STUDIJNÍ PLÁNY. Studijní programy NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ PLÁNY. Studijní programy NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM"

Transkript

1 STUDIJNÍ PLÁNY Studijní programy NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM

2 STUDIJNÍ PLÁNY www. fappz.czu.cz kolektiv autorů České zemědělské univerzity v Praze ISBN

3 OBSAH Základní informace o fakultě... 1 Informační systém a jeho využívání studenty... 3 Studijní programy Magisterské studium... 5 Kombinované studium... 9 Absolvování navazujícího magisterského studia Úprava hodinové dotace předmětů komb. studia v závislosti na výši kreditů Kompletní studijní plány magisterského navazujícího studia Diplomová práce Doktorské studium Kódy kateder podílejících se na výuce Seznam důležitých adres na webových stránkách... 92

4 Základní informace o Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ) je samostatnou organizační jednotkou České zemědělské univerzity v Praze (dále ČZU), která poskytuje ucelené vysokoškolské vzdělání, provádí habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v akreditovaných oborech. Základem samosprávy fakulty je akademická obec. Tvoří ji akademičtí pracovníci fakulty a studenti zapsaní ke studiu. Akademická obec je svolávána děkanem fakulty nebo předsedou akademického senátu k projednávání významných aktivit fakulty. Samosprávnými akademickými orgány FAPPZ jsou: akademický senát, děkan, vědecká rada fakulty, disciplinární komise fakulty. Akademický senát FAPPZ je volen akademickou obcí fakulty na čtyřleté období z řad jejích členů v rovných přímých volbách s tajným hlasováním. Je zodpovědný za svou činnost akademické obci. Členem senátu FAPPZ může být zvolen každý člen akademické obce FAPPZ, s výjimkou rektora, prorektorů, děkana a proděkanů. Děkan FAPPZ je představitel fakulty, řídí fakultu a zastupuje ji. Je volen akademickým senátem z řad profesorů a docentů FAPPZ na základě návrhů členů akademické obce. Děkana zastupují proděkani v těchto úsecích činnosti: pedagogická činnost vědecko výzkumná činnost mezinárodní vztahy a informační technologie rozvoj fakulty a účelová činnost Vědecká rada FAPPZ je kolektivní orgán fakulty, jehož úkolem je projednávat habilitace a profesorská řízení, otázky formování pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti fakulty. Členy vědecké rady jmenuje děkan. Jsou to významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje zejména vzdělávání, vědeckou a výzkumnou činnost. Disciplinární komise je jmenována děkanem fakulty, polovinu jejích členů tvoří studenti. Komise projednává disciplinární přestupky studentů a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Děkanát Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů telefon Děkan: prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc prof. Ing. Josef Soukup, CSc. pro mezinárodní vztahy a informační systémy doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. pro studijní a pedagogickou činnost Proděkani: prof. Ing. Iva Langrová, CSc. pro studijní a pedagogickou činnost prof. MVDr. Ing. František Jílek, DrSc. pro vědu, výzkum a doktorské studium doc. Ing. Roman Stupka, CSc. pro rozvoj fakulty Tajemnice fakulty: JUDr. Marie Krajhanzlová Sekretariát děkana: Mgr. Pavla Máčová Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014) - 1 -

