uzávěrka příštího vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uzávěrka příštího vydání 29. 9. 2004"

Transkript

1 cena - 10,- Kč číslo

2 OBSAH ÚVODNÍK uzávěrka příštího vydání Úvodník... 2 Intro... 3 Bydlení u trati změna ÚP námitky / podněty... 6 Pořizování ÚP otázky / odpovědi... 8 Centrum Vráž Střet zájmů Místní noviny Kuk Otevřeno / zavřeno Bezpečně do školy Stromy M. Imrich / koncert Sport Letem / světem ATD Vzpomínáte? Příspěvky možno do uzávěrky zasílat poštou, nebo v elektronické podobě na kontaktní adresu vydavatele, jež je uvedena v tiráži listu. Vydavatel si vyhrazuje právo redakčních úprav. Příjem inzerce: REDAKCE Mokropeská 703, Černošice E - mail: Otištěné texty nevyjadřují vždy názor vydavatele Na každý den v roce připadá nějaké výročí. Letos v srpnu jsme si mohli připomenout hned dvě, která spolu zdánlivě až tak nesouvisí. Ve stejné době, kdy v roce 1969 definitivně nastoupila v tehdejší ČSSR tuhá normalizace, se na opačné straně zeměkoule uskutečnil dnes již legendární hudební festival. Na jedné straně ideologie, na straně druhé čiré ideály. A kde je ta souvislost? Ani jedno nepřežilo. Jó, časy se mění. Byl 15. srpen 1969 a v městečku Bethel na severovýchodě USA právě začínal festival Woodstock. Ve vzduchu byla cítit všeobjímající nálada a marihuana, z tváří zářila radost a půl milionu těl se vlnilo v rockových, bluesových či latinskoamerických rytmech. I když se zelená louka za pár hodin změnila v bahenní lázně a jediné, čeho bylo dost, byly měkké drogy, skončil největší festival pod širým nebem po třech dnech stejně pohodově, jako začal. A proč by ne, když účastníky byly vesměs květinové děti, jejichž heslem bylo: Make love, not war! Čtyři mladí nadšenci (nejstaršímu bylo 26) před 35 lety původně plánovali Tři dny míru a hudby pro lidí, do čtyřtisícového městečka se ale nakonec sjelo podle policejních odhadů a podle místního kronikáře až osob. Situaci komplikovalo i počasí (s přestávkami pršelo celý víkend) a stovky aut, které místo zcela odřízly od zásobování. Jídlo a zdravotní materiál tedy shazovaly helikoptéry, mnohé hladové krky nasytila free kitchen, kde se vařila a zadarmo rozdávala zelenina a sója. Hudební svátek hippie mládeže, která protestovala mimo jiné proti válce ve Vietnamu a politickému establishmentu, dostal jméno podle města Woodstock, kde se měl původně konat. Dlouhé vlasy organizátorů však u místních radních evokovaly levicové názory a užívání drog, takže nakonec pomohl kamarád, jehož otec Max Yasgur propůjčil svůj pozemek na farmě v Bethelu. Bylo teprve jedenáct ráno, čtvrtek 14. srpna, 2

