Určení původců kontaminace bazénových vzorků mléka mastitidními patogeny metodou rep-pcr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Určení původců kontaminace bazénových vzorků mléka mastitidními patogeny metodou rep-pcr"

Transkript

1 Uplatněná metodika QF 4004 UM 1 - název: Určení původců kontaminace bazénových vzorků mléka mastitidními patogeny metodou rep-pcr Uplatněná metodika a postup pro stanovení původců kontaminace syrového kravského mléka Cíl uplatněné metodiky: Cílem metodiky je určení původce kontaminace (dojnice) při výskytu nežádoucí mikroflóry v bazénových vzorcích mléka. Metodika je založena na molekulární typizaci identifikovaných kmenů rodu Staphylococcus a Streptococcus. Na základě shodnosti sekvencí DNA je možné označit původní zdroj kontaminace a tento následně eliminovat. Náplň uplatněné metodiky: Implementace dosažených výsledků, získaných na základě předchozího výzkumu a vývoje v rámci řešení projektu NAZV, MZe-ČR, QF 4004 a v rámci koordinační a konzultační metodické činnosti mikrobiologické a molekulární laboratoře a Národní referenční laboratoře pro syrové mléko (NRL-SM) Rapotín, do prostředí prvovýroby mléka. Zdroj uplatněné metodiky: projekt NAZV, MZe-ČR, QF 4004, Vývoj metody pro určení původu kontaminace finálních mléčných výrobků potravními patogeny. Zpracovali dne: Marcela Vyletělová, Juraj Banykó, Ludmila Nejeschlebová Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Akreditovaná Zkušební laboratoř č Národní referenční laboratoř pro syrové mléko (NRL-SM) Referenční laboratoř pracovní sítě referenčních mléčných laboratoří ICAR-CECALAIT Uplatnění bylo provedeno zavedením všech principů metodiky od

2 Určení původců kontaminace bazénových vzorků mléka mastitidními patogeny metodou rep-pcr Vývoj výskytu mastitidních patogenů Při vypracování uplatněné metodiky se vycházelo z dlouholetých zkušeností mikrobiologické laboratoře se stanovením a identifikací hlavních a ostatních mastitidních patogenů (Benda a Vyletělová, 1995, 1997a, 1997b; Benda a kol., 1997a a 1997b; Vyletělová a Kvasničková, 2003; Hanuš a kol., 2004; Vyletělová a Hanuš, 2004b; Vyletělová, 2005; Vyletělová a Genčurová, 2007). Studium jejich vývoje výskytu včetně citlivostí na antibiotika ukazuje na důležitost sledovat zdravotní stav dojnic a nebezpečí vzniku rezistence na antibiotika (Vyletělová a Hanuš, 2004a;Vyletělová, 2006; Vyletělová a Hanuš, 2006; Vyletělová a Genčurová, 2006). Vhodnost použití metodiky a přesných identifikačních a typizačních metod Včasná identifikace a určení citlivosti na antibiotika je velmi důležitá pro úspěšnost léčby, snížení ztráty mléka a s tím spojené riziko ekonomických ztrát. Vedle běžně používaných testů pro rychlý odhad infekce v prvovýrobě mléka (NK testy apod.) je mnohem efektivnější pro identifikaci a následnou úspěšnou léčbu přistoupit k odbornému vyšetření, identifikaci pomocí biochemických testů a následně i molekulárních metod. K přesné identifikaci a typizaci bakteriálních kmenů jsou velmi účinné techniky založené na polymerázové řetězové reakci (PCR), při níž jsou identifikovány specifické sekvence genů. Byly aplikovány některé modifikace PCR využívající náhodně amplifikovanou genomovou DNA (AP-PCR, RAPD), jako i rep-pcr, pomocí primerů odvozených z repetitivních sekvencí ERIC, BOX aj. Pereira a kol. (2002) použil metodu RAPD-PCR k typizaci S. aureus humánního a bovinního původu. Jinou metodu AP-PCR aplikoval VanBelkum a kol. (1995) k typizaci kmenů Staphylococcus aureus, pocházejících z lidských onemocnění. V současnosti je rovněž oblíbenou metodou rep-pcr, která je založena na identifikaci repetitivních sekvencí DNA mikroorganismů. Van der Zee a kol. (1999) srovnala při genotypizaci kmenů S. aureus metodu rep-pcr s metodami AP-PCR a PFGE a uvádí metodu rep-pcr jako přesnější a s lepší reprodukovatelností než zbývající dvě metody. Chapaval a kol. (2006) použili rovněž rep-pcr pro kontrolu dojicího zařízení a zjistili vysokou podobnost mezi kmeny izolovanými z různých zdrojů (pracovníci, struky, mléko a dojicí zařízení). Tato metoda byla úspěšně použita k identifikaci a typizaci některých potravních patogenů i v naší laboratoři (Vyletělová, 2006; Vyletělová a Banykó, 2006). 2

