ROSA. Březen Zpravodaj Rosicka TÉMA MĚSÍCE: ZAOSTŘENO NA ČTENÁŘE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA. Březen 2011. Zpravodaj Rosicka TÉMA MĚSÍCE: ZAOSTŘENO NA ČTENÁŘE"

Transkript

1 ROSA Zpravodaj Rosicka Březen 2011 TÉMA MĚSÍCE: ZAOSTŘENO NA ČTENÁŘE

2 Z OBSAHU Informace z Babic Informace z Kratochvilky Slovo starosty Výpisy z usnesení rady Výpis z usnesení zastupitelstva Informace MěÚ V Rosicích vzniká technologické centrum Na sociální téma, Dětský bazárek Společenská kronika Právnická poradna Aby člověk nemusel být sám Zámecké kulturní centrum v číslech Kalendárium, STP oznamuje František Svoboda Zprávy ze školství Řádková inzerce Zprávy ze školství Téma měsíce zaostřeno na čtenáře Rosické íqváč, Březen měsíc čtenáře Rok ,Malá pohádka...,čtenářský řidičák Váledlo jako lákadlo, Zveme vás do knihovny Pasování...malý krok pro prvňáčka velký skok pro knihovny Moje první knížka Cestovatelská středa, Klub důchodců informuje Velikonoční kumštování podruhé Mateřské centrum Kašpárkov Rosice Pátý ročník sportovního plesuv Tam kde se zabydlely múzy Pavel Šporcl a Romano Stilo Večer orientální hudby a tance Rosické TS využívají příznivé zimy, Městský mobiliář Co nového v SVČ Oblastní mistrovství v silovém trojboji Fotbal Program kina Kulturní přehled ROSA ROSA Zpravodaj Rosicka MK ČR E Tiskne se pro město Rosice a obce Kratochvilka a Babice Vydává Kulturní informační centrum Rosice Březen Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Koupíte jej v Tetčicích v potravinách p. Fukana. Mimo tradičních rubrik se v březnové Rose dočtete o čtení, čtenářích i o tom jak to v knihovnách vypadalo kdysi a jak to v té naší funguje dnes. Snad se nám po masopustu konečně ojaří, vybledlé trávníky se zazelenají jako obálka zpravodaje, zlepší se nám nálada a třeba dostaneme chuť pomoci městu s jarním úklidem. Dubnové číslo bude opět tak trochu aprílové. Pozve vás na zámek na velikonoční kumštování a tématem měsíce bude doprava a bezpečnost ve městě. Diskuze v ulicích se dotýká přechodů pro chodce, parkování na sídlištích, zrcadel na Brněnské, injekčních stříkaček v zámeckém parku atd. Jsem zvědav, zda se v dubnu zazelení i rubrika sestavená vašich dopisů. Mějte se jarně. Lukáš Volánek šéfredaktor Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Kulturní informační centrum Rosice Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje: Jarmila Helsnerová, tel.: , v kanceláři KIC, naproti radnici po pá , Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Distribuce Rosy: Tomáš Štrobl, tel.: Cena 10 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš, tel.: editorial Titulní strana: Malý čtenář Foto: Lukáš Volánek ROSA 3/2011 3

3 obec Babice INFORMACE PRO OBČANY BABIC UHRAZENÍ POPLATKU ZA ODPAD A ZA PSY V ROCE 2011 Jako každým rokem připomínám občanům Babic, že je v platnosti Obecně závazná vyhláška obce Babice u Rosic č. 2/2011, která ukládá občanům uhrazení poplatku za odpad na rok 2011 do konce měsíce března 2011 ve výši 500 Kč/ osobu pro občany s trvalým pobytem a ve výši 500 Kč/nemovitost pro tzv. chalupáře. Občané mohou tento poplatek uhradit přímo na Obecním úřadě v Babicích, poštovní složenkou nebo převodem na účet obce: /0800. V případě převodu na účet obce nezapomeňte uvést jako variabilní symbol vaše číslo popisné domu, aby platba mohla být identifikována. V případě, že neuvedete příslušný variabilní symbol, bude platba vrácena zpět na účet, ze kterého přišla. Rovněž nezapomeňte na místní poplatek za psy, který se řídí Obecně závaznou vyhláškou obce Babice u Rosic č. 1/2011, která ukládá za povinnost uhradit tento poplatek rovněž do konce měsíce března Poplatek zůstává ve stejné výši jako v loňském roce a činí 150 Kč za 1 psa a za druhého a každého dalšího psa je poplatek rovněž 150 Kč. Upozorňujeme také na ohlašovací povinnost (15 dnů) v případě, že jste si pejska pořídili nebo vám pošel. Dále připomínám, že poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců nebo v den, kdy držitel nabyl psa staršího 3 měsíců. S úplným zněním obecně závazných vyhlášek se můžete seznámit na stránkách obce: v rubrice vyhlášky, dokumenty. Táňa Ourodová PŘEHLED USNESENÍ ze 4. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ v Babicích u Rosic Zastupitelstvo obce Babice u Rosic Schvaluje a) rozpočet obce Babice u Rosic na rok 2011, příjmy celkem: Kč, výdaje celkem: Kč, financování Kč, b) finanční příspěvek na rok 2011 TJ Sokol Babice u Rosic fotbalovému oddílu ve výši Kč, c) finanční příspěvek panu Karlu Pazderovi na provoz místní prodejny smíšeného zboží ve výši Kč/ měs. na celý rok 2011, t.j Kč/rok, d) Obecně závaznou vyhlášku obce Babice u Rosic č. 1/2011, o místních poplatcích, e) Obecně závaznou vyhlášku obce Babice u Rosic č. 2/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, f) vnitřní směrnici obce Babice u Rosic o cestovních náhradách na rok 2011, platnou od Stanoví a) v souladu s nařízením vlády ze dne , kterým se mění nařízení vlády 4 ROSA 3/2011

