PROJEKT KOPŘIVNICE MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT KOPŘIVNICE MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY"

Transkript

1 PROJEKT KOPŘIVNICE MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY

2 ČLOVĚK V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ Pěstuje a chová Rostliny Odrůda, podmínky růstu Zvířata Plemena, welfare Hospodaří a ovlivňuje Půdu a vodu Úrodnost Ochrana proti erozi Čistota vody a její zadržení v krajině Krajinu Rozmanitost rostlin a živočichů Ráz krajiny Změny klimatu Zpracovává a prodává sedlák spotřebitel Pracovní příležitosti vč. navazujících aktivit (řemesla, jarmarky atd.) Potravinová soběstačnost regionu Odkud se bere jídlo???

3

4 1. seminář: 17. května 2012, [árt té kafé] Mandala, Štefánikova 226, Kopřivnice (park před vlakovým nádražím) 09:30 10:00 prezence a krátký úvod 10:00 11:00 Eva Fraňková, Masarykova univerzita, katedra environmentálních studií, Brno Cesty jídla, cesty peněz pohled na jídlo zblízka. sleduji, kam se dostávají peníze, které u nás utratím, co je pojem lokální multiplikátor; zkušenosti ze světa 11:00 12:00 Blanka Křivánková, Glopolis, Praha Širší souvislosti konzumace lokálních potravin jak tím kde a co nakupuji, ovlivňuji dění u nás i ve světě 12:00 13:00 přestávka na občerstvení 13:00 14:00 Alena Malíková, PRO-BIO RC Moravská brána, Příbor; Bioinstitut, o.p.s. Olomouc 14:00 15:00 Hanka Klimecká, Vyhnalov, Příborské paseky Permakultura pojem, souvislosti, praktická zkušenost Šetrné způsoby hospodaření šetrná produkce plodin a chovy hospodářských zvířat ekologické zemědělství, biodynamické zemědělství, permakultura a další alternativy 1. exkurze: 2. června 2012 Camphill České Kopisty/Karel Tachecí, Budyně nad Ohří (Komunitou podporované zemědělství pro Prahu) 2. seminář: 21. června 2012, [árt té kafé] Mandala, Štefánikova 226, Kopřivnice 09:30 10:00 prezence a krátký úvod 10:00 11:00 Jan Valeška, PRO-BIO Liga, Praha Komunitou podporované zemědělství ve světě zkušenosti z návštěv CSA, AMAP atd. 12:00 13:00 Helena Vlašínová Mendelova univerzita, Brno Přírodní zahrada pojem, praktické zkušenosti 11:00 12:00 přestávka na občerstvení 13:00 14:00 Gabriela Šelongová, Pustějov Vlaďka Krsičková, Tichá Komunitou podporovaní Šelongovi z Pustějova Beskydský bioklubík v Tiché 14:00 15:00 Alena Suchánková, občanské sdružení PermaNet, Růžďka Permakultura pojem, souvislosti, praktické zkušenosti 2. exkurze: 4. července 2012 Ekologická farma manželů Pospíšilových, Holubí Zhoř - Holubí Zhoř 21 (Komunitou podporované zemědělství pro Brno), František Matoušek, Polná u Jihlavy Závěrečný workshop: přelom července/srpna

5 ŠETRNÉ ZPŮSOBY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ Ekologické zemědělství Biologicko dynamické zemědělství Permakultura Přírodní zahrada

6 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Ekologické zemědělství Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. v platném znění Nařízení rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů Nařízení komise (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k NR č. 834/2007

7 CÍLE A OBECNÉ PRINCIPY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ - pracovat v co nejvíce uzavřeném systému, využívat místní zdroje surovin, minimalizovat ztráty - udržet a zlepšit dlouhodobou úrodnost půdy - vyvarovat se všech forem znečištění pocházejících ze zemědělské činnosti - produkovat potraviny a krmiva o vysoké nutriční hodnotě a v dostatečném množství - minimalizovat používání fosilní energie (odmítnutí průmyslových hnojiv a pesticidů a jejich náhrada uvědomělým využíváním biologických procesů, kultivací plodin, nižší intenzita obdělávání půdy, podpora aktivity půdních organismů a rozvoje kořenového systému plodin, omezení dopravy)

8 CÍLE A OBECNÉ PRINCIPY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ - hospodářským zvířatům vytvořit podmínky, které odpovídají jejich fyziologickým a etologickým potřebám a humánním a etickým zásadám - rostliny odrůda, osevní postup, mechanické odstraňování plevelů, sítě, ruční práce - uchovat přírodní ekosystémy v krajině, chránit přírodu a její diverzitu - umožnit zemědělcům a jejich rodinám ekonomický a sociální rozvoj a uspokojení z práce ( ekologické zemědělství vyžaduje hluboký zájem a odpovědnost)

