ZEMĚDĚLSKÉ STROJE. II. díl STROJE PRO OCHRANU A HNOJENÍ ROSTLIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZEMĚDĚLSKÉ STROJE. II. díl STROJE PRO OCHRANU A HNOJENÍ ROSTLIN"

Transkript

1 ZEMĚDĚLSKÉ STROJE II. díl STROJE PRO OCHRANU A HNOJENÍ ROSTLIN Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Začínáme s praxí již ve škole na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Českých Budějovicích, reg.č. CZ 1.07/1.1.14/ Ing. Václav Forejt České Budějovice,2013

2 Jazyková korektura: Neprošlo jazykovou korekturou Sazba: Ing Václav Forejt Ing Václav Forejt

3 3 4 OBSAH 1 Ochrana rostlin Úvod Chemická ochrana rostlin a agrotechnické požadavky Postřikovače Hlavní součásti postřikovačů Rosiče Zmlžovače Poprašovače Moření osiva Desinfekce půdy Ekologická ochrana rostlin 34 2 Hnojení organickými hnojivy Úvod Organická hnojiva a agrotechnické požadavky Vápnění Stroje pro práci s chlévskou mrvou Stroje pro práci s kompostem Drtiče a štěpkovače Vrstvení a překopávání kompostu Prosévání kompostu Stroje pro rozmetání organických hnojiv Činnost rozmetadla Kontrola nastavení dávky Stroje na hnojení kapalnými hnojivy organického původu Agrotechnické požadavky Kejdovače a močůvkovače 56 3 Anorganická hnojiva Úvod Anorganická hnojiva a agrotechnické požadavky Stroje pro rozmetání anorganických hnojiv 66 4 Seznam literatury 79

4 Zemědělské stroje 4 Stroje na ochranu rostlin 1 STROJE NA OCHRANU ROSTLIN

5 Zemědělské stroje 5 Stroje na ochranu rostlin 1.1 Úvod Ochrana porostů ať už preventivní, nebo přímá, je pro získání výnosů stejně důležitá jako správná příprava půdy. Co očekáváme od strojů používaných při aplikaci chemických prostředků určených k ochraně rostlin? Sjednocováním předpisů v rámci Evropské unie se zvyšují legislativní i technické nároky nejen na samotné stroje, ale i na jejich obsluhu. Pro zemědělské odborníky je proto velice důležité umět si zjistit klíčové informace a náležitě jim porozumět. Ochrana rostlin je totiž pracovní operace, která může a nemusí být provedena a která se může, ale také nemusí vyplatit (v závislosti na kvalitě provedení). Pojďme si nejprve vysvětlit jaké jsou metody ochrany rostlin a od čeho se odvíjí způsob jejich chemické ochrany. 1.2 Chemická ochrana rostlin a agrotechnické požadavky Tradičně lze metody ochrany rostlin rozdělit na přímé a nepřímé. Nepřímé metody jsou vlastně určitým druhem prevence. Patří sem především dodržování agrotechnických postupů, moření osiva a šlechtění rezistentních odrůd. Přímé metody řeší aktuální výskyt problému a jeho následné potlačení. Opatření vedená proti škůdcům nebo chorobám musí být načasována tak, aby při prvním ošetření došlo k maximálnímu omezení jejich výskytu. U přímých metod máme také ještě možnost volby. V zásadě se můžeme rozhodnout mezi metodami biologickými, mechanickými, chemickými a velmi vzácně používanými metodami termickými, které jsou energeticky velmi náročné. Jejich princip totiž spočívá v tom, že ničí plevely proudem horkého vzduchu, předehřáté páry, nebo plamene. Biologické metody využívají přirozené vazby predátor kořist. Například slunéčko sedmitečné požírá mšice. Zachycováním škůdců do různých lapačů jsou charakteristické mechanické metody. V konvenčním zemědělství se příliš nevyužívají, známější jsou např. z lesů (boj s kůrovcem). Lze je také využít jako indikátory výskytu škůdců. Chemické metody ochrany rostlin jsou pro svou účinnost a aplikovatelnost v současnosti nejrozšířenější. Způsob chemické ochrany rostlin se odvíjí od námi zvolené formy hospodaření. Ty jsou v zásadě tři: konvenční