5 Základní jednotkou fakulty je katedra. Katedra je řízena vedoucím katedry, kterého jmenuje děkan fakulty na základě výběrového řízení. Studijní oddělení telefon Vedoucí studijního oddělení a Ústavu praxe Ing. Jitka Voženílková, CSc Andrea Bartlová Iveta Bajerová Ing. Libuše Pobudová Oddělení vědy a výzkumu: Olga Malánová Zahraniční oddělení: Mgr. Marie Kafková Katedry a další pracoviště FAPPZ ČZU v Praze: telefon zkratka kód číslo Katedra botaniky a fyziologie rostlin doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D KFBR AB 201 Katedra chemie prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc KCH AC 202 Katedra rostlinné výroby prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc KRV AR 206 Katedra agroenviromentální chemie a výživy rostlin prof. Ing. Jiří Balík, CSc KAVR AH 204 Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc KMVD AM, AK 213 Katedra pedologie a ochrany půd prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka KPOP AP 203 Katedra zahradnictví doc. Ing. Josef Sus, CSc KZ AZ 207 Katedra zahradní a krajinné architektury RNDr. Oldřich Vacek, CSc KZKA AZ, AF 216 Katedra agroekologie a biometeorologie prof. Ing. Josef Soukup, CSc KAB AA 205 Katedra ochrany rostlin prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc KOR AO 208 Katedra pícninářství a trávníkářství prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc KPT AT 212 Katedra genetiky a šlechtění doc. Dr. Ing. Pavel Vejl KGŠ AG 209 Katedra obecné zootechniky a etologie doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc KOZE AL 217 Katedra speciální zootechniky doc. Ing. Roman Stupka, CSc KSZ AS, AD 210 Katedra veterinárních disciplín doc. MVDr. Radko Rajmon, CSc KVD AV 211 Katedra zoologie a rybářství prof. Ing. Iva Langrová, CSc KZR AE 214 Katedra kvality zemědělských produktů doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D KKZP AQ 215 Katedra vodních zdrojů prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc KVZ AI 218 Studijní oddělení a Ústav praxe, Ing. Jitka Voženílková, CSc ÚP AU, AW 283 Demonstrační a experimentální pracoviště Ing. Miroslav Jursík, Ph.D DEP Výzkumná stanice Červený Újezd, Ing. Pavel Cihlář, Ph.D VS ČÚ Centrum pro výzkum chování psů, Ing. Ludvík Pinc CVChP Středisko počítačových služeb, Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D SPS Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)

6 Informační systém na fakultě a jeho využívání studenty Průkaz studenta a karta ISIC Základem komunikace a přístupu do prostor ČZU je Studentská karta či karta ISIC. Studenti prvního ročníku si kartu pořídí co nejdříve na Studijním a informačním centru (SIC) (informace na Služby Kartové centrum). Průkaz čipová karta je nutný ke vstupu do učeben, knihoven i dalších prostor ČZU, ve večerních hodinách umožňuje přístup na fakultu. Studentská karta slouží také v areálu ČZU jako elektronická peněženka. Studijní systém HROCH Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů využívá pro studijní evidenci informační systém (IS) Hroch. Vytváření a obnova studentských kont se děje centrálně vždy začátkem semestru. Studenti všech ročníků se minimálně 14 dní před začátkem semestru přihlásí do této studijní evidence (http://hroch.czu.cz) a změní si heslo, čímž se inicializuje synchronizace hesla pro studijní evidenci a do počítačové sítě. Svoje přihlašovací jméno do Hrocha může zjistit student dodatečně i na stránce Inicializační heslo najdou studenti 1. ročníku Bc. na Na stránce jsou též odkazy na návody, jak si heslo změnit a jak pracovat s tímto systémem. Časové termíny zápisů předmětů jsou uvedeny v harmonogramu akademického roku na adrese Nástěnka studijního oddělení harmonogram akademického roku. Předměty studijního plánu fakult ČZU jsou označeny alfanumerickým kódem, který je jednoznačně identifikuje a pod tímto kódem se do studijního systému zapisují: X X X 0 0 X 1. pozice kód fakulty, která předmět vyučuje (A Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, E Provozně ekonomická fakulta, L Fakulta lesnická a dřevařská, Z Fakulta životního prostředí, T Technická fakulta, I Institut tropů a subtropů, R ostatní samostatné útvary ČZU) 2. pozice kód katedry, která předmět garantuje (viz tabulka Kódy kateder na konci této brožury) 3. pozice kód fakulty, pro kterou je předmět vyučován A, E, L, Z, T, I, R X předmět určen pro studenty všech fakult ČZU 4. a 5. pozice 00 číselný kód pořadí předmětu na katedře Důležité: čísla označují předměty prezenčního studia čísla označují předměty kombinovaného studia 6. pozice zakončení předmětu E zápočet a zkouška, Z zápočet Např.:ABA06E Základy fyziologie rostlin Počítače a počítačová síť na FAPPZ Na fakultě je pro studenty k dispozici 56 počítačů (25 v učebně č.55 v přízemí u poslucháren, 15 v učebně č.341 ve 3.patře a 16 počítačů na podlažích vedlejšího schodiště fakulty). Provozní doba počítačových učeben je Po Čt 8,00-18,00, Pá 8,00-14,00. Ve dveřích č. 54 (Středisko počítačových služeb) v přízemí je možné tisknout a vypalovat data. Další počítače jsou studentům k dispozici v internetovém pavilonu v přízemí rektorátu a na SICu. Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014) - 3 -

