Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012

2 A. Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39, Identifikátor zařízení: IČO: Adresa: Klášterní Bechyně Telefon, fax: , Internetová stránka: http//klaster-bechyne.org ID datové schránky : kthxrrw Zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Ředitel školy: PaedDr. Jan Svoboda B. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT V ZUŠ se vyučuje podle platných učebních plánů. Aktivní obory ve školním roce 2011/2012: 1101 Hra na klavír 1103 Hra na akordeon 1201 Hra na housle 1206 Hra na kytaru 1301 Hra na zobcovou flétnu 1302 Hra na flétnu (kromě zobcové) 1305 Hra na klarinet 1307 Hra na trubku 1401 Hra na bicí nástroje 1601 Pěvecká hlasová výchova 1900 Přípravný ročník hudebních oborů 3000 Výtvarný obor 4000 Literárně dramatický obor Učební plány pro Základní umělecké školy 2011/2012 :

3 Hra na klavír č. 2 a, 16 Hra na akordeon č. 9 Hra na housle č. 3 Hra na kytaru č- 8 Hra na zobcovou flétnu č. 5 a, 5b Hra na flétnu (kromě zobcové) č. 6 Hra na klarinet č. 6 Hra na trubku č.6 Hra na bicí nástroje - č. 21 Pěvecká hlasová výchova č. 10, 13 Přípravný ročník hudebních oborů- č. 1 Výtvarný obor 1,4,7 Literárně dramatický obor č. 35,36,38 C. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2011/2012: Příjmení Jméno Předmět nástroj Praxe Týd. poč. hodin Úvazek vzdělání 1. Albrechtová Jana Zob. Flétna, kytara VO 2. Bouma Jaroslav Zob.flétna, housle, žestě ,74 VO 3. Mgr. Brandtlová Hana Klavír, hudební nauka VŠ 4. Karkule Jiří Zob. Flétna, bicí VO 5. Mgr. Kodadová Hana Klavír, sólový zpěv 20 24,5 100 VŠ 6. Suk Jiří Zob. Flétna, příčná flétna ,52 VO 7. Mgr. Švestková Romana PHV, hudební nauka OON 5 27,74 VŠ 8. Zíta Luboš Zob.fl.,klarinet, akordeon VO 9. Mgr. Blažková Ivana VO VŠ 10. PeadDr. Svoboda Jan VO ředitel VŠ 11. Brůček Jan LDO ,48 OU 12. Mgr. Procházková Eliška Klavír D 6 26,09 VŠ vysvětlivky. OU odborné učiliště, SŠ středoškolské vzdělání, VO- vyšší odborné vzdělání (absolutorium konzervatoře) VŠ vysokoškolské vzdělání, praxe k OON dohoda o provedení práce, D - důchodce Počet tříd : 8,1 Počet hodin vyučovaných neaprobovaně za rok 2011/2012 : 19 hodin tj. 9,95 % Údaje o ostatních pracovnících ve školním roce 2011/2012 Příjmení Jméno zařazení Praxe Týd. poč. hodin Úvazek vzdělání 13. Ing. Hrušková Monika Ekonomka VŠ 14. Nebesařová Jana Uklízečka OU Celkový počet pracovníků k 9/2011: Hlavní činnost : 10,8 přepočtených na plně zaměstnané 14 fyzických osob

4 z toho 10 pedagogických pracovníků z toho 2 externí pedagogičtí pracovníci na dohodu o provedení práce z toho 2 ostatní zaměstnanci Doplňková činnost : 0,5 přepočtených na plně zaměstnané 1 fyzická osoba Věková struktura pracovníků k 9/2011 do 30 let 0 do 40 let 2 do 50 let 8 do 60-4 DVPP Počet účastníků seminářů 8 Počet kurzů - 9 Září - prosinec 2011 Příjmení, jméno Název semináře Blažková Ivana 11.Nár.přehlídka VO ZUŠ ČR OČI DOKOŘÁN Přípr.seminář k celos.přehlídce deět.výtv.prací Výtvarné techniky - výroba šperků z plastů Brandtlová Hana Klavihrátky - Jak na ně? Kodadová Hana Klavihrátky - Jak na ně? Leden - srpen 2012 Příjmení, jméno Název semináře Albrechtová Jana Řízené setkání nad ŠVO ZUŠ hudební obor Jak začít na zob. flétnu - H.Šťastná Blažková Ivana Aplikace ŠVP do vzdělávacího procesu Řízené setkání nad ŠVO ZUŠ výtvarný obor Brandtlová Hana Řízené setkání nad ŠVO ZUŠ hudební obor Profesní únava hlasu a možnosti nápravy Klavír hrou Brůček Jan Řízené setkání nad ŠVO ZUŠ LDO Karkule Jiří Řízené setkání nad ŠVO ZUŠ hudební obor Kodadová Hana Krajská přehlídka čtyřruční hry Profesní únava hlasu a možnosti nápravy Klavír hrou Suk Jiří Řízené setkání nad ŠVO ZUŠ hudební obor Jak začít na zob. flétnu - H. Šťastná Svoboda Jan Řízené setkání nad ŠVO ZUŠ výtvarný obor Řízené setkání nad ŠVO ZUŠ hudební obor

