Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny"

Transkript

1 Studijní skupiny 1. Spuštění modulu Studijní skupiny 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Správa studijních skupin Seznam "Studijní skupiny" Záložky Detail studijní skupiny 3. Vytvoření nové studijní skupiny 4. Přidání studijní skupiny vytvořené pro jiný ročník 5. Změna studijní skupiny 6. Odstranění studijní skupiny 7. Převedení studijní skupiny do následujícího roku 8. Přiřazení ročníku ke studijní skupině 8.1. Zrušení vazby mezi studijní skupinou a ročníkem 8.2. Nastavení ročníku jako "výchozí" 9. Registrace studentů do studijní skupiny 9.1. Zrušení registrace studenta 10. Zápis studentů do studijní skupiny Zrušení zápisu studenta 1. Spuštění modulu Studijní skupiny Modul Studijní skupiny se spouští z Hlavního menu Fakulta Studijní skupiny. Následně se vám zobrazí modul určený pro správu studijních skupin (viz. obr. 1). Modul umožňuje vytvářet pro jednotlivé ročníky přednáškové skupiny a kroužky, do kterých se studenti zapisují. 1

2 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny Obr. 1 - Správa studijních skupin 2.1. Rozbalovací seznamy V horní části modulu se nachází několik rozbalovacích seznamů, které slouží k zobrazení požadovaných studijních skupin. Po klepnutí myší na šipku na pravé straně rozbalovacího seznamu se vám rozbalí nabídka, ve které provedete výběr. Přehled studijních skupin vybíráte podle: fakulty (1) školního roku, ten je možné zadat také ručně ve tvaru RRRR/R (2) ročníku (3) stupně (4) studijního programu, jeho kódu, typu, formy a délky studia (5) oboru (6) Na pravé straně od "rozbalovacích seznamů" se nachází tlačítko ročník, stupeň, program a obor na hodnotu "vše". (7). Tímto tlačítkem nastavíte 2.2. Rychlé filtry (8) Na levé straně se nachází tzv. "Rychlé filtry" (8). Umožňují jednoduše zobrazovat v seznamech potřebné záznamy podle zvolených kritérií. Kritéria vybíráte označením / odznačením zatrhávacích polí. Pro rychlejší označení / odznačení požadovaných filtrů můžete využít "Místní nabídku", 2

3 která se vám zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši na rychlé filtry. Více o místních nabídkách naleznete zde Správa studijních skupin Seznam "Studijní skupiny" (9) Na levé straně obrazovky se nachází seznam "Studijní skupiny"(9), který obsahuje přehled vytvořených studijních skupin dle zvolených kritérií v rozbalovacích seznamech a rychlých filtrech. Standardně jsou v něm zobrazeny následující informace: skupina - označení přednáškové skupiny (tato skupina může obsahovat několik studijních skupin - kroužků) kroužek - označení studijní skupiny (na studijní skupinu se váže rozvrh, který by měl mít zajištěnou bezkoliznost vyučovaných předmětů) minimální počet studentů - minimální počet studentů, kteří se musí zapsat do daného kroužku maximální počet studentů - maximální počet studentů, kteří se mohou zapsat do daného kroužku zaregistrovaní - počty studentů, kteří mají skupinu zaregistrovanou zapsaní - počty studentů, kteří mají skupinu zapsanou nabízet pro zápis na web - tento sloupec určuje, zda bude předmět nabízen pro zápis na Portálu VUT poznámky semestr - přednášková skupina platí pro zimní "Z" / letní "L"semestr nebo celoročně "C" ústav - ústav, pro který je vytvořena přednášková skupina V seznamu si můžete nechat zobrazit podle potřeby sloupce poskytující další informace. Pokud klepnete pravým tlačítkem myši na tlačítko v levém horním rohu seznamu, zobrazí se vám místní nabídka. V této nabídce zatržením / odtržením příslušného zatrhávacího pole provádíte volbu sloupců, které potřebujete zobrazit / skrýt. Vedle seznamu "Studijní skupiny" (9) se nachází "panel s tlačítky"(10): Tlačítko slouží k vytvoření nové studijní skupiny. Před jejím vytvořením je nutné mít vybráno v rozbalovacích seznamech program, obor, ročník a stupeň, pro které má studijní skupina vzniknout. Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí místní nabídka, ve které je nutné vybrat jeden z následujících příkazů: Přidat novou skupin -příkaz slouží k vytvoření nové skupiny. Po vybrání se nastaví "Detail" (16) do režimu pro vkládání údajů. Přidat skupinu z jiného ročníku - po vybrání příkazu se vám zobrazí dialogové okno "Vyberte studijní skupinu...", ve kterém vyberete již vytvořenou studijní skupinu přiřazenou k jinému ročníku. Tato skupina se vám přidá do seznamu "Studijní skupiny"(9), který se zobrazuje pro vámi vybraný ročník, stupeň, program a obor. Přidat novou s těmito hodnotami - příkaz slouží k vytvoření nové skupiny, přičemž budou zkopírovány veškeré hodnoty ze studijní skupiny, kterou máte označenou v seznamu "Studijní skupiny" (9). Tlačítko slouží k odstranění studijní skupiny ze seznamu "Studijní skupiny" (9). Funkce tohoto tlačítka slouží k hromadným změnám vybraných atributů u označených studijních skupin. 3

