ZEMĚDĚLSKÉ STROJE. II. díl STROJE PRO OCHRANU A HNOJENÍ ROSTLIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZEMĚDĚLSKÉ STROJE. II. díl STROJE PRO OCHRANU A HNOJENÍ ROSTLIN"

Transkript

1 ZEMĚDĚLSKÉ STROJE II. díl STROJE PRO OCHRANU A HNOJENÍ ROSTLIN Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Začínáme s praxí již ve škole na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Českých Budějovicích, reg.č. CZ 1.07/1.1.14/ Ing. Václav Forejt České Budějovice,2013

2 Jazyková korektura: Neprošlo jazykovou korekturou Sazba: Ing Václav Forejt Ing Václav Forejt

3 3 4 OBSAH 1 Ochrana rostlin Úvod Chemická ochrana rostlin a agrotechnické požadavky Postřikovače Hlavní součásti postřikovačů Rosiče Zmlžovače Poprašovače Moření osiva Desinfekce půdy Ekologická ochrana rostlin 34 2 Hnojení organickými hnojivy Úvod Organická hnojiva a agrotechnické požadavky Vápnění Stroje pro práci s chlévskou mrvou Stroje pro práci s kompostem Drtiče a štěpkovače Vrstvení a překopávání kompostu Prosévání kompostu Stroje pro rozmetání organických hnojiv Činnost rozmetadla Kontrola nastavení dávky Stroje na hnojení kapalnými hnojivy organického původu Agrotechnické požadavky Kejdovače a močůvkovače 56 3 Anorganická hnojiva Úvod Anorganická hnojiva a agrotechnické požadavky Stroje pro rozmetání anorganických hnojiv 66 4 Seznam literatury 79

4 Zemědělské stroje 4 Stroje na ochranu rostlin 1 STROJE NA OCHRANU ROSTLIN

5 Zemědělské stroje 5 Stroje na ochranu rostlin 1.1 Úvod Ochrana porostů ať už preventivní, nebo přímá, je pro získání výnosů stejně důležitá jako správná příprava půdy. Co očekáváme od strojů používaných při aplikaci chemických prostředků určených k ochraně rostlin? Sjednocováním předpisů v rámci Evropské unie se zvyšují legislativní i technické nároky nejen na samotné stroje, ale i na jejich obsluhu. Pro zemědělské odborníky je proto velice důležité umět si zjistit klíčové informace a náležitě jim porozumět. Ochrana rostlin je totiž pracovní operace, která může a nemusí být provedena a která se může, ale také nemusí vyplatit (v závislosti na kvalitě provedení). Pojďme si nejprve vysvětlit jaké jsou metody ochrany rostlin a od čeho se odvíjí způsob jejich chemické ochrany. 1.2 Chemická ochrana rostlin a agrotechnické požadavky Tradičně lze metody ochrany rostlin rozdělit na přímé a nepřímé. Nepřímé metody jsou vlastně určitým druhem prevence. Patří sem především dodržování agrotechnických postupů, moření osiva a šlechtění rezistentních odrůd. Přímé metody řeší aktuální výskyt problému a jeho následné potlačení. Opatření vedená proti škůdcům nebo chorobám musí být načasována tak, aby při prvním ošetření došlo k maximálnímu omezení jejich výskytu. U přímých metod máme také ještě možnost volby. V zásadě se můžeme rozhodnout mezi metodami biologickými, mechanickými, chemickými a velmi vzácně používanými metodami termickými, které jsou energeticky velmi náročné. Jejich princip totiž spočívá v tom, že ničí plevely proudem horkého vzduchu, předehřáté páry, nebo plamene. Biologické metody využívají přirozené vazby predátor kořist. Například slunéčko sedmitečné požírá mšice. Zachycováním škůdců do různých lapačů jsou charakteristické mechanické metody. V konvenčním zemědělství se příliš nevyužívají, známější jsou např. z lesů (boj s kůrovcem). Lze je také využít jako indikátory výskytu škůdců. Chemické metody ochrany rostlin jsou pro svou účinnost a aplikovatelnost v současnosti nejrozšířenější. Způsob chemické ochrany rostlin se odvíjí od námi zvolené formy hospodaření. Ty jsou v zásadě tři: konvenční

6 Zemědělské stroje 6 Stroje na ochranu rostlin integrované ekologické Ekologická forma hospodaření chemické přípravky ochrany rostlin prakticky nevyužívá. O požadavcích na mechanizaci potřebnou pro tento druh hospodaření budeme hovořit později. Konvenční a integrované formy hospodaření využívají prostředky chemické ochrany rostlin. V souvislosti s integrovanou formou hospodaření se také hovoří o tzv. precizním hospodaření. Při této technologii chemické ochrany dochází k ošetření jen těch částí pozemku, v nichž byl zjištěn zvýšený výskyt škůdce a ve zbývající části porostu se prostředek neaplikuje buď vůbec, nebo ve snížené koncentraci. Při konvenčním způsobu hospodaření je nejčastěji zmiňován požadavek na rovnoměrnou aplikaci v celém porostu. Tím se vyvíjí tlak na zdokonalování automatizačních prvků a trysek. Pesticidy jsou souborně označované chemické přípravky používané k ochraně rostlin. Mohou se používat preventivně, nebo slouží k hubení škodlivých činitelů, které se aktuálně nachází v kontrolovaném porostu. Pro ničení houbových chorob používáme přípravky, které označujeme jako fungicidy. Insekticidy používáme při napadení rostlin hmyzem. Herbicidy nám pomáhají ničit plevele. Méně známé jsou tzv. akaricidy. Jsou to chemické přípravky, které se používají speciálně proti roztočům. Každý pěstitel, který k.ochraně porostu používá chemické přípravky, vyžaduje odpovídající účinnost. Vzhledem k administrativní a finanční náročnosti, která je s chemickou ochranou rostlin spojena, by bylo nepříjemné zjistit, že námi použitý pesticid nebyl buď účinný vůbec, nebo kontrolovaný porost dokonce poškodil. V rostlinolékařství se setkáváme se třemi základními okruhy problémů týkajících se zdraví rostlin: Škůdci (mandelinka bramborová, mšice, dřepčík, sviluška atd.) Choroby (plíseň, padlí, rzi) Poruchy látkové výměny (nedostatek mikro a makro elementů)

7 Zemědělské stroje 7 Stroje na ochranu rostlin Možná vás napadá otázka proč ještě členit původce poškozující zdraví rostlin? Žádná z výše uvedených způsobů ochrany rostlin totiž není širokospektrální. I v případě používání pesticidů musíme respektovat jejich možnosti. Pesticidy aplikujeme dvěma možnými způsoby: Až po zjištění výskytu (zpravidla u většiny škůdců a méně významných houbových chorob) Preventivně (plísně) Tabulka 1/1: Fungicidy obsahující síru. Název: Používá se k ochraně: Vybrané přípravky: FUNGICIDY S OBSAHEM SÍRY Ovocných stromů, keřů a zeleniny, zvláště proti různým druhům padlí. Sulikol K Sulka Thiovit Používají se u: Padlí Mořidlo (např. česnek) Padlí Poznámka: Používají se při teplotě C, nejsou jedovaté pro včely. Tabulka 1/2: Fungicidy obsahující měď. Název: Používá se k ochraně: FUNGICIDY S OBSAHEM MĚDI Proti houbovým chorobám s výjimkou padlí. Vybrané přípravky: Kuprikol 50 Bordóská jícha Používají se u: Poznámka: Vinná réva Jsou třeba pečlivě dodržovat čistotu použitých postřikovačů. Příprava bordóské jíchy: 10 litrů 1% bordóské jíchy připravíme tak, že 100g roztlučené modré skalice necháme v plátěném řídkém pytlíku 12 hodin louhovat v 5 litrech dešťové vody v plastové nádobě. V jiné 10-ti litrové nádobě rozpustíme v 5-ti litrech vody 100

