Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne"

Transkript

1 53. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1737/RMOb-MH/1418/ /RMOb-MH/1418/53 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu Strana 1/22

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 1737/RMOb-MH/1418/53 OF/RMOb/0020/17 Rozpočtová opatření 1738/RMOb-MH/1418/53 OF/RMOb/0016/17 Informace o provozu Dětské skupiny Jesličky 1739/RMOb-MH/1418/53 OF/RMOb/0018/17 Přehled fondů u zřízených příspěvkových organizací 1740/RMOb-MH/1418/53 OVV/RMOb/0001/17 Výroční zpráva za rok /RMOb-MH/1418/53 OHC/RMOb/0011/17 Dodatek č. 2 ke smlouvě ev. č. S/0295/2013/HSaVV 1742/RMOb-MH/1418/53 OHC/RMOb/0012/17 Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci - HOT SPOT 1743/RMOb-MH/1418/53 OHC/RMOb/0010/17 Vyhlášení dotační výzvy, návrh Zásad pro poskytování dotací v rámci Dotační výzvy roku /RMOb-MH/1418/53 OV/RMOb/0001/17 Žádost o vyjádření k dokumentaci 1745/RMOb-MH/1418/53 OMH/RMOb/0004/17 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě pro stavbu Rekonstrukce Mariánského náměstí v Ostravě - Mariánských Horách 1746/RMOb-MH/1418/53 OMH/RMOb/0005/17 Návrh Metodiky výdeje parkovacích karet 1747/RMOb-MH/1418/53 pro zóny placeného stání OMH/RMOb/0006/17 Návrh na uzavření dodatku č. 1 a uložení sankce 1748/RMOb-MH/1418/53 OM/RMOb/0025/17 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 1749/RMOb-MH/1418/53 OM/RMOb/0021/17 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 1750/RMOb-MH/1418/53 OM/RMOb/0016/17 Návrh na podání výpovědi ze Smlouvy o nájmu hrobového místa - P. Č. 1751/RMOb-MH/1418/53 OM/RMOb/0018/17 Návrh na podání výpovědi ze Smlouvy o nájmu hrobového místa - K. M. 1752/RMOb-MH/1418/53 OM/RMOb/0020/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Nájemnická 1753/RMOb-MH/1418/53 OM/RMOb/0019/17 Návrh na vydání platebního rozkazu na zaplacení dlužného nájemného - J. Š. 1754/RMOb-MH/1418/53 OM/RMOb/0015/17 Návrh na odpis pohledávky 1755/RMOb-MH/1418/53 OM/RMOb/0022/17 Návrh na odpis pohledávky 1756/RMOb-MH/1418/53 OM/RMOb/0024/17 Návrh na odpis pohledávky 1757/RMOb-MH/1418/53 OM/RMOb/0011/17 Návrh na odpis pohledávky Strana 2/22

3 1758/RMOb-MH/1418/53 OM/RMOb/0033/17 Návrh na odpis pohledávek 1759/RMOb-MH/1418/53 OM/RMOb/0026/17 Návrh na odpis pohledávky 1760/RMOb-MH/1418/53 OM/RMOb/0027/17 Návrh na odpis pohledávky 1761/RMOb-MH/1418/53 OM/RMOb/0023/17 Souhlas se vstupem na pozemky, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Podlahova Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 1762/RMOb-MH/1418/53 OM/RMOb/0032/17 Návrh vyhlásit záměr obce prodat pozemek v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Mariánskohorská x Nákladní Michal Janča, IČ /RMOb-MH/1418/53 OB/RMOb/0040/17 Žádosti o pronájem bytu 1764/RMOb-MH/1418/53 OB/RMOb/0034/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu 1765/RMOb-MH/1418/53 OB/RMOb/0036/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu 1766/RMOb-MH/1418/53 OB/RMOb/0039/17 Žádost o vystavení nájemní smlouvy 1767/RMOb-MH/1418/53 OB/RMOb/0035/17 Návrh na uzavření Nájemních smluv na dobu určitou 1768/RMOb-MH/1418/53 OB/RMOb/0041/17 Žádosti o pronájem bytu Materiály, které byly staženy: Materiál OB/RMOb/0033/17 OB/RMOb/0037/17 OB/RMOb/0038/17 Název Žádost o umístění korespondenční adresy do místa trvalého pobytu žadatele Vyhlášení záměru obvodu pronajmout prostor - Šimáčkova Vyhlášení záměru obvodu pronajmout prostor - Novoveská Strana 3/22

