EVROPSKÝ MODEL LSTVÍ A JEHO APLIKACE V PODMÍNK RNÍHO VENKOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÝ MODEL LSTVÍ A JEHO APLIKACE V PODMÍNK RNÍHO VENKOVA"

Transkript

1 EVROPSKÝ MODEL ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ A JEHO APLIKACE V PODMÍNK NKÁCH ČESKÉHO AGRÁRN RNÍHO VENKOVA (PROJEKT pro OPATŘENÍ 1.3.1) seminář Rapotín, Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín Odborný garant:doc. Ing. Dušan Vaněk, Ph.D. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 MULTIFUNKČNOST NOST ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ A VELIKOST PODNIKŮ české specifikum Doc. Ing. Dušan Vaněk, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín seminář Rapotín,

3 EMZ a agrárn rní struktura v ČR Jádrem EMZ je vícefunkčnostnost tohoto národohodpodářského odvětv tví,, tedy poskytování MIMOPRODUKČNÍCH NEKOMODITNÍCH VÝSTUPŮ resp. SLUŽEB typu veřejné zboží í a omezení negativích externalit.

4 EVROPSKÝ MODEL MULTIFUNKČNÍHO ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ ČR DUÁLN LNÍ STRUKTURA ZNAČNÁ VÁHA VELIKÝCH PODNIKŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Dle ČSU v r. 2006: Z celkového počtu podniků nad ha z.p./93 %! = PPO Z počtu podniků nad ha z.p./100 %! = PPO

5 Z údajů zemědělsk lské účetní datové sítě (FADN) plyne, že e neobvyklé (v EU 15 ) ) rozměry ry PPO v našem zemědělstv lství nejsou apriorním znakem jejich neudržitelnosti itelnosti ziskové podniky právnických osob se v porovnání se ztrátovými tovými vyznačuj ují větší velikostí! a.s. s.r.o. Družstva Obchodní společnosti SLOVENSKÁ SCÉNA NA

6 VLIV VELIKOSTI ZEMĚDĚLSKÝCH PONIKŮ NA JEJICH MULTIFUNKČNÍ CHOVÁNÍ LIDSKÝ FAKTOR V HLAVNÍ ROLI! KLÍČOVÝ ASPEKT = VZDĚLÁNÍ VĚK VZTAH VĚK V K A VZDĚLÁNÍ!

7 TROŠKU SOCIOLOGIE (varovné nostalgie) Tab. 1 Vybrané ukazatele na velikostní skupiny zemědělských podniků Velikostní skupiny podniků podle výměry obhospodařované z. p. v ha < < < 100 > = 100 1) < < < 50 > = 50 2) Podíl osob s úplným zemědělským vzděláním na celkovém počtu osob v čele všech zemědělských podniků (%) Česko 21,7 30,9 39,2 71,6 32,7 Dánsko 3,5 5,0 5,7 7,9 5,0 Německo 29,1 57,6 74,8 84,1 47,1 Belgie 16,3 16,7 31,1 39,8 24,7 Nizozemsko 4,2 3,8 4,5 9,6 4,9 Rakousko 10,7 28,0 52,6 62,3 32,3 Podíl osob starších 55 let na celkovém počtu osob v čele PFO (%) Česko 46,4 33,7 27,9 30,5 41,1 Dánsko 45,4 47,1 36,6 31,9 42,1 Německo 30,3 24,7 22,9 22,1 27,3 Belgie 55,9 52,4 30,9 23,4 42,0 Nizozemsko 46,2 50,9 35,4 34,2 43,0 Rakousko 39,7 21,7 19,3 20,3 25,0 Podíl osob s hlavní výdělečnou činností mimo vlastní podnik na celkovém počtu osob v čele PFO (%) Česko 42,3 23,1 11,5 6,6 32,9 Dánsko 59,7 40,9 14,3 5,3 38,6 Německo 61,0 29,7 10,1 5,5 42,6 Belgie 16,8 13,8 3,9 1,0 9,4 Nizozemsko 21,6 19,3 3,5 2,0 13,1 Rakousko 35,8 20,2 6,6 5,7 19,4 1) Česko, Dánsko, Německo. 2) Belgie, Nizozemsko, Rakousko. Pramen: Eurostat - Statistic in focus, 18/2006, 21/2006, 5/2007, 11/2007, 13/2007, 26/2007 Celkem