6 Zemědělské stroje 6 Stroje na ochranu rostlin integrované ekologické Ekologická forma hospodaření chemické přípravky ochrany rostlin prakticky nevyužívá. O požadavcích na mechanizaci potřebnou pro tento druh hospodaření budeme hovořit později. Konvenční a integrované formy hospodaření využívají prostředky chemické ochrany rostlin. V souvislosti s integrovanou formou hospodaření se také hovoří o tzv. precizním hospodaření. Při této technologii chemické ochrany dochází k ošetření jen těch částí pozemku, v nichž byl zjištěn zvýšený výskyt škůdce a ve zbývající části porostu se prostředek neaplikuje buď vůbec, nebo ve snížené koncentraci. Při konvenčním způsobu hospodaření je nejčastěji zmiňován požadavek na rovnoměrnou aplikaci v celém porostu. Tím se vyvíjí tlak na zdokonalování automatizačních prvků a trysek. Pesticidy jsou souborně označované chemické přípravky používané k ochraně rostlin. Mohou se používat preventivně, nebo slouží k hubení škodlivých činitelů, které se aktuálně nachází v kontrolovaném porostu. Pro ničení houbových chorob používáme přípravky, které označujeme jako fungicidy. Insekticidy používáme při napadení rostlin hmyzem. Herbicidy nám pomáhají ničit plevele. Méně známé jsou tzv. akaricidy. Jsou to chemické přípravky, které se používají speciálně proti roztočům. Každý pěstitel, který k.ochraně porostu používá chemické přípravky, vyžaduje odpovídající účinnost. Vzhledem k administrativní a finanční náročnosti, která je s chemickou ochranou rostlin spojena, by bylo nepříjemné zjistit, že námi použitý pesticid nebyl buď účinný vůbec, nebo kontrolovaný porost dokonce poškodil. V rostlinolékařství se setkáváme se třemi základními okruhy problémů týkajících se zdraví rostlin: Škůdci (mandelinka bramborová, mšice, dřepčík, sviluška atd.) Choroby (plíseň, padlí, rzi) Poruchy látkové výměny (nedostatek mikro a makro elementů)

7 Zemědělské stroje 7 Stroje na ochranu rostlin Možná vás napadá otázka proč ještě členit původce poškozující zdraví rostlin? Žádná z výše uvedených způsobů ochrany rostlin totiž není širokospektrální. I v případě používání pesticidů musíme respektovat jejich možnosti. Pesticidy aplikujeme dvěma možnými způsoby: Až po zjištění výskytu (zpravidla u většiny škůdců a méně významných houbových chorob) Preventivně (plísně) Tabulka 1/1: Fungicidy obsahující síru. Název: Používá se k ochraně: Vybrané přípravky: FUNGICIDY S OBSAHEM SÍRY Ovocných stromů, keřů a zeleniny, zvláště proti různým druhům padlí. Sulikol K Sulka Thiovit Používají se u: Padlí Mořidlo (např. česnek) Padlí Poznámka: Používají se při teplotě C, nejsou jedovaté pro včely. Tabulka 1/2: Fungicidy obsahující měď. Název: Používá se k ochraně: FUNGICIDY S OBSAHEM MĚDI Proti houbovým chorobám s výjimkou padlí. Vybrané přípravky: Kuprikol 50 Bordóská jícha Používají se u: Poznámka: Vinná réva Jsou třeba pečlivě dodržovat čistotu použitých postřikovačů. Příprava bordóské jíchy: 10 litrů 1% bordóské jíchy připravíme tak, že 100g roztlučené modré skalice necháme v plátěném řídkém pytlíku 12 hodin louhovat v 5 litrech dešťové vody v plastové nádobě. V jiné 10-ti litrové nádobě rozpustíme v 5-ti litrech vody 100

8 Používají se proti: Vybrané přípravky: Používají se při: Vybrané přípravky: Zemědělské stroje 8 Stroje na ochranu rostlin 150g hašeného vápna, aby vzniklo vápenné mléko, do kterého lijeme za stálého míchání rozpuštěnou modrou skalici NE OBRÁCENĚ! Tabulka 1/3: Organické fungicidy. Název: ORGANICKÉ FUNGICIDY Použití: K ochraně ovocných stromů, keřů a zeleniny Stolit 65, Klarinet 20 SC, Akrobat Europaren Novozir MN Bayleton Delan 700 Rubigan 12 MZ, Aliette Multi, WP, WG, Dellan EC, Topas WP, Ronila 50 Bioton, 750 SC EC Ridomil WG, Biool, MZ Rovral 50 Karathane WP LC. Strupovitosti Strupovitosti a Plíseň na Plíseň šedá a Strupovitosti Proti padlí jádrovin, padlí na bramborách moniliová jádrovin, na skvrnitosti jabloních choroba plísňových okrasných listů chorobách na a ovocných zelenině rostlinách. včetně brambor. Tabulka 1/4: Insekticidy. Název: INSEKTICIDY Použití: K ochraně ovocných stromů, keřů a zeleniny Zolone Omite Pirimor Bazudin 10 Diazinon 60 Actelic 50 Decis, 30 G EC EC Karate Proti savým a Svilušky mšice Roztočík Květilky, Obaleč Hubí žravým jahodníkový drátovci, jabloňový, veškerý škůdcům na ponravy, květopas hmyz i ovocných houbomilka jahodníkový užitečné rostlinách a česn., roztoče. révě vinné pochmurnatka mrkvová

9 Zemědělské stroje 9 Stroje na ochranu rostlin Tabulka 1/5: Bakteriální insekticidy. Název: BAKTERIÁLNÍ INSEKTICIDY Vybrané Dipel LS, Biobit Novodur FC přípravky: Používají se Housenkám různých motýlů na Housenkám na košťálové proti: dřevinách zelenině Poznámka: Obsahují Bacillus thuringiensis, jsou vhodné v zahradách Tabulka 1/6: Herbicidy. Název: Používá se k moření: HERBICIDY Plevelů Vybrané přípravky: Roundup, Dominátor Sarane 250 EC, Trastan T Používají se : Totální herbicid K ničení dvouděložných plevelů Tabulka 1/7: ostatní pesticidy. Název: OSTATNÍ PESTICIDY Vybrané přípravky: Basamit Granulat, hypermangan, Limacid Aversol, Morsuvin Používají K desinfekci Ochrana K hubení K ochraně se : půdy ničí klíčících slimáků, plzáků stromků před patogenní houby, rostlinek a hlemýžďů ohryzem zvěří háďátka a různý škodlivý hmyz Otázka: Jak vypočítáme kolik gramů pesticidu potřebujeme na přípravu námi zvoleného množství postřikové látky o požadované koncentraci?