7 Studentům je k dispozici i WiFi síť Eduroam. Návod na připojení najdete na Studenti se přihlašují do počítačové sítě pod stejným uživatelským jménem a heslem jako do studijní evidence HROCH, přihlašují se do kontextu.studenti.czu.cz, celé uživatelské jméno je tedy např.:.xadam200.studenti.czu.cz, ová adresa studenta je tedy např.: Po přihlášení se studentům mapují standardní disky: H: osobní disk uživatele (30 MB + 20 MB pro poštu). Disk je umístěn na svazku SC_DATA:HOME\username (např.xadam300). V domácím adresáři má každý student vytvořen adresář WWWHOME, který slouží pro osobní webovou prezentaci studenta. I: disk společný pro danou fakultu svazek: SC_DATA:COMMON\AF J: disk společný pro celou ČZU (skripta, sylaby, lab. cvičení, návody, ) svazek: SC_DATA:COMMON K dispozici je přístup k elektronické poště přes webové rozhraní (Netmail) na adrese: kde po vložení uživatelského jména a hesla (viz HROCH) je možné pracovat s elektronickou poštou. K prohlížení pošty lze použít také IMAP nebo POP3. Obvyklým způsobem je k dispozici FTP server SC.STUDENTI.CZU.CZ. Návody jsou umístěny na stránkách Podpora uživatelů Návody Pro studenty. Problémy s kontem řeší Helpdesk ČZU (linka 4444, počítačová místnost v přízemí rektorátu) Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)

8 Studijní programy Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 2013/2014 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Cílem Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze je poskytnout svým studentům vzdělání pro co nejširší uplatnění jak v zemědělské praxi, tak i ve všech oborech souvisejících s agrárně - potravinářským komplexem či životním prostředím a zároveň umožnit rozvoj individuálních schopností s ohledem na zájmy studenta. Organizace studia na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů je dána zákonem č. 111/98 Sb., o vysokých školách, který zavádí systém akreditovaných studijních programů a studijních oborů, v nichž fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání s udělením diplomu a titulu. Konkrétní náplň studijního programu a studijního oboru v jednotlivých semestrech je určena studijním plánem. Na sestavení části studijního plánu se obvykle podílí student volbou volitelných předmětů. Náplň studijních plánů je aktualizována s ohledem na vývoj poznání ve studovaných disciplínách a na požadavky praxe. Student je povinen každoročně sledovat a akceptovat případné změny studijního plánu ve svém oboru. V dále uvedených programech a oborech je možná forma studia prezenční, u vybraných oborů též kombinovaná. S náplní studijních programů a oborů a sestavením studijního plánu je student seznamován v 1. semestru magisterského studia. Programy navazujícího magisterského studia Magisterské programy jsou druhým stupněm univerzitního studia s výrazným specializačním charakterem se standardní dobou studia 2 roky. Splněním studijního plánu, vypracováním diplomové práce, její obhajobou a absolvováním státní závěrečné zkoušky získá absolvent titul inženýr (Ing.) ve zvoleném oboru. Absolventi teoretického bakalářského studia se mohou přihlásit ke studiu navazujícího magisterského programu, pro který splnili předpoklady. Absolventi profesních bakalářských programů FAPPZ a bakalářských programů jiných fakult si ve 1.ročníku navazujícího magisterského studia, příp. rozloženého ročníku s ISP, doplní předměty převážně teoretické, ale i odborné, které nebyly obsaženy v jejich bakalářském studijním oboru (programu). O rozsahu doplnění rozhoduje na základě žádosti studenta děkan fakulty. V akademickém roce 2013/2014 se otevírají magisterské obory dle akreditace, otevřen bude obor s 15 a více přihlášenými studenty, pokud vedení fakulty nerozhodne jinak. Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014) - 5 -

