Číslo: 2 Rok: 2011/12 ZŠ A MŠ VODĚRADY ŠKOLNÍ ČASOPIS V RÁMCI PROJEKTU ŠKOLY PRO VENKOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo: 2 Rok: 2011/12 ZŠ A MŠ VODĚRADY ŠKOLNÍ ČASOPIS V RÁMCI PROJEKTU ŠKOLY PRO VENKOV"

Transkript

1 Číslo: 2 Rok: 2011/12 ZŠ A MŠ VODĚRADY ŠKOLNÍ ČASOPIS V RÁMCI PROJEKTU ŠKOLY PRO VENKOV

2 PROJEKTOVÝ DEN VE LHOTÁCH U POTŠTEJNA Dne 3. května 2012 jsme my žáci 2. stupně ZŠ a MŠ z Voděrad navštívili (v rámci akce Škola pro venkov - EU) Lhoty u Potštejna. Účastnili jsme se tzv. projektového dne. Ve škole nás přivítali tamní žáci malým divadelním představením s lidovými písněmi. Poté jsme se vydali na poutní místo na návrší Homole, kde jsme měli možnost nejen nahlédnout do barokního kostela Panny Marie Bolestné. Tam nás žáci seznámili s jeho historií. Po této prohlídce jsme sešli po schodišti o 153 schodech dolu. V krásné přírodě následovaly úkoly s pracovními listy, které si pro nás pečlivě připravili. Jakmile jsme vyplnili pracovní listy, vydali jsme se zpátky do školy.

3 Čekal nás báječně velký řízek se spoustou brambor a okurkovým salátem. Načerpané množství kalorií jsme následně vydávali ze sebe sportováním. Kluci si společně zahráli fotbálek a holky přehazovanou. Najednou se začalo černat nebe a vypadalo to, že začne liják Autobus nás včas zachránil před zmoknutím a my jsme se v pohodě vrátili do své školy, do Voděrad. Svoje nové kamarády jsme pozvali na oplátku na týden zase k nám. (text: B. Pinková (9. roč.), foto: K. Effenberková)

4 PROJEKTOVÝ DEN ll- LHOTY U NÁS Právě před týdnem jsme byli ve Lhotách u Potštejna (v rámci akce EU). Dne 10. května 2012 navštívili oni nás. Poté, co dorazili, jsme je provedli po škole. Velmi se jim u nás zalíbilo. Po prohlídce jsme se všichni přesunuli do jídelny, kde jsme byli seznámeni s plánem celého projektového dne. Utvořili jsme skupinky po čtyřech a odebrali jsme se na svá určená stanoviště. Tam jsme plnili zadané povinnosti do pracovních listů. Jakmile každá skupinka měla splněné všechny úkoly, odvezl nás společně autobus na blízkou rozhlednu Osičinu. Vystoupali jsme nahoru a užívali si tu krásu okolo. Společně jsme pak šli lesní cestou do Dřízen, zapisovali do pracovních listů předepsané úkoly a nakonec pod pergolou před kapličkou jsme vše vyhodnotili.

5 Po odpočinku jsme došli do Přepych, kde na nás čekal autobus, aby nás odvezl do naší školy. Tam už na nás na všechny čekal dobrý oběd. Tak jako před týdnem ve Lhotách, tak i tady u nás ve Voděradech, jsme si společně zasportovali. Neradi jsme se v odpoledních hodinách loučili. Věříme, že i v dalším školním roce se spolu na obdobné akci setkáme. (text: T. Hlaváčková, B. Pinková (9. roč.), foto: M. Gabrišková, K. Effenberková)

