U s n e s e n í z 24. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U s n e s e n í z 24. schůze Rady města Česká Skalice konané dne"

Transkript

1 U s n e s e n í z 24. schůze Rady města Česká Skalice konané dne Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne Usnesení č. RM/24/675/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Program jednání: 1) Program RM 24 2) Kontrola usnesení 3) Soudní spor Partigal 4) Schválení rozpočtů, střednědobých výhledů rozpočtů a odpisových plánů PO 5) Ceník služeb a poplatků platný od ) Dodatek č. 1 na dodávky obědů pro Pečovatelskou službu 7) Pojištění majetku města pro rok ) Žádost o vyřazení majetku od Základní školy Česká Skalice 9) Výběrové řízení na dodávku automobilu 10) Nájemní smlouva na osobní automobil 11) SoD dopracování PD Přírodní koupací biotop Rozkoš 12) Revokace usnesení 13) Žádost o finanční příspěvek 14) Revokace usnesení 15) Změna stavby RD ul. Zd. Štěpánka 16) Směna pozemků v kat. území Zlíč 17) ČEZ, MATEX, ul. Bezručova - přípojka nn 18) N_SYS revokace a nové usnesení 19) Ukončení užívání pozemků 20) Dodatek č. 1 smlouvy o dílo-kanalizační přípojky Zlíč 21) Obsazení bytů č. 2, č.7 a č. 14 v Lidické ul. čp ) Sňatečné obřady stanovení místa, času a odměn 23) Jmenování dozorčí rady ATC 24) Komise pro kulturu, obřady a slavnosti 25) Komise výstavby a ŽP 26) Diskuse 27) Různé Zodpovídá: Ing. Zuzana Jungwirthová Termín: Zajistí: Ing. Zuzana Jungwirthová Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo Usnesení č. RM/24/676/12/2018 Rada města projednala a b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení. Zodpovídá: Bc. Gabriela Jiránková Termín: Usnesení č. RM/24/677/12/2018 Rada města projednala a b e r e n a v ě d o m í informaci o aktuálním stavu soudního sporu města Česká Skalice s firmou Partigal s.r.o. Rada města předkládá informaci k projednání do zastupitelstva města. Zodpovídá: Ing. Zuzana Jungwirthová Termín: Zajistí: ARROWS advokátní kancelář, s.r.o. Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo Usnesení č. RM/24/678/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e rozpočet příspěvkové organizace města Mateřská škola J.A. Komenského Česká Skalice na rok 2019 viz příloha č. 2.

2 Usnesení č. RM/24/679/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e rozpočet příspěvkové organizace města Školní jídelna Česká Skalice na rok 2019 viz příloha č. 3. Usnesení č. RM/24/680/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e rozpočet příspěvkové organizace města Středisko volného času Bájo Česká Skalice na rok 2019 viz příloha č. 4. Usnesení č. RM/24/681/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e rozpočet příspěvkové organizace města Muzeum Boženy Němcové, Česká Skalice na rok 2019 viz příloha č. 5. Usnesení č. RM/24/682/12/2018 rok příspěvkové organizace města Mateřská škola J.A. Komenského Česká Skalice viz příloha č. 7. Usnesení č. RM/24/683/12/2018 rok příspěvkové organizace města Základní škola Česká Skalice, okres Náchod viz příloha č. 6. Usnesení č. RM/24/684/12/2018 rok příspěvkové organizace města Školní jídelna Česká Skalice viz příloha č. 8. Usnesení č. RM/24/685/12/2018 rok příspěvkové organizace města Muzeum Boženy Němcové, Česká Skalice viz příloha č. 10. Usnesení č. RM/24/686/12/2018 rok příspěvkové organizace města Středisko volného času Bájo Česká Skalice viz příloha č. 9. Usnesení č. RM/24/687/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e odpisový plán příspěvkové organizace města Mateřská škola J.A. Komenského Česká Skalice na rok 2019 viz příloha č. 12.