9 Přehled akreditovaných studijních programů Magisterské studium navazující (2 roky) Studijní program Studijní obor Forma studia Kód programu Kód oboru P - prezenční Název programu Název oboru (STUDPROG) (KKOV) K - kombinované N4109 N4103 N4102 N4152 N4144 N4150 N4149 N4145 N4165 N4151 N4146 N4162 Zahradní a krajinářská architektura (AMAR) Zootechnika (AMP) Fytotechnika (AMR) Rostlinolékařství (AML) Zahradnictví (AMZ) Genové technologie a šlechtění (AMG) Rozvoj venkova a zemědělství (AMV) Kvalita a zpracování zemědělských produktů (AMK) Výživa a potraviny (AMD) Péče o biosféru (AMB) Hodnocení a ochrana půdy (AMH) Ekologické zemědělství (AME) 4109T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T013 Zahradní a krajinářská architektura (AMAR) Živočišná produkce (AMPP) Zájmové chovy zvířat (AMPS) Výživa zvířat a dietetika (AMPV) Rostlinná produkce (AMRR) Výživa a ochrana rostlin (AMRV) Rostlinolékařství (AML) Produkční zahradnictví (AMZZ) Zahradní tvorba (AMZO) Šlechtění rostlin (AMGR) Šlechtění zvířat (AMGP) Reprodukční biotechnologie (AMGB) Hospodaření v zemědělství (AMVH) Zemědělství (AMVZ) Rozvoj venkovského prostoru (AMVV) Kvalita a zpracování zemědělských produktů (AMK) Výživa a potraviny (AMD) Odpady a jejich využití (AMBO) Udržitelný rozvoj biosféry (AMBU) Hodnocení a ochrana půdy (AMH) Ekologické zemědělství (AME) P P, K P, K P P, K P P P P P P P P P P, K P P P P, K P P, K Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)

10 N4163 N4153 N4164 Sustainable Agriculture and Food Security (AMA) Natural Resources and Environment (AMN) Natural Resources Management and Ecological Engineering (AMM) 4106T T T038 Sustainable Agriculture and Food Security (AMA) Natural Resources and Environment (AMN) Natural Resources Management and Ecological Engineering (AMM) P P P Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014) - 7 -

11 Zásady přijímacího řízení do magisterských studijních programů 1. Do roku je třeba zaslat přihlášku formulář Přihláška ke studiu na vysoké škole s volbou magisterského programu a oboru na studijní oddělení FAPPZ. V případě zájmu o anglickou verzi programu je třeba přiložit i anglickou verzi přihlášky (viz Intranet fakulty). 2. Datum přijímacího řízení je určeno harmonogramem FAPPZ viz Intranet FAPPZ, zpravidla 2. dekáda června. Pro zahraniční uchazeče je konečným termínem přijímacího řízení 20. září. 3. Podmínky přijetí: Diplom bakalářského studia programu a oboru teoretického charakteru, který je buďto z navazujícího nebo příbuzného programu FAPPZ tj. v bakalářském studiu jsou absolvovány základní přírodovědné disciplíny. V případě, že absolvované bakalářské studium neumožňuje přímou návaznost na zvolený magisterský program-obor, je možno rozdíl kompenzovat studiem vybraných předmětů. Výběr předmětů vychází z profilu zvoleného magisterského programu a oboru a určuje jej děkan FAPPZ. 4. Je-li předepsáno vyrovnání studia 4 a méně předmětů, je možno studium realizovat v rámci dvou let navazujícího magisterského programu. Jsou-li předepsány více jak 4 předměty, je možné jejich studium realizovat individuálním studijním plánem. 5. Podmínky pro studium programu Natural Resources and Environment (výuka v anglickém jazyce): Znalost anglického jazyka ověřená zkouškou TOEFL (případně ekvivalent) nebo státní zkouškou. Absolvovaný bakalářský program musí obsahovat přírodovědné předměty: matematika, chemie anorganická, analytická, organická, fyzika, meteorologie, statistika, geologie, pedologie, mikrobiologie. Absolvovaný bakalářský program by měl obsahovat aplikační biologicko-zemědělské předměty: zoologie, botanika, ekologie, základy pěstování rostlin, základy chovu zvířat, lesní hospodářství, aplikovaná ekonomie. Podle sylabu absolvovaného předmětu v bakalářském programu určí děkan konkrétní rozsah a realizaci vyrovnávacího studia formou individuálního studijního plánu. Návaznost oborů bakalářského teoretické studia a navazujících magisterských programů na FAPPZ (vychází z předmětů studijních plánů bakalářského studia) Bakalářský obor Chovatelství (ATZP) návazné studijní programy: Přímá návaznost do navazujícího magisterských studijních programů: Zootechnika, Genové technologie a šlechtění (obory Šlechtění zvířat, Reprodukční biologie), Návaznost s vyrovnávacím doplňujícím studiem: Rozvoj venkova a zemědělství, Kvalita a zpracování zemědělských produktů. Bakalářský obor Pěstování rostlin (ATZR) Přímá návaznost do navazujícího magisterských studijních programů: Fytotechnika, Rostlinolékařství, Zahradnictví, Genové technologie a šlechtění (obor Šlechtění rostlin, Reprodukční biologie) Návaznost s vyrovnávacím doplňujícím studiem: Rozvoj venkova a zemědělství, Kvalita a zpracování zemědělských produktů Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)

