Co je biologickodynamické. zemědělství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je biologickodynamické. zemědělství"

Transkript

1 Co je biologickodynamické zemědělství

2 Titulní Úvod strana V čem spočívají zvláštnosti tzv. biologicko-dynamického zemědělství? Brožurka Co je biologicko-dynamické zemědělství vznikla z potře- by uspokojit Jak a proč alespoň vzniklo? zčásti zvídavost vás, kdo jste se někde setkali s tímto Z jaké pojmem vychází a rádi filosofie? byste věděli, co se za ním skrývá. Jaká je jeho praxe při pěstování rostlin a chovu zvířat? Publikace se snaží přinést odpovědi na tyto otázky: Odpovědi na tyto a další otázky najdete v naší brožurce V čem spočívají zvláštnosti tzv. biologicko-dynamického Co je to zemědělství? biologicko-dynamické zemědělství Jak a proč vzniklo? která vznikla z potřeby uspokojit alespoň zčásti zvídavost vás, kdo jste se někde setkali Z jaké vychází s tímto filosofie? pojmem a rádi byste věděli, co se za ním skrývá. Jaká je jeho praxe při pěstování rostlin a chovu zvířat? Životu rostlin nelze v žádném případě porozumět, aniž by se bralo v potaz, Krom že toho všechno, se textem co na prolínají Zemi existuje, zakladatele je vlastně biodynamiky jen odrazem Rudolfa toho, co citáty Životu rostlin nelze v žádném případě porozumět, se odehrává Steinera ve z vesmíru. některých jeho přednášek aniž by se bralo v potaz, (R. Zemědělského Steiner: Zemědělský kurzu. kurz, že všechno, co na Zemi 1. přednáška) existuje, je vlastně jen odrazem toho, co se ode- -hrává ve vesmíru. R. Steiner: Zemědělský kurz, 1. přednáška 3

3 Vezměte si sedláka kráčejícího po vlastním poli. Učený člověk řekne, že ten sedlák je hloupý. Ve skutečnosti je však ten sedlák vlastně meditant. Kolik ten toho za zimních nocí promedituje! Člověk jde po poli a najednou to má. Něco ví, co později vyzkouší. R. Steiner: Zemědělský kurz, 3. přednáška Co je biodynamické zemědělství 1. vnitřní strana Co Co je je biodynamické zemědělství Biologicko-dynamické zemědělství je jednou z nejstarších metod ekologického Biologicko-dynamické zemědělství je jednou z nejstarších metod ekologického zemědělství, její Dnes vznik touto se datuje metodou do roku hospodaří Dnes němž odevšad působí síly. více než touto 4000 metodou podniků hospodaří ve více více než než čtyřech 4000 pod- Příroda je jeden celek, v zemědělství, její vznik se datuje do roku Kdo má smysly otevřeny zřejmému působení sil, ten desítkách niků ve více zemí než světa. čtyřech Biodynamici desítkách zemí patřili světa. přírodu chápe. vždy také k průkopníkům ekologického šlechtění Biodynamici rostlin patřili a množení vždy také osiv, k průkopníkům alternativního ekologického výzkumu šlechtění kvality rostlin potravin, a množení ale také osiv, kurz, 6. přednáška komunitního alternativního života výzkumu na kvality farmách, potravin, spojení ale zemědělství s péčí o postižené, s výcho- R. Steiner: Zemědělský také komunitního života na farmách, spojení zemědělství s péčí o postižené, vou a vzděláváním dětí a mládeže atd. Z biodynamického zemědělství vzešlo s výchovou a vzděláváním dětí a mládeže atd. camphillské hnutí (zemědělské komunity s mentálně postiženými dospělými lidmi), úzké napojení na biodynamické zemědělství mají i anthroposofické Z biodynamického zemědělství farmaceutické vzešlo firmy camphillské Weleda hnutí a Wala. (zemědělské komunity s mentálně postiženými dospělými lidmi), úzké napojení na biodynamické země- Vezměte dělství mají si sedláka i anthroposofické kráčejícího farmaceutické po vlastním firmy poli. Weleda Učený a Wala. člověk V současné řekne, že ten sedlák době se je kolem hloupý. biodynamických Ve skutečnosti statků je šíří však hnutí ten Community sedlák vlastně Supported meditant. Agricul- Kolik ten ture toho - komunitou za zimních podporované nocí promedituje! zemědělství. Člověk jde po poli a najednou to má. Něco ví, co později vyzkouší. 4 5