8 SPECIFICKÁ ÚLOHA EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ MIMOŘÁDN DNĚ VÝZNAMNÝ SMĚR R V KONTEXTU MULTIFUNKČNOSTI NOSTI ODVĚTVÍ Tab. 2 Podíl l zemědělských podniků ve vybraných zemích EU s ekologickým hospodařen ením m (%) Velikostní skupiny podniků podle výměry obhospodařované z. p. v ha < < < 100 > = 100 1) < < < 50 > = 50 2) Česko 0,4 2,1 3,5 8,1 2,2 Dánsko 4,4 4,9 5,8 5,8 5,0 Německo 2,8 4,6 3,8 4,9 3,6 Belgie 0,7 0,6 1,2 2,3 1,1 Nizozemsko 0,8 1,2 2,0 2,5 1,5 Rakousko 4,4 14,9 15,2 18,7 12,9 1) Česko, Dánsko, Německo. 2) Belgie, Nizozemsko, Rakousko. Pramen: Eurostat - Statistic in focus, 18/2006, 21/2006, 5/2007, 11/2007, 13/2007, 26/2007 Podniky celkem

9 ZJIŠTĚNÍ Z RÁMCOVR MCOVÉHO ŠETŘENÍ Důležitým předpokladem p pro realizaci multifunkčního zemědělstv lství v podniku je kvalifikační úroveň rozhodujících ch osob: Úroveň vzdělání Neformáln lní učení Vzdělan lanější zemědělci zpravidla efektivněji zajišťuj ují výrobu a současn asně i lépe l řeší důsledky pro životní prostřed edí.

10 ZJIŠTĚNÍ Z RÁMCOVR MCOVÉHO ŠETŘENÍ S růstem r velikosti podniků klesá podíl l starší ších pracovníků v jejich čele (platí jen u PFO) Předpoklad, že filosoficky environmentáln lněji orientovaný mladší management lépe zabezpečí onu požadovanou multifunkčnost nost

11 ZJIŠTĚNÍ Z RÁMCOVR MCOVÉHO ŠETŘENÍ Nesporný přínos p EZ tomuto aspektu EMZ Celý komplex (filosofie) principů konvenujících ch a přímo MULTIFUNKČNOST NOST naplňuj ujících ch v praxi (nejen CHKBTPM v LFA )

12 PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI NA VENKOVĚ KAUZÁLN LNÍ PROBLÉM M A LIMITUJÍCÍ FAKTOR ROZVOJE r Pokles osob v zemědělstv lství na celkové zaměstnanosti z 4,5 % na 3,2 % r současnost Trend další šího mírnm rného poklesu ?

13 ŘEŠENÍ? PODPORA ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJE NEZEMĚDĚLSKÝCH (MIKRO)PODNIKŮ,, TÉŽT PODPORA MIMOZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ ZEMĚDĚLSKÝCH SUBJEKTŮ Graf 1 Mimozemědělsk lská činnost podniků fyzických a právnických osob (ČR,2005)( 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Zpracování rostlinných produktů (m imo hroznů) Výroba vína z hroznů Zpracování živočišných produktů Těžba dřeva Výroba pilařská Výroba dřevařských výrobků Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů Vodní hospodářství PFO PPO Stavební činnost Obchodní činnost Doprava Agroturistika Jiná Pramen: ČSÚ, Strukturální výsledky za zemědělství ČR v roce Praha, 2006

14 ZÁVĚR TATO SROVNÁNÍ A RÁMCOVR MCOVÁ ANALÝZA NEPOTVRDILA OČEKO EKÁVANÝ HANDICAP STRAN SLABŠÍ MULTIFUNKČNOSTI VELKÝCH SUBJEKTŮ PODNIKAJÍCÍCH CH V AGRÁRN RNÍM SEKTORU. ČINITELEM EFEKTIVNOSTI JE STAV VYVÁŽENOSTI MEZI VELIKOSTÍ PODNIKŮ A ÚROVNÍ JEJICH ŘÍZENÍ ne PFO, ne PPO ČLOVĚK = VY, MY, VŠICHNI V HLAVNÍ ROLI

15 Děkuji za pozornost Doc. Ing. Dušan Vaněk, Ph.D. Agrovýzkum Rapotín n s.r.o. Rapotín, Výzkumníků Vikýřovice Tel.:

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Jindřich ich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Jihlava, 9. 11. 2007 Definice diverzifikovaných

Více

1. Současná situace a dosavadní vývoj v odvětví zemědělství

1. Současná situace a dosavadní vývoj v odvětví zemědělství 1. Současná situace a dosavadní vývoj v odvětví zemědělství I přes mírné zlepšení po roce 2010 váha zemědělství v národní ekonomice dlouhodobě klesá. V roce 2000 činil podíl odvětví na celkové hrubé přidané

Více

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Témata a struktura kurzu 1. Úvod do problematiky Zemědělství v současné etapě vývoje Formování agrárních trhů

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020 DRAFT ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ: NÁVRHU NAŘÍZENÍ EP A RADY O PODPOŘE ROZVOJE VENKOVA Z EZFRV PRACOVNÍHO DOKUMENTU EVROPSKÉ KOMISE ELEMENTS OF STRATEGIC

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, červen 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

Závěrečná zpráva Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

Závěrečná zpráva Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR ZA OBDOBÍ 2007-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VÝTAH PRO III. A IV. OSU PRV ŘÍJEN

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, prosinec 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2012 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary ZEMĚDĚLSTVÍ 2005 Připravili: MZe: Odbor enviromentální politiky a obnovitelných zdrojů energie Odbor financování SZP, veřejné podpory a statistiky Odbor komunikace Odbor legislativní a právní Odbor pro

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol.

