VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 5/2015 ZDARMA Charitativní běh pro zdravotní klauny Den Země Pivovar pokřtil kůzlata Uklízíme Ladův kraj Varhany v dobré společnosti Měsíčník obce Velké Popovice facebook.com/obecvelkepopovice Jarní ples s rekordní tombolou Čím lepší počasí, tím lepší kros

2 změna programu vyhrazena

3 AKTUÁLNÍ INFORMACE Úvodní slovo Ivan Boleslav, starosta Vážení čtenáři, jaro máme v plném proudu a s kvetoucími rostlinami začal kvést i obecní společenský život. V uplynulém měsíci jsme měli možnost se sejít na několika vydařených akcích, které zpestřily naše všední dny. První velkou společenskou událostí byl obecní ples, který ve svém názvu měl velice hezké označení Jarní. Co říci k tomuto setkání milých lidí, než že to bylo opravdu velmi povedené a každý, kdo přišel, určitě nelitoval. Velký dík za to patří každému, kdo se aktivně podílel na přípravě i realizaci celého plesu. Především členové výboru pro kulturu a sport předvedli své organizační i pracovní schopnosti. Dále sponzoři, kteří zásobili plesovou tombolu svými dary, kterých bylo přes tři stovky a kterým patří velký dík. V neposlední řadě patří obdiv a poděkování naší moderátorské dvojici, Veronice Malé a jejímu kamarádu Martinu Holcovi, kteří velmi milým a profesionálním způsobem přispěli k úžasně příjemné atmosféře celého plesu. Je to radost, mít takové absolventy naší Základní školy. No a samozřejmě bez Vás, našich sousedů, by ples nebyl tím setkáním, ze kterého měli všichni takovou radost. Proto patří poděkování i Vám, hostům, kteří se ve velmi hojném počtu přišli bavit a pomohli tak k hezkému dojmu z tohoto plesu. Bohatá účast hostů se projevila na finančním výsledku našeho plesu a tak jsme mohli z výtěžku plesu věnovat naší Mateřské a Základní škole shodně po Kč na dovybavení hračkami a učebními pomůckami. Abychom uchovali tuto hezkou tradici, již nyní se tvoří plány na ples příští, který by měl v následujícím roce opět ukončovat plesovou sezonu. Další společnou akcí, kde jsme se mohli potkat, byl úklid Ladova kraje. Každoroční brigáda, spolupořádaná sdružením obcí Ladův kraj a jednotlivými obcemi v našem regionu, byla velmi úspěšná. Velké množství odpadků, starého listí i jiného nepořádku, které jsme dokázali na mnohých místech naší obce sebrat, naložit a nechat odvézt, hyzdilo naše životní prostředí hodně dlouho. A celá obec jakoby vydechla úlevou, když se zbavila toho obrovského množství odpadků. Při poděkování bych nerad zapomněl na jednotlivce, kteří se celé akce zúčastnili. Všem, kteří jste přišli, patří samozřejmě velký dík. Je dobře, že se mezi námi najde mnoho lidí, kterým záleží na svém okolí a kteří dokáží přiložit své ruce ke společnému dílu. Je nyní na nás všech, abychom dokázali udržet naší obec čistou a upravenou. Tento měsíc nás čekají májové oslavy a dny plné slunce. Užijme si tyto jarní okamžiky s radostí a s úsměvem. Májové oslavy Ivan Boleslav, starosta Vážení spoluobčané, v těchto dnech si připomínáme významné 70. výročí konce druhé světové války. Tato válka byla největším utrpením v životě lidí na naší Zemi. Množství mrtvých, zraněných a postižených lidí, jejich neštěstí a životní strádání, bylo největší v dějinách lidstva. Odrostla již celá generace, která byla přímým účastníkem válečných událostí a která díky svých vzpomínkám na válečné útrapy může předávat nastupujícím generacím své zkušenosti a zážitky. Já, moje generace a generace následující, jsme naštěstí válku nepoznali. Je to moc dobře. Nedokážeme si představit, jaké je to utrpení žít ve válce, nemít základní životní jistoty, nemít možnost v klidu vychovávat své děti, pracovat, bavit se. Je proto pro mě nepochopitelné, že jsou i dnes místa na Zemi, kde si lidé tyto hodnoty tolik nepovažují a aktivně připravují, nebo již dávno vedou válku proti jiným lidem. Toto je v současné době, kdy si právě připomínáme konec největší války v dějinách lidstva, velmi živé a aktuální téma. Za minulá léta jsme si skoro zvykli bez přemýšlení přijímat informace o tom, že se někde válčí, že někde umírají lidé vinou jiných lidí. Až v posledním roce se nás tyto informace dotýkají trochu víc, protože se válčiště přesunulo po dlouhých letech i do Evropy. Nedaleko od našich hranic se střílí, bojuje, umírají zde lidé. Nebezpečí, že se tento konflikt může posunout směrem na západ, je jen těžko odhadnutelné a definovatelné. Není však nemožné. Na blízkém východě probíhá další válečné tažení, které má naprosto nepředvídatelný vývoj. Současné vojenské technické prostředky zkracují vzdálenosti a jejich použití je velmi reálným nebezpečím i pro evropské státy. Vojáci na území, které nese označení Islámský stát, jsou podle svých prohlášení odhodláni projít celou Evropu a přenést tudíž válečné utrpení i na naše území. Měli bychom si proto v těchto svátečních dnech připomínat, jak velké hrůzy válka přináší, a jak velké je nebezpečí vzniku nových ohnisek války. Važme si toho, že si můžeme užívat tak zdánlivou samozřejmost, jako je život v míru. Přejme si všichni, ať lidé zmoudří natolik, že pochopí nesmyslnost všech válek. Z OBSAHU: 5 Všední den s nevšedním povoláním, 6 7 Čistý Ladův kraj, 9 Přijímací talentové zkoušky, Jarní ples plný sluníčka Vydává obec Velké Popovice Povoleno Ministerstvem kultury České republiky pod č. j. MK ČR E Redakční rada: Zbyněk Pokorný šéfredaktor, Eva Hradilová inzerce Grafické zpracování a DTP: Helena Knotková, DiS. (www.helenak.cz) Tisk: Tiskárna Kaliba, spol. s r.o. Redakční uzávěrka každého 20. v měsíci Tištěno na recyklovatelném papíře. Redakční rada přijme k publikování každý podepsaný příspěvek, který neporušuje zákony a etiku. Za správnost publikovaných informací a obsah příspěvků odpovídají jejich autoři, redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem publikovaných článků. Redakce si rovněž vyhrazuje právo příspěvky se souhlasem autorů upravovat. Z technických důvodů preferujeme elektronickou formu textů. Své příspěvky, náměty, rady či stížnosti můžete posílat v elektronické formě na adresu nebo doručit do podatelny obecního úřadu. Inzerci přijímáme na adrese: 3

