VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Biskupská 12, Praha 1, tel., fax: , VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PRAHA 1, BISKUPSKÁ 12 IČO: IZO: Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2, Praha 1 Vedení školy : ředitel: Aleš Chalupský tel.: statutární zástupce ředitele: Mgr. Hana Trázníková tel.: kontakty: telefon/fax: webové stránky: Vyučované obory: hudební, výtvarný, literárně dramatický (žádný obor nebyl v příslušném období nově zřízen ani zrušen) Místa poskytovaného vzdělávání uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku adresa vlastník budovy výše nájemného vyučované obory Biskupská 12, Praha 1 MHMP 0 hudební, výtvarný, literárně dramatický počet žáků 500 jiná adresa vlastník budovy výše vyučované obory počet žáků nájemného Na Poříčí 1, Praha 1 MHMP 0 hudební 200 1

2 II. Pedagogičtí pracovníci právnické osoby Kvalifikovanost pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu počet pedagogických pracovníků ped. pracovníků kvalifikovaných 36 98,5% nekvalifikovaných 1 1,5% průměrný věk 49 počet celkem ve fyzických osobách k Věková struktura pedagogických pracovníků v tom podle věkových kategorií do 20 let let let let let 61 a více let 37 x Další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření semináře 5 Klavírní seminář k jazzové interpretaci - Milan Dvořák, Karel Růžička počet vzdělávací účastníků instituce 2 ZUŠ Pha 8 Školení k notačnímu programu Sibelius / Ing.J.Musil 14 Disk Multimedia Blansko Masterclass s klavíristou G. Ohlssonem 4 HAMU Praha Klavírní seminář - prof. Ivan Klánský 4 Agentura TanjaClassic Praha kurzy 1 Kurs keramiky a sochařství - J. Viková 1 Studio keramiky doplňkové pedagogické 4 Učitelství pro 1. stupeň 1 PedF UK Praha studium Hudební věda 1 FF MU Brno Bakalářské studium - barokní příčná flétna 1 The University of the Arts, Haag Pedagogika (Katedra autorského divadla a pedagogiky) 1 DAMU Praha školský management

3 Nepedagogičtí pracovníci školy Fyzické osoby Přepočtení na plné celkem zaměstnance 3 3,75 Další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře x kurzy jiné (uvést jaké) x 2 Školení BOZP+ požární ochrana 3 Agentura Ember EU III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZUŠ) Cizinci (Školský zákon 20 odst. 2 písm. d) Cizí státní příslušníci ostatní Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením SŠ VOŠ VŠ Integrace žáků vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami počet žáků: lehčí handicapy, které nemají vliv na výsledky žáků, neevidujeme - při individuálním vyučování, kde má každý žák vlastní roční plán práce, to nehraje velkou roli. Při kolektivní výuce zařazujeme žáky podle možností. Žádný z žáků nemá osobního asistenta. Bezbarierový vstup do objektu školy - ne (bezbariérové pouze 2 třídy v budově Na Poříčí 1) 3

