Každé dítě se bude týden samo starat o zvířátko. Děti budou třídit odpad (do košů, do vermikompostéru).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Každé dítě se bude týden samo starat o zvířátko. Děti budou třídit odpad (do košů, do vermikompostéru)."

Transkript

1 1) Září Startujeme Cíl: Seznámit děti se šklku a jejím chdem. Naučit je pravidelně pečvat zvířata, šetrně zacházet s dpady. Učíme se pbývat v přírdě. Každé dítě se bude týden sam starat zvířátk. Děti budu třídit dpad (d kšů, d vermikmpstéru). Zářijvé čtení Sln a mravenec příběh zvířátkách, tm jak je každé jiné a přest všechna jsu důležitý. Děti se ke knížce mhu sami vracet s pmcí četných ilustrací. Indigvé phádky čteme si příběhy zvířátkách a přírdě. Pznáváme les seznamujeme se a učíme se chvat v přírdě V přírdě budeme pbývat každý den, vedeme děti k šetrnému chvání (pvídáme si tm, c se v přírdě smí, stanvujeme si splečně naše pravidla). Zvířátk - učíme se pečvat živu bytst Dětem přídíme d šklky zvířátk, které se budu pravidelně starat, venku pr něj budu trhat zelené krmení, dplňvat vdu, měnit pdestýlku. Vermikmpstér učíme se bilgicky likvidvat rganické zbytky Pvídáme si žížalách, pkus c dělají žížaly - d sklenice dáme různé vrstvy materiálu - hlínu, písek, listí... Na pvrch dáme lupení a žížaly, sklenici zakryjeme tmavým papírem, děti mhu pzrvat, c žížaly s jedntlivými vrstvami udělaly. Třídění dpadů učíme se třídit dpad Vedeme děti k schpnsti rzlišvání dpadu pdle materiálu a jeh třídění. Zkušíme rzpznávat různé materiály všemi smysly. Dbáme na třídění v prvzu šklky. Odpadkžruti, recykláčci - učíme se znvu využívat pužité věci, rzvíjíme kreativitu. Vytváříme panáčky a stavby ze starých krabic, krabiček, lahví a dalšíh dpadu dle fantazie dětí. Pkus s dpadky Vybereme s dětmi různé druhy dpadů a zakpeme je d země, p čase (listpad a květen) je vykpeme a zjistíme, jaký dpad se rzlžil a jaký ne. Tašky- učíme se nepužívat igelitvé sáčky. Vyrábíme si tašky na věci, c zůstávají ve šklce a také pytlíky na pklady (Vytvříme brambrvá razítka či šablnky, děti si ptisknu tašky a pytlíky vybranými mtivy). Budu dětem služit celý rk. Ptřebné pmůcky, materiál, služby Knížka Sln a mravenec a Indigvé phádky Obrázky dbrých a špatných činnstí v přírdě Králík, mrče, klec + vybavení, veterinární prhlídky, čkvání Oblvka, akvárium Vermikmpstér Žížaly Kksvé vlákn (pdestýlka pr žížaly) Kše na tříděný dpad Spjky na spjvání papírvéh a plastvéh dpadu, děrvačky, nastřádaný dpadní materiál Různé druhy dpadu (skl, kusek, igelitka, kusek látky ) Látkvé tašky, barvy na tisk, razítka

