Očkování proti infekčním onemocněním a autoimunita Náhodná koincidence či plod kauzality?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Očkování proti infekčním onemocněním a autoimunita Náhodná koincidence či plod kauzality?"

Transkript

1 Očkování proti infekčním onemocněním a autoimunita Náhodná koincidence či plod kauzality? Vaccination against infectious diseases and autoimmunity Occasional coincidence or a consequence of causality? Eva Daňková Immunia, Praha Souhrn Vakcinace je jedním z největších úspěchů moderní medicíny. Vakcíny jsou běžně aplikovány na celém světě, většinou jen s lehkými lokálními příznaky. Nicméně v souvislosti s očkováním byl ve vzácných případech publikován rozvoj nebo akcelerace imunopatologických či autoimunitních chorob. Někteří odborníci v čele s profesorem Shoenfeldem jsou přesvědčeni, že důvodem může být vliv adjuvancií ve vakcínách. Nebo kombinac adjuvantních efektů vakcíny a látek s adujvantním efektem z okolního prostředí. Vyzývají lékaře i vědecké pracovníky, aby se snažili objasnit účast adjuvancií v patogenezi autoimunitních a imunopatologických chorob u geneticky predisponovaných osob. Klíčová slova: očkování, adjuvancia, autoimunita Summary Vaccination is one of the greatest success of modern medicine. Vaccines are applicated all over the world usually with only mild local reactions. However in rare cases, development or acceleration of an immunopathological or autoimmune disease in connection with vaccination was published. Some experts headed by professor Schoenfeld are convinced that the reason may be the presence of adjuvants in vaccines. Or a combination of adjuvant effect of vaccines and adjuvants in the environment. They urge physicians and scientists to try to clarify the role of adjuvants in the pathogenesis of autoimmune and immunopathological diseases in genetically predisposed persons. Key words: vaccination, adjuvants, autoimmunity Očkování proti infekčním onemocněním zachránilo již milióny životů na celém světě. Je to doposud nejúčinnější známá metoda, která je schopna navodit protektivní imunitu proti divoce se vyskytujícím infekčním mikroorganismům. Jsou ale známy i vzácné případy, kdy očkování navodilo produkci autoprotilátek, akceleraci či dokonce rozvoj autoimunitního onemocnění. Někteří odborníci jsou přesvědčeni, že důvodem může být vliv adjuvancií ve vakcínách. Eventuálně potenciace adjuvantních efektů vakcíny a látek s adujvantním efektem z okolního prostředí. Únorové vydání časopisu Lupus v roce 2012 bylo speciálně věnováno syndromu ASIA Autoimmune (Auto-inflammatory) Syndrome Induced by Adjuvants. Skupina autorů zde zveřejnila soubor publikací s cílem zaměřit pozornost na možný vliv faktorů zevního prostředí s adjuvantním efektem, jako jsou infekční činitelé, silikon, aluminiové soli aj. na imunitní systém. Syndrom ASIA poprvé pojmenoval profesor Shoenfeld o rok dříve ve své publikaci (1). Prevalence autoimunitních chorob v závislosti na geografické poloze celosvětově stoupá (2,3,4). Změny v epidemiologii těchto onemocnění lze vysvětlit komplexem environmentálních a genetických faktorů, jejichž role je známa (5,6). Adjuvancia Imunologické adjuvans je látka, která zvyšuje specifickou odpověď na antigen, aniž vyvolává imunitní odpověď proti sobě samé (7). Adjuvantní efekt je zajišťován různými mechanismy, které ovlivňují vrozenou i adaptivní imunitu (7,8,9). Stimulují vrozené imunitní mechanismy napodobením evolučně konzervovaných molekul (např. bakteriální stěny, LPS, CpG-DNA) 295

