Manuál pro lektory VP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál pro lektory VP"

Transkript

1 Manuál pro lektory VP Název programu: Cesta vody vodovody Anotace: Voda je pro náš život naprosto nepostradatelná. Čím vším si ale musí projít při cestě do umyvadel a dřezů v naší domácnosti? Kolik jí spotřebujeme? Co se s ní děje dál? Jak člověk nakládá s vodou, co konkrétně je ještě možné vylepšit? Na tyto a mnoho dalších otázek děti postupně naleznou odpověď v tomto výukového programu. Seznámí se podrobněji s procesy úpravy pitné vody, na vlastní kůži si vyzkouší, jak funguje čistírna odpadních vod. Zařazení do RVP: Dle rámcových vzdělávacích programů tento VP navazuje na průřezové téma Environmentální výchova a dále rozvíjí klíčové kompetence k učení a řešení problémů. Vhodně doplňuje a prohlubuje vědomosti žáků z oblasti přírodovědy (biologie), konkrétně především v oblasti ekologie a ochrany přírody. Cílová skupina: mladší žáci: třída starší žáci: třída MLADŠÍ ŽÁCI Cíle pro mladší žáky: Žáci si uvědomí, že získat pitnou vodu pro domácnost není snadné, a proto je třeba vodou šetřit. Vyjmenují činnosti v domácnosti, při kterých spotřebováváme pitnou vodu a rozlišují, které z nich jsou na spotřebu vody nejvíce náročné a které naopak méně. Vyjmenují zdroje pitné vody a stručně popíší cestu vody od zdroje až k nám do kohoutku. Rozlišují pojmy úpravna pitné vody a čistírna odpadních vod. Stručně popíší proces čištění odpadních vod. Použité pomůcky: CD přehrávač (dodá škola), CD se zvuky vody, provázky, kartičky, puzzle (cesta vody do domácnosti), kartičky s aktivitami (pantomima), PET lahev s vodou, malá sklenička (štamprle), lžička (demonstrace množství vody na Zemi), obrázky na dokreslení cesty vody do domácnosti (podle počtu žáků), balená voda, kelímky; zalaminované obrázky Vírská přehrada povrchová voda, Březová nad Svitavou podzemní voda, hra na ČOV - šátky, provaz, kartičky s obr. bakterií, kartičky s mycími přípravky, kartičky s odpadky a pracovní listy dle počtu žáků. OSNOVA PROGRAMU pro mladší žáky (3. 5. třída) 1. Představení lektorky a Rezekvítku (podle programu také výukový program) 2. Rozpoznání zvuků (CD s nahrávkou) 3. Rozdělení do skupin 5 skupin (provázky nebo kartičky či jiná alternativa) 1

2 4. Pantomima na spotřebu vody (kartičky s aktivitami na spotřebu vody rozdat po dvou kartičkách do skupiny) 5. Seřazení kartiček s aktivitami (kartičky s aktivitami na spotřebu vody) 6. Demonstrace Kolik je pitné vody na světě (pomůcky: obrázek zeměkoule, petláhev, štamprdle, lžička) 7. Dokreslit obrázek Cesta vody pracovní list 8. Sestavení puzzle jako odpověď na to, jaká je cesta vody než se dostane k nám domů do kohoutku 9. Odkud voda je Zdroje pitné vody (pomůcky: zalaminované obrázky Vírská přehrada povrchová voda, Březová nad Svitavou podzemní voda) 10. Hra na ČOV (pomůcky: šátky, provaz, kartičky s obr. bakterií, kartičky s mycími přípravky, kartičky s odpadky) 11. Pracovní list STARŠÍ ŽÁCI Cíle pro starší žáky: Žáci si uvědomí, že získat pitnou vodu pro domácnost není snadné, a proto je třeba vodou šetřit. Vyjmenují činnosti v domácnosti, při kterých spotřebováváme pitnou vodu a rozlišují, které z nich jsou na spotřebu vody nejvíce náročné a které naopak méně. Vypočítají si vlastní spotřebu vody za den a srovnají ji s ostatními spolužáky. Vyjmenují zdroje pitné vody a stručně popíší cestu vody od zdroje až k nám do kohoutku. Rozlišují pojmy úpravna pitné vody a čistírna odpadních vod. Stručně popíší proces úpravy pitné vody a čištění odpadních vod. Použité pomůcky: CD přehrávač (dodá škola), CD se zvuky vody, provázky, kartičky, kartičky s aktivitami (pantomima), PET lahev s vodou, malá sklenička (štamprle), lžička (demonstrace množství vody na Zemi), pracovní listy (podle počtu žáků), obrázky jednotlivých fází úpravy vody na pitnou, kartičky s názvy fází úpravy vody, kartičky s popisem funkce jednotlivých fází úpravy vody; balená voda, kelímky; zalaminované obrázky Vírská přehrada povrchová voda, Březová nad Svitavou podzemní voda, hra na ČOV - šátky, provaz, kartičky s obr. bakterií, kartičky s mycími přípravky, kartičky s odpadky OSNOVA PROGRAMU pro starší žáky (5. 7. třída) 1) Představení lektorky a Rezekvítku (podle programu také výukový program) 2) Rozpoznávání zvuků (pomůcky: CD přehrávač zajistí škola + CD se zvuky) 3) Rozdělení do skupin (např. pomocí provázků, losování kartiček, losování částí puzzle a skupinu vytvoří, když složí obrázek, losování obrázků, které spolu nějak souvisejí) 4) Pantomima - aktivity spojené se spotřebou vody v domácnosti (pomůcky: kartičky s aktivitami) 5) Seřazení kartiček se spotřebou vody včetně hodnot spotřeby (pomůcky: kartičky s aktivitami stejné jako v předchozím úkolu + kartičky s hodnotami spotřeby vody) 6) Výpočet kolik denně žáci spotřebují vody 2

