Život v Rudné. Charitativní bazar pomohl opuštěným dětem. Informační měsíčník pro občany města * Číslo 1/2013 * 55.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Život v Rudné. Charitativní bazar pomohl opuštěným dětem. Informační měsíčník pro občany města * Číslo 1/2013 * 55."

Transkript

1 Informační měsíčník pro občany města * Číslo 1/2013 * 55. ročník * Zdarma Život v Rudné Charitativní bazar pomohl opuštěným dětem Stejně jako loňský rok, i ten letošní se konal mikulášský karneval, pořádaný Skautským střediskem Balvan Rudná. Více si přečtete na str. 10 Slovo starosty * Informace z radnice * Informace o změně ve vedení města * Městská policie Černošice * Hasičský bál v Rudné * Rudná má mistryni světa * Žlutý květ * Skautské středisko Balvan Rudná * Knižní novinky * MŠ Rudná oční vyšetření * Výsledky 33. dětské výtvarné soutěže * ČSSD před volbou prezidenta Novinky z radnice ZDARMA ve Vaší ové schránce! Chcete-li být informováni o všem důležitém, co se v Rudné děje, zaregistrujte se k odběru novinek na adrese

2 2 Život v Rudné 1/ Cenu Vám spočítáme do 24 hodin nezávazně a zdarma. VŠE NAVRHNEME, VYTISKNEME, ZABALÍME A DOVEZEME. váš průvodce světem barev vizitky letáky prospekty knihy kalendáře brožury pořadače hlavičkové papíry obálky poštovní poukázky tiskopisy obaly samolepky kancelářské desky Gemmapress Inzerce A6 nová.indd :26:32

3 1/ Jak na nový rok, tak po celý rok kéž by to platilo Už jsem si zvykl, že na úřadě nás nikdo moc nechválí, ale když to přijde, o to víc to potěší. Možná jste si všimli nového osvětlení hořelického kostela. Je to především zásluha pana faráře Vehovského, i když město také přispělo. A když Vám někdo až na úřad přijde poděkovat za takovou drobnost jak jsem psal - potěší to Všechno nej do nového roku :) Život v Rudné 3 Zápisník starosty Máme téměř dokončeno územní rozhodnutí na stavbu okružní křižovatky u lékárny. Pomalu začínám věřit, že v roce 2013 uděláme první významný krok ke zklidnění dopravy v Rudné! Jestli na úřadě máme nějaký evergreen, pak jsou to územní plány. Naše 3. Změna čeká na projednání připomínek, věřme, že nejpozději v březnu bude vydána. Ulevilo by se jak stavebníkům, tak stavebnímu úřadu Zřejmě asi poslední letošní záznam. Přeji Vám klidné a spokojené svátky a do nového roku hlavně a především zdraví a štěstí Na dnešek čekalo několik desítek rodin s dětmi. Kolaudovali jsme školku! Vše proběhlo hladce, stavba dokončena a čeká na děti! V lednu vybavíme pavilony nábytkem, a pokud vše stihneme doúřadovat, první děti by mohly do nové školky nastoupit v březnu Na závěr roku jsme si nechali ty radostnější chvilky. Už v úterý a také dnes proběhla kolaudace vodovodního přivaděče Zličín Chýně Rudná. Město Rudná se tak stane nezávislé na dodavatelích vody, bude nakupovat vodu přímo od výrobce. Z hlediska kvality se nic nemění, výrobce zůstává stejný O víkendu proběhl v Rudné první Vánoční charitativní bazar. V Obecním domě se dalo koupit všechno možné i nemožné. Díky obrovskému nasazení pořadatelek a Vašemu zájmu se podařilo získat Kč, které budou předány Dětskému centru na Kladně. Děkuji všem! Vodné a stočné zůstává v Rudné pro rok 2013 ve stejné výši (v cenách bez DPH). Pokud bude poslanci schválena vyšší sazba DPH, zvedne se cena vodného a stočného o cca 70 haléřů na kubík vody Přístavba pavilonu školky jde do finále. Jako každou středu i dnes proběhl kontrolní den. Téměř vše je dokončené, dodělávají se obklady a podlahy. Termín kolaudace je stanoven na Jako každý rok i letos proběhlo ve škole Vánoční posezení s punčem. Během let se z malé nenápadné akce stala společenská událost zimy :-) Stovky dětí a rodičů se setkávají ve sváteční atmosféře, ke které kromě punče a vánoček přispěla i krásná vystoupení žáků školy. A dnes se k tomu přidaly i nejmenší děti ze školky, které přišly na úřad s koledou Hezké svátky všem! Již dříve jsem informoval o získání dotace téměř 5 mil. Kč na zateplení základní školy. Příprava je u konce, začínáme projektovat. Všechna povolení již máme z dřívější doby (projekt se připravuje již od roku 2008). Další postup bude teprve stanoven, je ale jasné, že hlavní část prací se bude realizovat o prázdninách roku Druhý pátek v měsíci již tradičně patří setkání starostů Regionu Jihozápad. Tentokrát na veřejném zasedání v Loděnicích. ze dne Rada schválila zvýšení nájemného v bytech v Šamonilově ul. čp. 30 a Poštovní ul. čp. 127 o míru inflace (1,9 %) a v ul. Masarykova 878 a Ke školce 922 o 10 %. Rada schválila žádost a udělila výjimku z Opatření obecné povahy č. 1/2009 na stavbu krytého parkovacího stání na pozemku p. č. 215/257 v k. ú. Hořelice dle předložené dokumentace za podmínky zajištění vsaku dešťových vod na vlastním pozemku Připravujeme se na začátek adventu. Včera byl usazen vánoční strom, dnes byl nazdoben a připraven. Zvu všechny na slavnostní rozsvícení stromu, v sobotu 1. prosince od 17 hodin. Přijít můžete ale o chvilku dřív, připraveno je teplé občerstvení Máme na Kraji nového pana náměstka přes dopravu: pana Ing. Miloše Peteru. Sešli jsme se a znovu (pokolikáté už?) diskutovali o problému nadměrné dopravy v Rudné. Seznámit jsem pana náměstka s kroky, které Rudná doposud podnikla, a požádal o financování námi připravených opatření. Měli bychom vědět do konce tohoto roku Dnes proběhlo v Rudné velké setkání k autobusové dopravě. Za účasti zástupců ROPID, Středočeského kraje, dopravců a starostů obcí. Hlavním tématem bylo zachování rozsahu služeb a s tím spojené úhrady. Obce totiž už více než z poloviny hradí autobusovou dopravu. Podle všeho se v příštím roce podaří rozsah služeb zachovat. Informace ze zasedání Rady města Rudná Rada schválila žádost a souhlasí se stavbou vodovodních a kanalizačních přípojek na poz. p. č. 215/236 v k. ú. Hořelice pro bytový dům na poz. p. č. 1103/1 v k. ú. Nučice. Rada schválila žádost a souhlasí s akcí Úprava haly č. 19 Business Park Rudná II Nučice dle předložené dokumentace. Rada schválila žádost a udělila výjimku z Opatření obecné povahy č. 1/2009 na stavbu přístřešku pro auto dle předložené dokumentace za podmínky zajištění vsaku dešťových vod na vlastním pozemku.