2 a navázáním na Toll-like receptory. Zvyšuje se též lokální reakce na antigeny (např. v místě infekce), následovaná uvolněním chemokinů a cytokinů z T-helper a žírných buněk (7,10,11,12). Jedno z nejstudovanějších adjuvancií je tetramethylpentadekan (TMPD) známý jako pristan, který je schopen indukovat obdobu systémového lupusu erytematodes u myší (13,14). V současné době je náš imunitní systém ve styku s adjuvancii prakticky denně. Jsou to například silikony, které se hojně užívají ve stavebnictví, lékařství či kosmetických výrobcích. Adjuvantní efekt mají i minerální oleje. Dříve se považovaly za netoxické. Ve vakcínách ale jejich užití bylo zastaveno, protože byl zaznamenán rozvoj lipogranulomů v místě očkování i ve vnitřních orgánech. Některé minerální oleje byly zakázány, s jinými se setkáváme v běžném životě. Významný adjuvantní efekt mohou mít některé antigeny mikroorganismů. Je známo, že viry, bakterie či parazité jsou schopní indukovat autoimunitní onemocnění. Adjuvantní efekt mikroorganismů, tedy neantigenní aktivace vrozených a regulačních mechanismů, může předurčovat, zda autoimunitní odpověď zůstane limitovaná a neškodná, nebo zda se vyvine v manifestní onemocnění. Antigeny mikroorganismů jsou hlavní složkou vakcín. V očkovacích látkách je nejčastějším adjuvanciem aluminium. Adjuvancia v očkovacích látkách Při přípravě očkovacích látek proti infekčním i neinfekčním onemocněním se adjuvancia regulérně užívají. Bez jejich vlivu na imunitní systém, by tak malé množství antigenu, které je obsažené ve vakcíně, nebylo dostatečně imunogenní. Největší zkušenosti jsou s aluminiovými solemi, jež se začaly užívat již od roku Teprve nedávno bylo zjištěno, že se po injekci aluminiových solí uvolní nebezpečné vzory DAMP (danger-associated molecular patterns), např. kyselina močová. Následuje vytvoření Nalp3 inflamasomu a spuštění zánětové reakce. Aluminiové soli indukují adaptivní odpověď lymfocytů TH2-typu, což vede ke zvýšené produkci protilátek IgG1a IgE (15). Kromě adjuvantních vlastností hliníku se diskutují i možné vlastnosti toxické. Někteří autoři se domnívají, že aluminium ve formě adjuvancia má větší potenciál způsobit neurologické poškození než aluminium v potravě (16). Toto tvrzení popírá stanovisko americké lékové agentury FDA. Z jejich analýz vyplývá, že zatížení organismu aluminiem z vakcín (ani u dětí s nízkou porodní váhou) nikdy nepřekročí bezpečnou hranici, vycházející z množství vstřebaného aluminia po jeho požití v potravě. Světová poradní komise pro otázky bezpečnosti vakcín (GACVS) pak uzavírá, že toto posouzení komplexního rizika podporuje epidemiologické důkazy o bezpečnosti hliníku ve vakcínách. Výzkum farmakokinetiky hliníku stále probíhá (17). Z nových adjuvancií, které prošly přísným procesem registrace a schvalování Evropskou agenturou pro léčivé přípravky ( EMEA), je v některých vakcínách přítomen AS04. Jedná se o monofosforyl lipid A(detoxikovaný lipopolysacharid ze salmonela minesota, MPL) adsorbovaný na fosforečnan nebo hydroxid hlinitý. MPL je agonista Toll-like receptoru 4. Dalším adjuvanciem je MF59 emulze oleje ve vodě tzv. skvalen. Skvalen aktivuje dendritické buňky, vede k silné odpovědi CD4 T-lymfocytů s preferencí TH1 profilu. Syndrom ASIA Autoimmune (Autoinflammatory) Syndrome Induced by Adjuvants Pod syndrom ASIA zařadil profesor Shoenfeld klinické potíže s podobnými symptomy i patogenezí, spojené s hyperreaktivitou imunitního systému, které nebyly nikdy objasněny. Jedná se o silikonózu, syndrom války v zálivu (Gulf war syndrome), makrofágovou myofasciitidu (MMF) a postvakcinační fenomény. Symptomy lze zařadit pod syndrom ASIA, pokud splňují 2 velká kritéria nebo 1 velké a 2 malá kritéria. Mezi velká kritéria patří expozice zevním stimulům, typická klinická manifestace, zlepšení po odstranění spouštějícího faktoru a typický bioptický nález postižených orgánů (tab. 1). Mezi malá kritéria se počítá objevení autoprotilátek nebo protilátek namířených proti podezřelému adjuvanciu, další klinické Tab. 1: Velká kritéria ASIA syndromu Expozice zevním stimulům infekce, očkování, silikony, adjuvans Typická klinická manifestace myalgie, myositis, svalová slabost, arthralgie, arthritis, chronická únava, poruchy spánku, spánek, který neosvěží, neurologické potíže zvl. spojené s demyelinizací, poruchy vštípivosti a paměti, teploty, sucho v ústech, Zlepšení po odstranění spouštějícího faktoru např. silikonového implantátu Typický bioptický nález postižených orgánů např. makrofágová myofasciitida 296

3 symptomy, specifické vybavení HLA antigeny a rozvoj autoimunitní choroby (tab. 2) (6). Pravděpodobně nejvíce prostudovaná je makrofágová myofasciitida (MMF), jejíž kauzální spojitost s aplikací vakcín obsahujících aluminium je všeobecně přijímána. Jedná se o vzácný imunologicky mediovaný stav s infiltrací místa vpichu makrofágy, ve kterých lze elektronovým mikroskopem prokázat krystaly aluminium hydroxidu. Kromě lokální svalové léze jsou přítomny systémové příznaky. Výskyt je silně asociován s HLA-DRB1*01. Zdá se, že onemocnění se vyvine jen u menšiny geneticky predisponovaných osob (18,19,20). Postvakcinační fenomény V současné době jsou k dispozici výsledky řady studií, kde bylo prokázáno, že očkování při dodržování kontraindikací převážně nevede ke zhoršení aktivity systémových a některých orgánových autoimunitních onemocnění (roztroušená skleróza, systémový lupus eryhtematodes, revmatoidní artritida, diabetes mellitus I. typu, vaskulitidy, myasthenia gravis) (21,22,23). Nicméně ve vzácných případech mohou vakcíny, obdobně jako infekční činitelé, indukovat tvorbu autoprotilátek, nejasný zánětlivý stav či zjevné autoimunitní onemocnění. Nejčastěji je popisován rozvoj nespecifických manifestací, jako je artritida, neuronální poškození, únava, encefalitida a vaskulitida (24,25). Tyto vzácné nežádoucí reakce byly publikovány týdny, měsíce i roky po očkování (25,26). Vztah mezi autoimunitou a vakcínami pomáhají vědcům odhalit zvířecí modely. Například vakcinace myší vnímavých k diabetes mellitus byla spojena se zvýšenou incidencí diabetu. Dalším příkladem je intraperitoneální imunizace lososů vakcínami s olejovým adjuvanciem, která byla spojena s produkcí autoprotilátek i s granulomatózou jater a peritonea, tromboemboliemi a imunitně mediovanou glomerulonefritidou (27). Většinou je obtížné či nemožné najít kauzální vztah mezi očkováním a vznikem autoimunitních fenoménů či autoimunitního onemocnění, přesto u některých vakcín byla spojitost zaznamenána. V roce 1976 muselo být zastaveno očkování vakcínou proti prasečí chřipce pro rozvoj nebývale velkého množství případů syndromu Guillain-Barré v souvislosti s její aplikací (28,29). Byl akceptován kauzální vztah pro rozvoj transverzální myelitidy po orální vakcíně proti poliomyelitidě, artritidy po kombinaci vakcín a autoimunitní trombocytopénie po vakcíně proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR) (24). Příklad potenciace adjuvantních efektů kazuistika Existují experimentální důkazy, že současné podávání dvou až tří adjuvancií může překonat genetickou toleranci vůči antigenu a může navodit autoimunitní onemocnění. Při kontaktu silikonů s imunitními buňkami by se mohly potencovat adjuvantní efekty silikonů a látek s adujvantním efektem obsažených ve vakcíně. Očkování by tak mohlo vést k akceleraci či rozvoji imunopatologického onemocnění. Jak se autoři domnívají, pro tuto možnost svědčí i následující kazuistika (30). U šestapadesátileté ženy byl diagnostikován chronický únavový stav s fibromyalgií a později i demyelinizací. V laboratorních testech byly zjištěny autoprotilátky. Onemocnění začalo před 13 lety, kdy byla aplikována druhá dávka vakcíny proti hepatitidě B. V předchorobí udávala pouze opakované infekce močových cest a augmentaci prsou silikonovými implantáty, která proběhla 6 let před tímto očkováním. První dávka vakcíny proti hepatitidě B proběhla bez potíží. Po druhé dávce došlo k rozvoji únavy, slabosti, bolestí hlavy. Zhruba ve stejné době došlo ke zranění hrudníku s lokální zánětlivou reakcí a lymfadenopatií. Byla aplikována třetí dávka vakcíny a za 6 měsíců došlo k významnému zhoršení zdravotního stavu. Prohloubila se únava zvláště po fyzické zátěži, nespavost, poruchy koncentrace a fibromyalgie Objevil se Raynaudův fenomén, byla neschopná práce doma i v zaměstnání. Laboratorní testy prokázaly polyklonální gamapatii, pozitivitu protilátek proti buňkám produkujícím steroidní hormony, protilátky proti hladkému i příčně pruhovanému svalu. Dále byla přítomna vysoká Tab. 2: Malá kritéria ASIA syndromu Vznik autoprotilátek nebo protilátek namířených proti podezřelému adjuvanciu Přítomnost dalších klinických symptomů dráždivé střevo, gastrointestinální potíže... Vybavení HLA antigeny HLA DRB1, HLA DQB1 Rozvoj autoimunitní choroby systémová skleróza, mnohočetná skleróza, Sjögrenův syndrom, SLE 297

