Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours."

Transkript

1 1

2 Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. Co vlastně znamená V.T.T.? V.- Venus - Venuše, tedy Afrodita, bohyně krásy a lásky T.- Trade - neboli obchod, živnost, řemeslo T.- Tours - neboli cesty, zkrátka turistika Naše cestovní kancelář se nespecializuje jen na Zakynthos, kde se právě nacházíte, nabízí též řadu dalších atraktivních zájezdů na: - ostrov Kypr, - poloostrov Peloponés (oblast Tolo a Kalamata), - ostrov Korfu, - ostrov Kréta, - ostrov Rhodos + Symi, - ostrov Karpathos, - ostrov Kos, - Olympskou riviéru, - ostrov Samos, - ostrov Thassos, - ostrov Lesbos Všechny zájezdy jsou připraveny tak, abyste byli spokojeni s koupáním, opalováním a zábavou, ale i s obohacením Vašich znalostí během výletů. 2

3 Vážení klienti, jménem cestovní kanceláře V.T.T., bychom Vás rádi přivítali v Řecku na ostrově Zakynthos. Během celého zájezdu Vám přejeme nejen krásné počasí, ale i příjemný a ničím nerušený pobyt spojený s koupáním a několika zajímavými výlety. Snažili jsme se připravit pro Vás tuto informativní knihu tak, abyste získali ty nejzákladnější informace o ostrově Zakynthos a Řecku, jeho historii, kultuře, mentalitě zdejších obyvatel,... Náš delegát., kterého kdykoliv zastihnete na telefonním čísle:..., Vám během informačních schůzek tyto informace ještě rozšíří svým výkladem a bude Vám nápomocen při jakémkoliv dotazu. 3

4 Budete-li se během své dovolené řídit následujícími radami, budete určitě spokojenější 1. Nebudeš očekávat věci přesně tak jako doma, protože jsi je opustil ve snaze najít něco jiného. 2. Nebudeš brát věci příliš vážně, protože bezstarostná mysl je základem příjemné dovolené. 3. Nepřipustíš, aby Ti jiní turisté šli na nervy, protože platíš nemalý peníz, abys strávil příjemné chvíle. 4. Dbej toho, abys vzal na dovolenou jen polovinu šatstva, které považuješ za nezbytné, a dvakrát tolik peněz. 5. Vždycky musíš vědět, kde máš svůj CESTOVNÍ DOKLAD, protože člověk bez cestovního dokladu, je člověk bez vlasti. 6. Pamatuj, že kdybychom byli stvořeni, abychom zůstávali na jednom místě, byli bychom stvořeni s kořeny. 7. Neměl by ses užírat starostmi, protože v tom není žádné potěšení - jen málo věcí je tak fatálních, aby to stálo za to. 8. Jsi-li v Řecku, buď připraven se chovat víceméně jako Řek. 9. Neposuzuj zemi podle jednoho jejího příslušníka, který Ti způsobil nesnáze. 10. Pamatuj, že v cizích zemích jsi hostem. Ten, kdo prokazuje svému hostiteli úctu a respekt, bude odměněn. Převzato z materiálu nejmenované britské cestovní kanceláře. 4

5 Oficiální název : Řecká (Helénská) republika Hlavní město : Athény (Athínai) Rozloha : km 2 Nejvyšší hora : Státní zřízení : Obyvatelstvo : Měna : Mytikas v pohoří Olympos (2 917 m n. m.) pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem cca 11,5 mil. euro (EUR) Řecko zaujímá nejjižnější cíp Balkánského poloostrova. Má rozlohu čtverečních km (jestliže k této ploše přičteme plochu moří vzroste rozloha na km 2 ). Z této plochy zaujímají ostrovy km 2. Má přibližně 11,5 mil. obyvatel. Délka řeckého pobřeží je km. Nachází se mezi 36 a 41 severní šířky a mezi 20 a 26 východní délky. Na severu hraničí s Albánií, Makedonií, Bulharskem, Tureckem. Na západě, jihu a východě je obklopeno moři. Pevninská část Řecka je na západě hornatá, pro východ je charakteristické ploché pobřeží s přirozenými přístavy. Pohoří dosahují většinou výšky okolo m n. m. a často i přes m n. m. Olymp, nejvyšší pohoří, se zvedá do výšky m. Nížiny leží většinou na severu (Thessálie, Makedonie) a v Lakonii. Řeky jsou jen na severu, v Thessálii, Makedonii a Thrákii - Pinios, Áxios, Strýmon, Néstos, Évros. 5

6 PODNEBÍ V Řecku převládá typické středomořské klima, se suchými a horkými léty, vlhkými a studenými zimami. FLÓRA A FAUNA Rostlinstvo má v Řecku typický mediteránní charakter, s rostlinami věčně zelenými a rostlinami sukulentními, které jsou zásobárnami vody. Stromy jsou většinou menšího vzrůstu. Značný úbytek lesů snížil životní prostor zvířeny a tím také její druhovou rozmanitost. V Řecku, jako všude ve Středomoří, je oblíbený rybolov - při pobřeží obzvláště chobotnice, mušle, humři a langusty. V celém Egejském moři je hodně mořských hub. OBYVATELSTVO Obyvatelstvo Řecka je složeno z 88,5 % Řeků, nevelkou menšinu tvoří zejména Turci (0,8 % v Thrákii, na Rhodu a Kósu), Bulhaři (0,3 % v Makedonii), Arméni a Valaši (Kutsovlaši) v Thesálii. Za zmínku stojí kočovní cikáni. Přes řadu změn ve způsobu životu je pro Řeky ještě stále nejdůležitější rodina, se svými zachovalými obyčeji a zvyky, uspořádaná v duchu přísné hierarchie. Převládá vůdčí postavení mužů. OSÍDLENÍ Asi třetina obyvatelstva žije ve venkovských sídlech. Jsou to většinou hustě obydlené vesnice, pro jejichž vznik je rozhodující výskyt pitné vody. Nejvíce měst je zejména ve východní části řecké pevniny. Velkoměst je velmi málo: Athény, hlavní město země, a přístav Pireus, které spolu sousedí, tvoří se svými předměstími uzavřený celek, s 4,5 mil. obyvatel. Dominantou severu je Soluň neboli Thessaloniki. Na Peloponésu je největším městem Patras, dalším v pořadí je Heraklion na Krétě. 6

