Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával."

Transkript

1 Keramika

2 Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Chceme li definovat pojem keramika, můžeme říci, že je to materiál převážně krystalický, složený především z anorganických sloučenin nekovového charakteru. Keramika má některé velmi dobré a v praxi využitelné vlastnosti. Většina keramik jsou výbornými izolátory (ale na druhé straně vysokoteplotní supravodiče mají rovněž strukturu keramik). Mají poměrně malou hustotu (cihly ~ kg.m -3, beton ~ kg.m -3, ale hliník ~ 2, kg.m -3 a ocel ~ 7, kg.m -3 ) a patří kvůbec nejtvrdším látkám. Jsou velmi dobrým konstrukčním materiálem ve stavebnictví a ve strojírenství. Zdroj: [1] 2 / 36

3 Keramika má většinou vysoký bod tání a poměrně nízkou hustotu. Proto jsou předurčena pro využití v automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu. Vyšší pracovní teplota spalovacího motoru totiž zvyšuje jeho účinnost a nižší hmotnost motoru ještě dále tento trend podporuje. Takové moderní motory, založené na bázi keramik Si 3 N 4, SiC, Al 2 O 3 a ZrO 2 mají navíc další výhodu jsou otěruvzdorné [1]. Keramika v automobilovém průmyslu písty, ventily, stěny válců, výfuková potrubí, izolátory v zapalovacích svíčkách (hlavními matriály jsou korund (α -Al 2 O 3 ), Si 3 N 4, SiC, částečně stabilizovaný ZrO 2, thialit a perspektivně také sialony [2]. 3 / 36

4 Keramika Výrobky tradiční keramiky jsou dobře známé a setkáváme se s nimi každodenně. Jedná se především o následující sortiment: porcelánové předměty, obkládačky, dlaždice, zdravotnická keramika, kamenina, tenkostěnné a silnostěnné cihlářské výrobky atd. [2]. Řezná keramika, keramická vlákna, šamot Biokeramika se živou tkání nevyvolává zánětlivé reakce, je založena na bázi oxidů α -Al 2 O 3, ZrO 2, Y 2 O 3, TiO 2. Jedná se především o zubní implantáty, klouby a kostní náhrady [2]. 4 / 36

5 Keramické materiály mají buď amorfní strukturu (skla na bázi křemíku) nebo jsou krystalické. V krystalické keramice je buď tzv. stechiometrické zastoupení složek (odpovídá zastoupení jednotlivých prvků v krystalické mřížce), nebo častěji nestechiometrický obsah složek. Na rozdíl od kovů, kde je typická kovová vazba, jsou u keramiky běžné vazby iontové (elektrická přitažlivost kationtů a aniontů), případně vazby kovalentní. Typická vysoká pevnost a křehkost je dána právě krystalickou mřížkou, která má odolnost vůči dislokačnímu pohybu. Zdroj: [3] 5 / 36

6 Suroviny oxidy jako je oxid křemičitý, zvaný silica (SiO 2 ), kysličník hlinitý označovaný alumina (Al 2 O 3 ) a zirkoničitý (ZrO 2 ) Směsi oxidů jako je mullite (3Al 2 O 3 +2SiO 2 ) a spinel (MgO+Al 2 O 3 ) karbidy jako je karbid křemíku (SiC), bóru (B4C) a titanu (TiC) nitridy jako je nitrid křemíku (Si3N4) a bóru (BN) prvky jako je uhlík (C) a bór (B) Zdroj: [3] 6 / 36

7 materiál měrná hmotnost [kg/m 3 ] bod tání [ 0 C] modul pružnosti [GPa] Al 2 O SiC Si 3 N Mullite Zdroj: [3] 7 / 36

8 Řezná keramika 8 / 36

9 Zdroj: [4] 9 / 36

10 Požadavky kladené na nástrojové materiály Vývoj a neustálé zlepšování vlastností řezné keramiky umožňuje její všestranné využití jako řezného materiálu. Dominantní postavení v oblasti obrábění zaujímá celosvětově slinutý karbid, a řezná keramika je nasazována pouze v oblastech, kde nelze produktivně využít slinutý karbid [5]. V dnešní době se klade největší důraz na zkracování výrobních časů a zvyšující se jakost výrobků. Největší vliv na celkový výrobní čas při obrábění mají řezné podmínky a samozřejmě jejich zvyšováním se tento čas zkracuje. K tomu je třeba, aby řezný materiál splňoval hlavní požadavky [6]: a) odolnost proti opotřebení b) houževnatost nástrojového materiálu c) tvrdost za tepla d) odolnost vůči tepelnému šoku e) tepelná roztažnost f) tepelná vodivost 10 / 36

11 A) Odolnost proti opotřebení [6] Brusný otěr Adhezní otěr Difúzní otěr Chemický otěr Příčiny opotřebení řezných nástrojů 11 / 36

12 B) Houževnatost nástrojového materiálu [6] Z důvodu vyšších nároků na operace obrábění, vysoké řezné rychlosti, obrábění tvrdých materiálů, přerušovaného řezu atd. je snaha, aby houževnatost nástrojového materiálu byla co nejvyšší, z důvodu porušení břitu nástroje křehkým lomem atd, ale zároveň je potřeba, aby řezný materiál měl dostatečnou tvrdost, která by zajišťovala odolnost proti opotřebení. Tento problém částečně vyřešila depozice tenkých vrstev. Depozicí zůstane jádro u určitých materiálu houževnaté a povrch tvrdý a odolný proti jednotlivým druhům opotřebení. 12 / 36

