ROSA. Březen Zpravodaj Rosicka TÉMA MĚSÍCE: ZAOSTŘENO NA ČTENÁŘE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA. Březen 2011. Zpravodaj Rosicka TÉMA MĚSÍCE: ZAOSTŘENO NA ČTENÁŘE"

Transkript

1 ROSA Zpravodaj Rosicka Březen 2011 TÉMA MĚSÍCE: ZAOSTŘENO NA ČTENÁŘE

2 Z OBSAHU Informace z Babic Informace z Kratochvilky Slovo starosty Výpisy z usnesení rady Výpis z usnesení zastupitelstva Informace MěÚ V Rosicích vzniká technologické centrum Na sociální téma, Dětský bazárek Společenská kronika Právnická poradna Aby člověk nemusel být sám Zámecké kulturní centrum v číslech Kalendárium, STP oznamuje František Svoboda Zprávy ze školství Řádková inzerce Zprávy ze školství Téma měsíce zaostřeno na čtenáře Rosické íqváč, Březen měsíc čtenáře Rok ,Malá pohádka...,čtenářský řidičák Váledlo jako lákadlo, Zveme vás do knihovny Pasování...malý krok pro prvňáčka velký skok pro knihovny Moje první knížka Cestovatelská středa, Klub důchodců informuje Velikonoční kumštování podruhé Mateřské centrum Kašpárkov Rosice Pátý ročník sportovního plesuv Tam kde se zabydlely múzy Pavel Šporcl a Romano Stilo Večer orientální hudby a tance Rosické TS využívají příznivé zimy, Městský mobiliář Co nového v SVČ Oblastní mistrovství v silovém trojboji Fotbal Program kina Kulturní přehled ROSA ROSA Zpravodaj Rosicka MK ČR E Tiskne se pro město Rosice a obce Kratochvilka a Babice Vydává Kulturní informační centrum Rosice Březen Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Koupíte jej v Tetčicích v potravinách p. Fukana. Mimo tradičních rubrik se v březnové Rose dočtete o čtení, čtenářích i o tom jak to v knihovnách vypadalo kdysi a jak to v té naší funguje dnes. Snad se nám po masopustu konečně ojaří, vybledlé trávníky se zazelenají jako obálka zpravodaje, zlepší se nám nálada a třeba dostaneme chuť pomoci městu s jarním úklidem. Dubnové číslo bude opět tak trochu aprílové. Pozve vás na zámek na velikonoční kumštování a tématem měsíce bude doprava a bezpečnost ve městě. Diskuze v ulicích se dotýká přechodů pro chodce, parkování na sídlištích, zrcadel na Brněnské, injekčních stříkaček v zámeckém parku atd. Jsem zvědav, zda se v dubnu zazelení i rubrika sestavená vašich dopisů. Mějte se jarně. Lukáš Volánek šéfredaktor Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Kulturní informační centrum Rosice Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje: Jarmila Helsnerová, tel.: , v kanceláři KIC, naproti radnici po pá , Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Distribuce Rosy: Tomáš Štrobl, tel.: Cena 10 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš, tel.: editorial Titulní strana: Malý čtenář Foto: Lukáš Volánek ROSA 3/2011 3

3 obec Babice INFORMACE PRO OBČANY BABIC UHRAZENÍ POPLATKU ZA ODPAD A ZA PSY V ROCE 2011 Jako každým rokem připomínám občanům Babic, že je v platnosti Obecně závazná vyhláška obce Babice u Rosic č. 2/2011, která ukládá občanům uhrazení poplatku za odpad na rok 2011 do konce měsíce března 2011 ve výši 500 Kč/ osobu pro občany s trvalým pobytem a ve výši 500 Kč/nemovitost pro tzv. chalupáře. Občané mohou tento poplatek uhradit přímo na Obecním úřadě v Babicích, poštovní složenkou nebo převodem na účet obce: /0800. V případě převodu na účet obce nezapomeňte uvést jako variabilní symbol vaše číslo popisné domu, aby platba mohla být identifikována. V případě, že neuvedete příslušný variabilní symbol, bude platba vrácena zpět na účet, ze kterého přišla. Rovněž nezapomeňte na místní poplatek za psy, který se řídí Obecně závaznou vyhláškou obce Babice u Rosic č. 1/2011, která ukládá za povinnost uhradit tento poplatek rovněž do konce měsíce března Poplatek zůstává ve stejné výši jako v loňském roce a činí 150 Kč za 1 psa a za druhého a každého dalšího psa je poplatek rovněž 150 Kč. Upozorňujeme také na ohlašovací povinnost (15 dnů) v případě, že jste si pejska pořídili nebo vám pošel. Dále připomínám, že poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců nebo v den, kdy držitel nabyl psa staršího 3 měsíců. S úplným zněním obecně závazných vyhlášek se můžete seznámit na stránkách obce: v rubrice vyhlášky, dokumenty. Táňa Ourodová PŘEHLED USNESENÍ ze 4. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ v Babicích u Rosic Zastupitelstvo obce Babice u Rosic Schvaluje a) rozpočet obce Babice u Rosic na rok 2011, příjmy celkem: Kč, výdaje celkem: Kč, financování Kč, b) finanční příspěvek na rok 2011 TJ Sokol Babice u Rosic fotbalovému oddílu ve výši Kč, c) finanční příspěvek panu Karlu Pazderovi na provoz místní prodejny smíšeného zboží ve výši Kč/ měs. na celý rok 2011, t.j Kč/rok, d) Obecně závaznou vyhlášku obce Babice u Rosic č. 1/2011, o místních poplatcích, e) Obecně závaznou vyhlášku obce Babice u Rosic č. 2/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, f) vnitřní směrnici obce Babice u Rosic o cestovních náhradách na rok 2011, platnou od Stanoví a) v souladu s nařízením vlády ze dne , kterým se mění nařízení vlády 4 ROSA 3/2011

4 č. 37/2003, o odměnách za výkon funkce členům ZO, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 437 Kč měsíčně. Odměna za výkon funkce člena ZO a za výkon funkce předsedy výboru ZO se sčítá. Odměna bude poskytována od , b) v souladu s nařízením vlády ze dne , kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003, o odměnách za výkon funkce členům ZO, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši Kč měsíčně. Odměna za výkon funkce člena ZO a za výkon funkce předsedy výboru ZO se sčítá. Odměna bude poskytována od obec Kratochvilka INFORMACE PRO OBČANY KRATOCHVILKY I. KRATOCHVILSKÝ MASOPUST akci organizují SDH a TJ Družstevník Kratochvilka 5. března 2011 Program dne: 9.00 zahájení Průvod masek s koňským povozem a živou hudbou (do každého domu vás masky přijdou pozvat na odpolední zabijačku a večerní zábavu) po ukončení průvodu Na place před sálem možnost nákupu produktů z domácí zabijačky (černá a bílá polévka, jaternice, jelítka, tlačenka a ovar) Maškarní zábava K tanci a dobré náladě hrají Noví kaskadéři Občerstvení: Mimo jiné i pečení vrabci Program zábavy: průvod masek po sále, volná zábava, vyhlášení nejlepší masky, tombola, pochování basy. Motto: Vzpomeňte na naše předky, dědy, babičky a tetky, začněte dle jejich vzoru dělat všechny akce spolu, pak prožijí hezké chvilky všichni lidé z Kratochvilky. Turnaj ve stolním tenise O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA se koná v neděli od 9.00 hod. Blžší informace najdete před konáním turnaje na www OU Kratochvilka Všichni, kdo se chtějí připravit, mohou trénovat každou středu a sobotu pod vedením pana Karla Prokeše. ROSA 3/2011 5