4 OF/RMOb/0020/17 Rozpočtová opatření číslo: 1737/RMOb-MH/1418/53 1) schvaluje tato rozpočtová opatření: 1. zvýší se pol ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ o Kč pol ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ o Kč činnost místní správy, pol platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech, ORJ 12, ÚZ o Kč činnost místní správy, pol platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech, ORJ 12, ÚZ o Kč činnost místní správy, pol povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na sociální politiku zaměstnanosti, ORJ 12, ÚZ o Kč činnost místní správy, pol povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na sociální politiku zaměstnanosti, ORJ 12, ÚZ o Kč činnost místní správy, pol povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ORJ 12, ÚZ o Kč činnost místní správy, pol povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ORJ 12, ÚZ o Kč 2) ukládá odboru finančnímu realizovat schválená rozpočtová opatření Vyřizuje: Ing. Radomír Michniak, Ph.D., T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0016/17 Informace o provozu Dětské skupiny Jesličky číslo: 1738/RMOb-MH/1418/53 1) bere na vědomí informaci Dětské skupiny Jesličky o provozu za období 11, 12/ /2017 Strana 4/22

5 2) ukládá odboru finančnímu poskytnou RMOb informaci o provozu Dětské skupiny Jesličky za období 02-04/2017 Vyřizuje: Mgr. Jana Tvarůžková, DiS., T: referent školství OF/RMOb/0018/17 Přehled fondů u zřízených příspěvkových organizací číslo: 1739/RMOb-MH/1418/53 1) bere na vědomí informaci o stavu zřizovaných fondů jednotlivých příspěvkových organizací dle 29 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 2) ukládá odboru finančnímu zajistit informaci pro RMOb o naplnění fondů k Vyřizuje: Mgr. Jana Tvarůžková, DiS., T: referent školství OVV/RMOb/0001/17 Výroční zpráva za rok 2016 číslo: 1740/RMOb-MH/1418/53 výroční zprávu za rok 2016 o činnosti v oblasti poskytování informací podle ust. 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 2) bere na vědomí výroční zprávu za rok 2016 o činnosti v oblasti poskytování informací podle ust. 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy předloženého materiálu odboru vnitřních věcí zveřejnit tuto výroční zprávu na úřední desce MOb MHaH Vyřizuje: Mgr. Alena Michelová, T: vedoucí odboru vnitřních věcí, úkony zajišťované matrikou úřadu Strana 5/22

6 OHC/RMOb/0011/17 Dodatek č. 2 ke smlouvě ev. č. S/0295/2013/HSaVV číslo: 1741/RMOb-MH/1418/53 1) bere na vědomí Dodatek č. 2 k účastnické smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a rámcové dohodě o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací, ev. č. S/0295/2013/HSaVV, uzavřené dne , se společností O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, IČ , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu OHC/RMOb/0012/17 Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci - HOT SPOT číslo: 1742/RMOb-MH/1418/53 návrh odboru hospodářských činností na uzavření Smlouvy o spolupráci se společností OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, Ostrava, IČ uzavřít Smlouvu o spolupráci se společností OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, Ostrava, IČ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru hospodářských činností připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: vedoucí odboru hospodářských činností OHC/RMOb/0010/17 Vyhlášení dotační výzvy, návrh Zásad pro poskytování dotací v rámci Dotační výzvy roku 2017 číslo: 1743/RMOb-MH/1418/53 návrh odboru hospodářských činností na vyhlášení Dotační výzvy roku 2017 a schválení Zásad pro poskytování dotací v rámci Dotační výzvy roku 2017 Strana 6/22

