Manuál pro lektory VP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál pro lektory VP"

Transkript

1 Manuál pro lektory VP Název programu: Cesta vody vodovody Anotace: Voda je pro náš život naprosto nepostradatelná. Čím vším si ale musí projít při cestě do umyvadel a dřezů v naší domácnosti? Kolik jí spotřebujeme? Co se s ní děje dál? Jak člověk nakládá s vodou, co konkrétně je ještě možné vylepšit? Na tyto a mnoho dalších otázek děti postupně naleznou odpověď v tomto výukového programu. Seznámí se podrobněji s procesy úpravy pitné vody, na vlastní kůži si vyzkouší, jak funguje čistírna odpadních vod. Zařazení do RVP: Dle rámcových vzdělávacích programů tento VP navazuje na průřezové téma Environmentální výchova a dále rozvíjí klíčové kompetence k učení a řešení problémů. Vhodně doplňuje a prohlubuje vědomosti žáků z oblasti přírodovědy (biologie), konkrétně především v oblasti ekologie a ochrany přírody. Cílová skupina: mladší žáci: třída starší žáci: třída MLADŠÍ ŽÁCI Cíle pro mladší žáky: Žáci si uvědomí, že získat pitnou vodu pro domácnost není snadné, a proto je třeba vodou šetřit. Vyjmenují činnosti v domácnosti, při kterých spotřebováváme pitnou vodu a rozlišují, které z nich jsou na spotřebu vody nejvíce náročné a které naopak méně. Vyjmenují zdroje pitné vody a stručně popíší cestu vody od zdroje až k nám do kohoutku. Rozlišují pojmy úpravna pitné vody a čistírna odpadních vod. Stručně popíší proces čištění odpadních vod. Použité pomůcky: CD přehrávač (dodá škola), CD se zvuky vody, provázky, kartičky, puzzle (cesta vody do domácnosti), kartičky s aktivitami (pantomima), PET lahev s vodou, malá sklenička (štamprle), lžička (demonstrace množství vody na Zemi), obrázky na dokreslení cesty vody do domácnosti (podle počtu žáků), balená voda, kelímky; zalaminované obrázky Vírská přehrada povrchová voda, Březová nad Svitavou podzemní voda, hra na ČOV - šátky, provaz, kartičky s obr. bakterií, kartičky s mycími přípravky, kartičky s odpadky a pracovní listy dle počtu žáků. OSNOVA PROGRAMU pro mladší žáky (3. 5. třída) 1. Představení lektorky a Rezekvítku (podle programu také výukový program) 2. Rozpoznání zvuků (CD s nahrávkou) 3. Rozdělení do skupin 5 skupin (provázky nebo kartičky či jiná alternativa) 1

2 4. Pantomima na spotřebu vody (kartičky s aktivitami na spotřebu vody rozdat po dvou kartičkách do skupiny) 5. Seřazení kartiček s aktivitami (kartičky s aktivitami na spotřebu vody) 6. Demonstrace Kolik je pitné vody na světě (pomůcky: obrázek zeměkoule, petláhev, štamprdle, lžička) 7. Dokreslit obrázek Cesta vody pracovní list 8. Sestavení puzzle jako odpověď na to, jaká je cesta vody než se dostane k nám domů do kohoutku 9. Odkud voda je Zdroje pitné vody (pomůcky: zalaminované obrázky Vírská přehrada povrchová voda, Březová nad Svitavou podzemní voda) 10. Hra na ČOV (pomůcky: šátky, provaz, kartičky s obr. bakterií, kartičky s mycími přípravky, kartičky s odpadky) 11. Pracovní list STARŠÍ ŽÁCI Cíle pro starší žáky: Žáci si uvědomí, že získat pitnou vodu pro domácnost není snadné, a proto je třeba vodou šetřit. Vyjmenují činnosti v domácnosti, při kterých spotřebováváme pitnou vodu a rozlišují, které z nich jsou na spotřebu vody nejvíce náročné a které naopak méně. Vypočítají si vlastní spotřebu vody za den a srovnají ji s ostatními spolužáky. Vyjmenují zdroje pitné vody a stručně popíší cestu vody od zdroje až k nám do kohoutku. Rozlišují pojmy úpravna pitné vody a čistírna odpadních vod. Stručně popíší proces úpravy pitné vody a čištění odpadních vod. Použité pomůcky: CD přehrávač (dodá škola), CD se zvuky vody, provázky, kartičky, kartičky s aktivitami (pantomima), PET lahev s vodou, malá sklenička (štamprle), lžička (demonstrace množství vody na Zemi), pracovní listy (podle počtu žáků), obrázky jednotlivých fází úpravy vody na pitnou, kartičky s názvy fází úpravy vody, kartičky s popisem funkce jednotlivých fází úpravy vody; balená voda, kelímky; zalaminované obrázky Vírská přehrada povrchová voda, Březová nad Svitavou podzemní voda, hra na ČOV - šátky, provaz, kartičky s obr. bakterií, kartičky s mycími přípravky, kartičky s odpadky OSNOVA PROGRAMU pro starší žáky (5. 7. třída) 1) Představení lektorky a Rezekvítku (podle programu také výukový program) 2) Rozpoznávání zvuků (pomůcky: CD přehrávač zajistí škola + CD se zvuky) 3) Rozdělení do skupin (např. pomocí provázků, losování kartiček, losování částí puzzle a skupinu vytvoří, když složí obrázek, losování obrázků, které spolu nějak souvisejí) 4) Pantomima - aktivity spojené se spotřebou vody v domácnosti (pomůcky: kartičky s aktivitami) 5) Seřazení kartiček se spotřebou vody včetně hodnot spotřeby (pomůcky: kartičky s aktivitami stejné jako v předchozím úkolu + kartičky s hodnotami spotřeby vody) 6) Výpočet kolik denně žáci spotřebují vody 2

3 7) Demonstrace - Kolik je vody na světě - pitné vody s petlahví + štamprle + kapka (pomůcky: petlahev, štamprle, lžička, obrázek zeměkoule) 8) Přiřadit k obrázkům název a text o funkci fáze úpravy vody (obrázky jednotlivých fází, kartičky s názvy, kartičky s popisem funkce) 9) Pracovní list 10) Ochutnávka vody srovnání chuti vody z vodovodu a balené neperlivé vody (balená voda, kelímky) 11) Zdroje pitné vody pro Brno (pomůcky: zalaminované obrázky Vírská přehrada povrchová voda, Březová nad Svitavou podzemní voda) 12) Hra na ČOV (pomůcky: šátky, provaz, kartičky s obr. bakterií, kartičky s mycími přípravky, kartičky s odpadky) 13) Pracovní list PODROBNÝ POPIS PRŮBĚHU PROGRAMU 1. Představení lektorky a Rezekvítku mladší i starší žáci 2. Rozpoznávání zvuků mladší i starší žáci (pomůcky: CD přehrávač zajistí škola + CD se zvuky) 3. Rozdělení žáků do skupin mladší i starší žáci Děti rozdělíme do 3-5 pracovních skupin, podle počtu žáků ve třídě. Není vhodné nechat děti, aby se rozdělily do skupin samy. Rozdělíme je vhodnou metodou, přiměřenou věku žáků. popřípadě pokud se do toho angažuje učitel, tak ho nechat děti rozdělit, často ví proč to dělá a kdo s kým nemá být. 4. Pantomima mladší i starší žáci Každá skupina dostane určitý počet kartiček s aktivitami v domácnosti spojenými se spotřebou vody, tak aby se neopakovaly. Kartiček je 11, pokud je 5 skupin, každá skupina dostane 2 kartičky a jedna skupina 3. Dáme dítětem cca 1 minutu na přípravu a pak vždy vyvoláme jednu skupinu, která bude předvádět aktivity a ostatní skupinky budou hádat. Kartičky s aktivitami v domácnosti spojené se spotřebou vody Kartičky s hodnotami spotřeby vody 1. Pití 1,5 3 l 2. Mytí rukou 3 l 3. Vaření 5 7 l 4. Spláchnutí toalety 3 12 l 3