3 7) Demonstrace - Kolik je vody na světě - pitné vody s petlahví + štamprle + kapka (pomůcky: petlahev, štamprle, lžička, obrázek zeměkoule) 8) Přiřadit k obrázkům název a text o funkci fáze úpravy vody (obrázky jednotlivých fází, kartičky s názvy, kartičky s popisem funkce) 9) Pracovní list 10) Ochutnávka vody srovnání chuti vody z vodovodu a balené neperlivé vody (balená voda, kelímky) 11) Zdroje pitné vody pro Brno (pomůcky: zalaminované obrázky Vírská přehrada povrchová voda, Březová nad Svitavou podzemní voda) 12) Hra na ČOV (pomůcky: šátky, provaz, kartičky s obr. bakterií, kartičky s mycími přípravky, kartičky s odpadky) 13) Pracovní list PODROBNÝ POPIS PRŮBĚHU PROGRAMU 1. Představení lektorky a Rezekvítku mladší i starší žáci 2. Rozpoznávání zvuků mladší i starší žáci (pomůcky: CD přehrávač zajistí škola + CD se zvuky) 3. Rozdělení žáků do skupin mladší i starší žáci Děti rozdělíme do 3-5 pracovních skupin, podle počtu žáků ve třídě. Není vhodné nechat děti, aby se rozdělily do skupin samy. Rozdělíme je vhodnou metodou, přiměřenou věku žáků. popřípadě pokud se do toho angažuje učitel, tak ho nechat děti rozdělit, často ví proč to dělá a kdo s kým nemá být. 4. Pantomima mladší i starší žáci Každá skupina dostane určitý počet kartiček s aktivitami v domácnosti spojenými se spotřebou vody, tak aby se neopakovaly. Kartiček je 11, pokud je 5 skupin, každá skupina dostane 2 kartičky a jedna skupina 3. Dáme dítětem cca 1 minutu na přípravu a pak vždy vyvoláme jednu skupinu, která bude předvádět aktivity a ostatní skupinky budou hádat. Kartičky s aktivitami v domácnosti spojené se spotřebou vody Kartičky s hodnotami spotřeby vody 1. Pití 1,5 3 l 2. Mytí rukou 3 l 3. Vaření 5 7 l 4. Spláchnutí toalety 3 12 l 3

4 5. Mytí nádobí v myčce l 6. Mytí nádobí v dřezu l 7. Mytí nádobí pod tekoucí vodou l 8. Sprchování l 9. Praní v pračce l 10. Koupel ve vaně l 11. Mytí auta 200 l 5. Seřazení kartiček se spotřebou vody včetně hodnot spotřeby mladší i starší žáci Dětem rozdáme sadu kartiček s aktivitami z domácnosti u nichž se spotřebovává voda a také sadu kartiček s hodnotami spotřeby vody při těchto aktivitách. Děti mají za úkol aktivity seřadit podle toho, jak jsou náročné na spotřebu vody. Starší žáci také ke každé aktivitě přiřadí hodnotu spotřeby vody, která dané aktivitě odpovídá. Až budou děti hotové aktivitu zkontrolujeme. Dobré je se zeptat, jestli je něco překvapilo. První aktivita nejméně náročná na spotřebu vody Poslední aktivita nejvíce náročná na spotřebu vody Řešení: 6. Výpočet kolik denně žáci spotřebují vody starší žáci Každá skupina má za úkol vypočítat jaká je jejich průměrná spotřeba vody za den. Buď každý žák vypočítá svoji průměrnou spotřebu vody za den nebo udělají průměrnou spotřebu jako skupina. Řekněte dětem, jak mají postupovat: nejdříve si vyberou aktivity, které denně sami dělají nebo je někdo dělá za ně (jídelna - vaření - chodí na obědy). K vybraným aktivitám přiřadí průměrnou hodnotu spotřeby vody, kterou si vypočítají z předložených kartiček (př.: sprchování - spotřeba vody: l => průměrně se u sprchování spotřebuje 55 l vody). Lektorka napíše na tabuli denní spotřebu vody každé skupiny a s dětmi vypočítají celkový průměr spotřeby vody na žáka v rámci celé třídy. Na závěr okomentovat, jaká je průměrná spotřeba vody na osobu i den v ČR a jak je to ve světě. Zdůraznit, že máme štěstí, že žijeme v zemi, kde je pitné vody dostatek, ale že tomu tak není po celém světě. TEORIE Příklady specifické spotřeby vody: (v litrech vody na osobu a den) 4

