uzávěrka příštího vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uzávěrka příštího vydání 29. 9. 2004"

Transkript

1 cena - 10,- Kč číslo

2 OBSAH ÚVODNÍK uzávěrka příštího vydání Úvodník... 2 Intro... 3 Bydlení u trati změna ÚP námitky / podněty... 6 Pořizování ÚP otázky / odpovědi... 8 Centrum Vráž Střet zájmů Místní noviny Kuk Otevřeno / zavřeno Bezpečně do školy Stromy M. Imrich / koncert Sport Letem / světem ATD Vzpomínáte? Příspěvky možno do uzávěrky zasílat poštou, nebo v elektronické podobě na kontaktní adresu vydavatele, jež je uvedena v tiráži listu. Vydavatel si vyhrazuje právo redakčních úprav. Příjem inzerce: REDAKCE Mokropeská 703, Černošice E - mail: Otištěné texty nevyjadřují vždy názor vydavatele Na každý den v roce připadá nějaké výročí. Letos v srpnu jsme si mohli připomenout hned dvě, která spolu zdánlivě až tak nesouvisí. Ve stejné době, kdy v roce 1969 definitivně nastoupila v tehdejší ČSSR tuhá normalizace, se na opačné straně zeměkoule uskutečnil dnes již legendární hudební festival. Na jedné straně ideologie, na straně druhé čiré ideály. A kde je ta souvislost? Ani jedno nepřežilo. Jó, časy se mění. Byl 15. srpen 1969 a v městečku Bethel na severovýchodě USA právě začínal festival Woodstock. Ve vzduchu byla cítit všeobjímající nálada a marihuana, z tváří zářila radost a půl milionu těl se vlnilo v rockových, bluesových či latinskoamerických rytmech. I když se zelená louka za pár hodin změnila v bahenní lázně a jediné, čeho bylo dost, byly měkké drogy, skončil největší festival pod širým nebem po třech dnech stejně pohodově, jako začal. A proč by ne, když účastníky byly vesměs květinové děti, jejichž heslem bylo: Make love, not war! Čtyři mladí nadšenci (nejstaršímu bylo 26) před 35 lety původně plánovali Tři dny míru a hudby pro lidí, do čtyřtisícového městečka se ale nakonec sjelo podle policejních odhadů a podle místního kronikáře až osob. Situaci komplikovalo i počasí (s přestávkami pršelo celý víkend) a stovky aut, které místo zcela odřízly od zásobování. Jídlo a zdravotní materiál tedy shazovaly helikoptéry, mnohé hladové krky nasytila free kitchen, kde se vařila a zadarmo rozdávala zelenina a sója. Hudební svátek hippie mládeže, která protestovala mimo jiné proti válce ve Vietnamu a politickému establishmentu, dostal jméno podle města Woodstock, kde se měl původně konat. Dlouhé vlasy organizátorů však u místních radních evokovaly levicové názory a užívání drog, takže nakonec pomohl kamarád, jehož otec Max Yasgur propůjčil svůj pozemek na farmě v Bethelu. Bylo teprve jedenáct ráno, čtvrtek 14. srpna, 2

3 ÚVODNÍK a do začátku nejslavnějšího festivalu zbývalo více než 24 hodin. Nicméně silnice 17B už byla ucpaná až na hlavní sedmnáctku a kolona se táhla 16 kilometrů. Zpočátku se prodávaly lístky po 18 dolarech, později si vstupenku koupil už jen ten, kdo chtěl mít památku. V pátek v 17:07 odstartoval Woodstock s vypůjčenou kytarou Richie Havens. Hrál skoro tři hodiny, protože jiný účinkující se kvůli dopravním zácpám nedostavil. Další hudebníky přivezl antimilitaristickému publiku až vrtulník americké armády (jiný k dispozici nebyl), a tak se mohlo pokračovat až do rána. Při vystoupení písničkářky Joan Baezové, kolem třetí hodiny, se však zablesklo a dalším na scéně byl až do pondělka také déšť. Všudypřítomné byly rovněž hašiš, marihuana, meskalin a tripy. Takže kromě pořezaných nohou ošetřovali ve zdravotním stanu například i lidi s popálenýma očima. Když byli na tripu, leželi na zádech a zírali do nebe, posteskla si jedna z ošetřovatelek. I v sobotu, přes upozornění na dopravní zácpy, přijížděli další nadšenci. Když jsem v pátek viděl tu reportáž, varování Nejezděte! působilo jako magnet, vzpomíná Nick Ercoline. V sobotu zahráli mimo jiné Greatful Dead, Janis Joplinová, e Who, Jefferson Airplane či tehdy ještě neznámý Carlos Santana. V neděli vystoupil například Joe Cocker, Ten Years A er, Johnny Winter či Crosby, Stills, Nash and Young. Festival uzavřel v pondělí kytarový mág Jimi Hendrix, který zahrál i americkou hymnu, ovšem znetvořenou na protest proti vietnamské válce. Woodstock má bohužel i smutnou bilanci. Dva mladíci zemřeli na předávkování drogami a 17tiletého Raymonda Mizaka, který spal se spacákem přes hlavu, přejel traktor s fekálním vozem. Dva lidé ale také na Woodstocku spatřili světlo světa poprvé. love Na titulní straně INTRO Bereme i šeky Byl krásný letní večer a já se chystal opustit redakci, když vtom jsem na chodbě uslyšel kroky. Rychle jsem se posadil za svůj stůl a začal jsem psát na papír text, jehož smysl mi unikal. Chtěl jsem aby to vypadalo, jako že něco dělám. Kroky se blížily a já vnímal, jak se zrychluje tep mého srdce. Když se silueta postavy objevila za sklem mých dveří, začal jsem být tak nervózní, že text, jenž jsem psal, neztrácel pouze smysl, ale také písmena. Spíš to vypadalo, že si kreslím své EKG. Ozvalo se ťukání na sklo dveří, které se v zápětí začaly pomalu otevírat. Ve dveřích se objevila postava muže ve věku asi tak 30-ti let, plus mínus 20 let. Byl asi dva metry vysoký, měl obrovská ramena a já jsem cítil, jak mi strachem trochu zvlhly kalhoty. Přistoupil blíž a zeptal se mě, jestli náhodou nevím, kolik stojí jedna strana strojopisu. Měl jsem kliku. Tohle jsem věděl naprosto přesně. M.S. 3

