VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 5/2015 ZDARMA Charitativní běh pro zdravotní klauny Den Země Pivovar pokřtil kůzlata Uklízíme Ladův kraj Varhany v dobré společnosti Měsíčník obce Velké Popovice facebook.com/obecvelkepopovice Jarní ples s rekordní tombolou Čím lepší počasí, tím lepší kros

2 změna programu vyhrazena

3 AKTUÁLNÍ INFORMACE Úvodní slovo Ivan Boleslav, starosta Vážení čtenáři, jaro máme v plném proudu a s kvetoucími rostlinami začal kvést i obecní společenský život. V uplynulém měsíci jsme měli možnost se sejít na několika vydařených akcích, které zpestřily naše všední dny. První velkou společenskou událostí byl obecní ples, který ve svém názvu měl velice hezké označení Jarní. Co říci k tomuto setkání milých lidí, než že to bylo opravdu velmi povedené a každý, kdo přišel, určitě nelitoval. Velký dík za to patří každému, kdo se aktivně podílel na přípravě i realizaci celého plesu. Především členové výboru pro kulturu a sport předvedli své organizační i pracovní schopnosti. Dále sponzoři, kteří zásobili plesovou tombolu svými dary, kterých bylo přes tři stovky a kterým patří velký dík. V neposlední řadě patří obdiv a poděkování naší moderátorské dvojici, Veronice Malé a jejímu kamarádu Martinu Holcovi, kteří velmi milým a profesionálním způsobem přispěli k úžasně příjemné atmosféře celého plesu. Je to radost, mít takové absolventy naší Základní školy. No a samozřejmě bez Vás, našich sousedů, by ples nebyl tím setkáním, ze kterého měli všichni takovou radost. Proto patří poděkování i Vám, hostům, kteří se ve velmi hojném počtu přišli bavit a pomohli tak k hezkému dojmu z tohoto plesu. Bohatá účast hostů se projevila na finančním výsledku našeho plesu a tak jsme mohli z výtěžku plesu věnovat naší Mateřské a Základní škole shodně po Kč na dovybavení hračkami a učebními pomůckami. Abychom uchovali tuto hezkou tradici, již nyní se tvoří plány na ples příští, který by měl v následujícím roce opět ukončovat plesovou sezonu. Další společnou akcí, kde jsme se mohli potkat, byl úklid Ladova kraje. Každoroční brigáda, spolupořádaná sdružením obcí Ladův kraj a jednotlivými obcemi v našem regionu, byla velmi úspěšná. Velké množství odpadků, starého listí i jiného nepořádku, které jsme dokázali na mnohých místech naší obce sebrat, naložit a nechat odvézt, hyzdilo naše životní prostředí hodně dlouho. A celá obec jakoby vydechla úlevou, když se zbavila toho obrovského množství odpadků. Při poděkování bych nerad zapomněl na jednotlivce, kteří se celé akce zúčastnili. Všem, kteří jste přišli, patří samozřejmě velký dík. Je dobře, že se mezi námi najde mnoho lidí, kterým záleží na svém okolí a kteří dokáží přiložit své ruce ke společnému dílu. Je nyní na nás všech, abychom dokázali udržet naší obec čistou a upravenou. Tento měsíc nás čekají májové oslavy a dny plné slunce. Užijme si tyto jarní okamžiky s radostí a s úsměvem. Májové oslavy Ivan Boleslav, starosta Vážení spoluobčané, v těchto dnech si připomínáme významné 70. výročí konce druhé světové války. Tato válka byla největším utrpením v životě lidí na naší Zemi. Množství mrtvých, zraněných a postižených lidí, jejich neštěstí a životní strádání, bylo největší v dějinách lidstva. Odrostla již celá generace, která byla přímým účastníkem válečných událostí a která díky svých vzpomínkám na válečné útrapy může předávat nastupujícím generacím své zkušenosti a zážitky. Já, moje generace a generace následující, jsme naštěstí válku nepoznali. Je to moc dobře. Nedokážeme si představit, jaké je to utrpení žít ve válce, nemít základní životní jistoty, nemít možnost v klidu vychovávat své děti, pracovat, bavit se. Je proto pro mě nepochopitelné, že jsou i dnes místa na Zemi, kde si lidé tyto hodnoty tolik nepovažují a aktivně připravují, nebo již dávno vedou válku proti jiným lidem. Toto je v současné době, kdy si právě připomínáme konec největší války v dějinách lidstva, velmi živé a aktuální téma. Za minulá léta jsme si skoro zvykli bez přemýšlení přijímat informace o tom, že se někde válčí, že někde umírají lidé vinou jiných lidí. Až v posledním roce se nás tyto informace dotýkají trochu víc, protože se válčiště přesunulo po dlouhých letech i do Evropy. Nedaleko od našich hranic se střílí, bojuje, umírají zde lidé. Nebezpečí, že se tento konflikt může posunout směrem na západ, je jen těžko odhadnutelné a definovatelné. Není však nemožné. Na blízkém východě probíhá další válečné tažení, které má naprosto nepředvídatelný vývoj. Současné vojenské technické prostředky zkracují vzdálenosti a jejich použití je velmi reálným nebezpečím i pro evropské státy. Vojáci na území, které nese označení Islámský stát, jsou podle svých prohlášení odhodláni projít celou Evropu a přenést tudíž válečné utrpení i na naše území. Měli bychom si proto v těchto svátečních dnech připomínat, jak velké hrůzy válka přináší, a jak velké je nebezpečí vzniku nových ohnisek války. Važme si toho, že si můžeme užívat tak zdánlivou samozřejmost, jako je život v míru. Přejme si všichni, ať lidé zmoudří natolik, že pochopí nesmyslnost všech válek. Z OBSAHU: 5 Všední den s nevšedním povoláním, 6 7 Čistý Ladův kraj, 9 Přijímací talentové zkoušky, Jarní ples plný sluníčka Vydává obec Velké Popovice Povoleno Ministerstvem kultury České republiky pod č. j. MK ČR E Redakční rada: Zbyněk Pokorný šéfredaktor, Eva Hradilová inzerce Grafické zpracování a DTP: Helena Knotková, DiS. (www.helenak.cz) Tisk: Tiskárna Kaliba, spol. s r.o. Redakční uzávěrka každého 20. v měsíci Tištěno na recyklovatelném papíře. Redakční rada přijme k publikování každý podepsaný příspěvek, který neporušuje zákony a etiku. Za správnost publikovaných informací a obsah příspěvků odpovídají jejich autoři, redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem publikovaných článků. Redakce si rovněž vyhrazuje právo příspěvky se souhlasem autorů upravovat. Z technických důvodů preferujeme elektronickou formu textů. Své příspěvky, náměty, rady či stížnosti můžete posílat v elektronické formě na adresu nebo doručit do podatelny obecního úřadu. Inzerci přijímáme na adrese: 3