4 5. Mytí nádobí v myčce l 6. Mytí nádobí v dřezu l 7. Mytí nádobí pod tekoucí vodou l 8. Sprchování l 9. Praní v pračce l 10. Koupel ve vaně l 11. Mytí auta 200 l 5. Seřazení kartiček se spotřebou vody včetně hodnot spotřeby mladší i starší žáci Dětem rozdáme sadu kartiček s aktivitami z domácnosti u nichž se spotřebovává voda a také sadu kartiček s hodnotami spotřeby vody při těchto aktivitách. Děti mají za úkol aktivity seřadit podle toho, jak jsou náročné na spotřebu vody. Starší žáci také ke každé aktivitě přiřadí hodnotu spotřeby vody, která dané aktivitě odpovídá. Až budou děti hotové aktivitu zkontrolujeme. Dobré je se zeptat, jestli je něco překvapilo. První aktivita nejméně náročná na spotřebu vody Poslední aktivita nejvíce náročná na spotřebu vody Řešení: 6. Výpočet kolik denně žáci spotřebují vody starší žáci Každá skupina má za úkol vypočítat jaká je jejich průměrná spotřeba vody za den. Buď každý žák vypočítá svoji průměrnou spotřebu vody za den nebo udělají průměrnou spotřebu jako skupina. Řekněte dětem, jak mají postupovat: nejdříve si vyberou aktivity, které denně sami dělají nebo je někdo dělá za ně (jídelna - vaření - chodí na obědy). K vybraným aktivitám přiřadí průměrnou hodnotu spotřeby vody, kterou si vypočítají z předložených kartiček (př.: sprchování - spotřeba vody: l => průměrně se u sprchování spotřebuje 55 l vody). Lektorka napíše na tabuli denní spotřebu vody každé skupiny a s dětmi vypočítají celkový průměr spotřeby vody na žáka v rámci celé třídy. Na závěr okomentovat, jaká je průměrná spotřeba vody na osobu i den v ČR a jak je to ve světě. Zdůraznit, že máme štěstí, že žijeme v zemi, kde je pitné vody dostatek, ale že tomu tak není po celém světě. TEORIE Příklady specifické spotřeby vody: (v litrech vody na osobu a den) 4

5 USA Vyspělé západoevropské země Česká republika Země třetího světa Hygienické minimum deklarované Světovou zdravotnickou organizací 300 l l 120 l 10 l 100 l zdroj: 7. Demonstrace - Kolik je vody na světě mladší i starší žáci Cíl: Děti si mají uvědomit, že je pitné vody na světě velmi málo v poměru s celkovým množstvím vody na planetě. Dětem ukážeme obrázek světa a vedeme řízený rozhovor: Příklad otázek: - Jaká barva převládá na obrázku? - Co tato barva znázorňuje? - Je tady na Zeměkouli více vody nebo pevniny? Ano na Zemi je Vlastní demonstrace: Petlahev naplníme vodou z kohoutku přibližně do 70 %, dětem vysvětlíme, že petlahev je naše Země a voda v ní symbolizuje veškerou vodu na Zemi, vzduch v lahvi je pevnina. Pak odlijeme do štamprlete vodu z petky a dětem vysvětlíme, že je to veškerá sladká voda na Zemi. Zeptáme se dětí, co za vodu tedy zbylo v petlahvi slaná voda v mořích a oceánech. Pak vezmeme lžičku a na nesavý materiál uděláme kapku, která symbolizuje veškerou pitnou vodu na světě. TEORIE - Z celkové plochy povrchu Země zaujímají oceány a moře cca 71 % a pevnina zbytek tzn. 29 %. - Z celkového množství vody na Zemi je slané 97,6 % a sladké 2,4 % (většina sladké vody je vázána v ledovcích 74 %, 25% tvoří podzemní voda a zbylé cca 1% je dostupné pro člověka, pozor pouze 0,27 % sladké vody je vhodné k výrobě pitné vody). - Stav ve světě: Podle WHO umře ročně 1,5 milionu dětí v důsledku průjmových onemocnění - ta jsou ve většině případů způsobena právě závadnou vodou nebo chybějící sanitací další info a zajímavosti na: 8. Dokreslit obrázek cesta vody k nám do kohoutku mladší žáci 9. Puzzle mladší žáci 5

