ZEMĚDĚLSKÉ STROJE. II. díl STROJE PRO OCHRANU A HNOJENÍ ROSTLIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZEMĚDĚLSKÉ STROJE. II. díl STROJE PRO OCHRANU A HNOJENÍ ROSTLIN"

Transkript

1 ZEMĚDĚLSKÉ STROJE II. díl STROJE PRO OCHRANU A HNOJENÍ ROSTLIN Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Začínáme s praxí již ve škole na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Českých Budějovicích, reg.č. CZ 1.07/1.1.14/ Ing. Václav Forejt České Budějovice,2013

2 Jazyková korektura: Neprošlo jazykovou korekturou Sazba: Ing Václav Forejt Ing Václav Forejt

3 3 4 OBSAH 1 Ochrana rostlin Úvod Chemická ochrana rostlin a agrotechnické požadavky Postřikovače Hlavní součásti postřikovačů Rosiče Zmlžovače Poprašovače Moření osiva Desinfekce půdy Ekologická ochrana rostlin 34 2 Hnojení organickými hnojivy Úvod Organická hnojiva a agrotechnické požadavky Vápnění Stroje pro práci s chlévskou mrvou Stroje pro práci s kompostem Drtiče a štěpkovače Vrstvení a překopávání kompostu Prosévání kompostu Stroje pro rozmetání organických hnojiv Činnost rozmetadla Kontrola nastavení dávky Stroje na hnojení kapalnými hnojivy organického původu Agrotechnické požadavky Kejdovače a močůvkovače 56 3 Anorganická hnojiva Úvod Anorganická hnojiva a agrotechnické požadavky Stroje pro rozmetání anorganických hnojiv 66 4 Seznam literatury 79

4 Zemědělské stroje 4 Stroje na ochranu rostlin 1 STROJE NA OCHRANU ROSTLIN

5 Zemědělské stroje 5 Stroje na ochranu rostlin 1.1 Úvod Ochrana porostů ať už preventivní, nebo přímá, je pro získání výnosů stejně důležitá jako správná příprava půdy. Co očekáváme od strojů používaných při aplikaci chemických prostředků určených k ochraně rostlin? Sjednocováním předpisů v rámci Evropské unie se zvyšují legislativní i technické nároky nejen na samotné stroje, ale i na jejich obsluhu. Pro zemědělské odborníky je proto velice důležité umět si zjistit klíčové informace a náležitě jim porozumět. Ochrana rostlin je totiž pracovní operace, která může a nemusí být provedena a která se může, ale také nemusí vyplatit (v závislosti na kvalitě provedení). Pojďme si nejprve vysvětlit jaké jsou metody ochrany rostlin a od čeho se odvíjí způsob jejich chemické ochrany. 1.2 Chemická ochrana rostlin a agrotechnické požadavky Tradičně lze metody ochrany rostlin rozdělit na přímé a nepřímé. Nepřímé metody jsou vlastně určitým druhem prevence. Patří sem především dodržování agrotechnických postupů, moření osiva a šlechtění rezistentních odrůd. Přímé metody řeší aktuální výskyt problému a jeho následné potlačení. Opatření vedená proti škůdcům nebo chorobám musí být načasována tak, aby při prvním ošetření došlo k maximálnímu omezení jejich výskytu. U přímých metod máme také ještě možnost volby. V zásadě se můžeme rozhodnout mezi metodami biologickými, mechanickými, chemickými a velmi vzácně používanými metodami termickými, které jsou energeticky velmi náročné. Jejich princip totiž spočívá v tom, že ničí plevely proudem horkého vzduchu, předehřáté páry, nebo plamene. Biologické metody využívají přirozené vazby predátor kořist. Například slunéčko sedmitečné požírá mšice. Zachycováním škůdců do různých lapačů jsou charakteristické mechanické metody. V konvenčním zemědělství se příliš nevyužívají, známější jsou např. z lesů (boj s kůrovcem). Lze je také využít jako indikátory výskytu škůdců. Chemické metody ochrany rostlin jsou pro svou účinnost a aplikovatelnost v současnosti nejrozšířenější. Způsob chemické ochrany rostlin se odvíjí od námi zvolené formy hospodaření. Ty jsou v zásadě tři: konvenční

6 Zemědělské stroje 6 Stroje na ochranu rostlin integrované ekologické Ekologická forma hospodaření chemické přípravky ochrany rostlin prakticky nevyužívá. O požadavcích na mechanizaci potřebnou pro tento druh hospodaření budeme hovořit později. Konvenční a integrované formy hospodaření využívají prostředky chemické ochrany rostlin. V souvislosti s integrovanou formou hospodaření se také hovoří o tzv. precizním hospodaření. Při této technologii chemické ochrany dochází k ošetření jen těch částí pozemku, v nichž byl zjištěn zvýšený výskyt škůdce a ve zbývající části porostu se prostředek neaplikuje buď vůbec, nebo ve snížené koncentraci. Při konvenčním způsobu hospodaření je nejčastěji zmiňován požadavek na rovnoměrnou aplikaci v celém porostu. Tím se vyvíjí tlak na zdokonalování automatizačních prvků a trysek. Pesticidy jsou souborně označované chemické přípravky používané k ochraně rostlin. Mohou se používat preventivně, nebo slouží k hubení škodlivých činitelů, které se aktuálně nachází v kontrolovaném porostu. Pro ničení houbových chorob používáme přípravky, které označujeme jako fungicidy. Insekticidy používáme při napadení rostlin hmyzem. Herbicidy nám pomáhají ničit plevele. Méně známé jsou tzv. akaricidy. Jsou to chemické přípravky, které se používají speciálně proti roztočům. Každý pěstitel, který k.ochraně porostu používá chemické přípravky, vyžaduje odpovídající účinnost. Vzhledem k administrativní a finanční náročnosti, která je s chemickou ochranou rostlin spojena, by bylo nepříjemné zjistit, že námi použitý pesticid nebyl buď účinný vůbec, nebo kontrolovaný porost dokonce poškodil. V rostlinolékařství se setkáváme se třemi základními okruhy problémů týkajících se zdraví rostlin: Škůdci (mandelinka bramborová, mšice, dřepčík, sviluška atd.) Choroby (plíseň, padlí, rzi) Poruchy látkové výměny (nedostatek mikro a makro elementů)