4 č. 37/2003, o odměnách za výkon funkce členům ZO, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 437 Kč měsíčně. Odměna za výkon funkce člena ZO a za výkon funkce předsedy výboru ZO se sčítá. Odměna bude poskytována od , b) v souladu s nařízením vlády ze dne , kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003, o odměnách za výkon funkce členům ZO, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši Kč měsíčně. Odměna za výkon funkce člena ZO a za výkon funkce předsedy výboru ZO se sčítá. Odměna bude poskytována od obec Kratochvilka INFORMACE PRO OBČANY KRATOCHVILKY I. KRATOCHVILSKÝ MASOPUST akci organizují SDH a TJ Družstevník Kratochvilka 5. března 2011 Program dne: 9.00 zahájení Průvod masek s koňským povozem a živou hudbou (do každého domu vás masky přijdou pozvat na odpolední zabijačku a večerní zábavu) po ukončení průvodu Na place před sálem možnost nákupu produktů z domácí zabijačky (černá a bílá polévka, jaternice, jelítka, tlačenka a ovar) Maškarní zábava K tanci a dobré náladě hrají Noví kaskadéři Občerstvení: Mimo jiné i pečení vrabci Program zábavy: průvod masek po sále, volná zábava, vyhlášení nejlepší masky, tombola, pochování basy. Motto: Vzpomeňte na naše předky, dědy, babičky a tetky, začněte dle jejich vzoru dělat všechny akce spolu, pak prožijí hezké chvilky všichni lidé z Kratochvilky. Turnaj ve stolním tenise O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA se koná v neděli od 9.00 hod. Blžší informace najdete před konáním turnaje na www OU Kratochvilka Všichni, kdo se chtějí připravit, mohou trénovat každou středu a sobotu pod vedením pana Karla Prokeše. ROSA 3/2011 5

5 z radnice SLOVO STAROSTY TAK NÁM SCHVÁLILI ROZPOČET PANÍ MÜLLEROVÁ Tak by mohl začít článek o tom, jak vzniká základní pilíř hospodaření města na další kalendářní rok rozpočet města. Rozpočet města je v mé kompetenci a předkládám ho zastupitelstvu vždy koncem roku ke schválení, stejně jako všechny změny v rozpočtu během roku, čili tzv. rozpočtová opatření. Upozorňuji, že nejsem ekonom, a tak můj pohled může být pro odborníka lehce šokující. Proč jsem použil jako motto úvodní hlášku z románu Jaroslava Haška, pochopíte po přečtení článku, jehož obsah není určen jen paní Müllerové, pokud tedy nějaká v našem městě žije, ale vám všem. Rozpočet se připravuje již v létě, kdy na základě výzvy Odboru rozpočtu a účetnictví (dále jen ORU) začnou tzv. příkazci řádků rozpočtu přemýšlet a spekulovat, jak získat z rozpočtu města co nejvíce financí pro svou potřebu, v rozpočtu označenou jako výdaje. Postupně přicházejí požadavky ze všech odborů úřadu a příspěvkových organizací. Když jsou podklady shromážděny, ORU zjistí, že by strana příjmů musela být, aby byl rozpočet vyrovnaný, nejméně dvojnásobná. Nastává doba jednání s jednotlivými příkazci řádků o snižování jejich požadavků, neboť díky parnému létu spíš spekulovali, než přemýšleli, a jejich požadavky jsou neakceptovatelné. Probíhají tzv. čtení. První, druhé, u některých hodně odvážných a tvrdohlavých příkazců řádků i třetí. Teprve když se narazí při těchto čteních na dno a příkazce řádku přizná, že původní návrh nemyslel úplně vážně, nastane příměří a řádek rozpočtu je s výhradami akceptován. V tomto okamžiku ale nebývá ještě celkový rozpočet vyrovnaný, suma na straně výdajů bývá o pár milionů vyšší než na straně příjmů. Teď nastupuje krok hodný hrdiny výše citované knihy. Rozpočet města se vyrovná jednoduchým úkonem. Chybí li v rozpočtu deset milionů, tyto miliony se najdou v příjmovém řádku 3111, čili příjmy z prodeje pozemků (majetku, nemovitostí). Jak jednoduché! Kdo v minulosti vymyslel tento geniální fígl není důležité. Podstatné jsou následky tohoto činu. Koncem roku se zjistí, že se pozemky nepodařilo za narozpočtovanou sumu prodat. Rozpočet je sice pořád vyrovnaný, ale chybí fyzicky peníze na všechno. Musí se vyhlásit tzv. stopstav zastaví se poslední platby dotací příspěvkovým organizacím, oddaluje se proplácení faktur, začne se přemýšlet nad překlenovacími úvěry a čeká se, jak na smilování na případné doplatky dotací ze státního rozpočtu. Při tvorbě letošního rozpočtu se od této praxe upustilo. Zcela nepopulárně a nekompromisně byly sníženy výdaje, v řádku prodeje majetku se objevila reálná suma. Pokud se podaří získat do příjmů města více financí, bylo přislíbeno těm, kterým se snižoval rozpočet, jeho navýšení během roku. Ale znáte to. Slibem nezarmoutíš. Mgr. Jaroslav Světlík starosta Poznámka: V minulé Rose byla uvedena na straně 13 tabulka označená jako Zkrácená verze rozpočtu. Nejedná se o rozpočet, ale o pouhé změny v rozpočtu, čili jedno z rozpočtových opatření. 6 ROSA 3/2011

6 z radnice VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 06/2011 konané dne v hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Doporučuje a) zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2011, b) zajistit kontroly hospodaření městem zřízených organizací a organizačních složek města za rok 2010 a následně provádět pravidelné kontroly těchto organizací, c) zastupitelstvu uzavřít smlouvu mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Brno, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí pozemková parcela č. 2422/2. 2. Souhlasí a) s umístěním pilotního systému pro monitorování provozu na pozemních komunikacích, b) s předloženým návrhem výběru firem, které budou osloveny výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve výběrovém řízení na zakázku Dodávka Technologického centra v rámci projektu Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu Rosice, c) s uzavřením smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jejímž předmětem je: umístění nového kabelového vedení NN do pozemku p. č. 3490/1 na akci Rosice, Na Štěpnici, kabelové vedení NN 10 RD, jednorázová úplata Kč bez DPH umístění nového kabelového vedení NN do pozemku p. č. 3490/11 na akci Rosice, Pod Trojicí, kab. smyčka NN, p. Nováček, jednorázová úplata Kč bez DPH umístění nového kabelového vedení NN do pozemku p. č na akci Rosice, venk. vedení NN, MRS, jednorázová úplata Kč bez DPH d) s uzavřením smluv o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jejímž předmětem je: umístění nové zemní kabelové přípojky NN do pozemku p. č. 2422/5 na akci SB Rosice, Příční 296, úprava příp. NN, Svobodová, jednorázová úplata činí 1000 Kč bez DPH umístění nového kabelového vedení NN, venkovního vedení VN a trafostanice do pozemku p. č na akci Zastávka, Nivky, příp. VN, TS, kabel NN, jednorázová úplata činí Kč bez DPH umístění zemního kabelového vedení do pozemků p. č. 234/2, 237/4, 237/2 na akci Rosice, Tetčická, kabel NN, p. Buchar za podmínky, že jednorázová úplata bude činit Kč bez DPH a doplnění připomínek ORU. 3. Schvaluje a) dle 31 odst. 1 písm. a) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2011 dle předloženého návrhu, b) projekt Resocializace ohrožených dětí Duhové dny. Zastupitelstvu města bude projekt předložen ke schválení dne , c) výběr dodavatele služeb pro zakázku Výběrové řízení na dodavatele analytické a implementační části projektu 8 ROSA 3/2011