8 Používají se proti: Vybrané přípravky: Používají se při: Vybrané přípravky: Zemědělské stroje 8 Stroje na ochranu rostlin 150g hašeného vápna, aby vzniklo vápenné mléko, do kterého lijeme za stálého míchání rozpuštěnou modrou skalici NE OBRÁCENĚ! Tabulka 1/3: Organické fungicidy. Název: ORGANICKÉ FUNGICIDY Použití: K ochraně ovocných stromů, keřů a zeleniny Stolit 65, Klarinet 20 SC, Akrobat Europaren Novozir MN Bayleton Delan 700 Rubigan 12 MZ, Aliette Multi, WP, WG, Dellan EC, Topas WP, Ronila 50 Bioton, 750 SC EC Ridomil WG, Biool, MZ Rovral 50 Karathane WP LC. Strupovitosti Strupovitosti a Plíseň na Plíseň šedá a Strupovitosti Proti padlí jádrovin, padlí na bramborách moniliová jádrovin, na skvrnitosti jabloních choroba plísňových okrasných listů chorobách na a ovocných zelenině rostlinách. včetně brambor. Tabulka 1/4: Insekticidy. Název: INSEKTICIDY Použití: K ochraně ovocných stromů, keřů a zeleniny Zolone Omite Pirimor Bazudin 10 Diazinon 60 Actelic 50 Decis, 30 G EC EC Karate Proti savým a Svilušky mšice Roztočík Květilky, Obaleč Hubí žravým jahodníkový drátovci, jabloňový, veškerý škůdcům na ponravy, květopas hmyz i ovocných houbomilka jahodníkový užitečné rostlinách a česn., roztoče. révě vinné pochmurnatka mrkvová

9 Zemědělské stroje 9 Stroje na ochranu rostlin Tabulka 1/5: Bakteriální insekticidy. Název: BAKTERIÁLNÍ INSEKTICIDY Vybrané Dipel LS, Biobit Novodur FC přípravky: Používají se Housenkám různých motýlů na Housenkám na košťálové proti: dřevinách zelenině Poznámka: Obsahují Bacillus thuringiensis, jsou vhodné v zahradách Tabulka 1/6: Herbicidy. Název: Používá se k moření: HERBICIDY Plevelů Vybrané přípravky: Roundup, Dominátor Sarane 250 EC, Trastan T Používají se : Totální herbicid K ničení dvouděložných plevelů Tabulka 1/7: ostatní pesticidy. Název: OSTATNÍ PESTICIDY Vybrané přípravky: Basamit Granulat, hypermangan, Limacid Aversol, Morsuvin Používají K desinfekci Ochrana K hubení K ochraně se : půdy ničí klíčících slimáků, plzáků stromků před patogenní houby, rostlinek a hlemýžďů ohryzem zvěří háďátka a různý škodlivý hmyz Otázka: Jak vypočítáme kolik gramů pesticidu potřebujeme na přípravu námi zvoleného množství postřikové látky o požadované koncentraci?

10 Zemědělské stroje 10 Stroje na ochranu rostlin Koncentrace postřikové látky se udává zpravidla v procentech. Někdy se také můžeme setkat s jednotkou ppm. Pro vzájemný přepočet obou hodnot platí, že 0,1% = 1000 ppm. Pro vlastní výpočet si nejprve musíme uvědomit, že 1g pesticidu, který rozpustíme ve 100 ml vody představuje 1% (přesnější by bylo odměřit 99 ml vody + 1 gram pesticidu, ale v reálných podmínkách obvykle odměrné válce nebývají po ruce). Tímto způsobem jsme právě připravili 100 ml 1%-ní postřikové látky. Pokud 1 gram pesticidu rozpustíme v 1000 ml vody získáme 1 litr 0,1%-ní postřikové látky. Pro urychlení výpočtu je níže uvedena tabulka. Tabulka 1/8: Potřeba pesticidu. předepsaná koncentrace v % v ppm množství postřiku v litrech Jaká je potřeba pesticidu v gramech? 0, , , , , , , , , , Některé pesticidy jsou tekuté. V takovém případě pesticid nevážíme, ale lze předpokládat, že 1g 1cm 3. Kolik je 1cm 3 mililitrů? Z fyziky víme, že 1 dm 3 = 1 litr a také, že 1 dm 3 má 1000 cm 3 a 1 litr má také 1000 ml. 1cm 3 je tedy ekvivalentní 1 mililitru. Pro názornost si představme dvě stejně velké nádoby o obsahu 1 litru (tedy 1 dm 3 ). Když každou z nich pomyslně rozdělíme na 10 stejných dílků, získáme dva shodné obrazce (viz obr.č.: ) Některé rostliny, např. zelí, mají na povrchu listů hladký voskový povrch. Postřik na takových rostlinách špatně ulpívá, proto je vhodné přidávat do postřikové látky tzv. smáčedla. Tyto přípravky lze koupit na trhu, nebo je možné je nahradit Jarem, případně lepem uvařeným ze škrobové mouky.

11 Zemědělské stroje 11 Stroje na ochranu rostlin Obrázek 1/1:Velikost obsahu 1 litru a 1 dm 3. 1 litr 1 dm mililitrů 100 mililitrů 100 mililitrů 100 mililitrů 100 mililitrů 100 mililitrů 100 mililitrů 100 mililitrů 100 mililitrů 100 mililitrů 100 cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm 3 Předpokládejme nyní, že jsme konvenční hospodáři a zkusme si představit, jaké by v tom případě byly naše nároky na stroje určené pro chemickou ochranu. Při přípravě postřiku bychom jistě ocenili možnost snadného odečtení stavu hladiny v nádrži. Očekáváme tedy transparentnost a dobře čitelné rysky. Obrázek 1/2a, 2b: Při výrobě nádrží jsou používány transparentní materiály. Protože velikost kapek je velmi malá (udává se v µm), jsou trysky citlivé na nečistoty. Dalším požadavkem jsou účinné filtry, které jednak zachycují případné nečistoty, jednak neznesnadňují průchod přípravku přes filtr. V případě, že z jakéhokoli důvodu dojde k ucpání postřikové trysky, je pro nás důležitá jejich snadná výměna, případně i čištění. Častým