7 Zemědělské stroje 7 Stroje na ochranu rostlin Možná vás napadá otázka proč ještě členit původce poškozující zdraví rostlin? Žádná z výše uvedených způsobů ochrany rostlin totiž není širokospektrální. I v případě používání pesticidů musíme respektovat jejich možnosti. Pesticidy aplikujeme dvěma možnými způsoby: Až po zjištění výskytu (zpravidla u většiny škůdců a méně významných houbových chorob) Preventivně (plísně) Tabulka 1/1: Fungicidy obsahující síru. Název: Používá se k ochraně: Vybrané přípravky: FUNGICIDY S OBSAHEM SÍRY Ovocných stromů, keřů a zeleniny, zvláště proti různým druhům padlí. Sulikol K Sulka Thiovit Používají se u: Padlí Mořidlo (např. česnek) Padlí Poznámka: Používají se při teplotě C, nejsou jedovaté pro včely. Tabulka 1/2: Fungicidy obsahující měď. Název: Používá se k ochraně: FUNGICIDY S OBSAHEM MĚDI Proti houbovým chorobám s výjimkou padlí. Vybrané přípravky: Kuprikol 50 Bordóská jícha Používají se u: Poznámka: Vinná réva Jsou třeba pečlivě dodržovat čistotu použitých postřikovačů. Příprava bordóské jíchy: 10 litrů 1% bordóské jíchy připravíme tak, že 100g roztlučené modré skalice necháme v plátěném řídkém pytlíku 12 hodin louhovat v 5 litrech dešťové vody v plastové nádobě. V jiné 10-ti litrové nádobě rozpustíme v 5-ti litrech vody 100

8 Používají se proti: Vybrané přípravky: Používají se při: Vybrané přípravky: Zemědělské stroje 8 Stroje na ochranu rostlin 150g hašeného vápna, aby vzniklo vápenné mléko, do kterého lijeme za stálého míchání rozpuštěnou modrou skalici NE OBRÁCENĚ! Tabulka 1/3: Organické fungicidy. Název: ORGANICKÉ FUNGICIDY Použití: K ochraně ovocných stromů, keřů a zeleniny Stolit 65, Klarinet 20 SC, Akrobat Europaren Novozir MN Bayleton Delan 700 Rubigan 12 MZ, Aliette Multi, WP, WG, Dellan EC, Topas WP, Ronila 50 Bioton, 750 SC EC Ridomil WG, Biool, MZ Rovral 50 Karathane WP LC. Strupovitosti Strupovitosti a Plíseň na Plíseň šedá a Strupovitosti Proti padlí jádrovin, padlí na bramborách moniliová jádrovin, na skvrnitosti jabloních choroba plísňových okrasných listů chorobách na a ovocných zelenině rostlinách. včetně brambor. Tabulka 1/4: Insekticidy. Název: INSEKTICIDY Použití: K ochraně ovocných stromů, keřů a zeleniny Zolone Omite Pirimor Bazudin 10 Diazinon 60 Actelic 50 Decis, 30 G EC EC Karate Proti savým a Svilušky mšice Roztočík Květilky, Obaleč Hubí žravým jahodníkový drátovci, jabloňový, veškerý škůdcům na ponravy, květopas hmyz i ovocných houbomilka jahodníkový užitečné rostlinách a česn., roztoče. révě vinné pochmurnatka mrkvová

9 Zemědělské stroje 9 Stroje na ochranu rostlin Tabulka 1/5: Bakteriální insekticidy. Název: BAKTERIÁLNÍ INSEKTICIDY Vybrané Dipel LS, Biobit Novodur FC přípravky: Používají se Housenkám různých motýlů na Housenkám na košťálové proti: dřevinách zelenině Poznámka: Obsahují Bacillus thuringiensis, jsou vhodné v zahradách Tabulka 1/6: Herbicidy. Název: Používá se k moření: HERBICIDY Plevelů Vybrané přípravky: Roundup, Dominátor Sarane 250 EC, Trastan T Používají se : Totální herbicid K ničení dvouděložných plevelů Tabulka 1/7: ostatní pesticidy. Název: OSTATNÍ PESTICIDY Vybrané přípravky: Basamit Granulat, hypermangan, Limacid Aversol, Morsuvin Používají K desinfekci Ochrana K hubení K ochraně se : půdy ničí klíčících slimáků, plzáků stromků před patogenní houby, rostlinek a hlemýžďů ohryzem zvěří háďátka a různý škodlivý hmyz Otázka: Jak vypočítáme kolik gramů pesticidu potřebujeme na přípravu námi zvoleného množství postřikové látky o požadované koncentraci?

10 Zemědělské stroje 10 Stroje na ochranu rostlin Koncentrace postřikové látky se udává zpravidla v procentech. Někdy se také můžeme setkat s jednotkou ppm. Pro vzájemný přepočet obou hodnot platí, že 0,1% = 1000 ppm. Pro vlastní výpočet si nejprve musíme uvědomit, že 1g pesticidu, který rozpustíme ve 100 ml vody představuje 1% (přesnější by bylo odměřit 99 ml vody + 1 gram pesticidu, ale v reálných podmínkách obvykle odměrné válce nebývají po ruce). Tímto způsobem jsme právě připravili 100 ml 1%-ní postřikové látky. Pokud 1 gram pesticidu rozpustíme v 1000 ml vody získáme 1 litr 0,1%-ní postřikové látky. Pro urychlení výpočtu je níže uvedena tabulka. Tabulka 1/8: Potřeba pesticidu. předepsaná koncentrace v % v ppm množství postřiku v litrech Jaká je potřeba pesticidu v gramech? 0, , , , , , , , , , Některé pesticidy jsou tekuté. V takovém případě pesticid nevážíme, ale lze předpokládat, že 1g 1cm 3. Kolik je 1cm 3 mililitrů? Z fyziky víme, že 1 dm 3 = 1 litr a také, že 1 dm 3 má 1000 cm 3 a 1 litr má také 1000 ml. 1cm 3 je tedy ekvivalentní 1 mililitru. Pro názornost si představme dvě stejně velké nádoby o obsahu 1 litru (tedy 1 dm 3 ). Když každou z nich pomyslně rozdělíme na 10 stejných dílků, získáme dva shodné obrazce (viz obr.č.: ) Některé rostliny, např. zelí, mají na povrchu listů hladký voskový povrch. Postřik na takových rostlinách špatně ulpívá, proto je vhodné přidávat do postřikové látky tzv. smáčedla. Tyto přípravky lze koupit na trhu, nebo je možné je nahradit Jarem, případně lepem uvařeným ze škrobové mouky.