7 z radnice a doplňkových kurzů v souladu se Zápisem o posouzení a hodnocení nabídek ze dne Vybraným dodavatelem je společnost M. C. TRITON, spol. s r. o., Evropská 423/178, Praha 6, d) uzavření smlouvy na služby s dodavatelem vybraným na základě Výběrového řízení na dodavatele analytické a implementační části projektu a doplňkových kurzů, se společností M. C. TRITON, spol. s r. o., Evropská 423/178, Praha 6 znějící na Kč vč. DPH, e) znění výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku Dodávka Technologického centra v rámci projektu Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice, včetně znění zadávacích podmínek a příloh výzvy, f) výpůjčku vitríny na náměstí Karate Club Dragons Rosice o. s, s účinností od po dobu aktivního užívání, g) odměnu řediteli Rosických TS za II. pololetí 2010, h) Dodatek organizačního řádu Městského úřadu Rosice č. 1/ Nařizuje a) dle 28, odst. 6 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod z odpisů do rozpočtu města v roce 2010 dle předloženého návrhu. 5. Rozhodla a) že posouzení kvalifikace uchazečů, kteří předloží nabídky na zakázku Dodávka technologického centra v rámci projektu Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice provede hodnotící komise, b) že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, podanými do výběrového řízení na zakázku Dodávka Technologického centra v rámci projektu Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice, bude plnit hodnotící komise, c) zrušit provozování studny Pod Oborou z důvodu opakovaného nevyhovujícího složení vody. 6. Jmenuje a) hodnotící komisi pro posouzení nabídek, předložených na zakázku Dodávka Technologického centra v rámci projektu Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice ve složení Ing. Petr Dvořák, Ing. Radek Eliáš, Ing. Jitka Budínová, RNDr. František Horka, Ing František Plucar, Ing. Radek Drnovský a náhradníky členů hodnotící komise ve složení paní Vlasta Masaříková, pan Per Strážnický, paní Dana Svobodová, Mgr. Lucie Karasová, Bc. Michal Vrba a Bc. Josef Humpolíček, b) členy komise pro životní prostředí: Bc. Petr Ženožička, Jarmila Helsnerová, Stanislav Volánek, František Pavlík, Jan Čermák, c) členy komise likvidační: Pavel Musil, Jindřiška Jandová, Vladimír Hrdlička, Jana Raveanová, d) členy komise pro spolky a organizace: Renata Ludwigová, Radek Smutný, Ing. Pavel Pavlík, Jana Zavadilová, Miroslav Cuc, Pavel Mecerod, Dana Prokešová, e) jako zřizovatel Základní školy Rosice zástupce do školské rady za město Ing. Zdeňka Švihálka a Lukáše Volánka a odvolává Ing. Jaroslava Dytrycha a pí Marii Vyhnalíkovou. 7. Nesouhlasí a) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice u pozemku p. č. 662/2 vzhledem k tomu, že uvedený pozemek není v majetku města. 8. Vybrala a) firmu p. Jaroslav Zapoměl, Nová 301, Telnice na pronájem veřejného prostranství za účelem hosto- 10 ROSA 3/2011

8 z radnice vání Lunaparku na rosické pouti v roce 2011 za cenu pronájmu Kč, k tomu 200 ks volných vstupenek. 9. Stanovuje a) celkový počet zaměstnanců v MěÚ Rosice na 83, tj. snížení o 1 s účinností od a dále stanovuje celkový počet zaměstnanců MěÚ Rosice na 82, tj. snížení o 1 s účinností od Přiděluje a) na základě výběrového řízení zakázku na stavební práce akce Statické zajištění podlahy v 3. nadzemním podlaží zámku Rosice firmě UBYSTAV s. r. o., Cejl 18, Brno a schvaluje smlouvu o dílo na částku Kč vč. DPH. Mgr. Jaroslav Světlík starosta Ing. Petr Klíma Lukáš Volánek ověřovatelé VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 07/2011 konané dne v hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti městské knihovny za rok 2010, b) zprávu o činnosti odboru vnitřní správy za rok 2010, c) zastupitelstvu ke schválení bezúplatný převod nemovitostí p. č. 2365/3, 2365/7 a 2365/8, d) zastupitelstvu ke schválení prodej části pozemku p. č. 2804/1. 2. Schvaluje a) přidělení následujících grantů: TJ Sokol Rosice Kč Moravská hasičská jednota, Hasičský sbor Rosice Kč Florbalový klub Rosice Kč VK PSYCHO Rosice Kč Občanské sdružení Klub sportovní gymnastiky Kč Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. MO Rosice Kč Občanské sdružení Prádelna Kč CC Riper, oddíl krasobruslení KK Riper Kč Karate club Dragons Rosice o. s Kč TOM Turisťák Rosice, o. s Kč Mighty shake Zastávka o. s Kč Billiard klub Rosice Kč Klub seniorů Kč František Šmerda, fyzická osoba Kč Kynologický klub Rosice 3000 Kč, b) seznam firem, které budou poptány na dodávky shromažďovacích prostředků v rámci zjednodušeného podlimitního řízení akce Sběrné středisko odpadů Rosice, c) seznam firem, které budou poptány pro provedení stavebních prací v rámci zjednodušeného podlimitního řízení akce Sběrné středisko odpadů Rosice, d) Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení míst zpětného odběru mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a firmou EKOLAMP s. r. o., náměstí I. P. Pavlova 1789/5, Praha Doporučuje a) zastupitelstvu přidělení následujících grantů: Občanské sdružení při ZŠ Rosice Kč Středisko volného času Rosice Kč FC Slovan Rosice, o. s Kč 12 ROSA 3/2011