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol. ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU MARTIN PĚLUCHA a kol. Tato publikace byla vydána za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2011 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

Regionální rešerše Jihočeský kraj

Regionální rešerše Jihočeský kraj Regionální rešerše Jihočeský kraj Zpracováno ke dni 20. 6. 2014 Lenka Vohradníková, Zuzana Pavlasová, Dana Feferlová 1 Obsah Regionální rešerše Jihočeský kraj... 1 1 Úvod... 3 2 Současná situace Jihočeského

Více

BULLETIN ÚZEI. Diferenciace hospodářských výsledků zemědělských podniků ČR v síti FADN v roce 2010

BULLETIN ÚZEI. Diferenciace hospodářských výsledků zemědělských podniků ČR v síti FADN v roce 2010 BULLETIN ÚZEI Diferenciace hospodářských výsledků zemědělských podniků ČR v síti FADN v roce 2010 č. 7/2012 DIFERENCIACE HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ ČR V SÍTI FADN V ROCE 2010 Obsah Úvod...

Více

ROČENKA 2009 Annual Report 2009

ROČENKA 2009 Annual Report 2009 ROČENKA 2009 Annual Report 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací ROČENKA 2009 Annual Report 2009 Praha 2010 Tato publikace neprošla jazykovou ani redakční úpravou.

Více

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE Analýza a doporučení k cíli projektu Akcelerace Zvyšovat počet podnikatelských subjektů na území hl. m. Prahy v rámci programu Podpory podnikání v Praze Ing. Jiří

Více

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ... ZEMĚDĚLSTVÍ 2008 1 Obsah Úvodní slovo ministra zemědělství.... 2 Použitézkratky...3 OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...6 Národohospodářský rámec...6 Vývoj sektoru zemědělství...8 Souhrnný zemědělský účet

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PRAHA, ČERVEN 2010 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

NÁVRH EFEKTIVNÍHO SBĚRU A HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH DAT O LH. Jiří Matějíček. ÚHÚL Brandýs nad Labem 2013

NÁVRH EFEKTIVNÍHO SBĚRU A HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH DAT O LH. Jiří Matějíček. ÚHÚL Brandýs nad Labem 2013 NÁVRH EFEKTIVNÍHO SBĚRU A HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH DAT O LH Jiří Matějíček ÚHÚL Brandýs nad Labem 2013 Seminář Postup práce na realizace NLP II v roce 2013, H. Králové 23.1.201490 ÚVOD ZADÁNÍ MZe = opatření

Více

Poděkování. * Dodatek v elektronické podobě publikace.

Poděkování. * Dodatek v elektronické podobě publikace. Poděkování Autoři by velmi rádi poděkovali za finanční podporu výzkumu, z něhož vzešla tato popisná a celá řada akademických publikací, které obdržely pozitivní ohlas na mezinárodních konferencích a seminářích.

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

Svitáková Bohumila. Klíčová slova: zemědělské dotace, platby LFA, FADN

Svitáková Bohumila. Klíčová slova: zemědělské dotace, platby LFA, FADN Komparativní analýza podpor hospodaření v méně příznivých oblastech (LFA) v postkomunistických zemích střední evropy Comparative Analysis of the Farming Subventions in Less-favoured Areas (LFA) in the

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

ANYLYTICKÁ STUDIE STUDIE NA OBNOVU EKONOMICKÉ SAMOSTATNOSTI VENKOVA A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V OBLASTI MIKROREGIONU KRUŠNÉ HORY ZÁPAD

ANYLYTICKÁ STUDIE STUDIE NA OBNOVU EKONOMICKÉ SAMOSTATNOSTI VENKOVA A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V OBLASTI MIKROREGIONU KRUŠNÉ HORY ZÁPAD ANYLYTICKÁ STUDIE STUDIE NA OBNOVU EKONOMICKÉ SAMOSTATNOSTI VENKOVA A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V OBLASTI MIKROREGIONU KRUŠNÉ HORY ZÁPAD Zpracovatel: Delpha agency s. r. o. Květen 2006 Počet stran: 55 1 Obsah

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu: 19.2. 2015

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více