3. října 2003 Cena 5,80 Kč. Rekonstrukce a přestavba budovy bývalého lůžkového oddělení onkologie byla úspěšně zahájena

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. října 2003 Cena 5,80 Kč. Rekonstrukce a přestavba budovy bývalého lůžkového oddělení onkologie byla úspěšně zahájena"

Transkript

1 18/2003 V lese shořely statisíce V pátek 19. září byl ve večerních hodinách hlášen požár městského lesa v oblasti Kalov u rogalové rampy. Veškerý dostupný lesní personál Sušických městských lesů, spol. s r. o., se ihned dostavil na požářiště, kde aktivně pomáhal s hasebním zásahem. Požár byl uhašen okolo třetí hodiny ranní. Ještě téměř čtyři hodiny ovšem zůstala na místě hlídka SDH Sušice a teprve v 6 40 mohl požářiště převzít Ing. Václav Toman, lesní správce. Během dopoledne probíhalo na místě šetření ohledně příčiny vzniku požáru za účasti požárního inspektora a Obvodního oddělení Policie ČR v Sušici. Jako pravděpodobná příčina vzniku lesního požáru bylo určeno pochybení z nedbalosti oheň se patrně rozšířil od nedopalku cigarety či ohníčku v místě rogalové rampy, kam chodí turisté na vyhlídku. Hasebního zásahu se zúčastnilo šest hasičských jednotek: HZS Sušice, SDH Sušice, SDH Kolinec, SDH Strašín, SDH Žichovice a SDH Nezdice. Podle vyjádření Ing. Tomana se škoda zatím pohybuje ve statisících: Předběžná škoda je následující: totálně shořelo zhruba 0,40 ha lesa ve věku let v dřevinách buk, dub, javor, smrk a douglaska v hodnotě Kč. Současně jako správce městského lesního majetku jsem podal trestní oznámení na neznámého pachatele s výše uvedenou škodou. Náhradu za zničený porost budeme požadovat po pojišťovně ČSOB, u které máme lesy pojištěné. as Dopravní uzavírka v rámci výstavby kanalizace Harmonogram uzavírek v ulicích Stará Dlouhoveská, Nová Dlouhoveská, Mariánská, Krátká, nábř. J. Seitze: Část ul. Stará Dlouhoveská bude uzavřena od 29. září po dobu zhruba 14 dnů. Objízdná trasa (pro místní dopravu) bude vedena po státní silnici Nová Dlouhoveská na křižovatku s místní komunikací Pod Kalichem, odtud směrem vpravo jednosměrnou komunikací zpět na Starou Dlouhoveskou. Část ulice Krátká, Mariánská a část nábřeží Jana Seitze budou uzavřeny od 29. září do konce listopadu Objízdná trasa (pro místní dopravu) bude vedena obousměrně po státní silnici Nová Dlouhoveská, Nuželická, Pod nemocnicí, ulicí na Burince na křižovatku s nábř. J. Seitze. Část ul. Nová Dlouhoveská bude uzavřena od 13. října do konce listopadu Objízdná trasa (pro veškerou dopravu) bude vedena obousměrně ulicí Stará Dlouhoveská od mostu po křižovatku s ulicí Pod Kalichem, dále jednosměrně ulicí Stará Dlouhoveská. V opačném směru bude trasa vedena obousměrnou komunikací Nová Dlouhoveská a jednosměrně ulicí Pod Kalichem. Informace včetně mapky s vyznačenými objížďkami najdete na Rekonstrukce a přestavba budovy bývalého lůžkového oddělení onkologie byla úspěšně zahájena a pokračuje bez vážnějších problémů, za plného chodu nemocnice. Náklady v částce 25 mil. korun na výstavbu jsou hrazeny dotací ze státního rozpočtu na odstranění havarijního stavu. Práce na objektu provádí na základě výběrového řízení Stavební podnik Klatovy, a. s. Dokončení rekonstrukce včetně kolaudace a předání do užívání je plánováno na polovinu prosince letošního roku tento termín je rovněž jednou z podmínek přidělení dotace. Nový objekt bude propojen s hlavní budovou nemocnice. Z původních třiceti lůžek zde zůstanou zachována 3 4 lůžka pro krátkodobé uložení pacientů onkologie, dvacet lůžek bude sloužit potřebám oddělení LDN. Nově uspořádaný provoz si vyžádá i personální změny nedojde k odchodu zaměstnanců, ale k jejich částečnému přesunutí v rámci nemocnice. Sušická nemocnice prošla od doby své rekonstrukce a sestěhování do monobloku mnohými změnami, z nichž nejdůležitější, z hlediska lékařů i pacientů, jsou investice do přístrojového vybavení a zařízení. Správní rada nemocnice pověřila ředitele zpracováním a jednáním o možnosti získání větší finanční částky na jednorázový nákup vybavení. Investiční plán v tomto případě předpokládal částku 27,5 mil. Kč. Město tento záměr neschválilo a stanovilo nemocnici maximální možnou výši ročních investic v částce pět mil. korun po dobu volebního období, celkem tedy 20 mil. Kč.. Sušická nemocnice pro rok 2003 vyčerpala rozpočet na nákup investičních prostředků. Začátkem roku byl zakoupen kolonoskop a gastroskop, dále nový anesteziologický přístroj a bioanalyzátor s odstředivkou pro laboratoř, jehož platba zasáhla i do rozpočtu příštího roku, stejně jako nákup centrály a monitorovacího systému na jednotku in- 3. října 2003 Cena 5,80 Kč tenzivní péče. Další nutným nákupem je pořízení kompletního nemocničního informačního systému, jehož předpokládaná cena se pohybuje ve výši zhruba 4,5 milionu. Systém bude hrazen z pětimilionového úvěru spláceného Městem, které o částku potřebnou na splátky sníží v budoucích letech výši rozpočtové rezervy na investice nemocnice. Nový systém umožní účtování podle diagnózy, zpřesní vykazování a především dojde k podstatnému zrychlení komunikace s jednotlivými pojišťovnami, což s sebou nese včasnou fakturaci a rychlejší obrátku peněz. Obměna zařízení a vybavení potřebného jak k provozu samotnému, tak k jednotlivým úkonům pro pacienty probíhá tedy podle finančních možností a požadavků vyplývajících z chodu nemocnice. Pro nejbližší budoucnost se ještě uvažuje o nákupu nových kontejnerů na sterilizaci, infúzních pump atd. Na druhou stranu je ale třeba říci, že nemocnice rovněž určitou část finančních prostředků plánovanou na nákup ušetřila zejména díky sponzorským příspěvkům a darům, dále pak vhodnými nákupy a jednáním s dodavateli. Celkem se ušetřená částka pohybuje kolem tří milionů,, což znamená snížení deficitu mezi požadovanou (27,5 mil. Kč) a slíbenou (20 mil. Kč) částkou. Odpadl například nákup osobního vozu v hodnotě 500 tis. Kč, který nemocnice dostala darem od dvou sponzorů, další obdržela od společnosti GIO'Style Pap, a. s., z finančních darů mohl být zakoupen magnetoterapeutický přístroj a EKG. Letos v létě obdržela nemocnice další peněžité příspěvky od Komerční banky, a. s., (100 tis. Kč) a České spořitelny, a. s., (150 tis. Kč) na již zakoupené přístroje. Takto vzniklá dodatečná úspora původně vynaložených finančních prostředků bude použita na zakoupení nového operačního stolu. Z rozpočtu na pořízení investic tedy nemocnice v Sušici celkem vyčerpala pro letošní rok celou částku, z příštího roku prostředky ve výši asi dva mil. korun. Na jedné straně je stanovený plán, na druhé straně je třeba uvážit, že rozhodování o pořizování vybavení probíhá operativně podle momentálních potřeb, vyplývajících z každodenního provozu nemocnice. Také proto může dojít k překračování finančních limitů nebo vyvstávají potřeby úvěrů. as Jak se změní lékařská pohotovost O tom, že lékařskou službu první pomoci přestal kraj podporovat, tak jak původně fungovala na jednotlivých poliklinikách, Sušické noviny informovaly již v srpnu letošního roku. Z rozhodnutí Plzeňského kraje je od 1. dubna krajem hrazena jen jedna LSPP v každém okrese, pouze v okrese Klatovy jsou financovány LSPP v Klatovech a v Sušici. Pohotovost pro děti a dorost kromě Plzně není hrazena nikde. Obecným důvodem snížení počtu pohotovostních služeb nejen v celém Plzeňském kraji, ale i v celé ČR, bylo časté zneužívání pohotovostních služeb pacienty, stupňující se finanční nároky a rovněž nezájem některých praktických lékařů o účast v těchto službách. V okrese Klatovy díky pochopení některých měst a obcí zatím kromě krajem garantovaných pohotovostí v Klatovech a v Sušici jsou zatím zachovány LSPP v Horažďovicích a v Nýrsku a dětská LSPP v Klatovech a v Sušici. V ostatních okresech Plzeňského kraje došlo již na počátku tohoto roku (na rozdíl od okresu Klatovy) k daleko výraznějšímu snížení počtu pohotovostních služeb, v některých okresech není v současné době LSPP dokonce žádná. pokračování na str. 2 Přečtěte si Pozor! Změna telefonních čísel na sušické poliklinice! další historický nález na radnici přijetí nových vyhlášek v požární ochraně nepřehlédněte nabídku podzimních a zimních zájezdů o šumavských mlýnech pokračování vyprávění Svatoborů o Francii návrat svatohubertské tradice Pohádkové neděle v sušickém kině Nenechte si ujít! sobota 4. října ve hod. Sokolovna Staropražští heligonkáři K tanci i poslechu, stolové uspořádání, možnost občerstvení. Vstupenky s místenkami v MKS, rezervace na tel * * * * * sobota 6.prosince 2003 Vánoční Vídeň Návštěva kapucínského kláštera s hrobkami rodu Habsburků, paláce Hofburg a vánočních trhů. Přihlášky v MKS, tel