5 z radnice SLOVO STAROSTY TAK NÁM SCHVÁLILI ROZPOČET PANÍ MÜLLEROVÁ Tak by mohl začít článek o tom, jak vzniká základní pilíř hospodaření města na další kalendářní rok rozpočet města. Rozpočet města je v mé kompetenci a předkládám ho zastupitelstvu vždy koncem roku ke schválení, stejně jako všechny změny v rozpočtu během roku, čili tzv. rozpočtová opatření. Upozorňuji, že nejsem ekonom, a tak můj pohled může být pro odborníka lehce šokující. Proč jsem použil jako motto úvodní hlášku z románu Jaroslava Haška, pochopíte po přečtení článku, jehož obsah není určen jen paní Müllerové, pokud tedy nějaká v našem městě žije, ale vám všem. Rozpočet se připravuje již v létě, kdy na základě výzvy Odboru rozpočtu a účetnictví (dále jen ORU) začnou tzv. příkazci řádků rozpočtu přemýšlet a spekulovat, jak získat z rozpočtu města co nejvíce financí pro svou potřebu, v rozpočtu označenou jako výdaje. Postupně přicházejí požadavky ze všech odborů úřadu a příspěvkových organizací. Když jsou podklady shromážděny, ORU zjistí, že by strana příjmů musela být, aby byl rozpočet vyrovnaný, nejméně dvojnásobná. Nastává doba jednání s jednotlivými příkazci řádků o snižování jejich požadavků, neboť díky parnému létu spíš spekulovali, než přemýšleli, a jejich požadavky jsou neakceptovatelné. Probíhají tzv. čtení. První, druhé, u některých hodně odvážných a tvrdohlavých příkazců řádků i třetí. Teprve když se narazí při těchto čteních na dno a příkazce řádku přizná, že původní návrh nemyslel úplně vážně, nastane příměří a řádek rozpočtu je s výhradami akceptován. V tomto okamžiku ale nebývá ještě celkový rozpočet vyrovnaný, suma na straně výdajů bývá o pár milionů vyšší než na straně příjmů. Teď nastupuje krok hodný hrdiny výše citované knihy. Rozpočet města se vyrovná jednoduchým úkonem. Chybí li v rozpočtu deset milionů, tyto miliony se najdou v příjmovém řádku 3111, čili příjmy z prodeje pozemků (majetku, nemovitostí). Jak jednoduché! Kdo v minulosti vymyslel tento geniální fígl není důležité. Podstatné jsou následky tohoto činu. Koncem roku se zjistí, že se pozemky nepodařilo za narozpočtovanou sumu prodat. Rozpočet je sice pořád vyrovnaný, ale chybí fyzicky peníze na všechno. Musí se vyhlásit tzv. stopstav zastaví se poslední platby dotací příspěvkovým organizacím, oddaluje se proplácení faktur, začne se přemýšlet nad překlenovacími úvěry a čeká se, jak na smilování na případné doplatky dotací ze státního rozpočtu. Při tvorbě letošního rozpočtu se od této praxe upustilo. Zcela nepopulárně a nekompromisně byly sníženy výdaje, v řádku prodeje majetku se objevila reálná suma. Pokud se podaří získat do příjmů města více financí, bylo přislíbeno těm, kterým se snižoval rozpočet, jeho navýšení během roku. Ale znáte to. Slibem nezarmoutíš. Mgr. Jaroslav Světlík starosta Poznámka: V minulé Rose byla uvedena na straně 13 tabulka označená jako Zkrácená verze rozpočtu. Nejedná se o rozpočet, ale o pouhé změny v rozpočtu, čili jedno z rozpočtových opatření. 6 ROSA 3/2011

6 z radnice VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 06/2011 konané dne v hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Doporučuje a) zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2011, b) zajistit kontroly hospodaření městem zřízených organizací a organizačních složek města za rok 2010 a následně provádět pravidelné kontroly těchto organizací, c) zastupitelstvu uzavřít smlouvu mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Brno, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí pozemková parcela č. 2422/2. 2. Souhlasí a) s umístěním pilotního systému pro monitorování provozu na pozemních komunikacích, b) s předloženým návrhem výběru firem, které budou osloveny výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve výběrovém řízení na zakázku Dodávka Technologického centra v rámci projektu Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu Rosice, c) s uzavřením smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jejímž předmětem je: umístění nového kabelového vedení NN do pozemku p. č. 3490/1 na akci Rosice, Na Štěpnici, kabelové vedení NN 10 RD, jednorázová úplata Kč bez DPH umístění nového kabelového vedení NN do pozemku p. č. 3490/11 na akci Rosice, Pod Trojicí, kab. smyčka NN, p. Nováček, jednorázová úplata Kč bez DPH umístění nového kabelového vedení NN do pozemku p. č na akci Rosice, venk. vedení NN, MRS, jednorázová úplata Kč bez DPH d) s uzavřením smluv o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jejímž předmětem je: umístění nové zemní kabelové přípojky NN do pozemku p. č. 2422/5 na akci SB Rosice, Příční 296, úprava příp. NN, Svobodová, jednorázová úplata činí 1000 Kč bez DPH umístění nového kabelového vedení NN, venkovního vedení VN a trafostanice do pozemku p. č na akci Zastávka, Nivky, příp. VN, TS, kabel NN, jednorázová úplata činí Kč bez DPH umístění zemního kabelového vedení do pozemků p. č. 234/2, 237/4, 237/2 na akci Rosice, Tetčická, kabel NN, p. Buchar za podmínky, že jednorázová úplata bude činit Kč bez DPH a doplnění připomínek ORU. 3. Schvaluje a) dle 31 odst. 1 písm. a) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2011 dle předloženého návrhu, b) projekt Resocializace ohrožených dětí Duhové dny. Zastupitelstvu města bude projekt předložen ke schválení dne , c) výběr dodavatele služeb pro zakázku Výběrové řízení na dodavatele analytické a implementační části projektu 8 ROSA 3/2011