11 Zemědělské stroje 11 Stroje na ochranu rostlin Obrázek 1/1:Velikost obsahu 1 litru a 1 dm 3. 1 litr 1 dm mililitrů 100 mililitrů 100 mililitrů 100 mililitrů 100 mililitrů 100 mililitrů 100 mililitrů 100 mililitrů 100 mililitrů 100 mililitrů 100 cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm 3 Předpokládejme nyní, že jsme konvenční hospodáři a zkusme si představit, jaké by v tom případě byly naše nároky na stroje určené pro chemickou ochranu. Při přípravě postřiku bychom jistě ocenili možnost snadného odečtení stavu hladiny v nádrži. Očekáváme tedy transparentnost a dobře čitelné rysky. Obrázek 1/2a, 2b: Při výrobě nádrží jsou používány transparentní materiály. Protože velikost kapek je velmi malá (udává se v µm), jsou trysky citlivé na nečistoty. Dalším požadavkem jsou účinné filtry, které jednak zachycují případné nečistoty, jednak neznesnadňují průchod přípravku přes filtr. V případě, že z jakéhokoli důvodu dojde k ucpání postřikové trysky, je pro nás důležitá jejich snadná výměna, případně i čištění. Častým

12 Zemědělské stroje 12 Stroje na ochranu rostlin přerušováním práce, rozebíráním a čištěním trysek však vznikají časové ztráty, které jsou pro obsluhu nepříjemné. Dalším požadavkem jistě bude těsnost nádrže. Pro rovnoměrné dávkování postřiku je důležitý stálý tlak. Avšak při příliš vysokém tlaku vznikají příliš jemné kapky, které jednoduše uletí a na rostlinách vůbec neulpí. Naopak, při nízkém tlaku se tvoří velké kapky, které se na rostlinách neudrží a kapou na zem (jako při prudkém dešti). V obou případech zůstává porost neošetřen. K dosažení stálého tlaku však potřebujeme konstantní (neměnnou) rychlost. To si lze v praxi jen těžko představit. Pole bývají zvlněná, do kopce s plnou nádrží a plným postřikovačem jedeme jinou rychlostí, než z kopce s téměř prázdným postřikovačem. Také je nutné objíždět meliorační skruže, mokřiny, sloupy vysokého napětí a pomalu se otáčet na souvrati. Potřebujeme tedy snadno a rychle nastavit pracovní tlak abychom dosáhli rovnoměrného postřiku. U ručních postřikovačů považujeme jednoduchou obsluhu za samozřejmost, u traktorových, či samochodných postřikovačů je požadována snadnost obsluhy. Dalším požadavkem je zamezení odkapu trysek a konečně udržení stálé koncentrace pesticidu v nádrži. Důsledkem by byla nedostatečná ochrana rostlin na počátku postřiku a naopak, poškození rostlin na jeho konci. Obrázek 1/3a, 3b: Postřikovače musí mít odpovídající světlost, rostliny jsou od kol okláněny tzv. děličem porostu. děliče porostu Ty součásti postřikovačů, které přichází do styku s postřikem nesmí podléhat korozi. Současná výrobní technologie využívá kombinace plastů s odolnými keramickými nebo kovovými materiály. Postřikovač sám o sobě musí dobře procházet porostem, pro který je určen, proto mají samochodné postřikovače velkou světlost. Některé mohou být vybaveny tzv. děliči porostu (viz obr. 1/3a, 3b). Otázka: Proč mají traktorové postřikovače menší světlost než samochodné?

13 Zemědělské stroje 13 Stroje na ochranu rostlin Chemické ochranné prostředky lze používat ve formě: Postřiku, rosení, zmlžování přípravek se dostává na rostliny ve vodním nebo jiném roztoku. Výhodou je dobrá přilnavost roztoku na rostliny a malá spotřeba přípravku. Nevýhodou je velká spotřeba vody a práce s přípravou roztoku. Poprašování přípravek se dostává na napadené rostliny rozptýlený na jemné prachové částečky. Nevýhodou je relativně velká spotřeba. Moření osivo se obaluje ochranným mořícím prostředkem, který ničí zárodky chorob a škůdců na povrchu semene a současně zabraňuje infekci semen z půdy. Desinfekce půdy přípravek ničí škůdce, nebo jejich zárodky v půdě. Nejčastěji se používá pára. 1.3 Postřikovače Rozdělení postřikovačů Ruční Tažené Poháněné od pojezdových kol Poháněné vlastním motorem Traktorové Nesené Závěsné Motorové, Samochodné Obrázek 1/ 4: Traktorový závěsný postřikovač.

14 Zemědělské stroje 14 Stroje na ochranu rostlin Obrázek 1/ 5a, 5b:Samochodné postřikovače. Postřikování je charakterizováno velikostí kapek µm. Předpokládaná spotřeba se pohybuje od 200 do 1000 l.ha -1. Princip rozptylu postřikové kapaliny je hydraulický postřiková kapalina je do trysek vháněna pod tlakem 1 7 at. Tlak může být vyvíjen dvěma způsoby: postřiková kapalina prochází přímo čerpadlem a následně je vháněna do trysek v zásobníku je zvyšován tlak vzduchu, který následně vhání postřikovou kapalinu do trysek Postřikování se nejčastěji využívá na veškeré polní porosty. Z toho vyplývají i nedostatky tohoto postupu. Jsou to závislost na povětrnostních podmínkách, hustota porostu a s tím související časová náročnost a výkon. Povětrnostní podmínky postřiky obecně se neaplikují za deště, těsně před a po dešti a při rychlosti větru nad 4 m.s -1. Na trhu jsou dostupné trysky s tzv. řízenou vzduchovou podporou, které jsou schopné aplikovat postřik při rychlosti větru do 9 m.s -1. Hustota porostu pokud je porost zahuštěn, postřiková látka se nedostane pod listy. V praxi se jednoduše zvýší dávka postřiku. Časová náročnost odvíjí se od kvality postřiku a včasnosti zásahu. Výkon zde lze analogicky použít pořekadlo kdo rychle dává, dvakrát dává. Včasnost zásahu může ušetřit další nutnost chemického postřiku.

