PODKOVA PRO ŠTĚSTÍ. Narodila jsem se jako Železná. Jako starostka Chýně, malé obce v blízkosti. V novinách najdete:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODKOVA PRO ŠTĚSTÍ. Narodila jsem se jako Železná. Jako starostka Chýně, malé obce v blízkosti. V novinách najdete:"

Transkript

1 PODKOVA PRO ŠTĚSTÍ Narodila jsem se jako Železná Jako starostka Chýně, malé obce v blízkosti Prahy jsem si uvědomila, jak je velmi obtížné získávat prostředky na rozvoj našich obcí a měst. Před tímto nelehkým úkolem stojí dnes snad každý starosta a každý by si určitě přál, aby se v jeho obci nebo městě dobře a důstojně žilo, aby pro naše děti byl dostatek škol a školek, abychom měli možnost trávit volný čas ve svém bydlišti. Určitě nikdo z nás nechce rozpadající se města, uzavření místních škol, region bez kvalitní dopravní dostupnosti, vylidněný venkov Přesto se dnes tyto hrozby stávají realitou. Přiznám se, že ještě před několika lety jsem o Senátu nevěděla prakticky nic a k senátním volbám chodila spíše jen z povinnosti než ze zájmu. Situace se pro mne změnila v roce 2007, kdy jsme společně se zástupci obcí a měst začali prosazovat reformu fi nancování našich měst a obcí. Stát ještě před třemi lety uplatňoval pro rozdělení daňových výnosů mezi samosprávy velmi diskriminační pravidla. Na občana Prahy směřovalo ze státního rozpočtu 6,5x více prostředků než na občany menších obcí a měst, Beroun, Rudnou, Černošice, Jesenici, Dolní Břežany či ořovice nevyjímaje. Právě tehdy vznikla iniciativa, která si kladla za cíl napravit tuto zásadní překážku rozvoje našich měst a obcí změnit jejich fi nancování. Mnozí senátoři nám v té době skutečně velmi pomohli a tím změnili i můj pohled na potřebnost Senátu. Setkala jsem se zde se vstřícností a zájmem pomoci. Před Vánocemi v roce 2007 se nám podařilo schválit přechodnou novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Práce na zcela novém zákoně však zastavil pád vlády. Nová vláda se již zavázala předložit nový zákon o fi nancování samospráv. Je o mně známo, že se nerada vzdávám a chci stůj co stůj dotáhnout věci do konce. Z pozice místopředsedkyně Sdružení místních samospráv se společně s ostatními členy, kterých máme dnes více než 1000, snažím již čtvrtým rokem prosadit změnu zákona o rozpočtovém určení daní a dosáhnout tak spravedlivého fi nancování obcí a měst. Jsem si vědoma toho, že jedině pokud budou mít obce a města co největší zastoupení v Parlamentu, potažmo v Senátu, zvýší se naše šance tuto reformu prosadit. Proto jdu do toho a nechci zůstat nic dlužná ani svému rodnému jménu Železná, ani tomu současnému. V novinách najdete: zábava recepty podporují mě osobní dotazník rozhovor sedmero Věry Kovářové podařilo se tip na výlet 10 plusů návrhu zákona o finacování samospráv

2 Víte co trápí obce Berounska, ořovicka a Prahy-západ? Můj senátní obvod se skládá ze tří oblastí Berounska, ořovicka a Prahy-západ, kde je 119 obcí a měst. Řadu problémů mají ale společných. Mnoho obcí je poznamenáno výstavbou satelitů a prudkým nárůstem obyvatel, za nímž však prudce pokulhává rozvoj infrastruktury a potřebných služeb. Patrné je to zejména na Praze-západ, kam se stěhují mladé rodiny s dětmi, trvalé bydliště si však často ponechávají v Praze, a konkrétní obci pak scházejí příspěvky v obecní pokladně na potřebnou infrastrukturu, od chodníků a komunikací, přes čističku odpadních vod až po nedostatek míst ve školce. Málo míst ve školkách, ale pomalu také v základních školách se týká drtivé většiny obcí a měst. Společným problémem je v řadě obcí i doprava do zaměstnání do oblastí průmyslových zón a sídel či provozoven zahraničních společností nebo státních institucí. Pokud se na jejich problémy podívám z globálního hlediska, pak najdu jen jednoho společného jmenovatele a tím je nespravedlivý systém přerozdělování daní. V konečném důsledku to pak znamená, že chybí prostředky právě na to, aby se obce mohly rozvíjet a poskytovat svým občanům důstojné podmínky pro život. A to se Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) ve svém návrhu zákona o rozpočtovém určení daní snaží změnit. DESET PLUSŮ návrhu Sdružení místních samospráv Odstraňuje diskriminaci občanů všech měst a obcí do 100 tis. obyvatel. Pět největších měst v ČR (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc) získává ze všech sdílených daní téměř polovinu (45%) všech příjmů obcí a měst (52,5 mld. Kč), přičemž v nich žije pouze 20% obyvatel. Tento rozdíl není odůvodněn ani zvýšenými výdaji na jednoho obyvatele, jak bylo doposud tvrzeno, neboť takto výrazný rozdíl v nákladech nebyl prokázán v dostatečném počtu výdajových oblastí. Posiluje rozpočty všech měst a obcí do 100 tis. obyvatel o částku celkem 21 mld. Kč, v průměru na jednoho obyvatele o částku 2,5 tis. Kč. U obce s 1000 obyvateli přibližně o 2,5 mil. Kč ročně do obecní kasy navíc (oproti stávajícímu příjmu na hlavu občana ve výši 7180 Kč zvyšuje podíl na občana na 9700 Kč ročně). Největší nárůst vykazují obce a menší města s počtem obyvatel obyvatel, kde ze současných 6890 Kč na obyvatele příjem dle nového návrhu činí Kč, tedy Kč na jednoho obyvatele v této velikostní kategorii obcí, celkové navýšení v této kategorii obcí a měst činí 4,87 mld. ULASÍTE S TAKOVÝMI ROZDÍLY? Kč ročně. Stejně pozitivní dopad přináší i pro kategorii statutárních měst pod 100 tis. obyvatel (Liberec, Ústí n. Labem, České Budějovice, Zlín, radec Králové, 000 Kč na Kč na čana Prahy občany menších Pardubice ), kde všech 16 měst získává na 1 obyvatele 1700 Kč navíc (celkem 2 mld. Kč). I u těchto měst a obcí měst bylo zjištěno znevýhodnění oproti stávajícímu stavu. Snižuje rozdíl zvýhodnění občanů největších měst a nejméně ceněných občanů obcí a měst ve skupině obyvatel ze stávajících 4,34x zvýhodnění občanů Prahy na necelý 2x zvýhodnění občanů Prahy. Na novém systému získává celkem 6036 obcí a měst z celé ČR celkem 21 mld. Kč, prodělávají především 4 největší města, která podle SMS ČR doposud ze systému neodůvodněně získávala násobně vyšší příjmy. Celková ztráta těchto čtyř měst je 19,5 mld. Kč (ztráta ostatních měst a obcí je malá, 45 mil. Kč na 204 obcí a měst). Důsledně vychází ze zjištění, zda jednotlivé typy výdajů na jednoho obyvatele rostou či klesají s velikostí obce (města) anebo jsou přibližně stejné napříč všemi samosprávami. Nemá negativní dopad na státní rozpočet, neprohlubuje defi cit. Naopak v souvislosti s posílením rozpočtů obcí a měst do 100 tisíc obyvatel lze očekávat výraznější růst jejich investic do zanedbaného majetku a tím i zvýšení zakázek na regionální Kč na občany menších měst a obcí úrovní s pozitivním dopadem na růst DP a tím i příjem státního rozpočtu. Jsou zachovány stávající motivační prvky zákona o rozpočtovém určení daní. Nový systém dělení se týká pouze rozdělení sdílených daní. Přiřazením kritéria počtu žáků pro dělení a upravením procentního podílu rozlohy katastrálního území obce dochází k dalšímu zpřesnění rozdělování společného daňového výnosu státu ve vazbě na typy a podíly jednotlivých druhů výdajů obcí a měst. Umožňuje všem obcím a městům odpovídající rozvoj pro následující roky, kdy již nebude štědrý evropský rozpočet dotovat rozvojové aktivity v zemi Kč na občana Prahy SOULASÍTE S TAKOVÝMI ROZDÍLY? Kč na Kč na občana Prahy občany menších měst a obcí Sedmero Věry Kovářové Více peněz na rozvoj obcí a měst Menší města a obce získávají od státu na jednoho občana mnohonásobně méně prostředků a jejich rozvoj je tak zpomalován. Dlouhodobě usiluji o nový zákon o fi nancování samospráv a odstranění stávajících nedůvodných rozdílů. Stabilizace rozpočtů veřejné správy S rozpočtovými výpadky se potýká nejen stát, ale i většina měst a obcí. Nedostává se na fi nancování plánovaných investic. Zákon musí stanovit vládě povinnost tyto rozpočtové výpadky obcím nahradit. Stabilizace rozpočtů samospráv je povinností vlády. Stop převodu povinností z centrálních orgánů na obce bez peněz Na samosprávy jsou přenášeny stále nové a nové povinnosti bez dostatečných zdrojů. Takřka každý nový zákon přináší pro obec novou povinnost. Na tuto agendu musí obce a města dostat prostředky. Živý venkov = pilíř státu V našem uspěchaném životě se vytrácí tradiční hodnoty, které formovaly život ve městech a obcích. Vědomí sounáležitosti v místě, kde člověk tráví svůj život, vychovává děti, pracuje a spravuje svůj majetek, je velmi důležité. Senát může podpořit rozvoj kulturních aktivit na místní úrovni. Podporuji zrušení neodůvodněných výhod politiků Bezplatné cestování, nezdaněné náhrady, zlaté padáky a další neodůvodněné výhody nejsou dobrou vizitkou. Zachování škol v obcích a městech Neustálým zvyšováním limitů pro počty žáků ve třídách vláda nutí obce uzavírat školy, protože je nejsou schopny utáhnout ze svých malých rozpočtů. Kvalitní školství se pozná i podle toho, zda vytváří další vazby ve společnosti, pozitivní vztahy k městu a obci. Pro každou obec je místní škola nepostradatelná. Vláda musí podpořit školství na místní úrovni. Průhlednost veřejné správy Vše, co není ze zákona utajeno, musí být přístupné občanovi. Nepodpořím žádný zákon, který ztíží přístup občanů k požadovaným informacím. Zákon o svobodném přístupu k informacím chci změnit tak, aby byla zajištěna účinnější vymahatelnost tohoto práva. Stejně tak je nutné zajistit průhledný systém zadávání veřejných zakázek. Doplňovačka P S O Ř N C T Názvy obcí doplňte do křížovky: Praskolesy Nesvačily ostivice ořovice Chrášťany Svatý Jan Řevnice Okrouhlo ředle Tetín Jeneč Podařilo se... I když jsou čtyři roky poměrně krátká doba, přesto se v právě končícím volebním období podařilo týmu starostky Věry Kovářové obec Chýni nejen oddlužit, ale získat prostředky na její rozvoj - rozšíření kapacity čistírny odpadních vod, rekonstrukci základní školy, revitalizaci parku Višňovka či na výstavbu chodníků v centru obce. V řešení je i rozšíření mateřské školy. Místní starostka pomohla společně s několika chýňskými nadšenci vzkřísit i společenský život v obci od založení galerie Kayna, přes obnovení tradice masopustních průvodů, adventní koncerty a rozsvěcení vánočního stromu až po dětské dny a sportovní akce. Intenzifikace čistírny odpadních vod stála 34 milionů korun. První etapa rekonstrukce školy za 6 milionů korun zahrnovala vybudování nové šatny, učebny a ředitelny. Do masopustního kostýmu se pravidelně obléká i Věra Kovářová. Součástí revitalizace parku Višňovka byl i chodník spujující starou část obce s novou.

