Co je biologickodynamické. zemědělství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je biologickodynamické. zemědělství"

Transkript

1 Co je biologickodynamické zemědělství

2 Titulní Úvod strana V čem spočívají zvláštnosti tzv. biologicko-dynamického zemědělství? Brožurka Co je biologicko-dynamické zemědělství vznikla z potře- by uspokojit Jak a proč alespoň vzniklo? zčásti zvídavost vás, kdo jste se někde setkali s tímto Z jaké pojmem vychází a rádi filosofie? byste věděli, co se za ním skrývá. Jaká je jeho praxe při pěstování rostlin a chovu zvířat? Publikace se snaží přinést odpovědi na tyto otázky: Odpovědi na tyto a další otázky najdete v naší brožurce V čem spočívají zvláštnosti tzv. biologicko-dynamického Co je to zemědělství? biologicko-dynamické zemědělství Jak a proč vzniklo? která vznikla z potřeby uspokojit alespoň zčásti zvídavost vás, kdo jste se někde setkali Z jaké vychází s tímto filosofie? pojmem a rádi byste věděli, co se za ním skrývá. Jaká je jeho praxe při pěstování rostlin a chovu zvířat? Životu rostlin nelze v žádném případě porozumět, aniž by se bralo v potaz, Krom že toho všechno, se textem co na prolínají Zemi existuje, zakladatele je vlastně biodynamiky jen odrazem Rudolfa toho, co citáty Životu rostlin nelze v žádném případě porozumět, se odehrává Steinera ve z vesmíru. některých jeho přednášek aniž by se bralo v potaz, (R. Zemědělského Steiner: Zemědělský kurzu. kurz, že všechno, co na Zemi 1. přednáška) existuje, je vlastně jen odrazem toho, co se ode- -hrává ve vesmíru. R. Steiner: Zemědělský kurz, 1. přednáška 3

3 Vezměte si sedláka kráčejícího po vlastním poli. Učený člověk řekne, že ten sedlák je hloupý. Ve skutečnosti je však ten sedlák vlastně meditant. Kolik ten toho za zimních nocí promedituje! Člověk jde po poli a najednou to má. Něco ví, co později vyzkouší. R. Steiner: Zemědělský kurz, 3. přednáška Co je biodynamické zemědělství 1. vnitřní strana Co Co je je biodynamické zemědělství Biologicko-dynamické zemědělství je jednou z nejstarších metod ekologického Biologicko-dynamické zemědělství je jednou z nejstarších metod ekologického zemědělství, její Dnes vznik touto se datuje metodou do roku hospodaří Dnes němž odevšad působí síly. více než touto 4000 metodou podniků hospodaří ve více více než než čtyřech 4000 pod- Příroda je jeden celek, v zemědělství, její vznik se datuje do roku Kdo má smysly otevřeny zřejmému působení sil, ten desítkách niků ve více zemí než světa. čtyřech Biodynamici desítkách zemí patřili světa. přírodu chápe. vždy také k průkopníkům ekologického šlechtění Biodynamici rostlin patřili a množení vždy také osiv, k průkopníkům alternativního ekologického výzkumu šlechtění kvality rostlin potravin, a množení ale také osiv, kurz, 6. přednáška komunitního alternativního života výzkumu na kvality farmách, potravin, spojení ale zemědělství s péčí o postižené, s výcho- R. Steiner: Zemědělský také komunitního života na farmách, spojení zemědělství s péčí o postižené, vou a vzděláváním dětí a mládeže atd. Z biodynamického zemědělství vzešlo s výchovou a vzděláváním dětí a mládeže atd. camphillské hnutí (zemědělské komunity s mentálně postiženými dospělými lidmi), úzké napojení na biodynamické zemědělství mají i anthroposofické Z biodynamického zemědělství farmaceutické vzešlo firmy camphillské Weleda hnutí a Wala. (zemědělské komunity s mentálně postiženými dospělými lidmi), úzké napojení na biodynamické země- Vezměte dělství mají si sedláka i anthroposofické kráčejícího farmaceutické po vlastním firmy poli. Weleda Učený a Wala. člověk V současné řekne, že ten sedlák době se je kolem hloupý. biodynamických Ve skutečnosti statků je šíří však hnutí ten Community sedlák vlastně Supported meditant. Agricul- Kolik ten ture toho - komunitou za zimních podporované nocí promedituje! zemědělství. Člověk jde po poli a najednou to má. Něco ví, co později vyzkouší. 4 5

4 Vznik biodynamického (R. Steiner: Zemědělský zemědělství kurz, 3. přednáška) Další vývoj důsledky hnojení minerálními látkami, možnosti oživení půdy or- organickým hnojením; Příroda V červnu je jeden 1924 se celek, na přání v němž některých odevšad anthroposoficky působí síly. Kdo orientovaných má smysly statkářů, otevřeny Bezprostředně po životní Zemědělském síly, použití kurzu homeopatik, začali někteří kosmické zemědělci rytmy; hospodařit zřejmému působení sil, ten přírodu chápe. postavení zemědělce ve ve společnosti, sociální úloha zemědělství. ale také jedné bioložky, dvou chemiků, jednoho veterináře atd. konal v Kobierzyci u Vratislavi (Polsko, tehdy 2. podle Steinerových doporučení a připravovat a používat speciální preparáty. (R. Steiner: Zemědělský kurz, 6. přednáška) Prusko) vnitřní tzv. strana Zemědělský kurz vedený Rudolfem Steinerem ( ). Vznik biodynamického Rudolf Steiner zde zemědělství v osmi přednáškách hovořil něco pro 1929 zlepšení pro také zlepšení vzniká vitality vitality označení rostlin rostlin a biologicko-dynamický zvířat, a zvířat, zvýšení zvýšení úrodnosti úrodnosti pro tento půdy způsob půdy a zlepšení a hospo- zlepšení sociál- U U zrodu Na počátku biologicko-dynamického 30. let už takto v Evropě zemědělství hospodaří tedy více než stála 1000 potřeba statků; udělat v roce něco V červnu o kosmických 1924 se souvislostech na přání některých zemědělství, anthroposoficky o podpoře půdní orientovaných úrodnosti a vitality statkářů, daření. V roce 1932 je sociálního v Německu postavení založen zemědělce. Hospodářský svaz Demeter (jméno rostlin ale také použitím jedné bioložky, speciálních dvou homeopatických chemiků, jednoho preparátů, veterináře o homeopatických atd. konal v Kobierzyci možnostech u Vratislavi regulace výskytu (Polsko, škůdců, tehdy o Prusko) krmení zvířat tzv. Zemědělský atd. kurz vedený řecké bohyně plodnosti) sdružující biologicko-dynamické zemědělce. Existuje Ve 30. letech jedinečná se biodynamicky souvislost, že hospodaří že chováme-li nejen v v nějakém v německy zemědělském mluvících zemích statku Rudolfem Steinerem ( ). Rudolf Steiner zde v osmi přednáškách správný statku (Německo, správný počet Rakousko krav, počet koní a krav, Švýcarsko), i jiných koní zvířat, i jiných ale také pak zvířat, v Anglii, všechna pak Nizozemí, všechna tato zvířata Švédsku, tato vyprodukují zvířata Norsku dohromady a na Novém dohromady právě Zélandu, tolik jisté právě hnoje, pokusy tolik kolik se hnoje, odehrávají ho kolik pro tento i je ve ho východních statek pro tento zapotřebí. Čechách. statek hovořil Podnětem o kosmických ke konání souvislo- Země- vyprodukují stech dělského zemědělství, kurzu byly o podpoře následující otázky či problémy: Nacismus však tuto činnost omezuje, nástup komunismu v Československu v Existuje jedinečná souvislost, že (R. Steiner: Zemědělský zapotřebí. kurz, 2. přednáška) půdní úrodnosti a vital- chováme-li v nějakém zemědělském ity (R. Steiner: Zemědělský 3. vnitřní kurz, strana 2. přednáška) rostlin použitím speciálních statku správný počet krav, koní i ji- 3. vnitřní Další vývoj strana homeopatických snižování vitapreparátů, o Bezprostředně roce 1948 pak u po nás Zemědělském vede k úplnému Další kurzu zastavení vývoj začali těchto někteří snah. zemědělci V západní hospodařit Evropě ných zvířat, pak všechna tato zvířata homeopatických lity pěstovaných možnostech rostlin, vyprodukují dohromady právě tolik Bezprostředně podle a v zámoří Steinerových se však po Zemědělském biodynamika doporučení a po kurzu připravovat válce začali dále rozvíjí, někteří a používat již zemědělci v roce speciální 1946 hospodařit je preparáty. v německém Na počátku Steinerových Darmstadtu 30. let už doporučení založen takto Ústav v Evropě a připravovat pro biologicko-dynamický hospodaří a používat více než speciální 1000 výzkum statků; pre- v regulace oslabování výskytu jejich škůdců, regenerační schopnosti zvířat atd. zapotřebí. roce paráty. a v roce 1929 Na 1950 také počátku začíná vzniká vycházet 30. označení let už biodynamický takto biologicko-dynamický v Evropě časopis hospodaří Lebendige více pro Erde tento než (Živoucí 1000 způsob o hnoje, kolik je ho pro tento statek podle krmení Podnětem a výživné ke kvality; konání statků; hospodaření. země). v V roce roce V roce také vzniká 1932 vzniká je jako v Německu odpověď označení na založen biologicko-dynamický potřebu Hospodářský sjednotit rozrůstající svaz pro Demeter tento se pokles Zemědělského plodnosti chovaných následující zvířat, oslabování otázky či 2. přednáška Ve Demeter mické 30. letech organizace. (jméno se biodynamicky řecké bohyně hospodaří plodnosti) nejen sdružující v německy biologicko-dynamické mluvících zemích kur- R. Steiner: Zemědělský kurz, zu způsob (jméno hnutí hospodaření. mezinárodní řecké bohyně svaz V plodnosti) roce Demeter 1932 sdružující International, je v Německu biologicko-dynamické sdružující založen národní Hospodářský biodyna- zemědělce. svaz byly jejich problémy: konstituce, krmení (Německo, Rakousko a Švýcarsko), zemědělce. ale také v Anglii, Nizozemí, Švédsku, snižování vital- ity Ve Norsku 30. letech a na se Novém biodynamicky Zélandu, jisté hospodaří pokusy nejen se odehrávají v německy i ve mluvících východních Měli Čechách. (Německo, bychom Nacismus se Rakousko dopracovat však a tuto Švýcarsko), k tomu, činnost abychom omezuje, ale také všechno, v nástup Anglii, komunismu co Nizozemí, k ze- v a zdraví zvířat; pěstovaných rostlin, oslabování jejich regenerační schopnosti a výživné kval- zemích důsledky hnojení minerálními látkami, ity; možnosti oživení půdy organic- Švédsku, Československu mědělské Norsku produkci v a roce na potřebujeme, Novém 1948 pak Zélandu, u nás získávali vede jisté pokusy k úplnému v rámci se odehrávají zastavení vlastního těchto i ve -kým pokles hnojením; plodnosti chovaných zvířat, oslabování jejich konstituce, snah. východních statku. V západní Čechách. Všechno, Evropě Nacismus co a se v zámoří na však statek se tuto však dostává činnost biodynamika zvenčí omezuje, po v podobě válce nástup dále komunismjiv v apod., Československu bychom měli v roce u ideálně 1948 pak uspořádaného u nás vede k úplnému statku pova- zastavení hno- rozvíjí, životní síly, použití homeopatik, krmení a kosmické zdraví zvířat; rytmy; postavení zemědělce ve společnosti, sociální úloha zemědělství. žovat za lék pro podnik, který je nemocný. Zdravý statek by musel být schopen všechno, co sám potřebuje, také sám v sobě 6 U zrodu biologicko-dynamického zemědělství tedy stála potřeba udělat něco pro zlepšení vitality rostlin a zvířat, zvýšení úrodnosti půdy a zlepšení sociálního postavení zemědělce. vytvořit. R. Steiner: Zemědělský kurz, 2. přednáška 7