5 D. Údaje o přijímacích řízení nebo o zařazování dětí Zahajovací výkaz ZUŠ se stavem žáků k Přijímací řízení k do přípravného studia ZUŠ 1. hudební obor počet nově přijatých dětí k : výtvarný obor počet nově přijatých dětí k : literárně dramatický obor počet nově přijatých dětí k : 13 E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Hodnocení žáků na konci školního roku 2011/2012: (počty bez přípravných ročníků)stupeň hodnocení s vyznamenáním prospěl neprospěl Absolventi ZUŠ ve školním roce 2011/2012 : Hudební obor : Klavír učitelka Hana Kodadová Blažková Magdaléna 1. stupeň Sosnová Zdenka 1. stupeň Bicí nástroje učitel Jiří Karkule Měšťan David 1. stupeň Šterberová Adéla 1. stupeň Zeman Dominik 1. stupeň Zobcová flétna - učitelka Jana Alberchtová Sopková Nicola 1. stupeň Příčná flétna - učitel Jiří Suk Šímová Veronika II. stupeň Akordeon učitel Luboš Zíta Filip Tomáš 1. stupeň Hejhal Jan 1. stupeň Výtvarný obor : Učitelka - Ivana Blažková Fellmanová Jana II. stupeň Hudecová Nina II. stupeň

6 Literárně- dramatický obor : Růžičková Julie II. stupeň Tupý Vojtěch II. stupeň Učitel - Jan Brůček Hrušková Lucie 1. stupeň Studenti přijatí na střední a vysoké školy uměleckého směru Na základě výborně připravených autorských portfólií postoupili obrovským sítem konkurence do dalších kol přijímacího řízení a mohli tak svou prací, přímo v ateliérech, na které se hlásili, zabojovat a byli přijati k dalšímu studiu tito naši studenti : Průša Ondřej SUPŠ Bechyně, obor Design Nina Hudecová Ústav umění a designu, Plzeň, obor: design keramiky Vojtěch Tupý Ústav umění a designu, Plzeň, obor: malba Všichni tři studenti se na přijímací zkoušky připravovali pod vedením Mgr. Ivany Blažkové. F. Údaje o výsledcích inspekce ČŠI Ve školním roce 2011/2012 nebyla na škole provedena inspekce ČŠI. G. Údaje o mimoškolních aktivitách Přehled akcí ZUŠ 2011/2012 Říjen koncert žáků hudebního oddělení pod vedením Jany Alberchtové pro pro seniory v Březnici Prosinec adventní neděle Andělé jsou s námi - vystoupení všech oborů ZUŠ třídní přehrávky třídy Hany Brandtlové adventní koncert žáků ze třídy Jany Albrechtové v Hodonicích vystoupení žáků třídy Mgr. Hany Brandtlové na předvánočním posezení pro seniory třídní přehrávky třídy Hany Kodadové, Jany Albrechtové třídní přehrávky třídy Luboše Zíty, Jiřího Karkuleho, Jiřího Suka a Jaroslava Boumy