15 Zemědělské stroje 15 Stroje na ochranu rostlin Hlavní součásti postřikovačů Zásobní nádrže - jsou dnes vyráběny z plastů. Obrázek 1/ 6: Boční pohled na tažený postřikovač. Obsah nádrže se volí podle typu postřikovače. Ruční postřikovače mají obsah 1 16 l, potažní l, traktorové, samochodné l. Obrázek 1/ 7a, 7b: Nádrže na pesticid. Řada postřikovačů je vybavena kromě nádrže na postřikovací roztok i vyplachovací nádrží a malou nádržkou s čistou vodou, která slouží k omytí rukou nebo zasažených částí. Obrázek 1/8: Výpustní kohout čisté vody na mytí rukou (žlutá šipka) a kohout pro rychlé plnění nádrže (zelená šipka).

16 Zemědělské stroje 16 Stroje na ochranu rostlin Aby nedocházelo v průběhu práce k ucpávání trysek, jsou v zásobní nádrži umístěny filtry, které mohou být tkané, nebo probíjené plastové s průměrem otvorů 0,6 0,8 mm. Filtry mohou být umístěny také v sacím potrubí čerpadla, popř. u výtokového hrdla. Obrázek 1/9: Filtr sací větvě Míchadlo - zabezpečuje, že se po dobu pracovní operace nebude měnit koncentrace postřiku. Míchadla mohou být: Mechanická používá se hřídel s rychlostí ot.min -1. Hřídel je umístěna ve spodní části nádrže. K hřídeli jsou připevněny 2 4 páry radiálních lopatek. U kyvných míchadel se používají jednoduché lopatky a hřídel se kývá rychlostí kyvů. min -1. Hydraulická promíchávají obsah nádrže vratným proudem tlakové kapaliny, který se odděluje v regulačním ventilu z hlavního tlakového potrubí. Proud je vystřikován tryskou ve spodní části nádrže. Pneumatická obsah je promícháván přetlakovým proudem vzduchu, který je veden do spodní části nádrže. Obrázek 1/ 10: Míchací a oběhové čerpadlo.

17 Zemědělské stroje 17 Stroje na ochranu rostlin Čerpadlo - zabezpečuje, aby byl přípravek na ochranu rostlin rovnoměrně vháněn do rozstřikovacích trysek. Čerpadla rozdělujeme na: zubová o s vnějším ozubením o s vnitřním ozubením a vložkou mezi ozubenými koly (srpkové) o s vnitřním ozubením bez vložky mezi ozubenými koly (trochoidní) šroubová lamelová pístová o axiální o radiální Zubové čerpadlo je tvořeno dvěma, nebo více vzájemně zabíhajícími ozubenými koly uloženými v pouzdře s velmi malou boční i radiální vůlí. Jedno ozubené kolo bývá hnací, ostatní jsou od něj poháněna. Zubové čerpadlo s nitřním ozubením bez vložky mezi ozubenými koly. Čerpadlo se skládá ze dvou ozubených kol. Ozubené kolo s vnějším ozubením (A) má vždy o jeden zub méně než ozubené kolo s vnitřním ozubením (B). Zuby jsou vyrobeny tak, že se všechny stále dotýkají. Na levé straně jsou oddělené sací prostory a na pravé straně jsou výtlačné prostory. Kapalina je při tomto smyslu otáčení trvale nasávána na levé straně a pravou stranou je vytlačována ven. Obrázek 1/11a, 11b: Ozubené kolo s vnitřním a vnějším ozubením. A B A

18 Zemědělské stroje 18 Stroje na ochranu rostlin Obrázek 1/12:Zubové čerpadlo - detail. A výtlak B sání Čerpadlo s vnitřním ozubením s vložkou mezi ozubenými koly Tato čerpadla jsou tvořena poháněným ozubeným kolem s vnějším ozubením (1) a ozubeným kolem s vnitřním ozubením (2). Vložka mezi ozubenými koly (3) odděluje sací a výtlačný prostor čerpadla. Při otáčení ozubených kol (jak ukazuje šipka) je kapalina unášena v mezerách zubů obou kol z prostoru sání do prostoru výtlaku. Protože ozubení v horní části čerpadla do sebe zapadá, vytlačuje se kapalina z mezer zubů a proudí do výtlačného potrubí. Obrázek 1/13: Zubové čerpadlo s vnitřním ozubením, s vložkou detail. 2 1 sání výtlak 3

19 Zemědělské stroje 19 Stroje na ochranu rostlin Obrázek 1/14a, 14b: detail kol s vnitřním a vnějším ozubením a detail vložky mezi ozubenými koly Čerpadlo s vnějším ozubením Tato čerpadla jsou tvořena nejčastěji dvěma, mohou i více, vzájemně zabíhajícími ozubenými koly (I), která jsou uložena v tělese s velmi malou boční i radiální vůlí (II). Jedno ozubené kolo je hnací (III), druhé (ostatní) je od něj poháněno. Zuby vycházející ze záběru se plní kapalinou, a tím dochází k nasátí kapaliny, která je dále dopravována zubovými mezerami po obvodu výtlačného prostoru. Obrázek 1/15a, 15b: Detail čerpadla s vnějším ozubením. II III I Otázka: nakreslete schémata zubových čerpadel, naznačte smysl otáčení a popište funkci. Jaký je počet zubů u kol s vnitřním a vnějším ozubením a proč? Jaký je minimální počet zubů při němž by čerpadlo ještě fungovalo?

20 Zemědělské stroje 20 Stroje na ochranu rostlin Šroubové čerpadlo může mít jedno vřeteno, nebo dvě až čtyři vřetena. Při otáčení koná vřeteno krouživý pohyb a posunuje kapalinu v trubce. Výhodou je plynulý průtok bez pulsací a tichý chod. Obrázek 1/16a, 16b: Šroubové čerpadlo. Ozubená kola vřetena Lamelová čerpadla využívají rotoru (R), který je excentricky umístěn ve válcovém otvoru statoru (S). Čerpadlo během jedné poloviny otáčky nasává kapalinu a během druhé poloviny ji vytlačuje. Na jednu otáčku připadá jedno vysunutí a jedno zasunutí lamel (L). Obrázek 1/17: Lamelové čerpadlo - schéma. R L S Obrázek 1/18a, 18b: Lamelové čerpadlo výukový model. L S