3 Odběr vzorků mléka Vzorek mléka je odebírán z od jednotlivých problémových dojnic, dále z bazénového mléka a z různých míst dojicího zařízení do sterilních vzorkovnic. Transport vzorků do laboratoře je nutný za teploty 4.0 C ± 1 C. Při vyšších teplotách v letním období je odběr prováděn do vzorkovnic s konzervačním Heeschenovým činidlem (Heeschen a kol., 1969) v poměru 1 : 10. Vzorky mléka jsou po převozu do laboratoře ihned analyzovány nebo mohou být uloženy v lednici při teplotě 4.0 C ± 1 C po dobu 24 hodin. Pokud i do 24 hodin není analýza možná, lze vzorky zamrazit při teplotě 30.0 C ± 1 C a uchovat po dobu nejdéle 1 měsíc. Stanovení mastitidních patogenů metoda kultivace Bazénové a ostatní vzorky mléka Pro kultivaci S. aureus je běžně používán Baird-Parker agar (HiMedia), který vykazuje nejlepší výsledky v záchytnosti a snadnosti odečtů (Benda a Vyletělová, 1997a). Baird-Parker agar se i v současné době doporučuje pro stanovení počtu S. aureus v mléce v normě: ČSN EN ISO (2004). Staphylococcus aureus je kultivován při 36 C po dobu 48 hodin. Jako S. aureus se počítají hladké, černé nebo tmavě šedé kolonie se zónou projasnění. K identifikaci se používá koagulázový test a následné biochemické testy pomocí STAPHYtestu Pliva-Lachema, Brno a identifikačního programu TNW Pro 6.5 (Pliva- Lachema, Brno). Pro kultivaci S. agalactiae je doporučeno TKT médium podle Benda a Vyletělová (1997b). Pro stanovení počtu Streptococcus agalactiae se postupuje podle upravené normy pro předpis: ČSN (1964): Metoda je použitelná pro sledování syrového a tepelně ošetřeného mléka a zakládá se na používání selektivně diagnostických agarových půd v kombinaci s beta-hemolyzinem stafylokoků nebo COREX za podmínek kultivace, popsaných v této metodice. Kultivace probíhá při teplotě 36 C/24hod. Počítají se kolonie s jasnou hemolytickou zónou. V případě sporných výsledků se provede biochemická identifikace pomocí STREPTOtestu a identifikačního programu TNW Pro 6.5 (Pliva-Lachema, Brno). Poznámka: Kultivace a identifikace sledovaných patogenů z bazénového vzorku a ostatních míst v prvovýrobě může být provedena stejným způsobem jako identifikace individuálních vzorků. 3