4 hladina revmatoidního faktoru ve všech izotopech a vysoká hladina cirkulujících imunokomplexů. Při analýze mozkomíšního moku byla zjištěna zvýšená hladina IgA a patologické hodnoty albuminového kvocientu. Později při vyšetření MRI byly odhaleny známky demyelinizace. Protože se pacientka dočetla, že někdy může dojít ke zlepšení potíží po vyjmutí silikonů, rozhodla se čtyři roky po dokončeném očkování implantáty odstranit. Histologicky byly přítomny známky prosakování silikonu a oboustranné rozsáhlé kalcifikace. Závěr Vakcíny jsou jedním z největších úspěchů moderní medicíny a běžně jsou aplikovány na celém světě, většinou jen s lehkými lokálními příznaky. EMEA spolu s národními kontrolními úřady průběžně monitoruje bezpečnost vakcín tak, aby výhody očkování převyšovaly jeho rizika. Nicméně ve vzácných případech u geneticky predisponovaných jedinců může dojít v souvislosti s aktivní imunizací k rozvoji autoprotilátek, autoimunitního či zánětlivého onemocnění. A to zvláště pod vlivem faktorů zevního prostředí (5,31,32,33). Někteří odborníci v čele s profesorem Shoenfeldem se domnívají, že důvodem je vliv adjuvancií ve vakcínách. Nebo kombinace adjuvantních efektů vakcíny a látek s adujvantním efektem z okolního prostředí. Jsou přesvědčeni, že role adjuvancií v patogenezi imunologicky zprostředkovaných chorob nemůže být dále ignorována. Vyzývají lékaře i vědecké pracovníky, aby se snažili objasnit účast adjuvancií v patogenezi imunologicky zprostředkovaných chorob. Literatura 1. J Autoimmun Feb;36(1):4-8. Epub 2010 Aug 13. ASIA - autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants. Shoenfeld Y, Agmon-Levin N. J168e Shoenfeld Y, Selmi C, Zimlichman E, Gershwin ME. The autoimmunologist: geoepidemiology, a new center of gravity, and prime time for autoimmunity. J Autoimmun 2008 Dec;31(4):325e Youinou P, Pers JO, Gershwin ME, Shoenfeld Y. Geo-epidemiology and autoimmunity. J Autoimmun 2010 May;34(3):J163e7. 4. Shapira Y, Agmon-Levin N, Shoenfeld Y. Defining and analyzing geoepidemiology and human autoimmunity. J Autoimmun 2010 May;34(3): 5. Borchers AT, Naguwa SM, Shoenfeld Y, Gershwin ME. The geoepidemiology of systemic lupus erythematosus. Autoimmun Rev 2010 Mar;9(5):A277e Shoenfeld Y, Gilburd B, Abu-Shakra M, Amital H, Barzilai O, Berkun Y, et al. The mosaic of autoimmunity: genetic factors involved in autoimmune diseases e Isr Med Assoc J 2008 Jan;10(1):3e7. 7. Israeli Eitan, Agmon-Levin Nancy, Blank Miri, Shoenfeld Yehuda. Adjuvants dand autoimmunity. Lupus 2009;18(13):1217e Marrack P, McKee AS, Munks MW. Towards an understanding of the adjutant action of aluminium. Nat Rev Immunol 2009 Apr;9(4):287e McKee AS, Munks MW, MacLeod MK, Fleenor CJ, Van Rooijen N, Kappler JW, et al. Alum induces innate immune responses through macrophage and mast cell sensors, but these sensors are not required for alum to act as an adjutant for specific immunity. J Immunol 2009 Oct 1;183(7):4403e Kool M, Soullié T, van Nimwegen M, Willart MA, Muskens F, Jung S, et al. Alum adjuvant boosts adaptive immunity by indu 11. Eisenbarth SC, Colegio OR, O Connor W, Sutterwala FS, Flavell RA. Crucial role for the Nalp3 inflammasome in the immunostimulatory properties of aluminium adjuvants. Nature 2008;453:1122e Hornung V, Bauernfeind F, Halle A, Samstad EO, Kono H, Rock KL, et al. Silica crystals and aluminum salts activate the NALP3 inflammasome through phagosomal destabilization. Nat Immunol 2008 Aug;9(8):847e Satoh M, Reeves WH. Induction of lupus-associated autoantibodies in BALB/c mice by intraperitoneal injection of pristane. J Exp Med 1994;180:2341e Reeves WH, Lee PY, Weinstein JS, Satoh M, Lu L. Induction of autoimmunity by pristane and other naturally occurring hydrocarbons. Trends Immunol 2009 Sep;30(9):455e Hornung V, Bauernfeind F, Halle A, Samstad EO, Kono H, Rock KL, Fitzgerald KA, Latz E. Silica crystals and aluminum salts activate the NALP3 inflammasome through phagosomal destabilization. Nat Immunol. 2008;9: Tomljenovic L, Shaw C.Lupus.2012;21(2): Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric populations. 17. Wkly Epidemiol Rec Jul 27;87(30): Global Advisory Committee on Vaccine Safety, June Gherardi RK, Coquet M, Cherin P, Authier FJ, Laforet P, Belec L, et al. Macrophagic myofasciitis: an emerging entity. Groupe d Etudes et Recherche sur les Maladies Musculaires Acquises et Dysimmunitaires (GERMMAD) de l Association Francaise contre les Myopathies (AFM). Lancet 1998;352:347e Authier FJ, Cherin P, Creange A, Bonnotte B, Ferrer X, Abdelmoumni A, et al. Central nervous system disease in patients with macrophagic myofasciitis. Brain 2001 May;124(Pt 5):974e Israeli E, Agmon-Levin N, Blank M and Shoenfeld Y. Macrophagic myofaciitis a vaccine (alum) autoimmune related disease. CRAI Conti F, Rezai S, Valesini G.Autoimmun Rev Dec;8(2): Vaccination and autoimmune rheumatic diseases. 22. Duderstadt SK, Rose CE Jr, Real TM, Sabatier JF, Stewart B, Ma G, Yerubandi UD, Eick AA, Tokars JI, McNeil MM. Vaccination and risk of type 1 diabetes mellitus in active component U.S. Military, Vaccine Jan 17;30(4): Epub 2011 Nov Loebermann M, Winkelmann A, Hartung HP, Hengel H, Reisinger EC, Zettl UK. Nat Rev Neurol Jan 24;8(3): doi: /nrneurol Vaccination against infection in patients with multiple sclerosis. 24. Agmon-Levin N, Paz Z, Israeli E, Shoenfeld Y. Vaccines and autoimmunity. Nat Rev Rheumatol 2009;5(11):648e Mikaeloff Y, Caridade G, Suissa S, Tardieu M. Hepatitis B vaccine and the risk of CNS inflammatory demyelination in childhood. Neurology 2009 Mar 10;72 (10):873e