7 z radnice a doplňkových kurzů v souladu se Zápisem o posouzení a hodnocení nabídek ze dne Vybraným dodavatelem je společnost M. C. TRITON, spol. s r. o., Evropská 423/178, Praha 6, d) uzavření smlouvy na služby s dodavatelem vybraným na základě Výběrového řízení na dodavatele analytické a implementační části projektu a doplňkových kurzů, se společností M. C. TRITON, spol. s r. o., Evropská 423/178, Praha 6 znějící na Kč vč. DPH, e) znění výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku Dodávka Technologického centra v rámci projektu Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice, včetně znění zadávacích podmínek a příloh výzvy, f) výpůjčku vitríny na náměstí Karate Club Dragons Rosice o. s, s účinností od po dobu aktivního užívání, g) odměnu řediteli Rosických TS za II. pololetí 2010, h) Dodatek organizačního řádu Městského úřadu Rosice č. 1/ Nařizuje a) dle 28, odst. 6 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod z odpisů do rozpočtu města v roce 2010 dle předloženého návrhu. 5. Rozhodla a) že posouzení kvalifikace uchazečů, kteří předloží nabídky na zakázku Dodávka technologického centra v rámci projektu Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice provede hodnotící komise, b) že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, podanými do výběrového řízení na zakázku Dodávka Technologického centra v rámci projektu Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice, bude plnit hodnotící komise, c) zrušit provozování studny Pod Oborou z důvodu opakovaného nevyhovujícího složení vody. 6. Jmenuje a) hodnotící komisi pro posouzení nabídek, předložených na zakázku Dodávka Technologického centra v rámci projektu Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice ve složení Ing. Petr Dvořák, Ing. Radek Eliáš, Ing. Jitka Budínová, RNDr. František Horka, Ing František Plucar, Ing. Radek Drnovský a náhradníky členů hodnotící komise ve složení paní Vlasta Masaříková, pan Per Strážnický, paní Dana Svobodová, Mgr. Lucie Karasová, Bc. Michal Vrba a Bc. Josef Humpolíček, b) členy komise pro životní prostředí: Bc. Petr Ženožička, Jarmila Helsnerová, Stanislav Volánek, František Pavlík, Jan Čermák, c) členy komise likvidační: Pavel Musil, Jindřiška Jandová, Vladimír Hrdlička, Jana Raveanová, d) členy komise pro spolky a organizace: Renata Ludwigová, Radek Smutný, Ing. Pavel Pavlík, Jana Zavadilová, Miroslav Cuc, Pavel Mecerod, Dana Prokešová, e) jako zřizovatel Základní školy Rosice zástupce do školské rady za město Ing. Zdeňka Švihálka a Lukáše Volánka a odvolává Ing. Jaroslava Dytrycha a pí Marii Vyhnalíkovou. 7. Nesouhlasí a) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice u pozemku p. č. 662/2 vzhledem k tomu, že uvedený pozemek není v majetku města. 8. Vybrala a) firmu p. Jaroslav Zapoměl, Nová 301, Telnice na pronájem veřejného prostranství za účelem hosto- 10 ROSA 3/2011

8 z radnice vání Lunaparku na rosické pouti v roce 2011 za cenu pronájmu Kč, k tomu 200 ks volných vstupenek. 9. Stanovuje a) celkový počet zaměstnanců v MěÚ Rosice na 83, tj. snížení o 1 s účinností od a dále stanovuje celkový počet zaměstnanců MěÚ Rosice na 82, tj. snížení o 1 s účinností od Přiděluje a) na základě výběrového řízení zakázku na stavební práce akce Statické zajištění podlahy v 3. nadzemním podlaží zámku Rosice firmě UBYSTAV s. r. o., Cejl 18, Brno a schvaluje smlouvu o dílo na částku Kč vč. DPH. Mgr. Jaroslav Světlík starosta Ing. Petr Klíma Lukáš Volánek ověřovatelé VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 07/2011 konané dne v hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti městské knihovny za rok 2010, b) zprávu o činnosti odboru vnitřní správy za rok 2010, c) zastupitelstvu ke schválení bezúplatný převod nemovitostí p. č. 2365/3, 2365/7 a 2365/8, d) zastupitelstvu ke schválení prodej části pozemku p. č. 2804/1. 2. Schvaluje a) přidělení následujících grantů: TJ Sokol Rosice Kč Moravská hasičská jednota, Hasičský sbor Rosice Kč Florbalový klub Rosice Kč VK PSYCHO Rosice Kč Občanské sdružení Klub sportovní gymnastiky Kč Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. MO Rosice Kč Občanské sdružení Prádelna Kč CC Riper, oddíl krasobruslení KK Riper Kč Karate club Dragons Rosice o. s Kč TOM Turisťák Rosice, o. s Kč Mighty shake Zastávka o. s Kč Billiard klub Rosice Kč Klub seniorů Kč František Šmerda, fyzická osoba Kč Kynologický klub Rosice 3000 Kč, b) seznam firem, které budou poptány na dodávky shromažďovacích prostředků v rámci zjednodušeného podlimitního řízení akce Sběrné středisko odpadů Rosice, c) seznam firem, které budou poptány pro provedení stavebních prací v rámci zjednodušeného podlimitního řízení akce Sběrné středisko odpadů Rosice, d) Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení míst zpětného odběru mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a firmou EKOLAMP s. r. o., náměstí I. P. Pavlova 1789/5, Praha Doporučuje a) zastupitelstvu přidělení následujících grantů: Občanské sdružení při ZŠ Rosice Kč Středisko volného času Rosice Kč FC Slovan Rosice, o. s Kč 12 ROSA 3/2011

