TKÁNĚ POJIVA OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MEZIBUNĚČNÁ HMOTA TVORBA A SLOŽENÍ CHRUPAVKA STAVBA A FUNKCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TKÁNĚ POJIVA OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MEZIBUNĚČNÁ HMOTA TVORBA A SLOŽENÍ CHRUPAVKA STAVBA A FUNKCE"

Transkript

1 TKÁNĚ POJIVA OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MEZIBUNĚČNÁ HMOTA TVORBA A SLOŽENÍ CHRUPAVKA STAVBA A FUNKCE

2 TKÁNĚ 1 TKÁŇ = soubor buněk stejného stupně diferenciace, obdobného tvaru a funkce tkáně nejsou uniformní, ale v každé můžeme rozlišit různé typy podle charakteru buněk, mezibuněčné hmoty a jejich vzájemného vztahu V lidském organismu rozeznáváme 4 základní typy tkání: epithely tkáň epithelovou pojiva tkáň pojivovou svalovinu tkáň svalovou tkáň nervovou

3 TKÁNĚ 2 1. EPITHELY tkáň epithelová polyedrické polarisované buňky spojené všemi typy buněčných spojení na sebe těsně naléhají a tvoří souvislé listy / tělesa, minimum mezibuněčné hmoty a mezibuněčného prostoru od ostatních tkání se isolují basální membránou (není výlučně typická pro epithely) široká škála funkcí (krycí, sekreční, absorpční, respirační,.) mnohotvárná tkáň, klasifikace podle stavby i podle funkce 2. POJIVA - tkáň pojivová většinu objemu pojiv tvoří mezibuněčná hmota, buňky nemusí být vzájemně spojeny mezibuněčnými spojeními většinou mechanická a výplňová funkce mnohotvárná tkáň, klasifikace převážně podle stavby a uspořádání mezibuněčné hmoty

4 EPITHELY

5 POJIVA

6 1. EPITHELY tkáň epithelová 2. POJIVA - tkáň pojivová TKÁNĚ 3 3. TKÁŇ SVALOVÁ svalovina protáhlé základní stavební jednotky (buňky a vlákna) jsou schopné se kontrahovat zajišťuje motilitu celého těla, orgánů a krve 3 základní typy kosterní, hladká a srdeční 4. TKÁŇ NERVOVÁ buňky s dlouhými výběžky vzájemně funkčně propojené generují, přijímají, vedou a zpracovávají nervový vzruch (elektrochemický proces) dvojí populace buněk vlastní nervové a podpůrné isolována od ostatních tkání, má vlastní vnitřní prostředí (mozkomíšní mok)

7 příčně pruhovaný kosterní PODÉLNĚ SVALOVINA MYOKARD příčně pruhovaný kosterní PŘÍČNĚ HLADKÝ SVAL

8 TKÁŇ NERVOVÁ

9 POJIVOVÉ TKÁNĚ vazivo, chrupavka, kost, zubní dentin buňky + mezibuněčná hmota fibrilární složka amorfní hmota fibrilární proteiny - kolagen I, II. III - elastin, fibrillin proteoglykany - glykosaminoglykany strukturní glykoproteiny

10 Buňky pojiva - mesenchymový původ 1. Vazivo: Fixní (usedlé): tvoří mezib. hmotu, diferencují se in situ fibroblasty / fibrocyty myofibroblasty retikulární buňky tukové buňky ( lipoblasty / adipocyty) (pigmentové buňky melanocyty z neuroektodermu) Volné (bloudivé): BUŇKY POJIV 1 makrofágy (histiocyty) heparinocyty (žírné buňky) plazmatické buňky (plasmocyty) leukocyty (lymfocyty, eosinofily, basofily) 2. Chrupavka: chondrocyty / chondroblasty 3. Kost: osteocyty / osteoblasty 4. Dentin: Odontoblasty

11 BUŇKY POJIV 2 Diferenciace pojivových buněk k z mesenchymu

12 FIBROBLASTY GER kolagenní fibrily FIBROCYT

13 Fibroblasty produkce mezibuněčné hmoty vaziva (protáhlé buňky, basofilní cytoplasma, bohatě vytvořené GER, rozvinutý Golgiho komplex, četné mitochondrie) kolagenní fibrily Mikrofotografie: Sbírka ÚHIEM Elektronogram: Wheater s Functional Histology, 2000

14 MELANOCYTY pigmentové buňky (neuroektodermový původ)

15 MAKROFÁGY - vysoká schopnost fagocytosy Jsou konečnou fází životního cyklu monocytů - opouštějí cirkulaci a migrují do vaziva, kde se stávají tkáňovými makrofágy (zvětšování buňky, aktivace proteosyntesy, rozvoj Golgiho komplexu, tvorba lysosomů, cytoskeletu - mikrotubuly, mikrofilamenta). Díky pohyblivosti a fagocytární schopnosti představují důležitou obrannou složku organismu a jsou součástí mononukleárního fagocytového systému (MFS). Makrofágy se uplatňují při místní obraně a při imunitních reakcích ve spojení s lymfocyty.

16 HEPARINOCYTY V řídkém kolagenním vazivu kůže,ve sliznici trávicí trubice, dýchacích cest, ve vazivu okolo cév. Granula - heparin, histamin, neutrální proteázy, eosinofilní chemotaktický faktor - jsou metachromatická, barví se alciánovou modří a jsou PAS positivní. Buněčná membrána obsahuje receptory pro IgE. Navázání alergenu na IgE spouští alergickou reakci. toluidinová modř alciánová modř, jádrová červeň

17 PLASMATICKÉ BUŇKY plasmocyty GER - produkce imunoglobulinů (nejsou vylučovány jako sekreční granula) funkční fáze B-lymfocytu

18 lymfocyt lymfocyt LEUKOCYTY neutrofil eosinofil basofil

19 BUŇKY POJIV 3 Chondrocyty chondroblasty: oválné, bez výběžků, leží isolovaně v matrix, nebo v tzv. isogenetických skupinách (ale i tam jsou oddělené vrstvou matrix) velmi světlá cytoplasma, malé tmavé jádro, málo organel Osteoblasty osteocyty: oválné, velké, zalité do matrix, malá tmavá jádra, světlá cytoplasma dlouhé výběžky spolu komunikují, Odontoblasty velké, oválné, uložené v několika řadách v matrix zubní dřeně (mimo dentin!) jeden dlouhý výběžek probíhá dentinem v dentinovém kanálku vzájemně nekomunikují

20 MEZIBUNĚČNÁ HMOTA 1 Prostor mezi buňkami pojiv vyplňuje, kromě tkáňového moku (intersticiální tekutiny), (základní) mezibuněčná hmota extracelulární matrix ECM, matrix ECM produkují, obnovují a obhospodařují pojivové buňky ECM tvoří dvě základní složky : amorfní a vláknitá; v lidských tkáních rozeznáváme tři typy vláken: kolagenní fibrily a vlákna elastická vlákna retikulární vlákna

21 MEZIBUNĚČNÁ HMOTA 2 Amorfní složka mezibuněčné hmoty Viskosní, bezbarvá, průsvitná hmota s vysokým obsahem vody, vyplňuje prostory mezi buňkami a vlákny/fibrilami, ve SM se jeví jako amorfní je plastická a poddajná díky pevně vázané vodě může být tuhá a odolávat tlaku Je složena především z glykosaminoglykanů (GAG) proteoglykanů (PG) strukturních (multiadhesivních) glykoproteinů Vedle vlastních součástí obsahuje i látky vyměňované mezi buňkami a krevním oběhem.

