Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával."

Transkript

1 Keramika

2 Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Chceme li definovat pojem keramika, můžeme říci, že je to materiál převážně krystalický, složený především z anorganických sloučenin nekovového charakteru. Keramika má některé velmi dobré a v praxi využitelné vlastnosti. Většina keramik jsou výbornými izolátory (ale na druhé straně vysokoteplotní supravodiče mají rovněž strukturu keramik). Mají poměrně malou hustotu (cihly ~ kg.m -3, beton ~ kg.m -3, ale hliník ~ 2, kg.m -3 a ocel ~ 7, kg.m -3 ) a patří kvůbec nejtvrdším látkám. Jsou velmi dobrým konstrukčním materiálem ve stavebnictví a ve strojírenství. Zdroj: [1] 2 / 36

3 Keramika má většinou vysoký bod tání a poměrně nízkou hustotu. Proto jsou předurčena pro využití v automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu. Vyšší pracovní teplota spalovacího motoru totiž zvyšuje jeho účinnost a nižší hmotnost motoru ještě dále tento trend podporuje. Takové moderní motory, založené na bázi keramik Si 3 N 4, SiC, Al 2 O 3 a ZrO 2 mají navíc další výhodu jsou otěruvzdorné [1]. Keramika v automobilovém průmyslu písty, ventily, stěny válců, výfuková potrubí, izolátory v zapalovacích svíčkách (hlavními matriály jsou korund (α -Al 2 O 3 ), Si 3 N 4, SiC, částečně stabilizovaný ZrO 2, thialit a perspektivně také sialony [2]. 3 / 36

4 Keramika Výrobky tradiční keramiky jsou dobře známé a setkáváme se s nimi každodenně. Jedná se především o následující sortiment: porcelánové předměty, obkládačky, dlaždice, zdravotnická keramika, kamenina, tenkostěnné a silnostěnné cihlářské výrobky atd. [2]. Řezná keramika, keramická vlákna, šamot Biokeramika se živou tkání nevyvolává zánětlivé reakce, je založena na bázi oxidů α -Al 2 O 3, ZrO 2, Y 2 O 3, TiO 2. Jedná se především o zubní implantáty, klouby a kostní náhrady [2]. 4 / 36

5 Keramické materiály mají buď amorfní strukturu (skla na bázi křemíku) nebo jsou krystalické. V krystalické keramice je buď tzv. stechiometrické zastoupení složek (odpovídá zastoupení jednotlivých prvků v krystalické mřížce), nebo častěji nestechiometrický obsah složek. Na rozdíl od kovů, kde je typická kovová vazba, jsou u keramiky běžné vazby iontové (elektrická přitažlivost kationtů a aniontů), případně vazby kovalentní. Typická vysoká pevnost a křehkost je dána právě krystalickou mřížkou, která má odolnost vůči dislokačnímu pohybu. Zdroj: [3] 5 / 36

6 Suroviny oxidy jako je oxid křemičitý, zvaný silica (SiO 2 ), kysličník hlinitý označovaný alumina (Al 2 O 3 ) a zirkoničitý (ZrO 2 ) Směsi oxidů jako je mullite (3Al 2 O 3 +2SiO 2 ) a spinel (MgO+Al 2 O 3 ) karbidy jako je karbid křemíku (SiC), bóru (B4C) a titanu (TiC) nitridy jako je nitrid křemíku (Si3N4) a bóru (BN) prvky jako je uhlík (C) a bór (B) Zdroj: [3] 6 / 36

7 materiál měrná hmotnost [kg/m 3 ] bod tání [ 0 C] modul pružnosti [GPa] Al 2 O SiC Si 3 N Mullite Zdroj: [3] 7 / 36

8 Řezná keramika 8 / 36

9 Zdroj: [4] 9 / 36

10 Požadavky kladené na nástrojové materiály Vývoj a neustálé zlepšování vlastností řezné keramiky umožňuje její všestranné využití jako řezného materiálu. Dominantní postavení v oblasti obrábění zaujímá celosvětově slinutý karbid, a řezná keramika je nasazována pouze v oblastech, kde nelze produktivně využít slinutý karbid [5]. V dnešní době se klade největší důraz na zkracování výrobních časů a zvyšující se jakost výrobků. Největší vliv na celkový výrobní čas při obrábění mají řezné podmínky a samozřejmě jejich zvyšováním se tento čas zkracuje. K tomu je třeba, aby řezný materiál splňoval hlavní požadavky [6]: a) odolnost proti opotřebení b) houževnatost nástrojového materiálu c) tvrdost za tepla d) odolnost vůči tepelnému šoku e) tepelná roztažnost f) tepelná vodivost 10 / 36

11 A) Odolnost proti opotřebení [6] Brusný otěr Adhezní otěr Difúzní otěr Chemický otěr Příčiny opotřebení řezných nástrojů 11 / 36

12 B) Houževnatost nástrojového materiálu [6] Z důvodu vyšších nároků na operace obrábění, vysoké řezné rychlosti, obrábění tvrdých materiálů, přerušovaného řezu atd. je snaha, aby houževnatost nástrojového materiálu byla co nejvyšší, z důvodu porušení břitu nástroje křehkým lomem atd, ale zároveň je potřeba, aby řezný materiál měl dostatečnou tvrdost, která by zajišťovala odolnost proti opotřebení. Tento problém částečně vyřešila depozice tenkých vrstev. Depozicí zůstane jádro u určitých materiálu houževnaté a povrch tvrdý a odolný proti jednotlivým druhům opotřebení. 12 / 36