9 z radnice KK Slovan Rosice Dobrovolné sdružení občanů Kč Divadelní soubor Emanuela Krumpáče Kč. 4. Neschvaluje a) přidělení následujících grantů: Beata Boháčová Založení Mateřského centra v Rosicích, Vlastivědný spolek Rosicko Oslavanska, o. s. Digitální sazba přepisu Pamětní knihy městyse Rosice pro málonákladový tisk, Sigurd, o. s. Svatobor 2011 z důvodu nedodržení podmínek města, stanovených pro přidělení grantu. 5. Souhlasí a) s návrhem na zápis nemovitých věcí z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Zastávka podle zákona ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí a to p. č. 831/1, 831/2, 831/3, 831/4,831/5, 831/6, 831/7, 831/8, 831/9, 852, 889, 890, b) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a společností ELVOSPOL, s. r. o., Cukrovarská 1230, Zastávka o právu stavby Komunikace a zpevněné plochy v lokalitě Nivky na pozemku p. č. 831/9, c) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice, B. M. Kuldy 20, Ivančice o právu provést stavbu na pozemcích vlastníka p. č. 3471, 3472, 3470/1 v k. ú. Rosice při realizaci akce Kanalizace Rosice ul. Pod Strání. 6. Nedoporučuje a) prodej pozemků p. č. 514/2 a Rozhodla a) podle 15, odst. 4 směrnice č. 1/2009 o hospodaření s byty o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, Kaštanová ul. č. p na dobu určitou 6 měsíců, b) že posouzení kvalifikace uchazečů, kteří předloží nabídky na zakázku Sběrné středisko odpadů Rosice stavební část, provede hodnotící komise, c) že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami podanými do výběrového řízení na zakázku Sběrné středisko odpadů Rosice stavební část, bude plnit hodnotící komise, d) že posouzení kvalifikace uchazečů, kteří předloží nabídky na zakázku Sběrné středisko odpadů Rosice dodávka shromažďovacích prostředků, provede hodnotící komise, e) že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami podanými do výběrového řízení na zakázku Sběrné středisko odpadů Rosice dodávka shromažďovacích prostředků, bude plnit hodnotící komise, f) připojit se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky dne na budovu radnice. 8. Jmenuje a) hodnotící komisi pro posouzení nabídek předložených na zakázku Sběrné středisko odpadů Rosice stavební část ve složení Ing. Petr Klíma, Ing. Petr Krupica, Mgr. Jaroslav Světlík, p. Lukáš Volánek, p. Lev Koudelka a náhradníky členů hodnotící komise ve složení Ing. Daša Plucarová, p. Miloslav Pezlar, pí Dagmar Koutníková, Ing. Zdeněk Švihálek, Ing. František Brim, b) hodnotící komisi pro posouzení nabídek předložených na zakázku Sběrné středisko odpadů Rosice dodávka shromažďovacích prostředků ve složení Ing. Per Klíma, Ing. Petr Krupica, Mgr. Jaroslav Světlík, p. Lukáš Volánek, p. Lev Koudelka a náhradníky členů hodnotící komise ve složení Ing. Daša Plucarová, p. Miloslav Pezlar, pí Dagmar Koutníková, Ing. Zdeněk Švihálek, Ing. František Brim. Mgr. Jaroslav Světlík starosta Ing. František Brim Ing. Zdeněk Švihálek ověřovatelé 14 ROSA 3/2011

10 z radnice VÝPIS Z USNESENÍ Č. 4/2011 ze zasedání zastupitelstva města Rosice, konaného dne Zastupitelstvo města Rosice na svém zasedání dne přijalo toto usnesení: 1. Schvaluje a) Smlouvu č. BP-10/051 o bezúplatném převodu pozemku p.č. 2422/2 v k.ú. Rosice z vlastnictví ČR, ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Rosice, b) Smlouvu č. BP-10/055 o bezúplatném převodu pozemků p.č. 2365/3, 2365/7 a 2365/8 v k.ú. Rosice z vlastnictví ČR, ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Rosice, c) bezúplatný převod pozemků p.č. 171/3, 178/1 a 178/2 ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Rosice, d) Rozpočtové opatření č. 9/2010, e) Rozpočtové opatření č. 1/2011 se změnami navrženými finančním výborem pol chodníky místo Kč ponechat Kč pol chodník Zámecká místo 0 Kč převést Kč pol 6409 rezerva snížit o Kč na nově Kč pol prodej majetku snížit o Kč na nově Kč, f) revokaci Usnesení zastupitelstva města Rosice č. 2/2010 ze dne bod č. 6 odstavec a) v části (nové znění) pol ostatní činnosti jinde nezařazené na projekty a přípravu staveb investičních jakož i neinvestičních. Ostatní položky 6409 zůstávají v pravomoci zastupitelstva, g) plán činnosti Finančního výboru na I. pololetí 2011, h) přidělení grantů zájmovým sdružením a sportovním oddílům: Občanské sdružení při ZŠ Rosice Kč Středisko volného času Rosice Kč FC Slovan Rosice, o.s Kč KK Slovan Rosice, d.s.o Kč Divadelní soubor Emanuela Krumpáče Kč, i) měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva od února 2011 podle přílohy č.1., j) zaměření činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města Rosice na rok 2011 a roky následující do konce volebního období, k) záměr poskytnutí dotace na Lékařskou službu první pomoci, zajišťovanou Nemocnicí Ivančice v roce Jeho výše bude stanovena později, l) projekt resocializace ohrožených dětí Duhové dny. 2. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti rady, b) zprávu Finančního výboru zastupitelstva, c) zprávu Kontrolního výboru zastupitelstva. 3. Ukládá a) starostovi města Mgr. Jaroslavu Světlíkovi uložit zpracovateli (správci kapitoly) rozpočtu v části Ekonomická činnost výnosy pol. Bytové hospodářství, písemně odůvodnit pokles výnosů této části rozpočtu na rok 2011 na výši Kč oproti skutečnosti za rok 2010 t.j ,63 Kč. Přitom došlo v průběhu roku 2010 ke zvýšení nájmů, které se promítá i do roku 2011, b) vedoucím příspěvkových organizací města zdůvodnit čerpání celé rozpočtové částky na rok 2010, i když byla zastupitelstvem přijata opatření ke snížení čerpání rozpočtu i u těchto organizací, c) tajemníkovi MěÚ Rosice vypracovat podrobný přehled skutečného čerpání kapitoly 16 ROSA 3/2011

11 6171 v části Správa za léta včetně zpracování příjmové části na oblast správního řízení. Přehled zpracovat tabelární formou, d) tajemníkovi MěÚ Rosice vypracovat přehlednou tabulku na pol Správa náklady na mzdy zaměstnanců v členění na souhrn nárokových a souhrn nenárokových složek platů zaměstnanců a to na roky 2008 až Souhlasí a) s vyjádřením podpory zachování Gymnázia T. G. Masaryka v Zastávce. Mgr. Jaroslav Světlík starosta Ing. Zdeněk Švihálek Ing. Petra Šimková Otakar Světlík návrhová komise informace MěÚ PODĚKOVÁNÍ Srdečně děkuji neznámé paní, která dne v ranních hodinách našla můj mobil a odevzdala jej na podatelně městského úřadu. Potvrdila moji víru, že slušní lidé ještě nevymřeli. S přáním všeho nejlepšího Langer OBYVATELÉ ROSIC V ROCE 2010 V ČÍSLECH Počet obyvatel k činil 5 632, tj. o 97 více než v předchozím roce; z tohoto počtu je 106 cizinců. K trvalému pobytu se nově přihlásilo 146 občanů; odhlásilo se 131. Dětí se narodilo 62, z toho 22 děvčat a 40 chlapců. Nejpočetnější z narozených dívčích jmen jsou Adélky a Karolíny (2) a z chlapeckých jmen Tomáš (4). V loňském roce zemřelo 50 občanů. Mgr. Magda Hasoňová vedoucí odboru vnitřní správy MěÚ Rosice KANCELÁŘ SENÁTORA ŽALOUDÍKA V ROSICÍCH Od letošního ledna je v plném provozu regionální kancelář senátora za volební obvod č. 55 prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc, která sídlí v Rosicích, na adrese Palackého náměstí 634 (1. patro). Úřední hodiny kanceláře jsou vždy v pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Bližší informace a další kontaktní údaje naleznou zájemci na internetových stránkách senátora: ROSA 3/