6 Děti si sestaví puzzle, kde je vyobrazena cesta vody ze zdroje až k nám do kohoutku. Pak dostanou pojmy jednotlivých fází cesty vody k nám do kohoutku a přiřadí je k objektům na obrázku puzzle (zdroj pitné vody, vodojem, pitná voda v domácnosti, úpravna pitné vody). Lektor zkontroluje správnost přiřazených názvů a pak si společně s dětmi cestu popíší a zdůrazní se jim úpravnu pitné vody stručně se okomentuje její funkce, aby děti pochopily, že se musí voda upravit, předtím než se jí mohou napít. 10. Přiřadit k obrázkům název a text o funkci fáze úpravy vody starší žáci cíl: Děti mají přijít na to, že pitná voda než se dostane k nám domů do kohoutku musí projít nějakou úpravou, aby nebyla zdravotně závadná. rozhovor: Nejdříve se dětí zeptáme, odkud si myslí, že pochází voda, která jim teče doma z kohoutku. Kde se ta voda bere? (Obecně: Podzemní podzemní voda, dostává se z podzemí pomocí vrtů, povrchová jezera, přehrady, řeky; Brno Bere vodu z podzemí v oblasti Březové nad Svitavou a také z Přehrady Vír přehrada na řece Svratce) Do každé skupiny rozdáme obrázky fází úpravy vody a také texty, které jednotlivé fáze úpravy popisují (texty by jim měli pomoci) lektor skupiny obchází a radí jim, pomocí dobře mířených otázek a rad, třeba v textu upozornit na klíčová slova společně si to zkontrolovat a jednotlivé fáze okomentovat - ve stručnosti Řešení viz. přílohy TEORIE Upozornění: v různých typech a různých velikostech úpraven pitné vody se jednotlivé stupně úpravy vody liší pro úplnost a co největší přehlednost zde uvádíme více podrobností; schéma na pracovním listu je zjednodušené, přiměřeně věku dětí. Výklad je vždy důležité přiměřeně přizpůsobit schopnostem konkrétních žáků. Teorie: Nejdříve ze všeho je třeba vodu ze zdroje (přehrada zdroj vody, obr 1.) (podzemní voda = studna, vrt; povrchová voda = řeka, přehrada) odebrat do jímacího zařízení. Z něj se voda vede do úpravny vod, kde se musí připravit a upravit na potřebnou kvalitu. Hned při odběru voda protéká přes hrubé a následně jemné česle (česle obr.: 2,) kde dochází k mechanickému odloučení nejhrubších plovoucích a vznášejících se nečistot (např. velké kamínky, kusy rostlin apod.). V dalším kroku se podzemní voda okysličuje (fáze aerace čili provětrávání vody) a případně obohacuje ozónem, který zlepšuje její vlastnosti (odstranění zápachu, odstranění mikroorganismů, odstranění železa). Nežádoucí plyny se odstraňují v odvětrávacích věžích. Dále pak voda pokračuje do čiřiče (čiřič, obr. 3), kde probíhá chemický stupeň úpravy vody. Zde se do vody přidávají koagulanty (srážedla) - železitá sůl nebo síran hlinitý Al 2 (SO 4 ) 3, případně se upravuje ph pomocí vápenné vody. Po zhomogenizování a tedy dokonalém rozmíchání je voda odváděna do usazovacích nádrží (usazovací nádrž, obr. 4), jejichž vstupní část slouží jako flokulační nádrže (nádrž, ve které se nečistoty za pomocí srážedla Al(OH) 3 vysráží do podoby vloček či shluků), ve kterých za pomalého míchání probíhá vytváření velkých vysrážených vloček hydroxidu hlinitého Al(OH) 3. Ve vlastních usazovacích nádržích probíhá usazování těchto vloček společně s nabalenými nečistotami. 6

7 Odsazená voda odtéká do objektu filtrace, kde probíhá druhý stupeň separace ve vrstvě křemenného filtračního písku (pískové filtry, obr. 5). Za usazovací nádrží se do vody ještě dávkuje manganistan draselný (KMnO 4 ) pro odstranění manganu (jeho přítomnost ve vodě by způsobila zčernání vodovodních instalací trubek i vašeho kohoutku) a chlór (přidání chlóru a jiných látek, obr. 6). Chlórem (často také ozónem) se ve vodě ničí mikroorganismy (představují riziko infekčních onemocnění úplavice, tyfu, žloutenky, salmonelózy,...). Toto poslední doupravování vody probíhá v reakčních, čili sběrných nádržích (sběrná nádrž, obr. 7). Zde se také pomocí vápenné vody a oxidu uhličitého CO 2 upravuje tvrdost vody. Ve větších úpravnách bývá chemická laboratoř, která soustavně zkoumá a sleduje kvalitu vody, která do úpravny přitéká a která ji opouští. Pak se voda vydá na cestu k našemu kohoutku. Nejdříve se musí, často dlouhým potrubím, dostat do vodojemu to je místo, odkud už může téci samospádem nebo bývá čerpána k nám, do domácností. Na cestě do vodojemu jí často také musí pomoci čerpadla. Ty nápadnější vodojemy nepřehlédneme - jsou to vodojemy věžové (vídáme je jako velké koule na kopci nad městem, v Brně např. v Kohoutovicích). Pak existují také vodojemy podzemní velké nádrže zakopané v zemi (vodojem věžový/podzemní, obr. 8), (cesta do našeho kohoutku, obr 9). Další doplnění podrobné poznámky k desinfekci vody: Ve většině úpraven pitné vody se používají k desinfekci vody sloučeniny chloru spolu s plynným chlorem. Chlor je do vody dávkován z tlakových lahví přímo. Snadno se rozpouští a může tedy okamžitě působit a reagovat s choroboplodnými zárodky a ničit je. Sloučeninou chloru je oxid chloričitý ClO 2 - tato látka je velmi nestabilní a může mít jako koncentrovaný plyn značně explozivní povahu. Bylo by tedy velmi nebezpečné přepravovat tuto látku od výrobce do vodáren, a proto se v úpravně pitné vody připravuje oxid chloričitý na místě ze dvou látek - kyseliny chlorovodíkové HCl a chlorečnanu sodného NaClO 3. Vzniklý ClO 2 se dávkuje do vody za pomocí citlivého dávkovacího zařízení. Reakce chloridových aniontů s chlorečnanovým aniontem v kyselém prostředí: 2 Cl ClO H + 2 ClO 2 + Cl H 2 O další možnosti desinfekce vody: UV záření použití ozonu - tzv. OZONIZACE. Obě dvě tyto metody jsou novější a modernější a nespornou výhodou je, že ve vodě nezůstávají stopy po zápachu chlóru. Nejsou však obecně rozšířeny, neboť jsou s nimi spojené i jisté nevýhody. Jednak jsou finančně poměrně náročné, ale ještě významnější je fakt, že jejich účinek není trvalý. Než se voda dostane ke spotřebiteli - je v potrubí opět vystavována určitým vlivům choroboplodných zárodků a je proto mnohem výhodnější, aby si ponechala látky, které ji budou chránit. Koncentrace chloru se během cesty vody potrubím snižuje, ale přesto určité dostatečné množství zůstává. 11. Práce s pracovním listem starší žáci doplnit názvy jednotlivých fází úpravy pitné vody 7

8 12. Degustace podle času starší žáci cíl: Děti si mají vyzkoušet, jestli poznají podle chuti balenou vodu od vody z kohoutku 13. Zdroje pitné vody pro Brno mladší i starší žáci rozhovor o tom odkud bereme Brno pitnou vodu, ukázat obrázky a okomentovat 8

