VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 5/2015 ZDARMA Charitativní běh pro zdravotní klauny Den Země Pivovar pokřtil kůzlata Uklízíme Ladův kraj Varhany v dobré společnosti Měsíčník obce Velké Popovice facebook.com/obecvelkepopovice Jarní ples s rekordní tombolou Čím lepší počasí, tím lepší kros

2 změna programu vyhrazena

3 AKTUÁLNÍ INFORMACE Úvodní slovo Ivan Boleslav, starosta Vážení čtenáři, jaro máme v plném proudu a s kvetoucími rostlinami začal kvést i obecní společenský život. V uplynulém měsíci jsme měli možnost se sejít na několika vydařených akcích, které zpestřily naše všední dny. První velkou společenskou událostí byl obecní ples, který ve svém názvu měl velice hezké označení Jarní. Co říci k tomuto setkání milých lidí, než že to bylo opravdu velmi povedené a každý, kdo přišel, určitě nelitoval. Velký dík za to patří každému, kdo se aktivně podílel na přípravě i realizaci celého plesu. Především členové výboru pro kulturu a sport předvedli své organizační i pracovní schopnosti. Dále sponzoři, kteří zásobili plesovou tombolu svými dary, kterých bylo přes tři stovky a kterým patří velký dík. V neposlední řadě patří obdiv a poděkování naší moderátorské dvojici, Veronice Malé a jejímu kamarádu Martinu Holcovi, kteří velmi milým a profesionálním způsobem přispěli k úžasně příjemné atmosféře celého plesu. Je to radost, mít takové absolventy naší Základní školy. No a samozřejmě bez Vás, našich sousedů, by ples nebyl tím setkáním, ze kterého měli všichni takovou radost. Proto patří poděkování i Vám, hostům, kteří se ve velmi hojném počtu přišli bavit a pomohli tak k hezkému dojmu z tohoto plesu. Bohatá účast hostů se projevila na finančním výsledku našeho plesu a tak jsme mohli z výtěžku plesu věnovat naší Mateřské a Základní škole shodně po Kč na dovybavení hračkami a učebními pomůckami. Abychom uchovali tuto hezkou tradici, již nyní se tvoří plány na ples příští, který by měl v následujícím roce opět ukončovat plesovou sezonu. Další společnou akcí, kde jsme se mohli potkat, byl úklid Ladova kraje. Každoroční brigáda, spolupořádaná sdružením obcí Ladův kraj a jednotlivými obcemi v našem regionu, byla velmi úspěšná. Velké množství odpadků, starého listí i jiného nepořádku, které jsme dokázali na mnohých místech naší obce sebrat, naložit a nechat odvézt, hyzdilo naše životní prostředí hodně dlouho. A celá obec jakoby vydechla úlevou, když se zbavila toho obrovského množství odpadků. Při poděkování bych nerad zapomněl na jednotlivce, kteří se celé akce zúčastnili. Všem, kteří jste přišli, patří samozřejmě velký dík. Je dobře, že se mezi námi najde mnoho lidí, kterým záleží na svém okolí a kteří dokáží přiložit své ruce ke společnému dílu. Je nyní na nás všech, abychom dokázali udržet naší obec čistou a upravenou. Tento měsíc nás čekají májové oslavy a dny plné slunce. Užijme si tyto jarní okamžiky s radostí a s úsměvem. Májové oslavy Ivan Boleslav, starosta Vážení spoluobčané, v těchto dnech si připomínáme významné 70. výročí konce druhé světové války. Tato válka byla největším utrpením v životě lidí na naší Zemi. Množství mrtvých, zraněných a postižených lidí, jejich neštěstí a životní strádání, bylo největší v dějinách lidstva. Odrostla již celá generace, která byla přímým účastníkem válečných událostí a která díky svých vzpomínkám na válečné útrapy může předávat nastupujícím generacím své zkušenosti a zážitky. Já, moje generace a generace následující, jsme naštěstí válku nepoznali. Je to moc dobře. Nedokážeme si představit, jaké je to utrpení žít ve válce, nemít základní životní jistoty, nemít možnost v klidu vychovávat své děti, pracovat, bavit se. Je proto pro mě nepochopitelné, že jsou i dnes místa na Zemi, kde si lidé tyto hodnoty tolik nepovažují a aktivně připravují, nebo již dávno vedou válku proti jiným lidem. Toto je v současné době, kdy si právě připomínáme konec největší války v dějinách lidstva, velmi živé a aktuální téma. Za minulá léta jsme si skoro zvykli bez přemýšlení přijímat informace o tom, že se někde válčí, že někde umírají lidé vinou jiných lidí. Až v posledním roce se nás tyto informace dotýkají trochu víc, protože se válčiště přesunulo po dlouhých letech i do Evropy. Nedaleko od našich hranic se střílí, bojuje, umírají zde lidé. Nebezpečí, že se tento konflikt může posunout směrem na západ, je jen těžko odhadnutelné a definovatelné. Není však nemožné. Na blízkém východě probíhá další válečné tažení, které má naprosto nepředvídatelný vývoj. Současné vojenské technické prostředky zkracují vzdálenosti a jejich použití je velmi reálným nebezpečím i pro evropské státy. Vojáci na území, které nese označení Islámský stát, jsou podle svých prohlášení odhodláni projít celou Evropu a přenést tudíž válečné utrpení i na naše území. Měli bychom si proto v těchto svátečních dnech připomínat, jak velké hrůzy válka přináší, a jak velké je nebezpečí vzniku nových ohnisek války. Važme si toho, že si můžeme užívat tak zdánlivou samozřejmost, jako je život v míru. Přejme si všichni, ať lidé zmoudří natolik, že pochopí nesmyslnost všech válek. Z OBSAHU: 5 Všední den s nevšedním povoláním, 6 7 Čistý Ladův kraj, 9 Přijímací talentové zkoušky, Jarní ples plný sluníčka Vydává obec Velké Popovice Povoleno Ministerstvem kultury České republiky pod č. j. MK ČR E Redakční rada: Zbyněk Pokorný šéfredaktor, Eva Hradilová inzerce Grafické zpracování a DTP: Helena Knotková, DiS. (www.helenak.cz) Tisk: Tiskárna Kaliba, spol. s r.o. Redakční uzávěrka každého 20. v měsíci Tištěno na recyklovatelném papíře. Redakční rada přijme k publikování každý podepsaný příspěvek, který neporušuje zákony a etiku. Za správnost publikovaných informací a obsah příspěvků odpovídají jejich autoři, redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem publikovaných článků. Redakce si rovněž vyhrazuje právo příspěvky se souhlasem autorů upravovat. Z technických důvodů preferujeme elektronickou formu textů. Své příspěvky, náměty, rady či stížnosti můžete posílat v elektronické formě na adresu nebo doručit do podatelny obecního úřadu. Inzerci přijímáme na adrese: 3