2 strana 2 Jak se změní lékařská pohotovost V současné době fungují pohotovosti na klatovském okrese takto: Klatovy nepřetržitý provoz LSPP pro dospělé i LSPP pro děti a dorost; Nýrsko od počátku roku LSPP ve všední dny pouze do ; Horažďovice od poloviny roku LSPP pouze o víkendech a svátcích V Klatovech, Nýrsku a v Horažďovicích je provoz ordinace pohotovostní služby zajišťován personálem záchranné služby. V době nepřítomnosti lékaře LSPP je v Nýrsku a v Horažďovicích na stanovišti trvale přítomna posádka záchranné služby bez lékaře. Tyto posádky průběžně spolupracují s lékaři záchranných služeb v Klatovech, Sušici a Strakonicích. dokončení ze str. 1 Nové změny od října Od dochází ke změně provozovatele LSPP v Sušici místo Polikliniky Sušice, s. r. o., bude pohotovost provozovat Nemocnice Sušice, o. p. s, ordinace pohotovosti bude přemístěna z polikliniky na náměstí do prostor nemocnice. Provoz ordinace bude zajišťovat personál záchranné služby. V ordinaci bude v pracovní dny v době od , o víkendech a svátcích v době od 8 00 hod. do hod, přítomen praktický lékař. V této době bude pohotovost poskytovat zdravotní péči i formou návštěvní služby. Po pak bude provoz ordinace LSPP zajišťovat lékař záchranné služby a nebude prováděna návštěvní služba. V době mimo přítomnost praktického lékaře bude personálně posílena záchranná služba. Do konce roku bude zachován provoz pohotovosti pro děti a dorost. Tato LSPP poskytuje zdravotní péči Hledaný Budějovičák kradl v Sušici Na území Sušicka řeší Policie České republiky tyto trestné činy: Počátkem září v odpoledních hodinách vnikl v obci Srní Mechov neznámý pachatel do zaparkovaného osobního vozidla Renault Mégane. Po rozbití okna ve dveřích si z vozidla přivlastnil dva spací pytle, dva sportovní batohy s věcmi, brašnu na kolo a box s 30 CD. Poškozeným majitelům z Prahy a Kladna vznikla škoda korun. Z trestného činu krádeže byl obviněn 37letý muž z Českých Budějovic, který v srpnu v odpoledních hodinách ukradl z prodejny železářství v ulici Klostermannova pokladničku. Poškozenému majiteli vznikla škoda za 500 korun. Po muži bylo vyhlášeno celostátní pátrání a na základě příkazů Okresních soudů v Č. Budějovicích a ve Strakonicích byl zatčen a dle rozhodnutí soudkyně OS Prachatice předán do vazební věznice v Č. Budějovicích. Po vypáčení dveří a rozbití okna vnikl neznámý pachatel v obci Lešišov do rekreačního domku, odkud si odnesl počítač, šavli, dalekohled, hodinky, přívěsek a dva svícny. Majiteli způsobil škodu ve výši Kč. Druhou zářijovou sobotu vnikl v průběhu dne neznámý zloděj do osobního vozu Fiat Multipla zaparkovaného před hotelem ve Vodní ul. v Sušici. Z auta ukradl zásobník na CD s dvaceti disky a tašku s věcmi. Poškozenému cizinci způsobil škodu za korun. PČR KT, as Připravili jsme pro vás novinku! Přijměte naše pozvání k příjemnému posezení v sušické Sokolovně. Každý měsíc vám chceme zpříjemnit jedno nedělní odpoledne Pro dobrou náladu hraje Solovačka harmonikář Jan Vondrášek z Klatovy Solovačka Začátky vždy v hodin. Těšíme se na vás! pouze v ordinaci, neprovádí návštěvní činnost Rada pacientům Vzhledem k redukci pohotovostních služeb LSPP v Sušici je nutné, aby se pacienti ve všední dny se svými zdravotními potížemi obraceli během dne přímo na své praktické lékaře a neodkládali řešení těchto potíží na pozdější dobu. Pokud se přesto u někoho objeví závažné zdravotní potíže, které nebude možno odložit na následující den, je vhodné, aby postižený navštívil přímo ordinaci LSPP, která se nachází v budově Nemocnice Sušice, o. p. s., a nebo se obrátil s žádostí o informaci na tísňovou linku 155. Zde volajícímu zdravotní sestry na operačním středisku záchranné služby v Klatovech zajistí nejvhodnější řešení jeho zdravotních potíží. MUDr. S. DVOŘÁK, ředitel ZZS Klatovy V rámci srdíčkového dne, který proběhl 17. září 2003, vybrali studenti, kteří srdíčka prodávali, částku ,10 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli. STUDENTI GYMNÁZIA Vyměním státní 4+1 za menší 3+1 nebo větší 2+1. Informace na tel. č Mezinárodní den seniorů, který se slaví 1. října, ještě není tak známým. Proto se s vámi rádi podělíme o to, jak budeme tento svátek prožívat v sušickém domově důchodců. Dopoledne 1. října nás přišli potěšit svým vystoupením děti z mateřské školy Tylova ul. a sváteční odpoledne patřilo posezení s grilováním a hudbou. Slavit jsme ale 1. října nepřestali, věnujeme tomuto svátku celý měsíc. Kdo by neznal