3 ÚVODNÍK a do začátku nejslavnějšího festivalu zbývalo více než 24 hodin. Nicméně silnice 17B už byla ucpaná až na hlavní sedmnáctku a kolona se táhla 16 kilometrů. Zpočátku se prodávaly lístky po 18 dolarech, později si vstupenku koupil už jen ten, kdo chtěl mít památku. V pátek v 17:07 odstartoval Woodstock s vypůjčenou kytarou Richie Havens. Hrál skoro tři hodiny, protože jiný účinkující se kvůli dopravním zácpám nedostavil. Další hudebníky přivezl antimilitaristickému publiku až vrtulník americké armády (jiný k dispozici nebyl), a tak se mohlo pokračovat až do rána. Při vystoupení písničkářky Joan Baezové, kolem třetí hodiny, se však zablesklo a dalším na scéně byl až do pondělka také déšť. Všudypřítomné byly rovněž hašiš, marihuana, meskalin a tripy. Takže kromě pořezaných nohou ošetřovali ve zdravotním stanu například i lidi s popálenýma očima. Když byli na tripu, leželi na zádech a zírali do nebe, posteskla si jedna z ošetřovatelek. I v sobotu, přes upozornění na dopravní zácpy, přijížděli další nadšenci. Když jsem v pátek viděl tu reportáž, varování Nejezděte! působilo jako magnet, vzpomíná Nick Ercoline. V sobotu zahráli mimo jiné Greatful Dead, Janis Joplinová, e Who, Jefferson Airplane či tehdy ještě neznámý Carlos Santana. V neděli vystoupil například Joe Cocker, Ten Years A er, Johnny Winter či Crosby, Stills, Nash and Young. Festival uzavřel v pondělí kytarový mág Jimi Hendrix, který zahrál i americkou hymnu, ovšem znetvořenou na protest proti vietnamské válce. Woodstock má bohužel i smutnou bilanci. Dva mladíci zemřeli na předávkování drogami a 17tiletého Raymonda Mizaka, který spal se spacákem přes hlavu, přejel traktor s fekálním vozem. Dva lidé ale také na Woodstocku spatřili světlo světa poprvé. love Na titulní straně INTRO Bereme i šeky Byl krásný letní večer a já se chystal opustit redakci, když vtom jsem na chodbě uslyšel kroky. Rychle jsem se posadil za svůj stůl a začal jsem psát na papír text, jehož smysl mi unikal. Chtěl jsem aby to vypadalo, jako že něco dělám. Kroky se blížily a já vnímal, jak se zrychluje tep mého srdce. Když se silueta postavy objevila za sklem mých dveří, začal jsem být tak nervózní, že text, jenž jsem psal, neztrácel pouze smysl, ale také písmena. Spíš to vypadalo, že si kreslím své EKG. Ozvalo se ťukání na sklo dveří, které se v zápětí začaly pomalu otevírat. Ve dveřích se objevila postava muže ve věku asi tak 30-ti let, plus mínus 20 let. Byl asi dva metry vysoký, měl obrovská ramena a já jsem cítil, jak mi strachem trochu zvlhly kalhoty. Přistoupil blíž a zeptal se mě, jestli náhodou nevím, kolik stojí jedna strana strojopisu. Měl jsem kliku. Tohle jsem věděl naprosto přesně. M.S. 3

4 MĚSTSKÁ SAMOSPRÁVA Bydlení u trati Bydlet v domě u trati nese s sebou jistá zákonná omezení, se kterými je nutno počítat. Tato omezení však nejsou zdaleka tak drastická jak se občas proslýchá. Úvahy o tom, že si dráha může ve svém tzv. ochranném pásmu dělat co chce, pramení jednak z neznalosti zákona a jednak z nepochopení jeho smyslu. Smyslem tohoto zákona, jak se sami můžete přesvědčit z níže uvedeného textu, je prioritně ochrana bezpečnosti železničního provozu, nikoliv vytváření územní rezervy pro budování silnic či jiných veřejných komunikací. 8 (1) Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou a) u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy, b) u dráhy celostátní, vybudované pro rychlost větší než 160 km/h, 100 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy, c) u vlečky 30 m od osy krajní koleje, d) u speciální dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy, u tunelů speciální dráhy 35 m od osy krajní koleje, e) u dráhy lanové 10 m od nosného lana, dopravního lana nebo osy krajní koleje, f) u dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního trolejového drátu. 8 (2) Pro dráhu vedenou po pozemních komunikacích a vlečku v uzavřeném prostoru provozovny nebo v obvodu přístavu se ochranné pásmo nezřizuje. 4 ZÁKON O DRÁHÁCH Zákon č. 35/2001 Ochranné pásmo dráhy

5 MĚSTSKÁ SAMOSPRÁVA 9 (1) V ochranném pásmu dráhy lze zřizovat a provozovat stavby, provádět hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem, provozovat střelnici, skladovat výbušniny, nebezpečné odpady a zřizovat světelné zdroje a barevné plochy zaměnitelné s návěstními znaky jen se souhlasem drážního správního úřadu a za podmínek jím stanovených. 9 (2) Provozovatel dráhy a dopravce je oprávněn v ochranném pásmu dráhy vstupovat na cizí pozemky, popřípadě na stavby na nich stojící, za účelem oprav, údržby a provozování dráhy, odstraňování následků nehod nebo poškození dráhy a za účelem odstraňování jiných překážek omezujících provozování drážní dopravy. Přitom je povinen dbát toho, aby užívání pozemků, popřípadě staveb na nich stojících, bylo co nejméně rušeno a aby vstupem a činnostmi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Výkon těchto oprávnění musí být omezen na nezbytnou dobu a nezbytnou míru. Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody podle občanského zákoníku. 9 (3) Provozovatel dráhy a dopravce je oprávněn ve stavu nouze nebo v naléhavém veřejném zájmu na provozování dráhy nebo na provozování drážní dopravy na nezbytnou dobu v nezbytné míře a za náhradu použít nemovitost vlastníka v ochranném pásmu dráhy, nelze-li dosáhnout účelu jinak. 9 (4) Vlastník nemovitosti přilehlé k dráze tramvajové nebo dráze trolejbusové je v nezbytně nutných případech na nezbytnou dobu povinen za jednorázovou úhradu strpět omezení vlastnického práva ke své nemovitosti spočívající v umístění a provozování pevných trakčních, signalizačních nebo zabezpečovacích zařízení. Rozhodnutí o omezení vlastnického práva a o výši úhrady vydává na návrh provozovatele dráhy tramvajové nebo trolejbusové drážní správní úřad. Provozovatel dráhy je povinen při umístění a odstranění tohoto zařízení na cizí nemovitosti uvést nemovitost při ukončení prací do původního stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčené nemovitosti. Ochrana dráhy 10 (1) Vlastníci nemovitosti v sousedství dráhy jsou povinni strpět, aby na jejich pozemcích byla provedena nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li toto nebezpečí výstavbou nebo provozem dráhy nebo přírodními vlivy; vznikne-li toto nebezpečí z jednání těchto vlastníků, jsou povinni učinit nezbytná opatření na svůj náklad. O rozsahu a způsobu provedení nezbytných opatření a o tom, kdo je provede, rozhodne drážní správní úřad. 10 (2) Drážní správní úřad zjišťuje zdroje ohrožování dráhy a zdroje rušení drážního provozu na nich. Zjistí-li zdroj ohrožení jiný, než je uveden v odstavci 1, nařídí drážní správní úřad jeho provozovateli nebo vlastníku odstranění zdroje tohoto ohrožení. Nevyhoví-li provozovatel nebo vlastník zdroje ohrožení, drážní správní úřad rozhodne o odstranění zdroje ohrožení na jeho náklady. M. S. 5