2 2) Říjen Strmy a pldy Cíl: Seznámit děti s různými druhy strmů. Seznámit děti s druhy vce ajejich chutí, vyzkušet si jejich úpravu. Děti pznají jehličnaté strmy d listnatých, u některých znají název. Děti pznají vce, které rste v České Republice d cizkrajnéh. Děti pznají alespň tři druhy vce. Děti pznají alespň tři druhy pdzimních pldů. Říjnvé čtení Indigvé phádky čteme si příběhy rstlinách (phádky Ořešák, Strmeček..) Strmy - pznáváme strmy Pvídáme si rzdílech mezi jedntlivými strmy, díváme se d krun strmů, jak se kývají ve větru, pslucháme, jak šumí listí, saháme na kůru. Zhtvíme s dětmi herbář listů, všímáme si jak listy mění barvu. Zkušíme frntáž listů a kůry. Obtiskávání listů za pmcí temper pěkně vynikne struktura. V prgramu využijeme pracvní listy z Lesníh mimičarvání. Pařezy- zkumáme jak dluh žije strm Najdeme s dětmi různě velké pařezy a prhlédneme si letkruhy. Ukážeme si, jak se jejich spčítáním dá zjistit stáří strmu. Březvá kůra umíme využít přírdní materiál Najdeme s dětmi suchu břízu, kůru slupneme, nařežeme a děti si ji pak zdbí. Ovce seznamujeme se s různými druhy vce (české, ale i cizkrajné) Ukážeme si s dětmi různé druhy vce, pznáváme, které je z naší země. Při cestě d šklky se díváme na vcné strmy v klních zahradách). Zkumáme vce všemi smysly. Učíme se krájet nžem. Sušení vce učíme se zpracvat vce Ukážeme si dzrávající vce, zkušíme h škrábat a krájet. Usušíme si jablka a švestky pr pdzimní a zimní mlsání. Pdzimní pldy sbíráme a pznáváme pdzimní pldy Sbíráme kaštany, řechy, žaludy, jeřabiny, hlžinky, šípky, jeřabiny... Ukazujeme dětem rzmanitst pldů, jedlé je necháme chutnat. Pldy sbíráme pr následné bdarvání lesních zvířat při Vánční výpravě za lesními zvířátky, a pr navlékání a výrbu zvířátek. Navlékání pdzimních pldů rzvíjíme svji zručnst Navlékáme jeřabiny, nažky javru, kmbinujeme s dřevěnými králky. Navlečenými přírdninami vyzdbíme šklku. Jak hraje dřev zkumáme zvuky dřeva. Najdeme v lese zajímavé klacky a vyzkušíme je jak zvučná dřívka, další prvrtáme a zavěsíme. Zkusíme vybrat dřívka, c hezky zní, a necháme děti pskládat dřevěný xylfn. Hrajeme na dřevěné nástrje. Knížka Indigvé phádky Papíry, izlepa, vskvé blčky Stcmar, čtvrtky, desky, lepenka tempery Pracvní listy Lesní mimičarvání, kpírvání Lupa Tuš, březvá kůra Různé druhy vce (i cizkrajné) Tisk (brázky strmů, na kterých vce rste) Nže, prkýnka Dřevěné makety vce, které se nechá rzříznut Ovce jablka a švestky Sušička na vce Nžíky a škrabky Kšíčky na sbírání pldů Dřevěné králky, saturna, gumičky a prvázky Dřevěný xylfn, zvučná dřívka, lyra Vrtačka Prvázky

3 3) Listpad Vítr Cíl: Seznámit děti s větrem a jeh sílu. Děti předem dhadnu, zda jim dnes spadnu figurky zvířátek či nikliv (vždy věřujeme). Děti dhadnu, zda by jim dnes létal drak (bčas věřit). Děti umí fukat d brčka a vytvřit tak brázek. Vítr - zkumáme vítr Vyrábíme házecí kmetky, větrný pytel, větrníky. Síla větru zkumáme, jak může být vítr silný. Vyrábíme zvířátka z nasbíraných pldů a husenky ze spadanéh listí (navlékáme je na nit). Každý den venku pzrujeme, jestli je vítr dfukne, či nikliv. Vyrábíme draka z listů (a všímáme si jak listy změnily barvu). Spjujeme listy pmcí řapíků, s listvým drakem běháme a zkušíme, jak létá, Výrba průsvitu - tvříme Vystřihneme kstru listu a na t nalepíme bílý transparentní papír, děti pak nalepují kusky natrhanéh transparentníh barevnéh papíru. Htvými listy přizdbíme kna šklky. Puštíme draky využíváme vítr k puštění draků. Ve splupráci s rdiči či prardiči vyrábíme a puštíme s dětmi draky. Fukání aneb Lidský vítr Pznáváme, jak slžité je fukat. Zkušíme udržet peříčk nad zemí, hrajeme si s bublifukem. Fukáme pingpngvý míček p křídu vyznačené trase. Zkušíme tvřit fukané brazy barevnu tuší. Pdzimní slavnst (pr děti s rdiči, i pr veřejnst) - sbtní dplední prgram - chutnávání různých druhů štrúdlu (upeču děti s rdiči dma), pečení štrúdlu - chutnávání pslepu (rdiče chutnávají a hádají sušené vce, které v říjnu usušily děti ve šklce) - vyrábíme lampiny a jdeme s nimi dmů Látka, stuhy, drátek, kartny, králky, tyčky (na větrník) Vrták na kaštany Špejle, Lihvý fix, čička, jehla, lněná niť Tmavý kartn, transparentní papíry, lepidl Mdelářské špejle, prvázek, hedvábný papír, vdvky, štětce, kelímky Peříčka, bublifuky, pinpngáče, křídy, barevná tuš, brčka, kartny Vskvky, papír, tuše