22 MEZIBUNĚČNÁ HMOTA 3 Amorfní složka mezibuněčné hmoty GLYKOSAMINOGLYKANY (kyselé mukopolysacharidy) Polymery složené z disacharidových jednotek (až 150), které tvoří hexosamin (N-acetylglukosamin, N-acetylgalaktosamin) a uronová kyselina (glukuronová, iduronová) každý dimer nese 1 3 negativní náboje tvoří dlouhé lineární řetězce jsou většinou sulfonované a kovalentně navázané na lineární protein vážou na sebe velké množství (nestlačitelné) vody prakticky všudypřítomné (směsi), 4 základní typy : chondroitinsulfát CS, objeven v matrix chrupavky dermatansulfát DS, objeven v dermis heparansuslfát HS, objeven v játrech keratansulfát KS, objeven v rohovce

23 MEZIBUNĚČNÁ HMOTA 4 Amorfní složka mezibuněčné hmoty PROTEOGLYKANY tvoří je lineární proteinové jádro a GAG (sacharidová složka převažuje) GAG jsou kolmo navázané k podélné ose proteinu (kovalentní vazby pomocí specifických trisacharidových komplexů). Vyskytují se v amorfní hmotě všech pojivových tkání. Prostorové uspořádání, hydratace a negativní náboj PG ovlivňuje difúzi látek ve tkáni. Hlavními GAG molekuly PG jsou: Chondroitin 4- a chondroitin 6-sulfát: chrupavky, kosti, rohovky, aorta Dermatan sulfát: kožní vazivo, šlacha, aort, srdeční chlopně Keratan sulfát : rohovka (typ I) a chrupavka (typ II) Heparan sulfát: lamina basalis (heparan sulfát PG) 23

24 MEZIBUNĚČNÁ HMOTA 5 Amorfní složka mezibuněčné hmoty KYSELINA HYALURONOVÁ (hyaluronan) Nesulfonovaný GAG, není navázaná na protein molekula hyaluronanu je velmi dlouhá ( disacharidových jednotek), sbalená může mít Ø až 0,5 µm) je schopná vázat velký objem vody (turgor, kloubní mazivo). podmiňuje řidší konzistenci vaziva, v hyalinní chrupavce umožňuje vznik PG agregátů (proteinová jádra PG připojuje na kyselinu hyaluronovou vazebný protein). Hojně zastoupena: rosolovité vazivo, sklivec, synoviální (kloubní) tekutina.

25 PROTEOGLYKANY

26 MEZIBUNĚČNÁ HMOTA 6 Amorfní složka mezibuněčné hmoty Strukturní (multiadhesivní) glykoproteiny Multifunkční molekuly, stabilizují mezibuněčnou hmotu pojiv a připojují povrch buněk k složkám mezibuněčné hmoty Fibronektin: produkt fibroblastů a epithelií, prostřednictvím integrinu se váže na povrch buněk, reguluje adhezi a migraci buněk; váže mj. integriny, heparan sulfát PG, kolageny, fibrin, heparin Laminin: mj. v lamina basalis (produkt epithelií a endothelií); vazební místa pro integriny a komponenty lamina basalis Tenascin: význam v embryogenese (migrace buněk), při hojení ran; vazebná místa pro fibronektin, heparin, integriny, růstové faktory Entactin/nidogen: v lamina basalis, váže laminin ke kolagenu, vazebná místa fibronektin

27 MEZIBUNĚČNÁ HMOTA 6 Vláknitá složka mezibuněčné hmoty Je možné ji přímo pozorovat v mikroskopu každý typ vláken propůjčuje pojivu jiné mechanické vlastnosti (odolnost vůči tahu, elasticitu, schopnost vázat buněčnou složku, apod.) vlákna jsou buď homogenní elastická, nebo heterogenní svazky fibril propojených vazebnými proteiny kolagenní a retikulární ve tvrdých pojivech (chrupavka, kost, dentin) jsou až na výjimky pouze kolagenní fibrily a případně elastická vlákna

28 MEZIBUNĚČNÁ HMOTA 7 Vláknitá složka mezibuněčné hmoty KOLAGENNÍ VLÁKNA svazky fibril, Ø 2 20 mµ, délka i desítky cm fibrily mohou přebíhat z jednoho vlákna do jiného odolná vůči tahu (víc než konstrukční ocel) varem ve vodě se mění v bezstrukturní klih (želatinu), proto kolagenní (klihodárná), štělí je proteasy ve tkáních probíhají vlnitě, rovně jen při zatížení, podle mechanického zatížení tkáně barví se kyselými barvivy přehledných barvení

29 KOLAGENNÍ FIBRILY jsou stejně dlouhé jako celé vlákno, Ø nm; nad 25 nm jeví příčné žíhání o periodě 64 nm sestávají z molekul kolagenu tvořených vždy trojicí peptidových α- řetězců kolagenů je známo nejméně 28 typů, nejčastěji se vyskytují typy I, II, III, V a XI, které tvoří fibrily některé typy (IX, XII) asociují s fibrilami typ IV je součástí basálních membrán ostatní mají různé, většino asociační, funkc e Synthesa probíhá v ger a GK (tropokolagen), v mezibuněčném prostoru se odštěpí registrační peptidy (kolagen); kolagenové trojšroubovice se zřetězí na fibrilu o ¼ se překrývají; tak vzniká žíhání fibril

30 a Ross, Pawlina: Histology, 2003 RP RP Intracelulární pochody: synthesa prokolagenu 1. Příjem aminokyselin (prolin, lysin aj.) endocytosou 2. Tvorba mrna (pro každý řetězec) 3. Syntesa alfa řetězců polypeptidů (s registračními peptidy na koncích = RP) na ribosomech GER s následující segregací do cisteren. V cisternách GER probíhá postranslační modifikace polypeptidového řetězce a odštěpení signální sekvence 4. Hydroxylace prolinu a lysinu (peptidyl prolin a peptidyl lysin hydroxylasy) 5. Glykosylace hydroxylysinu (navázání glykosylgalaktosy a galaktosy) 6. Uspořádání alfa řetězců v trojšroubovici (tvorba molekuly prokolagenu). Registrační peptidy zajišťují uspořádání polypeptidů v trojšroubovici a brání předčasné polymeraci prokolagenu Transport do Golgiho komplexu (6a) 30

31 a RP RP Intracelulární pochody: synthesa prokolagenu 7. Zabalení prokolagenu (G.k.) do sekrečních vesikul 8. Transport vesikul k plasmatické membráně zajišťují mikrotubuly a aktinová filamenta 9. Exocytosa prokolagenu Extracelulární pochody 7. Odštěpením registračních peptidů (prokolagen peptidasy) vzniká TROPOKOLAGEN 8. POLYMERACE (agregace) tropokolagenu (typ I, II a III) v kolagenní fibrily. Strukturu fibril stabilisují vzniklé příčné kovalentní vazby mezi molekulami tropokolagenu (lysyl oxidasa) Ross, Pawlina: Histology,

32 Fibrilogenese Fibrily vznikají longitudinální agregací kolagenových molekul (tropokolagenová molekula je dlouhá 300nm, její průměr je 1,5 nm), při polymeraci vytvářejí kolagenové molekuly mezi sebou příčné kovalentní vazby.