5 USA Vyspělé západoevropské země Česká republika Země třetího světa Hygienické minimum deklarované Světovou zdravotnickou organizací 300 l l 120 l 10 l 100 l zdroj: 7. Demonstrace - Kolik je vody na světě mladší i starší žáci Cíl: Děti si mají uvědomit, že je pitné vody na světě velmi málo v poměru s celkovým množstvím vody na planetě. Dětem ukážeme obrázek světa a vedeme řízený rozhovor: Příklad otázek: - Jaká barva převládá na obrázku? - Co tato barva znázorňuje? - Je tady na Zeměkouli více vody nebo pevniny? Ano na Zemi je Vlastní demonstrace: Petlahev naplníme vodou z kohoutku přibližně do 70 %, dětem vysvětlíme, že petlahev je naše Země a voda v ní symbolizuje veškerou vodu na Zemi, vzduch v lahvi je pevnina. Pak odlijeme do štamprlete vodu z petky a dětem vysvětlíme, že je to veškerá sladká voda na Zemi. Zeptáme se dětí, co za vodu tedy zbylo v petlahvi slaná voda v mořích a oceánech. Pak vezmeme lžičku a na nesavý materiál uděláme kapku, která symbolizuje veškerou pitnou vodu na světě. TEORIE - Z celkové plochy povrchu Země zaujímají oceány a moře cca 71 % a pevnina zbytek tzn. 29 %. - Z celkového množství vody na Zemi je slané 97,6 % a sladké 2,4 % (většina sladké vody je vázána v ledovcích 74 %, 25% tvoří podzemní voda a zbylé cca 1% je dostupné pro člověka, pozor pouze 0,27 % sladké vody je vhodné k výrobě pitné vody). - Stav ve světě: Podle WHO umře ročně 1,5 milionu dětí v důsledku průjmových onemocnění - ta jsou ve většině případů způsobena právě závadnou vodou nebo chybějící sanitací další info a zajímavosti na: 8. Dokreslit obrázek cesta vody k nám do kohoutku mladší žáci 9. Puzzle mladší žáci 5

6 Děti si sestaví puzzle, kde je vyobrazena cesta vody ze zdroje až k nám do kohoutku. Pak dostanou pojmy jednotlivých fází cesty vody k nám do kohoutku a přiřadí je k objektům na obrázku puzzle (zdroj pitné vody, vodojem, pitná voda v domácnosti, úpravna pitné vody). Lektor zkontroluje správnost přiřazených názvů a pak si společně s dětmi cestu popíší a zdůrazní se jim úpravnu pitné vody stručně se okomentuje její funkce, aby děti pochopily, že se musí voda upravit, předtím než se jí mohou napít. 10. Přiřadit k obrázkům název a text o funkci fáze úpravy vody starší žáci cíl: Děti mají přijít na to, že pitná voda než se dostane k nám domů do kohoutku musí projít nějakou úpravou, aby nebyla zdravotně závadná. rozhovor: Nejdříve se dětí zeptáme, odkud si myslí, že pochází voda, která jim teče doma z kohoutku. Kde se ta voda bere? (Obecně: Podzemní podzemní voda, dostává se z podzemí pomocí vrtů, povrchová jezera, přehrady, řeky; Brno Bere vodu z podzemí v oblasti Březové nad Svitavou a také z Přehrady Vír přehrada na řece Svratce) Do každé skupiny rozdáme obrázky fází úpravy vody a také texty, které jednotlivé fáze úpravy popisují (texty by jim měli pomoci) lektor skupiny obchází a radí jim, pomocí dobře mířených otázek a rad, třeba v textu upozornit na klíčová slova společně si to zkontrolovat a jednotlivé fáze okomentovat - ve stručnosti Řešení viz. přílohy TEORIE Upozornění: v různých typech a různých velikostech úpraven pitné vody se jednotlivé stupně úpravy vody liší pro úplnost a co největší přehlednost zde uvádíme více podrobností; schéma na pracovním listu je zjednodušené, přiměřeně věku dětí. Výklad je vždy důležité přiměřeně přizpůsobit schopnostem konkrétních žáků. Teorie: Nejdříve ze všeho je třeba vodu ze zdroje (přehrada zdroj vody, obr 1.) (podzemní voda = studna, vrt; povrchová voda = řeka, přehrada) odebrat do jímacího zařízení. Z něj se voda vede do úpravny vod, kde se musí připravit a upravit na potřebnou kvalitu. Hned při odběru voda protéká přes hrubé a následně jemné česle (česle obr.: 2,) kde dochází k mechanickému odloučení nejhrubších plovoucích a vznášejících se nečistot (např. velké kamínky, kusy rostlin apod.). V dalším kroku se podzemní voda okysličuje (fáze aerace čili provětrávání vody) a případně obohacuje ozónem, který zlepšuje její vlastnosti (odstranění zápachu, odstranění mikroorganismů, odstranění železa). Nežádoucí plyny se odstraňují v odvětrávacích věžích. Dále pak voda pokračuje do čiřiče (čiřič, obr. 3), kde probíhá chemický stupeň úpravy vody. Zde se do vody přidávají koagulanty (srážedla) - železitá sůl nebo síran hlinitý Al 2 (SO 4 ) 3, případně se upravuje ph pomocí vápenné vody. Po zhomogenizování a tedy dokonalém rozmíchání je voda odváděna do usazovacích nádrží (usazovací nádrž, obr. 4), jejichž vstupní část slouží jako flokulační nádrže (nádrž, ve které se nečistoty za pomocí srážedla Al(OH) 3 vysráží do podoby vloček či shluků), ve kterých za pomalého míchání probíhá vytváření velkých vysrážených vloček hydroxidu hlinitého Al(OH) 3. Ve vlastních usazovacích nádržích probíhá usazování těchto vloček společně s nabalenými nečistotami. 6