4 4) Prsinec Vánce Cíl: Seznámit děti Vánci a jejich významem, splečné setkání rdin. Alespň plvina dětí si vyzkuší výrbu ručníh papíru. Alespň plvina dětí si vyzkuší pečení chleba. Na vánčním setkání rdin drazí alespň plvina rdin. Prsincvé čtení Vánční knížka čteme si dětmi příběh narzení Ježíška, pvídáme si Váncích a jejich zvycích. Husa Líza a vánční hvězda Vánční vyrábění a tradice pznáváme tradice S dětmi nařežeme větvičky barbrky a zkusíme, jestli nám vykvetu (klem 4.12.). Vyrábíme z včelíh vsku - seznámíme děti s živtem včel, necháme děti vnímat včelí vsk čichem, krásně vní Zkušíme tčit svíčky, vykrajujeme zdby, které zdbíme křením. Vyrábíme řetězy ze slámy - sláma se nastříhá na kusky a navléká se splu s dřevěnými králky. Pečeme vánční cukrvím, zdbíme perníčky. Vyrábíme Svět (zdbené jablíčk) d jablka napícháme špejle, na které si děti navléknu sušené švestky, sušená jablíčka, rzinky Ozdbíme červenu mašličku. Vánční přáníčka aneb jak je papír cenný učíme se vyrábět ruční papír Vyrábíme ruční papír, který následně zdbíme jak vánční přáníčk. Vánční slavnst (akce pr děti a jejich rdiče a s prardiči) Ptkáváme se ve šklce s rdiči i prardiči. Pvídáme si, jak se dříve slavily vánce. Prbíhá chutnávka dnesených vánčních dbrt. Zkušíme si některé vánční zvyky: : dlévání cínu (cín rztavíme v naběračce a s pmcí necháme děti překlpit cín d vdy, děti hádají, c dlitý tvar znamená) : házení střevícem (kam ukazuje špička?) : puštění ldiček (každý si vyrbí svu ldičku ze skřápky a pté je puštíme na hladinu) : krájení jablíček :vyrábíme barevné hvězdy a rzety d ken z transparentníh papíru. Splečně si zapálíme prskavky a zpíváme kledy. Chleba jak h dělaly naše babičky učíme se, jak se pekl chleba Ukážeme dětem klběh semínk - rstlinka - bilí - muka chleba. Pvídáme si tm, z čeh se vyrábí chleba. Zkušíme si h splečně upéct. Pečeme pečiv z bi celzrnné muky, vyrábíme si a živíme kvásek z žitné muky a pak h užíváme k výrbě chleba (nechat klíčit bilná zrna na vatě). Pzveme si jednu z babiček, která nám pmůže a phvří tm, jak se t dělal dříve. Knížka Vánční knížka a Husa Líza a vánční hvězda Včelí vsk, knty, pdlžky, dřevěné králky, saturna, surviny na pečení cukrví Malá vykrajvátka na svíčky, větší vykrajvátka (zdby), kření (bbkvý list, nvé kření, pepř, skřice, badyán), prvázek, tvřítka na vsí hnízda špejle, stuha, sušené švestky, jablíčka Síta, sušené květiny (sléz, heřmánek) mixér Cín Malé svíčky Jablka Prskavky Barevný transparentní papír Obrázky ( tm jak se peče chléb), celzrnná muka, bilná zrna, vata