33 Kolagenní vlákna (HE) Kolagenní vlákna (zelený trichrom světlá zeleň) Kolagenní fibrily (TEM) Kolagenní vlákna (anilinová modř) A-1 33

34 MEZIBUNĚČNÁ HMOTA 8 Vláknitá složka mezibuněčné hmoty ELASTICKÁ VLÁKNA homogenní, silně světlolomné Ø 0,5-4 mµ, délka v cm, silně se větví, ve velkém množství nažloutlá (ligg. flava) ultrastrukturálně ze dvou složek amorfního elastinu a fibrillinu varem se nemění, rozkládají se pouze elastasou (pankreas) barví pouze zvláštními barvivy na elastiku mohou tvořit husté pleteně elastické membrány jsou pružná v tahu (až na 2,5 původní délky) tvoří je fibroblasty, chondroblasty elastické chrupavky, buňky hladkého svalstva

35 ELASTICKÁ VLÁKNA vazivo, elastická chrupavka Elastin je synthetisován v ger a secernován jako rozpustný tropoelastin tropoelastinové molekuly se spontánně k sobě přikládají v síti fibrillinových mikrofibril (secernovaných stejnými buňkami) ve fibrillinové síti se tropoelastinové molekuly orientují a pak je kovalentní vazby zesíťují na nerozpustný elastin fibrillinové mikrofibrily se mohou vyskytovat i nezávisle na elastinu (závěsný aparát čočky, basální membrány, aj.) elastická vlákna se barví speciálními metodami (AF, AT, resorcin - fuchsin), jsou ale silně světlolomná a mohou být patrná i při přehledných barveních (moho se přibarvovat kyselými barvivy)

36 Kolagenní vazivo (SM, orcein) elastická vlákna kolagenní vlákna Elastická vlákna TEM, M=mikrofibrily, E=elastin Schéma interakce elastinových molekul Schéma ultrastruktury elastického vlákna elastin kovalentní vazby mezi mol. elastinu 36

37 MEZIBUNĚČNÁ HMOTA 9 Vláknitá složka mezibuněčné hmoty RETIKULÁRNÍ VLÁKNA svazečky velmi slabých fibril kolagenu III(Ø nm), Ø < 1 mµ, délka v mm / cm na fibrily jsou asociovány glykoproteiny (fibronektin aj.) proto se barví pouze zvláštními metodami (PAS, impreg.) jsou uspořádána síťovitě ( reticulum = síťka) ve tkáních se připojují k buněčným výběžkům, tvoří sítě kolem svalových buněk a vláken, jsou součástí basálních membrán, apod. hrají spíše podpůrnou funkci

38 basální membrány LEDVINA - impregnace JÁTRA - impregnace HLADKÉ SVALSTVO - PAS reakce PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ SVALSTVO impreg.

39 TYPY VAZIVOVÉ TKÁNĚ MESENCHYM embryonální tkáň, ROSOLOVITÉ VAZIVO výjimečný typ, v placentě a pupečníku, u dospělého pouze v zubní dřeni a oční duhovce RETIKULÁRNÍ VAZIVO KOLAGENNÍ VAZIVO řídké a tuhé (uspořádané a neuspořádané) ELASTICKÉ VAZIVO (VAZY) septum nuchae, žluté vazy TUKOVÉ VAZIVO (TUKOVÁ TKÁŇ) hnědé a bílé

40 MESENCHYM - odvozený převážně od mesodermu; diferenciace pojiv, hladké svaloviny, krevních a lymfatických cév; podílí se na vývoji krevních elementů v mesoblastovém období hemopoesy

41 ROSOLOVITÉ VAZIVO velké množství amorfní hmoty (kys. hyaluronová), fibroblasty, jemná kolagenní vlákna, retikulární vlákna Pupečník Whartonův rosol Choriové klky alciánová modř, jádrová červeň

42 RETIKULÁRNÍ VAZIVO retikulární buňky retikulární vlákna retikulární vazivo sleziny - impregnace schema stavby retikulárního vaziva 42

43 RETIKULÁRNÍ VAZIVO stroma kostní dřeně, sleziny, lymfatické uzliny; hvězdicové buňky a retikulární vlákna (tvořená kolagenem III - jsou argyrofilní a PAS-positivní). Retikulární vlákna rovněž tvoří sítě v jiných orgánech a tkáních (játra, žlázy, okolo tukových buněk, lamina reticularis bazální membrány)

44 basální membrány LEDVINA - impregnace JÁTRA - impregnace HLADKÉ SVALSTVO - PAS reakce PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ SVALSTVO impreg.

45 KOLAGENNÍ VAZIVO Podle množství a uspořádání kolagenních vláken: A) Řídké kolagenní vazivo nejpočetnější zastoupení buněk, mírně viskózní amorfní hmota, nepravidelně uspořádaná kolagenní vlákna Nejčastější výskyt Funkce - podpůrná tvoří výplně v orgánech (inersticiální vazivo) prostředí pro látkovou výměnu mezi krví a buňkami (vazivová složka sliznic) účast bludivých buněk při obranných reakcích organismu B) Husté kolagenní vazivo - převažují silná kolagenní vlákna, výrazně méně amorfní hmoty, fibrocyty Vyskytuje se jako 1) plsťovité (neuspořádané) - kožní vazivo, obaly orgánů, skléra (bělima) oka, aponeurosy 2) uspořádané - šlacha, ligamenta, fibrosní blány, lamelové vazivo (rohovka oka)

46 ŘÍDKÉ KOLAGENNÍ VAZIVO HUSTÉ KOLAGENNÍ VAZIVO elastická vlákna kolagenní vlákna

47 Husté kolagenní vazivo plsťovité - neuspořádané

48 ŠLACHA husté kolagenní vazivo (uspořádané) Kolagenní vlákna paralelně uspořádaná do svazků; mezi vlákny malé množství amorfní hmoty; protáhlé fibrocyty - křídlovité buňky (výběžky fibrocytů mají tenké výběžky, které jako křídla vstupují mezi vlákna patrné na příčném řezu). Typický a zákonitý zvlněný průběh vláken. Povrch šlachy vazivové pouzdro (peritendineum externum), jednotlivé svazky vláken obaluje peritendineum internum řídké vazivo, které rovněž vyplňuje prostory mezi svazky a obsahuje cévy a nervy.

49 ELASTICKÉ VAZIVO U člověka vzácné tzv. žluté vazy (ligg. flava), např. septum nuchae a vazy okolo obratlů stavba prakticky stejná jako u kolagenního vaziva, ale ve vazivové složce výrazně dominují elastická vlákna v paralelně probíhajících snopcích; snopce odděluje řídké vazivo s minimem vláken ve srovnání s kolagenním vazivrm je buněčná složka chudší (výrazně omezené jsou bloudivé buňky)

50 ELASTICKÉ VAZIVO ORCEIN

51 jádro jádro TUKOVÁ TKÁŇ tukové vazivo Bílé tukové vazivo - (barva závisí na množství karotenů) - zásobárna energie - funkce tepelného izolátoru - mechanická opora pro některé orgány Univakuolární adipocyty obsahují jednu velkou tukovou kapénku. Tkáň tvoří neúplné lalůčky oddělenéřídkým kolagenním vazivem cévy, nervy. Mezi buňkami je síť retikulárních vláken, která spojuje tukové buňky mezi sebou

52 jádro uprostřed Hnědé tukové vazivo (červenohnědá barva) Multivakuolární adipocyty - v buňkách více malých tukových kapének, - četné mitochondrie Buňky schopné měnit skladovanou chemickou energii na teplo jádro uprostřed V prvních měsících života je hnědá tuková tkáň zdrojem tepla a chrání novorozence před prochladnutím

53 Univakuolární adipocyty Multivakuokulární adipocyty

54 CHRUPAVKA 1 Tuhá a pružná, odolná proti tlaku a tahu (tuhost je dána vazbou vody na proteoglykany bezcévná, výživa difusí z perichondria nebo ze synoviální tekutiny (kloubní), neregeneruje buňky chondroblasty / chondrocyty chondroklasty bez vzájemných kontaktů nerovnoměrně v ECM často v isogenetických skupinách mezibuněčná hmota ECM amorfní složka hyaluronany, proteoglykany, GAG aggrekan (chondroitin- : keratansulfát 100 : 40) fibrilární složka kolagenní fibrily (kolagen I a II), výjimečně i vlákna (kol. I) elastická vlákna (elastin and fibrilin)

55 CHRUPAVKA 2 Formy chrupavky : hyalinní nejčastější, žebra, nosní přepážka, larynx, trachea a bronchy, kloubní chrupavky, primární skelet,. homogenní ECM kolagenní fibrily (typ II) jsou maskovány amorfní složkou elastická mimořádně ohebná a pružná, epiglottis, chřípí, ušní boltec, v ECM pleteně elastických vláken s příměsí kolag. fibril (typ II) vazivová meziobratlové ploténky, symphysis ossium pubium, disci et menisci articulares,. velmi málo (osamocených) buněk v ECM částečně maskované snopce silných kolag. vláken (typ I) chybí typické perichondrium

