3. října 2003 Cena 5,80 Kč. Rekonstrukce a přestavba budovy bývalého lůžkového oddělení onkologie byla úspěšně zahájena

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. října 2003 Cena 5,80 Kč. Rekonstrukce a přestavba budovy bývalého lůžkového oddělení onkologie byla úspěšně zahájena"

Transkript

1 18/2003 V lese shořely statisíce V pátek 19. září byl ve večerních hodinách hlášen požár městského lesa v oblasti Kalov u rogalové rampy. Veškerý dostupný lesní personál Sušických městských lesů, spol. s r. o., se ihned dostavil na požářiště, kde aktivně pomáhal s hasebním zásahem. Požár byl uhašen okolo třetí hodiny ranní. Ještě téměř čtyři hodiny ovšem zůstala na místě hlídka SDH Sušice a teprve v 6 40 mohl požářiště převzít Ing. Václav Toman, lesní správce. Během dopoledne probíhalo na místě šetření ohledně příčiny vzniku požáru za účasti požárního inspektora a Obvodního oddělení Policie ČR v Sušici. Jako pravděpodobná příčina vzniku lesního požáru bylo určeno pochybení z nedbalosti oheň se patrně rozšířil od nedopalku cigarety či ohníčku v místě rogalové rampy, kam chodí turisté na vyhlídku. Hasebního zásahu se zúčastnilo šest hasičských jednotek: HZS Sušice, SDH Sušice, SDH Kolinec, SDH Strašín, SDH Žichovice a SDH Nezdice. Podle vyjádření Ing. Tomana se škoda zatím pohybuje ve statisících: Předběžná škoda je následující: totálně shořelo zhruba 0,40 ha lesa ve věku let v dřevinách buk, dub, javor, smrk a douglaska v hodnotě Kč. Současně jako správce městského lesního majetku jsem podal trestní oznámení na neznámého pachatele s výše uvedenou škodou. Náhradu za zničený porost budeme požadovat po pojišťovně ČSOB, u které máme lesy pojištěné. as Dopravní uzavírka v rámci výstavby kanalizace Harmonogram uzavírek v ulicích Stará Dlouhoveská, Nová Dlouhoveská, Mariánská, Krátká, nábř. J. Seitze: Část ul. Stará Dlouhoveská bude uzavřena od 29. září po dobu zhruba 14 dnů. Objízdná trasa (pro místní dopravu) bude vedena po státní silnici Nová Dlouhoveská na křižovatku s místní komunikací Pod Kalichem, odtud směrem vpravo jednosměrnou komunikací zpět na Starou Dlouhoveskou. Část ulice Krátká, Mariánská a část nábřeží Jana Seitze budou uzavřeny od 29. září do konce listopadu Objízdná trasa (pro místní dopravu) bude vedena obousměrně po státní silnici Nová Dlouhoveská, Nuželická, Pod nemocnicí, ulicí na Burince na křižovatku s nábř. J. Seitze. Část ul. Nová Dlouhoveská bude uzavřena od 13. října do konce listopadu Objízdná trasa (pro veškerou dopravu) bude vedena obousměrně ulicí Stará Dlouhoveská od mostu po křižovatku s ulicí Pod Kalichem, dále jednosměrně ulicí Stará Dlouhoveská. V opačném směru bude trasa vedena obousměrnou komunikací Nová Dlouhoveská a jednosměrně ulicí Pod Kalichem. Informace včetně mapky s vyznačenými objížďkami najdete na Rekonstrukce a přestavba budovy bývalého lůžkového oddělení onkologie byla úspěšně zahájena a pokračuje bez vážnějších problémů, za plného chodu nemocnice. Náklady v částce 25 mil. korun na výstavbu jsou hrazeny dotací ze státního rozpočtu na odstranění havarijního stavu. Práce na objektu provádí na základě výběrového řízení Stavební podnik Klatovy, a. s. Dokončení rekonstrukce včetně kolaudace a předání do užívání je plánováno na polovinu prosince letošního roku tento termín je rovněž jednou z podmínek přidělení dotace. Nový objekt bude propojen s hlavní budovou nemocnice. Z původních třiceti lůžek zde zůstanou zachována 3 4 lůžka pro krátkodobé uložení pacientů onkologie, dvacet lůžek bude sloužit potřebám oddělení LDN. Nově uspořádaný provoz si vyžádá i personální změny nedojde k odchodu zaměstnanců, ale k jejich částečnému přesunutí v rámci nemocnice. Sušická nemocnice prošla od doby své rekonstrukce a sestěhování do monobloku mnohými změnami, z nichž nejdůležitější, z hlediska lékařů i pacientů, jsou investice do přístrojového vybavení a zařízení. Správní rada nemocnice pověřila ředitele zpracováním a jednáním o možnosti získání větší finanční částky na jednorázový nákup vybavení. Investiční plán v tomto případě předpokládal částku 27,5 mil. Kč. Město tento záměr neschválilo a stanovilo nemocnici maximální možnou výši ročních investic v částce pět mil. korun po dobu volebního období, celkem tedy 20 mil. Kč.. Sušická nemocnice pro rok 2003 vyčerpala rozpočet na