Určení původců kontaminace bazénových vzorků mléka mastitidními patogeny metodou rep-pcr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Určení původců kontaminace bazénových vzorků mléka mastitidními patogeny metodou rep-pcr"

Transkript

1 Uplatněná metodika QF 4004 UM 1 - název: Určení původců kontaminace bazénových vzorků mléka mastitidními patogeny metodou rep-pcr Uplatněná metodika a postup pro stanovení původců kontaminace syrového kravského mléka Cíl uplatněné metodiky: Cílem metodiky je určení původce kontaminace (dojnice) při výskytu nežádoucí mikroflóry v bazénových vzorcích mléka. Metodika je založena na molekulární typizaci identifikovaných kmenů rodu Staphylococcus a Streptococcus. Na základě shodnosti sekvencí DNA je možné označit původní zdroj kontaminace a tento následně eliminovat. Náplň uplatněné metodiky: Implementace dosažených výsledků, získaných na základě předchozího výzkumu a vývoje v rámci řešení projektu NAZV, MZe-ČR, QF 4004 a v rámci koordinační a konzultační metodické činnosti mikrobiologické a molekulární laboratoře a Národní referenční laboratoře pro syrové mléko (NRL-SM) Rapotín, do prostředí prvovýroby mléka. Zdroj uplatněné metodiky: projekt NAZV, MZe-ČR, QF 4004, Vývoj metody pro určení původu kontaminace finálních mléčných výrobků potravními patogeny. Zpracovali dne: Marcela Vyletělová, Juraj Banykó, Ludmila Nejeschlebová Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Akreditovaná Zkušební laboratoř č Národní referenční laboratoř pro syrové mléko (NRL-SM) Referenční laboratoř pracovní sítě referenčních mléčných laboratoří ICAR-CECALAIT Uplatnění bylo provedeno zavedením všech principů metodiky od

2 Určení původců kontaminace bazénových vzorků mléka mastitidními patogeny metodou rep-pcr Vývoj výskytu mastitidních patogenů Při vypracování uplatněné metodiky se vycházelo z dlouholetých zkušeností mikrobiologické laboratoře se stanovením a identifikací hlavních a ostatních mastitidních patogenů (Benda a Vyletělová, 1995, 1997a, 1997b; Benda a kol., 1997a a 1997b; Vyletělová a Kvasničková, 2003; Hanuš a kol., 2004; Vyletělová a Hanuš, 2004b; Vyletělová, 2005; Vyletělová a Genčurová, 2007). Studium jejich vývoje výskytu včetně citlivostí na antibiotika ukazuje na důležitost sledovat zdravotní stav dojnic a nebezpečí vzniku rezistence na antibiotika (Vyletělová a Hanuš, 2004a;Vyletělová, 2006; Vyletělová a Hanuš, 2006; Vyletělová a Genčurová, 2006). Vhodnost použití metodiky a přesných identifikačních a typizačních metod Včasná identifikace a určení citlivosti na antibiotika je velmi důležitá pro úspěšnost léčby, snížení ztráty mléka a s tím spojené riziko ekonomických ztrát. Vedle běžně používaných testů pro rychlý odhad infekce v prvovýrobě mléka (NK testy apod.) je mnohem efektivnější pro identifikaci a následnou úspěšnou léčbu přistoupit k odbornému vyšetření, identifikaci pomocí biochemických testů a následně i molekulárních metod. K přesné identifikaci a typizaci bakteriálních kmenů jsou velmi účinné techniky založené na polymerázové řetězové reakci (PCR), při níž jsou identifikovány specifické sekvence genů. Byly aplikovány některé modifikace PCR využívající náhodně amplifikovanou genomovou DNA (AP-PCR, RAPD), jako i rep-pcr, pomocí primerů odvozených z repetitivních sekvencí ERIC, BOX aj. Pereira a kol. (2002) použil metodu RAPD-PCR k typizaci S. aureus humánního a bovinního původu. Jinou metodu AP-PCR aplikoval VanBelkum a kol. (1995) k typizaci kmenů Staphylococcus aureus, pocházejících z lidských onemocnění. V současnosti je rovněž oblíbenou metodou rep-pcr, která je založena na identifikaci repetitivních sekvencí DNA mikroorganismů. Van der Zee a kol. (1999) srovnala při genotypizaci kmenů S. aureus metodu rep-pcr s metodami AP-PCR a PFGE a uvádí metodu rep-pcr jako přesnější a s lepší reprodukovatelností než zbývající dvě metody. Chapaval a kol. (2006) použili rovněž rep-pcr pro kontrolu dojicího zařízení a zjistili vysokou podobnost mezi kmeny izolovanými z různých zdrojů (pracovníci, struky, mléko a dojicí zařízení). Tato metoda byla úspěšně použita k identifikaci a typizaci některých potravních patogenů i v naší laboratoři (Vyletělová, 2006; Vyletělová a Banykó, 2006). 2

3 Odběr vzorků mléka Vzorek mléka je odebírán z od jednotlivých problémových dojnic, dále z bazénového mléka a z různých míst dojicího zařízení do sterilních vzorkovnic. Transport vzorků do laboratoře je nutný za teploty 4.0 C ± 1 C. Při vyšších teplotách v letním období je odběr prováděn do vzorkovnic s konzervačním Heeschenovým činidlem (Heeschen a kol., 1969) v poměru 1 : 10. Vzorky mléka jsou po převozu do laboratoře ihned analyzovány nebo mohou být uloženy v lednici při teplotě 4.0 C ± 1 C po dobu 24 hodin. Pokud i do 24 hodin není analýza možná, lze vzorky zamrazit při teplotě 30.0 C ± 1 C a uchovat po dobu nejdéle 1 měsíc. Stanovení mastitidních patogenů metoda kultivace Bazénové a ostatní vzorky mléka Pro kultivaci S. aureus je běžně používán Baird-Parker agar (HiMedia), který vykazuje nejlepší výsledky v záchytnosti a snadnosti odečtů (Benda a Vyletělová, 1997a). Baird-Parker agar se i v současné době doporučuje pro stanovení počtu S. aureus v mléce v normě: ČSN EN ISO (2004). Staphylococcus aureus je kultivován při 36 C po dobu 48 hodin. Jako S. aureus se počítají hladké, černé nebo tmavě šedé kolonie se zónou projasnění. K identifikaci se používá koagulázový test a následné biochemické testy pomocí STAPHYtestu Pliva-Lachema, Brno a identifikačního programu TNW Pro 6.5 (Pliva- Lachema, Brno). Pro kultivaci S. agalactiae je doporučeno TKT médium podle Benda a Vyletělová (1997b). Pro stanovení počtu Streptococcus agalactiae se postupuje podle upravené normy pro předpis: ČSN (1964): Metoda je použitelná pro sledování syrového a tepelně ošetřeného mléka a zakládá se na používání selektivně diagnostických agarových půd v kombinaci s beta-hemolyzinem stafylokoků nebo COREX za podmínek kultivace, popsaných v této metodice. Kultivace probíhá při teplotě 36 C/24hod. Počítají se kolonie s jasnou hemolytickou zónou. V případě sporných výsledků se provede biochemická identifikace pomocí STREPTOtestu a identifikačního programu TNW Pro 6.5 (Pliva-Lachema, Brno). Poznámka: Kultivace a identifikace sledovaných patogenů z bazénového vzorku a ostatních míst v prvovýrobě může být provedena stejným způsobem jako identifikace individuálních vzorků. 3