4 AKTUÁLNÍ INFORMACE Oznámení o svozu odpadů Marie Kohoutová, Obecní úřad Stanoviště velkoobjemových kontejnerů: > parkoviště u Kozlovky, křižovatka k Výkupu > křižovatka ulic K Babímu dolu a K rybníčku, náves Brtnice > Dubiny, Mokřany > Lojovice, Řepčice > Krámský (kontejner bude přistaven již v pátek během dne) POZOR: kontejnery budou přistaveny pouze v sobotu od 8.00 do úplného naplnění (maximálně do hodin) Svoz nebezpečných odpadu se uskuteční v sobotu 13. června Stanoviště: > Velké Popovice proti Kozlovce > Brtnice náves > Lojovice u kontejnerů > Řepčice Odpad musí předat majitel osobně svozové firmě! Kam se starou nebo nepotřebnou pračkou, ledničkou? Zdeněk Tököly, zástupce ředitele (za TS Velké Popovice p. o.) Technické služby Velké Popovice se sídlem Brtnice čp. 56, tímto oznamují, všem občanům obce Velké Popovice a okolních obcí (Petříkov, Kunice, Strančice, Mirošovice a další), že do areálu TS V. Popovice je možné bezplatně odevzdávat nepotřebné či staré elektrospotřebiče. Jaké: PC monitory, tiskárny, ledničky, pračky, TV, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, fény, kulmy jednoduše vše co má přívodní elektrický kabel. Všechen tento nepotřebný elektroodpad je možno do areálu TS Velké Popovice odevzdávat jednou za měsíc a to v době od hodin. Stanovené dny pro rok 2015 jsou: , , , , , , , , případně po telefonické dohodě na tel.: Používání hlučných strojů Vážení spoluobčané, jaro začalo a s ním spojené práce na zahradách, proto si dovolujeme upozornit na: Používání hlučných strojů (výňatek z obecní vyhlášky 1/2009). Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, je používání hlučných strojů. Potřebné hlučné práce není možné vykonávat ve všedních dnech a ve dnech pracovního volna od 6.00 do 7.00 a od do a ve dnech pracovního klidu a ve dnech státem uznávaných svátků v době do 6.00 do 8.00 a od do Tzn., že hlučné stroje (sekačky, motorové pily, cirkulárky apod.) je možné používat takto: PO SO od 7.00 do 19.00, NE + svátky od 8.00 do 13.00! Distribuce zpravodaje Zbyněk Pokorný Vážení čtenáři, velice nás mrzí špatná distribuce Velkopopovického zpravodaje, kterou jsme zaznamenali z Vašich ohlasů a po naší následné kontrole pošty minulý měsíc. Obec v tuto chvíli dělá maximum proto, aby se zlepšila distribuce poštovních zásilek i zpravodaje, na kterou jsme podali stížnost k vedení České pošty. Věříme, že ČP tuto situaci zdárně vyřeší k naší plné spokojenosti. Děkujeme. ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU Pochod krajinou barona Ringhoffera Ivan Boleslav, starosta Na konci měsíce dubna je tradičně pořádán turistický pochod s názvem Krajinou barona Ringhoffera. Jelikož se letos ve stejný den konal i Den Země na hřišti na Radosti, připravený členkami a členy Komise pro životní prostředí, mohli si všichni zájemci 4

5 ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU poslední dubnovou sobotu vybrat z pestré nabídky sportovně-naučných akcí. Pochod, který slavil letos již desáté výročí, je velmi povedenou akcí s letitou tradicí. Pořádá jej sdružení obcí Ladův kraj ve spolupráci s popovickým pivovarem a s obcemi, kterými pochod prochází. Bylo možno zvolit několik pěších tras podle zdatnosti účastníků, byla zde pro cyklisty určená cyklotrasa a velmi zajímavá byla i bezplatná možnost zapůjčení koloběžek, které se stávají atraktivním dopravním prostředkem, určeným pro turistiku a sport. Slunečné počasí, hezky zvolená trasa, občerstvovací stanice v areálu pivovaru, to vše pomohlo k dobré pohodě a k příjemnému sportovnímu zážitku. V pivovaru byla navíc další mimořádnou atrakcí možnost prohlédnout si nová kůzlátka, která pan ředitel pivovaru při této příležitosti pokřtil hezkými jmény Jeníček a Mařenka. I naši myslivci, hasiči a rybáři pomáhali k hladkému průběhu tohoto pochodu, když připravili na kontrolních stanovištích, kterými pochod procházel, pěkné ukázky ze své činnosti. Kdo máte rád pohyb na čerstvém vzduchu, vyznačte si do kalendáře na příští rok tento termín, kdy se bude konat již jedenáctý ročník. Stojí to za to, protože naše krajina je opravdu zajímavá a hezká. Den Země Ivan Boleslav, starosta Myslivci byli přítomni i na Dni Země na Radosti. Jejich stánek s trofejemi, ukázkami psích dovedností a informačními tabulemi o životě zvířat v našem kraji, byl velmi kvalitně připraven. Stejně jako stánek včelařů, ochránců přírody a dalších aktivních účastníků. Nerad bych na někoho zapomněl. Je dobře, že si tolik návštěvníků našlo cestu na Radost, čímž poděkovali organizátorům za jejich práci. Poděkování patří opravdu všem a nezbývá, než se těšit na další podobná setkání. Je radost vidět, že možností, jak smysluplně trávit svůj volný čas ve společnosti zajímavých a milých lidí, je i u nás hodně. Stačí si vybrat, nebo se aktivně zapojit do jejich přípravy a realizace. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DĚTÍ V sobotu dne 6. června od 7.30 do hodin pořádá MO ČRS Velké Popovice rybářské závody dětí do 15 let. Závodů se mohou zúčastnit i děti, které nejsou členy ČRS anebo nevlastní rybářský lístek. Podmínkou účasti je rybářské vybavení pruty, podběrák, vyprošťovač háčků a nástrahy k lovu. Pro děti bude připraveno občerstvení, pro úspěšné lovce také odměna v podobě hodnotných cen. Srdečně zve ČRS MO Velké Popovice Všední den s nevšedním povoláním Věra Ziková, za TŘI, o.p.s. Jak vypadá její práce v Terénních odlehčovacích službách? O je na ní nejtěžší? Ptáme se Lenky Tůmové z Hospicu Čerčany. Jak vlastně vypadá váš pracovní den? Naše činnost se odvíjí od názvu služby, poskytujeme ji přímo v rodinách rodinným příslušníkům, kteří se starají o své blízké. Tak přinášíme úlevu nejen nemocným, kteří zůstávají ve známém prostředí, ale i těm, kdo o ně pečují, protože v době naší návštěvy mohou odejít do práce či za vlastními záležitostmi, obstarat si nákupy nebo relaxovat. Někdo si sjedná naši přítomnost třeba na hodinu týdně, k dalším dojíždíme denně i na několik hodin. Každý pracovní den je jiný podle skladby klientů a jejich konkrétních potřeb. Rodinám svou prací předvádíme, jak provádět hygienu, jak ležící pacienty polohovat, oblékat a přesunovat. Informujeme o kompenzačních 5