13 Porovnání odolnosti proti opotřebení a houževnatosti řezných materiálu [6]. 13 / 36

14 C) Tvrdost za tepla Během obráběcího procesu se téměř veškerá práce řezání transformuje v teplo. Teplo řezného procesu, vzniklé při odebrání určitého množství materiálu, je přibližně rovné práci řezného procesu. Vzniklé teplo výrazně ovlivňuje řezný proces, protože: negativně působí na řezné vlastnosti nástroje ovlivňuje mechanické vlastnosti obráběného materiálu ovlivňuje pěchování a zpevňování obráběného materiálu ovlivňuje podmínky tření na čele i hřbetě nástroje D) Odolnost vůči tepelnému šoku Vyskytuje se při frézování nebo při jiném druhu přerušovaného řezu např. soustružení nerotačních součástí. E) Tepelná roztažnost Tato vlastnost ovlivňuje budoucí přesnost obrobené plochy. Vysoká tepelná roztažnost může způsobit vznik mikrotrhlin, které pak značně sníží trvanlivost nástroje. F) Tepelná vodivost Zvláště při zvýšených pracovních podmínkách (řezná rychlost, posuv) může docházet v oblasti špičky nástroje ke zvýšené koncentraci tepla. Důsledkem nízké tepelné vodivosti nástrojového materiálu může dojít k rychlému plastickému opotřebení břitu nástroje, které může dosáhnout až lavinového otěru. Zdroj: [6] 14 / 36

15 Řezná keramika [5] Řezná keramika patří mezi anorganické, nekovové převážně krystalické materiály. Přestože neexistuje normou stanovené rozdělení řezné keramiky, lze ji podle chemického složení rozdělit na dva základní typy: oxidickou a neoxidickou řeznou keramiku. Řezná keramika oxidická keramika nitridová keramika Si 3 N 4, Si 3 N 4 + Y 2 O 3, Si 3 N 4 + TiN čistá polosměsná směsná 99,5% Al 2 O 3 Al 2 O 3 + ZrO 2, Al 2 O 3 + ZrO 2 + CoO Al 2 O 3 + TiC, Al 2 O 3 + ZrO 2 + TiC, Al 2 O 3 + TiC + TiN 15 / 36

16 Všechny druhy řezné keramiky mohou být vyztuženy pomocí tenkých vláken submikronového průměru whiskerů (např. SiC), které značně zvyšují řezné vlastnosti. Řezná keramika je charakterizována [5]: nízkou měrnou hmotností vysokou tvrdostí i za vysokých teplot tepelnou odolností chemickou stálostí odolností proti opotřebení které zaručují při správném použití vysokou trvanlivost břitu nástroje i při vysokých řezných rychlostech. 16 / 36

17 Zdroj: [4] 17 / 36

18 Mechanické vlastnosti jsou z hlediska struktury ovlivněny zejména [6] : charakterem chemické vazby, která je převážně iontová nebo kovalentní (na rozdíl od kovových materiálů, kde je vazba kovová) a ovlivňuje tím výrazně pohyblivost dislokací a je důsledkem křehkosti keramiky. složitá krystalická struktura v porovnání s kovovými materiály prostorové uspořádání částic různých tvarů, rozměrů, fází množství trhlin, defektů a pórů 18 / 36

19 Oxidická keramika [6] Čistá oxidická řezná keramika - s obsahem 99,5 % Al 2 O 3 vyznačuje se vysokou tvrdostí, otěruvzdorností a výbornou chemickou odolností a stabilitou při vysokých teplotách. Nízká odolnost proti mechanickému a tepelnému rázovému zatížení a ohybové pevnosti a je vhodná jen pro operace jemného dokončování. Polosměsná oxidická keramika - s obsahem ZrO %, může obsahovat i jiné složky např. CoO. Oproti čisté keramice má vyšší pevnost. Přísada ZrO 2 a zdokonalení technologie výroby snižuje náchylnost proti lomu a zvyšuje houževnatost. 19 / 36

20 Směsná oxidická keramika (CM) -spřísadami TiN, TiC je charakterizována vyšší odolností proti tepelným rázům, kterou zabezpečuje přísada TiC. Přísada TiN vylepšuje odolnost proti tepelným rázům a zároveň zvyšuje pevnostní vlastnosti. Dále tyto přísady zabezpečují stabilitu mechanických vlastností při vysokých teplotách. Kompozitní oxidická keramika - zpevněná monokrystaly křemíku SiC, tzv. whiskery v matrici Al 2 O 3, která má rovnoměrnou jemnozrnnou strukturu. Úlohou SiC vláken je bránit šíření mikrotrhlin v základní matrici. Vlákna SiC mají průměr 0,1-1 μm a délku μm, pevnost v tahu 7 GPa a modul pružnosti 550 GPa a zvyšují tvrdost za tepla, ohybovou pevnost. 20 / 36

21 Výroba oxidické keramiky [6] Postup výroby řezné keramiky je srovnatelný v dílčích oblastech s výrobní technologií práškové metalurgie. Skládá se z těchto etap příprava hmoty přesného homogenizace, sušení atd. složení, tj. mletí surovin, tvarování lisování finální opracování Technologický proces výroby oxidické keramiky může být dvojí: lisování za studena (proces podobný konvenční práškové metalurgii) lisování za vysokých teplot (HP Hot Pressing) a izostatické lisování za vysokých teplot (HIP Hot Isostatic Pressing) Lisování za studena se používá při výrobě čisté oxidické keramiky. Polosměsná a směsná keramika se nejčastěji vyrábí lisováním za tepla. 21 / 36

22 Jemný prášek Al 2 O 3 se získává rozkladem hliníkových solí, nejčastěji bauxitu a následným jemným mletím. Upravený prášek s aditivami pojiva je před lisováním předspékaný při teplotě C. Lisování probíhá při tlaku 20 MPa a teplotách C. Proces HIP probíhá při tlaku 160 MPa a teplotě 1450 C. Směsná keramika se vyrábí smícháním jemného prášku Al 2 O 3 stic, TiN práškem a následným lisováním při teplotách C a tlaku MPa. Konečný tvar získávají vyměnitelné břitové destičky řezáním, pokud jsou polotovarem tyče a následným broušením a honováním, kdy jsou vytvořeny typické úpravy řezné hrany, pro zvýšení pevnosti a odolnosti proti vylamování břitu. 22 / 36