12 informace MěÚ V ROSICÍCH VZNIKÁ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM V rámci elektronizace veřejné správy vznikají v regionech ČR Technologická centra, která mají zajistit maximální dostupnost dat z centrálních systémů a jejich bezpečný přenos, ukládání dokumentů v digitální podobě a poskytování služeb souvisejících se zaváděním egovernmentu v území. Jedno z nich vznikne i v Rosicích, a to v rámci projektu Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu Rosice. Cílem tohoto projektu, na jehož realizaci má město Rosice přislíbenou 85% dotaci z Integrovaného operačního programu, je snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru NALEZENÉ VĚCI na území města Rosice: Bližší informace poskytne odbor vnitřní správy MěÚ Rosice na tel. č , osobně lze kontaktovat podatelnu úřadu, budova zámku, Žerotínovo nám. 1. Datum nálezu: Nalezené věci: Místo nálezu Svazek klíčů Na parkovišti naproti kinu a zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy. Tohoto cíle bude dosaženo nasazením elektronických spisových služeb, pořízením technologického vybavení a celkovou vnitřní integrací Městského úřadu v Rosicích. Nasazení nových funkcí elektronické spisové služby města Rosice a elektronických spisových služeb v obcích správního obvodu Rosic, které projevily zájem, proběhla v prosinci loňského roku. Elektronické spisová služba slouží k vyhotovování písemností v elektronické podobě, evidenci jejich oběhu a zajištění komunikace se systémem datových schránek, efektivnímu pořizování vstupních dat, zvýšení transparentnosti výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a v důsledku ke zkvalitnění a zefektivnění vlastní činnosti úřadu. V prvním pololetí roku 2011 bude pořízeno technologické vybavení, které bude v dostatečné kapacitě a umožní digitalizaci vybraných datových zdrojů, jejich zpřístupňování a dlouhodobé ukládání. Technologické centrum bude sloužit také jako úložiště nevyřízených a neuzavřených spisů města Rosice a obcí ve správním obvodu a jimi zřízených příspěvkových organizací. Projekt bude dokončen ve druhém pololetí roku 2011, kdy dojde k realizaci poslední etapy projektu, jež umožní zvýšení vzájemné provázanost programového vybavení, které je na městském úřadě používáno, s cílem zvýšit efektivitu výkonu veřejné správy. Projekt Rozvoj služeb egovernmentu je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Petr Dvořák vedoucí projektového týmu 18 ROSA 3/2011

13 NA SOCIÁLNÍ TÉMA DLUHOVÉ PORADENSTVÍ V posledních letech v České republice roste objem bankovních a nebankovních úvěrů poskytovaných domácnostem. Zároveň s tím roste i počet případů, kdy se dlužník ocitne ve finančních potížích a není schopen svoje závazky splácet. Do nekončících dluhů se velmi často dostávají dlouhodobě nezaměstnaní lidé, jejichž neznalost a nezkušenost využívají různé společnosti nabízející výhodné půjčky. Stává se často, že tito lidé splácejí několik úvěrů, které jsou obvykle poskytnuty za vysoký úrok. Po čase nejsou schopni dostát svým závazkům a hrozí jim exekuce. Tento problém pomáhá řešit tzv. dluhové poradenství, které se stává jednou z nejčastěji využívaných služeb občanských a sociálně-právních poraden. Sociální služby poskytované těmito poradnami se řídí zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a jejich služba je vymezena jako odborné sociální poradenství. Asociace občanských poraden provozuje po celé republice síť občanských poraden, které poskytují bezplatně a anonymně komplexní dluhové poradenství. Věnují se jednak prevenci a klienti se na ně mohou obracet pro radu, jako např. kde (a zda vůbec s ohledem na svou finanční situaci) si vzít půjčku nebo hypotéku a jakou. V oblasti prevence se jedná o projekty na posilování finanční gramotnosti. V případě, že se již klient ocitnul v dluhové pasti, sociální pracovníci poradí, co dál s nastalou situací, se splátkovým kalendářem, úpravou osobních nákladů, pomohou kontaktovat příslušné organizace a instituce, pomohou s vyřízením korespondence, eventuálně s podmínkami osobního bankrotu. Příklady, kde je možné získat informace a pomoc: Asociace občanských poraden Specializovaná dluhová poradna, OS SPES Olomouc, cz, poskytuje i internetové poradenství. Občanská poradna Brno, Anenská 10, Brno, www. poradnabrno.eu Sociálně právní poradna Diecézní charity Brno, Tř. Kpt. Jaroše 9, Brno, Milena Hrdličková za komunitní plánování sociálních služeb, z vašich dopisů ROSA 3/

14 společenská kronika SPOLEČENSKÁ KRONIKA MĚSTA ROSICE Dne 5. března uplyne 26 let, kdy nás navždy opustil můj tatínek pan Načo Marinov Koev bulharský zahradník. Za vzpomínku děkuje syn Jiří Dne 19. března 2011 vzpomeneme výročí narozenin 104 let a 46 let od smrti našeho tatínka pana Josefa Valouška. S láskou a úctou vzpomínají dcery Zdeňka a Božena s rodinami Dne 24. března 2011 uplyne jeden rok, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček pan Miloš Patera. S láskou a úctou vzpomínají manželka Věra, dcera Veronika s manželem a vnučka Zuzanka. Dne 6. března 2011 uplyne 26 let, co nás navždy opustil náš bratr pan Josef Valoušek. Stále vzpomínají sestry Zdeňka a Božena s rodinami Dne 22. března by se dožila 100 let paní Josefa Ježková. Vzpomínejte s námi. Neteře Laďa a Mila s rodinami. Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s paní Alenou Šimkovou. Současně děkujeme za projevení soustrasti a květiny. Syn a dcery s rodinami. Ten život utíká jako voda, promarnit chviličku byla by škoda. Co k tvým narozeninám přát? Plnou náruč zdraví chtěli bychom ti dát, plnou náruč ště stí, ať pro tebe není smutný ani jeden den jediný. Dne 18. brezna se dožívá 89 roků naše teta paní Vlasta Holasová. Z celého srdce přejí Anička, Radek a Radka, Kubík a Šárka Hřibovi. 22 ROSA 3/2011