4 AKTUÁLNÍ INFORMACE Oznámení o svozu odpadů Marie Kohoutová, Obecní úřad Stanoviště velkoobjemových kontejnerů: > parkoviště u Kozlovky, křižovatka k Výkupu > křižovatka ulic K Babímu dolu a K rybníčku, náves Brtnice > Dubiny, Mokřany > Lojovice, Řepčice > Krámský (kontejner bude přistaven již v pátek během dne) POZOR: kontejnery budou přistaveny pouze v sobotu od 8.00 do úplného naplnění (maximálně do hodin) Svoz nebezpečných odpadu se uskuteční v sobotu 13. června Stanoviště: > Velké Popovice proti Kozlovce > Brtnice náves > Lojovice u kontejnerů > Řepčice Odpad musí předat majitel osobně svozové firmě! Kam se starou nebo nepotřebnou pračkou, ledničkou? Zdeněk Tököly, zástupce ředitele (za TS Velké Popovice p. o.) Technické služby Velké Popovice se sídlem Brtnice čp. 56, tímto oznamují, všem občanům obce Velké Popovice a okolních obcí (Petříkov, Kunice, Strančice, Mirošovice a další), že do areálu TS V. Popovice je možné bezplatně odevzdávat nepotřebné či staré elektrospotřebiče. Jaké: PC monitory, tiskárny, ledničky, pračky, TV, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, fény, kulmy jednoduše vše co má přívodní elektrický kabel. Všechen tento nepotřebný elektroodpad je možno do areálu TS Velké Popovice odevzdávat jednou za měsíc a to v době od hodin. Stanovené dny pro rok 2015 jsou: , , , , , , , , případně po telefonické dohodě na tel.: Používání hlučných strojů Vážení spoluobčané, jaro začalo a s ním spojené práce na zahradách, proto si dovolujeme upozornit na: Používání hlučných strojů (výňatek z obecní vyhlášky 1/2009). Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, je používání hlučných strojů. Potřebné hlučné práce není možné vykonávat ve všedních dnech a ve dnech pracovního volna od 6.00 do 7.00 a od do a ve dnech pracovního klidu a ve dnech státem uznávaných svátků v době do 6.00 do 8.00 a od do Tzn., že hlučné stroje (sekačky, motorové pily, cirkulárky apod.) je možné používat takto: PO SO od 7.00 do 19.00, NE + svátky od 8.00 do 13.00! Distribuce zpravodaje Zbyněk Pokorný Vážení čtenáři, velice nás mrzí špatná distribuce Velkopopovického zpravodaje, kterou jsme zaznamenali z Vašich ohlasů a po naší následné kontrole pošty minulý měsíc. Obec v tuto chvíli dělá maximum proto, aby se zlepšila distribuce poštovních zásilek i zpravodaje, na kterou jsme podali stížnost k vedení České pošty. Věříme, že ČP tuto situaci zdárně vyřeší k naší plné spokojenosti. Děkujeme. ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU Pochod krajinou barona Ringhoffera Ivan Boleslav, starosta Na konci měsíce dubna je tradičně pořádán turistický pochod s názvem Krajinou barona Ringhoffera. Jelikož se letos ve stejný den konal i Den Země na hřišti na Radosti, připravený členkami a členy Komise pro životní prostředí, mohli si všichni zájemci 4

5 ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU poslední dubnovou sobotu vybrat z pestré nabídky sportovně-naučných akcí. Pochod, který slavil letos již desáté výročí, je velmi povedenou akcí s letitou tradicí. Pořádá jej sdružení obcí Ladův kraj ve spolupráci s popovickým pivovarem a s obcemi, kterými pochod prochází. Bylo možno zvolit několik pěších tras podle zdatnosti účastníků, byla zde pro cyklisty určená cyklotrasa a velmi zajímavá byla i bezplatná možnost zapůjčení koloběžek, které se stávají atraktivním dopravním prostředkem, určeným pro turistiku a sport. Slunečné počasí, hezky zvolená trasa, občerstvovací stanice v areálu pivovaru, to vše pomohlo k dobré pohodě a k příjemnému sportovnímu zážitku. V pivovaru byla navíc další mimořádnou atrakcí možnost prohlédnout si nová kůzlátka, která pan ředitel pivovaru při této příležitosti pokřtil hezkými jmény Jeníček a Mařenka. I naši myslivci, hasiči a rybáři pomáhali k hladkému průběhu tohoto pochodu, když připravili na kontrolních stanovištích, kterými pochod procházel, pěkné ukázky ze své činnosti. Kdo máte rád pohyb na čerstvém vzduchu, vyznačte si do kalendáře na příští rok tento termín, kdy se bude konat již jedenáctý ročník. Stojí to za to, protože naše krajina je opravdu zajímavá a hezká. Den Země Ivan Boleslav, starosta Myslivci byli přítomni i na Dni Země na Radosti. Jejich stánek s trofejemi, ukázkami psích dovedností a informačními tabulemi o životě zvířat v našem kraji, byl velmi kvalitně připraven. Stejně jako stánek včelařů, ochránců přírody a dalších aktivních účastníků. Nerad bych na někoho zapomněl. Je dobře, že si tolik návštěvníků našlo cestu na Radost, čímž poděkovali organizátorům za jejich práci. Poděkování patří opravdu všem a nezbývá, než se těšit na další podobná setkání. Je radost vidět, že možností, jak smysluplně trávit svůj volný čas ve společnosti zajímavých a milých lidí, je i u nás hodně. Stačí si vybrat, nebo se aktivně zapojit do jejich přípravy a realizace. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DĚTÍ V sobotu dne 6. června od 7.30 do hodin pořádá MO ČRS Velké Popovice rybářské závody dětí do 15 let. Závodů se mohou zúčastnit i děti, které nejsou členy ČRS anebo nevlastní rybářský lístek. Podmínkou účasti je rybářské vybavení pruty, podběrák, vyprošťovač háčků a nástrahy k lovu. Pro děti bude připraveno občerstvení, pro úspěšné lovce také odměna v podobě hodnotných cen. Srdečně zve ČRS MO Velké Popovice Všední den s nevšedním povoláním Věra Ziková, za TŘI, o.p.s. Jak vypadá její práce v Terénních odlehčovacích službách? O je na ní nejtěžší? Ptáme se Lenky Tůmové z Hospicu Čerčany. Jak vlastně vypadá váš pracovní den? Naše činnost se odvíjí od názvu služby, poskytujeme ji přímo v rodinách rodinným příslušníkům, kteří se starají o své blízké. Tak přinášíme úlevu nejen nemocným, kteří zůstávají ve známém prostředí, ale i těm, kdo o ně pečují, protože v době naší návštěvy mohou odejít do práce či za vlastními záležitostmi, obstarat si nákupy nebo relaxovat. Někdo si sjedná naši přítomnost třeba na hodinu týdně, k dalším dojíždíme denně i na několik hodin. Každý pracovní den je jiný podle skladby klientů a jejich konkrétních potřeb. Rodinám svou prací předvádíme, jak provádět hygienu, jak ležící pacienty polohovat, oblékat a přesunovat. Informujeme o kompenzačních 5