21 Zemědělské stroje 21 Stroje na ochranu rostlin Otázka: Proč dochází 1x k zasunutí a vysunutí lamel během jedné otáčky a čím je to způsobeno? Pístová axiální čerpadla jsou v principu velmi jednoduchá. Nakloněná deska vyvolává vzhledem k hřídeli tangenciální sílu, která klade odpor při otáčení čerpadla. Obrázek 1/19: Pístové axiální čerpadlo s kluzátkem. pružina klouzátko Pístové axiální čerpadlo s nakloněnou deskou a otočným blokem válců je schématicky načrtnuto na obrázku č.1/20: Obrázek 1/20: Pístové axiální čerpadlo s otočným blokem válců. rotující blok válců písty pevná nakloněná deska 180? Otázka: co se stane, když v pístovém axiálním čerpadle otočíme nakloněnou desku o

22 Zemědělské stroje 22 Stroje na ochranu rostlin Pístová radiální čerpadla mají válce uspořádány v rovině proložené osou hřídele, podobně jako spalovací motory. Válce mohou být svislé, nebo vodorovné. Řadové pístové čerpadlo funguje tak, že kapalina je přiváděna sacím potrubím, prochází kanály v hřídeli, výstředníku a kluzátky přes sací ventil do válce nad píst. Při pohybu pístu vzhůru je kapalina vytlačována přes výtlačný ventil do výtlačného kanálu. Obrázek 1/21a: Pístové radiální čerpadlo. výtlačný kanál výtlačný ventil sací ventil píst výstředník kluzátko sací kanál hnací hřídel U postřikovačů se nejčastěji setkáme s membránopístovým čerpadlem. Jeho výhodou je zamezení úniku postřikové látky pod písty čerpadla. Obrázek 1/22a, 1/22b: Membránopístové čerpadlo. výfukové kanály sací kanály membrána písty Otázka: při výměně oleje u membránopístového čerpadla jste si všimli, že se olej změnil v emulzi. Co to pravděpodobně způsobilo?

23 Zemědělské stroje 23 Stroje na ochranu rostlin Obrázek 1/23: Membránopístové čerpadlo, které je poháněno od vývodového hřídele traktoru přes hnací kloubový hřídel. Druhy používaných čerpadel u postřikovačů jsou: Pístová jsou používána u výkonných motorových postřikovačů Pístová jednoduchá setkáme se s nimi u ručních postřikovačů. Fungují stejně jako hustilky. Pístová dvojčinná mají dva pracovní válce, do nichž zasahují dva písty na společné pístnici. Při jednom zdvihu pístnice dochází v jednom válci k sání a ve druhém k výtlaku. Obrázek 1/24: Membránopístové čerpadlo, které je poháněno od vývodového hřídele traktoru přes hnací kloubový hřídel pohled z druhé strany.

24 Zemědělské stroje 24 Stroje na ochranu rostlin Obrázek 1/25: Míchací a oběhové čerpadlo. Membránová se používá jen u ručních postřikovačů Zubová můžeme se s nimi setkat u zamlžovačů určených pro čerpání olejových roztoků, kterými je čerpadlo také zároveň mazáno. Odstředivá jsou používána i u letadlových postřikovačů. Rozstřikovací trysky - na práci trysek závisí kvalita rozptylu a tedy i účinnost postřiku. Výběr trysky je určen pracovním principem postřikové látky, záleží na tom zda se jedná o systémový, nebo kontaktní pesticid. Dále výběr trysek závisí na prostupnosti plodiny, počasí, vysoká rychlost pojezdu, vysoký tlak při postřiku a dále také záleží na typu ochrany rostlin a požadovaném aplikačním množství. Obrázek 1/26: Ztráty postřikové jíchy, k nimž dochází působením povětrnostních podmínek. horko a sucho odpar odkap vítr

25 Zemědělské stroje 25 Stroje na ochranu rostlin Obrázek 1/27a, 27b: Z důvodu snadné obsluhy jsou na postřikovém rámu umístěny 3 4 rozstřikovací trysky. V praxi jsou používány tyto hydraulické rozstřikovací trysky: vířivé tak jako dochází u vodních vírů k vířivému pohybu kapaliny, dochází i ve vířivých tryskách ke spirálovitému otáčení postřikového prostředku. Touto odstředivou silou vzniká kapkový obrazec dutý kužel. štěrbinové na konci trysky je oválná štěrbina. Jako kapkový obrazec vzniká vějíř. Jejich použití je v dnešní době nejčastější. Obrázek 1/28a, 28b: Porovnání velikosti kapek u štěrbinové trysky s přisáváním vzduchu (žlutá) a štěrbinové trysky bez přisávací komůrky (modrá). Modrá tryska tvoří v porovnání se žlutou tryskou jemnější kapky, které jsou náchylnější podnosu. Obrázek 1/29a, 29b: Porovnání kapkového spektra v závislosti na tlaku.

26 Zemědělské stroje 26 Stroje na ochranu rostlin Obrázek 1/30: Vějíř vznikající při použití štěrbinové trysky s plochou šterbinou. nárazové výsledný kapkový obrazec je plochý vějíř. deflektorové jsou opatřeny tzv. rozptylovacím deflektorem. Flektovat = ohýbat, rozptylovací deflektor usměrňuje paprsek postřikové kapaliny do požadovaného tvaru. Obrázek 1/31: Tryska AirMixs plochou štěrbinou. Další druhy trysek: širokorozsahové nízkoúletové injektorové (trysky s přisáváním vzduchu) koncové nízkotlaké

27 Zemědělské stroje 27 Stroje na ochranu rostlin vysokotlaké jednootvorové víceotvorové (např. trysky pro kapalná hnojiva) Obrázek 1/32: Víceotvorové trysky. tříotvorová tryska šestiotvorová tryska Aplikační trubice Obrázek 1/33a, 33b: aplikační trubice foto a nákres aplikační trubice s pěti otvory. Kvalita rozptylu závisí na: Pracovním tlaku zde existuje přímá úměrnost čím vyšší tlak, tím větší rozptyl, vysoký pracovní tlak však způsobuje opotřebování trysek. Průměru otvoru čím menší otvor, tím větší rozptyl (pokud zahradní hadici ucpete prstem docílíte vyššího rozptylu). Při postřiku vzniká celé spektrum kapek. Drobné kapky snadno ulétnou, velké kapky často přináší plýtvání chemikáliemi. Spektrum velikostí