7 JAZYK Jedinou oficiální řečí je novořečtina. Vyvinula se přímo ze starořečtiny a je také psána stejným písmem, přesto se v gramatice velmi liší - ve stavbě slov, slovní zásobě a obzvláště ve výslovnosti. Řekové mluví obecně řečí zvanou "dimotikí", která vznikla přirozeným vývojem. Během vytváření nového řeckého státu v letech bylo snahou akademických činitelů vytvořit umělé vazby na vše starořecké, a tak byla stanovena úřední řečí "katharévusa". Zůstala oficiální řečí státní správy, justice, vědeckých kruhů a také tisku až do r. 1975, kdy řecký parlament stanovil národní řečí "dimotikí". STÁT Po svržení vojenské diktatury v r se na základě plebiscitu a ústavy z r Řecko stalo republikou s parlamentárně-demokratickým zřízením. Řecká vlajka byla poprvé vztyčena v březnu 1822, skládá se z řeckého kříže (v levém horním rohu) a z devíti střídajících se modrých a bílých pruhů, odpovídajícím devíti slabikám řeckého válečného pokřiku:" E/lev/the/rí/á u thá/na/thos" (= "Svobodu nebo smrt") z osvobozovacích bojů proti turecké nadvládě. Barvy bílá a modrá byly barvami prvního řeckého krále, pocházejícího z Bavorska. Po zrušení monarchie v r byl zaveden státní znak, kterým je stříbrný kříž na modrém štítu, ovinutý vavřínovým věncem. V roce 1865 byl povýšen nápěvek, složený r N. Mantzarosem na národní hymnu. Text pochází z Hymnu na svobodu od Dionýsia Solomose ( ), prvního význačného řeckého novověkého lyrika. Všeobecné volební právo platí v Řecku pro všechny občany po dovršení věku 18 let (pro ženy i muže). Parlament se volí na 4leté období. Skládá se ze 300 poslanců, kteří volí prezidenta dvoutřetinovou většinou na pět let. Všichni občané mužského pohlaví podléhají vojenské branné povinnosti. 7

8 Řecko je členem Organizace spojených národů (OSN) a většiny jejích organizací, Evropské unie, Rady Evropy, NATO, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a dalších institucí. STAVEBNICTVÍ A ARCHITEKTURA Kromě krásné přírody, historie, nádherných ostrovů, slunce a modrého moře, nabízí Řecko i moderní stavby. Římané zde vybudovali dokonalou silniční síť, vodovody, mosty, veřejné lázně. Vznikaly ale také stavby na oslavu Říma - triumfální oblouky, reliéfy, fresky. Synonymem klasického období Řecka byl řád, smysl pro míru a dokonalé proporce. CESTOVNÍ RUCH Řecko je vyhledávaným místem pro trávení letní dovolené v Evropě. Většina hotelů je moderních s dokonalým vybavením. Cestování lodí, vlakem, letadlem je snadné a pohodlné, pláže nejsou přelidněné a je zde i dost dobře situovaných kempů. Jachty a okružní plavby jsou dostupné v mnoha přístavech, na ostrovech i na pobřeží. Ideální cesta za poznáním ducha Řecka je kombinace auta s letadlem nebo lodí. Kouzlo Řecka lze objevit při vhodném spojení odpočinku a poznání. Zůstanou Vám rozhodně krásné vzpomínky na dovolenou. 8

9 Řecké dějiny jsou jak v evropském, tak ve světovém kontextu velikou zvláštností. Řecko jako kolébka evropské kultury nikdy nebylo velikou říší, s výjimkou krátkého období vlády Alexandra Velikého. Vždy to byly malé městské státy vázané spolu pouze různými dohodami. Občas došlo mezi nimi i ke krutým bojům. Čím bylo Řecko pro Evropu, tím byla pro Řecko Kréta, malý, ale významný ostrov mezi Egejským a Lybijským mořem. Ta byla v dobách své největší slávy (přibližně před a lety) velice mírumilovný stát, který pro svou obranu i rozvoj využíval výlučně svého mocného loďstva, takže na Krétě nenajdeme opevněné paláce. Nejslavnější antické památky např. slavný aténský Parthenon či vlastně celá Akropole byla vybudována ve velmi krátkém období Periklovy vlády. Přes onu roztříštěnost se Řekové dokázali ubránit i tak mocným říším jako byla říše perská. Jediné období, kdy bylo Řecko opravdu velkou říší, byla vláda Alexandra Velikého (Makedonského). Toto období trvalo přibližně 11 let. Ironií je, že střed této říše nebylo to pravé antické Řecko, za které považujeme Athény případně Spartu, ale do té doby téměř bezvýznamná oblast Makedonie. 9

10 Hlavní město: Zakynthos (Zante) Připojení k Řecku: květen 1864 Rozloha: 406 km 2 délka pobřeží přibližně 125 km Nejvyšší hora: Vrachionas 758 m n. m. Obyvatelstvo: Měna: obyvatel euro (EUR) Tradiční produkty: med, mantolato (mandle v medu), mandle obalené v cukru, pasteli (sezam v medu), olivový olej, hroznové víno (rozinky), známá jsou též ostrovní vína Zajímavost: Patron ostrova: výskyt mořských želv Caretta Caretta sv. Dionýsos V období Homéra a Trojské války byl ostrov součástí království panovníka Odyssea. Jméno mu dal princ Zakynthos, syn trójského krále Dardanose. Do historie Zakynthu zasáhla spousta národů. Prvními osadníky byli Achájci, roku 455 př. n. l. si ostrov podmanili Athéňané, poté se nakrátko dostal do područí Makedonie. Římané mu dali určitý stupeň autonomie. 10