7 Odsazená voda odtéká do objektu filtrace, kde probíhá druhý stupeň separace ve vrstvě křemenného filtračního písku (pískové filtry, obr. 5). Za usazovací nádrží se do vody ještě dávkuje manganistan draselný (KMnO 4 ) pro odstranění manganu (jeho přítomnost ve vodě by způsobila zčernání vodovodních instalací trubek i vašeho kohoutku) a chlór (přidání chlóru a jiných látek, obr. 6). Chlórem (často také ozónem) se ve vodě ničí mikroorganismy (představují riziko infekčních onemocnění úplavice, tyfu, žloutenky, salmonelózy,...). Toto poslední doupravování vody probíhá v reakčních, čili sběrných nádržích (sběrná nádrž, obr. 7). Zde se také pomocí vápenné vody a oxidu uhličitého CO 2 upravuje tvrdost vody. Ve větších úpravnách bývá chemická laboratoř, která soustavně zkoumá a sleduje kvalitu vody, která do úpravny přitéká a která ji opouští. Pak se voda vydá na cestu k našemu kohoutku. Nejdříve se musí, často dlouhým potrubím, dostat do vodojemu to je místo, odkud už může téci samospádem nebo bývá čerpána k nám, do domácností. Na cestě do vodojemu jí často také musí pomoci čerpadla. Ty nápadnější vodojemy nepřehlédneme - jsou to vodojemy věžové (vídáme je jako velké koule na kopci nad městem, v Brně např. v Kohoutovicích). Pak existují také vodojemy podzemní velké nádrže zakopané v zemi (vodojem věžový/podzemní, obr. 8), (cesta do našeho kohoutku, obr 9). Další doplnění podrobné poznámky k desinfekci vody: Ve většině úpraven pitné vody se používají k desinfekci vody sloučeniny chloru spolu s plynným chlorem. Chlor je do vody dávkován z tlakových lahví přímo. Snadno se rozpouští a může tedy okamžitě působit a reagovat s choroboplodnými zárodky a ničit je. Sloučeninou chloru je oxid chloričitý ClO 2 - tato látka je velmi nestabilní a může mít jako koncentrovaný plyn značně explozivní povahu. Bylo by tedy velmi nebezpečné přepravovat tuto látku od výrobce do vodáren, a proto se v úpravně pitné vody připravuje oxid chloričitý na místě ze dvou látek - kyseliny chlorovodíkové HCl a chlorečnanu sodného NaClO 3. Vzniklý ClO 2 se dávkuje do vody za pomocí citlivého dávkovacího zařízení. Reakce chloridových aniontů s chlorečnanovým aniontem v kyselém prostředí: 2 Cl ClO H + 2 ClO 2 + Cl H 2 O další možnosti desinfekce vody: UV záření použití ozonu - tzv. OZONIZACE. Obě dvě tyto metody jsou novější a modernější a nespornou výhodou je, že ve vodě nezůstávají stopy po zápachu chlóru. Nejsou však obecně rozšířeny, neboť jsou s nimi spojené i jisté nevýhody. Jednak jsou finančně poměrně náročné, ale ještě významnější je fakt, že jejich účinek není trvalý. Než se voda dostane ke spotřebiteli - je v potrubí opět vystavována určitým vlivům choroboplodných zárodků a je proto mnohem výhodnější, aby si ponechala látky, které ji budou chránit. Koncentrace chloru se během cesty vody potrubím snižuje, ale přesto určité dostatečné množství zůstává. 11. Práce s pracovním listem starší žáci doplnit názvy jednotlivých fází úpravy pitné vody 7

8 12. Degustace podle času starší žáci cíl: Děti si mají vyzkoušet, jestli poznají podle chuti balenou vodu od vody z kohoutku 13. Zdroje pitné vody pro Brno mladší i starší žáci rozhovor o tom odkud bereme Brno pitnou vodu, ukázat obrázky a okomentovat 8

9 TEORIE Zdroj pitné vody pro Brno Brno má celkem tři zdroje pitné vody: 1) prameniště podzemní vody v Březové nad Svitavou, odkud vedou do Brna dva přivaděče: * - I. březovský vodovod o průměru potrubí mm bere vodu násoskami z hloubek od 17 do 21 metrů, poté ji vede gravitačně údolím řeky Svitavy do vodojemu Holé Hory na Lesné. Tento přivaděč byl postaven v roce 1913 a jeho maximální průtok je 300 l/s. * - II. březovský vodovod má průměr potrubí mm a přivádí vodu v délce 55 kilometrů opět gravitačně do vodojemu na Palackého vrchu. Přivaděč byl dokončen v roce 1976 a jeho maximální průtok činí 1140 l/s. 2) údolní nádrž povrchové vody Vír (postaven na řece Svratce) - štolou o průměru 1600 mm je surová voda vedena do úpravny vody ve Švarci (maximální průtok 2300 l/s) a dále potrubím a štolou gravitačně do vodojemu Čebín, kde ústí do II. březovského vodovodu a je přečerpávána do vodojemu na Palackého vrchu. Pozn.: v uvedeném odkazu se více dozvíte o Vírské přehradě: 3) řeka Svratka s odběrným objektem u Kamenného mlýna a s úpravnou vody v Pisárkách (postavena v roce 1872), která má po rekonstrukci kapacitu 700 l/s. V současné době po připojení Vírského oblastního vodovodu má funkci pouze záložního zdroje, protože odběr pitné vody přímo z řeky ve městě je spojen s mnoha hygienickými problémy. Celková délka vodovodních řadů včetně přivaděčů je cca 1285 kilometrů a je na ní umístěno 62 vodojemů a akumulačních nádrží o celkovém objemu cca 251 tisíc m 3. Kvalita pitné vody v Brně je nadstandardní, aktuální informace o její jakosti lze sledovat na internetových stránkách Závěr: Proces úpravy vody na vodu pitnou je skutečně velmi náročný, ale potřebný. Finanční náročnost tohoto procesu se odráží ve vodném. Vodné je tedy cena za vodu dodávanou z veřejného vodovodu, to je za výrobu a distribuci pitné vody. Pokud čerpáme vodu z vlastní studny, za vodu neplatíme, ale musíme si hradit náklady za její vyhloubení, čerpadlo a rozbory vody. 14. Hra na ČOV (Čistírna odpadních vod) mladší i starší žáci vysvětlíme dětem, že teď si budeme povídat o tom, jak vypadá cesta vody po té, co odteče do kanalizace - Děti mají přijít na to, že odpadní voda neteče přímo zpět do přírody řeky, ale že musí projít ještě čistírnou odpadních vod Vysvětlíme dětem, že teď si na tu odpadní vodu zahrajeme a projdeme stejnou cestu jako prochází odpadní voda. Popis hry: - nejdříve dětem rozdáme šátky a zavážou si oči (protože budou představovat vodu, která teče kanálem a tam je tma), pak se děti chytí provázku, za který je lektorka bude vodit, dobré požádat učitele o pomoc při vodění dětí poslepu, aby se nikomu nic nestalo 9