5 5) Leden Staráme se lesní zvěř v zimě Cíl: Seznámit děti s tím, jak můžeme v zimě pečvat zvířátka. Alespň plvina dětí si vyzkuší výrbu krmítka. Alespň plvina dětí si vyzkuší výrbu ljvých kulí. Děti znají, jaké ptraviny mhu nechat zvířátkům v lese. Ptáčci učíme se pečvat ptáčky Krmítka: S pmcí jednh tatínka či dědečka vyrbíme krmítk a umístíme h za kn. Necháme děti sypat semínka d krmítka a následně zkusit být tak ptichu, aby byl mžné pzrvat ptáčky, c přilétají ke krmítku. Ljvé kule:vyrábíme ljvé kule z rzehřátéh tuku a semínek. P uschnutí zkumáme všemi smysly rzdíl mezi vyrbenými a kupenými kulemi. Umístíme ljvé kule d takvé vzdálensti d kna, aby byl mžné pzrvat peřence a přítmnst dětí je nevyrušila. Šišky pr ptáčky šišky zavěšené na prvázku namčíme d rzehřátéh lje a následně psypeme semínky. Průzkum stp ve sněhu učíme se pznávat stpy Hledáme a ukazujeme si stpy zvířat ve sněhu. Pvídáme si, kmu stpa patří. Stpujeme, kam zvíře běžel. Zkušíme je dlít je ze sádry. Pznatky z průzkumu mhu děti využít při hře. Výprava za zvířátky učíme se pečvat zvířátka v zimě Každé dítě si d batůžku dá předem nasbírané pldy a půjdeme bdarvat lesní zvířata. Pzveme myslivce, který dětem ukáže, jak se v zimě zvířata stará, zkusíme vystpvat vybrané zvíře až k jeh nře. Ve šklce si prhlídneme brázky zvířátek, která žijí u nás a třídíme je na ty, která v zimě spí a která ne. Exkurze d zakvatera pznáváme nvá zvířátka Pdíváme se s dětmi na zvířátka, která bychm v lese nezahlédli. Pvídáme si, která zvířátka žijí v ČR a která ne. Chutný běd učíme se, čím krmit zvířátka Pvídáme si tm, které jídl by mhli jíst jak lidé, tak zvířátka. Některé druhy vce a zeleniny nakrájíme a splu s rhlíky a chleby je navážeme na prvázky. Při prcházce si vybereme jeden strm, na který pchutky navěsíme. Prkýnka, hřebíky, kladiv, drát semínka na krmení, ljvé kule, semínka (směs neb slunečnice), mák, lůj Sádra, mistička na sádru Dřevěné pexes zvířecí stpy Kartičky s našimi zvířátky Vstupné, dprava Ovce, zelenina, prvázek

6 6) Únr Mrzne Cíl: Seznámit děti se zimu sněhem, mrazem, ledem a s tím, c v tut dbu dělají zvířata. Všechny děti se pdílí na zimním úklidu před šklku Alespň plvina dětí si vyzkuší výrbu zdb d mrazu a ví, c se z vdy v mrazu stane. Děti se účastní dramatické hry na zvířátka. Lednvé čtení - čteme si příběhy t, jak se mají rstliny v zimě Skřítek křínek na pkračvání.. Zimní práce učíme se, c je třeba v zimě dělat Pvídáme si tm, jak bychm se měli v zimě starat míst před šklku. Následně si vše venku vyzkušíme hrabeme a zametáme sníh, cestu sypeme ppelem d chalupářů. Mráz zkumáme mráz Ozdby - pvídáme si tm, c udělá mráz s vdu za knem. D siliknvé frmičky dáme kusek drátu, dprstřed můžeme něc vlžit (kření, kamínek) a za kny necháme zmrznut. Zmrzlé zdby zavěsíme na vybraný strm. Malujeme mráz na akvarelvý papír zapíjíme barvy zimní (mdrá, šedá, fialvá ), psypeme slí, která vyčarujeme mráz. Sněhvé stavby Lampičky: ze sněhvých kulí pstavíme lampičku a umístíme svíčku. Jaké je rční bdbí? učíme se rční bdbí Pvídáme si rčních bdbích prhlížíme si brázky a třídíme, c se dělá v létě (brázky dětský her, práce v zemědělství, změny v přírdě ) Hrajeme s dětmi stlní hru. Děti mají za úkl přiřazvat kartičky s brázky k destičkám správnéh rčníh bdbí. C dělají zvířátka, když mrzne? Vyrbíme si jednduché masky zvířátek (škrabšky) z plsti. Následuje dramatická hra Na zvířátka. Děti předvádějí, c jejich zvířátka dělají. Pznáváme zvířátka všemi smysly Pznáváme hmatem, jaký mají zvířátka pvrch těla, před tím, než se za nimi na jaře vypravíme dpravdy (při skládání puzzle si děti mhu sahat kžíšek králíčka, kčky neb peří slepičky). C jí zvířátka v zimě? Kde bydlí? Pvídáme si a pakujeme, c jí zvířátka v zimě a kde bydlí. Znalsti děti uplatňují při práci s didaktickými pmůckami. Vlčky a mráz Zkumáme vlčky každá je jiná Prhlížíme si vlčky lupu. Vystřihujeme vlčky z papíru a zdbíme jimi kna. Knížka Skřítek křínek Malá hrabla, lpaty a kšťátka na sníh Kýbl a lpatky na ppel Siliknvé frmičky, drátek Akvarelvý papír, anilínvé barvy, štětec, sůl Svíčky Hra Rční bdbí Obrázky změn vlněná plst, gumička a bavlnky, nůžky čepičky zvířátka hra Tactil Lt, hmatvé puzzle Farma Dřevěné puzzle: Kd c jí, Kd kde bydlí Hra: Nakrm zvířátka lupa Nůžky, bílý papír