11 Benátčané výrazně ovlivnili zejména ráz správního střediska a také s sebou přinesli aristokratický politický systém s rozčleněním obyvatelstva na vrstvy, což byl důvod, proč byli nadšeně vítáni republikánští Francouzi. Poslední Britové zmodernizovali veřejnou správu. Ostrov je plný kontrastů. Je zaplaven rostlinstvem a zelení, která pokrývá hory a úrodné pláně. Díky vysokému úhrnu srážek patří mezi nejzelenější ostrovy Řecka. Právě proto se mu přezdívá Květina východu. Na severu, východě a jihu se nachází mnoho krásných pláží, zatímco západní část ostrova je obklopena skalnatými horami se spoustou jeskyní, z nichž nejslavnější je tzv. Modrá jeskyně u mysu Skinari, v níž je nádherně modrá, jakoby fosforeskující voda. U jihovýchodního cípu ostrova je největší hloubka moře v celém Středomoří tzv. Inousská propadlina, která je hluboká 4500 m. Na východním pobřeží se naopak rozprostírají nekonečné olivové a citrusové háje a úrodné nížiny, které jsou lemovány písečnými plážemi. Životní prostředí na Zakynthosu prospívá také vzácnému druhu želvy karety obecné. V zátoce Laganas kladou želvy do písku vajíčka a proto je v rámci jejich záchrany na některé pláže zakázán vstup od západu do východu slunce. V této době je také zavřeno letiště a letecká doprava je zastavena. Na srázovitém západním pobřeží žijí tuleni, kteří jsou rovněž chráněni. Zakynthos zahrnuje 6 obcí: Arkadion, Artemision, Alikes, Elation, Laganas a Zakynthion. 11

12 Podle dobových svědectví byl ostrov poprvé osídlen kmenem Achájů 1500 let př. n. l. Tehdejší akropole, nazvaná podle jejich původního rodiště Psofída (Ψωφίδα), se nacházela v místě dnešního benátského hradu nad městem Zakynthos (mykénské období). Během perských válek ostrov zůstal neutrální, během peloponéských válek podporoval Athény, poté byl zotročen Makedonci a obsazen Římany. Jistá autonomie, kterou mu Římané poskytli, byla vykoupena vysokými daněmi. Konec římské nadvlády probíhal ve znamení vytrvalých útoků Arabů, Vandalů, Hunů a Gótů. Během byzantské éry ostrované odolávali nájezdům Normanů a křižáckým tažením. Koncem 12. století se vlády nad ostrovem a sousední Kefalónií ujímají šlechtické rodiny Orsíni, d'ánjou a Tókkos, o tři století později jejich vládu střídají Benátčané. Nechvalně proslulý aristokratický politický systém s knihou urozených a privilegovaných rodin Libro d'oro, ale i velkorysé rozšíření a výstavba města v okolí dnešního přístavu to je jen několik upomínek na dlouhé období benátské nadvlády ( ). Relativní nezájem o obsazení ze strany Turků byl vykoupen odváděním daní Sultánovi, Zakynthos však vzkvétal a společnost se rozrůstala i o uprchlíky z obsazených řeckých území, kteří sem přinesli svoji kulturu a tradice. Díky příslibu demokracie a rovných práv pro všechny obyvatelé po pádu Benátské republiky s otevřenou náručí vítali Francouze. Nedlouhé období jejich vlády charakterizuje nejen spálení Libro d'oro, ale i ustavení nezávislé Republiky sedmi ostrovů (garantem byla Rusko-turecká aliance). Vládu nad novodobým státem pomalu přejímají Britové a rokem 1815 definitivně začíná půlstoletí modernizace veřejné správy, infrastruktury a péče o veřejné zdraví. Budují se silnice, mosty, nemocnice, zatímco místní obyvatelstvo revoltuje a všemožně podporuje na pevnině probíhající boj o osvobození. Požadavek na připojení ke svobodnému Řecku je konečně splněn v květnu roku Do novodobé historie ostrova ničivě zasáhly nejen obě světové války, následované válkou 12

13 občanskou, ale i masivní zemětřesení v roce V srpnu roku 1953 ani sv. Dionýsos nedokázal odvrátit pohromu, která nadlouho ochromila život na ostrově. Před polednem 12. srpna přišlo zemětřesení o síle 7,3 stupně Richterovy škály (epicentrum bylo poblíž jižního cípu ostrova Kefalónia) a změnilo kompletně tvář ostrova. V hlavním městě z celé nádhery zůstal bez poškození stát jen kostel Ág. Dionýsios v blízkosti přístavu a kostel Ág. Nikólaos tou Mólou s budovou Národní banky na náměstí D. Solomóse. Přesto obyvatelé dokázali centrum města obnovit do původní podoby a podnikli nezbytné kroky, aby následkům podobných událostí v budoucnosti předešli. Osvědčený systém výstavby pomocí železobetonových konstrukcí, umně skrytých pod líbivými fasádami moderních domů, byl naposled prověřen při sérii otřesů v dubnu Hned několikrát bylo mezi 4. a 12. dubnem dosaženo hodnot 5,8-5,9 stupně Richterovy škály. Poškozeno bylo na 60 budov, na několika místech došlo k sesuvům půdy, přesto jsou celkové škody proti roku 1953 nesrovnatelně menší. 13

14 Teplota vzduchu Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen 25 0 C 30 0 C 32 0 C 33 0 C 29 0 C 25 0 C Teplota vody Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen 20 0 C 21 0 C 25 0 C 25 0 C 24 0 C 22 0 C Délka slunečního svitu Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen 9 h 12 h 13 h 12 h 10 h 8 h 14

15 Na pobřeží se nachází několik turistických letovisek. Známá jsou střediska Laganas, Kalamaki, Argassi, Tsilivi, Alykes, Alykanas. Mezi vyhlášené pláže patří Porto Zoro, Banana Beach, Agios Nikolaos, Gerakas, které se všechny nacházejí na poloostrově Vassilikos. Na východním pobřeží se mimo letoviska nachází například vyhlášená pláž Xigia, kde vyvěrají do moře sirné prameny. Pláž v laganském zálivu je dlouhá 9 kilometrů a je známa mimo jiné díky želvám kareta. Je považována za jednu z nejkrásnějších v celém Řecku. 15

16 Krásná písečná pláž, pozvolný vstup do průzračně čistého moře, okolí plné olivových hájů, ovocných sadů a vinic. Vítejte v Tragaki, klidném letovisku ležícím v severovýchodní části ostrova cca 10 km od hlavního města. Líbit se zde bude všem, kteří si chtějí odpočinout a užít klidu v místě je jen několik minimarketů, obchůdků s tradičním zbožím a také taveren. Kdo by chtěl vyrazit za rušnější zábavou nebo většími nákupy, určitě zavítá do cca 2,5 km vzdáleného letoviska Tsilivi, které naopak patří k těm rušnějším. Autobusové spojení cca každou hodinu, spoje jezdí i do dalších letovisek nebo hlavního města. Jízdné do Zakynthosu cca 1,50. Doporučujeme navštívit původní vesničku s originální architekturou i tradičními tavernami, ze kterých se naskýtá atraktivní výhled do okolí. Pláž: Písečná Vzdálenost od správního střediska: cca 10 km Vzdálenost od letiště: cca 13 km Hodnocení letoviska: Vhodné pro všechny generace, které ocení klidné prostředí a současně blízkost rušného místa 16