10 - když se vrátíme do třídy, řekneme dětem, že se na ně nachytala spousta nečistot, odpadků apod. zároveň jim dáme do ruky obrázky s šampónem a mýdlem symbolizují rozpuštěné látky ve vodě a také odpadky apod., které ve vodě viditelně plavou - řekneme dětem, že už odtékáte do ČOV a nejdříve musíte protéci přes česlo podlézt pod provázkem, protože česlo zachytí velké nečistoty jako odpadky, klacky a kamínky,tak děti musí tyto obrázky či odpadky zahodit ještě než pod česlem podlezou, ale pozor, v rukou jim musí zůstat obrázky nečistot, které česlo nezachytí a to jsou právě šampóny a mýdla symbolizující rozpuštěné látky. - přes česla jsme dotekli do 1. usazovací nádrže, zde se usazují nečistoty v podobě kalu - děti stojí chvíli v tichosti na jedné noze, protože znázorňují usazování (klesání nečistot ke dnu). - zprvní usazovací nádrže jsme dotekli do aktivační nádrže - šampon symbolizuje věci rozpuštěné ve vodě děti zde nasbírají bakterie a vymění je za rozpuštěné látky, které tyto bakterie a ostatní mikroorganismy (prvoci a houby) sežerou. - dále tečeme do 2. usazovací nádrže, zde děti opět stojí na jedné noze - zde dochází k usazování posledních nečistot a usazují se zde také bakterie a ostatní mikroorganismy. - vyčištěná voda vyteče do řeky děti se mohou se rozběhnout na druhý konec třídy TEORIE Kanalizace v Brně V převážné části města funguje kanalizace tzv. jednotným systémem, což znamená, že jedním potrubím odtékají splaškové i dešťové vody do čistírny odpadních vod. Aby nedocházelo za velkých dešťů k přetížení stok a nežádoucímu ovlivňování biologických procesů v čistírně, jsou součástí jednotného systému odlehčovací komory zajišťující přetékání zředěných odpadních vod do říčních toků, ještě než přitečou do čistírny. Město Brno bohužel nemá nejvhodnější podmínky pro tento systém, protože všechny využívané řeky mají malý průtok. Zejména později vybudovaná sídliště mají oddílný kanalizační systém, tzn. že do čistírny odpadních vod jsou přivedeny pouze splaškové vody a dešťové vody jsou odváděny zvláštním potrubím přímo do říčních toků. V Brně je vybudováno celkem 1025 km stokové sítě. Čistírna odpadních vod pro město Brno je situována v Modřicích. Původní čistírna byla uvedena do provozu v roce 1961, její poslední rekonstrukce byla ukončena v roce Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do řeky Svratky. (Zdroj: a Čistírna odpadních vod ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD na příkladu centrální ČOV v Brně Modřicích. Kanalizací (č. 1) je voda sváděna do centrální čistírny odpadních vod. 10