7 Leden školní kolo Národní soutěže ZUŠ ČR ve hře na dechové nástroje Únor okresním kole Národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje Březen Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře smyčcových souborů a žákovských orchestrů Květen Den ZUŠ - mezioborový projekt závěrečných prezentací vyučovaných oborů ZUŠ- koncerty, divadla, výstavy, výtvarné dílny, vernisáže, mezioborový projekt O zakletých nástrojích a strašidelném hradě, Třídní přehrávky třídy Elišky Procházkové Červen Noc kostelů 4.6. Přijímací a postupové zkoušky 9.6. Deka vernisáž výstavy absolventů II. cyklu výtvarného oboru Hudební večírek třídy Mgr. Hany Kodadové a Jany Albrechtové vystoupení souborů ZUŠ jako hostů na koncertě vítězů Concertino Praga vystoupení žáků PHV a hudebních nauk na Akademii ZŠ Libušina, Bechyně Závěrečná zahradní slavnost k ukončení školního roku s předáním vysvědčení V průběhu celého školního roku vystoupení žáků hudebního oboru ZUŠ na Vítání občánků ve spolupráci s Městem Bechyně HUDEBNÍ OBOR NÁRODNÍ SOUTĚŽ ZUŠ se konalo školní kolo Národní soutěže ZUŠ ČR ve hře na dechové nástroje. Ve hře na zobcovou flétnu soutěžila v 1. kategorii Lenka Voborníková (učitelka Albrechtová), ve 4. kategorii Kateřina Wolfová (učitel Zíta), Adriana Trusíková (učitel Zíta), Michaela Marková (učitel Karkule). Ve hře na příčnou flétnu soutěžila ve 2. kategorii Simona Vacušková (učitel Suk) a v 8. kategorii Veronika Šímová (učitel Suk). Dne se ve Veselí nad Lužnicí konalo Okresní kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje.

8 Soutěže se zúčastnilo celkem 35 žáků ze ZUŠ v Táboře, Sezimova Ústí, Soběslavi, Veselí nad Lužnicí a Bechyně. Naši školu reprezentovali čtyři žákyně. Na zobcovou flétnu Lenka Voborníková a Kateřina Wolfová, na flétnu příčnou Simona Vacušková a Veronika Šímová. Odborná porota rozhodla o tom, že všechna čtyři děvčata získala ve svých kategoriích první místa a Veronika Šímová postoupila do krajského kola. Krajské kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje se konalo v Dačicích. Veronika Šímová obsadila v nepočetněji zastoupené 8. kategorii krásní 2. místo. Ke krásnému umístění našim žačkám gratulujeme. Poděkování patří rovněž pedagogům, kteří žákyně na soutěž připravili Janě Albrechtové, Jiřímu Sukovi, Lubošovi Zítovi, Jiřímu Karkulemu a korepetitorce Haně Brandtlové. V této velké konkurenci jsme se opravdu neztratili pořádala naše škola Krajské kolo národní soutěže ZUŠ ve hře smyčcových souborů a žákovských orchestrů. Do krajského kola postoupili z předchozích okresních kol celkem 4 smyčcové soubory : KAT. 5.1/1 Houslový soubor Jeremiášek - ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice Houslový soubor Otakárek - ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice KAT. 5.1/2 Smyčcový soubor - SZUŠ Zavadilka, České Budějovice KAT. 5.1/2 Violoncellový soubor ZUŠ V. Nováka, Jindřichův Hradec a 5 žákovských orchestrů : KAT. 5.2/1a Smyčcový orchestr ZUŠ V. Nováka, Jindřichův Hradec Smyčcový orchestr ZUŠ Piaristické nám. České Budějovice Komorní orchestr SZUŠ Zavadilka, České Budějovice KAT. 5.2/1.a smyčcový orchestr ZUŠ Český Krumlov KAT. 5.2b/1b Komorní orchestr Rondo ZUŠ O. Ševčíka, Písek Odborná porota s předsedkyní Ottou Semlerovou udělila devět 1. míst, z toho 2 orchestry ocenila také postupem do ústředního kola. Postup do ústředního kola vybojoval Komorní orchestr SZUŠ Zavadilka z Českých Budějovic pod vedením Mgr. Libuše Drhové a Komorní orchestr RONDO za ZUŠ O. Ševčíka v Písku pod vedením Františka Staňka. Porota zhodnotila celkovou úroveň soutěže jako velmi dobrou, také účastníci soutěže vyjádřili spokojenost s organizací soutěže, příjemnou atmosférou i cenami, neboť kromě originálních diplomů získala každá ze zúčastněných ZUŠ nahrávku DVD s celým průběhem soutěže a rovněž CD s fotografiemi a audio nahrávkou, které zachycovaly jak vlastní vystoupení, tak i zákulisí soutěže. Bez poskytnutí finanční podpory Jihočeského kraje by pro nás, jako pořadatele, bylo finančně nemožné naplnit důstojně ideu této významné krajské soutěže. PŘEHLÍDKA ČTYŘRUČNÍ HRY V TŘEBONI 13. dubna se v Třeboni konala přehlídka čtyřruční klavírní hry. Zúčastnili se jí žáci škol z celého Jihočeského kraje, jako hosté vystupovaly i děti z kraje Vysočina. Z naší školy se do Třeboně vypravili Zdenka Sosnová a Kuba Vozábal. V současné době jsou bohužel jedinými žáky naší školy, kteří se čtyřruční hře na klavír ve třídě Hany Kodadové věnují. Slyšeli jsme skvělé výkony, Zdenka s Kubíkem získali novou inspiraci a motivaci do další své práce. Budeme se těšit, že jejich společná vystoupení budou stejně vydařená, jako tato třeboňská akce.