4 Individuální vzorky mléka Vzorek mléka (0,05 ml) je sterilní tyčinkou přenesen na krevní agar (Blood Agar Base, OXOID), Edwards Agar (HiMedia) a na Endo Agar (HiMedia) a rozetřen. Kultivace probíhá při 36 /24 hodin. Suspektní kolonie jsou přeočkovány na krevní agar a inkubovány při teplotě 36 /24 hodin. Izolované kolonie jsou dále identifikovány pomocí STAPHYtestu, STREPTOtestu a identifikačního programu TNW Pro 6.5 (Pliva-Lachema, Brno). Molekulární metoda rep-pcr Při rep-genotypizaci jsou použity primery komplementární k roztroušeným konzervativním repetitivním DNA elementům, přítomným v genomu v mnohonásobných kopiích. Amplifikace rozdílných oblastí genomu umístněných mezi repetitivními elementy má za následek jemnou diskriminaci mezi odlišnými bakteriálními kmeny. Amplifikace zahrnuje sequenci REP (repetitive extragenic palindromic sequence), ERIC (enterobacterial repetitive intergenic consensus sequence) a BOX elementů. Kombinace tří technik (REP-PCR, ERIC-PCR a BOX-PCR) poskytuje specifický obraz fingerprintů pro sledované izoláty bakterií. Z individuálních izolátů bude extrahována DNA, amplifikace budou provedeny s primery dle literárních pramenů (Versalovic a kol., 1994). Separace fragmentů po amplifikaci bude provedena na agaróze, případně v polyakrylamidovém gelu. Obrazy fingerprintů budou zachyceny precizním fotografickým systémem, následně konvertovány na data vhodná pro zpracování a vyhodnocení počítačovým softwarem. Vyhodnocení dendrogramů a určení shodnosti a původu mastitidních patogenů Parametry zachycené po transformaci primárních fotografických dat budou vyhodnoceny systémem srovnávajícím gely (software Bio Light nebo Totallab TL120). Za tímto účelem bude vytvořena databáze, provedena determinace koeficientů příbuznosti a přiměřenou metodu (např. UPGMA) bude provedena analýza clustrů a k konečném důsledku určeny fylogenetické vztahy sledovaných bakteriálních kmenů. 4

5 Přílohy a seznam použitých podkladů Normy a vyhlášky uvedené v sestavené metodice ČSN EN ISO : Mikrobiologie potravin a krmiv Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozizivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy)- Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera. ČNI Praha, ČSN : Mikrobiologické zkoušení mléka a mléčných výrobků. Praha, Použitá literatura BENDA P., VYLETĚLOVÁ M. (1995): The occurence of Staphylococcus aureus in bulk milk samples. Vet. Med.-Czech, 40 (7): BENDA P., VYLETĚLOVÁ M., TICHÁČEK A. (1997a): Zkušenosti se stanovením hlavních patogenů (Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae) v bazénových vzorcích mléka. Sborník k semináři: Kontrola mastitid při produkci mléka, Rapotín : BENDA P., VYLETĚLOVÁ M. (1997a): Testing of culture media for detection of Staphylococcus aureus in bulk milk samples. Vet. Med.-Czech, 42 (1): BENDA P., VYLETĚLOVÁ M. (1997a): Testing of TKT medium for Streptococcus agalactiae screening in bulk milk samples. Vet. Med.-Czech, 42 (3): BENDA P., VYLETĚLOVÁ M., TICHÁČEK A. (1997b): A method of prevalence estimation of intramammary Staphylococcus aureus and Streptococcus agalactiae infection in herds by examination of bulk milk samples. Vet. Med.-Czech, 42 (4): CHAPAVAL, L., MOON, D.H., GOMES, J.E., DUARTE, F.R., TSAI, S.M. (2006): Aplicação de točnice de REP PCR no rastramento de Staphylococcus aureus em sala de ordenha, para o monitoramento da qualidade do leite. Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci., Vol. 43, No. 3: HANUŠ, O., FRELICH, J., VYLETĚLOVÁ, M., ROUBAL, P., VORLÍČEK, Z., JEDELSKÁ, R. (2004): Technologically difficult, pathogenic and food risky bacterial contamination of raw milk and other materials from dairy cow herds. Czech J. Anim. Sci., 49, 11: ISSN HEESCHEN, W., REICHMUTH, J., TOLLE, A., ZIEDLER, H. (1969): Preservation of milk samples for bacteriologic and cytologic examinations and examinations for inhibitors. Milchwissenschaft, 24: PEREIRA, M.S.V., LEAL, T.C.A., SOBREIRA, M., DE ALMEINA, A.M.P., SIQUEIRA-JÚNIOR, J.P., CAMPOS-TAKAKI, G.M. (2002): Tyliny of human and bovine Staphylococcus aureus by RAPD-PCR and ribotyping-pcr. Letters in Appl. Microbiol, Vol. 35:

6 VANBELKUM, A., KLUYTMANS, J., VAN LEEUWEN, W., BAX, R., QUINT, W., PETERS, E., FLUIT, A.D., VANDENBROUCKE-GRAULS, CH., VAN DEN BRULE, A., KOELEMAN, H., MELCHERS, W., MEIS, J., ELAICHOUNI, A., VANEECHOUTTE, M., MOONENS, F., MAES, N., STRUELENS, M., TENOVER, F., VERBRUGH, H. (1995): Multicenter evaluation of arbitrarily primed PCR Tyliny of Staphylococcus aureus strains. Journal of Clinical Microbiol., Vol. 33, No. 6: ESSAWI, T., ADWAN, K., ABU-HASSAN, N., ADWAN, G., SALEH, A. (2004): Turk. J. Med. Sci., Vol. 34: 5-9. VANDER ZEE, A.; VERBALKEL, H., VANZON, J.C., FRENAY, I., VANBELKUM, A., PEETERS, M., BUITING, A., BERGMANS, A. (1999): Molecular genotyping of Staphylococcus aureus strains: Comparison of repetitive element sequence-based PCR with various typing methods and isolation of a novel epidemicity marker. J. of Clinical Microbiol., Vol. 37, No. 2: VERSALOVIC J., SCHNEIDER M., DE BRUIJN F.,J., LUPSKI J.R. (1994): Genomic fingerprinting of bacteria using repetitive sequence-based polymerase chain reaction. Methods Mol. Cell. Biol., 5: VYLETĚLOVÁ M., KVASNIČKOVÁ E. (2003): Výskyt Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Bacillus cereus, Bacillus licheniformis, Listeria monocytogenes a Escherichia coli O157 v bazénových a individuálních vzorcích mléka. In. Sborník příspěvků k semináři: Šlechtitelské a technologické aspekty chovu dojených krav a kvality mléka (zejména s ohledem na bod mrznutí). Rapotín, listopad 2003: VYLETĚLOVÁ M. HANUŠ O. (2004a): Development of the main mastitis pathogens occurrence and their sensitivity to the chosen antibiotics during last ten years. Book of abstracts ISME, Mexico: PO 343. VYLETĚLOVÁ M., HANUŠ O. (2004b): Kvalita bazénových vzorků mléka. Náš chov, 6: VYLETĚLOVÁ M. (2005): Kvalita bazénových vzorků mléka severní Moravy. Výzkum v chovu skotu, 2: ISSN VYLETĚLOVÁ M. (2006): Development of mastitis pathogenes occurrence since year In. Sborník referátů Agroregion2006. VI. ročník mezinárodní konference Zvyšování konkurenceschopnosti v zemědělství : ISBN VYLETĚLOVÁ M., HANUŠ O. (2006): Occurrence of mastitis staphylococcal infection within dairy cows. In Book of abstracts: 12th International Symposium on Staphylococci & Staphylococcal Infections, Maastricht, Holandsko, :