23 Neoxidická (nitridická) řezná keramika [6] Nitridická keramika na bázi nitridu křemíku Si 3 N 4 existuje ve dvou modifikacích α a β. Modifikace α Si 3 N 4 je tvrdší než β Si 3 N 4, ale v porovnání s oxidickou keramikou má nižší tvrdost a vyšší pevnost, tepelnou vodivost, dobrou houževnatost a odolnost proti tepelným rázům. Podle složení se nitridická řezná keramika dělí na: nitrid křemíku s různými přísadami např. MgO, Al 2 O 3, Y 2 O 3 orientovaný na β- Si 3 N 4 tzv. sialon nitrid křemíku s přísadou TiN nitrid křemíku zpevněný tenkými vlákny SiC whiskery 23 / 36

24 Vlastnosti nitridické keramiky [6] Nitridická keramika se v porovnání s oxidickou keramikou vyznačuje vyšší houževnatostí, pevností v ohybu, odolností vůči cyklickému a tepelnému namáhání. Chemická stabilita a odolnost proti opotřebení je u nitridické keramiky nižší, než u oxidické keramiky. Při vysokých teplotách má nitridická keramika určité přednosti: odolnost proti oxidaci mechanickou pevnost a chemickou odolnost vysokou tvrdost a odolnost proti tepelným šokům Tyto vlastnosti zabezpečují dostatečnou pevnost řezné hrany a zároveň odolnost proti náhlému porušení křehkým lomem a umožňují tedy použití nitridické keramiky při dokončovacích i hrubovacích operacích i v oblastech přerušovaného řezu a s použitím řezné kapaliny. 24 / 36

25 Nitridická keramika je vhodná k obrábění šedých litin, tvárných litin, kalených ocelí, žáruvzdorných slitin, niklových slitin typu Inconel a titanových slitin. Stejně jako i oxidické keramiky jsou řezné vlastnosti zlepšovány tenkými vlákny SiC wiskery a aplikací tenkých otěruvzdorných vrstev tipu Al 2 O 3 nebo TiN. Z některých zdrojů je zřejmé, že tenká vrstva Al 2 O 3 má zabránit difůznímu opotřebení a trvanlivost břitu zvyšuje, na druhé straně je takový názor, že se tenká vrstva vlivem vysokého mechanického a tepelného namáhání z vysoce namáhaných míst řezné destičky strhne a je tedy neúčinná. 25 / 36

26 Zdroj: [4] 26 / 36

27 Využití řezné keramiky v oblasti obrábění [4] Řezná keramika patří do skupiny netradičních řezných materiálů a její použití přestavuje cca 4 5 % z celkového objemu řezných materiálů. Řezná keramika nemá nahradit doposud používané řezné materiály, ale má rozšířit možnosti volby pro hospodárnější úběr materiálu. Existují ale specifické oblasti průmyslu jako letecký, kosmický a automobilový, kde je toto procento daleko vyšší a řezná keramika zde přispěla k celkové intenzifikaci řezného procesu, protože díky svým vlastnostem umožňuje dosahovat i řezných rychlostí vyšších než 1000 m/min. Pro efektivní využití řezné keramiky jsou ale kladeny nároky na dodržení určitých zásad popsaných výše. Většina druhů řezných keramik má jen úzkou specifickou oblast využití.viz. tab. 27 / 36

28 Druh řezné keramiky Charakteristické použití řezné keramiky Charakter řezu Al 2 O 3 Al 2 O 3 + ZrO 2 Al 2 O 3 + TiC Al 2 O 3 + whiskery SiC keramiky na bázi Si 3 N 4 obrábění šedé litiny a konstrukčních ocelí nepřerušovaným řezem vysokými rychlostmi za sucha obrábění šedé, tvárné a temperované litiny, konstrukčních i zušlechtěných ocelí za sucha obrábění kalených ocelí a těžko obrobitelných materiálů s částečně přerušovaným řezem za sucha i s chlazením obrábění šedé litiny a tvrzených litin obrábění žáruvzdorných a žárupevných materiálů a kalené oceli obrábění všech druhů litin, slitin na bázi Ni za sucha i s chlazením dokončovací operace střední a dokončovací operace, částečně přerušovaný řez střední a dokončovací operace včetně středního a dokončovacího frézování hrubovací i dokončovací operace při soustružení i frézování hrubovací i dokončovací operace při soustružení i frézování Zdroj: [4] 28 / 36

29 Keramické whiskery Whiskery jsou monokrystalická krátká vlákna, kde je v maximální míře využito pevnosti výchozí chemické sloučeniny. Jejich pevnost se blíží teoretické pevnosti materiálů, protože zde prakticky neexistují poruchy krystalické mřížky a slabá místa na hranicích krystalitů (typická pro polykrystalické systémy). Typický whisker má průměr několika µm a délku několika milimetrů. Jejich poměr AR = délka / průměr se pohybuje od Hodí se speciálně jako zesílení do kompozitních struktur. Pro růst monokrystalů se používá techniky růstu z parní fáze. Zdroj: [3] 29 / 36

30 Keramické whiskery Typická je příprava SiC whiskerů z odpadu po mletí rýže. Tento odpad obsahuje celulózu a kysličník křemičitý ve vhodném poměru pro přípravu SiC. Tato surovina se zahřívá bez přítomnosti kyslíku na teplotu cca 7000ºC a pak v atmosféře dusíku při º C. Vzniká karbid křemíku jak ve formě částic, tak i whiskeru (AR 75). Pro přípravu SiC whiskerů s délkou kolem 10 mm a tloušťkou 6 µm se volí tzv. VSL metoda (vapour-liquid-solid). Používá se par jednotlivých.složek (SiO 2 a CO) ve vhodné atmosféře (CH 4 ), které se rozpouštějí v kapalném katalyzátoru (železná kapka) na přesycenou taveninu. Z ní vyrůstá monokrystal. Takto připravené whiskery mají průměrnou pevnost 8,6 GPa a počáteční modul 581 GPa. Zdroj: [3] 30 / 36