4 4 Život v Rudné 1/2013 Rada schválila Smlouvu o zřízení sběrného místa pro sběr nebezpečného odpadu (vyřazené léky a rtuťové teploměry) v lékárně Rudná a pověřila starostu města jejím podpisem. Rada schválila cenovou nabídku Technických služeb Rudná a.s. ve výši Kč bez DPH na provedení řezu dřevin na hlavu a na zdravotně bezpečnostní řezy dřevin v r Rada schválila podpis Smlouvy o výpůjčce hřbitova v Hořelici s Římskokatolickou farností Rudná-Hořelice a pověřila starostu města jejím podpisem. Rada schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Chodníky Masarykova (od trati k benzince) s firmou Šlehofer s.r.o. na navýšení cena díla za vícepráce o ,10 Kč bez DPH a pověřila starostu města jeho podpisem. Rada schválila mandátní smlouvou s p. Josefem Tichánkem na poskytnutí technické a poradenské pomoci při přípravě a realizaci investičních staveb v Rudné v termínu od do a pověřila starostu města jejím podpisem. Rada schválila Smlouvou o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s RWE Gesnet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem na uložení STL plynovodu a přípojky v pozemcích p. č. 237/13 a 237/14, vše v k. ú. Hořelice a pověřila starostu města jejím podpisem. Rada schválila Smlouvou o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, na pozemcích p. č. 375/1 a 375/13 v k. ú. Dušníky u Rudné na umístění a provozování zařízení distribuční soustavy a provozování elektrorozvodného zařízení a pověřuje starostu města jejím podpisem. Vánoční charitativní bazar byl úspěšný V září loňského roku přišla paní Iva Špírková s nápadem uspořádat v Rudné charitativní vánoční bazar. Od nápadu nebylo daleko k realizaci. Během listopadu se v Salonu Iva začaly shromažďovat všelijaké předměty, nástroje, přístroje, knihy, desky, obrazy... V sobotu 8. prosince pak bazar otevřel své brány v Obecním domě všem zájemcům. Za skutečně symbolické ceny se podařilo většinu věcí prodat. Výtěžek akce předčil všechna očekávání podařilo se získat Kč, které byly ještě před vánocemi předány ředitelce Dětského centra Kladno, paní Haně Gabrielové. Dětské centrum Kladno se stará o opuštěné děti - od narození až do školního věku. Znovu musím poděkovat Ivě Špírkové a Gabriele Šlapánkové za nápad a realizaci a jejich jménem všem, kteří se jakkoliv podíleli nebo zúčastnili. Fotky z bazaru si můžete prohlédnout na internetových stránkách města. P.S. Jeden obraz z bazaru zdobí chodbu v prvním patře Obecního domu. Informace z radnice Rada schválila Smlouvou o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby s ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, na pozemcích města p. č. 383/65 a 215/234, vše v k. ú. Hořelice na stavbu zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN 0,4kV a pověřila starostu města jejich podpisem. Rada schválila Smlouvou o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s firmou RWE Gesnet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem na uložení STL plynovodu a přípojky v pozemcích p. č. 107/3 v k. ú. Dušníky u Rudné a pověřila starostu města jejím podpisem. Zápis do mateřské školy Pro obsazení nové kapacity školky je vyhlášen řádný zápis, a to na středu od 9 do 16 hodin v budově mateřské školy. Rozhodně není možné přijmout děti na základě předchozích zápisů (neumožňuje to školský zákon). Vzhledem k termínu uzávěrky ŽvR budou všechny informace o zápisu a kritéria přijetí zveřejněny na internetových stránkách školky, města Rudná a na úřední desce. První etapa vodovodního přivaděče dokončena V předposledním prosincovém týdnu byla dokončena první etapa vodovodního přivaděče Zličín Chýně Rudná. Stavba v délce 16 km bude zásobovat pitnou vodou Rudnou, Drahelčice a Chýni. Další obce jsou v jednání. Druhá etapa stavby z ulice Nerudova do vodojemu v ulici V Brance bude realizována hned po vydání všech povolení; předpoklad je v prvním pololetí roku Hlavním cílem projektu bylo zajistit pro naše město dostatečně kapacitní zdroj kvalitní pitné vody přímo od výrobce bez závislosti na dalších dodavatelích. Nový pavilon školky zkolaudován V pátek byla zakončena stavební část realizace nového pavilonu mateřské školy pro 50 dětí (nově bude mít školka kapacitu 200 míst). Kolaudace proběhla bez problémů, stavba je připravena. Během ledna budou třídy vybaveny nábytkem. Hotové jsou gastro provozy. Poslední položkou na seznamu budou zahradnické práce, ty však budou provedeny až v klimaticky příznivějším období. Pokud stihneme vše legislativně připravit, mohl by nový pavilon přivítat děti už v březnu. Vodné a stočné 2013 Cena vodného a stočného se v Rudné pro rok 2013 nemění i mění. Beze změny zůstává loňská cena bez DPH, tak, jak bylo naplánováno. Avšak díky zvýšení sazby DPH (ze 14 % na 15 %) se celková cena zvýší asi o 70 haléřů na 1 m 3 vody. Poplatky za komunální odpad a psy Upozorňujeme občany, že platby za svoz a likvidaci komunálního odpadu (TKO) a poplatky za psy je již možné uhradit. Platby poplatků lze provádět stejně jako v předchozích letech platbou na pokladně městského úřadu nebo převodem na účet. Výše poplatku za systém likvidace odpadu je stanovena Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012; pro rok 2013 ve výši 700 Kč na obyvatele. Více na internetových stránkách města.