4 Po stisknutí tlačítka budou vybrané skupiny převedeny do dalšího akademického roku Záložky Na pravé straně modulu se nachází záložky, které obsahují informace vztahující se ke studijní skupině vybrané v seznamu "Studijní skupiny"(9). Současně slouží k jejich editaci. Jedná se o následující záložky: Ročníky (11) Zaregistrovaní studenti (12) Zapsaní studenti (13) Záložka "Ročníky" (11) Tato záložka obsahuje přehled všech ročníků, ke kterým je studijní skupina přiřazena (obr. 2). Obr. 2 - Záložka "ročníky" Na pravé straně se nachází "panel s tlačítky" umožňující následující funkce: Tlačítko slouží k přiřazení studijní skupiny k požadovaným ročníkům. Po stisknutí tlačítka bude odstraněna vazba mezi studijní skupinou a vybranými ročníky. Stisknutím tlačítka nastavíte vybraný ročník jako výchozí (tj. ročník, pro který byla skupina původně vytvořena). Záložka "Zaregistrovaní studenti" (12) Záložka slouží k registraci studentů do studijních skupin. Obsahuje přehled dosud zaregistrovaných studentů. Obr. 3 - Záložka "zaregistrovaní studenti" 4

5 Na pravé straně se nachází "panel s tlačítky" umožňující následující funkce: Stisknutím tlačítka se otevře dialogové okno, které nabízí přehled studentů zařazených do ročníků vybrané studijní skupiny. (Zobrazují se zde pouze ti studenti, kteří nemají tuto st. skupinu zaregistrovanou). V dialogovém okně můžete vybrat studenty, které chcete do st. skupiny zaregistrovat. Tlačítko slouží ke zrušení registrace vybraných studentů. Záložka "Zapsaní studenti" (13) Záložka slouží k zápisu studentů do studijní skupiny. Obsahuje přehled dosud zapsaných studentů. Zápis studentů může probíhat přes Portál VUT, pokud je u studijní skupiny potvrzen atribut "nabízet pro zápis" (17). Na pravé straně přehledu se nachází zatrhávací pole "měnit registraci". V případě, že je toto výběrového pole potvrzeno, dochází při zápisu / rušení zápisu současně také ke změnám v registraci. Obr. 4 - Záložka "zapsaní studenti" Na pravé straně se nachází "panel s tlačítky" umožňující následující funkce: Stisknutím tlačítka se otevře dialogové okno, které nabízí přehled studentů zapsaných do ročníků vybrané studijní skupiny. (Zobrazují se zde pouze ti studenti, kteří nemají tuto st. skupinu zapsanou).v tomto dialogovém okně můžete vybrat studenty, které chcete do studijní skupiny zapsat. Tlačítko slouží ke zrušení zápisu vybraných studentů Detail studijní skupiny (16) Ve spodní části modulu se zobrazuje "Detail studijní skupiny" (obr.1-16). "Detail" (16) slouží k zobrazení a editaci studijní skupiny zvolené v seznamu "Studijní skupiny". Můžete si jej zobrazit / skrýt pomocí tlačítka (19). V "Detailu" (16) se nachází následující položky: název - označení přednáškové skupiny / označení studijní skupiny (kroužku) semestr - platnost studijní skupiny ( zimní "Z" / letní "L"semestr nebo celoročně "C") min. studentů - minimální počet studentů, kteří se musí zapsat do daného kroužku max. studentů - maximální počet studentů, kteří se mohou zapsat do daného kroužku referentka - referentka, pod kterou spadá daná skupina. Student ve skupině potom spadá pod tuto referentku. ústav - ústav, pro který je vytvořena přednášková skupina nabízet pro zápis - zatrhávací pole určující, zda má být předmět nabízen pro zápis na Portálu VUT poznámky 5