9

10

11 BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Antroposofie Rudolfa Steinera Problémy v zemědělském hospodaření na počátku 20. století Zemědělský kurz z roku 1924 Pojem biologicko dynamický Ochranná známka DEMETER Rozšíření B-D zemědělství ve světě Další aplikace antroposofie

12 BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ - VÝCHODISKA A SLOUVISLOSTI Antroposofie Rudolfa Steinera vychází z celostního pohledu, který má spojovat nejrůznější přístupy (vědecký, umělecký, náboženský) a uvolňovat komplexně tvůrčí potenciál lidí odlišná od běžného materiálního světonázoru pracuje se silovým, nehmotným působením čtyřčlenná soustava přírody a člověka: 1.stupeň - minerální svět, nerostná úroveň, fyzická, mrtvá 2.stupeň - rostlinný svět, složka oživená, obdařená schopností života a růstu 3.stupeň - svět zvířat, kromě životních projevů mají duševní projevy- cítí bolest, strach, mají instinkty 4.stupeň- člověk, je nadán duchem, duchovní svět, vědomí sebe sama, odpovědnost za sebe i za okolní svět, ostatní přírodní říše

13 BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ- VÝCHODISKA A SLOUVISLOSTI Problémy v zemědělském hospodaření na počátku 20. století snižování vitality pěstovaných rostlin, jejich regeneračních schopností pokles plodnosti hospodářských zvířat, oslabování jejich konstituce, otázky krmení, zdraví, šlechtění pokles půdní úrodnosti, otázky hnojení organickým hnojením formující životní síly, použití homeopatik, kosmické rytmy postavení zemědělství ve společnosti, sociální obnova v zemědělství

14 BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ - VÝCHODISKA A SLOUVISLOSTI Zemědělský kurz červen 1924 velkostatek hraběte Keyserlinga, dnešní polské Kobierzyce u Vratislavi 8 přednášek o kosmických souvislostech zemědělství založení Pokusného kruhu anthroposofických zemědělců ověřování Steinerových pokynů 1928 DEMETER značka pro označení produktů vypěstovaných za pomoci biodynamických preparátů platí dodnes 1929 vzniká označení biologicko dynamická zemědělská metoda

15 BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ - VÝCHODISKA A SLOUVISLOSTI POJEM BIOLOGICKO DYNAMICKÝ BIOLOGICKÝ reprezentuje ekologickou složku tohoto druhu zemědělství, respektování životních zákonitostí a trvalé udržitelnosti DYNAMICKÝ označuje podporu silového působení na stupni oživené a oduševnělé přírody prostřednictvím speciálně zhotovovaných jemnohmotných hnojiv Rozšíření biologicko dynamického zemědělství ve světě podle v současné době užívá značku Demeter přes 5000 farem ze téměř 45 zemí světa cca ha

16 BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ - VÝCHODISKA A SLOUVISLOSTI Pěstování rostlin zásady obdobné jako v ekologickém zemědělství rostlina má vyrůstat z oživené zdravé půdy pak je sama odolná vůči chorobám a škůdcům výběr vhodných odrůd, nejlépe pocházejících z biodynamického šlechtění, vlastní semenaření-osivo adaptované na místní poměry pěstování se zohledněním postavení planet a Měsíce (často využíván kalendář Výsevní dny připravovaný M. Thunovou - u nás každoročně vydává překlad svaz PRO-BIO Šumperk hnojí se půda pro její oživení, ne rostliny

17 BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ - VÝCHODISKA A SLOUVISLOSTI Chov zvířat na biodynamický statek hospodářská zvířata patří: rovnováha počtu zvířat s plochou rostlin - chovat tolik zvířat a takových, která zajistí dostatek hnoje pro statek a naopak pěstovat takové rostliny v dostatečném množství a vhodné pro zvířata) nezastupitelný význam chovu skotu - kráva jako zpracovatel objemného krmiva a producent kvalitního hnoje pro půdu. neodrohování krav - rohy jsou vnímány jako nedílná součást krávy plemena s vícestrannou užitkovostí - ne jednostranně užitková mléčná

