil. Kč. Město tento záměr neschválilo a stanovilo nemocnici maximální možnou výši ročních investic v částce pět mil. korun po dobu volebního období, celkem tedy 20 mil. Kč.. Sušická nemocnice pro rok 2003 vyčerpala rozpočet na nákup investičních prostředků. Začátkem roku byl zakoupen kolonoskop a gastroskop, dále nový anesteziologický přístroj a bioanalyzátor s odstředivkou pro laboratoř, jehož platba zasáhla i do rozpočtu příštího roku, stejně jako nákup centrály a monitorovacího systému na jednotku in- 3. října 2003 Cena 5,80 Kč tenzivní péče. Další nutným nákupem je pořízení kompletního nemocničního informačního systému, jehož předpokládaná cena se pohybuje ve výši zhruba 4,5 milionu. Systém bude hrazen z pětimilionového úvěru spláceného Městem, které o částku potřebnou na splátky sníží v budoucích letech výši rozpočtové rezervy na investice nemocnice. Nový systém umožní účtování podle diagnózy, zpřesní vykazování a především dojde k podstatnému zrychlení komunikace s jednotlivými pojišťovnami, což s sebou nese včasnou fakturaci a rychlejší obrátku peněz. Obměna zařízení a vybavení potřebného jak k provozu samotnému, tak k jednotlivým úkonům pro pacienty probíhá tedy podle finančních možností a požadavků vyplývajících z chodu nemocnice. Pro nejbližší budoucnost se ještě uvažuje o nákupu nových kontejnerů na sterilizaci, infúzních pump atd. Na druhou stranu je ale třeba říci, že nemocnice rovněž určitou část finančních prostředků plánovanou na nákup ušetřila zejména díky sponzorským příspěvkům a darům, dále pak vhodnými nákupy a jednáním s dodavateli. Celkem se ušetřená částka pohybuje kolem tří milionů,, což znamená snížení deficitu mezi požadovanou (27,5 mil. Kč) a slíbenou (20 mil. Kč) částkou. Odpadl například nákup osobního vozu v hodnotě 500 tis. Kč, který nemocnice dostala darem od dvou sponzorů, další obdržela od společnosti GIO'Style Pap, a. s., z finančních darů mohl být zakoupen magnetoterapeutický přístroj a EKG. Letos v létě obdržela nemocnice další peněžité příspěvky od Komerční banky, a. s., (100 tis. Kč) a České spořitelny, a. s., (150 tis. Kč) na již zakoupené přístroje. Takto vzniklá dodatečná úspora původně vynaložených finančních prostředků bude použita na zakoupení nového operačního stolu. Z rozpočtu na pořízení investic tedy nemocnice v Sušici celkem vyčerpala pro letošní rok celou částku, z příštího roku prostředky ve výši asi dva mil. korun. Na jedné straně je stanovený plán, na druhé straně je třeba uvážit, že rozhodování o pořizování vybavení probíhá operativně podle momentálních potřeb, vyplývajících z každodenního provozu nemocnice. Také proto může dojít k překračování finančních limitů nebo vyvstávají potřeby úvěrů. as Jak se změní lékařská pohotovost O tom, že lékařskou službu první pomoci přestal kraj podporovat, tak jak původně fungovala na jednotlivých poliklinikách, Sušické noviny informovaly již v srpnu letošního roku. Z rozhodnutí Plzeňského kraje je od 1. dubna krajem hrazena jen jedna LSPP v každém okrese, pouze v okrese Klatovy jsou financovány LSPP v Klatovech a v Sušici. Pohotovost pro děti a dorost kromě Plzně není hrazena nikde. Obecným důvodem snížení počtu pohotovostních služeb nejen v celém Plzeňském kraji, ale i v celé ČR, bylo časté zneužívání pohotovostních služeb pacienty, stupňující se finanční nároky a rovněž nezájem některých praktických lékařů o účast v těchto službách. V okrese Klatovy díky pochopení některých měst a obcí zatím kromě krajem garantovaných pohotovostí v Klatovech a v Sušici jsou zatím zachovány LSPP v Horažďovicích a v Nýrsku a dětská LSPP v Klatovech a v Sušici. V ostatních okresech Plzeňského kraje došlo již na počátku tohoto roku (na rozdíl od okresu Klatovy) k daleko výraznějšímu snížení počtu pohotovostních služeb, v některých okresech není v současné době LSPP dokonce žádná. pokračování na str. 2 Přečtěte si Pozor! Změna telefonních čísel na sušické poliklinice! další historický nález na radnici přijetí nových vyhlášek v požární ochraně nepřehlédněte nabídku podzimních a zimních zájezdů o šumavských mlýnech pokračování vyprávění Svatoborů o Francii návrat svatohubertské tradice Pohádkové neděle v sušickém kině Nenechte si ujít! sobota 4. října ve hod. Sokolovna Staropražští heligonkáři K tanci i poslechu, stolové uspořádání, možnost občerstvení. Vstupenky s místenkami v MKS, rezervace na tel * * * * * sobota 6.prosince 2003 Vánoční Vídeň Návštěva kapucínského kláštera s hrobkami rodu Habsburků, paláce Hofburg a vánočních trhů. Přihlášky v MKS, tel