5 Filosofie těchto již v roce snah V západní je v německém Evropě a v Darmstadtu zámoří se však založen biodynamika Ústav pro po biologicko- válce dále dynamický rozvíjí, již výzkum v roce 1946 a v roce je v 1950 německém začíná Darmstadtu vycházet biodynamický založen Ústav časopis pro biologicko-dynamickendige Leb- Biodynamické Erde (Živoucí zemědělství výzkum země). vychází a V v roce ze vzniká začíná jako vycházet odpověď biodynamický potřebu časopis sjednotit Steinerem založené anthroposofie jakožto Každý zemědělský statek by Lebendige rozrůstající Erde se hnutí (Živoucí mezinárodní země). V svaz roce Demeter 1997 pohledu vzniká International, na svět, jako který odpověď uznává sdružující na existenci se musel blížit stavu, kdy potřebu národ- ní sjednotit ducha, biodynamické rozrůstající resp. duchovního se organizace. hnutí světa mezinárodní svaz ního, Demeter zatímco hmota International, je druhotná, sdružující vzešlá jako prvot- bude v sobě uzavřenou individualitou. Měli z národní ducha bychom či biodynamické vědomí. se dopracovat organizace. k tomu, abychom všechno, co k zemědělské produkci R. Steiner: Zemědělský kurz, 2. přednáška Měli potřebujeme, Člověk bychom duchovní se získávali dopracovat bytostí, v rámci k tedy tomu, vlastního bytostí abychom mající všechno, Všechno, nejen hmotné co k se zemědělské tělo na (tak statek jako dostává produk- ne- ci statku. zvenčí potřebujeme, -rostná v říše), podobě životní získávali hnojiv tělo, apod., v tj. rámci vitalitu bychom vlastního (tak jako měli statku. rostliny) u ideálně Všechno, a duši uspořádaného (jako co zvířata), se na statek statku ale dostává považovat zvenčí za lék v podobě pro podnik, hnojiv který apod., je nemocný. bychom měli Zdravý u ideálně statek uspořádaného by musel být také ducha, projevujícího se sebe-vědomím jako vyšším stádiem vědomí, které statku považovat za schopen lék pro podnik, všechno, který co sám je nemocný. potřebuje, Zdravý statek by musel být jinak mají i zvířata. Za vším schopen také hmotným sám všechno, v sobě je duch, co vytvořit. sám který potřebuje, tomu dal vzniknout. (R. Steiner: také Zemědělský sám v sobě kurz, vytvořit. 2. přednáška) Tento pohled je (R. rozpracovaný Steiner: Zemědělský do 4. vnitřní detailů například strana kurz, 2. v přednáška) kosmologii (vzniku a vývoji vesmíru), evoluci života 4. na vnitřní Filosofie Zemi, strana v pohledu na anatomii a fyziologii Biodynamické člověka a tím i v zemědělství lékařství, tedy vychází v otázkách Filosofie ze Steinerem zdraví a nemoci založené člověka, anthroposofie ve vývoji jednotlivce a ve výchově, avšak anthroposofie slouží jako zdroj obrody a obnovy též v umění, v náboženském životě (Obec křesťanů) a v neposlední řadě i v zemědělství. Principy jakožto Biodynamické pohledu zemědělství na svět, který vychází uznává ze Steinerem existenci ducha, založené resp. anthroposofie duchovního světa jakožto pohledu prvotního, na svět, zatímco který hmota uznává je druhotná, existenci ducha, vzešlá z resp. ducha duchovního či vědomí. světa Základním Člověk jako je prvotního, principem duchovní zatímco bytostí, je chápání hmota tedy zemědělského bytostí je druhotná, mající statku nejen vzešlá jako hmotné organismu, z ducha tělo či který vědomí. (tak jako Člověk nerostná je duchovní říše), životní bytostí, tělo, tedy tj. bytostí vitalitu mající (tak jako nejen rostliny) hmotné a tělo duši (tak (jako má všechny zmíněné součásti: zvířata), jako nerostná ale také říše), ducha, životní projevujícího tělo, tj. vitalitu se sebe-vědomím (tak jako rostliny) jako vyšším a duši stádiem (jako zvířata), vědomí, které ale také jinak ducha, mají projevujícího i zvířata. Za vším se sebe-vědomím hmotným je duch, jako vyšším který tomu stádiem dal vědomí, hmotnou: které jinak půda mají i zvířata. vzniknout. Za vším hmotným je duch, který tomu dal Tento vitální: pohled rostliny je rozpracovaný do vzniknout. detailů například v kosmologii (vzniku a vývoji Tento duševní: vesmíru), pohled zvířata je rozpracovaný evoluci života do na detailů Zemi, v například pohledu na v kosmologii anatomii a (vzniku fyziologii a člověka vývoji duchovní: a vesmíru), tím i v lidé lékařství, evoluci života tedy v na otázkách Zemi, v zdraví pohledu a nemoci na anatomii člověka, a fyziologii ve vývoji člověka jednotlivce a tím i a v ve lékařství, výchově, tedy avšak v otázkách anthroposofie zdraví slouží a nemoci jako člověka, zdroj obrody ve vývoji a obnovy jednotlivce a individualitou; též v a umění, ve výchově, každý v náboženském statek avšak má anthroposofie svého životě individuálního (Obec slouží křesťanů) ducha. jako zdroj Hmotně a v neposlední obrody vše a obnovy vychází též z půdy, v umění, duchovně v náboženském z lidí, řadě kteří i v zemědělství. statek životě spravují. (Obec Půda křesťanů) by měla a v být neposlední ožive- řadě i v zemědělství. ná, aby se v ní dařilo rostlinám. Rostliny nemají růst z podnícené vodnatosti Každý zemědělský statek by se musel blížit stavu, kdy bude v sobě (umělá, Každý zejména zemědělský dusíkatá statek uzavřenou hnojiva), by se ale musel individualitou. z oživené blížit zemskosti stavu, kdy (statková bude v hnojiva sobě ošetřená preparáty). (R. Steiner: uzavřenou Zemědělský individualitou. kurz, 2. přednáška) (R. Steiner: Zemědělský 5. vnitřní strana kurz, 2. přednáška) K oživení půdy se používá speciální 5. vnitřní Principy preparát strana z kravinců ( roháček ) a zprostředkovaně principem přes preparovaná je chápání statková zemědělského Principy hnojiva sada statku preparátů jako organismu, z bylin, který Základním připravovaných principem ve zvířecích je má chápání všechny orgánech. zemědělského zmíněné Preparát součásti: z statku křemene jako ( křemenáček ) organismu, který se Základním - používá k ošetřování vegetujících má všechny rostlin hmotnou: zmíněné za účelem součásti: půdazvýšení asimilace (lepší - příjem světla) a s tím související lepší hmotnou: vitální: vyzrálosti rostliny půda pletiv, zlepšení chuťových - duševní: vitální: rostliny zvířata vlastností a zvýšení odolnosti před chorobami i škůdci, resp. zlepšení sklado- - duševní: duchovní: zvířata lidé - a vatelnosti je individualitou; (trvanlivosti). každý statek má duchovní: svého individuálního lidé ducha. Hmotně 8 Rostliny, aby mohly opravdu růst, musí mít jistý druh vnímavosti. ( ) Rostlině může přijít k duhu nejen to, co je na poli, ale i to, co je v půdě sousední louky, pokud to potřebuje, i to, co je v půdě lesa, který se nachází někde poblíž, byla-li tímto způsobem zcitlivěna preparátem. R. Steiner: Zemědělský kurz, 5. přednáška 9