9 SEMINÁŘ - KLAVÍR HROU Základní umělecká škola F. Pišingera v Trhových Svinech pořádala pro učitele hry na klavír vzdělávací akreditovaný seminář s názvem KLAVÍR HROU. Konal se 4.května v sále ZUŠ Trhové Sviny. Lektorkou byla zkušená pedagožka Jana Korbelová, bývalá žačka profesorky Zdeny Janžurové. Zdena Janžurová je jednou z prvních dam u nás, která učila malé děti hrát na klavír formou hry a také své metody publikovala. V těchto dnech jsme si připomněli smutné výročí- 15 let od smrti profesorky Janžurové. Od dob, kdy sama seznamovala pedagogy a rodiče se svým pojetím výuky už tedy uplynulo dost času. Jsme rády, že se pedagogická veřejnost opět vrací k osvědčeným českým metodám a postupům, účast na této akci byla velmi inspirativní. Semináře se zúčastnily učitelky klavíru Hana Brandtlová a Hana Kodadová. SEMINÁŘ PROFESNÍ ÚNAVA HLASU ZUŠ Trhové Sviny pořádá v tomto roce sérii seminářů s tématikou, která je zajímavá a profesně přínosná pro učitele ZUŠ i ZŠ. Jedním ze seminářů, které jsme navštívili, byla akce, jejíž téma bylo Profesní únava hlasu. Konala se 27. dubna v Českých Budějovicích v budově konzervatoře. Vedla jí PaedDr. Alena Tichá, Ph.D., která dlouhé roky působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, vyučuje sólový i komorní zpěv na ZUŠ v Brandýse nad Labem a okolí a má za sebou dlouholetou zkušenost s výukou na základní škole s rozšířenou hudební výchovou. Semináře se zúčastnila Monika Hrušková, Hana Brandtlová a Hana Kodadová. Odjížděly jsme nadšené, plné energie, se spoustou inspirativních zkušeností, kterými jsme si na místě prošly. Doufáme, že se s velmi sympatickou lektorkou setkáme i nad problematikou pěveckých sborů, které se také věnuje. CONCERTINO PRAGA 19. června 2012 se v sále bechyňského zámku konal koncert vítězů mezinárodní soutěže mladých hudebníků Concertino Praga. Naše škola již po páté vystoupila v úvodu před hlavním programem koncertu. Na krátkém vystoupení se podíleli nejlepší žáci naší ZUŠ: Kvarteto zobcových fléten -Tereza Trusíková, Monika Hrušková, Nikola Sopková a Adriana Trusíková (učitel Luboš Zíta a Jana Albrechtová) Flétnové duo Adriana Trusíková, Kateřina Wolfová (učitel Luboš Zíta) s doprovodem korepetitorky Hany Brandtlové. Flétnistka - Veronika Šímová (učitel Jiří Suk) s doprovodem korepetitorky Hany Brandtlové. SOUBOR CVRČEK Od roku 2011 působí na naší škole pod vedením Mgr. Hany Brandtlové hudební soubor CVRČEK. Pravidelně se účastní koncertů ZUŠ, koncertu pro seniory v Kulturním domě v Bechyni a dalších akcí. 1.června 2012 vystupoval soubor CVRČEK na akci Noc kostelů v Hlavatcích, kde měl velký úspěch. Poté se ještě aktivně účastnil Noci kostelů v Táboře. Společně se souborem Ritornello si zazpíval barokní písně a také písně z Taize. Každé pololetí se soubor schází na soustředění, osvědčilo se soustředění spojené s přenocováním v klášteře, což je pro děti přitažlivé a dobrodružné. HPV V září 2009 byl na naší škole otevřen nový předmět hudebního oboru - Hlasová pěvecká výchova. Pod vedením paní učitelky Mgr. Hany Kodadové vznikl malý pěvecký sboreček, který, který má v letošním školním roce 12 členů.