7 2) vyhlašuje Dotační výzvu roku 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 3) schvaluje Zásady (podmínky) pro poskytování dotací v rámci Dotační výzvy roku 2017 vč. všech příloh dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 4) ukládá odboru hospodářských činností provést veškeré úkony související s vypsáním této výzvy Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: vedoucí odboru hospodářských činností OV/RMOb/0001/17 Žádost o vyjádření k dokumentaci číslo: 1744/RMOb-MH/1418/53 žádost XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastoupen na základě plné moci Ing. arch. Miroslavem Adamčíkem, sídlem Teslova 873/2, Ostrava - Přívoz, IČ o vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí na stavbu Bytový dům na pozemku parc. č. 243/8, 243/3 v k.ú. Mariánské Hory, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 2) souhlasí se stavbou bytového domu dle přílohy č. 1 a 2 odboru výstavby informovat žadatele o tomto souhlasu RMOb Vyřizuje: Ing. Dagmar Pulchartová, T: referent agendy odboru výstavby, pověřená vedením odboru výstavby Strana 7/22

8 OMH/RMOb/0004/17 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě pro stavbu Rekonstrukce Mariánského náměstí v Ostravě - Mariánských Horách číslo: 1745/RMOb-MH/1418/53 návrh odboru místního hospodářství na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě pro stavbu Rekonstrukce Mariánského náměstí v Ostravě-Mariánských Horách se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín - Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ ) souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě pro stavbu Rekonstrukce Mariánského náměstí v Ostravě-Mariánských Horách se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín - Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , zastoupené na základě pověření ze dne Ing. Vítem Grabcem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru místního hospodářství připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OMH/RMOb/0005/17 Návrh Metodiky výdeje parkovacích karet pro zóny placeného stání číslo: 1746/RMOb-MH/1418/53 návrh odboru místního hospodářství na vydání Metodiky výdeje parkovacích karet pro zóny placeného stání v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky 2) vydává Metodiku výdeje parkovacích karet pro zóny placeného stání v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s účinností od Strana 8/22

9 odboru místního hospodářství: 1. postupovat při vydávání parkovacích karet podle metodiky 2. zajistit zveřejnění metodiky Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OMH/RMOb/0006/17 Návrh na uzavření dodatku č. 1 a uložení sankce číslo: 1747/RMOb-MH/1418/53 a) návrh odboru místního hospodářství na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, ev. č. S 0102/2016/VHaZ, ze dne uzavřené se společností Ateliér Genius loci, s.r.o., se sídlem Chocholouškova 1527/6, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ na zpracování projektové dokumentace k zakázce Rekonstrukce Mariánského náměstí v Ostravě-Mariánských Horách b) návrh odboru místního hospodářství na uložení sankce společnosti Ateliér Genius loci, s.r.o., se sídlem Chocholouškova 1527/6, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ za nedodržení termínů plnění a) uzavřít se společností Ateliér Genius loci, s.r.o., se sídlem Chocholouškova 1527/6, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. S 0102/2016/VHaZ, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) uložit společnosti Ateliér Genius loci, s.r.o., se sídlem Chocholouškova 1527/6, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ částečnou sankci ve výši 10 % vypočtené sankce za nedodržení termínu plnění dle smlouvy ev. č. S 0102/2016/VHaZ ze dne dle předloženého materiálu odboru místního hospodářství: a) připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření b) dořešit veškeré náležitosti spojené s uložením sankce Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství Strana 9/22

10 OM/RMOb/0025/17 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava číslo: 1748/RMOb-MH/1418/53 návrh majetkového odboru na pronájem hrobového místa č (V/256) XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa č (V/256) o výměře 1,44 m 2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 101 Kč majetkovému odboru připravit k podpisu smlouvu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: ) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0021/17 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava číslo: 1749/RMOb-MH/1418/53 žádost XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o pronájem hrobového místa č. 497 (IV/33) uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 497 (IV/33) o výměře 3,36 m 2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 235 Kč Strana 10/22