4 Individuální vzorky mléka Vzorek mléka (0,05 ml) je sterilní tyčinkou přenesen na krevní agar (Blood Agar Base, OXOID), Edwards Agar (HiMedia) a na Endo Agar (HiMedia) a rozetřen. Kultivace probíhá při 36 /24 hodin. Suspektní kolonie jsou přeočkovány na krevní agar a inkubovány při teplotě 36 /24 hodin. Izolované kolonie jsou dále identifikovány pomocí STAPHYtestu, STREPTOtestu a identifikačního programu TNW Pro 6.5 (Pliva-Lachema, Brno). Molekulární metoda rep-pcr Při rep-genotypizaci jsou použity primery komplementární k roztroušeným konzervativním repetitivním DNA elementům, přítomným v genomu v mnohonásobných kopiích. Amplifikace rozdílných oblastí genomu umístněných mezi repetitivními elementy má za následek jemnou diskriminaci mezi odlišnými bakteriálními kmeny. Amplifikace zahrnuje sequenci REP (repetitive extragenic palindromic sequence), ERIC (enterobacterial repetitive intergenic consensus sequence) a BOX elementů. Kombinace tří technik (REP-PCR, ERIC-PCR a BOX-PCR) poskytuje specifický obraz fingerprintů pro sledované izoláty bakterií. Z individuálních izolátů bude extrahována DNA, amplifikace budou provedeny s primery dle literárních pramenů (Versalovic a kol., 1994). Separace fragmentů po amplifikaci bude provedena na agaróze, případně v polyakrylamidovém gelu. Obrazy fingerprintů budou zachyceny precizním fotografickým systémem, následně konvertovány na data vhodná pro zpracování a vyhodnocení počítačovým softwarem. Vyhodnocení dendrogramů a určení shodnosti a původu mastitidních patogenů Parametry zachycené po transformaci primárních fotografických dat budou vyhodnoceny systémem srovnávajícím gely (software Bio Light nebo Totallab TL120). Za tímto účelem bude vytvořena databáze, provedena determinace koeficientů příbuznosti a přiměřenou metodu (např. UPGMA) bude provedena analýza clustrů a k konečném důsledku určeny fylogenetické vztahy sledovaných bakteriálních kmenů. 4

5 Přílohy a seznam použitých podkladů Normy a vyhlášky uvedené v sestavené metodice ČSN EN ISO : Mikrobiologie potravin a krmiv Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozizivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy)- Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera. ČNI Praha, ČSN : Mikrobiologické zkoušení mléka a mléčných výrobků. Praha, Použitá literatura BENDA P., VYLETĚLOVÁ M. (1995): The occurence of Staphylococcus aureus in bulk milk samples. Vet. Med.-Czech, 40 (7): BENDA P., VYLETĚLOVÁ M., TICHÁČEK A. (1997a): Zkušenosti se stanovením hlavních patogenů (Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae) v bazénových vzorcích mléka. Sborník k semináři: Kontrola mastitid při produkci mléka, Rapotín : BENDA P., VYLETĚLOVÁ M. (1997a): Testing of culture media for detection of Staphylococcus aureus in bulk milk samples. Vet. Med.-Czech, 42 (1): BENDA P., VYLETĚLOVÁ M. (1997a): Testing of TKT medium for Streptococcus agalactiae screening in bulk milk samples. Vet. Med.-Czech, 42 (3): BENDA P., VYLETĚLOVÁ M., TICHÁČEK A. (1997b): A method of prevalence estimation of intramammary Staphylococcus aureus and Streptococcus agalactiae infection in herds by examination of bulk milk samples. Vet. Med.-Czech, 42 (4): CHAPAVAL, L., MOON, D.H., GOMES, J.E., DUARTE, F.R., TSAI, S.M. (2006): Aplicação de točnice de REP PCR no rastramento de Staphylococcus aureus em sala de ordenha, para o monitoramento da qualidade do leite. Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci., Vol. 43, No. 3: HANUŠ, O., FRELICH, J., VYLETĚLOVÁ, M., ROUBAL, P., VORLÍČEK, Z., JEDELSKÁ, R. (2004): Technologically difficult, pathogenic and food risky bacterial contamination of raw milk and other materials from dairy cow herds. Czech J. Anim. Sci., 49, 11: ISSN HEESCHEN, W., REICHMUTH, J., TOLLE, A., ZIEDLER, H. (1969): Preservation of milk samples for bacteriologic and cytologic examinations and examinations for inhibitors. Milchwissenschaft, 24: PEREIRA, M.S.V., LEAL, T.C.A., SOBREIRA, M., DE ALMEINA, A.M.P., SIQUEIRA-JÚNIOR, J.P., CAMPOS-TAKAKI, G.M. (2002): Tyliny of human and bovine Staphylococcus aureus by RAPD-PCR and ribotyping-pcr. Letters in Appl. Microbiol, Vol. 35:

6 VANBELKUM, A., KLUYTMANS, J., VAN LEEUWEN, W., BAX, R., QUINT, W., PETERS, E., FLUIT, A.D., VANDENBROUCKE-GRAULS, CH., VAN DEN BRULE, A., KOELEMAN, H., MELCHERS, W., MEIS, J., ELAICHOUNI, A., VANEECHOUTTE, M., MOONENS, F., MAES, N., STRUELENS, M., TENOVER, F., VERBRUGH, H. (1995): Multicenter evaluation of arbitrarily primed PCR Tyliny of Staphylococcus aureus strains. Journal of Clinical Microbiol., Vol. 33, No. 6: ESSAWI, T., ADWAN, K., ABU-HASSAN, N., ADWAN, G., SALEH, A. (2004): Turk. J. Med. Sci., Vol. 34: 5-9. VANDER ZEE, A.; VERBALKEL, H., VANZON, J.C., FRENAY, I., VANBELKUM, A., PEETERS, M., BUITING, A., BERGMANS, A. (1999): Molecular genotyping of Staphylococcus aureus strains: Comparison of repetitive element sequence-based PCR with various typing methods and isolation of a novel epidemicity marker. J. of Clinical Microbiol., Vol. 37, No. 2: VERSALOVIC J., SCHNEIDER M., DE BRUIJN F.,J., LUPSKI J.R. (1994): Genomic fingerprinting of bacteria using repetitive sequence-based polymerase chain reaction. Methods Mol. Cell. Biol., 5: VYLETĚLOVÁ M., KVASNIČKOVÁ E. (2003): Výskyt Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Bacillus cereus, Bacillus licheniformis, Listeria monocytogenes a Escherichia coli O157 v bazénových a individuálních vzorcích mléka. In. Sborník příspěvků k semináři: Šlechtitelské a technologické aspekty chovu dojených krav a kvality mléka (zejména s ohledem na bod mrznutí). Rapotín, listopad 2003: VYLETĚLOVÁ M. HANUŠ O. (2004a): Development of the main mastitis pathogens occurrence and their sensitivity to the chosen antibiotics during last ten years. Book of abstracts ISME, Mexico: PO 343. VYLETĚLOVÁ M., HANUŠ O. (2004b): Kvalita bazénových vzorků mléka. Náš chov, 6: VYLETĚLOVÁ M. (2005): Kvalita bazénových vzorků mléka severní Moravy. Výzkum v chovu skotu, 2: ISSN VYLETĚLOVÁ M. (2006): Development of mastitis pathogenes occurrence since year In. Sborník referátů Agroregion2006. VI. ročník mezinárodní konference Zvyšování konkurenceschopnosti v zemědělství : ISBN VYLETĚLOVÁ M., HANUŠ O. (2006): Occurrence of mastitis staphylococcal infection within dairy cows. In Book of abstracts: 12th International Symposium on Staphylococci & Staphylococcal Infections, Maastricht, Holandsko, :

7 VYLETĚLOVÁ M., GENČUROVÁ V. (2006): Development of Staphylococcus aureus occurrence and its sensitivity to antibiotics. In Book of abstracts: 12th International Symposium on Staphylococci & Staphylococcal Infections, Maastricht, Holandsko, : 138. VYLETĚLOVÁ M., GENČUROVÁ V. (2007): Comparison of Food Pathogens Occurrence in Raw Milk between Ecological and Conventional Farms. In Proceedings Congress HELEXPO Thessaloniki Publikace výsledků k uplatněné metodice VYLETĚLOVÁ M. (2006): Differentiation of B. cereus strains isolated from raw milk, pasteurized milk and milk products using molecular methods ribotyping and rep-pcr. Výzkum v chovu skotu, 4: ISSN VYLETĚLOVÁ M., BANYKÓ J. (2006): Differentiation of B. cereus strains isolated from milk and milk products using rep-pcr. In Abstracts book. 3 rd International Symposium Milk Genomics and Human health , Brussel, Belgium. Předání uplatněné metodiky Určení původců kontaminace bazénových vzorků mléka mastitidními patogeny metodou rep-pcr Vyvinutá uplatněná metodika byla předána do užívání v písemné formě ing. Janu Škopovi, předsedovi představenstva MESPOL Medlov a.s., dne Přílohy, dokumenty a doklady Technická řešení a postupy této uplatněné metodiky byly zčásti převzaty z vědecké a odborné literatury a zejména podpořeny výsledky vlastního výzkumu, které byly postupně publikovány a jako dokladové materiály mohou tvořit přílohu tohoto metodického materiálu. Datum: Za zhotovitele: RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Za uživatele: Ing. Jan Škop Medlov a.s. 7

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN Možnosti stanovení Listeria monocytogenes popis metod a jejich princip Mária Strážiková Aleš Holfeld Obsah Charakteristika Listeria monocytogenes Listerióza Metody detekce

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Bakteriologická analýza potravin Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

Mykologická analýza potravin

Mykologická analýza potravin Mykologická analýza potravin a. Souhrn V roce 2010 byl zahájen druhý dvouletý cyklus nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON". Vzhledem k detailnějšímu

Více

Seminář potravinářské mikrobiologie

Seminář potravinářské mikrobiologie Seminář potravinářské mikrobiologie Třešť 16.5.-18.5.2011 program Novinky v potravinářské mikrobiologii (i formou přehledových referátů) Kulatý stůl problémy v praxi a jak na ně Referáty PhD studentů Presentace

Více

MYKOLOGICKÁ ANALÝZA POTRAVIN

MYKOLOGICKÁ ANALÝZA POTRAVIN MYKOLOGICKÁ ANALÝZA POTRAVIN a. Souhrn V roce 2011 byl ukončen druhý dvouletý cyklus nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON". Vzhledem k detailnějšímu

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

Mikrobiologické požadavky. Kamila Míková

Mikrobiologické požadavky. Kamila Míková Mikrobiologické požadavky Kamila Míková Mikrobiologické požadavky Do r. 2006 národní legislativy (Vyhláška č. 294/1997 Sb. ve znění novely č. 132/2004 Sb.) dnes ČSN 56 9609 Dnes Nařízení komise o mikrobiologických