10 VÝTVARNÝ OBOR ÚSTŘEDNÍ KOLO 11. NÁRODNÍ PŘEHLÍDKY VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ ČR Studenti paní učitelky Mgr. Ivany Blažkové z výtvarného oboru VV SŠ vytvářeli stereoskopický anaglyf - 3D foto Sudlíků a Lichožroutů. S touto prací se zúčastnili Krajského kola 11. Národní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ ČR v Jindřichově Hradci. Ve velké konkurenci získali postup do ústředního kola v Moravském Šternberku. A i v ústředním kole jsme slavili s 3D fotem veliký úspěch. Naše práce vznikla mezi pracemi velkých ZUŠ, což pro malou školu, jakou ta naše, nebývalý úspěch!!! V kategorii fotografické tvorby získali studenti ocenění poroty a jejich práce byla vybrána pro prezentaci na výstavě OČI DOKOŘÁN. Výstavu jste si mohli prohlédnout od října 2011 až do října 2012 v klášteře v Moravském Šternberku. DEKA se v sále ZUŠ uskutečnila veřejná výtvarná akce DEKA. DEKA je společné absolventské dílo studentů II. stupně výtvarného oboru ZUŠ - Jany Fellmannové, Julie Růžičkové, Vojtěcha Tupého a Niny Hudcové. Spolupracovali: Vlasta Sušerová a DanVančura. Jedná se o Deka byla sešita ze 150 textilních čtverců (30x30 cm). Studenti získali látky jako dárky od svých kamarádů, rodičů, známých. Ti jim věnovali části svého osobního textilu. Součástí vernisáže bylo vyprávění o původu a příbězích jednotlivých dílů deky. Následovalo focení, fotodokumentace, předání pamětních listů absolventům a občerstvení. DISLOKOVANÉ PRACOVIŠTĚ SUDOMĚŘICE U BECHYNĚ POSUBANE organizace a realizace propagačních - výtvarně dramatických dílen v Sudoměřicích u Bechyně dislokované pracoviště při příležitosti 4. ročníku Balónového nebe POSUBANE, pořádá obecní úřad, OS Tatrmani, sdružení balónového létání.. ŠŤĚDROVEČERNÍ AKCE VÝTVARNÉHO OBORU V SUDOMĚŘICÍCH U BECHYNĚ Na již tradičním štědrovečerním svícení v Sudoměřicích u Bechyně pořádaném OS Tatrmani a obecním úřadem se každoročně podílejí i žáci výtvarného a literárně dramatického oboru ZUŠ. SPOLEČNÉ AKCE VŠECH OBORŮ ZUŠ ANDĚLÉ JSOU S NÁMI 2.adventní neděle se nesla ve znamení andělů. Program začal v klášterním kostele koncertem duchovní hudby žáků hudebního oboru. Druhá část pokračovala v klášterní zahradě, kde si svůj program připravili děti z literárně-dramatického oboru a žáci z hudebních nauk a PHV si společně s diváky zazpívali koledy. Sváteční atmosféru dokreslili nádherní andělé z dílny žáků výtvarného oboru. Nechyběl ani tradiční horký punč a čaj s vánočkou. DEN ZUŠ V sobotu se 5.ročník této společné akce připravované všemi obory vyučovanými na naší škole. Den ZUŠ jsme zahájili představením nejen pro malé děti O zakletých nástrojích a strašidelném hradě,