6 ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU a hygienických pomůckách, ukazujeme jejich použití. Dbáme na pitný a stravovací režim klientů, některým přivážíme obědy z kuchyně Hospice Dobrého Pastýře. Doprovázíme je při pochůzkách, procházkách. Zprostředkováváme kontakt se světem, klientům nasloucháme, povídáme si s nimi, pobízíme je ke vzpomínání, čteme, trénujeme paměť, hrajeme hry. Snažíme se o to, aby spolu se svými rodinami mohli žít v podobných sociálních vazbách jako dosud. Co je na vaší práci nejtěžší? Naši klienti jsou bez výjimky lidé bolaví, skřípnutí životem, často uzavření do sebe, a tak někdy trvá dlouho, než si získám jejich důvěru, než se mi podaří ukázat jim, že nejsou nadbyteční, že jejich život má i v této podobě smysl. Že jsou důležití pro své blízké, že mají stále svou důstojnost. Jindy je těžké přemostit propast mezi možnostmi klienta a očekáváním rodiny. To všechno jsou situace, které kladou velké nároky. V neposlední řadě jde o fyzicky namáhavou práci, protože domácnosti nebývají zařízeny bezbariérově. Co vás v rámci vašeho povolání nejvíce baví? Nepoužila bych výraz baví. Naši lidé jsou ve svém údělu krásní a vnitřně bohatí. Pokud k nim přistupuji s úctou a respektem jako k jedinečným osobnostem, které mi mají co dát, tedy nikoliv z převahy zdravého a silného, vzájemně se obdarováváme. A to mě naplňuje radostí. Vážení čtenáři, pokud se nacházíte v situaci, kdy by Vám Terénní odlehčovací služby mohly pomoci, více informací naleznete u vedoucí sociálních služeb Lenky Tůmové (tel.: ) nebo na webových stránkách www. hospic-cercany.cz. ČSOP Velké Popovice uvítá nové aktivní členy Eva Šrailová, předsedkyně ZO ČSOP Velké Popovice Máte rádi přírodu? Chcete pro ni něco aktivně udělat? Staňte se členy Českého svazu ochránců přírody Velké Popovice. Hlavní tématem zdejší základní organizace je zachování krajinného rázu Velkopopovicka, díky jehož charakteru byl také v roce 1993 vyhlášen Přírodní park Velkopopovicko. Zajímají nás ovšem i další témata, kterým bychom se v následujících letech rádi věnovali. Je to např. podpora biodiverzity zvyšování hnízdních možností ptactva, výzkum populací polních ptáků v zemědělské krajině, ochrana památných a významných stromů, mapování ovocných stromů a zároveň výsadba nových, ale přitom starých a krajových odrůd, obnova studánek, zapojení mládeže do problematiky ochrany životního prostředí, boj proti invazivním rostlinám, geocashing, omezení hobby motoristů ve zdejších lesích atd. V případě zájmu o členství nebo více informací o činnosti piště na adresu: Společně s Komisí pro ŽP obce VP pro Vás na sobotu chystáme oslavu Dne Země na hřišti Radost (na Den Země můžete zaskočit i z Ringhofferova pochodu) a 2. května ornitologickou vycházku s ornitoložkou Alenou Klvaňovou. Těšíme se na Vaši účast. Čistý Ladův kraj rekapitulace OÚ Velké Popovice ve spolupráci s Komisí pro ŽP V sobotu 11. dubna se konal v rámci celého mikroregionu již 7. ročník jarní úklidové akce Čistý Ladův kraj, která se konala v rámci mezinárodní kampaně Clean Up the World (Ukliďme svět). Všem zúčastněným velmi děkujeme za zájem o své okolí a zlepšení lokálního stavu životního prostředí. V rámci obce Velké Popovice a v přilehlých osadách se sešlo přes dvě stovky dospělých a dětí a v pátek se zapojila také celá ZŠ. O odpad a černé skládky rozhodně nebyla nouze, posuďte sami, viz tabulka. Vlastně by se hodilo dodat, že hned několik stanovišť se zabývalo likvidací černých skládek, což bohužel není jen nešvar socialismu, ale i současnosti, kdy existuje poměrně funkční odpadové hospodářství. Kontejnery na tříděný odpad, ale i sběrné dvory či kompostárny, které po republice vznikají, musel zaregistrovat snad každý. O to tristnější jsou nálezy nových černých skládek, které se v rámci každoročních brigád následně pracně likvidují. Jen pro názornější ilustraci uvádíme reakci Andrey Lichtenbergové z ČSOP: 6

7 ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU Likvidace černé skládky v lese nad Bartoškami byla velmi náročná. Stavební suť, střešní lepenky, záchodová mísa, okna, dveře, zářivky, kabely, skelná vata, sporák, porcelán, plastové sudy, televizor, čelní skla automobilů, SPZ, sedadla, palubní deska, pneumatiky, injekční stříkačky, hračky, oblečení a mnoho dalšího pomohli likvidovat zástupci ČSOP a ZŠ Parentes. Černá skládka byla v těchto místech rozsáhlá. Vzhledem ke snadné dostupnosti, je zde riziko opakovaných skládek značné. Z tohoto důvodu se domníváme, že by bylo žádoucí tuto oblast více zabezpečit tak, aby se zamezilo snadnému dojezdu automobilů do těchto míst a snížilo se tak riziko znehodnocení přírody a krajiny kolem nás. Do budoucna bychom černé skládky chtěli s Vaší pomocí více monitorovat, systematicky sanovat a v ideálním případě vymyslet způsob eliminace jejich opětovného vzniku. Hasiči, vítr, stromy a pot Pavel Juriš Začátkem dubna nás počasí potrápilo silným větrem. Lojovičtí hasiči vyjížděli k pár zásahům, které se naštěstí obešly bez větších škod, a nebyl nikdo zraněn. Nejsložitější zásah byl v Lojovicích u fotbalového hřiště, kde došlo k pádu stromu na zděný přístřešek. O to horší byl fakt, že při pádu samotného kmene došlo k proražení střešní krytiny a větve se zaklínily o konstrukci střechy. Z tohoto důvodu byla povolána i plošina z HZS Říčany. Ale vzhledem k tomu, že naštěstí disponujeme šikovnýma rukama tak nakonec plošina nebyla potřeba. Vítr již nefouká, a proto nastal čas na prevenci. Hodně z Vás má u svým ať už obytných domů, chalup, chat nebo garáží spousty vzrostlých stromů. Není čas se zamyslet nad tím, jestli zrovna tento strom mi nemůže při dalším větru způsobit nějakou škodu na majetku nebo ještě hůř, ohrozit mě třeba na zdraví? A můžu s tím něco udělat, nebo počkám, až mi ho vítr zlomí na dům, a lojovičtí hasiči mi ho přijedou rozřezat? Hasiči hledali pohřešovanou osobu Pavel Juriš Krátce před druhou hodinou ranní, 18. dubna jsme byli povoláni do obce Kamenice. Zde na místní stanici PČR se sešly jednotky hasičů z PS Jílové u Prahy, JSDH Těptín a JSDH Velké Popovice - Lojovice. Mimo jiné na místě již bylo několik posádek příslušníků PČR, psovod 7

8 ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU se psem a kriminalisté. Na pomoc přiletěl také vrtulník. Naším úkolem byla pomoc při prohledávání části lesa, kde se údajně měla nacházet osoba, která vyhrožovala sebevraždou. V ranních hodinách se jednotky rozjely na své základny a případ bude dále v šetření PČR. Přijďte fandit malým hasičům Zbyněk Pokorný / foto: autor Letos poprvé budou za Velké Popovice - Lojovice závodit malé hasičky a hasiči v požárním útoku a štafetě. A tak bylo potřeba o posledním dubnovém víkendu trochu potrénovat na hřišti v Lojovicích. Na start se postaví také družstvo žen a mužů, kteří si z posledních tří ročník odvezli vždy první místo. Srdečně vás zveme na okrskové závody hasičů Memoriál Františka Lacka, v sobotu 16. května na fotbalové hřiště v Kostelci u Křížků. Místo památné lípy torzo?! Eva Šrailová a Petr Brož Vážení spoluobčané, možná jste již zaregistrovali, že na hrázi Klášterního rybníka něco chybí. Konkrétně koruna jedné z památných lip. Možná si říkáte, jak to někdo mohl udělat a místo majestátné lípy zde nechal trčet jen jakýsi pahýl! Důvodem snížení koruny byla špatná zdravotní kondice této lípy malolisté (Tilia cordata), která byla způsobena především patogenní houbou rozkládající dřevo hlavně u listnatých stromů dřevomorem kořenovým. Vzrostlá lípa, rostoucí na veřejném místě se tím pádem stala nevyzpytatelnou pro kolemjdoucí. No a proč zde zůstalo ono torzo? Stále se jedná o živý organismus, který v ekosystému poskytuje významný biotop i útočiště pro celou řadu dalších organismů. Torzo má stále plnohodnotnou funkci jako biotop pro různé druhy hub, bezobratlé živočichy i drobné obratlovce, mechy či lišejníky. Zároveň snížením těžiště lípy se výrazně zvýšila její stabilita. Ponechávání torz starých stromů je tím nejlepším možným kompromisem mezi zajištěním odpovídající stability těchto stromů a uchováním živočišstva a rostlinstva na strom vázaného. Děkujeme za pochopení. ŠKOLSKÉ OKÉNKO Jedenáct světů Lucie Fusková Koncem dubna všechny tři první třídy navštívily interaktivní výstavu 11 světů v galerii v Lidicích. Jako začínající čtenáři se žáci seznámili s 11 současnými dětskými ilustrátory, kteří ve své tvorbě využívají nejen volnou kresbu a grafiku, ale i koláž, komiks, textilní výtvarnictví i animovaný film. Smyslem výstavy nebyla jen pasivní konzumace, ale i aktivní spoluúčast a vtažení návštěvníků přímo doprostřed tvůrčího procesu. Děti si odnesly nejen zážitky, ale i své vlastní výtvory. Charitativní běh pro Zdravotní klauny Ivanka Ostash, Lucie Fusková Dne na naší škole proběhl charitativní běh běh pro organizaci Zdravotní klaun. Výtěžek byl věnován na podporu projektu této organizace Cirkus Paciento ve FN Motol dětská klinika neurologie. Vybraní žáci v doprovodu organizátorů akce předali osobně šek ve FN Motol. 8