6 OBČANSKÉ AKTIVITY Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad Riegrova 1209, Černošice Věc: Námitka a podnět Občanského sdružení Kvalitní životní prostředí města Černošice ve smyslu 22, odst. 2) zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů k Návrhu zadání 3. změny územního plánu sídelního útvaru Černošice V Černošicích, Ve smyslu shora uvedeného právního předpisu podáváme jako občanské sdružení dotčené úpravou dopravního řešení v oblasti křížení železničního koridoru se silnicí II/115, které je v návrhu 3. změny územního plánu sídelního útvaru Černošice koncipováno jako veřejně prospěšná stavba, tyto námitky: Navrhovanou změnu křížení komunikace II/115 s železničním koridorem nepovažujeme za jednoduchou stavbu, na kterou by se mohl v plném rozsahu vztahovat 17, odst. 2) vyhlášky č.135/2001 Sb. Proto nemůžeme souhlasit, aby byl návrh podáván bez předchozího konceptu, dle 12 vyhlášky č.135/2001 Sb. Zejména v návrhu postrádáme vyhodnocení zpracovaných alternativ nebo variant. Způsob projednání návrhu zadání změny, které proběhlo , nesplnil v plném rozsahu požadavky dané 17, odst. 1) vyhlášky č.135/2001 Sb. Z odborného výkladu, který zajišťovali zástupci společností AKCENT spol. s.r.o. a CITY PLAN s.r.o. vyplynulo, že předložený návrh změny vedení trasy komunikace II/115 nebyl dostatečným způsobem koordinován s přípravou stavby Optimalizace železniční trati Praha Řevnice (viz bod ad j) obsahu návrhu zadání), neboť v návrhu použitá mapa neobsahuje řadu aktuálních prvků požadovaných zadavatelem optimalizace trati (umístění nástupišť, apod.). Grafická část obsahu zadání prezentovala zákres nové trasy komunikace II/115 a železniční trati v úseku 13,409 až 14,088 km v měřítku 1:2000, které je příliš hrubé na to, aby bylo možné odpovědět občanům na jejich četné dotazy o skutečném rozsahu možného záboru jejich pozemků. Tyto dvě základní námitky ve smyslu 22, odst. 4) zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů ještě doplňujeme o některé další skutečnosti, z nichž řada již byla obsažena v našem dopise paní starostce H. Langšádlové ze dne , tedy ještě před tím, než Rada města vyslovila na 46. schůzi rady města dne s předloženým Návrhem zadání svůj souhlas. Jde zejména o to, že stavbu nelze pokládat za stavbu veřejně prospěšnou, neboť během veřejného projednání návrhu zadání změny dne nebylo prokázáno, že by stavba byla v souladu s celkovým plánem dopravního řešení v regionu; na prospěšnost stavby neexistuje jednotný názor občanů města a Rada města ji takto označila, aniž by se sama, či v součinnosti s komisí stavební a územního plánování vůbec zajímala o názory občanů bydlících v širším dotčeném území; 6 3. změna ÚP - námitky / podněty Občanské sdružení Kvalitní životní prostředí města Černošice