5 26. Vaccines adverse events reporting system (CDC) hhs.gov/index 27. Koppang EO, Bjerkås I, Haugarvoll E, Chan EK, Szabo NJ, Ono N, et al. Vaccination-induced systemic autoimmunity in farmed Atlantic salmon. J Immunol 2008;181:4807e Evans D, Cauchemez S, Hayden FG. Prepandemic immunization for novel influenza viruses, swine flu vaccine, Guillain- Barré syndrome, and the detection of rare severe adverse events. J Infect Dis 2009 Aug 1;200(3):321e Lasky T, Terracciano GJ, Magder L, Koski CL, Ballesteros M, Nash D, et al. The Guillain-Barre syndrome and the and influenza vaccines. N Engl J Med 1998;339:1797e Nancy AL, Shoenfeld Y. Autoimmun Rev.2008 Oct;8(1):52-5. Epub 2008 Aug 24. Chronic fatigue syndrome with autoantibodies--the result of an augmented adjuvant effect of hepatitis-b vaccine and silicone implant. 31. Shoenfeld Y, Zandman-Goddard G, Stojanovich L, Cutolo M, Amital H, Levy Y,et al. The mosaic of autoimmunity: hormonal and environmental factors involved in autoimmune diseases e Isr Med Assoc J 2008 Jan;10(1):8e Zifman E, Amital H, Gilburd B, Shoenfeld Y. Antioxidants and smoking in autoimmune disease e opposing sides of the seesaw? Autoimmun Rev 2008 Dec;8(2):165e Kivity S, Agmon-Levin N, Blank M, Shoenfeld Y. Infections and autoimmunity. Trends in Immunology 2009;30(8):409e14. prim. MUDr. Eva Daňková, CSc. Immunia spol. s r.o. Křižíkova Praha

CO VÁM MÁM ŘÍCT. Několik poznámek, pikošek z 600 přednášek a 800 posterů za 5 10 minut Nosné téma: Novel Diagnostics Tools & New

CO VÁM MÁM ŘÍCT. Několik poznámek, pikošek z 600 přednášek a 800 posterů za 5 10 minut Nosné téma: Novel Diagnostics Tools & New JAN MARTINEK CO VÁM MÁM ŘÍCT Několik poznámek, pikošek z 600 přednášek a 800 posterů za 5 10 minut Nosné téma: Novel Diagnostics Tools & New Therapeutic Avenues in Autoimmune Diseases LIST OF TOPICS ANTIPHOSPHOLIPID

Více

IMUNOLOGIE: VELKÝ OBOR OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN

IMUNOLOGIE: VELKÝ OBOR OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN IMUNOLOGIE: VELKÝ OBOR OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN ZÁKLADNÍ ÚKOLY IMUNITNÍHO SYSTÉMU: - OBRANA PROTI PATOGENŮM - ODSTRAŇOVÁNÍ ABNOMÁLNÍCH BUNĚK (NÁDOROVÝCH, POŠKOZENÝCH ) BUŇKY IMUNITNÍHO

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Studijní materiál důchodce č. 104 Listopad 2001

Studijní materiál důchodce č. 104 Listopad 2001 1 Studijní materiál důchodce č. 104 Listopad 2001 Nežádoucí reakce po očkování proti VH-A a VH-B Supplementary information on vaccine safety. Part 2: Background rates of adverse events following immunization

Více

Tato vakcína může obsahovat stopy neomycinu použitého v průběhu výrobního procesu (viz bod 4.3).