4 MĚSTSKÁ SAMOSPRÁVA Bydlení u trati Bydlet v domě u trati nese s sebou jistá zákonná omezení, se kterými je nutno počítat. Tato omezení však nejsou zdaleka tak drastická jak se občas proslýchá. Úvahy o tom, že si dráha může ve svém tzv. ochranném pásmu dělat co chce, pramení jednak z neznalosti zákona a jednak z nepochopení jeho smyslu. Smyslem tohoto zákona, jak se sami můžete přesvědčit z níže uvedeného textu, je prioritně ochrana bezpečnosti železničního provozu, nikoliv vytváření územní rezervy pro budování silnic či jiných veřejných komunikací. 8 (1) Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou a) u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy, b) u dráhy celostátní, vybudované pro rychlost větší než 160 km/h, 100 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy, c) u vlečky 30 m od osy krajní koleje, d) u speciální dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy, u tunelů speciální dráhy 35 m od osy krajní koleje, e) u dráhy lanové 10 m od nosného lana, dopravního lana nebo osy krajní koleje, f) u dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního trolejového drátu. 8 (2) Pro dráhu vedenou po pozemních komunikacích a vlečku v uzavřeném prostoru provozovny nebo v obvodu přístavu se ochranné pásmo nezřizuje. 4 ZÁKON O DRÁHÁCH Zákon č. 35/2001 Ochranné pásmo dráhy

5 MĚSTSKÁ SAMOSPRÁVA 9 (1) V ochranném pásmu dráhy lze zřizovat a provozovat stavby, provádět hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem, provozovat střelnici, skladovat výbušniny, nebezpečné odpady a zřizovat světelné zdroje a barevné plochy zaměnitelné s návěstními znaky jen se souhlasem drážního správního úřadu a za podmínek jím stanovených. 9 (2) Provozovatel dráhy a dopravce je oprávněn v ochranném pásmu dráhy vstupovat na cizí pozemky, popřípadě na stavby na nich stojící, za účelem oprav, údržby a provozování dráhy, odstraňování následků nehod nebo poškození dráhy a za účelem odstraňování jiných překážek omezujících provozování drážní dopravy. Přitom je povinen dbát toho, aby užívání pozemků, popřípadě staveb na nich stojících, bylo co nejméně rušeno a aby vstupem a činnostmi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Výkon těchto oprávnění musí být omezen na nezbytnou dobu a nezbytnou míru. Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody podle občanského zákoníku. 9 (3) Provozovatel dráhy a dopravce je oprávněn ve stavu nouze nebo v naléhavém veřejném zájmu na provozování dráhy nebo na provozování drážní dopravy na nezbytnou dobu v nezbytné míře a za náhradu použít nemovitost vlastníka v ochranném pásmu dráhy, nelze-li dosáhnout účelu jinak. 9 (4) Vlastník nemovitosti přilehlé k dráze tramvajové nebo dráze trolejbusové je v nezbytně nutných případech na nezbytnou dobu povinen za jednorázovou úhradu strpět omezení vlastnického práva ke své nemovitosti spočívající v umístění a provozování pevných trakčních, signalizačních nebo zabezpečovacích zařízení. Rozhodnutí o omezení vlastnického práva a o výši úhrady vydává na návrh provozovatele dráhy tramvajové nebo trolejbusové drážní správní úřad. Provozovatel dráhy je povinen při umístění a odstranění tohoto zařízení na cizí nemovitosti uvést nemovitost při ukončení prací do původního stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčené nemovitosti. Ochrana dráhy 10 (1) Vlastníci nemovitosti v sousedství dráhy jsou povinni strpět, aby na jejich pozemcích byla provedena nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li toto nebezpečí výstavbou nebo provozem dráhy nebo přírodními vlivy; vznikne-li toto nebezpečí z jednání těchto vlastníků, jsou povinni učinit nezbytná opatření na svůj náklad. O rozsahu a způsobu provedení nezbytných opatření a o tom, kdo je provede, rozhodne drážní správní úřad. 10 (2) Drážní správní úřad zjišťuje zdroje ohrožování dráhy a zdroje rušení drážního provozu na nich. Zjistí-li zdroj ohrožení jiný, než je uveden v odstavci 1, nařídí drážní správní úřad jeho provozovateli nebo vlastníku odstranění zdroje tohoto ohrožení. Nevyhoví-li provozovatel nebo vlastník zdroje ohrožení, drážní správní úřad rozhodne o odstranění zdroje ohrožení na jeho náklady. M. S. 5