56 Perichondrium : vazivový obal chrupavky CHRUPAVKA 3 vnější vrstva fibrosní (stratum fibrosum) pevný obal tuhé kolagenní vazivo, absorbuje mechanické vlivy (ohyb) vnitřní vrstva bohatá na cévy a buňky s velkým podílem nediferencovaných buněk, vyživuje chrupavku a umožňuje růst aposicí (stratum chondrogenicum) Růst chrupavky : intususcepcí, intersticiální : chondrocyty se dělí a produkují ECM, která je od sebe odděluje produkce ECM postupně klesá, proto vznikají isogenetické skupiny aposicí nediferencované buňky v perichondriu se diferencují v chondroblasty, produkují ECM Přidají další vrstvičku původně oploštělé buňky se zaoblují a vytvoří isogenetické skupiny

57 mesenchym DIFERENCIACE HYALINNÍ CHRUPAVKY proliferace mesenchymu chondroblasty hodně ECM chondrocyty isogenetické skupiny

58 RŮST CHRUPAVKY aposicí z perichondria intususcepcí (intersticiálním růstem)

59 chondroblasty HYALINNÍ CHRUPAVKA protáhlé až oválné, slabě basofilní plasma, světlé jádro jednotlivě pod perichondriem produkují ECM mohou se dělit chondrocyty oválné, zaobleně polyedrické, velmi světlá cytoplasma, malé tmavé jádro v cytoplasmě glykogenová granula a ojediněle tukové kapénky v hlubších vrstvách sdružené do isogenetických skupin vzhledem k možnému svraštění při zpracování tkáně často budí dojem, že jsou oddělené od ECM zpravidla se nedělí

60 ECM HYALINNÍ CHRUPAVKA makroskopicky : bílá barva, sklovitý homogenní vzhled basofilní díky GAG, PG (Aggrecan) a HA basofilie okolo buněk / isogenetických skupin výraznější pericelulární dvorce / teritoria v isogenetické skupině jen slabé vrstvy mezi bb., méně basofilní kolagenní fibrily (typ II) v sítích zahuštěných ve dvorcích (spolu s filamenty kolagenu VI) - a řidších v interteritoriálních prostorech interteritoriální matrix tvoří většinu hmoty hylainní chrupavky chondrocyty + pericelulární matrix = chondron tuhá, pružná, oholává tlaku, při násilném ohybu se lasturově láme

61 perichondrální fibroblast PERICHONDRIUM chondroblast CHRUPAVKA interteritoriální matrix chondrocyt teritoriální matrix toluidinová modř AZAN PAS

62 HYALINNÍ CHRUPAVKA - HE

63 HYALINNÍ CHRUPAVKA ZELENÝ TRICHROM POLARISAČNÍ MIKROSKOP - HE

64 Mezibuněčná hmota hyalinní chrupavky: PG agregáty složené z monomerů PG připojených ke kyselině hyaluronové. Navázání kolagenních fibril k GAG zajišťují molekuly kolagenu typu IX (fialové šipky) Ross, Pawlina: Histology, 2003 (typ II) PG monomer (složený z proteinového jádra -modře a GAG -černě) navázaný pomocí vazebného proteinu (červeně) k hyaluronové kyselině Aggrecan PG hyalinní chrupavky, obsahuje keratan a chondroitin sulfát 64

65 ORGANISACE ECM HYALINNÍ CHRUPAVKY

66 ELASTICKÁ CHRUPAVKA velmi ohebná a pružná v tlaku i ohybu stavba obdobná chrupavce hyalinní buňky: méně výrazné isogenetické skupiny spíše jednotlivě v ECM ECM: menší rozdíl mezi dvorci a interteritoriální ECM pleteně tenkých elastických vláken zahuštěné v teritoriích vyzařují do perichondria

67 ELASTICKÁ CHRUPAVKA orcein, hematoxylin orcein HE

68 ELASTICKÁ CHRUPAVKA ORCEIN ALDEHYD-FUCHSIN

69 CHRUPAVKA VAZIVOVÁ přechod mezi tuhým neuspořádaným kolagenním vazivem a chrupavkou velmi odolná vůči tlaku, tahu a ohybu buňky velmi řídce roztroušeny v ECM převážně jednotlivě nebo v malých isogenetických skupinách nebo v řetízcích ECM : svazky silných kolagenních vláken jsou pravidelně uspořádané amorfní hmota vlákna jen částečně maskuje (nelze zaostřit)

70 VAZIVOVÁ CHRUPAVKA HE

71 AZAN VAZIVOVÁ CHRUPAVKA

Vazivo. Chrupavka. Kost

Vazivo. Chrupavka. Kost Pojivová tkáň Vazivo Chrupavka Kost Mezenchym Mezenchym Vazivo Chrupavka Kost Původ a funkce Původ mezenchym Funkce: - nutritivní (krevní cévy, difuze živin) - protektivní imunocompetentní buňky a produkce

Více

Tkáně- rozdělení, základní stavba a funkce Pojiva-obecná charakteristika Mezibuněčná hmota, její tvorba a složení Stavba chrupavky

Tkáně- rozdělení, základní stavba a funkce Pojiva-obecná charakteristika Mezibuněčná hmota, její tvorba a složení Stavba chrupavky Tkáně- rozdělení, základní stavba a funkce Pojiva-obecná charakteristika Mezibuněčná hmota, její tvorba a složení Stavba chrupavky Junqueira C. a Carneiro J., Gartner L.P. a spol., Lüllmann- Rauch R.,

Více

Pojivové tkáně - vazivo

Pojivové tkáně - vazivo Pojivové tkáně - vazivo Původ mezenchym Funkce mechanická /vlákna/ vitální /buňky vaziva/ Stavba: buňky mezibuněčná hmota fibrilární složka interfibrilární /amorfní/ Buňky vaziva Fibroblasty a fibrocyty

Více

Přehled tkání. Pojivová tkáň, složky pojivové tkáně, mezibuněčná hmota

Přehled tkání. Pojivová tkáň, složky pojivové tkáně, mezibuněčná hmota Přehled tkání. Pojivová tkáň, složky pojivové tkáně, mezibuněčná hmota Ústav pro histologii a embryologii Předmět: Histologie a embryologie 1, B01131, obor Zubní lékařství Datum přednášky: 15.10.2013 K

Více

Chrupavka a kost. Osifikace 605

Chrupavka a kost. Osifikace 605 Chrupavka a kost Osifikace 605 Pojiva Pojiva jsou tkáň, která je složena z buněk a mezibuněčné hmoty. Rozdělení: Vazivo Chrupavka Kost Tuková tkáň Chrupavka Buňky: Chondroblasty Chondrocyty (Chondroklasty)

Více

Pojiva. Přednáška, 18.října 2011

Pojiva. Přednáška, 18.října 2011 Pojiva Přednáška, 18.října 2011 Pojiva složena z buněk a mezibuněčné hmoty, vytvářejíce vnitřní i zevní podporu pro všechny orgány rozdělení vazivo chrupavka kost tuková tkáň Pojiva charakteristické rysy

Více

Chrupavka a kost. Osifikace BST-30

Chrupavka a kost. Osifikace BST-30 Chrupavka a kost Osifikace BST-30 Pojiva Pojiva jsou tkáň, která je složena z buněk a mezibuněčné hmoty. Rozdělení: Vazivo Chrupavka Kost Tuková tkáň Chrupavka Chondroblasty Chondrocyty (Chondroklasty)

Více

VAZIVO. Znázornění vazivových vláken Typy vazivových buněk Druhy vaziva, stavba a funkce. Mikroskopování preparátů A1-A6