3 Moji rodiče byli ti nejlepší učitelé, říká Věra Kovářová, starostka s železnými kořeny a jasnou vizí do budoucna Miluje procházky, divadlo i výstavy. Na nic z toho však v poslední době příliš času nezbývá. Šestačtyřicetiletá starostka Chýně Věra Kovářová totiž v létě přijala nabídku TOP09 kandidovat do Senátu a všechen svůj čas momentálně dělí mezi práci pro malou obec na severozápadním okraji hlavního města a cesty po Berounsku, ořovicku a Praze-západ. Jen pro představu - její senátní obvod zahrnuje celkem 119 měst a obcí, a to je pořádné sousto i pro ženu, která se narodila jako Železná a možná právě proto si v životě dává stále těžší cíle. Jste uznávanou lektorkou německého jazyka i úspěšnou starostkou. Nyní jste si vytyčila další nelehký cíl stát se senátorkou. Co vás k tomu vedlo? Mí kolegové z TOP 09 a hnutí STA- ROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ mne navrhli do senátních voleb volebního obvodu Berounsko, ořovicko a Praha-západ, kde žiju. Byla to nabídka, která se neodmítá, výzva, která možná přijde jednou za život. las obcí a měst dosud není v Parlamentu výrazně zastoupen. Řada zákonů by vypadala jinak, pokud by procházely přísnou kritikou lidí z praxe, zástupců měst a obcí. Proto jsem s výzvou mých kolegů starostů souhlasila. Bylo to těžké rozhodování? Rozhodně ne tak těžké, jako když jsem v době své těžké nemoci (pozn. redakce: chronický zánět štítné žlázy a zánět srdečního svalu) otěhotněla a lékaři mi těhotenství intenzivně rozmlouvali. Zároveň to ale bylo nejlepší rozhodnutí mého života a dcera Klárka je toho živým důkazem. Příští rok na jaře bude maturovat. Čeho byste jako senátorka chtěla dosáhnout? Dlouhodobě usiluji o spravedlivé peníze pro naše města a obce. Jako senátorka bych mohla pomoci prosazení reformy fi nancování samospráv, tak aby byly od- Ing. Věra Kovářová narozena v Praze vystudovala zahraniční obchod na VŠE, dvouleté manažerské postraguální studium na European Business School Prague a roční kurz právní němčiny na UK v Praze do roku 2006 překládala a působila jako lektorka německého jazyka v roce 2006 byla v komunálních volbách zvolena uvolněnou místostarostkou a o dva roky později se stala starostkou Chýně středočeská krajská zastupitelka a předsedkyně středočeské organizace hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ od roku 2006 je místopředsedkyní celostátního Sdružení místních samospráv ČR, jehož snahou je docílit spravedlivého systému přerozdělování daní mezi obce a města je vdaná a má devatenáctiletou dceru straněny přetrvávající nedůvodné rozdíly. Stát se například s obcemi vůbec nedělí o výběr na silniční dani, přitom nechal plně na nich správu místních komunikací. Jak mají starostové bez prostředků dostát svým povinnostem, naplnit očekávání svých občanů? Budou-li mít samosprávy fi nance na svůj rozvoj, zlepší se kvalita života v našich obcích a městech, budou prostředky na to investovat a realizovat v místě potřebné projekty. Jako starostce se vám podařilo Chýni nejen oddlužit, ale získat krajské a evropské dotace na její rozvoj. Řada malých obcí však na ně stále nedosáhne. Kde vidíte hlavní problém? Každý starosta chce získat pro svou obec nebo město evropské peníze. Avšak pro menší města a obce jsou stávající pravidla ohromně administrativně náročná. Kde na ministerstvech zajišťují evropské prostředky celá oddělení, tuto náročnou agendu má v menších městech a obcích zvládnout starosta a jeho pomocník. Nevyužití evropských fondů vede přímo k zaostávání regionů a venkova. Přitom by mohly sloužit na opravy silnic, fi nancování čistíren odpadních vod nebo jako spoluúčast k desítkám projektů. Jak se říká, halíře dělají talíře. Ke dvěma vlastním milionům můžete dostat dalších osm milionů z dotací a získat tak prostředky na zvýšení kapacity mateřské školy, výstavbu víceúčelového sportovního hřiště nebo multikulturního sálu. Společně s mými kolegy prosazujeme zjednodušené čerpání evropských peněz a systém průběžného fi nancování projektů. Chceme odstranit diskriminaci menších měst a obcí v příjmech ze státního rozpočtu a bránit přebujelé administrativě a byrokracii. Máte nějaké životní krédo, kterým se ve své práci řídíte? Moji rodiče mě vždy učili, abych se nad nikým nepovyšovala a před nikým neponižovala. Naučili mě lidem nezávidět a mít k nim úctu. A také, že nejlepší, co mohu udělat pro svou spokojenost, je pracovat pro druhé lidi. Řídila jsem se jejich radami a jak je vidět, byli to ti nejlepší učitelé, jaké jsem mohla mít. Ostatně tatínek mně pomáhá i nyní a doprovází mě na mých cestách po regionu. Děkuji za rozhovor Jitka Soukupová Osobní dotazník Vaše oblíbená barva? Žlutá. Jaký je váš oblíbený literární žánr, autor či kniha? Nahý jsem přišel na svět od Davida Weisse a Marie Stuartovna od Stefana Zweiga. Jaký druh umění máte nejraději? Například které umělecké dílo byste chtěla mít doma? Jeden z obrazů malíře Jiřího Sopka. Který film či televizní program vás mimořádně zaujal? Mám velmi ráda filmy Forest Gump a Enigma z 2. světové války. Máte nějakého zajímavého koníčka? Vedle výuky němčiny se ráda starám o květiny. Je to krásný pohled, když květiny rozkvetou. Jak trávíte dovolenou? S dcerou v lázních procházky, léčebné kúry, vůně lesa, to je ta nejlepší relaxace. Čím si dokážete udělat opravdovou radost? Společnými akcemi s rodinou nebo přáteli, které vídám zřídka. Radost mi přináší i práce na zahradě. Jakým způsobem relaxujete? Relaxací je pro mě už jenom to, když si o víkendu mohu v klidu přečíst páteční a sobotní noviny, případně se podívat na pěkný film, pokud možno s dobrým koncem. Ráda chodím na procházky a odpočinu si také u společné přípravy kulturních akcí, které v obci pořádáme. Za co ráda utrácíte peníze? Jsem spořivý typ, příliš neutrácím, ale ráda si koupím dobré víno nebo květiny domů či na zahrádku. Dokážete se skutečně na něco těšit? Vždy se najde něco, na co se člověk může těšit do práce, na své studenty, na setkání s rodiči, přáteli, novou výstavu, zkrátka na všechny pozitivní události, které jsou ještě přede mnou. Čemu jen těžko odoláte? Mám ráda dobré jídlo. Co by nemělo chybět ve vaší ledničce? Máslo, zelenina, šunka, sýr a kousek masa, aby se dalo rychle uvařit, a bílé víno, aby bylo co nabídnout návštěvám. Kde byste chtěla žít, kdybyste nežila v Čechách? Neměnila bych, člověk má v Čechách celoživotní vazby, které se nedají vyměnit za nic na světě. Ale pokud bych se opravdu musela rozhodnout, pak bych volila jižní Španělsko lidé, ač nejsou všichni bohatí, se zde umí radovat ze života. Co pokládáte za největší úspěch ČR? Osobně považuji za velmi důležitou svobodu. Možná je dnes život zdánlivě komplikovanější než před rokem 1989, protože je více založený na osobní zodpovědnosti každého jedince, ale lidé by neměli zapomínat, jaké to bylo, když jsme nemohli o svém životě svobodně rozhodovat. Koho si mimořádně vážíte v polistopadové historii ČR? Vždy jsem byla velkým obdivovatelem Václava avla. Ráda mám i Václava Malého, který ve mně dokázal v jakékoli životní situaci vzbudit naději, a velmi mně imponovala také lékařka, všestranně zaměřená dáma a překladatelka Dicka Francise Jaroslava Moserová. Co se vám líbí či nelíbí na české povaze? O tom jsem nikdy takhle nepřemýšlela, myslím, že povaha je spíše záležitostí každého jedince než celého národa. Ale myslím, že Češi si umí udělat legraci sami ze sebe a i v politice jsou schopni přicházet s novými nápady a podněty, jen je neumí dotáhnout do konce. Co byste chtěla studovat, pokud byste měla šanci rozhodnout se dnes? Určitě bych se zaměřila více na jazyky. Rozhodně platí, že kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. S každým novým jazykem zkoumáte i historii a kulturu zemí. Vedle ekonomie, která se v životě neztratí, bych se věnovala i studiu sociologie a politologie. Čím jste chtěla být jako dítě? Lékařkou. Jak jste si vydělal svoje první peníze? Na spartakiádě jako toaletářka, i když výstižnější je asi lidové hajzlbába. Co považujete za svou silnou stránku? Nadšení a chuť zkoušet nové věci. Musím mít vždy nějaký cíl, za nímž si pak jdu jako buldok. Čeho si nejvíc vážíte u svých spolupracovníků? Že jsou schopni a ochotni se mnou spolupracovat. Ve kterou dobu (denní či noční) pracujete nejintenzivněji? Nejvíce práce udělám dopoledne. Jsem ranní ptáče. Co považujete za svůj největší profesionální úspěch? Co se týče výuky tak asi to, že jsem u většiny svých žáků dokázala vzbudit chuť do učení. V politice pak, že jsem jako starostka dokázala překročit práh obce a stala se součástí celostátního hnutí starostů, kteří se snaží o zrovnoprávnění měst a obcí. Jaké je vaše životní krédo? Mít vždy vizi a plány do budoucna, nevzdat se jich za žádných okolností. Co považujete za nejvýraznější historickou událost během vašeho života? Sametovou revoluci. Co považujete za nejvýznamnější vynález dvacátého století? Antibiotika, protože zachránila spoustu lidských životů. Existuje dějinná událost, kterou byste chtěl prožít? Vystoupit poprvé na Měsíc společně s Neilem Armstrongem. Se kterou historickou či současnou osobností byste chtěla jít na oběd? S anglickou královnou Alžbětou II. O čem byste si povídali? Jak prožívala dobu, kdy se v mladém věku stala zcela nečekaně královnou, co jí královský život dal a co naopak vzal. Kdy a kde dostáváte dobré nápady? V autě. Myslíte si, že šaty dělají člověka? Do určité míry na první pohled. Člověka dělá však jeho povaha. Co považujete za slabinu demokracie? Právě tu demokracii, protože jsme se stále ještě nenaučili s ní nakládat. Což souvisí s nedokonalostí lidí, nikoliv demokracie. Věříte na pověry? Nevěřím, ale když mi přeběhne černá kočka přes cestu, tak přinejmenším zpozorním, stejně jako si v pátek třináctého říkám, že si musím dávat pozor. Jaká zvířata máte ráda? Proč? Mám ráda psy pro jejich věrnost a schopnost sdílet se svými pány jejich nálady, bolest i radost. Máte nějaký oblíbený citát? Čím výš v životě vystoupáš, tím víc vidíš. Máte nějakou špatnou vlastnost? Pokud ano, jakou? Pořád něco hledám. Co vám dali rodiče do života? Naučili mě lidem nezávidět a mít k nim úctu. Co chcete dát své dceři do života vy? Přiměřené sebevědomí a schopnost vážit si sama sebe. Jen tak si bude umět vážit i druhých. Přála bych si, aby žila tak, aby mohla být sama se sebou spokojená. Co byste se ještě chtěla naučit? Španělštinu a zlepšit angličtinu.