4 AKTUÁLNÍ INFORMACE Oznámení o svozu odpadů Marie Kohoutová, Obecní úřad Stanoviště velkoobjemových kontejnerů: > parkoviště u Kozlovky, křižovatka k Výkupu > křižovatka ulic K Babímu dolu a K rybníčku, náves Brtnice > Dubiny, Mokřany > Lojovice, Řepčice > Krámský (kontejner bude přistaven již v pátek během dne) POZOR: kontejnery budou přistaveny pouze v sobotu od 8.00 do úplného naplnění (maximálně do hodin) Svoz nebezpečných odpadu se uskuteční v sobotu 13. června Stanoviště: > Velké Popovice proti Kozlovce > Brtnice náves > Lojovice u kontejnerů > Řepčice Odpad musí předat majitel osobně svozové firmě! Kam se starou nebo nepotřebnou pračkou, ledničkou? Zdeněk Tököly, zástupce ředitele (za TS Velké Popovice p. o.) Technické služby Velké Popovice se sídlem Brtnice čp. 56, tímto oznamují, všem občanům obce Velké Popovice a okolních obcí (Petříkov, Kunice, Strančice, Mirošovice a další), že do areálu TS V. Popovice je možné bezplatně odevzdávat nepotřebné či staré elektrospotřebiče. Jaké: PC monitory, tiskárny, ledničky, pračky, TV, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, fény, kulmy jednoduše vše co má přívodní elektrický kabel. Všechen tento nepotřebný elektroodpad je možno do areálu TS Velké Popovice odevzdávat jednou za měsíc a to v době od hodin. Stanovené dny pro rok 2015 jsou: , , , , , , , , případně po telefonické dohodě na tel.: Používání hlučných strojů Vážení spoluobčané, jaro začalo a s ním spojené práce na zahradách, proto si dovolujeme upozornit na: Používání hlučných strojů (výňatek z obecní vyhlášky 1/2009). Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, je používání hlučných strojů. Potřebné hlučné práce není možné vykonávat ve všedních dnech a ve dnech pracovního volna od 6.00 do 7.00 a od do a ve dnech pracovního klidu a ve dnech státem uznávaných svátků v době do 6.00 do 8.00 a od do Tzn., že hlučné stroje (sekačky, motorové pily, cirkulárky apod.) je možné používat takto: PO SO od 7.00 do 19.00, NE + svátky od 8.00 do 13.00! Distribuce zpravodaje Zbyněk Pokorný Vážení čtenáři, velice nás mrzí špatná distribuce Velkopopovického zpravodaje, kterou jsme zaznamenali z Vašich ohlasů a po naší následné kontrole pošty minulý měsíc. Obec v tuto chvíli dělá maximum proto, aby se zlepšila distribuce poštovních zásilek i zpravodaje, na kterou jsme podali stížnost k vedení České pošty. Věříme, že ČP tuto situaci zdárně vyřeší k naší plné spokojenosti. Děkujeme. ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU Pochod krajinou barona Ringhoffera Ivan Boleslav, starosta Na konci měsíce dubna je tradičně pořádán turistický pochod s názvem Krajinou barona Ringhoffera. Jelikož se letos ve stejný den konal i Den Země na hřišti na Radosti, připravený členkami a členy Komise pro životní prostředí, mohli si všichni zájemci 4

5 ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU poslední dubnovou sobotu vybrat z pestré nabídky sportovně-naučných akcí. Pochod, který slavil letos již desáté výročí, je velmi povedenou akcí s letitou tradicí. Pořádá jej sdružení obcí Ladův kraj ve spolupráci s popovickým pivovarem a s obcemi, kterými pochod prochází. Bylo možno zvolit několik pěších tras podle zdatnosti účastníků, byla zde pro cyklisty určená cyklotrasa a velmi zajímavá byla i bezplatná možnost zapůjčení koloběžek, které se stávají atraktivním dopravním prostředkem, určeným pro turistiku a sport. Slunečné počasí, hezky zvolená trasa, občerstvovací stanice v areálu pivovaru, to vše pomohlo k dobré pohodě a k příjemnému sportovnímu zážitku. V pivovaru byla navíc další mimořádnou atrakcí možnost prohlédnout si nová kůzlátka, která pan ředitel pivovaru při této příležitosti pokřtil hezkými jmény Jeníček a Mařenka. I naši myslivci, hasiči a rybáři pomáhali k hladkému průběhu tohoto pochodu, když připravili na kontrolních stanovištích, kterými pochod procházel, pěkné ukázky ze své činnosti. Kdo máte rád pohyb na čerstvém vzduchu, vyznačte si do kalendáře na příští rok tento termín, kdy se bude konat již jedenáctý ročník. Stojí to za to, protože naše krajina je opravdu zajímavá a hezká. Den Země Ivan Boleslav, starosta Myslivci byli přítomni i na Dni Země na Radosti. Jejich stánek s trofejemi, ukázkami psích dovedností a informačními tabulemi o životě zvířat v našem kraji, byl velmi kvalitně připraven. Stejně jako stánek včelařů, ochránců přírody a dalších aktivních účastníků. Nerad bych na někoho zapomněl. Je dobře, že si tolik návštěvníků našlo cestu na Radost, čímž poděkovali organizátorům za jejich práci. Poděkování patří opravdu všem a nezbývá, než se těšit na další podobná setkání. Je radost vidět, že možností, jak smysluplně trávit svůj volný čas ve společnosti zajímavých a milých lidí, je i u nás hodně. Stačí si vybrat, nebo se aktivně zapojit do jejich přípravy a realizace. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DĚTÍ V sobotu dne 6. června od 7.30 do hodin pořádá MO ČRS Velké Popovice rybářské závody dětí do 15 let. Závodů se mohou zúčastnit i děti, které nejsou členy ČRS anebo nevlastní rybářský lístek. Podmínkou účasti je rybářské vybavení pruty, podběrák, vyprošťovač háčků a nástrahy k lovu. Pro děti bude připraveno občerstvení, pro úspěšné lovce také odměna v podobě hodnotných cen. Srdečně zve ČRS MO Velké Popovice Všední den s nevšedním povoláním Věra Ziková, za TŘI, o.p.s. Jak vypadá její práce v Terénních odlehčovacích službách? O je na ní nejtěžší? Ptáme se Lenky Tůmové z Hospicu Čerčany. Jak vlastně vypadá váš pracovní den? Naše činnost se odvíjí od názvu služby, poskytujeme ji přímo v rodinách rodinným příslušníkům, kteří se starají o své blízké. Tak přinášíme úlevu nejen nemocným, kteří zůstávají ve známém prostředí, ale i těm, kdo o ně pečují, protože v době naší návštěvy mohou odejít do práce či za vlastními záležitostmi, obstarat si nákupy nebo relaxovat. Někdo si sjedná naši přítomnost třeba na hodinu týdně, k dalším dojíždíme denně i na několik hodin. Každý pracovní den je jiný podle skladby klientů a jejich konkrétních potřeb. Rodinám svou prací předvádíme, jak provádět hygienu, jak ležící pacienty polohovat, oblékat a přesunovat. Informujeme o kompenzačních 5