9 TEORIE Zdroj pitné vody pro Brno Brno má celkem tři zdroje pitné vody: 1) prameniště podzemní vody v Březové nad Svitavou, odkud vedou do Brna dva přivaděče: * - I. březovský vodovod o průměru potrubí mm bere vodu násoskami z hloubek od 17 do 21 metrů, poté ji vede gravitačně údolím řeky Svitavy do vodojemu Holé Hory na Lesné. Tento přivaděč byl postaven v roce 1913 a jeho maximální průtok je 300 l/s. * - II. březovský vodovod má průměr potrubí mm a přivádí vodu v délce 55 kilometrů opět gravitačně do vodojemu na Palackého vrchu. Přivaděč byl dokončen v roce 1976 a jeho maximální průtok činí 1140 l/s. 2) údolní nádrž povrchové vody Vír (postaven na řece Svratce) - štolou o průměru 1600 mm je surová voda vedena do úpravny vody ve Švarci (maximální průtok 2300 l/s) a dále potrubím a štolou gravitačně do vodojemu Čebín, kde ústí do II. březovského vodovodu a je přečerpávána do vodojemu na Palackého vrchu. Pozn.: v uvedeném odkazu se více dozvíte o Vírské přehradě: 3) řeka Svratka s odběrným objektem u Kamenného mlýna a s úpravnou vody v Pisárkách (postavena v roce 1872), která má po rekonstrukci kapacitu 700 l/s. V současné době po připojení Vírského oblastního vodovodu má funkci pouze záložního zdroje, protože odběr pitné vody přímo z řeky ve městě je spojen s mnoha hygienickými problémy. Celková délka vodovodních řadů včetně přivaděčů je cca 1285 kilometrů a je na ní umístěno 62 vodojemů a akumulačních nádrží o celkovém objemu cca 251 tisíc m 3. Kvalita pitné vody v Brně je nadstandardní, aktuální informace o její jakosti lze sledovat na internetových stránkách Závěr: Proces úpravy vody na vodu pitnou je skutečně velmi náročný, ale potřebný. Finanční náročnost tohoto procesu se odráží ve vodném. Vodné je tedy cena za vodu dodávanou z veřejného vodovodu, to je za výrobu a distribuci pitné vody. Pokud čerpáme vodu z vlastní studny, za vodu neplatíme, ale musíme si hradit náklady za její vyhloubení, čerpadlo a rozbory vody. 14. Hra na ČOV (Čistírna odpadních vod) mladší i starší žáci vysvětlíme dětem, že teď si budeme povídat o tom, jak vypadá cesta vody po té, co odteče do kanalizace - Děti mají přijít na to, že odpadní voda neteče přímo zpět do přírody řeky, ale že musí projít ještě čistírnou odpadních vod Vysvětlíme dětem, že teď si na tu odpadní vodu zahrajeme a projdeme stejnou cestu jako prochází odpadní voda. Popis hry: - nejdříve dětem rozdáme šátky a zavážou si oči (protože budou představovat vodu, která teče kanálem a tam je tma), pak se děti chytí provázku, za který je lektorka bude vodit, dobré požádat učitele o pomoc při vodění dětí poslepu, aby se nikomu nic nestalo 9

10 - když se vrátíme do třídy, řekneme dětem, že se na ně nachytala spousta nečistot, odpadků apod. zároveň jim dáme do ruky obrázky s šampónem a mýdlem symbolizují rozpuštěné látky ve vodě a také odpadky apod., které ve vodě viditelně plavou - řekneme dětem, že už odtékáte do ČOV a nejdříve musíte protéci přes česlo podlézt pod provázkem, protože česlo zachytí velké nečistoty jako odpadky, klacky a kamínky,tak děti musí tyto obrázky či odpadky zahodit ještě než pod česlem podlezou, ale pozor, v rukou jim musí zůstat obrázky nečistot, které česlo nezachytí a to jsou právě šampóny a mýdla symbolizující rozpuštěné látky. - přes česla jsme dotekli do 1. usazovací nádrže, zde se usazují nečistoty v podobě kalu - děti stojí chvíli v tichosti na jedné noze, protože znázorňují usazování (klesání nečistot ke dnu). - zprvní usazovací nádrže jsme dotekli do aktivační nádrže - šampon symbolizuje věci rozpuštěné ve vodě děti zde nasbírají bakterie a vymění je za rozpuštěné látky, které tyto bakterie a ostatní mikroorganismy (prvoci a houby) sežerou. - dále tečeme do 2. usazovací nádrže, zde děti opět stojí na jedné noze - zde dochází k usazování posledních nečistot a usazují se zde také bakterie a ostatní mikroorganismy. - vyčištěná voda vyteče do řeky děti se mohou se rozběhnout na druhý konec třídy TEORIE Kanalizace v Brně V převážné části města funguje kanalizace tzv. jednotným systémem, což znamená, že jedním potrubím odtékají splaškové i dešťové vody do čistírny odpadních vod. Aby nedocházelo za velkých dešťů k přetížení stok a nežádoucímu ovlivňování biologických procesů v čistírně, jsou součástí jednotného systému odlehčovací komory zajišťující přetékání zředěných odpadních vod do říčních toků, ještě než přitečou do čistírny. Město Brno bohužel nemá nejvhodnější podmínky pro tento systém, protože všechny využívané řeky mají malý průtok. Zejména později vybudovaná sídliště mají oddílný kanalizační systém, tzn. že do čistírny odpadních vod jsou přivedeny pouze splaškové vody a dešťové vody jsou odváděny zvláštním potrubím přímo do říčních toků. V Brně je vybudováno celkem 1025 km stokové sítě. Čistírna odpadních vod pro město Brno je situována v Modřicích. Původní čistírna byla uvedena do provozu v roce 1961, její poslední rekonstrukce byla ukončena v roce Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do řeky Svratky. (Zdroj: a Čistírna odpadních vod ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD na příkladu centrální ČOV v Brně Modřicích. Kanalizací (č. 1) je voda sváděna do centrální čistírny odpadních vod. 10

11 1. Mechanický stupeň čištění Na přítoku do čistírny protéká voda přes česla (č. 2), kde dochází k zachycení a odstranění hrubých nečistot. Tento hrubší odpad bývá skladován, nebo spalován při vyšších teplotách. Následuje lapák písku, často v kombinaci s lapačem tuků. Další částí mechanického stupně je I. sedimentace v usazovaní nádrži (č usazovací nádrž). Odpadní voda je zde rozdělena na 3 frakce. Na dno sedimentuje tzv. surový kal, který je odčerpáván a odváděn do anaerobního stupně. Uprostřed se nachází mechanicky vyčištěná voda obsahující pouze 10 % nečistot. Tato voda postupuje do biologického (aerobního) stupně. Zcela na povrchu se nachází lehké usazeniny, které jsou shrnovány a skladovány nebo páleny. 2. Biologický stupeň čištění (č. 4 - aktivační nádrž) a) Aerobní stupeň - probíhá v tzv. aktivačních nádržích za přístupu kyslíku - je to rychlý proces, probíhající i za nízkých teplot Limitujícím faktorem a důležitý požadavkem je udržení aerobního prostředí (dostatku kyslíku), proto bývají nádrže intenzívně provzdušňovány. Principem je využití biochemické aktivity heterotrofních aerobních bakterií (ale také hub a prvoků), které ve svém metabolismu odbourají 99 % organického znečištění vody. Mezi hlavní procesy tohoto stupně patří mineralizace, kde se v procesu aerobní respirace odbourávají uhlíkaté organické látky za vzniku CO 2 a vody. Další částí mineralizace je amonifikace, kdy dojde k odbourání dusíkatých organických látek na amonný iont. Dalšími procesy jsou nitrifikace (přeměna amonného iontu na dusičnany), imobilizace a detoxikace. Tyto organismy souhrnně nazývané jako aktivovaný kal mohou být v nádržích kultivovány buď jako suspenze (nádržím se pak říká aktivační systémy, běžné ve velkých ČOV jsou to ty velké nádrže plné šedivých chuchvalců aktivovaného kalu) nebo na pevném nosiči (biofilmové reaktory). Takto zpracovaná voda vstupuje do II. sedimentace (č usazovací nádrž). Zde se usazují poslední zbytky kalu a drobných nečistot. Odtud již odtéká čistá voda, která opouští čistírnu (č. 6 řeka). b) Anaerobní stupeň zpracování usazenin ze sedimentačních nádrží a přebytečných kalů z aktivačních nádrží - doplňující informace pro starší děti - probíhá v kalových vyhnívacích komorách bez přístupu kyslíku - dochází zde k mineralizaci množství organických látek - pomalý proces - nepříjemný zápach jako vedlejší produkt (vzniká bioplyn = metan + CO 2, sulfan, amoniak) Tento plyn využívají čistírny k ohřevu vlastních vyhnívacích nádrží nebo na produkci energie. Zbylý kal, tzv. vyhnilý (neboli anaerobně stabilizovaný) kal se zpracovává a využívá ke skládkování. Vyhnívací nádrže jsou intenzívně promíchávány a udržovány na konstantní teplotě 35 C, aby byl zajištěn růst mezofilních bakterií. Doba zdržení kalu ve vyhnívacích nádržích je cca 22 dnů. Z uskladňovacích nádrží je vyhnilý kal (obsah sušiny kolem 4%) odvodňován odstředivkami. 11