4 1 Doplňovačka SNÍDANĚ 3 Kovářská topinka Vaříme s kovářkou Věrou Najdi deset rozdílů suroviny: 3 lžíce sádla nebo oleje, 4 plátky cibule, 1 tvrdší krajíc chleba, 2 stroužky česneku, 1 plátek sýra eidam, 2 plátky šunky, 2 lžíce hořčice, 3 lžíce kečupu, 1 vejce, na ozdobu 1 ks rajče a 1 sterilovaná okurka příprava: Na pánvi rozehřejeme sádlo, vložíme topinku a opečenou obrátíme, potřeme česnekem. Poklademe ji kolečky cibule, plátkem sýra, pokapeme trochou kečupu a nakonec položíme šunku. Na druhé pánvi rozklepneme vejce a topinku opatrně obrátíme šunkou dolů - na vajíčko. Opékáme tak dlouho, dokud se vajíčko neusmaží. Vrchní část topinky potřeme česnekem. otovou kovářskou topinku přendáme na talíř, pokapeme kečupem a hořčicí, poklademe cibulí a další oblohou podle chuti. Ke kovářské topince popíjíme zázvorový čaj. OBĚD Kovářská česnečka příprava: 4 velké stroužky česneku, 1l vody, pepř, sůl, majoránka, 1 polévková lžíce maggi, 2 brambory, sádlo, 1 klobása příprava: Dáme vařit vodu a přidáme kávovou lžičku sádla. Rozkrájíme oloupanou bramboru na malé kostičky a necháme rozvařit. Utřeme česnek a přidáme do hrnce, následně na to rozkrájíme druhou bramboru a vaříme do měkka. Přidáme klobásu (pokrájenou na malé kostičky). Osolíme, opepříme, přidáme polévkovou lžíci MAGGI a majoránku. Kovářské kotlety suroviny: 4 vepřové kotlety, cibule, tvrdý sýr, 250 ml šlehačky Tip na výlet příprava: Do suchého pekáče naskládáme na kolečka nakrájenou cibuli, na ni osolené a opepřené kotlety a nahoru poklademe nahrubo nastrouhaný sýr a vše zalijeme 250 ml šlehačky a pečeme asi 1 hodinu ve středně vyhřáté troubě. Podáváme s brambory vařenými nebo opečenými či s kroketami. SVAČINA Kovářský mls suroviny: 5 lžic zakysané smetany, 2 ks červené cibule, půl lžičky soli, 4 větší sterilované okurky, ½ lžičky mletého pepře, 150 g tatarské omáčky, 250 g jemných párků, 1 lžička cukru krupice příprava: Jemné párky, sterilované okurky a oloupanou červenou cibuli jemně nakrájíme a vložíme do mísy. Cibuli od sebe oddělíme. K uzenině a zelenině přidáme tatarku, zakysanou smetanu a ostrý kečup. Podle chuti osolíme a opepříme. Pro zjemnění chuti přidáme špetku cukru. Kovářský salámový mls podáváme s celozrnným pečivem, ale chutná i s chlebem či obyčejným rohlíkem. Brownies po kovářsku suroviny: 180 g másla (nejméně 75% tuku) + 5 g na vymaštění formy, 180 g tmavé čokolády s vysokým podílem kakaové hmoty (70 %), 80 g hladké mouky, 40 g kvalitního kakaa (ne instantního), 50 g bílé čokolády, 50 g mléčné čokolády, 3 velká vejce, 270 g přírodního krupicového cukru příprava: Ve vodní lázni rozpustíme máslo a tmavou čokoládu nebo misku se surovinami přetáhneme potravinářskou fólií a na dvě minuty vložíme do mikrovlnky nastavené na nejvyšší stupeň. Necháme vychladnout na pokojovou teplotu. Troubu zapneme na 180 C a horkovzdušnou na 160 C. VEČEŘE Kovářské špagety suroviny: 2 lžičky mleté sladké papriky, 5 lžic oleje, 150 g vysočiny, 1 balíček špaget příprava: Ve vroucí osolené vodě si uvaříme špagety podle návodu na obalu. Vysočinu nakrájíme na kostky. Uvařené špagety scedíme. V kastrole rozehřejeme olej, přidáme nakrájenou vysočinu, osmahneme a posypeme sladkou paprikou. Salám zamícháme a ihned k němu přisypeme uvařené špagety. Vypneme sporák a dobře vše promícháme. Kovářské špagety podáváme jen tak nebo se salátem ze zeleniny. Kovářka Věra doporučuje: Navštivte Pivovarský dvůr v Chýni Jako cíl pěšího či cyklistického výletu bych určitě doporučila návštěvu Pivovarského dvora, který vznikl jako první restaurační minipivovar v České republice po roce 1989 v hospodářských budovách bývalého zemědělského družstva. Ve velkém sortimentu zde vaří přímo před zraky hostů vyhlášené kvasnicové pivo a v příjemném prostředí se stylovým dřevěným nábytkem se zároveň můžete skvěle najíst. Ve stabilní nabídce vyráběných piv je 10% kvasnicové pivo výčepní světlé, 12% kvasnicový Dvorní ležák granátové barvy, 14% kvasnicové pivo speciál černé a vždy jeden z dalších speciálů jako např. Zázvorové pivo, Frantova sedmnáctka, 12% světlá, 11% klasický ležák světlý, světlá 14%, kukuřičná 11%, Kolařská jedenáctka či Sváteční světlý speciál. Několikrát v roce nabízí minipivovar kromě specialit české a staročeské kuchyně i zvěřinové, rybí či vepřové hody s hudbou a ta- Mouku a kakao prosyjeme na vál, přidáme na kousky nasekanou mléčnou i bílou čokoládu. Vejce rozšleháme s cukrem elektrickým šlehačem, až hmota zesvětlá a zdvojnásobí svůj objem. Na vaječnou hmotu nalijeme vychladlou hmotu čokoládovou a lehce je osmičkovým pohybem promícháme plastovou nebo gumovou špachtlí. Nad mísou s čokoládovou směsí podržíme cedník či síto a prosyjeme na ni ještě jednou mouku s kakaem tak, abychom povrch pokryli co nejrovnoměrněji. Znovu použijeme špachtli a oblíbený pohyb do osmičky a začneme sypkou směs spojovat s tekutou. Nakonec zapracujeme kousky bílé i mléčné čokolády pokud možno stejnoměrně. Těsto vlijeme do formy a na mřížce pečeme v předehřáté troubě minut. otovo je, když povrch připomíná lesklý papír a strany moučníku se odtahují od stěn formy. Vychladnutý moučník vyndáme pomocí alobalu a nakrájíme na kostky. Brownies vydrží v chladničce čtrnáct dní a v mrazáku i déle než měsíc, tedy pokud je tam uložíme do nějaké bezpečné skrýše... nečky a to vše za přijatelné ceny. Již o víkendu 23. a 24. října od 19:00 můžete zavítat na Pivní hody. A jelikož se Chýně nachází na cyklistické stezce, tak zde najdou příznivci tohoto sportu první pivní pomoc v nově otevřené pivovarské krčmě. K dispozici návštěvníkům je i přilehlé parkoviště pro auta i autobusy. Na své si přijdou i děti, na které čeká dětský koutek a nechybí ani minizvěřinec. Budete-li pokračovat dál na západ do obce Červený Újezd, narazíte uprostřed polí na klášter ájek s druhou nejstarší loretou v Evropě a přímo naproti, ještě na našem katastru, na malou hospůdku, kde se zastavil čas. Najdete tu starou pípu, klavírní křídlo, starý nábytek, kamna, všude na zdích staré tabulky s nápisy typu na sekyru nedáváme a další připomínky dob dávno minulých. Cestou na ájek si můžete ve třetí chýňské restauraci Bowling Bar se zahrádkou a dětským hřištěm zahrát bowling.