10 Zemědělské stroje 10 Stroje na ochranu rostlin Koncentrace postřikové látky se udává zpravidla v procentech. Někdy se také můžeme setkat s jednotkou ppm. Pro vzájemný přepočet obou hodnot platí, že 0,1% = 1000 ppm. Pro vlastní výpočet si nejprve musíme uvědomit, že 1g pesticidu, který rozpustíme ve 100 ml vody představuje 1% (přesnější by bylo odměřit 99 ml vody + 1 gram pesticidu, ale v reálných podmínkách obvykle odměrné válce nebývají po ruce). Tímto způsobem jsme právě připravili 100 ml 1%-ní postřikové látky. Pokud 1 gram pesticidu rozpustíme v 1000 ml vody získáme 1 litr 0,1%-ní postřikové látky. Pro urychlení výpočtu je níže uvedena tabulka. Tabulka 1/8: Potřeba pesticidu. předepsaná koncentrace v % v ppm množství postřiku v litrech Jaká je potřeba pesticidu v gramech? 0, , , , , , , , , , Některé pesticidy jsou tekuté. V takovém případě pesticid nevážíme, ale lze předpokládat, že 1g 1cm 3. Kolik je 1cm 3 mililitrů? Z fyziky víme, že 1 dm 3 = 1 litr a také, že 1 dm 3 má 1000 cm 3 a 1 litr má také 1000 ml. 1cm 3 je tedy ekvivalentní 1 mililitru. Pro názornost si představme dvě stejně velké nádoby o obsahu 1 litru (tedy 1 dm 3 ). Když každou z nich pomyslně rozdělíme na 10 stejných dílků, získáme dva shodné obrazce (viz obr.č.: ) Některé rostliny, např. zelí, mají na povrchu listů hladký voskový povrch. Postřik na takových rostlinách špatně ulpívá, proto je vhodné přidávat do postřikové látky tzv. smáčedla. Tyto přípravky lze koupit na trhu, nebo je možné je nahradit Jarem, případně lepem uvařeným ze škrobové mouky.

11 Zemědělské stroje 11 Stroje na ochranu rostlin Obrázek 1/1:Velikost obsahu 1 litru a 1 dm 3. 1 litr 1 dm mililitrů 100 mililitrů 100 mililitrů 100 mililitrů 100 mililitrů 100 mililitrů 100 mililitrů 100 mililitrů 100 mililitrů 100 mililitrů 100 cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm 3 Předpokládejme nyní, že jsme konvenční hospodáři a zkusme si představit, jaké by v tom případě byly naše nároky na stroje určené pro chemickou ochranu. Při přípravě postřiku bychom jistě ocenili možnost snadného odečtení stavu hladiny v nádrži. Očekáváme tedy transparentnost a dobře čitelné rysky. Obrázek 1/2a, 2b: Při výrobě nádrží jsou používány transparentní materiály. Protože velikost kapek je velmi malá (udává se v µm), jsou trysky citlivé na nečistoty. Dalším požadavkem jsou účinné filtry, které jednak zachycují případné nečistoty, jednak neznesnadňují průchod přípravku přes filtr. V případě, že z jakéhokoli důvodu dojde k ucpání postřikové trysky, je pro nás důležitá jejich snadná výměna, případně i čištění. Častým

12 Zemědělské stroje 12 Stroje na ochranu rostlin přerušováním práce, rozebíráním a čištěním trysek však vznikají časové ztráty, které jsou pro obsluhu nepříjemné. Dalším požadavkem jistě bude těsnost nádrže. Pro rovnoměrné dávkování postřiku je důležitý stálý tlak. Avšak při příliš vysokém tlaku vznikají příliš jemné kapky, které jednoduše uletí a na rostlinách vůbec neulpí. Naopak, při nízkém tlaku se tvoří velké kapky, které se na rostlinách neudrží a kapou na zem (jako při prudkém dešti). V obou případech zůstává porost neošetřen. K dosažení stálého tlaku však potřebujeme konstantní (neměnnou) rychlost. To si lze v praxi jen těžko představit. Pole bývají zvlněná, do kopce s plnou nádrží a plným postřikovačem jedeme jinou rychlostí, než z kopce s téměř prázdným postřikovačem. Také je nutné objíždět meliorační skruže, mokřiny, sloupy vysokého napětí a pomalu se otáčet na souvrati. Potřebujeme tedy snadno a rychle nastavit pracovní tlak abychom dosáhli rovnoměrného postřiku. U ručních postřikovačů považujeme jednoduchou obsluhu za samozřejmost, u traktorových, či samochodných postřikovačů je požadována snadnost obsluhy. Dalším požadavkem je zamezení odkapu trysek a konečně udržení stálé koncentrace pesticidu v nádrži. Důsledkem by byla nedostatečná ochrana rostlin na počátku postřiku a naopak, poškození rostlin na jeho konci. Obrázek 1/3a, 3b: Postřikovače musí mít odpovídající světlost, rostliny jsou od kol okláněny tzv. děličem porostu. děliče porostu Ty součásti postřikovačů, které přichází do styku s postřikem nesmí podléhat korozi. Současná výrobní technologie využívá kombinace plastů s odolnými keramickými nebo kovovými materiály. Postřikovač sám o sobě musí dobře procházet porostem, pro který je určen, proto mají samochodné postřikovače velkou světlost. Některé mohou být vybaveny tzv. děliči porostu (viz obr. 1/3a, 3b). Otázka: Proč mají traktorové postřikovače menší světlost než samochodné?