3 Usnesení č. RM/24/688/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e odpisový plán příspěvkové organizace města Školní jídelna Česká Skalice na rok 2019 viz příloha č. 13. Usnesení č. RM/24/689/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e odpisový plán příspěvkové organizace města Středisko volného času Bájo Česká Skalice na rok 2019 viz příloha č. 14. Usnesení č. RM/24/690/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e odpisový plán příspěvkové organizace města Základní škola Česká Skalice, okres Náchod na rok 2019 viz příloha č. 11. Usnesení č. RM/24/691/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e rozpočet příspěvkové organizace města Základní škola Česká Skalice, okres Náchod na rok 2019 viz příloha č. 1. Usnesení č. RM/24/692/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Ceník služeb a poplatků platný od viz příloha č. 15. Zodpovídá: Ing. Zuzana Jungwirthová Termín: Usnesení č. RM/24/693/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o zajištění závodního stravování pro Pečovatelskou službu Česká Skalice mezi Školní jídelnou Česká Skalice, IČ: , se sídlem Na Kamenci Česká Skalice a městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice. Usnesení č. RM/24/694/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 15 k pojistné smlouvě o pojištění majetku podnikatelů mezi Českou pojišťovnou, a.s., IČ: , se sídlem Spálená 75/16, Praha 1 a městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice. Usnesení č. RM/24/695/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e vyřazení zastaralého, opotřebeného a neopravitelného majetku evidovaného v příspěvkové organizaci Základní škola Česká Skalice, okres Náchod v rozsahu dle předložené žádosti. Zodpovídá: Ing. Zuzana Jungwirthová Termín: Usnesení č. RM/24/696/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu "Nákup osobního vozidla pro vedení města".

4 Usnesení č. RM/24/697/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy na dočasné užívání vozidla mezi firmou AUTO-BRANKA, spol. s r.o., IČ: , se sídlem Vlnitá 890/70, Praha 4a městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice. Usnesení č. RM/24/698/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice a firmou BAPO s.r.o., IČ: , Sušilovo náměstí 423/47, Rousínov na dopracování dokumentace Přírodní koupací biotop Rozkoš. Zajistí: Ing. Jana Horáková Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo Usnesení č. RM/24/699/12/2018 Rada města projednala a r e v o k u j e č. usnesení 20/568/10/2018 ze dne Usnesení č. RM/24/700/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e žádost SK Rozkoš Česká Skalice, z.s., IČ: , se sídlem Sportovní 428, Česká Skalice o finanční příspěvek ve výši Kč. Příspěvek bude použit na spolufinancování závlahy městského stadionu v České Skalici. Zajistí: Bc. Gabriela Jiránková Hlasováno: 5 pro, 1 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo Usnesení č. RM/24/701/12/2018 Rada města projednala a r e v o k u j e usnesení Rady města č. 16/456/08/2018 ze dne , týkající se změny trasy nového kabelového vedení v rámci akce Česká Skalice ul. Jiráskova rekonstrukce nn. Usnesení č. RM/24/702/12/2018 Rada města projednala a r e v o k u j e usnesení Rady města č. 16/457/08/2018 ze dne , týkající uzavření nájemní smlouvy na užívání části pozemku p.č. 1147/7 v obci a v katastrálním území Česká Skalice. Usnesení č. RM/24/703/12/2018 Rada města projednala a r e v o k u j e usnesení Rady města č. 16/458/08/2018 ze dne , týkající uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na uložení kabelového vedení nízkého napětí v pozemku p.č. 1147/7 v obci a v katastrálním území Česká Skalice. Usnesení č. RM/24/704/12/2018 Rada města projednala a s o u h l a s í se změnou stavby před dokončením novostavby rodinného domu na pozemcích p.č. 1060/4 a p.č. 1060/10 vše v obci a v katastrálním území Česká Skalice pro žadatele paní [osobní údaj odstraněn]