5 Moji kandidaturu podporují: Věra Kovářová je správná kandidátka do Senátu, je to silná žena, která bude vždy bojovat za vaše zájmy. elena Langšádlová poslankyně PSP ČR, místostarostka Černošic rome, ta ženská má ale odvahu. Pomyslel jsem si, když jsem před několika lety mohl vidět diskusi starostky Kovářové s ministrem fi nancí. Zarputile hájila právo obcí a měst spravovat místní výběr daní z nemovitostí. Soudím, že právě takovou zástupkyni mohou občané bez obav vyslat do Senátu. Ona Věrka také nemá ve zvyku někde jen tak sedět a nic nedělat. Mnohé stávající senátory tím může trochu rozhodit. Je těžké v několika řádkách říci, proč volit starostku Kovářovou. Stručně řečeno, jak říkají kolegové z TOP 09, Věra Kovářová je víc, než si myslíte. JUDr. Stanislav Polčák předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR Věrka se dokáže rvát za druhé a hlavně za spravedlnost. A přesně takové lidi v politice potřebujeme. Takže jí moc fandím a věřím, že stejnou zkušenost jakou mám já, budete mít i vy, až bude vaší senátorkou. Mgr. Petr Gazdík předseda poslaneckého klubu TOP09 a Starostů, předseda hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, starosta Suché Lozi, poslanec PSP ČR, zastupitel Zlínského kraje Myslím, že ve Věře Kovářové jsme našli kandidáta, který má velký potenciál vyhrát. Přeji voličům šťastnou ruku a Věře moc držím palce. Mgr. Filip Směja právník, předseda regionální organizace TOP09 Praha-západ Rada k nezaplacení od... My politici lidi obecně štveme, proto nečekejte, že za vámi lidé sami přijdou. Musíte jít vy za nimi: na pouť, fotbalový zápas či do jejich oblíbené hospůdky. Ze všeho nejdůležitější ale je, mít lidi rád, bez toho to nejde. Karel Schwarzenberg ministr zahraničních věcí, předseda TOP09 Ing. Věru Kovářovou, starostku z Chýně u Prahy znám pětadvacet let. První naše vzájemná spolupráce byla v období, v němž jsem pracoval na knize Cesta ke svobodě. Jde o projekt týkající se drogové problematiky. Věra, jako výborná překladatelka, se ujala překladu textu Tomáše alíka a dalších autorů do německého jazyka. V té době ještě učila. Naše spolupráce pokračovala i v období jejího starostování v Chýni. Ocenil jsem její snahy o zlepšení mezilidských vztahů v této obci. Jako starostka organizovala mnoho vynikajících akcí nejen pro zlepšení životního prostředí, bydlení a žití spoluobčanů. Společně jsme připravili fotografickou výstavu o vztazích člověka a krajiny. Výstava spojená s koncertem a diskusí měla veliký ohlas. Líbí se mi také její snaha o udržování národních tradic, jako je například Masopust a mnoho jiných dalších akcí. Věru Kovářovou považuji za čestného člověka s velikým smyslem pro empatii a pochopení mezilidských vztahů. Problémy s nimi spojené dokáže konstruktivně řešit. Profesor Mgr. Jindřich Štreit fotograf a pedagog Již osm let se věnuji komunální politice. Problémy, které řešíme v bezprostředním okolí Prahy, se významně liší od těch, které řeší samotná Praha či jiné regiony. Především nedostatek míst ve školkách, školách, zanedbaná infrastruktura, veřejná doprava. Věra Kovářová tyto problémy zná z vlastní zkušenosti na radnici malé obce a jako senátorka bude jistě reprezentovat silný hlas hájící zájmy našeho regionu. Proto má moji podporu. Ing. Věslav Michalik starosta Dolních Břežan Paní Věra Kovářová má jako člověk i jako žena, která se poslední roky svědomitě věnuje komunální politice, moji plnou podporu. Čím dál tím více jsem přesvědčen, že právě lidé, kteří úspěšně prošli zastupitelskou a popřípadě i starostenskou zkušeností, mají postupovat v politické hierarchii nahoru. Není pravda, že jde o lidi, kteří se v takzvané velké politice ztratí. Je to přesně naopak. Jde o lidi s obrovským potenciálem a byla by škoda je nevyužít ve prospěch nás všech. Paní Věra přesně k takovým lidem patří. MUDr. Jiří Besser ministr kultury a dlouholetý starosta Berouna Jsou lidé, kteří dokážou povýšit obecný zájem nad svůj vlastní. Jsou takoví, kteří jdou za svým cílem celou silou své osobnosti a dokážou věci dotáhnout do konce. Jsou lidé, kteří mají na mysli své voliče a žijí radostmi a starostmi jako oni. Mezi ně patří Věra Kovářová. A Věra Kovářová patří do Senátu. Jaromír Štětina senátor, novinář a spisovatel