6 ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU a hygienických pomůckách, ukazujeme jejich použití. Dbáme na pitný a stravovací režim klientů, některým přivážíme obědy z kuchyně Hospice Dobrého Pastýře. Doprovázíme je při pochůzkách, procházkách. Zprostředkováváme kontakt se světem, klientům nasloucháme, povídáme si s nimi, pobízíme je ke vzpomínání, čteme, trénujeme paměť, hrajeme hry. Snažíme se o to, aby spolu se svými rodinami mohli žít v podobných sociálních vazbách jako dosud. Co je na vaší práci nejtěžší? Naši klienti jsou bez výjimky lidé bolaví, skřípnutí životem, často uzavření do sebe, a tak někdy trvá dlouho, než si získám jejich důvěru, než se mi podaří ukázat jim, že nejsou nadbyteční, že jejich život má i v této podobě smysl. Že jsou důležití pro své blízké, že mají stále svou důstojnost. Jindy je těžké přemostit propast mezi možnostmi klienta a očekáváním rodiny. To všechno jsou situace, které kladou velké nároky. V neposlední řadě jde o fyzicky namáhavou práci, protože domácnosti nebývají zařízeny bezbariérově. Co vás v rámci vašeho povolání nejvíce baví? Nepoužila bych výraz baví. Naši lidé jsou ve svém údělu krásní a vnitřně bohatí. Pokud k nim přistupuji s úctou a respektem jako k jedinečným osobnostem, které mi mají co dát, tedy nikoliv z převahy zdravého a silného, vzájemně se obdarováváme. A to mě naplňuje radostí. Vážení čtenáři, pokud se nacházíte v situaci, kdy by Vám Terénní odlehčovací služby mohly pomoci, více informací naleznete u vedoucí sociálních služeb Lenky Tůmové (tel.: ) nebo na webových stránkách www. hospic-cercany.cz. ČSOP Velké Popovice uvítá nové aktivní členy Eva Šrailová, předsedkyně ZO ČSOP Velké Popovice Máte rádi přírodu? Chcete pro ni něco aktivně udělat? Staňte se členy Českého svazu ochránců přírody Velké Popovice. Hlavní tématem zdejší základní organizace je zachování krajinného rázu Velkopopovicka, díky jehož charakteru byl také v roce 1993 vyhlášen Přírodní park Velkopopovicko. Zajímají nás ovšem i další témata, kterým bychom se v následujících letech rádi věnovali. Je to např. podpora biodiverzity zvyšování hnízdních možností ptactva, výzkum populací polních ptáků v zemědělské krajině, ochrana památných a významných stromů, mapování ovocných stromů a zároveň výsadba nových, ale přitom starých a krajových odrůd, obnova studánek, zapojení mládeže do problematiky ochrany životního prostředí, boj proti invazivním rostlinám, geocashing, omezení hobby motoristů ve zdejších lesích atd. V případě zájmu o členství nebo více informací o činnosti piště na adresu: Společně s Komisí pro ŽP obce VP pro Vás na sobotu chystáme oslavu Dne Země na hřišti Radost (na Den Země můžete zaskočit i z Ringhofferova pochodu) a 2. května ornitologickou vycházku s ornitoložkou Alenou Klvaňovou. Těšíme se na Vaši účast. Čistý Ladův kraj rekapitulace OÚ Velké Popovice ve spolupráci s Komisí pro ŽP V sobotu 11. dubna se konal v rámci celého mikroregionu již 7. ročník jarní úklidové akce Čistý Ladův kraj, která se konala v rámci mezinárodní kampaně Clean Up the World (Ukliďme svět). Všem zúčastněným velmi děkujeme za zájem o své okolí a zlepšení lokálního stavu životního prostředí. V rámci obce Velké Popovice a v přilehlých osadách se sešlo přes dvě stovky dospělých a dětí a v pátek se zapojila také celá ZŠ. O odpad a černé skládky rozhodně nebyla nouze, posuďte sami, viz tabulka. Vlastně by se hodilo dodat, že hned několik stanovišť se zabývalo likvidací černých skládek, což bohužel není jen nešvar socialismu, ale i současnosti, kdy existuje poměrně funkční odpadové hospodářství. Kontejnery na tříděný odpad, ale i sběrné dvory či kompostárny, které po republice vznikají, musel zaregistrovat snad každý. O to tristnější jsou nálezy nových černých skládek, které se v rámci každoročních brigád následně pracně likvidují. Jen pro názornější ilustraci uvádíme reakci Andrey Lichtenbergové z ČSOP: 6

7 ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU Likvidace černé skládky v lese nad Bartoškami byla velmi náročná. Stavební suť, střešní lepenky, záchodová mísa, okna, dveře, zářivky, kabely, skelná vata, sporák, porcelán, plastové sudy, televizor, čelní skla automobilů, SPZ, sedadla, palubní deska, pneumatiky, injekční stříkačky, hračky, oblečení a mnoho dalšího pomohli likvidovat zástupci ČSOP a ZŠ Parentes. Černá skládka byla v těchto místech rozsáhlá. Vzhledem ke snadné dostupnosti, je zde riziko opakovaných skládek značné. Z tohoto důvodu se domníváme, že by bylo žádoucí tuto oblast více zabezpečit tak, aby se zamezilo snadnému dojezdu automobilů do těchto míst a snížilo se tak riziko znehodnocení přírody a krajiny kolem nás. Do budoucna bychom černé skládky chtěli s Vaší pomocí více monitorovat, systematicky sanovat a v ideálním případě vymyslet způsob eliminace jejich opětovného vzniku. Hasiči, vítr, stromy a pot Pavel Juriš Začátkem dubna nás počasí potrápilo silným větrem. Lojovičtí hasiči vyjížděli k pár zásahům, které se naštěstí obešly bez větších škod, a nebyl nikdo zraněn. Nejsložitější zásah byl v Lojovicích u fotbalového hřiště, kde došlo k pádu stromu na zděný přístřešek. O to horší byl fakt, že při pádu samotného kmene došlo k proražení střešní krytiny a větve se zaklínily o konstrukci střechy. Z tohoto důvodu byla povolána i plošina z HZS Říčany. Ale vzhledem k tomu, že naštěstí disponujeme šikovnýma rukama tak nakonec plošina nebyla potřeba. Vítr již nefouká, a proto nastal čas na prevenci. Hodně z Vás má u svým ať už obytných domů, chalup, chat nebo garáží spousty vzrostlých stromů. Není čas se zamyslet nad tím, jestli zrovna tento strom mi nemůže při dalším větru způsobit nějakou škodu na majetku nebo ještě hůř, ohrozit mě třeba na zdraví? A můžu s tím něco udělat, nebo počkám, až mi ho vítr zlomí na dům, a lojovičtí hasiči mi ho přijedou rozřezat? Hasiči hledali pohřešovanou osobu Pavel Juriš Krátce před druhou hodinou ranní, 18. dubna jsme byli povoláni do obce Kamenice. Zde na místní stanici PČR se sešly jednotky hasičů z PS Jílové u Prahy, JSDH Těptín a JSDH Velké Popovice - Lojovice. Mimo jiné na místě již bylo několik posádek příslušníků PČR, psovod 7

8 ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU se psem a kriminalisté. Na pomoc přiletěl také vrtulník. Naším úkolem byla pomoc při prohledávání části lesa, kde se údajně měla nacházet osoba, která vyhrožovala sebevraždou. V ranních hodinách se jednotky rozjely na své základny a případ bude dále v šetření PČR. Přijďte fandit malým hasičům Zbyněk Pokorný / foto: autor Letos poprvé budou za Velké Popovice - Lojovice závodit malé hasičky a hasiči v požárním útoku a štafetě. A tak bylo potřeba o posledním dubnovém víkendu trochu potrénovat na hřišti v Lojovicích. Na start se postaví také družstvo žen a mužů, kteří si z posledních tří ročník odvezli vždy první místo. Srdečně vás zveme na okrskové závody hasičů Memoriál Františka Lacka, v sobotu 16. května na fotbalové hřiště v Kostelci u Křížků. Místo památné lípy torzo?! Eva Šrailová a Petr Brož Vážení spoluobčané, možná jste již zaregistrovali, že na hrázi Klášterního rybníka něco chybí. Konkrétně koruna jedné z památných lip. Možná si říkáte, jak to někdo mohl udělat a místo majestátné lípy zde nechal trčet jen jakýsi pahýl! Důvodem snížení koruny byla špatná zdravotní kondice této lípy malolisté (Tilia cordata), která byla způsobena především patogenní houbou rozkládající dřevo hlavně u listnatých stromů dřevomorem kořenovým. Vzrostlá lípa, rostoucí na veřejném místě se tím pádem stala nevyzpytatelnou pro kolemjdoucí. No a proč zde zůstalo ono torzo? Stále se jedná o živý organismus, který v ekosystému poskytuje významný biotop i útočiště pro celou řadu dalších organismů. Torzo má stále plnohodnotnou funkci jako biotop pro různé druhy hub, bezobratlé živočichy i drobné obratlovce, mechy či lišejníky. Zároveň snížením těžiště lípy se výrazně zvýšila její stabilita. Ponechávání torz starých stromů je tím nejlepším možným kompromisem mezi zajištěním odpovídající stability těchto stromů a uchováním živočišstva a rostlinstva na strom vázaného. Děkujeme za pochopení. ŠKOLSKÉ OKÉNKO Jedenáct světů Lucie Fusková Koncem dubna všechny tři první třídy navštívily interaktivní výstavu 11 světů v galerii v Lidicích. Jako začínající čtenáři se žáci seznámili s 11 současnými dětskými ilustrátory, kteří ve své tvorbě využívají nejen volnou kresbu a grafiku, ale i koláž, komiks, textilní výtvarnictví i animovaný film. Smyslem výstavy nebyla jen pasivní konzumace, ale i aktivní spoluúčast a vtažení návštěvníků přímo doprostřed tvůrčího procesu. Děti si odnesly nejen zážitky, ale i své vlastní výtvory. Charitativní běh pro Zdravotní klauny Ivanka Ostash, Lucie Fusková Dne na naší škole proběhl charitativní běh běh pro organizaci Zdravotní klaun. Výtěžek byl věnován na podporu projektu této organizace Cirkus Paciento ve FN Motol dětská klinika neurologie. Vybraní žáci v doprovodu organizátorů akce předali osobně šek ve FN Motol. 8