13 Zemědělské stroje 13 Stroje na ochranu rostlin Chemické ochranné prostředky lze používat ve formě: Postřiku, rosení, zmlžování přípravek se dostává na rostliny ve vodním nebo jiném roztoku. Výhodou je dobrá přilnavost roztoku na rostliny a malá spotřeba přípravku. Nevýhodou je velká spotřeba vody a práce s přípravou roztoku. Poprašování přípravek se dostává na napadené rostliny rozptýlený na jemné prachové částečky. Nevýhodou je relativně velká spotřeba. Moření osivo se obaluje ochranným mořícím prostředkem, který ničí zárodky chorob a škůdců na povrchu semene a současně zabraňuje infekci semen z půdy. Desinfekce půdy přípravek ničí škůdce, nebo jejich zárodky v půdě. Nejčastěji se používá pára. 1.3 Postřikovače Rozdělení postřikovačů Ruční Tažené Poháněné od pojezdových kol Poháněné vlastním motorem Traktorové Nesené Závěsné Motorové, Samochodné Obrázek 1/ 4: Traktorový závěsný postřikovač.

14 Zemědělské stroje 14 Stroje na ochranu rostlin Obrázek 1/ 5a, 5b:Samochodné postřikovače. Postřikování je charakterizováno velikostí kapek µm. Předpokládaná spotřeba se pohybuje od 200 do 1000 l.ha -1. Princip rozptylu postřikové kapaliny je hydraulický postřiková kapalina je do trysek vháněna pod tlakem 1 7 at. Tlak může být vyvíjen dvěma způsoby: postřiková kapalina prochází přímo čerpadlem a následně je vháněna do trysek v zásobníku je zvyšován tlak vzduchu, který následně vhání postřikovou kapalinu do trysek Postřikování se nejčastěji využívá na veškeré polní porosty. Z toho vyplývají i nedostatky tohoto postupu. Jsou to závislost na povětrnostních podmínkách, hustota porostu a s tím související časová náročnost a výkon. Povětrnostní podmínky postřiky obecně se neaplikují za deště, těsně před a po dešti a při rychlosti větru nad 4 m.s -1. Na trhu jsou dostupné trysky s tzv. řízenou vzduchovou podporou, které jsou schopné aplikovat postřik při rychlosti větru do 9 m.s -1. Hustota porostu pokud je porost zahuštěn, postřiková látka se nedostane pod listy. V praxi se jednoduše zvýší dávka postřiku. Časová náročnost odvíjí se od kvality postřiku a včasnosti zásahu. Výkon zde lze analogicky použít pořekadlo kdo rychle dává, dvakrát dává. Včasnost zásahu může ušetřit další nutnost chemického postřiku.

15 Zemědělské stroje 15 Stroje na ochranu rostlin Hlavní součásti postřikovačů Zásobní nádrže - jsou dnes vyráběny z plastů. Obrázek 1/ 6: Boční pohled na tažený postřikovač. Obsah nádrže se volí podle typu postřikovače. Ruční postřikovače mají obsah 1 16 l, potažní l, traktorové, samochodné l. Obrázek 1/ 7a, 7b: Nádrže na pesticid. Řada postřikovačů je vybavena kromě nádrže na postřikovací roztok i vyplachovací nádrží a malou nádržkou s čistou vodou, která slouží k omytí rukou nebo zasažených částí. Obrázek 1/8: Výpustní kohout čisté vody na mytí rukou (žlutá šipka) a kohout pro rychlé plnění nádrže (zelená šipka).

16 Zemědělské stroje 16 Stroje na ochranu rostlin Aby nedocházelo v průběhu práce k ucpávání trysek, jsou v zásobní nádrži umístěny filtry, které mohou být tkané, nebo probíjené plastové s průměrem otvorů 0,6 0,8 mm. Filtry mohou být umístěny také v sacím potrubí čerpadla, popř. u výtokového hrdla. Obrázek 1/9: Filtr sací větvě Míchadlo - zabezpečuje, že se po dobu pracovní operace nebude měnit koncentrace postřiku. Míchadla mohou být: Mechanická používá se hřídel s rychlostí ot.min -1. Hřídel je umístěna ve spodní části nádrže. K hřídeli jsou připevněny 2 4 páry radiálních lopatek. U kyvných míchadel se používají jednoduché lopatky a hřídel se kývá rychlostí kyvů. min -1. Hydraulická promíchávají obsah nádrže vratným proudem tlakové kapaliny, který se odděluje v regulačním ventilu z hlavního tlakového potrubí. Proud je vystřikován tryskou ve spodní části nádrže. Pneumatická obsah je promícháván přetlakovým proudem vzduchu, který je veden do spodní části nádrže. Obrázek 1/ 10: Míchací a oběhové čerpadlo.