7 VYLETĚLOVÁ M., GENČUROVÁ V. (2006): Development of Staphylococcus aureus occurrence and its sensitivity to antibiotics. In Book of abstracts: 12th International Symposium on Staphylococci & Staphylococcal Infections, Maastricht, Holandsko, : 138. VYLETĚLOVÁ M., GENČUROVÁ V. (2007): Comparison of Food Pathogens Occurrence in Raw Milk between Ecological and Conventional Farms. In Proceedings Congress HELEXPO Thessaloniki Publikace výsledků k uplatněné metodice VYLETĚLOVÁ M. (2006): Differentiation of B. cereus strains isolated from raw milk, pasteurized milk and milk products using molecular methods ribotyping and rep-pcr. Výzkum v chovu skotu, 4: ISSN VYLETĚLOVÁ M., BANYKÓ J. (2006): Differentiation of B. cereus strains isolated from milk and milk products using rep-pcr. In Abstracts book. 3 rd International Symposium Milk Genomics and Human health , Brussel, Belgium. Předání uplatněné metodiky Určení původců kontaminace bazénových vzorků mléka mastitidními patogeny metodou rep-pcr Vyvinutá uplatněná metodika byla předána do užívání v písemné formě ing. Janu Škopovi, předsedovi představenstva MESPOL Medlov a.s., dne Přílohy, dokumenty a doklady Technická řešení a postupy této uplatněné metodiky byly zčásti převzaty z vědecké a odborné literatury a zejména podpořeny výsledky vlastního výzkumu, které byly postupně publikovány a jako dokladové materiály mohou tvořit přílohu tohoto metodického materiálu. Datum: Za zhotovitele: RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Za uživatele: Ing. Jan Škop Medlov a.s. 7

MILCOM a.s. Výzkumný ústav mlékárenský, Praha. Výzkumný ústav pro chov skotu, Rapotín Agrovýzkum, s.r.o. Rapotín

MILCOM a.s. Výzkumný ústav mlékárenský, Praha. Výzkumný ústav pro chov skotu, Rapotín Agrovýzkum, s.r.o. Rapotín MILCOM a.s. Výzkumný ústav mlékárenský, Praha Výzkumný ústav pro chov skotu, Rapotín Agrovýzkum, s.r.o. Rapotín Certifikovaná metodika 1G58063 ISBN 978-904348-0-6 Správná hygienická praxe získávání mléka

Více

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 1 ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 SMLUVNÍ VÝZKUM A EXPERIMENTÁLNÍ SPOLUPRÁCE 47 ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÁ DOKTORSKÁ

Více

REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Číslo projektu: QJ1210376

REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Číslo projektu: QJ1210376 REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Číslo projektu: QJ1210376 Název projektu: Kolostrum jako zdroj nových primárních produktů v potravinách a doplňcích stravy vyznačujících se zlepšenými dietetickými

Více

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. ÚVODNÍ SLOVO Rok 2012 byl v historii Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) rokem řady změn. Tyto

Více

(Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1)

(Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1) 2005R2073 CS 01.06.2014 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu

Více

Jitka KUČEROVÁ 1 *, Eva NĚMCOVÁ 2, Miloslava ŠTÍPKOVÁ 2, Irena VRTKOVÁ 3, Josef DVOŘÁK 3, Jan FRELICH 1, Josef BOUŠKA 2, Miroslav MARŠÁLEK 1

Jitka KUČEROVÁ 1 *, Eva NĚMCOVÁ 2, Miloslava ŠTÍPKOVÁ 2, Irena VRTKOVÁ 3, Josef DVOŘÁK 3, Jan FRELICH 1, Josef BOUŠKA 2, Miroslav MARŠÁLEK 1 ORIGINAL PAPER THE INFLUENCE OF MARKERS CSN3 AND ETH10 ON MILK PRODUCTION PARAMETERS IN CZECH PIED CATTLE VLIV MARKERŮ CSN3 A ETH10 NA PARAMETRY MLÉČNÉ UŽITKOVOSTI U ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU Jitka KUČEROVÁ

Více

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Pokyn ÚSKVBL/INS/VYR 03/2012 Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Platnost od: 1.9.2012 Platnost do: není omezeno Mění a doplňuje: - Zrušuje/nahrazuje:

Více

Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro

Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro Břetislav Křižan, Eva Ondrušiková, Martina Kudělková, Jana Krajíčková, Lenka Wasserbauerová, Kateřina Smékalová, Karel Dušek CERTIFIKOVANÁ

Více

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Aktuální stav mykotoxinové

Více

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Metodika 5/09 Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a

Více

Staphylococcus petrasii, nový druh stafylokoka z České republiky

Staphylococcus petrasii, nový druh stafylokoka z České republiky ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2013; 22(8) Staphylococcus petrasii, nový druh stafylokoka z České republiky Staphylococcus petrasii, a novel staphylococcal species from the Czech

Více

Roční zpráva o činnosti za rok 2006

Roční zpráva o činnosti za rok 2006 Roční zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovatel: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Vídeňská 1083 142 20 Praha 4 - Krč IČ: 61388971 tel.: 296441111 fax: 244472271 e-mail: mbu@biomed.cas.cz http://www.biomed.cas.cz/mbu

Více

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 2007 a hlavní dosažené výsledky I.

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 2007 a hlavní dosažené výsledky I. Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 007 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část Název pracoviště: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Zkratka pracoviště:

Více

Možnost vzniku technologických havárií v důsledku přírodních katastrof

Možnost vzniku technologických havárií v důsledku přírodních katastrof Souhrn: Možnost vzniku technologických havárií v důsledku přírodních katastrof Pavel Dobeš (1), Pavel Danihelka(1), Jakub Řeháček(1), Pavel Poledňák (1). (1) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava,

Více

Sliny prasat jako vhodný diagnostický materiál praktické zkušenosti

Sliny prasat jako vhodný diagnostický materiál praktické zkušenosti Sliny prasat jako vhodný diagnostický materiál praktické zkušenosti xxxx T. JIRÁSEK,1 P. VÁCLAVEK2 1MEVET spol. s r.o., Praha 2Státní veterinární ústav Jihlava SOUHRN Jirásek T., Václavek P. Sliny prasat

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ Ministerstvo zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 Č.j.: 20139/2006-13020 Ministerstvo

Více

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika Ing. Aleš Hanč, Ph.D. Ing. Petr Plíva, CSc. Praha 2013 VERMIKOMPOSTOVÁNÍ

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

Vodovodní potrubí a kvalita pitné vody: antibakteriální vlastnosti mědi

Vodovodní potrubí a kvalita pitné vody: antibakteriální vlastnosti mědi Hungarian Copper Promotion Centre Vodovodní potrubí a kvalita pitné vody: antibakteriální vlastnosti mědi Obsah: 1. Antibakteriální vlastnosti mědi 2. Úloha mědi při snižování výskytu baktérií z rodu Legionella

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Kvalita biopotravin. Otázka kvality bio-produktů se stala vysoce aktuálním tématem. Konzumace biopotravin či produktů systémů

Kvalita biopotravin. Otázka kvality bio-produktů se stala vysoce aktuálním tématem. Konzumace biopotravin či produktů systémů Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství prezentuje výsledky výzkumu a vývoje v ekologickém zemědělství v ČR Výzkumné téma: Výzkumná anizace: Vysoká škola chemicko- -technologická v Praze

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu vznik, využití a optimalizace parametrů

Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu vznik, využití a optimalizace parametrů Šárka: Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu vznik, využití a optimalizace parametrů Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu vznik, využití a optimalizace parametrů

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Česká geologická služba Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Závěrečná zpráva J. Procházka et al. srpen 2010 Správa úložišť radioaktivních odpadů Projekt průzkumných prací na hypotetické

Více

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODLE ZÁKONA Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ schváleny MZ ČR dne 21. 3. 2006 ZMOCNĚNÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Více

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITORING OF RADIATION SITUATION IN THE EARLY PHASE OF EMERGENCY

Více

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Následující dokument rozvíjí požadavek stanovený čl. 5.1.3 ČSN 73 0802, kdy u stavebních objektů, kde je soustředěn velký počet

Více