Tato vakcína může obsahovat stopy neomycinu použitého v průběhu výrobního procesu (viz bod 4.3). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Twinrix Paediatric, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná) a proti hepatitidě B (rdna) (HAB), adsorbovaná. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

V. Pellantová, P. Rejtar : ADEM a očkování proti hepatitidě B - časová asociace nebo příčinná souvislost?

V. Pellantová, P. Rejtar : ADEM a očkování proti hepatitidě B - časová asociace nebo příčinná souvislost? V. Pellantová, P. Rejtar : ADEM a očkování proti hepatitidě B - časová asociace nebo příčinná souvislost? ¹KLINIKA INFEKČNÍCH NEMOCÍ, ²RADIOLOGICKÁ KLINIKA, LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ Kasuistika - anamnéza

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Neurologické komplikace po očkování

Neurologické komplikace po očkování očkování MUDr.Josef Trmal Ph.D. KHS Ústí n/l 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice očkování Neurologické komplikace (NK) po očkování nejsou časté, ale klinicky jsou nejzávažnější. Reakce po

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Očkování z pohledu neurologa

Očkování z pohledu neurologa Očkování z pohledu neurologa Veronika Tichá Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Očkování a neurologická onemocnění Povinné očkování záškrt tetanus černý

Více

RIZIKOVÉ PROALERGICKÉ FAKTORY PRO NOVOROZENCE A PŘEDŠKOLÁKY. Václava Gutová FN Plzeň

RIZIKOVÉ PROALERGICKÉ FAKTORY PRO NOVOROZENCE A PŘEDŠKOLÁKY. Václava Gutová FN Plzeň RIZIKOVÉ PROALERGICKÉ FAKTORY PRO NOVOROZENCE A PŘEDŠKOLÁKY. Václava Gutová FN Plzeň Proč stoupá počet alergiků? Proč je tolik dětí s ekzémem? Proč je naše dítě alergické, když my nejsme? Antibiotika?

Více

OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky

OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec

Více

Herpetické viry a autoimunita. K.Roubalová Vidia s.r.o.

Herpetické viry a autoimunita. K.Roubalová Vidia s.r.o. Herpetické viry a autoimunita K.Roubalová Vidia s.r.o. Vztah infekce k autoimunitnímu onemocnění Infekce = příčina autoimunitního onemocnění Infekce = spouštěč autoimunitního procesu Infekce progrese onemocnění

Více

Obsah. Seznam zkratek... 15. Předmluva k 5. vydání... 21

Obsah. Seznam zkratek... 15. Předmluva k 5. vydání... 21 Obsah Seznam zkratek... 15 Předmluva k 5. vydání... 21 1 Základní pojmy, funkce a složky imunitního systému... 23 1.1 Hlavní funkce imunitního systému... 23 1.2 Antigeny... 23 1.3 Druhy imunitních mechanismů...

Více

R. Šošovičková, J. Smetana, R. Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové

R. Šošovičková, J. Smetana, R. Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové R. Šošovičková, J. Smetana, R. Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové epidemiologicky nejzávažnější typ mezi virovými hepatitidami případy 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1982-2014 r.

Více

CHŘIPKA KONÍ JE HROZBOU NA POKRAČOVÁNÍ

CHŘIPKA KONÍ JE HROZBOU NA POKRAČOVÁNÍ CHŘIPKA KONÍ JE HROZBOU NA POKRAČOVÁNÍ Na naší polokouli chřipka zpravidla koně nezabíjí: zabíjí události. Rychlost šíření a síla chřipkové vlny závisí na: množství nenavakcinovaných koní frekvenci přesunů

Více

PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ

PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ OČKOVÁNÍ PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Jitka Škovránková Dětské očkovací centrum FN Motol Ve světě se doporučuje stejně očkovat nezralé jako zralé děti, přestože existují kvalitativní i kvantitativní rozdíly

Více

[ 1 ] MUDr. Jana Mladá. VIII. Vakcinologické dny, Hradec Králové, 6.10.2012 2012 Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] MUDr. Jana Mladá. VIII. Vakcinologické dny, Hradec Králové, 6.10.2012 2012 Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] Role SÚKL v oblasti regulace vakcín MUDr. Jana Mladá Oddělení farmakovigilance [ 3 ] O čem dnes? Registrace vakcín před uvedením na trh Po uvedení na trh Laboratorní

Více

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Desetileté zkušenosti s podáváním bakteriálních imunomodulátorů dětským pacientům respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Bakteriální imunomodulátory 1. bakteriální vakcíny

Více

RNDr. Marek Petráš Komentář ke článku Imunologie hlinitých solí ve vakcínách http://www.vakciny.net/aktuality/akt_2011_31.htm uveřejněném dne 7. 11.

RNDr. Marek Petráš Komentář ke článku Imunologie hlinitých solí ve vakcínách http://www.vakciny.net/aktuality/akt_2011_31.htm uveřejněném dne 7. 11. RNDr. Marek Petráš Komentář ke článku Imunologie hlinitých solí ve vakcínách http://www.vakciny.net/aktuality/akt_2011_31.htm uveřejněném dne 7. 11. 2011 v Praze dne 16.11. 2011 Vážený pane doktore, ve

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Chřipka - neviditelný nepřítel: zvýšíme proočkovanost u indikovaných pacientů na 75%? Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Praha

Chřipka - neviditelný nepřítel: zvýšíme proočkovanost u indikovaných pacientů na 75%? Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Praha Chřipka - neviditelný nepřítel: zvýšíme proočkovanost u indikovaných pacientů na 75%? Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Praha Obsah prezentace Chřipka: výskyt onemocnění závažnost chřipky Očkování proti

Více

Očkování v těhotenství. T. Binder, B. Vavřinková Výbor SPaFMM ČGPS Revize R. Prymula, P. Kosina, ČVS JEP

Očkování v těhotenství. T. Binder, B. Vavřinková Výbor SPaFMM ČGPS Revize R. Prymula, P. Kosina, ČVS JEP Očkování v těhotenství T. Binder, B. Vavřinková Výbor SPaFMM ČGPS Revize R. Prymula, P. Kosina, ČVS JEP Obecná pravidla 1) K očkování těhotné ženy je třeba přistupovat individuálně. 2) Vždy je třeba zvážit

Více

Prevence pneumokokových infekcí

Prevence pneumokokových infekcí Prevence pneumokokových infekcí MUDr. Stanislav Konštacký, CSc. Fakulta vojenského zdravotnictví a Lékařská fakulta Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should

Více

CO JE CHŘIPKA? ONEMOCNĚNÍ SRDCE. V PLNÉ SÍLE během chřipkové sezony PROČ JE CHŘIPKA ZÁVAŽNĚJŠÍ U LIDÍ S ONEMOCNĚNÍM SRDCE?