5 1/2013 Život v Rudné 5 Nové chodníky v Rudné Zřejmě poslední investiční akcí loňského roku byla oprava chodníku od rohu Sokolskéhodomu k prodejně Lidl. Původní nevyhovující chodník byl kompletně opraven. Dále bylo osazeno zábradlí oddělující chodník od komunikace, protože řada řidičů si chodník pletla s parkovištěm a chodci museli často auta obcházet vozovkou. Další akcí byla rekonstrukce vedení vysokého napětí a s tím spojené opravy a rekonstrukce chodníků na Masarykově ulici v části od železničního přejezdu až k ulici Máchova. Tuto akci bohužel nerealizuje město, ale smluvní partneři ČEZu. Během rekonstrukce horního vedení se objevily problémy s kabely z doby před 40 lety, proto některé části nebyly doposud dokončeny. Části chodníků jsou tak jen provizorně upraveny a budou dodělány v nejbližších týdnech (podle počasí). V letošním roce by měly být opraveny chodníky na Masarykově v úseku od ulice Lidická až po ulici Čelakovského severní strana a od ulice 5. května k základní škole jižní strana. Likvidace vánočních stromků Likvidace vánočních stromků bude probíhat souběžně s likvidací bioodpadu. V lednu se jedná o termíny 16. a Pečlivě odstrojený stromek nechce u kontejneru na bioodpad, svozová firma zajistí likvidaci. Osvětlení kostela v Hořelici Díky aktivitě nového pana faráře Vehovského a za přispění města Rudná se podařilo realizovat večerní osvětlení hořelického kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Díky osvětlení je tak dominanta Hořelic dobře viditelná zejména při příjezdu ze západní strany Rudné. Plesová sezóna začíná Jako každý rok i letos je plesová sezóna bohatá. Termíny plesů: Reprezentační ples města Rudná Sokolský ples Hasičský bá Sportovní karneval (pořádá FK Rudná) Skautský ples Reprezentační ples školy Jste srdečně zváni. Odpadový kalendář V souvislosti s odpady připomínáme existenci Odpadového kalendáře, který najdete na internetových stránkách města v sekci Informace pro občany. V kalendáři kromě běžných svozů najdete i termíny svozů bioodpadu a nebezpečného odpadu. Termíny jednání zastupitelstva 2013 Schválené termíny jednání městského zastupitelstva pro rok 2013: 16. ledna závěrečné rozpočtové opatření za rok února PONDĚLÍ rozšířená rada k rozpočtu (neveřejné) 20. března schválení rozpočtu na r návrh musí být vyvěšen minimálně 15 dnů před jednáním na veřejné desce, tzn. nejpozději v pondělí května schválení závěrečného účtu 26. června 1. rozpočtové opatření 25. září 2. rozpočtové opatření 27. listopadu 3. rozpočtové opatření Informace o změně ve vedení města V říjnu 2012 jsem odstoupil z funkce člena Rady města Rudná a Zastupitelstvo města Rudná zvolilo na svém listopadovém zasedání členem Rady města pana Bc. Roberta Pitráka. Při nástupu do funkce jsem byl přesvědčen o tom, že se mi podaří realizovat z větší části to, co uvádí náš volební program a jehož jsem spoluautorem. To bylo mým cílem. Po zkušenostech z absolvovaných jednání Rady jsem však došel k přesvědčení, že jako člen Rady nemohu nijak ovlivnit hlavní dění ve městě a moje účast je z větší části pouze formální, jsem brán jako účastník rozhodnutí a to i v případech, kdy s nimi nesouhlasím, je mi podsouváno a veřejně prezentováno, že jsem se jednání zúčastnil a souhlasil. Vše může být schváleno i bez mé účasti. Diskuse o zásadních úkolech je možná, ale zbytečná. Jako člen Rady města ve funkci jediného akcionáře Technických služeb Rudná a.s. nechci být v žádném případě spojován s nesmyslným projektem Vodovodní přivaděč Rudná, se kterým zásadně nesouhlasím a jeho výhodnost zpochybnila a realizaci zamítla i Dozorčí rada Technických služeb a jehož realizaci schválilo pouze představenstvo Technických služeb Rudná. Výstavba přivaděče pokračuje i bez mého souhlasu. Pokračování své snahy ovlivnit dění v našem městě vidím v činnosti zastupitele, neboť jako zastupitel mám možnost využít stejných informací jako člen Rady. Začíná nový rok s letopočtem 2013, a i když obsahuje třináctku, pevně věřím, že bude dobrý a úspěšný! Při této příležitosti mi dovolte, abych Vám všem popřál stejně pevnou víru, jako mám já a určitě se úspěch dostaví. Pavel Holeček