6 VOJENICE Obec Vojenice leží v nadmořské výšce 390 metrů n. m. Znak či erb pánů z Vojenic byla obrněná ruka s dýkou obrácenou zpět k tělu. V současné době se vrací život do Vojenic, neboť stále více domů obývají občané k trvalému bydlení. Někdy po roce 1980 se obec stávala rájem chalupářů (Pražáci, Hradečáci, ), pro které to bylo ideální místo pro trávení volného času o sobotách, nedělích a dovolených. Les směrem k Přepychům nesl název Dřízeň, byla tam řada rybníků, což dosvědčují zachovalé hráze. Později byla oblast přejmenována na Dřížna. V současné době má obec 85 stálých obyvatel, o dalších 30 až 40 se rozrůstá každý víkend díky chalupářům. Trvale obydleno 21 domů. V době vzniku obce někdy ve 14. století byla obec ve vlastnictví zemana Voje. Zeman měl svou dřevěnou tvrz obehnanou valy a příkopy napuštěnými vodou, která stávala v dnešním č. p. 4. Tento zeman však v důsledku špatného hospodaření upadl do dluhů a byl nucen všechen svůj majetek rozprodat, z čehož pak vzniklo několik statků, na kterých jejich noví majitelé hospodařili. Největším statkem byl statek Brandejsů v č. p. 2, který měl výměru 300 korců pozemků. Zmíněný zeman Voje, který takto o majetek přišel, prodal i tvrz a kam se pak uchýlil není známo. Praví se však, že zůstal po něm název obce, který povstal z toho, když jeho majetek přišel do prodeje, tehdejší osadníci říkali: "Voje nemá nic", od čehož je obec pojmenována "Vojenic", později Vojenice. Roku 1871 byla vybudována kamenitá cesta k Voděradům, dnes je vyasfaltována. V roce 1889 bylo započato s výstavbou kaple ve Dřížnech. V roce 2002 byla zahájena výstavba vysílače s rozhlednou Osičina a ještě téhož roku uvedena do provozu. Jediným aktivním spolkem v obci je Sdružení dobrovolných hasičů, které má patronát nad provozem nedaleké rozhledny Osičina. Rozhledna je oblíbeným výletním místem cyklistů, běžkařů i běžných turistů. Přes Vojenice vede i několik turistických a cyklistických tras. Již tradicí se stalo pořádání dětského dne na konci srpna a další sportovní a kulturní aktivity, do kterých se zapojuje většina obyvatel obce. (text: D. Hroch (6.roč.), foto: M. Gabrišková (8.roč.))

7 NOVÁ VES Nová Ves je malá vesnice, část obce Voděrady v okrese Rychnov nad Kněžnou. Nachází se asi 2 km na západ od Voděrad v nadmořské výšce 430 m. Nedaleko obce směrem k jihu se nachází nejvyšší bod s nadmořskou výškou 455 metrů. Střed obce tvoří 2 rybníky, kaple, kříž a hasičská zbrojnice. Stále funkční je i obchod. Vesnice plní nejen funkci zemědělskou, v obci hospodaří několik soukromých zemědělců a zbývající plochy obhospodařuje soukromá zemědělská organizace z Lična, ale i rekreační, do obce stále dojíždí velké množství chalupářů. Samotná obec byla založena r a pojmenována Haugvicov podle původního majitele Hanuše Haugvice. Z historie stojí za zmínku ještě vybudování silnice od Lična přes Novou Ves do Přepych ( ) a do Voděrad (1923). Od roku 1908 byla obec samostatná, dříve totiž náležela k Vojenicům. Prvním starostou byl František Mrázek č.p. 32. V roce 1928 byla v obci zrušena pobočka voděradské školy, která zde existovala téměř 100 let. V obci je jediná organizace a to hasiči. Sbor byl založen v r z podnětu Vzájemné pojišťovny ve Spech u Nového Města n. Metují. V roce 2001 zde trvale žilo 88 obyvatel a v roce 2009 zde bylo evidováno 50 adres. Nová Ves leží v katastrálním území Nová Ves u Voděrad o rozloze 1,32 km². (text: M. Gabrišková (6.roč.), foto: M. Gabrišková (8.roč.))

8 PRACOVNÍ LIST OSIČINA - DŘÍZNA OSIČINA rozhledna Otázky (rozhledna): 1. Jaký operátor využívá tuto rozhlednu? 2. Jaká barva turistické trasy vede od rozhledny do Houdkovic a kolik je to km? 3. Kolik schodů je na vyhlídkovou plošinu rozhledny? 4. V jaké nadmořské výšce se nachází vyhlídková plošina? 5. Které hory jsou vidět z rozhledny a jaké jsou jejich nejvyšší vrcholy? 6. Kterou elektrárnu lze za dobrého počasí z rozhledny spatřit? Osičina je název kopce, jehož plochý vrchol se nachází při silnici mezi obcemi Vojenice a Záhornice. Na kopci se nachází rozhledna v nadmořské výšce 416 m n. m. Osičina se nachází přibližně osm kilometrů od města Opočna. Představuje nejvyšší bod nad zalesněným údolím, známým pod jménem Dřížna. V něm se nachází poklidné poutní místo s kaplí Panny Marie z roku 1889 a křížovou cestou. Celé oblasti se říká Vrcha. Na kopci Osičina u Vojenic se nachází rozhledna, jedná se o telekomunikační stožár určený pro mobilní telefony. Rozhledna Osičina nabízí nejen krásný výhled a místo odpočinku pro turisty a cyklisty, ale i menší občerstvení. Technické parametry: Výška rozhledny - 54 metrů (vyhlídková plošina ve výšce 33 metrů) Tvar věže komolý - čtyřboký jehlan Základna - 10 metrů Typ schodiště - točité Nadmořská výška metrů nad mořem Rok výstavby

