Aktuální poznatky z nového resortního programu Komplexní Udržitelné Systémy v zemědělství KUS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální poznatky z nového resortního programu Komplexní Udržitelné Systémy v zemědělství 2012-2018 KUS"

Transkript

1 Nový program MZe - dvoustupňová veřejná soutěž Aktuální poznatky z nového resortního programu Komplexní Udržitelné Systémy v zemědělství KUS Praha,

2 KUS Program KUS Hlavním cílem programu je přispět k potravinové bezpečnosti ČR, zvýšit konkurenceschopnost českého zemědělství v podmínkách EU a podpořit udržitelný rozvoj agrárního sektoru a venkova ČR a dále přispět k omezení negativních dopadů klimatických změn.

3 KUS KUS I. KUS program aplikovaného výzkumu VS probíhá dle zákona č. 130/2002 Sb. Dvoustupňové veřejné soutěže Řešení jednotlivých projektů 1-5 let Datum vyhlášení první VS 4. května 2011 Vyhlášení výsledků 3. února 2012 Začátek řešení projektů 1. dubna 2012

4 KUS Veřejné soutěže KUS I. V programu jsou 4 veřejné soutěže vyhlášení v roce: 2011, 2012, 2014 a 2015 Ve dvou VS za sebou (tj. již v r. 2012) budou vyhlášeny různé cíle podprogramů

5 KUS Podprogramy KUS I. Podprogram I: Udržitelné zemědělské systémy Podprogram II: Udržitelný rozvoj lesního a vodního hospodářství a ostatních oblastí zemědělství Podprogram III: Podpora politiky agrárního sektoru (pro státní správu)

6 KUS Míra podpory I. na celý projekt (detail v zadávací dokumentaci) Zvláštní pravidla pro zemědělství a rybolov * spolupráce s VO ** pouze VO KUS míra podpory I. PP I * (65 % použitých prostředků z programu) PP II * (20 % použitých prostředků z programu) PP III ** (15 % použitých prostředků z programu) 90 % - - Aplikovaný výzkum 75 % 67 % 100 % Experiment. vývoj 75 % 67 % 100 %

7 Požadavky na projekt KUS KUS Komplexnost - Komplexnost projektu : znamená multidisciplinární, ucelený návrh řešení problému s potřebnými souvislostmi - Uvedení uživatele a kvantifikace přínosů výsledků - PP I a PP II řešení se zúčastní alespoň 1 VO a 1 podnik, jsou vyžadovány nejméně 2 typy výsledků aplikačních a 1 publikačního - PP III řešení se zúčastní pouze VO, je vyžadován nejméně 1 typ výsledku aplikovaného a 1 publikačního

8 KUS KUS Komplexnost Předpokládané přínosy a výsledky - Předpokládané přínosy musejí být vždy kvantifikovány v projektech aplikovaného VaV se předpokládají ekonomické přínosy - PP I a PP II alespoň 2 různé typy aplikovaných výsledků (P, Z, F, G, N, R, v podprogramu III také výsledek typu H - výsledek promítnutý do právních předpisů, norem, ) - PP III alespoň 1 typ aplikovaného výsledku - Vždy je v projektu nutný publikační typ výsledku J imp. nebo J neimp.

9 KUS KUS - BONUSY HODNOCENÍ PROJEKTŮ: V souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., Rámcem Společenství a Nařízení Komise č. 800/2008 Komise pro přijímání návrhů projektů (2x 1.st VS a 2.st.VS) Nejméně 2 oponenti (2x) Programová komise (2x) 3 pracovní skupiny podle podprogramů (striktně dodrženy podmínky zákona č. 130/2002 Sb. o nepodjatosti) Pracovalo se vždy v softwarovém systému ACCESS (bodování hodnocených návrhů projektů, sestavení pořadí podle dosažených bodů)

10 KUS VSAK Dvoustupňová VS 1.stupeň - Hodnocení potřebnosti projektů (cíle, provázanost, výsledky, přínosy, celková finanční efektivita projektu, apod.) Do 1. stupně VS předloženo 379 návrhů projektů, hodnoceno 371 Důvody vyřazení: nesplnění požadavku účasti nejméně 1 podniku a 1 VO, nesplnění požadavku na typy výsledků, chybné zařazení projektu k cíli programu, nízká kvalita projektu, nekomplexnost řešená problematika je ekonomicky i společensky okrajová, nenaplnění prioritních potřeb z návrhu projektu není zřejmé co bude přínosem, přínosy projektu nejsou věrohodně stanoveny, nesplnění požadavku na míru podpory Do 2. stupně VS postoupila méně než polovina návrhů projektů z důvodu omezených finančních prostředků na program