CO JE CHŘIPKA? ONEMOCNĚNÍ SRDCE. V PLNÉ SÍLE během chřipkové sezony PROČ JE CHŘIPKA ZÁVAŽNĚJŠÍ U LIDÍ S ONEMOCNĚNÍM SRDCE? V PLNÉ SÍLE během chřipkové sezony Důležité informace o chřipce ONEMOCNĚNÍ SRDCE Pozor! Virus chřipky představuje závažné zdravotní riziko pro jedince s ONEMOCNĚNÍM SRDCE. CO JE CHŘIPKA? Chřipka je vysoce

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Aplikace vakcín a následné zdravotní problémy-asociace či kauzální vztah

Aplikace vakcín a následné zdravotní problémy-asociace či kauzální vztah Aplikace vakcín a následné zdravotní problémy-asociace či kauzální vztah Jiří Vlček 1,2,3, Petra Matoulková 1,3, Eva Zimčíková 1,3,VeronikaDeščíková 1,3,4 Jana Mladá 4 vlcek@faf.cuni.cz 1/, Katedra sociální

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Luivac 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 tableta obsahuje 3 mg Lysatum bacteriale mixtum ex min. 1x10 9 bakterií z každého následujícího

Více

Interakce viru klíšťové encefalitidy s hostitelským organismem a patogeneze infekce

Interakce viru klíšťové encefalitidy s hostitelským organismem a patogeneze infekce Parazitologický ústav, Akademie věd České republiky Laboratoř interakcí vektor-hostitel České Budějovice Interakce viru klíšťové encefalitidy s hostitelským organismem a patogeneze infekce Daniel Růžek,

Více

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Jan Smetana Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové X. Hradecké vakcinologické dny, 2. - 4. 0. 204 2 Klíšťová encefalitida

Více

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání Imunitní onemocnění Imunitní systém fce imunitního systému: rozpoznání vnějších škodlivin a obrana proti nim rozpoznání vnitřních škodlivin (vč. vadných bb. např. nádorových) a jejich odstranění rozpoznání

Více

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů K.Roubalová Specifické vlastnosti herpetických virů ovlivňují protilátkovou odpověď Latence a celoživotní nosičství Schopnost reaktivace,

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

AUTOIMUNITA Vnitřní nepřítel

AUTOIMUNITA Vnitřní nepřítel AUTOIMUNITA Vnitřní nepřítel Pořadatelka díla: Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. Autorský kolektiv: Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. Prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc. Prof. Yehuda Shoenfeld, MD,

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 9 4 Autoimunita AUTOIMUNITA

Více

Eva Havrdová et al. Roztroušená skleróza. v praxi. Galén

Eva Havrdová et al. Roztroušená skleróza. v praxi. Galén Eva Havrdová et al. Roztroušená skleróza v praxi Galén Hlavní autorka a pořadatelka prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Recenzent MUDr. Jiří Piťha Centrum pro diagnostiku

Více

IMUNITA PROTI INFEKCÍM. Ústav imunologie 2.LF UK Praha 5- Motol

IMUNITA PROTI INFEKCÍM. Ústav imunologie 2.LF UK Praha 5- Motol IMUNITA PROTI INFEKCÍM Ústav imunologie 2.LF UK Praha 5- Motol Brána vstupu Nástroje patogenicity Únikové mechanismy Množství Geny regulující imunitní reakce Aktuální kondice hostitele Epiteliální bariéry

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

Možnosti využití hematologické léčby u MG

Možnosti využití hematologické léčby u MG Možnosti využití hematologické léčby u MG Tomáš Kozák 3. lékařská fakulta UK v Praze a FN Královské Vinohrady Autoimunitní choroby (AID) Ehrlich a Morgenroth, 1901: horror autotoxicus Shoenfeld, 1999,

Více

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 pred lécbou 6. týden 12. týden po 1 roku po 3 letech po 5 letech Správný výber pro Vaše pacienty se superficiálními BCC - krátkodobá lécba s velice dobrým kosmetickým

Více

Mediální odraz pandemické chřipky. Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Mediální odraz pandemické chřipky. Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Mediální odraz pandemické chřipky Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Obsah Pandemická chřipka a všeobecné aspekty Role WHO Komunikační strategie Dopad na veřejnost Co jsme se naučili Hodnocení rizika

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

Virová hepatitida typu C možnost vakcinace (Hepatitis C vaccine : supply and demand)

Virová hepatitida typu C možnost vakcinace (Hepatitis C vaccine : supply and demand) 1 Studijní materiál speciál č. 64 Listopad 2008 Virová hepatitida typu C možnost vakcinace (Hepatitis C vaccine : supply and demand) Strickland G.T., El-Kamary S.S., Klenerman P., Nicosia A.. Lancet Infect.

Více

Okruhy otázek k atestační zkoušce specializačního vzdělávání v oboru Alergologie a klinická imunologie

Okruhy otázek k atestační zkoušce specializačního vzdělávání v oboru Alergologie a klinická imunologie Okruhy otázek k atestační zkoušce specializačního vzdělávání v oboru Alergologie a klinická imunologie Bioanalytik pro alergologii a klinickou imunologii I. Základy imunologie 1. Buňky, tkáně a orgány

Více

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani

Více

Obecné principy očkování u osob se zdravotními riziky - úvod

Obecné principy očkování u osob se zdravotními riziky - úvod Obecné principy očkování u osob se zdravotními riziky - úvod Pavel Kosina Klinika infekčních nemocí, Centrum očkování a cestovní medicíny, LF UK a FN v Hradci Králové Co je záměrem tohoto bloku? umožnit

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Limbická encefalitida

Limbická encefalitida Limbická encefalitida Eva Havrdová Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Limbická encefalitida (LE) heterogenní skupina autoimunitně podmíněných onemocnění

Více

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tetanol pur Injekční suspenze, adsorbovaná vakcína proti tetanu, bez konzervačních prosředků 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 dávka (0,5

Více

POVINNÉ VERSUS NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ A EVROPSKÉ OČKOVACÍ KALENDÁŘE PRYMULA R. FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