7 existuje řada dalších řešení, která budou z hlediska dopadů na životní prostředí a formy života ve městě přinejmenším srovnatelná, technicky a zejména finančně nepoměrně výhodnější a budou navíc i v souladu s celkovým plánem dopravního řešení v regionu; vlastní návrh je spojen s řadou technických nejasností, které přímo souvisejí s obsahem výše uvedené námitky ad 2) a které proto nebyly během veřejného projednání návrhu zadání změny uspokojivým způsobem vysvětleny - například: řešení napojení Komenského ulice, obsluhující historický střed města (škola, kostel), na novou trasu komunikace II/115 (světelná signalizace ano/ne); řešení přístupu občanů k nástupištím železniční stanice přes novou trasu komunikace II/115 a napojení Komenského ulice (podchod, lávka, bezbariérový přístup na nástupiště, propojení obou částí města, přechod pro pěší, světelná signalizace ano/ne, atd.); šířka nástupišť železniční stanice Černošice, velikost bezpečnostních zón nástupišť i bezpečnostních zón podél nové trasy komunikace II/115 a celkové upřesnění rozměrů navrhované veřejně prospěšné stavby, včetně jejich porovnání s technickými možnostmi, které umožňuje stávající koridor; na trase železniční trati do Řevnic bude ponechána v provozu řada stávajících úrovňových křížení (Mokropsy, Všenory, Dobřichovice, příp. Řevnice) a proto v souvislosti se stavbou Optimalizace železniční trati Praha Řevnice není bezpodmínečně nutné rušit právě křížení, které je obsahem návrhu zadání; apod. Občanské sdružení Kvalitní životní prostředí města Černošice si je vědomo, že obsahem veřejného projednání dne bylo prozatím pouze projednávání návrhu zadání změny podle zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že Rada města svůj návrh koncipuje jako veřejně prospěšnou stavbu, považujeme za logické a k občanům města a voličům i spravedlivé, aby svůj návrh veřejné prospěšnosti stavby řádně doložila a zdůvodnila, například jasnými odpověďmi na dotazy, které souvisejí s uvedenými body a) až d). Z uvedených důvodů občanské sdružení Kvalitní životní prostředí města Černošice požaduje: přepracovat předložené zadání změny územního plánu ve smyslu námitky č.2 a koordinovat jej s realizátorem optimalizace železniční trati tak, aby požadavky na změnu ze strany města odpovídaly požadavkům a možnostem realizátora optimalizace; a doplnit jej o koncept ve smyslu námitky č.1, který bude vyhodnocovat zpracované alternativy či varianty a zároveň bude v souladu s celkovou koncepcí dopravy v regionu po dostavbě rychlostního silničního okruhu kolem Prahy. Do té doby s předloženým Návrhem zadání 3. změny územního plánu sídelního útvaru Černošice a jeho koncipováním jako veřejně prospěšná stavba nemůže Občanské sdružení Kvalitní životní prostředí města Černošice souhlasit. za OS: Kontaktní adresy: Eugen Tchýn, Sadová 58, Černošice, OBČANSKÉ AKTIVITY Gerik Císař, 7

8 OTÁZKY / ODPOVĚDI Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)? V této věci je oprávněn jednat občan, občanské sdružení, právní zástupce občana (dále jen občan). Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace? Při pořizování územních plánů a regulačních plánů obcí je účast veřejnosti zajištěna stavebním zákonem ve všech fázích pořizovacího procesu: při projednávání zadání, při projednávání konceptu řešení a při projednávání návrhu územně plánovací dokumentace. Občan má následující úlohy a pravomoci v procesu pořizování územního (regulačního) plánu: Pořizovatel je povinen veřejnou vyhláškou oznámit místo a den projednávání návrhu zadání ÚPD. Návrh zadání musí být veřejně přístupný u pořizovatele, případně na dalších, ve vyhlášce uvedených místech. Každý občan má možnost se s návrhem zadání seznámit a může také písemně uplatnit své podněty, nejpozději však do 15 dnů od posledního dne vystavení. Koncept řešení územního plánu obce a regulačního plánu se projednává veřejně a jeho součástí musí být pro veřejnost srozumitelný výklad. Den a místo veřejného jednání musí pořizovatel ÚPD oznámit nejméně 30 dnů předem a kdykoliv v této lhůtě také musí mít občané možnost si koncept řešení prohlédnout. Připomínky mohou občané uplatňovat nejpozději do 30 dnů od veřejného jednání. Majitelé pozemků a staveb, jejichž vlastnická práva jsou dotčena připravovaným územním plánem obce nebo regulačním plánem (například navrhovanými veřejně prospěšnými stavbami), mohou podat námitky nejpozději do 30 dnů od veřejného jednání. Pořizovatel ÚPD je povinen jim do 30 dnů od schválení souborného stanoviska sdělit, že jejich námitkám bylo vyhověno. V opačném případě musí uvést důvody, proč jim vyhověno nebylo. Návrh územního plánu obce a regulačního plánu musí být vystaven a veřejně přístupný po dobu nejméně 30 dnů u pořizovatele, případně na dalších stanovených místech. Pořizovatel je povinen tyto skutečnosti občanům oznámit veřejnou vyhláškou. V závěrečné fázi vlastníci dotčených pozemků a staveb mohou uplatnit do 15 dnů od posledního dne vystavení námitky, nebo nesouhlas s vyřízením svých námitek podaných ke konceptu řešení. Ve stejné lhůtě může rovněž každý uplatnit své připomínky. Při projednávání urbanistické studie nebo územní prognózy se postupuje shodně jako u konceptu řešení. Pořizovány mohou být i změny těchto dokumentací, práva občanů jsou shodná jako u návrhu. 8 Pořizování územních plánů a urbanistických studií Územní plán velkého územního celku, územní plán obce, regulační plán a projednávaná urbanistická studie mohou po dokončení a schválení výrazně ovlivnit možnost výstavby nebo využití i stávajících nemovitostí. Proto jsou veřejně projednávány a vlastník i kterýkoliv občan mohou při projednávání zadání, konceptů řešení i návrhů hájit svá práva uplatňováním námitek (vlastník) a připomínek (kdokoliv).