4 I. HUDEBNÍ OBOR Veřejné koncerty školy IV. Aktivity právnické osoby 1. Prezentace a další aktivity školy (uveďte nejvýznamnější akce) 1. Vánoční koncert školy (orchestry, soubory sbory) České muzeum hudby 2. Vánoční koncert Big Bandu Divadlo J. Srnce ve Zbraslavi 3. Absolventský koncert v Atriu Koncertní síň Atrium 4. Májový koncert v Úněticích (Smyčcový orchestr Biskupská, Big band Biskupská, Městský studentský orchestr z Arnhemu 5. Společný koncert orchestrů z Prahy a Arnhemu 6. Libeňské jaro mladých - Koncert žáků, souborů a sborečku Únětice Velký sál Pražské konzervatoře Obřadní síň Libeňského zámku 7. Koncert Big Bandu v rámci Jazz festivalu v Černošicích Černošice 8. Závěrečný koncert v sále Martinů HAMU, sál Martinů, Pha 1 9. Absolventský koncert J. a K. Březinových (tř. E.Hampacherové) České muzeum hudby 10. Společný koncert orchestrů z Prahy a Arnhemu Arnhem Další koncerty organizované školou: 3 interní absolventské koncerty 10 žákovských koncertů 8 výchovných koncertů pro MŠ a ZŠ Prahy 1 a ZŠ Černošice 5 večerů oddělení 26 třídních večerů Další vystoupení žáků a souborů na akcích: Vánoční trhy, Festival nejmladších klavíristů, Hommage á Carl Czerny, soutěže Sappere a Finanční gramotnost, na koncertech vítězů - soutěží ZUŠ v Sukově síni a na st. zámku v J. Hradci a pěvecké soutěže B. Martinů v Poličce, na koncertech na Akademii věd ČR, v Letenském zámečku, v Jilemnici, v Žirovnici, na Staroměstském náměstí v rámci Maratonu pražských ZUŠ. Soustředění smyčcového souboru a orchestru proběhlo na Orlíku v rekreačním zařízení Parkhotel Orlík ( ) 4

5 II. LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Vystoupení LDO: Dvě poetické čajovny u Huga (žáci H. Trázníkové) Čínská čajovna v kostýmech čínské opery (žáci P. Pochopa) Dušičková poezie - DDM Spirála Pha 8 Dušičková poezie Standart café Rozloučení, Nejlepší kamarádky + křest knihy Vyprávění podzimního listí (žáci H.Trázníkové) Přednes na koncertech pro MŠ Inscenace - ( cca 27 představení) H.Trázníková/L Pirandello: Ruleta Mattii Pascala E. Haupbahnhof/ BaF : Ach maminko, ach tatínku aneb Chcete mě? I. Březinová / BaF: Ester BaF/ M. Bontempelli : Důvěřivá P. Ouředník /H. Trázníková: O princi Čekankovi H. Trázníková/ tibetská pověst: Čaj a sůl Soubor P. Pochopa: Prtví Účast na festivalech: Skluz, Festiválek Ostrov Praha, Brnkání, Wolkrův Prostějov, Mezinárodní festival poezie ve Valašském Meziříčí. Další akce: Soustředění LDO na Orlíku - Parkhotel Orlík ( ) 5 dílen k různým tématům. Organizace soutěží: obvodní kolo Poetického setkání Dětská scéna (27. a 28.2.), obvodní kolo Otvírání (12.3.) Krajské kolo soutěže ZUŠ LDO III. VÝTVARNÝ OBOR Výstavy: Výstavy v kavárně v Bílé Labuti Výstava Svět za tisíc let (spojeno se soutěží) - Muzeum Kampa Výstava žáků výtvarného oboru - prostory školy příprava na výstavy pražských ZUŠ - Identita Prahy a Salon ZUŠ Praha Další akce Obeslání mezinárodní výstavy Já, moje rodina, moje město Obeslání nesoutěžní přehlídky v Lublani 2013 Organizace odborných zájezdů pro současné i bývalé žáky školy (Vídeň, Benátky) Příprava a zajištění 16. ročníku letního výtvarného tábora Organizace + obeslání soutěže "Evropa ve škole" Obeslání mezinárodní soutěže International Students VisualArts Contest-cum Exihibition of Hongkong Kulltura mojí země (13 prací) Obeslání mezinárodní výstavy Já, moje rodina, moje město (10 prací) Obeslání nesoutěžní mezinárodní přehlídky v Lublani (18 prací) 5