2 strana 2 Jak se změní lékařská pohotovost V současné době fungují pohotovosti na klatovském okrese takto: Klatovy nepřetržitý provoz LSPP pro dospělé i LSPP pro děti a dorost; Nýrsko od počátku roku LSPP ve všední dny pouze do ; Horažďovice od poloviny roku LSPP pouze o víkendech a svátcích V Klatovech, Nýrsku a v Horažďovicích je provoz ordinace pohotovostní služby zajišťován personálem záchranné služby. V době nepřítomnosti lékaře LSPP je v Nýrsku a v Horažďovicích na stanovišti trvale přítomna posádka záchranné služby bez lékaře. Tyto posádky průběžně spolupracují s lékaři záchranných služeb v Klatovech, Sušici a Strakonicích. dokončení ze str. 1 Nové změny od října Od dochází ke změně provozovatele LSPP v Sušici místo Polikliniky Sušice, s. r. o., bude pohotovost provozovat Nemocnice Sušice, o. p. s, ordinace pohotovosti bude přemístěna z polikliniky na náměstí do prostor nemocnice. Provoz ordinace bude zajišťovat personál záchranné služby. V ordinaci bude v pracovní dny v době od , o víkendech a svátcích v době od 8 00 hod. do hod, přítomen praktický lékař. V této době bude pohotovost poskytovat zdravotní péči i formou návštěvní služby. Po pak bude provoz ordinace LSPP zajišťovat lékař záchranné služby a nebude prováděna návštěvní služba. V době mimo přítomnost praktického lékaře bude personálně posílena záchranná služba. Do konce roku bude zachován provoz pohotovosti pro děti a dorost. Tato LSPP poskytuje zdravotní péči Hledaný Budějovičák kradl v Sušici Na území Sušicka řeší Policie České republiky tyto trestné činy: Počátkem září v odpoledních hodinách vnikl v obci Srní Mechov neznámý pachatel do zaparkovaného osobního vozidla Renault Mégane. Po rozbití okna ve dveřích si z vozidla přivlastnil dva spací pytle, dva sportovní batohy s věcmi, brašnu na kolo a box s 30 CD. Poškozeným majitelům z Prahy a Kladna vznikla škoda korun. Z trestného činu krádeže byl obviněn 37letý muž z Českých Budějovic, který v srpnu v odpoledních hodinách ukradl z prodejny železářství v ulici Klostermannova pokladničku. Poškozenému majiteli vznikla škoda za 500 korun. Po muži bylo vyhlášeno celostátní pátrání a na základě příkazů Okresních soudů v Č. Budějovicích a ve Strakonicích byl zatčen a dle rozhodnutí soudkyně OS Prachatice předán do vazební věznice v Č. Budějovicích. Po vypáčení dveří a rozbití okna vnikl neznámý pachatel v obci Lešišov do rekreačního domku, odkud si odnesl počítač, šavli, dalekohled, hodinky, přívěsek a dva svícny. Majiteli způsobil škodu ve výši Kč. Druhou zářijovou sobotu vnikl v průběhu dne neznámý zloděj do osobního vozu Fiat Multipla zaparkovaného před hotelem ve Vodní ul. v Sušici. Z auta ukradl zásobník na CD s dvaceti disky a tašku s věcmi. Poškozenému cizinci způsobil škodu za korun. PČR KT, as Připravili jsme pro vás novinku! Přijměte naše pozvání k příjemnému posezení v sušické Sokolovně. Každý měsíc vám chceme zpříjemnit jedno nedělní odpoledne Pro dobrou náladu hraje Solovačka harmonikář Jan Vondrášek z Klatovy Solovačka Začátky vždy v hodin. Těšíme se na vás! pouze v ordinaci, neprovádí návštěvní činnost Rada pacientům Vzhledem k redukci pohotovostních služeb LSPP v Sušici je nutné, aby se pacienti ve všední dny se svými zdravotními potížemi obraceli během dne přímo na své praktické lékaře a neodkládali řešení těchto potíží na pozdější dobu. Pokud se přesto u někoho objeví závažné zdravotní potíže, které nebude možno odložit na následující den, je vhodné, aby postižený navštívil přímo ordinaci LSPP, která se nachází v budově Nemocnice Sušice, o. p. s., a nebo se obrátil s žádostí o informaci na tísňovou linku 155. Zde volajícímu zdravotní sestry na operačním středisku záchranné služby v Klatovech zajistí nejvhodnější řešení jeho zdravotních potíží. MUDr. S. DVOŘÁK, ředitel ZZS Klatovy V rámci srdíčkového dne, který proběhl 17. září 2003, vybrali studenti, kteří srdíčka prodávali, částku ,10 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli. STUDENTI GYMNÁZIA Vyměním státní 4+1 za menší 3+1 nebo větší 2+1. Informace na tel. č Mezinárodní den seniorů, který se slaví 1. října, ještě není tak známým. Proto se s vámi rádi podělíme o to, jak budeme tento svátek prožívat v sušickém domově důchodců. Dopoledne 1. října nás přišli potěšit svým vystoupením děti z mateřské školy Tylova ul. a sváteční odpoledne patřilo posezení s grilováním a hudbou. Slavit jsme ale 1. října nepřestali, věnujeme tomuto svátku celý měsíc. Kdo by neznal