11 1. Mechanický stupeň čištění Na přítoku do čistírny protéká voda přes česla (č. 2), kde dochází k zachycení a odstranění hrubých nečistot. Tento hrubší odpad bývá skladován, nebo spalován při vyšších teplotách. Následuje lapák písku, často v kombinaci s lapačem tuků. Další částí mechanického stupně je I. sedimentace v usazovaní nádrži (č usazovací nádrž). Odpadní voda je zde rozdělena na 3 frakce. Na dno sedimentuje tzv. surový kal, který je odčerpáván a odváděn do anaerobního stupně. Uprostřed se nachází mechanicky vyčištěná voda obsahující pouze 10 % nečistot. Tato voda postupuje do biologického (aerobního) stupně. Zcela na povrchu se nachází lehké usazeniny, které jsou shrnovány a skladovány nebo páleny. 2. Biologický stupeň čištění (č. 4 - aktivační nádrž) a) Aerobní stupeň - probíhá v tzv. aktivačních nádržích za přístupu kyslíku - je to rychlý proces, probíhající i za nízkých teplot Limitujícím faktorem a důležitý požadavkem je udržení aerobního prostředí (dostatku kyslíku), proto bývají nádrže intenzívně provzdušňovány. Principem je využití biochemické aktivity heterotrofních aerobních bakterií (ale také hub a prvoků), které ve svém metabolismu odbourají 99 % organického znečištění vody. Mezi hlavní procesy tohoto stupně patří mineralizace, kde se v procesu aerobní respirace odbourávají uhlíkaté organické látky za vzniku CO 2 a vody. Další částí mineralizace je amonifikace, kdy dojde k odbourání dusíkatých organických látek na amonný iont. Dalšími procesy jsou nitrifikace (přeměna amonného iontu na dusičnany), imobilizace a detoxikace. Tyto organismy souhrnně nazývané jako aktivovaný kal mohou být v nádržích kultivovány buď jako suspenze (nádržím se pak říká aktivační systémy, běžné ve velkých ČOV jsou to ty velké nádrže plné šedivých chuchvalců aktivovaného kalu) nebo na pevném nosiči (biofilmové reaktory). Takto zpracovaná voda vstupuje do II. sedimentace (č usazovací nádrž). Zde se usazují poslední zbytky kalu a drobných nečistot. Odtud již odtéká čistá voda, která opouští čistírnu (č. 6 řeka). b) Anaerobní stupeň zpracování usazenin ze sedimentačních nádrží a přebytečných kalů z aktivačních nádrží - doplňující informace pro starší děti - probíhá v kalových vyhnívacích komorách bez přístupu kyslíku - dochází zde k mineralizaci množství organických látek - pomalý proces - nepříjemný zápach jako vedlejší produkt (vzniká bioplyn = metan + CO 2, sulfan, amoniak) Tento plyn využívají čistírny k ohřevu vlastních vyhnívacích nádrží nebo na produkci energie. Zbylý kal, tzv. vyhnilý (neboli anaerobně stabilizovaný) kal se zpracovává a využívá ke skládkování. Vyhnívací nádrže jsou intenzívně promíchávány a udržovány na konstantní teplotě 35 C, aby byl zajištěn růst mezofilních bakterií. Doba zdržení kalu ve vyhnívacích nádržích je cca 22 dnů. Z uskladňovacích nádrží je vyhnilý kal (obsah sušiny kolem 4%) odvodňován odstředivkami. 11

12 3. Chemický stupeň čištění - nenajdeme jej v každé čistírně, je to složitější a poměrně drahý proces. Probíhá zde odstraňování zbytkového znečištění. Přidáváním síranů železa dochází k vysrážení fosforu. Pomocí dalších látek zde probíhá také denitrifikace dusičnanových látek (až na plynný dusík). Případně zde mohou procesy odstraňování dusíku a fosforu probíhat také biologicky průtokem vody přes porosty vyšších rostlin. Využívá se například skřípinec jezerní, tokozelka nadmutá, intenzivní kultury zelených řas (Chlorella, Scenedesmus) apod. Závěr: Čištění odpadních vod napodobuje procesy probíhající v přírodě. Tekoucí i stojaté vody mají schopnost se s určitým množstvím znečištění vyrovnat samy. Tím se nechal inspirovat i člověk a na obdobním principu vybudoval čistírny odpadních vod. Celý proces čištění odpadních vod i údržba stokové sítě je však finančně náročná. Proto platíme poplatek - tzv. stočné, což je cena za vodu odváděnou veřejnou kanalizací, tedy za odvedení odpadní vody a její vyčištění. Pokud nejsme napojeni na kanalizaci, musíme zajistit objekt vlastní čistírnou, případně žumpou a jejím pravidelným vyvážením do čistírny odpadních vod. 15. Práce s pracovním listem mladší i starší žáci doplnit názvy jednotlivých fází čištění odpadních vod + stručně doplnit, co se v těchto fázích děje 12

13 PŘÍLOHY Zdroj pitné vody- povrchové. Zde dochází k mechanickému odloučení nejhrubších plovoucích a vznášejících se nečistot - např. velké kamínky, větve, odpadky, kusyrostlin atd.) V této fázi začíná chemický stupeň úpravy vody. Do vody se přidávají srážedla (koaguanty), chemické sloučeniny, které mají za úkol navázat na sebenečistotyavysrážet jev podobě vloček. Aby se srážedla dostala i do spodních vrstev vody, musí se s vodou dokonale promíchat. Voda smíchaná se srážedly doputovala do další fáze, kde klesají ke dnu (usazují se) nečistoty navázané na srážedla v podobě vloček. Odsazená voda přitéká do objektu filtrace, kde dochází k dalšímu vychytávání nečistot z vody. CHLOR Do vody se přidávají chemické látky, kterémají za úkol ve vodě zničit mikroorganismya zaručit tak, zdravotní nezávadnost vody. Kdesinfekci vodyse běžně využívá látka, kterámávýrazný a nezaměnitelnýzápach. V této fázi se voda shromažďuje a dochází zde k posledním úpravám vody(tvrdost vody). Čerpadlemje pak voda poháněna do další fáze. Pokud je tento objekt nadzemní, je nejčastěji umístěn v nejvyšších nadmořských výškách dané krajiny. Slouží předevšímk akumulaci vody, vyrovnání odběrových rozdílů a vyrovnávání tlaků Pomocí tohotozařízení si můžeme vdomácnosti napustit vodu. 13

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA 1/ V tabulce je zaznamenám vývoj cen vodného a stočného v Brně. Sestrojte graf do kterého zanesete hodnoty s tabulky. rok vodné v Kč/1000 l stočné v Kč/1000

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

ČOV Modřice - Technický popis

ČOV Modřice - Technický popis ČOV Modřice - Technický popis SITUACE PRIMÁRNÍ KAL 100-300 kg NL/hod. Mechanický stupeň: Hlavní nátokový objekt Hlavní stavidlová komora regulující přítok do ČOV, do dešťové zdrže a odlehčovací komora

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

Voda a její Hranice. Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz

Voda a její Hranice. Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz Voda a její Hranice Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz Důležitost vody Právní vymezení Odkud se bere, kam odtéká Ochrana před vodou Důležitost vody ¾ zemské plochy Nezbytná pro život rostlin a živočichů