nákup investičních prostředků. Začátkem roku byl zakoupen kolonoskop a gastroskop, dále nový anesteziologický přístroj a bioanalyzátor s odstředivkou pro laboratoř, jehož platba zasáhla i do rozpočtu příštího roku, stejně jako nákup centrály a monitorovacího systému na jednotku in- 3. října 2003 Cena 5,80 Kč tenzivní péče. Další nutným nákupem je pořízení kompletního nemocničního informačního systému, jehož předpokládaná cena se pohybuje ve výši zhruba 4,5 milionu. Systém bude hrazen z pětimilionového úvěru spláceného Městem, které o částku potřebnou na splátky sníží v budoucích letech výši rozpočtové rezervy na investice nemocnice. Nový systém umožní účtování podle diagnózy, zpřesní vykazování a především dojde k podstatnému zrychlení komunikace s jednotlivými pojišťovnami, což s sebou nese včasnou fakturaci a rychlejší obrátku peněz. Obměna zařízení a vybavení potřebného jak k provozu samotnému, tak k jednotlivým úkonům pro pacienty probíhá tedy podle finančních možností a požadavků vyplývajících z chodu nemocnice. Pro nejbližší budoucnost se ještě uvažuje o nákupu nových kontejnerů na sterilizaci, infúzních pump atd. Na druhou stranu je ale třeba říci, že nemocnice rovněž určitou část finančních prostředků plánovanou na nákup ušetřila zejména díky sponzorským příspěvkům a darům, dále pak vhodnými nákupy a jednáním s dodavateli. Celkem se ušetřená částka pohybuje kolem tří milionů,, což znamená snížení deficitu mezi požadovanou (27,5 mil. Kč) a slíbenou (20 mil. Kč) částkou. Odpadl například nákup osobního vozu v hodnotě 500 tis. Kč, který nemocnice dostala darem od dvou sponzorů, další obdržela od společnosti GIO'Style Pap, a. s., z finančních darů mohl být zakoupen magnetoterapeutický přístroj a EKG. Letos v létě obdržela nemocnice další peněžité příspěvky od Komerční banky, a. s., (100 tis. Kč) a České spořitelny, a. s., (150 tis. Kč) na již zakoupené přístroje. Takto vzniklá dodatečná úspora původně vynaložených finančních prostředků bude použita na zakoupení nového operačního stolu. Z rozpočtu na pořízení investic tedy nemocnice v Sušici celkem vyčerpala pro letošní rok celou částku, z příštího roku prostředky ve výši asi dva mil. korun. Na jedné straně je stanovený plán, na druhé straně je třeba uvážit, že rozhodování o pořizování vybavení probíhá operativně podle momentálních potřeb, vyplývajících z každodenního provozu nemocnice. Také proto může dojít k překračování finančních limitů nebo vyvstávají potřeby úvěrů. as Jak se změní lékařská pohotovost O tom, že lékařskou službu první pomoci přestal kraj podporovat, tak jak původně fungovala na jednotlivých poliklinikách, Sušické noviny informovaly již v srpnu letošního roku. Z rozhodnutí Plzeňského kraje je od 1. dubna krajem hrazena jen jedna LSPP v každém okrese, pouze v okrese Klatovy jsou financovány LSPP v Klatovech a v Sušici. Pohotovost pro děti a dorost kromě Plzně není hrazena nikde. Obecným důvodem snížení počtu pohotovostních služeb nejen v celém Plzeňském kraji, ale i v celé ČR, bylo časté zneužívání pohotovostních služeb pacienty, stupňující se finanční nároky a rovněž nezájem některých praktických lékařů o účast v těchto službách. V okrese Klatovy díky pochopení některých měst a obcí zatím kromě krajem garantovaných pohotovostí v Klatovech a v Sušici jsou zatím zachovány LSPP v Horažďovicích a v Nýrsku a dětská LSPP v Klatovech a v Sušici. V ostatních okresech Plzeňského kraje došlo již na počátku tohoto roku (na rozdíl od okresu Klatovy) k daleko výraznějšímu snížení počtu pohotovostních služeb, v některých okresech není v současné době LSPP dokonce žádná. pokračování na str. 2 Přečtěte si Pozor! Změna telefonních čísel na sušické poliklinice! další historický nález na radnici přijetí nových vyhlášek v požární ochraně nepřehlédněte nabídku podzimních a zimních zájezdů o šumavských mlýnech pokračování vyprávění Svatoborů o Francii návrat svatohubertské tradice Pohádkové neděle v sušickém kině Nenechte si ujít! sobota 4. října ve hod. Sokolovna Staropražští heligonkáři K tanci i poslechu, stolové uspořádání, možnost občerstvení. Vstupenky s místenkami v MKS, rezervace na tel * * * * * sobota 6.prosince 2003 Vánoční Vídeň Návštěva kapucínského kláštera s hrobkami rodu Habsburků, paláce Hofburg a vánočních trhů. Přihlášky v MKS, tel

