Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013"

Transkript

1 Chancen und Möglichkeiten für die Umweltbildner in Sachsen und Böhmen im Rahmen des Projektes Neue Wege für die Umweltbildung in Sachsen und Böhmen Rahmenprojekt des Trinationalen Netzwerkes Umweltbildung Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013 Šance a možnosti pro lektory ekologické výchovy v Sasku a Čechách v rámci projektu Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách Rámcový projekt Trinacionální sítě ekologické výchovy Doba realizace: červen 2010 až březen 2013

2 Wer sind die Partner? Leadpartner / Leadpartner: Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt Projektpartner / Projektoví partneři: 1 Venkovský prostor 2 Schola humanitas 3 Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.v. 2

3 An wen richtet sich das Projekt? Komu je určen tento projekt? Umweltbildner Lektoři EVVO Multiplikatoren Multiplikátoři Alle in Umweltbildungseinrichtungen angestellten bzw. freiberuflich tätigen Umweltpädagogen in Sachsen und Böhmen Všichni pedagogové ekologické výchovy zaměstnaní v ekovýchovných centrech příp. lektoři na volné noze Erzieher und Pädagogen aus Kindertagesstätten, Schulen und Gymnasien, Pädagogen in Sport- und Freizeiteinrichtungen, Ausbilder in beruflichen Bildungszentren, Dozenten an Hochschulen, Umweltverantwortliche in Unternehmen etc. Vychovatelé a pedagogové z mateřských škol, škol a gymnázií, pedagogové sportovních a volnočasových organizací, lektoři v centrech profesního vzdělávání, docenti na vysokých školách, osoby odpovědné za životní prostředí v podnicích etc. 3

4 Projektschwerpunkte Těžiště projektu Professionalisierung der Umweltbildung Arbeitspaket 3 Profesionalizace ekologické výchovy Pracovní celek 3 Verbesserung des Umweltbildungsangebotes Arbeitspaket 4 Zlepšení nabídky ekologické výchovy Pracovní celek 4 Transfer/ Multiplikation Arbeitspaket 5 Transfer/ Multiplikace Pracovní celek 5 4

5 Was heißt das konkret? Co to konkrétně znamená? Entwicklung und Umsetzung neuer Weiterbildungsangebote zum Thema Umweltpädagogik und Management Vývoj a realizace nových nabídek dalšího vzdělávání na téma pedagogika ekologické výchovy a management Entwicklung neuer Bildungsmodule und Weitergabe dieser Module im Rahmen von Schulungen an andere Netzwerkpartner Vývoj nových vzdělávacích modulů a předávání těchto modulů v rámci školení dalším partnerům sítě Organisation von Fachveranstaltungen und Exkursionen zur Förderung von Erfahrungsaustausch und Kooperation Pořádání odborných akcí a exkurzí s cílem podpory výměny zkušeností a spolupráce 5

6 Kurs Umweltpädagogik Pedagogika ekologické výchovy 6 Bausteine a 2 Tage Grundkurs; fester Teilnehmerkreis) 6 dvoudenních modulů základní kurz; pevný okruh účastníků) 3/ /2011 6

7 Kurs Umweltpädagogik Pedagogika ekologické výchovy 6 Einzelbausteine a 2 Tage zu speziellen Inhalten und Zielgruppen (4 LaNU, 2 Venkovsky prostor) 6 samostatných dvoudenních modulů na speciální témata a cílové skupiny (4 LaNU, 2 Venkovský prostor) 10/ /2012) Umgang mit verhaltensauffälligen Personen Práce s osobami s poruchami chování , Schöna Umweltbildung in Kindertagesstätten Ekologická výchova v mateřských školách , Schöna 7

8 Kurs Umweltpädagogik Pedagogika ekologické výchovy Im Jahr 2012: V roce 2012 Umweltbildung mit Familien Ekologická výchova pro rodiny , Schöna Methodenseminar Seminář o metodách ekologické výchovy , Schöna Neue Medien in der Umweltbildung Nová média v ekologické výchově Plan

9 Kurs Management Kurz management Module: Strategieentwicklung Auch morgen das Richtige richtig tun Vývoj strategie Také zítra budeme dělat správné věci Kriterien einer vorbildhaften Umweltbildungsarbeit Kritéria příkladné ekovýchovné práce Evaluation Wie erfasse und bewerte ich die Effekte Unserer Bildungsarbeit? Evaluace Jak eviduji a hodnotím efekty naší vzdělávacíčinnosti? Projektmanagement Projekte initiieren, planen und umsetzen Projektový management Iniciovat, plánovat a realizovat projekty 9