9 OTÁZKY / ODPOVĚDI Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace? Občan by měl sledovat vývěsku obce, kde se dozví o veřejném projednávání a svých právech s dostatečným předstihem. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit? V případě územního plánu obce, regulačního plánu a urbanistické studie se obraťte na příslušný obecní úřad, v případě územního plánu velkého územního celku (popř. územní prognózy) na příslušný krajský úřad. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou? Chce-li občan uplatnit námitku jako vlastník, měl by být schopen vlastnictví nemovitosti prokázat. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit? Občan situaci řeší na výše zmíněných místech se zaměstnanci příslušných oddělení, a to v termínech uvedených ve vyhláškách zveřejněných na úřední desce obce. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici? Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit? Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. Jaké jsou lhůty pro vyřízení? Lhůty pro jednotlivé etapy jsou stanoveny stavebním zákonem a jeho prováděcí vyhláškou 135/2001 Sb. Rozhodnutí o námitkách se oznamuje do 30 dnů po příslušném rozhodnutí schvalujícího orgánu. Další účastníci postupu... Další účastníci postupu nejsou stanoveni. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány? Další činnosti nejsou stanoveny. Podle kterého právního předpisu se postupuje? Postupuje se podle těchto právních předpisů: 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují? Na projednávání a schvalování územního (regulačního) plánu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Lze pouze uplatnit nesouhlas s vyřízením svých námitek uplatněných ke konceptu řešení. Můžete získat příslušné informace také z jiných zdrojů nebo v jiné formě? Informace můžete rovněž získat z letáku Občan a územní plánování, který vydalo MMR, odbor územního plánování ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje. Kdy byl návod naposledy aktualizován, byla ověřena jeho správnost? Návod byl naposledy aktualizován Za správnost návodu odpovídá: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování M. Strejček 9

10 foto - M. Strejček / archiv MĚSTSKÁ SAMOSPRÁVA Centrum Vráž obr. č. 1 - současný stav obr. č. 2 - celkový projekt Letos na jaře bylo na Vráži započato s výstavbou tzv. Centra Vráž (viz. obr. č. 1). Z některých Vašich dotazů je však zřejmé, že někteří občané stále netuší, jaký celkový stavební rozsah Centrum Vráž zahrnuje. Mylně se totiž domnívají, že to co se nyní na Vráži staví je tzv. konečná. Není tomu tak. Celkový rozsah naplánované výstavby je nesrovnatelně větší (viz. obr. č. 2). Současná stavba dvou objektů se nachází v zakroužkované části vizualizace projektu. M. S. 10