15 PRÁVNICKÁ PORADNA Dotaz: Můj bývalý manžel a otec 2 našich dětí nadělal a stále dělá dluhy. Po rozvodu manželství jsem byla ujištěna svým právníkem, že děti nebudou povinny platit dluhy po smrti svého otce, se kterým se nestýkají už několik let. Děti jsou již dospělé a z důvodu neustálých návštěv vymahačů a exekutorů přijali jiné jméno i příjmení. Nyní mám informace, ale nevím, jestli jsou pravdivé, že dluhy po rodičích automaticky zdědí děti a ještě jsou povinny vystrojit pohřeb. Prosím o odpověď. Odpověď: Vaše děti nejsou v žádném případě povinny platit za svého otce dluhy, a to ani za života ani po smrti. Pokud váš bývalý manžel zemře, je povinen tuto skutečnost oznámit příslušný matriční úřad okresnímu soudu příslušnému k řízení o dědictví. Děti zůstavitele jsou dědici neopominutelnými a jejich postoj k dědictví závisí od toho, zda jsou v dědictví i aktiva, nebo pouze pasiva. Dědicové odpovídají do výše ceny nabytého dědictví za přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele a za zůstavitelovy dluhy, které na ně přešly zůstavitelovou smrtí. Je-li více dědiců, odpovídají za náklady zůstavitelova pohřbu a za dluhy podle poměru toho, co z dědictví nabyly, k celému dědictví. Je-li dědictví předluženo, mohou Lenka, Rosice se dědici s věřiteli dohodnout, že jim dědictví přenechávají k úhradě dluhů. Soud pak tuto dohodu schválí, neodporuje-li zákonu nebo dobrým mravům. Dědicové mohou dědictví taktéž odmítnout, ale jen do 1 měsíce ode dne, kdy byli soudem o právu dědictví odmítnout a o následcích odmítnutí vyrozuměni. K odmítnutí dědictví nemůže dědic připojit žádné výhrady nebo podmínky a nemůže dědictví odmítnout pouze z části. Prohlášení o odmítnutí dědictví nelze odvolat. Totéž ale platí, prohlásí-li dědic, že dědictví neodmítá. Co se týče povinnosti vystrojení pohřbu, toto není zákonná, ale morální povinnost dětí. Pokud s otcem měly špatné vztahy a nemají v úmyslu pohřeb zařídit, je postupováno podle zákona o pohřebnictví. Nesjedná-li ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnická osoba pohřbení, nebo nebyla-li zjištěna totožnost mrtvého do 1 týdne od zjištění úmrtí, je pohřbení povinna zajistit obec, na jejímž území k úmrtí došlo, nebo byly lidské pozůstatky nalezeny, případně vyloženy z dopravního prostředku. Obec má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na pohřbení vůči dědicům zemřelého a není-li dědiců vůči státu. Z uvedeného vyplývá, že vaše děti v případě, že jejich otec zemře, odpovídají za náklady za pohřeb a jeho dluhy pouze do výše ceny nabytého dědictví. JUDr. Petronela Sojková advokátka Brněnská 555, Rosice Tel.: ROSA 3/2011 právnická poradna

16 z vašich dopisů ABY ČLOVĚK NEMUSEL BÝT SÁM Pod tímto heslem a s touto motivací byl 18. února 2010 nově založen Klub důchodců Rosice, který přešel od září 2010 na občanské sdružení s názvem Klub seniorů Rosice. Devítičlenný výbor tohoto sdružení se snaží navázat na minulý klub důchodců, jejichž činnost byla ukončena v květnu roku Naše činnost spočívá v tom, že se snažíme pořádat kulturní a společenské akce pro seniory např. Posezení u grilu s živou hudbou, Těšíme se na prázdniny předprázdninové rozloučení spojeno s živou hudbou, Slavnostní koncert k výročí V. Malacky, Ta Jižní Morava je jistě krásná zem degustace vína ve sklípku v Dolních Bojanovicích, Předmikulášské setkání a zpívání u stromečku na náměstí nebo Silvestr 2010 v penzionu a návštěva divadelního představení Naši furianti v Národním divadle v Praze. Foto: archiv klubu Z oblasti prevence jsme zorganizovali ve spolupráci s Policií ČR Rosice dvě přednášky a to: Prevence kriminality a Domácí násilí. Dále pak jsme zajistili odbornou přednášku na téma Deprese a jak jim předcházet, Sladký život bez cukru, Bylinky a jejich využití. Z oblasti informovanosti a vzdělávání jsme nabídli našim seniorům Listování v čase tj. vzpomínání na významné Rosické osobnosti a Internetovou školičku pro seniory. Ve většině uspořádaných akcí spolupracujeme s dalšími organizacemi jako je Městský úřad Rosice, Policie ČR Rosice, SVČ Rosice, Penzion Rosice, KIC Rosice, Hasiči Rosice. V Klubu je registrováno 97 členů, z toho 12 mužů. Věkové rozpětí našich členů se pohybuje od 60 do 92 let. Všechny informace o našem klubu máme také uvedeny na webových stránkách I nadále našim cílem je vybudovat v Rosicích seniorské centrum, kde by senioři měli zdarma přístup na internet, kde by fungovalo poradenské centrum v oblasti právní, bytové, sociální, finanční a psychologické. Vzhledem k tomu, že senioři patří k rizikové skupině lidí, kteří se ve vyšším věku již velice těžce začleňují do aktivit v mladším kolektivu, je třeba pro ně vytvořit prostředí, ve kterém by se společně setkávali se svými vrstevníky. Nabídli jsme proto našim seniorům možnost navštěvovat různé aktivity jako je zpívání, zábavné cvičení, dílničky a Internetovou školičku pro seniory. Svou účastí senioři potvrdili, že naše rozhodnutí bylo správné. Vzhledem k tomu, že klub nemá ve svém vlastnictví klubovnu, jsme při vykonávání všech našich činností odkázáni na služby organizací za úplatu, nebo se musíme scházet v různých restauracích. Otevřením Zámeckého kulturního centra se nám naskytla možnost využití klubovny i malého sálu pro naše seniory pro zpívání, dílničky a zábavné cvičení. Jednalo by se o důstojné prostředí pro seniory, avšak za tyto prostory musíme zaplatit nájemné, a to za jednu hodinu v klubovně 100 až 150 Kč, za malý sál 220 Kč a vel- 24 ROSA 3/2011

