Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností"

Transkript

1 Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1

2 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s rozšířenou působností (dále SO ORP) Říčany se nachází v centrální části Středočeského kraje. Na severu sousedí s Hlavním městem Prahou, se SO ORP Brandýs nad Labem -Stará Boleslav a SO ORP Český Brod, na východě se SO ORP Kolín, na jihu se SO ORP Kutná Hora a SO ORP Benešov a na západě se SO ORP Černošice. Sledované území zahrnuje 52 obcí, z nichž 3 obce mají statut města, a je rozdělen na 3 správní obvody pověřených obecních úřadů. Celková rozloha činí 377 km 2. Počet obyvatel je (k r. 2012). Obec s rozšířenou působností, město Říčany, leží na severozápadním konci SO ORP. V rámci Středočeského kraje patří rozlohou k menším územím (krajský průměr: 423 km 2 ), avšak počtem obcí (průměr: 44), počtem obyvatel (průměr: obyvatel) a hustotou osídlení (průměr: 130 obyvatel/ km 2, SO ORP Říčany: 159) k nadprůměrným SO. Tabulka 1: Základní statistická data SO ORP Říčany, 2012 Zdroj: ČSÚ Hodnocení území 2.1 Ekonomická výkonnost SO ORP Říčany má nízkou míru nezaměstnanosti v kraji (vyjádřeno průměrem za období ), což dokládá jeho vysokou ekonomickou výkonnost. V porovnání se sousedními správními obvody ORP vykazuje Mladá Boleslav nejnižší míru nezaměstnanosti, která dlouhodobě osciluje okolo 5 %. K nárůstu došlo v letech 2009 a 2010 (nicméně stále zůstávala pod 6 %), poté opět následovalo snížení hodnoty ukazatele. 2

3 Obrázek 1: Porovnání míry nezaměstnanosti ve SO ORP s krajským průměrem Míra nezaměstnanosti průměr Zatímco běžné výdaje obecních rozpočtů vztažené na jednoho obyvatele se v čase snižují 1, kapitálové výdaje v přepočtu na jednoho obyvatele 2 nemají jednoznačný trend u všech SO ORP Středočeského kraje. V případě běžných výdajů je tato hodnota ve SO ORP nižší než krajský průměr (24 tisíc Kč na obyvatele za rok oproti krajským 29,5 tisícům Kč), naopak v kapitálových výdajích je SO ORP vysoko nad průměrem (10 tisíc Kč na obyvatele za rok oproti krajským 6,5 tisícům Kč). Ve srovnání se sousedními SO ORP (Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Český Brod, Kolín, Kutná Hora, Benešov a Černošice) i s populačně srovnatelným SO ORP (Benešov, Beroun, Břeclav, Hodonín, Náchod a Šlapanice) vychází poměry výdajů stejné jako ve srovnání s průměrem Středočeského kraje. 1 Průměrná hodnota činí 29,5 tis. Kč na obyvatele za rok ve Středočeském kraji za období Průměrná hodnota činí 6,5 tis. Kč na obyvatele za rok ve Středočeském kraji za období

4 Běžné výdaje všech obcí na 1 obyvatele Obrázek 2: Porovnání běžných výdajů SO ORP s krajským průměrem průměr Kapitálové výdaje všech obcí na jednoho obyvatele Obrázek 3: Porovnání kapitálových výdajů SO ORP s krajským průměrem průměr 4

5 2.2 Sociální služby V oblasti sociálních služeb má ve Středočeském kraji SO ORP Říčany spolu s Mnichovým Hradištěm nejnižší hodnotu vynaložených nákladů, což dokládá průměrná hodnota běžných výdajů na sociální služby na obyvatele - za období činí 80 Kč (v ORP se srovnatelným počtem obyvatel - Beroun, Benešov, Rakovník - se hodnoty pohybují od 130 do 220 Kč). Tabulka 2: Základní přehled obce se srovnatelným počtem obyvatel Kapacita domovů poskytujících sociální služby v přepočtu na 1000 obyvatel dosahuje v současné době průměrné úrovně ostatních ORP v kraji. Kapacita v domovech pro seniory na 1000 obyvatel je ve SO ORP Říčany 5,18, průměr kraje je 5,14. Vzhledem k měnící se demografické struktuře (stárnutí populace) je však kapacita domovů pro seniory do budoucna nedostatečná. Srovnatelnou kapacitu v přepočtu na 1000 obyvatel zaznamenává analyzovaná obec s rozšířenou působností - v porovnání s průměrem kraje i ORP se srovnatelným počtem obyvatel také v domovech pro osoby se zdravotním postižením (2,08, průměr kraje 2,3). Podprůměrná je kapacita domovů se zvláštním režimem (0,33, průměr kraje 1,32) a azylových domů (0,13, průměr kraje 0,52); jedná se navíc o kapacitu roku 2012, v současné době již azylový dům ve SO ORP zcela chybí, stejně jako chráněné bydlení. 5