5 Usnesení č. RM/24/705/12/2018 Rada města projednala a s o u h l a s í s uložením kabelového vedení nn v pozemcích p.č. 1361/1 a p.č. 1361/4 vše v obci a v katastrálním území Česká Skalice v rámci akce Č.Skalice, Bezručova KNN P.Č.1469/26 pro žadatele ČEZ Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, zastoupené na základě písemné plné moci společností MATEX HK s.r.o., IČ: , se sídlem Kladská 181, Hradec Králové. Usnesení č. RM/24/706/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy na užívání částí pozemků p.č. 1361/1 a p.č. 1361/4 vše v obci a v katastrálním území Česká Skalice sepsané mezi městem Česká Skalice, IČ , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, zastoupené na základě písemné plné moci společností MATEX HK s.r.o., IČ: , se sídlem Kladská 181, Hradec Králové. Usnesení č. RM/24/707/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti na uložení kabelového vedení nízkého napětí v pozemcích p.č. 1361/1 a p.č. 1361/4 vše v obci a v katastrálním území Česká Skalice mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, zastoupené na základě písemné plné moci společností MATEX HK s.r.o., IČ: , se sídlem Kladská 181, Hradec Králové. Usnesení č. RM/24/708/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení, opravy, provozování, údržbu, úpravu, obnovu a výměnu optického kabelu včetně chráničky pro optický kabel v pozemcích p.č. 1259/2, 1264/2, 1280/1, 1280/2 vše ostatní plocha, p.č. 1263/1 ovocný sad, 1263/11, 1265/1, 1346/49 vše zahrada vše v obci a v katastrálním území Česká Skalice pro stavbu FTTx_CESK_004_Pod Lesem k.ú. Česká Skalice, mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a firmou N_SYS s.r.o., IČ: , se sídlem Žižkova 89, Úpice. Usnesení č. RM/24/709/12/2018 Rada města projednala a r e v o k u j e usnesení Rady města č. RM/23/644/12/2018 ze dne , týkající se provozování, údržby, úpravy, obnovy a výměny optického kabelu včetně chráničky pro optický kabel v rámci stavby FTTx_CESK_004_Pod Lesem k.ú. Česká Skalice. Usnesení č. RM/24/710/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Podání výpovědi pro ukončení Dohody č. 81/2005 ze dne uzavřené mezi městem Česká Skalice, IČ , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a panem [osobní údaj odstraněn]

6 Usnesení č. RM/24/711/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Podání výpovědi pro ukončení Dohody č. 59/2005 ze dne uzavřené mezi městem Česká Skalice, IČ , se sídlem třída T.G.Masaryka 80, Česká Skalice a [osobní údaj odstraněn] Usnesení č. RM/24/712/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Podání výpovědi pro ukončení Dohody č. 54/2005 ze dne uzavřené mezi městem Česká Skalice, IČ , se sídlem třída T.G.Masaryka 80, Česká Skalice a paní [osobní údaj odstraněn] Usnesení č. RM/24/713/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Podání výpovědi pro ukončení Nájemní smlouvy č. 169/57/2012 ze dne uzavřené mezi městem Česká Skalice, IČ , se sídlem třída T.G.Masaryka 80, Česká Skalice a paní [osobní údaj odstraněn] [osobní údaj odstraněn]. Usnesení č. RM/24/714/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Podání výpovědi pro ukončení Dohody č. 49/2005 ze dne uzavřené mezi městem Česká Skalice, IČ , se sídlem třída T.G.Masaryka 80, Česká Skalice a panem [osobní údaj odstraněn]. Usnesení č. RM/24/715/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Uzavření dodatku č. 1. smlouvy o dílo č. 454/2018 na akci "Tlakové kanalizační přípojky Zlíč-čp. 30 a čp. 31" mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a Ing. Lubošem Hlaváčkem, IĆ: , se sídlem Havlíčkova 144, Česká Skalice. Zajistí: Cyril Šourek Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo Usnesení č. RM/24/716/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy pro paní [osobní údaj odstraněn] [osobní údaj odstraněn] na byt č. 2 v Lidické ul. čp. 473, Česká Skalice na dobu určitou od do za nájemné stanovené dle zásady č. 3/2011 a 7/2014. Jedná se o novou nájemní smlouvu. Zajistí: Štěpánka Kubová Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo Usnesení č. RM/24/717/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy pro pana [osobní údaj odstraněn] na byt č. 7 v Lidické ul. čp. 473, Česká Skalice na dobu určitou od do za nájemné stanovené dle zásady č. 3/2011 a 7/2014. Jedná se o novou nájemní smlouvu. Zajistí: Štěpánka Kubová Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo

7 Usnesení č. RM/24/718/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy pro pana [osobní údaj odstraněn] na byt č. 14 v Lidické ul. čp. 473, Česká Skalice na dobu určitou od do za nájemné stanovené dle zásady č. 3/2011 a 7/2014. Jedná se o novou nájemní smlouvu. Zajistí: Štěpánka Kubová Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo Usnesení č. RM/24/719/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e v rámci správního obvodu matričního úřadu Česká Skalice místem, kde dochází k přijetí prohlášení snoubenců o vstupu do manželství obřadní místnost Městského úřadu Česká Skalice, třída T.G. Masaryka, čp 80, v časovém rozsahu pro přijetí prohlášení, každý pátek v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. Zodpovídá: Mgr. Michaela Hlaviznová Termín: Zajistí: Mgr. Michaela Hlaviznová Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo Usnesení č. RM/24/720/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e odměnu matrikáře za práce konané v souvislosti s organizací a zajištěním občanských sňatečných obřadů mimo pracovní dny ve výši Kč/ den Zodpovídá: Mgr. Michaela Hlaviznová Termín: Zajistí: Mgr. Michaela Hlaviznová Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 2 se zdrželo, 1 nehlasovalo Usnesení č. RM/24/721/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e příspěvek na úhradu zevnějšku pro matrikáře v rámci konání občanských sňatečných obřadů v pracovní i mimopracovní dny ve výši 250,- Kč/ den Zodpovídá: Mgr. Michaela Hlaviznová Termín: Zajistí: Mgr. Michaela Hlaviznová Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo Usnesení č. RM/24/722/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e v působnosti jediného společníka obchodní společnosti Autocamping Rozkoš s.r.o., IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 836, Česká Skalice návrh na jmenování dozorčí rady společnosti Autocamping Rozkoš s.r.o., ve složení: Ing. Radovan Piech, Jiří Zvára, Mgr. Martina Smolová, Vít Mladý DiS. Usnesení č. RM/24/723/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e zřízení Komise pro kulturu, obřady a slavnosti. Usnesení č. RM/24/724/12/2018

8 Rada města projednala a j m e n u j e členy Komise pro kulturu, obřady a slavnosti: : předseda: Jana Bašová, Členové: Olga Faltová, Jana Karvaiová, Markéta Kozáková, Olena Konášová, Miloslava Smetanová, Vlasta Švandová, Eva Schwarzová, Helena Vítová Garant: Markéta Gereczová, Bc. Gabriela Jiránková Ing. Zuzana Jungwirthová starostka města Bc. Gabriela Jiránková místostarostka města

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 27.02.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 27.02.2019 Usnesení č. RM/4/96/02/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e

Více

U s n e s e n í z 22. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 22. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 22. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 21.11.2018 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 21.11.2018 Usnesení č. RM/22/591/11/2018 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

z 1. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 1. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 1. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 14.01.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 14.01.2019 Usnesení č. RM/1/1/01/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e

Více

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 08.08.2018 Usnesení č. 16/432/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Program jednání: 1) Program jednání RM 16 2) Kontrola usnesení

Více

U s n e s e n í z 17. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 17. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 17. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 29.08.2018 Usnesení č. 17/468/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Program jednání: 1) Program jednání RM 17 2) Kontrola usnesení

Více

U s n e s e n í z 23. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 23. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 23. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 06.12.2018 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 06.12.2018 Usnesení č. RM/23/629/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo U s n e s e n í z 6. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 21.03.2018 Usnesení č. 6/148/03/2018 Rada města projednala a schvaluje Program jednání: 1) Program jednání RM 2) Kontrola usnesení 3) Asekol

Více

Usnesení č. 1/8/01/2018 Rada města projednala a s t a n o v u j e v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b)

Usnesení č. 1/8/01/2018 Rada města projednala a s t a n o v u j e v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) U s n e s e n í z 1. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 10.01.2018 Usnesení č. 1/1/01/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Přírodní koupací

Více

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo U s n e s e n í z 7. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 04.04.2018 Usnesení č. 7/187/04/2018 Rada města projednala a Program jednání: 1) Program jednání RM 7 2) Kontrola usnesení 3) Granty 2018

Více

U s n e s e n í z 11. schůze Rady města Česká Skalice konané dne Usnesení č. 11/301/05/2018

U s n e s e n í z 11. schůze Rady města Česká Skalice konané dne Usnesení č. 11/301/05/2018 U s n e s e n í z 11. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 30.05.2018 Usnesení č. 11/301/05/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Program jednání RM 11. Program: 1) Program RM 11 2) Kontrola

Více

z 7. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 7. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 7. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 10.04.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 10.04.2019 Usnesení č. RM/7/252/04/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j

Více

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 21.02.2018 Usnesení č. 4/71/02/2018 Rada města projednala a Program jednání: 1) Program jednání 2) Schválení účetní závěrky města Česká Skalice

Více

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo U s n e s e n í z 8. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 18.04.2018 Usnesení č. 8/221/04/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Program: 1) Program jednání RM 2) Kontrola usnesení 3) Odpadové

Více

Zápis z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne v hod. ve školní jídelně Na Kamenci

Zápis z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne v hod. ve školní jídelně Na Kamenci Přítomni: Omluveni: Neomluveni: --- Zápis z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 17.12.2018 v 17.00 hod. ve školní jídelně Na Kamenci Tomáš Hubka; Bc. Jana Bašová; Mgr. Kateřina D. Haladová; Ing.