4 Vznik biodynamického (R. Steiner: Zemědělský zemědělství kurz, 3. přednáška) Další vývoj důsledky hnojení minerálními látkami, možnosti oživení půdy or- organickým hnojením; Příroda V červnu je jeden 1924 se celek, na přání v němž některých odevšad anthroposoficky působí síly. Kdo orientovaných má smysly statkářů, otevřeny Bezprostředně po životní Zemědělském síly, použití kurzu homeopatik, začali někteří kosmické zemědělci rytmy; hospodařit zřejmému působení sil, ten přírodu chápe. postavení zemědělce ve ve společnosti, sociální úloha zemědělství. ale také jedné bioložky, dvou chemiků, jednoho veterináře atd. konal v Kobierzyci u Vratislavi (Polsko, tehdy 2. podle Steinerových doporučení a připravovat a používat speciální preparáty. (R. Steiner: Zemědělský kurz, 6. přednáška) Prusko) vnitřní tzv. strana Zemědělský kurz vedený Rudolfem Steinerem ( ). Vznik biodynamického Rudolf Steiner zde zemědělství v osmi přednáškách hovořil něco pro 1929 zlepšení pro také zlepšení vzniká vitality vitality označení rostlin rostlin a biologicko-dynamický zvířat, a zvířat, zvýšení zvýšení úrodnosti úrodnosti pro tento půdy způsob půdy a zlepšení a hospo- zlepšení sociál- U U zrodu Na počátku biologicko-dynamického 30. let už takto v Evropě zemědělství hospodaří tedy více než stála 1000 potřeba statků; udělat v roce něco V červnu o kosmických 1924 se souvislostech na přání některých zemědělství, anthroposoficky o podpoře půdní orientovaných úrodnosti a vitality statkářů, daření. V roce 1932 je sociálního v Německu postavení založen zemědělce. Hospodářský svaz Demeter (jméno rostlin ale také použitím jedné bioložky, speciálních dvou homeopatických chemiků, jednoho preparátů, veterináře o homeopatických atd. konal v Kobierzyci možnostech u Vratislavi regulace výskytu (Polsko, škůdců, tehdy o Prusko) krmení zvířat tzv. Zemědělský atd. kurz vedený řecké bohyně plodnosti) sdružující biologicko-dynamické zemědělce. Existuje Ve 30. letech jedinečná se biodynamicky souvislost, že hospodaří že chováme-li nejen v v nějakém v německy zemědělském mluvících zemích statku Rudolfem Steinerem ( ). Rudolf Steiner zde v osmi přednáškách správný statku (Německo, správný počet Rakousko krav, počet koní a krav, Švýcarsko), i jiných koní zvířat, i jiných ale také pak zvířat, v Anglii, všechna pak Nizozemí, všechna tato zvířata Švédsku, tato vyprodukují zvířata Norsku dohromady a na Novém dohromady právě Zélandu, tolik jisté právě hnoje, pokusy tolik kolik se hnoje, odehrávají ho kolik pro tento i je ve ho východních statek pro tento zapotřebí. Čechách. statek hovořil Podnětem o kosmických ke konání souvislo- Země- vyprodukují stech dělského zemědělství, kurzu byly o podpoře následující otázky či problémy: Nacismus však tuto činnost omezuje, nástup komunismu v Československu v Existuje jedinečná souvislost, že (R. Steiner: Zemědělský zapotřebí. kurz, 2. přednáška) půdní úrodnosti a vital- chováme-li v nějakém zemědělském ity (R. Steiner: Zemědělský 3. vnitřní kurz, strana 2. přednáška) rostlin použitím speciálních statku správný počet krav, koní i ji- 3. vnitřní Další vývoj strana homeopatických snižování vitapreparátů, o Bezprostředně roce 1948 pak u po nás Zemědělském vede k úplnému Další kurzu zastavení vývoj začali těchto někteří snah. zemědělci V západní hospodařit Evropě ných zvířat, pak všechna tato zvířata homeopatických lity pěstovaných možnostech rostlin, vyprodukují dohromady právě tolik Bezprostředně podle a v zámoří Steinerových se však po Zemědělském biodynamika doporučení a po kurzu připravovat válce začali dále rozvíjí, někteří a používat již zemědělci v roce speciální 1946 hospodařit je preparáty. v německém Na počátku Steinerových Darmstadtu 30. let už doporučení založen takto Ústav v Evropě a připravovat pro biologicko-dynamický hospodaří a používat více než speciální 1000 výzkum statků; pre- v regulace oslabování výskytu jejich škůdců, regenerační schopnosti zvířat atd. zapotřebí. roce paráty. a v roce 1929 Na 1950 také počátku začíná vzniká vycházet 30. označení let už biodynamický takto biologicko-dynamický v Evropě časopis hospodaří Lebendige více pro Erde tento než (Živoucí 1000 způsob o hnoje, kolik je ho pro tento statek podle krmení Podnětem a výživné ke kvality; konání statků; hospodaření. země). v V roce roce V roce také vzniká 1932 vzniká je jako v Německu odpověď označení na založen biologicko-dynamický potřebu Hospodářský sjednotit rozrůstající svaz pro Demeter tento se pokles Zemědělského plodnosti chovaných následující zvířat, oslabování otázky či 2. přednáška Ve Demeter mické 30. letech organizace. (jméno se biodynamicky řecké bohyně hospodaří plodnosti) nejen sdružující v německy biologicko-dynamické mluvících zemích kur- R. Steiner: Zemědělský kurz, zu způsob (jméno hnutí hospodaření. mezinárodní řecké bohyně svaz V plodnosti) roce Demeter 1932 sdružující International, je v Německu biologicko-dynamické sdružující založen národní Hospodářský biodyna- zemědělce. svaz byly jejich problémy: konstituce, krmení (Německo, Rakousko a Švýcarsko), zemědělce. ale také v Anglii, Nizozemí, Švédsku, snižování vital- ity Ve Norsku 30. letech a na se Novém biodynamicky Zélandu, jisté hospodaří pokusy nejen se odehrávají v německy i ve mluvících východních Měli Čechách. (Německo, bychom Nacismus se Rakousko dopracovat však a tuto Švýcarsko), k tomu, činnost abychom omezuje, ale také všechno, v nástup Anglii, komunismu co Nizozemí, k ze- v a zdraví zvířat; pěstovaných rostlin, oslabování jejich regenerační schopnosti a výživné kval- zemích důsledky hnojení minerálními látkami, ity; možnosti oživení půdy organic- Švédsku, Československu mědělské Norsku produkci v a roce na potřebujeme, Novém 1948 pak Zélandu, u nás získávali vede jisté pokusy k úplnému v rámci se odehrávají zastavení vlastního těchto i ve -kým pokles hnojením; plodnosti chovaných zvířat, oslabování jejich konstituce, snah. východních statku. V západní Čechách. Všechno, Evropě Nacismus co a se v zámoří na však statek se tuto však dostává činnost biodynamika zvenčí omezuje, po v podobě válce nástup dále komunismjiv v apod., Československu bychom měli v roce u ideálně 1948 pak uspořádaného u nás vede k úplnému statku pova- zastavení hno- rozvíjí, životní síly, použití homeopatik, krmení a kosmické zdraví zvířat; rytmy; postavení zemědělce ve společnosti, sociální úloha zemědělství. žovat za lék pro podnik, který je nemocný. Zdravý statek by musel být schopen všechno, co sám potřebuje, také sám v sobě 6 U zrodu biologicko-dynamického zemědělství tedy stála potřeba udělat něco pro zlepšení vitality rostlin a zvířat, zvýšení úrodnosti půdy a zlepšení sociálního postavení zemědělce. vytvořit. R. Steiner: Zemědělský kurz, 2. přednáška 7