9 ŠKOLSKÉ OKÉNKO Běhalo se na 200 m dlouhém oválu. Přestávky, odpočinek si mezi koly určovaly děti samy. Každý z účastníků (žáci tříd) si sehnal sponzory, kteří mu slíbili určitý obnos za uběhnuté kolo. Počet zúčastněných a vybraných peněz nás opravdu ohromil. Nikdo z nás nečekal, že to dopadne tak úspěšně a naše škola přispěje tak velkou částku v hodnotě Kč. Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem zúčastněným běžcům, učitelům, rodičům a známým, kteří sponzorovali a přišli podpořit. Děkujeme moc za spolupráci! Více informací o práci zdravotních klaunů najdete na: facebook.com/ zdravotniklaun Je to kapka v moři, ale pomáhá! Charitativní běh očima žáka 6. B Erika Kudrjavceva (přepis ze sešitu českého jazyka) Dne jsme se spolužáky běželi charitativní běh. Běželo se po 200 m oválu. Na půlce fotbalového hřiště. Pomáhal jsem nemocnici Motol. Žáci si sehnali sponzory, kteří jim za jedno uběhnuté kolo slíbili určitý počet peněz. A podle toho, kolik jste naběhali kol, tolik jste dostali na odevzdání. Ovšem žáci, kteří nesehnali sponzory, podporovali ty, kteří běhali. Měl jsem z toho hřejivý pocit, který mě hnal vpřed. Chtěl jsem pomoc a myslím, že se mi to podařilo. Smysl pro mě byl jasný JE TO KAPKA V MOŘI, ale pomáhá. Čeká nás promoce! Lucie Fusková Ohlédnutí za Virtuální univerzitou třetího věku. Jsou to přesně dva roky, kdy jsem vás všechny lákala na nově otevírané konzultační středisko Virtuální univerzity třetího věku. Čas letí rychleji než bychom si přáli, ale v tomto případě je to dobře. Pilné studentky zvládly za čtyři semestry celkem šest kurzů seznámily se se základy čínské medicíny a jak některé z těchto rostlin pěstovat, nahlédly do tajů lidského zdraví (se zaměřením právě na choroby typické pro vyšší věk), dneska už vědí něco o tom, jak umí být kouzelná geometrie. V letošním roce se studentky učily o jedlých houbách a o tom jak je pěstovat doma, a nyní dokončujeme kurzy o etice a potravinách. Těžko říct, který je zajímavější. Každý má své kouzlo, z každého si odnesly plno informací a zážitků. Nechodí jich mnoho osm. Některé, co s námi chodily ze zdravotních důvodů, nemohou pokračovat. Atmosféra na našich setkáních je milá, vstřícná, přívětivá. Pro mě, jako pro tutora (tak se moje úloha jmenuje) je to velmi příjemné a přínosné. Věřím, že škola těmito kurzy rozšířila svoji působnost a otevřela se širokému okruhu občanů nejen z Popovic. Dne 13. května bude velký den čeká nás promoce v Praze. Rektor ČZU provozní fakulty se oblékne do svého slavnostního promočního obleku a studentky si odnesou certifikát o absolvování kurzu VU3V. V září budeme pokračovat novým tématem, které jsme si zatím nevybrali. Nevím, jestli budou pokračovat všechny studentky. V každém případě mohou přijít studenti noví. Kdykoliv. Přijďte, přijmeme vás s holkama mezi sebe a určitě i vám tu bude dobře. Přijímací talentové zkoušky ZUŠ Velké Popovice Přijímací talentové zkoušky do hudebního oboru na školní rok 2015/2016 proběhnou v ZUŠ v následujících termínech: 25. května uchazeči o hru na: zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, lesní roh, trubku, klavír, akordeon, keyboard, zpěv, kytaru, housle, bicí 26. května uchazeči o hru na: zobc. flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, lesní roh, trubku, klavír, zpěv, kytaru (klasická, elektrická, basová) 27. května uchazeči o hru na: zobc. flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, lesní roh, trubku, klavír, zpěv, sborový zpěv, kytaru, housle, violoncello 28. května uchazeči o hru na: zobc. flétnu, příčnou flétnu, lesní roh, trubku, klavír, zpěv, violoncello K řádnému studiu přijímáme uchazeče, kteří dosáhnou k věku 5 let a kteří prokážou předpoklady k hud. vzdělávání při talentové 9