6 Biodynamická praxe vše a je vychází individualitou; z půdy, duchovně každý statek z lidí, má kteří svého statek individuálního spravují. Půda ducha. by Hmotně měla být oživená, vše vychází aby z se půdy, v ní duchovně dařilo rostlinám. z lidí, kteří Rostliny statek nemají spravují. růst z Půda podnícené by měla vod- být natosti oživená, Při pěstování (umělá, aby se rostlin zejména v ní dařilo se vychází dusíkatá rostlinám. z dobré, hnojiva), Rostliny ale osvědčené nemají z oživené zemědělské růst zemskosti z podnícené praxe, (statková spočívající vodnatosti hnoji- Hnojení musí spočívat va v přípravě (umělá, ošetřená půdy zejména (většina preparáty). dusíkatá biodynamiků hnojiva), upřed- ale v oživení země. z K oživení nostňuje oživené půdy orbu), se zemskosti setí používá a běžné speciální kultivaci (statková preparát podle hnoji- z va kravinců druhu plodiny. ( roháček ) ošetřená Dbá se preparáty). na a zprostředkovaně dodržování osevních postupů. kravinců sada preparátů ( roháček ) z bylin, a zprostředkovaně připravovaných přes preparovaná ve zvířecích statková orgánech. hnojiva Preparát sada z preparátů křemene Výskytu z škůdců ( křemenáček ) bylin, se připravovaných biodynamici se používá snaží ve předcházet zvířecích k ošetřování orgánech. péčí o vegetujících vyvážený Preparát ekosystém rostlin z křemene za R. Steiner: Zemědělský K oživení přes preparovaná půdy se používá statková speciální hnojiva preparát kurz, 4. přednáška z účelem (v ( křemenáček ) německém zvýšení biodynamickém asimilace se používá (lepší zelinářství, k ošetřování příjem světla) kde vegetujících autor a s textu tím související několik rostlin roků za lepší účelem pracoval, se pletiv, asimilace například zlepšení zhruba (lepší chuťových příjem každý desátý světla) vlastností záhon a s tím osel a zvýšení související směsí kvetoucích odolnosti lepší vyzrálosti rostlin před choro- pro pletiv, podporu zlepšení bami hmyzu, chuťových i škůdci, samozřejmostí vlastností resp. zlepšení byly a zvýšení pásy skladovatelnosti křoví odolnosti kolem před půdních (trvanlivosti). chorobami celků). i škůdci, resp. zlepšení skladovatelnosti (trvanlivosti). vyz- zvýšení rálosti V Rostliny, omezeném aby a přece mohly jen opravdu labilním růst, prostředí musí rychlíren mít jistý zeleniny druh vnímavosti. se biodynamici ( ) nevyhýbají Rostlině Rostliny, může aby moderní mohly přijít biologické k opravdu duhu nejen ochraně růst, to, musí rostlin, co je mít na i jistý zde poli, je druh však ale i vnímavosti. snahou to, co je vytvořit v půdě ( ) sousední Rostlině louky, může pokud přijít k to duhu potřebuje, nejen to, i to, co co je je na v poli, půdě ale lesa, i to, který co je se v nachází půdě pokud možno rozmanitý ekosystém. sousední někde louky, poblíž, pokud byla-li to potřebuje, tímto způsobem i to, co je zcitlivěna v půdě lesa, preparátem. který se nachází někde poblíž, (R. Steiner: byla-li Zemědělský tímto způsobem kurz, zcitlivěna 5. přednáška) preparátem. Výskytu chorob (R. se Steiner: předchází Zemědělský péčí o úrodnost strana kurz, půdy 5. a přednáška) aplikací preparátů. V krajním případě se provádí Biodynamická zpopelnění strana škůdce, praxejeho dynamizování a homeopatická Při pěstování aplikace, rostlin u chorob se vychází Biodynamická pak postřik z dobré, přesličkovým praxe osvědčené odvarem zemědělské po tři večery praxe, spočívající před Při pěstování úplňkem, v přípravě kdy rostlin je půdy tlak se houbových vychází (většina z biodynamiků dobré, organismů osvědčené největší. upřednostňuje zemědělské orbu), praxe, setí a běžné spočívající kultivaci přípravě podle druhu půdy (většina plodiny. biodynamiků Dbá se dodržování upřednostňuje osevních orbu), postupů. setí a běžné Výskytu kultivaci škůdců podle se biodynamici druhu plodiny. snaží Dbá předcházet se na dodržování péčí o vyvážený osevních ekosystém postupů. Výskytu (v německém škůdců biodynamickém se biodynamici zelinářství, snaží předcházet kde autor péčí textu o vyvážený několik ekosystém roků pracoval, (v německém Rostliny se například hnojené biodynamickém zhruba minerálními každý zelinářství, desátý hnojivy záhon kde autor prozradí, osel směsí textu že kvetoucích několik jejich roků růst rostlin pracoval, je podporu podpořen se například hmyzu, podnícenou zhruba samozřejmostí každý vodnatostí, desátý byly záhon pásy nikoli křoví osel oživenou kolem směsí kvetoucích půdních zemskostí. celků). rostlin V pro omezeném podporu a hmyzu, přece jen samozřejmostí labilním prostředí byly pásy rychlíren křoví zeleniny kolem půdních se biodynamici celků). V pro nevyhýbají omezeném R. Steiner: moderní a přece Zemědělský jen biologické labilním kurz, ochraně prostředí 4. přednáška rostlin, rychlíren i zde zeleniny je však se snahou biodynamici vytvořit nevyhýbají pokud možno moderní rozmanitý biologické ekosystém. ochraně Výskytu rostlin, i chorob zde je se však předchází snahou péčí vytvořit o úrodnost pokud možno půdy a rozmanitý aplikací preparátů. ekosystém. V krajním Výskytu případě chorob se provádí předchází zpopelnění péčí o škůdce, jeho dynamizování a homeopatická aplikace, u chorob pak postřik úrodnost přesličkovým V chovu půdy zvířat a odvarem aplikací se dbá na po preparátů. pohodu tři večery zvířat V před krajním a také úplňkem, na případě zachování kdy se provádí jejich tlak integrity, houbových zpopelnění škůdce, proto biodynamici jeho dynamizování odmítají kromě organismů a homeopatická kupírování největší. ocasů aplikace, a vylamování u chorob zubů pak postřik přesličkovým u prasat nebo odvarem zkracování po letek tři večery a zobáků před u slepic úplňkem, také odrohování kdy je tlak krav. houbových Hnojení musí organismů spočívat největší. v oživení země. (R. Steiner: Zemědělský kurz, 4. přednáška) Na rozdíl od tendencí v ekologickém chovu biodynamici nesměřují k co nej- Hnojení musí spočívat v oživení země. Rostliny přirozenějšímu hnojené (R. chovu minerálními Steiner: (celoroční Zemědělský hnojivy venkovní prozradí, kurz, pobyt, 4. minimum že přednáška) jejich lidských růst je podpořen zásahů), ale považují podnícenou za důležitý kontakt vodnatostí, člověka nikoli se zvířaty oživenou jako zemskostí. bytostmi obdařenými Rostliny duší, tedy hnojené i emocionalitou, (R. minerálními Steiner: vnímavostí. Zemědělský hnojivy Pastva prozradí, kurz, a pobyt 4. že přednáška) zvířat jejich venku růst je je podpořen však také samozřejmým podnícenou požadavkem. vodnatostí, nikoli oživenou zemskostí. (R. Steiner: Zemědělský kurz, 4. přednáška) že tedy nebudeme zvířata jednoduše zavírat do temných a zatuchlých chlévů, kde k nim nemohou proudit žádné kosmické síly, nýbrž že je vyvedeme na pastvu a vůbec že jim poskytneme možnost, aby mohla vstoupit do smyslově vnímavého spojení se svým okolím. R. Steiner: Zemědělský kurz, 8. přednáška 10 11