10 Exkursionen zu Best practice-beispielen Exkurze za příklady dobré praxe Insgesamt 6 eintägige Exkursionen Sachsen / Böhmen, 2 pro Jahr Celkem 6 jednodenních exkurzí v Sasku / Čechách, 2 ročně Exkursion 1: Umweltbildung in rekultivierten Gebieten Gebiet um Litvinov, am ; Start Dresden, über Freiberg Exkurze 1: Ekologická výchova v rekultivovaných oblastech Litvínovsko, dne ; start v Drážďanech, přes Freiberg 10

11 Exkursionen zu Best practice-beispielen Exkurze za příklady dobré praxe Exkursion 2: Naturbildung virtuell und doch vor Ort am Mittwoch, dem 4. Mai 2011 Nationalpark Hainich (Thüringen) Exkurze 2: Přírodověda virtuálně a přeci v přírodě Ve středu, 4. května 2011 Národní park Hainich (Duryňsko) 11

12 Exkursionen zu Best practice-beispielen Exkurze za příklady dobré praxe Exkursion 3: Auf unsere Natur hören Exkursion zu Best-Practice-Beispielen in den Botanischen Garten Schellerhau und ins Osterzgebirge 17. Juni 2011 Exkurze 3: Naslouchat přírodě kolem nás Exkurze za příklady dobré praxe do Botanické zahrady Schellerhau a do východního Krušnohoří den 17. června

13 Bildungsmodule Vzdělávací moduly Entwicklung neuer Bildungsmodule und entsprechende Schulungen Ziel ist es, neue innovative und buchbare Bildungsmodule zu entwickeln, die von einem Partner konzipiert werden, in der Praxis erprobt und im Rahmen einer Fortbildung an Netzwerkpartner anderer Regionen in Sachsen und Böhmen weitergegeben werden. Vývoj nových vzdělávacích modulů a příslušná školení Cíl spočívá ve vývoji nových paušálních (objednatelných) vzdělávacích modulů, které koncipuje jeden partner, odzkouší je v praxi a předá je dál v rámci dalšího vzdělávání partnerů sítě v dalších regionech Saska a Čech. Rübenau, GPS-Touren + Geocaching 13

14 Regionalkonferenzen Regionální konference 6 Fachkonferenzen der Umweltbildner / TNU-Partner in den Regionen 6 odborných konferencí pro lektory ekovýchovy / partnerů TNU v regionech Erzgebirge Region Litvínov: Marienberg, Elbland/Oberlausitz Liberecký kraj: Krasna Lipa, Vogtland-Karlovarský kraj: Oberlauterbach,

15 Trinationale Umweltbildungstage Trinacionální Dny ekologické výchovy Fachkonferenz und Präsentationsmarkt der Umweltbildung Odborná konference s prezentačním trhem ekologické výchovy 2011 a 2013 Tharandt: Meißen: 07. und

16 Weitere Aktivitäten 2012 Další aktivity 2012 Jahrestagung des Trinationalen Netzwerkes Umweltbildung Thema: Bildung für nachhaltige Entwicklung; in Dresden Výroční konference Trinacionální Sítě ekologické výchovy Téma: Vzdělávání pro udržitelný rozvoj; v Drážďanech Regionalkonferenz in Valec am Thema Biolandbau und Umweltbildung Regionální konference ve Valeči dne Téma: ekologické zemědělství a ekologická výchova 2 Exkursionen zu Best-practice-Beispielen 2 Exkurze za příklady dobré praxe Entwicklung neuer Bildungsmodule Tvorba nových vzdělávacích modulů Optimierung der Internetpräsenz des TNU Optimalizace internetové prezentace TNU 16

17 Integrierte Teilprojekte Integrované dílčí projekty Praxismodul Wasserhaushalt (Projektpartner: CSB und Venkovsky prostor) Praktický modul Vodní hospodářství (Projektový partner: CSB a Venkovský prostor o.p.s.) Praxismodul Alleen im sächsisch-böhmischen Grenzgebiet (Projektpartner: CSB und Venkovsky prostor) Praktický modul Aleje v sasko-českém pohraničí (Projektový partner: CSB a Venkovský prostor o.p.s.) Praxismodul Naturinfotankstellen (Projektpartner: CSB und Venkovsky prostor) Praktický modul Přírodní infostanice) (Projektový partner: CSB a Venkovský prostor) Entwicklung von Aufenthalten für Schulklassen und Ökoprogrammen (Projektpartner: Schola humanitas) Tvorba nových nabídek Ekopobyty a ekoprogramy (projektový partner: Schola Humanitas) 17