9 z radnice KK Slovan Rosice Dobrovolné sdružení občanů Kč Divadelní soubor Emanuela Krumpáče Kč. 4. Neschvaluje a) přidělení následujících grantů: Beata Boháčová Založení Mateřského centra v Rosicích, Vlastivědný spolek Rosicko Oslavanska, o. s. Digitální sazba přepisu Pamětní knihy městyse Rosice pro málonákladový tisk, Sigurd, o. s. Svatobor 2011 z důvodu nedodržení podmínek města, stanovených pro přidělení grantu. 5. Souhlasí a) s návrhem na zápis nemovitých věcí z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Zastávka podle zákona ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí a to p. č. 831/1, 831/2, 831/3, 831/4,831/5, 831/6, 831/7, 831/8, 831/9, 852, 889, 890, b) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a společností ELVOSPOL, s. r. o., Cukrovarská 1230, Zastávka o právu stavby Komunikace a zpevněné plochy v lokalitě Nivky na pozemku p. č. 831/9, c) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice, B. M. Kuldy 20, Ivančice o právu provést stavbu na pozemcích vlastníka p. č. 3471, 3472, 3470/1 v k. ú. Rosice při realizaci akce Kanalizace Rosice ul. Pod Strání. 6. Nedoporučuje a) prodej pozemků p. č. 514/2 a Rozhodla a) podle 15, odst. 4 směrnice č. 1/2009 o hospodaření s byty o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, Kaštanová ul. č. p na dobu určitou 6 měsíců, b) že posouzení kvalifikace uchazečů, kteří předloží nabídky na zakázku Sběrné středisko odpadů Rosice stavební část, provede hodnotící komise, c) že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami podanými do výběrového řízení na zakázku Sběrné středisko odpadů Rosice stavební část, bude plnit hodnotící komise, d) že posouzení kvalifikace uchazečů, kteří předloží nabídky na zakázku Sběrné středisko odpadů Rosice dodávka shromažďovacích prostředků, provede hodnotící komise, e) že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami podanými do výběrového řízení na zakázku Sběrné středisko odpadů Rosice dodávka shromažďovacích prostředků, bude plnit hodnotící komise, f) připojit se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky dne na budovu radnice. 8. Jmenuje a) hodnotící komisi pro posouzení nabídek předložených na zakázku Sběrné středisko odpadů Rosice stavební část ve složení Ing. Petr Klíma, Ing. Petr Krupica, Mgr. Jaroslav Světlík, p. Lukáš Volánek, p. Lev Koudelka a náhradníky členů hodnotící komise ve složení Ing. Daša Plucarová, p. Miloslav Pezlar, pí Dagmar Koutníková, Ing. Zdeněk Švihálek, Ing. František Brim, b) hodnotící komisi pro posouzení nabídek předložených na zakázku Sběrné středisko odpadů Rosice dodávka shromažďovacích prostředků ve složení Ing. Per Klíma, Ing. Petr Krupica, Mgr. Jaroslav Světlík, p. Lukáš Volánek, p. Lev Koudelka a náhradníky členů hodnotící komise ve složení Ing. Daša Plucarová, p. Miloslav Pezlar, pí Dagmar Koutníková, Ing. Zdeněk Švihálek, Ing. František Brim. Mgr. Jaroslav Světlík starosta Ing. František Brim Ing. Zdeněk Švihálek ověřovatelé 14 ROSA 3/2011

10 z radnice VÝPIS Z USNESENÍ Č. 4/2011 ze zasedání zastupitelstva města Rosice, konaného dne Zastupitelstvo města Rosice na svém zasedání dne přijalo toto usnesení: 1. Schvaluje a) Smlouvu č. BP-10/051 o bezúplatném převodu pozemku p.č. 2422/2 v k.ú. Rosice z vlastnictví ČR, ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Rosice, b) Smlouvu č. BP-10/055 o bezúplatném převodu pozemků p.č. 2365/3, 2365/7 a 2365/8 v k.ú. Rosice z vlastnictví ČR, ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Rosice, c) bezúplatný převod pozemků p.č. 171/3, 178/1 a 178/2 ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Rosice, d) Rozpočtové opatření č. 9/2010, e) Rozpočtové opatření č. 1/2011 se změnami navrženými finančním výborem pol chodníky místo Kč ponechat Kč pol chodník Zámecká místo 0 Kč převést Kč pol 6409 rezerva snížit o Kč na nově Kč pol prodej majetku snížit o Kč na nově Kč, f) revokaci Usnesení zastupitelstva města Rosice č. 2/2010 ze dne bod č. 6 odstavec a) v části (nové znění) pol ostatní činnosti jinde nezařazené na projekty a přípravu staveb investičních jakož i neinvestičních. Ostatní položky 6409 zůstávají v pravomoci zastupitelstva, g) plán činnosti Finančního výboru na I. pololetí 2011, h) přidělení grantů zájmovým sdružením a sportovním oddílům: Občanské sdružení při ZŠ Rosice Kč Středisko volného času Rosice Kč FC Slovan Rosice, o.s Kč KK Slovan Rosice, d.s.o Kč Divadelní soubor Emanuela Krumpáče Kč, i) měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva od února 2011 podle přílohy č.1., j) zaměření činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města Rosice na rok 2011 a roky následující do konce volebního období, k) záměr poskytnutí dotace na Lékařskou službu první pomoci, zajišťovanou Nemocnicí Ivančice v roce Jeho výše bude stanovena později, l) projekt resocializace ohrožených dětí Duhové dny. 2. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti rady, b) zprávu Finančního výboru zastupitelstva, c) zprávu Kontrolního výboru zastupitelstva. 3. Ukládá a) starostovi města Mgr. Jaroslavu Světlíkovi uložit zpracovateli (správci kapitoly) rozpočtu v části Ekonomická činnost výnosy pol. Bytové hospodářství, písemně odůvodnit pokles výnosů této části rozpočtu na rok 2011 na výši Kč oproti skutečnosti za rok 2010 t.j ,63 Kč. Přitom došlo v průběhu roku 2010 ke zvýšení nájmů, které se promítá i do roku 2011, b) vedoucím příspěvkových organizací města zdůvodnit čerpání celé rozpočtové částky na rok 2010, i když byla zastupitelstvem přijata opatření ke snížení čerpání rozpočtu i u těchto organizací, c) tajemníkovi MěÚ Rosice vypracovat podrobný přehled skutečného čerpání kapitoly 16 ROSA 3/2011