Více

M. Laichmanová NOVINKY V NABÍDCE KONTROLNÍCH KMENŮ ČESKÉ SBÍRKY MIKROORGANISMŮ

M. Laichmanová NOVINKY V NABÍDCE KONTROLNÍCH KMENŮ ČESKÉ SBÍRKY MIKROORGANISMŮ M. Laichmanová NOVINKY V NABÍDCE KONTROLNÍCH KMENŮ ČESKÉ SBÍRKY MIKROORGANISMŮ držitel certifikátu Kompletní nabídku referenčních mikroorganizmů tvoří 157 kontrolních kmenů bakterií vláknitých hub kvasinek

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.100.99, 07.100.30 2004 Jogurt - Identifikace charakteristických mikroorganismů - (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus a Streptococcus thermophilus) ČSN ISO 9232 57

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. Praha, 2013 Legislativa

Více

Agritec Plant Research s.r.o. Zemědělská 2520/ Šumperk

Agritec Plant Research s.r.o. Zemědělská 2520/ Šumperk Agritec Plant Research s.r.o. Zemědělská 2520/16 787 01 Šumperk Uplatněná certifikovaná metodika MRS 1 (typ výsledků N Uplatněná certifikovaná metodika) Postup při kontrole výskytu bakterií rodu Staphylococcus

Více

SOUČASNÝ STAV MIKROBIOLOGICKÉ A BAKTERIOLOGICKÉ KVALITY SYROVÉHO MLÉKA. Abstrakt ÚVOD

SOUČASNÝ STAV MIKROBIOLOGICKÉ A BAKTERIOLOGICKÉ KVALITY SYROVÉHO MLÉKA. Abstrakt ÚVOD JANŮ, L.- HANUŠ, O.- MACEK, A.- ZAJÍČKOVÁ, I.- GENČUROVÁ, V.- KOPECKÝ, J.: Fatty acids and mineral elements in bulk milk of Holstein and Czech Spotted cattle according to feeding season. Folia Vet., 51,

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

MIKROBIOLOGICKÁ BEZPEČNOST POTRAVIN: SOUČASNÉ STRATEGIE PRO EFEKTIVNÍ KONTROLU

MIKROBIOLOGICKÁ BEZPEČNOST POTRAVIN: SOUČASNÉ STRATEGIE PRO EFEKTIVNÍ KONTROLU MIKROBIOLOGICKÁ BEZPEČNOST POTRAVIN: SOUČASNÉ STRATEGIE PRO EFEKTIVNÍ KONTROLU KATEŘINA DEMNEROVÁ Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6 Katerina.Demnerova@vscht.cz Klíčová

Více

Metodika odběru vzorků mléka pro mikrobiologické analýzy

Metodika odběru vzorků mléka pro mikrobiologické analýzy Metodika odběru vzorků mléka pro mikrobiologické analýzy. Všeobecně Při odběru vzorků je důležité, aby laboratoř obdržela vzorek, který je skutečně reprezentativní (podíly jednotlivých sledovaných složek

Více

Enterobacter. Salmonella spp. Agro-Food Diagnostics AUSTRIA BULGARIA CROATIA CZECH REPUBLIC HUNGARY POLAND ROMANIA SERBIA SLOVAKIA SLOVENIA

Enterobacter. Salmonella spp. Agro-Food Diagnostics AUSTRIA BULGARIA CROATIA CZECH REPUBLIC HUNGARY POLAND ROMANIA SERBIA SLOVAKIA SLOVENIA Enterobacter Salmonella spp. Salmonella ISO 6579 - MSRV Agar ISO 6579 Vysoká selektivita Snadná příprava Cenově efektivní Sušené i hotové medium bez přídavku suplementů ISO metoda stanovení Listeria monocytogenes

Více

Podíl VÚVeL Brno na řešení aktuálních zdravotních problémů v chovu prasat

Podíl VÚVeL Brno na řešení aktuálních zdravotních problémů v chovu prasat Podíl VÚVeL Brno na řešení aktuálních zdravotních problémů v chovu prasat Toman M., Karpíšková R., Nedbalcová, K., Prodělalová J., Matiašovic J., Vašíčková P., Rubeš, J., Skřivánek M. VetFair 2014 jjjjjjjjj

Více

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 Základní ukazatele z chovu dojnic rok stavy dojnic dojnice/stáj průměrná laktace 1. laktace

Více

Boj s mastitidami na mléčných farmách I. V. Krömker

Boj s mastitidami na mléčných farmách I. V. Krömker Boj s mastitidami na mléčných farmách I V. Krömker Obsah Představení Diagnóza Analýza rizik Pracovní standardy Léčba Závěr Cíle zdraví mléčné žlázy Stádo bez výskytu Sc. agalactiae a Mycoplasma spp. S.

Více

GENOTYPOVÁ REKLASIFIKACE KMENŮ Staphylococcus intermedius jako Staphylococcus pseudintermedius

GENOTYPOVÁ REKLASIFIKACE KMENŮ Staphylococcus intermedius jako Staphylococcus pseudintermedius Konzultační den NRL pro stafylokoky, SZÚ Praha, 3.11.2010 GENOTYPOVÁ REKLASIFIKACE KMENŮ Staphylococcus intermedius jako Staphylococcus pseudintermedius Pavel Švec 1, Roman Pantůček 2, Petr Petráš 3 1

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. a ing. Jana Kohoutková,

Více

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER Trojan V., Hanáček P., Havel L. Department of Plant Biology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží

Více

PILOTNÍ VÝZKUM DETEKCE MASTITIDNÍCH PATOGENŮ REAL TIME PCR V CHOVECH V ČR

PILOTNÍ VÝZKUM DETEKCE MASTITIDNÍCH PATOGENŮ REAL TIME PCR V CHOVECH V ČR PILOTNÍ VÝZKUM DETEKCE MASTITIDNÍCH PATOGENŮ REAL TIME PCR V CHOVECH V ČR Ing. Irena Vrtková Laboratoř agrogenomiky, Mendelova univerzita v Brně Pilot research on detection of mastitis pathogens using

Více

ČSN EN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO 6579, kromě bodu

ČSN EN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO 6579, kromě bodu Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1. Stanovení celkového počtu mikroorganismů.

Více

Mykologická analýza potravin

Mykologická analýza potravin Mykologická analýza potravin a. Souhrn Rok 2009 byl druhým rokem dvouletého monitorovacího období (2008-2009) nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON".