28 Zemědělské stroje 28 Stroje na ochranu rostlin kapek závisí na úhlu rozstřiku, velikosti trysky, typu trysky a tlaku postřikové látky. Trysky s menšími otvory vytváří menší kapky. Objemu vířivé komůrky čím menší objem, tím lepší je rozptyl. Se změnou objemu vířivé komůrky se mění i tvar kužele. Vysouváním, nebo zasouváním jádra do pouzdra se mění tvar kužele a tím i dostřik. Stoupání a hloubce závitů v hlavě jádra čím menší stoupání, tím lepší rozptyl. Kvalitě opracování součástek trysky čím přesněji je tryska opracována, tím lepší je rozptyl. Klasifikace spektra velikosti kapek podle Imag DLO Tabulka 1/9: Klasifikace velikosti kapek. Třída VMD* Velikost kapek µm VF Velmi jemné < 150 F Jemné M Střední C Velké VC Velmi velké EC Extra velké >500 Volume Median Diameter = střední objemový průměr Otázka: Do níže načrtnuté tabulky doplňte šipky je větší nebo je menší a charakterizujte vztah mezi veličinou a rozptylem. Jak lze u trysky ovlivnit tvar kužele? Tabulka 1/10: Přímá a nepřímá úměra mezi veličinami, které ovlivňují kvalitu rozptylu. Tlak Rozptyl Objem vířivé komůrky Rozptyl Průměr trysky Rozptyl Stoupání závitu Rozptyl Příručky na ochranu rostlin poskytují informace o množství kapaliny (l.ha -1 ) a o spektru kapek, se kterými je dosahováno optimálních výsledků, tato informace je sdělena

29 Zemědělské stroje 29 Stroje na ochranu rostlin formou kódu. Např. kód 4M znamená, že je doporučeno množství 400 l.ha -1 s tryskami, které vytvářejí kapky o velikosti pro střední (M) kvalitu postřiku. Kola, nápravy a rám Postřikovače mohou být vybaveny různými druhy kol. Důležitá je světlost podvozku, pro snadný průchod porostem a nosnost pneumatik, která bývá označována jako LOAD INDEX zátěžový index, který odpovídá standardní pojezdové rychlosti, za ní pak bývá uvedena ještě druhá a třetí nosnost. Ty odpovídají dalším pojezdovým rychlostem. Obrázek 1/34a, 34b, 34c: Kola a pneumatiky u postřikovačů. Další součástí výbavy postřikovačů jsou pevné nebo odpružené nápravy, které obsahují bubnové brzdy s vnitřním, nebo vnějším snímačem otáček. Obrázek 1/35a, 35b: Snímač pojezdové rychlosti a brzda. U návěsných postřikovačů jsou součástí rámu vlečná oka, dolní, popř. naváděcí tažná oj, lze nastavit rozchod kol. Rám také slouží k upevnění elektrických kabelů nutných pro provoz po pozemních komunikacích. Postřikovací rám slouží k nesení vlastního postřikovací ústrojí a umožňuje aplikaci pesticidu na porost.

30 Zemědělské stroje 30 Stroje na ochranu rostlin Obrázek 1/36: Pohled na postřikovací rám aplikačního ústrojí. Zařízení zlepšující kvalitu postřiku nízkoúletové trysky trysky s přisáváním vzduchu řízená vzduchová podpora přepínání různých velikostí trysek během jízdy využití vlastního či získaného elektrického náboje kapek kombinace pesticidů s dalšími látkami Nízkoúletové trysky jsou trysky vytvářející takové kapkové spektrum, které není unášeno z porostu pryč. Nevýhodou tohoto systému může být tvorba velkých kapek, které se nedokáží udržet na rostlině a padají na zem. Výhodou je jejich cena a spolehlivost. Asymetrická injektorová tryska s dvojitým paprskem rozstřikuje postřikovou jíchu ve dvou úhlech 10 a 50. To umožňuje smáčení celé rostliny bez ohledu na směr jízdy porostem. Obrázek 1/37: Směr výstřiku dvouštěrbinové trysky. směr pojezdu

31 Zemědělské stroje 31 Stroje na ochranu rostlin Řízená vzduchová podpora byla vyvinuta jako účinný nástroj proti úletu. Princip tohoto systému tkví v tom, že ke kapkovému obrazci ze standardních trysek je přiváděn proud vzduchu, který pomáhá malé kapky rovnoměrně umístit na rostliny. Tento systém umožňuje aplikovat postřik i při vyšší rychlosti větru (9 m.s -1 ). Tím se zlepšují podmínky pro včasnost postřiku, vyšší účinnost a s tím spojená nižší spotřeba postřiku. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady. Obrázek 1/38: Schéma postřikovače s řízenou vzduchovou podporou. Žlutá šipka naznačuje vlastní pesticid, modrá šipka usměrnění kapek díky řízené vzduchové podpoře. postřik vzduch Obrázek 1/39a, 39b: Řízená vzduchová podpora foto, do vzduchových vaků Twin systému je vzduch vháněn ventilátory. Možnost přepínání různých velikostí trysek během jízdy je systém, který vychází z předpokladu, že pro optimální práci trysek je nutný stálý tlak a tedy konstantní rychlost. Ta v praxi není možná z několika důvodů. Jsou to: zvlněný terén, různá hmotnost postřikovače z důvodu měnícího se objemu postřikové kapaliny a pohonných látek v nádrži, dále překážek na poli a existence souvratí.

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER Prvotřídní vlastnosti Snadné použití jednoduchá údržba RANGER RANGER 2500 Nádrž: Rám: Membránové čerpadlo: Řídící jednotka: 2500 l, vyvinuta pro optimální stabilitu a nižší rezidua. Vysoká průjezdní světlost.