12 Zemědělské stroje 12 Stroje na ochranu rostlin přerušováním práce, rozebíráním a čištěním trysek však vznikají časové ztráty, které jsou pro obsluhu nepříjemné. Dalším požadavkem jistě bude těsnost nádrže. Pro rovnoměrné dávkování postřiku je důležitý stálý tlak. Avšak při příliš vysokém tlaku vznikají příliš jemné kapky, které jednoduše uletí a na rostlinách vůbec neulpí. Naopak, při nízkém tlaku se tvoří velké kapky, které se na rostlinách neudrží a kapou na zem (jako při prudkém dešti). V obou případech zůstává porost neošetřen. K dosažení stálého tlaku však potřebujeme konstantní (neměnnou) rychlost. To si lze v praxi jen těžko představit. Pole bývají zvlněná, do kopce s plnou nádrží a plným postřikovačem jedeme jinou rychlostí, než z kopce s téměř prázdným postřikovačem. Také je nutné objíždět meliorační skruže, mokřiny, sloupy vysokého napětí a pomalu se otáčet na souvrati. Potřebujeme tedy snadno a rychle nastavit pracovní tlak abychom dosáhli rovnoměrného postřiku. U ručních postřikovačů považujeme jednoduchou obsluhu za samozřejmost, u traktorových, či samochodných postřikovačů je požadována snadnost obsluhy. Dalším požadavkem je zamezení odkapu trysek a konečně udržení stálé koncentrace pesticidu v nádrži. Důsledkem by byla nedostatečná ochrana rostlin na počátku postřiku a naopak, poškození rostlin na jeho konci. Obrázek 1/3a, 3b: Postřikovače musí mít odpovídající světlost, rostliny jsou od kol okláněny tzv. děličem porostu. děliče porostu Ty součásti postřikovačů, které přichází do styku s postřikem nesmí podléhat korozi. Současná výrobní technologie využívá kombinace plastů s odolnými keramickými nebo kovovými materiály. Postřikovač sám o sobě musí dobře procházet porostem, pro který je určen, proto mají samochodné postřikovače velkou světlost. Některé mohou být vybaveny tzv. děliči porostu (viz obr. 1/3a, 3b). Otázka: Proč mají traktorové postřikovače menší světlost než samochodné?

13 Zemědělské stroje 13 Stroje na ochranu rostlin Chemické ochranné prostředky lze používat ve formě: Postřiku, rosení, zmlžování přípravek se dostává na rostliny ve vodním nebo jiném roztoku. Výhodou je dobrá přilnavost roztoku na rostliny a malá spotřeba přípravku. Nevýhodou je velká spotřeba vody a práce s přípravou roztoku. Poprašování přípravek se dostává na napadené rostliny rozptýlený na jemné prachové částečky. Nevýhodou je relativně velká spotřeba. Moření osivo se obaluje ochranným mořícím prostředkem, který ničí zárodky chorob a škůdců na povrchu semene a současně zabraňuje infekci semen z půdy. Desinfekce půdy přípravek ničí škůdce, nebo jejich zárodky v půdě. Nejčastěji se používá pára. 1.3 Postřikovače Rozdělení postřikovačů Ruční Tažené Poháněné od pojezdových kol Poháněné vlastním motorem Traktorové Nesené Závěsné Motorové, Samochodné Obrázek 1/ 4: Traktorový závěsný postřikovač.

14 Zemědělské stroje 14 Stroje na ochranu rostlin Obrázek 1/ 5a, 5b:Samochodné postřikovače. Postřikování je charakterizováno velikostí kapek µm. Předpokládaná spotřeba se pohybuje od 200 do 1000 l.ha -1. Princip rozptylu postřikové kapaliny je hydraulický postřiková kapalina je do trysek vháněna pod tlakem 1 7 at. Tlak může být vyvíjen dvěma způsoby: postřiková kapalina prochází přímo čerpadlem a následně je vháněna do trysek v zásobníku je zvyšován tlak vzduchu, který následně vhání postřikovou kapalinu do trysek Postřikování se nejčastěji využívá na veškeré polní porosty. Z toho vyplývají i nedostatky tohoto postupu. Jsou to závislost na povětrnostních podmínkách, hustota porostu a s tím související časová náročnost a výkon. Povětrnostní podmínky postřiky obecně se neaplikují za deště, těsně před a po dešti a při rychlosti větru nad 4 m.s -1. Na trhu jsou dostupné trysky s tzv. řízenou vzduchovou podporou, které jsou schopné aplikovat postřik při rychlosti větru do 9 m.s -1. Hustota porostu pokud je porost zahuštěn, postřiková látka se nedostane pod listy. V praxi se jednoduše zvýší dávka postřiku. Časová náročnost odvíjí se od kvality postřiku a včasnosti zásahu. Výkon zde lze analogicky použít pořekadlo kdo rychle dává, dvakrát dává. Včasnost zásahu může ušetřit další nutnost chemického postřiku.

15 Zemědělské stroje 15 Stroje na ochranu rostlin Hlavní součásti postřikovačů Zásobní nádrže - jsou dnes vyráběny z plastů. Obrázek 1/ 6: Boční pohled na tažený postřikovač. Obsah nádrže se volí podle typu postřikovače. Ruční postřikovače mají obsah 1 16 l, potažní l, traktorové, samochodné l. Obrázek 1/ 7a, 7b: Nádrže na pesticid. Řada postřikovačů je vybavena kromě nádrže na postřikovací roztok i vyplachovací nádrží a malou nádržkou s čistou vodou, která slouží k omytí rukou nebo zasažených částí. Obrázek 1/8: Výpustní kohout čisté vody na mytí rukou (žlutá šipka) a kohout pro rychlé plnění nádrže (zelená šipka).

16 Zemědělské stroje 16 Stroje na ochranu rostlin Aby nedocházelo v průběhu práce k ucpávání trysek, jsou v zásobní nádrži umístěny filtry, které mohou být tkané, nebo probíjené plastové s průměrem otvorů 0,6 0,8 mm. Filtry mohou být umístěny také v sacím potrubí čerpadla, popř. u výtokového hrdla. Obrázek 1/9: Filtr sací větvě Míchadlo - zabezpečuje, že se po dobu pracovní operace nebude měnit koncentrace postřiku. Míchadla mohou být: Mechanická používá se hřídel s rychlostí ot.min -1. Hřídel je umístěna ve spodní části nádrže. K hřídeli jsou připevněny 2 4 páry radiálních lopatek. U kyvných míchadel se používají jednoduché lopatky a hřídel se kývá rychlostí kyvů. min -1. Hydraulická promíchávají obsah nádrže vratným proudem tlakové kapaliny, který se odděluje v regulačním ventilu z hlavního tlakového potrubí. Proud je vystřikován tryskou ve spodní části nádrže. Pneumatická obsah je promícháván přetlakovým proudem vzduchu, který je veden do spodní části nádrže. Obrázek 1/ 10: Míchací a oběhové čerpadlo.

17 Zemědělské stroje 17 Stroje na ochranu rostlin Čerpadlo - zabezpečuje, aby byl přípravek na ochranu rostlin rovnoměrně vháněn do rozstřikovacích trysek. Čerpadla rozdělujeme na: zubová o s vnějším ozubením o s vnitřním ozubením a vložkou mezi ozubenými koly (srpkové) o s vnitřním ozubením bez vložky mezi ozubenými koly (trochoidní) šroubová lamelová pístová o axiální o radiální Zubové čerpadlo je tvořeno dvěma, nebo více vzájemně zabíhajícími ozubenými koly uloženými v pouzdře s velmi malou boční i radiální vůlí. Jedno ozubené kolo bývá hnací, ostatní jsou od něj poháněna. Zubové čerpadlo s nitřním ozubením bez vložky mezi ozubenými koly. Čerpadlo se skládá ze dvou ozubených kol. Ozubené kolo s vnějším ozubením (A) má vždy o jeden zub méně než ozubené kolo s vnitřním ozubením (B). Zuby jsou vyrobeny tak, že se všechny stále dotýkají. Na levé straně jsou oddělené sací prostory a na pravé straně jsou výtlačné prostory. Kapalina je při tomto smyslu otáčení trvale nasávána na levé straně a pravou stranou je vytlačována ven. Obrázek 1/11a, 11b: Ozubené kolo s vnitřním a vnějším ozubením. A B A