Více

SeptiFast. rychlá detekce sepse. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

SeptiFast. rychlá detekce sepse. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division SeptiFast rychlá detekce sepse Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Požadavky kliniků Rychlá detekce a identifikace patogenů způsobujících sepsi Rychlé výsledky Výsledky do několika hodin Jednoznačné

Více

Blu-Gard N Dip D. Přípravek s kyselinou mléčnou pro dezinfekci struků po dojení. Popis. Přednosti. Vlastnosti. Legislativa

Blu-Gard N Dip D. Přípravek s kyselinou mléčnou pro dezinfekci struků po dojení. Popis. Přednosti. Vlastnosti. Legislativa Blu-Gard N Dip D Popis Přednosti Vlastnosti Přípravek s kyselinou mléčnou pro dezinfekci struků po dojení Vlastnosti, které dodává účinná látka obsažená v přípravku Blu-Gard N Dip D, zajišťují účinnost

Více

Metoda stanovení Mycoplasma bovis v bazénovém a individuálním vzorku mléka

Metoda stanovení Mycoplasma bovis v bazénovém a individuálním vzorku mléka Agrovýzkum Rapotín s.r.o. Výzkumníků 267 787 01 Vikýřovice Uplatněná metodika MSM 6278846201 UMM 1 (typ výsledků S Uplatněná metodika ) Metoda stanovení Mycoplasma bovis v bazénovém a individuálním vzorku

Více

Nové technologie v mikrobiologické diagnostice a jejich přínos pro pacienty v intenzivní péči

Nové technologie v mikrobiologické diagnostice a jejich přínos pro pacienty v intenzivní péči B I O M E D I C AL Nové technologie v mikrobiologické diagnostice a jejich přínos pro pacienty v intenzivní péči Jaroslav Hrabák CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE Obsah prezentace ČSIM 2016 Mikrobiologická

Více

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Sylva Janovská Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt

Více

Srovnání nařízení EU 2073/2005 s nařízením EU 1441/2007

Srovnání nařízení EU 2073/2005 s nařízením EU 1441/2007 Srovnání nařízení EU 2073/2005 s nařízením EU 1441/2007 Důvody nařízení Ochrana veřejného zdraví Nebezpečí při větším množství mikroorganismů v potravinách Dodržování mikrobiálních kritérií pravidelné

Více

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Konference ZV PS ČR Klonování a GMO dne 7. 5. 2015 v Praze Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Vladimír Ostrý Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně

Více

Rozší ení spot ebního potravinového mlé ného sortimentu v R a lokální kvalita suroviny Hanuš O., Kolá A., Pur I., Vylet lová M.

Rozší ení spot ebního potravinového mlé ného sortimentu v R a lokální kvalita suroviny Hanuš O., Kolá A., Pur I., Vylet lová M. Rozšíření spotřebního potravinového mléčného sortimentu v ČR a lokální kvalita suroviny Hanuš O., 1 Kolář A., 2 Pur I., 3 Vyletělová M. 1 Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín 1, mlékárna PMV

Více

laboratorní technologie

laboratorní technologie Využití real-time PCR v urgentní diagnostice bakteriálních meningitid J. Mrázek Bakteriální meningitidy Bakteriální meningitidy patří k nejzávažnějším akutním infekčním onemocněním. Průběh bakteriální

Více

Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji.

Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji. Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji. Vážení kolegové, předkládáme vám k prostudování statistiku rezistencí hlavních bakteriálních patogenů. Kmeny jsme otestovali standardní diskovou

Více

Dny prvovýroby mléka 2016

Dny prvovýroby mléka 2016 Mikrobiologie syrového kravského mléka, dynamika rezistence - výskyt rezistentních kmenů Staphylococcus spp. v chovech zvířat doc. RNDr. Marcela Klimešová, Ph.D. Výzkumný ústav mlékárenský Praha Dny prvovýroby

Více

Laboratorní testování na přítomnost koliformních bakterií, psychrotrofních a termorezistentních mikroorganismů a sporotvorných anaerobních bakterií

Laboratorní testování na přítomnost koliformních bakterií, psychrotrofních a termorezistentních mikroorganismů a sporotvorných anaerobních bakterií Laboratorní testování na přítomnost koliformních bakterií, psychrotrofních a termorezistentních mikroorganismů a sporotvorných anaerobních bakterií Ing. Pavel Kopunecz, ČMSCH a.s. Přehled metod hodnocení

Více

Používání antimikrobiálních látek a problém mikrobiálních rezistencí. K. Daniel Komora veterinárních lékařů ČR

Používání antimikrobiálních látek a problém mikrobiálních rezistencí. K. Daniel Komora veterinárních lékařů ČR Používání antimikrobiálních látek a problém mikrobiálních rezistencí K. Daniel Komora veterinárních lékařů ČR Monitoring používání antibiotik a monitoring rezistencí Ve většině evropských zemí jsou systémy

Více

Dana Baudišová. Mikrobiologický rozbor podle novely vyhlášky o pitné vodě

Dana Baudišová. Mikrobiologický rozbor podle novely vyhlášky o pitné vodě Dana Baudišová Mikrobiologický rozbor podle novely vyhlášky o pitné vodě Nová vyhláška o pitné vodě Na podzim 2015 vyšla nová směrnice o pitné vodě (2015/1787), do 2 let nutná implementace v České republice,

Více

Problematika molekulárněmikrobiologické diagnostiky

Problematika molekulárněmikrobiologické diagnostiky Problematika molekulárněmikrobiologické diagnostiky Jaroslav Hrabák Téma jednání 1. Nepodkročitelná minima vybavení molekulárněmikrobiologické laboratoře Schválení dokumentu 1. Vzdělávání v molekulární

Více

1Aplikace metod molekulární genetiky v klinické mikrobiologii zpráva z jednání 2Pracovní skupiny molekulární mikrobiologie TIDE 3 4Jaroslav Hrabák

1Aplikace metod molekulární genetiky v klinické mikrobiologii zpráva z jednání 2Pracovní skupiny molekulární mikrobiologie TIDE 3 4Jaroslav Hrabák 1Aplikace metod molekulární genetiky v klinické mikrobiologii zpráva z jednání 2Pracovní skupiny molekulární mikrobiologie TIDE 3 4Jaroslav Hrabák 1*, Martin Bunček 2, Miloš Dendis 3, Radek Horváth 3,9,