5 Filosofie těchto již v roce snah V západní je v německém Evropě a v Darmstadtu zámoří se však založen biodynamika Ústav pro po biologicko- válce dále dynamický rozvíjí, již výzkum v roce 1946 a v roce je v 1950 německém začíná Darmstadtu vycházet biodynamický založen Ústav časopis pro biologicko-dynamickendige Leb- Biodynamické Erde (Živoucí zemědělství výzkum země). vychází a V v roce ze vzniká začíná jako vycházet odpověď biodynamický potřebu časopis sjednotit Steinerem založené anthroposofie jakožto Každý zemědělský statek by Lebendige rozrůstající Erde se hnutí (Živoucí mezinárodní země). V svaz roce Demeter 1997 pohledu vzniká International, na svět, jako který odpověď uznává sdružující na existenci se musel blížit stavu, kdy potřebu národ- ní sjednotit ducha, biodynamické rozrůstající resp. duchovního se organizace. hnutí světa mezinárodní svaz ního, Demeter zatímco hmota International, je druhotná, sdružující vzešlá jako prvot- bude v sobě uzavřenou individualitou. Měli z národní ducha bychom či biodynamické vědomí. se dopracovat organizace. k tomu, abychom všechno, co k zemědělské produkci R. Steiner: Zemědělský kurz, 2. přednáška Měli potřebujeme, Člověk bychom duchovní se získávali dopracovat bytostí, v rámci k tedy tomu, vlastního bytostí abychom mající všechno, Všechno, nejen hmotné co k se zemědělské tělo na (tak statek jako dostává produk- ne- ci statku. zvenčí potřebujeme, -rostná v říše), podobě životní získávali hnojiv tělo, apod., v tj. rámci vitalitu bychom vlastního (tak jako měli statku. rostliny) u ideálně Všechno, a duši uspořádaného (jako co zvířata), se na statek statku ale dostává považovat zvenčí za lék v podobě pro podnik, hnojiv který apod., je nemocný. bychom měli Zdravý u ideálně statek uspořádaného by musel být také ducha, projevujícího se sebe-vědomím jako vyšším stádiem vědomí, které statku považovat za schopen lék pro podnik, všechno, který co sám je nemocný. potřebuje, Zdravý statek by musel být jinak mají i zvířata. Za vším schopen také hmotným sám všechno, v sobě je duch, co vytvořit. sám který potřebuje, tomu dal vzniknout. (R. Steiner: také Zemědělský sám v sobě kurz, vytvořit. 2. přednáška) Tento pohled je (R. rozpracovaný Steiner: Zemědělský do 4. vnitřní detailů například strana kurz, 2. v přednáška) kosmologii (vzniku a vývoji vesmíru), evoluci života 4. na vnitřní Filosofie Zemi, strana v pohledu na anatomii a fyziologii Biodynamické člověka a tím i v zemědělství lékařství, tedy vychází v otázkách Filosofie ze Steinerem zdraví a nemoci založené člověka, anthroposofie ve vývoji jednotlivce a ve výchově, avšak anthroposofie slouží jako zdroj obrody a obnovy též v umění, v náboženském životě (Obec křesťanů) a v neposlední řadě i v zemědělství. Principy jakožto Biodynamické pohledu zemědělství na svět, který vychází uznává ze Steinerem existenci ducha, založené resp. anthroposofie duchovního světa jakožto pohledu prvotního, na svět, zatímco který hmota uznává je druhotná, existenci ducha, vzešlá z resp. ducha duchovního či vědomí. světa Základním Člověk jako je prvotního, principem duchovní zatímco bytostí, je chápání hmota tedy zemědělského bytostí je druhotná, mající statku nejen vzešlá jako hmotné organismu, z ducha tělo či který vědomí. (tak jako Člověk nerostná je duchovní říše), životní bytostí, tělo, tedy tj. bytostí vitalitu mající (tak jako nejen rostliny) hmotné a tělo duši (tak (jako má všechny zmíněné součásti: zvířata), jako nerostná ale také říše), ducha, životní projevujícího tělo, tj. vitalitu se sebe-vědomím (tak jako rostliny) jako vyšším a duši stádiem (jako zvířata), vědomí, které ale také jinak ducha, mají projevujícího i zvířata. Za vším se sebe-vědomím hmotným je duch, jako vyšším který tomu stádiem dal vědomí, hmotnou: které jinak půda mají i zvířata. vzniknout. Za vším hmotným je duch, který tomu dal Tento vitální: pohled rostliny je rozpracovaný do vzniknout. detailů například v kosmologii (vzniku a vývoji Tento duševní: vesmíru), pohled zvířata je rozpracovaný evoluci života do na detailů Zemi, v například pohledu na v kosmologii anatomii a (vzniku fyziologii a člověka vývoji duchovní: a vesmíru), tím i v lidé lékařství, evoluci života tedy v na otázkách Zemi, v zdraví pohledu a nemoci na anatomii člověka, a fyziologii ve vývoji člověka jednotlivce a tím i a v ve lékařství, výchově, tedy avšak v otázkách anthroposofie zdraví slouží a nemoci jako člověka, zdroj obrody ve vývoji a obnovy jednotlivce a individualitou; též v a umění, ve výchově, každý v náboženském statek avšak má anthroposofie svého životě individuálního (Obec slouží křesťanů) ducha. jako zdroj Hmotně a v neposlední obrody vše a obnovy vychází též z půdy, v umění, duchovně v náboženském z lidí, řadě kteří i v zemědělství. statek životě spravují. (Obec Půda křesťanů) by měla a v být neposlední ožive- řadě i v zemědělství. ná, aby se v ní dařilo rostlinám. Rostliny nemají růst z podnícené vodnatosti Každý zemědělský statek by se musel blížit stavu, kdy bude v sobě (umělá, Každý zejména zemědělský dusíkatá statek uzavřenou hnojiva), by se ale musel individualitou. z oživené blížit zemskosti stavu, kdy (statková bude v hnojiva sobě ošetřená preparáty). (R. Steiner: uzavřenou Zemědělský individualitou. kurz, 2. přednáška) (R. Steiner: Zemědělský 5. vnitřní strana kurz, 2. přednáška) K oživení půdy se používá speciální 5. vnitřní Principy preparát strana z kravinců ( roháček ) a zprostředkovaně principem přes preparovaná je chápání statková zemědělského Principy hnojiva sada statku preparátů jako organismu, z bylin, který Základním připravovaných principem ve zvířecích je má chápání všechny orgánech. zemědělského zmíněné Preparát součásti: z statku křemene jako ( křemenáček ) organismu, který se Základním - používá k ošetřování vegetujících má všechny rostlin hmotnou: zmíněné za účelem součásti: půdazvýšení asimilace (lepší - příjem světla) a s tím související lepší hmotnou: vitální: vyzrálosti rostliny půda pletiv, zlepšení chuťových - duševní: vitální: rostliny zvířata vlastností a zvýšení odolnosti před chorobami i škůdci, resp. zlepšení sklado- - duševní: duchovní: zvířata lidé - a vatelnosti je individualitou; (trvanlivosti). každý statek má duchovní: svého individuálního lidé ducha. Hmotně 8 Rostliny, aby mohly opravdu růst, musí mít jistý druh vnímavosti. ( ) Rostlině může přijít k duhu nejen to, co je na poli, ale i to, co je v půdě sousední louky, pokud to potřebuje, i to, co je v půdě lesa, který se nachází někde poblíž, byla-li tímto způsobem zcitlivěna preparátem. R. Steiner: Zemědělský kurz, 5. přednáška 9