7 7) Březen Příchd jara Cíl: Seznámit děti s příchdem jara, s Veliknci a jejich významem, splečné setkání rdin. Všechny děti pmáhají v péči šklní plíčk. Každé dítě se sam stará svůj květník s sením. Alespň plvina dětí si vyzkuší výrbu pmlázky a barvení vajíček. Březnvé čtení Veliknční knížka tradice Veliknc. Veliknce pznáváme a zkušíme si tradice Pvídáme si Velikncích, jak je kd slaví a c k nim patří. Barvíme vajíčka (učíme se, jak se barví vajíčka, zkušíme i ve slupkách d cibule) Zdbíme veliknční vajíčka různými technikami malujeme, plepujeme je vlčkami a skřápkami). Vyrbíme Lít - Lít je strmeček (symbl jara a živta, je zdbený papírvými květy a barevnými vejci), chdila s ním p vsi děvčata, aby si vyprsila kledu. Hrajeme kuličky. Pečeme jidáše Veliknční slavnst (pr děti s rdiči, prardiče, veřejnst) Pleteme pmlázky s šikvným a chtným tatínkem neb dědečkem. Namalujeme si květináčky, d kterých zasejeme semínka (děti si je dnesu dmů a budu je zalévat). Jak zdbu d sení vyrbíme zápich (kuřátk, vajíčk, zajíček ). Veliknční knížka Barvy na vajíčka, štětce, vejce, lepidla Muka, vajíčka Kuličky Stuhy, prvázek prutky Akrylvé barvy, hlína, špejle, sení, barevný kartn Jarní práce na zahrádce učíme se pěstvat rstliny Dmluvíme se se známými zahrádkáři z nedaleké klnie, sejeme či sázíme si malé zeleninvé plíčk. Chdíme h s dětmi bčas zalít, dplevelit a naknec sklidit a sníst. Malu zahrádku si uděláme i v květníku za knem zázemí šklky, pr rychlé sklízení např. pažitka, řeřicha na chleba apd Šneci Pkusíme se najít něklik šneků, které se snažíme patrně przkumat. Kdy najdeme šneky nejsnáze? Jaký je rzdíl mezi šnekem a slimákem? C šnek žere? Můžeme vyzkušet šnečí závdy. Najdeme s dětmi i prázdné ulity, umyjeme je a dmdelujeme šneky (ulity můžeme navíc pmalvat). Jar v ZOO pzrujeme, jak se prbuzí zvířata Pvídáme si tm, jak se zvířata p zimě prbuzí. Vše vidíme na vlastní či. Seznamujeme se s nvými zvířaty a jejich mláďaty, zaměříme se na statek Lüftnerka. Malé nářadí - hrábě, lpaty, mtyčky, krpáčky, truhlíky Semínka, sazeničky Akrylvé barvy, fim sft, štětce Vstupné d ZOO