11 Střet zájmů MĚSTSKÁ SAMOSPRÁVA ZÁPIS z 48. schůze rady města Černošice ze dne Přítomni: Helena Langšádlová, Ing. Jiří Řehoř, Aleš Rádl (18,00 hod.) Jan Prskavec, Josef Adam, Ing. Karel Bureš (18,45 hod.), Ing. Jana Ullrichová Omluven: Milada Mašatová Věc: Vyjádření rady města k námitce o podjatosti radního Ing. Řehoře usnesení: I. rada města konstatuje, že po dobu působení radního Ing. Řehoře v městské radě nedošlo ani v jednom případě ke střetu zájmů,podle zák.č.128/200sb. 183 odst.2 nebo že pokaždé, když byla projednávána jakákoli věc, ve které by radní Řehoř mohl být osobou podjatou, věc předem oznámil a případně se při rozhodování zdržel hlasování II. současně rada města konstatuje, že radní Řehoř nikdy nebyl členem výběrové komise ve výběrových řízeních, kterých se zúčastnila firma Stavitelství Řehoř 4. závěr průběh a výsledek hlasování: všechna výše uvedená rozhodnutí byla přijata hlasy všech přítomných radních, není -li uvedeno jinak Když jsem před dvěma měsíci poukázal na možný střet zájmů v městské radě, neočekával jsem nic jiného, než že rada dá občanům jasně a srozumitelně najevo, jak tuto poněkud citlivou záležitost vnímá (promiňte mi ten politický žargon) a jak ji hodlá řešit. Stalo se, a je pouze na každém z Vás, jak s touto informací naložíte. K vyjádření radnice tedy jenom krátce: 1.- Pokud se někdo v radě zdrží hlasování, respektive pokud hlasuje jinak než ostatní, bylo by jistě záhodno toto uvádět i do zápisu. Obligátní sdělení na konci každého zápisu, že všechna výše uvedená rozhodnutí byla přijata hlasy všech přítomných radních, není-li uvedeno jinak (a běžně uvedeno jinak není), pak samozřejmě vede k závěru, že všechna rozhodnutí byla přijata všemi hlasy i když tomu tak ve skutečnosti nemusí být (viz. zápis výše). Tolik spíše technická poznámka. 2.- Z vyjádření městské rady jasně vyplývá, že střet zájmů vnímá především jako účast při rozhodování v komisích a při hlasování o té či oné věci, kde možné osobní zájmy mohou kolidovat se zájmem obce. Předpokládám proto, že stejně jako dala veřejně najevo svou vůli eliminovat možné střety zájmů v městské radě, projeví stejnou iniciativu i v případě ostatních členů zastupitelstva, zejména těch, kteří jsou členy stavební a územně plánovací komise a připravují podklady pro 4. změnu územního plánu, a kteří zároveň na této změně mají svůj osobní zájem. Vůli, jež povede k posílení důvěryhodnosti nejenom této komise, ale i samotné městské rady, která nebude spoléhat na to, zda se ten či onen dobrovolně vzdá hlasování případně členství ve výše jmenované komisi. Pokud rada uplatní své právo odvolání / jmenování tak, jako jej uplatnila v minulosti již několikrát z důvodů, které zdaleka nebyly tak závažné jako ty, jež jsem zde uvedl, mohl by to být i dobrý signál pro veřejnost, že to co deklaruje myslí vážně. S pozdravem všem stejným metrem M. Strejček 11

12 MĚSTSKÁ SAMOSPRÁVA Otázka Za co? je stejně důležitá jako otázka Jak? Červencové číslo I.L. opět potvrdilo, že radnici se stále nedaří naplnit své předsevzetí z ledna tohoto roku a to - cituji: považujeme za nadále neakceptovatelné pokusy vytvářet v Informačních listech prostor, kde si budou spolu doslova vyřizovat účty jednotliví občané, bez možnosti napadených aktuálně reagovat (I.L. leden 2004 str.12). Pokud by se tohoto předsevzetí radní drželi, asi by nebylo dost dobře možné, aby pan místostarosta využíval obecní pokladnu k osobnímu účtování s panem Koubkem a panem Pajgrtem (viz. I.L. červenec 2004, článek příhodně nazvaný Otázka Za co? je stejně důležitá jako otázka Jak? ), tím spíše, že to co pan místostarosta uvádí jako fakta ohledně účasti obou jmenovaných zastupitelů na projektu rekonstrukce ulice Slunečná je mírně řečeno nepravda. No budiž. Jelikož však daňovým poplatníkúm, kteří si platí nejenom I. L., ale i pana místostarostu není jedno, jak se s jejich penězi zachází, dovolím si uveřejnit text, jenž by snad mohl být pro radnici alespoň inspirativní, když ne přímo návodem, jak dál s radničním periodikem. Jeho autora rozhodně nelze označit jako příznivce či odpůrce té či oné místní politické garnitury. M. S. Místní noviny v rukách veřejné správy Mezi nejrozšířenější nástroje komunikace veřejné správy s občany patří na nejrůznějších úrovních od malých obcí přes města až po kraje periodicky vydávané tiskoviny. Nejčastější podobou bývají informační měsíčníky, výjimkou už ale nejsou ani čtrnáctideníky a týdeníky. Historie těchto periodik bývá velmi rozdílná. Existují městečka, kde se podařilo udržet tradici místního zpravodaje po desítky let. Jinde začaly podobné časopisy vycházet až po roce Jedno je ale spojuje: Vycházejí z potřeby veřejné správy informovat o tématech, která se do běžných médií nedostanou třeba proto, že jsou příliš lokální, příliš složitá pro zpravodajské informační sdělení, výčtová nebo prostě nudná a nezáživná pro širší skupiny čtenářů. Zahraniční i domácí zkušenosti ale ukazují, že územně úzce vymezená periodika mohou být velmi užívaná a detailně čtená. V těchto ohledech mohou dokonce významně předstihnout běžná celostátní periodika. Konečně i ta vycházejí stále více vstříc potřebě regionálních informací. Průlom v této oblasti znamenal v České republice nástup regionálně zaměřených příloh deníků. Specifické tiskoviny Potřeba oficiálního informačního periodika obce, města nebo kraje je dnes již zcela nezpochybnitelná. Veřejná správa musí často sdělovat informace, které není možné i přes nejlepší vůli a intenzívní úsilí prosadit ve standardně vydávaných médiích. Je tu ale navíc vedle zákonem určené odpovědnosti za informování veřejnosti i odpovědnost nepsaná. Místní periodikum je tedy v celé řadě případů naprosto nenahraditelné. Neexistuje dosud efektivnější forma informování například o svozu odpadu v místě, o nových vyhláškách, o dílčích rozhodnutích zastupitelstva a lokálních investičních záměrech, než je právě místní periodikum. Přestože to jsou ve všech případech specifické tiskoviny, nemohou rezignovat na kritéria uplatňovaná v běžných tištěných médiích. Je to dokonce právě naopak. Aby 12