2 strana 2 Jak se změní lékařská pohotovost V současné době fungují pohotovosti na klatovském okrese takto: Klatovy nepřetržitý provoz LSPP pro dospělé i LSPP pro děti a dorost; Nýrsko od počátku roku LSPP ve všední dny pouze do ; Horažďovice od poloviny roku LSPP pouze o víkendech a svátcích V Klatovech, Nýrsku a v Horažďovicích je provoz ordinace pohotovostní služby zajišťován personálem záchranné služby. V době nepřítomnosti lékaře LSPP je v Nýrsku a v Horažďovicích na stanovišti trvale přítomna posádka záchranné služby bez lékaře. Tyto posádky průběžně spolupracují s lékaři záchranných služeb v Klatovech, Sušici a Strakonicích. dokončení ze str. 1 Nové změny od října Od dochází ke změně provozovatele LSPP v Sušici místo Polikliniky Sušice, s. r. o., bude pohotovost provozovat Nemocnice Sušice, o. p. s, ordinace pohotovosti bude přemístěna z polikliniky na náměstí do prostor nemocnice. Provoz ordinace bude zajišťovat personál záchranné služby. V ordinaci bude v pracovní dny v době od , o víkendech a svátcích v době od 8 00 hod. do hod, přítomen praktický lékař. V této době bude pohotovost poskytovat zdravotní péči i formou návštěvní služby. Po pak bude provoz ordinace LSPP zajišťovat lékař záchranné služby a nebude prováděna návštěvní služba. V době mimo přítomnost praktického lékaře bude personálně posílena záchranná služba. Do konce roku bude zachován provoz pohotovosti pro děti a dorost. Tato LSPP poskytuje zdravotní péči Hledaný Budějovičák kradl v Sušici Na území Sušicka řeší Policie České republiky tyto trestné činy: Počátkem září v odpoledních hodinách vnikl v obci Srní Mechov neznámý pachatel do zaparkovaného osobního vozidla Renault Mégane. Po rozbití okna ve dveřích si z vozidla přivlastnil dva spací pytle, dva sportovní batohy s věcmi, brašnu na kolo a box s 30 CD. Poškozeným majitelům z Prahy a Kladna vznikla škoda korun. Z trestného činu krádeže byl obviněn 37letý muž z Českých Budějovic, který v srpnu v odpoledních hodinách ukradl z prodejny železářství v ulici Klostermannova pokladničku. Poškozenému majiteli vznikla škoda za 500 korun. Po muži bylo vyhlášeno celostátní pátrání a na základě příkazů Okresních soudů v Č. Budějovicích a ve Strakonicích byl zatčen a dle rozhodnutí soudkyně OS Prachatice předán do vazební věznice v Č. Budějovicích. Po vypáčení dveří a rozbití okna vnikl neznámý pachatel v obci Lešišov do rekreačního domku, odkud si odnesl počítač, šavli, dalekohled, hodinky, přívěsek a dva svícny. Majiteli způsobil škodu ve výši Kč. Druhou zářijovou sobotu vnikl v průběhu dne neznámý zloděj do osobního vozu Fiat Multipla zaparkovaného před hotelem ve Vodní ul. v Sušici. Z auta ukradl zásobník na CD s dvaceti disky a tašku s věcmi. Poškozenému cizinci způsobil škodu za korun. PČR KT, as Připravili jsme pro vás novinku! Přijměte naše pozvání k příjemnému posezení v sušické Sokolovně. Každý měsíc vám chceme zpříjemnit jedno nedělní odpoledne Pro dobrou náladu hraje Solovačka harmonikář Jan Vondrášek z Klatovy Solovačka Začátky vždy v hodin. Těšíme se na vás! pouze v ordinaci, neprovádí návštěvní činnost Rada pacientům Vzhledem k redukci pohotovostních služeb LSPP v Sušici je nutné, aby se pacienti ve všední dny se svými zdravotními potížemi obraceli během dne přímo na své praktické lékaře a neodkládali řešení těchto potíží na pozdější dobu. Pokud se přesto u někoho objeví závažné zdravotní potíže, které nebude možno odložit na následující den, je vhodné, aby postižený navštívil přímo ordinaci LSPP, která se nachází v budově Nemocnice Sušice, o. p. s., a nebo se obrátil s žádostí o informaci na tísňovou linku 155. Zde volajícímu zdravotní sestry na operačním středisku záchranné služby v Klatovech zajistí nejvhodnější řešení jeho zdravotních potíží. MUDr. S. DVOŘÁK, ředitel ZZS Klatovy V rámci srdíčkového dne, který proběhl 17. září 2003, vybrali studenti, kteří srdíčka prodávali, částku ,10 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli. STUDENTI GYMNÁZIA Vyměním státní 4+1 za menší 3+1 nebo větší 2+1. Informace na tel. č Mezinárodní den seniorů, který se slaví 1. října, ještě není tak známým. Proto se s vámi rádi podělíme o to, jak budeme tento svátek prožívat v sušickém domově důchodců. Dopoledne 1. října nás přišli potěšit svým vystoupením děti z mateřské školy Tylova ul. a sváteční odpoledne patřilo posezení s grilováním a hudbou. Slavit jsme ale 1. října nepřestali, věnujeme tomuto svátku celý měsíc. Kdo by neznal