13 Porovnání odolnosti proti opotřebení a houževnatosti řezných materiálu [6]. 13 / 36

14 C) Tvrdost za tepla Během obráběcího procesu se téměř veškerá práce řezání transformuje v teplo. Teplo řezného procesu, vzniklé při odebrání určitého množství materiálu, je přibližně rovné práci řezného procesu. Vzniklé teplo výrazně ovlivňuje řezný proces, protože: negativně působí na řezné vlastnosti nástroje ovlivňuje mechanické vlastnosti obráběného materiálu ovlivňuje pěchování a zpevňování obráběného materiálu ovlivňuje podmínky tření na čele i hřbetě nástroje D) Odolnost vůči tepelnému šoku Vyskytuje se při frézování nebo při jiném druhu přerušovaného řezu např. soustružení nerotačních součástí. E) Tepelná roztažnost Tato vlastnost ovlivňuje budoucí přesnost obrobené plochy. Vysoká tepelná roztažnost může způsobit vznik mikrotrhlin, které pak značně sníží trvanlivost nástroje. F) Tepelná vodivost Zvláště při zvýšených pracovních podmínkách (řezná rychlost, posuv) může docházet v oblasti špičky nástroje ke zvýšené koncentraci tepla. Důsledkem nízké tepelné vodivosti nástrojového materiálu může dojít k rychlému plastickému opotřebení břitu nástroje, které může dosáhnout až lavinového otěru. Zdroj: [6] 14 / 36

15 Řezná keramika [5] Řezná keramika patří mezi anorganické, nekovové převážně krystalické materiály. Přestože neexistuje normou stanovené rozdělení řezné keramiky, lze ji podle chemického složení rozdělit na dva základní typy: oxidickou a neoxidickou řeznou keramiku. Řezná keramika oxidická keramika nitridová keramika Si 3 N 4, Si 3 N 4 + Y 2 O 3, Si 3 N 4 + TiN čistá polosměsná směsná 99,5% Al 2 O 3 Al 2 O 3 + ZrO 2, Al 2 O 3 + ZrO 2 + CoO Al 2 O 3 + TiC, Al 2 O 3 + ZrO 2 + TiC, Al 2 O 3 + TiC + TiN 15 / 36

16 Všechny druhy řezné keramiky mohou být vyztuženy pomocí tenkých vláken submikronového průměru whiskerů (např. SiC), které značně zvyšují řezné vlastnosti. Řezná keramika je charakterizována [5]: nízkou měrnou hmotností vysokou tvrdostí i za vysokých teplot tepelnou odolností chemickou stálostí odolností proti opotřebení které zaručují při správném použití vysokou trvanlivost břitu nástroje i při vysokých řezných rychlostech. 16 / 36

17 Zdroj: [4] 17 / 36

18 Mechanické vlastnosti jsou z hlediska struktury ovlivněny zejména [6] : charakterem chemické vazby, která je převážně iontová nebo kovalentní (na rozdíl od kovových materiálů, kde je vazba kovová) a ovlivňuje tím výrazně pohyblivost dislokací a je důsledkem křehkosti keramiky. složitá krystalická struktura v porovnání s kovovými materiály prostorové uspořádání částic různých tvarů, rozměrů, fází množství trhlin, defektů a pórů 18 / 36

19 Oxidická keramika [6] Čistá oxidická řezná keramika - s obsahem 99,5 % Al 2 O 3 vyznačuje se vysokou tvrdostí, otěruvzdorností a výbornou chemickou odolností a stabilitou při vysokých teplotách. Nízká odolnost proti mechanickému a tepelnému rázovému zatížení a ohybové pevnosti a je vhodná jen pro operace jemného dokončování. Polosměsná oxidická keramika - s obsahem ZrO %, může obsahovat i jiné složky např. CoO. Oproti čisté keramice má vyšší pevnost. Přísada ZrO 2 a zdokonalení technologie výroby snižuje náchylnost proti lomu a zvyšuje houževnatost. 19 / 36

20 Směsná oxidická keramika (CM) -spřísadami TiN, TiC je charakterizována vyšší odolností proti tepelným rázům, kterou zabezpečuje přísada TiC. Přísada TiN vylepšuje odolnost proti tepelným rázům a zároveň zvyšuje pevnostní vlastnosti. Dále tyto přísady zabezpečují stabilitu mechanických vlastností při vysokých teplotách. Kompozitní oxidická keramika - zpevněná monokrystaly křemíku SiC, tzv. whiskery v matrici Al 2 O 3, která má rovnoměrnou jemnozrnnou strukturu. Úlohou SiC vláken je bránit šíření mikrotrhlin v základní matrici. Vlákna SiC mají průměr 0,1-1 μm a délku μm, pevnost v tahu 7 GPa a modul pružnosti 550 GPa a zvyšují tvrdost za tepla, ohybovou pevnost. 20 / 36

21 Výroba oxidické keramiky [6] Postup výroby řezné keramiky je srovnatelný v dílčích oblastech s výrobní technologií práškové metalurgie. Skládá se z těchto etap příprava hmoty přesného homogenizace, sušení atd. složení, tj. mletí surovin, tvarování lisování finální opracování Technologický proces výroby oxidické keramiky může být dvojí: lisování za studena (proces podobný konvenční práškové metalurgii) lisování za vysokých teplot (HP Hot Pressing) a izostatické lisování za vysokých teplot (HIP Hot Isostatic Pressing) Lisování za studena se používá při výrobě čisté oxidické keramiky. Polosměsná a směsná keramika se nejčastěji vyrábí lisováním za tepla. 21 / 36

22 Jemný prášek Al 2 O 3 se získává rozkladem hliníkových solí, nejčastěji bauxitu a následným jemným mletím. Upravený prášek s aditivami pojiva je před lisováním předspékaný při teplotě C. Lisování probíhá při tlaku 20 MPa a teplotách C. Proces HIP probíhá při tlaku 160 MPa a teplotě 1450 C. Směsná keramika se vyrábí smícháním jemného prášku Al 2 O 3 stic, TiN práškem a následným lisováním při teplotách C a tlaku MPa. Konečný tvar získávají vyměnitelné břitové destičky řezáním, pokud jsou polotovarem tyče a následným broušením a honováním, kdy jsou vytvořeny typické úpravy řezné hrany, pro zvýšení pevnosti a odolnosti proti vylamování břitu. 22 / 36