8 8) Duben Zvířata a mláďata Cíl: Seznámit děti s příchdem jara, s Veliknci a jejich významem, splečné setkání rdin. Alespň plvina dětí se zúčastní výletu d Prusin. Děti si splečně zahrají hru Ltt zvířata. Děti mají přirzený zájem didaktické pmůcky k vývji zvířat. Dubnvé čtení Kzí knížka prhlížíme si a čteme knížku živtě kz a těšíme se na výlet za nimi. Slyšíš dbře jak zvířátka? Vyrbíme zvukvé pexes: d balů d kindervajíček nasypeme různé surviny (vždy dvě stejné). Zkušíme, jestli dvjice rzlišíme zvukem. Živt na farmě - pznáváme živt na farmě Pvídáme si farmách, zvířatech, která zde žijí. Děti hledají pdle příběhu daná zvířata. Vydáme se na Výlet d Prusin. Děti zažijí prgram Na Prusinském dvrku (zaměřený na dmácí zvířata). Před výletem si splečně pvídáme statku, prhlédneme a přečteme si Kzí knížku. Mláďata - učíme se mláďata Pvídáme si tm, že se na jaře rdí mláďátka. Zkušíme si vzpmenut, jaká známe. Vše si děti mhu vyzkušet při stlní hře. Úklem je přiřadit mláďata ke svým rdičům na hrací desku, kde jsu brázky dspělých zvířat a brysy mláďat. Jedntlivé díly se spjují jednduše pmcí suchéh zipu. Jak se zvířátka vyvíjí? učíme se fáze vývje zvířat Pvídáme si tm, že zvířata se během živta vyvíjí. Ukážeme dětem vývj slepice, mtýla, berušky a žáby. Pstupně. Vypravíme se k rybníku najít žáby v některé vývjvé fázi. Ovčí vlna pznáváme večky Prhlížíme si a zkumáme včí vlnu všemi smysly. Pvídáme si tm, jak se vyrábí a k čemu se využívá. Vyrábíme večku z vlny: Na přehyb kartnu namalujeme těl večky, vystřihneme a těl mtáme pramenem vlny Ovečky děti uvidí v Prusinech. Pznáváme zvířata Děti zkuší na základě předchzích zkušenstí přiřazvat kartičky k miniaturám zvířat. Kzí knížka Ččka, fazle, cukr, písek, hřebíčky Cestvné, vstupné Kzí knížka Stlní hra Ltt zvířata Mntesrri pmůcky vývj žáby, mtýl, beruška a puzzle žába Kartn, včí run, lepidl Tisk, miniatury dmácích zvířat

9 9) Květen Luka a hmyz Cíl: Seznámit děti s luku a frmami živta, které zde mhu najít. Alespň plvina dětí ví, jak se vyrábí med. Alespň plvina se zúčastnila výletu na Šídlvák. Děti se pdílejí na výrbě herbáře. Děti splupracují při vaření čaje. Květnvé čtení - Včelka Sluněnka - včeličce, která se splu Knížky Včelka Sluněnka a Mizící hmyzíci se včelím městem připravuje na jar, pržívá však také mnhá dbrdružství, u lískvéh keře, u lípy, v nčním lese a při setkání s lidmi. Mizící hmyzíci jsu t phádky, která dětským čtenářům ptevře kénk d tajemnéh světa dbře známých drbných živčichů. Herbář pznáváme rstliny Čtvrtky, desky, lepenka Při prcházce nasbíráme základní rstliny. Zhtvíme s dětmi Kartičky s rstlinami a zvířaty jednduchý herbář vylisujeme rstliny. Zkušíme květiny z jedntlivých stanvišť přiřazvat d stanvišť (les, ple, luka), přiřazujeme k nim i zvířata. Luka a kně seznamujeme se s luku a s kňmi Výlet na ranč Šídlvák. Cestu si hrajeme na luce, zkumáme pd lupu vše, c zde rste. Pslucháme zvuky hmyzu. Pzrujeme zblízka vše klem Pmcí lupy a zvětšvací krabičky se díváme na hmyzí říši zblízka. Svatjánská slavnst (děti s rdiči, veřejnst) bjevujeme svět Pznáváme bylinky všemi smysly, čucháváme. Hledáme, c mají splečné (barva, velikst ). Vyrábíme si vnné bylinkvé pytlíčky, bylinkvá mýdla (rzstruháme mýdl a přidáme bylinky), kupelvu sůl (d sklenice hrubzrnná sůl a bylinky). Vaříme vlastní čaj z bylinek chutnáváme různé druhy. Výlet za rstlinkami Strávíme den v Luftvě zahradě a vyjedeme vlakem k velké rzkvetlé luce. Jůlinka z jedlé zahrádky splečně si prhlídneme a přečteme knihu, pvídáme si tm, jaké známe jedlé a jedvaté rstliny, splečně zkusíme nějaké najít. Barvy přírdy zjišťujeme, jaké barvy má přírda Pzrně se rzhlížíme klem sebe. Na paletku z papíru si děti nalepují c nejvíce přírdnin různých barev. Druhu paletku si děti přírdninami barvují. Mravenci pzrujeme mravence Pzrujeme a zkumáme mravence za pmci pracvníh listu mraveniště. Včelka Mája učíme se včelách, úlech a medu Ukážeme dětem frmu her a návštěvu u včelaře, jak vše funguje v úlu (prstr zapjit rdiče a prardiče). Pvídáme si tm, jak se vyrábí med. Ochutnáváme něklik druhů medů (luční, lesní ). Pavučina seznamujeme se s pavuky Najdeme s dětmi pavučinu, prhlédneme si její stavbu, jak je slžitá. Děti si pmcí prvázku zkusí mezi strmy uplést vlastní pavučinu. Panenka z trávy Zkusíme s dětmi vyrbit panenku z trávy, takvu, s jaku si kdysi hrávaly malé děti. Věnečky z pampelišek zkusíme s dětmi uplést. Vstupné Mntesrri pmůcky květiny, bruci a hmyz, lupy Lupy, zvětšvací kelímky Bylinky, látkvé pytlíčky, stuhy, struhadl, vykrajvátka, mýdla, kupelvá sůl Cestvné Kniha Jůlinka z jedlé zahrádky Kartn, nůžky, bustranná lepicí páska Kpírvání, trjbké pastelky, tužky Lesní mimičarvání Medy, brázky květů rstlin, plástve Mntesrri pmůcky včela Prvázek Tráva, pampelišky, prvázek