9 DŘÍZNA Dříženské údolí bylo podle kronikářské a lidové tradice od nepaměti kultovním místem. Naši pohanští předkové tu prý pálili své mrtvé, konali zde tryzny podle toho prý vzniklo slovo Dřízna. V lese obklopujícím dříženské údolí vyvěrá silný pramen vody, který odolává i vdobám velkého sucha. Díky tomu mu lidé začali přisuzovat zvláštní poslání, a někteří i léčebné účinky. Právě to vedlo k založení poutního místa. Nad pramenem, jehož vodě jsou připisována některá zázračná uzdravení, visel na kmeni habru od roku 1764 svatý obrázek Matky Boží s Jezulátkem. Vypráví se, že ho sem zavěsil ruský důstojník, který se po otírání očí vodou ze studánky zbavil slepoty. O pár let později zde přibyla kamenná jeskyně se soškou Panny Marie Lurdské. V roce 1888, u příležitosti 40. výročí panování císaře Františka Josefa I., vznikl návrh na stavbu kaple zasvěcené Panně Marii Lurdské. Příští rok na pondělí velikonoční byl položen základní kámen a v září stejného roku byla kaple dokončena. Od tohoto roku se prý tomuto údolí říká Dřízna. Později přibyla ve stráni nad údolím křížová cesta zakončená Božím hrobem vytesaným ve skále. Zdejší poutní místo je hojně navštěvované věřícími při květnových bohoslužbách, tak i výletníky. Otázky (Dřízna): 7. Od čeho dostalo místo Dřízna svůj název? 8. Proč zde vzniklo poutní místo? 9. Komu je zasvěcená kaple a kdy byla postavena? 10. Víš, co znamená křížová cesta? 11. Kolik zastavení má tato křížová cesta? 12. Opište římský letopočet na Božím hrobu vytesaným ve skále a převeďte ho.

10 Čolci v Zádušním lese Ve Voděradech jsme v květnu západně od naší školy našli s panem učitelem malé jezírko. Nachází se v lese kousek za mysliveckou chatou poblíž silnice na Vojenice. Zádušní les směr Vojenice jezírko s čolky myslivecká chata ke škole Ve vodě jsme viděli čolky, skokana hnědého, drobné korýše, a také jsme na chvíli chytili do skleničky brouka vodomila. Na hladině jezírka bylo hodně jehličí a nějaký hmyz, hlavně bruslařky a několik spadlých tiplic. U jezírka jsme ale taky našli hodně nepořádku. Domluvili jsme se, že to tam příště trochu vyčistíme a lépe prozkoumáme. jezírko skokan hnědý Když jsme tam šli podruhé, vzali jsme síťku, malou vaničku a několik skleniček. Pan učitel měl taky fotoaparát a velký pytel na odpadky. Když jsme došli k jezírku, trochu jsme odhrnuli jehličí a začali jsme síťkou chytat čolky. Podařilo se nám vylovit jednoho samečka a tři samičky čolka horského. Dali jsme je do vaničky s vodou a pan učitel je fotil.

11 Čolci měli tmavou jarní barvu, skvrny na bocích a oranžová bříška. Sameček čolka se pozná podle hřbetního lemu. Sameček čolka horského je taky trochu menší než samička. Samičky měly zakulacená bříška. pozorování a fotografování čolků čolek horský - sameček Čolci jsou obojživelníci. Pan učitel říkal, že čolci často žijí i v malých lesních kalužích a v květnu se právě rozmnožují. Jejich pulci se celé léto vyvíjejí ve vodě a k dýchání mají žábry. Dospělí čolci už ale dýchají plícemi, což bylo v jezírku dobře vidět, protože se každou chvíli vydávali nadechnout k hladině. Čolci v létě vodu opouštějí a žijí na souši. Čolek horský je chráněný a silně ohrožený živočich. čolek horský - sameček čolek horský - vlevo sameček, vpravo samička Nachytané čolky jsme zase brzy opatrně pustili zpátky do jezírka. Před odchodem jsme posbírali všechny odpadky a donesli je ke škole do kontejnerů. Text: Sandra Kováčová, Zuzana Matonohová a Darina Plachetková (5.tř.); foto: Jaroslav Novotný, ZŠ Voděrady