23 Neoxidická (nitridická) řezná keramika [6] Nitridická keramika na bázi nitridu křemíku Si 3 N 4 existuje ve dvou modifikacích α a β. Modifikace α Si 3 N 4 je tvrdší než β Si 3 N 4, ale v porovnání s oxidickou keramikou má nižší tvrdost a vyšší pevnost, tepelnou vodivost, dobrou houževnatost a odolnost proti tepelným rázům. Podle složení se nitridická řezná keramika dělí na: nitrid křemíku s různými přísadami např. MgO, Al 2 O 3, Y 2 O 3 orientovaný na β- Si 3 N 4 tzv. sialon nitrid křemíku s přísadou TiN nitrid křemíku zpevněný tenkými vlákny SiC whiskery 23 / 36

24 Vlastnosti nitridické keramiky [6] Nitridická keramika se v porovnání s oxidickou keramikou vyznačuje vyšší houževnatostí, pevností v ohybu, odolností vůči cyklickému a tepelnému namáhání. Chemická stabilita a odolnost proti opotřebení je u nitridické keramiky nižší, než u oxidické keramiky. Při vysokých teplotách má nitridická keramika určité přednosti: odolnost proti oxidaci mechanickou pevnost a chemickou odolnost vysokou tvrdost a odolnost proti tepelným šokům Tyto vlastnosti zabezpečují dostatečnou pevnost řezné hrany a zároveň odolnost proti náhlému porušení křehkým lomem a umožňují tedy použití nitridické keramiky při dokončovacích i hrubovacích operacích i v oblastech přerušovaného řezu a s použitím řezné kapaliny. 24 / 36

25 Nitridická keramika je vhodná k obrábění šedých litin, tvárných litin, kalených ocelí, žáruvzdorných slitin, niklových slitin typu Inconel a titanových slitin. Stejně jako i oxidické keramiky jsou řezné vlastnosti zlepšovány tenkými vlákny SiC wiskery a aplikací tenkých otěruvzdorných vrstev tipu Al 2 O 3 nebo TiN. Z některých zdrojů je zřejmé, že tenká vrstva Al 2 O 3 má zabránit difůznímu opotřebení a trvanlivost břitu zvyšuje, na druhé straně je takový názor, že se tenká vrstva vlivem vysokého mechanického a tepelného namáhání z vysoce namáhaných míst řezné destičky strhne a je tedy neúčinná. 25 / 36

26 Zdroj: [4] 26 / 36

27 Využití řezné keramiky v oblasti obrábění [4] Řezná keramika patří do skupiny netradičních řezných materiálů a její použití přestavuje cca 4 5 % z celkového objemu řezných materiálů. Řezná keramika nemá nahradit doposud používané řezné materiály, ale má rozšířit možnosti volby pro hospodárnější úběr materiálu. Existují ale specifické oblasti průmyslu jako letecký, kosmický a automobilový, kde je toto procento daleko vyšší a řezná keramika zde přispěla k celkové intenzifikaci řezného procesu, protože díky svým vlastnostem umožňuje dosahovat i řezných rychlostí vyšších než 1000 m/min. Pro efektivní využití řezné keramiky jsou ale kladeny nároky na dodržení určitých zásad popsaných výše. Většina druhů řezných keramik má jen úzkou specifickou oblast využití.viz. tab. 27 / 36

28 Druh řezné keramiky Charakteristické použití řezné keramiky Charakter řezu Al 2 O 3 Al 2 O 3 + ZrO 2 Al 2 O 3 + TiC Al 2 O 3 + whiskery SiC keramiky na bázi Si 3 N 4 obrábění šedé litiny a konstrukčních ocelí nepřerušovaným řezem vysokými rychlostmi za sucha obrábění šedé, tvárné a temperované litiny, konstrukčních i zušlechtěných ocelí za sucha obrábění kalených ocelí a těžko obrobitelných materiálů s částečně přerušovaným řezem za sucha i s chlazením obrábění šedé litiny a tvrzených litin obrábění žáruvzdorných a žárupevných materiálů a kalené oceli obrábění všech druhů litin, slitin na bázi Ni za sucha i s chlazením dokončovací operace střední a dokončovací operace, částečně přerušovaný řez střední a dokončovací operace včetně středního a dokončovacího frézování hrubovací i dokončovací operace při soustružení i frézování hrubovací i dokončovací operace při soustružení i frézování Zdroj: [4] 28 / 36

29 Keramické whiskery Whiskery jsou monokrystalická krátká vlákna, kde je v maximální míře využito pevnosti výchozí chemické sloučeniny. Jejich pevnost se blíží teoretické pevnosti materiálů, protože zde prakticky neexistují poruchy krystalické mřížky a slabá místa na hranicích krystalitů (typická pro polykrystalické systémy). Typický whisker má průměr několika µm a délku několika milimetrů. Jejich poměr AR = délka / průměr se pohybuje od Hodí se speciálně jako zesílení do kompozitních struktur. Pro růst monokrystalů se používá techniky růstu z parní fáze. Zdroj: [3] 29 / 36