VAZIVO. Znázornění vazivových vláken Typy vazivových buněk Druhy vaziva, stavba a funkce. Mikroskopování preparátů A1-A6 VAZIVO Znázornění vazivových vláken Typy vazivových buněk Druhy vaziva, stavba a funkce Mikroskopování preparátů A1-A6 Ústav histologie a embryologie Doc. MUDr. Zuzana Jirsová, CSc. Předmět: Obecná histologie

Více

EPITELOVÁ TKÁŇ. šita. guru. sthira. ušna. mridu višada. drva. laghu. čala. Epitelová tkáň potní žlázy. Vše co cítíme na rukou, je epitelová tkáň

EPITELOVÁ TKÁŇ. šita. guru. sthira. ušna. mridu višada. drva. laghu. čala. Epitelová tkáň potní žlázy. Vše co cítíme na rukou, je epitelová tkáň EPITELOVÁ TKÁŇ Epitelová tkáň potní žlázy Vše co cítíme na rukou, je epitelová tkáň Epitel tvoří vrstvy buněk, které kryjí vnější a vnitřní povrchy Epitel, kterým cítíme, je běžně nazýván kůže Sekrece

Více

Seminář pro maturanty

Seminář pro maturanty Úvod do biologie člověka Seminář pro maturanty 2006 Organismy mají hierarchickou strukturu Buňka - tkáň - orgán - orgánová soustava celkem asi 216 typů buněk v lidském těle tkáň = skupina buněk stejné

Více

2. Histologie: pojivové tkáně

2. Histologie: pojivové tkáně 2. Histologie: pojivové tkáně Morfologie, histologie a ontogeneze rostlin a živočichů: Část 2: histologie a vývoj živočichů Znaky: nepravidelně uspořádané nepolarizované buňky nevytvářejí souvislé vrstvy:

Více

Živá soustava, hierarchie ž.s.

Živá soustava, hierarchie ž.s. Téma: Tkáně Živá soustava, hierarchie ž.s. Charakteristiky ž.s.: 1) Biochemické složení 2) Autoreprodukce 3) Dědičnost 4) Složitost, hierarchické uspořádání 5) Metabolismus 6) Dráždivost 7) Růst 8) Řízení

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/OBBC LRR/OBB Obecná biologie Živočišné tkáně I. Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D. Cíl přednášky Popis struktury a funkce živočišných

Více

Pojivo, mezibuněčná hmota a nárazníková funkce biologických struktur

Pojivo, mezibuněčná hmota a nárazníková funkce biologických struktur Pojivo, mezibuněčná hmota a nárazníková funkce biologických struktur Kirsti Witter Histologie a embryologie Department patobiologie Univerzita veterinární medicíny Vídeň, Rakousko Pojivo pojivo bohaté

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_TKÁNĚ1_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

:25 1/5 1. přednáška

:25 1/5 1. přednáška 2016-08-27 00:25 1/5 1. přednáška 1. přednáška Člověk je vyudován hierarchicky buňka tkáň orgán orgánový systém oranizmus Buňka základni morfologická a funkční jednotka organismu je základní stavební prvek

Více

Nejmenší jednotka živého organismu schopná samostatné existence. Výměnu látek Růst Pohyb Rozmnožování Dědičnost

Nejmenší jednotka živého organismu schopná samostatné existence. Výměnu látek Růst Pohyb Rozmnožování Dědičnost BUŇKA Nejmenší jednotka živého organismu schopná samostatné existence Buňka je schopna uskutečňovat základní funkce organismu: obrázky použity z Nečas: BIOLOGIE LIDSKÉ TĚLO Alberts: ZÁKLADY BUNĚČNÉ BIOLOGIE

Více

Pojivové tkáně se skládají z buněk a mezibuněčné hmoty, která je hojně zastoupena a určuje vlastnosti pojiv.

Pojivové tkáně se skládají z buněk a mezibuněčné hmoty, která je hojně zastoupena a určuje vlastnosti pojiv. Otázka: Pojivové tkáně Předmět: Biologie Přidal(a): Robert Willimetz Histologie = nauka o tkáních a orgánech mnohobuněčných organismů Pojivové tkáně (lat. textus conjuctivus) vyplňují prostory mezi orgány

Více

Fysiologie pojivové tkáně. Kryštof Slabý RHB a TVL UK 2. LF

Fysiologie pojivové tkáně. Kryštof Slabý RHB a TVL UK 2. LF Fysiologie pojivové tkáně Kryštof Slabý RHB a TVL UK 2. LF http://tvl.lf2.cuni.cz Pojivová tkáň mesenchym; vazivo (fibro-), chrupavka (chondro-), kost (osteo-), Funkce strukturální funkce mechanická podpora,

Více

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADY HISTOLOGICKÉ TECHNIKY 9 1.1 Světelný mikroskop a příprava vzorků pro vyšetření (D. Horký) 9 1.1.1 Světelný mikroskop 9 1.1.2 Zásady správného mikroskopování 10 1.1.3 Nejčastější

Více

Chrupavka vs. kost. Chrupavka a kost. Histogeneza chrupavky. Chrupavka - cartilago. Chondrocyty. Mezibuněčná hmota

Chrupavka vs. kost. Chrupavka a kost. Histogeneza chrupavky. Chrupavka - cartilago. Chondrocyty. Mezibuněčná hmota Chrupavka vs. kost Chrupavka a kost bezcévná tkáň pevná, drží tvar chondroblasty, -cyty kolagen II. typu ECM nemineralizovaná velmi prokrvená tkáň pevná, ohebná osteoblasty, -cyty osteoklasty kolagen I.

Více

ČLOVĚK. Antropologie (z řeckého anthrópos člověk) - snaží se vytvořit celkový obraz člověka

ČLOVĚK. Antropologie (z řeckého anthrópos člověk) - snaží se vytvořit celkový obraz člověka ČLOVĚK Antropologie (z řeckého anthrópos člověk) - snaží se vytvořit celkový obraz člověka Fyzická antropologie - studuje lidské tělo, jeho vývoj a genetiku anatomie - zkoumá stavbu těla organismů fyziologie

Více

Základní stavební složka živočišného těla TKÁŇ

Základní stavební složka živočišného těla TKÁŇ Tkáně lidského těla Základní stavební složka živočišného těla TKÁŇ buněčná složka mezibuněčná složka 1typ buněk nositel funkce extracelulární matrix Tkáně Složené ze souborů (populací) buněk, které mají

Více

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 4 Kůže jako předmět kosmetické péče II

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 4 Kůže jako předmět kosmetické péče II Kosmetika a kosmetologie Přednáška 4 Kůže jako předmět kosmetické péče II Přednáška byla připravena v rámci projektu Evropského sociálního fondu, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

8. Polysacharidy, glykoproteiny a proteoglykany

8. Polysacharidy, glykoproteiny a proteoglykany Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL 8. Polysacharidy, glykoproteiny a proteoglykany Ivo Frébort Polysacharidy Funkce: uchovávání energie, struktura, rozpoznání a signalizace Homopolysacharidy a

Více

CHRUPAVKA A KOST. Petr Vaňhara, PhD. Ústav histologie & embryologie LF MU.

CHRUPAVKA A KOST. Petr Vaňhara, PhD. Ústav histologie & embryologie LF MU. CHRUPAVKA A KOST Petr Vaňhara, PhD Ústav histologie & embryologie LF MU pvanhara@med.muni.cz CHRUPAVKA Chrupavka specializovaná pojivová tkáň se souvislou ECM průžná, mechanicky odolná avaskulární, bez

Více

BIOLOGIE ČLOVĚKA BUŇKA TKÁŇ ORGÁN

BIOLOGIE ČLOVĚKA BUŇKA TKÁŇ ORGÁN BIOLOGIE ČLOVĚKA BUŇKA TKÁŇ ORGÁN Živočišná buňka lysozóm jádro cytoplazma plazmatická membrána centrozom Golgiho aparát ribozomy na drsném endoplazmatickém retikulu mitochondrie Živočišná tkáň soubor

Více

Typy kostní tkáně, stavba a funkce Histogenese kosti Dentin a cement

Typy kostní tkáně, stavba a funkce Histogenese kosti Dentin a cement Typy kostní tkáně, stavba a funkce Histogenese kosti Dentin a cement Junqueira C. a Carneiro J., Gartner L.P. a spol., Lüllmann- Rauch R., Maršala J., Ross a Pawlina, Stevens A. a Lowe J., mikrofotografie

Více

Oběhový systém. Oběhový systém. Tunica intima. Obecná stavba cév. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie.