6 OBČANSKÉ AKTIVITY Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad Riegrova 1209, Černošice Věc: Námitka a podnět Občanského sdružení Kvalitní životní prostředí města Černošice ve smyslu 22, odst. 2) zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů k Návrhu zadání 3. změny územního plánu sídelního útvaru Černošice V Černošicích, Ve smyslu shora uvedeného právního předpisu podáváme jako občanské sdružení dotčené úpravou dopravního řešení v oblasti křížení železničního koridoru se silnicí II/115, které je v návrhu 3. změny územního plánu sídelního útvaru Černošice koncipováno jako veřejně prospěšná stavba, tyto námitky: Navrhovanou změnu křížení komunikace II/115 s železničním koridorem nepovažujeme za jednoduchou stavbu, na kterou by se mohl v plném rozsahu vztahovat 17, odst. 2) vyhlášky č.135/2001 Sb. Proto nemůžeme souhlasit, aby byl návrh podáván bez předchozího konceptu, dle 12 vyhlášky č.135/2001 Sb. Zejména v návrhu postrádáme vyhodnocení zpracovaných alternativ nebo variant. Způsob projednání návrhu zadání změny, které proběhlo , nesplnil v plném rozsahu požadavky dané 17, odst. 1) vyhlášky č.135/2001 Sb. Z odborného výkladu, který zajišťovali zástupci společností AKCENT spol. s.r.o. a CITY PLAN s.r.o. vyplynulo, že předložený návrh změny vedení trasy komunikace II/115 nebyl dostatečným způsobem koordinován s přípravou stavby Optimalizace železniční trati Praha Řevnice (viz bod ad j) obsahu návrhu zadání), neboť v návrhu použitá mapa neobsahuje řadu aktuálních prvků požadovaných zadavatelem optimalizace trati (umístění nástupišť, apod.). Grafická část obsahu zadání prezentovala zákres nové trasy komunikace II/115 a železniční trati v úseku 13,409 až 14,088 km v měřítku 1:2000, které je příliš hrubé na to, aby bylo možné odpovědět občanům na jejich četné dotazy o skutečném rozsahu možného záboru jejich pozemků. Tyto dvě základní námitky ve smyslu 22, odst. 4) zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů ještě doplňujeme o některé další skutečnosti, z nichž řada již byla obsažena v našem dopise paní starostce H. Langšádlové ze dne , tedy ještě před tím, než Rada města vyslovila na 46. schůzi rady města dne s předloženým Návrhem zadání svůj souhlas. Jde zejména o to, že stavbu nelze pokládat za stavbu veřejně prospěšnou, neboť během veřejného projednání návrhu zadání změny dne nebylo prokázáno, že by stavba byla v souladu s celkovým plánem dopravního řešení v regionu; na prospěšnost stavby neexistuje jednotný názor občanů města a Rada města ji takto označila, aniž by se sama, či v součinnosti s komisí stavební a územního plánování vůbec zajímala o názory občanů bydlících v širším dotčeném území; 6 3. změna ÚP - námitky / podněty Občanské sdružení Kvalitní životní prostředí města Černošice

7 existuje řada dalších řešení, která budou z hlediska dopadů na životní prostředí a formy života ve městě přinejmenším srovnatelná, technicky a zejména finančně nepoměrně výhodnější a budou navíc i v souladu s celkovým plánem dopravního řešení v regionu; vlastní návrh je spojen s řadou technických nejasností, které přímo souvisejí s obsahem výše uvedené námitky ad 2) a které proto nebyly během veřejného projednání návrhu zadání změny uspokojivým způsobem vysvětleny - například: řešení napojení Komenského ulice, obsluhující historický střed města (škola, kostel), na novou trasu komunikace II/115 (světelná signalizace ano/ne); řešení přístupu občanů k nástupištím železniční stanice přes novou trasu komunikace II/115 a napojení Komenského ulice (podchod, lávka, bezbariérový přístup na nástupiště, propojení obou částí města, přechod pro pěší, světelná signalizace ano/ne, atd.); šířka nástupišť železniční stanice Černošice, velikost bezpečnostních zón nástupišť i bezpečnostních zón podél nové trasy komunikace II/115 a celkové upřesnění rozměrů navrhované veřejně prospěšné stavby, včetně jejich porovnání s technickými možnostmi, které umožňuje stávající koridor; na trase železniční trati do Řevnic bude ponechána v provozu řada stávajících úrovňových křížení (Mokropsy, Všenory, Dobřichovice, příp. Řevnice) a proto v souvislosti se stavbou Optimalizace železniční trati Praha Řevnice není bezpodmínečně nutné rušit právě křížení, které je obsahem návrhu zadání; apod. Občanské sdružení Kvalitní životní prostředí města Černošice si je vědomo, že obsahem veřejného projednání dne bylo prozatím pouze projednávání návrhu zadání změny podle zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že Rada města svůj návrh koncipuje jako veřejně prospěšnou stavbu, považujeme za logické a k občanům města a voličům i spravedlivé, aby svůj návrh veřejné prospěšnosti stavby řádně doložila a zdůvodnila, například jasnými odpověďmi na dotazy, které souvisejí s uvedenými body a) až d). Z uvedených důvodů občanské sdružení Kvalitní životní prostředí města Černošice požaduje: přepracovat předložené zadání změny územního plánu ve smyslu námitky č.2 a koordinovat jej s realizátorem optimalizace železniční trati tak, aby požadavky na změnu ze strany města odpovídaly požadavkům a možnostem realizátora optimalizace; a doplnit jej o koncept ve smyslu námitky č.1, který bude vyhodnocovat zpracované alternativy či varianty a zároveň bude v souladu s celkovou koncepcí dopravy v regionu po dostavbě rychlostního silničního okruhu kolem Prahy. Do té doby s předloženým Návrhem zadání 3. změny územního plánu sídelního útvaru Černošice a jeho koncipováním jako veřejně prospěšná stavba nemůže Občanské sdružení Kvalitní životní prostředí města Černošice souhlasit. za OS: Kontaktní adresy: Eugen Tchýn, Sadová 58, Černošice, OBČANSKÉ AKTIVITY Gerik Císař, 7