17 Je velmi známé a oblíbené turistické letovisko, jehož ulice, pláže a obchody se plní od května do října zahraničními návštěvníky z celého světa. Tsilivi je obklopeno krásnou přírodou, jsou zde romantická zákoutí a možnosti provozovat pěší turistiku. Letovisko je poměrně rozsáhlé a táhne se v délce několika kilometrů podél hlavní silnice. V postranních uličkách jsou obchody s potravinami, ovocem a zeleninou, rozmanitými suvenýry, stánky s rychlým občerstvením, je zde mnoho restaurací, taveren, kaváren, pekáren i barů. Místní noční život zaujme i střední generaci, mnohé bary tu hrají muziku 70. a 80. let. V letovisku je i minigolf s protékající říčkou a dětský park s trampolínami. Pláž je zde dlouhá a písčitá s pozvolným vstupem do průzračné vody a nechybí možnost pronajmutí slunečníků a lehátek (cca 8 /set/den). V blízkém okolí jsou i menší plážičky, které poskytují více soukromí. Letovisko je spojeno městským autobusem s ostatními místy. Jízdné do Zakynthosu cca 1,40, spoj jezdí od 7 do 20 téměř každou hodinu. Také je možné využít taxi; orientační ceny: do Alikes cca 15, do Argasi cca 14, do Laganasu cca 15, do Tragaki Plagosu cca 8, do Zakynthosu cca 10. Pláž: písečná a písčito-oblázková Vzdálenost od správního střediska: cca 6 km Vzdálenost od letiště: cca 12 km Hodnocení letoviska: vhodné pro rodinnou dovolenou i střední generaci toužící se vrátit o nějaký ten rok zpět 17

18 Laganas je označováno za největší, nejrušnější a nejoblíbenější letovisko ostrova. Je to místo oblíbené zejména u anglické klientely, čemuž odpovídá styl noční zábavy. Hlavní třída nabízí naprosto vše, co hledá turista na dovolené. Jsou zde možnosti denní i noční zábavy, nespočet obchodů se suvenýry, oblečením a potravinami, jsou zde stánky s rychlým občerstvením, restaurace, taverny, kavárny, bary, kluby, diskotéky Nechybí novinové stánky a lékařská služba. Pláž je zde opravdu krásná - dlouhá, písečná s pozvolným vstupem do moře, vhodná i pro rodiny s malými dětmi. Na pláži je též možné pronajmout si slunečníky a lehátka (cca 7 /set/den). Chcete-li během slunění více soukromí, potom se vydejte směrem na Kalamaki (cca 10 minut volné chůze). Laganas je trochu kuriozní letovisko, hlavní silnice zde například končí v moři a další kuriozitou jsou mořské želvy. Půjdete-li směrem na Kalamaki, uvidíte na pláži trojnožky, které upozorňují na želví hnízda. Brzy ráno nebo během dopoledne, budete-li mít štěstí, můžete spatřit právě vylíhnutou želvičku, mířící do moře. Nikdy ji však neberte do rukou nebo neodnášejte do vody. Pokud již svítí slunce, dělejte jí stín a směřujte ji tak, aby se k moři dostala co nejrychleji a živá. Laganas je spojen autobusovou linkou s ostatními místy ostrova. Autobusové zastávky jsou do zhruba 250 metrů od hotelů, jízdné do Zakynthosu je cca 1,40. Linka tam jezdí od 7 do 20 hodin téměř každou hodinu. Taxi vyjde na: do Alikes cca 20, do Kalamaki cca 7, do Keri cca 13, do Lithakie cca 9, do Vassilikos cca 20, do Bochali cca 15, do Zakynthosu cca 10. Doporučujeme pronajmutí auta či motorky a důkladnější 18

19 seznámení s ostrovem. Pozor však na nedodržování pravidel silničního provozu, Řekové pravidla obvykle moc nerespektují a přednost mívá větší auto Pláž: dlouhá písečná Vzdálenost od správního střediska: cca 8 km Vzdálenost od letiště: cca 6 km Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny generace 19

20 Středisko Argassi je označováno za jedno z nejzelenějších letovisek, leží nejblíže správnímu středisku; současně je též druhým největším městem ostrova. Najdete zde možnosti denní i noční zábavy, proslulé taverny a restaurace s příjemnou obsluhou, několik klubů a barů, supermarkety, obchody se suvenýry, butiky To vše dokresluje tradiční řecký ráz a příjemná atmosféra, která zde panuje. Místní pláž je písečná, v porovnání s jinými na ostrově užší, ovšem není problém dopravit se autobusem na pláž Agios Nikolaos, která patří mezi nejhezčí na ostrově a vzdálena je cca 10km. Přeprava na tuto pláž je zdarma v případě pronájmu plážového servisu, který stojí 8 /set/den. Další možností jsou písečné pláže blízko střediska Vassilikos (nejoblíbenější je Kaminia Beach, Porto Roma, Banana Beach). Městská linka tam jezdí pravidelně a jízdenka stojí cca 1,5 /jedna cesta. 20

21 Z Argassi se můžete vydat do přírody a pokořit horu Skopos vysokou 491 metrů. Z vrcholku se Vám naskytnou nádherné pohledy na krajinu, mořské zátoky, cestou můžete narazit na divoké orchideje a vzácný druh motýlů. Dalším lákadlem je turistický vláček, který jezdí do hlavního města, cena za dospělou osobu je cca 5 /obousměrná jízdenka, děti do 12 let platí cca 2. Vláček vyjíždí z Argassi zhruba každé tři hodiny, jede do centra města a následně zpět. Do hlavního města jezdí mezi 7:00 19:00 každou hodinu autobus městské linky, vyjde na cca 1,40 /jedna cesta. Ve večerních hodinách je nutné vzít si taxi, které vyjde na cca 7. Milovníci vodních sportů mohou využít poměrně bohatou nabídku přímo v letovisku Argassi. Pláž: menší písečná Vzdálenost od správního střediska: cca 4 km Vzdálenost od letiště: cca 8 km Hodnocení letoviska: Ideální výchozí bod k poznávání ostrova 21