12 Bakalářský obor Produkční a okrasné zahradnictví (ATZZ) Přímá návaznost do navazujícího magisterských studijních programů: Zahradnictví, Rostlinolékařství, Genové technologie a šlechtění (Šlechtění rostlin) Návaznost s vyrovnávacím studiem: Fytotechnika Bakalářský obor Rozvoj venkova (ATZV) Přímá návaznost do navazujícího magisterského studijního programu Rozvoj venkova a zemědělství Návaznost s vyrovnávacím studiem: Zahradnictví, Fytotechnika, Zootechnika Bakalářský obor Kvalita produkce (ATZK) Přímá návaznost do magisterského studijního programu Kvalita a zpracování zemědělských produktů Návaznost s vyrovnávacím studiem: Rozvoj venkova a zemědělství, Zootechnika, Fytotechnika Bakalářský obor Udržitelné využívání přírodních zdrojů (ATP) Přímá návaznost do magisterských studijních programů: Péče o biosféru, Hodnocení a ochrana půdy, Natural Resources nad Environment Absolventi bakalářského studia Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova musí počítat při zájmu o studium magisterských programů Péče o biosféru, Hodnocení a ochrana půdy, Natural Resources and Environment s nutností vyrovnávacího studia většího rozsahu, stejně jako absolventi programu Udržitelné využívání přírodních zdrojů při zájmu o programy zemědělského charakteru. Praktická výuka v navazujících magisterských programech (AM) Garant: garant studijního oboru a vedoucí diplomové práce Diplomová praxe AUA49Z je organizována od LS 1. ročníku v délce 20 dnů. Kombinované studium Fakulta organizuje kombinované studium u akreditovaných programů a oborů. V kombinovaném studiu je zaveden obvykle pevný studijní plán. Pro přijetí do kombinovaného studia platí stejné podmínky jako pro přijetí do prezenčního studia. Ke studiu není nutný souhlas zaměstnavatele, student však musí počítat s určitým počtem dnů potřebných pro splnění studijních povinností na fakultě. Student studuje převážně samostatně, teoretická část výuky předmětů a složitější problematika je organizována formou 4 skupinových a individuálních konzultací v každém semestru (pátek a sobota), praktická výuka semestru je organizována formou cvičení a seminářů soustředěných do jednoho týdne blokové výuky konané na konci semestru v termínu určeném harmonogramem výuky. Student kombinovaného studia FAPPZ je povinen se zúčastnit veškeré výuky stanovené studijním plánem, na první konzultaci předmětu je seznámen s požadavky na samostudium předmětu a podmínkami složení zápočtu a zkoušky. Informace o studiu cizích jazyků v kombinovaném studiu nalezne student na adrese: Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014) - 9 -

13 Absolvování navazujícího magisterského studia Podmínkou absolvování každého ročníku a celého studia je absolvování povinných a povinně volitelných předmětů oboru a získání příslušného počtu kreditů ECTS. Volitelné předměty jsou libovolné předměty navazujícího magisterského studia zakončené zkouškou, vyučované pro FAPPZ či určené pro celou univerzitu (v kódu předmětu musí být na 3 místě A nebo X a kód musí být zakončen písmenem E, např. AEA12E, AEX03E). Pro absolvování ročníku je třeba získat minimálně 40 kreditů, pro absolvování studia 120 kreditů ECTS (viz Studijní a zkušební řád ČZU dále). Studium je ukončeno dnem vykonání Státní závěrečné zkoušky ( 55 zák. č 111/98 Sb.) dále SZZ Student může přistoupit k SZZ po splnění těchto podmínek: 1. absolvování předmětů předepsaných studijním plánem zvoleného oboru a získání minimálně 120 ECTS do stanoveného termínu (odevzdání indexu k uzavření studia přibližně do poloviny května, přesněji viz harmonogram FAPPZ) 2. vypracování a odevzdání diplomové práce v tištěné a elektronické formě přibližně do poloviny dubna, přesněji viz harmonogram FAPPZ) přesné pokyny v zadní části těchto studijních plánů. Student, který chce absolvovat v roce 2014 je povinen zadat prostřednictvím systému BADIS přihlášku ke SZZ do Státní závěrečná zkouška navazujícího magisterského studia zahrnuje obhajobu diplomové práce a zkoušku ze tří komplexních předmětů (dle pokynu děkana AF č.9/2004, čj. 40/04). Přehled viz studijní plány příslušného oboru Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)