Více

Krátké diskové brány Rubin 12

Krátké diskové brány Rubin 12 Krátké diskové brány Rubin 12 1 Hlouběji, rychleji, intenzivněji: Rubin 12 2 Dosud zajišťovaly krátké diskové brány intenzivní a rovnoměrné promísení půdy a organické hmoty až do pracovní hloubky přibližně

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače /

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače / KUHN TB Stroje obzvlášť přizpůsobené údržbě okrajů pozemků, silničních krajnic a svahů právě tak jako příkopů - otočné zhlaví, plovoucí poloha na drtící a mulčovací jednotce - nárazová pojistka s mechanickým

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw)

Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw) Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw) 2 Traktory řady 5E představení Když méně je více Traktor do živočišné výroby, ke koním, do sadů, pro komunální využití nebo

Více

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.11.2013 Název zpracovaného celku: Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Úkolem palivové soustavy je dopravit

Více

Bubnová sekačka ŢT100 Z

Bubnová sekačka ŢT100 Z PŘÍSLUŠENSTVÍ Bubnová sekačka ŢT100 Z 105 cm 80 kg 13 HP Sekačka ŽT-100Z zadní určená pro traktory Kubota s výkonem motoru od 13 HP. Sekačka je pravostranná, záběr 102 cm, hnaná 2 klínovými řemeny. Připojení

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Naše GREEN DIVISION se zkušenostmi po více než 35 letech své existence vyrábí a nabízí širokou paletu strojů, které se

Více

Rozdružovač balíků. Rozdružovač/Šrotovník Kidd 806

Rozdružovač balíků. Rozdružovač/Šrotovník Kidd 806 PRODEJ SERVIS B AGRO Březová s.r.o. mob. +420 733 125 282 Rozdružovač balíků Rozdružovač/Šrotovník Kidd 806 Rozdružovače balíků Kidd jsou vyráběny anglickou firmou Kidd Farm Machinery Ltd.. Historie výroby

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy 1. přednáška 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ 3. Právní předpisy 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ a) Základní pojmy z oblasti zdvihacích zařízení jednoduchá

Více

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné JEŘÁBY Dílenský mobilní hydraulický jeřábek Pro dílny a opravárenské provozy. Rameno zvedáno hydraulicky ručním čerpáním hydraulické kapaliny. Sloupový otočný jeřáb OTOČNÉ RAMENO SLOUP Sloupový jeřáb je

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

K85 s pneu 650/65 x 30.5 a disky pro rozmetání vápence 12. K40 s pneu 425/65 x 22.5 a disky pro rozmetání vápence 12

K85 s pneu 650/65 x 30.5 a disky pro rozmetání vápence 12. K40 s pneu 425/65 x 22.5 a disky pro rozmetání vápence 12 Návesná rozmetadla rady K85 s pneu 650/65 x 30.5 a disky pro rozmetání vápence 12 16 m /prumyslových K40 s pneu 425/65 x 22.5 a disky pro rozmetání vápence 12 16 m /prum. K105 s pneu 800/65 x 32, nástavcem

Více

TABLE OF CONTENT Kladívkové šrotovníky /Granulátory

TABLE OF CONTENT Kladívkové šrotovníky /Granulátory 2013 TABLE OF CONTENT Kladívkové šrotovníky /Granulátory Hans Lundqvist EuroMilling OBSAH Technologie šrotování a mísení Obsah Kladívkový šrotovník A-304D...2 A-304D technický nákres...3 Kladívkový šrotovník

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

Technologická zařízení potravinářských staveb. Katedra mechaniky a strojnictví. Koncept agribota

Technologická zařízení potravinářských staveb. Katedra mechaniky a strojnictví. Koncept agribota Technologická zařízení potravinářských staveb Katedra mechaniky a strojnictví Semestrální práce z předmětu Konstruování s podporou počítačů Koncept agribota Tomáš Hlava 2.5.2012 tomashlava@volny.cz Obsah

Více

Efektivní manipulace kejdy s DeLaval technologií

Efektivní manipulace kejdy s DeLaval technologií Efektivní manipulace kejdy s DeLaval technologií Klíčovým faktorem pro každou farmu je množství kejdy. Časté čištění kejdy zlepšuje hygienu a pohodlí dojnic. Efektivní manipulace je předpokladem lepší

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

Hákové nosiče kontejnerů

Hákové nosiče kontejnerů Hákové nosiče kontejnerů 2 Všestranný a flexibilní agroliner Návěs s hákovým nosičem Zjistili jsem, že všestrannost hákového nosiče můžeme také uplatnit v zemědělství, proto jsme vytvořily tento návěs,

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

Více

Universální rozmetadlo statkových hnojiv VS 10E - VS 18

Universální rozmetadlo statkových hnojiv VS 10E - VS 18 Universální rozmetadlo statkových hnojiv VS 10E - VS 18 U niversální rozmetadla Strautmann jsou vyvinuty speciálně pro náročné nasazení v podnicích služeb a pro větší farmy a jsou vhodné pro všechny druhy

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

SHRNOVAČE ŘADY V RAPTOR PRO DOMINATOR PRO 2 MILLENNIUM PRO

SHRNOVAČE ŘADY V RAPTOR PRO DOMINATOR PRO 2 MILLENNIUM PRO SHRNOVAČE ŘADY V RAPTOR PRO DOMINATOR PRO 2 MILLENNIUM PRO 6 dobrých důvodů pro zakoupení shrnovače Tonutti Nízké náklady na údržbu jednoduchá konstrukce žádný hnací hřídel žádné mechanické převody Vysoká

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

Minimalizace nežádoucích úletů při aplikaci pesticidů

Minimalizace nežádoucích úletů při aplikaci pesticidů Minimalizace nežádoucích úletů při aplikaci pesticidů Úlet představuje zásadní problém aplikačních technologií pro bezvadnou aplikaci pesticidů. Současné trendy minimalizace úletů směřují k technickým,

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Mechanizační prostředky ve vztahu k nežádoucímu zhutňování půdy a inovace v mechanizaci

Mechanizační prostředky ve vztahu k nežádoucímu zhutňování půdy a inovace v mechanizaci Inovativní rozvoj odbornosti v zemědělství a potravinářství Lektor: Prof. Ing. František Bauer, CSc. Mechanizační prostředky ve vztahu k nežádoucímu zhutňování půdy a inovace v mechanizaci Termín 28.1

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY

VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Spalovací motor je mechanický tepelný

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

11 Manipulace s drobnými objekty

11 Manipulace s drobnými objekty 11 Manipulace s drobnými objekty Zpracování rozměrově malých drobných objektů je zpravidla spojeno s manipulací s velkým počtem objektů, které jsou volně shromažďovány na různém stupni uspořádanosti souboru.