7 Dává se přednost krmivům z vlastního podniku, případně z jiných biodynamických chovu podniků. zvířat se Kvalita, dbá na složení pohodu i původ zvířat krmiva a také přitom na zachování mají velkou jejich váhu; integ- V Rudolf rity, chovu proto Steiner zvířat biodynamici už se ve dbá 20. letech odmítají pohodu minulého kromě zvířat století a kupírování také upozorňoval, na zachování ocasů že a bude-li vylamování jejich se integ- V kráva zubů rity, krmit proto u prasat masem, biodynamici nebo zešílí zkracování odmítají což se letek v kromě případě a zobáků kupírování nemoci u BSE slepic ocasů skutečně také a vylamování odrohování stalo. krav. zubů Na u prasat rozdíl od nebo tendencí zkracování v ekologickém letek a zobáků chovu u biodynamici slepic také odrohování nesměřují k Ve veterinární medicíně se používají homeopatická léčiva. co krav. nejpřirozenějšímu Na rozdíl od tendencí chovu v (celoroční ekologickém venkovní chovu pobyt, biodynamici minimum nesměřují lidských k zásahů), co nejpřirozenějšímu ale považují za chovu důležitý (celoroční kontakt venkovní člověka pobyt, se zvířaty minimum jako lidských bytostmi zásahů), obdařenými V zásadě ale se považují biodynamici duší, tedy za i důležitý snaží emocionalitou, o uzavřenost kontakt vnímavostí. člověka systému se farmy, zvířaty Pastva nakolik a jako pobyt je bytostmi to zvířat obdařenými dnes možné. duší, venku Až na tedy naprosté je však i emocionalitou, výjimky také samozřejmým se ovšem vnímavostí. nezříkají požadavkem. Pastva použití a strojů pobyt a elek- zvířat Dává trické se energie přednost venku což krmivům uvádíme je však také proto, z vlastního samozřejmým abychom podniku, předešli požadavkem. případně zklamaným z jiných očekáváním. Pro se přednost biodynamika podniků. krmivům Kvalita, je vedle složení z péče vlastního o i půdu původ podniku, a krajinu krmiva případně primární přitom mají uspokojování z jiných velkou biody- váhu; namických Rudolf potřeb Steiner spotřebitelů, podniků. už ve Kvalita, tzn. 20. produkce letech složení minulého kvalitních i původ století potravin, krmiva upozorňoval, přitom nikoli pouhé mají že velkou sebezáso- bude-li váhu; se Rudolf kráva bení; už krmit Steiner z toho masem, už důvodu ve 20. zešílí musí letech být což systém minulého se v případě statku století otevřený, nemoci upozorňoval, aby BSE mohl skutečně že dávat bude-li výži- stalo. se kráva biodynamických Dává vu lidem, krmit Ve kteří veterinární masem, mají v sociálním zešílí medicíně což organismu se používají v případě jiné úkoly homeopatická nemoci než BSE produkci skutečně léčiva. potravin. stalo. Ve veterinární medicíně se používají homeopatická léčiva. V zemědělském statku musíme chovat tolik zvířat a taková zvířata, abychom získali dostatek toho správného hnoje. A stejně tak musíme dbát na to, abychom pěstovali to, co zvířata, která chceme chovat, chtějí díky svému instinktu žrát, tedy to, co by si sama vyhledala. Sociální aspekty hospodaření Že tedy nebudeme zvířata jednoduše zavírat do temných a zatuchlých chlévů, Že kde tedy k nim nebudeme nemohou zvířata proudit jednoduše žádné kosmické zavírat do síly, temných nýbrž že a je vyvedeme Zemědělský na pastvu statek zatuchlých chápou a vůbec chlévů, biodynamici jako prostor, v němž se kromě péče že jim kde k nim poskytneme nemohou možnost, proudit žádné aby mohla Půda má rostlinný charakter, vstoupit kosmické do smyslově síly, nýbrž vnímavého že je vyvedeme spojení charakter života, a je tedy o půdu a se krajinu svým na a kromě okolím. pastvu produkce a vůbec že něčím živým. jim poskytneme kvalitních (R. Steiner: potravin možnost, může Zemědělský aby naplňovat mohla kurz, vstoupit také do mnoho smyslově přednáška) dalších, vnímavého neméně důleži- spojení Pro rostliny jsou mnohem 8. tých poslání: se svým 8. strana okolím. důležitější živoucí síly než V (R. zásadě Steiner: se Zemědělský biodynamici snaží kurz, pouhé látky. 8. o uzavřenost důstojný systému přednáška) a smysluplný farmy, život nakolik far-jmáře možné. a jeho 8. Až strana rodiny; naprosté výjim- R. Steiner: Zemědělský kurz, to dnes ky se ovšem V zásadě nezříkají se biodynamici použití strojů snaží a 5. přednáška vytváření komunity (společenství) o uzavřenost elektrické energie systému farmy, což uvádíme nakolik pro- je to, všech spolupracovníků a případně to dnes abychom možné. předešli Až na naprosté zklamaným výjimky očekáváním. se ovšem i jejich nezříkají rodin Pro biodynamika s předivem použití strojů mezilidských je vedle a elektrické péče vztahů, o energie půdu se vzájemným a krajinu což uvádíme primární obohacová- proto, uspokojování abychom ním, potřeb předešli místo spotřebitelů, osudových zklamaným setkání; tzn. očekáváním. produkce kvalitních Pro biodynamika potravin, je nikoli vedle pouhé péče sebezásobení; o půdu integrace a krajinu už dětí z primární a toho mládeže: důvodu uspokojování praxe musí žáků být a potřeb studentů systém spotřebitelů, statku waldorfských otevřený, tzn. škol, produkce aby mohl dávat kvalitních výživu profesní potravin, lidem, vzdělávání kteří nikoli (mnoho mají pouhé v sociálním biodynamických sebezásobení; organismu farem už z toho jiné patří úkoly důvodu mezi než učňovské musí produkci být systém podniky); statku otevřený, aby mohl potravin. dávat výživu lidem, kteří mají v sociálním integrace mentálně organismu postižených jiné úkoly a lidí než jinak produkci ohrožených potravin. sociálním vyloučením: zemědělské komunity, v nichž jsou postižení v mnoha ohledech rovnocennými členy. R. Steiner: Zemědělský kurz, 8. přednáška 12 13