9 ŠKOLSKÉ OKÉNKO Běhalo se na 200 m dlouhém oválu. Přestávky, odpočinek si mezi koly určovaly děti samy. Každý z účastníků (žáci tříd) si sehnal sponzory, kteří mu slíbili určitý obnos za uběhnuté kolo. Počet zúčastněných a vybraných peněz nás opravdu ohromil. Nikdo z nás nečekal, že to dopadne tak úspěšně a naše škola přispěje tak velkou částku v hodnotě Kč. Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem zúčastněným běžcům, učitelům, rodičům a známým, kteří sponzorovali a přišli podpořit. Děkujeme moc za spolupráci! Více informací o práci zdravotních klaunů najdete na: facebook.com/ zdravotniklaun Je to kapka v moři, ale pomáhá! Charitativní běh očima žáka 6. B Erika Kudrjavceva (přepis ze sešitu českého jazyka) Dne jsme se spolužáky běželi charitativní běh. Běželo se po 200 m oválu. Na půlce fotbalového hřiště. Pomáhal jsem nemocnici Motol. Žáci si sehnali sponzory, kteří jim za jedno uběhnuté kolo slíbili určitý počet peněz. A podle toho, kolik jste naběhali kol, tolik jste dostali na odevzdání. Ovšem žáci, kteří nesehnali sponzory, podporovali ty, kteří běhali. Měl jsem z toho hřejivý pocit, který mě hnal vpřed. Chtěl jsem pomoc a myslím, že se mi to podařilo. Smysl pro mě byl jasný JE TO KAPKA V MOŘI, ale pomáhá. Čeká nás promoce! Lucie Fusková Ohlédnutí za Virtuální univerzitou třetího věku. Jsou to přesně dva roky, kdy jsem vás všechny lákala na nově otevírané konzultační středisko Virtuální univerzity třetího věku. Čas letí rychleji než bychom si přáli, ale v tomto případě je to dobře. Pilné studentky zvládly za čtyři semestry celkem šest kurzů seznámily se se základy čínské medicíny a jak některé z těchto rostlin pěstovat, nahlédly do tajů lidského zdraví (se zaměřením právě na choroby typické pro vyšší věk), dneska už vědí něco o tom, jak umí být kouzelná geometrie. V letošním roce se studentky učily o jedlých houbách a o tom jak je pěstovat doma, a nyní dokončujeme kurzy o etice a potravinách. Těžko říct, který je zajímavější. Každý má své kouzlo, z každého si odnesly plno informací a zážitků. Nechodí jich mnoho osm. Některé, co s námi chodily ze zdravotních důvodů, nemohou pokračovat. Atmosféra na našich setkáních je milá, vstřícná, přívětivá. Pro mě, jako pro tutora (tak se moje úloha jmenuje) je to velmi příjemné a přínosné. Věřím, že škola těmito kurzy rozšířila svoji působnost a otevřela se širokému okruhu občanů nejen z Popovic. Dne 13. května bude velký den čeká nás promoce v Praze. Rektor ČZU provozní fakulty se oblékne do svého slavnostního promočního obleku a studentky si odnesou certifikát o absolvování kurzu VU3V. V září budeme pokračovat novým tématem, které jsme si zatím nevybrali. Nevím, jestli budou pokračovat všechny studentky. V každém případě mohou přijít studenti noví. Kdykoliv. Přijďte, přijmeme vás s holkama mezi sebe a určitě i vám tu bude dobře. Přijímací talentové zkoušky ZUŠ Velké Popovice Přijímací talentové zkoušky do hudebního oboru na školní rok 2015/2016 proběhnou v ZUŠ v následujících termínech: 25. května uchazeči o hru na: zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, lesní roh, trubku, klavír, akordeon, keyboard, zpěv, kytaru, housle, bicí 26. května uchazeči o hru na: zobc. flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, lesní roh, trubku, klavír, zpěv, kytaru (klasická, elektrická, basová) 27. května uchazeči o hru na: zobc. flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, lesní roh, trubku, klavír, zpěv, sborový zpěv, kytaru, housle, violoncello 28. května uchazeči o hru na: zobc. flétnu, příčnou flétnu, lesní roh, trubku, klavír, zpěv, violoncello K řádnému studiu přijímáme uchazeče, kteří dosáhnou k věku 5 let a kteří prokážou předpoklady k hud. vzdělávání při talentové 9