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Zdenka Horecká Vladimír Horecký. Pomazánky A Saláty. 150 receptů

Zdenka Horecká Vladimír Horecký. Pomazánky A Saláty. 150 receptů Zdenka Horecká Vladimír Horecký Pomazánky A Saláty 150 receptů ÚVoD Pomazánky jsou velmi oblíbenou součástí studené kuchyně. Můžeme je podávat jako předkrm, k snídani a některé i jako večeři. Bez pomazánky

Více

Toast se šunkou a křenem

Toast se šunkou a křenem Toasty (apetit) Toast se šunkou a křenem 8 plátků toastového chleba, 160 g šunky, 8 rajčat (malá), 1 pórek, 8 plátků tvrdého sýra, 100 g křenu, 50 g másla, mletý pepř, mletá paprika Krajíčky toastového

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

SPRAVEDLIVÉ PENÍZE OBCÍM A MĚSTŮM

SPRAVEDLIVÉ PENÍZE OBCÍM A MĚSTŮM SPRAVEDLIVÉ PENÍZE OBCÍM A MĚSTŮM Ve Zlíně dne 22.5.2009 Vážená paní starostko, Vážený pane starosto, dovolujeme oslovit s následujícími informacemi o financování samospráv. Věnujte jí prosíme několik

Více

Maso, maso, maso II. Domácí hamburger s cibulovou marmeládou a cheddarem. Vepřová krkovička na černém pivu. Bramborové rösti

Maso, maso, maso II. Domácí hamburger s cibulovou marmeládou a cheddarem. Vepřová krkovička na černém pivu. Bramborové rösti Maso, maso, maso II. Domácí hamburger s cibulovou marmeládou a cheddarem Vepřová krkovička na černém pivu Bramborové rösti Vepřová panenka ve slanině pečená vcelku s hříbkovou omáčkou Tvarohový mousse

Více

Sladkovodní ryby. Losos a jeho pečení. Candát na fenyklu. Pstruh pečený na alobalu se zeleninou. Pošírovaný pstruh. Tartare z lososovitého pstruha

Sladkovodní ryby. Losos a jeho pečení. Candát na fenyklu. Pstruh pečený na alobalu se zeleninou. Pošírovaný pstruh. Tartare z lososovitého pstruha Sladkovodní ryby Losos a jeho pečení Candát na fenyklu Pstruh pečený na alobalu se zeleninou Pošírovaný pstruh Tartare z lososovitého pstruha Losos a jeho pečení 600 g lososa - filet s kůží 1 lžíce mořské

Více

Francouzská kuchyně II.

Francouzská kuchyně II. Francouzská kuchyně II. Salát Nicoise Quiche Lorraine Šetrně pečená kachní prsa na pomeranči Ratatouille Flambované palačinky Salát Nicoise 1 ks římského salátu 2 větší brambory 100 g čerstvých zelených

Více

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Při počtu 100 uvařených porcí ušetříte s naší recepturou přibližně: 123 Kč Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Maggi Těstoviny kg 0,80 0,080 72,20 5,78 57,76 Olej stolní kg 0,05 0,005 30,10 0,15 1,51 Sůl

Více

Francouzská kuchyně I.

Francouzská kuchyně I. Francouzská kuchyně I. Lososový tartar na rukolovém salátku Cibulová polévka se sýrovými toustíky Kuře na víně "Coq au vin" Lyonské brambory Crème brûlée Lososový tartar na rukolovém salátku 200 g lososa

Více

Česká kuchyně I. Zelná polévka s klobásou. Svíčková na smetaně. Krkovice na cibulce. Karlovarské knedlíky. Špekové knedlíky.

Česká kuchyně I. Zelná polévka s klobásou. Svíčková na smetaně. Krkovice na cibulce. Karlovarské knedlíky. Špekové knedlíky. Česká kuchyně I. Zelná polévka s klobásou Svíčková na smetaně Krkovice na cibulce Karlovarské knedlíky Špekové knedlíky Jablkový závin Zelná polévka s klobásou 400 g kysaného zelí klobása 250 ml zakysané

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

Teplé housky s překvapením. Anglické rohlíky. Ingredience

Teplé housky s překvapením. Anglické rohlíky. Ingredience Anglické rohlíky těsto: 175 ml vlažné vody, 120 ml vlažného mléka, 1 lžička cukru, 1,5 lžičky soli, 2 lžíce sušené bramborové kaše, 400 g hladké mouky, 1 kostka čerstvého droždí nebo 2 lžičky sušeného

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 5. týden ŽENA S OBEZITOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 5. týden ŽENA S OBEZITOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 5. týden ŽENA S OBEZITOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s obezitou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

Lehké recepty Méně cholesterolu

Lehké recepty Méně cholesterolu Lehké recepty Méně cholesterolu Lehké recepty Méně cholesterolu Stravovat se zdravě, neznamená mít hlad! A ani to neznamená, že se musíte vzdát tradičních jídel a dělat kompromisy v chuti. Stačí sáhnout

Více

Speciální pedagog, masér a terapeut čínské medicíny Mgr. Zdeňka Stöhrová

Speciální pedagog, masér a terapeut čínské medicíny Mgr. Zdeňka Stöhrová KUŘECÍ MASO NA JEHLI ½ kg kuřecích prs Marináda: 1 cibule, 1 stroužek česneku, lžíce zázvoru, chilli paprika, šťáva z citrónu, 2 lžíce oleje, 2 lžičky papriky, pepř, kmín, 150g bílý jogurt - vše rozmixovat

Více

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup Krabí kremrole 500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými

Více

Hermelín v županu - fantazie!!!