31 Keramické whiskery Existuje také řada možností jak připravit monokrystaly na bázi Al 2 O 3 (safírové monokrystaly). Při použití metody EFG (edge defined film feed) se kapilárou z molybdenu dodává roztavený Al 2 O 3 k mezipovrchu, kde roste monokrystal. Na hraně kapiláry je vytvořen film roztavené keramiky. Jak zárodečný krystal se používá zrno safíru. Tvar monokrystalu lze ovlivnit tvarem hrany a otvoru kapiláry. Rychlost růstu mono krystalu je až 200 µm/min. Další možností je využití laseru k lokálnímu tání keramiky v místě, kde se tvoří monokrystal. Zdroj: [3] 31 / 36

32 Zdroj: [7] 32 / 36

33 Zdroj: [7] 33 / 36

34 Šamot Šamot je žáruvzdorná hmota, používaná pro vyzdívky kamen, pecí a dalších výrobků a staveb, které musejí odolávat vysokému žáru. Vyrábí se z lupku. Dodává se ve formě cihel nebo malty. Moderní celolitinové krbové vložky mají topeniště vyložené 2-3 cm vrstvou šamotu, což umožňuje docílit vysokou a stálou teplotu při hoření. Ta je důležitá pro kvalitní spalován. Při vysokých teplotách totiž zůstává jen velice malé množství nedopalků. Palivo je efektivněji využívané a úspora spotřeby činí až 75%. Účinnost spalování přesahuje 80% a obsah CO ve spalinách klesne pod požadovaných 0,1%. Tím tyto šamotové celolitinové krbové vložky splňují nejpřísnější ekologické normy. Šamot se také vyznačuje dlouhou životností a schopností dlouhodobě odolávat teplotám do 1300 ºC má vynikající akumulační a vyzařovací vlastnosti. Krbová vložka s šamotovým topeništěm má tedy delší životnost amůžeme tedy poskytnout záruku podle typu od 7 do 10 let. Zdroj: [8] 34 / 36

35 Vlastnost Garanční hodnota Žáruvzdornost min C Obsah Al 2 O 3 min. 30% Objemová hmotnost min.1850 kg/m 3 Pevnost v tlaku min. 15MPa Zdroj: [9] 35 / 36

36 LITERATURA [1] [2] Kratochvíl B., Švorčík V., Vojtěch D. Úvod do studia materiálů. 1. vydání. ISBN [3] [4] Česánek J.: Vývojové trendy a nasazení řezné keramiky. [5] Matějka J., Kapinus. V., Česánek J.: Vliv přerušovaného a nepřerušovaného řezu na řezivost řezné keramiky při obrábění kalených ocelí. [6] Matějka J.: Řezné materiály. KKS. ZČU Plzeň. [7] Tomková B.: Vláknové kompozity. Vlastnosti vyztužujících vláken I. Katedra textilních materiálů. [8] [9] 36 / 36

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Keramika Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Chceme li definovat pojem keramika, můžeme říci, že je to materiál převážně krystalický,

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Nauka o materiálu Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Úvod Keramika a nekovová skla jsou ve srovnání s kovy velmi křehké. Jejich pevnost v tahu je nízká a finálnímu lomu nepředchází

Více

Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití

Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití Příloha č.4 Slinuté karbidy typu P P P01 P10 P20 P30 P40 P50 Ocel, ocelolitina Ocel, ocelolitina, temperovaná litina Ocel, ocelolitina s pískem a lunkry Ocel, ocelolitina, střední nebo nižší pevnosti,

Více

8. Třískové obrábění

8. Třískové obrábění 8. Třískové obrábění Třískovým obráběním rozumíme výrobu strojních součástí z polotovarů, kdy je přebytečný materiál odebírán řezným nástrojem ve formě třísek. Dynamický vývoj technologií s sebou přinesl

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno

Více

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Řezná keramika Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Obrábění pomocí řezné keramiky Použití Keramické třídy je možné použít pro široký okruh aplikací a materiálů, přičemž nejčastěji

Více

Základy materiálového inženýrství. Křehké materiály Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010

Základy materiálového inženýrství. Křehké materiály Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Základy materiálového inženýrství Křehké materiály Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Základní charakteristiky křehkých materiálů Křehký lom

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Technologie třískového obrábění 1 Obsah Technologie třískového obrábění... 3 Obrábění korozivzdorných ocelí... 4 Obrábění litiny... 5 Obrábění

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Sostružnické nože- učební materiál

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Sostružnické nože- učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Soustružení, vy_32_inovace_ma_24_12 Autor Jaroslav Kopecký

Více

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI Významnou složkou nabídky nástrojových ocelí společnosti Bohdan Bolzano s.r.o. jsou nástrojové oceli rychlořezné, vyráběné jak konvenčně, tak i metodou práškové metalurgie.

Více

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Keramika Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Tuhost a váha materiálů Keramika má největší tuhost z technických materiálů Keramika je lehčí než kovy, ale

Více

Materiály. Produkty 1-2 1-4 1-6 1-8 1-10 1-12 1-13 1-14 1-15

Materiály. Produkty 1-2 1-4 1-6 1-8 1-10 1-12 1-13 1-14 1-15 Produkty Přehled řezných materiálů... Povlakovaný karbid / CVD... Povlakovaný karbid/ PVD... Cermet... PCBN (T-CBN)... PCD (T-DIA)... Keramika... Nepovlakovaný slinutý karbid... Submikronové slinuté karbidy...

Více

3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool

3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool KARBIDY A POVLAKY 3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool 3.1.1 Nepovlakované karbidy IN04S IN05S IN10K IN15K IN30M K10-K20 M10-M20 K10-K25 K20-K50 Jemnozrnný karbid pro obrábění Al slitin s vyšším

Více

NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ

NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ 2015/08 NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM MIKROFRÉZY 70 HRC KULOVÉ 70 HRC KULOVÉ 55 HRC KUŽELOVÉ 5 FRÉZY VÁLCOVÉ UNIVERZÁLNÍ HRUBOVACÍ DOKONČOVACÍ 70 HRC

Více

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií Polotovary vyráběné práškovou metalurgií Obsah 1. Co je to prášková metalurgie? 2. Schéma procesu 3. Výhody a nevýhody práškové metalurgie 4. Postup práškové metalurgie 5. Výrobky práškové metalurgie 6.