6 Na pravé straně "Detailu" (16) se nachází tlačítko skupiny a všech změn provedených při editaci studijních skupin., které slouží k ukládání nové studijní 3. Vytvoření nové studijní skupiny stupeň, program a obor, pro které má být nová studijní skupina vytvořena. (Pokud je v oboru uveden pouze jeden stupeň, systém jej automaticky vybere). 2. Stiskněte tlačítko. "Detail studijní skupiny" (obr.1-16) se nastaví do režimu pro vkládání údajů. (V případě, že chcete zkopírovat údaje z jiné studijní skupiny, označte si tuto skupinu v seznamu "Studijní skupiny" (obr.1-9), poté klepněte myší na šipku u tlačítka. Zobrazí se vám nabídka, ve které vyberete příkaz "Přidat novou s těmito hodnotami"). 3. V "Detailu" (16) vyplňte povinné položky (tučně zvýrazněné), případně další položky dle vaší potřeby. (Popis položek viz. "Detail studijní skupiny"). Po jednotlivých políčkách se můžete pohybovat pomocí "Tabulátoru". Pokud se vám v políčku zobrazí tlačítko ;, klepněte na toto tlačítko, poté se vám zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete provést výběr potřebné položky. Tímto způsobem vybíráte např. referentku studijní skupiny. 4. Stiskněte tlačítko. Po stisknutí tlačítka se vám zobrazí nově vytvořená studijní skupina v seznamu "Studijní skupiny" (9). 4. Přidání studijní skupiny vytvořené pro jiný ročník V případě, že chcete k požadovanému ročníku, stupni, programu a oboru přidat studijní skupinu již vytvořenou pro jiný ročník, postupujete následujícím způsobem: stupeň, program a obor, pro které má být nová studijní skupina vytvořena. 2. Klepněte myší na šipku u tlačítka. Zobrazí se vám nabídka, ve které vyberete příkaz "Přidat skupinu z jiného ročníku". 3. Po vybrání příkazu se vám zobrazí dialogové okno "Vyberte studijní skupinu...", ve kterém vyberete již vytvořenou studijní skupinu přiřazenou k jinému ročníku a výběr potvrdíte tlačítkem "OK". 4. Tato skupina se vám přidá do seznamu "Studijní skupiny"(obr.1-9), který se zobrazuje pro vámi vybraný ročník, stupeň, program a obor. 5. Změna studijní skupiny Údaje ve studijní skupině je možné měnit následovně: "Studijní skupiny" (obr.1-9) si ji vyhledáte a stisknete tlačítko. (V seznamu je možné vybrat i více skupin a změnu provádět hromadně). 2. Zobrazí se vám dialogové okno "Změnit..."(obr. 5), ve kterém vyberete označením zatrhávacích polí položky, které mají být změněny a zadáte u nich nové údaje. 6

7 Obr. 5 - Změna studijní skupiny 3. Změnu potvrdíte tlačítkem "OK". Změnu studijní skupiny je možné provádět také v "Detailu studijní skupiny" (obr.1-16) a uložit ji tlačítkem. 6. Odstranění studijní skupiny "Studijní skupiny" (obr.1-9) si ji vyhledáte a stisknete tlačítko. 7. Převedení studijní skupiny do následujícího roku Vytvořenou studijní skupinu je možné převést do následujícího roku v případě, že obor, na který je navázána, existuje i v následujícím roce. Při převádění skupiny postupujete následovně: 2. Klepnete myší na tlačítko. V zobrazeném dialogovém okně potvrdíte, že opravdu chcete převést skupinu do následujícího roku. 3. V případě, že bude skupina převedena v pořádku, zobrazí se vám informace o tom, že byla převedena "1" st. skupina. 8. Přiřazení ročníku ke studijní skupině 2. Na pravé straně modulu si otevřete záložku "Ročníky" (11), ve které se vám zobrazí všechny ročníky, které byly dosud ke studijní skupině přiřazeny. 3. Stisknete tlačítko. 4. Zobrazí se vám dialogové okno "Vyberte ročníky...". V dialogovém okně si označíte všechny ročníky, které mají být ke skupině přiřazeny a stisknete tlačítko "OK". 7