6 6 Život v Rudné 1/2013 Městská policie Černošice detašované pracoviště Rudná, Masarykova 272, Rudná, tel.: Přehled událostí a činnosti Městské policie Černošice, detašované pracoviště Rudná za období na území města Rudná a obcí Jinočany, Nučice, Zbuzany, Úhonice, Drahelčice, Tachlovice, Ořech Dne ve večerních hodinách byla hlídka MP požádána o součinnost Policií ČR s tím, že v k.ú. Nučice na komunikaci směr Loděnice je odstavený autobus. Na místě byl hlídkou MP skutečně zjištěn autobus firmy Veolia, kdy bylo dále zjištěno, že autobus má poruchu, následně byl z místa odtažen. Dne bylo hlídce MP oznámeno cestou obecního úřadu Úhonice, že v ul. Lesní dochází k napadení pošťačky volně pobíhajícími psi. Na místě hlídkou zjištěni dva psi z jednoho z domů. Vzhledem k tomu, že majitel psů nebyl doma, psi byli zahnáni na pozemek domu. Celá věc byla vyřešena v odpoledních hodinách s majitelem psů domluvou. Dne bylo hlídce MP telefonicky oznámeno, že v obci Zbuzany u prodejny potravin došlo k poražení lampy pouličního osvětlení a to projíždějícím vozidlem. Hlídka MP o vzniklé situaci informovala starostu obce a na místě prováděla usměrňování dopravy do příjezdu Policie ČR, které byla celá věc předána. Na místě dále firma Eltodo a SUS Středočeského kraje. Dne bylo hlídce telefonicky oznámeno, že v obci Drahelčice, ul. Maxe Knížete běhá tmavá doga a převrací popelnice, ze kterých vybírá odpadky. Vzhledem k tomu, že tento pes je pro četnost svých útěků hlídce MP znám, byl kontaktován majitel psa, který uvedl, že si psa zajistí. Hlídkou MP byla dále provedena fotodokumentace místa a celá věc byla dále oznámena k projednání MÚ Hostivice. Dne bylo hlídce MP oznámeno, že v Rudné, ul. Ke Školce stojí před vjezdem na pozemek jednoho z domů vozidlo a znemožňuje na něj přístup. Hlídkou MP byl zjištěn majitel vozidla, kdy bylo následně zjištěno, že tento je na dovolené a klíče od vozidla má jeho známý z ul. Ke Školce, tento byl následně hlídkou kontaktován a vozidlo přeparkoval. Celá věc byla vyřešena domluvou. Dne byla hlídka MP požádána starostkou obce Nučice o zvýšenou kontrolu objektu bývalého kina, s tím, že se uvnitř zdržují nějaké osoby. Hlídkou MP byla následně provedena kontrola objektu, kdy uvnitř nebyl nikdo nalezen a nebyly zde nalezeny ani žádné stopy nasvědčující tomu, že by se zde nějaké osoby zdržovaly. Kontrola objektu bývalého kina bude i nadále nepravidelně prováděna hlídkou MP. Dne bylo hlídce MP telefonicky oznámeno, že se v Rudné v ul. V Zahradách pohybuje podezřelý muž a zvoní na domy. Hlídkou byl tento muž zjištěn v ul. Hořelická. Muž byl hlídkou vyzván k prokázání totožnosti což učinil, následně byla provedena lustrace osoby cestou Policie ČR s negativním výsledkem. Muž uvedl, že zde hledá známého a již odjíždí do Prahy, což následně i učinil. Dne bylo hlídce MP telefonicky oznámeno, že v obci Úhonice má oznamovatelka na zahradě svého domu cizího psa. Pes byl hlídkou odchycen, následně umístěn do kotce. Dne se o psa přihlásil majitel, rovněž z obce Úhonice, tomuto byl pes následně předán. Dne bylo hlídce MP telefonicky oznámeno, že v obci Nučice, ul. Dobříčská došlo k dopravní nehodě. Na místě zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu bez zranění, kdy dále došlo k požáru havarovaného vozidla v motorovém prostoru. Oheň byl uhašen ještě před příjezdem hasičského záchranného sboru. Celou věc na místě převzala Policie ČR k dalšímu šetření, hlídka MP na místě usměrňovala dopravu až do vyšetření nehody. Dne bylo hlídce MP oznámeno starostkou obce Jinočany, že na odstavné ploše u nájezdu na pražský okruh někdo vyhodil pneumatiky a dále zde nějací mladíci rozebírají auto. Na místě mladíci nebyli zastiženi, ani zde nebyl nalezen žádný odpad z rozebíraného vozidla. Na ploše byla zjištěna skládka pneumatik a stavebního odpadu. Celá věc byla hlídkou zpracována a následně postoupena k projednání OÚ Jinočany. Dne požádala hlídku MP starostka obce Jinočany o kontrolu sjezdu z pražského okruhu do obce Jinočany a to z důvodu znečištění komunikace vozidly odvážejícími hlínu z deponie u sjezdu. Na místě byly hlídkou zjištěni zaměstnanci firmy Inos, kdy bylo s těmito na místě hovořeno a tito uvedli, že mají objednaný čistící vůz. Hlídka na místě setrvala do vyčištění komunikace. Bronislav Knotek, Městská policie Černošice, pracoviště Rudná