18 Zemědělské stroje 18 Stroje na ochranu rostlin Obrázek 1/12:Zubové čerpadlo - detail. A výtlak B sání Čerpadlo s vnitřním ozubením s vložkou mezi ozubenými koly Tato čerpadla jsou tvořena poháněným ozubeným kolem s vnějším ozubením (1) a ozubeným kolem s vnitřním ozubením (2). Vložka mezi ozubenými koly (3) odděluje sací a výtlačný prostor čerpadla. Při otáčení ozubených kol (jak ukazuje šipka) je kapalina unášena v mezerách zubů obou kol z prostoru sání do prostoru výtlaku. Protože ozubení v horní části čerpadla do sebe zapadá, vytlačuje se kapalina z mezer zubů a proudí do výtlačného potrubí. Obrázek 1/13: Zubové čerpadlo s vnitřním ozubením, s vložkou detail. 2 1 sání výtlak 3

19 Zemědělské stroje 19 Stroje na ochranu rostlin Obrázek 1/14a, 14b: detail kol s vnitřním a vnějším ozubením a detail vložky mezi ozubenými koly Čerpadlo s vnějším ozubením Tato čerpadla jsou tvořena nejčastěji dvěma, mohou i více, vzájemně zabíhajícími ozubenými koly (I), která jsou uložena v tělese s velmi malou boční i radiální vůlí (II). Jedno ozubené kolo je hnací (III), druhé (ostatní) je od něj poháněno. Zuby vycházející ze záběru se plní kapalinou, a tím dochází k nasátí kapaliny, která je dále dopravována zubovými mezerami po obvodu výtlačného prostoru. Obrázek 1/15a, 15b: Detail čerpadla s vnějším ozubením. II III I Otázka: nakreslete schémata zubových čerpadel, naznačte smysl otáčení a popište funkci. Jaký je počet zubů u kol s vnitřním a vnějším ozubením a proč? Jaký je minimální počet zubů při němž by čerpadlo ještě fungovalo?

20 Zemědělské stroje 20 Stroje na ochranu rostlin Šroubové čerpadlo může mít jedno vřeteno, nebo dvě až čtyři vřetena. Při otáčení koná vřeteno krouživý pohyb a posunuje kapalinu v trubce. Výhodou je plynulý průtok bez pulsací a tichý chod. Obrázek 1/16a, 16b: Šroubové čerpadlo. Ozubená kola vřetena Lamelová čerpadla využívají rotoru (R), který je excentricky umístěn ve válcovém otvoru statoru (S). Čerpadlo během jedné poloviny otáčky nasává kapalinu a během druhé poloviny ji vytlačuje. Na jednu otáčku připadá jedno vysunutí a jedno zasunutí lamel (L). Obrázek 1/17: Lamelové čerpadlo - schéma. R L S Obrázek 1/18a, 18b: Lamelové čerpadlo výukový model. L S

21 Zemědělské stroje 21 Stroje na ochranu rostlin Otázka: Proč dochází 1x k zasunutí a vysunutí lamel během jedné otáčky a čím je to způsobeno? Pístová axiální čerpadla jsou v principu velmi jednoduchá. Nakloněná deska vyvolává vzhledem k hřídeli tangenciální sílu, která klade odpor při otáčení čerpadla. Obrázek 1/19: Pístové axiální čerpadlo s kluzátkem. pružina klouzátko Pístové axiální čerpadlo s nakloněnou deskou a otočným blokem válců je schématicky načrtnuto na obrázku č.1/20: Obrázek 1/20: Pístové axiální čerpadlo s otočným blokem válců. rotující blok válců písty pevná nakloněná deska 180? Otázka: co se stane, když v pístovém axiálním čerpadle otočíme nakloněnou desku o

22 Zemědělské stroje 22 Stroje na ochranu rostlin Pístová radiální čerpadla mají válce uspořádány v rovině proložené osou hřídele, podobně jako spalovací motory. Válce mohou být svislé, nebo vodorovné. Řadové pístové čerpadlo funguje tak, že kapalina je přiváděna sacím potrubím, prochází kanály v hřídeli, výstředníku a kluzátky přes sací ventil do válce nad píst. Při pohybu pístu vzhůru je kapalina vytlačována přes výtlačný ventil do výtlačného kanálu. Obrázek 1/21a: Pístové radiální čerpadlo. výtlačný kanál výtlačný ventil sací ventil píst výstředník kluzátko sací kanál hnací hřídel U postřikovačů se nejčastěji setkáme s membránopístovým čerpadlem. Jeho výhodou je zamezení úniku postřikové látky pod písty čerpadla. Obrázek 1/22a, 1/22b: Membránopístové čerpadlo. výfukové kanály sací kanály membrána písty Otázka: při výměně oleje u membránopístového čerpadla jste si všimli, že se olej změnil v emulzi. Co to pravděpodobně způsobilo?

23 Zemědělské stroje 23 Stroje na ochranu rostlin Obrázek 1/23: Membránopístové čerpadlo, které je poháněno od vývodového hřídele traktoru přes hnací kloubový hřídel. Druhy používaných čerpadel u postřikovačů jsou: Pístová jsou používána u výkonných motorových postřikovačů Pístová jednoduchá setkáme se s nimi u ručních postřikovačů. Fungují stejně jako hustilky. Pístová dvojčinná mají dva pracovní válce, do nichž zasahují dva písty na společné pístnici. Při jednom zdvihu pístnice dochází v jednom válci k sání a ve druhém k výtlaku. Obrázek 1/24: Membránopístové čerpadlo, které je poháněno od vývodového hřídele traktoru přes hnací kloubový hřídel pohled z druhé strany.

24 Zemědělské stroje 24 Stroje na ochranu rostlin Obrázek 1/25: Míchací a oběhové čerpadlo. Membránová se používá jen u ručních postřikovačů Zubová můžeme se s nimi setkat u zamlžovačů určených pro čerpání olejových roztoků, kterými je čerpadlo také zároveň mazáno. Odstředivá jsou používána i u letadlových postřikovačů. Rozstřikovací trysky - na práci trysek závisí kvalita rozptylu a tedy i účinnost postřiku. Výběr trysky je určen pracovním principem postřikové látky, záleží na tom zda se jedná o systémový, nebo kontaktní pesticid. Dále výběr trysek závisí na prostupnosti plodiny, počasí, vysoká rychlost pojezdu, vysoký tlak při postřiku a dále také záleží na typu ochrany rostlin a požadovaném aplikačním množství. Obrázek 1/26: Ztráty postřikové jíchy, k nimž dochází působením povětrnostních podmínek. horko a sucho odpar odkap vítr

25 Zemědělské stroje 25 Stroje na ochranu rostlin Obrázek 1/27a, 27b: Z důvodu snadné obsluhy jsou na postřikovém rámu umístěny 3 4 rozstřikovací trysky. V praxi jsou používány tyto hydraulické rozstřikovací trysky: vířivé tak jako dochází u vodních vírů k vířivému pohybu kapaliny, dochází i ve vířivých tryskách ke spirálovitému otáčení postřikového prostředku. Touto odstředivou silou vzniká kapkový obrazec dutý kužel. štěrbinové na konci trysky je oválná štěrbina. Jako kapkový obrazec vzniká vějíř. Jejich použití je v dnešní době nejčastější. Obrázek 1/28a, 28b: Porovnání velikosti kapek u štěrbinové trysky s přisáváním vzduchu (žlutá) a štěrbinové trysky bez přisávací komůrky (modrá). Modrá tryska tvoří v porovnání se žlutou tryskou jemnější kapky, které jsou náchylnější podnosu. Obrázek 1/29a, 29b: Porovnání kapkového spektra v závislosti na tlaku.