11 6171 v části Správa za léta včetně zpracování příjmové části na oblast správního řízení. Přehled zpracovat tabelární formou, d) tajemníkovi MěÚ Rosice vypracovat přehlednou tabulku na pol Správa náklady na mzdy zaměstnanců v členění na souhrn nárokových a souhrn nenárokových složek platů zaměstnanců a to na roky 2008 až Souhlasí a) s vyjádřením podpory zachování Gymnázia T. G. Masaryka v Zastávce. Mgr. Jaroslav Světlík starosta Ing. Zdeněk Švihálek Ing. Petra Šimková Otakar Světlík návrhová komise informace MěÚ PODĚKOVÁNÍ Srdečně děkuji neznámé paní, která dne v ranních hodinách našla můj mobil a odevzdala jej na podatelně městského úřadu. Potvrdila moji víru, že slušní lidé ještě nevymřeli. S přáním všeho nejlepšího Langer OBYVATELÉ ROSIC V ROCE 2010 V ČÍSLECH Počet obyvatel k činil 5 632, tj. o 97 více než v předchozím roce; z tohoto počtu je 106 cizinců. K trvalému pobytu se nově přihlásilo 146 občanů; odhlásilo se 131. Dětí se narodilo 62, z toho 22 děvčat a 40 chlapců. Nejpočetnější z narozených dívčích jmen jsou Adélky a Karolíny (2) a z chlapeckých jmen Tomáš (4). V loňském roce zemřelo 50 občanů. Mgr. Magda Hasoňová vedoucí odboru vnitřní správy MěÚ Rosice KANCELÁŘ SENÁTORA ŽALOUDÍKA V ROSICÍCH Od letošního ledna je v plném provozu regionální kancelář senátora za volební obvod č. 55 prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc, která sídlí v Rosicích, na adrese Palackého náměstí 634 (1. patro). Úřední hodiny kanceláře jsou vždy v pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Bližší informace a další kontaktní údaje naleznou zájemci na internetových stránkách senátora: ROSA 3/

12 informace MěÚ V ROSICÍCH VZNIKÁ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM V rámci elektronizace veřejné správy vznikají v regionech ČR Technologická centra, která mají zajistit maximální dostupnost dat z centrálních systémů a jejich bezpečný přenos, ukládání dokumentů v digitální podobě a poskytování služeb souvisejících se zaváděním egovernmentu v území. Jedno z nich vznikne i v Rosicích, a to v rámci projektu Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu Rosice. Cílem tohoto projektu, na jehož realizaci má město Rosice přislíbenou 85% dotaci z Integrovaného operačního programu, je snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru NALEZENÉ VĚCI na území města Rosice: Bližší informace poskytne odbor vnitřní správy MěÚ Rosice na tel. č , osobně lze kontaktovat podatelnu úřadu, budova zámku, Žerotínovo nám. 1. Datum nálezu: Nalezené věci: Místo nálezu Svazek klíčů Na parkovišti naproti kinu a zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy. Tohoto cíle bude dosaženo nasazením elektronických spisových služeb, pořízením technologického vybavení a celkovou vnitřní integrací Městského úřadu v Rosicích. Nasazení nových funkcí elektronické spisové služby města Rosice a elektronických spisových služeb v obcích správního obvodu Rosic, které projevily zájem, proběhla v prosinci loňského roku. Elektronické spisová služba slouží k vyhotovování písemností v elektronické podobě, evidenci jejich oběhu a zajištění komunikace se systémem datových schránek, efektivnímu pořizování vstupních dat, zvýšení transparentnosti výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a v důsledku ke zkvalitnění a zefektivnění vlastní činnosti úřadu. V prvním pololetí roku 2011 bude pořízeno technologické vybavení, které bude v dostatečné kapacitě a umožní digitalizaci vybraných datových zdrojů, jejich zpřístupňování a dlouhodobé ukládání. Technologické centrum bude sloužit také jako úložiště nevyřízených a neuzavřených spisů města Rosice a obcí ve správním obvodu a jimi zřízených příspěvkových organizací. Projekt bude dokončen ve druhém pololetí roku 2011, kdy dojde k realizaci poslední etapy projektu, jež umožní zvýšení vzájemné provázanost programového vybavení, které je na městském úřadě používáno, s cílem zvýšit efektivitu výkonu veřejné správy. Projekt Rozvoj služeb egovernmentu je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Petr Dvořák vedoucí projektového týmu 18 ROSA 3/2011

13 NA SOCIÁLNÍ TÉMA DLUHOVÉ PORADENSTVÍ V posledních letech v České republice roste objem bankovních a nebankovních úvěrů poskytovaných domácnostem. Zároveň s tím roste i počet případů, kdy se dlužník ocitne ve finančních potížích a není schopen svoje závazky splácet. Do nekončících dluhů se velmi často dostávají dlouhodobě nezaměstnaní lidé, jejichž neznalost a nezkušenost využívají různé společnosti nabízející výhodné půjčky. Stává se často, že tito lidé splácejí několik úvěrů, které jsou obvykle poskytnuty za vysoký úrok. Po čase nejsou schopni dostát svým závazkům a hrozí jim exekuce. Tento problém pomáhá řešit tzv. dluhové poradenství, které se stává jednou z nejčastěji využívaných služeb občanských a sociálně-právních poraden. Sociální služby poskytované těmito poradnami se řídí zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a jejich služba je vymezena jako odborné sociální poradenství. Asociace občanských poraden provozuje po celé republice síť občanských poraden, které poskytují bezplatně a anonymně komplexní dluhové poradenství. Věnují se jednak prevenci a klienti se na ně mohou obracet pro radu, jako např. kde (a zda vůbec s ohledem na svou finanční situaci) si vzít půjčku nebo hypotéku a jakou. V oblasti prevence se jedná o projekty na posilování finanční gramotnosti. V případě, že se již klient ocitnul v dluhové pasti, sociální pracovníci poradí, co dál s nastalou situací, se splátkovým kalendářem, úpravou osobních nákladů, pomohou kontaktovat příslušné organizace a instituce, pomohou s vyřízením korespondence, eventuálně s podmínkami osobního bankrotu. Příklady, kde je možné získat informace a pomoc: Asociace občanských poraden Specializovaná dluhová poradna, OS SPES Olomouc, cz, poskytuje i internetové poradenství. Občanská poradna Brno, Anenská 10, Brno, www. poradnabrno.eu Sociálně právní poradna Diecézní charity Brno, Tř. Kpt. Jaroše 9, Brno, Milena Hrdličková za komunitní plánování sociálních služeb, z vašich dopisů ROSA 3/