10 10) Červen Vda Cíl: Seznámit děti vlastnstmi vdy a s klběhem vdy v přírdě. Děti dkáží u základních materiálů říci, zda budu plavat na vdě, či ne (dřev, kámen) Děti ví, na c se vda pužívá (pití, vaření, zalévání, mytí ) Červnvé čtení Mkré phádky seznamujeme se Mkré phádky s různými druhy vd (mře, rybník, tůňka). Cyklus vdy Filtry, hadice, trubky, kyblíky, bábvky Pzrujeme déšť, luže, rybník, mraky. Pvídáme si, jak vda přírdu kluje na tt téma hrajeme dramaticku hru. Zkušíme vdu usměrnit, vybudvat u rybníka v písku jezírk, přečerpat vdu na jiné míst Dbáme na nepškzení přírdy. C plave? zkumáme vlastnsti věcí Různé materiály Zkušíme, které materiály ve vdě plavu a které se ptpí. Duchvé ptka Akrylvé barvy, štětec Malujeme na kameny brázky dle fantazie dětí. Namalvané kamínky zkušíme dát d vdy. Z něklika kamenů zkušíme pskládat panáčky. Vda, důležitý pmcník při Ovčí run, mýdl Výrbě marmelády: uvaříme si marmeládu z jahd sklizených na zahrádce a dkupených. Plstění: z vlny vyrábíme plstěné míčky či zabalená mýdla mkrým plstěním. Dětem ukážeme klběh: survina - zpracvání - pužívání výrbku - likvidace Kelímek s vdu Papír Z papíru si slžíme jednduchý kelímek, d kteréh nalijeme vdu. Necháme děti z kelímku napít. Pzrujeme, za jak dluh se kelímek rzpadne. Kuzelná vda zkumáme vlastnsti vdy Sklenice D sklenic přisypáváme ptravinářská barviva a sledujeme c Ptravinářská barviva se děje. Barevné papíry, nůžky D sklenic nalijeme různé mnžství vdy. Vytváříme zvuky přejížděním prstu p krajích. Hrajeme na sklenice lehkými údery lžící. Kvetucí lekníny z papíru vystřihneme a pskládáme lekníny, slžené plžíme na vdu a sledujeme, jak rzkvétají (rychlst závisí na nasákavsti papíru). K čemu ptřebují vdu živé rganismy Ptravinářské barviv Pkus s rstlinami d vdy barvené ptravinářskými barvami vlžíme řapíkatý celer a bílý karafiát, s dětmi sledujeme, jak se rstlina zbarví rstliny ptřebují vdu. Vstupné ZOO C žije ve vdě půjdeme se pdívat d ZOO na expzici Česká řeka.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ. http://www.nazadusi.webzdarma.cz/ http://www.luznice.cm/2012/ LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ Čísl: 27. / 2012 pr týden: 25. 7. 2012 1. 8. 2012 pravidelně nepravidelný týdeník z Lužnice a klí POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Databáze odborné slovní zásoby v českém jazyce