Oběhový systém. Oběhový systém. Tunica intima. Obecná stavba cév. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie. Oběhový systém Oběhový systém histologie Srdce (cor) Krevní cévy tepny (arteriae) kapiláry (cappilariae) žíly (venae) Lymfatické cévy čtvrtek, 27. října 2005 15:11 Obecná stavba cév tunica intima tunica

Více

10. Pojivová tkáň - textus conjunctivus

10. Pojivová tkáň - textus conjunctivus 10. Pojivová tkáň - textus conjunctivus 10.1. Vývoj pojivových tkání Tkáň pojivová a podpůrná patří k základním tkáním lidského těla. Vyvíjejí se z mezenchymu vzniklého proliferací mezodermových buněk.

Více

Úloha mezenchymu, VAZIVO A JEHO DETOXIKACE

Úloha mezenchymu, VAZIVO A JEHO DETOXIKACE MUDr. Josef Jonáš Úloha mezenchymu, VAZIVO A JEHO DETOXIKACE 1 V embryonálním vývoji jedince (do ca. 56 dne vývoje) dochází k vytvoření tří zárodečných listů: EKTODERM (vnější zárodečný list) MEZODERM

Více

NEMEMBRÁNOVÉ ORGANELY. Ribosomy Centrioly (jadérko) Cytoskelet: aktinová filamenta (mikrofilamenta) intermediární filamenta mikrotubuly

NEMEMBRÁNOVÉ ORGANELY. Ribosomy Centrioly (jadérko) Cytoskelet: aktinová filamenta (mikrofilamenta) intermediární filamenta mikrotubuly NEMEMBRÁNOVÉ ORGANELY Ribosomy Centrioly (jadérko) Cytoskelet: aktinová filamenta (mikrofilamenta) intermediární filamenta mikrotubuly RIBOSOMY Částice složené z rrna a proteinů, skládají se z velké kulovité

Více

HISTOLOGIE A MIKROSKOPICKÁ ANATOMIE PRO BAKALÁŘE

HISTOLOGIE A MIKROSKOPICKÁ ANATOMIE PRO BAKALÁŘE OBSAH 1. STAVBA BUŇKY (S. Čech, D. Horký) 10 1.1 Stavba biologické membrány 11 1.2 Buněčná membrána a povrch buňky 12 1.2.1 Mikroklky a stereocilie 12 1.2.2 Řasinky (kinocilie) 13 1.2.3 Bičík, flagellum

Více

Anatomie I přednáška 2. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí.

Anatomie I přednáška 2. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Anatomie I přednáška 2 Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Obsah přednášek Úvod. Přehled studijní literatury. Tkáně. Epitely. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Spojení

Více

Interakce buněk s mezibuněčnou hmotou. B. Dvořánková

Interakce buněk s mezibuněčnou hmotou. B. Dvořánková Interakce buněk s mezibuněčnou hmotou B. Dvořánková Obsah přednášky Buňka a její organely Extracelulární matrix Interakce buněk s ECM i navzájem Kultivace buněk in vitro Buněčné jádro Alberts: Molecular

Více

GIT 2b Orgány dutiny ústní - zub Ústav histologie a embryologie MUDr. Jana Šrajerová Předmět: Praktická mikroskopie B02242

GIT 2b Orgány dutiny ústní - zub Ústav histologie a embryologie MUDr. Jana Šrajerová Předmět: Praktická mikroskopie B02242 GIT 2b Orgány dutiny ústní - zub Ústav histologie a embryologie MUDr. Jana Šrajerová Předmět: Praktická mikroskopie B02242 1 Mikroskopování preparátů: (B 1: ret - viz GIT 2a) B 2: zub (B 3: hrot jazyka

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní /

Více

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Dnešní přednáška: Koncept uspořádání tkání Embryonální vznik tkání Typy tkání a jejich klasifikace Orgánové soustavy

Více

PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 1

PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 1 PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 1 Název cvičení: ŽIVOČIŠNÉ TKÁNĚ Teoretický úvod: Tkáň je soubor morfologicky podobných buněk, které plní určitou funkci. Buňky tvořící tkáň mohou být stejného typu, existují však

Více

BIOMECHANIKA ŠLACHY, VAZY, CHRUPAVKA

BIOMECHANIKA ŠLACHY, VAZY, CHRUPAVKA BIOMECHANIKA ŠLACHY, VAZY, CHRUPAVKA FUNKCE ŠLACH A VAZŮ Šlachy: spojují sval a kost přenos svalové síly na kost nebo chrupavku uložení elastické energie Vazy: spojují kosti stabilizace kloubu vymezení

Více

Druhy tkání. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Druhy tkání. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Druhy tkání Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 23. 10. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si rozšíří znalosti o tkáních, z kterých se pak vytváří větší celky

Více

Vazivová tkáň - vazivo

Vazivová tkáň - vazivo Vazivová tkáň - vazivo Vazivová tkáň - vazivo Vazivo je pojivová tkáň, kterou tvoří především vazivové buňky (fibroblasty), kolagenní (retikulární) a elastická vlákna a amorfní mezibuněční hmota. Buňky

Více

Buňka --- tkáň --- orgán --- org. soustava --- organismus

Buňka --- tkáň --- orgán --- org. soustava --- organismus Tkáně : literatura : Dylevský, I.: Anatomie a fyziologie člověka. Olomouc: Epava, 1998. Dylevský, I., Trojan,S.: Somatologie 1. Praha : Avicenum, 1990. Machová, J.: Biologie člověka pro učitele. Praha

Více

Interakce mezi buňkami a okolím

Interakce mezi buňkami a okolím Interakce mezi buňkami a okolím Struktury mezibuněčného prostoru: buněčný plášť ( glycocalyx ) mimobuněčná matrix ( extracellular matrix ) Buněčný plášť ( glycocalyx ) Struktura: uhlovodíkové řetězce složek

Více

Charakteristika epitelů. Epitelová tkáň. Bazální membrána. Bazální lamina. Polarita. Funkce basální laminy. buňky. Textus epithelialis

Charakteristika epitelů. Epitelová tkáň. Bazální membrána. Bazální lamina. Polarita. Funkce basální laminy. buňky. Textus epithelialis Charakteristika epitelů Epitelová tkáň Textus epithelialis buňky podkladem je bazální lamina těsně nahloučené s minimem mezibuněčné hmoty množství pevných mezibuněčných spojů různé tvary určující pro klasifikaci

Více

Stručný přehled tkání pohybového systému

Stručný přehled tkání pohybového systému Stručný přehled tkání pohybového systému Na stavbě kostry se podílí tři typy pojivových tkání vazivo, chrupavka, kost; skládají se z buněk, složky mezibuněčné = složka vláknitá (fibrilární) a amorfní.

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Tkáň svalová. Obecná charakteristika hladké a příčně pruhované svaloviny (kosterní a srdeční). Funkční morfologie myofibrily. Mechanismus kontrakce. Stavba

Více

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVÉHO - schopnost získávat energii z živin pro své životní potřeby - síla aktivně odpovídat na změny prostředí - možnost růstu, diferenciace a reprodukce

Více

Svalová tkáň, kontraktilní aparát, mechanismus kontrakce

Svalová tkáň, kontraktilní aparát, mechanismus kontrakce Svalová tkáň, kontraktilní aparát, mechanismus kontrakce Ústav pro histologii a embryologii Předmět: Histologie a embryologie 1, B01131, obor Zubní lékařství Datum přednášky: 22.10.2013 Svalová tkáň má

Více

Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta. Buňka. Ústav pro histologii a embryologii

Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta. Buňka. Ústav pro histologii a embryologii Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Buňka. Stavba a funkce buněčné membrány. Transmembránový transport. Membránové organely, buněčné kompartmenty. Ústav pro histologii a embryologii Doc. MUDr.