11 KUS Dvoustupňová VS 2.stupeň - Hodnocení VSAK provedení projektů (dílčí cíle, metodika, tým, struktura financování, znalost problematiky v zahraničí, apod.) Do 2. stupně VS předloženo 173 návrhů projektů, hodnoceno 156, k podpoře vybráno 64 projektů Důvody nedoporučení k financování: nesplnění podmínek způsobilosti, chybějící požadované typy výsledků, nedodání dokladů o hospodaření podniku (výsledovka a rozvaha), nesplnění požadavků z 1. stupně VS, nedostatečná kvalita a počet výsledků vzhledem k požadovaným finančním prostředkům, nedostatečně zpracovaný a připravený projekt, výhrady k výši navrhovaných nákladů a k míře podpory, duplicita témat, neúměrná rizika k dosažení cílů a účelnosti vynaložených finančních prostředků na projekt

12 1.stupeň VS KUS KUS - BONUSY BONUSY: Přímá vazba na mezinárodní projekty v rámci společných iniciativ v zemědělském výzkumu ERA-Net nebo na ostatní mezinárodní projekty Vyšší podíl spolufinancování z neveřejných zdrojů hodnoceno podle procenta spoluúčasti nad rámec povinné spoluúčasti (vztaženo k mediánu, tj. střední hodnotě, procenta spoluúčasti) 2. Stupeň VS Doložení přímé vazby na mezinárodní projekty

13 KUS KUS - BONUSY Problém při schválení konečného pořadí výsledků VS U jednoho projektu uchazeč odstoupil od řešení projektu z důvodu schválení projektu v jiné agentuře, což způsobilo problémy s již schváleným konečným pořadím projektů těmto problémům je nutné v další vyhlášené VS předejít Další VS Vyhlášení další VS se předpokládá v průběhu roku 2012 (s jinými cíli programu KUS).

14 ZÁVĚR Dvoustupňová VS je: KUS KUS - BONUSY Finančně náročnější (dva různé formuláře do 1. a 2. stupně VS, dvojí hodnocení) Časově náročnější (činnosti přecházejí až do dalšího roku) Materiálově náročnější (vyšší spotřeba kancelářských potřeb a vyšší opotřebení techniky) Nároky na personální zabezpečení jsou více vyčerpávající (činnosti se provádějí 2x místo 1x) DVOUSTUPŇOVÁ SOUTĚŽ SE NEOSVEDČUJE LÉPE NEŽ JEDNOSTUPŇOVÁ

15 Programy MZe řešené v roce 2012 KUS - BONUSY Program výzkumu v agrárním sektoru (68 projektů) Výzkum a agrárním komplexu, VAK, období řešení (79 projektů) Komplexní udržitelné systémy v zemědělství KUS (64 projektů)

16 Účelové výdaje - v členění podle jednotlivých resortních programů (v tis. Kč) KUS - BONUSY Kód Název programu QH QI QJ Program výzkumu v agrárním sektoru Výzkum v agrárním komplexu (VAK), Komplexní udržitelné systémy v zemědělství KUS z toho: projekty zahajované 2012 projekty zahajované Celkem MZe

17 Děkuji za pozornost Závěr Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe Ing. Olga Chmelíková, ředitelka odboru tel Ing. Blanka Černá, CSc. tel

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

Technologická agentura České republiky a její programy

Technologická agentura České republiky a její programy Technologická agentura České republiky a její programy VZNIK A ZAHÁJENÍ ČINNOSTI TA ČR Ustavení Technologické agentury ČR (dále jen TA ČR ) bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Tab. č. 1 Uznané náklady a schválené dotace schválených projektů do programu ALFA [tis. Kč]

Tab. č. 1 Uznané náklady a schválené dotace schválených projektů do programu ALFA [tis. Kč] Vyhodnocení ů podaných do programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA v rámci první veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích 1. Program ALFA Cílem programu ALFA je podpora

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství Zaměření / specifikace podpory Oblast školství je jednou ze základních kompetencí regionální a místní veřejné

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ATE HODOCEÍ DODATKU T JEDOTÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMETU PRO CÍL 3 REGIOU UTS 2 HL. M. PRAHA árodní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Evaluační tým Ing. Věra Czesaná, CSc. Ing. Zdeňka Matoušková, CSc.

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

Realizace projektů program ALFA. Lenka Pilátová

Realizace projektů program ALFA. Lenka Pilátová Realizace projektů program ALFA Lenka Pilátová Obsah Zákony, předpisy, pravidla, směrnice Výsledky a jejich termíny Řízení projektu Změny v řešení Každoroční podávání zpráv Oponentní řízení Kontroly Sankce

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více