Více

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4 1 VIDAR SUPREME 2 Charakteristika VIDAR SUPREME je Cr-Mo-V legovaná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Velmi dobrá odolnost proti náhlým změnám teploty a tvoření

Více

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ 2014/01 tool design & production KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM Z TVRDOKOVU FRÉZY VÁLCOVÉ NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKU NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ GRAFITU NÁSTROJE SPECIÁLNÍ A ZAKÁZKOVÉ

Více

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE 1 VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE Použití práškové metalurgie Prášková metalurgie umožňuje výrobu součástí z práškových směsí kovů navzájem neslévatelných (W-Cu, W-Ag), tj. v tekutém stavu nemísitelných nebo

Více

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.12 1.část: Neželezné kovy a jejich slitiny

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.12 1.část: Neželezné kovy a jejich slitiny Vlastnosti a zkoušení materiálů Přednáška č.12 1.část: Neželezné kovy a jejich slitiny Rozdělení neželezných kovů a slitin Jako kritérium pro rozdělení do skupin se volí teplota tání s př přihlédnutím

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 5. KERAMIKA, SKLO, SKLOKERAMIKA STRUKTURA, ZÁKLADNÍ DRUHY, VLASTNOSTI, POUŽITÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

ŘEZNÁ KERAMIKA A JEJÍ EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ

ŘEZNÁ KERAMIKA A JEJÍ EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY ŘEZNÁ KERAMIKA

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Vzdělávací program: VP8 Progresivní obráběcí stroje a nástroje ve výrobním procesu Moduly vzdělávacího programu: M81 Nové trendy v konstrukci progresivních

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Definice keramiky, její varianty, objasnění pojmů tradiční a pokročilá keramika, příklady Keramika je definována jako anorganické nekovové nebo

Definice keramiky, její varianty, objasnění pojmů tradiční a pokročilá keramika, příklady Keramika je definována jako anorganické nekovové nebo Definice keramiky, její varianty, objasnění pojmů tradiční a pokročilá keramika, příklady Keramika je definována jako anorganické nekovové nebo uhlíkové těleso uměle vyrobené nebo vytvarované pomocí vysokoteplotního

Více

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

Rozhodující vlastnosti nástrojových ocelí pro: POUŽITÍ. Charakteristika OPTIMÁLNÍ VÝKON NÁSTROJŮ VÝROBU NÁSTROJŮ VANCRON 40

Rozhodující vlastnosti nástrojových ocelí pro: POUŽITÍ. Charakteristika OPTIMÁLNÍ VÝKON NÁSTROJŮ VÝROBU NÁSTROJŮ VANCRON 40 1 VANCRON 40 2 Rozhodující vlastnosti nástrojových ocelí pro: OPTIMÁLNÍ VÝKON NÁSTROJŮ V mnoha aplikacích nástrojových ocelí pro práci za studena vyžadujeme povlakování povrchu, jako prevenci proti nalepování

Více

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu LETECKÉ MATERIÁLY Úvod do předmětu Historický vývoj leteckých konstrukčních materiálů Uplatnění konstrukčních materiálů souvisí s pevnostními koncepcemi leteckých konstrukcí Pevnostní koncepce leteckých

Více

Druhy vláken. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Druhy vláken. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Druhy vláken Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Druhy různých vláken Přírodní vlákna Skleněná vlákna Uhlíková a grafitová vlákna Aramidová a silonová

Více

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat

Více

Nástrojové materiály.

Nástrojové materiály. Nástrojové materiály. Vlastnosti materiálu břitu nástroje zcela zásadním způsobem ovlivňují výkonnost a trvanlivost nástroje. Vývoj technologie obrábění po celé 20 století je především vývojem nových dokonalejších

Více

KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka

KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka Frézy VY_32_INOVACE_OVZ_1_05 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět Tematický celek

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. VYUŽITÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ VE STROJÍRENSKÝCH APLIKACÍCH, TRENDY VÝVOJE NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V CERTIFIKACE DLE ISO 9001 Chem. složení C 2,45 % Cr 5,25 % V 9,75 % Mo 1,30 % Mn 0,50 % Si 0,90 % CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou

Více

ŘEZNÉ MATERIÁLY. SLO/UMT1 Zdeněk Baďura

ŘEZNÉ MATERIÁLY. SLO/UMT1 Zdeněk Baďura ŘEZNÉ MATERIÁLY SLO/UMT1 Zdeněk Baďura Současný poměrně široký sortiment materiálu pro řezné nástroje ( od nástrojových ocelí až po syntetický diamant) je důsledkem dlouholetého intenzivního výzkumu a

Více

Inovační vrták pro strojírenský sektor

Inovační vrták pro strojírenský sektor Vrtáky z tvrdokovu Inovační vrták pro strojírenský sektor PLUS8, NĚMECKÁ TECHNOLOGIE S ITALSKÝM SRDCEM. Výrobní zařízení a Centra pro výzkum a vývoj v Evropě a Severní Americe umožňují firmě Cruing nabízet

Více

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky,

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky, ORVAR SUPREME 2 Charakteristika ORVAR SUPREME je Cr-Mo-V legovaná nástrojová ocel, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Velmi dobrá odolnost proti náhlým tepelným změnám a tvoření trhlin za

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘEZNÁ KERAMIKA CUTTING CERAMICS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘEZNÁ KERAMIKA CUTTING CERAMICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY ŘEZNÁ KERAMIKA

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 13 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 13 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Broušení Ing. Kubíček Miroslav Číslo: VY_32_INOVACE_19

Více

C Cr V Mo Mn Si 2,45% 5,25 % 9,75 % 1,30% 0,50% 0,90%

C Cr V Mo Mn Si 2,45% 5,25 % 9,75 % 1,30% 0,50% 0,90% NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr V Mo Mn Si 2,45% 5,25 % 9,75 % 1,30% 0,50% 0,90% CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou

Více

Nová generace vysokovýkonných rychlořezných ocelí ASP 2000 Výrobce: Erasteel, Francie - Švédsko

Nová generace vysokovýkonných rychlořezných ocelí ASP 2000 Výrobce: Erasteel, Francie - Švédsko Bohdan Bolzano s.r.o. www.bolzano.cz Rychlořezné nástrojové oceli Významnou složkou nabídky nástrojových ocelí společnosti Bohdan Bolzano s.r.o. jsou nástrojové oceli rychlořezné, vyráběné jak konvenčně,

Více

dělení materiálu, předzpracované polotovary

dělení materiálu, předzpracované polotovary dělení materiálu, předzpracované polotovary Dělení materiálu, výroba řezaných bloků V našem kladenském skladu jsou k disposici tři pásové strojní pily, dvě z nich jsou automatické typu KASTOtec A5. Maximální

Více

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Výhody laserového kalení: Nižší energetická náročnost (kalení pouze

Více

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING 1 CHIPPER / VIKING 2 Charakteristika VIKING je vysoce legovaná ocel, kalitelná v oleji, na vzduchu a ve vakuu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Dobrá rozměrová stálost při tepelném zpracování

Více

Přehled sort pro řezné materiály Kennametal

Přehled sort pro řezné materiály Kennametal VÝBĚR ÁTROJE DLE EA ERFECT VÝĚÉ BŘITOVÉ DETIČY ÁTROJOVÉ DRŽÁY VDI ADATÉRY ZAICOVÁÍ A UICOVÁÍ ZÁVITOVÁÍ ÁTROJE RO ECIFICÉ ALIACE ÁTROJOVÉ UÍAČE BŘITOVÉ DETIČY EA CLAIC TECICÁ DATA REJTŘÍ řehled sort pro

Více

Rohová fréza se šroubem upínanými břitovými destičkami. Pro stabilní rohové frézování i při vysokém zatížení.

Rohová fréza se šroubem upínanými břitovými destičkami. Pro stabilní rohové frézování i při vysokém zatížení. NÁSTROJE NOVINKY 2014.01 Update B023CZ Rohová fréza se šroubem upínanými břitovými destičkami Pro stabilní rohové frézování i při vysokém zatížení. Nyní v nabídce nové povlakované nástrojové materiály

Více

Charakteristika. Použití. Vlastnosti FYZIKALNÍ VLASTNOSTI PEVNOST V TAHU RAMAX 2

Charakteristika. Použití. Vlastnosti FYZIKALNÍ VLASTNOSTI PEVNOST V TAHU RAMAX 2 1 RAMAX 2 2 Charakteristika RAMAX 2 je chromová konstrukční ocel odolná proti korozi. Tato ocel se dodává ve stavu zušlechtěném. RAMAX 2 se vyznačuje: vynikající obrobitelnost dobrá odolnost proti korozi

Více

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti 194 000 189 000 173 000. Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti 194 000 189 000 173 000. Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C 1 SVERKER 3 2 Charakteristika SVERKER 3 je wolframem legovaná nástrojová ocel s vysokým obsahem uhlíku a chrómu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Maximální odolnost proti opotřebení Vysoká

Více

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com univerzálnost www.pramet.com Nové soustružnické materiály řady T93 s MT-CVD povlakem P M nové soustružnické materiály řady T93 Přinášíme novou UP!GRADE GENERACI soustružnických materiálů s označením T93.

Více

Zákazníci. Nástrojové oceli ASP a CPM ASP a CPM jsou registrované ochranné známky výrobců těchto práškovou ASP CPM

Zákazníci. Nástrojové oceli ASP a CPM ASP a CPM jsou registrované ochranné známky výrobců těchto práškovou ASP CPM Nástrojové oceli ASP a CPM ASP a CPM jsou registrované ochranné známky výrobců těchto práškovou metalurgií vyráběných materiálů, firem ERASTEEL (Francie, Švédsko) a CRUCIBLE (USA). Obě společnosti jsou

Více

MB4020 NÁSTROJE NOVINKY. Brání tvorbě otřepů a přispívá ke stabilizaci rozměrové přesnosti dokončovaných součástí.

MB4020 NÁSTROJE NOVINKY. Brání tvorbě otřepů a přispívá ke stabilizaci rozměrové přesnosti dokončovaných součástí. NÁSTROJE NOVINKY 2014.01 Aktualizace B168CZ Nástrojový materiál PKNB pro slinuté slitiny a litiny Brání tvorbě otřepů a přispívá ke stabilizaci rozměrové přesnosti dokončovaných součástí. Nástrojový materiál

Více

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály univerzálnost www.pramet.com Nové soustružnické materiály řady T9300 s MT-CVD povlakem T9315 T9325 P M nové soustružnické Přinášíme novou UP!GRADE GENERACI soustružnických materiálů s označením T9300.

Více

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21 SVERKER 21 1 SVERKER 21 2 Charakteristika SVERKER 21 je molybdenem a vanadem legovaná nástrojová ocel s vysokým obsahem uhlíku a chrómu, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: TVÁŘENÍ Nástroje

Více

Druhy vláken. Nanokompozity

Druhy vláken. Nanokompozity Druhy vláken Nanokompozity Pro 5. ročník nanomateriály Fakulta mechatroniky Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Druhy různých vláken Přírodní

Více

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry získat výhodné mechanické vlastnosti ve vztahu k funkčnímu uplatnění tvářence Výhody tváření : vysoká produktivita práce automatizace

Více

Kapitola 3.6 Charakterizace keramiky a skla POVRCHOVÉ VLASTNOSTI. Jaroslav Krucký, PMB 22

Kapitola 3.6 Charakterizace keramiky a skla POVRCHOVÉ VLASTNOSTI. Jaroslav Krucký, PMB 22 Kapitola 3.6 Charakterizace keramiky a skla POVRCHOVÉ VLASTNOSTI Jaroslav Krucký, PMB 22 SYMBOLY Řecká písmena θ: kontaktní úhel. σ: napětí. ε: zatížení. ν: Poissonův koeficient. λ: vlnová délka. γ: povrchová