pana Milana Pokorného jako skvělého vypravěče a historika, ten se s ním může seznámit na besedě o Šumavě a Národním parku. Aktuality Nezapomněli jste na Den seniorů? Mládež předváděla jízdu zručnosti Během nočních služeb se hlídky Městské policie zaměřují důrazněji na kontrolu náměstí a jeho okolí. Nemohly však zabránit předváděcím jízdám omladiny, která si zde zkoušela svou zručnost. Ve vysoké rychlosti a za hlasitého troubení byly k vidění na náměstí smyky, riskantní jízda apod. Za přítomnosti hlídek se řidiči ztratili, ve chvíli, kdy strážníci náměstí opustili, však rodeo začalo znovu naplno. Navíc zřejmě někomu velmi překážela značka upozorňující Omítka skrývala fragment erbu Osm měsíců zbývá do dokončení kompletní rekonstrukce budovy sušické radnice. V současné době jsou hotové vnitřní prostory v prvním a druhém patře, probíhá pokládka střechy s tzv. volskými oky (ta skrývají prosvětlující okna), dokončuje se přízemí, pokračují opravy fasády. Právě ta je předmětem častých dohadů kolemjdoucích občanů tedy její vzhled. Bude provedena ve stejné barevné kombinaci jakou má nyní věž budovy. Proti původnímu záměru došlo k navýšení počtu kanceláří o tři místnosti, které jsou umístěny v části půdního prostoru, ve zbytku půdy bude uložen archiv. Po položení střechy budou zahájeny práce na prosklené vstupní hale. Ve středu 22. října nás navštíví děti z Ústavů sociální péče v Oseku u Strakonic a Běšičky u Písku, aby nás potěšily svým vystoupením Ten umí to a ten zas tohle. Živá muzika, tanec a zpěv to vše přinášejí muzikanti ze Střední odborné školy a SOU zemědělského v Sušici pod taktovkou Ing. Sýkory. Několikrát do roka a vždy s velkým úspěchem přijdou potěšit naše seniory. Co dodat závěrem? Jestli se usmíváte a nevěříte, přijďte se mezi nás podívat. Rádi vás uvítáme. M. BARTOŠOVÁ, M. KLÍMOVÁ na jednosměrný provoz u lékárny, a tak ji prostě ulomil. Ve druhém zářijovém víkendu zaznamenala Městská policie opět stížnosti na hluk v ulicích Havlíčkova a Klostermannova. V sobotu i v neděli ráno byly zmíněné ulice plné střepů od lahví a sklenic. Strážníci řešili opět více než padesát přestupků v dopravě, třicetkrát museli použít nepopulární botičku. Ostatních přestupků ve státní správě a územní samosprávě zaznamenali celkem 57. as, mp Právě nyní probíhají přípravné práce na výměnu oken. Od původního návrhu na typ oken odpovídajících barokní podobě bylo upuštěno, instalována budou okna vyrobená z borovice s lazurovaným dubovým nátěrem v klasicistní podobě. Připravuje se také osazení vnitřních dveří z masivního dubu, které budou mít původní barokní podobu. Tu zachovají i při replice dveří ve zrestaurovaném vstupním portálu. V průběhu restaurátorských prací byl v jedné z místností (dříve správní odbor) nalezen fragment historické malby. Při jeho bližším ohledání bylo zjištěno, že se jedná o ručně malovaný, pozdě renesanční fragment erbu. Z nálezu bylo možné vyčíst tvar heraldického klenotu a přilbice se zlatým turnajovým hledím, zbytky akantu a ohraničení. Následná ohledání a konzultace objasnily, že se pravděpodobně jedná o erb rodu Perglárů z Perglasu. Rod Perglárů z Pergasu pocházel ze západního výběžku Čech z tvrze Perglas, která ležela nedaleko vesnice Dasnice, mezi Kynšperkem n. Ohří a Falknovem (Sokolovem). Mezi Pergláry patřil Volf mladší, který zakoupil statky na Tachovsku a jeho syn Volf Gothart. Ten velmi zbohatl patřily mu Tedražice u Sušice s tvrzí, Mokrosuky a později Kolinec, zakoupený manželkou. V roce 1597 držel dokonce i Velhartice. Tato větev rodu vymřela koncem 17. století. Historicky cenný erb bude odbornou firmou zrestaurován a zakonzervován. as Štít erbu Perglárů z Perglasu měl červenou, zlatou a černou barvu, v klenotu vysoký klobouk stejných barev s peřím. Nová telefonní čísla na sušické poliklinice Od 1. října platí nová telefonní čísla na celé sušické poliklinice. Poliklinika Sušice, spol. s r. o., P. Javorský (správce) Dopravně zdravotní služba Sušice (informace) Dopravně zdravotní služba, J. Tocháček MUDr. Toufar, odb. lékař, oční ambulance MUDr. Kulvejtová prakt. lékař (vedlejší budova) MUDr. Vycpálková prakt. lékař MUDr. Krinková prakt. lékař MUDr. Vodáková prakt. lékař MUDr. Vodák odb. lékař, kožní ambulance MUDr. Humplík, MUDr. Votípka ortopedie MUDr. Marcinkiewiczová odb. lékař, ORL MUDr. Šperlová zubní lékař MUDr. Kellermannová zubní lékař MUDr. Lamborová zubní lékař MUDr. Záhorodný zubní lékař MUDr. Volf zubní lékař Spoldental, v. o. s