pana Milana Pokorného jako skvělého vypravěče a historika, ten se s ním může seznámit na besedě o Šumavě a Národním parku. Aktuality Nezapomněli jste na Den seniorů? Mládež předváděla jízdu zručnosti Během nočních služeb se hlídky Městské policie zaměřují důrazněji na kontrolu náměstí a jeho okolí. Nemohly však zabránit předváděcím jízdám omladiny, která si zde zkoušela svou zručnost. Ve vysoké rychlosti a za hlasitého troubení byly k vidění na náměstí smyky, riskantní jízda apod. Za přítomnosti hlídek se řidiči ztratili, ve chvíli, kdy strážníci náměstí opustili, však rodeo začalo znovu naplno. Navíc zřejmě někomu velmi překážela značka upozorňující Omítka skrývala fragment erbu Osm měsíců zbývá do dokončení kompletní rekonstrukce budovy sušické radnice. V současné době jsou hotové vnitřní prostory v prvním a druhém patře, probíhá pokládka střechy s tzv. volskými oky (ta skrývají prosvětlující okna), dokončuje se přízemí, pokračují opravy fasády. Právě ta je předmětem častých dohadů kolemjdoucích občanů tedy její vzhled. Bude provedena ve stejné barevné kombinaci jakou má nyní věž budovy. Proti původnímu záměru došlo k navýšení počtu kanceláří o tři místnosti, které jsou umístěny v části půdního prostoru, ve zbytku půdy bude uložen archiv. Po položení střechy budou zahájeny práce na prosklené vstupní hale. Ve středu 22. října nás navštíví děti z Ústavů sociální péče v Oseku u Strakonic a Běšičky u Písku, aby nás potěšily svým vystoupením Ten umí to a ten zas tohle. Živá muzika, tanec a zpěv to vše přinášejí muzikanti ze Střední odborné školy a SOU zemědělského v Sušici pod taktovkou Ing. Sýkory. Několikrát do roka a vždy s velkým úspěchem přijdou potěšit naše seniory. Co dodat závěrem? Jestli se usmíváte a nevěříte, přijďte se mezi nás podívat. Rádi vás uvítáme. M. BARTOŠOVÁ, M. KLÍMOVÁ na jednosměrný provoz u lékárny, a tak ji prostě ulomil. Ve druhém zářijovém víkendu zaznamenala Městská policie opět stížnosti na hluk v ulicích Havlíčkova a Klostermannova. V sobotu i v neděli ráno byly zmíněné ulice plné střepů od lahví a sklenic. Strážníci řešili opět více než padesát přestupků v dopravě, třicetkrát museli použít nepopulární botičku. Ostatních přestupků ve státní správě a územní samosprávě zaznamenali celkem 57. as, mp Právě nyní probíhají přípravné práce na výměnu oken. Od původního návrhu na typ oken odpovídajících barokní podobě bylo upuštěno, instalována budou okna vyrobená z borovice s lazurovaným dubovým nátěrem v klasicistní podobě. Připravuje se také osazení vnitřních dveří z masivního dubu, které budou mít původní barokní podobu. Tu zachovají i při replice dveří ve zrestaurovaném vstupním portálu. V průběhu restaurátorských prací byl v jedné z místností (dříve správní odbor) nalezen fragment historické malby. Při jeho bližším ohledání bylo zjištěno, že se jedná o ručně malovaný, pozdě renesanční fragment erbu. Z nálezu bylo možné vyčíst tvar heraldického klenotu a přilbice se zlatým turnajovým hledím, zbytky akantu a ohraničení. Následná ohledání a konzultace objasnily, že se pravděpodobně jedná o erb rodu Perglárů z Perglasu. Rod Perglárů z Pergasu pocházel ze západního výběžku Čech z tvrze Perglas, která ležela nedaleko vesnice Dasnice, mezi Kynšperkem n. Ohří a Falknovem (Sokolovem). Mezi Pergláry patřil Volf mladší, který zakoupil statky na Tachovsku a jeho syn Volf Gothart. Ten velmi zbohatl patřily mu Tedražice u Sušice s tvrzí, Mokrosuky a později Kolinec, zakoupený manželkou. V roce 1597 držel dokonce i Velhartice. Tato větev rodu vymřela koncem 17. století. Historicky cenný erb bude odbornou firmou zrestaurován a zakonzervován. as Štít erbu Perglárů z Perglasu měl červenou, zlatou a černou barvu, v klenotu vysoký klobouk stejných barev s peřím. Nová telefonní čísla na sušické poliklinice Od 1. října platí nová telefonní čísla na celé sušické poliklinice. Poliklinika Sušice, spol. s r. o., P. Javorský (správce) Dopravně zdravotní služba Sušice (informace) Dopravně zdravotní služba, J. Tocháček MUDr. Toufar, odb. lékař, oční ambulance MUDr. Kulvejtová prakt. lékař (vedlejší budova) MUDr. Vycpálková prakt. lékař MUDr. Krinková prakt. lékař MUDr. Vodáková prakt. lékař MUDr. Vodák odb. lékař, kožní ambulance MUDr. Humplík, MUDr. Votípka ortopedie MUDr. Marcinkiewiczová odb. lékař, ORL MUDr. Šperlová zubní lékař MUDr. Kellermannová zubní lékař MUDr. Lamborová zubní lékař MUDr. Záhorodný zubní lékař MUDr. Volf zubní lékař Spoldental, v. o. s