8 OTÁZKY / ODPOVĚDI Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)? V této věci je oprávněn jednat občan, občanské sdružení, právní zástupce občana (dále jen občan). Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace? Při pořizování územních plánů a regulačních plánů obcí je účast veřejnosti zajištěna stavebním zákonem ve všech fázích pořizovacího procesu: při projednávání zadání, při projednávání konceptu řešení a při projednávání návrhu územně plánovací dokumentace. Občan má následující úlohy a pravomoci v procesu pořizování územního (regulačního) plánu: Pořizovatel je povinen veřejnou vyhláškou oznámit místo a den projednávání návrhu zadání ÚPD. Návrh zadání musí být veřejně přístupný u pořizovatele, případně na dalších, ve vyhlášce uvedených místech. Každý občan má možnost se s návrhem zadání seznámit a může také písemně uplatnit své podněty, nejpozději však do 15 dnů od posledního dne vystavení. Koncept řešení územního plánu obce a regulačního plánu se projednává veřejně a jeho součástí musí být pro veřejnost srozumitelný výklad. Den a místo veřejného jednání musí pořizovatel ÚPD oznámit nejméně 30 dnů předem a kdykoliv v této lhůtě také musí mít občané možnost si koncept řešení prohlédnout. Připomínky mohou občané uplatňovat nejpozději do 30 dnů od veřejného jednání. Majitelé pozemků a staveb, jejichž vlastnická práva jsou dotčena připravovaným územním plánem obce nebo regulačním plánem (například navrhovanými veřejně prospěšnými stavbami), mohou podat námitky nejpozději do 30 dnů od veřejného jednání. Pořizovatel ÚPD je povinen jim do 30 dnů od schválení souborného stanoviska sdělit, že jejich námitkám bylo vyhověno. V opačném případě musí uvést důvody, proč jim vyhověno nebylo. Návrh územního plánu obce a regulačního plánu musí být vystaven a veřejně přístupný po dobu nejméně 30 dnů u pořizovatele, případně na dalších stanovených místech. Pořizovatel je povinen tyto skutečnosti občanům oznámit veřejnou vyhláškou. V závěrečné fázi vlastníci dotčených pozemků a staveb mohou uplatnit do 15 dnů od posledního dne vystavení námitky, nebo nesouhlas s vyřízením svých námitek podaných ke konceptu řešení. Ve stejné lhůtě může rovněž každý uplatnit své připomínky. Při projednávání urbanistické studie nebo územní prognózy se postupuje shodně jako u konceptu řešení. Pořizovány mohou být i změny těchto dokumentací, práva občanů jsou shodná jako u návrhu. 8 Pořizování územních plánů a urbanistických studií Územní plán velkého územního celku, územní plán obce, regulační plán a projednávaná urbanistická studie mohou po dokončení a schválení výrazně ovlivnit možnost výstavby nebo využití i stávajících nemovitostí. Proto jsou veřejně projednávány a vlastník i kterýkoliv občan mohou při projednávání zadání, konceptů řešení i návrhů hájit svá práva uplatňováním námitek (vlastník) a připomínek (kdokoliv).