11 který připravili všechny obory ZUŠ. Následoval koncert komorní hudby v podání komorních souborů složených ze žáků hudebního oboru pod názvem Komorní hudba v rajském dvoře. Pak jme se všichni pobavili při prezentaci literárně-dramatického oboru. Nejmladší žáci si pro nás připravili krátké animované filmy. Tomáš Fárník a Tadeáš Ursíny zaujali vtipným představením. Nejstarší studenti II. cyklu předvedli monology, které si připravili pro přijímací zkoušky na DAMU. V předsálí paní učitelka Ivana Blažková na krátké vernisáži doprovázené zpěvem dětí z hudebních nauk zahájila krásnou nebo spíš krásně Strašidelnou výstavu, nainstalovanou v klášterním sklepě. Početné publikum měli bubeníci ze třídy pana učitele Jiřího Karkuleho, kteří na koncertě Dance and Drums předvedli své umění. Den ZUŠ byl zakončen Závěrečným koncertem žáků hudebního oboru. O ZAKLETÝCH NÁSTROJÍCH A STRAŠIDELNÉM HRADĚ Mezi oborový projekt, ve kterém budou zaklety a poté osvobozeny hudební nástroje pomocí dramatických a výtvarných efektů měl už premiéru na Dni ZUŠ stejně jako Strašidelná výstava v klášterním sklepě. Naši žáci ho předvedli se stejný nadšením jako poprvé, protože mohli ukázat co všechno dovedou svým spolužákům ze základních a mateřských škol. Představení spojuje všechny obory, hudební, výtvarný i literárně dramatický, vyučované na ZUŠ. SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Stalo již tradicí, že vydávání vysvědčení je v naší škole spojeno se Závěrečnou zahradní slavností. Ta letošní se konala Pedagogové si pro žáky připravili krátké vystoupení a pak slavnostně předali pamětní listy letošním absolventům školy. Nechybělo ani velké společné foto. Akce ZUŠ konané ve spolupráci jinými organizacemi Září prosinec POSUBANE Sudoměřice u Bechyně Vánoční rozsvěcení - Sudoměřice u Bechyně Leden srpen Slavnost k 1. čůrání Žižky - Sudoměřice u Bechyně 1.6. Souhvězdí jisker koncert bratří Nedvědů v klášterní zahradě 2.6. Svatební obřad v sále ZUŠ Svatební obřad rajský dvůr Svatební obřad klášterní zahrada Duhafest v klášterní zahradě - pořádá Kulturní středisko města Bechyně

12 Mezinárodní taneční workshop pod vedením Javiera Cury 6.7. Svatební obřad klášterní zahrada Národní přehlídka Divadlo v trávě - pořádá Kulturní středisko města Bechyně La Pellegrina I. mezinárodní hudební kurz La Pellegrina II. mezinárodní hudební kurz Hlasohled ZUŠ Černošice- letní taneční soustředění Co se dělo v klášteře o prázdninách Prázdniny, to je pojem, který náš Klášter nezná. V létě se totiž pravidelně stává místem dílen a festivalů uměleckých oborů. Klášterní zahrada pak místem kulturních akcí různých žánrů. TANEČNÍ DÍLNA SOUBORU PRAMÍNEK Téměř každým rokem pořádá dětský folklorní soubor Pramínek při ZUŠ v Černošicích pro děti u nás v klášteře svoji Letní tvůrčí dílnu. Jak sami říkají Jde o krásné letní setkání plné práce v prostorách středověkého kláštera s velkou zahradou,děti zde mají prostor jednak pro vlastní tvorbu a zároveň se zde připravuje nový program souboru. Dětský folklorní soubor Pramínek má čtyři věkové skupiny, od šestiletých dětí po dospělé. Pracuje pod vedením uměleckého vedoucího souboru Mgr.Marcely Látalové a organizačním vedoucím souboru Ivana Látala LETNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL La Pellegrina byl zahájen již 22. ročník Mezinárodního letního hudebního festivalu La Pellegrina. Ve třech mezinárodních hudebních kurzech se zúčastnili amatérští muzikanti pod vedením zkušených lektorů. v čele s dirigentem Dirkjanem Horringou. Mezinároní tanečně- divadelní dílna Během týdenního semináře vedeného Javierem Curou (Argentina) a Moss Beynon Juckes (Velká Británie), který propojil prvky argentinského tanga, kontaktní improvizace, hlasu v pohybu a prvky bojových umění, vzniklo tanečně- divadelní představení Neviditelná láska/proč bych se měl bát. Předvedli se zde umělci ze Spojených států, Německa, Rakouska, Francie, Itálie, Anglie, Polska, Finska, České republiky a Argentiny. Představení bylo doprovázené živou hudbou a hlasy, jako host vystoupil Matieu Gautron (akordeon). Na představení volně navázala kontaktní jam milonga (tančírna). Inspirací byl také genius loci bechyňského kláštera. HLASOHLED V roce 2012 u nás Hlasohled poprvé uspořádal dílnu - PÍSNĚ A PŘÍBĚHY KOČOVNÍKŮ... aneb OD HLASU K POHYBU, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM Víkend ve společnosti kočovníků, komediantů a poetů hlasu a těla, pod vedením Sylvie Krobové a Jiřího Bilba Reidingera. Občanské sdružení HLASOHLED se věnuje tvořivé a koncepční práci s hlasem. Pořádají hlasové dílny,většina dílen je otevřena všem, kteří se zajímají o práci s hlasem, o zpěv a kteří se chtějí učit novému.