30 Keramické whiskery Typická je příprava SiC whiskerů z odpadu po mletí rýže. Tento odpad obsahuje celulózu a kysličník křemičitý ve vhodném poměru pro přípravu SiC. Tato surovina se zahřívá bez přítomnosti kyslíku na teplotu cca 7000ºC a pak v atmosféře dusíku při º C. Vzniká karbid křemíku jak ve formě částic, tak i whiskeru (AR 75). Pro přípravu SiC whiskerů s délkou kolem 10 mm a tloušťkou 6 µm se volí tzv. VSL metoda (vapour-liquid-solid). Používá se par jednotlivých.složek (SiO 2 a CO) ve vhodné atmosféře (CH 4 ), které se rozpouštějí v kapalném katalyzátoru (železná kapka) na přesycenou taveninu. Z ní vyrůstá monokrystal. Takto připravené whiskery mají průměrnou pevnost 8,6 GPa a počáteční modul 581 GPa. Zdroj: [3] 30 / 36

31 Keramické whiskery Existuje také řada možností jak připravit monokrystaly na bázi Al 2 O 3 (safírové monokrystaly). Při použití metody EFG (edge defined film feed) se kapilárou z molybdenu dodává roztavený Al 2 O 3 k mezipovrchu, kde roste monokrystal. Na hraně kapiláry je vytvořen film roztavené keramiky. Jak zárodečný krystal se používá zrno safíru. Tvar monokrystalu lze ovlivnit tvarem hrany a otvoru kapiláry. Rychlost růstu mono krystalu je až 200 µm/min. Další možností je využití laseru k lokálnímu tání keramiky v místě, kde se tvoří monokrystal. Zdroj: [3] 31 / 36

32 Zdroj: [7] 32 / 36

33 Zdroj: [7] 33 / 36

34 Šamot Šamot je žáruvzdorná hmota, používaná pro vyzdívky kamen, pecí a dalších výrobků a staveb, které musejí odolávat vysokému žáru. Vyrábí se z lupku. Dodává se ve formě cihel nebo malty. Moderní celolitinové krbové vložky mají topeniště vyložené 2-3 cm vrstvou šamotu, což umožňuje docílit vysokou a stálou teplotu při hoření. Ta je důležitá pro kvalitní spalován. Při vysokých teplotách totiž zůstává jen velice malé množství nedopalků. Palivo je efektivněji využívané a úspora spotřeby činí až 75%. Účinnost spalování přesahuje 80% a obsah CO ve spalinách klesne pod požadovaných 0,1%. Tím tyto šamotové celolitinové krbové vložky splňují nejpřísnější ekologické normy. Šamot se také vyznačuje dlouhou životností a schopností dlouhodobě odolávat teplotám do 1300 ºC má vynikající akumulační a vyzařovací vlastnosti. Krbová vložka s šamotovým topeništěm má tedy delší životnost amůžeme tedy poskytnout záruku podle typu od 7 do 10 let. Zdroj: [8] 34 / 36

35 Vlastnost Garanční hodnota Žáruvzdornost min C Obsah Al 2 O 3 min. 30% Objemová hmotnost min.1850 kg/m 3 Pevnost v tlaku min. 15MPa Zdroj: [9] 35 / 36

36 LITERATURA [1] [2] Kratochvíl B., Švorčík V., Vojtěch D. Úvod do studia materiálů. 1. vydání. ISBN [3] [4] Česánek J.: Vývojové trendy a nasazení řezné keramiky. [5] Matějka J., Kapinus. V., Česánek J.: Vliv přerušovaného a nepřerušovaného řezu na řezivost řezné keramiky při obrábění kalených ocelí. [6] Matějka J.: Řezné materiály. KKS. ZČU Plzeň. [7] Tomková B.: Vláknové kompozity. Vlastnosti vyztužujících vláken I. Katedra textilních materiálů. [8] [9] 36 / 36

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Keramika Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Chceme li definovat pojem keramika, můžeme říci, že je to materiál převážně krystalický,

Více

8. Třískové obrábění

8. Třískové obrábění 8. Třískové obrábění Třískovým obráběním rozumíme výrobu strojních součástí z polotovarů, kdy je přebytečný materiál odebírán řezným nástrojem ve formě třísek. Dynamický vývoj technologií s sebou přinesl

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Technologie třískového obrábění 1 Obsah Technologie třískového obrábění... 3 Obrábění korozivzdorných ocelí... 4 Obrábění litiny... 5 Obrábění

Více

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Řezná keramika Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Obrábění pomocí řezné keramiky Použití Keramické třídy je možné použít pro široký okruh aplikací a materiálů, přičemž nejčastěji

Více

Základy materiálového inženýrství. Křehké materiály Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010

Základy materiálového inženýrství. Křehké materiály Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Základy materiálového inženýrství Křehké materiály Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Základní charakteristiky křehkých materiálů Křehký lom

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Sostružnické nože- učební materiál

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Sostružnické nože- učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Soustružení, vy_32_inovace_ma_24_12 Autor Jaroslav Kopecký

Více

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Keramika Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Tuhost a váha materiálů Keramika má největší tuhost z technických materiálů Keramika je lehčí než kovy, ale

Více

Materiály. Produkty 1-2 1-4 1-6 1-8 1-10 1-12 1-13 1-14 1-15

Materiály. Produkty 1-2 1-4 1-6 1-8 1-10 1-12 1-13 1-14 1-15 Produkty Přehled řezných materiálů... Povlakovaný karbid / CVD... Povlakovaný karbid/ PVD... Cermet... PCBN (T-CBN)... PCD (T-DIA)... Keramika... Nepovlakovaný slinutý karbid... Submikronové slinuté karbidy...