18 BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ - VÝCHODISKA A SLOUVISLOSTI Chov zvířat na biodynamický statek hospodářská zvířata patří: při plemenitbě kladen důraz na dlouhověkost a celoživotní užitkovost zajistit dostatek kvalitního objemného krmiv jako základ výživy přežvýkavce přednost, pokud je to možné, přirozená plemenitba před inseminací - význam přítomnosti samčího prvku uvnitř stáda, hejna zdravotní stav - důležitost prevence, pečlivého ošetřování; láskyplný vztah ke zvířatům při onemocněn upřednostňovat biologické, homeopatické, anthroposofické postupy

19 SMĚRNICE (STANDARDY) PRODUKCE PRO POUŢITÍ OZNAČENÍ DEMETER A BIODYNAMICKÝ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ZNÁMEK červen 2009 Zemědělský organismus -zemědělská individualita Zemědělský statek naplní vlastně svou podstatu v pravém slova smyslu tehdy, je-li pojat jako určitý druh samostatné individuality, individuality v sobě opravdu uzavřené. A každý zemědělský statek by se vlastně musel blížit - úplně toho dosáhnout nelze, ale musel by se blížit - stavu, kdy bude v sobě uzavřenou individualitou. Rudolf Steiner (GA 327, Zemědělský kurz, 2. přednáška)

20 BIODYNAMICKÝ STATEK TRYGVE SUNDA Stange Kirke nedaleko Lillehammeru úrodná obilnářská oblast kolem největšího norského jezera Mjosa soběstačné uzavřené biologicko dynamické hospodářství s uzavřenou vazbou rostlinné a živočišné produkce 52 ha zemědělské půdy 7 ha pastviny 18 ha louky 18 ha orná půda obiloviny 9 ha orná půda brambory a zelenina hospodářská zvířata, zatížení 1DJ/2 ha půdy dojnice, drůbež, prasata

21 Náčrtek členění zemědělské půdy na statku Trygve Sunda - projekce na semináři ve Sluňákově 5. února 2008 BIODYNAMICKÝ STATEK TRYGVE SUNDA

22 BIODYNAMICKÝ STATEK TRYGVE SUNDA Zemědělská půda je rozdělena sítí cest a cestiček lemovaných porosty keřů a stromů (biodiverzitní pásy) do 13 políček Hnojení kompostovaný hnůj (pod brambory a zeleninu), močůvka ředěná vodou v poměru 1:2 (po 1. i 2. seči na jetelotrávu), biodynamické preparáty Osevní postup jařina (ječmen) s podsevem jetelotráva (2 roky) ozim (pšenice, žito) brambory, tuřín jařina s podsevem

23 BIODYNAMICKÝ STATEK TRYGVE SUNDA Chov skotu norské červené plemeno, neodrohovává se přirozená plemenitba krávy a jalovice přes léto na pastvě, v zimě ve vazné stáji s výběhem krmení: pastva, seno, jádro, tuřín a siláž

24 BIODYNAMICKÝ STATEK TRYGVE SUNDA

25 ŠETRNÉ ZPŮSOBY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ Permakultura Hanka Klimecká Příborské paseky Vyhnalov ( ) Alena Suchánková ( ) Přírodní zahrada Helena Vlašínová ( )

26 ŠETRNÉ ZPŮSOBY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ Děkuji Vám za pozornost

Ekologické zemědělství a rozvoj venkova

Ekologické zemědělství a rozvoj venkova Ekologické zemědělství a rozvoj venkova Obsah Úvod.................................................. 1 Důsledky průmyslového zemědělství.......................... 2 Co je ekologické zemědělství................................

Více

28 Ekologické zemědělství

28 Ekologické zemědělství 28 Ekologické zemědělství Ekologické zemědělství 29 2 Historie a současnost EZ, jeho metody, EZ v České republice 2.1 Poãátky ekologického zemûdûlství ve stfiední a západní Evropû Počátky vzniku ekologického

Více

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel Skripta modulů kurzu Kolektiv autorů Název návrhu GP: Vzdělávání sedlák spotřebitel Registrační číslo GP: CZ.1.07/3.2.03/04.0021 Vzdělávání za

Více

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY Etapa 5 (1.1.2012 30.6. 2012) DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY pro program SPOLUPRÁCE Technologické platformy, Výzva II. v rámci žádosti č. 5.1 SPTP02/001 Česká technologická platforma rostlinných

Více

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 3. Zemědělství a jeho výrobní zaměření... 5 3. 1. Rostlinná výroba 6 3. 1. 1. Obiloviny 6 3. 1. 2. Olejniny 8 3. 1. 3. Okopaniny 10 3. 1.