17 Zemědělské stroje 17 Stroje na ochranu rostlin Čerpadlo - zabezpečuje, aby byl přípravek na ochranu rostlin rovnoměrně vháněn do rozstřikovacích trysek. Čerpadla rozdělujeme na: zubová o s vnějším ozubením o s vnitřním ozubením a vložkou mezi ozubenými koly (srpkové) o s vnitřním ozubením bez vložky mezi ozubenými koly (trochoidní) šroubová lamelová pístová o axiální o radiální Zubové čerpadlo je tvořeno dvěma, nebo více vzájemně zabíhajícími ozubenými koly uloženými v pouzdře s velmi malou boční i radiální vůlí. Jedno ozubené kolo bývá hnací, ostatní jsou od něj poháněna. Zubové čerpadlo s nitřním ozubením bez vložky mezi ozubenými koly. Čerpadlo se skládá ze dvou ozubených kol. Ozubené kolo s vnějším ozubením (A) má vždy o jeden zub méně než ozubené kolo s vnitřním ozubením (B). Zuby jsou vyrobeny tak, že se všechny stále dotýkají. Na levé straně jsou oddělené sací prostory a na pravé straně jsou výtlačné prostory. Kapalina je při tomto smyslu otáčení trvale nasávána na levé straně a pravou stranou je vytlačována ven. Obrázek 1/11a, 11b: Ozubené kolo s vnitřním a vnějším ozubením. A B A

18 Zemědělské stroje 18 Stroje na ochranu rostlin Obrázek 1/12:Zubové čerpadlo - detail. A výtlak B sání Čerpadlo s vnitřním ozubením s vložkou mezi ozubenými koly Tato čerpadla jsou tvořena poháněným ozubeným kolem s vnějším ozubením (1) a ozubeným kolem s vnitřním ozubením (2). Vložka mezi ozubenými koly (3) odděluje sací a výtlačný prostor čerpadla. Při otáčení ozubených kol (jak ukazuje šipka) je kapalina unášena v mezerách zubů obou kol z prostoru sání do prostoru výtlaku. Protože ozubení v horní části čerpadla do sebe zapadá, vytlačuje se kapalina z mezer zubů a proudí do výtlačného potrubí. Obrázek 1/13: Zubové čerpadlo s vnitřním ozubením, s vložkou detail. 2 1 sání výtlak 3

19 Zemědělské stroje 19 Stroje na ochranu rostlin Obrázek 1/14a, 14b: detail kol s vnitřním a vnějším ozubením a detail vložky mezi ozubenými koly Čerpadlo s vnějším ozubením Tato čerpadla jsou tvořena nejčastěji dvěma, mohou i více, vzájemně zabíhajícími ozubenými koly (I), která jsou uložena v tělese s velmi malou boční i radiální vůlí (II). Jedno ozubené kolo je hnací (III), druhé (ostatní) je od něj poháněno. Zuby vycházející ze záběru se plní kapalinou, a tím dochází k nasátí kapaliny, která je dále dopravována zubovými mezerami po obvodu výtlačného prostoru. Obrázek 1/15a, 15b: Detail čerpadla s vnějším ozubením. II III I Otázka: nakreslete schémata zubových čerpadel, naznačte smysl otáčení a popište funkci. Jaký je počet zubů u kol s vnitřním a vnějším ozubením a proč? Jaký je minimální počet zubů při němž by čerpadlo ještě fungovalo?

20 Zemědělské stroje 20 Stroje na ochranu rostlin Šroubové čerpadlo může mít jedno vřeteno, nebo dvě až čtyři vřetena. Při otáčení koná vřeteno krouživý pohyb a posunuje kapalinu v trubce. Výhodou je plynulý průtok bez pulsací a tichý chod. Obrázek 1/16a, 16b: Šroubové čerpadlo. Ozubená kola vřetena Lamelová čerpadla využívají rotoru (R), který je excentricky umístěn ve válcovém otvoru statoru (S). Čerpadlo během jedné poloviny otáčky nasává kapalinu a během druhé poloviny ji vytlačuje. Na jednu otáčku připadá jedno vysunutí a jedno zasunutí lamel (L). Obrázek 1/17: Lamelové čerpadlo - schéma. R L S Obrázek 1/18a, 18b: Lamelové čerpadlo výukový model. L S