9 OTÁZKY / ODPOVĚDI Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace? Občan by měl sledovat vývěsku obce, kde se dozví o veřejném projednávání a svých právech s dostatečným předstihem. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit? V případě územního plánu obce, regulačního plánu a urbanistické studie se obraťte na příslušný obecní úřad, v případě územního plánu velkého územního celku (popř. územní prognózy) na příslušný krajský úřad. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou? Chce-li občan uplatnit námitku jako vlastník, měl by být schopen vlastnictví nemovitosti prokázat. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit? Občan situaci řeší na výše zmíněných místech se zaměstnanci příslušných oddělení, a to v termínech uvedených ve vyhláškách zveřejněných na úřední desce obce. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici? Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit? Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. Jaké jsou lhůty pro vyřízení? Lhůty pro jednotlivé etapy jsou stanoveny stavebním zákonem a jeho prováděcí vyhláškou 135/2001 Sb. Rozhodnutí o námitkách se oznamuje do 30 dnů po příslušném rozhodnutí schvalujícího orgánu. Další účastníci postupu... Další účastníci postupu nejsou stanoveni. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány? Další činnosti nejsou stanoveny. Podle kterého právního předpisu se postupuje? Postupuje se podle těchto právních předpisů: 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují? Na projednávání a schvalování územního (regulačního) plánu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Lze pouze uplatnit nesouhlas s vyřízením svých námitek uplatněných ke konceptu řešení. Můžete získat příslušné informace také z jiných zdrojů nebo v jiné formě? Informace můžete rovněž získat z letáku Občan a územní plánování, který vydalo MMR, odbor územního plánování ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje. Kdy byl návod naposledy aktualizován, byla ověřena jeho správnost? Návod byl naposledy aktualizován Za správnost návodu odpovídá: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování M. Strejček 9

10 foto - M. Strejček / archiv MĚSTSKÁ SAMOSPRÁVA Centrum Vráž obr. č. 1 - současný stav obr. č. 2 - celkový projekt Letos na jaře bylo na Vráži započato s výstavbou tzv. Centra Vráž (viz. obr. č. 1). Z některých Vašich dotazů je však zřejmé, že někteří občané stále netuší, jaký celkový stavební rozsah Centrum Vráž zahrnuje. Mylně se totiž domnívají, že to co se nyní na Vráži staví je tzv. konečná. Není tomu tak. Celkový rozsah naplánované výstavby je nesrovnatelně větší (viz. obr. č. 2). Současná stavba dvou objektů se nachází v zakroužkované části vizualizace projektu. M. S. 10

11 Střet zájmů MĚSTSKÁ SAMOSPRÁVA ZÁPIS z 48. schůze rady města Černošice ze dne Přítomni: Helena Langšádlová, Ing. Jiří Řehoř, Aleš Rádl (18,00 hod.) Jan Prskavec, Josef Adam, Ing. Karel Bureš (18,45 hod.), Ing. Jana Ullrichová Omluven: Milada Mašatová Věc: Vyjádření rady města k námitce o podjatosti radního Ing. Řehoře usnesení: I. rada města konstatuje, že po dobu působení radního Ing. Řehoře v městské radě nedošlo ani v jednom případě ke střetu zájmů,podle zák.č.128/200sb. 183 odst.2 nebo že pokaždé, když byla projednávána jakákoli věc, ve které by radní Řehoř mohl být osobou podjatou, věc předem oznámil a případně se při rozhodování zdržel hlasování II. současně rada města konstatuje, že radní Řehoř nikdy nebyl členem výběrové komise ve výběrových řízeních, kterých se zúčastnila firma Stavitelství Řehoř 4. závěr průběh a výsledek hlasování: všechna výše uvedená rozhodnutí byla přijata hlasy všech přítomných radních, není -li uvedeno jinak Když jsem před dvěma měsíci poukázal na možný střet zájmů v městské radě, neočekával jsem nic jiného, než že rada dá občanům jasně a srozumitelně najevo, jak tuto poněkud citlivou záležitost vnímá (promiňte mi ten politický žargon) a jak ji hodlá řešit. Stalo se, a je pouze na každém z Vás, jak s touto informací naložíte. K vyjádření radnice tedy jenom krátce: 1.- Pokud se někdo v radě zdrží hlasování, respektive pokud hlasuje jinak než ostatní, bylo by jistě záhodno toto uvádět i do zápisu. Obligátní sdělení na konci každého zápisu, že všechna výše uvedená rozhodnutí byla přijata hlasy všech přítomných radních, není-li uvedeno jinak (a běžně uvedeno jinak není), pak samozřejmě vede k závěru, že všechna rozhodnutí byla přijata všemi hlasy i když tomu tak ve skutečnosti nemusí být (viz. zápis výše). Tolik spíše technická poznámka. 2.- Z vyjádření městské rady jasně vyplývá, že střet zájmů vnímá především jako účast při rozhodování v komisích a při hlasování o té či oné věci, kde možné osobní zájmy mohou kolidovat se zájmem obce. Předpokládám proto, že stejně jako dala veřejně najevo svou vůli eliminovat možné střety zájmů v městské radě, projeví stejnou iniciativu i v případě ostatních členů zastupitelstva, zejména těch, kteří jsou členy stavební a územně plánovací komise a připravují podklady pro 4. změnu územního plánu, a kteří zároveň na této změně mají svůj osobní zájem. Vůli, jež povede k posílení důvěryhodnosti nejenom této komise, ale i samotné městské rady, která nebude spoléhat na to, zda se ten či onen dobrovolně vzdá hlasování případně členství ve výše jmenované komisi. Pokud rada uplatní své právo odvolání / jmenování tak, jako jej uplatnila v minulosti již několikrát z důvodů, které zdaleka nebyly tak závažné jako ty, jež jsem zde uvedl, mohl by to být i dobrý signál pro veřejnost, že to co deklaruje myslí vážně. S pozdravem všem stejným metrem M. Strejček 11