26 Zemědělské stroje 26 Stroje na ochranu rostlin Obrázek 1/30: Vějíř vznikající při použití štěrbinové trysky s plochou šterbinou. nárazové výsledný kapkový obrazec je plochý vějíř. deflektorové jsou opatřeny tzv. rozptylovacím deflektorem. Flektovat = ohýbat, rozptylovací deflektor usměrňuje paprsek postřikové kapaliny do požadovaného tvaru. Obrázek 1/31: Tryska AirMixs plochou štěrbinou. Další druhy trysek: širokorozsahové nízkoúletové injektorové (trysky s přisáváním vzduchu) koncové nízkotlaké

27 Zemědělské stroje 27 Stroje na ochranu rostlin vysokotlaké jednootvorové víceotvorové (např. trysky pro kapalná hnojiva) Obrázek 1/32: Víceotvorové trysky. tříotvorová tryska šestiotvorová tryska Aplikační trubice Obrázek 1/33a, 33b: aplikační trubice foto a nákres aplikační trubice s pěti otvory. Kvalita rozptylu závisí na: Pracovním tlaku zde existuje přímá úměrnost čím vyšší tlak, tím větší rozptyl, vysoký pracovní tlak však způsobuje opotřebování trysek. Průměru otvoru čím menší otvor, tím větší rozptyl (pokud zahradní hadici ucpete prstem docílíte vyššího rozptylu). Při postřiku vzniká celé spektrum kapek. Drobné kapky snadno ulétnou, velké kapky často přináší plýtvání chemikáliemi. Spektrum velikostí

28 Zemědělské stroje 28 Stroje na ochranu rostlin kapek závisí na úhlu rozstřiku, velikosti trysky, typu trysky a tlaku postřikové látky. Trysky s menšími otvory vytváří menší kapky. Objemu vířivé komůrky čím menší objem, tím lepší je rozptyl. Se změnou objemu vířivé komůrky se mění i tvar kužele. Vysouváním, nebo zasouváním jádra do pouzdra se mění tvar kužele a tím i dostřik. Stoupání a hloubce závitů v hlavě jádra čím menší stoupání, tím lepší rozptyl. Kvalitě opracování součástek trysky čím přesněji je tryska opracována, tím lepší je rozptyl. Klasifikace spektra velikosti kapek podle Imag DLO Tabulka 1/9: Klasifikace velikosti kapek. Třída VMD* Velikost kapek µm VF Velmi jemné < 150 F Jemné M Střední C Velké VC Velmi velké EC Extra velké >500 Volume Median Diameter = střední objemový průměr Otázka: Do níže načrtnuté tabulky doplňte šipky je větší nebo je menší a charakterizujte vztah mezi veličinou a rozptylem. Jak lze u trysky ovlivnit tvar kužele? Tabulka 1/10: Přímá a nepřímá úměra mezi veličinami, které ovlivňují kvalitu rozptylu. Tlak Rozptyl Objem vířivé komůrky Rozptyl Průměr trysky Rozptyl Stoupání závitu Rozptyl Příručky na ochranu rostlin poskytují informace o množství kapaliny (l.ha -1 ) a o spektru kapek, se kterými je dosahováno optimálních výsledků, tato informace je sdělena

29 Zemědělské stroje 29 Stroje na ochranu rostlin formou kódu. Např. kód 4M znamená, že je doporučeno množství 400 l.ha -1 s tryskami, které vytvářejí kapky o velikosti pro střední (M) kvalitu postřiku. Kola, nápravy a rám Postřikovače mohou být vybaveny různými druhy kol. Důležitá je světlost podvozku, pro snadný průchod porostem a nosnost pneumatik, která bývá označována jako LOAD INDEX zátěžový index, který odpovídá standardní pojezdové rychlosti, za ní pak bývá uvedena ještě druhá a třetí nosnost. Ty odpovídají dalším pojezdovým rychlostem. Obrázek 1/34a, 34b, 34c: Kola a pneumatiky u postřikovačů. Další součástí výbavy postřikovačů jsou pevné nebo odpružené nápravy, které obsahují bubnové brzdy s vnitřním, nebo vnějším snímačem otáček. Obrázek 1/35a, 35b: Snímač pojezdové rychlosti a brzda. U návěsných postřikovačů jsou součástí rámu vlečná oka, dolní, popř. naváděcí tažná oj, lze nastavit rozchod kol. Rám také slouží k upevnění elektrických kabelů nutných pro provoz po pozemních komunikacích. Postřikovací rám slouží k nesení vlastního postřikovací ústrojí a umožňuje aplikaci pesticidu na porost.

30 Zemědělské stroje 30 Stroje na ochranu rostlin Obrázek 1/36: Pohled na postřikovací rám aplikačního ústrojí. Zařízení zlepšující kvalitu postřiku nízkoúletové trysky trysky s přisáváním vzduchu řízená vzduchová podpora přepínání různých velikostí trysek během jízdy využití vlastního či získaného elektrického náboje kapek kombinace pesticidů s dalšími látkami Nízkoúletové trysky jsou trysky vytvářející takové kapkové spektrum, které není unášeno z porostu pryč. Nevýhodou tohoto systému může být tvorba velkých kapek, které se nedokáží udržet na rostlině a padají na zem. Výhodou je jejich cena a spolehlivost. Asymetrická injektorová tryska s dvojitým paprskem rozstřikuje postřikovou jíchu ve dvou úhlech 10 a 50. To umožňuje smáčení celé rostliny bez ohledu na směr jízdy porostem. Obrázek 1/37: Směr výstřiku dvouštěrbinové trysky. směr pojezdu

31 Zemědělské stroje 31 Stroje na ochranu rostlin Řízená vzduchová podpora byla vyvinuta jako účinný nástroj proti úletu. Princip tohoto systému tkví v tom, že ke kapkovému obrazci ze standardních trysek je přiváděn proud vzduchu, který pomáhá malé kapky rovnoměrně umístit na rostliny. Tento systém umožňuje aplikovat postřik i při vyšší rychlosti větru (9 m.s -1 ). Tím se zlepšují podmínky pro včasnost postřiku, vyšší účinnost a s tím spojená nižší spotřeba postřiku. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady. Obrázek 1/38: Schéma postřikovače s řízenou vzduchovou podporou. Žlutá šipka naznačuje vlastní pesticid, modrá šipka usměrnění kapek díky řízené vzduchové podpoře. postřik vzduch Obrázek 1/39a, 39b: Řízená vzduchová podpora foto, do vzduchových vaků Twin systému je vzduch vháněn ventilátory. Možnost přepínání různých velikostí trysek během jízdy je systém, který vychází z předpokladu, že pro optimální práci trysek je nutný stálý tlak a tedy konstantní rychlost. Ta v praxi není možná z několika důvodů. Jsou to: zvlněný terén, různá hmotnost postřikovače z důvodu měnícího se objemu postřikové kapaliny a pohonných látek v nádrži, dále překážek na poli a existence souvratí.