21 Zemědělské stroje 21 Stroje na ochranu rostlin Otázka: Proč dochází 1x k zasunutí a vysunutí lamel během jedné otáčky a čím je to způsobeno? Pístová axiální čerpadla jsou v principu velmi jednoduchá. Nakloněná deska vyvolává vzhledem k hřídeli tangenciální sílu, která klade odpor při otáčení čerpadla. Obrázek 1/19: Pístové axiální čerpadlo s kluzátkem. pružina klouzátko Pístové axiální čerpadlo s nakloněnou deskou a otočným blokem válců je schématicky načrtnuto na obrázku č.1/20: Obrázek 1/20: Pístové axiální čerpadlo s otočným blokem válců. rotující blok válců písty pevná nakloněná deska 180? Otázka: co se stane, když v pístovém axiálním čerpadle otočíme nakloněnou desku o

22 Zemědělské stroje 22 Stroje na ochranu rostlin Pístová radiální čerpadla mají válce uspořádány v rovině proložené osou hřídele, podobně jako spalovací motory. Válce mohou být svislé, nebo vodorovné. Řadové pístové čerpadlo funguje tak, že kapalina je přiváděna sacím potrubím, prochází kanály v hřídeli, výstředníku a kluzátky přes sací ventil do válce nad píst. Při pohybu pístu vzhůru je kapalina vytlačována přes výtlačný ventil do výtlačného kanálu. Obrázek 1/21a: Pístové radiální čerpadlo. výtlačný kanál výtlačný ventil sací ventil píst výstředník kluzátko sací kanál hnací hřídel U postřikovačů se nejčastěji setkáme s membránopístovým čerpadlem. Jeho výhodou je zamezení úniku postřikové látky pod písty čerpadla. Obrázek 1/22a, 1/22b: Membránopístové čerpadlo. výfukové kanály sací kanály membrána písty Otázka: při výměně oleje u membránopístového čerpadla jste si všimli, že se olej změnil v emulzi. Co to pravděpodobně způsobilo?

23 Zemědělské stroje 23 Stroje na ochranu rostlin Obrázek 1/23: Membránopístové čerpadlo, které je poháněno od vývodového hřídele traktoru přes hnací kloubový hřídel. Druhy používaných čerpadel u postřikovačů jsou: Pístová jsou používána u výkonných motorových postřikovačů Pístová jednoduchá setkáme se s nimi u ručních postřikovačů. Fungují stejně jako hustilky. Pístová dvojčinná mají dva pracovní válce, do nichž zasahují dva písty na společné pístnici. Při jednom zdvihu pístnice dochází v jednom válci k sání a ve druhém k výtlaku. Obrázek 1/24: Membránopístové čerpadlo, které je poháněno od vývodového hřídele traktoru přes hnací kloubový hřídel pohled z druhé strany.

24 Zemědělské stroje 24 Stroje na ochranu rostlin Obrázek 1/25: Míchací a oběhové čerpadlo. Membránová se používá jen u ručních postřikovačů Zubová můžeme se s nimi setkat u zamlžovačů určených pro čerpání olejových roztoků, kterými je čerpadlo také zároveň mazáno. Odstředivá jsou používána i u letadlových postřikovačů. Rozstřikovací trysky - na práci trysek závisí kvalita rozptylu a tedy i účinnost postřiku. Výběr trysky je určen pracovním principem postřikové látky, záleží na tom zda se jedná o systémový, nebo kontaktní pesticid. Dále výběr trysek závisí na prostupnosti plodiny, počasí, vysoká rychlost pojezdu, vysoký tlak při postřiku a dále také záleží na typu ochrany rostlin a požadovaném aplikačním množství. Obrázek 1/26: Ztráty postřikové jíchy, k nimž dochází působením povětrnostních podmínek. horko a sucho odpar odkap vítr

25 Zemědělské stroje 25 Stroje na ochranu rostlin Obrázek 1/27a, 27b: Z důvodu snadné obsluhy jsou na postřikovém rámu umístěny 3 4 rozstřikovací trysky. V praxi jsou používány tyto hydraulické rozstřikovací trysky: vířivé tak jako dochází u vodních vírů k vířivému pohybu kapaliny, dochází i ve vířivých tryskách ke spirálovitému otáčení postřikového prostředku. Touto odstředivou silou vzniká kapkový obrazec dutý kužel. štěrbinové na konci trysky je oválná štěrbina. Jako kapkový obrazec vzniká vějíř. Jejich použití je v dnešní době nejčastější. Obrázek 1/28a, 28b: Porovnání velikosti kapek u štěrbinové trysky s přisáváním vzduchu (žlutá) a štěrbinové trysky bez přisávací komůrky (modrá). Modrá tryska tvoří v porovnání se žlutou tryskou jemnější kapky, které jsou náchylnější podnosu. Obrázek 1/29a, 29b: Porovnání kapkového spektra v závislosti na tlaku.