14 Úprava hodinové dotace předmětů kombinovaného studia v závislosti na výši kreditů Výpočet: (počet hodin na konzultaci 4) + počet hodin na jednu konzultaci + počet hodin na cvičení Vysvětlení: Počet hodin konzultace krát počet konzultací za semestr, plus stejná dotace pro individuální konzultace, plus počet hodin blokového cvičení. Doporučená dotace v rámci Bakalářského studia: ECTS 6 22 zk (3 4) = 22 (3 hodiny na konzultaci plus 3 hodiny individuální konzultace plus 7 hodin blokové cvičení) ECTS 5 20 zk (3 4) = 20 (3 hodiny na konzultaci plus 3 hodiny individuální konzultace plus 5 hodin blokové cvičení) ECTS 4 16 zk (2 4) = 16 (2 hodiny na konzultaci plus 2 hodiny individuální konzultace plus 6 hodin blokové cvičení) ECTS 3 14 z (2 4) = 16 (2 hodiny na konzultaci plus 2 hodiny individuální konzultace plus 4 hodiny blokové cvičení) Doporučená dotace v rámci Navazujícího magisterského studia: ECTS 6 18 zk (2 4) = 18 (2 hodiny na konzultaci plus 2 hodiny individuální konzultace plus 8 hodin blokové cvičení) ECTS 5 16 zk (2 4) = 16 (2 hodiny na konzultaci plus 2 hodiny individuální konzultace plus 6 hodin blokové cvičení) ECTS 4 14 zk (2 4) = 14 (2 hodiny na konzultaci plus 2 hodiny individuální konzultace plus 4 hodiny blokového cvičení) Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)

15 S T U D I J N Í P L Á N Y NAVAZUJÍCI MAGISTERSKÉ STUDIUM (Jednotlivé obory řazeny abecedně dle zkratek) Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)

16 S t u d i j n í p r o g r a m N ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA (AMAR) O b o r 4109T001 - ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA (AMAR) Magisterské navazující prezenční studium 1. ročník AZA03E GIS v zahradní a krajinné architektuře 5 2/2 zk AIA16E Ekohydrologie krajinné tvorby 5 2/2 zk AZA35E Systémy sídelní zeleně I. 3 2/0 zk AZAC1E Ateliér M1. Náměstí, malá park. plocha 5 0/8 zk AZAC2E Ateliér M2. Biotechnický (vč. rozpočtování) 5 0/8 zk AZA34Z Prostorová výtvarná tvorba 3 0/3 z AZA07Z Výtvarný plenér 2 5 dnů z AZA37Z Exkurze domácí 2 5 dnů z AZA38Z Exkurze zahraniční 3 5 dnů z Dle volby Povinně volitelný I. Dle volby Dle volby Dle volby Dle volby Povinně volitelný II. Dle volby Dle volby AZA63E Ochrana a rozvoj venkovských sídel 5 2/2 zk AZAA9E Současná krajinářská architektura 3 2/0 zk AZAB0E Systémy krajinné zeleně I. 3 2/0 zk ZEA01E Ochrana přírody 5 2/1 zk AZAC3E Ateliér M3. Park, areál rekreace 5 0/8 zk AWA81Z Ateliér DP1. Diplomový projekt 5 0/5 z RTA01Z Tělesná výchova 1 0/2 z AUA49Z Diplomová praxe 5 20 dnů z AZA39Z Workshop - mezioborový 2 5 dnů z 67 + povinně volitelné Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)

17 2. ročník AZA49E Sadovnické květinářství 5 2/2 zk EJA04E Právo a životní prostředí 3 2/0 zk AZAB1E Systémy krajinné zeleně II. 5 2/0 zk AZAC4E Ateliér M4. Venkovský prostor 5 0/8 zk AZAC5E Ateliér M5. Krajina 5 0/8 zk AWA82Z Ateliér DP2. Diplomový projekt 5 0/5 z AZA40Z Workshop mezioborový 2 5 dnů z EHA04E Sociologie metody výzkumu sociálních věd 5 2/1 zk ABA12E Základy fytocenologie 4 2/0 zk AZAC6E Ateliér M6. Zemědělská krajina 5 0/8 zk AZAC7Z Ateliér M7. pod vedením významného zahradního nebo krajinného architekta 5 10 dnů z AWA87Z Ateliér DP3. Diplomový projekt 5 0/5 z AZA46Z Exkurze 2 5 dnů z povinně volitelné Povinně volitelné předměty Povinně volitelné předměty skupiny 1 ARA50E Základy zemědělské produkce 3 2/0 zk ATA12E Trvalé travní porosty 5 2/2 zk Povinně volitelné předměty skupiny 2 LTA39E Základy lesního hospodářství 4 2/2 zk LPL15E Ekologie lesa 4 2/2 zk Nepovinné předměty RTX10Z Sportovní kurz 2. ročník * 2 5 dnů RTX11Z Sportovní kurz 1. ročník * 2 5 dnů * Přihlášku lze podat na katedru tělesné výchovy v předcházejícím semestru. Kredity budou započítány do studijních povinností Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)