6 Obrázek 4: Kapacita v pobytových zařízeních sociální péče Kapacita v domovech na 1000 obyvatel Kapacita domovy pro seniory Kapacita domovy pro osoby se zdravotním postižením Kapacita domovy se zvláštním režimem Kapacita azylové domy Kapacita chráněné bydlení 2.3 Odpadové hospodářství Tabulka 3: Základní charakteristiky srovnávaných území (dle kraje) Kraj Středočeský kraj ORP Rozloha ORP Počet obyvatel Počet obcí Hustota osídlení Velikost jádrové obce Středočeský kraj - průměr 423, , ,04 130, ,76923 Říčany 377, , Benešov 690, , Černošice 580, , Kladno 350, ,

7 V oblasti odpadového hospodářství je ORP Říčany jako obec s rozšířenou působností srovnatelná s průměrnými hodnotami Středočeského kraje. Mírně nad průměrem jsou vykazované hodnoty neinvestičních výdajů celého ORP Říčany na sběr a svoz komunálního odpadu. Od roku 2008, kdy byly hodnoty nejvíce rozdílné, se neinvestiční výdaje na sběr a svoz komunálního odpadu srovnaly s krajským průměrem. K největší shodě došlo v roce 2012, jak ukazuje obrázek č. 5. Na stejném obrázku můžeme vidět jeden z rozdílných neinvestičních výdajů na svoz komunálního odpadu u ORP Kladno a ORP Říčany. Prokazatelně extrémní výkyvy neinvestičních výdajů na sběr a svoz SKO vykazuje ORP Kladno v letech 2008 a Pravděpodobně zde obce v ORP nezajišťovaly 100% sběr, svoz a nakládání s komunálními odpady, což činí významnou položku v rozpočtu obce. Od roku 2010 jsou hodnoty srovnatelné také s průměrem Středočeského kraje. Obrázek 5: Neinvestiční výdaje na sběr a svoz komunálního opadu (paragraf 3722) porovnání Středočeského kraje, ORP Benešov, Kladno, Černošice a Říčany Průměr kraje Benešov Kladno Černošice Říčany Celkový průměr

8 Obrázek 6: Měrná produkce KO, SKO, tříděného papíru, tříděného skla, tříděného plastu + nápojových kartónů ORP Říčany Popis měřítka: Indikátor ukazuje, kolik odpadu připadá v průměru na jednoho obyvatele a odráží celkovou ekonomickou vyspělost společnosti a životní styl obyvatel. Zde jsou u všech komodit srovnávaných SO ORP hodnoty na úrovni Středočeského kraje. Pouze SO ORP Černošice vykazuje vyšší měrnou produkci u komunálního odpadu (KO). SO ORP Říčany je v porovnání s průměrem Středočeského kraje mírně pod krajským průměrem. Průměr kraje Benešov Kladno Černošice Říčany Měrná produkce KO Měrná produkce SKO Měrná produkce tříděného papíru Měrná produkce tříděného skla Měrná produkce tříděného plastu + nápojových kartonů Tabulka 4: Základní charakteristiky srovnávaných území (podle počtu obcí v ORP) Kraj Středočeský kraj ORP Rozloha ORP Počet obyvatel Počet obcí Hustota osídlení Velikost jádrové obce Říčany 377, , Benešov 690, , Slaný 368, ,