17 ký sál 350 Kč, za účast v počítačové učebně 500 Kč. Celkové výdaje na pronájem činí Kč. V této částce nejsou zahrnuty společenské akce protože např. dvouhodinová přednáška Sladký život bez cukru stála jen na nájemném v ZKC 700 Kč a to při účasti 30 lidí je nesrovnatelné. Náš klub nemá finanční prostředky na pokrytí těchto nákladů. A proto jsme požádali město Rosice o finanční podporu, a to tím, že jsme vypracovali žádost o grant pro zájmovou činnost našeho občanského sdružení. Pokud nebude tato částka na pronájem plně pokryta dotací města, musíme se opět vrátit do prostor, kdy jsme odkázání na to, zda nám majitelé umožní bezplatný pobyt. A to bylo prozatím pouze v restauracích. Podobně je tomu také s propagací našich akcí. Skoro všechny spolky ve městě mají možnost využít svých propagačních tabulí. Při budování těchto informačních tabulí se Foto: archiv klubu nějak na seniory pozapomnělo, a proto jsme odkázáni buď na služby za úplatu (výlep plakátů přes 130 Kč na týden), nebo na pochopení majitelů obchodů, kteří nám dovolí vyvěsit letáčky u nich v obchodě. Využívali jsme také bezplatné možnosti inzerce v RKTV a v Rose. Zde je však všechno ovlivněno lidským faktorem a důležitostí akce. A proto jsme využili nabídky pana Ing. Dallaga, který nám umožnil zažádat o dotaci ve výši Kč hejtmana Jihomoravského kraje. Tato dotace by nám umožnila aktuálně informovat naše seniory. Na závěr malá statistika. Za rok našeho trvání ve městě se pro seniory konalo celkem 17 společenských akcí při návštěvnosti 783 lidí. Do dalšího roku přeji výboru i všem seniorům mnoho radostných, společných setkání v duchu hesla: aby člověk nebyl sám Jana Konicarová předsedkyně Klubu seniorů Rosice ZÁMECKÉ KULTURNÍ CENTRUM V ČÍSLECH Vedoucí klubu seniorů, paní Jana Konicarová ve svém článku dotýká ceníku nájemného v jednotlivých prostorách Zámeckého kulturního centra a vyjadřuje politování nad skutečností, že některá z prostor není vyhrazena pouze jejich organizaci. K výše uvedenému je nutné dodat, že provoz zařízení se v následujících pěti letech musí řídit poměrně striktními podmínkami dotace z níž byla rekonstrukce objektu realizována. Ty v prvé řadě vyžadují nabízet prostory co nejširšímu spektru uživatelů. Výše nájemného může být dikutabilní. Mimo vybraného nájmu je však třeba roční provozní náklady centra dotovat částkou Kč z rozpočtu města. I tak je financování provozu velmi napjaté. Omezený rozpočet zatím ani neumožňuje obsadit současně pozici správce objektu a pracovníka na úklid. Z tohoto důvodu bylo nutno k místo správce zrušit. Touto cestou bych rád zároveň poděkoval za dosavadní spolupráci Ondřeji Tryhukovi. Lukáš Volánek ředitel KIC ROSA 3/

18 osobnosti KALENDÁRIUM V tomto kalendáriu si připomeneme 140. výročí narození herce a režiséra JAROSLAVA PULDY narodil se 15. března 1871 v Praze byl synem herce a režiséra Antonína Puldy studoval na akademickém gymnáziu v Praze, později v Berlíně a Vídni od 16 let hrál v ochotnickém divadle studium na lékařské a filozofické fakultě nedokončil, protože se vrátil k divadlu vystřídal řadu divadelních společností, několik let působil i v Národním divadle v Praze na konci života bydlel v Rosicích zemřel 10. listopadu 1926 Antonín Pulda napsal několik desítek her a frašek. Byl autorem divadelní hry na motiv pamětí amerického detektiva Leóna Cliftona. Díky tomu byl často uváděn jako autor série León Clifton. Pro neukázněnost a bohémské výstřelky byl z divadelních souborů několikrát vyloučen, a proto také působil u kočovných divadelních společností. Z trvalé finanční tísně si vypomáhal překlady soudobých německých frašek a veseloher. Jaroslav Pulda používal dva pseudonymy Adlup Valsoraj (to je jeho jméno pozpátku) a Jacques Rarášek. Jeho první manželkou se stala herečka Antonie Košnerová, druhou manželkou herečka Antonie Špillingová. Jarmila Helsnerová SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH OZNAMUJE Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace v Rosicích připravuje pro své členy a další občany v prvním pololetí roku 2011 tyto akce: 25. března Výroční členská schůze březen Beseda k aktuálním otázkám v sociální oblasti 18. dubna Posezení s trampskou skupinou Olymp 1. května Návštěva Festivalu dechovek 22. května Pobyt v termálních lázních v Maďarsku červen Poznávací zájezd Termín besedy a poznávacího zájezdu bude stanoven dodatečně. Bližší informace k jednotlivým akcím budou zveřejněny ve vývěsce MO STP, na letácích a v místních sdělovacích prostředcích. Zveme nejen členy organizace, ale také ostatní zájemce z řad občanů. Výbor MO STP Rosice 26 ROSA 3/2011

19 FRANTIŠEK SVOBODA * Tetčice Buchenwald v Německu Vyrůstal v Tetčicích, od svých tří roků bez otce, který padl za I. světové války na ruské frontě. Žil skromně se svojí matkou a starší sestrou. Po skončení 5. třídy Obecné školy v Tetčicích začal navštěvovat Měšťanskou školu v Rosicích. V Tetčicích byl členem tehdejší sportovní jednoty Federace dělnických tělovýchovných jednot. Po absolvování měšťanské školy se odešel učit strojním zámečníkem do tehdejší Zbrojovky v Brně, kde pracoval až do nástupu dvouleté vojenské služby. Po ukončení vojenské služby v Nitře na Slovensku se vrátil pracovat do Zbrojovky. Dne se v Rosicích oženil s Annou Menšíkovou z Rosic, kde žil až do svého zatčení. Dne byl přímo na pracovišti v nářaďovně Zbrojovky zatčen Gestapem jako člen ilegální skupiny, která pomáhala rodinám dříve zatčených spolupracovníků a odvezen do Kounicových kolejí v Brně, tehdejším nacistickým režimem přeměněné ze studentských kolejí na nechvalně známé vězení. K výslechům a mučení byl převážen do tehdejšího brněnského sídla Gestapa v někdejší právnické fakultě. Po zatčení ho z rodiny viděly pouze manželka a matka, kterým byly povoleny tři resp. dvě asi půlhodinové návštěvy. Sestře ani dalším rodinným příslušníkům nebyla návštěva povolena nikdy. Z Kounicových kolejí byl poté převezen do samovazby ve věznici na Mírově, odkud byl opět po čase přemístěn zpět do Kounicových kolejí. Následovaly již jen koncentrační tábory nejprve Breslau, potom Osvětim a nakonec Buchenwald. Z koncentračních táborů mohl psát jen jednou za měsíc pouze manželce na malých předtištěných formulářích výhradně německy. Tato korespondence byla úředně kontrolována. V Buchenwaldu zahynul 9. února 1945 po náletu amerických bombardérů na továrny s německou válečnou výrobou, ve kterých buchenwaldští vězni pracovali. Kde je pochován se nepodařilo zjistit. Po skončení II. světové války byl in memoriam vyznamenán válečným křížem JUDr. František Široký PODĚKOVÁNÍ Děkujeme panu Karlu Schusterovi za čas a vynaložené pracovní úsilí, které věnoval ořezání vzrostlých lískových keřů podél plotu zahrady naší školky. Za MŠ logopedickou Jana Brunclíková ROSA 3/