10 ŠKOLSKÉ OKÉNKO zkoušce (zatleská rytmus, zazpívá tóny, zazpívá lidovou píseň, případně zahraje na nástroj, pokud už má nějakou zkušenost). K návštěvě kurzů přijímáme i děti mladší, pokud prokážou schopnost pro daný obor a komunikativnost. Výuka ve školním roce 2015/2016 bude probíhat v ZUŠ Velké Popovice (všechny nástroje) a v ZŠ Kunice (hra na zobcovou flétnu, hra na klavír, sborový zpěv). Výuka začne též probíhat v pobočce v Kamenici pro zájemce z Kamenice a spádových obcí (nástroje: podle obsazenosti oborů). Informace na tel: (zástupce ředitelky Pavel Špunda) Základní Umělecká Škola Velké Popovice Husova 198, tel.: Ohlédnutí za přípravou na Ladovskou zabíjačku Linda Faitová, učitelka výtvarného oboru ZUŠ Ve čtvrtek odpoledne před sobotní Ladovskou zabíjačkou se žáci ZUŠ se svými pedagogy vypravili před místní pivovar, kde z připravené hromady sněhu vytvořili sněhové umělecké dílo. Práce během slunečného odpoledne trvala necelé tři hodinky a masopustní prasík byl hotov. Celý takto vysochaný sněhový čuník však nebyl jen pro oči. Děti vymyslely důmyslné schody na zadní části hlavy, po kterých se dalo vystoupat přímo mezi uši a buď se sklouznout po rypáčku, nebo se alespoň se sochou vyfotit. Nebránily se ani přírodním materiálům. Šišky použily do očí a z kamenů nakonec ztvárnily svůj umělecký podpis. Úspěchy žáků naší ZUŠ na soutěžích Mgr. Pavel Špunda, zástupce ředitelky ZUŠ Každým rokem se konají soutěže základních uměleckých škol, rozdělených do čtyř kol: školní, okresní, krajské a celostátní. Naši nejlepší žáci jsou na tuto soutěž vysíláni. Letos se soutěž týkala v hudebním oboru dechových, bicích a lidových nástrojů, sólového a komorního zpěvu a smyčcových souborů a orchestrů. Vypsána byla též soutěž pro taneční obor. Z hudebního oboru naši školu reprezentovali v okresním kole v Říčanech za oddělení dechových nástrojů Jana Hrubešová a Kateřina Slabihoudková ze třídy paní učitelky Evy Křižalové, dále Barbora Bytnarová a Klára Kaufnerová ze třídy paní učitelky Jany Černohouzové a Natálie Podskalníková ze třídy pana učitele Pavla Špundy. Všechny výše uvedené děti byly porotou oceněny: > Kateřina Slabihoudková 1. místo bez postupu do krajského kola > Barbora Bytnarová, Jana Hrubešová, Klára Kaufnerová a Natálie Podskalníková 2. místo. Z oddělení bicích nástrojů se okresního kola, pořádaného ZUŠ Čelákovice, zúčastnil Daniel Petřík ze třídy pana učitele Richarda Böhma, tomu se podařilo získat první místo s postupem do krajského kola konaného v Kladně, kde měl velký úspěch a postoupil do celostátního kola, které proběhne V ZUŠ Taussigova v Praze, a své síly tam budou měřit nejlepší žáci z celé republiky. Budeme držet palce. V Čelákovicích také proběhla soutěž tanečního oboru, kde se naši tanečníci sice neumístili, ale dostali zvláštní cenu poroty za vhodně zvolený námět. Na těchto soutěžích se opět ukázalo, že naše ZUŠ má výtečné žáky, kteří jsou vedeni skvělými pedagogy. Zazpívali jsme dešťové víle a vzbudili skřítky Mgr. Dagmar Strejčková U našeho potůčku v zahradě MŠ jsme zazpívali dešťové víle. Děti jí slíbily, že se budou snažit s vodou dobře hospodařit. Potom jsme šli vzbudit skřítky. Takový skřítek se budí písničkou a také sílou kamarádství, ale někteří skřítkové jsou lenošiví a tak musíme čekat Děti ze třídy Zeleňásků přilétly jako včelky na obecní ples a svým tancem přivítaly jaro i přítomné hosty. Velice děkujeme všem, co přišli mateřskou školu na ples podpořit. Výtěžek bude věnován na nákup sportovního náčiní. Velikonoce jsme si přiblížili dílnou s jarní tématikou a vytvořili spoustu zajímavých dekorací. Navštívili jsme též místní zimní stadion, kde trénovala Reprezentace ČR a nyní se již těšíme na oslavu svátku čarodějnic a tak se u nás stále něco děje a děti mají nové zážitky. 10

11 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Hudební večer v naší knihovně Helena Papírníková, knihovnice Ve středu 15. dubna v podvečer jsme měli možnost vyslechnout v naší knihovně recitál Jany Černohouzové a jejích hostů. Prvním a nejmladším interpretem byla žačka ZUŠ Klárka Kaufnerová, která nám zahrála na flétnu v doprovodu pana učitele Kovára. Její vystoupení potěšilo všechny posluchače. Musím opět poděkovat učitelům ze ZUŠ ve Velkých Popovicích za jejich práci, za profesionální vedení svých žáků, kteří pak tak dobře prezentují jejich práci. Bez talentu a píle to však není možné. Své umění nám předvedli paní učitelka Jana Černohouzová hrou na klarinet a pan Daniel Wiesner, který ji doprovázel na klavír. Všem účinkujícím patří naše poděkování za krásný kulturní zážitek. Pro ty, kteří mají rádi psychologické romány, jsem vybrala novinku Lazarovy ženy. Je to románová sága od ruské spisovatelky Mariny Stěpnové. Román byl dvakrát oceněný v Big Book Prize Hlavní hrdina Lazar Lindt je člověk bez minulosti. Po skončení první světové války se zjevuje na prahu moskevské státní univerzity s touhou studovat. Matematik Sergej Alexandrovič Čaldonov v něm však rozpozná geniální talent, nabídne mu místo přednášejícího a mladíka se ujímá. Tak začíná kariéra mimořádně úspěšného a prominentního vědce, který může mít všechno, na co si vzpomene. A zároveň je sám, neboť miluje manželku svého ochránce Čaldonova. Pro Marusju, první a životní Lindtovu lásku, je ovšem především synem, kterého si vždy přála. Teprve mnoho let po její smrti poznává v té době už slovutný akademik mladičkou Galinu. Připomíná mu Marusju a on okamžitě zcela propadne jejímu dívčímu kouzlu. Byť je Galina zasnoubená, rodiče ji za Lindta ve strachu z moci, kterou představuje, provdají. Z nešťastného svazku, v němž na jedné straně stojí slepá láska k mrtvé ženě, na druhé nenávist a mezi nimi jeden velký omyl a propastný věkový rozdíl, vzejde syn. Těžko si představit dítě, které by bylo svým rodičům více lhostejné. Dokonce i jméno mu vybere Lindtův sluha. Poslední Lazarovou ženou je jeho vnučka Lidočka. Dědečka nikdy nepoznala, po nešťastné smrti obou rodičů se však pětileté holčičky chtě nechtě ujímá její babička Galina, přestože jí připomíná muže, jenž jí zkazil život Půjčovní doba: Pondělí: Úterý: Čtvrtek: Sobota: (první a třetí v měsíci) Polední přestávka: tel.: Velkopopovické varhany v dobré společnosti Martin Tušl, Popovický spolek okrašlovací Koncert barokní hudby v květnu. Varhany Gebrüder Rieger opus 594 se ve velkopopovickém kostele rozezněly poprvé v roce Při letošním koncertě barokní hudby zazní z kůru kostela společně s trubkou. Na trubku bude hrát Jan Verner a k manuálu varhan usedne Linda Čechová Sítková. Na koncert je pozval violoncellista Pavel Verner, který si atmosféru koncertů ve Velkých Popovicích oblíbil již před několika lety. S Pavlem Vernerem tradičně zahraje na cembalo Barbara Kürstenová a zpěvem se přidá Vanda Kadeřábková Březinová. Jan Verner je trumpetista par excelence. V současné době působí jako koncertní mistr Hudby Hradní Stráže, kde reprezentuje zejména při slavnostních akcích prezidenta republiky. Zvuk varhan s jeho trubkou můžeme znát z koncertů a nahrávek s Vladimírem Roubalem. Ve Velkých Popovicích bude Jan Verner hrát poprvé. Stojí za to si připomenout, že před dvěma lety jsme měli možnost slyšet jeho strýce Pavla Vernera na hoboj. Linda Čechová Sítková je varhanicí staroměstského kostela Matky Boží před Týnem v Praze. Kromě pravidelných sólových koncertů spolupracuje s předními českými orchestry, sbory i komorními soubory. Získala řadu ocenění a úspěchů na národních i mezinárodních varhanních soutěžích, z nichž vynikají vítězství v soutěži Opava 2000, absolutní vítězství v Mühlheimu 2004, čestné uznání v soutěži Pražského jara 2006 a titul laureáta z Mezinárodní varhanní soutěže v St. Albans (Anglie). Na koncert ve velkopopovickém kostele se můžeme těšit v pátek 22. května od Na programu budou svěží barokní skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, F. Couperina, B. M. Černohorského Koncert je připraven za laskavé podpory říčanské farnosti. Vstupné bude dobrovolné jako obvykle. 11