6 ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU a hygienických pomůckách, ukazujeme jejich použití. Dbáme na pitný a stravovací režim klientů, některým přivážíme obědy z kuchyně Hospice Dobrého Pastýře. Doprovázíme je při pochůzkách, procházkách. Zprostředkováváme kontakt se světem, klientům nasloucháme, povídáme si s nimi, pobízíme je ke vzpomínání, čteme, trénujeme paměť, hrajeme hry. Snažíme se o to, aby spolu se svými rodinami mohli žít v podobných sociálních vazbách jako dosud. Co je na vaší práci nejtěžší? Naši klienti jsou bez výjimky lidé bolaví, skřípnutí životem, často uzavření do sebe, a tak někdy trvá dlouho, než si získám jejich důvěru, než se mi podaří ukázat jim, že nejsou nadbyteční, že jejich život má i v této podobě smysl. Že jsou důležití pro své blízké, že mají stále svou důstojnost. Jindy je těžké přemostit propast mezi možnostmi klienta a očekáváním rodiny. To všechno jsou situace, které kladou velké nároky. V neposlední řadě jde o fyzicky namáhavou práci, protože domácnosti nebývají zařízeny bezbariérově. Co vás v rámci vašeho povolání nejvíce baví? Nepoužila bych výraz baví. Naši lidé jsou ve svém údělu krásní a vnitřně bohatí. Pokud k nim přistupuji s úctou a respektem jako k jedinečným osobnostem, které mi mají co dát, tedy nikoliv z převahy zdravého a silného, vzájemně se obdarováváme. A to mě naplňuje radostí. Vážení čtenáři, pokud se nacházíte v situaci, kdy by Vám Terénní odlehčovací služby mohly pomoci, více informací naleznete u vedoucí sociálních služeb Lenky Tůmové (tel.: ) nebo na webových stránkách www. hospic-cercany.cz. ČSOP Velké Popovice uvítá nové aktivní členy Eva Šrailová, předsedkyně ZO ČSOP Velké Popovice Máte rádi přírodu? Chcete pro ni něco aktivně udělat? Staňte se členy Českého svazu ochránců přírody Velké Popovice. Hlavní tématem zdejší základní organizace je zachování krajinného rázu Velkopopovicka, díky jehož charakteru byl také v roce 1993 vyhlášen Přírodní park Velkopopovicko. Zajímají nás ovšem i další témata, kterým bychom se v následujících letech rádi věnovali. Je to např. podpora biodiverzity zvyšování hnízdních možností ptactva, výzkum populací polních ptáků v zemědělské krajině, ochrana památných a významných stromů, mapování ovocných stromů a zároveň výsadba nových, ale přitom starých a krajových odrůd, obnova studánek, zapojení mládeže do problematiky ochrany životního prostředí, boj proti invazivním rostlinám, geocashing, omezení hobby motoristů ve zdejších lesích atd. V případě zájmu o členství nebo více informací o činnosti piště na adresu: Společně s Komisí pro ŽP obce VP pro Vás na sobotu chystáme oslavu Dne Země na hřišti Radost (na Den Země můžete zaskočit i z Ringhofferova pochodu) a 2. května ornitologickou vycházku s ornitoložkou Alenou Klvaňovou. Těšíme se na Vaši účast. Čistý Ladův kraj rekapitulace OÚ Velké Popovice ve spolupráci s Komisí pro ŽP V sobotu 11. dubna se konal v rámci celého mikroregionu již 7. ročník jarní úklidové akce Čistý Ladův kraj, která se konala v rámci mezinárodní kampaně Clean Up the World (Ukliďme svět). Všem zúčastněným velmi děkujeme za zájem o své okolí a zlepšení lokálního stavu životního prostředí. V rámci obce Velké Popovice a v přilehlých osadách se sešlo přes dvě stovky dospělých a dětí a v pátek se zapojila také celá ZŠ. O odpad a černé skládky rozhodně nebyla nouze, posuďte sami, viz tabulka. Vlastně by se hodilo dodat, že hned několik stanovišť se zabývalo likvidací černých skládek, což bohužel není jen nešvar socialismu, ale i současnosti, kdy existuje poměrně funkční odpadové hospodářství. Kontejnery na tříděný odpad, ale i sběrné dvory či kompostárny, které po republice vznikají, musel zaregistrovat snad každý. O to tristnější jsou nálezy nových černých skládek, které se v rámci každoročních brigád následně pracně likvidují. Jen pro názornější ilustraci uvádíme reakci Andrey Lichtenbergové z ČSOP: 6

7 ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU Likvidace černé skládky v lese nad Bartoškami byla velmi náročná. Stavební suť, střešní lepenky, záchodová mísa, okna, dveře, zářivky, kabely, skelná vata, sporák, porcelán, plastové sudy, televizor, čelní skla automobilů, SPZ, sedadla, palubní deska, pneumatiky, injekční stříkačky, hračky, oblečení a mnoho dalšího pomohli likvidovat zástupci ČSOP a ZŠ Parentes. Černá skládka byla v těchto místech rozsáhlá. Vzhledem ke snadné dostupnosti, je zde riziko opakovaných skládek značné. Z tohoto důvodu se domníváme, že by bylo žádoucí tuto oblast více zabezpečit tak, aby se zamezilo snadnému dojezdu automobilů do těchto míst a snížilo se tak riziko znehodnocení přírody a krajiny kolem nás. Do budoucna bychom černé skládky chtěli s Vaší pomocí více monitorovat, systematicky sanovat a v ideálním případě vymyslet způsob eliminace jejich opětovného vzniku. Hasiči, vítr, stromy a pot Pavel Juriš Začátkem dubna nás počasí potrápilo silným větrem. Lojovičtí hasiči vyjížděli k pár zásahům, které se naštěstí obešly bez větších škod, a nebyl nikdo zraněn. Nejsložitější zásah byl v Lojovicích u fotbalového hřiště, kde došlo k pádu stromu na zděný přístřešek. O to horší byl fakt, že při pádu samotného kmene došlo k proražení střešní krytiny a větve se zaklínily o konstrukci střechy. Z tohoto důvodu byla povolána i plošina z HZS Říčany. Ale vzhledem k tomu, že naštěstí disponujeme šikovnýma rukama tak nakonec plošina nebyla potřeba. Vítr již nefouká, a proto nastal čas na prevenci. Hodně z Vás má u svým ať už obytných domů, chalup, chat nebo garáží spousty vzrostlých stromů. Není čas se zamyslet nad tím, jestli zrovna tento strom mi nemůže při dalším větru způsobit nějakou škodu na majetku nebo ještě hůř, ohrozit mě třeba na zdraví? A můžu s tím něco udělat, nebo počkám, až mi ho vítr zlomí na dům, a lojovičtí hasiči mi ho přijedou rozřezat? Hasiči hledali pohřešovanou osobu Pavel Juriš Krátce před druhou hodinou ranní, 18. dubna jsme byli povoláni do obce Kamenice. Zde na místní stanici PČR se sešly jednotky hasičů z PS Jílové u Prahy, JSDH Těptín a JSDH Velké Popovice - Lojovice. Mimo jiné na místě již bylo několik posádek příslušníků PČR, psovod 7

8 ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU se psem a kriminalisté. Na pomoc přiletěl také vrtulník. Naším úkolem byla pomoc při prohledávání části lesa, kde se údajně měla nacházet osoba, která vyhrožovala sebevraždou. V ranních hodinách se jednotky rozjely na své základny a případ bude dále v šetření PČR. Přijďte fandit malým hasičům Zbyněk Pokorný / foto: autor Letos poprvé budou za Velké Popovice - Lojovice závodit malé hasičky a hasiči v požárním útoku a štafetě. A tak bylo potřeba o posledním dubnovém víkendu trochu potrénovat na hřišti v Lojovicích. Na start se postaví také družstvo žen a mužů, kteří si z posledních tří ročník odvezli vždy první místo. Srdečně vás zveme na okrskové závody hasičů Memoriál Františka Lacka, v sobotu 16. května na fotbalové hřiště v Kostelci u Křížků. Místo památné lípy torzo?! Eva Šrailová a Petr Brož Vážení spoluobčané, možná jste již zaregistrovali, že na hrázi Klášterního rybníka něco chybí. Konkrétně koruna jedné z památných lip. Možná si říkáte, jak to někdo mohl udělat a místo majestátné lípy zde nechal trčet jen jakýsi pahýl! Důvodem snížení koruny byla špatná zdravotní kondice této lípy malolisté (Tilia cordata), která byla způsobena především patogenní houbou rozkládající dřevo hlavně u listnatých stromů dřevomorem kořenovým. Vzrostlá lípa, rostoucí na veřejném místě se tím pádem stala nevyzpytatelnou pro kolemjdoucí. No a proč zde zůstalo ono torzo? Stále se jedná o živý organismus, který v ekosystému poskytuje významný biotop i útočiště pro celou řadu dalších organismů. Torzo má stále plnohodnotnou funkci jako biotop pro různé druhy hub, bezobratlé živočichy i drobné obratlovce, mechy či lišejníky. Zároveň snížením těžiště lípy se výrazně zvýšila její stabilita. Ponechávání torz starých stromů je tím nejlepším možným kompromisem mezi zajištěním odpovídající stability těchto stromů a uchováním živočišstva a rostlinstva na strom vázaného. Děkujeme za pochopení. ŠKOLSKÉ OKÉNKO Jedenáct světů Lucie Fusková Koncem dubna všechny tři první třídy navštívily interaktivní výstavu 11 světů v galerii v Lidicích. Jako začínající čtenáři se žáci seznámili s 11 současnými dětskými ilustrátory, kteří ve své tvorbě využívají nejen volnou kresbu a grafiku, ale i koláž, komiks, textilní výtvarnictví i animovaný film. Smyslem výstavy nebyla jen pasivní konzumace, ale i aktivní spoluúčast a vtažení návštěvníků přímo doprostřed tvůrčího procesu. Děti si odnesly nejen zážitky, ale i své vlastní výtvory. Charitativní běh pro Zdravotní klauny Ivanka Ostash, Lucie Fusková Dne na naší škole proběhl charitativní běh běh pro organizaci Zdravotní klaun. Výtěžek byl věnován na podporu projektu této organizace Cirkus Paciento ve FN Motol dětská klinika neurologie. Vybraní žáci v doprovodu organizátorů akce předali osobně šek ve FN Motol. 8