Více

Morfologie krvinek 607

Morfologie krvinek 607 Morfologie krvinek 607 Krev Objem krve přibližně 5,5 L Hematokrit - objem erytrocytů v procentech: 35 45% u žen, 40 50% u mužů 1% leukocyty a trombocyty (buffy coat) Zbytek plasma (voda, anorganické soli,

Více

HEMOPOESA. Periody krvetvorby, kmenové a progenitorové buňky; regulace hemopoesy. Ústav histologie a embryologie

HEMOPOESA. Periody krvetvorby, kmenové a progenitorové buňky; regulace hemopoesy. Ústav histologie a embryologie HEMOPOESA Periody krvetvorby, kmenové a progenitorové buňky; regulace hemopoesy Ústav histologie a embryologie MUDr. Radomíra Vagnerová, CSc. Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie B02241 Přednášky

Více

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

Buňky, tkáně, orgány, soustavy Lidská buňka buněčné organely a struktury: Jádro Endoplazmatické retikulum Goldiho aparát Mitochondrie Lysozomy Centrioly Cytoskelet Cytoplazma Cytoplazmatická membrána Buněčné jádro Jadérko Karyoplazma

Více

Buňka cytologie. Buňka. Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: buňka stavba Ročník: 1.

Buňka cytologie. Buňka. Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: buňka stavba Ročník: 1. Buňka cytologie Buňka - Základní, stavební a funkční jednotka organismu - Je univerzální - Všechny organismy jsou tvořeny z buněk - Nejmenší životaschopná existence - Objev v 17. stol. R. Hooke Tvar: rozmanitý,

Více

Biologie I. Buňka II. Campbell, Reece: Biology 6 th edition Pearson Education, Inc, publishing as Benjamin Cummings

Biologie I. Buňka II. Campbell, Reece: Biology 6 th edition Pearson Education, Inc, publishing as Benjamin Cummings Biologie I Buňka II Campbell, Reece: Biology 6 th edition Pearson Education, Inc, publishing as Benjamin Cummings BUŇKA II centrioly, ribosomy, jádro endomembránový systém semiautonomní organely peroxisomy

Více

Živočišné tkáně EPITELOVÁ TKÁŇ

Živočišné tkáně EPITELOVÁ TKÁŇ PL 15 /LP 4 Živočišné tkáně EPITELOVÁ TKÁŇ Teorie: Stavba a funkce tkání Tkáně představují soubory buněk stejného původu, metabolismu, funkce i tvaru. Z hlediska vývoje, stavby a funkce je dělíme na tkáně:

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Anatomické členění. Horní cesty dýchací. Dolní cesty dýchací. Nosní dutina Paranasální dutiny Nasopharynx

Anatomické členění. Horní cesty dýchací. Dolní cesty dýchací. Nosní dutina Paranasální dutiny Nasopharynx DÝCHACÍ SYSTÉM 2011 Anatomické členění Horní cesty dýchací Nosní dutina Paranasální dutiny Nasopharynx Dolní cesty dýchací Larynx Trachea Bronchiální strom Respirační oddíl Vývoj dýchacího systému Plicní

Více

- charakter mezibuněčné hmoty je měkký, tuhý a tvrdý.

- charakter mezibuněčné hmoty je měkký, tuhý a tvrdý. POJIVA VÝPLŇOVÁ A OPORNÁ - charakter mezibuněčné hmoty je měkký, tuhý a tvrdý. Podle morfologie a způsobu vzniku je rozdělujeme na: pojiva primitivní (tzv. nepravá); pojiva pravá. POJIVA NEPRAVÁ primitivní

Více

Modelování a aproximace v biomechanice

Modelování a aproximace v biomechanice Modelování a aproximace v biomechanice Během většiny lidské aktivity působí v jednom okamžiku víc než jedna skupina svalů. Je-li úkolem analyzovat síly působící v kloubech a svalech během určité lidské

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

II. SVALOVÁ TKÁŇ PŘÍČNĚ PRUHOVANÁ (ŽÍHANÁ) = svalovina kosterní

II. SVALOVÁ TKÁŇ PŘÍČNĚ PRUHOVANÁ (ŽÍHANÁ) = svalovina kosterní II. SVALOVÁ TKÁŇ PŘÍČNĚ PRUHOVANÁ (ŽÍHANÁ) = svalovina kosterní základní stavební jednotkou svalové vlákno, představující mnohojaderný útvar (soubuní) syncytiálního charakteru; vykazuje příčné pruhování;

Více

Oběhový systém. Oběhový systém. Obecná stavba cév. Tunica intima. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie.

Oběhový systém. Oběhový systém. Obecná stavba cév. Tunica intima. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie. Oběhový systém Oběhový systém histologie Srdce (cor) Krevní cévy tepny (arteriae) kapiláry (cappilariae) žíly (venae) Lymfatické cévy čtvrtek, 27. října 2005 15:02 Obecná stavba cév Tunica intima tunica

Více

Buňka VI. Meiosa. Apoptosa. Vesikulární transport. Ústav histologie a embryologie 1. LF UK

Buňka VI. Meiosa. Apoptosa. Vesikulární transport. Ústav histologie a embryologie 1. LF UK Buňka VI Meiosa. Apoptosa. Vesikulární transport. Ústav histologie a embryologie 1. LF UK Autor: doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie, kód B02241 Datum: 17.10.2013

Více

Praktikum z histologie. Modul B

Praktikum z histologie. Modul B Praktikum z histologie Modul B Pracovní protokol 2011 Buňka Odběr tkání a buněk: Ze živého organismu (BIOPSIE) Z mrtvoly (NEKROPSIE) Fyzikální metody: Teplo (mikrovlnná trouba) Zmražení (tekutý dusík 170

Více

Téma: Tkáně. Epitely. Praktické cvičení č. 1. Příklady epitelů histologické preparáty. Teoretický úvod:

Téma: Tkáně. Epitely. Praktické cvičení č. 1. Příklady epitelů histologické preparáty. Teoretický úvod: Praktické cvičení č. 1 2. ročník Téma: Tkáně Teoretický úvod: Tkáně jsou soubory buněk charakteristického tvaru a funkce. Podle typu buněk a množství a charakteru mezibuněčné hmoty, kterou jsou buňky navzájem

Více

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY o makromolekulární látky, z velkého počtu AMK zbytků o základ všech organismů o rostliny je vytvářejí z anorganických sloučenin (dusičnanů) o živočichové je musejí přijímat v potravě, v trávicím

Více

Živočišné tkáně. Vznik - histogeneze diferenciace proliferace

Živočišné tkáně. Vznik - histogeneze diferenciace proliferace Živočišné tkáně Vznik - histogeneze diferenciace proliferace Soudržnost, adhezivita. Mezibuněčná hmota!! - vláknitá kolagen, elastin amorfní voda, anorg, ionty, glykosoaminoglykany a strukturální glykoproteiny

Více

Histologie. 1. Buňka. Jádro. Cytoplazma. Buněčná membr ána. Histologie

Histologie. 1. Buňka. Jádro. Cytoplazma. Buněčná membr ána. Histologie Histologie Buňka je základní složkou organismu a vědou, která se zabývá její obecnou stavbou je cytologie. Histologie (v užším slova smyslu) je nauka o stavbě základních tkání (epitelové, pojivové a podpůrné,

Více

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby.

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby. Anatomie I přednáška 3 Spojení kostí. Klouby. Obsah přednášek Úvod. Přehled studijní literatury. Tkáně. Epitely. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Spojení kostí. Klouby. Páteř, spojení

Více

Téma I: Tkáň svalová

Téma I: Tkáň svalová Téma I: Tkáň svalová Charakteristika: Morfologie: buňky nebo vlákna, spojená intersticiálním vazivem - hladký sval buňky bez příčného žíhání - kosterní sval vlákna (syncytium) příčně pruhovaná - srdeční

Více

Struktura a skladba potravin Magisterský studijní program. Přednáška 4.