11 majetkovému odboru připravit k podpisu smlouvu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: ) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0016/17 Návrh na podání výpovědi ze Smlouvy o nájmu hrobového místa - P. Č. číslo: 1750/RMOb-MH/1418/53 návrh majetkového odboru na podání výpovědi ze Smlouvy o nájmu hrobového místa č. V/104 (1175), ev. č. S/0179/2012/M, uzavřené s XXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX vypovědět Smlouvu o nájmu hrobového místa č. V/104 (1175), ev. č. S/0179/2012/M, uzavřenou s XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX majetkovému odboru zaslat nájemci výpověď dle tohoto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: ) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této výpovědi Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu Strana 11/22

12 OM/RMOb/0018/17 Návrh na podání výpovědi ze Smlouvy o nájmu hrobového místa - K. M. číslo: 1751/RMOb-MH/1418/53 návrh majetkového odboru na podání výpovědi ze Smlouvy o nájmu hrobového místa č. 496 (IV/32), ev. č. S/0264/2015/M, uzavřené s nájemcem XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX vypovědět Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 496 (IV/32), ev. č. S/0264/2015/M, uzavřenou s nájemcem XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXX majetkovému odboru zaslat nájemci výpověď dle tohoto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: ) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této výpovědi Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0020/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Nájemnická číslo: 1752/RMOb-MH/1418/53 návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava Strana 12/22

13 majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: OM/RMOb/0019/17 Návrh na vydání platebního rozkazu na zaplacení dlužného nájemného - J. Š. číslo: 1753/RMOb-MH/1418/53 návrh majetkového odboru na vydání platebního rozkazu na zaplacení dlužného nájemného ve výši Kč proti XXXXXXXXXX podat návrh na vydání platebního rozkazu na zaplacení dlužného nájemného ve výši Kč proti XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 4) ukládá majetkovému odboru ve spolupráci s právníkem úřadu podat návrh na vydání platebního rozkazu na zaplacení dlužného nájemného Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: Vyřizuje: JUDr. Miroslav Nahodil, T: právník úřadu OM/RMOb/0015/17 Návrh na odpis pohledávky číslo: 1754/RMOb-MH/1418/53 návrh majetkového odboru na odpis pohledávky ve výši 920 Kč XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX odepsat pohledávku ve výši 920 Kč XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Strana 13/22

14 majetkovému odboru ve spolupráci s odborem finančním provést odpis pohledávky dle tohoto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: Vyřizuje: Ing. Radomír Michniak, Ph.D., T: vedoucí odboru finančního OM/RMOb/0022/17 Návrh na odpis pohledávky číslo: 1755/RMOb-MH/1418/53 návrh majetkového odboru na odpis pohledávky ve výši 202 Kč XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX odepsat pohledávku ve výši 202 Kč XXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX majetkovému odboru ve spolupráci s odborem finančním provést odpis pohledávky dle tohoto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: Vyřizuje: Ing. Radomír Michniak, Ph.D., T: vedoucí odboru finančního OM/RMOb/0024/17 Návrh na odpis pohledávky číslo: 1756/RMOb-MH/1418/53 návrh majetkového odboru na odpis pohledávky ve výši 722 Kč XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Strana 14/22

15 odepsat pohledávku ve výši 722 Kč XXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX majetkovému odboru ve spolupráci s odborem finančním provést odpis pohledávky dle tohoto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: Vyřizuje: Ing. Radomír Michniak, Ph.D., T: vedoucí odboru finančního OM/RMOb/0011/17 Návrh na odpis pohledávky číslo: 1757/RMOb-MH/1418/53 návrh majetkového odboru na odpis pohledávky ve výši 239 Kč XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX odepsat pohledávku ve výši 239 Kč XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX majetkovému odboru ve spolupráci s odborem finančním provést odpis pohledávky dle tohoto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: Vyřizuje: Ing. Radomír Michniak, Ph.D., T: vedoucí odboru finančního Strana 15/22