7 1/2013 Život v Rudné 7 Knihovna Rudná zakoupila tyto nové tituly: Kolumbova záhada Steve Berry Posmrtný přístav Patricia Cornwellová Sněhulák Jo Nesbo Mráz přichází z hradu Michal Viewegh Prasklé zrcadlo Agatha Christie Až se tě život zeptá Cecelia Ahernová Čechy, země zaslíbená Petra Hůlová Motiv koní Dick Francis Sukuba 4: Žár Richelle Mead Bezpečný přístav Nicholas Sparks Herci Václav Holanec K majáku Virginia Woolfová Silnější než slova Sandra Brown Mezi láskou a smrtí Meg Cabot Krásní mrtví: Phoenix Eden Maguire Temná akademie: Spoutaní Gabriella Poole Hněv Bohů Rick Riordan Alice a Dóóóst dobrý kámoši Karen McCombieová Výpravy do minulosti: Rudolf II Veronika Válková 7 dní hříchů Josef Urban Historky z lesa Claudio Cernuschi Cestovní kniha Petr David Kocourek se vrací Michaela Hrachovcová Medové příběhy Lubica Brezovická Šebeková Encyklopedie léčivých potravin George D. Pamplona-Roger Zítra začnu nový život Gilles Legardinier Simpsonovi, Futurama: propletená lapálie Mat Groening Podváděná Kateřina Janouchová A celý život budem šťastný Michal Viewegh a další Vzdušné zámky, Konec snění Jacqueline Wilsonová Tvůj stín Jeffery Deaver Ďáblova kolonie James Rollins Neodbytný ctitel Nora Roberts Příliš velké sousto Meg Cabot Vánoční koťátko James Herriot Texas. Odvážná Sage Sandra Brown Tučné úterý Sandra Brown Svědkyně ohně Lars Kepler Pokrevní pouta 2: Zlatá lilie Richelle Mead Láska na zavolanou Sophie Kinsella Jak neztratit lásku Meg Cabot Vyvolená Barbara Wood Panoptikum české Irena Obermannová Okouzlující únosce Shannon Drake Padesát odstínů šedi E. L. James Kronika katů Mydlářů Karel Štorkán Nemesis Jo Nesbø Amatéři John Grisham Sedmé znamení Nora Roberts Narozeniny Danielle Steel Upíří deníky: Fantom, Druhá šance L. J. Smith Temné vize: Vášeň L. J. Smith Stefanovy deníky: Stopy minulosti L. J. Smith Jak zabít milionáře Nancy Martin Lovkyně snů: Osudové rozhodnutí Lisa McMann Lovec duchů Derek Meister Krvavá romance: Polibek nesmrtelnosti, Věčná touha Alice Moon Napsáno krví Andrea Kane Strašná nádhera Halina Pawlowská Dallas 63 Stephen King Sekera a skála, meč a žár Robert M. Wegner Mezi nebem a peklem Ivanka Devátá Fantastické příběhy Edgar Allan Poe Lovci monster s.r.o. Larry Correia Lovci hlav Jo Nesbø Drakie 1+2 Sophie Jordan Milion sluncí Beth Revis Železná dcera Julie Kagawa Červenokabátníci John Scalzi Za bílého dne Mary Higgins Clarková Čtyři dohody Don Miguel Ruiz Pátá dohoda Don Miguel Ruiz Zákon rezonance Pierre Franckh Více informací o knihách najdete na internetových stránkách On-line katalog. (On-line katalog už je opravený a funkční.)