12 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Pivovar Velké Popovice pokřtil čerstvě narozená kůzlata Pivovar VP Pivovar Velké Popovice se v sobotu 25. dubna již tradičně zapojil do turistické akce s názvem Putování krajinou Barona Ringhoffera. Do pivovaru se návštěvníci dostali po dvou turistických a dvou cyklistických trasách. Kromě mimořádných prohlídek pivovaru byl největším lákadlem křest dvou čerstvě narozených kůzlat. Nejmladší potomky živého maskota pivovaru, kozla Oldy, pokřtil ředitel pivovaru Petr Kofroň jmény Jeníček a Mařenka. Pozvánka na akce ZUŠ Pavel Špunda, zástupce ředitelky ZUŠ Chtěli bychom Vás pozvat na vystoupení, která jsou pořádaná základní uměleckou školou do konce školního roku: > Sobota XII. Sluneční návrat na zámku Berchtold v Kunicích > Středa od letní koncert žáků ZUŠ ve Vzorné lidové knihovně > Středa od letní koncert žáků ZUŠ ve Vzorné lidové knihovně > Středa od pěvecký recitál naší nové kolegyně MgA. Lucie Prokopové ve Vzorné lidové knihovně > Středa od vystoupení tanečního oboru v tělocvičně nebo na Sokolovně (podle podmínek) > Středa od představení literárně dramatického oboru na Sokolovně hod POZVÁNKA NA OLDIES PÁRTY Milí přátelé, milí sousedé, dovolte, abych Vás pozvala na další Oldies párty! Bude se konat v pátek (opravdu magické datum) od ve Sportovně relaxačním centru v Brtnici. Přijďte si zatancovat, ochutnat míchané drinky, pobavit se. Těšíme se na Vás! Markéta Kabelková 12

13 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Filmový klub u Andělky pokračuje Petra Andělová a Katka Kapalová, Petra Jindřichová a Katka Gedrová, kavárna Posezení u Andělky Na pátek 29. května 2015 jsme pro vás připravili další promítání v rámci projektu organizace Člověk v tísni Promítej i Ty. Tentokrát na vás bude nachystán dokument Iva Bystřičana s názvem Dál nic. Snímek sleduje sedmiletou misi stavařů uvést do provozu pár zbývajících kilometrů dálnice D8 vedoucí chráněnou krajinnou oblast České Středohoří směrem do Německa. Promítání se koná v pátek v kavárně Posezení u Andělky od Vstup je zdarma, těšíme se na Vás! Pořádá Velkopopovická společnost ve spolupráci s Komisí pro ŽP PROSTOR PRO OBČANA Všude žijí lidé, aneb chodníček u silnice od bývalého Špejcharu, dnes Donate, směr Brtnice Zdenka Vodičková, starousedlík obce Velké Popovice Vážení radní! Vím, že v této době máte spoustu práce s novým nástupem do funkcí. Přesto se na Vás obracím s prosbou, zda byste mohli zařadit i tento konec obce do Vašeho rozpočtu. Jedná se mi o chodník, který skončil (u Podroužků, ulice u Výkupu) silnice na Brtnici, kde projede každou minutu auto. Cesta po silnici je velice nebezpečná, zejména ráno a večer, pro chodce co chodí od autobusu, na hřbitov a do nových domů na Slunečné a Lipové. Pokud by bylo možné chodník dodělat dále okolo Špejcharu, prodejny Donate a kolem dubu na napojení chodníku směr hřbitov, ubylo by strachu a nebezpečí střetu s autem. Opět začínají ranní mlhy a auto je na horizontu coby dup a kam honem uskočit! Radar v zatáčce u hřbitova tuto situaci neřeší, auta z kopce jezdí jako dřív (řidiče, který nedodržuje pravidla, to nezmění) a při dnešním provozu je tento úsek ani ne kilometr dlouhý opravdu nebezpečný. Málokteré auto zastaví a počká, když jede druhé naproti. Až začne lepší počasí, zvýší se i počet chodících občanů. I prodejna Donate, která zde dřív nebyla, má plno automobilových zákazníků. Dříve do Brtnice a Lojovic tolik frekvence nebylo jako dnes. Prosím Vás proto o zvážení situace, vím, že nic nejde hned, ale i tady žijí občané V. Popovic. Vždy jsme na vše byli na posledním místě, jelikož jsme byli dlouhá léta na konci obce. Dnes novou zástavbou přibyli občané, ale i provoz aut. Moc děkuji za Váš čas, alespoň si moji prosbu přečíst a zvážit. Doufám, že se dočkáme dřív, než se stane nějaká nehoda. Jen aby se zde nic nestalo a nebylo pozdě! Přidají se k mé prosbě i další občané? I kdyby nikdo, snažila jsem se o bezpečnost všech občanů, co zde chodí! Pokud budete moci, pošlete mi prosím odpověď. Předem děkuji. SPORT Kuželky? Letos již osmý ročník! Kuželkářský klub Velké Popovice V sobotu se konal na kuželně ve Velkých Popovicích již 8. ročník čtyřčlenných družstev žen, kterého se zúčastnilo sedm pražských družstev. Tento turnaj získává stále na větší oblibě, což dokládá i letošní rekordní účast přihlášených týmů. Tak jako i v předcházejících letech zvítězilo ligové družstvo Konstruktivy Praha, druhé místo obsadilo družstvo Uhelných skladů Praha. Na třetím místě skončilo družstvo složené z kuželkářek Velkých Popovic a Uhelných skladů. Za Popovice hrály Jar. Havrdová a Emilka Somolíková. Za věcné ceny děkujeme firmě Bona Vita. Je jen velká škoda, že nemáme dostatek hráček, abychom mohli postavit tým složený jen z hráček našeho oddílu (jedna naše hráčka se z účasti na turnaji omluvila). Proto bychom rádi uvítali případné zájemkyně, ale i zájemce o tento sport, který se dá hrát a i začít s tímto sportem v každém věku. Tréninky máme každé pondělí od 18 hodin. Přijďte si to zkusit, rádi každého přivítáme. 13

14 MEZI NÁMI Jarní ples plný sluníčka Zbyněk Pokorný / foto: Roman Kotrč Ředitelka školky Dagmar Strejčková a ředitel školy Milan Čásenský převzali z rukou starosty Ivana Boleslava šeky na 22 tisíc korun. Pánové v oblecích a dámy v plesových šatech přivítali poslední březnovou sobotu v sále sokolovny první jarní dny. Aby toho sluníčka nebylo v Popovicích málo, tak letošní První jarní ples rozzářily také děti z mateřské školky svým vystoupením a zahájily tak povedený večer, který přinesl všem návštěvníkům zábavu i dobrý pocit, z podpory místní školy a školky. Dobro v duši ovšem nebylo tím jediným, co si přítomní odnesli. V tombole se totiž sešlo rekordních 350 cen a přes počáteční obavy organizátorů se lístky nakonec vyprodaly rychleji než vstupenky na zápasy mistrovství světa v hokeji! Po cenách z tomboly se tak doslova zaprášilo. Poděkování patří vám všem, kteří jste přišli a podpořili dobrou věc, také všem pětatřiceti sponzorům, kteří věnovali atraktivní ceny do tomboly, dále všem organizátorům a v neposlední řadě vynikající dvojici konferenciérů Veronice Malé a Martinu Holcovi, kteří drželi zábavu po celý večer. Děkujeme a těšíme se příští rok na viděnou! 14

15 Jak jinak začít jarní ples, než vystoupením dětí, kde hlavní roli hraje sluníčko? Dvojice bavičů, konferenciérů, zpěváků... Veronika s Martinem opět nezklamali. Takovýhle krásných tanečních párů byla plná sokolovna. Moc děkujeme všem, kteří podpořili tuhle povedenu akci. Ti nejotrlejší vydrželi do tří do rána Spokojený výherce. Lístky do tomboly zmizely během 25 minut! 15