12 3. Chemický stupeň čištění - nenajdeme jej v každé čistírně, je to složitější a poměrně drahý proces. Probíhá zde odstraňování zbytkového znečištění. Přidáváním síranů železa dochází k vysrážení fosforu. Pomocí dalších látek zde probíhá také denitrifikace dusičnanových látek (až na plynný dusík). Případně zde mohou procesy odstraňování dusíku a fosforu probíhat také biologicky průtokem vody přes porosty vyšších rostlin. Využívá se například skřípinec jezerní, tokozelka nadmutá, intenzivní kultury zelených řas (Chlorella, Scenedesmus) apod. Závěr: Čištění odpadních vod napodobuje procesy probíhající v přírodě. Tekoucí i stojaté vody mají schopnost se s určitým množstvím znečištění vyrovnat samy. Tím se nechal inspirovat i člověk a na obdobním principu vybudoval čistírny odpadních vod. Celý proces čištění odpadních vod i údržba stokové sítě je však finančně náročná. Proto platíme poplatek - tzv. stočné, což je cena za vodu odváděnou veřejnou kanalizací, tedy za odvedení odpadní vody a její vyčištění. Pokud nejsme napojeni na kanalizaci, musíme zajistit objekt vlastní čistírnou, případně žumpou a jejím pravidelným vyvážením do čistírny odpadních vod. 15. Práce s pracovním listem mladší i starší žáci doplnit názvy jednotlivých fází čištění odpadních vod + stručně doplnit, co se v těchto fázích děje 12

13 PŘÍLOHY Zdroj pitné vody- povrchové. Zde dochází k mechanickému odloučení nejhrubších plovoucích a vznášejících se nečistot - např. velké kamínky, větve, odpadky, kusyrostlin atd.) V této fázi začíná chemický stupeň úpravy vody. Do vody se přidávají srážedla (koaguanty), chemické sloučeniny, které mají za úkol navázat na sebenečistotyavysrážet jev podobě vloček. Aby se srážedla dostala i do spodních vrstev vody, musí se s vodou dokonale promíchat. Voda smíchaná se srážedly doputovala do další fáze, kde klesají ke dnu (usazují se) nečistoty navázané na srážedla v podobě vloček. Odsazená voda přitéká do objektu filtrace, kde dochází k dalšímu vychytávání nečistot z vody. CHLOR Do vody se přidávají chemické látky, kterémají za úkol ve vodě zničit mikroorganismya zaručit tak, zdravotní nezávadnost vody. Kdesinfekci vodyse běžně využívá látka, kterámávýrazný a nezaměnitelnýzápach. V této fázi se voda shromažďuje a dochází zde k posledním úpravám vody(tvrdost vody). Čerpadlemje pak voda poháněna do další fáze. Pokud je tento objekt nadzemní, je nejčastěji umístěn v nejvyšších nadmořských výškách dané krajiny. Slouží předevšímk akumulaci vody, vyrovnání odběrových rozdílů a vyrovnávání tlaků Pomocí tohotozařízení si můžeme vdomácnosti napustit vodu. 13

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Jak se čistí odpadní voda

Jak se čistí odpadní voda Jak se čistí odpadní voda Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. K čemu slouží ČOV Čistírna

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 17 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod - ČOV = zařízení, kde dochází k čištění odpadní vody v blízkosti provozů čištění průmyslových vod v zemědělské výrobě u měst a obcí mechanicko biologická čistírna

Více

VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí ANOTACE

VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí ANOTACE ŠKOLA: AUTOR: NÁZEV: TEMA: ČÍSLO PROJEKTU: Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí NEKOVY CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM

Více

Vstupní šneková čerpací stanice

Vstupní šneková čerpací stanice 1 Vstupní šneková čerpací stanice Odpadní vody z města natékají na čistírnu dvoupatrovou stokou s horním a dolním pásmem a Boleveckým sběračem. Čerpací stanice, osazená tzv. šnekovými čerpadly, zajišťuje

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod Čištění odpadních vod Klasické čistírny odpadních vod Hlavním cílem je odstranění organických látek (BSK) obsažených ve splaškových odpadních vodách. Způsoby odstranění jednotlivých typů unášených látek

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA 1/ V tabulce je zaznamenám vývoj cen vodného a stočného v Brně. Sestrojte graf do kterého zanesete hodnoty s tabulky. rok vodné v Kč/1000 l stočné v Kč/1000

Více

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Základní údaje o čistírně odpadních vod Lanškroun Základní údaje o čistírně odpadních vod V případě čistírny odpadních vod Lanškroun se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu s mezofilní anaerobní stabilizací kalu s nitrifikací, s biologickým

Více

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1 OBSAH PŘEDMLUVA...ii OBSAH...ii 1. ÚVOD...1 2. CHEMIE PŘÍRODNÍCH A PITNÝCH V O D... 3 2.1. Voda jako chemické individuum...3 2.2. LAtky obsažené ve vodě...4 2.3. Koncentrace latek a jeji vyjadřování...

Více

Aktivační nádrže oběhové čistírny odpadních vod (ČOV) a projekt jejího demonstrátoru

Aktivační nádrže oběhové čistírny odpadních vod (ČOV) a projekt jejího demonstrátoru Aktivační nádrže oběhové čistírny odpadních vod (ČOV) a projekt jejího demonstrátoru Milan Kasýk vedoucí práce: Ing.Pavol Vitkovič Abstrakt Cílem této práce je seznámit se strojním zařízením aktivační

Více

1. Z celkového množství vody na zemi zaujímá sladká voda jenom asi 5 %. Většina z toho je ve formě ledovců. SPRÁVNĚ jdi na č.2 ŠPATNĚ jdi na č.