9 Obrázek 7: Neinvestiční výdaje na sběr a svoz KO (paragraf 3722) ORP Říčany, Benešov a Slaný mají stejný počet obcí ve své územní působnosti. Porovnáním neinvestičních výdajů na sběr a svoz KO jsou výdaje ve vykazovaných letech stabilní a srovnatelné. U ORP Benešov vidíme vyšší ukazatele, což může být způsobeno dojezdovou vzdáleností, jelikož ORP Benešov má sice stejný počet obcí jako Říčany a Slaný, ale rozloha ORP je oproti nim skoro dvojnásobná. Benešov Slaný Říčany Celkový průměr Předškolní výchova a základní vzdělávání Shrnutí vývoje a porovnání dat ke školnímu roku 2013/2014 SO ORP Říčany patří mezi území s přímou hranicí s hlavním městem, což znamená i intenzivní sociálně ekonomické vazby na Prahu (do jisté míry je oblast i metropolitním zázemím hlavního města). Celkový přírůstek žáků mateřských a základních škol za rok 2013 nebyl způsoben výhradně migrací jako v předchozích letech, ale také přirozenou měrou. Migračně zdaleka nejatraktivnějšími okresy kraje zůstaly okresy Praha-východ ( obyvatel), kam z 90% Říčansko patří, a Praha-západ ( obyvatel). 9

10 V roce 2013 pokračoval ve Středočeském kraji růst populace 3-5letých dětí, typické pro předškolní vzdělávání, jejich podíl v porovnání s počtem obyvatel Středočeského kraje se zvýšil o 0,1 %. Se zvyšováním počtu dětí ve věkové skupině odpovídající předškolnímu vzdělávání docházelo ve Středočeském kraji i ke zvyšování nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřských školách. Nárůst pak pokračoval i ve věkové skupině 6-10letých odpovídající vzdělávání na prvním stupni základních škol. Na tuto situaci území ORP pružně reaguje jak vlastními projekty na přístavby ZŠ a MŠ, tak i pobídkou soukromých zřizovatelů. Do rejstříku škol a školských zařízení byly ve školním roce 2013/14 nově zapsány tyto samostatné příspěvkové organizace zřizované obcemi: Základní škola Světice, příspěvková a Základní škola a Mateřská škola Tehov (jako organizace mateřské školy do sloučených škol). Nově byly do rejstříku škol a školských zařízení zapsány i soukromé školy Mateřská škola Pelikán s.r.o., Světice (P-V) a Mateřská škola Jitřenka Vyžlovka (P-V). Počet dětí se v mateřských školách v celém Středočeském kraji ve srovnání se školním rokem 2012/13 zvýšil o 2 385, tj. o 5,3 % (předcházející meziroční nárůst činil dětí), opět se zvýšil i průměrný počet dětí navštěvujících jednu mateřskou školu a činil 63,7 (2012/13 63,1). V SO ORP Říčany bylo v roce 2013/14 odmítnuto 42% žádostí do MŠ, což je oproti minulému školnímu roku 2012/13 radikální snížení z původních 57% odmítnutí. Říčany se pohybují nicméně stále v čele chybějících kapacit MŠ (i ZŠ). Mateřské školy počty dětí a počty nevyřízených žádostí v MŠ zřizovaných obcemi ve školním roce 2011/12 až 2013/14 (k ) Počet žáků v základním vzdělávání v celém kraji se meziročně zvýšil o (tj. o 3,97 %) žáků, nárůst byl způsoben zvýšením počtu žáků prvního stupně (o žáků, tj. 5,5 %), ale začíná se projevovat i mírný nárůst počtu žáků druhého stupně (o 561, tj. 1,5 %). Zdroj dat a citací: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji

11 Pro detailnější srovnání byly vybrány okresy Středočeského kraje, které přímo sousedí nebo jsou v přímém zázemí hlavního města Prahy. Pro školství je toto umístění klíčovým faktorem. Porovnávaným územím s SO ORP Říčany je tak: SO ORP Černošice, Kladno, Beroun, Brandýs nad Labem, Lysá nad Labem, Český Brod. Počet žáků MŠ/ZŠ na 1000 obyvatel - rok 2012/13 Počet žáků ZŠ a MŠ v přepočtu na 1000 obyvatel v SO ORP Říčany je mírně nad úrovní kraje, tj. 80,9 žáků ZŠ / 1000 obyvatel a 38,01 dětí MŠ / 1000 obyvatel. 11