Více

3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool

3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool KARBIDY A POVLAKY 3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool 3.1.1 Nepovlakované karbidy IN04S IN05S IN10K IN15K IN30M K10-K20 M10-M20 K10-K25 K20-K50 Jemnozrnný karbid pro obrábění Al slitin s vyšším

Více

NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ

NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ 2015/08 NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM MIKROFRÉZY 70 HRC KULOVÉ 70 HRC KULOVÉ 55 HRC KUŽELOVÉ 5 FRÉZY VÁLCOVÉ UNIVERZÁLNÍ HRUBOVACÍ DOKONČOVACÍ 70 HRC

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 5. KERAMIKA, SKLO, SKLOKERAMIKA STRUKTURA, ZÁKLADNÍ DRUHY, VLASTNOSTI, POUŽITÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE 1 VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE Použití práškové metalurgie Prášková metalurgie umožňuje výrobu součástí z práškových směsí kovů navzájem neslévatelných (W-Cu, W-Ag), tj. v tekutém stavu nemísitelných nebo

Více

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií Polotovary vyráběné práškovou metalurgií Obsah 1. Co je to prášková metalurgie? 2. Schéma procesu 3. Výhody a nevýhody práškové metalurgie 4. Postup práškové metalurgie 5. Výrobky práškové metalurgie 6.

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Vzdělávací program: VP8 Progresivní obráběcí stroje a nástroje ve výrobním procesu Moduly vzdělávacího programu: M81 Nové trendy v konstrukci progresivních

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

Definice keramiky, její varianty, objasnění pojmů tradiční a pokročilá keramika, příklady Keramika je definována jako anorganické nekovové nebo

Definice keramiky, její varianty, objasnění pojmů tradiční a pokročilá keramika, příklady Keramika je definována jako anorganické nekovové nebo Definice keramiky, její varianty, objasnění pojmů tradiční a pokročilá keramika, příklady Keramika je definována jako anorganické nekovové nebo uhlíkové těleso uměle vyrobené nebo vytvarované pomocí vysokoteplotního

Více

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. VYUŽITÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ VE STROJÍRENSKÝCH APLIKACÍCH, TRENDY VÝVOJE NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

Druhy vláken. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Druhy vláken. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Druhy vláken Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Druhy různých vláken Přírodní vlákna Skleněná vlákna Uhlíková a grafitová vlákna Aramidová a silonová

Více

Nástrojové materiály.

Nástrojové materiály. Nástrojové materiály. Vlastnosti materiálu břitu nástroje zcela zásadním způsobem ovlivňují výkonnost a trvanlivost nástroje. Vývoj technologie obrábění po celé 20 století je především vývojem nových dokonalejších

Více

KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka

KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka Frézy VY_32_INOVACE_OVZ_1_05 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět Tematický celek

Více

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky,

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky, ORVAR SUPREME 2 Charakteristika ORVAR SUPREME je Cr-Mo-V legovaná nástrojová ocel, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Velmi dobrá odolnost proti náhlým tepelným změnám a tvoření trhlin za

Více

ŘEZNÉ MATERIÁLY. SLO/UMT1 Zdeněk Baďura

ŘEZNÉ MATERIÁLY. SLO/UMT1 Zdeněk Baďura ŘEZNÉ MATERIÁLY SLO/UMT1 Zdeněk Baďura Současný poměrně široký sortiment materiálu pro řezné nástroje ( od nástrojových ocelí až po syntetický diamant) je důsledkem dlouholetého intenzivního výzkumu a

Více

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu LETECKÉ MATERIÁLY Úvod do předmětu Historický vývoj leteckých konstrukčních materiálů Uplatnění konstrukčních materiálů souvisí s pevnostními koncepcemi leteckých konstrukcí Pevnostní koncepce leteckých

Více

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V CERTIFIKACE DLE ISO 9001 Chem. složení C 2,45 % Cr 5,25 % V 9,75 % Mo 1,30 % Mn 0,50 % Si 0,90 % CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 13 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 13 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Broušení Ing. Kubíček Miroslav Číslo: VY_32_INOVACE_19

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

Přehled sort pro řezné materiály Kennametal

Přehled sort pro řezné materiály Kennametal VÝBĚR ÁTROJE DLE EA ERFECT VÝĚÉ BŘITOVÉ DETIČY ÁTROJOVÉ DRŽÁY VDI ADATÉRY ZAICOVÁÍ A UICOVÁÍ ZÁVITOVÁÍ ÁTROJE RO ECIFICÉ ALIACE ÁTROJOVÉ UÍAČE BŘITOVÉ DETIČY EA CLAIC TECICÁ DATA REJTŘÍ řehled sort pro

Více

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Výhody laserového kalení: Nižší energetická náročnost (kalení pouze

Více

dělení materiálu, předzpracované polotovary

dělení materiálu, předzpracované polotovary dělení materiálu, předzpracované polotovary Dělení materiálu, výroba řezaných bloků V našem kladenském skladu jsou k disposici tři pásové strojní pily, dvě z nich jsou automatické typu KASTOtec A5. Maximální

Více

Rohová fréza se šroubem upínanými břitovými destičkami. Pro stabilní rohové frézování i při vysokém zatížení.

Rohová fréza se šroubem upínanými břitovými destičkami. Pro stabilní rohové frézování i při vysokém zatížení. NÁSTROJE NOVINKY 2014.01 Update B023CZ Rohová fréza se šroubem upínanými břitovými destičkami Pro stabilní rohové frézování i při vysokém zatížení. Nyní v nabídce nové povlakované nástrojové materiály

Více

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com univerzálnost www.pramet.com Nové soustružnické materiály řady T93 s MT-CVD povlakem P M nové soustružnické materiály řady T93 Přinášíme novou UP!GRADE GENERACI soustružnických materiálů s označením T93.