1. Z celkového množství vody na zemi zaujímá sladká voda jenom asi 5 %. Většina z toho je ve formě ledovců. SPRÁVNĚ jdi na č.2 ŠPATNĚ jdi na č. 1. Z celkového množství vody na zemi zaujímá sladká voda jenom asi 5 %. Většina z toho je ve formě ledovců. SPRÁVNĚ jdi na č.2 ŠPATNĚ jdi na č.3 2. Sladké vody je ještě méně okolo 2,5%. To že je většina

Více

Složení a vlastnosti přírodních vod

Složení a vlastnosti přírodních vod Vodní zdroje Složení a vlastnosti přírodních vod Podzemní vody obsahují především železo, mangan, sulfan, oxid uhličitý, radon a amonné ionty. Povrchové vody obsahují především suspendované a koloidní

Více

NOVÉ TECHNOLOGIE V UŽÍVÁNÍ DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

NOVÉ TECHNOLOGIE V UŽÍVÁNÍ DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ČESKÉ REPUBLICE NOVÉ TECHNOLOGIE V UŽÍVÁNÍ DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Jana Hubáčková, CSc. Ing. Marcel Gómez Stefano Beriša V poslední třetině 20.stol. - v Evropě jiné a účinnější způsoby dezinfekce

Více

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o.

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o. Výrobky VZE 1. čistírny odpadních vod 2. biologické dočišťovací filtry 3. nádrže 4. septiky 5. žumpy 6. jímky 7. provzdušňovací věže Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o. Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

Více

A. OBEC Žirovnice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Žirovnice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Žirovnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 437 Kód obce PRVKUK 0613.010.437.00 Kód obce (IČOB) 19715 (549231) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61103 Název POU Počátky

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Lis na shrabky 21.9.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Lis na shrabky 21.9.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Lis na shrabky 119 Pračka a lis na shrabky 120 Lapáky písku 121 Štěrbinový lapák písku 122 Vertikální lapák písku 123 Vírový lapák písku 124 Provzdušňovaný lapák písku 125 Separátor písku Přítok až 16

Více

Nová Cerekev. Název části obce

Nová Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Nová Cerekev Číslo obce PRVKUK 407 Kód obce PRVKUK 0613.010.407.00 Kód obce (IČOB) 10501 (548456) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Autor: Mgr. Simona Mrázová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník VODA Obsah 1. SVĚTOVÝ DEN VODY... 2 2. VODA V PŘÍRODĚ... 3 3. TYPY VODY... 4 4. VLASTNOSTI A SKUPENSTVÍ VODY...

Více

ZPĚTNÉ VYUŽITÍ ODPADNÍ A DEŠŤOVÉ VODY

ZPĚTNÉ VYUŽITÍ ODPADNÍ A DEŠŤOVÉ VODY TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV ZPĚTNÉ VYUŽITÍ ODPADNÍ A DEŠŤOVÉ VODY Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ( zuzana.vyoralova@fa.cvut.cz ) BIVŠ 15.března 2016 OBSAH PŘEDNÁŠKY : ÚSPORA VODA SPECIÁLNÍ ZP ZPĚTNÉ VYUŽITÍ

Více

ČOV Modřice - Technický popis

ČOV Modřice - Technický popis ČOV Modřice - Technický popis SITUACE PRIMÁRNÍ KAL 100-300 kg NL/hod. Mechanický stupeň: Hlavní nátokový objekt Hlavní stavidlová komora regulující přítok do ČOV, do dešťové zdrže a odlehčovací komora

Více

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod Jan Bartáček Ústav technologie vody a prostředí Zdroj Energie Zdroj Nutrientů Zdroj Vody Použitá voda (Used Water) Odpadní voda jako zdroj

Více

Klasifikace znečišťujících látek

Klasifikace znečišťujících látek Klasifikace znečišťujících látek rozpuštěné látky nerozpuštěné látky Klasifikace znečišťujících látek rozpuštěné látky - organické - anorganické nerozpuštěné látky - organické -anorganické Klasifikace

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 5 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Žandov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Žandov. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_6_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.6.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 339 (55452) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412)

Více

Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR

Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR 12. Bienální konference a výstava Voda 2017 Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR Koller. M., Keclík F., Mráčková

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov EO. Hranice ČOV Hranice EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov EO. Hranice ČOV Hranice EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 64 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi EKOLOGIE autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Určitě jsi v nabídkových letácích elektroniky zaregistroval zkratku PHE. Jde o poplatek za ekologickou likvidaci výrobku. Částka takto uvedená

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Nebanice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Nebanice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_15_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.15.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1174 (554693) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou Ing.Jan Haering Problematika vodních filtrů a úpravy pitné vody v místě spotřeby. 15.11.2005,

Více

3. VÝCHOZÍ PODMÍNKY PODNIKU VODOVODY A KANALIZACE, a. s. MLADÁ BOLESLAV. 3.1. Charakteristika podniku odpadového hospodářství

3. VÝCHOZÍ PODMÍNKY PODNIKU VODOVODY A KANALIZACE, a. s. MLADÁ BOLESLAV. 3.1. Charakteristika podniku odpadového hospodářství 20 3. VÝCHOZÍ PODMÍNKY PODNIKU VODOVODY A KANALIZACE, a. s. MLADÁ BOLESLAV 3.1. Charakteristika podniku odpadového hospodářství 3.1.1. Základní údaje Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod (ČOV II)

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 20. Vodárenství Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

Manganový zeolit MZ 10

Manganový zeolit MZ 10 Manganový zeolit MZ 10 SPECIFIKACE POPIS PRODUKTU PUROLITE MZ 10 je manganový zeolit, oxidační a filtrační prostředek, který je připraven z glaukonitu, přírodního produktu, lépe známého jako greensand.

Více

Horní Rápotice. Název části obce

Horní Rápotice. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Horní Rápotice Číslo obce PRVKUK 107 Kód obce PRVKUK 0613.003.107.00 Kód obce (IČOB) 04396 (551589) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Dobronín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 171 Kód obce PRVKUK 0612.005.171.00 Kód obce (IČOB) 02740 (587028) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

Vývoj koncepcí městského odvodnění

Vývoj koncepcí městského odvodnění ČOV Vývoj koncepcí městského odvodnění stoková síť mech. ČOV biol. ČOV nové technické prvky nové technologie 1850 1900 1950 2000 2050 Koncepce: rychlé odvedení všech odp.vod co nejpomalejší odvedení minima

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty 1 2 3 skupenství ( kapalné

Více

Struktura databáze Kompletní popis. Svazek:

Struktura databáze Kompletní popis. Svazek: Svazek: 5 Hydroprojekt CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 APLIKACE KE SPRÁVĚ A EVIDENCI VYBRANÝCH ÚDAJŮ Z MAJETKOVÉ A PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ Kompletní popis (12.2007) OBSAH 1 ÚVOD 2

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Vodárenská správa Písek V Písku dne: 10.1. 2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.1.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Obnova úpravny vody pro město Písek NÁVRH USNESENÍ Rada města po projednání a)