Databáze odborné slovní zásoby v českém jazyce Databáze dbrné slvní zásby v českém jazyce Psílení dbrnéh prfilu žáků zvýšením jejich jazykvých a dbrných kmpetencí aneb Anglicky mluvící prdavači v bchdech v Mravskslezském kraji CZ.1.07/1.1.07/11.0024

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I Vyská škla chemick-technlgická v Praze Ústav knzervace ptravin a technlgie masa Sylabus textů k přednáškám z předmětu Technlgie zpracvání vce a zeleniny I Dc. Ing. Jarslav Dbiáš, CSc. Prvizrní učební text

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

Enviromentální výchova v MŠ Radost

Enviromentální výchova v MŠ Radost Enviromentální výchova v MŠ Radost Našim hlavním úkolem v rámci environmentální výchovy je přispět k tomu, aby děti předškolního věku pochopily, že prostředím je všechno kolem nás - lidé, společnost i

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál VÝhY PLSTVÝh PTrubÍ luhá živtnst Vyská dlnst abrazi Nízká hmtnst Pružnst a nerzbitnst Vyská bilgická a krzní dlnst Výbrné a stálé

Více

Celoroční plán výchovně vzdělávací činnosti ŠD při ZŠ Radňovice KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

Celoroční plán výchovně vzdělávací činnosti ŠD při ZŠ Radňovice KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Celoroční plán výchovně vzdělávací činnosti ŠD při ZŠ Radňovice KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán ŠD na září: HRAJEME SI S KAMARÁDY ANEB ŘÍŠE PŘÁTELSTVÍ Společenské hry, hry se stavebnicemi

Více

MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU

MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU - 1 - 1. SPOLEČENSKÝ STYK... - 3-1.1 ZÁSADY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ, ZÁKLADNÍ POJMY... - 3-1.2 SPOLEČENSKÉ PŘEDNOSTI... - 3-1.3 POZDRAVY... - 5-1.4

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál OSH 1. GRVITČNÍ KNLIZE VŠEOENÉ ÚJE.................................strana 3 2. ÚJE K PROJEKTOVÁNÍ KNLIZČNÍH POTRUÍ.............................strana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MŠ Mozaika Jihlava 2012 MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol Autoři

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

ŠVP na školní rok 2014/2015. Název ŠVP: Když sluníčko hřeje, pořád se něco děje. Integrovaný tematický celek: Sluníčko na cestách

ŠVP na školní rok 2014/2015. Název ŠVP: Když sluníčko hřeje, pořád se něco děje. Integrovaný tematický celek: Sluníčko na cestách ŠVP na školní rok 2014/2015 Název ŠVP: Když sluníčko hřeje, pořád se něco děje Integrovaný tematický celek: Sluníčko na cestách Integrovaný tematický celek školního roku 2014/2015 nese název Cestujeme

Více

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál Ochrana živtníh prstředí je věcí nás všech. Vda, tedy i pdzemní vda je naším velkým bhatstvím a živtdárnu tekutinu. Její čisttu musíme prt chránit. Jedním ze zdrjů znečištění

Více

PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny.

PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny. PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny. BRAMBORY CIBULE MRKEV HRÁŠEK ŘEDKVIČKA 87 SALÁT ČESNEK PAPRIKA OKURKA BROKOLICE 88 PL č. 2 Zdraví z bylin 1. přečti text 2. škrtni špatné odpovědi

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

MICHAEL - občasník farnosti Staré Město - č.30/vánoce

MICHAEL - občasník farnosti Staré Město - č.30/vánoce MICHAEL - bčasník farnsti Staré Měst - č.30/vánce 2004 Bží Narzení: Bůh vybral právě tu nc před dvěma tisíci lety, aby se uskutečnil Jeh Betlémské mystérium. Pr nás a pr naši spásu. Lucian Pavartti, známý

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín

Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín OBSAH strana 1. Identifikační údaje o škole 2 2. Obecná charakteristika školy 3 3. Podmínky vzdělávání 3

Více