3 Aktuality strana 3 Osmé zasedání Zastupitelstva města Sušice se konalo 17. září 2003 v Sokolovně. Zastupitelé města přijali z jednání následující usnesení. změnu u ZŠ T. G. M. v celkové částce Kč. Tato částka bude čerpána z položky rezerva na provozní výdaje. ZM schválilo povýšení příspěvků PO u MŠ Smetanova o Kč, MŠ Tylova o Kč, ZŠ TGM o Kč a ZŠ Lerchova o Kč. Tyto částky budou čerpány z příjmů města za pronájmy a energie domovníků a MUDr. Vlkové. změnu na akci Ozvučení Sokolovny ve výši Kč. Tato částka bude čerpána z org výkup pozemků. změnu ve výši Kč navýšení položky Příspěvek zájmovým organizacím. Tato částka bude čerpána z položky Hrací automaty procenta ze zisku. změnu na dodávku a montáž 4 ks nástěnných umyvadlových baterií v celkové ceně ,50 Kč včetně DPH do restaurace Sokolovna. Částka bude čerpána z položky rezerva na provozní výdaje. změnu na instalaci retardéru a instalaci dopravního značení s omezením rychlosti na 20 km/hod. v ulici Na Stráni v celkové ceně do Kč včetně DPH. Částka bude čerpána z položky rezerva na provozní výdaje. změnu na dodání a instalaci průtokových ohřívačů v budově bývalé rehabilitace (ordinace lékařek Bojanovské a Jakešové) ve výši Kč Tato částka bude použita z org Pravá interna. změnu na akci Městské hradby nástupní městská brána včetně přístupu k lesoparku Luh v částce Kč, a to Kč z položky povodně 2002, Kč z položky údržba DD Kněžice a Kč z položky rezerva na provozní výdaje. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 17. září 2003 projednalo a schválilo dvě obecně závazné vyhlášky v oblasti požární ochrany v souladu s 29 Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Vyhlášky jsou platné na území města a nabývají účinnosti dne 1. listopadu Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2003 se vydává Požární řád města. Požární řád vydaný obecně závaznou vyhláškou v r byl legislativním procesem v r zrušen. Novelizací zákona o požární ochraně Zákonem č. 320/2002 vznikla dnem 1. ledna 2003 potřeba vydat nový požární řád podle požadavků novelizovaného zákona. Požární řád vymezuje úkoly města pro organizaci požární ochrany. Zde stanovuje úkoly pro městský úřad, jednotky požární ochrany a úkoly pro komplexní a nepřetržité zabezpečení požární ochrany. Dále definuje možnosti a způsoby ohlášení požáru a vyhlášení požárního poplachu včetně podmínek pro zabezpečení vodních zdrojů pro Zasedání zastupitelstva města změnu na akci Oprava chodníku v ulici Dlouhoveská v částce Kč. Tato částka bude čerpána z položky Rezerva na provozní výdaje. ZM schválilo uzavření smlouvy o úvěru ve výši Kč na akci Rekonstrukce budovy radnice v Sušici s Českou spořitelnou, a. s., a dále schválilo způsob zajištění investičního úvěru: budoucími rozpočtovými příjmy a účelovými fondy obce. ZM schválilo Dodatek č. 1 přílohy zřizovací listiny vydané dne pro jednotlivé příspěvkové organizace: Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, Mateřská škola Sušice, Tylova 920, Základní škola Sušice, Komenského 59, Základní škola T. G. Masaryka Sušice, Školní jídelna Sušice, Nuželická 25. ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2003, kterou se vydává Požární řád. ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2003, kterou se stanovují podmínky zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Zastupitelstvo města schválilo revokaci svého rozhodnutí ze dne o odprodeji poz. parc. č. 703/52 v k. ú. Sušice manželům Jiřímu a Dagmar Šrámkovým, bytem Praha 10, Uzbecká 1410/6. ZM schválilo smlouvu o podmínkách zřízení stavby a provozu Volšovy zásobování pitnou vodou a budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene se Správou a údržbou silnic Klatovy, příspěvkovou organizací Plzeňského kraje, a pověřilo starostku města jejím podpisem. ZM schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Volšovy zásobování pitnou vodou se Státním statkem Křimice, s. p., a pověřilo starostku města jejím podpisem. ZM schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Sušice Červené Dvorce, urovnání tlakových poměrů se Státním statkem Křimice, s. p., a pověřilo starostku města jejím podpisem. hašení požáru. V obecní rovině stanovuje podmínky pro právnické, podnikající fyzické a fyzické osoby v době zvýšeného nebezpečí požáru. Konkrétní úkoly pro tuto činnost jsou rozpracovány v Nařízení hejtmana Plzeňského kraje č. 1/2000. Toto nařízení je k nahlédnutí na internetových stránkách krajského úřadu na adrese plzensky.cz nebo u osoby pověřené požární ochranou na MÚ Sušice. Požární řád neřeší