22 Turistické středisko Kalamaki se rozprostírá na poměrně velkém prostranství. Je zde dostatek obchodů, restaurací i taveren a různě zaměřených barů nabízejících noční vyžití. Dále je možné vydat se pěšky nebo místní linkou autobusu do nedalekého letoviska Laganas (cca 4 km) či správního střediska, kde je nepřeberné množství každodenní zábavy. Známá je zdejší dlouhá a atraktivní písčitá pláž, která není přeplněna ani v nejvyšší sezóně a rozhodně patří k nejkrásnějším plážím ostrova. Oblast je též spojována s mořskými želvami Caretta Caretta, které zde do písku kladou v letní sezóně svá vejce, a to především díky velmi teplé vodě v moři. Kalamaki se nachází v poměrně malé vzdálenosti od letiště, proto je třeba počítat v denních hodinách s občasným hlukem, který však jen minimálně narušuje jinak velmi poklidnou atmosféru letoviska. Pláž: dlouhá písečná Vzdálenost od správního střediska: cca 5 km Vzdálenost od letiště: cca 3 km Hodnocení letoviska: pro všechny generace 22

23 Ve správním středisku ostrova žije přibližně obyvatel. Vůně moře, jasmínu a okrová barva fasád domů jsou tím nejtypičtějším z města, vybudovaného podivuhodně do podoby divadelního amfiteátru od přístavu vzhůru po úbočích pahorku s benátskou pevností. Tak jako v případě mnoha dalších ostrovů, kde je název hlavního města totožný s názvem ostrova, obyvatelé častěji využívají, je-li řeč o městě, termínu Chóra (Χώρα). Řada památek této metropole se silným italsko-benátským rázem byla zničena nejen zemětřeseními v dávné minulosti, ale hlavně tím nejničivějším v roce A přestože z celé nádhery zůstaly bez poškození stát jen tři budovy, obyvatelé dokázali centrum města opět obnovit do původní podoby. A tak můžeme obdivovat nejen výstavní paláce Městské knihovny, Muzea byzantského umění, mnoho kostelů, projít se po dlážděné promenádě pobřežní Stráta Marína (ulice K. Lomvárdou) nebo páteřní ulice Alex. Róma, lemované domy s výstavními fasádami a stinnými podloubími v benátském stylu. Její pokračování, třída 21. května (21 Maíou), končí na starobyle vyhlížejícím náměstí sv. Marka (Plateía Ág. Márkou) s budovou Solomosova muzea a katolické katedrály sv. Marka (Ág. Márkos). Přes náměstí republiky (Plateía Dimokratías) se dostanete na velkoryse pojatý, k moři otevřený prostor náměstí D. Solomóse (Plateía Solomoú), ohraničený budovami Městské knihovny, Muzea byzantského umění, renesančním kostelem Ág. Nikólaos tou Mólou, budovou radnice a Národní banky. Socha nepatří nikomu jinému než právě D. Solomósovi. Město byste měli navštívit alespoň dvakrát. Po ránu a v 23

24 dopoledních hodinách můžete sledovat mumraj v okolí přístavu, u nábřeží kotvící lodě vykládající zboží, rybáře spravující poškozené sítě, a lidi popíjející kávu, spěchající do práce či na nákupy. V ulicích za přístavem se pomalu doprodávají čerstvě navezené ryby a zelenina. Po poledni ruch utichá a jako každé středomořské město i Zákynthos ožívá až po západu slunce. Místní v podvečer vyrážejí na oblíbené korzo, scházejí se na náměstích a posedávají dlouho do noci s přáteli v kavárnách. Chcete-li si v tuto dobu projít místní obchůdky, nezapomeňte si návštěvu naplánovat na úterý, čtvrtek či pátek, kdy bude otevřeno. KASTRO Stará benátská pevnost, která dominuje kopcům okolo města. Nachází asi 2,5 kilometru za městem (směrem nahoru) Pod pevností je vyhlídka Bochali, obklopena řadou taveren a restaurací s krásným výhledem na celé město, jeho přístav a okolí. 24

25 Na Bochali doporučujeme ochutnat místní tradiční dezert jménem Frigania, který je tu podáván s výbornou zmrzlinou. STRADA MARINA Pobřežní ulice kolem přístavu, naleznete zde většinu městských hotelů, restaurací, cukráren a kaváren. Je jednou z nejrušnějších ulic města. Vede od kostela sv. Dionýsa (Ag. Dionýsos) ke kostelu sv. Mikuláše (Ag. Nikolaos) na Solomosově náměstí, kde také stojí jeho socha. KOSTEL AG. DIONÝSOS Kostel byl postaven roku 1708 a v roce 1764 byl renovován. V současné době probíhá další důkladná rekonstrukce. Nacházejí se zde ostatky patrona ostrova Sv. Dionýsa, které sem byly převezeny z kláštera na Strofadských ostrovech a byly zde uloženy do stříbrného sarkofágu. Městu dominuje vysoká zvonice, která připomíná zvonici kostela sv. Marka v Benátkách. 25

26 KOSTEL AG. NIKOLAOS Na opačné straně Strada Marina, na Solomosově náměstí se nachází kostel AGIOS NIKOLAOS. Byl postaven v 17. století, v renesančním stylu s byzantskou zvonicí. U něj se nalézá pomník boje za nezávislost a busta básníka Foskolose. SOLOMOSOVO NÁMĚSTÍ Solomosovo náměstí je největším náměstím ve městě, právě zde naleznete nejdůležitější budovy Městskou knihovnu, Byzantské muzeum či Zakynthoské muzeum. NÁMĚSTÍ SV. MARKA Směrem do centra od nám. Solomose je menší náměstí s kavárnami a tavernami. Je tu také jediný katolický kostel, zasvěcený sv. Markovi. 26

27 Vesnice, sestávající ze tří osad (Horní, Dolní a Střední Volimes). Je to tradiční horská vesnice, jejíž historie sahá až do 15. století, má přes tisíc obyvatel a je správním střediskem oblasti. Na první pohled zaujme několik kostelíků s typickými zvonicemi (velice hezký je např. Ág. Paraskevi), místní lidová architektura a větrné mlýny v otevřené krajině. Vesnice proslula díky výrobě místní speciality druhu měkkého sýru ( ladotýri ), krajkářství, tkalcovství a prodeji tradičních zemědělských produktů. Vesnice se nachází na úpatí pohoří Vrachiónas. Z vyhlídky umístěné právě ve vesnici Katastári je možné najít překrásné výhledy na známá letoviska Alikanás a Alikes. Zajímavý a poutavý je také pohled na pohoří Enós, které již leží v Kefalonii. 27