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 > POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI (6i) (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 20 11 80 (21) PV 7893-80 216 026 (П) (Bl) (51) Int Cl. 1 G 21 С 7/20

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

Údržba: broušení a výměna kladívek, výměna sít, mazání pohyblivých částí

Údržba: broušení a výměna kladívek, výměna sít, mazání pohyblivých částí 1. Stručný popis technologického celku Technologie na zpracování dřevní piliny nebo mikro štěpky se skládá ze tří funkčních celku. Prvním celkem je příprava materiálu před sušením. Ta má za úkol ze vstupní

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Kompost versus skládka

Kompost versus skládka Kompost versus skládka Eliminace velmi negativních efektů, které způsobuje ukládání bioodpadu na skládky Cenná surovina pro krajinu, životní prostředí Prostřednictvím kompostu navracíme živiny a organické

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaký čistič se spalovacím motorem Pro uživatele, kteří ocení při práci nezávislost na el. síti. Tato třída proto představuje opravdové všeuměly

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 201 Poř. č. livoně Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - hustá výsadba - integrovaná výsadba 1 Výnos slivoní [t/ha] 7,1 8,9 7,1 2 Farmářská cena slivoní [Kč/t] 10500 10500 8000 3 Tržba z

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

www.prumyslova-filtrace.cz Průmyslová filtrace

www.prumyslova-filtrace.cz Průmyslová filtrace www.prumyslova-filtrace.cz Průmyslová filtrace Přehled průmyslu pro užívání filtrů v ČR - reference O firmě Automobilový průmysl ŠKODA AUTO a.s. Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. TRW Automotive

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi 5,5-7,5-11 - 15 kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

Ceny služeb mechanizovaných prací

Ceny služeb mechanizovaných prací Tab. : 144 Ceny služeb mechanizovaných prací 1 Podmítka (talířový podmítač) 5,80 l/ha 535,00 Kč/ha 700,00 Kč/ha 2 Podmítka (radličkový kypřič) 6,80 l/ha 495,00 Kč/ha 685,00 Kč/ha 3 Podmítka (zaorávka hnoje

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

Kompostárna STRÁŽNICE - 19/2013

Kompostárna STRÁŽNICE - 19/2013 Kompostárna STRÁŽNICE - 19/2013 Sídlo Provozovatel kraj okresní město kontakty adresa Městský úřad ve Strážnici Jihomoravský Hodonín E-mail: jaromír.michalek@straznice-mesto.cz; www.straznice-mesto.cz

Více

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM Výsledky sledování indikátoru: NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2012 Vydala: správní rada mikroregionu Zpracoval: Mgr.František Vlk Luleč : květen 2013 Úvod Nakládání s

Více

Manipulační technika. Dřevo je samovolně se obnovující zdroj

Manipulační technika. Dřevo je samovolně se obnovující zdroj Manipulační technika Dřevo je samovolně se obnovující zdroj surovin s mnohostrannými možnostmi využití a s mnoha přednostmi pro naše životní prostředí. Proto jsou efektivita a flexibilita důležitými argumenty

Více

3.2 Dávkovače CENTROMATIC

3.2 Dávkovače CENTROMATIC III. KOMPONENTY MAZACÍCH SYSTÉMŮ 3.2 Dávkovače CENTROMATIC Charakteristika Jednopotrubní dávkovače injektory řady SL - jsou použitelné pro všechny běžné minerální oleje a tuky do třídy NLGI 2. Jedná se

Více

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů Uchazeč použije části odpovídající jeho nabídce. V tabulkách do sloupců doplní podle povahy parametru buď ANO/NE (případně jiný slovní údaj) nebo konkrétní

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

Ceník půjčovny Staves s.r.o. Platnost od 01.01. 2014 Strana 1 KAUCE. CENA ZA DEN Popis 1 Popis 2 od - do > 30 dnů 8-30 dnů 1-7 dnů hodina+ km

Ceník půjčovny Staves s.r.o. Platnost od 01.01. 2014 Strana 1 KAUCE. CENA ZA DEN Popis 1 Popis 2 od - do > 30 dnů 8-30 dnů 1-7 dnů hodina+ km Strana 1 Mobilní stroje zemní nakladač kolový objem lopaty 0.15 m3 0-570 000 1 500 1 900 2 800 570 0 nakladač kolový objem lopaty 1 m3 0-900 000 2 100 2 800 4 100 820 0 nakladač kolový objem lopaty 1.5

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

Základní třída K 2 Home

Základní třída K 2 Home Základní třída K 2 Home Vysokotlaký čistič K2 Home se specializuje na příležitostné použití a lehké nečistoty. Díky sadě Home Kit vyčistí tento vysokotlaký čistič i větší plochy v domácnosti. Vybavení:

Více

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 1 Motor ležatý dvoudobý jednoválec Chlazení vzduchem Ø 38 mm 44 mm ový objem 49,8 cm 3 Kompresní poměr 6,6 : 1 Největší výkon 1,5k (1,1 kw)/5000 ot/min. Rozvod pístem

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

Krmě míchací vůz. Verti-Mix

Krmě míchací vůz. Verti-Mix Krmě míchací vůz Verti-Mix V ědecký výzkum v různých zemích prokázal, že produktivita výroby mléka se při použití krmě míchacích vozů s vertikálním míchacím šnekem mnohonásobně zvýšila. Smícháním jednotlivých

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012 FILTRACE A FILTRAÈNÍ TECHNIKA AUTOMATICKÉ SAMOÈISTÍCÍ FILTRY EFEKTIVNÍ FILTRACE NÍZKÉ POØIZOVACÍ NÁKLADY TÉMÌØ ŽÁDNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY KONTINUÁLNÍ FILTRACE KAPALIN VYSOKÉ PRÙTOKY JEDNÍM FILTREM MOŽNÉ PRO

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 21.4. 2013 Podpora z přírodyp rody Pěstování zeleniny Nezapomeň Péče o rododendrony, azalky, aj. Ochrana před

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

Allrounder - classic -

Allrounder - classic - Multitalent pro mnoho možností použití ALLROUNDER classic s podvozkem Podvozek dodávaný na přání nabízí mnoho výhod. Na úvrati se podstatně redukuje hmotnost zatěžující zadní osu traktoru.tak se může zabránit

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální tisk princip a vývoj Pavel Stelšovský a Miroslav Těhle 2009 Obsah Jehličkové tiskárny Inkoustové tiskárny Tepelné tiskárny

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!!

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! Page 1 of 5 PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! BG 106 Rychlé čištění automatické převodovky BG 106-149,- Rychlé čištění automatické převodovky - výplach pro automatické

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více