9 ŠKOLSKÉ OKÉNKO Běhalo se na 200 m dlouhém oválu. Přestávky, odpočinek si mezi koly určovaly děti samy. Každý z účastníků (žáci tříd) si sehnal sponzory, kteří mu slíbili určitý obnos za uběhnuté kolo. Počet zúčastněných a vybraných peněz nás opravdu ohromil. Nikdo z nás nečekal, že to dopadne tak úspěšně a naše škola přispěje tak velkou částku v hodnotě Kč. Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem zúčastněným běžcům, učitelům, rodičům a známým, kteří sponzorovali a přišli podpořit. Děkujeme moc za spolupráci! Více informací o práci zdravotních klaunů najdete na: facebook.com/ zdravotniklaun Je to kapka v moři, ale pomáhá! Charitativní běh očima žáka 6. B Erika Kudrjavceva (přepis ze sešitu českého jazyka) Dne jsme se spolužáky běželi charitativní běh. Běželo se po 200 m oválu. Na půlce fotbalového hřiště. Pomáhal jsem nemocnici Motol. Žáci si sehnali sponzory, kteří jim za jedno uběhnuté kolo slíbili určitý počet peněz. A podle toho, kolik jste naběhali kol, tolik jste dostali na odevzdání. Ovšem žáci, kteří nesehnali sponzory, podporovali ty, kteří běhali. Měl jsem z toho hřejivý pocit, který mě hnal vpřed. Chtěl jsem pomoc a myslím, že se mi to podařilo. Smysl pro mě byl jasný JE TO KAPKA V MOŘI, ale pomáhá. Čeká nás promoce! Lucie Fusková Ohlédnutí za Virtuální univerzitou třetího věku. Jsou to přesně dva roky, kdy jsem vás všechny lákala na nově otevírané konzultační středisko Virtuální univerzity třetího věku. Čas letí rychleji než bychom si přáli, ale v tomto případě je to dobře. Pilné studentky zvládly za čtyři semestry celkem šest kurzů seznámily se se základy čínské medicíny a jak některé z těchto rostlin pěstovat, nahlédly do tajů lidského zdraví (se zaměřením právě na choroby typické pro vyšší věk), dneska už vědí něco o tom, jak umí být kouzelná geometrie. V letošním roce se studentky učily o jedlých houbách a o tom jak je pěstovat doma, a nyní dokončujeme kurzy o etice a potravinách. Těžko říct, který je zajímavější. Každý má své kouzlo, z každého si odnesly plno informací a zážitků. Nechodí jich mnoho osm. Některé, co s námi chodily ze zdravotních důvodů, nemohou pokračovat. Atmosféra na našich setkáních je milá, vstřícná, přívětivá. Pro mě, jako pro tutora (tak se moje úloha jmenuje) je to velmi příjemné a přínosné. Věřím, že škola těmito kurzy rozšířila svoji působnost a otevřela se širokému okruhu občanů nejen z Popovic. Dne 13. května bude velký den čeká nás promoce v Praze. Rektor ČZU provozní fakulty se oblékne do svého slavnostního promočního obleku a studentky si odnesou certifikát o absolvování kurzu VU3V. V září budeme pokračovat novým tématem, které jsme si zatím nevybrali. Nevím, jestli budou pokračovat všechny studentky. V každém případě mohou přijít studenti noví. Kdykoliv. Přijďte, přijmeme vás s holkama mezi sebe a určitě i vám tu bude dobře. Přijímací talentové zkoušky ZUŠ Velké Popovice Přijímací talentové zkoušky do hudebního oboru na školní rok 2015/2016 proběhnou v ZUŠ v následujících termínech: 25. května uchazeči o hru na: zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, lesní roh, trubku, klavír, akordeon, keyboard, zpěv, kytaru, housle, bicí 26. května uchazeči o hru na: zobc. flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, lesní roh, trubku, klavír, zpěv, kytaru (klasická, elektrická, basová) 27. května uchazeči o hru na: zobc. flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, lesní roh, trubku, klavír, zpěv, sborový zpěv, kytaru, housle, violoncello 28. května uchazeči o hru na: zobc. flétnu, příčnou flétnu, lesní roh, trubku, klavír, zpěv, violoncello K řádnému studiu přijímáme uchazeče, kteří dosáhnou k věku 5 let a kteří prokážou předpoklady k hud. vzdělávání při talentové 9