povinnosti právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob. Tyto povinnosti stanovuje Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2003 se stanovují podmínky požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Podmínky se vztahují na právnické, podnikající fyzické a fyzické osoby a určují, kterých akcí se vyhláška dotýká. Dále stanovuje úkoly před, v průběhu a po ukončení akce a podrobně rozpracovává činnost požárních hlídek. ZM schválilo smlouvu o dílo mezi Městem Sušice a firmou Stavební podnik Klatovy, a. s., Dragounská ul. č. p. 7, Klatovy, na realizaci díla vnitřního dovybavení rekonstruovaného objektu nemocnice v Sušici budovy RTO, v celkové částce Kč, včetně DPH a pověřilo paní starostku podpisem smlouvy o dílo. ZM schválilo kupní smlouvy na prodej movitého majetku pro Sušické technické služby, s. r. o., v cenách ,50 Kč a , 20 Kč a pověřilo starostku města podpisem těchto smluv. ZM rozhodlo o prodeji části parcely č. poz. 483/9 manželům Janě a Josefu Novým za cenu 250 Kč za m 2. Kupující zároveň uhradí i všechny náklady s prodejem spojené. ZM rozhodlo o prodeji parcely č. 358/23 k. ú. Sušice nad Otavou o výměře 785 m 2 manželům Mourkovým, Marii Herynkové, Jiřímu Valíkovi a manželům Rakovým, všichni bytem Smetanova 669 Sušice II. za cenu 250 Kč za m 2. Kupující zároveň uhradí i všechny náklady s prodejem spojené, včetně poměrných částí ceny za zpracování geometrického plánu. ZM rozhodlo o výkupu části pozemku parc. č. 1340/1 o výměře cca 52 m 2 za cenu 200 Kč pro zajištění přístupu k lokalitě Pod Kalichem. ZM rozhodlo o odložení schválení bezúplatného převodu stavby na stavební parcele č. 3541, č. 3542, č a č. 3544, vše v k. ú. Sušice, do doby vyjádření ministerstva obrany ke smlouvě mezi Městem Sušice a Ministerstvem obrany ve smyslu zák. 174/ 2003 a uložilo OMRM předložit tento bod na jednání příštího ZM. ZM neschválilo prodej části pozemkové parcely č. 149/4 k. ú. Sušice nad Otavou, vzhledem k tomu, že výstavba řadových garáží na tomto pozemku není v souladu s územním plánem města. ZM neschválilo prodej části pozemkové parcely č. 1005/4 k. ú. Sušice nad Otavou manželům Janě a Vítězslavu Kohoutovým z důvodu nevhodnosti jejího rozdělení. ZM neschválilo prodej části stavební parc. č v k. ú. Sušice na výstavbu garáže pro Vlastimila Šašmu, protože tato výstavba není v souladu s územním plánem. Jednotlivé žádosti budou zpracovatelem ÚP posuzovány v rámci zadání změny ÚP individuálně. ZM neschválilo odprodej pozemkové parcely č. 272/2 k. ú. Dolní Staňkov paní Miluši Švelchové, vzhledem k tomu, že není v zájmu města Sušice oddělovat tento pozemek od nemovitosti ke které patří jako její zázemí. ZM neschválilo odprodej pozemkové parcely č. 1357/1 pro p. Jiřího Nováka, kamenictví Bettraso Sušice, a pro p. Miroslava Adámka, Pohřební služba Sušice. ZM uložilo OMRM zaurgovat opravu komunikace Dlouhoveská ulice proti objektu Komerční banky, Nuželická ul., a Chmelenská ul. u SÚS Klatovy. ZM uložilo OMRM do návrhu rozpočtu na rok 2004 zahrnout náklady na opravu, příp. výrobu oznamovacích desek ve všech satelitních obcích města Sušice. ZM uložilo OMRM připravit informaci pro občany Volšov, týkající se připravované investice vodovod Volšovy Červené Dvorce. ZM uložilo OMRM prověřit aktuální finanční náročnost realizace výtahu v Domě s pečovatelskou službou a zahrnout výslednou částku do návrhu rozpočtu na rok ZM uložilo tajemníkovi všechny návrhy vyhlášek před schválením v zastupitelstvu města předložit k připomínkovému řízení všem organizacím zřizovaných městem Sušice. ZM vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu Města za první pololetí roku ZM vzalo na vědomí zprávu finančního výboru. ZM vzalo na vědomí zprávu o kontrole usnesení a plnění ukládacích usnesení z jednání minulého zastupitelstva. ZM vzalo na vědomí informaci starostky města ve věci přidělení dotace na infrastrukturu v ulici Sadová. as Obecně závazné vyhlášky v oblasti požární ochrany S obsahem vyhlášek je možno se seznámit na internetových stránkách městského úřadu nebo u pracovníka MÚ pověřeného požární ochranou. Touto osobou Oznámení byl dnem 1. června 2003 určen zaměstnanec kanceláře starostky města Ing. Jaroslav HUPKA, tel , jh Město Sušice, jako dotčený samosprávní celek, ve smyslu 16, odst. 3 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, zveřejňuje tímto informaci o oznámení záměru Prodejna potravin LIDL Sušice a sděluje, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle 7 citovaného zákona. Do oznámení, zpracovaného