pana Milana Pokorného jako skvělého vypravěče a historika, ten se s ním může seznámit na besedě o Šumavě a Národním parku. Aktuality Nezapomněli jste na Den seniorů? Mládež předváděla jízdu zručnosti Během nočních služeb se hlídky Městské policie zaměřují důrazněji na kontrolu náměstí a jeho okolí. Nemohly však zabránit předváděcím jízdám omladiny, která si zde zkoušela svou zručnost. Ve vysoké rychlosti a za hlasitého troubení byly k vidění na náměstí smyky, riskantní jízda apod. Za přítomnosti hlídek se řidiči ztratili, ve chvíli, kdy strážníci náměstí opustili, však rodeo začalo znovu naplno. Navíc zřejmě někomu velmi překážela značka upozorňující Omítka skrývala fragment erbu Osm měsíců zbývá do dokončení kompletní rekonstrukce budovy sušické radnice. V současné době jsou hotové vnitřní prostory v prvním a druhém patře, probíhá pokládka střechy s tzv. volskými oky (ta skrývají prosvětlující okna), dokončuje se přízemí, pokračují opravy fasády. Právě ta je předmětem častých dohadů kolemjdoucích občanů tedy její vzhled. Bude provedena ve stejné barevné kombinaci jakou má nyní věž budovy. Proti původnímu záměru došlo k navýšení počtu kanceláří o tři místnosti, které jsou umístěny v části půdního prostoru, ve zbytku půdy bude uložen archiv. Po položení střechy budou zahájeny práce na prosklené vstupní hale. Ve středu 22. října nás navštíví děti z Ústavů sociální péče v Oseku u Strakonic a Běšičky u Písku, aby nás potěšily svým vystoupením Ten umí to a ten zas tohle. Živá muzika, tanec a zpěv to vše přinášejí muzikanti ze Střední odborné školy a SOU zemědělského v Sušici pod taktovkou Ing. Sýkory. Několikrát do roka a vždy s velkým úspěchem přijdou potěšit naše seniory. Co dodat závěrem? Jestli se usmíváte a nevěříte, přijďte se mezi nás podívat. Rádi vás uvítáme. M. BARTOŠOVÁ, M. KLÍMOVÁ na jednosměrný provoz u lékárny, a tak ji prostě ulomil. Ve druhém zářijovém víkendu zaznamenala Městská policie opět stížnosti na hluk v ulicích Havlíčkova a Klostermannova. V sobotu i v neděli ráno byly zmíněné ulice plné střepů od lahví a sklenic. Strážníci řešili opět více než padesát přestupků v dopravě, třicetkrát museli použít nepopulární botičku. Ostatních přestupků ve státní správě a územní samosprávě zaznamenali celkem 57. as, mp Právě nyní probíhají přípravné práce na výměnu oken. Od původního návrhu na typ oken odpovídajících barokní podobě bylo upuštěno, instalována budou okna vyrobená z borovice s lazurovaným dubovým nátěrem v klasicistní podobě. Připravuje se také osazení vnitřních dveří z masivního dubu, které budou mít původní barokní podobu. Tu zachovají i při replice dveří ve zrestaurovaném vstupním portálu. V průběhu restaurátorských prací byl v jedné z místností (dříve správní odbor) nalezen fragment historické malby. Při jeho bližším ohledání bylo zjištěno, že se jedná o ručně malovaný, pozdě renesanční fragment erbu. Z nálezu bylo možné vyčíst tvar heraldického klenotu a přilbice se zlatým turnajovým hledím, zbytky akantu a ohraničení. Následná ohledání a konzultace objasnily, že se pravděpodobně jedná o erb rodu Perglárů z Perglasu. Rod Perglárů z Pergasu pocházel ze západního výběžku Čech z tvrze Perglas, která ležela nedaleko vesnice Dasnice, mezi Kynšperkem n. Ohří a Falknovem (Sokolovem). Mezi Pergláry patřil Volf mladší, který zakoupil statky na Tachovsku a jeho syn Volf Gothart. Ten velmi zbohatl patřily mu Tedražice u Sušice s tvrzí, Mokrosuky a později Kolinec, zakoupený manželkou. V roce 1597 držel dokonce i Velhartice. Tato větev rodu vymřela koncem 17. století. Historicky cenný erb bude odbornou firmou zrestaurován a zakonzervován. as Štít erbu Perglárů z Perglasu měl červenou, zlatou a černou barvu, v klenotu vysoký klobouk stejných barev s peřím. Nová telefonní čísla na sušické poliklinice Od 1. října platí nová telefonní čísla na celé sušické poliklinice. Poliklinika Sušice, spol. s r. o., P. Javorský (správce) Dopravně zdravotní služba Sušice (informace) Dopravně zdravotní služba, J. Tocháček MUDr. Toufar, odb. lékař, oční ambulance MUDr. Kulvejtová prakt. lékař (vedlejší budova) MUDr. Vycpálková prakt. lékař MUDr. Krinková prakt. lékař MUDr. Vodáková prakt. lékař MUDr. Vodák odb. lékař, kožní ambulance MUDr. Humplík, MUDr. Votípka ortopedie MUDr. Marcinkiewiczová odb. lékař, ORL MUDr. Šperlová zubní lékař MUDr. Kellermannová zubní lékař MUDr. Lamborová zubní lékař MUDr. Záhorodný zubní lékař MUDr. Volf zubní lékař Spoldental, v. o. s