18 Neue Wege für die Umweltbildung Übersetzung Wir laden alle Umweltbildner ein, unsere Veranstaltungsangebote für Weiterbildung und Erfahrungsaustausch und damit für die Weiterentwicklung der eigenen Person, des eigenen Bildungsangebotes und der eigenen Einrichtung zu nutzen. Zveme všechny lektory ekologické výchovy, aby využili naše nabídky akcí dalšího vzdělávání a výměny zkušeností a tím svého dalšího rozvoje, rozvoje vlastních vzdělávacích nabídek a vlastní ekovýchovné organizace. Danke für Ihre Aufmerksamkeit Děkuji za Vaši pozornost 18

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2012 ZIMA / WINTER Příprava nového programu Úspěšné projekty Výroční konference AGEG Vorbereitung

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECENĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. Venkovský prostor o.p.s. ZA ROK 2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECENĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. Venkovský prostor o.p.s. ZA ROK 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECENĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Venkovský prostor o.p.s. ZA ROK 2004 Stránka 1 Obsah Úvod 3 Poslání 4 Organizační struktura 4 Činnost společnosti 5 Vzdělávání 5 Ekologická výchova 7 Zemědělství

Více

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie ZIEL 3 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik 2007-2013 HALBZEITBILANZ

Více

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Německo-česká akademie o zdravotnické záchranné službě 23.-24. 11. 2012 v Míšni 2 2 Inhaltsverzeichnis Obsah TUVorwortUT...4

Více

Přeshraniční rozvoj klastrů

Přeshraniční rozvoj klastrů Doporučené opatření 1 CZ Přeshraniční rozvoj klastrů Potenciál Klastry jsou v Horním Rakousku dobře strukturovány a efektivně vybudovány již mnoho let v mnoha odvětvích. V Jihočeském kraji se klastrové

Více

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs & der Region Vysočina Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině 6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

Více

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de AKCE V EUROREGIONU MASSNAHMEN IN DER EUROREGION nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de J Dne 23. května 2002 se v Mostě konal

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

20 Jahre euregio 20 let euroregionu

20 Jahre euregio 20 let euroregionu Festschrift Pamětní publikace 20 Jahre euregio 20 let euroregionu www.euregio.at www.euregio.cz www.euregio-bayern.de at cz de EUREGIO euroregion. 1993-2013 Inhalt Obsah 20 Jahre EUREGIO 20 let EUROREGIONU

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar. Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem

Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar. Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem Impressum Koordination und Vokabelglossar Beiträge und

Více

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Ziele, Strategie und Organisation / Cíle, strategie a organizace Europaregion Donau-Moldau Die Europaregion Donau-Moldau (EDM) ist eine trilateral

Více

Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica

Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica Karte mit allen Mitgliedsgemeinden Mapa s členskými obcemi Mitgliedsgemeinden sind rot gekennzeichnet členské obce jsou označeny

Více

ČESKÁ REPUBLIKA DEUTSCH- LAND. Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Program přeshraniční spolupráce KONTAKT. www.by-cz.

ČESKÁ REPUBLIKA DEUTSCH- LAND. Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Program přeshraniční spolupráce KONTAKT. www.by-cz. KONTAKT Nähere Informationen, auch zu Antragstellung und Ansprechpartnern, finden Sie unter Další informace, kontakty a také informace k podávání žádostí naleznete na www.by-cz.eu Kronach Oberfranken Wunsiedel

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava www.euregio- Břeclav Deutsch-Wagram Gänserndorf Groß-Enzersdorf Hodonín Hollabrunn Hustopeče Korneuburg Kyjov Laa an der Thaya Marchegg Mikulov Mistelbach Moravský Krumlov Poysdorf Retz Stockerau Strasshof

Více

Mezinárodní seminář 19. 22. říjen 2012 v Hejnicích Internationales Seminar 10. 12. Oktober 2012 Hejnice Międzynarodowe seminárium 10. 12.