podle 6, odst. 1 cit. zákona je možno nahlížet v kanceláři odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Sušice, na adrese Nádražní č. p.1243, Sušice II, v době úředních hodin Městského úřadu. Město Sušice nabízí k pronajmutí tyto volné nebytové prostory: jednu místnost s malým skladem a částí chodby ve 2. patře budovy čp. 132/III v Sušici (budova býv. rehabilitace) jednu sklepní místnost v rekonstruovaném objektu býv. pravé interny čp. 131/III v Sušici o výměře 26,5 m 2. pět místností, chodba a sociální zařízení o výměře 148 m 2 v přízemí objektu č. p. 255/II (budova bývalé divize). Bližší informace o konkrétních podmínkách pronájmu poskytne Odbor majetku a rozvoje města městského úřadu, tel nebo osobně radnice čís. dveří 222 nebo 224. Oznámení rodičům dětí Mateřské školy Smetanova a Tylova Na základě ustanovení vyhlášky č. 48/1993 Sb., o školním stravování a z důvodu zajištění pitného režimu po celý den pobytu dětí v mateřské škole sdělujeme, že dochází od ke zvýšení ceny stravného o 1 Kč, tj. na 22 Kč: přesnídávka 4 Kč oběd 12 Kč svačina 4 Kč na nápoje 2 Kč Děti mají zajištěn přísun tekutin po celý den. Na jednotlivých třídách si mohou vybrat: čaj ovocný, instantní, minerálku slazenou, neslazenou, multivitamínové džusy a koncentráty ochucená mléka. Květiny jsou ozdobou, pokud o ně pečujeme V redakci jsme se setkali s připomínkou od občanů: Proč technické služby zlikvidovaly některé keře růží v ul. Stupkova, které tuto ulici zdobily již dlouhé roky? Zatím nebyla vysazena žádná náhrada, ani tráva. Dočkáme se znovu nějakých květin? Dotaz jsme předali vedoucímu Sušických technických služeb, s. r. o., Ing. Zdeňku Bachanovi. K objasnění situace uvedl: Popud k likvidaci přestárlých růží dali sami občané ze Stupkovy ulice, kteří je v minulosti vysadili. Dnes se už o ně nechtějí starat, mladí o to nemají zájem a město určitě nemá dostatek finančních prostředků, aby bylo možno udržovat celou ulici růží, která je mimo turisticky zajímavou část města. Dalším argumentem je skutečnost, že i tato ulice se začíná zaplňovat parkujícími automobily a občané se s obtížemi dostávají na chodník a opačně. Tedy na základě požadavku těchto občanů jsme růže odstranili. Vzhledem k tomu, že keře byly již značně přestárlé, nebylo možno je použít jinde. Růže byly ponechány v té části ulice, kde V pondělí 15. září došlo před třetí hodinou odpolední k požáru motorového prostoru nákladního automobilu Volvo u čerpací stanice v Nalžovských Horách. Oheň zlikvidoval za pomoci práškového hasícího přístroje řidič vozu. Na místo nehody vyjel vyšetřovatel HZS Klatovy. Požár se obešel bez zranění, způsobená škoda dosahuje výše korun. Ten samý den těsně po páté odpolední byl HZS Klatovy přivolán k likvidaci následků dopravní nehody na silnici před obcí Němčice. Havárie vozu Š 120 si vyžádala jedno těžké a jedno lehké zranění. HZS provedl protipožární opatření a úklid vozovky, zranění byli předáni do ošetření lékařům. V úterý 16. září zasahuje jednotka klatovských hasičů u další dopravní nehody, která se stala u benzinového čerpadla Aral v Klatovech. Při nehodě bylo občané projevili zájem o ně dál pečovat a kde jim nevadí ztížený přístup z vozovky. Plochy po růžích budou v nejbližší době zatravněny. Zatravnění nebylo provedeno ihned po odstranění keřů, neboť díky suchému létu by to vyžadovalo zvýšenou zálivku. I bez toho měli pracovníci střediska veřejné zeleně nejvíc práce právě s údržbou a zaléváním stávajících květinových a jiných nově vysázených ploch (včetně ploch kolem nemocnice), což stálo nemalé finanční prostředky. as Pravidelná zasedání zastupitelstva města Sušice se v roce 2003 uskuteční: 12. listopadu, 17. prosince. Jednání budou probíhat v budově Sokolovny od hod. Pravidelná jednání městské rady: 6. října, 20. října, 3. a 24. listopadu 2003 Hasiči zasahují zraněno dítě, které bylo dopraveno k lékaři ještě před příjezdem jednotky. Ta na místě nehody provedla protipožární opatření a úklid. Ve středu 19. září vyjíždí k požáru lesa u osady Rok jednotka HZS Sušice. Požár listnatého porostu se rozšířil na plochu asi 0,6 ha, jako příčina byla stanovena nedbalost či neopatrnost. Požár likvidovalo celkem pět jednotek hasičů, způsobená škoda činí zhruba korun. V neděli 21. září před druhou hodinou odpolední společně zasahuje HZS Klatovy, SDH Předslav a SDH Měčín při likvidaci požáru včelích úlů u obce Hráz směrem na Kamzík. Oheň dále zachvátil travnatý porost o rozloze cca m. Požár se obešel bez zranění, celková škoda je vyčíslena na korun. HZS KT, as