16 OM/RMOb/0033/17 Návrh na odpis pohledávek číslo: 1758/RMOb-MH/1418/53 návrh majetkového odboru na odpis pohledávek odepsat pohledávky ve výši: a) Kč XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, poslední trvalý pobyt XXXXXXXXXXXX, zemřelého dne , b) 541 Kč XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, poslední trvalý pobyt XXXXXXXXXXXX, zemřelé dne , c) Kč XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX majetkovému odboru ve spolupráci s odborem finančním provést odpis pohledávek dle tohoto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: Vyřizuje: Ing. Radomír Michniak, Ph.D., T: vedoucí odboru finančního OM/RMOb/0026/17 Návrh na odpis pohledávky číslo: 1759/RMOb-MH/1418/53 návrh majetkového odboru na odpis pohledávky ve výši 281 Kč XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX odepsat pohledávku ve výši 281 Kč XXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Strana 16/22

17 majetkovému odboru ve spolupráci s odborem finančním provést odpis pohledávky dle tohoto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: Vyřizuje: Ing. Radomír Michniak, Ph.D., T: vedoucí odboru finančního OM/RMOb/0027/17 Návrh na odpis pohledávky číslo: 1760/RMOb-MH/1418/53 návrh majetkového odboru na odpis pohledávky ve výši 833 Kč XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX odepsat pohledávku ve výši 833 Kč XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX majetkovému odboru ve spolupráci s odborem finančním provést odpis pohledávky dle tohoto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: Vyřizuje: Ing. Radomír Michniak, Ph.D., T: vedoucí odboru finančního Strana 17/22

18 OM/RMOb/0023/17 Souhlas se vstupem na pozemky, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Podlahova Česká telekomunikační infrastruktura a.s. číslo: 1761/RMOb-MH/1418/53 žádost společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČ , o souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou prostřednictvím XXXXXXXXXXXXXX vydat souhlas se vstupem na pozemek p. p. č. 142/59 ostatní plocha, jiná plocha, p. p. č. 151/28 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 151/41 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem umístění a realizace podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, zřídit věcné břemeno služebnost k částem těchto pozemků za účelem zřízení a vedení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v těchto pozemcích v rámci stavby /16 Vodafone (235) Ostrava_OK, jeho provozování a udržování, a to v rozsahu vyznačeném pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti ve snímku katastrální mapy, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 400 Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý běžný metr délky zatížených pozemků a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: Strana 18/22

19 OM/RMOb/0032/17 Návrh vyhlásit záměr obce prodat pozemek v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Mariánskohorská x Nákladní Michal Janča, IČ číslo: 1762/RMOb-MH/1418/53 žádost XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, podnikatel vedený v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Valašské Meziříčí, IČ , o prodej pozemku p. p. č. 732/1 vodní plocha, zamokřená plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem výstavby nové haly a rozšíření podnikatelské činnosti 2) doporučuje ZMOb požádat ZM o vyhlášení záměru obce prodat pozemek p. p. č. 732/1 vodní plocha, zamokřená plocha o výměře m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OB/RMOb/0040/17 Žádosti o pronájem bytu číslo: 1763/RMOb-MH/1418/53 žádosti XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu o uzavření Nájemní smlouvy s: a) XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 8, velikosti 3+1 v domě na ulici Fráni Šrámka 2438/14, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč b) XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 6, velikosti 1+1 v domě na ulici Nájemnická 947/12, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.248,50 Kč Strana 19/22

20 c) XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, oba trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 8, velikosti 2+1 v domě na ulici Baarova 2074/6, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.211,30 Kč, od výše základního nájemného Kč bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0034/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu číslo: 1764/RMOb-MH/1418/53 žádosti XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. 5, velikosti 2+1 v domě na ulici Zelená 2528/88, Ostrava-Mariánské Hory a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 5, velikosti 2+1 v domě na ulici Zelená 2528/88, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.850,50 Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 20/22