28 Je třetím největším správním střediskem ostrova a má téměř 800 obyvatel. Důvodem návštěvy velkého množství turistů je místní kostel Agia Mávra (Černá Madona), jejíž ikona, původem z Egypta, má prý zázračnou moc. Kostel zde byl vybudován roku 1632, roku 1953 jej však zničilo velké zemětřesení, kterému podlehla většina tehdejších staveb na ostrově. Dnešní vzhled budovy kostela pochází tedy až z druhé poloviny 19. století. Bohatý interiér kostela je zdoben řadou fresek a ikon zobrazujících výjevy z Bible i rozličné svaté. Některé z nich jsou pokryty dvaadvaceti karátovým zlatem a tepaným stříbrem. U slavné ikony nechybí kovové destičky s prosbami o uzdravení a děkovné dary věřících, nejčastěji v podobě olejových lamp a šperků, mezi nimiž je dokonce i náhrdelník od řecké královny Olgy. Stejně jako u spousty řeckých kostelů i zde nalezneme galerii, která byla dříve vyhrazena ženám a dětem. Nechybí ani samostatně stojící zvonice. Ta zdejší je vystavena v benátském stylu a tyčí se do výše 37 metrů. Říká se, že její zvony jsou slyšet po celém ostrově. Nevelká horská vesnice, jejíž jméno znamená doslova mimo město byla odedávna jednou z nejbohatších vesnic hornaté části ostrova. Mimo kostel Ág. Nikólaos s pěknou zvonicí se pyšní i prastarým olivovníkem (jehož stáří bylo odhadnuto na 2000 let) a loukou s několika neobvyklými kamennými studnami. Přes nezanedbatelnou nadmořskou výšku si obec na nedostatek spodní vody opravdu stěžovat nemůže. 28

29 Další z nemnoha starobylých horských vesnic, jejichž budovy přestály ničivé zemětřesení v roce Kambí, ležící v malém údolí uprostřed borovicových lesů, proslavily především archeologické nálezy, datované do období Mykénského Řecka, a kříž, vztyčený v roce 1969 na 350 m vysokém útesu nad zálivem Schíza na památku obětí občanské války konce 50. let minulého století. Útes je asi nejvyhledávanějším místem, kde si můžete vychutnat kýčovitě krásný západ slunce. Taverny s vyhlídkovými terasami nabízejí oblíbené řecké večery a byť jejich atmosféra není nijak zvlášť autentická, díky vhodně zvolenému místu o návštěvníky není nouze. Nese název podle plurálu jména Marie, je to jedna z prvních vesnic na ostrově, kam bylo za éry Tibéria přineseno křesťanství. Nikým menším než samotnou Máří Magdalénou, jejíž loď byla na pouti do Říma donucena díky nepřízni počasí zakotvit u břehů ostrova. Zdejší kostel nese pochopitelně právě její jméno. Na západní straně vesnice je dosud ne zcela prozkoumané prehistorické pohřebiště. 29

30 Chloubou menší horské vesnice je klášter Panny Marie, a ačkoliv je datum jeho založení neznámé, pravděpodobně se jedná o nejstarší dosud stojící stavbu na ostrově. Podle legendy k založení postačila ve skalách nalezená ikona Panny Marie s Ježíškem, která se sem dostala při ztroskotání obchodní lodě z Konstantinopole. Svého času zde ve funkci představeného působil i Daniel Sigoúros, později známý jako sv. Dionýsios, patron ostrova Zakynthos. Přestože je klášterní kostel jen kopií původní budovy, jeho stěny jsou pokryty zajímavými freskami. Samozřejmostí je ikona sv. Dionýsia se schránkou uchovávající jeho trepky (něco jako papuče). Zajímavou stavbou je věž obdélníkového půdorysu z roku 1669, která slouží jako brána a v minulosti plnila především obrannou funkci. Dokladem je 6 otvorů, kudy se případným útočníkům dostalo uvítání vařící vodou. Vesnice ovšem nenabízí jen pozoruhodný klášter. Místní obyvatelé se na několika místech snaží upoutat zájem návštěvníků suvenýry, textiliemi a zemědělskými produkty, kousek od kláštera potom můžete podle směrových tabulí pokračovat do zátoky Pórto Vrómi. 30

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours.

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. 1 Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. Co vlastně znamená V.T.T.? V.- Venus - Venuše, tedy Afrodita, bohyně krásy a lásky T.- Trade - neboli obchod, živnost, řemeslo T.- Tours

Více

ŘECKO. Doklady, vstupní formality. Řecko - základní údaje

ŘECKO. Doklady, vstupní formality. Řecko - základní údaje ŘECKO Řecko - základní údaje Název: Řecká republika ( je členskou zemí Evropské unie) Poloha: jihovýchodní Evropa Sousední státy: Albánie, Makedonie, Bulharsko,Turecko Nejvyšší bod: Mytikas (2917 m n.

Více

Obsah / mapa destinací

Obsah / mapa destinací OBSAH odlet katalog / strana ceník / strana Slevy, informace, mapa destinací 2 5 Thassos Brno 6 17 99 100 Lesbos Brno 18 24 101 Zakynthos Brno 25 36 102 103 Samos Brno, Ostrava 37 44 104 Kos Brno, Ostrava

Více

Lefkada Matina s ***** Zakynthos Admiral Tsilivi *** Lesbos Silver Bay ****

Lefkada Matina s ***** Zakynthos Admiral Tsilivi *** Lesbos Silver Bay **** Lefkada Matina s ***** Zakynthos Admiral Tsilivi *** Lesbos Silver Bay **** ŘECKO 2015 KLIMA Zakynthos má subtropické klima, v létě zde teploty šplhají nad 35 C a v zimě neklesají pod bod mrazu. Podmínky

Více

ŘECKO 2014. Již 20. sezónu s námi! Slevy

ŘECKO 2014. Již 20. sezónu s námi! Slevy Již 20. sezónu s námi! ŘECKO 2014 Při včasném objednání: dítě zdarma transfery na/z letiště zdarma zdarma taxi na letiště zdarma parkování na letišti zdarma DVD z vybraných pobytových míst a videoukázky

Více

A JEHO OSTROVY CHALKIDIKI THASSOS URANOPOLIS KRÉTA SANTORINI ZAKYNTHOS KOS RHODOS LETECKY Z OSTRAVY. www.charis.cz 1991-2015

A JEHO OSTROVY CHALKIDIKI THASSOS URANOPOLIS KRÉTA SANTORINI ZAKYNTHOS KOS RHODOS LETECKY Z OSTRAVY. www.charis.cz 1991-2015 ŘECKO 2015 A JEHO OSTROVY 24 1991-2015 LETECKY Z OSTRAVY CHALKIDIKI THASSOS URANOPOLIS KRÉTA SANTORINI ZAKYNTHOS KOS RHODOS www.charis.cz Vážení a milí příznivci cestování do Řecka, držíte v rukou již

Více

Kypr. www.vtt.cz. ostrov. Tady si to zamilujete. z Prahy. z Brna. z Ostravy. zdarma. odlety. odlety. odlety. také poznávací zájezdy.