Více

Výroční zpráva 2010. BIOINSTITUT o. p. s. Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Výroční zpráva 2010. BIOINSTITUT o. p. s. Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny Výroční zpráva 2010 BIOINSTITUT o. p. s. Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny 1 2 Slovo úvodem V roce 2010 vkročil Bioinstitut do šestého roku své činnosti. Byl to rok ve znamení

Více

Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí

Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí ČASOPIS SMA ČR 3 červen 2015 Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí Reportáže: MendelGrass 2015 Exkurze na farmy na Pardubicku a Jihlavsku Téma čísla: Podpora Zahájení činnosti mladých zemědělců

Více

ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY. Školní statek. Waldorfské školy Příbram. Závěrečná práce

ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY. Školní statek. Waldorfské školy Příbram. Závěrečná práce ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY Školní statek Waldorfské školy Příbram Závěrečná práce Kateřina Bryndová Slavíčková Příbram 2013 ANOTACE V závěrečné práci se zabývám

Více

Sklizeň roku 2012. září-prosinec 2012 V ČÍSLE NAJDETE: NOVINKY NA TRHU

Sklizeň roku 2012. září-prosinec 2012 V ČÍSLE NAJDETE: NOVINKY NA TRHU září-prosinec 2012 Sklizeň roku 2012 Vážení čtenáři, v dnešním čísle se zaměříme na téma PRO-BIO LIGY letošního roku, kterým byla potravinová suverenita a komunitou podporované zemědělství. Na straně 2

Více

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška Zemědělské systémy I. zkouška Živočišná výroba 1. Druh a plemeno zvířat 2. Genové rezervy zvířat 3. Šlechtění zvířat 4. Plodnost 5. Domestikace a fylogenie 6. Etologie a welfare 7. Plemena 8. Současný

Více

úspěšné projekty Programu rozvoje venkova

úspěšné projekty Programu rozvoje venkova úspěšné projekty Programu rozvoje venkova Vážení přátelé venkova, Slovo ministra dostává se Vám do rukou publikace, ve které jsou představeny úspěšné projekty Programu rozvoje venkova. Zmíněný programový

Více

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008 Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002

Více

Zemědělský rok končí. říjen 2012 V ČÍSLE NAJDETE: NOVINKY NA TRHU

Zemědělský rok končí. říjen 2012 V ČÍSLE NAJDETE: NOVINKY NA TRHU říjen 2012 Zemědělský rok končí Vážení čtenáři, letošní druhý bulletin vychází v době kdy se uzavírá zemědělský rok. Můžeme trochu bilancovat i sezónu drobného hospodaření a místních potravin. Úspěchem

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

Újmy a náhrady za omezení hospodaření v lesích a jejich možný vliv na kategorizaci lesů

Újmy a náhrady za omezení hospodaření v lesích a jejich možný vliv na kategorizaci lesů Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Újmy a náhrady za omezení hospodaření v lesích a jejich možný vliv na kategorizaci lesů Zasedání Ekonomické komise Odboru lesního

Více

1. Sběr informací, rozhodování

1. Sběr informací, rozhodování 1. Sběr informací, rozhodování V současné době je možné pozorovat určitý návrat mladých lidí k zemědělství. Objevují se malé ovčí farmy, zelinářství, zpracovny ovoce a zeleniny, sýrárny apod. Zemědělské

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 1 Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 2 obsah Publikace obsahuje úplná znění těchto právních předpisů: 1)

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Opava 2013 Kateřina Velká SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Kateřina Velká Obor:

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Dana Hájková koordinátorka EVVO 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Charakteristika školy...

Více

BIOSPOTŘEBITEL bulletin pro-bio ligy

BIOSPOTŘEBITEL bulletin pro-bio ligy BIOSPOTŘEBITEL bulletin pro-bio ligy Č.2/2007 Směsné biobrambory? Naši milí biospotřebitelé, členové PRO-BIO LIGY, jak jste jistě zaregistrovali do světa bio vtrhla nová vlna nákupních možností v podobě

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Témata a struktura kurzu 1. Úvod do problematiky Zemědělství v současné etapě vývoje Formování agrárních trhů

Více

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary ZEMĚDĚLSTVÍ 2005 Připravili: MZe: Odbor enviromentální politiky a obnovitelných zdrojů energie Odbor financování SZP, veřejné podpory a statistiky Odbor komunikace Odbor legislativní a právní Odbor pro

Více

Životní prostředí v České republice a regionu. Eva JADERNÁ. České Budějovice

Životní prostředí v České republice a regionu. Eva JADERNÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Eva JADERNÁ Životní prostředí

Více

Trvale udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více