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Konfliktzájmů konzultant, člen advisory boardů, přednášky pro: Astellas, AstraZeneca,

Více

Aktuality v nabídce kontrolních kmenů CCM

Aktuality v nabídce kontrolních kmenů CCM MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Aktuality v nabídce kontrolních kmenů CCM RNDr. Jitka Černohlávková, Ph.D. Brno, 11. října 2012 Program

Více

Státní veterinární ústav Praha Zkušební laboratoř hygieny potravin a krmiv Sídlištní 136/24, 165 03 Praha 6 Lysolaje

Státní veterinární ústav Praha Zkušební laboratoř hygieny potravin a krmiv Sídlištní 136/24, 165 03 Praha 6 Lysolaje List 1 z 5 Protokoly o zkouškách podepisuje: Zkoušky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MVDr. Jan Kučera vedoucí ZLHPK (1 47) MVDr. Stanislava Herčíková zástupce vedoucího ZLHPK (1 40, 44 47) MVDr. Ivana Chytilová

Více

MILCOM a.s. Výzkumný ústav mlékárenský, Praha. Výzkumný ústav pro chov skotu, Rapotín Agrovýzkum, s.r.o. Rapotín

MILCOM a.s. Výzkumný ústav mlékárenský, Praha. Výzkumný ústav pro chov skotu, Rapotín Agrovýzkum, s.r.o. Rapotín MILCOM a.s. Výzkumný ústav mlékárenský, Praha Výzkumný ústav pro chov skotu, Rapotín Agrovýzkum, s.r.o. Rapotín Certifikovaná metodika 1G58063 ISBN 978-904348-0-6 Správná hygienická praxe získávání mléka

Více

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči Marek Protuš Sepsis - 3 Sepse je definovaná jako život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená dysregulovanou odpovědí

Více

Diagnostika infekce Chlamydia trachomatis pomocí molekulárně genetické metody real time PCR nejen u pacientek z gynekologických zařízení

Diagnostika infekce Chlamydia trachomatis pomocí molekulárně genetické metody real time PCR nejen u pacientek z gynekologických zařízení Diagnostika infekce Chlamydia trachomatis pomocí molekulárně genetické metody real time PCR nejen u pacientek z gynekologických zařízení Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D. Synlab genetics s.r.o. Molekulární

Více

Nástroj pro zlepšení informační výtěžnosti dat kontroly užitkovosti pro řízení prevence mlékařských problémů MR-Report (Milk-Recording Report)

Nástroj pro zlepšení informační výtěžnosti dat kontroly užitkovosti pro řízení prevence mlékařských problémů MR-Report (Milk-Recording Report) Nástroj pro zlepšení informační výtěžnosti dat kontroly užitkovosti pro řízení prevence mlékařských problémů MR-Report (Milk-Recording Report) Jan Říha 1, Růžena Seydlová 2, Oto Hanuš 2 1 Bentley Czech

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.100.10 2006 Mléko - Stanovení obsahu močoviny - Enzymatická metoda s použitím změny v ph (Referenční metoda) ČSN ISO 14637 57 0102 Únor Milk - Determination of urea content

Více

Aplikace molekulárně biologických postupů v časné detekci sepse

Aplikace molekulárně biologických postupů v časné detekci sepse Aplikace molekulárně biologických postupů v časné detekci sepse Mgr. Jana Ždychová, Ph.D. IKEM PLM - LLG Sepse je častou příčinou úmrtí během hospitalizace. Včasné nasazení odpovídající ATB terapie je

Více

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2014

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2014 Dana Baudišová Novinky v mikrobiologii vody 2014 Kultivovatelné mikroorganismy Mezofilní a psychrofilní bakterie jsou již víceméně speciální stanovení vyřazeno z OR, lze pouze individuální mezilaboratorní

Více

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie Strana č: 1 Kultivační vyšetření výtěrů z horních cest dýchacích Kultivační vyšetření materiálu z dolních cest dýchacích (mimo TBC) B01/LKM B06/LKM B02/LKM Kultivační semikvantitativní vyšetření moče Typ

Více

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ LABORATORNÍ LISTY Listopad č.29/2016 2016 Vážené kolegyně a kolegové, v tomto čísle našich Laboratorních listů Vám předkládáme statistiku rezistencí hlavních bakteriálních patogenů. Kmeny jsme testovali

Více

COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH

COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH Růžičková G. Ústav pěstování a šlechtění rostlin, Agronomická fakulta,

Více

Diagnostika mastitid

Diagnostika mastitid Diagnostika mastitid Jak vyplývá z uznávané kategorizace zdravotního stavu mlé né žlázy (viz následující tabulka), základními prost edky diagnostiky mastitid jsou bakteriologické vyšet ení a stanovení

Více

Microbiology of food and animal feeding stuffs - General rules for microbiological examinations

Microbiology of food and animal feeding stuffs - General rules for microbiological examinations ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 07.100.30 Červenec 1998 Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné pokyny pro mikrobiologické zkoušení ČSN ISO 7218 56 0103 Microbiology of food and animal feeding stuffs - General

Více

Mlékárenský výzkum na pomoc praxi, aktuálně řešené projekty se zaměřením na kvalitu syrového mléka.