18 Předměty státní závěrečné zkoušky S t u d i j n í p r o g r a m N ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA (AMAR) O b o r 4109T001 - ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA (AMAR) Předmět SZZ (koridor) Jednotlivé předměty koridoru Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)

19 S t u d i j n í p r o g r a m N PÉČE O BIOSFÉRU (AMB) O b o r 4106T006 - ODPADY A JEJICH VYUŽITÍ (AMBO) Magisterské navazující prezenční studium 1. ročník AMA03E Mikrobiologie prostředí 6 2/3 zk AHA24E Tuhé odpady 6 2/2 zk AHA12E Ekotoxikologie 6 2/2 zk AKA05E Krmné zdroje z odpadů 6 2/2 zk Povinně volitelný předmět skupiny 1 dle volby dle volby Povinně volitelný předmět skupiny 1 dle volby dle volby Povinně volitelný předmět skupiny 2 dle volby dle volby AHA25E Čištění odpadních vod 6 2/2 zk TIA08E Mechanizace odpadového hospodářství 3 2/0 zk RTA01Z Tělesná výchova 1 0/2 z ZUA01E Ekologické aplikace v krajině 6 2/2 zk AHA06E Agronomické využití odpadů 6 2/3 zk AGA46E Design experimentu a statistika 5 2/2 zk AUA49Z Diplomová praxe 5 20 dnů AHA02Z Odborná exkurze 2 2 dny AWA05Z Diplomová práce 6 0/4 z 64 + povinně volitelné 2. ročník AHA23E Kontaminace prostředí a remediace 6 2/2 zk EJA04E Právo a životní prostředí 3 2/0 zk AHA31E Obnovitelné a alternativní zdroje energie 6 2/2 zk Volitelný * dle volby dle volby Volitelný * dle volby dle volby Povinně volitelný předmět skupiny 1 dle volby dle volby Povinně volitelný předmět skupiny 2 dle volby dle volby AWA06Z Diplomová práce 5+5 0/5 z 0/5 z EJA03E Správní a pozemkové právo 3 2/0 zk 28 + povinně volit. + volitelný 92 + povinně volit. + volitelný * Z nabídky Mgr. předmětů studijních programů zakončených zkouškou Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)

20 Povinně volitelné předměty Povinně volitelné předměty skupiny 1 APA05E Průzkum půd a PUGIS 6 2/2 zk AIA02E Hydropedologie a ochrana podzemních vod 6 2/2 zk ACA04E Speciální chemie analytická 4 2/2 zk AMA04E Pedobiologie 6 2/2 zk ABA13E Ekofyziologie rostlin 6 2/2 zk AWA28E Ropné produkty a životní prostředí * 4 2/0 zk AWA29E Radioaktivní odpady* 4 2/0 zk APA25E Pedometrika 6 2/2 zk AWA27E Suroviny z obnovitelných zdrojů * 4 2/0 zk AWA30E Anaerobní čistírenské procesy * 4 2/0 zk Povinně volitelné předměty skupiny 2 AZA04E Tvorba krajiny 5 2/0 zk EEA02E Finanční řízení podniku 4 2/1 zk LRX05E Ekonomika životního prostředí 5 2/2 zk ERA07E Management a marketing 5 2/1 zk AEA24E Biomonitoring 6 2/2 zk ZUA02E Krajinná ekologie 6 2/2 zk * Předměty vyučované VŠCHT. V rozvrhu může docházet ke kolizím. Nepovinné předměty RTX10Z Sportovní kurz 2. ročník * 2 5 dnů RTX11Z Sportovní kurz 1. ročník * 2 5 dnů * Přihlášku lze podat na katedru tělesné výchovy v předcházejícím semestru. Kredity budou započítány do studijních povinností. Předměty státní závěrečné zkoušky S t u d i j n í p r o g r a m N PÉČE O BIOSFÉRU (AMB) O b o r 4106T006 - ODPADY A JEJICH VYUŽITÍ (AMBO) Předmět SZZ (koridor) Odpadové hospodářství Hodnocení rizik v biosféře Právní úpravy v oblasti životního prostředí Jednotlivé předměty koridoru Tuhé odpady Čištění odpadních vod Agronomické využití odpadů Ekologické aplikace v krajině Kontaminace prostředí a remediace Ekotoxikologie Právo a životní prostředí Správní a pozemkové právo Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)