3 Aktuality strana 3 Osmé zasedání Zastupitelstva města Sušice se konalo 17. září 2003 v Sokolovně. Zastupitelé města přijali z jednání následující usnesení. změnu u ZŠ T. G. M. v celkové částce Kč. Tato částka bude čerpána z položky rezerva na provozní výdaje. ZM schválilo povýšení příspěvků PO u MŠ Smetanova o Kč, MŠ Tylova o Kč, ZŠ TGM o Kč a ZŠ Lerchova o Kč. Tyto částky budou čerpány z příjmů města za pronájmy a energie domovníků a MUDr. Vlkové. změnu na akci Ozvučení Sokolovny ve výši Kč. Tato částka bude čerpána z org výkup pozemků. změnu ve výši Kč navýšení položky Příspěvek zájmovým organizacím. Tato částka bude čerpána z položky Hrací automaty procenta ze zisku. změnu na dodávku a montáž 4 ks nástěnných umyvadlových baterií v celkové ceně ,50 Kč včetně DPH do restaurace Sokolovna. Částka bude čerpána z položky rezerva na provozní výdaje. změnu na instalaci retardéru a instalaci dopravního značení s omezením rychlosti na 20 km/hod. v ulici Na Stráni v celkové ceně do Kč včetně DPH. Částka bude čerpána z položky rezerva na provozní výdaje. změnu na dodání a instalaci průtokových ohřívačů v budově bývalé rehabilitace (ordinace lékařek Bojanovské a Jakešové) ve výši Kč Tato částka bude použita z org Pravá interna. změnu na akci Městské hradby nástupní městská brána včetně přístupu k lesoparku Luh v částce Kč, a to Kč z položky povodně 2002, Kč z položky údržba DD Kněžice a Kč z položky rezerva na provozní výdaje. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 17. září 2003 projednalo a schválilo dvě obecně závazné vyhlášky v oblasti požární ochrany v souladu s 29 Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Vyhlášky jsou platné na území města a nabývají účinnosti dne 1. listopadu Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2003 se vydává Požární řád města. Požární řád vydaný obecně závaznou vyhláškou v r byl legislativním procesem v r zrušen. Novelizací zákona o požární ochraně Zákonem č. 320/2002 vznikla dnem 1. ledna 2003 potřeba vydat nový požární řád podle požadavků novelizovaného zákona. Požární řád vymezuje úkoly města pro organizaci požární ochrany. Zde stanovuje úkoly pro městský úřad, jednotky požární ochrany a úkoly pro komplexní a nepřetržité zabezpečení požární ochrany. Dále definuje možnosti a způsoby ohlášení požáru a vyhlášení požárního poplachu včetně podmínek pro zabezpečení vodních zdrojů pro Zasedání zastupitelstva města změnu na akci Oprava chodníku v ulici Dlouhoveská v částce Kč. Tato částka bude čerpána z položky Rezerva na provozní výdaje. ZM schválilo uzavření smlouvy o úvěru ve výši Kč na akci Rekonstrukce budovy radnice v Sušici s Českou spořitelnou, a. s., a dále schválilo způsob zajištění investičního úvěru: budoucími rozpočtovými příjmy a účelovými fondy obce. ZM schválilo Dodatek č. 1 přílohy zřizovací listiny vydané dne pro jednotlivé příspěvkové organizace: Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, Mateřská škola Sušice, Tylova 920, Základní škola Sušice, Komenského 59, Základní škola T. G. Masaryka Sušice, Školní jídelna Sušice, Nuželická 25. ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2003, kterou se vydává Požární řád. ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2003, kterou se stanovují podmínky zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Zastupitelstvo města schválilo revokaci svého rozhodnutí ze dne o odprodeji poz. parc. č. 703/52 v k. ú. Sušice manželům Jiřímu a Dagmar Šrámkovým, bytem Praha 10, Uzbecká 1410/6. ZM schválilo smlouvu o podmínkách zřízení stavby a provozu Volšovy zásobování pitnou vodou a budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene se Správou a údržbou silnic Klatovy, příspěvkovou organizací Plzeňského kraje, a pověřilo starostku města jejím podpisem. ZM schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Volšovy zásobování pitnou vodou se Státním statkem Křimice, s. p., a pověřilo starostku města jejím podpisem. ZM schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Sušice Červené Dvorce, urovnání tlakových poměrů se Státním statkem Křimice, s. p., a pověřilo starostku města jejím podpisem. hašení požáru. V obecní rovině stanovuje podmínky pro právnické, podnikající fyzické a fyzické osoby v době zvýšeného nebezpečí požáru. Konkrétní úkoly pro tuto činnost jsou rozpracovány v Nařízení hejtmana Plzeňského kraje č. 1/2000. Toto nařízení je k nahlédnutí na internetových stránkách krajského úřadu na adrese plzensky.cz nebo u osoby pověřené požární ochranou na MÚ Sušice. Požární řád neřeší