10 ŠKOLSKÉ OKÉNKO zkoušce (zatleská rytmus, zazpívá tóny, zazpívá lidovou píseň, případně zahraje na nástroj, pokud už má nějakou zkušenost). K návštěvě kurzů přijímáme i děti mladší, pokud prokážou schopnost pro daný obor a komunikativnost. Výuka ve školním roce 2015/2016 bude probíhat v ZUŠ Velké Popovice (všechny nástroje) a v ZŠ Kunice (hra na zobcovou flétnu, hra na klavír, sborový zpěv). Výuka začne též probíhat v pobočce v Kamenici pro zájemce z Kamenice a spádových obcí (nástroje: podle obsazenosti oborů). Informace na tel: (zástupce ředitelky Pavel Špunda) Základní Umělecká Škola Velké Popovice Husova 198, tel.: Ohlédnutí za přípravou na Ladovskou zabíjačku Linda Faitová, učitelka výtvarného oboru ZUŠ Ve čtvrtek odpoledne před sobotní Ladovskou zabíjačkou se žáci ZUŠ se svými pedagogy vypravili před místní pivovar, kde z připravené hromady sněhu vytvořili sněhové umělecké dílo. Práce během slunečného odpoledne trvala necelé tři hodinky a masopustní prasík byl hotov. Celý takto vysochaný sněhový čuník však nebyl jen pro oči. Děti vymyslely důmyslné schody na zadní části hlavy, po kterých se dalo vystoupat přímo mezi uši a buď se sklouznout po rypáčku, nebo se alespoň se sochou vyfotit. Nebránily se ani přírodním materiálům. Šišky použily do očí a z kamenů nakonec ztvárnily svůj umělecký podpis. Úspěchy žáků naší ZUŠ na soutěžích Mgr. Pavel Špunda, zástupce ředitelky ZUŠ Každým rokem se konají soutěže základních uměleckých škol, rozdělených do čtyř kol: školní, okresní, krajské a celostátní. Naši nejlepší žáci jsou na tuto soutěž vysíláni. Letos se soutěž týkala v hudebním oboru dechových, bicích a lidových nástrojů, sólového a komorního zpěvu a smyčcových souborů a orchestrů. Vypsána byla též soutěž pro taneční obor. Z hudebního oboru naši školu reprezentovali v okresním kole v Říčanech za oddělení dechových nástrojů Jana Hrubešová a Kateřina Slabihoudková ze třídy paní učitelky Evy Křižalové, dále Barbora Bytnarová a Klára Kaufnerová ze třídy paní učitelky Jany Černohouzové a Natálie Podskalníková ze třídy pana učitele Pavla Špundy. Všechny výše uvedené děti byly porotou oceněny: > Kateřina Slabihoudková 1. místo bez postupu do krajského kola > Barbora Bytnarová, Jana Hrubešová, Klára Kaufnerová a Natálie Podskalníková 2. místo. Z oddělení bicích nástrojů se okresního kola, pořádaného ZUŠ Čelákovice, zúčastnil Daniel Petřík ze třídy pana učitele Richarda Böhma, tomu se podařilo získat první místo s postupem do krajského kola konaného v Kladně, kde měl velký úspěch a postoupil do celostátního kola, které proběhne V ZUŠ Taussigova v Praze, a své síly tam budou měřit nejlepší žáci z celé republiky. Budeme držet palce. V Čelákovicích také proběhla soutěž tanečního oboru, kde se naši tanečníci sice neumístili, ale dostali zvláštní cenu poroty za vhodně zvolený námět. Na těchto soutěžích se opět ukázalo, že naše ZUŠ má výtečné žáky, kteří jsou vedeni skvělými pedagogy. Zazpívali jsme dešťové víle a vzbudili skřítky Mgr. Dagmar Strejčková U našeho potůčku v zahradě MŠ jsme zazpívali dešťové víle. Děti jí slíbily, že se budou snažit s vodou dobře hospodařit. Potom jsme šli vzbudit skřítky. Takový skřítek se budí písničkou a také sílou kamarádství, ale někteří skřítkové jsou lenošiví a tak musíme čekat Děti ze třídy Zeleňásků přilétly jako včelky na obecní ples a svým tancem přivítaly jaro i přítomné hosty. Velice děkujeme všem, co přišli mateřskou školu na ples podpořit. Výtěžek bude věnován na nákup sportovního náčiní. Velikonoce jsme si přiblížili dílnou s jarní tématikou a vytvořili spoustu zajímavých dekorací. Navštívili jsme též místní zimní stadion, kde trénovala Reprezentace ČR a nyní se již těšíme na oslavu svátku čarodějnic a tak se u nás stále něco děje a děti mají nové zážitky. 10

11 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Hudební večer v naší knihovně Helena Papírníková, knihovnice Ve středu 15. dubna v podvečer jsme měli možnost vyslechnout v naší knihovně recitál Jany Černohouzové a jejích hostů. Prvním a nejmladším interpretem byla žačka ZUŠ Klárka Kaufnerová, která nám zahrála na flétnu v doprovodu pana učitele Kovára. Její vystoupení potěšilo všechny posluchače. Musím opět poděkovat učitelům ze ZUŠ ve Velkých Popovicích za jejich práci, za profesionální vedení svých žáků, kteří pak tak dobře prezentují jejich práci. Bez talentu a píle to však není možné. Své umění nám předvedli paní učitelka Jana Černohouzová hrou na klarinet a pan Daniel Wiesner, který ji doprovázel na klavír. Všem účinkujícím patří naše poděkování za krásný kulturní zážitek. Pro ty, kteří mají rádi psychologické romány, jsem vybrala novinku Lazarovy ženy. Je to románová sága od ruské spisovatelky Mariny Stěpnové. Román byl dvakrát oceněný v Big Book Prize Hlavní hrdina Lazar Lindt je člověk bez minulosti. Po skončení první světové války se zjevuje na prahu moskevské státní univerzity s touhou studovat. Matematik Sergej Alexandrovič Čaldonov v něm však rozpozná geniální talent, nabídne mu místo přednášejícího a mladíka se ujímá. Tak začíná kariéra mimořádně úspěšného a prominentního vědce, který může mít všechno, na co si vzpomene. A zároveň je sám, neboť miluje manželku svého ochránce Čaldonova. Pro Marusju, první a životní Lindtovu lásku, je ovšem především synem, kterého si vždy přála. Teprve mnoho let po její smrti poznává v té době už slovutný akademik mladičkou Galinu. Připomíná mu Marusju a on okamžitě zcela propadne jejímu dívčímu kouzlu. Byť je Galina zasnoubená, rodiče ji za Lindta ve strachu z moci, kterou představuje, provdají. Z nešťastného svazku, v němž na jedné straně stojí slepá láska k mrtvé ženě, na druhé nenávist a mezi nimi jeden velký omyl a propastný věkový rozdíl, vzejde syn. Těžko si představit dítě, které by bylo svým rodičům více lhostejné. Dokonce i jméno mu vybere Lindtův sluha. Poslední Lazarovou ženou je jeho vnučka Lidočka. Dědečka nikdy nepoznala, po nešťastné smrti obou rodičů se však pětileté holčičky chtě nechtě ujímá její babička Galina, přestože jí připomíná muže, jenž jí zkazil život Půjčovní doba: Pondělí: Úterý: Čtvrtek: Sobota: (první a třetí v měsíci) Polední přestávka: tel.: Velkopopovické varhany v dobré společnosti Martin Tušl, Popovický spolek okrašlovací Koncert barokní hudby v květnu. Varhany Gebrüder Rieger opus 594 se ve velkopopovickém kostele rozezněly poprvé v roce Při letošním koncertě barokní hudby zazní z kůru kostela společně s trubkou. Na trubku bude hrát Jan Verner a k manuálu varhan usedne Linda Čechová Sítková. Na koncert je pozval violoncellista Pavel Verner, který si atmosféru koncertů ve Velkých Popovicích oblíbil již před několika lety. S Pavlem Vernerem tradičně zahraje na cembalo Barbara Kürstenová a zpěvem se přidá Vanda Kadeřábková Březinová. Jan Verner je trumpetista par excelence. V současné době působí jako koncertní mistr Hudby Hradní Stráže, kde reprezentuje zejména při slavnostních akcích prezidenta republiky. Zvuk varhan s jeho trubkou můžeme znát z koncertů a nahrávek s Vladimírem Roubalem. Ve Velkých Popovicích bude Jan Verner hrát poprvé. Stojí za to si připomenout, že před dvěma lety jsme měli možnost slyšet jeho strýce Pavla Vernera na hoboj. Linda Čechová Sítková je varhanicí staroměstského kostela Matky Boží před Týnem v Praze. Kromě pravidelných sólových koncertů spolupracuje s předními českými orchestry, sbory i komorními soubory. Získala řadu ocenění a úspěchů na národních i mezinárodních varhanních soutěžích, z nichž vynikají vítězství v soutěži Opava 2000, absolutní vítězství v Mühlheimu 2004, čestné uznání v soutěži Pražského jara 2006 a titul laureáta z Mezinárodní varhanní soutěže v St. Albans (Anglie). Na koncert ve velkopopovickém kostele se můžeme těšit v pátek 22. května od Na programu budou svěží barokní skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, F. Couperina, B. M. Černohorského Koncert je připraven za laskavé podpory říčanské farnosti. Vstupné bude dobrovolné jako obvykle. 11