3 Aktuality strana 3 Osmé zasedání Zastupitelstva města Sušice se konalo 17. září 2003 v Sokolovně. Zastupitelé města přijali z jednání následující usnesení. změnu u ZŠ T. G. M. v celkové částce Kč. Tato částka bude čerpána z položky rezerva na provozní výdaje. ZM schválilo povýšení příspěvků PO u MŠ Smetanova o Kč, MŠ Tylova o Kč, ZŠ TGM o Kč a ZŠ Lerchova o Kč. Tyto částky budou čerpány z příjmů města za pronájmy a energie domovníků a MUDr. Vlkové. změnu na akci Ozvučení Sokolovny ve výši Kč. Tato částka bude čerpána z org výkup pozemků. změnu ve výši Kč navýšení položky Příspěvek zájmovým organizacím. Tato částka bude čerpána z položky Hrací automaty procenta ze zisku. změnu na dodávku a montáž 4 ks nástěnných umyvadlových baterií v celkové ceně ,50 Kč včetně DPH do restaurace Sokolovna. Částka bude čerpána z položky rezerva na provozní výdaje. změnu na instalaci retardéru a instalaci dopravního značení s omezením rychlosti na 20 km/hod. v ulici Na Stráni v celkové ceně do Kč včetně DPH. Částka bude čerpána z položky rezerva na provozní výdaje. změnu na dodání a instalaci průtokových ohřívačů v budově bývalé rehabilitace (ordinace lékařek Bojanovské a Jakešové) ve výši Kč Tato částka bude použita z org Pravá interna. změnu na akci Městské hradby nástupní městská brána včetně přístupu k lesoparku Luh v částce Kč, a to Kč z položky povodně 2002, Kč z položky údržba DD Kněžice a Kč z položky rezerva na provozní výdaje. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 17. září 2003 projednalo a schválilo dvě obecně závazné vyhlášky v oblasti požární ochrany v souladu s 29 Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Vyhlášky jsou platné na území města a nabývají účinnosti dne 1. listopadu Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2003 se vydává Požární řád města. Požární řád vydaný obecně závaznou vyhláškou v r byl legislativním procesem v r zrušen. Novelizací zákona o požární ochraně Zákonem č. 320/2002 vznikla dnem 1. ledna 2003 potřeba vydat nový požární řád podle požadavků novelizovaného zákona. Požární řád vymezuje úkoly města pro organizaci požární ochrany. Zde stanovuje úkoly pro městský úřad, jednotky požární ochrany a úkoly pro komplexní a nepřetržité zabezpečení požární ochrany. Dále definuje možnosti a způsoby ohlášení požáru a vyhlášení požárního poplachu včetně podmínek pro zabezpečení vodních zdrojů pro Zasedání zastupitelstva města změnu na akci Oprava chodníku v ulici Dlouhoveská v částce Kč. Tato částka bude čerpána z položky Rezerva na provozní výdaje. ZM schválilo uzavření smlouvy o úvěru ve výši Kč na akci Rekonstrukce budovy radnice v Sušici s Českou spořitelnou, a. s., a dále schválilo způsob zajištění investičního úvěru: budoucími rozpočtovými příjmy a účelovými fondy obce. ZM schválilo Dodatek č. 1 přílohy zřizovací listiny vydané dne pro jednotlivé příspěvkové organizace: Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, Mateřská škola Sušice, Tylova 920, Základní škola Sušice, Komenského 59, Základní škola T. G. Masaryka Sušice, Školní jídelna Sušice, Nuželická 25. ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2003, kterou se vydává Požární řád. ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2003, kterou se stanovují podmínky zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Zastupitelstvo města schválilo revokaci svého rozhodnutí ze dne o odprodeji poz. parc. č. 703/52 v k. ú. Sušice manželům Jiřímu a Dagmar Šrámkovým, bytem Praha 10, Uzbecká 1410/6. ZM schválilo smlouvu o podmínkách zřízení stavby a provozu Volšovy zásobování pitnou vodou a budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene se Správou a údržbou silnic Klatovy, příspěvkovou organizací Plzeňského kraje, a pověřilo starostku města jejím podpisem. ZM schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Volšovy zásobování pitnou vodou se Státním statkem Křimice, s. p., a pověřilo starostku města jejím podpisem. ZM schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Sušice Červené Dvorce, urovnání tlakových poměrů se Státním statkem Křimice, s. p., a pověřilo starostku města jejím podpisem. hašení požáru. V obecní rovině stanovuje podmínky pro právnické, podnikající fyzické a fyzické osoby v době zvýšeného nebezpečí požáru. Konkrétní úkoly pro tuto činnost jsou rozpracovány v Nařízení hejtmana Plzeňského kraje č. 1/2000. Toto nařízení je k nahlédnutí na internetových stránkách krajského úřadu na adrese plzensky.cz nebo u osoby pověřené požární ochranou na MÚ Sušice. Požární řád neřeší povinnosti právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob. Tyto povinnosti stanovuje Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2003 se stanovují podmínky požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Podmínky se vztahují na právnické, podnikající fyzické a fyzické osoby a určují, kterých akcí se vyhláška dotýká. Dále stanovuje úkoly před, v průběhu a po ukončení akce a podrobně rozpracovává činnost požárních hlídek. ZM schválilo smlouvu o dílo mezi Městem Sušice a firmou Stavební podnik Klatovy, a. s., Dragounská ul. č. p. 7, Klatovy, na realizaci díla vnitřního dovybavení rekonstruovaného objektu nemocnice v Sušici budovy RTO, v celkové částce Kč, včetně DPH a pověřilo paní starostku podpisem smlouvy o dílo. ZM schválilo kupní smlouvy na prodej movitého majetku pro Sušické technické služby, s. r. o., v cenách ,50 Kč a , 20 Kč a pověřilo starostku města podpisem těchto smluv. ZM rozhodlo o prodeji části parcely č. poz. 483/9 manželům Janě a Josefu Novým za cenu 250 Kč za m 2. Kupující zároveň uhradí i všechny náklady s prodejem spojené. ZM rozhodlo o prodeji parcely č. 358/23 k. ú. Sušice nad Otavou o výměře 785 m 2 manželům Mourkovým, Marii Herynkové, Jiřímu Valíkovi a manželům Rakovým, všichni bytem Smetanova 669 Sušice II. za cenu 250 Kč za m 2. Kupující zároveň uhradí i všechny náklady s prodejem spojené, včetně poměrných částí ceny za zpracování geometrického plánu. ZM rozhodlo o výkupu části pozemku parc. č. 1340/1 o výměře cca 52 m 2 za cenu 200 Kč pro zajištění přístupu k lokalitě Pod Kalichem. ZM rozhodlo o odložení schválení bezúplatného převodu stavby na stavební parcele č. 3541, č. 3542, č a č. 3544, vše v k. ú. Sušice, do doby vyjádření ministerstva obrany ke smlouvě mezi Městem Sušice a Ministerstvem obrany ve smyslu zák. 174/ 2003 a uložilo OMRM předložit tento bod na jednání příštího ZM. ZM neschválilo prodej části pozemkové parcely č. 149/4 k. ú. Sušice nad Otavou, vzhledem k tomu, že výstavba řadových garáží na tomto pozemku není v souladu s územním plánem města. ZM neschválilo prodej části pozemkové parcely č. 1005/4 k. ú. Sušice nad Otavou manželům Janě a Vítězslavu Kohoutovým z důvodu nevhodnosti jejího rozdělení. ZM neschválilo prodej části stavební parc. č v