10 ŠKOLSKÉ OKÉNKO zkoušce (zatleská rytmus, zazpívá tóny, zazpívá lidovou píseň, případně zahraje na nástroj, pokud už má nějakou zkušenost). K návštěvě kurzů přijímáme i děti mladší, pokud prokážou schopnost pro daný obor a komunikativnost. Výuka ve školním roce 2015/2016 bude probíhat v ZUŠ Velké Popovice (všechny nástroje) a v ZŠ Kunice (hra na zobcovou flétnu, hra na klavír, sborový zpěv). Výuka začne též probíhat v pobočce v Kamenici pro zájemce z Kamenice a spádových obcí (nástroje: podle obsazenosti oborů). Informace na tel: (zástupce ředitelky Pavel Špunda) Základní Umělecká Škola Velké Popovice Husova 198, tel.: Ohlédnutí za přípravou na Ladovskou zabíjačku Linda Faitová, učitelka výtvarného oboru ZUŠ Ve čtvrtek odpoledne před sobotní Ladovskou zabíjačkou se žáci ZUŠ se svými pedagogy vypravili před místní pivovar, kde z připravené hromady sněhu vytvořili sněhové umělecké dílo. Práce během slunečného odpoledne trvala necelé tři hodinky a masopustní prasík byl hotov. Celý takto vysochaný sněhový čuník však nebyl jen pro oči. Děti vymyslely důmyslné schody na zadní části hlavy, po kterých se dalo vystoupat přímo mezi uši a buď se sklouznout po rypáčku, nebo se alespoň se sochou vyfotit. Nebránily se ani přírodním materiálům. Šišky použily do očí a z kamenů nakonec ztvárnily svůj umělecký podpis. Úspěchy žáků naší ZUŠ na soutěžích Mgr. Pavel Špunda, zástupce ředitelky ZUŠ Každým rokem se konají soutěže základních uměleckých škol, rozdělených do čtyř kol: školní, okresní, krajské a celostátní. Naši nejlepší žáci jsou na tuto soutěž vysíláni. Letos se soutěž týkala v hudebním oboru dechových, bicích a lidových nástrojů, sólového a komorního zpěvu a smyčcových souborů a orchestrů. Vypsána byla též soutěž pro taneční obor. Z hudebního oboru naši školu reprezentovali v okresním kole v Říčanech za oddělení dechových nástrojů Jana Hrubešová a Kateřina Slabihoudková ze třídy paní učitelky Evy Křižalové, dále Barbora Bytnarová a Klára Kaufnerová ze třídy paní učitelky Jany Černohouzové a Natálie Podskalníková ze třídy pana učitele Pavla Špundy. Všechny výše uvedené děti byly porotou oceněny: > Kateřina Slabihoudková 1. místo bez postupu do krajského kola > Barbora Bytnarová, Jana Hrubešová, Klára Kaufnerová a Natálie Podskalníková 2. místo. Z oddělení bicích nástrojů se okresního kola, pořádaného ZUŠ Čelákovice, zúčastnil Daniel Petřík ze třídy pana učitele Richarda Böhma, tomu se podařilo získat první místo s postupem do krajského kola konaného v Kladně, kde měl velký úspěch a postoupil do celostátního kola, které proběhne V ZUŠ Taussigova v Praze, a své síly tam budou měřit nejlepší žáci z celé republiky. Budeme držet palce. V Čelákovicích také proběhla soutěž tanečního oboru, kde se naši tanečníci sice neumístili, ale dostali zvláštní cenu poroty za vhodně zvolený námět. Na těchto soutěžích se opět ukázalo, že naše ZUŠ má výtečné žáky, kteří jsou vedeni skvělými pedagogy. Zazpívali jsme dešťové víle a vzbudili skřítky Mgr. Dagmar Strejčková U našeho potůčku v zahradě MŠ jsme zazpívali dešťové víle. Děti jí slíbily, že se budou snažit s vodou dobře hospodařit. Potom jsme šli vzbudit skřítky. Takový skřítek se budí písničkou a také sílou kamarádství, ale někteří skřítkové jsou lenošiví a tak musíme čekat Děti ze třídy Zeleňásků přilétly jako včelky na obecní ples a svým tancem přivítaly jaro i přítomné hosty. Velice děkujeme všem, co přišli mateřskou školu na ples podpořit. Výtěžek bude věnován na nákup sportovního náčiní. Velikonoce jsme si přiblížili dílnou s jarní tématikou a vytvořili spoustu zajímavých dekorací. Navštívili jsme též místní zimní stadion, kde trénovala Reprezentace ČR a nyní se již těšíme na oslavu svátku čarodějnic a tak se u nás stále něco děje a děti mají nové zážitky. 10

11 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Hudební večer v naší knihovně Helena Papírníková, knihovnice Ve středu 15. dubna v podvečer jsme měli možnost vyslechnout v naší knihovně recitál Jany Černohouzové a jejích hostů. Prvním a nejmladším interpretem byla žačka ZUŠ Klárka Kaufnerová, která nám zahrála na flétnu v doprovodu pana učitele Kovára. Její vystoupení potěšilo všechny posluchače. Musím opět poděkovat učitelům ze ZUŠ ve Velkých Popovicích za jejich práci, za profesionální vedení svých žáků, kteří pak tak dobře prezentují jejich práci. Bez talentu a píle to však není možné. Své umění nám předvedli paní učitelka Jana Černohouzová hrou na klarinet a pan Daniel Wiesner, který ji doprovázel na klavír. Všem účinkujícím patří naše poděkování za krásný kulturní zážitek. Pro ty, kteří mají rádi psychologické romány, jsem vybrala novinku Lazarovy ženy. Je to románová sága od ruské spisovatelky Mariny Stěpnové. Román byl dvakrát oceněný v Big Book Prize Hlavní hrdina Lazar Lindt je člověk bez minulosti. Po skončení první světové války se zjevuje na prahu moskevské státní univerzity s touhou studovat. Matematik Sergej Alexandrovič Čaldonov v něm však rozpozná geniální talent, nabídne mu místo přednášejícího a mladíka se ujímá. Tak začíná kariéra mimořádně úspěšného a prominentního vědce, který může mít všechno, na co si vzpomene. A zároveň je sám, neboť miluje manželku svého ochránce Čaldonova. Pro Marusju, první a životní Lindtovu lásku, je ovšem především synem, kterého si vždy přála. Teprve mnoho let po její smrti poznává v té době už slovutný akademik mladičkou Galinu. Připomíná mu Marusju a on okamžitě zcela propadne jejímu dívčímu kouzlu. Byť je Galina zasnoubená, rodiče ji za Lindta ve strachu z moci, kterou představuje, provdají. Z nešťastného svazku, v němž na jedné straně stojí slepá láska k mrtvé ženě, na druhé nenávist a mezi nimi jeden velký omyl a propastný věkový rozdíl, vzejde syn. Těžko si představit dítě, které by bylo svým rodičům více lhostejné. Dokonce i jméno mu vybere Lindtův sluha. Poslední Lazarovou ženou je jeho vnučka Lidočka. Dědečka nikdy nepoznala, po nešťastné smrti obou rodičů se však pětileté holčičky chtě nechtě ujímá její babička Galina, přestože jí připomíná muže, jenž jí zkazil život Půjčovní doba: Pondělí: Úterý: Čtvrtek: Sobota: (první a třetí v měsíci) Polední přestávka: tel.: Velkopopovické varhany v dobré společnosti Martin Tušl, Popovický spolek okrašlovací Koncert barokní hudby v květnu. Varhany Gebrüder Rieger opus 594 se ve velkopopovickém kostele rozezněly poprvé v roce Při letošním koncertě barokní hudby zazní z kůru kostela společně s trubkou. Na trubku bude hrát Jan Verner a k manuálu varhan usedne Linda Čechová Sítková. Na koncert je pozval violoncellista Pavel Verner, který si atmosféru koncertů ve Velkých Popovicích oblíbil již před několika lety. S Pavlem Vernerem tradičně zahraje na cembalo Barbara Kürstenová a zpěvem se přidá Vanda Kadeřábková Březinová. Jan Verner je trumpetista par excelence. V současné době působí jako koncertní mistr Hudby Hradní Stráže, kde reprezentuje zejména při slavnostních akcích prezidenta republiky. Zvuk varhan s jeho trubkou můžeme znát z koncertů a nahrávek s Vladimírem Roubalem. Ve Velkých Popovicích bude Jan Verner hrát poprvé. Stojí za to si připomenout, že před dvěma lety jsme měli možnost slyšet jeho strýce Pavla Vernera na hoboj. Linda Čechová Sítková je varhanicí staroměstského kostela Matky Boží před Týnem v Praze. Kromě pravidelných sólových koncertů spolupracuje s předními českými orchestry, sbory i komorními soubory. Získala řadu ocenění a úspěchů na národních i mezinárodních varhanních soutěžích, z nichž vynikají vítězství v soutěži Opava 2000, absolutní vítězství v Mühlheimu 2004, čestné uznání v soutěži Pražského jara 2006 a titul laureáta z Mezinárodní varhanní soutěže v St. Albans (Anglie). Na koncert ve velkopopovickém kostele se můžeme těšit v pátek 22. května od Na programu budou svěží barokní skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, F. Couperina, B. M. Černohorského Koncert je připraven za laskavé podpory říčanské farnosti. Vstupné bude dobrovolné jako obvykle. 11