13 Spolupráce školy s dalšími organizacemi Škola dlouhodobě spolupracuje s Asociací výtvarných pedagogů (AVP) a s NIPOS ARTAMA. Výtvarný a literárně-dramatický obor ve spolupráci s OS Klášter je členem organizace E-SPACE (nadnárodní organizace sdružující vzdělávací a umělecké instituce v rámci EU) výměnné workshopy Škola získala akreditaci do k provádění těchto vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování (zák.563/2007sb.): 1. Digitální fotografie a její možnosti, digitální obraz všude kolem nás 2. Video filmový jazyk, zpracování a střih videa k počítači 3. Tištěné prezentace jak vytvořit vlastní kvalitní tiskový materiál 4. Počítačové hry vlastní hra na počítači proč ne 5. Audio nejenom hudba je zvuk možnosti zpracování zvuku na počítači 6. 2D Animace nahlédnutí pod pokličku rozhýbaným obrázkům Klášterní zahrada veřejný park spravovaný školou. Zahrada byla předána do užívání ZUŠ majitelem Nadačním fondem KONVENT PAX. Na jaře 2012 majitel vybudoval přípojku k veřejné kanalizaci. Škola provádí pravidelné údržby (sekání, prořezávání atd.) Na základě Smlouvy o společném užívání klášterní zahrady z roku 2003, dostává škola od Města Bechyně příspěvek na provoz, údržbu a obnovu zahrady 45000,- Kč ročně. OS Klášter ve spolupráci se zaměstnanci školy a studenty vybudovalo v zahradě nové pódium a skalku. Začalo s opravou zdi u dětského hřiště. Na dětské hřiště zabudovalo kolotoč. Celou akci financovalo OS Klášter a nadace VIA. Doplňková činnost hlavní náplní doplňkové činnosti je zprovozňování prostor kláštera a klášterní zahrady pro veřejné kulturní akce, spolupráce na výstavních projektech celorepublikového charakteru, mezinárodních hudebních kurzech La Pellegrina, svatební obřady atd.. Bližší informace na webových stránkách školy, kde je k nahlédnutí i aktuální dění v ZUŠ. Všechny tyto aktivity jsou významným zdrojem finančních prostředků pokrývajících část provozních nákladů ZUŠ. Doplňková činnost : 0,5 přepočtených na plně zaměstnané 1 fyzická osoba H. Údaje o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Škola dodržuje platné předpisy stanovené výše uvedeným zákonem. Ve školním roce 2011/2012 si nikdo tyto informace nevyžádal.