16 SPORT Mohli jsme být i první Zbyněk Pokorný / foto: autor Mladší žáci HC Slavoje Velké Popovice podávají celou sezonu výborné výkony. Před Vánoci jsme jim slíbili, že když se dostanou v tabulce na první místo, budou mít článek ve zpravodaji. A proto, že se jim to podařilo, tady ho máte! Přátelská a pohodová atmosféra je první, čeho si při návštěvě jejich tréninku všimnete. Aby ne, pan Čásenský, před bránou stadionu odloží ředitelské povinnosti a hodinu se z něj stává plnohodnotný hokejový trenér. Cítíte z něj autoritu, ale i starost o svoje kluky. Aby ne, vždyť si své mladé svěřence sám vypiplal prakticky od prvních hokejových krůčků. Na ledě s nimi tráví svůj volný čas (stejně tak jako dva tatínci v roli trenérů), již sedmým rokem! Máme dobrou partu Navštívili jsme je na tréninku i na zápase. Už z dálky byli slyšet jejich nejvěrnější fanoušci rodiče. Máme tady skvělou partu, shodují se jak mámy i tátové, kteří tráví čas tréninku svých kluků v restauraci Pod ledem, na střídačce a někteří i na ledě. Jsou to nadšenci. Jeden tatínek dokonce pekl pro kluky za odměnu bábovku. Prostě jsem si vygůglil recept a bylo to. Ostatní mámy u stolu se jen smějí Vystačíte s češtinou Malý hokejový klub má svoje kouzlo. Nemusíte se jako v Praze učit rusky, byste se domluvili s rodiči ostatních dětí, a aniž byste museli strkat trenérům do kapsy obálky, víte, že váš kluk si v zápase zahraje. Proč? Zkrátka proto, že přetlak na střídačce není tak velký, jako ve větších klubech. Tím pádem i vztahy jsou rapidně odlišné. Občas přijde trenér pražských S a snaží se přetáhnout šikovné kluky do Prahy. Jsem radši, když náš mladej hraje tady, ten icetime jako má tady by ve Slávii těžko dostal, říká máma jednoho z nejlepších hráčů na ledě. Přesně tak, v zápase si zahrají všichni, a dokonce na trénink přijali kluka, který začínal bruslit teprve nedávno. Tomu by se trenéři v Praze jen vysmáli Kluci, kteří se celou sezonu drželi na špici tabulky mladších žáků, nakonec skončí na pátém místě, právě za pražskými kluby. Ale mohli jsme být i první, říkají odhodlaně! Středočeši odjeli se stříbrem Zbyněk Pokorný Tradiční hokejový turnaj záchranných složek se uskutečnil o víkendu v Plzni. Středočeští záchranáři po finálové bitvě s Plzní obsadili druhé místo a odjíždějí se stříbrnými medailemi. Středočeši, jejichž tým je složený ze záchranářů z Říčan, Jesenice, Benešova, Brandýsa a dalších, pravidelně trénují na zimním stadionu ve Velkých Popovicích. 16

17 SPORT Hledáme nové tenistky a tenisty Ivan Boleslav Oslovujeme tímto všechny, kdo by chtěli hrát tenis za náš tenisový oddíl TJ Sokol Velké Popovice. Hrajeme mistrovskou soutěž ve smíšených družstvech, které tvoří čtyři muži a dvě ženy. Jelikož se nám v družstvu nedostává hlavně dívek a žen, dovoluji si tímto způsobem pozvat všechny zájemkyně a zájemce o hru na naše tréninky, které se konají každé úterý a čtvrtek od 17,00 hodin na místních tenisových kurtech TJ Sokol. Nemáme žádné náročné požadavky na Vaše herní dovednosti, také jsme se všechno učili sami. Jedná se nám o doplnění party o spolehlivé a bezkonfliktní spoluhráče, kteří pomohou při hře i při péči o tenisové kurty. Přijďte, těšíme se na Vás Čím lepší počasí, tím lepší kros Zbyněk Pokorný / foto: autor Štiřín Poprvé za pětiletou historii závodů měli na štiřínském krosu pěkné počasí. To přilákalo na běžeckou trať mezi Štiřínem a Všedobrovicemi desítky závodníků z řad dětí i rodičů. Ti soutěžili v několika kategoriích od těch nejmenších nejmladšímu závodníkovi byly 3 roky, přes žáky až po dospělé. Popularita Štiřín krosu rok od roku roste, a díky počasí a zájmu sportovců se letos opravdu vydařil. Závodnice v kategorii nejmladší žákyně čekal úsek v délce 500 metrů. Naopak dospěláci se utkali v běhu na 5 kilometrů. PLACENÁ INZERCE Při opakování inzerce ve stejném znění Ceny za otištění inzerátů v min. 3 navazujících číslech (za jedno otisknutí) celá stránka 210 x 297 mm (š x v) + 3 mm spad! Kč 900 Kč polovina stránky 190 x 136 mm (š x v) 690 Kč 516 Kč čtvrtina stránky 92x136 mm (š x v) 468 Kč 384 Kč osmina stránky 92 x 65 mm (š x v) 174 Kč 132 Kč vkládání volné inzerce mezi listy 2 Kč/ks otištění na straně obálky (křídový papír) je za příplatek 100 % Inzerci přijímáme v elektronické podobě bez rámečku (buď tiskové pdf nebo text v textovém souboru a ilustrace v jpg) zasláním na adresu U ostatní inzerce bude za převod do elektronické podoby, resp. za výměnu, účtován poplatek 240 Kč. V případě dodání grafických podkladů v jiné velikosti než uvedené v tabulce si redakce vyhrazuje právo na úpravu inzerátu bez nároků na možnou reklamaci. Dotazy k fakturaci inzerce zasílejte na účetní Obecního úřadu paní Nicol Pavelkovou PRONAJMU GARSONIÉRU V BRTNICI vlastní vchod, nábytek, počítač, parkovací místo Cena Kč měsíčně včetně všech energií a vody, v ceně je 1x týdně úklid. Tel.:

18 GEODETICKÉ PRÁCE Ing. Petr Šašek geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, vytyčování staveb, mapové podklady pro projekty aj. tel.: Autodoprava kontejnery + hydraulická ruka tel.: Zakázková výroba nábytku Vestavěné skříně Kuchyně včetně spotřebičů Schodiště Venkovní terasy z exotických dřevin TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE tel.: ÚČETNICTVÍ jednoduché i podvojné včetně zpracování mezd, zpracování daňových přiznání a daňové evidence. Mrázková s.r.o. Petříkov 126 Tel.: , Libor Dlabal reality Vždy ochotně k Vašim službám Tel.: MALOVÁNÍ NOVOTNÝ Provedeme malířské a lakýrnické práce Malování menšího i většího rozsahu (byty, kanceláře, rodinné domy, školy apod.) Lakování oken, dveří, zárubní apod. Nátěry radiátorů, konstrukcí, fasád apod. Tel. spojení po celých 24 hodin denně včetně víkendu. Tel.: , RYCHLE LEVNĚ KVALITNĚ AUTODOPRAVA Tatra T815 Luboš Žák Petříkov 101 Tel.:

19 PRONAJMU BYT 3+kk (79 m 2 ) Velké Popovice - Brtnice Tel.: KOUPÍM starší pivní půllitry a třetinky z pivovaru Velké Popovice i dalších středočeských pivovarů. Děkuji za nabídky. Tel.: (sběratel) PRODÁM PĚKNOU HROBKU na hřbitově ve Velkých Popovicích i s náhrobními kameny, potřebuje pouze opravit věnec pod vrchní deskou. Cena Kč Hrobka je pod číslem 67. J. Melíšková tel.: Přijmeme PRACOVNÍKA / PRACOVNICI DO VÝROBY Vyučení tech. směru: zámečník, oprav. zem. strojů, nástrojář, soustružník atd. Požadujeme: manuální zručnost, přesnost, spolehlivost a ochotu učit se novým věcem. Podmínka: čistý trestní rejstřík Pracoviště Vidovice u Velkých Popovic Info na tel.: , OBRÁBĚNÍ KOVŮ soustružení frézování broušení na plocho Telefon: František Ryjáček Mobil: Petříkov 81 KOUPÍM pole, louky, zahrady do 60 Kč/m 2. Tel.: Prodej a servis výpočetní techniky, připojení k internetu, modernizace počítačů, spotřební materiál, servis u zákazníka. Ing. Jiří Zavadil tel./fax: Lipanská 769 mobil: Říčany NOVĚ OTEVŘENÉ STUDIO NA KOPEČKU pedikúra, manikúra, kadeřnické služby pánské a dětské Velké Popovice Todice Tel.: Těším se na Vaši návštěvu