8 V zemědělském statku musíme chovat tolik zvířat a taková zvířata, abychom V Biodynamičtí zemědělském získali dostatek zemědělci statku toho jsou musíme správného průkopníky chovat hnoje. také tolik v zvířat dalších A stejně a oblastech: taková musíme zvířata, dbát aby- na to, abychom získali pěstovali dostatek to, toho co správného zvířata, která hnoje. chceme A stejně chovat, tak chtějí musíme díky dbát svému na to, abychom Vlastnické pěstovali instinktu vztahy: to, žrát, Půda co zvířata, tedy by neměla to, která co být by předmětem chceme si sama chovat, vyhledala. spekulací, chtějí ale díky má svému instinktu (R. Steiner: žrát, Zemědělský tedy to, co by kurz, si sama 8. přednáška) vyhledala. sloužit k produkci potravin. U řady biodynamických podniků je půda, (R. Steiner: Zemědělský 9. strana kurz, 8. přednáška) případně i nemovitosti, Sociální v majetku aspekty 9. strana nadace, hospodaření spolku apod. a zemědělec je Zemědělský nájemcem statek či správcem. chápou Sociální biodynamici aspekty jako hospodaření prostor, v němž se kromě péče o Zemědělský půdu a krajinu statek a kromě chápou produkce biodynamici kvalitních jako prostor, potravin v může němž naplňovat se kromě péče také o půdu Ekonomické a krajinu mnoho a vztahy: kromě dalších, Vztah produkce jednotlivých neméně kvalitních důležitých účastníků, potravin poslání: článků může ekonomi-cké- naplňovat také ho procesu důstojný mnoho by neměl dalších, být a smysluplný založen neméně na konkurenci život důležitých farmáře a poslání: vzájemném a jeho rodiny; boji a vykořisťování, vytváření důstojný komunity nýbrž a na smysluplný (společenství) spolupráci život a solidaritě. všech farmáře spolupracovníků Producenti a jeho rodiny; se tak a snaží případně i jejich spolupracovat rodin vytváření s předivem komunity jak navzájem, mezilidských (společenství) aby snížili vztahů, vzájemný všech se spolupracovníků vzájemným konkurenční obohacováním, tlak, a případně tak i jejich i rodin s obchodníky s předivem (velkoobchod mezilidských místo osudových i maloobchod) vztahů, setkání; nebo vzájemným spotřebiteli. obohacováním, Cílem je integrace dětí a mládeže: místo osudových praxe žáků setkání; a studentů waldorfských škol, dosáhnout spravedlivé ceny a uspokojit jejím prostřednictvím potřeby profesní integrace vzdělávání dětí (mnoho a mládeže: biodynamických praxe žáků farem a studentů patří mezi waldorfských učňovské škol, pod- profesní všech vzdělávání zúčastněných, (mnoho tak biodynamických aby celý niky); proces mohl farem dále patří probíhat, mezi aby učňovské pro- podniky); produkovat, a lidí jinak obchodníci ohrožených zajišťovat sociálním vyloučením: zprostředkování integrace zemědělské mentálně zboží komunity, a spotřebitelé postižených v nichž kupovat. a jsou lidí jinak postižení ohrožených v mnoha sociálním ohledech vyloučením: zemědělské komunity, rovnocennými v nichž členy. jsou postižení v mnoha ohledech ducenti integrace byli schopni mentálně za danou postižených cenu Organizace a řízení: Organizační rovnocennými struktura členy. mnoha biodynamických Půda podniků má rostlinný není hierarchická, charakter, vertikální, charakter ale života, horizontální, a je tedy kdy něčím každý nese živým. Půda má rostlinný (R. Steiner: charakter, Zemědělský charakter kurz, života, 5. přednáška) a je tedy něčím živým. odpovědnost za svůj úsek, ve kterém také rozhoduje, ale zároveň má vždy (R. Steiner: Zemědělský kurz, 5. přednáška) v povědomí prospěch celku. Při rozhodování se často nepostupuje demokraticky, rostliny (R. kdy jsou Steiner: většina mnohem Zemědělský uplatňuje důležitější násilí kurz, živoucí na menšině, 5. přednáška) síly než nýbrž pouhé konsensuálně, látky. Pro rostliny jsou mnohem důležitější živoucí síly než pouhé látky. Pro vzájemnou (R. dohodou. Steiner: Při Zemědělský rozdělování strana práce kurz, se 5. autor přednáška) setkal s postupem, Biodynamičtí kdy se nastíní zemědělci úkoly a jednotliví jsou průkopníky pracovníci strana se také jich v dalších operativní oblastech: diskusi Biodynamičtí sami Vlastnické ujímají, žádný zemědělci vztahy: vedoucí Půda jsou jim by průkopníky práci neměla nepřiděluje. být také předmětem v dalších oblastech: spekulací, ale má sloužit Vlastnické k produkci vztahy: potravin. Půda U by řady neměla biodynamických být předmětem podniků spekulací, je půda, ale má případně sloužit Kultura i k nemovitosti, a produkci duchovní potravin. život: v majetku Pravidlem U řady nadace, bývají biodynamických spolku biodynamických apod. podniků a zemědělec farmách je půda, je případně nejen dny i nemovitosti, otevřených v nájemcem dveří, majetku ale také nadace, či různé správcem. oslavy, spolku spojené apod. a většinou zemědělec s křes- je Ekonomické vztahy: nájemcem Vztah či jednotlivých správcem. účastníků, článků ekonomického procesu by neměl být založen na konkurenci a vzájemném boji ťanskými a vykořisťování, Ekonomické svátky, otevřené vztahy: nýbrž na pro Vztah spolupráci veřejnost, jednotlivých při a solidaritě. nichž účastníků, si přijdou Producenti na článků své se i děti. ekonomického K spolupracovat hlavním procesu oslavám jak by patří navzájem, neměl Velikonoce být aby založen (jaro), snížili na svatý vzájemný konkurenci Jan (léto), konkurenční a sv. vzájemném Archanděl tlak, tak snaží tak boji i s Michael a obchodníky vykořisťování, (podzim) (velkoobchod a nýbrž Vánoce na (zima) spolupráci i maloobchod) s uvedením a solidaritě. nebo tradiční spotřebiteli. Producenti vánoční hry. Cílem se tak je dosáhnout snaží A spolupracovat samozřejmě spravedlivé též jak ceny letně-podzimní navzájem, a uspokojit aby svátek jejím snížili díkůvzdání prostřednictvím vzájemný za úrodu. konkurenční potřeby Na far- tlak, všech zúčastněných, tak i s obchodníky tak aby (velkoobchod celý proces i maloobchod) mohl dále probíhat, nebo spotřebiteli. aby producenti Cílem byli je mách se kromě toho často konají přednášky, semináře a kurzy, vystoupení dosáhnout schopni za spravedlivé danou cenu ceny produkovat, a uspokojit obchodníci jejím prostřednictvím zajišťovat zprostředkování potřeby všech zúčastněných, a jiná setkání. tak Biodynamický aby zboží celý proces a spotřebitelé statek mohl je tak dále kupovat. mnohdy probíhat, místem aby vyzařování producenti byli schopni kulturnosti Organizace danou do cenu širšího a řízení: produkovat, okolí. Organizační obchodníci struktura zajišťovat mnoha zprostředkování biodynamických podniků není hierarchická, zboží a spotřebitelé vertikální, ale kupovat. horizontální, kdy každý nese odpovědnost Výzkum: Organizace Ve svůj Švýcarsku, úsek, a řízení: ve Německu, kterém Organizační také Anglii rozhoduje, struktura a Švédsku mnoha existují ale zároveň biodynamických podniků pracoviště, prospěch není která hierarchická, celku. se věnují Při otázkám rozhodování vertikální, spojeným ale se často horizontální, s ekologickým nepostupuje kdy zeměděl- každý demokrat- nese odpovědnost icky, kdy stvím, většina biodynamickými za svůj uplatňuje úsek, ve násilí preparáty, kterém na menšině, také kvalitou rozhoduje, potravin nýbrž konsensuálně, ale atd. zároveň Tato pracoviště má vzájem- vždy v povědomí nou spolupracují dohodou. prospěch Při i s rozdělování univerzitami celku. Při rozhodování práce a samozřejmě se autor se s často praxí, setkal nepostupuje tzn. s postupem, s biodynamicky demokrat- kdy se výzkumná má vždy v povědomí nastíní icky, kdy pracujícími úkoly většina a jednotliví zemědělskými uplatňuje pracovníci násilí podniky. na se menšině, jich Biodynamický v operativní nýbrž konsensuálně, výzkum diskusi je také sami součás- vzájemnou dohodou. Při žádný rozdělování vedoucí práce jim se práci autor nepřiděluje. setkal s postupem, kdy se ujímají, tí zemědělského výzkumu prováděného na jiných pracovištích, například nastíní úkoly Kultura a jednotliví a duchovní pracovníci život: se Pravidlem jich v operativní bývají na diskusi biodynamických sami ujímají, farmách ve nejen švýcarském dny otevřených Výzkumném žádný vedoucí dveří, ústavu jim ale pro práci také ekologické nepřiděluje. různé oslavy, zemědělství spojené (FiBL), většinou kde s křesťanskými již několik Kultura desítek svátky, a duchovní let otevřené probíhá život: parcelový pro Pravidlem veřejnost, pokus bývají DOK, při nichž na srovnávající biodynamických si přijdou biolo- své farmách i děti. gicko-dynamický nejen K hlavním dny otevřených oslavám (D), organický patří dveří, Velikonoce (tj. ale ekologický; také různé (jaro), O) oslavy, a svatý konvenční Jan spojené (léto), (K) způ- většinou sv. Archanděl s křesťanskými sob Michael hospodaření svátky, (podzim) a jeho otevřené a vliv Vánoce na kvalitu pro (zima) veřejnost, půdy, s uvedením výnosy při nichž a kvalitu tradiční si přijdou produktů. vánoční na své hry. A samozřejmě i děti. K hlavním též letně-podzimní oslavám patří Velikonoce svátek díkůvzdání (jaro), svatý za úrodu. Jan (léto), Na farmách sv. Archanděl se kromě Michael toho často (podzim) konají a přednášky, Vánoce (zima) semináře s uvedením a kurzy, tradiční vystoupení vánoční a jiná hry. setkání. A samozřejmě Biodynamický též letně-podzimní statek je tak svátek mnohdy díkůvzdání místem vyzařování úrodu. Na kulturnosti farmách se kromě toho často konají přednášky, do širšího semináře okolí. a kurzy, vystoupení a jiná setkání. Hmyz Biodynamický a Výzkum: ptáci nádherně Ve Švýcarsku, statek rozšiřují je tak Německu, mnohdy astralitu Anglii místem a všude Švédsku vyzařování tam, existují kde kulturnosti je výzkumná na povrchu pracoviště, země která i ve se do vzduchu věnují širšího otázkám zapotřebí. okolí. spojeným Proto s ekologickým je třeba dbát zemědělstvím, i Výzkum: v rámci biodynamickými Ve zemědělství Švýcarsku, na Německu, preparáty, to, aby Anglii zde kvalitou bylo a Švédsku potravin správně existují atd. pone- Tato výz- jí cháno kumná dostatek pracoviště, prostoru která se jak věnují hmyzu, otázkám tak spojeným i ptactvu. s ekologickým R. Steiner: Zemědělský kurz, 7. přednáška 14 15