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce OBEC BĚLEČ Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 24.11.2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č.

Více

SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Pohotovost pro dospělé: Nemocnice Sušice o.p.s. tel: 376 530 111 15:30-7:00 Praktičtí lékaři pro dospělé: MUDr. Nová Kateřina Poliklinika, Náměstí Svobody 2/I, Sušice 342 01 kontakt:

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, \I, POZARNlRAD

v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, \I, POZARNlRAD v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA v MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, v \I, POZARNlRAD Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 27.2.2012 usnesením č.120 /2012 usneslo vydat na základě ustanovení

Více

Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města Zastupitelstvo Města Rabí se na svém zasedání dne 18.11. 2015 usnesením č. 8/2015, usneslo vydat

Více

v, r v, POZARNI RAD OBCE ČI. 1 Úvodní ustanovení

v, r v, POZARNI RAD OBCE ČI. 1 Úvodní ustanovení I ÁVRH Obecně závazná vyhláška č.1120 10 Obec Velký Luh na základě usnesení zastupitelstva ze dne.. ~r(:~ (0.... podle 29 odst. 1 písmo o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Opatov se na svém zasedání konaném dne 29. 9. 2015 usneslo vydat na základě 29

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

MĚSTO OPOČNO Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 Požární řád města

MĚSTO OPOČNO Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 Požární řád města (Jj) fhiaoif M f S T O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 Požární řád města Zastupitelstvo města Opočno se na svém zasedání konaném dne 22. 6. 2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec se na svém zasedání dne 9. prosince 2008 usnesením č.