povinnosti právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob. Tyto povinnosti stanovuje Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2003 se stanovují podmínky požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Podmínky se vztahují na právnické, podnikající fyzické a fyzické osoby a určují, kterých akcí se vyhláška dotýká. Dále stanovuje úkoly před, v průběhu a po ukončení akce a podrobně rozpracovává činnost požárních hlídek. ZM schválilo smlouvu o dílo mezi Městem Sušice a firmou Stavební podnik Klatovy, a. s., Dragounská ul. č. p. 7, Klatovy, na realizaci díla vnitřního dovybavení rekonstruovaného objektu nemocnice v Sušici budovy RTO, v celkové částce Kč, včetně DPH a pověřilo paní starostku podpisem smlouvy o dílo. ZM schválilo kupní smlouvy na prodej movitého majetku pro Sušické technické služby, s. r. o., v cenách ,50 Kč a , 20 Kč a pověřilo starostku města podpisem těchto smluv. ZM rozhodlo o prodeji části parcely č. poz. 483/9 manželům Janě a Josefu Novým za cenu 250 Kč za m 2. Kupující zároveň uhradí i všechny náklady s prodejem spojené. ZM rozhodlo o prodeji parcely č. 358/23 k. ú. Sušice nad Otavou o výměře 785 m 2 manželům Mourkovým, Marii Herynkové, Jiřímu Valíkovi a manželům Rakovým, všichni bytem Smetanova 669 Sušice II. za cenu 250 Kč za m 2. Kupující zároveň uhradí i všechny náklady s prodejem spojené, včetně poměrných částí ceny za zpracování geometrického plánu. ZM rozhodlo o výkupu části pozemku parc. č. 1340/1 o výměře cca 52 m 2 za cenu 200 Kč pro zajištění přístupu k lokalitě Pod Kalichem. ZM rozhodlo o odložení schválení bezúplatného převodu stavby na stavební parcele č. 3541, č. 3542, č a č. 3544, vše v k. ú. Sušice, do doby vyjádření ministerstva obrany ke smlouvě mezi Městem Sušice a Ministerstvem obrany ve smyslu zák. 174/ 2003 a uložilo OMRM předložit tento bod na jednání příštího ZM. ZM neschválilo prodej části pozemkové parcely č. 149/4 k. ú. Sušice nad Otavou, vzhledem k tomu, že výstavba řadových garáží na tomto pozemku není v souladu s územním plánem města. ZM neschválilo prodej části pozemkové parcely č. 1005/4 k. ú. Sušice nad Otavou manželům Janě a Vítězslavu Kohoutovým z důvodu nevhodnosti jejího rozdělení. ZM neschválilo prodej části stavební parc. č v k. ú. Sušice na výstavbu garáže pro Vlastimila Šašmu, protože tato výstavba není v souladu s územním plánem. Jednotlivé žádosti budou zpracovatelem ÚP posuzovány v rámci zadání změny ÚP individuálně. ZM neschválilo odprodej pozemkové parcely č. 272/2 k. ú. Dolní Staňkov paní Miluši Švelchové, vzhledem k tomu, že není v zájmu města Sušice oddělovat tento pozemek od nemovitosti ke které patří jako její zázemí. ZM neschválilo odprodej pozemkové parcely č. 1357/1 pro p. Jiřího Nováka, kamenictví Bettraso Sušice, a pro p. Miroslava Adámka, Pohřební služba Sušice. ZM uložilo OMRM zaurgovat opravu komunikace Dlouhoveská ulice proti objektu Komerční banky, Nuželická ul., a Chmelenská ul. u SÚS Klatovy. ZM uložilo OMRM do návrhu rozpočtu na rok 2004 zahrnout náklady na opravu, příp. výrobu oznamovacích desek ve všech satelitních obcích města Sušice. ZM uložilo OMRM připravit informaci pro občany Volšov, týkající se připravované investice vodovod Volšovy Červené Dvorce. ZM uložilo OMRM prověřit aktuální finanční náročnost realizace výtahu v Domě s pečovatelskou službou a zahrnout výslednou částku do návrhu rozpočtu na rok ZM uložilo tajemníkovi všechny návrhy vyhlášek před schválením v zastupitelstvu města předložit k připomínkovému řízení všem organizacím zřizovaných městem Sušice. ZM vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu Města za první pololetí roku ZM vzalo na vědomí zprávu finančního výboru. ZM vzalo na vědomí zprávu o kontrole usnesení a plnění ukládacích usnesení z jednání minulého zastupitelstva. ZM vzalo na vědomí informaci starostky města ve věci přidělení dotace na infrastrukturu v ulici Sadová. as Obecně závazné vyhlášky v oblasti požární ochrany S obsahem vyhlášek je možno se seznámit na internetových stránkách městského úřadu nebo u pracovníka MÚ pověřeného požární ochranou. Touto osobou Oznámení byl dnem 1. června 2003 určen zaměstnanec kanceláře starostky města Ing. Jaroslav HUPKA, tel , jh Město Sušice, jako dotčený samosprávní celek, ve smyslu 16, odst. 3 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, zveřejňuje tímto informaci o oznámení záměru Prodejna potravin LIDL Sušice a sděluje, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle 7 citovaného zákona. Do oznámení, zpracovaného