12 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Pivovar Velké Popovice pokřtil čerstvě narozená kůzlata Pivovar VP Pivovar Velké Popovice se v sobotu 25. dubna již tradičně zapojil do turistické akce s názvem Putování krajinou Barona Ringhoffera. Do pivovaru se návštěvníci dostali po dvou turistických a dvou cyklistických trasách. Kromě mimořádných prohlídek pivovaru byl největším lákadlem křest dvou čerstvě narozených kůzlat. Nejmladší potomky živého maskota pivovaru, kozla Oldy, pokřtil ředitel pivovaru Petr Kofroň jmény Jeníček a Mařenka. Pozvánka na akce ZUŠ Pavel Špunda, zástupce ředitelky ZUŠ Chtěli bychom Vás pozvat na vystoupení, která jsou pořádaná základní uměleckou školou do konce školního roku: > Sobota XII. Sluneční návrat na zámku Berchtold v Kunicích > Středa od letní koncert žáků ZUŠ ve Vzorné lidové knihovně > Středa od letní koncert žáků ZUŠ ve Vzorné lidové knihovně > Středa od pěvecký recitál naší nové kolegyně MgA. Lucie Prokopové ve Vzorné lidové knihovně > Středa od vystoupení tanečního oboru v tělocvičně nebo na Sokolovně (podle podmínek) > Středa od představení literárně dramatického oboru na Sokolovně hod POZVÁNKA NA OLDIES PÁRTY Milí přátelé, milí sousedé, dovolte, abych Vás pozvala na další Oldies párty! Bude se konat v pátek (opravdu magické datum) od ve Sportovně relaxačním centru v Brtnici. Přijďte si zatancovat, ochutnat míchané drinky, pobavit se. Těšíme se na Vás! Markéta Kabelková 12

13 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Filmový klub u Andělky pokračuje Petra Andělová a Katka Kapalová, Petra Jindřichová a Katka Gedrová, kavárna Posezení u Andělky Na pátek 29. května 2015 jsme pro vás připravili další promítání v rámci projektu organizace Člověk v tísni Promítej i Ty. Tentokrát na vás bude nachystán dokument Iva Bystřičana s názvem Dál nic. Snímek sleduje sedmiletou misi stavařů uvést do provozu pár zbývajících kilometrů dálnice D8 vedoucí chráněnou krajinnou oblast České Středohoří směrem do Německa. Promítání se koná v pátek v kavárně Posezení u Andělky od Vstup je zdarma, těšíme se na Vás! Pořádá Velkopopovická společnost ve spolupráci s Komisí pro ŽP PROSTOR PRO OBČANA Všude žijí lidé, aneb chodníček u silnice od bývalého Špejcharu, dnes Donate, směr Brtnice Zdenka Vodičková, starousedlík obce Velké Popovice Vážení radní! Vím, že v této době máte spoustu práce s novým nástupem do funkcí. Přesto se na Vás obracím s prosbou, zda byste mohli zařadit i tento konec obce do Vašeho rozpočtu. Jedná se mi o chodník, který skončil (u Podroužků, ulice u Výkupu) silnice na Brtnici, kde projede každou minutu auto. Cesta po silnici je velice nebezpečná, zejména ráno a večer, pro chodce co chodí od autobusu, na hřbitov a do nových domů na Slunečné a Lipové. Pokud by bylo možné chodník dodělat dále okolo Špejcharu, prodejny Donate a kolem dubu na napojení chodníku směr hřbitov, ubylo by strachu a nebezpečí střetu s autem. Opět začínají ranní mlhy a auto je na horizontu coby dup a kam honem uskočit! Radar v zatáčce u hřbitova tuto situaci neřeší, auta z kopce jezdí jako dřív (řidiče, který nedodržuje pravidla, to nezmění) a při dnešním provozu je tento úsek ani ne kilometr dlouhý opravdu nebezpečný. Málokteré auto zastaví a počká, když jede druhé naproti. Až začne lepší počasí, zvýší se i počet chodících občanů. I prodejna Donate, která zde dřív nebyla, má plno automobilových zákazníků. Dříve do Brtnice a Lojovic tolik frekvence nebylo jako dnes. Prosím Vás proto o zvážení situace, vím, že nic nejde hned, ale i tady žijí občané V. Popovic. Vždy jsme na vše byli na posledním místě, jelikož jsme byli dlouhá léta na konci obce. Dnes novou zástavbou přibyli občané, ale i provoz aut. Moc děkuji za Váš čas, alespoň si moji prosbu přečíst a zvážit. Doufám, že se dočkáme dřív, než se stane nějaká nehoda. Jen aby se zde nic nestalo a nebylo pozdě! Přidají se k mé prosbě i další občané? I kdyby nikdo, snažila jsem se o bezpečnost všech občanů, co zde chodí! Pokud budete moci, pošlete mi prosím odpověď. Předem děkuji. SPORT Kuželky? Letos již osmý ročník! Kuželkářský klub Velké Popovice V sobotu se konal na kuželně ve Velkých Popovicích již 8. ročník čtyřčlenných družstev žen, kterého se zúčastnilo sedm pražských družstev. Tento turnaj získává stále na větší oblibě, což dokládá i letošní rekordní účast přihlášených týmů. Tak jako i v předcházejících letech zvítězilo ligové družstvo Konstruktivy Praha, druhé místo obsadilo družstvo Uhelných skladů Praha. Na třetím místě skončilo družstvo složené z kuželkářek Velkých Popovic a Uhelných skladů. Za Popovice hrály Jar. Havrdová a Emilka Somolíková. Za věcné ceny děkujeme firmě Bona Vita. Je jen velká škoda, že nemáme dostatek hráček, abychom mohli postavit tým složený jen z hráček našeho oddílu (jedna naše hráčka se z účasti na turnaji omluvila). Proto bychom rádi uvítali případné zájemkyně, ale i zájemce o tento sport, který se dá hrát a i začít s tímto sportem v každém věku. Tréninky máme každé pondělí od 18 hodin. Přijďte si to zkusit, rádi každého přivítáme. 13

14 MEZI NÁMI Jarní ples plný sluníčka Zbyněk Pokorný / foto: Roman Kotrč Ředitelka školky Dagmar Strejčková a ředitel školy Milan Čásenský převzali z rukou starosty Ivana Boleslava šeky na 22 tisíc korun. Pánové v oblecích a dámy v plesových šatech přivítali poslední březnovou sobotu v sále sokolovny první jarní dny. Aby toho sluníčka nebylo v Popovicích málo, tak letošní První jarní ples rozzářily také děti z mateřské školky svým vystoupením a zahájily tak povedený večer, který přinesl všem návštěvníkům zábavu i dobrý pocit, z podpory místní školy a školky. Dobro v duši ovšem nebylo tím jediným, co si přítomní odnesli. V tombole se totiž sešlo rekordních 350 cen a přes počáteční obavy organizátorů se lístky nakonec vyprodaly rychleji než vstupenky na zápasy mistrovství světa v hokeji! Po cenách z tomboly se tak doslova zaprášilo. Poděkování patří vám všem, kteří jste přišli a podpořili dobrou věc, také všem pětatřiceti sponzorům, kteří věnovali atraktivní ceny do tomboly, dále všem organizátorům a v neposlední řadě vynikající dvojici konferenciérů Veronice Malé a Martinu Holcovi, kteří drželi zábavu po celý večer. Děkujeme a těšíme se příští rok na viděnou! 14

15 Jak jinak začít jarní ples, než vystoupením dětí, kde hlavní roli hraje sluníčko? Dvojice bavičů, konferenciérů, zpěváků... Veronika s Martinem opět nezklamali. Takovýhle krásných tanečních párů byla plná sokolovna. Moc děkujeme všem, kteří podpořili tuhle povedenu akci. Ti nejotrlejší vydrželi do tří do rána Spokojený výherce. Lístky do tomboly zmizely během 25 minut! 15