12 počet žáků ZŠ na 1000 obyvatel počet žáků MŠ na 1000 obyvatel V porovnání s krajem má SO ORP Říčany má jeden z největších průměrných počtů žáků ve třídě - 21,85 žáků. Z celého kraje pak Říčansko zaujímá 4. pozici v naplněnosti tříd vede Lysá nad Labem (22,5 žáků na třídu), Kladno (22,3 průměrný počet žáků na třídu) a Neratovice (22 žáků na třídu). První i druhý stupeň ZŠ v rámci Říčanska je víceméně vyrovnaný (pohybuje se v rozptylu žáků). počet žáků ZŠ na 1000 obyvatel počet žáků MŠ na 1000 obyvatel 12

13 Výdaje obcí na jednoho žáka MŠ a ZŠ Výdaje na žáka ZŠ a dítě MŠ jsou významnou položkou rozpočtu obcí. V kraji jsou průměrné běžné výdaje na žáka základní školy 14,7 tis. Kč, tyto významně převyšují výdaje na dítě MŠ 9,5 tis. Kč. Jinak je tomu ale u SO ORP Říčany, kde jsou běžné výdaje u ZŠ i MŠ v podstatě srovnatelné, výdaje na žáka základní školy jsou navíc pod financováním dětí mateřských škol na žáka ZŠ 11,9 tis Kč a MŠ 12,9 tis Kč. Stejná situace je i u kapitálových výdajů v přepočtu na žáka výdaje na dítě MŠ jsou vyšší než na žáka ZŠ. Také u tohoto ukazatele se analyzované území vymyká průměru. Kapitálový výdaj na žáka v SO ORP Říčany: ZŠ 3,3 tis. Kč a MŠ 6,8 tis. Kč, průměr kraje ZŠ 4,5 tis Kč a MŠ 8,3 tis Kč. V porovnání s populačně stejně velkými jednotkami je v případě SO ORP Říčany zřejmá odchylka v běžných výdajích u mateřských škol - zde vykazuje Říčansko nejvyšší výdaje za srovnávaná ORP. Z 26 ORP v kraji má SO ORP Říčany druhé nejvyšší běžné výdaje na 1 žáka mateřské školy (první je Brandýs nad Labem s výdajem 13,37 tis Kč na 1 dítě MŠ). U všech ostatních běžných i kapitálových výdajů je Říčansko pod jejich průměrem. běžné výdaje obcí na 1 žáka MŠ, v tis.kč kapitálové výdaje obcí na 1 žáka MŠ, v tis. Kč běžné výdaje obcí na 1 žáka ZŠ, v tis Kč kapitálové výdaje obcí na 1 žáka ZŠ, v tis. Kč 13

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 14. 1. 2011 Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských záležitostí

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE Pracovní verze 2.3 30. 3. 2015 Olomoucká aglomerace Objednatel: statutární město Olomouc nositel ITI Olomoucké aglomerace, statutární město Přerov, statutární město Prostějov

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol.

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Hlavního města Prahy P R O F I L Y K R A J Ů

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.10 Bydlení 3.10.1 Intenzita bytové výstavby V následujícím textu porovnáváme údaje před rokem 2000 a pozdější. Období 2001-2011

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ Analytická část Verze po zapracování připomínek z projednání 18.9.2013 Nebyla provedena jazyková ani stylistická úprava. Obsah: 1 Analytická část... 2 1.1 Poloha

Více

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2-

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2- Obsah I. Úvod... 3 II. Základní charakteristika Plzeňského kraje... 4 1. Postavení kraje... 4 1.1. Správní struktura... 4 1.2. Geografická a dopravní poloha... 4 1.3. Postavení v rámci ČR... 4 2. Obyvatelstvo

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1.2.1 únor 2015 Nositel: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1 Vymezení

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

Profil města Kopřivnice

Profil města Kopřivnice Profil města Kopřivnice Vybrané socioekonomické analýzy jako podklad pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Strategický plán rozvoje města Kopřivnice Zadavatel: Město Kopřivnice Zpracovatel:

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV Zpracovatel: SPF Group, s.r.o. Bozděchova 99/6 400 01 Ústí nad Labem Datum: srpen 2014 Projekt: CZ.1.08/3.2.00/14.00346 Zpracování IPRÚ Mladá Boleslav OPTP

Více

BYTOVÁ VÝSTAVBA NA ÚZEMÍ PRAŽSKÉHO METROPOLITNÍHO REGIONU V OBDOBÍ 2005-2010 A ODHAD JEJÍHO VÝVOJE DO ROKU 2016

BYTOVÁ VÝSTAVBA NA ÚZEMÍ PRAŽSKÉHO METROPOLITNÍHO REGIONU V OBDOBÍ 2005-2010 A ODHAD JEJÍHO VÝVOJE DO ROKU 2016 BYTOVÁ VÝSTAVBA NA ÚZEMÍ PRAŽSKÉHO METROPOLITNÍHO REGIONU V OBDOBÍ 2005-2010 A ODHAD JEJÍHO VÝVOJE DO ROKU 2016 Mgr. Michal Němec květen 2011 Bytová výstavba na území pražského metropolitního regionu v

Více

Profil KRAJE VYSOČINA

Profil KRAJE VYSOČINA ZK-06-203-52, př. počet stran: 64 Profil KRAJE VYSOČINA listopad 203 Zpracovatel: Krajský úřad Kraje Vysočina OBSAH:. Geografická poloha Kraje Vysočina v rámci České republiky... 4 2. Obyvatelstvo a sídelní

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Závěrečná zpráva k projektu

Závěrečná zpráva k projektu Závěrečná zpráva k projektu NÁVRH OPTIMALIZACE SÍTĚ MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC www.gac.cz Praha, srpen 2007 GAC spol. s r. o. je zapsána v OR vedeném Městským soudem

Více

2.8 BYDLENÍ 2.8.1 STRUKTURA BYTOVÉHO FONDU 2.8.2 VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY. Bytový fond na sídlištích. Územně analytické podklady hl. m.

2.8 BYDLENÍ 2.8.1 STRUKTURA BYTOVÉHO FONDU 2.8.2 VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY. Bytový fond na sídlištích. Územně analytické podklady hl. m. 2.8 BYDLENÍ 2.8.1 STRUKTURA BYTOVÉHO FONDU Podle sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 z celkového počtu 551 tisíc bytů (v 88 tisících domech) činil počet bytů v rodinných domech 72 tisíc (56 tisíc domů).

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Profil Královéhradeckého kraje

Profil Královéhradeckého kraje Profil Královéhradeckého kraje Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 listopad 2012 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec Králové tel.:

Více

Demografická studie. MČ Praha 20. Tomáš Soukup. září 2013. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697

Demografická studie. MČ Praha 20. Tomáš Soukup. září 2013. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 Demografická studie MČ Praha 20 září 2013 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé hlavní zjištění...

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR jejich vznik, identifikace a eliminace PS 3 Alois Kutscherauer a kol. DLOUHODOBÝ VÝVOJ REGIONÁLNÍCH

Více

ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁ

ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁ ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ V NÁRODNÍM ZADAVATEL: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava 1.máje 260, 385 01 Vimperk E-mail: vimperk@npsumava.cz IČO: 00583171, DIČ: CZ00583171

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR pracovní verze 4.1 ze dne 03. 12. 2013 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) 2014-2015 Revidovaná verze (březen 2015) Zadavatel: Zpracovatelé: Statutární město

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI)

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) 2014 Zadavatel: Zpracovatelé: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

Více

Na vypracování Profilu města Žďár nad Sázavou se podíleli:

Na vypracování Profilu města Žďár nad Sázavou se podíleli: STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (PROFIL MĚSTA) říjen 2007 Na vypracování Profilu města Žďár nad Sázavou se podíleli: Mgr. Radek Veselý Vladimír Švec, Dis. Mgr. Markéta Zajíčková Ilona Táborská

Více

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE...

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... 3 2.1 POSTAVENÍ KRAJE... 3 2.2 OBYVATELSTVO... 4 2.3 OBLAST VEŘEJNÝCH SLUŽEB... 6 2.4 EKONOMIKA... 9 2.5 DOSTUPNOST A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA... 13

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více