POVINNÉ VERSUS NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ A EVROPSKÉ OČKOVACÍ KALENDÁŘE PRYMULA R. FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ POVINNÉ VERSUS NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ A EVROPSKÉ OČKOVACÍ KALENDÁŘE PRYMULA R. FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ Očkovací kalendář Snaha optimalizovat schémata a odstupy mezi jednotlivými očkováními. Kalendář

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls204563/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Engerix-B 10 µg Engerix-B 20 µg Injekční suspenze Rekombinantní (rdna) vakcína proti hepatitidě B, adsorbovaná 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

ENGERIX - B 10 µg. (Antigenum tegiminis hepatitidis B) injekční suspenze

ENGERIX - B 10 µg. (Antigenum tegiminis hepatitidis B) injekční suspenze Rp. J07BC01 59/170/87-A/C 59/170/87-B/C Výrobce GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart, Belgie. Držitel rozhodnutí o registraci GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart, Belgie. Složení PŘÍBALOVÁ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu. Tomáš Doležal

Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu. Tomáš Doležal Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu Tomáš Doležal Hledání vhodných kompenzačních schémat Jedná se o právně-politickou záležitost Hledání vhodného

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Vývoj VZV vakcín. Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

Vývoj VZV vakcín. Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Vývoj VZV vakcín Ticháčkovy dny vojenských epidemiologů, 17.5. 2012 Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Herpes zoster (HZ) 1953 první izolace viru (Thomas

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Centrum imunologie a mikrobiologie, Zdravotní ústav Ústí nad Labem, ČR. XIV. ČASOMIL, 16.6. 18.6.2010, Martinice u Březnice

Centrum imunologie a mikrobiologie, Zdravotní ústav Ústí nad Labem, ČR. XIV. ČASOMIL, 16.6. 18.6.2010, Martinice u Březnice Význam stanovení protilátek proti aquaporinu-4 Vlastimil Král a kol. Centrum imunologie a mikrobiologie, Zdravotní ústav Ústí nad Labem, ČR XIV. ČASOMIL, 16.6. 18.6.2010, Martinice u Březnice Autoprotilátky

Více

α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. RNDr K.Roubalová NRL pro herpetické viry

α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. RNDr K.Roubalová NRL pro herpetické viry α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. RNDr K.Roubalová NRL pro herpetické viry Biologické vlastnosti α herpesvirů HSV1,2: Produktivní infekce epitelálních buněk a fibroblastů kůže

Více

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Důležité bezpečnostní informace pro pacienty léčené přípravkem MabThera 1 Co byste měl(a) vědět o přípravku MabThera Pokud máte revmatoidní artritidu (RA), granulomatózu

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy:

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy: VÝZNAM VYŠETŘENÍ REPRODUKČNÍ IMUNITY PRO IVF-ET Jindřich Madar pracoviště reprodukční imunologie Ústavu pro péči o matku a dítě Praha Podolí Metoda mimotělního oplození s následným přenosem embrya do dělohy

Více

Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc.

Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc. Význam tréninku respiračních svalů u neuromuskulárních onemocnění Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc. Dechová

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

HIV (z klinického pohledu)

HIV (z klinického pohledu) HIV (z klinického pohledu) David Jilich HIV centrum, Nemocnice Na Bulovce, Praha 11.12. 2014 Vývoj situace ve světě Changes in incidance rate 2001 to 2009 zdroj: UNAIDS Zákadní charakteristika virová infekce

Více

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizační onemocnění CNS MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizace = poškození myelinu Neurodegenerace = poškození nervového vlákna - demyelinizace může nastat v

Více

Výskyt infekčních nemocí preventabilních očkováním v České republice v roce 2011

Výskyt infekčních nemocí preventabilních očkováním v České republice v roce 2011 INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ CEM INFORMATION FROM THE NRL AND RESEARCH GROUPS OF THE CEM Výskyt infekčních nemocí preventabilních očkováním v České republice v roce 2011 The incidence of vaccine-preventable

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

Proč nemáme vakcínu proti HIV-1?

Proč nemáme vakcínu proti HIV-1? UAB THE UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM UAB Proč nemáme vakcínu proti HIV-1? Jiří Městecký Department of Microbiology University of Alabama at Birmingham USA Pandemie HIV/AIDS 1983 2004 2010 2020 Popsání

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vakcína proti chřipce, obsahující povrchový antigen, inaktivovaná, obsahující adjuvans MF59C.1 (Sezóna 2013/2014)

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vakcína proti chřipce, obsahující povrchový antigen, inaktivovaná, obsahující adjuvans MF59C.1 (Sezóna 2013/2014) sp.zn.sukls133533/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUAD Injekční suspenze v emulzi v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti chřipce, obsahující povrchový antigen, inaktivovaná, obsahující

Více

OČKOVACÍ PROGRAMY V PRAXI. Jana Dáňová Ústav epidemiologie 3.LF UK

OČKOVACÍ PROGRAMY V PRAXI. Jana Dáňová Ústav epidemiologie 3.LF UK OČKOVACÍ PROGRAMY V PRAXI Jana Dáňová Ústav epidemiologie 3.LF UK REZISTENCE A IMUNITA o vnímavosti či odolnosti vůči infekci rozhodují nespecifická rezistence + imunita PASÍVNÍ IMUNITA Získaná přirozeným

Více

MEZINÁRODNÍ OČKOVACÍ PRŮKAZ A JEHO VYPLŇOVÁNÍ VE SVĚTLE SCHVÁLENÉHO MEZINÁRODNÍHO ZDRAVOTNÍHO ŘÁDU (IHR) Z ROKU 2005

MEZINÁRODNÍ OČKOVACÍ PRŮKAZ A JEHO VYPLŇOVÁNÍ VE SVĚTLE SCHVÁLENÉHO MEZINÁRODNÍHO ZDRAVOTNÍHO ŘÁDU (IHR) Z ROKU 2005 MEZINÁRODNÍ OČKOVACÍ PRŮKAZ A JEHO VYPLŇOVÁNÍ VE SVĚTLE SCHVÁLENÉHO MEZINÁRODNÍHO ZDRAVOTNÍHO ŘÁDU (IHR) Z ROKU 2005 POSTUP VYPRACOVANÝ PRO SEVT Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní

Více

Zajímavé kasuistiky/nálezy celiakie?