Hermelín v županu - fantazie!!! Hermelín v županu - fantazie!!! na 10 kusů: 2 balení listového těsta, 5 hermelínů nebo stříbrňáků (fantastický je pikantní Vltavín), 20 plátků šunky, kečup, 1 vejce na potření, sezamové semínko. Z jednoho

Více

MASO V PIKANTNÍ SMĚSI PIKANTNÍ VEPŘOVÉ MASO MASO NA KONDENZOVANÉM MLÉKU

MASO V PIKANTNÍ SMĚSI PIKANTNÍ VEPŘOVÉ MASO MASO NA KONDENZOVANÉM MLÉKU MASO V PIKANTNÍ SMĚSI 1 kg řízků (vepřových nebo kuřecích), Směs na naložení: 4 vejce, 1 lžíce mléka, 1 lžíce kečupu, 1 lžíce hořčice, 1 lžíce worcesterské omáčky, 1 lžička soli, 1 lžička kořenící směsi

Více

Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou

Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou Těstoviny (apetit) Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou 150 g vařených těstovin, 40 g tuku Ceres soft, 2 lžíce sójové omáčky, 2 rajčata, 1 zelená paprika, 50 g eidamu, mletý pepř, sůl Sýr

Více

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky Kroupy uvaříme v osolené vodě do měkka. Sušené hřiby namočíme na 30 minut do studené vody a poté nakrájíme na malé kousky. Vodu z hub necháme na podlévání rizota,

Více

Meruňkové tvarohové knedlíky

Meruňkové tvarohové knedlíky Meruňkové tvarohové knedlíky Sladké ovocné knedlíky jsou spojeny hlavně v létě. Dají se připravit z kynutého těsta, tvarohového anebo také bramborového. Knedlíky plníme různým ovocem. Ingredience 200g

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Kapr Kapr s jogurtem ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby ½ kg bílého jogurtu Mandle Vykostěné porce kapra obalíme v mouce s kořením, paprika, rybí koření a sůl. Vložíme do zapékací misky, zalijeme

Více

Recepty pro týden 13.6.-19.6.

Recepty pro týden 13.6.-19.6. Bramborový nákyp 2 kg brambor 1 lžička másla 120 g sýra s plísní na povrchu pohanková strouhanka 3 lžičky majoránky sůl podle chuti Brambory i se slupkou omyjeme a uvaříme. Zapékací misku vymažeme máslem,

Více

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou Jablková kuchařka Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Školní rok 2011/2012 JABLKOVÝ DORT 25 dkg cukru krystal, 4 celá vejce třeme dohromady 25 dkg

Více

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky 1. DEN/1. TÝDEN 6:30 300 ml vlažné vody s citronem nebo 1 PL jablečného octa 7:00 SNÍDANĚ OVESNÁ KAŠE S JABLKEM SUROVINY: 4 PL ovesných vloček, 150 g (1ks) bílého neslazeného jogurtu 3% tuku, 1 jablko,

Více

600 g vepřových kotlet, 60 g rostlinného oleje, 80 g kečupu, 20 g plnotučné hořčice, 4 g chilli papriček, 4 g česneku, 4 g soli

600 g vepřových kotlet, 60 g rostlinného oleje, 80 g kečupu, 20 g plnotučné hořčice, 4 g chilli papriček, 4 g česneku, 4 g soli Americké kotlety 600 g vepřových kotlet, 60 g rostlinného oleje, 80 g kečupu, 20 g plnotučné hořčice, 4 g chilli papriček, 4 g česneku, 4 g soli Z oleje, kečupu, hořčice, nadrobno nasekaných chilli papriček,

Více

(Vybrané recepty ze serveru www.labuznik.com)

(Vybrané recepty ze serveru www.labuznik.com) Labužníkovy recepty (Vybrané recepty ze serveru www.labuznik.com) Polévky...2 1. Bramboračka...2 2. Cibulová polévka s jablky...2 3. Couračka z Luk...3 Hovězí maso...5 4. Babiččina hovězí pečeně na zázvoru...5

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

........ CS TROUBA RECEPTY

........ CS TROUBA RECEPTY ...... CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com AUTOMATICKÉ PROGRAMY Číslo programu Název programu 1 HOVĚZÍ PEČENĚ 2 VEPŘOVÁ PEČENĚ 3 CELÉ KUŘE 4 PIZZA 5 MUFFIN 6 SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ 7 BÍLÝ CHLÉB 8 ZAPEČENÉ

Více

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA Děvčata a chlapci, končí naše desetiměsíční spolupráce. Poznali jste řadu nových kuchařských nástrojů a přístrojů, seznámili se se spoustou nových receptů

Více

Recepty pro týden 29.8.-4.9.

Recepty pro týden 29.8.-4.9. Rizoto s houbami Jarní cibulka 2 polévkové lžíce olivového oleje houby (dle chuti) mletý kmín 200 g rýže trošku vody 2 hrnky kuřecího vývaru pepř sůl Na olivovém oleji osmahneme jarní cibulku, přidáme

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 4. týden ŽENA S NADVÁHOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 4. týden ŽENA S NADVÁHOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 4. týden ŽENA S NADVÁHOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

POMAZÁNKY. Tvaroh utřeme se solí, koprem, rozmačkaným česnekem a drobně nakrájenou cibulí, nakonec vmícháme nastrouhanou okurku.

POMAZÁNKY. Tvaroh utřeme se solí, koprem, rozmačkaným česnekem a drobně nakrájenou cibulí, nakonec vmícháme nastrouhanou okurku. POMAZÁNKY Okurková pomazánka 250g tvarohu 100g nahrubo nastrouhané okurky 1 stroužek česneku ½ cibule podle chuti kopr Tvaroh utřeme se solí, koprem, rozmačkaným česnekem a drobně nakrájenou cibulí, nakonec

Více

Šárka Mácová, Vladimír Máca KUCHAŘKA OD DVOU HRABALŮ

Šárka Mácová, Vladimír Máca KUCHAŘKA OD DVOU HRABALŮ Šárka Mácová, Vladimír Máca KUCHAŘKA OD DVOU HRABALŮ S E B R A N É R E C E P T U R Y OBSAH Úvod 7 Polévky 9 Hovězí maso 23 Vepřové maso 37 Drůbež 53 Mleté maso 77 Uzené maso, uzeniny 89 Ryby, játra 101

Více

Houbové recepty: Hlíva ústřičná a Žampion Neděle, 16 Únor :44 - Aktualizováno Pondělí, 17 Únor :20

Houbové recepty: Hlíva ústřičná a Žampion Neděle, 16 Únor :44 - Aktualizováno Pondělí, 17 Únor :20 Plodnice hlívy ústřičné mají všestranné využití.jsou vhodné do polévek, omáček, pod maso ale i do salátů a především k nakládání. Ke kulinářským účelům využíváme především klobouky, které mají přímé využití.

Více

Bramborová kuchařka páté třídy

Bramborová kuchařka páté třídy Bramborová kuchařka páté třídy Příprava bramborové kaše Ondřej a Dominik Ingredience: Máslo, brambory, mléko, vodu Nástroje: Šťouchadlo na brambory, (vidličku), škrabku, 2x hrnec Postup: Brambory si ostrouháme

Více

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny Nudlové těsto: základní recept Pro 4 osoby 320 g italské mouky* (plus mouka na poprášení těsta) 3 vejce 1 žloutek 2 lžíce olivového oleje ½ lžičky soli Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek

Více

Restaurant STODOLA Pulčín 22 Jídelní lístek platný od 13.12.2014. Jídelní lístek. Předkrmy

Restaurant STODOLA Pulčín 22 Jídelní lístek platný od 13.12.2014. Jídelní lístek. Předkrmy Restaurant STODOLA Pulčín 22 Jídelní lístek platný od 13.12.2014 Jídelní lístek Předkrmy 1 ks Klobása, křen, hořčice, pečivo 1, 10 39,- Kč 50g Škvarkové sádlo, chléb 1 29,- Kč Něco k pivu 200g Topinka

Více

Mořské plody. Koktejl z tichomořských krevet. Dušené slávky s citronovou trávou, zázvorem a koriandrem

Mořské plody. Koktejl z tichomořských krevet. Dušené slávky s citronovou trávou, zázvorem a koriandrem Mořské plody Koktejl z tichomořských krevet Dušené slávky s citronovou trávou, zázvorem a koriandrem Smažené kalamáry s petrželovou solí a česnekovou aioli Tygří krevety s tomatovým risottem Gratinovaný

Více

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

Zavářky a vložky do polévek. Ing. Slávka Formánková

Zavářky a vložky do polévek. Ing. Slávka Formánková do polévek Ing. Slávka Formánková Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Zavářky a vložky

Více

LÍN. 1. Vařený lín. 1/2 kg celých línů, ocet, cibule, pepř, bobkový list, sůl, citrón, máslo

LÍN. 1. Vařený lín. 1/2 kg celých línů, ocet, cibule, pepř, bobkový list, sůl, citrón, máslo LÍN 1. Vařený lín 1/2 kg celých línů, ocet, cibule, pepř, bobkový list, sůl, citrón, máslo Ocet, cibuli, sůl a koření přivedeme do varu, vložíme asi půlkilové celé líny. Vaříme 5 až 10 minut, podle velikosti.