Mlékárenský výzkum na pomoc praxi, aktuálně řešené projekty se zaměřením na kvalitu syrového mléka. Mlékárenský výzkum na pomoc praxi, aktuálně řešené projekty se zaměřením na kvalitu syrového mléka. Řešení projektů NAZV KUS: QJ1210301 (Mastitis), QJ1510336 (FAMAS) QJ1510339 (TechKval) Komplexní systém

Více

PCR diagnostika lymeské borreliózy. Mgr. D. Berenová, J. Hořejší, Ing. A. Lukavská, RNDr. P. Kodym, CSc. Národní referenční laboratoř pro lymeskou borreliózu Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státní

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Mikroorganismus Kategorie potravin NMH Nejvyšší mezní hodnota na g(ml)

Mikroorganismus Kategorie potravin NMH Nejvyšší mezní hodnota na g(ml) Penny Standard (PS) Penny Standard stanoví mikrobiologické požadavky na potraviny uváděné do oběhu, způsob jejich kontroly a způsob hodnocení potravin z mikrobiologického hlediska. Potraviny uváděné do

Více

Věda a výzkum / Science and Research

Věda a výzkum / Science and Research Věda a výzkum / Science and Research Stálá příloha časopisu Mlékařské listy zpravodaj, recenzovaný časopis dle seznamu Rady vlády ČR ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚČINEK MEDU NA KMENY STAPHYLOCOCCUS AUREUS Marcela Klimešová,

Více

P. Sládková, K. Šustová, R. Burdychová

P. Sládková, K. Šustová, R. Burdychová ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV 10 Číslo 2, 2007 Vliv porušení chladírenského řetězce na mikrobiologickou

Více

DY D NE N X Hana Vlastníková

DY D NE N X Hana Vlastníková DYNEX Hana Vlastníková Molekulární biologie: Vybavení laboratoře na klíč Přístrojová technika Kompatibilní diagnostické soupravy Profesionální přístup SOP Technická podpora Servis Přístrojové vybavení:

Více

Met e o t d o y d m ol o ek e ul u ár á n r í n í g e g n e e n t e i t ky v m ikro r b o i b ol o og o i g i Pavel Dřevínek

Met e o t d o y d m ol o ek e ul u ár á n r í n í g e g n e e n t e i t ky v m ikro r b o i b ol o og o i g i Pavel Dřevínek Metody molekulární genetiky v mikrobiologii Pavel Dřevínek Plán semináře: rozdíly mezi klasickou a molekulární mikrobiologií výhody a nevýhody molekulárního přístupu jak funguje detekce a identifikace

Více

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ LABORATORNÍ LISTY Srpen č.27/2015 2015 Vážené kolegyně a kolegové, v tomto čísle našich Laboratorních listů Vám předkládáme statistiku rezistencí hlavních bakteriálních patogenů. Kmeny jsme testovali standardní

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř systému a PCR diagnostiky Účinnost od 15. 9. 2015 Verze č. 4 Tímto předpisem se ruší Verze č. 3, platnost od 1. 4. 2014 Odborný garant Jméno a příjmení,

Více

Předběžné podmínky plnění dotačních programů 19.A. a 20.A. pro rok 2017

Předběžné podmínky plnění dotačních programů 19.A. a 20.A. pro rok 2017 Příloha č. 2 k Výzvě MZe Předběžné podmínky plnění dotačních programů 19.A. a 20.A. pro rok 2017 Dotační program 19. Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Úskalí referenčního a instrumentálního stanovení CPM v syrovém mléce při kontrole kvality Oto Hanuš, Radoslava Jedelská, Zdeňka Hegedüšová, Pavel Kopunecz, Zdeňka Klímová, Romana Tučková, Jan Zlatníček,

Více

Funkční vzorek. doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. 1. Mgr. Marta Matulová, Ph.D. 1. MVDr. Marcela Faldynová, Ph.D. 1. Mgr.

Funkční vzorek. doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. 1. Mgr. Marta Matulová, Ph.D. 1. MVDr. Marcela Faldynová, Ph.D. 1. Mgr. Funkční vzorek 4057/2015 AEROSOLOVÁ VAKCINACE DRŮBEŽE TRIVALENTNÍ SALMONELOVOU VAKCÍNOU Autoři doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. 1 Mgr. Marta Matulová, Ph.D. 1 MVDr. Marcela Faldynová, Ph.D. 1 Mgr. Alena

Více

MIKROBIOLOGICKÝ ATLAS UKÁZKY RŮSTU VYBRANÝCH PŮVODCŮ ALIMENTÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ

MIKROBIOLOGICKÝ ATLAS UKÁZKY RŮSTU VYBRANÝCH PŮVODCŮ ALIMENTÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie mléka MIKROBIOLOGICKÝ ATLAS UKÁZKY RŮSTU VYBRANÝCH PŮVODCŮ ALIMENTÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ Petra

Více

1. Cíl metodiky. 2. Materiálové vybavení. 3. Metoda odběru vzorků

1. Cíl metodiky. 2. Materiálové vybavení. 3. Metoda odběru vzorků Metodika provádění a hodnocení kontroly účinnosti závěrečné (ohniskové)dezinfekce v rámci Národních programů tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže (revize č. 2, ze dne 12. 10. 2010) 1. Cíl metodiky

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NUKLEOVÉ KYSELINY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NUKLEOVÉ KYSELINY Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NUKLEOVÉ KYSELINY 3 složky Nukleotidy dusík obsahující báze (purin či pyrimidin) pentosa fosfát Fosfodiesterová vazba. Vyskytuje se mezi

Více

VANOQUAT. Mycí a dezinfekční přípravek pro potravinářství. Mikrobiologická dokumentace přípravku

VANOQUAT. Mycí a dezinfekční přípravek pro potravinářství. Mikrobiologická dokumentace přípravku VANOQUAT Mycí a dezinfekční přípravek pro potravinářství Mikrobiologická dokumentace přípravku 1 Obsah strana ÚVOD 3 1 NÁRODNÍ REGISTRACE 4 2 BAKTERIOSTATICKÁ ÚČINNOST 5 3 BAKTERCIDNÍ ÚČINNOST 6-8 4 FUNGISTATICKÁ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.100.10 2006 Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení jejich chování v horké kávě (Kávový test) ČSN ISO 15322 57 0829 Říjen Dried milk and dried milk products - Determination

Více

Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 V JIHOČESKÉM REGIONU

Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 V JIHOČESKÉM REGIONU Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 V JIHOČESKÉM REGIONU Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Více

Mikroorganismy v potravinách

Mikroorganismy v potravinách Přírodní mikroflora Mikroorganismy do prostředí uvedené Mikroorganismy v potravinách Kažení potravin Fermentační procesy Otravy z potravin Potraviny nejsou sterilní!!!! Kontaminace člověkem Vzduch, půda,

Více

Standardní operační postup (SOP) CNRDD/P06/verze01. Testování sterility produktu

Standardní operační postup (SOP) CNRDD/P06/verze01. Testování sterility produktu Testování sterility produktu číslo: CNRDD/P06/verze01 Standardní operační postup (SOP) CNRDD/P06/verze01 Testování sterility produktu 1. Cíl Cílem je ověřit sterilitu odebraného transplantátu hemopoetických