8 8 Život v Rudné 1/2013 Výsledky 33. dětské výtvarné soutěže Společnost pro ochranu a rozvoj Rudné zorganizovala společně s pedagogy škol v Rudné a okolí již třicátou třetí dětskou výtvarnou soutěž. Téma prací tentokrát bylo Naši sportovci na olympiádě. Soutěže se zúčastnilo přibližně 510 dětí z 26 tříd základních a mateřských škol z Jinočan, Rudné, Tachlovic a Úhonic. V každé kategorii mohla každá škola zaslat sedm svých nejlepších prací. Vítězné práce byly vybrány hlasováním zástupců (celkem 8 osob) na schůzce 19. listopadu 2012 a jsou vystaveny v Dětské minigalerii v Rudné ve třech autobusových zastávkách Na Staré, U Kina a Dušníky (všechny směrem do Prahy). Vítězové třicáté třetí dětské výtvarné soutěže Kategorie: Mateřská škola Kategorie: Druhý stupeň 1. místo Karolína Nitschová, 6 let MŠ Rudná 1. místo Jan Uchytil, 11 let ZŠ Rudná 2. místo Zuzana Pospíšilová, 6 let MŠ Rudná 2. místo Martin Freundenfeld, 14 let ZŠ Rudná 3. místo Anna Dudková, 6 let MŠ Rudná 3. místo Barbora Cypriánová, 14 let ZŠ Rudná Kategorie: První stupeň třída Kategorie: Škola Hořelice 1. místo Adam Trejbal, 7 let ZŠ Jinočany 1. místo Miloslav, 15 let Škola Hořelice 2. místo Klára Brandejsová, 7 let ZŠ Úhonice 2. místo Filip, 15 let Škola Hořelice 3. místo Isabella Gómez, 7 let ZŠ Úhonice 3. místo Jakub, 13 let Škola Hořelice Kategorie: První stupeň třída Ceny do soutěže věnovala rudenská společnost 1. místo Martin Ptáčnik, 10 let ZŠ Rudná Robimaus 2. místo David Žáček, 11 let ZŠ Rudná prodejce chovatelských potřeb a krmiv pro zvířata. 3. místo Dominika Pragerová, 11 let ZŠ Tachlovice Děkujeme všem pedagogům, sponzorům a zvlášť dětem za krásné obrázky. Všem vítězům ještě jednou gratulujeme. Petr Kozák