Více

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti 194 000 189 000 173 000. Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti 194 000 189 000 173 000. Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C 1 SVERKER 3 2 Charakteristika SVERKER 3 je wolframem legovaná nástrojová ocel s vysokým obsahem uhlíku a chrómu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Maximální odolnost proti opotřebení Vysoká

Více

Zákazníci. Nástrojové oceli ASP a CPM ASP a CPM jsou registrované ochranné známky výrobců těchto práškovou ASP CPM

Zákazníci. Nástrojové oceli ASP a CPM ASP a CPM jsou registrované ochranné známky výrobců těchto práškovou ASP CPM Nástrojové oceli ASP a CPM ASP a CPM jsou registrované ochranné známky výrobců těchto práškovou metalurgií vyráběných materiálů, firem ERASTEEL (Francie, Švédsko) a CRUCIBLE (USA). Obě společnosti jsou

Více

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry získat výhodné mechanické vlastnosti ve vztahu k funkčnímu uplatnění tvářence Výhody tváření : vysoká produktivita práce automatizace

Více

Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME

Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME 1 QRO 90 SUPREME 2 Charakteristika QRO 90 SUPREME je vysokovýkonná Cr-Mo-V legovaná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Vysoká pevnost a tvrdost při zvýšených teplotách

Více

Řada WaveMill WEX. Jemný řez Vysoce výkonné frézovací nástroje CZ-64 ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU

Řada WaveMill WEX. Jemný řez Vysoce výkonné frézovací nástroje CZ-64 ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU NOVINKY NÁSTROJŮ CZ-64 Jemný řez Vysoce výkonné frézovací nástroje Řada WaveMill WEX ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU Široký rozsah použití Nově navržené těleso frézy Přesné VBD pro správný rozměr Nové kvality pro zlepšení

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 1 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - S O U

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 1 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - S O U A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 1 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - S O U S T R U Ž E N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Keramika. 1) Keramika jako nejstarší konstrukční materiál

Keramika. 1) Keramika jako nejstarší konstrukční materiál Keramika 1) Keramika jako nejstarší konstrukční materiál 2) Modul pružnosti a pevnost 3) Podstata křehkosti 4) Statistická povaha pevnosti 5) Zkoušení keramik 6) Zhouževnaťování 1 Nejstarší konstrukční

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Základní vlastnosti materiálů fyzikální vlastnosti chemické vlastnosti mechanické

Více

Pojivo spojuje zrna brusiva!!! určuje tvrdost kotouče!!! brusivo A, C pojivo keramické V pryžové

Pojivo spojuje zrna brusiva!!! určuje tvrdost kotouče!!! brusivo A, C pojivo keramické V pryžové Broušení dokončovací metoda obrábění rovinných, válcových nebo tvarových vnějších i vnitřních ploch nástrojem, jehož břity jsou tvořeny zrny tvrdých materiálů navzájem spojených vhodným pojivem vysoká

Více

C Cr V Mo 0,80 % 7,50 % 2,75 % 1,30%

C Cr V Mo 0,80 % 7,50 % 2,75 % 1,30% NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 3 V Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr V Mo 0,80 % 7,50 % 2,75 % 1,30% CPM 3 V Je nově vyvinutá ultra-houževnatá vysokovýkonná ocel, která je vyráběna společností Crucible

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T E R I Á L Y _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY ALBROMET 200 2 ALBROMET 220 Ni 3 ALBROMET 260 Ni 4 ALBROMET 300 5 ALBROMET 300 HSC 6 ALBROMET 340 7 ALBROMET 340 HSC 8 ALBROMET 380 9 ALBROMET 380 HSC 10 ALBROMET

Více

Karbid křemíku, bílý korund a hnědý korund

Karbid křemíku, bílý korund a hnědý korund Karbid křemíku, bílý korund a hnědý korund c/o Cerablast GmbH & Co.KG Gerhard-Rummler-Str.2 D-74343 Sachsenheim / Německo Telefon: 0049 7147 220824 Fax: 0049 7147 220840 E-Mail: info@korutec.com http://www.korutec.com

Více

WMT Univerzální a dobře zkonstruované. Jeden systém pro zapichování, upichování, soustružení a kopírování Systém WMT

WMT Univerzální a dobře zkonstruované. Jeden systém pro zapichování, upichování, soustružení a kopírování Systém WMT Jeden systém pro zapichování, upichování, soustružení a kopírování Systém WMT Řada břitových destiček WMT je ekonomickou a spolehlivou volbou pro všechny vaše zapichovací, upichovací, soustružnické a kopírovací

Více

Broušení. Schéma broušení. Je dokončovací způsob obrábění. Stroje brusky. Nástroje brusné kotouče.

Broušení. Schéma broušení. Je dokončovací způsob obrábění. Stroje brusky. Nástroje brusné kotouče. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: Typ šablony klíčové aktivity:

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

HSS. 44002 Technické frézy z HSS (Ø stopky 6 mm)

HSS. 44002 Technické frézy z HSS (Ø stopky 6 mm) ß Pily, pilníky, brousící nástroje a kartáče 441 Sada technických fréz z HSS (Ø stopky 6 mm) HSS Ozubení 3. 1 dílů: po 1 tech. fréze tvar válec 6 x 16 mm / 12 x 25 mm, zaoblený válec 12 x 25 mm, koule

Více

Základní informace o wolframu

Základní informace o wolframu Základní informace o wolframu 1 Wolfram objevili roku 1793 páni Fausto de Elhuyar a Juan J. de Elhuyar. Jedná se o šedobílý těžký tažný tvrdý polyvalentní kovový element s vysokým bodem tání, který se

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz

Více

ARMOR CT PILOVÉ PÁSY A ŘEZNÉ KAPALINY ŘEZÁNÍ NIKDY NEBYLO SNAŽŠÍ! CIBET Proficentrum Záběhlická 108 106 00 Praha 10

ARMOR CT PILOVÉ PÁSY A ŘEZNÉ KAPALINY ŘEZÁNÍ NIKDY NEBYLO SNAŽŠÍ! CIBET Proficentrum Záběhlická 108 106 00 Praha 10 PILOVÉ PÁSY A ŘEZNÉ KAPALINY ŘEZÁNÍ NIKDY NEBYLO SNAŽŠÍ! CIBET Proficentrum Záběhlická 8 6 00 Praha tel.: +4 272 660 700 fax.: +4 272 6 69 GSM: +4 602 260 491 e-mail: cibet@cibet.cz http://www.cibet.cz