9 16 pracoviště zemědělstvím, spolupracují biodynamickými i s univerzitami preparáty, a samozřejmě kvalitou potravin s praxí, atd. tzn. Tato s bio- pracoviště dynamicky spolupracují pracujícími zemědělskými i s univerzitami podniky. a samozřejmě Biodynamický s praxí, výzkum tzn. s biodynamicky Ve součástí správném pracujícími zemědělského zastoupení zemědělskými výzkumu lesa, ovocných prováděného podniky. sadů, Biodynamický křovin, jiných luhů pracovištích, výzkum je také například a niv součástí s ve určitou švýcarském zemědělského přirozenou Výzkumném výzkumu houbovou prováděného ústavu kulturou ekologické na tkví jiných hluboce zemědělství pracovištích, je také (FiBL), například podstata kde ve již zdravého několik švýcarském desítek zemědělství. Výzkumném let probíhá ústavu V parcelový každém pro ekologické případě pokus DOK, nebudeme zemědělství srovnávající (FiBL), biologicko-dynamický hospodařit kde již několik ekonomicky, desítek (D), organický budeme-li let probíhá (tj. plochu parcelový ekologický; zemědělské pokus O) a DOK, konvenční půdy srovnávající využívat hospodaření tak dalece, a jeho že (D), zmizí vliv organický na všechno kvalitu (tj. to, půdy, ekologický; o čem výnosy jsem O) a a hovořil, kvalitu konvenční produktů. (K) způsob a budeme-li hospodaření spekulovat a jeho vliv s tím, na kvalitu že toho půdy, tak výnosy vypěstujeme a kvalitu víc. (K) způsob biologicko-dynamický produktů. Hmyz R. Steiner: a ptáci nádherně Zemědělský rozšiřují kurz, astralitu 7. přednáška všude tam, kde je jí na povrchu Hmyz země i a ve ptáci vzduchu nádherně zapotřebí. rozšiřují Proto astralitu je třeba všude dbát tam, i v kde rámci je jí zemědělství na povrchu na země to, aby i ve zde vzduchu bylo správně zapotřebí. ponecháno Proto je dostatek třeba dbát prostoru i v rámci jak zemědělství hmyzu, tak i na to, aby zde bylo správně ponecháno ptactvu. dostatek prostoru jak hmyzu, tak i (R. Steiner: Zemědělský ptactvu. kurz, 7. přednáška) (R. Steiner: Zemědělský kurz, 7. přednáška) Ve Vidíte správném tedy, zastoupení že lesy lesa, a ovocné ovocných zahrady sadů, i křovin, křoví jsou luhů a nad niv zemí s určitou přirozenou Ve určitými správném houbovou regulátory, zastoupení kulturou lesa, aby tkví ovocných růst hluboce rostlin sadů, podstata probíhal křovin, zdravého luhů správným a niv zemědělství. s určitou přirozenou V způsobem. každém houbovou případě Pod zemským nebudeme kulturou povrchem tkví hospodařit hluboce jsou podstata ekonomicky, pak podobným zdravého budeme-li regulátorem zemědělství. plochu zemědělské V dešťovky každém případě a půdy další využívat nebudeme živočichové. tak dalece, hospodařit že zmizí ekonomicky, všechno budeme-li to, o čem plochu jsem zemědělské hovořil, a budeme-li půdy využívat spekulovat tak dalece, s tím, že že zmizí toho všechno tak vypěstujeme to, o čem víc. jsem hovořil, R. Steiner: a budeme-li (R. Zemědělský Steiner: spekulovat Zemědělský kurz, s 7. tím, přednáška kurz, že toho 7. přednáška) tak vypěstujeme víc. (R. Steiner: Zemědělský kurz, 7. přednáška) Vidíte tedy, že lesy a ovocné zahrady i křoví jsou nad zemí určitými regulátory, Vidíte aby tedy, růst že rostlin lesy a probíhal ovocné zahrady správným i křoví způsobem. jsou nad Pod zemí zemským určitými povrchem regulá- jsou pak podobným regulátorem dešťovky a další živočichové. (R. Steiner: Zemědělský kurz, 7. přednáška) 13. strana Závěr Biologicko-dynamické zemědělství vzniklo jako velmi předvídavá odpověď na problémy konvenčního zemědělství, které se naplno projevily teprve o půlstoletí později. Opírá se o učení Rudolfa Steinera, o jeho poznání duchovních zákonitostí fungování živého světa. Primární snahou biodynamických zemědělců byla vždy produkce kvalitních potravin, prospívajících člověku ve Závěr všech jeho součástech, jeho tělu, duši i duchu. Základním předpokladem této produkce je úrodnost půdy; půda musí být Biologicko-dynamické oživená a k tomuto zemědělství oživování slouží Už jste někdy přemýšleli o vzniklo mj. speciální jako velmi biodynamické předvídavá odpověď prepará- tom, proč mají krávy rohy, ty. na Důležité problémy pro konvenčního biodynamiky zemědělství, je také anebo proč mají jistá zvířata parohy? To je velice utváření které se lidských naplno projevily společenství, teprve vnášení o půlstoletí později. impulzů Opírá do se společnosti o učení Rudolfa a důležitá otázka kulturních vytváření Steinera, takových o jeho poznání vlastnických, duchovních ekonomických zákonitostí a fungování vůbec sociálních živého světa. vztahů, R. Steiner: Zemědělský kurz, aby to odpovídalo lidské důstojnosti a 4. přednáška skutečným lidským potřebám. Primární snahou biodynamických zemědělců Už jste byla někdy vždy přemýšleli produkce kvalitních o tom, proč mají krávy potravin, rohy, prospívajících anebo proč mají člověku jistá ve zvířata všech jeho parohy? součástech, To je jeho velice tělu, důležitá duši otázka produkce je úrodnost půdy; půda i duchu. Základním předpokladem této musí být oživená (R. a Steiner: k tomuto Zemědělský oživování slouží kurz, mj. 4. speciální přednáška) biodynamické preparáty. Důležité pro biodynamiky je také utváření lidských společenství, vnášení kulturních impulzů do společnosti a vytváření takových vlastnických, ekonomických a vůbec sociálních vztahů, aby to odpovídalo lidské důstojnosti a skutečným lidským potřebám. 17

10 Další zdroje informací internet o ekologickém zemědělství a biopotravinách Camphill České Kopisty - o biodynamickém zemědělství mezinárodní biodynamický svaz Demeter-International severoamerický biodynamický svaz britský biodynamický svaz německý biodynamický svaz Demeter biodynamický výzkumný ústav v Darmstadtu (SRN) - Švýcarský Ústav pro výzkum ekologického zemědělství literatura DOSTÁLEK, Petr HRADIL, Radomil: Biologicko-dynamické preparáty. PRO-BIO Šumperk STEINER, Rudolf: Zemědělský kurz. PRO-BIO, Šumperk 1996 (2. vyd. 1998). Tiráž 14. strana Další Autor zdroje textu: Radomil informací Hradil DOSTÁLEK, Ilustrace: Regina Petr Ludmila HRADIL, Kejdová Radomil: (www.tvoriva-inspirace.cz), Biologicko-dynamické preparáty. PRO-BIO Tvrdý Šumperk PŘIKRYL, Luděk: Zahrádkářova čítanka. Biodynamické pěstování zele- Zdeněk Grafická niny a ovoce. úprava: Fabula, komar Hranice SCHILTHUIS, Willy: Biologicko-dynamické zahrádkářství v praxi. Eos, Vydavatel: Praha PRO-BIO LIGA ochrany STEINER, spotřebitelů Rudolf: Zemědělský potravin a přátel kurz. ekologického PRO-BIO, Šumperk zemědělství 1996 (2. vyd. 1998). Text THUNOVÁ, neprošel jazykovou Maria: Výsevní úpravou. dny. PRO-BIO, Šumperk, vychází PRO-BIO LIGA, Praha 2011 PŘIKRYL, Luděk: Zahrádkářova čítanka. Biodynamické pěstování zeleniny a ovoce. Fabula, Hranice SCHILTHUIS, Willy: Biologicko-dynamické zahrádkářství v praxi. Eos, Praha THUNOVÁ, Maria: Výsevní dny. PRO-BIO, Šumperk, vychází každoročně, česky od r Valeriana, č. 1 až 12. PRO-BIO, Šumperk ISBN Publikace vznikla ve spolupráci s Camphillem České Kopisty a její tisk finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství

11 Barevný kruh byl malován hlínou z Českého ráje smíchanou s minerálními barvami

Co je biologickodynamické. zemědělství

Co je biologickodynamické. zemědělství Co je biologickodynamické zemědělství Titulní Úvod strana V čem spočívají zvláštnosti tzv. biologicko-dynamického zemědělství? Brožurka Co je biologicko-dynamické zemědělství vznikla z potře- by uspokojit

Více

Biologicko-dynamické zemědělství

Biologicko-dynamické zemědělství Biologicko-dynamické zemědělství Biologicko-dynamické zemědělství je jednou z nejstarších metod ekologického zemědělství, její vznik se datuje do roku 1924 (viz dále). Dnes touto metodou hospodaří více

Více

Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy

Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy Odborné vzdělávání v ekologickém zemědělství Identifikační číslo projektu: 11/013/1310b/564/002073 Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy MVDr. Jaroslav Palásek, Ing. Radomil Hradil, Josef Abrle

Více

ALTERNATIVY ŠETRNÉHO HOSPODAŘENÍ PERMAKULTURA PŘÍRODNÍ ZAHRADA. Coworkingové centrum VIVA Ostrava, 31. října 2012

ALTERNATIVY ŠETRNÉHO HOSPODAŘENÍ PERMAKULTURA PŘÍRODNÍ ZAHRADA. Coworkingové centrum VIVA Ostrava, 31. října 2012 ŘADA ŠESTI VZDĚLÁVACÍCH A DISKUSNÍCH SETKÁNÍ, JEJICHŽ CÍLEM JE ZAHÁJIT ZKRACOVÁNÍ CESTY MEZI SEDLÁKY A SPOTŘEBITELI, ZAKLÁDÁNÍ KOMUNIT PODPORUJÍCÍCH SVÉHO SEDLÁKA Komunitou podporované zemědělství 3. října

Více

Co je biologicko-dynamické zemědělství

Co je biologicko-dynamické zemědělství Co je biologicko-dynamické zemědělství Petr Vaněk Radomil Hradil. Biologicko-dynamické zemědělství se na první pohled odlišuje od zemědělství nejen konvenčního, ale i obecně ekologického (příp. organického)

Více

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ H I S T O R I E Z Á K L A D N Í P R I N C I P Y K O N K R É T N Í P Ř Í K L A D

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ H I S T O R I E Z Á K L A D N Í P R I N C I P Y K O N K R É T N Í P Ř Í K L A D BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ H I S T O R I E Z Á K L A D N Í P R I N C I P Y K O N K R É T N Í P Ř Í K L A D BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VÝCHODISKA A SOUVISLOSTI Z HISTORIE BIODYNAMIKY V ČESKÝCH ZEMÍCH CHARAKTERISTIKA

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

ALTERNATIVNÍ SMĚRY V ZEMĚDĚLSTVÍ JEJICH PŘÍNOS PRO JEDNOTLIVCE, OBEC, KRAJINU ÚVOD DO PERMAKULTURY.

ALTERNATIVNÍ SMĚRY V ZEMĚDĚLSTVÍ JEJICH PŘÍNOS PRO JEDNOTLIVCE, OBEC, KRAJINU ÚVOD DO PERMAKULTURY. NÁZEV SEMINÁŘE: ALTERNATIVNÍ SMĚRY V ZEMĚDĚLSTVÍ JEJICH PŘÍNOS PRO JEDNOTLIVCE, OBEC, KRAJINU Lektoruje: Alena Malíková - poradkyně v oblasti Ekologického zemědělství, iniciátorka hnutí Podporujte svého

Více

PROJEKT KOPŘIVNICE MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY

PROJEKT KOPŘIVNICE MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY PROJEKT KOPŘIVNICE MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY ČLOVĚK V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ Pěstuje a chová Rostliny Odrůda, podmínky růstu Zvířata Plemena, welfare Hospodaří a ovlivňuje Půdu a vodu Úrodnost Ochrana

Více

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Pěstování rostlin HISTORIE BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Základy vycházejí z antropozofické filozofie (založeno na názorech J. W. von Goetheho) Základní myšlenkou je, že vše živé

Více

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Olomouc 2004 PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Šumperk, Univerzita Palackého Olomouc, Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL,

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod Zákon o ekologickém zemědělství: Ekologické zemědělství je zvláštní druh zemědělského hospodaření, který dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení

Více

Nové trendy v pojetí garance biopotravin

Nové trendy v pojetí garance biopotravin ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ISO 9001: 2008 Nové trendy v pojetí garance biopotravin Ing. Jiří Urban www.ukzuz.cz Obsah prezentace Historie a východiska Hlavní cíle a zásady ekologického

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník DOPORUČENÝ ČAS K VYPRACOVÁNÍ: 45 60 minut INFORMACE K TÉMATU: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Více

4. číslo květen červen 2014

4. číslo květen červen 2014 4. číslo květen červen 2014 http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/26/14/19/green 42609_640.png?i Bio je vlastně ekologické zemědělství. Jedná se o způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené

Více

Vznik a vývoj biologicko-dynamického zemědělství

Vznik a vývoj biologicko-dynamického zemědělství Vznik a vývoj biologicko-dynamického zemědělství Přednáška z 15.9.1999, proslovená na zámku v polské Kobieřici u příležitosti mezinárodní konference "Ekologické zemědělství dnes", pořádané Vratislavskou

Více

Ekologické zemědělství 263

Ekologické zemědělství 263 Ekologické zemědělství 263 15 Biologicko-dynamické zemědělství Biologicko-dynamické zemědělství je jednou z nejstarších dosud rozvíjených metod ekologického zemědělství. Biodynamici, jak je u nás nazýváme,

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ - LEGISLATIVA 1. Nařízení Rady (ES)

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

262 Ekologické zemědělství

262 Ekologické zemědělství 262 Ekologické zemědělství Ekologické zemědělství 263 15 Biologicko-dynamické zemědělství Biologicko-dynamické zemědělství je jednou z nejstarších dosud rozvíjených metod ekologického zemědělství. Biodynamici,

Více

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE Jméno:. Datum:. (6. 9. ročník) ekofarma, intenzivní velkochov Třída: Při dnešní hodině se podíváme na moderní trend v zemědělství, který se pokouší o návrat k tradicím

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Rozdíly mezi KZ a EZ

Rozdíly mezi KZ a EZ Chov zvířat v ekologickém zemědělství Rozdíly mezi KZ a EZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ 1.Upřednostňování kvantity 2.Ekonomická

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Hospodaření zemědělce v krajině a voda J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně lestina@vurv.cz tel. 737 233 955 www.vurv.cz ZEMĚDĚLSTVÍ A VODA Zemědělská výroba má biologický

Více

Zakládací listina Obecně prospěšné společnosti Svobodný statek na soutoku

Zakládací listina Obecně prospěšné společnosti Svobodný statek na soutoku Zakládací listina Obecně prospěšné společnosti Svobodný statek na soutoku Camphill České Kopisty IČO 68923147 Se sídlem České Kopisty 6, 41201 Litoměřice dále jen zakladatel se usnesl na založení obecně

Více

Česká Skalice, Vila Čerych února 2015

Česká Skalice, Vila Čerych února 2015 Česká Skalice, Vila Čerych 16. 17. února 2015 Bioinstitut,o.p.s. Bioinstitut, o.p.s. Olomouc Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Ondřejova 489/13, 779 00 Olomouc - Chválkovice;

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ÚSES - zákon č.114/1992 Sb. O Ochraně přírody a krajiny Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový

Více

SMĚRNICE (STANDARDY) PRODUKCE PRO POUŽITÍ OZNAČENÍ DEMETER A BIODYNAMICKÝ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ZNÁMEK

SMĚRNICE (STANDARDY) PRODUKCE PRO POUŽITÍ OZNAČENÍ DEMETER A BIODYNAMICKÝ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ZNÁMEK SMĚRNICE (STANDARDY) PRODUKCE PRO POUŽITÍ OZNAČENÍ DEMETER A BIODYNAMICKÝ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ZNÁMEK červen 2015 - každá členská země zavede do 1. července 2016 - Demeter International e. V. 1 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k průřezovému tématu EV o ekologickém zemědělství,

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Operační skupina ORLICKO

Operační skupina ORLICKO Členy operační skupiny ORLICKO se stalo pět právnických osob a jeden SHR zakladatelé Klastru. Obhospodařuji 4 451 ha zemědělské půdy, z toho 1 903 ha trvalých travních porostů, které jsou předmětem inovačního

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Základní ukazatele agrárního sektoru ČR Ukazatel jednotky 2004 2010 2011

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0100(COD) 4.2.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Camphill na soutoku Kdo jsme?