k. ú. Sušice na výstavbu garáže pro Vlastimila Šašmu, protože tato výstavba není v souladu s územním plánem. Jednotlivé žádosti budou zpracovatelem ÚP posuzovány v rámci zadání změny ÚP individuálně. ZM neschválilo odprodej pozemkové parcely č. 272/2 k. ú. Dolní Staňkov paní Miluši Švelchové, vzhledem k tomu, že není v zájmu města Sušice oddělovat tento pozemek od nemovitosti ke které patří jako její zázemí. ZM neschválilo odprodej pozemkové parcely č. 1357/1 pro p. Jiřího Nováka, kamenictví Bettraso Sušice, a pro p. Miroslava Adámka, Pohřební služba Sušice. ZM uložilo OMRM zaurgovat opravu komunikace Dlouhoveská ulice proti objektu Komerční banky, Nuželická ul., a Chmelenská ul. u SÚS Klatovy. ZM uložilo OMRM do návrhu rozpočtu na rok 2004 zahrnout náklady na opravu, příp. výrobu oznamovacích desek ve všech satelitních obcích města Sušice. ZM uložilo OMRM připravit informaci pro občany Volšov, týkající se připravované investice vodovod Volšovy Červené Dvorce. ZM uložilo OMRM prověřit aktuální finanční náročnost realizace výtahu v Domě s pečovatelskou službou a zahrnout výslednou částku do návrhu rozpočtu na rok ZM uložilo tajemníkovi všechny návrhy vyhlášek před schválením v zastupitelstvu města předložit k připomínkovému řízení všem organizacím zřizovaných městem Sušice. ZM vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu Města za první pololetí roku ZM vzalo na vědomí zprávu finančního výboru. ZM vzalo na vědomí zprávu o kontrole usnesení a plnění ukládacích usnesení z jednání minulého zastupitelstva. ZM vzalo na vědomí informaci starostky města ve věci přidělení dotace na infrastrukturu v ulici Sadová. as Obecně závazné vyhlášky v oblasti požární ochrany S obsahem vyhlášek je možno se seznámit na internetových stránkách městského úřadu nebo u pracovníka MÚ pověřeného požární ochranou. Touto osobou Oznámení byl dnem 1. června 2003 určen zaměstnanec kanceláře starostky města Ing. Jaroslav HUPKA, tel , jh Město Sušice, jako dotčený samosprávní celek, ve smyslu 16, odst. 3 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, zveřejňuje tímto informaci o oznámení záměru Prodejna potravin LIDL Sušice a sděluje, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle 7 citovaného zákona. Do oznámení, zpracovaného podle 6, odst. 1 cit. zákona je možno nahlížet v kanceláři odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Sušice, na adrese Nádražní č. p.1243, Sušice II, v době úředních hodin Městského úřadu. Město Sušice nabízí k pronajmutí tyto volné nebytové prostory: jednu místnost s malým skladem a částí chodby ve 2. patře budovy čp. 132/III v Sušici (budova býv. rehabilitace) jednu sklepní místnost v rekonstruovaném objektu býv. pravé interny čp. 131/III v Sušici o výměře 26,5 m 2. pět místností, chodba a sociální zařízení o výměře 148 m 2 v přízemí objektu č. p. 255/II (budova bývalé divize). Bližší informace o konkrétních podmínkách pronájmu poskytne Odbor majetku a rozvoje města městského úřadu, tel nebo osobně radnice čís. dveří 222 nebo 224. Oznámení rodičům dětí Mateřské školy Smetanova a Tylova Na základě ustanovení vyhlášky č. 48/1993 Sb., o školním stravování a z důvodu zajištění pitného režimu po celý den pobytu dětí v mateřské škole sdělujeme, že dochází od ke zvýšení ceny stravného o 1 Kč, tj. na 22 Kč: přesnídávka 4 Kč oběd 12 Kč svačina 4 Kč na nápoje 2 Kč Děti mají zajištěn přísun tekutin po