Více

OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU

OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU Ing. Alexander Sedláček S.A.F. Praha, spol. s r.o. 1. Úvod, princip 2. Přehled metod vytváření ochranných povlaků 3. Použití technologií žárového

Více

DIAMANTOVÉ KOTOUČE, OROVNÁVAČE, PILNÍKY A PASTY. BROUSICÍ KOTOUČE S DIAMANTEM A KUBICKÝM NITRIDEM BÓRU Diamant. Kubický nitrid bóru (KBN, CBN)

DIAMANTOVÉ KOTOUČE, OROVNÁVAČE, PILNÍKY A PASTY. BROUSICÍ KOTOUČE S DIAMANTEM A KUBICKÝM NITRIDEM BÓRU Diamant. Kubický nitrid bóru (KBN, CBN) BROUSICÍ KOTOUČE S DIAMANTEM A KUBICKÝM NITRIDEM BÓRU Diamant Přírodní nebo syntetický, nejtvrdší brusný materiál, tepelná odolnost do 700 C. Není vhodný k broušení oceli, protože teploty které při broušení

Více

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii Prášková metalurgie Výrobní operace v práškové metalurgii Prášková metalurgie - úvod Prášková metalurgie je obor zabývající se výrobou práškových materiálů a jejich dalším zpracováním (tj. lisování, slinování,

Více

HLINÍK A JEHO SLITINY

HLINÍK A JEHO SLITINY HLINÍK A JEHO SLITINY Označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN a) Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření dle ČSN EN 573-1 až 3 Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslav Zikmund Datum vytvoření: 2. 11. 2012 Ročník: II. Předmět: Motorová

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 2 _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A

V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 2 _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 2 _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Rozpoznání a vyřešení osmi nejčastějších typů opotřebení břitových destiček

Rozpoznání a vyřešení osmi nejčastějších typů opotřebení břitových destiček Pro přímé vydání Kontakt: Seco Tools CZ, s.r.o. Londýnské nám. 2 639 00 Brno Alena TEJKALOVÁ Telefon: +420-530-500-827 E-mail: alena.tejkalova@secotools.com www.secotools.com/cz Rozpoznání a vyřešení osmi

Více

EMCO Sinumerik 810 M - frézování

EMCO Sinumerik 810 M - frézování Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: EMCO Sinumerik 810 M - frézování Určení

Více

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu V roce 1996 bylo u některých aut použito až 110 kg Al/auto, v roce 2015 by toto množství mělo dosáhnout až 250 nebo 340 kg s nebo bez započítání plechů

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10.ZÁKLADY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 23-41-M/01 Strojírenství Předmět: STROJÍRENSKÁ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Obrábění vysokými rychlostmi.rapid prototyping. Téma: Ing. Kubíček Miroslav.

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Obrábění vysokými rychlostmi.rapid prototyping. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Obrábění vysokými rychlostmi.rapid prototyping

Více

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK: 2015-16 a dále SPECIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) 1.A. ROVNOVÁŽNÝ DIAGRAM Fe Fe3C a) význam rovnovážných diagramů b) nakreslete

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ, SYMBOLŮ A ZKRATEK...- 5-1 ÚVOD...- 7-2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE...- 8-3 KLASIFIKACE ŘEZNÝCH MATERIÁLŮ...

SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ, SYMBOLŮ A ZKRATEK...- 5-1 ÚVOD...- 7-2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE...- 8-3 KLASIFIKACE ŘEZNÝCH MATERIÁLŮ... OBSAH: SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ, SYMBOLŮ A ZKRATEK...- 5-1 ÚVOD...- 7-2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE...- 8-3 KLASIFIKACE ŘEZNÝCH MATERIÁLŮ...- 9-3.1 Nástrojové oceli... - 13-3.1.1 Uhlíkové nástrojové oceli...

Více

Dokončovací metody obrábění

Dokončovací metody obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby třetí Michaela Geistová 5. říjen 2012 Název zpracovaného celku: Dokončovací metody obrábění Dokončovací metody obrábění Dokončovací obrábění je technologický

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 10. cvičení - Broušení Okruhy: Druhy brusek, účel a využití Základní druhy brousicích materiálů

Více

odolnost M9315 M9325 M9340 nové frézovací materiály www.pramet.com

odolnost M9315 M9325 M9340 nové frézovací materiály www.pramet.com odolnost www.pramet.com nové frézovací materiály řady M93 s MT-CVD povlakem P M Materiál je členem nové UP!GRADE GENERACE materiálů. Jedná se o frézovací materiál vyvinutý pro dosažení vysoké produktivity

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

ŽÁROHMOTY Z TŘEMOŠNÉ. Bohuslav Korsa, Luboš Rybák, Pavel Fajfr, Jiří Pešek ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná. Abstract:

ŽÁROHMOTY Z TŘEMOŠNÉ. Bohuslav Korsa, Luboš Rybák, Pavel Fajfr, Jiří Pešek ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná. Abstract: ŽÁROHMOTY Z TŘEMOŠNÉ Bohuslav Korsa, Luboš Rybák, Pavel Fajfr, Jiří Pešek ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná Abstract: Orientace výroby firmy ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná. Přehled základních typů výrobků

Více

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 stvořena pro dlouhou výdrž. Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 stvořena pro dlouhou výdrž. Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí Inveio Uni-directional crystal orientation stvořena pro dlouhou výdrž Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí Břity, na které je spolehnutí V malé zemi na severní polokouli, se tým specialistů

Více

OBRÁBĚNÍ ŽÁRUVZDORNÝCH KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ FRÉZOVÁNÍM

OBRÁBĚNÍ ŽÁRUVZDORNÝCH KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ FRÉZOVÁNÍM OBRÁBĚNÍ ŽÁRUVZDORNÝCH KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ FRÉZOVÁNÍM ON THE MILLING OF REFRACTORY CERAMIC MATERIALS DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR Bc. MILAN REITER VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR prof.