21 S t u d i j n í p r o g r a m N PÉČE O BIOSFÉRU (AMB) O b o r 4106T015 - UDRŽITELNÝ ROZVOJ BIOSFÉRY (AMBU) Magisterské navazující prezenční studium 1. ročník ACA04E Speciální chemie analytická 4 2/2 zk AHA12E Ekotoxikologie 6 2/2 zk ZEA02E Obecná ekologie 6 2/1 zk AEA30E Hydrobiologie 5 2/2 zk Povinně volitelný skupiny 1 dle volby dle volby Povinně volitelný skupiny 2 dle volby dle volby Povinně volitelný skupiny 3 dle volby dle volby AHA25E Čištění odpadních vod 6 2/2 zk AAA26E Kvalita ovzduší 6 2/2 zk ZUA01E Ekologické aplikace v krajině 6 2/2 zk AGA46E Design experimentu a statistika 5 2/2 zk AHA02Z Odborná exkurze 2 2 dny RTA01Z Tělesná výchova 1 0/2 z AUA49Z Diplomová praxe 5 20 dnů AWA05Z Diplomová práce 6 0/4 z 58 + povinně volitelné 2. ročník AHA23E Kontaminace prostředí a remediace 6 2/2 zk LRX05E Ekonomika životního prostředí 5 2/2 zk AHA31E Obnovitelné a alternativní zdroje energie 6 2/2 zk EJA04E Právo a životní prostředí 3 2/0 zk Volitelný předmět * dle volby dle volby Povinně volitelný skupiny 1 dle volby dle volby Povinně volitelný skupiny 2 dle volby dle volby AWA06Z Diplomová práce 5+5 0/5 z 0/5 z AEA24E Biomonitoring 6 2/2 zk 36 + povinně volit. + volitelný 94 + povinně volit. + volit. *Z nabídky Mgr. předmětů studijních programů zakončených zkouškou Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA P O Č E S K É Z E M Ě D Ě L S K É U N I V E R Z I T Ě V P R A Z E Jsme živá univerzita Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí

Více

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3 Úvodní slovo 3 Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí z vás, kteří otvíráte tuto brožuru, jste začali poprvé ve svém životě plně pronikat do všech oblastí

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka První kroky na fakultě aneb průvodce prváka AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné OBSAH ORGANIZACE UNIVERZITY 4 univerzita Matematický ústav

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Informace pro studenty

Informace pro studenty Informace pro studenty vysoké školy CEVRO Institut akademický rok 2014 2015 Obsah Úvodní slovo rektora 3 Orgány vysoké školy CEVRO Institut, o. p. s. 4 Studijní obory a programy 5 Kontakty 6 Knihovna

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012.

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012. Obsah Úvodní slovo ředitele školy... 5 Charakteristika školy... 6 Obory vzdělání... 12 Personální zabezpečení školy... 22 Přijímací řízení... 26 Výsledky vzdělávání... 26 Prevence sociálně patologických

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Agropodnikání 41-41-M/01 Platný od

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení detašovaných pracovišť Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení detašovaných pracovišť Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Zpráva Akreditační komise o hodnocení detašovaných pracovišť Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně únor 2011 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 1/2010 ve dnech 25. 27. ledna 2010,

Více

Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i.

Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i. Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i. Výroční zpráva 2010 22 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Výroční zpráva 2010 23 Obsah I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...10 II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...12

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03. Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.0066 STUDIE Klíčová aktivita 07: Poradenské centrum forem vzdělávání v zahradnictví

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 78 42 M/05 Platný od 1. 9. 2010 Schválila školská

Více

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční za školní rok 2013/2014 Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Telefon: +420 465 321 098 Fax: +420 465 321 098 Adresa: Dolní Třešňovec 17 563 22

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoké školy zdravotnické, o. p. s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více