21 OB/RMOb/0036/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu číslo: 1765/RMOb-MH/1418/53 žádosti XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. 5, velikosti 1+1 v domě na ulici Nájemnická 948/14, Ostrava-Mariánské Hory a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 5, velikosti 1+1 v domě na ulici Nájemnická 948/14, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0039/17 Žádost o vystavení nájemní smlouvy číslo: 1766/RMOb-MH/1418/53 žádost XXXXXXXXXXXX o uzavření Nájemní smlouvy o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 28, velikosti 1+1 v domě na ulici Gen. Hrušky 2035/1, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč bytovému odboru informovat žadatelku o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 21/22

22 OB/RMOb/0035/17 Návrh na uzavření Nájemních smluv na dobu určitou číslo: 1767/RMOb-MH/1418/53 návrh bytového odboru na uzavření Nájemních smluv s nájemníky, u kterých je Nájemní smlouva platná do dle předloženého materiálu o uzavření Nájemních smluv s žadateli uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0041/17 Žádosti o pronájem bytu číslo: 1768/RMOb-MH/1418/53 žádosti XXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXX. a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. o pronájem bytu o uzavření Nájemní smlouvy s: a) XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 30, velikosti 1+1 v domě na ulici Gen. Hrušky 1216/23, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč b) XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 4, velikosti 3+1 v domě na ulici Zelená 2529/90, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 22/22

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne 73. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2018 čís. 2517/RMOb-MH/1418/73-2546/RMOb-MH/1418/73 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. Strana 1/24 Přehled usnesení