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky zapis_hydraulika_cerpadla - Strana 1 z 6 10. Čerpadla (#1 ) v hydraulických zařízeních slouží jako zdroj - také jim říkáme #2 #3 obecně slouží na #4 (čerpání, vytlačování) kapalin z jednoho místa na druhé

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Rosiče a postřikovače

Rosiče a postřikovače Rosiče a postřikovače Díky našim rosičům se nebudete moct dočkat nového pracovního dne na vinici, v ovocném sadu či na poli se zeleninou. Nejen, že šetří vaše síly, ale především zajistí velmi přesnou

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF POUŽITÍ Mazací přístroje ACF jsou užívány jako zdroje tlakového maziva pro mazací systémy s progresivními rozdělovači, pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů a zařízení. Dále

Více

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Celková šířka 108 cm 140 cm 190 nebo 240 závisející na nástavbě cm Nástavby, které jsou k dispozici - l 400 l 400-600 nebo 900 l

Celková šířka 108 cm 140 cm 190 nebo 240 závisející na nástavbě cm Nástavby, které jsou k dispozici - l 400 l 400-600 nebo 900 l KUHN MDS Rozmetací kotouče s rychlým nastavením lopatek (bez potřeby nářadí) pro normální, ohraničené rozmetání nebo pozdější přihnojování na list - rychlá montáž kotoučů - pomalu se otáčející čechrač

Více

Cena bez DPH: 32,85 Kč Cena s DPH: 39,75 Kč. Skladem: ANO

Cena bez DPH: 32,85 Kč Cena s DPH: 39,75 Kč. Skladem: ANO Objednací číslo:2572_ccr Acrobat MZ/WG 2 x 10g Acrobat MZ WG je postřik proti plísním. Kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem na plíseň na listech rostlin. Působí na plíseň bramborovou,

Více

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

Půdní úrodnost, výživa a hnojení Půdní úrodnost, výživa a hnojení Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin Přírodní faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin významně ovlivňují úspěch či neúspěch budoucí rostlinné produkce. Ovlivňují se

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Nasávací pneumatické dopravníky

Nasávací pneumatické dopravníky Nasávací pneumatické dopravníky Pneumatické dopravníky Kongskilde flexibilní a spolehlivý dopravní systém Již od roku 1949 Kongskilde vyvíjí a vyrábí pneumatické dopravníky zrnitých materiálů a dnes patří

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Stroje na dopravu kapalin Čerpadla jsou stroje, které dopravují kapaliny a kašovité

Více

Příprava zařízení pro aplikaci přípravků. Ing. Petr Harašta, Ph.D. 2012

Příprava zařízení pro aplikaci přípravků. Ing. Petr Harašta, Ph.D. 2012 Příprava zařízení pro aplikaci přípravků Ing. Petr Harašta, Ph.D. 2012 Legislativa a požadavky Dnešní platné předpisy se podřizují evropské legislativě Zákon 22/1997 Sb., v platném znění + NV 171/2011

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

11. Hydraulické pohony

11. Hydraulické pohony zapis_hydraulika_pohony - Strana 1 z 6 11. Hydraulické pohony Převádí tlakovou energii hydraulické kapaliny na #1 Při přeměně energie dochází ke ztrátám ztrátová energie se mění na #2 Rozdělení: a) #3

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Hydrostatické mechanizmy Ing.

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ SZ _ 20. 12. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vypracování: 28. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Zemědělské stroje. 1. Význam mechanizace a automatizace v zemědělství

Zemědělské stroje. 1. Význam mechanizace a automatizace v zemědělství Zemědělské stroje 1. Význam mechanizace a automatizace v zemědělství V současnosti je potřeba se zaměřit na snižování materiálové a energetické náročnosti. Zavádění a využívání elektronizace a automatizace

Více

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy.

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. 1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. Výtahy pracuji přerušovaně nebo plynule. Nastupování osob do výtahů nebo

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy.

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. 1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. Výtahy pracuji přerušovaně nebo plynule. Nastupování osob do výtahů nebo

Více

18.4. Kulisový mechanismus

18.4. Kulisový mechanismus zapis_kinematicke_mechanismy_208/2012 STR Cd 1 z 6 18.4. Kulisový mechanismus Mění otáčivý pohyb na #1 pohyb nebo naopak Průběh rychlosti přímočarého pohybu je #2 než u klikového mechanismu 18.4.1. Kulisový

Více

PRI-TeO-PO3-05.13F Palivová soustava vznětového motoru - dopravní (podávací) čerpadla 2 / 5

PRI-TeO-PO3-05.13F Palivová soustava vznětového motoru - dopravní (podávací) čerpadla 2 / 5 1 DOPRAVNÍ (PODÁVACÍ) PALIVOVÁ ČERPADLA Zabezpečují dopravu paliva z palivové nádrže do plnicí komory vstřikovacího čerpadla. Druhy dopravních palivových čerpadel : pístová dopravní čerpadla jednočinné

Více

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA 2. DOPRAVA KAPALIN Zařízení pro dopravu kapalin dodávají tekutinám energii pro transport kapaliny, pro hrazení ztrát způsobených jejich viskozitou (vnitřním třením), překonání výškových rozdílů, umožnění

Více

Palivové soustavy vznětového motoru

Palivové soustavy vznětového motoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.1.2014 Název zpracovaného celku: Palivové soustavy vznětového motoru Tvorba směsi u vznětových motorů je složitější,než u motorů zážehových.

Více

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa.

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa. ŘEPA CUKROVKA Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa Biologie řepy: Rostlina dvouletá 1 rok tvoří jen hmotu, 2 rok kvete a má semena Dvouděložné Stavba

Více

Volba vhodného typu mísiče může být ovlivněna následujícími podmínkami

Volba vhodného typu mísiče může být ovlivněna následujícími podmínkami MÍSENÍ ZRNITÝCH LÁTEK Mísení zrnitých látek je zvláštním případem míchání. Zrnité látky mohou být konglomerátem několika chemických látek. Z tohoto důvodu obvykle bývá za složku směsí považován soubor

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ POUŽITÍ Mazací přístroje jsou užívány jako zdroje tlakového maziva pro mazací systémy s progresivními rozdělovači, pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů, strojních technologií a

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 207/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 207/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 207/2012 Sb. Vyhláška o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu

Více

Příprava ploch před umělou obnovou lesa. Vypracoval : Jiří Dvořák

Příprava ploch před umělou obnovou lesa. Vypracoval : Jiří Dvořák Příprava ploch před umělou obnovou lesa Vypracoval : Jiří Dvořák Příprava ploch pro umělou obnovu Kumulace odpadu = snižování W až o 1/3 Odpad odstranit a přeměnit Odstranění = snížení nebezpečí požárů

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslav Zikmund Datum vytvoření: 2. 11. 2012 Ročník: II. Předmět: Motorová

Více

Štěpkovač za malotraktory KDO 85T Technické údaje

Štěpkovač za malotraktory KDO 85T Technické údaje Štěpkovače Dělič dřevního odpadu BOBR 75T a BOBR 75T Transport Dělič dřevního odpadu BOBR 75T najde uplatnění při likvidaci dřevní hmoty (větve, celé stromky apod.) po těžbě dřeva, prořezávce a úklidu

Více

1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ... 7 2 PALIVOVÁ SOUSTAVA VZNĚTOVÝCH MOTORŮ... 70

1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ... 7 2 PALIVOVÁ SOUSTAVA VZNĚTOVÝCH MOTORŮ... 70 OBSAH 1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ......... 7 1.1 Palivová soustava zážehových motorů s karburátory............. 8 1.2 Karburátory............................................ 13 1.2.1 Rozdělení

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.20 Integrovaná střední

Více

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ 1. Speciálním vozidlem se rozumí drážní vozidlo (vyhláška č. 173/95 Sb. ve znění pozdějších předpisů) pro údržbu a opravy trolejového vedení, vybavené vlastním pohonem a speciálním

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků (ZAP) Technologické požadavky a postup Změny od 1.7.2012

Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků (ZAP) Technologické požadavky a postup Změny od 1.7.2012 Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků (ZAP) Technologické požadavky a postup Změny od 1.7.2012 Legislativa Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči, v platném znění (č.