Více

Keramická technologie

Keramická technologie Keramika Slovo označuje rozmanité výrobky vzniklé vypalováním z vhodných přírodních surovin jílů, hlíny, křemene aj. První nálezy keramických nádob pocházejí podle archeologů už ze 7. tisíciletí př.n.l.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Důvody a cíle pro statické zesilování a zajištění konstrukcí - zvýšení užitného zatížení - oslabení konstrukce - konstrukční chyba - prodloužení

Více

Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách

Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách 1600 C 64 1 6 0 0 C Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách Ohebné tepelně izolační a žárovzdorné výrobky firmy Promat disponují především nízkou akumulací tepla. Díky tomu lze výrazně zkrátit

Více

Karbidové vrtáky. Vrtáky SE HP pro nerezovou ocel s vnitřním chlazením. Primární aplikace. Vlastnosti a výhody. Jedinečná konstrukce drážky

Karbidové vrtáky. Vrtáky SE HP pro nerezovou ocel s vnitřním chlazením. Primární aplikace. Vlastnosti a výhody. Jedinečná konstrukce drážky Vrtáky E pro nerezovou ocel s vnitřním chlazením rimární aplikace Řada karbidových vrtáků B210_ je specificky určena pro nerezové oceli. abízí vysoké výkony a dlouhou životnost pro normální oceli a titanové

Více

má největší úběr z LAPI řady. Vhodný na odstraňování švů po lisovacích formách, hrubé práce v různých radiusech atp.

má největší úběr z LAPI řady. Vhodný na odstraňování švů po lisovacích formách, hrubé práce v různých radiusech atp. Kotouče nástroje se zabudovaným abrazivem Nástroje LAPI a POLI Nástroje jsou pojeny polyuretanovou pěnou Nástroje se chladí vodou (není nutné přimazávat brusivo) Minimalizují zápraskovou vrstvu, a tím

Více

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před

Více

Informationen zu Promat 1000 C

Informationen zu Promat 1000 C Informationen zu Promat 1000 C 38 1 0 0 0 C Úspora energie snížením tepelného toku Kalciumsilikát, minerální vlákna a mikroporézní izolační desky firmy Promat zajistí výbornou tepelnou izolaci a úsporu

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2 Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír

Více

Kompozitní materiály. přehled

Kompozitní materiály. přehled Kompozitní materiály přehled Porovnání vlastností Porovnání vlastností (2) dřevo nemá konkurenci jako lehká tuhá konstrukce Porovnání vlastností (3) dobře tlumí slitiny Mg Cu a vlákny zpevněné plasty Definice

Více

12. Broušení. Brusné nástroje

12. Broušení. Brusné nástroje 12. Broušení Broušení patří mezi operace třískového obrábění. Brusný nástroj je složen z velkého množství brusných zrn spojených pojivem. Brusná zrna nemají přesně definovaný geometrický tvar a na každém

Více

Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009. Marek Urban (marekurban@seznam.cz)

Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009. Marek Urban (marekurban@seznam.cz) Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009 Marek Urban (marekurban@seznam.cz) 1 Úvod Z mnoha pohledů je soustružení nejjednodušší formou obrábění, kde pomocí jednobřitého nástroje

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Japonsko, Kajima Corp., PVA-ECC (Engineered Cementitious Composites)ohybová zkouška

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Japonsko, Kajima Corp., PVA-ECC (Engineered Cementitious Composites)ohybová zkouška KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Japonsko, Kajima Corp., PVA-ECC (Engineered Cementitious Composites)ohybová zkouška Obsah Definice kompozitních materiálů Synergické působení

Více

KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 2 BŘITÉ OR201 OR202

KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 2 BŘITÉ OR201 OR202 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 2 BŘITÉ OR201 OR202 < 55 HRc < 1600 N/mm 2 ocel nerez litina měď hliník OR201.020 2 2-38 7 - - 3 OR202.020 2 2-50 12 - - 3 OR201.030 2 3-38 7 - - 3 OR202.030 2 3-50 12 - -

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je ta, ve které převládá železo. Je to slitina železa s uhlíkem a jinými prvky, jenž se nazývají legury.

V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je ta, ve které převládá železo. Je to slitina železa s uhlíkem a jinými prvky, jenž se nazývají legury. 3. TECHNICKÉ SLITINY ŽELEZA - rozdělení (oceli, litiny-šedá, tvárná, temperovaná) výroba, vlastnosti a použití - značení dle ČSN - perspektivní materiály V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je

Více

Řezné podmínky při broušení

Řezné podmínky při broušení Řezné podmínky při broušení Broušení je převážně dokončovací operace, a proto řezné podmínky z hlediska dodržení požadované přesnosti rozměrů, geometrického tvaru a drsnosti při maximálním úběru materiálu

Více

Technické materiály. Surové železo. Části vysoké pece. Suroviny pro vysokou pec

Technické materiály. Surové železo. Části vysoké pece. Suroviny pro vysokou pec Technické materiály - Technické materiály se dělí na kovové a nekovové - Kovové jsou ţelezné kovy ( oceli a litiny ) a neţelezné kovy ( lehlé: slitiny hliníku, těţké slitiny mědi ) Surové železo - Je měkké,

Více

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu OCELI A LITINY Ing. V. Kraus, CSc. 1 OCELI Označování dle ČSN 1 Ocel (tvářená) Jakostní Tř. 10 a 11 - Rm. 10 skupina oceli Tř. 12 a_ 16 (třída) 3 obsah všech leg. prvků /%/ Význačné vlastnosti. Druh tepelného

Více