13 MĚSTSKÁ SAMOSPRÁVA byla místní periodika čtenářsky úspěšná, musejí se inspirovat formou běžných periodik. Toto ovlivnění je nezbytné jak ve stylistické rovině, tak ve strukturování listu do rubrik, v grafickém zpracování tiskovin i v práci s fotografiemi. Každá z těchto oblastí by si zasloužila samostatný článek. Nezávislost a nestrannost Před každými volbami v mnoha obcích a městech se téměř pravidelně otevírá otázka, jak je to s nezávislostí a nestranností takových tiskovin. Tato otázka se může dotýkat základního nastavení listu od organizačního zajištění až po institucionálního zakotvení. Nejčastější námitkou bývá, že se radniční listy stávají tribunou nebo dokonce předvolebním plátkem aktuálního vedení obce, města, kraje nebo jen samotného starosty. S touto námitkou a jistou reálnou disproporcí obsahu je nezbytné se do jisté míry smířit. Mnoho rozhodnutí je závislých právě na aktivitě nejužšího vedení radnice, a je proto pochopitelné i legitimní, že podíl informací proradničních je dominantní. Vzhledem k tomu, že financování těchto listů je závislé na rozdělení veřejných prostředků, není ovšem možné pominout zcela požadavek základní názorové a politické vyváženosti. Jednoduše řečeno - do obsahu periodik by měla mít možnost zasahovat i opozice. V mnoha obcích a městech hledali cestu, jak zmiňovanou disproporci alespoň částečně zmírnit. Jako jednoznačně nejefektivnější a často jedině možný způsob vyvážení se ukázalo zřízení redakční rady, jejímiž členy jsou vybraní volení zástupci napříč politickým spektrem. V okamžiku, kdy se takový orgán ustaví, je věcí jeho členů, jakým způsobem naleznou konsenzus v obsahovém složení jednotlivých vydání. Budování důvěry u čtenáře Nutné je ale zmínit ještě jeden neméně důležitý úhel pohledu, který nespočívá jen v ryze stranické rovině. Budování důvěry u čtenáře je v případě všech tištěných médií jedna z nejcitlivějších záležitostí. Je těžké získat dlouhodobou pozornost a zájem čtenářů a velmi lehké je to vše ztratit. Silné přiklonění ke konkrétní osobě či politickému názoru může mít takový efekt. Čtenáři vnímají věcnost sdělení a jsou schopni rozpoznat účelové zaměření článků. Podezření, že jde o PR aktivitu konkrétního politika nebo stranického uskupení, vede rychle ke ztrátě důvěry. Místní periodikum je potom vnímáno jako svého druhu reklamní tiskovina. Důraz na věcnost sdělení a vyvážení obsahu v rovině věcných informací a rozhovorů a jiných materiálů prezentujících politiky patří mezi kritéria, která může jen zčásti zaručit kvalitní redakční rada. Je to zejména odpovědnost tvůrců dané tiskoviny. Nezbytné ovšem je, aby i reprezentace obce, města nebo kraje vnímala, že tiskovina, která je příliš výrazně (na úkor jiných názorů a témat) propaguje, může mít kontraproduktivní efekt. Nezáleží v tomto případě ani na způsobu vydávání periodika. I v našem prostředí se vedle nejrozšířenější formy, kdy se tiskovina redakčně připravuje pouze uvnitř úřadu, osvědčily i kombinované formy a plné zajištění vnějšími subjekty na základě smlouvy. Ve všech případech je důležitá trvalá reflexe tvůrců tiskoviny a hledání rovnováhy mezi různými typy sdělení, tak aby nepřevažovaly prezentační materiály. Samotný outsourcing je přitom k takovým disproporcím náchylný přinejmenším stejně jako forma přípravy periodika uvnitř úřadu. Mgr. Martin Kupka tiskový mluvčí a vedoucí odd. informací a styku s veřejností Krajského úřadu Středočeského kraje 13