Více

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne 67. schůze rady městského obvodu konané dne 02.10.2017 čís. 2275/RMOb-MH/1418/67-2292/RMOb-MH/1418/67 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 75. schůze rady městského obvodu konané dne 05.02.2018 čís. 2596/RMOb-MH/1418/75-2618/RMOb-MH/1418/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne 52. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2017 čís. 1717/RMOb-MH/1418/52-1736/RMOb-MH/1418/52 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne 71. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 2408/RMOb-MH/1418/71-2443/RMOb-MH/1418/71 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 1647/RMOb-MH/1418/50-1685/RMOb-MH/1418/50 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne 25. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0770/RMOb-MH/1418/25-0799/RMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne 54. schůze rady městského obvodu konané dne 06.03.2017 čís. 1769/RMOb-MH/1418/54-1801/RMOb-MH/1418/54 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 19.09.2016 čís. 1384/RMOb-MH/1418/43-1415/RMOb-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne 57. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2017 čís. 1860/RMOb-MH/1418/57-1887/RMOb-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne 55. schůze rady městského obvodu konané dne 22.03.2017 čís. 1802/RMOb-MH/1418/55-1836/RMOb-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne 61. schůze rady městského obvodu konané dne 12.06.2017 čís. 1992/RMOb-MH/1418/61-2027/RMOb-MH/1418/61 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2016 čís. 1060/RMOb-MH/1418/34-1085/RMOb-MH/1418/34 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne 27. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2016 čís. 0860/RMOb-MH/1418/27-0890/RMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 72. schůze rady městského obvodu konané dne 11.12.2017 čís. 2451/RMOb-MH/1418/72-2493/RMOb-MH/1418/72 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2015 čís. 0607/RMOb-MH/1418/19-0624/RMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 2362/RMOb-MH/1418/70-2395/RMOb-MH/1418/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne 40. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 1263/RMOb-MH/1418/40-1300/RMOb-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 16.05.2017 čís. 1922/RMOb-MH/1418/59-1950/RMOb-MH/1418/59 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 2350/RMObM-MH/1418/43-2361/RMObM-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 2321/RMOb-MH/1014/78-2350/RMOb-MH/1014/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0116/RMOb-MH/1418/6-0149/RMOb-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne 23. schůze rady městského obvodu konané dne 02.11.2015 čís. 0728/RMOb-MH/1418/23-0747/RMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 09.11.2016 čís. 1529/RMOb-MH/1418/47-1557/RMOb-MH/1418/47 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne 63. schůze rady městského obvodu konané dne 12.07.2017 čís. 2078/RMOb-MH/1418/63-2117/RMOb-MH/1418/63 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne 65. schůze rady městského obvodu konané dne 04.09.2017 čís. 2193/RMOb-MH/1418/65-2227/RMOb-MH/1418/65 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.07.2017 čís. 2118/RMObM-MH/1418/40-2138/RMObM-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 18.09.2017 čís. 2228/RMOb-MH/1418/66-2274/RMOb-MH/1418/66 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 05.03.2018 čís. 2651/RMOb-MH/1418/77-2674/RMOb-MH/1418/77 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne 35. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 1091/RMOb-MH/1418/35-1111/RMOb-MH/1418/35 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne 62. schůze rady městského obvodu konané dne 26.06.2017 čís. 2033/RMOb-MH/1418/62-2072/RMOb-MH/1418/62 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne 38. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 1193/RMOb-MH/1418/38-1218/RMOb-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 18.10.2017 čís. 2293/RMOb-MH/1418/68-2332/RMOb-MH/1418/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2017 čís. 2444/RMObM-MH/1418/45-2450/RMObM-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne 51. schůze rady městského obvodu konané dne 25.01.2017 čís. 1686/RMOb-MH/1418/51-1716/RMOb-MH/1418/51 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne 45. schůze rady městského obvodu konané dne 17.10.2016 čís. 1452/RMOb-MH/1418/45-1497/RMOb-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 12. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0291/RMOb-MH/1418/12-0326/RMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2016 čís. 1498/RMOb-MH/1418/46-1526/RMOb-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 02.06.2014 čís. 2523/RMOb-MH/1014/85-2543/RMOb-MH/1014/85 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 23.09.2013 čís. 2042/RMOb-MH/1014/68-2063/RMOb-MH/1014/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne 88. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2014 čís. 2616/RMOb-MH/1014/88-2638/RMOb-MH/1014/88 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2018 čís. 2780/RMOb-MH/1418/81-2813/RMOb-MH/1418/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne 39. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2016 čís. 1219/RMOb-MH/1418/39-1253/RMOb-MH/1418/39 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 07.04.2014 čís. 2409/RMOb-MH/1014/81-2436/RMOb-MH/1014/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2018 čís. 0001/RMOb-MH/1822/1-0029/RMOb-MH/1822/1 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 25.08.2014 čís. 2684/RMOb-MH/1014/89-2727/RMOb-MH/1014/89 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne 16. schůze rady městského obvodu konané dne 08.06.2015 čís. 0432/RMOb-MH/1418/16-0461/RMOb-MH/1418/16 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne 83. schůze rady městského obvodu konané dne 05.05.2014 čís. 2461/RMOb-MH/1014/83-2486/RMOb-MH/1014/83 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne 58. schůze rady městského obvodu konané dne 02.04.2013 čís. 1736/RMOb-MH/1014/58-1752/RMOb-MH/1014/58 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 19.02.2018 čís. 2619/RMOb-MH/1418/76-2650/RMOb-MH/1418/76 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne 79. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 2351/RMOb-MH/1014/79-2379/RMOb-MH/1014/79 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne 74. schůze rady městského obvodu konané dne 23.01.2018 čís. 2549/RMOb-MH/1418/74-2595/RMOb-MH/1418/74 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne 64. schůze rady městského obvodu konané dne 14.08.2017 čís. 2139/RMOb-MH/1418/64-2189/RMOb-MH/1418/64 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2012 čís. 1424/RMOb - MH/1014/48-1454/RMOb - MH/1014/48 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2018 čís. 3253/RMOb-MH/1418/92-3273/RMOb-MH/1418/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne 32. schůze rady městského obvodu konané dne 21.03.2016 čís. 1000/RMOb-MH/1418/32-1028/RMOb-MH/1418/32 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 čís. 0154/RMOb-MH/1418/7-0176/RMOb-MH/1418/7 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 10.02.2014 čís. 2297/RMOb-MH/1014/77-2320/RMOb-MH/1014/77 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 1951/RMOb-MH/1418/60-1990/RMOb-MH/1418/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne 80. schůze rady městského obvodu konané dne 24.03.2014 čís. 2382/RMOb-MH/1014/80-2407/RMOb-MH/1014/80 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2016 čís. 1033/RMOb-MH/1418/33-1055/RMOb-MH/1418/33 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 18.12.2017 čís. 2494/RMObM-MH/1418/46-2508/RMObM-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.07.2015 čís. 0518/RMObM-MH/1418/12-0546/RMObM-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 03.04.2019 čís. 0389/RMOb-MH/1822/11-0426/RMOb-MH/1822/11 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 19.03.2018 čís. 2675/RMOb-MH/1418/78-2706/RMOb-MH/1418/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.05.2016 čís. 1157/RMObM-MH/1418/26-1162/RMObM-MH/1418/26 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2014 čís. 2438/RMOb-MH/1014/82-2460/RMOb-MH/1014/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 14.05.2018 čís. 2814/RMOb-MH/1418/82-2846/RMOb-MH/1418/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne 49. schůze rady městského obvodu konané dne 12.12.2016 čís. 1602/RMOb-MH/1418/49-1641/RMOb-MH/1418/49 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne 22. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0698/RMOb-MH/1418/22-0727/RMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 02.03.2015 čís. 0213/RMOb-MH/1418/9-0235/RMOb-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2014 čís. 2728/RMOb-MH/1014/90-2752/RMOb-MH/1014/90 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 čís. 2259/RMOb-MH/1014/75-2285/RMOb-MH/1014/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2017 čís. 2509/RMObM-MH/1418/47-2516/RMObM-MH/1418/47 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 15. schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2015 čís. 0398/RMOb-MH/1418/15-0428/RMOb-MH/1418/15 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2018 čís. 3159/RMOb-MH/1418/90-3192/RMOb-MH/1418/90 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 27.01.2014 čís. 2286/RMOb-MH/1014/76-2296/RMOb-MH/1014/76 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2019 čís. 0182/RMOb-MH/1822/6-0208/RMOb-MH/1822/6 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 25.06.2018 čís. 2918/RMOb-MH/1418/85-2968/RMOb-MH/1418/85 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.04.2013 čís. 1773/RMOb-MH/1014/60-1799/RMOb-MH/1014/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 21.10.2013 čís. 2092/RMOb-MH/1014/70-2120/RMOb-MH/1014/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne 4. schůze rady městského obvodu konané dne 27.12.2018 čís. 0141/RMOb-MH/1822/4-0153/RMOb-MH/1822/4 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Vladimír Řezáč místostarosta městského obvodu Strana 1/13