Zajímavé kasuistiky/nálezy celiakie? Zajímavé kasuistiky/nálezy celiakie? Ivo Lochman, Vítězslav Novák, Alexandra Lochmanová, Alena Kloudová odd. imunologie a alergologie ZÚ Ostrava XV. ČASOMIL, Rychnov nad Kněžnou, 1.-3.6.2011 S.M., žena,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TETAVAX Injekční suspenze Vakcína proti tetanu (adsorbovaná) SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 dávka (0,5 ml) obsahuje Tetani anatoxinum

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

Prevence chřipky pomocí intradermální vakcinace Jan Kynčl

Prevence chřipky pomocí intradermální vakcinace Jan Kynčl Prevence chřipky pomocí intradermální vakcinace Jan Kynčl Odbor epidemiologie infekčních nemocí Státní zdravotní ústav Praha Závažnost chřipky Celková zátěž chřipkou (disease burden) je dvojí: těžká onemocnění

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida MUDr. Tomáš Simota 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu

Více

LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM

LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM z pohledu imunologa, internisty, psychologa a psychiatra TRITON LUBOŠ JANÒ A KOLEKTIV Chronick únavov syndrom TRITON Luboš Janů a kolektiv Chronický únavový

Více

Diagnostika chlamydiových infekcí. MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI, SZÚ Dynex, Brno 3-2012

Diagnostika chlamydiových infekcí. MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI, SZÚ Dynex, Brno 3-2012 Diagnostika chlamydiových infekcí MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI, SZÚ Dynex, Brno 3-2012 TAXONOMIE CHLAMYDIÍ Nová a znovu opuštěná klasifikace chlamydií přijatá z roku 2000 zahrnuje v čeledi Chlamydiaceae

Více

Vakcinace efektivní pomoc pro zlepšení užitkovosti

Vakcinace efektivní pomoc pro zlepšení užitkovosti Vakcinace efektivní pomoc pro zlepšení užitkovosti MVDr. Tomáš Jirásek, MEVET spol. s r.o., Výhradní distributor fy MERIAL pro ČR a SR Agenda Vakcinace a vakcína Imunizační (vakcinační) plán Vakcinace

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls102421/2010 a příloha k sp. zn. sukls102423/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls102421/2010 a příloha k sp. zn. sukls102423/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls102421/2010 a příloha k sp. zn. sukls102423/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Boostrix Polio inj. stříkačka Boostrix Polio inj.

Více

Klinický význam protilátek proti C1q složce komplementu. Eliška Potluková 3. Interní klinika VFN a 1. LF UK

Klinický význam protilátek proti C1q složce komplementu. Eliška Potluková 3. Interní klinika VFN a 1. LF UK Klinický význam protilátek proti C1q složce komplementu Eliška Potluková 3. Interní klinika VFN a 1. LF UK 1. Úvod 1. C1q, C1q a apoptóza, C1q u SLE 2. Anti-C1q, patogenita anti-c1q 3. Stanovení anti-c1q

Více

Zuzana Vančíková Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol,Praha

Zuzana Vančíková Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol,Praha Slizniční imunita a očkování PCV7 Zuzana Vančíková Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol,Praha Slizniční imunita a očkování PCV7 Str. pneumoniae patogeneza a faktory virulence Imunitní mechanizmy obecně

Více

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace MUDr. Jan Smetana Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové Virové hepatitidy - zánětlivé onemocnění jater vyvolané

Více

Funkce imunitního systému

Funkce imunitního systému Téma: 22.11.2010 Imunita specifická nespecifická,, humoráln lní a buněč ěčná Mgr. Michaela Karafiátová IMUNITA je soubor vrozených a získaných mechanismů, které zajišťují obranyschopnost (rezistenci) jedince

Více

HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA. MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha

HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA. MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha HENOCHOVA-SCHÖNLEINOVA PURPURA (HSP) Henochova-Schönleinova purpura (HSP) je systémová vaskulitida dětského věku s převážným

Více

Krevní skupiny a jejich genetika. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Krevní skupiny a jejich genetika. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek Krevní skupiny a jejich genetika KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek Systém AB0 V lidské populaci se vyskytují jedinci s krevní skupinou A, B, AB a 0. Jednotlivé krevní skupiny se od sebe liší tím zda erytrocyty

Více

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Pandemic H1N1 2009 Martina Havlíčková Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Z historie H1N1 1916-1917 pravděpodobná cirkulace viru, malá ohniska, lokální epidemie ve vojenských táborech,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. ENGERIX-B 10 µg: 1 dávka (0,5 ml) obsahuje: Antigenum tegiminis hepatitidis B* 10 µg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. ENGERIX-B 10 µg: 1 dávka (0,5 ml) obsahuje: Antigenum tegiminis hepatitidis B* 10 µg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ENGERIX-B 20 µg ENGERIX-B 10 µg Rekombinantní vakcína proti hepatitidě B, adsorbovaná. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Antigenum tegiminis

Více

VAKCÍNY PRO PRASATA SUIVAC

VAKCÍNY PRO PRASATA SUIVAC VAKCÍNY PRO PRASATA SUIVAC v a c c i n e s f o r p i g s Inaktivovaná purifikovaná subjednotková vakcína proti aktinobacilové pleuropneumonii pro klasickou intramuskulární nebo bezjehelnou intradermální

Více

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně! ENCEPUR PRO DĚTI Virus encephalitidis inactivatum purificatum (K 23) Injekční suspenze Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Novartis

Více

Léčba astma bronchiale

Léčba astma bronchiale Léčba astma bronchiale Karel Urbánek, Ústav farmakologie LF UP v Olomouc 26. října 2011 Astma Úvod 2 agonisté Xantiny Antimuskarinika Kortikoidy Stabilizátory mastocytů a antileukotrieny Astma Chronické

Více

Dospělí pacienti v predialyzačním období a na dialýze: 1 dávka (1 ml) při každé injekci.

Dospělí pacienti v predialyzačním období a na dialýze: 1 dávka (1 ml) při každé injekci. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU HBVAXPRO 40 mikrogramů injekční suspenze Vakcína proti hepatitidě typu B (rdna) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka (1 ml) obsahuje: Antigenum tegiminis hepatitidis B,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka

Více