6 Biodynamická praxe vše a je vychází individualitou; z půdy, duchovně každý statek z lidí, má kteří svého statek individuálního spravují. Půda ducha. by Hmotně měla být oživená, vše vychází aby z se půdy, v ní duchovně dařilo rostlinám. z lidí, kteří Rostliny statek nemají spravují. růst z Půda podnícené by měla vod- být natosti oživená, Při pěstování (umělá, aby se rostlin zejména v ní dařilo se vychází dusíkatá rostlinám. z dobré, hnojiva), Rostliny ale osvědčené nemají z oživené zemědělské růst zemskosti z podnícené praxe, (statková spočívající vodnatosti hnoji- Hnojení musí spočívat va v přípravě (umělá, ošetřená půdy zejména (většina preparáty). dusíkatá biodynamiků hnojiva), upřed- ale v oživení země. z K oživení nostňuje oživené půdy orbu), se zemskosti setí používá a běžné speciální kultivaci (statková preparát podle hnoji- z va kravinců druhu plodiny. ( roháček ) ošetřená Dbá se preparáty). na a zprostředkovaně dodržování osevních postupů. kravinců sada preparátů ( roháček ) z bylin, a zprostředkovaně připravovaných přes preparovaná ve zvířecích statková orgánech. hnojiva Preparát sada z preparátů křemene Výskytu z škůdců ( křemenáček ) bylin, se připravovaných biodynamici se používá snaží ve předcházet zvířecích k ošetřování orgánech. péčí o vegetujících vyvážený Preparát ekosystém rostlin z křemene za R. Steiner: Zemědělský K oživení přes preparovaná půdy se používá statková speciální hnojiva preparát kurz, 4. přednáška z účelem (v ( křemenáček ) německém zvýšení biodynamickém asimilace se používá (lepší zelinářství, k ošetřování příjem světla) kde vegetujících autor a s textu tím související několik rostlin roků za lepší účelem pracoval, se pletiv, asimilace například zlepšení zhruba (lepší chuťových příjem každý desátý světla) vlastností záhon a s tím osel a zvýšení související směsí kvetoucích odolnosti lepší vyzrálosti rostlin před choro- pro pletiv, podporu zlepšení bami hmyzu, chuťových i škůdci, samozřejmostí vlastností resp. zlepšení byly a zvýšení pásy skladovatelnosti křoví odolnosti kolem před půdních (trvanlivosti). chorobami celků). i škůdci, resp. zlepšení skladovatelnosti (trvanlivosti). vyz- zvýšení rálosti V Rostliny, omezeném aby a přece mohly jen opravdu labilním růst, prostředí musí rychlíren mít jistý zeleniny druh vnímavosti. se biodynamici ( ) nevyhýbají Rostlině Rostliny, může aby moderní mohly přijít biologické k opravdu duhu nejen ochraně růst, to, musí rostlin, co je mít na i jistý zde poli, je druh však ale i vnímavosti. snahou to, co je vytvořit v půdě ( ) sousední Rostlině louky, může pokud přijít k to duhu potřebuje, nejen to, i to, co co je je na v poli, půdě ale lesa, i to, který co je se v nachází půdě pokud možno rozmanitý ekosystém. sousední někde louky, poblíž, pokud byla-li to potřebuje, tímto způsobem i to, co je zcitlivěna v půdě lesa, preparátem. který se nachází někde poblíž, (R. Steiner: byla-li Zemědělský tímto způsobem kurz, zcitlivěna 5. přednáška) preparátem. Výskytu chorob (R. se Steiner: předchází Zemědělský péčí o úrodnost strana kurz, půdy 5. a přednáška) aplikací preparátů. V krajním případě se provádí Biodynamická zpopelnění strana škůdce, praxejeho dynamizování a homeopatická Při pěstování aplikace, rostlin u chorob se vychází Biodynamická pak postřik z dobré, přesličkovým praxe osvědčené odvarem zemědělské po tři večery praxe, spočívající před Při pěstování úplňkem, v přípravě kdy rostlin je půdy tlak se houbových vychází (většina z biodynamiků dobré, organismů osvědčené největší. upřednostňuje zemědělské orbu), praxe, setí a běžné spočívající kultivaci přípravě podle druhu půdy (většina plodiny. biodynamiků Dbá se dodržování upřednostňuje osevních orbu), postupů. setí a běžné Výskytu kultivaci škůdců podle se biodynamici druhu plodiny. snaží Dbá předcházet se na dodržování péčí o vyvážený osevních ekosystém postupů. Výskytu (v německém škůdců biodynamickém se biodynamici zelinářství, snaží předcházet kde autor péčí textu o vyvážený několik ekosystém roků pracoval, (v německém Rostliny se například hnojené biodynamickém zhruba minerálními každý zelinářství, desátý hnojivy záhon kde autor prozradí, osel směsí textu že kvetoucích několik jejich roků růst rostlin pracoval, je podporu podpořen se například hmyzu, podnícenou zhruba samozřejmostí každý vodnatostí, desátý byly záhon pásy nikoli křoví osel oživenou kolem směsí kvetoucích půdních zemskostí. celků). rostlin V pro omezeném podporu a hmyzu, přece jen samozřejmostí labilním prostředí byly pásy rychlíren křoví zeleniny kolem půdních se biodynamici celků). V pro nevyhýbají omezeném R. Steiner: moderní a přece Zemědělský jen biologické labilním kurz, ochraně prostředí 4. přednáška rostlin, rychlíren i zde zeleniny je však se snahou biodynamici vytvořit nevyhýbají pokud možno moderní rozmanitý biologické ekosystém. ochraně Výskytu rostlin, i chorob zde je se však předchází snahou péčí vytvořit o úrodnost pokud možno půdy a rozmanitý aplikací preparátů. ekosystém. V krajním Výskytu případě chorob se provádí předchází zpopelnění péčí o škůdce, jeho dynamizování a homeopatická aplikace, u chorob pak postřik úrodnost přesličkovým V chovu půdy zvířat a odvarem aplikací se dbá na po preparátů. pohodu tři večery zvířat V před krajním a také úplňkem, na případě zachování kdy se provádí jejich tlak integrity, houbových zpopelnění škůdce, proto biodynamici jeho dynamizování odmítají kromě organismů a homeopatická kupírování největší. ocasů aplikace, a vylamování u chorob zubů pak postřik přesličkovým u prasat nebo odvarem zkracování po letek tři večery a zobáků před u slepic úplňkem, také odrohování kdy je tlak krav. houbových Hnojení musí organismů spočívat největší. v oživení země. (R. Steiner: Zemědělský kurz, 4. přednáška) Na rozdíl od tendencí v ekologickém chovu biodynamici nesměřují k co nej- Hnojení musí spočívat v oživení země. Rostliny přirozenějšímu hnojené (R. chovu minerálními Steiner: (celoroční Zemědělský hnojivy venkovní prozradí, kurz, pobyt, 4. minimum že přednáška) jejich lidských růst je podpořen zásahů), ale považují podnícenou za důležitý kontakt vodnatostí, člověka nikoli se zvířaty oživenou jako zemskostí. bytostmi obdařenými Rostliny duší, tedy hnojené i emocionalitou, (R. minerálními Steiner: vnímavostí. Zemědělský hnojivy Pastva prozradí, kurz, a pobyt 4. že přednáška) zvířat jejich venku růst je je podpořen však také samozřejmým podnícenou požadavkem. vodnatostí, nikoli oživenou zemskostí. (R. Steiner: Zemědělský kurz, 4. přednáška) že tedy nebudeme zvířata jednoduše zavírat do temných a zatuchlých chlévů, kde k nim nemohou proudit žádné kosmické síly, nýbrž že je vyvedeme na pastvu a vůbec že jim poskytneme možnost, aby mohla vstoupit do smyslově vnímavého spojení se svým okolím. R. Steiner: Zemědělský kurz, 8. přednáška 10 11