Více

Ing. Josef Němec Chemická a mikrobiologická laboratoř U Ovčína 53, Nový Dvůr, Písek

Ing. Josef Němec Chemická a mikrobiologická laboratoř U Ovčína 53, Nový Dvůr, Písek Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1 Stanovení celkového počtu mikroorganismů 2 Stanovení počtu koliformních bakterií 3 Stanovení počtu kvasinek a plísní

Více

Využití přirozených obranných mechanismů vemene v boji proti vzniku mastitid

Využití přirozených obranných mechanismů vemene v boji proti vzniku mastitid Využití přirozených obranných mechanismů vemene v boji proti vzniku mastitid Jana Jelínková 10.května 2012, Větrný Jeníkov Dojící technologie Dojení - postupy Hygiena, dezinfekce.. Mastitis Typ a hygiena

Více

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín Přehledy nejčastějších původců komunitních infekcí a jejich rezistence k antimikrobiálním látkám dle materiálů vyšetřených v mikrobiologické laboratoři v roce 2012. MUDr. Alžbeta Ouertani Říjen 2013 Respirační

Více

Jméno a příjmení: Datum odevzdání protokolu:

Jméno a příjmení: Datum odevzdání protokolu: Jméno a příjmení: Datum odevzdání protokolu: Seznam odevzdaných úloh: Číslo úlohy Název úlohy 1. Biologický rozbor vzorku studny (včetně posouzení jejího charakteru dle platné legislativy) 2. Stanovení

Více

Mikrobiologické diagnostické metody. MUDr. Pavel Čermák, CSc.

Mikrobiologické diagnostické metody. MUDr. Pavel Čermák, CSc. Mikrobiologické diagnostické metody MUDr. Pavel Čermák, CSc. Princip identifikace soubor ZNAKŮ s rozdílnou separační hodnotou S HODNOTA S: S 1 S 2 S 3 Základní problémy Minimum morfologických znaků Podobná

Více

Enterotoxiny Staphylococcus aureus. Jana Kotschwarová Andrea Koťová

Enterotoxiny Staphylococcus aureus. Jana Kotschwarová Andrea Koťová Enterotoxiny Staphylococcus aureus Jana Kotschwarová Andrea Koťová Obsah Charakteristika Staphylococcus aureus Vlastnosti Faktory virulence Enterotoxiny Patogeneze Výskyt Metody stanovení Prevence výskytu

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Metody sterilní práce. Očkování a uchovávání mikroorganismů.

Metody sterilní práce. Očkování a uchovávání mikroorganismů. Metody sterilní práce. Očkování a uchovávání mikroorganismů. Základní pojmy Bakteriální druh jasně vymezená skupina navzájem příbuzných kmenů, zahrnujících typový kmen sdílí 70% a vyšší DNA-DNA homologii

Více

LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA

LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA Chytra I 1., Bergerová T 2. ARK FN v Plzeň 1 Ústav mikrobiologie, FN Plzeň 2 VAP definice, rozdělení spolupráce intenzivisty a mikrobiologa

Více

Chemila, spol. s r.o. Chemická a mikrobiologická laboratoř Za Dráhou 4386/3, Hodonín

Chemila, spol. s r.o. Chemická a mikrobiologická laboratoř Za Dráhou 4386/3, Hodonín Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1.* Stanovení teploty SOP-CH-01-00 (ČSN 75 7342)

Více

Lactobacillus brevis kazit pivo

Lactobacillus brevis kazit pivo Genetický základ schopnosti Lactobacillus brevis kazit pivo Mgr. Dagmar Matoulková, Mikrobiologie VÚPS Ing. Karel Sigler, DrSc., Mikrobiologický ústav AVČR 23. pivovarskosladařské dny, České Budějovice,

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Kultivační stanovení: Stanovení kultivovatelných mikroorganismů při 22 C a 36 C Vypracováno v rámci projektu:

Více

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2016

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2016 Dana Baudišová Novinky v mikrobiologii vody 2016 Nová Směrnice EU o pitné vodě Vyšla na podzim 2015, do 2 let nutná implementace v České republice (tzn. bude nová vyhláška ) Hlavní změny (pro mikrobiology):

Více

Hrozící zoonózy v ČR: nové molekulárně biologické diagnostické přístupy pro studium jejich epidemiologie a ekologie

Hrozící zoonózy v ČR: nové molekulárně biologické diagnostické přístupy pro studium jejich epidemiologie a ekologie Hrozící zoonózy v ČR: nové molekulárně biologické diagnostické přístupy pro studium jejich epidemiologie a ekologie Pavlík, I., Lorencová, A., Vašíčková, P., Králík, P., Slaný, M., Kaevská, M., Kubíková,

Více

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ PRINCIPY ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Bakteriální infekce byly, jsou a s velkou pravděpodobností

Více

izolovaných z hemokultur

izolovaných z hemokultur Identifikace mléčných bakterií izolovaných z hemokultur P. Švec 1, A. Ševčíková 2, M. Vancanneyt 3, I. Sedláček 1 1 Česká sbírka mikroorganismů, PřF MU, Brno 2 Fakultní nemocnice Brno 3 BCCM/LMG Bacteria

Více

Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování

Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování preanalytické fáze Tamara Bergerová Ústav mikrobiologie FN Plzeň Mikrobiologické

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - mikrobiologie vody

Obecné zásady interpretace výsledků - mikrobiologie vody Obecné zásady interpretace výsledků - mikrobiologie vody Hodnocení rozborů vody Konzultační den RNDr. Jaroslav Šašek ČSN P ENV ISO 13843: 2002 Jakost vod - Pokyny pro validaci mikrobiologických metod Mez

Více

ZÁSADY A VYSVĚTLENÍ POSTUPU

ZÁSADY A VYSVĚTLENÍ POSTUPU POKYNY K POUŽITÍ MÉDIA NA MISKÁCH K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ PA-254039.07 Rev.: April 2013 Glucose Agar Chloramphenicol Gentamicin and Chloramphenicol Penicillin and Streptomycin ÚČEL POUŽITÍ Médium Glucose

Více