Více

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 10.05.2017 Usnesení č. 10/198/05/2017 Rada města projednala a schvaluje instalaci svislých dopravních značek č. B 28 (Zákaz zastavení) na

Více

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 Usnesení č. 10/154/V/2015 Rada města projednala a schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky města Česká Skalice č. 1/2015, kterou

Více

Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne 10.12.2018 USNESENÍ č. 62/18/RM3 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých jednáních.

Více

z 21. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 21. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 21. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 24. 11. 2010 Usnesení č. 21/270/XI/2010 Rada města projednala a schvaluje termíny jednání RM : 8.12. a 22.12.2010, 5.1.2011, dále pak pravidelně

Více

z 15. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne

z 15. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne U s n e s e n í z 15. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne 27.3.2017 Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne 27.3.2017 I. Projednalo a schvaluje: Usnesení č. 15/I/1/III/2017

Více

U s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 24. 02. 2016 Usnesení č. 4/70/02/2016 Rada města projednala a schvaluje návrh Závěrečného účtu Města Česká Skalice za rok 2015 - bez výhrad.

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 13.6.2012 kancelář starosty 1. (10) Zásobování vodou města Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec - Olešnice,

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 64. schůze ZÁPIS USNESENÍ 18. KVĚTNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 64. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni:

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.2.2012 Číslo 971 Zodpovídá: S Termín: 27.2.2012 program schůze RM dne 27.2.2012 Číslo 972 Zodpovídá: FO Termín: 31.8.2012 b e r e n a v ě d o m í předložený

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 10. zasedání Rady města, konaného dne 04.05.2016 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

1/ Rada města bere na vědomí informaci stavebního odboru o plnění úkolů za IV. Q

1/ Rada města bere na vědomí informaci stavebního odboru o plnění úkolů za IV. Q U S N E S E N Í z 1. řádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 11. ledna 2012 1/001-2012 - Rada města bere na vědomí informaci stavebního odboru o plnění úkolů za IV. Q.

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Letovice konané 14. 11. 2018 2018-RM-1-01 Rada města Letovice bere na vědomí plnění úkolů finančního odboru ke 14. 11. 2018. 2018-RM-1-02 Rada města Letovice schvaluje

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

Vilémov č.p. 172

Vilémov č.p. 172 OBEC VILÉMOV 407 80 Vilémov č.p. 172 Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Informace o přijatých usneseních z 63. schůze Rady města Šluknov konané dne 12. prosince 2016 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 63. schůze Rady města Šluknov konané dne 12. prosince 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1155 Rada města schvaluje záměr pronájmu části ppč. 678/34 o výměře cca 45 m 2 (dle zákresu) v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, za účelem užívání jako zahrádka, za cenu 0,50 Kč/m 2, od

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 6-2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září 2015 08/2015/ZM I. ZM bere na vědomí: 08.2015/41ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 6.6.2018 283/12/RM/2018 Schválení smlouvy o nájmu pozemku číslo parcelní 4388/3 v k. ú. Chotěboř uzavření nájemní smlouvy mezi městem Chotěboř

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. července 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. července 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. července 2014 č. 208 u p r a v e n á v e r z e uzavření dohody o provedení práce s účinností od 25.07.2014 do 29.08.2014 s K. Urbanovou, XXX,

Více

USNESENÍ z 25. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 25. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 25. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 15.10.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Bc. Lenka Lízlová, Vladimíra Nováková, Jan Piegl, Jan Janda, Jana Vernerová, Milan

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 č. 101/2016 změnu odpisového plánu pro rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková

Více

V ý t a h U s n e s e n í

V ý t a h U s n e s e n í V ý t a h U s n e s e n í z 43. schůze Rady města Hlučína, konané dne 20. června 2016 43/1a) Rada města Hlučína vzala na vědomí zprávu o činnosti Komise pro regeneraci městské památkové zóny za období