7 Dává se přednost krmivům z vlastního podniku, případně z jiných biodynamických chovu podniků. zvířat se Kvalita, dbá na složení pohodu i původ zvířat krmiva a také přitom na zachování mají velkou jejich váhu; integ- V Rudolf rity, chovu proto Steiner zvířat biodynamici už se ve dbá 20. letech odmítají pohodu minulého kromě zvířat století a kupírování také upozorňoval, na zachování ocasů že a bude-li vylamování jejich se integ- V kráva zubů rity, krmit proto u prasat masem, biodynamici nebo zešílí zkracování odmítají což se letek v kromě případě a zobáků kupírování nemoci u BSE slepic ocasů skutečně také a vylamování odrohování stalo. krav. zubů Na u prasat rozdíl od nebo tendencí zkracování v ekologickém letek a zobáků chovu u biodynamici slepic také odrohování nesměřují k Ve veterinární medicíně se používají homeopatická léčiva. co krav. nejpřirozenějšímu Na rozdíl od tendencí chovu v (celoroční ekologickém venkovní chovu pobyt, biodynamici minimum nesměřují lidských k zásahů), co nejpřirozenějšímu ale považují za chovu důležitý (celoroční kontakt venkovní člověka pobyt, se zvířaty minimum jako lidských bytostmi zásahů), obdařenými V zásadě ale se považují biodynamici duší, tedy za i důležitý snaží emocionalitou, o uzavřenost kontakt vnímavostí. člověka systému se farmy, zvířaty Pastva nakolik a jako pobyt je bytostmi to zvířat obdařenými dnes možné. duší, venku Až na tedy naprosté je však i emocionalitou, výjimky také samozřejmým se ovšem vnímavostí. nezříkají požadavkem. Pastva použití a strojů pobyt a elek- zvířat Dává trické se energie přednost venku což krmivům uvádíme je však také proto, z vlastního samozřejmým abychom podniku, předešli požadavkem. případně zklamaným z jiných očekáváním. Pro se přednost biodynamika podniků. krmivům Kvalita, je vedle složení z péče vlastního o i půdu původ podniku, a krajinu krmiva případně primární přitom mají uspokojování z jiných velkou biody- váhu; namických Rudolf potřeb Steiner spotřebitelů, podniků. už ve Kvalita, tzn. 20. produkce letech složení minulého kvalitních i původ století potravin, krmiva upozorňoval, přitom nikoli pouhé mají že velkou sebezáso- bude-li váhu; se Rudolf kráva bení; už krmit Steiner z toho masem, už důvodu ve 20. zešílí musí letech být což systém minulého se v případě statku století otevřený, nemoci upozorňoval, aby BSE mohl skutečně že dávat bude-li výži- stalo. se kráva biodynamických Dává vu lidem, krmit Ve kteří veterinární masem, mají v sociálním zešílí medicíně což organismu se používají v případě jiné úkoly homeopatická nemoci než BSE produkci skutečně léčiva. potravin. stalo. Ve veterinární medicíně se používají homeopatická léčiva. V zemědělském statku musíme chovat tolik zvířat a taková zvířata, abychom získali dostatek toho správného hnoje. A stejně tak musíme dbát na to, abychom pěstovali to, co zvířata, která chceme chovat, chtějí díky svému instinktu žrát, tedy to, co by si sama vyhledala. Sociální aspekty hospodaření Že tedy nebudeme zvířata jednoduše zavírat do temných a zatuchlých chlévů, Že kde tedy k nim nebudeme nemohou zvířata proudit jednoduše žádné kosmické zavírat do síly, temných nýbrž že a je vyvedeme Zemědělský na pastvu statek zatuchlých chápou a vůbec chlévů, biodynamici jako prostor, v němž se kromě péče že jim kde k nim poskytneme nemohou možnost, proudit žádné aby mohla Půda má rostlinný charakter, vstoupit kosmické do smyslově síly, nýbrž vnímavého že je vyvedeme spojení charakter života, a je tedy o půdu a se krajinu svým na a kromě okolím. pastvu produkce a vůbec že něčím živým. jim poskytneme kvalitních (R. Steiner: potravin možnost, může Zemědělský aby naplňovat mohla kurz, vstoupit také do mnoho smyslově přednáška) dalších, vnímavého neméně důleži- spojení Pro rostliny jsou mnohem 8. tých poslání: se svým 8. strana okolím. důležitější živoucí síly než V (R. zásadě Steiner: se Zemědělský biodynamici snaží kurz, pouhé látky. 8. o uzavřenost důstojný systému přednáška) a smysluplný farmy, život nakolik far-jmáře možné. a jeho 8. Až strana rodiny; naprosté výjim- R. Steiner: Zemědělský kurz, to dnes ky se ovšem V zásadě nezříkají se biodynamici použití strojů snaží a 5. přednáška vytváření komunity (společenství) o uzavřenost elektrické energie systému farmy, což uvádíme nakolik pro- je to, všech spolupracovníků a případně to dnes abychom možné. předešli Až na naprosté zklamaným výjimky očekáváním. se ovšem i jejich nezříkají rodin Pro biodynamika s předivem použití strojů mezilidských je vedle a elektrické péče vztahů, o energie půdu se vzájemným a krajinu což uvádíme primární obohacová- proto, uspokojování abychom ním, potřeb předešli místo spotřebitelů, osudových zklamaným setkání; tzn. očekáváním. produkce kvalitních Pro biodynamika potravin, je nikoli vedle pouhé péče sebezásobení; o půdu integrace a krajinu už dětí z primární a toho mládeže: důvodu uspokojování praxe musí žáků být a potřeb studentů systém spotřebitelů, statku waldorfských otevřený, tzn. škol, produkce aby mohl dávat kvalitních výživu profesní potravin, lidem, vzdělávání kteří nikoli (mnoho mají pouhé v sociálním biodynamických sebezásobení; organismu farem už z toho jiné patří úkoly důvodu mezi než učňovské musí produkci být systém podniky); statku otevřený, aby mohl potravin. dávat výživu lidem, kteří mají v sociálním integrace mentálně organismu postižených jiné úkoly a lidí než jinak produkci ohrožených potravin. sociálním vyloučením: zemědělské komunity, v nichž jsou postižení v mnoha ohledech rovnocennými členy. R. Steiner: Zemědělský kurz, 8. přednáška 12 13