Mezinárodní seminář 19. 22. říjen 2012 v Hejnicích Internationales Seminar 10. 12. Oktober 2012 Hejnice Międzynarodowe seminárium 10. 12. Silní pro život Stark für das Leben Mocni dla życia Mezinárodní seminář 19. 22. říjen 2012 v Hejnicích Internationales Seminar 10. 12. Oktober 2012 Hejnice Międzynarodowe seminárium 10. 12. października

Více

Vznik Evropského regionu Dunaj-Vltava informace o projektu

Vznik Evropského regionu Dunaj-Vltava informace o projektu Der Aufbau der Europaregion Donau-Moldau Informationen zum Projekt Vznik Evropského regionu Dunaj-Vltava informace o projektu Projektinitiative Aufbau der Europaregion Donau-Moldau Unsere gemeinsame Europaregion

Více

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK JUNI ČERVEN 2012 Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK Německý trh s nemovitostmi Řádná členská schůze ČNOPK SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Combi RS

Více

KATALOG PODNIKATELŮ AUSSTELLERKATALOG 1. KOOPERAČNÍ BURZY V MIKROREGIONU ŠLUKNOVSKO/SEBNITZ DER 1. KOOPERATIONSBÖRSE IN DER MIKROREGION

KATALOG PODNIKATELŮ AUSSTELLERKATALOG 1. KOOPERAČNÍ BURZY V MIKROREGIONU ŠLUKNOVSKO/SEBNITZ DER 1. KOOPERATIONSBÖRSE IN DER MIKROREGION KATALOG PODNIKATELŮ 1. KOOPERAČNÍ BURZY V MIKROREGIONU ŠLUKNOVSKO/SEBNITZ 15. 10. 2014, zámek Šluknov AUSSTELLERKATALOG DER 1. KOOPERATIONSBÖRSE IN DER MIKROREGION ŠLUKNOVSKO/SEBNITZ 15.10.2014, Schloss

Více

KPF Südböhmen-NÖ-OÖ ETZ Österreich - Tschechische Republik 2007-2013

KPF Südböhmen-NÖ-OÖ ETZ Österreich - Tschechische Republik 2007-2013 4. 15.05.2009 (SB-NÖ), 07.05.2009 (SB-OÖ) 5. 20.11.2009 (SB-NÖ), 26.11.2009 (SB-OÖ) 6. 30.04.2010 (SB-NÖ), 29.04.2010 (SB-OÖ) 7. 05.11.2010 (SB-NÖ), 04.11.2010 (SB-OÖ) 8. 06.05.2011 (SB-NÖ), 28.04.2011

Více

Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce

Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce Závěrečná výzkumná zpráva

Více

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Tento materiál vznikl díky projektu Úspěšná mládež CZ-AT, který realizuje Jihočeská hospodářská komora a Hospodářská komora Horního Rakouska v rámci programu

Více

Zahajovací konference. Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Bad Elster, 18. června 2015. www.sn-cz2020.

Zahajovací konference. Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Bad Elster, 18. června 2015. www.sn-cz2020. Zahajovací konference Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020 Bad Elster, 18. června 2015 www.sn-cz2020.eu www.sn-cz2020.eu Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko

Více

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Letní tábory pro děti s těžkým postižením zraku Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Vydání publikace bylo spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. TyfloCentrum

Více

snímek snímek 2 snímek 3 ZDRAVOTNÍ POLITIKA Libereckého kraje Die Gesundheitspolitik des Kreises Liberec

snímek snímek 2 snímek 3 ZDRAVOTNÍ POLITIKA Libereckého kraje Die Gesundheitspolitik des Kreises Liberec 1 ZDRAVOTNÍ POLITIKA Libereckého kraje Konference Euroroegion Nisa Liberec 2006 MUDr.Vladimír Valenta Die Gesundheitspolitik des Kreises Liberec Die Tagung der Euroregion Neisse Liberec 2006 MUDr. Vladimír

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 NĚMECKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Cíl 3 předměty podpory a postup administrace. přednášející: Manuela Prchalová / Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS)

Cíl 3 předměty podpory a postup administrace. přednášející: Manuela Prchalová / Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS) Cíl 3 předměty podpory a postup administrace přednášející: Manuela Prchalová / Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS) Obsah Cíl 3 dotační území Předměty podpory Postup administrace (dle stavu

Více

Media4u Magazine. 10. ročník 4/2013. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 10. ročník 4/2013. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 10. ročník 4/2013 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The

Více