16 SPORT Mohli jsme být i první Zbyněk Pokorný / foto: autor Mladší žáci HC Slavoje Velké Popovice podávají celou sezonu výborné výkony. Před Vánoci jsme jim slíbili, že když se dostanou v tabulce na první místo, budou mít článek ve zpravodaji. A proto, že se jim to podařilo, tady ho máte! Přátelská a pohodová atmosféra je první, čeho si při návštěvě jejich tréninku všimnete. Aby ne, pan Čásenský, před bránou stadionu odloží ředitelské povinnosti a hodinu se z něj stává plnohodnotný hokejový trenér. Cítíte z něj autoritu, ale i starost o svoje kluky. Aby ne, vždyť si své mladé svěřence sám vypiplal prakticky od prvních hokejových krůčků. Na ledě s nimi tráví svůj volný čas (stejně tak jako dva tatínci v roli trenérů), již sedmým rokem! Máme dobrou partu Navštívili jsme je na tréninku i na zápase. Už z dálky byli slyšet jejich nejvěrnější fanoušci rodiče. Máme tady skvělou partu, shodují se jak mámy i tátové, kteří tráví čas tréninku svých kluků v restauraci Pod ledem, na střídačce a někteří i na ledě. Jsou to nadšenci. Jeden tatínek dokonce pekl pro kluky za odměnu bábovku. Prostě jsem si vygůglil recept a bylo to. Ostatní mámy u stolu se jen smějí Vystačíte s češtinou Malý hokejový klub má svoje kouzlo. Nemusíte se jako v Praze učit rusky, byste se domluvili s rodiči ostatních dětí, a aniž byste museli strkat trenérům do kapsy obálky, víte, že váš kluk si v zápase zahraje. Proč? Zkrátka proto, že přetlak na střídačce není tak velký, jako ve větších klubech. Tím pádem i vztahy jsou rapidně odlišné. Občas přijde trenér pražských S a snaží se přetáhnout šikovné kluky do Prahy. Jsem radši, když náš mladej hraje tady, ten icetime jako má tady by ve Slávii těžko dostal, říká máma jednoho z nejlepších hráčů na ledě. Přesně tak, v zápase si zahrají všichni, a dokonce na trénink přijali kluka, který začínal bruslit teprve nedávno. Tomu by se trenéři v Praze jen vysmáli Kluci, kteří se celou sezonu drželi na špici tabulky mladších žáků, nakonec skončí na pátém místě, právě za pražskými kluby. Ale mohli jsme být i první, říkají odhodlaně! Středočeši odjeli se stříbrem Zbyněk Pokorný Tradiční hokejový turnaj záchranných složek se uskutečnil o víkendu v Plzni. Středočeští záchranáři po finálové bitvě s Plzní obsadili druhé místo a odjíždějí se stříbrnými medailemi. Středočeši, jejichž tým je složený ze záchranářů z Říčan, Jesenice, Benešova, Brandýsa a dalších, pravidelně trénují na zimním stadionu ve Velkých Popovicích. 16

17 SPORT Hledáme nové tenistky a tenisty Ivan Boleslav Oslovujeme tímto všechny, kdo by chtěli hrát tenis za náš tenisový oddíl TJ Sokol Velké Popovice. Hrajeme mistrovskou soutěž ve smíšených družstvech, které tvoří čtyři muži a dvě ženy. Jelikož se nám v družstvu nedostává hlavně dívek a žen, dovoluji si tímto způsobem pozvat všechny zájemkyně a zájemce o hru na naše tréninky, které se konají každé úterý a čtvrtek od 17,00 hodin na místních tenisových kurtech TJ Sokol. Nemáme žádné náročné požadavky na Vaše herní dovednosti, také jsme se všechno učili sami. Jedná se nám o doplnění party o spolehlivé a bezkonfliktní spoluhráče, kteří pomohou při hře i při péči o tenisové kurty. Přijďte, těšíme se na Vás Čím lepší počasí, tím lepší kros Zbyněk Pokorný / foto: autor Štiřín Poprvé za pětiletou historii závodů měli na štiřínském krosu pěkné počasí. To přilákalo na běžeckou trať mezi Štiřínem a Všedobrovicemi desítky závodníků z řad dětí i rodičů. Ti soutěžili v několika kategoriích od těch nejmenších nejmladšímu závodníkovi byly 3 roky, přes žáky až po dospělé. Popularita Štiřín krosu rok od roku roste, a díky počasí a zájmu sportovců se letos opravdu vydařil. Závodnice v kategorii nejmladší žákyně čekal úsek v délce 500 metrů. Naopak dospěláci se utkali v běhu na 5 kilometrů. PLACENÁ INZERCE Při opakování inzerce ve stejném znění Ceny za otištění inzerátů v min. 3 navazujících číslech (za jedno otisknutí) celá stránka 210 x 297 mm (š x v) + 3 mm spad! Kč 900 Kč polovina stránky 190 x 136 mm (š x v) 690 Kč 516 Kč čtvrtina stránky 92x136 mm (š x v) 468 Kč 384 Kč osmina stránky 92 x 65 mm (š x v) 174 Kč 132 Kč vkládání volné inzerce mezi listy 2 Kč/ks otištění na straně obálky (křídový papír) je za příplatek 100 % Inzerci přijímáme v elektronické podobě bez rámečku (buď tiskové pdf nebo text v textovém souboru a ilustrace v jpg) zasláním na adresu U ostatní inzerce bude za převod do elektronické podoby, resp. za výměnu, účtován poplatek 240 Kč. V případě dodání grafických podkladů v jiné velikosti než uvedené v tabulce si redakce vyhrazuje právo na úpravu inzerátu bez nároků na možnou reklamaci. Dotazy k fakturaci inzerce zasílejte na účetní Obecního úřadu paní Nicol Pavelkovou PRONAJMU GARSONIÉRU V BRTNICI vlastní vchod, nábytek, počítač, parkovací místo Cena Kč měsíčně včetně všech energií a vody, v ceně je 1x týdně úklid. Tel.:

18 GEODETICKÉ PRÁCE Ing. Petr Šašek geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, vytyčování staveb, mapové podklady pro projekty aj. tel.: Autodoprava kontejnery + hydraulická ruka tel.: Zakázková výroba nábytku Vestavěné skříně Kuchyně včetně spotřebičů Schodiště Venkovní terasy z exotických dřevin TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE tel.: ÚČETNICTVÍ jednoduché i podvojné včetně zpracování mezd, zpracování daňových přiznání a daňové evidence. Mrázková s.r.o. Petříkov 126 Tel.: , Libor Dlabal reality Vždy ochotně k Vašim službám Tel.: MALOVÁNÍ NOVOTNÝ Provedeme malířské a lakýrnické práce Malování menšího i většího rozsahu (byty, kanceláře, rodinné domy, školy apod.) Lakování oken, dveří, zárubní apod. Nátěry radiátorů, konstrukcí, fasád apod. Tel. spojení po celých 24 hodin denně včetně víkendu. Tel.: , RYCHLE LEVNĚ KVALITNĚ AUTODOPRAVA Tatra T815 Luboš Žák Petříkov 101 Tel.:

19 PRONAJMU BYT 3+kk (79 m 2 ) Velké Popovice - Brtnice Tel.: KOUPÍM starší pivní půllitry a třetinky z pivovaru Velké Popovice i dalších středočeských pivovarů. Děkuji za nabídky. Tel.: (sběratel) PRODÁM PĚKNOU HROBKU na hřbitově ve Velkých Popovicích i s náhrobními kameny, potřebuje pouze opravit věnec pod vrchní deskou. Cena Kč Hrobka je pod číslem 67. J. Melíšková tel.: Přijmeme PRACOVNÍKA / PRACOVNICI DO VÝROBY Vyučení tech. směru: zámečník, oprav. zem. strojů, nástrojář, soustružník atd. Požadujeme: manuální zručnost, přesnost, spolehlivost a ochotu učit se novým věcem. Podmínka: čistý trestní rejstřík Pracoviště Vidovice u Velkých Popovic Info na tel.: , OBRÁBĚNÍ KOVŮ soustružení frézování broušení na plocho Telefon: František Ryjáček Mobil: Petříkov 81 KOUPÍM pole, louky, zahrady do 60 Kč/m 2. Tel.: Prodej a servis výpočetní techniky, připojení k internetu, modernizace počítačů, spotřební materiál, servis u zákazníka. Ing. Jiří Zavadil tel./fax: Lipanská 769 mobil: Říčany NOVĚ OTEVŘENÉ STUDIO NA KOPEČKU pedikúra, manikúra, kadeřnické služby pánské a dětské Velké Popovice Todice Tel.: Těším se na Vaši návštěvu