6 2. Mezinárodní aktivity země město specifikace, typ akce Česká republika Praha Setkání orchestrů Arnhem Praha v Praze květen 2013 Holandsko Arnhem Setkání orchestrů v Arhemu červen 2013 Uveďte partnerské subjekty: Městský studentský orchestr Arnhem, Holandsko viz 3. Soutěže, přehlídky (název soutěže, obor, umístění do 3. místa) název soutěže obor počet zúčastněných žáků Soutěž ZUŠ komorní hra s převahou smyčců - krajské kolo HO - smyčce 5 souborů Soutěž ZUŠ komorní hra s převahou smyčců - ústřední kolo Písňová soutěž B. Martinů Soutěžní přehlídka klavírní hry "Mozart opět v Olomouci" Pěvecká soutěž "Allegro" Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky Mezinárodní klavírní soutěž Pro Bohemia Ostrava Karlovarská růžička, celostátní kolo - klavír Mezinárodní klavírní soutěž Broumovská klávesa" Celostátní.houslová soutěž "Plzenecké housličky" Mezinárodní klavírní soutěž V. Nováka Kamenice nad Lipou umístění do 3.místa 2x 1. cena 1x 2.cena 2x 3.cena HO - smyčce 1 soubor 1. cena HO- sólový zpěv 1 žák 1. cena HO - klavír 1 žák 1. cena HO- sólový zpěv 1 žák 1. cena HO - housle 1 žák 2.cena HO - klavír 1 žák 3. cena HO - klavír 1 žák 1. cena HO - housle 1 žák 3.cena HO - housle 2 žáci 2x 2.cena HO - klavír 1 žák 1x 3.cena Soutěžní přehlídka ZUŠ - krajské kolo LDO 3 soubory Soutěž v interpretaci melodramů žáku ZUŠ - Šumperk Cena s postupem do širšího výběru pro ÚK LDO 1 žák 1. cena Pražské poetické setkání obvod. kola LDO 8 žáků Pražský Kalich obvod. kolo LDO 1 žák Louny poeticky LDO 1 žák Třeboň poetická LDO 3 žáci 6x Cena poroty s postupem Cena poroty s postupem Cena poroty s postupem na WP 2x Cena poroty s postupem ne WP Pražský Kalich krajské kolo LDO soubor Postup na WP 6

7 Národní přehlídka Wolkrův Prostějov LDO 2 žáci 2x Zvláštní cena poroty Svět za tisíc let Muzeum Kampa VO 6 1x 1.místo Evropa ve škole celostátní kolo VO 7 1x 1.místo Evropa ve škole krajské kolo kolo VO 10 10x postup do celostátního kola 4. Granty účel akce vyhlašovatel výše přidělených finančních prostředků Zájezd do Arnhemu (Holandsko) MHMP ,- Kč 5. Spolupráce s partnery (MČ, jiné subjekty..) Sdružení výtvarníků Karlova mostu, MČ Praha 1, VŠ uměleckoprůmyslová, Katedra VV Ped.F UK, Pražská konzervatoř, ARTAMA, DDM Praha 8, DDM Praha 2, mateřské školy na Praze 1, ZUŠ Ostrov, ZUŠ Jindřichův Hradec, INSEA, AVP, Nadace Harmonie, Kavárna Černá Labuť, Coffet, s.r.o. V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: Druh inspekce: Kontrola ŠVP formální soulad školního vzdělávacího programu s Rámcovým vzdělávacím programem pro ZUV. Výsledek: ŠVP ZUŠ Praha 1, Biskupská 12 je v souladu s RVP ZUV. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Kontrola OSSZ Praha. Dodržování vybraných ustanovení zákona č.262/2006 Sb. Výsledek kontroly: bez závad. průměr - indiv. výuka výše úplaty za vzdělávání (měsíčně) VI. Úplata za vzdělávání HO VO TO LDO průměr - kolektivní výuka průměr průměr průměr % skutečných průměrných neinv. výdajů úplata za vzdělávání školy na žáka za rok (v tis. Kč) ( 8 vyhl.č.71/2005 Sb.)