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz Praktický manuál Jak na nákupní centra kde získat informace občanská sdružení právní nástroje veřejné kampaně pozemky a jejich vlastnictví případové studie kam se obrátit o pomoc Vydání této publikace

Více

20 let demokracie: Kraje, města, obce na rozcestí mezi korupcí a vládou práva. Výzkumy, analýzy a legislativní návrhy

20 let demokracie: Kraje, města, obce na rozcestí mezi korupcí a vládou práva. Výzkumy, analýzy a legislativní návrhy 20 let demokracie: Kraje, města, obce na rozcestí mezi korupcí a vládou práva Výzkumy, analýzy a legislativní návrhy Vydalo občanské sdružení Oživení při příležitosti semináře 20 let demokracie: Kraje,

Více

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH Život 4/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH 1. Slovo redakce... 1 2. MTB Posázavím... 1 3. Mnichovické kramaření... 3 4. Zpráva o činnosti města... 3 5.

Více

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait 4 20 08 informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Na jubilejním Mezinárodním strojírenském veletrhu zůstavá pavilon C součástí

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Praha 1 patří jejím občanům!

Praha 1 patří jejím občanům! NOVINY, KTERÉ SE PTAJÍ ZA VÁS... ČERVEN 2014 Segway řešení nalezeno web: praha1.cssd.cz Praha 1 patří jejím občanům! EDITORIAL Vážení sousedé a čtenáři, teplé dny již nepočítáme na prstech jedné ruky,

Více

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Pojmenujme horní rybník FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru.

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru. PRAHA Ročník 24 číslo 8 15. 8. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu 10 Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká pošta, a.s. Navrhněte témata k referendu str.

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 Zimní stavební ruch v Roztokách (str. 9) O mateřských školách bez emocí (str. 13) Nádražní mýty a polopravdy (str. 15) Bohuslav Brauner zpět v Roztokách příběh návratu (str.

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

8/2011. Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938. Zálesák z Mladcové

8/2011. Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938. Zálesák z Mladcové Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938 8/2011 Tradičním problémem města je doprava 4 Zálesák z Mladcové 13 Festival Zlínské besedování

Více

ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka

ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 vyšlo 24. 6. 2015 www.tisnov.cz Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka Foto: Michal Beneš HAPPENING ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL BYL SOUČÁSTÍ

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE SPOLEČNĚ S OBČANY ZA LEHOVEC PŘÍVĚTIVĚJŠÍ STR. 04 05 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 DALA RUKU NA TO STR. 15 POZVÁNKA PLECHÁRNU ROZEZNÍ KÜHNŮV DĚTSKÝ

Více

Veřejná zakázka Profesní informační systém ČKAIT Autorizační, dozorčí a profesní rada informují

Veřejná zakázka Profesní informační systém ČKAIT Autorizační, dozorčí a profesní rada informují 4 2013 zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků téma tohoto čísla Veřejná zakázka Profesní informační systém ČKAIT Autorizační, dozorčí a profesní rada informují Autorská práva

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

22/2011 1. prosince 2011 roãník XVII.

22/2011 1. prosince 2011 roãník XVII. Zastupitelka dostala ocenění. Str. 9 Když kolaboranti vládli Holešovu. Str. 11 Dvojí tvář Gabriely Gunčíkové. Str. 24 22/2011 1. prosince 2011 roãník XVII. Hole ovskowww.holesov.cz cena 12,- Kã Regionální

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Jaká bude Praha? Soubor doporučení Arniky pro kandidáty do Zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2014 Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Vydání této publikace

Více

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str.

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 10/2014 Ročník 62 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 6 Který silniční okruh kolem Prahy je opravdu rozumný? Str. 4 Kalendář akcí v Horních Počernicích

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

O územním plánování stručně a jasně. aneb kdy a jak se efektivně zapojit. Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská

O územním plánování stručně a jasně. aneb kdy a jak se efektivně zapojit. Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská O územním plánování stručně a jasně aneb kdy a jak se efektivně zapojit Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská Tento manuál vznikl jako součást širšího balíčku informací na téma územní plánování poskytovaných

Více