26 Zemědělské stroje 26 Stroje na ochranu rostlin Obrázek 1/30: Vějíř vznikající při použití štěrbinové trysky s plochou šterbinou. nárazové výsledný kapkový obrazec je plochý vějíř. deflektorové jsou opatřeny tzv. rozptylovacím deflektorem. Flektovat = ohýbat, rozptylovací deflektor usměrňuje paprsek postřikové kapaliny do požadovaného tvaru. Obrázek 1/31: Tryska AirMixs plochou štěrbinou. Další druhy trysek: širokorozsahové nízkoúletové injektorové (trysky s přisáváním vzduchu) koncové nízkotlaké

27 Zemědělské stroje 27 Stroje na ochranu rostlin vysokotlaké jednootvorové víceotvorové (např. trysky pro kapalná hnojiva) Obrázek 1/32: Víceotvorové trysky. tříotvorová tryska šestiotvorová tryska Aplikační trubice Obrázek 1/33a, 33b: aplikační trubice foto a nákres aplikační trubice s pěti otvory. Kvalita rozptylu závisí na: Pracovním tlaku zde existuje přímá úměrnost čím vyšší tlak, tím větší rozptyl, vysoký pracovní tlak však způsobuje opotřebování trysek. Průměru otvoru čím menší otvor, tím větší rozptyl (pokud zahradní hadici ucpete prstem docílíte vyššího rozptylu). Při postřiku vzniká celé spektrum kapek. Drobné kapky snadno ulétnou, velké kapky často přináší plýtvání chemikáliemi. Spektrum velikostí

28 Zemědělské stroje 28 Stroje na ochranu rostlin kapek závisí na úhlu rozstřiku, velikosti trysky, typu trysky a tlaku postřikové látky. Trysky s menšími otvory vytváří menší kapky. Objemu vířivé komůrky čím menší objem, tím lepší je rozptyl. Se změnou objemu vířivé komůrky se mění i tvar kužele. Vysouváním, nebo zasouváním jádra do pouzdra se mění tvar kužele a tím i dostřik. Stoupání a hloubce závitů v hlavě jádra čím menší stoupání, tím lepší rozptyl. Kvalitě opracování součástek trysky čím přesněji je tryska opracována, tím lepší je rozptyl. Klasifikace spektra velikosti kapek podle Imag DLO Tabulka 1/9: Klasifikace velikosti kapek. Třída VMD* Velikost kapek µm VF Velmi jemné < 150 F Jemné M Střední C Velké VC Velmi velké EC Extra velké >500 Volume Median Diameter = střední objemový průměr Otázka: Do níže načrtnuté tabulky doplňte šipky je větší nebo je menší a charakterizujte vztah mezi veličinou a rozptylem. Jak lze u trysky ovlivnit tvar kužele? Tabulka 1/10: Přímá a nepřímá úměra mezi veličinami, které ovlivňují kvalitu rozptylu. Tlak Rozptyl Objem vířivé komůrky Rozptyl Průměr trysky Rozptyl Stoupání závitu Rozptyl Příručky na ochranu rostlin poskytují informace o množství kapaliny (l.ha -1 ) a o spektru kapek, se kterými je dosahováno optimálních výsledků, tato informace je sdělena

29 Zemědělské stroje 29 Stroje na ochranu rostlin formou kódu. Např. kód 4M znamená, že je doporučeno množství 400 l.ha -1 s tryskami, které vytvářejí kapky o velikosti pro střední (M) kvalitu postřiku. Kola, nápravy a rám Postřikovače mohou být vybaveny různými druhy kol. Důležitá je světlost podvozku, pro snadný průchod porostem a nosnost pneumatik, která bývá označována jako LOAD INDEX zátěžový index, který odpovídá standardní pojezdové rychlosti, za ní pak bývá uvedena ještě druhá a třetí nosnost. Ty odpovídají dalším pojezdovým rychlostem. Obrázek 1/34a, 34b, 34c: Kola a pneumatiky u postřikovačů. Další součástí výbavy postřikovačů jsou pevné nebo odpružené nápravy, které obsahují bubnové brzdy s vnitřním, nebo vnějším snímačem otáček. Obrázek 1/35a, 35b: Snímač pojezdové rychlosti a brzda. U návěsných postřikovačů jsou součástí rámu vlečná oka, dolní, popř. naváděcí tažná oj, lze nastavit rozchod kol. Rám také slouží k upevnění elektrických kabelů nutných pro provoz po pozemních komunikacích. Postřikovací rám slouží k nesení vlastního postřikovací ústrojí a umožňuje aplikaci pesticidu na porost.

30 Zemědělské stroje 30 Stroje na ochranu rostlin Obrázek 1/36: Pohled na postřikovací rám aplikačního ústrojí. Zařízení zlepšující kvalitu postřiku nízkoúletové trysky trysky s přisáváním vzduchu řízená vzduchová podpora přepínání různých velikostí trysek během jízdy využití vlastního či získaného elektrického náboje kapek kombinace pesticidů s dalšími látkami Nízkoúletové trysky jsou trysky vytvářející takové kapkové spektrum, které není unášeno z porostu pryč. Nevýhodou tohoto systému může být tvorba velkých kapek, které se nedokáží udržet na rostlině a padají na zem. Výhodou je jejich cena a spolehlivost. Asymetrická injektorová tryska s dvojitým paprskem rozstřikuje postřikovou jíchu ve dvou úhlech 10 a 50. To umožňuje smáčení celé rostliny bez ohledu na směr jízdy porostem. Obrázek 1/37: Směr výstřiku dvouštěrbinové trysky. směr pojezdu