8 V zemědělském statku musíme chovat tolik zvířat a taková zvířata, abychom V Biodynamičtí zemědělském získali dostatek zemědělci statku toho jsou musíme správného průkopníky chovat hnoje. také tolik v zvířat dalších A stejně a oblastech: taková musíme zvířata, dbát aby- na to, abychom získali pěstovali dostatek to, toho co správného zvířata, která hnoje. chceme A stejně chovat, tak chtějí musíme díky dbát svému na to, abychom Vlastnické pěstovali instinktu vztahy: to, žrát, Půda co zvířata, tedy by neměla to, která co být by předmětem chceme si sama chovat, vyhledala. spekulací, chtějí ale díky má svému instinktu (R. Steiner: žrát, Zemědělský tedy to, co by kurz, si sama 8. přednáška) vyhledala. sloužit k produkci potravin. U řady biodynamických podniků je půda, (R. Steiner: Zemědělský 9. strana kurz, 8. přednáška) případně i nemovitosti, Sociální v majetku aspekty 9. strana nadace, hospodaření spolku apod. a zemědělec je Zemědělský nájemcem statek či správcem. chápou Sociální biodynamici aspekty jako hospodaření prostor, v němž se kromě péče o Zemědělský půdu a krajinu statek a kromě chápou produkce biodynamici kvalitních jako prostor, potravin v může němž naplňovat se kromě péče také o půdu Ekonomické a krajinu mnoho a vztahy: kromě dalších, Vztah produkce jednotlivých neméně kvalitních důležitých účastníků, potravin poslání: článků může ekonomi-cké- naplňovat také ho procesu důstojný mnoho by neměl dalších, být a smysluplný založen neméně na konkurenci život důležitých farmáře a poslání: vzájemném a jeho rodiny; boji a vykořisťování, vytváření důstojný komunity nýbrž a na smysluplný (společenství) spolupráci život a solidaritě. všech farmáře spolupracovníků Producenti a jeho rodiny; se tak a snaží případně i jejich spolupracovat rodin vytváření s předivem komunity jak navzájem, mezilidských (společenství) aby snížili vztahů, vzájemný všech se spolupracovníků vzájemným konkurenční obohacováním, tlak, a případně tak i jejich i rodin s obchodníky s předivem (velkoobchod mezilidských místo osudových i maloobchod) vztahů, setkání; nebo vzájemným spotřebiteli. obohacováním, Cílem je integrace dětí a mládeže: místo osudových praxe žáků setkání; a studentů waldorfských škol, dosáhnout spravedlivé ceny a uspokojit jejím prostřednictvím potřeby profesní integrace vzdělávání dětí (mnoho a mládeže: biodynamických praxe žáků farem a studentů patří mezi waldorfských učňovské škol, pod- profesní všech vzdělávání zúčastněných, (mnoho tak biodynamických aby celý niky); proces mohl farem dále patří probíhat, mezi aby učňovské pro- podniky); produkovat, a lidí jinak obchodníci ohrožených zajišťovat sociálním vyloučením: zprostředkování integrace zemědělské mentálně zboží komunity, a spotřebitelé postižených v nichž kupovat. a jsou lidí jinak postižení ohrožených v mnoha sociálním ohledech vyloučením: zemědělské komunity, rovnocennými v nichž členy. jsou postižení v mnoha ohledech ducenti integrace byli schopni mentálně za danou postižených cenu Organizace a řízení: Organizační rovnocennými struktura členy. mnoha biodynamických Půda podniků má rostlinný není hierarchická, charakter, vertikální, charakter ale života, horizontální, a je tedy kdy něčím každý nese živým. Půda má rostlinný (R. Steiner: charakter, Zemědělský charakter kurz, života, 5. přednáška) a je tedy něčím živým. odpovědnost za svůj úsek, ve kterém také rozhoduje, ale zároveň má vždy (R. Steiner: Zemědělský kurz, 5. přednáška) v povědomí prospěch celku. Při rozhodování se často nepostupuje demokraticky, rostliny (R. kdy jsou Steiner: většina mnohem Zemědělský uplatňuje důležitější násilí kurz, živoucí na menšině, 5. přednáška) síly než nýbrž pouhé konsensuálně, látky. Pro rostliny jsou mnohem důležitější živoucí síly než pouhé látky. Pro vzájemnou (R. dohodou. Steiner: Při Zemědělský rozdělování strana práce kurz, se 5. autor přednáška) setkal s postupem, Biodynamičtí kdy se nastíní zemědělci úkoly a jednotliví jsou průkopníky pracovníci strana se také jich v dalších operativní oblastech: diskusi Biodynamičtí sami Vlastnické ujímají, žádný zemědělci vztahy: vedoucí Půda jsou jim by průkopníky práci neměla nepřiděluje. být také předmětem v dalších oblastech: spekulací, ale má sloužit Vlastnické k produkci vztahy: potravin. Půda U by řady neměla biodynamických být předmětem podniků spekulací, je půda, ale má případně sloužit Kultura i k nemovitosti, a produkci duchovní potravin. život: v majetku Pravidlem U řady nadace, bývají biodynamických spolku biodynamických apod. podniků a zemědělec farmách je půda, je případně nejen dny i nemovitosti, otevřených v nájemcem dveří, majetku ale také nadace, či různé správcem. oslavy, spolku spojené apod. a většinou zemědělec s křes- je Ekonomické vztahy: nájemcem Vztah či jednotlivých správcem. účastníků, článků ekonomického procesu by neměl být založen na konkurenci a vzájemném boji ťanskými a vykořisťování, Ekonomické svátky, otevřené vztahy: nýbrž na pro Vztah spolupráci veřejnost, jednotlivých při a solidaritě. nichž účastníků, si přijdou Producenti na článků své se i děti. ekonomického K spolupracovat hlavním procesu oslavám jak by patří navzájem, neměl Velikonoce být aby založen (jaro), snížili na svatý vzájemný konkurenci Jan (léto), konkurenční a sv. vzájemném Archanděl tlak, tak snaží tak boji i s Michael a obchodníky vykořisťování, (podzim) (velkoobchod a nýbrž Vánoce na (zima) spolupráci i maloobchod) s uvedením a solidaritě. nebo tradiční spotřebiteli. Producenti vánoční hry. Cílem se tak je dosáhnout snaží A spolupracovat samozřejmě spravedlivé též jak ceny letně-podzimní navzájem, a uspokojit aby svátek jejím snížili díkůvzdání prostřednictvím vzájemný za úrodu. konkurenční potřeby Na far- tlak, všech zúčastněných, tak i s obchodníky tak aby (velkoobchod celý proces i maloobchod) mohl dále probíhat, nebo spotřebiteli. aby producenti Cílem byli je mách se kromě toho často konají přednášky, semináře a kurzy, vystoupení dosáhnout schopni za spravedlivé danou cenu ceny produkovat, a uspokojit obchodníci jejím prostřednictvím zajišťovat zprostředkování potřeby všech zúčastněných, a jiná setkání. tak Biodynamický aby zboží celý proces a spotřebitelé statek mohl je tak dále kupovat. mnohdy probíhat, místem aby vyzařování producenti byli schopni kulturnosti Organizace danou do cenu širšího a řízení: produkovat, okolí. Organizační obchodníci struktura zajišťovat mnoha zprostředkování biodynamických podniků není hierarchická, zboží a spotřebitelé vertikální, ale kupovat. horizontální, kdy každý nese odpovědnost Výzkum: Organizace Ve svůj Švýcarsku, úsek, a řízení: ve Německu, kterém Organizační také Anglii rozhoduje, struktura a Švédsku mnoha existují ale zároveň biodynamických podniků pracoviště, prospěch není která hierarchická, celku. se věnují Při otázkám rozhodování vertikální, spojeným ale se často horizontální, s ekologickým nepostupuje kdy zeměděl- každý demokrat- nese odpovědnost icky, kdy stvím, většina biodynamickými za svůj uplatňuje úsek, ve násilí preparáty, kterém na menšině, také kvalitou rozhoduje, potravin nýbrž konsensuálně, ale atd. zároveň Tato pracoviště má vzájem- vždy v povědomí nou spolupracují dohodou. prospěch Při i s rozdělování univerzitami celku. Při rozhodování práce a samozřejmě se autor se s často praxí, setkal nepostupuje tzn. s postupem, s biodynamicky demokrat- kdy se výzkumná má vždy v povědomí nastíní icky, kdy pracujícími úkoly většina a jednotliví zemědělskými uplatňuje pracovníci násilí podniky. na se menšině, jich Biodynamický v operativní nýbrž konsensuálně, výzkum diskusi je také sami součás- vzájemnou dohodou. Při žádný rozdělování vedoucí práce jim se práci autor nepřiděluje. setkal s postupem, kdy se ujímají, tí zemědělského výzkumu prováděného na jiných pracovištích, například nastíní úkoly Kultura a jednotliví a duchovní pracovníci život: se Pravidlem jich v operativní bývají na diskusi biodynamických sami ujímají, farmách ve nejen švýcarském dny otevřených Výzkumném žádný vedoucí dveří, ústavu jim ale pro práci také ekologické nepřiděluje. různé oslavy, zemědělství spojené (FiBL), většinou kde s křesťanskými již několik Kultura desítek svátky, a duchovní let otevřené probíhá život: parcelový pro Pravidlem veřejnost, pokus bývají DOK, při nichž na srovnávající biodynamických si přijdou biolo- své farmách i děti. gicko-dynamický nejen K hlavním dny otevřených oslavám (D), organický patří dveří, Velikonoce (tj. ale ekologický; také různé (jaro), O) oslavy, a svatý konvenční Jan spojené (léto), (K) způ- většinou sv. Archanděl s křesťanskými sob Michael hospodaření svátky, (podzim) a jeho otevřené a vliv Vánoce na kvalitu pro (zima) veřejnost, půdy, s uvedením výnosy při nichž a kvalitu tradiční si přijdou produktů. vánoční na své hry. A samozřejmě i děti. K hlavním též letně-podzimní oslavám patří Velikonoce svátek díkůvzdání (jaro), svatý za úrodu. Jan (léto), Na farmách sv. Archanděl se kromě Michael toho často (podzim) konají a přednášky, Vánoce (zima) semináře s uvedením a kurzy, tradiční vystoupení vánoční a jiná hry. setkání. A samozřejmě Biodynamický též letně-podzimní statek je tak svátek mnohdy díkůvzdání místem vyzařování úrodu. Na kulturnosti farmách se kromě toho často konají přednášky, do širšího semináře okolí. a kurzy, vystoupení a jiná setkání. Hmyz Biodynamický a Výzkum: ptáci nádherně Ve Švýcarsku, statek rozšiřují je tak Německu, mnohdy astralitu Anglii místem a všude Švédsku vyzařování tam, existují kde kulturnosti je výzkumná na povrchu pracoviště, země která i ve se do vzduchu věnují širšího otázkám zapotřebí. okolí. spojeným Proto s ekologickým je třeba dbát zemědělstvím, i Výzkum: v rámci biodynamickými Ve zemědělství Švýcarsku, na Německu, preparáty, to, aby Anglii zde kvalitou bylo a Švédsku potravin správně existují atd. pone- Tato výz- jí cháno kumná dostatek pracoviště, prostoru která se jak věnují hmyzu, otázkám tak spojeným i ptactvu. s ekologickým R. Steiner: Zemědělský kurz, 7. přednáška 14 15