14 II. Výroční zpráva o hospodaření školy ,93 Kč a do- Vlastní rozbor hospodaření Organizace k měla hospodářský výsledek 2 305,82 Kč. Z toho hlavní činnost plňková činnost 1728,89 Kč. Celkový hospodářský výsledek školy za rok 2011 je tvořen hlavní a doplňkovou činností, které byla v tomto roce efektivní. Organizace provedla finanční vypořádání se státním rozpočtem a se zřizovatelem za rok 2011 dle pokynu zřizovatele. Organizace obdržela: Dotaci MŠMT na přímé výdaje v celkové výši ,- Kč z toho : Dotaci MŠMT na přímé výdaje - ÚZ ve výši ,- Kč z toho na platy pedagogů ,- Kč a nepedagogů ,- Kč, OON pedagogů ,- Kč a ,- Kč na odvody, FKSP a ONIV (z toho ONIV - náhrady rozpočet ,- Kč, použito 1 575,- Kč). Dotaci MŠMT na přímé výdaje (ÚZ 33027) pro pedagogy s VŠ vzděláním v celkové výši ,- Kč z toho na platy ,- Kč a na odvody ,- Kč. Organizace dodržela všechny závazné ukazatele podle posledního upraveného rozpočtu.z a vyčerpala všechny poskytnuté finanční příspěvky. Na realizaci projektu Nové technologie pro hudební obor ZUŠ Václava Pichla v Bechyni byl škole poskytnut grant reg.č /11 od odboru evropských záležitostí Jihočeského kraje ve výši ,- Kč, organizace se na projektu podílela částkou ,40 Kč. Návrh na příděly do finančních fondů z celkového zlepšeného hospodářského výsledku 2011: Hospodářský výsledek 2 305,82 Kč by organizace chtěla převést celý do rezervního fondu. Organizace neměla v průběhu roku 2011 žádné závažné problémy. A. Příjmy 1. Celkové příjmy ,84 Kč 2. Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zák. zástupců ,20 Kč 3. Příjmy z hospodářské činnosti ,- Kč 4. Ostatní příjmy ,64 Kč B. Výdaje 1. Investiční výdaje celkem 0,- Kč 2. Neinvestiční výdaje celkem ,02 Kč Z toho - náklady na platy pracovníků školy HČ ,- Kč

15 - ostatní osobní náklady HČ ,- Kč - zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění HČ ,- Kč - výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky HČ ,40 Kč - stipendia 0,- Kč - náklady doplňkové činnosti ,11 Kč - ostatní provozní náklady ,51 Kč C. Informace o výsledcích kontrol hospodaření provedené orgánem kraje Kontroly hospodaření školy ve školním roce 2011/2012 neproběhly. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy byla projednána s pracovníky školy dne , v souladu s 17 písm. g. Příloha č. 1 Školného 2011/2012 Hudební obor školné za jeden měsíc školné za pololetí přípravné studium základní studium studium pro dospělé základní Výtvarný obor školné za jeden měsíc školné za pololetí přípravné studium základní studium studium pro dospělé základní Literárně- dramatický obor školné za jeden měsíc školné za pololetí přípravné studium základní studium studium pro dospělé základní Počítače školné za jeden měsíc školné za pololetí základní studium *žáci studující dva a více oborů na ZUŠ, mají 50% slevu u druhého a dalšího oboru

16 Pracoviště : ZŠ Sudoměřice u Bechyně - dislokované pracoviště ** Hudební obor školné za jeden měsíc školné za pololetí přípravné studium základní studium Výtvarný obor školné za jeden měsíc školné za pololetí přípravné studium základní studium Literárně- dramatický obor školné za jeden měsíc školné za pololetí přípravné studium základní studium Obsah : I. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 A. Charakteristika školy B. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT C. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti D. Údaje o přijímacích řízení nebo o zařazování dětí E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků F. Údaje o výsledcích inspekce ČŠI G. Údaje o mimoškolních aktivitách H. Údaje o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím II. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011 A. Příjmy B. Výdaje C. Informace o výsledcích kontrol hospodaření provedené orgánem kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA O Č I N N O S T I V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Tvůrčí život je vždy mimo konvence.

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA KYJOVA JUNGMANNOVA 292, KYJOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str. 2-4 2. Přehled o učebních plánech

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace Základní umělecká škola Viléma Petrželky Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Aleš Bína, ředitel

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen zpracovávat výroční zprávu

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN 1 Základní údaje o škole Škola: Základní umělecká škola Moravský Beroun, příspěvková organizace Dvořákova 349, 793 05 Moravský Beroun IČO:

Více

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola HARMONIE Zlín B. Němcové 258, 760 01 Zlín IČO: 25 33 64 10 IZO: 600 003 523 Číslo účtu: 379781453/0300 Právní forma: společnost s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a B u š t ě h r a d V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Školní rok 2012-2013 Vyhotovil: Bohumír Bednář - ředitel školy 1 O b s a h: A - Charakteristika školy

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více