12 Projektový den s anglickým lektorem V rámci projektového dne se ve Voděradech děti a učitelé ze Lhot u Potštejna setkali také s anglickým rodilým mluvčím, který u nás ve škole již druhým rokem působí. Steve Myhill se v Čechách oženil, se svou rodinou žije v Černíkovicích a profesně se věnuje výuce angličtiny. Nutno dodat, že česky dosud příliš nemluví, i když už poměrně dost rozumí. Steve je trpělivý učitel, ale také přívětivý a chápavý člověk s osobitým humorem a hromadou životních zkušeností. Děti (i dospělí) mají ve voděradské škole každý čtvrtek možnost překonávat strach z komunikace v cizím jazyce. Se svými útržkovitými znalostmi češtiny a upřímnou snahou se dorozumět je tu Steve na jedné lodi s každým angličtinářským začátečníkem. Steve Myhill trpělivý učitel s osobitým humorem a hromadou životních zkušeností Během projektového dne hrál Steve s dětmi populární hru BINGO. Jednotlivé položky s příslušnými anglickými výrazy jsme tentokrát do herních tabulek nasbírali ve Voděradech a blízkém okolí. church school cemetery statue of St. John village emblem gym half-timbered house football pitch war memorial chapel fire brigade shop stone cross watchtower post office table tennis Tabulka, text i foto: Jaroslav Novotný, ZŠ Voděrady

Vážení občané, Přeji Vám krásný zbytek prázdnin a dovolené. Starostka

Vážení občané, Přeji Vám krásný zbytek prázdnin a dovolené. Starostka Vážení občané, v tomto prázdninovém čase vychází další číslo našeho zpravodaje. Chci Vás informovat o tom nejdůležitějším co událo. Začala bych asi Českou spořitelnou, kde vedení v Praze rozhodlo o zrušení

Více

Žalkovický zpravodaj. Z obsahu:

Žalkovický zpravodaj. Z obsahu: Žalkovický zpravodaj Ročník II/2008 číslo 2 www.zalkovice.cz Z obsahu: Informace o činnosti rady obce Editorial starosty obce Žalkovice před 140 lety Ze života farnosti Společenská rubrika Po stopách legionářů

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku.

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku. Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska SOBE B l a t e n s k o O Bezdědovicích Informační servis Z obcí regionu Ze školství Sociální okénko ž i v e a n o v e Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ

Více

přírody informační průvodce mikroregionem svazek obcí podblanické krásy poznej

přírody informační průvodce mikroregionem svazek obcí podblanické krásy poznej informační průvodce mikroregionem B laník laník svazek obcí poznej krásy přírody podblanické 10 míst Podblanicka, která byste určitě neměli vynechat MALÝ A VELKÝ BLANÍK S ROZHLEDNOU MUZEUM VENKOVA V KAMBERKU

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011 Před prázdninami ustaly letošní práce na kapli sv. Kříže na Smraďavce. Byly dokončeny venkovní stavby z kamene, terénní úpravy, příchody k pramenům,

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015. Foto Bořek Žižlavský

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015. Foto Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015 Foto Bořek Žižlavský Poněkud nezvyklé fotografické pohledy Buchlovicka pořídil Pavel Ondrůšek. Na prvním snímku vidíte pohled na kostel sv. Martina od

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Duben 2014 / číslo 4 Klecanský zpravodaj duben 2014 Partneři města Vydává Městský úřad Klecany,

Více

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013 Ročník 41 LISTOPAD 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, píši tato slova v období předčasných parlamentních voleb a nemohu se nevyjádřit k volební náladě která, ať chceme nebo nechceme, je kolem nás. Tyto

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 Schváleno Valnou hromadou SOTM 17. 12. 2012 Verze 10122012 Stránka 1 Realizační tým zpracovatele: Jan Macháček Jan Řebíček, DiS Lucie

Více

Almanach. obce. Osová Bítýška. a osady. Osová

Almanach. obce. Osová Bítýška. a osady. Osová Almanach obce Osová Bítýška a osady Osová 1 2 Klaus a Mach 2 disketa 3 Vážení spoluobčané, končící století je důvodem k tomu, aby se občané ohlédli za tím, co tvořili oni a jejich předkové, co se jim i

Více

Čechtické noviny 1 0/201 4. Sudislavice. Společenská rubrika. Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci říjnu oslaví 80 a více let: Hloušková Božena

Čechtické noviny 1 0/201 4. Sudislavice. Společenská rubrika. Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci říjnu oslaví 80 a více let: Hloušková Božena Čechtice, Černičí, Dobříkovice, Jeníkov, Jizbice, Krčmy, Malá Paseka, Nakvasovice, Nové Práchňany, Otročice, Palčice, Růžkovy Lhotice, Staré Práchňany, Sudislavice, Zhoř. Sudislavice Sudislavice, (Sudislavitce,