Více

Obecně závazná vyhláška Města Roztoky

Obecně závazná vyhláška Města Roztoky Obecně závazná vyhláška Města Roztoky O organizaci požární ochrany - požární řád č. 7/2003 Zastupitelstvo města Roztoky se usneslo na svém jednání dne 17.9.2003 vydat v souladu s ustanovením 29 odst. 1

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Lužice se na svém zasedání dne 23.4.2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Zastupitelstvo Obce Křtiny se na svém zasedání dne 12. 12. 2005 usneslo vydat na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov se na svém zasedání konaném dne 26. 3. 2014, usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d)

Více

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Zastupitelstvo města Rumburk se na svém 6. zasedání dne 13. září 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 0 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. /2003, Požární řád Zastupitelstvo města Kojetín se usneslo, podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 28/2000 Sb. o obcích (obecní

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

VYHLÁŠKA č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení

VYHLÁŠKA č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení VYHLÁŠKA č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Slapy se na svém zasedání dne 17.1.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Zastupitelstvo obce Kornatice se na svém zasedání dne 12.5.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 Požární řád obce Pátek Platná na územním obvodu obce Pátek Zastupitelstvo obce Pátek schválilo a vydává dne 25. 9. 2007 v souladu s ust. 10 písm.d), 84 odst.

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čj.: SŠNM/2448/2013 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika a provoz Schválila: PaedDr.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

OBEC Rácovice. Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce

OBEC Rácovice. Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce OBEC Rácovice Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Rácovice se na svém zasedání konaném dne 20.2.2015 usneslo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce SVOJŠICE Zastupitelstvo obce Svojšice se na svém zasedání dne 12.5.2011 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2010. POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE SRNÍ a jejích místních částí: Hrádky, Mechov, Rokyta, Sedlo a Staré Srní

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2010. POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE SRNÍ a jejích místních částí: Hrádky, Mechov, Rokyta, Sedlo a Staré Srní OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/21 Zastupitelstvo obce Srní se na svém zasedání dne 31. května 21 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2012, KTEROU SE VYDÁVÁ POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2012, KTEROU SE VYDÁVÁ POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA MĚSTO ROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ROKOVICE č. 1/01, KTEROU SE VYDÁVÁ POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA ve znění OZV č. 4/015 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 01.1.015 (zpracovalo oddělení KST) Zastupitelstvo města rozhodlo

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008. Požární řád městyse Katovice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008. Požární řád městyse Katovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 Městys Katovice na základě usnesení zastupitelstva ze dne 24. dubna 2008 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008. kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Vraclav

Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008. kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Vraclav Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Vraclav Zastupitelstvo obce Vraclav se na svém zasedání dne 31. 3. 2008 usneslo vydat svým usnesením č. 13/08 na základě

Více

Obec Zašová. Zastupitelstvo obce Zašová

Obec Zašová. Zastupitelstvo obce Zašová Obec Zašová Zastupitelstvo obce Zašová Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Zašová se na svém zasedání konaném dne 9.6.2015 usnesením č. 5/8 usneslo vydat na

Více

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Libějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD Obce Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice se na svém zasedání dne 9. 8. 2013, usnesením č. 8/2013/7 usneslo vydat na základě 29 odst.

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 24. 11. 2008 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 11 členů zastupitelstva. Omluveni: Mgr.

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005 Vyhláška č. 1/2005 Obec Moravská Nová Ves na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.června 2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne 15. 9. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.09. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Financování rekonstrukce domů č.p. 1467, č.p. 1468, nábřeží 1. máje

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Město Nalžovské Hory POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

Město Nalžovské Hory POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Město Nalžovské Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se vydává požární řád města Nalžovské. Zastupitelstvo města Nalžovské se na svém zasedání dne 26.září 2012 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

P o ž ární řád obce L h o t k a

P o ž ární řád obce L h o t k a P o ž ární řád obce L h o t k a OBEC LHOTKA Zastupitelstvo obce Lhotka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Lhotka se na svém zasedání konaném dne 19.

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006 O B E C V R CH O V A N Y --------------------------------------------------------------- O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 2/2006 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Městys Stádlec (dále jen obec) na základě usnesení zastupitelstva

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Požární řád obce Číhaň. Obecně závazná vyhláška č.1/2014

Požární řád obce Číhaň. Obecně závazná vyhláška č.1/2014 Požární řád obce Číhaň Obecně závazná vyhláška č.1/2014 Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém veřejném zasedání dne 15.12.2014 usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Oficiální statistika zásahů JSDHO Dobrá Voda u Českých Budějovic v letech 2002 2015

Oficiální statistika zásahů JSDHO Dobrá Voda u Českých Budějovic v letech 2002 2015 Oficiální statistika zásahů JSDHO Dobrá Voda u Českých Budějovic v letech 2002 2015 Obec: Starosta obce: Dobrá Voda u Českých Budějovic U Domova důchodců 33 37316 Dobrá Voda u Českých Budějovic Mgr. Jiří

Více