Kypr. www.vtt.cz. ostrov. Tady si to zamilujete. z Prahy. z Brna. z Ostravy. zdarma. odlety. odlety. odlety. také poznávací zájezdy. y z Prahy y z Brna y z Ostravy ostrov Kypr transfery zdarma z 88 míst ČR také poznávací zájezdy Tady si to zamilujete www.vtt.cz ostrov Kypr PRG LCA, 03:25 hod., 2240 km TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU: BOE

Více

ŘECKO & ŘECKÉ OSTROVY

ŘECKO & ŘECKÉ OSTROVY ŘECKO & ŘECKÉ OSTROVY www.vtt.cz webové odkazy www.gto.gr www.culture.gr www.robby.gr www.travelinfo.gr www.greekislandhopping.com (zajímavosti o řeckých ostrovech) http://recko.name http://recko.orbion.cz

Více

O B OD N ÝCH E SV R Ů. speciální nabídka pro členy OSPZV-ASO

O B OD N ÝCH E SV R Ů. speciální nabídka pro členy OSPZV-ASO A SO AC CI O B OD N ÝCH E SV OD BO R Ů speciální nabídka pro členy OSPZV-ASO 2012 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, rádi bychom Vám představili naši cestovní kancelář ČD travel s.r.o. (CK) a současně Vás

Více

MALTA &ŠPANĚLSKO MALLORCA. www.ancora.cz

MALTA &ŠPANĚLSKO MALLORCA. www.ancora.cz MALTA ŠPANĚLSKO MALTA &ŠPANĚLSKO MALLORCA www.ancora.cz Vážení zákazníci, milí přátelé, dovolte nám, abychom poděkovali za Vaši dosavadní přízeň i za to, že při výběru své letní dovolené 2008 zvažujete

Více

ZAKYNTHOS SAMOS MYKONOS PAROS KOS

ZAKYNTHOS SAMOS MYKONOS PAROS KOS KATALOG POBYTOVÝCH A POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ Řecko Kréta Rhodos Kos Chalkidiki Olympská riviéra Samos Korfu Zakynthos Santorini Mykonos Paros Attika Kypr Praha 2:00 2:50 hod. letu Korfu Informace o oblasti

Více

ZAKYNTHOS SAMOS MYKONOS PAROS KOS

ZAKYNTHOS SAMOS MYKONOS PAROS KOS KATALOG POBYTOVÝCH A POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ Řecko Kréta Rhodos Kos Chalkidiki Olympská riviéra Samos Korfu Zakynthos Santorini Mykonos Paros Attika Kypr Praha 2:00 2:50 hod. letu Korfu Informace o oblasti

Více

Možná proto, že ji antické mýty označují jako rodiště boha Dia. Něco na tom asi bude, protože tento největší řecký ostrov je divoce krásný, opojně

Možná proto, že ji antické mýty označují jako rodiště boha Dia. Něco na tom asi bude, protože tento největší řecký ostrov je divoce krásný, opojně Kréta Proč je Kréta tak krásná? Možná proto, že ji antické mýty označují jako rodiště boha Dia. Něco na tom asi bude, protože tento největší řecký ostrov je divoce krásný, opojně voňavý a vlídně romantický.

Více

CESTOVNÍ KANCELÁŘ ŘECKO LÉTO 2008. a řecké ostrovy, Itálie. pobytové zájezdy. 10. sezóna. www.jihospol.tours.cz

CESTOVNÍ KANCELÁŘ ŘECKO LÉTO 2008. a řecké ostrovy, Itálie. pobytové zájezdy. 10. sezóna. www.jihospol.tours.cz CESTOVNÍ KANCELÁŘ ŘECKO LÉTO 28 a řecké ostrovy, Itálie pobytové zájezdy 1. sezóna www.jihospol.tours.cz ŘECKO KRÉTA Vážení přátelé, milí zákazníci, již desátým rokem za Vámi přicházíme s nabídkou našich

Více

24 let jsme tady pro Vás!

24 let jsme tady pro Vás! 24 let jsme tady pro Vás! Vážení a milí cestovatelé, děkujeme Vám za Vaši stálou přízeň, díky které vstupujeme společně s Vámi do naší 24. sezóny. Letos jsme Vám připravili opět spoustu kvalitních a zajímavých

Více

Léto 2014. Djerba Tunisko Egypt Turecko Rhodos Kréta Kypr www.readygo.cz

Léto 2014. Djerba Tunisko Egypt Turecko Rhodos Kréta Kypr www.readygo.cz Léto 2014 Djerba Tunisko Egypt Turecko Rhodos Kréta Kypr www.readygo.cz Vážení klienti a příznivci cestování, rádi Vás vítáme na katalogových stránkách společnosti ReadyGo, s.r.o. Jsme cestovní kancelář

Více

DOPRAVA AUTOBUSEM VLASTNÍ DOPRAVA

DOPRAVA AUTOBUSEM VLASTNÍ DOPRAVA LÉTO 2014 Všeobecné informace POJIŠTěNÍ 1. V souladu se zákonem 159/1999 Sb. je cestovní kancelář Atlantika, spol. s r.o. pojištěna proti úpadku. Klienti jsou pojištěni proti krachu cestovní kanceláře.