podle 6, odst. 1 cit. zákona je možno nahlížet v kanceláři odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Sušice, na adrese Nádražní č. p.1243, Sušice II, v době úředních hodin Městského úřadu. Město Sušice nabízí k pronajmutí tyto volné nebytové prostory: jednu místnost s malým skladem a částí chodby ve 2. patře budovy čp. 132/III v Sušici (budova býv. rehabilitace) jednu sklepní místnost v rekonstruovaném objektu býv. pravé interny čp. 131/III v Sušici o výměře 26,5 m 2. pět místností, chodba a sociální zařízení o výměře 148 m 2 v přízemí objektu č. p. 255/II (budova bývalé divize). Bližší informace o konkrétních podmínkách pronájmu poskytne Odbor majetku a rozvoje města městského úřadu, tel nebo osobně radnice čís. dveří 222 nebo 224. Oznámení rodičům dětí Mateřské školy Smetanova a Tylova Na základě ustanovení vyhlášky č. 48/1993 Sb., o školním stravování a z důvodu zajištění pitného režimu po celý den pobytu dětí v mateřské škole sdělujeme, že dochází od ke zvýšení ceny stravného o 1 Kč, tj. na 22 Kč: přesnídávka 4 Kč oběd 12 Kč svačina 4 Kč na nápoje 2 Kč Děti mají zajištěn přísun tekutin po celý den. Na jednotlivých třídách si mohou vybrat: čaj ovocný, instantní, minerálku slazenou, neslazenou, multivitamínové džusy a koncentráty ochucená mléka. Květiny jsou ozdobou, pokud o ně pečujeme V redakci jsme se setkali s připomínkou od občanů: Proč technické služby zlikvidovaly některé keře růží v ul. Stupkova, které tuto ulici zdobily již dlouhé roky? Zatím nebyla vysazena žádná náhrada, ani tráva. Dočkáme se znovu nějakých květin? Dotaz jsme předali vedoucímu Sušických technických služeb, s. r. o., Ing. Zdeňku Bachanovi. K objasnění situace uvedl: Popud k likvidaci přestárlých růží dali sami občané ze Stupkovy ulice, kteří je v minulosti vysadili. Dnes se už o ně nechtějí starat, mladí o to nemají zájem a město určitě nemá dostatek finančních prostředků, aby bylo možno udržovat celou ulici růží, která je mimo turisticky zajímavou část města. Dalším argumentem je skutečnost, že i tato ulice se začíná zaplňovat parkujícími automobily a občané se s obtížemi dostávají na chodník a opačně. Tedy na základě požadavku těchto občanů jsme růže odstranili. Vzhledem k tomu, že keře byly již značně přestárlé, nebylo možno je použít jinde. Růže byly ponechány v té části ulice, kde V pondělí 15. září došlo před třetí hodinou odpolední k požáru motorového prostoru nákladního automobilu Volvo u čerpací stanice v Nalžovských Horách. Oheň zlikvidoval za pomoci práškového hasícího přístroje řidič vozu. Na místo nehody vyjel vyšetřovatel HZS Klatovy. Požár se obešel bez zranění, způsobená škoda dosahuje výše korun. Ten samý den těsně po páté odpolední byl HZS Klatovy přivolán k likvidaci následků dopravní nehody na silnici před obcí Němčice. Havárie vozu Š 120 si vyžádala jedno těžké a jedno lehké zranění. HZS provedl protipožární opatření a úklid vozovky, zranění byli předáni do ošetření lékařům. V úterý 16. září zasahuje jednotka klatovských hasičů u další dopravní nehody, která se stala u benzinového čerpadla Aral v Klatovech. Při nehodě bylo občané projevili zájem o ně dál pečovat a kde jim nevadí ztížený přístup z vozovky. Plochy po růžích budou v nejbližší době zatravněny. Zatravnění nebylo provedeno ihned po odstranění keřů, neboť díky suchému létu by to vyžadovalo zvýšenou zálivku. I bez toho měli pracovníci střediska veřejné zeleně nejvíc práce právě s údržbou a zaléváním stávajících květinových a jiných nově vysázených ploch (včetně ploch kolem nemocnice), což stálo nemalé finanční prostředky. as Pravidelná zasedání zastupitelstva města Sušice se v roce 2003 uskuteční: 12. listopadu, 17. prosince. Jednání budou probíhat v budově Sokolovny od hod. Pravidelná jednání městské rady: 6. října, 20. října, 3. a 24. listopadu 2003 Hasiči zasahují zraněno dítě, které bylo dopraveno k lékaři ještě před příjezdem jednotky. Ta na místě nehody provedla protipožární opatření a úklid. Ve středu 19. září vyjíždí k požáru lesa u osady Rok jednotka HZS Sušice. Požár listnatého porostu se rozšířil na plochu asi 0,6 ha, jako příčina byla stanovena nedbalost či neopatrnost. Požár likvidovalo celkem pět jednotek hasičů, způsobená škoda činí zhruba korun. V neděli 21. září před druhou hodinou odpolední společně zasahuje HZS Klatovy, SDH Předslav a SDH Měčín při likvidaci požáru včelích úlů u obce Hráz směrem na Kamzík. Oheň dále zachvátil travnatý porost o rozloze cca m. Požár se obešel bez zranění, celková škoda je vyčíslena na korun. HZS KT, as