Více

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod Jan Bartáček Ústav technologie vody a prostředí Zdroj Energie Zdroj Nutrientů Zdroj Vody Použitá voda (Used Water) Odpadní voda jako zdroj

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_18_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.18.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1953 (538922) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Ing. MUDr. Jindřich Šesták 1), Ing. Petr Olyšar 2) 1) HYDROPROJEKT CZ a.s., 2) Frýdlantská vodárenská společnost,

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody Inovace předmětu Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí v rámci projektu Inovace bakalářského programu Stavební inženýrství pro posílení profesního zaměření absolventů CZ.2.17/3.1.00/36033 financovaném

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Přednášející: DOBRÝ DEN. Jaromír Novák. "Hospodaření s vodními zdroji - specifika rozvojových zemí"

Přednášející: DOBRÝ DEN. Jaromír Novák. Hospodaření s vodními zdroji - specifika rozvojových zemí "Hospodaření s vodními zdroji - specifika rozvojových zemí" Přednášející: Jaromír Novák DOBRÝ DEN Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě

Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě Ing. Arnošt Vožeh Hydroprojekt CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 1. Úvod 2. Popis stávajícího stavu 3. Zdroj a kvalita surové vody 4. Návrh technologie úpravny

Více

KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6a NÁZEV OPATŘENÍ Odpadní vody z malých obcí DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2007 1. POPIS PROBLÉMU Pro nakládání s odpadními vodami z malých obcí, kterými se pro účely tohoto katalogového

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Použit ití nejlepší ších dostupných technologií při i povolování vypouštění městských odpadních vod Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Asociace pro vodu ČR Zákon 254/2001 Sb. o vodách

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Voda a její užití

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Voda a její užití FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Voda a její užití Olomouc, červen 2013 Ingrid JÍLKOVÁ 2 Obsah 1 VODA ZÁKLAD ŽIVOTA... 5 2 OBSAH VODY V LIDSKÉM TĚLE.... 6 3 KOLOBĚH VODY V PŘÍRODĚ....

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2), Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1), Ing. Pavel Dobiáš 1) 1) W&ET Team, Box 27, 370 11 České

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Označ šipkami koloběh vody ve vodárenství

Označ šipkami koloběh vody ve vodárenství Označ šipkami koloběh vody ve vodárenství Popiš koloběh vody v přírodě............ Jaké znáš skupenství vody v přírodě?...... 1 Sladká voda nerovnoměrně rozdělené přírodní bohatství Voda je nezbytná pro

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Kunětice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_021_01_17907 Název obce: Velké Kunětice Kód obce (IČOB): 569453 (569453) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Javorník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_002_01_41464 Název obce: Javorník Kód obce (IČOB): 536148 (536148) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

Popis přípavku Algowane

Popis přípavku Algowane Popis přípavku Algowane Princip vločkování Řasy vlivem vločkovacé látky vytvářejí větší vločky, shluky řas, které lze pomocí filtru zachytit a následně z koloběhu efektivně odstranit. Algowane je biologicky

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / ENVIRONMENTÁLNÍ CHOVÁNÍ ZVÍŘATA ZACHRAŇUJÍ SVĚT SLONÍ SPRCHA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / ENVIRONMENTÁLNÍ CHOVÁNÍ ZVÍŘATA ZACHRAŇUJÍ SVĚT SLONÍ SPRCHA aktivita VODA ANOTACE: Žáci si prostřednictvím aktivity uvědomí význam vody v přírodě a důsledky, které plynou z jejího nedostatku. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBSAHOVÉ VZDĚLÁVACÍ OKRUHY: člověk a jeho svět PRŮŘEZOVÁ

Více

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Mapa A: Území obce Přehledová mapka Moravské Budějovice Číslo obce PRVK: 270 Kód obce PRVK: 0614.006.270.00 Kód obce (IČOB): 09890 (591181) Číslo ORP3 (ČSÚ): 006 (6106) Název ORP3: Moravské

Více

Název: Nejznámější chemikálie světa

Název: Nejznámější chemikálie světa Název: Nejznámější chemikálie světa Téma: Destilace Úroveň: střední škola Tematický celek: Praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků Výukové materiály Předmět (obor): chemie Doporučený věk

Více

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

terénní praktikum : ČOV Prostějov ÚV Hrdibořice jméno a příjmení : třída : datum :

terénní praktikum : ČOV Prostějov ÚV Hrdibořice jméno a příjmení : třída : datum : Pracovní list vytvořil : Mgr. Petr Hlavica lektor terénních praktik : Mgr. Petr Žůrek terénní praktikum : ČOV Prostějov ÚV Hrdibořice jméno a příjmení : třída : datum : 1. Při vstupu do objektu ČOV (čistička

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

Postupy čištění a desinfekce

Postupy čištění a desinfekce Postupy čištění a desinfekce POSTUPY ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE 1. Podlahy a stěny 2. Lisy a vakuové filtry 3. Sudy 4. Barrique sudy 5. Tanky, potrubí a hadice vnitřní 6. Tanky a potrubí vnější POSTUPY ČIŠTĚNÍ

Více

ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV

ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV e-zpravodaj rok 2013 SU-MA-VA.CZ ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV ŠETŘÍME VODOU A CHRÁNÍME JEJÍ KVALITU - aneb opakování toho, co jsme se