Struktura a skladba potravin Magisterský studijní program. Přednáška 4. Struktura a skladba potravin Magisterský studijní program Přednáška 4. Zobrazovací techniky a jejich využití při studiu struktury a skladby potravin. Téma 1. Světelná mikroskopie Přehledné a cílené barvící

Více

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.)

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1 Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1. Povrch kosti kryje vazivová blána, která se nazývá a) okostice b) chrupavka c) kostní obal 2. Na průřezu kosti rozeznáváme

Více

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Krevní cévy tepny (artérie), tepénky (arterioly) - silnější stěna hladké svaloviny (elastická vlákna, hladká svalovina,

Více

Histologie pro bakalářské studium Fyzioterapie. 1. Buňka. Jádro

Histologie pro bakalářské studium Fyzioterapie. 1. Buňka. Jádro Histologie pro bakalářské studium Fyzioterapie Buňka je základní složkou organismu a vědou, která se zabývá její obecnou stavbou je cytologie. Histologie (v užším slova smyslu) je nauka o stavbě základních

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Pohybový systém. MUDr.Kateřina Kapounková. Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/ ) 1

Pohybový systém. MUDr.Kateřina Kapounková. Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/ ) 1 Pohybový systém MUDr.Kateřina Kapounková Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/15.0209) 1 Pohybový systém Svalová tkáň a Pojivové tkáně : vazivo, chrupavka, kost Složené

Více

Histogeneze příklady. 151 Kurs 5: Vývoj buněk a tkání

Histogeneze příklady. 151 Kurs 5: Vývoj buněk a tkání Histogeneze příklady 151 Kurs 5: Vývoj buněk a tkání Kurs 5: Vývoj buněk a tkání 137 Kasuistika: Thalidomide 138 Základní morfogenetické procesy 139 Regenerace a reparace 140 Ženský reprodukční systém

Více

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. obr. č. 1

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. obr. č. 1 SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ obr. č. 1 SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ 5 smyslů: zrak sluch čich chuť hmat 1. ZRAK orgán = oko oční koule uložena v očnici vnímání viditelného záření, světla o vlnové délce 390-790 nm 1. ZRAK ochranné

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

Antigeny. Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu

Antigeny. Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu Antigeny Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu Antigeny Antigeny: kompletní (imunogen) - imunogennost - specificita nekompletní (hapten) - specificita antigenní determinanty (epitopy)

Více

Úvod do biologie rostlin Buňka ROSTLINNÁ BUŇKA

Úvod do biologie rostlin Buňka ROSTLINNÁ BUŇKA Slide 1a ROSTLINNÁ BUŇKA Slide 1b Specifické součásti ROSTLINNÁ BUŇKA Slide 1c Specifické součásti ROSTLINNÁ BUŇKA buněčná stěna Slide 1d Specifické součásti ROSTLINNÁ BUŇKA buněčná stěna plasmodesmy Slide

Více

Dýchací cesty: - horní. - dolní. Respirační oddíl plic

Dýchací cesty: - horní. - dolní. Respirační oddíl plic Dýchací systém Dýchací cesty: - horní - dolní Respirační oddíl plic Dýchací cesty (vedou a upravují vdechovaný vzduch): Dutina nosní Nosohltan Hrtan (larynx) Průdušnice (trachea) Průdušky (bronchy) Průdušinky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

USPOŘÁDEJTE HESLA PODLE PRAVDIVOSTI DO ŘÁDKŮ

USPOŘÁDEJTE HESLA PODLE PRAVDIVOSTI DO ŘÁDKŮ Proteiny funkce Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Chemie přírodních látek proteiny 22.7.2012 3. ročník čtyřletého G Procvičování struktury a funkcí proteinů

Více

Bílkoviny a rostlinná buňka

Bílkoviny a rostlinná buňka Bílkoviny a rostlinná buňka Bílkoviny Rostliny --- kontinuální diferenciace vytváření orgánů: - mitotická dělení -zvětšování buněk a tvorba buněčné stěny syntéza bílkovin --- fotosyntéza syntéza bílkovin

Více

Epitely a jejich variace

Epitely a jejich variace Epitely a jejich variace 141 Definice Avaskulární tkáň Buňky jsou k sobě těsně připojeny pomocí mezibuněčných spojení Jsou funkčně a morfologicky polarizovány Jsou připojeny k bazální lamině Rozdělení

Více

Prvotní organizmy byly jednobuněčné. Rostla složitost uspořádání jednobuněčných komplikované uspořádání uvnitř buňky (nálevníci).

Prvotní organizmy byly jednobuněčné. Rostla složitost uspořádání jednobuněčných komplikované uspořádání uvnitř buňky (nálevníci). Prvotní organizmy byly jednobuněčné. Rostla složitost uspořádání jednobuněčných komplikované uspořádání uvnitř buňky (nálevníci). Byla dosažena hranice, kdy jedna buňka už nestačila zajistit všechny nároky

Více

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07 Krev je součástí vnitřního prostředí organizmu, je hlavní mimobuněčnou tekutinou. Zajišťuje životní pochody v buňkách, účastní se pochodů, jež vytvářejí a udržují stálé vnitřní prostředí v organizmu, přímo

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Diferenciace tkání. Diferenciace blastocysta: Cytotrofoblast. Trofoblast. Syncytiotrofoblast. Epiblast. Embryoblast. Hypoblast

Diferenciace tkání. Diferenciace blastocysta: Cytotrofoblast. Trofoblast. Syncytiotrofoblast. Epiblast. Embryoblast. Hypoblast Histogenese 511 Diferenciace tkání Diferenciace blastocysta: Trofoblast Cytotrofoblast Syncytiotrofoblast Embryoblast Epiblast Hypoblast Extraembryonální mesoderm Epiblast Diferenciace epiblastu: Gamety

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

Komplementový systém a nespecifická imunita. Jana Novotná Ústav lékařské chemie a biochemie 2 LF UK

Komplementový systém a nespecifická imunita. Jana Novotná Ústav lékařské chemie a biochemie 2 LF UK Komplementový systém a nespecifická imunita Jana Novotná Ústav lékařské chemie a biochemie 2 LF UK IMUNITA = OBRANA 1. Rozpoznání vlastní a cizí 2. Specifičnost imunitní odpovědi 3. Paměť zachování specifických

Více

Specifická imunitní odpověd. Veřejné zdravotnictví

Specifická imunitní odpověd. Veřejné zdravotnictví Specifická imunitní odpověd Veřejné zdravotnictví MHC molekuly glykoproteiny exprimovány na všech jaderných buňkách (MHC I) nebo jenom na antigen prezentujících buňkách (MHC II) u lidí označovány jako

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

Histologie pro bakalářské studium. 1. Buňka. Jádro

Histologie pro bakalářské studium. 1. Buňka. Jádro Histologie pro bakalářské studium Buňka je základní složkou organismu a vědou, která se zabývá její obecnou stavbou je cytologie. Histologie (v užším slova smyslu) je nauka o stavbě základních tkání (epitelové,

Více

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška Základy cytologie přednáška Buňka definice, charakteristika strana 2 2 Buňky základní strukturální a funkční jednotky živých organismů Základní charakteristiky buněk rozmanitost (diverzita) - např. rostlinná

Více

Histologie. 1. Buňka. Jádro. Cytoplazma. Buněčná membr ána. Histologie

Histologie. 1. Buňka. Jádro. Cytoplazma. Buněčná membr ána. Histologie Histologie Buňka je základní složkou organismu a vědou, která se zabývá její obecnou stavbou je cytologie. Histologie (v užším slova smyslu) je nauka o stavbě základních tkání (epitelové, pojivové a podpůrné,

Více