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

15. července 2005 Cena 6,00 Kč. které vykazují nezaměstnanost

15. července 2005 Cena 6,00 Kč. které vykazují nezaměstnanost 14/2005 15. července 2005 Cena 6,00 Kč Slovo starostky Vážení spoluobčané, rok 2005 se přehoupl do své druhé poloviny a právě prožíváme jednu z jeho nejhezčích částí, čas prázdnin a dovolených. V uplynulých

Více

Písek pro všechny? Aktuálně z radnice

Písek pro všechny? Aktuálně z radnice 13/2010 2. července 2010 Cena 7,00 Kč Zámecká brána se otevřela Oficiální zahájení provozu kulturního, společenského a ubytovacího centra Zámek Hrádek proběhlo ve čtvrtek 24. června za přítomnosti významných

Více

Reforma ve školství výukové plány se připravují

Reforma ve školství výukové plány se připravují 9/2006 Reforma ve školství výukové plány se připravují Od příštího školního roku musí mít všechny základní školy v republice vlastní vzdělávací plán, podle nějž se pak budou řídit. Učitelé ZŠ v Komenského

Více

Se starostou na aktuální témata

Se starostou na aktuální témata 6/2008 21. března 2008 Cena 6,00 Kč Po roce znovu sčítáme škody Festival Je kraj, kde voní tráva 2008 Ještě nejsou odstraněny všechny následky loňského řádění orkánu Kyrill a republika znovu sčítá škody

Více

S čím hospodaří město v letošním roce?

S čím hospodaří město v letošním roce? 6/2006 S čím hospodaří město v letošním roce? Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 22. 2. 2006 rozpočet pro rok 2006. Celkový rozpočet města se skládá ze tří základních částí: příjmy ve

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

1. července 2005 Cena 6,00 Kč

1. července 2005 Cena 6,00 Kč 13/2005 Kvalita vody na koupališti Pomník Mistra Jana Husa, jedné z nejvýznamnějších postav českých dějin, kněze, kazatele a myslitele, najdeme v Sušici v parku u gymnázia. V letošním roce si připomínáme

Více

konkurz, který byl přijat, bylo také

konkurz, který byl přijat, bylo také 3/99 12. února 1999 Cena 4,80 Kč Začátkem roku stoupla nezaměstnanost Ke zvýšení procenta nezaměstnanosti přispěla koncem minulého roku nejen likvidace Sololitu, a. s., ale hlavně, tak jako každoročně,

Více

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici 1/2001 12. ledna 2001 Cena 5,80 Kč Sestěhování do monobloku V rámci dostavby nemocnice byla dokončena její první etapa, která si vyžádala téměř 70 mil. korun. V průběhu ledna budou realizovány změny týkající

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

Regionální disparity a regionální politika

Regionální disparity a regionální politika 18/98 9. října 1998 Cena 4,80 Kč Lidé nemají peníze, ani jistotu, že budou mít práci Sololit se potýká s existenčními problémy Problémy Sololitu, jedné z dceřiných společností Sola, a. s., začaly vycházet

Více

Revitalizace sídlišť začíná

Revitalizace sídlišť začíná 11/2010 4. června 2010 Cena 7,00 Kč Brána Šumavy zahájila letní sezónu Rušný květen, který v Sušici hostil mj. mezinárodní konferenci, domácí i zahraniční kapely při hudebních pořadech i účastníky přeshraničních

Více

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč Na kolejích (foto: Fotoklub SnS o. s. Ladislav Špalek) Z obsahu Schůze rady......... str. 2 Kdysi a dnes......... str. 6 Školství............. str. 7 Kultura............

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku.

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku. Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska SOBE B l a t e n s k o O Bezdědovicích Informační servis Z obcí regionu Ze školství Sociální okénko ž i v e a n o v e Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ

Více

Jarní. Světelský zpravodaj

Jarní. Světelský zpravodaj Jarní strana 1 Světelský zpravodaj Slovo úvodem Vážení čtenáři, zima se nám pomalu ale jistě chýlí ke konci a nás čeká období teplejších a prosluněných dnů. Doba, v níž řada z nás podniká v rámci svých

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Aktuálně Karolína Galušková je nejúspěšnějším sportovcem roku

Aktuálně Karolína Galušková je nejúspěšnějším sportovcem roku 4/2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně Karolína Galušková je nejúspěšnějším sportovcem roku z radnice Uvnitř čísla Na sušické radnici proběhlo 10. února setkání starosty Petra Mottla s představiteli Sdružení

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Z RCA DLO. Je libo ledový čaj, nebo slazené mléčko? Jak jednoduché. Stačí zajít ke školnímu prodejnímu automatu a vhodit nějakou tu minci...

Z RCA DLO. Je libo ledový čaj, nebo slazené mléčko? Jak jednoduché. Stačí zajít ke školnímu prodejnímu automatu a vhodit nějakou tu minci... první reality s garancí Nezávislý regionální čtrnáctideník DLO RCA Z Z RCA DLO Ročník XIII. Číslo 18 RAZÍTKa 602 782 272 10. října 2014 www.pomocproreality.cz tel. 724 680 736 Distribuční síť: cílený roznos

Více