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 019/15/Ko U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 30. 9. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 700/19 716/19 Rozdělovník - členové

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné jednání Rady města, konané dne 8.2.2012 kancelář starosty 1. (10) Městský kamerový a dohlížecí systém Červený Kostelec 2. (1) Červený

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 1. jednání Rady města Dobříše ze dne 1 Zápis z 1. jednání Rady města Dobříše ze dne 9. 1. 2019 Přítomni: Omluveni: Bc. Jana Vlnasová, Bc. Dagmar Mášová, Mgr. Jitka Urbanová, Mgr. Jaroslav Melša, Ing. Václav Bálek, Ing. Pavel Svoboda, Ing.

Více

Zápis z 24. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 24. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 24. jednání Rady města Dobříše ze dne 30. 10. 2018 Přítomni: Omluveni: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Ing. Bc. Helena Pekaríková, Mgr. Petra Neubergerová, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš Hadžega,

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 16. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 16. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 16. řádné jednání Rady města, konané dne 19.8.2013 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - osazení nové stripovací kolony - vodojem v Polích a Červený Kostelec -

Více

6. (6) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Motosraz-Motoklub Věčná jízda ATC Brodský Kateřina Macková Irena Petirová

6. (6) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Motosraz-Motoklub Věčná jízda ATC Brodský Kateřina Macková Irena Petirová Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 8. řádné jednání Rady města, konané dne 4.4.2012 kancelář starosty 1. (1) Prodloužení plynovodu STL PE 63 o 200 m v ulici Podlesná - Horní Kostelec Jiří Prouza 2. (2)

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září 2016 07/2016/ZM I. ZM bere na vědomí: 07.2016/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne

Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Město Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155 353 30 Mariánské Lázně tel.: +420354922111 fax: +420354623186 e-mail: muml@marianskelazne.cz Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 2.5.2016 266/9/RM/2016 Ukončení nájemní smlouvy č. 041/2009 I. Rada města vzala

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 26. schůze konaná dne: 04. 01. 2012 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Boček, Ing. Kohut, p. Kiková, Ing. Veselá Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU 22. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU 22. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 26. SRPNA 2015 R A D A MĚSTA NEJDKU 22. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, p. Cingroš Omluveni: Hosté: p. Mgr. Částka Zapisovatel: Ing. Vítek Rada města schvaluje

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

Zápis z 171. zasedání rady města

Zápis z 171. zasedání rady města Zápis z 171. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: Program 171.RM 23. 10. 2018 od 08.15 hod. do 9.40 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Rada města schvaluje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í ze 103. schůze rady města Žacléř, konané dne 24. října 2018

U S N E S E N Í ze 103. schůze rady města Žacléř, konané dne 24. října 2018 U S N E S E N Í ze 103. schůze rady města Žacléř, konané dne 24. října 2018 Program: 1. Městská policie Trutnov. 2. Veřejná zakázka malého rozsahu docházkový systém. 3. Veřejná zakázka malého rozsahu pořízení

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

U s n e s e n í z 25. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 16. 12. 2015

U s n e s e n í z 25. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 16. 12. 2015 U s n e s e n í z 25. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 16. 12. 2015 Usnesení č. 25/476/XII/2015 Rada města projednala a schvaluje Jednací řád Rady města Česká Skalice. Zodpovídá: starosta Termín:

Více

Usnesení. z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 30.3.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 157/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Miloslava

Více

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU ZE DNE

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU ZE DNE USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU ZE DNE 12. 09. 2016 Usnesení č. 386/09/2016 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání program 14. zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

2. Zpráva pracovnice registračního úřadu o průběhu a výsledcích voleb do zastupitelstva města

2. Zpráva pracovnice registračního úřadu o průběhu a výsledcích voleb do zastupitelstva města Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

59. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

59. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 59. schůze Rady města Rychvald, dne 03. 10. 2016 Kontrola usnesení 59/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 59/2. Rada města b e

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. ze 49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. ze 49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy - 1 - U S N E S E N Í K bodu 2 Schválení programu Program 49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 31. 10. 2013: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3.