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 18.10.2018 čís. 3195/RMOb-MH/1418/91-3252/RMOb-MH/1418/91 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 22.09.2014 čís. 2753/RMOb-MH/1014/91-2787/RMOb-MH/1014/91 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 06.10.2014 čís. 2788/RMOb-MH/1014/92-2817/RMOb-MH/1014/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.06.2013 čís. 0211/ZMOb-MH/1014/18-0235/ZMOb-MH/1014/18 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta

Více

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne 10. schůze rady městského obvodu konané dne 18.03.2019 čís. 0339/RMOb-MH/1822/10-0387/RMOb-MH/1822/10 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne 3. schůze rady městského obvodu konané dne 08.12.2014 čís. 0049/RMOb-MH/1418/3-0079/RMOb-MH/1418/3 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne 94. schůze rady městského obvodu konané dne 30.10.2014 čís. 2850/RMOb-MH/1014/94-2872/RMOb-MH/1014/94 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 0380/RMObM-MH/1418/57-3115/RMObM-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.04.2018 čís. 0343/ZMOb-MH/1418/25-0355/ZMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 04.03.2019 čís. 0304/RMOb-MH/1822/9-0338/RMOb-MH/1822/9 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne 16. schůze rady městského obvodu konané dne 10.06.2019 čís. 0567/RMOb-MH/1822/16-0603/RMOb-MH/1822/16 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2015 čís. 0854/RMObM-MH/1418/19-0858/RMObM-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0159/ZMOb-MH/1418/13-0176/ZMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více