Více

ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD

ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD Pavel Jeníček VŠCHT Praha, Ústav technologie vody a prostředí Cesty k produkci energie z OV Kinetická energie (mikroturbiny) Tepelná energie (tepelná čerpadla, tepelné výměníky)

Více

Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách

Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. VŠCHT Praha Předseda Odborné skupiny pro velké čistírny odpadních vod, International Water Association;

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Drmoul. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Drmoul. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_75_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.415.75.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 325 (554511) Číslo ORP3 (ČSÚ): 415

Více

Standardy Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí pro vodovody a kanalizace - Příloha č. 2

Standardy Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí pro vodovody a kanalizace - Příloha č. 2 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, e-mail: svazekvak@vasbo.cz, tel.: 516 452 527 Příloha č. 2 Standardů pro vodovody a kanalizace OSNOVA PROVOZNÍHO ŘÁDU ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 03/2010 Standardy Svazku

Více

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2014 VODOVODNÍ ŘADY

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2014 VODOVODNÍ ŘADY VODOVODNÍ ŘADY Identifikační číslo majetkové evidence: 5203-633968-00277819-1/1 Typ vodovodního řadu rozvodná vodovodní síť VLASTNÍK VODOVODU Město Dvůr Králové nad Labem Forma právnická osoba Dvůr Králové

Více

Voda a její Hranice. Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz

Voda a její Hranice. Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz Voda a její Hranice Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz Důležitost vody Právní vymezení Odkud se bere, kam odtéká Ochrana před vodou Důležitost vody ¾ zemské plochy Nezbytná pro život rostlin a živočichů

Více

Přednášející: DOBRÝ DEN. Jaromír Novák. "Hospodaření s vodními zdroji - specifika rozvojových zemí"

Přednášející: DOBRÝ DEN. Jaromír Novák. Hospodaření s vodními zdroji - specifika rozvojových zemí "Hospodaření s vodními zdroji - specifika rozvojových zemí" Přednášející: Jaromír Novák DOBRÝ DEN Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Třešť Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 222 Kód obce PRVKUK 612.5.222. Kód obce (IČOB) 1776 (58832) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6153 Název POU Třešť Členění obce Úplný

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Světlá nad Sázavou. Název části obce

Světlá nad Sázavou. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Světlá nad Sázavou Číslo obce PRVKUK 466 Kód obce PRVKUK 611.11.466. Kód obce (IČOB) 1651 (569569) Číslo ORP (ČSÚ) 11 (6111) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61112 Název POU Světlá nad

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kyselka. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kyselka. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_44_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.44.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 7867 (555347) Číslo ORP3 (ČSÚ): 413

Více

Voda. Pevné: sníh, led, kroupy, jinovatka, námraza Kapalné Plynné: vodní pára

Voda. Pevné: sníh, led, kroupy, jinovatka, námraza Kapalné Plynné: vodní pára Voda Voda je jednou z podmínek pro život. je tekutina bez barvy, chuti a zápachu. na Zemi stále koluje, mění skupenství. vznikla v prehistorickém období a už nevzniká. má chemický vzorec H2O. je obsažena

Více

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely 6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely Ivan Holoubek Zdeněk Horsák RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Inovace tohoto předmětu je spolufinancována

Více

Rekonstrukce úpravny vody Hradiště

Rekonstrukce úpravny vody Hradiště Rekonstrukce úpravny vody Hradiště Ing.Josef Drbohlav - Hydroprojekt a.s., Praha Ing.Petr Dolejš,CSc. - W&ET Team, České Budějovice Ing.Milan Kuchař Severočeské vodovody a kanalizace Teplice a.s. Úvod

Více

EXKURZE ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD PRAHA. Katedra zdravotního a ekologického inženýrství. Stará čistírna odpadních vod Papírenská 199/6 Praha

EXKURZE ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD PRAHA. Katedra zdravotního a ekologického inženýrství. Stará čistírna odpadních vod Papírenská 199/6 Praha EXKURZE K PŘEDMĚTŮM: - Projekt z vodního hospodářství 2 (143PVH2) pro studijní obor Vodní hospodářství a vodní stavby - Projekt 2 (xxxpz02) pro studijní obor Inženýrství životního prostředí za katedru

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Libá. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Libá. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_1_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.1.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 8161 (554618) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412)

Více

Sada Životní prostředí UW400 Kat. číslo Stanovení obsahu kyslíku, nasycení kyslíkem a hodnoty BSK5

Sada Životní prostředí UW400 Kat. číslo Stanovení obsahu kyslíku, nasycení kyslíkem a hodnoty BSK5 Sada Životní prostředí UW400 Kat. číslo 100.3720 Stanovení obsahu kyslíku, nasycení kyslíkem a hodnoty BSK5 Teorie a hodnocení Obsah kyslíku ve vodě má pro přežití organismů nesmírný význam. Podle něho

Více

Země. ZŠ Hejnice M. Hradil

Země. ZŠ Hejnice M. Hradil Země PLANETA ZEMĚ KOLÉBKA ŽIVOTA (U/4/2) Zkusme najít odpovědi na otázky týkající se naší modré planety, o kterých jsme se učili v 5. třídě U/4 Obr.1 Obr.1 Pohled na modrou planetu. Snímek pořízený z Apolla

Více

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody Inovace předmětu Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí v rámci projektu Inovace bakalářského programu Stavební inženýrství pro posílení profesního zaměření absolventů CZ.2.17/3.1.00/36033 financovaném

Více

Úvodní list. Zdravotní technika 4. ročník (TZB) Kanalizace Soustavy vnitřní kanalizace

Úvodní list. Zdravotní technika 4. ročník (TZB) Kanalizace Soustavy vnitřní kanalizace Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/07 Poř. číslo v sadě 09 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Výstavba čistírny odpadních vod

Výstavba čistírny odpadních vod KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 1 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Výstavba čistírny odpadních vod 1. POPIS PROBLÉMU V České republice bydlelo v roce 2004 cca 79 % obyvatel v domech připojených

Více

Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY

Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY Mechanicko-biologické čistírny VZE 4 až VZE 20 Pokud se chystáte stavět nový rodinný dům nebo kompletně rekonstruovat starší nemovitost, která není napojena

Více

*Základní škola praktická Halenkov * * *VY_32_INOVACE_03_01_03 * *Voda

*Základní škola praktická Halenkov * * *VY_32_INOVACE_03_01_03 * *Voda Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_01_03 Voda Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP Chemie

Více

Procesy čištění odpadních vod. Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Procesy čištění odpadních vod. Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Procesy čištění odpadních vod Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Charakter znečišťujících látek: Rozpuštěné Organické Biologicky

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_18_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.18.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1953 (538922) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo

Více

Automatizace provozu úpravny vody

Automatizace provozu úpravny vody Automatizace provozu úpravny vody Ing. Miroslav Semerád, Ing. Dalibor Popželev Siemens Industrial Services a.s., divize Brno Do brněnských podniků a domácností přitekla v polovině září loňského roku voda

Více

Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody

Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 5b Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 5b Úprava