Více

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1563/46 Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 01. 2017 program schůze dne 16.01.2017 O: Mgr. I. Černocká T: 16.01.2017 Číslo: 1564/46 důvodovou zprávu ke změně směrnice S 61-06 Oběh

Více

U s n e s e n í z 5. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 5. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 5. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 01.03.2017 Usnesení č. 5/48/03/2017 Rada města projednala a schvaluje využití komína ve vlastnictví města Česká Skalice k umělecké intervenci

Více

z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne

z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne Usnesení č. 103 z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 17.10.2018 103/2379.) Rada městského obvodu Hrabová informaci o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2017 a průběžné veřejnosprávní

Více

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 23. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 23. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 23. řádné jednání Rady města, konané dne 20.11.2013 kancelář starosty 1. (3) Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník Jiří Prouza 2. (1) Odvodnění ulic Severní a Lánská

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 25. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 14.11.2016 618/25/RM/2016 Ukončení nájemní smlouvy č. 1/2013/RÚ o ukončení nájemní smlouvy

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

Vilémov č.p. 172

Vilémov č.p. 172 OBEC VILÉMOV 407 80 Vilémov č.p. 172 Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

USNESENÍ z 17. schůze Rady města (RM) dne od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 17. schůze Rady města (RM) dne od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 17. schůze Rady města (RM) dne 10.10.2018 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing. Jan Landa,

Více

Výpis usnesení č č z 76. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 76. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2387 č. 2406 z 76. schůze Rady města konané dne 5.2.2018 USNESENÍ č. 2387/18/RM76 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.4.2014 Číslo 2589 Zodpovídá: OdPVV Termín: 28.4.2014 program schůze dne 28.04.2014 Číslo 2590 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Informace o přijatých usneseních ze 117. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. října 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Odbor ekonomický

Informace o přijatých usneseních ze 117. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. října 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Odbor ekonomický Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

79. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

79. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 79. schůze Rady města Rychvald, dne 19. 06. 2017 Kontrola usnesení 79/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 79/2. Rada města b e

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil:

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil: Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 27. září 2017 Přítomní: Omluveni:

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

Jednání Rady města Broumov č. 48 ze dne 18. července 2016

Jednání Rady města Broumov č. 48 ze dne 18. července 2016 Jednání Rady města Broumov č. 48 ze dne 18. července 2016 Přítomni: Omluvena: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, Ing. Jiří Myšák, JUDr. Tomáš Blažek, Mgr. Jiří Ringel, Monika Mrštinová, Ing. Eva Blažková,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ z 89. zasedání rady obce Ostravice

ZÁPIS A USNESENÍ z 89. zasedání rady obce Ostravice Datum zasedání: 21. 12. 2017 ZÁPIS A USNESENÍ z 89. zasedání rady obce Ostravice --------------------------------------------------------- Počet členů rady obce: 5 Přítomno členů: 5 (dle prezenční listiny)

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 06. 2018 Usnesení č. 195/06/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

Usnesení z 1. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 1. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 1. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 06. 11. 2018 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 1/1/2018 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2225/60 Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 30. 10. 2017 program schůze RM dne 30.10.2017 Číslo: 2226/60 zápis

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014 č. 34 u p r a v e n á v e r z e použití finančních prostředků ve výši do 5.000 Kč ze schváleného příspěvku z rozpočtu zřizovatele

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 25. schůze rady města, kte rá se kon ala dne 14.12.2016 573/25/RM/2016 Souhlas s použitím znaku města I. Rada města souhlasí s použitím znaku města Vrchlabí

Více

Zápis z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin

Zápis z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin Zápis z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21. 01. 2019 od 16:30 hodin Přítomni: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. František Slípka Program jednání: 1. Žádost o navýšení

Více

USNESENÍ 80. schůze Rady města Bílovce, konané dne

USNESENÍ 80. schůze Rady města Bílovce, konané dne USNESENÍ 80. schůze Rady města Bílovce, konané dne 9.1.2017 Rada města po projednání RM/80/1562 program jednání 80. schůze Rady města Bílovec, konané dne 9.1.2017 RM/80/1563 plnění ukládacích usnesení

Více

U S N E S E N Í ze 13. schůze rady města Žacléř, konané dne 29. dubna 2015

U S N E S E N Í ze 13. schůze rady města Žacléř, konané dne 29. dubna 2015 U S N E S E N Í ze 13. schůze rady města Žacléř, konané dne 29. dubna 2015 Program: 1. 5. zasedání zastupitelstva města. 2. Technické služby Žacléř, spol. s r.o. 3. Žádost o souhlas se stavbou RD. 4. Dodatek

Více