9 1/2013 Život v Rudné 9 ČSSD PŘED VOLBOU PREZIDENTA Na pravidelné schůzi místní organizace České strany sociálně demokratické jsme především zvolili delegáty na okresní konferenci. Dále jsme se dohodli, že při prezidentských volbách dáme hlas delegátu naší strany Jiřímu Dienstbierovi, zná se s naším předsedou, byl s ním kdysi na školení v Brně. Připomínáme si heslo Ten, kdo dobře vybírá, bude volit Dienstbiera. Okresní konference se konala 10. prosince. Z funkce předsedkyně odstoupila Miloslava Vlková a pozastavila členství. Noviny psaly o jejím případu a obecně se má zato, že soud nad ní vynesený je těžko pochopitelný. Novým předsedou okresu byl zvolen Jiří Hriagyel ze Psár, dostal 38 hlasů, zatímco jinočanský Ing. František Koníček obdržel pouze 20 hlasů. Naše delegace byla spíše pro F. Koníčka, ten nám v mnohém vypomáhá při stranické práci. V době velkých předvánočních nákupů je dobré dávat si pozor, abychom nebyli ošizeni. Vykukové mezi prodavači si vybírají zvláště mezi starými lidmi a snaží se vzít je na hůl. Jsou na to různé fígle. Jeden náš člen, téměř devadesátiletý, vypráví: V jednom středně velkém dušnickém obchodě jsem nakoupil zboží a pokladní si řekla 342 Kč. Zdálo se mi to nějak moc, účtenku jsem nedostal, byla asi pohozená vedle pokladny mezi jinými, které tam nechali předchozí nakupující. Sebral jsem lístečky všechny, mezi nimi bude snad ten můj. Nákup byl pro sousedku, aby mi věřila, že to tolik stálo. Doma jsem mezi účtenkami našel tu svoji. Na ní byla cena 280 Kč. Tak jsem prodělal 62 Kč. V témže týdnu jsem v jednom zličínském supermarketu mezi jinými koupil do zásoby basu limonád. Podle letáku měly stát 20 Kč za kus. Doma jsem pak zjistil, že mi bylo účtováno za kus 37. Musel jsem jet druhý den znovu do Prahy, v reklamacích mi naštěstí vrátili přes 100 Kč. Místní organizace ČSSD děkuje za přízeň a za spolupráci v minulém roce a přeje štěstí, zdraví a spokojenost v roce Česká strana sociálně demokratická, místní organizace v Rudné Z Á P I S do 1. třídy pro školní rok 2013/2014 se v Základní škole Rudná koná ve čtvrtek 14. února od 13 do 18 hodin. Zápis se uskuteční v nové budově vchod z ulice V Aleji. Rodiče k zápisu potřebují rodný list dítěte, kartičku pojištěnce a občanský průkaz Podrobnější informace o zápise na webu MŠ Rudná Ve čtvrtek 22. listopadu se naše mateřská škola zapojila do projektu preventivního vyšetření zraku Koukají na nás správně?. Zjištění vady u těchto dětí při návštěvě očního lékaře je velmi náročné. Vyšetření provedené speciální videokamerou PlusoptiX bylo vzhledem k dětem velmi šetrné a nestresující. Stačilo, aby se děti podívaly směrem na kamerku, vydávající bzučivý tón, po dobu několika vteřin a externí asistent firmy Prima Vizus zaznamenal výsledek na monitoru počítače. Díky nenáročnosti je možné vyšetřit děti již od 8. měsíce života. Na základě písemného souhlasu rodičů bylo vyšetřeno 32 dětí. V případě zjištěné vady, ji rodiče mohli následně řešit s očním lékařem a její odstranění jim do budoucna jistě v mnohém pomůže. Jana Kalhousová

10 10 Život v Rudné 1/2013 Skautské středisko Balvan Rudná Blížil se konec roku, možná i světa, ale nás to neodradilo od činnosti a byli jsme aktivní, možná ještě víc než obvykle. První prosincovou sobotu jsme uspořádali tradiční Mikulášský karneval, následoval Přechod Brd a poté vánoční besídky všech našich družin. A některé (například Lišky) dokonce stihly uspořádat i adventní výpravu. - dopravit naše výtvory bez újmy domů. Jely jsme autobusem a stromečky přeci jen byly trochu neskladné. Navíc jsme jentaktak stíhaly autobus, takže když to všechno naše díla přežily, ukázalo se, že jsou opravdu fortelně udělaná. Šťastně jsme se vrátily domů s radostí, že jsme na adventy už připraveny. Hanka Adventní výprava Lišek Tedy ještě nebyl úplně advent, ale dle skautského hesla Buď připraven se družina Lišek rozhodla být v předstihu a na advent se připravit již předem. Sobotní výpravu jsme zahájily u školy, protože se tam zrovna konal malý adventní jarmark a to jsme si nemohly nechat ujít. Každá z nás si tady nějakou tu drobnost pořídila ať už pro sebe, pro své maminky nebo jiné spřízněné duše. Některé z nás si tu i něco malého namalovaly. Poté jsme se měly přesunout do Berouna a čekání na autobus jsme si zkrátily různými hrami na hřišti u školy. Sluníčko nám zrovna přálo, i když v autobuse bylo trochu nepříjemné a svítilo nám rovnou do úsměvu. V Berouně jsme zamířily do domu dětí a mládeže, kde jsme měly domluvenou výrobu netradičních adventních kalendářů. Trochu jsme zalitovaly, že jsme nenaplánovaly výpravu někam do přírody, protože bylo opravdu krásně a my jsme celé odpoledne strávily výtvarnou činností. Mikulášský karneval Je to na rok přesně, co jsme zpovídali Mikuláše a jeho družinu, jak se jim líbil karneval a už je to tu zase. Stejně jako loňský ročník, i ten letošní byl vyprodaný během jediného dne, a kdyby byla sokolovna nafukovací, museli bychom ji přifukovat alespoň třikrát, jaký byl o lístky zájem. Karneval sice začínal ve dvě odpoledne, ale my na sále pobíhali už od půl deváté bylo totiž potřeba nejen připravit stoly, židle a ozvučení, ale především nafouknout víc jak stovku balonků, umotat desítky metrů barevných řetězů a třásní a to vše pak spolu s lampiony rozvěsit, tak aby atmosféra na sále byla opravdu karnevalová. O to jsme měli štěstí, že balíčky pro děti už holky připravily předem. Dopoledne uteklo jako voda a chvíli před oficiálním začátkem do sokolovny začali proudit zástupy princezen, zvířátek, čarodějnic a čertíků. Masková komise se pořádně zapotila, než se Měly jsme na výběr asi ze sedmi druhů adventních kalendářů tvořených z krabiček od sirek. Holky se rozhodly pro stromeček, kapříka a ramínko. Popis zněl jednoduše, ale výroba už byla trochu komplikovanější, ne že bychom to nezvládly, ale kalendáře měly přeci jen větší rozměr. Největší kalendář byl stromeček. Aby se na něj vešlo 24 krabiček/ozdobiček musel měřit alespoň metr, přičemž celé jeho obarvení na zeleno, stálo některé z nás také dost sil. Kapřík se šupinkami byl o něco menší, ale také vyžadoval šikovnost. Ramínko se sněhulákem a zavěšenými dárečky nadchlo nejvíce, ale ve finále dalo nejvíce práce. Především olepení 24 krabiček balícím papírem bylo nekonečné. S pomocí jsme vše zvládly na jedničku a každá z nás měla na konci pěkný kalendář dokonce i s již připravenými bombóny a penízky. Ještě nás však čekal jeden, poslední nelehký úkol a to