Více

Název části obce. Počet bydlících obyvatel Česká Mez trvale bydlící. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem

Název části obce. Počet bydlících obyvatel Česká Mez trvale bydlící. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem A. OBEC Sázava Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 715 Kód obce PRVKUK 0615.015.715.00 Kód obce (IČOB) 14626 (596701) Číslo ORP (ČSÚ) 015 (6115) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61151 Název POU Žďár nad Sázavou

Více

CZ Vysoké nad Jizerou Vysoké nad Jizerou Stará Ves

CZ Vysoké nad Jizerou Vysoké nad Jizerou Stará Ves CZ051.3508.5107.0157 Vysoké nad Jizerou.0157.01 Vysoké nad Jizerou.0157.05 Stará Ves identifikační číslo obce 18830 identifikační číslo obce 15390 kód obce 18830 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Paseky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Paseky. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_1_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.411.1.2 Název obce: Aš Kód obce (IČOB): 52 (554499) Číslo ORP3 (ČSÚ): 411

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obsah Předmluva... 7 1 Úvod... 9 2 Voda všeobecně... 11 2.1 Spotřeba vody a potřeba vody... 11 2.2 Jakost vody... 13 2.2.1 Podzemní voda... 13

Více

Ždírec nad Doubravou

Ždírec nad Doubravou A. OBEC Přehledová mapka Ždírec nad Doubravou Číslo obce PRVKUK 158 Kód obce PRVKUK 0611.004.158.00 Kód obce (IČOB) 19564 (569780) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název

Více

INTENZIFIKACE ČOV V PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU REALIZACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI

INTENZIFIKACE ČOV V PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU REALIZACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI INTENZIFIKACE ČOV V PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU REALIZACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Peter Bočan Ing. Roman Wachtl HYDROTECH s.r.o. Odpadní vody v papírenském průmyslu 11.- 12.11.2015 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Světový den vody. Ústředním tématem kampaně roku 2016 je "Voda a práce".

Světový den vody. Ústředním tématem kampaně roku 2016 je Voda a práce. Světový den vody Voda spolu s dalšími činiteli - ovzduším, energií a výživou podmiňují život a existenci lidstva. Podle dlouhodobé celosvětové bilance se zásoby vody ani nezmenšují a ani nepřibývají. Vzrůstá

Více

Vliv nestability procesu biologického odstraňování fosforu z odpadní vody. Úskalí biologického odstraňování fosforu z odpadních vod

Vliv nestability procesu biologického odstraňování fosforu z odpadní vody. Úskalí biologického odstraňování fosforu z odpadních vod Vliv nestability procesu biologického odstraňování fosforu z odpadní vody aneb Úskalí biologického odstraňování fosforu z odpadních vod Autoři: Bc. Barbora Prokel Stěhulová Ing. Tomáš Hrubý Ing. Bc. Martin

Více

A. OBEC Velká Bíteš B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Velká Bíteš B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Velká Bíteš Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 673 Kód obce PRVKUK 0615.014.673.00 Kód obce (IČOB) 17821 (596973) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61141 Název POU Velké Meziříčí

Více

ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD. Cenné látky v odpadní vodě / Separované čištění proudů vod

ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD. Cenné látky v odpadní vodě / Separované čištění proudů vod DECENTRALIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD Cenné látky v odpadní vodě / Separované čištění proudů vod Jan Bartáček jan.bartacek@vscht.cz www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety/dzov CO LZE RECYKLOVAT

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dřenice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dřenice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_8_5) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.8.5 Název obce: Cheb Kód obce (IČOB): 591 (554481) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé Čejov trvale bydlící přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé Čejov trvale bydlící přechodně bydlící celkem A. OBEC Čejov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 105 Kód obce PRVKUK 0613.003.105.00 Kód obce (IČOB) 01904 (547735) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

Kořenové čistírny odpadních vod

Kořenové čistírny odpadních vod Kořenové čistírny odpadních vod Voda v ČR je ¼ používané vody čerpána z podzemních zdrojů (cca 450 mil. m 3 p.v.) doba návratu je 300-4600 let pokles hladiny podzemní vody, snížení mohutnosti řek, vysychání

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

Kód obce UIR: 17926. Základní sídelní jednotka Petrovice a Petrovičky (405 492 m n. m.) leží na katastrálním území Velké Petrovice (779261).

Kód obce UIR: 17926. Základní sídelní jednotka Petrovice a Petrovičky (405 492 m n. m.) leží na katastrálním území Velké Petrovice (779261). 1 + Kód obce PRVK: 3605.5209.065.01 1. PETROVICE Kód obce UIR: 17926 Název obce: PETROVICE číslo obce: IČZÚJ 574571 část obce (základní sídelní jednotka): Petrovice, Petrovičky Podklady: Dotazník k PRVK

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Mlázovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Mlázovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mlázovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3604.5207.053.01 Název obce: Mlázovice Kód obce (IČOB): 09724 (573213) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5207 (5207)

Více

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m.

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m. A. OBEC Věžnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 228 Kód obce PRVKUK 0612.005.228.00 Kód obce (IČOB) 18141 (588130) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Bystrá

Název části obce. Bydlící obyvatelé. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Bystrá A. OBEC Bystrá Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 104 Kód obce PRVKUK 0613.003.104.00 Kód obce (IČOB) 01662 (561801) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

A. OBEC Lísek B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Lísek B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Lísek Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 015 Kód obce PRVKUK 0615.001.015.00 Kód obce (IČOB) 08486 (596051) Číslo ORP (ČSÚ) 001 (6101) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61011 Název POU Bystřice nad Pernštejnem

Více

A. OBEC Okrouhlice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Okrouhlice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Okrouhlice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 077 Kód obce PRVKUK 0611.002.077.00 Kód obce (IČOB) 10965 (569186) Číslo ORP (ČSÚ) 002 (6102) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61022 Název POU Havlíčkův Brod

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé Hutě trvale bydlící. Cejle trvale bydlící přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé Hutě trvale bydlící. Cejle trvale bydlící přechodně bydlící celkem A. OBEC Cejle Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 167 Kód obce PRVKUK 0612.005.167.00 Kód obce (IČOB) 01740 (586978) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61051 Název POU Jihlava Členění

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Březová. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Březová. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_31_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.31.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 6369 (53787) Číslo ORP3 (ČSÚ): 413

Více

Voda. Základní podmínka života

Voda. Základní podmínka života Voda Základní podmínka života Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Životodárná kapalina

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Kojčice

Název části obce. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Kojčice A. OBEC Kojčice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 391 Kód obce PRVKUK 0613.010.391.00 Kód obce (IČOB) 06783 (598712) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Úprava odpadní vody Způsoby vypouštění odpadních vod

Úprava odpadní vody Způsoby vypouštění odpadních vod Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 5a Úprava odpadní vody Způsoby vypouštění odpadních vod Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 5a Úprava

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_126_Voda AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 8., 15. 10.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_126_Voda AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 8., 15. 10. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_126_Voda AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 8., 15. 10. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Voda ČÍSLO PROJEKTU:

Více