14 společenská kronika SPOLEČENSKÁ KRONIKA MĚSTA ROSICE Dne 5. března uplyne 26 let, kdy nás navždy opustil můj tatínek pan Načo Marinov Koev bulharský zahradník. Za vzpomínku děkuje syn Jiří Dne 19. března 2011 vzpomeneme výročí narozenin 104 let a 46 let od smrti našeho tatínka pana Josefa Valouška. S láskou a úctou vzpomínají dcery Zdeňka a Božena s rodinami Dne 24. března 2011 uplyne jeden rok, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček pan Miloš Patera. S láskou a úctou vzpomínají manželka Věra, dcera Veronika s manželem a vnučka Zuzanka. Dne 6. března 2011 uplyne 26 let, co nás navždy opustil náš bratr pan Josef Valoušek. Stále vzpomínají sestry Zdeňka a Božena s rodinami Dne 22. března by se dožila 100 let paní Josefa Ježková. Vzpomínejte s námi. Neteře Laďa a Mila s rodinami. Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s paní Alenou Šimkovou. Současně děkujeme za projevení soustrasti a květiny. Syn a dcery s rodinami. Ten život utíká jako voda, promarnit chviličku byla by škoda. Co k tvým narozeninám přát? Plnou náruč zdraví chtěli bychom ti dát, plnou náruč ště stí, ať pro tebe není smutný ani jeden den jediný. Dne 18. brezna se dožívá 89 roků naše teta paní Vlasta Holasová. Z celého srdce přejí Anička, Radek a Radka, Kubík a Šárka Hřibovi. 22 ROSA 3/2011

15 PRÁVNICKÁ PORADNA Dotaz: Můj bývalý manžel a otec 2 našich dětí nadělal a stále dělá dluhy. Po rozvodu manželství jsem byla ujištěna svým právníkem, že děti nebudou povinny platit dluhy po smrti svého otce, se kterým se nestýkají už několik let. Děti jsou již dospělé a z důvodu neustálých návštěv vymahačů a exekutorů přijali jiné jméno i příjmení. Nyní mám informace, ale nevím, jestli jsou pravdivé, že dluhy po rodičích automaticky zdědí děti a ještě jsou povinny vystrojit pohřeb. Prosím o odpověď. Odpověď: Vaše děti nejsou v žádném případě povinny platit za svého otce dluhy, a to ani za života ani po smrti. Pokud váš bývalý manžel zemře, je povinen tuto skutečnost oznámit příslušný matriční úřad okresnímu soudu příslušnému k řízení o dědictví. Děti zůstavitele jsou dědici neopominutelnými a jejich postoj k dědictví závisí od toho, zda jsou v dědictví i aktiva, nebo pouze pasiva. Dědicové odpovídají do výše ceny nabytého dědictví za přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele a za zůstavitelovy dluhy, které na ně přešly zůstavitelovou smrtí. Je-li více dědiců, odpovídají za náklady zůstavitelova pohřbu a za dluhy podle poměru toho, co z dědictví nabyly, k celému dědictví. Je-li dědictví předluženo, mohou Lenka, Rosice se dědici s věřiteli dohodnout, že jim dědictví přenechávají k úhradě dluhů. Soud pak tuto dohodu schválí, neodporuje-li zákonu nebo dobrým mravům. Dědicové mohou dědictví taktéž odmítnout, ale jen do 1 měsíce ode dne, kdy byli soudem o právu dědictví odmítnout a o následcích odmítnutí vyrozuměni. K odmítnutí dědictví nemůže dědic připojit žádné výhrady nebo podmínky a nemůže dědictví odmítnout pouze z části. Prohlášení o odmítnutí dědictví nelze odvolat. Totéž ale platí, prohlásí-li dědic, že dědictví neodmítá. Co se týče povinnosti vystrojení pohřbu, toto není zákonná, ale morální povinnost dětí. Pokud s otcem měly špatné vztahy a nemají v úmyslu pohřeb zařídit, je postupováno podle zákona o pohřebnictví. Nesjedná-li ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnická osoba pohřbení, nebo nebyla-li zjištěna totožnost mrtvého do 1 týdne od zjištění úmrtí, je pohřbení povinna zajistit obec, na jejímž území k úmrtí došlo, nebo byly lidské pozůstatky nalezeny, případně vyloženy z dopravního prostředku. Obec má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na pohřbení vůči dědicům zemřelého a není-li dědiců vůči státu. Z uvedeného vyplývá, že vaše děti v případě, že jejich otec zemře, odpovídají za náklady za pohřeb a jeho dluhy pouze do výše ceny nabytého dědictví. JUDr. Petronela Sojková advokátka Brněnská 555, Rosice Tel.: ROSA 3/2011 právnická poradna