Více

V platném rozhodnutí o povolení je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) uvedená koncentrace 0,07 % (0,7 kg/ha)

V platném rozhodnutí o povolení je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) uvedená koncentrace 0,07 % (0,7 kg/ha) Errata: o Delan 700 WDG, číslo povolení 4182-4: v indikační tabulce (str. 122) je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) v sloupci dávka na ha chybně uvedená koncentrace

Více

rám klece lanového výtahu dno šachty

rám klece lanového výtahu dno šachty VÝTAHY Výtahy slouží k dopravě osob nebo nákladu ve svislém popřípadě šikmém směru. Klec, kabina nebo plošina se pohybuje po dráze přesně vymezené pevnými vodítky. Druhy dle pohonu - elektrické - lanové,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU Hlavním úkolem mazací soustavy je zásobovat všechna kluzná uložení dostatečným množstvím oleje o příslušné teplotě (viskozitě) a tlaku. Standardní je oběhové tlakové mazání). Potřebné

Více

Stroje pro údržbu ozeleněných vinic. doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D.

Stroje pro údržbu ozeleněných vinic. doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D. Stroje pro údržbu ozeleněných vinic doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D. Úvod Pěstitelské technologie s využitím zatravněného meziřadí představují jednu ze základních podmínek systému integrovaného a biologického

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA POUŽITÍ Hydraulické agregáty řady HA jsou určeny pro nejrůznější aplikace. Jsou navrženy dle konkrétních požadavků zákazníka. Parametry použitých hydraulických prvků určují rozsah

Více

ukázka Shibaura SX26 KOMPAKTNÍ TRAKTORY SHIBAURA Hlavní výhody traktorů Shibaura

ukázka Shibaura SX26 KOMPAKTNÍ TRAKTORY SHIBAURA Hlavní výhody traktorů Shibaura Shibaura SX26 KOMPAKTNÍ TRAKTORY SHIBAURA Shibaura je tradiční špičkový japonský výrobce zahradní techniky. Firma vznikla roku 1950 jako dceřiná společnost Toshiby. Jedná se o velmi dynamického výrobce

Více

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Vertikální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů do teploty 220 C s hodnotou

Více

k DUM 08. pdf ze šablony 2_šablona_automatizační_technika_II 02 tematický okruh sady: pohony automatických linek

k DUM 08. pdf ze šablony 2_šablona_automatizační_technika_II 02 tematický okruh sady: pohony automatických linek METODICKÝ LIST Téma DUM: Test Anotace: Autor: k DUM 08. pdf ze šablony 2_šablona_automatizační_technika_II 02 tematický okruh sady: pohony automatických linek Digitální učební materiál slouží k výuce pohonů

Více

PAX SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO

PAX SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmapumpy@sigmapumpy.com PAX-3-160 426

Více

Návrh a výroba prototypu zásobníku paliva. biomasy, dlouhé štěpky a fytomasy s rozrušovačem klenby pro kotel o výkonu 150 kw

Návrh a výroba prototypu zásobníku paliva. biomasy, dlouhé štěpky a fytomasy s rozrušovačem klenby pro kotel o výkonu 150 kw AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 150 KW Rok vzniku: 2011 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, 612 00 Brno 1. POPIS Prototyp automatického kotle o výkonu 150

Více

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER Prvotřídní vlastnosti Snadné použití jednoduchá údržba RANGER RANGER 2500 Nádrž: Rám: Membránové čerpadlo: Řídící jednotka: 2500 l, vyvinuta pro optimální stabilitu a nižší rezidua. Vysoká průjezdní světlost.

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému Všeobecně Všeobecně Pro provoz hydraulické výbavy je možno objednat komponenty z výrobního závodu. K dispozici jsou následující komponenty: Ovládání Nádrž hydraulického oleje s tlakově omezovacím ventilem

Více

Krok za krokem ke zlepšení výuky automobilních oborů. CZ.1.07/1.1.26/ Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Krok za krokem ke zlepšení výuky automobilních oborů. CZ.1.07/1.1.26/ Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Krok za krokem ke zlepšení výuky automobilních oborů CZ.1.07/1.1.26/01.0008 Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Modul 10 Automobily a motorová vozidla Palivová soustava vznětového motoru Autor:

Více

8. Komponenty napájecí části a příslušenství

8. Komponenty napájecí části a příslušenství Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ MECHANISMY 8. Komponenty napájecí části

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ SZ_20.10. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vytvoření: 15. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, 612 00 Brno Popis Prototyp automatického kotle o výkonu 100 kw

Více

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA 426 2.98 26.25

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA 426 2.98 26.25 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX 3 40 426 2.98

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství PODPORA CVIČENÍ. Ing. Jan Vančura Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUTBR

Ústav automobilního a dopravního inženýrství PODPORA CVIČENÍ. Ing. Jan Vančura Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUTBR PODPORA CVIČENÍ 1 Sací systém spalovacího motoru zabezpečuje přívod nové náplně do válců motoru. Vzduchu u motorů vznětových a u motorů zážehových s přímým vstřikem paliva do válce motoru. U motorů s vnější

Více

Hydraulické mechanismy 21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Hydraulické mechanismy 21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03-TP ing.jan Šritr ing.jan Šritr 2 1 ing.jan

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.2 k prezentaci Zdroje tlakového vzduchu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.2 k prezentaci Zdroje tlakového vzduchu Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Technologie montáží, vy_32_inovace_ma_21_04 Autor Ing.

Více

SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR

SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR KIOTI CS2610 CS KIOTI CS2610 www.traktorykioti.cz SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR KIOTI CS2610 Vysoce kvalitní dieselový motor Dieselový motor o výkonu 26 koní s optimalizovaným spalováním

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_52_INOVACE_ SZ_20. 8 Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vytvoření: 14. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Dvojčinné kulové, pístové čerpadlo. Oblast techniky

Dvojčinné kulové, pístové čerpadlo. Oblast techniky Dvojčinné kulové, pístové čerpadlo Oblast techniky Vynález se týká dvojčinného kulového, pístového čerpadla s kývavým pístem, v němž se řeší čerpání kapalných a plynných látek ve dvou objemově shodných

Více

Navíjedla. Navíjedla jsou obecně charakterizována tím, že zdvíhací, resp. tažná síla se vyvozuje lanem, které dostává pohyb od bubnu, jejž opásává.