20 Nabízíme k pronájmu DÍLENSKÉ PROSTORY 50 m 2 + soc. zázemí Areál Kozlovka, Velké Popovice tel.: Nabízíme k pronájmu NEBYTOVÝ PROSTOR 9 m 2 (dříve nehtové studio) + WC Areál Kozlovka, Velké Popovice tel.: PRODEJ SLEPIČEK Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu! Stáří: týdnů. Cena: Kč/ks dle stáří. Prodej se uskuteční v sobotu 28. května v ve Velkých Popovicích u zimního stadionu. Při prodeji slepiček výkup králičích kožek, cena dle poptávky. Případné bližší informace PO PÁ 9 16 hodin na tel.: , , Nabízíme pronájem SUTERENÍCH SKLADŮ 190 m 2 přístupné nákladním výtahem nebo schodištěm Areál Kozlovka, Velké Popovice tel.: CHCETE ZHUBNOUT DO PLAVEK NEBO JSTE SE ROZHODLI PŘESTAT KOUŘIT? Správná volba! Pomůžeme Vám osvědčenou metodou. Více informací na: nebo tel.: Hálkova 593, Velké Popovice PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU Obec Petříkov prodává stavební pozemek parc. č. 700/37 o výměře m 2. Pozemek je mírně svažitý, kompletně zasíťovaný (elektřina, plyn, vodovod, tlaková kanalizace) a je umístěn nedaleko MŠ Pastelka. Dle schváleného územního plánu obce je určen k výstavbě jednoho rodinného domu městského typu. Požadovaná cena je Kč za m 2. V ceně za m 2 jsou započítány i právní služby spojené s prodejem pozemku. Podrobnější informace na tel.:

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY! Trávníkové hnojivo EXPERT PLUS 10 kg až na cca 330 m 2, obsahuje železo a hořčík, na všechny druhy trávníků, použití po celé vegetační období 10 kg 198,-! dle našich záručních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec. Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár Městského obvodu Pustkovec

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec. Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár Městského obvodu Pustkovec SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen O putovní pohár Městského obvodu Pustkovec sobota 4. července 2015 Ostrava-Pustkovec zařazena do EXTRALIGY

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA

SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA 17. 5. 2012 Sportovní hry zaměstnanců ČZU v Praze. Termín: čtvrtek 17. května 2012 Místo: sportovní areál ČZU v Praze Suchdole Garant akce: Prof.Ing. Jiří Balík, CSc., rektor

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG. Zdarma montáž a doprava. poznámky: POUZE S TÍMTO LETÁKEM.

PRODUKTOVÝ KATALOG. Zdarma montáž a doprava. poznámky: POUZE S TÍMTO LETÁKEM. poznámky: Zdarma montáž a doprava POUZE S TÍMTO LETÁKEM PRODUKTOVÝ KATALOG Děkujeme za Vaší pozornost věnovanou této prezentaci. Těšíme se na další setkání s Vámi. Věříme, že produkty společnosti ALcentrum

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Ve dnech 7. října od 14,00 do 22,00 hodin a 8. října od 8,00 do 14,00 hodin se uskuteční volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Ve volebním okrsku č. 1

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Turnaj stolního tenisu

Turnaj stolního tenisu - 1 - Turnaj stolního tenisu Turnaj se konal 28. května 2016 jako 2. roč. Memoriálu Luboše Vernera. Účast z ostatních klubů byla malá, byli však přítomni 4 členové výboru Společnosti Parkinson včele s

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12.

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec sobota 12. července 2014 Ostrava-Pustkovec zařazena

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Šilheřovický zpravodaj Září 2006

Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Unie rodičů sdružení při ZŠ Šilheřovice Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu že jsme nestihli zhodnotit akce školního roku v červnu, činíme takto nyní. Školní rok 2005/2006

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2014/2015 Základní umělecká škola Velké Popovice Husova 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Mobil: 724304692 777602352 e-mail: zusvp@cmail.cz skola@zus-popo.net

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

Vyhodnocení akce Dotazník pro občany obce Milonice

Vyhodnocení akce Dotazník pro občany obce Milonice Dotazník pro občany obce Milonice - / - Vyhodnocení akce Dotazník pro občany obce Milonice. ledna, Milonice Vážení občané, Na následujících stranách si tak můžete prohlédnout výsledek dotazníkové akce,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu.

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Vážené dámy a pánové, je mojí milou povinností seznámit Vás prostřednictvím velmi stručných charakteristik, řazených

Více

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny Nabídka Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny 24. 5. 30. 5. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, dovolujeme si Vám nabídnout projekt golfové akademie pro Vás či Vaše obchodní partnery a klienty,

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů PRVOUKA 1. ročník Předmět je členěn do okruhů 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Člověk a jeho svět 5. Rozmanitost přírody září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Škola

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Listopad 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : 2. sportovně zábavné odpoledne...1 Vůně koření...2 Návštěva DDM Duchcov.....3

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Oběžník č. 8/2012 1/ Pozvání na Nošovické slavnosti v sobotu 25. 8. 2012 2/ Pozvání na Pohádkový les v sobotu 1. září 2012

Oběžník č. 8/2012 1/ Pozvání na Nošovické slavnosti v sobotu 25. 8. 2012 2/ Pozvání na Pohádkový les v sobotu 1. září 2012 Oběžník č. 8/2012 1/ Pozvání na Nošovické slavnosti Obec Nošovice a občanská sdružení Vás srdečně zvou na tradiční Nošovické slavnosti, které se konají v sobotu 25. 8. 2012 ve sportovně-společenském areálu

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Flexibilní řešení. Školicí středisko VF, a. s. Pronájem prostor

Flexibilní řešení. Školicí středisko VF, a. s. Pronájem prostor Flexibilní řešení Školicí středisko VF, a. s. Pronájem prostor Školicí středisko je určeno k pořádání odborných školicích akcí, seminářů, kurzů, konferencí apod. Nabízíme vám Přednáškový sál a učebny vybavené

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2007

V Ř E S K O V Á K leden 2007 V Ř E S K O V Á K leden 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám úvodem popřál hodně štěstí a zdraví v letošním roce. Přejme si, aby letošní rok byl pro obec rokem, ve kterém se podaří

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

únor 2015 Celkem vybráno na poplatcích v Kč

únor 2015 Celkem vybráno na poplatcích v Kč obce Uhlířov únor 2015 JE VIDĚT, ŽE STÁLE VÍCE OBČANŮ TŘÍDÍ ODPAD Jistě mnoho z Vás zvedlo ze židle zvýšení poplatku za odpady. Přes všechny sliby, že když budete třídit odpady bude cena za ně jestli ne

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC.

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC. OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC 2014 www.ssedliste.cz e-mail: obec@ssedliste.cz Vážení spoluobčané, milí čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dovolte mi, abych Vás před létem v krátkosti informovala o dění v

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou pořádají XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA Bělá nad Radbuzou - fotbalové hřiště sobota 11. dubna 2015 od 14 00 hod. Název

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více