16 z vašich dopisů ABY ČLOVĚK NEMUSEL BÝT SÁM Pod tímto heslem a s touto motivací byl 18. února 2010 nově založen Klub důchodců Rosice, který přešel od září 2010 na občanské sdružení s názvem Klub seniorů Rosice. Devítičlenný výbor tohoto sdružení se snaží navázat na minulý klub důchodců, jejichž činnost byla ukončena v květnu roku Naše činnost spočívá v tom, že se snažíme pořádat kulturní a společenské akce pro seniory např. Posezení u grilu s živou hudbou, Těšíme se na prázdniny předprázdninové rozloučení spojeno s živou hudbou, Slavnostní koncert k výročí V. Malacky, Ta Jižní Morava je jistě krásná zem degustace vína ve sklípku v Dolních Bojanovicích, Předmikulášské setkání a zpívání u stromečku na náměstí nebo Silvestr 2010 v penzionu a návštěva divadelního představení Naši furianti v Národním divadle v Praze. Foto: archiv klubu Z oblasti prevence jsme zorganizovali ve spolupráci s Policií ČR Rosice dvě přednášky a to: Prevence kriminality a Domácí násilí. Dále pak jsme zajistili odbornou přednášku na téma Deprese a jak jim předcházet, Sladký život bez cukru, Bylinky a jejich využití. Z oblasti informovanosti a vzdělávání jsme nabídli našim seniorům Listování v čase tj. vzpomínání na významné Rosické osobnosti a Internetovou školičku pro seniory. Ve většině uspořádaných akcí spolupracujeme s dalšími organizacemi jako je Městský úřad Rosice, Policie ČR Rosice, SVČ Rosice, Penzion Rosice, KIC Rosice, Hasiči Rosice. V Klubu je registrováno 97 členů, z toho 12 mužů. Věkové rozpětí našich členů se pohybuje od 60 do 92 let. Všechny informace o našem klubu máme také uvedeny na webových stránkách I nadále našim cílem je vybudovat v Rosicích seniorské centrum, kde by senioři měli zdarma přístup na internet, kde by fungovalo poradenské centrum v oblasti právní, bytové, sociální, finanční a psychologické. Vzhledem k tomu, že senioři patří k rizikové skupině lidí, kteří se ve vyšším věku již velice těžce začleňují do aktivit v mladším kolektivu, je třeba pro ně vytvořit prostředí, ve kterém by se společně setkávali se svými vrstevníky. Nabídli jsme proto našim seniorům možnost navštěvovat různé aktivity jako je zpívání, zábavné cvičení, dílničky a Internetovou školičku pro seniory. Svou účastí senioři potvrdili, že naše rozhodnutí bylo správné. Vzhledem k tomu, že klub nemá ve svém vlastnictví klubovnu, jsme při vykonávání všech našich činností odkázáni na služby organizací za úplatu, nebo se musíme scházet v různých restauracích. Otevřením Zámeckého kulturního centra se nám naskytla možnost využití klubovny i malého sálu pro naše seniory pro zpívání, dílničky a zábavné cvičení. Jednalo by se o důstojné prostředí pro seniory, avšak za tyto prostory musíme zaplatit nájemné, a to za jednu hodinu v klubovně 100 až 150 Kč, za malý sál 220 Kč a vel- 24 ROSA 3/2011

17 ký sál 350 Kč, za účast v počítačové učebně 500 Kč. Celkové výdaje na pronájem činí Kč. V této částce nejsou zahrnuty společenské akce protože např. dvouhodinová přednáška Sladký život bez cukru stála jen na nájemném v ZKC 700 Kč a to při účasti 30 lidí je nesrovnatelné. Náš klub nemá finanční prostředky na pokrytí těchto nákladů. A proto jsme požádali město Rosice o finanční podporu, a to tím, že jsme vypracovali žádost o grant pro zájmovou činnost našeho občanského sdružení. Pokud nebude tato částka na pronájem plně pokryta dotací města, musíme se opět vrátit do prostor, kdy jsme odkázání na to, zda nám majitelé umožní bezplatný pobyt. A to bylo prozatím pouze v restauracích. Podobně je tomu také s propagací našich akcí. Skoro všechny spolky ve městě mají možnost využít svých propagačních tabulí. Při budování těchto informačních tabulí se Foto: archiv klubu nějak na seniory pozapomnělo, a proto jsme odkázáni buď na služby za úplatu (výlep plakátů přes 130 Kč na týden), nebo na pochopení majitelů obchodů, kteří nám dovolí vyvěsit letáčky u nich v obchodě. Využívali jsme také bezplatné možnosti inzerce v RKTV a v Rose. Zde je však všechno ovlivněno lidským faktorem a důležitostí akce. A proto jsme využili nabídky pana Ing. Dallaga, který nám umožnil zažádat o dotaci ve výši Kč hejtmana Jihomoravského kraje. Tato dotace by nám umožnila aktuálně informovat naše seniory. Na závěr malá statistika. Za rok našeho trvání ve městě se pro seniory konalo celkem 17 společenských akcí při návštěvnosti 783 lidí. Do dalšího roku přeji výboru i všem seniorům mnoho radostných, společných setkání v duchu hesla: aby člověk nebyl sám Jana Konicarová předsedkyně Klubu seniorů Rosice ZÁMECKÉ KULTURNÍ CENTRUM V ČÍSLECH Vedoucí klubu seniorů, paní Jana Konicarová ve svém článku dotýká ceníku nájemného v jednotlivých prostorách Zámeckého kulturního centra a vyjadřuje politování nad skutečností, že některá z prostor není vyhrazena pouze jejich organizaci. K výše uvedenému je nutné dodat, že provoz zařízení se v následujících pěti letech musí řídit poměrně striktními podmínkami dotace z níž byla rekonstrukce objektu realizována. Ty v prvé řadě vyžadují nabízet prostory co nejširšímu spektru uživatelů. Výše nájemného může být dikutabilní. Mimo vybraného nájmu je však třeba roční provozní náklady centra dotovat částkou Kč z rozpočtu města. I tak je financování provozu velmi napjaté. Omezený rozpočet zatím ani neumožňuje obsadit současně pozici správce objektu a pracovníka na úklid. Z tohoto důvodu bylo nutno k místo správce zrušit. Touto cestou bych rád zároveň poděkoval za dosavadní spolupráci Ondřeji Tryhukovi. Lukáš Volánek ředitel KIC ROSA 3/