Navíjedla. Navíjedla jsou obecně charakterizována tím, že zdvíhací, resp. tažná síla se vyvozuje lanem, které dostává pohyb od bubnu, jejž opásává. Zdvihadla Pojmem zdvihadla (nebo poněkud přesněji jednoduchá zdvihadla ) rozumíme zdvihací zařízení, členěná dále do těchto tří skupin: zvedáky, kladkostroje, navíjedla. Zdvihadla jsou všeobecně charakterizována

Více

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm Regulace plevelů Webová prezentace http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm PLEVEL = všechny rostliny, které rostou na stanovištích kulturních rostlin proti vůli pěstitele

Více

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSTVÍ ČTVRTÝ BIROŠČÁKOVÁ I. 22. 11. 2013 Název zpracovaného celku: LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE Lopatkové stroje jsou taková zařízení, ve kterých dochází

Více

Nasávací pneumatické dopravníky

Nasávací pneumatické dopravníky Nasávací pneumatické dopravníky Pneumatické dopravníky Kongskilde flexibilní a spolehlivý dopravní systém Jiiž od roku 1949 Kongskilde vyvíjí a vyrábí pneumatické dopravníky zrnitých materiálů a dnes patří

Více

PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY

PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY Rostliny potřebují ke svému růstu a vývoji řadu prvků Nezbytné prvky jsou: C N P K Ca Mg S Fe Stopové prvky, součástí rostlinných enzymů: B Zn Cu Co Mn Mo Hnojiva Směsi pro

Více

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny 32 TÉMA: Cíl: uvědomit si vazby mezi zemědělstvím, přírodou a životním prostředím, seznámit žáky s prioritami současné zemědělské výroby v souladu s ochranou životního prostředí Základní pojmy: meliorace,

Více

Jednorotorové shrnovače. Pracovní záběr 2,90 m - 4,45 m

Jednorotorové shrnovače. Pracovní záběr 2,90 m - 4,45 m Jednorotorové shrnovače Pracovní záběr 2,90 m - 4,45 m R 365 DS Shrnovače JF-STOLL se spolehlivými rotory Shrnovače JF-STOLL jsou osazené robustními a spolehlivými převodovkami, a proto vyžadují pouze

Více

Konstrukce a technická data traktorů Zetor

Konstrukce a technická data traktorů Zetor 2. kapitola Konstrukce a technická data traktorů Zetor Konstrukční charakteristika traktoru Zetor 15 Traktor Zetor 15 se vyráběl ve Zbrojovce Brno v letech 1948 1949 a stal se tak v pořadí druhým sériově

Více

Pohony šicích strojů

Pohony šicích strojů Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se

Více

Krátké diskové brány Rubin 12

Krátké diskové brány Rubin 12 Krátké diskové brány Rubin 12 1 Hlouběji, rychleji, intenzivněji: Rubin 12 2 Dosud zajišťovaly krátké diskové brány intenzivní a rovnoměrné promísení půdy a organické hmoty až do pracovní hloubky přibližně

Více

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení spojů z hlediska fyzikální podstaty funkce 2. Spoje se silovým stykem šroubové

Více

Prutové brány. Pracovní záběry: 1,5 m - 27 m

Prutové brány. Pracovní záběry: 1,5 m - 27 m Prutové brány Pracovní záběry: 1, m - 7 m Společnost HATZENBICHLER je nositelem dlouholetých zkušeností ve výrobě prutových bran pro různé použití. Již 0 let nabízejí tuto alternativu chemické kontroly

Více

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory echatronika 02 - Pneumatika 1 z 5 3. Výroba stlačeného - kompresory Kompresory jsou stroje ke stlačování (kompresi), neboli zvýšení jeho tlaku Mění mechanickou energii motoru (otáčivého pohybu) na tlakovou

Více

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače /

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače / KUHN TB Stroje obzvlášť přizpůsobené údržbě okrajů pozemků, silničních krajnic a svahů právě tak jako příkopů - otočné zhlaví, plovoucí poloha na drtící a mulčovací jednotce - nárazová pojistka s mechanickým

Více

UZAVÍRACÍ KLAPKA. dvojitě excentrická, DN , PN 10 PN 16. Konstrukční charakteristiky

UZAVÍRACÍ KLAPKA. dvojitě excentrická, DN , PN 10 PN 16. Konstrukční charakteristiky UZAVÍRACÍ KAPKA dvojitě excentrická, DN -1400, PN PN 16 1 uzavírací klapka a převodovka vhodná pro instalaci na povrch, do šachet i do země, pro zemní soupravu nutné doobjednat adaptér 2 tělo aerodynamické

Více

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO PFP SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 34.01

Více

Pöttinger TWIST. Rozmetadla statkových hnojiv 97+570.08.0103

Pöttinger TWIST. Rozmetadla statkových hnojiv 97+570.08.0103 Rozmetadla statkových hnojiv Pöttinger TWIST 97+570.08.0103 Pro rovnoměrný rozhoz Praxe požaduje přesné dávkování a rovnoměrný příčný a podélný rozhoz statkových hnojiv. Rozmetadla TWIST jsou určena pro

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Martin Prudil Školení IP réva vinná, 17.2. 2017 Mikulov Ekologické zemědělství (EZ) v ČR Celková výměra půdy

Více

Hydropneumatické. Cisterna, rozmetadlo Cisterna, rozmetadlo Cisterna, rozmetadlo, výtlačný štít, překládací a senážní nástavba, plošina

Hydropneumatické. Cisterna, rozmetadlo Cisterna, rozmetadlo Cisterna, rozmetadlo, výtlačný štít, překládací a senážní nástavba, plošina Příloha 1: Výměnné systémy Výrobce ZDT ZDT Annaburger Annaburger Typ Mega 25 Mega 33 HTS 29.79 HTS 33.79 Celková hmotnost 25000 kg 33000 kg 29000 kg 33000 kg Provozní hmotnost 7480 kg * 3 8100 kg * 3 -

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornajdelrvd) IV.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornajdelrvd) IV. IV. Platné znění části vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb., s vyznačením navrhovaných změn *** 7 Používání hnojiv, pomocných látek a substrátů

Více

23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) Kladka kladka - F=G, #2 #3

23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) Kladka kladka - F=G, #2 #3 zapis_dopravni_stroje_jeraby08/2012 STR Fb 1 z 5 23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) #1 Kladka kladka - F=G, #2 #3 kladka - F=G/2

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST CVX ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661

Více

Úklid kejdy Druhy mechanických lopat: Hydraulické dopravníky a vynašeče Elektrické ponorné čerpadlo Čerpadlo s ocelovým teleskopem

Úklid kejdy Druhy mechanických lopat: Hydraulické dopravníky a vynašeče Elektrické ponorné čerpadlo Čerpadlo s ocelovým teleskopem Úklid kejdy Správný systém odklizu kejdy je jedním z nejdůležitějších faktorů dobré funkce stáje. Dodávány jsou spolehlivé shrnovací lopaty (lanové, řetězové, hydraulické) pro stáje bezstelivové i stlané.

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Hydraulické mechanismy

Hydraulické mechanismy Hydraulické mechanismy Plynulá regulace rychlosti, tlumení rázů a možnost vyvinutí velikých sil jsou přednosti hydrauliky. Hydraulické mechanismy jsou typu: hydrostatické (princip -- Pascalův zákon) hydrodynamické

Více

OPTIMER Řada 103 a 1003

OPTIMER Řada 103 a 1003 Talířové podmítače + OPTIMER Řada 103 a 1003 www.kuhn.com be strong, be KUHN ŘADA 103 A 1003 ŘADA TALÍŘOVÝCH PODMÍTAČŮ S NEZÁVISLÝM ODPRUŽENÍM TALÍŘŮ SE ZÁBĚRY OD 3 DO 7,5 M Jedním z možných řešení snižování

Více

Mazací přístroje MPD 60-1, MPD 60-2

Mazací přístroje MPD 60-1, MPD 60-2 Mazací přístroje MPD 60-1, MPD 60-2 I. Použití Mazací přístroje MPD se používají pro centrální mazání velkých strojních zařízení jako zdroj tlakového maziva. Při použití dvou potrubních dávkovačů (MPD

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení

Více

PVA SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 25.31

PVA SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 25.31 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PÍSTOVÉ ČERPADLO PVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/2 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 25.31

Více

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Zeleno žlutá je odolná Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Stejná výkonnost jako první den Program výrobků MANN-FILTER pro zemědělské stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry Filtry

Více

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Horizontální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů a horké čisté vody

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KM 12 2521 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory axiální přetlakové APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče (dále jen

Více