8 8.1. Zrušení vazby mezi studijní skupinou a ročníkem 2. Na pravé straně modulu si otevřete záložku "Ročníky"(11), ve které se vám zobrazí všechny ročníky, které byly dosud ke studijní skupině přiřazeny. 3. Označíte si ročník, u kterého chcete zrušit vazbu na studijní skupinu Nastavení ročníku jako "výchozí" Každá studijní skupina musí mít svůj výchozí ročník, pro který byla původně vytvořena, ten nelze smazat. Výchozí ročník je možné pouze změnit následovně: 2. Na pravé straně modulu si otevřete záložku "Ročníky"(11), ve které se vám zobrazí všechny ročníky, které byly dosud ke studijní skupině přiřazeny. 3. Označíte si ročník, který má být označen jako výchozí tj. pro který byla skupina původně vytvořena. 9. Registrace studentů do studijní skupiny 2. Na pravé straně modulu si otevřete záložku "Zaregistrovaní studenti"(12), ve které se vám zobrazí všichni studenti dosud zaregistrovaní do studijní skupiny. 3. Stisknete tlačítko. 4. Zobrazí se vám dialogové okno "Zařazeni studenti do ročníků této stud. skupiny...". V dialogovém okně si označíte studenty, které chcete do studijní skupiny zaregistrovat a stisknete tlačítko "OK". 5. Pokud má student již zaregistrovanou jinou skupinu, zobrazí se vám dialogové okno, které vás na tuto skutečnost upozorní (viz. obr. 6). V případě, že chcete studentovi změnit registraci, stisknete tlačítko "ANO". (Pokud registrujete hromadně více studentů a chcete změnit registraci u všech, stisknete tlačítko "ANO VŠEM"). Obr. 6 - Změna registrace 8

9 9.1. Zrušení registrace studenta 2. Na pravé straně modulu si otevřete záložku "Zaregistrovaní studenti" (12), ve které se vám zobrazí všichni studenti zaregistrovaní do studijní skupiny. 3. V seznamu si označíte studenta, kterému má být zrušena registrace. 10. Zápis studentů do studijní skupiny 2. Na pravé straně modulu si otevřete záložku "Zapsaní studenti"(13), ve které se vám zobrazí všichni studenti dosud zapsaní do studijní skupiny. 3. V případě, že chcete při zápisu měnit současně i registrací, označíte zatrhávací pole "měnit registraci". (Pokud studenta zapíšete do studijní skupiny, bude současně zaregistrován. V případě, že jej odstraníte ze studijní skupiny, bude zrušena i jeho registrace). 5. Zobrazí se vám dialogové okno "Zapsaní studenti do ročníků této stud. skupiny...". V dialogovém okně si označíte studenty, které chcete do studijní skupiny zapsat a stisknete tlačítko "OK". 6. Pokud má student již zapsanou jinou skupinu, zobrazí se vám dialogové okno, které vás na tuto skutečnost upozorní (viz. obr. 6). V případě, že chcete studentovi změnit zápis, stisknete tlačítko "ANO". (Pokud zapisujete hromadně více studentů a chcete změnit zápis u všech, stisknete tlačítko "ANO VŠEM") Zrušení zápisu studenta 2. Na pravé straně modulu si otevřete záložku "Zapsaní studenti"(13), ve které se vám zobrazí všichni studenti zapsaní do studijní skupiny. 3. V seznamu si označíte studenta, kterému má být zrušen zápis. 5. V případě, že máte označeno zatrhávací pole "měnit registraci", bude studentovi současně zrušena registrace. 9