8 VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Dotace MŠMT: ,- Kč - vyčerpána plně. z toho mzdy: ,- Kč pedagogičtí pracovníci ,- Kč nepedagogičtí pracovníci. Na OON: ,- Kč - vyčerpána plně. z toho ,- Kč pedagogičtí pracovníci ,- Kč nepedagogičtí pracovníci Dotace MŠMT na soutěže: 5.000,- Kč - vyčerpána plně. Dotace MHMP celkem: ,- Kč - vyčerpány plně. (odvody,nenárokové složky platu, UP) Vlastní prostředky: výnosy celkem: ,97 Kč náklady celkem: ,05 Kč hospodářský výsledek v hlavní činnosti 601,92 Kč Čerpání RF celkem: Kč, z toho: na cestovné: ,- Kč (z daru) na nákup učebních pomůcek: ,- Kč VIII. Další informace V uplynulém školním roce proběhlo v budovách školy několik úprav. Rekonstrukce ústředního topení a WC v hlavní budově školy v Biskupské. Zadavatelem prací Magistrát hl.m. Prahy, akce proběhla o hlavních prázdninách (zahájena již na konci června, školní rok byl proto ukončen ). Odstraněna všechna tělesa akumulačního vytápění, rozvody vody a kanalizace; závěsné plynové kotle a zásobník pro ohřev TUV byly umístěny do bývalé učebny 26 ve 3. poschodí. Souběžně proběhla úprava služebního bytu školníka. Na jeho vlastní žádost byt zmenšen 1 místnost v sousedství učebny 3 byla přepažena a vznikla nová učebna 3B, do které se vstupuje přes učebnu 3 dnes 3A. Škola tak získala náhradu za učebnu č. 26 ve 3. poschodí (technická místnost pro vytápění viz výše), vyučuje se zde hra na kytaru a harfu. Úpravy v budově Na Poříčí - z bývalé sborovny vznikla učebna pro výuku sólového a sborového zpěvu, spojením prostor kuchyňky a skladu byla vybudována nová sborovna. - provedeny nutné truhlářské, instalatérské a elektroinstalační práce. Souběžně natřeny všechny dveře do učeben. Úpravy přispěly ke zhodnocení prostor a zlepšily podmínky pro výuku. V průběhu celého školního roku nakoupeny nové hudební nástroje, obaly a pouzdra, stojany, v sále školy bylo instalováno nové osvětlení divadelního podia. V oblasti IT technologií došlo k postupné výměně starších počítačů a tiskáren v obou sborovnách školy a ve výtvarném oboru, byly zakoupeny notebooky pro hudební nauku a učebnu bicích nástrojů. Nejvýznamější investice: nákup koncertního křídla IBACH zakoupení interaktivního dataprojektoru pro výuku hudební nauky a dalších předmětů pořízení servru, který umožňuje práci v matrice žáků všem učitelům z domova současně chrání data školy. software pro výuku včetně notačního programu Sibelius. V Praze dne Aleš Chalupský, ředitel školy 8

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 - Braník, Roškotova 4/1692. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 - Braník, Roškotova 4/1692. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 - Braník, Roškotova 4/1692 Výroční zpráva Školní rok 2012/ Výroční zpráva za školní rok 2012/ I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 1 Výroční zpráva školy 2013-2014 Č. j. GOA/551/An/2014 I. Základní

Více

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola HARMONIE Zlín B. Němcové 258, 760 01 Zlín IČO: 25 33 64 10 IZO: 600 003 523 Číslo účtu: 379781453/0300 Právní forma: společnost s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen zpracovávat výroční zprávu

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a B u š t ě h r a d V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Školní rok 2012-2013 Vyhotovil: Bohumír Bednář - ředitel školy 1 O b s a h: A - Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576. Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576. Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací list. ve znění platném k 31.8.2011:

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací list. ve znění platném k 31.8.2011: Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Heřmánek. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Heřmánek. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny dle stavu k 31.8.2012) Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Praha 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. IČO: 61632376, tel. 325514671. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. IČO: 61632376, tel. 325514671. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 IČO: 61632376, tel. 325514671 e-mail:ddm@ddm-nymburk.cz, www.ddm-nymburk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Strana 1 (celkem 19) Výroční zpráva za školní

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více