9 16 pracoviště zemědělstvím, spolupracují biodynamickými i s univerzitami preparáty, a samozřejmě kvalitou potravin s praxí, atd. tzn. Tato s bio- pracoviště dynamicky spolupracují pracujícími zemědělskými i s univerzitami podniky. a samozřejmě Biodynamický s praxí, výzkum tzn. s biodynamicky Ve součástí správném pracujícími zemědělského zastoupení zemědělskými výzkumu lesa, ovocných prováděného podniky. sadů, Biodynamický křovin, jiných luhů pracovištích, výzkum je také například a niv součástí s ve určitou švýcarském zemědělského přirozenou Výzkumném výzkumu houbovou prováděného ústavu kulturou ekologické na tkví jiných hluboce zemědělství pracovištích, je také (FiBL), například podstata kde ve již zdravého několik švýcarském desítek zemědělství. Výzkumném let probíhá ústavu V parcelový každém pro ekologické případě pokus DOK, nebudeme zemědělství srovnávající (FiBL), biologicko-dynamický hospodařit kde již několik ekonomicky, desítek (D), organický budeme-li let probíhá (tj. plochu parcelový ekologický; zemědělské pokus O) a DOK, konvenční půdy srovnávající využívat hospodaření tak dalece, a jeho že (D), zmizí vliv organický na všechno kvalitu (tj. to, půdy, ekologický; o čem výnosy jsem O) a a hovořil, kvalitu konvenční produktů. (K) způsob a budeme-li hospodaření spekulovat a jeho vliv s tím, na kvalitu že toho půdy, tak výnosy vypěstujeme a kvalitu víc. (K) způsob biologicko-dynamický produktů. Hmyz R. Steiner: a ptáci nádherně Zemědělský rozšiřují kurz, astralitu 7. přednáška všude tam, kde je jí na povrchu Hmyz země i a ve ptáci vzduchu nádherně zapotřebí. rozšiřují Proto astralitu je třeba všude dbát tam, i v kde rámci je jí zemědělství na povrchu na země to, aby i ve zde vzduchu bylo správně zapotřebí. ponecháno Proto je dostatek třeba dbát prostoru i v rámci jak zemědělství hmyzu, tak i na to, aby zde bylo správně ponecháno ptactvu. dostatek prostoru jak hmyzu, tak i (R. Steiner: Zemědělský ptactvu. kurz, 7. přednáška) (R. Steiner: Zemědělský kurz, 7. přednáška) Ve Vidíte správném tedy, zastoupení že lesy lesa, a ovocné ovocných zahrady sadů, i křovin, křoví jsou luhů a nad niv zemí s určitou přirozenou Ve určitými správném houbovou regulátory, zastoupení kulturou lesa, aby tkví ovocných růst hluboce rostlin sadů, podstata probíhal křovin, zdravého luhů správným a niv zemědělství. s určitou přirozenou V způsobem. každém houbovou případě Pod zemským nebudeme kulturou povrchem tkví hospodařit hluboce jsou podstata ekonomicky, pak podobným zdravého budeme-li regulátorem zemědělství. plochu zemědělské V dešťovky každém případě a půdy další využívat nebudeme živočichové. tak dalece, hospodařit že zmizí ekonomicky, všechno budeme-li to, o čem plochu jsem zemědělské hovořil, a budeme-li půdy využívat spekulovat tak dalece, s tím, že že zmizí toho všechno tak vypěstujeme to, o čem víc. jsem hovořil, R. Steiner: a budeme-li (R. Zemědělský Steiner: spekulovat Zemědělský kurz, s 7. tím, přednáška kurz, že toho 7. přednáška) tak vypěstujeme víc. (R. Steiner: Zemědělský kurz, 7. přednáška) Vidíte tedy, že lesy a ovocné zahrady i křoví jsou nad zemí určitými regulátory, Vidíte aby tedy, růst že rostlin lesy a probíhal ovocné zahrady správným i křoví způsobem. jsou nad Pod zemí zemským určitými povrchem regulá- jsou pak podobným regulátorem dešťovky a další živočichové. (R. Steiner: Zemědělský kurz, 7. přednáška) 13. strana Závěr Biologicko-dynamické zemědělství vzniklo jako velmi předvídavá odpověď na problémy konvenčního zemědělství, které se naplno projevily teprve o půlstoletí později. Opírá se o učení Rudolfa Steinera, o jeho poznání duchovních zákonitostí fungování živého světa. Primární snahou biodynamických zemědělců byla vždy produkce kvalitních potravin, prospívajících člověku ve Závěr všech jeho součástech, jeho tělu, duši i duchu. Základním předpokladem této produkce je úrodnost půdy; půda musí být Biologicko-dynamické oživená a k tomuto zemědělství oživování slouží Už jste někdy přemýšleli o vzniklo mj. speciální jako velmi biodynamické předvídavá odpověď prepará- tom, proč mají krávy rohy, ty. na Důležité problémy pro konvenčního biodynamiky zemědělství, je také anebo proč mají jistá zvířata parohy? To je velice utváření které se lidských naplno projevily společenství, teprve vnášení o půlstoletí později. impulzů Opírá do se společnosti o učení Rudolfa a důležitá otázka kulturních vytváření Steinera, takových o jeho poznání vlastnických, duchovních ekonomických zákonitostí a fungování vůbec sociálních živého světa. vztahů, R. Steiner: Zemědělský kurz, aby to odpovídalo lidské důstojnosti a 4. přednáška skutečným lidským potřebám. Primární snahou biodynamických zemědělců Už jste byla někdy vždy přemýšleli produkce kvalitních o tom, proč mají krávy potravin, rohy, prospívajících anebo proč mají člověku jistá ve zvířata všech jeho parohy? součástech, To je jeho velice tělu, důležitá duši otázka produkce je úrodnost půdy; půda i duchu. Základním předpokladem této musí být oživená (R. a Steiner: k tomuto Zemědělský oživování slouží kurz, mj. 4. speciální přednáška) biodynamické preparáty. Důležité pro biodynamiky je také utváření lidských společenství, vnášení kulturních impulzů do společnosti a vytváření takových vlastnických, ekonomických a vůbec sociálních vztahů, aby to odpovídalo lidské důstojnosti a skutečným lidským potřebám. 17

10 Další zdroje informací internet o ekologickém zemědělství a biopotravinách Camphill České Kopisty - o biodynamickém zemědělství mezinárodní biodynamický svaz Demeter-International severoamerický biodynamický svaz britský biodynamický svaz německý biodynamický svaz Demeter biodynamický výzkumný ústav v Darmstadtu (SRN) - Švýcarský Ústav pro výzkum ekologického zemědělství literatura DOSTÁLEK, Petr HRADIL, Radomil: Biologicko-dynamické preparáty. PRO-BIO Šumperk STEINER, Rudolf: Zemědělský kurz. PRO-BIO, Šumperk 1996 (2. vyd. 1998). Tiráž 14. strana Další Autor zdroje textu: Radomil informací Hradil DOSTÁLEK, Ilustrace: Regina Petr Ludmila HRADIL, Kejdová Radomil: (www.tvoriva-inspirace.cz), Biologicko-dynamické preparáty. PRO-BIO Tvrdý Šumperk PŘIKRYL, Luděk: Zahrádkářova čítanka. Biodynamické pěstování zele- Zdeněk Grafická niny a ovoce. úprava: Fabula, komar Hranice SCHILTHUIS, Willy: Biologicko-dynamické zahrádkářství v praxi. Eos, Vydavatel: Praha PRO-BIO LIGA ochrany STEINER, spotřebitelů Rudolf: Zemědělský potravin a přátel kurz. ekologického PRO-BIO, Šumperk zemědělství 1996 (2. vyd. 1998). Text THUNOVÁ, neprošel jazykovou Maria: Výsevní úpravou. dny. PRO-BIO, Šumperk, vychází PRO-BIO LIGA, Praha 2011 PŘIKRYL, Luděk: Zahrádkářova čítanka. Biodynamické pěstování zeleniny a ovoce. Fabula, Hranice SCHILTHUIS, Willy: Biologicko-dynamické zahrádkářství v praxi. Eos, Praha THUNOVÁ, Maria: Výsevní dny. PRO-BIO, Šumperk, vychází každoročně, česky od r Valeriana, č. 1 až 12. PRO-BIO, Šumperk ISBN Publikace vznikla ve spolupráci s Camphillem České Kopisty a její tisk finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství

11 Barevný kruh byl malován hlínou z Českého ráje smíchanou s minerálními barvami

28 Ekologické zemědělství

28 Ekologické zemědělství 28 Ekologické zemědělství Ekologické zemědělství 29 2 Historie a současnost EZ, jeho metody, EZ v České republice 2.1 Poãátky ekologického zemûdûlství ve stfiední a západní Evropû Počátky vzniku ekologického

Více

ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY. Školní statek. Waldorfské školy Příbram. Závěrečná práce

ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY. Školní statek. Waldorfské školy Příbram. Závěrečná práce ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY Školní statek Waldorfské školy Příbram Závěrečná práce Kateřina Bryndová Slavíčková Příbram 2013 ANOTACE V závěrečné práci se zabývám

Více

Sklizeň roku 2012. září-prosinec 2012 V ČÍSLE NAJDETE: NOVINKY NA TRHU

Sklizeň roku 2012. září-prosinec 2012 V ČÍSLE NAJDETE: NOVINKY NA TRHU září-prosinec 2012 Sklizeň roku 2012 Vážení čtenáři, v dnešním čísle se zaměříme na téma PRO-BIO LIGY letošního roku, kterým byla potravinová suverenita a komunitou podporované zemědělství. Na straně 2

Více

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Waldorfská mateřská škola jako jedna z možností alternativního vzdělávání v České Republice Waldorfian kindergartens

Více

Základní informace k waldorfské pedagogice na střední škole (Waldorfské lyceum v širším kontextu)

Základní informace k waldorfské pedagogice na střední škole (Waldorfské lyceum v širším kontextu) Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Opava 2013 Kateřina Velká SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Kateřina Velká Obor:

Více

Ekologické zemědělství a rozvoj venkova

Ekologické zemědělství a rozvoj venkova Ekologické zemědělství a rozvoj venkova Obsah Úvod.................................................. 1 Důsledky průmyslového zemědělství.......................... 2 Co je ekologické zemědělství................................

Více

Casopis pro waldorfskou pedagogiku

Casopis pro waldorfskou pedagogiku Císlo 1/2008 Clovek a vychova Casopis pro waldorfskou pedagogiku Téma: Ekologie a ekologická výchova Chcete-li napomoci uskutečňování waldorfské pedagogiky u nás, přispět k vytvoření pluralitní vzdělávací

Více

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel Skripta modulů kurzu Kolektiv autorů Název návrhu GP: Vzdělávání sedlák spotřebitel Registrační číslo GP: CZ.1.07/3.2.03/04.0021 Vzdělávání za

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Název: WALDORFSKÁ ŠKOLA 05/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Název: WALDORFSKÁ ŠKOLA 05/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název: WALDORFSKÁ ŠKOLA 05/2013 Schválen rozhodnutím pedagogické konference dne 29. srpna 2013 Mgr. Milan Barták ředitel školy Mgr. Monika Žďárová koordinátor

Více

EKONOMICKÉ ALTERNATIVY NA JIŽNÍ MORAVĚ

EKONOMICKÉ ALTERNATIVY NA JIŽNÍ MORAVĚ o.s. Horní mlýn Ve spolupráci s ČSOP Veronica, Ústavem lesnické botaniky, dendrolegie a geobiocenologie a Ústavem lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Mendelovy univerzity v Brně EKONOMICKÉ ALTERNATIVY

Více

Waldorfská pedagogika

Waldorfská pedagogika STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ 14: Pedagogika, psychologie Waldorfská pedagogika Waldorf education Autor: Adéla Vlčková Interní konzultant: Mgr. Petr Klier Externí konzultant: Mgr. Milena Vlčková

Více

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 Mapa v pohybu PokR znamená Pokorou k rovnováze Good governance je dobrá vláda Stavíme město z krabic Test: Jaký je váš ekologický rozhled? Formaldehyd je všude Když nemusíte

Více

Jedinec a stát. Herrmannstorfer, Udo: Individualität und Staat: Dreigliederung des sozialen Organismus, eine aktuelle Zeit-Forderung.

Jedinec a stát. Herrmannstorfer, Udo: Individualität und Staat: Dreigliederung des sozialen Organismus, eine aktuelle Zeit-Forderung. UDO HERRMANNSTORFER Jedinec a stát Obsah K aktuální situaci... 2 Svéprávný člověk a společnost... 3 Demokratický stát... 3 Boj proti útlaku... 5 Duchovní život v péči demokratického státu... 6 Duchovní

Více

O ŽIVOTĚ S ROČNÍMI OBDOBÍMI, GEORG-MARKUS GOYERT. Přeložil Radomil Hradil

O ŽIVOTĚ S ROČNÍMI OBDOBÍMI, GEORG-MARKUS GOYERT. Přeložil Radomil Hradil O ŽIVOTĚ S ROČNÍMI OBDOBÍMI, GEORG-MARKUS GOYERT Přeložil Radomil Hradil Zamyslíme-li se my lidé dnes, na konci 20. století, nad současnými poměry, v nichž žijeme, povšimneme si nejprve, pokud svůj pohled

Více

Deblínsko: na cestě k trvalé udržitelnosti

Deblínsko: na cestě k trvalé udržitelnosti Deblínsko: na cestě k trvalé udržitelnosti Vlastivědná učebnice Editoři: B. Svozil, A. Hynek Deblínsko: na cestě k trvalé udržitelnosti Vlastivědná učebnice Editoři: B. Svozil, A. Hynek Autoři textů Úvodní

Více

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity Vypracoval: Vedoucí práce: Jan Panocha, obor Sociální pedagogika

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Vše dobré v roce 2011

Vše dobré v roce 2011 prosinec 2010 Vše dobré v roce 2011 Úvodem bych rád všem čtenářům našeho zpravodaje popřál příjemné prožití vánočních svátků a zejména vše dobré v nadcházejícím roce s dvěma jedničkami v letopočtu. Zimní

Více

Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí

Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí ČASOPIS SMA ČR 3 červen 2015 Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí Reportáže: MendelGrass 2015 Exkurze na farmy na Pardubicku a Jihlavsku Téma čísla: Podpora Zahájení činnosti mladých zemědělců

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy

CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah:

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah: Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe RNDr. Pavel Žlebek (Zdroj:www.cebin.env.cz) Obsah: 1 ÚVOD 2 vývoj názorů na trvale udržitelný rozvoj ve světě 3 CO JE TRVALE UDRŽITELNÝ

Více

2012 Trast pro ekonomiku a společnost Editoři: Naďa Johanisová, Stanislav Kutáček, Nikola Marková, Lenka Parkánová Recenzovala: Lenka Sobotová,

2012 Trast pro ekonomiku a společnost Editoři: Naďa Johanisová, Stanislav Kutáček, Nikola Marková, Lenka Parkánová Recenzovala: Lenka Sobotová, 2012 Trast pro ekonomiku a společnost Editoři: Naďa Johanisová, Stanislav Kutáček, Nikola Marková, Lenka Parkánová Recenzovala: Lenka Sobotová, Univerzita Palackého v Olomouci 2 Trast pro ekonomiku a společnost......je

Více