Více

1. Guláš z buřtů Obsah. 2. Vuřt guláš Obsah. 3. Vuřtový guláš Obsah. 4. Vuřty na pivu č. 1 Obsah. 5. Vuřty na pivě č. 2 Obsah

1. Guláš z buřtů Obsah. 2. Vuřt guláš Obsah. 3. Vuřtový guláš Obsah. 4. Vuřty na pivu č. 1 Obsah. 5. Vuřty na pivě č. 2 Obsah Uzeniny Obsah: 1. Guláš z buřtů... 2 2. Vuřt guláš... 2 3. Vuřtový guláš... 2 4. Vuřty na pivu č. 1... 2 5. Vuřty na pivě č. 2... 2 6. Špekáčky na pivě... 2 7. Vuřty v pivním těstíčku... 2 8. Vuřty plněné

Více

Kniha receptur. Příloha č. 6 OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary. Polévky.

Kniha receptur. Příloha č. 6 OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary. Polévky. Kniha receptur OBSAH Seznam zkratek a definice pojmů Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary Polévky Hlavní jídla 1. cenová hladina - nadstandard (minutka) 2. cenová hladina - 2. a 3. jídlo s

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_22

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Alibábovka. Ingredience. Postup

Alibábovka. Ingredience. Postup Alibábovka 1 Hera, 1/2 sklenice vody (hořčicové), 1 a 3/4 sklenice cukru moučka, 1 vanilkový cukr, 2 sklenice hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 4 žloutky, hrst nasekaných ořechů, 2 lžíce kakaa, sníh ze

Více

Irská líčka na červeném víně s bramborovou kaší

Irská líčka na červeném víně s bramborovou kaší Irská líčka na červeném víně s bramborovou kaší S u r o v i n y 1 kg telecích líček, popřípadě loupané plece, rostlinný olej (například řepkový) na opékání, 300 400 g kořenové zeleniny, 1 2 cibule, červené

Více

w w w. r a m a - w e b. c z

w w w. r a m a - w e b. c z www.rama-web.cz Vážené a milé hospodyňky, za nákup dvou výrobků Rama Vám věnujeme malý dárek - sešitovou kuchařku Ramy. Recepty, které v ní najdete, jsou vyzkoušené a vybrané tak, aby příprava jídla byla

Více

Firemní katalog. Cukrářské a pekařské produkty

Firemní katalog. Cukrářské a pekařské produkty Firemní katalog Cukrářské a pekařské produkty Sestaven pro rok 2015 / 2016 Obsah Úvod... 3 O nás... 4 Seznam alergenů... 5 Pekařské produkty... 6 Chlebíčky... 7 Lahůdky... 10 Cukrářské produkty... 12 Muffiny...

Více

Kvalitní evropský výrobek. systém značení kvality potravin. Minikuchařka. Kampaň fi nancována z prostředků Evropské unie a České republiky

Kvalitní evropský výrobek. systém značení kvality potravin. Minikuchařka. Kampaň fi nancována z prostředků Evropské unie a České republiky Kvalitní evropský výrobek systém značení kvality potravin Minikuchařka Kampaň fi nancována z prostředků Evropské unie a České republiky Úvodní slovo Na evropském trhu se stále zvyšuje zájem o kvalitní

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 3. týden ŽENA S NADVÁHOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 3. týden ŽENA S NADVÁHOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 3. týden ŽENA S NADVÁHOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

Vaječná pomazánka s uzeninou

Vaječná pomazánka s uzeninou Velikonoční pokrmy Vaječná pomazánka s uzeninou 6 vajec natvrdo 100g majonézy 1 lžíce hořčice 2 sladkokyselé okurky 100g měkkého salámu sůl, pažitka Vejce podélně rozkrojíme, vyjmeme žloutky, vložíme do

Více

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka Cibule 1kg Máslo 100g Bílé víno 0,5L Bageta 1ks Strouhaný sýr 200g Vejce 1ks Sůl, pepř, bobkový list, tymián Francouzskákuchyně Zapečenácibulovápolévka Polévka - Cibuli nakrájíme na tenké proužky a orestujeme

Více

Kuřecí prsa na podmáslí se špenátem a polentou

Kuřecí prsa na podmáslí se špenátem a polentou Kuřecí prsa na podmáslí se špenátem a polentou Suroviny na 1 porci: Maso kuřecí - prsa 150 g Polenta 80 g Podmáslí 0,5% 180 g Česnek 10 g Rozmarýn 3 g Sůl 2 g (Pepř 2 g) Špenát čerstvý 200 g Cibule jarní

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK RESTAURACE TEODOR Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu

JÍDELNÍ LÍSTEK RESTAURACE TEODOR Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu 1 ks Utopenec s cibulí, chléb 37,- 120g Nakládaná směs sýrů s feferonkou a olivami, chléb 69,- 3 ks Bramboráčky s feferonkou, směs listových salátů 45,- 100g Mozzarella

Více

Základní recept na špecle

Základní recept na špecle Základní recept na špecle Pro 4 6 osob 4 l 500 g 1 lžička 5 220 ml vařící osolené vody hrubé pšeničné mouky soli vajec (střední velikost) vlažné vody bílý pepř Přísady šleháme v Apollo Míse na šlehání

Více

Recepty, aneb jak vaříme na táboře

Recepty, aneb jak vaříme na táboře Recepty, aneb jak vaříme na táboře Polévky: Bramborová - suroviny: brambory, cibule, mrkev, majoránka, nové koření, česnek, sůl, pepř, voda, případně mouka na zahuštění a polévkové koření - postup: Na

Více

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. VY_32_INOVACE_CVS17 Autor: Mgr. Martin Kovačka Předmět: Člověk ve společnosti (Občanská výchova) Ročník: 7. Tematický celek: Kultura. Stručný popis aktivity:

Více

Nářezové salámy Globus

Nářezové salámy Globus Nářezové salámy Globus Řeznictví Dobroty z našeho řeznictví Vám vždy zavoní... Na svačinu nebo na výlet i na pohoštění návštěvy Na čerstvost máme vlastní recept Ano, na čerstvost a kvalitu máme opravdu

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 200 g Vepřový závitek s uzeným sýrem v jemné KARI omáčce 139 Kč (1,7,9,10) 150 g Krkonošská bašta (1,3,7,9,10)

JÍDELNÍ LÍSTEK. 200 g Vepřový závitek s uzeným sýrem v jemné KARI omáčce 139 Kč (1,7,9,10) 150 g Krkonošská bašta (1,3,7,9,10) JÍDELNÍ LÍSTEK AKTUÁLNĚ VÁM NABÍZÍME: 400 g FLANK STEAK 319 Kč (hovězí steak z pupku) 200 g Smažená kapsa plná štěstí (1,3,7,9) 145 Kč (kuřecí prso, niva, šunka, kapie, pórek) 200 g Vepřový závitek s uzeným

Více

Bramborák a la pizza. se sýrem. Příprava deseti porcí 1 porce / 1 kus suroviny jedn. množs. bramborák s česnekem a majoránkou

Bramborák a la pizza. se sýrem. Příprava deseti porcí 1 porce / 1 kus suroviny jedn. množs. bramborák s česnekem a majoránkou Bramborák a la pizza se sýrem Příprava deseti porcí 1 porce / 1 kus bramborák s česnekem a majoránkou ks 10 rajčata konzervovaná kg 0,15 cibule bílá kg 0,1 česnek kg 0,04 oregano kg 0,01 tvrdý sýr kg 0,2

Více

Domácí jitrnice s lepenicí

Domácí jitrnice s lepenicí Domácí jitrnice s lepenicí Jitrnice jsou nezbytným výrobkem při každé zabijačce. Připravují se po celé České republice. V závislosti na krajích se jejich výroba mírně liší. Např. v některých částech Moravy

Více

JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI

JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI 450 g jahod 10 g želatiny 250 ml bílého jogurtu 1 vanilkový cukr 50 g cukru krupice Želatinu přelijeme 30 ml horké vody a za stálého míchání ji necháme rozpustit a zchladnout.