Camphill na soutoku Kdo jsme? Camphill na soutoku Kdo jsme? Jsme společenství žijící a pracující ve vsi České Kopisty, které pro ty, kteří by tady s námi chtěli bydlet a pracovat, poskytuje také komunitní chráněné bydlení a centrum

Více

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

Půdní úrodnost, výživa a hnojení Půdní úrodnost, výživa a hnojení Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin Přírodní faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin významně ovlivňují úspěch či neúspěch budoucí rostlinné produkce. Ovlivňují se

Více

Biodynamické preparáty Johana Drlíková, Jitka Bůžková

Biodynamické preparáty Johana Drlíková, Jitka Bůžková Biodynamické preparáty Johana Drlíková, Jitka Bůžková Biodynamické zemědělství Splňuje legislativní požadavky na EZ jeho produkty lze označovat jako biopotraviny Liší se používáním speciálních preparátů

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Metodický pokyn č. 3/10 1. dubna Metodický pokyn

Metodický pokyn č. 3/10 1. dubna Metodický pokyn Č.j. 10015/2010-18030 Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd ZÁKLADNÍ UKAZATELE AGRÁRNÍHO SEKTORU ČR Ukazatel jednotky 2004 2010 2011

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Náboženský život v ČR 2008-2009

Náboženský život v ČR 2008-2009 Náboženský život v ČR 2008-2009 doprovodné akce dokumentární film Paměti mystika (o mystikovi Eduardu Tomášovi): pondělí 30. 11. v 16:15 Husitská teologická fakulta UK, Pacovská 4, Praha 4, místnost L

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Mléčné BIO výrobky z naší ekofarmy

Mléčné BIO výrobky z naší ekofarmy Mléčné BIO výrobky z naší ekofarmy BIO - Jogurtové mléko kyselomléčný výrobek Ochucený jogurtový nápoj různých příchutí. balení: plastová lahev hmotnost: 0,45 kg BIO - Čerstvé mléko čerstvé pasterizované

Více

MIMOPRODUKČÍ FUNKCE LSTVÍ

MIMOPRODUKČÍ FUNKCE LSTVÍ MIMOPRODUKČÍ FUNKCE V ČESKÉM M ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ Ing. Jaroslav Pražan an Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha, pracoviště Brno vedoucí odd. agroevnironmentální politiky Prazan.jaroslav@uzei.cz

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Martin Prudil Školení IP réva vinná, 17.2. 2017 Mikulov Ekologické zemědělství (EZ) v ČR Celková výměra půdy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ AGRO-INVEST NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ CARDINALIA a.s. investuje pouze do perspektivních projektů v odvětví prvovýroby v zemědělství. V éře klesajících výnosů z bankovních vkladů nabízíme

Více

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.14

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

AZZP, výživářské pokusy a význam hnojiv

AZZP, výživářské pokusy a význam hnojiv AZZP, výživářské pokusy a význam hnojiv Miroslav Florián Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Lidstvo, produkce potravin a půda Světová populace přes 7 miliard Produkce potravin roste Výměra

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY

PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY Rostliny potřebují ke svému růstu a vývoji řadu prvků Nezbytné prvky jsou: C N P K Ca Mg S Fe Stopové prvky, součástí rostlinných enzymů: B Zn Cu Co Mn Mo Hnojiva Směsi pro

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

POTENCIÁL EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZMÍRNĚNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY, MINIMALIZAČNÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PŮDY V EZ JAKO PŘÍSPĚVEK K ŠETRNÉMU ZACHÁZENÍ S

POTENCIÁL EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZMÍRNĚNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY, MINIMALIZAČNÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PŮDY V EZ JAKO PŘÍSPĚVEK K ŠETRNÉMU ZACHÁZENÍ S POTENCIÁL EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZMÍRNĚNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY, MINIMALIZAČNÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PŮDY V EZ JAKO PŘÍSPĚVEK K ŠETRNÉMU ZACHÁZENÍ S PŮDOU, KE SNÍŽENÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ FEO/55/2014

Více

Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná

Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná Adresa : Biofarma Slunečná Ing. Pavel Štěpánek Slunečná 3, 384 51 Želnava Slunečná Kontakt : tel. 604

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost Zdravé potraviny Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost BIO je výživnější Důvody proč podporovat či kupovat BIO produkty BIO je bezpečnější BIO nepoužívá

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Zemědělství Spálené Poříčí, 9.6. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy zemědělských podnikatelů na území působnosti

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán)

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán) www.ukzuz.cz Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán) Konference k problematice pesticidů Praha, 19. května 2016 Ministerstvo zemědělství ČR 5/20/2016 1

Více

Ekologické zemědělství a biopotraviny Otázky a odpovědi pro ekoporadny

Ekologické zemědělství a biopotraviny Otázky a odpovědi pro ekoporadny Ekologické zemědělství a biopotraviny Otázky a odpovědi pro ekoporadny OBSAH Ekologické zemědělství Úvodní informace...4 Kdy a proč vzniklo ekologické zemědělství?...4 Jaké jsou hlavní přínosy ekologického

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

EVIDENCE NA FARMĚ. Ing. Milan Kouřil. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

EVIDENCE NA FARMĚ. Ing. Milan Kouřil. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců EVIDENCE NA FARMĚ Ing. Milan Kouřil PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Co se dnes dozvíte? Evidence krajinných prvků (AZV) Havarijní plán Pohotovostní nákazový plán Evidence odpadů Evidence pastvy Evidence

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Biomléko důležitá biokomodita

Biomléko důležitá biokomodita Biomléko důležitá biokomodita České ekologické zemědělství (EZ) pomalu, ale jistě začíná zkvalitňovat svoji produkci a přibývají i odbytově zaměřené projekty. Tak je to i s produkcí biomléka. Jedná se

Více

PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č.

PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č. PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č. KOMUNITOU PODPOROVANÉ ZEMĚDĚLSTVÍ z pohledu JADE BASHFORD lektorka: Jade Bashford Jade spoluvytváří místní komunitní potravinové systémy už 25 let. Jade pracovala na místní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 2. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata. Ing. Lenka Skoupá

Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata. Ing. Lenka Skoupá Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata Ing. Lenka Skoupá Právo a zvířata Mezi hlavní orgány ochrany zvířat patří Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární správa.

Více

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů PRVOUKA 1. ročník Předmět je členěn do okruhů 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Člověk a jeho svět 5. Rozmanitost přírody září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Škola

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace. Klíčová aktivita KA5

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace. Klíčová aktivita KA5 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Začínám zemědělskou činnost aneb zemědělství šetrně a kvalitně Začínáme

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ 12.-13. října 2017, konference Pro půdu pro život, Příbor Zemědělská půda v ČR Zemědělská

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Geneticky modifikované plodiny GM plodiny, transgenní rostliny změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových

Více

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol - výhody Zdraví: nutričně bohaté a čerstvé potraviny dávají základ pro zdravý vývoj dětí a zároveň vedou k lepšímu chování žáků

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Přírodní vědy DUM 26 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k průřezovému tématu EV o ekologickém zemědělství, může být využita ale i v rámci učiva botaniky či zoologie.

Více

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea LOUKY a PASTVINY Jan HORNÍK projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea Podpořeno grantem z islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního

Více

Současná situace ekologického zemědělství v České republice. 14.10.2015 ing.zdeněk Perlinger, PRO-BIO

Současná situace ekologického zemědělství v České republice. 14.10.2015 ing.zdeněk Perlinger, PRO-BIO Současná situace ekologického zemědělství v České republice Účel analýzy stavu EZ Příspěvek svazu PRO-BIO do Biosumitu ze strany zemědělské praxe Situace v 1.roce nové SZP Tvorba nového Akčního plánu Častá

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Školská, Karviná - Ráj Určeno pro 7., 9. ročník? Sekce Předmět Téma /

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne Název školy Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZZV19 Číslo materiálu 19

Více

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Půda jako dar a jak s tímto vzácným darem zacházíme Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Některé současné rysy zemědělství v ČR produkce s minimální přidanou

Více

SUCHOZEMSKÉ A VODNÍ EKOSYSTÉMY ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV

SUCHOZEMSKÉ A VODNÍ EKOSYSTÉMY ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 SUCHOZEMSKÉ A VODNÍ EKOSYSTÉMY ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.09 Vzdělávací oblast:

Více

Komunitní zahrady. Praha, 16. května 2013 Alena Lehmannová www.prirodni-zahrady.cz

Komunitní zahrady. Praha, 16. května 2013 Alena Lehmannová www.prirodni-zahrady.cz Komunitní zahrady Praha, 16. května 2013 Alena Lehmannová www.prirodni-zahrady.cz Co nás dnes čeká? Co je to a jak funguje komunitní zahrada Principy přírodního zahradničení Jak navrhnout přírodní komunitní

Více