31 Zemědělské stroje 31 Stroje na ochranu rostlin Řízená vzduchová podpora byla vyvinuta jako účinný nástroj proti úletu. Princip tohoto systému tkví v tom, že ke kapkovému obrazci ze standardních trysek je přiváděn proud vzduchu, který pomáhá malé kapky rovnoměrně umístit na rostliny. Tento systém umožňuje aplikovat postřik i při vyšší rychlosti větru (9 m.s -1 ). Tím se zlepšují podmínky pro včasnost postřiku, vyšší účinnost a s tím spojená nižší spotřeba postřiku. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady. Obrázek 1/38: Schéma postřikovače s řízenou vzduchovou podporou. Žlutá šipka naznačuje vlastní pesticid, modrá šipka usměrnění kapek díky řízené vzduchové podpoře. postřik vzduch Obrázek 1/39a, 39b: Řízená vzduchová podpora foto, do vzduchových vaků Twin systému je vzduch vháněn ventilátory. Možnost přepínání různých velikostí trysek během jízdy je systém, který vychází z předpokladu, že pro optimální práci trysek je nutný stálý tlak a tedy konstantní rychlost. Ta v praxi není možná z několika důvodů. Jsou to: zvlněný terén, různá hmotnost postřikovače z důvodu měnícího se objemu postřikové kapaliny a pohonných látek v nádrži, dále překážek na poli a existence souvratí.

ENVIprojekt s.r.o. TYPOVÝ PROJEKT KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 ZLÍNSKÝ

ENVIprojekt s.r.o. TYPOVÝ PROJEKT KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 ZLÍNSKÝ ENVIprojekt s.r.o. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 OBEC : KRAJ : - ZLÍNSKÝ ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 352 / 2008 ZHOTOVITEL : ENVIprojekt s.r.o. OBJEDNATEL : ZLÍNSKÝ KRAJ

Více

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI. Bc. Pavel Kalvas. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI. Bc. Pavel Kalvas. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI Bc. Pavel Kalvas Diplomová práce Vedoucí diplomové práce Doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc.

Více

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzhledem k docházejícím zásobám ropy a nesmírným

Více

Güstrower. Güstrower news. Vše pro aplikaci hnojiv a logistiku při sklizni

Güstrower. Güstrower news. Vše pro aplikaci hnojiv a logistiku při sklizni Güstrower news Vše pro aplikaci hnojiv a logistiku při sklizni 1 Rozmetací nástavba Güstrower na prvním třínápravovém nosiči Dammann Na podzim roku 2011 jsme dodali na soukromou farmu rodiny Vrbských z

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ

RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ Prof. Ing. František Vlk, DrSc. RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzorem pro stavbu motocyklového podvozku se stalo jízdní kolo.

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Kola a pneumatiky: - dotažení matic kol - neporušenost ráfků kol - tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu 2. Motor, převodovky, hnací nápravy,

Více

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 3. Zemědělství a jeho výrobní zaměření... 5 3. 1. Rostlinná výroba 6 3. 1. 1. Obiloviny 6 3. 1. 2. Olejniny 8 3. 1. 3. Okopaniny 10 3. 1.

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Otázky k písemné části zkoušky: Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Část a) Správná praxe v ochraně rostlin a bezpečné zacházení s přípravky: 1.

Více

Průvodce výrobou a využitím bioplynu

Průvodce výrobou a využitím bioplynu České sdružení pro biomasu Průvodce výrobou a využitím bioplynu Publikace je zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009

Více

Systémy zpracování půdy

Systémy zpracování půdy Systémy zpracování půdy Zemědělci určují systém, kterým budou zpracovávat půdu, zčásti kopírováním tradičních postupů a zčásti využíváním výhod, které přináší technický pokrok. Obecně si zemědělci na celém

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie mléka TECHNOLOGIE MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D. Prof. MVDr.

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

v energetice a dopravě

v energetice a dopravě Katedra elektroenergetiky a ekologie Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni Diplomová práce Výroba, úprava a využití bioplynu v energetice a dopravě T e r e z a V y š t e i n o v á Školitel:

Více

Praktická dílna. Spalovací motory I. utoexper. Servis Podvozek Organizace práce. Motor Systémy a příslušenství. Automobil od A do Z.

Praktická dílna. Spalovací motory I. utoexper. Servis Podvozek Organizace práce. Motor Systémy a příslušenství. Automobil od A do Z. omobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka ke studii Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc v rámci projektu

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí

4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí 4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí Kapitola 4 Čistění odpadních vod je zpracování na konci potrubí, které je potřebné, protože různé zdroje produkují odpadní vody. Patří k nim voda

Více

Technologie ochrany životního prostředí

Technologie ochrany životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Technologie ochrany životního prostředí Část III Technologie zneškodňování odpadů Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR.ING Ústí nad Labem,

Více

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel Skripta modulů kurzu Kolektiv autorů Název návrhu GP: Vzdělávání sedlák spotřebitel Registrační číslo GP: CZ.1.07/3.2.03/04.0021 Vzdělávání za

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

svépomocné solární systémy

svépomocné solární systémy Armin Themeßl Werner Weiß svépomocné solární systémy Příručka projektování a stavby solárních systémů Pro workshop svépomocné instalace přeložil a připravil Ekologický institut Autoři děkují všem, kteří

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více