Více

Šéfkuchařka: Kuchtičky: Jana Paulusová

Šéfkuchařka: Kuchtičky: Jana Paulusová Projektový den Šéfkuchařka: Jana Paulusová Kuchtičky: Lucie Golová Kamila Richterová Kristýna Zejdová Pavlína Váchová Anna Šebestiánová Andrea Nagyová Markéta Bacharová Veronika Elšíková Barbora Škvorová

Více

Pohanková minikuchařka

Pohanková minikuchařka Pohanková minikuchařka Polévky z pohanky Pohanková polévka se zeleninou 100 g pohanky lámanky, 250 g kořenové zeleniny, slanina, 2 cibule, zeleninový vývar, sůl, pepř Na slanině osmahneme cibuli, přidáme

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1:5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme. Šablona: 11. Sada: 3 DUM: 05.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1:5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme. Šablona: 11. Sada: 3 DUM: 05. VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVANÝ V RÁMCI PROJEKTU Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1:5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona: 11 Sada: 3 DUM: 05 Ověření ve výuce: Technologie Třída: K 1, KČ 1 Datum vytvoření:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Studená kuchyně Společná pro celou sadu oblast

Více

Puding z jáhlových vloček

Puding z jáhlových vloček Puding z jáhlových vloček 1 Jáhlové vločky (instantní varianta) zalijeme trochou vařící vody, promícháme a necháme v přikryté nádobě změknout. 2 Do husté vločkové kaše vmícháme med, na kousky nakrájené

Více

Recepty pro týden 11.7.-17.7.

Recepty pro týden 11.7.-17.7. Luštěninový guláš 120 g fazolí 5 g hladké mouky 10 g oleje sladká paprika 20 g cibule, pepř Fazole nejprve namočíme a poté uvaříme. Na tuku zpěníme nakrájenou cibuli, přidáme papriku,, pepř (můžeme použít

Více

Vážení hosté. Vítáme Vás V Pivovaru. V prostorách, kde právě jste, se vařilo pivo již od roku 1757. a jak se říká kde se pivo vaří, tam se dobře daří

Vážení hosté. Vítáme Vás V Pivovaru. V prostorách, kde právě jste, se vařilo pivo již od roku 1757. a jak se říká kde se pivo vaří, tam se dobře daří Vážení hosté Vítáme Vás V Pivovaru V prostorách, kde právě jste, se vařilo pivo již od roku 1757 a jak se říká kde se pivo vaří, tam se dobře daří Věříme, že rozmanitý výběr jídel z naší kuchyně a bohatě

Více

Povánoční kulinářská inspirace

Povánoční kulinářská inspirace Povánoční kulinářská inspirace Milí čtenáři. Sice už máme skoro konec ledna, ale všechna ta kila navíc, která jsme si nastřádali během Vánoc (já tedy i během Silvestra je neuvěřitelné, co dokáže člověk

Více

1 Utopenec v octovém nálevu s cibulí a feferonkou, pečivo 47,- 2 Bramborák s klobásou 57,- 3 Nakládaný plněný hermelín v oleji, pečivo 64,-

1 Utopenec v octovém nálevu s cibulí a feferonkou, pečivo 47,- 2 Bramborák s klobásou 57,- 3 Nakládaný plněný hermelín v oleji, pečivo 64,- Před jídlem (k pivu a vínu) 1 Utopenec v octovém nálevu s cibulí a feferonkou, pečivo 47,- 2 Bramborák s klobásou 57,- 3 Nakládaný plněný hermelín v oleji, pečivo 64,- 5 Paštika s husími játry a mandlemi,

Více

1 50 g Krabí koktejl s olivami 50,- 2 50 g Kuřecí salát s ananasem 50,- 3 2 ks Šunková rolka s křenovou pěnou 40,-

1 50 g Krabí koktejl s olivami 50,- 2 50 g Kuřecí salát s ananasem 50,- 3 2 ks Šunková rolka s křenovou pěnou 40,- Studené předkrmy 1 50 g Krabí koktejl s olivami 50,- 2 50 g Kuřecí salát s ananasem 50,- 3 2 ks Šunková rolka s křenovou pěnou 40,- 4 2 ks Rajče plněné třenou nivou 40,- Polévky 5 Česneková speciál (šunka,

Více

Bramborové recepty z VYSOČINY

Bramborové recepty z VYSOČINY Bramborové recepty z VYSOČINY 1 1. Prokládaný bramborák 1 kg strouhaných syrových brambor, 70 dkg hrubé mouky, 1 hlavička česneku, 2 vejce, sůl, pepř, majoránka dle chuti, 1 plátek krkovičky nebo libového

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 7. týden ŽENA S OBEZITOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 7. týden ŽENA S OBEZITOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 7. týden ŽENA S OBEZITOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s obezitou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

Jarní raw menu raw food seminář

Jarní raw menu raw food seminář Jarní raw menu raw food seminář 7. a 8. březen 2014 v IC Zahrada na Žižkově Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho s nepečeme

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Jídelní lístek Polévky Studené předkrmy Teplé předkrmy Saláty jako hlavní chod

Jídelní lístek Polévky Studené předkrmy Teplé předkrmy Saláty jako hlavní chod Polévky 0,25 l Česneková se sýrem a šunkou, žloutek 35,- 0,25 l Česneková se šunkou a tvarůžkou, žloutek 40,- 0,25 l Vývar dle nabídky s nudlemi a zeleninou 35,- 0,25 l Žampionový krém "N" 35,- 0,25 l

Více

Česká kuchyně II. Bramborová polévka. Houskové knedlíky. Pečená kachna s červeným zelím. Rajská omáčka. Vdolečky

Česká kuchyně II. Bramborová polévka. Houskové knedlíky. Pečená kachna s červeným zelím. Rajská omáčka. Vdolečky Česká kuchyně II. Bramborová polévka Houskové knedlíky Pečená kachna s červeným zelím Rajská omáčka Vdolečky Bramborová polévka 40 g cibule 300 g kořenové zeleniny 1 středně velká cibule hrst sušených

Více

Sladkovodní ryby. 20,4 g Cholesterol: 123 kcal. Bílkoviny: Kalorie: 35 mg. 4,6 g. Tuky:

Sladkovodní ryby. 20,4 g Cholesterol: 123 kcal. Bílkoviny: Kalorie: 35 mg. 4,6 g. Tuky: Rybí recepty Losos Sladkovodní ryby Losos patří, i přes širokou nabídku, stále ještě k drahým rybám. Vlastně je stříbrným rytířem přílivů, takzvanou anadromní tažnou rybou podnikající třecí migraci z moře

Více

Před jídlem (k pivu a vínu)

Před jídlem (k pivu a vínu) Před jídlem (k pivu a vínu) 1 Utopenec v octovém nálevu s cibulí a feferonkou 47,- 2 Bramborák s naší šenkýrenskou klobásou 67,- 3 Nakládaný plněný hermelín v oleji 69,- 4 Šenkýrenské klobásy (bezlepkové,

Více

Restaurace a pivnice U Kulináře

Restaurace a pivnice U Kulináře BAR MENU Utopenec s cibulí a feferonkou, pečivo A1a, A3 48 Naložený hermelín, pečivo 68 Hovězí tatarák, topinky a česnek namíchaný podle naší receptury A1a, A3 120 g Topinka s ďábelskou směsí a sýrem směs

Více

Hlavní jídla. Kuřecí maso s růžičkovou kapustou a rýží. Budete potřebovat na 1 porci: - 100 g vařené rýže. - 100 g 150 g kuřecích prsou

Hlavní jídla. Kuřecí maso s růžičkovou kapustou a rýží. Budete potřebovat na 1 porci: - 100 g vařené rýže. - 100 g 150 g kuřecích prsou Kuřecí maso s růžičkovou kapustou a rýží - 100 g vařené rýže - 100 g 150 g kuřecích prsou - 8 ks růžičkové kapusty Růžičkovou kapustu uvaříme v osolené vodě, do které přidáme 1 cibuli pro lepší chuť. Doba

Více

Sýrová polévka. Soljanka. Jemná sýrová polévka s fazolkou. Vydatná moravská zelňačka. Kerblíková polévka

Sýrová polévka. Soljanka. Jemná sýrová polévka s fazolkou. Vydatná moravská zelňačka. Kerblíková polévka Sýrová polévka 1 houska, 30g másla, 60g mouky, 1 l vývaru (lze použít i z kostky), 1/8 l sladké smetany, 150g tvrdého sýra, sůl pepř, cukr, 1 žloutek, zelená petržel, sladká paprika. Housku nakrájíme na

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK Penzion Pod Rozhlednou

JÍDELNÍ LÍSTEK Penzion Pod Rozhlednou JÍDELNÍ LÍSTEK Penzion Pod Rozhlednou Studený předkrm: Cena Kč Utopenec, chléb 35,- Chléb se sádlem (cibule, okurek), pečivo 25,- Nakládaný Camembert, pečivo 39,- Talíř se třemi druhy sýrů, pečivo 49,-

Více