12 MĚSTSKÁ SAMOSPRÁVA Otázka Za co? je stejně důležitá jako otázka Jak? Červencové číslo I.L. opět potvrdilo, že radnici se stále nedaří naplnit své předsevzetí z ledna tohoto roku a to - cituji: považujeme za nadále neakceptovatelné pokusy vytvářet v Informačních listech prostor, kde si budou spolu doslova vyřizovat účty jednotliví občané, bez možnosti napadených aktuálně reagovat (I.L. leden 2004 str.12). Pokud by se tohoto předsevzetí radní drželi, asi by nebylo dost dobře možné, aby pan místostarosta využíval obecní pokladnu k osobnímu účtování s panem Koubkem a panem Pajgrtem (viz. I.L. červenec 2004, článek příhodně nazvaný Otázka Za co? je stejně důležitá jako otázka Jak? ), tím spíše, že to co pan místostarosta uvádí jako fakta ohledně účasti obou jmenovaných zastupitelů na projektu rekonstrukce ulice Slunečná je mírně řečeno nepravda. No budiž. Jelikož však daňovým poplatníkúm, kteří si platí nejenom I. L., ale i pana místostarostu není jedno, jak se s jejich penězi zachází, dovolím si uveřejnit text, jenž by snad mohl být pro radnici alespoň inspirativní, když ne přímo návodem, jak dál s radničním periodikem. Jeho autora rozhodně nelze označit jako příznivce či odpůrce té či oné místní politické garnitury. M. S. Místní noviny v rukách veřejné správy Mezi nejrozšířenější nástroje komunikace veřejné správy s občany patří na nejrůznějších úrovních od malých obcí přes města až po kraje periodicky vydávané tiskoviny. Nejčastější podobou bývají informační měsíčníky, výjimkou už ale nejsou ani čtrnáctideníky a týdeníky. Historie těchto periodik bývá velmi rozdílná. Existují městečka, kde se podařilo udržet tradici místního zpravodaje po desítky let. Jinde začaly podobné časopisy vycházet až po roce Jedno je ale spojuje: Vycházejí z potřeby veřejné správy informovat o tématech, která se do běžných médií nedostanou třeba proto, že jsou příliš lokální, příliš složitá pro zpravodajské informační sdělení, výčtová nebo prostě nudná a nezáživná pro širší skupiny čtenářů. Zahraniční i domácí zkušenosti ale ukazují, že územně úzce vymezená periodika mohou být velmi užívaná a detailně čtená. V těchto ohledech mohou dokonce významně předstihnout běžná celostátní periodika. Konečně i ta vycházejí stále více vstříc potřebě regionálních informací. Průlom v této oblasti znamenal v České republice nástup regionálně zaměřených příloh deníků. Specifické tiskoviny Potřeba oficiálního informačního periodika obce, města nebo kraje je dnes již zcela nezpochybnitelná. Veřejná správa musí často sdělovat informace, které není možné i přes nejlepší vůli a intenzívní úsilí prosadit ve standardně vydávaných médiích. Je tu ale navíc vedle zákonem určené odpovědnosti za informování veřejnosti i odpovědnost nepsaná. Místní periodikum je tedy v celé řadě případů naprosto nenahraditelné. Neexistuje dosud efektivnější forma informování například o svozu odpadu v místě, o nových vyhláškách, o dílčích rozhodnutích zastupitelstva a lokálních investičních záměrech, než je právě místní periodikum. Přestože to jsou ve všech případech specifické tiskoviny, nemohou rezignovat na kritéria uplatňovaná v běžných tištěných médiích. Je to dokonce právě naopak. Aby 12