Více

Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Řada WaveMill WEX. Jemný řez Vysoce výkonné frézovací nástroje CZ-64 ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU

Řada WaveMill WEX. Jemný řez Vysoce výkonné frézovací nástroje CZ-64 ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU NOVINKY NÁSTROJŮ CZ-64 Jemný řez Vysoce výkonné frézovací nástroje Řada WaveMill WEX ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU Široký rozsah použití Nově navržené těleso frézy Přesné VBD pro správný rozměr Nové kvality pro zlepšení

Více

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 15,0 % 0,5 % 0,95% 0,5% 1,0%

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 15,0 % 0,5 % 0,95% 0,5% 1,0% NÁSTROJOVÁ OCEL LC 200 N Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 15,0 % 0,5 % 0,95% 0,5% 1,0% LC 200 N Je vysoce korozivzdorná, dusíkem legovaná nástrojová ocel s výtečnou houževnatostí

Více

Keramika. 1) Keramika jako nejstarší konstrukční materiál

Keramika. 1) Keramika jako nejstarší konstrukční materiál Keramika 1) Keramika jako nejstarší konstrukční materiál 2) Modul pružnosti a pevnost 3) Podstata křehkosti 4) Statistická povaha pevnosti 5) Zkoušení keramik 6) Zhouževnaťování 1 Nejstarší konstrukční

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Základní vlastnosti materiálů fyzikální vlastnosti chemické vlastnosti mechanické

Více

CMC kompozity s keramickou matricí

CMC kompozity s keramickou matricí CMC kompozity s keramickou matricí Základní požadavky Zvýšení houževnatosti - hlavně vlákna Zpevnění - vyrovnání pevnosti v tahu a tlaku - vlákna, především whiskery Zvýšení otěruvzdornosti v extremních

Více

Kompozity s termoplastovou matricí

Kompozity s termoplastovou matricí Kompozity s termoplastovou matricí Ing. Josef Křena Letov letecká výroba, s.r.o. Praha 9 Letňany josef.krena@letov.cz Obsah 1. Typy matric 2. Vlastnosti vyztužených termoplastů 3. Zvláštnosti vyztužených

Více

C Cr V Mo 0,80 % 7,50 % 2,75 % 1,30%

C Cr V Mo 0,80 % 7,50 % 2,75 % 1,30% NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 3 V Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr V Mo 0,80 % 7,50 % 2,75 % 1,30% CPM 3 V Je nově vyvinutá ultra-houževnatá vysokovýkonná ocel, která je vyráběna společností Crucible

Více

Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME

Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME 1 QRO 90 SUPREME 2 Charakteristika QRO 90 SUPREME je vysokovýkonná Cr-Mo-V legovaná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Vysoká pevnost a tvrdost při zvýšených teplotách

Více

Pojivo spojuje zrna brusiva!!! určuje tvrdost kotouče!!! brusivo A, C pojivo keramické V pryžové

Pojivo spojuje zrna brusiva!!! určuje tvrdost kotouče!!! brusivo A, C pojivo keramické V pryžové Broušení dokončovací metoda obrábění rovinných, válcových nebo tvarových vnějších i vnitřních ploch nástrojem, jehož břity jsou tvořeny zrny tvrdých materiálů navzájem spojených vhodným pojivem vysoká

Více

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 05 Technické materiály - litina, neželezné kovy Vyrábí se ze surového železa a odpadových surovin převážně

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T E R I Á L Y _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY ALBROMET 200 2 ALBROMET 220 Ni 3 ALBROMET 260 Ni 4 ALBROMET 300 5 ALBROMET 300 HSC 6 ALBROMET 340 7 ALBROMET 340 HSC 8 ALBROMET 380 9 ALBROMET 380 HSC 10 ALBROMET

Více

VANADIS 4 SuperClean TM

VANADIS 4 SuperClean TM 1 VANADIS 4 SuperClean TM 2 Rozhodující vlastnosti nástrojových ocelí pro optimální výkon: správná tvrdost pro dané použití vysoká odolnost proti opotřebení vysoká houževnatost. Vysoká odolnost proti opotřebení

Více

Požadavky na technické materiály

Požadavky na technické materiály Základní pojmy Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Základy materiálového inženýrství pro 1. r. Fakulty architektury Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Rozdělení materiálů Požadavky

Více

Vyměnitelné břitové destičky

Vyměnitelné břitové destičky Vyměnitelné břitové destičky Obr. Sortiment nejběžnějších normalizovaných vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu a řezné keramiky (bílé a černé destičky). Vyměnitelné břitové destičky (VBD)

Více

Karbid křemíku, bílý korund a hnědý korund

Karbid křemíku, bílý korund a hnědý korund Karbid křemíku, bílý korund a hnědý korund c/o Cerablast GmbH & Co.KG Gerhard-Rummler-Str.2 D-74343 Sachsenheim / Německo Telefon: 0049 7147 220824 Fax: 0049 7147 220840 E-Mail: info@korutec.com http://www.korutec.com

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty Nízká cena iglidur Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty 399 iglidur Nízká cena. Pro aplikace s vysokými požadavky na teplotní odolnost. Může být podmíněně

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 1 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - S O U

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 1 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - S O U A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 1 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - S O U S T R U Ž E N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Vlastnosti technických materiálů

Vlastnosti technických materiálů Vlastnosti technických materiálů Kovy a jejich slitiny mají různé vlastnosti, které jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Pro posouzení použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé

Více

Broušení. Schéma broušení. Je dokončovací způsob obrábění. Stroje brusky. Nástroje brusné kotouče.