20 ze školství EXKURZE JAKO MOTIVACE VÝUKY PŘÍRODOPISU V 7. ROČNÍKU Exkurze do skleníků v Botanické zahradě MU v Brně, ze dne se mi líbila. Byla tam spousta subtropických a tropických (exotických) rostlin. Například mnoho druhů palem, kaktusů, stromů, jedovatých, užitečných a masožravých rostlin. Nejvíc mě zaujala tropická rostlina s názvem Viktorie královská, o které nám paní vyprávěla, že v Brně roste jen v létě a její listy mohou měřit až 3 m a unesou i malé dítě. Prý roste jen v Amazonce. Navštívili jsme pět pozoruhodných skleníků. V každém bylo jiné prostředí a klima. Všechno nám vysvětlila paní průvodkyně. A během pozorování těchto rostlin jsme vyplňovali pracovní list. Zkrátka se nám to líbilo. Zapsali Marek Schild a Bára Hlavoňová ze 7. B ZAJÍMAVÁ HODINA Dne jsme v pracovních činnostech aranžovali. Naším motivem byl způsob IKEBANA, kde se musí dodržovat určité zásady: a) vhodný materiál b) vhodná nádoba c) dodržování výšek Japonský způsob IKEBA- NA je aranžmá různého materiálu do různých ozdobných nádob. Po ukončení aranžování jsme byli oznámkování a hodnotili jsme práci i sami mezi sebou. Každý dostal tři lístečky, které dal té práci, která se mu nejvíc líbí. Sobě nesměl dát nic. 1. místo Michaela Matiková 2. místo Karolína Marková 3. místo Pavel Ouroda 4. místo Ondřej Hemala Jak byste hodnotili vy? Zapsala Karolína Marková 7.B Foto: archiv ZŠ Rosice 28 ROSA 3/2011

MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení rady č. 28/2015 konané dne 30.11.2015 v 15:00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne 30.11.2015 přijala

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 23.06.2016 na svém zasedání dne 23.06.2016 přijalo následující usnesení:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 22.09.2016 na svém zasedání dne 22.09.2016 přijalo následující usnesení:

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 21.12.2016 Čížkov Bod 01. 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola unesení z minulého zasedání 4. Zpráva starosty 5. Žádost o odkoupení

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Mgr. Dušan Krabec (9) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka Zápis 29. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 26. listopadu 2015 v 7:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna:

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě VÝPIS USNESENÍ ze zasedání č. 10 konaného dne 23. března 2016 Usnesení ZM 1/10/2016: návrhovou komisi ve složení: předsedkyně paní Vladimíra Supová

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.21/2010 z 21. zasedání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.11.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 457 1 Kontrola plnění usnesení 458 2 Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 459 3 Informace o plnění

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora činnosti spolků, sportovních oddílů a jednotlivců v Rosicích pro rok 2017 1 Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná městem Rosice na činnosti spolků,

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. zasedání Rady města Rychvald, dne 14. 09. 2015 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 26/2. Rada města b e

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného ze dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného ze dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 6. zasedání

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

KOMENTÁŘ K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA ROSICE ZA ROK 2015

KOMENTÁŘ K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA ROSICE ZA ROK 2015 KOMENTÁŘ K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA ROSICE ZA ROK 2015 Město Rosice Palackého nám. 13 IČ: 00282481 Statutární zástupce: starosta: Mgr. Jaroslav Světlík místostarosta: Bc. Petr Ženožička Členové rady: Mgr.

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program:

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: 1. Kontrola usnesení a zápisu z posledního zasedání RM 2. Zprávy ze zasedání výborů a komisí ze dne 27. 4. 2015 přednesené jejich předsedy

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Hlasování č. 1 pro 7 proti 0 zdržel se 0. Bod č. 2 Kontrola plnění úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce

Hlasování č. 1 pro 7 proti 0 zdržel se 0. Bod č. 2 Kontrola plnění úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 15. zasedání

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 M Ě S T O I V A N Č I C E Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 P ř í t o m n i : starosta MUDr. Vojtěch Adam místostarostové Jaroslav Pospíchal, Mgr. Pavel Dočkal ostatní členové rady

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 9/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 11. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Čj.: MěÚ/910/2011 Město Radnice, PSČ 338 28 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Město Radnice usnesením Zastupitelstva města Radnic ze dne 13.07.2011, číslo

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1 USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 26. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Calta V., Ing. Chochole M., Ing. Pich J., Mgr. Pešička J., Bardová J., Votrubová P., Lívanec

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO konaná dne 26. září 2016 v 17:00 hod. v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice Přítomní členové správního výboru: Naděžda Chajmová,

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 176/6/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMě konaného dne 6.11.2014. 177/6/14. ZMě schvaluje

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Usnesení: č.1/2014 Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce jednohlasně.

Usnesení: č.1/2014 Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce jednohlasně. Zápis č.5/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Šípy, které se konalo dne 19.12.2014 v pohostinství v Šípech -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2015 Rozpočet obce na r. 2015 Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 18.12.2014 příjmy : 9.742.000,- Kč

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne U S N E S E N Í K bodu 2 Schválení programu Program 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 30. 1. 2014: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Převod vodovodů do vlastnictví Svazku VaK 4. Převod

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

1. Schválení zápisu ze zasedání ZO z a z a kontrola usnesení

1. Schválení zápisu ze zasedání ZO z a z a kontrola usnesení ZO-29-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 10.12.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.00 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 RM-368/12/2015 Rada města Polná schvaluje program schůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 11. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016.

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. Usnesení č.25/2016 Rada města Konice dne 7.3.2016: 1. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. 2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro provádění finančních

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

47. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

47. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 47. schůze Rady města Rychvald, dne 25. 04. 2016 Kontrola usnesení 47/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc květen 2016 47/2. Rada

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 22. června 2016 od 16:00 do 18:15 hodin v zasedací místnosti v sídle

Více

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š.

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š. Usnesení č.66/2014 Rada města Konice dne 8.9. 2014: 1. Doporučuje ZM schválit investiční akci na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce objektu č.p. 690 Charita. 2. Navrhuje ZM neschválit

Více