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více

4 Broumov byl pro mě velkoměsto říká Uršula Kluková, 16 strana která v rozhovoru vzpomíná na léta strávená v Broumově. strana

4 Broumov byl pro mě velkoměsto říká Uršula Kluková, 16 strana která v rozhovoru vzpomíná na léta strávená v Broumově. strana Cyklovýlety Středně obtížný okruh, značený pásovou červenou cykloznačkou, začíná a končí v Polici nad Metují. Rozhovor 4 Broumov byl pro mě velkoměsto říká Uršula Kluková, 16 strana která v rozhovoru vzpomíná

Více

2/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ

2/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ 2/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ Vydejme se na cesty za poznáním SVATÁ ZEMĚ MAPA HVOZDNÉ S NOVÝMI NÁZVY ULIC SISTER CITY HVOZDNÁ MAROKO PRO OKO II. 2úvodník Svatí Cyril a Metoděj V letošním roce si

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

Masopustní bláznovství

Masopustní bláznovství www.zdirec.cz Cena 2, Kè ÚNOR 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 166 Masopustní bláznovství Závěr zimy prožívali naši předkové často ve znamení zábav a bujarého veselí. Víte, kolik trápení, bolestí a problémů nás

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT LISTY LANŠKROUNSKA 3/XV ÚNOR 2015 CENA 12 Kč Hala Forea otevřela ve velkém stylu, str. 6 Foto: F. Teichmann 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ KINEMATOVLAK DORAZIL I DO ROKYTNICE Pohádkový Kinematovlak vyjel na svou trasu v úterý 1. dubna 2008 v 11.00 hodin z Hradce Králové a ve čtvrtek 10.4.2008 dorazil

Více

Upozornění. Připomínka

Upozornění. Připomínka MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK IX LISTOPAD 2009 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Tak letos jsme oslavili dvacet let od pádu zdi. Bývalý německý ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher připomenul, že

Více

Léto. Těšínské Slezko Card a Beskydy Card >Jízdní řády cyklobusů >Léto u vody. pověsti a legendy Beskyd. s cyklocestovatelem

Léto. Těšínské Slezko Card a Beskydy Card >Jízdní řády cyklobusů >Léto u vody. pověsti a legendy Beskyd. s cyklocestovatelem KOMPLETNÍ INFORMACE Z BESKYD OD JABLUNKOVSKA PO VALAŠSKO Léto 2015 >Beskydy levněji s kartami Těšínské Slezko Card a Beskydy Card >Jízdní řády cyklobusů >Léto u vody >Kam za kulturou a sportem >Kalendář

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2014 RYBY Tereza 20. 2. 20. 3. Bachtíková Filosofií Ryb je nechci být milionářem, chci jen žít jako jeden z nich. V srdcích Ryb není

Více

1/2014 Místní akční skupiny Posázaví

1/2014 Místní akční skupiny Posázaví spolupráce projekty lidé dotace granty peníze Zpravodaj 1/2014 Místní akční skupiny Posázaví Hledáte poctivé potraviny? Zajděte do Farmářského dvorku U Kešnerů. Život s Františkem Ferdinandem d Este. Špulka

Více

Město Borohrádek srdečně zve na BOROHRÁTKY 2014 v sobotu 30. srpna 2014 na fotbalovém hřišti TJ Lokomotiva Borohrádek

Město Borohrádek srdečně zve na BOROHRÁTKY 2014 v sobotu 30. srpna 2014 na fotbalovém hřišti TJ Lokomotiva Borohrádek číslo 4 2010201 01245du ben 2010 červenec srpen 2014 2013201020101245dube n 2010 Město Borohrádek srdečně zve na BOROHRÁTKY 2014 v sobotu 30. srpna 2014 na fotbalovém hřišti TJ Lokomotiva Borohrádek Uvnitř

Více

měsíčník pro občany města Nové Paky a okolí - ACHÁT MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVENEC/SRPEN 2012 - číslo 7, 8-15,-Kč

měsíčník pro občany města Nové Paky a okolí - ACHÁT MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVENEC/SRPEN 2012 - číslo 7, 8-15,-Kč měsíčník pro občany města Nové Paky a okolí - ACHÁT MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVENEC/SRPEN 2012 - číslo 7, 8-15,-Kč Foto: Zdeněk Kudrnáč Z obsahu čísla: Zprávy z městského úřadu *

Více

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI ROČNÍK XX číslo 5 květen 2012 18 Kč NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI RADA MĚSTA ZASEDALA VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA KONANÉ DNE 11. DUBNA 2012... souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem

Více