Více

Chorvatsko. Geografie Chorvatska. Užitečné informace: Ubytování v Chorvatsku

Chorvatsko. Geografie Chorvatska. Užitečné informace: Ubytování v Chorvatsku Chorvatsko Chorvatsko je jednou z nejoblíbenějších zemí, kam se rok co rok vydává stále mnoho českých turistů. Vzdálenost z Prahy do Chorvatska je 920 km, které se dají zvládnout autem, ale určitě mnohem

Více

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA www.caribissimo.com Obsah: Vážení a milí cestovatelé!!!... 3 Základní data...4 Časová pásma, Státní zřízení, Elektrický proud... 4 Míry a váhy, Poštovní služba, Média... 5 Telefonování

Více

2011.ckneckermann.cz www

2011.ckneckermann.cz www www.ckneckermann.cz 2011 Součást skupiny THOMAS COOK 2 letecké eurovíkendy NECKERMANN Cestovní NECKERMANN Cestovní kancelář kancelář NECKERMANN Cestovní kancelář v rámci koncernu THOMAS COOK Thomas Cook

Více

Egypt 2004. Egypt, Egyptská arabská republika, arabsky Gumhúríjat Misr al-arabíja stát v sveverovýchodní

Egypt 2004. Egypt, Egyptská arabská republika, arabsky Gumhúríjat Misr al-arabíja stát v sveverovýchodní Page 1 of 28 Egypt 2004 Termín: srpen 2004 (CK FIRO Tour) Tento rok jsme po loňském Thajsku chtěli vzít děti na trochu úspornější dovolenou, na které by ale měli možnost vidět i něco trochu exotičtějšího,

Více

LÉTO. poznávací zájezdy pobyty u moře. 24 let tradice LETECKY AUTOBUSEM AUTEM DOVOLENÁ U MOŘE SLEVY FIRST MOMENT 24 LET TRADICE POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

LÉTO. poznávací zájezdy pobyty u moře. 24 let tradice LETECKY AUTOBUSEM AUTEM DOVOLENÁ U MOŘE SLEVY FIRST MOMENT 24 LET TRADICE POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 24 let tradice 1992 2015 2015 LÉTO pobyty u moře 24 LET TRADICE DOVOLENÁ U MOŘE POZNÁVACÍ ZÁJEZDY LETECKY AUTOBUSEM AUTEM SLEVY FIRST MOMENT 1992 2015 ŘECKO ITÁLIE EVROPA a... NOVINKY www.rialto.cz 41992-2015

Více

Chorvatsko Makarská riviéra ostrov Korčula. Bosna a Hercegovina Neum. www.ckmeteor.cz. online nákup Vaší dovolené na www.ckmeteor.

Chorvatsko Makarská riviéra ostrov Korčula. Bosna a Hercegovina Neum. www.ckmeteor.cz. online nákup Vaší dovolené na www.ckmeteor. www.ckmeteor.cz online nákup Vaší dovolené na www.ckmeteor.cz Chorvatsko Makarská riviéra ostrov Korčula Bosna a Hercegovina Neum a další naše služby... Poznejte svět z paluby lodě Cestovní pojištění Exotické

Více

LÉTO 2015 ŘECKO TURECKO BULHARSKO ŠPANĚLSKO ITÁLIE EGYPT TUNISKO. VOLEJTE ZDARMA 800 220 800 REZERVACE ON-LINE www.itsbilla.

LÉTO 2015 ŘECKO TURECKO BULHARSKO ŠPANĚLSKO ITÁLIE EGYPT TUNISKO. VOLEJTE ZDARMA 800 220 800 REZERVACE ON-LINE www.itsbilla. LÉTO 2015 ŘECKO TURECKO BULHARSKO ŠPANĚLSKO ITÁLIE EGYPT TUNISKO VOLEJTE ZDARMA 800 220 800 REZERVACE ON-LINE www.itsbilla.cz LETECKÉ ZÁJEZDY Pohodlná rezervace VOLEJTE ZDARMA REZERVACE ON-LINE 800 220

Více

Itálie. Podnebí. Počet obyvatel: 57 150 000. Hlavní město: Řím. Jazyk: italština. Měna: EURO

Itálie. Podnebí. Počet obyvatel: 57 150 000. Hlavní město: Řím. Jazyk: italština. Měna: EURO Itálie Počet obyvatel: 57 150 000 Hlavní město: Řím Jazyk: italština Měna: EURO Poloha: Itálie se nachází na Apeninském poloostrově. Jeho břehy jsou omývány Středozemním a Jaderským mořem. Pro tuto zemi

Více

Zájezdy pro seniory 55 + a dotované zájezdy

Zájezdy pro seniory 55 + a dotované zájezdy Zájezdy pro seniory 55 + a dotované zájezdy Jaro a podzim 2015 Jednolůžkový pokoj bez příplatku * platí u vybraných destinací do vyčerpání kapacit Odlety z Brna a Ostravy * platí u vybraných destinací

Více

LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou

LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou Vážené dámy a vážení pánové, naši milí klienti! Vstupujeme do naší 25. sezony a věřím, že

Více

Vysmáté léto s Alexem...léto jak má být...

Vysmáté léto s Alexem...léto jak má být... Vysmáté léto s Alexem...léto jak má být... Vážení klienti, prosím přijměte tuto brožuru jako výraz našeho poděkování za to, že jste se rozhodli letošní dovolenou strávit v péči zkušeného týmu našich specialistů

Více

Zájezdy pro seniory 55 + a dotované zájezdy

Zájezdy pro seniory 55 + a dotované zájezdy Zájezdy pro seniory 55 + a dotované zájezdy Jaro a podzim 2015 Jednolůžkový pokoj BEZ PŘÍPLATKU * platí u vybraných destinací do vyčerpání kapacit Odlety Z BRNA A OSTRAVY * platí u vybraných destinací

Více

Cestovní kancelář PET-TOUR ITÁLIE CHORVATSKO SLOVINSKO MAĎARSKO ZÁJEZDY ZA POZNÁNÍM JEDNODENNÍ ZÁJEZDY

Cestovní kancelář PET-TOUR ITÁLIE CHORVATSKO SLOVINSKO MAĎARSKO ZÁJEZDY ZA POZNÁNÍM JEDNODENNÍ ZÁJEZDY Cestovní kancelář PET-TOUR ITÁLIE CHORVATSKO SLOVINSKO MAĎARSKO ZÁJEZDY ZA POZNÁNÍM JEDNODENNÍ ZÁJEZDY Cestovní kancelář PET-TOUR BENEŠOV - Masarykovo nám. 6, tel./fax: +420 317 724 335 TÁBOR - Kožešnická

Více