Broušení. Schéma broušení. Je dokončovací způsob obrábění. Stroje brusky. Nástroje brusné kotouče. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: Typ šablony klíčové aktivity:

Více

Nový typ CBN pro dílce ze spékaných kovů 2009/10/1

Nový typ CBN pro dílce ze spékaných kovů 2009/10/1 Nový typ CBN pro dílce ze spékaných kovů 1 Mapa kvalit a 2 Šedá litina Šedá litina Hrubování spékaných kovů Hrubování spékaných kovů Dokončení spékaných kovů Dokončení spékaných kovů new Aplikační oblast

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud: OK TUBRODUR 14.70 N 14700: T Z Fe14 Plněná elektroda pro tvrdé návary s velmi vysokou odolností proti opotřebení tvrdými a zrnitými minerály jako pískem, rudou, kamenivem, půdou apod. Otěruvzdornost je

Více

Základní informace o wolframu

Základní informace o wolframu Základní informace o wolframu 1 Wolfram objevili roku 1793 páni Fausto de Elhuyar a Juan J. de Elhuyar. Jedná se o šedobílý těžký tažný tvrdý polyvalentní kovový element s vysokým bodem tání, který se

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY TITULNÍ

Více

HSS. 44002 Technické frézy z HSS (Ø stopky 6 mm)

HSS. 44002 Technické frézy z HSS (Ø stopky 6 mm) ß Pily, pilníky, brousící nástroje a kartáče 441 Sada technických fréz z HSS (Ø stopky 6 mm) HSS Ozubení 3. 1 dílů: po 1 tech. fréze tvar válec 6 x 16 mm / 12 x 25 mm, zaoblený válec 12 x 25 mm, koule

Více

DIAMANTOVÉ KOTOUČE, OROVNÁVAČE, PILNÍKY A PASTY. BROUSICÍ KOTOUČE S DIAMANTEM A KUBICKÝM NITRIDEM BÓRU Diamant. Kubický nitrid bóru (KBN, CBN)

DIAMANTOVÉ KOTOUČE, OROVNÁVAČE, PILNÍKY A PASTY. BROUSICÍ KOTOUČE S DIAMANTEM A KUBICKÝM NITRIDEM BÓRU Diamant. Kubický nitrid bóru (KBN, CBN) BROUSICÍ KOTOUČE S DIAMANTEM A KUBICKÝM NITRIDEM BÓRU Diamant Přírodní nebo syntetický, nejtvrdší brusný materiál, tepelná odolnost do 700 C. Není vhodný k broušení oceli, protože teploty které při broušení

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz

Více

ARMOR CT PILOVÉ PÁSY A ŘEZNÉ KAPALINY ŘEZÁNÍ NIKDY NEBYLO SNAŽŠÍ! CIBET Proficentrum Záběhlická 108 106 00 Praha 10

ARMOR CT PILOVÉ PÁSY A ŘEZNÉ KAPALINY ŘEZÁNÍ NIKDY NEBYLO SNAŽŠÍ! CIBET Proficentrum Záběhlická 108 106 00 Praha 10 PILOVÉ PÁSY A ŘEZNÉ KAPALINY ŘEZÁNÍ NIKDY NEBYLO SNAŽŠÍ! CIBET Proficentrum Záběhlická 8 6 00 Praha tel.: +4 272 660 700 fax.: +4 272 6 69 GSM: +4 602 260 491 e-mail: cibet@cibet.cz http://www.cibet.cz

Více

ŘEZNÁ KERAMIKA A JEJÍ EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ TITLE

ŘEZNÁ KERAMIKA A JEJÍ EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ TITLE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF ŘEZNÁ KERAMIKA A JEJÍ EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ TITLE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ DIEVAR DIEVAR 2 DIEVAR Charakteristika DIEVAR je Cr-Mo-V legovaná vysoce výkonná ocel pro práci za tepla s vysokou odolností proti vzniku trhlin a prasklin z tepelné únavy a s vysokou odolností proti opotřebení

Více

WMT Univerzální a dobře zkonstruované. Jeden systém pro zapichování, upichování, soustružení a kopírování Systém WMT

WMT Univerzální a dobře zkonstruované. Jeden systém pro zapichování, upichování, soustružení a kopírování Systém WMT Jeden systém pro zapichování, upichování, soustružení a kopírování Systém WMT Řada břitových destiček WMT je ekonomickou a spolehlivou volbou pro všechny vaše zapichovací, upichovací, soustružnické a kopírovací

Více

Křehké materiály. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek, 2008

Křehké materiály. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek, 2008 Křehké materiály Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek, 2008 Základní charakteristiky Křehký lom bez znatelné trvalé deformace Mez pevnosti má velký rozptyl

Více

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Zapalování 9 ZAPALOVACÍ SVÍČKY

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Zapalování 9 ZAPALOVACÍ SVÍČKY VY_32_INOVACE_ZAP_09 Zapalování 9.1 Konstrukce zapalovací svíčky Hlavní části jsou: a) elektrody b) keramický izolátor c) kovové pouzdro se závitem 9 ZAPALOVACÍ SVÍČKY a) Elektrody Každá zapalovací svíčka

Více

HLINÍK A JEHO SLITINY

HLINÍK A JEHO SLITINY HLINÍK A JEHO SLITINY Označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN a) Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření dle ČSN EN 573-1 až 3 Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření

Více

Karbidové technické frézy

Karbidové technické frézy autorizovaný distributor Karbidové technické frézy Rozšířený sortiment 2016 1 KARBIDOVÉ TECHNICKÉ FRÉZY Rozšířený sortiment 2016 PŘEDSTAVENÍ Doplňujeme řadu karbidových technických fréz vysoké kvality.

Více

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii Prášková metalurgie Výrobní operace v práškové metalurgii Prášková metalurgie - úvod Prášková metalurgie je obor zabývající se výrobou práškových materiálů a jejich dalším zpracováním (tj. lisování, slinování,

Více

Vítězslav Bártl. duben 2012

Vítězslav Bártl. duben 2012 VY_32_INOVACE_VB03_Rozdělení oceli podle chemického složení a podle oblasti použití Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast,

Více

OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU

OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU Ing. Alexander Sedláček S.A.F. Praha, spol. s r.o. 1. Úvod, princip 2. Přehled metod vytváření ochranných povlaků 3. Použití technologií žárového

Více

V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 2 _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A

V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 2 _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 2 _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslav Zikmund Datum vytvoření: 2. 11. 2012 Ročník: II. Předmět: Motorová

Více