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

časopis městské části Praha Slivenec

časopis městské části Praha Slivenec SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec Slivenecký vánoční jarmark 1 2013 V sobotu 15. 12. se Slivenec probudil do ledového království. Mrazivé dny první prosincové dekády vystřídalo

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

s přílohou města Hartmanice MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK X BŘEZEN 2010 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj MEDAILE JE UŽ DOMA

s přílohou města Hartmanice MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK X BŘEZEN 2010 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj MEDAILE JE UŽ DOMA s přílohou města Hartmanice MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK X BŘEZEN 2010 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj MEDAILE JE UŽ DOMA Martin Jakš se vrátil z Vancouveru do Železné Rudy Krátce po Martin skončení

Více

listy ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY 1/2009 HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ

listy ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY 1/2009 HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ Šterboholské ŠTĚRBOHOLSKÉ 1/2009 LISTY listy HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ ÚVODNÍK V Vážení spoluobčané, starý rok je za námi a já bych Vás, občany Štěrbohol, rád pozdravil

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

www.tanvald.cz Tanvald by mohl mít dopravní terminál Městský úřad Tanvald bude 31. 12. uzavřen. Otevírací doba IC Tanvald 31. 12. od 9 do 12 hod.

www.tanvald.cz Tanvald by mohl mít dopravní terminál Městský úřad Tanvald bude 31. 12. uzavřen. Otevírací doba IC Tanvald 31. 12. od 9 do 12 hod. www.tanvald.cz 12 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám za vedení města popřál pokojné a radostné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších. Petr Polák, starosta 6. 12. a 13. 12. 2010 Trhy

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více

Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 16, číslo 4/2014, prosinec, cena 15,- Kč

Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 16, číslo 4/2014, prosinec, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 16, číslo 4/2014, prosinec, cena 15,- Kč Slovo úvodem Vypucovat okna, vy čis tit všechny koberce a čalounění, naleštit nábytek,

Více

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice na okraj Do všech obor p ijímáme absolventy 9. ro ník ZŠ. 79-41-K/41 GYMNÁZIUM Nov otevíráme DV T ÍDY (celkem 60 žák )! 68-43-M/01 VE EJNOSPRÁVNÍ INNOST

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

Číměřský zpravodaj. 3. ročník - - 1 - -

Číměřský zpravodaj. 3. ročník - - 1 - - Číměřský zpravodaj 3. ročník 2013 - - 1 - - - - 2 - - Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává třetí číslo Číměřského zpravodaje, ve kterém jsem se snažila zrekapitulovat sled jednotlivých investičních

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí 05/2013 U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí JARNÍ EKO-BIO JARMARK OTEVŘEL CESTU K LÉTU Více na str. 7 Kulturní památka

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009 Informační měsíčník města Nejdku ZDARMA 9 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Oslava 100 let Krušnohorského Semmeringu - 15. 5. 1999 na nádraží v Nejdku.

Více

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ ČERVEN 2010 CENA 1,- KČ VÝSTAVBA KANALIZACE A REKONSTRUKCE VOZOVKY Č. II/567 V ULICI HRONOVSKÁ INFORMACE Z RADNICE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Další veřejné zasedání

Více

DÁVNÁ SLÁVA Z DOBY OTCE VLASTI

DÁVNÁ SLÁVA Z DOBY OTCE VLASTI nas region JZ 2.2008.qxp 29.1.2008 14:15 Stránka 1 Čtvrtek 31.1. / 3. ročník / JZ 2 / 2008 MÍSTNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA DO VAŠICH SCHRÁNEK WWW.NASREGION.CZ Bubovice, âerno ice, Dobfiíã, Dobfiichovice, Dolní

Více