18 osobnosti KALENDÁRIUM V tomto kalendáriu si připomeneme 140. výročí narození herce a režiséra JAROSLAVA PULDY narodil se 15. března 1871 v Praze byl synem herce a režiséra Antonína Puldy studoval na akademickém gymnáziu v Praze, později v Berlíně a Vídni od 16 let hrál v ochotnickém divadle studium na lékařské a filozofické fakultě nedokončil, protože se vrátil k divadlu vystřídal řadu divadelních společností, několik let působil i v Národním divadle v Praze na konci života bydlel v Rosicích zemřel 10. listopadu 1926 Antonín Pulda napsal několik desítek her a frašek. Byl autorem divadelní hry na motiv pamětí amerického detektiva Leóna Cliftona. Díky tomu byl často uváděn jako autor série León Clifton. Pro neukázněnost a bohémské výstřelky byl z divadelních souborů několikrát vyloučen, a proto také působil u kočovných divadelních společností. Z trvalé finanční tísně si vypomáhal překlady soudobých německých frašek a veseloher. Jaroslav Pulda používal dva pseudonymy Adlup Valsoraj (to je jeho jméno pozpátku) a Jacques Rarášek. Jeho první manželkou se stala herečka Antonie Košnerová, druhou manželkou herečka Antonie Špillingová. Jarmila Helsnerová SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH OZNAMUJE Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace v Rosicích připravuje pro své členy a další občany v prvním pololetí roku 2011 tyto akce: 25. března Výroční členská schůze březen Beseda k aktuálním otázkám v sociální oblasti 18. dubna Posezení s trampskou skupinou Olymp 1. května Návštěva Festivalu dechovek 22. května Pobyt v termálních lázních v Maďarsku červen Poznávací zájezd Termín besedy a poznávacího zájezdu bude stanoven dodatečně. Bližší informace k jednotlivým akcím budou zveřejněny ve vývěsce MO STP, na letácích a v místních sdělovacích prostředcích. Zveme nejen členy organizace, ale také ostatní zájemce z řad občanů. Výbor MO STP Rosice 26 ROSA 3/2011

19 FRANTIŠEK SVOBODA * Tetčice Buchenwald v Německu Vyrůstal v Tetčicích, od svých tří roků bez otce, který padl za I. světové války na ruské frontě. Žil skromně se svojí matkou a starší sestrou. Po skončení 5. třídy Obecné školy v Tetčicích začal navštěvovat Měšťanskou školu v Rosicích. V Tetčicích byl členem tehdejší sportovní jednoty Federace dělnických tělovýchovných jednot. Po absolvování měšťanské školy se odešel učit strojním zámečníkem do tehdejší Zbrojovky v Brně, kde pracoval až do nástupu dvouleté vojenské služby. Po ukončení vojenské služby v Nitře na Slovensku se vrátil pracovat do Zbrojovky. Dne se v Rosicích oženil s Annou Menšíkovou z Rosic, kde žil až do svého zatčení. Dne byl přímo na pracovišti v nářaďovně Zbrojovky zatčen Gestapem jako člen ilegální skupiny, která pomáhala rodinám dříve zatčených spolupracovníků a odvezen do Kounicových kolejí v Brně, tehdejším nacistickým režimem přeměněné ze studentských kolejí na nechvalně známé vězení. K výslechům a mučení byl převážen do tehdejšího brněnského sídla Gestapa v někdejší právnické fakultě. Po zatčení ho z rodiny viděly pouze manželka a matka, kterým byly povoleny tři resp. dvě asi půlhodinové návštěvy. Sestře ani dalším rodinným příslušníkům nebyla návštěva povolena nikdy. Z Kounicových kolejí byl poté převezen do samovazby ve věznici na Mírově, odkud byl opět po čase přemístěn zpět do Kounicových kolejí. Následovaly již jen koncentrační tábory nejprve Breslau, potom Osvětim a nakonec Buchenwald. Z koncentračních táborů mohl psát jen jednou za měsíc pouze manželce na malých předtištěných formulářích výhradně německy. Tato korespondence byla úředně kontrolována. V Buchenwaldu zahynul 9. února 1945 po náletu amerických bombardérů na továrny s německou válečnou výrobou, ve kterých buchenwaldští vězni pracovali. Kde je pochován se nepodařilo zjistit. Po skončení II. světové války byl in memoriam vyznamenán válečným křížem JUDr. František Široký PODĚKOVÁNÍ Děkujeme panu Karlu Schusterovi za čas a vynaložené pracovní úsilí, které věnoval ořezání vzrostlých lískových keřů podél plotu zahrady naší školky. Za MŠ logopedickou Jana Brunclíková ROSA 3/

20 ze školství EXKURZE JAKO MOTIVACE VÝUKY PŘÍRODOPISU V 7. ROČNÍKU Exkurze do skleníků v Botanické zahradě MU v Brně, ze dne se mi líbila. Byla tam spousta subtropických a tropických (exotických) rostlin. Například mnoho druhů palem, kaktusů, stromů, jedovatých, užitečných a masožravých rostlin. Nejvíc mě zaujala tropická rostlina s názvem Viktorie královská, o které nám paní vyprávěla, že v Brně roste jen v létě a její listy mohou měřit až 3 m a unesou i malé dítě. Prý roste jen v Amazonce. Navštívili jsme pět pozoruhodných skleníků. V každém bylo jiné prostředí a klima. Všechno nám vysvětlila paní průvodkyně. A během pozorování těchto rostlin jsme vyplňovali pracovní list. Zkrátka se nám to líbilo. Zapsali Marek Schild a Bára Hlavoňová ze 7. B ZAJÍMAVÁ HODINA Dne jsme v pracovních činnostech aranžovali. Naším motivem byl způsob IKEBANA, kde se musí dodržovat určité zásady: a) vhodný materiál b) vhodná nádoba c) dodržování výšek Japonský způsob IKEBA- NA je aranžmá různého materiálu do různých ozdobných nádob. Po ukončení aranžování jsme byli oznámkování a hodnotili jsme práci i sami mezi sebou. Každý dostal tři lístečky, které dal té práci, která se mu nejvíc líbí. Sobě nesměl dát nic. 1. místo Michaela Matiková 2. místo Karolína Marková 3. místo Pavel Ouroda 4. místo Ondřej Hemala Jak byste hodnotili vy? Zapsala Karolína Marková 7.B Foto: archiv ZŠ Rosice 28 ROSA 3/2011

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Usnesení ze 4. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 23. února 2015

Usnesení ze 4. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 23. února 2015 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení ze 4. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 23. února 2015 přijaté usnesení č. 33/2015 - N 3751 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda.

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda. ZÁPIS z veřejného 73. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 13.11.2009 v Obci Hnanice, okr, Znojmo Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová,

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 11 Řídící zasedání: ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Novotný, p. Sedlačík Ověřovatelé: p. Pazderka,

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více