13 MĚSTSKÁ SAMOSPRÁVA byla místní periodika čtenářsky úspěšná, musejí se inspirovat formou běžných periodik. Toto ovlivnění je nezbytné jak ve stylistické rovině, tak ve strukturování listu do rubrik, v grafickém zpracování tiskovin i v práci s fotografiemi. Každá z těchto oblastí by si zasloužila samostatný článek. Nezávislost a nestrannost Před každými volbami v mnoha obcích a městech se téměř pravidelně otevírá otázka, jak je to s nezávislostí a nestranností takových tiskovin. Tato otázka se může dotýkat základního nastavení listu od organizačního zajištění až po institucionálního zakotvení. Nejčastější námitkou bývá, že se radniční listy stávají tribunou nebo dokonce předvolebním plátkem aktuálního vedení obce, města, kraje nebo jen samotného starosty. S touto námitkou a jistou reálnou disproporcí obsahu je nezbytné se do jisté míry smířit. Mnoho rozhodnutí je závislých právě na aktivitě nejužšího vedení radnice, a je proto pochopitelné i legitimní, že podíl informací proradničních je dominantní. Vzhledem k tomu, že financování těchto listů je závislé na rozdělení veřejných prostředků, není ovšem možné pominout zcela požadavek základní názorové a politické vyváženosti. Jednoduše řečeno - do obsahu periodik by měla mít možnost zasahovat i opozice. V mnoha obcích a městech hledali cestu, jak zmiňovanou disproporci alespoň částečně zmírnit. Jako jednoznačně nejefektivnější a často jedině možný způsob vyvážení se ukázalo zřízení redakční rady, jejímiž členy jsou vybraní volení zástupci napříč politickým spektrem. V okamžiku, kdy se takový orgán ustaví, je věcí jeho členů, jakým způsobem naleznou konsenzus v obsahovém složení jednotlivých vydání. Budování důvěry u čtenáře Nutné je ale zmínit ještě jeden neméně důležitý úhel pohledu, který nespočívá jen v ryze stranické rovině. Budování důvěry u čtenáře je v případě všech tištěných médií jedna z nejcitlivějších záležitostí. Je těžké získat dlouhodobou pozornost a zájem čtenářů a velmi lehké je to vše ztratit. Silné přiklonění ke konkrétní osobě či politickému názoru může mít takový efekt. Čtenáři vnímají věcnost sdělení a jsou schopni rozpoznat účelové zaměření článků. Podezření, že jde o PR aktivitu konkrétního politika nebo stranického uskupení, vede rychle ke ztrátě důvěry. Místní periodikum je potom vnímáno jako svého druhu reklamní tiskovina. Důraz na věcnost sdělení a vyvážení obsahu v rovině věcných informací a rozhovorů a jiných materiálů prezentujících politiky patří mezi kritéria, která může jen zčásti zaručit kvalitní redakční rada. Je to zejména odpovědnost tvůrců dané tiskoviny. Nezbytné ovšem je, aby i reprezentace obce, města nebo kraje vnímala, že tiskovina, která je příliš výrazně (na úkor jiných názorů a témat) propaguje, může mít kontraproduktivní efekt. Nezáleží v tomto případě ani na způsobu vydávání periodika. I v našem prostředí se vedle nejrozšířenější formy, kdy se tiskovina redakčně připravuje pouze uvnitř úřadu, osvědčily i kombinované formy a plné zajištění vnějšími subjekty na základě smlouvy. Ve všech případech je důležitá trvalá reflexe tvůrců tiskoviny a hledání rovnováhy mezi různými typy sdělení, tak aby nepřevažovaly prezentační materiály. Samotný outsourcing je přitom k takovým disproporcím náchylný přinejmenším stejně jako forma přípravy periodika uvnitř úřadu. Mgr. Martin Kupka tiskový mluvčí a vedoucí odd. informací a styku s veřejností Krajského úřadu Středočeského kraje 13

Radniční periodika po novele tiskového zákona. Mgr. Petra Bielinová, advokát České Budějovice 30.1.2014

Radniční periodika po novele tiskového zákona. Mgr. Petra Bielinová, advokát České Budějovice 30.1.2014 Radniční periodika po novele tiskového zákona Mgr. Petra Bielinová, advokát České Budějovice 30.1.2014 Prameny právní úpravy vydávání radničních periodik (RP) Ústava ČR: rovná soutěž politických stran,

Více

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les Kácení dřevin rostoucích mimo les 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Kácení dřevin rostoucích mimo les dle 8 zákona o ochraně přírody a krajiny. 4. Základní informace

Více

1. Identifikační číslo 19 2. Kód 083, 143, 189, 190, 191, 192, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216

1. Identifikační číslo 19 2. Kód 083, 143, 189, 190, 191, 192, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 Životní situace podle stavebního a vodního zákona 1. Identifikační číslo 19 2. Kód 083, 143, 189, 190, 191, 192, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 3. Pojmenování

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Dotčené orgány, KrÚ, obec Velký Karlov, sousední obce Dle rozdělovníku Váš dopis zn. naše značka vyřizuje tel.: 515

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

1. Koncept územního plánu velkého územního celku, kompletní elaborát (včetně návrhu vymezení závazné části);

1. Koncept územního plánu velkého územního celku, kompletní elaborát (včetně návrhu vymezení závazné části); MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ odbor územně a stavebně správní Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Pardubický kraj Krajský úřad odbor strategického rozvoje kraje, oddělení ÚP a SŘ Komenského náměstí 125

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Zastupitelstvo města se usneslo dne 5. 11. 2014 v souladu s ustanovením 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon o obcích ) na

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 566/09/SÚ/Ran 2531/09/SÚ Ranglová 352 370 433, 352

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

STAVEBNÍ PRÁVO II. Program: A. Právní úprava B. STAVEBNÍ ÚŘADY. Stavební úřady - pravomoc. Stavební úřady - druhy. ve věcech stavebního zákona

STAVEBNÍ PRÁVO II. Program: A. Právní úprava B. STAVEBNÍ ÚŘADY. Stavební úřady - pravomoc. Stavební úřady - druhy. ve věcech stavebního zákona Program: STAVEBNÍ PRÁVO II A. Právní úprava B. Stavební úřady C. Zásady činnosti správních orgánů Filip Dienstbier, duben 2008 ve věcech stavebního zákona D. Rozhodování o území (územní rozhodnutí, územní

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Mgr. Tomáš Erbák Ateliér pro životní prostředí, o.s. 21.5.2012 Cíle semináře poskytnutí praktických informací o povaze

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodika je určena pořizovatelům územních plánů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje leden 2012 Obsah

Více

D.3.1 Vzájemné vazby nástrojů územního plánování

D.3.1 Vzájemné vazby nástrojů územního plánování D.3.1 Vzájemné vazby nástrojů územního plánování Vazby nástrojů územního plánování Nástroje územního plánování jsou vzájemně provázány horizontálně i vertikálně. Provázanost nástrojů územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

s vyznačením změn posledních dvou zákonů

s vyznačením změn posledních dvou zákonů Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení

Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení Mgr. Ján Skovajsa Ministerstvo dopravy 19.5.2015 Novela zákona o pozemních komunikacích Hlavní tematické body novely: Pravomoci

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Ministerstvo dopravy odbor drah, železniční a kombinované dopravy Potřeba nové právní úpravy drážní dopravy Stávající zákon o dráhách: koncepčně vychází

Více

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ Číslo dokumentu: SAM 3222 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 28.03.2013 Účinnost od : 15.04.2013 Platnost do: Zpracoval: Vlasta

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 65/2013

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 65/2013 č.j.: 65/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 60 ze dne 30.01.2013 Koncepce Radniční noviny - listy městské části Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1.