12 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Pivovar Velké Popovice pokřtil čerstvě narozená kůzlata Pivovar VP Pivovar Velké Popovice se v sobotu 25. dubna již tradičně zapojil do turistické akce s názvem Putování krajinou Barona Ringhoffera. Do pivovaru se návštěvníci dostali po dvou turistických a dvou cyklistických trasách. Kromě mimořádných prohlídek pivovaru byl největším lákadlem křest dvou čerstvě narozených kůzlat. Nejmladší potomky živého maskota pivovaru, kozla Oldy, pokřtil ředitel pivovaru Petr Kofroň jmény Jeníček a Mařenka. Pozvánka na akce ZUŠ Pavel Špunda, zástupce ředitelky ZUŠ Chtěli bychom Vás pozvat na vystoupení, která jsou pořádaná základní uměleckou školou do konce školního roku: > Sobota XII. Sluneční návrat na zámku Berchtold v Kunicích > Středa od letní koncert žáků ZUŠ ve Vzorné lidové knihovně > Středa od letní koncert žáků ZUŠ ve Vzorné lidové knihovně > Středa od pěvecký recitál naší nové kolegyně MgA. Lucie Prokopové ve Vzorné lidové knihovně > Středa od vystoupení tanečního oboru v tělocvičně nebo na Sokolovně (podle podmínek) > Středa od představení literárně dramatického oboru na Sokolovně hod POZVÁNKA NA OLDIES PÁRTY Milí přátelé, milí sousedé, dovolte, abych Vás pozvala na další Oldies párty! Bude se konat v pátek (opravdu magické datum) od ve Sportovně relaxačním centru v Brtnici. Přijďte si zatancovat, ochutnat míchané drinky, pobavit se. Těšíme se na Vás! Markéta Kabelková 12

13 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Filmový klub u Andělky pokračuje Petra Andělová a Katka Kapalová, Petra Jindřichová a Katka Gedrová, kavárna Posezení u Andělky Na pátek 29. května 2015 jsme pro vás připravili další promítání v rámci projektu organizace Člověk v tísni Promítej i Ty. Tentokrát na vás bude nachystán dokument Iva Bystřičana s názvem Dál nic. Snímek sleduje sedmiletou misi stavařů uvést do provozu pár zbývajících kilometrů dálnice D8 vedoucí chráněnou krajinnou oblast České Středohoří směrem do Německa. Promítání se koná v pátek v kavárně Posezení u Andělky od Vstup je zdarma, těšíme se na Vás! Pořádá Velkopopovická společnost ve spolupráci s Komisí pro ŽP PROSTOR PRO OBČANA Všude žijí lidé, aneb chodníček u silnice od bývalého Špejcharu, dnes Donate, směr Brtnice Zdenka Vodičková, starousedlík obce Velké Popovice Vážení radní! Vím, že v této době máte spoustu práce s novým nástupem do funkcí. Přesto se na Vás obracím s prosbou, zda byste mohli zařadit i tento konec obce do Vašeho rozpočtu. Jedná se mi o chodník, který skončil (u Podroužků, ulice u Výkupu) silnice na Brtnici, kde projede každou minutu auto. Cesta po silnici je velice nebezpečná, zejména ráno a večer, pro chodce co chodí od autobusu, na hřbitov a do nových domů na Slunečné a Lipové. Pokud by bylo možné chodník dodělat dále okolo Špejcharu, prodejny Donate a kolem dubu na napojení chodníku směr hřbitov, ubylo by strachu a nebezpečí střetu s autem. Opět začínají ranní mlhy a auto je na horizontu coby dup a kam honem uskočit! Radar v zatáčce u hřbitova tuto situaci neřeší, auta z kopce jezdí jako dřív (řidiče, který nedodržuje pravidla, to nezmění) a při dnešním provozu je tento úsek ani ne kilometr dlouhý opravdu nebezpečný. Málokteré auto zastaví a počká, když jede druhé naproti. Až začne lepší počasí, zvýší se i počet chodících občanů. I prodejna Donate, která zde dřív nebyla, má plno automobilových zákazníků. Dříve do Brtnice a Lojovic tolik frekvence nebylo jako dnes. Prosím Vás proto o zvážení situace, vím, že nic nejde hned, ale i tady žijí občané V. Popovic. Vždy jsme na vše byli na posledním místě, jelikož jsme byli dlouhá léta na konci obce. Dnes novou zástavbou přibyli občané, ale i provoz aut. Moc děkuji za Váš čas, alespoň si moji prosbu přečíst a zvážit. Doufám, že se dočkáme dřív, než se stane nějaká nehoda. Jen aby se zde nic nestalo a nebylo pozdě! Přidají se k mé prosbě i další občané? I kdyby nikdo, snažila jsem se o bezpečnost všech občanů, co zde chodí! Pokud budete moci, pošlete mi prosím odpověď. Předem děkuji. SPORT Kuželky? Letos již osmý ročník! Kuželkářský klub Velké Popovice V sobotu se konal na kuželně ve Velkých Popovicích již 8. ročník čtyřčlenných družstev žen, kterého se zúčastnilo sedm pražských družstev. Tento turnaj získává stále na větší oblibě, což dokládá i letošní rekordní účast přihlášených týmů. Tak jako i v předcházejících letech zvítězilo ligové družstvo Konstruktivy Praha, druhé místo obsadilo družstvo Uhelných skladů Praha. Na třetím místě skončilo družstvo složené z kuželkářek Velkých Popovic a Uhelných skladů. Za Popovice hrály Jar. Havrdová a Emilka Somolíková. Za věcné ceny děkujeme firmě Bona Vita. Je jen velká škoda, že nemáme dostatek hráček, abychom mohli postavit tým složený jen z hráček našeho oddílu (jedna naše hráčka se z účasti na turnaji omluvila). Proto bychom rádi uvítali případné zájemkyně, ale i zájemce o tento sport, který se dá hrát a i začít s tímto sportem v každém věku. Tréninky máme každé pondělí od 18 hodin. Přijďte si to zkusit, rádi každého přivítáme. 13

14 MEZI NÁMI Jarní ples plný sluníčka Zbyněk Pokorný / foto: Roman Kotrč Ředitelka školky Dagmar Strejčková a ředitel školy Milan Čásenský převzali z rukou starosty Ivana Boleslava šeky na 22 tisíc korun. Pánové v oblecích a dámy v plesových šatech přivítali poslední březnovou sobotu v sále sokolovny první jarní dny. Aby toho sluníčka nebylo v Popovicích málo, tak letošní První jarní ples rozzářily také děti z mateřské školky svým vystoupením a zahájily tak povedený večer, který přinesl všem návštěvníkům zábavu i dobrý pocit, z podpory místní školy a školky. Dobro v duši ovšem nebylo tím jediným, co si přítomní odnesli. V tombole se totiž sešlo rekordních 350 cen a přes počáteční obavy organizátorů se lístky nakonec vyprodaly rychleji než vstupenky na zápasy mistrovství světa v hokeji! Po cenách z tomboly se tak doslova zaprášilo. Poděkování patří vám všem, kteří jste přišli a podpořili dobrou věc, také všem pětatřiceti sponzorům, kteří věnovali atraktivní ceny do tomboly, dále všem organizátorům a v neposlední řadě vynikající dvojici konferenciérů Veronice Malé a Martinu Holcovi, kteří drželi zábavu po celý večer. Děkujeme a těšíme se příští rok na viděnou! 14