Více

Provozní řád krytého bazénu

Provozní řád krytého bazénu Provozní řád krytého bazénu Majitel: Moravskoslezský kraj Provozovatel: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17.listopadu 1123, příspěvková organizace, IČ: 136 44 319 Provozovna : Krytý

Více

OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU

OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OHLEDNĚ PROBLEMATIKY LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCI Účast na veřejném zasedání přislíbili

Více

Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí

Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí STUDIE Tuřanka 1, 627 00 Brno Tel.: +420 548 428 117, +420 602 200 783 IČ 27699455 1. Popis stávajícího stavu 2. Výhled současný

Více

Červená Voda. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Červená Voda. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kód části obce PRVK: 3611.5305.011.01 Název obce: Červená Voda Kód obce (IČOB): 02076 (580015) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1236 (5305) Název ORP3: Králíky Kód OPOU2 ČSÚ: 53051

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

CHLOROVÁ A BEZCHLOROVÁ DESINFEKCE NA BAZÉNECH

CHLOROVÁ A BEZCHLOROVÁ DESINFEKCE NA BAZÉNECH CHLOROVÁ A BEZCHLOROVÁ DESINFEKCE NA BAZÉNECH Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér Chlorování bazénové vody je jedním z nejběžnějších způsobů hygienického zabezpečení vody. Chlór

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV Připravovaná rekonstrukce ČOV Jablonné v Podještědí Ing. Iveta Žabková - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 1. ÚVOD Tímto příspěvkem bych chtěla navázat na článek Srovnání rekonstrukcí ČOV Kombiblok

Více

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Problematika RAS v odpadních vodách se v současné době stává noční můrou provozovatelů technologií

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV SOUŠ

POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV SOUŠ Citace Švec L., Rainiš L., Beyblová S.: Poznatky ze zkušebního provozu ÚV Souš. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 217-222. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Odpadní vody. Škody způsobené odpadními vodami:

Odpadní vody. Škody způsobené odpadními vodami: Odpadní vody Za vodu odpadní je považována veškerá voda, která projde jakýmkoliv výrobním procesem a tímto použitím se změnila její jakost nebo teplota, příp. i jiné vody, odtékající ze sídlišť, obcí,

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 16 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Dlouhoňovice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Dlouhoňovice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Dlouhoňovice Kód části obce PRVK: 3611.5315.019.01 Název obce: Dlouhoňovice Kód obce (IČOB): 19439 (548031) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3: Žamberk Kód OPOU2

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Den otevřených dveří na ČOV v Hodoníně pro školy

Den otevřených dveří na ČOV v Hodoníně pro školy Den otevřených dveří na ČOV v Hodoníně pro školy V letošním roce slavíme 20. výročí vzniku akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín. Při této příležitosti jsme uspořádali dny otevřených dveří

Více

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Faculty of Safety Engineering Fakulta bezpečnostního inženýrství Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Šárka Kročová Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta Březen 2014 Systémové

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mohelnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mohelnice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7106_007_01_41468 Název obce: Kód obce (IČOB): 540471 (540471) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2003 (7106) Název ORP3: Kód

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Ing. Iveta Žabková Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, iveta.zabkova@scvk.cz 1. Úvod Na konci roku 2007

Více

ČLEN SKUPINY PURUM KRAFT ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY POUZE POZNANÉ LZE CHRÁNIT

ČLEN SKUPINY PURUM KRAFT ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY POUZE POZNANÉ LZE CHRÁNIT ČLEN SKUPINY PURUM KRAFT ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY POUZE POZNANÉ LZE CHRÁNIT Společnost AQUATEST a.s. navazuje na dlouhou a úspěšnou historii národního podniku Stavební geologie Praha, vzniklého v 60-tých

Více

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková 2010 Voda živá 5. etapa Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace 30.11.2010 Obsah 1. Úvod...

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_39_9) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.39.9 Název obce: Chyše Kód obce (IČOB): 5553 (55527) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Lidařík, s.r.o. Výrobní program PITNÁ VODA

Lidařík, s.r.o. Výrobní program PITNÁ VODA Lidařík, s.r.o. Železná 12 619 00 Brno Horní Heršpice Tel./fax: +420 543 210 615 E-mail: info@lidarik.cz www.lidarik.cz Lidařík, s.r.o. Výrobní program PITNÁ VODA CARELA se představuje Více než 30 let

Více

Chemické přípravky na úpravu vody pro veřejné bazény a aquaparky

Chemické přípravky na úpravu vody pro veřejné bazény a aquaparky Chemické přípravky na úpravu vody pro veřejné bazény a aquaparky Autor : GHC Invest, s.r.o. Publikováno : server TZB Info, 9.4.2007 Pokud budeme uvažovat velice přímočaře a jednoduše, řekneme si, že pro

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_58_7) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.58.7 Název obce: Štědrá Kód obce (IČOB): 16321 (555622) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech

428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech

Více

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Ing. Miloslava Melounová SOVAK, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Úvod Obor vodovodů a kanalizací v České republice prošel v posledních zhruba deseti letech

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Před objednáním čerpadla promyslete

Před objednáním čerpadla promyslete VODASERVIS s.r.o. Jamská 2362 / 53 591 01 Žďár nad Sázavou tel. / fax: +420 566 620 587; mobil: +420 777 788 420 5 e-mail: vodaservis@vodaservis.cz; www.vodaservis.cz Před objednáním čerpadla promyslete

Více

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 RNDr. Lubomír Paroha (ASCEND,

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110 Velká síla na nejmenším prostoru Optimální mycí výsledky STR 110 vysoký výkon a flexibilita Winterhalter specialista na inovativní řešení mytí +

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více