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 1 Identifikační číslo 2 Kód 220 List1 UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 3 Pojmenování (název) životní situace Poplatek za užívání (zábor)veřejného prostranství 4 Základní informace k životní situaci 5 Kdo

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování O Z N Á M E N Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování O Z N Á M E N Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 2865/11-95/11-RAJ-328.3-330 Vyřizuje: Jana Randáková Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 04.02.2011

Více

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 14.12.2014 od 17.30 v Nepomuku, U Zeleného stromu (Haškův salonek) Přítomni: Karel Baroch (do 18.05), Jana Barochová (do 18.38), Pavel Kroupa,

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Vydavatelem Radničního zpravodaje (dále RZ) je město Litoměřice. 2. RZ je registrován u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích 27. listopadu 2008 Restaurace Mánes Praha Právní úprava ochrany dřevin a novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny Ing. Pavel Chotěbor odbor péče o krajinu

Více

ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Pavla Balabánová. 34. Den malých obcí. Vyškov, 25 listopadu 2010

ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Pavla Balabánová. 34. Den malých obcí. Vyškov, 25 listopadu 2010 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Pavla Balabánová 34. Den malých obcí Vyškov, 25 listopadu 2010 Obec a územní plánov nování Obsah prezentace Úvod Rok 2015 a platnost územních plánů Konzultační středisko ke stavebnímu

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

PRŮBĚH EIA. srovnání Rakousko-Č esko zámě r v Rakousku. Zjišťovací řízení. přeshraniční podle Espookonvence

PRŮBĚH EIA. srovnání Rakousko-Č esko zámě r v Rakousku. Zjišťovací řízení. přeshraniční podle Espookonvence PRŮBĚH EIA srovnání Rakousko-Č esko zámě r v Rakousku EIA-průběh Rakousko legislativní stav (rakouské zákonné podmínky) přeshraniční podle Espookonvence a Aarhuské úmluvy projekt v Rakousku (rakouské zákonné

Více

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ metodický návod Žádost o územně plánovací informaci o vydání územního rozhodnutí nebo o vydání územního souhlasu (příloha č. 1 vyhlášky)

Více

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC odbor výstavby, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec Č.j.: V/24625-10/6206-2010/Star V Bílovci dne: 28. června 2010 Vyřizuje: Anna Starečková e-mail.: anna.stareckova@bilovec.cz O Z N

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX00264BW VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 4.3.2011 SPIS. ZNAČKA: 154/2011/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP/1229/2011/Hli

Více

Strategie rozvoje území a integrace průmyslových a logistických parků Ing. Mgr. Petr Lepeška

Strategie rozvoje území a integrace průmyslových a logistických parků Ing. Mgr. Petr Lepeška Strategie rozvoje území a integrace průmyslových a logistických parků Ing. Mgr. Petr Lepeška Zástupce ředitele odboru územního plánování MMR, vedoucí oddělení koncepčního a metodického 1 ÚLOHA ÚZEMNÍHO

Více

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. 1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., v platném znění 4. Základní informace k životní situaci Právo

Více

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. listopadu 2008 Dodatek č. 1 k Přílohám

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu BOX verze: Platnost od: 09.04.2014 Účinnost od : 09.04.2014

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX0022VNF VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 17.12.2010 SPIS. ZNAČKA: 10/2011/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP/65/2011/Hli VYŘIZUJE:

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ metodický návod Žádost o územně plánovací informaci o vydání územního rozhodnutí nebo o vydání územního souhlasu (příloha č. 1 vyhlášky)

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Váš dopis zn. ze dne Naše zn./

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky PŘÍPRAVA STAVEB PŘENOSOVÉ A DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY A VĚCNÁ BŘEMENA V ENERGETICE Ing. Ivan Cimbolinec Úvodem k problematice

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoj stávajícího informačního systému VIRTUOS

Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoj stávajícího informačního systému VIRTUOS PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/823/13 VYŘIZUJE: Mgr. Jarmila Pechátová TEL.: +420 377195636 FAX: +420 377195208 E-MAIL: jarmila.pechatova@plzensky-kraj.cz

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona Zadavatel veřejné zakázky: Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633 Statutární zástupce : André Jakubička, starosta Název veřejné zakázky: Terminál Železný Brod - 1. etapa

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.05.2012 Bod pořadu jednání: Věc: : REAL SPACE s.r.o. žádost o úpravu smluvních podmínek Zpracoval: Dagmar Salomonová

Více

JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice

JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice Městská část Praha - Ďáblice Dne 6. 10. 2015 Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 1651/2015-MCPD/TAJ JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní ustanovení 2) Příprava zasedání Rady

Více