20 Nabízíme k pronájmu DÍLENSKÉ PROSTORY 50 m 2 + soc. zázemí Areál Kozlovka, Velké Popovice tel.: Nabízíme k pronájmu NEBYTOVÝ PROSTOR 9 m 2 (dříve nehtové studio) + WC Areál Kozlovka, Velké Popovice tel.: PRODEJ SLEPIČEK Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu! Stáří: týdnů. Cena: Kč/ks dle stáří. Prodej se uskuteční v sobotu 28. května v ve Velkých Popovicích u zimního stadionu. Při prodeji slepiček výkup králičích kožek, cena dle poptávky. Případné bližší informace PO PÁ 9 16 hodin na tel.: , , Nabízíme pronájem SUTERENÍCH SKLADŮ 190 m 2 přístupné nákladním výtahem nebo schodištěm Areál Kozlovka, Velké Popovice tel.: CHCETE ZHUBNOUT DO PLAVEK NEBO JSTE SE ROZHODLI PŘESTAT KOUŘIT? Správná volba! Pomůžeme Vám osvědčenou metodou. Více informací na: nebo tel.: Hálkova 593, Velké Popovice PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU Obec Petříkov prodává stavební pozemek parc. č. 700/37 o výměře m 2. Pozemek je mírně svažitý, kompletně zasíťovaný (elektřina, plyn, vodovod, tlaková kanalizace) a je umístěn nedaleko MŠ Pastelka. Dle schváleného územního plánu obce je určen k výstavbě jednoho rodinného domu městského typu. Požadovaná cena je Kč za m 2. V ceně za m 2 jsou započítány i právní služby spojené s prodejem pozemku. Podrobnější informace na tel.:

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY! Trávníkové hnojivo EXPERT PLUS 10 kg až na cca 330 m 2, obsahuje železo a hořčík, na všechny druhy trávníků, použití po celé vegetační období 10 kg 198,-! dle našich záručních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám

Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám ŠKODA Servisní centrum Váš servis přímo od výrobce Přijeďte na pravidelnou údržbu nebo opravu se svým

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč.

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Obecní vysílání 3C V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Prodej se uskuteční u samoobsluhy v 10:20 hod.,

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG SEZONA 2012

PRODUKTOVÝ KATALOG SEZONA 2012 PRODUKTOVÝ KATALOG SEZONA 2012 WWW.ALCENTRUM.CZ VÍTEJTE U SPOLEČNOSTI ALcentrum OBSAH: O nás Výrobky ALcentrum Greenline Profiline Highline Garážová stání Plotové zástěny Zastřešení bazénu Hliníkové přístřešky

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

ZNÁME VAŠE AUTO JAKO SVÉ BOTY. Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám.

ZNÁME VAŠE AUTO JAKO SVÉ BOTY. Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám. ZNÁME VAŠE AUTO JAKO SVÉ BOTY Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám. Jako vzorový servis ŠKODA se staráme o služební vozy společnosti ŠKODA AUTO, privátní vozy zaměstnanců

Více

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12.

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec sobota 12. července 2014 Ostrava-Pustkovec zařazena

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13 Název: SVJ Michelská 8/27 Adresa:,, Telefon: 7662268 E-mail: hrudkova28@seznam.cz Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.20 číslo B245/ Při komunikaci s obchodními zástupci, prosíme, uvádějte číslo Vaší nabídky,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Sedmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Angličtina v Klánovicích

Angličtina v Klánovicích DÁMSKÉ A PÁNSKÉ PRÁDLO Sleva plavek 2004 Otevírací doba: Po - Út 10 12 14 18 St 14 18 Čt - Pá 10 12 14 18 So 9 12 Ivana Štruncová Bělušická 1721 - Újezd n/l. - Blatov Tel.: 281 971 262, 605 145 399 Po

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Příloha č. 3 ové v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Č. Název organizace Projekt Požadovaná 1 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE OSTRAVA Celoroční organizovaná činnost dětí a mládeže

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Vzduchová trampolína fitness a trénink pro vaše zdraví.

Vzduchová trampolína fitness a trénink pro vaše zdraví. Vzduchové trampolíny Vzduchová trampolína fitness a trénink pro vaše zdraví. Nad dětí dramaticky stoupá. Každá třetí holčička a každý čtvrtý chlapec trpí ve školním věku nadváhou. Vedle jednostranné výživy

Více

Bydlení v nejlepší lokalitě

Bydlení v nejlepší lokalitě Bydlení s nejhezčími výhledy REZIDENCE NA VESELÉ KRÁSNÝ SVĚT 40 bytových jednotek 1+kk až 5+kk K nastěhování na jaře roku 2014 V bytovém domě o čtyřech nadzemních podlažích na severo-východním okraji města

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011 MěDK Elektra, příspěvková organizace Městské a turistické informační centrum Luhainfo Masarykova 950, 763 26 Luhačovice Tel.: 577 133 980 www.luhacovice.cz E-mail: luhainfo2@mdkelektra.cz NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Více

Jak ušetřit za kontejner

Jak ušetřit za kontejner Jak ušetřit za kontejner Obsah 1) Úvod 1 2) Slevy získejte přistavení a odvoz kontejneru levněji 1 3) Třiďte odpad a ušetřete 2 Dřevo 2 Železo a barevné kovy 2 Stará střešní krytina pálené tašky 3 Základní

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Vodotechnické služby s.r.o. Tyršova 347, 394 64 Počátky IČO 26048477, DIČO 093-26048477 tel.565495956, fax.565495727 C E N Í K

Vodotechnické služby s.r.o. Tyršova 347, 394 64 Počátky IČO 26048477, DIČO 093-26048477 tel.565495956, fax.565495727 C E N Í K skládka a překladiště TKO Počátky pneumatiky: - osobní auto: fyzické osoby 10,-Kč/ks právnické osoby 25,-Kč/ks - lehká nákladní pneu.(6,5-20) 35,-Kč/ks - nákladní pneu.(8,25-20, 12-20) 50,-Kč/ks - těžká

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Flexibilní řešení. Školicí středisko VF, a. s. Pronájem prostor

Flexibilní řešení. Školicí středisko VF, a. s. Pronájem prostor Flexibilní řešení Školicí středisko VF, a. s. Pronájem prostor Školicí středisko je určeno k pořádání odborných školicích akcí, seminářů, kurzů, konferencí apod. Nabízíme vám Přednáškový sál a učebny vybavené

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 19. 8. 2011 č. 8/2011 Na 12. mimořádném zasedání zastupitelstva obce Dobratice bylo projednáno: 1. Úvod, volba ověřovatelů zápisu. 2. Žádost o povolení navýšení

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

Olomouc 2. 5. dubna 2015

Olomouc 2. 5. dubna 2015 Velikonoce s Olomouc 2. 5. dubna 2015 UBYTOVÁNÍ, REGISTRACE Registrace a ubytování proběhne ve čtvrtek 2. dubna od 14.30 do 17.30 hodin Domově mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více