15 Jak jinak začít jarní ples, než vystoupením dětí, kde hlavní roli hraje sluníčko? Dvojice bavičů, konferenciérů, zpěváků... Veronika s Martinem opět nezklamali. Takovýhle krásných tanečních párů byla plná sokolovna. Moc děkujeme všem, kteří podpořili tuhle povedenu akci. Ti nejotrlejší vydrželi do tří do rána Spokojený výherce. Lístky do tomboly zmizely během 25 minut! 15

16 SPORT Mohli jsme být i první Zbyněk Pokorný / foto: autor Mladší žáci HC Slavoje Velké Popovice podávají celou sezonu výborné výkony. Před Vánoci jsme jim slíbili, že když se dostanou v tabulce na první místo, budou mít článek ve zpravodaji. A proto, že se jim to podařilo, tady ho máte! Přátelská a pohodová atmosféra je první, čeho si při návštěvě jejich tréninku všimnete. Aby ne, pan Čásenský, před bránou stadionu odloží ředitelské povinnosti a hodinu se z něj stává plnohodnotný hokejový trenér. Cítíte z něj autoritu, ale i starost o svoje kluky. Aby ne, vždyť si své mladé svěřence sám vypiplal prakticky od prvních hokejových krůčků. Na ledě s nimi tráví svůj volný čas (stejně tak jako dva tatínci v roli trenérů), již sedmým rokem! Máme dobrou partu Navštívili jsme je na tréninku i na zápase. Už z dálky byli slyšet jejich nejvěrnější fanoušci rodiče. Máme tady skvělou partu, shodují se jak mámy i tátové, kteří tráví čas tréninku svých kluků v restauraci Pod ledem, na střídačce a někteří i na ledě. Jsou to nadšenci. Jeden tatínek dokonce pekl pro kluky za odměnu bábovku. Prostě jsem si vygůglil recept a bylo to. Ostatní mámy u stolu se jen smějí Vystačíte s češtinou Malý hokejový klub má svoje kouzlo. Nemusíte se jako v Praze učit rusky, byste se domluvili s rodiči ostatních dětí, a aniž byste museli strkat trenérům do kapsy obálky, víte, že váš kluk si v zápase zahraje. Proč? Zkrátka proto, že přetlak na střídačce není tak velký, jako ve větších klubech. Tím pádem i vztahy jsou rapidně odlišné. Občas přijde trenér pražských S a snaží se přetáhnout šikovné kluky do Prahy. Jsem radši, když náš mladej hraje tady, ten icetime jako má tady by ve Slávii těžko dostal, říká máma jednoho z nejlepších hráčů na ledě. Přesně tak, v zápase si zahrají všichni, a dokonce na trénink přijali kluka, který začínal bruslit teprve nedávno. Tomu by se trenéři v Praze jen vysmáli Kluci, kteří se celou sezonu drželi na špici tabulky mladších žáků, nakonec skončí na pátém místě, právě za pražskými kluby. Ale mohli jsme být i první, říkají odhodlaně! Středočeši odjeli se stříbrem Zbyněk Pokorný Tradiční hokejový turnaj záchranných složek se uskutečnil o víkendu v Plzni. Středočeští záchranáři po finálové bitvě s Plzní obsadili druhé místo a odjíždějí se stříbrnými medailemi. Středočeši, jejichž tým je složený ze záchranářů z Říčan, Jesenice, Benešova, Brandýsa a dalších, pravidelně trénují na zimním stadionu ve Velkých Popovicích. 16

17 SPORT Hledáme nové tenistky a tenisty Ivan Boleslav Oslovujeme tímto všechny, kdo by chtěli hrát tenis za náš tenisový oddíl TJ Sokol Velké Popovice. Hrajeme mistrovskou soutěž ve smíšených družstvech, které tvoří čtyři muži a dvě ženy. Jelikož se nám v družstvu nedostává hlavně dívek a žen, dovoluji si tímto způsobem pozvat všechny zájemkyně a zájemce o hru na naše tréninky, které se konají každé úterý a čtvrtek od 17,00 hodin na místních tenisových kurtech TJ Sokol. Nemáme žádné náročné požadavky na Vaše herní dovednosti, také jsme se všechno učili sami. Jedná se nám o doplnění party o spolehlivé a bezkonfliktní spoluhráče, kteří pomohou při hře i při péči o tenisové kurty. Přijďte, těšíme se na Vás Čím lepší počasí, tím lepší kros Zbyněk Pokorný / foto: autor Štiřín Poprvé za pětiletou historii závodů měli na štiřínském krosu pěkné počasí. To přilákalo na běžeckou trať mezi Štiřínem a Všedobrovicemi desítky závodníků z řad dětí i rodičů. Ti soutěžili v několika kategoriích od těch nejmenších nejmladšímu závodníkovi byly 3 roky, přes žáky až po dospělé. Popularita Štiřín krosu rok od roku roste, a díky počasí a zájmu sportovců se letos opravdu vydařil. Závodnice v kategorii nejmladší žákyně čekal úsek v délce 500 metrů. Naopak dospěláci se utkali v běhu na 5 kilometrů. PLACENÁ INZERCE Při opakování inzerce ve stejném znění Ceny za otištění inzerátů v min. 3 navazujících číslech (za jedno otisknutí) celá stránka 210 x 297 mm (š x v) + 3 mm spad! Kč 900 Kč polovina stránky 190 x 136 mm (š x v) 690 Kč 516 Kč čtvrtina stránky 92x136 mm (š x v) 468 Kč 384 Kč osmina stránky 92 x 65 mm (š x v) 174 Kč 132 Kč vkládání volné inzerce mezi listy 2 Kč/ks otištění na straně obálky (křídový papír) je za příplatek 100 % Inzerci přijímáme v elektronické podobě bez rámečku (buď tiskové pdf nebo text v textovém souboru a ilustrace v jpg) zasláním na adresu U ostatní inzerce bude za převod do elektronické podoby, resp. za výměnu, účtován poplatek 240 Kč. V případě dodání grafických podkladů v jiné velikosti než uvedené v tabulce si redakce vyhrazuje právo na úpravu inzerátu bez nároků na možnou reklamaci. Dotazy k fakturaci inzerce zasílejte na účetní Obecního úřadu paní Nicol Pavelkovou PRONAJMU GARSONIÉRU V BRTNICI vlastní vchod, nábytek, počítač, parkovací místo Cena Kč měsíčně včetně všech energií a vody, v ceně je 1x týdně úklid. Tel.:

18 GEODETICKÉ PRÁCE Ing. Petr Šašek geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, vytyčování staveb, mapové podklady pro projekty aj. tel.: Autodoprava kontejnery + hydraulická ruka tel.: Zakázková výroba nábytku Vestavěné skříně Kuchyně včetně spotřebičů Schodiště Venkovní terasy z exotických dřevin TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE tel.: ÚČETNICTVÍ jednoduché i podvojné včetně zpracování mezd, zpracování daňových přiznání a daňové evidence. Mrázková s.r.o. Petříkov 126 Tel.: , Libor Dlabal reality Vždy ochotně k Vašim službám Tel.: MALOVÁNÍ NOVOTNÝ Provedeme malířské a lakýrnické práce Malování menšího i většího rozsahu (byty, kanceláře, rodinné domy, školy apod.) Lakování oken, dveří, zárubní apod. Nátěry radiátorů, konstrukcí, fasád apod. Tel. spojení po celých 24 hodin denně včetně víkendu. Tel.: , RYCHLE LEVNĚ KVALITNĚ AUTODOPRAVA Tatra T815 Luboš Žák Petříkov 101 Tel.:

19 PRONAJMU BYT 3+kk (79 m 2 ) Velké Popovice - Brtnice Tel.: KOUPÍM starší pivní půllitry a třetinky z pivovaru Velké Popovice i dalších středočeských pivovarů. Děkuji za nabídky. Tel.: (sběratel) PRODÁM PĚKNOU HROBKU na hřbitově ve Velkých Popovicích i s náhrobními kameny, potřebuje pouze opravit věnec pod vrchní deskou. Cena Kč Hrobka je pod číslem 67. J. Melíšková tel.: Přijmeme PRACOVNÍKA / PRACOVNICI DO VÝROBY Vyučení tech. směru: zámečník, oprav. zem. strojů, nástrojář, soustružník atd. Požadujeme: manuální zručnost, přesnost, spolehlivost a ochotu učit se novým věcem. Podmínka: čistý trestní rejstřík Pracoviště Vidovice u Velkých Popovic Info na tel.: , OBRÁBĚNÍ KOVŮ soustružení frézování broušení na plocho Telefon: František Ryjáček Mobil: Petříkov 81 KOUPÍM pole, louky, zahrady do 60 Kč/m 2. Tel.: Prodej a servis výpočetní techniky, připojení k internetu, modernizace počítačů, spotřební materiál, servis u zákazníka. Ing. Jiří Zavadil tel./fax: Lipanská 769 mobil: Říčany NOVĚ OTEVŘENÉ STUDIO NA KOPEČKU pedikúra, manikúra, kadeřnické služby pánské a dětské Velké Popovice Todice Tel.: Těším se na Vaši návštěvu

20 Nabízíme k pronájmu DÍLENSKÉ PROSTORY 50 m 2 + soc. zázemí Areál Kozlovka, Velké Popovice tel.: Nabízíme k pronájmu NEBYTOVÝ PROSTOR 9 m 2 (dříve nehtové studio) + WC Areál Kozlovka, Velké Popovice tel.: PRODEJ SLEPIČEK Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu! Stáří: týdnů. Cena: Kč/ks dle stáří. Prodej se uskuteční v sobotu 28. května v ve Velkých Popovicích u zimního stadionu. Při prodeji slepiček výkup králičích kožek, cena dle poptávky. Případné bližší informace PO PÁ 9 16 hodin na tel.: , , Nabízíme pronájem SUTERENÍCH SKLADŮ 190 m 2 přístupné nákladním výtahem nebo schodištěm Areál Kozlovka, Velké Popovice tel.: CHCETE ZHUBNOUT DO PLAVEK NEBO JSTE SE ROZHODLI PŘESTAT KOUŘIT? Správná volba! Pomůžeme Vám osvědčenou metodou. Více informací na: nebo tel.: Hálkova 593, Velké Popovice PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU Obec Petříkov prodává stavební pozemek parc. č. 700/37 o výměře m 2. Pozemek je mírně svažitý, kompletně zasíťovaný (elektřina, plyn, vodovod, tlaková kanalizace) a je umístěn nedaleko MŠ Pastelka. Dle schváleného územního plánu obce je určen k výstavbě jednoho rodinného domu městského typu. Požadovaná cena je Kč za m 2. V ceně za m 2 jsou započítány i právní služby spojené s prodejem pozemku. Podrobnější informace na tel.:

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ Měsíčník obce Velké Popovice e-mail: zpravodaj@velkepopovice.cz www.velkepopovice.cz VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2015 ZDARMA Rok 2014 ve fotografiích Karolíny Měsíč e-ma Oliveriusové Čerti řádili v Popovicích

Více

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 ZDARMA Lampionový průvod Popovické dýňování Tenkrát v roce 1874 Představujeme projekt: U Andělky bez bariér Měsíčník obce Velké Popovice, e-mail: zpravodaj@velkepopovice.cz,

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V

D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V N E P R A V I D E L N Ý I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N d u b e n 2 0 11 3 4. v y d á n í D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V Kde se uvidíme na jaře? 6. 4. 17. 4. 30. 4. 7. 5. 8. 5. 14.

Více

kalendář akcí červen 2013

kalendář akcí červen 2013 kalendář akcí červen 2013 1. 6. So Rybářské závody pro děti (více: Z činnosti...) 7.00-11.00 h. KNIHOVNA OTEVŘENA + akce Vyměň svoji dětskou knížku 9.00-12.00 h. Soutěž hasičů v Křešíně (více: Z činnosti...)

Více

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek čeká II. ročník charitativní akce You Dream We Run str. 8 Zahájení turistické sezony v Pivovaru Černá Hora fotoreportáž str. 4 Pozvánka na Cestu ve tmě str. 4 Mor v Blansku a Vilémovicích str. 5 Pozvánka:

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ ČERVEN 2010 CENA 1,- KČ VÝSTAVBA KANALIZACE A REKONSTRUKCE VOZOVKY Č. II/567 V ULICI HRONOVSKÁ INFORMACE Z RADNICE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Další veřejné zasedání

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

OSTROVSKÝ. Duben 2015 MĚSÍČNÍK. www.dk-ostrov.cz

OSTROVSKÝ. Duben 2015 MĚSÍČNÍK. www.dk-ostrov.cz OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK www.dk-ostrov.cz Duben 2015 INFORMACE O VYDÁNÍ Ostrovský měsíčník vydává Dům kultury Ostrov v nákladu 8000 kusů měsíčně. Distribuce je zajišťována zdarma do každé ostrovské domácnosti.

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

BĚCHOVIC. zpravodaj MČ Praha Běchovice. Život Běchovic najdete také na stránkách www.praha-bechovice.cz. V Životě Běchovic 10/2011 najdete:

BĚCHOVIC. zpravodaj MČ Praha Běchovice. Život Běchovic najdete také na stránkách www.praha-bechovice.cz. V Životě Běchovic 10/2011 najdete: ŽIVOT */ 10 říjen 2011 BĚCHOVIC zpravodaj MČ Praha Běchovice Život Běchovic najdete také na stránkách www.praha-bechovice.cz Loučení s prázdninami a Den zdraví 46. Mladé Běchovice Slovo starosty Milí běchovičáci,

Více

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. periodický tisk MČ Praha 21 z d a r m a. červenec FOTO MĚSÍCE. Chystají se investice str. 2 Děti, sport a hobby str.

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. periodický tisk MČ Praha 21 z d a r m a. červenec FOTO MĚSÍCE. Chystají se investice str. 2 Děti, sport a hobby str. ÚJEZDSKÝ periodický tisk MČ Praha 21 z d a r m a červenec srpen 2014 ZPRAVODAJ Chystají se investice str. 2 Děti, sport a hobby str. 4-5 ÚZ pokračuje v elektronické verzi na www.praha21.cz Vzhledem k blížícím

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

Opravují kostelík i mostky

Opravují kostelík i mostky Založeno roku 1919 22. dubna 2009 Ročník XX. číslo 16 Cena: 9 Kč CO VÁS ČEKÁ Vyprávění válečného reportéra, senátora a držitele ceny Ferdinanda Peroutky Ing. Jaromíra Štětiny HROZÍ NÁM STŘET CIVILIZACÍ?

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

říjen 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MATĚJ TŘASÁK

říjen 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MATĚJ TŘASÁK říjen 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MATĚJ TŘASÁK Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma Jak vycházíme Poslední letošní číslo Velkomeziříčska vyjde 18. prosince 2013. V roce 2014 poprvé vyjdeme 8. ledna. Dovolená v redakci: Od 19. prosince 2013 do 2. ledna 2014. Otevřeno opět od 3. ledna 2014.

Více