celý den. Na jednotlivých třídách si mohou vybrat: čaj ovocný, instantní, minerálku slazenou, neslazenou, multivitamínové džusy a koncentráty ochucená mléka. Květiny jsou ozdobou, pokud o ně pečujeme V redakci jsme se setkali s připomínkou od občanů: Proč technické služby zlikvidovaly některé keře růží v ul. Stupkova, které tuto ulici zdobily již dlouhé roky? Zatím nebyla vysazena žádná náhrada, ani tráva. Dočkáme se znovu nějakých květin? Dotaz jsme předali vedoucímu Sušických technických služeb, s. r. o., Ing. Zdeňku Bachanovi. K objasnění situace uvedl: Popud k likvidaci přestárlých růží dali sami občané ze Stupkovy ulice, kteří je v minulosti vysadili. Dnes se už o ně nechtějí starat, mladí o to nemají zájem a město určitě nemá dostatek finančních prostředků, aby bylo možno udržovat celou ulici růží, která je mimo turisticky zajímavou část města. Dalším argumentem je skutečnost, že i tato ulice se začíná zaplňovat parkujícími automobily a občané se s obtížemi dostávají na chodník a opačně. Tedy na základě požadavku těchto občanů jsme růže odstranili. Vzhledem k tomu, že keře byly již značně přestárlé, nebylo možno je použít jinde. Růže byly ponechány v té části ulice, kde V pondělí 15. září došlo před třetí hodinou odpolední k požáru motorového prostoru nákladního automobilu Volvo u čerpací stanice v Nalžovských Horách. Oheň zlikvidoval za pomoci práškového hasícího přístroje řidič vozu. Na místo nehody vyjel vyšetřovatel HZS Klatovy. Požár se obešel bez zranění, způsobená škoda dosahuje výše korun. Ten samý den těsně po páté odpolední byl HZS Klatovy přivolán k likvidaci následků dopravní nehody na silnici před obcí Němčice. Havárie vozu Š 120 si vyžádala jedno těžké a jedno lehké zranění. HZS provedl protipožární opatření a úklid vozovky, zranění byli předáni do ošetření lékařům. V úterý 16. září zasahuje jednotka klatovských hasičů u další dopravní nehody, která se stala u benzinového čerpadla Aral v Klatovech. Při nehodě bylo občané projevili zájem o ně dál pečovat a kde jim nevadí ztížený přístup z vozovky. Plochy po růžích budou v nejbližší době zatravněny. Zatravnění nebylo provedeno ihned po odstranění keřů, neboť díky suchému létu by to vyžadovalo zvýšenou zálivku. I bez toho měli pracovníci střediska veřejné zeleně nejvíc práce právě s údržbou a zaléváním stávajících květinových a jiných nově vysázených ploch (včetně ploch kolem nemocnice), což stálo nemalé finanční prostředky. as Pravidelná zasedání zastupitelstva města Sušice se v roce 2003 uskuteční: 12. listopadu, 17. prosince. Jednání budou probíhat v budově Sokolovny od hod. Pravidelná jednání městské rady: 6. října, 20. října, 3. a 24. listopadu 2003 Hasiči zasahují zraněno dítě, které bylo dopraveno k lékaři ještě před příjezdem jednotky. Ta na místě nehody provedla protipožární opatření a úklid. Ve středu 19. září vyjíždí k požáru lesa u osady Rok jednotka HZS Sušice. Požár listnatého porostu se rozšířil na plochu asi 0,6 ha, jako příčina byla stanovena nedbalost či neopatrnost. Požár likvidovalo celkem pět jednotek hasičů, způsobená škoda činí zhruba korun. V neděli 21. září před druhou hodinou odpolední společně zasahuje HZS Klatovy, SDH Předslav a SDH Měčín při likvidaci požáru včelích úlů u obce Hráz směrem na Kamzík. Oheň dále zachvátil travnatý porost o rozloze cca m. Požár se obešel bez zranění, celková škoda je vyčíslena na korun. HZS KT, as

SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Pohotovost pro dospělé: Nemocnice Sušice o.p.s. tel: 376 530 111 15:30-7:00 Praktičtí lékaři pro dospělé: MUDr. Nová Kateřina Poliklinika, Náměstí Svobody 2/I, Sušice 342 01 kontakt:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně

Obecně závazná vyhláška města Kadaně Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 4/2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D M Ě S T A Zastupitelstvo města Kadaně se dne 1. dubna 2004 usneslo usnesením č. 315/2004 v souladu s ustanoveními 10

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

Město Nalžovské Hory POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

Město Nalžovské Hory POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Město Nalžovské Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se vydává požární řád města Nalžovské. Zastupitelstvo města Nalžovské se na svém zasedání dne 26.září 2012 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005 Vyhláška č. 1/2005 Obec Moravská Nová Ves na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.června 2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Lužice se na svém zasedání dne 23.4.2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením č.91/3/2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o

Více

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 MILETÍN nám. Karla Jaromíra Erbena č.p 99 507 71, e-mail:nosek@miletin.cz č.j. 529/2013 Zpracoval : Nosek M. Dne: 5.9. 2013 Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 Přítomni : Nosek Miroslav,Hlavatý

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin.

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015

USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015 USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY OBSAH 1. Úvodní slovo paní ředitelky 2. Profil organizace 3. Organizační struktura 4. Struktura uživatelů 5. Jak šel čas na Terasách v roce 2013 6. Naše cíle

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Zastupitelstvo obce Hlízov se usneslo dne 23.8.2004 podle 29 odst. l písm. o) bod l. zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 dle Zákona č. 410/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Předmět vymezení: základní škola I. Údaje o

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí.

se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí. OBEC RYBÍ se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí. Zastupitelstvo obce Rybí se na svém 7. zasedání dne 14.12.2011 usnesením č. 122

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Požární řád obce Lužnice Vyhláška č.1/2011 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva ze dne29. 8. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009 Zasedání se zúčastnilo: 6 zastupitelů viz presenční listina příloha č. 1 omluveni: Jurčík Jaroslav, ing. Zdeňka

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

10. Provozní řád školní jídelny

10. Provozní řád školní jídelny Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2, příspěvková organizace se sídlem 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 10. Provozní řád školní jídelny Vypracovala: Ing. Ivana Raunerová, ředitelka školy

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více